Page 27

RecommendED Shop ร้านไม้เก่าย่านถนนเลียบคลองรังสิตองครักษ์

ร้านพรหมบุญค้าไม้  โทร.  0-2905-5300 ร้านคลินกิ ไม้เก่า  คลอง 9  โทร.  08-1938-  5146,  08-8882-0200,  08-9783-8823 ร้านสุรศักดิ์  ค้าไม้เก่า  โทร.  0-2905-4744 ร้านขายเฟอร์นิเจอร์เก่ามือสอง ย่านถนนกำแพงเพชร 2

ร้านอัญชลี  โทร.  08-1985-3082 ร้านอัฐ  รถไฟ  โทร.  08-1440-4690, 08-8887-0875 ร้านเจริญพานิชและร้านเจริญสุขพานิช โทร.  08-1496-6520

01_junk garden intro_.indd 27

ตลาดนัดของเก่าและของมือสอง

ตรงข้ามตลาดนัด  สวนจตุจักรฝั่งถนนกำแพงเพชร  และอยู่ฝั่งตรงข้ามตลาด อ.ต.ก.  เวลาเปิด - ปิด  :  ร้านค้าเริ่มวาง ของขายกันตั้งแต่เวลา  18.30  น. และขายไปจนถึงเวลาประมาณ  2.00  น. ทุกคืนวันศุกร์  -  เสาร์  -  อาทิตย์ 2. ตลาดนัดรัชดาไนท์  แยกรัชดา -  ลาดพร้าว  บริเวณสี่แยกรัชดา -  ลาดพร้าว  หน้าอาคารจอดรถ  ไฟฟ้าใต้ดินไปจนถึงด้านข้างศาลอาญา  ถนนรัชดาภิเษก เวลาเปิด  -  ปิด  :  ร้านค้าเริ่มวาง ของขายกันตั้งแต่เวลา  18.30  น. และขายไปจนถึงเวลาประมาณ  2.00  น. ทุกคืนวันเสาร์ 1. ตลาดนัดรถไฟ 

8/9/12 3:30:04 PM

Junk Garden  
Junk Garden  

หนังสือเล่มนี้เกิดจากความชอบเฉพาะกลุ่มของคนรักสวนที่หลงใหลในเสน่ห์ของเก่าด้วยการลงมือสร้างสวนอย่างมีสไตล์ โดยใช้สิ่งของเก่าหรือของสะสมที่ครั...