Page 1

2008 #1

Воплощение красоты

2008 #1

Paolo Pininfarina cilvēks-leģenda Паоло Пининфарина – человек-легенда

Aizupe – XIX gadsimta Kurzemes pērle Айзупе – жемчужина Курземе XIX века

Izstādes Выставки IMMCOLOGNE ĶELNE HEIMTEXTIL FRANKFURTE AMBIENTE FRANKFURTE MAISON & OBJET PARĪZE

Tendences Тенденции

LUXURIOUS DESIGNS, Latvija, Rīga, LV-1050, Kungu 25, tālr.: 67214578, tālr./fakss: 67214577.

OntoArte māksla dzīvespriecīgajiem искусство для жизнелюбов


ĶENGARAGA 1A, RĪGA. TĀLR.: 67258484


4 .

,

" ļ

* #

4 &

5 -

"

4

#

&

4

(

#SǚWǚCBTJFMB 3ǚHB -7 -BUWJKB

4*"/FPLMBTJLB 4*"/FPLMBTJLB 5džMSVOJT 

XXXBSDIJOUFSJMW

6 "

3

7 *

ŀ 4

&QBTUTJOGP!BSDIJOUFSJMW

( .

" "


. ки 4 % * & / кџ ( 4 6 /

7кЁ$*+"4 3"├ѓ05кЁ+,0.1кЁ/*+" 1"4"6-кљ /07кљ35кљ54 /07кљ35кљ54 ;кџ.0-4 "3 7"*3кЁ, /&,кЁ ("%6 1*&3&%;*

' 6 / , $ * 0 / кЁ - 4 % * ; " * / 4 "

6

(

4

5

*

, 7 " - * 5 кЁ 5 & 4 4 5 " / % " 3 5 * 5 кџ 3 " 4 - кџ / * + " 4 6 / ' 0 3 . " 4 1 & 3 ' & , 5 " 4 1 3 0 1 0 3 $ * + " 4 & 3 ( 0 / 0 . * , " - 6 , 4 6 4 ( - " / $ & % & 5 " кА кЁ 4 

7J S U V WF T T U V E J K B B M M N J M N ├Ћ 

#SКџWКџCBTJFMB 3КџHB UКєMSVOJT

X X X B S D I J O U F S J M W


4

SATURS / СОДЕРЖАНИЕ

Nākotnes mēbeles izstādē imm-cologne 2008 Pūrisma laiks Telpas atmosfēra Maison & Objet – stilu kaleidoskops Tendences Ļaujoties ātruma vilinājumam

10

10 18 22 26 28 36

Ìåáåëü áóäóùåãî íà imm-cologne 2008 Âðåìÿ ïóðèçìà Àòìîñôåðà ïðîñòðàíñòâà Maison & Objet – êàëåéäîñêîï ñòèëåé Òåíäåíöèè Âëåêîìûå ñêîðîñòüþ

18

22 36

26

28

IZNĀK 4 REIZES GADĀ

Reģ. Nr. 000702805 Tālr.: 67311333

UZ VĀKA: Viesistabas interjers OntoArte stilā

Fakss 67311222 e-pasts: mpb@mpb.lv Ģertrūdes iela 20, Rīga, LV-1011 Dibinātājs un izdevējs:

INTERJERA DIZAINERI ŽURNĀLU VAR SAŅEMT

SIA “Media Park Baltija”

Ģertrūdes 20, kontakttālrunis 67311333

BEZ MAKSAS


V ISP REST I Ž Ā K A I S AU TO M O B I ĻU Ž U R NĀ L S ÑÀÌÛÉ ÏÐÅÑÒÈÆÍÛÉ ÆÓÐÍÀË ÎÁ ÀÂÒÎÌÎÁÈËßÕ

FRANKFURT MOTOR SHOW

LEĢENDA

ZĪMOLS ROLLS-ROYCE

TESTS LEXUS LS600H L


6

Aizupes muiža, neparasta vieta OntoArte – māksla dzīvespriecīgajiem Telpa jaunai dzīvei Askētisms atstarotā gaismā Džakuzi ar skatu uz austrumiem Māja noskaņojumam Māja saskaņā ar savu kredo

46

54

78

46 54 62 72 78 84 90

Ïîìåñòüå Àéçóïå, íåîáû÷àéíîå ìåñòî ÎíòîÀðò – èñêóññòâî äëÿ æèçíåëþáîâ Ïðîñòðàíñòâî äëÿ íîâîé æèçíè Àñêåòèçì â îòðàæåííîì ñâåòå Äæàêóçè ñ âèäîì íà âîñõîä Äîì äëÿ íàñòðîåíèÿ Äîì ïî ñîáñòâåííîìó êðåäî

72

84

90


VISPRESTIŽĀKAIS MODES ŽURNĀL S ÑÀÌÛÉ ÏÐÅÑÒÈÆÍÛÉ ÆÓÐÍÀË Î ÌÎÄÅ

RIGA FASHION WEEK

RUSSIAN FASHION WEEK

MOSCOW FASHION WEEK

HAUTE COUTURE

JEAN PAUL GAULTIER


JAUNUMI / НОВОСТИ

Decorate Life 2008

Edijs Snaidero

8

 6. martā Vecrīgā svinīgi tika atvērts virtuves mēbeļu salons Snaidero. Svinīgajā pasākumā piedalījās kompānijas Snaidero vadītājs Edijs Snaidero un pasaulslavenais dizainers Paolo Pininfarina. 6 марта в Старой Риге в торжественной обстановке открылся салон кухонь Snaidero. На открытии присутствовали глава компании Snaidero Эди Снайдеро и всемирно известный дизайнер Паоло Пининфарина. Kungu iela 25, Rīga, tālr.: 67214578, www.snaidero.com

 Aprīlī Vecrīgā durvis vērs salons Angkor Wood, kur plašā sortimentā tiks piedāvāti ekskluzīvi interjera priekšmeti un mēbeles no retu un dārgu sugu koka: palisandra, pinkado, ebenkoka. Unikālus darbus no reto un dārgo sugu koku miezeriem, mēbeļu garnitūras un dažādus interjera priekšmetus izgatavojuši visaugstākās klases meistari, kuru darinājumi rotā Kampučijas karaļa pilis. В апреле в Старой Риге откроется салон Angkor Wood, в котором будет представлен большой ассортимент эксклюзивных изделий интерьера и мебели из редких и дорогих пород дерева: палисандра, пинкадо, эбони. Уникальные работы из капа драгоценных пород дерева, мебельные гарнитуры и различные предметы интерьера производятся мастерами высочайшего класса, работавшими над интерьерами королевских дворцов Кампучии.

No šā gada 4. jūlija līdz 8. jūlijam Frankfurtē pie Mainas kompānija Messe Frankfurt pirmo reizi rīkos jaunu apvienotu gadatirgu ar nosaukumu Decorate Life. Zīmola Decorate Life ietvaros plašākais un tradicionālais gadatirgus Tendence tiks rīkots kopā ar gadatirgiem Collectione un The Design Annual, kā arī jauniešu mēbeļu gadatirgu Young Living un āra mēbeļu gadatirgu Outdoor Living. Jaunais zīmols Decorate Life ir visu šo gadatirgu sava veida īsā programma, kas ietver visu, kas nepieciešams dzīvojamās telpas mēbelēšanai un iekārtošanai: aksesuārus, dāvanas un dekoratīvos izstrādājumus, galda klāšanas un virtuves piederumus, kā arī mēbeles, tekstilijas un gaismas ķermeņus. Atzīmējamas šādas gadatirgus Decorate Life raksturīgās īpatnības: Pateicoties agrīnajam norises laikam, tas nacionālo un starptautisko gadatirgu virknē izvirzās pirmajā pozīcijā. Visiem tiem, kas piedāvā un pērk jauno produkciju, gadatirgus Decorate Life ir optimāla tirdzniecības platforma, kas tiek organizēta pēc principa аll-in-оne. Šis princips nozīmē: Gadatirgū Decorate Life tiks demonstrēta produkcija pavasarim, vasarai, rudenim un ziemai, proti, visiem gadalaikiem. Decorate Life paredzēts visu veidu tirdzniecībai. Kalpo par platformu iepircējiem, kuri interesējas par lielu preču partiju piegādātājiem; arī nelielu modes preču veikalu pārstāvjiem, kas meklē individuālus piegādātājus. Gadatirgū Decorate Life varēs atrast gan augstas kvalitātes dizaina izstrādājumus, gan masveida modes produkciju.

С 4 по 8 июля этого года во Франкфурте-наМайне компанией Messe Frankfurt впервые будет проведена новая объединенная ярмарка под названием Decorate Life. В рамках бренда Decorate Life наиболее крупная и традиционная ярмарка Tendence будет проходить совместно с ярмарками Collectione и The Design Annual, а также ярмаркой молодежной мебели Young Living и ярмаркой наружной мебели Outdoor Living. Новый бренд Decorate Life является своего рода краткой программой всех этих ярмарок, включая в себя все, что необходимо для меблировки и обустройства жилого пространства: жилищные аксессуары, подарочные и декоративные изделия, товары для стола и кухни, а также мебель, текстильные изделия и осветительные приборы.

Audēju iela 5, Rīga, Tālr.: 27000105

 Aprīļa beigās tiks atklāts jaunais mēbeļu salons Nest Studija. Ekspozīcijā būs mēbeļu fabrikas Dall’ Agnese kolekcija, kā arī Arrital Cucine virtuves. В конце апреля состоится открытие нового мебельного салона Nest Studija. В экспозиции будет представлена коллекция мебели фабрики Dall’ Agnese, а так же линии кухонь от Arrital Cucine. Cēsu iela 31/4, Rīga, tālr.: 67379790, mob.: 29336567

Отличительные особенности ярмарки Decorate Life: Ее ранний срок проведения, который позволяет быть первыми в череде национальных и международных ярмарок. Для всех тех, кто предлагает и покупает новую продукцию, ярмарка Decorate Life является оптимальной торговой платформой, проводимой в соответствии с принципом аll-in-оne. Этот принцип означает следующее: На Decorate Life будет демонстрироваться продукция для весны, лета, осени и зимы, то есть для всех времен года. Decorate Life предназначена для всех форм торговли. Это платформа для закупщиков, ищущих поставщиков, способных поставлять крупные партии товаров. Кроме того, это и платформа для представителей небольших магазинов мод, ищущих индивидуальных поставщиков. На Decorate Life можно будет найти как высококачественные дизайнерские продукты, так и продукты массовой моды.

Tālr.: + 370 5 213 55 34 info@lithuania.messefrankfurt.com www.decorate-life.messefrankfurt.com


Соотношение качества и стоимости – вот главное уравнение, решением которого постоянно заняты покупатели По сведениям издания Ambiente cucina компания Newform включена в число 7 лучших итальянских производителей кухонной мебели | Известный американский бизнесмен Дональд Трамп оборудет эксклюзивные жилые комплексы в штате Флорида кухнями Newform | Экспорт более чем в 100 стран мира | Все это, несомненно, говорит о признании самого высокого качества продукции | Но Newform сохраняет розничные цены почти вдвое ниже, чем другие итальянские, литовские или латвийские производители | Приглашаем убедиться в этом

Kr.Barona 40, Rīga, tālr.: +371 29 224 882


10

IZSTĀDE / ВЫСТАВКА

NĀKOTNES MĒBELES IZSTĀDĒ МЕБЕЛЬ БУДУЩЕГО НА

imm cologne 2008 Vizion.

 Driade.

 Kare.

15. janvārī Ķelnē startēja šā gada pirmā mēbeļu izstāde imm cologne 2008. Tā ir sava veida barometrs, kas rāda, kurā virzienā mēbeļu tirgū pūš vējš, kas šobrīd ir modē, kādas tendences ievērojamas interjera noformēšanā. Izstādē redzamās daudzveidīgās preces apstiprina faktu, ka imm cologne nav gluži vienkārši mēbeļu demonstrēšanas vitrīna. Līdztekus dažādajām mēbelēm izstādē bija arī paklāji, tekstilijas un citi mājas dekora aksesuāri.

15 января в Кельне стартовала первая в этом году выставка мебели imm cologne 2008 – своего рода барометр, который показывает, в каком направлении “дует ветер” на мебельном рынке, что сейчас модно, каким тенденциям следовать в оформлении интерьера. Количество различных видов товаров, представленных на выставке, подтверждает тот факт, что imm cologne – это не просто витрина для демонстрации мебели. Кроме различных предметов мебели на выставке были Durlet.

 Tecta.

 Elro.


12

 Adnanserbest.

 Jorge Pensi.

 Carl Hansen.

 Tonon.

 Casala.

 Ligne Roset.

Ietekmīgie mēbeļu ražotāji Rolf Benz, Zanotta, COR, Nikoletti, Leolux, Ruf Betten un talantīgi iesācēji ar prieku stāstīja un rādīja, kāds izskatīsies rītdienas interjers. Siltuma un mājīguma kvintesence, kur dominē maiga dabiska koloristika, strāvoja no klasiskā virziena mēbeļu kolekcijām. Ornamenti ir daudzveidīgi, taču tradicionāli: ziedu kompozīcijas, zīmējumi origami stilā, etniskie motīvi. Ikvienai mākslinieciskajai detaļai ir sava vēsture – nekas jauns nav jāizgudro, vajag tikai pārdomāt un komponēt to, kas jau izdomāts. Dažādos variantos un proporcijās izmantots masīvs koks. Modē nāk tumšs koks, ar hroma un alumīnija apdari. Popularitātes virsotnē ir riekstkoks, atgriežas ozolkoks un eksotiskās šķirnes: venge, tīks. No gaišajām šķirnēm līderi ir dižskābardis, osis un bērzs. Nav izslēgts, ka pircēju sirdis iekaros augļu koku šķirnes. Līdztekus bumbierēm un ābelēm parādās plūmes. Plaši tiek izmantotas jaunās tehnoloģijas. Dažādi plasti, polietilēns, gumija, stikls, mākslīgais akmens – šie materiāli ļauj dizaineriem pilnā mērā izvērsties. Interesanti bija krēsli, kurus no kombinētiem materiāliem ražo kompānija Magis. Brāļu Ronana un Ervana Buruleki dizains ir unikāls ne tikai tāpēc, ka viņi apvienojuši tradicionālos antagonistus – plastmasu un koku. Autori nolēmuši apvienot arī mākslīgo un dabisko un centušies pēc iespējas vairāk izdzēst robežu starp abiem.

представлены также ковры, текстиль и другие аксессуары для декора дома. Ведущие производители мебели, такие как Rolf Benz, Zanotta, COR, Nikoletti, Leolux, Ruf Betten, и просто одаренные новички с удовольствием показывали и рассказывали, как будут выглядеть интерьеры завтра. Квинтэссенция теплоты и домашнего уюта, где доминирует мягкая естественная колористика, прозвучала в коллекциях мебели классического направления. Орнаменты разнообразны, но традиционны: цветочные композиции, рисунки в стиле оригами, этнические мотивы. Любая художественная деталь имеет историю – изобретать нового ничего не нужно, а надо переосмысливать и компоновать то, что уже придумано. В разных вариантах и пропорциях присутствует массивное дерево. В моду входит темное дерево, с отделкой из хрома и алюминия. На пике популярности орех, возвращаются мореный дуб и экзотические сорта: венге, тик. Среди светлых сортов лидируют бук, ясень и береза. Не исключено, что сорта фруктовых деревьев проложат себе дорогу к сердцам покупателей. Наряду с уже знакомой грушей и яблоней появляется сливовое дерево. Широко используются новые технологии. Различные пластики, полиэтилен, резина, стекло,


14

 Bretz.

 Cor.

 Natuzzi.

Par jaunās paaudzes mēbeļu īpatnību kļuvusi tendence tās aprīkot ar dažādiem elektroniskiem aparātiem. “Gudro” mēbeļu pienākums ir saimniekiem nodrošināt papildu komfortu, tāpēc parādās dīvāni ar iebūvētu mūzikas centru vai skapji, kuru sastāvdaļa ir plakanais televizors. Izstādē imm cologne 2008 savus jaunos darbus rādīja ne tikai mēbeļu industrijas metri – lielās kompānijas un pasaulslaveni dizaineri, bet arī jaunie talanti. Pēc jau iedibinātas tradīcijas atsevišķā paviljonā Koelnmesse bija sarīkota alternatīva izstāde iesācējiem dizaineriem. Līdztekus jau esošiem mēbeļu tipiem – visdažādākās formas, krāsas, materiāla un konstrukcijas krēsliem, galdiem, gultām, skapjiem – jaunie dizaineri parādīja “hibrīdvariantus”. Piemēram, objektu ar

 Signet.

 Glas Italia.

искусственный камень – это те материалы, которые позволяют творить дизайнерам в полной мере. Интересны были стулья из комбинированных материалов, произведенные компанией Magis. Уникальность дизайна, разработанного братьями Ронаном и Эрваном Буруллеками, состоит не только в том, что они использовали сочетание традиционных антагонистов – пластмассы и дерева. Авторы решили сочетать искусственное и натуральное, постаравшись по возможности стереть границу между ними. Особенностью мебели нового поколения стала тенденция к ее оснащенности различными электронными приборами. “Умная” мебель призвана обеспечивать дополнительный комфорт ее владельцу, поэтому появляются диваны со встроенным музыкальным центром или шкафы, составной частью которых является плоский телевизор.

 Bruehl.

 Gruber & Schlager.

 La Nuova Casa.

 Calligaris.


Always Limited Always Dierent Never Expensive


16

 Driade.

nosaukumu Wallfa, kas apvieno dīvāna un šobrīd tik aktuālajai telpas zonēšanai izmantojamā aizslietņa funkcijas. Jaunie talanti parādīja, kā, pēc viņu domām, vajadzētu izskatīties lampām un citiem gaismasķermeņiem. Pats interesantākais no žūrijas atzīmētajiem darbiem ir efektīva stāvlampa Dandelion (“Pienene”) ar abažūru no simtprocentīga poliestera vates. Kopš šīs sezonas imm cologne ir ieviesusi partnervalsts koncepciju: turpmāk šeit paredzēta kādas nacionālās dizaina skolas prezentācija. Pirmā partnera statusu ieguvusi Nīderlande, tāpēc izstādē īpašs akcents tika likts uz nīderlandiešu dizainu.

 Leolux.

 Italsofa.

 De Sede.

 Thony.

На выставке imm cologne 2008 свои новые работы представили не только мэтры мебельной индустрии – крупные компании и известные всему миру дизайнеры, но и молодые таланты. По уже сложившейся традиции в отдельном павильоне Koelnmesse была устроена альтернативная выставка для начинающих дизайнеров. Кроме уже существующих типов мебели – стульев, столов, диванов, кроватей, шкафов самых разных форм, цветов, материалов и конструкций – молодые дизайнеры представили и новые “гибридные” варианты. Например, объект под названием Wallfa, сочетающий в себе функции дивана и ширмы-перегородки для актуального ныне зонирования помещения. Предложили юные дарования и свое видение ламп и светильников. Самая интересная из отмеченных жюри работ – эффектный торшер Dandelion (“Одуванчик”) с абажуром из похожего на вату стопроцентного полиэстера. С нынешнего сезона imm cologne ввела концепцию страны-партнера: отныне каждый год здесь будет проходить презентация одной из национальных дизайнерских школ. Первыми партнерского статуса удостоилась Голландия, поэтому на выставке был сделан особый акцент на голландском дизайне.

 Walter Knoll.

 Vitra.


18

IZSTĀDE / ВЫСТАВКА

ANNA

DMITRIJEVA

o 9. janvāra līdz 12. janvārim Frankfurtē notika sadzīves un rūpniecisko tekstilizstrādājumu gadatirgus Heimtextil 2008, kas vienlaikus bija šā gada pirmā, dalībnieku sastāva ziņā lielākā un starptautiskajā ziņā viskuplāk pārstāvētā izstāde.

N

Lai redzētu visus stendus, instalācijas un pasākumus, apmeklētājiem jānostaigā gandrīz klasiskā maratona distance 42 kilometru garumā. Četras dienas bija atvēlētas jauno tendenču, tekstiliju un tapešu demonstrēšanai. Izstādi pamatoti var uzskatīt par nozīmīgāko notikumu starptautisko tekstilizstrādājumu izstāžu grupā. Te varēja aplūkot aizkarus un to aksesuārus, mēbeļaudumus, mājas tekstilijas, matračus, spilvenus, segas, gultas veļu un galda klāšanas piederumus, dziju, paklājus un citus aušanas rūpniecības izstrādājumus, ko lieto gan sadzīvē, gan komercnolūkos.

9 по 12 января во Франкфурте прошла выставка-ярмарка бытового и промышленного текстиля Heimtextil 2008 – первая в году, крупнейшая и наиболее международная по составу участников.

С

Pūrisma laiks ВРЕМЯ ПУРИЗМА

Почти классическую марафонскую дистанцию в 42 километра должен пройти посетитель, чтобы увидеть все стенды, инсталляции и мероприятия. Четыре дня было отведено для презентаций трендов, текстиля и обоев. Выставка по праву может считаться ведущим событием среди международных выставок текстильной отрасли. Здесь можно было увидеть занавеси и аксессуары для них, ткани для обивки мебели, обои, домашний текстиль, матрасы, подушки, одеяла, постельное и столовое белье, пряжу, ковры и другие изделия ткацкой промышленности, применяющиеся как в быту, так и в коммерческих целях.


Тк ань Alberici от Rubelli САЛОН ЗАНАВЕСЕЙ

Декоративные ткани для занавесей и обивки мебели Карнизы, жалюзи, аксессуары Приглашаем к сотрудничеству дизайнеров и архитекторов Tērbatas 59/61. Tālr. 67310198, 67271158 www.interija.lv


20

Kā uzskata tekstilrūpniecības speciālisti, nozarē sācies pārmaiņu laiks un attīstībai jānotiek jaunā – pūrisma – virzienā. Bet tas nozīmē atteikšanos no dekoratīvisma un sarežģītām formām par labu skaidrībai un noteiktībai, īpašu uzmanību veltījot vēsturei un autentiskumam, par svarīgu atzīstot tekstūru un produkcijas kvalitāti. Tiek savienotas šķietami nesavienojamas lietas – ekoloģija un Hi-tech, minimālisms un greznība. Attīstās inovācijas – tiek izmantoti gultas veļā integrēti gaismu izstarojoši materiāli, stiklašķiedra un saules baterijas, kas dienā uzkrāto saules enerģiju vakarā atdod ķermenim.

По мнению ведущих специалистов в области текстиля, в отрасли настало время изменений, и двигаться стоит в новом направлении – пуризма. А это означает: отказ от декоративности и причудливых форм в пользу ясности и четкости, особое внимание к истории и аутентичности, важность текстуры, ценность качественной продукции. Соединяются, казалось бы, несовместимые вещи – экология и Hi-tech, минимализм и роскошь. Развиваются инновации – находят себе применение излучающие свет материалы, стекловолокно и солнечные батареи, интегрированные в постельное белье, которые вечером отдают телу энергию солнца, накопленную за день.


Ar jaunām tendencēm tekstilizstrādājumu tirgū iepazīstina dizaineri Milova Keta un Dženifers Kastoldis. Pirmo reizi izstādes Heimtextil organizatori bija nodibinājuši prēmiju jaunajiem dizaineriem.

Новые тенденции на рынке текстиля представили дизайнеры Милоу Кет и Дженнифер Кастольдис. Впервые организаторы выставки Heimtextil учредили премию для молодых дизайнеров.


22

IZSTĀDE / ВЫСТАВКА

ājas kopējās atmosfēras radīšanā dekoram, neapšaubāmi, ir svarīga nozīme. Tas ne tikai padara interjeru vizuāli pievilcīgu, bet mājokļa īpašniekam un viņa viesiem arī dāvā patīkamas un daudzveidīgas sajūtas. Ar attiecīgu aksesuāru palīdzību var smalki uzsvērt katras telpas detaļas un nianses, katrai no tām piešķirt savu garu.

M

Daudzi ražotāji piedāvā plašā izvēlē mājai domātas preces, un daudziem ir sava īpaša prasme. Tieši tāpēc, lai iepazīstinātu ar daudzveidīgo “priekšmetu pasauli”, Frankfurtē bija noorganizēta starptautiskā specializētā izstāde Ambiente, kura jau kopš 1949. gada visā pasaulē iemantojusi lielu popularitāti. Par izstādes prestižu un solīdo raksturu liecina jau tas, ka tā notiek Eiropas lielākajā izstāžu kompleksā Messe Frankfurt, kur daudzlīmeņu paviljonos apmeklētāju uzmanībai tiek piedāvāti visdažādākie izstrādājumi: no augstas mākslas šedevriem līdz masveida produkcijai. Izstādē Ambiente ražotāji un dizaineri eksponē visaktuālākos, visdrosmīgākos, visoriģinālākos un visspilgtākos

создании общей атмосферы дома декор, несомненно, играет одну из важных ролей. Он позволяет не только сделать интерьер привлекательным визуально, но и дарить приятные и разнообразные ощущения его владельцу и гостям. Поэтому при помощи подбора соответствующих аксессуаров можно тонко подчеркнуть определенные детали и нюансы каждого помещения, наполнив каждое из них своим духом.

В

TELPA TE LPASS ATMOSFĒRA ATMOSFĒRA А Т М О С Ф Е РА П Р О С Т РА Н С Т В А

Сегодня многочисленные производители предлагают широкий выбор товаров для дома, и у многих есть собственные ноу-хау. Для знакомства со столь многогранным “миром предметов” и была организована во Франкфурте международная специализированная выставка Ambiente, которая с 1949 года неизменно пользуется огромной популярностью во всем мире. О престижности и солидности выставки говорит уже то, что она проводится в крупнейшем выставочном комплексе Европы – Messe Frankfurt, где в многоуровневых павильонах вниманию посетителей предоставляются самые разные изделия: от шедевров высокого исскуства до массовой продукции. На выставке Ambiente производители и дизайнеры представляют самые актуальные, смелые, оригинальные и яркие решения в оформлении интерьера. Высококаче-


24

interjera dizaina noformējuma risinājumus. Augstvērtīgas preces mājai, galda servēšanas priekšmeti, svētku rotājumi, dāvanas – tie visi ir tradicionālie izstādes eksponāti. Ambiente iepazīstina ne tikai ar inovācijām un jaunākajām tendencēm. Visa ekspozīcija – tie ir vieni vienīgi spilgti un drosmīgi, dažkārt nestandarta dekoratīvi paņēmieni. Galvenais uzdevums, ko sev izvirza izstādes organizatori, ir savākt visu labāko no visas pasaules. Trīs galvenie februāra izstādes virzieni skaidri iezīmē to ceļu, pa kuru tuvākajos gados ies tautas patēriņa preču industrija: Dining – World of Table, Kitchen and Houseware profils ir galda un mājturības piederumi, trauki, virtuves; Living – World of Interiors – mājas interjera noformēšana, gleznas, spoguļi, mansardi, ārpilsētas mājas; Giving – World of Gifts Unlimited – dāvanas, suvenīri, mākslas priekšmeti, juvelierizstrādājumi, pulksteņi, kolekcionēšanas priekšmeti, modes preces. Milzīgu uzmanību izstāde veltī porcelānam, bet Vīnes ražotāju izstrādājumi, pateicoties maigajām, elegantajām formām, tīrajām līnijām un elegantajai izsmalcinātībai, ir slaveni visā pasaulē. Arī šogad slavenā Vīnes porcelāna manufaktūra Augarten demonstrē lampas, krūzes un sarežģītas figūriņas, kurās senās tradīcijas apvienotas ar mūsdienu skatījumu uz mākslu.

ственные товары для дома, предметы сервировки стола, праздничные украшения, подарки – все это традиционно экспонируется в рамках выставки. На Ambiente представлены не только инновации и последние тенденции. Сама экспозиция – это демонстрация самых ярких и смелых, порой и нестандартных декоративных приемов. Главная задача, которую ставят перед собой организаторы выставки, – собрать все лучшее со всего света. Три основных направления февральской выставки четко обозначают то направление, в котором будет двигаться вся индустрия товаров народного потребления в ближайшие годы: Dining – World of Table, Kitchen and Houseware: столовые принадлежности и посуда, кухонная и бытовая утварь, кухни; Living – World of Interiors: оформление домашнего интерьера, картины, зеркала, мансарды, загородные дома; Giving – World of Gifts Unlimited: подарки, сувениры, предметы искусства, ювелирные изделия, часы, коллекционные предметы, модные товары. Выставка уделяет огромное внимание фарфору, а изделия венских производителей славятся во всем мире благодаря нежным изящным формам, чистоте линий и изысканной утонченности. Вот и в этом году знаменитая Венская фарфоровая мануфактура Augarten представила лампы, чашки и замысловатые фигурки, исполненные в сочетании давних традиций с современным взглядом на искусство.


Nīderlandes kompānija Ontwerpwerk parādīja klasiskā stilā ieturētu trauku kolekciju. Stingras līnijas, stilīgas formas un tajā pašā laikā vienkāršs izpildījums – tāda Nīderlandes dizaineru skatījumā ir galda piederumu pasaule. Nevar nepievērst uzmanību arī dizaina produkcijai, ko piedāvā uzlecošās saules zemes ražotāji – Living Japan by sozo-comm. Tur ir dāvanas, suvenīri, mājai paredzēti aksesuāri, mēbelējuma priekšmeti. Japānas dizaineri savās kolekcijās skatītājiem vērtēšanai nodod nacionālā stilā veidotas preces, kas vienlaikus pilnībā atspoguļo Eiropas tendences. Izstāde Ambiente 2008 piedāvāja daudz ideju un projektu harmoniska interjera veidošanai – nevis atsevišķus priekšmetus un izstrādājumus, bet vienotu mājas filozofiju, kuru katrs var pielāgot sev.

Голландская компания Ontwerpwerk показала коллекцию посуды в классическом стиле. Строгие, стильные формы и в то же время некоторая простота исполнения – таково видение голландских дизайнеров мира столовых предметов. Нельзя обойти вниманием и демонстрацию дизайнерской продукции, представленной проиводителями Страны Восходящего Солнца – Living Japan by sozo-comm, в числе которой – подарки, сувениры, аксессуары для дома, предметы меблировки. Экспозиции японских дизайнеров представили на суд посетителей товары, выполненные в национальном стиле, но при этом полностью отражающие современные европейские тенденции. Выставка Ambiente 2008 предложила множество идей и проектов в создании целостного интерьера – не отдельные предметы и изделия, а единую философию дома, которую каждый может примерить и на себя.

Latvijā vienīgais mēbeļu un interjera priekšmetu katalogs

Единственный каталог мебели и предметов интерьера в Латвии INTERJERA DIZAINERI KATALOGU “MĒBELES UN INTERJERS”

var saņemt BEZ MAKSAS Ģertrūdes 20, kontakttālrunis 267311333

25


26

IZST ZSTĀDE / ВЫСТАВКА ВЫСТАВКА

ALISE

KIMA

Lietas spēj valdzināt un kārdināt. Par to pārliecināsities, ja kaut reizi redzēsit izstādi Maison & Objet, kas ir īsta himna franču dzīvespriekam. Izstāde paredzēta tiem, kuri no visām modes tendencēm interjera dizainā izvēlas siltu, mājīgu atmosfēru. Pašā Parīzes izstādes nosaukumā Maison & Objet, kas tulkojumā nozīmē “Māja un priekšmeti”, ir atspoguļota ekspozīciju raksturojošā būtība – cieša saikne starp šiem abiem jēdzieniem. Šajā, pēc skaita 26. izstādē, kas notika no šā gada 25. janvāra līdz 29. janvārim, īpaša uzmanība bija veltīta interjera un ēku ārējā noformējuma simbiozei – outdoor indoor. Ekspozīcija aizņēma milzīgu zāli 7,749 kvadrātmetru platībā. Aptuveni 30 franču un vairāk nekā 60 ārvalstu zīmoli (Dedon, Emu, Alias, Sifas, Fermob, RODA, B&B Italia un citi) rādīja gan telpās, gan zem klajas debess izmantojamo moderno mēbeļu jaunākos paraugus.

Maison & Objet STILU K ALEIDOSKOPS КА ЛЕЙДОСКОП С ТИЛЕЙ

Savukārt citos paviljonos bija nevis izstādes stendi, bet visdažādākās viesistabas, ēdamistabas, guļamistabas, bērnistabas. Plaši bija pārstā-

Вещи способны обольщать и соблазнять. В этом убеждаешься, стоит лишь раз увидеть выставку Maison & Objet – настоящий гимн французскому жизнелюбию. Рассчитана она на тех, для кого во главе всех модных тенденцией в дизайне интерьера стоит создание в доме теплой, уютной атмосферы. В самом названии парижской выставки Maison & Objet , что в переводе на русский означает “Дом и предмет”, заключена суть экспозиции – тесная связь между этими двумя понятиями. На нынешней, 26-й по счету, выставке, которая прошла 25 – 29 января нынешнего года, особое внимание было уделено симбиозу интерьера и наружного оформления зданий – outdoor indoor. Огромный зал заняла экспозиция общей площадью 7,749 кв. м. Около трех десятков французских и более шестидесяти иностранных брендов (Dedon, Emu, Alias, Sifas, Fermob, RODA, B&B Italia и др.) представили новейшие образцы современной мебели, предназначенной для использования как в закрытых помещениях, так и на улице. Другие павильоны представляли собой даже не выставочные стенды, а всевозможные гостиные, столовые, спальни, детские. Были широко представлены занавеси, покрывала, тканевые обои, столовая посуда, декоративные предметы и аксессуары, ну и, конечно же, сама мебель. Более 450 мебельных фабрик презентовали свою продукцию на выставке.


27

vēti aizkari, pārsegi, auduma tapetes, trauki, dekoratīvi priekšmeti, aksesuāri un, protams, pašas mēbeles. Savu produkciju izstādē demonstrēja vairāk nekā 450 mēbeļu fabrikas. Paviljons Now! design a vivre atradās savrup – visās šā vārda nozīmēs. Ja citur dominēja klasika, tad šeit tika rādītas mūsdienīga dizaina mēbeles (Zanotta, Ligne Roset, Magis, Tacchini, Artifort, Molteni & C, Horm). Vārdu sakot, visu izstādē redzamo preču sortimentu uzskaitīt faktiski nav iespējams: nepieredzējis skatītājs apjuks, jau ieejot supermodernajā ekspocentra ēkā – piedāvājums ir tik plašs un tik īsā laikā visu apskatīt nav reāli. Atliek vienīgi samierināties ar to, ka aptvert neaptveramo nav iespējams. Lai gan Maison & Objet iemantojusi atzītu starptautisku statusu un ievērojami ražotāji no daudzām valstīm uzskata, ka viņu pienākums ir te būt, tomēr ik uz soļa jūtama franču ietekme. Aizvadītajos gados izstādēm kā vilnis pāri vēlās aizraušanās ar etniku un glamūru, kas atstājis savas pēdas, taču franču stila izjūta to visu “pārveidojusi”, padarījusi kulturālu un piešķīrusi nevainojamas gaumes garšu. Izstādi Maison & Objet, šķiet, var salīdzināt ar kaleidoskopu, kurā veidojas neatkārtojami raksti. Ikvienam ir lemts redzēt citādu ornamentu, atliek tikai nedaudz mainīt redzes leņķi.

Павильон Now! design a vivre стоял особняком – во всех смыслах этого слова. Если в остальных преобладала классика, то здесь показали мебель современного дизайна (Zanotta, Ligne Roset, Magis, Tacchini, Artifort, Molteni & C, Horm). Словом, перечислить весь ассортимент представленных на выставке товаров практически не представляется возможным: неискушенный зритель рискует впасть в ступор уже на входе в сверхсовременное здание экспоцентра – от количества интересного и от нереальности посмотреть все за столь короткий срок. Остается только смириться с невозможностью “объять необъятное”. Хотя Maison & Objet носит признанный международный статус и здесь дважды в год считают своим долгом отметиться многие ведущие производители из различных стран, французское влияние чувствуется на каждом шагу. Волны увлечения этникой, гламуром прокатились по выставкам прошлых лет, оставив свой след тут и там, но французское чувство стиля все это “переварило”, окультурило и привело к единому знаменателю безупречного вкуса. Выставку Maison & Objet, пожалуй, можно сравнить с калейдоскопом – в его трубке складываются неповторимые узоры, которые каждому суждено увидеть по-своему, стоит лишь слегка изменить угол восприятия.


28

TENDENCES / ТЕНДЕНЦИИ

Sešos virzienos ir sazarotas interjera noformēšanas tendences 2009. gadam, ar kurām iepazīstina modes noteicēja Milova Keta no Nīderlandes. Tās parāda, kāda tuvākajos gados var izskatīties jūsu māja. Тенденции оформления интерьера шести направлений на 2009 год, представленные голландским трендсеттером Милоу Кет, показывают, каким может стать ваш дом в ближайшие годы.

Milou Ket

Nordic Light


29

Šis virziens orientēts uz skandināvu stilu. Tā krāsu paletē apvienoti aukstie (balts, kristālpelēks, zils) un siltie (smilškrāsas, medains) toņi.

Данное направление ориентировано на скандинавский стиль. В его цветовой палитре сочетаются холодные (белый, хрустальный серый, голубой) и теплые (песочный и медовый) тона.

Mēs redzam kompāniju Satin Textiles (Turcija) un Elvin (Turcija) baltās mākslīgās kažokādas un spīdīgos audumus, Edelmann audumus ar ādas tekstūru. Ar sudrabu pārklātā S&D leather (Itālija) āda mēbelēm piešķir glamūru noskaņu.

Мы видим искусственный белый мех, ткани с блеском от компаний Satin Textiles (Турция) и Elvin (Турция), ткани с текстурой кожи от Edelmann. Покрытая серебром кожа от S&D leather (Италия) придает мебели гламурность.

Izteiksmīgus akcentus uzliek organiska forma un dabas materiāli. Brīnišķīgi izskatās Brickhouse (Nīderlande) terakotas flīzes un akmens flīzes ar Marsela Vandersa mežģīņu ornamentiem, kā arī mēbeles un gaismasķermeņi retro stilā.

Выразительные акценты создают органические формы и натуральные материалы. Прекрасно смотрятся терракотовая плитка от Brickhouse (Голландия) и каменная плитка с кружевным орнаментом от Марселя Вандерса, а также мебель и светильники из дерева в стиле ретро.

NORDIC LIGHT


30

m e M t e e w S


s e i r mo

ях . В ткан тонами ия) преи м ы н ц ль с пасте n (Фран ная тема y&Millio озовый, лимо к с ro е lf ч a и т M н и а -р ) о м я л о и т р е ц . та св ур Это совый, xtiles (Т ija) вый цве Satin Te ловый, абрико вый, ментоло les ( Turc т ti о x e T n о и ati ē юз ты в ют л s domin ый, бир ļtoņos. S ии. Цве иле” облада о-зелен екорац ka paste ncija) audumo ltena, л д ti об т n е е a “м и в к с е m , с ы ный Tā ir ro гранн ториче lion (Fra ina, citrondze и с il л и и M темы. я ф & с , р y т a ro ракте стены являю а т х и ю й un Malf rikožu, gaiši rož м а и ы ш к н а кр чес Важ ap астиле у stiоманти violeta, rkīzzila krāsa. леск и п онском дчеркивают р i japāņu п d я ie ti Z , . ļa лотой б жины, s о a о ” ij з п e c , il и р b г rā т gaišza а o o у k лам мчу из бум skās de ligrāns “m о и пер – ракушки, же аллы в комir vēsturi eidots fi кружев ы ет ы в м н и р т и е о Svarīgas as, no papīra v ksturu. т ы ьно ские м ны кристалл Харак n ra р ie о o s k игинал м s tā ы ti о lā ro lta un кора р ми ваза от . Важн roman терес e е а н z д н ta , И и т s a . т е tr ы m м u з а m ред очк ы, меду uzsver te un perla ņem jūras mo м. К ак п ная баб коралл ežģīnes ie ельвето тка и украшен m в tu ir с ie s v te и a и u In g īg s. кле бинац Raksturī medūza s. Nozīm птичья spīdum pērles, koraļļi, mbinācijā ar трятся о м с platīna i, . o k Маске u būris metāli k emež vā Кэтрин tīvi – gli atās kristāli un ekšmets ir putn k . ri s e p z resanti iz riģināls dekora īnas Maskes vā .O Ketr tā tā velvetu ro ureņiem un ar ta

31


Over the Over the Rainbow Rainbow

32

Šā temata risinājumā izceļas neonkošie varavīksnes komponenti. Dominē spilgti sarkana, rožaina, spilgti oranža, koši dzeltena, koši zaļa, smaragda, spilgti gaišzila krāsa. Baltā un melnā krāsa izmantota kā grafisks kontrasta fons.

В данной теме выделяются неоново-кислотные компоненты цветов радуги. Преобладают ярко-красный, розовый, яркооранжевый, ярко-желтый, ярко-зеленый, изумрудный, яркобирюзовый цвета. Белый и черный цвета используются как графический контрастный фон.

Svarīgi ir mākslīgie gaismas efekti, kuru sasniegšanai izmantota krāsaina plēve un stikls. Dažas mēbeles ir XX gadsimta 70. gadu replikas. Mēs redzam vienkāršas organiskas figūras. Interjerā labi iederas spilgtie Villeroy&Boch trauki, amizantas dekoratīvas Alessi krūzītes ķīniešu lellīšu formā. Atspoguļotas arhitekta Baragana eksotiskās idejas.

Важны искусственные световые эффекты с применением цветных пленок и стекла. Некоторые предметы мебели являются репликами мебели 1970-х годов. Мы видим простые органические фигуры. В интерьер хорошо вписываются яркая посуда от Villeroy&Boch, смешные декоративные кружки в форме китайских кукол от Alessi. Находят отражения экзотические идеи архитектора Барагана.


Paradise Lost

33

Paradise Lost Šo ideju caurstrāvo bažas par klimata pārmaiņām un izšķērdīgo attieksmi pret dabas resursiem. LED uguntiņu apmirdzētais gaisīgais dizains, atklātā telpa un caurspīdīgās aukstās krāsas atgādina, kāds izskatās kušanas neskarts ledus.

Беспокойством об изменении климата и расточительном обращении с природными ресурсами пронизана данная тема. Воздушный дизайн, освещенный LED-огоньками, открытые пространства и прозрачные холодные цвета напоминают о нетронутых таянием льдах.

Populāras ir šādas krāsas: jūras zaļā, gaiši zilā, tirkīzzilā, zaļā, dzeltenzaļā.

Популярны цвета морской волны, голубой, светлоголубой, бирюзовый, зеленый, желто-зеленый.

Dalsouple piedāvā gaišzilu gumijas segumu grīdai, Brickhouse – flīzes ar oļiem un plaisājuma efektu, Guarnet (Itālija) – rokām apgleznotu caurspīdīgu gumijas segumu.

Мы видим голубую резину для пола от Dalsouple, плитку с галькой и потрескавшимся эффектом, бирюзовую плитку от Brickhouse, прозрачную резину, расписанную вручную, от Guarnet (Италия).

Pieprasīti ir dabas motīvi – puķes, taureņi. Aktuāli ir stikla izstrādājumi, piemēram, Alvara Ālto dizaina vāzes.

Востребованы природные мотивы – цветы, бабочки. Актуальны изделия из стекла, например вазы дизайна Алвара Аалто.


World Treasures Šajā virzienā afrikāņu, arābu un aziātu ornamenti vilina ļauties eksotikai. Krāsas spilgtas kā dārgakmeņiem: toņa ziņā tās atgādina ķirbjus, sinepes, olīvas, ķieģeļus, lavandas, ametistus, smaragdus. Sinepju un zelta krāsa bieži kombinēta ar ķieģeļsarkanu. Mēs redzam Malfroy&Million plankumainos un zelta audumus ar puķēm, kā arī Brickhouse dekoratīvās flīzes. Svarīgus akcentus piešķir dzīvnieku ādas, čūskāda, ķīniešu porcelāns.

World Treasures

34

В этом направлении африканские, арабские и азиатские орнаменты погружают в море экзотики. Цвета – яркие, как у драгоценных камней: тыквенный, горчичный, оливковый, кирпичный, красный, лавандовый, аметистовый, изумрудный. Горчичный и золотой цвета часто применяются в комбинации с шоколадно-кирпичным. Мы видим пятнистые и золотые ткани с цветами от Malfroy&Million, а также декоративную плитку от Brickhouse. Важные акценты: шкуры животных, змеиная кожа, китайский фарфор.


Shadows of the night

35

Šajā virzienā ir spilgti izteikti baroka elementi ar glamūru. Krāsas – spilgti sarkana, tumši sarkana, violeta, tumši violeta, šokolādes brūna, pelēka, antracīta un melna krāsa. Tās piešķir noslēpumainu un intīmu urbāniska stila raksturu.

В данном направлении ярко выражены элементы барокко с гламуром. Цвета – ярко-красный, темнокрасный, фиолетовый, темно-фиолетовый, шоколадный, серый, антрацит и черный – передают таинственный и интимный характер урбанистического стиля.

Shadows of the night Metāliskas virsmas, ar lāzeru apstrādātas struktūras, mirguļojošas LED uguntiņas apspēlē Film Noir atmosfēru un futūrisma stilistiku.

Металлические поверхности, структуры, обработанные лазером, мигающие LED-огоньки обыгрывают атмосферу Film Noir и стилистику футуризма.

Mēs redzam siltu sarkanu krāsu kombinācijā ar violetu toni Malfroy&Million sniegumā. Stikls un kristāls, kā arī spīdīgie materiāli, piemēram, tādi kā AT&T darinātie, rada skaistu un bagātu efektu.

Мы видим теплый красный цвет в комбинации с фиолетовым от Malfroy&Million. Стекло и кристалл, а также блестящие материалы, например такие как у AT&T, создают красивый и богатый эффект.

Dominē greznie Malfroy&Million audumi ar baroka ornamentiem un rokām darinātiem izšuvumiem. Akcenti – neparasti rokām gatavoti kausi un vāzes. Labi iederas Tobiasa Grou gaismasķermeņi.

Преобладают роскошные ткани с барочными орнаментами и вышивками от Malfroy&Million, а также мех. Акценты – необыкновенные чаши и вазы ручной работы. Хорошо вписываются светильники Тобиаса Гроу.


36

ALĪNA

VĀRDS / ИМЯ

GRŽIBOVSKA

Ļaujoties ātruma vilinājumam ВЛЕКОМЫЕ СКОРОС ТЬЮ – Manā uztverē vārds “virtuve” asociējas ar Snaidero, bet Snaidero ir vārda “virtuve” sinonīms. Tieši tāpat, kad aizveru acis un domāju par mašīnu, es pirmām kārtām iztēlojos Ferrari, – teica ievērojamais itāļu dizainers Paolo Pininfarina (P.P.) ekskluzīvajā intervijā, ko viņš, uzturoties Rīgā, sniedza žurnālam INTERIOR. – Для меня лично кухня – это Snaidero, а Snaidero – синоним слова “кухня”. Также, когда, закрывая глаза, я думаю о машине, то в первую очередь представляю Ferrari, – сказал знаменитый итальянский дизайнер Паоло Пининфарина (П.П.) в эксклюзивном интервью журналу INTERIOR во время своего визита в Ригу. Paolo Pininfarina

 Ferrari Enzo. 2002. Kam gan citam, ja ne dizaina ateljē Pininfarina pienācās tas gods izstrādāts dizainu automobilim, kuram ir dots paša Enco Ferrari vārds. Ferrari Enzo. 2002. Кому, как не дизайнателье Pininfarina была оказана честь разработать дизайн автомобиля, носящего имя самого Энцо Феррари.

Slavenās Pininfarina dinastijas pārstāvis savu karjeru sāka ar darbību automobiļu dizaina jomā. Daudzu kulta automobiļu Ferrari modeļu dizainu ilgu laiku veidoja Pininfarina – iesākumā vectēvs Džovanni Batista, pēc tam viņa dēls Serdžo un visbeidzot – Paolo. Rīgā senjors Pininfarina ieradās pēc tam, kad Ženēvas autosalonā bija iepazīstinājis ar konceptauto Pininfarina Sintesi. Viņa vizītes mērķis bija kopā ar kompānijas Snaidero vadītāju Ediju Snaidero šeit svinīgi atklāt virtuvju Snaidero salonu.

Представитель знаменитой династии Пининфарина начинал свою карьеру с автомобильного дизайна. Длительное время многие модели культовых автомобилей Ferrari производились по дизайну Pininfarina – сначала дедом Джованни Баттистой, затем его сыном Серджо и наконец – Паоло. Кстати, в Ригу синьор Пининфарина прибыл после представления концепт-кара Pininfarina Sintesi на женевском автосалоне, чтобы с руководителем компании Snaidero Эди Снайдеро торжественно открыть здесь салон кухонь Snaidero.


Jau 1930. gadā Paolo vectēvs Džovanni Batista Džuzepe Farina nodibināja Turīnā savu firmu Carrozzeria Pininfarina, kas specializējās vieglo automobiļu virsbūvju konstruēšanā un izgatavošanā, bet vēlāk kļuva par dizaina ateljē Pininfarina. Pinin (itāliski – mazs) nosaukumā atgādināja bērnu dienu iesauku – vienaudžu vidū nākamais konstruktors auguma ziņā bija vismazākais. Pēc Otrā pasaules kara par dizaina ateljē galvenajiem pasūtītājiem kļuva kompānijas Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Cisitalia, Ferrari, Peugeot. Ar speciālu Itālijas prezidenta dekrētu 1961. gadā konstruktoram atļāva mainīt uzvārdu. Kopš tā laika viņš un visi viņa pēcteči sevi sauc par Pininfarina. Еще в 1930 году дед Паоло – Джованни Баттиста Джузеппе Фарина основал в Турине собственную фирму Carrozzeria Pininfarina Pininfarina,, специализировавшуюся на конструировании и выпуске кузовов для легковых автомобилей, позже ставшую дизайн-ателье Pininfarina Pininfarina.. Приставка Pinin (с итальянского – маленький) в названии напоминало о детском прозвище – в кругу сверстников будущий конструктор был самым низкорослым. После Второй мировой войны основными заказчиками дизайн-ателье стали компании Fiat Fiat, Alfa Romeo, Romeo, Lancia Lancia,, Cisitalia,, Ferrari Cisitalia Ferrari, Peugeot Peugeot.. В 1961 году специальным указом президента Италии конструктору разрешили изменить фамилию. С тех пор он и все его потомки именуются Пининфарина.

Lieta tā, ka Pininfarina dinastijas dibinātāja mazdēls gājis tālāk par savu vectēvu un tēvu un nodibinājis perspektīvo pētījumu nodaļu Pininfarina Extra. Tagad tur līdztekus automobiļu dizainam izstrādā mobilo telefonu, slēpju, projektoru, krēslu, biroja mēbeļu un virtuvju dizainu. Bet viss sākās pirms 19 gadiem, kad Paolo Pininfarina slavenajam Snaidero izstrādāja pirmo virtuves modeli. Šajā laikā Paolo radījis dizainu tādiem leģendāriem Snaidero modeļiem kā Ola (1991), Viva (1994), Idea (2000), Acropolis (2002) un Venus (2006), kas dažādās starptautiskās izstādēs ieguvuši prestižas godalgas. Tiem ir visas izredzes ar laiku kļūt par klasiku. – Mēs ar Ediju Snaidero esam pietiekami ilgi pazīstami, jau mūsu tēvi bija partneri, – par sadarbības sākumu stāstīja Pininfarina kungs. – Reiz Edijs Snaidero uzaicināja mani uz savu biroju, lai parunātu par varbūtējiem kopīgiem projektiem. Mēs sākām kontaktēties, un es viņam teicu, ka, pēc manām domām, Snaidero virtuves dizaina jomā atbilst visaugstākajām prasībām. Es ierosināju kopā pastrādāt trīs gadus. Viņš piekrita, un es parakstīju kontraktu par to, ka zīmēšu virtuves, lai gan pirms tam to nebiju darījis! Tiku zīmējis tikai automobiļus! Tagad es atzīstu, ka rīkojos tā, kā lika intuīcija. Atceros, ka pirmo virtuvi izstrādāt bija mokoši grūti. Es gandrīz veselu diennakti nosēdēju kabinetā: nolēmu, ka neiešu laukā, iekams uz papīra neparādīsies jaunās virtuves dizains. Pēkšņi, kad jau kritu izmisumā un kājas pašas mani nesa uz izeju, dzima ideja par jaunu formu. Tā viss sākās. Tagad jau daudz mierīgāk

 Nevaldāmo automobiļa Ferrari ekspresiju ietver modeļa Ola dizains. Неудержимую экспрессию автомобиля Ferrari таит в себе дизайн модели Ola.

Дело в том, что внук основателя династии Пининфарина пошел дальше деда и отца, основав отдел перспективных исследований Pininfarina Extra. Сегодня там помимо дизайна автомобилей разрабатывают дизайн мобильных телефонов, горных лыж, проекторов, кресел, офисной мебели и кухонь. А все началось 19 лет назад, когда Паоло Пининфарина разработал первую модель кухни для известного концерна Snaidero. За эти годы Паоло создал дизайн таких легендарных моделей Snaidero, как Ola (1991), Viva (1994), Idea (2000), Acropolis (2002) и Venus (2006), получивших ряд престижных наград на различных международных выставках. У них есть все шансы со временем стать классикой. – Мы с Эди Снайдеро достаточно давно знакомы, наши отцы были партнерами, – рассказал о начале сотрудничества господин Пининфарина. – Однажды Эди Снайдеро пригласил меня в свое бюро поговорить о возможных совместных проектах. Мы начали общаться, и я сказал ему, что для меня Snaidero – самое высшее, что может быть в дизайне кухни. Я высказал предложение поработать вместе три года. Он согласился, и я подписал контракт о том, что буду рисовать кухни, хотя до этого в своей жизни не нарисовал ни одной! Я рисовал только автомобили! Теперь я признаю, что действовал по интуиции. Помню, что первую кухню было мучительно сложно изобразить. Я сидел почти сутки в кабинете: решил, что не выйду оттуда, пока на листе бумаги не появится дизайн новой кухни. И когда я уже отчаялся и ноги несли

37


меня к выходу, ко мне пришла идея по поводу новой формы. Так все и началось. Сегодня я уже более спокойно отношусь к самым невероятным идеям и заказам.

38

INTERIOR: Какая часть процесса в создании кухни вам больше всего нравится? Эскизы, общение с инженерами, техническая реализация?

izturos pret visneticamākajām idejām un pasūtījumiem. Maserati Bridcage 75. 2005. Kompānija Maserati un ateljē Pininfarina ar šo kopdarbu atzīmē ateljē 75. gadadienu. Maserati Bridcage 75. 2005. Эта совместная работа компании Maserati и Pininfarina ознаменовала 75-летие ателье Pininfarina.

INTERIOR: Kura virtuves veidošanas procesa daļa jums patīk vislabāk? Skices, pārrunas ar inženieriem, tehniskā realizācija? P.P.: Man patīk, kad iecerēto objektu var realizēt. Ja ideja paliek uz papīra, es sāku nervozēt. Nespēju nomierināties, iekams viss iecerētais nav materializēts. Esmu laimīgs tikai tad, kad savu virtuvi redzu iemiesotu realitātē. Kopā ar projektētājiem domājam par to, lai virtuve būtu vienlīdz ērta un skaista. Mums ir svarīga formas un funkcionalitātes harmonija. Uzskatu, ka tieši šāda estētiska pieeja ir raksturīga visiem produktiem ar marku Made in Italy. Mēs lepojamies ar to, ka ražojam itāļu dizainam atbilstošas itāļu virtuves. INTERIOR: Vai jūs kopē? Ja tā ir, ko jūs par to domājat? P.P.: Jā, tas notiek diezgan bieži. Taču es neņemu ļaunā, jo tas apliecina, ka esmu atzīts. Tātad tiem, kas kopē, patīk tas, ko darām. Taču daudz ko mēs arī patentējam. Mūsu filozofija ir šāda: virtuve ir mājas sirds. Esmu pārliecināts, ka Pininfarina virtuvē Snaidero gatavoti spageti būs garšīgāki par citās virtuvēs vārītiem makaroniem.

 Modeļa Acropolis kosmiskais dizains nevienu neatstāj vienaldzīgu. Космический дизайн модели Acropolis никого не оставит равнодушным.

П.П.: Мне нравится, когда задуманный объект возможно реализовать. Если идея остается только на бумаге, я начинаю нервничать. Я не успокаиваюсь, пока все, что задумано, не материализуется. Я счастлив, только видя свою кухню в реальности. Вместе с проектировщиками мы думаем над тем, чтобы кухня была настолько же удобна, насколько красива. Для нас важна гармония формы и функциональности. Считаю, что именно такой эстетический подход характеризует все продукты, созданные под маркой Made in Italy. Мы гордимся, что делаем итальянские кухни итальянского дизайна. INTERIOR: Вас копируют? И если да, то что вы об этом думаете? П.П.: Да, это происходит довольно часто. Но я не обижаюсь, ведь это и есть признание. Значит, тем, кто нас копирует, нравится то, что мы делаем. Но мы многое и патентуем. Наша философия: кухня – это сердце дома. Уверен, что спагетти, приготовленные на кухне Snaidero от Pininfarina, будут вкуснее таких же спагетти, приготовленных на других кухнях.


39

 Venus. 2006

 Tikko kā notikušajā Ženēvas autosalonā debiju svinēja Pininfarina jaunākais modelis – konceptauto Pininfarina Sintesi. Viena no Sintesi inovatīvajām tehnoloģijām ir Pininfarina drošības sistēma Clancast. Tā it kā sarunājas ar citiem automobiļiem uz ceļa, ziņojot par kustības kārtību. Tas nākotnē var palīdzēt atteikties no luksoforiem un ceļa zīmēm. На только что прошедшем автосалоне в Женеве состоялся дебют последней модели от Pininfarina – концепт-кара Pininfarina Sintesi. Одной из инновационных технологий, представленных в Sintesi, стала собственная система безопасности от Pininfarina под названием Clancast. Система Clancast как бы разговаривает с другими автомобилями на дороге, сообщая порядок движения, что может в будущем помочь устранить необходимость в светофорах и дорожных знаках.

 Pininfarina Sintesi.

INTERIOR: Vai jūs studentiem vadāt meistarklases?

INTERIOR: Вы преподаете мастер-классы студентам?

P.P.: Ļoti reti. Diemžēl man faktiski nav brīva laika. Man ir trīsdesmit darbinieki Itālijas laboratorijā un desmit Savienotajās Valstīs. Ja nepieciešams, katram no viņiem es lasu lekcijas. Viens no pamatnoteikumiem, kuru es gribu iepotēt kolēģiem, ir šāds: lietas dizainam ir jābūt elegantam. Manā izpratnē elegance ietver ne tikai ārējās līnijas, bet arī rūpīgu topošā priekšmeta materiāla izstrādi.

П.П.: Очень мало и редко. К сожалению, я практически не располагаю свободным временем. У меня тридцать сотрудников в итальянской лаборатории и десять в США. Каждому из них я при необходимости читаю лекции. Одно из основных правил, которое я хочу донести до коллег: дизайн вещи должен быть элегантным. Понятие элегантности для меня – это не только внешние линии, но и тщательная проработка материала создаваемого предмета.


40

ZĪMOLS / БРЕНД

Неповторимый стиль Formitalia Основанная в 1968 году компания Formitalia Luxury Group на сегодняшний день является одним из признанных лидеров в производстве роскошной мебели из кожи, дерева, натуральных тканей, имеющим международную сеть монобрендовых салонов, которой успешно управляют братья Джанни и Давидо Овери.

Выразительный и неповторимый стиль, который отличает коллекции Formitalia от изделий множества других производителей, возник в результате творческого сотрудничества с известным модельером Паоло Гуччи в 90-х годах прошлого века. Мир мчащихся красных коней, стремена, подковы, уздечки, изображения головы аравийской лошади – достаточно одного взгляда, чтобы легко распознать руку великого дизайнера и его вдохновение. С 2002 года Formitalia Luxury Group на эксклюзивных правах предлагает коллекцию диванов, рабочих кабинетов и кожаных принадлежностей с эмблемой Lamborghini – вышивкой или рельефным кожаным изображением стилизованного быка. Стиль мебели и аксессуаров – со-


41

временный, агрессивный, с использованием особого художественного оформления, имитирующего фрагменты культовых автомобилей. В производстве мебели используется специальная перфорированная кожа и кожи крокодила, страуса, угря, а также оригинальные элементы отделки. Tonino Lamborghini Casa и Didi Collection – уникальные коллекции, в которых изысканная мебель – диваны, кабинеты, гостиные, спальни, столовые, кухни, бары – сочетаются с предложением всевозможных высококачественных аксессуаров, выполненных с использованием специально выделанных кож и разнообразных тканей, шерсти, шелка, фарфора, серебра. Среди огромного разнообразия продукции Formitalia Luxury Group внимание обязательно привлекут замечательные портфели и дамские сумки, кожаные шкатулки для сигар и драгоценностей, посуда, текстиль, светильники и ковры. Не оставят никого равнодушными декорированные кожей холодильники, кофейные аппараты, сейфы, двери, бильярдные столы и принадлежности для гольфа – на всем этом лежит печать эксклюзивности от Formitalia Luxury Group. Эксклюзивный представитель Formitalia в странах Балтии – компания LAMA Jāņa iela 3, Rīga Tālr.: +371 67227233, +371 29547577 e-pasts: lvlama@apollo.lv www.formitalia.it


42

ZĪMOLS / БРЕНД


43 Dievs ir detaļās − šo bieži citēto arhitektūras klasiķa Mīsa van der Roes aforismu var nešaubīgi attiecināt uz Morelato vēsturisko stilu līnijām. Jo īpaši uz smalkajām niansēm un detaļām, kur katra no tām raksturo noteiktu vēstures posmu. Kompānijas zelta fondā kā vienu no pirmajām var ierindot Luija Luija XVI XVI stila kolekciju. Tieši Luija Luija XVI īsajā valdīšanas laikā (1770-1790) mēbeļu modē notiek būtisks pagrieziena punkts – pēc rokoko viļņoto līniju un formu piesātinātības atgriežas simetrija, vienkāršība un lakoniskums, godā tiek celti klasiskie skaistuma kanoni. Mūsdienās radītās kolekcijas veidotas, sīki izpētot 18.gadsimta Veneto apgabala kokgriezēju darinājumus, mēbelēs akcentēts tam laikam raksturīgais strukturālais rāmis, lakotās virsmas un perperfektās inkrustācijas. G Graciozi raciozi rakstāmgaldi un komodes ar eleganti izvirpotām kājām, rotaļīgi ierāmētām atvilktnītēm un vizuāli kārdinošiem bronzas rokturīšiem, ko klāj vieglas patinas efekts. Franču aristokrātijas šarms un itāļu dizaina meistarība! Morelato Direktorijas laikmetu interpretē, uzsverot kokā grebtās reljefa līnijas, kas ir savam laikam raksturīgās atsauces no antīkajām grieķu kolonnām. Kabineta mēbelēm raksturīga formu ģeometrija, rakstāmgaldu kājas kļūst robustākas, bet atpūtas krēslu, mīksto sofu atzveltņu formās līdzības var saskatīt ar seno ēģiptiešu un etrusku amatniecības darbiem. Luksusa elegance un uzdrīkstēšanās drosmīgi interpretēt vēsturi, miksēt dažādus stilus vienā dizaina priekšmetā rada sajūtu, ka mēbeles stāv pāri formālajām laika robežām. Bet viens no saistošākajiem elementiem teju visās Morelato kolekcijās ir bagātīgi piesātinātās koksnes tonalitātes un faktūras, kas ietērpj lietas gleznieciskā glazējumā. Morelato darbību filozofiski varētu dēvēt par simbolisku dizaina tiltu – ar stingriem balstiem klasiskajās Eiropas Eiropas amatniecības un mākslas tradīcijās, bet skatu uz nākotnes dizaina telpu. Tās ir mēbe-les, kas radītas ar pietāti pret vēsturi un mīlestību pret visiem, kurus tās spēj uzrunāt.

Kompānija izvirza augstus kvalitātes standartus visā ražošanas procesā – no materiālu atlases līdz gatavam izstrādājumam, un to apliecina iegūtais ISO 9002 standarta sertifikāts. Jau pašā ražošanas sākumā masīvkokus izvēlas tikai un vienīgi no kultivētām koku šķirnēm. Viens no kvalitātes piemēriem ir arī finierējuma saplākšņa apstrāde, kur abas tā puses – labā un kreisā kvalitātes ziņā ir identiskas. Mūsdienu tehnoloģijas apvienojas ar meistaru darbu, un lietā tiek liktas arī seno Venēcijas amatnieku profesionālās receptes receptes.. Soli pa solītim meistaru rokās katra detaļa desmitām reižu tiek apgrozīta, piepucēta, izlolota. Slīpēšana Slīpēšana un pulēšana notiek no 16 līdz pat 18 reizēm, kam seko krāsošana, lakošana vai vaskošana. Tonēšanai izmanto videi draudzīgas ūdenī šķīstošas krāsvielas, bet vaskošanai − īstu bišu vasku.

DIZAINA STUDIJA NEOKLASIKA B R Ī V Ī B A S I E L A 1 3 9 , R Ī G A , TĀ L R . : 6 7 3 7 1 5 8 6 , 6 7 3 7 1 5 8 7 w w w. a r c h i n t e r i . l v


44

ZĪMOLS / БРЕНД

 Модель Rotate участвовала в международной выставке в Москве и получила первую премию за инновацию. Россиянам Rotate доступна в крупнейшем московском салоне кухонной мебели “Кухнистрой”.

Философия кухни На латвийских и некоторых зарубежных выставках разработки рижского салона кухонь ab virtuves обычно оставляют неизгладимое впечатление. Поскольку радикально новые идеи приходят в голову не каждый день, а в Латвии выставки проходят чаще, чем в Европе, то салон счел хорошим тоном участвовать в местных выставках раз в 2-3 года. Зато и представляет нечто такое, от чего у зрителей захватывает дух. Такой “революцией” стала уникальная модель Rotate дизайнера Рено Лаздиньша.

 “Летящий стол” с эффектной полосатой фактурой стал отличительной чертой кухни Laipa. Дизайн кухонной мебели: Рено Лаздиньш (Reno Lazdiņš).


Кухонная система Rotate состоит из трех вращающихся столешниц разного уровня. Эта своеобразная подвижная конструкция, легко складывается и раскладывается как веер, в зависимости от того, какая из столешниц востребована в нужный момент. Кроме тщательного соблюдения принципов эргономии, кухню отличает и особая философия. В ее центр помещена раковина, олицетворяющая главную энергию нашей жизни – воду (подается из свисающего с потолка крана). Вокруг “воды” вращается “огонь”, роль которого играет керамическая поверхность электрической плиты на второй столешнице. Третья столешница располагается на уровне обеденного стола и символизирует встречу этих двух стихий. В дизайне новой модели кухни Laipa использована конструкция “летящего стола”, который, не имея опоры, выдерживает достаточно значительный вес. Покрыто это “крыло” эффектным шпоном с полосатой фактурой. Выразительный акцент – такие же “летящие” полки со свободными краями, отделанные тем же шпоном. Поверхность остальной части кухни, а также “фартук” вдоль стены и огромная раковина выполнены из кориана. Венчает композицию фасад из полированного MDF.

45

Популярная модель Plūsma с элегантными полированными фасадами. Дизайн кухонной мебели и интерьера: Сандра Нейланде (Sandra Neilainde).

Кухня Plūsma на протяжении последних лет считается одной из самых популярных моделей. Она нравится и дизайнерам, и клиентам, поскольку ее абсолютно гладкий фасад вписывается в любой интерьер. Секрет популярности кухни – в системе алюминиевых профилей, позволяющей обойтись без единой ручки. Салону ab virtuves наиболее близка стилистика школы северного дизайна с его чистыми плоскостями и регулярным ритмом. Классическая кухня Harmonija выполнена в немецком духе – ничего лишнего, в то же время строгая филенка фасадов разработана с особым педантизмом. Столешница – из популярного в последние годы жженого гранита с шероховатой матовой поверхностью. Идя в ногу со временем, дизайнеры ab virtuves разработали модульную кухню Sistēma-760. Отличаясь прекрасным качеством, она стоит почти наполовину дешевле чем кухни проектируемые индивидуально. Модель имеет стандартную высоту шкафчиков, но ширина их регулируется произвольно.

Контраст шоколадного венге и полированных белых фасадов Plūsma. Встроенные витрины с алюминиевыми рамами. Дизайн кухонной мебели: Рено Лаздиньш (Reno Lazdiņš). Дизайн интерьера: Марета Гитендорфа (Mareta Gitendorfa).

Салон ab virtuves часто используют для съемок кулинарных телепрограмм. Да и сам дружный коллектив салона любит не только проектировать, но и готовить, и относится к кулинарии так же творчески. После работы дизайнеры не прочь поэкспериментировать у плиты. Особая философия, которой руководствуется коллектив салона при работе, выражается в трепетном отношении к клиенту и его пожеланиям, а также в обязательном сопровождении заказа – от проекта до сдачи готовой кухни в эксплуатацию. Особое отношение проявляется и к помещению, в котором устанавливается кухонная мебель. Оно рассматривается как одухотворенная среда, в которой кухня должна занять свое достойное место.

“ab virtuves” mēbeļu salons Brīvības 155, Rīga LV10-12 Tālr. +371 67372290, +371 67372276, Fakss: +371 67375553 e-pasts: abvirtuves@abvirtuves.lv www.abvirtuves.lv

Модель Librа. Солидное сочетание венге и жженого гранита. Эффектное решение конструкции вытяжки. Дизайн кухонной мебели: Рено Лаздиньш (Reno Lazdiņš). Дизайн интерьера: Илута Роде (Iluta Rode).


46

VĒSTUR VĒS TUREE / ИС ИСТОРИ ТОРИЯ Я

Aizupes muiža, neparasta vieta Поместье Айзупе, необычайное место

Aizupes kungu mājas fasāde. 20. gadsimta sākuma foto. Фасад барского дома поместья Айзупе. Фото начала ХХ века.


IMANTS

LANCMANIS

“…īpaši vērtīgs piemērs: Aizupes kungu māja Kurzemē – formā perfekts dzimtenes klasicisma darbs. Mājas plānu un fasādi zīmējusi labi skolota mākslinieka roka. Viss ir kā no viena lējuma, skaidrs, mērķtiecīgs un izturēts stilā...” Heinz Pirang, Das baltische Herrenhaus. 1928

“…барский дом Айзупе в Курземе является отличной по своей форме работой отечественного классицизма. План и фасад дома рисовала рука хорошо образованного художника. Все состоит как будто из одного отлива – четко, целеустремленно и выдержано в стиле…”. Хайнц Пиранг. Das baltische Herrenhaus. 1928

izupes muižai ilgstoši ir veicies. Ne tikai Pīranga teiktais, ka mājai laimējies piedzimt skaistai. Tai arī ilgi izdevies turēties pretī visu Latvijas skaisto māju skaudrajam liktenim. Šķiet neiespējami, ka Aizupes kungu nams ar visu tā iekārtu bez postošām sekām varēja pārlaist ne tikai 1905. gada revolūciju, ne tikai Pirmo pasaules karu un pilsoņu kara jukas, bet arī pašu grūtāko pārbaudījumu – 1920. gada agrāro reformu. Andrē fon Hāns 20. gadsimta 30. gados rakstīja: “...trūkst vienīgi tintes tintnīcās, citādi viss ir tā, kā mans vecvectēvs ar savu sievu Aizupi bija iekārtojuši.”

A

Šis brīnums turpinājās līdz pat 1939. gadam. Namu visumā pasaudzēja arī tur vēlāk ierīkotā skola.

оместью Айзупе везло на протяжении долгого времени. И, как сказал Пиранг, не только потому, что дому повезло родиться красивым. Ему также удалось противостоять жестокой судьбе всех красивых домов Латвии. Кажется невероятным, что барский дом Айзупе со всей его обстановкой без разрушительных последствий смог перенести не только революцию 1905 года, не только Первую мировую войну и смятение гражданской войны, но и самое тяжелое испытание – аграрную реформу 1920-го года. Андре фон Хаан в 30-е годы ХХ столетия писал: “Не хватает лишь чернил в чернильнице, в остальном же все осталось так, как мой прадедушка со своей супругой обустроил в Айзупе”.

П

Это чудо продолжалось до 1939 года. Дом в целом сохранился благодаря устроенной там позже школе.

Un tikai tagad, pēdējo divdesmit gadu laikā, kad šķiet, ka valda vairāk saprāta un kultūras mantojumu spēj novērtēt, Aizupes kungu māja kļuvusi par tukšu un izdemolētu čaulu. Tuvākie gadi rādīs, vai skaistajai mājai jāiet bojā vai arī tā spēs atdzimt jaunai dzīvei, kurā spoguļotos kaut kas no bijušās mākslinieciskās vienotības un stila izjūtas. Jo vairāk tāpēc, ka Aizupes muižas kungu māja bija kaut kas īpašs. Izņemot Elejas pili un vēl pāris ēkas Latvijā, Aizupes nams bija vienīgais gadījums, kur viss iekārtojums – interjera apdare, mēbeles, gleznas, sadzīves priekšmeti – simts gadu laikā bija saglabājis nemainīgu sava radītāja gribu un gaumi. Vai pareizāk būtu runāt par diviem radītājiem, Paulu fon Hānu un viņa dzīvesbiedreni Sofiju.

И лишь сейчас, в течение последних двадцати лет, когда казалось, правит больше рассудок и есть возможность оценить культурное наследие, барский дом Айзупе стал пустой и разгромленной оболочкой. Ближайшие годы покажут, сможет ли красивый дом возродиться к новой жизни, в которой отобразилось бы нечто из былого художественного единства и проникновенности стиля. Благо барский дом поместья Айзупе был чем-то особенным. За исключением дворца Элеи и еще нескольких зданий в Латвии, дом Айзупе – это единственный случай, где вся обстановка – отделка интерьера, мебель, картины, предметы быта в течение столетия сохранила вкус своего создателя. Или правильнее было бы говорить о двух создателях: Пауле фон Хаане и его супруге Софии.

Aizupes muiža nonāca fon Hānu īpašumā 1793. gadā. Ādolfs Vilhelms fon Hāns to nopirka, tālredzīgi gribot katru no saviem četriem dēliem nākotnē nodrošināt ar muižu.

Поместье Айзупе перешло во владение фон Хаанов в 1793 году. Адольф Вильгельм фон Хаан приобрел его, предусмотрительно желая обеспечить в будущем каждого из своих четырех сыновей поместьем.

Pauls fon Hāns sāka savu dzīves ceļu ar dēkām, kas pavisam neliecināja par vēlākā prātīgā valstsvīra, diplomāta un lauksaimnie-

Пауль фон Хаан начал свой жизненный путь с авантюр, что вовсе не свидетельствовало о характере будущего рассудительного государственного дея-

47


48

 Aizupes kungu māja no dīķa puses. 20. gadsimta sākuma foto. Барский дом поместья Айзупе со стороны пруда. Фото начала ХХ века.

 Dīķa tiltiņš. 20. gadsimta sākuma foto. Мостик над прудом. Фото начала ХХ века.

ka raksturu – piecpadsmit gadu vecumā viņš devās uz Krieviju, studijas Tērbatas universitātē pavadīja neskaitāmi dueļi. 19 gadu vecumā viņš iestājās krievu armijā, kas tobrīd karoja pret Napoleonu. Pauls fon Hāns līdz mūža beigām varēja atcerēties gadījumu, kad, nonācis franču gūstā un notiesāts uz nāvi, viņš pēdējā brīdī izglābās, pateicoties Napoleona I bruņnieciskā audžudēla Eižena Boarnē augstsirdībai, kurš ne tikai uzņēmās atbildību atcelt spriedumu, bet gūstekni atlaida, apveltītu ar 30 napoleondoriem un veļu no savas personīgās garderobes. Sagadīšanās Paulu fon Hānu noveda arī Vaterlo kaujas laukā, un tieši viņš ķeizaram Aleksandram I nogādāja ziņojumu par sabiedroto armiju uzvaru. Nākošā fāze Paula fon Hāna dzīvē bija diplomātiskais dienests, kas viņu noveda Krievijas sūtniecībā Itālijā, kam sekoja dienests Ārlietu ministrijā Pēterburgā. 1823. gadā Pauls fon Hāns Manheimā apprecējās ar Sofiju de Grembēru, baronesi de Bello, franču emigranta un Amālijas fon Beninghauzenas-Budbergas meitu. Ādolfs fon Hāns, kurš bija devies uz dēla kāzām, tās nesagaidījis, nomira Manheimā. Aizupes mantinieks devās uz Kurzemi ar jauno sievu un tēva zārku.

теля и дипломата: в пятнадцатилетнем возрасте он отправился в Россию, учеба в университете Тарту сопровождалась бесчисленными дуэлями. В девятнадцатилетнем возрасте он вступил в российскую армию, которая в то время воевала с Наполеоном. Пауль фон Хаан до конца жизни мог вспоминать случай, когда, попав во французский плен и будучи приговоренным к смерти, он спасся в последний момент, благодаря великодушию Эйжена Богарне, приемного сына Наполеона I, который не только помог отменить приговор, но и отпустить пленника, одарив его 30 наполеондорами и бельем из своего личного гардероба. Стечение обстоятельств привело Пауля фон Хаана и на поле битвы Ватерлоо. Именно он доставил императору Александру I сообщение о победе армии союзников. Следующей фазой в жизни Пауля фон Хаана была дипломатическая служба, которая привела его в посольство России в Италии, затем последовала служба в Министерстве иностранных дел в Петербурге. В 1823 году Пауль фон Хаан в Мангейме женился на Софии де Грембер, баронессе де Бело, дочери французского эмигранта, и Амалии фон Бенингхаузен – Будберг. Адольф фон Хаан, который отправился на свадьбу сына, ее так и не дождавшись, скончался в Мангейме. Наследник Айзупе отправился в Курземе со своей молодой женой и гробом отца.

Aizupē jau zem jumta bija jaunais kungu nams. Tas atradās skaistā vietā – apkārt bija augļudārzs un angļu parks, brīnišķīgs dīķis. Taču muižas īpašnieki vēl mitinājās vecajā vienstāva namā, kas pilnā mērā atspoguļoja Kurzemes muižniecības daļas prakticismu un pieticīgo dzīves veidu. Sofija fon Hāna, uzaugusi ļoti koptajā, ļoti civilizētajā Bādenes galmā, bija spiesta saņemt kopā visu savu pienākuma apziņu, mīlestību pret vīru un iecietību, lai varētu izprast un pieņemt jauniepazītās Kurzemes īpatnības un tikumus. Daudz kas viņai likās vienkārši barbarisks. Lielas šausmas Sofijai fon Hānai iedvesa virvēs iekārtais skābputras katls, kurā ar pavārnīcu varēja pasmelties gan kungi, gan kalpi, dienestnieku mājas istabiņu galējā šaurība un netīrība, primitīvā virtuve, kurā no Štrasburgas izrakstītais franču pavārs nonāca pilnīgā izmisumā, apstāklis, ka mājas jaunie kalpi un kalpones mitinājās vienā kopīgā istabā, un daudz citu dīvainu lietu, kas bija dabīgas pusfeodālajā, patriarhālajā, senlaiku tradīcijām pārpilnajā Kurzemē, kur dzimtbūšana bija atcelta tikai pirms pieciem gadiem.

В Айзупе новый барский дом был уже возведен под крышу. Он был прекрасно расположен – в окружении фруктового сада, английского парка и чудесного пруда. Но владельцы поместья все еще обитали в старом одноэтажном здании, что в полной мере отображало практичный и непривередливый образ жизни части курземских помещиков. София фон Хаан, которая выросла при очень ухоженном и цивилизованном дворе Бадена, была вынуждена собрать воедино все самосознание своего долга, любовь к мужу и терпимость для того, чтобы осознать и принять особенности и нравы недавно познанного Курземе. Многое ей казалось совершенно варварским. Большой ужас у Софии фон Хаан вызывали поставленная в одном углу кухни бадья с квашей, из которой с помощью поварешки могли почерпнуть и барыня, и слуги; крайняя теснота и грязь в комнатах домашней прислуги; примитивная кухня, в которой выписанный из Страсбурга французский повар приходил в полное отчаяние; то обстоятельство, что молодые слуги и служанки дома обитали в одной общей комнате, и множество других странных вещей, которые были естественными в полуфеодальной, патриархальной, переполненной древними традициями Курземе, где крепостничество было отменено лишь пять лет назад.

Rūpes par jaunās kungu mājas pabeigšanu un iekārtošanu aizkavēja jauns pavērsiens Paula fon Hāna karjerā. Aleksandra I labvēlība viņu padarīja par Kurzemes civilgubernatoru. Turpmākos gados viņš kopā ar sievu rezidēja Jelgavas pilī un Aizupes muižā varēja nokļūt tikai izrāvieniem.

Заботы по завершению и устройству нового барского дома затормозил новый поворот в карьере Пауля фон Хаана. Благосклонность Александра I сделала его гражданским губернатором Курземе. В дальнейшие годы он вместе с супругой проживал в Елгавском дворце, а в поместье Айзупе им удавалось вырваться лишь изредка.


49

 Aizupes muižas pirmā īpašnieka un kungu mājas cēlāja Ādolfa Vilhelma fon Hāna portrets. Gotlībs Švanke. 1773 Портрет первого владельца поместья Айзупе и строителя барского дома Адольфа Вильгельма фон Хаана. Готлиб Шванке. 1773

 Paula fon Hāna portrets. Nezināms mākslinieks. 19. gadsimta divdesmitie gadi. Портрет Пауля фон Хаана. Неизвестный художник. 20-е годы XIX века.

 Sofijas fon Hānas portrets. Pjērs Narciss Gērens. 1819 Портрет Софии фон Хаан. Пьер Нарцисс Герен. 1819

Paula fon Hāna principialitāte jaunajā amatā radīja sarežģījumus ar vietējiem ierēdņiem, kuru finanšu blēdības viņš cēla gaismā. Sekoja intrigas, apmelojumi, bet pēc tam… pārāk enerģiskā gubernatora mantas aprakstīšana. Tikai ilgstoša darbošanās Pēterburgas galmā Paulam fon Hānam ļāva atgūt ķeizara labvēlību un atkal kļūt par civilgubernatoru – šoreiz Vidzemē. Viņa karjeru vainagoja īstenā slepenpadomnieka nosaukums, augstākais Krievijas civilajā rangu tabulā, senatora un Valsts padomes locekļa amats. 1839. gadā viņš saņēma Heidelbergas universitātes goda doktora nosaukumu.

Принципиальность Пауля фон Хаана в новой должности создавала трудности с местными чиновниками, чьи финансовые мошенничества он пытался раскрыть. Следовали интриги, наговоры, а потом... – опись имущества губернатора. Лишь длительная деятельность при дворе в Петербурге позволила Паулю фон Хаану вернуть благосклонность императора и вновь стать губернатором, на этот раз в Видземе. Завершением его карьеры стали титул тайного советника, наивысший в таблице гражданских рангов России, должность сенатора и члена Государственного совета. В 1839 году ему был присужден титул почетного доктора Гейдельбергского университета.

Uzsākot 1820. gadā celtniecību, Ādolfs Vilhelms fon Hāns bija izdarījis uzmanīgu izvēli. Tobrīd Kurzeme jau pazina pašu greznāko kungu mājas veidu – ar kolonnu portiku, ar apaļo kupola zāli, kas kopš Kazdangas, Elejas un Mežotnes piļu uzcelšanas kā paraugs mulsināja daudzu kurzemnieku prātus.

Начав строительство с 1820 года, Адольф Вильгельм фон Хаан сделал осторожный выбор. В то время в Курземе уже знали самый роскошный тип барского дома: с колонным портиком, круглым купольным залом, который со времен постройки дворцов Казданги, Элеи и Межотне в качестве примера волновал умы многих помещиков Курземе.

Bet ne tāds bija praktiskais Ādolfs Vilhelms fon Hāns, kurš, neskatoties uz savu eiropeisko dzīves

Но не таким был практичный Адольф Вильгельм фон Хаан, который, несмотря на свое европейское мировоз-

 Ādolfs Vilhelms fon Hāns. 19. gadsimta septiņdesmitie gadi. Адольф Вильгельм фон Хаан. 70-е годы XIX века.

 Pauls fon Hāns. 19. gadsimta astoņdesmitie gadi. Пауль фон Хаан. 80-е годы XIX века.


50

 Zāle. 1924 Зал. 1924

 Sarkanais salons. 1924 Красный салон. 1924

izpratni un galma dzīves pieredzi, nemīlēja lieku ārišķību. Viņš jaunajā namā atļāvās ieviest tikai atsevišķus modes elementus, atturīgus norādījumus par laikmeta iemīļotajām būvformām. Aizupē kolonnu vietā fasādēs lietoti pilastri, bet tolaik Kurzemē gandrīz vai obligāto trīsdaļīgo Palladio logu vietā likti vienkāršie pusloka logi un arī tie tikai gala fasādēs. Celtni vainagoja stāvs četrslīpju jumts, kas iemiesoja vēl no baroka laika nākušu tradicionālo lauku mājas tēlu.

зрение и опыт жизни при дворе, не любил излишней мишуры. В новом доме он позволил ввести лишь отдельные модные элементы, сдержанные указания на любимые эпохой строительные формы. В Айзупе вместо колонн в фасадах использовались пилястры, а вместо почти обязательных в то время в Курземе трехчастных окон палладианского типа были вставлены обычные полукруглые окна, да и те только в торцовых фасадах. Здание завершала четырехскатная крыша, которая воплощала еще со времен барокко традиционный образ помещичьего дома.

Arī iekštelpu plānojums bija vispirms praktisks un tikai tad tika ievērotas zināmas reprezentācijas prasības. Galvenās durvis veda šaurā vestibilā, kura divas kolonnas dod telpai zināmu svinīgumu, verot durvis uz zāli. Šis kolonnu pāris vestibilā un otrs ēdamistabā ir vienīgie monumentālā klasicisma elementi mājas iekšpusē. Bet telpu apdare un iekārtojums jau bija Paula un Sofijas fon Hānu pienesums.

Планировка внутреннего пространства также в первую очередь была практичной, и только потом были соблюдены некоторые представительские требования. Главная дверь вела в узкий вестибюль, две колонны которого придавали помещению определенную торжественность, открывая дверь в зал. Эта пара колонн в вестибюле и другие в столовой являются единственными элементами монументального классицизма внутри дома. Но отделка и обстановка помещений уже были вкладом Пауля и Софии фон Хаанов.

Tēlnieciskais dekors nebija iecerēts gandrīz nekur – lustras piestiprinājuma vietu katrā telpā griestos iezīmē profilēts aplis, un tikai zāles griestu stūros likti nelieli ornamenti, tik raupji, ka tūlīt redzams – te strādājis kāds vietējais lauku amatnieks. Zāle ir vienkārša. Ne sienas un griesti, bet mēbeles un gleznas, atbilstoši bīdermeiera sadzīves kultūrai, bija interjeru veidojošais materiāls. Gan zālē, gan citās telpās galvenokārt redzamas bīdermeiera sarkankoka mēbeles. Zāli apgaismoja divas lustras, kas atgādināja lielos krievu ampīra stila bronzas kroņlukturus, taču patiesībā bija darinātas no papjēmašē. (1939. gadā lustras tika atdotas Kabiles baznīcai, no kuras bēniņiem fragmentu

Скульптурный декор почти не был предусмотрен: место крепления люстры в каждом помещении на потолке обозначал профилированный круг, и лишь в углах потолка зала вставлены небольшие орнаменты, причем настолько грубо, что сразу видно – здесь работал какой-то местный сельский ремесленник. Зал – простой. Не стены и потолок, а мебель и картины в соответствии с бытовой культурой бидермейера образовывали интерьер. Как в зале, так и в других помещениях в основном видна мебель бидермейера из красного дерева. Зал освещался двумя люстрами, которые напоминали огромные бронзовые паникадила русского ампирного стиля, но на самом деле были изготовлены из папье-маше. (В 1939 году люстры были переданы церкви в Кабиле, откуда в виде фрагментов попали в музей Рундальского дворца.) В зале также находилась семейная реликвия – изготовленный в 1600 году колокол с надписями на французском языке, который являлся приданным Софии фон Хаан. (В 1939 году последний владелец подарил колокол церкви в Ване, где он находится и по сей день.) До принудительной эмиграции в зале висел красивый портрет Софии фон Хаан, который сейчас в качестве предмета, выданного на временное хранение объединением баронов фон Хаанов, находится во дворце Тегель в Берлине. Если верить воспоминаниям Зеберга, именно в зале находилась и аллегорическая картина, написанная в 1824 году курземским художником Иоганном Леберехтом Эгинком в Риме, изображавшая царя Александра I, отменившего крепостничество в Курземе. Во время строительства дома большое внимание было уделено паркетным полам с рядом орнаментальных наборов. Особенно интересным был паркет в рабочем кабинете, где ромбовидные элементы были выложены в радиальной композиции. Часть старинного пола даже смогла выдержать бесчисленные шаги учеников техникума и сохранилась по сей день.


51

 Tējas salons. 1924

 Ēdamistaba. 1924

Чайный салон. 1924

Столовая. 1924

Darba kabinets. 1924 Рабочий кабинет. 1924

izskatā tās nonāca Rundāles pils muzejā.) Zālē stāvēja arī dzimtas relikvija, 1600. gadā darināts zvans ar franču uzrakstiem, kas nāca no Sofijas fon Hānas pūra. (1939. gadā pēdējais īpašnieks to atdāvināja Vānes baznīcai, kur zvans atrodas joprojām.) Līdz piespiedu izceļošanai zālē karājās skaists Sofijas fon Hānas portrets, kas tagad kā Baronu un brīvkungu fon Hānu apvienības deponējums atrodas Tēgeles pilī Berlīnē. Ja var ticēt P. Zēberga atmiņām, tieši zālē atradusies arī Kurzemes mākslinieka Johana Leberehta Eginka Romā 1824. gadā darinātā alegoriskā glezna, kas attēloja caru Aleksandru I atceļam dzimtbūšanu Kurzemē. Liela uzmanība mājas celtniecības laikā tika pievērsta grīdām, kas bija no parketa, izmantojot vairākus ornamentālus salikumus. Sevišķi interesants parkets bija darba kabinetā, kur rombveida elementi likti radiālā kompozīcijā. Dažas senās grīdas spējušas spītēt pat tehnikuma audzēkņu neskaitāmajiem soļiem un saglabājušās joprojām. Paulam fon Hānam ar sievu bija lemts kopā Aizupē nodzīvot diezgan garu mūžu – viņš nomira 1862. gadā Manheimā, turpat, kur savlaik tēvs, bet Sofija vīram sekoja aizsaulē gadu vēlāk. Tādējādi viņiem abiem bija lemts ne tikai reiz izveidot sava nama dzīves vidi, bet arī to papildināt, sekojot nākošajām modes strāvām. Aizupes

Паулю фон Хаану с супругой было суждено вместе прожить в Айзупе довольно долгую жизнь: он скончался в 1862 году в Мангейме, там же, где в свое время умер его отец, а София последовала за мужем в мир иной спустя год. Таким образом, им обоим было суждено не только создать жизненную среду своего дома, но и дополнить ее, следуя последующим модным течениям. Фотографии интерьеров дома Айзупе показывают, что отдельные предметы мебели появились в доме в середине XIX века, в некоторых местах сменив мебель ампира и бидермейера. Тяжелый стол и кресла в стиле необарокко в столовой демонстрируют именно это звено ранних неостилей, когда тяга к картинам и романтическим древним вещам выражалась не в точных копиях предыдущих веков, а в приблизительных фантазиях на тему соответствующего стиля. Были реабилитированы и поистине древние предметы, которые бидермейер своей нетерпимостью в барских домах “выставил” в передние или на чердаки. Недаром в фотографиях той же самой ниши буфета в столовой виден шкаф барокко XVIII века, а у окна – украшенный бароккальной железной чеканкой путевой сундук. В свою очередь Красный салон, или диванная комната, уже по своему названию создает насыщенное, слегка


52

 Bibliotēka. 1924 Библиотека. 1924

 Otrā stāva istaba ar bibliotēku. 1924 Комната на втором этаже с библиотекой. 1924

mājas interjeru fotogrāfijas rāda, ka atsevišķas mēbeles mājā ienākušas tikai 19. gadsimta vidū, dažviet savu laiku pārdzīvojušo ampīra un bīdermeiera stilu nomainot ar historisma mēbelēm. Ēdamzāles smagnējais neobaroka galds un krēsli demonstrē tieši šo agrīno neostilu posmu, kad tieksme pēc greznām un romantiskām senlaiku mantām izpaudās ne precīzās iepriekšējo gadsimtu kopijās, bet aptuvenās fantāzijās par attiecīga stila tēmu. Tika reabilitēti arī īsti seni priekšmeti, kurus bīdermeiers ar savu neiecietību kungu mājās bija izdzinis uz priekšnamiem vai bēniņiem. Ne velti tajā pašā ēdamistabā bufetes nišā fotogrāfijās redzams 18. gadsimta baroka skapis, bet pie loga – barokāliem dzelzs kalumiem greznota ceļojumu lāde. Savukārt Sarkanais salons jeb dīvāna istaba jau pēc sava nosaukuma rāda to piesātināto, nedaudz eksotisko noskaņu, ko rada jau pats sarkanais sienu fons, papildināts ar raibiem mēbeļu audumiem, daudzām glezniņām, romantiskām skulptūriņām, kas attēloja Šekspīra, Dantes, Torkvato Taso un citu literatūras dižgaru fantāzijas tēlus. Hānu pāris tika arī savācis ļoti lielu bibliotēku, vairāk kā 20 tūkstošus sējumu. Tai bija ierādīta garenā telpa, kas nāca aiz Sarkanās istabas, taču grāmatas atradās arī namatēva darba istabā, salonos, pilnīgi visur. Otrā stāva gaiteņa sienas visā ēkas garumā bija blīvi nosegtas ar grāmatu skapjiem, ko pārtrauca tikai durvis. No bibliotēkas varēja iekļūt lielajā guļamistabā, kas orientēta uz dienvidaustrumiem. Tai sekoja nama mātes istaba, salons, no kura atkal varēja nokļūt vestibilā. No centrālās zāles ejot pretējā virzienā, nokļuva Tējas istabā, nelielā salonā, kas kalpoja mazām maltītēm un veidoja pāreju no zāles uz ēdamistabu.

экзотическое настроение, которое порождает красный фон стен, дополненный пестрыми мебельными тканями, множеством картин, романтических скульптур, изображающих образы Шекспира, Данте, Торквато Тассо и других литературных титанов. Пара фон Хаанов собрала очень большую библиотеку – более 20 тысяч томов. На нее было выделено продолговатое помещение, которое следовало за Красной комнатой. Но книги находились и в рабочей комнате хозяина, и в салонах. Стены коридора второго этажа по всей длине здания были плотно покрыты книжными шкафами, которые прерывали лишь двери. Из библиотеки можно было попасть в большую спальню, расположенную в юго-восточной стороне. За ней следовала комната хозяйки, салон, из которого можно было вернуться в вестибюль. Двигаясь из центрального зала в противоположном направлении, можно было попасть в Чайную комнату – небольшой салон, служивший для небольших трапез и перехода из зала в столовую. Столовая была помещением, которое соответствовало традициям быта начала XIX века, когда под влиянием английской моды воспринимали трапезу как торжественный ритуал. Любимой составной частью столовых тех времен была ниша буфета, которую обычно отделяли колоннами. Отдельные двери, ведущие на кухню, позволяли незаметно вносить блюда в помещение и ставить их на буфет перед сервировкой стол.

Ēdamistaba bija telpa, kas atbilda 19. gadsimta sākuma sadzīves tradīcijām, kuras angļu modes iespaidā maltīti uztvēra kā svinīgu rituālu. Tālaika ēdamistabu iecienīta sastāvdaļa bija bufetes niša, ko parasti nodalīja kolonnu ietverta niša. Atsevišķas durvis, kas veda uz virtuvi, ļāva ēdienus nemanāmi ienest telpā un sakārtot uz bufetes, pirms tos servēja uz galda.

Как и во всех поместьях практичного семейства фон Хаанов, в Айзупе был обстоятельный комплекс хозяйственных построек, который образовывал закрытый четырехугольник. В двух двухэтажных зданиях обитали управляющий поместьем и многие люди поместья. Далее были расположены амбары, хлева, конюшни, каретный двор, складские помещения. Поодаль – три дома слуг, винокурня, бычье стойло, дома аптекаря и бурмистра, кузница и мастерские ремесленников.

Kā visās praktisko fon Hānu dzimtas muižās, arī Aizupē bija pamatīgs saimniecības ēku komplekss, kas veidoja slēgtu četrstūri – bez divām divstāvu ēkām, kur dzīvoja muižas pārvaldnieks un daudzie muižas dienestnieki, atradās klētis, kūtis, staļļi, ratnīcas, noliktavas.

Сын Пауля и Софии фон Хаанов – Адольф (1824 – 1882) получил большую, ухоженную усадьбу и полностью завершенный дом. Будучи крайне экономным, деспотичным, он все же много сделал для улучшения жизни крестьян поместья и всего прихода. Именно это


Attālāk – trīs kalpu mājas, spirta brūzis un vēršu stallis, aptiekāra un vagara māja, smēde, amatnieku darbnīcas. Paula un Sofijas fon Hānu dēls Ādolfs (1824 – 1882) saņēma lielu, iekoptu muižu un pilnīgi gatavu māju. Būdams galēji taupīgs, despotisks mājas dzīvē, viņš tomēr daudz tika darījis muižas zemnieku un kopējās draudzes dzīves uzlabošanā, skolas lietās. Tieši tas Latvijas 1920. gada agrārās reformas laikā palīdzēja viņa dēlam Paulam fon Hānam (1863 – 1931) no 8210 hektāru lielās Aizupes muižas kā neatsavināmo daļu saglabāt muižas centru un parku. Barons Pauls fon Hāns mira 1931. gadā, un muižas neatsavināmo daļu mantoja viņa brāļadēls Andrē (1905 – 1979). Andrē fon Hāns bija mācījies lauksaimniecību Ungārijā, kur pārvaldīja grāfu Papenheimu Bujākas muižu un pat pieņēma Ungārijas pavalstniecību. Tā rezultātā Aizupes muižas centru viņam nācās noformēt uz sava radinieka barona Brato fon Kleista vārda. Tikai 1937. gadā Andrē fon Hāns pirmoreiz ieradās Aizupē. 1939. gadā vācbaltiešu izceļošanas laikā Aizupes īpašums tika likvidēts. Gāja bojā Aizupes bibliotēka un arhīvs. Barons Andrē fon Hāns mira tālajā Zimbabvē, uz kurieni bija izceļojis pēc Otrā pasaules kara. 1939. gadā iztukšotajā Aizupes kungu namā ienāca mežkopības skola. 1945. gadā tā tika pārveidota par Aizupes meža tehnikumu un četrdesmit gadus bija nozīmīgs mežsaimniecības izglītības centrs. Māja tādējādi vismaz tika saglabāta, kaut arī tajā ienāca sava laika bezjēdzīgie priekšstati par skaisto un lietderīgo, tā, piemēram, zāle tika savienota ar bijušo Sarkano salonu un sienas apsistas ar koka līstītēm. 1985. gadā pieņemtais lēmums par tehnikuma pārcelšanu uz Ogri izrādījās Aizupes muižas ēkai liktenīgs. Pamesto celtni nespēja apsaimniekot ne Talsu, ne Tukuma mežrūpsaimniecība, kam tā pēc kārtas piederēja. Cerības atdot dzīvību bijušajam muižas centram rosināja plāni izveidot Aizupē starpuzņēmumu apmācības centru lauksaimniecībā vai ierīkot atpūtas centru. Tomēr tos iedzīvināt neizdevās. Tagad Aizupes muižai ir jauns saimnieks, un gribētos cerēt, ka tā atkal atdzīvosies un atgūs kaut ko no kādreizējā spožuma.

 Skats uz Aizupes muižu. 2007 Поместье Айзупе. Вид сверху. 2007

помогло его сыну Паулю фон Хаану (1863 – 1931) во время аграрной реформы 1920 года в Латвии из 8210 гектаров поместья Айзупе в качестве неотчуждаемой доли сохранить центр и парк поместья. Барон Пауль фон Хаан скончался в 1931 году, и неотчуждаемую долю поместья унаследовал его племянник Андре (1905 – 1979). Андре фон Хаан учился сельскому хозяйству в Венгрии, где управлял поместьем графа Папенгейма Буяк и даже принял подданство Венгрии. В связи с этим центр поместья Айзупе ему пришлось оформить на имя своего родственника, барона Брато фон Клейста. Лишь в 1937 году Андре фон Хаан впервые прибыл в Айзупе. В 1939 году во время переселения балтийских немцев владение Айзупе было ликвидировано. Погибли библиотека и архив Айзупе. Барон Андре фон Хаан скончался в далеком Зимбабве, куда он отправился после Второй мировой войны. В 1939 году пустующее поместье Айзупе заняла школа лесничества, которая в 40-е годы являлась значимым центром образования латвийских специалистов лесного хозяйства. В 1945 году она была преобразована в лесной техникум. Таким образом, по крайней мере, дом был сохранен, хотя и были изменения. Из-за нелепых представлений того времени о красивом и целесообразном зал был соединен с Красным салоном, а стены обшиты деревянными рейками. Принятое в 1985 году решение о переносе техникума в Огре оказалось для поместья Айзупе роковым. Покинутым зданием не смогли управлять ни Талсинское, ни Тукумское лесные промышленные хозяйства, которым оно по очереди принадлежало. Надежды вернуть к жизни бывший центр поместья вселяли некоторые идеи по созданию в Айзупе центра обучения специалистов сельского хозяйства или центра отдыха. Но воплотить их в жизнь, к сожалению, не удалось. Сейчас у поместья появился новый хозяин, и хотелось бы надеяться, что удастся вернуть хоть что-то от прежнего великолепия Айзупе.

53


54

STILS / СТИЛЬ

 Visai ekspresīvi OntoArte formu plastiskumu atspoguļo Murano stikla izstrādājumi. Antonio Menegeti. Внутренняя гармония ОнтоАрта и пластичность его форм ярко выражена в произведениях из муранского стекла. Антонио Менегетти.


55

ĻUBOVA

SAVELJEVA

OntoArte māksla dzīvespriecīgajiem искусство для жизнелюбов

Ļoti bieži par mākslu tiek runāts kā par “brīvas ģenialitātes” izpausmi, turklāt tā tiek uztverta kā zināma klišeja, nevis kā dabiska dzīves pozīcija… Lai gan māksla – tā ir lirisku formu un intelektuāla redzējuma bezgalība… Antonio Menegeti

Очень часто об искусстве говорят как о “свободной гениальности”, при этом воспринимается оно на основе определенного клише, а не с позиции собственной жизненной непосредственности… Между тем искусство – это бесконечность лирических форм и интеллектуального видения... Антонио Менегетти


56

Antonio Menegeti ir mākslinieks, mūziķis, filozofs, zinātnieks, vairāk nekā 50 grāmatu un monogrāfiju autors. Dzimis 1936. gadā Avecāno (Itālija). Ieguvis vispusīgu izglītību, arī klasiskās mākslas jomā, jo restaurējis izcilo itāļu mākslinieku gleznas un sienu apgleznojumus. Pētījis slaveno Murano fabriku stikla pūtēju un Derutas darbnīcu podnieku unikālās meistarības tehnoloģijas. Septiņdesmito gadu sākumā iedibināja jaunu mākslas virzienu – OntoArte, kas apvienoja gleznotājus, tēlniekus, arhitektus, dizainerus, fotogrāfus visā pasaulē. Viņa personālizstādes notiek ievērojamos vispasaules kultūras centros. Pastāvīgās ekspozīcijas – OntoArte galerijas – atrodas Umbrijā (Itālija), Sanpaulu (Brazīlija), Maskavā (Krievija).

Антонио Менегетти – художник, музыкант, философ, ученый, автор более 50 книг и монографий. Родился в Авеццано (Италия) в 1936 году. Получил всесторонне образование, в том числе в области классического искусства, работая над реставрацией полотен и настенной живописи великих итальянских художников. Изучал уникальные технологии мастерства стеклодувов на знаменитых муранских фабриках в Венеции и гончаров в мастерских Деруты. В начале 70-х годов основал новое направление в искусстве – ОнтоАрт, объединившее художников, скульпторов, архитекторов, дизайнеров, фотографов со всего мира. Его персональные выставки проходят в известных культурных центрах мира. Постоянно действующие экспозиции – галереи ОнтоАрта – находятся в Умбрии (Италия), в Сан-Пауло (Бразилия), в Москве (Россия).

OntoArte (no grieķu ontos – “būt” un latīņu art – “māksla”) principus Antonio Menegeti formulēja 1976. gadā. OntoArte – tā ir optimistiska un dzīvi apliecinoša māksla, tīra un patiesa, tāda, kas aicināta atmodināt ikvienas dvēseles dabisko būtību, kas palīdz to atrast un izprast.

Принципы ОнтоАрта (от греческого ontos – “быть” и латинского art – “искусство”) впервые были сформулированы Антонио Менегетти в 1976 году. ОнтоАрт – это оптимистическая и жизнеутверждающая концепция искусства, чистая и искренняя, призванная разбудить естество каждой души, помочь найти и постичь собственную сущность.

Mūsu ķermenis un dvēsele ir sakārtoti un skaisti. Tajos ir prieku raisošs līdzsvars un proporcija. Savā grāmatā “OntoArte. Mākslas in-ce”, kas parāda šā mākslas virziena būtību, Menegeti raksta: “Mani darbi poētiski vēsta par dabu, horizontiem, tikšanos, svētkiem, ekstāzi, proti, par dažādām dzīves kārtībai atbilstošām izpausmēm. Tie stāsta par to, kā dzīve dāvā prieku.”

Наше тело и душа являют собой порядок и красоту. В них есть равновесие и пропорция, доставляющие удовольствие. В своей книге “ОнтоАрт. Ин-се искусства”, раскрывающей суть этого направления искусства, Менегетти пишет: “Мои произведения в поэтическом плане повествуют о природе, горизонтах, встречах, празднике, экстазах, то есть о различных проявлениях, соответствующих порядку жизни. Они рассказывают о том, как жизнь дарует удовольствие”.

OntoArte nevairās no patapinājumiem – ne no postmodernismam raksturīgajiem citējumiem, ne no eklektikas, kas dažkārt balansē uz kiča robežas. OntoArte var izmantot visdažādākos stilus vai izteiksmes paņēmienus.

ОнтоАрт не боится никаких заимствований – ни характерных постмодернизму цитирований, ни эклектики, балансирующей порой на грани китча. ОнтоАрт можно создавать, используя самые разные стили или способы выражения. Согласно видению этого искус-

 Антонио Менегетти

 Lidzori – viduslaiku muižu, kas atrodas Perudžas provincē, Itālijā, 70. gados saudzīgi atjaunoja neatkarīgu arhitektu un mākslinieku grupa profesora Menegeti vadībā. Tagad tas ir OntoArte kultūras un zinātnes attīstības centrs un reizē – šā stila arhitektūras un dizaina paraugs. Лидзори – средневековое поместье, расположенное в итальянской провинции Перуджи, было бережно воссоздано в 70-е годы группой независимых архитекторов и художников под руководством профессора Менегетти. Сегодня служит культурным и научным центром развития ОнтоАрта и одновременно – действующим образцом архитектуры и дизайна этого стиля.

 Rekanto Maestro centrs (Brazīlija) uzbūvēts Riugrandi du Sulas štatā – unikālas dabas, subtropu mežu ieskautā kalnā. Центр Реканто Маэстро (Бразилия) построен на горе среди субтропических лесов в штате Рио Гранде до Сул в окружении уникальной природы.


57

 Lizari komplekss ir vienīgais tāds Latvijā. Uzbūvēts ekoloģiski tīrā zonā pie Jelgavas, 60 kilometru attālumā no Rīgas. Комплекс Лизари – единственный подобный в Латвии. Построен в экологически чистой зоне под Елгавой, в 60 км от Риги.

 Bernijas centrs uzbūvēts kopš aizvēsturiskiem laikiem apdzīvota dabas rezervāta zonā Karēlijas zemesšauruma teritorijā (Sanktpēterburgas ziemeļrietumos). Центр Берния построен в зоне природной резервации, обитаемой с доисторических времен, на территории Карельского перешейка (на северо-западе от СанктПетербурга).

 Niotans ir pirmais OntoArte centrs Krievijā. Atrodas netālu no Jekaterinburgas, vietā, kas izceļas ar savu skaistumu un nevaldāmo Urālu dabu. Ниотан – первый центр ОнтоАрта на территории России. Расположен недалеко от Екатеринбурга, в месте, которое отличается красотой и необузданностью уральской природы.

Atbilstoši šīs mākslas redzējumam formas pilnību var nodrošināt vienīgi iekšējā dvēseles harmonija. Tāpēc OntoArte darbu radīšana prasa no mākslinieka maksimālu atdevi: viņš dziļi ieklausās savā “iekšējā balsī”, pirms pieskaras plaknei.

ства, только внутренняя гармония души художника может обеспечить совершенство формы. Поэтому создание произведения ОнтоАрта требует максимальной отдачи от художника, который чутко прислушивается к своему “внутреннему голосу”, прежде чем оставить на плоскости росчерк.

OntoArte darbus skatītāji atpazīst un iegaumē – īpaši tad, ja nav bijuši kūtri un redzēto salīdzinājuši ar savu pasaules uztveri, ieklausījušies paši sevī. OntoArte ir neformāla māksla, tāpēc darbos redzamo tēlu atšifrējums ir individuāls un bezgalīgs.

Произведения ОнтоАрта узнаваемы и запоминаются зрителю – особенно если он не сочтет за труд соотнести увиденное с собственным мироощущением, прислушаться к себе. ОнтоАрт – неформальное искусство, поэтому расшифровки образов произведений индивидуальны и бесконечны.

 Rekanto Maestro centrs (Brazīlija) uzbūvēts Riugrandi du Sulas štatā – unikālas dabas, subtropu mežu ieskautā kalnā. Центр Реканто Маэстро (Бразилия) построен на горе среди субтропических лесов в штате Рио Гранде до Сул в окружении уникальной природы.


58

 Rekanto Maestro centra (Brazīlija) istabas interjers. Интерьер комнаты центра Реканто Маэстро (Бразилия).

 Viesistabas interjers galerijā OntoArte. Maskava. Интерьер гостиной в галерее ОнтоАрт. Москва.

OntoArte glezniecības raksturīgās iezīmes ir krāsu triumfs un krāšņums, smalkas un elegantas līnijas, gaisma un plašums katrā darbā. Tie paši principi tiek izmantoti arī arhitektūrā, interjera un mēbeļu dizainā, keramikā, stikla izstrādājumos un pat apģērbos.

 Niotana centra (Jekaterinburga) viesistabas interjers. Интерьер гостиной центра Ниотан (Екатеринбург).

Arhitektūra OntoArte stilā nelīdzinās ierastajiem klasiskajiem paraugiem – tā valdzina kā pārsteigums. Un reizē ir dabisko formu turpinājums, tā neizjauc vides harmoniju un skaistumu neupurē koncepcijas vārdā. Tieši tāds ir ēkas Calipso projekts Brazīlijā, kurš 2005. gadā Stambulas arhitektu kongresā tika atzīts par labāko arhitektūras projektu.

Характерные черты живописи ОнтоАрта – торжество и буйство красок, тонкость и изящество линий, свет и пространство в каждой картине. Те же принципы применяются и в архитектуре, дизайне интерьера и мебели, керамике, произведениях из стекла и даже в одежде. Архитектура в стиле ОнтоАрт не похожа на привычные классические образцы – она завораживает своей неожиданностью. И одновременно является продолжением естественных форм природного контекста, не разрушая целостности среды и не жертвуя красотой в угоду концепции. Таков проект здания Calipso в Бразилии, отмеченный как лучший архитектурный проект на конгрессе по архитектуре в Стамбуле в 2005 году. Наиболее полное воплощение ОнтоАрта в архитектуре можно увидеть на примере экобиологических проектов.


59

 OntoArte stilā ieturēta interjera fragments. Фрагмент интерьера в стиле ОнтоАрт.

OntoArte jo pilnīgu iemiesojumu arhitektūrā redzam ekobioloģiskajos projektos.

 Bernijas centra interjera fragments. Фрагмент интерьера центра Берния.

Ekobioloģiskās arhitektūras centri ir aicināti radīt jaunu dzīves vidi, kur dabas likumiem atbilstošā funkcionalitāte mūsdienu cilvēku dzīvi pacels kvalitatīvi jaunā līmenī, būs naturālās ekosistēmas daļa un cilvēkam harmoniskajā vidē pavērs bezgalīgas pašizziņas iespējas. Antonio Menegeti vadībā vairāki ekobioloģiskie projekti īstenoti

 Niotana centra (Jekaterinburga) kamīns. Камин в центре Ниотан (Екатеринбург).

Центры экобиологической архитектуры призваны создать новую жилую среду, где функциональность, реализованная в соответствии с законами природы, поднимает современного человека на качественно новый уровень жизни, являясь при этом частью натуралистической экосистемы и открывая окруженному гармоничными условиями среды человеку бесконечные возможности для самопознания. Под руководством Антонио Менегетти создано несколько экобиологических проектов по всему миру – в Италии, Бразилии, России, а теперь и в Латвии (комплекс Лизари,

 OntoArte stilā ieturēta interjera fragments. Фрагмент интерьера в стиле ОнтоАрт.


60

visā pasaulē – Itālijā, Brazīlijā, Krievijā, tagad arī Latvijā (Lizari komplekss, kas uzbūvēts ekoloģiski tīrā zonā pie Jelgavas, 60 kilometru attālumā no Rīgas). Katram no tiem izraudzīta vieta, kur ir ļoti neparasta daba, un katrs izceļas ar īpašu oriģinālu ēku arhitektūru.

построенный в экологически чистой зоне под Елгавой, в 60 км от Риги). Каждый из них отличается выбором места с необыкновенной природой и особо оригинальной архитектурой зданий.

Veidojot interjerus, mākslinieki un dizaineri, kas strādā OntoArte stilā, cenšas panākt telpas un tās saimnieka unikālās individualitātes atbilstību. Kā noformēt jums identisku vidi, kur katrs elements atspoguļo jūsu personisko gaumi un kaislības? Kā atrast to vienīgo telpas, gaismas, krāsas un materiālu kombināciju, kas uzturēs jūsu prieku par dzīvi vēl ilgi pēc tam, kad modes vēsmas būs novecojušas? OntoArte neatzīst ierobežojumus materiālu vai telpas norobežošanas paņēmienu izvēlē. Mājokli arhitekti, dizaineri, mākslinieki veido kopā ar pašiem šīs vides iemītniekiem. Tāpēc iespējas ir visnotaļ plašas. Veco formu un jauno materiālu, klasisko līniju un mēbeļu apvienojums ar Antonio Menegeti glezniecības sižetiem, pilnīgi jaunu risinājumu

При создании интерьеров художники и дизайнеры, работающие в стиле ОнтоАрт, стремятся найти соответствие между пространством и индивидуальной уникальностью его хозяина. Как оформить среду, идентичную вам, где каждый элемент отражает ваши личные вкусы и пристрастия? Как определить ту единственную комбинацию пространства, света, цвета и материалов, которая будет поддерживать ваше наслаждение жизнью еще долго после того, как устареют веяния моды? ОнтоАрт не признает ограничений в материалах или способах разграничения пространства. Жилье создается архитекторами, дизайнерами, художниками в союзе с самими обитателями этой среды. Поэтому так широки возможности. Соединение старых форм и новых материалов, классических линий и предметов мебели с сюжетами живописи Антонио Менегетти, поиск совершенно новых решений в архитектуре и дизайне для достижения гармонии рождают совершенно неповторимый по своему духу проект. Здесь дозволено все. Мерилом стиля является образ мышления хозяина, а рамками – степень его внутрен-

 Antonio Menegeti darbi. Работы Антонио Менегетти.


61

meklējumi harmonijas sasniegšanai arhitektūrā un dizainā rada pēc sava gara absolūti neatkārtojamu projektu. Te ir atļauts viss. Par stila mērauklu kalpo saimnieka domāšanas veids, bet par ietvaru – viņa iekšējās brīvības pakāpe un uzticēšanās dekoratoram. Šķiet, visai ekspresīvi OntoArte formu plastiskumu atspoguļo Murano stikla izstrādājumi. Par Murano meistaru amata noslēpumiem, ko katra nākamā paaudze pārmanto no priekštečiem, klīst leģendas. Turklāt labi zināma ir šo meistaru neuzticēšanās citām tehnikām un jebkurai modernizācijai. Taču attiecības, kādas Venēcijas stikla pūtējiem izveidojušās ar Antonio Menegeti, devušas iespēju OntoArte iemiesot stiklā. Menegeti radītais un viņa vadībā meistaru atveidotais tēls uzņēmis sevī maksimālas dzīves klātbūtnes brīdī plūstošo gaismu. Gleznotāja žests tiek pārcelts uz stiklu, un stikls kļūst par gleznu. Mākslinieka intuīciju pārņem meistara rokas, un top zīme. Un, tieši pateicoties šai burvestībai, dienasgaismu ierauga darbs, kurā jau ir grūti atšķirt, kur beidzas Mākslinieka iecere un sākas Radītāja darbs.

 Glezna “Gaišais sapnis”. Antonio Menegeti. 2002 Картина “Светлый сон”. Антонио Менегетти. 2002.

ней свободы и доверия, устанавливаемого между ним и декоратором. Пожалуй, наиболее экспрессивно пластичность форм ОнтоАрта передают произведения из муранского стекла. О тайнах ремесла муранских мастеров, передаваемых от поколения к поколению, ходят легенды, при этом хорошо известно их недоверие к другим техникам и любым модернизациям. Однако отношения, сложившиеся у венецианских стеклодувов с Антонио Менегетти, дали возможность воплотить ОнтоАрт в стекле. Образ, созданный Менегетти и выполненный под его руководством мастерами, вбирает в себя льющийся свет в момент максимального присутствия жизни. Непосредственность живописного жеста переносится на стекло, и стекло становится картиной. Интуиция художника переходит в руки мастера и переводится в знак. И именно это больше всего завораживает, являя миру произведение, в котором уже трудно уловить, где заканчивается замысел Художника и начинается работа Творца.

 Glezna “Pilsēta”. Antonio Menegeti. Картина “Город”. Антонио Менегетти.


62

INTERJERS / ИНТЕРЬЕР

Telpa jaunai dzīvei ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ НОВОЙ ЖИЗНИ

Pagājušā gada septembrī notikušās izstādes Abitare il Tempo ietvaros forumā “Interjeru arhitektūra” tika parādītas ideālu dzīves vidi atspoguļojošas instalācijas. Dažās no tām māja tika uztverta kā telpa, ko var modelēt atbilstoši iemītnieku vēlmēm un vajadzībām. Savukārt citās priekšplānā izvirzījās tradicionālo materiālu izmantošana nestandarta mērķiem. Vēl citās iekārtojums atspoguļoja attieksmi starp personisko un kolektīvo telpu. Megaprojekts Linking People, kura mērķis bija iemiesot jaunās dizaineru idejas viesnīcu biznesa un izklaides industrijas sfērā, parādīja atradumus, kuriem ir visas izredzes tikt iedzīvinātiem. В рамках прошедшей в сентябре прошлого года выставки Abitare il Tempo на форуме “Архитектура интерьеров” были представлены инсталляции идеальной среды для жизни. В некоторых из них дом рассматривался как пространство, поддающееся моделированию согласно желаниям и потребностям его обитателей. В других на первый план выходило нестандартное применение традиционных материалов. В третьих – собственно обстановка, отношение между частным и коллективным пространством. Задуманный для воплощения новых дизайнерских идей в сфере гостиничного бизнеса и индустрии развлечений мега-проект Linking People показал находки, имеющие все шансы на воплощение “вживую”.


63

Māja 3D

Дом 3D

Projekts XS-M-XL, ko parādīja Simone Mikeli, – tā bija megapoles iedzīvotāja mītne trijās dimensijās, kura risināja mūsdienu cilvēku trīs galvenās vajadzības: no Extra Small – minimālas dzīvojamās telpas īslaicīgai izmantošanai – līdz komunikācijai mājas apstākļos Medium mērogā un potenciālai telpas un iespēju paplašināšanai Extra large mērogā.

Проект XS-M-XL, представленный Симоне Микели, – это жилище в трех измерениях для обитателя мегаполиса, которое предполагает решение трех базовых потребностей современного человека: от Extra Small – минимума жилого пространства для кратковременного пребывания – и до домашней коммуникации в масштабе Medium с потенциалом расширения пространства и возможностей в масштабе Extra large.


64

Nākotnes viesnīca

Отель будущего

Instalācija The Transition Hotel, ko Simone Mikeli izstrādājis sadarbībā ar Beniamino Cristofani un Salvatore Re, kaut kādā veidā sasaucas ar privātajai dzīvei paredzēto projektu XS-M-XL. Trīsdimensiju ieceri te turpina gan caurspīdīgās sienas, iekšējās starpsienas un spoguļi, kuri, ja tos pagriež par vairākiem grādiem, pārvērš telpu, gan totāli baltā krāsa, kas absorbē visas citas krāsas.

Инсталляция The Transition Hotel, разработанная Симоне Микели в сотрудничестве с Beniamino Cristofani и Salvatore Re, в чем-то перекликается с проектом для частной жизни XS-M-XL. Декларацию трех измерений здесь продолжают прозрачные стены и внутренние перегородки, зеркала, меняющие пространство поворотом в несколько градусов, и тотальный белый в качестве цвета, впитывающего в себя все остальные.


66

Vārdu spēle

Игра в слова

Ne tikai mītni, bet arī dzīves stilu rosina modelēt grupas Widesign (Peter Bottazzi, Luigi Mattiazzi) radītais ironiskais projekts Wordless: “māja bez vārdiem”, kurā paradoksālās mēbeļu formas un dekora elementi tajā pašā laikā ir paradoksāli funkcionāli un “aicina” atstāt vietu vārdiem: Freewhell piedāvā sienas pārvietot pēc jūsu ieskatiem; Together – dīvānu, kurā vienatnē nevar nosēdēt; Toi, W.C.? – “elegantu” vietu mājā, kur spēlējas ar vārdiem.

К моделированию не только жилья, но и стиля жизни призывает созданный группой Widesign (Peter Bottazzi, Luigi Mattiazzi) ироничный проект Wordless: “лишенный слов” дом, в котором парадоксальные формы мебели и элементы декора в то же время парадоксально функциональны и “призывают” оставить пространство для слов – в той же степени дословно. Freewhell – и стены передвигаются по вашему усмотрению. Together – диван, на котором не усидеть в одиночку. Toi, W.C.? – “элегантное” заведение в доме, играющем в слова.


67

Ūdens un uguns

Вода и пламя

Interjerā Aqua e Fuoco (ūdens un liesma), ko piedāvā Francesco Lucchese, ar minimāliem līdzekļiem, izmantojot apgaismojumu, panākts telpas dinamisma efekts. Dīvānu tapsējuma krāsa šajā situācijā vairs nav svarīga: mēbeles var atļauties būt hameleoniskas. Šāds interjers pilda pietiekami daudz funkciju.

В интерьере Aqua e Fuoco (вода и пламя) от Francesco Lucchese минимальными средствами – с помощью освещения – достигается эффект динамизма пространства. Цвет обивки диванов в этой ситуации уже не играет сколь-нибудь значимой роли: мебель может позволить себе быть хамелеоном. Функций у такого интерьера в потенциале предостаточно.

Gaismas efekts

Световой эффект

Pierandrei Associati demonstrētais projekts Kulana Nalu ar gaismu rotaļājas vēl izteiktāk un efektīgāk. Bāra mēbeļu konstrukcijās apslēptais neons, spoguļi uz galda virsmas un griestiem, uz sienas projicētais mežs – tas viss palīdz paplašināt telpu, bet dziļumu var variēt.

Представленный Pierandrei Associati проект Kulana Nalu играет светом еще более откровенно и эффектно. Неон, спрятанный в конструкциях барной мебели, зеркала на поверхности столов и на потолке, лес в негативе на стене-проекции – умножение пространства происходит в любом случае, но глубину можно варьировать.


68

Foto: © Valery Assenat

 Galds Des Anges. Dizains: Žeroms Kordī. Aisthesis. Стол Des Anges. Дизайн: Жером Корди. Aisthesis. Sudraba vāze Pique-Fleurs no kolekcijas Atomes D’Argent. Dizains: Ričards Hatens. Christofle. Серебряная ваза Pique-Fleurs из коллекции Atomes D’Argent. Дизайн: Ричард Хаттен. Christofle. Murano stikla vāze no kolekcijas Achille. Armani Casa. Ваза из муранского стекла из коллекции Achille. Armani Casa. Koka svečturis. The Conran Shop. Деревянный подсвечник. The Conran Shop. Audums Circolo. Sahco. Ткань Circolo. Sahco. Metāla flīzes Golder Quatra. Carrelages des Suds. Металлическая плитка Golder Quatra. Carrelages des Suds.


Alumīnija kumode Dolmen-Alloy no limitētas sērijas (8 eksemplāri). Bliard Creations Creations.. Алюминиевый комод Dolmen-Alloy из лимитированной серии (8 экземпляров). Bliard Creations Creations.. Gaismasķermenis Abysse Abysse.. Dizains: Blesiuss Osko un Olivers Deihmans. Kundalini Kundalini.. Светильник Abysse Abysse.. Дизайн: Блэсиус Оско и Оливер Дейхманн. Kundalini Kundalini.. Paklājs Sphere no limitētas sērijas. Ковер Sphere из лимитированной серии. Linu kompozīcija: Stefānija Merina. Smarin Design Design.. Композиция изо льна: Стефани Мэрин. Smarin Design Design..

69


70 Krēsls Fortino Fortino.. Dizains: Mišels fon Jakubovskis. Anthologie Quartett. Quartett. Кресло Fortino Fortino.. Дизайн: Мишель фон Якубовски. Anthologie Quartett. Quartett. Alumīnija spogulis. Bless Bless.. Алюминиевое зеркало. Bless Bless.. Brūna stikla kandelabrs. Dizains: Natalī Paskuā. Galerie Arums Arums.. Канделябр из коричневого стекла. Дизайн: Натали Паскуа. Galerie Arums Arums. Madelinas de Ruhas darināta haute couture kāzu kleita. Eliānas Boelas privātkolekcija. Свадебное платье haute couture от Маделин де Рух. Частная коллекция Элиан Боэль.


71 Akustiskā sistēma Beolab. Bang & Olufsen. Акустическая система Beolab. Bang & Olufsen. Pleds Troika. Hermes. Плед Troika. Hermes. Lamināta segums Costarica Grey no kolekcijas Bohemia. Tarkett. Покрытие из ламината Costarica Grey из коллекции Bohemia. Tarkett. Dekora animācija: Enži Enekiss. Neve projection. Анимация декора: Энжи Энекис. Neve projection.


72

INTERJERS / ИНТЕРЬЕР


73

 Māris Važa

ĻUBOVA

SAVELJEVA

Askētisms atstarotā gaismā АСКЕТИЗМ В ОТРАЖЕННОМ СВЕТЕ Interjera dizainers Māris Važa. Latvijas Mākslas akadēmijas Rūpniecības dizaina nodaļas absolvents. Profesijā darbojas vairāk nekā sešus gadus. Privāto interjeru Purvciemā projektēja aptuveni divus mēnešus – to var nosaukt par rekordtermiņu. Kopā ar realizāciju dzīvokļa noformēšana ilga ne vairāk kā pusgadu. Дизайнер интерьера – Марис Важа. Выпускник отделения Промышленного дизайна Латвийской художественной академии. В профессии более 6 лет. Над проектом частного интерьера в Пурвциемсе работал около двух месяцев – такой срок можно назвать рекордным. Вместе с реализацией на оформление квартиры ушло не более полугода.

Mazmetrāžas dzīvokļa ierobežotā platība Rīgas jaunceltnē kopš paša sākuma interjerā nepieļāva klasisku greznību. Arī mītnes saimnieks netiecās pēc daudzveidības un dizaineram izvirzīja uzdevumu veidot atturīgu, organizētu un mūsdienīgu vidi, taču saskaņā ar saimnieka gaumi. Klienta organizētību un atbildīgumu dizainers Māris Važa vispār uzskata par vienu no dizaina projekta sekmīgas un ātras realizācijas galvenajām sastāvdaļām.

Ограниченное пространство малометражной квартиры в рижской новостройке с самого начала не предполагало классической роскоши в интерьере. Владелец жилища тоже не стремился к многообразию и поставил перед дизайнером задачу создания среды сдержанной, организованной и современной – но не в ущерб личному вкусу хозяина. Организованность и ответственность клиента дизайнер Марис Важа вообще называет одной из основополагающих успешной и быстрой реализации дизайнерского проекта.


74

Telpa, sākot no baltas lapas

Пространство с белого листа

Divistabu dzīvoklis atrodas nesen ekspluatācijā nodotā mājā, tāpēc dizainera fantāzijai tika dota absolūti brīva vaļa: interjeru vajadzēja veidot, sākot no burtiski baltas sienas. Arī iekšējās apdares nebija. Tas ne tikai pavēra maksimālu brīvību plānojuma veidošanā un mēbeļu izvēlē, bet arī būtiski saīsināja realizācijas termiņus – neko nevajadzēja lauzt.

Двухкомнатная квартира находится в недавно сданном в эксплуатацию доме, а потому простор для фантазии дизайнеру был предоставлен абсолютный: интерьер надо было построить буквально с белой стены. Внутреняя отделка также отсутствовала, что не только предоставляло максимальную свободу в создании планировки и выборе мебели, но и существенно сократило сроки реализации – ломать ничего не пришлось.

Taču bija jātiek galā ar noteiktām mājas konstrukcijas nepilnībām: dzīvojamās telpās ir daudz kolonnu un kapiteļu, kurus nevar nojaukt, – tātad tos vajadzēja iekļaut interjerā. Kopā ar interjera vispārējo ģeometrisko risinājumu tas izdevās visnotaļ organiski.

Однако надо было справиться с определенными несовершенствами конструкции дома: внутри жилых помещений много колонн и капителей, которые нельзя снести, – следовательно, их пришлось вписать в интерьер. Что в случае с общим геометрическим решением интерьера получилось вполне органично.


Minimums pēc maksimālās programmas Augstie griesti (2,80 m), pateicoties iebūvētajām apgaismes konstrukcijām, ļāva radīt klusinātu atmosfēru. Melnbaltā gammā ieturēto noformējumu telpās, no kurām katrā ir sarkans akcents, atstarotā gaisma padara mierīgu, it kā matētu. Šis risinājums palīdzējis līdz minimumam samazināt priekšmetu daudzumu interjerā – dzīvoklī nav pārnēsājamu gaismasķermeņu. Tādējādi ievērota pasūtītāja – jauna galvaspilsētas uzņēmēja – galvenā prasība – dzīvokļa stilu maksimāli tuvināt minimālismam, padarīt to maksimāli funkcionālu, bet vienlaikus oriģinālu un ērtu. Lai panāktu līdzsvaru starp askētismu un labiekārtojumu, visi skapji dzīvoklī paslēpti aiz bīdāmiem stikla paneļiem (viesistabā masīva sarkana konsole, kas “atbalstījusies” pret guļamistabu nodalošo matēta stikla šķērssienu, kalpo par sienas skapi no guļamistabas puses), plaukti un žurnālgaldiņš izgatavoti, jau ierasti kombinējot stiklu un metālu. Savukārt grīdai, bāra letei un atsevišķiem videosistēmas plaukta elementiem, kā arī gultai izraudzīts dabiskais koks (ozols).

Минимум по максимуму Высокие потолки (2,80 м) позволили создать приглушенную атмосферу посредством встроенного в подвесные потолочные конструкции освещения. Отраженный свет не только сделал оформленные в черно-белой гамме помещения, в каждом из которых присутствует неразбавленный красный акцент, спокойными, словно матовыми. Благодаря этому решению удалось свести к минимуму наличие предметов в интерьере – в квартире совсем нет переносных осветительных приборов. Таким образом, было выполнено главное пожелание заказчика – молодого столичного предпринимателя – максимально приблизить стиль квартиры к минимализму, сделать его предельно функциональным, но, в тоже время, оригинальным и комфортным. В целях достижения равновесия между аскетизмом и благоустроенностью все шкафы в квартире скрыты под раздвижными стеклянными панелями (массивная красная консоль в гостиной, “прислонившаяся” к отделяющей спальню перегородке из матового стекла, служит стенным шкафом со стороны спальни), полки и журнальный столик выполнены из привычной комбинации стекла и металла. А вот для пола, барной стойки и отдельных элементов полки под видеосиситему и кровати в спальне выбрано натуральное дерево (дуб).

75


76

Trīs krāsas... Sarkanā!

Три цвета… Красный!

Interjera vienotību uztur saskanīgais koloristiskais risinājums visās telpās, ieskaitot vannasistabu: sarkana vanna un sarkanu flīžu panelis ir sarkanās viesistabas un guļamistabas atbalss. Trīs pamatkrāsu klasisko salikumu atšķaida tikai nepiesātināts pelēkais tonis un koka krāsa.

Единство интерьера поддерживается единым цветовым решением во всех помещениях, не исключая ванную комнату: красная ванна и панель из красного кафеля – отклики красного гостиной и спальни. Классическое сочетание трех основных цветов разбавляет лишь неглубокий серый и цвет дерева.

Kopumā interjers izdevies atturīgi askētisks, taču tam netrūkst arī sakramentāla mājīguma. Sava loma bijusi arī tam, ka pasūtītājs apdarē atteicies no nenosegta betona. Pats Māris augstu vērtē klienta spēju skaidri formulēt savas vēlmes un ātri pieņemt lēmumus, kā arī viņa pastāvīgo līdzdalību interjera veidošanas procesā, jo tas darbu paātrināja un vainagoja ar vajadzīgo rezultātu.

В целом интерьер получился сдержанно-аскетичным, но не лишенным сакраментального уюта. Сыграло свою роль и пожелание заказчика, отказавшегося от открытого бетона в отделке. Сам Марис высоко оценил способность своего клиента четко формулировать пожелания, и быстро принимать решения и постоянное активное участие в процессе создания интерьера, что ускорило работу и привело к нужному результату.


77


78

INTERJERS / ИНТЕРЬЕР

Džakuzi ar skatu uz austrumiem Д Ж А К У З И

С

В И Д О М

Н А

В О С Х О Д


79

ĻUBOVA

 Laura Janavičiūtė

 Tomas Stauskas

Studija Plazma, kas jau vairāk nekā desmit gadus piedāvā arhitektu un dizaineru risinājumus sabiedrisko un dzīvojamo telpu noformēšanai, tagad ir viens no šīs sfēras ievērojamākajiem birojiem Lietuvā. Atbilstoši dibinātāju deklarācijai birojs darbojas uz robežas starp arhitektūru un dizainu. Realizēto projektu skaitā ir klubs Graviti, restorāna Pegasus interjers, bankas Sampo telpas, restorāni un bārs prestižajā Viļņas kvartālā Vilniaus Vartai – galveno darbu apvienība veic sabiedrisko objektu sfērā. Apartamenti ir viens no nedaudzajiem studijas privāta rakstura projektiem.

 Keramika: Rūta Šipalytė

www.plazma.lt

 Rytis Mikulionis

Студия Plazma, уже более десяти лет предлагающая архитектурнодизайнерские решения по оформлению общественных и жилых помещений, сегодня является одним из ведущих бюро Литвы в этой области. В соответствии с декларацией основателей работает на рубеже между архитектурой и дизайном. Среди реализованных проектов – клуб Graviti, интерьер ресторана Pegasus, помещения банка Sampo, рестораны и бар в престижном вильнюсском квартале Vilniaus Vartai, то есть основную работу объединение ведет в сфере общественных объектов. Апартаменты – один из немногих частных проектов студии.

izaina un arhitektūras studijā Plazma (Lietuva) šo projektu pieskaita pie visveiksmīgākajiem, lai gan pilnīgi pamatoti lepojas ar visiem projektiem. Studijai tie ir bezgala dažādi: no vēsturisko ēku rekonstrukcijas un dzīvojamo kompleksu projektēšanas līdz banku, restorānu, veikalu, klubu telpu dizainam un privāto interjeru risinājumiem, kā tas ir penthausa apartamentu gadījumā.

тот проект в студии дизайна и архитектуры Plazma (Литва) относят к числу наиболее удачных, хотя гордятся по праву всеми. Их в портфолио студии – бесконечное многообразие: от реконструкций исторических зданий и проектирования жилых комплексов до дизайна помещений банков, ресторанов, магазинов, клубов и работы над частными интерьерами, как в случае с апартаментами в пентхаусе.

Dzīvoklis respektabla Viļņas rajona jaunceltnes pēdējā stāvā pieder Lietuvā ievērojamam biznesmenim, kurš ar Plazma arhitektu darbu bija pazīstams pēc vairākiem sabiedriskajiem projektiem un savam dzīvoklim izvēlējās stilu, kas kļuvis par studijas firmas zīmi un telpas plānošanā un noformēšanā apvieno modernismu un klasiskos paņēmienus.

Квартира на последнем этаже новостройки в респектабельном районе Вильнюса принадлежит известному в Литве предпринимателю, который был знаком с работой архитекторов Plazma по нескольким общественным проектам и выбрал для своей квартиры ставший фирменным стиль студии, сочетающий модернизм и классические приемы в планировке и оформлении пространства.

D

 Foto: Raimundas Urbakavičius

SAVELJEVA

Э


80

Vanna ar panorāmu Arhitektu uzdevums bija gan iekārtot dzīvokli, kurā ietilpst ar ēdiena gatavošanas bloku savienota plaša atpūtas zona, divas guļamistabas, divas vannasistabas un palīgtelpas, gan arī uz daudzstāvu nama jumta izveidot terasi, kuras projektu studijas speciālisti pasūtītājam piedāvāja kopā ar iekšējā noformējuma skicēm. Šajā namā, kas atrodas labiekārtotā modernā kvartālā līdzās mežam, no divdesmitā stāva paveras elpu aizraujoša panorāma, un arhitekti atrada risinājumu, kas ļauj jumtu pārvērst par vietu viesu uzņemšanai (šādam nolūkam kalpo piknika krāsns un mēbeles) un unikālu atpūtas zonu mājas īpašniekiem. Speciāli šim mērķim izdomātā oriģinālā stikla virsbūvē novietota vanna ar džakuzi. Un kāds skats paveras! Džakuzi ierīkošana un krāsns uzstādīšana no tehniskā viedokļa bija pats sarežģītākais uzdevums, tāpēc ka komunikāciju ievilkšana ir visai darbietilpīga. Turklāt vizuālās tīrības vārdā komunikācijas ir jānoslēpj. Tas attiecas arī uz dzīvokļa tehniskajiem elementiem, kas visi ir apslēpti dažādos blokos.

Ванная с панорамой Задачей архитекторов было не только обустройство квартиры, состоящей из просторной зоны отдыха, соединенной со столовым блоком, двух спален, двух ванных комнат и подсобных помещений, но и организация на крыше многоэтажки террасы, проект которой специалисты студии предложили заказчику вместе с эскизами внутреннего оформления. С 20-го этажа дома в благоустроенном современном квартале с прилегающим к нему лесом разворачивается захватывающая дух панорама, и архитекторы нашли решение, позволившее сделать крышу одновременно местом для приема гостей (с этой целью на площадке установлена печь для пикника и мебель) и уникальной зоной отдыха для владельцев дома: внутрь оригинальной стеклянной надстройки, придуманной специально для этой цели, помещена ванная с джакузи. И какой вид открывается оттуда! Оборудование джакузи и установка печи для пикника на крыше стало наиболее сложной с технической точки зрения задачей, так как проведенные коммуникации не только трудоемки в исполнении – для визуальной чистоты интерьера их необходимо было еще спрятать. Так же, как и технические элементы внутри квартиры: все они укрыты за различными блоками.


81

Telpas paplašināšana

Расширение пространства

Lai plašo viesistabu nošķirtu no atpūtas istabas ar kamīnu, izmantots mobils stikla panelis: ar tā palīdzību istabas var pilnībā izolēt, bet var arī apvienot. Masīvā melnā konstrukcija viesistabas vidū kalpo ne tikai par savdabīgu sienu, kas atdala virtuvi studiju ar pusdienu galdam paredzēto blakus telpu, bet arī pilda utilitāru un estētisku funkciju: no virtuves puses tajā iebūvēts ledusskapis, plīts un plašs trauku skapis, ar viesistabu kopīgajā sienā ievietots milzīgs akvārijs. Turklāt konstrukcijā veiksmīgi noslēpta ventilācijas šahta.

Так, для отделения просторной гостиной от комнаты отдыха с камином была выбрана мобильная стеклянная панель: с ее помощью комнаты можно полностью изолировать, а можно свести пространства воедино. Массивная черная конструкция, расположенная посреди гостиной, не только служит своеобразной стеной для кухни-студии с прилегающим к ней помещением для обеденного стола, но и выполняет одновременно утилитарную и эстетическую функции: со стороны кухни в нее встроены холодильник, плита и просторный посудный шкаф, а в стену, смежную с гостиной, помещен огромный аквариум. При этом внутри всей конструкции удачно спрятана вентиляционная шахта.


82

Klasiskais minimums

Классический минимум

Minimālistiskā estētika vispār šajā interjerā noteikusi daudzas detaļas: ne tikai iebūvēto tehniku un skapjus, bet arī gaismas elementus (griestos iebūvētais Borisol apgaismojums vienā no vannasistabām) un atturīgo krāsu gammu: mājā dominē pienbalta krāsa un smilškrāsa apvienojumā ar dažiem brūnajiem toņiem – šokolādes brūno krāsu vannasistabā, kafijas brūnajiem toņiem mēbeļu materiālos (IPE, Cavalli, Minotti); virtuvē uz grīdas

Минималистическая эстетика вообще продиктовала в этом интерьере многие детали: не только встроенную технику и шкафы, но и свет (встроенное в потолки освещение Borisol в одной из ванных), и сдержанную цветовую гамму: в доме преобладает молочно-белый и бежевый цвета в сочетании с несколькими оттенками коричневого – шоколадный в ванной, кофейные оттенки в материалах мебели (IPE Cavalli, Minotti), темное дерево на полу в кухне – классический дубовый


83

tumšs koks – klasiskais ozolkoka parkets kā līdzsvarojošs akords minimālisma garā ieturētajā iekārtojumā.

паркет в качестве уравновешивающего аккорда к обстановке в духе минимализма.

Modernais eksterjers noslēpj arī klasisko angļu kamīnu, bet Rutas Šipalītes autordarbs – keramikas sieniņa, kas viesistabas zonu savieno ar galveno guļamistabu, liek atcerēties 60. gadu estētiku.

За современным экстерьером спрятан и классический английский камин, а авторская керамическая стенка работы Руты Шипалите, соединяющая гостинную зону с главной спальней, отсылает к эстетике 60-х годов.

Plazma izpildījusi arī īpašu pasūtītāja vēlmi: interjerā atrasta vieta viņa plašajai masku kolekcijai. Bet izraudzītais kamerstils ir moderns, izsmalcināts, funkcionāls.

В Plazma выполнили также особое пожелание заказчика: в интерьере нашла себе место и его обширная коллекция масок. А стиль получился современным, изысканным, камерным и функциональным.


84

INTERJERS / ИНТЕРЬЕР


85

ĻUBOVA

SAVELJEVA

Māja noskaņojumam Дом для настроения Tatjana Ļisicka – mākslas zinātniece, kurai Maskavā pieder galerija “OntoArte”, – šo mākslas veidu demonstrē dažādās jomās – glezniecībā, interjera dizainā, arhitektūrā. Savu ārpilsētas māju viņa uzbūvējusi un iekārtojusi OntoArte stilā. Татьяна Лисицкая – искусствовед, владелица галереи “ОнтоАрт” в Москве, представляет этот вид искусства в различных областях – живописи, дизайне интерьера, архитектуре. Свой загородный дом построила и оформила в стиле ОнтоАрт. Tatjana Ļisicka

ekārtot mājokli atbilstoši savai domāšanai un saskaņā ar individuālajiem priekšstatiem par ideālu vidi – tas nav viegls uzdevums. Tas reizē ir gan drosmīgs eksperiments, gan liels prieks.

I

оздать жилье по образу собственного мышления и подобию индивидуальных представлений об идеальной среде – задача не из легких. Это одновременно и смелый эксперимент, и редкое удовольствие.

С

Mājas, darba telpas iekārtošana ir ikvienam pieejams jaunrades veids. Taču neierobežotā tehnisko risinājumu, materiālu, mēbeļu un interjera priekšmetu izvēle un tieksme atbilst iedibinātajiem priekšstatiem par dizainu var samulsināt ikvienu, neļaujot izdarīt pareizu izvēli. Bet iemītnieku personiskā gaume un prasme uzklausīt savu iekšējo balsi ir ārkārtīgi svarīgas, ja runa ir par tādu ilglaicīgu projektu kā dzīves vide.

Обустройство дома, рабочего пространства – форма творчества, доступная каждому. Но современный безграничный выбор технических решений, материалов, предметов мебели и интерьера и желание соответствовать сложившимся представлениям о дизайне может запутать любого и не дать возможности сделать правильный выбор. А личный вкус обитателей среды и умение следовать внутреннему голосу бесконечно важны, если речь идет о таком “долгоиграющем” проекте, как место для жизни.

Māju Peredelkinā Tatjana Ļisicka uzbūvēja OntoArte stilā. Šis mākslas virziens, kura

Дом в Переделкино Татьяна Лисицкая построила в стиле ОнтоАрт. В основе этого направления


86

principus formulējis itāļu zinātnieks un mākslinieks Antonio Menegeti, rosina meklēt jaunas izteiksmes formas, māca cilvēkam izmantot “iekšējo tehniku”, ar kuras palīdzību dažādus stilus var piepildīt ar radošu pašizpausmi, izkopt veselīgus instinktus un dziļu harmonijas izjūtu. Piemeklējot saimnieces iekšējām sajūtām atbilstošu līniju, formu, faktūru, krāsu harmoniju, arhitektam Otari Kalandarišvili nācās jau gatavajā mājā izdarīt dažus pārveidojumus saskaņā ar saimnieces radošajām iecerēm. Tā, piemēram, modernā ēka tika papildināta ar stikla ātriju, kas visu cokolstāvu piepildīja ar gaismu, tika izbūvēts baseins, bet uz jumta ierīkota terase ar bārbekjū zonu un kamīnu. Tad Tatjana ķērās pie iekštelpu noformēšanas: – Mans uzdevums bija uzbūvēt modernu, ērtu, plašu māju, telpu, kur brīvi raisās domas. Šāda pieeja atbilst ekobioloģijas koncepcijai, ko savos darbos atspoguļo Antonio Menegeti, kurš konsekventi, soli pa solim iedzīvina visdažādākos projektus – būvē ne tikai mājas, bet veselas pilsētas OntoArte stilā. Raugoties uz šiem objektiem, sajūti radītāja dvēseles bagātību un personības neordināro raksturu, totālu uzticību savam projektam. Rezultātā arī Tatjanai, kuru iesākumā vadīja vēlēšanās nesekot nevienam stilam – ne klasikai, ne haitekam – sanāca māja OntoArte stilā. Tās iekšējo izkārtojumu noteica centieni izvērst telpu, pareizāk sakot, pārspēt tādus

искусства, принципы которого сформулировал итальянский ученый и художник Антонио Менегетти, лежат поиск новых артистических форм, стремление научить человека “внутренней технике”, посредством которой возможно наполнить истинным смыслом различные стили творческого самовыражения, развить здоровые инстинкты и глубинное чувство гармонии. Поиск гармонии линий, форм, фактур, красок в соответствии с внутренними ощущениями хозяйки привел к ряду изменений, которые архитектор Отари Каландаришвилли внес в уже готовое здание, приспособив его под творческие замыслы хозяйки. Так к модернисткой постройке был добавлен стеклянный атриум, наполнивший светом весь цокольный этаж, оборудован бассейн, а на крыше обустроена терраса с зоной для барбекю и камином. Татьяна приступила к оформлению внутреннего пространства: – Моей задачей было построить современный, удобный, просторный дом, создав удобное пространство, где проявлялся бы разум. Такой подход отражает смысл концепции экобиологии, представленной в работах Антонио Менегетти, который последовательно, шаг за шагом воплощает в жизнь самые разные проекты, возводя не просто дома, а целые города в стиле ОнтоАрт. Глядя на эти объекты, чувствуешь превосходство души создателя и неординарность его личности, тотальную преданность своему проекту. В итоге и у Татьяны, которой первоначально двигало желание не подражать никакому стилю – ни классическому, ни хай-тэку, – получился дом в стиле ОнтоАрт. Идея его внутренней органи-


87


88

jēdzienus kā laiks un telpa. Eksterjera idejas pamatā ir vēlme panākt ideālu izvietojumu vidē, cilvēka un dabas harmonisku līdzāspastāvēšanu un mijiedarbību. Mājā ir gleznas, mēbeles, keramikas un Murano stikla izstrādājumi, kuru autors ir pats Antonio Menegeti, kā arī citas raksturīgas OntoArte iezīmes – spilgtas krāsas, optimistiskas un enerģiskas līnijas, noformējuma elementu grācija, majestātiskums un vērienīgums. – Es gribēju izveidot kaut ko neordināru, kas atbilstu manai iekšējai harmonijai un izpratnei par dzīves estētiku. Tas prasīja milzīgu darbu un konsekvenci, kuras rezultāts ir labs noskaņojums, brīnišķīga veselība un iespēja domāt par mūžīgām vērtībām. Tas ir totāls dzīves projekts, un šis projekts ir brīnišķīgs!

зации – стремление к раздвижению пространства, вернее, способ превзойти такие понятия, как пространство и время. Идея экстерьера – оптимальное расположение в окружающей среде, гармоничное сосуществование и взаимодействие природы и человека. В доме присутствуют картины, предметы мебели, керамика и муранское стекло работы самого Антонио Менегетти, а также другие характерные черты ОнтоАрта – яркие краски, оптимистичные и решительные линии, грация элементов оформления, величие и масштабность. – Мне хотелось создать нечто неординарное, созвучное моей внутренней гармонии и пониманию эстетики жизни. Это потребовало огромного труда и последовательности, но результат – хорошее настроение, превосходное здоровье и возможность думать о вечном. Это тотальный проект жизни, и он прекрасен!


89


90

INTERJERS / ИНТЕРЬЕР

Māja saskaņā ar savu kredo ДОМ ПО СОБСТВЕННОМУ КРЕДО


91

opulāro sakāmvārdu “kurpnieks bez kurpēm” meistarīgi atspēko ievērojamā angļu dizainere Kellija Hopena. Kad viņa uzsāka savas mājas noformēšanu, vienā personā apvienojās pasūtītājs un izpildītājs. Kā saimniece viņa iztēlē izveidoja mājīgu un elegantu interjeru, bet kā dizainere ieceri iemiesoja ar savam radošajam rokrakstam raksturīgiem materiāliem un līdzekļiem. Izmantoja izsmalcinātas neitrālas krāsas, tīras līnijas, lakoniskas formas, kā arī pārdomātu telpas zonējumu un katras atsevišķās detaļas veidolu.

опулярную пословицу “сапожник без сапог” мастерски опровергает известный английский дизайнер Келли Хоппен. В одном лице объединились заказчик и исполнитель, когда она приступила к оформлению своего дома. В качестве хозяйки создала в воображении уютный и элегантный интерьер, а как дизайнер воплотила задуманное материалами и средствами, характерными для собственного творческого почерка. Отсюда – утонченные нейтральные цвета, чистые линии, лаконичные формы, а также продуманное зонирование пространства в целом и облика каждой детали в отдельности.

Dizaineres stils pirmām kārtām izpaudās lieliskajā darbā ar krāsu. Par pamatu kalpo dabiska gamma: no krīta baltuma un krēmkrāsas līdz tumša akmens un ogļkrāsas tonim, bet pārejai izmantotas visas dabiskās koka un mālzemes nokrāsas. Pamattoņi papildināti ar sudrabpelēkām un antracīta nokrāsām. Šāda palete, pēc viņas domām, “nav kliedzoša un pārmērīga”, tā veido fonu, uz kura var izpausties cilvēka individualitāte un kurš var kļūt par ikvienas stilīgas mājas mākslinieciskā noformējuma ideālu pamatu. Kopējā kolorītā dizainere akcentē tumšajai šokolādei radniecīgo tumšbrūno krāsu, tāpēc ka tā ir harmoniska, nav pārāk silta un pārāk auksta, ir mierīga, bet nav apnicīga. Brūna ir mīksto mēbeļu zamšāda, venges koka galdi un kumodes, ar pitona ādu apvilktie krēsli. “Manā uztverē šī krāsa ir brīnišķīga pretinde mūsu drudžainajam dzīves tempam. Tā piepilda telpu ar klusumu, kas ļauj atgūt garīgo un fizisko līdzsvaru,” spriež Kellija.

Фирменный стиль дизайнера прежде всего проявляется в великолепной работе с цветом. За основу взята природная гамма: от белизны мела и кремовых сливок через все естественные тона древесины и глинистой земли – к темному камню и углю, дополняя базисные оттенки серебристопепельным и антрацитовым. Такая палитра, по ее мнению, “не кричит и не суетится”, а создает фон, на котором может проявиться индивидуальность каждого человека, и который способен стать идеальной основой для художественного оформления любого стильного дома. В общем колорите дизайнер акцентирует темно-коричневый цвет, сродни цвету темного шоколада, потому что он гармоничный, не слишком теплый и не слишком холодный, спокойный и ненадоедливый. Он – в благородной замше мягкой мебели, столах и комодах из дерева венге, коже питона в обивке кресла. “Для меня этот цвет – прекрасное противоядие от современного лихорадочного темпа жизни, который мы ведем. Он наполняет комнату тишиной, позволяющей восстанавливать душевный и физический баланс”, – размышляет Келли.

Pirmais stāvs, kā jau tas pēdējos gados pieņemts, ir plaša telpa bez fundamentālām šķērssienām. Halle, viesistaba, ēdamistaba un virtuve ir nošķirtas, pateicoties pārdomātam mēbeļu izvietojumam. Spriežot pēc visa, gan viesiem, gan saimniekiem tur ir patīkami uzturēties. Dizainere ir īpaši parūpējusies par saimnieci, tas ir, par sevi un izveidojusi ergonomisku virtuvi ar ērtu piekļūšanu plītij, kas izvirzīta gluži kā pussala.

Первый этаж, как повелось в последние годы, представляет собой открытое пространство, лишенное фундаментальных перегородок. Холл, гостиная, столовая и кухня четко разделены между собой, благодаря продуманной расстановке мебели. Судя по всему, находиться здесь комфортно и гостям, и хозяевам. Дизайнер особенно позаботилась о хозяйке, то есть о себе, создав эргономичную кухню с удобным подходом к плите, выступающей как полуостров.

P

П


92

Mēbeles lielākoties darinātas pēc Kellijas Hopenas skicēm. Masīvi galdi, ar gaišu ādu apvilkti lakoniski krēsli, dīvāni ar zemām taisnām atzveltnēm un turpat blakus, kā sveiciens no Viktorijas laiku Anglijas, – pēc formas un proporcijām klasiskie un izmantoto materiālu ziņā modernie “Voltēra” krēsli ar augstiem galvas balstiem. No vienas puses, šādi krēsli noskaņo uz atpūtu, bet, no otras puses, – telpai piešķir patiesu mājīgumu.

Мебель в основном создана по эскизам Келли Хоппен. Массивные столы, лаконичные стулья со светлой кожаной обивкой, диваны с низкими прямыми спинками и рядом, как привет из викторианской Англии, – “вольтеровские” кресла с высокими подголовниками, классические по форме и пропорциям и современные по материалам. С одной стороны, такие кресла располагают к отдыху, с другой – придают помещению поистине домашний уют.


93


94


95

Veidojot vannasistabas interjeru, dizainere ņēma vērā tās galveno uzdevumu – kalpot relaksācijai. Tāpēc tur nav spilgtu krāsu, kas uzmācīgi piesaistītu skatienu. Visa parfimērijas un kosmētikas trauciņu daudzkrāsainība noslēpta aiz tumšajām skapīša durtiņām, bet pati vanna novietota uz paaugstinājuma, kas to nošķir no tualetes zonas. Vizuālā risinājuma pamatā arī ir krāsu un materiālu – tumšbrūnā venges koka, pienbaltās sanitārtehnikas un sudraboto krānu – kontrasts. Priekšmetu precīzā forma apliecina tiekšanos pēc vienkāršības un minimālisma. Dizainere “gribēja izvairīties no visām plūdlīnijām, pie kurām esam pieraduši vannasistabās”, un rezultātā ir iegūts neparasts un neaizmirstams veidols. To pašu gan var teikt par visu māju.

Создавая интерьер ванной комнаты, дизайнер исходила из ее главного предназначения – быть местом релаксации. Отсюда и отсутствие ярких цветов, которые навязчиво притягивали бы взгляд. Все многоцветье баночек парфюмерно-косметической продукции спрятано за темными дверцами шкафчика, а сама ванна поставлена на подиум, дистанционно отделяющим ее от туалетной зоны. Визуальное решение ванной также построено на контрасте цветов и материалов – темно-коричневого венге, молочно-белой сантехники и серебристых кранов. Стремление к простоте и минимализму прослеживается в четких формах предметов. Дизайнер “хотела уйти от всех плавных линий, которые мы привыкли наблюдать в ванных”, и в результате родился облик необычный и запоминающийся. Впрочем, как и весь дом.


2008 #1

Воплощение красоты

2008 #1

Paolo Pininfarina cilvēks-leģenda Паоло Пининфарина – человек-легенда

Aizupe – XIX gadsimta Kurzemes pērle Айзупе – жемчужина Курземе XIX века

Izstādes Выставки IMMCOLOGNE ĶELNE HEIMTEXTIL FRANKFURTE AMBIENTE FRANKFURTE MAISON & OBJET PARĪZE

Tendences Тенденции

LUXURIOUS DESIGNS, Latvija, Rīga, LV-1050, Kungu 25, tālr.: 67214578, tālr./fakss: 67214577.

OntoArte māksla dzīvespriecīgajiem искусство для жизнелюбов

Interior_2008-1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you