Page 1

˛ „—¨

. ¸. 4357

´ …·

» ’ ¨—¨ ¨ Æ ¨ ª — ¨ ¨ ¨ ¨’ ¨ Æ ¸ ¨— ª —. — ¨—   ˚ ªˇ˛ , ¯— .

„˙‡‚„` 4339

 · 15 . ˜ 67 ‚… ˆ ‚ ` - ˜·– ˆ ‚ ` - » ´‚ ` 2012 - †¨ — ¨: ¿¨˛ — 5 - 4  ¶—˛ ¸— ˇ ˛: http://konopinanews.blogspot.com - ¶— ¨ ¸ — e-mail: konopina@gmail.com

» ˚Æ˛ ¨˛¨ ¨— — ˛˛¨ ˛ ˚— ª ˛ • — — ¨ ! ¨ ˛ ¨¸—¨ — » ¨, — 19 & 20 †¨˛ 2012 ¨—  ˇ  — ¨ ß˚¨˝  0, ˛ „ — ¨, ¨˚ ¨—˛ˇ˛ ¨ ˛¨ ¨— ˛ ¨ ˝ ¨ ˇ˛ —˛ ¨—¨ ¨ ˛ —˛ ¨ ˛— ¨ — ¨— ¨— ˛ ˛ ¨˛ ˚— · ˇ — . ¨ — ˛ ˛ ¿ ˛ 19 ‚¨ ¨— 2012 ¨—

¨ 16.45,  ˇ˛ » ˚¨ ·— — ¨ ¨ —¨ ˚ ¨˛ ˛— ¨,

¨   

— . –—¨— „¨ ˛ ¨— ˛ — ˛ „ — ¨ ‡˛ ˛— ¯¨ ¨ . »¨  ¨ ·— ¨ ˇ˛ ˛ ˚˛ ˛ ¨— ¨ˇ— ˛

¨¨— ¨, ¨ — —— ¨— —¨ ˛ ˛— ¨ ¨ ¨— ˚—¨ ¨— ¸  ¸— — ¨¨ ˛ —˛ ¨ ˇ— ¨. ` —¨ ˛ . 6

¨ ¨ ˛ ˚— ª ˚Æ ` ˚ !

˛ „ —¨˛ 29 ‚¨ ¨— 2012 ´ ¨— ¨ 10.30 ¨˚ ¨—˛ˇ˛ ¨——˛ — — ¨, ¨— ˇ ¨ ¿——— „ ·˚¨˝  .´.·, 3˛ ` — 110 ¿¨— ¨ –— — ¨ , ˛ ˛ ˛  —¨—˛ — ¨ ¨ˇ ¨— ˛ †—˛ ` ˛ ` ˚ ˇ ¨¨.. ¨) ‡——˛— — — ˚—   2011, ) ¿— ` ˚ ¨ ¨¨   2012. ¶ ˛   ¨— — , ¨¨   , ˛¨ ¨˛ , ¨ ¨ˇ ` —¨ ˛ — ¸¨ 7

„¨ª  —... ¨ ¨ ¨ ¨ ˛ » ˛ — ¸¨ ¨ ,  —˛ ¨— ¨¨ ¨— ¨—  —˚ ¨— — ¨ ¸ ˚ — ¨ , ˛ —¢ ¨ ˛˛ ¸— ¨— ˛ —˛ ¨ — — ¨, ¨— ¨  ¨¨ ˚˛ ¨—˛¨ ¨ ¸˛ ¨—, ——  ¨—  — ¨— , ¨˚˚¨— ˝¨ ˛ ¨ˇ˛ —˛¨ ¨— ¨ˇ — —˛ ¸¨˛—˛¨  ˚

—¨ ¨ . ` —¨ ˛ — ¸¨ 5

˜Æ˚¨ Ø ¨˚˚ Æ— ¸¨ ¨... — ¨ ˛  ¨ ¨ ! — ¨— ¨— · — ¨— ˚¨ ˚—¨ ¨

—¨ „— ‰˛  ˚ ¨— —˚¨ -—˚¨ ¨— — ¨— ¨— — ¨ ˚ ˚—¨ ˛ ¨¨ ˛, ˛ ¨˛ , ˚¨ ¨ ˚—˛ ¨ ˛ ˛ ·¨¸¨ 2007-2013 ß ¨¸ »¨ ¨˝˛. ¶¸˛ ¨¨¨¨— ¸—¨—  —

¨˝˛ — — ˚— ˇ˛¨ ˚—¨ — ¨-

 ¨   —  — ˜ ¨ ˚¨ 

 . `— 26 ‚¨ ¨— ¨ ˇ˛ ´¨— ¿¨ ¨¨¨ˇ˛ ¨— ‡¨— — ¨¨ ¨— ¨ ` —¨ ˛ — ¸¨ 4

„¨  ¨— ¨— ˛ ˛, ˚— ¨ — „——Ø !

˛ „ —¨˛ 12 ˜ ¨— 2012 ` ˚ „—— ‰˛  « « ‚ ‡˙‡·„ ¿`´”‚ ¥ ¥ ¨˚ ¨— ˛ ¨

´ ¨ ¨—  ˇ˛ ¨—˛ — — ¨ ˛ ˛—¨ — ¸¨  — « « ´ ¿‚¿·‚ ¥ ¥, „ 67 » ¨˝—. ` —¨ ˛ — ¸¨ 3

´ ‡——˛— `— ` ˚ „

— — Ø ‰˛ , ¨— ¨ ¨ ¨ ˛ ˚˛ ˚ —¨ , ¸˛ & ¨ —Ø ¨ „”

¿`¯


`—¸¨

TA NEA

2

˛ „˙…˙¿‚…`

´ …· ˛ „—¨ ´‚»¶…‚ ‚ ·„‡`¶ ´ˆ `ˆ””†ˆ „˙…˙¿‚…‚˙´˙… ß‚ ‡˙‡·„ ¿`´”‚ † ¨— ¨ ¿¨˛— 5 4   ´¨. • — ¸¨ 3083 102.10 - •¶…

‚¸— ˛ —¨ `ˆ””†` „˙…˙¿‚…‚˙´˙… ‰¶»·ˆ ß‚ ‡˙‡·„ ¿`´”‚

·¸˛ –¨— — ` ¨ 6974726076 ‡—ˇ˛ `¨˛: • ¸ `. ¯ ˛ ˛ . 6974-251161 e-mail: cholis@otenet.gr `¨—˛ ·— ˛:

ˇ¨¨ — „¨ ˚— ˚ 6977993178 ”— ¸¨ „¨ ¨ — 6932159962 ‡˛˛ — „ ˇ ¨ 6946068874 ”¨ ´¨ ¸˛ 6946623429 ·—¸— — ` ˚¨: …— ¨ †. ¨ 

 ˛ »— ˛ ˆ ˇ ‡— ¨— ˛ …— ¨ „ ˛ ¨ ˛ . 6976333165 T ˚ ¨—˛ ·— —¨ ¿¨ „ ¨ ˛ . 210-5241046 ´¨ ˚ ¨¨ ¨ ˇ ¨ ‡·… ˛¨— — — ¨˛  ¨— — ¨ — ˛ ˛ — ¸¨. ¶ ¨ ˛ ¸˛ — — ¨ —¨ ˛  — ˛˛ ¨ — ¨  ¨¨—.

 ˚ ˚—¨ ˛ ¨— —˛¨  ¸¨ „¨¨˚ ˛ ˛ — ˛ ´ — ˛ 28/2/ 2012 ¨ — ¨ `¨ —¨ »˛ — ˛ — — ¨ & ¨ ¨— ¨ . „ ¨, ˛ ‚.…. ˚— ` — ¸¨ ˛ – —¨, ˛ ¸— ¨ ˇ— ¨  ˛ ˆ ˚ ¨— — ¨ ˛ – ˛ — ¨¨¨— ¨ ¸ ¨ „¨ ¨˚ ˛. ` ˇ ˛ — ˚ —¨ „¨ ¨˚ ˛ ¨¨¨ ˇ˛¨ ˛ˇ ¨ˇ ¨ ˛ — ˛ ˛ – —¨ ¨— ¨ ¨ ˛, ¨— — — ˛ —. „¨¨ ˛ ˛ — ¨¸ ¨˚˛¨ ˛ 131 `.». ¸ ¨ „¨ ¨˚ ˛ ˚˛ˇ˛ ˛ –—¨  ˚  1943. ` ¸¨ —¨—˛ ¿¨—˛ — ˇ˛ ¨— ¸— ¸— ˇ ˛ ¿¨ˇ˚— ´ ˛ ¨ †— … — ˚—— (1979 1986). ´ 1982 ˚˛ ¸ ·—˛ — ` —  †— … — ˚—— .  1985  1988 ˛ ¨ —˛ — ˚¨˛ ¿¨—˛ — ‚ ¨— ,  ¨ 

´

2000 — ¸—¨— ¸— ˇ ˛ ˛ ¿¨ˇ˚—˛ „——˛ `— ¨˚— … — ˇ˛ . ¶¨ ¨—  ¸—¸¨  ¿¨—˛ — ˇ˛   ¨ ¨ —¨ ¸ ˛ † ¨— ¨ ¨— — ¶¿ (National Institute of Health, Bethesda) ¨— ˛¨ —¸ — ˛ · ˛ ‚¨ …-

„ —  — ¨ †·……¶`·‚` 3 `— 21 ‡ — 2011 ˛ ¨— ¨ »¨¨¨ •¸ ¨—  ˝ ˚ ˛ `¨ˇ ¨ ˛¨ —¨—

3 ´˛ 1˛ —— 2012 ¨— ¨— ˛¸ ˛ ˛ „ — ¨ — 2 -

 –˙…·` 3 ´ `¨¨ 29 ‚¨ ¨— 2012 ˛ „ ¨— ˛ ·—˛˛ „ ¨— ¨— „ ¨— –¨— , ¨ ¨¨ ¨.

• … ´‚ 3 `— 2 »¨— 2012 ¨— ¨— ˛¸ ˛ — ˛˛ — ˛ ‡¨ ˛ ˛ ˇ˛¨ — 3 »¨— 2012 ¿¨¨ ¨— ‚ ¨˛ ˝ ˚ ˛

—¨˛ ¨ ‡ ˜¨˚¨˛.

¿˙”·‚´‚ `˛ „—¨ — —¨ 40 . . — ˛ —  60 . . ¨— ˛. ´˛. 2107790009 ¨— 6977123206

—— 2012, ´¨ ¸˛ `¨  …—¨ ¨— ˛ `¨ ,  84.

 — ˇ˛ - ¿—¨— (·.‚.…..¿.). » — —¨ —  —¸—¨—  ˚— ¨— —¨ ˛, ¨ ¨ ¨— ˛ ˛ ˛ ¨— ˇ˛˛ ¨ˇ˛  ¸— —, ¨— ˚¨˛ ˛ˇ—¨  ¨¨—  ¨ˇ— ¨— — . ¶ ˚¨—˛¨, ˛ ˛¨ ¨— ˛ ¸—¨——˛¨  ¸ ¨ ¨ . ¶¨ ˚˚¨  ˛ ¿¨¨˚— ¨ ¯—¸ ¨— ¨ ¨  — . ˚˛  ˛ — ¨¨¨— ¨ ˛ ….‡. — ˚ ‚ — ¨— … — 1989, — ˚ 1990, 1993 ¨— 1996 ¨— — ˚ 2004. ‡—  ˚ † ˚— ¨ ¨ 3.12.92 12.10.93 ˛  ˛˛ „ ¨— »˛¨˛. · ¨˝ ˛ — ˚ —¨  ¨ — — —˛ ¨— ˇ ¨ ¨ ˛˛ —¨.

`ˆ…‡»·` ` ¨ • ¸.  .50 `—  ‚¨˛ ..................... 20 ` ¨ ·ˇ — .............. 20 …—  ¿¨¨˚—¨ .............. 10 ´¨ ¸˛ ”¨ ........ 20

˛ ............................ 100 ´˝  ˚˚— ¨ .................. 20 ¿¨¨¨˛ —¨ — ˛ 20 ¿¨¨¨ †—¨˛........... 20 ¯¨ ¸¨ —¨ …—  ................. 20 »— ¨˛ †—¨˛ .......... 20 ` ¨ ` — ¨ ..................... 20 „¨— ˚— • ¸ ¨ ......... 40 ´— ˛ ¿¨ ˇ— ¨ ............... 50 ` ¨ …—. –¨— — ....20 ` ¨ ¨— ¨.................. 20 »¨ ¨¨ –¨˚˚ ˛ ........... 10 »¨ ¨¨ –¨. –¨˚˚ ˛ .. 10 „ ˛ ¨

˛ .................. 10 ´¨ ¸˛ » ¸ ......20 „ — † ˚— ................ 20 ´¨ ¸˛ ”. ·— ˛˛ .....10 ¿¨¨˝˛ …—  .................. 20 ¨˛ …—  ...................... 20 ´¨ ¸˛ `. ` ....20 …¨—¨ · — ¸¨ .................... 50 …¨—¨-»¨¨ ˛ ·¸ — ¨ 20 …¨—¨ · ˛ ...................... 20 »¨ ¨¨ • ¸ .......... 20 ˜ ¨˚¨˛ ` .............. 50 ˜ ¨˚¨˛ ‡˛˛ — ........ 25 ˜ ¨˚¨˛ — ¨ ............... 25 ¿¨¨¨   ......20

† ¨¨—   ......20 ´¨ ¸˛ ¿¨ ¨˛. .. 10 ¨¨  ”¨ ..... 50 ¿ ˝¨ ·— ¨ .......... 100

¨ ˚—¨ ‚¨˛ ........... 50 „¨ ¨ ¨

˛ ................ 20 …¨ — † — ....... 10 „ —˛ ·¨˚˚ ............ 20 „ ˇ ¨ ·¨ˇ— .......... 20 ¨˛ ¿¨ ¨˛ ............. 100

¸ —  -„ ˛ ¨ ` — ¨ 20 ´¨ ¸˛ -»— ¨ † ˚— ¨. 15 ¯ ˛ ·¨—¸¨ .......... 10 ´¨ ¸˛ ‡. „/ .... 20 ¨ ˜. † ˚— ......... 50 ¨ ˜. ‡— — ....... 50 „  ”¨ ........ 20 „¨ ¨ ¨ ‡˛˛ — ....... 50 † ˛ ¯ — ... 20 † ˛ ˛— ¨ ......... 20 » ˚¨˛ `  ˛ ....... 20 » ˚¨˛ ·¨—¸¨. 20

—  ¸— ˛ ............. 20 » ¨ • ¸ ¨ ............. 20 „  

 ˛ ............. 20 „ ˇ ¨ ·¨ˇ— 20 $ USA » ˚¨˛ · ˇ — ..... 20 ´¨ ¸˛ ‡. …¨ ....50 -»— ¨˛ · ˇ — ¨ 20 ¿ ¨¨˚— ˛ `˛ — ¨ ......50 ´¨˛-„¨ ¿¨¨˚—¨. 50 »¨ ¨¨ „. ‡˛˛ — . 20


´ …·

`—¸¨

˛ „˙…˙¿‚…`

3

„¨ ¨— ¨— ˛ ˛, ˚ —¨ — „ ——Ø !

` —¨ ¨ ˛ 1˛ .  ˛  ˛¨ ¨˛ ¨— ¨ ¨ — ¸—  ¸—˚¨ , ¨˛˛¨ ˛ ¨¨¨ ¸˛ ˛, ¨  —  ’ ˛ ¨ ¸— ¨— ˚—¨— ˛ — , ¸ ¨ ¸ ¨ —¨ ¨ ¨— ¨ —¨ ¨ —¨  . — ˛ — ¨¨ ¨   —¨¨—

˛ —,  ¨ ¨— ¨˚ ¸ ¨ — — ¨˚ ¨— . †¨ ¨ ¨ ` ˚ . •¸ ¯˛ ,  ‡.` ¨ — ˛  ¨— ¨  ¨— ˛ ˚—¨ ˛  ˛ , ¨¨ — ¨— ¨—— ˇ˛

¨¨ ¨— — ¸ —˚  —  — ¨ , ˛ˇ˛ ¨˛ ¸—¨ ¸¨˛. ´ ˚¨ ¨ ¨— 

 — ` ˚ , ˚—¨ —¨ ¨ ˛ ¨  ˛ ¨¨¨˛ ¨— ¨ —˛ ¨¨  ¨ —-

  ¨¨ ¨—  ¨—   ˚—¨ ˛  —¨˛ ¨—˛ , ¸— ¨ ˛ ¨ — ¸¨ & ¨——¸— ¨ ˚—¨   ` ˚ .

‡.`, ˛ — ¨ ¨— ¨ ‰˛ — ˛ . ˚— ¨— ·— — »  ` ˚ , ˚—¨ ˛ ˚¨˛ ¨—  ˛ —¨ ,   — ,

 — ˛ ˛ ˛ ˛ ¨¨ ˛˛ ˛—¨— ¨ ˛ — ¸¨ , ¸ ¨ ¨ ˛— , ˛ ¨—— —˛ ¨— ¨ ˛˛ ˚ ˛, ¨¨˚ - ¨— ¨ . . ¯  ¿¨ ¨  ¸˛˛ ˚— ˛˛ ¨— ˛ ‡.` ` ˚ ¨—  „ ——  ˚¨ — ˝¨ ¸  ¨˚¨ ˛ 

 —   ,, ¿¸ ¯ — ¨ . … ¨ ´¨ ¸˛ , ¿¸ ˛ .¿.`ˆ.‰. . ´¨˛ `˚— , —-

¶ ¨˛  ¸˛ ˛, ¸ ˛ ¨— ‡—ˇ˛ ˛ ˛ — ¸¨ ‚´˙” „ … …‚„¶ . ¯  ¿¨ ¨, ¨  ¿ ¸  ` ˚ „—— . –¨— ˛ ` ¨

`’ ¨ ˛ ˛ ˛ ¨— ˝˛ ¸˛ ˛ ¨ ˛ˇ˛-

 —  ` ˚ ¨— ¯ — ¨ . „¨¨ ˛ ¸—¨—¨ ˛ ¸˛ ˛ ¸—˚˛ˇ˛ ˛ ¨ˇ— ˛ ¨ — ¨˚¨ — ˛ ` ˚ ¨ , ¨ ¸ ¨ ˛ — ¨ ˛¨  ˚

—¨ ¨— —  ¨ . ´˛ ¸˛ ˛ — ˛¨ ˛ ¨ — ¨ : ¸˛ ¨— ‡/˛ ˛ ˛ — ¸¨ ß‚´˙”„……‚„¶ ¯  ¿¨ ¨ , ˛¨ ¨—

 ¨ ¿ ¸ ` ˚ „ ——  ‰˛  . –¨— — ` ¨,  ¸˛ ˛ ¨ ¨ ˛ „¨ ¨ . ¯  ¿¨ ¨, ‡— ˇ ˛-¸˛ ˛ ˛ — ¸¨ ß— ¨¨¨—˛, ¨˛ 

»·”·´·` - „´`„·ˆ·` `ˆ…´¶¶`·‚` ¿‚`‚…˙… - –‚”†‚„ˆ - `ˆ…´‚–…‚˙…

·— — ¿¸ ` ˚ ˜—  ˛ –¨—¸—¨ ¨— †— †¨ ¨ ¨ ˛ ‰˛ — —˛ ·¨—— ¨ ”˚ ¨— ´ ˛ . ¯˛

¿˙”·‚´‚

–`‚”¶` & •·»¶` „”„ˆ•`

`˛ „—¨ — —¨ 55 .

— ¸ 750 . ˛. ·— ——¨: 6944158670

´˛. Fax: 2289025575 „—: 6973075027 - 6974326000

† — - • ¸¨

— - ·—¨˚˚ ¯˛ —Ø ¿

¿…´¶` †·˙†‚` ¨— — ` 

¸ ˛ .¿.`ˆ.‰ ¨— »  ‡.` ˛ ¿….`ˆ . –¨— — » ¨ ˝ , o

„– ¿´˙… –`‚”·‚` „. …„` „´ˆ… ‰¶»·ˆ ˛. 6945.706401

†¨˝ ¨ , ¨ ` ˚ „¨ —  ˇ˛¨ ¿¸ . –¨˚˚ ˛ „ —˛ , —¸ . ¯˛ ´˝¨¨¨ ¨— ·—¸— †¨ ¨ ¨ . `¨  ˛ ` ¨ , ¿ ¸ ` ˚ ˚¨ —  ˇ˛¨ . †— ˚ ´ — , ¿¸ ` ˚ -

— ˇ˛¨ . ¨˚  •¨¨˛ , ` ˚ –——¨ ˇ˛¨ ˛ . »  ˜ — , ´ ‡.`. ` ˚ ¨—— ˇ ¨  ¨ —  , — — — ˛  ˛ .  ¨¨ ˛ — — ¨  , ¨ˇ — ˛ ¨—— ˇ ¨ ˛˚ ˛

¨ — ¨˚¨ , ˚—¨ ˛  — ˛ —¨  ¸  , ¨¨ ¨ , ˛ — —˛ — ˛ ` ˚ .


`—¸¨

TA NEA

4

˛ „˙…˙¿‚…`

˜Æ˚ ¨ Ø ¨˚˚ Æ— ¸ ¨ ¨... —  ¨ ˛  ¨ ¨ ! ·˚ —¨—  ˛ ¨ ¨— ¸— ¨—˛ ˛ ¨˚¨¨ ˛ ˛  —¨ ¨ ˚—¨— ¨ — ˇ˛ ˛ „ —¨, ( ¨¸— —  ˛ ‡˛ »¸ ) ¨ 

¸—¨

 ˚ ¨— —— ˇ¨— ˚—¨ ; ¿—— —¨— — ˇ—, ¸—¨ ˚ ˛ ¨— ˛ ¨¸—¨—¨ ¨— ¨—ˇ˛  — ¨, ¨ ˛ – ¨ ˛  ¨¸— ¸— , ¨¨¸— ¨˝¨ ¨ — 

¨¨

 ¨— ¨ ¨ ¨— , ˛ —¨ — ˛ ¨¨˛. ` —¨ ¨ ˛ 1˛ . ¨— ˇ¨ ¨ — — — 700.000 ø ˚—¨ ¨ ¸ˇ— 70 ¨— ¸—¨—  ¨ ¨ ¨ —˛— ˛ ¸ ˛ ¨˛  ¨¸ — ¸— .

¶ —˛ ¨ ˛ ¨ ¨—  ¨— ¨ˇ ˛˛ ¸ ¨  (15) , ¨—— ˝¨— ˇ ˛ ¨ ¨—  ¨¨—  

— ˛ ¸

¨ ‰˛ , ¨¨˝  ¨ — — ¸ ¨— — ¸— , ˚—¨ ¨ ¨ ¨ —, ˚ˇ—  .

 ˚—... — ¨ !

`˛ ¨˛ ¨ ˛, ¨— ¨— ¨ ˛ — ˛ˇ— —¨ ˚—¨ ˛ ¨—— ˛˛ ˛ ˚¨˛ ¨— ˚ ˛ ¸¨¸¨ ˛ (— ˛ ¨¸—˛ — ‰˛ ), — ¨— ¨¨—¨ 

— ¨ , ¨¨ — ¨˚—˛ ˛, ¨ ˛ ——˛ ˚¨¨—˛ ¨¸ —  ˚ , ¨˛˛ - ¨¨  ¨ ˛ — ˛ ¨— ¨ ˛ ¸¨ ˛, ˚

˛  , ¨ˇ— ¨ ˛ ˛

˛˛ ˛ ¨ 

—¨ ¨ , ¨ ˛ ——˛ ¨ ˛ ¨ . ·—¸˛, ˇ¨  ¨ —  —˛ˇ— ¨ — ¸—¨  ˚ ˛ ¨¨ ˛ ¨˚ ˚ , — ˚ — —— ,  —˛ ˛ ¨ ˜¨˚ ¨  , ˇ¨ ¸ ˛ ¸¨ ˛ ¨— ˇ¨ ¨¨˝ ˚  ¸— ¨  —¨¨— ¨— 

— ¨ , ˇ¨ — ˚¨— ¨, ¨ ˚— — — ¨¨ ¸—¨ ¨¨ ˛ – ¨˛  ¨¸ — ¸— , ˇ¨ — ¨˛ ¨¸ — ¨˚ ˚ ¨— ˛ ¸¨ ˛ ¨ , ¨ ¨ˇ— — ¨ ¨¨ ˛ ¨¸—— ¨ ¨ 

— ¨ , ˇ — ¨˚ ˚  ¨ ¨— ¸— ¨ ¨ ¨— — ¨ ˛  ¨ ¨  ! · ˚ — ¨—  ˛¨ ¨— ¸— ¨—˛ ˛ ¨˚¨¨˛˛  —¨ ¨ ˚—¨— ¨ — ˇ˛ ˛ „— ¨, ( ¨¸—  —   ˛ ‡˛ 

»¸ ) ¨  ¸—¨   ˚ ¨— — — ˇ ¨— ˚—¨ ; ¿ — — — ¨— — ˇ —,  ¸— ¨ ˚ ˛¨—˛ ¨¸—¨ — ¨ ¨— ¨— ˇ˛  — ¨, ¨ ˛ – ¨˛ ¨ ¸— ¸— , ¨¨¸—¨˝ ¨ ¨ —  ¨ ¨ ¨— ¨ ¨  ¨ —  , ˛ —¨ —˛ ¨¨ ˛. „¨—  ˛ ˛ ¨˛ —˚˛, ¨   ¨ ¸—  —   ˚ , ¨ ¨  ¸—¨ ˛ – ¨˛ ¨— ˛ „— ¨, ¨ ˚—  ˚¨— ¨ — ¨¨—  — ¨¨¸¨ — , ˚—¨ ¨ ˇ˛ˇ— ¨— ¨˚˚ ¨ ¸˛ ˛ ¨ ˛ „— ¨. ¶ ·˛ — ¸¨ ¨, — ¨ , ¨¨

¨— , ¨¸—  —¨ ——¨ ˇ ¨, ¨¨ ˛ ¨˚ — ¨ ¨— ˛ ¨—  

—¨ ¨—  ¨—  ¨ . •¨ — ¨ —˛ ¨  ¸—¨    …  ¨,  — ¨— ˛— ˛ – ˛  ·˛ ¨¨¸— ¨ ¨¨ ¨—  ˇ ¨ ¨— ¨ 

—  ˛ — ˛ . …—  » ¨—¢ ˛ ¨— —¸—¨— ¨ . ¸ ¨ »¨ — ¸˛  ¨ — ¨ˇ— , ¨¨ ˛ ¸—¨¨— ˛ ¨— —¨ ¨˛ ˛ ¨— ¨  ˚ .

 ˛— ª ¨— ˛ ¨¨˛ ¿——¨ ` 

 ‡ — ª ·

Ƹ¨ ˚—¨ ¨ „ ¨ ¿— ª ˜—  ¨ »¨ ¨Ø ——¨ ` —  ¸— ¨ ˛ ¿ ˛ 5 —— 2012 ˛ –—¨ ˝˛˛ ˛ ¨˛ ˆ ˚— ¿¨— ¨ ¿— ˛ ˚—¨ ˛ ¸˛ — ˚— ¨ ¯ ¿ —˛ ˜— — ¨ »¨¨ ˛ ‡ —˛ ·¨¸¨ ¨— — ˛ ˛ —˛˚˛˛ ———¨ ˛ — — ¨— „— —˛ ˛˚˚ ˛ . † ˚—  . `˛ —˛˚˛˛  . † ˚— ˛ ¨, ¨ ¨ , — ߲ ¸— — ˛˛, ˛ ¿ — —¨ ‡—˛ · ¨¸¨, ¸ —, ¸ ¨ ˚— ˛ ˇ ˛  ˛ ¨¨ ˚— ˇ—  ¨˛ ˛ — — ¨ , ˛ ¨— —˛ ˛ ¨ . ¨ — ˛ ¸—¨ ˛  ˇ — —  — — — , ¨ ˚¨˛ —  , — ¨—¸¨— ¨— — — ¨—  — . ¿¨¨ ˇ˛ ˛ ¸˛ —¨ ˝˛˛˛ ¸—¨˚¨— ˛ ˛

¨. ´ ¨¨ — ¸ — ¨ — ˇ— ¨  ˇ˛ ¨ —˛ —˛ — ˛  ¨ ¨¨ ¨—¨ ¨ˇ  ˛ ¨ ¨ ¨ ¨—¨ ¨ ˛ ¿——¨. ¿˛ ¨˛—˛ ˇ˛ ˛ ¨˛  ˆ ˚— ¿¨— ¨ ¿— ˛ ¨— ˛—,  ¨ ˛ ¨ ˛ ¨ ¨ -

´

ˇ˛ ˛ ¸˛ —˛¨ ˛ — ¨  ˆ ˚— ·ˇ—˛

 ¨, ˛ — ¨ —¨ ¨¨— 35 ¨ ˚¨ ¨ ¸¨ —  ¨ ˛— —˛ˇ „ ¨ ¿ —˛ „ ¨˛˛ »¨¨. `˛ — ¨ ¨ ˛ ¸ — ¨¨¨— ˛ — ¨¨ — ¨ ¨— —¨

 ˚ — 

¨ ¨— ¨, ¨¨  ¨— — ¨— ¸  — ˛ ¿— —¨ ‡ —˛ ·¨¸¨ .... — ˝— ¨ ¨¨ˇ— — ¨ ¨¨¨ ¨¸¨, — ¨— ¨ ˆ ˚— ·ˇ—˛

 ¨  ˆ ˚— ¿ ¨— ¨  ¿ — ˛, —   ¨— ˇ¨ — — ¨ . ·—¸ª — ¨— ¨— ˛ , ¨Æ ¨ ¨¨Æ, ¨ —˛ ¸ ˇ¨  ¸ ª — Æ — ¨— ¸ ˇ¨ ˇ — ¨¨¨ ˛ —ª ¨ —¨.

˛ ¨¨˛ ¸ — ¨ — ˇ¨— ˇ˛ ¨— — ¨—— ,

— —¨— ¸—¨ ˚ ¨— ¸—¨ ˛ — —  —— , ¨ ¨¨ ¨— 

¨¨˛¨ ¨— —¨ — ¸  —¨—¨ ˛

¨ — —ˇ— ˚—˛ —¨.


´ …·

`—¸¨

˛ „˙…˙¿‚…`

5

„¨ª  —... ` —¨ ¨ ˛ 1˛ . — ¨ . ¨¨ ˇ  ¨ ˛ ¨— ¨, ¨˚˛ ˛ ¨— ˛ ¨— , ¨ ¸ ¨¨ ˚˚ ¨  ¨—  ˛  ˛ —˛ — — ¨ ¨— —¸—¨ 

— ¨ , ¨ — ¨ ¨¨ ¨  ˛ ¨˛  ˛ ˛ˇ— ¨— , ¨ — ¨ — ¨ — ¨¨ ˛ — —˛  ˛ ¨— ¨˛˚˚ ˛, ¨— ¯ — ¨ ˛¨ ˛ — ¨¨¨ , ¨ ¨ ¨ —˛ ¨

—¨ ‰˛ , ¨— ˛¨ ¨¨¸ ˛ ¨˛ , ¨— ¨¨ ˚—¨ — ¨ ¨ , ˚—¨ ˛ „ — ¨ ¨ .

— ¨, — ¨— ˛ « « ˛— ¨ ¥ ¥  ¨  , — ¨ — ¨— — ˚— , — — — , — ˚—  , ’ ¨¸ —¨ ¨— ˚— — — —

—¨— . ¨˛¨ ¨¨  —¨ ¨¨— ,

˚—¨ ¨  ....¨ —¨

˛ ¨¨. »˚¨ ¸—¨¸— ¨ —— ¸ …  ¨ , ˛—¨ ¨¨—¨ ¨— — ,  ¨¨ˇ— ˛ ˚˛ ¨—˛¨ ¨— ˝— 

— ¨ ¨— ˛  ˛ — ˛,  ˛ ¨— ˚¨˛ ¨˛ — ¨ ¨ ¨— . ´¨ —¨—¨ ¨ ¨ ¨¨˚¨¨— ¨  ˇ—  ¨  ¯ — ¨ ¨— — ˚ ¨ ¸ ¸—¸—  ¸¨ ——  ¨— ¸ . ·——  ˛ ¨ˇ˛ ¨— ¨ ¨ ¨ ˛ ¨¨ ¨  ¨—  ¸— ¨—  ¨ .

¸˛. « « ´— — †—¨˛, — — ¨ ¨¨...! ¥ ¥ ¨— — — ¨ ¨ ¨¨  ¨ —— , — , —— ¨— — — ¨ ˛ ˛  — ¨ ˛ — ¨ ¨ — ¸˛ ¸¨  ¨¨ 

— ¨ ¨˚¨—¨  ‚ …¨ ˚—  ¨— ˚— •¸ 

·— ¨— ¨— ¨ ¨ —  — ¨ , ¨— — ˛ —˛ — — ¨, ˇ¨ — ¨ ˚—˛— ¨ ˚—— ¨¨¨¨—¨ ¨ ˛ ¸—¨ˇ—, ˚—¨ ¨ ¨ ¨ — ˛ — ¸—¨, — ¨¨ ¨ ¨ ¨¨——¨ ¨ ¨ ¨— ¨, ˛ —ˇ¨—  ’ ¨ ¨˛ —  — !´¨ ¨— ¨ —¨, ¨— —, ˚— ¨ ¨ —¨ ¨— ˛ ¨¨ ¨ , ¨— ¨— — ¸ —. ´˛ —˚ ˛ ¨ ˛,   ¨¨˚˛  ˛ — —˛  ˛, -

˚  —¸—¨—  ˇ˛  ¸— ¨— ˛ ¿¨— ¸¨ ¨ , ¨— — — ¨ ¨ — ¨ —¨ ˚ˇ—¨, ¨˛˛ˇ ¨  ¨ ¨, ¨—¨,  ¨ ¨ ¨ ¨¨¨ ¨— ¨,  ¸˛¨ ¨¸  — ¨ ¨  — . —

—¨— ¨¨ ¨— — —— ¨— ¨ , ¨—ˇ¨¨— ¨¨ —, ˚— — ¨ ˛ ¨¸—¨— ¨ ˛ —— ¨ , ¨ ¨ ¸—¨— — ˝¨— — ¨ ¨ˇ¨ ¨ ¨¨¨˛ ¨— ¨  ¨  ¨¨ - — — ˝ -, ¨  ¨¨˛— ¨—˚¨ ¨— ¨ ¨¨—¨˝¨— ˚ —˛ ¸, ˛ —˛ — — ¨ — ˚ ˛ ¨¨¨ ¨— ˛ ¿—— ¨ — ¸— ˚ ˇ¨ ! ¿¨¨˛¨  ¸—¨¨— ¨— ˚  ¨ ¨— , —¸—¨— —— ¸ , ¨ ¨ 

¨ ¨ ˚

—¨  ¨ ....¨ ˚

—¨ ¨ . ·  —˛ ¨— ¨¨ ¨ˇ, ¨— ¸ 

  ¸—¨— ˇ— , — ¨ — ¨¨¨— — ¨— ¨ -

Integrated Quality security systems ”„”¶˙»·… ¿‚´‚„ `ˆ`´¶» ´

`˜ ”·‚ ` & ·”·†¯ˆ - »·”·´¶ ·†„ ´ `´ `·˙… - … – •»‚`¶ ˆ¿ ¯…´˙… `ˆ`´¶» ´˙… - ‡»¶»·…¶ „ ”˙‡‚˙`¶ `ˆ`´¶» ´˙…

`˜ ”·‚ ` - ´·¯…‚„¶ ˆ¿`´¶‚‰¶ „ ‚ `ˆ…´¶¶`¶

www.igsecurity.gr ` ¨˛˚ »¨ ˚—¨˛ 10 » ¨ 18344

´¶”·˜˙…: 210 94 24 711

˚ ¨— ¸˛˚  ¨ˇ˛ ¨—˛ ¨— —¨ ’ ¨ ¨   —— — ˛ ¨. ˜¨— ¨— , —  ¨¨ ˇ— ¨ —¨ ¨— ¨ —¨. ‡ ¨ — ˛ˇ— ¨˚ ¨—  • ¨— — ¨ˇ¨ ˇ˛¨ ¨— ¨˝ — ¨ ¨ ¨— ¨˚¨ —¨  ˛— ¨ ! ‡ 

 ¸ — ¨— — ¨ ˚—¨ ˛ ·˜¶»·‚‡ »`, ¨ ¨¨˚¨— ˚˚¨, ¨ —¸ ˚—¨ ¯ — ¨ ¨—  ˇ˛  — ‡— ` ¨ . •¨ —ˇ ¨  — —¸˛— ¨ ¨ — ¨— ¨— ¨¨¨˚  ¨ ˚˚¨ ¸˛  —ˇ¸ ˛˛ ¨— ¨¨ ˛ ¨— ¨¨  . ‡—¨˛  — ¨ —˛ ¨ ¸˛ — ¸¨ ˛ ¨—¨ —˚ ˛, ¨ ˚¨ ¨ ¨ ¨ —  ¨  ˝  ˛ˇ¨˚ ˛ ¨¨˛˛ ¨— ¨¨¨ — — ˚˛ ¨  ¨ ˛ ˛ — ¨ ¯˙‚ˆ »`,

— —  ¨ ¨  —¸˛— , —˚ ¨— ˝¨ —¨ — -

` ¸˛ Æ˛˛ ˛ ˇ¨ Æ—¨ ˝ ˛ ˛ ” Ƹ¨ ˛˛ —˛ — ¨—  ˛ ¸—¨¸—¨— ¨ ` ¸˛ ¨˛˛ ˛ ˇ¨ ¨—¨ ˝ ˛ ˛ ”¨¸¨ ˛ ˇ¸ ¨˚—— ‡—¨ ˚ ˚—¨ ˛ ¨¨

˛˛ ˛ ¨ ˛  ˚ ˚—¨ ¸—¨˛¨ 25-30 . — ˚—¨ ˛ ¨˛ ¸—¨˚ — , ¸˛¨¸˛ ˛ ¸˛ ˛ ¸—¨ - —˚˛  ˛ ¨ 

 ˇ¨ ¸—¸—˛  ˚   ˇ— ¨ ˚—¨ ¨— ˛˛ ˛ ˛ 26˛ ‚ — 2012. ´ ˚ ¨¨ ¨— ¨˛— ¨¨ˇ˛ — —  ¨— ˛ ¨¨¸—˛ ¨¨¸   .

T˛. 6982915644 - „´ˆ…


`—¸¨

TA NEA

6

˛ „˙…˙¿‚…`

» ˚Æ˛ ¨˛¨ ¨— — ˛˛¨ ˛ ˚— ª ˛ • — — ¨ ! ` —¨ ¨ ˛ 1˛ . ˛ ˛, ˛ ¨ ¿¨¨ ˛ 20 ‚¨ ¨— 2012 ¨— ¨ 07.00 -

´

¨ ¨ —

 . `˛  —¨ ¨ — ˛ ˛— ¨ ˇ˛¨ ˚ ¨ ¨ ¨˝ ¨— — —  ¯ — ¨— ¨ ˇ˛ ߨ ¨ ¨—  ¯ — ,  ¿——— ` ˚ „ ——  ¸— ˇ˛ — . `  ¨ — ¨  ¿¸ ˛ ´—˛ ¨ „—˛¨ „ — ¨ . ·¨ — ¸¨ ´¨ ¸˛ , ¨— ˛ —˛  — ˛¨ ˛ ¨ — ¨  ¨ , ˛ ¨¸—˛ ˛ ¨ˇ˛ ¨¨ ˛ ¸—¨—¨  ¸˛  ˛¨ ˛ —˛ ¨ ˛ ˛

—¨˛ ¨ ¨

˛ † — ¨ ¿¸ ` ˚ „ ——  . –¨— — ` ¨, ˛ ¨ ˛ ’ ¨ ˛, —¨ ˚— · ˇ — , ˚—¨— — —¨  ˛ ¨ ˛, — ˝— ( ¨˝— ˛ ˛ ˚——¨) ˛¨— ˚— · ˇ — . ¨  ˚— · ˇ — 

ˇ˛ ˛ ˇ— ¨ — ˚— ¨ ¨   —¨— ·— , — ¨¸— ˛ …¨— ´—¨˛ ¨— ˛ — ˛ „ — ¨ ¨˛ ‡˛ ˛— ¯¨ ¨ ¨ — ¨  –   …  ¨ ¨ `— ¨ †—¨¨¨ & . ¸ ¨ »¨ — ¸˛, †— †¨ ¨¨ ˛  ˛ ‡—— ˛˛ »¨¸— ¨ •¨˛ . • — ` , ¿——¨ ˛ ‡ —˛ ·¨¸¨ . „¨—¨¨ ¨ ˛˚ ˛ ˛— ¨ ˚— · ˇ —  … — ¨¨¨— ¨ ¨¨ ¨— 

— ¨ ¨—  ˛ˇ˛ ¨  ˛ ¨— ¨ ˚— . ` ¨˝¨ . • — ` , ¸ˇ˛ ¨ ¿¸ ` ˚ . –¨— — ` ¨, ¨ ˝ ˚¨— ¨˛ —¨, ¨—¨ ¨— ¨, — ˛ˇ˛¨ ¨— ˚¨˛— ˚  —¡ ¨ Gerochristo Jewelry, 

—¨ ¨ ` ¨— †— ˚ † ˛ . ˇ˛ — ˛ ¿——¨ ˛

— ˝ ¨—— ˛ ¿——¨ ` — . †— ˚ ¿¨¨ˇ¨¨— , ———¨ ˛ . –¨— ˛  , ‡˛ ¨  ¸—  ‡˛ ¨ — –—¨ . …— `¸¨ . ¿¨ ˛¨ — ˛ — ¨ ¨  ˚— · ˇ — ,  ˛˚ ` ¸ ¨  « « »¨˝— ˛ ¨ ˛ ¥ ¥ ¨— ‡˛ — `   ‡˛ — –—¨ . ¨˛ † ˚— , — —¸˛ ¨ — . ˜— · ˇ — , ´˝¨-

¨¨ ‡˛ ˛— , „ —¨˛ ¿¨¨˚— ˛ , — .. ——¨— `  — ¿¨ ` ¨ ¨— †— ˚ „¨˛ , ˛ †¨ ¨ ¨ ‡˛ — ` — ¨ ¯¨— ¸¨ ˚˚—˛, — ‡˛ —— `  — ‡˛ — –—¨ .. •¸ ` ¨ , ¿¨¨˚— ˛ `¨¸˛ ˛˛ , „ ¨— ` ¨ , ` ˛˛ ¿¸ — ˛ ¿¸ ˛ ‡˛ —˛ „—˛¨ „¨ ¨ . „ ¨ „¨ ¨ , ¿¸ ˛ ´—˛ „—˛¨ „ ˛ . ”— ¨ ¯˛ , ‡——˛˛ .´. „¨ ¨ , ˆ¨  . ‡˛ ˛— „— , ¨ˇ — ˛ —— ¨¨˚ ¨— ˛ˇ — ¨ ˛  ˛ — ˛ — ¨ ——¨ ¨¨ — ¨ ¨— 

. „¨—¨¨ „—— „¨¨˛ ¨,  ¸ ¨ ´— ` —  ˛  ˛ ———¨ ˛ .  , ‡˛ ¨ , —¸˛ ¨

, ¿ ¸ ´—˛ „—˛¨ ,  ˝˛˛ˇ˛¨ ˇ ¨¨ ¨¨  ˛ —˛ — — ¨.  ˆ ˇ ‡˛ — `  ` ˚ . ” — ¸¨ „¨¨ — ¸ˇ˛ 

¿——¨ ˛ — ¨ ¨˛ —¨ —¨ ˚— · ˇ — , ˇ — ˛ — ˛ 

— ¨ . ¶ ¨˛ ¨ — ¨  ˛ ˛ , — ˇ—¨˛ ¨˛ ˛˛ ˛  ˛ —˛ — — ¨, ¨¨ ¨  ¨ ˚— ¨— ¸˛ — ˚ ¨ ߨ¨

 ¨¨ ¸— ¨ — ¨ ¨ˇ  ¸— ¨˝¨— ˛¨, ¨ ˛ ¨˛ ˛  ˛ ˚¨¨—˛ ¨— ˛ —¨ .

¯ — ¨ , ¨ˇ— ˇ˛ ’ ¨ ˚¨ ˇ˛ — ˚˚ ˚—¨ ˛  ˛ — ˛   ¨ —¨˝— ¨ ¨ ˛  ˛ —  ¨— ¨  … — ¨¨¨— ¨ ¨— — .. ´ – ˝¨— ˛¨— ˚— · ˇ — ˛¨ — ˛ ¨¨— ¨¨—¨ ·—˛  ¨— — ˛ 1650. –— ¨—  ¨  ¯ — ¨— ¸˝— —˛—¨, —¨˝¨ ¨˚  ¨¨ ¨— ¨˛ ¯ — ¨ . ¨¨—— ˇ˛ ¨¨  — ¨ ¿——— ` ˚ „ ——  ‰˛  ,  — »  ¨—

˜—  ¨— ˛ — —˛ ˛—˛ ˛ … ¨ —¨˛ ¸—— ˛˛ — ¨¨¨— ¨ ¨ ¨ ¸—¨  ˛ … ¨ ˛ . • — ` ¨—  †— †¨ ¨¨ ˛ ˛ ‡—— ˛˛ »¨¸— ¨ •¨˛  ¨ — ¸— — ˛ 22¨ ·— ¨ – ˝¨—  ¨—˛ , ¨ ¨¨¸— ˇ—  ¨ ¨— ¨ ˝¨— ˛ — .


´ …·

`—¸¨

˛ „˙…˙¿‚…`

7

¨ ¨ ˛ ˚—ª  ˚Æ `

˚ ! ‰HOMEONEWS: 29-1-2012: ß ¶¨ —¨ ˚¨˛ ˚—˛  ˚¨ `˚, — —˛ ¨ ¨ˇ ¨¨ ¨— —¸  — ¸ — ¸—˚ ¨¨ ˚¨˛ 

—¨ ¨¸˛ —— — ¨ ˛, ¨˚ ¨—¨˝ ˇ ˛ — — „ —— ¨— ¨ ¨ — — ‰˛ — .

` —¨ ¨ ˛ 1˛ . ¸— ¨, ¸—— ˛ ˚¨˛ ¨˚¨˛ ,  ` ˚ ¨ . » ¨  ¨ ˇ¨¨— ¨—  —¨ ¿ ¸  ` ˚ –¨— — ` ¨ ¨  —  ¨ —  ,  ˛ˇ˛ ¨ ˛ —¨.  ¨, —¨ ¨,     ‚.…. ˚— ` — ¸ … ¨ ‚— ¨ ¨˛ …¨ — † — , ˚˛ ¨¨ ¨ ¨ˇ— ¨ ¨—  ˛  —¨—˛ — ¨  ` ˚ .

´¨ ¸ ¨  —¨ ˛ ¨— —¨  ˛¨  ¨   ` ˚ , „——  ¸—¨˛  · ˚¨˛ —

˚  —¡ ¨ » ¨ , ` ¨— †— ˚ † ˛ , ¨  —¨  ¨ .. `¨ˇ˛ „ ˇ ¨ ¨— ”— ¸¨ „¨ ¨ — .

 ¨, ¨ ˇ˛ ˛ ´¨—˛ †—˛ ` ˛  ` ˚ , ¨— ¨ ¸—¨—ˇ˛ ¨¨ — ¨ — ˛¨ — ˚¨— .

„¨ — ˇ˛¨ . –¨˚˚ ˛ „ —˛ * ¿ ¸  ` ˚ 

˚ ¨ — ˇ˛¨ . †— ˚ ´ — * ¿ ¸  ` ˚ 

— ˇ˛¨ . •¨¨˛ ¨˚ * ‡—ˇ˛ ˛ ˛ — ¸¨ ´ ˚ ˛ ¨ , ¿ ¸ ˛ †—˛ ` ˛, . ` ´¨ ¸˛ , — ˛  ˛ ¨ ˛  ˚¨— ˛ †.` ¨— ¸ ˚  ¿ ¸  ` ˚ –¨— — ` ¨, —  ¨ ¨ ˚— ˚—¨ ¨ ¨˚ ¨  ‡.` ˛ ¨ ˛ —¨ ¨— ˛ —¨ ¸—¨¨  — — ¨ ˚— . „¨¨ ˛ ¸—¨ —¨ ˛ ¸˛ -

˛ ¨ ˛ˇ˛ ¨  ¿ ¸  ` ˚ . –¨— ˛ ` ¨,  „——˛ ¨˛ …¨ — † — , ¨ ¨ — — — ˛ ¨ , ˚—¨ ˛  ¨   ˛—¨— ¨—  ———  ˚ .

´˛ ¸˛ ˛ — ˛¨ ˛ ¨ — ¨  — : *     ‚.….

˚— ` — ¸ … ¨ ‚— ¨ ¨˛ …¨ — † — * – ˛  …  ¨ .

¸ ¨ »¨ — ¸˛ * ¿ ¸ ˛ .¿.`ˆ.‰. . ´¨˛ ` ˚— *  ˛ ¿  ¸  ˛ .¿.`ˆ.‰ ¨— ˚˚ ¨ ¨ . …—  »˛˛ * ¿ ¸ ˛ ‰˛ — —˛ ·¨— — ¨ ” ˚ ¨— ´ ˛ . »¨˛ ´ ˛. * †— † ¨¨ ¨ ˛ ‰˛ — —˛ ·¨— — ¨ ” ˚ ¨— ´ ˛ . ¯ ˛ †¨˝ ¨ * ¿ ¸  ` ˚ 

”˛ Æ˛¨ ¨ ¨ —Æ—¨ „¨ ¨ ¨— „ ¨!

¨ , ¸—¨—ˇ˛ ¨ ¨˚ ¿  ´·– „¨ ¨, ˚¨ ˛ ˛  ¨˚¨ — ˛¨ ¨˚ — ¸ ¨ ¨ — ¨—  ´·–,  — ¨— ˛ — ˛ ¨— ¨. ` ˚— ¨, — ¸¨ ¨¨— ¨ ¨ ¨—¨ ¨ ¸—¨  ¨  ¨— , ˛˚— — ¨ , ¸ ˛ ¨— ¨¨ ˛ ¨— ˝˛ — .... ` ¨˚ ˛ — ¨— — ¨˚ ˛ — ˛ , ¨ˇ ¨  —¨— ˛ , ˇ¨ ¨˛—

— ¸ ˛ ¨¨¸ ¨¨ ß–¨, ¨— ¨—¨ — ˚  — —˛— ˛ ¨—˚˛—˛ — ¸ ! ¿¨¨—˛ ¸—˚— ¨— ¨  — ˛ ¨ „¨ ¨ . ´˛ — ¸—¨ ˛ — ¨— ¨ ¨— ¨ — ¨— ˛ „— ¨, — ¨¨ — ¨˚ ¨— ¨¨ ˛ —¨ ¨, ¨— ˛¨

 ˛ — ¨ ¨ˇ ˚˛ ¨¨¨—¨ ¨ ¨, ¨’ ¨˚˚ ¨, « « ¨— ˝ ¥ ¥ ˛ —— ¨ —¨ —¨, ¨ — ¨ ˛  —¨ ¨  ¨¸ « « ¨— —¨— ¨˛ ¥ ¥. ‡˛ — - – —¨ ˇ¨  — ¨  —   ¨— ¨ ¨— ¸—¨ ¨ ˛ ¸˛ — ¨ —,  — ¨— ˇ— ¨  ¨  ¨— ˚—  ¨ —   — ß —¸— ˚ ˚ .

ß — ¨¨ ¨—˛ . ¯   ¿¨ ¨ * ´ ` ˚ • — ˛ ˛ ¨ `˝ · ˇ — .

` ¸˛ ¨˛˛  ˚ ¨—¨¨¨˛  — ¸—  ¸ ˛ ˛ „¨ ¨ ˛ »´ ˚¨˛ ¿ ˛ 12 —— , ˇ¨ ¸˛ ¨˛ˇ—  ˚ —¨¨¨˛  — ¸— ¸ ˛ ˛ „¨ ¨ , ¢˚—  2.956.000 ,  — ¨ˇ˛ ·`¿ . »  ˚ ¨ — ¨— ¨— ˛ ¨  — ¸—  ¸¸˛˛ ˛ „¨ ¨ . ¿—¨— ˚—¨ ¨ ˛ ¨— ˚, ˛ ¨¸— ¨— ¨ ¨¨ ¨—˛¨ ß— ¨ ˛ ¨— ¿—˛¨ ˛ ˛ ‡ —˛ ·¨¸¨, ¨— ¨¨  ˚ —  ¸— ¸ ˛ ¨— ¨¨¨ˇ —˛ ˛ —˛¨ ˝ ˛  ¨—  ˛ „¨ ¨ .


`—¸¨

TA NEA

8

˛ „˙…˙¿‚…`

 · ˇ ˛ ˛ ˛ ¨˚ ¨ 1821 ˛ „¨ ¨ ¨ ¨— —¨  ¨— ¸˛  ˚—¨ ˛ ·ˇ—˛ · — ˛ 25˛ »¨ — ,  ¸—˚¨ ˇ˛¨ ˛ „¨ ¨, ¨˚ ¨—˛ˇ˛ ˛ ¿ ˛ 22 »¨— 2012, ¨— ˇ ¨ ‡˛ ¨ —¨ »˚¨  ˛ ‡˛ »¸ , ¨——˛ — — ¨ ·„•·`¶ »…¶»¶` ´ˆ †˙… ´ˆ 1821, ˚—¨ ˛ ¨ — — ¸, ˛ˇ  ¨¸ — ¨ ˛ » —¨˛ ` ˚˛ 

—¨-

`

 ¨ ¨˚¨ ˛˛ . …—  ¨ . ¶ ¸˛ ˛ ˚— ˛ ¨—˚— ¸¨ ‡˛ — –—¨ ¨— ˛  ˛ ˛ ‡˛ —˛ „—˛¨ „¨ ¨ , ˛ ´—˛ „—˛¨ „ — ¨ , ` ˚ „¨ —  ˇ˛¨ , ` ˚ † ¨— „¨ ¨ ¨— ` ˚ „ ——  ‰˛  . · ˇ˛¨: ”—ˇ˚¨—  ˛  1821, ¨¨—¨ ¨— ˚¨   ¨— ˛ ˛ ——¢ ¨ ˛ ˛ —¢ ˛ ·¸

 »˚˚— , — »¨

  ¨¨ —— ¨˚ — , — ¨ ¨ ¨¨ ¨˚ —  ¨ , »¨—¨ –¨——¨ ˇ ¨  ¨˚ — , ˚¨ ¨˛ ¨ ˛  ¨— »¨

 1821, ˛ˇ —— ¨— ¨ ˛ ¨  ¨˚ —  ( —¨  ˚ ¨ ¨¨ ¨— ¨ —˚ ˚ ¨ ¨— ¨ —¨),  ¸—¨ ¨— ¨—¨ ˛ ˛ —¢ ˛ ·¸ »˚˚— , ¨ ¨ — ¨¨ „¨¸— —¨ ¨— ˇ ¨, ·ˇ— ¨ ˆ  ˛ ¸˛ ¨— ˛ ˚¨˛˛,  ` ¨˚ ¨ ˛ ·¨¸¨ 1844, ¨¨ 

¨ ¨  ¨ ¸ —  ¨ —  „¨ ¨ ˛¸ , »¨  ¨ ¨ — ¨— „¨¨— ,  1600 1700,  ˛ ¨ — ¸  ˛ ¸˛ — ˛¨ ,  — ß  ¨ —   ¨ ˛  ˛ , ¨¨ ¨ ¸— ¨ ˝¨ ¸¨ ß     , — ˛¨ — —¨  ˇ˛ , ˛¨ ¨ ˛ ˛ ¨—¨, — ˛ ¨¨ ˛ ¸—¨ —¨ ˚ ¨ ¨— — ¨ ˇ˛ ˛ ¨-

¨˛— ¨ ¨ . ¿¸ ˛ ‡˛ —˛ „— ˛¨ „¨ ¨ . „¨ „¨ ¨, —¸˛ , ˛  ˛ —— ¨ , ¨ — ¨ —  ¨— ˛  —¨ ¨ ˛ ¨ ˇ ˛ . …— ¨ , —  ¨ —

 ¨¨ ˇ˛ ¨— — , ¸—¨¨ ˝¨ (—  ˚˚¨ ¨ — ¸  ¨˚—¨¸ ), ¨ ˚¨ ¨ ¨ ˛ ‡—¨¨˚˛ ˛  „ ˛  „ —— ˛ ˛ ¨  ¨ † — ˚— ˚ , ¨¨ ˇ˛ ˛  ˛ ˛ —˚ —¨ 

— ˛¨ ‚¨ »¨˚, ¸—¨¨ ¨¨ ¨¨ ˚˚¨ ¨¨ 

 ˇ˛ ¸— ˛,  ` ˚ † ¨— „¨ ¨ — — ¨— ¨ ˛—  ¨ ˚ — ¨¨  ¨ ¸ ¨˝¨ « «  ¨ — ¥ ¥, ¨— ¨ —¨ ˛ ˚ ˛ ¨— ¨¨ ¨ ˛ ¸—¨ˇ˛  ¨ — . ´˛ ¸˛ ˛ — ˛¨ ˛ ¨ — ¨  `¨ —¨ »˛— ˛ — — ¨ ¨— ¨¨— ¨ .. „ ¨ , ¿¨—˚— ¨ — ¨¸— ˛ ¨— — ¨˚ — , ˛ ˛  ˛ ¨— ˛ ˚¨˛˛ ·ˇ— ¨ ˆ , ¨¨ ˇ˛ ¨ ¸¨ —¨ 1824-1825 ¨— — ˛ ˚¨ ˛ ¨˚— ¨ † ˚ — „ ¨ ¨ —¢  ¨ ˛  ¸—¨˛ — »¨ ¸¨  1824, ¨— ¨ ¨¨˛—. `˛  —¨ — ¨ — — ¨˚˛ˇ˛¨ 

 ˛ ˇ˛ ,  ˇ˛ ˛˚  ¨˛—¨ ¨— ¨ˇ —¨ ˚—¨ ˛ ˛ ¨— ¨ ¨ ˇ ˇ ¨  , —  ¨ ¨  ¸˛ ˇ¨ ¨  `¨ —¨ »˛— — — ¨ ¨— ¨¨— ¨

¨— ·— „¨ ¨ …¨— ´—¨˛ , —¸— ¨ „ — ¨ ¨˛ ‡˛ ˛— ¯¨ ¨ , ‡˛ ¨ — -–—¨ . …— `¸¨ , — —¸˛ ¨ — .. ‡˛ ˛— ´˝¨¨¨ ,

¿¨¨˚— ˛ „ —¨˛ , »— ¨˛ † ¸¨ , — ‡˛ —— `  — .. •¸ ` ¨ , „ ¨— ` ¨ , ¿¨ `¨¸˛ ˛˛ , ˇ¨¨— „¨¨ , ¿¸ ˛ ‡˛ —˛ „—˛¨ „¨ -

.. „ ¨, —  —¨  ¨   ˇ ¨ ¨— —¸—¨— ¨ ¨ ˛ ˚˛  — ¨  „¨¸— —¨ ˛ ˛  — ¨ ¨ ˛ ‡˛ ¨— ¨—  ˇ ˛ . …— ¨ , ˚—¨ ¨— ¨— ˛ ˚¨˛ ¨ .

¨ . „ ¨ „¨ ¨ , ¿¸ ˛ ´—˛ „—˛¨ „ — ¨ . … ¨ ´¨ ¸˛ , ” —¨ ˛ „¨ ¨ ˜ ˛ „ , ‡——˛˛ .´. „¨ ¨ . ‡˛ ˛— „— , ˛ ¿¸ ` ˚ † ¨— „¨ ¨ ¨ —¨¸˛ ¯¨— ¸¨ ¨ˇ ¨— ˛ˇ  . ˇ— ¨ ˛  ¨ ¨ ¨ ¨ —, — ¨— ¨— — ˚¨¨ ˛ —— ¨ ˛ ˛ ¨˛ ¸˛ ˛.


´ …·

`—¸¨

˛ „˙…˙¿‚…`

9

¶ ¨ ˛ —¨ „—¨! — 18 ‚¨ ¨— 2012, ¨˛ ¨ ˚— ˇ¨¨— , ‡˛ ¨ —¨ » ˚¨ ` ˛ ‡˛ »¸ , ˛ „¨ ¨, ˚— ¨  ˚—˛—¨ — ¨ ˛ ¨ ˛ ˛

—¨˛ ¨ , ¨ ˇ¨¨— ¨ »¨ ¨¨-„¨ ˛, ¨˛ — —¨  ‡˛ ¨ , ¸˛˚˛ˇ˛ ˛ ¨—¸˛˛, — « «   ¥ ¥  „¨ — ¨˛.

FC Konopina ”· ! — ¨ ˝ ¨—¨ ¨ ¨— ’ ¨¨˝˛ —¨ ¨ ˛ ˝ ˛, ¨ ¨ ¨ —, ¸ ¨ ’ ¨¨˚—  . , ¨ ¨— — ¨˛ ˛ ˚¨ ˛ ¨˚¨˛ ˚—¨ ˛ ˚ —¨ ¨ , ¨˚¨˛  ¨

—, ˛ „ — ¨ ¨ ! ` ¨—  ˚,

—¨— ¨ , — ˚¨˛ —, — ¨ ˛ ¨˚¨˛ ˚—¨ 

— ¨ , ¨ ¨ ¨˚¨˛  ¨ , ¸¨—, ¸˛ — ˚˛¨ ¸¨——˛ ¨¸¨, ˛ — ¨ ¨— ¨¨ ¨— —˛ ¨˛˚— ¨, ¸— ¨ ˛  ¨ FC Konopina. »¨ ˛ »¨ ¨ ¨, • ¸ ˛ „ ˇ ¨ ´¨ , †—¨ ˛ ¨— †— ˚ † —  ¯ ˛ ¨˝— ¨¨ ¨—¸—¨, ·˛ ¨— ¨

»

¶ ¨ ˇ¨¨— ¨ »¨ ¨¨, ¨ ¨ ˛ — ˛—˛ ¸—¨—˛ ¨ ‡˛ ¨ — –—¨ . …— ` ¸¨ , — ¨ ˛ ˛ —˛¨ ¨— ˛ˇ ˛ , ¨¨ ˛ ˛, ¸— ˛ ˛— ¨ ‡˛ ¨ , ˛ ˛ˇ˛ ¨˛ ¨—¸˛˛. ` ˚ „—— ‰˛ ,  ¨— ˛

—¨˛ ¨ ¨. ˇ¨¨— ¨ »¨ ¨¨, ¨ — ˚— ¨ ¨ —˛ ¨— —˚—¨˛ ¨— ¨ ¨˛ —  — ¨ ˛ ˝ ˛ ˛ .

¨¨ ¨¨¨ ¨ ¨ ˚—˛ , ¨ ¨ ¨ ˛¨ ¨— ¨ ¨ ¨ ... ! `’ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨—¸—¨ …‚‰‚·´˙`, ¨— ˝ ˇ ¨ ˚ ¨˛˛—¨ ¨— ¨ ˚¨ »¿ –, ¨  ¨ , ¨ ¨  ¨— ¨˝ ¨ ˛ FC Konopina ”· !

´ ‡˛ — ¨ `— 

`˛¨ ¨—Ø ! ˛ »¨— 1821. »—¨ ˛ ˛— ¨ ˛25 ˚—¨ ·˛—  ¨— ߲˚˛ ¨˛˛ ¨ˇ¨— ¨— ¸—¨¨ ¨—  —¨ ˛, —¸—¨— ¨ ¸ ˛  ˇ ¨ ¸— ¨˝¨—. ´˛ ˛ ˛— ¨ ¨ ˛ — 191 —¨ — ˚— ¨ ¨¨—¨ ¨— ¨ 

¨ ¨ ¨—¨  ´ — ˝ ˚ — ˝¨  ¨— ¨  ˇ˛ ¸ ˛ ” —¨ . „¨— — ¨¨˝ ¨¨ˇ . ´¨ ˚˚¨ ˛ ˛—˛ ¨¨¨˛ ,  —  ˛ , — ¨— — ˚ ¨ ˚ ¨ ˚¨  ˛—— ¨ ¨— —¨—˛—¨, ¨¨ ¨ —¨  . ß‚— ¨ ˚—¨ ¨ˇ ¨ — ¨ — ˚— ¨ —  ˚—¨ ¸˛ — ˚— ¨ ¨— ¨˛— ˚—¨   . ˚¨ —˛˛ ¨ „ ˛ ¿¨¨ ¨ ˚¨:

¶ — ˛ ¯ ¨ ´— ˚¨ ˛ ˛¨— ¨ ˛, ˛ —˛ —˛ ˛ ¸ ˛˛.

߶ ˚¨ ˛ ¨ ¸ —¨—  ¨, ¨¨ ˛ ¨¸—¨  ¨ ¨— ¨— ¨. `˛ „ — ¨ ¨, ¨

—  ˝ ¨ ˝ ˛, ¨ ˛ 25˛ »¨— ,

˚˚ , —  ¨ ˇ ˛, ˛ ˚¨ ˛ ˛ ˛ ¨ ¨ ¨, —¸—¨— ¨, — ¨ˇ˛— ¸˛ — ,  ¨˚ — ¨ˇ˛ ¨— ¸¨¨ ¨ ¨— ˚  ˛  

—¨ ¨ . ¨ —˚ , —¨  — ¨¸—  ˚¨  —  ˝˛— ¨—

¨¨ ˛˛ — ¨¨ . `˛ ¨ ¨ ¨˚ ¨¨ ¸ 

  ¨¨—. `

— ¨ ˛ ˚—— ¨¸—¨¨, — —¨ —¨, ` — ¨   — — — ¨— ¨—¸—  ¸ ¨ ˚¨— . ˜ ¸ ˛ ˆ´· ‡˚— ¨ ˆ´· — ˛  ¸ ˛˛ »˛ —   ˚ ¨ , ˚—¨ ˛ ˚¨˛ ¨ ˛ ˚—˛ ! `˛— ¨ ¨—   ˇ — ˛ ¨— ¨ ˚ ˛˛ ¨ .

¿¸ 

— ¨ . … ¨ ´¨ ¸˛   ˚¨— ¨  ‡˛  

— - –—¨ ¨¨  ˛ ¨ ¨— ¨ ˛¨ — ¨— ˇ  ‡˛ — ¨ ` — , ¨ ¨¨  ¨— ¨ ˛ —, ˚—¨ —¨ ˛¨ — ¨¨˛ ¨— ¨˝¨ ¨ —

. ·¨˝ ˛ ˛, ‡˛ — ¨ ` — , ˛ — -  ˚—¨ 

— ¨ , ¨ ¨——˛ˇ—  

— ¨— ¿——  ¨ .

·— ¨— —¨ ¨— !


`—¸¨

TA NEA

10

˛ „˙…˙¿‚…`

¨— : ˚Æ ¨ ˇ ª ¨— ˚¨¨ … ` ˚—¨ ˛ ˛¨ ! ¨— , — ¨— ¨¸—  « « — ¸ ¥ ¥ ˛ »˚— ¨— ¨ ¨— ¨ ˛ ¸—ˇ˛ ˇ˛˛ ¨¨ ,

 ¨—¨ —˚—˛ ¨— ¨. ·— ¨— ˚¨ ¸— — ˛ ¨ ˛ ·¨¸¨ , ˚ ¨ ¨¨ — , ¨ — ¨ ¨—, ¨ , ˛, ¨¨¨ — ¨, ¨ ¨ ¨— ˚ ¨—¨ ¨ —¨. ·¨   ¸ ˛— ˝¨—  ˚—¨ — ˚¨ ¨˝— ¨ ¨ —  , ˚—¨ ˛¨— ¨ — ˛¨  — — . ¨¨  —

 , ¨ ¨¨ ¨ ¨, ˛ —˛ ˚ ˚— ¨ ˛ — ˛ , ˛— — ¨, — ¨¨  ˛— ¸ ¨ˇ—  ¨— , ¨¸— ˛ ·¨¸¨ ¨— ˛ ¨— — ˛ ¨ 

 ˛ »˚— . ‡ —¨—  ˚—¨ — ˛,

 ˚—¨ ˇ¨¨¨. ¶ —˛ ˛ ˛ ˚ ˚¨— ¨ ¨¨˛— ˝— — ¨ˇ —— —  ‚— ¨˚  ¸— ¨ ¨ — 500  , ¨¨ ¨  — ¨— ˛ ¿ ˝¨. ·¸ ¸—¨-

 ¨ ¨ †—˚ —¸¨ ¨— ˛ ¨ ¨—

¨ · ˛

— ¨˝— —  1/3  — ˛ˇ   ¸—  — ˛

¨ ¨ . ´¨ ˝¨, ˛ ¨ ¨— —¨  ¨, — ¨— —¸¨—  ˚—¨ ¨¨¨¨˚ ˚˛  ¸  —¸ ˛ ˇ¨¨—¨ ¨— ¸¨ . † , -

¨ ¨, ¨ ¨—¨, — , —¨, ˚¨— ¸ , — — ¨— —¨ ¨ ¨ — ¸˛ ¨—  ¨—¨  ¨— — ˛ — —¨ — ˇ¨¨¨ ˛

¨ . ¶ ˛ ¨—˛¨  ¨—¨, ¸

 — ˛ — ¨ ¨, ¨ ¨ ¨ — ¨— — ˛ —˛ ¨¨˛ . ˛ ¨— ˛ ¨ — ¨ˇ ˚— —— ¸ ¨—  ¨— — ¨— . –— ˛ ¨—¨, ˛—¨ ¨— ˚ ˚—¨ ¨˛¨ — ¨— ¨ ˚¨ ˛ —˛ ˇ¨¨¨. ´ ˛ ¨ ˚— ¨— ¨ ˛ ¨ ˛ ¨¨ ˛  ¨˚ ¨  ” ¨—  ¨ ˇ, ¨ ¨ ˛ — ˛ ˛ —˛ ˚   ¨— ¸ — ¨ ˛ ¨¨ ˛  . ` — ¸—¨, ¨˝¨ ¨— ¨ˇ ˚˛ ¨ ¨˛¨ — ˚  ¨¨ —  ¨— ¨ ˛. — ¨¨¸ ˛ –—¨, ¨ ¿¨—¨ ¨ ˛ „ ˛— ¨, » —¨,  — ¨— ¨ — ¨— 

 ¨— ˛ ˇ¨¨¨ ˇ ˚— ¨— ˚— ¨ ¨˚ˇ¨— —. ¯¨¨˛——˛ — ¨— ˛ —˚¨˛ ¨¨ †— ˚ 

— ¸¨ ¨ ¨ ¿¨ —¨ ¨, ˚—¨ ¨ 

¨¨¸— ˚—¨ ¨¨¸ ¨— —¨ ˇ¨¨¨ ¨ ˛˝ ¨ ¨ ¨—¨. ߯¨¨ ¨ ¨¨. ‡ — ˚— ¨—  ¨—  —¨ ˛ ¨˛. ¯¨ˇ˛¨  — ¨— — — . ´— —¨ ¨  ˚ — ,

 ¨  —¨— ¨— ˚ — ˝¨ — ¨  ¨˚ —.  ˚ — ˇ ¨˛, ¨ˇ˛¨ ¨— ¨ ¸—¨ ¨— ¨ ¨ ¨¨. ´ — ¨ ˚ , — ¨ ¨ ¨—¨ ¨, ¨— , ¨ ¨—¨, ¨ — ¨ —¨,   , — ˛ˇ — — -

˛ ˛ ˇ¨¨¨. ´ ¨ ¸ — ¨ —¨— — ¨ ¨ ˛  ˛ ˛ ( ¨˛)  ¨ ˇ ¨— — ¨  ¨  ¨ ! ´ »¨— 2008 —¸ ¨— ·ˇ— ¿¨ ˆ˚  ¨—   ˛ ˛ ¸—¨ — —˛ ¨— ¨— ¨ ¨— ¨  — ˛ ¨ . ·˛ˇ˛ ¨— ˚—˛ ˇ˛ ¨¨ ¨¸— - —¸— ¨¨ —¨ ˚¨ ¨ … ` ,  — ¿¸ ˛ ·—˛ ` ¸—¨  ¨— ·—¸— ˛ ,  ˚ . •¨ » ¨—¢ ˛ , ˇ¨ — ˚˛— ˛ ¨—¨ ¨¨ ˚¨ ¨— ¸¨— — ¨— ˛ — ˛, —  ¨ ¨ ·`¿, ·¿·, ߨ¸ »¨¨˝˛ ˛ ¨ ˚¨ •˛¨. ˚—¨ ˛ ¨— ¨ ¨— ¨¨¸—˛ ˇ—˛ ˛ ¨— ¨ -

¨ˇ — ˛ ¨  ¨— ,  ˛ ˛˛ ˛ ¨— ¨¨ ¨— ¨——  ¨¨ , ˇ¨ ¨  ˛ ˛ ¨¨˛ ! ¿¶†¶: ˜¨ ‡—¨——˛ ˆ˚ ¨—. ‰¶»·NEWS http://actimon.blogspot.com

 ·˚ ¨ ˛ ˝ ˛ ˛ ‡ ¨ `¨ — ¶ ˚¨ ˛ — ¨ ˛ ¨¨¸ —¨˛ —˛  ¨ ˚ ¨ ˛ ˝ ˛ ˛—— ¨ 84  ˛ ‡ ¨ `¨ — . ¶ ¸¨— ¨ ˛ —¨ ¨— ˛—¨ ˛ ˛—˛ ¨¨¸—¨˛ —˛ ¨ ¨ ˚—¨ ˛ ¸—¨ ˛ ¨— — ˇ˛¨  ˛

¨ ¨ ¨— — ¸  ˚ ˛ ¨ ¨¨˚ — ˝¨— ¨— ˛—  . ¶ ‡ ¨ `¨ — ˚˛ˇ˛ — 12 — 1928 ˛ „¨—¨—¨˛ ˛ ˇ˛¨ . — ˚— ˛ ˛¨ »—¨—¨ ˚ ¨ »¨—¢ — —,

— ˛ — ˛ ˛ ` ˛ . ` ˛—— ¨ 13  ˛ ‡ ¨ `¨ —  — ˛ ˛ ¸—¸¨—˛ ¨˛ ˛ ˝¨—˛ ¨— ˛ ¸˛ —˛ —˛ ¨¨ ¨— ˛ ˚—˛ ˛ ——¨  ¨ , ¨ˇ˛ ¨ ¨ `— ¨ „¨¨, ß` ˚ ‡—¨¸— ˛ ·ˇ—˛ » —˛ ,  ¨¨˛¨ —¨  — † ¨—. ˙  ˛ ¸— ¨ `— ¨ „¨¨ ¨ — ˝— ˛  ˛ ˛ ¨—  ·ˇ— ‚¸ ¨ ¨¸— — ¨ , ¨˚¨, 1954, ¨ ¨¨— ´ ˛ ¨ ·ˇ—˛ » —˛ .  1960  ¸— — ˛ ·¨¸¨, †¨— ¨ ¨— ` ˛¸— ¨, ˛ ¨¸ ˛ ¨˛ ˛˛  ˚ ˛  —˛— ¨— ˛ ˛—˛ ˚—¨. ´ 1963 ¨ — ˝— ¨ ¨— ¸—¨ ˛ ˛ ¨ — ¨ ˚—¨ —— ¨¨˚¨ ¨— ˚ ˛ — — ˚—¨  — ˛ ¨ —  ¸—¨ ˛ ˛ ¨˛ ¨¨. ´ 1971, ¨ —¨˝¨— ¸— ¨ ‡— ˛ `¨  ˛ ¨ ¨¨¸—¨¨ ¨˚ ¸—¨ — ˛˛ , ¸— ¨ —¨ ˚¨˛ ˛ ˛ ˛   ˛ ˛ ˛ ¨¨¸—¨˛ —˛.

´ 1981 —¸ ¨— „¨— — ` ˚ ‡˛ —˛ » —˛ - ‡ ¨ `¨ —  ˛ ¸—¨ ˛ ¨— ˛ ˛ ¨¨¸—¨˛ —˛ ¨— — ˛ ¸˛ ¸—  ¨— ˛ ¸—˚¨ ˛ ¸˛  ¨ ˛ —˛ — ¨— —— ¸—¨˚¨ , ¨ ¨ ¨ — ¨¨—˛—  — ¨—— . †—¨ — —— ¸¨˛—˛ ˛ ˚¨˝¨—  — ¨¨—  ·˛ ¨—  — , —˚ , ¨˚¨ , ˇ —˚ ¨¨ ¨— ¸—¸¨—, — ¨— ¨¨¸— — ˚¨  ¨— . A 1994 ¸— — ¨ˇ˛ ¨¨ ¸˛ — ¨˚ ¸— ˚—¨ ˛— » — ·˛— ”¨—¢  ˚¨ ˛ ˇ˛¨ . ¿¨ — ¨— — ˛ —  — ˛ ¨— ¨˛ ¨— ¨—¸—˛ ˛ ¨ ˛ —¨ ˛ — ˛ ˛ —˛ ¨— ¸ ˛  ¨—¸— ˛ ¨ˇ —¨ ¨— ¸ ˛, ¨— ˛ ¨ ¨—¸¨˚ ˚—¨ ¨ — ¨— —¨— ¨¨ ˛ — ¸—¨. „¨¨— ˛ ¨— ¨˚¨˛˛ ˚—¨ ˛ ¨ ˛ — ¸  ˚ ˛ ¨ ¨¨˚ — ˝¨— ¨¨ ¨— — ˛ˇ˛  ¸—¨— — , ¨ ˛ ˛ ¨ ˛ ¨— ¨ ¿¸ ˛ ‡˛ ¨— ¨ „ ˛ `¨  2005.


´ …·

`—¸¨

˛ „˙…˙¿‚…`

†—Ø˚ »¨ — —Ø˛ o ˆ ˚ ¿¨—¸¨

11

¿ ¨ ˚¨ ¸— ¨ ¨  — - ¨ — ¨

¨¸˛ ¨—¢ ¨— ˛ ¨˛ ¿¨—˛ — ˇ˛ , †— ˚ »¨——˛, — ¨—  ˆ ˚ ¿¨—¸— ¨, ¸—¨ — ¨ˇ˛˛ ¨— • ˛¨,  ¨ ¨¨˛  ˇ ˚ ” ¨ ¿¨¨¸˛ .   ˚ ¨¨˚¨— ¨ ˛ »¨— ˛ ‰˛  ¨— ˛ —˛ — — ¨ ¸¨ — ˛  ˛ ¨ ¨—¸— ¨ ¨— — ˝— ‰˛  ˛ ¨— ˛ ¨¨˚˛˛  ”—¨ ´¨ ˜— ¨— ˛ ¨ ˛  ” —, ¨ˇ  — ˛ ˛—˛ ˚—¨ ˛ ¸—¨ˇ˛ ¨¨˚¨— — ˛ ˛˛ ¨— —˛  ˚¨¨¨  …˛—¨˚˚— , ‡˛ — ` — , †-

¨— ¨— ”—  ¨¨¨ ¨¸—˛ …  ¨ . ¶ `¨—˛ ·— ˛ ˛ ˛ — ¸¨ ¨  ¨—   ˚ ¿¨—¸— ¨ ¨˛ — — ¨ ¨ ¨ ¨ˇ˛¨,  ¨—¸ —  ˛ ¨ ˛

¨ ¨ .

´ ß ˛ ¨# ˚ ¨¸

¨ —¸—¨— ˛— ˇ  ˛ — ¨¨ ¨— ¨ — ¨ ¨ ˛ —— ¸ ˛—  — ˛¨ ˛ ¿ ˛ 8 »¨ — · 2012 ¨— — ˛¨ ¨— —¨ — ˛ ˛ —˚˛ ˝˛ 

˛˚¨ ,  — ¨— ¨¨¨ ¨ ˛ — ˛ ˝ ¨— ˛ ˛˛ — ˛  „¨ ¨— , ˛ — ¨ ¨ ˚ ¨˛ˇ˛ — ¨ — ˚¨ —¨ ¨  ¨ˇ˛˚˛˛ ˚ ˚— ¨ . ·ˇ — ” ¨, — ¨— ˛ — ¨ ¨˛ — — ˛  —— ¸˛ ˛ — ¨¨ ¨— ¨, ¨  — ¨ ¸— —  6,5 R. ¨ˇ˛˚˛˛ . ·ˇ — ” ¨, — ¨— ¨ˇ   ˚ — ˝—  ¨ ¨ ¨ ˛˚¨¨ ˛ — ¨¨ ¨— ¨, ¨— ˚ ˚—¨ —¨ — ˚—˛ ——˛  — ˛ ¨ —¨ — ˛  ¨ — ¨ ˛˚¨¨ ¨˛ ˛ ¸¨— ˛¨. ß·— ¨— ¨ ˛ — ¨— ¨ — — — — ¨— ¨— ˛ ˚—¨  —  — . ´ ¨— — ¨  —— ˚—¨ ¨— ¨ ˛  ˛ ¨— ¸ ¨¸ , ¨¨ ¸ — ˝  — ˚ ¨˛ — ¨  — ¨¨˛——¨ . ”¨ ¨— — ˚— ˛˛ ˛˚ ¨ ˝  ˛ ( — ¨ ¸ — —  6,5 — ). ´ — — ˛ — ¨— ¨ ¨ ˇ— ¨—.

 ˚˚  ˇ  

 ¨ ˚¨  ¨¨ ˛ ¸— ¨¨  —- ¨— ¨ ¨ˇ ¨— ˛ ˇ  ˛ ¨¨¨ ˛ ˛ » — — ¨ .  ˚ ¨ ˛ , ¨˚ ——˛¨ ¨— …¨ —— ¨ . •¨ » ¨—¡ ˛ , ¨˚ ¨— ˛ — ˛ ˛ ‡ ¨ 23 ‚¨ ¨— 2012 ˚¨ ¸— ˚ —  ¨— ¨, ¨ˇ ¨— ¸˛ ¨ —  ‡˛ — –—¨ . ·— ˛ ¨—— ¨ ¨ ¨˚˛ˇ—  ˛  ˚ ¨— ¨ ˚¨—¨, ¨— ¨ ˛ ˇ— ¨  ˇ ˛ —¨— ¨ , ˚—¨ ˛ — ¨  ˚¨— , ˛ — ¨  — ¨—  —¨  ˇ  ¨— ¨— ¨— — ˇ¨ ˛ ˇ— 2013 ¨— ˇ¨ ¨¨¸ˇ—  ˚ ˛ — ¨. ·— ˛ — ¨ ˛ 2012 ˇ¨ — ¨¨¸ˇ—  ˛ ¨ ˛ ¨¨¨ ˛ ˛ — — ¨ , — ¨— ¨ ˛ ¨—¨ ˚, ˇ¨ ¨¨ — — ˛ ¨ˇ˛ ˛ ¨¨ ¨— ¸—  ¸˛˚ , ¨ — ¨ ¨¨ ˛  —˛ ¸— ˛ ¨  ˛ — — ¨ . `˛  —¨ ˆ ˚ — ˛ ‡˛ ¨ — — –—¨ , —  ¨˛˛ ˚¨— ¨  ‡˛ ¨ . …— `¸¨, ¸˛ —   ¨— — ˛ — ˛ . ˆ˛ ¸—¸—˛ ˝˛˛˛ ¨— ˛ ˛ ˚—¨ ¨ ˚¨ ·`¿  ¨—, — ¨— ¨˚ ¨, ˛ —¨— ¨ ¨ ˇ . A ˛ ˛ —˚ ˛ ¨— ˛ — ¨— ˛¸˛ ¨˚ ¨ ˛ ˚¨ ¨— ˝¨— ˚¨ ¨  35 ¨ .  

— ¨ ¨ ¨ —¨ ¨¨— ¨ ˚¨¨ ˚¨ ¸— ¨¨ —  ¨— ¨ ¨— ˜¨˚ ¨   .

˚¨˛ ¨¨˚Ø ˛ » ¨ ˛ ¨ ¨ ¸¸ ¨  ¨ ¨ ˛ ˛—˛ … 3986/2011 ¨ˇ 48,  ¨  — , ¨ 1 ˚  2011, ¨  ¨ —  ¨ — ¨ ¨ ¸ —¨ ˛ ˚—¨ ¨ ¨ ———¨ ¨ (˛ — ¸ —¸—¨) ¨—  ˛ ¨— — ¿ ——— — ` ˚ —  ¨— ¨ ˛   „· ‚ ¨ ˛ ¨˛   ¨˛ — ¨¨˚  ·”.´

„¨¨ —¨ ¨˛ ˛  ˇ—˛ ˇ—˛, — ¨—¨˝— ¨ ¨¸ —¨ ˛ — ˚—   ¸˛ ˛ —˛ ¸ ˛  ———   ¸˛˚ ¨— ¨ˇ˛¨—˛ ¨ — —¨ ˛ ¨¨ ˛ ¸ ˛ , ˚  ¸¨¨  .

¨ ¨ ¨˛ ˛ ˇ—˛ ˛— ¨— ` ˚— ¨  , ˛ ˛ — ¸¨ ¨ ß´ …· ˛ „— ¨  ¸— ¸¨— ¨ — 14 —¨ ¨ ¨— ˛ ¸ ˛ ˛ — ¨— ¨  —˛. ¶ —¸— ˛  ` ˚ ¨ ˛¨ ¨— — ¨—, ˛ ˛ — ¸¨ ¨ ¨ — ¨—   — —— ¨ ¨— ¸—  —   ¨¨¨  —¨ , — ¨— ¸˛ ¨. ·— ¨— — ˛ ˚ — ˛  — ¨ ¸ ˛ ¨ ¨ ˛ ¨¨˚ ¨, ˛¨ ¨— —˛ ¨— ¸  ˛¨ ˛ ˛ — ¸¨ ¨ ¨  — —ˇ  ¨ ˛ ¨¨—, ¨ ¨ ¨— ¨¨˚  ‡·… ·¯ˆ… ¿´· ¨¨¨ —, —¨ ¨,  ¨—˛ ¸ ˛ ! •¨ ¨ˇ˛ ¨ ¨ — ¨— ˇ˛ ˛ ˛ — ¸¨ ¨ ¨ ——— —  — ˛ — ¸—¨ ˚——˛,  ¨  ¨ …   ˇ  ¨—  ˛ — , ¨ ¨ ¨ ¨  ˛˛ ”ˆ` ´ˆ … †…˙`´·` » `, ¨ ˛ — ˛ ¸ ˛ ˛ ˛ — ¸¨ ¨ ß´ …· ˛ „— ¨, —¨¸˛  ˛¨—  ,  ¨— ¨  ˛¨ , ˚—¨ ¨ ˛ ¨¨˚¨—  ¨˚¨ ` ˚ ¨ ¨¨— — ˛  — ¨ ˛ ¨— ¨ ¨— ˛ ˛ ˛ „— ¨, ˛ ˛  ¯ — ¨, — ¨ ¨ˇ¨ ˛ ˛   ¨ !

˚¨ ˛ ¨ ¨˚ ˛ ¶ ˛— ¸¨ ¨ ˛— ˝¨— ¨  ¨

¨— „ …·… … ¨ ! †—¨ ¨ — ˝— ¨ ¨— ¨—   — ¨¨˚˛  ¨ ˛ ¸—˛

 ˛ — ˛. ´˛ ¸— ˛  ¸ ˛ ! •ˆ»¶`ˆ....¿·¿·‚ … ´¶ `´·‚”·‚` ˛ ¨¨¨ ¸— ˇ ˛ ˚ ¨ ¨ ¨ —: `ˆ””†` „˙…˙¿‚…‚˙´˙… ‰¶»·ˆ ´.•. 3083 102.10 •¶…

”— ˚¨ Æ˝¨  ¨—  ‚ …¨ ˚ ˇ¨ ¨ „¨ ¨ ¨ˇ ¨ ¨ ˛ˇ˛— ¨¿ ¨ ˛ — ˛ ˛¨—  ˛¨ ¨— — ˝ ¨— ¨— ¨ ˛ — ˛ ¨ , ˛

— ¨—˛ — —¨ „¨ ¨ 

˛ ˛ ¸˛ — ˚— ¨ ß´ ¨ ˝¨ ´ — ¨— , — —¨¸˛ —˚ ˛ —  ¨¨˚˛ ¨ —  ¨ ¨¨ ¨— ˛¨ — ¸˛ ˛ ¨¨˚˛ ( —¨, ¨, ¨ —¨). · ¨ ¨— ˇ˛˛ ˛ ¨—˛ — —˛ — ˛ ¨— ˝— — ¨ ¨˛ ¨ ——¨ ¨¨ ¨ ¨ , ˛

— ¨—˛ ¿ — —¨ „¨ ¨ ¨ ˇ ¨— ˛ — ¸˛˛ ¨ˇ —  ¸ ¨ ¨— ¨  — ¨ ¨ˇ  , ¨ ¸˛ ,

¨ ¸ ¨— —¨ , ˝˛¨  ¨ ˛ ¨ — —   ¸ —¨˝¨—. ´ ˇ¨ ˚ ¨— — ¨— ‚ …¨ ˚— ˇ¨¨— „¨ ¨ ¨— ¨ — —  !

` †‚…ˆ»· ”‚ ߯¶†‚ `´¶ † ¿¶ !


`—¸¨

TA NEA

12

ˆ

˛ „˙…˙¿‚…`

¸˛

 ˚ ¨—

” ¨

`˚ ¨ ˛ Æˇ —Æ ’ ¨ ¨¸ —, ¨— ¨ Æ — ˛ —ª ¨ ¨ Ƹ˛ ¨— — ¨, ¨ Æ— ¨

¸Ø — ”·ˆ„˙» ¨¨˚ Æ ¨ ¨ ¨ ˚ ¨ — — — - ———

¸˛Ø —  ¨, ¨Æ ¨— ¨ ¨  ¨¨ ¨— Æ˛¨ ¨ ˛  ˛ ¨  —¨ — ¨ ¯ — ¨, ¨ ¨¨ —   ¯ —¨  ¨, ¨ ˚ ¨— — — Ø ˚  , ¸—Æ ¸˛Ø —, ¨ ˛˚ —¨, ˚— , ˚Æ  , ª ˛ ¨ˇ˛ — ˛¨ ¨Æ ˛ ˛ª  —¸—¨ ˛ ¨¨, ¨ ¨¨ ¨— ¨  ¨ ˛ ‡.`. ` ˚ ¨ (ˇª ¨) ª . … Æ

 („  ¨) — ¨— —˛ˇ Ø, ˛ ¸˛ ˚ ¨— ” ب, ˇ¨ ¨ Ø  ¨ — ˝ ¨  , ˚— ˛— ¨— ˛  . ¶¸˛, ˛ ¨¨  —˛ ¯ —¨ ¨ — ¨— ˚—˛—˛, ¨—  —   — ˇ— ¨ — ˚ ¨— ¨ —¢ ¸¨ ˝— ˚—¨ ¨ ¨ — ˚ ¨—   ,  ¨ ¨ ˛ — — ¨  ¯ — ¨.

„— ¨: ¿¨˛˚ — 1954 ˛ 1955.  ¨ — ¨ : ` — »— ¨ ˛, ¯¨—¢ ¸¨ ˛ ”¨˚¸¨ —˛, ¯¨—¢ ¸¨ ˛ ·¨ — ¨, ¯¨—¢ ¸¨ ˛ „¨— ¨, »— ¨ ˛ ·¨˚˚ — ¨, »— ¨ ˛ `  ˛, »— ¨ ˛ ¯¨ ¨ ¨ , »— ¨ ˛ · ˛, »— ¨ ˛ ` , »— ¨ ˛ ‡˛˛ — , ¯¨—¡ ¸¨ ˛ …— , † ˛ ‚¨ ˛, † ˛   ˛, »— ¨ ˛ …—  , † ˛ ¯¨ ¨ ¨ , ‡¨ ¨ ´ ¨ ¨ . ¶ ˚¨—¨ — ¨— ¨  ¨— …—¨ `. » —¨˛.

„¨— ’ ƨ ... ¯— ¨, ¨— ’ , ˚—¨ ¨— ¯— ˛ ¨¸—Æ ¨ !

¨ ˇ—  ˇ ¨—  ˚— ˛˛ — ˚¨ —, ¨ ¨—¸—¨ ¨ — ˝¨ — ˚—-

— — ¨ ˛ ¨— ¸¨ ¨ ˛ ¨ ¨¨ ¨ , 

——¨ ¨— ¨ ˛ ˇ ¨— . ‚¸—¨— ¨ ˛ „—˛ ¨— –—¨ ·¨¸¨ ˛ — ˇ˛¨ ¨ ˛ˇ—¨ ¨ ˛ ˇ ¨—   ¨ˇ˛ ¨ ¸¨˚ ˚—¨  ¨ ¨ ˛¸ , ¨ ¨ ¨- , —¸—¨— ¨: „ ˛, ´ , , „ — ¨, „¨ ¨, 

 —, –¨¨¨, ¿¨¨˚ ¨ 

—¨, ¸˛ — ˚ ¨ —¨ ¨ ˛ ˛ ¨— ˇ˛˛, ¨—¨  ¨ ¨— ¨ —¨. „¨— ’ ¨ ¨ ˛, ˛ „— ¨ ¨..., — ¨—   ¯ — , ˚—¨— — ¨— ¯ — ˛ ¨ ¸—¨ ¨ ! ¨ ˛ ¨¨ ¨— . — ¨ ¸ ˇ¨  ¨ ¨˛— ¨˛ ¨¨ ¨— ¨

—¨ ‰˛  ¨— —¸—¨— ¨ ˛ ¸

¨ ,    ˜¨˛, ˛ˇ¨ ¨— ¨ ¨ ——¨. ´¨ ¨¨—¨ ¨ ¨— ¿¨¨ ˇ˛¨ ¨ ¨¨ ¨— ¨ 

—— ¨ ¨

—¨ „— ‰˛ -

ˆ— ¨ ¨¨ — ˛ „ ¨ ! ˝— ¨ ˇ ¨ ˚¨ ˛˛ —¨      — ¨,  — ¨  ¨—-

— ¨ ¨¨ — ¨: „¨ »¨ ¨¨, ¯ ˛ † ¨¨˛, ¶ — ¨ „¨ —¨˛, ´ ˛ ´— ˛.

— 

— ¨ , ˚ — ˝¨ ¨ — — — — — ¨—  — ¨¨¨¸ , ¨¨— ¨— 

— ¨ . …¨— 

— ¨ , ¨— ˝¨ ˛ ˛ ¨¨¸˛ ¨ , ¨ — ˛¨  ¨¨¨— ¨— ¸ ¨ —¨ ¨—˛ ¨— ˚——˛ ¨ ¨—¨ — ˚—— ¨— ¨ˇ ¨ . ¶ `¨—˛ ·— ˛ ˛ ˛ — ¸¨ ¨, ¨-

 ¨, ˝¨¨ ¨ ¨¨ ¨— ˇ— !

„¨ »¨ ¨¨, ´ ˛ ´— ˛.

κονοπινα  

αρ φυλλου 67

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you