Page 1

d l a b v s o p o r r o W d s i k jnjew j i l e d o n u a d a

jaa

1

2

15

e

M

de B창n

rga

ng

Nr. 156

0 2 t r maa


Voor nieuw-, verbouw en renovatie, ook voor: kozijnen, ramen en deuren. Rinse Taekema Tel.: 06 - 46 03 84 42 Tolleane 26 - 9241 WH Wijnjewoude E-mail: taekematimmerwerken@hetnet.nl

Iets te vieren, reünie, vergadering Warm - koud buffet / BBQ / Koffietafel Gezellige zaal, privé terras

- aanleg - advies - onderhoud 0516-480802 Wijnjewoude

Biedt allerlei mogelijkheden. Mjumsterwei 16 9243 SK Bakkeveen tel. 0516 541493

Tel: 0516 - 850885 www.HMhaarmode.nl Ma. 13.00u - 17.30u Di. 8.30 – 17.30u Wo. 8.30 – 20.00u Do. 8.30 – 17.30u Vr. 8.30 – 20.00u Za. 8.30 – 12.00u

Hillie en Mettie, Meester Geertswei 1, Wijnjewoude


Van de redactie

Een praatje bij het plaatje

Redactie "de Bân” Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a Annie Posthumus, Weinterp 40 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 Durk van der Veen, Merkebuorren 127 Klaas Greidanus, Bremerheide 20 Klaske de Vries, Russchenreed 48

tel: tel: tel: tel: tel: tel:

48 12 00 48 13 81 48 13 91 48 13 98 48 13 83 48 13 05

"Steeds op gehoopt, maar niet meer verwacht. Maar gelukkig heeft Koning Winter toch nog sneeuw en ijs gebracht".

Stichting Doarpskrante de Bân. Bankrekeningnummer 369065182.

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 7 april. De Bân is ook te vinden op www.wijnjewoude.net Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon Word document en dan in lettertype arial 11, via de e-mail deban@wijnjewoude.net Dit kan tot zaterdag 31 maart 18.00 uur. Kopij die niet via e-mail gaat moet op donderdag 29 maart binnen zijn bij Klaasje van der Woude, te Nijenhuiswei 10. Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen. Klachten over de bezorging kunt u melden bij Annie Posthumus tel. 481381. Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij Klaas Greidanus greidanus@zonnet.nl.

Opening Hotel Restaurant de Stripe Beste inwoners van Wijnjewoude, Bakkeveen en omstreken. Het is zover! Restaurant “de Stripe' wordt Hotel Restaurant 'de Stripe”. Wij zijn trots u uit te kunnen nodigen om ons vernieuwd bedrijf, onder het genot van een hapje en een drankje, te komen bezichtigen. U bent van harte welkom op maandag 2 april tussen 19:00 en 22:00 uur. Met vriendelijke groet, familie de Vries. Hotel / Restaurant “de Stripe”. Eventuele kadotip:

(liever geen bloemen / planten)

1.


Berichten van Plaatselijk Belang. Uitnodiging Ledenvergadering Plaatselijk Belang Jan Bakker (voorz.) Grietje Rooks (secr) Lammert Bouma (penningm) Aldert Voolstra (vice voorz) Janny Copeland

tel 481359 tel 491350 tel 481457 tel 481953 tel 541862

Durk v.d. Veen Henk v.d. Wal Meintsje Nust Hillie Renkema

tel 481398 tel 481385 tel 481552 tel 481456

Het bestuur van de vereniging voor Plaatselijk Belang Wijnjewoude nodigt alle leden ( en ook niet-leden) uit voor de ledenvergadering die plaats zal vinden op: Datum: dinsdag 13 maart 2012 Tijd: 20.00 uur Plaats: MFC De Swingel AGENDA 1. Ontvangst met koffie en thee 2. Opening door de voorzitter 3. Mededelingen 4. Vaststellen notulen van de ledenvergadering van 15 maart 2011 (de notulen liggen vanaf 19.30 uur ter inzage in MFC De Swingel) 5. Jaarverslag van de secretaris 6. Jaarverslag van de penningmeester 7. Verslag van de kascommissie en benoeming van een nieuw lid voor deze commissie 8. Bestuursverkiezing: Aftredend: Durk v.d. Veen. Het bestuur heeft mevrouw Jannie Janssen bereid gevonden in het bestuur zitting te nemen. Tegenkandidaten kunnen zich melden tot een half uur voor de vergadering 9. Rondvraag 10. Pauze 11. Vitaal Opsterland: na een korte inleiding zal er, aan de hand van stellingen (zie elders in deze Bân), gediscussieerd gaan worden over welke zaken in de toekomst belangrijk zijn voor een Vitaal Wijnjewoude. 12. Sluiting Bestuur Plaatselijk Belang. Afsluiting brug Mounleane Van 27 februari tot en met 23 maart 2012 is de Mounleane afgesloten, i.v.m. werkzaamheden aan de brug over het Ald Djip. De wegomleiding wordt aangegeven. Ook het busverkeer kan niet gebruik maken van de route. Bij de betreffende haltes wordt aangegeven waar wÊl opgestapt kan worden. De herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd door De Boer & De Groot uit Harlingen. 2.


Winterwille op de Compagnonsfeart In februari was het even volop winter. In de Compagnonsfeart groeide er in korte tijd een prachtige ijsvloer tussen Trambrêge en Draai. In grote delen van de feart bleef het ijs onbetrouwbaar door windwakken, en zeker toen er een laagje sneeuw viel waren die stukken verraderlijk. Maar tussen Trambrêge en Draai was het ijs dik, zwart en glad – prachtige kans dus om met elkaar de winter te vieren: it giet oan! it sil heve! besloten de buurtverenigingen Draai en Trambrêge. Om te beginnen werd de laag sneeuw weggewerkt, zodat twee mooie banen van elk zo'n 400 meter ontstonden, gescheiden door een sneeuwrand. En toen begon de winterwille pas echt. Op donderdag 9 februari organiseerden de buurtverenigingen ieder een priksleewedstrijd. Bij de Trambrêge genoten we met elkaar van snert, broodjes knakworst, warme chocolademelk en de nodige hartversterkers. Daarna kon de wedstrijd beginnen: een toernooi voor mannen en een toernooi voor vrouwen. Het ging er lekker fanatiek aan toe. Sommigen hadden jaren geleden al volop priksleeervaring opgedaan, andere prikten voor het eerst een sleetje. Opvallend was het aantal natuurtalenten onder de debutanten. Er waren wel deelnemers die een pirouette maakten met hun slee, maar de meeste wedstrijden gingen rechttoe rechtaan met grote vaart van start naar finish. Uiteindelijk was het bij de vrouwen Elleke Malewicz, die Ilja Rozema in de finale versloeg – beiden aanstormende talenten. Bij de mannen hield Ties van der Lei de eer van de oudgedienden hoog in de finale tegen Jeroen Malewicz – en de familie-eer natuurlijk, want meer dan de helft van deelnemersveld droeg de naam van der Lei. Ook bij de Draai ging het er die avond sportief en fanatiek aan toe. Daar werd gestreden in de categorieën jeugd, vrouwen, mannen. Ook hier bleken veel nieuwelingen een natuurtalent op de prikslee. Bij de jeugd won Kinie Veenstra in weergaloze stijl. Zij liet Sytse Meestringa, Richard Stoker en Sil Veenstra achter zich. Fabiola Bruinsma was bij de vrouwen te sterk voor Moyna Bierma en

Jikke Posthumus. Bij de mannen liet Bertus Veenstra zien dat dochter Kinie haar talent niet van een vreemde had: hij versloeg Haije Bruinsma en Sietze Hospes. De volgende dag waren de putten in het ijs bij beide bruggen de stille getuigen van de strijd die aan beide kanten met zoveel kracht en inzet gestreden was. De vele blutsen waren gelukkig geen spelbreker voor de Alvestêdetocht die vrijdag 10 februari door beide buurtverenigingen gezamenlijk georganiseerd werd. Bij beide bruggen een stempelpost, muziek en kunstlicht, warme chocolademelk en koek – en langs de vaart aan beide kanten fakkels: een sfeervol en oergezellig decor voor de 56 deelnemers, die allemaal een passend aandenken aan deze heugelijke avond kregen. Er waren ook heel wat grijsrijders die de weg naar deze bijzondere entourage hadden gevonden – en groot gelijk hadden ze. Het was machtig mooi. Speciale vermelding verdient Sil Veenstra, die de 14 stempels van de tocht als eerste bij elkaar schaatste en daarna nóg een stempelkaart vol reed. Heerlijke winterwille was het dus voor ons aan de feart – en even kreeg ik een visioen uit oude tijden: arrensleeën op het ijs … maar dat bleef bij een visioen – niet erg, want de werkelijkheid was al mooi genoeg. Wordt vervolgd, hopelijk, volgend jaar – nu eerst op naar de lente …!! Namens buurtverenigingen van Draai en Trambrêge, Baukje Koolhaas 3.


- vragen over het dorp Uw informatie- en contactpunt voor ontmoeting en advies: - activiteiten Bezoek- en postadres MFC “De Swingel” Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur Tel. tijdens openingstijd: 06 - 12 548 683

GFH Mounleane 2-4 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 12 61 Fax: 0516 - 48 13 97

HF

- thuiszorg - woningaanpassing - kleine klusjes

Reparatiebedrijf

l

fh.n g . ww

w

- hulpmiddelen

Voor al uw reparatie werkzaamheden Moskouwei 4 aan; - tractoren - landbouwmachines 9241 WJ Wijnjewoude - tuinmachines tel.: 0516 - 48 16 93 - parkmachines b.g.g. 06 - 218 75 017

Hytex Fashion B.V. Mounleane 3a 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 13 31 Fax: 0516 - 48 17 45

TIMMERBEDRIJF EDWIN HOFSTEE Voor al uw: - nieuwbouw - verbouw Wolverlei 5 - onderhoud 9241 ER Wijnjewoude - renovatie Tel.: 06 - 23 67 77 46

adres postcode tel fax e-mail website

4.

Weinterp 60 9241 HE Wijnjewoude 0516 - 48 09 93 0516 - 48 08 85 info@boumaadmin.nl www.boumaadmin.nl

voor: grondwerk, mestverspreiden en slootmaaien


Uitvaartvereniging 'Eert de Doden' Wijnjewoude. Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van Uitvaartvereniging 'Eert de Doden' van Wijnjewoude. Datum: Aanvang: Locatie:

maandag 12 maart 2012 20.00 uur Mfc De Swingel

Agenda: 1. Opening 2. Notulen ledenvergadering 28 maart 2011 3. Jaarverslag secretaris 4. Financieel verslag penningmeester 5. Verslag kascommissie (mevrouw A. Karssen en de heer A. de Vries) 6. Mededelingen 7. Bestuursverkiezing Aftredend de heer J. Posthumus (niet herkiesbaar) Kandidaat: nog niet bekend 8. Pauze 9. Presentatie nieuwe website 10. Rondvraag 11. Sluiting Bestuur Uitvaartvereniging Eert de Doden

Nieuwsbrief begrafenisvereniging Eert de Doden Maart 2012 Algemene informatie: Wat doet de uitvaartvereniging voor u? · Het verzorgen van de uitvaart naar wens van de nabestaanden · Het regelen van de 'zakelijke' as-pecten, zoals overlijdensakte gemeentehuis, drukwerk, locatie, bloemen, vervoer, etc. · Het voorschieten van rekeningen van de uitvaart. U ontvangt de verzamelnota minus het ledenkortingsbedrag en eventuele polissen. Wat bieden wij u? · Een stukje kostenbewaking · Een vakbekwame, gediplomeerde uitvaartleider en vrijwilligers uit het dorp · Een vereniging die werkt zonder winstoogmerk. · Korte lijnen, want alle besluiten worden op de jaarlijkse algemene ledenvergadering genomen.

5.


Lidmaatschap: Het aanmeld / contactformulier kunt u downloaden en volledig ingevuld opsturen naar de penningmeester van de vereniging. In principe kunt u op elke leeftijd lid worden van onze vereniging, hier is een regeling voor ontworpen: hoe langer men lid is, hoe hoger het ledenkortingsbedrag. Het maximale ledenkortingsbedrag is vastgesteld op € 900,--. Bij overschrijving, van een vorige woonplaats, wordt er een intrede bedrag berekend op een door alle verenigingen gebruikte intredetabel. Wijzigingen U dient adreswijzigingen c.q. wijzigingen in uw gezinssamenstelling door te geven aan de administratie van de vereniging. Beëindiging van het lidmaatschap uitsluitend schriftelijk melden aan de administratie van de vereniging.

Nazorg: Na een uitvaart begint het vaak pas. Dan moet er meestal nog veel worden geregeld, zoals uitkeringen, bankzaken, belastingaangifte en de erfenis. Er kunnen ook praktische problemen ontstaan als u moet verhuizen of weer aan het werk moet. Uitvaartverzorger Van der Zwaag helpt en adviseert u bij alles wat u moet regelen. Het telefoonnummer van Van der Zwaag is: 0513-622339. Website: Met ingang van maart 2012 beschikt de Uitvaartvereniging EDD over een nieuwe website. Deze is gemaakt samen met de begrafenisverenigingen van Bakkeveen en Siegerswoude-Frieschepalen. Presentatie is op de ledenvergadering van 12 maart 2012. www.uitvaartverenigingenopsterland.nl

Contributie De contributie voor onze vereniging bedraagt € 15,-- per jaar per persoon. Kinderen zijn tot 18 jaar gratis lid als één of beide ouders of verzorgers ingeschreven zijn als lid. De contributie en het ledenbedrag worden elk jaar opnieuw op de jaarlijkse ledenvergadering vastgesteld. Bestuur EDD: Voorzitter: Penningmeester: Secretaris: Leden:

Joop Miedema Griet van der Wier Jeen Poshumus Ruurd van der Woude Afke Drent

0516-481305 0516-481880 0516-481205 0516-481391 0516-481590

Hoe meer je in jezelf vindt, hoe minder je van een ander nodig hebt. 6.


Willedei 2012 Op 1 september 2012 is het voor de 9e keer Willedei in Wynjewâld. Een keur aan artiesten zal weer op verschillende plaatsen en podia in het dorp voor u optreden. Wij zijn blij dat we voor de slotact de Friese troubadour Gurbe Douwstra hebben kunnen vastleggen. Wat kunt u nog meer verwachten op 1 september: net als voorgaande jaren wordt er weer een gezellige markt/braderie georganiseerd. Nieuw dit jaar is dat deze voor het grootste gedeelte zal plaatsvinden op de Merkebuorren. U kunt opnieuw over de prachtige oldtimer boulevard lopen en de eigenaars van deze voertuigen zullen u van alles kunnen vertellen over hun schoonheden. Duidelijk is ook al dat de palingrokers weer aanwezig zullen zijn en voor hun kampioenschap gaan strijden. Er zullen weer activiteiten voor de kinderen zijn, we hebben een geweldige straatact voor u in petto en nog veel meer activiteiten. In de komende maanden zullen we u op de hoogte houden van al onze activiteiten via De Bân maar ook via onze website www.willedei.nl Hebt u tips en ideeën laat het ons vooral weten en ook vrijwilligers zijn van harte welkom. U kunt ons mailen via info@willedei.nl of bellen met 06-51070901.

Fawaka FUNdag voor jonge mantelzorgers Ben jij 10 jaar of ouder en help jij thuis zorgen voor je zieke of gehandicapte vader, moeder, broer of zus? Dan ben jij een jonge mantelzorger! Fawaka is de organisatie voor jonge mantelzorgers in Fryslân en organiseert regelmatig FUNdagen. Op zaterdag 17 maart is er weer zo'n FUNdag. Dit keer gaan we Bowlen & Eten! De middag/avond vindt plaats bij De Grote Keizer, Kalverdijkje 76A in Leeuwarden. Net als anders is deelname gratis. Kun je zelf vervoer regelen, dan graag! Maar lukt dit niet dan regelt Fawaka dit natuurlijk.

Je kunt je opgeven tot zaterdag 10 maart via info@fawaka.nu of bellen met Fawaka 0519-292223. Ruim een week van tevoren krijg je van ons dan verdere informatie. Mocht je al eerder vragen hebben dan kun je altijd even bellen of mailen. Voor meer informatie kijk op www.fawaka.nu

7.


AUTORIJSCHOO

c

Mounleane 14 9241 HA Wijnjewoude 0516-426885 06-12996376

Timmer & Klusbedrijf C. de Vries

L

Klein Groningen 16 9241HS Wijnjewoude Tel: 0516-480509 Gsm: 06-23005505

timmerbedrijfcdv@hetnet.nl

Iets te vieren, reünie, vergadering Warm - koud buffet / BBQ / Koffietafel Gezellige zaal, privé terras

www.autorijschoolmanuel.nl info@autorijschoolmanuel.nl

hotel Restaurant Duerswâld 23 9241 GW Wijnjewoude

Tel.: (0516) 54 12 15 www.destripe.nl

Biedt allerlei mogelijkheden. Mjumsterwei 16 9243 SK Bakkeveen tel. 0516 541493

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

In- en verkoop occasions In- en verkoop classic cars In- en verkoop USA cars APK keuringsstation Onderhoud en reparatie; alle merken Ook voor onderhoud aan uw oldtimer / klassieker

Weinterp 26 - 9241 HD - Wijnjewoude (Frl.) Tel. +31 (0)516 - 48 12 60 – www.autobedrijfjansma.nl

FB Dopheide 8c-2 9202 PB Drachten 0512 - 54 66 35 0512 - 54 67 10

8.

Weinterp 22 a 9241 HD Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 16 00


De Mounleane (oostkant) Aan de overkant van de Molenlaan wordt vanaf de brug over het Alddjip het eerste huis momenteel bewoond door de fam. Tjeerd Lageveen. Wietse en Atsje Stoker hebben het ooit laten bouwen en er lang gewoond. Teun en Jantje Stoker zijn er erin getrokken nadat ze het huis verlieten dat afgebroken werd. Daarna is Siebe Boomsma er een kippenbedrijf begonnen en een familie Jongsma waren de voorlaatste bewoners. Het volgende boerderijtje is gebouwd door Roel Donker. Eerst was zijn broer Fokke de bewoner en later hijzelf. Toen is het een keer afgebrand en herbouwd. De familie Jurjen Stoker was later de eigenaar en nu geeft het onderdak aan zoon Roel. Rikus Friso was de bouwer van het huis waar we nu bij stilstaan. Later woonde daar een zekere Haanstra en ook bakker Sietse Lok met zijn vrouw Corry hebben er een poosje gewoond. Daarna het gezin van Markus de Haan die er een varkensstal bij heeft gebouwd. Nu woont de familie de Vos er al weer heel wat jaren. Dan het huis waar Albert Oosterloo sinds een aantal jaren met Anita woonde maar daar helaas te vroeg is overleden. Dit huis is net als het vorige en ook dat van de fam. Duursma aan de overkant van de straat, gebouwd rondom 1930.

De bouwkosten waren toen 1100 รก 1400 gulden, herinnert de buurjongen van toen, Job v/d Wal zich nog. De eerste eigenaar was Sipke v/d Veen die er met zijn vrouw Egbertje Piekeboer dik 25 jaar gewoond heeft. Het echtpaar Heddema was ook een tijdlang bewoner en daarna Haaije en Geertje Postma. Alde Jitske Stoker woonde tijdens de veertiger jaren in de nog altijd keurig uitziende woning net door de bocht van de Mounleane. Een oude vrouw waar we als jonge jeugd een beetje bang voor waren, geheel zonder reden en waarom dat zo was, eigenlijk onverklaarbaar. In 1950 zijn Jan en Nel Duursma er hun loopbaan als echtpaar begonnen. Nadien hebben Sietse v/d Wal en echtgenote, van de overkant van de Mounleane, er jarenlang als renteniers van hun oude dag genoten. Daarna de familie Hendrik van der Leeuw en nu is timmer- & klusbedrijf C. de Vries er gevestigd. Waar nu het huis staat van de familie de Boer moet voor 1880 al een huis gestaan hebben waar een bakkerij in was. Jarenlang was de oven nog zichtbaar. Ook heeft er een molen gestaan, waarvan waarschijnlijk de straatnaam Molenlaan afgeleide is. Nog voor het geboortejaar van Meinsma 1885 was de molen al uit het dorpsbeeld verdwenen getuige het volgende; Meinte Annes de Boer, bakker en molenaar te Oosterwolde liet begin 1880er jaren zijn korenmolen in Duurswoude afbreken. Hij vestigde zich als landbouwer in Gorredijk, waar zijn zoon Anne in 1882 de korenmolen De Morgenster had 9.


opgericht. Mogelijk werd bij de bouw van deze molen gebruik gemaakt van de molen uit Duurswoude. Op 2 juni 1904 is de molen tijdens een onweersbui in brand gevlogen en geheel verbrand. De familie de Boer is in 1905 naar Amerika vertrokken (Uit de knipseldoos De Utskoat nr .56). Het is uit de aantekeningen van Meinsma niet duidelijk op te maken of die de Boer van Oosterwolde zelf de bakkerij bewoond heeft. Wel duidelijk is dat op hetzelfde stee rond 1890 de familie Gooitsen Stoker woonde. Een zoon ervan was ondermeester en daar heeft Meinsma zijn eerste onderwijs van genoten, schreef hij. Een hele reeks bewoners zijn nadien de revue gepasseerd op deze plek. Een familie de Vegt heeft er gewoond en lange tijd de familie Gerrit de Jong, familie Sietse Zijlstra, melkboer Rinse de Bruin en kort voor de afbraak was het nog even kraakpand van Boetes met zijn kompaan v/d Werf. Een spandoek met teksten (ont) sierde toen de woning.

Op het erf van de volgende woning, waar nu Jaap en Anneke Meinsma wonen, stond tot omstreeks 1942 een woonwagen waar ooit bakker Dijkstra van de Wijnjeterper sluis woonde. Wanneer de woning op wielen dezelfde is van de foto was dit het beeld daarvan en waren de laatste bewoners Johannes en Maaike Kijlstra. Meester Inia van de Christelijke lagere school woonde met zijn vrouw en dochter in het huis. Johannes Inia was een bekende verschijning in het dorp doordat hij vaak gezien werd met een stok achter zijn rug langs geklemd door zijn beide armen. Zo bleef zijn figuur kaarsrecht overeind. Hij gaf zwemles en hield wat toezicht buiten schooltijd op de jeugd van WijnjeterpDuurswoude en maakte daarbij geen verschil uit welk nest de kinderen kwamen. Het zwembad was voor de stuw in het Alddjip aan de Molenlaan. Ook regelde hij zo nu en dan een uitstapje naar o.a. Bakkeveen, Appelscha en zelfs naar de Lijen bij Rottevalle. Een wel zeer sociale jeugdwerker zonder geldelijk gewin.

Johannes en Maaike Kijlstra hadden tot 1942 een standplaats voor hun woonwagen in het centrum van Duurswoude. 10.


In 1951 is hij op 59 jarige leeftijd overleden, zijn weduwe is hier blijven wonen tot haar overlijden in 1973. Het renteniersechtpaar Hofman van het Ureterper deel van de Mounleane werd daarna eigenaar en Lous en Fokkelien Monderman de voorlaatsten. De al eens eerder genoemde caféhouder Hielke Walda heeft het dan volgende huis gebouwd en er tot zijn dood gewoond. Later behoorde het toe aan een J te Nijenhuis en daarna aan de familie Roel v/d Vaart en nu Sietse en Engeltje Zijlstra. In het dan volgende huis woonde Beppe Meintsje Duursma, weduwe van de grondlegger en naamgever van de Firma E. Duursma Duurswoude. Brandstoffen en Fouragehandel. Later werd het bewoond door haar schoonzoon Luitzen Hoekstra en daarna diens zoon met zijn gezin Wiebe Hoekstra. De weduwe van Engbert Hoekstra is nu bewoonster. Met een kleine onderbreking door bewoning van geen familielid, Johannes Welfing, is

dit huis een echt familiehuis gebleven. In één adem is het te noemen met het volgende waar de firma is opgericht en jarenlang de uitvalsbasis is geweest. Nu heeft het nog een beperkte functie in een groter geheel. Voor de tijd van de firma was dit pand een gewoon huis en woonde er een Willem Zwart in. Deze was vrachtrijder. Zijn zoons Gooitsen en Harm gingen tegelijk met hem naar school is te lezen uit de aantekeningen van Meinsma. Later is er land bij de woning gekomen en woonde Hendrik Loopstra er. Na diens overlijden Geert Pool en daarna Warntje de Vegt en toen dus Roel en Iemkje Duursma met hun gezin. In het pand is naast opslag ook nu nog ruimte voor tijdelijke bewoning. Het laatste of zo u wil het eerste huis aan de Oostkant van de Mounleane is in de zestiger jaren gebouwd door de toenmalige uitbaters van de Firma, Wiebe en Wimke Hoekstra. Nu is dat het domein van Luitzen en Aaltje Hoekstra met hun gezin. Durk.

Fusie tussen vv ODV en vv Bakkeveen? Niet elk dorp heeft in de toekomst meer de beschikking over een eigen sportaccommodatie. Bovendien verandert de toekomstige behoefte aan sportvoorzieningen door ontgroening en vergrijzing. Door de ontgroening zijn er minder jongeren en door verdere individualisering willen mensen sporten wanneer het hun uitkomt. Wat betekent dit voor de sportverenigingen in Wijnjewoude?

11.


Nieuws van Vrouwen van Nu, B.v.P.F. Onze laatstgehouden ledenbijeenkomst stond in het teken van “Boer zoekt vrouw”. Op een bijzonder amusante manier gunden boer Jan en zijn vrouw Paulien ons een kijkje achter de schermen van het populaire T.V. programma. Het werd de aanwezigen duidelijk dat iemand niet zomaar de stap neemt om zich op te geven voor het programma. Meestal is het de familie die een duwtje in die richting geeft. Voorafgaande aan de opnames vinden er heel wat gesprekken plaats en vooral van de vrouwen (of mannen) die op zoek waren naar de ware boer of boerin werd veel geduld gevraagd. Dat Jan en Paulien pas na de uitzendingen contact kregen was opmerkelijk. Niet de screening vooraf en de keuze voor een boer via de T.V. gaf de doorslag, maar het gewone menselijke contact. Het was een boeiende avond met een tiental gasten. De vrouwen van de interessegroep tuin – en cultuur zijn dit jaar gestart met een bezoek aan museum Dr8888. Onze speciale aandacht ging uit naar de tentoonstelling over het werk van Thijs en Evert Rinsema, geboren en getogen in Drachten. Beiden waren schoenmaker aldaar, maar daarnaast ging Thijs schilderen en zette Evert zijn gedachten op papier in de bundel “Verzamelde Volzinnen”. Zij werden geïnspireerd door de bekende Theo van Doesburg en Thijs ging gedurfde portretten, dadaïstische collages en kubistische stillevens maken. Na 1930 gaat hij meer realistische stillevens schilderen. Wij waren prettig verrast door de hoeveelheid schilderijen, waarbij de ene “stijl”ons wat meer aansprak dan de andere.

Vrouwen van Nu

Het volgende uitstapje is naar de Oranjerie in het Drentse Zeijen, waar we zeer diverse beschilderde eieren kunnen bewonderen en ideeën voor Pasen kunnen opdoen. Vier van onze leden gaan naar de Internationale Vrouwendag in Harlingen. Naast een gezamenlijk programma zijn er tal van andere activiteiten zoals een stadswandeling, een vaartocht en workshops. Hierover vertel ik in de volgende De Bân meer. Op 15 maart is onze afdeling te gast bij de Christelijke Plattelandsvrouwen. Mevrouw Leijenaar uit Joure verzorgt deze avond. In april sluiten we het seizoen af met een excursie. Maar dan starten de fietstochten en het reisje van de reiscommissie en organiseert de interessegroep tuin – en cultuur het hele jaar door verschillende activiteiten. Bent u ook geïnteresseerd in onze activiteiten, neem dan gerust even contact op met onze voorzitter, Sippy Dijkstra, tel. 471315. In april hoort u meer van ons.

Niemand heeft zoveel geluk dat hij er mee kan spelen. 12.

BvPF

Antje v.d. Heide.


Gouden speld voor 25 jaar Zonnebloem. De Zonnebloem afdeling Ureterp hield op dinsdag 21 februari haar jaarlijkse etentje bij restaurant de Stripe in Wijnjewoude. De 95 gasten en vrijwilligers konden genieten van een heerlijk buffet. Voorafgaand heette de voorzitter Marian Doorgeest alle aanwezigen hartelijk welkom en vertelde verheugd te zijn met de grote belangstelling voor deze mooie activiteit georganiseerd voor de doelgroep. Daarna gaf zij het woord aan een vertegenwoordiger van het provinciaal bestuur, Ank de Graaf, die één van de vrijwilligers, Hermien van der Velde, naar voren vroeg. Hermien werd in het zonnetje gezet vanwege haar 25-jarig jubileum bij de Zonnebloem, al die tijd is zij vrijwilliger geweest bij de afdeling Ureterp, waarvan vele jaren in het bestuur. Zij ontving voor deze lange staat van dienst de gouden draagspeld, een mooi beeldje, een oorkonde en natuurlijk een fleurig boeket. Namens de afdeling was er uiteraard een mooie bos bloemen voor Hermien, die nog steeds zitting heeft in het bestuur als bestuurslid bezoekwerk, een functie op haar lijf geschreven. Hermien was zeer verheugd met deze verrassing, welke zij totaal niet had verwacht op dit moment.

Na dit feestelijk intermezzo kon begonnen worden aan de maaltijd, de aanwezigen vulden meerdere malen de borden met lekkere dingen van het buffet. Vooral voor de gasten was het een geslaagde avond, zij genoten van het eten, maar ook van het samen zijn. Het geheel werd afgesloten met een dessertbuffet, voorafgegaan door “vuurwerk”. De meeste gasten werden 's avonds weer naar huis gebracht door de vrijwilligers, velen van hen kijken nu al uit naar volgend jaar, het etentje bij de Stripe.

Vernieling toegangshek en brievenbus. In de nacht van 21 naar 22 januari 2012 is mijn toegangshek en brievenbus vernield. Lokatie: Wijnjewoude Loksleane 52. (Huisje bij de Poel). Zoals op de foto te zien is deze laffe daad grondig uitgevoerd. Het heeft mij veel tijd en geld gekost om de boel weer te herstellen. Graag zou ik contact komen met iemand die iets gezien heeft of hierover inlichtingen kan verstrekken. Met vriendelijke groet, Willard de Bock 06-12525381

13.


Ontwikkelingen volkstuinencomplex Wijnjewoude Het project verloopt voorspoedig. We zijn druk in de weer om subsidie te vinden, onder meer via het project N381, plattelânsprojecten Zuid Oost Fryslân en het Rabo Dividendfonds. Subsidie is nodig om het terrein in te richten. Denk daarbij aan het aanleggen van paden, het aanschaffen en storten van boomschors op de paden, het aanbrengen van afrastering, etc. De subsidie is nog niet rond, maar het lijkt erop dat alleen de Rabobank het volkstuinencomplex wil subsidiëren. Omdat we eerst definitief antwoord over de subsidie moeten hebben, is besloten de opening van het complex enige weken uit te stellen. Gesprekken Omdat rechten en plichten van zowel verhuurder, als huurders vastgelegd moeten worden, hebben we een gesprek gevoerd met de notaris. Ook zijn de laatste details met de grondeigenaar Anne van der Veen doorgesproken. Overigens, tot ieders tevredenheid. Verder is de voorzitter van het Plaatselijk Belang onlangs geïnformeerd over de voortgang van het volkstuinencomplex. Jan Bakker neemt deze informatie mee naar de volgende vergadering van Plaatselijk Belang. Tot slot zijn ook alle openstaande vragen van omwonenden beantwoord en naar ieders tevredenheid opgelost. Huurders Onlangs hebben we een bijeenkomst georganiseerd voor de gegadigden van de tuinpercelen. Inmiddels hebben zich 10 aangemeld. Tijdens deze vergadering zijn de volgende zaken besproken: de inrichting van het terrein, hulp bij de inrichting van het complex, zoals aanleg van de tuinpaden en aanbrengen van afrastering. Verder zijn de voorlopige inschrijfkosten en huurprijs doorgesproken, net als de oppervlakte per perceel. Alle toekomstige tuinmannen en vrouwen gaven aan dat zij blij zijn met de komst van het nieuwe volkstuinencomplex. Ze hebben er allemaal zin in om deze lente 'hun' stukje grond te gaan bewerken.

14.

Op zoek naar houtschors Over het algemeen lopen alle voorbereidingen soepel, maar de zoektocht naar houtschors voor de aanleg van de paden valt erg tegen. In dit stadium moeten we ons alvast gaan verdiepen in de toekomst van het project. Moeten we een vereniging of stichting oprichten? Inmiddels is ons huishoudelijk reglement al opgesteld. Dat was best een karwei, maar ook dat is nu klaar. Tot slot kunnen we u melden dat wij ons met veel plezier en met een tevreden gevoel wijden aan alle taken van dit dorpsproject. Nu nog even wachten of de subsidie rondkomt en eerst op zoek naar boomschors! Oproep Binnenkort hebben we mensen nodig die hand-en spandiensten kunnen leveren voor de aanleg van het nieuwe volkstuinencomplex. Wie helpt? Bijvoorbeeld voor het slaan van paaltjes voor de afrastering, uitkruien van boomschors op de paden, of andere karweitjes. Uw hulp is van harte welkom! Graag aanmelden via Sybout of Siebo. Aanmelding en kosten Ook interesse voor een volkstuintje in ons dorp? Over een paar weken smullen van uw eigen boontjes, aardbeien of aardappelen? Zelf een stuk grond van 20 x 2 meter bewerken? Dat kan tegen betaling van € 10,- huur per jaar + eenmalige inschrijfkosten van € 30,-. Aanmeldingen: Sybout Posthuma Linthorst (tel. 481646) of Siebo Groenewold (tel. 481878).


Dorpsfeest 2012 De komende maanden willen we u op de hoogte houden van de voortgang van de organisatie van het feest. Zoals u al kon lezen in de B창n van februari is het programma zo goed als rond. Op woensdag 13 juni is er eerst vrijmarkt bij de tent. Daarna, om 20.45 uur is het de bedoeling dat we met veel dorpsgenoten gaan kijken naar de voetbalwedstrijd Nederland-Duitsland. Na de wedstrijd uiteraard even de derde helft. De entree deze avond is vrij. Playbackshow Er zijn twee playbackshows. Om 17.00 uur* voor de kinderen ( t/m groep 8 van de basisschool) en om 20.00 uur* voor de rest. U kunt zich nu al opgeven met vermelding welke act u gaat doen. Wie het eerst komt wie het eerst maalt. Afhankelijk van de opgaven gaan wij er vanuit dat er maximaal twee dezelfde acts worden opgevoerd. Het is niet buurt gebonden.!!!. Dus vrienden, voetbal, volleybal of touwtrekkers, komt allen. * Het kan zijn dat de tijden nog iets worden aangepast. Opgave kan als volgt: op ons email adres SDWW@LIVE.NL, of bij Jeanette de Jong, op haar emailadres: lady_jeanette@hotmail.com. Over de andere programmapunten informeren wij u de komende maanden.

Het laatste nieuwe bestuurslid stelt zich even aan u voor. Even voorstellen Hallo mijn naam is Hedser de Boer, ik ben 29 jaar, zoon van Melle en Mattie de Boer. De eerste jaren vanaf mijn geboorte heb ik gewoond aan de Te Nijenhuiswei. Hierna kochten mijn ouders een woning bij de sluis van Weinterp aan de Tj. Harkeswei. Op dit adres zijn mijn ouders destijds hun eigen installatiebedrijf begonnen. Sinds een jaar run ik samen met mijn ouders het installatiebedrijf en hoop dit in de toekomst samen met mijn broers voort te kunnen zetten. Op dit moment ben ik bezig, samen met mijn vriendin Mirjam een woning te bouwen aan de Gentiaan in Wijnjewoude. Een hele uitdaging, maar het schiet al aardig op! Mijn grote hobby is voetballen, hier ben ik dan ook regelmatig te vinden. Ongeveer een half jaar geleden ben ik benaderd om in het bestuur van het dorpsfeest plaats te nemen. Iets wat ik een leuke uitdaging vind. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Ik hoop een ieder te zien op het dorpsfeest, zodat we er geweldige dagen van kunnen maken. Groeten Hedser de Boer.

15.


Afrikaanse ritmes op cbs Votum Nostrum Groep 6-7a van basisschool 'Votum Nostrum' kreeg djembéles van djembé meester Moustapha Seck uit Senegal. We kregen één keer per week les en het duurde vijf weken. We hadden twee liedjes met zang en twee liedjes met djembé. De laatste dag hadden we een uitvoering. Van Rick de Vries en Martijn Akker.

Hallo, De kinderen van groep 6-7a van basisschool Votum Nostrum hebben de laatste weken djembé gehad. De kinderen waren heel enthousiast. Ze kregen les van Moustapha Seck. Die komt uit Senegal. Na vijf weken kwam er een uitvoering. Er kwamen heel veel ouders kijken. Er waren twee liedjes op djembé en zingen alleen. Moustapha was heel grappig, maar wel serieus. En we mochten allemaal een solo op de djembé. Daarna ging iedereen klappen! Van Johan van der Veen en Jan Hendriks. Groep 6-7a had 7 februari een optreden van djembéles van Moustapha Seck. We hadden twee liedjes leren spelen + Afrikaanse zang. Marjanne, Femke, Noa en Esmee mochten een Afrikaans zang-

liedje zingen. Iedereen vond het erg leuk. Door Noa Schaafsma en Esmee Paulusma. Door Carina Doorgeest en Nynke Altena. Moustapha is een goeie djembémeester. Groep 6-7a van basisschool Votum Nostrum hebben les gehad. We hebben een liedje geleerd. Het was heel gezellig. Groep 6-7a van Votum Nostrum hebben djembéles gehad. De leraar was Moustapha. Hij kan drie dingen tegelijk doen op djembé. En we deden djembé liedjes met zang en hij kan ook vet goed Afrikaans zingen en dat hoort grappig. En er was een uitvoering op 7 februari 2012. Zijn site is www.moustapha seck.nl Dit is geschreven door Patrick van Veen en Jelte ten Hoor.

ajo ajo kimbarala kimbaré ajo ajo manipan malowé wie zingt er met ons mee wie zingt er nu met ons mee 16.


Introductieles duiken. Vraag je je wel eens af hoe het is om gewichtsloos te zijn? Of zou je willen weten hoe het is om onder water adem te kunnen halen? Dan moet je zeker een keer een introductieles duiken volgen! Deze les is speciaal ontwikkeld om te ervaren en te voelen waarom miljoenen duikers over de gehele wereld zo graag onder water zijn, en er niet over uitgesproken raken. De les begint met uitleg over de 'spelregels' die onder water van kracht zijn. Daarnaast wordt de werking van duikapparatuur uitgelegd. Zo kun je met het volste vertrouwen een echte persluchtduik in het zwembad van Lyndensteyn maken. Docent: Duikvereniging de Rog. Datum: Medio maart. Tijd: 20.00-21.00 uur. Kosten: € 23,00. Locatie: Lyndensteyn Beetsterzwaag. Contactpersoon: Siebo Groenewold, tel. 0516-481878. Workshop Cup cakes. Een supergezellige en leerzame workshop waarbij je na afloop naar huis gaat met negen geweldige cup cakes in een originele taartdoos! Tijdens deze workshop komen verschillende technieken aan bod, zoals bijvoorbeeld: bekleden en decoreren van cup cakes en boetseren met marsepein. De workshop duurt ongeveer drie uur en heeft als thema: pasen/voorjaar. De cup cakes kun je in de vriezer bewaren. Docent: Bauwien de Jong. Datum: maandagavond 19 maart. Tijd: 19.00-2100 uur. Kosten: € 22,50, incl. koffie/thee. Contactpersoon: Anneke Heslinga, tel. 0516-481929. LSD (Luisteren, Samenvatten, Doorvragen). In deze cursus leer je hoe je je gespreksvaardigheid kunt vergroten en hoe je knelpunten 'boven tafel' krijgt door door te vragen. De volgende onderwerpen komen aan bod: wat is communicatie, waarnemen en interpreteren, luisteroefeningen, wat zijn open en gesloten vragen, samenvatten. Er zal veel geoefend worden aan de hand van concrete situaties. Docent: Ineke de Kuijper. Start: maandagmiddag 5 maart. Aantal lessen: 4. Tijd: 13.30-16.00 uur. Kosten: Geen Contactpersoon: Siebo Groenewold, tel. 0516-481878.

Gemeente koopt grond voor uitbreiding Wijnjewoude. Ook Wijnjewoude wil toch gestaag groeien. Plaatselijk belang vindt met 2 à 3 woningen per jaar. De gemeente moet dus nu overgaan tot de aankoop van grond.

17.


BOUWBEDRIJF J. POSTHUMUS Weinterp 40 9241 HE Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 13 81 Fax: 0516 - 48 13 62

k

i

r

t

a

n

meditatieschool Tjalling Harkeswei 75 9241 HL Wijnjewoude tel./fax: 0516 - 47 16 88 e-mail: info@kirtan.nl website: www.kirtan.nl

kursussen/trainingen op het gebied van: * meditatie * yoga * massage * stresspreventie * emotioneel lichaamswerk

UITVAART VER. E.D.D.

Wijnjewoude e.o. Voor crematie en begrafenis

Uitvaartverzorging Van der Zwaag Heerenveen Tel. 0513-622 339 Inlichtingen: J. Miedema

Penningmeesteres:

G. v.d. Wier-v.d. Meulen 0516 - 48 18 80

Weversw창l 3B 9243 JL Bakkeveen Tel.: 0516 - 54 13 25

Herenweg 19 8435 WT Donkerbroek Tel.: 0516 - 49 21 28

Slotemaker de Bruineweg 2 Merkebuorren 16 9241 GG Wijnjewoude 8433 MB Haulerwijk Tel.: 0516 - 48 12 74 Tel.: 0516 - 42 12 81

dorpshuis

De Swingel Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude Inlichtingen en reserveringen bij de beheerders: Erik en Anja van der Veen Tel: 0516 - 48 07 41 of 06 - 31 97 96 91 b.g.g.: 0516 - 78 50 39 18.

0516 - 48 13 05

Voorzitter:


Paaseieren decopatchen. Een middagje scheuren en plakken onder het genot van een kopje thee of koffie met een lekkernij. De docente heeft decopatchpapier in allerlei kleuren en motieven. Zo kun je verschillende eieren versieren, passend bij je interieur, of natuurlijk in de kleuren van Pasen. Datum: donderdagmiddag 8 maart. Tijd: 13.30-15.00 uur. Kosten: € 12,50. Locatie: Zorgboerderij de Twa Bûken. Contactpersoon: Lydia Huisman. tel. 0516-481178. Intuïtief tekenen. Teken vanuit je gevoel. Door intuïtief tekenen wordt je creatieve vermogen aangesproken waardoor onbewuste processen duidelijk kunnen worden. De ervaring vanuit het tekenen en het visualiseren geven inzicht in je denken, voelen en handelen. De docente begeleidt je daarbij met als doel, dat je je zo vrij gaat voelen als een vogel. Docent: Rosita Da Lima. Datum: woensdagavond 7, 14, 21, en 28 maart. Tijd: 19.30-22.00 uur. Kosten: € 45,00 (incl. materiaal). Contactpersoon: Lydia Huisman. tel. 0516-481178. Vintage midi scrapbook in romantische stijl. Scrapbooken is een decoratieve en creatieve manier om je foto's in te plakken. Deze avond maken we een fotoalbum dat met allerlei attributen creatief wordt opgepimpt. De foto's voeg je later zelf toe. Het resultaat is een lust voor het oog, wat je met plezier aan andere mensen en vooral ook kinderen zult laten zien. Docent: Loekie Flentge. Datum: dinsdagavond 13 maart. Tijd: 19.30 uur-21.30 uur. Kosten: € 15,00. Contactpersoon: Lydia Huisman. tel 0516-481178.

Ouderensoos Wijnjewoude Op 8 februari hadden we cabaret Zijlstra uit Sint Nyk. Ze hadden liedjes en gedichten uit de oude en nieuwe tijd. Het was een gezellige middag, jammer dat er zo weinig waren. Die hebben echt wat gemist. De volgende soos is 14 maart met accordeon duo Herman en Tineke met zang en muziek. De spelmiddag Opsterland is 8 maart in Hemrik. Het bestuur.

19.


Volleybalvereniging DWS Balsponsors voor de maand maart zijn: - Hoveniersbedrijf Veenstra - Kamminga service en onderhoudsbedrijf - Reclame en Beletteringstudio de Haan Namens D.W.S hartelijk dank !!! Wedsrijdschema 8-3 19.15 DWS MB 1 – v.v.Bakkeveen MB 1 20.15 DWS DS 2 – R.S.O DS 2 20.15 VCS HS 4 – DWS HS 2 20.15 Grado HS 1 – DWS HS 1 21.15 DWS DS 1 – RSO DS 1 15-3 19.15 DWS HS 1 – DFS HS 2 19.15 HVC MB 1 – DWS MB 1 21.15 Wêz Handich DS 2 – DWS DS 2 21.15 Wêz Handich DS 1 – DWS DS 1 22-3 19.15 DWS MB 1 – v.v Tijnje MB 1 20.15 DFS HS 4 – DWS HS 2 20.15 DWS DS 2 – s.v.Suameer DS 2 21.15 DWS DS 1 – s.v.Oerterp DS 3 21.15 v.v.Bakkeveen HS 1 – DWS HS 1 29-3 19.15 DWS HS 1 – JMC HS 1 20.15 DWS HS 2 – VCS HS 2 21.15 HVC DS 2 – DWS DS 1 21.15 s.v. Suameer DS 1 – DWS DS 2

M.F.C. de Swingel M.F.C. de Swingel Surventohal De Doelstien M.F.C. de Swingel M.F.C. de Swingel Fugelkamp Fugelkamp M.F.C. de Swingel M.F.C. de Swingel Westermar M.F.C. de Swingel M.F.C. de Swingel De Holten M.F.C. de Swingel M.F.C. de Swingel M.F.C. de Swingel Westermar

Dit jaar doet volleybalvereniging D.W.S mee aan de jeugdsponsoractie bij de Poiesz in Bakkeveen. Steun ons!!! Duurswoude Wijnjeterp Sport (volleybalvereniging D.W.S. Wijnjewoude) doet mee aan de taartbattle van de Poiesz in Bakkeveen! En gooi uw munten in onze koker!!! Zaterdag 3 maart 2012 bij de Poiesz in Bakkeveen is onze actiedag. Daar staan we die dag met leuke activiteiten en om extra munten te scoren voor de vereniging. Heeft U wat muntjes over voor de vereniging stop ze dan in onze koker!!! Alvast onze hartelijke dank!!! Namens D.W.S

20.

Je kúnt niet alles achterlaten, en al deed je het, je neemt jezelf overal mee.


CMV – Jeugd volleybal Het is ook wel eens weer tijd voor een berichtje over onze jongste volleybal jeugd. We hebben momenteel 3 teams die meedoen aan toernooien. Dit houdt in dat ze 1 zaterdag in de maand een toernooi hebben waarop ze 3 wedstrijden spelen. En met nog 2 toernooien te gaan kan ik wel zeggen dat ze het super doen!! DWS 1 bestaat uit: Trijntje, Aaltje, Marijke, Jente en Emma (en ze worden binnenkort versterkt door Joëlle). Zij spelen op het midi nivo en staan heel knap 2e!! Als je deze dames ziet spelen zie je al het “echte” volleybal. Erg leuk om te zien. DWS 2 bestaat uit: Hanna, Myrthe, Amber, Grietha, Marjanne en Sanne. Zij spelen CMV nivo 5 en staan op een knape pe 5 plek. DWS 3 bestaat uit: Elyne, Ine, Marrit, Noa en Carina. Zij spelen CMV nivo 3 en staan met glans bovenaan!! Er komen nog 2 toernooien en wel op 17 maart in Surhuisterveen en de laatste is op 14 april in Ureterp. Ik zou zeggen: kom eens langs en geniet van het enthousiasme van onze jeugd. Ze zullen het geweldig vinden dat er supporters zijn.

Af en toe komt er weer een nieuw lid binnendruppelen en dat vinden we geweldig. We kunnen er natuurlijk nog wel meer gebruiken. Momenteel hebben we nog 4 nieuwe leden die nog niet aan toernooien mee kunnen doen. Mochten er meer nieuwe leden bij komen dan kunnen we ook voor hen teams samenstellen en kunnen ook zij mee gaan doen. Je mag altijd 2x gratis mee komen trainen. We trainen op donderdagmiddag. De jeugd tot ongeveer 10 jaar traint van half 5 tot half 6, en de oudere jeugd van half 6 tot half 7. Inmiddels doen we de trainingen met 2 trainers. Ik krijg hulp van Lotte zodat we meer individuele aandacht kunnen geven. Ook gaat zij nu mee naar de wedstrijden om mee te coachen. Nu kan Silvia (de moeder van Elyne en Myrthe) ook eens vanaf de bank een wedstrijd bekijken. Silvia heeft ons enorm vaak geholpen bij het coachen en fluiten van wedstrijden. Soms moesten 2 teams tegelijk spelen en dan is het super om er zo'n ouder bij te hebben die het ook kan overnemen. Nogmaals heel erg bedankt!! Bertha

Longa laat van zich horen! Op de koudste zaterdag in februari kwamen 6 Longa turnsters in actie. Else Talsma, Nynke Boonstra, Eke Berga, Daniëlle Stoker, Kinie Veenstra en Fenna Russchen. Allen hadden hard getraind en er zin in. De wedstrijd verliep redelijk naar wens, een aantal overtroffen zichzelf op de 4 onderdelen. Daniëlle had een super dag en turnde vooral op de balk een prima oefening. Ook op de sprong, vloer en brug turnde ze stabiel. Dit zorgde ervoor dat ze de gouden medaille in ontvangst kon nemen! In maart volgt nog een tweede plaatsingswedstrijd, voor alle turnsters nog genoeg kans om door te stromen naar de Friese kampioenschappen. 21.


Voor het eerst sinds lange tijd heeft Longa weer meegedaan aan een vriendschappelijke acrowedstrijd. Voor bijna iedereen was het een eerste ervaring in deze tak van sport. Het was dan ook best wennen om een oefening op muziek, gezamenlijk met een partner uit te voeren. Maar voor een eerste keer kan trainster Lara Valkman trots zijn op de teams. De uitstraling was er en het plezier stond voorop. Groot was de vreugde toen Boudewijn Hoekstra en Island van der Molen op het podium mochten plaatsnemen, ze kregen een bronzen medaille uitgereikt. Ook de overige teams waren tevreden met hun prestaties, dit smaakt naar meer!

In de vorige editie van de B창n stond een fout in het lesrooster, dus vandaar nog een keer het juiste programma: Dinsdag: 8.45- 9.30 Peuter en oudergym Sigrid hof 15.30-16.30 Springen basisschool Lara Valkman 16.30-19.30 Selectie turnen Lara Valkman Woensdag: 16.00-16.45 Streetdance basisschool Lara Valkman 16.45-18.15 Acro (recreatie) Lara Valkman 18.15-19.00 Streetdance V.O. Lara Valkman 19.00-20.30 Springen V.O. Lara Valkman Donderdag: 15.30-16.30 Kleutergym Sigrid Hof Vrijdag: 15.30-17.00 Recreatie turnen groep 1 Loeky de Ruiter 17.00-18.30 Recreatie turnen groep 2 Loeky de Ruiter Zaterdag: 9.00-12.00 Selectie turnen Lara Valkman Heb je zin om te springen, klauteren, bewegen op muziek, spelenderwijs gymnastieken, turnen, acro, ouder/kind gymnastiek, het kan allemaal bij Longa! Graag tot ziens bij een van onze lessen,

22.


Prikbord Zangvereniging Looft den Heer

Potgrondactie

In mei zijn we weer van plan om een boeken- en platenmarkt te organiseren. Dus voor u de tijd om de boeken- of muziekkast op te ruimen. Daarom deze vraag. Hebt u nog mooie boeken, lp's, singels, cd's en of films over die u niet meer gebruikt, wij willen ze wel graag van u overnemen U mag het brengen op Loksleane nr. 1 of bel 0516-481584 en wij komen het halen.

Op zaterdag 24 maart is het weer zover…. De jaarlijkse potgrondactie van peuterspeelzaal De Telle!

Alvast bedankt namens de boekenmarkt dames Appie -Aafke-Aukje

HM Haarmode Mannen laat je knippen en ontvang een GRATIS shampoo HM Haarmode, Meester Geertswei 1, Wijnjewoude 0516-850885

70's & 80's party! Na het grote succes van vorig jaar…. Gaan we weer terug in de tijd met de 70's & 80's party! Dit jaar zal het feest plaatsvinden op zaterdag 31 maart vanaf 21.00 uur in MFC de Swingel. Op de muziek van Tina Turner, Abba, Queen, Bon Jovi, Grease, Beegees etc. kan er weer de hele avond gedanst en gefeest worden. Dus haal je mooiste jaren '70 & '80 outfit weer uit de kast en kom geheel in stijl naar dit fantastische feest! Kaarten zijn voor € 5,- verkrijgbaar bij Erik & Anja in MFC de Swingel. Graag tot ziens op 31 maart 2012! De organisatie 23.


Zorgboerderij De Twa Bûken Duerswâld 9 9241 GW Wijnjewoude

”Living & Growing” Dagbesteding Winkeltje Logeeropvang Mini-camping

0516 - 54 18 62 www.twabuken.nl

Voetverzorging Marijke Gediplomeerd pedicure Aantekening : diabetes Aantekening : reuma Ook bij u thuis Lid van Salon aan huis M.G.A. de Bruin Te Nijenhuiswei 27 9241 EA WIJNJEWOUDE Tel. mobiel: 06 29 211 470

Hendrik van der Heide 06 - 46 18 12 04 info@aforum.nl

aforum.nl

Voor alle tegelwerk Wijnjewoude 0516 - 85 08 62 Tel.: Mobiel: 06 - 536 740 98 E-mail: loksleane@home.nl 24.

badkamers & toilet keukens & vloeren


Avondvierdaagse Hemrik Het is misschien nog vroeg om erover te beginnen, maar toch willen we graag alweer de 3e avondvierdaagse in Hemrik onder de aandacht brengen.Net als vorig jaar hebben we de 5 en de 10 km. Er zijn weer 5 avonden, waarvan er 4 gewandeld moeten worden. Op vrijdag is de laatste wandeldag die we natuurlijk weer een feestelijk tintje willen geven. We hopen natuurlijk op zoveel mogelijk sportievelingen, om het succes van vorig jaar minimaal te evenaren. Wil je niet wandelen, maar toch delen in de feestvreugde dan kun je je aanmelden als vrijwilliger om te helpen bij de stempelposten en oversteekplaatsen. Lijkt je dit leuk en mocht je nog tijd over hebben, meld je dan vandaag nog aan op www.avondvierdaagse-hemrik.nl. Alles even op een rij: Datum: 7 t/m 11 mei 2012 Startlocatie: De Bining Starttijden: 10 km vanaf 17.30 uur en de 5 km vanaf 18.00 uur Kosten: 4 avonden € 4,00, 1 avond (met medaille) € 3,00. Mocht je meelopen zonder medaillewens dan vragen we € 1,00 per avond onkostenvergoeding. Zwartlopen is niet toegestaan.

Aanmelding: bij voorkeur op www.avondvierdaagse-hemrik.nl onder vermelding van je naam, afstand, hoeveel avonden je mee wilt doen en uiteraard voor de hoeveelste keer je mee doet. Inschrijven kan tot uiterlijk dinsdag 8 mei. Wanneer je niet beschikt over een computer kun je ook een briefje met bovenstaande gegevens inleveren bij Jettie de Boer Andryssingel 14 te Hemrik. NB: Kinderen vanaf groep 7 mogen alleen lopen (uiteraard op eigen risico), al zouden we het wel erg gezellig vinden als ook hun ouders mee zouden doen. Kinderen van groep 6 of lager mogen alleen wandelen onder begeleiding van een volwassene. Het bestuur

25.


TAXI BV BEMIDDELING EN VERVOERSADVIES

Merkebuorren 72 9241 GH Wijnjewoude Tel.: (0516) 48 12 93 of 48 16 12 Mobiel: 06 - 51 33 95 55 (0516) 48 17 05 Fax:

Al meer dan veertig jaar verzorgen wij zittend ziekenvervoer. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in “W.M.O. Vervoer”. W.M.O. Is een vervoersvergoeding

De Buorren 73 - 8408 HK Lippenhuizen Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683 Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

Rabobank Geldautomaat en chipknipoplader aan de Merkebuorren Tel: 0512-587777

Drachten -Ureterp

voor ouderen of gehandicapten die zich moeilijk verplaatsen. Mogelijk komt u hiervoor in aanmerking! Bel dan gerust, wij verzorgen alle papieren voor u!

Klein Groningen 22 9241 HS Wijnjewoude

Tel.: (0516) 491277 F ax: (0516) 491479

Internet: www.garagedevries.nl E -mail: info@garagedevries.nl

Fysiotherapie Goren ·Fysiotherapie ·Manuele therapie ·Nek-, schouder- en arm specialisatie ·Triggerpoint therapie ·Medische fitness (alleen in Haulerwijk) 26.

Vestiging Bakkeveen: Tel: 0516 54 22 46 Weverswâl 7, 9243 JL Bakkeveen Vestiging Haulerwijk: Tel: 0516 42 27 61 Sinnehiem 1, 8433 JP Haulerwijk

www.fysiotherapiegoren.nl


Geef de pen door Mijn naam is Eelco Drent, 28 jaar, vrijgezel en wonende op de Meester Geertswei sinds 1 januari 2009 waar het zeer goed vertoeven is. Ik ben opgegroeid op de boerderij van mijn ouders, maar ik heb totaal geen affiniteit met de boerderij. Na het halen van mijn MAVO-diploma in Gorredijk heb ik daarna mijn MBOdiploma administratie gehaald in Drachten en ben ik vervolgens werk gaan zoeken. Na wat omzwervingen kwam ik begin 2006 bij Philips in Drachten terecht. Daar ben ik als orderpicker begonnen en 2,5 jaar later intern gepromoveerd als transportplanner. In mei 2011 kwam er helaas een eind aan het tijdperk Philips. Het veem verhuisde naar Eindhoven en door verschillende redenen was het voor mij niet interessant om mee te gaan naar Eindhoven. Het is nog steeds flink balen en helemaal wetende dat het een erg moeilijke tijd is om iets anders te vinden. Sindsdien heb ik nog niet de ideale baan gevonden. Dus mocht iemand een leuke baan voor mij weten in de logistieke of administratieve sector, houd ik mij aanbevolen. Buiten het werk om heb ik ook nog een aantal hobby's. Ik zit al meer dan 20 jaar op voetbal bij ODV en dit seizoen speel ik bij Zondag 3. Dat bevalt me meer dan uitstekend en de resultaten zijn ook nog erg goed. Hopelijk kunnen we het seizoen afsluiten met een kampioenschap.

Tevens ben ik al jarenlang seizoenkaarthouder van SC Heerenveen. Naast het voetbal ben ik ook een fervent kaartspeler. In de wintermaanden is er elke drie weken klaverjassen bij Café van der Weij en ook bij het schutjassen in de voetbalkantine ben ik vrijwel altijd aanwezig. Ook naast deze “verplichtingen” kaart ik regelmatig met een groepje vrienden. Verder mag ik graag op vakantie gaan met Zweden en de Verenigde Staten als favoriet. Vorig jaar in juni heb ik twee weken met een kameraad het noordoosten van de Verenigde Staten bezocht. Via Washington DC en Philadelphia kwamen we in New York terecht. Het is best vreemd dat je ineens tussen al die hoge gebouwen staat en alles wat je op tv ziet ook ineens in levende lijve ziet. Ook hebben we nog een baseballwedstrijd van de New York Yankees gezien. Na New York zijn we helemaal doorgereden naar de Niagara-watervallen, iets wat je ooit gezien moet hebben. De eindbestemming was Boston. Het ligt in de planning om in de toekomst ook andere delen van de Verenigde Staten te bezoeken. Eelco Drent Ik geef de pen nu door aan Jorrit Dreijer

Het is beter te geven dan te lenen, en het kost ongeveer hetzelfde

27.


G. Wiegersma Wijnjewoude uw stalstoffeerder 110

SCANIA

Handelsonderneming G. Wiegersma

Tel. (0516) 48 17 86 Fax (0516) 48 10 57

Tj. Harkeswei 106 a/b 9241 HM Wijnjewoude

Ina Zandberg Schoonheidssalon Voor een mooi en verzorgd uiterlijk Gentiaan 22 Wijnjewoude 0516-481208 www.inazandberg.nl

Voor al uw:

Weinterp 1 9241 HB Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 06 68 Fax: 0516 - 48 05 35

* Bloemstukken * Snijbloemen Kamerplanten * Bruidswerk * Grafwerk * Sfeermakers * Kado’s * Snuisterijen *

www.bloemenkadohuiswilma.nl

28.


Ysclub Great Foarút Schaatsvrienden, Donderdag 2 februari kon de ijsbaan open. Er lag een mooie dikke laag ijs van 8,5 cm. Vrijdag viel er helaas een laag sneeuw op de baan. Wat een pech, de sneeuwschuiver liet verstek gaan, maar nadat er een monteur was bijgehaald draaide hij als een tierelier. Door gezamenlijk schuiven met sneeuwborden en de machine, konden de kinderen van Votum Nostrum een uurtje rondjes rijden. In het weekeinde kwamen we er achter dat één of meerdere personen de bedrading van de geluidsinstallatie hadden doorgeknipt. Een beetje flauwe grap vind het bestuur, help liever de baan schoon te krijgen, goed voor het ijs en goed voor je lijf. Op vrijdag 10 februari kwamen de beide scholen van Wijnjewoude rondjes rijden. De kinderen kregen chocolademelk of ranja en koek. Het ijs, het weer en de stemming waren goed, dus een geslaagde dag. Op zaterdag 11 februari werden er kortebaan wedstrijden voor jongens en meisjes van 6 tot 12 jaar georganiseerd. Er waren 55 deelnemers. Deze wedstrijden werden gesponsord door Tegelzetbedrijf A. van der Veen uit Wijnjewoude. Hartelijk dank hiervoor. Ook Fokkeline willen we bedanken voor de heerlijke snert, het smaakte prima. Uitslag van de wedstrijden. Jongens 6/7 jaar; Jongens 8/9 jaar ; Jongens 10/12 jaar; 1 Gerben Meestringa 1 Martijn Akker 1 Romerson van der Molen 2 Sander Geertsema 2 John van Veen 2 Aldert van der Veen 3 Tjibbe Russchen 3 Bouke Visser 3 Jonathan Kim Meisjes 6/7 jaar; 1 Annie Tjoelker 2 Sofie Paulusma 3 Marlies Rijskamp

Meisjes 8/9 jaar; 1 Inge Russchen 2 Sanne Greidanus 3 Anouk van der Heide

Meisjes 10/12 jaar; 1 Regina Hendriks 2 Jente van der Velde 3 Amber van Veen

Zondag 12 februari was de laatste schaatsdag Ysclub Great Foarut heeft een mooi wintertje gedraaid, goed ijs en veel schaatsers. Er liggen nog wat handschoenen, sjaals, een dekentje, een broek en een stoeltje op de eigenaren te wachten. Het Bestuur.

29.


Activiteiten in de Witte Kerk Hemrik Zondagmiddag 4 maart om 15 uur Oanbreide Hoazzen hat in nij programma mei sfearfolle lieten en smoute ferhalen. De groep sjongt út eigen wurk en komt mei libbene Klezmer muzyk. It giet oer dy ûndogenske wâldpiken, nuveraardige klaaiklúten en oare wrâldbewenners. Koartswilich, serieus, muzikaal en tichteby. Entree: € 7,50 inclusief consumptie, t/m 12 jaar € 2,-. Zaterdagavond 10 maart om 20 uur Kwartet Cantamore bestaat uit een viertal enthousiaste zangers uit ZuidwestFriesland, die samen een kwartet hebben gevormd. Cantamore is een samenvoeging van Cantare, dat 'zingen' en Amore, dat 'liefde' betekent. Cantamore betekent als het ware 'zingen met liefde'. Ook zingt het kwartet óver de liefde. Entree: € 7,50 inclusief consumptie, t/m 12 jaar € 2,-. Zondagmiddag 11 maart om 15 uur Vrouwenkoor Claribel onder leiding van Martijn van Dongen, is in 1998 in Drachten opgericht en bestaat uit 19 vrouwen. Het is een enthousiaste groep, die streeft naar een behoorlijk technisch en muzikaal niveau. Het repertoire bestaat

uit klassieke werken van Renaissance tot heden, zowel wereldlijke als religieuze. Entree: € 7,50 inclusief consumptie, t/m 12 jaar € 2,-. Zondagmiddag 18 maart om 15 uur Het Filofonisch Orkest is een groep enthousiaste amateur-musici, bestaande uit hout- en koperblazers, een slagwerker/zanger/presentator en een pianist. Dirigent Arjen Wassink geeft leiding aan het ensemble. Entree: € 10,- inclusief consumptie, t/m 12 jaar € 2,-. Zondagmiddag 25 maart om 15 uur Het Klein Kunst Koor heeft een zeer divers repertoire. Vijf sopranen, vijf alten, drie tenoren en twee bassen zingen van licht klassiek tot popsongs, close harmony en swing-nummers. Het koor deinst er niet voor terug buiten de gebaande paden te gaan. Meindert Bosklopper heeft de leiding. Het publiek wordt bij een aantal liederen uitgenodigd om mee te zingen. Een waardige afsluiting van het seizoen. Entree: € 7,50 inclusief consumptie, t/m 12 jaar € 2,-. Reserveren kan via www.wittekerkhemrik.nl maar ook aan de kassa zijn kaarten te verkrijgen.

Uitbreiding Wâldhus door vergrijzing? Alle dorpen in Opsterland krijgen te maken met een sterk vergrijzende bevolking. Er wordt voor Wijnjewoude tot 2030 een toename van het aantal 65 plussers verwacht van 55% (161 personen). Deze ontwikkeling heeft ook effect op de benodigde toekomstige woningvoorraad en de zorgbehoefte. Wat moet er gebeuren zodat ouderen in Wijnjewoude kunnen blijven wonen?

30.


Bakkeveen stunt tegen koploper DTK 2. Schaakclub Bakkeveen moest in de 5e competitieronde van de 2e klasse A aantreden tegen De Twee Kastelen in Buitenpost. Na een zeer spannende wedstrijd zegevierden de Bakkeveensters met 4 ½ tegen 3 ½ en klauterden hierdoor achter Emanuel Lasker 2 en DTK 2 naar een zeer verdienstelijke 3e plaats in de rangschikking. Bakkeveen was aangereisd zonder Sieb Hazenberg en Bauke Hoogstra. Voor hen in de ploeg kwamen Hos van der Mark en Dave Bosman, die hiermee debuteerde. De avond begon voor Bakkeveen goed. Na ruim 2 uur spelen haalde Lammert Ausma aan bord 4 met zwart het eerste punt binnen. Lammert had een aaneengesloten vrij-pion gecreëerd en dat gaf de doorslag; 1-0. Milan Heller wist op bord 1 met de witte stukken zijn tegenstander in een dame-gambiet al snel onder zware druk te zetten. Er sneuvelde een kwaliteit en de manier waarop Milan het afmaakte met een dreigende dame-promotie was origineel; 2-0. Dirk Müller toverde met zwart op bord 2 een Bukarester op het bord waardoor zijn tegenstander gelijk al alle zeilen bij moest zetten. Toen deze een dubieus stukoffer plaatste rondde Dirk het volgende eindspel gedecideerd in zijn voordeel af; 3-0. Jelle Bergsma speelde met wit aan bord 7 een leuke en aanvallende partij. Zijn tegenstander deed goed mee maar liep in het late middenspel in één van Jelle's matdreigingen en kon opgeven; 4-0. Nu begon een moeilijke fase voor Bakkeveen. De vier overgebleven partijen kwamen in de slotfase en deels zag dat er niet zo goed uit. Gerrit Meppelink had al snel met wit aan bord 5 een complexe stelling op het bord waarin maar weinig stukken waren afgeruild. Hij kreeg een dubbelpion terwijl zijn tegen-

stander langzaam maar zeker positioneel voordeel wist te verkrijgen. Toen de tegenstander de druk verhoogde en een aantal goede combinaties speelde, moest Gerrit opgeven; 4-1. Ben de Vries kwam met wit op bord 3 eigenlijk eerder goed uit de startblokken. Zijn tegenspeler gaf echter geen duimbreed toe en de beide stellingen stonden muurvast tegen elkaar aan. Toen Ben een doorbraak probeerde te forceren in de wetenschap dat Bakkeveen nog een punt nodig had, kon zijn tegenstander daar voordeel uit halen. Er kwam een vrij-pion tegen Ben en hoewel hij tot het eind aan toe zeer kundig bleef verdedigen was de stelling op den duur in een toreneindspel onhoudbaar; 42. Hos van der Mark had op bord 8 de zwarte stukken toebedeeld gekregen. In het late middenspel verschafte zijn sterke tegenstander zich steeds meer ruimte en Hos moest terug. Juist toen hij zijn stelling weer enigszins in het reine had gebracht, sneuvelde er een kwaliteit en bleef er niet veel speelbaars over; 4-3. Met bijna 4 uur speeltijd op de klok was de aanvankelijk riante voorsprong van Bakkeveen geslonken tot één puntje met nog 1 partij bezig. Dat was die van Dave Bosman met zwart aan bord 6. 31.


Kraanwerk J.R. Bouma Voor alle grond- en water werken www.kraanwerkjrbouma.nl Weinterp 44* Wijnjewoude*Tel. 06-11292116

aannemer - en timmerbedrijf ook voor kunststofkozijnen gevelbekleding en windveren Bremerheide 20 Wijnjewoude

ijnjewoude

Tel.: 0516 - 481383

Tel.: 0516 - 471415

Tolleane 8 9241 WH Wijnjewoude

de jong auto’s & machines Roelof de Jong Opper Haudmare 32 9241 HR Wijnjewoude

website: www.dejongautosenmachines.nl

(0516) 48 10 17 zaak : 06 - 55 17 83 59 mobiel : e-mail : roelofdejong@freeler.nl

In- en verkoop alle merken auto's, machines en bedrijfsauto’s

Weinterp 44a * 9241 HE Wijnjewoude

32.

Duerswâldmer Wei 6, 9243 KA Bakkeveen Tel.: 06 - 20 35 64 90 E-mail: joswelfing@hotmail.com


Dave speelde Skandinavisch, had lastig gestaan in het middenspel doch wist zich goed te bevrijden en kwam een pionnetje voor. Zijn tegenstander bezette echter de diagonalen met diens dame, won de pion terug en zorgde voor veel dreiging. Dave hield het hoofd in een turbulente slotfase,

met alle aanwezigen belangstellend rond zijn bord, echter koel en sleepte er de benodigde remise uit. Hij zorgde hiermee niet alleen voor een meer dan geslaagd debuut van hemzelf, doch tevens voor de eindoverwinning van Bakkeveen in deze wedstrijd; 4 ½ - 3 ½.

Worship & Witness Zangdienst met: Remco Hakkert & band Thema: Getuig en aanbid: GA! 18 maart Wijnjewoude MFC de Swingel Mr. Geertswei 4 17.00 uur Toegang gratis www.worshipwitness.nl organisatie: Pinksterfeest Wijnjewoude e.o. en Evangelisatie com. Gereformeerde kerk Wijnjewoude

Samenwerking basisscholen Wijnjewoude tot brede school? De behoefte aan peuterspeelzalen en basisscholen neemt af door een sterke ontgroening. Voor Wijnjewoude wordt een afname van het aantal 0-15 jarigen van 77 verwacht (20%). De afname heeft ook gevolgen voor de scholen en de peuterspeelzaal. De beide basisscholen hebben nu 88 (It Twaspan) en 134 (Votum Nostrum) leerlingen. De verwachting is dat dit in 2030 zal zijn gedaald tot 78 en 106. Het streven van de gemeente is een basisschool met minimaal 80 leerlingen. Hoe kunnen we er voor zorgen dat de kinderen in Wijnjewoude ook in de toekomst kwalitatief goed onderwijs in ons eigen dorp krijgen?

33.


34.


Fan 'e tsjerken: afhankelijk?! In deze tijden van crisis ontdekken we soms weer dat we als mens niet alles zelf in de hand hebben. Op ĂŠĂŠn of andere manier zijn we afhankelijke mensen. Meestal ligt ons dat niet want we zijn graag zelfstandig, dat zit in ons bloed. Afhankelijk zijn is niet fijn, zo vinden wij. Toch ligt het er maar aan van wie of wat je afhankelijk bent. Begin maart is er in verschillende kerken biddag voor gewas en arbeid. Een dag om onze afhankelijkheid ten opzichte van God onder ogen te zien. Op en rond die dag worden er verschillende diensten gehouden, ook in ons dorp. Bijeenkomsten waarin we bidden, zingen en luisteren naar God. De God die het beste met ons voor heeft, of het in ons persoonlijk leven nu goed gaat of niet. In de gereformeerde kerk is er dienst op woensdag 14 maart en in de hervormde kerk (Duurswoude) op donderdag 15 maart, beide diensten beginnen om 19.30 uur. U en jij bent van harte welkom! Ut namme fan de tsjerken, Joost van den Brink en Michel van Heijningen

Dansavond voor 55 plussers Op zaterdag 7 april a.s. organiseert Timpaan Welzijn i.s.m. MFC 'De Wier' een dansavond voor 55-plussers, waar een Liveband muziek uit de jaren 50 en 60 speelt. Het evenement begint om 20.00 uur en vindt plaats in MFC 'De Wier' aan De Telle 21 te Ureterp. De kosten bedragen 5,00 euro. Bewegen is goed, zeker voor senioren. Het maakt fit en gezond. Dansen vindt iedereen leuk en daarom vragen we alle senioren om te komen dansen. Net als vroeger, met man of vrouw, dochter of zoon of desnoods met de buurvrouw of buurman van schuin tegenover. Informatie en opgave bij: Korrie Kooistra, tel. 0512-303221 of 06 46112664, e-mail: k.kooistra@timpaanwelzijn.nl

Kom voetballen bij ODV...! Lijkt voetballen je leuk? Dan ben je van harte welkom bij ODV! Heb je nu al zin, maar weet je nog niet zeker of het echt wat voor je is? Kom dan eerst eens kijken bij een training of een wedstrijd van je leeftijdsgenootjes. Je mag natuurlijk altijd een keertje op een woensdagmiddag proef meetrainen: De F-jes trainen op woensdagmiddag van vier tot vijf uur en de E's van vijf tot zes uur. Als je nog vragen hebt of meer wilt weten, dan kun je bellen naar Marian Doornenbal. Graag tot ziens op het voetbalveld! De jeugdcommissie van v.v. ODV 35.


Drie ANBO afdelingen gaan fuseren. De ANBO is in Nederland de belangenbehartiger en spreekbuis van 400.000 sociaal bewogen senioren. Door toenemende vergrijzing en een terugtrekkende overheid komen voorzieningen als zorg, pensioenen en uitkeringen behoorlijk onder druk te staan. De ANBO maakt zich sterk, zowel landelijk, provinciaal als op lokaal gebied, voor een goed ouderenbeleid met aandacht voor keuzevrijheid, participatie en zelfstandigheid voor ouderen. De stem van de ANBO wordt in Den Haag gehoord. In de ANBO zijn bij 500 afdelingen duizenden vrijwilligers actief. Zij organiseren wandel of fietstochten, leesclubs, museum en theaterbezoek en nog veel meer. ANBO vrijwilligers zijn actief in de gemeentelijke lobby als belastingadviseur, vrijwillige ouderenadviseur en nog veel meer. De ANBO is er voor de senioren die sociaal en maatschappelijk actief betrokken willen blijven. De besturen van de ANBO afdelingen in Bakkeveen, Ureterp en Wijnjewoude- de Hemrik hebben besloten te fuseren. Die

fusie zal op 23 maart 2011 worden afgerond. De nieuwe ANBO afdeling krijgt de naam ANBO afdeling Opsterland Oost. Met de fusie willen de besturen meer daadkracht gaan ontwikkelen en naast het organiseren van sport en spel voor senioren ook de belangenbehartiging voor de senioren in het gebied dat onder de nieuwe afdeling valt behartigen. Het spreekt vanzelf dat de nieuwe organisatie ook een nieuw elan behoeft. Voor de nieuwe organisatie worden vrijwilligers gevraagd die samen met de bestuursleden hun schouders willen zetten onder de organisatie van activiteiten voor en door de senioren of mee willen werken aan een goed sociaal beleid voor de senioren in Opsterland.

Wilt u meer weten over een functie als vrijwilliger bij de ANBO of wilt u zich aanmelden voor een actieve vrijwilligers inzet bij de ANBO, neem dan telefonisch contact op met: J.F. Kloosterman Tel. 0511-542275 H.W. van der Sluis Tel. 0516-542210 te Bakkeveen J.Kempenaar Tel. 0516-480557 te Wijnjewoude B. ten Haaf – Boerrigter Tel. 0512-301819 te Ureterp

Jeugd Wijnjewoude naar jeugdsoos Ureterp? In de toekomst zullen er alleen jongerencentra zijn in de grootste twee centrumdorpen: Gorredijk en Ureterp. Niet elk dorp heeft dan meer een eigen jeugdsoos. Waar moet onze jeugd dan naar toe?

36.


Musical Noรถmi Al maanden lang zijn wij met een enthousiaste groep bezig met de voorbereidingen voor weer een musical. Na het grote succes van Mozes in 2009 vonden we het tijd worden voor een vervolg. Dit is musical Noรถmi geworden. We gaan deze opvoeren in de Swingel te Wijnjewoude op vrijdag 27 april, zaterdag 28 april en zondag 29 april. U kunt misschien alvast een datum vrij houden in uw agenda want het belooft weer erg de moeite waard te worden. De muzikale begeleiding is weer van een live combo en dat klinkt als een klok. Momenteel zijn we nog druk aan het repeteren in het Trefpunt op de zondagavonden. Het kan dus voorkomen dat u op deze avonden weer vreemde types in ouderwetse gewaden door het dorp ziet gaan, maar dan weet u nu waarom. Graag zien we u bij onze uitvoeringen, Namens de musicalcommissie Bertha Langhout

Aangepaste Gezinsdienst: Hierbij willen we iedereen uitnodigen voor de aangepaste dienst in de Gereformeerde kerk, Merkebuorren 34 te Wijnjewoude. Zondagmiddag 11 maart, aanvang 14.00 uur. Het thema van deze dienst is: HOE ZOET IS GODS LIEFDE ....... KIJK EENS IN DE SPIEGEL. Froukje Wesseling gaat in deze dienst voor. Muzikale begeleiding door gospelgroep Sinjael uit Donkerbroek. Na afloop is er koffie, thee, fris.

Je schopt niet tegen de schenen van een reus als je zelf een dwerg bent.

37.


Kerkdiensten Hervormde Kerk

4 11

9:30 uur 9:30 uur 13.45 uur 19:30 uur

Duurswoude Duurswoude Duurswoude Duurswoude

18 25

9:30 uur 9:30 uur 13.45 uur

Duurswoude Duurswoude Geref Kerk

1

9:30 uur

15

Maart Ds. G.J. Otter, Emmeloord Dhr. F. Verkade, Hoogeveen Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd Koffiedrinken na de dienst in de kerk Ds. A.D. Poortman, Veenendaal Ds. A.A.A. Prosman, Nijkerk Ds S.Boukes, Damwoude

April Duurswoude Ds. W. van der Wind Palmzondag, Voorbereiding HA

3e Lijdenszondag 4e Lijdenszondag Gez. Dienst Bidstond 5e Lijdenszondag 6e Lijdenszondag Gez.Dienst

Onstwedde

Gereformeerde Kerk

4 11

14 18 25

9.30 uur 13.45 uur 9.30 uur. 14.00 uur. 19.30 uur. 9.30 uur. 13.45 uur. 9.30 uur. 13.45 uur.

Maart Dhr. P. den Hollander, Leeuwarden. M.m.v. het Israël koor Fryslân. Geen dienst. Ds. J. de Kok, Dwingeloo. Mw. F. Wesselink, de Tike, Aangepaste dienst. M.m.v. Sinjael uit Donkerbroek. Ds. E. J. van den Brink, Biddag voor Gewas en Arbeid. Ds. R. R. Maathuis, Werkendam. Ds. R. de Pee, Veenwouden. Ds. H. van Heijst, Drachten. Ds. S. Boukes, Damwoude. Gezamenlijke dienst met de Herv. Gemeente. April

1

38.

9.30 uur. 13.45 uur.

Ds. E. J. van den Brink, Voorber. H.A. Geen dienst.


Dorpsagenda Maart: 4 Witte kerk Hemrik: Oanbreide Hoazzen 5 Buurtacademie-WAW: Workshop LSD. Maandagmiddag vanaf 13:30 in MFC de Swingel. 7 Buurtacademie-WAW: Start workshop intuïtief tekenen. 8 Soos: spelmiddag in Hemrik 8 Buurtacademie-WAW: Paaseieren decopatchen. Om 13:30 in Zorgboerderij de Twa Bûken. 11 Aangepaste gezinsdienst in de Ger. Kerk 14.00 uur 12 Ledenvergadering EDD 20.00 uur in de Swingel 13 Buurtacademie-WAW: Workshop Vintage midi scrapbook in romantische tijd. 13 Klaverjassen Cafe van der Weij 13 Jaarvergadering Plaatselijk Belang. Vanaf 20:00 in MFC de Swingel 14 Soos met accordeon duo Herman en Tineke 14 Biddag voor gewas en Arbeid 19.30 uur Ger. Kerk 15 Biddag voor gewas en Arbeid 19.30 uur Herv. Kerk 17 Fawaka Fundag voor jonge mantelzorgers 18 Zangdienst in de Swingel 17.00 uur met Remco Hakkert en band 22 Inleveren Poolse pakketten 24 Potgrondactie Peuterspeelzaal de Telle 31 70's en 80's party 21.00 uur in de Swingel April 2 3 6 6 7

Opening Hotel Restaurant de Stripe Klaverjassen Café van der Weij Schutjassen in de O.D.V. kantine Kinderdisco in de Swingel Dansavond voor 55 plussers in de Wier te Ureterp

39.


Medicatiebezorging Huisartsenpraktijk Wijnjewoude PatiĂŤnten van 70 jaar en ouder en patiĂŤnten die minder goed ter been zijn, kunnen de medicijnen en verbandartikelen thuis laten bezorgen. Indien u voor maandag 10.00 uur bestelt wordt het pakket op dinsdagmorgen bij u thuis bezorgd. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Uiteraard kan er in geval van verhindering/afwezigheid met ons overlegd worden. Met vriendelijke groet, Huisartsenpraktijk Wijnjewoude

Doktersdiensten Huisartsenpraktijk Wijnjewoude Mr. Geertswei 15 Wijnjewoude tel. (0516) 48 12 50. Door de week overdag tel. 48 12 50 spoedlijn (0516) 48 08 08 Na 17.00 uur en in het weekend dokterswacht Friesland tel. 0900 1127112 Na 17.00 uur en in het weekend voor zwangeren: tel.06-27513698 (verlostelefoon)

Tijden - maken van afspraken voor het spreekuur of een visite 08:00 - 10:30 uur - aanvragen van herhalingsrecepten, 09:00 - 10:30 uur - koffiepauze met aansluitend verpleegkundig spreekuur 10.30 - 11.45 uur - bellen voor uitslagen 11.45 - 12.15 uur - medicijnen afhalen 16:00 - 17:00uur - wrattenspreekuur: in overleg met assistente Herhalingsrecepten aanvragen: het liefst d.m.v. lege medicijndoosjes of op een briefje in de daarvoor bestemde brievenbus. Herhalingsrecepten kunnen ook via de site besteld worden. www.lewin.praktijkinfo.nl Herhalingsrecepten kunnen de volgende werkdag tussen 16.00 uur en 17.00 uur afgehaald worden. Wij hebben lunchpauze vanaf 12:30 - 13:30 uur. Uiteraard zijn we dan wel voor spoedgevallen bereikbaar. Heeft u spoedeisende huisartsenhulp nodig op werkdagen na 17.00 uur, 's avonds, 's nachts in de weekenden of op feestdagen bel dan het onderstaand nummer: 0900 1127112 U krijgt een ervaren doktersassistent(e) aan de lijn die u een aantal vragen zal stellen en u verder op weg helpt. Het kan zijn dat u gevraagd wordt om naar de Dokterswachtpost in Drachten te komen. Deze is gevestigd op het ziekenhuisterrein van ziekenhuis Nij Smellinge. De Dokterswachtpost bevindt zich op het terrein naast het compagnonshuis. Hier kan ook geparkeerd worden.

Je hoeft niet iets bijzonders te zeggen of te doen om bijzonder te zijn. 40.


In-verkoop/bemiddeling auto onderdelen, accessoires en occasions Egbert

de Boer

drukkerij

Sparjeburd 19 8409 CK HEMRIK

Telefoon: 0516 - 47 12 76 Fax: 0516 - 47 15 44

www.drukkerijpool.nl Tel.: 0516 - 48 15 97

Mobiel: 06 - 54 272 376

Geopend op afspraak

E-Mail: info@egbertdeboer.nl Website: www.egbertdeboer.nl

Ook voor rouwdrukwerk kunt u bij ons terecht


maart 2012  
maart 2012  

het dorpsblad van Wijnjewoude

Advertisement