Page 1


Jubbega & Donkerbroek Specialist op het gebied van: - Fysiotherapie - Sportfysiotherapie - Manuele therapie, - Beweegprogramma's - DiĂŤtetiek.

Bel vrijblijvend naar onze praktijk in Jubbega of Donkerbroek. Of kom gerust langs, wij staan u graag te woord! Behandeling aan huis is ook mogelijk.

Kinderen/jongeren met een beperking!! - tijdelijk verblijf - logeerhuis - dagopvang

- dagbesteding voor jongeren die buiten het werkcircuit vallen. Wij zijn op zoek naar eenvoudige werkzaamheden voor de dag besteding in de vorm van 'tafel' werkzaamheden.

Merkebuorren 90 - 9241 GH Wijnjewoude T:0516-480507 - Stichtingaetb.nl


Redactie "de Bân” Annie Posthumus, Weinterp 40 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 Durk van der Veen, Merkebuorren 127 Klaske de Vries, Russchenreed 48 Lammert Bouma, Petersburg 25 Hendrika Overzet, Russchenreed 67

tel: tel: tel: tel: tel: tel:

48 13 81 48 13 91 48 13 98 48 13 05 48 14 57 48 17 27

Een praatje bij het plaatje "Vleermuizen opgelet, over de tunnel en niet erdoor"

Stichting Doarpskrante de Bân. IBAN: NL64 RABO 0369 0651 82

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 3 oktober 2015. De Bân is ook te vinden op www.wijnjewoude.net Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document en dan in lettertype arial 11, via email deban@wijnjewoude.net. Dit kan tot zaterdag 26 september 18.00 uur. Kopij wat niet via e-mail gaat moet op donderdag 24 september binnen zijn bij Klaasje van der Woude, te Nijenhuiswei 10. Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen. Klachten over de bezorging kunt u melden bij: Annie Posthumus tel. 0516-481381 Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij: Lammert Bouma: e-mail: lbouma@online.nl

In rap tempo is de vakantietijd weer verleden tijd en staan we alweer voor een nieuw seizoen in en van het dorpsleven. Samen met u als lezer gaan we er als redactie weer met frisse moed tegenaan om de Bân maandelijks te laten uitkomen en bij u thuis te bezorgen. Het dorp krijgt een ander aanzicht nu veel werkzaamheden hun voltooiing naderen. Zullen we de verkeerslichten gaan missen als straks de viersprong weer driehoek wordt? Aan de aanduiding het Gebouw op de Driehoek zullen we niet hoeven te wennen. Dat is nooit weg geweest.

Wij hopen, met u, veel activiteiten en positieve dingen in de Bân aan te kondigen de komende tijd. Ook kunnen er via onze dorpskrant de wat minder prettige toestanden in het dorpsgebeuren, onder de aandacht worden gebracht. Met als mogelijk een gevolg dat het morgen beter zal worden. Een ieder een mooie Willedei toegewenst en veel leesplezier. Redactie.

1


Van der Veen onroerend goed b.v. biedt aan: - Verhuur grote hal, beschikbaar vanaf 01-01-2015 - Aan de Tolleane te Wijnjewoude - Hal bestaat uit 2 delen. - Met kantoor ruimtes en toiletten. - Kan per gedeelte verhuurd worden. - Verkoop per gedeelte bespreekbaar. Voor interesse en/of vragen kunt u contact opnemen met de onderstaande nummers:

Van der Veen onroerend goed b.v. 06 55 77 43 31 of 06 46 03 84 67 Sanne de Ree DiĂŤtist en voedingskundige

In 2014 worden weer 3 uren dieetadvisering vergoed uit uw basispakket. Spreekuur in MFC De Swingel Maak nu een afspraak 06 - 30 37 57 66 www.sannederee-dietist.nl info@sannederee-dietist.nl

Merkebuorren 79 9241 GC Wijnjewoude Tel.: 06 - 428 14 729 Voor al uw:

5 jaar gratis service

vraag naar de voorwaarden.

Schilderwerk binnen en buiten Kleuradvies Wandafwerking Restauratiewerk

Massage Wellness Garden Even tijd voor uzelf. Dat kan bij ons U kunt bij ons terecht voor diverse massages. Kijk voor behandelingen, acties en prijzen op:

www.massagewellnessgarden.jimdo.com Tjalling Harkeswei 104 Wijnjewoude massagewellnessgarden@outlook.com

2


Herinrichting op schema De Merkebuorren is zo goed als klaar. In het najaar worden bomen geplant en momenteel is bouwbedrijf Roelofs bezig met de Mounleane. Het dorp heeft hiermee een aantrekkelijke en gastvrije uitstraling gekregen. Nu is het ieders verantwoordelijkheid om de shared space (gedeelde ruimte) met gevoel voor verantwoordelijkheid te gebruiken. Laten we zorgen dat jong en oud zich veilig kan voelen in onze ‘dorpsstraat’ en zo met plezier zijn boodschappen doet, naar school gaat of gewoon een ommetje maakt. Heeft u de oude foto’s op de paaltjes van Jikke van de Waal al eens rustig bekeken? Zo vormen deze palen een stille getuige van vroeger tijden, terwijl ze nu ook dienst doen als verkeersgeleider. De vogels en bladeren die er in zijn uit gestanst hebben een directe relatie met de boom die over een tijdje de Driehoek zal sieren. Op www.wijnjewoude.net kunt u het artikel lezen dat van Jikke’s kunstwerk is verschenen in de N381 nieuwsbrief van juni. Nieuwe muziekkoepel open tijdens Willedei Op het moment van schrijven is het nog even spannend of de nieuwe muziekkoepel op 5 september klaar is. In dat geval houdt eigenaar Plaatselijk Belang tijdens de Willedei ‘open koepel’. U bent van harte uitgenodigd het gloednieuwe exemplaar die dag van buiten en van binnen te komen bewonderen. Het oorspronkelijk windwijzer-trompetje is weer helemaal

opgefrist door de maker Gooitzen Donker. Wij mogen u gastvrij onthalen met koffie/ thee van restaurant De Stripe en de overheerlijke Willedei koek van bakker van der Molen. Even verderop bij de bakkerij kunt u de Willedei koek kopen. Plaatselijk Belang gaat aan de slag met een programma waarbij de muziekkoepel regelmatig onderdak zal geven aan diverse muzikale en andere creatieve ‘uitspattingen’. Als u daarvoor nog goede ideeën hebt, we horen ze graag. Buurtbus dreigt ‘om te vallen’ Een flink tekort aan vrijwillige chauffeurs dreigt het einde van de buurtbus in te luiden. Een bedreiging die rechtstreeks raakt aan de mobiliteit en het sociale leven van onze ouderen. Dat kunnen we als dorpsgenoten toch niet laten gebeuren. Omdat er onvoldoende financiële ruimte is voor betaalde chauffeurs hopen de dorpen dat er genoeg mensen zich aanmelden als vrijwillig chauffeur. Houdt u wel van autorijden, heeft u rijbewijs B en wilt u mensen graag een plezier doen, dan is dit misschien net iets voor u. De chauffeur doet 1 dagdeel per week ‘dienst’, waarbij hij vanuit het eigen dorp kan opstappen. Gebruik van eigen auto is dus niet nodig. Vervanging wordt door de coördinator verzorgd. De kandidaat-chauffeurs ondergaan een door de gemeente betaalde medische 3


en rijvaardigheidskeuring. Een EHBO diploma is niet nodig. Lijkt het u wat? Neem dan contact op met Wilma Huisman of Arnold Bosma van de gemeente. De buurtbus wordt ondergebracht in een stichting waarvoor men nog vrijwillig bestuurders en een administratieve kracht zoekt. PB hoopt van harte dat de buurtbus voor onze ouderen kan blijven bestaan. Peuteropvang De Telle gaat gewoon door Dankzij onze ondernemende dorpsgenoot Esther Russchen kon peuteropvang De Telle op 17 augustus weer gewoon van start gaan. Esther heeft De Telle overgenomen van Timpaan Welzijn en zal de peuteropvang op de bekende wijze voortzetten. PB vindt het fantastisch dat deze uiterst waardevolle voorziening voor het dorp behouden blijft en heeft de dankbaarheid van het dorp onderstreept met een mooi nazomerboeket voor de nieuwe eigenaar. Er is nog plaats in beide groepjes. Reflecterende huisnummers Bij noodgevallen is het heel belangrijk dat hulpdiensten ook in donker uw adres goed kunnen vinden. Daarom biedt Plaatselijk Belang u de mogelijkheid om tegen een zeer vriendelijke prijs een reflecterend huisnummer bij de weg te plaatsen of

4

aan uw huis te bevestigen. De koplampen beschijnen het nummer vanaf ca 50 meter. Door deze huisnummers collectief in te kopen scheelt het bijna 40% in de prijs. Bovendien geeft het een rustiger en duidelijker beeld als de nummers langs de weg allemaal dezelfde stijl hebben.

We vertrouwen er op dat de buurtverenigingen hun ouderen, of andere buurtgenoten die dat goed kunnen gebruiken, willen ondersteunen bij de bestelling, het afhalen en plaatsen van de huisnummers. Graag uw aandacht hiervoor, juist ook omdat het zo belangrijk is voor minder mobiele mensen. Bij deze B창n heeft u een flyer ontvangen met daarop de werkwijze voor bestelling, levering en betaling. U kunt uw huisnummer zowel persoonlijk, schriftelijk als per email bestellen. Op de Willedei kunt u de huisnummerplaatjes en paaltjes in de nieuwe muziekkoepel bekijken.


Stap voor stap op weg Was het tot nu toe vooral veel ‘uitvogelen’ hoe de WEN droom werkelijkheid kan worden, inmiddels lopen we naar de startlijn want de voorbereidingen zijn zo goed als klaar. De WEN visie is uitgewerkt, de notaris geeft zijn oordeel over de conceptstatuten van de WEN coöperatie in oprichting, aan de WEN website wordt gewerkt en we hopen de subsidievoorwaarden nog meer te kunnen ombuigen naar de Wijnjewouder situatie. Verder organiseren we in oktober een avond waarin we veel concrete informatie kunnen geven en daarnaast een open huis bij enthousiaste dorpsgenoten die al flink op weg zijn om met hun huis of bedrijf energieneutraal te worden. WEN op Willedei Op 5 september kunt u ons, samen met Plaatselijk Belang, vinden in de nieuwe muziekkoepel. We hopen dat u ook interesse hebt om als dorpsgenoten prettig samen te werken aan een schone toekomst van ons dorp, de verlaging van ieders energielasten en verhoging van het wooncomfort. Want alleen samen kunnen we bereiken dat we over 10 jaar onafhankelijk zijn van commerciële energiepartijen. De winst die zij zouden opstrijken kunnen we dan in ons eigen dorp investeren. Aantrekkelijk nietwaar? We zien u graag in de muziekkoepel op de Willedei dan kunnen we u inmiddels meer vertellen.

Weetje van de maand De WEN ambitie om een energieveld in te richten op het volgend jaar vrijgekomen tracé van de N381, lijkt vooralsnog niet waargemaakt te kunnen worden. De provincie adviseert om eerst grote bedrijfsdaken als ‘zonnevelden’ in te richten. Bovendien zijn er signalen dat de energiewet zodanig wordt vernieuwd, dat het ook voor de ondernemer/eigenaar van het dak een aantrekkelijke optie wordt. Dit zou ook een mooie ontwikkeling zijn voor ieder die wel in zonne-energie wil investeren en daarvoor zelf geen goede mogelijkheden heeft. Nog een weetje Rioolslib blijkt zeer geschikt om elektriciteit op te wekken. Dus wie weet wordt in de toekomst uw toiletbeurt wel heel rendabel.

5


Fietsavondvierdaagse: De fietsavondvierdaagse van 7, 8, 9 en 10 juli was ook dit jaar weer een groot succes. Voor deze vier avonden waren prachtige fietsroutes van circa 30 km uitgezet. De deelnemers varieerden tussen nul en tachtig jaar. De baby van nul jaar had een prachtig plekje achter op de fiets van haar moeder. Het werd de fietsers niet al te gemakkelijk gemaakt want er waaide een stevige wind. Maar het deerde de meeste fietsers niet om elke avond weer met een stralend gezicht te starten. Na het voltooien van de fietstocht was er tijd voor een heerlijke nazit op het terras of in restaurant de Stripe. Koffie, thee, ijs, wafel met ijs en warme kersen, het was genieten. De laatste avond werden de fietsers door de Stripje getrakteerd op een warm borrelhapje.

Rommelmarkten: De laatste rommelmarkten van het seizoen worden georganiseerd op woensdag 2 september en op woensdag 7 oktober. Dit is van 14.00 18.00 uur en zoals altijd op en bij het evenemententerrein aan de Te Nijenhuiswei. Willedei Ook op de Willedei van 5 september is VVV Wijnjewoude weer van de partij. VVV is aanwezig met een grote sjoelbak en een kleine sjoelbak. De kleine sjoelbak is voor de leeftijd van de basisschool. Kosten € 0,50 voor drie keer gooien. De grote sjoelbak is voor de volwassenen. Kosten € 1,voor drie keer gooien. Voor de winnaars van de beide sjoelbakken wordt een beker beschikbaar gesteld. VVV Wijnjewoude

Durk jongen, ik heb een raadseltje voor jou! Toemar ris, juffrou! Het geeft melk en het heeft vier poten, Durk? Dat is in ko, juffrou! Nee Durk, het is wel goed, maar ik bedoel een geit! Sa'n soarte ha ik ek foar juffrou! Kom daar maar eens mee, Durk. Leuk! It giet der droech en strak yn en it komt der slop en wiet wer ut! Foei toch Durk! Juffrou hoecht dêr net read fan om é holle te wurden! Oh nee, Durk? Nee juffrou, want wat juffrou tinkt is wol goed, mar ik bedoel in teesekje! (ut lytse Durk, praatsjemakker van Durk van der Heide.)

6


Lichtjesavond Uitvaartvereniging Eert de Doden organiseert op zaterdagavond 31 oktober a.s. een lichtjesavond op de begraafplaats te Duurswoude. De bedoeling van deze avond is, dat nabestaanden een lichtje kunnen plaatsen op het graf van hun overleden dierbare. Ook zal er een hart van lichtjes zijn, waarin diegenen, waarvan een dierbare op een andere begraafplaats begraven is, een lichtje kunnen plaatsen. Dit wordt voorafgegaan door het lezen van een gedicht of een muzikale bijdrage, waarna de grafkaarsen zullen worden uitgereikt. Na het plaatsen van de kaarsen is er gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie of thee. De begraafplaats wordt deze avond sfeervol verlicht met lichtjes en fakkels.

Hiervoor willen we de hulp inroepen van alle dorpsgenoten. We willen graag schone potjes ter grootte van pindakaaspotten verzamelen, het liefst zonder etiket. U kunt de glazen potten in de kratten naast de glascontainer deponeren. Wij zorgen ervoor, dat ze elke avond worden opgehaald. Deze avond wordt georganiseerd door Uitvaartvereniging Eert de Doden en gesteund door Plaatselijk Belang, de Stichting Begraafplaatsen en de Hervormde gemeente. Nadere bijzonderheden over deze avond komen in de B창n van oktober.

Handwerken Rode Kruis Op donderdagochtend 10 September gaan we weer beginnen met het handwerken in het W창ldh첫s, we beginnen om 9.30 uur. We handwerken niet meer elke week, wij doen dat nu om de twee weken. Zijn er misschien dames die voor het Rode Kruis willen breien of haken en borduren, zowel thuis of in de handwerkgroep? Opgeven kan dan bij Janke Jongsma of Froukje Pera.

Tel.481495 of 481992. Ook staan we met onze zelfgemaakte goederen op de Willedei. Dit alles voor het Rode Kruis. Janke en Froukje.

Vrouwenmeeting De zomervakantie is weer ten einde en dat betekent dat alles zo langzaam aan weer begint. Tussen alle drukte door willen we u graag weer ontspanning bieden met onze vrouwenmeetingen. Iedere tweede woensdag van de maand

met hen. Senegal is een land met 95% moslims, om de mensen te bereiken is 7 het van belang om als Christus te leven, gewoon heel praktisch.


Tel: 06-54272376 b.g.g. 0516-471276 info@egbertdeboer.nl Meester Geertswei 21 9241 GJ Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 05 58 Mobiel: 06 - 46 21 75 40

www.mfveenstra.nl

8

www.egbertdeboer.nl Een begrip op het gebied van o.a. Opel en VW onderdelen en accessoires van 1960 tot nu. In- en verkoop/bemiddeling auto's, bedrijfsauto's, nieuwe en gebruikte auto-onderdelen.


Nieuw kantoor voor de Friese Wouden in Bakkeveen In Bakkeveen gebeurt van alles. We wonen er, werken er en komen er op allerlei manieren samen. Waar mogelijk zorgen we voor elkaar. Onze samenleving is aan veranderingen onderhevig en de behoefte aan korte lijntjes en het kennen van elkaar binnen de gemeenschap wordt steeds groter. Ook in Bakkeveen zien en horen wij dit om ons heen. Bij De Friese Wouden hebben wij onze werkwijze op deze behoefte aangepast. In Opsterland werken we in kleinschalige teams met gecertificeerde verpleegkundigen en verzorgenden waardoor onze cliĂŤnten steeds dezelfde gezichten zien. De wijkverpleegkundige is de spil in het dorp. Hierdoor blijven de lijnen kort en kan contact snel en eenvoudig worden gelegd.

Wijkteam Trije Doarpen van De Friese Wouden is begin juli verhuisd naar Bakkeveen. Vanuit het kantoor verleent het team thuiszorg in Bakkeveen, Siegerswoude en Wijnjewoude. Het adres is Weverswal 7A (te vinden achter de praktijk van de huisarts en de fysiotherapeut). Op werkdagen is het kantoor van 13.00 tot 16.00 uur geopend. U kunt bij het wijkteam terecht met vragen over zorg en ondersteuning. Ook kunt u contact opnemen via 088 - 512 53 00.

9


Feestmiddag met de Zonnebloem, Donderdag 15 oktober wordt van 13.30 tot 16.00 uur door de Zonnebloem afd. Ureterp e.o. een feestmiddag georganiseerd in MFC de Wier in Ureterp. Voor u treden op:

Sinds hun eerste succesvolle optreden in de Herberg van Rottevalle in november 1994 zijn de Piipegaeltsje Sjongers geregeld met elkaar op stap en zingen hun shanty’s en zeemansliederen met veel enthousiasme. Nadat in mei 1995 een prijs werd gewonnen tijdens het Eurogreepfestival in Winschoten en er een voor mensen uit Ureterp, Frieschepalen, Siegerswoude, Bakkeveen en Wijnjewoude.

10

Medibelconsulting persoonlijke begeleiding en ondersteuning

Voor de ouderen om zelfstandig thuis te blijven wonen, met een beetje extra gezelligheid.

uitnodiging kwam om in augustus tijdens Sail 95 in Amsterdam te zingen werden de Piipegaeltsje Sjongers geregeld gevraagd voor festivals, dorpsfeesten, jubilea en watersportactiviteiten.Voor ons een reden om hen uit te nodigen. De kosten voor deze middag bedragen â‚Ź 12,50, inclusief hapjes, drankjes en vervoer. Opgave voor 28 september bij Ietje v.d.Veen tel. 0512-301984 of Christijn Nijder tel.0516-481959. Het vervoer wordt door onze bestuursleden van de Zonnebloem, Ietje en Christijn geregeld. Bestuur van de Zonnebloem, afd. Ureterp e.o, Antje Berga

s

Schoonheidssalon


Nieuws van het Computercafé Na de zomervakantie gaan we weer van start met het computercafé. Deze bijeenkomsten staan in het teken van hulp, saamhorigheid en een kopje thee/koffie en zijn voor iedereen, ongeacht kennis, ervaring en leeftijd. Wat gaan we doen? Arne de Waard en Fokje Meijer zijn weer aanwezig om te assisteren. Bij hen kunt u terecht met de problemen waar u bij het gebruik van de computer en programma’s tegenaan loopt. Door uitwisseling van kennis kan ook al veel onderling opgelost worden. Zo ontstaan ook nog eens leuke contacten! U dient er wel rekening mee te houden dat er maar 2 begeleiders zijn, dus het kan zijn dat u even moet wachten. U kunt bij ons gebruik maken van de vaste computers of WiFi voor uw

eigen laptop/tablet. Ook zonder computerproblemen bent u van harte welkom. Wanneer en waar? In principe op elke 2de dinsdag in de maand. Het eerstvolgende computercafé zal op de dinsdagmiddag plaatsvinden: 8 september van 13.30 - 15.30 uur in het MFC De Swingel, lokaal boven. Kosten: € 5,- incl. koffie/thee. Graag tot ziens en noteer deze datum in uw agenda! Vragen? Bel Fokje Meijer: 0516-481479 of Arne de Waard: 06-15183446.

11


Uw informatie- en contactpunt voor ontmoeting en advies: - vragen over het dorp Bezoek- en postadres MFC “De Swingel” Woensdag in de even weken van 10.00 tot 12.00 uur. Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. op nummer 06 - 12 548 683

GFH Mounleane 2-4 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 12 61 Fax: 0516 - 48 13 97

HF

- activiteiten - hulpmiddelen - thuiszorg - woningaanpassing - kleine klusjes

Reparatiebedrijf

l

fh.n g . ww

w

Voor al uw reparatie werkzaamheden Moskouwei 4 aan; - tractoren

- landbouwmachines 9241 WJ Wijnjewoude - tuinmachines tel.: 0516 - 48 16 93 - parkmachines b.g.g. 06 - 218 75 017

Hytex Fashion B.V. Mounleane 3a 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 13 31 Fax: 0516 - 48 17 45

TIMMERBEDRIJF EDWIN HOFSTEE Voor al uw: - nieuwbouw - verbouw Wolverlei 5 - onderhoud 9241 ER Wijnjewoude - renovatie Tel.: 06 - 23 67 77 46

adres postcode tel fax e-mail website

12

Weinterp 60 9241 HE Wijnjewoude 0516 - 48 09 93 0516 - 48 08 85 info@boumaadmin.nl www.boumaadmin.nl

voor: grondwerk, mestverspreiden en slootmaaien


Klokkenstoel Op 18 augustus hebben we contact gehad met een restauratiebedrijf. Alle materiaal is klaar. Het moet nu nog worden gespoten. De spuiterij gaat in de week van 24 augustus weer open. Zodra alles is gespoten komen de klokken in een proefopstelling. Dan wordt het tempo e.d. bepaald. Als dat allemaal goed is komen de klokken terug naar Wijnjewoude. De hoop is dat dit in de loop van september gebeurt. We houden jullie op de hoogte. Aan subsidies hebben we een bedrag van â‚Ź 1.000,- ontvangen. Aan giften kregen wij een bedrag van â‚Ź 175,-. Hiervoor onze hartelijke dank. Er loopt nog een subsidie aanvraag bij

de Haubois Bootsma Stichting. Mochten er nog mensen zijn die deze kostbare restauratie financieel willen ondersteunen dan nogmaals ons banknummer: NL 23 RABO 0373702035

Palingrookwedstrijd te Wijnjewoude Ook dit jaar organiseren wij weer een palingrookwedstrijd om het kampioenschap van de Willedei. Op zaterdag 5 september strijden twaalf palingrokers aan de Loksleane om deze fel begeerde titel. Het is er altijd heel erg gezellig, met veel muziek en een prettige sfeer. Dus zeker een bezoekje waard en door de rokers zeer op prijs gesteld. Bovendien kunt U er vanaf half vier heerlijke gerookte palingen kopen. Deze palingen zwommen twee dagen eerder nog, verser kan dus niet. Wedstrijdrokers moeten zich houden aan de regels van de voedsel- en warenautoriteit. De beste rokers hebben zich opgegeven waaronder kampioenen van Friesland. Hopelijk wordt het mooi weer en wordt het net zo of nog gezelliger als de vorige keer.

Wij bedanken onze sponsors die deze middag mogelijk hebben gemaakt. Klaas Postma is weer de wedstrijdleider wat hij alle jaren voortreffelijk doet. Een deskundige jury beoordeelt de palingen en de prijsuitreiking is om 19.30 uur in de Swingel. Dit is ook best een bezoekje waard. Wij wensen jullie allen een hele mooie en prettige Willedeimiddag en graag tot ziens. Pier Hessels.

13


Populaire artiesten Jelle B en Die Twa in Wijnjewoude

14


Op zaterdag 5 september 2015 wordt de 12e editie van Straatfestival “Willedei” in Wijnjewoude gehouden. Ook dit jaar is er weer een gevarieerd programma op het gebied van muziek, dans, (straat)theater, kinderactiviteiten, braderie en natuurlijk veel Wille in Wijnjewoude. Zoals altijd is nu ook de toegang gratis. Het programma Vanaf 14.00 uur worden inwoners van Wijnjewoude door drumband Eensgezindheid uit Hemrik in de stemming gebracht voor de Willedei. Het programma start om 15.00 uur met de openingsact bij het hoofdpodium tegenover MFC de Swingel. De openingsact wordt uitgevoerd door leerlingen van de basisschool, (Jong) Euphonia en popkoor Just4Fun uit Oosterwolde. Vanaf 15.15 uur betreden artiesten de verschillende podia, brengen theatermakers een lach op je gezicht en kun je genieten van wervelende dansacts. Zo komt Eijer Producties uit Gorredijk een wervelende dansshow geven en kun je genieten van spectaculaire luchtacrobatiek. Tevens presenteren ondernemers zich op de braderie en vermaken kinderen zich bij de kinderactiviteiten. Kortom, een gevarieerd programma voor jong en oud. De muziekpodia worden betreden door spraakmakende artiesten zoals Die Twa, Gurbe Douwstra, Wiebe Kaspers en Dûbel Twa. Slotact met Jelle B Om 20.30 uur wordt de Willedei afgesloten met een daverende slotact van Jelle B, ook nu bij het hoofdpodium bij MFC de Swingel. Deze slotact duurt tot 21.30 uur.

Willedei koeke Na het succes van vorig jaar is de “Willedei koeke” ook dit jaar aanwezig. Een speciaal ontworpen koek voor de Willedei die te verkrijgen is bij alle vier vestigingen van Bakkerij van der Molen. Programmaboekje Het gehele programma van de Willedei vindt u in ons programmaboekje. Deze is voor € 3,00 te verkrijgen bij onze voorverkoopadressen of tijdens de Willedei zelf. De opbrengst hiervan komt geheel ten goede aan stichting Willedei Wynjewâld. Houd onze facebookpagina (facebook.com/willedei) of www.willedei.nl in de gaten voor het laatste nieuws.

As men de skoalle jierren hawn hat, moat men ris fiks oan 't learen

15


de jong auto’s & machines Roelof de Jong Opper Haudmare 32 9241 HR Wijnjewoude

website: www.dejongautosenmachines.nl

(0516) 48 10 17 zaak : 06 - 55 17 83 59 mobiel : e-mail : roelofdejong@freeler.nl

In- en verkoop alle merken auto's, machines en bedrijfsauto’s

Weinterp 44a * 9241 HE Wijnjewoude

16

Duerswâldmer Wei 6, 9243 KA Bakkeveen Tel.: 06 - 20 35 64 90 E-mail: info@schildersbedrijfwelfing.nl Website: www.schildersbedrijfwelfing.nl


Ut de skoalle klapt Met het nieuwe schooljaar voor de deur mochten we maandag 17 augustus de kinderen weer verwelkomen op de beide scholen. Zes weken lang hebben kinderen internationale, nationale of regionale vakantiemomenten mogen meemaken. Wat een voorrecht is het om op deze manier te genieten van rust, vrijheid, natuur, cultuur en natuurlijk elkaar. Na de keuze van vóór de zomervakantie starten we dit schooljaar op de beide scholen met het continurooster. Beide scholen houden elkaar op de hoogte van de bevindingen, ook m.b.t. het verschil van de werktijden. Op zaterdag 5 september staat de ‘Willedei’ gepland. De teams van de scholen zullen onder de leiding van juf Greethilda (Votum Nostrum) het Willedeilied gaan oefenen zodat deze goed aangeleerd kan worden aan alle kinderen. Dit lied zal een onderdeel zijn van de opening om 15:00 uur bij het hoofdpodium op het dorpsplein. We hopen dat u er ook bij zult zijn. Op woensdag 23 september zullen de kinderen uit de groepen 7 en 8 weer langs komen voor de zogenaamde Kinderpostzegelactie 2015. Vanaf 12:00 uur zullen er die dag zo’n 200.000 kinderen in heel Nederland meewerken aan deze actie. Stichting Kinderpostzegels Nederland zet zich wereldwijd in voor de bescherming en ontwikkeling van kwetsbare kinderen. Zo hebben ze meer kans op een betere toekomst.

Ook zijn er elke dag kinderen die onze steun nodig hebben omdat ze te maken hebben met huiselijk geweld of armoede, of omdat ze moeten werken en daardoor niet naar school kunnen. Helpt u mee door een bestelling te doen bij één van de kinderen? Vanuit beide teams zijn er 2 leerkrachten die de voorbereiding uitvoeren voor de kinderboekenweek. Het onderwerp van 2015 is: ‘Natuur, wetenschap en techniek’. Een geweldig thema waar vast mooie en leerzame dingen uit naar voren kunnen komen. We hopen door de gezamenlijke voorbereiding en uitvoering voordeel te hebben van elkaar en een verdieping te krijgen van de integratie. Het is goed om op deze manier de (school)draad weer op te pakken en te werken aan een positief en leerzaam schooljaar. Werkt u mee? Namens de teams van It Twaspan en Votum Nostrum

17


Nieuws van Euphonia De vakantie zit er al weer op en natuurlijk laten wij ook dit seizoen weer het nodige van ons horen. Wij zijn erg blij om u te kunnen melden dat we dit nieuwe seizoen een nieuw lid mogen verwelkomen, nl. Hinke de Groot. Helaas zijn wij nog steeds niet helemaal compleet en kunnen wij nog best een aantal leden gebruiken! Geslaagden Nynke Altena en Anouk van der Heide hebben voor de zomervakantie hun Adiploma behaald en Tineke Veenstra, Marrit van der Velde en Elrike van der Wal hebben hun B-diploma behaald. NK slagwerk Abe-Jan van der Wal heeft meegedaan aan het NK slagwerk in het Limburgse Heel, hij behaalde in de vierde divisie 82 punten, een eerste prijs. Willedei Tijdens de voorverkoop van de programmaboekjes van de Willedei op woensdag 2 september zullen wij weer met het enthousiaste team van de Willedei door het dorp gaan om promotie voor de Willedei te maken en tijdens de Willedei zal ons jeugdorkest

18

de begeleiding van het Willedeiliet weer op zich nemen. Ook zullen wij aanwezig zijn met een stand waar jong en oud leuke activiteiten kunnen doen en waar leden van Euphonia u alle informatie over onze mooie fanfare kunnen geven. Lege flessenactie Op donderdagavond 17 september houden wij een lege flessenactie in het dorp. Leden van de vereniging gaan ’s avonds vanaf 18.30 uur langs de deuren om lege statiegeldflessen bij u op te halen. Zowel plastic statiegeldflessen, maar ook bierflesjes/ kratten zijn welkom. De opbrengst komt volledig ten goede aan de vereniging. Bent u niet thuis, zet de lege flessen gerust bij de voordeur! Bestuur CMV Euphonia


Glasvezel in buitengebied van Hemrik, Lippenhuizen en Wijnjewoude. Snel internet wordt steeds belangrijker voor consumenten en ondernemers. Films van hoge kwaliteit bekijken, muziek luisteren, gamen, telefoneren, waarbij je elkaar ook kunt zien. Zieke mensen kunnen binnenkort met huisarts of ziekenhuis worden verbonden. Thuiszorg kan deels op afstand. Studenten kunnen vanuit huis colleges volgen waar ter wereld deze ook worden gegeven. Ondernemers, welke nu aan diensten werken, die we ons nu nog niet eens kunnen voorstellen. Daarvoor hebben we steeds meer snelheid van het internet nodig. Als er alleen een telefoonkabel uw huis binnen komt woont u in het “witte” gebied. Geen Ziggo kabel of glasvezel voor uw huis? De kabelaars vinden het economisch niet verantwoord om u aan te sluiten. U zult het zelf moeten doen. Maar hoe doe je dat?

Binne Visser, voorzitter Plaatselijk Belang Hemrik heeft het initiatief genomen. Hij is samen met een groepje mensen een plan aan het maken om ook in het “witte” gebied van Hemrik, Lippenhuizen en Wijnjewoude glasvezel aan te leggen. Het plan gaat door als minstens tachtig procent van de bewoners in het “witte” gebied positief achter het plan staan. U kunt zich aanmelden op de website www.friesland.opglas.nl. Het verplicht u nog tot niets. Namens de werkgroep: Zwiert Mansens

De provincie Fryslân heeft dit probleem gezien en gaat burgerinitiatieven ondersteunen. Zij doet dit al op een paar plaatsen.

19


Drieluik Expositie Schilderijen, Beelden en Muziek zaterdag 26 en zondag 27 september ATELIER WYNJA, WIJNJEWOUDE Deze bijzondere expositie start met een optreden van Alina-Lin Jong (viool) en Ruud Merx (piano). Beiden spelen zij al jaren in het André Rieu orkest. De indrukken die Alina-Lin opdoet tijdens de tournees inspireren haar tot het maken van schilderijen met eigenzinnige abstracte vormen. Trudy Steegh is ruim 20 jaar bezig met beeldhouwen. Haar beelden stralen geborgenheid, verbondenheid en kracht uit en zijn melancholisch van karakter. Tijdstip concerten: Zaterdag én zondag van 13.00 tot 13.45 uur Expositie: Zaterdag én zondag van 13.00 tot 17.00 uur Adres: Atelier Wynja, Weinterp 50, 9241 HE Wijnjewoude Toegang gratis, reserveren mogelijk T: 0516 481686 E: likra@live.nl

20

We stoppen niet met spelen omdat we oud zijn geworden, maar we worden oud als we stoppen met spelen.


Nieuws van de Werkgroep Amnesty International Ureterp e.o. Filmavond Amnesty International. Op vrijdagavond 9 oktober a.s. organiseert de werkgroep Amnesty een filmavond voor alle belangstellenden voor het werk van Amnesty. Op de avond zal de film ‘Back to the square’ worden vertoond. Na de revolutie in januari 2011 en de euforie op het Tahrirplein in Egypte is het doel van de demonstranten bij lange na niet bereikt. Vijf Egyptenaren (onder andere een kamelendrijver en een studente) die hun leven overhoop zagen gegooid vertellen hoe het hen sindsdien is vergaan. Het is een indrukwekkend verhaal, waarin (schendingen van) mensenrechten centraal staan, belicht vanuit een alledaags perspectief. Uiteindelijk luidt de vraag: Wat hebben de offers op het Tahrirplein opgeleverd?

Waar: Aanvang: Toegang:

Dúnhoeke, Mjûmsterwei 16, Bakkeveen (naast het zwembad) 19:45 uur gratis

Werkgroep Amnesty International Ureterp e.o., Hendrik Jan Haanstra

Hopen Als de Bân bij ons in de bus valt wordt hij meestal direct gelezen. Zo las ik in het stukje ‘geef de pen door’ dat de schrijver met zijn buurman hoopte dat er 30 km gereden gaat worden door de passanten (dorpsbewoners), maar dat zal er wel niet inzitten denk ik. Want 50 km is al een groot probleem. Het is niet normaal met wat voor idiote snelheden veel inwoners hier het dorp in en uit racen. Zowel vanaf Bakkeveen, Ureterp of vanaf de stoplichten, absurd!

hebben ze thuis plek genoeg, toch met die troep naar de Merkebuorren. Wij hopen als bewoners van Merkebuorren West dat dit gaat stoppen. Uw hond hier uitlaten is geen probleem, maar ruim dan wel de rotzooi op.

Hetzelfde geldt voor de lui die in grote getale met hun hond(en), soms drie naar de Merkebuorren west komen om daar hun honden hun behoefte te laten doen. En als je ze dan terug ziet lopen of fietsen met een gezicht van: ‘dat hebben we mooi geregeld’. De stront bij een ander voor de deur, dan houden we het thuis netjes Ook al

Straks met de Willedei als er weer geparkeerd wordt op de Merkebuorren en de mensen uit de auto stappen en direct in een dikke hoop vuiligheid staan? Leuk toch? Eerst de schoenen reinigen. Welkom in dit mooie Wijnjewoude. A. Schaap 21


Zorgboerderij De Twa Bûken Duerswâld 9 9241 GW Wijnjewoude

”Living & Growing”

Dagbesteding Winkeltje Logeeropvang Mini-camping

0516 - 54 18 62 www.twabuken.nl

Nu ook cadeaubonnen verkrijgbaar

Hendrik van der Heide 06 - 46 18 12 04 info@aforum.nl

aforum.nl

voor al uw tegelwerk: www.tegelzetbedrijfvanderveen.nl info@tegelzetbedrijfvanderveen.nl tel 06-53674098 Wijnjewoude voor een goed advies kom ik graag vrijblijvend bij u langs 22


Geef de pen door Bedankt pap, voor het geven van de pen! Ik ben Anna Heslinga en ben 29 jaar jong. Ik woon samen met Freerk Brouwer en onze dochter van 10 maanden aan de Welfingstrjitte nummer 11. Zoals jullie in mijn vaders verhaaltje hebben kunnen lezen, ben ik geboren in Overschild, provincie Groningen. Rond de leeftijd van een jaar of 2/3 zijn we verhuisd naar Wijnjewoude, een boerderij die in de loop der jaren is verbouwd tot woonboerderij, aan de Merkebuorren. Hier hebben mijn zus en ik een prachtige jeugd gehad. Van hutten bouwen, tot feestjes geven in de schuur. Na de middelbare school ben ik de kappersopleiding gaan doen in Leeuwarden. Dat eenmaal afgerond, ben ik een eigen zaak begonnen als kapster aan huis. Daarnaast werkte ik voor 10 uurtjes bij Miss Etam in Drachten. Freerk en ik wilden in 2009 graag gaan samenwonen en we kregen al gauw een appartement toegewezen op de flat tegenover het voetbalveld. Freerk studeerde toentertijd nog, en met een eigen zaak vond ik het allemaal wat onzeker, dus ben ik meer gaan werken in de kledingzaak en heb ik de kapsalon

stop gezet. Wij hebben zo met veel plezier hier gewoond, wel vonden we het tijd worden voor een wat ruimer huis en kregen de kans om een nieuwbouwhuis te huren. Liever wilden we wat kopen, maar in deze tijd was/is dat erg lastig. Dus deze kans om voorrang te krijgen voor een ander nieuw huurhuis grepen we met beide handen aan. In november 2013 hebben wij de sleutel gekregen en na twee weken verven en sausen konden wij erin! In die tijd is onze dochter Mare geboren. Ze is een vrolijke en blije meid! Inmiddels heeft Freerk een vaste baan gekregen als leerkracht van groep 7/8 basisonderwijs en werk ik als assistent storemanager bij Charles VĂśgele in Heerenveen. Dit was het in het kort geloof ik wel. Ik geef de pen door aan mijn buurvrouw, tevens vriendin Mattie Stoker.

Der steane in bulte minsken mei in bosk kaeijen yn e hân foar de poarte fan it lok, mar hja kinne it slotsgat net fine.

23


Opgeruimd is netjes! Toch? Wijnjewoude is een prachtig dorp met veel trotse hondenbezitters. Maar hondenpoep vindt niemand leuk. Vieze schoenen, vieze hondenpoten, en een onsmakelijk gezicht tijdens de dagelijkse wandeling. Hondenpoep is vaak een ergernis bij mensen. Deze ergernis komt ook voor bij bewoners aan de Merkebuorren, bij de ingang van het dorp. Vele hondenbezitters laten hun hond uit op de grasstrook

tussen het fietspad en de weg (Merkebuorren tussen verkeerslichten en de bakker). Bewoners plaatsen hier hun afvalcontainers en ouders met kinderen maken ook geregeld gebruik van deze grasstrook. Wij willen hondenbezitters daarom verzoeken om voortaan de hondenpoep op te ruimen. Buurtvereniging Mei Inoar Ien.

Yoga bij Kirtan Yoga- en Meditatiecentrum Kirtan Wijnjewoude/Hemrik start eind augustus met een nieuwe serie yogalessen. Er worden vier verschillende yoga-stijlen aangeboden door gespecialiseerde docenten. HATHA YOGA: doen van asana’s (houdingen) en series van bewegingen om te komen tot een goede balans tussen inspanning, ademhaling en diepe ontspanning. Ontwikkelen van je lenigheid, kracht en bewustzijn in het dagelijks leven ADEM- EN BEWEGINGSYOGA: Aandacht voor de adem staat in deze les centraal. We doen gevariÍerde ademhalingsoefeningen die allemaal tot doel hebben om weer natuurlijk en volledig te kunnen ademen. De volgende stap is om deze vrijere ademhaling in te zetten bij de yogahoudingen. Daarmee ontwikkelen we meer soepelheid en plezier in bewegen. Deze les is speciaal voor beginners.

24

YIN YOGA: verbetert conditie en zelfherstellend vermogen van het bindweefsel door langdurige rek. Met aandacht een grens voelen, deze respecteren, en vervolgens ontdekken dat je verder kan. Je ontwikkelt souplesse voor bewegen en veerkracht voor leven. MINDFULNESS YOGA:met aandacht subtiele yogahoudingen uitvoeren waardoor er vanzelf een proces van innerlijk vertragen op gang komt. Daarin heb je de mogelijkheid om minder oordelend en vriendelijker naar jezelf te zijn, wat weer doorwerkt in je dagelijks leven. Meest meditatieve vorm van yoga.


Rooster vanaf 31 augustus 2015, series van 10 lessen, kosten €115,Stijl HATHA

Dag maandag maandag ADEM&BEWEGING dinsdag MINDFULNESS woensdag YIN woensdag woensdag MINDFULNESS donderdag

Tijd 19.00-20.00 20.15-21.30 9.00-10.15 9.00-10.15 19.00-20.00 20.15-21.15 19.00-20.00

Docent Mark Mark Petra Petra Nynke Nynke Joyce

Niveaus Beginner Gevorderd Alle Alle Alle Alle Alle

Informatie en opgave. www.kirtan.nl of www.yogastroom.nl Opgave: Petra Flantua: info@kirtan.nl , 0516-471688 Mark v.d. Galiën: info@praktijkvandergalien.nl , 06-24370472 t/m 29-8 ivm vakantie alleen per mail bereikbaar Nynke Blom: n.w.blom@gmail.com, 06-15348185 Joyce de Rozario: joyderoza@gmail.com, 06-15321015 Adres: Centrum Kirtan, Tjalling Harkeswei 75, 9241 HL Wijnjewoude

LETS-café in de Ynrin (de Wier) Aankondiging LETS-café op zaterdag 3 oktober in de Ynrin (de Wier) in Ureterp. Een LETS-ruilkring bestaat uit een aantal mensen die dingen voor elkaar doen of die met elkaar handelen in goederen of diensten. Zij doen dit niet voor geld maar voor punten. Om elkaar en elkaars vraag en aanbod te leren kennen, worden LETS-cafés georganiseerd. Voor het eerste LETS-café na de zomervakantie is Japke Weij uitgenodigd om in Ureterp iets te vertellen over haar werk als tekenaar/ kunstenares. Japke maakt contrastrijke realistische tekeningen en schilderijen en heeft in 2013 met het door haar gemaakte portret van het koningspaar de publieksprijs gewonnen. Ook u bent van harte welkom. De toegang is gratis en de koffie staat klaar. Tot ziens op zaterdag 3 oktober van 14.30 uur tot 16.30 uur in de Ynrin (de Wier) in Ureterp. 25


Kraanwerk J.R. Bouma Voor alle grond- en water werken www.kraanwerkjrbouma.nl Tolleane 1 Wijnjewoude Tel. 06-11292116

Rinse Taekema Tel.: 06 - 46 03 84 42 Tolleane 26 - 9241 WH Wijnjewoude taekematimmerwerken@hetnet.nl www.taekemabouw.nl

Ina Zandberg

Schoonheidssalon Voor een mooi en verzorgd uiterlijk

Gentiaan 22 Wijnjewoude 0516-481208 www.inazandberg.nl

G. Wiegersma Wijnjewoude uw stalstoffeerder 110

SCANIA

Handelsonderneming G. Wiegersma

Tel. (0516) 48 17 86 Fax (0516) 48 10 57

Tj. Harkeswei 106 a/b 9241 HM Wijnjewoude

Voor al uw:

Weinterp 1 9241 HB Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 06 68

info@bloemenenkadohuiswilma.nl www.bloemenkadohuiswilma.nl

26

* Bloemstukken * Snijbloemen * Kamerplanten * Bruidswerk * Grafwerk * Sfeermakers * Kado’s * Snuisterijen


Opgeven kan dan bij Janke Jongsma of Froukje Pera.

Vrouwenmeeting De zomervakantie is weer ten einde en dat betekent dat alles zo langzaam aan weer begint. Tussen alle drukte door willen we u graag weer ontspanning bieden met onze vrouwenmeetingen. Iedere tweede woensdag van de maand hebben wij een vrouwenochtend in Bakkeveen. Dit doen wij alweer vijf jaar met een wisselend programma. Van wandeling tot spreekster, God staat in het middelpunt. Op 9 september gaan we het seizoen starten met een spreekster. Herma Bode is zendelinge in Senegal vanaf 1977. Met haar man werd ze uitgezonden, ze mocht een gezin stichten met inmiddels vier kinderen, helaas is ze sinds 1996 weduwe. God heeft haar genade gegeven om verder te werken. Ze woont nu in Malika en daar werkt ze met moslims en christenen binnen het bedrijf van haar zoon. Ze leren daar een beroep, geven ze leesles en lezen de bijbel

Medibelconsulting persoonlijke begeleiding en ondersteuning

Voor de ouderen om zelfstandig thuis te blijven wonen, met een beetje extra gezelligheid. Wilt u wandelen, of hulp voor een bezoek aan het ziekenhuis? Kijk voor meer mogelijkheden op mijn website. Of bel. T. 0516 471147 of M. 06-15095597 E. medibelconsulting@gmail.com W. medibelconsulting.nl B没tewei 59, Wijnjewoude

De Buorren 73 - 8408 HK Lippenhuizen Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683 Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

met hen. Senegal is een land met 95% moslims, om de mensen te bereiken is het van belang om als Christus te leven, gewoon heel praktisch. Benieuwd wat haar bezig houdt en hoe zij zich inzet voor onze God? Wees welkom! We komen samen in de Herberg Plaza naast snackbar de Kolk, Foarwurkerwei 11 in Bakkeveen. De inloop is om 9:30 uur met koffie/thee en gezelligheid, rond 9:45 uur zullen we starten. Voor de kleintjes is er een speelhoek en er is een collecte voor de onkosten. Voor vragen: vrouwenmeeting@hotmail.com Wij zien u graag! Saskia, Trienke en Bianca

s

Schoonheidssalon 06 - 29 28 59 20 Tolleane 1 9241 WH Wijnjewoude

ijnjewoude

Tel.: 0516 - 471415 Tolleane 8 9241 WH Wijnjewoude 27


Volkstuinen Complex Boerestreek Snijbonen In Groningen eten ze stamppot snijbonen als er een feest is. Stamppot snijbonen is daar onlosmakelijk verbonden met Bommen Berend en nieuwjaarsdag. Zelf vind ik het heerlijk met witte bonen er door, het heet dan stamppotblotekinderkontjesinhetgroenegras. In het verpleegtehuis waar ik een blauwe maandag heb gewerkt, kon de directie deze naam niet waarderen; de naam moest worden veranderd. Maar u zult begrijpen dat we dat zijn vergeten en de naam gewoon op de kaart is blijven staan. De bewoners vonden het wel grappig en er is dan ook lang over gepraat. Stamppot De gemiddelde Nederlander kent vier verschillende stamppotten: boerenkoolstamppot, stamppot zuurkool, hutspot en andijviestamppot. Maar er zijn mensen die ook stamppot maken van bloemkool, spruiten, molsla en snijbonen. De lekkerste stamppot is de stamppot zoals hun moeder die vroeger maakte, vinden veel Nederlanders. De rookworst en het kuiltje jus maken de stamppot compleet. Husselpot Stamppotten zijn eenpansgerechten. Sinds de Middeleeuwen werd in heel Europa veel potspijs gegeten. Knollen, uien, spek of vlees werden in één pot boven het vuur gekookt. Als men ging eten, werd de pot van het vuur gehaald en alles door elkaar gehusseld. Vandaar dat wel gesproken werd van ‘husselpot’. Pas in de twintigste eeuw ging men de ingrediënten stampen en werd het ‘stamppot’.

28

Potspijs In de oude potspijzen werden geen aardappels gebruikt. In de 19e eeuw werd de aardappel populair, omdat hij een goed alternatief was voor het relatief dure graan. Na 1850 ontstaat de stamppot zoals wij die nu nog kennen, met aardappels, groenten en vlees. Met name mensen die het niet breed hadden, aten stamppot met grove groenten als kool, biet en penen. In grote delen van Nederland stond de hussel- of stamppot dagelijks op tafel. Husselpotje met snijbonen en knolselderij. 1 ½ kg kruimig kokende aardappelen, geschild en in stukken gesneden, 1 ½ el olijfolie, 3 rode uien in ringen gesneden, 400 g kipfilet in dunne reepjes, zout, peper, 2 dl kippenbouillon, 3 el (grove) mosterd, 1 potje crème fraîche, 750 gr snijbonen, 500 gr knolselderij in blokjes van een halve cm. Kook de aardappelen samen met de snijbonen gaar in water met zout, voeg vlak voor de aardappelen gaar zijn de blokjes knolselderij toe. Giet ze af en vang een beetje kooknat op. Verhit de olie en bak de ui al omscheppend glazig. Voeg de kip, peper en zout naar smaak toe en bak de kip al omscheppend bruin en gaar. Schep de ui met de kip uit de pan en voeg de bouillon, de mosterd en de crème


fraîche toe. Breng de saus aan de kook en houd hem op een laag vuur tegen de kook aan. Stamp de aardappelen samen met het groentenmengsel fijn en schep er het kip/ui mengsel door. Wil je er een echt husselpotje van maken dan moet je natuurlijk niet met een stamper gaan

werken, maar met een sterke pollepel het geheel door elkaar roeren. Voeg zoveel van het kooknat toe, dat een smeuïg husselpotje ontstaat. Serveer met de saus. Siebo.

Kom Korfballen bij WWMD Hemrik! Ben je tussen 6 en 12 jaar? Zoek je een leuke sport(club) in seizoen 2015/2016? Wij bieden jou: Sportieve uitdaging Plezier Veld- en zaaltrainingen met vakkundige trainers 4 x gratis meetrainen Lage contributie (55 euro per jaar) Deelname korfbalcompetitie KNKV Leuke activiteiten Meld je snel bij ons aan: kvwwmd@outlook.com www.kvwwmd.nl facebook.com/kvwwmd Foto’s Sietse de Boer

29


30


Studiekringen van en voor ouderen in Opsterland Timpaan Welzijn ondersteunt sinds 2012 studiekringen in Opsterland. Een studiekring is er voor 55-plussers die het prettig vinden om samen met leeftijdsgenoten eens uit te zoeken hoe bepaalde zaken in elkaar zitten. Het gaat om onderwerpen aan eigen inzicht en ervaring te toetsen, informatie te verzamelen en nieuwe gegevens te bestuderen. Vanaf oktober a.s. start de Studiekring weer. Eens per 14 dagen is er een bijeenkomst, ongeveer 12 bijeenkomsten per jaar. In een ronde aan het begin van iedere bijeenkomst komen actuele onderwerpen aan de orde. Bijvoorbeeld over voeding, veiligheid, zingeving, geschiedenis, wonen, milieu, reizen, inspraak van ouderen, wereldgodsdiensten, poëzie, gezondheid, literatuur, enz. Gezamenlijk kiezen de leden voor een onderwerp. Vervolgens gaan de leden informatie verzamelen over het gekozen onderwerp, en daarna is er een gedachtewisseling en een discussie. Eventueel kan men een bezoek of excursie organiseren. Een studiekring biedt u:  Een uitdaging;  Leren luisteren en ervaren wat het is wanneer er naar u geluisterd wordt;  Meer dan oppervlakkige contacten met leeftijdsgenoten en een kans om eigen talenten productief te maken;  Ontspanning en gezelligheid;  Het toevoegen van kennis en inzichten bij al uw ervaringen.

Uiteindelijk gaat het om leren van elkaar over onderwerpen van gemeenschappelijk belang of gezamenlijke interesse. Bezig zijn met zaken die deelnemers als waardevol ervaren. Door regelmatige kringbijeenkomsten kunnen nieuwe contacten ontstaan. Er zijn geen kosten aan de studiekring verbonden, alleen voor de koffie wordt een kleine bijdrage gevraagd. Voor meer informatie en aanmelding: Geertje Miedema, Timpaan Welzijn Tel. 06- 46073968, e-mail: g.miedema@timpaanwelzijn.nl.

Snel beloofd is vlug vergeten.

31


k

i

r

t

a

n

meditatieschool Tjalling Harkeswei 75 9241 HL Wijnjewoude tel./fax: 0516 - 47 16 88 e-mail: info@kirtan.nl website: www.kirtan.nl

kursussen/trainingen op het gebied van: * meditatie * yoga * massage * stresspreventie * emotioneel lichaamswerk

UITVAART VER. E.D.D.

Wijnjewoude e.o. Voor crematie en begrafenis

Uitvaartverzorging Van der Zwaag Heerenveen Tel. 0513-622 339 Inlichtingen: J. Miedema

Penningmeesteres:

G. v.d. Wier-v.d. Meulen 0516 - 48 18 80

Herenweg 19 Weversw창l 3B Merkebuorren 16 9243 JL Bakkeveen 9241 GG Wijnjewoude 8435 WT Donkerbroek Tel.: 0516 - 49 21 28 Tel.: 0516 - 54 13 25 Tel.: 0516 - 48 12 74 Slotemaker de Bruineweg 2 8433 MB Haulerwijk Tel.: 0516 - 42 12 81

Weibuorren 63B 9247 AZ Ureterp Tel.: 0512 - 35 43 98

Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude Inlichtingen en reserveringen bij de beheerders: door Eric en Trientsje van der Wal Tel: 0516 - 48 07 41 of 06 - 24449516

32

0516 - 48 13 05

Voorzitter:


Op zoek naar vrijwilligers Timpaan Welzijn is op zoek naar vrijwilligers voor begeleiding Nieuwkomers Sinds januari 2014 is Timpaan Welzijn actief met het begeleiden van nieuwkomers in de gemeente Opsterland. Inmiddels zijn er meer dan tien enthousiaste vrijwilligers opgeleid die de nieuwkomers helpen om zo snel mogelijk zelfstandig en zelfredzaam te worden in de Nederlandse samenleving. Omdat het aantal nieuwkomers nog steeds groeit, zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers! De werkzaamheden bestaan uit: Begeleiden/coachen van nieuwkomers (uit verschillende landen) die een verblijfsstatus hebben gekregen (begeleiding is maximaal een jaar). Dat houdt onder meer in: - wegwijs maken in de Nederlandse samenleving; - Hulp bij het invullen van formulieren; - Ondersteuning bieden bij het leggen van contacten en het opbouwen van een netwerk. Wij zoeken enthousiaste mensen die - affiniteit hebben met de doelgroep; - houden van samenwerken en verbinden; - kunnen motiveren en inspireren; - handig zijn met administratieve zaken en internet; - gemotiveerd zijn om mee te doen aan interne scholing en overleggen; - zich minimaal 1 dagdeel per week willen inzetten. Wij bieden - Training en scholing op maat; - Interessant en zinvol vrijwilligerswerk; - Begeleiding en ondersteuning door een beroepskracht; - Regelmatige (intervisie)bijeenkomsten met de vrijwillige begeleiders; - Vergoeding van reis- en overige onkosten. Indien u belangstelling heeft of meer informatie wenst, kunt u bellen of mailen met W. Bonthond, tel. 06-46457547, w.bonthond@timpaanwelzijn.nl of G. Miedema, tel. 06-46073968, g.miedema@timpaanwelzijn.nl.

33


c

Mounleane 14 9241 HA Wijnjewoude 0516-426885 06-12996376

Timmer & Klusbedrijf C. de Vries

onderhoudsbedrijfcdv@live.nl

Iets te vieren, reünie, vergadering Warm - koud buffet / BBQ / Koffietafel Gezellige zaal, privé terras

hotel Restaurant Jo kinne hjir net allinnich lekker ite, mar no ek lekker sliepe! Duerswâld 23 9241 GW Wijnjewoude

Biedt allerlei mogelijkheden. Informeer vrijblijvend. Mjumsterwei 16 9243 SK Bakkeveen tel. 0516 541493

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

Tel.: (0516) 54 12 15 www.destripe.nl

Weinterp 22 a 9241 HD Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 16 00

In- en verkoop occasions In- en verkoop classic cars In- en verkoop USA cars APK keuringsstation Onderhoud en reparatie; alle merken Ook voor onderhoud aan uw oldtimer / klassieker

Weinterp 26 - 9241 HD - Wijnjewoude (Frl.) Tel. +31 (0)516 - 48 12 60 – www.autobedrijfjansma.nl

drukkerij RB Partner in Belastingzaken

Dopheide 8c-2 9202 PB Drachten 0512 - 54 66 35 0512 - 54 67 10

34

berichten@veningabelastingadvies.nl

0516 - 48 15 97 www.drukkerijpool.nl In 2014 waren we energieneutraal! Het papier dat wij gebruiken is duurzaam (FSC keurmerk).


Workshop easel (Kerst) kaart maken Op de woensdagen 2 en 30 september a.s. geef ik, bij voldoende belangstelling, workshops easelkaarten maken. Lijkt het je leuk om zelf een aantal easelkaarten te maken, maar heb je zelf de benodigde mallen en machine niet dan is dit je kans!!!! ’s Ochtends van 10.00 tot 12.00 uur ’s Avonds van 20.00 tot 22.00 uur De kosten zijn € 5,- incl. de eerste kaart en koffie met cake. Voor elke kaart die meer gemaakt wordt of waar materiaal voor meegenomen zijn de kosten € 1,25 per kaart. Onderstaand een voorbeeld van een easelkerstkaart. Deze kaart kan opgevouwen in een vierkante envelop verzonden worden. Opgave via e-mail: antjevanbruggen@kpnmail.nl

Nationaal MS Fonds zoekt coördinator MS Collecteweek Het Nationaal MS Fonds zoekt een coördinator in Wijnjewoude voor de collecteweek in november. De coördinator is het aanspreekpunt voor de collectanten, is verantwoordelijk voor het verspreiden van de collectebussen en maakt een wijk of straatindeling. Houd je van regelen en organiseren en heb je goede sociale vaardigheden, neem dan contact op! Het Nationaal MS Fonds zet zich in om de kwaliteit van leven van mensen

met MS te verbeteren. Dit doet zij door voorlichting te geven, activiteiten te organiseren en onderzoek te financieren. Het Nationaal MS Fonds collecteert 23 t/m 28 november. Nieuwe collectanten zijn uiteraard ook van harte welkom.

35


De historie van het ‘skelkje’ van beppe Ik geloof niet dat onze kinderen nog weten wat een schortje is. Het voornaamste gebruik van Oma’s schortje was om haar jurk te beschermen, omdat ze er maar een paar had. Maar ook omdat het gemakkelijk was om een schortje te wassen, in plaats van een jurk. Ze gebruikte het schortje ook als pannenlap, om de pannen van de kachel of uit de oven te halen. Het diende ook om de tranen en vuile neus van de kinderen mee af te vegen. En als ze eieren uit het kippenhok ging halen was het schortje ook heel handig om de eieren in te dragen. Als er visite kwam konden haar verlegen kinderen onder haar schortje schuilen. En als het koud was kon ze haar armen er indraaien en opwarmen. Het was ook heel geschikt om menig zweetdruppeltje mee af te vegen, als ze gebukt stond over de kachel met het koken van het eten. Hout voor de kachel werd ook in het schortje binnen gebracht. Uit de tuin droeg ze allerhande groente naar binnen. En als de erwten gedopt waren gingen de schillen in het schortje. In de herfst werd het schortje gebruikt om de appels mee op te rapen, die onder de bomen lagen. Als Oma onverwacht visite aan zag komen, je stond er van te kijken, hoeveel meubeltjes dat ouwe schortje nog kon stoffen in een paar seconden. Als het eten klaar was ging ze naar buiten en zwaaide met haar schortje dan wist iedereen dat het tijd was om binnen te komen. Het zal nog lang duren voordat iemand uitgevonden heeft, wat voor zoveel

36

doelen gebruikt kon worden, zoals het schortje van Beppe. In deze tijd zouden wij er gek van worden te weten hoeveel bacteriën er in dat schortje kunnen zitten. Toch heb ik er nooit wat van overgehouden. Of toch??. LIEFDE. Aukje Veenstra


Het Christelijk Ooststellingwerfs Mannenkoor gaat weer beginnen...... Maandagavond 31 augustus gaat het koor weer van start met de eerste repetitie van het nieuwe seizoen. Inderdaad maandagavond, want met ingang van dit seizoen hebben ze de repetitieavond verschoven van de dinsdagavond naar de maandagavond. Nog even terugkijken op het afgelopen jaar: In september 2014 begon het koor met de nieuwe dirigent Jacob Hoekstra uit Oosterstreek en er werd gestart met 31 leden. Mede door de ledenwerfactie begin dit jaar, waar ook deze krant over heeft bericht, is het aantal leden gestegen naar 40. De aanpak van de nieuwe dirigent is zeker ook debet aan deze stijging. Het plezier straalt er weer van af en dat vertaalt zich in fijne repetities en prima optredens. Na de vakantieperiode beginnen ze met het instuderen van het kerstprogramma. In december worden er twee kerstconcerten gegeven in samenwerking met het Chr. Mannenkoor Meppel. Dit belooft iets bijzonders te worden. Zo gaan ze in een dubbel mannenkooruitvoering gezamenlijk het stuk “Denn er hat seinen Engeln befohlen” van Felix Mendelssohn zingen. Het koor zingt meer van deze componist, zo zal ook ”Verleih uns

frieden” worden uitgevoerd. Ze zullen deze avond afsluiten met het gezamenlijk zingen van het “Ere zij God” door de koren en alle aanwezigen. U kunt alvast noteren: 19 december 2015, 19.30 uur in de Oerdracht te Haulerwijk, kerstconcert met mannenkoren en veel samenzang. Als je nu denkt “daar zou ik ook best aan mee willen doen” dan nodigt het koor je graag uit om op de eerste repetitieavond van het nieuwe seizoen, maandagavond 31 augustus, langs te komen. Je kunt dan, geheel vrijblijvend, zes weken gratis kennis maken met het koor, de leden, de dirigent en met de muziek. Het koor repeteert zoals gezegd op maandagavond 19.30 - 21.45 uur in de Miente aan de Snellingerdijk 39 te Oosterwolde. Van harte welkom en wie weet heb je je nieuwe hobby gevonden!

37


Prikbord Te koop Vrieskist mt. 150 x 85 x 60 Frigor En een plastic Kuip mt H.40 midl. 60 cm stevig materiaal voor vee of iets anders. R. Feenstra van Keimpema Opper Haudmare 42 Wijnjewoude. Gevraagd t.b.v. lichtjesavond op 31 oktober a.s.; Lege schoongemaakte glazen potjes ter grootte van pindakaaspotten. Liefst zonder etiket. Deponeren in de kratten naast de glascontainer bij de Spar. Zie artikel in deze Bân. Volkstuinen Complex Boerestreek. Mei Pake op’e tún. Tuinieren is niet alleen ontspannend, biologisch en lekker je eigen groenten oogsten, het is ook nog educatief en ontdekken. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Meld je nu aan voor een perceel en verbouw je eigen groenten. vtcboerestreek@wynjewald.nl

38

De Zonnebloem boodschappenmand De boodschappenmand met inhoud waar op geraden kon worden tijdens de braderie in Ureterp is gewonnen door mevrouw I. Roffel van de Mounleane in Ureterp, haar gok was € 36,75, zij zat er het dichtste bij. Een ieder wordt hartelijk bedankt die de stand van de Zonnebloem bezocht heeft, namens het bestuur van de Zonnebloem afd. Ureterp e.o, Antje Berga

Gratis op te halen Elektronisch orgel in goede staat. Tel. 0516-481455 Soos Wijnjewoude We starten dit seizoen weer met een etentje in restaurant de Stripe op 18 september. Aanvang 15.00 uur. Opgave graag voor 12 september bij Joke Nust, tel. 0516-481077. Tot 18 september. Namens het bestuur.


Nieuws van de Zondagsschool Beste jongens en meisjes. De zondagsschool is weer begonnen!!!! Wil jij……. - de verhalen uit de Bijbel (beter) leren kennen? - nieuwe liedjes leren? - op een gezellige, ontspannen manier bezig te zijn met het Woord van God? Dan ….. is de zondagsschool iets voor jou!! De zondagsschool…… - is voor alle kinderen van 4-12 jaar - is elke week een Bijbelverhaal met daarbij aansluitend een kleurplaat, puzzel, woordzoeker, vragen over het verhaal enz. enz. Kortom: we proberen je op een fijne en positieve manier bekend te maken met de verhalen uit de Bijbel en wat die verhalen in de tijd van nu voor ons betekenen. De zondagsschool is gewoon leuk!! Er zijn 2 leeftijdsgroepen. Elke zondagmorgen van half 10 tot half 11 zijn jullie van harte welkom in gebouw “de Driehoek”. Lijkt het jou ook leuk? We zien je graag! Neem gerust je vriend of vriendinnetje mee! Tot ziens ! De leiding van de zondagsschool Aaltje, Tialda, Jan, Anetta

39


Ik ga de uitdaging aan !!! U ook ? Muskathlon in Uganda…….. In mei 2016 doe ik mee aan een marathon in Uganda. Met meer dan 100 mannen en vrouwen gaan we samen deze enorme uitdaging aan om 42 kilometer te gaan hardlopen. Het is de bedoeling dat iedere deelnemer zich individueel voor € 10.000,laat sponsoren. We hopen op deze sportieve manier een geweldig geldbedrag bijeen te krijgen waarmee mensen uit Uganda die in armoede leven, kunnen worden ondersteund. Niet alleen, maar in samenwerking met Compassion en de 4e musketier Samen met Compassion en de 4e musketier, willen we in Uganda een verschil gaan maken ! Compassion investeert het sponsorgeld in projecten voor hulp aan moeders en baby’s, kinderen en studenten, die in grote armoede leven. De organisatie helpt in Uganda de meest kwetsbare kinderen via lokale kerken. Kinderen die een sponsor krijgen, kunnen daardoor naar school en worden sociaal, emotioneel en geestelijk gevormd. Ook krijgen ze medische zorg en aanvullende voeding. Daarnaast horen de kinderen over Jezus’ liefde voor hen. Zie ook www.compassion.nl De 4emusketier is een mannenbeweging die mannenharten wil inspireren om golven van gerechtigheid wereldwijd te verspreiden. Zij doen dit door karakterweekenden te organiseren en extreme uitdagingen aan te gaan. Zie ook www.de4emusketier.nl En misschien wel met U………… ! Dit is uw kans om mee te helpen armoede terug te dringen en nieuwe perspectieven te bieden. Mijn vraag aan u is: ”Wilt u mij sponsoren?” Dit kan door een kind te sponsoren via Compassion voor € 29,- per maand. 40

Ook kunt u via een machtigingskaart of online een gift geven. U kunt meer lezen en online doneren op mijn webpagina: www.muskathlon.nl/deelnemers/596/st even-akker

Voor aanvullende vragen of informatie kunt contact met mij opnemen: st.akker@filternet.nl ,tel. 06-13257806 Ook ben ik tijdens de Willedei aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Meer informatie over de Muskathlon kunt u vinden op www.compassion.nl/muskathlon De komende tijd is een tijd van intensief trainen om de nodige conditie op de bouwen om een marathon te


gaan lopen in Uganda, waar ook het klimaat warmer is dan in Nederland. Daarnaast zal ik door middel van een aantal acties proberen het benodigde sponsorgeld van € 10.000,- te verzamelen. U kunt mijn prestaties volgen via mijn facebookpagina, of via de nieuwsbrief die ik de komende

maanden uitbreng voor ontvangst mail naar st.akker@filternet.nl Met een hartelijke groet, Steven Akker Mounleane 13 9241HA Wijnjewoude

Uitnodiging van de Hervormde gemeente Wijnjewoude Wij willen u/jou hierbij uitnodigen voor de volgende bijeenkomsten: Zondag 20 september ’s Avonds om 19.30 uur is er een zangdienst in de kerk van Weinterp. Voorganger tijdens deze dienst is Michel van Heijningen. Het mannenkoor uit Boornbergum zal tijdens deze dienst voor ons zingen. Zondag 4 oktober ’s Avonds om 19.30 uur is er in de kerk van Weinterp een zang- en muziekavond welke verzorgd wordt door Christelijke Muziekvereniging “De Bazuin” uit Ureterp o.l.v. Hendrik de Boer. Organist: Hendrik-Jan Kiers Soliste: Baukje Albada-Krikke Na afloop is er koffie en thee Met een hartelijke groet van de Hervormde gemeente Wijnjewoude.

41


Dorpsagenda September 2 Klaverjassen bij café Van der Wey 2 Workshop easelkaarten maken 2 Rommelmarkt VVV 4 Bonteavond café van der Wey, 20.30 uur 5 Willedei 8 Computercafé van 13.30 - 15.30 uur in MFC De Swingel 10 Start handwerkgroep in het Wâldhûs 17 Flessen-actie in het dorp, door Euphonia 18 Soos Etentje in de Stripe aanvang 15.00 uur 26 Repaircafé Hemrik in de Binning 26 Drieluik Expositie Atelier Wijnja 27 Drieluik Expositie Atelier Wijnja 30 Workshop easelkaarten maken Oktober 2 Schutjassen in de ODV kantine 3 Letscafé de Ynrin Ureterp 7 Rommelmarkt VVV 9 Filmavond Amnesty, Dúnhoeke, Mjumsterwei 16, Bakkeveen 19.45 uur 15 Feestmiddag van de Zonnebloem MFC de Wier, 13.30 tot 16.00 uur 31 Lichtjesavond

42


Kerkdiensten Hervormde Gemeente September 6 9.30 uur

Duurswoude

ds. J.A.C. Olie, Genemuiden

9.30 uur 13.45 uur

Duurswoude Weinterp

Ds. G. de Fijter, Kampen Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd

20 9.30 uur 19.30 uur

Duurswoude Weinterp

Kand. T.J. Lucas, IJsselmuiden Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd

27 9.30 uur

Duurswoude

Oktober 4 9.30 uur

Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Opening winterwerk

Weinterp

Ds. A.A.A. Prosman, Nijkerk

13

September 6 9.30 uur

Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik Ds. E.J. van den Brink, Heilig Avondmaal (lopend) Koffiedrinken na de dienst

13 9.30 uur

Dhr. E. van Halsema, Kampen

20 9.30 uur

Ds. E.J. van den Brink, Startzondag m.m.v. Tjibbes Crew

27 9.30 uur

Dhr. J.N. Dijkshoorn, Nijbeets

Oktober 4 9.30 uur

Dhr. den Hollander, Leeuwarden, Israëlzondag m.m.v. It Ljochtbeaken Koffiedrinken na de dienst

43


Doktersdiensten

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik apotheekhoudend Meester Geertswei 15 tel.nr.: 0516 – 481250 bij spoed: 0516 – 480808 Openingstijden: 07.30 – 17.00 uur (iedere werkdag) 7.30 - 8.00 uur: laboratorium (bloedbepalingen) 8.00 - 10.30 uur: spreekuur huisartsen - 10.10 - 11.00 uur: koffiepauze en patiëntenbespreking 11.15 - 12.30 uur: visites huisarts + verpleegkundig spreekuur - 12.30 - 13.00 uur: lunchpauze - 13.30 - 17.00 uur: spreekuur huisartsen - 13.30 - 15.30 uur: verpleegkundig spreekuur Spreekuur Hemrik (de Bining): - dinsdagmiddag 13.30 - 14.30 uur - donderdagmorgen 8.30 - 10.30 uur Avondspreekuur: - Maandagavond 18.00 - 21.00 uur (op afspraak) Tevens verpleegkundig spreekuur (op afspraak) Wrattenspreekuur iedere maandagmiddag en donderdagmiddag van 15.30 uur - 16.00 uur (op afspraak). Maken van afspraken, herhaalrecepten en uitslagen opvragen graag bellen tussen 8.00 - 10.30 uur en van 13.00 - 15.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u ook op onze website: www.lewin.praktijkinfo.nl. terecht. Ophalen van medicatie iedere dag tussen 16.00 - 17.00 uur. Oudere patiënten en patiënten die slecht ter been zijn kunnen de medicijnen en verbandmiddelen kosteloos thuis laten bezorgen. Meldt u dit a.u.b. aan onze assistente als u dit wenst. Na 17.00 uur en in het weekend wordt de spoedeisende hulp waargenomen door de Dokterswacht Friesland (0900-1127112). De Dokterswacht zit op het terrein van ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten.

De weg naar het eindpunt is vaak mooier dan het eindpunt zelf.

44


HM Haarmode Wijnjewoude

Openingstijden: Ma. 13:00 – 17:30 Di. 8:30 – 12:00 13:00 – 17:30 Wo. 13:00 – 20:00 Do. 8:30 – 12:00 13:00 - 17:30 Vr. 8:30 – 12:00 13:00 - 17:30 Za. 8:30 – 12:00

Een afspraak maken doet u telefonische: 0516-850885 of online: hmhaarmode.nl


De ban september 2015  
De ban september 2015  
Advertisement