Page 1

2011 #1

2011 #1

  

!"#$ %()*+ !"#$ %& '

Art deco

 Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɱɚɫɨɜɢɸɜɟɥɢɪɧɵɯɢɡɞɟɥɢɣ-XVW&DYDOOLɢ5REHUWR&DYDOOLɜɅɚɬɜɢɢ6,$Ä$]DOLMD´ Ɇɚɝɚɡɢɧɵɬɰ*DOHULMD&HQWUVɬɰ6N\ 0RUHɬɰ5ƯJD3OD]Dɬɰ2ULJRɬɰ$]XU

 

     1,99 Ls


EkskluzÄŤvs rokas pulksteņu SEIKO pÄ rstÄ vis LatvijÄ - Juvelieru un pulksteņu saloni „LAIKSâ€? „LAIKSâ€?, T/C „Molsâ€?, Krasta 46, RÄŤga, TÄ lr.: 67030312

 ar kaisli, 

$ '   (  

 ))  (  *  ( + (

 - ( 

-' '  ( . (/ ( . *  (/* .    -  0- 

1  2 ( ' 3 www.frederique-constant.com 

       !   "#$%&" "#$%&4 V 5 35, *a T lr67222320 "#$%&4 <= 4> ll a * 4 D  67, *a T lr67282585 "#$%&4 <=+4B4 % CE, *a T r67030312 "#$%&4 <=+4#l2a4 @ s *a 372, *a T r67076460


Fendi


Avenanti

www.raita.lv


У НАС ЕСТЬ ВСЕ ДЛЯ ВАШЕЙ ВАННОЙ КОМНАТЫ Krasta 68 b, Rīga Tālr.: 67504379 e-pasts: arttek@arttek.lv www.arttek.lv


6

SATURS / ĐĄĐ&#x17E;Đ&#x201D;Đ&#x2022;Đ Đ&#x2013;Đ?Đ?Đ&#x2DC;Đ&#x2022;

,-../0)%+1!)%%2 1

8

 ,-../;< = >?

()%!3!2)1)01!

16

&; ' @AB

45%6%) %)1

28

  

73*$!1)6*8 10$ 

44

C D ;  E F G

9)6%8/ 

52

HE/? =  @

456)%):2!)) 1

64

E I I:; < J 

%!1$!

72

K A

16

44

8

28 64

52

IZNÄ&#x20AC;K 4 REIZES GADÄ&#x20AC; ReÄŁ. Nr. 000702805 TÄ lr.: 67311333 22321155 e-pasts: mpb@mpb.lv DibinÄ tÄ js un izdevÄ&#x201C;js: SIA â&#x20AC;&#x17E;Media Parkâ&#x20AC;&#x153;

UZ VÄ&#x20AC;KA: ARTURA IMBRASA interjers

INTERJERA DIZAINERI Ĺ˝URNÄ&#x20AC;LU VAR SAĹ&#x2026;EMT

kontakttÄ lrunis 67311333, 22321155

BEZ MAKSAS

72


8

JONAS MALINAUSKAS

IZSTĀDE / ВЫСТАВКА

,-../0)%+1!)%%2 1  ,-../;< = >?

S Stends Kartell. Dizains: Ferruccio Laviani.

S Stends Kartell. Dizains: Ferruccio Laviani.

Starptautiskais mēbeļu salons I Saloni, kas katru pavasari tiek organizēts dizaina nedēļas ietvaros, atvilina uz Milānu tūkstošiem mēbeļu projektētāju, ražotāju un pārdevēju no daudzām valstīm. Šogad tas notika pasaules mēbeļu rūpniecības pēckrīzes atdzimšanas zīmē. Bet, kā zināms, ekonomikas lejupslīde, kas daudziem lika pārkārtoties un centīgi taupīt, daudzus bagātniekus padarīja vēl bagātākus. Tāpēc Salone del Mobile demonstrēja divas pretējas tendences: orientāciju uz greznību un premium klases iz-

Международный салон мебели I Saloni, организуемый в рамках Недели дизайна каждой весной, привлекает в Милан тысячи проектировщиков, производителей и продавцов мебели из многих стран мира. В этом году он проходил под знаком посткризисного возрождения мировой мебельной промышленности. Но, как известно, экономический спад, заставивший многих перестроиться и тщательно экономить, некоторых богатеев сделал еще богаче. Поэтому на Salone del Mobile были заметны две противоречивые тенденции: ориентация на роскошь и визуальную избыточность изделий премиум-


10

S Krēsls Magis Proust. Dizains: Alessandro Mendini.

S Galds New Dervish, dīvāns Egos. Roshe Bobois. Dizains: Roberto Tapinassi, Maurizio Manzoni.

strādājumu vizuāli bagātīgu klāstu un pretstatā tam – masveida ražošanas racionālo dizainu, kas orientēts uz resursu taupīšanu un dabisko materiālu izmantošanu. Klasikas sadaļā formu evolūcija gandrīz nemaz nebija manāma: vairums firmu joprojām eksportam centīgi kopē klasiskās mēbeles un aksesuārus. Par laimi, vēsturisko paraugu un tradīciju itāļiem netrūkst. Neraugoties uz „zaļo” un citu dabas aizstāvju protestiem, joprojām plašā izvēlē tiek piedāvātas eksotisko koku šķirnes un dzīvnieku (to skaitā savvaļas dzīvnieku) ādas, turklāt dažbrīd neprātīgos daudzumos. Piemēram, pazīstamais zīmols Tonino Lamborgini reklāmas nolūkā bija apvilcis ar krokodilādu imitējošu dabisku tumšu ādu ne tikai vairumu eksponātu, bet arī pilnībā visas (!) izstādes telpas sienas un grīdu. Jāatzīmē, ka ar dabiskās ādas izmantošanu mīkstajās mēbelēs kārtējo reizi izcēlās arī firma Edra, taču pilnīgi citā estētiskajā kontekstā. Patīkams izņēmums no vispārējās eklektikas, kā vienmēr, bija pazīstamā itāļu firma Selva, kas ne tikai izmanto pieredzējušus vietējos apakšuzņēmējus, bet arī pastāvīgi rūpējas par klasiskās stilistikas pieskaņošanu mūsdienu interjeru estētikai un ergonomikai. Izstādē varēja iepazīties arī ar ārzemju firmu stilistiskajiem meklējumiem. Tā, piemēram, interesantu art nouveau un art deco sajaukumu demonstrēja ASV zīmols Chritopher Guy. Tiesa, amerikāņu ieguldījums ir vienīgi dizains, bet galdu, krēslu un gultu modeļu lielākā daļa ar rokām no vērtīgām koku šķirnēm izgatavota tālajā Indonēzijā, turklāt bieži vien bagātīgā dabiskā tekstūra aizsegta ar plastikātu. Ko tur laika saka, bagātnie-

T Big Knit. Moroso. Dizains: Patricia Urquiola.

T The Secret Clubhouse. Cappellini. Dizains: Martin Vallin.

S Komplekts Buttondown. Moroso. Dizains: Edward Van Vliet.

класса и, напротив, рациональный дизайн для массового производства, основанный на ресурсосбережении и использовании натуральных материалов. В разделе классики эволюция форм была почти незаметна: большинство фирм по-прежнему занято подобострастным копированием классической мебели и аксессуаров на экспорт, благо исторических образцов и традиций итальянцам не занимать. Несмотря на все протесты зеленых и прочих защитников природы, попрежнему предлагается широкий выбор экзотических пород древесины, кожи и шкур животных (в том числе и диких), причем зачастую в количествах, превышающих разумные пределы. Например, известный брэнд Tonino Lamborgini в целях рекламы обшил натуральной темной кожей «под крокодила» не только большинство экспонатов, но также полностью (!) стены и пол выставочного пространства. Следует отметить, что использованием натуральной кожи в мягкой мебели в очередной раз «шиканула» и фирма Edra, но в совершенно ином эстетическом контексте. Приятным исключением из общей эклектики как всегда выступила известная итальянская фирма Selva, которая не только использует опытных местных субподрядчиков, но и постоянно заботиться о приспособлении классической стилистики к эстетике и эргономике современного интерьера. На выставке можно было ознакомиться также со стилистическими поисками зарубежных фирм. В частности, интересное смешение ар нуво и ар деко продемонстрировал американский бренд Chritopher Guy. Правда, американским является только дизайн, а большинство моделей столов, кресел и кроватей изготовляется вручную из ценных пород дерева в далекой Индонезии, при этом богатая натуральная текстура зачастую наглухо закрашивается «под пластик». Что ж, у богатых – свои причуды... В разделе современного дизайна выбор фактур и материалов был гораздо более демократичным. Одним из лидеров здесь была известная фирма Moroso. Дизайнер Патриция Уркиола покрыла диван Gentry гобеленом с

T Komplekts Burkina Faso. Cappellini. Dizains: Giulio Cappellini.


12

S Christopher Guy.

S Christopher Guy.

kiem ir savas dīvainības... Modernā dizaina sadaļā faktūru un materiālu izvēle bija daudz demokrātiskāka. Šeit viena no līderēm bija pazīstamā firma Moroso. Dizainere Patrīcija Urkiola dīvānu Gentry apvilkusi ar gobelēnu, kuram ir bagātīga tvīda faktūra, bet krēsla Big Knit mīksto daļu vispār veidojusi no adītiem pinumiem. Holandietis Tords Boontjē izmantojis raupjus dūrienus galdiņu Stitched dekoram un vienlaikus detaļu savienošanai, savukārt Edvards van Vliets mīksto mēbeļu Buttondown grafiskajā dekorā ietvēris daudzkrāsu motīvus. Bosnijas dizainere Karmelina Martina pārvērtusi dīvānu Miss Sarajevo par savdabīgu tekstilkolāžu, kurā skaidri saskatāmi dienvidslāvu un pat čigānu motīvi. Kaut ko līdzīgu varēja redzēt arī firmas Cappellini stendā: Džulio Kapellīni moduļmēbelēs Burkina Faso izmantojis izšuvumu un kolāžas motīvus, bet Martins Vallīns no plāna finiera savijis savdabīgu kokonu, izveidojot gliemežvākam līdzīgu krēslu The Secret Clubhouse. Stepētu tekstūru sērijas Egos mīksto mēbeļu apvilkšanai izmantojuši arī franču firmas Roshe Bobois dizaineri. Kā pirmajā brīdī šķiet, Eiropas ekonomikas ekoloģiskā ievirze, kas kļūst aizvien izteiktāka, Milānas izstādē un ar to saistītajos pasākumos iezīmējās pavisam nedaudz: stendos bija vairāk blāvu dabisko krāsu, raupju audumu un apbružātu paklāju. Raupjš kartons, pārstrādāts plastikāts un grubuļainas kokskaidu plāksnes joprojām neveido mēbeļu ražošanas pamatu. Taču, ieskatoties dziļāk niansēs, kļūst skaidrs, ka ekoloģiski tīriem izstrādājumiem nepavisam nav jābūt greiziem, pelēkiem un kropliem. Piemēram, elegantie un apbrīnojami vieglie firmas Аlias krēslu

T Christopher Guy.

S Christopher Guy.

S Christopher Guy.

развитой твидовой фактурой, а мягкую часть кресла Big Knit вообще выполнила из сплетенных вязаных рукавов. Голландец Торд Боонтье использовал грубые стежки для декора и заодно соединения деталей столиков Stitched, а Эдвард ван Влиет использовал мотивы разноцветной вышивки в графическом декоре мягкой мебели Buttondown. Дизайнер из Боснии Кармелина Мартина превратила диван Miss Sarajevo в своеобразный текстильный коллаж, в котором четко прослеживаются южнославянские и даже цыганские мотивы. Нечто подобное можно было увидеть и на стенде фирмы Cappellini: Джулио Каппеллини использовал мотивы вышивки и коллажа в модульной мебели Burkina Faso, а Мартин Валлин сплел своеобразный кокон из тонкого шпона для кресла-раковины The Secret Clubhouse. Стеганую текстуру использовали и дизайнеры французской фирмы Roshe Bobois для обтяжки мягкой мебели серии Egos. Усиливающаяся общая экологическая направленность европейской экономики, на первый взгляд, на миланской выставке и на сопутствующих ей мероприятиях проявилась незначительно: лишь на стендах стало больше блеклых «натуральных» цветов, грубой холстины и потертых ковровых дорожек. Грубый картон, переработанный пластик и шершавые ДСП по прежнему не составляют основу мебельного производства. Но если углубиться в нюансы, то выяснится, что экологически чистые изделия не обязательно должны быть кривыми, сирыми и убогими. Например, изящные и неимоверно легкие каркасы стульев фирмы Аlias изготовляются методом точного литья из алюминия, который является почти полностью вторичным материалом. Массивные разноцветные кресла на предприятиях фирмы Мagis, такие как Magis Proust знаменитого Алессандро Мендини, выдуваются из полиэтилена, который тоже можно добыть из вторсырья. Главная проблема тут состоит не в производстве, а в правильно организованном сборе, сортировке

T Dīvāns Gentry. Moroso. Dizains: Patricia Urquiola.

T Fendi.


14

S Komplekts I Love Milano. Kartell. Dizains: Louis Ghost Rebecca.

S Krēsls Comback. Kartell. Dizains: Patricina Urquiola.

karkasi tiek gatavoti ar precīzās liešanas metodi no alumīnija, kas ir gandrīz pilnībā otrreizējs materiāls. Masīvos firmas Мagis krēslus dažādās krāsās – tādus kā slavenā Alesandro Mendīni krēsls Magis Proust – pūš no polietilēna, ko arī iegūst no otrreizējām izejvielām. Te galvenā problēma ir nevis ražošana, bet pareizi organizēta izejvielu savākšana, šķirošana un pārstrāde. Turklāt plastmasu apstrādes ātrums un tehnoloģiskums ļauj samazināt darbietilpību un attiecīgi arī cenas. Tātad tendence palielināt plastmasas mēbeļu izlaidi (arī premium segmentā) nepavisam nav izšķērdīga un antiekoloģiska, bet dizaineriem paver vēl plašākas iespējas īstenot savas radošās idejas. Tiesa, dažkārt šo ideju īstenošana ir diezgan riskanta. Kā, piemēram, gadījumā ar vilciņa formā veidoto plastikāta krēslu Spun (dizainers Tomass Hitviks). Sēdēšana tajā ir savdabīgs sporta veids. Vērojama arī tendence plastmasu izmantot vienotā konstrukcijā ar koku un metālu. Tā, piemēram, rīkojušies franču dizaineri brāļi Burulleki, izgatavojot krēslu Steelwood. Interesantu krēslu ar koka kājiņām firmai Kartell projektējusi arī Patrīcija Urkiola. Savdabīgas ekoloģiskās tendences vērojamas arī izstādes stendu iekārtošanā. Kā vienmēr, viens no iespaidīgākajiem ir firmai Kartell. Šoreiz dizainers Feručio Laviani iedvesmu smēlies no milzīgajiem amerikāņu ceļmalu stendiem un citas reklāmu grafikas, kas slavināta Dž. Keruaka romānos un V. Vendersa filmās. Milzīgo stendu grafikas zināmu prastumu papildina apzinātais neēvelēto, zem kājām pretīgi čīkstošo grīdas dēļu raupjums. Diemžēl uz uzkrītošo neona izkārtņu fona jaunie izstrādājumi, kuru autori ir tādi slaveni dizaineri kā Filips Starks, Pjero Lisoni un Nendo grupa, palika tikpat kā nepamanīti, toties zaigojošais firmas logotips noteikti iespiedās ne tikai speciālistiem, bet arī parastajiem apmeklētājiem atmiņā. Dažas citas firmas, piemēram, Slamp, stendu iekārtojumā bija veiksmīgi izmantojušas celtniecībā lietojamos koka paliktņus.

T Dīvāns Bubble. Yii. Dizains: Jui Chou.

S Stitched. Moroso. Dizains: Tord Boontje.

и переработке сырья. К тому же быстрота и технологичность обработки пластмасс позволяет снижать трудозатраты и, соответственно, цены. Отсюда следует, что наметившаяся тенденция увеличения выпуска пластмассовой мебели (в том числе и премиум сегмента) отнюдь не является расточительной и тем более «антиэкологичной», а предоставляет дизайнерам еще больше возможностей для реализации творческих идей. Иногда, правда, воплощение этих идей бывают довольно рискованными, как, например, пластиковое кресло-волчок Spun (дизайнер Томас Хитвик), сидение на котором является своеобразным видом спорта. Заметна также тенденция использования пластмассы в единой конструкции с деревом и металлом, как, например, поступили французике дизайнеры братья Буруллеки при изготовлении стула Steelwood. Интересный пластмассовый стул с деревянными ножками спроектировала также Патриция Уркиола для фирмы Kartell. Своеобразные экологические тенденции проявились и в оборудовании собственно выставочных стендов. Один из самых впечатляющих, как всегда представила фирма Kartell. На этот раз дизайнера Ферручио Лавиани вдохновили мотивы гигантских американских придорожных щитов и прочей рекламной графики, воспетой в романах Дж. Керуака и фильмах В. Вендерса. Некоторая топорность графики огромных стендов дополнялась умышленной грубостью неструганных досок пола, противно скрипевшего под ногами. Увы, на фоне броских неоновых вывесок новые изделия, созданные такими известными дизайнерами, как Филипп Старк, Пьеро Лиссони и группа Нендо, остались почти незамеченными, зато сияющий логотип фирмы наверняка врезался в память не только специалистам, но и рядовым посетителям. Некоторые другие фирмы, в частности, Slamp, для оборудования стендов успешно применили деревянные строительные поддоны.

T Dīvāns Sfatto. Edra. Dizains: Francesco Binfari.

T Krēsls Grinza. Edra. Dizains: Fernando and Humberto Campana.


$* 

 (.  5 !/ 

  

 Q @ '  &  @- & 

Q      R @  . (- (  * U  (-U  - 

1  2 ( ' : www.frederique-constant.com 

       !   "#$%&" â&#x20AC;&#x153;LAIKSâ&#x20AC;? V 5u 35, *a T lr.67222320 â&#x20AC;&#x153;LAIKSâ&#x20AC;? T/C â&#x20AC;?Galleria * 4 Dzirnavu 67, *a T lr.67282585 â&#x20AC;&#x153;LAI%&4 <=+4B4 % CE, *a T r.67030312 â&#x20AC;&#x153;LAIKSâ&#x20AC;? T/Pâ&#x20AC;?Alfa4 @ s *atve 372, *a T r.67076460


16

()%!3!2)1)01!

IZSTÄ&#x20AC;DE / Đ&#x2019;ЍХТĐ?Đ&#x2019;Đ&#x161;Đ?

Ç&#x153;njǢǧúþóÚǥÄ&#x192;Ä&#x2021;Ä&#x201E;ǥnjǥNJǤáǣǥ

 

Ä&#x152;ehova personÄ Ĺžs savulaik kategoriskÄ tonÄŤ paziĹ&#x2020;oja: â&#x20AC;&#x17E;GrieġijÄ ir viss!â&#x20AC;? DroĹĄi vien XIX gadsimta beigÄ s tÄ arÄŤ bija. TaÄ?u XXI gadsimtÄ , kuram skaitÄ m jau otro gadu desmitu, viss ir ParÄŤzÄ&#x201C;, izstÄ dÄ&#x201C; Maison&Objet. Ne jau velti prestiĹžais gadatirgus cildenÄ nozÄŤmÄ&#x201C; tiek dÄ&#x201C;vÄ&#x201C;ts par krÄ mu tirgu. AizvadÄŤtajos gados ĹĄeit faktiski itin visur valdÄŤja franÄ?u gars (tas ir saprotams: bĹŤtÄŤbÄ Maison&Objet ir milzÄŤga mÄ ja, franÄ?u mÄ ja, kur ar mÄŤlestÄŤbu saglabÄ tas vecmÄ miĹ&#x2020;as pĹŤra mÄ&#x201C;beles un sudrablietas, senlaicÄŤgas servÄŤzes un mÄŤÄźmantiĹ&#x2020;as, ko izmest nevienam neceÄźas roka, kur sakopoti un joprojÄ m tiek krÄ ti pavisam moderni aksesuÄ ri un mÄ kslas priekĹĄmeti), taÄ?u 2011. gadÄ saimnieki saspieduĹĄies un devuĹĄi vietu, kur savas lietas parÄ dÄŤt arÄŤ viesiem. Šġiet, ka tieĹĄi ĹĄim nolĹŤkam 2010. gada septembrÄŤ uzradÄ s pat Maison&Objet jaunais paviljons. TieĹĄi tur ĹĄÄ gada janvÄ rÄŤ tika izvietotas editeurs (audumi un tapetes) un par paĹĄu prestiĹžÄ ko uzskatÄŤtÄ izstÄ des nodaÄźa Scenes dâ&#x20AC;&#x2122;interieur, kur visÄ savÄ spoĹžumÄ sevi parÄ dÄŤja gan franÄ?u meistari (Christofle, Lalique, Baccarat, Saint-Louis, Puiforcat, Daum un citi), gan angÄźi (marka Andrew Martin, kas tradicionÄ li veido faktiski vienÄ das kolekcijas â&#x20AC;&#x201C; angÄźu klasikas, XX gadsimta 60. gadu Eiropas dizaina un koloniÄ lÄ stila augstvÄ&#x201C;rtÄŤgu konglomerÄ tu. JÄ teic, ka, pateicoties stendu oriÄŁinÄ lajam noformÄ&#x201C;jumam, ĹĄÄŤs kolekcijas allaĹž piesaista uzmanÄŤbu), itÄ Äźi

 Maison & Objet 2011.

 ! "# $ %&' %( Maison & Objet 2011.

S Kolekcija Pegaso. Turri. Đ&#x161;ОННокŃ&#x2020;иŃ? Pegaso. Turri.

ЧоŃ&#x2026;ĐžĐ˛Ń ĐşĐ¸Đš поŃ&#x20AC;Ń ĐžĐ˝Đ°Đś в Ń Đ˛ĐžĐľ вŃ&#x20AC;оПŃ? йоСапоННŃ?Ń&#x2020;иОннО СаŃ?вНŃ?Đť: ÂŤĐ&#x2019; Đ&#x201C;Ń&#x20AC;ĐľŃ&#x2020;ии Đ˛Ń Đľ ĐľŃ Ń&#x201A;Ń&#x152;!Âť. Đ?авоŃ&#x20AC;нОо, в кОнŃ&#x2020;Đľ XIX Ń Ń&#x201A;ОНоŃ&#x201A;иŃ? Ń&#x201A;Đ°Đş и ĐąŃ&#x2039;НО. Đ? вОŃ&#x201A; в 21-Đź воко, Ń&#x20AC;аСПонŃ?вŃ&#x2C6;оП вŃ&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;Оо Đ´ĐľŃ Ń?Ń&#x201A;иНоŃ&#x201A;ио, Đ˛Ń Đľ ĐľŃ Ń&#x201A;Ń&#x152; в Đ&#x;Đ°Ń&#x20AC;иМо, на Maison&Objet. Đ?Đľ СŃ&#x20AC;Ń? ĐżŃ&#x20AC;ĐľŃ Ń&#x201A;иМнаŃ? Ń?Ń&#x20AC;ПаŃ&#x20AC;ка Ń ĐťŃ&#x2039;воŃ&#x201A; Ń?Ń&#x201A;акОК йаŃ&#x20AC;Đ°Ń&#x2026;ОНкОК â&#x20AC;&#x201C; в вŃ&#x2039;Ń ĐžĐşĐžĐź Ń ĐźŃ&#x2039;Ń ĐťĐľ Ń ĐťĐžĐ˛Đ°, Ń&#x20AC;аСŃ&#x192;ПооŃ&#x201A;Ń Ń?. Đ&#x2022;Ń ĐťĐ¸ в ĐżŃ&#x20AC;ĐžŃ&#x2C6;ĐťŃ&#x2039;Đľ гОдŃ&#x2039; ĐˇĐ´ĐľŃ Ń&#x152; ĐżŃ&#x20AC;Đ°ĐşŃ&#x201A;иŃ&#x2021;ĐľŃ ĐşĐ¸ ĐżĐžĐ˛Ń ĐľĐźĐľŃ Ń&#x201A;нО Ń&#x2020;Đ°Ń&#x20AC;иН Ń&#x201E;Ń&#x20AC;Đ°Đ˝Ń&#x2020;Ń&#x192;ĐˇŃ ĐşĐ¸Đš Đ´Ń&#x192;Ń&#x2026; (Ń&#x2021;Ń&#x201A;Đž, в ОйŃ&#x2030;оП-Ń&#x201A;Đž, ОйŃ&#x160;Ń?Ń Đ˝Đ¸ĐźĐž: пО йОНŃ&#x152;Ń&#x2C6;ОПŃ&#x192; Ń Ń&#x2021;ĐľŃ&#x201A;Ń&#x192; Maison&Objet â&#x20AC;&#x201C; Ń?Ń&#x201A;Đž ОгŃ&#x20AC;ОПнŃ&#x2039;Đš дОП, Ń&#x201E;Ń&#x20AC;Đ°Đ˝Ń&#x2020;Ń&#x192;ĐˇŃ ĐşĐ¸Đš дОП, гдо ĐťŃ&#x17D;йОвнО Ń ĐžŃ&#x2026;Ń&#x20AC;анона йайŃ&#x192;Ń&#x2C6;кина ПойоНŃ&#x152; и Ń Ń&#x201A;ОНОвОо Ń ĐľŃ&#x20AC;ойŃ&#x20AC;Đž, пОНŃ&#x192;Ń&#x2021;оннОо в ĐżŃ&#x20AC;иданОо, Ń Ń&#x201A;Đ°Ń&#x20AC;иннŃ&#x2039;Đľ Ń ĐľŃ&#x20AC;виСŃ&#x2039; и ПиНŃ&#x2039;Đľ Ń ĐľŃ&#x20AC;Đ´Ń&#x2020;Ń&#x192; воŃ&#x2030;иŃ&#x2020;Ń&#x2039;, вŃ&#x2039;ĐąŃ&#x20AC;ĐžŃ Đ¸Ń&#x201A;Ń&#x152; кОŃ&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;Ń&#x2039;Đľ ни Ń&#x192; кОгО но пОдниПоŃ&#x201A;Ń Ń? Ń&#x20AC;Ń&#x192;ка, гдо Ń ĐžĐąŃ&#x20AC;Đ°Đ˝Ń&#x2039; и Ń ĐžĐąĐ¸Ń&#x20AC;Đ°Ń&#x17D;Ń&#x201A;Ń Ń? впОНно Ń ĐžĐ˛Ń&#x20AC;оПоннŃ&#x2039;Đľ Đ°ĐşŃ ĐľŃ Ń Ń&#x192;Đ°Ń&#x20AC;Ń&#x2039; и ĐżŃ&#x20AC;одПоŃ&#x201A;Ń&#x2039; Đ¸Ń ĐşŃ&#x192;Ń Ń Ń&#x201A;ва), Ń&#x201A;Đž в 2011-Đź Ń&#x2026;ОСŃ?ова Ń ĐťĐžĐ˛Đ˝Đž пОдвинŃ&#x192;ĐťĐ¸Ń Ń&#x152; и даНи Đ˛ĐžĐˇĐźĐžĐśĐ˝ĐžŃ Ń&#x201A;Ń&#x152; ĐżŃ&#x20AC;ĐžĐ´ĐľĐźĐžĐ˝Ń Ń&#x201A;Ń&#x20AC;иŃ&#x20AC;ОваŃ&#x201A;Ń&#x152; Ń Đ˛ĐžĐľ и ĐłĐžŃ Ń&#x201A;Ń?Đź. Đ&#x;ĐžŃ&#x2026;ОМо, иПоннО Đ´ĐťŃ? Ń?Ń&#x201A;ОгО в Ń ĐľĐ˝Ń&#x201A;Ń?ĐąŃ&#x20AC;Đľ 2010-гО гОда на Maison&Objet пОŃ?Đ˛Đ¸ĐťŃ Ń? даМо нОвŃ&#x2039;Đš павиНŃ&#x152;Он. Đ&#x2019; ноП-Ń&#x201A;Đž в Đ˝Ń&#x2039;ноŃ&#x2C6;ноП Ń?нваŃ&#x20AC;Đľ и Ń&#x20AC;Đ°ĐˇĐźĐľŃ Ń&#x201A;Đ¸ĐťĐ¸Ń Ń&#x152; editeurs (Ń&#x201A;кани и ОйОи) и Ń Ń&#x2021;иŃ&#x201A;Đ°Ń&#x17D;Ń&#x2030;Đ¸ĐšŃ Ń? Ń Đ°ĐźŃ&#x2039;Đź ĐżŃ&#x20AC;ĐľŃ Ń&#x201A;иМнŃ&#x2039;Đź Ń&#x20AC;аСдоНОП вŃ&#x2039;Ń Ń&#x201A;авки Scenes dâ&#x20AC;&#x2122;interieur, гдо вО Đ˛Ń ĐľĐź ĐąĐťĐľŃ ĐşĐľ пОкаСаНи Ń ĐľĐąŃ? как Ń&#x201E;Ń&#x20AC;Đ°Đ˝Ń&#x2020;Ń&#x192;ĐˇŃ ĐşĐ¸Đľ ĐźŃ?Ń&#x201A;Ń&#x20AC;Ń&#x2039; (Christofle, Lalique, Baccarat, Saint-Louis, Puiforcat, Daum и Đ´Ń&#x20AC;Ń&#x192;гио), Ń&#x201A;Đ°Đş и ангНиŃ&#x2021;ано (ПаŃ&#x20AC;ка Andrew Martin, кОŃ&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;Đ°Ń? Ń&#x201A;Ń&#x20AC;адиŃ&#x2020;иОннО Ń ĐžĐˇĐ´Đ°ĐľŃ&#x201A; ĐżŃ&#x20AC;Đ°ĐşŃ&#x201A;иŃ&#x2021;ĐľŃ ĐşĐ¸ ОдинакОвŃ&#x2039;Đľ кОН-

S Kolekcija Dolce Vita. Dizains: Soher Design Team. Đ&#x161;ОННокŃ&#x2020;иŃ? Dolce Vita. Đ&#x201D;иСаКн: Soher Design Team.

S Viesistaba Elledue. Đ&#x201C;ĐžŃ Ń&#x201A;инаŃ? Elledue.


17

Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɱɚɫɨɜɢɸɜɟɥɢɪɧɵɯɢɡɞɟɥɢɣ-XVW&DYDOOLɢ5REHUWR&DYDOOLɜɅɚɬɜɢɢ6,$Ä$]DOLMD´ Ɇɚɝɚɡɢɧɵɬɰ*DOHULMD&HQWUVɬɰ6N\ 0RUHɬɰ5ƯJD3OD]Dɬɰ2ULJRɬɰ$]XU


18

S Komplekts (galds ar krēsliem) Haethrow. Dizains: Guillermot. Комплект (стол со стульями) Haethrow. Дизайн: Guillermot.

S Zenna.

S Kolekcija Novecento. Dizains: Poles Salotti. Коллекция Novecento. Дизайн: Poles Salotti.

S Kolekcija Eros Corner. Dizains: Silvia Cordoba. Коллекция Eros Corner. Дизайн: Silvia Cordoba.

(Alessi, Arketipo), beļģi (Flamant), Veco Pasauli ar savu klātbūtni pagodinājušie amerikāņi markas Ralph Lauren personā un citi. Nevar teikt, ka Maison&Objet ar tās septiņiem paviljoniem ir tikai dekora un aksesuāru ekspozīcija. Pilnīgi dabiski, ka dīvāni, kumodes, krēsli un galdi te bija pārstāvēti, tā sakot, plašā sortimentā. Un tomēr tie drīzāk kalpoja par savdabīgu podestu, pienācīgu fonu krāšņajiem aksesuāriem. Varbūt tas notika tāpēc – kā to atzīmēja eksperti un žurnālisti –, ka tādas markas kā Segis, Zanotta, Emu bija nolēmušas īpaši nesaspringt un atvedušas pērnā gada kolekcijas. Bet tās izvietoja paviljonā Now, kas tiek uzskatīts par gandrīz pašu progresīvāko un mūsdienīgāko. Protams, tika eksponētasarī daudzas novitātes. Piemēram, marka Ligne Roset rādīja interesantus kafijas galdiņus Out of Stock, simpātiskas režģotas mēbeles Francois Azambourg. Magis arī iepriecināja ar savu galdiņu Central, kuru var izmantot gan dzīvoklī, gan laukā... Arī kompānijas Arketipo novitāte – dizainera, studijas Nendono īpašnieka Оки Сато darbs – raisīja gan izstādes dalībnieku, gan apmeklētāju interesi. Arī tas ir galdiņš, tikai žurnālu galdiņš. Lakonisks un atturīgs. Taču tas ir tikai pirmā mirkļa iespaids. Smaidu izvilina galda virsmu ar padziļinājumu, kurā izvietots keramikas trauks (to var izvilkt un izmantot kā patstāvīgu priekšmetu). Modelis pilnīgi atbilst savam nosaukumam Dent (angl. – „iespiedums”). Kompānija Acrila izstādē Maison&Objet demonstrēja jauno mēbeļu kolekciju, kas izstrādāta kopā ar zīmolu Smiley-Happy Deco. Autori ir pārliecināti: sērija ar no-

S Kolekcijas Rollep Catitonne un Sissi. Dizains: Technical studio Ranaboni. Коллекции Rollep Catitonne и Sissi. Дизайн: Technical studio Ranaboni.

S Sofa Mayfair. Dizains: Guillermont. Софа Mayfair. Дизайн: Guillermont.

лекции – добротный конгломерат английской классики, европейского дизайна 60-х годов XX века и колониального стиля. И надо сказать, коллекции эти вызывают неизменный интерес, благодаря оригинальному оформлению стендов), итальянцы (Alessi, Arketipo), бельгийцы (Flamant), американцы в лице марки Ralph Lauren, почтившей присутствием Старый Свет, и прочие. Нельзя сказать, что Maison&Objet – 7-павильонная экспозиция декора, аксессуаров и только. Естественно, диваны, комоды, стулья и прочие столы были представлены здесь, что называется, в ассортименте. Но все-таки они выступали, скорее, в качестве своеобразного подиума, достойного фона для демонстрации аксессуарного великолепия. Быть может, потому – и это отметили эксперты и журналисты – такие марки, как Segis, Zanotta, Emu, решили не напрягаться особенно и привезли прошлогодние коллекции. А разместили их, к слову, в павильоне Now, который позиционируется как самый что ни на есть прогрессивный и современный. Конечно, было показано и множество новинок. Марка Ligne Roset, например, представила интересные кофейные столики Out of Stock, симпатичную решетчатую мебель Francois Azambourg. Magis тоже порадовала, показав свой столик Central, который можно использовать как в квартире, так и на улице... А новинка от компании Arketipo – работа дизайнера Оки Сато, владельца студии Nendo – тоже вызвала интерес и участников выставки, и ее посетителей. Это опять же столик, только журнальный. Он лаконичен и даже строг. Но лишь на первый взгляд. Улыбку вызывает необычная столешница с углублением, в котором разместилась керамическая чаша (ее можно вытащить и использовать как самостоятельный предмет). Модель вполне отвечает


19


20

S Dizains: Thomas Paul. Duralee. Дизайн: Thomas Paul. Duralee.

saukumu Smiley, kas runā pats par sevi, spēj „darīt līksmu” pat visnopietnāko interjeru. No šai kompānijai tradicionālā caurspīdīgā akrila darinātie priekšmeti izrotāti ar spilgti dzeltenām sejiņām, kas smaida no galdu virsmām, sēdekļiem, atzveltnēm un krēslu kājiņām. Nebija aizmirsta arī mūžīgā klasika. Franču marka Grange ir slavena ar savām klasiskajām mēbelēm, kas ļoti bieži atkārto vēsturisko paraugu ārējo izskatu. Bet dažkārt autori atkāpjas no kanoniem – piemēram, priekšmetus nokrāso spilgtos toņos. Tieši tas redzams jaunajā korpusa mēbeļu kolekcijā Jacob. Tajā priekšmeti ieturēti Ludviķa XVI stilā, bet vienlaikus to ekstravagantajā apdarē izmantotas raibas svītras. Un klāt vēl nāk daudzās atvilktnes ar ādas rokturiem „mēlītēm» Turklāt dažas

T Dizians: Guild. Дизайн: Guild.

T Dizians: Guild. Дизайн: Guild.

своему названию – Dent (в переводе с англ. – «вмятина»). Компания Acrila продемонстрировала на Maison&Objet новую коллекцию мебели, разработанную совместно с брендом Smiley-Happy Deco. Авторы уверены: серия с говорящим названием Smiley способна «развеселить» даже самый уравновешенный интерьер. Предметы из традиционного для этой компании прозрачного акрила украшены ярко-желтыми рожицами, которые улыбаются со столешниц столиков, с сидений, спинок и ножек стульев. Не была забыта и вечная классика. Французская марка Grange известна своей классической мебелью, которая очень часто абсолютно точно повторяет внешний вид исторических образцов. Но иногда авторы отступают от канонов – например, раскрашивают предметы в яркие цвета. Именно это продемонстрировано в новой коллекции корпусной мебели Jacob. Здесь предметы выполнены в стиле Людовика XVI, но при этом снабжены экстравагантной отделкой в пеструю полоску. Плюс многочисленные ящички с кожаными ручками«язычками». При этом некоторые ящички – самые настоящие «обманки».

T Dizians: Guild. Дизайн: Guild.


PiedÄ vÄ tie pakalpojumi: Melno grÄŤdu izveidi masÄŤvkoka grÄŤdu ieklÄ ĹĄanai, tai skaitÄ : t-Ç&#x;NFÇŹPKPĂ?Ç&#x2039;LMÇ&#x2039;KBJ[WFJEF t04#WBJĂśOJFSBJFTFHVNBJ[WFJEF t4LBÇŹBTJ[PMÇ&#x2039;DJKBTJ[WFJEFOPCFSBNBKJFNWBJMPLĂ?ÇŹVTLBÇŹBTJ[PMÇ&#x2039;DJKBTNBUFSJÇ&#x2039;MJFN MasÄŤvkoka dÄ&#x201C;Äźu un parketa ieklÄ ĹĄanas darbu izpilde, tai skaitÄ : t%Ç&#x2013;ÇŚVJFLMÇ&#x2039;Ă?BOBHBOV[CFUPOB HBO04#WBJĂśOJFSBQBNBUOFT t(SÇ&#x;EVTMÇ&#x;QÇ&#x2013;Ă?BOBVOBQTUSÇ&#x2039;EFQÇ&#x2013;DLMJFOUBWÇ&#x2013;MNFT t(SÇ&#x;EMÇ&#x;TUVNPOUÇ&#x2039;äB 5SÇ&#x;TTMÇ&#x2039;ÇŹVEBCÇ&#x;HPQBSLFUBJFLMÇ&#x2039;Ă?BOBTEBSCVJ[QJMEF 1BSLFUBVOEÇ&#x2013;ÇŚVHSÇ&#x;EVSBTUBVSÇ&#x2039;DJKB MasÄŤvkoka terasu izveide, tai skaitÄ : t5FSBĂ?VQBNBUÇŹVJ[WFJEF t5FSBĂ?VLMÇ&#x2039;KBJ[WFJEFVOBQTUSÇ&#x2039;EFBSBJ[TBSHNBUFSJÇ&#x2039;MJFN %Ç&#x2013;ÇŚV QBSLFUBHSÇ&#x;EVVOLPLBUFSÇ&#x2039;Ă?VV[LPQĂ?BOBTEBSCVT KÄ arÄŤ klientu konsultÄ cijas uz vietas objektÄ .

Kontakti: IlmÄ rs Dundulis-Biernis Mob.tÄ lr. 29806901 E-mail: ilmarsbiernis@inbox.lv www.parketidea.lv


22

S Aldo Manzoni.

S $MFNFOU&U-JTF

atvilktnes kalpo tikai acu apmÄ nÄŤĹĄanai. Nevar neatzÄŤmÄ&#x201C;t vÄ&#x201C;l vienu pilntiesÄŤgu izstÄ des dalÄŤbnieku. TÄ ir Eda. Tika izstrÄ dÄ ta speciÄ la programma (autors â&#x20AC;&#x201C; Nicolas Chatenier no Peacefulchef), kuras ietvaros apvienojuĹĄies 20 visplaĹĄÄ k apspriestie pavÄ ri un 20 dizaineri un arhitekti, kuri radÄŤjuĹĄi kopÄŤgus konceptus. Starp ĹĄiem pÄ riem ir Jean-François Piège (Thomieux) un India Mahdavi, Davide Scabin (no Combal Zero, TurÄŤna) un Oliviero Toscani, Magnus Nilsson (Fäviken, Zviedrija) un Christian Kjellvander (dziesmu autors, grupas Loosegoats solists). Bet izstÄ de Guzzini bija daÄźa no gastronomiskÄ s izrÄ des, kurai 30 franÄ?u dizaineri tika sagatavojuĹĄi oriÄŁinÄ lus galda servÄ&#x201C;jumus. PiemÄ&#x201C;ram, Normal Studio piedÄ vÄ ja multifunkcionÄ lu siera plati, Francois Azambourg â&#x20AC;&#x201C; medus podiĹ&#x2020;u ar oriÄŁinÄ lu karoti un Arik Levy â&#x20AC;&#x201C; kausÄ&#x201C;jamo katlu. Visbeidot, laiks parunÄ t par ÄŤsto Maison&Objet novitÄ ti: ĹĄÄŤs izstÄ des dalÄŤbnieces bija vannas un... virtuves. Santehnika, mÄ&#x201C;beles un cita vannasistabu atribĹŤtika jau sen bija nolĹŤkojusi sev vietu, rotÄ ja stendus, radinot pie

S Split.

S Atelier De JP.

S Francois Troubat.

Đ?оНŃ&#x152;СŃ? но ĐžŃ&#x201A;ПоŃ&#x201A;иŃ&#x201A;Ń&#x152; и ĐľŃ&#x2030;Đľ ОднОгО пОНнОпŃ&#x20AC;авнОгО Ń&#x192;Ń&#x2021;Đ°Ń Ń&#x201A;никаа Đ˝Ń&#x2039;ноŃ&#x2C6;ноК вŃ&#x2039;Ń Ń&#x201A;авки. Đ­Ń&#x201A;Đž Đ&#x2022;Đ´Đ°. Đ&#x2018;Ń&#x2039;На Ń&#x20AC;аСŃ&#x20AC;айОŃ&#x201A;ана Ń ĐżĐľŃ&#x2020;иаНŃ&#x152;наŃ? ĐżŃ&#x20AC;ОгŃ&#x20AC;аППа, (авŃ&#x201A;ĐžŃ&#x20AC; â&#x20AC;&#x201C; Nicolas Chatenier иС Peacefulchef), в Ń&#x20AC;аПкаŃ&#x2026; кОŃ&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;ОК ОйŃ&#x160;ĐľĐ´Đ¸Đ˝Đ¸ĐťĐ¸Ń Ń&#x152; 20 Ń Đ°ĐźŃ&#x2039;Ń&#x2026; ĐžĐąŃ Ń&#x192;МдаоПŃ&#x2039;Ń&#x2026; в ПиŃ&#x20AC;Đľ Ń&#x2C6;ĐľŃ&#x201E;-пОваŃ&#x20AC;Ов и 20 диСаКноŃ&#x20AC;Ов и Đ°Ń&#x20AC;Ń&#x2026;иŃ&#x201A;окŃ&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;Ов, Ń ĐžĐˇĐ´Đ°Đ˛Ń&#x2C6;иŃ&#x2026; Ń ĐžĐ˛ĐźĐľŃ Ń&#x201A;Đ˝Ń&#x2039;Đľ кОнŃ&#x2020;опŃ&#x201A;Ń&#x2039;. ĐĄŃ&#x20AC;оди паŃ&#x20AC; â&#x20AC;&#x201C; Jean-François Piège (Thomieux) и India Mahdavi, Davide Scabin (иС Combal Zero, ТŃ&#x192;Ń&#x20AC;ин) и Oliviero Toscani, Magnus Nilsson (Fäviken, ШвоŃ&#x2020;иŃ?) и Christian Kjellvander (авŃ&#x201A;ĐžŃ&#x20AC; ĐżĐľŃ ĐľĐ˝, Ń ĐžĐťĐ¸Ń Ń&#x201A; ĐłŃ&#x20AC;Ń&#x192;ппŃ&#x2039; Loosegoats). Đ? вŃ&#x2039;Ń Ń&#x201A;авка Guzzini Ń Ń&#x201A;аНа Ń&#x2021;Đ°Ń Ń&#x201A;Ń&#x152;Ń&#x17D; ĐłĐ°Ń Ń&#x201A;Ń&#x20AC;ОнОПиŃ&#x2021;ĐľŃ ĐşĐžĐłĐž Ń&#x2C6;ĐžŃ&#x192;, Đ´ĐťŃ? кОŃ&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;ОгО 30 Ń&#x201E;Ń&#x20AC;Đ°Đ˝Ń&#x2020;Ń&#x192;ĐˇŃ ĐşĐ¸Ń&#x2026; диСаКноŃ&#x20AC;Ов Ń ĐžĐˇĐ´Đ°ĐťĐ¸ ĐžŃ&#x20AC;игинаНŃ&#x152;Đ˝Ń&#x2039;Đľ Ń&#x20AC;ĐľŃ&#x2C6;ониŃ? Đ´ĐťŃ? Ń ĐľŃ&#x20AC;виŃ&#x20AC;Овки Ń Ń&#x201A;ОНа. Đ?Đ°ĐżŃ&#x20AC;иПоŃ&#x20AC;, ĐąŃ&#x2039;Ни ĐżŃ&#x20AC;ĐľĐ´Ń Ń&#x201A;авНонŃ&#x2039; ĐźŃ&#x192;ĐťŃ&#x152;Ń&#x201A;и-Ń&#x201E;Ń&#x192;нкŃ&#x2020;иОнаНŃ&#x152;наŃ? Đ´ĐžŃ ĐşĐ° Đ´ĐťŃ? Ń Ń&#x2039;Ń&#x20AC;Đ° ĐžŃ&#x201A; Normal Studio, гОŃ&#x20AC;Ń&#x2C6;ĐžŃ&#x2021;ок Пода Ń ĐžŃ&#x20AC;игинаНŃ&#x152;нОК НОМкОК ĐžŃ&#x201A; Francois Azambourg и пНавиНŃ&#x152;Đ˝Ń&#x2039;Đš кОŃ&#x201A;оН Arik Levy. Đ?акОноŃ&#x2020;, пОŃ&#x20AC;Đ° Ń ĐşĐ°ĐˇĐ°Ń&#x201A;Ń&#x152; Đž Đ˝Đ°Ń Ń&#x201A;ĐžŃ?Ń&#x2030;оК нОвинко Maison&Objet: на Ń?Ń&#x201A;Ń&#x192; вŃ&#x2039;Ń Ń&#x201A;авкŃ&#x192; Ń?Đ˛Đ¸ĐťĐ¸Ń Ń&#x152; ваннŃ&#x2039;Đľ и... ĐşŃ&#x192;Ń&#x2026;ни. Đ&#x2DC; ĐľŃ ĐťĐ¸ Ń Đ°Đ˝Ń&#x201A;ĐľŃ&#x2026;ника, ПойоНŃ&#x152; и ĐżŃ&#x20AC;ĐžŃ&#x2021;Đ°Ń? Đ°Ń&#x201A;Ń&#x20AC;ийŃ&#x192;Ń&#x201A;ика ваннŃ&#x2039;Ń&#x2026; кОПнаŃ&#x201A; давнонŃ&#x152;кО ĐżŃ&#x20AC;Đ¸Ń ĐźĐ°Ń&#x201A;Ń&#x20AC;иваНи Ń ĐľĐąĐľ ĐˇĐ´ĐľŃ Ń&#x152; ĐźĐľŃ Ń&#x201A;Đž, Ń&#x192;ĐşŃ&#x20AC;Đ°Ń&#x2C6;аНи Ń Ń&#x201A;ондŃ&#x2039;, ĐżĐžŃ Ń&#x201A;опоннО ĐżŃ&#x20AC;иŃ&#x192;Ń&#x2021;Đ°Ń? Đş Ń Đ˛ĐžĐľĐźŃ&#x192; ĐżŃ&#x20AC;Đ¸Ń Ń&#x192;Ń&#x201A;Ń -


24

S KrÄ&#x201C;sls Tribal. Dizains: CH Design. ĐĄŃ&#x201A;Ń&#x192;Đť Tribal. Đ&#x201D;иСаКн: CH Design.

S KrÄ&#x201C;sls Hypnotic%J[BJOT.BUIJBT#FOHUTTPO Đ&#x161;Ń&#x20AC;ĐľŃ ĐťĐž HypnoticÉŹĘ&#x;Ę&#x17E;Ę&#x2013;Ę Ę¤.BUIJBT#FOHUTTPO

S KrÄ&#x201C;sls Savane%J[BJOT+VMJF#SVIBOE ĐĄŃ&#x201A;Ń&#x192;Đť SavaneÉŹĘ&#x;Ę&#x17E;Ę&#x2013;Ę Ę¤+VMJF#SVIBOE

savas klÄ tbĹŤtnes, turpretÄŤ virtuves... TÄ s nu nekÄ di nevar pieskaitÄŤt pie dekoriem un aksesuÄ riem! TomÄ&#x201C;r ĹĄÄ prestiĹžÄ foruma rÄŤkotÄ ji un dalÄŤbnieki acÄŤmredzot domÄ citÄ di. Un kÄ pÄ&#x201C;c gan ne? Galu galÄ , kas tÄ par mÄ ju (Maison) bez tÄ da (Objet) kÄ virtuve?! Un vai tad mĹŤs vispÄ r var pÄ rsteigt ar visa sajaukĹĄanu visÄ dos veidos...

T 1PSDFMÇ&#x2039;OBLPNQMFLUTBSTUBUVFUÇ&#x2013;N(JFMEF)BOEXFFL.BDSBOEFS ÉźĘ&#x2013;ʧʍʼʧʼĘ&#x2DC;Ę˛Ę ʥʼʣʌʢĘ&#x153;ĘĄĘŠʨʼʨʊĘ&#x2013;ĘŠĘŞĘ´ĘŠĘĄĘ&#x2013;ĘŁĘ&#x;(JFMEF)BOEXFFL.BDSBOEFS

S Modelis Haute Tension. Harman Kardon. Đ&#x153;ОдоНŃ&#x152; Haute Tension. Harman Kardon.

Ń&#x201A;виŃ&#x17D;, Ń&#x201A;Đž ĐşŃ&#x192;Ń&#x2026;ни... Đ&#x2DC;Ń&#x2026; никак но ĐžŃ&#x201A;Đ˝ĐľŃ Ń&#x201A;и Đş докОŃ&#x20AC;Ń&#x192; и Đ°ĐşŃ ĐľŃ Ń Ń&#x192;Đ°Ń&#x20AC;Đ°Đź! Đ?Đž Ń&#x192;Ń Ń&#x201A;Ń&#x20AC;ОиŃ&#x201A;оНи и Ń&#x192;Ń&#x2021;Đ°Ń Ń&#x201A;ники Ń?Ń&#x201A;ОгО ĐżŃ&#x20AC;ĐľŃ Ń&#x201A;иМнОгО Ń&#x201E;ĐžŃ&#x20AC;Ń&#x192;Па, видиПО, Ń Ń&#x2021;иŃ&#x201A;Đ°Ń&#x17D;Ń&#x201A; инаŃ&#x2021;Đľ. Đ&#x;ĐžŃ&#x2021;оПŃ&#x192; ĐąŃ&#x2039; ноŃ&#x201A;? Đ&#x2019; кОнŃ&#x2020;Đľ кОнŃ&#x2020;Ов, Ń&#x2021;Ń&#x201A;Đž Мо Ń?Ń&#x201A;Đž Са Đ&#x201D;ОП (Maison) йоС Ń&#x201A;акОгО ОйŃ&#x160;окŃ&#x201A;Đ° (Objet), как ĐşŃ&#x192;Ń&#x2026;Đ˝Ń??! Đ&#x2DC; пОŃ&#x201A;ОП, Ń&#x20AC;аСво Đ˝Đ°Ń ĐźĐžĐśĐ˝Đž Ń&#x192;дивиŃ&#x201A;Ń&#x152; Ń ĐźĐľŃ&#x2C6;ониоП Đ˛Ń ĐľĐłĐž и Đ˛Ń Ń?...

T (BJTNBTÇŁFSNFOJTIns & Outs. ХвоŃ&#x201A;иНŃ&#x152;ник. Ins & Outs.

T (BMEBQVMLTUFOJTHorloges Ardavin. Đ?Đ°Ń Ń&#x201A;ОНŃ&#x152;Đ˝Ń&#x2039;Đľ Ń&#x2021;Đ°Ń Ń&#x2039;. Horloges Ardavin.

T Kolekcija Eden%J[BJOT*TBCFMMF#BSUIFM Đ&#x161;ОННокŃ&#x2020;иŃ? EdenÉŹĘ&#x;Ę&#x17E;Ę&#x2013;Ę Ę¤*TBCFMMF#BSUIFM


+@SUHIĵÌUHDMşF@HRÌLŇADŰTÌTMÌ HMSDQIDQ@ÌOQHDJõLDSTÌJ@S@KNFR /K@õ@ÌHYUŇKD Ì5ŇQSşF@ÌHMENQLĵBHI@ ̿ͥͩͪ͛ͥͥ͝͡͞ͳҨÌ͙͙ͪͣͦ͢͜Ì͚ͤͣ͞͞͡Ì͡Ìͧͨͤͪͦ͛͞͝͞Ìͥͪͨ͡͞ʹ͙ͨ͞Ì͛Ì͙̈́ͪ͛͡͡ ̻ͦͣʹͰͦҨÌ͛ͳ͚ͦͨ Ì͈͙ͦͣͥ͞͠΅Ì͙ͥͬͦͨͤͮ͡͡΅

(MSDQIDQ@ÌCHY@HMDQHÌJ@S@KNFTÌ U@QÌR@źDLSÌADYÌL@JR@R řERTRƞDESÀ À2ŢGA ÀTĸLRÀ À


26

ZÄŞMOLS / Đ&#x2018;Đ Đ&#x2022;Đ?Đ&#x201D;

Sophisticated living L%%0!6+*5%! !!)7!6%*0%6%8 Sophisticated living L>? IG; ' M ;; I  E F @ N

Katrs cilvÄ&#x201C;ks instinktÄŤvi tiecas pÄ&#x201C;c Ä&#x201C;rtÄŤbÄ m, tÄ pÄ&#x201C;c mÄŤkstÄ s mÄ&#x201C;beles ir viĹ&#x2020;a pavadones visa mĹŤĹža garumÄ . TaÄ?u ÄŤsti atslÄ binÄ ties, atpĹŤsties un atgĹŤt spÄ&#x201C;kus palÄŤdz tieĹĄi dÄŤvÄ ns, gulta vai krÄ&#x201C;sls. Tiesa, tikai tad, ja ievÄ&#x201C;rots viens noteikums: mÄ&#x201C;beles ir Ä&#x201C;rtas un kvalitatÄŤvas. TieĹĄi tÄ pÄ&#x201C;c pircÄ&#x201C;ji tik stingri izvaicÄ , no kÄ diem materiÄ liem izgatavots izstrÄ dÄ jums, cik izturÄŤgs ir saliekamais mehÄ nisms, kas nodroĹĄina mÄŤkstumu un elastÄŤbu. Pirmie Sophisticated living mÄŤksto mÄ&#x201C;beÄźu kolekcijas modeÄźi parÄ dÄŤjÄ s tikai pirms daĹžiem gadiem, bet pavisam drÄŤz zÄŤmols piedzÄŤvoja visnotaÄź dinamisku attÄŤstÄŤbu: VÄ cijÄ vien pÄ rdoĹĄanas apjoms gadÄ palielinÄ s par 20-25 procentiem. Sophisticated living kolekcija, kas iezÄŤmÄ&#x201C;jusi svaigu vÄ&#x201C;smu mÄ&#x201C;beÄźu paletÄ&#x201C;, ir pieprasÄŤta VÄ cijÄ , Ĺ veicÄ&#x201C;, AustrijÄ , ItÄ lijÄ , bet tagad arÄŤ LatvijÄ . PanÄ kumi ir likumsakarÄŤgi, un tiem ir savs izskaidrojums. Sophisticated living mÄ&#x201C;beles atbilst augstajam Eiropas lÄŤmenim. TÄ s izceÄźas ar elegantu dizainu, komfortu, praktiskumu. PircÄ&#x201C;jiem ir svarÄŤga arÄŤ pievilcÄŤgÄ cenas un kvalitÄ tes atbilstÄŤba. Kolekcijas lÄŤdzautors un modeÄźu lielÄ kÄ s daÄźas autors ir vÄ cu dizainers un arhitekts Ralfs Hillemans. BĹŤdams aizrautÄŤgs un azartisks cilvÄ&#x201C;ks, viĹ&#x2020;ĹĄ ar panÄ kumiem darbojas daudzÄ s sfÄ&#x201C;rÄ s: noformÄ&#x201C; interjerus, veido paklÄ ju dizainu, konstruÄ&#x201C; mÄ&#x201C;beles, bet paralÄ&#x201C;li ir paspÄ&#x201C;jis iegĹŤt zinÄ tniskos grÄ dus mÄ kslas jomÄ un iemantot kolÄ&#x201C;ÄŁu atzinÄŤbu. Sophisticated living kolekcijÄ iekÄźauti gan modernÄ , gan klasikÄ dizaina izstrÄ dÄ jumi, kas domÄ ti viesistabÄ m, kabinetiem, guÄźamistabÄ m un sabiedriskajÄ m telpÄ m. RaĹžoĹĄanÄ tiek izmantotas jaunÄ kÄ s tehnoloÄŁiskÄ s izstrÄ dnes, ko materiÄ lu un mehÄ nismu jomÄ piedÄ vÄ izcilÄ kie raĹžotÄ ji EiropÄ . Ĺ obrÄŤd, kad lielÄ daudzumÄ ienÄ k preces no DienvidaustrumÄ zijas un Austrumeiropas, patÄ&#x201C;rÄ&#x201C;tÄ jiem tas ir Äźoti svarÄŤgi. Sophisticated living koncepcija paredz radÄŤt absolĹŤti jaunu telpu miegam un atpĹŤtai. PlaĹĄÄ s kombinÄ&#x201C;ĹĄanas un funkcionalitÄ tes iespÄ&#x201C;jas jaunajai Sophisticated living kolekcijai pieťġir ÄŤpaĹĄu raksturu. Sophisticated living saviem pircÄ&#x201C;jiem piedÄ vÄ iespÄ&#x201C;ju izdarÄŤt nestandarta pasĹŤtÄŤjumu. ArÄŤ interjera dizaineriem tas ir Äźoti interesanti un saistoĹĄi. KopÄ ar Jums mÄ&#x201C;s gribam raudzÄŤties nÄ kotnÄ&#x201C; un attÄŤstÄŤt savas jaunÄ s idejas. VienmÄ&#x201C;r esam Jums pateicÄŤgi par to, ka izvÄ&#x201C;laties Sophisticated living mÄ&#x201C;beles. JĹŤsu Sophisticated living

Đ&#x203A;Ń&#x17D;йОК Ń&#x2021;оНОвок Đ¸Đ˝Ń Ń&#x201A;инкŃ&#x201A;ивнО Ń&#x201A;Ń?ноŃ&#x201A;Ń Ń? Đş Ń&#x192;Đ´ĐžĐąŃ Ń&#x201A;вŃ&#x192;, пОŃ&#x201A;ОПŃ&#x192; ĐźŃ?гкаŃ? ПойоНŃ&#x152; Ń ĐžĐżŃ&#x20AC;ОвОМдаоŃ&#x201A; огО Đ˛Ń Ń&#x17D; МиСнŃ&#x152;. Đ&#x201D;иван, ĐşŃ&#x20AC;ОваŃ&#x201A;Ń&#x152; иНи ĐşŃ&#x20AC;ĐľŃ ĐťĐž йОНŃ&#x152;Ń&#x2C6;Đľ, Ń&#x2021;оП Đ´Ń&#x20AC;Ń&#x192;гио ĐżŃ&#x20AC;одПоŃ&#x201A;Ń&#x2039; ĐžĐąŃ Ń&#x201A;анОвки, пОСвОНŃ?Ń&#x17D;Ń&#x201A; пО-Đ˝Đ°Ń Ń&#x201A;ĐžŃ?Ń&#x2030;оПŃ&#x192; Ń&#x20AC;Đ°Ń Ń ĐťĐ°ĐąĐ¸Ń&#x201A;Ń&#x152;Ń Ń?, ĐžŃ&#x201A;Đ´ĐžŃ&#x2026;Đ˝Ń&#x192;Ń&#x201A;Ń&#x152; и найŃ&#x20AC;Đ°Ń&#x201A;Ń&#x152;Ń Ń? Ń Đ¸Đť. Đ&#x;Ń&#x20AC;авда, ĐżŃ&#x20AC;и ОднОП Ń&#x192;Ń ĐťĐžĐ˛Đ¸Đ¸: ĐľŃ ĐťĐ¸ ПойоНŃ&#x152; кОПŃ&#x201E;ĐžŃ&#x20AC;Ń&#x201A;на и Ń Đ´ĐľĐťĐ°Đ˝Đ° каŃ&#x2021;ĐľŃ Ń&#x201A;воннО. Đ&#x;ĐžŃ?Ń&#x201A;ОПŃ&#x192; Ń&#x201A;Đ°Đş Ń&#x201A;Ń&#x20AC;ойОваŃ&#x201A;оНŃ&#x152;Đ˝Ń&#x2039; пОкŃ&#x192;паŃ&#x201A;оНи в вОпŃ&#x20AC;ĐžŃ Đ°Ń&#x2026;, иС какиŃ&#x2026; ПаŃ&#x201A;ĐľŃ&#x20AC;иаНОв Ń Đ´ĐľĐťĐ°Đ˝Đž иСдоНио, Đ˝Đ°Ń ĐşĐžĐťŃ&#x152;кО надоМон Ń&#x20AC;Đ°Ń ĐşĐťĐ°Đ´Đ˝ĐžĐš ПоŃ&#x2026;аниСП, какио напОНниŃ&#x201A;оНи ĐžĐąĐľŃ ĐżĐľŃ&#x2021;иваŃ&#x17D;Ń&#x201A; ĐźŃ?ĐłĐşĐžŃ Ń&#x201A;Ń&#x152; и Ń?ĐťĐ°Ń Ń&#x201A;иŃ&#x2021;Đ˝ĐžŃ Ń&#x201A;Ń&#x152;. Đ&#x;ĐľŃ&#x20AC;вŃ&#x2039;Đľ ПОдоНи кОННокŃ&#x2020;ии ĐźŃ?гкОК ПойоНи Sophisticated living пОŃ?Đ˛Đ¸ĐťĐ¸Ń Ń&#x152; НиŃ&#x2C6;Ń&#x152; Đ˝ĐľŃ ĐşĐžĐťŃ&#x152;кО НоŃ&#x201A; наСад, нО Са кОŃ&#x20AC;ĐžŃ&#x201A;киК Ń Ń&#x20AC;Ок ĐąŃ&#x20AC;онд Ń Ń&#x201A;Đ°Đť ОдниП иС Ń Đ°ĐźŃ&#x2039;Ń&#x2026; динаПиŃ&#x2021;нО Ń&#x20AC;аСвиваŃ&#x17D;Ń&#x2030;иŃ&#x2026;Ń Ń?: Ń&#x201A;ОНŃ&#x152;кО в Đ&#x201C;ĐľŃ&#x20AC;Пании ОйŃ&#x160;оП ĐżŃ&#x20AC;ОдаМ оМогОднО вОСŃ&#x20AC;Đ°Ń Ń&#x201A;Đ°ĐľŃ&#x201A; на 20-25 ĐżŃ&#x20AC;ĐžŃ&#x2020;онŃ&#x201A;Ов. Đ&#x161;ОННокŃ&#x2020;иŃ? Sophisticated living пОНŃ&#x152;СŃ&#x192;ĐľŃ&#x201A;Ń Ń? Ń ĐżŃ&#x20AC;ĐžŃ ĐžĐź в Đ&#x201C;ĐľŃ&#x20AC;Пании, ШвоКŃ&#x2020;Đ°Ń&#x20AC;ии, Đ?Đ˛Ń Ń&#x201A;Ń&#x20AC;ии, Đ&#x2DC;Ń&#x201A;аНии,Đ° Ń&#x201A;опоŃ&#x20AC;Ń&#x152; и в Đ&#x203A;Đ°Ń&#x201A;вии, как Ń Đ˛ĐľĐśĐ¸Đš Ń&#x2C6;Ń&#x201A;Ń&#x20AC;иŃ&#x2026; в ПойоНŃ&#x152;нОК паНиŃ&#x201A;Ń&#x20AC;Đľ. ĐŁŃ ĐżĐľŃ&#x2026; ОйŃ&#x160;Ń?Ń Đ˝Đ¸Đź и СакОнОПоŃ&#x20AC;он. Sophisticated living â&#x20AC;&#x201C; ПойоНŃ&#x152; вŃ&#x2039;Ń ĐžĐşĐžĐłĐž овŃ&#x20AC;ĐžĐżĐľĐšŃ ĐşĐžĐłĐž Ń&#x192;Ń&#x20AC;ОвнŃ?. ЭНоганŃ&#x201A;Đ˝Ń&#x2039;Đš диСаКн, кОПŃ&#x201E;ĐžŃ&#x20AC;Ń&#x201A;, ĐżŃ&#x20AC;Đ°ĐşŃ&#x201A;иŃ&#x2021;Đ˝ĐžŃ Ń&#x201A;Ń&#x152;, и, Ń&#x2021;Ń&#x201A;Đž ноПаНОваМнО Đ´ĐťŃ? пОŃ&#x201A;Ń&#x20AC;ойиŃ&#x201A;оНŃ?, Ń ĐżŃ&#x20AC;ивНокаŃ&#x201A;оНŃ&#x152;Đ˝Ń&#x2039;Đź Ń ĐžĐžŃ&#x201A;нОŃ&#x2C6;ониоП Ń&#x2020;онŃ&#x2039; и каŃ&#x2021;ĐľŃ Ń&#x201A;ва. ХОавŃ&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;ОП кОННокŃ&#x2020;ии и авŃ&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;ОП йОНŃ&#x152;Ń&#x2C6;Đ¸Đ˝Ń Ń&#x201A;ва ПОдоНоК Ń?вНŃ?ĐľŃ&#x201A;Ń Ń? ноПоŃ&#x2020;киК диСаКноŃ&#x20AC; и Đ°Ń&#x20AC;Ń&#x2026;иŃ&#x201A;окŃ&#x201A;ĐžŃ&#x20AC; Ralf HĂźllemann. ЧоНОвок, Ń&#x192;вНоŃ&#x2021;оннŃ&#x2039;Đš и аСаŃ&#x20AC;Ń&#x201A;Đ˝Ń&#x2039;Đš, Он Ń Ń&#x192;Ń ĐżĐľŃ&#x2026;ОП Ń&#x20AC;айОŃ&#x201A;Đ°ĐľŃ&#x201A; вО ПнОгиŃ&#x2026; Ń Ń&#x201E;ĐľŃ&#x20AC;Đ°Ń&#x2026;: ĐžŃ&#x201E;ĐžŃ&#x20AC;ПНŃ?ĐľŃ&#x201A; инŃ&#x201A;ĐľŃ&#x20AC;Ń&#x152;ĐľŃ&#x20AC;Ń&#x2039;, Ń ĐžĐˇĐ´Đ°ĐľŃ&#x201A; диСаКн кОвŃ&#x20AC;Ов, ĐşĐžĐ˝Ń Ń&#x201A;Ń&#x20AC;Ń&#x192;иŃ&#x20AC;Ń&#x192;ĐľŃ&#x201A; ПойоНŃ&#x152;, Đ° паŃ&#x20AC;аННоНŃ&#x152;нО Ń&#x192;Ń ĐżĐľĐť СаŃ&#x2030;иŃ&#x201A;иŃ&#x201A;Ń&#x152; наŃ&#x192;Ń&#x2021;Đ˝Ń&#x2039;Đľ Ń Ń&#x201A;опони в ĐžĐąĐťĐ°Ń Ń&#x201A;и Đ¸Ń ĐşŃ&#x192;Ń Ń Ń&#x201A;ва и пОНŃ&#x192;Ń&#x2021;иŃ&#x201A;Ń&#x152; ĐżŃ&#x20AC;иСнанио кОННог пО ĐżŃ&#x20AC;ĐžŃ&#x201E;ĐľŃ Ń Đ¸Đ¸. Đ&#x2019; кОННокŃ&#x2020;иŃ&#x17D; Sophisticated living вкНŃ&#x17D;Ń&#x2021;онŃ&#x2039; иСдоНиŃ? как Ń ĐžĐ˛Ń&#x20AC;оПоннОгО, Ń&#x201A;Đ°Đş и ĐşĐťĐ°Ń Ń Đ¸Ń&#x2021;ĐľŃ ĐşĐžĐłĐž диСаКна, иСдоНиŃ? Đ´ĐťŃ? ĐłĐžŃ Ń&#x201A;инŃ&#x2039;Ń&#x2026;, кайиноŃ&#x201A;Ов, Ń ĐżĐ°ĐťĐľĐ˝ и ОйŃ&#x2030;ĐľŃ Ń&#x201A;воннŃ&#x2039;Ń&#x2026; пОПоŃ&#x2030;ониК. Đ&#x2019; ĐżŃ&#x20AC;ĐžĐ¸ĐˇĐ˛ĐžĐ´Ń Ń&#x201A;во Đ¸Ń ĐżĐžĐťŃ&#x152;СŃ&#x192;Ń&#x17D;Ń&#x201A;Ń Ń? ĐżĐžŃ ĐťĐľĐ´Đ˝Đ¸Đľ Ń&#x201A;ĐľŃ&#x2026;нОНОгиŃ&#x2021;ĐľŃ ĐşĐ¸Đľ Ń&#x20AC;аСŃ&#x20AC;айОŃ&#x201A;ки, Ń&#x2021;Ń&#x201A;Đž ваМнО Đ´ĐťŃ? пОŃ&#x201A;Ń&#x20AC;ойиŃ&#x201A;оНŃ? в поŃ&#x20AC;иОд йОНŃ&#x152;Ń&#x2C6;ОгО ĐżŃ&#x20AC;одНОМониŃ? Ń&#x201A;ОваŃ&#x20AC;Ов иС ЎгО-Đ&#x2019;ĐžŃ Ń&#x201A;ĐžŃ&#x2021;нОК Đ?Сии и Đ&#x2019;ĐžŃ Ń&#x201A;ĐžŃ&#x2021;нОК Đ&#x2022;вŃ&#x20AC;ОпŃ&#x2039;. Đ&#x161;ОнŃ&#x2020;опŃ&#x2020;иŃ? Sophisticated living Ń&#x20AC;аСŃ&#x20AC;айОŃ&#x201A;ана в каŃ&#x2021;ĐľŃ Ń&#x201A;во Đ°ĐąŃ ĐžĐťŃ&#x17D;Ń&#x201A;нО нОвОгО ĐżŃ&#x20AC;ĐžŃ Ń&#x201A;Ń&#x20AC;Đ°Đ˝Ń Ń&#x201A;ва Đ´ĐťŃ? Ń Đ˝Đ° и ĐžŃ&#x201A;Đ´Ń&#x2039;Ń&#x2026;Đ°. РаСНиŃ&#x2021;Đ˝Ń&#x2039;Đľ Đ˛ĐžĐˇĐźĐžĐśĐ˝ĐžŃ Ń&#x201A;и кОПйинаŃ&#x2020;иК и Ń&#x201E;Ń&#x192;нкŃ&#x2020;иОнаНŃ&#x152;Đ˝ĐžŃ Ń&#x201A;оК ĐżŃ&#x20AC;идаŃ&#x17D;Ń&#x201A; нОвОК кОННокŃ&#x2020;ии ĐžŃ&#x201A; Sophisticated living ĐžŃ ĐžĐąŃ&#x2039;Đš Ń&#x2026;Đ°Ń&#x20AC;Đ°ĐşŃ&#x201A;ĐľŃ&#x20AC;. Sophisticated living ĐżŃ&#x20AC;одНагаоŃ&#x201A; Ń Đ˛ĐžĐ¸Đź пОкŃ&#x192;паŃ&#x201A;оНŃ?Đź Đ˛ĐžĐˇĐźĐžĐśĐ˝ĐžŃ Ń&#x201A;Ń&#x152; Ń Đ´ĐľĐťĐ°Ń&#x201A;Ń&#x152; Đ˝ĐľŃ Ń&#x201A;андаŃ&#x20AC;Ń&#x201A;Đ˝Ń&#x2039;Đš СакаС. ЧŃ&#x201A;Đž Ń&#x201A;Đ°Đş Мо ĐžŃ&#x2021;онŃ&#x152; инŃ&#x201A;ĐľŃ&#x20AC;ĐľŃ Đ˝Đž и ĐżŃ&#x20AC;ивНокаŃ&#x201A;оНŃ&#x152;нО Đ´ĐťŃ? диСаКноŃ&#x20AC;Ов инŃ&#x201A;ĐľŃ&#x20AC;Ń&#x152;ĐľŃ&#x20AC;Đ°. Đ&#x2019;ĐźĐľŃ Ń&#x201A;Đľ Ń Đ&#x2019;аПи ĐźŃ&#x2039; Ń&#x2026;ĐžŃ&#x201A;иП Ń ĐźĐžŃ&#x201A;Ń&#x20AC;ĐľŃ&#x201A;Ń&#x152; в ĐąŃ&#x192;Đ´Ń&#x192;Ń&#x2030;оо и Ń&#x20AC;аСвиваŃ&#x201A;Ń&#x152; Ń Đ˛ĐžĐ¸ нОвŃ&#x2039;Đľ идои. Đ&#x2019;Ń ĐľĐłĐ´Đ° йНагОдаŃ&#x20AC;Đ˝Ń&#x2039; Đ&#x2019;Đ°Đź Са Ń&#x201A;Đž, Ń&#x2021;Ń&#x201A;Đž Đ&#x2019;Ń&#x2039; вŃ&#x2039;йиŃ&#x20AC;Đ°ĐľŃ&#x201A;Đľ ПойоНŃ&#x152; ĐžŃ&#x201A; Sophisticated living. Đ&#x2019;Đ°Ń&#x2C6; Sophisticated living.

Salons â&#x20AC;&#x153;Sophisticated Livingâ&#x20AC;? T/c â&#x20AC;&#x153;Spice Homeâ&#x20AC;? Jaunmoku 13, RÄŤga TÄ lr.: 67319342

Salons â&#x20AC;&#x153;Elizaâ&#x20AC;? A.Deglava 50, RÄŤga TÄ lr.: 67802343


45%6%) %)1

TENDENCES / ТĐ&#x2022;Đ?Đ&#x201D;Đ&#x2022;Đ?ĐŚĐ&#x2DC;Đ&#x2DC;

2011./2012. gada ,-3

:  ; < Heimtextil =  -?Reconnect@ -  6788A96786A3 ? <B  CA ? ?B B - D =?  E?FBaolabGHD? I@Bora. Herke StilbĂźroGJC? I@Carlin International G; C? I@ Dan Projekt GK - I@ Stijlinstituut Amsterdam GLD I@LS:N Global / The Future Laboratory GNDE? IA OC,=FSobriety, Mix Mash, UtilityWilderness.

   $ 4 5*

6788967864

:  ; < Heimtextil =  -?Reconnect@ -  6788A96786A3 ? <B  CA ? ?B B - D =?  E?FBaolabGHD? I@Bora. Herke StilbĂźroGJC? I@Carlin International G; C? I@ Dan Projekt GK - I@ Stijlinstituut Amsterdam GLD I@LS:N Global / The Future Laboratory GNDE? IA OC,=FSobriety, Mix Mash, UtilityWilderness.

T Gabriele Colangelo. Kolekcija â&#x20AC;&#x17E;Rudensziema 2010/11â&#x20AC;?.

Sobriety

28

    

           ! "  #$% &$' & $ & $%  &! (  #   

      !

Miers Ĺ ajÄ virzienÄ smalkÄ struktĹŤra un maigÄ , nomierinoĹĄÄ palete izstaro mieru un eleganci. SvarÄŤga ir materiÄ la apstrÄ de, kas izceÄź monohromatisko audumu kvalitÄ ti.

T VÄ ze un augÄźu trauks no kolekcijas Doubleface. Dizains: Florian Hanswirth. Postfossil.)*++*, -/+0/+12, 0/34+5-6267/- +489:;40<40=;645-4-/+484->2?2/ 4- *@54>A-+4B4 32+23*>2C3* 54<6*+,/- 4;6/0/>/++7A -/;>4-7! E+* ;406*C0/>,/-5, +* 5>/07AF2/ +*;6*8>/+2,# GH;4=4:5-82/I GJ48*, K=4>*I GL>*552?/5=*,5486/3/++45-MI2GN2+23*>M+*,645=4KMI! E5+48+9/ 18/-*# 5/69: C/>/+9: 34< -/3+4O4>28=489: @>/0+4O64C489: 58/->4OP24>/-489: 3/0+9: ?/6+9:!

)(*'% Đ&#x2019; Ń?Ń&#x201A;ОП напŃ&#x20AC;авНонии Ń&#x201A;ОнкаŃ? Ń Ń&#x201A;Ń&#x20AC;Ń&#x192;ĐşŃ&#x201A;Ń&#x192;Ń&#x20AC;Đ° и ĐźŃ?гкаŃ?, Ń&#x192;Ń ĐżĐžĐşĐžĐ¸Ń&#x201A;оНŃ&#x152;наŃ? паНиŃ&#x201A;Ń&#x20AC;Đ° Đ¸Ń Ń&#x201A;ĐžŃ&#x2021;Đ°Ń&#x17D;Ń&#x201A; Ń ĐżĐžĐşĐžĐšŃ Ń&#x201A;вио и Ń?НоганŃ&#x201A;Đ˝ĐžŃ Ń&#x201A;Ń&#x152;. Đ&#x2019;аМна ОйŃ&#x20AC;айОŃ&#x201A;ка ПаŃ&#x201A;ĐľŃ&#x20AC;иаНа, ĐżŃ&#x20AC;и кОŃ&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;ОК вŃ&#x2039;доНŃ?ĐľŃ&#x201A;Ń Ń? каŃ&#x2021;ĐľŃ Ń&#x201A;вО ПОнОŃ&#x2026;Ń&#x20AC;ОПаŃ&#x201A;иŃ&#x2021;ĐľŃ ĐşĐ¸Ń&#x2026; Ń&#x201A;каноК.

T KrÄ&#x201C;sls Hiroshima. Dizains: Naoto Fukusawa. Maruni.


29 29

Sobriety

X Jil Sander. Kolekcija „Rudens-ziema 2010/11”.

P% "(#

K D Mēs redzam, ka pagājušā gadsimta klasisko dizainu jaunā paaudze uztver citādi. Piesātinātie koka toņi, ādas detaļas un blīvie audumi izskatās mūsdienīgi. Atdzimusi interese par nostalģiskiem tekstilparaugiem, piemēram, skujiņrakstu.

Мы видим, что классический дизайн середины прошлого столетия для нового поколения имеет иное толкование. Глубокие тона дерева, кожаные детали и плотно сотканные ткани выглядят по-современному. Возобновился интерес к ностальгическим текстильным образцам, например, с рисунком «елочка».

T Interjers The Olde Bell Inn, Hurley, UK. Dizains: Studioilse.

T Krēsls Butterfly. Dizains: Lucian Ercolani. Ercol.

T Taburete Molly. Dizains: Donna Wilson. SCP.


30

T VÄ ze Le Dernier Cri. Dizains: Erwin Olaf.

S# ''T'( '% 

'U

QD  R3 Ĺ ajÄ virzienÄ prevalÄ&#x201C; nostalÄŁija pÄ&#x201C;c 50. gadu ÄŤstuma. Palete ir bagÄ ta ar ĹĄokolÄ des brĹŤniem un krÄ&#x201C;mkrÄ sas, kÄ arÄŤ okera toĹ&#x2020;iem. PieprasÄŤtas ir apdrukas triepienu veidÄ un buklÄ&#x201C;.

Sobriety

T Gaismasġermenis Arnardo. Dizains: Hallgeir Homstvedt.

S GaldiĹ&#x2020;u kolekcija Pluvial. Dizains: Federico Churba.

Đ&#x2019; Ń?Ń&#x201A;ОП напŃ&#x20AC;авНонии ĐżŃ&#x20AC;овŃ&#x192;аНиŃ&#x20AC;Ń&#x192;ĐľŃ&#x201A; Đ˝ĐžŃ Ń&#x201A;Đ°ĐťŃ&#x152;гиŃ? пО ĐżĐžĐ´ĐťĐ¸Đ˝Đ˝ĐžŃ Ń&#x201A;и 50-Ń&#x2026;. Đ&#x;аНиŃ&#x201A;Ń&#x20AC;Đ° йОгаŃ&#x201A;Đ° Ń&#x2C6;ОкОНаднО-кОŃ&#x20AC;иŃ&#x2021;новŃ&#x2039;Пи и Ń ĐťĐ¸Đ˛ĐžŃ&#x2021;Đ˝Ń&#x2039;Пи ĐžŃ&#x201A;Ń&#x201A;онкаПи, Đ° Ń&#x201A;акМо ĐžŃ&#x2026;Ń&#x20AC;Ń&#x2039;. Đ&#x2019;ĐžŃ Ń&#x201A;Ń&#x20AC;ойОванŃ&#x2039; ĐżŃ&#x20AC;инŃ&#x201A;Ń&#x2039; в видо ПаСкОв, ĐąŃ&#x192;кНо.

T Audumi. Dizains: Laura Perryman.


31 31

S SoliĹ&#x2020;ĹĄ. Dizains: Sam Hecht. Established & Sons.

S Komplekts Tafelgenoten. Dizains: Carolina Wilcke.

Sobriety

S Sekcija Kast. Dizains: Maarten Van Severen. Vitra.

VD 3E Ĺ is virziens piedÄ vÄ vÄ&#x201C;lmi pÄ&#x201C;c tÄŤra un vienkÄ rĹĄa dizaina apmierinÄ t ar elegances un estÄ&#x201C;tiskuma palÄŤdzÄŤbu. PopulÄ ri ir kaĹĄmirs, merÄŤnvilna, mÄŤksta Ä da un zamĹĄÄ da. PaletÄ&#x201C; dominÄ&#x201C; siltie bÄ&#x201C;ĹĄa, maigie krÄ&#x201C;mkrÄ sas toĹ&#x2020;i un pasteÄźtoĹ&#x2020;i.

W #U '("U Đ&#x201D;аннОо напŃ&#x20AC;авНонио ĐżŃ&#x20AC;одНагаоŃ&#x201A; Ń&#x192;дОвНоŃ&#x201A;вОŃ&#x20AC;иŃ&#x201A;Ń&#x152; МоНанио Ń&#x2021;Đ¸Ń Ń&#x201A;ОгО и ĐżŃ&#x20AC;ĐžŃ Ń&#x201A;ОгО диСаКна Ń ĐżĐžĐźĐžŃ&#x2030;Ń&#x152;Ń&#x17D; иСŃ?Ń&#x2030;ĐľŃ Ń&#x201A;ва и Ń?Ń Ń&#x201A;ĐľŃ&#x201A;иŃ&#x2021;Đ˝ĐžŃ Ń&#x201A;и. Đ&#x;ОпŃ&#x192;ĐťŃ?Ń&#x20AC;Đ˝Ń&#x2039; каŃ&#x2C6;оПиŃ&#x20AC;, Ń&#x2C6;ĐľŃ&#x20AC;Ń Ń&#x201A;Ń&#x152; ПоŃ&#x20AC;Đ¸Đ˝ĐžŃ Đ°, ĐźŃ?гкаŃ? кОМа и СаПŃ&#x2C6;Đ°. Đ&#x2019; паНиŃ&#x201A;Ń&#x20AC;Đľ ĐżŃ&#x20AC;оОйНадаŃ&#x17D;Ń&#x201A; Ń&#x201A;опНО-йоМовŃ&#x2039;Đľ, ĐźŃ?гкио ĐşŃ&#x20AC;оПОвŃ&#x2039;Đľ и ĐżĐ°Ń Ń&#x201A;оНŃ&#x152;Đ˝Ń&#x2039;Đľ ĐžŃ&#x201A;Ń&#x201A;онки.


Mix Mash

32

Sajaucot !"#$

%&'()* +,)-'

Ĺ ÄŤ tendence cenĹĄas veidot kokteili globÄ lam hiperkrÄ sainam dumpim. Recepte mĹŤsdienu globÄ lajam klejotÄ jam ir ĹĄÄ da: Ĺ&#x2020;em etniskos motÄŤvus, tos sajau ar trakÄ m fantastiskÄ m krÄ sÄ m un pievieno futĹŤristiskas formas. EksperimentÄ lÄ s formas vÄ&#x201C;l vairÄ k uzsvÄ&#x201C;rs kontrastu starp dabiskajiem un sintÄ&#x201C;tiskajiem materiÄ liem. Tendencei ir ĹĄÄ di virzieni: â&#x20AC;&#x17E;EksperimentÄ laisâ&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x17E;KultĹŤru hibrÄŤdsâ&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x17E;Tehnoamatsâ&#x20AC;? un â&#x20AC;&#x17E;DÄ rgumi un krÄ miâ&#x20AC;?. GalvenÄ s krÄ sas: matÄ&#x201C;ti baltÄ , mÄ la krÄ sa, tumĹĄzaÄźÄ , laima zaÄźÄ , oranĹžÄ , plĹŤmju krÄ sa, tumĹĄzilÄ .

Đ­Ń&#x201A;Đ° Ń&#x201A;ондонŃ&#x2020;иŃ? â&#x20AC;&#x201C; пОпŃ&#x2039;Ń&#x201A;ка Ń Đ´ĐľĐťĐ°Ń&#x201A;Ń&#x152; ĐżŃ&#x17D;Ń&#x20AC;Đľ Đ´ĐťŃ? гНОйаНŃ&#x152;нОгО гипоŃ&#x20AC;Ń&#x2020;воŃ&#x201A;нОгО ĐąŃ&#x192;Đ˝Ń&#x201A;Đ°. Đ ĐľŃ&#x2020;опŃ&#x201A; Đ´ĐťŃ? Ń ĐžĐ˛Ń&#x20AC;оПоннОгО гНОйаНŃ&#x152;нОгО кОŃ&#x2021;овника: вСŃ?Ń&#x201A;Ń&#x152; Ń?Ń&#x201A;ниŃ&#x2021;ĐľŃ ĐşĐ¸Đľ ПОŃ&#x201A;ивŃ&#x2039;, Ń ĐźĐľŃ&#x2C6;Đ°Ń&#x201A;Ń&#x152; иŃ&#x2026; Ń ĐąĐľĐˇŃ&#x192;ПнŃ&#x2039;Пи Ń&#x201E;Đ°Đ˝Ń&#x201A;Đ°Ń Ń&#x201A;иŃ&#x2021;ĐľŃ ĐşĐ¸ĐźĐ¸ Ń&#x2020;воŃ&#x201A;аПи и дОйавиŃ&#x201A;Ń&#x152; Ń&#x201E;Ń&#x192;Ń&#x201A;Ń&#x192;Ń&#x20AC;Đ¸Ń Ń&#x201A;иŃ&#x2021;ĐľŃ ĐşĐ¸Đľ Ń&#x201E;ĐžŃ&#x20AC;ĐźŃ&#x2039;. Đ­ĐşŃ ĐżĐľŃ&#x20AC;иПонŃ&#x201A;Đ°ĐťŃ&#x152;Đ˝Ń&#x2039;Đľ Ń&#x201E;ĐžŃ&#x20AC;ĐźŃ&#x2039; ĐąŃ&#x192;Đ´Ń&#x192;Ń&#x201A; Ń&#x201A;ОНŃ&#x152;кО пОдŃ&#x2021;ĐľŃ&#x20AC;киваŃ&#x201A;Ń&#x152; кОнŃ&#x201A;Ń&#x20AC;Đ°Ń Ń&#x201A; ПоМдŃ&#x192; ĐľŃ Ń&#x201A;ĐľŃ Ń&#x201A;воннŃ&#x2039;Пи и Ń Đ¸Đ˝Ń&#x201A;ĐľŃ&#x201A;иŃ&#x2021;ĐľŃ ĐşĐ¸ĐźĐ¸ ПаŃ&#x201A;ĐľŃ&#x20AC;иаНаПи. ТондонŃ&#x2020;иŃ? пОдŃ&#x20AC;аСдоНŃ?ĐľŃ&#x201A;Ń Ń? на Ń ĐťĐľĐ´Ń&#x192;Ń&#x17D;Ń&#x2030;ио напŃ&#x20AC;авНониŃ?: ÂŤĐ­ĐşŃ ĐżĐľŃ&#x20AC;иПонŃ&#x201A;Đ°ĐťŃ&#x152;Đ˝Ń&#x2039;К, ÂŤĐ&#x161;Ń&#x192;ĐťŃ&#x152;Ń&#x201A;Ń&#x192;Ń&#x20AC;Đ˝Ń&#x2039;Đš гийŃ&#x20AC;ид, ТоŃ&#x2026;нОŃ&#x20AC;ĐľĐźĐľŃ ĐťĐžÂť и ХОкŃ&#x20AC;ОвиŃ&#x2030;Đľ и Ń&#x2026;НаП. Đ&#x17E;Ń Đ˝ĐžĐ˛Đ˝Ń&#x2039;Đľ Ń&#x2020;воŃ&#x201A;Đ°: ПаŃ&#x201A;ОвŃ&#x2039;Đš йоНŃ&#x2039;Đš, Ń&#x201A;ĐľŃ&#x20AC;Ń&#x20AC;акОŃ&#x201A;ОвŃ&#x2039;Đš, Ń&#x201A;оПнО-СоНонŃ&#x2039;Đš, НаКП, ĐžŃ&#x20AC;анМовŃ&#x2039;Đš, Ń ĐťĐ¸Đ˛ĐžĐ˛Ń&#x2039;Đš, Ń&#x201A;оПнО-Ń Đ¸Đ˝Đ¸Đš.

X-D StilizÄ&#x201C;tie, mainÄŤtie un etniskie motÄŤvi, â&#x20AC;&#x17E;svinotâ&#x20AC;? kultĹŤras vÄ&#x201C;rtÄŤbu apmaiĹ&#x2020;u, sagrauj vienveidÄŤbu.

Y('  #U &* ĐĄŃ&#x201A;иНиСОваннŃ&#x2039;Đľ, видОиСПононнŃ&#x2039;Đľ и Ń?Ń&#x201A;ниŃ&#x2021;ĐľŃ ĐşĐ¸Đľ ПОŃ&#x201A;ивŃ&#x2039; ÂŤĐżŃ&#x20AC;аСднŃ&#x192;Ń?Âť ĐşŃ&#x192;ĐťŃ&#x152;Ń&#x201A;Ń&#x192;Ń&#x20AC;Đ˝Ń&#x2039;Đš ОйПон Ń&#x20AC;аСŃ&#x20AC;Ń&#x192;Ń&#x2C6;Đ°Ń&#x17D;Ń&#x201A; ОднОŃ&#x20AC;ĐžĐ´Đ˝ĐžŃ Ń&#x201A;Ń&#x152;.

X Audumi. Dizains: Carolina Till. T Dizains: Ah Studio.

T Dizains: Maj Persdatter.

W Amy Stephenson. Kolekcija 2009.


33

S KrÄ&#x201C;sls ÂŤÄ&#x20AC;frikaÂť. Dizains: Rodrigo Almeida.

S Audumi no kolekcijas Paper Yarn Lace. Dizains: Carole Collet.

S Kolekcija Coiled. Dizains: BCXSY. Editons In Craft.

S Kolekcija Soundsuit. Dizains: Nick Cave.

S Kolekcija Soundsuit. Dizains: Nick Cave.

Mix Mash

S Suno. Kolekcija â&#x20AC;&#x17E;Rudens-ziema 2010/11â&#x20AC;?.

QDRZE Atsaucoties uz kultĹŤras mantojuma un vietÄ&#x201C;jo amatu saglabÄ ĹĄanas problÄ&#x201C;mÄ m, dizaineri apzinÄ ti sajauc priekĹĄmetus ar nostalÄŁisku noskaĹ&#x2020;u, lai radÄŤtu kaut arÄŤ haotisku, taÄ?u savÄ veidÄ estÄ&#x201C;tisku hibrÄŤdu. IzĹĄĹŤti un pÄ&#x201C;rlÄŤtÄ&#x201C;m rotÄ ti audumi â&#x20AC;&#x17E;brÄ Äźojasâ&#x20AC;? ar vienkÄ rĹĄiem viegliem, kÄ arÄŤ adÄŤtiem izstrÄ dÄ jumiem.

S Meadham Kirchhoff. Kolekcija â&#x20AC;&#x17E;Rudens-ziema 2010/11â&#x20AC;?.

S[#U[ &*\ 4 ĐĄŃ Ń&#x2039;НаŃ?Ń Ń&#x152; на ĐżŃ&#x20AC;ОйНоПŃ&#x2039; пО Ń ĐžŃ&#x2026;Ń&#x20AC;анониŃ&#x17D; ĐşŃ&#x192;ĐťŃ&#x152;Ń&#x201A;Ń&#x192;Ń&#x20AC;нОгО Đ˝Đ°Ń ĐťĐľĐ´Đ¸Ń? и ĐźĐľŃ Ń&#x201A;нОгО Ń&#x20AC;ĐľĐźĐľŃ ĐťĐ°, диСаКноŃ&#x20AC;Ń&#x2039; ĐżŃ&#x20AC;однаПоŃ&#x20AC;оннО Ń ĐźĐľŃ&#x2C6;иваŃ&#x17D;Ń&#x201A; ĐżŃ&#x20AC;одПоŃ&#x201A;Ń&#x2039; Ń Đ˝ĐžŃ Ń&#x201A;Đ°ĐťŃ&#x152;гиŃ&#x2021;ĐľŃ ĐşĐ¸Đź наНоŃ&#x201A;ОП Đ´ĐťŃ? Ń&#x201A;ОгО, Ń&#x2021;Ń&#x201A;ОйŃ&#x2039; Ń ĐžĐˇĐ´Đ°Ń&#x201A;Ń&#x152; Ń&#x2026;ĐžŃ&#x201A;Ń&#x152; и Ń&#x2026;Đ°ĐžŃ&#x201A;иŃ&#x2021;Đ˝Ń&#x2039;Đš, нО в Ń Đ˛ĐžĐľĐź Ń&#x20AC;Одо Ń?Ń Ń&#x201A;ĐľŃ&#x201A;иŃ&#x2021;Đ˝Ń&#x2039;Đš гийŃ&#x20AC;ид. Đ&#x2019;Ń&#x2039;Ń&#x2C6;иŃ&#x201A;Ń&#x2039;Đľ и Ń&#x192;ĐşŃ&#x20AC;Đ°Ń&#x2C6;оннŃ&#x2039;Đľ ĐąĐ¸Ń ĐľŃ&#x20AC;ОП Ń&#x201A;кани Ń ĐžŃ ĐľĐ´Ń Ń&#x201A;вŃ&#x192;Ń&#x17D;Ń&#x201A; Ń ĐżŃ&#x20AC;ĐžŃ Ń&#x201A;Ń&#x2039;Пи НогкиПи, Đ° Ń&#x201A;акМо вŃ?СанŃ&#x2039;Пи иСдоНиŃ?Пи.


T Audumi. Dizains: Philippa Brock.

34

T Modelis Tapestry. Dizains: Chloe Mccormick.

T KrÄ&#x201C;sls Splash. Dizains: Yolanda Kosim.

Mix Mash

S KrÄ&#x201C;slu pÄ ris no kolekcijas Paper Planes. Dizains: Doshi Levien. Moroso.

OZ  Ĺ is virziens sludina vÄ&#x201C;sturiskÄ mantojuma un mĹŤsdienÄŤguma sintÄ&#x201C;zi. TehnoloÄŁija un meistarÄŤba rada kontrastu starp novitÄ ti un tradÄŤciju.

]^ '# Đ&#x201D;аннОо напŃ&#x20AC;авНонио ĐżŃ&#x20AC;ОпОводŃ&#x192;ĐľŃ&#x201A; Ń Đ¸Đ˝Ń&#x201A;оС Đ¸Ń Ń&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;иŃ&#x2021;ĐľŃ ĐşĐžĐłĐž Đ˝Đ°Ń ĐťĐľĐ´Đ¸Ń? и Ń ĐžĐ˛Ń&#x20AC;ĐľĐźĐľĐ˝Đ˝ĐžŃ Ń&#x201A;и. ТоŃ&#x2026;нОНОгии и ĐźĐ°Ń Ń&#x201A;ĐľŃ&#x20AC;Ń Ń&#x201A;вО ĐżŃ&#x20AC;ивОдŃ?Ń&#x201A; Đş ОпŃ&#x20AC;одоНоннОПŃ&#x192; кОнŃ&#x201A;Ń&#x20AC;Đ°Ń Ń&#x201A;Ń&#x192; ПоМдŃ&#x192; нОвŃ&#x2C6;ĐľŃ Ń&#x201A;вОП и Ń&#x201A;Ń&#x20AC;адиŃ&#x2020;иоК.


T Martina Spetlova. Kolekcija â&#x20AC;&#x17E;Rudens-ziema 2010/11â&#x20AC;?.

Mix Mash

35

T Grozs Bow Bins. Dizains: Cordula Kehrer.

S KrÄ&#x201C;sls Mugrosita. Dizains: Liliana Ovalle.

S KrÄ&#x201C;sls Stretch. Dizains: Jessica Carnevale.

_3 LÄ&#x201C;tie industriÄ lie materiÄ li kopÄ ar gludajiem sintÄ&#x201C;tiskajiem audumiem tiek pasniegti kÄ vulgÄ ru krÄ mu un vÄ&#x201C;rtÄŤgu dÄ rgumu apvienojums. Defektus un trĹŤkumus dizaineri un raĹžotÄ ji rÄ da kÄ kaut ko uzmanÄŤbas cienÄŤgu.

S KrÄ&#x201C;sls Concreta. Dizains: Rodrigo Almeida.

)( %`^# Đ&#x201D;ĐľŃ&#x2C6;овŃ&#x2039;Đľ индŃ&#x192;Ń Ń&#x201A;Ń&#x20AC;иаНŃ&#x152;Đ˝Ń&#x2039;Đľ ПаŃ&#x201A;ĐľŃ&#x20AC;иаНŃ&#x2039; в ĐşŃ&#x192;по Ń ĐłĐťĐ°Đ´ĐşĐ¸ĐźĐ¸ Ń Đ¸Đ˝Ń&#x201A;ĐľŃ&#x201A;иŃ&#x2021;ĐľŃ ĐşĐ¸ĐźĐ¸ Ń&#x201A;канŃ?Пи ĐżŃ&#x20AC;ĐľĐ´Ń Ń&#x201A;авНŃ?Ń&#x17D;Ń&#x201A;Ń Ń? как нокОо ОйŃ&#x160;одинонио вŃ&#x192;ĐťŃ&#x152;гаŃ&#x20AC;нОгО Ń&#x2026;НаПа Ń Đ´Ń&#x20AC;агОŃ&#x2020;оннŃ&#x2039;Đź Ń ĐžĐşŃ&#x20AC;ОвиŃ&#x2030;оП. Đ&#x201D;ĐľŃ&#x201E;окŃ&#x201A;Ń&#x2039; и Đ˝ĐľĐ´ĐžŃ Ń&#x201A;Đ°Ń&#x201A;ки ĐżŃ&#x20AC;ĐľĐ´Ń Ń&#x201A;авНŃ?Ń&#x17D;Ń&#x201A;Ń Ń? диСаКноŃ&#x20AC;аПи и ĐżŃ&#x20AC;ОиСвОдиŃ&#x201A;оНŃ?Пи как ноŃ&#x2021;Ń&#x201A;Đž Đ´ĐžŃ Ń&#x201A;ОКнОо вниПаниŃ?.


36

S KrÄ&#x201C;sls Pallet. Dizains: Nina Tolstrup.

S Plaukts Containersystem 1530. Dizains: Daniel Gafner.

S Komplekts: galdiĹ&#x2020;ĹĄ ar soliĹ&#x2020;u Sven. Dizains: David Delschlabel.

Utility

S DetaÄźa Ewe. Dizains: Yu-Hun Kim.

#" "

./-

PatÄ&#x201C;rÄ&#x201C;tÄ ji ĹĄobrÄŤd meklÄ&#x201C; produktus un pakalpojumus, kas piedÄ vÄ kompaktus un mobilus risinÄ jumus, daĹžkÄ rt ar nostalÄŁiju izturoties pret patiesu funkcionÄ lismu. UtilitÄ rÄ filozofija iestÄ jas par vienkÄ rĹĄiem, kvalitatÄŤvi izgatavotiem funkcionÄ liem produktiem, kas spÄ&#x201C;j izturÄ&#x201C;t laika pÄ rbaudi. Tendencei ir ĹĄÄ di virzieni: â&#x20AC;&#x17E;NomaiĹ&#x2020;aâ&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x17E;IndustriÄ lie akcentiâ&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x17E;SpectÄ&#x201C;rpiâ&#x20AC;? un â&#x20AC;&#x17E;Servisa lukssâ&#x20AC;?. GalvenÄ s krÄ sas: pasteÄźkrÄ sas, gaiĹĄpelÄ&#x201C;kÄ , tumĹĄpelÄ&#x201C;kÄ , tumĹĄi dzeltenÄ , sarkanÄ , pelÄ&#x201C;cÄŤgi zilÄ , tumĹĄzaÄźÄ .

Đ&#x2019; Đ˝Đ°Ń Ń&#x201A;ĐžŃ?Ń&#x2030;оо вŃ&#x20AC;оПŃ? пОŃ&#x201A;Ń&#x20AC;ойиŃ&#x201A;оНи СайОŃ&#x201A;Ń?Ń&#x201A;Ń Ń? ĐżĐžĐ¸Ń ĐşĐžĐź ĐżŃ&#x20AC;ОдŃ&#x192;ĐşŃ&#x201A;Ов и Ń&#x192;Ń ĐťŃ&#x192;Đł, кОŃ&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;Ń&#x2039;Đľ ĐżŃ&#x20AC;одНагаŃ&#x17D;Ń&#x201A; кОПпакŃ&#x201A;Đ˝Ń&#x2039;Đľ и ПОйиНŃ&#x152;Đ˝Ń&#x2039;Đľ Ń&#x20AC;ĐľŃ&#x2C6;ониŃ?, пОŃ&#x20AC;ОК ĐžŃ&#x201A;Đ˝ĐžŃ Ń?Ń Ń&#x152; Ń Đ˝ĐžŃ Ń&#x201A;Đ°ĐťŃ&#x152;гиоК Đş Đ¸Ń Ń&#x201A;иннОПŃ&#x192; Ń&#x201E;Ń&#x192;нкŃ&#x2020;иОнаНиСПŃ&#x192;. ĐŁŃ&#x201A;иНиŃ&#x201A;Đ°Ń&#x20AC;наŃ? Ń&#x201E;Đ¸ĐťĐžŃ ĐžŃ&#x201E;иŃ? СаŃ?вНŃ?ĐľŃ&#x201A; Đž ĐżŃ&#x20AC;ĐžŃ Ń&#x201A;Ń&#x2039;Ń&#x2026;, каŃ&#x2021;ĐľŃ Ń&#x201A;воннО Ń Đ´ĐľĐťĐ°Đ˝Đ˝Ń&#x2039;Ń&#x2026; Ń&#x201E;Ń&#x192;нкŃ&#x2020;иОнаНŃ&#x152;Đ˝Ń&#x2039;Ń&#x2026; ĐżŃ&#x20AC;ОдŃ&#x192;ĐşŃ&#x201A;Đ°Ń&#x2026;, кОŃ&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;Ń&#x2039;Đľ Ń ĐżĐžŃ ĐžĐąĐ˝Ń&#x2039; вŃ&#x2039;Đ´ĐľŃ&#x20AC;МаŃ&#x201A;Ń&#x152; Đ¸Ń ĐżŃ&#x2039;Ń&#x201A;анио вŃ&#x20AC;оПоноП. ТондонŃ&#x2020;иŃ? пОдŃ&#x20AC;аСдоНŃ?ĐľŃ&#x201A;Ń Ń? на Ń ĐťĐľĐ´Ń&#x192;Ń&#x17D;Ń&#x2030;ио напŃ&#x20AC;авНониŃ?: ÂŤĐ&#x2014;аПона, ÂŤĐ&#x2DC;ндŃ&#x192;Ń Ń&#x201A;Ń&#x20AC;иаНŃ&#x152;Đ˝Ń&#x2039;Đľ Đ°ĐşŃ&#x2020;онŃ&#x201A;Ń&#x2039;Âť, ХпоŃ&#x2020;ОдоМда и ÂŤĐĄĐľŃ&#x20AC;Đ˛Đ¸Ń Đ˝Ń&#x2039;Đš ĐťŃ&#x17D;ĐşŃ Âť. Đ&#x17E;Ń Đ˝ĐžĐ˛Đ˝Ń&#x2039;Đľ Ń&#x2020;воŃ&#x201A;Đ°: ĐżĐ°Ń Ń&#x201A;оНŃ&#x152;Đ˝Ń&#x2039;Đš, Ń Đ˛ĐľŃ&#x201A;НО-Ń ĐľŃ&#x20AC;Ń&#x2039;Đš, Ń&#x201A;оПнО-Ń ĐľŃ&#x20AC;Ń&#x2039;Đš, Ń&#x201A;оПнО-МоНŃ&#x201A;Ń&#x2039;Đš, ĐşŃ&#x20AC;Đ°Ń Đ˝Ń&#x2039;Đš, Ń ĐľŃ&#x20AC;Đž-Ń Đ¸Đ˝Đ¸Đš, Ń&#x201A;оПнО-СоНонŃ&#x2039;Đš.

L b PriekĹĄplÄ nÄ izvirzÄ s daĹžÄ di utilitÄ ri materiÄ li: koka dÄ&#x201C;Äźi, kastes, somas. Savienojumi un stiprinÄ jumi kğōst par galvenajiem dekoratÄŤvajiem elementiem.

c Đ?Đ° поŃ&#x20AC;вŃ&#x2039;Đš пНан вŃ&#x2039;Ń&#x2026;ОдŃ?Ń&#x201A; Ń&#x20AC;аСНиŃ&#x2021;Đ˝Ń&#x2039;Đľ Ń&#x192;Ń&#x201A;иНиŃ&#x201A;Đ°Ń&#x20AC;Đ˝Ń&#x2039;Đľ ПаŃ&#x201A;ĐľŃ&#x20AC;иаНŃ&#x2039;: Đ´ĐľŃ&#x20AC;овŃ?ннŃ&#x2039;Đľ Đ´ĐžŃ ĐşĐ¸, Ń?Ń&#x2030;ики, Ń Ń&#x192;Пки. ХОодинониŃ? и ĐşŃ&#x20AC;опНониŃ? Ń Ń&#x201A;анОвŃ?Ń&#x201A;Ń Ń? кНŃ&#x17D;Ń&#x2021;овŃ&#x2039;Пи докОŃ&#x20AC;Đ°Ń&#x201A;ивнŃ&#x2039;Пи Ń?НоПонŃ&#x201A;аПи.


37

HD C VienkÄ rĹĄiem industriÄ liem akcentiem mÄ jas dzÄŤvÄ&#x201C; ir noteikta nozÄŤme. PriekĹĄmeti, kaut vai virve, piemeklÄ&#x201C;ti galvenokÄ rt ar vienkÄ rĹĄiem paĹ&#x2020;Ä&#x201C;mieniem. DetaÄźÄ m veltÄŤtÄ uzmanÄŤba raisa zinÄ mas emocijas.

Utility

f 4[' #U & (5 &

X Sofa Bidoun. Dizains: Katrin Greiling. Traffic.

X Sofa Bidoun. Dizains: Katrin Greiling. Traffic.

Đ&#x;Ń&#x20AC;ĐžŃ Ń&#x201A;Ń&#x2039;Đľ индŃ&#x192;Ń Ń&#x201A;Ń&#x20AC;иаНŃ&#x152;Đ˝Ń&#x2039;Đľ Đ°ĐşŃ&#x2020;онŃ&#x201A;Ń&#x2039; в дОПаŃ&#x2C6;ноК МиСни игŃ&#x20AC;Đ°Ń&#x17D;Ń&#x201A; ОпŃ&#x20AC;одоНоннŃ&#x192;Ń&#x17D; Ń&#x20AC;ОНŃ&#x152;. Đ&#x;Ń&#x20AC;одПоŃ&#x201A;Ń&#x2039; Ń ĐžĐąŃ&#x20AC;Đ°Đ˝Ń&#x2039; в ĐžŃ Đ˝ĐžĐ˛Đ˝ĐžĐź Ń ĐżĐžĐźĐžŃ&#x2030;Ń&#x152;Ń&#x17D; ĐżŃ&#x20AC;ĐžŃ Ń&#x201A;Ń&#x2039;Ń&#x2026; ПоŃ&#x201A;ОдОв, ĐąŃ&#x192;Đ´Ń&#x152; Ń?Ń&#x201A;Đž даМо воŃ&#x20AC;овка. Đ&#x2019;ниПанио Đş Đ´ĐľŃ&#x201A;Đ°ĐťŃ?Đź вŃ&#x2039;СŃ&#x2039;ваŃ&#x17D;Ń&#x201A; ОпŃ&#x20AC;одоНоннŃ&#x2039;Đľ Ń?ПОŃ&#x2020;ии.

T Pufi. Dizains: Hyung Suk Cho.

T GaismasġermeĹ&#x2020;i Bell. Dizains: Sebastian Herkner.


Utility

38

T Soma Glueline. Dizains: Oscar Diaz.

h-C- Ĺ obrÄŤd spectÄ&#x201C;rpos izmanto daĹžÄ dus materiÄ lus, kuri nemitÄŤgi tiek pilnveidoti: audumus piesÄ tina ar noteiktiem sastÄ viem, Ä du apstrÄ dÄ atbilstoĹĄi jaunÄ kajÄ m tehnoloÄŁijÄ m. Visam amatÄ ir vienkÄ rĹĄums un funkcionalitÄ te.

T Soma. Dizains: At Oki-Ni.

)54!4 Đ&#x2019; Đ˝Đ°Ń Ń&#x201A;ĐžŃ?Ń&#x2030;оо вŃ&#x20AC;оПŃ? в Ń ĐżĐľŃ&#x2020;ОдоМдо Đ¸Ń ĐżĐžĐťŃ&#x152;СŃ&#x192;Ń&#x17D;Ń&#x201A;Ń Ń? Ń&#x20AC;аСНиŃ&#x2021;Đ˝Ń&#x2039;Đľ ПаŃ&#x201A;ĐľŃ&#x20AC;иаНŃ&#x2039;, кОŃ&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;Ń&#x2039;Đľ Đ˛Ń Đľ вŃ&#x20AC;оПŃ? Ń ĐžĐ˛ĐľŃ&#x20AC;Ń&#x2C6;ĐľĐ˝Ń Ń&#x201A;вŃ&#x192;Ń&#x17D;Ń&#x201A;Ń Ń?: Ń&#x201A;кани ĐżŃ&#x20AC;ОпиŃ&#x201A;Ń&#x2039;ваŃ&#x17D;Ń&#x201A;Ń Ń? ОпŃ&#x20AC;одоНоннŃ&#x2039;Пи Ń ĐžŃ Ń&#x201A;аваПи, кОМа ОйŃ&#x20AC;айаŃ&#x201A;Ń&#x2039;ваоŃ&#x201A;Ń Ń? пО ĐżĐžŃ ĐťĐľĐ´Đ˝Đ¸Đź Ń&#x201A;ĐľŃ&#x2026;нОНОгиŃ?Đź. Đ&#x2019; ĐžŃ Đ˝ĐžĐ˛Đľ â&#x20AC;&#x201C; ĐżŃ&#x20AC;ĐžŃ Ń&#x201A;ĐžŃ&#x201A;Đ° и Ń&#x201E;Ń&#x192;нкŃ&#x2020;иОнаНŃ&#x152;Đ˝ĐžŃ Ń&#x201A;Ń&#x152;.

T ZÄ baks. Chuck Taylor All Star.


T Komplekts Tassenkast. Dizains: Lotty Lindeman.

T Plaukts Naked. Dizains: Rachel Griffin & Elke Van Den Berg.

T SistÄ&#x201C;ma Armoire Souple. Dizains: Inga Sempe.

T Saliekams galdiĹ&#x2020;ĹĄ. Dizains: Studio Gorm.

Utility

S Audumi. Dizains: Jo Lewis With Twi.

S Saliekams galdiĹ&#x2020;ĹĄ ar krÄ&#x201C;slu. Dizains: Studio Gorm.

h= D Lai radÄŤtu pilnveidotu estÄ&#x201C;tiku, dizaineri smeÄźas iedvesmu no standartveida rĹŤpnieciskiem stiprinÄ jumiem. Plaukti, slÄ&#x201C;ÄŁi, stiprinÄ jumi tiek izmantoti kÄ noteikts akcents. RÄ vÄ&#x201C;jslÄ&#x201C;dzÄ&#x201C;ji, siksnas un spiedpogas pievÄ&#x201C;rĹĄ uzmanÄŤbu detaÄźÄ m.

) %' &*#j(' Đ&#x201D;иСаКноŃ&#x20AC;Ń&#x2039; Ń&#x2021;ĐľŃ&#x20AC;паŃ&#x17D;Ń&#x201A; вдОŃ&#x2026;нОвонио в Ń Ń&#x201A;андаŃ&#x20AC;Ń&#x201A;Đ˝Ń&#x2039;Ń&#x2026; ĐżŃ&#x20AC;ОПŃ&#x2039;Ń&#x2C6;НоннŃ&#x2039;Ń&#x2026; ĐşŃ&#x20AC;опНониŃ?Ń&#x2026; Đ´ĐťŃ? Ń ĐžĐˇĐ´Đ°Đ˝Đ¸Ń? йОНоо Ń&#x192;Ń ĐžĐ˛ĐľŃ&#x20AC;Ń&#x2C6;ĐľĐ˝Ń Ń&#x201A;вОваннОК Ń?Ń Ń&#x201A;ĐľŃ&#x201A;ики. ĐĄŃ&#x201A;оННаМи, Ń Ń&#x201A;авни, ĐşŃ&#x20AC;опНониŃ? Đ¸Ń ĐżĐžĐťŃ&#x152;СŃ&#x192;Ń&#x17D;Ń&#x201A;Ń Ń? в каŃ&#x2021;ĐľŃ Ń&#x201A;во ОпŃ&#x20AC;одоНоннŃ&#x2039;Ń&#x2026; Đ°ĐşŃ&#x2020;онŃ&#x201A;Ов. Đ&#x153;ОНнии, Ń&#x20AC;оПни и кнОпки ĐżŃ&#x20AC;ивНокаŃ&#x17D;Ń&#x201A; вниПанио Đş Đ´ĐľŃ&#x201A;Đ°ĐťŃ?Đź.

39


Wilderness

40

0"123 4!#

5'6)* 

Dizaineri un raĹžotÄ ji cenĹĄas sev atklÄ t sen aizmirstu amatu iemaĹ&#x2020;as. Tagad tÄ s tiek restaurÄ&#x201C;tas, greznuma industrijÄ izmantojot roku darbu. JaunÄ estÄ&#x201C;tika aptver dabu un visu, ko tÄ var piedÄ vÄ t: formas un materiÄ lus. Tendencei ir ĹĄÄ di virzieni: â&#x20AC;&#x17E;PrimitÄŤvas izejvielasâ&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x17E;Dabas raĹžaâ&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x17E;Tautas pasakasâ&#x20AC;? un â&#x20AC;&#x17E;MeĹžonÄŤga dabaâ&#x20AC;?. GalvenÄ s krÄ sas: vaniÄźas krÄ sa, pelÄ&#x201C;kÄ , sinepju krÄ sa, brĹŤnÄ , tumĹĄpelÄ&#x201C;kÄ , tumĹĄzaÄźÄ , grafâ&#x20AC;&#x2122;ÄŤta krÄ sa.

Đ&#x201D;иСаКноŃ&#x20AC;Ń&#x2039; и ĐżŃ&#x20AC;ОиСвОдиŃ&#x201A;оНи Ń Ń&#x201A;Ń&#x20AC;оПŃ?Ń&#x201A;Ń Ń? ĐžŃ&#x201A;ĐşŃ&#x20AC;Ń&#x2039;Ń&#x201A;Ń&#x152; Đ´ĐťŃ? Ń ĐľĐąŃ? давнО СайŃ&#x2039;Ń&#x201A;Ń&#x2039;Đľ навŃ&#x2039;ки Ń&#x20AC;ĐľĐźĐľŃ ĐľĐť. Đ­Ń&#x201A;и навŃ&#x2039;ки в Đ˝Đ°Ń Ń&#x201A;ĐžŃ?Ń&#x2030;оо вŃ&#x20AC;оПŃ? ĐżŃ&#x20AC;ĐžŃ?вНŃ?Ń&#x17D;Ń&#x201A;Ń Ń? в Đ¸Ń ĐżĐžĐťŃ&#x152;СОвании Ń&#x20AC;Ń&#x192;Ń&#x2021;нОгО Ń&#x201A;Ń&#x20AC;Ń&#x192;Đ´Đ° в индŃ&#x192;Ń Ń&#x201A;Ń&#x20AC;ии Ń&#x20AC;ĐžŃ ĐşĐžŃ&#x2C6;и. Đ?ОваŃ? Ń?Ń Ń&#x201A;ĐľŃ&#x201A;ика ĐžŃ&#x2026;ваŃ&#x201A;Ń&#x2039;ваоŃ&#x201A; ĐżŃ&#x20AC;иŃ&#x20AC;ОдŃ&#x192; и Đ˛Ń Đľ, Ń&#x2021;Ń&#x201A;Đž Она ПОМоŃ&#x201A; ĐżŃ&#x20AC;одНОМиŃ&#x201A;Ń&#x152;: Ń&#x201E;ĐžŃ&#x20AC;ĐźŃ&#x2039; и ПаŃ&#x201A;ĐľŃ&#x20AC;иаНŃ&#x2039;. ТондонŃ&#x2020;иŃ? пОдŃ&#x20AC;аСдоНŃ?ĐľŃ&#x201A;Ń Ń? на Ń ĐťĐľĐ´Ń&#x192;Ń&#x17D;Ń&#x2030;ио напŃ&#x20AC;авНониŃ?: ÂŤĐ&#x;Ń&#x20AC;иПиŃ&#x201A;ивнОо Ń Ń&#x2039;Ń&#x20AC;Ń&#x152;о, ÂŤĐ&#x;Ń&#x20AC;иŃ&#x20AC;ОднŃ&#x2039;Đš Ń&#x192;Ń&#x20AC;ОМаК, ÂŤĐ?Đ°Ń&#x20AC;ОднŃ&#x2039;Đľ Ń ĐşĐ°ĐˇĐşĐ¸Âť и ÂŤĐ&#x201D;икаŃ? ĐżŃ&#x20AC;иŃ&#x20AC;Ода. Đ&#x17E;Ń Đ˝ĐžĐ˛Đ˝Ń&#x2039;Đľ Ń&#x2020;воŃ&#x201A;Đ°: ваниНŃ&#x152;Đ˝Ń&#x2039;Đš; Ń ĐľŃ&#x20AC;Ń&#x2039;Đš, гОŃ&#x20AC;Ń&#x2021;иŃ&#x2021;Đ˝Ń&#x2039;Đš, кОŃ&#x20AC;иŃ&#x2021;новŃ&#x2039;Đš, Ń&#x201A;оПнО-Ń ĐľŃ&#x20AC;Ń&#x2039;Đš, Ń&#x201A;оПнО-СоНонŃ&#x2039;Đš, ĐłŃ&#x20AC;Đ°Ń&#x201E;иŃ&#x201A;ОвŃ&#x2039;Đš.

= ?=D PrimitÄŤvas izejvielas rada interesi par primitÄŤvu formÎź un attiecÄŤgÄ m raĹžoĹĄanas tehnoloÄŁijÄ m. DizainÄ arvien plaĹĄÄ k tiek izmantotas dabas materiÄ lu nepilnÄŤbas un trĹŤkumi.

T Harald Lunde Helgesen. Kolekcija â&#x20AC;&#x17E;Rudens-ziema 2009/10â&#x20AC;?. T Kolekcija Mardon Baskets. Dizains: Patty Johnson.

T Kolekcija Vaetwerk. Dizains: Maaike Roozenburg. Moooi.

T Dizains: Hakan Strotz.

T Kolekcija Pulp 2.0. Dizains: Studio Jo Meesters.

 % '& U Đ&#x;Ń&#x20AC;иПиŃ&#x201A;ивнОо Ń Ń&#x2039;Ń&#x20AC;Ń&#x152;Đľ ĐżŃ&#x20AC;ивОдиŃ&#x201A; Đş пОŃ?вНониŃ&#x17D; инŃ&#x201A;ĐľŃ&#x20AC;ĐľŃ Đ° Đş ĐżŃ&#x20AC;иПиŃ&#x201A;ивнŃ&#x2039;Đź Ń&#x201E;ĐžŃ&#x20AC;ПаП и ОпŃ&#x20AC;одоНоннŃ&#x2039;Đź Ń&#x201A;ĐľŃ&#x2026;нОНОгиŃ?Đź ĐżŃ&#x20AC;ĐžĐ¸ĐˇĐ˛ĐžĐ´Ń Ń&#x201A;ва. Đ?ĐľĐ´ĐžŃ Ń&#x201A;Đ°Ń&#x201A;ки и Đ˝ĐľŃ ĐžĐ˛ĐľŃ&#x20AC;Ń&#x2C6;ĐľĐ˝Ń Ń&#x201A;ва ĐżŃ&#x20AC;иŃ&#x20AC;ОднŃ&#x2039;Ń&#x2026; ПаŃ&#x201A;ĐľŃ&#x20AC;иаНОв Đ˛Ń Đľ йОНŃ&#x152;Ń&#x2C6;Đľ Đ¸Ń ĐżĐžĐťŃ&#x152;СŃ&#x192;Ń&#x17D;Ń&#x201A;Ń Ń? в диСаКно.


41

Wilderness

S Kolekcija Autarchy. Dizains: Studio Formafantasma.

S KrÄ&#x201C;sla Witchcraft fragments. Dizains: Giorgio Biscaro.

S Kolekcija Autarchy. Dizains: Studio Formafantasma.

S Audumi. Dizains: Laerke Hooge Anderson.

_ E k Dabas izaudzÄ&#x201C;tais un cilvÄ&#x201C;ka roku apstrÄ dÄ tais tiek pÄ rvÄ&#x201C;rsts par priekĹĄmetiem, kas apmierina mĹŤsu galvenÄ s ikdienas vajadzÄŤbas. Daba noteic krÄ sas un struktĹŤru.

 4 &*[ ! * Đ&#x2019;Ń&#x2039;Ń&#x20AC;Đ°Ń&#x2030;оннОо ĐżŃ&#x20AC;иŃ&#x20AC;ОдОК и ОйŃ&#x20AC;айОŃ&#x201A;аннОо Ń&#x20AC;Ń&#x192;кОК Ń&#x2021;оНОвока ĐżŃ&#x20AC;овŃ&#x20AC;Đ°Ń&#x2030;Đ°ĐľŃ&#x201A;Ń Ń? в ĐżŃ&#x20AC;одПоŃ&#x201A;Ń&#x2039;, кОŃ&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;Ń&#x2039;Đľ Ń&#x192;дОвНоŃ&#x201A;вОŃ&#x20AC;Ń?Ń&#x17D;Ń&#x201A; наŃ&#x2C6;и ĐžŃ Đ˝ĐžĐ˛Đ˝Ń&#x2039;Đľ каМдОдновнŃ&#x2039;Đľ пОŃ&#x201A;Ń&#x20AC;ĐľĐąĐ˝ĐžŃ Ń&#x201A;и. Đ&#x;Ń&#x20AC;иŃ&#x20AC;Ода ОпŃ&#x20AC;одоНŃ?ĐľŃ&#x201A; Ń&#x2020;воŃ&#x201A;Đ° и Ń Ń&#x201A;Ń&#x20AC;Ń&#x192;ĐşŃ&#x201A;Ń&#x192;Ń&#x20AC;Ń&#x2039;.


42

W Frizūra Crazy Hair. Studio Marisol.

S Audums. Dizains: Philippa Brock.

S Paklājiņš. Dizains: Christien Meindertsma. Thomas Eyck.

Wilderness

X Dizains: Laerke Hooge Anderson.

Tautas pasakas Dizaineri arvien vairāk pievērš uzmanību vietējam kolorītam. Aktuālas kļūst aizmirstas amatu iemaņas. Parastas tekstīlijas un rokām izgatavots voiloks atbilst vienkāršam dzīvesveidam. Par akcentiem kļūst mezgli, savērpšana, pinumi, lentes. образу жизни.

P 4 &'( $( Дизайнеры все больше обращают внимание на местный колорит. Актуальными становятся забытые навыки ремесла. Обыкновенный текстиль и войлок ручной работы соответствуют простому образу жизни. Акцентами становятся узлы, скручивание, плетение, тесьма.

S Rozalb De Mura. Kolekcija „Rudens-ziema 2009/10”.


Wilderness

43

Vk3 E Dizaineri arvien vairÄ k iedvesmu smeÄźas dabÄ . PieprasÄŤtas ir sareŞģčtas, savÄŤtas, nejauĹĄas formas un struktĹŤras. ModernÄ s formas apvieno tradicionÄ lÄ s metodes un vietÄ&#x201C;jos materiÄ lus.

n(  4 Đ&#x201D;иСаКноŃ&#x20AC;Ń&#x2039; Đ˛Ń Đľ йОНŃ&#x152;Ń&#x2C6;Đľ видŃ?Ń&#x201A; вдОŃ&#x2026;нОвонио в ĐżŃ&#x20AC;иŃ&#x20AC;Одо. Đ&#x;Ń&#x20AC;иŃ&#x20AC;ОднŃ&#x2039;Đľ СапŃ&#x192;Ń&#x201A;аннŃ&#x2039;Đľ, поŃ&#x20AC;опНоŃ&#x201A;оннŃ&#x2039;Đľ, Ń ĐťŃ&#x192;Ń&#x2021;аКнŃ&#x2039;Đľ Ń&#x201E;ĐžŃ&#x20AC;ĐźŃ&#x2039; и Ń Ń&#x201A;Ń&#x20AC;Ń&#x192;ĐşŃ&#x201A;Ń&#x192;Ń&#x20AC;Ń&#x2039; Ń Ń&#x201A;анОвŃ?Ń&#x201A;Ń Ń? Đ˛ĐžŃ Ń&#x201A;Ń&#x20AC;ойОваннŃ&#x2039;Пи. ТŃ&#x20AC;адиŃ&#x2020;иОннŃ&#x2039;Đľ ПоŃ&#x201A;ОдŃ&#x2039; и ĐźĐľŃ Ń&#x201A;Đ˝Ń&#x2039;Đľ ПаŃ&#x201A;ĐľŃ&#x20AC;иаНŃ&#x2039; ОйŃ&#x160;одинŃ?Ń&#x17D;Ń&#x201A;Ń Ń? в Ń ĐžĐ˛Ń&#x20AC;оПоннŃ&#x2039;Ń&#x2026; Ń&#x201E;ĐžŃ&#x20AC;ПаŃ&#x2026;.

T Kolekcija Movement. Dizains: Nanna Van Blaaderen.

T KrÄ&#x201C;sls Spaghetto. Dizains: Andrew Sribyatta.

T KrÄ&#x201C;sls Crinoline. Dizains: Patricia Urqiola. B&B.


44

ZĪMOLS / БРЕНД

Hermle: 73*$! 1)6*8 1 0$ (ERMLEćǩǦǡùõúǢ÷õć ðǢüùǤǧúõćõćúǦǡòõûõö  

o- ED- B ? qN vED@ - bDCwD=? AO 3 -Db@ -  C - ? = x@?B-DbxR- D- A

)%# '( \#U ' '    @ '%4#   '* & #(%A ' y #U &^ T ' ^A %[ [&^ U &@ '(#U([ % \#U" '% '% 

 ' % ' 4 * ' '% A


45

No Anglijas klosteru un baznīcu torņiem tie „nokāpa” augstmaņu pilīs aptuveni 1658. gadā, kad Kristiāns Hjuigens izgudroja vēzēkli. „Nokāpa” vienīgi tādēļ, lai uzsvērtu īpašnieka un viņa dzimtas bagātību. No tiem pašiem torņiem nāk arī trīs populārākās melodijas, kuras atskaņoja (un līdz pat šim laikam to dara) pulksteņi: Westminster, St.Michael, Whittngton. Tās savrupmājās un pilīs izjauca tik ierasto (bet dažkārt nomācošo) klusumu. Pulksteņu tikšķēšana, bimbināšana un dziedāšana radīja patīkamu skanīgu fonu. Tolaik tas tika uzskatīts par modernu šiku: mūzikas šķirstiņi taču vēl nebija izgudroti. Toties bija izgudroti visīstākie pulksteņu skapji. Jāteic, ka futrāļi, kuros ievietoja mehānismus, ļoti uzskatāmi liecina par tā laika stilistisko gaumi. Priekšroka tika dota perlamutra, metāla inkrustācija» Tātad korpusu rotāja ar tām. Kad populāra kļuva intarsija (koka inkrustācija), mēbeļnieki, protams, uz šo tendenci atsaucās savā darbā. Kad modē nāca kokgriezumi, austrumu motīvi, lakojums, visas šīs vēsmas, protams, rada atspoguļojumu pulksteņu skapju noformējumā. Lai intereses par lielgabarīta laikrāžiem nemazinātos, grīdas pulksteņu darinātāji sāka mehānismus „izģērbt”, tos ievietojot caurspīdīgās kastēs, bet dažkārt pat atstāja atklātus skatieniem. Tā radās skeletpulksteņi (profesionāļu valodā – skeletoni).

X Rūpnīcas cehs Hermle 1930. Заводской цех Hermle 1930.

Они спустились с башен монастырей и церквей Англии в замки британской знати примерно в 1658 году, когда Кристиан Гюйгенс изобрел маятник. Спустились исключительно для того, чтобы подчеркнуть статус владельцев и богатство рода. Все с тех же башен пришли и три самые популярные мелодии, которые исполняли (и до сих пор это делают) часы: Westminster, St. Michael, Whittington. Так привычная (а порой гнетущая) тишина особняков и замков была нарушена, тиканье, бомканье, пение создавали приятный звуковой фон. В те годы это было модным шиком: ведь музыкальную шкатулку еще не придумали. Зато придумали самые настоящие шкафы для часов. Кстати, футляры, в которые помещали механизмы, вполне красноречиво говорят о стилистических предпочтениях того или иного времени. В топе инкрустация перламутром, металлом? Значит, корпус украшали ею. Стала популярной интарсия (инкрустация деревом) – мебельщики, естественно, отреагировали, делом. В моде резьба, восточные мотивы, лакировка? Все эти веяния, разумеется, нашли отражение в оформлении часовых шкафов. А чтобы интерес к крупногабаритным измерителям времени не ослабевал, создатели напольных часов стали «раздевать» механизмы,


46

T Vario.

Vispār vēzēkļu pulksteņi ir visprecīzākās cilvēka radītās mehāniskās ierīces. Pirms atompulksteņu izgudrošanas par laika skaitīšanas etalonu izmantoja tieši tās. Greznos koka ietvaros ietērpti vai atkailināti, pulksteņi pie vērsa sev uzmanību un uzcītīgi darīja savu darbu – skaitīja Laiku. Bet laiks gāja, savukārt pulksteņi vai nu ar samtainu „bim bam”, vai ar zvaniņu šķindu ieskandināja katru jaunu stundu. Kopš XIX gadsimta vidus „lielo” mēraparātu ražošanas centrs pārvietojās uz Vācijas dienvidrietumiem. Uz kalnaino Švarcvaldi (cita starpā tā visā pasaulē kļuva slavena ar putukrējuma un ķiršu torti, šķiņķi, liķieriem un, protams, ar to, ka Šēnevaldē dzimis Meistars Keterers, kas izgudroja slaveno pulksteni ar dzeguzi). Kad visu apvidu bija pārklājis sniegs, pilsētiņu iemītnieki piekopa „ziemas amatu” – nodarbojās ar kokgriešanu. Turklāt izejmateriāla bija atliku likām: ķirškoki, kļavas, alkšņi, „Melnajā mežā” auga skujkoki. Taču darināti tika nevis dažādi sīkumi un nieki, bet galvenokārt grīdas un sienas pulksteņu futrāļi. Pat laikrāžu mehānismus pilnībā gatavoja no koka. Aptuveni tajā pašā laikā izveidojās arī vācu grīdas pulksteņu stils, ko raksturoja augsto korpusu taisnās līnijas, katrā ziņā caurspīdīgās durtiņas, lai varētu labi redzēt pulksteņu bumbas un vēzēkli. Dau-

T Trafalgar.

помещая их в прозрачные ящики, а то и вовсе оставляя открытыми взорам. Так появились «скелетные» часы (на языке профессионалов – скелетоны). Вообще напольные маятниковые часы – самое точное из всех механических устройств, созданных человеком. До изобретения атомных часов эталоном отсчета времени служили именно они. Облаченные в роскошные деревянные одежды или будучи обнаженными, часы привлекали к себе внимание и старательно делали свое дело – отмеряли Время. Время же, о наступлении каждого нового часа которого бархатным «бом-м-м, бом-м-м» или перезвоном колокольчиков возвещали часы, шло. К середине XIX века центр производства «больших» измерительных приборов переместился на юго-запад Германии. В горный район Шварцвальд (он, к слову, прославился на весь мир еще и знаменитым вишневым тортом со взбитыми сливками, ветчиной, наливками и, конечно же, тем, что местечке Шеневальд родился мастер Кеттерер, придумавший знаменитые часы с кукушкой). Когда снег заваливал всю округу, обитатели городков занимались «зимним ремеслом» – резьбой по дереву. Тем более что сырья было предостаточно: вишня, клен, ольха, хвойные деревья в изобилии росли в «Черном лесу». Но создавали не столько поделки-безделицы, сколько

T Eton.


47 dzi vietējie zemnieki pameta lauksaimniecību un pārslēdzās uz pulksteņu darināšanu, kas kļuva par ģimenes rūpalu. Gosheimā ģimenes rūpalu nodibināja arī Francis Hermle, kura tēvs, protams, arī bija pulksteņmeistars. Īstas ticības panākumiem nebija – nesen bija beidzies Pirmais pasaules karš, laiki grūti... Taču firma Hermle nu jau gandrīz 90 gadus ražo tik dažādus pulksteņus, ka pat atzītiem grandiem atliek tikai pabrīnīties. Iesākumā Hermle bija tikai kompānijas Kienzle Uhren filiāle un izlaida pulksteņu detaļas un mehānismu iekārtas. Taču Francis Hermle pierunāja savu draugu – kompānijas Kienzle galveno inženieri pāriet darbā uz fabriku Hermle, kuru, pēc tam kad bija izstrādāts savs pulksteņu mehānisms, vienīgi par detaļu iz-

футляры для напольных (да и настенных) часов. Даже механизмы измерителей времени были полностью деревянными. Примерно в эти же годы сформировался и стиль немецких напольных часов, который отличали строгость прямых линий высоких корпусов, обязательная прозрачность дверок – дабы видны были гири и маятник. Многие местные крестьяне оставили занятия сельским хозяйством и переключились на часовой промысел, сделав его семейным делом. Семейное дело основал в городке Госхайм в 1922 году и Франц Хермле, отец которого, естественно, тоже был часовых дел мастером. В успех затеи не верили – недавно закончилась S Trinity.

T Wellington.

T Essex.

T Corona.

T Corona.


48

S Cromwell.

S Big Date.

S Hammersmith.

T Kingsland.

S Debden.

gatavotāju vairs neuzskatīja. Drīz vien bija gatavs pirmais pulkstenis ar Hermle marku, tad nāca panākumi Leipcigas izstādē un rezultātā – līgums ar pirmo pasūtītāju. Par to kļuva ievērojamā Kanādas firma Eaton Company, ar kuru vācu pulksteņu ražotāji sadarbojas līdz šim laikam. Tagad Hermle ir pasaules pulksteņu industrijas līdere. Fabrikas produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 130 valstīm. Kompānija Franz Hermle & Sohn kontrolē aptuveni 80 procentus no interjera pulksteņu mehānismu tirgus. Kvalitātes un drošuma ziņā Hermle ir pirmajā vietā pasaulē. Kompānija, kur sasniegts augsts ražošanas mehanizācijas līmenis, aktīvi izmantot arī roku darbu: daudzu detaļu precizitāte un atbilstība standar-

Первая мировая война, время тяжелое... Однако вот уже без малого 90 лет фирма Hermle производит такое разнообразие часов, что даже признанные гранды только удивляются. Поначалу Hermle была лишь филиалом компании Kienzle Uhren и выпускала детали часов и оборудования для механизмов. Но Франц Хермле уговорил своего друга – главного инженера компании Kienzle – перейти работать на фабрику Hermle, которую после разработки собственного часового механизма престали считать только изготовителем деталей. Вскоре были выпущены первые часы под маркой Hermle, последовал успех на выставке в Лейпциге и как следствие – договор с первым заказчиком. Им стала известная канадская фирма Eaton Company. С ней немецкие часовщики активно сотрудничают и сегодня. Сегодня Hermle – мировой лидер часовой индустрии. Продукция фабрики экспортируется в более чем 130 стран мира. Компания


49

S Stratford.

S Tellurium III.

S Astolabium.

tiem tiek pārbaudīta ar rokām. Galvenā Hermle pulksteņu atšķirības zīme ir nemainīgi augstā kvalitāte. Katrs modelis tiek izgatavots četros variantos no dažādu krāsu koka. Vispopulārākie ir ozols, riekstkoks, ķirškoks, sarkankoka. Jāatzīmē arī šāds fakts: kvarca mehānisma izgudrošana negatīvi ietekmēja lielo mehānisko pulksteņu ražotājus. Vienīgā kompānija, kas šajos apstākļos izdzīvoja un kļuva par interjera pulksteņu ražošanas monopolistu, ir Hermle. Tagad tās meistari izgatavo klasiskos modeļus, raritātes, dažkārt atļaujas pajokot, piedāvājot pulksteni kā puķu pušķi vai pulksteņu koku, pulksteni kā gliemezi ar 24 stundu ciparnīcu. Hermle arsenālā ir stilīgi hibrīdi ar mēbelēm – vitrīnām, plauktiem, pat bāriem... Ir modeļi ar Mμess kalendāru, automātiku pulksteņa sitienu atslēgšanai naktī. Hermle pulksteņmeistari pago-

Franz Hermle & Sohn контролирует около 80% мирового рынка механических механизмов для интерьерных часов. По качеству и надежности Hermle – №1 в мире. Наряду с высоким уровнем автоматизации производства, активно используется и ручной труд: многие детали проверяются на точность и соответствие стандартам вручную. Главное отличие часов Hermle – неизменно высокое качество. Каждая модель изготавливается в четырех вариантах из дерева разного цвета. Самые популярные - дуб, орех, вишня, красное дерево. Следут отметить и такой факт: изобретение кварцевого механизма негативно сказалось на производителях больших механических часов. Единственная компания, которая выжила в таких условиях и стала монополистом по производству интерьерных часов, – это Hermle. Сегодня ее мастера выпускают классические модели, раритетные, иногда позволяет себе шутки: например часыбукет или «Часовое дерево», часы-«улитка» с 24-часовым циферблатом. В арсенале Hermle – стильные гибриды с мебелью – витринами, стеллажами, даже барами... Есть модели с лун-

S Ewiger Kalendar.

S Leyton.


50

S Airport.

S Clearwater.

S Fontana.

S Chapel.

T Roseberry.

dinājuši arī hi-tech stila cienītājus, izlaižot harizmātisku modeli: vienkāršā un lakoniskā korpusā – lakoniski melnā, kas apvienots ar sudrabotu ciparnīcas tēraudu un stikla ielaidumiem sānos – ieslēgts sarežģīts mehānisms, kas ļauj pulksteni uzvilkt tikai pāris reizes mēnesī. Volframa bumbas ir savdabīga nodeva tradīcijai, bet bultiņa, kas rāda Mēness fāzi, – nodeva know-how. Ar Hermle marku tiek izlaistas arī supersarežģītas konstrukcijas unikāliem astronomiskajiem pulksteņiem, piemēram, visā pasaulē slavenie Tellurium. To īpašnieki vienlaikus kļūst arī par sava planetārija saimniekiem. Tā teikt, sēžot savā krēslā, var vērot, kā mūsu planēta, griežoties ap savu asi, riņķo ap Sauli, bet Mēness – ap Zemi. Pulkstenis rāda pla-

ным календарем, автоматическим отключением боя на ночь. Уважили часовщики Hermle и поклонников стиля hi-tech, выпустив харизматичную модель: в простоту и элегантность корпуса – лаконичный черный в сочетании с серебристой сталью циферблата и боковыми стеклянными вставками – заключен сложный механизм, позволяющий заводить часы всего пару раз в месяц. Вольфрамовые гири – дань традиции, а стрелочный указатель фазы Луны – это уже дань ноу-хау. Под маркой Hermle выпускаются также и сверхсложные конструкции для уникальных астрономических часов, например, известные на весь мир Tellurium. Тот, кто ими владеет, становится одновременно и хозяином собственного планетария. Что называется, не вставая с кресла, он может видеть, как наша планета, вращаясь вокруг своей оси, движется вокруг Солнца, а Луна – вокруг Земли. Часы показывают взаимное положение планет, число, месяц, а также зодиакальное созвездие, в котором он находится в каждый момент времени... Hermle – еще и ведущий


51

S Hartford.

S Torrance.

S Kennington.

S Savanna II.

nētu savstarpējo izkārojumus, datumu, mēnesi, kā arī Zodiaka zvaigznāju, kurā katrā laika sprīdī tas atrodas... Hermle ir lielākais ciparnīcu un vēzēkļu piegādātājs. Kompānija ražo arī visā pasaulē atzītās un populārās dekoratīvās bumbas modernajiem mehāniskajiem pulksteņiem. Šobrīd kompāniju vada dibinātāja mazdēli – brālēni Gerds un Rolfs Hermles: Hermle līdz šai dienai ir ģimenes uzņēmums. Lai gan visa pasaule tiecas pēc unifikācijas, Hermle orientējas uz savu cienītāju individuālo gaumi. Un vēl – dzird sakām, ka grīdas pulksteni par savu mājvietu izvēlējies mājas gars. Bet viņš, kā zināms, sliktu mājokli neizvēlas.

поставщик часовых циферблатов и маятников. Компания также производит декоративные гири для современных механических часов, которые пользуются признанием и популярностью в мире. Сегодня компанию возглавляют внуки основателя – двоюродные братья Герд и Рольф Хермле: Hermle по сей день остается семейным предприятием. И пусть весь мир стремится к унификации. Hermle ориентируется на индивидуальный вкус своих почитателей. А еще, говорят, что напольные часы выбрал местом своего обитания Домовой. А он, как известно, плохие дома не выбирает.

Ekskluzīvs HERMLE pulksteņu pārstāvis Latvijā – Juvelieru un pulksteņu saloni „LAIKS”. www.laikswatches.lv

Эксклюзивный представитель часов HERMLE в Латвии – ювелирно-часовые салоны „LAIKS”. www.laikswatches.lv


52

TENDENCES / ТĐ&#x2022;Đ?Đ&#x201D;Đ&#x2022;Đ?ĐŚĐ&#x2DC;Đ&#x2DC;

9)6%8/ Ç&#x2022;ÇŚÄ&#x2021;òǢǣǤÄ&#x2021;ǢùþǼúǤøǥÚþÄ&#x192;

 

zD -3?B D =Y '#U ' '\ 4' T AO?3 ?R3D@E  T (%A  #'U ( ( E Z @3 C=DC?D A_- [%@ ([\$@ | [^ ['@ ( '([''% 4 % ^ 5%#$ 5*A P \# $ &* x - ?{w-A '#4' %#}A

W Galda pulkstenis. Zelts, apzeltÄŤts sudrabs, perlamutrs, korağği, emalja, lazurÄŤts, smaragdi. Cartier. Mourice Couet. Francija 1927 Đ?Đ°Ń Ń&#x201A;ОНŃ&#x152;Đ˝Ń&#x2039;Đľ Ń&#x2021;Đ°Ń Ń&#x2039;. Đ&#x2014;ОНОŃ&#x201A;Đž, пОСОНОŃ&#x2021;оннОо Ń ĐľŃ&#x20AC;ойŃ&#x20AC;Đž, поŃ&#x20AC;НаПŃ&#x192;Ń&#x201A;Ń&#x20AC;, кОŃ&#x20AC;аНН, Ń?ПаНŃ&#x152;, ĐťŃ?ĐżĐ¸Ń -НаСŃ&#x192;Ń&#x20AC;Ń&#x152;, иСŃ&#x192;ĐźŃ&#x20AC;Ń&#x192;Đ´Ń&#x2039;. Cartier. Mourice Couet. ФŃ&#x20AC;Đ°Đ˝Ń&#x2020;иŃ?. 1927


53

Arheologs Hovards Kārters 1922. gada 4. novembrī uzgāja pirmo akmens pakāpienu, kas veda pazemē uz zagļu neskartajām Tutanhamona kapenēm. Šis faraons – vēl gluži zēns – valdīja tikai astoņus gadus un nomira 1323. gadā pirms mūsu ēras. Trīs nedēļas vēlāk ekspedīcijas sponsora lorda Karnarvona klātbūtnē Kārters aizzīmogotās kapeņu durvju ailas augšējo kreiso stūri nedaudz uzlauza un pirmo reizi iekšpusē ieraudzīja brīnumainu lietu mirdzumu. Viņš visur atklāja „zaigojam zeltu”. Un sākās šo brīnumaino lietu izrādīšana publikai: tā laika laikrakstus un žurnālus izraibināja neskaitāmas atradumu fotogrāfijas. Tas Eiropā, bet vēlāk arī Savienotajās Valstīs noveda pie īsta ārprāta – „tutmānijas”, kuru Daily Exspress žurnālisti jau 1922. gada rudenī ar vieglu roku palaida tautās ar nosaukumu Tutankamen Ltd. Taisnības labad gan jāteic, ka aizraušanās ar civilizācijas ciltsmāti nesākās 1920. gadā. Jau imperators Adriāns Romā, Tivolī villā ierīkoja Ēģiptes zāles ar freskām, kurās bija attēlotas Nīlas ainavas. Bet Napoleons, Konsulāta laikā 1799.gadā organizējot Ēģiptes kampaņu, piespieda Eiropu pievērst savu skatienu faraonu valstij. To veicināja arī Dominiks Vivāns, kas pazīstams kā barons Denons. Pēc likteņa un nākamā Francijas imperatora gribas, šis gravieris kļuva par ēģiptologu, bet pēc tam par Luvras dibinātāju un pirmo direktoru. Ar saviem ierakstiem un uzmetumiem albumā „Ceļojumi pa Lejas Ēģipti un Augšēģipti” (1802) viņš satracināja jau tā greznības izlutināto publiku. Tieši Vivāns, kā apgalvo eksperti, Francijas impērijas stilu (ampīru) piepildīja ar Senās Ēģiptes motīviem, kas rada atspoguļojumu Žorža Žakoba mēbeļu un Sevras porcelāna dekorā, Pjēra Filipa Tomirā darbnīcas bronzas izstrādājumos un Šarla Persjē un Pjēra Fontēna arhitektūras projektu rotājumos. Tieši tolaik Eiropu pārņēma ēģiptomānija. Uz piramīdu valsti devās zinātnieku un piedzīvojumu meklētāju ekspedīcijas, bet uz Eiropu plūda un plūda kuģu karavānas ar eksotiku. XIX gadsimtā obeliski, piramīdas, sfinksas un citi fantastiski objekti sāka parādīties Romā, Parīzē un Sanktpēterburgā. XX gadsimta sākumā Eiropā intereses par Ēģipti nedaudz mazinājās. Taču Djagiļeva sezonas Parīzē, nepārspējamā Anna Pavlova baletā „Ēģiptes naktis”, ko iestudēja Mihails Fokins, savaldzināja publiku un neviļus iekvēlināja interesi par piramīdām. Turklāt vēl vācieši uzgāja noslēpumainās un pašcieņas pilnās Nofretetes statuju topošā jaunā stila garā... Tieši šajā laikā modernais stils paspēra soli art deco virzienā. To apliecina daudzi piemēri. Tai skaitā Krievijā.

4 ноября 1922 года археолог Говард Картер открыл первую каменную ступень, которая вела вниз к не тронутой ворами гробнице мальчика-фараона Тутанхамона, правившего всего восемь лет и умершего в 1323 году до нашей эры. Через три недели в присутствии спонсора экспедиции, лорда Карнарвона, Картер сделал небольшой взлом в верхнем левом углу запечатанного дверного проема, который вел в гробницу, и впервые увидел мерцание «чудесных вещей», сваленных внутри. Он обнаружил «везде блеск золота». И началось представление этих «чудесных вещей» публике: газеты и журналы той поры пестрели многочисленными фотографиями находок. Это привело к тому, что в Европе, а чуть позже в США случилось самое настоящее помешательство – «Тутмания», которую с легкой руки журналистов Daily Exspress уже осенью 1922-го года стали называть Tutankamen Ltd. Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что увлечение искусством праматери цивилизации началось не в 1920-е. Еще император Адриан в римской вилле Тиволи организовал египетские залы с фресками, на которых были изображены нильские пейзажи. А Наполеон, предприняв в период Консульства в 1799 году Египетскую кампанию, заставил Европу обратить свой искушенный взор на страну фараонов. Способствовал этому и Доминик Виван, известный как барон Денон. Гравер, волею судьбы и будущего императора Франции стал египтологом, а затем основателем и первым директором Лувра. Своими записями и набросками, вошедшими в альбом «Путешествия по Нижнему и Верхнему Египту» (1802 г.), он свел с ума и без того избалованную роскошью публику. Именно Виван, как утверждают эксперты, наполнил французский имперский стиль (ампир) древнеегипетскими мотивами, которые нашли отражение в декоре мебели Жоржа Жакоба и севрского фарфора, в бронзовых изделиях мастерской Пьера-Филиппа Томира и убранстве архитектурных проектов Шарля Персье и Пьера Фонтена. Тогда впервые Европу захлестнула египтомания. В страну пирамид потянулись экспедиции ученых и любителей приключений, а в Европу шли и шли караваны судов с экзотикой. В ХIХ веке обелиски, пирамиды, сфинксы и прочие фантастические объекты стали обживать Рим, Париж и Санкт-Петербург. В начале ХХ века внимание к Египту в Европе немного остыло. Однако дягилевские сезоны в Париже, несравненная Анна Павлова в балете «Египетские ночи», поставленном Михаилом Фокиным, покорили публику и невольно подогрели интерес к пирамидам. Да еще немцы нашли статую загадочной и полной достоинства Нефертити – совсем в духе за-


54

T Garrijs Bārtons faraona Tutanhamona kapeņu izrakumos. Снимок Гарри Бартона с места раскопок гробницы фараона Тутанхамона.

Viens no tiem ir Ēģiptes zāle, ko pieņemšanas un svinību vajadzībām krievu arhitekts Fjodors Šehtels ierīkoja Pētera Smirnova savrupmājā. Tā bija galvenā no astoņām deju un pieņemšanas zālēm. Ēģiptei raksturīgā krāsu gamma: zeltaini bēša. Šehtels zālē novietoja divas stilizētas kolonnas, bet tām pie pamatnes – sfinksu. Plašos logus (precīzāk sakot, to daļu) ietver portālveida rāmji, kuru augšdaļā attēlots spārnots saules disks. Centrā – kupolveida velve, ko rotā plafons ar Senās Ēģiptes saules dieva Ra simbolisku attēlu. Pie sienas uz izciļņiem šauru simetrisku joslu veidā (papirusa motīvs) arhitekts izvietojis reljefu, bet telpu starp joslām izrotājis ar hieroglifiem.

рождающегося нового стиля… Именно в это время модерн шагнул в сторону art deco. И примеров тому можно найти множество. В том числе и в России. Один из них – «Египетский зал», созданный русским архитектором Федором Шехтелем в особняке для приемов и торжеств Петра Смирнова. Это был главный из восьми залов, предназначенный для танцев и приемов. Цветовая гамма – египетская: бежево-золотистая. Шехтель разместил в зале две стилизованные колонны, а в основание каждой из них поставил сфинкса. Широкие окна (точнее, часть их) заключены в рамы в виде порталов, в верхней части которых изображен крылатый солнечный диск. Центральная часть – купольный свод, украшенный плафоном, выполненным в виде символического изображения Ра – бога солн-

T Faraona Tutanhamona kapeņu dārgumu krātuves fragments. Garrija Bārtona foto. 1926 Фрагмент сокровищницы гробницы фараона Тутанхамона. Фото Гарри Бартона. 1926

T Faraona Tutanhamona kapeņu dārgumu krātuves fragments. Garrija Bārtona foto. 1926 Фрагмент сокровищницы гробницы фараона Тутанхамона. Фото Гарри Бартона. 1926


55

S Hovards Kārters noliecies pār faraona Tutanhamona mūmiju. Говард Картер склонился над мумией фараона Тутанхамона.

S Faraona Tutanhamona mūmijas fragments. Фрагмент мумии фараона Тутанхамона.

Amerika Holivudas personā ar ēģiptomāniju sāka aizrauties nedaudz agrāk kā Eiropa. Piemērs – 1916. gadā uzņemtā mēmā filma „Neiecietība”, kurā aktrise Sina Ouena pirmo reizi tēloja ēģiptieti. Nākamā bija Teda Bāra, kas ēģiptieti apvienoja ar vampīri. Atgādināsim, ka viņas vārds, ja to angļu valodā lasa no labās uz kreiso pusi, uzdzina mistiskas šausmas, tāpēc ka skanēja biedējoši : „Arābu nāve”.... Klāt vēl nāca preses nostāti, ka šī aktrise esot dzimusi Ēģiptes piramīdā, to zīdījusi kobra, viņa tikusi slepeni salaulāta ar lielo Gīzas sfinksu.... Citiem vārdiem sakot, dekadentiskais modernisms XX gadsimta sākumā jūsmoja par austrumu jutekliskumu, liktenīgajām sievietēm un mistiskiem briesmu stāstiem... Taču atgriezīsimies pie Hovarda Kārtera atklājuma. Profesors Džeimss Stīvens Kerls atzīmēja: „Faraona mauzoleja mēbelējumam un citiem priekšmetiem bija tik izcils dizains un kvalitāte, ka tie faktiski diennakts laikā kļuva par modeļiem.” Pjērs Kartjē pareģoja, ka kapeņu atklāšana radīs straujas pārmaiņas modē un juvelierindustrijā. Diženajam kungam bija taisnība. Un viņš pats viens no pirmajiem apliecināja šo vārdu patiesumu:

ца Древнего Египта. По стенам на «козырьках» архитектор разместил рельеф, представляющий собой группу узких симметричных полос (мотив папируса), а пространство между ними украсил иероглифами. Америка в лице Голливуда начала отдавать дань египтомании чуть раньше Европы. Пример – немой фильм «Нетерпимость», созданный в 1916 году, в котором актриса Сина Оуэн впервые явила себя миру в облике египтянки. Затем была Теда Бара, которая объединила египтянку с вампирессой. Кстати, ее имя, прочитанное справа налево по-английски, вселяло мистический трепет, потому что звучало устрашающе: «Арабская смерть»… Плюс рассказы прессы о том, что, дескать, родилась эта актриса в египетской пирамиде, вскормлена была коброй, тайно обвенчана с Большим сфинксом в Гизе... Иными словами, декадентский модерн в начале ХХ века упивался восточной чувственностью, роковыми женщинами и мистическими страшилками... Но вернемся к открытию Говарда Картера. Профессор Джеймс Стивенс Керл отмечал: «Меблировка и другое содержимое мавзолея


56

šķiet, visefektīgākais viņa darbs tutmānijas laikā ir pulkstenis, kas atveido Ēģiptes tempļa vārtu formu. Modē nāca kleitas ar zemu vidukļa līniju, ēģiptiešu krāsu salikums – zils ar zeltu, kā arī parūkām līdzīgi īsi matu griezumi, kādi bija ēģiptiešiem. Pieprasīti bija cimdi, sandales un audumi Tutanhamona stilā. Tika radītas smaržas Secret de Sphinx, bet slavenā Parīzes kabarē Folies Bergere dejotājas rotājās ar strausa spalvām ēģiptiešu stilā. No rotām īpaši populāras bija rokassprādzes un kaklarotas, kas veidotas no vairākām kreļļu virtenēm. Bieži vien šis savdabīgais saules simbols bija tik plats, ka nosedza

фараона были такого превосходного дизайна и качества, что они стали моделями практически за сутки». Пьер Картье предрекал, что открытие гробницы повлечет за собой стремительные изменения в моде и в ювелирной индустрии. Великий Мсье оказался прав. И одним из первых подтвердил верность сказанного: пожалуй, самой эффектной его работой в период «Тутмании» были часы в форме ворот египетского храма. Пришла мода на платья с низкой талией, на египетские комбинации цветов – синий с золотом, а также на стрижки, похожие на парики, которые носили египтяне. Востребованы были перчатки, сандалии и ткани в стиле Тутанхамона. Были созданы духи Secret de Sphinx, а танцовщицы известного парижского кабаре Folies Bergere появились в страусовых перьях в египетском стиле. Что касается украшений, то особенно популярными были браслеты и ожерелья, особенно ускх – большое ожерелье из нескольких рядов бус. Зачастую этот своеобразный символ солнца был настолько широким, что целиком закрывал

S Faraona Tutanhamona zelta maska. Золотая маска фараона Тутанхамона.


57

S Faraona Tutanhamona kapeņu rotājums. Украшение из гробницы фараона Тутанхамона.

S Ēģiptiešu rota skarabeja veidā. Zelts, lazurīts, dzintars. 1361. – 52. gadspirms mūsu ēras. Египетское украшение в виде скарабея. Золото, ляпис-лазурь, янтарь. 1361 – 52 до н.э.

plecus un krūšu augšdaļu. Ārkārtīgi populāri bija riņķveida auskari ar vai bez piekariem. Šajā laikā Žans Dināns izstrādāja lakotas rotas, kaklarotas ar spilgti izkrāsotiem ģeometriskiem ornamentiem. Van Cleef&Arpeels juvelieri darināja brošas un rokassprādzes ar anubisiem (dievība ar cilvēka ķermeni un suņa galvu, pavadonis uz mirušo valstību), maitu ērgļiem un babuīniem. Tātad mode uz kapeņu atklāšanu reaģēja faktiski momentāni. Arhitektūra, interjers un mēbeles atsaucās vēlāk. Bet arī ļoti spilgti: krēsli nostājās uz lauvas ķepām, paši zvēru karaļi pārtapa

плечи и верхнюю часть груди. Чрезвычайно популярны были кольцевидные серьги с подвесками или без них. В это время Жан Дюнан разработал лакированные украшения, ожерелья с ярко раскрашенными геометрическими орнаментами. Ювелиры Van Cleef&Arpeels делали броши и браслеты с анубисами (божество с телом человека и головой собаки, проводник в царство мертвых), стервятниками и бабуинами. Итак, мода отреагировала на открытие гробницы практически мгновенно. Архитектура, интерьер и мебель откликнулись позднее. Но тоже очень ярко: кресла встали на львиные лапы, сами цари зверей зашагали по подло-

X Faraona Tutanhamona zelta troņa fragments. Фрагмент золотого трона фараона Тутанхамона.

X Faraona Tutanhamona zelta tronis. Золотой трон фараона Тутанхамона.

S Rokassprādze „Skarabejs”. Zelts, lazurīts, kvarcs. Браслет «Скарабей». Золото, ляпислазурь, кварц.


58 par elkoņa balstiem vai apgūlās uz tiem, galdiņu virsmas un pat patvāru un spirta tējkannu degļus rotāja sfinksas ar noslēpumainu sievietes sejas izteiksmi. Uzmanības centrā bija taisnas līnijas, aploces, trijstūri, taisnstūri, zigzagi. Ar šādiem ornamentiem rotāja mēbeles, sienas, paklājus un

котникам или улеглись на них, столешницы геридонов, сервизы и даже конфорки самоваров и бульеток (небольшой металлический чайник на спиртовой горелке) украсились сфинксами в клафтах (так назывался головной платок древних египтян) с загадочно-строгим выражением женских лиц. В топе были прямые линии, окружности, треугольники, прямоS Greater London House fasādes fragments. Londona. 1926. – 28. Фрагмент фасада Greater London House. Лондон. 1926 – 28

S Ēkas Hoover factory fasāde. Londona. Wallis, Gilbert & Partners. 1932. – 38. Фасад здания Hoover factory. Лондон. Wallis, Gilbert & Partners. 1932 – 38

T «Ēģiptes zāle» – Pētera Smirnova savrupmājas galvenā parādes telpa. Pie sienām – ģipša bareljefi, bet centrā – kupols ar gaismasķermeni sauli. Arhitekts: Fjodors Šehtels. 1901. – 03. «Египетский зал» – главное парадное помещение особняка Петра Смирнова. По стенам находятся гипсовые рельефы, а в центре – купол со светильником-солнцем. Архитектор: Федор Шехтель. 1901 – 03

T Chrysler building. Ņujorka. Viljams van Allens. 1927. – 30. Chrysler building. Нью-Йорк. Вильям ван Ален. 1927 – 30


59

S Carlton Cinema fasāde. Londona, Эссекс Роуд. George Cole. 1930. Фасад Carlton Cinema на Эссекс Роуд в Лондоне. George Cole. 1930

aksesuārus. Viens no vispopulārākajiem tā laiks ornamentiem ir ēģiptiešu pusloks, kas simbolizē austošu sauli. Raksturojot ēģiptiešu stilu, arhitektūras vēsturnieks Ogists Šuazī rakstīja: „Neviena māksla ar tik vienkāršiem līdzekļiem nav radījusi tik nospiedoša grandiozuma iespaidu.” Stabilitātes un ilgmūžības sajūta tika radīta, prasmīgi izmantojot vērienīgumu: uz sienas masīva ar krāsu un gaismēnām tika izceltas dažas sīkas detaļas. To pārņēma art deco – lai atceramies Eiropas un Amerikas arhitektu šedevrus. Piemēram, Londonas kinoteātriem bija tempļa fasāde, kolonnas, kuras vainagoja lotosziedi vai citi ēģiptiešu dekoratīvie elementi. Art deco labprāt pārmantoja no Ēģiptes arī prasmi pārsteigt iztēli ar greznu izskatu. Piemēram, Viljama van Allena projektētais debesskrāpis Chrysler Building Ņujorkā. To vainagojošais tornis

угольники, зигзаги. Такие орнаменты стали украшать мебель, стены, коврики и аксессуары. Один из самых популярных узоров того времени – египетский полукруг, символизирующий восходящее солнце. Характеризуя египетский стиль, историк архитектуры Огюст Шуази писал: «Ни одно искусство не создавало столь простыми средствами такого впечатления подавляющей грандиозности». Чувство устойчивости, долговечности достигалось умелым использованием масштабности: на фоне массива стены цветом и светотенью выделялись немногие мелкие детали. Это перенял ар деко – достаточно вспомнить архитектурные шедевры, созданные зодчими Европы и Америки. Например, лондонские кинотеатры были построены с фасадами храмов, колоннами, с верхушками в форме лотосов или другими египетскими декоративными элементами.


60

S Kadrs no filmas Metropolis. Režisors: Fricis Langs. 1930. Кадр из фильма Metropolis. Режиссер: Фриц Ланг. 1930

S Klodeta Kolbēra – Kleopatras lomā filmā Cleopatra. Režisors: Sesils de Mils. 1934. Клодетт Кольбер в образе Клеопатры из фильма Cleopatra. Режиссер: Сесил Де Миль. 1934

rotāts ar arkveida padziļinājumiem un trijstūra logiem, kas izvietoti kā saules stari. Spīdīgā metāla ārpuses rotājumi ietver ne tikai „lūku pinumus” vesela stāva augstumā, bet arī milzīgas gorgulias jumta malā. Lifta durvju koka apdarei debesskrāpja vestibilā izmantoti Ēģiptes papirusu motīvi. 12 sējumu Encyclopédie des arts décoratifs

S Žakete ar ēģiptiešu motīviem. Francija. 1929. Жакет с египетскими мотивами. Франция. 1929

T Panelis virs Severance Hall foajē izejas. Metalcraft. 1931 Панель над выходом фойе Severance Hall. Metalcraft. 1931

Ар деко с удовольствием взял у Египта и умение поражать воображение роскошным убранством. Пример – небоскреб Chrysler Building в Нью-Йорке, спроектированный Уильямом ван Алленом. Венчающая небоскреб башня украшена арочными уступами и треугольными окнами, расположенными в T Lakotais panelis La Peche bija viens no kuģa „Normandija” smēķētavas interjera elementiem. Žans Dināns. Francija. 1935. Лакированная панель La Peche являлась одним из элементов интерьера комнаты для курения парохода Normandie. Жан Дюнан. Франция. 1935

T Lakots panelis Les Amants. Dizains: Žans Lambērs-Rukī. Žans Dināns. Лакированная панель Les Amants. Дизайн: Жан Ламбер-Руки. Жан Дюнан.


61

S Glezna Cleopatre. Rafaels Delorms. Картина Cleopatre. Рафаэль Делорм.


62

S Trauks ar vāciņu ēģiptiešu stilā. Carlton Ware. Britānija. 1920. Сосуд с крышкой в египетском стиле. Carlton Ware. Британия. 1920

S Trauks. Carlton Ware. 1920. Чаша. Carlton Ware. 1920

et industriels modernes, kas tika izdota sakarā ar 1925. gada Parīzes izstādi, Senās Ēģiptes ietekme uz mūsdienu dizainu tika pieminēta tikai starp citu. Ekspozīcijas rīkotāji un Parīzes augstās modes mākslinieki it kā speciāli likās nepamanām faraonu un piramīdu zemes senās mākslas ietekmi uz izstādē pārstāvēto mēbeļu un interjera dizainu. Turpretī1932. gadā ūdenī nolaistā transatlantiskā lainera „Normandija” galvenie dekoratori pirmās klases kajītes apdarināja ar milzīgiem zeltītiem paneļiem, kuri bija noklāti ar bareljefiem ēģiptiešu stilā. To autors Žans Dināns atzina, ka šo paneļu uzdevums ir uzsvērt pārtikušo ceļotāju

S Vāze. 1925. Ваза. 1925

S Porcelāna šķirstiņš. Sevra. 1925. Фарфоровая шкатулка. Севр. 1925

виде солнечных лучей. Украшения наружной стороны из сверкающего металла включают не только переплетения «рогожкой» на высоту целого этажа, но и огромных горгулий по краям крыши. Деревянная облицовка дверей лифта в вестибюле небоскреба создана по мотивам египетских папирусов. В 12-томной Encyclopédie des arts décoratifs et industriels modernes, выпуск которой был приурочен к Парижской выставке 1925 года, о влиянии Древнего Египта на современный дизайн было упомянуто вскользь. Организаторы экспозиции и парижские кутюрье словно специально не замечали отражения древнего искусства страны фараонов и пирамид на дизайне мебели и интерьеров, представленных на выставке. А вот главные декораторы трансатлантического лайнера «Нормандия», спущенного на воду в 1932 году, отделали каюты первого класса огромными позолоченными панелями, покрытыми барельефами в египетском стиле. Их автор – Жан Дюнан – признавал, что эти панели предназначены для того, чтобы подчеркнуть богатство и высокое положение состоя-

T Galda pulkstenis. Rosemont. 1920. Настольные часы. Rosemont. 1920

X Galda lampa. Bronza. Raymonde Guerbe. 1920. Настольный светильник. Бронза. Raymonde Guerbe. 1920


63

bagātību un augsto stāvokli. Vēlāk eksperti šo laineri nosauca par „peldošo izstādi”, kuras galvenā krava ir art deco. Rakstnieki Roberts Ranke Greivsun Alans Hodžs brīnījās, kāpēc interesantie atradumi, kas tajā pašā laikā tika izdarīti Mezopotāmijā, nepiesaistīja publikas uzmanību tikpat lielā mērā kā zēniskā faraona kapenes. Un paši uz savu jautājumu atbildēja: faraona revolucionāra Amenhotepa IV (vēlākā Ehnatona) padēls iemiesoja modernisma garu, bet mezopotāmieši bija garlaicīgi. Un, protams, viens no lielās intereses galvenajiem iemesliem, pēc viņu domām, bija zelta mirdzums, kas tik ļoti iepatikās art deco mākslai.

тельных путешественников. Позже эксперты назвали этот лайнер «плавучей выставкой» с главным грузом – art deco. Писатели Роберт Ранке Грейвс и Алан Ходж удивлялись, почему интересные открытия, сделанные одновременно в Месопотамии, не привлекли публичное внимание столь же сильно, как гробница мальчика-фараона. И сами отвечали на свой вопрос: пасынок фараона-революционера Аменхотепа IV (позднее Эхнатона) воплощал дух модернизма, а месопотамцы были скучны. И конечно, одной из главных причин повышенного интереса, по их мнению, был все тот же блеск золота, который так понравился ар деко.

S Šķirstiņš ēģiptiešu sarkofāga veidā. Zelts, platīns, ziloņkauls, safīri, smaragdi, briljanti, onikss, emalja. Cartier. Francija. 1925. Шкатулка в виде египетского саркофага. Золото, платина, слоновья кость, сапфиры, изумруды, бриллианты, оникс, эмаль. Cartier. Франция. 1925


64

INTERJERS / ИНТЕРЬЕР

456)%): 2!)) 1 ÐðǡòǦǡúùĀǢćøǢúǦĀ ćǧúǡðýõǢćáǤøǤø  


65

78 98:

Šo projektu Latvijas arhitekte interjeriste Gaļina Vasiļišina radīja ievērojamam Krievijas mākslas darbiniekam. Tā ka viņa ģimene Jūrmalā ierodas tikai laiku pa laikam, bija kārdinājums telpu iekārtot kā ļoti komfortablu numuru dārgā viesnīcā, lai saimnieki varētu ar gandarījumu to izrādīt saviem daudzajiem draugiem un viesiem, pārspējot viņu iztēli (jāteic, ka daudzi pasūtītāji no Krievijas tieši tā arī rīkojas). Taču no šīs idejas Gaļina atteicās: ir nepieciešama Māja! Silta, patiesi mājīga, būvēta savējiem. Māja, kurā – lai arī laiku pa laikam! – gribas atgriezties. Kā atzīst dizainere, projekta izstrāde bija diezgan vienkārša: pasūtītāji, radoši cilvēki būdami, atsaucīgi uzņēma viņas priekšlikumus. Piemēram, ierosinājumu ieeju no priekštelpas viesistabā veidot ovālu, sienas izrotāt ar noskaņu raisošu panno, kurā attēlota Jūrmala, priedes, smiltis. Bet vienā no vannasistabām iemitināt – protams, uz sienas – flamingu. Vienlaikus projektēšana bija pietiekami grūta: šie radošie cilvēki mirkļa iespaidā dažbrīd mainīja jau pieņemtu lēmumu. Piemēram, jau gatavo viesu guļamistabu nācās palielināt, sašaurinot terasveida lodžiju, bet pēc tam vēl ierīkot garderobi. Vai arī pēkšņi lūdza pārveidot interjeru, stilistiski ieturētā ansamblī daļu priekšmetu nomainot, tā sakot, ar elementiem pilnīgi no citas operas. Tomēr, pēc projekta autores vārdiem, šādi brīži tikai vairoja azartu, lika visu laiku būt līmenī. –Mēs dzīvojam laimīgā laikā, – saka Gaļina . – Nav nekādas vajadzības ieturēt vienotu stilu. Mūsdienīgus elementus var savienot ar klasiskiem elementiem. Un šāds apvienojums sanāk harmonisks. Par piemēru var minēt viesistabu-ēdamistabu-virtuvi šajā projektā. Šeit kamīna portāla, milzīgā televizora ekrāna precīzās kontūras, dīvāna, galda, skapīšu un virtuves iekārtas taisnās līnijas mierīgi sadzīvo ar voltērtipa „ausaino” krēslu, rakstāmgalda un vēl viena krēsla senatnīgumu.

Этот проект латвийский архитекторинтерьерист Галина Василишина создала для известного российского деятеля искусств. Поскольку его семья бывает в Юрмале наездами, был соблазн организовать пространство в виде очень комфортного номера дорогого отеля, дабы хозяева с удовольствием демонстрировали его своим многочисленным друзьям и гостям, поражая их воображение (кстати, так поступают многие российские заказчики). Но от этой идеи Галина отказалась: необходим Дом! Уютный, теплый, построенный для своих. Дом, в который – пусть только наездами! – всегда хочется возвращаться. По словам дизайнера, работать над проектом было достаточно просто: заказчики – люди творческие – живо откликались на ее предложения. Например, сделать вход из прихожей в гостиную овальным, стены украсить панно «с настроением» – Рижское взморье, сосны, песок. А в одной из ванных комнат поселить фламинго – на стене, конечно. Или объединить не только кухню со столовой, но еще и с гостиной. Одновременно, трудиться над проектом было достаточно трудно по той же причине: люди творческие под влиянием минуты порой меняли принятое решение. Например, уже готовую гостевую спальню пришлось увеличивать за счет сокращения размеров лоджии-террасы, а потом еще и обустраивать гардеробную. Или вдруг просили поменять интерьер, заменив часть предметов стилистически выдержанного ансамбля на другие – как говорится, совсем из «другой оперы». Но, по словам, мастера, такие моменты только добавляли азарта, заставляли все время быть в тонусе. – Мы живем в счастливое время, – говорит Галина. – Сегодня нет необходимости придерживаться какого-то одного стиля. Можно сочетать вполне современные элементы с классическими. И сочетание это получается гармоничным. Например,


66


67


68

Vācu arhitekts Ludvigs Miss van der Roe apgalvoja: „Dievs – tās ir detaļas.” Pilnībā piekrītu šim izcilajam cilvēkam. Mājīgumu rada sīkumi. Visas šīs pīles, tējkanniņu kolekcija, zilonis, kas uz muguras tur trauku ar bumbām, ir aizkustinoši. Un visām šīm detaļām ir ierādīta stingri noteikta vieta. Es ar prieku plānoju nišas un plauktus statuešu kolekcijām, atbrīvoju telpu metāla sunim priekštelpā, zirdziņam pie kamīna, bet plauktu – bronzas meitenēm, kas rāpjas uz krēsla. Sava vietiņa atradās pat Napoleonam – protams, viņa figūriņai, kas, lepni izslējusies, rotā rakstāmgaldu netālu no piezīmju papīra šķirstiņa. Visai ģimenei patīk puķes. Tāpēc telpās tik daudz gleznu ar ziediem. Un vēl ir arī lieli šķīvji ar ziedu attēliem (tiem atvēlēta daļa sienas)...

гостиная-столовая-кухня в этом проекте. Здесь четкие контуры портала камина, огромного экрана телевизора, прямые линии дивана, стола, шкафчиков и полок кухонного гарнитура мирно соседствуют с «ушастым» креслом а-ля-Вольтер, бюро и еще одним креслом «под старину» рядом с ним. Немецкий архитектор Людвиг Мис ван дер Роэ утверждал: «Бог – в деталях!». Согласна с этим великим человеком полностью. Интерьер уютного Дома создают мелочи. Все эти утки, собрание заварочных чайников, слон, что держит на спине емкость с шарами, умиляют своей трогательностью. И все эти детали занимают строго определенные места. Я с удовольствием планировала ниши и полки для коллекций статуэток, освобождала пространство для металлической


Kā pastāstīja Gaļina, līdztekus estētiskajam uzdevumam radīt mājīgumu viņai bija jārisina arī funkcionāls uzdevums. Piemēram, vajadzēja dzīvoklī ietilpināt trīs sanitāros mezglus: vannasistabu ar ērtībām mājas īpašniekiem (ieeja no guļamistabas), viesiem un vēl – koplietošanas tualeti (priekštelpā).. Nācās iekārtot arī divas garderobes (saimniekiem un viesiem). –Ovālā ieeja apvienotajā viesistabā radīja dažas problēmas ar virtuves mēbeļu izvietošanu, - turpina Gaļina. – Izrādījās, ka siena virtuves zonā ir nedaudz izliekta. Vajadzēja likt lietā viltību: lai izmantotu katru platības centimetru, tika pasūtīti skapji, kas iestiepās atšķirīgā dziļumā. Tie iederējās brīnišķīgi!

собаки в прихожей, для лошадки у камина, а на полке – для бронзовых девчонок, взбирающихся на стулья. Даже Наполеону нашлось местечко – естественно, его горделивая фигурка украсила старинное бюро, встав неподалеку от шкатулки для записок. Вся семья любит цветы. Поэтому в комнатах так много цветочных натюрмортов. Помимо картин, есть еще и большие тарелки с изображенными на них цветами (под них отведена часть стены)… Как рассказала Галина, кроме задачи эстетической – создать уютный Дом, перед ней стояла еще и чисто функциональная. Например, необходимо было вписать в пространство квартиры три санузла: удобства и ванную для владельцев (вход из их спальни), то же самое для гостей и еще – туалетную комнату общего пользования (в прихожей). Надо было организовать и две гардеробные (хозяйскую и гостевую). – Овальный вход в совмещенную гостиную повлек за собой некоторые сложности внедрения кухонной мебели, – продолжает Галина. – В зоне кухни стена оказалась немного выпуклой. Пришлось пойти на хитрость: чтобы работал каждый сантиметр отведенной

69


70


71

...Neraugoties uz to, ka šajā Mājā ir daudz statuešu, figūriņu un citu sīkumu, tur valda harmonija. Iespaids ir viens vienīgs: tieši tā tam jābūt. Par to gādāt ir dizainera pienākums. Kā saka Gaļina Vasiļišina, jūs viņas klātbūtni nejutīsit, jūs redzēsit viņas prombūtni. Mājoklis, kurā saimnieki neierodas pārāk bieži, bet kurš kļuvis par īstu Māju, to apstiprina.

площади, заказали шкафы разновеликой глубины. Они вписались замечательно! …Несмотря на достаточно большое количество статуэток, фигурок и прочих мелочей, в этом Доме присутствует гармония. Впечатление одно: так и должно быть. И в этом – миссия дизайнера. Как говорит Галина Василишина, вы не почувствуете его присутствия, вы увидите его отсутствие. Жилище, куда хозяева наведываются не очень часто, ставшее настоящим Домом, – тому подтверждение.


72

INTERJERS / ИНТЕРЬЕР

Melnais un baltais ÖǢǦùǤǢćõćĄǢ÷ǤǢ

 9 0;9<9


73

ARTURAS IMBRASAS

Parasti ar šo vārdu salikumu apzīmējam pretstatījumu, kontrastu. Taču starp šīm divām krāsām ir daudz toņu, ar kuriem var izteikt vissmalkākās krāsas un formas nianses. Tieši šādu delikātu principu savos projektos pastāvīgi izmanto Viļņas arhitekts Arturs Imbrass. Pirms pāris gadiem arhitektūras firma Imbraso studija, kuru dibinājis Arturs un kur viņš kopā ar dzīvesbiedri Astru strādā, saņēma pasūtījumu – noformēt prestižā Viļņas rajonā esoša dzīvokļa interjeru. Apartamenti aizņēma veselu stāvu jaunbūvētā namā un plānā bija iezīmēti kā kvadrātveida „akvārijs” ar stikla sienām aptuveni 220 kvadrātmetru kopplatībā. Dzīvokļa saimnieki tajos uzturas reti, lielākoties dzīvo ārzemēs un tāpēc arhitektiem izvirzīja savdabīgu prasību, ko īsumā var formulēt ar banālo frāzi „lai būtu skaisti”. Savukārt Arturs un Astra centās iegūt viengabalainu interjeru un tāpēc nolēma izmantot viena ražotāja – amerikāņu firmas Christopher Guy mēbeles, kuras neilgi pirms tam bija noskatījuši Milānas izstādē. Šīs mēbeles izceļas ar savdabīgu dizainu – brīvu un lakonisku baroka un renesanses interpretrāciju mūsdienīgā stilā; detaļu lielākā daļa tiek ražota Indonēzijā no cēlkoksnes. Christopher Guy mēbeles Lietuvā nav īpaši Обычно под этим словосочетанием мы подразумеваем, противостояние различных начал, резкий контраст противоположностей. Однако между двумя этими цветами располагается масса оттенков, которыми можно обыгрывать тончайшие нюансы цвета и формы. Именно такой деликатный принцип постоянно использует в своих проектах вильнюсский архитектор Артурас Имбрасас. Пару лет назад архитектурная фирма A. Imbraso studija, которую основал Артурас и где он работает вместе с супругой Астой, получила заказ на оформление интерьера квартиры в престижном районе Вильнюса. Апартаменты занимали целый этаж в заново построенном здании и в плане представляли собой квадратный «аквариум» общей площадью около 220 кв.м с полностью стеклянными стенами. Хозяева квартиры проживали в ней редко, большую часть времени, проводя за границей, и посему выдвинули архитекторам своеобразные требования, которые вкратце можно выразить банальной фразой «чтобы было красиво». В свою очередь Артурас и Аста стремились к целостности решения интерьера и посему решили использовать мебель одного производителя – американской фирмы Christopher Guy, которую незадолго до этого присмотрели на мебельной выставке в Милане. Мебель эта отличается своеобразным дизайном – свободной и лаконичной


74


populāras, tāpēc vajadzēja noformēt piegādi tieši no Savienotajām Valstīm, kas cita starpā ļāva būtiski ietaupīt līdzekļus. Rezultātā izdevās vienotā stilā apmēbelēt viesistabu un guļamistabu, kā arī daļu mēbeļu izmantot citās telpās. Korpusa mēbeļu elementus izgatavoja vietējie meistari, kas veiksmīgi piemeklēja krāsas un apdares faktūru. Ar liftu uzbraukuši astotajā stāvā, viesi nonāk nelielā priekštelpā, no kuras durvis ved uz milzīgu (105 kvadrātmetri) telpu, kurā apvienota viesistaba, ēdamistaba un virtuve. No tās, pagriežoties pa labi, var iekļūt darbistabā, kas reizē kalpo kā viesu istaba, bet no ēdamistabas var nonākt guļamistabā (27 kvadrātmetri), bet, ejot cauri tai, – vannasistabā, kur atrodas arī turku pirts. Arī pieliekamais un veļasmazgātava ir blakus virtuvei un ēdamistabai. Lai gan no logiem paveras visnotaļ iespaidīga ainava, autori nolēma interjeru orientēt nevis uz āru, bet uz iekšu, uzmanību koncentrējot uz telpas centrālo daļu. Viens no viesistabas galvenajiem akcentiem ir franču firmas Focus piekarināmais kamīns, kura pludlīnijas ierāmējums harmonē ar mēbeļu formu. Guļamistabā blakus gultai atrodas ierastākas formas kamīns, kuram viens sāns iziet uz guļamistabu, otrs – uz vannasistabu. Ēdamistabu no guļamistabas atdala nesošā kolonna, turklāt par savdabīgu aizslietni kalpo arī blakus novietotā televizora LCD ekrāns (attēlos redzams viens ekrāns, bet vēlāk to papildināja ar otru, lai ēdamistabā un viesistabā varētu skatīties dažādus attēlus). Christopher Guy mēbeles tika atzītas par tik harmoniskām un skaistām, ka autori apzināti atteicās no citiem interjera rotājumiem, to skaitā gleznām, skulptūrām, keramikas un citiem mākslas darbiem. Izņēmums ir grīdas paklājs,

интерпретацией барокко и Ренессанса в современном стиле; большинство ее деталей производится в Индонезии из ценных пород дерева. Мебель Christopher Guy в Литве не особенно популярна, поэтому пришлось оформлять доставку непосредственно из США, что, кстати, позволило существенно сэкономить. В итоге в едином стиле удалось обставить гостиную и спальню, а также использовать часть мебели в других помещениях. Элементы корпусной мебели сделаны местными мастерами, которым удалось удачно подобрать цвета и фактуры отделки. Поднявшись лифтом на 8 этаж, гости попадают прямиком в небольшую прихожую, откуда дверь сразу ведет в огромное (105 кв.м) общее пространство гостиной, столовой и кухни. Оттуда, повернув на право, можно попасть в рабочую комнату, служащую одновременно комнатой для гостей, а из столовой можно пройти в спальню (27 кв.м), а через нее – в ванную, где также находится и турецкая баня. Помещения кладовки и прачечной также находятся рядом с кухней и столовой. Хотя за окнами простирается весьма впечатляющий пейзаж, авторы решили компоновать интерьер не «наружу», а «во внутрь», сосредоточив внимание на центральной части пространства. Одним из главных акцентов гостиной является подвесной камин французской фирмы Focus, плавные обводы которого изящно гармонируют с формами мебели. В спальной рядом с кроватью установлен камин более привычной формы, капсула которого одним окном выходит в спальню, а другой – в ванную. Пространство столовой отделяет от гостиной ствол несущей колонны, кроме того,

75


76


77


78

kura zīmējums atgādina galdu un krēslu aprises. Tiesa, kā dekoratīvs panno kalpo pēc līdzības ar iekšējo sienu veidotais kontrastainais virtuves fasādes zīmējums. Tās apdarei izmantots eksotiska koka finieris, kura raksts izskatās tā, it kā būtu veidots ar datorsalikuma metodi. Virtuves bloks veidots pēc pašu arhitektu projekta. Lai telpu nepieblīvētu, autori atteikušies no piekarināma velkmes skapja, bet tā vietā uzstādījuši firmas Gaggenau nosūcēju, kas uzmontēts uz galda. Turklāt tā nav vienīgā ar ventilāciju saistītā ierīce: vasarās saule piekarsē visu stikla „akvāriju”, tāpēc papildus efektīvajai centralizētajai kondicionēšanas un rekuperācijas sistēmai nācās izmantot arī tradicionālo līdzekli: ruļļveida žalūzijas un blīvus aizkarus. Labi, ka lielāko daļu vasaras saimnieki pavada ārzemēs, tāpēc siltumregulācijas jautājumi viņiem nav īpaši aktuāli. Daudz svarīgāka problēma viņiem ir interjera solīdums un elegance, bet šo uzdevumu autori atrisinājuši apīdoši.

своеобразной разделительной «ширмой» служит и экран установленного рядом LCD-телевизора (на снимках показан один экран, но в дальнейшем он был сдвоен, чтобы транслировать раздельные изображения в столовую и гостиную). Мебель Christopher Guy была признана столь гармоничной и изящной, что авторы сознательно отказались от иных украшений интерьера, в частности, картин, скульптур, керамики и прочих произведений искусства. Исключение составляет ковер на полу, рисунок которого отдаленно напоминает изгибы столов и стульев. Правда, роль декоративного панно играет контрастный рисунок фасада кухни, выполненного заподлицо с внутренней стеной. Для его отделки применен натуральный шпон экзотической древесины, по виду похожий на орнамент, выполненный методом цифровой печати. Кухонный блок выполнен по проекту самих архитекторов. Чтобы не загромождать пространство, авторы отказались от подвесного вытяжного шкафа, установив вместо него «настольную» вытяжку известной фирмы Gaggenau. Увы, это оказалось не единственной программой, связанной с вентиляцией: в летнее время солнце нещадно нагревает все пространство стеклянного «аквариума», поэтому наряду с эффективной централизованной системой кондиционирования и рекуперации пришлось применить и традиционное средство: ролеты и плотные занавеси. Благо, большую часть лета хозяева проводят за границей, поэтому вопросы терморегуляции им не особенно актуальны. Гораздо более важной проблемой для них являлась солидность и элегантность интерьера, а эту задачу авторам удалось блестяще решить. www.aistudija.lt


79


MODE | STILS | TENDENCES

Kolekcijas Pavasaris-vasara 2011 Jean Paul Gaultier Alexander McQueen Christian Dior John Galliano Nina Ricci Versace Chanel Marc Jacobs Ralph Lauren

2011 #1

Tendences )$ 12!%f g)+7)!

Riga Fashion Week

Kolekcijas Rudens-ziema 2011/12

1,99 Ls 1,99 Ls

Kolekcijas Rudens-zziema 2011/12

PrestiĹžs modes ĹžurnÄ ls Đ&#x;Ń&#x20AC;ĐľŃ Ń&#x201A;иМнŃ&#x2039;Đš ĐśŃ&#x192;Ń&#x20AC;наН Đž ПОдо Ralph Lauren Marc Jacobs Chanel Versace Nina Ricci John Galliano Christian Dior Alexander McQueen Jean Paul Gaultier

ĢertrĹŤdes 20, RÄŤga, tÄ lr.: 67311333. 22321155, e-pasts: mpb@mpb.lv

g)+7)! 12!%f


EkskluzÄŤvs rokas pulksteĹ&#x2020;u SEIKO pÄ rstÄ vis LatvijÄ - Juvelieru un pulksteĹ&#x2020;u saloni â&#x20AC;&#x17E;LAIKSâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x17E;LAIKSâ&#x20AC;?, T/C â&#x20AC;&#x17E;Molsâ&#x20AC;?, Krasta 46, RÄŤga, TÄ lr.: 67030312

 ar kaisli, 

$ '   (  

 ))  (  *  ( + (

 - ( 

-' '  ( . (/ ( . *  (/* .    -  0- 

1  2 ( ' 3 www.frederique-constant.com 

       !   "#$%&" "#$%&4 V 5 35, *a T lr67222320 "#$%&4 <= 4> ll a * 4 D  67, *a T lr67282585 "#$%&4 <=+4B4 % CE, *a T r67030312 "#$%&4 <=+4#l2a4 @ s *a 372, *a T r67076460


2011 #1

2011 #1

  

!"#$ %()*+ !"#$ %& '

Art deco

 Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɱɚɫɨɜɢɸɜɟɥɢɪɧɵɯɢɡɞɟɥɢɣ-XVW&DYDOOLɢ5REHUWR&DYDOOLɜɅɚɬɜɢɢ6,$Ä$]DOLMD´ Ɇɚɝɚɡɢɧɵɬɰ*DOHULMD&HQWUVɬɰ6N\ 0RUHɬɰ5ƯJD3OD]Dɬɰ2ULJRɬɰ$]XU

 

     1,99 Ls

Interior_2011-01