Page 1

КОЛУБАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ ВАЉЕВО - ГРАД ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА 14000 ВАЉЕВО - ГРАД, ВУКА КАРАЏИЋА 3, (014)221622

ГИМНАЗИЈА KOVA GA 4R01S KOVA GA 4R04S KOVA GA 4R10S KOVA GA 4R19S

ДРУШТВЕНО - ЈЕЗИЧКИ СМЕР ПРИРОДНО - МАТЕМАТИЧКИ СМЕР ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ-ЖИВИ ЈЕЗИЦИ - ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У МАТЕМАТИЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ

30 /0/ 4 ГОД 90 /0/ 4 ГОД 24 /0/ 4 ГОД 20 /0/ 4 ГОД

14001 ВАЉЕВО - ГРАД, ВУКА КАРАЏИЋА 3, (014)221623

ГИМНАЗИЈА KOVA GA 4R01F

ДРУШТВЕНО - ЈЕЗИЧКИ СМЕР

15 /0/ 4 ГОД СРПСКО-ФРАНЦУСКИ

14002 ВАЉЕВО - ГРАД, ВУКА КАРАЏИЋА 3, (014)221624

ГИМНАЗИЈА KOVA GA 4R01N

ДРУШТВЕНО - ЈЕЗИЧКИ СМЕР

15 /0/ 4 ГОД СРПСКО-НЕМАЧКИ

ЕКОНОМСКА ШКОЛА ВАЉЕВО 14000 ВАЉЕВО - ГРАД, ДАНИЧИЋЕВА 1, (014)221462

ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА KOVA SB 4L01S ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР KOVA SB 4L05S ПРАВНИ ТЕХНИЧАР KOVA SB 4L08S ЦАРИНСКИ ТЕХНИЧАР KOVA SB 4L09S ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР KOVA SB 4L15S СЛУЖБЕНИК У БАНКАРСТВУ И ОСИГУРАЊУ ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ KOVA SB 3K06S ТРГОВАЦ KOVA SB 3K07S КОНОБАР KOVA SB 3K08S КУВАР

30 /3/ 4 ГОД 30 /0/ 4 ГОД 30 /3/ 4 ГОД 30 /0/ 4 ГОД 30 /0/ 4 ГОД 30 /0/ 3 ГОД 15 /2/ 3 ГОД 15 /2/ 3 ГОД

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ,,ДР МИША ПАНТИЋ" 14000 ВАЉЕВО - ГРАД, КАРАЂОРЂЕВА 118, (014)221265

ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА KOVA SC 4O06S ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР KOVA SC 4O13S МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР KOVA SC 4O14S ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР KOVA SC 4O18S ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР ОСТАЛА ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА KOVA SC 3P02S ЖЕНСКИ ФРИЗЕР KOVA SC 3P04S МУШКИ ФРИЗЕР

30 /0/ 4 ГОД 60 /0/ 4 ГОД 30 /0/ 4 ГОД 30 /0/ 4 ГОД 15 /0/ 3 ГОД 15 /0/ 3 ГОД

МШ "ЖИВОРАД ГРБИЋ" 14000 ВАЉЕВО - ГРАД, KАРАЂОРЂЕВА 122, (014)222267

КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ ----------МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ - КЛАСИЧНА МУЗИКА ----------МУЗИЧКИ САРАДНИК - ТЕОРЕТИЧАР

8/1/ 4 ГОД 8/1/ 4 ГОД

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "ВАЉЕВО" 14000 ВАЉЕВО - ГРАД, ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА 54, (014)221557

ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ KOVA SE 3A15S РУКОВАЛАЦ - МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ KOVA SE 3A23S ПЕКАР KOVA SE 3A28S МЕСАР KOVA SE 4A03S ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР KOVA SE 4A05S ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ KOVA SE 4A07S ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР KOVA SE 4A10S ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР

15 /3/ 3 ГОД 15 /3/ 3 ГОД 30 /3/ 3 ГОД 60 /3/ 4 ГОД 30 /3/ 4 ГОД 30 /3/ 4 ГОД 30 /3/ 4 ГОД

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 14000 ВАЉЕВО - ГРАД, КОСТЕ АБРАШЕВИЋА 2, (014)222098

ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО KOVA SD 3H12S ДЕКОРАТЕР ЗИДНИХ ПОВРШИНА KOVA SD 3H19S РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ KOVA SD 4H26S АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОТЕХНИКА KOVA SD 3E15S ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР KOVA SD 3E17S ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ KOVA SD 4E26S ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ KOVA SD 4E41S ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА KOVA SD 3D50S ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ KOVA SD 4D15S ТЕХНИЧАР ГРЕЈАЊА И КЛИМАТИЗАЦИЈЕ KOVA SD 4D83S ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ (CNC) МАШИНА САОБРАЋАЈ KOVA SD 4I01S ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА

15 /2/ 3 ГОД 15 /0/ 3 ГОД 30 /0/ 4 ГОД 15 /2/ 3 ГОД 15 /2/ 3 ГОД 30 /2/ 4 ГОД 30 /0/ 4 ГОД 30 /3/ 3 ГОД 30 /0/ 4 ГОД 30 /2/ 4 ГОД 30 /0/ 4 ГОД

ЛАЈКОВАЦ СРЕДЊА ШКОЛА "17. СЕПТЕМБАР" 14224 ЛАЈКОВАЦ, ВУКА КАРАЏИЋА 19, (014)3431145

ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА KOLA SA 4L01S ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОТЕХНИКА KOLA SA 4E08S ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА KOLA SA 4E26S ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА KOLA SA 3D21S БРАВАР KOLA SA 3D24S ЗАВАРИВАЧ

30 /0/ 4 ГОД 30 /0/ 4 ГОД 30 /0/ 4 ГОД 15 /3/ 3 ГОД 15 /3/ 3 ГОД

ЉИГ СРЕДЊА ШКОЛА "ХИЉАДУ ТРИСТА КАПЛАРА" 14240 ЉИГ, ВОЈВОДЕ МИШИЋА 26, 143445173

ГИМНАЗИЈА KOLJ MA 4R03S ОПШТИ ТИП ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА KOLJ MA 4L01S ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ KOLJ MA 3K07S КОНОБАР KOLJ MA 3K08S КУВАР

30 /0/ 4 ГОД 30 /0/ 4 ГОД 15 /3/ 3 ГОД 15 /3/ 3 ГОД

МИОНИЦА СРЕДЊА ШКОЛА "МИОНИЦА" 14242 МИОНИЦА, КНЕЗА ГРБОВИЋА ББ, (014)3422120

ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ KOMI SA 3K07S КОНОБАР KOMI SA 3K08S КУВАР KOMI SA 4K14S ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР

15 /3/ 3 ГОД 15 /3/ 3 ГОД 30 /3/ 4 ГОД


ОСЕЧИНА ЕКОНОМСКА ШКОЛА ВАЉЕВО - ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА ОСЕЧИНА 14000 ОСЕЧИНА, ДАНИЧИЋЕВА 1, (014)221462

ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА KOOS SB 4L13S КОМЕРЦИЈАЛИСТА ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ KOOS SB 3K07S КОНОБАР KOOS SB 3K08S КУВАР

30 /0/ 4 ГОД 15 /0/ 3 ГОД 15 /0/ 3 ГОД

УБ ГИМНАЗИЈА "БРАНИСЛАВ ПЕТРОНИЈЕВИЋ" 14210 УБ, ВУКА КАРАЏИЋА 15, (014)414492

ГИМНАЗИЈА KOUB GA 4R03S

ОПШТИ ТИП

60 /0/ 4 ГОД

ТЕХНИЧКА ШКОЛА "УБ" 14210 УБ, ВУКА КАРАЏИЋА 15, (014)411149

ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА KOUB SB 4L02S ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОТЕХНИКА KOUB SB 4E26S ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА KOUB SB 3D20S АУТОМЕХАНИЧАР KOUB SB 3D27S МАШИНБРАВАР ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ KOUB SB 3A28S МЕСАР ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ KOUB SB 3K07S КОНОБАР KOUB SB 3K08S КУВАР KOUB SB 4K14S ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР

30 /0/ 4 ГОД 30 /0/ 4 ГОД 15 /3/ 3 ГОД 15 /3/ 3 ГОД 15 /3/ 3 ГОД 15 /3/ 3 ГОД 30 /3/ 3 ГОД 30 /0/ 4 ГОД

Колубарски управни округ  
Колубарски управни округ  
Advertisement