Page 1

%TQNBTBHMA 

4GOQRSCPăJŗ@CźRăQCKBCKACP ŒŕÿùŕÿĂüüďŖśŜŗÿÿŗĀďþŕĎŕýü

6HJSNQRĈ/QSŏĈ TMĈUHƈAĈASRSŏSAHR LAMSNITLR ʼnüŖāŗřďŎřāŔď üďŕøŗďÿŔŚýŕùŚā÷ŗ

+ŏĈMNENQLŝSĈHMSDQIDQTĈ ØŔŖďŗčŗřþüāĈďüÿāŕřĈŕř

ďGADAďTENDENƦUďPROGNOZE ŏřŗøÿŗûďāŕÿùŕÿĂüĀďÿŔďďøŗùć

/VAlarm Chronograph

Ekskluzīvs rokas pulksteņu SEIKO pārstāvis Latvijā - Juvelieru un pulksteņu saloni „LAIKS”


%CKBG

4?OCKK?

8?K?@LKG

+GKLQQG

&GLOEGLă"LIICAQGLK

KECILă"?MMCIIGKG

.LIGDLOJ

(MCă"?S?IIG


4GACKQCă8?O?ELW?

&GLOEGLă"LIICAQGLK

8?K?@LKG

KECILă"?MMCIIGKG

8?K?@LKG

1LFCO

0L@COQLă"?S?IIG

&GLOEGLă"LIICAQGLK


У НАС ЕСТЬ ВСЕ ДЛЯ ВАШЕЙ ВАННОЙ КОМНАТЫ Krasta 68 b, Rīga Tālr.: 67504379 e-pasts: arttek@arttek.lv www.arttek.lv


10

SATURS / СОДЕРЖАНИЕ

 4ENDENCEDZƁVESSƁKUMI  +şNOFORMŭTINTERJERU 

%UROCUCINASIRSNƁGAVIRTUVE

4ENDENũUPROGNOZEGADAM

 'REZNşSVIENKşRŚƁBASESTŭTIKA  3MALKARISINşJUMAVALDZINşJUMS  -ƁKSTşSDEBESIS  !MBICIOZSPROJEKTS 

6IKTORS/RTşUNVIƖAATSTşTAISMANTOJUMS

12

%UROCUCINAĹǺńǴķŀdzŊǵǺǻŀŊ 4ENDENCEĿǴľǶŃļĺļĻŀļ ėdzǵǶŌǶǸĿļŁňļŀŁǴǸňǴǸ ǮǸǶĸŀǶĻŁǴŀĹǴŀłļĽŀdzĸǶĹŇ ǨļǵŁǶǸǭǸŁdzļǴĸǶŀdzǹľǴĹǹŁķǶ īǹŁǴŁļǵdzǸǶǹǵǶńŀǶĽǷǸǶǹŁǶŁŇ ǭŋdzŊŀļǴļĻŇǹǵdzŀŀǶǹŁļ ǫŊĸǵǶǴŀǴŋǶ ǧĿŋļłļǶĻŀŇĽǷǸǶǴǵŁ

20

28

46

78

86

62

Godājamie arhitekti un dizaineri! Mēs bez maksas publicējam labākos interjera projektus. Savus darbus varat sūtīt pa elektronisko pastu uz adresi: mpb@mpb.lv

Уважаемыe господа архитекторы и дазайнеры! Мы бесплатно публикуем лучшие проекты интерьеров. Прислать свои работы можно на электронную почту: mpb@mpb.lv

UZ VĀKA: Water Discus hotela interjers IZNĀK 4 REIZES GADĀ Reģ. Nr. 000702805 Tālr.: 67311333 22321155 e-pasts: mpb@mpb.lv Ģertrūdes iela 20, Rīga, LV-1011 Izdevējs: SIA „Media Park Baltija“

INTERJERA DIZAINERI ŽURNĀLU VAR SAŅEMT

kontakttālrunis 67311333, 22321155

BEZ MAKSAS


12

INTERJERS IZSTÄ€DE / /ВЍХТĐ?Đ’ĐšĐ? Đ˜Đ?ТЕРЏЕР

$QOLBQBHK@Ă… 3IRSNĆžGAÄ?VIRTUVE ÏśĄŕáÿŔĊÄ?Ĺ–Ĺ›ĹœĂżÄŠ

Ç-,

1ă+

*(,

31)

1ă

Mod. Matrix. Varenna

Mod. Ola. Snaidero

Mod. Premiere. Scavolini

ÂŤVirtuve ir ne tikai vieta, kur ieturam maltÄŤti; tÄ ir vieta, kur notiek ikdienas dzÄŤvei svarÄŤgi rituÄ li.â€? Simona Strpiana, arhitekte

ÂŤĐšŃƒŃ…Đ˝Ń? – Ń?Ń‚Đž но Ń‚ĐžĐťŃŒĐşĐž ĐźĐľŃ Ń‚Đž, гдо Пы приниПаоП ĐżĐ¸Ń‰Ńƒ; Ń?Ń‚Đž ĐźĐľŃ Ń‚Đž, гдо ĐżŃ€ĐžĐ¸Ń Ń…ĐžĐ´Ń?Ń‚ Ń€Đ¸Ń‚ŃƒĐ°ĐťŃ‹, ваМныо Đ´ĐťŃ? ĐżĐžĐ˛Ń ĐľĐ´Đ˝ĐľĐ˛Đ˝ĐžĐš МиСниâ€? ХиПОна Хтрпппиана, архитоктОр

Ĺ Ä gada aprÄŤlÄŤ MilÄ nas dizaina nedÄ“Äźas ietvaros notikuĹĄÄ s izstÄ des Eurocucina saturu lielÄ mÄ“rÄ noteica Eiropas pÄ“ckrÄŤzes ekonomikas stÄ voklis, kas diktÄ“ jaunÄ s virtuves mÄ“beÄźu tendences. „LabÄ k esam jau dzÄŤvojuĹĄi,â€? tieĹĄi ĹĄis citÄ ts no vecas anekdotes vislabÄ k raksturo vispÄ rÄ“jo virzienu ĹĄajÄ jomÄ . Tikai daĹži raĹžotÄ ji, acÄŤmredzot balstoties uz tradicionÄ lo klientĹŤru, joprojÄ m ietur „greznÄ minimÄ lismaâ€? kursu, kura pamatÄ ir superdÄ rgi apdares materiÄ li un tehniskie risinÄ jumi. TurpretÄŤ raĹžotÄ ju vairÄ kums pÄ“c 2008. gada satricinÄ jumiem bijuĹĄi spiesti meklÄ“t jaunas dizaina un mÄ rketinga stratÄ“ÄŁijas. Vienu no perspektÄŤvajiem virzieniem, kas iezÄŤmÄ“jÄ s MilÄ nÄ , nosacÄŤti var nosaukt par ekoloÄŁisko. Runa ir par otrreizÄ“jai izmantoĹĄanai derÄŤgu kvalitatÄŤvu materiÄ lu lietoĹĄanu. PiemÄ“ram, ďŹ rmas Arrital jaunajos modeÄźos korpusa bloku fasÄ des izgatavotas no pÄ rstrÄ dÄ ta kartona plÄ ksnÄ“m alumÄŤnija ietvaros (gandrÄŤz simtprocentÄŤgi pÄ rstrÄ dÄ to alumÄŤniju tagad

ХОдорМанио Đ˛Ń‹Ń Ń‚Đ°Đ˛ĐşĐ¸ Eurocucina, ĐżŃ€ĐžŃˆĐľĐ´ŃˆĐľĐš в раПках ĐœĐ¸ĐťĐ°Đ˝Ń ĐşĐžĐš нодоНи диСаКна в апроНо Đ˝Ń‹Đ˝ĐľŃˆĐ˝ĐľĐłĐž гОда, в ĐˇĐ˝Đ°Ń‡Đ¸Ń‚ĐľĐťŃŒĐ˝ĐžĐš Ń Ń‚ĐľĐżĐľĐ˝Đ¸ йыНО ОпродоНонО ĐżĐžŃ Ń‚-ĐşŃ€Đ¸ĐˇĐ¸Ń Đ˝Ń‹Đź Ń ĐžŃ Ń‚ĐžŃ?ниоП ĐľĐ˛Ń€ĐžĐżĐľĐšŃ ĐşĐžĐš Ń?кОнОПики, ĐžĐżŃ€ĐľĐ´ĐľĐťĐ¸Đ˛ŃˆĐ¸Đź нОвыо тондонции в диСаКно ĐşŃƒŃ…ĐžĐ˝Đ˝ĐžĐš ПойоНи. ÂŤĐ›ŃƒŃ‡ŃˆĐľ Пы ŃƒĐśĐľ МиНи – иПоннО Ń?Ń‚Đ° цитата иС Ń Ń‚Đ°Ń€ĐžĐłĐž анокдОта как Đ˝ĐľĐťŃŒĐˇŃ? ĐťŃƒŃ‡ŃˆĐľ выраМаот их ĐžĐąŃˆĐľĐľ направНонио. Đ›Đ¸ŃˆŃŒ Đ˝ĐľŃ ĐşĐžĐťŃŒĐşĐž прОиСвОдитоНоК, ĐžĐżĐ¸Ń€Đ°ŃŽŃ‰Đ¸Ń…Ń Ń?, видиПО, на Ń‚Ń€Đ°Đ´Đ¸Ń†Đ¸ĐžĐ˝Đ˝ŃƒŃŽ ĐşĐťĐ¸ĐľĐ˝Ń‚ŃƒŃ€Ńƒ, прОдОНМают Ń ĐťĐľĐ´ĐžĐ˛Đ°Ń‚ŃŒ ĐşŃƒŃ€Ń ĐžĐź ÂŤŃ€ĐžŃ ĐşĐžŃˆĐ˝ĐžĐłĐž ПиниПаНиСПа, ĐžĐżĐ¸Ń€Đ°ŃŽŃ‰ĐľĐłĐžŃ Ń? на Ń Đ˛ĐľŃ€Ń…Đ´ĐžŃ€ĐžĐłĐ¸Đľ ОтдоНОчныо ПаториаНы и Ń‚ĐľŃ…Đ˝Đ¸Ń‡ĐľŃ ĐşĐ¸Đľ Ń€ĐľŃˆĐľĐ˝Đ¸Ń?. Đ‘ĐžĐťŃŒŃˆĐ¸Đ˝Ń Ń‚Đ˛Đž Мо прОиСвОдитоНоК ĐżĐžŃ ĐťĐľ Đ˛Ń Ń‚Ń€Ń?Ń ĐşĐ¸ 2008 гОда йыНО Đ˛Ń‹Đ˝ŃƒĐśĐ´ĐľĐ˝Đž СанŃ?Ń‚ŃŒŃ Ń? ĐżĐžĐ¸Ń ĐşĐžĐź нОвых Ń Ń‚Ń€Đ°Ń‚ĐľĐłĐ¸Đš диСаКна и Паркотинга. ОднО иС ĐżĐľŃ€Ń ĐżĐľĐşŃ‚Đ¸Đ˛Đ˝Ń‹Ń… направНониК, прОŃ?Đ˛Đ¸Đ˛ŃˆĐ¸Ń…Ń Ń? в ĐœĐ¸ĐťĐ°Đ˝Đľ, ПОМнО ŃƒŃ ĐťĐžĐ˛Đ˝Đž Đ˝Đ°ĐˇĐ˛Đ°Ń‚ŃŒ Ń?ĐşĐžĐťĐžĐłĐ¸Ń‡ĐľŃ ĐşĐ¸Đź. Đ ĐľŃ‡ŃŒ идот Ой Đ¸Ń ĐżĐžĐťŃŒĐˇĐžĐ˛Đ°Đ˝Đ¸Đ¸ ĐşĐ°Ń‡ĐľŃ Ń‚Đ˛ĐľĐ˝Đ˝Ń‹Ń… ПаториаНОв, гОдных Đ´ĐťŃ? втОричнОК порорайОтки. Đ’ Ń‡Đ°Ń Ń‚Đ˝ĐžŃ Ń‚Đ¸, в нОвых ПОдоНŃ?Ń… фирПы Arrital Ń„Đ°Ń Đ°Đ´Ń‹ ĐşĐžŃ€ĐżŃƒŃ Đ˝Ń‹Ń… йНОкОв иСгОтОвНоны иС пНит порорайО-


ǰȜȕȚȜȔțȜșȡȥȦȖȓȖȠȎșȪȭțȟȘȖȓȘȡȣțȖ

Gogoļa 13, Rīga Tālr.: +371 67 221 590 Gsm: +371 29 224 882


14

Mod. AK. Arrital

Mod. Etherna. Arrital

Mod. Board. Snaidero

Mod. Creativa. Lube uzskata par vienu no pašiem ekoloģiskākajiem materiāliem). Modeļa Etherna (diz. Franko Driso) fasādei kartona vietā izmantotas superplānas keramikas plāksnes tikai 5 mm biezumā, kas stilistiski saistītas ar sienu un grīdas apdari. Jāteic, ka spāņu firma Apavisa ieteic šādas plāksnes izmantot virtuves sienu apšūšanai, jo līdzīgi tapetēm tās gandrīz nesamazina apjomu. Cits ar ekoloģiju saistīts virziens ieteic izmantot tradicionālos dabas materiālus, piemēram, griezumiem rotātu masīvu koku, kā arī dekoratīvos augus. Skaistus šāda veida risinājumus demonstrēja Valcucine, bet vācu firmas Rational modelī Cosmo+ visu fasādi aizņēma plauktiņi ar garšaugiem – lēti un praktiski. Veiksmīgs risinājums, kas garantē komerciālus panākumus, ir dizaina megazvaigžņu piesaistīšana jaunu mēbeļu paraugu risināšanai. Šai ziņā īpaši ir veicies firmai Snaidero, kura kopš 1996. gada sadarbojas ar slaveno automobiļu dizaina biroju Pininfarina. Lai gan pirmajā brīdī šķiet, ka virtuves mēbelēm ar automobiļiem nekā kopīga nav, sarunā ar šo rindu autoru firmas vadītājs Paolo Pininfarina teica, ka funkcionāli un stilistiski šie objekti ir līdzīgi, bet interjera dizaineru radošie atradumi pat bagātina automobiļu veidotājus. Pēc virtuves mēbeļu modeļa Venus lielajiem panākumiem jauns solis uz priekšu sadarbībā ar firmu Pininfarina ir Milānā demonstrētā ar skaistām koka detaļām rotātā virtuves sekcija Ola20. Biznesa partnera izvēle dažkārt var būt visnotaļ neparasta. Tā, piemēram, firma Scavolini jaunu virtuves mēbeļu komplektu izstrādājusi kopā ar moderno itāļu apģērbu zīmolu Diesel. Mērķis bijis radīt nedaudz ekscentrisku vintāžas projektu, kas no citiem atšķiras ar detaļu komplektāciju, materiālu izvēli un to apdares paņēmienu. Kompānijas Diesel prezidents un dibinātājs Renco Rosso apgalvo: „Mūsu darbinieki vēlējās, lai šajā sadarbībā atbalsotos mūsu dzīvesveids, mūsu mīlestība uz vēstures apdvestām lietām, kuru interpretācijā ieguldīta sirds; šai nolūkā, izmantojot tāda zīmola kā Scavolini pieredzi, esam radījuši dažādus jaunus materiālus ar

танного картона, установленного на алюминиевых рамах (алюминий, перерабатываемый почти на 100%, ныне считается одним из самых экологичных материалов). В модели Etherna (диз. Франко Дрюссо) вместо картона на фасаде были установлены сверхтонкие керамические плиты толщиной всего 5 мм, стилистически увязанные с отделкой стен и пола. Кстати, подобные же плиты испанская фирма Apavisa рекомендует использовать для перелицовки стен на кухне – ведь подобно обоям, они почти не скрадывают объем. Другое направление, связанное с экологией – использование традиционных природных материалов, например древесного массива, украшенного ручной резьбой, а также живых декоративных растений. Изящные решения в таком ключе продемонстрировала фирма Valcucine, а в модели Cosmo+ немецкой фирмы Rational весь фасад был уставлен лотками с саженцами пряностей – дешево и практично. Отличный ход, гарантирующий коммерческое благоденствие – привлечение мегазвезд дизайна к проектированию новых образцов мебели. В этом весьма преуспела фирма Snaidero, с 1996 года сотрудничающая с известным бюро автомобильного дизайна Pininfarina. Хотя на первый взгляд, кажется, что кухонная мебель имеет мало общего с автомобилями, в беседе с автором этих строк глава фирмы Паоло Пининфарина заявил, что в функциональном и стилистическом отношении эти объекты равнозначны, a творческие находки дизайнеров интерьера даже подпитывают создателей автомобилей. После шумного успеха модели кухонной мебели Venus новым шагом в сотрудничестве с фирмой Pininfarina стала представленная в Милане кухонная стенка Ola20, оснащенная изящными деревянными деталями. Выбор партнера по бизнесу порой может быть весьма неожиданным. Так, например, фирма Scavolini разработала новый проект кухонной мебели совместно с модным итальянским брэндом одежды Diesel. Цель – создание несколько эксцентричного, винтажного проекта, отличающегося от других комплектацией деталей, выбором материалов и способов их отделки. Ренцо Россо, президент и основатель Компании Diesel, утверждает: «Мои сотрудники


16

Mod. Idea. Snaidero

Mod. Quadra. Composit

Mod. Foodshelf. Scavolini

Mod. Diesel Social Kitchen. Scavolini

neparastu nokrāsu un savdabīgos toņos. Rezultātā projekts Diesel Social Kitchen izstādē kļuva par vienu no slavenākajiem un visaugstāk vērtētajiem. Pilnīgi negaidīta var kļūt virtuves integrācija ar citām dzīvokļa zonām. Agrāk taupības nolūkā virtuvi loģiski apvienoja ar ēdamistabu, bet pēdējos gados dizaineri arvien enerģiskāk virtuvi pārvieto uz... viesistabu. Milānā demonstrētajā firmas Lube modelī Essenza virtuve un viesistaba ieturēta vienotā stilistiskā, bet modelī Creativa virtuves bloks iebūvēts salona viesistabas kumodē. Izstādes stendā viss izskatās gludi, taču par šādas shēmas praktisko izmatošanu gan rodas šaubas. Pēckrīzes laikā iezīmējusies tendence ne tikai samazināt virtuves garnitūras, bet arī apvienot funkcionālās zonas. Piemēram, firmas Scavolini modelī Premiere (diz. Serdžio Kastilja) „paaugstināts” pusdienu galds ir daļa no virtuves „salas” galda virsmas, bet modelī Foodshelf (diz. Ora Ito) tieši 90 cm augstajā virtuves blokā iebūvēts parastais 72 cm ēdamgalds. Firmas Arrital modelī AK-01 bāra galda virsma ir virtuves sekcijā iekļautā galda turpinājums. Firmas Snaidero modelī Board no fasādes izbīdītā konsole, kurai nav balsta, apgādāta ar izlietni, gāzes plīti un ēdiena aukstās apstrādes vietu. Dizaineri pastāvīgi izmēģina aizvien jaunas moduļstruktūras. Tā, piemēram, Scavolini modelī Tetrix dizainers Maikls Jangs izmantojis dažādas krāsas slēgtus 60 х 36 cm moduļus, kas mijas ar vaļējiem plauktiem. Rezultātā garnitūra atgādina tāda paša nosaukuma datorspēles fragmentu. Un, protams, dizaineri nav pārstājuši rotaļāties ar aksesuāriem. Galvenie no tiem ir rokturi, kas periodiski pazūd un atkal parādās uz virtuves skapju un sekciju fasādēm. Kompānija Lube ietur kursu uz to pilnīgu iznīdēšanu, bet jau minētajā projektā Diesel Social Kitchen parādās pat četri veidi. Firma Сomposit iemanījusies ar gaismas diodēm atsevišķi izgaismot katru modeļa Quadra rokturi. Kuri no šiem jauninājumiem iedzīvosies, mēs redzēsim pēc diviem gadiem nākamajā izstādē Eurocucina.

Mod. Diesel Social Kitchen. Scavolini

хотели привнести в это сотрудничество наш образ жизни, нашу любовь к вещам с историей, интерпретированных с душой; с этой целью мы создали благодаря опыту такого бренда как Scavolini различные новые материалы с небывалыми оттенками и тонами цветов». В конечном итоге проект Diesel Social Kitchen стал одним из самых известных и почитаемых на выставке. Неожиданной может быть и интеграция кухни с другими зонами жилища. Если ранее кухня ради экономии места логично объединялась со столовой, то в последние годы дизайнеры все решительнее впихивают кухню в ... гостиную. В модели Essenza фирмы Lube, показанной в Милане, кухня и гостиная выполнены в одном стилистическом ключе, а в модели Creativa кухонный блок встроен прямиком в комод салона-гостиной. На выставочном стенде все выгладит гладко, но практическое применение такой схемы вызывает сомнения. В пост-кризисный период наметилась тенденция не только к уменьшению общих размеров кухонных гарнитуров, но и к более тесному совмещению их функциональных зон. Например, в модели Premiere (диз. Серджио Кастилья) фирмы Scavolini «повышенный» обеденный стол является частью столешницы кухонного «острова», а в модели Foodshelf (диз. Ора Ито) прямо в кухонный блок высотой 90 см встроен обеденный стол с обычной высотой 72 см. В модели AK-01 фирмы Arrital столешница бара является продолжением стола кухонной стенки. В модели Board фирмы Snaidero резко выступающая из фасада безопорная консоль оборудуется и мойкой, и газовой плитой, и местом холодной обработки пищи. Кроме этого дизайнеры постоянно пробуют все новые модульные структуры. Так, например, в модели Tetrix от Scavolini дизайнер Майкл Янг использовал разноцветные закрытые модули размером всего 60 х 36 см, чередуемые с открытыми полками, в результате чего гарнитур сильно напоминает фрагмент одноименной компьютерной игры. И, конечно же, дизайнеры не перестают играться с аксессуарами. Главные из них – ручки и рукоятки, периодически исчезающие и вновь появляющиеся на фасадах кухонных шкафов и стенок. Компания Lube держит курс на их полное истребление, а в вышеупомянутом проекте Diesel Social Kitchen их применено аж 4 вида. Фирма Сomposit ухитрилась отдельно подсветить светодиодами каждую рукоятку модели Quadra. Которые из этих нововведений приживутся, мы увидим через 2 года, на следующей выставке Eurocucina.


VIRTUVES SISTĒMAS

FRANKE PEBEL Jauna Fragranīta sērija. Apaļo un kvadrātaino formu optimāls apvienojums. Antibakteriāls sudraba jonu virsmas pārklājums uztur to tīru pat bez piepūles. Izlietņu sērija pieejama 7 krāsas. www.franke.lv

ELEMENTI ražotāja izstāžu zāle, Cēsu iela 31, Rīga KATES IZLIETNES

Stabu iela 31, Rīga

PBG 651

PBG 611-97

PBG 611


18

ZĪMOLS / БРЕНД

0QDBHYHSŏSD ĈLơRCHDMűFTLR ĈCQNRLDĈ ŒŗăÿŗŚāĈ ďŚŗ÷řŕþŕÿÿŗŚāĈ ďŚþŕýŗŚāĈ Savulaik Aristotelis esot teicis: „Darinot precīzas lietas, kļūstam precīzi, darinot mūsdienīgas lietas, topam mūsdienīgi, darot drosmīgas lietas, kļūstam drosmīgi.” Precizitāte, mūsdienīgums, drosme – šīs īpašības ir raksturīgas kompānijai „rQ mēbeļu dizains”. Un tās visā pilnībā piemīt arī tās izstrādājumiem. „rQ mēbeļu dizains” virtuves vienmēr izceļas ar interesantu dizaina risinājumu, senu tradīciju oriģinālu traktējumu un reizē mūsdienīgu interpretāciju. Šīs kompānijas izstrādājumi nekad nav standartsērijas produkcija. Tie izgatavoti pēc īpaša projekta, atbilstoši pasūtītāja vēlmei un iespējām vienā VIENĪGĀ eksemplārā. Turklāt ikviena atsevišķā lieta ir vienota ansambļa sastāvdaļa. Katrs priekšmets, pat maza detaļa – lai tā būtu fasāde, galda virsma vai skapītis – ir savdabīgs un reizē harmonisks kopējās kompozīcijas elements.

Когда-то Аристотель сказал: «Делая точные вещи, мы становимся точными, делая современные – современными, делая смелые вещи, становимся смелыми». Точность, современность, смелость – так можно охарактеризовать компанию rQ mēbeļu dizains. Это же в полной мере относится и к ее изделиям. Кухни от rQ mēbeļu dizains – это всегда интересное дизайнерское решение, оригинальная трактовка давних традиций и вместе с тем современное их прочтение. Изделия этой компании – это не стандартная серия, но каждый раз особый проект, выполненный по желанию и возможностям заказчика в ЕДИНСТВЕННОМ экземпляре. При этом каждая отдельная вещь – часть единого ансамбля. Любой предмет, даже малая деталь – будь то фасад, столешница или шкафчик – исполняет собственную партию, не нарушая целостное звучание всего оркестра.


Kompānijā „rQ mēbeļu dizains” strādā vienota profesionāļu komanda. Pateicoties augstas klases speciālistiem, katrs „rQ mēbeļu dizains” izstrādājums ir īsts teicama dizaina un lielu funkcionālo iespēju paraugs. Šīs kompānijas mēbelēm raksturīgas tīras līnijas, rūpīgi pārdomātas detaļas un augsta izpildījuma kvalitāte. To visu palīdz nodrošināt modernas iekārtas un radoša pieeja darbam. Kompānijas speciālisti ne tikai pēc pasūtījuma izgatavo mēbeles, bet arī tās piegādā un uzstāda. Kompānija „rQ mēbeļu dizains” uzkrājusi 15 gadu pieredzi darbā ar labākajiem laika gaitā pārbaudītu, kvalitatīvu materiālu un furnitūras (hettich, blum, hafele) piegādātājiem.

Компания rQ mēbeļu dizains – это слаженная команда профессионалов. Благодаря высококлассным специалистам, каждое изделие от rQ mēbeļu dizains – настоящий образец отличного дизайна и больших функциональных возможностей. Мебель этой компании отличают чистота линий, тщательно продуманные детали и высочайшее качество исполнения. Способствует этому новейшее оборудование и творческий подход к делу. Кроме собственно изготовления кухонь на заказ, специалисты компании занимаются также их доставкой и установкой. Компания rQ mēbeļu dizains – это 15-летний опыт работы с лучшими поставщиками материалов и фурнитуры (hettich, blum, hafele), качество которых проверено временем.

Kompānijas „rQ mēbeļu dizains” mēbeļu paraugus var apskatīt un pasūtīt salonā.

Познакомиться с образцами мебели компании rQ mēbeļu dizains и сделать заказ можно в салоне.

Bērzaunes 9 (pie t/c „Domina Shopping”), Rīga Tālr.: 29159628, 26855474, 26110222 www.rqmebeles.lv


20

IZSTĀDE / ВЫСТАВКА

3DKCDKBDĈ $YűUDRĈRűJTLHĈHYRSŏCŝ ǠǩîǪóëĈéëêðë

S Gaismasķermeņi Stella. Koziol.

*/.!3ď-!,).!53+!3

Katru gadu augusta beigās milzīgais izstāžu komplekss Frankfurtē pie Mainas tiek piepildīts ar dāvanām, eglīšu rotājumiem un citiem Jaungada spīguļiem. Par to nav jābrīnās: izstādē Tendence notiek globālā pirmssvētku tirdzniecībai paredzētu izstrādājumu skate. Lai gan pēdējā laikā eksponātu pamatmasu veido Ķīnas un Dienvidaustrumāzijas pārstāvji, eiropieši ar viņiem sekmīgi konkurē, katru gadu demonstrējot aizvien jaunas radošas dizaina idejas.

Каждый год в конце августа огромный выставочный комплекс во Франкфурте на Майне заполняется подарками, елочными игрушками и прочей новогодней мишурой. Ничего удивительного в этом нет: на выставке Tendence проходит мировой смотр изделий, предназначенных для предновогодней торговли. Хотя в последнее время основную массу экспонатов здесь представляют представители Китая и Юго-восточной Азии, европейские производители им успешно противостоят, ежегодно демонстрируя все новые творческие идеи в области дизайна.


22

S Gaismasķermenis. Koziol.

S Bižutērijas paliktnis Ringo. Koziol.

S Pulkstenis Milano. Koziol.

S Galdiņš. Dizains: V. Gompfs un K. Kehrers.

S Bižutērijas paliktnis Miaou. Koziol.

Kā zināms, dizaina kvalitāte nav atkarīga nedz no objekta lieluma, nedz no tā, cik komplicēts šis objekts ir, bet var spilgti izpausties jebkurā ikdienā lietojama sadzīves priekšmeta, piemēram, virtuves piederumu, detaļā. Visai interesantus eksponātus no šīs sfēras Frankfurtē tika eksponējusi slavenā itāļu firma Alessi. Bija vērts īpašu uzmanību pievērst katrai novitātei. Piemēram, lietu alumīnija virtuves trauku komplektam Dressed, ko projektējis firmas Moooi galvenais dizainers Marsels Vanderss. Šī Alessi vēsturē ir pirmā nepiedegošo trauku sērija. Slavenais holandietis tai piešķīris neatkārtojamu veidolu, dažas virsmas pārklājot ar skaistu ornamentu. Jaunus trauku komplektus firmai Alessi radījis arī anglis Džaspers Morisons un franči brāļi Ervīns un Ronāns Buruleki. Lai publikai atgādinātu savu izcilo vēsturi, Alessi izstādē demonstrēja veselu virkni firmas klasisko izstrādājumu – šoreiz magnētiņus, eglīšu rotājumus un pat... cepumu formiņas, kuru iesaiņojumu veidojis Alberto Alesi. Lai gan jāteic, ka ne jau ar pagātni vien firma lepojas – itāļi rādīja arī darbus, ko veidojuši Kranbrukas mākslas akadēmijas (ASV) studenti un kas jau tiek ražoti, – banānu „pakaramo” Trellis (diz. Skots Klinkers), divpusēju paplāti V-tray (diz. Ādams Širlejs) un citus izstrādājumus. Vēl vairākus oriģinālus objektus rādīja jaunie franču dizaineri – piemēram, olu trauciņus Le Nid (franciski ligzda) un Atomium, ko veidojis Kristiāns

Как известно, качество дизайна не зависит ни от величины, ни от сложности объекта и может ярко проявиться в любой детали повседневного быта, например, в кухонной утвари. Наиболее интересные экспонаты в этой сфере представила во Франкфурте известная итальянская фирма Alessi. Каждой новинке здесь стоило уделить особое внимание. Например, набору литой алюминиевой кухонной посуды Dressed, спроектированному шеф-дизайнером фирмы Moooi Марселем Вандерсом. Это первая в истории Alessi серия посуды с не пригорающим покрытием. Знаменитый голландец придал ей неповторимый облик, покрыв некоторые поверхности изящным орнаментом. Кроме него, новые наборы посуды для Alessi создал англичанин Джаспер Моррисон и французы братья Эрвин и Ронан Буруллеки. Дабы напомнить публике о своем доблестном прошлом, Alessi вновь представила на выставке целый ряд своих классических изделий – на этот раз в виде магнитиков, елочных украшений и даже... форм для выпечки, упаковку для которых собственноручно создал Альберто Алесси. Впрочем, не прошлым единым – итальянцы также показали работы, созданные для них студентами Кранбрукской художественной академии (США) и уже запущенные в производство, например, «вешалку» для бананов Trellis (диз. Скотт Клинкер), двухсторонний поднос V-tray (диз. Адам Ширлей) и другие изделия. Еще несколько оригинальных объектов было представлено молодыми французскими дизайнерами – например, подставки для яиц


!0$!2%3Ĉ5.Ĉ).4%2*%2!Ĉ-!4%2)Ŏ,)

Salons Objekts piedāvā kvalitatīvas un stilā ieturētas flīzes no VIVA Ceramica, Fap, Caesar, Trend, Zahna Fliesen, Villeroy&Boch, Cisa, Seves, Sphinx, Margraf. Ja vēlaties dizaina flīzes sienām un grīdām, tad tās noteikti būs no VIVA Ceramica ( Itālija), kas ir līderis šajā jomā un aktuālo tendenču noteicējs flīžu piedāvājumā. VIVA uz citu ražotāju fona izceļas ar savdabīgiem un atšķirīgiem dizaina risinājumiem. „Happy to be different” – tā teic VIVA dizaineri un mēs piekrītam. Šī gada jaunums! Ar Salons Objekts atbalstu Rīgas centrā Lāčplēša ielā 72, blakus specializētajam Beckers krāsu veikalam, savu darbību ir sākusi grīdas segumu studija. Jau tagad TRIO Studijā var iepazīties ar Karelia un Timberwise parketu, Parador laminātu, Vorwerk un Astra paklājiem. Tel. 67334401 Jūrmalas iela 13b, Piņķi, Babītes novads Tālrunis: 67860087 salons@salonsobjekts.lv www.salonsobjekts.lv


24

S Kolekcija Giro. Leonardo.

S Kolekcija Piazza del sole.

S Kolekcija Daylight. Leonardo.

S Kolekcija Beaty colours.

Gijons sadarbībā ar franču virtuves dzīvo leģendu Pjēru Ganjē. Līdzīgus „kulinārijas sīkumus” izstādē demonstrēja arī citas kompānijas. Piemēram, radošā apvienība Alltagshelden (Dienas varoņi) no Berlīnes rādīja vairākus visnotaļ praktiskus metāla, auduma un koka izstrādājumus, kuru autori arī ir radošās jaunatnes pārstāvji no skolas Weissensee. Bieži vien par oriģināla dizaina pamatu kļūst nevis jauna kāda priekšmeta forma, bet gan jauns paša procesa funkcionāls risinājums. Izstādē Tendence, kā jau vienmēr, bija daudz šādu novitāšu. Piemēram, ar ko gan vēl, izņemot āmuru vai stangas, var šķelt riekstus? Aģentūra Таkе2 Germany demonstrēja pat vairākus alternatīvus šīs problēmas risinājumus. Iespējams, tie nav visai ērti, taču, neapšaubāmi, ir neparasti un tāpēc interesanti. Ar savdabīgiem aksesuāriem izstādē Tendence vienmēr izcēlusies vācu firma Koziol (nosaukums vien ir ko vērts), kas katru gadu publiku iepriecina ar jauniem plastmasas izstrādājumiem dažādās krāsās. Tādas simpātiskas, dažādās sfērās izmantojamas lietiņas kā ragaini (tiešā nozīmē) aizspiedņi no sērijas Rudolf, bižutērijas paliktņi Ringo un Miaou, sienas pulksteņi Milano vienmēr raisa smaidu un uzlabo garastāvokli. Līdztekus plastmasas sīkumiem vācu firmas dizaineri pēdējā laikā aktīvi pievērsušies apjomīgākiem izstrādājumiem, tādiem kā Stella, kas izmantojami gan sadzīvē, gan biroju interjerā. Iespējams, pavisam drīz Koziol kļūs par konkurentu tādiem žanra klasiķiem kā Kartell. Vācu meistaru pieredze rāda, ka oriģinālus suvenīrus un aksesuārus var izgatavot ne tikai no plastmasas, bet arī no tradicionālā koka. Zīmols Side by Side, kas apvieno kādus 30 jaunos dizainerus, izstādē Tendence demonstrēja daudzus interesantus mājsaimniecības koka priekšmetus, to skaitā maizes kasti Вrotkasten un nažu paliktni Мesserblock. Dažos izstrādājumos, piemēram, paplātēs ar dekoratīvām figūrām, autori izmanto „melnā” tautas humora tradīcijas. Jāatzīmē, ka Side by Side izstrādājumi pilda S Kol. Milieu. ASA. Selction

Le Nid (фр. Гнездо) и Atomium, созданные Кристианом Гийоном в сотрудничестве с живой легендой французской кухни ресторатором Пьером Ганье. Аналогичные сюжеты «кулинарных мелочей» представили на выставке и другие компании. Например, творческое объединение Alltagshelden (Герои дня) из Берлина показало несколько весьма практичных изделий из металла, ткани и дерева, также созданные творческой молодежью из школы Weissensee. Зачастую основой нового оригинального дизайна становится не новая форма какого-либо предмета, а новое функциональное решение самого процесса. Новинок такого рода на Tendence, как всегда, было великое множество. Например, чем еще можно колоть орехи, кроме молотка или щипцов? Агентура Таkе2 Germany показало сразу несколько альтернативных решений этой проблемы. Может быть, они не очень удобны, но бесспорно необычны и именно поэтому привлекательны. По части «прикольности» аксессуаров на Tendence всегда выделялась немецкая фирма Koziol (одно название чего стоит!), ежегодно радующая публику все новыми разноцветными пластмассовыми изделиями. Такие симпатичные штучки, применимые в самых различных сферах, как рогатые (в прямом смысле) зажимы серии Rudolf, подставки для бижутерии Ringo и Miaou, настенные часы Milano всегда вызывают улыбку и поднимают настроение. Кроме пластмассовой мелочи, дизайнеры немецкой фирмы в последнее время активно занялись более масштабными изделиями, такими как абажуры серии Stella, применимыми как в бытовых, так и в офисных интерьерах. Возможно, в скором времени Koziol сможет составить конкуренцию таким классикам жанра как Kartell. Опыт немецких мастеров показывает, что для изготовления оригинальных сувениров и аксессуаров не обязательно использовать пластмассу – можно обойтись традиционным деревом. Например, брэнд Side by Side, объединяющий около 30 молодых дизайнеров, выставил на Tendence множество интересных деревянных бытовых предметов, например, хлебный контейнер Вrotkasten и подставку для ножей Мesserblock. В некото-


Visu veidu kamīni un kurtuves Malkas kamīni Gāzes kamīni Elektriskie kamīni Bioetanola kamīni Ekskluzīvi kamīni Akmens apstrāde Marmors, Granīts, Onikss Karnīzes un kolonnas Angļu santehnika un flīzes Dvieļu žāvētāji un radiatori SALONS: Brīvības iela 173, Rīga tālr.: 67379094 AKMENS DARBNĪCA: Krustbaznīcas iela 11, Rīga tālr.: 29215315 e-pasts: agni@agni.lv, www.agni.lv


26

S Komplekts Dressed. Dizains: Marsels Vanderss. Alessi.

S Olu trauciņš Le Nid. Dizains: Kristiāns Gijons. Alessi.

S Nažu paliktnis Messerblock. Side by Side.

S Olu trauciņš Atomium. Dizains: Kristiāns Gijons. Alessi.

S Banānu „pakaramais” Trellis. Dizains: Skots Klinkers. Alessi.

S Paliktnis Rudolf. Koziol.

S Komplekts Dressed. Dizains: Marsels Vanderss. Alessi.

S Vāzīte Squizer. Dizains: Eva Hoca. Alltagshelden.

īpašu sabiedrisku funkciju: tos visus izgatavojuši invalīdi un personas sociālās rehabilitācijas laikā. Sociālo misiju dizains var pildīt arī tālu ārpus Eiropas: katru gadu Frankfurtē tiek eksponēti daudzi dizaina projekti, kas paredzēti realizēšanai trešās pasaules valstīs, – trauki, somas, grozi, pītas mēbeles un citi izstrādājumi. Šoreiz jaunie dizaineri V. Gompfs un K. Kehrers projektējuši galdus, kas izgatavoti no līmētām krāsaina papīra strēmelēm speciāli sīkražošanas attīstīšanai Vjetnamā. Vai jaunizceptie biznesmeņi nesadomās ar raibajiem galdiem piegāzt pilnu to pašu Vāciju – tas ir atklāts jautājums... Ziemsvētkus un Jauno gadu ir grūti iedomāties bez glāžu šķindas un stikla vāžu mirdzuma. Starp daudzajiem stikla trauku ražotājiem izstādē Tendence vienmēr izcēlusies vācu firma Leonardo, kas katru gadu eksponē vairākas jaunas sērijas. Ziemas gaidās šīs kompānijas dizaineri mums piedāvā nostalģiski ļauties aizvadītās vasaras saulainajām krāsām, kas tik spilgti parādās kolekcijās Beauty colours, Daylight un īpaši Piazza del sole. No otras puses, tāds slavens modes noteicējs kā ASA Selection apmeklētājiem piedāvā Jauno gadu sagaidīt bez īpašas pompas un inscenizācijas, pieticīgos un pelēkos toņos, kas identificējami, piemēram, ar porcelāna kolekciju Milieu. Jaunatnes radošais potenciāls izpaudās ne tikai atsevišķu firmu stendos, bet arī speciāli izstādē Tendence iekārtotajā „Talantu zonā” (Тalent Zone). Lielos un mazos objektos izmantotās spīdošās idejas uzskatāmi apliecināja dizaina iespējas konkurences cīņā, kā arī mūsu ikdienas dzīves harmonizācijā.

S Paplāte V-tray. Dizains: Ādams Širlejs. Alessi.

рых изделиях, как например, в серии подносов с декоративными фигурами, авторы используют традиции «черноватого» народного юмора. Следует заметить, что изделия Side by Side выполняют особую общественную функцию: все они изготовлены в мастерских, созданных для инвалидов и лиц, проходящих социальную реабилитацию. Социальную миссию дизайн может выполнять и далеко за пределами Европы: каждый год во Франфурте экспонируется множество дизайн-проектов, предназначенных для реализации в странах третьего мира – посуда, сумки, корзинки, плетеная мебель и другие. На этот раз молодые дизайнеры В. Гомпф и К. Кехрер спроектировали серию столов, изготовляемых из клееных полос цветной бумаги специально для развития мелкого предпринимательства во Вьетнаме. Не вздумают ли новоявленные бизнесмены завалить пестрыми столами ту же Германию – вопрос остается открытым... Рождество и Новый год трудно представить себе без звона бокалов, блеска фужеров и стеклянных ваз. Среди многих производителей стеклянной посуды на Tendence всегда выделялась немецкая фирма Leonardo, ежегодно представляющая несколько новых серий. В преддверии зимы дизайнеры этой компании предлагают нам предаться ностальгии по солнечным цветам прошедшего лета, столь ярко выраженной в коллекциях Beauty colours, Daylight и особенно Piazza del sole. С другой стороны, такой известный трендсеттер как ASA Selection, предложил посетителям встретить Новый год без излишней помпы и инсценизаций, в скромных белых и серых тонах, отождествляемых, например, с коллекцией фарфора Milieu. Творческий потенциал молодежи проявился не только на стендах отдельных фирм, но и в специально организованной на Tendence «Зоне талантов» (Тalent Zone). Блестящие идеи, примененные к большим и малым объектам, наглядно показали возможности дизайна в конкурентной борьбе, а также гармонизации нашей повседневной жизни.


%ULOOLDQW

Для тех, кто ценит роскошь и качество. Вознаграждён Золотой Медалью в категории Design на выставке SHK Brno 2012. Выберите душевой уголок, душевые двери или стенку на ванну.

UAB RAVAK BALTIC, Butrimoniu 5, LT-50203, Kaunas www.ravak.lt; www.ravak.lv; www.ravak.ee


28

TENDENCES INTERJERS // ТЕĐ?ДЕĐ?ĐŚĐ˜Đ˜ Đ˜Đ?ТЕРЏЕР

!CGKE

'$(+2$62(* 20$,#1ă

'(12-0( , VÄ“sturiskums Rietumeiropas XVI – XVII gadsimta kultĹŤras vÄ“stures ťġirstiņť ir atvÄ“rts. TajÄ apslÄ“ptais laikmets ar savu bezgalÄŤgo greznÄŤbu un mÄ ksliniecisko meistarÄŤbu joprojÄ m kalpo par iedvesmas avotu. Visi apbrÄŤnojami virtuozi izgatavotie izstrÄ dÄ jumi, to izteiksmÄŤgie ornamenti, daudzÄ s jo daudzÄ s smalkÄ s detaÄźas izstaro aristokrÄ tisku spoĹžumu. FiligrÄ nais izpildÄŤjums atsauc atmiĹ†Ä senu pagÄ tni, bet materiÄ li un tehnoloÄŁijas, nekaitÄ“jot autentiskumam, runÄ par ĹĄodienu.

Đ˜Ń Ń‚ĐžŃ€Đ¸Đş Đ¨ĐşĐ°Ń‚ŃƒĐťĐşĐ°, хранŃ?щаŃ? Đ¸Ń Ń‚ĐžŃ€Đ¸ŃŽ ĐˇĐ°ĐżĐ°Đ´Đ˝ĐžĐľĐ˛Ń€ĐžĐżĐľĐšŃ ĐşĐžĐš ĐşŃƒĐťŃŒŃ‚ŃƒŃ€Ń‹ XVI – XVII вокОв Ń€Đ°Ń ĐżĐ°Ń…Đ˝ŃƒĐťĐ°Ń ŃŒ. ЗакНючоннаŃ? в ноК Ń?пОха прОдОНМаот вдОхнОвНŃ?Ń‚ŃŒ Ń Đ˛ĐžĐľĐš йоСграничнОК Ń€ĐžŃ ĐşĐžŃˆŃŒŃŽ и Ń…ŃƒĐ´ĐžĐśĐľŃ Ń‚Đ˛ĐľĐ˝Đ˝Ń‹Đź ĐźĐ°Ń Ń‚ĐľŃ€Ń Ń‚Đ˛ĐžĐź. Đ’Ń Đľ иСдоНиŃ?, иСгОтОвНонныо Ń Đ¸ĐˇŃƒĐźĐ¸Ń‚ĐľĐťŃŒĐ˝ĐžĐš Đ˛Đ¸Ń€Ń‚ŃƒĐžĐˇĐ˝ĐžŃ Ń‚ŃŒŃŽ, Đ˛Ń‹Ń€Đ°ĐˇĐ¸Ń‚ĐľĐťŃŒĐ˝Ń‹ĐźĐ¸ ŃƒĐˇĐžŃ€Đ°ĐźĐ¸, Đ¸ĐˇĐžĐąĐ¸ĐťŃƒŃŽŃ‰Đ¸ĐźĐ¸ Ń‚ĐžĐ˝Ń‡Đ°ĐšŃˆĐ¸ĐźĐ¸ дотаНŃ?Пи, Đ¸ĐˇĐťŃƒŃ‡Đ°ŃŽŃ‚ Đ°Ń€Đ¸Ń Ń‚ĐžĐşŃ€Đ°Ń‚Đ¸Ń‡ĐľŃ ĐşĐ¸Đš ĐąĐťĐľŃ Đş. Đ¤Đ¸ĐťĐ¸ĐłŃ€Đ°Đ˝Đ˝ĐžŃ Ń‚ŃŒ Đ¸Ń ĐżĐžĐťĐ˝ĐľĐ˝Đ¸Ń? напОПинаот Đž даНокОП Đ¸Ń Ń‚ĐžŃ€Đ¸Ń‡ĐľŃ ĐşĐžĐź ĐżŃ€ĐžŃˆĐťĐžĐź, Đ° ПаториаНы и тохнОНОгии – но в ŃƒŃ‰ĐľŃ€Đą Đ°ŃƒŃ‚ĐľĐ˝Ń‚Đ¸Ń‡Đ˝ĐžŃ Ń‚Đ¸ – гОвОрŃ?Ń‚ Đž Ń ĐľĐłĐžĐ´Đ˝Ń?ŃˆĐ˝ĐľĐź дно.

$""$,20(" Ekscentriskums MÄ kslas un meistarÄŤbas kvÄ“las kaisles rezultÄ tÄ radies kaut kas dÄŤvains un visnotaÄź mĹŤsdienÄŤgs. EkscentriskÄ , izaicinoĹĄi spilgtÄ un uzkrÄŤtoĹĄÄ skapÄŤtÄŤ sadzÄŤvo unikalitÄ te, folkloras un eksotikas elementi, kulta motÄŤvi. Ar savu neapstrÄŤdamo kvalitÄ ti, dekoratÄŤvismu, kurÄ apvienojas tradÄŤcijas, elegance, daiÄźums un viegls humors, ĹĄis neatkÄ rtojamais eklektikas paraugs raisa patiesu pietÄ ti.

Đ­ĐşŃ Ń†ĐľĐ˝Ń‚Ń€Đ¸Đş ĐĽŃƒĐ´ĐžĐśĐľŃ Ń‚Đ˛ĐľĐ˝Đ˝ĐžĐľ Đ¸Ń ĐşŃƒŃ Ń Ń‚Đ˛Đž и ĐźĐ°Ń Ń‚ĐľŃ€Ń Ń‚Đ˛Đž, Ń ĐžĐľĐ´Đ¸Đ˝Đ¸Đ˛ŃˆĐ¸Ń ŃŒ в пыНкОК Ń Ń‚Ń€Đ°Ń Ń‚Đ¸, даНи ĐśĐ¸ĐˇĐ˝ŃŒ Đ´Đ¸ĐşĐžĐ˛Đ¸Đ˝Đ˝ĐžĐźŃƒ и впОНно Ń ĐžĐ˛Ń€ĐľĐźĐľĐ˝Đ˝ĐžĐźŃƒ Ń ĐžĐˇĐ´Đ°Đ˝Đ¸ŃŽ. Đ’ Ń?ĐşŃ Ń†ĐľĐ˝Ń‚Ń€Đ¸Ń‡Đ˝ĐžĐź, выСывающо Ń?ркОП и ĐąŃ€ĐžŃ ĐşĐžĐź ŃˆĐşĐ°Ń„Ń‡Đ¸ĐşĐľ Ń Đ˛ĐžĐąĐžĐ´Đ˝Đž и ĐľŃ Ń‚ĐľŃ Ń‚Đ˛ĐľĐ˝Đ˝Đž ŃƒĐśĐ¸Đ˛Đ°ŃŽŃ‚Ń Ń? ŃƒĐ˝Đ¸ĐşĐ°ĐťŃŒĐ˝ĐžŃ Ń‚ŃŒ, Ń?НоПонты Ń„ĐžĐťŃŒĐşĐťĐžŃ€Đ°, Ń?кСОтики и ĐşŃƒĐťŃŒŃ‚ĐžĐ˛Ń‹Đľ ПОтивы. ЭтОт нопОвтОриПыК ОйраСоц Ń?кНоктики выСываот Đ¸Ń ĐşŃ€ĐľĐ˝Đ˝ĐľĐľ йНагОгОвонио Ń Đ˛ĐžĐ¸Đź ĐąĐľŃ Ń ĐżĐžŃ€Đ˝Ń‹Đź ĐşĐ°Ń‡ĐľŃ Ń‚Đ˛ĐžĐź, Đ´ĐľĐşĐžŃ€Đ°Ń‚Đ¸Đ˛Đ˝ĐžŃ Ń‚ŃŒŃŽ, в кОтОрОК Ń ĐťĐ¸ĐťĐ¸Ń ŃŒ вОодинО раСныо традиции, Ń?ĐťĐľĐłĐ°Đ˝Ń‚Đ˝ĐžŃ Ń‚ŃŒ, иСŃ?Ń‰ĐľŃ Ń‚Đ˛Đž и НогкиК юПОр.


+Ĺ?ĈMNENQLĹ?SĈHMSDQIDQTĈ

Ă—Ç¨Ă­ÄˆÇŞÄ…ÇŞÇŹĂŻĂŤĂąĂ¸ÄˆĂŤĂ°ĂąÇŠÇŹĂ¸ÇŠÇŹ

IzstÄ dÄ“ Heimtextil, kas notiks nÄ kamÄ gada janvÄ rÄŤ, tiks parÄ dÄŤti 2013./2014. gada sezonas galvenie tekstiliju trendi. Tos demonstrÄ“s slavenÄ s dizaineru komandas: Stijlinstituut amsterdam (NÄŤderlande), Orbitato (LielbritÄ nija), Dan Projekt (JapÄ na), Global Color Research (ASV), StilbĂźro bora. herke. palmisano (VÄ cija), 2G2L (Francija). GrÄ matÄ , kuras nosaukums ir Being, iekÄźautas ĹĄÄ das tendences: the historian, the eccentric, the inventor, the geologist.

Đ?Đ° Đ˛Ń‹Ń Ń‚Đ°Đ˛ĐşĐľ Heimtextil, кОтОраŃ? прОКдот в Ń?нваро ĐąŃƒĐ´ŃƒŃ‰ĐľĐłĐž гОда, ĐąŃƒĐ´ŃƒŃ‚ ĐżŃ€ĐľĐ´Ń Ń‚Đ°Đ˛ĐťĐľĐ˝Ń‹ ĐžŃ Đ˝ĐžĐ˛Đ˝Ń‹Đľ тронды пО Ń‚ĐľĐşŃ Ń‚Đ¸ĐťŃŽ грŃ?Đ´ŃƒŃ‰ĐľĐłĐž Ń ĐľĐˇĐžĐ˝Đ° 2013/2014. Тронды ĐżŃ€ĐľĐ´Ń Ń‚Đ°Đ˛Ń?Ń‚ Đ¸ĐˇĐ˛ĐľŃ Ń‚Đ˝Ń‹Đľ ПирОвыо Đ´Đ¸ĐˇĐ°ĐšĐ˝ĐľŃ€Ń ĐşĐ¸Đľ кОПанды: Stijlinstituut amsterdam (ГОННандиŃ?), Orbitato (ВоНикОйританиŃ?), Dan Projekt (ЯпОниŃ?), Global Color Research (ХШĐ?), StilbĂźro bora. herke. palmisano (ГорПаниŃ?), 2G2L (ФранциŃ?). Đ’ ĐşĐ˝Đ¸ĐłŃƒ пОд наСваниоП Being Đ˛ĐžŃˆĐťĐ¸ Ń ĐťĐľĐ´ŃƒŃŽŃ‰Đ¸Đľ тондонции: the historian, the eccentric, the inventor, the geologist.

2CKBCKĹ“RăMOLEKLWCă  ăE?B?Jă

Ç?ÇŚÇ¤ĂŹĂ´Ç¤ĂŻÄƒĂľÇ˘Ă´Ă­Ç˘Ă´ĂśĂ°ĂąÄƒĂ´ÇłÄƒÄƒĂŹÇ¤Ă­Ăť

(,4$,2-0 AtjautÄŤba MÄ“s visi vÄ“lamies veidot tÄ du personisko telpu, kas apmierinÄ tu viskvÄ“lÄ kÄ s mĹŤsu sirds vÄ“lmes un palÄŤdzÄ“tu ÄŤstenot vispÄ rdroĹĄÄ kÄ s idejas, kuru piepildÄŤjums sniedz gandarÄŤjumu vairÄ k ar paĹĄu procesu nekÄ ar rezultÄ tu. Ĺ ÄŤ vide iztÄ“lÄ“ raisa jutekliskumu, kustÄŤgumu un interaktivitÄ ti un vienuviet sakopo visu, kas Äźauj dienas garumÄ ievÄ“rot mĹŤsu noteikumus.

&$-*-&(12

Ģeologs PienÄ cÄŤgi novÄ“rtÄ“ dabu, apvienojies ar to, lai nonÄ ktu saskarÄ“ ar nezinÄ mo un negaidÄŤto. Äťaujies ĹĄim burvÄŤgajam spÄ“kam, kas ir postoĹĄs un brÄŤnumains. NovÄ“rtÄ“ dabiskÄ s struktĹŤras vÄ“rtÄŤgÄ s nepilnÄŤbas, nepÄ rtraukto evolĹŤciju, organisko pÄ rmaiņu, erozijas, skÄ buma palielinÄ ĹĄanÄ s procesus, dabas katastrofu un paĹĄiznÄŤcÄŤbas sekas. Klausies, ko vÄ“sta Zeme, un paklausi tai. Negantais dabas spÄ“ks, izejot cauri sirreÄ lisma prizmai, jĹŤsu mÄ jÄ radÄŤs mieru.

ГоОНОг ВОСдаК дОНМнОо прирОдо, Ń ĐžĐľĐ´Đ¸Đ˝Đ¸Ń ŃŒ, чтОйы Đ˛Ń Ń‚Ń€ĐľŃ‚Đ¸Ń‚ŃŒŃ Ń? Ń Đ˝ĐľĐ¸ĐˇĐ˛ĐľŃ Ń‚Đ˝Ń‹Đź и ноОМиданныП. Đ&#x;риПи ОйъŃ?тиŃ? оо Đ˛ĐžŃ Ń…Đ¸Ń‚Đ¸Ń‚ĐľĐťŃŒĐ˝ĐžĐš Ń Đ¸ĐťŃ‹ – Ń€Đ°ĐˇŃ€ŃƒŃˆĐ¸Ń‚ĐľĐťŃŒĐ˝ĐžĐš и ĐżŃ€ĐľĐşŃ€Đ°Ń Đ˝ĐžĐš. Оцони драгОцонныо Đ˝ĐľŃ ĐžĐ˛ĐľŃ€ŃˆĐľĐ˝Ń Ń‚Đ˛Đ° оо ĐľŃ Ń‚ĐľŃ Ń‚Đ˛ĐľĐ˝Đ˝ĐžĐš Ń Ń‚Ń€ŃƒĐşŃ‚ŃƒŃ€Ń‹, Đ˝ĐľĐżŃ€ĐľŃ€Ń‹Đ˛Đ˝ŃƒŃŽ Ń?вОНюцию, ĐżŃ€ĐžŃ†ĐľŃ Ń Ń‹ ĐžŃ€ĐłĐ°Đ˝Đ¸Ń‡ĐľŃ ĐşĐ¸Ń… иСПонониК, Ń?рОСии, ĐžĐşĐ¸Ń ĐťĐľĐ˝Đ¸Ń?, ĐżĐžŃ ĐťĐľĐ´Ń Ń‚Đ˛Đ¸Ń? Ń Ń‚Đ¸Ń…Đ¸ĐšĐ˝Ń‹Ń… ĐąĐľĐ´Ń Ń‚Đ˛Đ¸Đš и прирОднОгО Ń Đ°ĐźĐžŃ€Đ°ĐˇŃ€ŃƒŃˆĐľĐ˝Đ¸Ń?. ĐĄĐťŃƒŃˆĐ°Đš ЗоПНю, вноПНи оК. Đ?ĐľĐ¸Ń Ń‚ĐžĐ˛Đ°Ń? прирОднаŃ? Ń Đ¸ĐťĐ°, прОКдŃ? Ń ĐşĐ˛ĐžĐˇŃŒ ĐżŃ€Đ¸ĐˇĐźŃƒ Ń ŃŽŃ€Ń€ĐľĐ°ĐťĐ¸ĐˇĐźĐ°, наКдот ŃƒŃ ĐżĐžĐşĐžĐľĐ˝Đ¸Đľ в Đ˛Đ°ŃˆĐľĐź дОПо.

Đ˜ĐˇĐžĐąŃ€ĐľŃ‚Đ°Ń‚ĐľĐťŃŒ Đ’Ń Đľ Пы Ń Ń‚Ń€ĐľĐźĐ¸ĐźŃ Ń? Đş Ń ĐžĐˇĐ´Đ°Đ˝Đ¸ŃŽ НичнОгО ĐżŃ€ĐžŃ Ń‚Ń€Đ°Đ˝Ń Ń‚Đ˛Đ°, кОтОрОо ŃƒĐ´ĐžĐ˛ĐťĐľŃ‚Đ˛ĐžŃ€Đ¸Ń‚ Đ˝Đ°ŃˆĐ¸ Ń ĐžĐşŃ€ĐžĐ˛ĐľĐ˝Đ˝Ń‹Đľ МоНаниŃ? и пОПОМот Ń€ĐľĐ°ĐťĐ¸ĐˇĐžĐ˛Đ°Ń‚ŃŒ граничащио Ń Đ˝ĐľĐ˛ĐžĐˇĐźĐžĐśĐ˝Ń‹Đź дорСкио идои, ĐżŃ€Đ¸Đ˝ĐžŃ Ń?щио ŃƒĐ´ĐžĐ˛ĐťĐľŃ‚Đ˛ĐžŃ€ĐľĐ˝Đ¸Đľ Ń ĐşĐžŃ€ĐľĐľ ĐżŃ€ĐžŃ†ĐľŃ Ń ĐžĐź, чоП Ń€ĐľĐˇŃƒĐťŃŒŃ‚Đ°Ń‚ĐžĐź. Đ­Ń‚Đž Ń‚Đ° Ń Ń€ĐľĐ´Đ°, кОтОраŃ? выСываот в вООйраМонии Ń‡ŃƒĐ˛Ń Ń‚Đ˛ĐľĐ˝Đ˝ĐžŃ Ń‚ŃŒ, ĐżĐžĐ´Đ˛Đ¸ĐśĐ˝ĐžŃ Ń‚ŃŒ и Đ¸Đ˝Ń‚ĐľŃ€Đ°ĐşŃ‚Đ¸Đ˛Đ˝ĐžŃ Ń‚ŃŒ, и Ń ĐžĐľĐ´Đ¸Đ˝Ń?от Đ˛Ń Đľ Ń?Ń‚Đž в ĐťŃŽĐąĐ¸ĐźŃƒŃŽ ĐžĐąŃ Ń‚Đ°Đ˝ĐžĐ˛ĐşŃƒ, пОСвОНŃ?Ń? Đ¸ĐłŃ€Đ°Ń‚ŃŒ в точонио Đ´Đ˝Ń? пО Đ˝Đ°ŃˆĐ¸Đź правиНаП.

29


'(12-0( ,

30

Zelta laikmets Lai uzsvērtu laikmeta spožumu apdarē izmantotas zelta, bronzas un vara nokrāsas. Ornamenti ieturēti orientālā stilā. Vijīgās lilijas uz perlamutra fona mājas sienām piešķir vēstures maģijas cauraustu mūsdienīgu teatrālismu. No auklām veidots savdabīgs raksts rada telpiskuma sajūtu, bet zeltotā virsma ar neliela izbalojuma efektu – senlaicīguma iespaidu.

Золотой век Для того, чтобы подчеркнуть роскошность эпохи в отделке используются золотые, бронзовые и медные оттенки. Орнаменты выполнены в ориентальном стиле. Извилистые изгибы лилий на перламутровом фоне придают стенам современную театральность, проникнутую магией истории. Шнуры, закрученные в виде узора, вносят объемность, а золотистая поверхность со слегка «выгоревшим» эффектом создает впечатление, будто бы ее коснулось время.


31

Gaismas starā Vēstures apdvestās vietas valdzina ar savu bezbēdīgo garu. Virsmas izstaro pērļainu mirdzumu. Uz metāla un papīra pamata maigi iezīmējas smalka žakardpinuma filigrānie raksti. Mežģīnes apvienojas ar vienkāršām formām, lai pārtaptu par vienslāņa pārklājumu. Jutekliskas virsmas veidojas, tās izrotājot ar metāliskām apdrukām, pērlēm un pajetēm.

В луче света Беспечный дух очаровывает исторически вдохновленные места. Поверхности отражаются жемчужным блеском. Нежные филигранные узоры изысканного жаккардового плетения слегка вздымаются на тисненой металлизированной и бумажной поверхности. Кружева соединяются с простыми формами, чтобы стать однослойным покрытием. Металлические принты, бисер и пайетки украшают прекрасные покрытия, создавая чувственные поверхности.


32 Elegantas bruņas Telpas pustumsā – maigi atspulgi. Apjomīgo tekstūru rotā metāla un emaljas mirdzums. Bruņu dekoratīvo raksturu uzsver dubultā struktūra un apjomīgie elementi. Dāsnumu un izsmalcinātību apliecina bagātīgi dekorētie spoguļi, devīgu roku rotātie metāla elementi un krāsainais tikls.

Изысканные доспехи Легкие блики отражаются в полумраке комнаты. Металлические и эмалевые отблески украшают объемную текстуру. Двойная структура и объемные элементы подчеркивают декоративность доспехов. Любовь к щедрости и изысканности отражена в богато декорированных зеркалах, обильно украшенных металлических элементах и цветном стекле.


'(12-0( ,

Smalki pinumi Ažūrā virsma veidota, izmantojot dažādas tehnikas un materiālus – gan senus gepīra un tradicionālo mežģīņu darināšanas paņēmienus, gan mūsdienīgas lāzergriešanas, filigrānas dekoratīvās kalšanas un slīpēšanas tehnoloģijas. Jaunās metodes, augstā meistarība un futūristiskie risinājumi kopā ar senlaicīgu instrumentu arsenālu ļauj vēl vairāk dažādot daudzveidīgās ažūrās tekstūras.

Nenovērtējamais dziļums Seno mākslinieku palete ir pieklusināta, atturīga, tajā nav spilgtu toņu. Vājā dienasgaismā atklājas matēti pērļains blāvums, zeltains sveču mirdzums, pustumsa un noslēpumainas dziļas ēnas. Galvenās krāsas: sniegbalta, antracīta krāsa, gaiša krēm krāsa, bāla zelta krāsa, tumšpelēka, gaiša akvamarīna krāsa, gaiša laškrāsa, tumši violeta.

Бесценная глубина Палитра художников прошлого отличается приглушенностью, сдержанностью, отсутствием ярких тонов. Слабый дневной свет обнаруживает матово-жемчужную бледность, золотистое мерцание свечей, полумрак и таинственную глубину теней. Основные цвета: белоснежно-белый, антрацитовый, светло-кремовый, бледно-золотой, темно-серый, светлый аквамарин, светлолососевый, темно-фиолетовый

Ажурное плетение Ажурная поверхность создается с применением множества техник и материалов. Известны и старинные способы изготовления гипюра и кружева, и современные технологии лазерной резьбы, филигранной декоративной ковки и огранки. Новые методы, высокое мастерство и футуристические решения наряду с использованием арсенала старинных инструментов дают возможность расширить разнообразие ажурных текстур.

33


34

Eksotiski putni Te dominē dzīvespriecīgi, prasmīgi darināti dekoratīvie audumi ar eksotiskiem motīviem un austrumu paklāju, rotangpinumu, rokām krāsota zīda, spīdīgas čūskādas, savvaļas putnu spalvu radītiem efektiem. Pateicoties vieglai audumu dekadencei, ekstravagancei un daudzajiem efektiem, tos var izmantot kā bohēmiska un impozanta dekora elementus.

Экзотические птицы Здесь преобладают жизнерадостные, искусно изготовленные декоративные ткани с экзотическими мотивами и эффектами восточных ковров, ротангового плетения, шелка ручного крашения, блестящей змеиной кожи, оперения диковинных птиц. Благодаря легкому декадентству, причудливости и экстравагантности тканей, изобилию эффектов, они могут быть использованы как элементы богемного и импозантного декора.


$""$,20(" 35

Lielais sajaukums Lielais sajaukums rodas, kad britu tvīds sastopas ar japāņu zīdu un tradicionālie apģērbi iedvesmo radīt dekoratīvus audumus, kuros apvienoti krasi toņu kontrasti un vitālas krāsas. No augu pasaules patapināts raksts uz kokvilnas aizkarauduma un žakardpinumu orientālās kompozīcijas demonstrē piesātinātus toņus un smalkas krāsu pārejas. Visus paraugus var izmantot gan kā interjera tekstilelementus, gan arī sienu apdarei.

Великое смешение Великое смешение происходит, когда британский твид встречается с японским шелком и традиционная одежда становится источником вдохновения для создания декоративных тканей, в которых соединяются резкие цветовые контрасты и полные жизни краски. Набивной флоральный рисунок на хлопчатобумажной гардинной основе, ориентальные композиции жаккардового плетения демонстрируют насыщенность тонов и утонченность колористических переходов. Все образцы могут быть использованы как текстильные элементы интерьера, так и как отделка для стен.


36

$""$,20(" Вне времени Рисунок любовно изготовленных тканей заключает неподвластную времени красоту и хранит приметы роскоши. Складки, плиссе, набивной рисунок в «елочку» на гардинной основе, вытравной флоральный узор и отделка в виде струящихся полос с поэтическими текстами, легкий металлизированный налет, орошающий богатую матовую основу, придают тканям драматизм и изысканность, прошедшую проверку временем.

Ārpus laika Ar mīlestību darināto audumu zīmējums ir tik skaists, ka laikam pār to nav varas, un reizē grezns. Ieloces, plisējums, „skujiņu” raksts uz aizkarauduma pamata, kodināts no augu pasaules patapināts raksts un apdares vijīgās joslas ar poētiskiem tekstiem, blāvā pamata metalizētais apsūbējums audumiem piešķir dramatismu un smalkumu, kas izturējis laika pārbaudi.


Искусство и ремесло Искусство и ремесло сплелись в текстиле, демонстрирующем высочайший уровень декоративноприкладного искусства. Двухсторонние ткани с томными, меланхоличными композициями или рисунком в виде вышивки крестиком, гобелены с фольклорными мотивами и замысловатыми набивными узорами в виде пейсов, декоративными элементами, нанесенными методом секционного крашения, изготовлены в традиционной восточной цветовой гамме.

Māksla un amats Tekstilijās, kas atbilst visaugstākajam dekoratīvi lietišķās mākslas līmenim, savijušās māksla un amatniecība. Divpusējie audumi ar sapņainām, melanholiskām kompozīcijām vai krustdūrienus atdarinošiem rakstiem, gobelēni ar folkloras motīviem un savdabīgiem apdrukātiem ornamentiem peisaku veidā, dekoratīviem elementiem, kas veidoti ar sekciju krāsošanas metodi, ieturēti tradicionālajā austrumu krāsu gammā.

Kaisles palete Aktuāla palete, kurā pārstāvēta krāsu bagātība un spilgtie toņi ir savdabīgā veidā atturīgi. Te ekstravagance un eksotika sadzīvo ar eleganci un daiļumu. Galvenās krāsas: melna, pelēka, pelēkzaļa, purpurs ar violetu nokrāsu, zaļa, dzeltenīgi oranža, oranžīga laškrāsa, koši sarkana. Палитра страсти Актуальна палитра, представляющая богатство красок, в котором яркий цвет по-своему сдержан. Здесь экстравагантность и экзотичность взаимодействуют с элегантностью и изяществом. Основные цвета: черный, серый, серо-зеленый, фиолетово-пурпурный, зеленый, желто-оранжевый, оранжево-лососевый, пунцово-красный.

37


38

Nāc un spēlē Dzīvespriecīgi un fantastiski izstrādājumi izgatavoti no materiāliem, kas tiem piešķir apjomīgumu, dekoratīvismu, dinamismu un interaktivitāti. Saskarē ar jums tie kļūst kā dzīvi – var šūpoties, pacelties, piepūsties, demonstrējot savu pievilcīgo virsmu. Tie jutīgi reaģē uz pieskārieniem, radot patīkamu taustes sajūtu, un vienmēr ir gatavi kontaktiem.

Явись и играй Веселые и причудливые изделия изготовлены из материалов, которые придают им объемность, декоративность, динамичность и интерактивность. Вступая с вами во взаимодействие, они обретают жизнь. Они могут покачиваться, вздыматься, раздуваться, демонстрируя свою привлекательную поверхность. Они чутко реагируют на прикосновение, приятны на ощупь и всегда готовы к общению.

(,4$,2-0


Neiedomājami caurspīdīgs No vairākiem pītiem un sakausētiem slāņiem sastāvošs brīnišķīgs dekoratīvais materiāls ir vienlīdz piemērots sienu pārvilkšanai, drapēšanai vai apdarei. Pateicoties augstajam izgatavošanas tehnoloģijas līmenim, materiāls ir caurspīdīgs un tāpēc plaši izmantojams.

Невероятно прозрачный Бесподобный декоративный материал, состоящий из нескольких сплавленных плетеных слоев, одинаково пригоден для обивки, драпировки или отделки стен. Прозрачность материала говорит о его высокой технологичности и широких возможностях использования.

39


40

Mīksts un gaisīgs Daudzslāņu, presēts apjomīgs materiāls ar starpslāņiem un gaisu piepildītām šūniņām izgatavots, izmantot pututekstilmateriālu, un ļoti labi iederas dzīvojamo telpu interjerā.

Мягкий и воздушный Многослойный, прессованный объемный материал с разделительными прокладками и наполненными воздухом ячейками, изготовленный с использованием пенного текстиля, прекрасно сочетается с интерьером жилых помещений.


(,4$,2-0 Легкий как воздух Технологичная металлизированная поверхность, латексные слои, легкая пористая структура, светоотражающая способность и функция светофильтра придают материалу эстетичность, чувственность и практичность.

Prieka pēc Te ir gleznaina spilgtu, dzīvespriecīgu toņu virtene. Intrigu rada neparastie kontrasti, mākslīgā un dabiskā, karstā un aukstā apvienojums, labpatikas dominēšana pār funkcionalitāti. Galvenās krāsas: blāvi balta, tumšdzeltena, akvamarīna krāsa, sarkanīgi oranža, smilškrāsa, gaišzila, zaļa, tumša šokolādes krāsa.

Viegls kā gaiss Tehnoloģiska metalizēta virsma, lateksa slāņi, viegla poraina struktūra, spēja atstarot gaismu un gaismas filtra funkcija materiālam piešķir elastību, jutekliskumu un praktiskumu.

Забавы ради Здесь присутствует живописная череда ярких, полных жизни тонов. Интрига создается необычными контрастами, сочетанием искусственного и естественного, горячего и холодного, преобладанием удовольствия над функциональностью. Основные цвета: матово-белый, темно-желтый, аквамарин, красно-оранжевый, Бежевый, сине-голубой, зеленый, темно-шоколадный.

41


&$-*-&(12

42

Audumi, kuriem ir pašiem sava dzīve Meistarīgi oksidētas virsmas, nelīdzeni auduma pinumi un neskaidri zīmējumi, kas atgādina uz ūdens virsmas izplūdušu naftas plankumu, perlamutrīgi un metāliski lāsojumi rada iespaidu, ka šie audumi turpina attīstību un atrodas pastāvīgā kustībā, laika gaitā kļūstot arvien bagātīgāki.

Ткани, живущие своей жизнью Искусно оксидированные поверхности, неравномерность плетения ткани и размытость рисунка, напоминающего растекшееся на воде нефтяное пятно, перламутровые и металлические вкрапления создают впечатление, будто эти ткани находятся в постоянном движении и развитии, приобретая со временем все большую содержательность.


43

Dabas pēdas Nenogludināta graudaina tekstūra, pirmatnējais zīmējuma raksturs, koka mizai, neapstrādātai akmens virsmai vai nemiecētas ādas krokām līdzīgs reljefs glabā „dabas pēdas” un materiālam piešķir raupju un cēlu izskatu. Iespaidu papildina metalizētā sprādze un apdrukas.

Следы природы «Неотесанная» зернистая текстура, первозданный характер рисунка, рельеф, похожий на древесную кору, необработанную каменную поверхность или на складки недубленой кожи хранят «следы природы», придают материалам грубость и благородство. Металлизированные пряжа и принты дополняют впечатление.


44

„Tīrradņi” Audumu autorus ietekmējis iespaids, kādu rada dabas veidojumi: no zemes dzīlēm izcelti tīrradņi un rūdas gabali. Virsma atgādina lūzumus, izskalojumus, vagas un plaisas, no kurām spīd metāla mirdzums. Smalkas tonālas pārejas un plankumu efekts mīkstina virsmas raupjumu.

«Самородки» Ткани созданы под впечатлением, которое производят природные образования: самородки и куски руды, извлеченные из глубины земли. Поверхность напоминает изломы, следы подтеков, борозды и трещины, сквозь которые пробивается блеск металла. Тонкие тональные переходы, эффект пятнистости смягчают грубость поверхности.


&$-*-&(12 Dabas fantasmagorija Šos audumus, kuru tumšajās krokās slēpjas spokainas ēnas, rosinājušas radīt fantastiskas dabas ainavas, dīvaini tēli, ziemeļblāzma, maģiskas mirāžas, vētras un viesuļi. Kristāla un stikla pērlītes uz tiem mirdz kā neapstrādāti dārgakmeņi, bet „sasistā” spoguļvirsma izstaro noslēpumainu mirdzumu.

Природная фантасмагория Фантастические виды природы, причудливые образы, северное сияние, магические миражи, бури и ураганы стали источниками вдохновения для создания этих тканей, в темных складках которых таятся призрачные тени. Хрустальный и стеклянный бисер мерцает на них будто необработанные драгоценные камни, а «расколотая» зеркальная поверхность отбрасывает таинственные блики.

Neizdibināmais Šī sērija atspoguļo visnoslēpumainākās un vistumšākās dabas puses. No intensīvajām krāsām plūst indīgs mirdzums un metālisks starojums, apgaismojot alai līdzīgās pilsētnieku mītnes. Nelīdzenā virsma reālās pasaules blīvās ēnas piepilda ar dzīvību. Galvenās krāsas: tumšbrūna, gaišpelēka, violeta, dzeltenbrūna, tirkīza krāsa, tumši violeta, zila, gaišbrūna.

Непознаваемое Эта серия отражает наиболее загадочные и темные стороны природы. Глубокие цвета излучают ядовитый блеск и металлическое сияние, освещая наши городские ущелья. Неровная поверхность наполняет жизнью густые и плотные тени реального мира. Основные цвета: темно-коричневый, светло-серый, фиолетовый, желто-коричневый, бирюзовый,темно-фиолетовый, синий, светло-коричневый.

45


46

INTERJERS STILS // СТИЛЬ ИНТЕРЬЕР

4GHQLOPă-OQʼnă RKăSGƂ?ă?QPQʼnQ?GP J?KQLÈRJP ʼnüŖāŗřďŎřāŔ üďŕøŗďÿŔŚýŕùŚā÷ŗ

! , % +3 % * 3  ! , % + 3 % * % 6 3

S Veikala Wausquez halles interjers. Brisele. 1903 – 1906 Интерьер холла магазина Wausquez. Брюссель. 1903 – 1906


47 !QSĈ MNTUDATĈ RSHKRĈ +QHDUHIĹ?Ĉ ~Ĉ LNCDQ MHRLR Ĉ 6Ĺ?BHIĹ?Ĉ TMĈ "AKSHIĹ?Ĉ ~Ĉ IĆĄFDMCRSHKR Ĉ !TRSQHIĹ?Ĉ ~Ĉ RDBDRRHNM Ĉ )SĹ?KHIĹ?Ĉ ~Ĉ KHĂ‹DQSH Ĉ LĹ?JRKĹ?ĈTMĈAQGHSDJSĆĄQĹ?ĈOAQĹ?CĹąIĹ?RĈ8)8ĈFAC RHLSAĈ Ă‹DHFĹ?RĈ Ä–Ĺ?Ĉ LĹ?JRKARĈ RSHKAĈ ĹąOASMŹËAĈ Ă‹HIAĈ ASSDHJĘAMĹ?RĈ MNĈ SAHRMĹ?L Ĉ RSHMFQĹ?LĈ KĹąMHIĹ?LĈ TMĈ OHDUĹ?QĘAMĹ?RĈ CAĂ‹HRJĹ?JHDLĈ TMĈ CYĹąUĹ?JHDLĈ HYKHDJTLHDLĈ .DQDSHĈ ĘAIĹ?Ĉ RSHKĹ?Ĉ HDSTQĹ?SNĈ CAQĂ‹TĈ QACĹąSĹ?IHDLĈ OAQĈ HDCUDRLARĈ AUNSTĈJAKONIAĈOASHĈCAĂ‹AĈ

ÇĽĂąĂŤĂŽĂ¸Äˆ Ç¨ÇŹÄˆ Ă°ÇŽĂŚÇŞÄˆ ĂŚÄˆ Ç¤ÇŞÇ­Ç­ĂŤĂŤÄˆ ~Ĉ ïǪèNJǏð Ĉ ÇžÇŠÇŹĂŻÇ¨Ă°ĂŤĂŤÄˆ ĂŤÄˆ Ă’Ç¨ĂŽĂąĂŤĂŤÄˆ ~Ĉ úçNJðèǭùÍÎø Ĉ ÇœĂŚÇ­ ĂąÇŹĂŤĂŤÄˆ ~Ĉ ǭNJòNJǭǭÍǪð Ĉ Ă–ĂąÇ¨ĂŽĂŤĂŤÄˆ ~Ĉ ÎÍüNJǏùÍ Ĉ ÇŤÇŞĂťĂŚĂŤĂŽÇ­ĂťÄˆ ĂŚÄˆ ĂŤÇ­Ă­ÇŽÇ­Ç­ĂąĂŚÇŠÄˆ ĂŤÄˆ Ç¨ÇŹÇŻĂŤĂąÇŠĂ­ĂąÇŽÇŹÇŠÄˆ ĂŚÄˆ Ă­ÇŞĂ°Ă˛ÇŠÄˆ 8)8Ĉ ÌNJíǨĈ Ç˘Ç­ÇŞĂĽÇŠĂ°Ă°ÇŞÇ­ĂąĂ¸ĂşÄˆ ĂšĂąÇŞĂ§ÇŞÄˆ ÇŻÇŽĂ¨ÇŞĂŠÇŠÇ­ĂąĂŚÇŠĂ°Ă°ÇŞĂ§ÇŞÄˆ Ç­ĂąĂŤĂŽĂťÄˆ Ç­ĂąÇ¨ĂŽÄˆ ÇŞĂąĂ­Ç¨ĂŞÄˆ ÇŞĂąÄˆ ǍǏÝïáǯ Ĉ ĂŠÇŠÇ­ĂąĂ­ĂŤÇŻÄˆ ĂŽĂŤĂ°ĂŤĂŹÄˆ ĂŤÄˆ ÇŞĂĽÇŹÇ¨ĂľÇŠĂ°ĂŤÇŠÄˆ Ă­Äˆ ĂĽÇŞĂŽÇŠÇŠÄˆ ÇŠÇ­ĂąÇŠÇ­ĂąĂŚÇŠĂ°Ă°ĂˇĂŻÄˆ ĂŤÄˆ ĂŠĂŤĂŚĂˇĂŻÄˆ ÍêçÍ üǨïÄˆÇĄÇŠÇŹÇŠĂ¨Ă­ÇŞÄˆĂŤÇ­ĂąÇŞĂłĂ°ĂŤĂ­ÇŞĂŻÄˆĂŚĂ¨ÇŞÇŻĂ°ÇŞĂŚÇŠĂ°ĂŤĂťÄˆ Ă¨ĂŽĂťÄˆ Ç­ÇŞĂŞĂ¨Ç¨Ă°ĂŤĂťÄˆ Ă°ÇŞĂŚĂˇÇŻÄˆ ùÌǪǏNJðÍÏ Ĉ ÌáǍǪÎ Ă°ÇŠĂ°Ă°ĂˇÇŻÄˆ ĂŚÄˆ Ă¨Ç¨Ă°Ă°ÇŞĂŻÄˆ ǭùÍÎNJ Ĉ Ç­ĂŽÇŽĂŠĂŤĂŽÇ¨Äˆ Ç­Ç¨ĂŻÇ¨Äˆ ǍǏÍǏǪèǨ

Ĺ is stils ÄŤpaĹĄi uzplauka BeğģijÄ . Brisele 1880. – 1890. gadÄ bija mÄ kslas kultĹŤras centrs, kur krustojÄ s galveno novatorisko mÄ kslas strÄ vojumu ceÄźi. TÄ pÄ“c tÄ nav nejauĹĄÄŤba, ka par art nouveau stila izcilu pÄ rstÄ vi kÄźuva tieĹĄi beğģis Viktors OrtÄ (1861 – 1947), kas bija slavens ar neparastÄ m formÄ m un lÄŤnijÄ m, spilgtu dekoratÄŤvismu un bagÄ tÄŤgu fantÄ ziju. Viktors OrtÄ dzimis Beğģijas pilsÄ“tÄ GentÄ“ 1861. gada 6. janvÄ rÄŤ. Savu izglÄŤtoĹĄanos sÄ ka Gentes konservatorijÄ . TaÄ?u izrÄ dÄŤjÄ s, ka interese par tÄ“lotÄ ju mÄ kslu un arhitektĹŤru ir stiprÄ ka par mÄŤlestÄŤbu uz mĹŤziku, tÄ pÄ“c viņť iestÄ jÄ s MÄ kslas akadÄ“mijas arhitektĹŤras nodaÄźÄ . BĹŤdams vÄ“l pavisam jauns, strÄ dÄ ja FrancijÄ pie arhitekta Ĺ˝. Dibuisona. MÄ cÄŤbas Viktors OrtÄ turpinÄ ja BriselÄ“, MÄ kslas akadÄ“mijÄ , bet kopĹĄ 1897. gada bija tur pasniedzÄ“js. OrtÄ 1885. gadÄ izpildÄŤja savus pirmos trÄŤs pasĹŤtÄŤjumus. TÄ s bija dzÄŤvojamÄ s mÄ jas dzimtajÄ GentÄ“. TaÄ?u vieglu un Ä tru slavu viņť nemeklÄ“ja, tÄ pÄ“c turpmÄ kajos astoņos gados izkopa meistarÄŤbu, veidojot nelielas skulpturÄ las formas un piedalÄŤjÄ s daĹžÄ dos konkursos. PakÄ peniski veidojÄ s savs stils, kurÄ taisno vertikÄ lo lÄŤniju vietÄ nÄ ca maigi izliekumi, kas pastiprinÄ ja telpas izjĹŤtu.

ĐžŃ ĐžĐąŃ‹Đš Ń€Đ°Ń Ń†Đ˛ĐľŃ‚ Ń?тОт Ń Ń‚Đ¸ĐťŃŒ ĐżĐžĐťŃƒŃ‡Đ¸Đť в Đ‘ĐľĐťŃŒĐłĐ¸Đ¸. Đ‘Ń€ŃŽŃ Ń ĐľĐťŃŒ в 1880 – 1890-Ń… гОдах йыН цонтрОП Ń…ŃƒĐ´ĐžĐśĐľŃ Ń‚Đ˛ĐľĐ˝Đ˝ĐžĐš ĐşŃƒĐťŃŒŃ‚ŃƒŃ€Ń‹, гдо ĐżĐľŃ€ĐľŃ ĐľĐşĐ°ĐťĐ¸Ń ŃŒ ĐżŃƒŃ‚Đ¸ ĐžŃ Đ˝ĐžĐ˛Đ˝Ń‹Ń… Đ˝ĐžĐ˛Đ°Ń‚ĐžŃ€Ń ĐşĐ¸Ń… точониК в Đ¸Ń ĐşŃƒŃ Ń Ń‚Đ˛Đľ. Đ?Đľ Ń ĐťŃƒŃ‡Đ°ĐšĐ˝Đž пОŃ?Ń‚ĐžĐźŃƒ, чтО СнакОвОК Ń„Đ¸ĐłŃƒŃ€ĐžĐš Ń Ń‚Đ¸ĐťŃ? Đ°Ń€ Đ˝ŃƒĐ˛Đž Ń Ń‚Đ°Đť иПоннО ĐąĐľĐťŃŒĐłĐ¸ĐľŃ† – ВиктОр Орта (1861 – 1947), ĐżŃ€ĐžŃ ĐťĐ°Đ˛Đ¸Đ˛ŃˆĐ¸ĐšŃ Ń? ноОйычныПи фОрПаПи и НиниŃ?Пи, Ń?ркОК Đ´ĐľĐşĐžŃ€Đ°Ń‚Đ¸Đ˛Đ˝ĐžŃ Ń‚ŃŒŃŽ и ĐąŃƒĐšĐ˝ĐžĐš фантаСиоК. ВиктОр Орта Ń€ĐžĐ´Đ¸ĐťŃ Ń? в ĐąĐľĐťŃŒĐłĐ¸ĐšŃ ĐşĐžĐź гОрОдо Гонт 6 Ń?нварŃ? 1861 гОда. Он начаН Ń Đ˛ĐžĐľ ĐžĐąŃƒŃ‡ĐľĐ˝Đ¸Đľ в ĐşĐžĐ˝Ń ĐľŃ€Đ˛Đ°Ń‚ĐžŃ€Đ¸Đ¸ Гонта. ОднакО Đ¸Đ˝Ń‚ĐľŃ€ĐľŃ Đş Đ¸ĐˇĐžĐąŃ€Đ°ĐˇĐ¸Ń‚ĐľĐťŃŒĐ˝ĐžĐźŃƒ Đ¸Ń ĐşŃƒŃ Ń Ń‚Đ˛Ńƒ и Đ°Ń€Ń…Đ¸Ń‚ĐľĐşŃ‚ŃƒŃ€Đľ ĐžĐşĐ°ĐˇĐ°ĐťŃ Ń? Ń Đ¸ĐťŃŒĐ˝ĐľĐľ привŃ?ĐˇĐ°Đ˝Đ˝ĐžŃ Ń‚Đ¸ Đş ĐźŃƒĐˇŃ‹ĐşĐľ, пОŃ?Ń‚ĐžĐźŃƒ Он ĐżĐžŃ Ń‚ŃƒĐżĐ¸Đť в акадоПию Ń…ŃƒĐ´ĐžĐśĐľŃ Ń‚Đ˛ на Đ°Ń€Ń…Đ¸Ń‚ĐľĐşŃ‚ŃƒŃ€Đ˝ĐžĐľ ОтдоНонио. Đ‘ŃƒĐ´ŃƒŃ‡Đ¸ ощо Ń ĐžĐ˛Ń ĐľĐź ПОНОдыП чоНОвокОП, Он райОтаН вО Франции, Ńƒ архитоктОра Đ–. Đ”ŃŽĐąŃƒĐšŃ Ń ĐžĐ˝Đ°. ДаНоо ВиктОр Орта прОдОНМиН ĐžĐąŃƒŃ‡ĐľĐ˝Đ¸Đľ в Đ‘Ń€ŃŽŃ Ń ĐľĐťĐľ, в Đ?кадоПии иСŃ?щных Đ¸Ń ĐşŃƒŃ Ń Ń‚Đ˛, Đ° Ń 1897 гОда начаН Ń‚Đ°Đź ĐżŃ€ĐľĐżĐžĐ´Đ°Đ˛Đ°Ń‚ŃŒ. Đ’ 1885 ĐłĐžĐ´Ńƒ Орта выпОНниН Ń Đ˛ĐžĐ¸ порвыо 3 СакаСа – МиНыо дОПа в рОднОП Гонто. ОднакО НогкОК и ĐąŃ‹Ń Ń‚Ń€ĐžĐš Ń ĐťĐ°Đ˛Ń‹ Он но Đ¸Ń ĐşĐ°Đť, пОŃ?Ń‚ĐžĐźŃƒ в точонио Ń ĐťĐľĐ´ŃƒŃŽŃ‰Đ¸Ń… 8 Нот ОттачиваН ĐźĐ°Ń Ń‚ĐľŃ€Ń Ń‚Đ˛Đž на Đ˝ĐľĐąĐžĐťŃŒŃˆĐ¸Ń… Ń ĐşŃƒĐťŃŒĐżŃ‚ŃƒŃ€Đ˝Ń‹Ń… фОрПах и ŃƒŃ‡Đ°Ń Ń‚Đ˛ĐžĐ˛Đ°Đť в раСНичных ĐşĐžĐ˝ĐşŃƒŃ€Ń Đ°Ń…. Đ&#x;ĐžŃ Ń‚ĐľĐżĐľĐ˝Đ˝Đž Ńƒ ногО Đ˛Ń‹Ń€Đ°ĐąĐ°Ń‚Ń‹Đ˛Đ°ĐťŃ Ń? Ń Đ˛ĐžĐš Ń ĐžĐąŃ Ń‚Đ˛ĐľĐ˝Đ˝Ń‹Đš Ń Ń‚Đ¸ĐťŃŒ, гдо прŃ?Пыо Đ˛ĐľŃ€Ń‚Đ¸ĐşĐ°ĐťŃŒĐ˝Ń‹Đľ Нинии ŃƒŃ Ń‚ŃƒĐżĐ°ĐťĐ¸ ĐźĐľŃ Ń‚Đž пНавныП иСгийаП, кОтОрыо ŃƒŃ Đ¸ĐťĐ¸Đ˛Đ°ĐťĐ¸ ĐžŃ‰ŃƒŃ‰ĐľĐ˝Đ¸Đľ ĐżŃ€ĐžŃ Ń‚Ń€Đ°Đ˝Ń Ń‚Đ˛Đ°.

Otrika nams (Maison Autrique). 1893 IespÄ“ja realizÄ“t uzkrÄ tÄ s iemaņas rodas 1893. gadÄ , kad arhitekts bĹŤvÄ“ mÄ ju pÄ“c sava drauga, inĹženiera EiĹžena Otrika pasĹŤtÄŤjuma. MÄ ja gan vairÄ k ieturÄ“ta eklektikai tuvÄ pÄ rejas posma stilÄ , bet tieĹĄi ar to ir interesanta. IezÄŤmÄ“jas nÄ kamais raksturÄŤgais OrtÄ rokraksts: simetrisko un asimetrisko elementu apvienojums, rĹŤpnieciskie bĹŤvmateriÄ li (betons, dzelzs, stikls), interesanti risinÄ ta fasÄ de, kas it kÄ izaug no trotuÄ ra un to turpina. Tasela savrupmÄ ja (HĂ´tel Tassel). 1893 – 1897 Aptuveni tajÄ paĹĄÄ laikÄ Viktors OrtÄ bĹŤvÄ“ mÄ ju Briseles UniversitÄ tes tÄ“lojoĹĄÄ s ÄŁeometrijas profesoram EmÄŤlam Taselam. TieĹĄi ĹĄÄŤ savrupmÄ ja tiek uzskatÄŤta par pasaulÄ“ pirmo art nouveau stila iemiesojumu arhitektĹŤrÄ . TieĹĄi tur arhitekts izmanto savu unikÄ lo telpas plĹŤstamÄŤbas sajĹŤtu un visu, kas turpmÄ k bĹŤs sastopams viņa dar-

ДОП Отрика (Maison Autrique). 1893 Đ&#x;ОвОд Ń€ĐľĐ°ĐťĐ¸ĐˇĐžĐ˛Đ°Ń‚ŃŒ накОпНонныо навыки пОŃ?вНŃ?ĐľŃ‚Ń Ń? в 1893 ĐłĐžĐ´Ńƒ, кОгда архитоктОр Ń Ń‚Ń€ĐžĐ¸Ń‚ дОП пО ĐˇĐ°ĐşĐ°ĐˇŃƒ Ń Đ˛ĐžĐľĐłĐž Đ´Ń€ŃƒĐłĐ°, инМонора ЭМона Отрика. ДОП выпОНнон, Ń ĐşĐžŃ€ĐľĐľ, в порохОднОП Ń Ń‚Đ¸ĐťĐľ, йНиСкОП Đş Ń?кНоктико, нО Ń?тиП Он и Đ¸Đ˝Ń‚ĐľŃ€ĐľŃ ĐľĐ˝. Đ’Ń‹Ń€Đ¸Ń ĐžĐ˛Ń‹Đ˛Đ°ĐľŃ‚Ń Ń? ĐąŃƒĐ´ŃƒŃ‰Đ¸Đš характорныК пОчорк Орта: Ń ĐžŃ‡ĐľŃ‚Đ°Đ˝Đ¸Đľ Ń Đ¸ĐźĐźĐľŃ‚Ń€Đ¸Ń‡Đ˝Ń‹Ń… и Đ°Ń Đ¸ĐźĐźĐľŃ‚Ń€Đ¸Ń‡Đ˝Ń‹Ń… Ń?НоПонтОв, ĐżŃ€ĐžĐźŃ‹ŃˆĐťĐľĐ˝Đ˝Ń‹Đľ Ń Ń‚Ń€ĐžĐ¸Ń‚ĐľĐťŃŒĐ˝Ń‹Đľ ПаториаНы (йотОн, МоНоСО, Ń Ń‚ĐľĐşĐťĐž), Đ¸Đ˝Ń‚ĐľŃ€ĐľŃ Đ˝ĐžĐľ Ń€ĐľŃˆĐľĐ˝Đ¸Đľ Ń„Đ°Ń Đ°Đ´Đ°, кОтОрыК ĐąŃƒĐ´Ń‚Đž ÂŤĐ˛Ń‹Ń€Đ°Ń Ń‚Đ°ĐľŃ‚Âť иС Ń‚Ń€ĐžŃ‚ŃƒĐ°Ń€Đ° и прОдОНМаот огО. ĐžŃ ĐžĐąĐ˝Ń?Đş Đ˘Đ°Ń Ń ĐľĐťŃ? (HĂ´tel Tassel). 1893 – 1897 Đ&#x;риПорнО в Ń?Ń‚Đž Мо вроПŃ? ВиктОр Орта


48

bos: tērauda konstrukcijas, viengabalainu ēkas dekoru un struktūru, bagātīgu dabisko gaismu. Tasela savrupmāja ir īsta „māja portrets”, kas pilnībā atbilst savam īpašniekam. No materiāliem izmantoti dažāda veida akmeņi, kaltais tērauds, stikls, koks. Telpiskā fasāde labi saskan ar apkārtējām mājām, taču uz to fona nepazūd. Kompozīcija simetriska, ēkas vienlaidu mūra daļas atrodas līdzsvarā ar vieglo stikla erkeru, kuram par balstu kalpo antresola spēcīgā pusapaļā tērauda karnīze. Mājas iekšpuse sadalīta divos paralēlos „korpusos”. Tajā, kura logi iziet uz ielu, izvietoti kabineti un pieņemamās telpas. Dzīvojamās istabas, ēdamistaba, virtuve atrodas ēkas dziļumā. Ortā māju apgādājis ar oriģinālām apkures un ventilācijas sistēmām. Interesantas mājas interjerā ir metāla kolonnas, kurām ir bagātīga ornamentāla jēga un reizē konkrēta funkcionāla slodze. Prasmīgi kombinējot stiklu un metālu, arhitekts panācis tādu efektu, ka gaisma ieplūst visur, bet kāpņu telpa pārvērtusies par apgaismotu dzīvojamās daļas centru. Istabas mājā bagātīgi piepildīja gaisma. Mājas pirmajā stāvā lielu telpas daļu Viktors Ortā atvēlēja ziemas dārzam, bet augšējo stāvu izolētās istabas izvietoja apkārt centrālajai hallei un iekšējām kāpnēm, ko apgaismo stikla lukturis. Kāpnes, kas

X Viktors Ortā Виктор Орта

S Otrika nama fasāde. Brisele. 1893 Фасад дома Отрика. Брюссель. 1893

S Tasela savrupmājas fasāde. Brisele. 1893 – 1897 Фасад особняка Тасселя. Брюссель. 1893 – 1897

S Solvē savrupnama fasāde. Brisele. 1894 – 1903 Фасад особняка Сольве. Брюссель. 1894 – 1903

S Ortā mājas fasāde. Brisele. 1898 – 1900 Фасад дома Орты. Брюссель. 1898 – 1900

строит дом для профессора начертательной геометрии Брюссельского университета Эмиля Тасселя. Именно этот особняк считается первым в мире архитектурным воплощением стиля ар нуво. Здесь зодчий смело использует свое уникальное ощущение текучести пространства и все то, что будет в дальнейшем встречаться в его произведениях: стальные конструкции, цельность декора и структуры здания, обилие естественного света. Особняк Тасселя – настоящий «дом-портрет», который полностью соответствует своему владельцу. В качестве материалов использован камень разных видов, кованая сталь, стекло, дерево. Объемный фасад прекрасно вписан в окружающие дома, но не теряется на их фоне. Композиция симметрична, сплошные каменные части здания находятся в равновесии с легким стеклянным эркером, опорой которому служит мощный полукруглый стальной карниз антресоли. Внутри дом разделен на два параллельных «корпуса». В том, окна которого выходят на улицу, расположены кабинеты и приемные. Жилые комнаты, столовая, кухня находятся в глубине здания. Орта снабдил дом оригинальными системами отопления и вентиляции. Интерес представляют металлические колонны в интерьере особняка, которые полны орнаментального смысла и одновременно имеют конкретную функциональность. Искусно комбинируя стекло и металл, архитектор достиг определенного эффекта, благодаря чему свет проникал повсюду, а лестничная площадка превратилась в освещенный центр жилого помещения. Комнаты особняка были просто залиты светом. Большую часть площади первого этажа дома, со стороны двора, Виктор Орта отвел под зимний сад, а непро-


ved uz otro stāvu, pārsteidz ar skaistām liektām līnijām un atgādina, cik trausla un skaista ir daba – zāle un koki. Viņa fantāzija interjera apdarē sniedzas pāri arhitektūras robežām, tiecoties sasniegt glezniecības brīvību. „Es jautāju sev,” saka meistars, „kāpēc arhitekti nevar būt tikpat neatkarīgi kā mākslinieki?” Metāls Ortā rokās kļūst dzīvs un spēj pārtapt par augiem, zāli un puķēm, par ūdens strūklām. Uz kolonnām gluži kā uz koku stumbriem „aug” metāla savijumi, kas atgādina zarus un lapas. Tos ieskauj kalto kāpņu margu smalkie ornamenti, kā arī gleznaini spilgtas vitrāžas, marmora mozaīkas grīdu ģeometriskais raksts un telpu sadalošo zemo sienas paneļu ritmiskums. Viņš tiecās metālu un stiklu izmantot tā, lai liktu izpausties šo materiālu organiskajām īpašībām un tiem piešķirtu jaunu arhitektonisku un māksliniecisku izteiksmīgumu. Tasela savrupmājā Viktors Ortā pirmo reizi izmantoja līniju, kas nosaukta par „pātagas cirtienu” un savdabīgi atspoguļo saspringto laika garu, bet tās skaistums kļuvis par art nouveau stila ēku logos un vitrāžās izmantotās grafiskās mākslas un

X Van Ētveldes savrupmājas fasāde. 1895 – 1901 Фасад особняка ван Этвельде. 1895 – 1901

ходные комнаты верхних этажей расположил вокруг центрального холла и внутренней лестницы, освещенной стеклянным фонарем. Лестница, ведущая на второй этаж, потрясает изяществом изогнутых линий и напоминает хрупкость и красоту природы – травы и деревьев. Его фантазия в отделке интерьера переходит границы архитектуры и стремится к свободе живописи. «Я спрашивал себя, – говорил мастер, – почему архитекторы не могут быть столь же независимыми, как художники?» Металл для Орта – живой и способный превращаться в растения, травы и цветы, в струи воды. На колоннах, как на стволах деревьев, «растут» металлические сплетения, напоминающие ветви и листья. Их окружает тонкий орнамент кованых лестничных ограждений, а также изящество ярких витражей, геометрический узор мраморных мозаичных полов и размеренность невысоких настенных панелей, разделяющих пространство на участки. Он стремился использовать металл и стекло так, чтобы выявить их органические качества и придать этим материалам новую архитектурно-художественную выразительность.

49


50

T Tasela savrupmājas halles interjers. 1893 – 1897 Интерьер холла особняка Тасселя. 1893 – 1897

S Tasela savrupmājas halles interjers. 1893 – 1897 Интерьер холла особняка Тасселя. 1893 – 1897

stilizācijas paraugu. (Slavenā līnija „pātagas cirtiens” kļuva par art nouveau stila vizītkarti. Tieši tā kāds kritiķis nosauca efektīgo stiebra izliekumu Hermaņa Obrista portjerā 1895. gadā.) Solvē savrupnams (Hôtel Solvay). 1894 – 1903 Laikā no 1895. gada līdz 1903. gadam arhitekts izpildīja rūpnieka Armāna Solvē ģimenes pasūtījumu un radīja unikālo piecstāvu savrupnamu ar nedaudz izliektu fasādi, dekoratīviem funkcionāliem elementiem no Ortā iecienītajiem materiāliem – tērauda un stikla. Viktors Ortā piedāvāja miljonāram Armānam Solvē mājas projektu, kas atspoguļoja progresīvu skatījumu uz cilvēku un viņa dzīves vidi. Iekšpusē ir raksturīgās gaismas akas, ziemas dārzs, daudz brīvas telpas, istabas veidotas tā, lai būtu maksimāli ērtas dzīvošanai. Atbilstoši tā laika priekšstatiem par fizioloģiju arhitekts vēlējās panākt, lai krāsas un līnijas iedarbotos uz cilvēka bioloģiskajiem ritmiem, paaugstinot viņa „enerģētisko ražīgumu”. Arhitektūras formas viņš saistīja ar bioloģiskās enerģijas patēriņu, cenšoties samazināt cilvēka nelietderīgos pūliņus un veicināt viņa ikdienas žestu harmoni-

В особняке Тасселя, Виктор Орта впервые применил линию, названную «удар бича», которая стала образным выражением напряженного духа времени того периода, а ее изящество – образцом графического искусства и стилизации в окнах и витражах зданий стиля ар нуво. (Знаменитая линия «удар хлыста» стала визитной карточкой стиля ар нуво. Именно так некий критик назвал эффектный изгиб стебля на портьере Германа Обриста 1895 года.) Особняк Сольве (Hôtel Solvay). 1894 – 1903 В период с 1895 года по 1903 год архитектор выполнил заказ семьи промышленника Армана Сольве и создал уникальный 5-этажный особняк со слегка вогнутым фасадом, декорированным функциональными элементами из любимых материалов Орта – стали и стекла. Виктор Орта предложил миллионеру Арману Сольве проект дома, который отражал прогрессивный взгляд на человека и среду его обитания. Внутри есть характерные световые колодцы, зимний сад, много свободного пространства, комнаты организованы с максимальным удобством для проживания.


ju. Tā, piemēram, izstrādājot kāpņu vai durvju rokturu formu, Ortā ņēma vērā kustību anatomisko dabiskumu, bet telpu platības plānojumā – faktu, ka cilvēks ieelpo aptuveni 10 tūkstošus litru gaisa dienā. Arhitekts atteicās no ierastās vēdināšanas. Balstoties uz fizikas principu, ka silts gaiss ceļas uz augšu, mitrums kondensējas uz aukstām karnīzēm, gaisa straumei nepieciešama ieeja un izeja, viņš radīja novatorisku un dabisku aklimatizācijas, ventilācijas un apkures sistēmu. Saules stari Solvē savrupnamā ieplūst caur stikla jumtu, piepildot kāpnes, kas kalpo par centrālo, organizējošo elementu. Ar spoguļu sistēmas palīdzību tie nonāk visattālākajos nama nostūros, bet prasmīgi izvietotas lampas visur met gleznainus atspulgus. Sienas rotā freskas, kurās izmantots efektīvs paņēmiens dégrader: virzienā uz griestiem krāsas pakāpeniski dziest, un attēls kļūst blāvāks. Zinot, ka pēc viņa projekta darinātie paklāji nolietosies pirmie, Ortā zīmējumu atkārtoja uz parketa, lai paklājus pēc šā parauga vēlāk varētu atjaunot... Solvē cēlsirdīgi piešķīra Viktoram Ortē pilnīgu rīcības brīvību attiecībā uz projektu, budžetu un darbu pabeigšanas termiņiem. Tieši tāpēc Solvē

Исходя из тогдашних представлений о физиологии, архитектор мечтал добиться того, чтобы цвета и линии воздействовали на биологические ритмы человека, повышая его «энергетическую производительность». Архитектурные формы он увязывал с расходом биологической энергии, стремясь сократить количество бесполезных усилий человека и способствовать гармонии его повседневных жестов. Так, разрабатывая формы лестницы или дверных ручек, Орта учитывал анатомическую естественность движений, а объем помещений планировал исходя из того факта, что человек вдыхает примерно 10 тыс. литров воздуха в день. Архитектор отказался от обычного проветривания. Опираясь на общие принципы физики – теплый воздух поднимается, влага конденсируется на холодных карнизах, движение воздуха требует входного и выходного отверстий, – он создал новаторскую и естественную систему акклиматизации, вентиляции и отопления. Солнечные лучи проникают в особняк Сольве через стеклянный потолок, заливая лестницу, которая служит его центральным, организующим элементом. При помощи системы зеркал свет попадает в самые отдаленные уголки дома, а искусно расположенные лампы бросают повсюду живописные отблески. Стены украшены фресками, в которых использован эффектный прием «деграде»: к потолку цвета постепенно гаснут, и изображение становится бледнее. Зная, что изготовленные по его проекту ковры износятся первыми, Орта повторил рисунок на паркете, чтобы их можно было затем восстановить по этому образцу... Сольве великодушно предоставил Виктору Орте абсолютный карт-бланш в отношении проекта, бюджета и сроков завершения работ. Именно поэтому особняк Сольве являет собой необыкновенную гармонию целого и дета-

X Skats uz Tasela savrupmājas stikla jumtu. 1893 – 1897 Вид на остекленную крышу особняка Тасселя. 1893 – 1897

T Skats uz Tasela savrupmājas kāpņu telpu. 1893 – 1897 Вид на лестничную клетку особняка Тасселя. 1893 – 1897

51


52

T Solvē savrupnama halles interjers. 1894 – 1903 Интерьер холла особняка Сольве. 1894 – 1903

T Skats uz Solvē savrupnama kāpņu telpu. 1894 – 1903 Вид на лестничную клетку особняка Сольве. 1894 – 1903

savrupnamā valda neparasta veseluma un detaļu harmonija. Šeit visu – no nesošās struktūras līdz durvju rokturu formai, logu bultām – ir pārdomājis viens arhitekts. Jauns vārds arhitektūrā saplūst ar laikmeta elpu, bet inženierrisinājumi kalpo skaistumam. Tautas nams. 1897 – 1899 Svaigais jaunais stils spilgti izpaužas Tautas namā, kas uzcelts Briselē 1897. – 1899. gadā. Nams, ko pasūtīja Briseles Strādnieku partijas federācija, funkcionalitāti un oriģinalitāti apvienoja ar drosmīgu konstruktīvisko risinājumu. Tas bija vienots tērauda skelets, ko piepildīja lielas stikla plaknes. Stūra daļa, kas izgāja uz laukumu, arhitektam ļāva savdabīgi izliekt ēkas galveno fasādi un izliektās līnijas centrā izvietot galveno ieeju. Interjerā fasādes izliekums iziet uz plašu ēdamistabas restorāna telpu. Virs tās atrodas lekciju zāle, kuras sienas pilnībā samontētas no metāla elementiem. Ortā māja (Maison Horta). 1898 – 1900 Ortā 1898. gadā ieguva atļauju būvēt savu

лей. Все здесь продумано одним зодчим – от несущей структуры до форм дверных ручек, петель и оконных шпингалетов. Новое слово в архитектуре сочетается с ароматом эпохи, а инженерные решения поставлены на службу красоте. Народный дом. 1897 – 1899 Свежесть нового стиля ярко проявилась в Народном доме, построенном в Брюсселе в 1897 – 1899 годах. Он был заказан Брюссельской федерацией рабочей партии и соединил в себе функциональность и оригинальность с дерзостью конструктивного решения. Это был единый стальной скелет, заполненный большими стеклянными плоскостями. Угловой участок с выходом на площадь позволил архитектору необычно изогнуть главный фасад здания и поместить в центре вогнутой линии главный вход. В интерьере изгиб фасада выходит в обширное пространство столовой-ресторана. Над столовой размещен лекционный зал, стены которого полностью смонтированы из металлических элементов. Дом Орта (Maison Horta). 1898 – 1900 В 1898 году Орта получил разрешение на строительство собственного дома. Дом архитектора состоит из двух сообщающихся изнутри корпусов. При этом у каждой части дома свое неповторимое лицо. По традиции Орты, жилая часть отделена от рабочей (в данном случае – от ателье архитектора), лестница представляет собой «позвоночник» всей конструкции, есть световые колодцы и мозаики. (Сейчас здесь находится музей Виктора Орты.)

W Solvē savrupnama viesistabas interjers. 1894 – 1903 Интерьер гостиной особняка Сольве. 1894 – 1903


māju. Tā sastāv no diviem iekšpusē savienotiem korpusiem. Turklāt katrai mājas daļai ir sava neatkārtojama seja. Atbilstoši Ortā tradīcijai dzīvojamā daļa ir atdalīta no darba telpām (šajā gadījumā – no arhitekta ateljē), visas konstrukcijas „mugurkauls” ir kāpnes, ir gaismas akas un mozaīkas. (Tagad tur atrodas Viktora Ortā muzejs.) Universālveikals Innovassion. 1901 Viktors Ortā XX gadsimta sākumā uzbūvēja vairākas tirdzniecības ēkas. No tām var izcelt Briselē 1901. gadā uzbūvēto universālveikalu Innovassion. Art nouveau stila veidošanās laikā radās jauns ēkas tips – universālveikals, kurā vajadzēja izmantot lielas stiklotas virsmas. No šā viedokļa

X Skats uz van Ētveldes savrupmājas stikla jumtu. 1895 – 1897 Вид на остекленную крышу особняка ван Эйтвельде. 1895 – 1897

Универмаг Innovassion. 1901 В начале ХХ века Виктор Орта построил несколько торговых зданий. Среди них можно выделить универмаг Innovassion, построенный в Брюсселе в 1901 году. В период формирования стиля ар нуво появился новый тип здания – универсальный магазин, который требовал применения больших остекленных поверхностей. Новаторским с этой точки зрения стало здание Орта, где был использован открытый железный каркас. Его фасад освещал общий торговый зал первого этажа, торговые галереи верхних этажей, лестницу и имел множество металлических переплетений. Именно Виктор Орта стал первым круп-

53


54


novatoriska bija Ortā ēka, kur tika izmantots vaļējs dzelzs karkass. Fasādei, kas apgaismoja pirmā stāva tirdzniecības zāli, augšējo stāvu tirdzniecības galerijas un kāpnes, bija daudz metāla vijumu. Tieši Viktors Ortā bija pirmais ievērojamais arhitekts, kas privātmāju celtniecībā plaši izmantoja tērauda konstrukcijas, stiklu un vitrāžas. Tas ļāva jaunā veidā organizēt ēkas iekšējo telpu, pavērt gaisam un gaismai ceļu uz māju. Pie šīs idejas viņš nonāca, strādājot ar savu skolotāju Alfonsu Balā karalisko oranžēriju celtniecībā Lekenā, Briseles apkārtnē. Vēlāk daudzi arhitekti imitēja viņa paņēmienus, taču meistara līmeni sasniegt nespēja. Ortā arī turpināja Francijā noturīgo tradīciju – romantisku gotikas interpretāciju. „Es gribu jau fasādē atspoguļot ēkas plānu un konstrukciju tā, kā tas darīts gotikā, un gluži tāpat kā gotikā izrādīt materiālu, bet dabu atspoguļot stilizētā dekorā,” teica Viktors Ortā. Viktors Ortā sevi apliecināja arī kā interjera meistars. Viņa darbiem raksturīga arhitektūras dekora novitāte, kā arī iracionāla simbolisma apvienojums ar racionālu funkcionalitāti. Fasādes dekors parasti saskan ar iekšējo iekārtojumu, kur

X Kāpnes Ortā mājā. 1898 – 1900 Лестница в доме Орты. 1898 – 1900

W Ortā mājas viesistabas interjers. 1898 – 1900 Интерьер гостиной дома Орты. 1898 – 1900

ным архитектором, который в строительстве частных домов начал широко использовать стальные конструкции, стекло и витражи, что позволило по-новому организовать внутреннее пространство здания, открыть путь в дом воздуху и свету. К этой идее он пришел, работая со своим учителем Альфонсом Бала на строительстве королевских оранжерей в Лекене под Брюсселем. Позднее многие зодчие имитировали его приемы, но сравниться с мастером так и не смогли. Орта также продолжал устойчивую во Франции традицию – романтическую интерпретацию готики. «Я хочу уже в фасаде выразить план и конструкцию здания так, как это делалось в готике, и подобно готике выявить материал, а природу отобразить в стилизованном декоре» – говорил Виктор Орта. Виктор Орта показал себя также мастером интерьера. Для его творений характерна новизна архитектурного декора, а также сочетание иррационального символизма с рациональной функциональностью. Декор фасада, как правило, сочетается с внутренним убранс-

55


56

katra detaļa ir pārdomāta un sapludināta vienotā ornamentā, kur valda stilizēts augu valsts zīmējums un plastiskas vijīgas formas, kuru pamatā ir jau minētais „pātagas cirtiens”. Kaislīga tieksme pārveidot formas, smalka gaismas un faktūras izpratne, gaumes estētika palīdzēja ierastos materiālus izmantot jaunā veidā. Fasādes ar izliektiem balkonu režģiem un oriģināliem erkeriem, apaļiem logiem virs durvīm un krāsainiem orhideju un vijīgu sieviešu siluetu

твом, в котором каждая деталь продумана и связана в единый орнамент, где царствует стилизованный растительный рисунок, пластичные гибкие формы, в основе которых все тот же «удар бича». Страсть к преображению форм, тонкое понимание цвета и фактуры, эстетика вкуса помогли употребить привычные материалы совершенно по-новому. Фасады с витыми балконными решетками и затейливыми эркерами, круглыми окошками над дверями и выполненными на стенах раз-

S Skats uz Ortā mājas stikla jumtu. 1898 – 1900 Вид на остекленную крышу дома Орты. 1898 – 1900


57

S Ortā mājas ēdamistabas interjers. 1898 – 1900 Интерьер столовой дома Орты. 1898 – 1900


58

S Van de Veldes savrupmājas fasādes dekora fragments. Brisele. 1895 Фрагмент декора фасада дома ван де Вельде. Брюссель. 1895

S Metāla balstu fragments veikalā Wausquez. 1903 – 1906 Фрагмент металлических опор в магазине Wausquez. 1903 – 1906

attēliem uz sienām patiesi pārsteidz fantāziju. Katra no šādām ēkām ir spilgts stila paraugs, kas kā komēta uzplaiksnī mākslas vēsturē, atstājot aiz sevis īsas, bet dziļas pēdas. Ortā 1915. gadā dzīvoja Londonā, bet drīz pārcēlās uz ASV. Tur viņš palika līdz 1918. gadam, līdz Pirmā pasaules kara beigām. Arhitekts 1922.

T Ortā mājas balkona fragments. 1898 Фрагмент балкона дома Орты. 1898

S Van Ētveldes savrupmājai izgatavotā skapja apdares elements. 1897 Элемент отделки шкафа, выполненного для особняка ван Этвельде. 1897

ноцветными изображениями орхидей и «струящихся» женских силуэтов действительно поражают воображение. Каждое из таких строений – яркий образец стиля, который кометой промчался по истории искусств, оставив в ней короткий, но глубокий след. В 1915 году Орта жил в Лондоне, а вскоре пе-

T Ortā mājas kāpņu margas izgatavotas raksturīgajā stilā. 1898 Перила лестницы в доме Орты выполнены в характерном стиле. 1898


60

S Ortā mājas kāpņu margu elements. 1898 Элемент перил лестницы в доме Орты. 1898

S Pēc Viktora Ortā skicēm izgatavotās metāla detaļas. 1895 – 1905 Металлические детали, выполненные по эскизам Виктора Орты. 1895 – 1905

S Durvju apdares fragments. Фрагмент отделки двери.

S Krēsls. Mahagonijs. Dizains: Viktors Ortā. 1901 Стул. Махогон. Дизайн: Виктор Орта. 1901

– 1928. gadā radīja Briseles Daiļo mākslu pils projektu. Kopš 1927. gada viņš vadīja Briseles Mākslas akadēmiju. Šā slavenā arhitekta mūžs pārtrūka 1947. gadā. Tasela, Solvē, Ētveldes un paša Ortā savrupmājas atzītas par UNESCO kultūras mantojuma sastāvdaļu. Estētisko pārmērību dēļ nelietderīgais art nouveau stils spēja pastāvēt tikai īsu mirkli, bet tā laikā piepildījās mākslinieka mūžīgais sapnis par absolūto mākslu. Kā jebkura virsotne art nouveau stils bija arī strupceļš. Tagad šis ceļš noiets līdz galma, šedevri radīti, stils ir sevi izsmēlis. Līdzīgi raķetei XIX gadsimta deviņdesmitajos gados uzliesmojušajam jaunajam mākslas strāvojumam bija lemts īss mūžs. Pēc Pirmā pasaules kara Eiropā sākas sagrauto pilsētu masveida atjaunošana, bet dzīvojamos namos ar lētiem dzīvokļiem izsmalcinātais art nouveau stils neder.

реехал в США. Здесь он оставался до 1918 года, до окончания Первой мировой войны. В 1922 – 1928 годах архитектор создал проект Дворца изящных искусств в Брюсселе. С 1927 года он руководил Брюссельской Академией изящных искусств. Жизнь этого знаменитого архитектора оборвалась в 1947 году. Особняки Тасселя, Сольве, Эйтвельда и самого Орты признаны частью наследия ЮНЕСКО. Бесполезный в своих эстетических излишествах ар нуво мог прожить только миг, но в этот миг осуществилась вечная мечта художника об абсолютном искусстве. Как всякий пик, ар нуво был и тупиком. Теперь этот путь пройден до конца, шедевры созданы, стиль исчерпал себя. Вспыхнувшему, как бенгальский огонь, в 1890-е годы новому художественному течению была суждена короткая жизнь. После Первой мировой войны в Европе началась массовая реконструкция разрушенных городов, а для строительства жилых массивов с дешевыми квартирами изысканный ар нуво не годился.


62

INTERJERS / ИНТЕРЬЕР

'REZNƜSďVIENKƜRťƾBASďESTƪTIKA äǧúǢúõǣǡćǦǤǧǣǤýùǤöćǥǦǤǧúǤúĀ / , ' ! ď " / " 2 / 6 ! & / 4 /  ď - ! 2 4 ) . 3 ď + 5 $ 2 * ! 6 # % 6 3


63


64

Tā izveidoto interjeru raksturoja dizaina studijas ERGES vadītājs Sergejs Serpuhovs. Kopā ar kolēģi, dizaineri Janu Timošenko viņš noformēja dzīvokli lietišķam cilvēkam, izmantojot krāsu terapijas tehniku.

Так охарактеризовал созданный интерьер руководитель дизайн-студии ERGES Сергей Серпухов. Вместе с коллегой, дизайнером Яной Тимошенко он оформил квартиру для делового человека, применив технику цветотерапии.

Zinātnieki pierādījuši, ka krāsa ietekmē ne tikai cilvēka iekšējo, bet arī fizisko stāvokli. Izpratne par krāsu terapiju radās jau tālā senatnē. Mūsdienās šī ārstniecības metode aktīvi kļūst arvien populārāka. Sergejs un viņa kolēģi uzskata, ka to galvenais uzdevums ir radīt harmonisku interjeru, kas būtu ideāli piemērots gan atpūtai, gan darbam. Tāpēc ļoti rūpīgi piemeklē pareizu krāsu gammu ne tikai atbilstoši tam, kas pašiem patīk labāk, bet arī ievērojot pasūtītāja psiholoģisko portretu. – Pirmais iespaids par dzīvokli, ar kuru vajadzēja darboties, bija šausmīgs, – stāsta dizainere. – Salātzaļas sienas, sarkanas grīdas, rudas durvis... Bija jāveic milzīgs darbs, turklāt īsā laikā – trijos mēnešos. Par krāsu pamatgammu tika izraudzīti brūnie toņi. Brūnā ir tā krāsa, kurā ideāli apvienots konservatīvs praktiskums un dinamisks tiešums. – Faktūrtapetes nokrāsojot brūnā šokolādes tonī, mums izdevās radīt ar ādu apvilktas sienas ilūziju, – stāsta Sergejs. – Turklāt šis dzīvoklis uzskatāmi pierāda: lai radītu augstas raudzes interjeru, nav katrā ziņā jāizmanto dārgi materiāli. Pietiek, ja pareizi saskaņojam krāsas un faktūras. Tas interjeram piešķir izmeklētu, neatkārtojamu stilu. Tomēr, lai cik patīkama un lakoniska būtu brūnā krāsa, tās pārliekais atturīgums jāizšķīdina ar gaišiem toņiem. Projekta autori ar to virtuozi tikuši galā. Iesākumam dizaineri zem televīzijas konsoles izvietoja gaismas diožu apgaismojumu. Tas šķietami masīvajam elementam piešķīra fantastisku vieg-

Ученые доказали, что цвет способен влиять не только на внутреннее, но и на физическое состояние человека. Понятие цветотерапия появилось еще в глубокой древности. И в наши дни данный метод лечения активно набирает популярность. Главной своей задачей Сергей и его коллеги считают создание гармоничного интерьера, идеально подходящего и для отдыха, и для работы. Поэтому очень внимательно подбирают правильную цветовую гамму, исходя не только из собственных предпочтений, но и учитывая психологический портрет заказчика. – Когда мы первый раз увидели квартиру, над которой предстояло трудиться, то ужаснулись, – рассказывает дизайнер. – Салатовые стены, красные полы, рыжие двери… Нам предстояло выполнить огромное количество работы, причем в кратчайшие сроки – за три месяца. В качестве основной цветовой гаммы, были выбраны оттенки коричневого. Коричневый – цвет, в котором выдержано идеальное сочетание консервативной практичности и динамичной непосредственности. – Нам удалось создать иллюзию кожаной стены, покрасив фактурные обои в цвет темного шоколада, – рассказывает Сергей. – Кроме того, эта квартира – наглядное доказательство факта, что для создания благородного интерьера вовсе не обязательно использовать исключительно дорогие материалы. Достаточно выбрать правильное сочетание цветов и фак-

3 % 2 ' % * 3 3 % 2 0 5 ( / 6 3


65


66


67

lumu un radīja iespaidu, ka mēbeles gluži vai lidinās gaisā. Tumšajai viesistabai par brīnišķīgu pretsvaru kļuva smilškrāsā ieturētā virtuve. Bāra letes virsma balstās uz 15 milimetrus bieza rūdīta stikla ribas. Savukārt kabinetā, uz kuru no viesistabas ved bīdāmas durvis, galvenā ir baltā krāsa, bet brūnie toņi kalpo kā akcenti, piemēram, grīdas vāze ar vīnstīgām, ģeometriskas formas rakstāmgalds, „gaisīgo” plauktu dekora elementi. Kopumā kabineta interjers ir gaišs, gaisīgs un pietiekami minimālistisks.

тур. Это придаст интерьеру изысканный, неповторимый стиль. Однако каким бы приятным и лаконичным не был коричневый цвет, его излишнюю строгость необходимо разбавлять светлыми тонами. Справились с этим авторы проекта виртуозно. Для начала дизайнеры разместили светодиодное освещение под телевизионной консолью. Это придало, казалось бы, массивному элементу, небывалую легкость и заставило мебель, буквально парить в воздухе. Заднюю стенку стеллажа было решено выкрасить в цвет слоновой кости. Так же отличным противовесом темной гостиной стала кухня, выдер-


68


69

Guļamistaba ir īsts lakoniskas greznības paraugs. Gulta ar milzīgu ādas galvgali un kažokādas pārklāju. Gaismasķermeņi – lustra un sienas svečturis – formas ziņā atgādina ar kristālu un zīda plafoniem rotātus pilnības ragus. Vēl viena šā interjera īpatnība ir koši krāsu akcenti, kas vienotā veselumā saliedē visas apartamentu zonas un istabas. Viesistabā pie sienas glezna ar spilgti sarkanām magonēm. Šī krāsa atkārtojas uz vāzēm viesistabā un dažiem dekora elementiem guļamistabā un ēdamistabā. Virtuvē gaismaisķermeņa šķautnes it kā sasaucas ar krēslu sēdekļiem. Grīdlīstu metāls brīnumainā veidā sabalsojas ar grīdas vāzēm un hroma prožektoriem viesistabā. Jāteic, tā nav nejaušība, ka par krāsu akcentu izraudzīts tieši sarkanais tonis. Šī krāsa ne tikai stimulē aktivitāti un pārliecību par sevi, bet arī personificē spēku un kaislību. Un visbeidzot – sarkanā ir bagātības, greznības un varenības krāsa.

жанная в бежевых тонах. Кориановая столешница барной стойки, опирается на закаленное стеклянное ребро, толщиной 15 миллиметров. Если смотреть под определенным ракурсом, то создается впечатление, будто столешница зависла в пространстве. Что касается кабинета, в который ведут раздвижные двери гостиной, то здесь основным цветом был выбран белый, а оттенки коричневого выступают в роли акцентов: напольная ваза с виноградной лозой, письменный стол геометрической формы, элементы декора на парящих полках. В остальном интерьер кабинета светлый, воздушный и достаточно минималистичный. Спальня – настоящий образец лаконичной роскоши. Кровать с огромным кожаным изголовьем и меховым покрывалом. Светильники – люстра и бра – по форме напоминают рожки изобилия, украшенные хрусталем и шелковыми плафонами. Еще одна особенность данного интерьера – яркие цветовые акценты, которые связывают воедино все зоны и комнаты апартаментов. На стене в гостиной – картина с ярко-красными маками. Этот же цвет повторяют и вазы в гостиной, и некоторые элементы декора в спальной комнате и столовой. Грани светильника на кухне словно перекликаются с сиденьями стульев. А металл плинтусов удивительным образом сочетается с напольными вазами и хромовыми прожекторами в гостиной. Кстати, выбор цветового акцента не случайно пал именно на красный. Этот цвет не только стимулирует активность и уверенность в себе, но и олицетворяет силу и страсть. Наконец, красный – цвет богатства, роскоши и могущества.


70

INTERJERS / ИНТЕРЬЕР


71

3MALKAďRISINƜJUMAďVALDZINƜJUMSď ǛĄǡăùõǢćõôĀǧǣǡùùǤǧúõ

/ , ' ! ď " / " 2 / 6 ! & / 4 /  ď - ! 2 4 ) . 3 ď + 5 $ 2 * ! 6 # % 6 3 , ! 5 - ! ď + ! , . ) ǔ !


Šis dzīvoklis atrodas vienā no Rīgas centra pašiem skaistākajiem rajoniem – tā saucamajā muižnieku ligzdā. Slavenā jūgendstila mājā. Noformējot dzīvokli, dizainere Iluta Ločmele radījusi interjeru, kuru būs grūti pieskaitīt pie kāda noteikta stila. Viņa izmantojusi raksturīgas klasisko stilu iezīmes, tās sakopojusi un apvienojusi. Turklāt projekta autore brīnumainā kārtā apartamentus piepildījusi ar harmoniju un mājīgumu. Te nav dominējošu elementu, kas uzkundzētos citiem. Te valdzina smalks risinājums – bez pārmērībām. Te dominē izmeklēta elegance un dabiskums.

72

 ) , 5 4 !  , / Ũ - % , %

– Veidojot interjeru, centos izmantot tikai dabas materiālus, – stāsta projekta autore. – Veco parketu nenomainīju ar modernu materiālu. Parkets ir rūpīgi restaurēts, balināts un pārklāts ar augstvērtīgu laku. Mīkstās mēbeles pārvilktas ar dabīgu audumu, uz gultas guļamistabā – linu pārklāji... Ja runājam par mēbelēm, tad līdzās moderniem priekšmetiem te ir senlaicīgi paraugi, ko ar lielu mīlestību atjaunojuši meistari no Eiropas. Piemēram, var minēt balto skapi (īsts Provansas stils) un tumša koka apaļo galdu viesistabā, puķu paliktni, ļoti gaišu kumodi guļamistabā... Jūtama viegla senatnes elpa, acis priecē dabiskums, pasteļa burvība. Antīkajām mēbelēm godam atbilst visnotaļ modernā virtuve. Kā pastāstīja Iluta, šis dzīvoklis domāts cilvēkiem, kas vēlas savu ligzdu vīt vienā no skaistākajiem Rīgas stūrīšiem. Kas vēlas priecāties par gleznainu arhitektūru, tīksmināties par slavenu arhitektu atstāto mantojumu. Dizainere bija izvirzījusi uzdevumu radīt tādu interjeru, kas atbilstu nama statusam. Taču reizē neliedza sev prieku paspēlēties ar detaļām, sabalsot elementus. Tomēr sāksim no sākuma. No ieejas viesistabā ved diezgan šaurs un garš gaitenis. Lai to atdzīvinātu, Iluta vienu sienu izrotāja ar spoguļdurtiņām. Bet pie pretējās sienas piekarināja spoguli senlaicīgumu imitējošā ietvarā (piebildīsim, ka līdzīgs ietvars ir televizoram un Vintera gleznai viesistabā, kā arī spogulim guļamistabā). Atspoguļojošās virsmas gaiteni iluzori paplašina. Šo efektu veicina arī gaišie keramikas flīžu kvadrātiņi, kas priekštelpas zonu atdala no gaiteņa un dzīvojamām telpām. Lai gaitenis kļūtu gaišāks, daļu griestu pazemināja, bet spuldzīšu virteni nomainīja ar pagaismu. No gaiteņa durvis ved uz tualetes istabu. Lai gan telpa nav visai liela, tomēr tur atrasta vieta gan vannai, gan duškabīnei, gan pašai tualetei, gan veļasmašīnai, kas ļoti labi ietilpināta zem izlietnes. Pie telpas pozitīvajām iezīmēm nepašaubāmi var pieskaitīt logu – dabiskā apgaismojuma avotu. Ar kaut ko tādu var lepoties tikai retā mūsdienu mītne. Viesistaba apvienota ar virtuvi. Tās moderno skapju un plauktu līnijas atkārto antikvārā baltā skapja aprises – lūk, te ir tas jau minētais sabalsojums! Loga ietvara kvadrātu un nišā ievietotā baltā vīna skapīša akurāto rombu rakstu turpina veiksmīgi sienā iemontētā plaukta līnijas. Sienu gan vajadzēja nedaudz pārbūvēt: lai guļamistabā parādītos iebūvētais skapis, daļa sienas tika iebīdīta viesistabā, bet tādējādi iegūtā niša piepildīta ar plauktiem un nelielu galdu. Tā viesistabā radās vieta improvizētam kabinetam. Vēl par citātiem. Viesistabas nišā, kurā iebūvēts vīna skapis, ir ovāls logs ar pilnīgi noteiktu jūgendstila iezīmi, ko pārstāv rāmis. To ļoti veiksmīgi citē zīmējums uz kamīna paneļa. Bet kamīna kurtuves metālisko spīdumu atkārto virtuves zonas apdare.

Эта квартира расположена в одном из самых красивых районов центра Риги – в так называемом Дворянском гнезде. В доме, являющем собой образец знаменитого югендстиля. Оформляя пространство квартиры, дизайнер Илута Лочмеле создала интерьер, который достаточно сложно отнести к какому-либо определенному стилю. Она использовала наиболее характерные приметы классических стилей, собрала их вместе и объединила. При этом автор проекта удивительным образом наполнила апартаменты гармонией и уютом. Здесь нет доминирующих элементов, которые заявляли бы о своем главенстве. Здесь есть обаяние изысканности – без излишеств. Преобладание изящной элегантности и естественности. – Создавая этот интерьер, я старалась использовать только природные материалы, – рассказывает автор проекта. – Не стала заменять старый паркет каким-либо современным материалом. Паркет бережно восстановлен, отбелен и покрыт высококачественным лаком. Мягкая мебель обита натуральной тканью, на кровати в спальне – покрывала из льна… Что касается мебели, то помимо современных предметов, здесь присутствуют и образцы старины, любовно восстановленные европейскими мастерами. Например, белый шкаф (настоящий стиль Прованс) и круглый стол темного дерева в гостиной, подставка для цветов, очень светлый комод в спальне… Чувствуется легкая печать старины, радует глаз естественность, очарование пастели. Достойно соответствует антикварной мебели вполне современная кухня. Как рассказала Илута, эта квартира предназначена для тех, кто хочет иметь свое родовое гнездо в одном из красивейших уголков Риги. Кто хочет любоваться великолепием архитектуры, наслаждаться творениями именитых зодчих. Дизайнер поставила перед собой задачу – создать такой интерьер, который соответствовал бы статусу дома. Но при этом не отказала себе в удовольствии поиграть с деталями, даже устроить перекличку элементов. Но начнем сначала. От входа в гостиную ведет довольно узкий длинный коридор. Чтобы «оживить» его, Илута украсила одну из стен зеркальными дверцами. А на противоположную стену повесила зеркало в раме «под старину» (к слову, в подобные рамы заключены телевизор и картина Винтера в гостиной, а также зеркало в спальне). Отражающие поверхности зрительно расширили коридор. Этому же поспособствовали и светлые квадраты керамической плитки, отделившие зону прихожей от части коридора и жилых помещений. Чтобы коридор был светлее, вместо череды лампочек на потолке, часть его была слегка опущена, а под ней засияла подсветка. Из коридора ведет дверь в туалетную комнату. И хотя помещение это не очень большое, тем не менее, здесь поместились и ванна, и душевая кабина, и собственно туалет, и стиральная машина, которая отлично вписалась в пространство под раковиной. К несомненным достоинствам помещения можно отнести окно – источник естественного освещения пространства. Далеко не каждое современное жилище может похвастать подобным. Гостиная совмещена с кухней. Линии ее современных шкафчиков и полок повторяют черты антикварного белого шкафа – вот она, та самая перекличка! Квадраты рамы одного из окон и аккуратные ромбы для хранения вина помещенного в нишу белого шкафчика повторяют полки стеллажа, удачно «вмонтированного» в стену. Ее пришлось немного перестроить: чтобы в спальне появился встроенный шкаф, часть стены выдвинули в гостиную, а образовавшуюся нишу заполнили полками стеллажа и небольшим столом. Так в гостиной появилось место для импровизированного кабинета.


73


74


75


76

Jāpiebilst, ka modernās keramikas flīzes ir viens no tiem interjera elementiem, kas „atbild” par greznību. Ilutai patīk detaļas, viņa tām piešķir lielu nozīmi. Un sīkums, kas pirmajā brīdī šķiet mazsvarīgs nieciņš, īstenībā rada noskaņu, kļūst par interjera rotu. Lūk, piemērs: ķēde, pie kuras viesistabā piekarināta lustra, dizainerei šķita garlaicīga, neizteiksmīga. Un viņa to ietērpa pasteļtoņos ieturētā audumā, radot ilūziju par mūsu aukstās jūras nogludinātu akmentiņu virteni... Savukārt guļamistabā viss izstaro mieru. Liela gulta ar baltas ādas galvgali, balts puķu plauktiņš (piebildīsim, ka apakšā ir paliktnis spilvenu novietošanai), iebūvēts skapis, restaurēta gaiša koka kumode... Pārsteidzoši un ļoti skaisti šajā gaišajā telpā izskatās viena no sienām. – Es gribēju šo telpu papildināt ar kaut ko greznu, padarīt guļamistabu krāsaināku, taču ne pārāk spilgtu, – saka Iluta. – Te ļoti labi iederējās austrumniecisks kolorīts. Tāpēc uz vienas no telpas sienām – pie gultas galvgaļa – parādījās tapetes no kolekcijas „Mārrakeša”. Šis brīnišķīgais panno, kas atspīd spogulī pie pretējās sienas, manuprāt, telpu ļoti izdaiļo. Izskatās pēc austrumnieciska paklāja... ...Te valda rimts miers un dziļas cieņas pilna atmosfēra. Te saudzīgi saglabāta solīdā nama senatnīgā aura. Te jūtama no šodienas nešķiramās Vēstures elpa.

Еще о цитатах. В нише гостиной, куда встроили винный шкаф, есть овальное окно с явной приметой югендстиля, представленного рамой. Ее удачно цитирует рисунок на панели камина. А металлический блеск убранства очага повторяется и в отделке кухонной зоны. Кстати, современная керамическая плитка – один из тех элементов интерьера, которые «отвечают» за роскошь. Илута любит детали, придает им большое значение. И мелочь, которая на первый взгляд кажется ничего не значащей пустяковиной, на самом деле создает настроение, украшает интерьер. Вот пример: цепь, на которой подвешена люстра в гостиной, показалась дизайнеру скучной, невыразительной. И она поместила ее в чехол-«гармошку» из ткани пастельных тонов. А с виду – обкатанные нашим холодным морем камушки, нанизанные на нитку… Что касается спальни, то здесь все дышит покоем. Большая кровать с изголовьем из светлой кожи, белая полка для цветов (кстати, внизу у нее – подставка, на которую можно складывать подушки), встроенный шкаф, отреставрированный комод светлого дерева… Неожиданно и очень красиво смотрится в этом светлом пространстве одна из стен. – Мне захотелось и сюда добавить роскоши, сделать спальню более красочной, но одновременно не слишком яркой, – говорит Илута. – Как нельзя лучше сюда подошел восточный колорит. Поэтому на одной из стен помещения – в изголовье кровати – появились обои из коллекции «марракеш». Отражаясь в зеркале напротив, это великолепное панно, на мой взгляд, очень украшает пространство. Смотрится как восточный ковер… …Здесь царит атмосфера размеренности и чинного благородства. Здесь бережно сохранена старая аура солидного дома. Здесь чувствуется дыхание Истории, неотделимой от дня сегодняшнего.


77


78

INTERJERS / ИНТЕРЬЕР

-űJRSŏRĈCDËDRHRĈ ǚÿìǣǤǢăôǢêǤ

Ç - ,

1 ă +

* ( ,

3 1 )


79


80

+ ( , &

( * $ ă ă ă +

Soft sky – tieši tā savu jauno projektu nosaukusi lietuviešu arhitekte Mingaile Marciene. Apartamenti vienā no Viļņas augstceltņu augšējiem stāviem pārsteidz nevis ar greznību, bet ar neparasto formu plastiku, kas ir pretrunā ar modernā plānojuma kanoniem.

Soft sky – именно так назвала свой новый проект литовский архитектор Мингайле Марцине. Апартаменты на одном из верхних этажей высотного здания в центре Вильнюса поражают не роскошью, а необычной пластикой форм, идущей вразрез с канонами современной планировки.

Kā atzīst Mingaile, nekāda īpaša iedvesma šā interjera veidošanai neesot bijusi vajadzīga: iepazīstoties ar interjeru, jau pirmajā reizē dzimusi ideja veidot gaišu un mājīgu telpu ar formām, kas plūstoši pāriet cita citā. Par to izdevās pārliecināt arī pasūtītāju, kas iesākumā iestājās par stingrāk ieturētu risinājumu. Taču arhitektei izdevās viņu pārliecināt, ka mīkstās formas labāk piestāv ēkas arhitektūrai un veicina kopējo interjera harmoniju. Iesākumā rasējumos parādījās tikai dažas plūstošas līnijas, bet pēc tam radās visnotaļ negaidīts risinājums. Mingailei Marcienei, kas pastāvīgi smeļas iedvesmu no slavenās Zahas Hadidas jaunrades, izdevās plastiskās formas apvienot un interjeram piešķirt vienotu un zināmā veidā futūristisku raksturu. Lai gan dzīvokļa kopējā platība nepārsniedz 70 kvadrātmetrus, atklātā tipa plānojums, ko papildina iespaidīgais skats aiz loga, rada milzīgas telpas iespaidu. Un galvenā nozīme šajā telpā ir nevis mēbelēm, bet sienām un šķērssienām, kas lielākoties veidotas no vitrīnu stikla. Īpaši iespaidīga ir viesistabu un guļamistabu atdalošā, plūstoši izliektā arka, ko dienā aizsedz daudzvērtņu durvis. Naktī tās ir atvērtas, un tad tieši no gultas var baudīt pilsētas panorāmu. Stikla šķērssiena, kas atdala viesistabu

По признанию Мингайле, особого вдохновения для создания этого интерьера ей не понадобилось: просто при первом знакомстве с интерьером спонтанно возникла идея создания светлого и уютного пространства с плавно перетекающими одна в другую формами. В этом удалось убедить и заказчика, который поначалу ратовал за более строгое решение. Однако архитектору удалось убедить его в том, что мягкие формы лучше сочетаются с архитектурой здания и способствуют общей гармонии интерьера. Поначалу на чертежах возникло лишь несколько плавных линий, но затем эта тема получила весьма неожиданное развитие. Мингайле Марцине, постоянно вдохновляемой творчеством знаменитой Захи Хадид, удалось объединить пластичные формы в единое целое и придать интерьеру некоторую футуристичность. Хотя общая площадь квартиры не превышает 70 кв. м, открытая планировка, дополненная впечатляющим пейзажем за окнами, создает впечатление огромного внутреннего пространства, главную роль в котором играет не мебель, а собственно стены и перегородки, большей частью выполненные из витринного стекла. Особенно впечатляет плавный изгиб арки, разделяющей гостиную и спальню, которая днем перекрывается многостворчатой

0 " ( $ , $


81 un virtuvi, ar skaistu izliekumu ierīkota ģipškartona sienā. Daļu no tās sedz ovāls panelis, kas no viesistabas puses kalpo kā mēbeļu sekcija, bet pārējā daļa ir no tonēta stikla. Pateicoties tam, kā arī tumšajai virtuves mēbeļu apdarei, dienā virtuve no ārpuses gandrīz nemaz nav redzama, radot monolīta bloka iespaidu, bet naktī no iekšpuses ir spilgti izgaismota un uz tumšā viesistabas fona izskatās kā elegants stikla „akvārijs”. Durvis, kas no virtuves ved uz ēdamistabas zonu, iebūvētas koka panelī un gandrīz nemaz nav manāmas, bet tumšā venges koka apdare no tām stiepjas uz priekštelpu, kur iegūst daudzslāņu panno formu. Arī vannasistabā sienu apdarei izmantotas nevis tradicionālās flīzes, bet gan stikla loksnes. Kopējo plastisko kompozīciju veiksmīgi papildina viesistabas griesti. Atsevišķie ovālie

дверью, а ночью, будучи открытой, позволяет любоваться городской панорамой непосредственно с кровати. Стеклянная перегородка, разделяющая гостиную и кухню, врезана в гипсо-картонную стену с изящным изгибом. Часть ее перекрыта деревянной панелью овальной формы, выполняющей роль мебельной стенки со стороны гостиной, а остальная часть выполнена из тонированного стекла. Благодаря этому, а также темной отделке кухонной мебели, в дневное время кухня снаружи почти не просматривается, создавая впечатление монолитного блока, а ночью, подсвеченная изнутри ярким светом, выглядит элегантным стеклянным «аквариумом» на фоне темной гостиной. Дверь, ведущая из кухни в зону столовой, встроена в деревянную панель и почти незаметна, а темная отделка натуральным шпоном венге «протягивается» от нее в прихо-


82

un viļņveida paneļi piekārti pie sarežģītas metāla konstrukcijas, bet to starpas uzsvērtas ar koku imitējošu laminātu un apslēptu dekoratīvu pagaismu. Griestu un sienu savienojumi nav akcentēti, bet nav arī speciāli maskēti. Lai gan mēbelēm Soft Sky interjerā ir atvēlēta otršķirīga loma, arhitekte tām veltījusi pienācīgu uzmanību: slavenās firmas Ligne Roset mīkstie pufi un krēsli nedaudz atgādina mīkstus mākoņus un reizē kalpo kā spilgts krāsu akcents. Angļu dizainera Toma Diksona piekarināmie gaismasķermeņi no sērijas Pipe pilda īpašu lomu: tie grupēti dažādās vietās, piemēram, virs pusdienu galda vai krēslu bloka, uzsverot savu kompozicionālo nozīmīgumu. Vairums citu gaismasķermeņu gluži vienkārši ir apslēpti griestu paneļos. Kad interjers bija pilnībā pabeigts, pēc

жую, где приобретает форму многослойного панно. В ванной часть стены также выполнена из листового стекла вместо традиционной керамической плитки. Потолок в гостиной удачно дополняет общую пластическую композицию. Его отдельные белые панели овальной и волнистой формы подвешены на сложной металлической конструкции, а промежутки между ними подчеркнуты ламинатом под дерево и скрытой декоративной подсветкой. Стыки потолка и стен не подчеркиваются, но и специально не маскируются. Хотя мебели в интерьере Soft Sky отведена лишь второстепенная роль, к ее подбору архитектор отнеслась с должным вниманием: мягкие пуфы и кресла известной фирмы Ligne Roset отдаленно напоминают мягкие облака и одновременно служат яркими цветовыми акцентами. Подвесные светильники серии Pipe от английского дизайнера Тома Диксона выполняют особую роль: они группируются в разных местах, например, над обеденным столом или блоком кресел, подчеркивая их композиционную значимость. Большинство других светильников просто-


83


84


85

Mingailes Marcienes vārdiem, pasūtītājs ar tā netriviālo estētisko risinājumu bija pilnībā apmierināts. Soft Sky pienācīgi novērtējuši arī profesionāļi: konkursā „Gada interjers 11” Lietuvā tas apbalvots kā 2011. gada pats inovatīvākais interjers.

напросто скрыто в потолочных панелях. После завершения интерьера, по словам Мингайле Марцине, заказчик был полностью удовлетворен его нетривиальным эстетическим решением. Soft Sky по достоинству оценили и профессионалы: на конкурсе «Интерьер года‘11» в Литве он был награжден как самый инновативный интерьер 2011 года.


86


87

!LËHBHNYRĈOQNIDJSR ňþĎüĂüŗûÿćĀďŘřŗŕŖā 1 4 $ 2 *

,

ă * 3 ) Ç

, - 4


88

Dubaja jau sen kļuvusi par pārpasaulīgu arhitektūras projektu centru, bet šis ekscentriskuma reitingā, iespējams, pelnījis pirmo vietu.

Дубай давно превратился в центр внеземных архитектурных проектов, но этот, возможно, заслуживает первое место в рейтинге эксцентричности.

Polijas arhitektūras kompānija Deep Ocean Technology (DOT) iepazīstinājusi ar Persijas līcī, Dubajas teritorijā plānotās zemūdens viesnīcas Water Discus projektu. Dubajas pārvaldes iestādes 2006. gadā jau ziņoja par plāniem būvēt zemūdens viesnīcu. Runa bija par Hydropolis. Valdība un privātās kompānijas grasījās celtniecībai atvēlēt vairāk nekā 300 miljonus dolāru. Ja viesnīca tiktu uzcelta, tā būtu pati dārgākā pasaulē. Darbā ar DOT projektu jau iesaistījusies Šveices investīciju kompānija BIG InvestConsult. Būvdarbus veiks Dubajas kompānija Drydocks World. Kompleksā ietilpst vairāki futūristiska izskata diski: divi galvenie diski (virsūdens un zemūdens), trīs satelīdiski, kas atradīsies vienā līmenī virs ūdens virsmas, kā arī disks, kura jumts kalpos par helikopteru laukumu. Galveno virsūdens un zemūdens disku savieno šahta, kurā atrodas lifti un kāpnes, pa kurām viesnīcas iemītnieki nokļūs zemūdens numuros. Satelītdiski turas uz kolonnām, kas balstās jūras dibenā. Pašā augšējā diskā līdz ar helikopteru laukumu atrodas pastaigu terase ar eksotisku dārzu un baseini. Galvenā virsūdens diska centrā iekārtota multifunkcionāla halle, ko ieskauj milzīgs peldbaseins. Pie halles sienām novietotajos ekrānos tiek translētas apkārtējās zemūdens pasaules norises. Uz šā diska jumta ierīkots peldbaseins. Vienā no satelītdiskiem darbosies restorāns, citā satelītdiskā – SPA salons. Zemūdens daļa atrodas 10 metru līmenī un sastāv no 21 divvietīga numura. Sienu vietā tajos ir panorāmas logi, pa kuriem var vērot jūras iemītniekus. Tur atrodas arī bārs un niršanas centrs. Dizaineri izdomājuši, ka numuros būs speciāls apgaismojums, kas ļaus vērot skaistos zemūdens skatus. Vēl vairāk – ar makrofilmēšanas palīdzību lielajos ekrānos viesi varēs saskatīt pat vissīkākos jūras iemītniekus. Viesnīca piedāvās arī iespēju nodarboties ar zemūdens sportu. Būs kuteri un ekipējums zemūdens niršanai, ūdensslēpes, kā arī skūteri. Iegremdēšanās centrā, kas piekļaujas zemūdens diska apdzī-

Польская архитектурная компания Deep Ocean Technology (DOT) представила проект подводного отеля Water Discus, строительство которого планируется в Персидском заливе на территории Дубая. В 2006 году власти Дубая уже сообщали о планах на постройку другого подводного отеля. Тогда речь шла об отеле Hydropolis. Правительство и частные компании собирались выделить на его строительство более 300 млн. долларов. Если бы он был построен, он стал бы самым дорогим отелем в мире. К работе над проектом компании DOT уже присоединилась швейцарская инвестиционная компания BIG InvestConsult. Строительством же займется компания из Дубая Drydocks World. Комплекс состоит из нескольких футуристического вида дисков: 2-х основных (надводного и подводного), 3-х дисков-сателлитов, находящихся на одном уровне и «парящих» над поверхностью воды, а также диска, крыша которого служит вертолетной площадкой. Основной надводный диск связан с подводным шахтой, в которой расположены лифты и лестницы, служащие для передвижения гостей отеля в подводные номера. Сателлитные диски поддерживаются колоннами, опирающимися на морское дно. В самом верхнем диске помимо вертолетной площадки существует прогулочная терраса с экзотическим садом и бассейны. В центре основного надводного диска расположен мультифункциональный холл, окруженный огромным плавательным бассейном. На стенах холла установлены экраны, транслирующие явления окружающего комплекс подводного мира. На крыше этого диска находится плавательный бассейн. В одном из сателлитных дисков расположен ресторан. В другом сателлитном диске находится SPA-салон. Подводная часть находится на уровне 10 метров и состоит из 21 2-местных номеров с панорамными окнами вместо стен, через которые можно наблюдать за морскими обитателями. Здесь же расположены бар и дайвинг-центр. Дизайнеры также придумали использовать в номерах специальное освещение, чтобы осветить прилегающие подводные красоты. Более того, с помощью макросъемки через большие экраны гости смогут присмотреться даже к мельчайшим обитателям моря. В отеле предусмотрены и возможности для занятия водным спортом. В наличии катера и экипировки для занятий дайвингом и воднолыжным спортом, для катания на скутерах и водных лыжах.


vojamai daļai, atrodas zemūdens pasaules izpētei paredzēti batiskafi trim pasažieriem. Centrs apgādāts ar barokameru un slūžām, kas zemūdens peldēšanas cienītājiem palīdzēs nokļūt okeānā. Komplekss Water Discus izstrādāts tā, lai garantētu drošību pat ļoti nelabvēlīgos apstākļos un vētras laikā. Izturīgās konstrukcijas un oriģinālie tehniskie risinājumi briesmu brīdī nodrošina zemūdens diska automātisku pacelšanos ūdens virspusē. Ambiciozais projekts tūristiem solās kļūt par īstu paradīzi, tiesa, atpūta zem ūdens ne tuvu katram būs pieejama – maksa par dzīvošanu tajā būs visai augsta. Projekta autori cer, ka perspektīvā šādu viesnīcu tīkls aptvers visu pasauli. Ja ir nepieciešams, kompleksu var paplašināt, izmantojot 1000 – 1500 kvadrātmetru lielus papildu moduļus

В центре погружения, который примыкает к жилому пространству подводного диска, находятся батискафы для 3-х пассажиров, предусмотренные для изучения подводного мира. Центр оснащен барокамерой и шлюзом, ведущим дайверов в океан. Комплекс Water Discus разработан так, чтобы обеспечить безопасность даже в очень неблагоприятных, штормовых погодных условиях. Прочность конструкций и применение оригинального технического решения обеспечивают в случае возникновения опасности автоматическое всплывание подводного диска на поверхность. Амбициозный проект обещает стать раем для туристов, правда, доступен подводный отдых будет далеко не всем – цена на проживание в нем обещает быть достаточно высокой. Авторы данного проекта рассчитывают на то, что в перспективе сеть из таких отелей охватит весь мир. При необходимости подобный комплекс можно расширять за счет дополнительных модулей (площадью 1000 – 1500 кв.м каждый).

89


90


91


ĨǶĿǷǶǹŁǸǶļŁň ĹǴǸǴķǶǷǶǹdzĹļŁňrļľļ ǮǸǶĹľļŁňǶŃdzǸǶķdzŀňǴ ǮǶŃǴĿǺ ŁǶǹŃļŁdzǴŁǹŊ ŃŁǶĿǺĺŃļŀdzŠǴǹľļǶŀŀdzǹŁǶŊŅļĽ ǸdzĻǺĿǴǴŁǹŊߊĹǶľĺǴŀĻdzǹķǶʼnĺļĻŀňǸǶĹļŁň ǹŇŀdz ǷǶǹŁǸǶļŁňĹǶĿļǷǶǹdzĹļŁňĹǴǸǴķǶǮǶĻķǶľňŁǴŀǴǹǶĸľdzǹļŁňǹŊ Во-первых, мужчина по определению, как говорят математики, не может родить. Разве что идею. И потом, почему обязательно сына?! Кто сказал, что лапочку-дочку не надо? Впрочем, возражения по первому пункту получаются какие-то буквоедские, буквальные, а утверждение-то – всего лишь фигура речи. Во-вторых, почему обязательно дом? А не два или целый ряд из строений… А то и вовсе комплекс. Или замок. Здесь налицо диктат какой-то. А мужчина – если он настоящий, разумеется – никакого диктата не потерпит. Разве что, находясь в армии, будет выполнять чужие указания. Наконец, в-третьих, ну, почему же именно дерево?! А кусты, цветы, травку – нельзя? Или целый сад? Парк? Короче говоря, мелковатые предложения-утверждения для мужчины – если он, разумеется, настоящий. Но самое главное даже не это. Что? Вот где этот самый мужчина (в нашем случае – и дама) будет осуществлять эти с позволения сказать предписания? Есть такое место – Mežezeri. Название говорящее: в сосновом лесу, что рядом с поселком, есть два чистых лесных озера. Купаться в них – одно удовольствие. Но это так, к слову. В почти построенном поселке расположены более трех сотен участков земли (площадь каждого в среднем составляет 1200 кв. м). К слову, большая часть этих участков


уже продана. Поселок находится в 12 км от центра Риги, в 500 м от черты города. Рядом – станция Дарзини. В двух километрах – Саласпилс. До остановки общественного транспорта – всего 400 м. К поселку подведены электричество и газ, построены дороги. Таким образом, приобретая участок в Mežezeri, можно получить, что называется, два в одном. Что именно? Жизнь на природе и одновременно в столице (или в провинциальном городке, если иметь в виду Саласпилс. Кому как нравится). Цена участка составляет в среднем 9 тысяч евро. А уж как организовать приобретенное пространство – решать владельцам. Можно на самом деле построить дом и использовать его в качестве дачи. Или – для жития-бытия в нем круглый год. Вариантов загородных домов – множество. По душе классика – стройте соответствующий особняк, есть желание организовать этакое шале в альпийском стиле – не забудьте только о террасе по периметру здания. Хочется вкусить прелести деревенской жизни – оформляйте дом-кантри… Можно не ограничиваться одним домом, а выстроить пару, стена к стене – для своей и семьи каких-нибудь близких (или дальних) родственников. Или возвести рядные дома, где поселятся не только любимые братья и кузины, но и друзья. Вместе осваивать пространство легче. Да и праздновать веселее. Эти (и другие, не описанные) варианты предназначены для тех, кто любит стабильность. А если душа постоянно просит разнообразия? Надоело наблюдать закатное солнце, заглядывающее в окна спальни! Хочется, чтобы по утрам будили, кроме птиц с их трелями и щебетом, еще и лучи небесного светила. Что же делать? Неужели строить избушку на курьих ножках? Не обязательно, хотя идея неплоха: дом с поворотным механизмом… Но сложно. Гораздо проще приобрести дом на колесах (американский вариант) и регулярно путешествовать по участку, поворачивая свое жилище то к лесу передом, то, простите, задом. А можно построить на участке помещения для малого бизнеса. Что это будут за предприятия, решать владельцам наделов: здесь разрешено обустраивать частный детский сад, автосервис, столярную мастерскую, банный комплекс… Что касается земли, окружающей строение (-ия), то здесь «вариаций на тему» тоже множество. Можно разбить грядки, посадить фруктовые деревья, чтобы позже превратить свое жилище в мини-заводик по переработке плодов и овощей. И это не все. Лес, что рядом с поселком, буквально наполнен грибами и ягодами. Вкушать все эти разносолы зимой – одно удовольствие. Можно засеять весь участок травкой, а потом, представляя себя англичанином, подстригать газон сначала самому, а потом наказать продолжать это милое занятие детям и внукам-правнукам. А можно устроить спортивную площадку с различными приспособлениями, чтобы чад и домочадцы могли поддерживать достойную телесную форму. Можно… Да много, что можно! Главное – изъявить желание. И устроить себе размеренную жизнь в тихом приятном месте, на свежем воздухе практически в городе: обитать на даче или продлить очарованье, оставшись здесь на зиму. Напоминаем: цена участка в Mežezeri в среднем составляет 9 тысяч евро. Естественно, большая часть этих участков уже продана. Тел.: 27420077, 26725614, 29757004%TQNBTBHMA 

4GOQRSCPăJŗ@CźRăQCKBCKACP ŒŕÿùŕÿĂüüďŖśŜŗÿÿŗĀďþŕĎŕýü

6HJSNQRĈ/QSŏĈ TMĈUHƈAĈASRSŏSAHR LAMSNITLR ʼnüŖāŗřďŎřāŔď üďŕøŗďÿŔŚýŕùŚā÷ŗ

+ŏĈMNENQLŝSĈHMSDQIDQTĈ ØŔŖďŗčŗřþüāĈďüÿāŕřĈŕř

ďGADAďTENDENƦUďPROGNOZE ŏřŗøÿŗûďāŕÿùŕÿĂüĀďÿŔďďøŗùć

/V

Interior Magazine Latvia 2012 #3  

Interior Magazine Latvia

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you