Page 3

І. Загальні питання розвитку бібліотечної справи та бібліотекознавства БІБЛІОТЕЧНЕ краєзнавство у культурному просторі України: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. м. Київ, 12 листопада 2015 р. [Текст] / Мін. культ. України, Нац. іст. б-ка України, Нац. спілка краєзнавців України, Київський нац. ун-т культ. і мистецтв. – К., 2015. – 271 с. БОГЗА Н. Миколаївське регіональне відділення УБА: реалії та тенденції розвитку професійного середовища / Н. Богза // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2015. – № 2. – С. 60-61. ДНІПРЕНКО В.І. Сфера застосування термінологічних стандартів з бібліотечно-інформаційної справи / В.І. Дніпренко // Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України. – К., 2015. – С. 66-68. КОНЦЕПЦІЯ якісних змін бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України (до 2025 року): [схвалено Президією УБА 17 липня 2015 р.] // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2015. – № 2. – С. 50-51. КРАВЧЕНКО С. Збирання та оцінювання даних статистики в галузі культури в країнах ЄС (за матеріалами міжнародного семінару) / С. Кравченко // Бібл. планета. – 2015. – № 4. – С. 16-19. КРАСОВИЦЬКИЙ О. До питання реформ у бібліотечній галузі / О. Красовицький // Бібл. планета. – 2015. – № 4. – С. 25-27. КУШНАРЕНКО Н.М. Бібліотека як соціально-комунікаційний центр краєзнавства / Н.М. Кушнаренко // Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України. – К., 2015. – С. 112-115. ЛИТОВСЬКА Республіка – Україна: обмін досвідом у сфері культурної політики / підгот.: С. Ковальчук // Бібл. планета. – 2015. – № 4. – С. 28-29. РЕКОМЕНДАЦІЇ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України: [12 листоп. 2015 р. м. Київ] // Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України. – К., 2015. – С. 264-265. 3

Методичне забезпечення бібліотечної діяльності_вип 8(10)  

МЕТОДИЧНЕ забезпечення бібліотечної діяльності [Текст] : інформ. список / Управління культури, національностей, релігій та охорони об’єктів...

Методичне забезпечення бібліотечної діяльності_вип 8(10)  

МЕТОДИЧНЕ забезпечення бібліотечної діяльності [Текст] : інформ. список / Управління культури, національностей, релігій та охорони об’єктів...

Advertisement