Page 1

Ευρυτανία Διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης • Τεύχος 19 • Οκτώβριος- Νοέμβριος 2013 Μ. Μαυρογένους 31 • 172 36

Εκδήλωση για τον Δημήτρη Πουρνάρα Κ. ΣΑΡΡΗΣ

Από τους Κορυσχάδες στα ξένα

Λεπιανά Μπαλκόνι με θέα

Πλούσια αρθρογραφία και όλη η επικαιρότητα της Ευρυτανίας


Περιεχόμενα 3 Έστειλαν τη συνδρομή τους 6 Γεγονότα 8 Εξώφυλλα ευρυτανικού τύπου 18 Αρθρογραφίες 19 Οδοιπορικό στα Λεπιανά 25 Διαδίκτυο 30 Editorial

Στο εξώφυλλο: Το πορτραίτο του Δημήτρη Πουρνάρα στην εκδήλωση της Πανευρυτανικής Ένωσης για την παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Σταφυλά με τίτλο: «Δημήτρης Πουρνάρας, Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ»

Ευρυτανία Iδιοκτήτης - Eκδότης - Διευθυντής: Νικόλαος Δ. Zαγανιάρης ••• Σύμβουλος Έκδοσης: Eλένη Δ. Zαγανιάρη •••

Πρώτη Έκδοση: Δημήτρης Ν. Ζαγανιάρης ••• M. Mαυρογένους 31 172 36 Yμηττός Τηλ. : 210 97 35 297 Κινητό: 6936 194 623 / 6936 555 272 ••• email: evrytanianews@gmail.com nzpublic@acsmi.gr

Διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης ••• Ετήσιες Συνδρομές Iδιωτών: 15 € • Δήμων, Kοινοτήτων: 50 € • Σωματείων, Eνώσεων, Συλλόγων: 35 € • Oργανισμών, Tραπεζών, Iδρυμάτων: 65 € • Eξωτερικού: 50 $ H.Π.A. • ••• Aριθμός Λογαριασμού Τράπεζας Πειραιώς: 5145-053120-594 ••• Tα ενυπόγραφα κείμενα δεν εκφράζουν οπωσδήποτε την «Ε», ούτε τη δεσμεύουν. ••• Περιοδικό «Ευρυτανία»: Ενημέρωση χωρίς ακρότητες


Eυρυτανία

3 3

Όπου φτωχός και η μοίρα του

νες δυνατότητες. Το χειρότερο που μπορεί να

Καιρό έχουμε να ακούσουμε καλή είδηση για

συμβεί σε έναν τόπο ευλογημένο από τη φύση,

την Ευρυτανία. Πρώτα τα στατιστικά στοιχεία

που διαμορφώθηκε από τις ατελείωτες συ-

που τη θέλουν έναν από τους φτωχότερους και

γκρούσεις και προσμίξεις της. Δυστυχώς στη

γηραιότερους νομούς της Ευρώπης. Στη συνέ-

σύγχρονη ζωή δεν υπάρχει χρόνος και διαύγεια

χεια η γκρίνια και η μιζέρια που έφερε ο Καλλι-

ώστε να επιστρέψει κανείς στην απόλυτη ένω-

κράτης στα απομονωμένα χωριά των Αγράφων

ση με την φύση απ’ όπου προήλθαμε. Μια

και όσα βρίσκονται μακριά από το κέντρο του

ένωση που, σε ένα μέρος όπως η Ευρυτανία,

Καρπενησίου, που αντιμετωπίζουν την αδιαφο-

είναι πιο εύκολο να συντελεστεί.

ρία από τις κεντρικές έδρες. Σε αυτά προσθέ-

Λίγοι άνθρωποι αφήνουν τους αισθητήρες

στε το κλείσιμο των ρολών του Νοσοκομείου

τους ανοιχτούς να απορροφήσουν αυτά που

Καρπενησίου με αποτέλεσμα την καταρράκω-

έχει να προσφέρει η γη, το βουνό, ο ουρανός,

ση των υπηρεσιών υγείας στην περιοχή, καθώς

το πράσινο και οι κρυστάλλινες πηγές. Οι άν-

και τα ελάχιστα ασθενοφόρα που είναι επιφορ-

θρωποι, και ειδικότερα οι νεότεροι, θέλουν το

τισμένα με το να εξυπηρετούν ολόκληρο το Νο-

σήμερα, θέλουν κίνητρο και θέλουν έναν κό-

μό με αποτέλεσμα να χάνονται ανθρώπινες

σμο γεμάτο δυνατότητες. Γιατί αύριο η νιότη

ζωές απλά και μόνο επειδή η Ευρυτανία είναι

θα έχει πετάξει. Αυτά η Ευρυτανία δεν μπορεί

τόπος ξεχασμένος. Όταν δεν μπορείς να εξα-

να τα προσφέρει. Ως μέρος με μοναδικές γεω-

σφαλίσεις ιατρική περίθαλψη και εκπαίδευση

γραφικές συνθήκες και ιδιαίτερα τοπολογικά

για τους κατοίκους του Νομού γιατί να απορεί

στοιχεία είχε την ατυχία να διαχειριστούν τις

κανείς για τη φυγή των νέων ανθρώπων που

τύχες της ανάξιοι άνθρωποι και τυχοδιώκτες.

δοκιμάζουν στις αφιλόξενες πόλεις τις τύχες Ο παράδεισος της διαφθοράς

τους;

Χωρίς αμφιβολία, αυτή την εποχή η ΕυρυταΗ Ελβετία της Ελλάδας

νία είναι συνώνυμη με τη ρεμούλα, τη διαφθο-

Κάποιοι έμειναν στον χαρακτηρισμό «Ελβε-

ρά, την διασπάθιση των κοινοτικών κονδυλίων

τία της Ελλάδας». Πράγματι λίγα μέρη τη συνα-

και τους εξοχικούς παραδείσους γνωστών απα-

γωνίζονται σε φυσικό κάλλος και καθαρό αέρα.

τεώνων που έχουν κάτσει στο σβέρκο των ψη-

Όταν όμως δεν μπορείς να εξάγεις αυτό το

φοφόρων τις τελευταίες δεκαετίες. Δυστυχώς

προϊόν, κρατώντας παραδείγματος χάριν κλει-

αυτό το φεγγάρι βρίσκει την Ευρυτανία να πρέ-

στό ένα από τα μεγαλύτερα χιονοδρομικά κέν-

πει να απολογηθεί γιατί δύο από τους τρεις το-

τρα στην Ελλάδα, τότε μιλάμε για σπαταλημέ-

πικούς άρχοντες απασχολούν τον Τύπο και την


Eυρυτανία

4 επικαιρότητα με σοβαρότατες κατηγορίες και

που πήρε η εταιρεία από το κράτος ύψους 4.7

τις καταδίκες τους να χτυπάνε σαν καμπάνες

εκατομμυρίων ευρώ, με την εγγύηση της Νο-

υπενθύμισης ότι ναι, ο ψηφοφόρος είναι ο πε-

μαρχίας Ευρυτανίας επί κ. Κοντογεώργου, δεν

λάτης που του πουλάει πλανόδιος πλαστή συ-

καλύφθηκε ποτέ με αποτέλεσμα το χρέος να

σκευή. Είναι ο παίκτης του ιπποδρόμου που ο

έχει περάσει στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

υπάλληλος τον βλέπει σαν κινούμενο πενηντά-

Το ακόμα σημαντικότερο όμως είναι άλλο.

ρικο που ετοιμάζεται να ρίξει τα λεφτά του στον

Όπως γράφει η εφημερίδα Το Έθνος και παρα-

κουβά. Αυτός που θα του πουλήσουν υπηρεσίες

θέτουμε: «Έχει δημιουργηθεί ένα πλέγμα εται-

τριπλάσιες από την αξία τους και αυτός, ενώ θα

ρειών στις οποίες συμμετέχει στο μετοχικό κε-

διαμαρτυρηθεί στο καφενείο ή μέσα από τα

φάλαιο η ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΑΕ με ιδιαίτερα υψηλά πο-

δόντια του, στο τέλος θα ξαναπέσει στην παγί-

σοστά. Πρόκειται για «εταιρείες-φαντάσματα»

δα. Αυτός που σε μια παρτίδα πόκερ γράφει

που παράγουν συνεχώς μεγάλες ζημιές την τε-

«Αυτόματο μηχάνημα ανάληψης χρημάτων»

λευταία δεκαετία, με εργαζόμενους που έχουν

στο κούτελό του. Με λίγα λόγια το κορόιδο, αυ-

προσφύγει στη δικαιοσύνη για αξιώσεις ετών,

τός που του λείπει το μπροστινό δόντι και χαμο-

παρά το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες εταιρείες

γελάει, αυτός που τρώει την κατραπακιά στο

έχουν καταρρεύσει ουσιαστικά προ πολλού και

σβέρκο και δεν ξέρει ποιος του την έριξε.

παραμένουν ουσιαστικά κλειστές». Άλλη μια απόδειξη ότι η υπόθεση με τις φούσκες του

Ευρυτανία Α. Ε. και υιοί

χρηματιστηρίου στο τέλος της δεκαετίας του ’90

Ο τιμωρημένος σε αργία Δήμαρχος Αγράφων

άνοιξε πολλούς ορίζοντες σε όσους ενδιαφέ-

κ. Τάτσης κατηγορείται για την σύσταση εικονι-

ρονται να πλουτίσουν εις βάρος άλλων.

κών συμβούλιων και διενέργεια εικονικών ψηφοφορίων που αφορούσαν θέμα του Δήμου Αγράφων.

Θανάση βάλε ακόμα ένα σκανδαλάκι Πολύ μικρότερης σημασίας είναι το «μίνι

Ο Βουλευτής Ευρυτανίας κ. Κοντογεώργος

σκάνδαλο» που απασχόλησε τις τελευταίες μέ-

από την άλλη αντιμετωπίζει, μαζί με 18 μέλη

ρες το Δήμο Καρπενησίου. Αυτό αφορά την δω-

του Νομαρχιακού Συμβουλίου, σοβαρότατες

ρεάν διαμονή στο ξενοδοχείο, πέντε αστέρων,

κατηγορίες για απιστία σε βαθμό κακουργήμα-

Montana του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Χατζηδά-

τος και υπεξαίρεση χιλιάδων ευρώ από το κρά-

κη τις ημέρες της Πρωτοχρονιάς. Όχι ακριβώς

τος μέσω δανείων από την αμαρτωλή Ευρυτα-

δωρεάν. Όλα τα έξοδα πληρώθηκαν από το Δή-

νία Α.Ε.. Μάλιστα, ο κ. Κοντογεώργος έχει κλη-

μο Καρπενησίου και κατ’ επέκταση τους πολίτες

θεί να καταβάλει εγγύηση της τάξεως των

του. Από την άλλη, αν έχει τύχει να συνφάγει

60.000 ευρώ.

κανείς με κάποιον πολιτικό καταλαβαίνει ότι

Τα μέλη του Δ.Σ. της Ευρυτανίας Α.Ε. ουσια-

δεν είναι και πολύ ανοιχτοχέρηδες. Όταν άλλω-

στικά θα πρέπει να λογοδοτήσουν σχετικά με

στε κάποιος έχει συνηθίσει στα ρουσφέτια και

τις τεράστιες εκκρεμότητες που έχουν αφήσει

τα δώρα από όλα τα σημεία της Ελλάδας είναι

στο ελληνικό δημόσιο. Και αυτό γιατί το δάνειο

επόμενο να ξεχνάει πώς είναι να βάζεις το χέρι


Eυρυτανία

5 5 όμως όχι σε απόλυτο βαθμό. Η πηγή του προ-

στην τσέπη.

βλήματος είναι τα ολιγαρχικού τύπου προνόμια Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα

που απολαμβάνουν όσοι βρίσκονται στην εξου-

Σε όλα αυτά δεν θα μπορούσαμε να μην ανα-

σία. Η απάντησή τους σε οτιδήποτε είναι «εμένα

φέρουμε τον Μιχάλη Λιάπη. Η ιστορία με το εξο-

με ψήφισε ο ελληνικός λαός». Σχετική η ορθότη-

χικό του σαλέ στο Μεγάλο Χωριό που χτίστηκε

τα και αυτής της απάντησης, όταν για παράδειγ-

με κοινοτικά κονδύλια και με την προϋπόθεση

μα πάνω από το μισό εκλογικό σώμα απέχει από

να γίνει ξενώνας πλήγωσε όσο λίγες περιπτώ-

τις διαδικασίες. Δοκιμάζουμε τόσα χρόνια το σύ-

σεις την Ευρυτανία και την αξιοπιστία της. Πλή-

στημα που θέλει κάποιον που είναι χορτασμέ-

γωσε ανθρώπους που πράγματι κινήθηκαν νόμι-

νος να κλείνει ευκολότερα τα αυτιά του στις σει-

μα και έχτισαν αυτό για το οποίο πήραν χρήμα-

ρήνες της διαφθοράς. Αυτό σαφέστατα απέτυχε

τα. Έβαλε στο μικροσκόπιο όμως και άλλους οι

για τον ίδιο λόγο που το γουρούνι δεν πρόκειται

οποίοι έκαναν παρόμοιες ατασθαλίες. Αν μη τι

ποτέ να σταματήσει να τρώει, όσο χορτασμένο

άλλο, για να χαριτολογήσουμε, το ότι ένας άν-

και αν είναι.

θρωπος με το γούστο του κ. Μιχάλη Λιάπη, που

Είναι καιρός να συνειδητοποιήσουν όσοι εκλέ-

το έχει αποδείξει με τα ταξίδια που κάνει και τις

γονται ότι κατά βάση έχουν ευθύνες και ότι πρέ-

γυναίκες – συνοδούς του, προτιμά το Μεγάλο

πει να φέρονται ως εξαιρετικά άτομα μιας κοι-

Χωριό είναι μια σφραγίδα αναγνώρισης για την

νωνίας (έστω και ενός μικρού ποσοστού της)

Ευρυτανία.

που τους ανέδειξε. Να γίνουν αξιωματούχοι, όχι μόνο γι’ αυτούς που τους επέλεξαν, αλλά για Είναι όλοι διεφθαρμένοι

όλους όσους το κράτος ζητά να είναι συνεπείς

Ποιό είναι όμως το συμπέρασμα από όλα αυ-

στις διάφορες λογικές και παράλογες υποχρεώ-

τά; Έχουν άδικο οι πολίτες με το να λένε ότι όλοι

σεις του. Πριν την ποινικοποίηση της πολιτικής

οι πολιτικοί είναι διεφθαρμένοι; Αν αφαιρέσεις

και μετά την ασυδοσία την οποία βιώνουμε, κά-

το ισοπεδωτικό της διαπίστωσης, σε γενικές

που ανάμεσα υπάρχει δικαιοσύνη και ισότητα

γραμμές υπάρχει μια βάση σε αυτόν τον ισχυρι-

που οφείλεται να επιβληθεί.

σμό. Κατά τον ίδιο τρόπο, αν αντιστραφεί στο «Κι εμείς τα ίδια θα κάναμε αν είχαμε εξουσία» διαθέτει μια βάση ως συμπέρασμα, και πάλι

Νίκος Ζαγανιάρης


Eυρυτανία

6

Έστειλαν τη συνδρομή τους Ευχαριστούμε πολύ τους συμπατριώτες μας για την οικονομική ενίσχυση. Χωρίς τη βοήθειά τους η «Ευρυτανία» δε θα μπορούσε να βρίσκεται στα χέρια σας. Βαστάκης Ιωάννης .............................30 ευρώ Γεωργίου Λάμπρος .............................40 ευρώ Κοκοτίνης Σεραφείμ ...........................30 ευρώ Κονδύλη Μαγδαληνή .........................15 ευρώ Κονδύλης Σεραφείμ ...........................15 ευρώ Κουτσοκώστα Κική .............................15 ευρώ

Πρωτοπρεσβύτερος π. Ιωάννης Λιάπης............................................... 30 ευρώ Μπούρας Νικόλαος ............................20 ευρώ Σαρρής Κωνσταντίνος ........................20 ευρώ Πανογιώργος Φώτιος ..........................30 ευρώ

Η «Ευρυτανία» στην πόρτα σας! Αν θ έλετ ε το περι ο δι κό μ α ς να φτά ν ει σ το σ πί τ ι σ α ς κά θ ε δύο μ ή ν ες, μπορείτ ε ν α γ ραφτ είτ ε σ υ ν δ ρομητ έ ς . Ενημερώστε μας ή καταθέστε τη συνδρομή σας στην Τράπεζα Π ειραιώς σ το λο γα ρι α σ μ ό 5 1 4 5 - 0 5 3 1 2 0 - 5 9 4 . Αν α λυ τ ι κά ο ι τ ι μ έ ς κα ι ο ι τ ρ όπο ι ε π ι κο ι ν ω ν ί α ς μ ε το π ε ρι ο δι κό μ α ς σ τ η σ ελί δα 2 .

Μην ξεχνάτε ότι η «Ευρυτανία» χρειάζεται τη συνδρομή σας. Χωρίς αυτήν δεν θα μπορεί να συνεχίσει να εκδίδεται.


Eυρυτανία

7 7


Eυρυτανία

8

Παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Σταφυλά

Δημήτρης Πουρνάρας, ο ανεξάρτητος και ελεύθερος δημοσιογράφος Ένα ακόμα σημαντικό έργο του κ. Μιχάλη Σταφυλά παρουσίασε η Πανευρυτανική Ένωση. Το νέο βιβλίο του πολυγραφότατου λογοτέχνη είναι αφιερωμένο σε έναν μεγάλο Ευρυτάνα που αποτελούσε πρότυπο δημοσιογραφικής εντιμότητας. Ο Δημήτρης Πουρνάρας με το βιβλίο του Μιχάλη Σταφυλά Δημήτρης Πουρνάρας, ο ανεξάρτητος και ελεύθερος δημοσιογράφος, τιμήθηκε όπως του έπρεπε σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Πανευ-

ρυτανική Ένωση η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Ε.Σ.Η.Ε.Α. και το Μορφωτικό Ίδρυμα της Ε.Σ.Η.Ε.Α., την Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 18.30΄ στην αίθουσα της Ε.Σ.Η.Ε.Α. (Ακαδημίας 20, Αθήνα). Η ανακαινισμένη αίθουσα τελετών της ιστορικής Ε.Σ.Η.Ε.Α., της οποίας ο αείμνηστος Δημήτρης Πουρνάρας διατέλεσε Πρόεδρος και αντιπρόεδρος επί σειράν ετών, κατακλύστηκε κυριολεκτικά από πλήθος Ευρυτάνων

αλλά και από αρκετούς γνωστούς δημοσιογράφους του Αθηναϊκού Τύπου και της Ελληνικής Τηλεόρασης. Η εκδήλωση ξεκίνησε με το καθιερωμένο καλωσόρισμα εκ μέρους της Πανευρυτανικής Ένωσης από τον κ. Αθανάσιο Σταμάτη, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και εκ μέρους της Ε.Σ.Η.Ε.Α. και του Μορφωτικού Ιδρύματος της Ε.Σ.Η.Ε.Α. την κ. Φάνη Πετραλιά. Στη συνέχεια ανέβηκε στο βήμα η Πρόεδρος της Ε.Σ.Η.Ε.Α. κ. Μαρία Αντωνιάδου, η οποία αναφέρθηκε με λίγα, αλλά περιεκτικά λόγια στη σημασία της εκδήλωσης και της απονεμόμενης τιμής στον Δημήτρη Πουρνάρα. Ακολούθως ο λόγος δόθηκε στον Υφυπουργό Δημόσιας Τηλεόρασης κ. Παντελή Καψή, ο οποίος αναφέρθηκε, κυρίως, στο δημοσιογραφικό


Eυρυτανία

λειτούργημα του Δ. Πουρνάρα με συγκεκριμένα στοιχεία αντλημένα από το παρουσιαζόμενο βιβλίο. Στη συνέχεια ο τ. Πρόεδρος της Ε.Σ.Η.Ε.Α κ. Βασίλης Κοραχάης, λίαν συγκινημένος, λόγω της προσωπικής γνωριμίας του με τον αείμνηστο Δ. Πουρνάρα, αναφέρθηκε στην προσωπικότητα και εντιμότητα του ανδρός, στην αγωνιστικότητα και την μαχητικότητα, που τον διέκρινε, για την δημοκρατία, στη συνέπεια των ιδεών του και στη μεγάλη προσφορά του, όχι μόνο στη δημοσιογραφία αλλά και στα ελληνικά γράμματα, στην πολιτική και στην εθνική μας ζωή. Ο Καθηγητής κ. Κλεομένης Κουτσούκης, εν συνεχεία, τρίτος κύριος ομιλητής, παρουσίασε διεξοδικότερα, μέσα στα επιτρεπόμενα χρονικά όρια, το βιβλίο του κ. Μιχάλη Σταφυλά. «Στάθηκε» ιδιαίτερα σε σημαντικά γεγονότα της

9 9

ζωής και του έργου του Δημήτρη Πουρνάρα, ενώ η υπέροχη ανάγνωση επιλεγμένων κειμένων, μέσα από το βιβλίο, από τη ηθοποιό κ. Άννα Πολυτίμου – Παπακωνσταντίνου καθήλωσε κυριολεκτικά τους ακροατές. Μετά την παρουσίαση του βιβλίου από τους παραπάνω, τον λόγο πήρε ο συγγραφέας του κ. Μιχάλης Σταφυλάς, ο οποίος με τον γνωστό του τρόπο και με πολύ λίγα λόγια

είπε πάρα πολλά για τον Δημήτρη Πουρνάρα. Τελειώνοντας την ομιλία του το λόγο πήρε και πάλι η κ. Άννα Πολυτίμου – Παπακωνσταντίνου για να διαβάσει και άλλα αποσπάσματα του βιβλίου και να απαγγείλει ένα θαυμάσιο ποίημα, αφιερωμένο στον Δημήτρη Πουρνάρα. Τέλος, ο Πρόεδρος της Πανευρυτανικής Ένωσης κ. Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος στο σύντομο χαιρετισμό του ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «… σήμερα εκπληρώνουμε ένα ακόμα, ελάχιστο, «Χρέος» με απόλυτο σεβασμό στην ιστορική μνήμη, ένα «Χρέος» οφειλόμενο προ πολλού, στον Δημήτρη Πουρνάρα, τον «Χαλκέντερο» αυτόν βάρδο του Τύπου και προοδευτικό ταγό του τόπου μας, τον «Απόστολο της Δημοκρατίας», όπως δικαιότατα χαρακτηρίστηκε. και που ο λόγος του αποδείχθηκε και αποδεικνύεται, κυρίως στις μέρες μας,


Eυρυτανία

10

λίαν ουσιαστικός, διδακτικός, αλλά και προφητικός… (Βλέπε Μακεδονικό, Κυπριακό, Γερμανικές αποζημιώσεις κ.λπ.) Συγκινητική ήταν η στιγμή που ανέβηκε στο βήμα η κ. Ελένη Καρκαζή – Πουρνάρα, για να εκφράσει τις ευχαριστίες της τις προσωπικές αλλά και του παριστάμενου αδελφού της Καθηγητή Ιατρού κ. Νικολάου Πουρνάρα. Κατασυγκινημένη η ίδια ευχαρίστησε το συγγραφέα, τους

συντελεστές της λαμπρής αυτής εκδήλωσης και τους πολυπληθείς ακροατές. Μετά την κ. Ελένη Καρκαζή – Πουρνάρα το λόγο έλαβαν ο ιστορικός και συγγραφέας κ. Μάρκος Γκιόλιας και ο εκπρόσωπος του Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου Β΄ Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης π. Σάββας – Δαμασκηνός, οι οποίοι αναφέρθηκαν στην προσφορά του Δημήτρη

Πουρνάρα. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την απονομή τιμητικής πλακέτας στην κ. Ελένη Κυριαζή - Πουρνάρα και τον κ. Νικόλαο Δ. Πουρνάρα από τον Δήμαρχο Καρπενησίου κ. Κώστα Μπακογιάννη, για την δική τους προσφορά στην Ευρυτανία. Οι τιμητικές πλακέτες έγραφαν τα εξής: ΣΤΗΝ κ. ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΚΑΖΗ – ΠΟΥΡΝΑΡΑ, ΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΟΙΪΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ ΑΠ’ ΟΠΟΥ ΟΙ ΠΡΟΓΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΕΤΑΞΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. ΣΤΟΝ κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΗΜ. ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΠΟΥ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ Π{ΑΡΑΔΟΣΗ, ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΥΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΓΕΝΕΘΛΙΟ ΤΟΠΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥ, ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ. Η Πρόεδρος της Ε.Σ.Η.Ε.Α. κ. Μαρία Αντωνιάδου στη συνέχεια, και εκτός προγράμματος, προσέφερε τιμητικά στην κ. Ελένη Καρκαζή – Πουρνάρα και στον κ. Νικόλαο Πουρνάρα από μια κονκάρδα (ειδικό έμβλημα, σήμα) των δημοσιογράφων της Ε.Σ.Η.Ε.Α. Η παρουσία του κόσμου ήταν εντυπωσιακή και χαρακτηριστικό είναι ότι αρκετοί παρακολούθησαν όρθιοι την εκδήλωση αφού η αίθουσα εί-


Eυρυτανία

χε γεμίσει. Ανάμεσα στους παρευρισκομένους, εκτός του Δημάρχου Καρπενησίου κ. Κώστα Π. Μπακογιάννη, παρόντες ήταν και ο πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης π. Σάββας – Δαμασκηνός, εκπρόσωπος του Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. κ. Ιερωνύμου Β΄, ο π. Δημήτριος Σκόνδρας, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Λάμπρος Τσιτσάνης, εκπρό-

11 11

σωπος της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, η Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. βουλευτής και Υφυπουργός κ. Κέλλυ Μπουρδάρα, ο κ. Δ. Γουργουράκος, επίτιμος Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου και Υπηρεσιακός Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Βασίλειος Κόκκινος, τ. Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο κ. Απόστολος Μπότσος, τ. Πρόεδρος του Ελεγκτι-

κού Συνεδρίου, οι Πανεπιστημιακοί Καθηγητές κ. κ. Χρήστος Μπαρτσώκας (Ιατρικής Σχολής Αθηνών), Ηλίας Ντζιώρας (Ε.Μ.Π.), Γεώργιος Γιαννίτσαρης (Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π.), Παναγιώτης Κοντός (Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών και Πρόεδρος του Δ.Σ. της Αιτωλικής Πολιτιστικής Εταιρείας), ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε. κ. Φώτης Κουλαρμάνης, ο Πρόεδρος της Ο.Ε.Σ. κ. Λάμπρος Καρράς, άλλα μέλη των παραπάνω Δ.Σ., καθώς και εκπρόσωποι πολλών άλλων Πολιτιστικών Σωματείων και Φορέων. Στο τέλος της εκδήλωσης το βιβλίο διανεμήθηκε δωρεάν σε όλους τους παρισταμένους ενώ ακολούθησε μικρή δεξίωση.


Eυρυτανία

12 12 Ιατρικές εξετάσεις στα δημοτικά σχολεία του Δήμου Αγράφων Κλιμάκιο ιατρών, δερματολόγων και καρδιολόγου, από την Α΄ Πανεπιστημιακή κλινική του Νοσοκομείου Δερματικών νοσηματων «Ανδρέας Συγγρός» υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας κυρίας Αλεξανδρας Κατσαρού Κάτσαρη επισκέφθηκε τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία του Δήμου Αγράφων και εξέτασε όλους τους παρευρισκόμενους μαθητές (2021 Νοεμβρίου 2013). Συγκεκριμένα επισκέφθηκαν τα σχολεία της Παλαιοκατούνας, της Γρανίτσας, του Ραπτόπουλου, της Δαφνούλας,

της Βαλαώρας, της Δυτικής Φραγκίστας, του Αγίου Γεωργίου, του Κρέντη και της Δάφνης.


Eυρυτανία

13


Eυρυτανία

14 14 Θρησκευτική εκδήλωση οργάνωσε και φέτος ο Σύλλογος ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑ προς τιμή της προστάτιδάς του Μεγαλομάρτυρος Αγίας Βαρβάρας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2013 στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Κυψέλης (πλατεία Αγίου Γεωργίου και Ιθάκης). Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είχε ως εξής: 7:30 Θεία Λειτουργία 10:00 Αρτοκλασία 10:15 Μετάβαση στην αίθουσα του Κέντρου Ενοριακής Αγάπης-Στέγης Γερόντων του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου, Κεφαλληνίας 19-Κυψέλη. 10:30 Προσφορά καφέ 10:45 Ομιλία του ιστοριοδίφη Δημήτρη Φαλλή με θέμα: « Ο Βίος της Μεγαλομάρτυρος Αγίας Βαρβάρας» 11:00 Μοίρασμα των άρτωνσυζήτηση 11:30 Λήξη εκδήλωσης Την αρτοκλασία τέλεσε ο π. Κωνσταντίνος Βαστάκης με τους ιερείς του Ναού. Αρκετά μέλη και φίλοι του Συλλόγου μας παραβρέθηκαν στην εκδήλωση, μεταξύ των οποίων και η Πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ευρυτανίας κ. Ελένη Ζαγανιάρη. Ο κ. Δημήτριος Φαλλής με την ομιλία του έδωσε ξεχωριστό τόνο στην εκδήλωση. Ο Βίος της Αγίας Βαρβάρας Έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορος Μαξιμιανού (286-305), κόρη του ειδωλολάτρη Διόσκουρου. Ο πατέ

Ο Σύλλογος «Καλλιακούδα» γιόρτασε την προστάτιδά του Αγία Βαρβάρα

ρας της λόγω της σωματικής ωραιότητας της την φύλαγε κλεισμένη μέσα σε έναν πύργο. Δεν γνωρίζουμε που διδάχθηκε τις χριστιανικές αλήθειες, καθώς ο πατέρας της ήταν φανατικός ειδωλολάτρης, λόγος για τον οποίο άλλωστε προσπάθησε να κρατήσει κρυφή την πίστη της στον Τριαδικό Θεό. Ένα τυχαίο περιστατικό, όμως, την πρόδωσε. Ο πατέρας της πληροφορήθηκε από τεχνίτες ότι η Αγία ζήτησε να της ανοίξουν τρία παράθυρα στον πύργο όπου ήταν έγκλειστη, στο όνομα της Αγίας Τριάδος και, έτσι, βεβαιώθηκε ότι η κόρη του είχε γίνει Χριστιανή.

Εξοργίσθηκε τόσο που την κυνήγησε εντός του πύργου με το ξίφος του για να την φονεύσει. Η Αγία κατέφυγε στα όρη, αλλά ο πατέρας της την συνέλαβε και την παρέδωσε στον τοπικό άρχοντα κατηγορώντας την για την πίστη της. Όταν ανακρίθηκε, ομολόγησε με παρρησία την πίστη της στον Χριστό και καθύβρισε τα είδωλα. Μετά από φρικτά βασανιστήρια, διεπομπέφθη γυμνή στην πόλη και τέλος σφαγιάσθηκε από τον ίδιο τον πατέρα της. Η σύναξη της Αγίας ετελείτο στο μαρτύριο αυτής, στον Βασιλίσκο πλησίον της αγίας Ζηναΐδος.


Eυρυτανία

15 15

Ο Δήμος Καρπενησίου στο The Mall Athens

Δυναμική παρουσία έδωσε από τις 25 Νοεμβρίου εώς την 1η Δεκεμβρίου ο Δήμος Καρπενησίου στο εμπορικό κέντρο του The Mall Athens. Επρόκειτο για μια προσπάθεια τουριστικής προβολής του Δήμου Καρπενησίου ενόψει της χειμερινής περιόδου που ήδη διανύουμε. Το περίπτερο που στήθηκε εντός του εμπορικού κέντρου διέθετε πλήρες ενημερωτικό και διαφημιστικό υλικό για το

Λεύκωμα για τα 25 χρόνια από την ίδρυση της Ο.Ε.Σ. και κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της

Δήμο, το Χιονοδρομικό Κέντρο στο Βελούχι, τοπικά ξενοδοχεία, ξενώνες και επιχειρήσεις, ενώ εκπρόσωποι έδιναν πρόθυμα πληροφορίες σε όποιον ενδιαφερόταν να επισκεφθεί και να γνωρίσει το Καρπενήσι. Παράλληλα οι οθόνες του The Mall προέβαλλαν εικόνες από την πρωτεύουσα της ΕυρυταΤο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Ευρυτανικών Συλλόγων την Κυριακή 12 Ιανουαρίου θα παρουσιάσει το Λεύκωμα για τα 25 χρόνια παρουσίας της (1988-2013) στα Ευρυτανικά δρώμενα. Παράλληλα το Διοικητικό Συμβούλιο θα κόψει την πρωτοχρονιάτικη πίτα της Ομοσπονδίας.

νίας με το κεντρικό σύνθημα της επταήμερης παρουσίασης να είναι «Ανεβείτε στο Καρπενήσι, Ανεβείτε στο Βελούχι». Η τουριστική αυτή προβολή είχε αποτέλεσμα μιας και οι επισκέπτες του περιπτέρου ήταν πάρα πολλοί (το The Mall Athens είναι το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο στην Ελλάδα), ενώ εκτός από κόσμο που γνώρισε για πρώτη φορά το Καρπενήσι δυναμικό παρών έδωσαν και οι απόδημοι Ευρυτάνες που πάντοτε στηρίζουν τις προσπάθειες του τόπου τους.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 το πρωί στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50 στην αίθουσα «Αντώνης Τρίτσης».


3 χρόνια «Ευρυτανία» ! Το αρχείο μας επεκτείνεται... Μπορείτε κι εσείς να το αποκτήσετε, παραγγέλνοντας τα παλιά μας τεύχη, ή να γίνετε συνδρομητές, βάζοντας κι εσείς στα ράφια σας την Ευρυτανία. Πληροφορίες στα 210 9735297, 6936 194623 και στο evrytanianews@gmail.com ή βρείτε μας στο facebook (Περιοδικό «Ευρυτανία»)


Eυρυτανία

18 18

ΕΞΩΦΥΛΛΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΟΜΙΑΝΙΤΙΚΑ ΝΕΑ

Ο ΦΟΥΡΝΑΣ

- «ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΔΟΜΙΑΝΩΝ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ» ΓΡΑΦΕΙ Ο ΠΑΝΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ – ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - «ΕΠΙ 24 ΣΥΝΑΠΤΑ ΕΤΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ» ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΖΟΥΜΠΟ - «ΑΣΤΡΟΦΕΓΓΙΑ» ΓΡΑΦΕΙ Η ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΡΑΝΤΖΟΥ - ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΟΜΙΑΝΙΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΕΡΑ ΑΛΩΝΙΑ - 30 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΡΑΝΤΖΟΥ

- 25Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1942 ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ - «ΧΡΟΝΙΑΡΕΣ ΜΕΡΕΣ» ΓΡΑΦΕΙ Ο ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜ. Κ. ΚΟΥΤΣΟΥΛΕΛΟΣ - Η ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ - ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ - «ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ 1912-1913» ΓΡΑΦΕΙ Ο ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΤΣΕΛΙΟΣ - ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ - ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΕΓΙΝΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ «Ο ΕΥΡΥΤΟΣ»

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΚΛΕΙΤΣΟΥ

ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ

- ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ

- Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ –

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ

ΚΛΕΙΤΣΟΥ- ΟΡΙΑ Ν. ΚΑΡ-

- ΑΠΟ ΧΩΡΙΟ – ΧΩΡΙΑ-

ΔΙΤΣΑΣ - ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΤΩΝ ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΩΝ - «ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑ-

ΝΟΥΣ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΓΗΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΦΥΤΕΙΑ ΣΤΟΥΣ

ΣΙΑ» ΓΡΑΦΕΙ Ο ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ

Η. ΜΗΤΣΙΟΣ

- «ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ» ΑΠΟ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ

- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΤΣΑ

ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΠΛΕΞΙΔΑ

ΚΛΕΙΤΣΟΥ

- ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΑ

- ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ – ΝΕΟ

ΕΘΙΜΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΑΣ

- ΑΠΟ ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ ΣΤΑ ΞΕΝΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ


Eυρυτανία

19

Γράφει ο Γιώργος Σταυράκης

Η παρερμηνευμένη έννοια της εξυπνάδας Λέξεις όπως είναι η εξυπνάδα, η αλήθεια, η ομορφιά, η δημοκρατία στον τόπο μας για πολλούς, χάσανε την πραγματική τους έννοια, και το περιέργο είναι ότι ερμηνεύονται κατά το δοκούν, όπως δηλαδή βολεύει καλύτερα. Όταν ρωτήθηκε ένας Κινέζος φιλόσοφος, τι θα άλλαζε αν γινόταν πρωθυπουργός, εκείνος απάντησε: Θα αποκαθιστούσα τη σωστή έννοια των λέξεων. Στον τόπο μας λοιπόν, η εξυπνάδα, ο έξυπνος όπως και πολλές άλλες λέξεις είτε μεμονωμένες, είτε μέσα σε προτάσεις συγχέονται, όχι πάντα από άγνοια. Η οξυδέρκεια της γρήγορης απάντησης σε στυλ έξυπνης ατάκας δεν συνιστά απαραιτητα εξυπνάδα. Η ευφράδεια του λόγου δεν είναι πάντα απόδειξη ευφυίας και σωφροσύνης μας λέει ο μεγάλος παιδαγωγός Eric Fromm. Η εξυπνάδα (η όχι) των ανθρώπων είναι σε μεγάλο βαθμό κατασκευασμένη από την οικογένεια, το σχολείο και τον κοινωνικό περίγυρο των ανθρώπων. Ο μεγάλος Φυσικός Άλμπερτ Αινστάιν στα μαθητικά του χρόνια, από γονείς και

καθηγητές θεωρήθηκε ως παιδί νοητικά καθυστερημένο. Όταν με δυσκολία αργότερα μπήκε στο πανεπιστήμιο της Ζυρίχης οι καθηγητές του τον χαρακτήρισαν ως αντιδραστικό και απροσάρμοστο. Αυτό σε ένα βαθμό δείχνει τη δυσκολία να αξιολογηθεί και να εκτιμηθεί τι είναι εξυπνάδα, και τι δεν είναι. Δεν είναι η παιδεία στην οποία έτσι αβασάνιστα πολλοί επιρρίπτουν την ευθύνη για τη γλωσσική καθυστέρηση των παιδιών. Παρά τα μεγάλα προβλήματα στο χώρο της παιδείας, οι εκπαιδευτικοί δεν έπαψαν να διδάσκουν την έννοια του ωραίου, του μεγάλου, του αληθινού. Η στρέβλωση της έννοιας εξυπνάδα έρχεται όταν τα παιδιά βγουν στους χώρους κοινωνικής ζωής π.χ. αθλητισμό, επάγγελμα, νυχτερινή ζωή κ.ο.κ. Όταν οι κοινωνικοπολιτιστικές αξίες βρίσκονται σε εκπτωτική πορεία και η επιβίωση εναπόκειται στην προσαρμογή σε πολύ υποβαθμισμένα πολιτιστικά πρότυπα, τότε η εξυπνάδα εκφυλίζεται σε πονηριά. Η εξυπνάδα και οι έννοιες, μπορούμε να πούμε, είναι συνεχώς ένας διαμορφώσιμος όρος

ανάλογα με τις εξωγενείς συνθήκες που επικρατούν και τη σταθερότητα με την οποία διέπονται. Η εξυπνάδα είναι όρος παρεξηγημένος από πολλούς. Ό,τι είναι η εξυπνάδα για έναν Έλληνα, μπορεί καθόλου να μην είναι για έναν Ιάπωνα. Η εξυπνάδα είναι περισσότερο ζήτημα πολιτισμικό. Άνθρωποι με λιγότερη εξυπνάδα συχνά επιτυχαίνουν καλύτερα στη ζωή. Αρα τι είναι τελικά εξυπνάδα, αυτό που έμαθες στο σχολείο για να περνάς εξετάσεις, ή η πρακτική και δημιουργική σκέψη που έχει συνέχεια και συνέπεια; Αν συνυπάρχουν και τα δύο τότε ασφαλώς είναι καλύτερα. Ερευνητές ψυχολόγοι διαπιστώνουν πως τον τελευταίο καιρό το τεστ εξυπνάδας, το γνωστό I.Q., υπολείπεται πολύ στην αξιολόγηση ως προς το τι είναι εξυπνάδα και τι δεν είναι. Νέες έρευνες μιλούν για τη συναισθηματική νοημοσύνη που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τον άνθρωπο τόσο στη μαθησιακή του ικανότητα αλλά και αργότερα με την ένταξή του στην κοινωνία. Ο Eric Fromm ύστερα από έρευνα απέδειξε


Eυρυτανία

20 ότι η συναισθηματική κατάσταση του ανθρώπου τον εμποδίζει να χρησιμοποιεί ολόκληρο το υπαρκτό μέρος των πνευματικών και νοητικών δυνατοτήτων που τον προίκισε η φύση. Ένα μεγάλο κομμάτι παραμένει ανενεργό και εγκλωβισμένο υπό το το βάρος βασανιστικών συναισθηματι-

κών διακυμάνσεων. Η εξυπνάδα είναι μόνο η «πρώτη ύλη». Καλή και πολιτισμένη κοινωνία πλάθει αγγέλους, ανθρώπους χρήσιμους για τον εαυτό τους, προσαρμοσμένους και πειθαρχημένους για την κοινωνία. Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από ευφυείς και οξυδερκείς πολί-

τες. Είναι γνωστή η εξυπνάδα του μέσου Έλληνα. Τα πρόβλημα είναι που και πως διαμορφώνεται ο χρήσιμος και έξυπνος πολίτης, αφού όπως είπαμε είναι μόνον η πρώτη ύλη. Ο κ. Γιώργος Σταυράκης είναι Κοινωνιολόγος

Γράφει ο Κώστας Σαρρής

Από τους Κορυσχάδες στα ξένα Οι επίσημες απογραφές αναφέρουν ότι το 1800 κατοικούσαν στο χωριό 30 οικογένειες, ενώ το Καρπενήσι είχε 4.000 κατοίκους και το Μεσολόγγι 4.000. Το 1300 μ.Χ. ο οικισμός ήταν αγροτοποιμενικός και μερικοί κάτοικοι μαζί με άλλους αποτέλεσαν το Καρπενήσι, που το 1650 ήταν ευημερούσα κωμόπολη. Κατά την τουρκοκρατία έχουμε φυγή ή εποίκηση από πεδινές περιοχές και έτσι παρατηρείται εδώ δημογραφική υπεροχή του βουνού απέναντι στον κάμπο. Τον 17° αιώνα έχουμε κάποια μείωση του πληθυσμού λόγω επιδημικών ασθενειών. Κατά την τουρκοκρατία δεν παρατηρήθηκε μετακίνηση από το χωριό μας γι’ αλλού. Κανένας δεν πήγε στους κάμπους, που μαστίζονταν από ελονοσία (θέρμη). Οι κάτοικοι θεωρούσαν κατάρα να παντρέψουν τις κόρες τους στο κάμπο. Οι τσοπάνηδες και Σαρακατσανέοι όταν επέστρεφαν από τα χειμαδιά, ούτε το σκυλί τους δεν άφηναν εκεί. Τουναντίον ήλθαν πολλές οικογένειες ή μεμονωμένα άτομα και εγκαταστάθηκαν

μόνιμα στο χωριό μας, κατατρεγμένοι από τους Τούρκους ή από ασθένειες στο μέρος τους ή για οικονομικούς λόγους. Μετά τον εμφύλιο πόλεμο (Σεπτέμβριος 1949) ο μισός πληθυσμός των Κορυσχάδων δεν επανήλθε μόνιμα στο χωριό. Αρκετοί χωριανοί είχαν τις μετακινήσεις: Από Κωνσταντινούπολη στη Σμύρνη, από Κωνσταντινούπολη σε Αλεξάνδρεια, από Σμύρνη σε Κωνσταντινούπολη, από Αλεξάνδρεια σε ΗΠΑ, από Σμύρνη σε ΗΠΑ, αλλά και μερικοί είχαν μετακινήσεις σε τρείς ξένες χώρες. Σε έγγραφα αναφέρονται μετανάστες ονομαστικά στην Κωνσταντινούπολη: Δεκαετία του 1850 23 (άτομα), δεκαετία 1870 11, δεκαετία 1880 23, δεκαετία 1890 16. Το 1916 ήταν στην Πόλη 26, στην Αλεξάνδρεια 2, στη Σμύρνη 10, στις ΗΠΑ 10, στη Ρουμανία (Βλαχία) 2. Είχαμε και αποκλεισμούς από το εξωτερικό στα χρόνια του 1917 και κατά την Ιταλογερμανίκή κατοχή (1941-44). Από ένα τόπο γεμάτο δόξα και

φτώχεια για το οποίο έλεγαν «Ζιούμι πίσου απ’ τον ήλιου» και συμβούλεψαν τα παιδιά τους, που κατά κανόνα είχαν πολλά «Άιντι να βρεις ψουμί να φας για χαψιά μ’ ανάπαψη, ιδώ είνι στουρναρότοπους» έπαιρναν τη στράτα του ξενιτεμού. Ο τόπος δεν τους κρατούσε. Η περιοχή ήταν άγονη και απομονωμένη. Υπήρχε όμως κάποια κτηνοτροφία οικόσιτη και λιγότερο ποιμενική. Κάποια γεωργία με μικρό κλήρο και κήπους. Καλλιεργούσαν τα «ρόγγια». Δεν υπήρχαν κρατικές χορηγήσεις. 'Οτι γινόταν στο χωριό γινόταν με προσωπική εργασία και εισφορές των κατοίκων. Το χωριό στην τουρκοκρατία ανήκε στα λεγόμενα «πολίτοχώρια»., επειδή οι κάτοικοι ταξίδευαν στην Κωνσταντινούπολη (Πόλη). Λίγο πριν από τα Χριστούγεννα ξεκίναγαν, από τα παλιά χρόνια, με τους αγωγιάτες (κηρατζήδες). Κηρατζής ήταν ο Σιαφάκας ως το 1900 και ο Τρίψας από το Μεγάλο


Eυρυτανία Χωριό. Ήταν οι ταχυδρόμοι ανάμεσα στο χωριό και τους ξενιτεμένους που μετέφεραν μικροπεσκέσια και χαιρετίσματα, τραχανά, φασόλια, τυριά, μήλα, ρόδια, κυδώνια κ.ά.. Κουβαλούσαν και παιδιά 1214 χρόνων (μια δεκαριά από το χωριό) με δικά τους έξοδα που αργότερα αυτά με το μισθό τους θα πλήρωναν τα χρέη στον αγωγιάτη. Το ταξίδι, για την Πόλη, κρατούσε 45-50 μέρες με μουλάρια ή καμήλες. Έκαναν 40 «κονάκια», διανυκτέρευαν οε χάνι» και το δρομολόγιο ήταν Λαμία - Λάρισα Θεσσαλονίκη - Θράκη - Πόλη. Οι κηρατζήδες γύριζαν τη μεγάλη σαρακοστή και έφερναν χρήματα (από τους μετανάστες) και δώρα, λίγο χαβιάρι, τσίρους, χαλβάδες, μαντήλια και σατζάκια και καμιά χρυσή λίρα. Υπήρχε εμπιστοσύνη και οι συναλλαγές γίνονταν χωρίς έγγραφα και αποδείξεις. Συνήθως οι μετανάστες έδιναν τις οικονομίες στους αγωγιάτες, για να τις πάνε στους συγγενείς τους στο χωριό. Τους αγωγιάτες συνόδευαν δέκα στρατιώτες για τον φόβο ληστείας. Αργότερα, από το 1900 όταν εμφανίστηκαν τα ατμόπλοια, τα ταξίδια γίνονταν μέσω Στυλίδας - Πειραιά - Πόλη. Όταν έγινε ο σιδηρόδρομος πήγαιναν στον Πειραιά με τραίνο και από εκεί με πλοία για Πόλη ή ΗΠΑ (ενάμιση μήνα διαρκούσε η διαδρομή για τις ΗΠΑ). Το 1857 κατασκευάστηκε ο αυτοκινητόδρομος προς Λαμία-Στυλίδα. Το 1859 έγινε η σύνδεση με τηλέγραφο των πρωτευουσών των Νομών. Πολλοί πήγαιναν στην Πόλη από μικρή

21 ηλικία. Έπιαναν δουλειά σε συγγενικά καταστήματα ή δούλευαν σαν υπάλληλοι σε παντοπωλεία, μπυραρίες, ζαχαροπλαστεία κ.ά, κάτω από την καθοδήγηση των παλιότερων συναδέλφων τους και χωριανών. Οι συνθήκες εργασίας ήταν δύσκολες, όπως διαμονή σε μικρό δωμάτιο με άλλους ή σε χώρους κάτω από σκάλες, 12 ώρες δουλειάς, με ζεμπίλι, μεταφορά των πραγμάτων από τα μπακάλικα στα σπίτια των πελατών. Όταν μεγάλωναν και μάθαιναν τη δουλειά, με τις λίγες οικονομίες τους και μαζί με φίλους και συγγενείς άνοιγαν και αυτοί μικρά μαγαζιά και κυρίως μπακάλικα. Μετά στην Αμερική, πριν το 1900, εργάζονταν κυρίως στις σιδηροδρομικές γραμμές και αργότερα έπλεναν πιάτα συμπληρώνοντας καθημερινά 13 ώρες εργασίας. Έτσι πολλοί πρόκοψαν με δικές τους επιχειρήσεις. Σπάνια πήγαιναν οικογενειακώς, συνήθως ξενιτεύονταν μεμονωμένα άτομα. Τουλάχιστον ένας από κάθε οικογένεια ήταν μετανάστης. Στην εκκλησία μνημόνευαν το όνομα του ξενιτεμένου. Στο γυρισμό του ο ίδιος θα ανάψει λαμπάδα, θα κεράσει όλους τους χωριανούς στο μαγαζί και θα διηγηθεί τα νέα από τα ξένα. Η πίκρα του χωρισμού και ο καημός της ξενιτιάς έφτιαξαν πολλά τραγούδια π.χ. «Σούπα μάνα μ' πάντρεψε με και σπιτονοικοκυρεψέ με και στα ξένα μη με δώσεις μάνα μ’ θα το μετανιώσεις...», «Ξενιτεμένο μου πουλί και παραπονεμένο η ξενιτιά σε χαίρεται και γω έχω μαράζι.», «Τζιβαέρι μου»

κ. α.. Πάντα είχαν τη φιλοδοξία, ώστε έπειτα από χρόνια, να ξαναγυρίσουν το χωριό, να φτιάξουν σπίτι, να αγοράσουν χωράφια, να παντρέψουν την κόρη ή την αδελφή. Με όσο κόστιζε το σπίτι ή ένα στρέμμα στη ποταμιά, αγόραζαν ολόκληρη έκταση γειτονιάς στην Αθήνα. Έτσι έγιναν πολλά σπίτια και το μεγάλο αρχοντικό Σαρρή 12 δωματίων. Επειδή η Κοινότητα δεν είχε πόρους από κρατική επιχορήγηση συμμετείχαν σε εράνους όλοι οι χωριανοί, αλλά κυρίως οι ξενιτεμένοι όπως για την οικοδόμηση της Αγίας Αικατερίνης το 1787, του Αγίου Αθανασίου το 1864, της δεξαμενής το 1922 του μύλου το 1927. Στην εκκλησία Κουμασίων αναγράφεται: «Ιερά Μονή Κουμασιωτίσης, Ανηγέρθη υπό των εν Κωνσταντινουπόλει πατριωτών 1874. Κατεστράφη υπό των Γερμανών το 1944. Επανεκτίσθη υπό των εν Αμερική πατριωτών 1950». Τα σπίτια στο χωριό είχαν έπιπλα και αντικείμενα από την Πόλη. 15 χωριανοί πέθαναν στην Κωνσταντινούπολη. Αναφέρεται ότι σε κηδεία χωριανού μας στην Πόλη τον συνόδευσαν 85 χωριανοί. Συνήθως πήγαιναν στην Πόλη μόνο άνδρες. Έκαναν ταξίδια κάθε 3-5 χρόνια στο χωριό και ξαναπήγαιναν. Η οικογένεια έμενε στο χωριό. Όσοι εγκαταστάθηκαν για πολλά χρόνια εκεί με την οικογένεια ή όσοι πήραν τα παιδιά τους από μικρά τα μόρφωσαν σε καλά σχολεία (Ζωγράφειο, Μεγάλη του Γένους σχολή, Ζάπειο) ή σε ξένα κολλέγια (Ροβέρτειο, Σαν Τζώρτζ κ.ά) και


Eυρυτανία

22 22 στα κορίτσια μάθαιναν πιάνο και Γαλλικά. Ο πατέρας μου π.χ. φοίτησε σε Γαλλικό και Γερμανικό κολέγιο, έμαθε και μιλούσε άπταιστα Γαλλικά και Γερμανικά και, φυσικά, Τούρκικα που τα διάβαζε και σε Αραβική γραφή. Αδελφότητα Ευρυτάνων Κωνσταντινουπόλεως Ιδρύθηκε το 1812 και στην αρχή αποτελούσε ένα είδος συντεχνίας παντοπωλών στη αρχή. Κάθε χρόνο στις 4 Δεκεμβρίου στην εκκλησία της Παναγίας του Πέραν, όπου ήταν η εικόνα του Αγίου Σεραφείμ, πολιούχου της Ευρυτανίας, τελούσαν πανηγυρική λειτουργία και μετά την απόλυση μαζεύονταν στο πλησιέστερο κατάστημα και μοίραζαν άρτους αρτοκλασίας ευχόμενοι «καλή πατρίδα». Από το 1863 ως το 1887 λειτούργησε με αλλαγμένο κανονισμό και είχε πλούσια δράση. Το 1910 διακόπηκε η λειτουργία της με τουρκικό Νόμο μέχρι τις 20/1/19 και οριστικά το 1922. Εγγεγραμμένα μέλη χωριανοί ήταν 22. Διετέλεσαν πρόεδρος ο Κων/νος Δημητρακόπουλος και αντιπρόεδρος 1893-1896 και 1908. Ο Γεώργιος Δημητρακόπουλος δωρητής και πρόεδρος το 1920, Γεν. γραμματέας ο Π. Δρόσος (1904) και ο Ι. Σαρρής (1896). Στην εκατονταετηρίδα της αδελφότητας έγινε στις 15/3/1920 στην Κων/πολη μεγαλοπρεπής γιορτή στην αίθουσα του Ελληνικού συλλόγου. Οι εφημερίδες της Πόλης (4 ελληνικές) έδωσαν μεγάλη έκταση και λεπτομέρειες της εκδήλωσης. Μέλος της οργανωτικής επιτροπής ήταν ο Αν-

τώνιος Κ. Δημητρακόπουλος. Παραβρέθηκαν πάνω από 1600 άτομα, πολλοί επίσκοποι, ο αρμοστής Ε. Κανελλόπουλος, ο στρατηγός Γ. Κατεχάκης, αξιωματικοί του στρατού και ναυτικού, ο αρχηγός του Ερυθρού Σταυρού Αντύπας, επιστήμονες, τραπεζίτες, επιχειρηματίες κ.ά. Προήδρευσε ο γηραιότερος των Ευρυτάνων και πρύτανης του Ελληνικού τύπου Σ. Βουτυράς. Τραγούδησε η Φωτεινή Κ. Δημητρακοπούλου. «Αδελφότητα Κορυσχαδιτώνο Αγιος Αθανάσιος» Υπήρχε στην Πόλη από παλιά. Όταν διαλύθηκε το 1908 κατατέθηκαν οι μετοχές της στο προξενείο. Πρόεδρος ήταν ο Ιωάννης Σαρρής και Ταμίας ο Κων/νος Δημητρακόπουλος. Ο Μπαχτσές Στο Μακρύκιοϊ (Μακρυχώρι) της Πόλης, πριν τον Άγιο Στέφανο, στην άκρη του χωριού προς το μέρος της παραλίας (είχε και παραθαλάσσια περιοχή στη δικαιοδοσία του) ήταν το κτήμα «Καψομούν Μπαχτσεσί». Το όνομα του πήρε από τον πρώτο ιδιοκτήτη του και είχε έκταση 300 τουλούμια (στρέμματα;). Συνιδιοκτήτες του κτήματος ήταν 12 χωριανοί. Το κτήμα καλλιεργούσαν σχεδόν οι ίδιοι και πουλούσαν τα προϊόντα πηγαινοερχόμενοι στη Πόλη. Αργότερα τα ενοικίαζαν και αυτοί εργάζονταν στην Πόλη. Χωριανοί που είχαν παντοπωλεία Χαράλαμπος και Κων/νος Δη-

μητρακόπουλος στο Μπέολο (Μπέγιογλου), οι ΓεώργιοςΚων/νος- Δημήτριος Δημητρακόπουλος στο 430 του Μεγάλου δρόμου, ο Ιωάννης- Θεόδωρος Παπαγιαννόπουλος το «Ντούο φρατέλι» στο ΠέρανΣταυροδρόμι, ο Χαρ. Παπαγιανόπουλος στο Χασκιόι, ο Κων/νος και Δημήτριος Γ. Πανόπουλος, ο Κ. Πανόπουλος, ο Δημήτριος Ν. Σαρρής από το 1810, ο Ιωάννης Δ. Σαρρής, Αφοί Γ. Σαρρή, ο Αθαν. Κ, Σαρρής στο Μπέολο και Αντιγόνη, ο Γ. Αν. Τσουκανάς και ο Ν. Κ. Καραγκούνης στο Χασκιόι. Εργοστάσια Ο Χαράλαμπος Δημητρακόπουλος Μακαρονοποιίας στο Σουλτάν Αγιούϊε στον Κεράτιο με 5 πατώματα με φίρμα ΑΣΤΗΡ, Αφοί Δημητρακόπουλοι ποτοποιίας με μονοπώλιο ποτών, οι Σαρρής ΑνδρέαςΑθανάσιος-Χαράλαμπος οινοπνευματοποιίας με ειδική άδεια από το 1877 και Αφοί Ζαχαρόπουλοι του Κων/νου μακαρονοποιίας. Διάφορα ΔΚ. Ζαχαρόπουλος Σαράφικο, Κ.Σ. Ψιλλόπουλος καφετριβείο στο Γιοξέ καλντερίμ, Ν. Καραγκούνης χάνι στο Αγιούπ. Εγώ το 1954 ταξίδεψα και έμεινα τρείς μήνες στην Πόλη όπου και γνώρισα τα στέκια των Κορυσχαδιτών. Έμειναν για πολλά χρόνια στην Κων/πολη 22 χωριανοί, για αρκετά χρόνια 50, για λίγα χρόνια 30. Στις 30/5/1964 απελάθηκαν από την Κων/πολη 22 Έλληνες μεταξύ των οποίων και ο χωριανός μας Δημητρακόπουλος 61 ετών έμπορος. Ο τελευ-


Eυρυτανία ταίος που έφυγε με τις διώξεις ήταν ο Ν.Κ. Πανόπουλος το 1966 και ο τελευταίος χωριανός που πέθανε εκεί ήταν ο Αθ. Κ. Σαρρής το 1961 . Στη Σμύρνη Πήγαν 25 χωριανοί από το 1875 και οι τελευταίοι έφυγαν από εκεί το 1922 (στην καταστροφή). Μερικοί ήλθαν από Κων/πολη. Άλλοι πήγαν από εκεί στις ΗΠΑ ή στην Κων/πολη. Πέθαναν στη Σμύρνη 3. Οι Τσιτουραίοι είχαν κτήματα (ελαιώνες, οπωροφόρα, συκομπαχτσέ), αποθήκες και καταστήματα στα περίχωρα και μέσα στη Σμύρνη (π.χ. στο Καρβουνάρι όπως διαβάζουμε σε συμβόλαιο). Στην Αίγυπτο Κυρίως στην Αλεξάνδρεια, μετανάστευσαν 12 χωριανοί μας από το 1880 και οι τελευταίοι έφυγαν από εκεί το 1950. Βρέθηκα για 20 μέρες στην Αίγυπτο και γνώρισα τα σημεία των χωριανών. Στη Ρουμανία (Βλαχία) 5. Από ένας στις: Αιθιοπία. Συρία (Δαμασκός), Σιάμ, Πολωνία, Ονδούρα Στις Η.Π.Α. Οι χωριανοί μας άρχισαν να μεταναστεύουν κυρίως από το 1900. Γενικά από το 1890 ως το 1922 κορυφώνεται το ρεύμα προς τις ΗΠΑ, ενώ τα διάστημα 1922-1938 μειώθηκε λόγω περιορισμών που θέσπισαν οι ΗΠΑ. Ή μεγάλη μετανάστευση άρχισε από το 1946 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Στην αρχή οι μετανάστες ήταν εργάτες γης (ιδίως στις σιδηροδρομικές γραμμές), στη συ-

2 23 3 νέχεια έπλεναν πιάτα (13 ώρες εργασίας) σε εστιατόρια. Μετά δούλεψαν σαν υπάλληλοι κυρίως εστιατορίων και στη συνέχεια απόκτησαν δικά τους. Σήμερα τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους πρόκοψαν στις επιχειρήσεις, έγιναν ανώτεροι υπάλληλοι εταιρειών και σπουδαίοι επιστήμονες. Για τις μετακινήσεις Ευρυτάνων στις ΗΠΑ. υπάρχει άρθρο του Κλ. Κουτσουκη στο ΕΥΚΕΣΕ. Υπάρχει η Ένωση Ευρυτάνων Αμερικής «Το Βελούχι». Σε άλλες χώρες τα νεότερα χρόνια Καναδάς 9. Γερμανία, 16. Αυστραλία 32. Ρωσία 1. Γαλλία 3. Αγγλία 2. ΔΩΡΕΕΣ στο χωριό με χρήματα από μετανάστες χωριανούς στο εξωτερικό Ξερολύκος Με δαπάνη των Αδελφών Ξερολύκου, περί το 1750, ά) Κατασκευάστηκε αυλάκι για τη μεταφορά νερού στο χωριό από την πηγή Χαβούζα, από απόσταση 3 χλμ. από το χωριό, β) Με δαπάνη τους επίσης κατασκευάστηκε δίτοξη (δίδυμη) πέτρινη γέφυρα στην περιφέρεια Κορυσχάδων στον Καρπενησιώτη ποταμό. Εξυπηρετούσε και τα χωριά γύρω στον Κόνισκο για να έλθουν στον καρόδρομο παραποτάμιο δρόμο. Σε κατεβασιά του ποταμίου παρασύρθηκε το ένα τόξο. Την περιοχή την έλεγαν οι κάτοικοι «Τς καμάρις ή σταγιουφύρια». Ρηγόπουλος Με δαπάνη του α) Κατασκευάστηκε η πλακοσκέπαστη βρύ-

ση στην πλατεία. Σε ανάγλυφο γράφει «Επιμέλεια και δαπάνη Βασιλείου Γ. Ρηγόπουλου 25/1/1874 β) Δώρισε στην εκκλησία πολύτιμο σταυρό με πετράδια, το 1886. Δημητρακόπουλοι Θα αναφερθούμε στα αδέλφια, παιδιά Αντωνίου Δημητρακοπούλου. Γεννήθηκαν στους Κορυσχάδες ο Χαράλαμπος το 1848, ο Δημήτριος το 1851, ο Κων/νος το 1854 και ο Γεώργιος το 1867. Πέθαναν στην Κων/πολη ο Κων/νος πριν το 1920, ο Χαράλαμπος και ο Δημήτριος το 1914. Ήταν δραστήρια μέλη της Αδελφότητας Ευρυτάνων Κων/πολης. Ο Γεώργιος ήταν και δωρητής και αντιπρόεδρος το 1920. Ο Κων/νος δωρητής, πρόεδρος από το 1902 και αντιπρόεδρος το 1868 και 1908. Ο Αντώνιος δώρισε την εικόνα «ο Παντοκράτωρ» στην οροφή της εκκλησίας, την εικόνα, Αγιος Αντώνιος του τέμπλου. Ο Κων/νος Έφερε την καμπάνα όταν ήλθε από τη Βλαχία (Ρουμανία). Με το Χαράλαμπο έφτιαξαν παντοπωλείο στο Μπέολο, (περιοχή από Γαλατά Σεράη μέχρι Ταξίμ). Παντοπωλείο Μετά την αποχώρηση του Χαράλαμπου οι Κων/νος-Γεώργιος και Δημήτριος είχαν το μεγάλο παντοπωλείο με φίρμα, «Αφοι Δημητρακόπουλοι» (Bakal), όπως τα μεγάλα σούπερ Μάρκετ σήμερα. Ήταν στο Μεγάλο δρόμο (Grad Rue de Pera), σήμερα Ιστκλάλ τσαντεζί μήκους 2 χλμ. όπου στην περιοχή κατοικούσαν 80.000 Έλληνες.


Eυρυτανία

24 Γνώριζε ο Γεώργιος τον Κεμάλ, και τους βοήθησε να αποκτήσουν εργοστάσιο ποτοποιίας και μονοπώλιο ποτών για την Τουρκία. Η φίρμα Αφοί Δημητρακόπουλοι είχε αποκλειστικές αντιπροσωπείες στα Βαλκάνια, Ευρώπη, πρεσβείες κ.α. Απέκτησαν μεγάλη φήμη και είχαν πελατεία την ανώτερη κοινωνία. Γεώργιος Ερχόταν περιοδικά στο Χωριό. Είχε στην Αντιγόνη των Πριγκηπονήσων πολυτελή έπαυλη (βίλα) με περιβόλια, κερασιές, γίδια με κύπρια (για να θυμάται το χωριό). Την έκτισε Γερμανός αρχιτέκτονας. Ο πατριάρχης Νεόφυτος Η’, όταν παραιτήθηκε το 1894, πήγε στη Αντιγόνη για διαμονή όπου πριν από λίγους μήνες είχε αγοράσει την άλλοτε κατοικία του Ζαχάρωφ (μυστηριώδης Έλληνας της Ευρώπης) που είχε κτίσει Γερμανός αρχιτέκτονας. Ο Πατριάρχης ήταν συγγενής της γυναίκας του Γε-

ωργίου Δημητρακοπούλου (Αμαλίας Πατρικιάδου πλούσιας κόρης χαβιαρέμπορου). Η βίλα μετά τον θάνατο του πατριάρχη το 1909 περιήλθε στο Γεώργιο Δημητρακόπουλο. Άλλωστε λεγόταν «το σπίτι του πατριάρχη». Πουλήθηκε από τα παιδιά του Γεωργίου και σήμερα ανήκει και διαμένει Τούρκος καλλιτέχνης- διανοούμενος. Χαράλαμπος Ίδρυσε εργοστάσιο μακαρονοποιίας στο Αγιούπ Χάν στον Κεράτειο. Πενταόροφο με άνομα ΑΣΤΗΡ. Ήταν το πρώτο και μεγαλύτερο εργοστάσιο μακαρονοποιίας στην Τουρκία. Με δαπάνη του Χαράλαμπου κατασκευάστηκαν διώροφο δημοτικό σχολείο, διώροφο κατάστημα και ξενοδοχείο στην πλατεία του χωριού το 1901. Κατέθεσε στην Εθνική τράπεζα 1.000 χρυσές λίρες ώστε με τους τόκους να προικοδοτούνται δύο κοπέλες από το χωριό το έτος. Έστελνε στους χωρια-

νούς τη μεγάλη σαρακοστή ένα βαρέλι σκουμπριά. Το 40ήμερο δύο λινάτσες τσίρους, ταραμά, χαλβά και χρήματα. Κεντρικός δρόμος του χωριού έχει το όνομα του. Αρκετοί χωριανοί βρήκαν εργασία και υποστήριξη στις επιχειρήσεις Δημητρακόπουλων. Οι επιγραφές των επιχειρήσεών τους ήταν στα Ελληνκά. Στο βιβλίο Κ. Σαρρή «Χρονικό Κορυσχάδων», 415 σελίδων, εκδ. Στ. Βασιλόπουλος, Αθήνα 1998. Εθνική βιβλιοθήκη 1999 ΙSΒΝ 960-7731-16-6 υπάρχουν λεπτομέρειες για τους χωριανούς στα ξένα. Επίσης ονομαστικός κατάλογος που αντιστοιχεί στους αριθμούς ατόμων. Βλέπουμε και για τα 94 τοπωνύμια του χωριού, 37 βρύσες-πηγές, 35 πετράλωνα και πολλές φωτογραφίες.

Μας στέλνει ο Φώτης Πανογιώργος από το Βύθισμα Τριακόσια ρετάλια στη Βουλή λένε μας κυβερνούνε για νέο δρόμο ψάχνονται στη φυλακή να μπούνε.

Θα πρέπει τα χειρότερα που είναι πολύ κοντά μας να προσπαθήσουμε να τα αποφύγουμε και να χαρεί η καρδιά μας.

Την Τρόϊκα που φέρανε αντί να τους καθοδηγήσει τους έδειξε το δρόμο στο Γουδί εκεί θα τους κοιμήσει.

Στην Παναγία να σκύψουμε να την παρακαλούμε η μόνη ελπίδα που έχουμε αν θέλουμε να σωθούμε.

Ένας τους δεν έχει ανάστημα για να βροντοφωνήσει να κάνει αντάρτικο και να τους κυνηγήσει.

Και το σπουδαιότερο πρέπει να αγαπηθούμε, εάν θέλουμε αύριο όλοι μας να ζούμε.

Ξεβράκωσαν τους Έλληνες και τον εγωϊσμό μας και είμαστε τώρα σε στιγμές που έρχεται ο χαμός μας.

Εγώ με την ευγένεια τους βάφτισα ρετάλια , αυτοί τους κακοφάνηκε το θέλανε γομάρια.


Eυρυτανία

25

Λεπιανά

Οδοιπορικό

Μπαλκόνι με θέα

Με τον ατελείωτο ευρυτανικό ορίζοντα μπροστά τους τα Λεπιανά είναι ένα από τα πολλά μικρά – αλλά πανέμορφα- χωριά της Ευρυτανίας. Εκτός από τη θέα που κόβει την ανάσα, χαρακτηριστικό του χωριού είναι ότι έχει «φυτρώσει» μέσα σε ένα πυκνό δάσος γεμάτο καστανιές και έλατα. Ονομασία Για την ονομασία του χωριού η άποψη που θεωρείται επικρατέστερη, αν και οι πληροφορίες δεν είναι επιβεβαιωμένες, είναι ότι προήλθε από τους κατοίκους των Λεπιανών της Άρτας που ήρθαν κατατρεγμένοι από τους Τούρκους για να γλιτώσουν τη σφαγή και την σκλαβιά. Όσο για το όνομα Λεπιανά κατά μία άποψη προέρχεται από τη σλάβικη λέξη που σημαίνει ψωμότοπος.

Τοποθεσία Τα Λεπιανά ανήκουν σήμερα στο Δήμο Αγράφων και στη Δημοτική Ενότητα Ασπροποτάμου. Μέχρι το 2010, πριν το σχέδιο Καλλικράτης, τα Λεπιανά ανήκαν στο Τοπικό Διαμέρισμα Λεπιανών του πρώην Δήμου Ασπροποτάμου. Το χωριό βρίσκεται σε υψόμετρο 744 μέτρων. Ανατολικά του Ραπτόπουλου και σε απόσταση 87 χλμ. βορειοδυτικά του Καρπενησίου.

Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή στα Λεπιανά ζουν μόλις 56 μόνιμοι κατοίκοι, οι οποίοι όμως φημίζονται για τη φιλοξενία τους και την ευγένειά τους. Οικισμοί Ο άλλος βασικός οικισμός του χωριού, εκτός από το όμωνυμο κέντρο, είναι ο Άγιος Βλάσιος που ουσιαστικά αποτελεί συνέχεια του βασικού οικισμού. Ακόμα υπάρχουν τα Βάρκα, η Σελίστα και ο Χαρβάλας. Οι


Eυρυτανία

26 26

δύο τελευταίοι οικισμοί έχουν ερημώσει πλήρως. Ιστορικής σημασίας είναι ο αρχαίος οικισμός και το Κάστρο που βρίσκεται νότια του χωριού. Ιστορία Η περιοχή φαίνεται πως διαθέτει μακρά ιστορία και γενικότερα μεγάλο αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Τα αρχαία αντικείμενα που βρέθηκαν ποικίλουν. Από πλάκες με επιγραφές, αρχαία τείχη, απομεινάρια οικισμών μέχρι πλάκες από αρχαίο νεκροταφείο. Απέναντι μάλιστα από τον οικισμό των Βαρκών υπάρχουν απομεινάρια ενός αρχαίου κάστρου που πιθανολογείται ότι

κατασκευάστηκε την εποχή της ακμής της Αιτωλίας. Ο εκπαιδευτικός και συγγραφέας κ. Γιώργος Αθανασιάς έχει μελετήσει επισταμένως την ιστορία των Λεπιανών και της μεγάλης τοπικής εκκλησίας των Αγίων Αναργύρων. Σχετικά με την ιστορική αξία του χωριού και την αδιαφορία της πολιτείας αναφέρει με τον πολύχρωμο και ζωντανό του λόγο: «Ο W. Woodhouse, που στα 1892 επισκέφθηκε την περιοχή, κάνει αναφορά για μια αρχαία επιγραφή, που είχε βρεθεί τυχαία στο χωράφι κάποιου ονόματι Φαρμάκη. Η εν λόγω επιγραφή ήταν χαραγμένη επάνω σε μια τετράγωνη αμμόπετρα που είχε δεκαοκτώ (18) ίντσες πλάτος, έντονα… βαθιά χαραγμένα γράμματα ύψους μιας (1) ίντσας και έγραφε: «ΑΝΤΙΚΡΑΤΕΙ(Α) ΑΝΤΙΔΙΚΟΥ». Τέλος, ας σημειωθεί, πως οι αρχαιολογικοί χώροι των Λεπιανών (όπως και ολόκληρης της Ευρυτανίας) παραμένουν εντελώς ανερεύνητοι, διότι η πράσινη και η μπλε πολιτεία τους έχει στρίψει επιδεικτικότατα την πλάτη…! Μολαταύτα, ετούτη η περιοχή που άφησε και αφήνει απαθέστατη, ψυχρή και αδιάφορη, και μάλιστα παγερά, την …πολύχρωμη πολιτεία, έχει κατα-

συγκινήσει… έχει κατασυναρπάσει… έχει αποσπάσει το αμέριστο ενδιαφέρον και την απόλυτη προσοχή όλων των τυμβωρύχων και των κάθε λογής και είδους «ερευνητών» και χρυσοθήρων…! Ομολογουμένως, η παρουσία τους υπήρξε εξαιρετικά έντονη και καθόλου διακριτική και η …προσφορά τους, όχι απλά σημαντική, αλλά άκρως καταλυτική…! Χωρίς τη δική τους παρουσία και …προσφορά, οι ανασκαφές, αν γίνουν ποτέ, θα αναδείκνυαν… θα μας φανέρωναν κάτι, ενώ τώρα…» Σε πιο πρόσφατη ιστορία τα Λεπιανά εμφανίζονται το 1684 ως ο τόπος που ο τοπικός οπλαρχηγός Χρήστος Βαλαώρας κατάφερε να σκοτώσει τον Τούρκο Μουχτάρ Κιαπέ. Έναν βάναυσο αρχηγό του στρατιωτικού τμήματος της περιοχής. Άγιοι Ανάργυροι Η αρχαιολογική κληρονομιά των Λεπιανών παραμένει αναξιοποίητη. Όμως η εκκλησία των Αγίων Αναργύρων, αφιερωμένη στους Αγίους Αναργύρους, Κοσμά και Δαμιανό, από την Ασία, είναι ένα λαμπρό και σημαντικό πολιτιστικό μνημείο. Μάλιστα μια φορά τον χρόνο, την 1η Νοεμβρίου ανήμερα της γιορτής των Αγίων


Eυρυτανία Αναργύρων, στο σημείο διοργανώνεται μεγάλο πανηγύρι που προσελκύει όχι μόνο τους Λεπιανίτες αλλά και όλους τους Ευρυτάνες. Στο συγκεκριμένο πανηγύρι έχουν γίνει προσκυνήματα και έχουν εκπληρωθεί τάμματα, έχουν γίνει γλέντια, εμπορικές συναλλαγές, μέχρι και προξενειά. Εξωτερικά πρόκειται για έναν λιτό Ναό σε ρυθμό βασιλικής. Εσωτερικά όμως περιέχει θησαυρούς. Η εκκλησία των Αγίων Αναργύρων διαθέτει σπουδαία χριστιανικά κειμήλια και παλιές εικόνες. Σε μια

27 συγκεκριμένη «θαυματουργή» εικόνα των Αγίων Αναργύρων εναποθέτουν τις ελπίδες τους για ανάρρωση ασθενείς από όλη την περιοχή και αποτελεί τόπο προσκυνημάτων. Παλιότερα μάλιστα η εικόνα μεταφερόταν, μαζί με τον ιερέα, στο σπίτι των αρρώστων που επιζητούσαν καλυτέρευση της υγείας τους. Ακόμα υπάρχει εντυπωσιακό τέμπλο και μια λειψανοθήκη από το 1874. Παραθέτουμε ακόμα ένα κομμάτι από τον κ. Αθανασιά για να περιγράψει δύο ιστορίες από την παράδοση για τους

Αγίους Αναργύρους και τον Ναό τους στα Λεπιανά: «Οι Άγιοι Ανάργυροι, στα 1823, δε δίστασαν να δείξουν τη δύναμή τους στη στρατιά του αιμοσταγή Μουσταή Πασά της Σκόνδρας. Όπως μολογάνε, σαν έφτασαν οι Τουρκαρβανίτες στο χωριό, δυο Τουρκάκια μπήκαν στην Εκκλησία να βεβηλώσουν, να κα-


Eυρυτανία

28 28 ταστρέψουν και να αρπάξουν, ό,τι πολύτιμο και εξαργυρώσιμο θα έβρισκαν μπροστά τους! Σαν έφτασαν μπροστά απ’ το προσκυνητάρι, το ένα έμεινε και περιεργάζονταν το Ναό, ενώ το άλλο, το πιο βάρβαρο, σήκωσε το αιματοβαμμένο του σπαθί και, δίχως κανένα δισταγμό ή τη στοιχειώδη αναστολή, έβγαλε των Αγίων Αναργύρων τα μάτια κι έπειτα… άμα έκανε το απάνθρωπο… το αντίχριστο ανοσιούργημά του, έπιασε και τους πήρε και τα δυο ασημένια στεφάνια που είχαν στο κεφάλι τους…! Όμως δεν άργησε… Ξεκάμπισε το θάμα και εμφανίστηκε… ξεπρόβαλε «της Αγιανάργιαρης» η δύναμη! Έκαμε να βγει έξω, αλλά που… Κοκάλωσε στον τόπο, λες και κάποιο αόρατο χέρι το τράβαγε προς τα μέσα! Δίνει να βγει, κάνει να ξεχουρδίσει, τίποτα…! Τρομοκρατημένο, με λυμένα από το φόβο πόδια, κρένει… φωνάζει στο σύντροφο του να πάει να το βοηθήσει, αλλά φρούδα η ελπίδα και μάταιος ο κόπος… Το αγροίκο… το άξεστο… το βάρβαρο… το αλλόθρησκο τουρκόπουλο δεν ξεκόλλαγε από της εκκλησιάς το πάτωμα, απ’ των δυο θαυματουργών Αγίων το κράτημα κι απ’ του Μεγαλοδύναμου το

Θάμα! Το άλλο το Τουρκόπουλο, το λεύτερο, βλέποντας, ότι αδυνατούν από μόνα τους να δώσουνε στο πρόβλημά τους λύση και στην αδυναμία τους φευγιό, δύναμη και δυνατότητα, πάει… κοσεύει… τρέχει, για να ’βρει έναν Χριστιανό και στην εκκλησία μέσα να τον φέρει…! Να τον φέρει και γονατιστός τους δυο προσβεβλημένους… τους δυο σπαθομαχαιρομένους… τους δυο λεηλατημένους Αγίους να παρακαλέσει, το θυμό τους λιγάκι να καταλαγιάσουν και το «κρατούμενο» Τουρκάκι και πάλι ελεύθερο ν’ αφήσουν…! Πήγε, αλλά πού να βρεθεί ο Λεπιανίτης και πώς να ανταμωθεί ο Χριστιανός…; Πού και πώς να βρεθεί, αφού, μόλις οι Λεπιανίτες έμαθαν του Μουσταή τον ερχομό και της αρβανιτιάς το πέρασμα, άφησαν τα σπίτια τους, παράτησαν τα χωράφια τους, μάζεψαν τα πράματά τους, πήραν τα μάτια τους κι «έπιασαν το στεριό»…! Κάποια ώρα, κόντευε να βραδιάσει, βρήκε έναν γέροντα, του μολόγησε την ιερόσυλη πράξη τους, του εξήγησε το πρόβλημά τους, τον πήρε και πήγαν…! Το γεροντάκι, μπήκε στην εκκλησιά, έκαμε με θέρμη το

Σταυρό του και γονάτισε… Γονάτισε μπροστά στη συλημένη… στη μαγαρισμένη… στην μαχαιρωμένη εικόνα των Αγίων και τους παρακάλεσε… Τους παρακάλεσε, να στρίψουν το θυμό τους, να μαλακώσουν την καρδιά τους, ν’ ανοίξουνε το χέρι τους το δυνατό και να λευτερώσουν το βέβηλο Τουρκόπουλο, που είχαν στον τόπο καρφωμένο και μέσα στην εκκλησία τους κλεισμένο. Οι Άγιοι, δεν άργησαν… Βλέποντας του γέροντα την πίστη τη ζεστή, έστριψαν το θυμό τους κι έλυσαν του μικρού Τούρκου τα δεσμά! Τα Τουρκάκια, λεύτερα και τα δύο πια, γονάτισαν μπροστά απ’ των Αγίων Αναργύρων την εικόνα και μέσα από της μετανοιωμένης καρδιάς τους τα βάθη τα απύθμενα κι από της συνταραγμένης τους ψυχής το είναι, ζήτησαν λύπηση απ’ των Ελλήνων το Θεό και συγχώρεση απ’ τους Αγίους Αναργύρους. Έπειτα, έβαλαν ξανά στη θέση τους τα δυο αργυρά στεφάνια, ευχαρίστησαν το γερο –Χριστιανό, βγήκαν απ’ την εκκλησία έξω και χάθηκαν στο σκοτάδι! Λένε, ότι «ξίνισαν» μέσ’ στου Μουσταή τη στρατιά, έστριψαν τις πλάτες τους στον Αλλάχ, ξέγραψαν τον «Προφήτη» κι έγιναν Χριστια-


Eυρυτανία

νοί πιστοί, Ρωμιοί μέσ’ στους Ρωμιούς…! Σύμφωνα με το θρύλο, στων Αγίων τη γιορτή, λίγο μετά την εκκλησιά και πάντως πριν το μεσημέρι, προτού από χρόνια πολλά και στους παλιούς καιρούς, έρχονταν δυο ελάφια…! Έρχονταν, ανέβαιναν της εκκλησιάς τα σκαλοπάτια, σταμάταγαν λίγο στην πόρτα της μπροστά, πήγαιναν και κάθονταν σιμά στου πλάτανου τη βρύση, ξεΐδρωναν… ξαπόσταιναν λιγάκι κι έπειτα… έπειτα τα ’σφαζαν και τα ’καναν μαγείρεμα για το κοινό και στους προσκυνητές φαΐ…! Όμως, μια χρονιά ανάποδη, κίνησαν από μακριά και άργησαν να ’ρθουν, δε φάνηκαν νωρίς, οι επίτροποι κι οι προεστοί, για να προκάμουν το φαΐ, δεν τ’ άφησαν να ξαποστάσουν, τα ’σφαξαν ιδρωμένα κι από κει και δώθε δε ματαφάνηκαν… δεν ξαναήρθαν ελάφια πια!».

29 29 Άγιος Δημήτριος Τη μερίδα του λέοντος του ενδιαφέροντος των τουριστών και των προσκυνητών παίρνει ο Ναός των Αγίων Αναργύρων. Όμως αξίζουν κάποια λόγια και για την πιο πρόσφατα χτισμένη εκκλησία του Αγίου Δημητρίου που ανεγερθεί μέσα σε ένα πυκνό πουρναρόδασος. Στο μέρος ήταν χτισμένο μοναστήρι που χτίστηκε τον 17ο αιώνα. Ένα μοναστήρι που άκμαζε και είχε μεγάλη σημασία για την περιοχή. Όμως ο Μουσταής Πασάς της Σκόνδρας το έκαψε συθέμελα το 1823 φονεύοντας πολλούς από τους μοναχούς και αφήνοντας μόνο τα απομεινάρια των κτημάτων που έμειναν παρατημένα. Απομεινάρια και θεμέλια που βρέθηκαν όταν χτίστηκε ο νέος Ναός στην ίδια θέση. Άλλα εκκλησάκια του χωριού είναι αυτό της Αγίας Τριάδας, των Αγίων Βλάσσιου και Κοσμά του Αιτωλού καθώς και της Αγίας Βαρβάρας στο νεκροταφείο του χωριού. Περδικόβρυση Η βρύση του χωριού, η Περδικόβρυση, βρίσκεται κοντά στο αρχαίο κάστρο. Μέσα σε ένα πυκνό δάσος με υπεραιωνόβια δέντρα. Η παράδοση λέει ότι το μέρος

ονομάστηκε έτσι γιατί – καμμία έκπληξη- πήγαιναν πέρδικες να πιούν νερό και να κάνουν φωλιές. Ή άλλη «πρόταση» λέει ότι η βρύση πήρε το όνομα της από την περίοδο της Τουρκοκρατίας καθώς εκεί είχε τα λημέρια του ο εξεγερμένος καπετάνιος της περιοχής Περδίκας. Τέλος κοντά στο χωριό βρίσκονται τα Βαλτονέρια. ιαματικές πηγές που και αυτές παραμένουν αναξιοποίητες. Λεπιανίτικα Νέα Η εφημερίδα των απανταχού Λεπιανιτών είναι μια λιτή έκδοση από τον Σύλλογο Λεπιανιτών της Αθήνας που συνεχίζει μια συνεπή πορεία κυκλοφορίας τα τελευταία χρόνια και αποτελεί τον κύρηκα όλων των νέων που αφορούν αυτό το μικρό και όμορφο χωριό των Αγράφων. Πηγές http://gathanasias.gr/asp6.php http://www.technovision.gr/


Eυρυτανία

30

Δίκτυο ανταλλαγών και αλληλεγγύης Ευρυτανίας http://www.diktyo.evrytania.eu/

Την στήλη του διαδικτύου καταλαμβάνει για δεύτερη φορά η ιστοσελίδα του Δικτύου Αλληλεγγύης Ευρυτανίας. Πρόκειται για τη συνέχεια του μίνι αφιερώματος που ξεκινήσαμε στο τεύχος 17 αλλά λόγω υπερπληθώρας ύλης στο τεύχος 18 δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε. Σε αυτό το τεύχος λοιπόν, θα παραθέσουμε τα λόγια του μέλους του Δικτύου κ. Μανώλη Κοπανάκη, σχετικά με το ιστορικό της δημιουργίας του δικτύου αλληλεγγύης Ευρυτανίας, το πως μετετράπη στην πορεία καθώς και την σχέση εξάρτησης του ανθρώπου με το χρήμα και την άμεση σύνδεση της καταναλωτικής διαδικασίας με την ανθρώπινη ψυχολογία.: «Βρισκόμαστε στο Καρπενήσι, ξεκινήσαμε το καλοκαίρι του 2011, ενεργά άτομα περίπου 20. Η αρχική μας έμπνευση ήταν

το Δίκτυο της Μαγνησίας, οπότε η αρχική μας δομή προσέγγιζε αυτό το μοντέλο. Πάντα προσπαθούσαμε να έχουμε και μία προσωπική, φιλική σχέση μεταξύ μας. Ενδεικτικά οι περισσότεροι από εμάς δεν είμαστε Ευρυτάνες. Αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε μία τοπική εναλλακτική οικονομία. Δημιουργήθηκε η συντονιστική Ομάδα με αρμοδιότητες, ιστοσελίδα, και πάντα είχαμε μία εβδομαδιαία συνάντηση όπου όλοι οι παρευρισκόμενοι ψήφιζαν και αποφάσιζαν, μέσα από μία συγκροτημένη διαδικασία. Δημιουργήθηκαν οι άϋλες μονάδες, οι οποίες καταχωρούνταν σε βιβλίο. Ξεκίνησαν δειλά-δειλά οι ανταλλαγές. Ο καθένας έγραψε σε ένα ντοσιέ μία σελίδα με το τι προσφέρει και το τι ζητάει σε κάπως μόνιμη βάση. Επίσης στην εβδομα-

διαία συνάντηση υπήρχαν δοσοληψίες. Συνήθως κάτι που περίσσευε στο σπίτι, ή ένα οικιακό προϊόν. Η «τιμή» καθοριζόταν από τον «πωλητή» και ο «αγοραστής» εάν τον ενδιέφερε, λάμβανε το «προϊόν», με αντίστοιχη μεταφορά μονάδων από τον έναν λογαριασμό στον άλλον. Κάποιοι χάριζαν αντικείμενα και αρκετοί ζητούσαν σχετικά μικρό «αντίτιμο μονάδων» σε σχέση με αυτό που πρόσφεραν. Επίσης με λογικές προτάσεις οργανωνόμασταν όλο και περισσότερο μέσα όμως από συζητήσεις που είχαν μεγάλη διάρκεια και νοητική κούραση. Η αρχική προσωπική μου θέση ήταν ότι πρέπει να αντικατασταθούν τα ευρώ, με ένα είδος τοπικού εναλλακτικού τυπωμένου «νομίσματος», το οποίο θα έχει φυσική σημασία: π.χ θα ισοδυναμεί με μία φραντζόλα ψωμί, και η δυνατότητα δημιουργίας του θα βρίσκεται σε εμάς, τους πολίτες, όχι σε τραπεζίτες ή κυβερνήσεις, και σε ποσότητες και όρους που εμείς θα αποφασίζουμε. Η ιδέα αυτή ωστόσο δεν έβρισκε πρόσφορο έδαφος για υλοποίηση. Συνέχεια στο επόμενο τεύχος


επόμενο τεύχος της «Ευρυτανίας» που θα

Στο

κυκλοφορήσει τον Ιανουάριο:

♦ Οδοιπορικό στο Λιθοχώρι ♦ Ακόμα: Πλούσια αρθρογραφία, ειδήσεις, αφιερώματα, συνεντεύξεις

Κάθε δύο μήνες η «Ευρυτανία» θα βρίσκεται κοντά σας!


Περιοδικό «Ευρυτανία» - Τεύχος 19  
Περιοδικό «Ευρυτανία» - Τεύχος 19  

Στο 19ο τεύχος του περιοδικού «Ευρυτανία»: / Λεπιανά: Μπαλκόνι με θέα / Εκδήλωση για τον Δημήτρη Πουρνάρα, με αφορμή το βιβλίο του Μ. Σταφυ...

Advertisement