Page 1

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація Відділ регуляторної політики, підприємництва та видачі документів дозвільного характеру

„ Про підсумки виконання в 2011 році Київської міської програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2011 — 2012 роки”


За Дослідженням ділової активності по районах м. Києва , проведеним в 2011 році Головним управлінням з питань регуляторної політики і підприємництва Шевченківський район м. Києва відзначився : найбільшими надходженнями до бюджету міста від суб'єктів підприємництва: - до Зведеного бюджету 24,2 %, - до Державного бюджету 25%, - до бюджету м. Києва 21,5 % загальноміського внеску; найвищою середньомісячною заробітною платою працівників малих підприємств;(1857,93 грн. при середній по місту 1660,06 грн. або 111,9 %) найбільшою кількістю створених нових робочих місць (16% загальноміської кількості), найбільшою кількістю виданих у дозвільному центрі документів дозвільного характеру( 16,3 % загальноміської кількості), найбільшою кількістю проведених реєстраційних дій та консультацій, наданих підприємцям( 19,3 % загальноміської кількості)


Надходження податків від суб’єктів господарювання до Зведеного бюджету, Державного бюджету та бюджетів м. Києва від районних ДПІ за 2011 рік Район

До Зведеного бюджету

До Державного бюджету

До бюджету м. Києва

тис. грн

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Голосіївський

3 249 260

10,4

2 489 630

10,3

759 630

10,9

Дарницький

1 323 708

4,3

956 321

4

367 387

5,3

Деснянський

845 067

2,7

551 921

2,3

293 146

4,2

Дніпровський

1 553 658

5,0

1 112 427

4,6

441 231

6,3

Оболонський

1 911 631

6,2

1 378 472

5,7

533 159

7,7

Печерський

6 788 528

21,9

5 447 999

22,6

1 340 529

19,3

Подільський

2 135 907

6,9

1 609 681

6,7

526 226

7,6

Святошинський

2 152 352

6,9

1 690 271

7,0

462 080

6,6

Солом’янський

3 574 416

11,5

2 838 709

11,8

735 706

10,6

Шевченківський

7 527 929

24,2

6 034 836

25

1 493 093

21,5

ВСЬОГО:

31062456

100

24110267

100

6952187

100


Частка великих, середніх і малих підприємств за видами економічної діяльності ( у % до загальної кількості підприємств) Великі

№ п/п

Вид економічної діяльності

Середні

Малі

підприємства

підприємства

підприємств а

1

Усього по Україні

0,6

6,5

92,9

2

В тому числі : сільське господарство

0,6

20,4

79,0

3

промисловість

2,1

11,7

86,2

4

будівництво

0,3

4,1

95,6

5

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

0,4

4,7

94,9

6

діяльність готелів та ресторанів

0,2

4,5

95,3

7

діяльність транспорту та зв’язку

0,7

7,4

91,9

8

фінансова діяльність

0,4

6,4

93,2

9

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

0,1

3,6

96,3

10

освіта

0,0

4,8

95,2

11

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

0,2

6,3

93,5

12

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

0,1

7,1

92,8

0,5

5,0

94,5

м. Київ


За 2011рік підприємствами сфери послуг м . Києва усім споживачам надано різних видів послуг на суму 92920,5 млн. грн., що більше за рівень відповідного періоду минулого року у порівнянних цінах на 28,8%. У середньому за звітний період на одну особу було реалізовано послуг на 33038,4 грн. За січень–грудень 2011р. у середньому по місту одним підприємством було реалізовано послуг на 15376,5 тис. грн. Найбільшим цей показник був у Печерському (25253,1 тис. грн.), Шевченківському (21913,4), Подільському (16334,6) районах, найменшим – у Дарницькому (7358,1) та Деснянському (5361,2) районах міста.


Аналіз діяльності підприємств сфери нефінансових послуг за районами в 2011 році Обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах1), тис.грн. кумулятивно

за грудень 2011р.

за грудень 2010р.

2011р.

2010р.

м.Київ2

9994458,4

7047659,4

92920470,5(100%)

68433643,6(100%)

Голосіївський

970454,4

774144,5

9049392,6(9,7%)

6995998,6(10,2%)

Дарницький

331674,9

209127,8

3259644,4(3,5%)

2244097,6(3,3%)

Деснянський

174675,6

60348,1

1474318,2(1,6%)

614821,9(0,9%)

Дніпровський

404666,1

236294,6

3684274,0(4,0%)

2443551,3(3,6%)

Оболонський

464908,2

303095,8

4551971,2(4,9%)

2767172,1(4,0%)

Печерський

2541768,7

1659511,7

23889415,9(25,7%)

17944296,4(26,2%)

Подільський

581048,5

455936,9

6435849,3(6,9%)

5000026,8(7,3%)

Святошинський

470704,0

279847,1

4063020,1(4,4%)

2457283,7(3,6%)

Солом’янський

906193,5

713015,5

8792125,5(9,5%)

7168348,4(10,5%)

Шевченківський

3148364,5

2356337,4

27720459,3(29,8%)

20798046,8(30,4%)


Аналіз показників діяльності малого підприємництва по районах міста свідчить про наявність, територіальних диспропорцій у рівні його розвитку, що обумовлено різними рівнями економічного та науково-технічного потенціалу, наявності майнових, фінансових, кадрових ресурсів, а також ставленням представників органів влади району до підтримки розвитку підприємницької діяльності. Значною мірою на ділову активність впливають умови , в яких підприємці реєструють свій стан та одержують документи дозвільного характеру, які необхідні їм у здісненні своєї діяльності у правовому полі. Тому нагальною потребою є створення умов функціонування відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та відділу регуляторної політики , підприємництва та видачі документів дозвільного характеру у відповідності до стандартів європейського рівня .


Підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики При розробці регуляторних актів керівники управлінь та відділів чітко дотримуються Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. на сайті Шевченківської адміністрації в 2011 році на сторінці «Підприємництво» - «Регуляторна політика» оприлюднено наступне: План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік; Проекти розпорядженнь Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації аналіз регуляторного впливу повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта.


Удосконалення процедур започаткування бізнесу та оптимізація дозвільної системи у сфері господарської діяльності Станом на 01.01..2012 зареєстровано 62300 СПД, в т. ч 43080 юридичних осіб та 19220 ФОП. За 2011 рік здійснено 44209 реєстраційних дії, в т.ч. 36933 по юридичним особам та 7276 по ФОП. Всього зареєстровано 2928 новостворених СПД, в т.ч. 1986 юридичних осіб та 942 ФОП. Надано витягів, довідок, виписок 50163, в т. ч 44211 юридичним особам та 5952 по ФОП. Отримано коштів за державну реєстрацію в розмірі 774,2 тис. грн.


Розвиток соціально – спрямованих заходів

Державною службою зайнятості та підприємцями за 2011 рік: направлено на навчання 359 осіб ,з них за спеціальностями підприємницької діяльності 33 особи, отримали одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності 49 осіб на суму 917,7 тис. грн., за рахунок дотацій працевлаштовано 21 особу та укладено 66 угод на створення робочих місць. Створено 1353 робочі місця шляхом оформлення трудових договорів між найманими працівниками і фізичними особами – СПД.


ЄДИНИЙ ДОЗВІЛЬНИЙ ЦЕНТР За принципом організаційної єдності в Єдиному дозвільному центрі за2011 рік державними адміністраторами та представниками дозвільних органів (СЕС, МНС) проведено : - 1545 консультацій по видачі документів дозвільного характеру, всього прийнято на розгляд, - зареєстровано та оформлено 2508 заяв (звернень) на отримання висновку СЕС, дозволу МНС, - видано 1536 документів дозвільного характеру.


Формування розвиненої інфраструктури підтримки підприємництва

Станом на 01.01.12 в районі зареєстровано 2 бізнес-центри, 55 лізингових компаній, 35 кредитних спілок, 236 інвестиційних компаній і фондів, 35 інноваційних фондів та компаній, 38 комерційних банків, 29 бірж, 152 страхові компанії, 130 аудиторських фірм. З метою інформаційно-консультативного обслуговування СПД за підтримки РДА працює консультативний центр КП “Центр маркетингу”, який надає безкоштовні консультації для підприємців в започаткуванні підприємницької діяльності щоденно з 9.30 до 12.30 за адресою: бульвар Т. Шевченка, 26, на ІІІ-му поверсі. КП „Центр маркетингу” здійснює прийом суб’єктів підприємницької діяльності, де видаються картки з поясненням порядку їх заповнення та комплекту документів, які необхідно подавати Державному реєстратору з метою первинної реєстрації, внесення змін та формування єдиного Державного реєстру. За 2011 рік КП “Центром маркетингу” надано 16260 безкоштовних консультацій та отримано 1381,5 тис. грн. за надання послуг, підготовлено 62 установчих документи.


Удосконалення системи освітніх заходів з питань підприємницької діяльності Під час зустрічей голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації С.Г.Зіміна з керівниками підприємств та приватними підприємцями Шевченківського району м. Києва була висловлена стурбованість негативними прогнозами змін фінансовоекономічного стану суб’єктів господарювання, пов’язані з введенням в дію нового Податкового кодексу. 16 березня 2011 року о 16.30 у приміщенні Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації в актовому залі на ІІ поверсі за адресою: вул.Б.Хмельницького, 24 відбувся круглий стіл за темою: «Податковий кодекс: наслідки для бізнесу».


В травні 2011 року відбулися громадські слухання щодо обговорення проекту Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва)” проект закону № 8521 від 16.05.2011.

Результатом конструктивної роботи стали конкретні пропозиції, які були надані для розгляду до вищестоящих органів та знайшли відображення в прийнятому 4 листопада 2011 № 4014-IV Законі України „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності”.


Для забезпечення налагодження партнерських відносин між податківцями та платниками податків Відділом консультацій при ДПІ у Шевченківському районі в 2011 року проведено наступну роботу: - з метою доведення до платників актуальних норм податкового законодавства та змін до нього проведено 65 семінарів, з них 27 семінарів та 38 практикумів для юридичних осіб та підприємців – фізичних осіб; - на Веб-сайті ДПА у м. Києві розміщено 457 матеріалів щодо діяльності ДПІ та застосування норм податкового законодавства; - проведено 34 сеанси телефонного зв‘язку "гаряча лінія"; - на радіо та телебаченні вийшло в ефір по 190 повідомлень щодо діяльності ДПІ та на податкову тематику; проведено: - 21 брифінг, - 55 засідань "круглого столу", - 66 тематичних зустрічей з керівництвом та трудовими колективами підприємств, організацій, установ.


Розвиток соціально – спрямованих заходів У 2011 році на території Шевченківського району відкрито : -28 продовольчих магазинів , -39 підприємств торгівлі по продажу непродовольчих товарів, -66 підприємств побутового обслуговування населення, на яких створено 265 робочих місць, - 21 підприємство ресторанного господарства з загальною кількістю посадкових місць - 1052. Додатково створено 191 робоче місце.


В 9-му міському конкурсі «Молодий підприємець року» забезпечено участь 5 молодих підприємців району – представників малого, середнього та великого бізнесу З яких визначено переможця в номінації «Середній та великий бізнес» ТОВ «Мікол». Ген.директор Осипов Віктор Миколайович,34 роки. Здійснюють реконструкцію і будівництво адміністративних і жилих будівель(Термінал F Бориспиль, будинок Артема,84) , виготовлення склопакетів і алюміневих фасадних конструкцій (фасад готелю “Хілтон”) 500 працівників.


Кращі підприємці району нагородження відзнаками Київського міського голови та голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

7 колективів підприємств та 2 керівника підприємств нагороджені Почесними грамотами Київського міського голови; 8 підприємців та керівників підприємств нагороджені Подяками Київського міського голови; 9 підприємців, керівників та працівників підприємств нагороджені Подяками голови ШРДА С.Г.Зіміна


Дякую за увагу!

Програма сприяння розвитку малого та середнього підприємництва  

Підсумки виконання програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2011-2012 р.

Advertisement