Page 1

jaa

20 17

2

0

d l a b v s o p o r r o W d s i k j j njew i l e d o n u a d a

e

M

de Bân

rga

ng

Nr. 21 6

sep

be m e t

r


Jubbega & Donkerbroek Specialist op het gebied van: - Fysiotherapie - Sportfysiotherapie - Manuele therapie, - Beweegprogramma's - DiĂŤtetiek.

Bel vrijblijvend naar onze praktijk in Jubbega of Donkerbroek. Of kom gerust langs, wij staan u graag te woord! Behandeling aan huis is ook mogelijk.

Kinderen/jongeren met een beperking!! - tijdelijk verblijf - logeerhuis - dagopvang

- dagbesteding voor jongeren die buiten het werkcircuit vallen. Wij zijn op zoek naar eenvoudige werkzaamheden voor de dag besteding in de vorm van 'tafel' werkzaamheden.

Merkebuorren 90 - 9241 GH Wijnjewoude T:0516-480507 - Stichtingaetb.nl


Van de redactie Redactie "de Bân" Annie Posthumus, Weinterp 40 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 Durk van der Veen, Merkebuorren 127 Klaske de Vries, Russchenreed 48 Lammert Bouma, Petersburg 25 Hendrika Overzet, Russchenreed 67 Gerda Westerhof, Merkebuorren 14

tel: 48 13 81 tel: 48 13 91 tel: 48 13 98 tel: 48 13 05 tel.: 48 14 57 tel.: 48 17 27

Een praatje bij het plaatje " Zo is het en zo was het"

Stichting Doarpskrante de Bân. IBAN: NL 64 RABO 0369 0651 82. De volgende Bân verschijnt op zaterdag 7 oktober 2017. De Bân is ook te vinden op www.wijnjewoude.net Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document en dan in lettertype arial 11, via email deban@wijnjewoude.net. Dit kan tot zaterdag 30 september 18.00 uur. Kopij wat niet via e-mail gaat moet op donderdag 28 september binnen zijn bij Klaasje van der Woude, te Nijenhuiswei 10. Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen. Klachten over de bezorging kunt u melden bij: Annie Posthumus tel. 0516-481381 Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij: Lammert Bouma: e-mail: lbouma@online.nl

Komen de pluimen aan het riet, bedenk het is nazomer en geniet

1


Hopelijk heeft u een ontspannen vakantieperiode achter de rug, want het nieuwe seizoen staat voor de deur. De kinderen gaan weer naar school, de verenigingen en clubs pakken hun activiteiten weer op en ook het bestuur van Plaatselijk Belang gaat met frisse energie weer aan de slag. Voorlopig houden we het inloopspreekuur voorafgaand aan de maandelijkse PB vergadering er in. Het blijkt gewaardeerd te worden dat je zomaar even met elkaar in gesprek kunt over onderwerpen die op dat moment leven. Met elkaar doen we ons best om van seizoen 2017/2018 weer een periode vol actie en positieve ontwikkeling te maken. MFC De Swingel PB betreurt het plotselinge afscheid van Manuel en Jannie Boer als beheerders van De Swingel. We hebben begrepen dat geprobeerd wordt om het dorpshuis, voorlopig met inzet van vrijwilligers, levendig te houden en de gezellige huiskamer van het dorp te laten zijn. Een plaats waar je elkaar graag ontmoet en waar je met elkaar mooie plannetjes kunt uitbroeden en realiseren. We hopen dat ook jij je hiervoor zo nu en dan wilt inzetten. Woonbehoefte onderzoek In juni hebben -na de enquête van Partoer, gemeente en Elkien- enkele groepsgesprekken plaats gevonden om één en ander nader toe te lichten. In september hoopt de werkgroep de rapportage te ontvangen en daarna de uitkomsten met u te bespreken. Met elkaar hopen we komend seizoen goede plannen te ontwikkelen voor een toekomst waarin voor iedere inwoner van Wijnjewoude geschikte en duurzame woongelegenheid voorhanden is. Stuurgroep N381 stopt Dit najaar wordt de paralelweg langs de nieuwe N381 heringericht en enkele resterende actiepunten van de herinrichting afgewikkeld. Daarmee

loopt de opdracht van stuurgroep N381 ten einde. PB is enorm dankbaar voor het ongelooflijk vele werk dat de stuurgroepleden bijna 10 jaar voor ons dorp hebben verzet. De paar nog af te wikkelen punten worden nu aan de verantwoordelijkheid van PB overgedragen. Daarbij mag nog steeds een beroep gedaan worden op de knowhow van het betreffende stuurgroeplid. De stuurgroepleden bereiden zich voor op een gezellig intern afscheidsavondje. Op een ander moment zal PB de stuurgroepleden nog extra in het zonnetje zetten. Lees vooral ook het ‘afscheidsstuk’ van de stuurgroep elders in deze Bân. Evenementenseizoen 2018 gemeente De gemeente wil graag binnenkort zicht hebben op de evenementen die voor 2018 in de dorpen geprogrammeerd staan. Daarvoor heeft ze een formulier gemaakt waarop geplande acties, waarvoor te zijner tijd vergunning aangevraagd moet worden, alvast gemeld kunnen worden. We vragen initiatiefnemers van evenementen hieraan mee te werken. Groenbrengpunt Ureterp In september kunt u uw tuinafval kwijt op 9 en 23 september van 9.00 – 13.00 uur.

Inloopspreekuur PB: Dinsdag 12 september van 19.00 – 19.30 uur in de Swingel 2


Geef de pen door Ik ben Jasper van der Wal en ik ben geboren en getogen in Wijnjewoude aan de Merkebuorren. Na 27 jaar op de Merkebuorren te hebben gewoond werd het in april vorig jaar tijd om op mijzelf te gaan wonen. Na een korte zoektocht kwamen we hemelsbreed welgeteld 100 meter verder op de te Nijenhuiswei terecht. Hier woon ik inmiddels alweer meer dan een jaar samen met mijn vriendin Kjersti. Ze komt oorspronkelijk uit Jubbega en is werkzaam in de kinderopvang in Gorredijk. In haar vrije tijd is ze graag aan het hardlopen door Wijnjewoude, ook zoekt ze graag haar familie op in Jubbega. Op het moment van schrijven ben ik werkzaam als verkoper bij Sanidump in Drachten, hier geef ik dagelijks advies en ontwerp ik samen met de klant hun ideale badkamer. Dit vind ik erg leuk en uitdagend om te doen. Dit alles combineer ik met een deeltijdstudie HBO in Leeuwarden. Hier hoop ik het komende schooljaar mijn

diploma te halen. Waar ik door de week dus druk bezig ben met badkamers ontwerpen of in de schoolbanken zitten, in het weekend ben ik graag op het voetbalveld. Ik voetbal bij vv ODV, waar ik in alle jeugdelftallen heb gespeeld. Inmiddels voetbal ik alweer ruim tien jaar bij de senioren. Nu ik mijn werk, hobby’s en vrijetijd heb besproken is het tijd om de pen door te geven aan Ids van der Molen. Groet, Jasper van der Wal

3


Cor de Vries

de jong auto’s & machines Roelof de Jong

06 - 12 99 63 76 www.devriesbouwenonderhoud.nl cor@devriesbouwenonderhoud.nl Mounleane 14 9241 HA Wijnjewoude

Opper Haudmare 32 9241 HR Wijnjewoude

website: www.dejongautosenmachines.nl

(0516) 48 10 17 zaak : 06 - 55 17 83 59 mobiel : e-mail : roelofdejong@freeler.nl

In- en verkoop alle merken auto's, machines en bedrijfsauto’s

s

Schoonheidssalon 06 - 29 28 59 20 Tolleane 1 9241 WH Wijnjewoude

ijnjewoude

Tel.: 0516 - 471415 Tolleane 8 9241 WH Wijnjewoude

Ÿ

In- en verkoop occasions

Ÿ

In- en verkoop classic cars

Ÿ

In- en verkoop USA cars

Ÿ

APK keuringsstation

Ÿ

Onderhoud en reparatie; alle merken

Ÿ

Ook voor onderhoud aan uw oldtimer / klassieker

Weinterp 22 a 9241 HD Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 16 00

Weinterp 26 - 9241 HD - Wijnjewoude (Frl.) Tel. +31 (0)516 - 48 12 60 – www.autobedrijfjansma.nl

drukkerij RB Partner in Belastingzaken

Dopheide 8c-2 9202 PB Drachten 0512 - 54 66 35 0512 - 54 67 10

4

DRUKT EN PRINT ENERGIENEUTRAAL! Opper Haudmare 2 - 9241 WD Wijnjewoude

berichten@veningabelastingadvies.nl

0516 - 48 15 97 / 06 - 57 58 43 55 info@drukkeijpool.nl - www.drukkerijpool.nl


Werkgroep KOM ERBIJ Verslag van de fietstocht maandag 10 juli. Voor deze keer hadden we besloten om bij de rand van het dorp af te spreken, met andere woorden bij de Driehoek. Voor sommigen was het de eerste keer dat ze bij Ympe kwamen, anderen kenden de gezellige warme sfeer al. De koffie met rode koek smaakte ons, ongeveer 20 fietsers, goed en al snel vergaten we de tijd. Frans Pool was namelijk ook al aangeschoven en wetende dat het deze morgen over Wijnjewoude in vroegere tijden zou gaan, stak hij al snel van wal. Iedereen hing aan zijn lippen, maar….buiten stonden de fietsen te wachten en na twee kopjes koffie stapten we op. Frans zijn verhalen werden onderweg aangevuld door andere kenners, maar een lekke band langs de Compagnonsfeart sloeg een kleine kink in de kabel. Deze werd door een echte rot in het vak binnen 20 minuten weer gefikst, zodoende konden we snel weer opstappen. Het tochtje was maar kort, echter lang genoeg om leuke gesprekken te voeren. We sloten af met een glaasje fris bij Ympe in de Driehoek. Maandag 31 juli zijn we te gast geweest bij de familie Leffring. Zij hebben een prachtige bloementuin. Hieronder het verslag van deze speciale koffieochtend door één van de gasten.

Vandaag was het dan zover, een bezoekje aan de bloementuin van de familie Leffring Duerswâld 25. Met een mooi KOM ERBIJ-spandoek aan de weg, werden we verwelkomd. Supermooi weer met een hele grote opkomst (zeker 50), jong en oud. Gezellig buiten een kopje koffie met wat lekkers er bij (zelfgebakken door diverse vrijwilligers). Na de koffie, even een klein wandelingetje langs de diverse fuchsia’s, waarvan één de trots, die al 15 jaar oud is. Maar ook de andere bloemen zijn de moeite waard. Toen even gezellig een bloemstukje maken met wat groen en verschillende dahlia’s. Na een paar gezellige uurtjes gingen de meeste rond 11 uur weer huiswaarts. Familie Leffring bedankt!! Jullie horen weer van ons. Namens werkgroep KOM ERBIJ, Lydia Huisman.

5


HUUR NU OPSLAGRUIMTE!!

Opslag Wijnjeterp

Inboedel en goederen opslag *Dagelijks opzegbaar *Bewaakte en schone opslag bij u in de buurt * vanaf € 1,50 per dag opslagwijnjeterp@gmail.com, Tel: 06 - 55 79 43 76 Fam. Heida, Compagnonsfeart 53, 9241 HJ Wijnjewoude

Hagerank 14 9241 EL Wijnjewoude handelsonderneming-eizelinstra.nl

Handelsonderneming

Eize Linstra

Voetbaldoelen

Te koop:

uien (2,5 of 5 kg. per zak) en aardappels (5, 10 of 15 kg. per zak).

voor particulieren.

Bildstar en Irene’s op voorraad andere rassen zijn op bestelling leverbaar. De bestelling wordt aan huis geleverd!

Mobiel: 06 - 234 598 44

UITVAART VER. E.D.D.

Wijnjewoude e.o. Voor crematie en begrafenis

Uitvaartverzorging Van der Zwaag Heerenveen Tel. 0513-622 339 Inlichtingen: Voorzitter:

Penningmeesteres:

J. Miedema

G. v.d. Wier-v.d. Meulen 0516 - 48 18 80

Herenweg 19 Weverswâl 3B Merkebuorren 16 9243 JL Bakkeveen 9241 GG Wijnjewoude 8435 WT Donkerbroek Tel.: 0516 - 49 21 28 Tel.: 0516 - 54 13 25 Tel.: 0516 - 48 12 74 Slotemaker de Bruineweg 2 8433 MB Haulerwijk Tel.: 0516 - 42 12 81

6

0516 - 48 13 05

Weibuorren 63B 9247 AZ Ureterp Tel.: 0512 - 35 43 98

Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude Inlichtingen en reserveringen bij de beheerders: door Manuel & Jannie Boer Tel: 0516 - 48 07 41 of 06 - 23 00 55 05


Roefeldei 2017 Roefeldag komt van het Belgische woord 'roefelen', wat 'snuffelen' of 'ontdekken' betekent. Op deze dag kunnen kinderen een kijkje nemen in de wereld van volwassenen. Een mooie gelegenheid om organisaties en bedrijven in hun buurt te leren kennen, en te beleven wat volwassenen daar nou zoal de hele dag doen. De Roefeldei 2017 op donderdag 6 juli was weer een groot succes, dankzij alle deelnemende bedrijven en vrijwilligers. Negenentwintig kinderen uit groep 8 (11/12 jaar) van de beide basisscholen bezochten twaalf bedrijven en organisaties in en rond Wijnjewoude. Het was ook dit jaar weer een boeiende en leerzame dag voor de kinderen die bij de bedrijven mee mochten helpen, of daar andere nieuwe ervaringen op konden doen. Het Roefelcomité bedankt onderstaande bedrijven en organisaties voor hun deelname: Boerderij familie Meestringa. Hans Meinsma, fietsen. Staatsbosbeheer. Auke Pool, Autobedrijf. Frans Pool, drukkerij. Bloemen- en kadohuis Wilma.

Thuiszorg De Friese Wouden. De Bôge, basisschool in De Hemrik. Peuterspeelzaal De Telle. Natuurcamping Ikenhiem. Bakkerij Van der Molen. Schoonheidssalon Anja.

En natuurlijk bedanken we ook Hettie, Cornelia, Tjitske, Jochum, Gea, Liesbeth en Mohammed. Zij waren verantwoordelijk voor de begeleiding van de kinderen naar en van de bedrijven. René Seefat maakte weer prachtige foto´s die te bekijken zijn op www.wijnjewoude.net. Graag tot de volgende Roefeldag. Joke Jakobs en Lydia Huisman.

Breicafé Hallo allemaal, We gaan weer starten met het breicafé. Jullie zijn weer welkom op 13 september vanaf 10.00 uur in De Swingel. Iedereen is welkom, ook om gewoon een kopje koffie of thee te drinken en voor een gezellig praatje. Graag tot 13 september. Roos van Dijk, tel.: 0516-481574 Anneke Annema, tel.: 0516-481417 7


Kraanwerk J.R. Bouma Voor alle grond- en water werken www.kraanwerkjrbouma.nl Tolleane 1 Wijnjewoude Tel. 06-11292116

Tolleane 26 E-mail: info@taekemabouw.nl 9241 WH Wijnjewoude Website: taekemabouw.nl Onno Lieuwes 06 - 31 53 94 03

Rinse Taekema 06 - 46 03 84 42

Ina Zandberg

Schoonheidssalon Voor een mooi en verzorgd uiterlijk

Gentiaan 22 Wijnjewoude 0516-481208 www.inazandberg.nl

Meester Geertswei 21 9241 GJ Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 05 58 Mobiel: 06 - 46 21 75 40

www.mfveenstra.nl

Dundelle

Voor al uw feesten en partijen Na een leuke activiteit of een heerlijke wandeling kunt u ook terecht voor een adempauze met een kop koffie of een lekker drankje of een versnapering

De Buorren 73 - 8408 HK Lippenhuizen Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683 Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

8


Meezingfeestje bij de koepel Als start van het nieuwe seizoen organiseert het koor op woensdagavond 6 september een vrolijk zangfeestje rond de muziekkoepel. Bekende liedjes voor 'de jeugd van toen' met een Belgische doedelzak, beetje cabaret en gezellige gekkigheid staan op het programma. Ook het Wijnjeterper klokkenlied zal niet ontbreken. We zien voor ons een mooie nazomeravond op het koepelplein met vrolijk meezingende mensen oud en jong. ‘André Rieu-achtig’ maar dan anders. Wij zorgen voor zitplaatsen, statafels en wat lekkers. En mocht het weer wat minder zijn, geen nood er zijn partytenten. Gaat het die avond toch flink regenen dan verplaatsen we het feestje gewoon naar MFC De Swingel. Neem een lekker warm vest en/of plaid mee. Het programma duurt waarschijnlijk ruim een uur. Je kunt komen en gaan wanneer je wilt, dus kom gerust even snuffelen aan de sfeer en beleef het koor eens van haar olijke kant. Het meezingfeest is mogelijk dankzij de medewerking van PB en de werkgroep Kom Erbij. Vervoer gewenst? Bel even met Griet Bergsma, tel.: 0516-481007 Een hartelijke groet van het koor en graag tot ziens op woensdag 6 september om 19.30 uur bij de koepel.

Gezonde Groene Ronde Gezonde Groene Ronde (6-weekse wandelcursus) Samen met de diëtist 6 weken lang, elke week een sportieve wandeling inclusief informatie over afvallen, bewegen en andere onderwerpen! Wanneer: Intro: 4 september 2017 om 09:00 uur Waar: Elke maandag vanaf MFC de Swingel Interesse? Bel/mail voor meer informatie of meld u nu aan! Telefoon: 0630375766 Email: dineke@sannederee-dietist.nl Deze cursus wordt gedeclareerd als dieetadvisering bij uw zorgverzekering en kan zo vergoed worden vanuit de basisverzekering

9


HF

Hytex Fashion B.V. socks, underwear, accessoires

Mounleane 3a 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 13 31

info@hytexfashion.nl www.hytexfashion.nl

voor al uw tegelwerk: www.tegelzetbedrijfvanderveen.nl info@tegelzetbedrijfvanderveen.nl tel 06-53674098 Wijnjewoude voor een goed advies kom ik graag vrijblijvend bij u langs

10


Heel Wijnjewoude kiest! Wat vind jij belangrijk? Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Een belangrijk moment omdat de gemeente gaat over veel zaken waar wij dagelijks mee te maken hebben. Zoals het bijhouden van de perkjes, seniorenwoningen, hangplekken voor jongeren, etc. Het is daarom belangrijk om op 21 maart naar de stembus te gaan en als inwoner van Wijnjewoude je stem uit te brengen. Wanneer wij onze stem uitbrengen mogen wij ons ook afvragen: wat doet de politiek voor ons? Die vraag willen wij komende periode graag samen met jullie beantwoorden. De werkgroep Heel Wijnjewoude Kiest gaat daarom een brief schrijven naar alle politieke partijen. Daarin vragen wij om concreet per onderwerp te beschrijven wat zij willen bereiken. Specifiek voor Wijnjewoude. Deze antwoorden zetten wij vervolgens in een handig overzicht zodat je zelf kunt kijken en bepalen welke partij bij je past. Een stemadvies wordt het dus niet maar je weet dan wel hoe een partij over een onderwerp denkt. Handig toch? Dit overzicht publiceren wij op wijnjewoude.net en in De Bân.

Welke onderwerpen vind jij belangrijk?

Om dit overzicht te maken hebben wij wel jullie hulp nodig. Graag horen wij welke onderwerpen jullie belangrijk vinden. Dit kan tot 30 september. De onderwerpen die het vaakst naar voren komen zullen wij in de brief noemen. Alvast een paar ideeĂŤn: seniorenwoningen, snelheidsbeperkingen Merkebuorren, glasvezel, fietspad Wijnjewoude/Bakkeveen. Als je nog andere onderwerpen weet, laat het ons weten! Wij zijn bereikbaar via telefoon (06 505 946 95) of via mail (heelwijnjewoudekiest@gmail.com). Wij horen graag van jullie! Martin de Vries, voorzitter Heel Wijnjewoude Kiest! Jan Lammert Sijtsema. secretaris Heel Wijnjewoude Kiest!

11


Avondfiets4daagse Wat was het weer gezellig de avondfiets4daagse begin juli. Circa 126 fietsers deden mee. Niet alle fietsers waren vier avonden op pad, er waren ook die één avond fietsten. Maar die zijn mogelijk zo gemotiveerd geraakt dat ze volgend jaar alle vier avonden mee doen. Er waren prachtige routes uitgezet van circa 30 km. Het weer was super en na afloop van de fietstocht was het voldaan nazitten op het terras van restaurant de Stripe. Rommelmarkten Voor dit jaar staan er nog twee rommelmarkten gepland op het evenemententerrein aan de Te Nijenhuiswei en wel op: 6 september van 14.00 – 18.00 uur 4 oktober van 14.00 – 18.00 uur. Nog een laatste kans voor een ieder die nog wat spulletjes wil verkopen. Winterwandeltocht Het duurt nog even maar noteer deze datum alvast op uw kalender. De winterwandeltocht wordt gehouden op zaterdag 27 januari 2018. Informatie over afstand en starttijden worden te zijner tijd vermeld in de Bân. VVV Wijnjewoude

Flessenactie Euphonia Op zaterdag 16 september houden wij een lege-flessen-actie in het dorp. Leden van de vereniging gaan ’s ochtends vanaf 9.30 uur langs de deuren om lege statiegeldflessen bij u op te halen. Zowel plastic statiegeldflessen, maar ook bierflesjes of kratten zijn welkom. De opbrengst gaat naar Euphonia. Bent u niet thuis, zet de lege flessen gerust bij de voordeur. Wij hopen dat u onze actie, net als voorgaande jaren, van harte ondersteunt. Bestuur CMV Euphonia

In september regen brengt boeren ook zegen.

12


Wijnjewoodstock Nog even en dan gaan we los in de Swingel met een superleuk muziekevenement genaamd: Wijnjewoodstock! Na een succesvol “Proost” in café Van der Weij hebben we de smaak goed te pakken, wat een enthousiaste berichten hebben we op dit evenement gehad!! En wat zijn we hier trots op, voor ons reden genoeg om door te gaan om Wijnjewoude (en omstreken) op de been te krijgen en dat het gewoon super leuk is om een feestje van X-Events te gaan bezoeken. Wijnjewoodstock, waarom? Dit is een feest voor iedereen, jong en oud(eren). Er word een spectaculair podium gebouwd en de zaal wordt ook een beetje “woodstock” ingericht. We

trappen af met de band Hijack. Easy listening en heerlijke swing muziek. Onze 2e artiest is niemand minder dan Piter Wilkens! Eigentijdse muziek in eigen taal, en Piter is een uitstekende sfeer maker! Als laatste band de eigenzinnige popband TjusterRocksum uit Donkerbroek…..dat is altijd feest met deze band, heerlijke jaren 80 en 90 popmuziek met eigen sausje. Als dit geen leuk feest wordt weten wij het ook niet meer…….het wordt geen feest als jullie er niet bij zijn! Dus, wie houdt je tegen? Wij begroeten jullie graag op 14 oktober a.s. vanaf 21:00 uur in de grote sportzaal in de Swingel. Entree: € 10,00 pp. Het X-Events team: Hillie, Leendert, Christianne, Reinder en André

13


Jaarlijks bedrag beschikbaar voor activiteit(en) in het kader van Festival en Muziek Door het opheffen van de Stichting Willedei Wynjewâld is op de bankrekening van Plaatselijk Belang een bedrag gestort van € 7.400,00 onder de naam “budget Festival en Muziek”. De afspraak met het aftredende bestuur van de Stichting Willedei Wynjewâld is dat er zeven jaar lang een gelijk bedrag uitgekeerd wordt aan een activiteit(en) die voldoen aan de doelen zoals deze beschreven staan in de statuten van de eerder genoemde stichting. Deze stichting had in haar statuten het volgende omschreven: “Het organiseren van een of meer festivals in Wijnjewoude, met behulp van vrijwilligers, waarbij buiten op straat en/of binnen zang, muziek, toneel, cabaret, theater, gym enz. opgevoerd wordt en het zich ook presenteren van andere verenigingen, organisaties en bedrijven”. Richtlijnen/voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het budget Festival/Muziek. De activiteiten dienen te voldoen aan de volgende criteria: - Plaatselijk Belang is verantwoordelijk voor het budget Festival en Muziek - Het budget moet worden ingezet voor activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid en de saamhorigheid binnen het dorp - De activiteiten dienen laagdrempelig te zijn en te worden georganiseerd door inwoners uit Wijnjewoude voor de inwoners van Wijnjewoude en in principe dient de toegang gratis te zijn - De activiteiten waarvoor het budget Festival en Muziek wordt ingezet mogen geen structureel karakter hebben - Mocht het jaarlijks beschikbare bedrag niet worden gebruikt dan wordt het resterende bedrag mee genomen naar het daaropvolgende jaar. Het bestuur van Plaatselijk Belang heeft besloten om de aanvragen voor het budget Festival en Muziek onder te brengen bij de werkgroep die ook de aanvragen voor het dorpsbudget behandeld. Wat moet u doen om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het budget Festival en Muziek: U gaat naar www.wijnjewoude.net en klikt door naar Plaatselijk Belang. U vindt daar onder het kopje budget Festival en Muziek het aanvraag formulier. Hierop kunt u in het kort omschrijven voor welke activiteit(en) u het gevraagde geld wilt gaan besteden. Wanneer moet uw aanvraag binnen zijn: De aanvraag moet uiterlijk op 1 oktober 2017 binnen zijn. Mocht u vragen hebben dan kunt u deze stellen via pb@wijnjewoude.net of bellen met Grietje Rooks, via 0516-491350. Namens de werkgroep dorpsbudget/budget festival en Muziek Ruurd van der Woude, voorzitter Grietje Rooks, secretaris Auckjen Weidema Henk van Straten Sybout Posthuma Linthorst 14


Aanvraagformulier bijdrage budget Festival en Muziek 2017 Naam/omschrijving activiteit

Totale kosten activiteit

Wat is de looptijd van deze activiteit Welk bedrag vraagt u aan vanuit het budget Festival en Muziek Welk onderdeel van de activiteit gaat u daarmee bekostigen

Op welke wijze gaat u de overige kosten financieren

Wat is de meerwaarde van deze activiteit voor de leefbaarheid en de saamhorigheid in het dorp Gegevens aanvrager Naam Adres PC/woonplaats Tel.nr e-mailadres Aanvullingen

15


Feestmiddag met de Zonnebloem Donderdag 12 oktober wordt van 13.30 tot 16.30 uur door de Zonnebloem afd. Ureterp e.o. een feestmiddag georganiseerd in MFC de Wier in Ureterp. Voor u treden op: GeDoBr. Geert Hager, Douwe Wobbes en Brugt Vries vormen samen GeDoBr. De mannen komen uit de Wâlden en kennen elkaar van de Nieuwjaarsrevue van Kootstertille. Ze zijn al jaren te vinden in de Friese top 100 met ‘It buske fan de baas’. Ze brengen een programma met " lietsjes en sketskes". De kosten voor deze middag bedragen €15,- inclusief hapjes, drankjes en vervoer. Opgave voor 25 september bij Ietje v.d. Veen tel. 0512-301984 of Christijn Nijder tel.0516-481959. Het vervoer wordt door onze bestuursleden van de Zonnebloem, Ietje en Christijn geregeld voor mensen uit Ureterp, Frieschepalen, Siegerswoude, Bakkeveen en Wijnjewoude. Namens het bestuur van de Zonnebloem, afd. Ureterp e.o., Antje Berga

ANBO Nieuws We genieten nog van de zomer en toch moeten we ons al weer richten op het komende winterseizoen. Het is gelukt om een programma in elkaar te draaien en het ziet er als volgt uit: - donderdag 21 september: gezellige middag met lezing en shanty-koor (dit is geen speciale ANBO middag). - vrijdag 20 oktober: lezing over ‘De Reddingboot’, door Willem Wilstra. - zaterdag 25 november: De Sjongstra's (in de Ynrin). - vrijdag 19 januari 2018 ‘Antarctica’, (de heer en mevr. Jannenga). - vrijdag 16 februari 2018. In elk geval de Jaarvergadering + broodmaaltijd, eventueel een lezing over ’Aanpassingen in huis’. - woensdag 21 maart 2018: Op safari in Kenia. - april of mei: een reisje. Bertie ten Haaf-Boerrigter

16


Programma Soos 2017-2018 Wijnjewoude Wij hebben als soosbestuur weer een nieuw programma samengesteld. Eén keer in de maand kunt u genieten van een ontspannen sfeer. Kom vrijblijvend eens een middag langs. We beginnen met een kopje thee of koffie met een versnapering. Tijdens het programma een korte pauze voor koffie. Zaalhuur en consumptie bedraagt € 3.50 per persoon. Voor eventueel vervoer kunt u contact opnemen met het bestuur. We hopen er weer een gezellig winterseizoen van te maken. Wilt u ons werk steunen als donateur voor € 4.00 per jaar, dan horen wij dat graag. Vrijdag 8 september: Etentje in hotel restaurant de Stripe. Aanvang 15.00 uur. Ontvangst koffie met gebak en rond 17.00 uur een diner. Kosten € 25.00 per persoon. De drankjes komen er nog bij. Opgave stond in de vorige Bân, tel. 0516-481077. We hopen velen van u te mogen begroeten. Woensdag 18 oktober: Bingo in gebouw de Driehoek, aanvang 14.00 uur. Woensdag 22 november: We vieren het 50-jarig bestaan van de soos. De middag wordt verzorgd door het groepje uit Bakkeveen met muziek en zang. Aanvang 14.00 uur in de Driehoek. Woensdag 20 december: De kerstmiddag met een broodtafel. Deze wordt verzorgd door een groepje uit Ureterp met zang en muziek en een kerstverhaal. Aanvang 15.00 uur in gebouw de Driehoek Woensdag 24 januari: De heer J. Bijlsma vertelt over de Wouden met ondersteuning van dia’s. Aanvang 14.00 uur in gebouw de Driehoek Woensdag 21 maart: Deze middag wordt verzorgd door Gerrie Reinink met Trekharmonica en zang. Aanvang 14.00 uur in gebouw de Driehoek. Het bestuur: B. Geertsma, tel.: 0516-480918 J.L. Posthumus, tel.: 0516-481205 J. Monderman de Jong, tel.: 0516-481256 J. Nust Boonstra, tel.: 0516-481077 H. van Veen, tel.: 0516-481432 Elske de Kleine, tel.: 0516-481083

Als de haan niet kraait voor het avondrood, gaat het regenen of de haan is dood

17


Fysiotherapie Goren · · · · · · ·

Fysiotherapie (ook aan huis) Vestiging Haulerwijk: 0516-422 761 Manuele therapie Vestiging Bakkeveen: 0516-542 246 Nek-, schouder- en arm specialisatie Vestiging Waskemeer: 06-24 90 17 93 Medische fitness (oefengroepen) FysioFit (o.b.v. fysiotherapeut) www.fysiotherapiegoren.nl ZwangerFit e-mail:henkgoren@hotmail.com Medical Taping Concept Afspraak zonder verwijzing mogelijk!

woensdag

Zorgboerderij De Twa Bûken Duerswâld 9 9241 GW Wijnjewoude 0516 - 54 18 62 www.twabuken.nl

Voor al uw:

Weinterp 1 9241 HB Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 06 68 Mobiel: 06 - 46 19 22 36

Openingstijden: donderdag, vrijdag en zaterdag van 8.30 tot 18.00 uur

info@bloemenenkadohuiswilma.nl www.bloemenkadohuiswilma.nl

18

* Bloemstukken * Snijbloemen * Kamerplanten * Bruidswerk * Grafwerk * Sfeermakers * Kado’s * Snuisterijen

”Living & Growing”

Dagbesteding Winkeltje Logeeropvang Mini-camping


MFC DE SWINGEL nieuws Zoals eerder gemeld hebben Manuel en Janny in overleg met het bestuur moeten besluiten op 1 augustus jl. te stoppen als beheerders van de Swingel. Met het bestuur van de Swingel was de samenwerking heel plezierig, het bestuur bedankt hen voor alle werk dat ze hebben verricht. Het bestuur zoekt op dit moment naar een nieuwe opzet om de Swingel weer te laten bruisen. Er is een renovatieplan bij de gemeente ingediend. Een belangrijk onderdeel daarvan is het inrichten van een fitness ruimte. Op die manier hopen wij weer meer Wijnjewoudsters naar de Swingel te trekken. Meer bewegen is goed voor de gezondheid en ook voor de contacten met dorpsgenoten. Het lijkt in de huidige tijd niet goed mogelijk om als beheerder(-echtpaar) met de exploitatie van de Swingel voldoende inkomen op te bouwen. Door grote inzet van een aantal vrijwilligers lijkt het mogelijk om de Swingel

draaiende te houden. Wilt u ook een steentje bijdragen? Neem dan contact op met Pieter de Kroon, 06-12996778 of Goos Bus, 06-28644526. Ondertussen gaan de geplande activiteiten gewoon door en kunt u uw feest of partij ook in de Swingel organiseren. Noteert u alvast in uw agenda Wijnjewoodstock, op 14 oktober a.s. Contactpersoon voor boekingen is mw. A. de Haan. Ze is te bereiken via het telefoonnummer van de Swingel, 0516480741 of bij geen gehoor 0516481978. Goos Bus, secretaris

Dorpsfilm 2017 Inmiddels zijn we al een klein half jaar op weg met het maken van de nieuwe dorpsfilm. We hebben onder meer opnames gemaakt bij het jaarconcert van Euphonia, het dorpsfeest, het Pinksterfeest, Roeffeldag, NL-doet en nog een aantal andere gelegenheden. Ook zijn inmiddels enkele luchtopnamen gemaakt met een drone. Nu de vakantie voorbij is, gaat Edwin van Bemmelen weer met zijn camera op stap om het meer alledaagse leven in het dorp vast te leggen, maar ook op een aantal evenementen in het dorp zal hij niet ontbreken. Dus zorg dat je haar gekamd is als je de straat op gaat. De film wordt gefinancierd uit de opbrengst van de dorpsfilm van 2014 en een bijdrage uit het Iepen Mienskip Fรปns. Ook de Van Tyens Fundatie heeft een bijdrage toegezegd, zodat er nu voldoende middelen in kas zijn om er een mooi product van te maken. De werkgroep dorpsfilm, Albert van der Velde, Albert de Vries en Henk Janssen 19


Uw informatie- en contactpunt voor ontmoeting en advies: - vragen over het dorp Bezoek- en postadres MFC “De Swingel” Woensdag in de even weken van 10.00 tot 12.00 uur. Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. op nummer 06 - 12 548 683

- activiteiten - hulpmiddelen - thuiszorg - woningaanpassing - kleine klusjes

TIMMERBEDRIJF EDWIN HOFSTEE Wolverlei 5 9241 ER Wijnjewoude

Tel.: 06 - 23 67 77 46 E-mail: info@edwinhofstee.nl Website: www.edwinhofstee.nl

adres postcode tel fax e-mail website

20

Weinterp 60 9241 HE Wijnjewoude 0516 - 48 09 93 0516 - 48 08 85 info@boumaadmin.nl www.boumaadmin.nl

voor: grondwerk, mestverspreiden en slootmaaien


Stuurgroep N381 Wijnjewoude e.o. stopt oktober 2017 Aan alle goede dingen komt een eind, zo ook aan de stuurgroep N381 Wijnjewoude e.o.. De Provincie en de Gemeente hebben de intentie gehad om het gebied met een PLUS achter te laten na de ombouw van de N381 en dat is voor een groot deel geslaagd. In de afgelopen jaren is er veel gerealiseerd. Een upgrade in en rondom Wijnjewoude. Wegen, Mouneleane, Weinterp, Opper Haudmare zijn afgewaardeerd en ingericht naar 60 km. Er zijn shared spaced gebieden gekomen zoals de driehoek Weinterp en op de Merkebuorren. Bij Klein Groningen is de Opper Haudmare heringericht als dorpsstraat. De laanstructuur langs de Merkebuorren, Opper Haudmare en Weinterp is gebleven en of versterkt. De Merkebuorren is shared space ingericht met de nadruk op de auto als gast. Er is kunst ontworpen om de verbondenheid in het dorp weer te geven en geplaatst op diverse ijkpunten van het dorp. De bocht Wijnjewoude is ingericht als voet en ruiterpad. Een ander deel wordt ingericht als natuurgebied en wordt bij het natuurgebied Wijnjeterper Schar getrokken. Sommige deelprojecten (kanoroute / wandelroute) zijn niet door gegaan en dat heeft de mogelijkheden om de koop van de oude melkfabriek plus herinrichting te financieren groter gemaakt. Inmiddels is de koop, de sloop en de herinrichting een gegeven. De bouwhekken staan om de melkfabriek en de sloop staat voor na de zomervakantie in de planning. Er zijn nog een paar onderwerpen die nog niet (goed) afgerond zijn of nog in ontwikkeling zijn: - het contract van de parallelweg N381 Drachten – Wijnjewoude gegund aan aannemer Koninklijke Sjouke Dijkstra (Leek). Koninklijke Sjouke Dijkstra zal na de bouwvak 2017 starten met de uitvoeringswerkzaamheden aan de parallelweg. De werkzaamheden

moeten uiterlijk op 1 december 2017 gereed zijn. - de bushaltes en fietsenstallingen worden vervangen in de periode van oktober 2017 – februari 2018 herinrichting gebied oude melkfabriek / passantenhaven /overstapplaats pakt Plaatselijk Belang (en lid stuurgroep) verder op samen met de buurtvereniging. - veiligheid en snelheid waren en zijn nog altijd thema's die aandacht behoeven. Plaatselijk Belang (en stuurgroepleden) pakken dit onderwerp op met de gemeente Opsterland. Deze en andere onderwerpen die nog open staan gaan we in september/oktober 2017 overdragen aan Plaatselijk Belang. De stuurgroepleden kunnen betrokken blijven. We blijven immers dorpsgenoten. Ter herinnering: In 2009 zijn de voorbereidingen gestart om de belangen voor Wijnjewoude en omgeving met betrekking tot de gebiedsontwikkeling van de N381 zo goed als mogelijk te behartigen. Er werd een werkgroep op initiatief van Plaatselijk Belang opgericht. De leden zijn op persoonlijke titel en geografische spreiding door PB gevraagd om deel te nemen. Voor die tijd (2006) was het dorp al flink in de weer geweest met de pilot IDOP (integraal dorpsontwikkelingsplan). In 2009 is de rapportage ontwikkelingsvisie Wijnjewoude e.o. geschreven. Beide documenten vormen de basis voor ontwikkelingsprojecten die in het dorp actueel zijn en bieden handvatten om 21


deze integraal en gebiedsgericht aan te pakken. En voor Plaatselijk Belang Wijnjewoude belangrijk in het overleg met overheden, instellingen en de eigen achterban. In 2010 heeft de provincie het realisatiebesluit van de N381 Drachten Drentse grens behandeld en heeft Provinciale Staten gekozen voor het meteen dubbelbaans uitvoeren van het trajectgedeelte Drachten - Donkerbroek Met het Realisatiebesluit is de opwaardering en aanleg van de N381 definitief en komt het uitvoeringskrediet beschikbaar. Wijnjewoude loopt goed mee in deze ontwikkelingen. Plaatselijk Belang heeft de Ontwikkelingsvisie Wijnjewoude e.o. klaar en de stuurgroep N381 Wijnjewoude e.o. is dan al operationeel. In 2010 is de stuurgroep Wijnjewoude N381 e.o. officieel geĂŻnstalleerd op de ledenvergadering van Plaatselijk Belang Wijnjewoude. In 2010 zijn we met de volgende stuurgroep en werkgroepleden gestart: Anne Muller (voorzitter) , Klaske de Vries (verslaglegging), Henk Heslinga (Werkgroep Merkebuorren), Hilly Renkema (Werkgroep Merkebuorren),

22

Durk van der Veen (Werkgroep Klein Groningen), Wiebe Veenstra (Werkgroep Weinterp), Dries van der Hout (Werkgroep Weinterp), Wiebe Pool (Werkgroep Klein Groningen), Joop van Bergen (Werkgroep Merkebuorren), Joop Miedema, Frits van der Meulen (namens Plaatselijk Belang). Adviseurs van het 1ste uur zijn: Willie Oldengarm (Timpaan Welzijn) en Jan Bakker (destijds voorzitter Plaatselijk Belang) en Henk de Glee / Arnold Bosma (Gemeente Opsterland). Jan Bakker en Lies Siegersma nemen namens de 4 dorpsbelangen deel aan de gebiedscommissie N381. Inmiddels is het 2017 en kunnen we terugkijken op enerverende jaren. We hebben gemerkt dat op het moment dat de realisatie dichter bij het eigen erf komt het een kunst is om met alle partijen goed in gesprek te blijven. De werkgroepen hebben daar een grote rol in gespeeld om de belangen van de inwoners in relatie tot de ontwikkelingsvisie te behartigen. En natuurlijk stond het ook iedere inwoner vrij om voor haar of zijn belangen richting


provincie, projectbureau, de aannemer of de gemeente te stappen. Ik schat dat we meer dan 95% hebben weten te realiseren samen met inwoners, onze adviseurs, provincie, het projectbureau, de aannemer en de gemeente. Over het algemeen hebben we in goede verstandhouding met de diverse betrokkenen de ontwikkeling van het gebied kunnen verkennen en realiseren. De inschatting in 2010 was dat we als stuurgroep een paar jaar met de gebiedsontwikkeling aan de slag konden. Het zijn er een paar meer geworden. We moesten soms wel even doorbijten maar over het geheel hebben we onze taak met veel voldoening uitgevoerd. Het is inmiddels eind 2017 en de stuurgroep is bijna nog in dezelfde samenstelling actief zoals we zijn begonnen. Wij ronden dit jaar onze taak af.

We willen Plaatselijk Belang en de inwoners van Wijnjewoude bedanken voor hun bijdrage aan de inhoud voor de ontwikkelingsvisie en het vervolg en het in ons gestelde vertrouwen om die tot uitvoer te brengen. En daarnaast bedank ik alle partijen die de tijd namen om de plannen uit te werken, van toelichting te voorzien en waar mogelijk ook naar individuele vragen wilden luisteren en te beantwoorden. Respect. Het infocentrum N381 was ook altijd een gewaardeerde vraagbaak. Namens de stuurgroep Wijnjewoude e.o (Klaske de Vries, Henk Heslinga, Hilly Renkema, Durk van der Veen, Wiebe Veenstra, Wiebe Pool, Joop van Bergen, Joop Miedema, Frits van der Meulen) Anne Muller Voorzitter Stuurgroep N381 Wijnjewoude e.o.

Fryslân siket in Dichter fan Fryslân Fryslân siket in Dichter fan Fryslân. De dichter wurdt frege om yn dichtfoarm te reagearjen op wat der hjoed-de-dei yn Fryslân en syn bewenners om giet. Wêr wurde wy stil fan? Wat lit ús hert bûnzje, of wêr wurde wy stomwei dûm fan? Wat stimt ta neitinken? Sa sille persoanlike, mar ek algemien-maatskiplike ûnderwerpen út de aktualiteit by in breed publyk, yn dichtfoarm ûnder de oandacht brocht wurde. Kandidaten kinne harren oant en mei 10 septimber 2017 melde fia fryslansiket@dichterfanfryslan.nl of harren oanmelde fia de website www.dichterfanfryslan.nl. In sjuery, besteande út Tamara Schoppert, Obe Alkema en Peter van Lier, bepaalt úteinlik wa’t de kommende twa jier de titel Dichter fan Fryslân drage mei. De Dichter fan Fryslân skriuwt seis oant tsien kear yn it jier in gedicht by in selskeazen gelegenheid of aktueel barren en kriget dêrfoar in fêste fergoeding fan € 2.500,- it jier en €250,- foar elk gedicht. De úteinlike bekendmakking en beneaming fan de earste Dichter fan Fryslân is op freed 24 novimber 2017. It projekt ‘Dichter fan Fryslân’ is in inisjatyf fan de provinsje Fryslân en wurdt útfierd troch de Afûk. Mei de beneaming fan de Dichter fan Fryslân wol de provinsje by in breder publyk mear omtinken freegje foar de keunstfoarm poëzij. 23


GFH Mounleane 2-4 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 12 61 Fax: 0516 - 48 13 97

Reparatiebedrijf

l

w

.n h f g . ww

Voor al uw reparatie werkzaamheden Moskouwei 4 aan; - tractoren

- landbouwmachines 9241 WJ Wijnjewoude - tuinmachines tel.: 0516 - 48 16 93 - parkmachines b.g.g. 06 - 218 75 017

Tel: 06-54272376 b.g.g. 0516-471276 info@egbertdeboer.nl www.egbertdeboer.nl

24


ODV energie neutraal 7 Drie van de vier zonneboilers zijn geplaatst, de vierde bleek niet in orde te zijn, daar wordt een nieuwe voor geleverd. Vakantietijd is dan de spelbreker voor een vlotte levering. Er moest nogal wat werk verzet worden naast het plaatsen van de warmtepomp boilers. Gaten boren voor lucht aan/afvoer buizen en deze op maat maken en aanbrengen. Het hoort zo simpel, even die dingen plaatsen en dat is het dan. Er zijn nog heel veel uren door vrijwilligers aan besteed. Nu de laatste boiler nog en de slimme thermostaat aanbrengen voordat de herfst invalt en dan hebben we warmte op maat gerealiseerd.

De tellers op de omvormers geven aan dat de stroomopwekking prima werkt. Er is vanaf 13 maart 2017 15.225 kilowatturen stroom opgewekt. Op de foto’s een beeld van de geïnstalleerde apparatuur. De commissie ODV e.n.

WEN Stap voor Stap Kom op 20 september meepraten over de kansen voor een dorpszonneweide! Willen we de kans grijpen om een dorpszonneweide te realiseren bij de rioolwaterzuiveringslocatie? Deze vraag was aan de orde tijdens de (eerste) informatieavond in MFC De Swingel op 17 augustus. Het bestuur van Wijnjewoude Energie Neutraal, had ondanks de vakantietijd, aanwonenden, leden, belangstellenden en gemeente uitgenodigd voor een open gedachtewisseling. En dat werd het ook echt. Uitgebreid kwamen zowel kansen als bedreigingen aan bod in een sfeer van respect. De inhoudelijke kwaliteit van de avond stak dan ook positief af bij het vanwege de vakantie, matige aantal deelnemers van 23. Aanleiding It Wetterskip wil de locatie aan WEN verkopen voor het realiseren van een

energiepark. Daarvoor is geld nodig. Nu ziet WEN goede mogelijkheden om met een dorpszonneweide, het doel om 25


energieneutraal te worden, een flinke stap dichterbij te brengen. In oktober is er een zeer aantrekkelijke landelijke subsidieronde waar WEN graag voor opteert omdat zonder deze zgn. SDE+ subsidie realisatie onmogelijk is. Echter, voor de subsidieaanvraag is een omgevingsvergunning nodig. Een procedure die weken neemt, ook al is de gemeente nauw betrokken bij de plannen. Hoogste tijd dus om met het dorp te bespreken óf we met elkaar de weg van een dorpszonneweide willen inslaan en hoe dan. Door het initiatief voor een zonneweide als dorp in eigen hand te houden kun je de opbrengsten voor het dorp gebruiken en ben je niet afhankelijk van projectontwikkelaars, waarmee andere dorpen worden geconfronteerd.

compensatie voor aanwonenden vorm krijgt. Al deze elementen zullen we later met elkaar uitwerken, zo benadrukte de voorzitter. Als mooie kansen benoemden de aanwezigen: een duurzamer dorp, lagere energielasten, de jaarlijkse opbrengst vanuit de verkoop van stroom en het feit dat het gevoel van verbondenheid wordt versterkt door een gezamenlijk project.

Op grond van deskundig advies, is de WEN ambitie in korte tijd gegroeid van ca 11/2 hectare (oppervlak zuiveringslocatie) naar 6 hectare. Je moet dan land bij huren, maar daarvoor lijken geschikte mogelijkheden naast en/of tegenover de zuiveringslocatie. Enkelen voelden zich daardoor overvallen maar begrepen dat een grotere zonneweide gunstiger is voor het dorp.

Maar eerst wil WEN dit onderwerp nog graag met veel meer mensen bespreken, want WEN doet alleen dingen waarvoor echt draagvlak is. Daarom houden we een

Kansen en bedreigingen De belangrijkste bezwaren van aanwonenden betroffen de eventuele kap van het bosje op de zuiveringslocatie en de mogelijke -vanaf de bovenverdieping te ervaren- spiegeling in geval het perceel tegenover de locatie wordt gebruikt. Ook waren er vragen over het profijt voor dorp en dorpsgenoten. Over hoe bewoners kunnen participeren en hoe eventuele

26

Aan het eind van de avond werd vanuit de zaal geconcludeerd: Laat WEN proberen de SDE+ subsidie voor 6 hectare binnen te harken. Daarna hebben we nog alle tijd om met elkaar te kijken óf, hoe en in welke omvang we een zonneweide gaan realiseren. Zonder subsidie kun je in elk geval niets beginnen. Wij gaan voor de kanskaart!

Vervolg informatieavond op woensdag 20 september in MFC De Swingel, aanvang 19.30 uur. Je bent van harte uitgenodigd! Deze avond is interessant voor: • omwonenden en belangstellenden • allen die mogelijk interesse hebben om te participeren of • zij die eerder belangstelling hebben getoond voor een postcoderoosproject. Voor meer info zie www.wen.frl


Welfare weer van start in het Wâldhûs Op donderdag 14 september starten wij om 9.30 uur weer met onze activiteiten in het Wâldhûs. Al meer dan 25 jaar is Welfare actief in ons dorp. De belangrijkste activiteit was het handwerken met ouderen. Daardoor was het een vrouwen aangelegenheid geworden, maar daar willen wij vanaf. Dit jaar willen we meer aandacht geven aan het sociale aspect, een praatje, samen koffie drinken, een plek waar ook mannen zich thuis voelen. Op de eerste Welfare morgen staat de koffie klaar en voor wie wil een spelletje zoals: rummikub, dammen, kaartspelen, kwartetten en mens erger je niet enz. De zaal in het Wâldhûs heeft voldoende ruimte en is dan vrij toegankelijk voor iedereen uit ons dorp. Deze ochtenden

zijn om de twee weken en duren van 9.30 tot 11.00 uur. De Welfare activiteiten in Opsterland worden ondersteund door het Rode Kruis. Hopelijk tot ziens. Janke Jongsma en Froukje Pera

MS Collecteweek: collectanten gezocht in Friesland Van 20 t/m 25 november organiseert het Nationaal MS Fonds de landelijke huis-aanhuiscollecte om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte Multiple Sclerose. MS is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel. In Nederland hebben meer dan 17.000 mensen MS, en jaarlijks krijgen 800 mensen de diagnose. De eerste ziekteverschijnselen openbaren zich meestal tussen het 20e en 40e levensjaar en het is de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen in Nederland. Veelvoorkomende klachten van MS zijn moeheid, oogklachten, krachtverlies, coördinatiestoornissen, blaasproblemen en gevoelsstoornissen. Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Onderzoekers weten nog niet waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe het

genezen kan worden. Met de opbrengst van de collecte investeert het Nationaal MS Fonds in innovatieve onderzoeken om MS te genezen. Wil jij dat mensen met MS zich beter voelen door jou? Word collectant. Help MSpatiënten. Collecteren is niet moeilijk en kost maar 2 uur van je tijd. En het is nog leuk ook. Kijk op de website www.mscollecte.nl voor meer informatie en meld je snel aan. Samen staan we sterker tegen MS!

27


hotel Restaurant

Hotel & Restaurant de Stripe Duerswâld 23 9241 GW Wijnjewoude Tel.: (0516) 54 12 15 www.destripe.nl

Wij zijn geopend van maandag t/m zondag vanaf 9.00 uur. Tip! Probeer ook eens ons lekkere verse afhaalmaaltijden, kijk op www.destripe.nl/afhaalmenu voor verdere informatie!! www.destripe.nl (0516) 54 12 15 info@destripe.nl

Weinterp 44a * 9241 HE Wijnjewoude

Merkebuorren 79 9241 GC Wijnjewoude Tel.: 06 - 428 14 729

Maak nu een afspraak 06 - 30 37 57 66 www.sannederee-dietist.nl info@sannederee-dietist.nl

28

Voor al uw:

5 jaar gratis service

vraag naar de voorwaarden.

Schilderwerk binnen en buiten Kleuradvies Wandafwerking Restauratiewerk


Longa We gaan weer beginnen! Vanaf 4 september beginnen alle lessen weer. Iedereen kan meedoen: vanaf 1,5 jaar kun je terecht bij de peutergym op dinsdagmorgen, vanaf 4 jaar bij de kleutergym op donderdagmiddag. Daarna kun je kiezen uit verschillende lessen van Lara Valkman. Kom vrijblijvend langs en doe de eerste twee lessen gratis mee. Trainingsschema Maandag: 14.30-16.00 Springen basisschool (voor iedereen vanaf 6 jaar) 16.00-17.30 Acro recreatie (voor iedereen vanaf 6 jaar) 17.30-19.00 Acro wedstrijd (voor kinderen die geselecteerd zijn) Dinsdag: 8.45-9.30 Ouder/peutergym (ongeveer 2-4 jaar) 14.30-16.30 Jeugdselectie (voor kinderen die geselecteerd zijn) 16.30-19.30 Selectie (voor kinderen die geselecteerd zijn) Woensdag: 16.00-17.30 Recreatie gym 1 (voor iedereen vanaf 6 jaar) 17.30-19.00 Wedstrijd acro (voor kinderen die geselecteerd zijn) 19.00-20.30 Springen (voor iedereen die op het voortgezet onderwijs zit) 20.30-21.30 Keep fit (voor volwassenen) Donderdag: 14.30-15.30 Kleutergym (voor kinderen van 4-6 jaar) Vrijdag: 14.30-16.30 Jeugdselectie (voor kinderen die geselecteerd zijn) 16.30-18.00 Recreatie gym 2 (voor kinderen vanaf 8 jaar) 18.00.20.30 Selectie (voor kinderen die geselecteerd zijn) Kom gratis twee lessen uitproberen in de Swingel om te kijken wat je leuk vindt ! Voor meer informatie: www.longawijnjewoude.nl of bel met M. v. Aalst 0630144878

Valt de regen door het huis, dan is er vaak iets met het dak niet pluis.

29


Dubbel jubileum bij vv ODV Dankzij de Oranje Leeuwinnen is er volop aandacht voor volkssport nummer één in ons land, het voetbalspel. Augustus is de maand dat de profvoetbalcompetitie weer is losgebarsten. De handel en wandel van heel veel spelers zijn de afgelopen periode de revue gepasseerd en van commentaar voorzien in de media. Onvoorstelbaar hoge bedragen zijn er mee gemoeid voor sommige individuen in deze beroepssport. De moderne voetballer lijkt steeds meer op een ruige getatoeëerde geldwolf. Voor het dorpsgebeuren is onze eigen voetbalvereniging ODV belangrijk en gelukkig verre van dollartekens in de ogen. Al bijna honderd jaar maakt de club deel uit van het dorpsleven. De eerste bijna veertig jaar van het bestaan werden de wedstrijden gespeeld op het land bij een boerderij. Een paar maal moest er in die tijd door verschillende omstandigheden verhuisd worden naar een andere plek. Rond 1960 werd er voor het eerst gespeeld op een terrein van de Gemeente Opsterland met minimale voorzieningen. Vanaf augustus1977, bij het begin van de nieuwe competitie toen, is het huidige sportcomplex in gebruik genomen. Dat is dus precies veertig jaar geleden en

30

daarom een mijlpaal om even bij stil te staan. In 1975 is er na een jaar plannen maken -er zijn toen heel wat reisjes naar Beetsterzwaag ondernomen-, in augustus 1976 begonnen met de bouw van de kantine en kleedboxen. De nieuw aangelegde velden en trimbaan waren toen al klaar maar moesten een jaar liggen voor er gebruik van kon worden gemaakt. Het idee van de club om met eigen mensen de accommodatie te bouwen werd ingegeven door de wens naast kleedboxen ook een kantine te realiseren. Deze werd echter niet door de gemeente betaald. Het resultaat van de reisjes naar Beetsterzwaag was dat ODV met de gemeente overeenkwam


om de zes kleedboxen zelf te bouwen met daartussen een kantine. Alle benodigde materialen bekostigde de gemeente en door het zelf bouwen verdiende de club een eigen kantine. Het was een sprong in het diepe maar zelfwerkzaamheid zat al in de genen van veel ODV-ers. Op de vorige verschillende velden moest ook altijd veel werk verzet worden voordat er gespeeld kon worden. De gemeente had vertrouwen in de club en de benodigde 112 duizend gulden kwam op hun rekening. Zo goed als alle benodigde materialen zijn via de plaatselijke bedrijven aangeleverd. Met vereende krachten, veel ups en een enkele down, is het gelukt om in dat ene jaar het gebouw gebruiksklaar op te leveren. Ongeveer 70 personen hebben er aan meegewerkt, variërend van 1 dag tot een flink aantal weken. Een opmerking bij de opening was, 40 jaar geleden, om het te krijgen is het probleem niet maar om het in stand te houden is de kunst. Tot nu toe is dat toch maar mooi gelukt. ODV was niet veeleisend toen en een bestuurskamer vond men niet nodig en een grote keuken hoefde ook niet zo nodig. Binnen de begroting blijven was de hoofdzaak. De zelfwerkzaamheid is gebleven en na een aantal jaren is de kantine uitgebreid, toch een bestuurskamer en een grotere keuken, weer met eigen mankracht. Ook een doelmatiger en fraaie entree gaven het gebouw een mooier aanzicht in de loop van de tijd. En nu in dit jubileumjaar is er weer een prestatie van formaat geleverd met eigen volk. Het zelf opwekken van elektriciteit ten behoeve van eigen verbruik. Voor de toekomst vast en zeker een lucratieve kostenbesparing voor de club. Tel je bij de veertig, dertig jaar op dan is dat zeventig jaar en deze mijlpaal betreft Jan Dijkstra die als twaalfjarige lid werd van ODV. Alle veertig jaren van het

bestaan van de kantine is Jan daarbij betrokken geweest. De eerste jaren als beheerder en met hulp van vrouw Johanna en dochters Wiepie en Hammy. In weekends en feestavonden was Jan regelmatig ober bij verschillende festiviteiten naast zijn beroep als chauffeur. Ook zijn achtergrond als zoon van een caféhouder maakte dat kantinebaas bij Jan op het lijf geschreven was. Bovendien maakte hij deel uit van het bestuur. In de beginfase waren de meeste klussen die het bezit van gebouwen met zich mee bracht ook bestuurswerk. Wel was er een groepje trouwe liefhebbers waar een beroep op gedaan kon worden om alles netjes te (onder) houden. Als voetballer bij ODV begon Jan zijn loopbaan dus op twaalfjarige leeftijd. Er was toen geen jeugdvoetbal zoals tegenwoordig. Bij ODV waren alleen junioren A maar dat was geen probleem om daar als twaalfjarige al in mee te doen. Hij kwam in aanraking met het voetbal doordat destijds de bezoekende clubs het café van zijn vader als omkleedgelegenheid gebruikten. Dat was algemeen gebruikelijk bij heel veel clubs in de omgeving. Tijdens de eerste helft van de wedstrijd ging Jan op pad met een grote ketel vers gezette thee voor de spelers in de pauze. Nadat er kleedboxen op de velden kwamen verdwenen de café’s meer en meer uit het voetbalbeeld. Zo ook bij ODV maar toen zorgden Jan en Johanna vanuit hun eigen huis dat er in de pauze thee aanwezig was. Gedurende vele jaren is Jan een vaste kracht geweest in ODV één. Een gevreesde tegenstander voor menige club. Denk om die “zwarte” hoorde je vaak roepen door de tegenpartij toen hij als aanvaller speelde. Hij werd gevreesd om zijn harde doeltreffende schot. Later 31


als middenvelder stond hij ook zijn mannetje. In zijn nadagen als voetballer heeft Jan het nog lang volgehouden en in alle lagere elftallen gespeeld. Bestuurslid, erelid van ODV en in 1981 de bondsspeld van de FVB zijn bewijzen dat Jan veel heeft betekend voor ODV en nog steeds actief betrokken is bij vooral het kantinegebeuren. Jan kan niet

zonder ODV en ODV niet zonder Jan is het moraal. Vrijdagavond 20 oktober vieren we met bestuur, schoonmaaksters, bouw en klusjesploeg op bescheiden wijze de 70en 40-jarige mijlpalen. Durk.

In het zonnetje In deze Bân zetten we de leden van de Stuurgroep N381 graag in het zonnetje. Het gaat om Joop van Bergen, Henk Heslinga, Frits van der Meulen, Klaske de Vries, Joop Miedema, Anne Muller, Wiebe Pool, Durk van der Veen, Hilly Renkema en Wiebe Veenstra. Deze dorpsgenoten hebben zich, eigenlijk al sinds de ontwikkeling van het Integraal Dorpsontwikkellings Plan (IDOP), ingezet voor de verfraaiing van Wijnjewoude en omgeving na de verlegging van de N381. Ook Jan Bakker schoof zo nu en dan aan, om met zijn speciale kennis vanuit de gebiedscommissie mee te denken in het proces. In samenspel met het projectbureau N381, de gebiedscommissie, de gemeente, aanwonenden en plaatselijk belang hebben ze met z’n allen hun uiterste best

gedaan er iets moois van te maken. En dat is wonderwel gelukt! “Soms was het echt moeilijk, zeker als sommige aanwonenden de veranderingen niet als verbetering konden ervaren. Je wilt zo graag dat iedereen er blij van wordt ….” Als dorp kunnen we heel dankbaar zijn dat deze mensen met zoveel energie en doorzetting, jaren van hun leven aan de versterking van ons dorp hebben gewijd. Namens Wijnjewoude, petje af voor jullie inzet en het prachtige resultaat!”

Beter bewegen Maandag 4 september beginnen we weer met beter bewegen. Kom eens een keertje kijken. We zouden er graag nieuwe gezichten bij willen hebben. Ook mannen zijn welkom. Het is goed voor lijf en leden. We beginnen om 14.15 uur in het trefpunt onder leiding van Jolanda. Daarna gaan we gezellig theedrinken. Namens ons ploegje, Joke Nust.

32


Mindfulness & Mindfulness Yoga ! In een mooie en fijne ruimte op een prachtige locatie aan de Finne, namelijk op het erf van de familie Droogh, (her)starten op dinsdagavond 12 september en woensdagochtend 13 september de Mindfulness Yoga lessen! Deze series van 14 lessen lopen tot aan de kerstvakantie. Op donderdag 14 september start de cursus “Mindfulness: een introductie”. Deze cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten en loopt tot aan de herfstvakantie. Over Mindfulness: een introductie… De bijeenkomsten van anderhalf uur zijn bedoeld als een ervaringsgerichte introductie tot Mindfulness. We gaan niet zo zeer over Mindfulness praten, dat wordt immers al overvloedig gedaan, maar we gaan Mindfulness beoefenen en zo de betekenis ervan ervaren. Deze cursus kan een opstap zijn naar het volgen van de 8-weekse M.B.S.R. Training (Mindfulness Based Stress Reduction) zoals deze is vormgegeven door Jon Kabat-Zin. In iedere bijeenkomst komen basiselementen en oefeningen uit deze training aan bod. Een deel van de avond wordt besteed aan Mindfulness Yoga.

Over Mindfulness Yoga… Mindfulness Yoga is de meest verstilde vorm van Yoga waarin we met aandacht subtiele lichaamsbewegingen en yogahoudingen uitvoeren. Zo verkennen we de mogelijkheden én de grenzen van ons lichaam en leren we luisteren naar de signalen die ons lichaam geeft. Bewegen met aandacht, werken met je ademhaling, vertragen en verstillen hebben een weldadige uitwerking op lichaam en geest. En… je levert op deze manier een actieve bijdrage aan je gezondheid en welzijn! Informatie: Voor meer informatie en/of aanmelding kun je contact opnemen met Joyce de Rozario. Email: joyderoza@gmail.com

Vacature Vrijwilligerscoördinator Voedselbank Opsterland Voor de voedselbank Opsterland komt de Bestuursfunctie van Vrijwilligerscoördinator vacant. Zoals bekend zijn Voedselbanken geheel afhankelijk van giften en donaties en proberen zij dus de kosten zoveel mogelijk te beperken om de klanten van de voedselbank zoveel mogelijk te kunnen ondersteunen. Aanmelden bij A. van Dijk. A. van Dijk, penningmeester Merkebuorren 84 9241 GH Wijnjewoude 06-1495 2076 33


Prikbord Leenhond !?

Bedankt

Alweer enige tijd woon ik aan de Loksleane in Wijnjewoude. In mijn vrije tijd mag ik graag wandelen op de Duurswouderheide. Voorheen deed ik dit altijd met mijn hond maar door omstandigheden kan dit niet meer. Ik mis dat erg, maar om opnieuw een hond te nemen is door mijn drukke werkschema niet mogelijk. Dan zou hij teveel en te lang alleen zijn. Toen kwam ik op het idee om eens te vragen of er een hond in de buurt van de Loksleane woont die ook graag mee wil op mijn wandeltochten over de Duurwouderheide. Ik haal hem op en breng hem weer thuis. Natuurlijk in overleg. Met z’n tweeën wandelen is leuker dan alleen.

Op 23 juli mochten wij ons 60 jarig huwelijksjubileum vieren. Dit hebben wij gevierd samen met onze kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden. We willen een ieder hartelijk dank zeggen voor de felicitaties, kaarten en bloemen die we mochten ontvangen. Tevens een hartelijke dank aan het muziekkorps Euphonia die ons een serenade bracht.

Nynke Keulen, tel.: 06-22369583 Tige tank oan alle bekenden! Nei in heupoperaasje haw ik trije moannen yn revalidaasjesintrum de Marrewyk wenne. Ik ha in soad kaarten krigen en gjin dei sûnder besite west! Faak kamen de minsken ek noch mei fruit, blommen en doazen bonbons. Ik wol jimme tige betankje foar al jimme meilibjen! Jantje de Vries-Dalstra

34

Andries en Trijntje de Jong Uitstel Midjier Midjier wordt verzet naar 29 en 30 juni 2018. Er vielen zoveel activiteiten uit, daarom hebben we besloten om het een jaar op te schuiven. We willen dan graag hetzelfde blokkenschema aanhouden. Invulling kan natuurlijk gewijzigd worden, maar dat laten we aan de verenigingen zelf over. Organisatie Midjier Wynjewâld


Prikbord Leenhond !? Alweer enige tijd woon ik aan de Loksleane in Wijnjewoude. In mijn vrije tijd mag ik graag wandelen op de Duurswouderheide. Voorheen deed ik dit altijd met mijn hond maar door omstandigheden kan dit niet meer. Ik mis dat erg, maar om opnieuw een hond te nemen is door mijn drukke werkschema niet mogelijk. Dan zou hij teveel en te lang alleen zijn. Toen kwam ik op het idee om eens te vragen of er een hond in de buurt van de Loksleane woont die ook graag mee wil op mijn wandeltochten over de Duurwouderheide. Ik haal hem op en breng hem weer thuis. Natuurlijk in overleg. Met z’n tweeën wandelen is leuker dan alleen. Nynke Keulen, tel.: 06-22369583 Tige tank oan alle bekenden! Nei in heupoperaasje haw ik trije moannen yn revalidaasjesintrum de Marrewyk wenne. Ik ha in soad kaarten krigen en gjin dei sûnder besite west! Faak kamen de minsken ek noch mei fruit, blommen en doazen bonbons. Ik wol jimme tige betankje foar al jimme meilibjen!

Een praatje bij het plaatje

Bedankt " Zo is het en zo was het" Op 23 juli mochten wij ons 60 jarig huwelijksjubileum vieren. Dit hebben wij gevierd samen met onze kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden. We willen een ieder hartelijk dank zeggen voor de felicitaties, kaarten en bloemen die we mochten ontvangen. Tevens een hartelijke dank aan het muziekkorps Euphonia die ons een serenade bracht. Andries en Trijntje de Jong Uitstel Midjier Midjier wordt verzet naar 29 en 30 juni 2018. Er vielen zoveel activiteiten uit, daarom hebben we besloten om het een jaar op te schuiven. We willen dan graag hetzelfde blokkenschema aanhouden. Invulling kan natuurlijk gewijzigd worden, maar dat laten we aan de verenigingen zelf over. Organisatie Midjier Wynjewâld

Jantje de Vries-Dalstra

Komen de pluimen aan het riet, bedenk het is nazomer en geniet

35


Verkoop op rommelmarkt VVV voor Voedselbank Opsterland Op woensdag 6 september a.s. staan wij met zelfgemaakte spullen op de rommelmarkt aan de Te Nijenhuiswei. Wie zijn wij: vijf zussen die maandelijks een ochtend bij elkaar zitten en dan heerlijk knutselen. De afgelopen maanden hebben we spullen gemaakt om te verkopen tijdens de 24-uurs actie van Midjier. Door de verplaatsing van deze actie hebben we besloten om onze spullen nu te verkopen op de rommelmarkt. De totale opbrengst van deze verkoop komt ten goede aan de Voedselbank Opsterland.

U vindt ons bij de kramen met de vlag van de Voedselbank en wij dragen shirts met het logo van de Voedselbank. Voor vragen en/of informatie zijn wij te bereiken via: defroulju@gmail.com Namens de zussen Grietje Rooks

Volkstuinencomplex “Boerestreek”. Middelste teunisbloem. De knollen van middelste teunisbloem zijn eetbaar en smaken licht naar ham. Ze zien er bovendien een beetje roze uit, net als ham. In Frankrijk wordt het ´plantaardige ham´ genoemd, ofwel ´jambon végétale´. Het leuke aan middelste teunisbloem is dat de bloem bijzonder mooi is. Deze plant is niet alleen mooi, voedzaam en lekker, maar hij behoort ook thuis in het standaardarsenaal van fytotherapeutische geneeskruiden. IJsbergsla met viooltjes en teunisbloem. Snij de krop doormidden, was en droog het, dan in dunne slierten snijden. Doe het in een grote kom of op een schaal en strooi 15-20 teunisbloemetjes en 15-20 vioolbloemetjes erover. Maak een dressing van 3 eetlepels zonnebloemolie en een eetlepel witte wijnazijn. Roer er kleingesneden munt doorheen. Voeg vers gemalen zwarte peper toe. Giet de dressing vlak voor het serveren over de salade en hussel de salade. Siebo.

36


Fryslân iepenet syn tunen. Het vakantie-gevoel nog even vasthouden? Kom dan na-zomeren in de open tuinen van Groei & Bloei. Voor de laatste keer dit seizoen staan er zaterdag 2 en zondag 3 september weer 16 tuinhekken voor u open om te genieten van hetgeen de na-zomer te bieden heeft. Openingstijden beide dagen 10.00 – 17.00 uur. Toegang gratis. In veel tuinen kunt u koffie of thee drinken/kopen met iets lekkers erbij. U bent van harte welkom, o.a. bij De Hartstún, Jan Hofswijk 1, 9241 HN Wijnjewoude. Voor nog meer open tuinen, zie www.drachten.groei.nl

Programma thuiswedstrijden v.v. ODV zaterdag

zondag zaterdag

maandag zaterdag

zondag zaterdag zondag zaterdag

2-9-2017 2-9-2017 2-9-2017 3-9-2017 9-9-2017 9-9-2017 9-9-2017 9-9-2017 9-9-2017 11-9-2017 16-9-2017 16-9-2017 16-9-2017 16-9-2017 17-9-2017 23-9-2017 1-10-2017 7-10-2017

14:00 10:30 09:00 14:00 15:00 09:00 10:35 10:30 09:00 20:00 15:00 14:00 10:30 09:00 14:00 15:00 14:00 15:00

ODV 2 ODV JO15-1 ODV JO9-1 ODV 1 ODV 1 ODV JO17-1 ODV JO13-1 ODV JO11-1 ODV JO11-2 ODV DA1 ODV 1 ODV 2 ODV JO11-1 ODV JO9-1 ODV 1 ODV 1 ODV 1 ODV 1

S.V. Haulerwijk 2 RWF JO15-1 Hardegarijp JO9-3 Bakkeveen 1 Suameer 1 Wilper Boys De JO17-1 Friese Boys JO13-1 Oerterp JO11-1 Drachten JO11-3 WTTC-Udiros 3 Boornbergum'80 1 VEV'67 6 Harkema Opeinde JO11-1 Oerterp JO9-2 Blue Boys 1 Friese Boys 1 HHCombi 1 VIOD 1

Voor de uitwedstrijden kunt u terecht op onze website www.vvodv.nl Of meld u aan op de voetbal.nl app en blijf op de hoogte van alle wedstrijden van uw favoriete teams!

37


Dorpsagenda September 4 Gezonde Groene ronde in de Swingel, 9.00 uur 4 Beter Bewegen in het Trefpunt, aanvang 14.15 uur 6 Klaverjassen Café Van der Weij 6 Meezingfeest bij de koepel, 19.30 uur 6 Rommelmarkt op het evenemententerrein, 14.00 – 18.00 uur 8 Soos, etentje in de Stripe, 15.00 uur 12 Inloopspreekuur Plaatselijk Belang, 19.00 in de Swingel 13 Breicafé in de Swingel, vanaf 10.00 uur 14 Welfare in het Wâldhûs, 9.30 uur 16 Flessenactie Euphonia vanaf 9.30 uur 20 infoavond zonneweide WEN, 19.30 uur 21 ANBO gezellige middag met lezing en shantykoor 27 Klaverjassen Café Van der Weij Oktober 4 Rommelmarkt op het evenemententerrein, 14.00 – 18.00 uur 12 Feestmiddag met de Zonnebloem, van 13.30 – 16.30 uur in MFC de Wier 14 Wijnjewoodstock in de Swingel, 21.00 uur 18 Soos, bingo in de Driehoek, 14.00 uur 20 ANBO, lezing over De Reddingsboot door Willem Wilstra 28 Begrafenisvereniging EDD. Lichtjesavond begraafplaats Duerswâld.

38


Kerkdiensten Hervormde Gemeente September 3

9.30 uur

10

9.30 uur 13.45 uur

17

9.30 uur

24

9.30 uur Duurswoude Ds. H. van Wingerden, Rijssen 13.45 uur Duurswoude Ds. W.M. Roseboom, Oudega SWF

Oktober 1

9.30 uur 19.00 uur

Weinterp

Ds. G. Oberink, Urk

Duurswoude Dr. H.J.C.C.J. Wilschut, Bovensmilde Duurswoude Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd Weinterp

Weinterp Weinterp

Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Opening winterwerk

Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Voorbereiding HA Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Avonddienst m.m.v. mannenkoor “ Con Spirito”

Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik September 3

9.30 uur

Ds. G. Brandorff, Raalte. Koffiedrinken na de dienst

10

9.30 uur

Ds. E.N. Kronemijer, Beetsterzwaag

17

9.30 uur

Dhr. E. Agterhuis, Driebergen. Koffiedrinken na de dienst

24

9.30 uur

Ds. J. de Kok, Diever en mevr. J. Elzinga-Bakker Startzondag m.m.v. muzikantenpool

9.30 uur

Dhr J.H. Meinema, Ter Apel. Koffiedrinken na de dienst Kerk en Israël

Oktober 1

39


Doktersdiensten

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik Meester Geertswei 15, 9241 GJ Wijnjewoude Telefoon: 0516 – 481 250

Spoed: 0516 – 480 808

Openingstijden 07:30 – 08:00 uur 08:00 – 10:15 uur 10:15 – 11:00 uur 11:00 – 12:30 uur 12:30 – 13:00 uur 13.00 – 16.00 uur

07:30 – 17:00 uur laboratorium (bloedprikken) spreekuur huisarts werkoverleg en koffiepauze visites huisarts en verpleegkundig spreekuur lunchpauze spreekuur huisarts + verpleegkundig spreekuur

16.00 – 17.00 uur:

afhalen van medicatie

Spreekuur Hemrik (de Bining) donderdag 08:30 – 10:15 uur Avondspreekuur (op afspraak) Maandag 18:00 – 21:00 uur Tevens verpleegkundig spreekuur Wrattenspreekuur op afspraak Voor het maken van afspraken en het aanvragen van herhaalrecepten kunt u ons telefonisch bereiken tussen: 08:00 – 10:15 uur en 13:00 – 15:00 uur. Herhaalrecepten kunt u ook bestellen via onze website www.lewin.frl (Lab)uitslagen: u kunt ons na 2 werkdagen bellen tussen 14:00 – 15:00 uur Urine uitslagen hoort u z.s.m. van ons. Oudere patiënten en patiënten die slecht ter been zijn kunnen de medicatie en verbandmiddelen kosteloos thuis laten bezorgen. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze assistentes. Na 17:00 uur en in het weekend wordt de spoedeisende hulp waargenomen door: Dokterswacht Friesland telefoonnummer: 0900 – 11 27 112 De Dokterswacht bevindt zich links van de hoofdingang van Nij Smellinghe te Drachten. Onze praktijk is het gehele jaar op werkdagen geopend behalve de eerste week van januari 2017. Regent het in september, dan valt Kerstmis in december. 40


HM Haarmode Wijnjewoude

Openingstijden: Ma. Di. 8:30 – 12:00 Wo. Do. 8:30 – 12:00 Vr. 8:30 – 12:00 Za. Gesloten

13:00 – 17:30 13:00 – 17:30 13:00 – 20:00 13:00 - 17:30 13:00 - 17:30

Een afspraak maken doet u telefonische: 0516-850885 of online: hmhaarmode.nl

Pedicure- en Manuele praktijk

Alma van der Meulen Professionele voetverzorging Diabetische - reumatische voet Manuele therapie Voetreflexologie Ook bij u thuis Behandeling volgens afspraak

0516 - 48 08 95

Meester Geertswei 36 9241 GL Wijnjewoude


Profile for Frans Pool

De ban september 2017  

De ban september 2017  

Profile for 9241wd
Advertisement