Page 1


Управління культури і туризму, національностей та релігій Одеської обласної державної адміністрації Одеська обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Грушевського Відділ мистецтв

До 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка

Т.Г. Шевченко в мистецтві Бібліографічний список

Одеса – 2014

2


Т.Г. ШЕВЧЕНКО в мистецтві [Текст] : бібліогр. список / Упр. культури і туризму, національностей та релігій Одес. обл. держ. адмін. ; Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. мистецтв ; [підгот. : Т. М. Шилова ; ред. В. В. Рябовол ; комп’ют. набір Н. М. Баранова ; верстка, худож. оформ. та редагув. О. М. Ласкевич ; відп. за вип. Т. М. Полянко]. – О., 2014. – 12 с.; 15х 21. – 50 прим. – (До 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка).

Бібліографічний список літератури "Т.Г. Шевченко у мистецтві" присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка і містить бібліографічний опис видань з фонду відділу мистецтв ООУНБ ім. М. Грушевського. Література розташована в алфавітному порядку. Список розраховано для мистецтвознавців, художників, любителів живопису, музикознавців та шанувальників творчості Т.Г. Шевченка.

Зам. № 10 від 11.02.2014 Тираж 50 прим.

3


УКРАЇНА. Президент. Про проведення Всеукраїнського телевізійного Шевченківського уроку : розпорядження № 263/2013-рп від 27 серп. 2013 р. // Офіц. вісник України. – 2013. – № 22. – Ст. 739. УКРАЇНА. Президент. Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка : указ № 257/2012 від 11 квіт. 2012 р. // Офіц. вісник України. – 2012. – № 29. – С. 16-17. УКРАЇНА. Президент. Про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка : указ № 928/2010 від 30 верес. 2010 р. // Офіц. вісник України. – 2010. – № 75. – Ст. 2661. УКРАЇНА. Президент. Питання Національної премії України імені Тараса Шевченка : указ № 932/2010 від 04 жовт. 2010 р. // Офіц. вісник України. – 2010. – № 28. – Ст. 906. УКРАЇНА. Президент. Про вшанування пам’яті Тараса Григоровича Шевченка : указ № 940/2000 від 01 серп. 2000 р. // Офіц. вісник України. – 2000. – № 31. – Ст. 1306. УКРАЇНА. Президент. Про Порядок призначення стипендій імені Тараса Шевченка учням середніх загальноосвітніх навчальних закладів : указ № 1216/2000 від 09 листоп. 2000 р. // Офіц. вісник України. – 2000. – № 46. – Ст. 1983.

Т.Г. Шевченко – художник Авторські твори АВТОПОРТРЕТИ Тараса Шевченка [Альбом] = Автопортреты Тараса Шевченко / [упоряд. і авт. вступ. ст. Л. В. Владич ; худож. оформ. А. П. Коробейникова ; ред. Л. І. Масловська]. – К. : Мистецтво, 1973. – 80 с. : іл. СВЯТИЙ Київ наш великий [Образотворчий матеріал] = Drawings by Taras Shevchenko and his contemhoraries: мал. Т. Шевченка та його сучасників: [альбом] : [до 190-річчя з дня народж. Т.Г. Шевченка] / [вступ. ст. С. Гальченка ; упоряд. : М. Скиба, В. Яцюк, В. Підгора ; худож. оформ. П. Буркута].– К. : Мистецтво, 2004. – 176 с. : іл. 4


ШЕВЧЕНКІАНА в екслібрисі [Образотворчий матеріал] : [альбом] ; [упоряд. і авт. вступ. ст. В. І. Хворост ; заг. ред. В. С. Чернишова]. – Дніпропетровськ : Січ, 1993. – 168 с. : іл. ШЕВЧЕНКО, Тарас Григорович. Автопортрети [Образотворчий матеріал] : [альбом] / Т. Г. Шевченко; [ред. С. В. Ткаченко] – К. : Мистецтво, 1939. – 16 с. : іл. ТАРАС ШЕВЧЕНКО [Образотворчий матеріал] = Тарас Шевченко = Taras Shevchenko : [альбом] / [авт. вступ. ст. та упоряд. Г. П. Паламарчук; худож. оформ. В. В. Терещенка]. – К. : Мистецтво, 1976. – 35 с. : іл. ТАРАС ШЕВЧЕНКО: живопис, графіка : [Образотворчий матеріал] : [альбом] / авт.-упоряд. Д. В. Степовик ; пер., ред. Л. І. Масловська ; худож. ред. В. В. Терещенка – К. : Мистецтво, 1986. – 175 с. : іл. ТАРАС ШЕВЧЕНКО [Образотворчий матеріал] : [альбом 1845 р.] : присвяч. 200-річчю від дня народж. Т.Г. Шевченка та 85 річчю створення ін-ту Т. Шевченка в Харкові / НАН України , Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка ; [упорядкув., передм, комент. С. Гальченка ; відп. за вип. Н. Ялова; худож. оформ. : В. Топчій, С. Троценко]. – факс. відтворення. – Дніпродзержинськ : Андрій, 2012. – 40 с. : іл. ТАРАС ШЕВЧЕНКО – художник [Образотворчий матеріал] : дослідж., розвідки, публ. / [передм. В. І. Касіяна ; ред. Г. І. Вишневський ; худож. А. Ф. Пономаренко] : [перелік репрод.]. – К. : Мистецтво, 1963. – 153 с. : іл. ШЕВЧЕНКО Т. Г. Мистецька спадщина [Образотворчий матеріал] : [альбом 1839-1843 рр.] у 4 т. / АН УРСР ; Ін-т мистецтвознав., фольклору та етнографії, Держ. музей Т.Г. Шевченка ; редкол. : О. І. Білецький, Д. Д. Копиця, О. Є. Корнійчук та ін. – К., 1961. – Т. 1 : 1830 – 1847 : кн. 2 : альбом 1839-1843 рр. / [відп. ред. т. В. І. Касіян ; ред. т. Б. С. Бутник-Сіверський ; худож. оформ.. В. Й. Хоменка]. – 1961. – 162-421 с. : іл.

5


Про художню творчість Т.Г. Шевченка АНІСОВ В. Від підмайстра до академіка [Текст] : нарис про Шевченка-худож. / В. Анісов, Є. Середа ; [ред. Ф. К. Бунак ; худож. М. Ф. Остапко] – К. : Мистецтво, 1967. – 79 с. : іл. АНТОНОВИЧ, Дмитро Володимирович. Шевченко – маляр / [вступ. сл. С. А. Гальченка ; післямова Т. І. Андрущенко]. – К. : Україна, 2004. – 272 с. : іл. ГАЛЬЧЕНКО, Сергій Анастасійович. Альбом малюнків Тараса Шевченка: 1841-1843 рр. [Образотворчий матеріал] : наук. дослідж., комент. / С. Гальченко ; НАН України; Ін-т л-ри ім. Т. Шевченка ; [ред. О. Яремійчук ; худож. оформ. : М. Пшінка, Д. Ткаченко]. – факс. відтворення: альб. присвяч. 200-річчю від дня народж. Т.Г. Шевченка. – К. : Веселка, 2013. – 32 с.+ 62с. ГАСКО, Мечислав Едмундович. Про що розповідають малюнки Тараса Шевченка [Текст] : шевченкознав. / етюди / заг. ред. і передм. [Є. П. Кирилюка]. – К. : Рад. письм., 1970. – 227 с. : іл. ЗАТЕНАЦЬКИЙ, Яков Павлович. Тарас Шевченко і російське мистецтво [Текст] / Я. Т. Затенацький ; [відп. ред. В. І. Касіян ; ред. А. С. Теплякова]. – К. : Знання, 1964. – 38 с. : іл. КАСІЯН, Василій Ілліч. Мистецтво Тараса Шевченка [Текст] / В.І. Касіян; [ред. М.К. Хлівецька]. – К.: Знання, 1963. – 80 с. : іл. МИСТЕЦЬКА спадщина Т.Г. Шевченка [Текст] : матеріали, присвяч. дослідж. творчості Шевченка-худож. / АН УРСР, Ін-т мистецтвознав., фольклору та етнографії, Держ. музей Т.Г. Шевченка ; [відп. ред. Я. П. Затенацький ; ред. В. Л. Шикан]. – К. : Вид-во АН УРСР, 1959. Вип. І. – 1959. – 176с. : іл. ПАЛАМАРЧУК, Глафіра Петрівна. Нескорений Прометей: творчість Шевченка-художника: 1850-1857 років [Текст] / Г. П. Паламарчук; [ред. Л. І. Масловська; худож. оформ. В. І. Єрмаков]. – К.: Мистецтво, 1968. – 112 с. : іл. 6


ПАХАРЕНКО, Василь Іванович. Тарас Шевченко [Текст] : [нарис] / В. І. Пахаренко. – К. : Атлант ЮЕмСі, 2007. – 95 с. : іл. + 1 електрон. опт. диск (СD-ROM). ПОНОМАРЕНКО, О. Народнопоетична символіка і традиційний побут на малюнку Тараса Шевченка «Селянська родина» / О. Пономаренко // Народна творчість та етнографія. – 2003. – № 3. – С. 50–57. РАЄВСЬКИЙ С.Є. Життя і творчість художника Тараса Шевченка [Текст] / [заг. ред. : О. І. Білецького, С. О. Гілярова, С. В. Ткаченка ; ред. Б. Гурман; худож. : О. Юнак, В. Фатальчук]. – Х. : Мистецтво, 1939. – 118 с. : іл. ТАРАХАН-БЕРЕЗА, Зінаїда Афанасіївна. "Заворожи мені, волхве…": Тарас Шевченко і Михайло Щепкін [Текст] : 200-літ. ювілею Т. Шевченка та 225-літтю М. Щепкіна присвяч. / З. А. Тарахан-Береза ; [фотозйомка А. Л. Прибеги]. – К. : Мистецтво, 2012. – 351 с. : іл. ТАРАХАН-БЕРЕЗА, Зінаїда Афанасіївна. Шевченко-поет і художник (до проблеми єдності образного мислення) [Текст] : [монографія] / З. А. Тарахан.-Береза ; АН УРСР ; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка ; Ін-т мистецтвознав., фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського та ін. ; [ред. Н. М. Рожкова; відп. ред. Є. П. Кирилюк; макет і оформ. худож. В. І. Юрчишина]. – К. : Наук. думка, 1985. – 183с. : іл. ШАХ-МАЙСТРЕНКО, Мирослава Іллівна. Античність у малярських творах Шевченка. Античні міфологічно-історичні реалії [Текст] / М.І. Шах-Майстренко ; [за ред. авт.] – Полтава : Гротеск, 2001. – 96с. : іл. ЯЦЮК, Володимир Маркович. Віч-на-віч із Шевченком [Текст] = Face to Face with Shevchenko: іконографія 1838-1861 рр. / В. М. Яцюк ; [голов. ред. В. Строля ; відп. ред. А. Григорук ; худож. ред. В. Машков] – К. : Балтія Друк, 2004. – 112 с. : іл. ЯЦЮК, Володимир Маркович. Живопис – моя професія [Текст] : шевченкознав. етюди / В. М. Яцюк ; [ред. Н. Я. Дзюбенко ; худож. : О. І. Яцун, В. Ф. Яцун]. – К. : Рад. письм., 1989. – 302 с. : іл.

7


Т.Г. Шевченко в музиці Музичні твори на слова Т.Г. Шевченка ВОКАЛЬНІ твори українських композиторів на слова Тараса Григоровича Шевченка [Ноти] / [ред. Ф. Надененко; худож. В. Смородський]. – К. : Держ. вид-во образотворч. мистец. і муз. л-ри УРСР, 1961. – 170 с. ВОРОБКЕВИЧ, Сидор Івановіч. Хорові твори на слова Т. Шевченка [Ноти] : без супроводу / [упоряд. А. К. Андрейчук] – К. : Муз Україна, 1973. – 44 с. ГЛУШКОВ, Петро Тарасович. По діброві вітер виє [Ноти] : для високого голосу з ф-но / сл. Т. Г. Шевченка. – К. : Сов. композитор, 1961. – 7 с. ДУМИ мої; Якби мені черевики [Ноти] : укр. нар. пісні на сл. Т.Г. Шевченка / оброб. для хору Є. Козака. – К. : Держ. вид-во образотворч. мистец. і муз. л-ри УРСР, 1961. – 7 с. ЗАПОВІТ ; Реве та стогне Дніпр широкий [Ноти] : укр. нар. пісні на сл. Т. Г. Шевченка / оброб. для хору К. Стеценка, В. Косенка. – К. : Держ. вид-во образотворч. мистец. і муз. л-ри УРСР, 1961. – 5 с. ЗОРЕ моя вечірняя [Ноти] : зб. хор. творів та пісень на вірші Т. Шевченка для дітей серед. і старш. шк. віку. – 2-ге вид. зі змінами / [упоряд. К. Войтех, В. Горбатюк]. – К. : Муз. Україна, 1988. – 44 с. КВАШНІНА, Софія Михайлівна. Думи [Ноти] = Думы: для голосу з ф-но : до 150-річчя з дня народж. Т.Г. Шевченка / сл. Т. Г. Шевченка; муз. С. Квашніної ; ред. А. Лазаренка. – К. : Мистецтво, 1963. – 7 с. КЛЮЧАРЬОВ, Ігор Володимирович. Думи мої [Ноти] : до 150річчя з дня народж. Т. Г. Шевченка / сл. Т. Шевченка; музика І. Ключарьова: для мішаного хору в супроводі ф-но. – К. : Мистецтво, 1964. – 8 с.

8


ЛЯТОШИНСЬКИЙ Борис Миколайович. Два хори: За байраком байрак; Над Дніпровою сагою [Ноти] : до 100 роковини з дня смерті Т.Г. Шевченка / сл. Т. Г. Шевченка – К. : Музфонд СРСР, Укр. респ. філ., 1961. – 12 с. МИНАЮТЬ дні, минають ночі [Ноти] = Проходят дни, проходят ночи : романс для баритона з ф-но / сл. Т. Шевченка; музика С. Рудича. – К. : Мистецтво, 1963. – 5 с. НА МОГИЛІ на високій [Ноти] = На горе крутой, высокой: для мішаного хору без супроводу / музика П. Батюка; сл. К. Яцика. – К. : Музфонд СРСР Укр. республік. філ., 1961. – 7 с. НАРОДНІ пісні на слова Тараса Шевченка [Ноти] / АН УРСР, Ін-т мистецтвознав., фольклору та етнографії ; [вступ. ст. упорядкув. та прим. О. Правдюка ; заг. ред. М. Гордійчука]. – К. : Вид-во АН УРСР, 1961. – 240 с. ОЙ маю, маю я оченята; Така її доля: укр. нар. пісня [Ноти] : вокал. твори на сл. Т.Г. Шевченка / музика М. Лисенка ; оброб. С. Заремби ; [ред. Я. Зирянов ; худож. В. Касіян] – К. : Держ. вид-во образотворч. мистец. і муз. л-ри УРСР, 1961. – 5 с. ОЙ у полі могила / муз. К. Стеценка ; Ой діброво-темний гаю! ; Садок вишневий коло хати / муз. Я. Степового [Ноти] : хор. твори на сл. Т. Г. Шевченка / [ред. Я. Зирянов]. – К. : Держ. вид-во образотворч. мистец. і муз. л-ри УРСР, 1961. – 6 с. ОРФЄЄВ, Серафим Дмитрович. Утоптала стежечку [Ноти] : для високого голосу з ф-но : до 100-х роковин з дня смерті Т.Г. Шевченка / на сл. Т. Г. Шевченка. – К. : Музфонд СРСР Укр. республік. філ., 1961. – 6 с. РОК-КОБЗАР [Електронний ресурс] : пісні на вірші Тараса Шевченка / [ідея та компіляція О. Євтушенко ; продюсер. група: С. Жданов, В. Ляшенко, О. Євтушенко]. – К. : Україна, 2004. – СD-ROM ; заг. час звучання 62:29. – (Додаток до журналу "Україна"; вип. 3/4). РОМАНСИ українських радянських композиторів на вірші Т. Шевченка [Ноти] / [уклад. В. С. Варицький]. – К. : Муз. Україна, 1984. – 47 с. 9


СЕНИЦЯ, Павло Іванович. Два хори без супроводу : За сонцем хмаронька плив ; Ой по горі ромен цвіте [Ноти] / сл. Т. Г. Шевченка. – К. : Сов. композитор, 1961. – 7 с. СКАЛЕЦЬКИЙ, Радіон Андрійович. Дивлюся – аж світає… [Ноти] : для мішаного хору в супроводі ф-но: до 150-річчя з дня народж. Т.Г. Шевченка / Вінниц. обл. будинок нар. творчості ; Обл. хор. т-во; сл. Т.Г. Шевченка. – на правах рукопису. – Б.м., Б.в., 1964. – 3 с. СКАЛЕЦЬКИЙ, Родион Андрійович. Ой люлі, люлі, моя дитино [Ноти] = Ой баю-баю, качаю сына : для голосу і ф-но / сл. Т. Шевченка. – К. : Мистецтво, 1964. – 4 с. СТАНКОВИЧ, Євгеній Федорович. Симфонія-диптих на вірші Т.Г. Шевченка [Ноти] : для мішаного хору а сарреllа / [ред. І. В. Щербаков]. – К. : Муз. Україна, 1991. – 64 с. Т.Г. ШЕВЧЕНКО в творах українських радянських композиторів [Ноти] / упорядкув. О. Петровський ; [ред. Б. Лятошинський]. – Б. м. : Укр. держ. вид-во, 1944. – 69 с. ТВОЯ правда, Тарасе, із нами! [Ноти] : пісня для хору з ф-но / музика К. Сковороди; сл. О. Новицького. – К. : Сов. композитор, 1961. – 4 с. ТРИ хори без супроводу [Ноти] : до 150-річчя з дня народж. Т.Г. Шевченка / сл. Т. Шевченка ; [муз. ред. Г. Марцишевська]. – К. : Мистецтво, 1964. – 15 с. У ТУРКЕНІ по тім боці / муз. М. Лисенка ; Тополя / муз. К. Стеценка [Ноти] : хор. твори на сл. Т.Г. Шевченка / [ред. Я. Зирянов]. – К. Держ. вид-во образотворч. мистец. і муз. л-ри УРСР, 1961. – 5 с. ФІНАРОВСЬКИЙ, Григорій Абрамович. Сонце йде [Ноти] : романс для серед. голосу з ф-но / сл. Т. Шевченка. – К. : Муз фонд СРСР Укр. республік. філ., 1961. – 8 с. ХОРОВІ твори на вірші Тараса Шевченка [Ноти] / [упоряд. А. Г. Любченко ; ред. Н. В. Петішкіна]. – К.: Муз. Україна, 1989. – 87 с. ХОРОВІ твори українських композиторів на слова Тараса Григоровича Шевченка [Ноти] / [ред. Ф. Надененко]. – К. : Держ. вид.-во образотворч. мистец. і муз. л-ри УРСР, 1961. – 167 с. 10


ЧИШКО, Олесь Семенович. Думи [Ноты] = Думи : для голоса с фно / стихи Т. Шевченко ; [ред. Г. Краснов] – Л. : Сов. композитор, 1961. – 7 с. ШЕВЧЕНКІВ день [Ноти] : пісні для шк. хорів / упоряд. Л. Хлєбнікова; [ред. Д. Д. Хмельницька]. – К. : Муз. Україна, 1970. – 55 с. ШТОГАРЕНКО, Андрій Якович. Шевченкіана [Ноти] = Шевченкиана : хори без супроводу / сл. Т. Шевченка. [ред. О. Андрєєва]. – К. : Мистецтво, 1964. – 43 с. ШЕВЧЕНКІАНА Олександра Білаша [Ноти] : Гайдамаки: опера: у 3 діях, 7 картинах з прологом за одноймен. поемою Т.Г. Шевченка / лібр. В. Шевчука: клавір ; Вишневий вітер : ораторія для чтеця, солістів, мішан. хору та симф. орк. : за поемою І. Драча "На смерть Шевченка" : клавір / [упоряд. М. П. Линник; вступ. сл. І. Драча ; ред. : О. А. Голинська, Н. В. Петишкіна]. – К. : Муз. Україна, 2007. – 360 с.

Музикознавча література АРСЕНИЧ, П. Традиції народних вшанувань Тараса Шевченка на Прикарпатті / П. Арсенич // Народна творчість та етнографія. – 2002. – № 3. – С. 21-35. – Бібліогр. : с. 35. КУПЛЕННИК, В. Тарас Шевченко і українське танцювальне мистецтво : [зв'язок творів Т. Шевченка з музичним фольклором] / В. Купленник // Народна творчість та етнографія. – 2003. – № 3. – С. 42–47. ЛИСЕНКО, Микола Віталійович. До 50 роковини смерті Т. Шевченка [Ноти] : кантата / М.В. Лисенко; [післямова М. Гордійчук]. – К. : Муз. Україна, 1994. – 33 с. МОВЧАНЮК, В. Народнопісенний Дунай в поезії Тараса Шевченка / В. Мовчанюк // Народна творчість та етнографія. – 2004. – № 3. – С. 45–50. – Бібліогр. : с. 50. МОЦЕНКО, П. Українські пісні на слова Тараса Шевченка / П. Моценко // Народна творчість та етнографія. – 2004. – № 5. – С. 35–40. – Бібліогр. : с. 40. ЯРЕМЕНКО, В. Тарас Шевченко про чумацтво, його звичаї та пісні / В. Яременко // Народна творчість та етнографія. – 2005. – № 2. – С. 21–29. – Бібліогр.: с. 29–30. 11


ЗМІСТ Т.Г. Шевченко – художник................................................................4 Авторські твори.................................................................................4 Про художню творчість Т.Г. Шевченка........................................6 Т.Г. Шевченко в музиці......................................................................8 Музичні твори на слова Т.Г. Шевченка..........................................8 Музикознавча література...............................................................11

12


"Странное, однако ж, это всемогущее призвание. Я хорошо знал, что живопись - моя будущая профессия, мой насущный хлеб. И, вместо того чтобы изучить ее глубокие таинства, и еще под руководством такого учителя, каков был бессмертный Брюллов, я сочинял стихи, за которые мне никто ни гроша не заплатил и которые, наконец, лишили меня свободы и которые, несмотря на всемогущее бесчеловечное запрещение, я все-таки втихомолку кропаю. И даже подумываю иногда о тиснении..."

Катерина 13


14

Т.Г. Шевченко в мистецтві  

Бібліографічний список літератури "Т.Г. Шевченко у мистецтві" присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка і містить бібліографічн...

Т.Г. Шевченко в мистецтві  

Бібліографічний список літератури "Т.Г. Шевченко у мистецтві" присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка і містить бібліографічн...

Advertisement