Page 1


Театри

"Актор"

"Сузір'я"

"Вільна сцена" "Браво"

Київський Академічний Молодий театр Національний академічний театр опери і балету України імені Тараса Шевченка

Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки"


Майстерня театрального мистецтва "Сузір'я" 01034, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 14б тел./факс. +38 (044) 278 45 97, тел. 272 41 88 "Сузір'я" перший в Україні ангаже ментний театр було створено у 1988 році. Вистави демонструють одно часно на двох сценічних майданчиках: "великій" камерній сцені, та на мікросцені. В театрі дбайливо збере жена атмосфера минулих століть це затишок, вишуканість, камер ність театру. Інтер'єр виконано в стилі модерн.

Київський театр "Вільна сцена" 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 71 тел./факс. +38 (044) 216 80 40 "Вільна сцена" це театр, для якого принципово важливим є ре алізація у театральному просторі естетики актуальної культури в усіх її проявах. Вистави театру були удостоєні премії "Київська пектораль", зап рошувались до участі у міжнародних фестивалях: "Золотий Лев" (м. Львів), Фестиваль європейського театру м. Гренобль (Франція), тощо.

Київський драматичний театр "Браво" 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара 79 тел. +38 (044) 216 40 22, 244 70 17 Київський драматичний театр "Бра во" запрошує Вас на спектаклі, які приємно здивують комедіями, з яких переважно складається ре пертуар театру. Філософські прит чі про любов і життя допоможуть вам з іншого боку поглянути на доб ре знайомі кожному ситуації кохання, вірності, зради.

Театр "Актор" 04053, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 40 тел. +38 (044) 219 10 48, 272 27 03, 418 05 93 Театр "Актор" гостинно зустріне Вас найрізноманітнішими жанра ми п'єс це мелодрама, трагіфарс, філософська драма, повість про кохання, комедія про трагедію шлюбу та інші. Усі спектаклі на одну дію тривають, переважно, пів торидві години. Театр "Актор" існує у мистецькому просторі Києва з 1986 року.

Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки 01034, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 5 тел. +38 (044) 235 42 46 Київський театр імені Лесі Україн ки є оберегом сценічних традицій великого російського реалістич ного театру, що знаходило в мину лому (корні театру уходять в ХІХ ст.) і знаходить зараз своє гідне втілення у творчій діяльності. Те атр завжди славився своїми акторськими і режисерськими індивіду альностями. Театр імені Лесі Українки завжди був і залишається те атром ансамблю.

Національний академічний театр опери і балету України імені Тараса Шевченка 01034, м. Київ, вул. Володимирська 50 тел. +38 (044) 234 72 73 У центрі Києва, де перетинаються велелюдні столичні магістралі, знаходиться будівля, яку поетично називають архітектурною перли ною Києва. Це Національна опера України. "Перший" театр України дозволить Вам, перебуваючи дуже далеко від золотоверхого Києва, згадати про національну оперу України, відчути візію оперних і ба летних вистав, талановитих соліс тів, неповторного хору і оркестру.

Київський Академічний Молодий театр 01034, м. Київ, вул. Прорізна, 17 тел. +38 (044) 235 42 18, 224 62 51, 228 73 92 Київський Молодий музичнодра матичний театр створено 1979 ро ку як альтернативу існуючому на той час офіційному театральному мистецтву. За 25 років Молодий театр склався у цілком оригінальний самобутній колектив, у колі уваги якого як класична драматургія так і твори сучасних авторів.

Примітка туристу: квитки до театрів можна придбати в касах театрів, театральних кіосках або у агентів. Ціни на квитки залежать від попиту на виставу і можуть коливатися від 5 до 100 грн.


Музеї

Національний музей історії України

Київський музей О.С. Пушкіна

Національний заповідник "Софія Київська" Літературно*меморіальний будинок* музей Тараса Шевченка

Національний музей літератури України

Меморіальний кабінет* музей В.С. Косенка

Національний науково* природний музей НАН України Національний музей медицини України Педагогічний музей України

Літературно*меморіальний музей*квартира П.Г. Тичини Національний музей Тараса Шевченка

Київський музей російського мистецтва Музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків


Національний музей медицини України

Педагогічний музей України

01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 37 тел. +38 (044) 234 15 74 (екс курсії), 234 29 12, факс: 234 29 02 http://www.histomed.kiev.ua museum@histomed.kiev.ua Центральний музей медицини Ук раїни це багатющий експозицій ний матеріал, натурні інтер'єри та діорами, твори живопису і скульпту ри, документальні фільми, слово і музика, поєднані з оригінальним архітектурним і технічними рішеннями, утворюють цілісну панораму розвитку медицини в Україні з найдавніших часів до наших днів.

01030, м. Київ, вул. Володимирська, 57 тел./факс +38 (044) 234 36 53, 234 53 64 Експозиція музею наочно показує становлення і розвиток освіти в Ук раїні. Чільне місце в експозиції посідають матеріали про розвиток ос віти в Німеччині, Франції, Чехії, Польщі та інших країнах. Унікальність експозиції музею полягає в тому що вона нараховує близько 40 тис. експонатів, серед яких знаходяться раритети стародавньої писем ності ХІХІV ст., шкільне приладдя, технічні засоби навчання різних іс торичних періодів.

Київський музей О.С. Пушкіна 04053, м. Київ, вул. Кудрявського, 9. Проїзд трол. №№16,18, зуп. "Обсерваторна" тел. +38 (044) 272 42 06, 272 10 67 (екскурсії). Київський музей О.С. Пушкіна, було відкрито для відвідування напере додні 200річчя від дня народження великого поета. Експозиція музею побудована на основі приватної збірки відомого київського колекціонера, дослідника, бібліофіла Якова Ісааковича Бердичевського, який у 1987 року передав свою знамениту "Пушкініану" у дарунок місту за умови створення на її базі музею.

Національний музей історії України 02025, м. Київ, вул. Володимирська, 2 тел. +38 (044) 278 48 64. Національний музей історії України провідний музейний заклад Дер жави, який веде свою історію з 1899 року, як міський музей старо житностей та мистецтв. Сьогодні фонди музею нараховують понад 700 тис. унікальних пам'яток історії та культури. Вони відображають історичний процес розвитку сус пільства на території України з найдавніших часів до сьогодення.

Національний науково*природний музей НАН України 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 15 тел. +38 (044) 235 01 85, 234 70 16 (екскурсії). Національний науковоприродний музей НАН України представляє собою єдиний експозиційнотериторіальний комплекс, до складу якого входить п'ять профільних музеїв: Зоологічний (1919), Ботаніч ний (1921), Геологічний (1927), Палеонтологічний (1935) та Археоло гічний (1935). Національний науковоприродний музей є одним із найбільших і найкращих музеїв Європи, а його наукові фондові колек ції мають всесвітнє значення.

Київський музей російського мистецтва 01004, м. Київ, вул. Терещенківська, 9 тел. +38 (044) 234 82 88, 234 62 18 Київський музей російського мис тецтва один з найвизначніших музейних закладів України, ство рений у 1922 році на основі націо налізованих приватних колекцій. Зібрання нараховує близько 12 тис. творів живопису, графіки, скульптури, виробів декоративно прикладного мистецтва з ХІІІ ст. до теперішнього часу.

Меморіальний кабінет*музей В.С. Косенка 01030,м. Київ, вул. М.Коцюбинського, 9 тел. +38 (044) 234 44 74 В експозиції музею широко представлені життя і творча діяльність, видатного українського композитора Віктора Степановича Косенка. Тут зберігаються авторські рукописи, постійно звучить музика, ство рена композитором В музеї щорічно проходить вручення міжнародної премії В.С. Косенка за найкращі музичні твори для дітей та молоді.

Музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків 01004, м. Київ, вул. Терещенківська, 1517 тел./факс +38 (044) 235 02 06, 234 35 76 email: khanenkivmuseum@ukr.net Завдяки багаторічній збираль ницькій, колекційній діяльності ві домих колекціонерів та меценатів Ханенків експозиція київського му зею є найвизначнішою збіркою за рубіжного мистецтва в Україні. На явність у колекції надзвичайно цін них та унікальних пам'яток мистец тва забезпечила музею славу да леко за межами країни.


Літературно*меморіальний музей*квартира П.Г. Тичини в м. Києві 01004, м. Київ, вул. Терещенківська, 5, кв.1;3 тел +38 (044) 234 43 27, тел./факс 228 40 01 Музей розміщений у помешканні, де з 1944 по 1967 рік жив Павло Тичина. У музеї збережена повна меморіальність. Особливо вражає відвідувачів бібліотека поета, художня колекція, малюнки П.Г. Тичини, а також неповторна музичнопоетична атмосфера ме моріальної квартири.

Національний музей Тараса Шевченка 01004, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 12 тел. +38 (044) 234 25 56 Один з найбільших літературноху дожніх музеїв Європи представ ляє унікальну колекцію, пов'язану з життям і творчістю великого ук раїнського поета і художника. Тут можна ознайомитися з найповні шим зібранням його олійного жи вопису, прижиттєвими виданнями та особистими речами.

Літературно*меморіальний будинок*музей Тараса Шевченка в Києві 01001, м. Київ, провулок Т.Шевченка, 8а тел. +38 (044) 278 35 11 Будинокмузей розповідає про Київський період життя і творчості Т.Шевченка. В кімнаті меморій зібрані найцінніші експонати: офорти Т.Шевченка з автографами, "Кобзарі" з дарчими написами автора, одяг Тараса Шевченка. Кімната відтворена за спогадами сучасників.

Лук'янівський державний історико* меморіальний заповідник м. Києва 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 7 тел. +38 (044) 4401322 Факс: 4401487 Електронна пошта: dimlz@кіеvwеb.соm.uа Лук'янівське кладовище європей ського значення і одне з найстарі ших некрополів Києва, його вік пе ретнув 125 років (1878). На Лук'янівському кладовищі, одному із центральних, що діяло до 1962 року, похована ціла плеяда визнач них вітчизняних вчених, діячів нау ки і культури.

Національний музей літератури України 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 11 тел. +38 (044) 235 12 96, 235 13 44 Національний музей літератури України один із найпопулярніших загальнодержавних музейних зак ладів країни. Завдяки своїй уні кальній експозиції, ґрунтовній і змістовній роботі, різнобічній культурноосвітній діяльності му зей став одним із найвідоміших в Україні.

Національний заповідник "Софія Київська" (Софійський собор, Золоті Ворота, Кирилівська церква, Андріївська церква, Судацька фортеця)

01034, м. Київ, вул. Володимирська, 24 тел. +38 (044) 278 26 20, факс. 278 67 06, www.sophia.org.ua Музей пам'ятник "Золоті Ворота" 01034, м. Київ, вул. Золотоворітська, 8 Софійський собор справжній шедевр східнохристиянського мистецтва, яке знайшло нове вті лення в культурі Київської Русі. Зведений невдовзі після запро вадження на Русі християнства, він є одним із найстародавніших храмів, що зберігся до нашого ча су. В 1990 році собор був включе ний до Списку всесвітньої спад щини ЮНЕСКО. Золоті ворота пам'ятка архітек тури першої половини ХІ ст., один з небагатьох прикладів оборонно го зодчества Київської Русі, який дійшов до нашого часу. Слугували парадним в'їздом до Києва. 12 метровий проїзд завершував по золочений купол надбрамної цер кви, від чого, вірогідно, походить назва воріт.

Примітка туристу: всі музеї працюють переважно з 10.00 до 17.00, квитки та екскурсії можна замовити в касах музею.


Пам'ятники монументального мистецтва

Пам'ятник жертвам фашизму "Бабин яр"

Пам'ятник футболістам Київського "Динамо"

Ярославу Мудрому

М. Лисенку Обеліск "Місту герою"


Пам'ятник футболістам Київського "Динамо"

Пам'ятник О. Пушкіну 1962, скульптор А. Ковальов, архітектор В. Гнезділов. Пам'ятник встановлений біля входу до парку імені Пушкіна. На постаменті викарбувано на пис "Пушкіну український народ". О.С. Пушкін (17991837) великий російський поет. У Києві був двічі в травні 1820 р. і січні лютому 1821 р.

Пам'ятник встановлений на стадіоні "Старт", де проходив матч між динамівцями і збірною військовоповітряних сил німецькофашист ських військ (команда "Люфтвафе"). Гра увійшла в історію як "Матч смерті" (1942р.). Пам'ятник був відкритий у 1981 р. Автор скульптури А. Харичко, архітектор А.Ігнащенко

Обеліск "Місту*герою" Встановлений у 1982 р. на згадку про великий подвиг киян над фа шизмом. Автори архітектори В. Лашко, П. Семенюк. Обеліск вінчає золота зірка. Загальна висота 43 м.

Пам'ятник жертвам фашизму "Бабин яр" Пам'ятник генерал*полковнику М. Кирпоносу. М.П. Кирпонос (18921941) Герой Радянського Союзу (1940) один з керівників оборони м. Києва 1941 р., командував військами Південно Західного фронту. Загинув у бою. Пам'ятник був відкритий в 1973 р. Автор скульптури Г. Кальченко.

Пам'ятник О. Довженку Встановлений у 1964 р. на території кіностудії імені О. Довженка. Ав тор скульптури Л. Кодуб. О. П. Довженко (18941956) один із осново положників української кінематографії. Автор фільмів "Щорс" (1939), "Арсенал" (1929), "Земля" (1930) та інші.

1976 р. автори М. Лисенко, А. Вітрих, архітектор Ігнащенко. Урочище "Бабин яр" одне із найбільших на території Києва. Довжина близько 2.5 км., глибина 50 м. Ця Київська околиця стала символом Європейського Хо локосту в Європі. До 35ліття тра гедії у верхів'ї Бабиного яру був ус тановлений пам'ятник усім жер твам нацистської окупації Києва (19411843рр.). Протягом тільки 29 30 вересня тут було розстріляно 33771 чоловік.

Менора Пам'ятник Д. І. Менделєєву Встановлений у 1995 р. біля хімічного корпусу Київського політехнічного інституту. Д.І.Менделєєв (18341907) геніальний хімік, автор періодичної системи елементів, очолював екзаменаційну комісію 1го випуску КПІ в 1903 р. Авторискульптори Ю. Кілелєв, В Шведов, архітектор В. Собцов.

Пам'ятник Богдану Хмельницькому 1881*1888 рр. Скульптор М. Мінешин, архітектор В. Ніколаєв. Ідея створення пам'ятника в Києві або в Переяславі була вимовлена ще в 1859 р. професором М. Мак симовичем, першим ректором Ки ївського університету Святого Во лодимира. Богдан (Зіновій) Михайлович Хмельницький (15951657) геть ман України, видатний політичний і державний діяч, полководець і дипломат. Під його керівництвом була створена одна із боєздатних армій в Європі. Хмельницьким були закладені основи української дер жави з демократичною формою правління. На Софіївський площі 23 грудня 1648 р. кияни зустрічали Б Хмельницького і козацькі полки піс ля перемоги під Пилявцями. Урочисте відкриття монументу відбулося в дні святкування 900 річчя Хрещення Русі липень 1888 р.

1991 р. скульптор Ю. Паскевич, художник І. Левич Пам'ятний знак "Менора" символізує трагедію єврейського народу. На зна кові барельєф жертвоприношення єв рейського праотця Авраама і образи численних безпам'ятних жертв фа шизму.

Пам'ятний знак дітям 2001 р. скульптор Медвєдєв, архітектор Р. Кухаренко. Встановлений у пам'ять дітям, які були розстріляні в Бабиному яру.

Пам'ятник М. Грушевському 1998 р., скульптор В. Чепелих М. Грушевський (18661934 рр.) видатний український історик, вче ний філолог, літературознавець, публіцист, політичний діяч. Після лютневої революції (1917) був об раний головою Центральної ради, 29 квітня 1918 року президентом УНР.


Пам'ятник князю Володимиру

Пам'ятник Ярославу Мудрому

1853 р., скульптор В. ДемутМалиновский, П. Клодт, архітектор А. Тон, пам'ятка мистецтва. Ідея створення виникла на початку 19 ст. Робо ти по створенню пам'ятника проводилися з пе рервами понад 20 років. Бронзова фігура князя (4,5 м.) була відлита в СанктПетербурзі. В Ки єві це був перший скульптурний монумент. Восьмикутовий п'єдестал (16 м.), побудований з цегли і облицьований чавунними плитами з рельєфними зображеннями "Хрещення Русі", покровитель Києва архістратиг Михаїл, хрест і зірка ордена святого Володимира.

1997 р., по ескізу скульптора Івана Кавалерідзе (1899 р.) Ярослав Мудрий (9781054 рр.) син князя Володимира Святосла вовича і половецької княжни Рог неди. В період його князювання був створений збірник норм старо російського права "Русская прав да", побудована Софія Київська, Золоті ворота. Князь розширив межі Русі, встановив дипломатичні зв'язки з державами Європи, от римав прізвище "Тесть всієї Європи". Скульптор зобразив князя, який тримав у руках макет Софії Київської.

Пам'ятник на честь незалежності України

Пам'ятник Т.Шевченку

2002 р. скульптор А. Кущ Висота монумента 42 м. Пам'ятник облицьова ний білим мармуром, колону вінчає фігура дів чини в національному одязі, яка тримає гілку калини символ України.

Скульптура літературному персонажу Паніковському 1998 р., скульптор Щур, В. Сивко, архітектор В. Сумський Пам'ятник "людині без паспорта", персонажу роману "Золоте теля" І. Ільфа, Є. Петрова, пам'ятник Па ніковському встановлений на ву лиці, де "працював великий слі пий". Бронзова фігура має пор третні риси обличчя Зіновія Гердта, який зіграв роль Паніковського у однойменному фільмі.

1939 р., скульптор М.Г. Манізер, архітектор Є. Левінсон, пам'ятка мистецтва. Пам'ятник був відкритий до 125річчя з дня народження Т.Г. Шевченка. Загальна висота близько 14 м. На постаменті ви карбовано заключні рядки із "Заповіту" Т. Шевченка: "І мене в сім'ї великій, В сім'ї вольній, новій Не забудьте пом'янути Незлим, тихим словом" Т.Г. Шевченко (18141861 рр.) класик української літератури, худож ник, мислитель. У Києві Кобзар прожив близько 2х років.

Пам'ятник М. Щорсу 1954 р., скульптор М. Лисенко, архітектор А. Власов. Пам'ятник мистецтва. Загальна висота пам'ятника 13,8 м. Микола Щорс (18951919 рр.) легендарний командир періоду Громадянської війни. Уродженець м. Славськ (Щорс) Чернігівської області.

Пам'ятник княгині Ользі, Кирилу, Мефодію і Андрію Первозванному

Пам'ятник М. Лисенку 1965 р., скульптор А. Ковальов, архітектор В. Гнезділов, пам'ятник мистецтва. Встановлений на театральній площі біля будівлі Національного театру опери і балету України імені Тараса Шевченка. М. В. Лисенко (18421912 рр.) український ком позитор, диригент, фольклорист, основоположник національної му зичної школи. Автор опери "Чорно морець", "Тарас Бульба", "Козаде реза", "Наталка Полтавка" та інших.

Скульптор І. Кавалерідзе, П. Снітнин, архітектор В. Рогнов. На початку ХХ ст. за ініціативою військовопат ріотичного суспільства було вирішено створи ти "історичний шлях" тобто алею з установле ними на ній п'єдесталами великих князів, дер жавних діячів, які мали відношення до Києва. Зразком даного проекту була "алея героїв" в саду Тіргартен у Берліні. Всі роботи планува лось завершити за 5 років. Першим і єдиним монументом став пам'ятник княгині Ользі, Андрію Первозванному, Кирилу і Мефодію. В 1919 р. за рішенням радянської влади пам'ятник, виконаний із "штучного мармуру", був розбитий. У 1996 р. скульптурна композиція, виконана із карського мармуру, була встановлена на площі.


Цікаві місця та парки

Червоним кольором виділені цікаві місця та парки, які описані у розділі.


Сад Фоміна (234 60 56)

Фунікулер Михайлівський електричний підйомник, 19021905 рр. Інже нер М. Пятницький, М. Бариш ніков, А. Абрагамсон. Будівництво підйомника було здій снено за замовленням товариства міської залізниці. Накленніку заліз ниці з'єднала верхню терасу Воло димирської гірки з Подолом. Дов жина рейкового шляху спочатку складала 200м. Нижня станція роз ташовувалась по вул. Боричів тік. У 1928 р. фунікулер реконструюва ли, дорога була продовжена на 38 м. Першим вагоном "дива сучасної техніки" був наполовину відкритий вагон, який вміщував 70 чоловік кожний.

Сад закладений на пустирі в 1839 р. Площа 22.5 га. Колекцію склада ють рослини 8000 різновидностей і сортів. В тому числі 143 види зане сено до Червоної книги України. В ботанічному саду зібрана одна із найбільших колекцій скукумптів у Європі (2,5 тис. Видів). Висота Клі матрона(теплиць) складає 30 м.

Зоопарк (234 60 56) Заснований Київським суспільством люби телів природи в 1908 р., розташований на площі 49 га. на території зоопарку прожи вають 3,5 тис. тварин і 320 видів птахів.

Парк "Володимирська гірка" Пам'ятник архітектури, 19 ст. Загальна площа 10,6 га. Парк роз ташований на верхній (118 м. над рівнем Дніпра) і середній терасах Михайлівської гори (назва пов'яза на з розташованим поряд Михай лівським Золотоверхим собором). У 2й половині 19 ст. єдиний без коштовний суспільний парк у м. Києві. У 1853 р. на середній терасі був встановлений пам'ятник князю Во лодимиру Хрестнику Русі. В 1902 р. зі сторони Трьохсвятительської вулиці була відкрита панорама "Голгофа" біблейська історія розп'яття Ісуса Христа на горі Голгофа. Живописне полотно (12,9 на 93, м.) написав художник М. Фрош, І Крюгер, С. Фібнатський. У 1934 р. панораму знищили.

Парк імені Тараса Шевченка Пам'ятник архітектури 1868 р. Садівник К. Христіані Площа 5. 4 га. Парк закладений на пустирі, де проходили огляд вій ська. Названий Університет ським. Після встановлення в парку пам'ятника Миколі 1 (1896 р) був перейменований у Миколаївський. Разом з комплексом університет ських будівель, Ботанічним садом імені Фоміна створений цілісний архітектурнопарковий комплекс. У 1939 р до 125річчя з дня народ ження Т.Шевченка в центрі парку встановлений пам'ятник Великому Кобзарю (скульптор М. Манізер, архітектор Є Левінсон).

Золоті ворота ХІ ст., пам'ятник археології, історії. Пам'ятник включено до складу На ціонального заповідника "Софія Київська" Головний парадний в'їзд до древ нього Києва. Унікальна фортифіка ційна споруда періоду Київської Русі. Разом з Софійськими, Ляд ськими, Жидівськими воротами створювали єдину оборонну сис тему "міста Ярослава". Слугували символом політичної незалежності Києва. Парадний в'їзд був увінчаний надворітньою Благовіщенською Церквою. У 1240 р. Золоті ворота були частково розрушені військами хана Ба тия, які увірвалися в Київ через Лядські ворота (район Майдану Неза лежності) До 18 ст. залишались головним в'їздом до міста. У 1982 р. до 1500річяя заснування Києва над руїнами Золотих воріт за проектом С. Висоцького і Є. Лопушанської було побудовано макет споруди періоду Ярослава Мудрого в натуральну величину висота проїжджої частини воріт 14 м., ширина 6,4 м.. У грудні 2007 р. прове дено реставраційний ремонт.

Національний університет Один із самих престижних вузів Ук раїни був заснований у 1834 р. Го ловний корпус був побудований у 18371842 рр. за проектом архітек тора В. Беретті в стилі класицизму. Колір стін "Альмаматер" відпові дає кольору стрічки ордена святого Володимира, ім'я князя і присвоєно університету. З 1939 р. університет носить ім'я Тараса Шевченка.


Парк "Дубки"

Пейзажна алея Парк "Дубки" це здебільшого па горби, вкриті листковими дерева ми. Він не дуже великий, але тяг неться від станції метро "Сирець ка" до проспекту Перемоги. Там є джерела, укріплені бетонними плитами, й іноді дуже привабливо облаштовані місцевими мешкан цями.

"Серійні фонтани" "Серійні фонтани"Серія чавунних фонтанів, відлитих наприкінці XIX ст. за єдиним взірцем. Досі прик рашають парки та сквери Києва. У 18981900 рр. в київських пар ках з'явилася низка фонтанів, підключених до системи водого ну. Зразком для них був фонтан, відлитий у 1872 р. за проектом Олександра Шіле і встановлений на Думській площі. Шість однакових чавунних споруд було відлито на заводі Термена і розміщено: у Царському саду, Маріїнському парку, у скверах біля Зо лотих воріт, на Миколаївській, Софійській і Караваївській площах. Ви разні маскарони на опорах фонтанів породили легенду про робітни ків, які начебто увічнили в такий спосіб свого лайливого майстра. До нашого часу збереглися усі фонтани, крім найпершого та того, що був встановлений на Караваєвській площі. Фонтан з Софійської площі у 1920 р. було перенесено на його нинішнє місце на вулиці Гончара. Тоді ж було відлито і встановлено іншу серію фонтанів меншого розмі ру, два з яких збереглися у сквері біля Присутственних місць та у По ліцейському сквері.

Парк імені Пушкіна Просп. Перемоги, 40 Закладений на відзнаку 100ї річ ниці від дня народження великого російського поета. Роботи по озе лененню розпочали у 1900 р. сол дати 129го Бессарабського полку, літні табори яких знаходилися по ряд, а також громадськість міста. У 1901 р. садівник Іван Жуковський розпланував територію парку. У ньому були висаджені біогрупами в основному ялини та модрини, а також дуби та липи. Тільки у 190607 рр. було висаджено більше 31 ти сячі саджанців. У 1936 р. територію парку збільшили на 8 га для влаштування дитячо го сектору. У повоєнні роки тут відкрили Зелений театр, після чого за гальна площа парку досягла 25 га. По війні у Пушкінському парку діяла Виставка трофейної зброї. У 1962 р. тут відкрито пам'ятник Олександру Сергійовичу Пушкіну.

Вул. Володимирська, 2 вул. Велика Житомирська, 34 Алею прокладено на початку 1980 х рр. за проектом архітектора Аврама Милецького. Мета її спо рудження полягала у можливості огляду туристами краєвидів Подо лу та Задніпров'я з височини істо ричного Верхнього міста. Пейзаж на алея проектувалася як частина комплексу архітектурноісторич ного заповідника "Давній Київ", який так і не було здійснено. Проте і у нинішньому вигляді алея вражає краєвидами, що відкриваються з неї.

Парк Нивки Просп. Перемоги, 82 Парк площею близько 45 га відкри то у 1962 р. Межує з парком Ленін ського комсомолу (зараз обидва парки об'єднані у парк "Нивки"). У південносхідній частині парку створено кілька ставків. Біля го ловного входу встановлено пам'ят ник Дем'яну Коротченко. Просп. Перемоги, 84 Парк площею 15 га відкрито у 1955 р. Межує з парком імені XXII з'їзду КПРС (зараз обидва парки об'єднані у парк "Нивки"). Вздовж долини річки Сирець утворено каскад з трьох ставків загальною площею 3 га. Облаштовано танцювальний, спортивний та дитячий майданчики, у північній частині парку 1958 р. споруджено Зелений театр на 2700 місць (архітектор В.І.Чуприна). Композиційним центром парку слу жить пам'ятник Комсомольцям 20х років

Парк ім. Івана Котляревського На невеликому майданчику між вулицями Герцена та Мельникова затишно розмістився міський сквер з пам'ятником Івану Котляревському при вході. У теплі осінні дні там можна побачити киян різного ві ку від пенсіонерів до немовлят.


Храми

Святий*Покровський жіночий монастир

Володимирський собор


Володимирський собор

Костьол св. Олександра

Собор побудований у 18621882 рр. Автори проекту архітектори І. Штром, П. Спарро, А. Беретті. Знач ну художню цінність представляють внутрішні настінні розписи, які були виконанні у 18851896 рр. художни ками В. Васнєцовим, М. Нестеро вим, братами Сведомськими, М. Врубелем і іншими. Висота до хрес та головного купола складає 49 м. Реліквіями собору є мощі святої Варвари і святого Макарія. Зараз Володимирський собор є головним кафедральним храмом Української православної церкви Київського патріархату.

Вул. Костьольна, 17 У 1816 році в пам'ять Імператора Олександра 1, переможця Наполе она, на території колишнього фор течного бастіону було вирішено по будувати домініканський костьол св. Олександра. Гроші на будівлю дала київська шляхта з розрахунку по 25 копійок за кожного селянина, що належить польському поміщику. Будівництво тривало досить довго, роботи були закінчені в 1842 році. Костьол побудований у стилі класи цизму. Сучасники прозвали його "карикатурою на собор св. Петра в Римі". План будинку являє собою квадрат, увінчаний куполом, із дво ма бічними вежами. Головний вхід прикрашає портик. Крім релігійних обрядів у храмі проходили концерти духової музики. За комплексом костьольних будівель був розбитий великий сад, на місці якого пізніше було побудоване житло для наукових співробітників АН УРСР. У 1937 р. костьол св. Олександра закрили для богослужіння, якийсь час будинок використовували як гуртожиток. У 1952 р. у храмі розмістили планета рій, а на 1м поверсі історичну бібліотеку, з 1981 р. Будинок науково го атеїзму. У 1990 р. костьол повернули віруючим, після чого почалася його реконструкція, що завершилася через 5 років. Реставраційно від будовні роботи виконані за проектом архітектора с. Юрченко поль ською фірмою "Энергопіль". Костьол св. Олександра сьогодні головний католицький храм столиці України і найстаріший костьол міста.

Софіївський собор Всесвітньо відомий пам'ятник архі тектури, історії, монументального живопису першої половини ХІ ст. Назва собору походить від грецько го слова "Софія мудрість". Побудований як головний митропо личий храм Київської Русі. До нашо го часу Софіївський собор зберіг древню внутрішню архітектуру, уні кальний монументальний живопис 11 ст. 260 кв. м. мозаїки, близько 3 тис. кв. м. фресок. Велику історичну цінність представляють середньові чні написиграфіті. Древня реліквія собору мармуровий саркофаг Ярослава Мудрого. Софіївський собор оточений камінною монастир ською спорудою цінним пам'ятником українського бароко 18 ст. (дзві ниця, Трапезна, Митрополичий дім, Братський корпус, Ворота Забо ровського та інше. В трапезній і Хлібній відкриті історичні зали.

Михайлівський Золотоверхий собор Згідно літопису у 11081113 рр кня зем Святополком Михайлом (вну ком Ярослава мудрого) на території отчого Дмитрівського монастиря був закладений кам'яний храм в ім'я архангела Михайла. Від золотої покрівлі центрального куполу хра му, а пізніше і всього монастиря, йо го стали йменувати Золотоверхий. Головною святинею собору були мощі св. Варвари, які були привезе ні із Візантії жінкою князя Святопол ка. В середині 18 ст. архітектурний ансамбль монастиря отримав риси українського бароко. У 1937 р. у зв'язку з будівництвом політичного центру (проект архітектора Лам барда) Михайлівський Золотоверхий монастир було підірвано. У 19972000 рр. Михайлівський Золотоверхий монастир відреставро ване (проект архітектора Ю. Лосицького)

Святий*Покровський жіночий монастир СвятоПокровський жіночий мо настир у 1889 р. Заснувала велика княгиня Олександра Петрівна Ро манова. В обителі була створена ціла система благодійних установ. Тут діяли безкоштовна аптека й амбулаторія, жіноча стаціонарна лікарня, церковно парафіяльна школа для дівчаток, майстерні, странкоприймальний будинок ( на 200 чоловік), притулки для вдів і дівиць, які не прийняли постригу, для невиліковно хворих жінок, а також для сліпих. Тут з'явився 1 у Ки єві рентгенівський апарат ( через рік після його створення). У 1906 1911 р. у монастирі будується Миколаївський собор найбільший храм Києва. Проект був розроблений архітектором В. Миколаєвим за ескізом великого князя Петра Миколайовича, сина Олександри Пет рівни ( Настасії). В роки першої світової війни ( 19141918) в обителі розмістився госпіталь. У 1919 радянська влада націоналізувала все майно монастиря, через 3 роки СвятоПокровський жіночий монастир був ліквідований, на території влаштували робоче містечко. У 1941 р. служба була відновлена , після звільнення Києва обитель на власні за соби відкрила госпіталь для поранених бійців. Сьогодні монастир відроджується. Обитель належить УПЦ.


Історичні місця

Будинки, які є пам’ятниками архітектури, історії або культури


Вулиця Олеся Гончара, № буд.30 а, б, в

Чеховський провулок, № буд.10/23

Пам'ятка Архітектури/Історії/Культури Поч. XX ст. Садиба 191213 р. Флігель ЗО в. Мешкала Л.Я.Яновська письменни ця, голова Київської "Просвіти" та її донька В.В.Радзимовська біохі мік і фізіолог професор і зав кафедри фізіології Київського університету.

Пам'ятка Архітектури Поч. XX ст. Житловий будинок. 1902 р. Цокольний ярус врізаний у схил. Вулиця Воровського

Вулиця Олеся Гончара, № буд.33

Пам'ятка Істор. Поч. XX ст. Міські казарми. Розміщувався 130 Херсонський піхотний полк

Пам'ятка Архітектури/Історії Поч. XX ст. Житловий будинок і клініка П.Качковського. 3 1910 р. належить роди ні лікаря Моковського, який відкрив хірургічну клініку. 5 вересня 1911р. тут помер смертельно ранений голова Ради, міністр Столипін. 3 1990 р. знаходиться штаб квартира Народного Руху України; облад наний меморіальний кабінет В. Чорновола Архітектор Д.Ледоховськи

Вулиця Олеся Гончара, № буд.45 а Пам'ятка Архітектури/Історії Поч. XX ст. Житловий будинок початку XX ст., стиль неоренесанс. В кінці 20 рр. в кв. №7 мешкав мовознавець і лексикограф Г.А.Сабалдирь, навчався в аспірантурі, видав підручник "Правила українського правопису" де кілька словників.

Вулиця Олеся Гончара, № буд.50 Пам'ятка Архітектури Поч. XX ст. Дохідний дім. Архітектор М.Клуг

Вулиця Олеся Гончара, № буд.55 а Пам'ятка Архітектури/Історії Поч. XX ст. Вищі жіночі курси. 3 1920 р. ветеринарнозоотехнічний інститут. На даний момент міністерство надзвичайних ситуацій. Архітектор А.Кобелєв

Чеховський провулок, № буд.11 Пам'ятка Архітектури Поч. XX ст. Житловий будинок. Стиль неокласицизм

Вулиця Воровського, № буд.11

Вулиця Воровського, № буд.12 Пам'ятка Архітектури Кінець XIX ст. Житловий будинок 1877 р. Оригінальною особливістю будинку є: де рев'яний розскрепованний карниз, тонований під морений дуб. Проект, можливо, інженеркапітана І.Антонова

Вулиця Воровського, № буд.16 Пам'ятка Архітектури/Історії Поч. XX ст. Житловий будинок. Дохідний дім стилю модерн. 3 19101 рр. редакція "Української хати". Редактори: П. Богацький, М.Шиповал. Друкува лись: М.Вороний, П. Тичина і інші. В кінці 1941 р. окупаційне управлін ня "Фолькдойче". Після ВВВ реєстрація "Фолькдойче" розцінювалась як зрада. Архітектори А.Краусс, П.Скульт

Вулиця Воровського, № буд.18/2 Пам'ятка Архітектури/Історії Поч. XX ст. Жіноча трьох класна торгова школа імені П.Терещенко. На кошти ме ценату М.Терещенка, память про його померлу дружину Пелагею. При школі діяла суспільна організація, яка розповсюджувала комер ційні знання, заснована в 1896р. Архітектор П.І.Голандський

Вулиця Воровського, № буд.19 Пам'ятка Архітектури/Історії Поч. XX ст. Будинок стилю модерн. 3 191113 рр. проживав К.Г.Воблий, еконо міст, статистик, академік по економічній географії, викладач Універ ситету і комерційного інституту. Архітектор М.Клуг


Вулиця Воровського, № буд.20

Велика Житомирська, № буд.12

Пам'ятка Архітектури/Історії Кінець XIX ст. Дитяча лікарня суспільної допомоги хворим дітям 189798 рр.. 3 1911р. по 1938р. в лікарні працював хірург Є.Г.Черняхівський, доктор медицини, професор Університету. Перший директор Київського ме дичного інституту. Архітектори М.Артинов, С.К.Пожгурсь кий

Пам'ятка Архітектури/Історії Кінець XX ст. Доходний будинок київського актора Соловцова і його дружини ак торки ГлебовоїФедорової Архітектор А. Кривошеєв

Вулиця Воровського, № буд.24

Пам'ятка Архітектури 1911 1912 Дохідний дім. Багатий декор фасаду, який включає мотиви квітів і гіл ки каштанів. Будинок зі зміями, на фасаді скульптурні фігури, скуль птор Ф.Соколов Архітектор Д. Лєдохівський

Пам'ятка Архітектури/Історії Кінець XIX ст. 3 вересня 1898 р. по серпень 1899 р. тут розміщувався КПІ. 3 1923 р Київський вищий кооперативний технікум, пізніше типографія газети "Комуніст" В кінці 1941 р. частину приміщення була зайнята редакці єю газети "Українське слово" (газета ОУН), в середині 1942 уся редак ція була розстріляна (О.Теліга, Я.Оршан, В.Дудін та інші) Архітектор Г.П.Шлітфер

Вулиця Воровського, № буд.26 Пам'ятка Архітектури/Історії Кінець XIX ст. 19081909 рр. після перебудови народна аудиторія, за замовленням Київської спілки сприяння початкової освіти. В правлінні спілки працювали: педагог членкореспондент ВУАН В. Щербина, архітектор В.Риков, історик Є.Кіфлицький та інші Архітектор А.А. Бєлєлюбекій

Велика Житомирська, № буд.32

Володимирська, № буд.1 Пам'ятка Архітектури Середня школа. 1939 р. Одна з перших будівель яка була побудована швидким методом. Початок будівлі 15 квітня, закінчення 29 серпня Архітектори М.Шехонін і А.Недокопа

Володимирська, № буд.2 Пам'ятка Архітектури/Історії Національний музей історії України Архітектор І.Каракіс

Володимирська, № буд.3

Пам'ятка Архітектури/Історії Кінець XX ст. Будинок Київського православної релігійнопросвітницької общини 1903 Архітектор Є. Єрмаков

Пам'ятка Архітектури Поч. XIX ст. Особняк Трубецьких. В будівлі використано один із варіантів зразко вих фасадів, обов'язкових для міської забудови в період неокласи цизму. Територія усадьбі представляє унікальну археологічну цін ність. В 197576 рр. тут виявлені і дослідженні останки ратунди XIXIII ст., а також капище захоронення скарбів ХІХІП ст.

Велика Житомирська, № буд.10

Володимирська, № буд.10

Пам'ятка Архітектури Кінець XIX ст. 1909 р надбудовано два поверхи за проектом А. Феокрітова Архітектор В. Ніколаєв

Пам'ятка Архітектури Поч. XX ст. "Крестьянский поземельний и дворянский земельний банк"! 9 101 1 рр. Неоросійський стиль за мотивами староросійської архітектури. Архітектор А.Кобелєв

Велика Житомирська, № буд.9


Володимирська, № буд.16 Пам'ятка Історії Кінець XIX ст 1872 Готель С.Чернецького. В січні липні 1888 р. в готелі проживав М.Вру бель, працював над ескізами для Володимирського собору. В берез ні 1890 р. проживав М.В.Нестєров. Пізніше в приміщенні розміщува лись учбові заклади. На даний час посольство республіки Узбекистан. 3 1972 р. Міністерство промисловості будматеріалів де на посаді старшого інженеру працював В. Стус Архітектор В.Ніколаєв

Володимирська, № буд.20/1 Пам'ятка Архітектури/Історії Кінець XIX ст. Дохідний дім. Управління Києвософіївського митрополичого дому кінця XIX поч. XX ст. Будинок був призначений для дохідних квартир і меблійованих кімнат для приїжджих священників. Стиль цегляний з елементами ро кет. 1900 17 рр. в кв. №10 проживав архітектор Є.Ф. Єрмаков, єпархіальний архітектор м. Киє ва. 190512 рр. жив архітектор Кароль Іваницький. Архітектор Є. Єрмаков

Володимирська, № буд.34 Пам'ятка Архітектури/Історії Кінець XIX ст. Житловий будинок 1870 р. За проектом академіка В.Сичучова для сім'ї Шкот. В 1880х роках проживав професор Василь Образцов Архітектор В.Сичучов

Володимирська, № буд.39/ 24 Пам'ятка Архітектури/Історії/ культури Кінець XIX ст. На першому поверсі знаходилось відоме кафе "Маркіз", яке згадуєть ся М.Булгаковим в романі "Біла гвардія". В 190010 рр. проживав А.Хі міченко музикант, флейтист, з 1913 професор Київської консервато рії Архітектор А.Шіман

Володимирська, № буд.45 Пам'ятка Архітектури/Історії/ культура Кінець XIX ст Садиба М.Качали. 190910 рр. знаходилось Київське суспільне зіб

рання, популярний в місті клуб ліберальної інтелегенції, який був зас нований 1907 р. В 1910х роках у фасадному домі проживав В.Ю.Лю бимський врач фармаколог, активний діяч" Української народної громади" в травні грудні 1918 міністр народного здоров'я і опіки ук раїнської держави. У березні квітні 1918 у кв. Любимського збира лись члени УМГ, яка підготувала державний переворот і установила гетьманську владу П.Скоропадського. 3 1947 дім вчених

Володимирська, № буд.50 Пам'ятка Архітектури/Історії/ культури Кінець XIX ст. Міський театр Національна опера України імені Тараса Шевченка. 10 червня 1917 р. в театрі на 2му всеукраїнському військовому зборі був проголошений перший Універсал. В 1965 р. на театральній площі був встановлений пам'ятник основоположникові української класичної музики М.Лисенко, скульптор А.Коваль, архітектор В.Гнезділов Проект Архітектора В.Шреттера

Володимирська, № буд.54 Пам'ятка Архітектури/Історії Кінець XIX ст. Пансіонат графині Белащової (1850р). По ескізам А.Беретті виконано художнє чавунне лиття огорожі, парапету, кронштейни для фасаду. В XIX ст. тут знаходився пансіонат на 100 осіб Фундуклєївської гімназії. 3 лютого 1919р. будівля і садиба передані в розпорядження Україн ської Академії Наук в якій працювали президентом В. І. Вернадський, Н.П. Васілєнко, О.І.Левицький, Д.К. Заболотний, Б.Є.Патон і інші. Архітектор А.Беретті

Володимирська, № буд.57 Пам'ятка Архітектури/Історії/ культури Кінець XX ст. Педагогічний музей. 190911 рр. , стиль неокласицизм. 3 191718 тут працювала Українська Центральна Рада, яку очолював М.Грушев ський. 3 1921 р. Пролетарійський музей, з 1924 музей революції. 3 1935 по 1982 музей Леніна. На даний час Будинок вчителя Архітектор П.Альошин

Вулиця Костьольна, № буд.7 Пам'ятка Архітектури Поч. XX ст. Дохідний дім А.Козеровського. На фасаді скульптурний елемент, ав тор Ф.Соколов під враженням творчості А.Голубкіної і М.Врубеля


Опера

Камелот Вул. Б. Хмельницького, 53 Тел.: +38 (044) 4927492

••••

Вул. Мельникова, 4 Телефон: 4559458

Козацький Вул. Михайлівська, 1/3 Телефон: 2794925, 2790341

Готель "Прем'єр Палац" 01044 м. Київ, бульв. Т. Шевченка/ вул. Пушкінська, 57/29, тел. +38 (044) 244 12 05 ••••

••••

"Експрес" Бульвар Тараса Шевченка, 3840 Телефон: 2398995

Готель "Редісон САС" 02034 м. Київ, вул. Ярославів Вал, 2224 тел. +38 (044) 492 22 00

••••

"Либідь" Площа Перемоги, 1 Телефон: 2360063

••••

Готель Hyatt Regency Kiev 5, A. Tarasova Street, Kiev (Kyiv), Ukraine 01001 Tel: + 380 44 581 1234, Fax: 581 1235 Email: info.hrkyiv@hyattintl.com

••••

"Хрещатик" Вул. Хрещатик, 14 Телефон: 2797193, 2798544


Відомчий готель Академії державного управління при Президентові України

"Санкт*Петербург" Бульвар Тараса Шевченка, 4 Телефон: 2797417

Вул. Мельникова, 36/1 Телефон: Дирекція: 4894505, 4894419 ••••

"Олександрія" Проспект Перемоги, 62а Телефон: 4556362

Академічний відомчий готель НАН України "Феофанія" Вул. С. Перовської, 6/11 Телефон: 4566453, 4569031

"Парк*готель" Вул. Цюрупинська, 2 Телефон: 4220344 •••••$• •••• •••••••••••$• •••• •••• •••••• •••••• •••• •••• •••••••••

••• ••• •• ••••

••••••$•••$•••••••••

•••••• •••• •••• ••••••• •

••••••••

•••••••••••• ••••••$••$••••• ••••

••••••••••$•••• •

•••• •••••••$• ••

•••••

•••••••••$•••$•• ••

"Ніка*Сервіс" Вул. Олександра Довженка, 16 Телефон: 4563367

•••••••••••$• •••• ••• ••$••••••• •

•••8•••••

•••••$•••$••• ••••••

•••••••••8••• •••••$•••$•••••••••••

Готель головного управління державної Фельд'єгерської служби України Вул. Володимирська, 45б Телефон: 234 85 94, 234 92 97 Готель відомчий, тільки для працівників транспорту та СБУ

•••• ••$•••••

••••••8••••• •••• ••••$•• ••• ••• •••

••• ••• •$•••••

•••••••••••

•••••••••$••••• •••••••••$• •••• ••

••• ••••••• •

••• ••• •$••••••••• ••?••••


Намалюй маршрут сам


Намалюй маршрут сам


Загальна інформація Транспорт Авіаційний транспорт Міжнародний аеропорт Бориспіль 296 72 43 Дістатися до аеропорту можна на рейсовому автобусі "Політ", який їде з площі Перемоги, зупиняючись на Ленінградській площі. Тривалість поїздки приблизно одна година, вартість 810 грн. (2$). Інтервал відправлень складає одну годину. Також можна доїхати на таксі за 7090 грн. (20$). Аеропорт "Київ" (Жуляни) 242 23 08 Знаходиться в межах Києва. Він обслуговує переважно внутрішні рейси країни. Дістатися до аеропорту можна від Палацу спорту, або площі Перемоги тролейбусом №9 або №22, хвилин за 40, або ж маршрутними таксі № 565, №568. Залізничний транспорт Київ пасажирський 223 20 80 Дістатися до вокзалу дуже зручно вихід з метро "Вокзальна" виведе Вас прямо на привокзальну площу до центрального і приміського вокзалу. Попередній продаж квитків розпочинається за 45 діб до потрібної дати. Автобусний транспорт Центральний автовокзал 250 99 86 Головна автобусна станція м. Києва Центральний автовокзал на Московській площі. Саме звідси відправляються міжнародні автобусні рейси. Таксі Центральна диспетчерська станція 058 Автосвіт..................................................................................... 234 44 44 Еліттаксі.................................................................................. 238 8 238 Євротаксі.................................................................................. 249 40 40 Радіотаксі "Столиця"............................................................... 249 62 49 Таксі 059............................................................................................ 059 Фортуна.................................................................................... 249 63 43 Ягуар......................................................................................... 237 70 70 Замовити машину можна по телефону й відразу дізнатися про оплату. Середня ціна проїзду у м. Києві 1 км. 1,50 грн. (0,35 $).

Метро Київське метро складається з трьох ліній: СвятошиноБроварська, КуренівськоЧервоноармійська і СирецькоПечерська. Тривалість поїздки від кінцевих станцій до центральних приблизно 1520 хв. Метро швидкий та зручний транспорт. Час роботи: з 5 30 до 24 00.

Магазини Продукти харчування можна придбати в супермаркетах та на ринках, які є в кожному районі. Продуктові магазини відкриті загалом з 8 00 до 20 00, обідня перерва з 13 00 до 14 00. Супермаркети працюють 24 години на добу. В них можна здійснювати оплату кредитними картками. Найбільші мережі супермаркетів: "Фуршет", "Сільпо", "Велика Кишеня", "Білла" тощо.

Банки Всі Київські банки працюють переважно з 9 00 до 19 00. В них можна обміняти валюту, переказати та отримати кошти тощо.

Телефонний зв'язок, Інтернет, пошта Здебільшого завдяки роумінгу можна скористатися мобільним телефоном зі своєї sімкарти, основні місцеві оператори мобільного зв'язку UMC та "КиївСтар", а також можна придбати стартові пакети (sімкарти) даних компаній. На вулицях Києва та в деяких приміщеннях встановлені таксофони загального користування. Щоб подзвонити необхідно придбати таксофонну картку в кіосках "Преса" або поштових відділеннях.

Примітка: міжнародний код України +38, міжміський код Києва 044, код мобільного оператора UMC: 050, 066; код мобільного оператора "Київ Стар": 067, 097. Для того щоб зателефонувати на міжміський номер або на номер мобільного телефону, необхідно набрати 8, код оператора або міста та номер абонента. В центрі Києва знаходиться багато комп'ютерних клубів і кафе в яких можна скористатися послугами Інтернету та випити чашечку кави. Поштові послуги здійснюються на Київському головпоштамті (М. Майдан Незалежності) і у відділеннях зв'язку, де можете відправити лист на замовлення, бандероль, телеграму, придбати листівки, конверти і марки, газети, журнали, книги.

Харчування В ресторанах Києва наявний великий вибір Національних українських страв, широко представлені також національні кухні країн Європи, Азії, Америки. Відчути "Український дух та Національний колорит" можна відвідавши ресторан "О'панас" та "Корчму". Загалом пообідати в Києві можна, приблизно, за 50 грн. (10 $).

Дозвілля З наближенням сутінок нічне життя центру столиці блистить та пульсує, запрошуючи своїх гостей відвідати шість театрів, оперу і балет, вар'єте, вернісажі та концерти під відкритим небом. Зручно влаштовані в центрі міста пивні бари, ресторани, винні погреби, казиноресторани, безліч кафе, нічних клубів і дискотек. Романтичний вид на вогні нічного міста відкриються перед Вашим поглядом. Нічне час відпочинку триває з 21 години вечора і до світанку.

Органи влади України Секретаріат Президента........................................................... 291 53 33 Верховна Рада України............................................................. 254 08 90 Кабінет Міністрів України.......................................................... 253 16 63 Генеральна прокуратура України.............................................. 290 10 20 Верховний суд України............................................................. 253 33 13 Київська міська державна адміністрація................................... 226 22 30 Шевченківська районна у м. Києві державна адміністрація........ 226 23 52

Інформація про район Шевченківський район м. Києва було створено 5 жовтня 2001 року. Він розташований в центральній частині славного і великого міста Кия. Район межує з п'ятьма районами: на сході Печерський, на півдні Голосіївський та Солом'янський, на заході Святошинський і на півночі Подільський. Загальна площа району................................ 2,7 тис. га. Протяжність кордонів.................................... 33 км. Загальна відстань від: Аеропорту Жуляни.........................................10 км. Аеропорту Бориспіль.................................... 35 км. Центрального автовокзалу............................ 6 км. Центрального залізничний вокзалу............... 4 км. Наша адреса та дані Відділ з питань туризму і курортів виконавчого органу Шевченківської районної у м. Києві ради (Шевченківська районна у м. Києві державна адміністрація). 01030 м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 26/4, к. 204 тел. +38 (044) 235 70 31 email: tourism_shrda@star.kyivcity.gov.ua www.star.kyivcity.gov.ua офіційний сайт Шевченківської районної у м. Києві ради (Шевченківська районна у м. Києві державна адміністрація). Карту розроблено та підготовлено до друку СПД Лизюк А. В. Тираж 500 екз.

Карта-путівник туристичні маршрути по Шевченківському району  

Карта-путівник туристичні маршрути по Шевченківському району

Карта-путівник туристичні маршрути по Шевченківському району  

Карта-путівник туристичні маршрути по Шевченківському району

Advertisement