Page 1

LEDTracktight Series

BL4O5 7)v:ttF

lFttt:ffi#l*

{Ftttrfiftffi

Pcr4lh/:- dft4{Llru.?+'l& ''ft*a,, o'7, U, J L H+XH&'f6: &ii -e3 5 V\frXX F:E.E.

b 6 ) 3 l*ltv \ H t [.{S/ i ^#p,

E)tR&r}€-i.

BL4O6

cREEo c€

H7I'J flr*E

T+*(

Model No.

Lamp Wattaoe

30w 30w 30w 30w 30w 30w

L4

E&4{+

iiiEEs

TBOOl

CRI

Voltage

3000K

2500

15085

>80

100-240v

4000K

2700

14585

>80

100-240v

H7I]J

5000K

2700

14585

>70

100-240v

uffi,

Dt4 (oower)

Model No.

Watt

Kelvin

LM

( l ux @ 1m )

€rH

3000K

2500

72393

>80

100-240v

4000K

2700

11300

>80

100-240v

6000K

2700

11300

100-240v

TBOOl

CNOOl

cREEo( € ifiEntr ( Lum en)frE lWB Kelvin

(l m)

(')

€t4

tiH

Voltage

Metarial

LZO ET4

15


tEDBulbSeries

060 r m

tEDaEil/fis*ieftRl

c o

ted Bulb Series

u) o o

Features/E:f"tfffi 1 2 3 4 5 6

O m n i - D i r e c t i o n a l- 30 0 - Dlu s H i g h l u m e n u p t o 10 0 0 1 m E q u i v a l e n tt o 6 0 W in ca n d e sce n tb u lb P o w e r F a c t o r > o 9 Ra > 8 0 C o m p a c t a n d l i g h t w e ig h t - 1 2 0 9 H e a l t h p r o t e c i o n : n o UV/IR, m o r e co m fo r ta lb e fo r v i s i o n 710 5 0 a l u m i n u m h ea t sin k- u sin g a u to m a tio n s t a m p i n g a n d a s se m b ly, h ig h e st co n d u ctin g co e f f i c i e n to f 2 7 2 W/m k co m p a tib le d r ive r

ti.ii.f. f P"l:it LEDt(;l)E )ftF+lSl !+ji*10001m /{ tt' olrf 270lti I { I : 3 10 50*t[$f]lftf,li?li Dia cast fltl t4 lir:qi t 1.r2w / m .K 1

C€C

( Pct4 H) i6 jf .J<f.jj('{'.19 4 Lli.'#1 0% ) 5 iijf: RoHS, CEi/ci,i;il '.1: 6 l,{)+)1:li!+,qr{!, Jf*g!!l.i,l 1 r;'iil,i; 1:/i ri'lLEDilij.Ja 2 /a 4i l t1000l m ' i ftl l :I!1270 i r i '1i :.J-_I ,,D i ,l (,r.,1,, i 3 1 050,':rlr'ru.;1i IL 2W/m.k 4 ' ;' , 't',rtt- -'i (P C l j 1:'r)1i ,,1'( rr{)"") . CElil, rl 5 RoHS,lj:Jli.! 6 I t,t;\,rl ';'j t':l '):l,'r'i l )\ ' "l 'l r

l l t!,I

cB -K 1101

10W

5000K

1060

300

35,000 E27/E26

>80

100-240

L20

cB -K 1101

10W

3000K

950

300

3s,000 E27/E26

> 80

100-240

120

C B- KLIO 1A

11W

5000K

1060

300

35,000 E27/E26

>80

100-240

120

C B- KLIO 14

11W

3000K

980

300

35,000 E27/E26

>80

10O-24O

LzO

C B- KL1O 1B

8.2W

5000K

810

300

35,000 E27/E26

>80

too-240

120

C B- KL1O 1B

8.2W

3000K

700

300

3s,000 E27/E26

>80

100-240

120

r-

060

N

C€C

trt4

iftEES (Lumen)

uffi

(power)

Model N o.

Watt

Kelvin

(l m)

(')

KL-102

8W

6000K

800

300

KL-102

8W

3000K

720

KL-102A

9W

5000K

KL-1024

9W

3000K

iFe$

Et4

CRI

Voltage

(e)

35,000 E27/E26

>80

100-240

t2O

300

35,000 E27/E26

>80

100-240

72O

860

300

35,000 E27/E26

>80

700-240

720

785

300

35,000 e27/E26

>80

100-240

72O

rtll*-

/lifa\

(H )

't*ffi

Base

(W ei ght)


tEDBulbSeries

tEDBulbSeries

060

060

r m

-mo @ C C'

@

(,| o

o o o

o

N

a t lt r1l.

(€o uffi, Model No.

Dr4

ifiEIg (Lumen)

(Dower)

Watt

Kelvin

( lm )

E 'q

(- qlife ) F

(o)

(H)

r?.t+. Jur"

iiitflLft, I itilit (Weight) I cRI I uot,uonI tnl-

ftR

KL108

--

uffi

(power)

Model N o.

iftEES (Lumen)

C€C &#

Ffi (life)

ME

(H )

Base

iFtr{,+ EE

ie*

Watt

Kelvin

(l m)

CRI

Voltage

(e)

6W

5000K

olv

300

3s,000 E27/E26

> 80

100-240

720

500

300

35,000 E27/E26

> 80

100-240

120

cB-K1105

10w

6000K

950

300

3s,000 E27/E26

>80

100 240

t20

cB -K 1108

cB-K1105

10w

3000K

855

300

3 s,0 0 0 E 27l E 26

>80

100 240

L20

cB -K 1108

6W

3000K

CB-KL105A

1lW

5000K

1060

300

35,000

E27/E26

>80

t0(,t )40

CB-KL105A

1lW

3000K

980

300

35,000

E27/E26

>80

to0.14o

720

cB-K1109

640

300

35,000 E27/E26

>80

100-240

80

t20

7W 7W

6000K

cB-K1109

3000K

600

300

35.000 E27lE26

>80

100-240

80

o t;0 il)

C€C

K L1O6

cB-K1106 cB-K1106

12W 12W

CB-KL106A 12.5W CB - K L 1 0 6 A 1 2 . 5 W

6000K

1150

300

3s,000 E27/E26

>80

LOO-240

3000K

1000

300

35,000 E27/E26

>80

100-240

5000K

1190

300

3 5 ,0 00 E 27/E 26

>80

100-240

CB-KL109A

7.5W

s000K

620

300

3s,000 E27/E26

>80

100-240

80

300

35,000 E27/E26

>80

loo 24(l

CB-KL109A

7.5W

3000K

570

300

35,000 Ez7lE26

>80

100-240

80

3000K

1050


IEDBulbSeries

IEDTrackl-ightSeries m

-

-m

4 o o

x

c

6 J

6 o

{, o

o

o

-

"ft t/

._ -41€t-1>l 2-

_*, _--_..* l

t

KL3 O l

KL3OO BL1O5A

B

'&tr'tr

H7J'J

uffi.

tJ4

Model No.

L a mp Wattao e

Kelvin

cB-K1300

35W

6000K

3400

E27/E26

16648

66

>80

100-240v

cB-K1300

35W

3000K

3000

Ez7/E26

20759

65

>80

100-240v

cB-K1301

35W

6000K

3400

E27/E26

4504

>80

100-240v

cB - K 1 3 0 1

35W

3000K

3000

E27/E26

5650

>80

I 00-240v

itcEg LM

,lg Eh-

Base

wF#

IP

( lu x @ 1m)

CRI

E]H Voltage

*UEE

cn==e( ( rhg.

Etfi

,NEEff

E/i

FHH

iF€14

EIET

(l u x @ 1 m)

CRI

Voltage

Lamp Wattage

Kelvin

cB -B L1 05A-20Y 20D

45W

5s00

2704

20

> 80

100-240v

cB- BL105A-20W20D

45W

3000

3696

40

> 70

100-240v

cB -B L105A -20Y 40D

45W

5500

3570

20

> 80

100-240v

cB- BL105A-20W40D

45W

3000

3200

40

> 70

100-240v

Model N o.

LM

(')


r fr 9

LEDTracktight Series

IEDTracktight Series

c rt o

ff

F

$

|A *t

4r

>

6l

I

r4 2

t90

6', o

t,Jo

Y

]E

BLl 154

H7I]T uffi,

cREEo c€ frx

Etm

w#

LNEAW

Model No.

Lamp Wattaoe

Kelvin

Lm

cB-BL1 15A-20Y20D

65W

5500

3835

c B-B L 11 5 A -2 0 W2 0 D

65W

3000

cB-BL1 15A-20Y40D

65W

5500

cB-BL1 15A-20W40D

65W

3000

R&Ut

(l ux @ 1m)

CRI

Voltage

20

13198

>80

100-240v

5439

40

19040

>80

100-240v

3703

20

5429

>80

100-240v

5156

40

8578

>80

100-240v

(o)

BL21O

EJE

H7J]J 4ffi

cREEo c€ rh$ tjmp

ffitr

fiEES

)€&{lt

€,8

c B-B L 11 5 8 -1 2 Y 2 0 D

35W

5500

1905

20

9985

>80

100-240v

Model N o.

c B-B L 11 5 8 -1 2 W2 0 D

35W

3000

2576

20

13255

>80

100-240v

cB -81210-10Y 20D

30w

3000

1s 0s

20

> 80

100-240v

cB-BL1 158-12Y40D

35W

5500

L790

40

5409

>80

100-240v

cB -81210-10W 20D

30w

5500

2754

20

> 74

100-240V

c B-B L 11 5 8 - 1 2 W4 0 D

35W

3000

2374

40

4504

>80

100-240v

cB-81210-10Y40D

30w

3000

L443

40

>80

100-240v

c B-B L 11 5 8 -1 2 W4 0 D

35W

3000

3200

40

5650

>70

100-240v

cB-81210-10W40D

30w

5500

2181

40

>74

100-240V

Wattaoe

Kelvin

(l u x @ 1 m)

LM

CRI

Voltage


LEDTracktight Series

.EDTracktight Series

'11

t

142

:

'I

BL3OO

BLzT2

cnero( (

H7T]J 4ffi

rh4

Model N o .

L a mp Wattaoe

&t4

Kelvin

ffitr

ificEs

( lu x @ 1 m)

Lm

iFEE CRI

Etffi Voltage

H7J'J uffi Model N o. cB-B300-Y-30D-CR-C

cB- 8121212Y 2 0 D

35W

3000

1905

20

>80

cB- 8121212W 2 0 D

35W

5500

2576

z0

>74

cB-8300-w-30D-cR-c

cB- 81212-1 2 Y 4 0 D

35W

3000

1790

40

>80

cB-8300-Y-60D-CR-C

cB-81212-1 2 W 4 0 D

35W

5500

2374

40

>74

cB-8300-w-60D-cR-c

Lamp

30w 30w 30w 30w

w#

iftqEtr

frR

Kelvin

LM

(o)

(l ux @ 1m)

iFE,I4

€rE

CRI

Voltage

5000

2138

30

>80

100-240v

3000

1850

30

>80

100-240v

s 000

2138

OU

>80

100-240v

3000

1850

60

>80

100-240v


tD Tracktight Series

IEDTracktight Series I

J

r

F { o r @

t

o o o

!a * -

B L4O1

BL4OO

3000 c B- 8 1 4 0 0 - C R

4000

1520 3045

8 5 91

>80

240V

1520 3045

r2414

>80

240V

1520 3045

12237

2000

1520 3045

8362

>80

240V

3000

1520 3045

r2214

>80

240V

2500

1520 30 45

!t497

2000

3000 c B- 8 1 4 0 0 - C R

4000 3000

C B- B L 4 O O - S L M

cB-81401-CR

cB-81401-CR

CBB L 4 O l - S L M

4000 19W

3000

18W

4000

28W

3000

26W

4000

25W

3000 4000

BL4O2

>80 >75

>80 >75

240V

BL4O3

EH

240V BL4O3

c B - B1 4 0 2 - C R

cB-81402-CR

CBBL4O2-SLM

19W

3000

18W

4000

28W

3000

26W

4000

25W

3000 4000

1520 3045

8362

3000

1520 30 45

1 2 21 8

2500

1520 3045

2000

r1497

>80

>80 >80 >75

BL4O4

240V 240V 240V

20/30w

3000K

1500

3981

> 80

2O/3OW

4000K

1800

2944

> 80

100-240v

20l 30w

6000K

1800

2984

> 70

100-240v

30w 30w 30w

3000K

2500

125A2

> 80

100-240v

4000K

2700

11500

> 80

100-240v

6000K

2700

11500

> 70

100-240v

100-240v

tl IJ

LED CREE  

CREE LED 光源系列

LED CREE  

CREE LED 光源系列

Advertisement