{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

d l a b v s o p o r r o W d s i k jnjew j i l e d o n u a d a

jaa

01 2

15

e

M

de B창n

rga

ng

Nr. 1 61

sept

er emb

2


Voor nieuw-, verbouw en renovatie, ook voor: kozijnen, ramen en deuren. Rinse Taekema Tel.: 06 - 46 03 84 42 Tolleane 26 - 9241 WH Wijnjewoude E-mail: taekematimmerwerken@hetnet.nl

Iets te vieren, reünie, vergadering Warm - koud buffet / BBQ / Koffietafel Gezellige zaal, privé terras

- aanleg - advies - onderhoud 0516-480802 Wijnjewoude

Biedt allerlei mogelijkheden. Mjumsterwei 16 9243 SK Bakkeveen tel. 0516 541493

Tel: 0516 - 850885 www.HMhaarmode.nl Ma. 13.00u - 17.30u Di. 8.30 – 17.30u Wo. 8.30 – 20.00u Do. 8.30 – 17.30u Vr. 8.30 – 20.00u Za. 8.30 – 12.00u

Hillie en Mettie, Meester Geertswei 1, Wijnjewoude


Van de redactie

Een praatje bij het plaatje

Redactie "de Bân” Wikje Hofman, Noormanstrjitte 18 Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a Annie Posthumus, Weinterp 40 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 Durk van der Veen, Merkebuorren 127 Klaas Greidanus, Bremerheide 20 Klaske de Vries, Russchenreed 48

tel: 06 - 47 50 42 41 tel: tel: tel: tel: tel: tel:

48 12 00 48 13 81 48 13 91 48 13 98 48 13 83 48 13 05

"’t Wâldhûs ligt te pronken in de zomerzon".

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 6 oktober. De Bân is ook te vinden op www.wijnjewoude.net Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon Word document en dan in lettertype arial 11, via de e-mail deban@wijnjewoude.net. Dit kan tot zaterdag 29 september 18.00 uur. Kopij die niet via e-mail gaat moet op donderdag 27 september binnen zijn bij Klaasje van der Woude, te Nijenhuiswei 10. Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen. Klachten over de bezorging kunt u melden bij Annie Posthumus tel. 481381. Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij Klaas Greidanus greidanus@zonnet.nl.

De oplossing van de puzzel in de vorige Bân was “Noflike fakansje“. Er zijn twee prijswinnaars Nienke Veenstra van de Weinterp en Hanneke Hielkema van de Russchenreed. Zij krijgen beide een bescheiden prijsje uitgereikt. De oplossing van de puzzel was ook datgene wat wij als redactie al onze lezers toewensten. Dat de tijd snel gaat ondervinden we allemaal want de eerste Bân van na de vakantie ligt al weer voor u en het normale dorpsleven komt weer op gang. Graag zetten wij ons weer in om alle activiteiten kenbaar te maken aan al onze trouwe lezers. Jan Lammert Sijtsema jr. heeft de redactie verlaten en vanaf deze plaats willen we hem hartelijk bedanken voor zijn inzet en inbreng gedurende de vijf jaar dat hij in de redactie zat. Wij wensen hem succes met zijn bedrijf dat verhuist is naar Drachten en verder alle andere activiteiten voor het dorp Wijnjewoude. Veel leesplezier gewenst De redactie.

1.


Berichten van Plaatselijk Belang.

Rondgang Nog even een herinnering aan de rondgang met vertegenwoordigers van het gemeentebedrijf voor overleg over het onderhoud van wegen, trottoirs, bruggen e.d. in september a.s. Als u klachten heeft over het onderhoud kunt u dit melden bij Janny Copeland (tel. 541862) of Henk van der Wal (tel. 481385). Dan kunnen wij hier aandacht voor vragen tijdens de rondgang.

Opening fietspad Het nieuwe fietspad tussen Duurswouderheide-Biskopsreed-Nijefeansterwei is op 11 juli jl. geopend. Het fietspad heeft de naam Hepkemapaad gekregen. Jakob Hepkema (1845- 1919) was een uitgever in Heerenveen, die in 1874 Hepkema's Courant of de Hepkema's heeft opgericht en die daar tot 1900 hoofdredacteur van is gebleven. Hij was een grote grondeigenaar van de grond van Wester Bakkeveen tot de Bisschop. Vóórdat Kiers de boerderij op Wester Bakkeveen exploiteerde en Van der Meulen nog pachter van de boerderij was, kwam de familie Hepkema jaarlijks met de auto op bezoek op de boerderij om te zien of alles in orde was. Waarschijnlijk kwamen ze dan ook om de pacht te innen.

De krant is door de jaren heen onder verschillende namen en in verschillende frequenties en oplages uitgegeven, maar in de volksmond bleef het de Hepkema's. Van 1938 tot en met 1941 heeft de Hekema's ook gefungeerd als informatieblad voor de gemeentes Heerenveen, Lemsterland, Opsterland en Utingeradeel. In 1942 werd de Hepkema gedwongen een NSB'er als hoofdredacteur te benoemen en in 1942 kreeg het blad ook een publicatieverbod, dat tot 1947 bleef bestaan. De plaats werd ingenomen door de uit het verzet voortgekomen Heerenveensche Koerier. In 1949 werd het door de commissie Perszuivering opgelegde verbod op het gebruik van de naam Hepkema door de Raad van Beroep voor de Perszuivering vernietigd. in het begin van de jaren vijftig veerscheen de Hepkema nog vijf keer per week, maar het verloor de concurrentieslag met de Heerenveense Courant. Bestuur Plaatselijk Belang.

Soos Wijnjewoude 2012-2013 We beginnen op 18 september met een reisje. We gaan naar paardenmelkerij “Sand” te Harbrinkhoek. We krijgen een rondleiding en uitleg wat er met paardenmelk mogelijk is. Via een mooie route rijden we daarna naar Beltschutsloot voor het diner. We vertrekken om 13.00 uur vanaf het Wâldhûs. We hopen op een goede deelname. Opgave bij één van de bestuursleden. Namens het bestuur, Joke Nust. 2.


Gurbe Douwstra op de Willedei 2012 Het is weer bijna september, tijd voor de 9e editie van de Willedei. Een dag vol met muziek, dans, braderie en theater in het centrum van Wijnjewoude. Van 15.00 uur tot en met 20.30 uur kun je gratis genieten van vele activiteiten. Op zaterdag 1 september wordt deze feestelijke dag om 15.00 uur geopend met het Willedei-liet dat opgevoerd wordt door Jong Euphonia bij ons hoofdpodium bij de Swingel. Bij deze wordt jij van harte uitgenodigd om mee te zingen/dansen of swingen. Het is de opening van de dag, iets waar we een feestje van willen maken. Dit kan alleen als jij er bij bent! De tekst van dit lied staat elders in deze Bân. Verspreid door Wijnjewoude zullen vanaf 15.15 uur diverse muzikale optreden zijn, presenteren bedrijven zich en is het straattheater actief. Deze dag wordt om 20.00 uur afgesloten met niemand minder dan Gurbe Douwstra. Hij zal voor een spectaculair optreden zorgen op ons hoofdpodium op het dorpsplein bij de Swingel. Net als voorgaande jaren doen verschillende palingrokers mee aan het open kampioenschap palingroken. Ook dit jaar zijn zij te vinden aan de Loksleane. Later op de dag is de gerookte paling te koop. Het museumwinkeltje is weer geopend waar je speciale snoepjes kunt kopen en de VVV is weer aanwezig met de 7,5 meter lange sjoelbak. In vergelijking met voorgaande jaren hebben wij enkele wijzigingen aangebracht. Zo vervalt het podium op de hoek van de Loksleane en Meester Geertswei en is de gehele braderie te bewonderen aan de Merkebuorren. Naast de diverse buitenpodia is er dit jaar ook een optreden in de Swingel van DJ Drewes en de Sterke Froulje. Bekijk het programma in ons programmaboekje voor het volledige

overzicht. Ook op www.willedei.nl is meer informatie te vinden over het programma. Kinderactiviteiten. Ook voor de jongste bezoekers aan de Willedei is er voldoende te beleven. Zo kunnen zij zich voor €1,00 laten schminken en is er een springkussen aanwezig. Deze is te vinden bij het grasveldje bij de dokter. Tevens worden hier door de dames van ODV diverse activiteiten georganiseerd waaraan een ieder mee kan doen. Bij de Swingel is een speciale vrijmarkt waar dingen verkocht kunnen worden. Kleurplatenwedstrijd. Voor de jonge bezoekers (t/m 12 jaar) aan de Willedei is er de kleurplatenwedstrijd. Kleur de kleurplaat, bestaande uit het logo van de Willedei, zo mooi mogelijk in en wie weet ga je er met de hoofdprijs vandoor. De kleurplaat kan tot 18.00 uur ingeleverd worden bij de Willedei stand aan de Merkebuorren. Een deskundige jury zal in verschillende leeftijdscategorieën de prijzen verdelen. De prijsuitreiking vindt plaats voor de slotact op ons hoofdpodium bij het dorpshuis. De kleurplaat zit in deze Bân maar is ook te verkrijgen bij de Spar, Bakkerij van der Molen en groenteboer Kamminga. Is de kleurplaat al voor de Willedei klaar om weer in te leveren dan kan dit bij de Spar in Wijnjewoude.

Fouten hebben en die niet verbeteren, dat is pas fouten hebben.

3.


Fotowedstrijd. Ben je creatief en hou je van fotograferen? Dan maak je kans om de leukste, origineelste en/of grappigste foto van de Willedei te maken. De foto is veel omvattend en omschrijft de Willedei. Deze mag tijdens maar ook voor of na de Willedei worden gemaakt. Gebruik je fantasie en laat ons verassen. Stuur de foto uiterlijk zaterdag 8 september naar pr@willedei.nl. Een paar deskundige ogen zullen de winnaar aanwijzen. Deze foto zal gebruikt worden ter promotie van de Willedei van volgend jaar en wordt geplaatst in de eerstvolgende editie van de Bân. Alle foto's die binnenkomen worden geplaatst op onze website. Verkoop programmaboekjes. Dit jaar zullen wij je verrassen met een ludieke actie in de week voorafgaand aan de Willedei. Hoe en wat blijft een verassing. Maar wat we wel alvast kunnen zeggen is dat we bij je aan de deur komen voor de verkoop van een programmaboekje. Deze heb je al voor €2,50 en wie weet win je mooie prijzen met de verloting. De willedei is online te vinden via www.willedei.nl of like ons op facebook ( www.facebook.com/willedei ). We zouden het op prijs stellen dat er getwitterd wordt met #willedei. Deze tweets zullen tijdens de willedei te zien zijn in de Swingel.

4.

It Willedei liet Willedei liet Op in dei yn septimber minsken fan fier en tichtby komme hjir om te genietsjen fan de Willedei. Refrein Willedei, willedei O wat haw ik toch in wille mei dy der is mar ien ding wêr't ik sa fan hâld dat is Willedei yn Wynjewâld. It hiele doarp is in téater jong en âld docht der oan mei alles is fleurich om ús hinne op de Willedei. Refrein Eltsenien is yn beweging mei sang en dûns en musyk of wol jo leaver op'e kop stean mei de gymnastiek. Refrein Nim de tiid om te genietsjen fan wat de dei ús hjoed biedt om de toan alfêst te setten ien kear noch dit liet. Refrein


Kleurplaat

5.


AUTORIJSCHOO

c

Mounleane 14 9241 HA Wijnjewoude 0516-426885 06-12996376

Timmer & Klusbedrijf C. de Vries

L

Klein Groningen 16 9241HS Wijnjewoude Tel: 0516-480509 Gsm: 06-23005505

timmerbedrijfcdv@hetnet.nl

Iets te vieren, reünie, vergadering Warm - koud buffet / BBQ / Koffietafel Gezellige zaal, privé terras

www.autorijschoolmanuel.nl info@autorijschoolmanuel.nl

hotel Restaurant Jo kinne hjir net allinnich lekker ite, mar no ek lekker sliepe! Duerswâld 23 9241 GW Wijnjewoude

Tel.: (0516) 54 12 15 www.destripe.nl

Biedt allerlei mogelijkheden. Informeer vrijblijvend. Mjumsterwei 16 9243 SK Bakkeveen tel. 0516 541493

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

In- en verkoop occasions In- en verkoop classic cars In- en verkoop USA cars APK keuringsstation Onderhoud en reparatie; alle merken Ook voor onderhoud aan uw oldtimer / klassieker

Weinterp 26 - 9241 HD - Wijnjewoude (Frl.) Tel. +31 (0)516 - 48 12 60 – www.autobedrijfjansma.nl

FB Dopheide 8c-2 9202 PB Drachten 0512 - 54 66 35 0512 - 54 67 10

6.

Weinterp 22 a 9241 HD Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 16 00


De Swingel 'even bijpraten' Beste dorpsgenoten, Hier een beloofd vervolg van onze zoektocht naar nieuwe beheerders. De advertenties in de huis- aan- huisbladen hebben verschillende ge誰nteresseerden opgeleverd. Met een paar hebben we een uitgebreid kennismakingsgesprek gevoerd. In de laatste week van augustus vinden vervolggesprekken plaats. We hopen op succes. Om als ondernemend beheerder in de Swingel je boterham te verdienen is geen gemakkelijke opgave. Mocht het vinden van een beheerder om wat voor reden dan ook niet lukken dan kijken we als bestuur naar alternatieven die haalbaar zijn binnen De Swingel. Als bestuur hebben we niet stil gezeten: We hebben gesproken met alle gebruikers van de Swingel. We zaten met 18 man aan tafel, hartverwarmend hoe iedereen zich betrokken voelde bij de Swingel. Vanuit deze groep zijn de hele zomervakantie door vrijwilligers actief om de hele Swingel schoon te maken. Onze hartelijke dank hiervoor. Het Plaatselijk Belang wil met ons mee denken de komende periode, heel fijn en ook bedankt. Op de Willedei is de Swingel gewoon open. Het bestuur van de Willedei heeft Pieter de Vries van de Stripe gevraagd om bij en voor de Swingel de patat en het drinken te verzorgen en hij heeft dit toegezegd. Ook dit loopt als een trein. Maandag 27 augustus hebben wij zelf weer vergadering. Dan bespreken we o.a. Hoe gaan we verder? We gaan in contact met de organisatie Doarpswurk, een organisatie die speciaal voor dorpshuizen zoals wij hulp en ondersteuning kunnen bieden voorbereiden. Ook maken we afspraken over het contact wat we gaan leggen met de

dorpshuis

De Swingel Gemeente, wat kunnen zij voor ons betekenen? De uitkomsten hiervan zullen we weer terugkoppelen naar de adviseurs en gebruikers van de Swingel, zodat zij ook mee kunnen denken. Want alles wat we als bestuur beslissen, heeft jullie steun nodig. Voor degenen die een ruimte willen huren in de Swingel dat kan via het bestuur bij Alie Blaauwbroek en Regina Ridder, bij voorkeur via de mail. Wij zorgen ervoor dat er koffie en thee gezet kan worden. Dit valt binnen de huurprijzen van de ruimtes. Hoe we de schoonmaak na 1 september gaan regelen is ook een belangrijk item in de genoemde vergadering. We moeten veel spijkers met koppen slaan zoals jullie merken en het is ook nog lang niet allemaal duidelijk hoe het komt, maar als bestuur staan we voor de Swingel en doen we ons uiterste best er weer een swingend dorpshuis van te maken. Onze mailadressen voor reserveringen zijn: blaauwalie@hotmail.com en reginaridder@hotmail.com Met vriendelijke groet, Regina Ridder, Alie Blaauwbroek, Jack Jongsma en Goos Bus.

7.


Wereld Alzheimer dag Wereld Alzheimer dag 2012 op zaterdag 22 september te Appelscha, een familie-dag voor jong en oud. Op 24 september is de jaarlijkse Wereld Alzheimer Dag. Sinds een aantal jaren organiseren verschillende provincies op of nabij die dag festiviteiten om aan de ziekte Alzheimer en de gevolgen daarvan meer bekendheid te geven. Want het betekent nogal wat voor patiënten, familie en naasten. Natuurlijk laten we ook graag weten dat wij als Alzheimer Nederland er voor deze mensen zijn als ze ondersteuning nodig hebben. Dit jaar organiseert regio Friesland Alzheimer Nederland op 22 september 2012 zijn jaarlijkse Memorywalk in Appelscha, nu aangevuld met een fietstocht van 25 kilometer en vele activiteiten rond het thema “gezond ouder worden”. Op deze wijze willen we er graag een familiedag van maken want, dementie heb je niet alleen, dat is heel vaak in familieverband, je kinderen, je partner, je kleinkinderen enz. Samen activiteiten doen is leuker dan alleen. We hopen dan ook op vele gezinnen die mee willen lopen, fietsen of met andere activiteiten mee willen doen, natuurlijk kan iedereen mee doen. Er zijn verschillende activiteiten voor de kinderen, maar ook voor u als ouder zijn

er leuke en informatieve kramen te bezoeken. Dus we hopen dat u massaal naar Appelscha komt om mee te lopen en te genieten van de mooie natuur en even stil te staan bij de ziekte dementie. De wandeltochten zijn er in verschillende afstanden, te weten; 2,5, 6, 15 en 25 kilometer. Dus komt allen............................

Kijk voor meer informatie op de website: http://www.alzheimer-nederland.nl/hulp-en-advies/regionale-afdelingen/afdelingfriesland/wereld-alzheimer-dag.aspx

Loop de Memory Walk! Fiets met ons of kom gezellig meedoen op de Alzheimer familiedag zaterdag 22 september 2012 Start vanuit Bezoekerscentrum Drents-Friese Wold te Appelscha, Terwisscha 6 a, 8426 SJ Appelscha,T 0516464020. Lopen: 10.00 uur: 25 km 11.00 uur: 15 k m 14.00 uur: 6 km en 2,5 km Fietsen: 11.00 uur Doemiddag voor het hele gezin: 14.00 uur Aanmelden tot 18 sept.: Memory Walk 2012, Alzheimer Friesland, H. v. Saksenlaan 29, 8801 B B Franeker E-mail: friesland@alzheimer-nederland.nl Telefoon: 0626736463

8.

Moeilijke tijden blijven niet duren, moeilijke mensen wel.


Mantelzorgcafé Gorredijk Thema: "De minimagids; regelingen en voorzieningen." Hierbij nodigen wij u uit voor het Mantelzorgcafé op dinsdag 18 september a.s. van 19.30 - 21.30 uur. Een mantelzorgcafé is een plek voor ontmoeting en gezelligheid, waar mantelzorgers in een ontspannen sfeer kunnen praten aan de hand van een thema, ervaringen kunnen uitwisselen en geïnformeerd worden over ontwikkelingen op het gebied van mantelzorg. Het mantelzorgcafé vindt om de twee maanden plaats op wisselende locaties in Opsterland en is een initiatief van Informatiepunt Wmo en Timpaan Welzijn. Het thema is: "De Minimagids. Voor welke regelingen kom je in aanmerking en hoe vraag je de regeling aan?" Voor deze bijeenkomst zijn de heer Marcus van den Berg van Sociale Zaken Smallingerland en het Informatiepunt Wmo uitgenodigd. De bijeenkomst vindt plaats in de Skâns, Loaijersstrjitte 2, 8401 DV te Gorredijk en duurt van 19.30 – 21.30 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden. U kunt zich tot 13 september a.s. opgeven via onderstaand strookje, of door contact op te nemen met: Y. Suiveer, tel. 0512-384044/06-25000644, email y.suiveer@timpaanwelzijn.nl. Voor meer informatie of ideeën voor een thema kunt u hier ook terecht. Mocht u problemen hebben met vervoer of oppas, neem dan ook contact op met ons, misschien dat wij iets voor u kunnen regelen. Bent u geen mantelzorger meer of wenst u geen informatie meer te ontvangen, wilt u dit dan ook aan ons doorgeven? PS:

Het volgende mantelzorgcafé is op donderdag 18 oktober a.s. Zet deze datum alvast in uw agenda! Houdt u tevens onze website www.mantelzorgopsterland.nl in de gaten! "-------------------------"----------------------------------"--------------------------

Ja, ik meld mij aan voor het Mantelzorgcafé op 18 september 2012 in Gorredijk: Naam: ___________________________________________ Straat en huisnummer: _________________________________________ Postcode en woonplaats: ___________________________________________ Telefoonnummer: ___________________________________________ Deze bon kunt u sturen naar: Timpaan Welzijn, Molenlaan 6A, 9244 EA Beetsterzwaag

9.


- vragen over het dorp Uw informatie- en contactpunt voor ontmoeting en advies: - activiteiten Bezoek- en postadres MFC “De Swingel” Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur Tel. tijdens openingstijd: 06 - 12 548 683

GFH Mounleane 2-4 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 12 61 Fax: 0516 - 48 13 97

HF

- thuiszorg - woningaanpassing - kleine klusjes

Reparatiebedrijf

l

fh.n g . ww

w

- hulpmiddelen

Voor al uw reparatie werkzaamheden Moskouwei 4 aan; - tractoren - landbouwmachines 9241 WJ Wijnjewoude - tuinmachines tel.: 0516 - 48 16 93 - parkmachines b.g.g. 06 - 218 75 017

Hytex Fashion B.V. Mounleane 3a 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 13 31 Fax: 0516 - 48 17 45

TIMMERBEDRIJF EDWIN HOFSTEE Voor al uw: - nieuwbouw - verbouw Wolverlei 5 - onderhoud 9241 ER Wijnjewoude - renovatie Tel.: 06 - 23 67 77 46

adres postcode tel fax e-mail website

10.

Weinterp 60 9241 HE Wijnjewoude 0516 - 48 09 93 0516 - 48 08 85 info@boumaadmin.nl www.boumaadmin.nl

voor: grondwerk, mestverspreiden en slootmaaien


Kennismaking met Kirtan In september zijn er verschillende mogelijkheden om kennis te maken met de activiteiten in Kirtan. Op maandag 3 september van 9.15-10.30 uur starten we met een kennismaking van de meditatie van “liefdevolle vriendelijkheid” . Een meditatie om meer van jezelf en de ander te houden. Er zijn open lessen Yoga op maandag 17 september van 18.30-19.45 uur en op dinsdag 18 september van 9.00-10.15 uur. Het gaat bij deze lessen om verbinding met en aandacht voor je lichaam, zodat je spanningen kunt loslaten. Op woensdag 19 september van 9.0010.15 uur is er een open les YinYoga, hier ligt de nadruk meer op aandacht en zonder oordeel ”zien” wat er in je lichaam en geest omgaat. Op donderdag 20 september is er van 9.15-10.45 uur een open les “Dans… bewustzijn in beweging”. Er wordt gedanst op de verschillende ritmes van het leven, de natuur met haar seizoenen en muziek, tot de dans weer verstilt. Op woensdag 26 september 20 uur is er een informatie avond over “ ..echt gelukkig zijn..” Geluk willen we allemaal,

k

i

r

t

a

n

meditatieschool maar daar moeten we zelf wel iets voor doen. Er zijn mogelijkheden om ons verlangen naar geluk concreet inhoud te geven door het aanleren van vaardigheden, meditatie en mindfulness. Alle open activiteiten zijn gratis toegankelijk en U bent van harte welkom zonder enige verplichting. Op www.kirtan.nl is meer informatie te vinden. Het adres van Kirtan is: Tjalling Harkeswei 75, bij sluis Wijnjeterp, Wijnjewoude.

Wielerronde Wijnjewoude. Op 31 augustus wordt er weer een wielerronde in Wijnjewoude gehouden. Het is een beetje kort dag allemaal, want de datum was eerst nog niet helemaal rond. Nu is het dan zo ver dat de koers word verreden door Elite en Beloften. Dit zij zeer snelle mannen en het belooft dan ook een groot wielerspektakel te worden in de straten van ons dorp. Zoals het er nu voor staat wordt er gestart bij het Twaspan aan de Meester Geertswei, vervolgens naar de Welfingstrjitte, Loksleane, Noormanstrjitte, Te Nijenhuiswei, Loksleane en zo de Meester Geertswei weer op. Mensen die aan de genoemde straten wonen krijgen t.z.t. nog een berichtje voor het verplaatsen van de auto want de organisatie achter ons stelt dit als eis.

Verder zijn er voor deze dag natuurlijk vrijwilligers nodig, deze kunnen zich melden bij: Anne van der Veen 0653674098. De start is om 18.30 uur. Wij hopen op jullie medewerking zodat dit een geslaagd spektakel zal worden.

11.


Kraanwerk J.R. Bouma Voor alle grond- en water werken www.kraanwerkjrbouma.nl Weinterp 44* Wijnjewoude*Tel. 06-11292116

aannemer - en timmerbedrijf ook voor kunststofkozijnen gevelbekleding en windveren Bremerheide 20 Wijnjewoude

ijnjewoude

Tel.: 0516 - 481383

Tel.: 0516 - 471415

Tolleane 8 9241 WH Wijnjewoude

de jong auto’s & machines Roelof de Jong Opper Haudmare 32 9241 HR Wijnjewoude

website: www.dejongautosenmachines.nl

(0516) 48 10 17 zaak : 06 - 55 17 83 59 mobiel : e-mail : roelofdejong@freeler.nl

In- en verkoop alle merken auto's, machines en bedrijfsauto’s

Weinterp 44a * 9241 HE Wijnjewoude

12.

Duerswâldmer Wei 6, 9243 KA Bakkeveen Tel.: 06 - 20 35 64 90 E-mail: joswelfing@hotmail.com


Kunstmarkt Bijzondere KUNSTMARKT op een bijzondere plek: Speelbos SPARJEBIRD Kunst in Opsterland organiseert op zondag 9 september 2012 voor de derde keer een kunstmarkt. Speelbos Sparjebird bij Hemrik is ook dit jaar het decor voor de markt. Een prachtige, sfeervolle plek in het bos, centraal gelegen in Opsterland. Naast een aantal bekende deelnemers zijn er ook veel nieuwe deelnemers die niet alleen uit Opsterland komen maar uit heel Nederland en zelfs uit Duitsland. Het aanbod is daardoor nog gevarieerder. Er zijn ongeveer 50 kramen met keramiek in verschillende technieken; unieke sieraden; schilderkunst in acryl, olieverf en aquarel; beeldhouwkunst in de vorm van metalen en stenen beelden, houtsculpturen; textielkunst waaronder vilt; grafisch werk en fotografie. Het Openluchttheater op het terrein van het speelbos Sparjebird zal tijdens de kunstmarkt de locatie zijn voor een Open

Podium. De organisatie hiervoor ligt bij Ateliers Majeur, het centrum voor de kunsten in Heerenveen, Opsterland en regio. Tijdens de kunstmarkt kan jong en oud een workshop volgen bij Ateliers Majeur en meedoen met een presentatie op of rond het Open Podium. In de blokhut op het terrein is eten en drinken verkrijgbaar en met mooi weer is het terras geopend. De markt begint om 11.00 uur en duurt tot 17.00 uur. De toegang is gratis en er is volop parkeergelegenheid. Meer informatie is te vinden op de website www.kunstinopsterland.nl

Samen uit!! Lijkt het u ook leuk om nieuwe contacten te maken en niet overal alleen naar toe te hoeven gaan, dan is Samen Uit misschien iets voor u. Samen Uit wordt ondersteund door het Ouderenwerk van Timpaan Welzijn en biedt de mogelijkheid om op een ongedwongen manier met anderen in contact te komen om samen iets te ondernemen of zomaar gezelligheid te delen. Sinds een aantal jaren bestaat er al een groep in de regio Gorredijk, maar vanwege de grootte van die groep willen we nu starten met een nieuwe groep. 'Samen Uit' is bedoeld voor (alleenstaande) mannen en vrouwen in Opsterland die 55 jaar of ouder zijn en die door omstandigheden weinig of geen sociale contacten hebben.

Dus bent u op zoek naar gezelschap om bijvoorbeeld een museum te bezoeken, naar de film of uit eten te gaan? Of wilt u gewoon zo nu en dan eens samen een kopje koffie drinken? Dan kunt u zich aanmelden bij Ouderenwerk Timpaan Welzijn, Korrie Kooistra of Geertje Miedema. Bereikbaar op dinsdag en donderdag. Tel. 0512-303221 of 0512-384058. U kunt ook een email sturen naar; k.kooistra@timpaanwelzijn.nl of g.miedema@timpaanwelzijn.nl 13.


Tûk & Smûk Het jaar 2012 is uitgeroepen tot het jaar van de buitenplaats. Met het oog hierop organiseert Groei en Bloei Friesland i.s.m. Natuurmonumenten, een bijzondere buitenactiviteit. Zaterdag 8 september a.s. vindt deze activiteit, een groot (groen)schik evenement plaats op landgoed de Slotpleats van Natuurmonumenten in Bakkeveen. In groepsverband wordt hier gewerkt aan een 4-tal bijzonder grote schikkingen. Het bos levert fantastische materialen als dode takken, blad, varens, mossen, schors, veren en nog veel meer. Werken met dit materiaal zou men (bloem)schikken in het groot kunnen noemen. De plantaardige werken blijven een aantal weken staan om bewonderd te worden door bezoekers van het bos. Na een maand worden de meeste opgeruimd. Een aantal objecten kunnen- in overleg met Natuurmonumenten- blijven om als nestgebied voor vogels te dienen. Vanaf 13.00 uur zijn de werkzaamheden aan deze objecten te bewonderen. Verder kunt u op deze dag tussen 10.00 uur en 17.00 uur ook nog 3 tuinen van Groei & Bloei-leden bewonderen. Natuurlijk kunt u dit per auto doen, maar er is ook een prachtige fietstocht uitgezet die op één van onderstaande adressen gestart kan worden. Ter plekke krijgt u de route uitgereikt om naar de andere adressen te fietsen. · Familie Van der Meulen, Noormanstrjitte 49, Wijnjewoude · Deja en Hilbrand Koopmans, Harspit 20, Ureterp · De Slotpleats, Foarwurkerwei 3, Bakkeveen · familie Tabak, P.W. Janssenweg 10, Waskemeer De fietstocht is ongeveer 27,5 kilometer. Als de weergoden ons niet in de steek laten, belooft het een schitterende dag te worden.

14.


Geef de pen door Beste dorpsgenoten, wij zijn Pieter en Grietje Rooks en wonen aan de Loksleane 46. Wij wonen sinds 5 ½ jaar, naar volle tevredenheid, in dit mooie dorp. Geen geboren en getogen Wynjewâldsters maar toch liggen de roots van Pieter in Wijnjeterp. Pake Pieter Rooks is daar op 20 augustus 1885 geboren en ook de wieg van heit Gerrit Rooks, geboren op 5 oktober 1919, stond daar. Wij hebben 2 zonen en ondertussen 6 kleinkinderen. Een rijk bezit waar we volop van genieten door als pake en beppe allerlei activiteiten met ze te ondernemen. Pieter geniet al 5 jaar lang van zijn pensioen, en sinds 1 juli ben ik ook gestopt met werken. Onze eerste gezamenlijke activiteit als pensionada's was het volgen van de Tour de France. Wat een spektakel, een grote show, een geweldige organisatie, en wat een prachtige sport. De wielersport volgen we al heel lang en fietsen is ook ons beider hobby. Pieter heeft zich aangesloten bij de Wielerclub Wynjewâld en gaat van daaruit in de zomerperiode woensdagavonds met een groepje op de racefiets. Op de zondagochtend staat de mountainbiketocht steevast op het programma. Lekker even afzien, altijd veel plezier en met als motto: samen uit, samen thuis. In de wintermaanden haalt Pieter de schaatsen uit het vet en gaat hij minimaal 1x per week met een schaatsvriend naar de kunstijsbaan. Maar het hart gaat echt sneller kloppen als Koning Winter zich aandient. Want natuurijs is het summum. Trots is hij dan ook op het behaalde Elfstedenkruisje.

In het dorpsleven is Pieter actief binnen het bestuur van de VVV. Meehelpen met het uitzetten van de winterwandeltocht en de routes van de jaarlijkse avond fietsvierdaagse zijn daarvan voorbeelden. Niet te vergeten natuurlijk ook de rommelmarkten, het ringsteken en zoals vorig jaar het mede organiseren van het VVV feest. Leuke activiteiten waarbij ook het contact met de dorpsbewoners als zeer prettig wordt ervaren. Daarnaast maakt Pieter al jaren deel uit van het bestuur van de Stichting Ondernemerscentrum Donkerbroek (SOD). Deze Stichting beheert de oude melkfabriek aan de Schapendrift in Donkerbroek en heeft onder andere als doel om startende ondernemers bedrijfsruimte aan te bieden. Ikzelf hou mij in het dorp bezig met het mee helpen organiseren van de Willedei. Het Straatfestival op de eerste zaterdag van september organiseren is een veelomvattende klus maar superleuk om te doen. De 9e Willedei staat weer voor de deur en als bestuur zijn we er klaar voor. Ik hoop u allemaal te ontmoeten en wens ons allemaal alvast heel veel Wille. Daarnaast maak ik sinds 3 jaar deel uit van het bestuur van Plaatselijk Belang, een taak die ik met veel plezier uitoefen. Duidelijk is dat het binnen Plaatselijk Belang niet meer alleen gaat over gaten in de weg maar dat de gemeente steeds

15.


meer zaken wil doorschuiven naar de dorpen. Plaatselijk belang heeft een vitaal/leefbaar dorp voor ogen waar het goed wonen is en een goede bereikbaarheid heeft. Dat is echter niet te realiseren

zonder de ideeën/tips en adviezen van u als inwoner van dit prachtige woondorp. Genoeg over ons, wij geven met veel plezier de pen door aan Anne-lys Herder. Pieter en Grietje Rooks.

Volkstuinencomplex Boerestreek Er groeit al van alles! Peulen, erwten, tuinbonen en courgettes staan al goed boven de grond. De bonen zijn net gezaaid. Aardbeien volop in de bloesem, dus hopelijk een goede oogst. Bietjes, koolrabi en raapsteeltjes zijn opgekomen. Wortel en pastinaak nemen nog even de tijd. Er zijn ook veel nieuwe plukbloemen gezaaid, dat laatste duurt nog even want tot september is het bloemenseizoen. Maar er is de afgelopen weken al wat eerste radijs, peultjes en courgettes geoogst. Het is geweldig hoe snel er al resultaat is! Een volkstuin starten is namelijk helemaal niet moeilijk. Je hoeft geen tuinarchitect, geen uitgebreide moestuinervaring, geen bakken met geld of geen grote hoeveelheid grond te bezitten om toch snel resultaat te krijgen. Maar vooral het enthousiasme en doorzettingsvermogen van een groepje mensen dat in het plan gelooft en er wat van wil maken! Aanmelden kan nog steeds. Er zijn nog enkele percelen van 20 x 2 meter beschikbaar op het volkstuinencomplex gevestigd aan Ald Duerswâld. Kosten: €10,- huur per jaar en eenmalige

16.

inschrijfkosten van € 30,-. Ook interesse voor een eigen lapje grond? Bel of mail dan met Mariëlle van Smeerdijk, 0640595052 mailadres: waw-ba@wijnjewoude.net Het is natuurlijk ook mogelijk om een perceel grond samen met iemand te huren, zo kun je samen werken en de oogst delen. Loop gerust eens langs om te informeren naar de mogelijkheden wie weet kunnen we ons enthousiasme overbrengen. Sinds kort is een publicatiebord geplaatst bij de ingang van het volkstuinencomplex. Daar lees je meer informatie over het volkstuinencomplex Boerestreek.

De vorst die corrupte lieden om zich ziet en ze niet ontslaat, is ook slecht.


De gemeente Opsterland organiseert verkeerscursus voor rijbewijshouders "bijtanken en oppoetsen" Een aantal jaren geleden zijn in Nederland nieuwe verkeersregels en verkeerstekens ingevoerd. Deze regels zijn beter toegesneden op de huidige maatschappij en het verkeer van alledag. Weet u precies wat er allemaal is veranderd sinds de invoering van het nieuwe Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV)? Om de weggezakte kennis op te halen organiseert de gemeente Opsterland in samenwerking met de Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SBV) de cursus “Bijtanken en oppoetsen”. Inhoud van de cursus. Deze praktische cursus wordt verzorgd door bevoegde rijinstructeurs en bestaat uit 5 bijeenkomsten van ongeveer 2 uur. De kosten bedragen € 30,-- per cursist, inclusief naslagwerk. De cursus start bij voldoende deelname (minimaal 20 personen) in november 2012. In welk dorp in Opsterland de cursus wordt gegeven, is afhankelijk van de opgave. Naast de behandeling van borden, regels en voorschriften wordt ruimschoots aandacht besteed aan de voor uw omgeving specifieke verkeersproblematiek. Er is geen examen aan deze cursus verbonden, maar u ontvangt wel een

certificaat van deelname als u alle vijf bijeenkomsten bijwoont. Meedoen en meer informatie. Wilt u meedoen? Stuur dan de aanmeldingsstrook vóór 3 oktober 2012 naar: Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SBV) t.a.v. de heer S. Aukema Postbus 2627 8901 AC Leeuwarden Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer S. Aukema van de Stichting, tel. 058-2151980.

"----------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanmeldingsformulier verkeerscursus in november 2012 "Bijtanken en Oppoetsen" Naam: ....................................................................m / v Adres: .............................................................................. Postcode en Woonplaats: ..................................................................... Telefoonnummer:

..............................................................................

Voorkeursdagen (en welk dagdeel): ..................................................... Handtekening ……………………………………………………… Verzenddatum………………………………………………………

17.


Zorgboerderij De Twa Bûken Duerswâld 9 9241 GW Wijnjewoude

”Living & Growing” Dagbesteding Winkeltje Logeeropvang Mini-camping

0516 - 54 18 62 www.twabuken.nl

Voetverzorging Marijke Gediplomeerd pedicure Aantekening : diabetes Aantekening : reuma Ook bij u thuis Lid van Salon aan huis M.G.A. de Bruin Te Nijenhuiswei 27 9241 EA WIJNJEWOUDE Tel. mobiel: 06 29 211 470

Hendrik van der Heide 06 - 46 18 12 04 info@aforum.nl

aforum.nl

Voor alle tegelwerk Wijnjewoude 0516 - 85 08 62 Tel.: Mobiel: 06 - 536 740 98 E-mail: loksleane@home.nl 18.

badkamers & toilet keukens & vloeren


Merkebuorren (zuidkant). In tegenstelling tot de oorspronkelijke optekeningen van Hans Meinsma die eerst de hele noordkant van Duurswoude langs ging is het duidelijker nu per straat af te ronden. Te beginnen met de voormalige woning van de hoofdmeester van de Openbare school die gebouwd is in 1874, althans dit word aangegeven op het aangebouwde exschoolgebouw. De school moet daarvoor aan de boerenstreek, nu Ald Duerwâld hebben gestaan. Dit is echter niet met zekerheid vastgesteld. Waarschijnlijk was de eerste bewoner meester S. Vogelzang, wel of niet met een gezin. Deze word genoemd in de commissie die een landelijke inzamelactie in gang zetten voor de door een grote brand gedupeerde plaatsgenoot Pieter Kamminga in het jaar 1884.

naar Zwaagwesteinde en in 1959 werd de school van Duurswoude opgeheven. De familie Overwijk werden bewoners van het schoolhuis en de school werd het domein van beeldend kunstenaars Tjeerd en Mare Visser- v/d Woude, zowel als woning en atelier, totdat de familie Overwijk naar elders vertrok. Tegenwoordig zijn Sip en Joke Visser de bewoners van het huis en zij gebruiken het schoolgebouw voor allerlei andere functies.

Na meester Venema als bewoner is het waarschijnlijk dat het gezin van meester Aize Dragstra en zijn vrouw Baukje Veenstra hier is neer gestreken. Na hen zo rond de jaren 1950 kwamen hier als schoolmeestersechtpaar Teake en Sjoukje van Eijk-Dijkstra. In 1958 vertrokken zij

Dan vervolgt Meinsma met de mededeling dat er tot de buurt geen huizen staan maar de vijf volgende later zijn gebouwd. Hij beschrijft ze echter wel en nu zo'n vijftig jaar later krijg je een indruk van wat er zich op en om een ” huiselijk leven” allemaal afspeelt. Wordt vervolgd.

Op de foto de leerlingen en het schoolteam in het jaar 1908. Meester Venema was toen het hoofd der school en ook de al eens eerder door Meinsma genoemde meester Stoker staat hierbij. 19.


TAXI BV BEMIDDELING EN VERVOERSADVIES

Merkebuorren 72 9241 GH Wijnjewoude Tel.: (0516) 48 12 93 of 48 16 12 Mobiel: 06 - 51 33 95 55 (0516) 48 17 05 Fax:

Al meer dan veertig jaar verzorgen wij zittend ziekenvervoer. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in “W.M.O. Vervoer”. W.M.O. Is een vervoersvergoeding

De Buorren 73 - 8408 HK Lippenhuizen Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683 Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

Rabobank Geldautomaat en chipknipoplader aan de Merkebuorren Tel: 0512-587777

Drachten -Ureterp

voor ouderen of gehandicapten die zich moeilijk verplaatsen. Mogelijk komt u hiervoor in aanmerking! Bel dan gerust, wij verzorgen alle papieren voor u!

Klein Groningen 22 9241 HS Wijnjewoude

Tel.: (0516) 491277 F ax: (0516) 491479

Internet: www.garagedevries.nl E -mail: info@garagedevries.nl

Fysiotherapie Goren ·Fysiotherapie ·Manuele therapie ·Nek-, schouder- en arm specialisatie ·Triggerpoint therapie ·Medische fitness (alleen in Haulerwijk) 20.

Vestiging Bakkeveen: Tel: 0516 54 22 46 Weverswâl 7, 9243 JL Bakkeveen Vestiging Haulerwijk: Tel: 0516 42 27 61 Sinnehiem 1, 8433 JP Haulerwijk

www.fysiotherapiegoren.nl


Atelier Wynja Op een prachtige locatie in het buitengebied van Wijnjewoude, bevindt zich Atelier Wynja. Hier wordt in september een unieke dubbelexpositie gehouden. Exposanten zijn: - Ank Schrijver keramiste: Ank vindt het een uitdaging om de klei naar haar hand te zetten, in de juiste vorm te brengen en te verfraaien. - Lucy Coenen is fotografe en legt in een honderdste van een seconde de door haar zorgvuldig uitgekozen beelden vast en bewerkt ze tot een prachtige foto. Beide kunstenaars worden geïnspireerd door de natuur en hun werk straalt rust, harmonie maar ook spanning uit. U bent iedere zaterdag en zondag in september tussen 11.00 - 17.00 uur van harte welkom in Atelier Wynja Weinterp 50 Wijnjewoude!

Nieuws van de handwerkgroep in 't Wâldhûs. Het handwerkseizoen gaat weer van start op donderdagmorgen 13 september van 9.30 tot 11.00 uur. We hopen er weer een gezellig winterseizoen van te maken. Ook nieuwe dames zijn van harte welkom. Namens de leiding: Janke Jongsma.Tel. 481495 en Froukje Pera. Tel. 481992

21.


BOUWBEDRIJF J. POSTHUMUS Weinterp 40 9241 HE Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 13 81 Fax: 0516 - 48 13 62

k

i

r

t

a

n

meditatieschool Tjalling Harkeswei 75 9241 HL Wijnjewoude tel./fax: 0516 - 47 16 88 e-mail: info@kirtan.nl website: www.kirtan.nl

kursussen/trainingen op het gebied van: * meditatie * yoga * massage * stresspreventie * emotioneel lichaamswerk

UITVAART VER. E.D.D.

Wijnjewoude e.o. Voor crematie en begrafenis

Uitvaartverzorging Van der Zwaag Heerenveen Tel. 0513-622 339 Inlichtingen: J. Miedema

Penningmeesteres:

G. v.d. Wier-v.d. Meulen 0516 - 48 18 80

Weversw창l 3B 9243 JL Bakkeveen Tel.: 0516 - 54 13 25

Herenweg 19 8435 WT Donkerbroek Tel.: 0516 - 49 21 28

Slotemaker de Bruineweg 2 Merkebuorren 16 9241 GG Wijnjewoude 8433 MB Haulerwijk Tel.: 0516 - 48 12 74 Tel.: 0516 - 42 12 81

dorpshuis

De Swingel Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude Inlichtingen en reserveringen bij de beheerders: Erik en Anja van der Veen Tel: 0516 - 48 07 41 of 06 - 31 97 96 91 b.g.g.: 0516 - 78 50 39 22.

0516 - 48 13 05

Voorzitter:


Prikbord Te koop 2 konijnen 5 mnd. oud. Tel. 481495. 3 hanen. Tel. 481950. in Wijnjewoude

Wist u dat……

Bedankt Na het overlijden van mijn lieve man en onze lieve heit en pake Jaap Meinsma hebben wij heel veel reacties ontvangen in verschillende vormen. Dit heeft ons bijzonder goed gedaan. Wij bedanken u hier hartelijk voor.

U de Drachtster Courant en De Woudklank iedere week gratis mee kan nemen uit de bak bij Tjalling Harkeswei 105.

Anneke Meinsma-Leffring Hans & Inge Meinsma-Breedijk Jaap, Klaas Hoekstra Angelique & Bart De Jong-Meinsma

Froukje de Boer.

Augustus 2012

Klaverjassen bij café vd Wey

De Fair wordt gehouden op 22 september op Weinterp 47 van 13.00 uur tot 18.00 uur.

September Actie

25 september 2012 16 oktober 6 november 27 november 18 december 8 januari 2013 29 januari 19 februari 12 maart 2 april

Gel Polish – Nagellak! De Nagellak die 2 weken blijft zitten, wat u ook doet! Nu voor maar €10,-

Te Huur Trilplaat per dag € 30,- inc. benzine Steenknipper per dag € 15,Bloemen & Kadohuis Wilma 0516 480668

Een mens heeft twee oren en één mond om twee keer zoveel te luisteren dan te praten.

23.


Volleybalvereniging DWS Beste volleybal vrienden Het nieuwe seizoen gaat weer beginnen dus gaan we er met zijn allen weer een mooi sportief seizoen van maken. De trainingen beginnen op maandag 3 september. 1ste training: Dames 1 en 2 gezamenlijk om 20.15 uur, en overleg trainingstijden. Dinsdag 4 september 2012 Meisjes+Jesper trainen van 19.30 uur tot 20.20 uur. 1ste training: Heren 1 en 2 gezamenlijk om 20.20 uur, en overleg trainingstijden. Donderdag 6 september 2012 Jongste jeugd: Trainen van 16.30 tot 18.30 voor verdere informatie neem contact op met Bertha Langhout Tel. 0516- 481772. Als je denkt dat volleybal iets voor jou is kom dan gerust bij de trainingen binnen lopen.

Wie kan mij helpen? In 1938 ben ik geboren in Wijnjeterp en heb daar gewoond tot en met 1945. Daarna heb ik met mijn ouders in Drachten-Vlieland-Drachten gewoond, en vanaf 1947 in Arnhem. Laatstelijk vanaf 1994 in Dieren. Wij woonden in Wijnjeterp (Cjaminwinkel) naast de chr. School waarvan dhr. Kieft hoofd van de school was. Zij woonden aan de andere kant van de school. Gezien mijn leeftijd heb ik alles over de oorlogsgeschiedenis van horen en zeggen. Mijn ouders spraken er nimmer over. Ik ben benieuwd of iemand mij verder kan helpen over het hoofdstuk Joodse onderduikers ondergebracht in het dorp. Na het overlijden van mijn ouders ben ik in het bezit van een drietal foto's waarvan altijd is gezegd dat het een Joodse familie is/was. Al jarenlang probeer ik via diverse instanties de personen op de foto's een naam (die zijn onbekend) te geven. Helaas, helaas!

24.

Een eventueel antwoord op deze vraag zou zijn: wie weet/kan helpen/of informatie geven over Joden in Wijnjeterp en omgeving in de veertiger jaren. In het bijzonder een Joodse familie bij mijn ouders thuis. De gegevens over (stakende) spoorwegpersoneel/familie bij mijn ouders in huis zijn vanaf het begin wel bekend. Reactie graag: Alle Senneker Rijnenberghof 20 6952 HR Dieren. 0313-415852 E-mail: alle-senneker@hetnet.nl


Workshop lotusbloem van fietsbinnenband. De lotus staat symbool voor zuiverheid in het Hindoeïsme en het Boeddhisme. Een mooie reden om je voordeur eens op te fleuren met een creatie van fietsbinnenband. Natuurlijk is de vensterbank in je huis er ook een ideale plek voor. Docent: Datum: Tijd: Kosten: Contactpersoon:

Janien Heslinga. maandagavond 1 oktober. 19.30-21.30 uur. € 7,50 incl. materiaal en koffie of thee. Lydia Huisman, tel. 0516-481178.

Klein vaarbewijs. Een Klein Vaarbewijs is verplicht voor een waterscooter, jetski, rubberboot of motorboot met een lengte van minder dan 15 meter die vol gas sneller gaat dan 20 km/uur. Bij een controle wordt niet naar het aantal pk gekeken, maar wel of de combinatie boot – motor, een snelheid van meer dan 20 kilometer per uur kan bereiken. Dat wordt met een GPS gemeten. Een opblaasbare boot met meer dan 5 pk kan al gauw harder dan 20 km/uur. Haal je vaarbewijs in een ontspannen cursus waarin je optrekt met andere deelnemers en je eigen tempo bepaald. Initiatiefnemer: Ken Copeland. Datum: woensdagavond 3 oktober. Tijd: 19.30-21.30 uur. Aantal lessen: 15. Kosten: cursusmateriaal + € 5,00. Contactpersoon: Siebo Groenewold, tel 0516-481878. Werken met kruiden - kruidenmasker. Zelf een masker maken van kruiden en klei is weten wat je smeert, puur natuur. Cleopatra wist het al, een goede verzorging zorgt voor een mooie huid. In haar tijd was er al een levendige cosmetische industrie. Wat toen kon, kan nu ook. We maken een kruidenmasker en gaan er een lekkere smeerboel van maken. Natuurlijk krijg je uitleg over de gebruikte kruiden en iedereen gaat met een potje naar huis. Docent: Tjitske Postma. Datum: woensdag 3 oktober 2012. Tijd: 19.30 - 21.30 uur. Kosten: € 30,00. Contactpersoon: Dickey Gardenier, tel 06-22655828. Quilten. Een creatieve cursus voor iedereen die graag met stoffen en kleur werkt… Patchwork betekent letterlijk 'lapjeswerk'. Allerlei verschillende soorten en maten lapjes kunnen aan elkaar gezet worden. Er kan gevarieerd worden met kleur, met vorm of motief, etc. De lapjes die aan elkaar zijn gezet, kunnen verwerkt worden tot een quilt. Dat is de quilttop. Een quilt is een gewatteerde deken die bestaat uit een bovenkant (top), tussenvulling (batting) en een achterkant (backing). Door de tussenvulling ontstaat reliëf in de stof en kan de quilt heel goed gebruikt worden als warme deken. Zo kun je bijvoorbeeld ook een wandkleed of kussen maken. 25.


G. Wiegersma Wijnjewoude uw stalstoffeerder 110

SCANIA

Handelsonderneming G. Wiegersma

Tel. (0516) 48 17 86 Fax (0516) 48 10 57

Tj. Harkeswei 106 a/b 9241 HM Wijnjewoude

Ina Zandberg Schoonheidssalon Voor een mooi en verzorgd uiterlijk Gentiaan 22 Wijnjewoude 0516-481208 www.inazandberg.nl

Voor al uw:

Weinterp 1 9241 HB Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 06 68 Fax: 0516 - 48 05 35

* Bloemstukken * Snijbloemen Kamerplanten * Bruidswerk * Grafwerk * Sfeermakers * Kado’s * Snuisterijen *

www.bloemenkadohuiswilma.nl

26.


Docent: Datum: Tijd: Kosten: Contactpersoon:

Appie de Haan. beginners 4 okt, 1 nov, 19 nov, 17 jan, 21 feb. gevorderden 9 okt, 6 nov, 4 dec, 15 jan, 19 feb. 19.30 uur-21.30 uur. € 30,00 Siebo Groenewold. tel. 0516-481878

Workshop taart decoreren in de cupcake-traditie. We beginnen de workshop met het kleuren van het fondant. Daarna wordt de taart van luchtig biscuit doorgesneden in gelijke lagen en gevuld met een lekkere vulling. Hij wordt glad gemaakt met een botercrème, wat belangrijk is om een mooie strakke taart te krijgen. Over deze laag komt dan onze gekleurde fondant. De taart is klaar voor de decoratie, wat betekent dat je nu je fantasie de vrije loop kunt laten gaan Docent: Bauwien de Jong. Datum: maandagavond 8 oktober. Tijd: 19.00 uur-22.00 uur. Kosten: € 30,00 incl. materiaal en koffie of thee met iets lekkers. Contactpersoon: Lydia Huisman, tel. 0516-481178. Signatuurleer, de handtekening van de natuur. Kleuren, geuren, bladvorm of behaarde bladeren kunnen allemaal iets vertellen over de werking van het kruid. De natuur geeft zelf aanwijzingen hoe planten en kruiden te gebruiken. Bij de signatuurleer worden er overeenkomsten gezocht tussen de vormen van de delen van een plant met delen van het menselijk lichaam. Observeer je eigen tuin en zie welk 'onkruid' bij jou veel aanwezig is. Leer deze informatie te lezen en kom te weten wat het 'onkruid' je zegt. Docent: Tjitske Postma. Datum: woensdag 10 oktober. Tijd: 19.30 - 21.30 uur. Kosten: € 15,00. Contactpersoon: Fokje Meijer, tel 0516-481479. Naailes voor beginners. Heb je dat ook? Zie je in de winkel een leuk model jurk of broek, is je maat er weer niet of staat de kleur je niet aan. Of wil je voor je dochtertje iets speciaals kopen voor de bruiloft van je broer en gaat alles boven het budget...Dan is de tijd rijp om je aan te sluiten bij een naaiclubje voor beginners, onder leiding van een gediplomeerd coupeuse. Zij leert je van begin tot eind, hoe te werk te gaan. Docent: Aukje Boomsma. Datum: donderdagavond 13 , 20, 27 sept. 11, 25 okt. Nov. alle donderdagen. Aantal lessen: 10 Tijd: 19.45 uur-21.45 uur. Kosten: € 85,00 incl. materiaal. Contactpersoon: Lydia Huisman, tel. 0516-481178

27.


28.


Workshop palingroken. Onder het genot van een hapje en een drankje leer je zelf ambachtelijk paling roken. Daarbij gaan we de paling schoonmaken, pekelen, voordrogen, aanrijgen, roken, nagaren en fileren. Bij het roken is het natuurlijk van belang het vuur aan te maken, de temperatuur in de gaten te houden en de juiste houtsoort te kiezen. Tijdens de workshop kunnen Harmen en Pieter je van alles vertellen over de voor velen zo mysterieuze paling. Na afloop neem je je eigen gerookte paling mee. Docenten: Pieter en Harmen Huisman. Datum: zaterdagmiddag 13 oktober. Tijd: 13.00 uur-17.00 uur, vertrek gezamenlijk vanaf De Swingel. Kosten: € 60,00. Locatie: Camping De Turfhoeke te Gorredijk. Contactpersoon: Lydia Huisman, tel. 0516-481178. Invloed van de maan - de maan en kruiden. Wanneer kun je het beste stekken, snoeien en oogsten? De stand van de maan beïnvloedt het groeien van de kruiden. Heel de natuur, ook de mens gaat mee in het ritme van de maan. Tijdens deze avond hoor je diverse weetjes over de stand van de maan en hoe je dit in jouw voordeel kunt gebruiken. Zo begin je vol kennis aan het nieuwe seizoen. Docent: Tjitske Postma. Datum: woensdag 17 oktober. Tijd: 19.30 - 21.30 uur. Kosten: € 15,00. Contactpersoon: Fokje Meijer, tel 0516-481479. Workshop memobord maken. Een memobord is een handig bord ( 40 cm - 60 cm) om foto's / kaarten / briefjes of andere notities aan op te hangen. Marije heeft allerlei leuke stofjes en lintjes om het memobord in te richten naar je eigen smaak, of passend bij de inrichting van de kamer waar je hem wilt gebruiken. Kijk ook eens op: www.memobordenmaken.nl. Docent: Marije van Gorkum. Datum: donderdagavond 18 oktober. Tijd: 19.30 uur-21.30 uur. Kosten: € 27,50 incl. materiaal. Contactpersoon: Lydia Huisman, tel. 0516-481178. Kennismakingsavond voetreflexologie. Geschiedenis, uitleg reflexpunten en verkenning op de voeten. ZIEN, door naar de demonstratie te kijken. VOELEN, door de behandeling te ondergaan. DOEN, ervaren hoe het is om te geven. Docent: Els Marijt. Datum: maandag 22 oktober, eenmalig. Tijd: 19.00 - 21.00 uur. Kosten: € 22,50. Contactpersoon: Fokje Meijer, tel 0516-481479. Na de kennismakingsavond kun je besluiten of je de cursus wilt volgen op maandag 29 oktober en woensdag 7, 14 en 21 november (zie cursus voetreflexologie).Els Marijt is gediplomeerd voetreflexoloog. Zij heeft diverse opleidingen en workshops gevolgd op het gebied van bewustzijn, holistische geneeswijzen en communicatie. 29.


Cursus voetreflexologie. Voetreflexologie gaat uit van de eenheid van lichaam en geest. Door het geven van een impuls op de reflexzones van de voet, kunnen verstoringen in de energiestroom worden opgeheven. Er vindt een stimulerende werking naar het orgaan of lichaamsdeel plaats. De zelfhelende kracht van het lichaam wordt zo geactiveerd. Docent: Els Marijt. Datum: maandag 29 oktober, op woensdag 7, 14 en 21 november. Tijd: 19.00-21.00 uur. Kosten: € 97,50 (incl. olie en info-map) Contactpersoon: Fokje Meijer, tel 0516-481479. De maan en de mens. De maan heeft invloed op de mens, alleen weten wij dit niet meer. Het contact met de natuur hebben wij verloren en we ondergaan niet meer bewust de invloed van de maan. De maan heeft invloed op de emotie van de mens en nog veel meer. We gaan opnieuw het ritme van de natuur ontdekken! Docent: Tjitske Postma. Datum: woensdag 31 oktober. Tijd: 19.30 - 21.30 uur. Kosten: € 15,00. Contactpersoon: Fokje Meijer, tel 0516-481479.

Gratis* cursussen Deze cursussen worden gesubsidieerd door de gemeente Opsterland en uitgevoerd door een docent van het Friesland College. Engels. Tegenwoordig heb je in alledaagse situaties Engels nodig. Bijvoorbeeld, je gaat op vakantie naar het buitenland of je wilt bellen of e-mailen met je (klein)kinderen in Canada of Australië. In deze cursus leer je Engels verstaan en spreken, maar ook luisteren, lezen en schrijven komen aan bod. Docent: Ankie van der Meer. Aanvang: dinsdag 18 september. Aantal lessen: 12. Tijd: 13.30-16.00 uur. Contactpersoon: Siebo Groenewold, tel 0516-481878. LSD - Luisteren, Samenvatten, Doorvragen. In deze cursus leer je hoe je je gespreksvaardigheden kunt vergroten en hoe je door middel van doorvragen knelpunten 'boven tafel' kunt krijgen. De volgende onderwerpen komen aan bod: wat is communicatie, waarnemen en interpreteren , luisteroefeningen, open en gesloten vragen, samenvatten, etc. Er wordt veel geoefend aan de hand van concrete situaties. Docent: Ineke de Kuijper. Aanvang: woensdag 26 september. Aantal lessen: 4. Tijd: 19.30-22.00 uur. Contactpersoon: Siebo Groenewold, tel 0516-481878. 30.


Schrijven van je levensverhaal. Je wilt je levensverhaal aan het papier toevertrouwen, maar je weet niet goed hoe je dit aanpakt. Het schrijven gaat met behulp van foto's, thema's, jeugdherinneringen en dergelijke. Schrijfervaring is voor deze cursus niet nodig. Docent: Ineke de Kuijper. Aanvang maandag 5 november. Aantal lessen: 4. Tijd: 13.30-16.00 uur. Contactpersoon: Siebo Groenewold, tel 0516-481878. Computercursus voor beginners*. Wil je aan de slag met de computer, maar heb je nog weinig of geen kennis van de computer, internet of e-mail? Dan is deze cursus iets voor jou. Je leert wennen aan de computer en gaat zelf aan de slag met teksten, internet, enz. Docent: Jerry Mercera. Aanvang: vrijdag 21 september. Aantal lessen: 10. Tijd: 13.30-16.00 uur. *De kosten voor deze cursus zijn â‚Ź 25,-. Hiervoor krijgt u een boek. Contactpersoon: Siebo Groenewold, tel 0516-481878.

Dorcas De voorraadkist. Fijn u te kunnen berichten, dat de voorraadkist van Dorcas is overgenomen door de fam. Auke en Afke Zoodsma Merkebuorren 41.Voortaan kunt u daar weer kleding en andere spullen brengen. Hun motivatie was, dat ze op deze manier iets kunnen bijdragen voor onze naaste in nood. Natuurlijk wil ik de fam. Bruinsma, (die gestopt zijn wegens gezondheidsklachten) bedanken voor hun inzet voor Dorcas. Vele, vele jaren heeft Jochum Bruinsma de kleding bij ons depot gebracht en Jantje heeft zolang Dorcas in Wijnjewoude actief is, dat is ongeveer 20 jaar, geholpen met de kleding te sorteren. We zullen hen missen, maar respecteren hun besluit. De voedselactie Rond dankdag in november wordt er weer de voedselactie gehouden. Vorig jaar werden er maar liefst 51.000 voedselpakketten ingezameld. Ook wij willen ons er weer voor in gaan zetten. In actie voor de allerarmsten !! Met vriendelijke groet, Dorcas depot Fam. B. Karssen tel. 481758 Voorraadkist Fam. A. Zoodsma tel.481759 Giro 2500 Dorcas Hulp Andijk

Denken dat iets onmogelijk is, is het onmogelijk maken.

31.


VVV Wijnjewoude

Gezellige avondfietsvierdaagse Wijnjewoude 10 t/m 13 juli 2012 Ook dit jaar weer waren er vier prachtige fietsroutes uitgezet. De afstanden waren rond 25 tot 30 km. Het startpunt was restaurant De Stripe. Gelukkig was het alle vier avonden prima fietsweer. Vele fietsliefhebbers hebben aan de avondfietsvierdaagse meegedaan. De leeftijd varieerde van nul tot tachtig plus. Familie Hoogenberg fietste de tocht met een kleintje voor op de fiets en eentje in een babyzitje veilig achter op de fiets. Dit was een prachtig gezicht. Wie die tachtig-plussers waren zal ik niet vertellen. Bij binnenkomst bleven de meeste fietsers even zitten op het terras voor een welverdiende versnapering. Ook dat levert weer veel gezelligheid op. Je hoort dan de verhalen van de andere fietsers. Zo stond in een van de routebeschrijvingen vermeld: 'ga onder de tunnel door'. Dat is voor fietsers een lastige klus. Gelukkig gingen alle fietsers 'door de tunnel'. Er hebben zich geen ongemakken voorgedaan en dat is voor de organisatie ook weer fijn. Op een van de routes kregen alle fietsers een ijsje. Heerlijk smaakt dit als je rond de 20 km hebt gefietst. De laatste kilometers gaan dan vanzelf. Vrijdag was de laatste fietsavond. Bij aankomst op het terras werden de fietsers met muziek ingehaald. Dat klonk gezellig. Bij de borrel kwam Pieter langs met bitterballen. Ook dat is erg lekker zo'n laatste avond. We hopen dat volgend jaar nog meer inwoners van Wijnjewoude meegenieten van dit prachtig fietsevenement. We rekenen op jullie. VVV Wijnjewoude.

Nieuws van het dorpssteunpunt. In een vorige B창n kondigden wij aan een koffie ochtend te gaan organiseren op 23 september a.s. Helaas kan deze ochtend nu niet doorgaan, in verband met het feit dat er nog geen nieuwe beheerders zijn voor de Swingel. Zodra een soortgelijke ochtend wel door kan gaan laten wij dit weten via de B창n. Op de woensdag ochtend kunt u nog altijd bij ons terecht in de Swingel, van 10.00 tot 12.00 uur. De vrijwilligers van het Dorpssteunpunt.

32.


Kerkdiensten Hervormde Kerk

Duurswoude

September Ds. G.J. Otter, Emmeloord

9.30 uur 13.45 uur

Weinterp Weinterp

Ds. L.H. Voschezang, Bergambacht Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Gezamenlijke dienst

13.45 uur

Duurswoude

's morgens geen dienst Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, startzondag

23

9.30 uur 13.45 uur

Weinterp Geref.Kerk

Ds. H. Bakhuis, Hoogeveen Ds. E.J. v.d. Brink, Ureterp, Gezamenlijke dienst

30

9.30 uur 19.00 uur

Duurswoude Duurswoude

Ds. J.H. Dekkers, Wierden Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd

7

9.30 uur

Weinterp

Oktober Dhr. F. Verkade, Hoogeve

2

9.30 uur

9

16

Gereformeerde Kerk September Ds. E. J. van den Brink, Heilig Avondmaal.

2

9.30 uur.

9

9.30 uur. 13.45 uur.

Ds. J. Kolk, Heerenveen. Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd. Gezamenlijk dienst in de Herv. Kerk Weinterp

16

09.30 uur.

Ds. E. J. van den Brink, Start Zondag.

23

9.30 uur. 13.45 uur.

Da. G. Martens, Oldeberkoop. Ds. E. J. van den Brink. Gezamenlijk dienst met de Herv. Gemeente.

30

9.30 uur. 13.45 uur.

Ds. J. Kolk, Heerenveen. Ds. S. Sijtsema, Heerenveen. Oktober

7

9.30 uur. 19.30 uur.

Evangelist Dhr. Wolbers, Franeker, IsraĂŤl zondag. M.m.v. Koor Evangelick uit Emmen. Thema dienst, M.m.v. Kap. E. Wubbema van het Leger des Heils en muziekband. 33.


Gereformeerde Kerk Hierbij alvast een bericht over de start van het nieuwe kerkelijk seizoen 2012/2013 van de Gereformeerde Kerk Wijnjewoude - Hemrik op zaterdag 15 en zondag 16 september 2012. Het thema is: Iedere christen maakt deel uit van het World Wide Web. Deze dagen zien als volgt uit: Zaterdagavond 15 september: 19.00 uur gekostumeerd voetbal op het voetbalveld Deelnemers vanaf 12 jaar spelen mee in hun verrassende WWW outfit. * Er wordt gespeeld op een half veld * Een team bestaat uit 7 spelers * Een wedstrijd duurt ± 12 minuten We rekenen op een groot aantal teams én veel publiek! Er is een prijs voor de origineelste Indiaan, Arabier, Mexicaan of wat dan ook. Het winnende team krijgt naast de roem en eer, een waardevol aandenken. Opgave vóór 8 september 2012 bij Wieke Haarsma lykwols_bliid@online.nl 0512-301764 of bij Ypie Dijkstra ypiedijkstra@gmail.com 0516-481850 Opgave kan individueel of per team. Dagprogramma zondag 16 september: 8.45 Ontvangst door de kerkenraad met een kopje koffie, derby wat lekkers fan Fryske grûn 9.30 Kerkdienst 10.30 Koffie 11.15 Workshops o.a: - instuderen korte WWW liedjes vanaf 12 jaar - muziekinstrumenten maken door de kinderen tot ± 12 jaar hierbij een paar leuke liedjes leren - WWW speurtocht voor alle leeftijden - ballonnen vullen door Be One en We4You - quiz WWW muziek op beamer vanaf jong volwassenen - pannenkoeken bakken 12.45 Multiculturele maaltijd 14.00 Zingen bij de piano Muziek en zang van workshops Aansluitend ballonnen met tekst oplaten 15.00 Sluiting

34.


Verrassingpakketje voor Mantelzorgers op Dag van de Mantelzorg Op 10 november a.s. is het weer de landelijke “Dag van de Mantelzorg". Op deze dag staan de mantelzorgers centraal. Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten: familieleden, vrienden, kennissen en buren. Het gaat om langdurige zorg die onbetaald is. Het is zorg uit liefde en genegenheid. Ook de gemeente Opsterland zal in samenwerking met Timpaan Welzijn aandacht besteden aan de mantelzorgers. Op deze dag worden zij namelijk thuis verrast met een leuk pakketje. Wie komt in aanmerking voor een verrassingspakketje? Zorgt u langer dan drie maanden en gemiddeld meer dan acht uren per week voor uw naaste of kent u iemand die dit doet? Dan kunt u dit vóór 1 oktober a.s. doorgeven bij Timpaan Welzijn, Y. Suiveer, tel. 0512-384044 of G. Miedema, telefoonnummer 0512-384058. E-mailen kan ook naar y.suiveer@timpaanwelzijn.nl of g.miedema@timpaanwelzijn.nl. Mantelzorgers die reeds als zodanig bekend zijn bij de gemeente hoeven zich niet meer aan te melden!

Dorpsagenda Augustus 30 Touwtrekken in Friechepalen 31 Wielerronde aanvang 18.30 uur September 1 Opening Willedei om 15.00 uur 3 Start volleybaltraining 8 Groot groenschik evenement 9 Kunstmarkt Opsterland in Sparjebird 13 Handwerken 9.30 - 11.00 uur 18 Soos-reisje 18 Mantelzorgcafé de Skâns te Gorredijk 22 Weinterperfair 22 Memorywalk 22 Wereld Alzheimerdag 25 Klaverjassen, café vd Weij Oktober 5 Schutjassen in de ODV kantine 10 Landelijke Dag van de Mantelzorg 16 Klaverjassen, café vd Weij 35.


Medicatiebezorging Huisartsenpraktijk Wijnjewoude PatiĂŤnten van 70 jaar en ouder en patiĂŤnten die minder goed ter been zijn, kunnen de medicijnen en verbandartikelen thuis laten bezorgen. Indien u voor maandag 10.00 uur bestelt wordt het pakket op dinsdagmorgen bij u thuis bezorgd. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Uiteraard kan er in geval van verhindering/afwezigheid met ons overlegd worden. Met vriendelijke groet, Huisartsenpraktijk Wijnjewoude

Doktersdiensten Huisartsenpraktijk Wijnjewoude Mr. Geertswei 15 Wijnjewoude tel. (0516) 48 12 50. Door de week overdag tel. 48 12 50 spoedlijn (0516) 48 08 08 Na 17.00 uur en in het weekend dokterswacht Friesland tel. 0900 1127112 Na 17.00 uur en in het weekend voor zwangeren: tel.06-27513698 (verlostelefoon)

Tijden - maken van afspraken voor het spreekuur of een visite 08:00 - 10:30 uur - aanvragen van herhalingsrecepten, 09:00 - 10:30 uur - koffiepauze met aansluitend verpleegkundig spreekuur 10.30 - 11.45 uur - bellen voor uitslagen 11.45 - 12.15 uur - medicijnen afhalen 16:00 - 17:00uur - wrattenspreekuur: in overleg met assistente Herhalingsrecepten aanvragen: het liefst d.m.v. lege medicijndoosjes of op een briefje in de daarvoor bestemde brievenbus. Herhalingsrecepten kunnen ook via de site besteld worden. www.lewin.praktijkinfo.nl Herhalingsrecepten kunnen de volgende werkdag tussen 16.00 uur en 17.00 uur afgehaald worden. Wij hebben lunchpauze vanaf 12:30 - 13:30 uur. Uiteraard zijn we dan wel voor spoedgevallen bereikbaar. Heeft u spoedeisende huisartsenhulp nodig op werkdagen na 17.00 uur, 's avonds, 's nachts in de weekenden of op feestdagen bel dan het onderstaand nummer: 0900 1127112 U krijgt een ervaren doktersassistent(e) aan de lijn die u een aantal vragen zal stellen en u verder op weg helpt. Het kan zijn dat u gevraagd wordt om naar de Dokterswachtpost in Drachten te komen. Deze is gevestigd op het ziekenhuisterrein van ziekenhuis Nij Smellinge. De Dokterswachtpost bevindt zich op het terrein naast het compagnonshuis. Hier kan ook geparkeerd worden.

36.

Kennis is macht, zeggen ze, maar macht is zelden bij kennis.


In-verkoop/bemiddeling auto onderdelen, accessoires en occasions Egbert

de Boer

drukkerij

Sparjeburd 19 8409 CK HEMRIK

Telefoon: 0516 - 47 12 76 Fax: 0516 - 47 15 44

www.drukkerijpool.nl Tel.: 0516 - 48 15 97

Mobiel: 06 - 54 272 376

Geopend op afspraak

E-Mail: info@egbertdeboer.nl Website: www.egbertdeboer.nl

Ook voor rouwdrukwerk kunt u bij ons terecht


Op deze fair zullen een aantal bewoners van de Weinterp e.o. iets laten zien over hun passie/hobby. De fair wordt gehouden op 22 september van 13.00 uur tot 18.00 uur op Weinterp 47 De toegang is gratis!

TOUWTREKKEN Donderdag 30 augustus in de feesttent van Sl没spop te Frieschepalen aanvang: 20.00 uur voor opgave en informatie kunt u contact opnemen met Frans Pool tel. 48 15 97 TT V

drukkerij

akkeveen

Profile for Frans Pool

september 2012  

het dorpsblad van Wijnjewoude

september 2012  

het dorpsblad van Wijnjewoude

Profile for 9241wd
Advertisement