Page 4

introduction คำนำสำนักพิมพ์

หนังสือเล่มนี้เกิดจากความชอบเฉพาะกลุ่มของ  คนรักสวนที่หลงใหลในเสน่ห์ของเก่าด้วยการลงมือสร้าง  สวนอย่างมีสไตล์  โดยใช้สิ่งของเก่าหรือของสะสม  ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่รักของใครบางคน  ซึ่งปล่อยไว้  อาจเปล่าประโยชน์  แทนการใช้ของใหม่แกะกล่อง  แต่ไร้ชีวิตชีวา  นับเป็นการยอมรับรอยบิ่น  รอยร้าว  และตำหนิต่าง ๆ ว่าเป็นของมีคุณค่าและมีเสน่ห์  บ่งบอกถึงความพิเศษที่ไม่มีใครเหมือน การเลือกของเก่าให้ได้ของดี  ไม่จำเป็นต้องมีทักษะ  แต่มีเคล็ดลับอยู่ที่การมองหาสิ่งดึงดูดใจคุณเป็นพิเศษ  ซึ่งอาจเป็นสีที่ซีดจาง  ร่องรอยถลอก  ฝีมือหรือความ  ประณีตของชิ้นงาน  และประโยชน์ใช้สอย  เป็นการ  ตัดสินใจซื้อมาจากการมองเห็นคุณค่าด้านความงาม  เป็นหลัก  ไม่ใช่ราคาเพียงอย่างเดียว  และจะมีคณ ุ ค่ายิง่ ขึน้   เมื่อเจ้าของใหม่เห็นความสำคัญ  นำมาซ่อมแซมปรับปรุง  และให้หน้าที่ใหม่กับมัน  ของเก่าก็กลับมีชีวิตอีกครั้ง  หากมีใจรักของเก่าแล้วก็อย่ากังวลถึงอายุการใช้งาน  ว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหน  แต่ควรมองว่าเราช่วยยืดอายุ  ของมันให้ใช้ได้ยาวนานขึ้น  ด้วยการผสมผสานความเก่า  ที่ทรงคุณค่าทางจิตใจ  เข้ากับความทันสมัยในแบบ  ที่คุณชื่นชอบอย่างลงตัวก็เพียงพอแล้ว สำนักพิมพ์บ้านและสวน

01_junk garden intro_.indd 4

8/9/12 3:26:48 PM

Junk Garden  
Junk Garden  

หนังสือเล่มนี้เกิดจากความชอบเฉพาะกลุ่มของคนรักสวนที่หลงใหลในเสน่ห์ของเก่าด้วยการลงมือสร้างสวนอย่างมีสไตล์ โดยใช้สิ่งของเก่าหรือของสะสมที่ครั...