__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


Управління культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації Одеська обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Грушевського Відділ літератури іноземними мовами

2016 рік – Рік англійської мови в Україні

Англійська мова – це легко! English Language! That’s Pretty Easy! На допомогу у вивченні англійської мови Бібліографічний покажчик

Одеса 2016

2


Англійська мова – це легко! = English Language! That’s Pretty Easy!: На допомогу у вивченні англійської мови [Текст] : бібліогр. покажчик / Упр. культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одес. облдержадмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. літ. інозем. мовами ; [збір матеріалу та упоряд. В. Л. Гіпська ; комп'ют. набір В. Л. Гіпська ; ред. В. Л. Гіпська ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – Одеса, 2016. – 83 с. – (2016 рік – Рік англійської мови в Україні).

Сучасне інтегроване суспільство потребує нових знань, вмінь, технологій. Безперечним фактом є те, що з процесом загальної глобалізації виникає питання про загальну міжнародну мову. Сьогодні саме англійська мова є глобальною мовою передачі інформації, як у бізнес-середовищі, так і у повсякденному житті. Для того, щоб легко і швидко набути знань з англійської мови, необхідно вибрати правильну методику самостійного її вивчення. Тоді процес навчання буде цікавим і корисним. Мета даного покажчика – допомогти всім, хто бажає вивчати англійську мову, у виборі книг. Серед розмаїття фонду відділу літератури іноземними мовами до покажчика увійшли лише учбові примірники, які допоможуть знайти потрібний матеріал відповідно до рівня знань. Обсяг покажчика – 412 позицій, систематизованих у 6-ти тематичних розділах, всередині – за алфавітом авторів і назв. Для створення емоційно-естетичної атмосфери і настрою в якості ілюстрацій для покажчика були використані репродукції картин майстрів англійського живопису XVII – XX ст.ст. Покажчик призначений для широкого загалу користувачів. Бажаємо успіхів та наснаги в процесі оволодіння англійською мовою! Good luck!

Ксерокс ОУНБ. Зам. № 12 від 17.03. 2016 р. Тираж 40 прим.

3


І. Самовчителі з англійської мови 1. Бех, П. О. Англійська мова. Самовчитель [Teкст] : навч. посіб. / О. П. Бех, Л. В. Биркун. – Київ : Либідь, 1995. – 232 с. – еng. 2. Бодров, Николай Владимирович. Как изучать английский язык самостоятельно: Нестандартные приёмы самообучения [Teкст] / Н. В. Бодров. – Санкт-Петербург : Лениздат : Союз, 2001. – 191 с. – eng. 3. Бонди, Евгений Александрович. Так начинают изучать английский [Teкст] / Е. А. Бонди, А. Ф. Матвеев. – Киев : Свенас, 1995. – 264 – еng. 4. Горец, Ирина Флориановна. Домашний репетитор английского языка [Текст] : учеб. пособ. / И. Ф. Горец. – Запорожье : Премьер, 2000. – 96 с. : ил.– (Самообучение эффективное многоуровневое). – еng. 5. Васильев, К. Б. Useful English = Полезный английский [Teкст] : самоучитель. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Астрель : Транзиткн, 2005. – 384 с. : ил. – eng. 6. Драгункин, А. Н. Новый классный самоучитель английского [Teкст] / А. Н. Драгункин. – Москва ; Санкт-Петербург : Рипол классик : Респект, 2012. – 496 с. – eng. 7. Драгункин, А. Н. Английский за 3, 5 дня для учивших и забывших [Teкст] / А. Н. Драгункин. – Москва ; СанктПетербург: Рипол классик : Респект, 2008. – 256 с. – eng. 4


8. Драгункин, А. Н. Реаниматор вашего английского (Оба тома «Гарантированного английского за …» в одной книге [Teкст] / А. Н. Драгункин. – изд. испр. и доп. – Санкт-Петербург : Издат. дом «Андра», 2005. – 573, [3] с. – eng. 9. Картавых, А. Е. Английский – это легко [Текст] : самоучитель / А. Е. Картавых. – Москва : Изд-во «Москов. лицей», 1995. – 118 с. – eng. 10. Лапидус, Борис Аронович. Тренируйте английский самостоятельно : сб. упражнений [Текст] : учеб. пособ. для вузов / Б. А. Лапидус, М. М. Неусихина. – Москва : Высш. шк., 1999. – 176 с. – еng. 11. Невзорова, Георгина Дмитриевна. Самоучитель английского языка для студентов неязыковых вузов [Текст] : граммат. справ. / Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. – СанктПетербург : Союз, 2003. – 304 с. – eng. 12. Петрова, Анастасия Владимировна. Самоучитель английского языка [Текст] : практ. пособ. / А. Ф. Петрова. – 16-е изд. – Москва : ГИС, 2006. – 365 с. – еng. 13. Хофманн, Ханс Г. Самоучитель английского языка [Текст]: практ. курс / Х. Г. Хофман. – Киев : Методика, 2000. – 272 с. : ил. – еng. 14. Эккерсли, К. Э. Самоучитель английского языка = Essential English for Foreign Students [Текст] / К. Э. Эккерсли. – Москва : ЭКСМО, 2005. – 768 с. : ил. – eng.

5


15. Hornby A. S. Oxford Progressive English for Adult Learners = Интенсивный Оксфордский самоучитель английского языка [Текст]. – Москва : Алфавит, 1992 – 1992. – Т. 1 : Базовый курс. –1992. – 196 p. – eng. 16. Hornby A. S. Oxford Progressive English for Adult Learners = Интенсивный Оксфордский самоучитель английского языка [Текст]. – Москва : Алфавит, 1992 – Т. 2 : Продолжающий курс. – 1992. – 238 p. – eng. 17. Hornby A. S. Oxford Progressive English for Adult Learners = Интенсивный Оксфордский самоучитель английского языка [Текст]. – Москва : Алфавит, 1992. – Т. 3 : Завершающий курс. – 1992. – 277 p. – eng.

ІІ. Учбові посібники з граматики англійської мови 18. Барановская, Татьяна Владимировна. Грамматика английского языка [Teкст] : сб. упражнений / Т. В. Барановская. – Москва ; Киев : Славян. дом : Логос, 2002. – 368 с. – (Вас ждёт успех). – eng. 19. Барановская, Татьяна Владимировна. Английский для всех и каждого [Teкст] : учеб. пособ. / Т. В. Барановская. ; под ред. Т. Н. Шишкиной ; МГУ им. М. В. Ломоносова. – Москва : КДУ, 2004. – 112 с. – eng. 20. Берри, Роджер. Артикль [Teкст] : справ. по англ. яз. в помощь изучающим реальный англ. яз. / Р. Берри ; пер. с англ. Н. М. Разинкиной. – Москва : АСТ : Астрель, 2003. – 160 с. – eng. 6


21. Бессонова, Ірина Василівна. Англійська мова : базовий курс [Teкст] :навч. посіб. для дистанц. навч. / І. В. Бессонова. – 2-е вид. , доп. і перероб. – Київ : Ун-т «Україна», 2007. – 318 с. – eng. 22. Базаров, В. В. Грамматика разговорного английского языка [Teкст] : сб. упражнений / В. В. Базаров. – Москва : ФлинтаНаука, 2000. –320 с. – eng. 23. Бонк, Наталья Александровна. Шаг за шагом [Teкст] : учеб. для вузов: в двух томах / Н. А. Бонк, И. И. Левина, И. А. Бонк. – Москва : РОСМЭН, 1999 – (Новый учебник). Т. 1. – 1999. –558 с. – еng. 24. Бонк, Наталья Александровна. Шаг за шагом [Teкст] : учеб. для вузов: в двух томах / Н. А. Бонк, И. И. Левина, И. А. Бонк. – Москва : РОСМЭН, 1999 – (Новый учебник). Т. 2. – 1999. – 400 с. – еng. 25. Бонк, Наталья Александровна. Шаг за шагом [Teкст]: ключиответы к упражнениям (ч.ч. 1-2) / Н. А. Бонк, И. А. Бонк. – Москва : РОСМЭН, 1999. – 94 с. – еng. 26. Бонк, Наталья Александровна. Учебник английского языка [Teкст] / Н. А. Бонк, Г. А. Котий, Н. А. Лукьянова. – Москва : Фирма «АРТ», 1992 – Ч. 1 : в 2 т. : Кн. 1. – 1992. – 352 с. – еng. 27. Бонк, Наталья Александровна. Учебник английского языка [Teкст] / Н. А. Бонк, Г. А. Котий, Н. А. Лукьянова. – Москва : Фирма «АРТ», 1992 – Ч. 1 : в 2 т. : Кн. 2. –1992. – 344 с. – еng.

7


28. Борщовецька, Валентина Дмитрівна. Англійська мова [Teкст]: навч. посіб. / В. Д. Борщовецька. – Київ : Центр учб. літ., 2008. – 154 с. – eng. 29. Буданов, С. І. Англійська мова [Teкст] : підручник / А. О. Буданов, С. І. Борисова. – Київ : Вища шк., 1995. – 255 с. – еng. 30. Бурова, Зоя Ивановна. Пособие по английскому языку для начинающих изучение английского языка в неязыковом вузе [Teкст] / З. И. Бурова. – 3е изд., испр. и доп. – Москва : Высш. шк., 1984. –240 с. – еng. 31. Вайхман, Григорий Абрамович. Английский без грамматических ошибок [Teкст] : учеб. пособ. / Г. А. Вайхман – 3-е изд., испр. – Москва : Высш. шк., 2005. – 191 с. – eng. 32. Верба, Лидия Георгиевна. Грамматика современного английского языка [Teкст] : справочник / Л. Г. Верба, Г. В. Верба. – Москва : «Славян. дом кн.» : Логос : Айрис – Пресс, 2004. –368 с. – (Вас ждёт успех). – eng. 33. Костыгина, Светлана Ипполитовна. Английский язык абитуриентам. 555 тестов с ответами : Грамматика. Тексты [Teкст] : учеб. пособ. / С. И. Костыгина. – Санкт-Петербург : Союз, 2005. –496 с. – (Изучаем иностранный язык). – eng. 34. Меркулова, Елена Михайловна. Английский язык. Введение в курс фонетики [Teкст] / Е. М. Меркулова. – СанктПетербург : Союз, 2005. – 224 с.– (Изучаем иностранный язык). – eng. 8


35. Волкова, Е. И. Английский артикль в речевых ситуациях [Teкст] : пособ. для учителей / Е. И. Волкова. – Москва : Просвещение, 1974. – 160 с. : ил. – eng . 36. Галатенко, Николай Антонович. Английская транскрипция [Teкст] : учеб. пособ. с упражнениями и ключами / Н. А. Галатенко. – 2 е изд., перераб. – Москва : Ось-89, 1999. –128 с. – еng. 37. Гандельсман, Арнольд. Английская синонимия [Teкст] / А. Гандельсман. – Москва : Изд-во иностр. яз., 1963. – 622 с. – еng. 38. Голицынский, Юрий Борисович. Грамматика [Текст]: сб. упражнений / Ю. Б. Голицынский, Н. А. Голицынская. –5-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : КАРО, 2006. – 544 с. – (Английский для школьников). – еng. 39. Грамматика английского языка в таблицах [Текст]. – СанктПетербург : Мигус, 1995. – 72 с. – еng. 40. Грамматика английского языка с упражнениями для средней школы [Текст] / Р. В. Резник и др. – Смоленск : Манускрипт , 1994. – 288 с. – еng. 41. Граматика англійської мови в таблицях та схемах [Текст] / уклад.: О. А. Кучеренко, Т. Є. Лисова. – Київ : Фенікс, 1999. – 120 с. – еng. 42. Гузеева, Ксения Александровна. Справочник по грамматике английского языка [Teкст] / К. А. Гузеева. – СанктПетербург: Союз, 2003. – 288 с. – eng.

9


43. Гузеева, Ксения Александровна. Грамматика английского языка = English Grammar [Teкст] : инфинитив : учеб. пособ. для вузов / К. А. Гузеева, С. И. Костыгина. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : ИнЪязиздат, 2006. – 320 с. – eng. 44. Гусак, Тетяна Митрофанівна. Modern English Grammar in Practice (Guide Book and Workbook) [Teкст] : навч. посіб. для вузів / Т. М. Гусак. – 2-ге вид., доп. – Київ : ІНКОС, 2009. – Кн. І. – 2009. – 318 с. – eng. 45. Дубровін, Марк Ісааковвич. Ілюстрована граматика : англійська для всіх [Teкст] : експрес-навч. / М. І. Дубровін. – 2-ге вид. –Київ : Україна, 1994. – 440 с. : іл. – еng. 46. Зайковські, С. А. Англійська мова [Текст] : досвід з техн. чит. англ. мовою / С. А. Зайковські, Л. М. Адамовська. – Тернопіль : Астон, 1997. – 68 с. – еng. 47. Изучаем английский [Текст] / сост. Л. С. Кочетова ; худ. В. С. Запаренко. – Санкт-Петербург : СТАЙЛ, 1995. –144 с. : ил. – еng. 48. Ионина, Анна Альбертовна. Как же всё-таки употреблять артикли? [Текст] : учеб. пособ. по англ. яз. / А. А. Ионина, А. С. Саакян. – Москва : Менеджер, 2006. – 288 с. – еng. 49. Каминская, Лариса Исааковна. Шаг вперёд : англ. яз. для продолжающих [Текст] : учебник / Л. И. Каминская. – Москва : Науч.-образоват. центр «Шк. Китайгородской», 2005. – 215 с. : ил. – еng. 50. Качалова, К. Н. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами [Текст] / К. Н. Качалова, Е. Е. Израилевич. – Москва : ЛадКом, 2008. – 720 с. – eng. 10


51. Клементьева, Татьяна Борисовна. Повторяем времена английского глагола [Текст] : учеб. пособ. / Т. Б. Клементьева. – Киев : Методика, 2000. – 208 с. : ил. – eng. 52. Крылова, Инна Павловна. Грамматика современного английского языка [Текст] : учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. / И. П. Крылова, Е. М. Гордон. – 8-е изд. – Москва : Высш. шк., 2002. –448 с. – eng. 53. Крылова, Инна Павловна. Сборник упражнений по грамматике английского языка [Текст] : учеб. пособ. / И. П. Крылова. – 10-е изд. – Москва : КДУ, 2005. – 432 с. – eng. 54. Корбетт, Скотт. Катались ли вы на динозавре? [Текст] : учеб. пособ. / С. Корбет. – Киев : Знание, 1995. – 64 с. – (Библиотечка для изучающих английский язык ; № 6). – еng. 55. Корбетт, Скотт. Катались ли вы на динозавре? [Текст] : учеб. пособ. (продолжение) / С. Корбет. – Киев : Знание, 1995. – 64 с. – (Библиотечка для изучающих английский язык ; № 6). –еng. 56. Коржачкина, О. М. Мои любимые звуки [Текст] : фонетикоорфографич. справ. англ. яз. / О. М. Коржачкина, Р. М. Тихонова. – Москва : Гуманитар. издат. центр ВЛАДОС, 1996. – 256 с. : ил. – еng. 57. Кошманова, Ирина Иннокентьевна. Тесты по английскому языку [Текст] : орфоргафия, лексика, грамматика / И. И. Кошманова. – 3-е изд. – Москва : Айрис-Пресс, 2003. – 255 с. – (Домашний репетитор). – еng. 11


58. Краткая грамматика английского языка в таблицах и схемах [Текст] / сост. О. В. Стороженко. – Киев : Знание, 1997. – 64 с. – еng. 59. Кубарьков, Георгий Леонидович. Английский язык без проблем [Текст] / Г. Л. Кубарьков. – Донецк : «БАО», 2006. – 480 с. : ил. – еng. 60. Лебедева, Анастасия Яковлевна. Времена английского глагола [Текст] : сб. упражнений по грамматике англ. яз. / А. Я. Лебедева. – Ленинград : Просвещение, 1979. – 80 с. – еng. 61. Левенталь, В. И. Английский язык: просто о сложном [Текст] : практич. курс / В. И. Левенталь. – Ленинград : Манускрипт, 1993. – 224 с. – еng. 62. Левицкая, Юлия Эммануиловна. Грамматика на практике : условные предложения [Текст] : пособие / Ю. Э. Левицкая, О. В. Позднеева. – Москва : Чистые пруды, 2008. – 32 с. – (Библиотечка «Первого сентября» ; серия «Английский язык» ; вып. 20). – eng. 63. Литвинов, Павел Петрович. Английский язык: трудные темы [Текст] : учеб. пособ. / П. П. Литвинов. – Москва ; СанктПетербург : Питер, 2005. – 304 с. – (Три главных шага к английскому). – eng. 64. Львова, Нина Александровна. А. English Reader: начинающим [Текст] / Н. А. Львова. – Саратов : Лицей, 2005. – 192 с. – (English Elementary). – eng.

12


65. Львова, Нина Александровна. English Reader : продолжающим [Текст] / Н. А. Львова. – Саратов : Лицей, 2005. – 192 с. – (English Intermediate). – eng. 66. Миньяр-Белоручева, Алла Петровна. 600 тестов по английской грамматике [Текст] : практикум / А. П. МиньярБелоручева. – Москва : Проспект-АП, 2005. – 112 с. – eng. 67. Николенко, Татьяна Гордеевна. Тесты по грамматике английского языка [Текст] : сборник / Т. Г. Николенко. – Москва : Абрис Пресс : Рольф, 2002. – 160 с. – еng. 68. Практическая грамматика современного английского языка [Текст] : учеб. пособ. / Л. В. Хведченя, Р. В. Хорень, И. В. Крюковская ; под общ. ред. Л. В. Хведчени. – Минск: Интерпрессервис : Книж. дом, 2002. – 688 с. – еng. 69. Полякова, Татьяна Юрьевна. Английский язык для диалога с компьютером [Текст] : учеб. пособ. для техн. вузов / Т. Ю. Полякова. – Москва : Высш. шк., 1998. –190 с. – еng. 70. Прискорений курс англійської мови [Текст ] : підруч. для вузів / Л. Ю. Куліш, С. О. Друянова, В. Л. Мотова. – 3-є вид., стер. – Київ : Вища шк., 1996. – 303 с. : іл. – еng. 71. Пурвер, Г. Л. Учебник английского языка [Текст] : для взрослых / Г. Л. Пурвер. – Москва : Изд-во лит-ры на иностр. яз., 1948. – 432 с. : ил. – еng. 72. Пыльцын, Александр Александрович. Английский в семейном кругу [Текст] : учеб. пособ. для сред. шк. и вузов / А. Пыльцын. – Харьков : Прапор, 1995. – 208 с. : ил. – еng.

13


73. Растригина, Людмила Павловна. Упражнения по совершенствованию английского языка [Текст] / Л. П. Растригина. – Донецк : «БАО», 2005. – 224 с. : ил. – еng. 74. Руссаковский, Евгений Миронович. Энциклопедия форм английских глаголов: правила и исключения [Текст] / Е. М. Руссаковский. – Москва ; Харьков: Престиж : Каравелла, 1998. –560 с. – еng. 75. Селезнёв, Владимир Харитонович. Пособие по развитию навыков английской интонации [Текст] / В. Х. Селезнёв. – Москва : Высш. шк., 1983. –312 с. – еng. 76. Скребкова-Пабат, Марія Анатоліївна. Світ цікавої англійської мови = The World of Interesting English [Текст] : навч. посіб. / М. А. Скребкова-Пабат. – Львів : Новий світ, 2000-2010. – (Вища освіта в Україні) – еng. 77. Слепович, Виктор Самойлович. «Ловушки» в тестах по английскому языку [Текст] : подготов. к тестированию и экзамену / В. С. Слепович. – Минск : ТетраСистемс, 2006 – 256 с. – еng. 78. Справочник-ключ к учебнику «Практическая грамматика английского языка» [Текст] / Е. Е. Израилевич, К. Н. Качалова. – Москва : ЮНВЕС, 1995. –128 с. – еng. 79. Старшинова, Е. К. Практическая грамматика английского языка [Текст] / Е. К. Старшинова. – Киев, 1995. –238 с. –еng.

14


80. Типичные ошибки в английском языке: c упражнениями = Common mistakes in English: with exercises [Текст]. – Москва : Буклет, 1994. – 216 с. – eng. 81. Тодорова, Наталія Юріївна. Англійська мова : завдання, поради, тести для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н. Ю. Тодорова. – Київ : Знання, 2011. – eng. 82. Фурсенко, Светлана Васильевна. Грамматика в стихах [Teкст] : веселые граммат. рифмовки англ. яз. – СанктПетербург : КАРО, 2005. –160 с. : ил. – еng. 83. Хведченя, Людмила Владимировна. Практический курс английского языка [Текст] : учеб. пособ. / Л. В. Хведченя. – 2-е изд. – Минск : Вышэйшая шк., 2003 – Ч. 2. – 2003. – 317 с. – eng. 84. Хведченя, Людмила Владимировна. Практическая грамматика современного английского языка [Текст] / Л. В. Хведченя, Р. В. Хорень, И. В. Крюковская. – 2-е изд., стереотип. – Минск : Книж. Дом, 2005. – 688 с. – eng. 85. Хведченя, Людмила Владимировна. Английский язык для поступающих в вузы [Текст] / Л. В. Хведченя, Р. В. Хорень. – Минск : Вышэйшая шк., 1995. –333 с. –еng. 86. Хоменко, Емма Георгієвна. Граматика англійської мови [Текст] : навч. посіб ./ Е. Г. Хоменко. – 2-ге вид., випр. – Київ: Знання Прес, 2007. –606 с. – еng. 87. Хорнби, А. С. Конструкции и обороты английского языка: [Текст] / А. С. Хорнби ; пер. с англ. А. С. Игнатьева. – Москва : Буклет, 1994. –336 с. : ил. – еng. 15


88. Хорнби, А. С. Оксфордский интенсивный английский для взрослых [Текст] : в 3 кн. / А. С. Хорнби. – Москва : Буклет, 1994 – Кн. 1. – 1994. –204 с. : ил. –eng. 89. Хорнби, А. С. Оксфордский интенсивный английский для взрослых [Текст] : в 3 кн. / А. С. Хорнби. – Москва : Буклет, 1994 – Кн. 2. – 1994. – 248 с. : ил. – eng. 90. Хорнби, А. С. Оксфордский интенсивный английский для взрослых [Текст]: в 3 кн. / А. С. Хорнби. – Москва : Буклет, 1994 – Кн. 3. – 1994. –288 с. : ил. – eng. 91. Христорождественская, Лидия Павловна. Начни говорить по-английски = Start Speak English [Текст] : интенсив. курс / Л. П. Христорождественская. – Минск : ТетраСистемс, 2011. – 512 с. : ил. – еng. 92. Червякова, Людмила Дмитриевна. Я люблю английскую грамматику [Текст] : учеб. пособ. / Л. Д. Червякова. – Москва: Евраз. регион, 1998. –176 с. – eng. 93. Черниш, В. В. Speak English Correctly [Текст] : посібник / В. В. Черниш. – Киї в: Ленвіт, 2008. – 64 с. – (Бібліотека журналу «Іноземні мови» ; вип. 4/2008). – eng. 94. Черниш, В. В. Correct English Usage for Everyday and Professional Life [Текст] : посібник / В. В. Черниш. – Київ : Ленвіт, 2009. – 64 с – (Бібліотека журналу «Іноземні мови» ; вип. 2/2009). – eng.

16


95. Черноватий, Л. М. Курс англійської мови для дорослих [Текст] : початк. етап / Л. М. Черноватий. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 1995. – 474 с. : іл. – eng. 96. Щеглов, Илья Алексеевич. Пособие по английскому языку : Грамматика. Упражнения. Устные темы с переводом [Текст] / И. А. Щеглов. – Москва : Сфера, 1999. – 128 с. – (Старшекласснику, абитуриенту). – eng. 97. Щербина, Татьяна Семёновна. English 50+50. 100 уроков английского [Текст] : интенсив. курс для взрослых / Т. С. Щербина, А. Г. Баранов. –Тверь : Kolonna Publication : Группа Тверьинтерконтакт : «БАКОМ», 1995. – 347 с. – eng. 98. Эккерсли, К. Э. Базовый курс английского языка = Essential English for Foreign Students : соврем. русская версия [Текст] : учебник / К. Э. Эккерсли. – Москва : Лист Нью, 2006. – 704 с. : ил. – eng. 99. Эккерсли, К. Э. Английский язык = Essential English for Foreign Students : полный курс в одном томе [Текст] / К. Э. Эккерсли. – Харьков : Каравелла, [2001]. – 688 с. : ил. – eng. 100. Экоуайзед, В. Хотите говорить по-английски – учитесь правильно читать или английский спеллинг – это не так уж и трудно [Текст] / В. Экоуайзед. – Киев ; Москва : Эсти : ИНФРА-М, 1995. – 96 с. – eng. 101. ANNAMARIE. English Communication : Improve your English skiils : A practical approach to improve your critical thinking & communication abilities [Text] / ANNAMARIE ; 17


Edited by Tamara Bondar. – Kyiv : [Центр навч. літ-ри], 2004 – 2004. – P. 1 : First Year University Students. – 2004. – 136 p. : ilus. – eng. 102. ANNAMARIE. English Communication: Improve your English skiils : A practical approach to improve your critical thinking & communication abilities [Теxt] / ANNAMARIE ; Edited by Tamara Bondar. – Kyiv : [Центр навч. літ-ри], 2004 – P. 2 : Second Year University Students. – 2004. – 128 p. : ilus. – eng. 103. ANNAMARIE. English Communication : Improve your English skiils : A practical approach to improve your critical thinking & communication abilities [Теxt] / ANNAMARIE ; Edited by Tamara Bondar. – Kyiv : [Центр навч. літ-ри], 2004 – P. 3 : Third Year University Students. –2004. – 126 p. : ilus. –eng. 104. ANNAMARIE. English Communication : Improve your English skiils : A practical approach to improve your critical thinking & communication abilities [Теxt] / ANNAMARIE ; Edited by Tamara Bondar. –Kyiv :[ Центр навч. літ- ри], 2004 – P. 4 : Fourth Year University Students. –2004. – 102 p. : ilus. –eng. 105. Close, R. A. A Reference Grammar for Students of English = Справочник по грамматике для изучающих английский язык [Текст] : пособ. для учителя / R. A. Close. – Moscow : Prosvescheniye, 1972. – 342 + [10] p. – eng.

18


106. Funk, Wilfred. 30 Days to a More Powerful Vocabulary [Теxt] / W. Funk, N. Lewis. – Moscow : Novintelpress, 1991. – 252 p. – eng. 107. Kitrosskaya, I. I. Modern English for Advanced Learners [Теxt] / I. I. Kitrosskaya. – Moscow : Higher School, 1978. – 452 p. – eng. 108. Medvedeva, L. M. English Grammar in Proverbs, Sayings, Idioms and Quotations [Text] / L. M. Medvedeva. – Kyiv : State University Press, 1990. –240 p. – eng. 109. Murphy, R. English Grammar in Use [Text] / R. Murphy. – Cambridge : Cambridge University Press, 1988. – 328 p. – еng. 110. Soars, Liz. Headway. Elementary [Text] : Student’s Book / L. Soars, J. Soars. – Oxford : Oxford University Press, [2001]. – 128 p. : illus. – eng. 111. Soars, Liz. Headway. Elementary [Text] : Workbook / L. Soars, J. Soars. – Oxford : Oxford University Press, [2001]. – 80 p. : illus. – eng. 112. Soars, Liz. Headway. Pre- Intermediate [Text] : Student’s Book / L. Soars, J. Soars. – Oxford : Oxford University Press, [2001]. – 143, [1] p. :illus. – eng. 113. Soars, Liz. Headway. Pre-Intermediate [Text] : Workbook / L. Soars, J. Soars. – Oxford : Oxford University Press, [2001]. – 79, [1] p. : illus. – eng. 114. Soars, Liz. Headway. Advanced [Text] : Student’s Book / L. Soars, J. Soars. – Oxford : Oxford University Press, [1997]. – 156, [4] p. : illus. – eng. 19


115. Soars, Liz. Headway. Advanced [Text] : Workbook / L. Soars, J. Soars. – Oxford : Oxford University Press, [1999]. – 101, [1] p. : illus. – eng. 116. Soars, Liz. New Headway. Intermediate [Text] : English Course : Student’s Book / L. Soars, J. Soars. – Oxford : Oxford University Press, [2000]. – 159, [1] p. : illus. – eng. 117. Soars, Liz. New Headway. Intermediate [Text] : Workbook / L. Soars, J. Soars. – Oxford : Oxford University Press, [1998]. – 79, [1] p. : illus. – eng. 118. Soars, Liz. New Headway. Upper- Intermediate [Text] : English Course : Student’s Book / L. Soars, J. Soars. – Oxford : Oxford University Press, [2000]. – 159, [1] p. : illus. – eng. 119. Soars, Liz. New Headway. Upper Intermediate [Text] : Workbook / L. Soars, J. Soars. – Oxford : Oxford University Press, [2000]. – 104 p. : illus. – eng. 120. Richards, Jack C. Interchange : English for International Communication [Text] : Student’s Book 1 / J. C. Richards with J. Hull and S. Proctor. – Cambridge : Cambridge University Press, [1997]. – 134 p. : illus. – eng. 121. Richards, Jack C. Interchange : English for International Communication [Text] : Workbook 1 / J. C. Richards with J. Hull and S. Proctor. – Cambridge : Cambridge University Press, [1997]. – 60 p. : illus. – eng.

20


ІІІ. Учбові посібники з розвитку мовлення 122. Айвазова, Алина. Smart Book : Основы разговорного английского языка /американский вариант [Teкст] / А. Айвазова. – Москва : КРОН-ПРЕСС, 1996. – 288 с. – еng. 123. Адамовська, Людмила МиколаЇвна. АнглІйська мова : Розвиток усного мовлення [Текст] : дидакт. матеріал 6 кл. / Л. М. Адамовська ; С.А. Зайковскі. –Збараж : Тернопіль : Навч. кн. «Богдан», 2000. – 80 с. : іл. – еng. 124. Англійська мова для повсякденного спілкування [Текст] : підруч. для вузів / В. К. Шпак, В. Я. Популях, З. Ф. Кириченко та ін. ; за ред. В. К. Шпака. –3-тє вид., стер. –Київ : Вища шк., 2002. – 304 с. – eng. 125. Англійська мова у спілкуванні [Текст] : кн. для вчителя 6 кл. / кол. авт. під кер. Н. К. Скляренко. – Київ : Освіта, 1997. – 112 с. – eng. 126. Английский язык для девочек и мальчиков [Текст]. – Киев : Гранд, 1996. –176 с. – eng. 127. Английский язык [Текст] : пособ. для старшекл., слушателей подготов. отд-ний и абитуриентов / Центр подготов. абитуриентов ; сост. А. М. Иванникова. – Донецк : Центр подготов. абитуриентов, 1992. – 93 с. – eng. 128. Английский язык [Текст] : русско-англ. разговорник и слов. / [худож.-оформ. Л. П. Вировец]. – Харьков : Фолио, 2014. – 319, [1]. – (Учись даром). 21


129. Бабенко, Надія Андріївна. Готуємося до іспитів [Текст] / Н. А. Бабенко. – Харків : Основа, 2008. – 144 с. – (Бібліотека журналу «Англійська мова та література» ; вип. 3(63) ; На допомогу абітурієнту). – eng. 130. Базанова, Е. М. Английский язык : 350 текстов, диалогов и упражнений по английскому языку для развития навыков устной речи : для школьников и поступающих в вузы [Текст] / Е. М. Базанова, Т. С. Путиловская. – Москва : Дрофы, 2000. – 480 с. – (Большая библиотека «Дрофы»). – eng. 131. Брель, Наталья. Русско-английский разговорник для путешественников [Текст] / Н. Брель, Н. Пославская. – Санкт-Петербург : Питер, 2013. – 320 с. – eng. 132. Бытовые диалоги на английском языке [Текст]. – Санкт-Петербург : Внешторгиздат, 1992. – 96 с. – еng. 133. Веремій, Оксана Миколаївна. Розмовляємо англійською без помилок [Текст] / О. М. Веремій. – Харків : Видав. група «Основа», 2005. – 175 с. – (Бібліотека журналу «Англійська мова та література»). – еng. 134. Винарева, Людмила Андриановна. Английские идиомы / Л. А. Винарева, В. В. Янсон. – Москва : Айрис пресс, 2005. – Славян. дом кн. : «ИП Логос». –384 с. – (Вас ждёт успех). – eng. 135. Власова, Татьяна Степановна. Современный разговорный язык [Текст] : учеб. пособ. для студентов ин-тов и фак. иностр. яз / Т. С. Власова, Т. А. Власова. – Москва : Высш. шк., 1971. – 280 с. – еng. 22


136. Газиева, Индира Адельевна. Reading, Writing and Discussion [Текст] : учеб. пособ. по развитию навыков устной речи / И. А. Газиева; Моск. акад. экон. и права. – Москва : Экзамен, 2005. – 128 с. – еng. 137. Гилянова, Александра Георгиевна. 20 уроков разговорного английского языка: сер. упражнений [Текст] : пособ. для студентов педагог. ин-тов и фак. иностр. яз. / А. Г. Гилянова. –2 е изд., исправл. – Ленинград : Просвещение, 1976. – 160 с. – еng. 138. Гичева, Наталья Гермогеновна. 1200 тестов по английскому языку [Текст] : учеб. пособ. / Н. Г. Г.ичева, О. С. Дворжец, Л. П. Черкашина. – Москва : Айрис пресс: Рольф, 2001. – 256 с. – (Домашний репетитор). – еng. 139. Голденков, Михаил Анатольевич. Street English [Текст] : для ленивых, для тех, кто не знает английского, для тех, кто думает, что знает / М. А. Голденков. – Москва : Экспо Формат, 2003. – 224 с. : ил. – eng. 140. Графова, Т. А. Повседневный английский в ситуации общения [Текст] /Т. А. Графова. – Москва : АРС-плюс, 1992. – Ч. 1-2 : Интенсивный курс для начинающих. – 1992. – 208 с. + 2 кассеты. – еng. 141. Додурова, Элли Семёновна. Практический курс разговорного английского языка [Текст] : учеб. пособ. / Э. С. Додурова. – Санкт-Петербург : Союз, 2004. – 344 с. – (Изучаем иностранные языки). – еng. 23


142. Долинская, Любовь Дмитриевна. Человек и Земля [Текст] : учеб. пособ. / Л. Д. Долинская, Н. Г. Киткова. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1994. – 120 с. – еng. 143. Журина, Татьяна Юрьевна. 55 устных тем по английскому языку для школьников 5-11 классов [Текст] / Т. Ю. Журина. –2-е изд., перераб. – Москва : Дрофа, 1997. – 160 с. – (Библиотечка «Дрофы»). – еng. 144. Занина, Елена Леонидовна. 95 устных тем по английскому языку [Текст] / Е. Л. Занина. – 7-е изд. – Москва: Айрис-пресс, 2007. – 320 с. – (Домашний репетитор). – еng. 145. Зотов, Владимир Иванович. Англо-русский разговорник для туристов [Текст] / В. И. Зотов. – Москва : Рус. яз., 1978. – 272 c. : ил. + кассета. – eng. 146. Иллюстрированный сборник пословиц и поговорок на пяти языках [Текст] : русский, английский, французский, испанский, немецкий / под ред. М. И. Дубровина ; худ. А. Егоров. – Москва : РОСМЭН, 1998. – 221 с. : ил. – еng/fre/spa/ger. 147. Калініна, Лариса. Getting America-Wise : Personal Writing [Текст] : навчання письма в особистій сфері спілкування / Л. Калініна, І. Самойлюкевич. – Київ : Шк. світ: Вид. Л. Галіцина, 2006. – 110 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»). – еng. 148. Калініна, Лариса. Getting America-Wise : Personal Writing [Текст] : навчання письма в суспільн. сфері спілкув. / Л. Калініна, І. Самойлюкевич. – Київ : Шк. світ : 24


Вид. Л. Галіцина, 2006. – 110 с – (Бібліотека «Шкільного світу»). – еng. 149. Киселёва, М. В. Заполнение деловых бумаг на английском языке [Текст] / М. В. Киселёва, В. А. Погосян. – Санкт-Петербург : Питер, 2014. –144 с. : ил. – еng. 150. Кнодель, Людмила Володимирівна. Англійська мова у спілкуванні [Текст] : посібник / Л. В. Кнодель. – Київ : Вид. Паливода А. В., 2007. – 164 с. – (Бібліотека студента). – еng. 151. Колпакчи, М. А. Дружеские встречи с английским языком [Текст] / М. А. Колпакчи. – Житомир : Парк, 1995. – 320 с. – еng. 152. Кошманова, Ирина Иннокентьевна. 90 устных тем на английском языке [Текст] / И. И. Кошманова. – 2-е изд. – Москва : Айрис-Пресс, 2002. – 284 с.: ил. – (Английский клуб ; Школьная мозаика). – еng. 153. Кубарьков, Георгій Леонідович. 500 : сучасні теми з англійської мови [Текст] : збірник / Г. Л. Кубарьков, В. О. Тимощук. – Донецк: «БАО», 2005. – 608 с. : ил. – еng. 154. Литвинов, Павел. Как быстро выучить много английских слов [Текст] / П. Литвинов – 5-е изд. –Москва : Айрис пресс, 2008. – 144 с. – (Ступени к успеху ; Эффективный метод Литвинова). – еng. 155. Литвинов, Павел. 3000 английских слов : техника запоминания [Текст] / П. Литвинов ; под ред. Е. Л. Заниной.

25


– 4-е изд. – Москва : Айрис пресс, 2005. – 208 с. : ил. – (Английский ; Ступени к успеху). – еng. 156. Литвинов, Павел Петрович. Глаголы: повышаем речевую готовность на английском [Текст] / П. П. Литвинов. – Москва : ВАКО, 2003. – 272 с. – еng. 157. Любовное письмо [Текст] : пособ. для неяз. вузов / предисл. на рус. яз. ; учеб. англо-рус. слов. С. К. Фоломкиной. – Москва : Высш. шк., 1979. – 112 с. – еng. 158. Манси, Елизавета Александровна. Английский язык [Текст] : разговорн. темы (тексты, диалоги) / Е. А. Манси. – Киев : А.С. К., 2000 – Ч. I. – 2000. – 400 с. – еng. 159. Манси, Елизавета Александровна. Английский язык [Текст] : разговорн. темы (тексты, диалоги) / Е. А. Манси. – Киев : А.С. К., 2000 – Ч. II. – 2000. – 352 с. – еng. 160. Матюгин, Игорь Юрьевич. Секреты запоминания английских слов [Текст] / И. Ю. Матюгин, Т. Б. Словенко. – Донецк : Сталкер, 2000. – 411 с. : ил. – (Серия «Школа эйдетики»). – еng. 161. Мачхелян, Гарри Григорьевич. О безукоризненно правильном английском [Текст] : учеб.-метод. пособ. / Г. Г. Мачхелян. –2-е изд., доп. – Москва : СИСТЕХ, 1998. – 152 с. + 1 кассета. – (В помощь преподавателю и студенту). – еng.

26


162. Миньяр-Белоручева, Алла Петровна. 120 TOPICS: cб. разговор. тем по англ. яз. [Текст] : учеб. пособ. / А. П. Миньяр-Белоручева. – Москва : Экзамен, 2005. – 160 с. – eng. 163. Миштал, Мариуш. Тематические тексты по английскому языку [Текст] : пособие / М. Миштал. – Киев : Знання ; КОО, 2002. – 352 с. – eng. 164. Митина, Инесса Евгеньевна. Деловой английский : путешествие (гостиницы, питание, транспорт, туризм) [Текст] : учеб. пособ. / И. Е. Митина, Л. С. Петрова. – СанктПетербург : Союз, 2001. – 318 с.: ил. – (Изучаем иностранный язык). – eng. 165. Натальїн, Володимир Петрович. Розмовна англійська мова за 100 годин [Текст] / В. П. Натальїн, С. А. Натальїна, В. Ю. Паращук. – Київ : Техніка, 1997. –136 с. – еng. 166. Никитина, С. А. Русско-англо-французско-испанский разговорник [Текст] / С. А. Никитина. – Москва : Рус. яз., 1989. – 2-е изд., испр. и доп. – 527 с. – еng/frе/ spa. 167. Пархамович, Татьяна Васильевна. 1000 русских и 1000 английских идиом [Текст] : слов. с пояснениями и примеч. / Т. В. Пархамович. – Минск : Попурри, 1997. – 128 с. – еng. 168. Пассов, Е. И. Лексика? Нет проблем. = It Doesn't Work Without Words [Teкст] : учеб. пособ. / Е. И. Пассов, Н. В. Новосельцева. – Москва : Иностранный язык ; Оникс, 2000. – 272 с. : ил. – (Another Way in English). – eng. 27


169. Писанко, М. Л. Оволодіння англомовними стандартами комунікативної поведінки в усному і писемному спілкуванні [Teкст] / М. В. Писанка, Н. К. Скляренко. – Київ: Ленвіт, 2007 – (Бібліотечка журналу «Іноземні мови» ; вип. 2). – Ч. 1. – 2007. – 60 с. – еng. 170. Писанка, М. Л. Оволодіння англомовними стандартами комунікативної поведінки в усному і писемному спілкуванні [Teкст] / М. В. Писанка, Н. К. Скляренко. – Київ: Ленвіт, 2007. – (Бібліотечка журналу «Іноземні мови» ; вип. 4). – Ч. 2. – 2007. –60 с. – еng. 171. Плюхина, З. А. Англичане говорят так [Teкст] : учеб. пособ. / З. А. Плюхина. – Москва : ИНФРА-М, 1995. – 208 с. – еng. 172. Посібник з розмовної мови = Sailing on in English [Teкст] : навч. посіб. / [О. В. Кривошеєв, Л. М. Бишенко, Ю. І. Нєженцев та ін.]. – Київ : Вища шк., 1991. – 159 с. : іл. – еng. 173. 50 разговорных тем на экзаменах [Teкст] : пособ. для старшекл., слушателей подгот. отд-ний и абитуриентов / Центр подготовки абитуриентов ; сост.: Г. В. Быщук, В. И. Лешенко, А. М. Иванникова. – 3-е изд., доп. и перераб. – Донецк : Лебедь, 1996. – 38 с. – (Библиотека абитуриента). – еng. 174. Рожкова, Флоренция Михайловна. Поговорим поанглийски [Teкст] : пособ. по англ. яз. для внеаудитор. 28

Дрейпер, Г. Дж. ерини (1863-1920)


работы / Ф. М. Рожкова. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Высш. шк., 1980. – 272 с. – еng. 175. Розмовні теми [Teкст] : навч. посіб. для школярів старших кл., абітурієнтів, слухачів курсів, студентів філол. ф-тів / уклад. Н. В. Литвин. – Київ : Знання, 1996. – 64 с. – (Бібліотечка для тих, хто вивчає англійську). – еng. 176. Ролевые и ситуативные диалоги к экзаменам по английскому языку [Teкст] : пособ. по соврем. разговор. яз. / сост.: М. Зимина, С. Катенин; англ. текст К. Дж. Полок. – Санкт- Петербург : Корона, 2002. – 336 с. – еng. 177. Сборник английских аутентичных текстов : 17 тем [Текст] / сост. Д. С. Седов. – 3-е изд. – Минск : Лексис, 2005. – 376 с. : ил. – eng. 178. Синько-Федоряченко, Лариса Всеволодовна. Американский английский язык [Текст] / Л. В. СинькоФедоряченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Знання, 2000. – 424 с. – еng. 179. Скалкин, Владимир Львович. Основы обучения устной иноязычной речи [Текст] / В. Л. Скалкин. – Москва : Рус. яз., 1981. – 248 с. – еng. 180. Скалкин, Владимир Львович. Коммуникативные упражнения на английском языке [Текст] : пособ. для учителя / В. Л. Скалкин. – Москва : Просвещение, 1983. – 128 с: ил. – еng. 181. Скалкин, Владимир Львович. Английский язык в ситуациях общения [Текст] : учеб. пособ. для вузов 29


/ В. Л. Скалкин. – Москва : Просвещение, 1983. – 128 с. : ил. – еng. 182. Спиерс, Ричард А. Так каждый день говорят американцы [Текст] : англо-русский слов. : ок. 1700 выражений / Р. А. Спиерс. – 3-е изд., стереотип. – Москва : Рус. яз. : НТС Паблишинг Груп, 2002. – 445 с. – еng. 183. Справочник наиболее употребительных английских словосочетаний [Текст] : пособ. для учителя / В. И. Перебейнос, С. С. Хидекель, Л. Р. Вайнер и др. – Москва : Просвещение, 1986. – 318 с. – еng. 184. Ступин, Леонид Павлович. Лексикография английского языка [Текст] : учеб. пособ. для студентов интов и фак. иностр. яз. / Л. П. Ступин. – Москва : Высш. шк., 1985. – 168 с. – еng. 185. Тарнаева, Лариса Петровна. Культура и общение: пишем по-английски [Текст] / Л. П. Тарнаева. – 3-е изд., исправл. и дополн. – Санкт-Петербург : Союз, 2001. – 240 с. – (Изучающим иностранные языки). – еng. 186. Уфимцева, Анна Анфилофьевна. Опыт изучения лексики как системы на материале английского языка [Текст] / А. А. Уфимцева. – 3-е изд. – Москва : КомКнига, 2010. – 288 с. – (Лингвистическое наследие ХХ века). – еng. 187. Шпаковский, Владимир Францевич. Русскоанглийский суперразговорник [Текст] / В. Ф. Шпаковский. – Москва : Центрполиграф, 2012. – 560 с. : ил. – eng.

30


188. Almazova, L. A. A Bridge to Spoken English [Текст] : учеб. пособ.. / L. A. Almazova. – Moscow : Higher School, 1977. – еng. 189. Gvardzhaladze, I. S. 500 English Proverbs and Sayings with Their Translations and Equivalents [Текст] / I. S. Gvardzhaladze, T.G. Kochinashvili, A. G. Gilbertson. –5th ed. – Moscow : Higher School, 1966. –32 p. – eng. 190. Rutkowska, Wanda. Everyday Talks [Текст] / W. Rutkowska. – Warszawa : Panstw. zaklady wyd. szkolnych, 1973. – 112 p. – eng. 191. Американа : Англо-русский лингвострановедческий словарь [Текст] / под ред. и общ. рук. Г. В. Чернова. – Смоленск : Полиграмма, 1996. –1185 с. – еng. 192. Англо-український словник [Текст] : близько 100000 сл. / Є. І. Гороть, Л. М. Коцюк, Л. К. Малімон, А. Б. Павлюк. – Вінниця : Нова кн., 2006. – 1700 с. – eng. 193. Англо-український і українсько-англійський словник для школярів + граматика [Текст] / уклад. Л. О. Біла. – Київ : Логос, 2001. – 544 с. – (Словники для школярів). –eng. 194. Англо-український фразеологічний словник: Близько 30000 фразеолог. виразів [Текст] / уклад. К. Т. Баранцев. – Київ : Знання, 2005. – 1056 с. 195. Байков, В. Д. Англо-русский, руссо-английский словарь : современная лексика, идиомы, розговор. выражения, американизмы, сленг [Текст] : Более 40000 сл. и

31


словосочетаний / В. Д. Байков, Д. Хинтон. – Москва : Эксмо, 2005. – 624 с. – (Библиотека слов). – eng. 196. Большой современный англо-русский, русскоанглийский словарь [Текст]: 170000 сл. / сост. Т. А. Сиротина. – Донецк : «БАО», 2003. – 688 с. – eng. 197. Великий англо-український словник [Текст] : 112000 сл. та словосполучень / уклад. М. Зубков, голов. ред. Н. Є. Фоміна. – Харків : Фоліо, 2006. – 790 с. – (Бібліотека державної мови). – eng. 198. Глазунов, Сергей Александрович. Новый англорусский словарь современной разговорной лексики [Текст] / С. А. Глазунов. – Москва : Рус. яз., 2000. – 776 с. – еng. 199. Грин, Джонатан. Словарь новых слов [Текст] / Дж. Грин. – Москва : Вече : Персей, 1996. – 352 с. – еng. 200. Гуревич, Валерий Владимирович. Краткий русскоанглийский фразеологический словарь [Текст] / В. В. Гуревич. – Москва : ВЛАДОС, 1995. – 584 с. – еng. 201. Джоунз, Даниэль. Словарь английского произношения [Текст] : 58000 сл. / Д. Джоунз. – Москва : Астрель: АСТ, 2004. – 1104 с. – еng. 202. Ермолович, Дмитрий Иванович. Англо-русский словарь персоналий т= The English-Russian Who’s Who in Fact and Fiction [Текст] : ок. 5000 сл. и выражений / Д. И. Ермолович. – 2-е изд., стер. – Москва : Рус. яз., 1999. – 335 с. – еng. 32


Репродукції артин майстрів англійського живопису XVII – XX ст.ст.

33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


203. Завязкин, О. В. Иллюстрированный англо-русский словарь для детей [Текст] /О. В. Завязкин, Т.Н. Тележникова. – Донецк: БАО, 2007. – 64 с. : ил. – еng. 204. Квеселевич, Дмитрий Иванович. Русско-английский фразеологический словарь [Текст] : ок. 7000 фразеолог. ед. / Д. И. Квеселевич. – Москва : Рус. яз., 1998. – 704 с. – еng. 205. Крылова, Н. В. English мама [Текст] : англо-рус. слов. на каждый день / Н. В. Крылова. – Москва: Линка-Пресс, 2004. – 42 с. : ил. – (Приложение к журналу «Обруч»). – еng. 206. Кудрявцев, Александр Юрьевич. Англо-русский словарь-справочник табуизированной лексики и эффемизмов [Текст] : ок. 10000 сл. и выражений / А. Ю. Кудрявцев, Г. Д. Куропаткин. – Москва : КОМТ, 1993. – 304 с. – еng. 207. Кунин, Александр Владимирович. Англо-русский фразеологический словарь [Текст] : ок. 5000 фразеологизмов / А. В. Кунин. – Москва : Рус. яз., 1998. – 512 с. – еng. 208. Леонович, Олег Анатольевич. Краткий словарь английских прозвищ [Текст] : A-Z / О. А. Леонович. – Москва : Высш. шк., 2007. – 183 с. – еng. 209. Литвинов, Павел Петрович. Англо-русский фразеологический словарь с тематической классификацией [Текст] : продвинутый англ. через фразеологию / П. П. Литвинов. – Москва : Яхонт, 2000. – 447 с. – (Сам себе репетитор). – еng.

54


210. Локетт, Брайан. Почему так? : знакомые английские слова в необычных выражениях [Текст] : слов.-пособ. / Б. Локетт. – Москва : Шк.-Пресс, 1998. – 112 с. – еng. 211. Масюченко, Игорь Петрович. Русско-английский разговорник [Текст] / И. П. Масюченко. – Ростов-на-Дону : Баро Пресс, 2000. – 288 с. – еng. 212. Медвєдєва, Людмила Михайлівна. Англо-українськоросійський словник усталених виразів [Текст] / Л. М. Медвєдєва, Н. Ю. Медвєдєва. – Київ ; Тернопіль : «Укр. енциклопедія» ім. М. П. Бажана : Ной, 1992. – 496 с. – eng. 213. Медвєдєва, Людмила Михайлівна. Англо-український словник парних словосполучень [Текст] / Л. М. Медвєдєва, В. В. Дайнеко; під ред. О.С. Семенця. – Київ : Вид-во «Укр. енциклопедія» ім. М. П. Бажана : Наук. ред. голов. редкол. Кн. Пам'яті України, 1994. – 256 с. – еng. 214. Містецький, А. С. Хрестоматія з лексики англійської мови [Текст]: посібник / А. С. Містецький. – Київ : Рад. шк., 1960. – 383 с. – еng. 215. Ніколенко, Андрій Георгійович. Тематичний словник фразових дієслів сучасної англійської мови [Текст] : англоукраїнсько-російський / А. Г. Ніколенко, А. Г. Гудманян ; М-во освіти України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : Кондор, 2008. – 834 с. – еng. 216. Новый Большой англо-русский словарь [Teкст]: в 3-х т. : 250 000 лекс. ед. [Текст] / под рук. акад. Ю. Д. Апресяна и 55


д-ра филолог. наук Э. М. Медниковой. – 3-е изд. стереотип. – Москва : Рус. яз., 1998 – Т. 1: A – F / авт.: Ю. Д. Апресян, Э. М. Медникова, А. В. Петрова и др. – 1998. – 832 с. –eng. 217. Новый Большой англо-русский словарь [Текст]: в 3-х т. : 250000 лекс. ед. / под общ. рук. акад. Ю. Д. Апресяна и д-ра филол. наук Э. М. Медниковой. – 3-е изд., стереотип. – Москва : Рус. яз., 1998 – Т. 2 : C-O / авт. : Ю. Д. Апресян, Э. М. Медникова, А. В. Петрова и др. – 1998. – 828, [4] с. – еng. 218. Новый Большой англо-русский словарь [Текст]: в 3-х т. : 250000 лекс. ед. / под рук. акад. Ю. Д. Апресяна и д-ра филол. наук Э. М. Медниковой. – 3-е изд., стереотип. – Москва : Рус. яз., 1998 – Т. 3 : R – Z / авт. : Ю. Д. Апресян, Э. М. Медникова, А. В. Петрова и др. – 1998. – 824, [8] с. – еng. 219. Попова, Людмила Петровна. Современный англорусский словарь [Текст] : ок. 50000 сл. и 70000 словосочетаний / Л. П. Попова, Н. Р. Мокина, Г. В. Захарова. – Москва : Руссо, 2004. – 930 с. + компакт-диск. – еng. 220. Рум, Адриан Р. У. Великобритания [Teкст] : лингвострановедческий слов. : ок. 10000 словар. ст. / А.Р.У. Рум. – Москва : Рус. яз., 1999. – 560 с. : ил. – еng. 221. Современный англо-русский, русско-английский словарь [Teкст] : 5000 сл. + грамматика / сост. Т. А. Сиротина. – Донецк : «БАО», 2007. – 992 с. – еng. 56


222. Торн, Тони. Словарь современного слэнга = Dictionary of Modern Slang [Teкст] / Т. Торн. – Москва : Вече : Персей, 1996. – 592 с. – (Bloomsbury). – еng. 223. Урдэнг, Лоуренс. Словарь трудных слов [Teкст] / Л. Урдэнг. – Москва : Вече : Персей, 1996. – 320 с. – еng. 224. Хорнби, А. С.Толковый словарь современного английского языка для продвинутого этапа [Текст] : в 2 т. / А. С. Хорнби, А. П. Коуи. – Спец. изд. для СССР. – Москва : Рус. яз, 1982. – Т. 1 : A-I. – 1982. – 544 с. – eng. 225. Хорнби, А. С. Толковый словарь современного английского языка для продвинутого этапа [Текст]: в 2 т. / А. С. Хорнби, А. П. Коуи. – Спец. изд. для СССР. – Москва: Рус. яз, 1982 – Т. 2 : M-Z. – 1982. – 528 с. – eng. 226. Brown, Amy L. Chambers First Learners’ Dictionary [Текст] / A. L. Brown, J. Downing, J. Sceats ; pronunc. under the direc. оf D. Abercrombie and A. Kemp ; Depart. оf Liguistics Un-ty of Edinburgh. – Spec. ed. for the USSR. – Moscow ; Edinburgh : Russki yazyk : W & R Chambers Ltd., 1983. – 320 p. : illus. – eng. 227. Chambers : Key-Word Dictionary [Текст]: English – Ukrainian Semibingual. – Киiв : Всеувито, 2002. – 432 p. – eng. 228. The Oxford-Duden Pictorial English Dictionary = Картинный словарь современного английского языка Оксфорд-Дуден [Текст] : Over 28000 illus. /edited by J. Pheby ; Oxford with the assistance of R. Breitsprecher ; M. Clark, 57


J. Gunningham, D. Jordan and W. Scholze-Stubenrecht ; illus. by J. Schmidt, Mannheim. – Spec. Ed. – Oxford ; Mannheim ; Moscow : Oxford University Press : Bibliographisches Institut : Russki Yasyk, 1985. –816 p. – eng. 229. The Pocket Oxford Russian Dictionary [Текст] : RussianEnglish, English-Russian : Over 70000 words and phrases, over 120000 translations / Revised and updated by Colin Howlett. – Second Ed. – Oxford ; New York : Oxford University Press, [1995]. – 624 p. – eng.

ІV. Учбова література з країнознавства 230. Антонюк, Наталія Миколаївна. Англомовні країни та Україна: Любов та шлюб (сім’я). Освіта. Мистецтво : теми для розм. мовлення та підготовки до тестів, Міжнар. іспитів [Текст] : навч. посіб. /Н. М. Антонюк, К. К. Краснолуцький. – Вінниця : Нова кн., 2001. – 254 с. : іл. – eng. 231. Бабенко, Надія Андріївна. Англомовний світ. Велика Британія [Текст] : посіб. з країнознавства / Н. А. Бабенко, О. К. Мацуєва. – Харків : Основа, 2015. – 112 с. – (Бібліотека журналу «Англіська мова та література» ; Вип. 10(154)). – eng. 232. Великобритания [Текст] : тексты для уст. ответов и письм. раб. на англ. яз. : 5-11 кл. / авт.-сост. И. Ю. Баканова. – Москва : Рус. яз., 1998. – 160 с. – (Английский для школьников). – еng. 58


233. Гапонів, Алекс Б. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни [Текст]: підруч. для вузів /А. Б. Гапонів, М. О. Возна; за заг. ред. В. В. Бондаренко. – Вінниця : Нова кн., 2005. – 464 с. : іл. – еng. 234. Голицынский, Юрий Борисович. Великобритания [Текст] : учеб. пособ. /Ю. Б. Голицынский. – СанктПетербург: Каро, 2006. – 480с. : ил. – (Страноведение). – еng. 235. Збірник пісень [Текст]: навч. посіб. / уклад. Ю. М. Проценко. – Київ : Знання, 1998 – Ч. 1. – 1998. – 64 с. – (Бібліотечка для тих, хто вивчає англійську ; лютий 1998 ; № 2). – еng. 236. Збірник текстів про Америку [Текст] : навч. посіб. / уклад. К. Г. Венгловська. – Київ : Знання, 1999. – 80 с. – (Бібліотечка для тих, хто вивчає англійську). – еng. 237. Казачінер, Олена Семенівна. Свята англомовних країн [Текст] / О. С. Казачінер. – Харків : Основа, 2009. – 128 с. – (Бібліотека журналу «Англійська. мова и література» ; вип. 2(74)). – еng. 238. Козикис, Дмитрий Дмитриевич. Страноведение. Великобритания = British Studies [Текст]: учеб. пособ. для вузов / Д. Д. Козикис, Г. И. Медведев, Н. В. Демченко. – 3-е изд. – Минск : Лексис, 2007. – 120 с. : ил. – еng. 239. Козикис, Дмитрий Дмитриевич. Страноведение. США = American Studies [Текст] : учеб. пособ. для вузов / Д. Д. Козикис, Г. И. Медведев, Н. В. Демченко. – 3-е изд. – Минск : Лексис, 2008. – 272 с. : ил. – еng. 59


240. Лондон знакомый и незнакомый [Текст] : учеб. пособ. / сост. Ю. М. Проценко. – Москва : Рыбари, 2002. – 95 с. – (Библиотечка для изучения английского). – еng. 241. Миньяр-Белоручева, Алла Петровна. Соединённые Штаты Америки: география, история, население, культура [Текст] / А. П. Миньяр-Белоручева. – Москва : «Москов. лицей», 1995. – 88 с. – eng. 242. Нестерчук, Галина Владимировна. США и американцы [Текст] / Г. В. Нестерчук, В. М. Иванова. – Минск : Вышейшая шк., 1997. – 238 с. : ил. – еng. 243. Нестеренко, Наталя Миколаївна. Смак до життя поанглійські [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Несторенко, К. В. Лисенко. – Вінниця : Нова кн., 2005. – 160 с. – еng. 244. Нью- Йорк: Історія, люди, визначні місця [Текст]: навч. посіб. для читання англ. мовою / уклад. Е. Г. Хоменко. – Київ : Т-во «Знання», 1997. – 72 с. – (Бібліотека для тих, хто вивчає англійську мову). – еng. 245. Опрєдєльонова, Тетяна Борисівна. Країнознавство : Великобританія. США [Текст] : навч. посіб. / Т. Б. Опрєдєльонова. – Донецьк : Центр підгот. абітурієнтів, 1998. – 136 с. – еng. 246. Павлоцкий, Владимир Моисеевич. Discovering Britain = Открой для себя Британию [Текст] / В. М. Павлоцкий. – Санкт-Петербург : БАЗИС-КАРО, 2000. – 431 с. – еng.

60


247. По Великій Британії [Teкст] : навч. посіб. до курсу «Країнознавство» / уклад. Н. Ф. Вовченко. – Київ : Знання, 1998. – 64 с. – еng. 248. Погдяд на Британію [Teкст] : навч. посіб. до курсу «Країнознавство» / уклад. О. І. Близнюк, Н. М. Жилко. – Київ : Знання, 1999. – 128 с. : іл. – (Бібліотечка для тих, хто вивчає англійську мову ; №9-10/99). – еng. 249. Сатинова, Валентина Фёдоровна. Читаем и говорим о Британии и британцах [Teкст] / В. Ф. Сатинова. – 3-е изд. – Минск : Вышейшая шк., 1998. – 255 с. : ил. – еng. 250. Соединённые Штаты Америки [Текст] : пособ. по страноведению для старших кл. гимназий и шк. с углубл. изуч. яз. / сост. Ю. Б. Голицынский. – Санкт-Петербург : КАРО, 2006. – 448 с. : ил. – (Страноведение). – еng. 251. США : різноманітність 50 штатів [Текст] : навч. посіб. / уклад. Л. Г. Бедринець. – Київ : Знання : КОО, 1997. – 80 с.– (Бібліотечка для тих, кто вивчає англійську ; №6). – еng. 252. Традиции, обычаи и привычки [Текст] : учеб. пособ. / сост. : Е. А. Балк, М. М. Леменев. – Москва : ИНФРА-М, 2001. – 127 с. – (The World of English). – еng. 253. Хабенская , Алла. Откройте для себя Канаду [Текст] : кн. для чтения на англ. яз. в старших классах сред. школы, 9-10 классах школ с углублённым изучением англ. яз., лицеях, гимназиях, на 2-3 курсах неяз. вузов / А. Хабенская. – Москва : Рольф: Айрис Пресс, 2001. –256 с. – (Английский клуб ; Школьная мозаика). – еng. 61


254. Халилова, Людмила Ахметовна. США : история и современность [Текст] : кн. для чтения. – Москва : Айрисс Пресс : РОЛЬФ, 1999. – 256 с. : ил. – (Английский клуб; Школьная мозаика). – еng. 255. Хоменко, Е. Г. Christmas [Текст] / Е. Г. Хоменко; голов. ред. С. Ю. Ніколаєва. – Київ : Ленвіт, 2001. – 64 с. : іл. – (Бібліотечка журналу «Іноземні мови»; вип. 1/2001). – eng. 256. Хоменко, Е. Г. Valentine's Day [Текст] / Е. Г. Хоменко; голов. ред. С. Ю. Ніколаєва. – Київ : Ленвіт, 2001. – 64 с. : іл. – (Бібліотечка журналу «Іноземні мови»; вип. 2/2001). – eng. 257. Черниш, В. В.Britain in the 19th century [Текст] / В. В. Черниш. – Київ : Ленвіт, 2002. – 64 с. – (Бібліотека журналу «Іноземні мови»; вип. 1/2002). – eng. 258. Across Great Britain = По великiй Британii [Текст] : навч. посiб. з курсу «Краiнознавство» / уклад. Н. Ф. Вовченко. – Київ : Знання, 2002. – 222 p. – (Бiблiотечка для тих, хто вивчае англiйську; № 4/2001). – еng. 259. Australia and New Zeland in Brief = Вкратце об Австралии и Новой Зеландии [Текст] : кн. для чтения на англ. яз. / В. В. Ощепкова. – 2-е изд., исправл. – Москва : Лист [Нью], 2000. – 224 p. : ил. – (Школа в клеточку). – eng. 260. The United States of America [Текст]: пособ. по страноведению для старших кл. гимназий и школ с углубл. изучением англ. яз. / сост.Ю. Голицынский. – СанктПетербург : КАРО, 2001. – 448 с. : ил. – eng.

62


V. Художня література англомовних авторів учбового напряму 261. Английская литература : Лучшие страницы (У. Блейк и др.) [Текст] : учеб. пособ. / сост. Н. Н. Чесова. – Москва : Менеджер, 2001. – 272 с. – eng. 262. Английская литература: Лучшие страницы (Дж. Чосер и др.) [Текст] : учеб. пособие / сост. Н. Н. Чесова. – Москва : Менеджер, 2001. – 256 с. – eng. 263. Англійська література [Текст] : посіб. для читання англ. мовою / уклад. С. В. Гапонова. – Київ : Знання, 1998. – 160 с. – (Бібліотечка для тих, хто вивчає англійську). – eng. 264. Английская мозаика [Текст] : альманах : учеб. пособ. – Киев, 1996 – Вып. 1 : Английская мозаика / сост. А. Б. Коганов. – 1996. – 160 с. – eng. 265. Английская мозаика [Текст] : альманах : учеб. пособ. – Киев, 1996. – Вып. 2 : Английская мозаика / сост. А. Б. Коганов. – 1996. – 160 с. – eng. 266. Англійські прислів`я та приказки [Текст] : посіб. для учнів старших кл. серед. шк. УРСР / упоряд. К. Т. Баранцев. – Київ : Рад. шк., 1959. – 108 с. – eng. 267. Англійські романтичні оповідання «жахів і таємниць» [Текст] : навч. посіб. / уклад. Ю. М. Проценко. – Київ: Знання, 2001. – 157 с. – eng. 63


268. Англійська на дозвіллі [Текст] : навч. посіб. / уклад. С. В. Гапонова. – Київ : Знання , КОО, 1998. – 80 с. – (Бібліотечка для тих, хто вивчає англійську ; червень 1998, № 6). – eng. 269. Барстоу, Стенлі. Це теж кохання [Текст] : навч. посіб. / С. Барстоу. – Київ : Знання, 1995. – 80 с. – (Бібліотечка для тих, хто вивчає англійську ; №2). – еng. 270. Баум, Ліман Френк. Чарівник Країни Оз [Текст] : посіб. / Л. Ф. Баум. – Київ : Знання, 1999 – Ч. 1. – 1999. – 64 с. – еng. 271. Баум, Ліман Френк. Чарівник Країни Оз [Текст] : посіб. / Л. Ф. Баум. – Київ : Знання, 1999 – Ч. 2. – 1999. – 64 с. – еng. 272. Белый конь : сб. рассказов [Текст] : кн. для чтения с коммент. и словар. на англ. яз. / сост. В. А. Смирнов. – Москва : Рус. яз., 1985. – 160 с. – еng. 273. Блайтон, Энид. Тайна дверного молотка [Текст] : кн. для чтения на англ. яз. / Э. Блайтон. – Санкт-Петербург : КОРОНА принт : КАРО, 2004. – 240 с. : ил. – eng. 274. Блайтон, Энид. Браво, тайная семёрка! [Текст]: кн. для чтения на англ. яз. / Э. Блайтон. – Санкт-Петербург: КОРОНА принт : КАРО, 2004. – 112 с. : ил. – eng. 275. Бондаренко, Євгенія Валеріївна. Американські п’єси [Текст] / Є. В. Бондаренко. – Харків : Основа, 2008. – (Бібліотека журналу «Англійська мова та література» ; вип. 7(67) ; Кн. 1. – 2008. – 109 с.) – eng. 64


276. Бондаренко, Євгенія Валеріївна. Американські п’єси [Текст] / Є. В. Бондаренко. – Харків : Основа, 2008. – (Бібліотека журналу «Англійська мова та література» ; вип. 8(68) ; Кн. 2. – 2008. – 160 с.) – eng. 277. Бондаренко, Євгенія Валеріївна. Домашнє читання [Текст]: тексти з завданнями /Є. В. Бондаренко. – Харків : Основа, 2005. – 112 с. – (Бібліотека журналу «Англійська мова та література). – eng. 278. Буллимор, Том. Головоломки с Бейкер-стрит [Текст]: кн. для чтения на англ. яз. в старших кл. сред. шк., лицеев, гимназий, 5-6 кл. шк. с углубл. изуч. англ. яз. / Т. Буллимор ; предисл., упр. Е. В. Гвоздиковой. – Москва : Айрис Пресс : Рольф, 2001. – 253 с. : ил. – (Английский клуб ; Домашнее чтение). – eng. 279. В мире приключений [Текст]: кн. для чтения на англ. яз. / сост. Е. В. Бондаренко. – Харків : Ранок, 2000. – 64 с. – (Easy reading). – eng. 280. Льювен, Ван Дж. Милая мама, ты губишь мою жизнь [Текст] : учеб. пособ. / В. Дж. Льювен ; сост. С. В. Гапонова. – Киев : Знание, 1996. – 64 с. – (Библиотечка для изучающих английский язык ; № 2(8)). – eng. 281. Васильев, К. Б. Next Door to Wonderland = По соседству со Страной Чудес [Текст] : пособ. / К. Б. Васильев. – Санкт-Петербург : РЕСПЕКТ, 1995 – Кн. 1. – 1995. – 224 с. – eng.

65


282. Васильев, К. Б. Next Door to Wonderland = По соседству со Страной Чудес [Текст] : пособ. / К. Б. Васильев. – Санкт-Петербург : РЕСПЕКТ, 1995 – Кн. 2. – 1995. – 224 с. – eng. 283. Вебстер, Джин. Довгоногий дядечко [Текст] : навч. посіб. / Дж. Вебстер. – Київ : Знання, 2001. – 115 с. – (Бібліотечка для тих, хто вивчає англійську). – еng. 284. Во, Ивлинг. Пригорошня праха [Текст]: кн. для чтения на англ. яз. / И. Во. – Санкт-Петербург : Антология : КАРО, 288 с. – (Original Reading). – еng. 285. Віршована англійська [Текст] / упоряд. О. Карпенко. – Київ : Вид. дім «Шк. світ», 2007. – 112 с. – (Бібліотека «Шк. світу»). – еng. 286. Во, Івлін. На варті [Текст] : навч. посіб. / І. Во. – Київ : Знання, 1996. – 64 с. – (Бібліотечка для тих, хто вивчає англійську ; № 3(9)). – еng. 287. Гапонова, С. В. Світочі України [Текст] : зб. текстів англ. і франц. мовами для навч. учнів старших кл. / С. В. Гапонова, О. М. Шерстюк. – Київ : Ленвіт, 2004. – 64 с. : іл. – (Бібліотечка журналу «Іноземні мови» ; вип. 4). – еng. 288. Гардинер, Джон Р. Кам'яний Лис [Текст] : навч. посіб. / Д. Гардинер ; уклад. С. В. Гапонова. – Київ : Знання, 1996. – 64 с. – (Бібліотечка для тих, хто вивчає англійську). – еng.

66


289. О'Генрі. Новели [Текст] : навч. посіб. / О'Генрі ; уклад. С. В. Гапонова. – Київ : Знання, 1996. – 64 с. – (Бібліотечка для тих, хто вивчає англійську). – еng. 290. О'Генри. Тысяча долларов и другие рассказы [Текст] : кн. для чтения на англ. яз. / О'Генри. – Симферополь : Бизнес-Информ, 1998. – 120 с. – еng. 291. Грин, Г. Комедианты [Текст] : роман / Г. Грин. – Москва : Менеджер, 2003. – 336 с. – еng. 292. Грин, Г. Стамбульський поезд [Текст] : роман / Г. Грин. – Москва : Менеджер, 2003. – 256 с. – еng. 293. Дефо, Даніель. Робінзон Крузо [Текст] / Д. Дефо ; вступ О. Задорожний. – Київ : Друк. ВПЦ «Літопис-XX», 1999. – 80 с. – (Бібліотека журналу «Словознайка»). – еng. 294. Джером, Джером Клапка. Троє в човні, не рахуючи собаки [Текст] : посібник / Дж. К. Джером ; уклад. В. П. Самута. – Київ : Т-во Знання : КОО, 1999. – (Бібліотека для тих, хто вивчає англійську ; вип. 6). – еng. 295. Джером, Джером, К. Трое в лодке (не считая собаки) [Текст] : кн. для чтения / Дж. К. Джером ; задания и коммент. Ю. О. Петровой. – Санкт-Петербург : Каро, 2004. – 253 с. – (Original Reading) – eng. 296. Диккенс, Чарльз. Дэвид Копперфилд [Текст] / Ч. Диккенс ; предисл. и коммент. А. А. Гасиной. – Москва : Айрис-пресс, 2002. – 288 с. : ил. – (Классика в пересказе). – eng.

67


297. Довгоногий дядечко [Текст] : навч. посіб. для студ. ІІІ курсів гуманіт. ф-тів / за ред. Д. Вебстер ; М-во освіти і науки України ;Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; Ін-т післядиплом. освіти та ін. ; уклад. : Н. М. Онуфрієва, Н. П. Віт, О. М. Скляренко. – Одеса : Астропринт, 2003. – 92 с. – eng. 298. Дойль, Артур Конан. Собака Баскервилей [Текст] / А. К. Дойль. – Киев : Знание, 2000. – 128 с. – (Библиотека для изучающих английский язык ; № 3/2000). – еng. 299. Дойль, Артур Конан. Шерлок Холмс расследует [Текст] : кн. для чтения на англ. яз. / А. К. Дойль ; сост. и адапт. Г. А. Кротовой. – Киев : Знание, 2000. – 64 с. – (Библиотека для изучающих английский язык). – еng. 300. Дойль, Артур Конан. Затерянный мир. Рассказы о Шерлоке Холмсе [Текст] : сб. / А. К. Дойл. – Москва : Айриспресс, 2005. – 224 с. : ил. – (Английский клуб ; Доманее чтение). – еng. 301. Зайковські, С. А. Discover English Reading [Текст] : досвід з техн. читання англ. мовою / С. А. Зайковські. – Тернопіль : Астон, 1997. – 68 с. – еng. 302. Избранные страницы английской и американской литературы [Текст] : кн. для чтения на англ. яз. / адапт., примеч. и слов. Ю. Голицынского. – Москва : Просвещение, 1982. – 144 с. : ил. – (Читаем по-английски). – еng. 303. Ирвинг, Вашингтон. Легенда о Сонной Лощине = The Legend of Sleepy Hollow [Текст] : новеллы / В. Ирвинг. – Київ: Знання, 2009. – 207 с. – еng. 68


304. Казки для дітей [Текст] : посібник / уклад. С. В. Гапонова. – Київ : Знання, 1999. – 63 с. – (Бібліотека для тих, хто вивчає англійську). – еng. 305. Кизи, Кен. Пролетая над гнездом кукушки = One Flew over the Cuckoo’s Nest [Текст] : кн. для чтения на англ. яз. / К. Кизи ; коммент. Н. В. Демидовой. – Санкт-Петербург : КАРО, 2008. – 472 с. – (Original Reading). – eng. 306. Керрол, Льюіс. Пригоди Аліси в країні чудес [Текст] : посібник / Л. Керрол. – Київ : Знання, 1999. – 120 с. – еng. 307. Клері, Б. Генрі та його клуб [Текст] : посіб. для читання англ. мовою / Б. Клері ; уклад. Е. Хоменко. – Київ, 1996. – 64 с. :іл. – (Бібліотечка для тих, хто вивчає англійську). – еng. 308. Комедії Шекспіра у переказі [Текст] : навч. посіб. / уклад. Ю. М. Проценко. – Київ : Знання, 1999. – 64 с. – еng. 309. Короткие рассказы для чтения и обсуждения [Текст] : учеб. пособ. для вузов и сред. учеб. заведений / сост. Э. Л. Хавина ; ред.Н. А. Самуэльян. – Москва : Менеджер, 2005. – 208 с. – еng. 310. Короткие рассказы [Текст] : кн. для чтения в Х кл. шк. с преподаванием ряда предметов на англ. яз. / сост. А. Л. Димент. – Москва : Просвещение, 1976. – 144 с. – (Читаем по-английски). – еng. 311. Крісті, Агата. Нескінченна ніч [Текст] : навч. посіб. / А. Крісті ; уклад. С. В. Гапонова. – Київ : Знання, 1977. –

69


80 с. – (Бібліотечка для тих, хто вивчає англійську ; №2). – еng. 312. Крісті, Агата. Різдво Еркюля Пуаро [Текст] :кн. для читання англ. мовою / А. Крісті. – Київ : Знання, 1999. – 288 с. – (Бібліотечка для тих, хто вивчає англійську ; №3). – еng. 313. Любов к жизни и другие ассказы [Текст] : кн. для чтения в IX кл. шк. с преподаванием ряда предметов на англ. яз. / сост. А. Л. Димент. – Москва : Просвещение, 1979. – 126 с. : ил. – (Читаем по-английски). – еng. 314. Макконоки, Дж. А. Короткие рассказы американских писателей ХХ века [Текст] / предисл. на рус. яз. и прил. М. В. Ляховицкого, М. П. Дворжецкой. – Москва : Высшая школа, 1979. – 178 с. – еng. 315. Мифы и легенды = Myths and Legends [Текст] : кн. для чтения на англ. яз. в VIII кл. сред. шк. / сост. А. П. Якобсон. – изд. 2-е. – Москва : Просвещение, 1978. – 128 с. : ил. – (Читаем по-английски). – eng. 316. Мифы Древней Греции [Текст] : кн. для чтения на англ. яз. : учеб. пособ. / подгот. текста, задания и слов. С. Ф. Шмелькина, Н. В. Новиковой. – Санкт-Петербург : КАРО, 2004. – 160 с. : ил. – (Original Reading). – eng. 317. Моем, Сомерсет Вильям. На віллі [Текст] : навч. посіб. / С. В. Моем. – Київ : Знання, 1995. – 80 с. – (Бібліотечка для тих, хто вивчає англійську мову). – еng. 318. Моем, Сомерсет Вильям. Розмальована завіса [Текст] : кн. для читання англ. мовою / С. В. Моем. – Київ : Знання, 70


1999. – 288 с. – (Бібліотечка для тих, хто вивчає англійську мову ; № 1/99). – еng. 319. Моем, Сомерсет Вильям. Пряники та ель [Текст] : роман / С. В. Моем. – Київ : Знання, 2001. – 223 с. – (Бібліотечка для тих, хто вивчає англійську мову). – еng. 320. Моем, Сомерсет Вильям. Театр [Текст] : кн. для читання англ. мовою / С. В. Моем; метод. і філол. оброб. тексту, комплекс вправ, тестів і завдань, довід. матеріали і комент. В. В. Євченко, С. І. Сидоренко. – Вінниця : Нова кн., 2006. – 360 с. – eng. 321. Моэм, Уильям Сомерсет. Луна и грош [Текст] : кн. для чтения на англ. яз. – Москва : Менеджер, 2006. – 320 с. – eng. 322. Монтгомері, Л. М. Анна з Грін Гейблз [Текст] : кн. для читання англ. мовою для студ. ф-тів іноз. мов та філол. ф-тів / Л. М. Монтгомері ; комент. В. В. Євченко. – Вінниця : Нова кн., 2006. – 400 с. – eng. 323. Морские и речные истории = Sea and River Stories [Текст] : сб. / [сост., авт. предисл. и слов. Н. Ф. Королёв]. – Одесса : Феникс, 2013. – 138 с. – eng. 324. Мур, Пьер, Ля. Мулен Руж [Текст] : роман / П. Ля Мур ; сокр. текста, коммент. и слов. Н. И. Кролик. – Москва : Менеджер, 2002. –368 с. – еng. 325. Оповідання, казки та пісні [Текст] : навч. посіб. – Київ: Знання, 1998. – 120 с. – (Бібліотечка для тих, хто вивчає англійську). – еng. 71


326. Остин, Джейн. Разум и чувства = Sence and Sensibility [Текст] : кн. для чтения на англ. яз. / Дж. Остин ; подгот. текста, коммент., слов. К. Ю. Михно. – Санкт-Петербург : КАРО, 2007. – 576 с. – (Original Reading). – еng. 327. Остін, Вільям. Пітер Ругг, який пропав безвісті ; Дружини мерців [Текст] : навч. посіб. / В. Остін, Н. Хоторн. – Київ : Знання, 1996. – 80 с. – (Бібліотечка для тих, хто вивчає англійську). – еng. 328. Пьюзо, М. Крёстный отец [Текст] : учеб. пособ. : кн. для чтения на англ. яз. / М. Пьюзо. – Санкт-Петербург : Антология, 2005. – 384 с. – еng. 329. Питч, Лоуренс Дегард. Сэр Уолтер Роли [Текст] : кн. для чтения на англ. яз. / Л. Д. Питч ; задания и коммент. О. В. Тумбиной. – Санкт-Петербург : КАРО, 2004. – 64 с. : ил. – (Original Reading). – eng. 330. Пристли, Джон Бойнтон. Улица ангела = Angel Pavement [Текст] / Дж. Б. Пристли ; [авт. послесл. М. Тугушева ; авт. коммент. Э. Полиенко]. – Москва : Прогресс, 1974. – eng. 331. Пьюзо, М. Крестный отец [Текст] : учеб. пособ. : кн. для чтения на англ. яз. /М. Пьюзо. – Санкт-Петербург : Антология, 2005. – 384 с. – eng. 332. Развиваем навыки чтения [Teкст] : пособ. для старшекл., слушателей подгот. отд-ний и абитуриентов / сост. А. М. Иванникова. – Донецк : Лебедь, 1996. – 36 с.– еng. 72


333. Рассказы, которые вам понравятся [Teкст] : учеб. пособ. по англ. яз. / сост. : Г. Агапова, Н. Агапова. – Москва : Менеджер, 2005. – 272 с. : ил. – eng. 334. Риске, Инесса Энвалтовна. Американская жизнь в поэзии [Teкст] : учеб. пособ. по англ. яз. / И. Э. Риске, М. К. Колкова. – Санкт-Петербург : Каро, 2004. – 121 с. : ил. – (English). – eng. 335. Селінджер, Дж. Д. Ловець у житі = The Catcher in the Rye [Teкст] : кн. для читання англ. мовою / Дж. Д. Селінджер. – Київ : Знання, 1999. – 276 с. – еng. 336. Селінджер, Дж. Д. Френні [Teкст] : навч. посіб. / Дж. Д. Селінджер. – Київ : Знання, 1995. – 64 с. – (Бібліотечка для тих, хто вивчає англійську ; вип. №1). – еng. 337. Силлитоу, Алан. Одинокий бегун [Teкст] : учеб. пособ. / А. Силлитоу ; сост. Л. Г. Бедринец. – Киев : Знание, 1996. – 64 с. – (Библиотечка для изучающих английский язык ; № 4/10). – еng. 338. Современные американские пьесы = Modern American Plays [Teкст] : учеб. пособ. / обраб., вступ.ст., коммент. И. В. Ступникова. – Ленинград : Просвещение, 1981. – 159 с. – еng. 339. Стивенсон, Роберт Льюис. Детский сад стихов = A Child’s Garden of Verses [Teкст] / Р. Л. Стивенсон. – Київ : Знання, 2009. – 101 с. – (Библиотечка для изучающих английский язык). – еng.

73


340. Стивенсон, Роберт Льюис. Странный случай с доктором Джекилем и мистером Хайдом [Teкст] : повесть / Р. Л. Стивенсон. – Москва : Радуга, 2003. – 128 с. – (Полиглот : Читаем на языке подлинника). – еng. 341. Таркингтон, Бут. Элис Эдамс [Teкст] : учеб. пособ. : кн. для чтения на англ. яз. / Б. Таркингтон. – СанктПетербург : Антология, 2004. – 256 с. – еng. 342. Теккерей, Уильям M. Мещанская история = Shabby Genteel Story [Teкст] / У. М. Теккерей ; адаптир., коммент. и слов. З. Е. Александровой и Е. К. Минеевой. – Москва : Издво лит-ры на иностр. яз., 1962. – 95, [1] p. – eng. 343. Твен, Марк. Приключения Тома Сойера [Teкст] : учеб. пособ. / М. Твен ; сост. В. П. Бондаренко. – Киев: Знание : КОО. – (Пособие для обучения чтению на английском языке). Ч. 1. – 1998. – 88 с. – еng. 344. Твен, Марк. Приключения Тома Сойера [Teкст] : учеб. пособ. / М. Твен ; сост. В. П. Бондаренко. – Киев : Знание : КОО. – 1998 – (Пособие для обучения чтению на английском языке). Ч. 2. – 1998. – 88 с. – еng. 345. Уайльд, Оскар. Вибрані твори [Teкст] : навч. посіб. / О. Уайльд. – Київ : Знання, 2000. – 112 с. – (Бібліотечка для тих, хто вивчає англійську ; №2/2000). – eng. 346. Уайльд, Оскар. Казки та оповідання [Teкст] : навч. посіб. / О. Уайльд. – Київ : Знання, 2000. – 112 с. –

74


(Бібліотечка для тих, хто вивчає англійську ; №11-12/1999). – eng. 347. Уайльд, Оскар. Сказки [Teкст] : учеб. пособ. / О. Уайльд ;сост. Ю. М. Проценко. – Киев : Знание, 1996. – 64 с. – (Библиотечка для изучающих английский язык ; № 6/12). – eng. 348. Уайльд, Оскар. Портрет Доріана Грея = The Picture of Dorian Gray [Teкст] / О. Уайльд. – Київ : Знання, 2000. – 249 с. – (Бібліотечка для тих, хто вивчає англійську ; №4/1999). – eng. 349. Учебное пособие по английской и американской литературе [Teкст] : пособ. / сост. О. В. Зубанова. – 7-е изд. – Москва : Менеджер, 2005. – 224 с. : ил. – eng. 350. Фаулз, Джон. Загадка [Teкст] : учеб. пособ. / Д. Фаулз ; сост. Л. Г. Бедринец. – Киев : Знание, 1996. – 64 с. – (Библиотечка для изучающих английский язык). – еng. 351. Фолкнер, Уільям. Новели [Teкст] : навч. посіб. для читання англ. мовою / У. Фолкнер ; уклад. Ю. М. Проценко. – Київ : Знання : КОО, 1997. – 64 с. – (Бібліотечка для тих, хто вивчає англійську). – еng. 352. Хемингуэй, Эрнест. Прощай, оружие = A Farewell to Arms [Teкст] : кн. для чтения на англ. яз. для студентов педагог. ин-тов / Э. Хемингуэй ; коммент. И. М. Владер. – Ленинград : Просвещение, 1971. – 264 с. – еng. 353. Хрестоматия по современной американской литературе (40-50-е гг) [Текст] : учеб. пособ. для студентов 75


фак. и ин-тов иностр. яз. / сост. : Н. Т. Гутерман, Н. К. Полонская. – Москва : Высш. шк., 1977. – 272 с. – еng. 354. Чейз, Джеймс Х. Лотос для мисс Кьон [Текст] : роман / Дж. Х. Чейз. – Москва : Менеджер , 2003. – 224 с. – eng. 355. Шекспир, Уильям. Три комедии [Текст] / У. Шекспир; излож. Ч. Лэмба ; обраб.: С. А. Крейнер. – Харьков : Прапор, 1997. – 44 с. – (Лёгкое чтение ; вып. 8). – eng. 356. Шеллі, Мері.Франкенштейн [Текст] : навч. посіб. / М. Шеллі. – Київ : Знання, 1995. – 64 с. – (Бібліотечка для тих, хто вивчає англійську). – еng. 357. Шоу, Ирвинг. Вечер в Византии = Evening in Bizantium [Teкст] : кн. для чтения на англ. яз. / И. Шоу. – Санкт-Петербург : КАРО, 2007. – 512 с. – (Original Reading). – eng. 358. An Early New English Reader (Sixteenth-Seventeenht Centuries) [Text] / Texts selected and provided with Notes and Glossary by R. Nagucka. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. – 124 p. – eng. 359. Christie, Agatha. Puzzles [Text] / A. Christie. – Moscow : Vyssaja Skola, 1983. –168 p. – (Home-Reading Library). – eng. 360. Cronin, Archibald Joseph. The Northern Light [Text] / A. J. Cronin. – Kyiv : Dnipro, 1975. – 262 p. – eng. 361. Dickens, Charles.David Copperfield [Text] / Ch. Dickens ; предисл. и коммент. А. А. Гасиной. – Москва : Айрис Пресс, 2002. – 270 + [18] p. – eng. 76


362. Jacobs J. The Black Bull of Norroway [Text] / J. Jacobs. – Kyiv, 1997. – 15 p. – еng. 363. Jerome , Jerome K. Three Men in a Boat to Say Nothing of the Dog [Text] / J. K. Jerome. – 2- nd ed. – Moscow : Higher School, 1976. – 158 p. – eng. 364. Jonson, Ben. Two Comedies : Volpone, or the Fox, Bartholomew Fair [Text] / B. Jonson. – Moscow : Higher School, 1976. –32 p. – eng. 365. Maugham, W. Somerset.The Painted Veil [Text] / W. S. Maugham. – Москва: Международные отношения, 1981. -248 p. –eng. 366. Maugham, William Somerset. Cakes and Ale = Пряники та ель: pоман [Текст] / W. S. Maugham. – Київ : Знання, 2001. – 223, [1] с. – (Бібліотечка для тих, хто вивчає англійську мову ; № 3/2001). – eng. 367. Maugham, W. Somerset.Cakes and Ale : or the Skeleton in the Cupboard [Text] / W. S. Maugham ; [предисл. В. А. Скороденко; коммент. Н. К. Матвеева]. – Mосква : Progress Publishers, 1980. – 238 p. –eng. 368. Maugham, W. Somerset. Theatre [Text] / W. S. Maugham ; [коммент. М. В. Дьячкова]. – Москва : Изд-во «Менеджер», [2002]. – 304 p. – eng. 369. Maugham, W. Somerset. Selected Prose [Text] / W. S. Maugham ; сост. Н. А. Самуэльян]. – [изд. 3-е]. – Москва : Изд-во «Менеджер», [2002]. – 288 p. – eng.

77


370. Maugham, W. Somerset. Theatre [Text] : A novel / W. S. Maugham ; [предисл. Ю. И. Кагарлицкого ; коммент. М. М. Фалькович]. – Second ed. –Mosсow : Vyssaja Skola, 1985. – 224 p. – (Home-Reading Library). – eng. 371. O. Henry. The Skylight Room and Other Stories [Text] / O. Henry ; сompiled and commented by E. F Lazarevich., A. F. Kaganova. – Moscow : Higher School, 1972. – 165 p. – (Home-reading Library). – еng. 372. Pocheptsov, G. G. Language and Humour : A Collection of Linguistically Based Jokes, Stories, etc. Topically Arranged, with a Discussion of the Linguistic Foundations of Humour [Text] / G. G. Pocheptsov. –3-d ed. – Kyiv : Vysca Skola, 1990. – 326 p. – еng. 373. Salinger, J. D. The Catcher in the Rye [Text] / J. D. Salinger ; предисл. М. П. Тугушевой ; коммент. Э. М. Медниковой. –Moscow : Progress, 1979. – 247 p. – eng. 374. Saroyan, William. Plays [Text] / W. Saroyan. – Moscow : Vyssaja skola, 1983. – 136 p. – (Home-reading Library). – eng. 375. Steinbeck, John. Stories [Text] / J. Steinbeck. – Moscow : Vyssaja skola, 1981. – 96 p. – eng. 376. Stevenson, R. L. Treasure Island [Text] / R. L. Stevenson; еxplanatory notes by A. Litvinova. – Moscow : Foreign Languages Publishing House, 1956. – 275, [1] p. : illus. – eng. 377. Topsy-Turvy World [Text] : English Humour in Verse / сост., предисл. и коммент. Н. М. Демуровой. – Moscow : Progress Publishing, 1978. – 320 p. : illus. – eng. 78


378. Wilde, Oscar. The Picture of Dorian Gray [Text] / O. Wilde. – Kiev : Dnipro, 1978. – 231, [1] p. : illus. – eng. 379. The Young Shakespeare [Text] : for the 7th Form of the English – Speaking Schools / After R. Sisson. – Moscow : Prosveshcheniye, 1978. – 140 p. – eng.

VI. Учбова література з англійської мови для дітей 380. Гудкова, Л. М. Моя самая первая книжка по английскому языку [Текст] / Л. М. Гудкова, Г. Г. Гранник. – Москва : Дрофа, 1995. – 320 с. – еng. 381. Карпичонкова, Е. П. My Home [Текст] / Е. П. Карпичонкова. – Москва : Авангард, 1992. – 64 с. + 1 кассета. – (Английский язык c мамой). – еng. 382. Карпичонкова, Е. П. My Home [Текст] : Коммент. к занятиям для родителей / Е. П. Карпичонкова. – Москва : Авангард, 1992. – 80 с. – (Английский язык с мамой). – еng. 383. Белоусов, В. Англо-русский словарь с картинками для детей = The English-Russian Dictionary for Children [Текст] / В. Белоусов, Ю.Минаев, В.Юшин. – Москва : Ириус, 1992. – 95 p. : ил. – еng. 384. Коганов, Аркадий. Времена года [Текст] / А. Коганов. – Киев : АВДИ, 1996. – 16 с. : ил. – (Ваш ребёнок изучает английский). – еng.

79


385. Коганов, Аркадий. Время для отдыха [Текст] / А. Коганов. – Киев : АВДИ, 1996. – 16 с. : ил. – (Ваш ребёнок изучает английский). – еng. 386. Коганов, Аркадий. Животные и птицы [Текст] / А. Коганов. – Киев : АВДИ, 1996. – 16 с. : ил. – (Ваш ребёнок изучает англ.). – еng. 387. Коганов, Аркадий. Почитаем вместе [Текст] / А. Коганов. – Киев : АВДИ, 1996. – 16 с. : ил. – (Ваш ребёнок изучает английский). – еng. 388. Коганов, Аркадий. Улица, на которой я живу [Текст] / А. Коганов. – Киев : АВДИ, 1996. – 16 с. : ил. – (Ваш ребёнок изучает английский). – еng. 389. Коганов, Аркадий. Я иду в школу [Текст] / А. Коганов. – Киев : АВДИ, 1996. – 16 с. : ил. – (Ваш ребёнок изучает английский). – еng. 390. Компанийцева, Л. В. Here I am [Текст] / Л. В. Компанийцева. – Москва : Авангард, 1992. – 63 с. + кассета. – (Английский язык с мамой). – еng. 391. Компанийцева, Л. В. Here I am : коммент. к занятиям для родителей [Текст] / Л. В. Компанийцева. – Москва : Авангард, 1993. – 78 с. – (Английский язык с мамой). – еng. 392. Кулакова, Людмила. Захоплюємось англійською [Текст] : 1-4 кл. / Л. Кулакова. – Київ : Вид. дім «Шк. світ», 2007. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»). – еng.

80


393. Курбатов, В. В.Пригоди наших друзів [Текст] : кн. для читання і навчання другій мові / пер. В. В. Курбатова, худ. О. Степанова. – Одесса : Фатьян, 1997. – 176 с. : іл. – еng. 394. Роуз, Рона. Англійська мова для малюків та батьків [Текст] : навч. посіб. / Р. Роуз. – Харків : Факт, 1999 – Кн. 1. – 1999. – 208 с. : іл. – еng. 395. Роуз, Рона. Англійська мова для малюків та батьків [Текст] : навч. посіб. / Р. Роуз. – Харків : Факт, 1999 – Кн. 2. – 1999. – 352 с. : іл. – еng. 396. Роуз, Рона. Англійська мова для малюків та батьків [Текст] : прописи / Р. Роуз. – Харків : Факт, 1999. – 64 с. : іл. – еng. 397. Сказки. В волшебной стране [Teкст] / сост. Л. А. Муратова. – Москва : Абрис Пресс : Рольф, 2002. – 160 с. : ил. – (Клуб иностранных языков; Домашнее чтение). 398. Скульте, В. И. Английский для детей [Teкст] : в 2-х частях / В. И. Скульте. – Москва : Оникс: Айрис, 1995. – 496 с. – еng. 399. Собачьи истории [Teкст] : кн. для чтения на англ. яз. с упражнениями / сост. И. Ланге. – Москва : Глоса-Пресс, 2002. – 56 с. : ил. – еng. 400. Толкин, Дж. Р. Р. Хоббит, или туда и обратно [Teкст] / Дж. Р. Р. Толкин ; текст сокр. и обраб. С. Н. Черхановой ; худож. М. И. Сухарев. – Москва : Престо, 2004. – 168 с. – (Книги для чтения на иностранных языках). – еng. 81


401. Трэверс, П. Л. Мэри Поппинс [Teкст] : кн. для чтения на англ. яз. / П. Л. Траверс ; текст сокр. и обраб. Т. М. Михайловой. – Москва : Престо, 2002. – 112 с. – еng. 402. Тушева, Ирина Ивановна. Школьникам о грамматике английского языка [Teкст] / И. И. Тушева. – Москва : Центрополиграф, 2004. – 143 с. – еng. 403. Учебник английского языка для школьников [Teкст] : эксперим. учеб. пособ. / Р. Ю. Мартынова, В. М. Плахотний. – 2-е изд., перераб. и доп. – Одеса: Астропринт, 2002. – еng. 404. Хрістоєва, Людмила Петрівна. Англійська для початківців [Teкст] : ігри, п’єси / Л. П. Хрістоєва. – Харків : Основа : Тріада+, 2007. – 176 с. – (Бібліотека журналу «Англійська мова та література»). – еng. 405. Цветкова, И. В. Английский язык для школьников, поступающих в вузы и студентов [Teкст] / И. В. Цветкова, И. А. Клепальченко, Н. А. Мыльцева. – Москва : Глосса, 1995. – 222 с. – eng. 406. Шалаева, Галина Петровна. Этикет для малышей : английский для детей [Teкст] / Г. П. Шалаева. – Москва : Слово : Эксмо, 2007. – 32 с. : ил. – eng. 407. Learning English = Учим английский язык [Teкст] / [В. Скулльтэ] : в 4-х частях. – Москва : Буклет, 1993 – P. 1. – 1993. – 256 с. : ил. – еng. 408. Learning English =Учим английский язык [Teкст] / [В. Скулльтэ] : в 4-х частях. – Москва : Буклет, 1993 – P. 2. – 1993. – 256 с. : ил. – еng. 82


409. Learning English =Учим английский язык [Teкст] / [В. Скулльтэ] : в 4-х частях. – Москва : Буклет, 1993 – P. 3. – 1993. – 256 с. : ил. – еng. 410. Learning English = Учим английский язык [Teкст] / [В. Скулльтэ] : в 4-х частях. – Москва : Буклет, 1993 – P. 4. : Метод. указания и ключи к учеб. пособ. – 1993. – 256 с. : ил. – еng. 411.

My Dictionary [Teкст]. – Винница, 1993. – 48 с. – еng.

412. Verkhoglyad, V. A. English Rhymes for Children = Английские стихи для детей [Teкст] / V. A. Verkhoglyad. – Moscow : Prosveshcheniye, 1981. – 79 [1] р. : illus. – eng.

Список посилань

1. Антипатриотизм по тегу «английская живопись» [Электрон. ресурс] // Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор». – 2012. – 16 марта. – Режим доступа. – http://www.obzor.lt/blogs/b/antipatriot/t15173.html 2. TOP-30 cамых дорогих художников XX века [Электрон. ресурс] // TMN. – 2014. – 8 дек. – Режим доступа: http://1tmn.ru/ratings/top-30-4129244.html 3. Художники Англии [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://londonconsultant.blogspot.com/p/blog-page_7489.html

83


Зміст

І. Самовчителі з англійської мови.........................................................4 ІІ. Учбові посібники з граматики англійської мови.............................6 Репродукції артин майстрів англійського живопису XVII – XX ст.ст. .................................................................................................................33 .................................................................................................................41 .................................................................................................................41 .................................................................................................................43 .................................................................................................................46 .................................................................................................................48 ІV. Учбова література з країнознавства..............................................58 V. Художня література англомовних авторів учбового напряму.....63 VI. Учбова література з англійської мови для дітей..........................79 Список посилань....................................................................................83

84

Profile for Ольга Булгакова

Англійська мова – це легко! = English Language! That’s Pretty Easy!  

Англійська мова – це легко! = English Language! That’s Pretty Easy!: На допомогу у вивченні англійської мови [Текст] : бібліогр. покажчик /...

Англійська мова – це легко! = English Language! That’s Pretty Easy!  

Англійська мова – це легко! = English Language! That’s Pretty Easy!: На допомогу у вивченні англійської мови [Текст] : бібліогр. покажчик /...

Profile for 944237
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded