Page 1

Проблеми інформування громадян про право на захист, гарантований державою, та пропозиції щодо їх розв’язання

Андрій Вишневський

директор Координаційного центру з надання правової допомоги

20 вересня 2013 року м. Чернігів


Спільні цілі обвинувачення і захисту у кримінальному процесі Захист прав, свобод, та охоронюваних законом інтересів людини; –

забезпечення належного здійснення справедливого правосуддя;

зміцнення довіри суспільства до правоохоронних органів і до системи безоплатної вторинної правової допомоги та адвокатури в цілому.


Система захисту, гарантованого державою 27 регіональних центрів з надання БВПД; 2206 адвокатів, з якими укладено контракти (договори); понад 500 адвокатів, які перебувають на чергуванні у кожен момент реального часу на всій території держави і прибувають протягом 1 години; робота в режимі «24/7/365»; понад 54500 доручень, виданих адвокатам за період з 01.01.2013 до 18.09.2013

Держава інвестує тепер не лише в сторону обвинувачення, але й у сторону захисту


КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ, ПОВ’ЯЗАНІ З РЕАЛІЗАЦІЄЮ ПРАВА НА ЗАХИСТ ЗА РАХУНОК ДЕРЖАВИ


Неінформування центрів службовими особами ОВС про затримання 350

Найгірший стан

300 250 200 150

МВС (ст.208 КПК) ЦБВПД (сумарно)

100 50

ль сь ка Те рн оп і

Співвідношення кількості затримань (дані МВС – ст.208) з кількістю зареєстрованих повідомлень про затримання (дані ЦНБВПД – зведена) за лютий 2013 року

ть об ла с Че рн ів ец ьк а

ст ь об ла

ст ь Од ес ьк а

об ла

ть об ла с Ки ївс ьк а

Ж ит ом

ир сь ка

АР

об ла

Кр им

ст ь

0


Неінформування центрів службовими особами ОВС про затримання 300

Тимчасове поліпшення

250

200

150 МВС (ст.208 КПК) ЦБВПД (сумарно)

100

50

ст ь Че рн ів ец ьк а

об ла ьс ьк а іл Те рн оп

Співвідношення кількості затримань (дані МВС – ст.208) з кількістю зареєстрованих повідомлень про затримання (дані ЦНБВПД – зведена) за червень 2013 року

об ла

ст ь

ть ас об л Од ес ьк а

об ла Ки ївс ьк а

Ж ит ом

ир сь ка

АР

об ла

Кр им

ст ь

ст ь

0


Неінформування центрів службовими особами ОВС про затримання 300

Нове погіршення стану

250

200

150 МВС (ст.208 КПК) ЦБВПД (сумарно)

100

50

об ла с Че рн ів ец ьк а

об л ьс ьк а іл Те рн оп

Співвідношення кількості затримань (дані МВС – ст.208) з кількістю зареєстрованих повідомлень про затримання (дані ЦНБВПД – зведена) за серпень 2013 року

ть

ть ас

ст ь Од ес ьк а

об ла

ст ь об ла Ки ївс ьк а

Ж ит ом

ир сь ка

АР

об ла

Кр им

ст ь

0


Несвоєчасне повідомлення центрів з надання БВПД про випадки затримань № п/п

№ запису в журналі

Суб'єкт подання інформації

Дата і час затримання особи

Дата і час внесення запису до журналу

1

1880

Дніпровське РУ ГУ МВС в м. Києві

02.09.2013, 10 год. 30 хв.

02.09.2013, 18 год. 50 хв.

2

1341

Малиновський РВ УМВС в м. Одеса

16.09.2013, 13 год. 30 хв.

3

100

СВ УМВС в Донецькій області

4

561

5

1962

Різниця у часі

П.І.Б. затрима ної особи

П.І.Б. слідчого

8 год. 20 хв.

Б. Ю. В.

Воронюк Е.М.

16.09.2013, 19 год. 53 хв.

6 год. 23 хв.

А. В. Ю.

Тишлевич В.О.

13.02.2013, 12 год. 30 хв.

14.02.2013, 15 год. 00 хв.

26 год. 30 хв.

Д. Д.

Романченко А.О.

БРОВС ЗУ ОГ ІЗОСУ ГУМВС у Львівській області

11.09.2013, 14 год. 00 хв.

12.09.2013, 01 год. 34 хв.

11 год. 34 хв.

П. М. І.

Семенюк Д.Г.

Оболонське РВ УМВС в м. Києві

17.09.2013, 03 год. 30 хв.

17.09.2013, 15 год. 30 хв.

12 год.

У. О. І.

Люта Н.Д.


Неналежне інформування затриманих осіб про право на захист, гарантований державою Пам'ятка про процесуальні права та обов'язки підозрюваного Згадуються: • Конституція України; • Кримінальний процесуальний кодекс; • Закон України «Про попереднє ув'язнення»; • Положення про порядок короткочасного затримання осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення

! Не згадується Закон України «Про безоплатну правову допомогу»

Пам'ятка для затриманих осіб (витяг) «5. … Прохання про вжиття тимчасових заходів Ви або Ваші представники можуть направити факсом за таким номером: +33 (0)3 88 41 39 00. Титульна сторінка прохання повинна містити напис “Rule 39. Urgent” та номер телефону, за яким можна зв'язатися з Вами або з Вашими представниками»


Надання порад щодо обрання конкретного адвоката в порушення ч. 1 ст. 48 КПК

А.

Приклад з начальником відділу СУ УМВСУ в Херсонській області Марчуком В.А., слідчим цього ж відділу Радченком С.П.

С.

та їх «кишеньковим» адвокатом Авер’яновою С.Б. від 8 червня 2013 року


Незаконне затримання та / або проведення процесуальних дій з особами, які не мають процесуального статусу підозрюваного


Інші проблеми

 Перешкоди у доступі адвоката до затриманих осіб  Незабезпечення умов для конфіденційного спілкування призначеного адвоката із затриманою особою  Схиляння затриманого до відмови від захисника, гарантованого державою


ЩО МИ ЗРОБИЛИ І РОБИМО ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ВКАЗАНИХ ПРОБЛЕМ?


Пілотне впровадження механізму прямого інформування громадянами про випадки затримання осіб

Направляють письмову заяву

Інформацію не підтверджено Інформує заявника

Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Інформацію підтверджено

Затримана особа, близькі родичі, члени сім’ї затриманої особи

Звертаються за допомогою телефону

Призначає адвоката Інформує заявника

Направляє факсограму з проханням перевірити інформацію

Орган управління (між-) регіонального рівня, якому підпорядковує ться орган, що здійснив затримання

Направляє факсограму, в якій підтверджує чи спростовує інформацію

12 випадків у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Івано-Франківській, Харківській областях та м. Севастополь за перші два тижні


Формування професійної мережі адвокатів-тренерів з метою вироблення єдиних стратегій і тактик захисту

Проведення тренінгів для навчання тренерів (3 тренінги, відібрано 60 адвокатів-тренерів) Проведення каскадних тренінгів (23 з 56 тренінгів, участь взяли 462 з 1989 адвокатів) Забезпечення усіх адвокатів системи уніфікованими методичними матеріалами


Поширення практики зворотного зв'язку Традиційні процесуальні можливості адвоката щодо оскаржених дій слідчого

Адвокат

Новий адміністративний механізм фіксації порушень та інформування про них на стадії досудового розслідування

Адвокат, клієнт

Інформує про порушення

Регіональний центр

+ ГУМВС

-

Прохання вжити заходів

Інформує про порушення, якщо заходів не вжито

?

Суд

Прокуратура

МВС

Прохання вжити заходів

Координаційний центр


Моніторинг веб-сайтів органів внутрішніх справ


Моніторинг веб-сайтів органів внутрішніх справ Узагальнення підсумків моніторингу веб-сайтів органів внутрішніх справ У період з 1 липня по 1 вересня 2013 року на веб-сайтах територіальних підрозділів МВС України виявлено 143 інформаційних повідомлення, які можуть бути розцінені як факти неповідомлення / неналежного повідомлення про випадки затримання осіб центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги Направлення результатів моніторингу керівництву МВС у порядку інформування


Інформаційно-роз'яснювальна кампанія: буклети

1. Затримання за підозрою у вчиненні кримінального злочину

2. Види запобіжних заходів у кримінальному процесі

Наклад – 14 тис. примірників

Наклад – 14 тис. примірників

3. Право на безоплатну правову допомогу у кримінальному провадженні

Наклад – 90 тис. примірників


Інформаційно-роз'яснювальна кампанія: плакат і наклейки

Наклад – 3,5 тис. примірників

Наклад – 40 тис. примірників


Інформаційно-роз'яснювальна кампанія: соціальна ТБ-реклама

Протягом 1 серпня – 15 вересня 2013 року відбувся 10061 вихід лише на державних Всеукраїнських та місцевих телеканалах


ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОДАЛЬШОЇ СПІВПРАЦІ


Затвердити і реалізувати спільний план дій Мін’юсту та МВС, спрямований на забезпечення реалізації прав підозрюваних, обвинувачених осіб

1. Формування організаційних рамок міжвідомчого співробітництва у сфері розвитку системи безоплатної правової допомоги:

   

утворення постійно діючої міжвідомчої робочої групи; затвердження форм для збору і звірки статистичних даних; регулярна участь керівництва установ системи БПД в окремих робочих нарадах з керівниками слідчих підрозділів та штабів органів внутрішніх справ; налагодження ефективної взаємодії між ЦБВПД та ОВС з метою опрацювання повідомлень про затримання, що надходять від затриманих осіб, їх близьких родичів, членів сім’ї

 розміщення представлених матеріалів у приміщеннях 2. Інформування затриманих про право на захисника, гарантованого державою:чергових частин, кабінетах слідчих,

оперативних працівників, кімнатах утримання доставлених та затриманих, салонах службових автомобілів та, зокрема, автомобілів для переміщення підозрюваних, обвинувачених, камерах ізоляторів тимчасового тримання;  розміщення представлених відеороликів в якості соціальної реклами в рамках телевізійних програм, які виробляються на замовлення МВС  забезпечення можливості доступу захисника до затриманої особи в ІТТ у будь-який час;  фіксації у протоколі про затримання часу фактичного затримання особи і часу складання протоколу;  забезпечення належного інформування підозрюваних про право на захист за рахунок держави

3. Удосконалення відомчої нормативно-правової бази МВС з метою:

Презентація. А. Вишневський  

«Проблеми інформування громадян про право на захист, гарантований державою, та пропозиції щодо їх розв’язання»

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you