Page 1

[Escriba texto]

1


[Escriba texto]

SUMARIO 03-IN Els grans invents de la humanitat 04-IN Que sabem? 08-IN L’Orient: Grans invents 09-IN Arbre genealògic! 11-IN Lamarck! 12-IN Gregor Mendel! 13-IN Robots 14-IN Jornada robòtica educativa: MDP 16-IN Onzena setmana del mòbil: apple 17-IN El MNACTEC 20-IN Els nostres invents: WOW 22-IN El nostre invent: TVMOVIE 24-IN Clausura.

2


[Escriba texto]

ELS GRANS INVENTS DE LA HUMANITAT! La revista “Into the science” us proporiona una linia de temps única, feta amb el programa Prezi.com; així doncs disfruteu del nostre PREZI!

http://prezi.com/rasslcwvryvu/untitled-prezi/

3


[Escriba texto]

Que sabem? Ara la revista “Into the Science” us proporcionarà unes preguntes perquè les intenteu respondre individualment, a sota de les preguntes están les respostes corresponents, però no feu trampes! Espereu a tenir contestades totes les preguntes, i , només després comproveu les respostes, mirant a sota. 1)Quina va ser la civilització antiga més desenvolupada tecnològicament? -Històricament han existit civilitzacions dotades de tècniques desenvolupades i escàs coneixement científic: Egipte o Xina. Els egipcis al llarg de l’historia han inventat moltes tècniques que els van ajudar a fer estructures, construccions, invents... amb maquines bàsiques com la rampa, palanca entre d’altres.

No hi ha una data concreta de l’invent, però aproximadament es va inventar el 1600 0 1665. Es va inventar en diferents passos, seguint uns procés evolutiu. 1-Es va descobrir a Anglaterra el mineral grafit, i amb el temps van descobrir que pintava i fent lamines polides aconseguien un objecte mes còmode per escriure. 2-Amb el temps els italians van cobrir aquesta lamina de grafit amb una coberta de fusta perquè sigues mes còmode a l’hora d’escriure. 3-Despres amb el pas del temps es van inventar noves tècniques com :llapis amb goma inclosa, portamines...

2)Quins vans ser els primers descobriments que van provocar una revolució a la tècnica? 1-La roda: La roda és una peça mecànica circular que gira al voltant d'un eix. No es va inventar en una data concreta però mes o menys s’arrodoneix al V mil·lenni abans de Crist. La roda més antiga es va trobar a Eslovènia. Però fins el 2000 abans de Crist no es van posar les rodes al vehicle. 2-El foc: Es diu foc a la reacció química d'oxidació violenta d'una matèria combustible, amb despreniment de flames, calor i gasos o fums. És un procés exotèrmic. Des d'aquest punt de vista, el foc és la manifestació visual de la combustió. El foc el va descobrir un prehistòric per casualitat, fregant un pal d’arbre sobre una petita taula d’arbre, fins que va sortir fum i després el foc.

4)Saps quan es va començar a deixar de copiar els llibres a mà? Es va deixar d’escriure a mà els llibres quan els romans van inventar l’impremta a l’any 440 abans de Crist.

3)Saps quan es va començar a utilitzar el llapis?

4


[Escriba texto] 5)Arrel de quin de quin descobriment es va originar la Revolució Industrial? I quan capital. productes elaborats, ja que comença a utilitzar maquinària. Va sorgir a finals del Segle XVIII a Gran Bretanya, estenent-se per tot Europa, i per tot el món després, al llarg del Segle XIX. Les seves principals característiques van ser l'aparició de la màquina, les innovacions tecnològiques, la utilització de noves fonts 6)Anomena 5 dels científics més famosos que coneguis i digues que van fer? 1- Albert Einstein: va néixer a Ulm, Alemanya, 14 de març de l’any 1879 i va morir a Princeton, Estats Units el 18 d’abril de l’any 1955. Aquest físic i científic va publicar la seva teoria de la relativitat especial. El 1915 va presentar la teoria de la relativitat general, en la qual va reformular per complet el concepte de gravetat. Una de les conseqüències va ser el sorgiment de l'estudi científic de l'origen i l'evolució de l'Univers per la branca de la física anomenada cosmologia. El 1919, quan les observacions britàniques d'un eclipsi solar van confirmar les seves prediccions sobre la curvatura de la llum, va ser idolatrat per la premsa. Einstein es va convertir en una icona popular de la ciència mundialment famós, un privilegi a l'abast de molt pocs científics

La revolució industrial és un canvi econòmic fonamental en la fabricació de d'energia, l'organització de l'obrer en fàbriques, la divisió del treball i la necessitat cada vegada més gran de

inventar les lleis de la dinàmica, lleis de la cinemàtica, Teoria corpuscular de la llum, Desenvolupament del Càlcul diferencial i integral i la Llei de la gravitació universal. 3-Galileu Galilei: va néixer a Pisa el 15 de febrer de l’any 15644 i va morir a Florència el 8 de gener de l’any 1642 el 1 maig. Va ser un astrònom, filòsof, matemàtic i físic italià, conegut per Fonamentar les bases de la mecànica moderna: cinemàtica, dinàmica. observacions telescòpiques astronòmiques, heliocentrisme. 4-Marie Curie: va néixer a Polònia, el 7 de novembre de l’any 1867 i va morir a França el 4 de juliol de de l’any 1934. Va ser una química i física polonesa. Pionera en el camp de la radioactivitat, va ser, entre altres mèrits, la primera persona a rebre dos Premis Nobel. 5-Thomas Edison: va néixer a Milan el 11 de febrer de l’any 1847 i va morir a Nueva Jersey el 18 de octubre de l’any 1931. va ser un empresari i un prolífic inventor. Va inventar la Llum incandescent i el Fonògraf. 7)Saps que es un àtom i de quines parts esta formar?

2- Isaac Newton: va néixer el 25 de desembre de l’any 1642 a Anglaterra i va morir el 20 de març de l’any 1727 4 a la seva terra natal, Anglaterra. conegut per

L'àtom és la unitat de matèria més petita d'un element químic que manté la seva identitat o les seves propietats, i que no és possible dividir mitjançant processos químics. L’àtom es divideix en dues parts el nucli, que conté partícules amb càrrega positiva, els protons, i partícules que no tenen càrrega elèctrica, és a dir són neutres, els neutrons. l’escorça, és la part 5


[Escriba texto] exterior de l'àtom. S'hi troben els electrons, amb càrrega negativa. Aquests, ordenats en diferents nivells, giren al voltant del nucli.

2)Pasteur: Va inventar el procés de Pasteurització i la vacuna contra la ràbia.

8)Saps que van fer o descobrir...?

4)Arquímedes: Va inventar el Principi d’Arquímedes, Cargol d’Arquímedes, hidrostàtica, palanca, El mètode dels teoremes mecànics. purament mecànica. I pocs anys després es comercialitzen.

1)Edinson: Va inventar la Llum incandescent i el Fonògraf. 5)Madame Curie: Pionera en el camp de la radioactivitat. 6) Graham Bell: Va contribuir al desenvolupament de les telecomunicacions i la tecnologia de l'aviació i Les seves investigacions el van portar a intentar aconseguir la patent del telèfon a Amèrica. 7)Nobel: Va inventar la dinamita. 8)Lumière: Van ser dos germans, Auguste Marie Louis Nicolas Lumière i Louis Jean Lumière els inventor del projector cinematogràfic. 9)Watt: Va fer unes millores en la maquina de Newcome, creant la maquina de vapor. 10)Stephenson: Va construir la primera línia ferroviària pública del món que utilitza locomotores a vapor 11)Wright: Va ser un dels principals mestres de l'arquitectura del segle XX conegut per l'arquitectura orgànica i funcional dels seus dissenys. 9)Quan es va començar a utilitzar...? 1)Aspirina: S’utilitza freqüentment com antiinflamatori, analgèsic en l’any 1763 es van començar les investigacions, però a l’any 1828 es va començar a utilitzar. 2)Calculadora: És un dispositiu que s'utilitza per realitzar càlculs aritmètics. El 1642, el matemàtic i filòsof francès Blaise Pascal inventa la màquina que demostra com es poden fer els càlculs de manera

3)Marconi: Va ser l’inventor de la radio.

3)Paper: És un material constituït per una prima làmina elaborada a partir de polpa de cel·lulosa, una pasta de fibres vegetals mòltes i diluïdes en aigua, generalment blanquejada. Es va inventa a Xina al segle II després de Crist, encare que a Espanya no va arribar fins el segle X. 4)Ordinador: És una màquina electrònica que rep i processa dades per a convertirlos en informació útil. Un ordinador és una col·lecció de circuits integrats i altres components relacionats que pot executar amb exactitud. Aparèixer els primers models en els anys 40. 5)Ulleres: Són un instrument òptic format per un parell de lents subjectades a una armadura, que es recolza en el nas mitjançant un arc i dues patilles que ajuden a sostenir a les orelles. Les va inventar Alessandro della Spina, en el segle XIII. 10)Quan es va llançar el primer satèl·lit a l’espai? El 4 d’octubre de l’any 1957 es va llançar a l’espai el primer satèl·lit artificial. 11)Quan va arribar l’home a la lluna? Quins van ser els primers astronautes? El 16 de juliol de l’any 1969, va arribar l’home per primera vegada a la lluna. Els l tres primers astronautes van ser: Neil Armstrong, Edwin E. Aldrin Jr, Michael Collins.

6


[Escriba texto] 12)Quan es va fer la primera pel·lícula sonora? Com es diu?

Tipus de rodes.

Isaac Newton.

Un àtom.

A l’any 1923 Phonofilm va gravar la primera pel·lícula sonora, anomenada “El cantante de Jazz”.

L’Invent del foc.

L’Home a la lluna.

Marie Curie.

7


[Escriba texto]

L’Orient: Grans Invents! Quins descobriments que han vingut d'Orient han estat molt importants per l'home occidental…? Bona pregunta, la veritat! Segurament molts cops, hem començat a pensar, que inteligents i espavilats eren els nostres avantpassats! Grans descobriments que van fer els Alemanys, Americans, Françesos, Españols… Però ens hem parat a pensar que alguns dels descobriments més importants de la nostra historia venent de l’Orient?! Alguns dels avenços i descobriments més importants són, per exemple:

- El paper: Aquest medi de comunicación que molts utilitzem cada dia, va ser

-

-

inventat per Cai Lun, el conseller de l’emperador He de la dinastia Han Oriental, en el S.ll d.C. Aquest primer procés de l’invenció del paper se situa a la China, y tradicionalment es feia de seda, de palla d’arròs, cànam, y fins i tot de cotó. Però avans del paper és van inventar alguns dels seus precedents, com el papir a l’antic Egipte, i el pergamí a Europa.Al llarg de les eres el paper s’ha anat introduint a tots els països del món, fins ser un dels elements més cuotidians de la vida humana. La escriptura: Aquest sistema gràfic de representació d’una llengua, per mitjà de signes; es creu que va ser inventat avans que la parla; primer van aparèixer els jerogrifics creats pels egipcis i el llenguatge cuneiforme creat pels mesopotamics. Les primeres escritures actualmente conegudes se situen a Egipte y Mesopotamia; durant el mileni –IV, és a dir 4000 anys avans de Crist.

La seda: Aquest producte tant luxòs va ser teixit per primer cop a l’antiga China, més o menys alrededor de l’any 3000 a.C. , però també hi han indicis de que s’utilitx¡zaba més la seda a l’any 1300 a.C. Durant el llarg del temps la seda s’ha considerat com un producte de luxe, ja que té una textura molt suau i agradable i ademés del seu resplandor és va considerar un producte molt accesible y cómodo.

-

La brújula: És creu que aquest invent tant útil per la nostra orientació en moments claus; va ser inventat a la China aproximàdament al segle IX. Inicialment consistía en una agulla imantada per una espècie de bol ple d’aigua. Més tardé s va canviar el bol, per un eix rotatori; fins que aquest invent va anar evolucionant fins convertir-se en el que coneixem avui en dia.

Es clar que hi van haver molts altres invents provinents de l’Orient que han marcat un avans i un després en la història però aquests són els mes destacables. 8


[Escriba texto]

Arbre Genealo gic!

9


[Escriba texto]

Arbre Genealo gic!

10


[Escriba texto]

Lamarck! Va néixer l’1 d’agost de l’any 1744 en Bazentin, Picardia, i va morir el 18 de desembre de l’any 1829 en París. Era biòleg i es conegut per haver proposat les primeres teories de la evolució biològica. Va ser un naturalista francès i un dels primers en defensar la idea de l’evolució dels éssers vius i proposar una teoria coherent sobre l’evolució de la vida a partir de les lleis naturals basades en l’herència dels caràcters adquirits. Aquesta argumentació, actualment desacreditada, rep el nom de lamarckisme. També se li atribueix l’encunyament del terme biologia. La publicació de la seva obra principal, Filosofia zoològica, el 1809 coincideix amb el naixement de Charles Darwin, precursor d’una teoria evolucionista que vindria a superar el lamarckisme: el darwinisme. Bibliografia:  

Lamark, J-B Filosofía zoológica ( presentación de Joan Senent). Barcelona: Editorial Matéu, Col·lecció Maldoror, 1971, 277p. Lamarck, J-B Filosofía zoológica (traducció de José González Llana). Barcelona: Editorial Alta Fulla, 1986, 276 p. ISBN: 84-86556-08-2

Charles Darwin! Charles Darwin va néixer el 12 de febrer de 1809 a Anglaterra i es va morir el dia 19 d’abril de 1882. Va estudiar a la Universitat d’Edimburg i a la de Cambridge .Els treballs que va fer eren de la teoria de l’origen de les espècies.Els premis més importants van ser: la Medalla Royal, Medalla Wollaston i Medalla Copley. El descobriment científic continua sent la base de la biologia que proporciona una explicació lògica de la diversitat.

11


[Escriba texto]

Gregor Mendel! 

Qui va ser? Quines idees va defensar i que va descobrir? Quina va ser la seva bibliografia? Son les preguntes que respondrem en aquest article de la revista “Into the science” Qui va ser? Gregor Mendel va néixer el ( 20 de juliol de 1822 a Heinzendorf, Imperi Austríac - Brünn, Imperi Austrohongarès, 6 de gener de 1884). Fou un religiós agustí i naturalista, professor de ciències naturals. Va realitzar experiments d'hibridació cultivant pèsols, fent encreuaments per pol·linització artificial. Va establir tres lleis: 

Primera llei o "Llei de la uniformitat de la primera generació": En encreuar dos individus purs, un amb caràcter dominant i l'altre amb un caràcter recessiu, tots el descendents són del tipus dominant.

Segona llei o "Llei de segregació independent": En encreuar dos individus híbrids dels obtinguts en el primer creuament, Mendel descrigué que el caràcter recessiu tornava a aparèixer en un de cada quatre individus, és a dir en una relació 1 a 4. Un altre aspecte apuntat per Mendel és l'absència d'individus amb caràcters intermedis. Tercera llei o "Llei de l'herència independent de caràcters": Quan es controlen dos caràcters diferents i s'hibriden individus, els dos caràcters es comporten – es transmeten– de forma independent.

Bibliografia: Va publicar en la seva obra de 1865 “Versuche über Plflanzenhybriden” (“Experiments d'hibridació en plantes”), on descrigué la transmissió de caràcters d'una generació a una altra en algunes espècies i varietats dePisum (pesoleres).

12


[Escriba texto]

ROBOTS

Qui i quan es va inventar la paraula robot?

Què és un robot?

Va ser usat per primera vegada per Karel Capek l’any 1921.

Un robot és un dispositiu generalment mecànic, que desenvolupa tasques automàticament,mitjançant un programa informàtic,usant tècniques d’intel·ligència artificial. La microrobòtica s’encarrega de robots miniatura, d’una mida més petita d’un mil·límetre. Un robot es pot definir com una entitat feta per l’home amb cos i connexió de retroalimentació intel·ligent entre el sentit i l’acció.

Tens algun robot a casa? Sí. Busca alguns exemples de robots domèstics? La roomba, que és un robot que aspira sol; robot de cuina, un tipo de robot que tu programes el menjar que vols que cuini, poses els ingredients i ell sol sense que tu hagis de fer res et cuina el que vulguis... etc.

13


[Escriba texto]

Jornada robo tica educativa: MDP Avui, un grup dels nostres científics ha anat a el colegi MDP (Mare Del Diví Pastor); on dos especialistes en robotica educativa, han proporcionat dues activitats relacionades amb la programació dins d’un ordinador de robots i la construcción d’un d’aquests.

Programació:

fer una serie d’animacions amb sons i diferents moviments, anessin apareixent i desapareixent, ens ha ensenyat com fer el nostre propi “Harlem Shake”, tant famos entre els adolescents. Primer ens ha ensenyat el seu propi programa basat en el que fa durant el dia:

La Rocio, especialista en programació de robots ens ha ensenyat pas a pas com

Més tard hem obert un programa que ja ens haviem descarregat anomenat “Scratch”. On et proporciona una serie d’eines per que la animació principal, pugui ballar, reproduir sons ja grabats o els nostres personalitzats, expresar els seus sons mitjançant bafarades, introduir nous personatjes…!

Aquest és el nostre programa al principi de l’activitat:

14


[Escriba texto]

Construcció:

Aquest ha sigut el procès:

En Xavi ,especialista en construcción de robots, hens ha ensenyat com construiur-ne un. Primer ens ha ensenyat les funcions principals d’una peça amb dues parts una amb forma de punxa per atornillar una mena de “clau” per enganxar les peçes del robot i un altre per desatornillar-lo. Després ens ha descarregat les instruccions de com montar el robot als nostres ordinadors, i nosaltres hem començat la feina seguint aquests passos:

RESULTATS:

15


[Escriba texto]

11.Setmana del mo bil: Apple. La revista “Into the Science” et proporciona un descompte del 10% al entregar aquest codi: XAPPLE2026

a la recepció de la fira.

Aquí us deixem un anunci perquè us feu una idea de la impressionant exposició que teniu oportunitat de presenciar:

16


[Escriba texto]

EL MNACTEC: TALLER DE L’AIGUA

que és un productor de farina, gràcies a la força de l’aigua.

Els reporters de la revista Into the Science, han anat al mNACTEC de Terrasa on la nostra especislista Rosa, ens ha fet un breu recorregut per la historia i les utilitats de l’aigua.

Després de uns pocs minuts ja erem devant del molí de riu que aprofita el desplaçament (amb l’ajud de dues barques) per un riu amb molt cabal per moure una roda que molia el grà.

Primer hem vist la roda de pales que transforma l’energia cinètica de l’aigua en energía mecánica.

Seguidament la roda de calaixos que aprofiten el pes i l’energia potencial de l’aigua per moure la roda. Encara hi queden antigues rodes de calaixos en funcionament, com la del molí paperer de Capellades. Obviament tots sabem que l’energia és la capacitat d’un cos per fer un treball. Els homes primitius, des del principi dels temps han canalitzat l’aigua per abastir els conreus i emmagatzemar-la. També hem vist diferents tipus de turbines que aprofiten l’energia de l’aigua. Molinet, Turbina Francis … Després hem passat pel molí per moldre

Les serradores, contenien la brida que transforma el moviment en forma de cercle de la roda en moviment rectilini.

Més tard, hem vist la Turbina Fontaine, adapatada als rius mediterranis de régim irregular. Estava dotada d’un regulador que obria o tancava unes petites reixes segons el cabal del riu. Quan més cabal, menys reixes. Quan menys cabal, més reixes. Prop d’allà era una turbina Francis. Utilitzada majoritariament per proporcionar energía a les Colònies Industrials, transformant l’energia cinètica de l’aigua en energía mecánica. Per acabar el taller, ens ha donat a conèixer la turbina Pelton.Una de les més industrialitzades que transforma l’energia conètica de l’aigua en electricitat. Ha sigut molt important, i encara que es van inventar fa molts anys encara és mantenen actives.

Podem afirmar que l’aigua ha sigut i serà indispensable en les nostres vides.

17


[Escriba texto]

Visita a el “Museu Nacional de la Ciencia i de la Te cnica de Catalunya” (el MNACTEC) . Després del taller vam fer una visita al museu per lliure on vam veure coses com: Les aplicacions de la maquina de vapor, que són: La Industria, les obres públiques, l’agricultura, i els transports.

Més tard entrem a un recinte en forma de rodones que jo crec, que representaven els diferents planetes. Bé doncs aquest recinte estava format per una sèrie de jocs interactius relacionats amb les energies principals de l’espai.

També ens fixem en un cartell amb dos frases molt importants: -El ferrocarril va unir pobles i mercats i, -El vapor va fer el naixement de la classe obrera, dos frases que van canviar l’història. També podem observar algunes de les màquines de vapor dels més importants constructors d’aquest gènere de maquines, un va ser R.Wolf de Madeburg i l’altre Alexander. Però apesar del gran èxit del vapor hem pogut observar que hi van haver maquines que no van prosperar, com: -“El motor d’aire calent” o –“La maquina d’alta velocitat”.

Allà, aprenem que la major part de l’energia que rebem, prové del Sol, i que arriba en forma de radiació electromagnètica. Però també ens conscienciem en que hem de tenir en compte que al Planeta Terra el cel actua com a reflector i filtre, així doncs només deixa passar una part de la radiació que arriba del cel. Al costat de una mena de cubs de colors veiem uns cartells on ens explica que el “CERN” és un laboratori de física de partícules nuclears, i, que el GRD és una xarxa global per a l’anàlisi de les dades de l’ LHC. Una mica més enllà; veiem un telèfon on al costat explica que aquest s’utilitzava inicialment per distàncies curtes, i que per llargues distàncies s’utilitzava el Telègraf. Seguidament passem al apartat on ens explica coses de l’electricitat. A que no 18


[Escriba texto] sabíeu que Charle de Fray va ser el que va descobrir l’electricitat en carregues negatives i positives!!??

També observem com el petroli s’ha anat “extingint” per dir-ho d’alguna forma durant el llarg dels anys, i , que ara ens en estem quedant sense; un problema molt gran per la societat.

Realment aquest és un museu molt impressionant i didàctic, molt recomanable per gent de totes les edats.

Per acabar visitem uns cotxes, camions, motos i avions antics; observant les grans meravelles que s’havien arribat a fer fa alguns anys.

19


[Escriba texto]

ELS NOSTRES INVENTS: El “WOW” (Without water): Materiales:      

Dos botellas de plástico Una cremallera. Cinta de colores. Cola. Cinta adhesiva de doble cara. Una grapadora.

Partes de construcción: 1. Baciar las botellas. 2. Cortar la parte de bajo delas dos botellas a 10 cm del culo, con unes tijeras. Tiene que ser suficientemente largo como para que quepan llaves de casa, dinero (sobretodo): monedes, billetes..., lapizes, bolis, una agenda, el móvil... 3. Se enganxa la cremallera en la parte cortada de las botellas, de manera que sirva para unirlas. La cremallera ha de tener la misma medida que el perímetro de las botellas. Para enganxarlas

utilizamos cola, grapes, i cinta adhesiva de doble cara. 4. Dejar secar. 5. Decorar el estuche con cinta de colores tapando las grapes i la cola.

Normas de función: 

Aún que este és un invento especialmente hecho para la protección del agua, no se ha de mantenir constantemente mojado, ni tampoco és conveniente sumergirlo mucho; está hecho especialmente para cuando te tiran a la piscina con las coses encima, o cuando te salpican con el agua y tienes miedo de que te mojen las coses que llevas en tu bolso. Tener cuidado al abrir, ya que es un producto hecho a mano, bastante delicado.

20


[Escriba texto]

21


[Escriba texto]

ELS NOSTRES INVENTS: “TV MOVIE” 4. Peguen el soporte dentro de la caja. 5. Pinten la caja con los colores que más les gusten y seguidamente, después de que esté completamente seca háganle los detalles deseados. 6. Proyecte el vídeo deseado, seleccionándolo dentro de su móvil.

Materiales          

1 Caja de zapatos 1 lupa Cola blanca Pintura (la que usted quiera) Compás 1 Móvil Pinceles Cartón Cúter Lápiz

Normas de función: 

Construcción: 1. Háganle un agujero de la medida de la lente de la lupa, con la ayuda del compás en el dorso de la caja. 2. Pegue la lente en el agujero de la caja con cola blanca. 3. Hagan un soporte de cartón para sostener al móvil.

   

Sitúe el proyector a la distancia conveniente para poder apreciar la imagen con toda claridad. No acercar al agua. No exponerlo a humedad o a calor excesivo. Guardar fuera del alcance de los niños. Dejar distancia prudencial para no dañar la vista, cuando se esté proyectando.

Proceso:

Hacemos un agujero.

Pintamos la caja.

Dibuixem les lletres i les retallem.

22


[Escriba texto]

23


[Escriba texto] AIXÍ ACABEM EL PRIMER NÚMERO DE LA NOSTRE REVISTA, QUE TINDREU DISPONIBLE CADA MES, AL VOSTRE QUIOSC MÉS PROPER. ESTEM MOLT AGRAITS PERLA VOSTRA SINCERA LECTURA I ESPEREM QUE SEGUIU COMPRANT LA NOSTRA REVISTA: “INTO THE SCIENCE”.

ASÍ ACABAMOS EL PRIMER NÚMERO DE NUESTRA REVISTA, QUE TENDREIS DISPONIBLE CADA MES, EN VUESTRO QUIOSCO MAS CERCANO, ESTAMOS MUY AGRADECIDOS POR VUESTRA SINCERA LECTURA I ESPERAMOS QUE SIGAIS COMPRANDO NUESTRA REVISTA: “INTO THE SCIENCE”

SO THAT’S HOW WE FINISH OUR FIRST EDITION OF OUR MAGAZINE, THAT YOU’LL HAVE AVAILABLE EACH MONTH, IN YOUR NEAREST NEWSPAPER STAND. WE ARE VERY GREATFUL FOR YOUR SINCERE READING AND WE HOPE YOU’LL KEEP BUYING OUR MAGAZINE: “INTO THE SCIENCE”

SO ENDETE DIE ERSTE ZAHL UNSERE MAGAZINE, SIE MÜSSEN ZUR VERDÜGUNG JEDEN MONAT. IN IHRER NÄHE KIOSK. WIR SIND DANKBAR FÜR IHRE AUCHFRICHTIGE LESEN, UND WIR HOFFEN SIE KAUFEN DEINEM MAGAZINE: “INTO THE SCIENCE”.

24

Treball crèdit de síntesi  

El meu primer issuu

Treball crèdit de síntesi  

El meu primer issuu

Advertisement