Page 1


Jubbega & Donkerbroek Specialist op het gebied van: - Fysiotherapie - Sportfysiotherapie - Manuele therapie, - Beweegprogramma's - DiĂŤtetiek.

Bel vrijblijvend naar onze praktijk in Jubbega of Donkerbroek. Of kom gerust langs, wij staan u graag te woord! Behandeling aan huis is ook mogelijk.

Kinderen/jongeren met een beperking!! - tijdelijk verblijf - logeerhuis - dagopvang

- dagbesteding voor jongeren die buiten het werkcircuit vallen. Wij zijn op zoek naar eenvoudige werkzaamheden voor de dag besteding in de vorm van 'tafel' werkzaamheden.

Merkebuorren 90 - 9241 GH Wijnjewoude T:0516-480507 - Stichtingaetb.nl


Redactie "de Bân" Annie Posthumus, Weinterp 40 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 Durk van der Veen, Merkebuorren 127 Klaske de Vries, Russchenreed 48 Lammert Bouma, Petersburg 25 Hendrika Overzet, Russchenreed 67

tel: 48 13 81 tel: 48 13 91 tel: 48 13 98 tel: 48 13 05 tel.: 48 14 57 tel.: 48 17 27

Een praatje bij het plaatje "Volle bak in Wijnjeterper verlaat"

Stichting Doarpskrante de Bân. IBAN: NL 64 RABO 0369 0651 82. De volgende Bân verschijnt op zaterdag 1 oktober 2016. De Bân is ook te vinden op www.wijnjewoude.net Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document en dan in lettertype arial 11, via email deban@wijnjewoude.net. Dit kan tot zaterdag 24 september 18.00 uur. Kopij wat niet via e-mail gaat moet op donderdag 22 september binnen zijn bij Klaasje van der Woude, te Nijenhuiswei 10. Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen. Klachten over de bezorging kunt u melden bij: Annie Posthumus tel. 0516-481381 Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij: Lammert Bouma: e-mail: lbouma@online.nl Een maand overslaan na de vorige Bân, een rustig vooruitzicht maar het is alweer voorbij. De tijd stond ook nu niet stil en voor u ligt de uitgave van ons dorpsblad van september. Een week eerder zoals gebruikelijk vanwege de traditionele Willedei op de eerste zaterdag van deze maand. Tegelijk zijn er ook wat feestelijkheden rondom de opgewaardeerde doorgaande wegen en verplaatsing van de N381. Is het niet wat te vroeg deze feestelijke opening? Alles is nog niet klaar en de laatste loodjes wegen vaak zwaar. Een te vroeg feestje moet niet de dekmantel zijn van teleurstellingen die er ongetwijfeld ook zijn. Bij de net afgelopen Olympische Spelen werden, vooral door de grote Nederlandse media, nogal wat gouden plaatsen zeker gesteld voordat de wedstrijden gespeeld waren. Gevolg: teleurstelling alom. Als redactie van de Bân zijn we er weer klaar voor om samen met u als lezer ook dit nieuwe seizoen het actieve dorpsleven aan te kondigen en er verslag van te doen. Veel leesplezier gewenst. De redactie Wees wie je bent en niet wie anderen willen dat je bent.

1


c

Mounleane 14 9241 HA Wijnjewoude 0516-426885 06-12996376

Timmer & Klusbedrijf C. de Vries

onderhoudsbedrijfcdv@live.nl

hotel

s

Schoonheidssalon 06 - 29 28 59 20 Tolleane 1 9241 WH Wijnjewoude

ijnjewoude

Tel.: 0516 - 471415 Tolleane 8 9241 WH Wijnjewoude

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

Restaurant Jo kinne hjir net allinnich lekker ite, mar no ek lekker sliepe! Duerswâld 23 9241 GW Wijnjewoude

Tel.: (0516) 54 12 15 www.destripe.nl

Weinterp 22 a 9241 HD Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 16 00

In- en verkoop occasions In- en verkoop classic cars In- en verkoop USA cars APK keuringsstation Onderhoud en reparatie; alle merken Ook voor onderhoud aan uw oldtimer / klassieker

Weinterp 26 - 9241 HD - Wijnjewoude (Frl.) Tel. +31 (0)516 - 48 12 60 – www.autobedrijfjansma.nl

n oo

lijk

be

wb

ou

pe rs

jaar

ibel ex

aar g oe

25

fl

tr

RB

drukkerij

rzaam duu

d

Partner in Belastingzaken

Dopheide 8c-2 9202 PB Drachten 0512 - 54 66 35 0512 - 54 67 10

2

Opper Haudmare 2 - 9241 WD Wijnjewoude berichten@veningabelastingadvies.nl

0516 - 48 15 97

info@drukkeijpool.nl - www.drukkerijpool.nl


Opening Muziekkoepel Op zaterdag 3 september wordt om 15.00 uur de nieuwe muziekkoepel feestelijk geopend door burgemeester Van Selm. Een kleine commissie met vertegenwoordigers van de stuurgroep N381, Willedei, de buurtvereniging en Plaatselijk Belang bereidt de opening voor. Wat er precies gaat gebeuren blijft een verrassing, maar de aandacht zal zich toespitsen op de thema’s Oud en Nieuw. Deze feestelijke opening van de muziekkoepel vormt tevens de start van de Willedei. Het dorp weer één geheel Nu de Trijehoek weer in ere is hersteld en de weg richting Donkerbroek een vriendelijk landelijke uitstraling heeft gekregen, zijn de drie delen van Wijnjewoude (Weinterp, Klein Groningen en Wijnjewoude) op een veilige en aantrekkelijke manier weer met elkaar verbonden. Die verbondenheid wordt vanaf 30 augustus op de nieuwe Trijehoek gesymboliseerd met het centrale kunstwerk van onze dorpsgenoot Jikke van de Waal-Bijma. Het is een boom gevormd door drie takken die bladeren dragen met oude foto’s van Wijnjewoude. De bladeren met foto’s zien we niet alleen terug op de paaltjes in het dorp, maar straks ook op de kunstwerken die de drie ingangen van ons dorp zullen sieren. Zo krijgt Oud en Nieuw voor altijd vorm in de kunstwerken. In de Bân van mei 2016 heeft Jikke uitgebreid geschreven over de betekenis van haar kunstwerken (ook te lezen op www.Wijnjewoude.net in het archief van de Bân). Opening gebiedsontwikkeling N381 Ook op zaterdag 3 september organiseert de provincie Fryslân in samenwerking met de omliggende dorpen de opening van de gebieds-

ontwikkeling rondom de N381. Van Ureterp tot Appelscha, alle aanliggende dorpen zijn met een zogenaamde ‘plus’ versterkt. Wegen en pleinen zijn opnieuw ingericht en bij de dorpsingangen zijn kunstwerken van regionale kunstenaars geplaatst. Het wordt een feestelijke dag waarbij iedereen wordt uitgenodigd om via een toeristische fietstocht de vernieuwingen in de aanliggende dorpen te komen bewonderen. In elk dorp zijn er leuke activiteiten voor jong en oud te beleven. Zo zal Wijnjewoude zich met de Willedei van haar beste kant laten zien. Het programma van de fietstocht met feestelijkheden staat verderop in deze Bân. De officiële opening, door gedeputeerden Sietske Poepjes en Johannes Kramer, vindt om 9.15 uur plaats bij de nieuwe aanlegsteiger aan de Vaart in Donkerbroek. Hier staat ook het nieuwe kunstwerk van Joop van Bergen. De genodigden maken vervolgens in oldtimers een tocht langs alle vernieuwingsprojecten. Hun rit eindigt om 15.00 uur op de Willedei in Wijnjewoude, waar de oldtimers nog een tijdje langs de Merkebuorren te bewonderen zijn.

3


Werkgroep: Eenzaamheid en Saamhorigheid. De werkgroep is opgericht vanuit Plaatselijk Belang. Vanuit de dorpsspiegel is gebleken dat eenzaamheid ook onder de inwoners van ons dorp voorkomt. Hier willen we als werkgroep graag een positieve bijdrage aan leveren. In de werkgroep zitten verschillende organisaties zoals de wijkverpleegkundigen Ilse Huisman en Karin de Zwart. Vanuit het dorpssteunpunt Ali Blauwbroek aangevuld met Leny Bouma, Ineke van Straten, Esther van Amsterdam en Auckjen Weidema. De werkgroep wordt ondersteund door Willy Oldegarm, projectleidster integrale aanpak eenzaamheid bij Timpaan Welzijn. “High koffie” voor ouderen 16 augustus heeft de werkgroep een ”High Koffie” georganiseerd voor de ouderen in ons dorp. Omdat het tijdens de zomervakantie erg rustig is hebben we gemeend om dit in augustus te

gaan houden. De werkgroep was om 9.00 uur aanwezig in het Wâldhûs om de recreatiezaal gezellig te maken. Leny had zonnebloemen meegenomen en een prachtig bloemstuk gemaakt om de zaal wat op te vrolijken. De voorzitter van Plaatselijk Belang heette de ouderen welkom. De ochtend werd gehouden van 10.00 uur tot 12.00 uur. Het werd een gezellige ochtend met 20 ouderen en vrijwilligers. Overal werd over gepraat van kleinkinderen tot verhalen van vroeger. Na een hapje en een drankje ging iedereen weer tevreden naar huis. Er waren niet alleen ouderen van het Wâldhûs. Symposium De laatste week van september is het de landelijke week van de eenzaamheid. Hier willen we ook aandacht aan besteden door op 30 september een klein symposium te houden. Verschillende organisaties vanuit het dorp worden hiervoor uitgenodigd.

Welfare in het Wâldhûs De handwerkgroep in het Wâldhûs gaat weer van start op donderdag 8 september om 9.30 uur. Om de 2 weken komen we samen. Wij zijn er niet alleen voor mensen die van handwerken houden, maar voor elk die gezelligheid zoekt. Zo is er ook ruimte om een spelletje te spelen. Want het onderlinge contact staat voorop. Graag zien we weer nieuwe gezichten, praatgrage of creatieve mensen. Misschien is dit iets voor u. Op de Willedei verkopen we weer de zelfgemaakte producten van het afgelopen seizoen ten bate van het Rode Kruis. Tot ziens. Janke Jongsma en Froukje Pera

4

Je zorgen maken is tijdverspilling. Het verandert niets, maar berooft je van je plezier.


v.v. ODV in 2020 Hoe ziet onze voetbalvereniging eruit in 2020? We hebben behoefte aan jullie mening, visie en dromen over dit onderwerp. Op dinsdag 27 september om 20.00 uur willen we in de kantine van v.v. ODV samen met u over een aantal onderwerpen van gedachten wisselen. Deze bijeenkomst is voor u als lid, ouder, trainer, leider, toeschouwer, grensrechter, sponsor, bestuurslid, dorpsgenoot, scheidsrechter en natuurlijk alle overige vrijwilligers en betrokkenen die v.v. ODV een warm hart toe dragen. Graag willen we het met u hebben over thema’s die de gezondheid van v.v. ODV kunnen bepalen, denk hierbij aan bijvoorbeeld de organisatiestructuur, vrijwilligersbeleid, accommodatie, financiÍn en de maatschappelijke rol van de club. Wat zijn de sterke kanten van de club, waar liggen kansen? We willen kritisch, kwetsbaar en toch opbouwend bezig zijn met de toekomst van onze vereniging, onder begeleiding van de KNVB. Denk en droom mee en verwacht genoeg ruimte om ook uw mening te

geven op deze avond want deze willen we namelijk graag horen! Met uw aanwezigheid laat u al zien dat de toekomst van v.v. ODV ook voor u belangrijk is en waarde heeft en dat u het zinvol vindt om hierover in gesprek te gaan. Welkom in de kantine van v.v. ODV op dinsdag 27 september om 20.00 uur. Om een inschatting te kunnen maken van het aantal aanwezigen ontvangen we graag uw aanmelding op bestuur@vvodv.nl Bestuur v.v. ODV

Midgetgolf: 18 holes wedstrijdbaan Met verschillende hindernissen Uitdagend spel voor jong en oud Omringd met bankjes Kleine speeltuin

Openluchtzwembad: 25 meter bad Ondiep gedeelte Springkuil met 2 springplanken en onderwater vensters

Na een leuke activiteit of een heerlijke wandeling of fietstocht nodigt het terras nodigt uit voor een adempauze met een kop koffie of een verfrissend drankje of ijsje.

Mjumsterwei 16 - 9243 SK Bakkeveen - tel. 0516 541493 5


Handelsonderneming

Eize Linstra

Hagerank 14 9241 EL Wijnjewoude

Te koop:

uien (5 kg. per zak) en aardappels (7 en 14 kg. per zak).

Bildstar en Irene’s op voorraad andere rassen zijn op bestelling leverbaar. De bestelling wordt aan huis geleverd!

UITVAART VER. E.D.D.

Wijnjewoude e.o. Voor crematie en begrafenis

Uitvaartverzorging Van der Zwaag Heerenveen Tel. 0513-622 339 Inlichtingen: J. Miedema

Penningmeesteres:

G. v.d. Wier-v.d. Meulen 0516 - 48 18 80

Herenweg 19 Weverswâl 3B Merkebuorren 16 9243 JL Bakkeveen 9241 GG Wijnjewoude 8435 WT Donkerbroek Tel.: 0516 - 49 21 28 Tel.: 0516 - 54 13 25 Tel.: 0516 - 48 12 74 Slotemaker de Bruineweg 2 8433 MB Haulerwijk Tel.: 0516 - 42 12 81

Weibuorren 63B 9247 AZ Ureterp Tel.: 0512 - 35 43 98

Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude Inlichtingen en reserveringen bij de beheerders: door Eric en Trientsje van der Wal Tel: 0516 - 48 07 41 of 06 - 24449516

6

0516 - 48 13 05

Voorzitter:


Programma fietstocht ‘Kom naar de dorpen op 3 september 2016’ Speciaal voor deze dag zijn er drie fietsroutes uitgezet. U fietst dan langs alle deelnemende dorpen en ziet zo de mooiste plekjes rond de nieuwe N381. Elke route is ongeveer 23 kilometer en komt langs de activiteiten in de dorpen. U kunt de routes aan elkaar koppelen. Start: tussen 11.00 en 13.00 uur. Om 16.00 uur eindigt de fietstocht. De start in Wijnjewoude is bij de stempelpost op de parkeerplaats tussen Finnepaad en muziekkoepel. Daar krijgt u de route etc. Starten kan tussen 11.00 en 13.00 uur. Blauwe fietstocht (noord) Deze fietstocht gaat van Wijnjewoude via Ureterp naar Frieschepalen en vandaar weer terug naar Wijnjewoude. Tijdens de tocht is er mogelijkheid om het Âlddjip per kano te verkennen. Er kan in elk deelnemend dorp (Wijnjewoude, Ureterp of Frieschepalen) gestart worden. In Wijnjewoude kan de overstap worden gemaakt naar de oranje route. Oranje fietstocht (midden) Deze fietstocht gaat van Donkerbroek via Hemrik naar Wijnjewoude en vandaar weer terug naar Donkerbroek. Er kan in elk deelnemend dorp (Donkerbroek, Hemrik of Wijnjewoude) gestart worden. In Wijnjewoude kan er worden overgestapt naar de blauwe route en in Donkerbroek kan er worden overgestapt naar de groene route. Groene fietstocht (zuid) Deze fietstocht gaat van Appelscha naar Donkerbroek en weer terug naar Appelscha. Er kan zowel in Appelscha als in Donkerbroek gestart worden. In Donkerbroek kan er worden overgestapt naar de oranje route.

Activiteiten in de dorpen Frieschepalen Op het plein voor Ma Kelly’s organiseert Frieschepalen allerlei activiteiten van 10.00 tot 16.00 uur. Van live muziek tot schminken voor kinderen, voor jong en oud is hier genoeg te beleven! Ureterp In de Sint Piter kerk is een expositie van schilderes Marrette van der Ley. Rondom het Theehuis worden van 11.00 tot 16.00 uur verschillende activiteiten georganiseerd. Zo is er een spring- en ACRO demonstratie van OGF Contra, een optreden van Linedance Oerterper Chicks en treden zowel de Oerband, de Fanfare Oerterp, het Oerterper Manljuskoar en de Showband “Oerterp” op. Hemrik Stoeterij Het Swarte Paert is van 10.00 tot 16.00 uur het middelpunt van de activiteiten bij Hemrik. De Stoeterij is deze dag open voor publiek en er worden rondleidingen en shows verzorgd. Voor de kinderen is er een springkussen Wijnjewoude In Wijnjewoude is het feest bij de muziekkoepel, waar onder andere een band speelt. Vanaf 15.00 uur start de Willedei. Het centrum van Wijnjewoude is dan het decor van een sfeervol programma op het gebied van 7


dans, zang, theater, braderie natuurlijk veel Wille (plezier).

en

Donkerbroek Donkerbroek staat van 10.00 uur tot 16.00 uur bol van de activiteiten. Doe mee met pannekooi, bumpervoetbal, Jeu de Boules of bamboestieken. Er zijn optredens van muziekvereniging De Bazuin, muziekvereniging Excelsior, Tsjusterrocksum en Acrogym Donkerbroek. In de Opsterlânske Kompanjonsfeart voor Ontwijk is van 10.00 tot 16.00 uur de mogelijkheid om met een SUP (Stand Up Paddle) de vaart te verkennen.

Appelscha De Boerestreek in Appelscha staat van 10.00 tot 16.00 uur in het teken van oude ambachten. Er zijn diverse demonstraties en er is een straatmuzikant. Bij het Buitencentrum Drents - Friese Wold ligt het blotenvoetenpad. Tussen 11.00 uur en 16.00 uur is het mogelijk om met je blote voeten het zand tussen je tenen, het koele water, zachte dennennaalden en takjes te voelen. Verder wordt daar om 12.00 uur en 14.00 uur onder begeleiding van een gids een wandelexcursie georganiseerd. Deze excursie is ook geschikt voor mindervaliden en slechtzienden.

Goedkope rijbewijskeuring senioren in Gorredijk Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen terecht bij de RijbewijskeuringsArts op 18 juli, 15 augustus en vervolgens eens per maand bij De Friese Wouden, Stationsweg 78. Informatie en een afspraak maken: Bent u pashouder van pluZ, het servicepakket van De Friese Wouden, dan neemt u contact op met pluZ, telefoon: 088-512 1000. Bent u geen pashouder dan belt u naar het landelijke afsprakenbureau: 0367200911. Zelf een datum reserveren kan via de website: www.rijbewijskeuringsarts.nl. Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E € 35,00, medisch € 55,00, C/D/E (ook voor code 95) en Taxipas € 55,00. Leden van CNV/ouderenbonden en/of pashouder van pluZ krijgen € 5,00 korting op bovengenoemde prijzen. Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken. De verwerking en beoordeling van de Eigen Verklaring door het CBR kan tot 3 maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om ten minste 4 maanden voor het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring. Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom.

8


Geef de pen door De vorige keer dat ik 'De pen' in handen had schreef ik een stukje onder de zelfbedachte namen van Lynn en Kuan Fai. Zij hoorden bij de stunt van de buurt de Weinterp onder het thema 'China'. Dit keer stel ik ons graag serieus voor: Hallo, wij zijn Martin en Baukje de Vries. We zijn in december 2014 op de Weinterp nr 5 in Wijnjewoude komen wonen. Het plekje en het huis vonden we zo mooi dat we de stap hebben genomen om naar Wijnjewoude te gaan. Eerder hebben we een jaar in Marum gewoond waar Martin dan ook vandaan komt. Baukje is opgegroeid in Oudega (sm). We hebben elkaar leren kennen in 2011 tijdens onze reis met World Servant naar Malawi. Een prachtige ervaring waar iets moois is ontstaan. En nu mogen we in augustus ons papieren huwelijk al gaan vieren. Een jaar gaat snel want zo zijn we in mei papa en mem geworden van onze kleine meid Benthe. Een vrolijke meid waar we enorm van genieten. Als de zomervakantie straks voorbij is, is ook mem haar verlof voorbij en mag ze weer aan het werk in Gytsjerk. Daar staat ze met plezier 3 dagen voor groep 1/2 van CBS Ichthusschool. Papa had helaas niet zo'n lange tijd verlof en moest al snel weer aan het werk in het Hampshire hotel Groningen.

Daar werkt hij als assistent manager. Na werktijd mag hij graag honkballen, vissen en leuke dingen doen met vrienden. Baukje is vaak creatief bezig en maakt graag van alles van hout, stof en papier. Ook vindt ze haar ontspanning in volleybal en watersporten. Wil je nog meer van ons weten kom dan eens een keer gezellig langs. We hopen nog lang met veel plezier in Wijnjewoude te mogen wonen. We geven de pen door aan Alie en Ewout van Weinterp nr. 40. Groetjes Martin, Baukje en Benthe de Vries.

Als je niet gaat voor wat je graag wilt, krijg je dat nooit.

9


Kraanwerk J.R. Bouma Voor alle grond- en water werken www.kraanwerkjrbouma.nl Tolleane 1 Wijnjewoude Tel. 06-11292116

Rinse Taekema Tel.: 06 - 46 03 84 42 Tolleane 26 - 9241 WH Wijnjewoude

E-mail: info@taekemabouw.nl Website: taekemabouw.nl

Ina Zandberg

Schoonheidssalon Voor een mooi en verzorgd uiterlijk

Gentiaan 22 Wijnjewoude 0516-481208 www.inazandberg.nl

De Buorren 73 - 8408 HK Lippenhuizen Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683 Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

10


Friese Dorpentop: 1000 Friezen in gesprek over toekomst Friesland Op zaterdag 5 november vindt de eerste Friese Dorpentop plaats, een burgertop waar 1000 Friezen met elkaar in gesprek gaan over de toekomst van het Friese platteland. De Dorpentop is geïnspireerd op de G1000-formule voor burgertoppen zoals die o.a. in Amersfoort, Groningen, Uden en Amsterdam. De Friese Dorpentop wordt de eerste provinciebrede burgertop. Een burgertop is een evenement waarbij een grote groep mensen (meestal uit een stad, dorp of gemeente) wordt uitgenodigd om op één dag bijeen te komen om hun mening te geven en met elkaar in gesprek te gaan over thema’s in de eigen gemeenschap. Zij bepalen aan het einde van de dag ook wat er met de uitkomsten gebeurt. Nieuwe democratie Een groeiende groep vrijwilligers van inmiddels ongeveer 20 personen is achter de schermen al enige tijd bezig met de voorbereiding. De dorpentop is bedoeld om inzicht te krijgen in wat dorpen belangrijk vinden voor de toekomst van het Friese platteland, en om te experimenteren met een nieuwe democratie. De uitkomsten van de dorpentop kan burger en overheid dichter bij elkaar brengen doordat ze samen, ieder vanuit eigen rol en verantwoordelijkheid, kunnen werken aan de thema’s die de inwoners belangrijk vinden.

Loting Achthonderd deelnemers worden geloot uit de Basisregistratie Personen van de Friese gemeenten. Om deze deelnemers te werven, worden in september tienduizend uitnodigingsbrieven verstuurd naar rato van het aantal plattelandsbewoners per gemeente. Wie een brief heeft gekregen, kan zich aanmelden als deelnemer op www.friesedorpentop.nl. De overige tweehonderd deelnemers worden geselecteerd uit ondernemers, ambtenaren en actieve burgers.

Beter bewegen Op maandagmiddag 12 september beginnen we weer. Graag zouden we er wat nieuwe gezichten bij hebben. Het groepje wordt wel heel klein. Het is altijd heel gezellig onder leiding van Jolanda. We beginnen om 14.15 uur in het trefpunt. Daarna gaan we met elkaar theedrinken. Joke Nust.

11


Afûk Cursus Fries Bent u in Fryslân komen wonen en wilt u de taal verstaan? Of zou u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? In september start het seizoen met groepscursussen in o.a. Ljouwert, It Hearrenfean, Drachten en Snits. Kursus Frysk Binne jo Frysktalich en wolle jo de taal skriuwen leare? It kin ek wêze dat jo op syk binne nei ferdjipping yn de taalskiednis en kultuer. Mei it nije taalaventoer Taalreis troch Europa leare jo online Frysk skriuwen. Geen tijd voor een groepscursus, dan is de cursus Zelfstudie Fries met

eduFrysk een prima alternatief. EduFrysk is het online leerplatform voor de Friese taal. U vindt er lesmateriaal van de cursus en daarnaast duizenden teksten, liedjes, video’s, interactieve oefeningen en educatieve games. Een cursus Fries is tenslotte voor iedereen. Bestel gratis onze brochure en meld u aan voor een cursus Fries. Of kijk voor alle cursussen, data en locaties op: www.afuk.frl. Kom ook eens langs bij de Afûk boeken kadowinkel aan de Bûterhoeke 3 in Ljouwert. Jo binne fan herte wolkom!

Brei- en haakcafé Voor alle vrouwen van Wijnjewoude. Het ligt in de bedoeling om een brei- en haakcafé te starten. Op veel plaatsen in het land zijn deze een groot succes en we dachten het maar eens in eigen dorp te proberen. Het plan is om 1x in de 4 weken een ochtend in “De Swingel” bij elkaar te komen. Brei- of haakwerkje mee en dan gezellig met een kopje koffie en een praatje aan ons werkstuk bezig zijn. We kunnen van elkaar leren en elkaar helpen. En ook als je nog niet kunt breien of haken is er altijd wel iemand om je op weg te helpen. Er hebben zich inmiddels al een paar vrouwen aangemeld. Kom langs en kijk of het iets voor je is, het verplicht je tot niets. We starten woensdagochtend 28 september. Vanaf 10 uur bent u van harte welkom Bel of mail ons: Roos van Dijk, telefoon 0516-481957 Roos.vandijk@hetnet.nl Anneke Oosterhof, telefoon 0516-481714 agannema@gmail.com

12


Het leven in het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos is geen leven In de periode van 12 juli t/m 4 augustus heb ik gewerkt als vrijwilliger van de stichting bootvluchtelingen op Lesbos, Griekenland. Op maandag 1 augustus was ik op het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos betrokken bij twee gesprekken van vluchtelingen met vertegenwoordigers van de UNHCR, MDM en BRF (ik zelf van Boat Refugee Foundation /stichting bootvluchtelingen); de eerste groep bestond uit Arabisch sprekende mensen 50-plus en de tweede groep 30-49 jaar, ook Arabisch sprekende mensen. De groep vluchtelingen bestond uit een allegaartje van Syrische, Egyptische, Palestijnse, Algerijnse en Marokkaanse mannen en misschien nog wel meer nationaliteiten. Er waren ook gesprekken met mannen en vrouwen van andere bevolkingsgroepen in het kamp. De bedoeling van de gesprekken was meer inzicht te krijgen in de leefomstandigheden in het kamp Moria en om wensen te inventariseren op het gebied van veiligheid, het eten, gezondheid, scholing, vertegenwoordiging, etc. Tja, daar zit je dan, een half uur na de officiĂŤle aanvangstijd in een container met zo'n 20 mannen per keer. De airco is weer klaar, zodat de temperatuur enigszins te harden is; de temperatuur is regelmatig boven de 35 graden. Wat komen er veel emoties vrij als mensen zich kunnen uitspreken over hun leven nu. Het is haast onmogelijk om de focus te leggen op bovenstaande thema's, omdat heel veel energie besteed wordt om ons telkens duidelijk te maken hoe ongelooflijk uitzichtloos de situatie voor iedereen is. Niemand wil in Moria zijn, het leven is verschrikkelijk, mensen willen door naar Europa maar kunnen niet en kunnen terug naar Turkije maar willen niet. De wanhoop en frustratie hierover

is groot. Enkele opmerkingen hierover die ik heb opgetekend: - Wat is beter: hier langzaam doodgaan in dit kamp Moria, of een snelle dood in SyriĂŤ. - Dit leven hier is niet voor mensen, maar voor dieren; - Thuis tussen de bommen was het beter dan hier; - De procedures moeten veel sneller; iedereen is permanent onzeker over de toekomst; Er wordt geschreeuwd, gebaren gemaakt, verontwaardigd en opgewonden verteld en een man barst in huilen uit als hij vertelt dat zijn zoon net door een bom om het leven is gekomen. Nog nooit heb ik zoveel wanhoop, ellende, vertwijfeling, achterdocht en verdriet bij elkaar gezien als nu. Ik kan vragen stellen, maar beperk mij haast volledig tot luisteren. Dit is de stem van de onderdrukten; groepen mensen in de knel, die geen kant op kunnen en hun leven, die van hun geliefden, familie en vrienden verwoest zien worden door de loop van de wereldgeschiedenis. Gewoon omdat ze pech hebben gehad op het verkeerde moment op de verkeerde plaats op aarde geweest te zijn.

13


HF

Hytex Fashion B.V. socks, underwear, accessoires

Mounleane 3a 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 13 31

info@hytexfashion.nl www.hytexfashion.nl

voor al uw tegelwerk: www.tegelzetbedrijfvanderveen.nl info@tegelzetbedrijfvanderveen.nl tel 06-53674098 Wijnjewoude voor een goed advies kom ik graag vrijblijvend bij u langs

14


Ik kijk rond en zie gezichten die uitstralen dat er geen hoop meer is. Sommigen zijn meer dan vier maanden geleden overgestoken in kleine gammele bootjes. Ze hebben Europa gehaald en waanden zich even vrij, vrij van alle ellende die ze achter zich hebben gelaten, op de vlucht voor nog meer geweld en hebben haast allemaal familie/ vrienden en vaak ook gezinsleden achter moeten laten. Daarnaast zijn er mensen uit bijvoorbeeld Marokko, Algerije, Egypte, die in hun eigen land onvoldoende kans zagen om het leven van hun dromen te hebben en hun kansen ergens anders willen beproeven. Zonder uitzondering is er een moment gekomen dat ze zich realiseerden dat ze in de val zaten en niet meer voor- of achteruit konden. Terwijl zij weten dat nog dagelijks mensen aankomen per bootje (deze week rond de 500 mensen) wordt het steeds drukker in het kamp, duren de procedures langer en langer en is de verzanding van hun eigen situatie compleet. En wij vragen op detailniveau: "wat wil je veranderen?" Een meneer maakte ons duidelijk dat je geen keuzes op microniveau kunt maken als je geen enkele greep hebt op het niveau van je eigen bestaan en die van je geliefden. Gek word je ervan. En dat gebeurt dan ook, tientallen heb ik in de afgelopen weken gezien die er gek van werden. Sommigen waren zo doorgedraaid dat ze zichzelf sneden (automutilatie), dat ze weken niet konden slapen, dat ze de hele wereld bij elkaar schreeuwden en...... Wij zien ze dagelijks komen uit hun tentjes, wat rondlopend, naar de dokter, omdat er toch een medicijn moet zijn tegen alle ellende.

We geven ze aandacht, wat menselijkheid, een plek om even te zijn en misschien krijgen ze een pilletje dat even de pijn en wanhoop wat verlicht. Tegelijkertijd weten we allemaal dat niets echt helpt; dat er niet iets is dat echte verandering geeft in hun bestaan. Ik heb ze zien veranderen: Mahmoed, met z'n grote lijf, z'n treurige ogen, zijn bereidwilligheid om zich als vertaler voor ons in te zetten. Hij was in het begin dat ik er was nog wat opgewekt, maakte grapjes en genoot van het wereldje voor onze container, met telkens weer nieuwe patiĂŤnten die de dokter wilden zien. Hij vertaalde Urdu en Pashtun voor ons. Maar hij sliep steeds slechter en zijn wallen onder de ogen werden dieper. Hij sleepte zich soms voort, maar bleef wel bij ons; je moet toch ergens zijn.... En Abdelkader, het kleine manneke uit Rakka, SyriĂŤ, die in rap tempo zijn wereld daar heeft zien veranderen van een aardige omgeving om op te groeien, tot ongeveer een hel op aarde: het centrum van de macht van ISIS. Toen ik hem voor het eerst zag, had hij verband om zijn armen van het zichzelf snijden. Hij bleef komen, met zijn breekbare glimlach. We konden weinig communiceren, omdat we geen gemeenschappelijke taal hebben. We kunnen wel samen kruisje-nulletje spelen. Ik gaf hem dan op z'n donder als hij verloor. Zijn gedachten dwaalden gemakkelijk af. Bij verlies was hij niet geconcentreerd genoeg. Het was mijn doel om hem kleine deeltjes tijd uit zijn maalstroom van vreselijke gedachten te halen. Toen hij via zijn telefoon hoorde dat een zus op een vreselijke manier om het leven was gekomen heeft hij zich 15


weer behoorlijk gesneden. Ook lag hij een groot deel van een avond/nacht op een stuk karton, als verdoofd. Wat gaat er nog van deze jongen worden? En Karim, de man uit Afganistan, die voor ons vanuit het Farsi vertaalde voor mensen die de dokter willen spreken. Met hem had ik mooie gesprekken en soms een hoop lol over de vele variaties van het praten in Engels van mensen van alle hoeken van de wereld. Hij kon op een aanstekelijke manier accenten nadoen. Af en toe schaakten we een potje in de nacht. Plotseling was hij verdwenen; volgens geruchten meegegaan als verstekeling met de veerboot naar Athene. Daar, in deze hoofdstad, zijn mensen dichter bij een definitieve oplossing dan hier op Lesbos, denken ze. En dan Mohammad, de 16-jarige Afgaan, die had verteld dat hij 18 jaar is, omdat hij anders opgesloten en bewaakt zou worden. Kinderen zonder vader en moeder komen vaak in de prostitutie, omdat dit een van de weinige manieren is om geld voor eten te scoren. Mohammad is ook vertaler en een ontzettend aardige jongen. Wij, de vrijwilligers van stichting bootvluchtelingen, gunnen hem en anderen een menswaardige toekomst. Of hij ooit uit deze Kafka-achtige situatie zal komen en een leven kan opbouwen die we allemaal voor onze eigen kinderen gunnen? Wie zal het zeggen. En zo zijn er tientallen mensen die in de afgelopen weken bij ons kwamen en een persoon werden, los van het begrip vluchteling. Een mens van vlees en bloed die ook een menswaardig bestaan ergens op aarde wil 16

opbouwen, een gezin stichten en die op zoek is naar een beetje geluk. Ondertussen heb ik wel wat meer inzicht in de langzame molens van de internationale organisaties gekregen; echte veranderingen komen slechts mondjesmaat en duren verschrikkelijk lang. En in al die tijd draaien al die levens hun eigen monotone ritme onder de brandende zon. Het motto voor een vluchteling is: wachten, wachten, wachten... Ik kijk nogmaals rond in de container waar deze mensen hun gedachten over hun bestaan met ons delen. Ja, uiteindelijk komen er wel zaken uit die veranderd zouden kunnen worden. Genoemd worden o.a.: - Geef ons in plaats van elke dag dat eentonige eten met heel weinig vitamines geld om ons eigen eten te kunnen kopen en klaarmaken. - Zet veel meer afvalzakken neer, zodat niet overal zwerfafval ligt; - Kan er eens een keer een tandarts komen. Veel mensen hebben last van hun gebit en kunnen nergens naar toe. - Het kamp ligt 7 km van de dichtstbijzijnde plaats. Kan er een bus komen; we moeten anders zo vaak zo ver lopen, onder de brandende zon. - Sommige mensen drinken veel alcohol en zoeken dan ruzie; we voelen ons met onze gezinnen niet safe. - We willen graag werken om een beetje eigen geld te kunnen verdienen. - Er zijn veel te veel mensen in het kamp en er komen dagelijks meer bij. Is daar wat aan te doen? - We hebben nergens geld voor om fatsoenlijk eten te kopen en eens een keer andere kleren.


De bijeenkomst is afgelopen en de mensen vertrekken weer naar hun tentjes. Zal het door deze gesprekken voor hen anders worden? Ik vrees het niet. Er wordt weinig geld geïnvesteerd in deze vluchtelingen. Voor ons normale zaken blijven een toekomstdroom voor hen als vluchteling. Ik ben zelf nu een paar dagen thuis van drie weken werken als vrijwilliger van stichting Bootvluchtelingen op Lesbos. Deze periode ligt achter me van hele intense ervaringen, met deze vluchtelingen en samen met rond 25 andere vrijwilligers, voornamelijk uit Nederland. Ik had nooit verwacht dat deze ervaringen zulke indrukken zouden achterlaten.

Alle namen van mensen uit dit artikel zijn veranderd, om herkenning te voorkomen. De Stichting bootvluchtelingen ontvangt graag giften voor het aanschaffen van hulpgoederen (medicijnen, kleding, schoeisel etc.) ter plaatse. Dit kan via het rekeningnummer van Stichting Bootvluchteling onder vermelding van ‘budget missie Lesbos’ (IBAN: NL97 RBRB 0918 9326 37). Als je persoonlijk wilt reageren naar Geert van der Veen kan dat naar: Geertlvanderveen@gmail.com.

Cheque voor vv ODV Onze voorzitter Jeroen Linstra heeft afgelopen week een cheque van tweehonderd euro ontvangen. Hij ontving dit bedrag uit handen van Jildou Schaap van de Rabobank Drachten Friesland Oost. ODV kreeg dit bedrag van Jildou, omdat alle medewerkers van de Rabobank tweehonderd euro hebben gekregen om dit aan te bieden aan een zelf gekozen stichting of vereniging in de regio. Jildou heeft aangegeven dat ze dit graag aan de jeugd van onze vereniging wilde doneren. En daar zijn wij natuurlijk ontzettend blij mee! Het Zowel Jildou als de Rabobank geld komt ten goede aan de bedankt!! jeugdcommissie en die zal hiervoor vast en zeker een heel mooi doel gaan v.v. ODV vinden.

Elke minuut dat je boos bent, kost je een minuut plezier.

17


VAN DER VEEN ONROERENDGOED BV

`T OOST 46 - 8431 LK OOSTERWOLDE Van der Veen onroerend goed b.v. biedt aan: - Verhuur grote hal - Aan de Tolleane te Wijnjewoude - Hal bestaat uit 2 delen. - Met kantoor ruimtes en toiletten. - Kan per gedeelte verhuurd worden. - Verkoop per gedeelte bespreekbaar.

Huur in prijs verlaagd

Voor interesse en/of vragen kunt u contact opnemen met de onderstaande nummers:

Van der Veen onroerend goed b.v. 06 55 77 43 31 of 06 46 03 84 67

woensdag

Voor al uw:

Weinterp 1 9241 HB Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 06 68

info@bloemenenkadohuiswilma.nl www.bloemenkadohuiswilma.nl

18

* Bloemstukken * Snijbloemen * Kamerplanten * Bruidswerk * Grafwerk * Sfeermakers * Kado’s * Snuisterijen


Nieuws van de Werkgroep Amnesty International Ureterp e.o. Werkgroep Amnesty op de Willedei voor de mensenrechten in Turkije. Op zaterdag 3 september vraagt de werkgroep Amnesty op de Willedei in Wijnjewoude uw aandacht voor de mensenrechten in Turkije. Vier wetenschappers, Muzaffer Kaya, Esra Mungan, Kivanç Ersoy en Meral Camci, vormden de voorhoede van ruim tweeduizend academici die zich verenigd hebben onder de naam ‘Academici voor Vrede’. In januari riepen zij de regering in een petitie op om het vredesproces met de Turkse Koerden weer op gang te brengen en het buitensporige geweld van regeringstroepen te stoppen. In maart herhaalden de vier wetenschappers hun oproep tijden een persconferentie. Snel daarna werden ze opgepakt. Ze kunnen nu een gevangenisstraf krijgen vanwege belediging van de Turkse staat, alleen omdat ze voor hun (vredelievende) mening uitkwamen.

Amnesty komt in actie tegen de repressie in Turkije. Op de Willedei kunt u deze actie ondersteunen door een petitie te ondertekenen. Gelet op de recente ontwikkelingen is dit zeker nodig! Verder is er natuurlijk weer blikgooien voor de kinderen (gooi het onrecht omver!), zijn er de reuze ballonnen en is er informatie te krijgen over het werk van Amnesty en de werkgroep. We zien u graag bij onze kraam. Namens de werkgroep Amnesty International Ureterp e.o., Hendrik Jan Haanstra

Kinderopvang Esther De peutergroep We hebben als afsluiting voor de vakantie een prachtig waterfeest gehad. Allemaal spelletjes en aktivitieten met water! Heerlijk fietsen door een wasstraat, het poppenservies afwasssen, poppenkleertjes wassen en ophangen aan de wasslijn. Moddersoep maken, vissen in een de waterbak. We kregen zelfs een enorme stortbui regen, ook leuk want dan kunnen de regendruppels opgevangen worden. Nu is de vakantie weer voorbij en beginnen we weer uitgerust aan een nieuw jaar. Zijn er peuters die dit ook graag willen ontdekken en willen spelen bij De Telle? Kom gerust een keer langs om te kijken.

19


Buitenschoolse opvang De BSO start na de vakantie! We starten op de dinsdagmiddag met een groep kinderen. Zoekt u ook professionele opvang voor uw zoon of dochter informeer naar de mogelijkheden. √ voor kinderen van 4 - 12 jaar √ heerlijk spelen met leeftijdsgenoten √ voldoende spel- en knutselmateriaal voor binnen en buiten √ kinderen kunnen lekker bijkomen na een drukke schooldag √ professionele leiding Willedei Tijdens Willedei zijn wij geopend. Komt u ook binnenkijken? We hebben leuke activiteiten voor jong en oud. Voor aanmelden of meer informatie kijk op onze website www.kinderopvangesther.com / kinderopvangesther@outlook.com / 06 - 30 28 31 89. Kijk en like ons op facebook!

Haïti Wij Baukje de Vos en Danielle Blankestein zijn afgelopen zomer naar Haïti geweest. Hier hebben wij drie klaslokalen gebouwd. Het was een hele ervaring. Toen we aankwamen in Haïti werden we opgehaald door een bus, die ons naar Atrelle bracht. Het was een lange reis over onverharde wegen. De zondagen zijn we naar de lokale kerken geweest. De dienst duurt daar ongeveer twee en een half uur. We begonnen maandag gelijk met bouwen. Er stond alleen een fundering. Er moest veel gemetseld en gezeefd worden. De bouw was soms erg zwaar door het warme weer. Het kon daar wel 60 graden worden. We moesten in een open truck naar het plaatsje Marot gebracht worden. Hier was de bouwplaats. Elke bouwdag was er ook kinderwerk. Elke dag was er een groepje dat wat leuks met de kinderen ging doen. Er werd gezongen en een Bijbelverhaal verteld, daarna werden er spelletjes gedaan. We gingen ook op cultuurbezoeken. We zijn met een groepje naar het 20

plaatselijke ziekenhuis geweest om te kijken hoe ze daar werken. Het was totaal anders dan in Nederland. Er waren twee opname kamers en één kleine kamer om kleine operaties uit te voeren. We sliepen in een oud schoolgebouw dat World Servants ook heeft gebouwd. Het project is afgekomen. We hebben het overgedragen aan de bevolking. Het was een groot feest. We willen u/jullie nogmaals bedanken voor het mede mogelijk maken van dit project. Groetjes Baukje en Danielle


Bedrijfspresentatie Hoe zichtbaar is je bedrijf online? Krijg jij weleens aanvragen via je website? Reageert je doelgroep actief op je Facebook berichten? Heb jij persoonlijk contact met je potentiële klanten? Ontevreden over de antwoorden op bovengenoemde vragen? Dan is het tijd voor actie! Online Zichtbaarheid en duidelijke positionering zijn nodig om je bedrijf te laten groeien. Wil je weten hoe? Ik ben gespecialiseerd in de Online Zichtbaarheid van ondernemers en hun bedrijven. Daarbij richt ik me op E-mail marketing, Facebook marketing en Effectieve websites. Jij gaat gezien worden, dat is mijn motto. Bezoekers worden klanten en al jouw inspanningen gaan resultaten opleveren. Workshops Ik geef diverse workshop waarin ik je alle in’s en out’s vertel over e-mailmarketing, Facebook marketing en Effectieve websites. Voor meer informatie hierover zie www.herderbeeldentekst.nl of mail via info@herderbeeldentekst.nl. Interesse in een workshop? Bekijk mijn volledige aanbod via mijn website www.herderbeeldentekst.nl.

Anne-lys Herder Herder Beeld en Tekst 06 – 30 77 46 01 Weinterp 78 Wijnjewoude

Maak tijd voor de dingen waar je blij van wordt.

21


Uw informatie- en contactpunt voor ontmoeting en advies: - vragen over het dorp Bezoek- en postadres MFC “De Swingel” Woensdag in de even weken van 10.00 tot 12.00 uur. Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. op nummer 06 - 12 548 683

- activiteiten - hulpmiddelen - thuiszorg - woningaanpassing - kleine klusjes

TIMMERBEDRIJF EDWIN HOFSTEE Wolverlei 5 9241 ER Wijnjewoude

Tel.: 06 - 23 67 77 46 E-mail: info@edwinhofstee.nl Website: www.edwinhofstee.nl

adres postcode tel fax e-mail website

22

Weinterp 60 9241 HE Wijnjewoude 0516 - 48 09 93 0516 - 48 08 85 info@boumaadmin.nl www.boumaadmin.nl

voor: grondwerk, mestverspreiden en slootmaaien


Gezellige VVV-avond in de Swingel Op zaterdagavond 12 november komt Hymp Hamp Theater naar Wijnjewoude met de voorstelling ‘Op Portret’. Deze voorstelling laat ons bijzondere humoristische schetsjes zien uit het dagelijkse leven. ‘Op Portret’ nimt jo mei nei de pakes en beppes fan eartiids, de ymportfries út it Gooi, de echte fûgeltsjeman en noch folle mear. Het belooft al met al een hele gezellige avond te worden. Leden VVV Wijnjewoude graag zo spoedig aanmelden bij Joop Miedema, graag via mail: joop.miedema@planet.nl of telefonisch 0516-481305. Rommelmarkten: We hebben weer vele geslaagde rommelmarkten georganiseerd maar een aantal is ook totaal in het water gevallen. Maar we hebben nog twee rommelmarkten te gaan en wel op: 7 september van 14.00 – 18.00 uur 5 oktober van 14.00 – 18.00 uur

Willedei Op zaterdag 3 september hebben we weer de Willedei. Wij als VVV staan hier met twee sjoelbakken en kan er weer gestreden worden wie de meeste punten haalt en de beker in ontvangst kan nemen. Avondfiets4daagse De Avondfiets4daagse was van 5 t/m 8 juli. Een geslaagde fiets4daagse is vooral afhankelijk van het weer. De startavond op 5 juli begon met een stevige wind. Maar vele fietsers trotseerden de weergoden. Het werd een stevige trap maar gelukkig ging een deel van de route door de bossen richting Beetsterzwaag en zo viel het allemaal weer mee. De volgende avonden werd het weer beter en konden in totaal circa 80 fietsers deelnemen aan de prachtige avondfiets4daagse met routes rond de 30 km. Bestuur VVV Wijnjewoude

23


Programma Soos 55+ Wijnjewoude 2016 – 2017 Als soosbestuur hebben we weer een nieuw programma samengesteld. Eén keer in de maand kunt u genieten van een ontspannen sfeer. Kom vrijblijvend eens een middag langs. We beginnen met een kopje thee of koffie en koek. Tijdens het programma hebben we een korte pauze voor een kopje koffie. Voor de onkosten zaalhuur en consumpties betaalt u € 3.50 per persoon. Voor eventueel vervoer kunt u contact opnemen met het bestuur. We willen u graag eens verwelkomen. Ook mag u een kennis of familielid meenemen. Doen! Wilt u ons werk steunen als donateur voor € 4.00 per jaar, dan horen wij dat graag. Vrijdag 7 september beginnen we met een etentje in Hotel Restaurant de Stripe. Aanvang 15.00 uur. We beginnen met een kopje koffie of thee met gebak. Rond 17.00 uur is het diner. Kosten € 25.00 per persoon. Daar komen de kosten voor een drankje nog bij. Opgave voor 3 september bij Joke Nust-Boonstra, tel 0516-481077. We hopen velen van u te mogen begroeten. -

Woensdag 19 oktober is er een bingo middag. Aanvang 14.00 uur in gebouw de Driehoek.

-

Woensdag 23 november vertelt de heer Jongsma over reisverhalen. Aanvang 14.00 uur in gebouw de Driehoek.

-

Woensdag 14 december Kerstmiddag. Zanggroepje Bakkeveen verzorgt de middag met kerstliedjes en een kerstverhaal. Daarna een broodtafel. De middag begint om 15.00 uur in gebouw de Driehoek.

-

Woensdag 18 januari komt de heer Bijlsma en vertoont dia’s over ijs, schaatsen enzovoort. Aanvang 14.00 uur in gebouw de Driehoek.

-

Woensdag 15 februari een middag met muziek van Gea en Gerrit. Aanvang 14.00 uur in gebouw de Driehoek.

-

Woensdag 22 maart is er de spelletjesmiddag wat altijd gezellig is. Aanvang 14.00 uur in gebouw de Driehoek.

Het bestuur: B. Geertsma J.L. Postumus J. Monderman- de Jong J. Nust Boonstra

24

tel.480918 tel 481205 tel 481256 tel. 481077

H. van Veen tel. 481432 Elske de Kleine tel. 481083 B. Dekker-Waterlander tel. 471471


Familie festival op landgoed de Slotplaats Op 2 oktober organiseert Natuurmonumenten samen met de streek voor de 2e keer het familie festival; een gezellig festival waar de Slotplaats in Bakkeveen en de omgeving centraal staan. Zo is er een markt met streekproducten, is er live muziek en zijn er tal van activiteiten voor kinderen. Van 11.00 tot 17.00 uur is iedereen welkom. Slotplaats Vorig jaar werd het festival voor het eerst georganiseerd. De aanleiding hiervoor was om geld bij elkaar te krijgen om de Slotleane tegenover de Slotplaats aan te kopen en zo veilig te stellen. Dit is mede dankzij het festival gelukt! De reacties over het festival waren erg positief. Reden voor Natuurmonumenten om dit jaar opnieuw een soortgelijk festival te organiseren. Wederom in nauwe samenwerking met de streek. Streekproducten Landgoed de Slotplaats is een prachtige locatie in Bakkeveen. Om meer bekendheid aan dit mooie landgoed te geven, worden tijdens het festival de krachten uit de omgeving gebundeld. Er komt een markt met streekproducten waar ondernemers uit de regio zullen staan met bijvoorbeeld fruitproducten, kaas, vlees, honing, planten en meer. Ook zal er een boer aanwezig zijn met zijn oer Hollandse en zeldzame veerassen en hun jonge dieren. Activiteiten voor jong en oud Voor het hele gezin is er wat te beleven. Naast de markt zijn er veel activiteiten tijdens het festival waar je

aan mee kunt doen. Zo kunnen volwassenen in de cultuurhistorie van de Slotplaats duiken door mee te gaan met een excursie onder leiding van de boswachter. Vers fruit pluk je in de boomgaard. In de appelkraam ontdek je waartoe je deze vruchten kunt verwerken. Kinderen kunnen een ritje te paard maken of zich laten schminken. Natuurlijk kun je ook rustig onder het genot van een kopje thee bij het theehuis genieten van de live muziek. OERRR Speciaal voor kinderen is er het OERRR veld van Natuurmonumenten waar je leuke activiteiten kunt doen. Wat dacht je van boogschieten met een zelf gemaakte pijl en boog? Of popcorn bakken boven het vuur? Ook een blote voetenpad zal niet ontbreken. Kortom, er is op 2 oktober genoeg te beleven voor jong en oud. Kosten: het festival is gratis toegankelijk. Voor deelname aan de diverse activiteiten wordt een kleine vergoeding gevraagd. Bij de entree van het festival kun je een strippenkaart kopen voor de OERRR activiteiten.

25


Tel: 06-54272376 b.g.g. 0516-471276 info@egbertdeboer.nl www.egbertdeboer.nl

Meester Geertswei 21 9241 GJ Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 05 58 Mobiel: 06 - 46 21 75 40

www.mfveenstra.nl

26


Straatfestival Willedei 2016 Zaterdag 3 september is het zover, Willedei! Na maandenlange intensieve voorbereidingen zijn we er helemaal klaar voor. Dit jaar beginnen we extra feestelijk. Willedei valt namelijk samen met de feestelijkheden rondom de oplevering van de gebiedsontwikkeling van de N381. Ter ere hiervan wordt de muziekkoepel feestelijk geopend door onze burgemeester, Mevrouw Ellen van Selm. Door theatergroep Acta zal een speciale voorstelling worden gegeven. Daarnaast is ook een fietstocht uitgezet door de dorpen die liggen aan de N381. Er is een stempelpost bij de koepel. Ook zijn er oldtimers te bewonderen. We verwachten hierdoor extra veel bezoekers. Een betere start kunnen we niet wensen. Bij de muziekkoepel wordt een grote tent geplaatst waar men koffie en thee kan drinken en ook voor een biertje kun je hier terecht. Bij de koepel komt ook een podium alwaar verschillende artiesten een optreden zullen verzorgen. Verder is in de Merkebuorren natuurlijk de braderie. Weer rijk gevuld met braderiekramen met een heel divers aanbod. Zowel producten en diensten worden aangeboden. Ook de WEN zal aanwezig zijn. Zeer de moeite waard om een kijkje te nemen. Bij het ééndagsmuseum is ook weer muziek en zal het snoepwinkeltje open zijn. Ook in de Merkebuorren zal net als op de reguliere zaterdagen de foodtruck van het “Gouden Bord” staan. Bij café Van der Weij is een podiumtruck aanwezig. In de Loksleane zijn de palingrokers weer actief. Pier Hessels heeft dit weer heel goed georganiseerd. Op de kruising met de Meester Geertswei komt dit jaar ook een podium. Hier wordt een horecapunt opgebouwd voor een drankje bij de paling. Op het plein tegenover de Swingel staat een trailer waarop verschillende bands hun kunsten zullen vertonen. Ook daar is een horecapunt met o.a.

een snackwagen waar u een softijsje kunt eten. Er is ook een mooi kinderprogramma samengesteld. Er is voor de kinderen veel te doen. Longa draagt haar steentje weer bij met een mooie uitvoering. Tevens zal “De Telle” open zijn. Zin in knutselen, schminken of een spelletje? Loop gerust even binnen. Kinderopvang Esther heet u van harte welkom! En dan de Swingel. Daar zal het feest om ongeveer 19.00 uur verder gaan. Met een mooie finale. Met Jelle B, Johannes Rypma met zijn Bountyhunters en in de afterparty De Koffer. Deze band was winnaar van de Oerrock Play Offs. De sportzaal wordt voor de gelegenheid omgebouwd tot concertzaal. Naast de inmiddels bekende Willedeikoeke kunt u dit jaar ook genieten van Willedeicake. Deze kan aangeschaft worden bij Bakkerij van der Molen. Dit betreft alle vestigingen. 10% van de opbrengt komt ten goede van Stichting Willedei. Spectaculair item van dit jaar is toch wel de helikoptervluchten. Bij genoeg aanmeldingen kunt u voor een zacht prijsje helikopter rondvluchten maken 27


boven Wijnjewoude. Geeft u nu op met het aanmeldingsformulier of stuur een mail naar helikoptervlucht@willedei.nl. Kijk op Facebook voor de betaalvoorwaarden en het aanmeldformulier. De programmaboekjes van Willedei zijn vanaf maandag 22 augustus voor € 3,00 per stuk te koop bij de voorverkoop adressen (De Spar, Bakkerij Van der Molen en bij MFC de Swingel). Ze worden bezorgd bij de donateurs die een jaarlijkse bijdrage van € 5,00 of meer hebben toegezegd, Ook kunnen de programmaboekjes gekocht worden tijdens de muzikale

ronde door het dorp op 30 augustus en tijdens de Willedei. Willedei is een stichting die alles op vrijwillige basis doet. We willen langs deze weg alle vele vrijwilligers zeer hartelijk danken voor hun inzet. Ook onze sponsoren willen we hartelijk bedanken. Zonder jullie is dit festival niet mogelijk. Ook u kunt ons steunen door een programmaboekje te kopen of door donateur te worden. Breng een bezoekje aan de “Willedei stand” op de braderie voor alle informatie over Willedei.

Wen De natuur zit vol energie! Dat is wat WEN motiveert om als dorp samen te werken aan een groene toekomst voor onze kinderen. Het is ook het thema van WEN op de Willedei. Onze stand staat op de hoek Meester Geertswei/Loksleane met:  een doe-activiteit voor de kinderen (eigen windmolentje maken)  een prijsvraag voor jong en oud  demonstraties hoe je water kunt voorverwarmen en daarmee energie bespaart  de open-huizenroute ‘Kijken hoe het kan’ op 8 oktober  een collectief zonnestroomproject voor ieder die groene stroom wil opwekken  en nog veel meer wetenswaardigheden over hoe we samen op weg zijn om Wijnjewoude energieneutraal te maken. Ben je nog geen lid van Wijnjewoude Energie Neutraal? Kom 3 september langs en sluit je aan als je de groene toekomstdroom van het dorp deelt! Het kost niets maar verrijkt je zeker.

28


10 jaar palingrookwedstrijd in Wijnjewoude In 2006 zijn wij naast De Swingel begonnen met onze eerste wedstrijd palingroken. Het ging om het kampioenschap van Willedei Wijnjewoude. Zo staat het in de ontheffing van de keuringsdienst van waren. Aan de strenge voorschriften van deze ontheffing dient iedere roker zich te houden en aan de ambtenaren van deze dienst moeten zij alle medewerking verlenen. Nu staan wij al vele jaren met veel genoegen aan de Loksleane. Hier krijgen wij alle medewerking van de mensen die er wonen. Corrie Hofman heeft de wisselprijs aangeboden, van haar gebruiken we stroom en wie van de rokers of rooksters naar de wc moet kan van de hare gebruik maken. Dit jaar hebben wij dus de elfde wedstrijd en zijn wij blij dat er nu weer een podium op de hoek met de Meester Geertswei komt en een gezellig zitje waar drinken te krijgen is. Voorheen zorgde mijn ‘pakesizzer’ Jarno voor de geluidsinstallatie en hadden wij vele .

optredens o.a. van TwoFases, Jacob de Jager, Jan Teakema e.a. Ik wil ze nogmaals bedanken voor de prettige samenwerking. Aan belangstelling hebben wij nooit te klagen, onze klanten komen uit Wijnjewoude en wijde omgeving, want ze weten dat hier goede rokers staan, die heerlijke gerookte palingen verkopen. Wij hopen op goed weer, een geslaagde Willedei en een gezellige palingrokerij. Pier Hessels

29


30


De Beppe van Daphne Spannende wedstrijden en krachtmetingen tussen sporters uit alle uithoeken van de wereld. De Olympische spelen zijn net afgelopen en deze waren een mooie afleiding, tenminste voor degenen, die van sport houden. Heldenverering voor de toppers en verguizing voor degenen die net niet winnaar werden. Dit alles werd ons voorgeschoteld door vele verslaggevers en nog meer door al of niet deskundige commentaar leveranciers. Vreugde en verdriet van sporters lagen soms dicht bij elkaar. De oorspronkelijke opzet van de spelen was, om mensen op een vreedzame manier met elkaar te laten strijden en dan te zien wie de beste, snelste, sterkste ect. is. Meedoen is belangrijker dan winnen was de slogan. In de loop der jaren zijn de prestaties belangrijker geworden dan het meedoen en eer en geld bepalen dat sportiviteit en waardering tegenover medesporters niet toenemen. Wijnjewoude heeft geen deelnemers aan de Olympische spelen in de gelederen maar er is toch een link hier naartoe in het volgende verhaaltje. De aanleiding is Daphne Schippers, onze hardloopster op de 100 en 200 meter. Door haar prestaties de afgelopen tijd werd haar een favorietenrol aangemeten, maar liefst voor beide afstanden, waarin ze zelf ook ging geloven en dat uitdroeg. Dat het uiteindelijk een vijfde en een tweede plek opleverde was voor haar en ongetwijfeld voor vele anderen een grote teleurstelling. Terwijl het een fantastische prestatie is om een zilveren medaille te winnen op de Olympische spelen. Haar reactie na beide races vielen mij een beetje tegen en dat had ik niet verwacht van deze zelfverzekerde jonge vrouw van vierentwintig lentes. In de Leeuwarder Courant van 15 augustus stond een interviewtje dat Willem Bosma had met de Beppe van Daphne, die in Sneek woont, de ochtend na de race op de honderd meter waar ze vijfde werd. De woorden van Beppe Schippers waren, ”it is spitich foar har, mar eins is de hûndert meter krekt wat te koart”. Ze kwam wat matig uit de startblokken “mar dêrnei hat se geweldich hurd draaft” aldus

Beppe. ‘De 200 meter leit Dafne better’ vervolgt ze en haar mening is ook dat de pers tegenover de verliezers wel wat gematigder in hun benadering en veroordeling had kunnen zijn. Genoeg over de spelen en nu Beppe Epie zelf die wel weet waarover ze praat, want ze was vroeger zelf een begenadigde atlete. Of ze een geboren Wijnjeterper is weet ik niet zeker maar in elk geval wel een getogen. Ze is de oudste van de twee dochters van Popke en Iebeltsje Blaauw die een smederij en constructiebedrijf hadden. Later was het bedrijf van Uilke Bekkema. Op de plek waar nu autobedrijf Weeny-Woody is. Epie was vlak na de oorlogsjaren 1940 – ‘45 al lid van de Atletiekvereniging Impala in Drachten. Hardlopen en verspringen kon ze goed en ze zat in de subtop van Nederland na de toppers van toen Fanny Blankers- Koen en Foekje 31


Dillema. Ook toen al was er een mate van jalousie en ongezonde wedijver onderling tussen de sporters, waarvan met name de Burumse Foekje Dillema het slachtoffer is geworden. Deze heeft daardoor nooit haar hoogtepunt kunnen bereiken en vieren. In die tijd ging het overigens nog wel gemoedelijk toe en werden de sporters vanuit hun vereniging geen geboden of verboden opgelegd. Zo kon het gebeuren dat boer Jochem Bakker, smid Popke Blaauw zover kreeg dat hij er mee instemde dat zijn dochter, de jonge Epie, zou proberen over de vijver van Jan Sijtsema te springen. Aan de overkant van de weg vlak voor de Smederij. Was er een weddenschap aan verbonden en of het daadwerkelijk ook gebeurd is weet ik niet meer, maar het verhaal ging als een lopend vuurtje door het dorp. Pake Wim Schippers, helaas overleden een paar maanden terug, woonde rond die tijd ook in Wijnjeterp. Zijn vader werkte bij de Coöperatieve Zuivelfabriek en zij woonden in het rijtje woningen tussen

het fabrieksweggetje en de manufacturenwinkel van Jeep Koopstra (nu fam. Homme v/d Lei). Ook deze was sportief aangelegd, kon goed zwemmen en voetbalde destijds bij de A junioren van ODV aldus leeftijdgenoot Koop Koopstra. Het is de jonge Daphne aan te raden een poosje ouderwets te “útfanhúzjen” bij haar Beppe om de echte geheimen van het ‘hurddraven’ te doorgronden en wat meer respect te tonen voor ook hele goede medesporters. Ook vermeldenswaardig is dat Oerpake Popke Blaauw in de oorlog ‘4045 actief deelnam aan het ondergrondse verzet tegen de Duitse bezetters. Zelf herinner ik me nog dat de ondernemende smid ook lid was van de bemanning van het roemruchte brandweercorps van Wijnjeterp-Duurswoude. In het IJsclub bestuur van Great Foarút zat en lid was van de schoolfeestcommissie van de openbare school in Wijnjeterp. Hieronder een foto van de brandweermannen. Durk

Op de onderste rij tweede van links is Popke Blaauw. 32


Timpaan Timpaan Welzijn zoekt op korte termijn: Doel: Nieuwkomers helpen bij het maken van een goede start, gericht op het zo snel mogelijk zelfstandig en zelfredzaam worden in de Nederlandse samenleving. De werkzaamheden bestaan uit: Begeleiden/coachen van nieuwkomers (uit verschillende landen) die een verblijfsstatus hebben gekregen en in Opsterland komen wonen. Begeleiding is maximaal een jaar en houdt onder meer in: - wegwijs maken in de Nederlandse samenleving - hulp bij het invullen van formulieren - ondersteuning bieden bij het leggen van contacten en het opbouwen van een netwerk Wij zoeken enthousiaste mensen die - affiniteit hebben met de doelgroep - houden van samenwerken en verbinden - kunnen motiveren en inspireren - handig zijn met administratieve zaken en internet - gemotiveerd zijn om mee te doen aan interne scholing en overleggen - zich minimaal 1 dagdeel per week flexibel willen inzetten Wij bieden - training en scholing op maat - interessant en zinvol vrijwilligerswerk - begeleiding en ondersteuning door een beroepskracht - regelmatige (intervisie-) bijeenkomsten met de vrijwillige begeleiders - reis- en onkostenvergoeding ďƒ˜ Indien u belangstelling heeft of meer informatie wenst, kunt u bellen of mailen met: G. Miedema tel. 06 - 46073968 g.miedema@timpaanwelzijn.nl en Y. Suiveer tel. 06 - 25000644 y.suiveer@timpaanwelzijn.nl

33


GFH Mounleane 2-4 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 12 61 Fax: 0516 - 48 13 97

Reparatiebedrijf

l

fh.n g . ww

w

Voor al uw reparatie werkzaamheden Moskouwei 4 aan; - tractoren

- landbouwmachines 9241 WJ Wijnjewoude - tuinmachines tel.: 0516 - 48 16 93 - parkmachines b.g.g. 06 - 218 75 017

de jong auto’s & machines Roelof de Jong Opper Haudmare 32 9241 HR Wijnjewoude

website: www.dejongautosenmachines.nl

(0516) 48 10 17 zaak : 06 - 55 17 83 59 mobiel : e-mail : roelofdejong@freeler.nl

In- en verkoop alle merken auto's, machines en bedrijfsauto’s

Zorgboerderij De Twa Bûken Duerswâld 9 9241 GW Wijnjewoude

”Living & Growing”

0516 - 54 18 62 www.twabuken.nl

Weinterp 44a * 9241 HE Wijnjewoude

Dagbesteding Winkeltje Logeeropvang Mini-camping

Merkebuorren 79 9241 GC Wijnjewoude Tel.: 06 - 428 14 729

Maak nu een afspraak 06 - 30 37 57 66 www.sannederee-dietist.nl info@sannederee-dietist.nl

34

Voor al uw:

5 jaar gratis service

vraag naar de voorwaarden.

Schilderwerk binnen en buiten Kleuradvies Wandafwerking Restauratiewerk


Prikbord Collecte Epilepsiefonds Ondanks de drukte met de avond4daagse en het versieren van de wagens heeft de collecte voor het Epilepsie fonds € 1.067,32 opgebracht. Collectanten en alle gevers heel hartelijk bedankt. Namens het epilepsie fonds. Aukje Veenstra Bedankt Mede namens Herrie wil ik iedereen hartelijk bedanken voor hun medeleven tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis. De vele bloemen, kaarten en telefoontjes hebben ons veel steun gegeven. Verder wil ik jullie vertellen dat ik geen verdere behandeling hoef te ondergaan. Daar danken wij onze Hemelse Vader voor.

Bloemenhoning Wij hebben weer heerlijke Bloemenhoning te koop. Familie Hessels, Te Nijenhuiswei 14 Wijnjewoude Te huur: Oud-Hollandse Spelen Keus uit 20 stuks Nu óók: stokvangen (elektrisch) ! Telefoon: 0516-481335 Garage Sale Russchenreed zaterdag 17 september van 11.00 - 14.00 uur Buurtvereniging de Russchenreed Kom gezellig langs en win een heerlijke taart!!

Griet, Herrie en de kinderen Van Veen.

35


Programma thuiswedstrijden v.v. ODV zaterdag

27-8-2016

17:00 ODV ZM1

Oosterstreek 1

Beker

zaterdag

27-8-2016

13:30 ODV ZM2

Drachtster Boys 4

Beker

zaterdag

27-8-2016

14:00 ODV ZM3

S.V. Haulerwijk 2

Beker

zaterdag

27-8-2016

10:30 ODV JO13-1

HHCombi JO13-1

Beker

zaterdag

27-8-2016

10:30 ODV JO9-2

Grootegast Fc JO9-5G

Beker

zaterdag

3-9-2016

10:30 ODV JO17-1

Veenwouden SC JO17-1

Beker

zaterdag

3-9-2016

10:30 ODV JO15-1

Oerterp JO15-1

Beker

zaterdag

3-9-2016

9:00 ODV JO13-2

Bakkeveen JO13-2

Beker

zaterdag

3-9-2016

9:00 ODV JO11-1

Bakkeveen JO11-1

Beker

zaterdag

3-9-2016

9:35 ODV JO9-2

Zevenhuizen JO9-2

Beker

maandag

5-9-2016

20:00 ODV DA1

Bakkeveen DA1

Competitie

7-9-2016

18:30 ODV JO9-1

Wilper Boys De JO9-1G

Beker

15:00 ODV ZM1

LEO FC 1

Competitie

Oerterp JO11-1

Beker

woensdag zaterdag

10-9-2016

zaterdag

10-9-2016

zondag

11-9-2016

14:00 ODV ZO1

Fochteloo FC 1

Competitie

zaterdag

17-9-2016

10:30 ODV JO15-1

De Sweach JO15-1d

Competitie

zondag

18-9-2016

14:00 ODV ZO1

BEW 1

Competitie

zaterdag

24-9-2016

15:00 ODV ZA1

Mamio 1

Competitie

maandag

26-9-2016

20:00 ODV DA1

Waskemeer DA1

Competitie

9:00 ODV JO11-1

Voor de uitwedstrijden kunt u terecht op onze website www.vvodv.nl

36


Volleybalvereniging DWS Beste Volleybal vrienden, Voordat iedereen van zijn welverdiende vakantie ging genieten hebben we het seizoen afgesloten met een heerlijke gezellige barbecue die gehouden is bij de fam. Hoekstra. Wij willen hen bedanken voor de gastvrijheid! De vakantie is weer voorbij en de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn al in volle gang. De wedstrijden staan alweer op de Nevobo site. Met z’n allen gaan we er een mooi en sportief seizoen van maken. Met in dit seizoen 1 heren team in de 3e klasse, een dames 1 en 2 in de 2e klasse, dames 3 in de 4e klasse, en een jeugd team meisjes C in de 2e klasse. Succes allemaal. Maar er kunnen altijd nieuwe leden bij zoals recreanten, heren en dames en jeugd spelers. Als je denkt dat volleybal iets voor jou is kom dan gerust bij de trainingen binnen lopen!! Trainingstijden: Maandag: Recreanten Dames 3 Dames 1 en 2 Dinsdag: Jeugd Heren 1 Wedstrijdschema:

1-9 22-9

29-9

19.15 19.15 20.15 20.30 21.15 19.15 19.15 19.30 21.00

19.00 uur – 20.00 uur 20.00 uur – 21.15 uur 21.15 uur – 22.30 uur 19.30 uur – 20.30 uur 20.30 uur – 22.30 uur

DWS MC 1 – DFS MC 1 DWS MC 1 – Triumphera MC 1 DWS DS 3 – SC Veenwouden DS 3 HVC DS 4 – DWS DS 2 DWS HS 1 – DFS HS 2 De Roeken/DVC MC 2 – DWS MC 1 DWS DS 1 – Grouw`64 DS 2 Wytgaard HS 2 – DWS HS 1 DWS DS 2 – JMC DS 1

M.F.C de Swingel M.F.C de Swingel M.F.C de Swingel Harkema M.F.C de Swingel Dokkum M.F.C de Swingel Grou M.F.C de Swingel

Medelingen: Competitiespelers houd de site van Nevobo voor de wedstrijdwijzigingen in de gaten!! Volleybalvereniging DWS uit Wijnjewoude is op zoek naar een ENTHOUSIASTE JEUGDTRAINER M/V. Het betreft een groepje jongens, CMV spelers. Er staat een vergoeding tegenover. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Hans Seefat; voorzitter DWS tel. 06-51887280. Het bestuur 37


Dorpsagenda September 3 Fietstochten kom naar de dorpen 11.00 uur 3 Willedei 3 Opening Muziekkoepel om 15.00 uur 7 Rommelmarkt 14.00 – 18.00 uur 7 Soos, etentje in de Stripe 12 Beter Bewegen om 14.15 uur in het Trefpunt 14 Klaverjassen in café van der Wey 17 Garage sale Russchenreed 11.00 – 14.00 uur 17 Expositie Atelier Wynja 18 Expositie Atelier Wynja 24 Expositie Atelier Wynja 25 Expositie Atelier Wynja 27 Bijeenkomst ‘ODV in 2020’ om 20.00 uur in de kantine 28 Brei- en haakcafé om 10.00 uur in de Swingel Oktober 4 Klaverjassen in café van der Wey 5 Rommelmarkt 14.00 – 18.00 uur 7 Schutjassen ODV kantine 19 Soos, Bingomiddag in gebouw de Driehoek, 14.00 uur 25 Klaverjassen in café van der Wey

Fiets4daagse 2016 38


Kerkdiensten Hervormde Gemeente September 4 9.30 uur 11

9.30 uur 13.45 uur

18

9.30 uur

25

9.30 uur 13.45 uur

Oktober 2 9.30 uur

Weinterp

Ds. L.H. Voschezang, Bergambacht

Duurswoude Ds. J.H. Dekkers, Wierden Duurswoude Ds. N. Noorlander, Onstwedde Weinterp

Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Opening winterwerk Duurswoude Ds. E. van ’t Slot, Zwolle Duurswoude Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd Weinterp

Dhr. T.J. Lucas, IJsselmuiden

Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik Augustus 28 9.30 uur September 4 9.30 uur 11

9.30 uur

18

10.30 uur

25

9.30 uur

Oktober 2 9.30 uur

Ds. J. de Kok, Diever, Voorbereiding HA Ds. I. Postma, Genemuiden Heilig Avondmaal, Koffiedrinken na de dienst Ds. J. v.d. Veen, Heerenveen Ds. E.J. v.d. Brink, Startzondag Ds. W.P. Ferguson, Zwolle Ds. v.d. Bosse, Westerbork, Israëlzondag, m.m.v. combo Wyn, Koffiedrinken na de dienst

39


Doktersdiensten

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik Meester Geertswei 15, 9241 GJ Wijnjewoude Telefoon: 0516 – 481 250 Spoed: 0516 – 480 808 Openingstijden 07:30 – 08:00 uur 08:00 – 10:15 uur 10:15 – 11:00 uur 11:00 – 12:30 uur spreekuur 12:30 – 13:00 uur 13.00 – 16.00 uur spreekuur 16.00 – 17.00 uur:

07:30 – 17:00 uur laboratorium (bloedprikken) spreekuur huisarts werkoverleg en koffiepauze visites huisarts en verpleegkundig lunchpauze spreekuur huisarts + verpleegkundig afhalen van medicatie

Spreekuur Hemrik (de Bining) donderdag 08:30 – 10:15 uur Avondspreekuur (op afspraak) Maandag 18:00 – 21:00 uur Tevens verpleegkundig spreekuur Wrattenspreekuur

op afspraak

Voor het maken van afspraken en het aanvragen van herhaalrecepten kunt u ons telefonisch bereiken tussen: 08:00 – 10:15 uur en 13:00 – 15:00 uur. Herhaalrecepten kunt u ook bestellen via onze website www.lewin.frl (Lab)uitslagen: de assistentes bellen u zodra deze bekend zijn. Oudere patiënten en patiënten die slecht ter been zijn kunnen de medicatie en verbandmiddelen kosteloos thuis laten bezorgen. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze assistentes. Na 17:00 uur en in het weekend wordt de spoedeisende hulp waargenomen door: Dokterswacht Friesland telefoonnummer: 0900 – 11 27 112 De Dokterswacht bevindt zich links van de hoofdingang van Nij Smellinghe te Drachten. Onze praktijk is het gehele jaar op werkdagen geopend behalve week 52.

40

Wacht niet op het perfecte moment. Grijp het moment en maak het perfect.


HM Haarmode Wijnjewoude

Openingstijden: Ma. 13:00 – 17:30 Di. 8:30 – 12:00 13:00 – 17:30 Wo. 13:00 – 20:00 Do. 8:30 – 12:00 13:00 - 17:30 Vr. 8:30 – 12:00 13:00 - 17:30 Za. 8:30 – 12:00

Een afspraak maken doet u telefonische: 0516-850885 of online: hmhaarmode.nl

Pedicure- en Manuele praktijk

Alma van der Meulen Professionele voetverzorging Diabetische - reumatische voet Manuele therapie Voetreflexologie Ook bij u thuis Behandeling volgens afspraak

0516 - 48 08 95

Meester Geertswei 36 9241 GL Wijnjewoude


Profile for Frans Pool

De ban september 2016  

De ban september 2016  

Profile for 9241wd
Advertisement