__MAIN_TEXT__

Page 1

Служба у справах дітей Калуської міської ради Звіт про результати роботи служби за 2015-2016 роки


Фінансування служби здійснюється за кошти місцевого бюджету 

В 2015 році з загального фонду виділено 540 788,85 грн В 2016 році з загального фонду виділено 516 808,34 грн

В 2015 році з спеціального фонду виділено 49 762 грн

В 2016 році з спеціального фонду виділено 89 980 грн


Порівняльна діаграма використання коштів загального фонду в 2015-2016 роках Оплата праці Нарахування на оплату праці

400000,00 350000,00

Предмети матеріали

300000,00 Оплата послуг 250000,00 Відрядженя

200000,00 150000,00

оплата теплопостачання

100000,00 оплата водопостачання 50000,00 Заходи

0,00 2015

2016 Кредиторська заборгованість за 2014


Порівняльна діаграма використання коштів Спеціального фонду в 2015-2016 роках 50000

50000

50000 40000

30000

30000

9980 0

20000 0

10000

Співфінансування по купівлі житла для осіб з числа дітей сиріт та дітей позбавленирх батьківського піклування

Фінансування капітального ремонту для осіб з числа дітей сиріт та дітей позбавленирх батьківського піклування Придбання компютера

0 2015

2016


Співфінансування по Фінансування капітального купівлі житла для осіб з ремонту для осіб з числа числа дітей сиріт та дітей дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського позбавлених батьківського піклування піклування

Придбання компютера

2015

49762

-

-

2016

50000

30000

9980

Profile for Михайло Перегінець

Служба у справах дітей  

Служба у справах дітей  

Profile for 991099
Advertisement