Page 1

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СІМ’Ї

Київ – 2012 1


Державна допомога сім`ям з дітьми Відповідно до законодавства України багатодітна сім’я – це сім'я, що складається з батьків (або одного з батьків) і трьох та більше дітей (рідних, усиновлених та дітей, над якими встановлено опіку чи піклування). Сімейним кодексом України визначено обов'язки батьків, а саме: Батьки зобов'язані виховувати дитину в дусі поваги прав та свобод інших людей, любові до своєї сім'ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини. Батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток. Батьки зобов'язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя.

Знайте! Крім усіх видів допомоги на дітей, які передбачені Законом «Про державну допомогу сім'ям з дітьми», а також допомоги, що визначена малозабезпеченим родина згідно із Законом «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», законодавство передбачає спеціальні пільги для багатодітних родин. Головна з них – оформлення статусу багатодітної сім’ї шляхом видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї Документи, що подаються для отримання посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім’ї: копії паспортів батька та матері; копії свідоцтв про народження дітей; довідка про склад сім'ї (затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 22.07.2003 № 204) довідка (в разі реєстрації батьків в різних адміністративних одиницях), про те, що за місцем реєстрації батька/матері посвідчення багатодітної родини не видавалося; фото (3 х 4) батьків та дітей віком 6-17 років (по 1 шт.). Пільги для багатодітних сімей (ч. 3 ст. 13 Закону України «Про охорону дитинства»): 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. м. загальної площі житла на кожного члена сім'ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. м. на сім'ю); 50-відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) та вартості скрапленого балонного газу для побутових потреб. Площа житла, на яку надається знижка 2


при розрахунках плати за опалення, становить 21 кв. м. опалюваної площі на кожного члена сім'ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. м. на сім'ю; 50-відсоткова знижка вартості палива, у тому числі рідкого, у разі якщо відповідні будинки не мають центрального опалення; позачергове встановлення квартирних телефонів. Абонентна плата за користування квартирним телефоном встановлюється у розмірі 50 % від затверджених тарифів; пільги щодо плати за користування житлом (квартирної плати), комунальними послугами та вартості палива надаються багатодітним сім'ям незалежно від виду житла та форми власності на нього. Пільги дітям з багатодітних сімей (ч. 4 ст. 13 Закону України «Про охорону дитинства» ) безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів; щорічне медичне обстеження в державних та комунальних закладах охорони здоров'я, а також компенсація витрат на зубопротезування; першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація; безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, незалежно від відстані та місця проживання; безоплатне одержання послуг з оздоровлення та відпочинку відповідно до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей". Діти з багатодітних сімей, у складі яких є п'ятеро і більше дітей віком до 23 років із таких сімей звільняються від плати за навчання у вищих навчальних закладах державної та комунальної форми власності усіх рівнів акредитації за умови, що певний освітньо-кваліфікаційний рівень вони здобувають вперше (ч.10 ст.19 Закону України «Про охорону дитинства»). Крім цього, окремі види пільг передбачені іншими законами, зокрема: матері, які народили п'ятеро і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, мають право на отримання пенсії за особливі заслуги перед Україною (при цьому враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку) у випадку виходу на пенсію за віком, за інвалідністю, по втраті годувальника та за вислугою років у розмірі від 35 до 40 % прожиткового мінімуму ( п. 1 ст. 1 Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»); жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитинуінваліда, або яка усиновила дитину; одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (ст. 182-1 Кодексу законів про працю України, ст. 19 Закону України «Про відпустки». За наявності декількох підстав для на3


дання цієї відпустки, її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів. Ця відпустка надається понад щорічні відпустки і переноситься на інший період або продовжується у порядку, визначеному Кодексом законів про працю; платник податку, який має і виховує трьох або більше дітей, має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного на території України від одного працедавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у розмірі, що дорівнює 200 % від половини суми мінімальної заробітної плати у розрахунку на кожну таку дитину (ст. 6 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб»); сім’ї, які мають п'ятьох і більше дітей, та у разі народження у однієї жінки одночасно трьох і більше дітей, мають право на позачергове отримання квартир або садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення а також позачергове право отримання житлового приміщення відповідно до ст. 46 Житлового кодексу України (ст. 11 Закону України «Про житловий фонд соціального призначення»). Батькам і дітям з багатодітних сімей видаються відповідні посвідчення. Строк дії посвідчень визначається окремо для кожної багатодітної сім'ї. Дітям з багатодітної сім'ї посвідчення видаються з шести років. При досягненні дитиною 14-річного віку в посвідчення вклеюється нова фотокартка. Для оформлення документів щодо користування вказаними пільгами запрошуємо звертатися до відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульвар Т.Шевченка 26/4, к. 409, тел. 235-63-64

Почесне звання України «Мати-героїня» Звання «Мати-героїня» присвоюється жінкам, які народили та виховали до 8-річного віку п'ятьох і більше дітей, у тому числі усиновлених дітей, ураховуючи особистий внесок у виховання дітей у сім'ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їхніх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей (Указ Президента від 29.06.2001 р. № 476/2001). Для отримання почесного звання «Матигероїня» потрібно звернутися до відділу у справах сім`ї, молоді та спорту для порушення клопотання про присвоєння почесного звання України «Мати-героїня». Особлива увага при цьому звертається на духовні, моральні та громадські якості жінок, які представлені для нагородження почесним званням України 4


"Мати-героїня", та членів їх сімей, відсутність у них притягнень до кримінальної, адміністративної та дисциплінарної відповідальності, асоціальної поведінки, шкідливих звичок, а також їх відношення до праці, наявність позитивного авторитету сім'ї тощо. Виходячи з вищевикладеного, багатодітні матері, діти яких були засуджені умовно або знаходились в місцях позбавлення волі, а також без поважних причин (інвалідність дитини, за станом здоров'я тощо) виховувались в інтернатних закладах або знаходились під опікою, не мають підстав для присвоєння почесного звання України «Мати-героїня». Документи, що подаються для нагородження почесним званням України «Мати-героїня»: 1. Копія паспорту матері (1, 2, 11 стор. завірені печаткою та штампом «з оригіналом згідно» на кожній стор. відсканованого документу) 2. Копія трудової книжки матері (копія має бути завірена печаткою та штампом «з оригіналом згідно» на кожній стор. відсканованого документу) 3. Копія ідентифікаційного коду матері (копія має бути завірена печаткою та штампом «з оригіналом згідно» на кожній стор. відсканованого документу) 4. Характеристика матері з місця роботи, або ж від організації, яка висуває кандидатуру. 5. Заповнений бланк нагородного листа на відповідну кандидатуру (4 екземпляри, кожен з яких має бути завірений печаткою та двома підписами керівника організації та голови зборів колективу які висувають кандидатуру) 6. Копії свідоцтв про народження дітей. Якщо мати змінювала шлюбне прізвище - відповідно свідоцтво про шлюб або розлучення (копія має бути завірена печаткою та штампом «з оригіналом згідно» на кожній стор. відсканованого документу) 7.Копії паспортів дітей (копія має бути завірена печаткою та штампом «з оригіналом згідно» на кожній стор. відсканованого документу) 8. Витяг з протоколів засідань трудових колективів підприємств, установ, організацій, на яких було прийнято рішення про висунення кандидатури до відзначення (з необхідними підписами та печаткою організації) 9. Характеристики з місць навчання або роботи дітей (з підписами та печаткою організації) 10. Довідка про склад родини. 11. Соціально-побутова характеристика для непрацюючих осіб (з печаткою організації) 12. Копії грамот, дипломів, інших документів, що підтверджують заслуги матері та дітей (у разі наявних) 13. Копії дипломів про освіту матері та дітей. 14. Подання або ж клопотання про присудження звання мати-героїня. (подає організація, яка висуває кандидатуру) (з підписом та печаткою організації, яка висуває кандидатуру)

5


Увага! З 1 січня 2008 року жінкам, яким присвоєне звання «Мати-героїня», виплачується одноразова грошова допомога в десятикратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Безкоштовна стоматологічна допомога для матерів (батьків) багатодітних сімей, які виховують 3-х і більше неповнолітніх дітей, незалежно від середньомісячного сукупного доходу в КП "Київська міська стоматологічна поліклініка" – запис за тел. 484-01-58, 502-31-18 в будні дні з 9:00 до 19:00. Для отримання талону на безкоштовне обслуговування при собі мати паспорт та направлення від органу соціального захисту; З питань оформлення нагородних документів звертайтесь до відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (бульвар Т.Шевченка 26/4) або за телефоном 235-63-64.

Оздоровлення та відпочинок дітей Протягом року проводиться підбір дітей для оздоровлення та відпочинку до МДЦ "Артек" та УДЦ „Молода гвардія”. Міжнародний дитячий центр "Артек" (МДЦ "Артек") та Український дитячий центр „Молода гвардія” (УДЦ „Молода гвардія”) дитячі оздоровчі заклади, у яких діти, що направляються на оздоровлення та відпочинок, беруть участь у виховних, розважально-ігрових програмах, спортивних змаганнях, набувають досвіду громадської діяльності та спілкування. У МДЦ "Артек" та УДЦ „Молода гвардія” організовуються оздоровчі та тематичні зміни. Оздоровча зміна - період перебування в МДЦ "Артек", УДЦ „Молода гвардія” не менше 21 дня, протягом якого дитина отримує послуги з оздоровлення та відпочинку. Тематична зміна - зміна, що проводиться з метою творчого розвитку талановитих та обдарованих дітей, а також дітей із соціально незахищених категорій. До МДЦ "Артек" направляються діти віком: - у період з жовтня до квітня - від 10 до 16 років, - період з травня до вересня - від 9 до 16 років. До УДЦ "Молода гвардія" направляються діти віком: - у період з вересня до середини травня – від 8 до 16 років, - у період з середини травня до вересня - від 7 до 16 років. Безоплатні путівки надаються: - дітям-сиротам; - дітям, позбавленим батьківського піклування; 6


- дітям-інвалідам за відсутності медичних протипоказань та здатним до самообслуговування; - дітям, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; - дітям, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків; - дітям із малозабезпечених сімей, сім'ї яких відповідно до законодавства одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям; - дітям, які перебувають на диспансерному обліку; - талановитим та обдарованим дітям - переможцям міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад; дитячим творчим колективам та спортивним командам. Путівки з частковою оплатою у розмірі 20 чи 30 відсотків вартості путівки, яка сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють): - дітям із багатодітних сімей, які не одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям; - дітям, які є лідерами дитячих громадських організацій, при цьому середньомісячний сукупний дохід сімей, у яких виховуються діти зазначеної категорії, не повинен перевищувати прожиткового мінімуму для сім'ї, встановленого чинним законодавством; - талановитим та обдарованим дітям - переможцям обласних, міських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад; - дитячим творчим колективам та спортивним командам; - відмінникам навчання, при цьому середньомісячний сукупний дохід сімей, у яких виховуються діти зазначеної категорії, не повинен перевищувати прожиткового мінімуму для сім'ї, встановленого чинним законодавством. Путівки з частковою оплатою у розмірі 50 відсотків вартості путівки, яка сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють): - талановитим та обдарованим дітям - переможцям районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад; - дитячим творчим колективам та спортивним командам; - відмінникам навчання; - дітям, які є лідерами дитячих громадських організацій. Увага! За рахунок бюджетних коштів дитина має право на забезпечення путівкою до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку один раз на рік. Підставою для отримання путівки є відповідні документи, завірені у встановленому законодавством порядку. Для отримання путівок та інформації щодо відпочинку та оздоровлення дітей звертайтесь до відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульвар Т.Шевченка 26/4, тел. 235-63-64

7


Спортивне та рекреативне життя дітей та молоді Шевченківського району м. Києва Дитячо-юнацька спортивна школа (далі - ДЮСШ) - позашкільний навчальний заклад спортивного профілю, який забезпечує розвиток здібностей дітей в обраному виді спорту,створює необхідні умови для фізичного розвитку, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортивного резерву для збірних команд України. До спортивної школи приймаються всі особи, що бажають займатися фізичною культурою і спортом, які виконали нормативи з фізичної підготовленості, встановлені навчальними програмами з видів спорту, та не мають медичних протипоказань. Зарахування до спортивної школи здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють, медичного висновку лікаря поліклініки за місцем проживання або лікаря загальноосвітнього навчального закладу про відсутність медичних протипоказань для занять. Мінімальний вік дитини, що підлягає зарахуванню до спортивної школи, залежить від специфіки виду спорту.

Дитячо-юнацькі спортивні заклади Шевченківського району  СДЮШОР № 6 (вул. Туполєва, 22-д, стадіон "Піонер") тел.: 400-52-63, режим роботи: 10:00 – 17:00, види спорту: Легка атлетика.  ДЮСШ № 7 (вул. Прорізна, 19), тел.: 483-37-82, режим роботи: 10:00 – 17:00, види спорту: веслування на байдарках і каное, великий теніс.  СДЮШОР № 20 (вул. Стрітенська, 11), тел.: 272-02-33, 272-25-16, режим роботи: 10:00 – 17:00, види спорту: спортивна гімнастика і акробатика, художня гімнастика.  ДЮСШ № 24 (вул. Салютна, 11-а), тел.: 400-70-80, режим роботи: 10:00 – 17:00, види спорту: футбол, стрільба з луку, карате, кікбоксінг, регбі.  СДЮШОР з хокею “Сокіл” (вул. Мельникова, 46), тел.:483-34-44, режим роботи: 10:00 – 17:00, види спорту: хоккей.  СДЮШОР з баскетболу (вул. Мельникова, 48), тел.: 483-17-94, режим роботи: 10:00 – 17:00, види спорту: баскетбол.  ДЮСШ з велоспорту (вул. Б. Хмельницького, 58), тел.: 234-91-32, режим роботи: 10:00–17:00, види спорту: велоспорт: шосе, трек, маунтейбайк. 

Республіканська шахово-шашкова школа “Авангард” (вул. Золотоустів8


ська, 1), тел.: 484-53-81, режим роботи: 10:00 – 17:00.  КДЮСШ "Артем" (вул. Мельникова, 4), тел.: 468-22-51, режим роботи: 10:00 – 17:00, види спорту: велоспорт шосе, дзюдо, таеквон-до, карате, сумо.  ДЮФШ ім. Лобановського ЗАТ ФК “Динамо” Київ (вул. Салютна, 35), тел.: 537-35-70, режим роботи: 10:00 – 17:00, види спорту: футбол.  Комплексна ДЮСШ „Олімп” (вул. Золотоустівська, 1), тел.: 468-42-20, режим роботи: 10:00 – 17:00, види спорту: веслування на байдарках і каное, бокс, художня гімнастика, дзюдо, легка атлетика, софтбол, стрільба з лука.  ДЮСШ дітей-інвалідів «Інваспорт» (вул. Хрещатик, 12), тел.: 486-9608, види спорту: бадмінтон, баскетбол, греко римська боротьба, волейбол, легка атлетика, лижні гонки, пауєрліфтинг, плавання, настільний теніс, спортивне орієнтування, фехтування, футбол, шахи.  ТСО України спортивно-технічний центр „Відродження”, (вул. Мельникова, 46-А), тел.: 483-13-74, види спорту: кульова стрільба.  Спорткомплекс „Економіст” Київського Національного економічного університету ім. В. Гетьмана (вул. Є. Потьє, 18), тел.: 456-71-96, види спорту: волейбол, плавання, роликова підготовка.  Спорткомплекс Національного педагогічного університету ім. Драгоманова, (вул. Тургенєвська, 3-9), тел.: 486-16-10, види спорту: плавання.  Будинок дитячої творчості (вул. Щербакова, 18), тел.: 442-10-88, 44233-95, гуртки: образотворче мистецтво, бально-спортивні танці.  Центр творчості «Шевченківець» (вул. Артема, 43), тел.: 486-93-98, 486-31-38, СТА «Пульс».  Дитячо-юнацький клуб «Буревісник» (вул. Житкова, 3),тел.: 15:0020:00, гуртки: образотворче мистецтво, бально-спортивні танці.  Дитячо-юнацький клуб «Дельфін» (вул. Житомирська, 5), тел.: 278-1761, режим роботи: 15:00-20:00, гуртки: естрадна пісня, хореографічний, брейкданс, інклюзивна освіта.  Дитячо-юнацький клуб «Оріон» (вул. Артема,14), Режим роботи: 15:0020:00, гуртки: брейк-данс, джамп стійл, СТА «Пульс», паперова авіація, дзюдо, рукопашний бій, атлетизм.  Дитячо-юнацький клуб «Супутник» (вул. Овруцька, 28-б), тел.: 483-2366, режим роботи: 15:00-20:00, гуртки: акробатична студія «Мірабела»; балетно-спортивна студія «Геліос».  Дитячо-юнацький клуб «Сучасник» (вул. Лук'янівська, 5), тел.: 417-1525, режим роботи: 15:00-20:00, гуртки: таеквон-до, ЗФП. 9


 Дитячо-юнацький клуб «Червона гвоздика» (вул. Татарська, 36/5), тел.: 489-78-40, режим роботи: 15:00-20:00, гуртки: дитячий вернісаж, маски і ляльки світу, вокальний, шоу-гурт «Скіфи», клуб «До зірок».  Дитячо-юнацький клуб «Ярославна» (вул. Гоголівська, 13/30), тел.: 482-35-51, режим роботи: 15:00-20:00, гуртки: образотворче мистецтво, мала пластика, декоративний, розпис, бісероплетіння.  Дитячо-юнацький клуб «Дозвілля» (вул. М. Житомирська, 18), тел.: 279-13-17, режим роботи: 15:00-20:00, гуртки: сімейний клуб «Ай, да я!», дитячий хор, студія «Сальса», клуб «Чарівна свічка», театр-студія «Міст», танцстудія «Квест», школа вокалу, танцювальна школа, фотостудія.  Дитячо-юнацький клуб «Товариш» (вул. Дорогожицька, 15-а), тел.: 458-35-74, режим роботи: 15:00-20:00, гуртки: шахи, спортивнохореографічний ансамбль «Колібрі», ансамбль«Домісолькі», секція з футболу 

Дитячо-юнацький клуб «Романтик» (вул. Щербакова, 47в).

Корисні контакти на допомогу сім’ї в Шевченківському районі Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація Голова: Зімін Сергій Георгійович Адреса: 01030, вул. Б.Хмельницького, 24 тел..: 226-23-52 Перший заступник голови з гуманітарних питань: Давиденко Віктор Іванович Адреса: 01030, вул. Б.Хмельницького, 24 тел..: 226-30-00 Відділ по роботі зі зверненнями громадян Адреса: 01030, бул. Т Шевченка, 26/4 тел..: 235-35-73 Районне управління освіти: Адреса: 04119, вул. Зоологічна, 6-А тел..: 489-02-50 Відділ загальної середньої освіти тел..: 489-35-52 Відділ дошкільної освіти тел..: 489-52-24 Управління праці та соціального захисту населення Адреса: 04135, пр-т Перемоги, 5 тел..: 236-60-57 Відділ субсидій 10


Адреса: 03055, пр-т Перемоги, 15 тел.: 238-00-51

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Адреса: 01030, бул. Шевченка,26/4, каб. тел.: 409,410, 235-70-31,235-63-64 ф Режим роботи: понеділок-четвер – 9.00 – 18.00, п’ятниця – 9.00 – 16.45, перерва – 13.00-13.45. Прийом громадян: Понеділок-середа: 14.30 - 17.30, Четвер-п’ятниця: 10.30-12.30 Громадяни з питань насильства в сім’ї приймаються щоденно з 9.00 до 18.00 Основні напрями діяльності Відділу: - забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту; - здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту сім'ї, дітей і молоді, розвитку фізичної культури та спорту, сприяння соціальному становленню та розвитку дітей і молоді, запобігання насильству в сім'ї; - сприяння розвитку видів спорту, офіційно визнаних в Україні; - сприяння молодіжним і дитячим громадським організаціям, федераціям з видів спорту та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань сім'ї, дітей і молоді, фізичної культури та спорту; - організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя.

Служба у справах дітей Адреса: 01030, бул. Т Шевченка, 26/4 тел.: 234 8949, 234 8977,234 8969 Режим роботи: понеділок-четвер – 9.00 – 18.00, п’ятниця – 9.00 – 16.45, перерва – 13.00-13.45. Прийом громадян: середа – з 15.00 до 17.00, п’ятниця – з 10.00 до 13.00 Основні функції та напрями роботи: - реалізація державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячої бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніми; - здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних установах для дітей, організацією виховної роботи в навчально-виховних і позашкільних закладах, за місцем проживання; - вирішення питання щодо опіки, піклування та усиновлення; 11


- соціально-правовий захист дітей, здійснення контролю за дотриманням законодавства про працю неповнолітніх - заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин та умов, що спричиняють дитячу бездоглядність, профілактика правопорушень серед дітей; - організація роботи комісії з питань захисту прав дитини (опікунська рада) при Шевченківській районній в місті Києві державної адміністрації.

Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Адреса: вул. Саратівська, 20 Тел.: 422 0430, 422 0475 Режим роботи: понеділок-четвер – 9.00 – 18.00, п’ятниця – 9.00 – 16.45, Прийом громадян: вівторок, четвер – з 15.00 до 17.00 Перелік послуг, які надаються Центром: - організація соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від алкогольної, наркотичної залежності та ВІЛ/СНІДу, членам їх сімей; - забезпечення соціального обслуговування сімей, дітей та молоді шляхом надання їм соціально-педагогічних, психологічних, соціально-економічних, юридичних та інформаційних послуг; - здійснення соціального супроводу прийомних сімей та сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, соціальний патронаж молоді, що відбула покарання у формі обмеження або позбавлення волі; - проведення соціально-профілактичної роботи із запобігання негативним явищам у дитячому та молодіжному середовищі, подолання їх наслідків, - залучення молоді до волонтерської діяльності; - соціальна робота з сім’ями, які виховують дітей з функціональними обмеженнями, творча реабілітація дітей та молоді з функціональними обмеженнями.

Центр у справах сім'ї та жінок Адреса: вул. Артема 81, тел.: 486-48-30, 486-48-44 Режим роботи: понеділок-четвер – 9.00 – 18.00, п’ятниця – 9.00 – 16.45, перерва – 13.00-13.45 Прийом громадян: постійно – з 9.00 до 18.00 Діяльність центру спрямована на роботу з: сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах (кризові сім'ї); одинокими матерями чи батьками, яким потрібна підтримка; подружжям, яке має намір розлучитися; парами, які готуються до одруження; самотніми жінками, чоловіками; сімейними парами, які виховують дітей.

12


АБЕТКА ДЛЯ БАТЬКІВ

10 запитань правдивого батьківства Коли в останнє я пригортав (пригортала) свою дитину до грудей і казала чи казав їй, що я її дуже люблю? Що заважає мені це зробити сьогодні? Коли в останнє я розмовляла чи розмовляв зі своєю дитиною про її життя, інтереси, переживання. То чи не настав час ставити чайник на вогонь і сідати разом за стіл для чаювання та щирої лагідної бесіди? Коли в останнє я з дитиною щось робив чи робила разом? То чи не настав час подумати про спільну діяльність? Коли в останнє ми спільно з дитиною відвідували якісь культурні заходи? То чи не настав час купувати квитки? Коли в останнє я дякував своїй дитині за те, що вона просто в мене є? То чи не настав час це зробити?

10 порад для доброго батьківства Цінуй свою дитину і дякуй Богові за неї. Бо в Україні є багато людей, які б віддали все, щоб опинитися на твоєму місці – батька чи матері. Показуй дитині силу своєї любові не тільки словами, але й дотиками, прогладжуваннями. Ніколи не виконуй ситуативні забаганки дитини, бо цим ти її розбещуєш. Краще обміркуйте з нею, як досягти спільними зусиллями того, що вона хоче. Ніколи не принижуй і не обзивай дитину, бо цим ти знищуєш у неї почуття власної гідності. Ніколи не порівнюй свою дитину з іншими людьми. Завжди будуть гірші за неї, і кращі за неї. То ж це порівняння немає жодного сенсу. Коли вказуєш на недоліки дитині, не забудь показати перспективні шляхи їх подолання. Будь уважним до своєї дитини. Не залишай її на самоті зі своїми проблемами. Вчися слухати дитину без осудження та перебивання. Дайте дитині відчуття, що ви є саме та людина, яка любить її не за її добрі якості, а за те, що вона просто є. 13


АБЕТКА ДЛЯ БАТЬКІВ

10 правил виховання доброї дитини Любіть своїх дітей всім серцем своїм, всією душею. Виховуйте хлопчика так, ніби він мав би одружитися на вашій доньці; і виховуйте доньку так, ніби вона мала б побратися з вашим сином – і тоді ви виховаєте по справжньому щиру, працьовиту та спроможну любити людину. Малюк завжди наслідує своїх батьків. Тож якщо ви не хочете, щоб він мав певні недоліки чи шкідливі звички, позбудьтеся спочатку їх самі. Ваша здатність відмовлятися від недоліків стане прикладом для вашої дитини. До шести років дитини батько проявляє в дівчинці жіночість, а мама – у хлопчика чоловічість. Будьте добрим батьком для донечки, бо саме у цей час ви даєте їй цінність її як жінки і як майбутньої матері. Матусю, будь уважна до свого сина, бо саме через любляче ставлення до сина та повагу та любов до свого чоловіка, ти закладаєш у сина здатність до щасливого подружжя. Вчіться розмовляти з дитиною не з позиції зверхності, а з позиції розуміння. Для цього опустіться на рівень дитини, так щоб ваші очі були навпроти очей дитини, і чітко скажіть малюкові те, що саме ви від нього очікуєте. Система покарань є необхідною умовою будь-якого виховання. Проте, пам'ятай! Покарання – це не спосіб розрядки негативних емоцій батьків, це цілісна система виховного процесу в любові з акцентованій на дитині. Кожна родина має свою систему покарань, проте ніколи не застосовуйте покарання у стані агресії. Скажіть дитині, що зараз повернетеся і продовжите розмову. Вийдіть у іншу кімнату, заспокойтеся, а потім поверніться і вирішіть, якого саме покарання заслуговує вчинок вашого чада. Сила покарання ніколи не повинна перевищувати сили вчинку, що викликав потребу у цьому покаранні. Обов'язково скажіть дитині, що ви дуже її любите і не можете дозволити, щоб вона повторила скоєну негативну дію, бо цим завдала болю тим, хто її любить і наразила на небезпеку себе. Якщо дитина старше п'яти років, запропонуйте їй самій обрати одне з двох-трьох видів рівноцінних покарань. Таким чином ви формуєте у неї відповідальність за власні вчинки. Ніколи не відгукуйтеся погано про своїх батьків, бо цим самим ви даєте своїй дитині взірець ставлення до вас у дорослому віці. Пам'ятайте! Мета вашого виховання – виростити дитину, що вміє любити: любити себе, любити родину, любити людей... Тобто щасливу людину.

14


АБЕТКА ДЛЯ БАТЬКІВ

10 правил любові до дитини Дитина - найбільший і найдивовижніший подарунок Бога (природи, долі). Цінуй його. Коли дитина маленька – ми вчимося смиряти власний егоцентризм, відкриваємо для себе життя в новій іпостасі – мами і тата. Дитина приносить у наш світ дорослих щирість почуттів, спонтанність проявів, несподівані відкриття. Разом зі своїм малюком ми відкриваємо світ, в якому небо не лише складова озонового шару землі, а є дивовижним простором фантазійної мандрівки; листочок – це не просто частина рослини, а чудове ситечко для сонячного промінчика; калюжа – це не лише залишок дощової води, а весела забава – місце, куди можна стрибнути і створити тисячі летючих краплин. Дитина дарує нам, дорослим, світ наповнений барвами життя. Цінуймо це! Кожна дитинка унікальна і неповторна. Вона прийшла у цей світ, щоб змінити його найкраще, але без нас, дорослих, вона не впорається. Кожен ранок ми маємо можливість подякувати Богові (природі, долі) за те, що ми просто маємо це диво, диво на ймення «ДИТИНА» Кожен день маємо можливість дарувати своє серце сповнене любові маленькій людині, яка так потребує цього серця. Кожен вечір ми маємо шанс дякувати не просто за день, який ми прожили сьогодні, а за день сповнений дитячого сміху та слізок, дитячих поцілунків і образ, дитячих «люблю» і «мені сумно», дитячої ніжності і бешкетування, бо саме все це разом і зветься: «ЖИТТЯ». Кожна дитина – дивовижний скарб, тож вчімося цінувати його не тоді, коли виникає загроза його втрати, а тоді коли він просто у нас є, тоді, коли просто тримає нас за руку, чи просто задає своє чергове дитяче «чому». Бо саме це і є справжнім дивом, істинною радістю, батьківським благом!

15


Довідник «Державна підтримка сім’ї в Шевченківському районі м. Києва»". Відділ у справах сім'ї та молоді Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації. - Київ, 2011. - 14 с.

В цьому довіднику зібрана та узагальнена інформація про різноманітні види державної підтримки сім’ї в Україні, містяться координати районних державних структур сфери сім'ї та молоді. Крім цього довідник пропонує корисні поради батькам щодо відповідального та щасливого виховання дітей. Довідник стане в нагоді всім сім’ям Шевченківського району м. Києва, також він буде корисним соціальним працівникам, які опікуються проблемами сім’ї, а також буде цікавим для широкого загалу киян. Над довідником працювали: Ю.М. Шевцова, Л.М. Гридковець, О.М. Нікітіна, Ю.О. Єсіпенко, С.С. Багаліка

16

Державна підтримка сім'ї  

Державна підтримка сім'ї