Page 1

Управління культури, національностей , релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одеської обласної де ржавної адміністрації Одеська обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Грушевського Науково-методичний відділ

Світ бібліотек сьогодні Вип. 11(13)

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІБЛІОТЕЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Інформаційний список

Одеса

2017


МЕТОДИЧНЕ забезпечення бібліотечної діяльності [Текст] : інформ. список / Упр. культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; наук.-метод. від. ; [підгот. Н. П. Маловік ; комп’ют. набір Н. П. Маловік ; верстка та редагування О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса, 2017. – 28 с. – (Світ бібліотек сьогодні ; вип. 11(13)).

В цьому виданні представлена література з бібліотечних фондів ОУНБ ім. М. Грушевського. Матеріали згруповані за 14 актуальними розділами, всередині розділів – в алфавіті авторів і назв. Список відображає книги і періодику 2017 років видання. Ця література може стати у нагоді бібліотечним працівникам для підвищення кваліфікації. При необхідності представлені видання, а також ксерокопії статей з періодичних видань можна замовити по МБА ОУНБ ім. М. Грушевського за адресою: 65045, м. Одеса, вул. Троїцька, 49/51, тел.(0482) 37-51-94.

Ксерокс ОУНБ Зам. № 31 від 18.08.2017 р. Тираж 10 прим.

2


І. Загальні питання розвитку бібліотечної справи та бібліотекознавства АКЦІЯ «Подаруй книги рідній бібліотеці» від благодійного фонду «Бібліотечна країна» : [у вересні 2016 р. благодійний фонд «Бібліотечна країна» започаткував акцію «Подаруй книги рідній бібліотеці», мета якої – надати зручний інструмент приватним благодійникам та бізнесу для поповнення фондів бібліотек новими сучасними книгами українських видавництв] // Бібл. планета. – 2017. – № 1. – С. 33-34. БІБЛІОТЕКИ України в контексті євроінтеграційних процесів : Х Всеукраїнська науково-практична конференція «Бібліотека і книга в контексті часу» : [6-7 квітня 2017 р., м. Київ, НБУ ім. Ярослава Мудрого] / підгот. О. Білик // Бібл. планета. – 2017. – № 2. – С. 33-36. БОЯРИНОВА О. Всесвітній бібліотечний та інформаційний конгрес ІФЛА-2016 / О. Бояринова // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 1. – С. 42-45. БРАТИ Капранови. Районна бібліотека – школа виживання : [публічні бібліотеки і Реформа децентралізації] // Бібл. планета. – 2017. – № 3. – С. 6-8. ВИЛЕГЖАНІНА Т. Інновації в новій парадигмі діяльності бібліотек / Т. Вилегжаніна // Бібл. планета. – 2017. – № 1. – С. 4-6. ВИЛЕГЖАНІНА Т. Кібербезпека в бібліотеках / Т. Вилегжаніна // Бібл. планета. – 2017. – № 3. – С. 5-6.

України

ДУБРОВІНА Л. Архіви, бібліотеки, музеї – джерельна основа національної пам’яті, культурної спадщини України / Л. Дубровіна, А. Киридон, І. Матяш // Бібл. вісн. – 2017. – № 1. – С. 3-10. – Бібліогр.: С. 9-10. ЗАКЛІНСЬКА Ю. Видавнича діяльність наукових бібліотек України: огляд літератури / Ю. Заклінська // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 8. – С. 1821. – Бібліогр.: С. 20-21. ІВАНОВА М. Інформація як об’єкт інтелектуальної власності в діяльності бібліотек / М. Іванова // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 8. – С. 711. – Бібліогр.: С. 10-11. ІНФОРМАЦІЙНА діяльність, документознавство, бібліотекознавство: історія, сучасність, перспективи (ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців) / підгот. О. Збанацька // Бібл. планета. – 2017. – №2. – С. 37-37. 3


КОВАЛЬ Т. Імплементація стандартів як національних у діяльність наукових бібліотек / Т. Коваль, Л. Туровська // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 8. – С. 15-17. – Бібліогр.: с. 17. КУДЛАЧ В. Міжнародний простір і бібліотеки : [про Всеукраїнську наук.-практ. конф. «Міжнародна діяльність бібліотек як складова вибору держави» 22-23 вересня 2017, ОННБ, м. Одеса] / В Кудлач // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – №1. – С. 46-48. МАРКОВА В. Філософія збереження в контексті взаємовпливу книжкової та електронної комунікації / В. Маркова // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 8. – С. 33-35. – Бібліогр.: с. 35. МОРОЗОВА Н. Усна історія в бібліотечній практиці : [за матеріалами V Міжнар. наук.-практ. конф. «Усноісторичні дослідження: сучасні тенденції, напрямки та перспективи», 25-26 жовтня 2016 р., Вінницька ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, м. Вінниця] / Н. Морозова // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 1. – С. 49-53. – Бібліогр.: с. 53. МОСКАЛЕНКО Л. Бібліотека як простір для розвитку неформальної освіти (за матеріалами воркшопу для бібліотекарів від 29 червня 2017 р.) / Л. Москаленко // Бібл. планета. – 2017. – № 3. – С. 23-26. ПАВЛЕНКО Р. Польська медична бібліотека в Києві – третя, після Рима і Парижа / Р. Павленко // Бібл. планета. – 2017. – № 1. – С. 32-33. ПАШКОВА В. Бібліотеки і реалізація Порядку денного ООН до 2030 р. / В. Пашкова // Бібл. планета. – 2017. – № 1. – С. 6-10. ПАШКОВА В. Всеукраїнська громадська організація «Українська бібліотечна асоціація» / В. Пашкова // Бібл. планета. – 2017. – № 3. – С. 10-13. – Бібліогр.: с. 12-13. [«ПАРЕДПЛАТИ газету для мешканців зони АТО» (про акцію УБА)] / Бібл. планета. – 2017. – № 1. – С. 13-14. ПЛИСА Г. Конференція в Одесі, присвячена 100-річчю Книжкової палати України / Г. Плиса // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 5. – С. 51-52. ПЛОТНІК Н. Децентралізація на Харківщині: перспективи діяльності бібліотек у нових умовах / Н. Плотнік // Бібл. планета. – 2017. – № 2. – С. 9-13. РОЗКОЛУПА Н. Окремі аспекти надання платних послуг публічними бібліотеками : [правовий аспект] / Н. Розколупа // Бібл. планета. – 2017. – № 3. – С. 8-10. 4


РОЗКОЛУПА Н. Публічна бібліотека в структурі центру культури і дозвілля / Н. Розколупа // Бібл. планета. – 2017. – № 2. – С. 6-9. СЕНЧЕНКО М. Сучасне дослідження проблем сталого розвитку інформаційної сфери України / М. Сенченко // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 5. – С. 15-16. СОКОЛОВ В. Бібліотечна валеологія: на шляху становлення нового напрямку бібліотекознавчих досліджень та інформаційно-бібліотечної діяльності / В. Соколов // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 2. – С. 2-11. – Бібліогр.: с. 10-11. ТКАЧУК Л. Бібліотечний сегмент глобального інформаційного простору: основні засади розвитку / Л. Ткачук // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 3. – С. 47-49. – Бібліогр.: с. 49. ШАТРОВА М. Теорія книгознавства на початку ХХІ століття / М. Шатрова // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 1. – С. 3-5. – Бібліогр.: с. 5. ШИПОВА Г. Концепт «комунікація» у системі бібліотекознавчих досліджень / Г. Шипова // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 8. – С. 28-32. – Бібліогр.: с. 31-32. ШЛЕПАКОВА Т. Місце бібліотек у сучасному світі / Т. Шлепакова // Бібл. планета. – 2017. – № 2. – С. 14-16. ШУМ Л. Фотопроект «Відродження бібліотек сходу України» : [проект БФ «Бібліотечна країна» в рамках Програми нац. обмінів за фінансування Європейського Союзу та Національного фонду підтримки демократії (США)] / Л. Шум // Бібл. планета. – 2017. – № 3. – С. 40.

ІІ. Історія видавничої справи, бібліотечної справи та бібліотекознавства ВАСЬКІВСЬКА О. Книгорозповсюдження в Україні в роки визвольних змагань (1917-1920рр.) / О.Васьківська // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 4. – С. 43-50. – Бібліогр.: с. 50-51. ВАСЬКІВСЬКА О. Політичні чинники формування тематики книжкових видань уроки визвольних змагань (1917-1920 рр.) / О.Васьківська // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 2. – С. 32-39. – Бібліогр.: с. 39. ЗВОРСЬКИЙ С. Перший форум бібліотечної спільноти незалежної України (до 25-річчя І Всеукраїнського конгресу бібліотекарів) / С. Зворський // Бібл. планета. – 2017. – № 3. – С. 18-20. – Бібліогр.: с. 20. 5


ЗВОРСЬКИЙ С. Талановитий організатор бібліотечної справи Аполонія Кровицька / C. Зворський // Бібл. планета. – 2017. – № 2. – С. 26-29. ІВАЩЕНКО В. Проблемно-тематична спрямованість статей педагогічного часопису «Нова школа» (за 1918 рік) / В. Іващенко // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 6. – С. 36-40. – Бібліогр.: с. 39-40. КОВАЛЬЧУК Г. Бібліотечні журнали Харківщини (20-30 роки ХХ ст.) як джерельна база для вивчення бібліотекознавчої думки в Україні / Г. Ковальчук // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 1. – С. 5456. – Бібліогр.: с. 56. КУР-КОРОЛЬОВ К. Трофеї війни: історія вивезеної з Києва грамоти Петра І та німецькі студії Східної Європи до і після 1945 р. / К. Кур-Корольов, К. Кухер, Т. Себта, Н. Сінкевич // Бібл. вісн. – 2017. – № 1. – С. 39-54. КУЧМЕЄВА Н. Стефан Васильович Кульженко – видатний український друкар / Н. Кучмеєва, О. Кравчук // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 1. – С. 51-52. – Бібліогр.: с. 52. КУШНАРЬОВА М. Бібліотеки раннього італійського Ренесансу: від приватних до публічних / М. Кушнарьова // Бібл. вісн. – 2017. – № 1. – С. 32-38. – Бібліогр.: с.37-38. МОКРОУСОВА О. Бібліотека П.Ф. Альошина: шляхи формування / О. Мокроусова // Бібл. вісн. – 2017. – № 2. – С. 35-40. – Бібліогр.: с. 40. НЕРІД А. Роль київських бібліотек у гуманітарному вихованні вітчизняної інтелігенції на початку ХХ століття / А. Нерід // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 1. – С. 57-60. – Бібліогр.: с. 60. САЗОНОВА Ю. Зародження та формування київської спортивної преси (кінець ХІХ ст. – 1917 р.) / Ю. Сазонова // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 6. – С. 32-36. – Бібліогр.: с. 36. СОКОЛОВ В. Діяльність бібліотечних об’єднань в Україні в 1920-х рр. / В. Соколов // Бібл. планета. – 2017. – № 3. – С. 13-18. – Бібліогр.: с. 17-18. СОКОЛОВ В. Павленківські бібліотеки в Україні на початку ХХ ст.: ґенеза та особливості функціонування / В. Соколов // Бібл. вісн. – 2017. – № 2. – С. 26-34. – Бібліогр.: с. 33-34. ФЕДОТОВА О. Становлення ідеологічного контролю над творами друку в УСРР у 1919-1924 рр. / О. Федотова // Бібл. вісн. – 2017. – № 1. – С. 2731. – Бібліогр.: с. 31. ЧЕРНИШ Н. З історії створення Енциклопедії українознавства / Н. Черниш // Бібл. вісн. – 2017. – № 2. – С. 17-25. – Бібліогр.: с. 25. 6


До 500-річчя видавничої діяльності Франциска Скорини «БЕРКОВСЬКІ читання» до 500-річчя білоруського книгодрукування: [24-25 травня 2017 р. м. Полоцьк (Білорусь)] / підгот. Н. Бондар // Бібл. вісн. – 2017. – № 3. – С. 36-37. – (До 500-річчя видавничої діяльності Франциска Скорини). БОНДАР Н. Скориніана Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Н. Бондар, І. Ціборовська-Римарович // Бібл. Вісн. – 2017. – №3. – С. 25-30. – Бібліогр.: с. 30. – (До 500-річчя видавничої діяльності Франциска Скорини). ГРУША А. Увековечение памяти о Франциске Скорине в Беларуси (1924-1990) / А. Груша // Бібл. вісн. – 2017. – № 3. – С. 3-10. – Бібліогр.: с. 10. – (До 500-річчя видавничої діяльності Франциска Скорини). КОВАЛЬЧУК Г. Франциск Скоріна за публікаціями вчених української діаспори 1920-х років / Г. Ковальчук // Бібл. вісн. – 2017. – № 3. – С. 19-25. – Бібліогр.: с. 24-25. – (До 500-річчя видавничої діяльності Франциска Скорини). КОРНИЛОВА Т. Учение о мудрости Франциска Скорины: [анализ предисловия, послесловия, коментариев Франциска Скорины к различным частям Ветхого Завета] / Т. Корнилова // Бібл. вісн. – 2017. – № 3. – С. 16-18. – Бібліогр.: с. 18. – (До 500-річчя видавничої діяльності Франциска Скорини). КРАЛЮК П. Біблійні переклади Франциска Скорини та їх вплив на видання україномовних новозавітних текстів часів Реформації / П. Кралюк // Бібл. вісн. – 2017. – № 3. – С. 11-16. – Бібліогр.: с. 16. – (До 500-річчя видавничої діяльності Франциска Скорини). «ЛЮДЕМ посполитым к доброму научению…» (Круглий стіл з нагоди 500-річчя виходу Біблії Франциска Скорини) : [27 травня 2017 р., НБУВ, м. Київ] / підгот.: Н. Заболотна, Г. Ковальчук // Бібл. вісн. – 2017. – № 3. – С. 3436. – (До 500-річчя видавничої діяльності Франциска Скорини). НАРБУТЕНЕ Д. Литовское издание по случаю юбилея «Библии Русской» Франциска Скорины / Д. Нарбутене // Бібл. вісн. – 2017. – № 3. – С. 31-34. – (До 500-річчя видавничої діяльності Франциска Скорини).

IІІ. Книга і читання в сучасному суспільстві БІБЛІОТЕКИ сходу та півдня України отримують як подарунок 500 комплектів історичної літератури / підгот. О.Білик // Бібл. планета. – 2017. – №3. – С. 40-41. БІЛИК О. Електронні ресурси бібліотек України на допомогу читанню / О. Білик // Бібл. планета. – 2017. – № 1. – С. 16-21. 7


БІЛОВУС Л. Націєтворчі аспекти дотримання традицій українцями в діаспорі (на базі україномовного публіцистичного матеріалу США) / Л. Біловус // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 2. – С. 49-52. – Бібліогр.: с. 52. БІЛОВУС Л. Україномовні періодичні видання США про культурну самопрезентацію української діаспори як способу збереження національної ідентичності / Л. Біловус // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 5. – С. 46-50. – Бібліогр.: с. 49-50. БОГДАНОВА О. Цифрові технології і читання / О. Богданова // Бібл. планета. – 2017. – № 2. – С. 16-18. БОНДАР Ю. Дон Кіхот як дзеркало «книжкової соціалізації» / Ю. Бондар // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 1. – С. 29-33. – Бібліогр.: с. 33. БУРЯК С. Книговидавнича діяльність в Україні за підсумками 2016 року / С. Буряк, Н. Музиченко // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 3. – С. 24-32. НАРБУТЕНЕ Д. Литовское издание по случаю юбилея «Библии Русской» Франциска Скорины / Д. Нарбутене // Бібл. вісн. – 2017. – № 3. – С. 31-34. – (До 500- річчя видавничої діяльності Франциска Скорини). ПЕРІОДИЧНІ та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2016 році (за матеріалами надходжень обов’язкових примірників у Книжкову палату України) // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 1. – С. 8-9. ПЕРІОДИЧНІ та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2017 році (за матеріалами надходжень обов’язкових примірників у Книжкову палату України) // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 5. – С. 14. ПОЛТАВЕЦЬ Ю. Анотація як засіб комунікації між видавництвом і читачем / Ю. Полтавець // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 2. – С. 3-5. – Бібліогр.: с. 5. ПРОВЕСТИ ніч із книжкою: в Японії набувають популярності хостелибібліотеки / підгот.: О. Білик // Бібл. планета. – 2017. – №3. – С. 41-42. ТЕРЕЩЕНКО К. Книга в житті і творчості Павла Тичини / К. Терещенко // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 1. – С. 47-50. – Бібліогр.: с. 50. У ФРАНЦІЇ вперше пройшла «Ніч читання» : [ про проведення 14 січня 2017 р. у Франції першого загальнонаціонального свята літератури – нової акції «Ніч читання» (Nuit de la lecture), яку ініціювало та організувало Міністерство культури Франції. В заході взяли 250 тис. французів, 16 тис. бібліотек і 3 500 книгарень] // Бібл. планета. – 2017. – № 1. – С. 33-34. 8


ІV. Управління. Бібліотечний менеджмент і маркетинг АКЦІЯ «Подаруй книги рідній бібліотеці» від благодійного фонду «Бібліотечна країна» : [у вересні 2016 р. благодійний фонд «Бібліотечна країна» започаткував акцію «Подаруй книги рідній бібліотеці», мета якої – надати зручний інструмент приватним благодійникам та бізнесу для поповнення фондів бібліотек новими сучасними книгами українських видавництв] // Бібл. планета. – 2017. – № 1. – С. 33-34. БРУЙ О. Стратегічне управління в українських бібліотеках: результати опитування / О. Бруй // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 3. – С. 37-41. ВИЛЕГЖАНІНА Т. Інновації в новій парадигмі діяльності бібліотек / Т. Вилегжаніна // Бібл. планета. – 2017. – № 1. – С. 4-6. ВОВК Н. Новітні маркетингові стратегії просування бібліотечних установ / Н. Вовк // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 2. – С. 7-9. – Бібліогр.: с. 9. ЗУБ В. Документне забезпечення охорони праці в умовах запровадження інноваційних бібліотечно-інформаційних технологій: потреби удосконалення / В. Зуб // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 5. – С. 28-32. ЗУБ В. Документні засади питань охорони праці при здійсненні оцифрування фондів бібліотек України / В. Зуб // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 2. – С. 12-15. – Бібліогр.: с. 14-15. КАЛІНІНА Н. Керівник за контрактом та зміни у сфері вищої освіти: [юридична консультація] / Н. Калініна // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 2. – С. 61. ПЛОТНІК Н. Децентралізація на Харківщині: перспективи діяльності бібліотек у нових умовах / Н. Плотнік // Бібл. планета. – 2017. – № 1. – С. 9-13. РОЗКОЛУПА Н. Окремі аспекти надання платних послуг публічними бібліотеками: [правовий аспект] / Н. Розколупа // Бібл. планета. – 2017. – № 3. – С. 8-10. РОЗКОЛУПА Н. Публічна бібліотека в структурі центру культури і дозвілля / Н. Розколупа // Бібл. планета. – 2017. – № 2. – С. 6-9. РОСТОВЦЕВ С. Формування системи інтернет-маркетингу в бібліотеках України / С. Ростовцев // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 6. – С. 812. – Бібліогр.: с. 12.

9


V. Бібліотечні кадри ДИСТАНЦІЙНА освіта бібліотекарів у віртуальному середовищі : [про Міжнар. конф. «Андрагогіка: дистанційна освіта бібліотекарів у віртуальному середовищі» (м. Вільнюс , 7-8 червня 2017 р.)] / підгот.: В. Загуменна, Т. Гранчак // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 6. – С. 45-47. КАЛІНІНА Н. Керівник за контрактом та зміни у сфері вищої освіти : [юридична консультація] / Н. Калініна // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – №2. – С. 61. КОВАЛЬЧУК С. Професійний розвиток бібліотекарів як один із чинників успішного реформування галузі / С. Ковальчук // Бібл. планета. – 2017. – № 3. – С. 20-23. – Бібліогр.: с. 22-23. МАТВІЄНКО О. Інформаційний менеджмент як основа концептуалізації моделі фахівця з інформаційної справи / О. Матвієнко, М. Цивін // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 4. – С. 27-30. – Бібліогр.: с. 30. МАТВІЄНКО О. Стандарт вищої освіти України за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»: чи буде збережена бібліотечна професія? / О. Матвієнко, М. Цивін // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 2. – С. 10-12. – Бібліогр.: с. 12. КОРЖИК Н. Професійні компетенції бібліотекаря ХХІ століття / Н. Коржик // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 6. – С. 12-15. – Бібліогр.: с. 1415. ПРОКОПЕНКО Л. Особливості викладання дисципліни «Теорія документно-інформаційних потоків» для підготовки магістрів / Л. Прокопенко // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 6. – С. 24-29. – Бібліогр.: с. 28- 29. СОЛЯНИК А. Сучасні тренди модернізації вищої бібліотечноінформаційної освіти України / А. Соляник // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 1. – С. 22-26. – Бібліогр.: с. 25-26. ШУЛЯК С. Європейський вектор модернізації процесу підготовки фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи / С. Шуляк // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 1. – С. 32-34. – Бібліогр.: с. 34.

VІ. Бібліотечна мережа. Окремі бібліотеки КАВАЛЬ Т. Імплементація стандартів як національних у діяльність наукових бібліотек / Т. Коваль, Л. Туровська // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 8. – С. 15-17. – Бібліогр.: с. 17. ЗАКЛІНСЬКА Ю. Видавнича діяльність наукових бібліотек України: огляд літератури / Ю. Заклінська // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 8. – С. 1821. – Бібліогр.: с. 20-21. 10


Національні бібліотеки Національна бібліотека України ім. Ярослава Мудрого БІБЛІОТЕКИ України в контексті євроінтеграційних процесів (Х Всеукраїнська науково-практична конференція «Бібліотека і книга в контексті часу») : [6-7 квітня 2017 р., м. Київ, НБУ ім. Ярослава Мудрого] / підгот. О. Білик // Бібл. планета. – 2017. – № 2. – С. 33-36. БЛОГ НБУ ім. Ярослава Мудрого «Публічна бібліотека об’єднаної територіальної громади» / підгот. С. Ковальчук // Бібл. планета. – 2017. – № 2. – С. 13-14.

Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського БОНДАР Н. Скориніана Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Н. Бондар, І. Ціборовська-Римарович // Бібл. вісн. – 2017. – № 3. – С. 25-30. – Бібліогр.: с. 30. – (До 500-річчя видавничої діяльності Франциска Скорини). КОВАЛЬ Т. Формування та використання БД «Читачі НБУВ» на платформі АБІС «ІРБІС» : [з досвіду НБУВ] / Т. Коваль, І. Шевченко // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 1. – С. 17-19. – Бібліогр.: с. 19. КРУГЛИЙ стіл «Українські дослідники діаспори: напрями досліджень, здобутки і перспективи» : [21 березня 2017 р., Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського] / підгот. К. Петриченко // Бібл. вісн. – 2017. – № 3. – С. 4344. ЛОПАТА О. Електронні бібліотечні журнальні виставки як змістовна складова роботи залів періодичних видань НБУВ / О. Лопата // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 3. – С. 41-46. – Бібліогр.: с. 46. «ЛЮДЕМ посполитым к доброму научению…» (Круглий стіл з нагоди 500-річчя виходу Біблії Франциска Скорини) : [27 травня 2017 р., НБУВ, м. Київ] / підгот.: Н. Заболотна, Г. Ковальчук // Бібл. вісн. – 2017. – № 3. – С. 3436. – (До 500-річчя видавничої діяльності Франциска Скорини). ШУМІЛОВА А. Класифікація і типи словників у фондах Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського / А. Шумілова, К. Сінельник // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 4. – С. 22-27. – Бібліогр.: с. 26-27 ; № 5. – С. 24-28. – Бібліогр.: с. 27-28. ЯКУБОВА Т. Книги з бібліотек Західної та Правобережної України: книгознавчі й бібліотекознавчі особливості : [за підсумками дослідження ретроспективних фондів Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського] / Т. Якубова // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 8. – С. 36-41. – Бібліогр.: с. 40-41. 11


Одеська національна наукова бібліотека КУДЛАЧ В. Міжнародний простір і бібліотеки: [про Всеукраїнську наук.-практ. конф. «Міжнародна діяльність бібліотек як складова вибору держави» 22-23 вересня 2017, ОННБ, м. Одеса] / В Кудлач // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 1. – С. 46-48. КУДЛАЧ В. «Пам’ятки писемності та культури: розкриття та доступ»: семінар для бібліотекарів: [семінар для працівників б-к півдня України на базі Одес. нац. наук. б-ки ] / В. Кудлач // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 2. – С. 47-48. ПЛИСА Г. Конференція в Одесі, присвячена 100-річчю Книжкової палати України : [ОННБ, м. Одеса ] / Г. Плиса // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 5. – С. 51-52.

Державна бібліотека України для юнацтва ВИНОГРАДОВА О. Державна бібліотека України для юнацтва як центр координації діяльності різних соціальних інституцій / О. Виноградова // Бібл. планета. – 2017. – № 1. – С. 14-16.

Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського ЛОБАНОВСЬКА І. Корпоративні бібліотечні проекти як засіб формування інформаційних ресурсів : [з досвіду ДНПБ ім. В.О. Сухомлинського в проектній діяльності] / І. Лобановська // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 1. – С. 38-41. – Бібліогр.: с. 41. СЕЛЕЦЬКИЙ А. Особливості здійснення інформаційно-аналітичного супроводу наук про освіту, психолого-педагогічної теорії та практики (з досвіду діяльності ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського) / А. Селецький // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 5. – С. 19-24. – Бібліогр.: с. 23-24.

Державна науково-технічна бібліотека України МОСКАЛЕНКО О. Реформування системи депонування наукових робіт у Державній науково-технічній бібліотеці України / О. Москаленко // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 2. – С. 12-13.

12


Обласні бібліотеки БАБАЄВА К. Розкриваємо фонди (періодика української діаспори у фонді Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д.І. Чижевського) : [Кіровоградська ОУНБ ім. Д.І. Чижевського, м. Кропивницький] / К. Бабаєва // Бібл. планета. – 2017. – № 3. – С. 26-27. БОРЗЕНКО Н. Екологічні проблеми та їх вирішення в ракурсі бібліотечної діяльності : [за результатами соціологічного опитування молоді Кіровоградською обл. б-кою для юнацтва] / О. Борзенко // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 2. – С. 35-37. БОРЗЕНКО Н. Роль бібліотек у формуванні екологічного світогляду та активної життєвої позиції молоді : [з досвіду роботи Кіровоградської ОУНБ для юнацтва] / Н. Борзенко // Бібл. планета. – 2017. – № 2. – С. 20-22. ДАНИЛЕВИЧ Т. На бібліотечній платформі «Кварталу МироТворчості» : [проектна діяльність Житомирської обл. б-ки для дітей] / Т. Данилевич // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 2. – С. 4346. ЗАЙКО Н. Майбутнє України будуємо разом! : [з досвіду роботи Хмельницької обл. б-ки для дітей ім. Т.Г. Шевченка] / Н. Зайко // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – №2. – С. 25-27. ЗЮЛЕВА Ю. «О, рідна земле, люба моя нене!»: підсумки проведення обласного конкурсу на кращий електронний продукт з краєзнавства : [з досвіду Дніпропетровської ОУНБ ім. Первоучетелів слов’янських Кирила і Мефодія] / Ю. Зюлева // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 1. – С. 29-31. ЛОБЗОВА В. Обласна патріотична акція «Герої ХХІ століття» : шануємо живих, пам’ятаємо про полеглих : [про Херсонську ОУНБ для юнацтва ім. Б. Лавреньова] / В. Лобзова // Бібл. планета. – 2017. – № 2. – С. 2425. ЛУПАН А. Ярмарок бібліотечних послуг «Це цікаво місцевій громаді» : [з досвіду Чернівецької ОУНБ ім. М. Івасюка] / А. Лупан // Бібл. планета. – 2017. – № 2. – С. 22-23. МОІСЄЄВА С. Нова історія Луганської ОУНБ ім. О. М. Горького / С. Моісєєва // Бібл. планета. – 2017. – № 1. – С. 10-13. МОРОЗОВА Н. Усна історія в бібліотечній практиці : [за матеріалами V Міжнар. наук.-практ. конф. «Усноісторичні дослідження: сучасні тенденції, напрямки та перспективи», 25-26 жовтня 2016 р., Вінницька ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, м. Вінниця] / Н. Морозова // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 1. – С. 49-53. – Бібліогр.: с. 53. 13


НАГОРНА Н. Працюємо разом, упроваджуємо нове, досягаємо більшого… : [з досвіду роботи Сумської обл. б-ки для дітей] / Н. Нагорна // Бібл. планета. – 2017. – № 2. – С. 18-20. РИТАР І. Електронна бібліотека ОУНБ ім. Д. І. Чижевського поповнилася раритетним виданням з етнографії: [Кіровоградська ОУНБ ім. Д.І. Чижевського, м. Кропивницький] / І. Ритар // Бібл. планета. – 2017. – №1. – С. 23-25. СЕРЕБРЯКОВА Т. Історико-бібліографічне дослідження періодичних видань ХVIII – першої половини ХХ ст. з фонду Миколаївської ОУНБ ім. О. Гмирьова / Т. Серебрякова // Бібл. планета. – 2017. – №1. – С. 25-28. СКРИПКА К. Популяризація європейських цінностей у бібліотеках Чернігівщини : [про наук.-практ. конф. «Роль публічної бібліотеки в утвердженні європейських цінностей в житі місцевої громади»; 18 травня 2017 р., Чернігівська ОУНБ] / К. Скрипка, О. Плаунова // Бібл. планета. – 2017. – № 2. – С. 36-37. ШЕВЧЕНКО О. Бібліотека просто неба – Open air : [досвід Дніпропетровської ОУНБ ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія щодо реалізації соціокультурного проекту «Бібліотечна альтанка»] / О Шевченко // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 2. – С. 2830. ЩЕРБАН Р. Сайт «Освітній навігатор» набуває всеукраїнського статусу : [з досвіду Рівненської ОУНБ] / Р. Щербан // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 2. – С. 17-18.

Публічні бібліотеки БЛОГ НБУ ім. Ярослава Мудрого «Публічна бібліотека об’єднаної територіальної громади» / підгот.: С. Ковальчук // Бібл. планета. – 2017. – № 2. – С. 13-14. БРАТИ Капранови. Районна бібліотека – школа виживання : [публічні бібліотеки і Реформа децентралізації] // Бібл. планета. – 2017. – № 3. – С. 6-8. ВОЛЯН Н. Нове обличчя бібліотек – нові послуги громаді : [про проектну діяльність публічних бібліотек Рівненщини] / Н. Волян // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 1. – С. 35-37. – Бібліогр.: с. 37. ІВАНОВА Н. Співпраця бібліотек і музеїв Мелітопольщини як ресурс розвитку освіти дорослих : [з досвіду роботи публічних б-к Мелітопольського р-ну Запорізької області] / Н. Іванова // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 2. – С. 54-56. 14


ЛОБОДА Г. Виїзний круглий стіл «Я пропоную свій досвід» : [про проведення виїзного круглого столу «Я пропоную свій досвід», що відбувся 2016 році за сприяння Чернігівського обласного відділення Української бібліотечної асоціації (УБА) у Держанівській сільській бібліотеці-філії Носівської ЦБС] / Г. Лобода // Бібл. планета. – 2017. – № 1. – С. 21-23 ОГУС І. Центри освіти для дорослих – новий тренд сучасної бібліотеки : [з досвіду Смілянської міської ЦБС Черкаської області] / І. Огус // Бібл. планета. – 2017. – №3. – С. 28-30. ПЛОТНІК Н. Децентралізація на Харківщині: перспективи діяльності бібліотек у нових умовах / Н. Плотнік // Бібл. планета. – 2017. – №2. – С. 9-13. ПРОЕКТ Мюнхенської міської бібліотеки «Модернізація: молодь & дорослі» / перекл. та опрац. Н. Кот // Бібл. планета. – 2017. – № 3. – С. 36-39. РОЗКОЛУПА Н. Окремі аспекти надання платних послуг публічними бібліотеками : [правовий аспект] / Н. Розколупа // Бібл. планета. – 2017. – № 3. – С. 8-10. РОЗКОЛУПА Н. Публічна бібліотека в структурі центру культури і дозвілля / Н. Розколупа // Бібл. планета. – 2017. – № 2. – С. 6-9. САФРОНОВА С. Мультимедійний центр «Грайлик» – через гру до знань : [з досвіду Дружківської ЦМБ ім. Лесі Українки Донецької області] / С. Сафронова // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 1. – С. 2728. СОЛЯНИК А. Фонды электронных книг в публичных библиотеках Украины: состояние, проблемы, перспективы развития / А. Соляник // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 1. – С. 24-26.

Спеціальні і спеціалізовані бібліотеки БАБЕНКО Ю. Інформаційне забезпечення процесу комплектування документного фонду бібліотеки вищого навчального закладу в умовах сьогодення / Ю. Бабенко // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 1. – С. 20-23. – Бібліогр.: с. 23. БІЛА Л. Провідні освітянські бібліотеки України в інтернет-просторі: сучасний стан та перспективи розвитку / Л. Біла // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 1. – С. 16-19. – Бібліогр.: с. 19. БІЛОУС В. Інтеграція університетської науки у світовий інформаційний простір : [досвід роботи бібліотеки Вінницького держ. пед. унту ім. М. Коцюбинського] / В. Білоус, Н. Лазаренко, А. Коломієць // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 6. – С. 19-23. – Бібліогр.: с. 23. 15


БОРЗЕНКО Н. Екологічні проблеми та їх вирішення в ракурсі бібліотечної діяльності : [за результатами соціологічного опитування молоді Кіровоградською обл. б-кою для юнацтва] / О. Борзенко // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 2. – С. 35-37. БОРЗЕНКО Н. Роль бібліотек у формуванні екологічного світогляду та активної життєвої позиції молоді : [з досвіду роботи Кіровоградської обл. б-ки для юнацтва] / Н. Борзенко // Бібл. планета. – 2017. – № 2. – С. 20-22. ДАНИЛЕВИЧ Т. На бібліотечній платформі «Кварталу МироТворчості» : [проектна діяльність Житомирської обл. б-ки для дітей] / Т. Данилевич // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 2. – С. 4346. ЗАЙКО Н. Майбутнє України будуємо разом! : [з досвіду роботи Хмельницької обл. б-ки для дітей ім. Т.Г. Шевченка] / Н. Зайко // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 2. – С. 25-27. КАПРАЛЮК О. Удосконалення діяльності мережі наукових сільськогосподарських бібліотек / О. Капралюк // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 1. – С. 19-21. – Бібліогр.: с. 21. ЛІЩУК Т. Особливості процесу комплектування сучасної університетської бібліотеки: на прикладі Наукової бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська академія» / Т. Ліщук, Н. Павлів // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 2. – С. 19-22. – Бібліогр.: с. 22. ЛОБЗОВА В. Обласна патріотична акція «Герої ХХІ століття»: шануємо живих, пам’ятаємо про полеглих : [про Херсонську обл. б-ку для юнацтва ім. Б. Лавреньова] / В. Лобзова // Бібл. планета. – 2017. – № 2. – С. 2425. НАГОРНА Н. Працюємо разом, упроваджуємо нове, досягаємо більшого… : [з досвіду роботи Сумської обл. б-ки для дітей] / Н. Нагорна // Бібл. планета. – 2017. – №2. – С. 18-20. НАЗАР’ЄВА С. Бібліотека як видавець наукових видань : [аналіз науково-видавничої моделі «Library Publishing» в університетських бібліотеках зарубіж. країн та України] / С. Назар’єва // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 1. – С. 6-10. – Бібліогр.: с. 10. НАЗАР’ЄВА С. Використання інструментів веб-комунікації бібліотеками університетів / С. Назар’єва // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 2. – С. 14-16. – Бібліогр.: с. 16. ПАВЛЕНКО Т. Цифрова репрезентація книжкових пам’яток: підходи та шляхи реалізації : [з досвіду Наук. б-ки Харківського нац. мед. ун-ту] / Т. Павленко // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 1. – С. 11-13. – Бібліогр.: с. 13. 16


РАБАДАНОВА Л. Діяльність бібліотек для юнацтва та молоді по реалізації цілей сталого розвитку в Україні / Л. Рабаданова // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 2. – С. 31-32. РАБАДАНОВА Л. Пріоритетні напрями роботи бібліотек для юнацтва / Л. Рабаданова // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 6. – С. 15-19. – Бібліогр.: с. 19. ФІРСОВА С. Соціальні проекти «Пам'ять жива» та «Наші друзі військові» : [з досвіду роботи бібліотеки Слов’янського коледжу Національного авіаційного університету ] / С. Фірсова // Бібл. планета. – 2017. – № 3. – С. 31. ЧОРНА І. Бібліокре@тив : [досвід роботи шкільної б-ки ЗОШ №88 м. Харків щодо розвитку у дітей творчих здібностей] / І. Чорна // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 2. – С. 33-34.

VIІ. Бібліотечні фонди і каталоги БАБАЄВА К. Розкриваємо фонди (періодика української діаспори у фонді Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д.І. Чижевського) : [Кіровоградська ОУНБ ім. Д.І. Чижевського, м. Кропивницький] / К. Бабаєва // Бібл. планета. – 2017. – № 3. – С. 26-27. БАБЕНКО Ю. Інформаційне забезпечення процесу комплектування документного фонду бібліотеки вищого навчального закладу в умовах сьогодення / Ю. Бабенко // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 1. – С. 20-23. – Бібліогр.: с. 23. БОНДАР Н. Скориніана Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Н. Бондар, І. Ціборовська-Римарович // Бібл. Вісн. – 2017. – № 3. – С. 25-30. – Бібліогр.: с. 30. – (До 500-річчя видавничої діяльності Франциска Скорини). БРАСЛАВСЬКА І. Досвід організації і створення інформаційних ресурсів у корпорації «Придністровський корпоративний каталог» / І. Браславська // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 1. – С. 1416. – Бібліогр.: с. 16. ДНІПРЕНКО В. Розвиток типології видань засобами стандартизації / В. Дніпренко // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 5. – С. 10-13. – Бібліогр.: с. 13. ЖИГУН Т. Аналіз стану доставляння обов’язкових примірників видань України у 2016 році / Т. Жигун // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 4. – С. 11-17. – Бібліогр.: с. 16-17. 17


ЗУБ В. Документні засади питань охорони праці при здійсненні оцифрування фондів бібліотек України / В. Зуб // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 2. – С. 12-15. – Бібліогр.: с. 14-15. КУДЛАЧ В. «Пам’ятки писемності та культури: розкриття та доступ»: семінар для бібліотекарів : [семінар для працівників б-к півдня України на базі Одес. нац. наук. б-ки] / В. Кудлач // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 2. – С. 47-48. ЛІЩУК Т. Особливості процесу комплектування сучасної університетської бібліотеки: на прикладі Наукової бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська академія» / Т. Ліщук, Н. Павлів // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 2. – С. 19-22. – Бібліогр.: с. 22. МАРКОВА В. Філософія збереження в контексті взаємовпливу книжкової та електронної комунікації / В. Маркова // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 8. – С. 33-35. – Бібліогр.: с. 35. ПАВЛЕНКО Т. Цифрова репрезентація книжкових пам’яток: підходи та шляхи реалізації : [з досвіду Наук. б-ки Харківського нац. мед. ун-ту] / Т. Павленко // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 1. – С. 11-13. – Бібліогр.: с. 13. ПЕРІОДИЧНІ та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2016 році (за матеріалами надходжень обов’язкових примірників у Книжкову палату України) // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 1. – С. 8-9. ПЕРІОДИЧНІ та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2017 році (за матеріалами надходжень обов’язкових примірників у Книжкову палату України) // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 5. – С. 14. СОЛЯНИК А. Фонды электронных книг в публичных библиотеках Украины: состояние, проблемы, перспективы развития / А. Соляник // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 1. – С. 24-26. ТИХОНЕНКО О. Друга світова війна в образотворчих виданнях: з фондів Книжкової палати України / О. Тихоненко // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 1. – С. 42-47. – Бібліогр.: с. 46-47; № 2. – С. 44-49. – Бібліогр.: с. 49. ШУМІЛОВА А. Класифікація і типи словників у фондах Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського / А. Шумілова, К. Сінельник // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 4. – С. 22-27. – Бібліогр.: с. 26-27.

18


ЯКУБОВА Т. Книги з бібліотек Західної та Правобережної України: книгознавчі й бібліотекознавчі особливості : [за підсумками дослідження ретроспективних фондів Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського] / Т. Якубова // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 8. – С. 36-41. – Бібліогр.: с. 40-41.

VIIІ. Бібліотечне обслуговування ВОЛЯН Н. Нове обличчя бібліотек – нові послуги громаді : [про проектну діяльність публічних бібліотек Рівненщини] / Н. Волян // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 1. – С. 35-37. – Бібліогр.: с. 37. ЗАЙКО Н. Майбутнє України будуємо разом! : [з досвіду роботи Хмельницької обл. б-ки для дітей ім. Т.Г. Шевченка] / Н. Зайко // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 2. – С. 25-27. КОВАЛЬ Т. Формування та використання БД «Читачі НБУВ» на платформі АБІС «ІРБІС» : [з досвіду НБУВ] / Т. Коваль, І. Шевченко // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 1. – С. 17-19. – Бібліогр.: с. 19. ЛОБОДА Г. Виїзний круглий стіл «Я пропоную свій досвід» : [про проведення виїзного круглого столу «Я пропоную свій досвід», що відбувся 2016 році за сприяння Чернігівського обласного відділення Української бібліотечної асоціації (УБА) у Держанівській сільській бібліотеці-філії Носівської ЦБС] / Г. Лобода // Бібл. планета. – 2017. – № 1. – С. 21-23. ЛОПАТА О. Електронні бібліотечні журнальні виставки як змістовна складова роботи залів періодичних видань НБУВ / О. Лопата // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 3. – С. 41-46. – Бібліогр.: с. 46. ОГУС І. Центри освіти для дорослих – новий тренд сучасної бібліотеки : [з досвіду Смілянської міської ЦБС Черкаської області] / І. Огус // Бібл. планета. – 2017. – № 3. – С. 28-30. ПРОЕКТ Мюнхенської міської бібліотеки «Модернізація: молодь & дорослі» / перекл. та опрац. Н. Кот // Бібл. планета. – 2017. – № 3. – С. 36-39. РАСТОРГУЄВА Н. Бібліотека і поліція: партнерство заради безпеки дітей : [з досвіду Кіровоградської обл. б-ки для дітей ім. Т.Г. Шевченка] / Н. Расторгуєва // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 1. – С. 4243.

19


САФРОНОВА С. Мультимедійний центр «Грайлик» – через гру до знань : [з досвіду Дружківської ЦМБ ім. Лесі Українки Донецької області] / С. Сафронова // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 1. – С. 2728. ТАЛАЛАЄВСЬКА М. Нові послуги публічних бібліотек (за матеріалами зарубіжної фахової преси 2014-2016 рр.) / М. Талалаєвська // Бібл. планета. – 2017. – № 3. – С. 32-36. – Бібліогр.: с. 36. ФІРСОВА С. Соціальні проекти «Пам'ять жива» та «Наші друзі військові» : [з досвіду роботи бібліотеки Слов’янського коледжу Національного авіаційного університету ] / С. Фірсова // Бібл. планета. – 2017. – № 3. – С. 31. ЧОРНА І. Бібліокре@тив : [досвід роботи шкільної б-ки ЗОШ №88 м. Харків щодо розвитку у дітей творчих здібностей] / І. Чорна // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 2. – С. 33-34. ШЕВЧЕНКО О. Бібліотека просто неба – Open air : [досвід Дніпропетровської ОУНБ ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія щодо реалізації соціокультурного проекту «Бібліотечна альтанка»] / О Шевченко // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 2. – С. 2830.

ІХ. Методичне забезпечення бібліотечної діяльності. Досвід. Дослідна робота БЛОГ НБУ ім. Ярослава Мудрого «Публічна бібліотека об’єднаної територіальної громади» / підгот.: С. Ковальчук // Бібл. планета. – 2017. – № 2. – С. 13-14. БОРЗЕНКО Н. Екологічні проблеми та їх вирішення в ракурсі бібліотечної діяльності : [за результатами соціологічного опитування молоді Кіровоградською обл. б-кою для юнацтва] / О. Борзенко // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 2. – С. 35-37. БОРЗЕНКО Н. Роль бібліотек у формуванні екологічного світогляду та активної життєвої позиції молоді : [з досвіду роботи Кіровоградської ОУНБ для юнацтва] / Н. Борзенко // Бібл. планета. – 2017. – № 2. – С. 20-22. БРАСЛАВСЬКА І. Досвід організації і створення інформаційних ресурсів у корпорації «Придністровський корпоративний каталог» / І. Браславська // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 1. – С. 1416. – Бібліогр.: с. 16. 20


БРАТИ Капранови. Районна бібліотека – школа виживання: [публічні бібліотеки і Реформа децентралізації] // Бібл. планета. – 2017. – № 3. – С. 6-8. ВИЛЕГЖАНІНА Т. Методична діяльність бібліотек у віртуальному просторі / Т. Вилегжаніна // Бібл. планета. – 2017. – № 2. – С. 4. ВИЛЕГЖАНІНА Т. Інновації в новій парадигмі діяльності бібліотек / Т. Вилегжаніна // Бібл. планета. – 2017. – № 1. – С. 4-6. ВОЛЯН Н. Нове обличчя бібліотек – нові послуги громаді : [про проектну діяльність публічних бібліотек Рівненщини] / Н. Волян // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 1. – С. 35-37. – Бібліогр.: с. 37. ДАНИЛЕВИЧ Т. На бібліотечній платформі «Кварталу МироТворчості» : [проектна діяльність Житомирської обл. б-ки для дітей] / Т. Данилевич // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 2. – С. 4346. ЗАЙКО Н. Майбутнє України будуємо разом! : [з досвіду роботи Хмельницької обл. б-ки для дітей ім. Т.Г. Шевченка] / Н. Зайко // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 2. – С. 25-27. ЗАКЛІНСЬКА Ю. Видавнича діяльність наукових бібліотек України: огляд літератури / Ю. Заклінська // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 8. – С. 1821. – Бібліогр.: с. 20-21. ЗЮЛЕВА Ю. «О, рідна земле, люба моя нене!»: підсумки проведення обласного конкурсу на кращий електронний продукт з краєзнавства : [з досвіду Дніпропетровської ОУНБ ім. Первоучетелів слов’янських Кирила і Мефодія] / Ю. Зюлева // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 1. – С. 29-31. ІВАНОВА Н. Співпраця бібліотек і музеїв Мелітопольщини як ресурс розвитку освіти дорослих : [з досвіду роботи публічних б-к Мелітопольського р-ну Запорізької області] / Н. Іванова // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 2. – С. 54-56. КАПУСТІНА Н. ІІІ регіональний конкурс наукових робіт та інноваційних проектів імені Л.Б. Хавкіної як платформа підвищення рейтингу бібліотеки та бібліотечної професії в регіоні / Н. Капустіна // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 2. – С. 38-42. – Бібліогр.: с. 42.

21


КОВАЛЬ Т. Формування та використання БД «Читачі НБУВ» на платформі АБІС «ІРБІС» : [з досвіду НБУВ] / Т. Коваль, І. Шевченко // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 1. – С. 17-19. – Бібліогр.: с. 19. КРАВЧЕНКО С. Електронна система моніторингу базової мережі публічних бібліотек: попередні підсумки роботи / С. Кравченко // Бібл. планета. – 2017. – № 1. – С. 28-32. КУДЛАЧ В. «Пам’ятки писемності та культури: розкриття та доступ»: семінар для бібліотекарів : [семінар для працівників б-к півдня України на базі Одес. нац. наук. б-ки ] / В. Кудлач // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 2. – С. 47-48. ЛОБАНОВСЬКА І. Корпоративні бібліотечні проекти як засіб формування інформаційних ресурсів : [з досвіду ДНПБ ім. В.О. Сухомлинського в проектній діяльності] / І. Лобановська // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 1. – С. 38-41. – Бібліогр.: с. 41. ЛОБЗОВА В. Обласна патріотична акція «Герої ХХІ століття»: шануємо живих, пам’ятаємо про полеглих : [про Херсонську ОУНБ для юнацтва ім. Б. Лавреньова] / В. Лобзова // Бібл. планета. – 2017. – № 2. – С. 2425. ЛОБОДА Г. Виїзний круглий стіл «Я пропоную свій досвід» : [про проведення виїзного круглого столу «Я пропоную свій досвід», що відбувся 2016 році за сприяння Чернігівського обласного відділення Української бібліотечної асоціації (УБА) у Держанівській сільській бібліотеці-філії Носівської ЦБС] / Г. Лобода // Бібл. планета. – 2017. – № 1. – С. 21-23. ЛУПАН А. Ярмарок бібліотечних послуг «Це цікаво місцевій громаді» : [з досвіду Чернівецької ОУНБ ім. М. Івасюка] / А. Лупан // Бібл. планета. – 2017. – № 2. – С. 22-23. МОРОЗОВА Н. Усна історія в бібліотечній практиці : [за матеріалами V Міжнар. наук.-практ. конф. «Усноісторичні дослідження: сучасні тенденції, напрямки та перспективи», 25-26 жовтня 2016 р., Вінницька ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, м. Вінниця] / Н. Морозова // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 1. – С. 49-53. – Бібліогр.: с. 53. НАГОРНА Н. Працюємо разом, упроваджуємо нове, досягаємо більшого… : [з досвіду роботи Сумської ОУНБ для дітей] / Н. Нагорна // Бібл. планета. – 2017. – № 2. – С. 18-20. 22


НАЗАР’ЄВА С. Бібліотека як видавець наукових видань : [аналіз науково-видавничої моделі «Library Publishing» в університетських бібліотеках зарубіж. країн та України] / С. Назар’єва // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 1. – С. 6-10. – Бібліогр.: с. 10. ОГУС І. Центри освіти для дорослих – новий тренд сучасної бібліотеки : [з досвіду Смілянської міської ЦБС Черкаської області] / І. Огус // Бібл. планета. – 2017. – № 3. – С. 28-30. ПАВЛЕНКО Т. Цифрова репрезентація книжкових пам’яток: підходи та шляхи реалізації : [з досвіду Наук. б-ки Харківського нац. мед. ун-ту] / Т. Павленко // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 1. – С. 11-13. – Бібліогр.: с. 13. ПРОВЕСТИ ніч із книжкою: в Японії набувають популярності хостелибібліотеки / підгот.: О. Білик // Бібл. планета. – 2017. – № 3. – С. 41-42. ПРОЕКТ Мюнхенської міської бібліотеки «Модернізація: молодь & дорослі» /перекл. та опрац. Н. Кот // Бібл. планета. – 2017. – № 3. – С. 36-39. РАСТОРГУЄВА Н. Бібліотека і поліція: партнерство заради безпеки дітей : [з досвіду Кіровоградської обл. б-ки для дітей ім. Т.Г. Шевченка] / Н. Расторгуєва // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 1. – С. 4243. РОЗКОЛУПА Н. Окремі аспекти надання платних послуг публічними бібліотеками : [правовий аспект] / Н. Розколупа // Бібл. планета. – 2017. – № 3. – С. 8-10. САФРОНОВА С. Мультимедійний центр «Грайлик» – через гру до знань : [з досвіду Дружківської ЦМБ ім. Лесі Українки Донецької області] / С. Сафронова // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 1. – С. 2728. СЕРЕБРЯКОВА Т. Історико-бібліографічне дослідження періодичних видань ХVIII – першої половини ХХ ст. з фонду Миколаївської ОУНБ ім. О. Гмирьова / Т. Серебрякова // Бібл. планета. – 2017. – № 1. – С. 25-28. СКРИПКА К. Популяризація європейських цінностей у бібліотеках Чернігівщини : [про наук.-практ. конф. «Роль публічної бібліотеки в утвердженні європейських цінностей в житі місцевої громади»; 18 травня 2017 р., Чернігівська ОУНБ] / К. Скрипка, О. Плаунова // Бібл. планета. – 2017. – № 2. – С. 36-37. 23


ТАЛАЛАЄВСЬКА М. Нові послуги публічних бібліотек (за матеріалами зарубіжної фахової преси 2014-2016 рр.) / М. Талалаєвська // Бібл. планета. – 2017. – № 3. – С. 32-36. – Бібліогр.: с. 36. УСТІННІКОВА О. Дослідження тематичної спрямованості публікацій у періодиці України за розділами УДК / О. Утіннікова // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 5. – С. 3-9. – Бібліогр.: с. 9. ФІРСОВА С. Соціальні проекти «Пам'ять жива» та «Наші друзі військові» : [з досвіду роботи бібліотеки Слов’янського коледжу Національного авіаційного університету ] / С. Фірсова // Бібл. планета. – 2017. – № 3. – С. 31. ЧОРНА І. Бібліокре@тив : [досвід роботи шкільної б-ки ЗОШ № 88 м. Харків щодо розвитку у дітей творчих здібностей] / І. Чорна // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 2. – С. 33-34. ШЕВЧЕНКО О. Бібліотека просто неба – Open air : [досвід Дніпропетровської ОУНБ ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія щодо реалізації соціокультурного проекту «Бібліотечна альтанка»] / О Шевченко // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 2. – С. 2830. ЩЕРБАН Р. Сайт «Освітній навігатор» набуває всеукраїнського статусу : [з досвіду Рівненської ОУНБ] / Р. Щербан // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 2. – С. 17-18.

Х. Сучасні технології в бібліотеках. Електронні ресурси бібліотек БІЛИК О. Електронні ресурси бібліотек України на допомогу читанню / О. Білик // Бібл. планета. – 2017. – № 1. – С. 16-21. БОГДАНОВА О. Цифрові технології і читання / О. Богданова // Бібл. планета. – 2017. – № 2. – С. 16-18. БРАСЛАВСЬКА І. Досвід організації і створення інформаційних ресурсів у корпорації «Придністровський корпоративний каталог» / І. Браславська // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 1. – С. 1416. – Бібліогр.: с. 16. ВИЛЕГЖАНІНА Т. Кібербезпека в бібліотеках / Т. Вилегжаніна // Бібл. планета. – 2017. – № 3. – С. 5-6. 24

України


ВИЛЕГЖАНІНА Т. Методична діяльність бібліотек у віртуальному просторі / Т. Вилегжаніна // Бібл. планета. – 2017. – № 2. – С. 4. ЗУБ В. Документне забезпечення охорони праці в умовах запровадження інноваційних бібліотечно-інформаційних технологій: потреби удосконалення / В. Зуб // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 5. – С. 28-32. ЗЮЛЕВА Ю. «О, рідна земле, люба моя нене!»: підсумки проведення обласного конкурсу на кращий електронний продукт з краєзнавства : [з досвіду Дніпропетровської ОУНБ ім. Первоучетелів слов’янських Кирила і Мефодія] / Ю. Зюлева // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 1. – С. 29-31. КОВАЛЬ Т. Формування та використання БД «Читачі НБУВ» на платформі АБІС «ІРБІС» : [з досвіду НБУВ] / Т. Коваль, І. Шевченко // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 1. – С. 17-19. – Бібліогр.: с. 19. КУНАНЕЦЬ Н. Формування консолідованого інформаційного ресурсу «розумного міста»: бібліотечний аспект / Н. Кунанець, Г. Липак, В. Пасічник // Бібл. вісн. – 2017. – № 2. – С. 3-7. – Бібліогр.: с. 7. ЛОБАНОВСЬКА І. Корпоративні бібліотечні проекти як засіб формування інформаційних ресурсів : [з досвіду ДНПБ ім. В.О. Сухомлинського в проектній діяльності] / І. Лобановська // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 1. – С. 38-41. – Бібліогр.: с. 41. ЛОПАТА О. Електронні бібліотечні журнальні виставки як змістовна складова роботи залів періодичних видань НБУВ / О. Лопата // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 3. – С. 41-46. – Бібліогр.: с. 46. НАЗАР’ЄВА С. Бібліотека як видавець наукових видань : [аналіз науково-видавничої моделі «Library Publishing» в університетських бібліотеках зарубіж. країн та України] / С. Назар’єва // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 1. – С. 6-10. – Бібліогр.: с. 10. НАЗАР’ЄВА С. Використання інструментів веб-комунікації бібліотеками університетів / С. Назар’єва // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 2. – С. 14-16. – Бібліогр.: с. 16. ПАВЛЕНКО Т. Цифрова репрезентація книжкових пам’яток: підходи та шляхи реалізації : [з досвіду Наук. б-ки Харківського нац. мед. ун-ту] / Т. Павленко // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 1. – С. 11-13. – Бібліогр.: с. 13. 25


РЖЕУСЬКИЙ А. Безкоштовні веб-сервіси для створення бібліотечних мультимедійних продуктів: порівняльний аналіз / А. Ржеуський, Н. Кунанець, О. Малиновський // Бібл. вісн. – 2017. – № 1. – С. 17-26. – Бібліогр.: с. 26. РИБАЧОК О. Європейська цифрова бібліотека (Європіана): створення та пріоритети розвитку (2000-2020) / О. Рибачок // Бібл. вісн. – 2017. – № 2. – С. 8-16. – Бібліогр.: с. 15-16. РИТАР І. Електронна бібліотека ОУНБ ім. Д. І. Чижевського поповнилася раритетним виданням з етнографії: [Кіровоградська ОУНБ ім. Д.І. Чижевського, м. Кропивницький] / І. Ритар //Бібл. планета. – 2017. – № 1. – С. 23-25. СОЛЯНИК А. Фонды электронных книг в публичных библиотеках Украины: состояние, проблемы, перспективы развития / А. Соляник // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 1. – С. 24-26. ЩЕРБАН Р. Сайт «Освітній навігатор» набуває всеукраїнського статусу : [з досвіду Рівненської ОУНБ] / Р. Щербан // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 2. – С. 17-18.

ХІ. Бібліотечно-інформаційна діяльність ГОЛОВАЩУК А. Шляхи забезпечення потреб користувачів в економічної інформації / А. Головащук // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 8. – С. 11-14. – Бібліогр.: с. 14. ЗУБ В. Документне забезпечення охорони праці в умовах запровадження інноваційних бібліотечно-інформаційних технологій: потреби удосконалення / В. Зуб // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 5. – С. 28-32. ІВАНОВА М. Інформація як об’єкт інтелектуальної власності в діяльності бібліотек / М. Іванова // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 8. – С. 711. – Бібліогр.: с. 10-11. КОВАЛЬ Т. Інноваційні моделі сучасної бібліотеки у контексті бібліотечно-інформаційного обслуговування / Т. Коваль, Л. Туровська // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 1. – С. 11-15. – Бібліогр.: с. 15. ЛОПАТА О. Електронні бібліотечні журнальні виставки як змістовна складова роботи залів періодичних видань НБУВ / О. Лопата // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 3. – С. 41-46. – Бібліогр.: с. 46. 26


ТКАЧУК Л. Бібліотечний сегмент глобального інформаційного простору: основні засади розвитку / Л. Ткачук // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 3. – С. 47-49. – Бібліогр.: с. 49.

ХІІ. Бібліографія. Бібліографознавство БЕРЕЗЮК Н. Видатний математик і невідомий бібліограф Дмитро Матвійович Синцов (1867-1946) / Н. Березюк // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 2. – С. 49-53. – Бібліогр.: с. 52-53. БЕРЕЗЮК Н. Микола Федорович Сумцов – перший бібліограф етнографічної науки в Україні / Н. Березюк // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 2. – С. 40-44. – Бібліогр.: с. 42-44. СЕРЕБРЯКОВА Т. Історико-бібліографічне дослідження періодичних видань ХVIII – першої половини ХХ ст. з фонду Миколаївської ОУНБ ім. О. Гмирьова / Т. Серебрякова // Бібл. планета. – 2017. – № 1. – С. 25-28. УСТІННІКОВА О. Дослідження тематичної спрямованості публікацій у періодиці України за розділами УДК / О. Устіннікова // Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 5. – С. 3-9. – Бібліогр.: с. 9. УСТІННІКОВА О. Сучасний погляд на бібліографічні ресурси України: зміни та доповнення / О. Устіннікова// Вісн. Книжк. палати. – 2017. – № 5. – С. 17-18. ШВЕЦОВА-ВОДКА Г. Рекомендаційна бібліографія в Україні на початку ХХІ ст. / Г. Швецова-Водка // Бібл. вісн. – 2017. – № 2. – С. 11-16. Бібліогр.: с. 16. ШИП Н. Актуальне науково-довідкове бібліографічне видання (Рец. на кн.: «Схід і Південь України: час, простір, соціум (ХVII – початок ХХІ ст.) : матеріали до бібліографії» : у 2 т. Т. 2 / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Ін-т історії України. – К., 2016. – 944 с.) / Н. Шип // Бібл. вісн. – 2017. – № 3. – С. 40-42.

27


ЗМІСТ І. Загальні питання розвитку бібліотечної справи та бібліотекознавства ....... 3 ІІ. Історія видавничої справи, бібліотечної справи та бібліотекознавства ..... 5 IІІ. Книга і читання в сучасному суспільстві ..................................................... 7 ІV. Управління. Бібліотечний менеджмент і маркетинг................................... 9 V. Бібліотечні кадри ........................................................................................... 10 Національні бібліотеки ................................................................................. 11 Державна бібліотека України для юнацтва............................................... 12 Державна науково-педагогічна бібліотека України ...................................... ім. В.О. Сухомлинського ................................................................................ 12 Державна науково-технічна бібліотека України....................................... 12 Обласні бібліотеки ........................................................................................ 13 Публічні бібліотеки ....................................................................................... 14 Спеціальні і спеціалізовані бібліотеки ......................................................... 15 VIІ. Бібліотечні фонди і каталоги ..................................................................... 17 VIIІ. Бібліотечне обслуговування ..................................................................... 19 ІХ. Методичне забезпечення бібліотечної діяльності. Досвід. Дослідна робота .................................................................................................................. 20 Х. Сучасні технології в бібліотеках. Електронні ресурси бібліотек ............. 24 ХІ. Бібліотечно-інформаційна діяльність ........................................................ 26 ХІІ. Бібліографія. Бібліографознавство............................................................ 27

28

Методичне забезпечення бібліотечної діяльності. Вип. 11 (13)  

Методичне забезпечення бібліотечної діяльності [Текст] : інформ. список / Упр. культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культу...

Методичне забезпечення бібліотечної діяльності. Вип. 11 (13)  

Методичне забезпечення бібліотечної діяльності [Текст] : інформ. список / Упр. культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культу...

Advertisement