Page 1

d l a b v s o p o r r o W d s i k jnjew j i l e d o n u a d a

jaa

01 4

17

e

M

de B창n

rga

ng

Nr. 1 83

te p e S

m

2 r be

1


Jubbega & Donkerbroek Specialist op het gebied van: - Fysiotherapie - Sportfysiotherapie - Manuele therapie, - Beweegprogramma's - DiĂŤtetiek.

Bel vrijblijvend naar onze praktijk in Jubbega of Donkerbroek. Of kom gerust langs, wij staan u graag te woord! Behandeling aan huis is ook mogelijk.

Kinderen/jongeren met een beperking!! - dagbesteding voor jongeren die buiten het werkcircuit vallen. - tijdelijk verblijf - logeerhuis - dagopvang

Wij zijn op zoek naar eenvoudige werkzaamheden voor de dag besteding in de vorm van 'tafel' werkzaamheden. Merkebuorren 90 - 9241 GH Wijnjewoude T:0516-480507 - Stichtingaetb.nl 2


Van de redactie Redactie "de Bân” Annie Posthumus, Weinterp 40 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 Durk van der Veen, Merkebuorren 127 Klaske de Vries, Russchenreed 48 Lammert Bouma, Petersburg 25 Hendrika Overzet, Russchenreed 67

tel: tel: tel: tel: tel: tel:

48 13 81 48 13 91 48 13 98 48 13 05 48 14 57 48 17 27

Een praatje bij het plaatje "Willedei koeke"

Stichting Doarpskrante de Bân. IBAN: NL64 RABO 0369 0651 82

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 4 oktober 2014 De Bân is ook te vinden op www.wijnjewoude.net Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document en dan in lettertype arial 11, via email deban@wijnjewoude.net. Dit kan tot zaterdag 27 september 18.00 uur. Kopij wat niet via e-mail gaat moet op donderdag 25 september binnen zijn bij Klaasje van der Woude, te Nijenhuiswei 10. Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen. Klachten over de bezorging kunt u melden bij: Annie Posthumus tel. 0516-481381 Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij: Lammert Bouma: e-mail: lbouma@online.nl

Van de redactie De eerste Bân na de vakantie en de start van een nieuw seizoen voor herfst- en winteractiviteiten in ons dorp. De wens uitgesproken in ons vorige nummer wat het mooie weer betreft in de vakantie is in vervulling gegaan. Het stralende weer, vooral in eigen omgeving, was geweldig. In de grote pers is het nieuws de afgelopen tijd een aaneenschakeling van kommer en kwel in het wereldgebeuren. Hopelijk zijn de dramatische beelden en verhalen die getoond worden ooit aanleiding dat de op macht beluste lieden tot inkeer zullen komen en het wapengekletter stopt.

Als redactie willen we graag samen met u als bewoners via ons dorpsblad weer vele positieve gebeurtenissen onder de aandacht brengen. Staand aan de vooravond van de 11de Willedei zal dit zeker lukken. Redactie De Bân.

Wil september vruchten dragen dan in juli hitte om te klagen.

3


Praktijk KEI, advies en begeleiding bij: * Leerproblemen * Huiswerkbegeleiding * Faalangst * Motivatieproblemen

Praktijk Kei werkt ook op Antje van den Berg, Boerestreek 7, Ureterp, locatie! tel. 06 20149301 www.praktijkkei.com Tel: 06-54272376 b.g.g. 0516-471276 info@egbertdeboer.nl www.egbertdeboer.nl Een begrip op het gebied van o.a. Opel en VW onderdelen en accessoires van 1960 tot nu. In- en verkoop/bemiddeling auto's, bedrijfsauto's, nieuwe en gebruikte auto-onderdelen.

4


Berichten van Plaatselijk Belang Plaatselijk Belang is erbij op de Willedei De komende jaren willen we samen met u flinke stappen zetten naar een fijn – en leefbaar dorp voor jong en oud. Er doen zich goede mogelijkheden voor om verbeterpunten aan te pakken op allerlei terreinen. Daarom wil Plaatselijk Belang graag op de Willedei met u in gesprek over de dorpse onderwerpen die voor u belangrijk zijn. Onder het genot van een gratis bakkie en de nieuwe kraakverse Willedeikoeke van bakker van der Molen, willen we graag van u horen waar u warm voor loopt en waarover u zou willen meedenken. Het bestuur van Plaatselijk Belang wil op diverse terreinen samen met dorpsgenoten werken aan een dorp waar het fijn is om te wonen en werken. We zien u graag in onze stand op zaterdag 6 september.

Plaatselijk Belang haalt band met verenigingen aan In de Bân van juli hebt u al kunnen lezen dat Plaatselijk Belang van plan is om het komend jaar een aantal verenigingen uit ons dorp te gaan bezoeken. Wij zijn een dorp met veel verenigingen en dit betekent dat het voor Plaatselijk Belang zeker niet mogelijk is om dit jaar met alle verenigingen in gesprek te gaan. Wilt u als vereniging graag op korte termijn in gesprek met Plaatselijk Belang

Duurzaam Wijnjewoude 1100 1050

1000 950

900 850

800 750

700

Buurtbus zoekt vrijwillige chauffeurs Een paar vragen: Rijdt u graag? Vindt u het ook belangrijk dat iedereen de kans krijgt om er regelmatig even op uit te gaan? Wilt u zich graag inzetten voor een ander? Kunt u een dagdeel per week beschikbaar zijn? En tenslotte, wilt u ook dat de buurtbus blijft bestaan? Dan is het rijden op de buurtbus misschien net iets voor u! Als u meer wilt weten over deze belangrijke taak kunt u contact opnemen met de coördinator Klaas Beenen. Zijn emailadres is k.beenen@home.nl. Ook kunt u bellen met de gemeentelijk adviseur mobiliteit Arnold Bosma 0650638702.

650

600 550

500 450

400 350

300

We staan ook op de Willedei op de stand van Plaatselijk Belang. De teller van het aantal aangemelde zonnepanelen staat op 1.011 ex.! Hebt u uw zonnepanelen al aangemeld? dit kan op:

duurzaamwijnjewoude@ gmail.com

250

200 150

100 50

Namens de werkgroep, Frans Pool.

0

5


TAXI BV BEMIDDELING EN VERVOERSADVIES

Merkebuorren 72 9241 GH Wijnjewoude Tel.: (0516) 48 12 93 of 48 16 12 Mobiel: 06 - 51 33 95 55 (0516) 48 17 05 Fax:

De Buorren 73 - 8408 HK Lippenhuizen Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683 Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

Al meer dan veertig jaar verzorgen wij zittend ziekenvervoer. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in “W.M.O. Vervoer”. W.M.O. Is een vervoersvergoeding voor ouderen of gehandicapten die zich moeilijk verplaatsen. Mogelijk komt u hiervoor in aanmerking! Bel dan gerust, wij verzorgen alle papieren voor u!

6

Jan van der Veen Auto- en schadeherstelbedrijf

Tolleane 14 9241 WH Wijnjewoude 0516 - 42 78 83 06 - 460 38 467 jvanderveenautos@live.nl


Primeur tijdens de Willedei in Wijnjewoude Op zaterdag 6 september is er in Wijnjewoude van alles te beleven tijdens het straatfestival de Willedei. Van 15.00 tot 20.30 uur kunt u gratis genieten van vele activiteiten op het gebied van straattheater, muziek en braderie. De dag wordt om 15.00 uur feestelijk geopend door leerlingen van de beide basisscholen in Wijnjewoude. Verspreid door Wijnjewoude vinden vanaf 15.15 uur diverse muzikale optredens plaats van o.a. Adri de Boer, Onno Loonstra en Two Faces. Bedrijven presenteren zich op de braderie en u kunt genieten van het straattheater. Heeft u al eens een bustraining gedaan? Folkert Wesseling geeft u deze. Voor de kinderen zijn er de speciale kinderactiviteiten. Ze kunnen zich uitleven met de bumperballen, springen op het springkussen of een ritje maken op één van de pony's van rijvereniging De Wâldrúters uit Beetsterzwaag. Net als voorgaande jaren doen verschillende palingrokers mee aan het open kampioenschap palingroken. Ook dit jaar zijn zij te vinden aan de Loksleane. Later op de dag is de gerookte paling te koop. De VVV is weer aanwezig met de 7,5 meter lange sjoelbak. Liefhebbers van oude tractoren zijn aan het juiste adres bij onze tractorenboulevard. De trekker van de Willedei staat geparkeerd op de Merkebuoren richting de bakker. De dag wordt om 20.00 uur afgesloten door de friese Bluesband 'Healers'. Zij maken er een spectaculair optreden van bij ons hoofdpodium op het dorpsplein bij MFC de Swingel.

Wereldrecord vingerhaken Een primeur op de Willedei. Leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool Votum Nostrum in Wijnjewoude doen mee aan het wereldrecord vingerhaken. 20 kilometer is het doel. Tijdens de Willedei wordt gemeten of dit gehaald is, alles onder toeziend oog van een notaris.

Willedei koeke Nieuw dit jaar is de 'Willedei koeke'. Een speciaal ontworpen koek voor de Willedei die te verkrijgen is bij alle 4 vestigingen van Bakkerij van der Molen. Voor slechts € 2,25 heeft u een heerlijke kruidkoek gevuld met gezonde cranberries in combinatie met kaneelstukjes. Met een programmaboekje hoeft u niets te missen van uw favoriete artiesten. Deze heeft u al voor € 3,00. Te verkrijgen tijdens de Willedei of via één van onze speciale voorverkoopadressen. Houd onze website (www.willedei.nl) of facebookpagina (www.facebook.com/willedei) in de gaten voor meer informatie hierover.

7


Palingrookwedstrijd tijdens Willedei Voor de negende keer organiseren wij een palingrookwedstrijd om het kampioenschap van Willedei. Aan de Loksleane strijden twaalf tot veertien rokers om de eer en om de eerste prijs van € 150,-, de wisselbeker die is aangeboden door onze gastvrouw Corrie Hofman en om de grootste trofee. De tweede prijs is € 100,- + trofee, de derde € 50,- + trofee en dan zijn er nog twee prijzen van € 25,- te verdienen, deze trofee's zijn aangeboden door Spar Bosch. Verder is deze middag mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van onze anonieme sponsor. Ook Stucadoorbedrijf B. Lindstra, H.P.S. motoren, Eric en Trientsje v.d. Wal van de Swingel en slagerij De Vos sponseren ons. Wij zijn heel blij met het belangeloos optreden van Two Faces en Jacob de Jager, Jarno Hessels uit Oosterstreek zorgt voor het geluid en misschien is er nog wel een verrassingsoptreden. Klaas Postma heeft de algehele leiding van deze rokerij weer op zich genomen, wat hij ieder jaar heel goed doet. Wij hopen er in elk geval voor u en ons een gezellige middag van te maken. Mocht u vragen hebben over het roken, wat iedere roker op zijn eigen manier doet, kan u gerust een praatje met deze roker maken, hij zal u altijd te woord staan. Iedere roker levert naar zijn oordeel de vier mooiste gerookte palingen in, deze brengt hij op een plate in een kartonnen doos naar de Swingel. Daar worden ze aangenomen door de wedstrijdleider, die ze uit de doos haalt en door elkaar uitstalt. In die doos zit ook een dichtgeplakte envelop waar de naam van de roker in zit, zodat niemand weet van wie de palingen zijn die op de plate liggen, op de voorkant

van de envelop staat het juryrapport. Na half zes als alle palingen ingeleverd zijn, beoordeelt een onafhankelijk, deskundige jury de ingeleverde palingen op aanzicht, reinheid, geur, kleur, stropen, gaarheid en smaak. Smaak telt dubbel, wie de meeste punten heeft is de winnaar. Om half acht is de prijsuitreiking in de Swingel. Dan pas gaan de enveloppen open en weten we wie er heeft gewonnen. De gerookte paling die de roker over heeft nadat de 4 palingen zijn ingeleverd, verkoopt hij. Dus u kunt er heerlijke gerookte palingen kopen. Wij rekenen op mooi weer en zien u graag op de wedstrijd en bij de prijsuitreiking. Pier Hessels

Septemberregen komt de duiven gelegen.

8


Dorpsfeest 2014 Het is alweer ruim twee maanden geleden dat het dorpsfeest is geweest. Het bestuur kijkt daar met genoegen op terug. Wat hebben we een feest gehad. Veel plezier was er de woensdag met Griet en Teake en de WK wedstrijd die gewonnen werd door Nederland. Donderdag overdag hebben we met de scholen en peuterspeelzaal gezellige spelletjes gedaan om vervolgens na alle inspanningen met z'n allen heerlijke broodjes knakworst te eten. Leuk vinden wij het om zo met de scholen samen te werken. s 'Avonds was de 1e rondgang van de versierde wagens. Ruim over de 20 wagens! Wat fantastisch om te zien hoeveel werk de buurten hiervan hadden gemaakt. Er werd in de wijde omgeving over gesproken. Daar mogen we als dorp best trots op zijn! Trotse winnaar was Weinterp met Pietje Bell. Winnaar van de publieksprijs was op de Pôle met Madagascar. Voor het volledige juryrapport verwijzen wij u naar de Bân van juli/augustus. Na de prijsuitreiking was het nog lang druk en gezellig in de tent onder de klanken van de Troubabroers. Vrijdagochtend was er een goed bezochte bingo. 's Middags om 17.00 uur ging het los met de playbackshow voor de jongeren onder ons. Wat een opkomst en wat een niveau. Trots waren de Dikdakkers met het Vliegerlied op hun overwinning.

Do

rpsfeest

Postbus 3 9240 AA Wijnjewoude E-mail: SDWW@LIVE.NL

's Avonds was het de beurt aan de ouderen onder ons. Alle deelnemende acts waren (bijna) professioneel. Wat een shows werden er weggegeven. We vielen van de ene spetterende act in de andere. Geweldig. Is hiermee weer een traditie geboren? Winnaar was dit keer Mixed in Heaven met het nummer 'leven na de dood'. Verschillende beroemdheden stonden op uit de dood, wat hilarische momenten opleverde. Tot laat in de avond gingen daarna, onder disco klanken, de voetjes van de vloer. Zaterdagochtend was een herhaling van de optocht. 's Middags waren er de Highland games. Onder de bezielende leiding van Wout Zijlstra streden diverse teams om de prijzen. Ondertussen konden we genieten van de klanken van de Graham Lowlanders. Dit maakte het plaatje compleet. Jeroen Linstra liet zien dat hij op het onderdeel “gewicht hoog gooien” de sterkste man van Wijnjewoude is! Frits van der Meulen ging er uiteindelijk met de fles whisky vandoor omdat hij twee melkbussen van elk 100 kilo als enige van de grond wist te krijgen.

9


Uw informatie- en contactpunt voor ontmoeting en advies: - vragen over het dorp Bezoek- en postadres MFC “De Swingel” Woensdag in de even weken van 10.00 tot 12.00 uur. Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. op nummer 06 - 12 548 683

GFH Mounleane 2-4 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 12 61 Fax: 0516 - 48 13 97

HF

- hulpmiddelen - thuiszorg - woningaanpassing - kleine klusjes

Reparatiebedrijf

l

fh.n g . ww

w

- activiteiten

Voor al uw reparatie werkzaamheden Moskouwei 4 aan; - tractoren

- landbouwmachines 9241 WJ Wijnjewoude - tuinmachines tel.: 0516 - 48 16 93 - parkmachines b.g.g. 06 - 218 75 017

Hytex Fashion B.V. Mounleane 3a 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 13 31 Fax: 0516 - 48 17 45

TIMMERBEDRIJF EDWIN HOFSTEE Voor al uw: - nieuwbouw - verbouw Wolverlei 5 - onderhoud 9241 ER Wijnjewoude - renovatie Tel.: 06 - 23 67 77 46

adres postcode tel fax e-mail website

10

Weinterp 60 9241 HE Wijnjewoude 0516 - 48 09 93 0516 - 48 08 85 info@boumaadmin.nl www.boumaadmin.nl

voor: grondwerk, mestverspreiden en slootmaaien


De titel “Sterkste man van Wijnjewoude” ging dus uiteindelijk naar Frits. Het was een bere gezellige middag. Het feest werd 's avonds afgesloten door Alice Springs. Een volle tent zorgde voor een gezellige afsluiting. In 2014 was het de eerste keer dat de catering door ons zelf werd uitgevoerd. Wij zijn erg tevreden over hoe dit is verlopen. We hebben hierbij ontzettend veel hulp gehad van vrijwilligers. Deze, maar ook de andere vrijwilligers, onze dank is groot! We hebben het al vaker benoemd, maar zonder jullie geen feest!! We hopen in 2015 weer een beroep op jullie te kunnen doen. Als dank voor het vele werk van deze vrijwilligers hebben we op vrijdag 26 juni een gezellige avond met hun gehad in “de Swingel”. In een eerdere publicatie heeft u kunnen lezen dat het dorpsfeest bij de aanschaf van podiumdoeken financieel is ondersteund vanuit het “Dorpsbudget”. Zoals u kunt lezen is het dorpsfeest 2014 een geweldig succes geworden. Ook financieel is het goed gegaan. Daarom heeft het bestuur besloten om de aanschaf van de podiumdoeken in zijn geheel zelf te

betalen, en is het subsidie bedrag (€ 650,00), in overleg met plaatselijk belang, teruggestort. Wellicht dat er in het dorp een andere bestemming voor dit bedrag kan worden gevonden. Neem hiervoor contact op met plaatselijk belang. Punt van aandacht voor ons voor komend jaar is dat er niet twee evenementen op dezelfde dag plaatsvinden in één dorp. Dit heeft afgelopen jaar voor vervelende situaties gezorgd en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Wij zullen als bestuur opnieuw in overleg gaan met het bestuur van de Hynstedei. We hopen daar met elkaar op een goede manier uit te komen. Nogmaals, wij hebben enorm genoten van het feest. We zijn trots en blij om te zien dat er in een klein dorpje als Wijnjewoude zoveel talent, energie en saamhorigheid is. Wij zijn alweer druk met de voorbereidingen voor volgend jaar. Tips, ideeën en adviezen zijn van harte welkom. Laat het ons weten via de mail: sdww@live.nl of via onze Facebook. Groetjes Stichting Dorpsfeest Wijnjewoude

Zet de datum van het feest alvast in uw agenda: Het dorpsfeest is van woensdag 17 juni t/m zaterdag 20 juni 2015 11


VVV Wijnjewoude

Rommelmarkt: 3 september 14.00 – 18.00 uur 1 oktober 14.00 – 18.00 uur Deze rommelmarkten zijn op het evenemententerrein aan de Te Nijenhuiswei. Ringsteken: Het ringsteken was dit jaar op zaterdagavond 2 augustus. Donkere wolken trokken over Nederland met veel regen vanuit het zuiden van Nederland. De buienradar werd deze dag nauwlettend in de gaten gehouden: kan het ringsteken wel of niet doorgaan. Het ringsteken begon om 19.00 uur en het was droog en het bleef de hele avond droog. De buien gingen om Wijnjewoude heen. Het was weer een prachtig gebeuren met 13 aanspanningen onder leiding van speaker Kees Bouma. 1e prijs J.L. Sijtsema met ringsteekster Alie Zoodsma 2e prijs H. Hofstede met ringsteekster Emmy Hofstede 3e prijs E. Russchen met ringsteekster Fenna Russchen.

12

Het schoonste geheel is gewonnen door familie Russchen. De leden maken het mogelijk dat al deze activiteiten georganiseerd kunnen worden. Bent u nog geen lid maar wilt u wel graag onze activiteiten ondersteunen meldt u dan aan bij de heer J. M. de Haan, telefoon 06-12680307. Vanaf 18 jaar kunt u voor € 3,50 per jaar lid worden van de VVV. Bestuur VVV Wijnjewoude


Nieuws van Euphonia De vakantie zit er al weer op en natuurlijk laten wij ook dit seizoen weer het nodige van ons horen. Wij zijn erg blij om u te kunnen melden dat we dit nieuwe seizoen vier nieuwe leden mogen verwelkomen. Sylvia van der Meulen, Nynke Altena en Marrit van der Velde hebben voor de zomervakantie hun A-diploma gehaald en mogen nu deel uit maken van het grote orkest. Greetje Altena zal ons op cornet komen versterken. Helaas zijn wij nog steeds niet helemaal compleet en kunnen wij nog best een aantal leden gebruiken! Tijdens de voorverkoop van de programmaboekjes van de Willedei zullen wij weer met het enthousiaste team van de Willedei door het dorp gaan om promotie voor de Willedei te maken en tijdens de Willedei zal ons jeugdorkest de begeleiding van het Willedeiliet weer op zich nemen. Ook zullen wij aanwezig zijn met een stand waar jong en oud leuke activiteiten kunnen doen en waar leden van

Euphonia u alle informatie over onze mooie fanfare kunnen geven. Op woensdagavond 10 september houden wij een lege-flessen-actie in het dorp. Leden van de vereniging gaan 's avonds vanaf 18.30 uur langs de deuren om lege statiegeldflessen bij u op te halen. Zowel plastic statiegeldflessen, maar ook bierflesjes/kratten zijn welkom. De opbrengst komt volledig ten goede aan de vereniging. Bent u niet thuis, zet de lege flessen gerust bij de voordeur! Wij hopen dat u onze actie net als vorig jaar weer van harte ondersteunt! Bestuur CMV Euphonia

Fitheidstesten in MFC De Swingel De scholen zijn weer begonnen, velen hebben weer plannen om fitter te worden. Maar hoe fit begin je het seizoen? Hoe sterk ben je? Hoe goed is je conditie? Past je gewicht bij je lengte? Hoeveel vet en spieren heb je eigenlijk in je lijf? En doe je genoeg aan lichaamsbeweging? Voor maandagavond 8 september worden in MFC De Swingel fittesten georganiseerd, door fysiotherapie: Fitaal Wijnjewoude en diĂŤtist: Sanne de Ree. Kom langs en kom er achter hoe fit je bent en of je in het nieuwe sportseizoen blessures kunt voorkomen.

Op de Willedei van zaterdag 6 september kun je je inschrijven voor deze fittesten, of neem contact op met Sanne de Ree, diĂŤtist en voedingskundige: 0630375766. Datum: maandag 8 september 2014 Tijdstip: 19.00 uur Locatie: MFC De Swingel Kosten: Geen

13


Ut de skoalle klapt Wat hebben we allemaal heerlijk kunnen genieten van prachtig zomerweer tijdens deze vakantie. Het noorden van het land was met de vroege zomervakantie bevoorrecht dit schooljaar. Want door het prachtige zomerweer heeft hopelijk een ieder kunnen genieten van de rust, vrijheid en van elkaar. Als je dan tijdens de vakantie de kranten las en zo nu en dan tv keek, werd je geconfronteerd met veel geweld, onrust en verdriet in deze wereld. Dan komt het besef dat wij in onze eigen omgeving nog fijn vrij rond kunnen huppelen en gaan en staan waar we willen. Iets wat we met elkaar moeten koesteren. Tijdens de laatste vakantieweek werd het weer slechter en binnen de schoolmuren werd door menig leerkracht de voorbereiding weer opgestart. Een ieder was druk in de weer met meubilair, leermiddelen en papierwerk. En als de schooldeuren dan weer open gaan, is het fijn om een ieder weer te mogen ontmoeten; uitgerust, fit en bruin gekleurd door het vele buiten zijn. Op zaterdag 6 september wordt in Wijnjewoude Willedei georganiseerd. De commissie heeft gevraagd of de basisschoolkinderen mee kunnen helpen. Welke groepen en wat ze precies gaan doen, is nog een verrassing. Volgende week maandagmiddag komen een aantal bestuursleden op beide basisscholen. En wat de leerlingen gaan doen, blijft nog even geheim.

cbs votum nostrum

Op 24 september start de Kinderpostzegelactie 2014. Kinderpostzegels maakt onderwijs in het buitenland voor kwetsbare kinderen mogelijk. Beide basisscholen doen hier aan mee en komen dus ook bij u aan de deur. Met deze deelname helpen onze leerlingen andere kinderen door onderwijs mogelijk te maken. U koopt toch ook? Het afgelopen schooljaar heeft de samenwerking van de leerkrachten van groep 1 en 2 in het teken gestaan van Onderbouw(d). Met behulp van deze nieuwe methode kan volgens een structuur gedegen kleuteronderwijs worden georganiseerd. De activiteiten staan in het teken van Rekenen, Taal en Motoriek. Juf Zwannette en juf Marjolein hebben gezamenlijk ge誰nventariseerd welke materialen beschikbaar zijn op beide basisscholen. Deze materialen zijn gelabeld per onderdeel. Daarnaast zijn ontbrekende materialen aangeschaft en beschikbaar op beide basisscholen. Ook tijdens de implementatie van deze methode en werkwijze blijft het overleg over Onderbouw(d) gehandhaafd. Dit alles is waardevol voor het kleuteronderwijs in Wijnjewoude. Laten we er met elkaar een leerzaam en leuk schooljaar van maken. Uit naam van beide scholen geschreven door het team van obs it Twaspan

14


Feestmiddag met de Zonnebloem Woensdag 23 oktober wordt van 14.00 tot 16.00 uur door de Zonnebloem afd. Ureterp e.o. een feestmiddag georganiseerd in MFC de Wier in Ureterp. Griet Wiersma zal voor u optreden. Zangeres Griet Wiersma zit absoluut helemaal in de lift. Zo stond ze op nummer 1 in de Friese hitlijst met haar cd, waarop o.a. de mooie ballade "Frysk Hynder", waarvan zij zelf de tekst schreef, een groot succes blijkt . Binnen twee maanden tijd gingen er maar liefst 4000 exemplaren over de toonbank. Griet draait als zangeres alweer een tijdje mee, maar haar populariteit kreeg een stevige zet opwaarts nadat ze door Teake van der Meer was gevraagd om mee te werken aan zijn programma. Een show waarmee ze in de theaters en op diverse andere locaties voor heel veel publiek haar kwaliteiten heeft kunnen laten zien en horen. En hierbij werd ontdekt, dat Griet tevens over acteertalent beschikt. Bij haar solo-optreden op deze middag blijft ze echter voorlopig een leuke mengeling van Fries- Nederlands- en Engelstalige nummers brengen. Een dansbaar repertoire met een hoog meezinggehalte. Om zo, overal waar men van gezelligheid houdt voor de juiste sfeer te kunnen zorgen. De kosten voor deze middag bedragen €12,50 , inclusief hapjes, drankjes en vervoer. Opgave voor 1 oktober bij Ietje v.d.Veen tel. 0512-301984 of Christijn Nijder tel.0516-481959. Het vervoer wordt door onze bestuursleden van de Zonnebloem, Ietje en Christijn geregeld voor mensen uit Ureterp, Frieschepalen, Siegerswoude, Bakkeveen en Wijnjewoude.

De Zonnebloem boodschappenmand De boodschappenmand met inhoud waar op geraden kon worden tijdens de braderie in Ureterp is gewonnen door mevrouw G. Vet van de Stûken 45 in Ureterp, haar gok was € 42,30, zij zat er het dichtste bij. Een ieder wordt hartelijk bedankt die de stand van de Zonnebloem bezocht heeft. Namens het bestuur van de Zonnebloem afd. Ureterp e.o, Antje Berga

15


16


Bijzondere kunstmarkt op een bijzondere plek: Speelbos Sparjebird Kunst in Opsterland organiseert op zondag 14 september 2014 een kunstmarkt. Speelbos Sparjebird bij Hemrik is ook dit jaar het decor voor de markt. Een prachtige, sfeervolle plek in het bos, centraal gelegen in Opsterland. Naast een aantal bekende deelnemers zijn er ook veel nieuwe deelnemers die niet alleen uit Opsterland komen. Er zijn ongeveer 45 kramen met een zeer publiek met verhalen verrassen. gevarieerd aanbod: keramiek in verschil- In de blokhut op het terrein is eten en lende technieken; unieke sieraden; schil- drinken verkrijgbaar en met mooi weer is derkunst; beeldhouwkunst in de vorm van het terras geopend. De markt begint om metalen en stenen beelden; houtsculptu- 11.00 uur en duurt tot 17.00 uur. ren; textielkunst; grafisch werk en fotogra- De toegang is gratis en er is volop parfie. Nieuw dit jaar is de kunstproeverij keergelegenheid. Het adres is: Speelbos waarvoor wij culinaire kunstenaars heb- Sparjebird, Sparjeburd 4, 8409 CK Hemrik. ben uitgenodigd. Het Openluchttheater op het terrein wordt Meer informatie is te vinden op de website www.kunstinopsterland.nl gebruikt door de Vertelkring, zij zullen het

Friesland en Groningen gaan samen September 2014 wordt bij grenspaal 14, op de oude Fries-Groningse grens, opnieuw historie geschreven. In een enerverende theatervoorstelling, waarin het Friese theatergezelschap BUOG samen met het Groningse Peerd, onder zware druk van Den Haag een voorbeeld van innige samenwerking moet neerzetten, een pilot die moet leiden tot een fusie van de twee provinciĂŤn, loopt alles geheel uit de hand. Een gevecht tegen Bommen Berend dat zal worden nagespeeld mondt uit in het aloude modder gooien tussen de beide theatergroepen want de ene wil een frisse voorstelling met motorsoldaten en laserguns, en de andere een historische veldslag met buskruit en kanonnen. De grenzen worden ver overschreden. Alle oude grappen en vooroordelen komen weer boven. De dienstdoende afgezant uit Den Haag, die zowel Fries als Gronings bloed blijkt te hebben kiest, ondanks zware politieke druk, voor

zowel de Friezen als de Groningers, waarna de voorstelling verandert in een echte veldslag. Als de afgezant na deze blamage voor het Haagse tribunaal komt moet hij zijn verhaal vertellen en komen alle beelden en emoties tussen de Friezen en de Groningers in alle hallucinerende heftigheid terug. Op 2 juli is de voorverkoop gestart voor deze voorstelling zie www.buog.nl. Op 18 september is de première. Overige speeldagen zijn op: 19, 20, 25, 26 en 27 september.

17


Schoenreparatieservice Spar Bosch is gestart met een schoenreparatieservice. Naast de bestelservice, barbecue service, fotoservice, slijterij, stomerij, drogisterij, cadeaukaarten en VVV-bonnen kunnen onze klanten nu ook voor schoenreparaties bij de Spar terecht. Spar werkt samen met 12shoe, een landelijke opererende organisatie. In de loop van 2014 zullen alle vestigingen van de Spar in Nederland over deze schoenreparatieservice beschikken. Gemak voor onze klant “Mensen krijgen het steeds drukker en niet iedereen beschikt over het vervoer of tijd om naar een groter dorp te gaan. Door verschillende services onder één dak te bieden maken wij het onze klanten makkelijker”, aldus de enthousiaste ondernemer Johan Bosch van Spar Wijnjewoude. “De schoenreparatieservice is een goede toevoeging”. De schoenreparatieservice werkt hetzelfde als met de stomerijservice, u brengt de schoenen en geeft aan wat er aan moet gebeuren en wij verzorgen de rest. De schoenreparatieservice biedt verschei-

dene diensten aan. Zo vernieuwt 12shoe uw ritsen, herstelt het uw stikwerk en zolen. Daarnaast repareert 12shoe het volledige binnenwerk van zowel gewone schoenen, paardrijlaarzen, bergschoenen als pumps. Uw schoenen kunnen worden ingeleverd bij de kassa, waarna ze binnen één week weer klaar staan om opgehaald te worden. Spar Bosch is geopend van Maandag t/m donderdag 8:00 - 19:00 uur vrijdag 8:00 - 20:00 uur zaterdag van 8:00 - 18:00 uur.

WAW nieuws Voor een ieder, en dat zijn er waarschijnlijk vele, die uitkijken naar ons oranje programmaboekje, het volgende: Tijd en geld ontbreken, vandaar dat we er voor gekozen hebben het nieuwe programma niet los, maar vast (zwart op wit) in de Bân te publiceren. Jullie vinden een beknopte versie, voor meer informatie verwijzen we graag naar de website van www.wijnjewoude.net. Degenen die toch graag de oranje versie willen, zijn we tegemoet gekomen door ongeveer 100 exemplaren her en der te verspreiden in het dorp, te weten bij Bakkerij van der Molen, De Spar, De Swingel en de Huisartsenpraktijk. We zien jullie graag bij één van de bijeenkomsten of workshops! Fokje, Lydia en Ilse.

18


Yoga en ChiGong in Kirtan In de week van 8 september starten in Kirtan de lessen Yoga en ChiGong weer. Op maandagmorgen om 9.00 uur begint de Dynamische Yoga. Deze vorm van yoga is meer uitdagend. Er wordt gebruik gemaakt van Hatha (houdingen) en Poweryoga. 's Avonds om 20 uur is er ontspanningsyoga. Het accent ligt op rustige houdingen, loslaten van spanningen, het lichaam voelen en de geest tot rust brengen. Deze lessen worden gegeven door Mark v.d. Galiën. Hij geeft ook beginnerslessen in de Swingel op maandagavond van 18.30-19.30 uur. Op dinsdagmorgen om 9.00 uur is er ontspanningsyoga, waar vooral ook beginners kunnen instromen.. Tot slot is er op woensdagmorgen om 9.00 mindfulness yoga. Hier worden de houdingen gebruikt om helemaal in het “hier-en-nu” te komen, alles te observeren zonder oordeel en daarin diep te ontspannen. De lessen op dinsdag en woensdag worden gegeven door Petra Flantua. Deze eerste week kun je kennismaken met de werkwijze van de docen-

k

i

r

t

a

n

meditatieschool

ten. Daarna kun je besluiten om de hele serie tot aan Kerst mee te doen. Op dinsdag 30 september van 11.0012.00 uur en woensdag 1 oktober van 18.30-19.30 uur geeft Petra Flantua open lessen ChiGong. ChiGong richt zich op het herstellen en onderhouden van de levensenergie. In deze lessen wordt de “Vital energy practice” geleerd. Een serie van 9 oefeningen die simpel, zacht en sierlijk zijn. Vooral bedoeld voor mensen (ouderen worden nadrukkelijk uitgenodigd) met veel stress en chronische klachten. Alle lessen worden gehouden in Kirtan, Tjalling Harkeswei 75 (bij sluis Wijnjeterp). Meer informatie is te vinden op www.kirtan.nl

Taalcoach Nieuwkomers Timpaan Welzijn is op zoek naar mensen die anderstaligen willen helpen bij leren van de Nederlandse taal. Wanneer iemand in Nederland komt wonen, is het belangrijk voor diegene om de taal te leren en te leren hoe we in Nederland leven en wonen. Nieuwkomers leren de taal door het volgen van een inburgeringcursus, maar zij leren de taal vooral door veel te oefenen in de praktijk. Taalcoaches spelen daarin een belangrijke rol. Een taalcoach is een vrijwilliger die een nieuwkomer helpt met het leren van Nederlands. Het verbeteren van de taalvaardigheid kan zowel gericht zijn op de spreekvaardigheid als op de vaardigheden op het gebied van lezen en schrijven. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van bestaande lesboekjes of het bespreken van een bepaald thema. Maar ook kan er een uitstapje gemaakt worden (bijvoorbeeld

naar een museum of winkel) om de taal in de praktijk te brengen. Heeft u belangstelling of wenst u meer informatie dan kunt u contact opnemen met O. Veenstra, tel. 06-15016842, mail:o.veenstra@timpaanwelzijn.nl of G. Miedema, tel. 06-46073968, mail: g.miedema@timpaanwelzijn.nl

19


Kraanwerk J.R. Bouma Voor alle grond- en water werken www.kraanwerkjrbouma.nl Tolleane 1 Wijnjewoude Tel. 06-11292116

Rinse Taekema Tel.: 06 - 46 03 84 42 Tolleane 26 - 9241 WH Wijnjewoude taekematimmerwerken@hetnet.nl www.taekemabouw.nl

Ina Zandberg

Schoonheidssalon Voor een mooi en verzorgd uiterlijk

Gentiaan 22 Wijnjewoude 0516-481208 www.inazandberg.nl

G. Wiegersma Wijnjewoude uw stalstoffeerder 110

SCANIA

Handelsonderneming G. Wiegersma

Tel. (0516) 48 17 86 Fax (0516) 48 10 57

Tj. Harkeswei 106 a/b 9241 HM Wijnjewoude

Voor al uw:

Weinterp 1 9241 HB Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 06 68

info@bloemenenkadohuiswilma.nl www.bloemenkadohuiswilma.nl

20

* Bloemstukken * Snijbloemen * Kamerplanten * Bruidswerk * Grafwerk * Sfeermakers * Kado’s * Snuisterijen


Open repetitie vrouwenkoor Femmes Vocales Hou je van zingen, beschik je over een goede stem en ben je bereid ook thuis te studeren? Kom dan zingen bij Vrouwenkoor Femmes Vocales! We zijn op dit moment ruim 20 vrouw sterk en er is plaats voor enkele nieuwe leden. Op woensdag 3 september houden we een open repetitie. Kom langs en studeer mee voor de kerstconcerten die het koor in december gaat geven. Het vrouwenkoor, onder leiding van dirigent Claartje van Dokkum, werkt dan samen met het Saxofoonorkest van orkestleider Karl Veen. Voor deze bijzondere combinatie wordt een groot aantal nieuwe arrangementen gemaakt voor werken uit de Christmas Carol-traditie en werken van grote klassieke componisten. De uitvoeringen zijn op zondag 14 december in Paasloo en op zondag 21 december in de Witte Kerk in Hemrik. Bij Femmes Vocales gaan ambitie en plezier in het zingen hand in hand. Het repertoire is zeer divers: van modern klassiek tot romantiek, en van barok tot folkloristisch. Naast het instuderen van de meerstemmige stukken (a capella of met begeleiding) is er veel aandacht voor

stemscholing en koorklank. We streven ernaar om in een goede sfeer met volle inzet gezamenlijk tot het best haalbare muzikale resultaat te komen. Dit laatste is hoorbaar tijdens de concerten. De repetities zijn op woensdagavond van 20.00 – 22.00 uur in De Skâns in Gorredijk. Het koor is aangesloten bij Stichting Ars Musica. Deze ideële stichting zet zich in voor gedegen muziekeducatie, diverse vormen van ensemblespel en concerten met als doel: plezier in muziek bereikbaar maken voor zoveel mogelijk mensen. Heb je belangstelling, kom dan vrijblijvend langs op woensdag 3 september om 20.00 uur in de Skâns in Gorredijk of neem contact op met dirigent Claartje van Dokkum, claartjevandokkum@live.nl

Nieuws van de Handwerkgroep 't Wâldhûs Onze handwerkgroep gaat weer van start op donderdagochtend 11 september van 9.30 tot 11.00 uur. Heeft u ook zin in handwerken, kom gerust eens langs. Onder het genot van een kopje koffie en een praatje, gaan we weer leuke en creatieve dingen maken. Tot dan. De leiding: Janke Jongsma telefoon 481495 en Froukje Pera telefoon 481992

Schijnt de herfstmaandszon met zomerkracht, Maakt veelal de wintermaand ook zacht

21


Werkgroep Activiteiten WijnjewoudeBuurtacademie Najaar 2014 Eens samenkomen op een gure herfstavond? Geïnspireerd worden? Uw creativiteit de vrije loop laten… We horen graag van u! Kijk ook voor een overzicht en extra informatie van de cursussen op www.wijnjewoude.net/waw Maandelijkse thema-avond over spiritualiteit Iedereen vraagt zich wel eens af, waarom overkomt mij dit? Wat is het doel van mijn bestaan? Natuurlijk heeft iedereen hierover zijn eigen visie, maar misschien kunnen we elkaar inspireren. Heb je ideeën om zulke avonden in te vullen of wil je meepraten, bel dan met Fokje Meijer. De avonden starten in oktober, 1 keer per maand, startend om 19.30 uur. Schilderen, een nieuwe hobby, passie of verdieping van uw talent? In het nieuwe seizoen starten we met een uitgebreide schildercursus acryl op maandagochtend van 09.00-11.30 uur. Van 29 september t/m 15 december kunt u meedoen met de cursus voor € 82,00 (incl. verf, excl. doek/kwasten). Contactpersoon is Fokje Meijer. Voor meer informatie: www.wijnjewoude.net/waw Computercafé Wij bieden u een duizendpoot op computergebied, die u kan helpen met alle obstakels die u tegenkomt bij het gebruik van de computer. Bent u degene die graag nog van alles op computergebied wil leren, voortdurend vastloopt bij bepaalde dingen of gewoon nieuwsgierig is? Geef u dan op bij Fokje Meijer voor het computercafé. Dagen en tijden in overleg met de geïnteresseerden. Voor meer informatie: www.wijnjewoude.net/waw Reading paragnost Diana Zuidhof De reading vindt plaats op dinsdag 7 oktober, van 19.30–22.00 uur. De kosten zijn €17,-. Opgeven graag per persoon bij Fokje Meijer. Voor meer informatie: www.wijnjewoude.net/waw Hatha Yoga Beginnerscursus Ben je nieuwsgierig naar yoga en wil je er kennis mee maken? Dan is de beginnerscursus yoga iets voor jou. De beginnerscursus bestaat uit 13 maandagavonden van 18.30-19.30 uur en wordt gegeven door yogadocent Mark van der Galiën in de grote vergaderzaal in de Swingel. De eerste les is een gratis proefles, ook daarvoor graag opgeven. De kosten zijn €120,- voor 13 lessen. De cursus start op 15 september. Contactpersoon is Ilse Huisman. Voor meer informatie: www.yogastroom.nl en www.wijnjewoude.net/waw Culinaire workshop jam/chutney/siroop maken Ecologische boomgaard 'de Hagen' in Haule, geeft je de mogelijkheid. De middag begint met een rondleiding door en informatie over de boomgaard. Daarna kun je bij het maken van het lekkers kiezen uit bessen in alle kleuren, pruimen, ouderwetse appels, stoofperen, bramen, kerspruimen, kweeperen, jostabes, arctische kiwi, duindoorn, kornoelje, eleagnus, ginkgo biloba en vele andere soorten. Uiteraard krijg je het 22


zelf gemaakte product in een potje mee naar huis. De workshop vindt plaats op zaterdagmiddag 20 september (circa 3 uren) in boomgaard 'de Hagen' te Haule. De kosten zijn €14,- en opgeven kan bij Ilse Huisman. Koken met pompoen Ze zijn er weer, de pompoenen! Tijd dus om weer eens te kokkerellen met dit bijzondere oranje goud. Ken Copeland heeft ideeën genoeg. Het kokkerellen vindt plaats in de Twa Bûken op 18 oktober. De kosten zijn €7,50 en opgeven kan bij Lydia Huisman. Voor meer informatie: www.wijnjewoude.net/waw Fietsbinnenband-egel Vanaf september kun je er weer lekker op uit om schatten te verzamelen voor de herfsttafel. De fietsbinnenband-egel maakt het tafereel compleet. Donderdagavond 9 oktober helpt Janien Heslinga ons bij het maken van de egel, van 19.30-21.30 uur. De kosten zijn € 7,50 en opgeven kan bij Lydia Huisman. Persoonlijke sieradenset Een sieradenset met minuscule eigen herinneringen, fotootjes of creatieve uitspattingen. Marion Bos helpt je om iets unieks te creëren. Kijk ook maar eens op haar site, www.bossiessieraden.nl Dinsdagavond 4 november komt Marion naar de Swingel van 19.30-21.30 uur. Voor €20,- kunt u meedoen (incl. materiaal), opgave is bij Lydia Huisman. Brainstormen over een handwerk- en/of knutselclub op de maandagavond, 1 keer in de maanden september, oktober, november, januari, februari en maart Eerste samenkomst is op maandag 8 september om 19.30 uur. Opgeven kan bij Lydia Huisman. Handwerkclubje basisschool- meiden Meiden uit groep 5, 6, 7 en 8 leren haken, breien, borduren en hun te laten merken hoe het is om op deze manier iets te maken voor jezelf of iemand anders. Wie helpt? Neem contact op met Lydia Huisman. Line-Dance voor iedereen die zin in een gezellig avondje heeft Wij zijn een klein enthousiast groepje Line-dancers die er veel plezier in heeft om met elkaar te dansen. Kom gewoon een keer kijken of meedansen en ervaar de gezelligheid van ons Line-Dance groepje. We dansen wekelijks vanaf woensdag 17 september in MFC de Swingel . Voor 10 weken zijn de kosten € 55,-. Voor informatie en opgave kunt u contact opnemen met Magda Landman 0516-481673, pmlandman@ziggo.nl of kijk op www.wijnjewoude.net/waw. Geldend voor alle cursussen/lezingen: locatie is de Swingel te Wijnjewoude, Meester Geertswei 4, tenzij anders aangegeven. Opgave via waw-ba@wijnjewoude.net met naam en telefoonnummer of met desbetreffende contactpersoon. Fokje Meijer: 0516-481479 Lydia Huisman: 0516-481178 Ilse Huisman: 06-52291156 23


Geef de pen door. Hallo iedereen, Allereerst Frits Bosma bedankt voor de pen. Ik zal mij even voorstellen: ik ben Almer Douma en ik woon sinds maart dit jaar in Wijnjewoude met Wendy de Kleine en onze twee zoontjes Rymer en Tjisse van vijf en vier jaar oud, die nu samen naar de basisschool de It Twaspan gaan. Ik ben geboren in Drachten, waar ik ook de basisschool heb doorlopen. Op mijn vijftiende zijn wij verhuisd naar Hemrik. Na het diploma van de LEAO in Drachten te hebben behaald, ging ik naar de MEAO in Heerenveen. Ondanks het diploma dat ik hier behaalde, heb ik in een heel andere richting werk gevonden. Door het vakantiebaantje bij een pluimveehouder in Hemrik kwam ik aan een baan bij een grote kuikenbroederij in Meppel. Deze werkzaamheden werden na vijf jaar overgenomen door AB Oost, waar ik nu alweer twaalf jaar met veel plezier werk als planner/voorman van de afdeling pluimvee. Na tien jaar te hebben samengewoond in Hemrik, zijn wij begin dit jaar verhuisd naar Wijnjewoude op de Noormanstrjitte, in de straat waar Wendy eerder ook altijd gewoond heeft. Het huis dat wij kochten, was al enige tijd onbewoond en een

24

echte opknapper; voor ons dus een leuke uitdaging om mee aan de slag te gaan. Inmiddels zijn wij al een heel eind op weg, maar er blijft nog genoeg te doen, wij gaan dus rustig verder met klussen en hopen hier nog jaren met veel plezier te blijven wonen. Mijn grootste hobby beoefen ik al jaren in Wijnjewoude, namelijk voetballen bij ODV. Na jaren in het eerste van de zondag te hebben gespeeld, heb ik nu besloten om het wat rustiger aan te doen en in het derde te gaan voetballen. Dit geeft mij de kans mijn andere hobby, zaalvoetballen, tevens weer op te pakken. Na wat over mijzelf te hebben verteld, rest mij nog het doorgeven van de pen en deze geef ik door aan mijn buurman Hielke Posthumus. Ik wens je veel succes met schrijven! Almer Douma


Timpaan Welzijn op zoek naar vrijwilligers Nieuwkomers Sinds januari 2014 is Timpaan Welzijn actief met het begeleiden van nieuwkomers in de gemeente Opsterland. Inmiddels zijn er meer dan tien enthousiaste vrijwilligers opgeleid die de nieuwkomers helpen om zo snel mogelijk zelfstandig en zelfredzaam te worden in de Nederlandse samenleving. Wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers! De werkzaamheden bestaan uit: Begeleiden/coachen van nieuwkomers (uit verschillende landen) die een verblijfsstatus hebben gekregen (Begeleiding is maximaal een jaar). Dat houdt onder meer in: - wegwijs maken in de Nederlandse samenleving; - hulp bij het invullen van formulieren; - ondersteuning bieden bij het leggen van contacten en het opbouwen van een netwerk. Wij zoeken enthousiaste mensen die - affiniteit hebben met de doelgroep; - houden van samenwerken en verbinden; - kunnen motiveren en inspireren; - handig zijn met administratieve zaken en internet; - gemotiveerd zijn om mee te doen aan interne scholing en overleggen; - zich minimaal 1 dagdeel per week willen inzetten.

Wij bieden - training en scholing op maat; - interessant en zinvol vrijwilligerswerk; - begeleiding en ondersteuning door een beroepskracht; - regelmatige (intervisie)bijeenkomsten met de vrijwillige begeleiders; - vergoeding van reis- en overige onkosten. Indien u belangstelling hebt of meer informatie wenst, kunt u bellen of mailen met W. Bonthond, tel. 06-46457547, w.bonthond@timpaanwelzijn.nl of G. Miedema, tel. 06-46073968, g.miedema@timpaanwelzijn.nl.

25


26


De Biskospreed De eerste woning aan de Biskospreed is de boerderij annex kippenfokkerij van Geert Marten Rozema en Jeanet Loopstra. Roel van der Vaart heeft op deze plek rond 1926 de oorspronkelijke boerderij voor veehouderij laten bouwen welke in de loop der jaren uitgroeide. Wiebe Veenstra en zijn vrouw Gjilke de Boer gingen er later varkensstallen bouwen en zetten er daarnaast een fouragehandel op met een varkenshandel en vervoerbedrijf. Een broer van Wiebe, Fedde, was daarna nog een poosje bewoner voordat eerst genoemden hun bedrijf er opzetten. Biskospreed 3, het tweede huis kom ik in het verhaal van Meinsma niet tegen. Het staat aan een zijpad en is tegenwoordig wel opvallend aanwezig aan het nieuwe Hepkemapaad. Een prachtig huis is daar neergezet door de familie Kooi - de Vries.

Het eerdere boerderijtje dat er stond en jaren lang het domein was van de familie Durk Tillema en later van zoon Jan en zijn vrouw Anna Boonstra. Na de ruilverkaveling werd het ongeschikt als volwaardig bedrijf en zeer geschikt als recreatiepand voor verschillende eigenaren. Verloedering en uiteindelijk een brand maakte het tot een puinhoop. Uit de as herrezen is hier een juiste conclusie. Ook aan de Biskospreed hebben in vroegere jaren meer woningen gestaan want al omstreeks 1910 zijn in deze omgeving twee huisjes afgebroken, aldus Meinsma. In het ene woonde Harke de Groot met zijn gezin en in het andere Durk Haitsma met drie jongens en een huishoudster.

Het eerste huis aan het Hepkemapaad, Biskospreed 5 is het domein van Anita en Jarl Westerouen van Meeteren, die het de fraaie naam Biskosphof hebben meegegeven. Voorheen woonden hier A. Katsma en J. Katsma van 1921-1938. Berend van der Molen was de laatste boer op deze plek.

Biskospreed 7 bijgenaamd, de Blauwe Biskop, vermoedelijk een verwijzing naar de naam van de aan de overkant van de weg gelegen kleine dobbe, waarvan de naam het blauwe meer is. Dit huis kende veel verschillende bewoners in haar geschiedenis. Als eerste komen we een J. Walda tegen met daarna van 1921 tot 1926 de familie R. v/d Vaart die toen het eerst genoemde huis aan de Biskospreed liet bouwen. Daarna woonde er een familie Jac. van Dekken een tweetal jaren, zij werden opgevolgd door familie Jac. Geertsma van 1928 tot 1935. De familie Jochem Visser werden toen de bewoners. Later de familie Hendrik v/

27


Vaart totdat deze naar de weg, wat nu Duerswâld 29 is, verhuisden. Marcus Dekker met zijn gezin waren de volgende passanten en daarna weer als laatste boerengezin evenals in het vorig beschreven huis de familie Berend v/d Molen. Daarna kocht de uit het westen afkomstige Dr. M. A. Cramer het boerderijtje en maakte er een woonboerderij van. Lange tijd verhuurde hij het huis maar na zijn pensionering woonde hij er een flink aantal jaren zelf. Na zijn vertrek is het een aantal jaren bewoond geweest door het paar v/d Linden – Bangma en sinds kort behoort het aan de familie W.F. Haisma.

Langs het volgende zijpad van de Biskospreed in oostelijke richting komt men uit bij een viertal woningen welke ooit als plaggenhutten zullen zijn ontstaan. Later werden het kleine stenen huisjes die uitgroeiden tot woudboerderijtje en nu de functie woonboerderij. Zelfs sommige al herbouwd tot riante woonhuizen. Er stonden eerder vijf huizen volgens het schrijven van Meinsma want in het noordelijkste huis woonde Jan Boukes Boelens en later de zoon Bouke Boelens. Later woonden er een Uiltje de Jong en een Johannes Mulder en daarna is het afgebroken.

28

Biskospreed 9 is nu het noordelijkste huis en ontstond in 1905 toen Jan Scheper hoofdzakelijk van heidespitten en plaggen een onderkomen fabriceerde. Later werd het flink verbeterd, zo is te lezen en zoon Rein Schepers er ging wonen. Na hem nam Koene Plasier er zijn intrek en daarna Reinder de Haan met zijn moeder. Later ging het over in recreatiebewoning. Het volgende Biskospreed 11 zal ongeveer op dezelfde wijze ontstaan zijn als het vorige. Jan Stevens Duursma woonde er eerst maar verhuurde het later nogal eens o.a. aan een Hendrik Smid. Nadat er in 1914 een nieuw huis opgebouwd werd woonden Marten Duursma er met zijn vrouw Greetje en hun zoon Jan die er later alleen woonde. Ook dit pand werd recreatiehuis.


Biskospreed 13, ook al geen groot onderkomen was van de familie Anne v/d Bosch. Een tijdlang daarna diende het een familie Kornelis v/d Meulen als onderkomen waarna een kleinzoon van de eerdere bewoners, ook een Anne v/d Bosch hier neerstreek. Evenals de vorige werd dit uiteindelijk ook recreatie. Het laatste, meest zuidelijke van de rij, Biskospreed 15 was een wat groter woudboerderijtje. Niet helemaal duidelijk is te herlijden uit het verhaal van Meinsma hoe de volgorde van bewoning precies in elkaar steekt. Familie Klaas v/d Bosch was er ooit boer met daarna een flink aantal andere bewoners. Een Harm en Marie, Klaas Fokkema en vrouw. Later is het vertimmerd en woonden Michiel en Gepke er in en die zijn in de sanering gegaan en wonen nu in Ureterp schrijft

Meinsma omstreeks anno 1960 - '66. (uit het boek, de Biskop, van Bocke Wilt Dijkstra de volgende informatie over bewoners van dit pand) achtereenvolgend Kl. v/d Bos, Remmelt Nijenhuis, Jan de Vries, Klaas Fokkema, Anne v/d Bos, Michiel v/d Bos, H Jongstra, D. Huitema, J.M.A. Hendriks en bewoners in 2010 W. v/d Mei.

Het Christelijk Ooststellingwerfs Mannenkoor gaat weer zingen..... Op dinsdag 2 september 2014 hoopt het mannenkoor de repetities weer te hervatten na een periode te hebben genoten van de zomervakantie. De start zal plaatsvinden onder begeleiding van hun nieuwe dirigent, de heer Jacob Hoekstra uit Oosterstreek. Jacob, een echte Fries, heeft jaren gewoond en gewerkt als solo zanger bij o.a. De Vlaamse Opera in Antwerpen en is vorig jaar met zijn gezin weer teruggekeerd naar Friesland en gaat hier aan het werk als koordirigent. Een uitgelezen moment voor u/ jou om eens kennis te komen maken met ons koor, immers: nieuw seizoen, nieuwe dirigent, dat vraagt om nieuwe leden. Zing je graag, hoofdzakelijk het Christelijke lied,

met een hechte groep mannen, dan wordt je van harte uitgenodigd op de repetitieavonden. Twijfel je nog, kom dan in ieder geval eens een eerste indruk op doen. Je kunt b.v. vier weken op proef mee repeteren. Staat het je aan dan zing je wellicht met de kerstuitvoeringen al met ons mee! Het koor repeteert van 19.45 tot 21.45 uur in gebouw de Miente aan de Snellingerdijk 39, 8431 EJ te Oosterwolde.

Als je denkt dat alles tegenzit, denk dan opnieuw.

29


Van der Veen onroerend goed b.v. bied aan: - Verhuur grote hal, beschikbaar vanaf 01-01-2015 - Aan de Tolleane te Wijnjewoude - Hal bestaat uit 2 delen. - Met kantoor ruimtes en toiletten. - Kan per gedeelte verhuurd worden. - Verkoop per gedeelte bespreekbaar. Voor interesse en/of vragen kunt u contact opnemen met de onderstaande nummers:

Van der Veen onroerend goed b.v. 06 55 77 43 31 of 06 46 03 84 67 Sanne de Ree Diëtist en voedingskundige Merkebuorren 79 9241 GC Wijnjewoude Tel.: 06 - 428 14 729

In 2014 worden weer 3 uren dieetadvisering vergoed uit uw basispakket. Spreekuur in MFC De Swingel

Voor al uw:

Maak nu een afspraak 06 - 30 37 57 66 www.sannederee-dietist.nl info@sannederee-dietist.nl

5 jaar gratis service

vraag naar de voorwaarden.

aannemer - en timmerbedrijf ook voor kunststofkozijnen gevelbekleding en windveren Bremerheide 20 Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 481383

Schilderwerk binnen en buiten Kleuradvies Wandafwerking Restauratiewerk

Massage Wellness Garden Even tijd voor uzelf. Dat kan bij ons U kunt bij ons terecht voor diverse massages. Kijk voor behandelingen, acties en prijzen op:

www.massagewellnessgarden.jimdo.com Tjalling Harkeswei 104 Wijnjewoude massagewellnessgarden@outlook.com

Fysiotherapie Goren         

Fysiotherapie (ook aan huis) Manuele therapie Oedeemtherapie Nek-, schouder- en arm specialisatie Triggerpoint therapie Medische fitness (oefengroepen) FysioFit (onder begeleiding fysiotherapeut) ZwangerFit Medical Taping

Afspraak zonder verwijzing mogelijk!

30

Vestiging Haulerwijk: Tel: 0516 42 27 61 Sinnehiem 1, 8433 JP Haulerwijk Vestiging Bakkeveen: Tel: 0516 54 22 46 Weverswâl 7, 9723 JL Bakkeveen www.fysiotherapiegoren.nl e-mail:henkgoren@hotmail.com


Volkstuinencomplex Boerestreek Je kent het gezegde “ik ben een beetje in de bonen” vast wel. In de bonen zijn betekent 'in de war zijn, er niet bij zijn met je gedachten, je vergissen'. Volgens het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale gaat deze uitdrukking terug op een oud bijgeloof. Vroeger geloofde men dat tuinbonen (ook wel roomse of grote bonen genoemd) tijdens hun bloei een bedwelmende geur verspreidden, die zelfs tot krankzinnigheid kon leiden als men daarbij in slaap viel. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal geeft nog meer uitdrukkingen die teruggaan op dit volksgeloof: 'Als de bonen bloeien, de zotten groeien', 'Hij heeft de bonen in het hoofd', 'De bonen bloeien' (oftewel: 'het is nu de gekkentijd'), 'In de bonen lopen, raken, wonen', 'Loop in de bonen!' ('loop naar de maan'). Later werd de zegswijze ook wel uitgebreid tot 'Hij is in de bonen en plukt erwten', maar deze variant komt iets minder vaak voor. Welnu, ik ken iemand die flink in de bonen was. Het begon met de slaplantjes, die ik had gekocht bij een kweker uit een buurdorp. Na verloop van tijd bleek dat hij in plaats van sla andijvie aan me had verkocht. Enige tijd later kreeg ik een tip van mijn buurman “wat is er met je boontjes aan de hand, ze beginnen te ranken”. En inderdaad na enige tijd was ons bonenbed één grote warboel van blad en bonenstengels. Wat is er gebeurd. Bij diezelfde kweker een doosje boontjes gehaald. “Ze moeten niet klimmen, maar gewoon laag bij de grond blijven” zei ik nog tegen de man. “Dan moet je deze hebben” zei de goede man. Te goeder trouw en naïef dat ik ben, heb ik de boontjes opgetrokken in de kas en daarna gepoot op de volkstuin. Na de waarschuwing toch nog even op het doosje gekeken en inderdaad het waren stokbonen en geen stambonen. Ik heb er maar stokken bij gezet en het beste er van gehoopt. Wat schetst mijn verbazing het is een fantastisch bonen jaar, velen op de tuin klagen over al die bonen. Nou vind ik klagen

niet op z'n plek, maar zeven emmers vol met bonen… wij kunnen eerst wel vooruit. Je kunt dus gerust stellen, dat ik aardig in de bonen zat. Verder lekker veel worteltjes, bietjes, peultjes, makkedille, koolrabi, rode kool, savooiekool, spinazie, sjalotjes, prei, uien kortom heel veel lekkere verse groenten gegeten tot nu toe. Het wachten is nu op de wintergroenten, maar daarover later meer. INGREDIENTEN 4 PERSONEN 16 kippenboutjes (ca. 1,5 kilo) 4 sjalotten (grof gesneden) 1 pakje (100 g.) boemboe Ajam Smoor 1 theelepel gembersiroop 2 tot 3 dl. water 200 g. sperzieboontjes (afgehaald en doorgesneden) 150 g. taugé 200 g. grof gesneden witte kool 1 rode paprika (in reepjes gesneden) versgemalen peper en zout 1 theelepeltje paprikapoeder 2 eetlepels olie om te bakken

31


Kruid de kippenboutjes met peper, zout en paprikapoeder en bak ze in een stoofpan in olie aan alle kanten goudbruin en krokant. Voeg nu de sjalotjes en de paprika er aan toe en laat deze even meebakken

saus halen, licht bestrijken met wat honing en even onder een hete grill krokant laten worden. Serveer hierbij een komkommersalade aangemaakt met citroen en een vleugje kerriepoeder.

Voeg nu de sperzieboontjes en de boemboe er aan toe. Giet hier het water bij en breng het geheel aan de kook. Laat de boutjes op niet te hoog vuur, onder deksel ca. 20 minuten stoven. Voeg nu de taugé, de witte kool en de gembersiroop er aan toe en breng indien nodig op smaak met peper en zout. Laat nog even doorkoken. Als de boutjes gaar zijn, voorzichtig uit de

Siebo Voor € 17,50 kun je een heel jaar je uitleven op jouw eigen deel van VTC Boerestreek. Eerlijk, heerlijk en onbespoten, je weet wat er met je eigen groenten is gebeurd. Info en aanmelden voor een volkstuinperceel: Mariëlle Smeerdijk tel. 06-40595052

Als je denkt dat alles tegenzit, denk dan opnieuw.

32


Prikbord Open dagen Herfst & Kerstworkshops Wylde Roas 2014 Alhoewel we nog volop in de zomer zitten en menigeen nog vakantie viert, borrelt en bruist het bij De Wylde Roas alweer van de ideeën voor de komende herfst & kerstworkshops. Zoals gebruikelijk houden we open dagen waarop alle voorbeelden van de nieuwe workshops uitgebreid kunnen worden bekeken. U kunt zich dan ook direct voor een workshop inschrijven. De open dagen zijn op: vrijdag 5 september van 9.30 uur tot 17.30 uur en zaterdag 6 september van 9.00 uur tot 16.00 uur. U bent van harte welkom en koffie/thee met wat lekkers staan klaar! Tijdens onze open dagen hebben we leuke aanbiedingen! Na de open dagen komen alle voorbeelden op onze website te staan: http://www.dewylderoas.nl bloematelier & woondecoratie "De Wylde Roas" Weverswal 4 9243 JL Bakkeveen tel. 0516 - 541128 / mobiel 06 - 23 20 85 25 Bedankt Namens de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen wil ik iedereen bedanken voor uw steun en medeleven tijdens mem haar ziekte, en na haar overlijden. Het heeft haar erg goed gedaan dat er zoveel mensen bij haar op bezoek kwamen. Mem was ook blij met alle bloemen en kaarten die ze ontving. Nogmaals bedankt: uw steun heeft haar en ons goed gedaan.

Bedankje Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de bezoekjes, kaarten, bloemen en telefoontjes die wij hebben mogen ontvangen tijdens mijn ziek zijn. Familie A. de Jong Merkebuorren 15

Trekharmonicavereniging zoekt nieuwe leden Paulus Jakje te Jubbega heeft voor komend seizoen nog plaats voor nieuwe leden die trekharmonica (trekzak) willen leren spelen. De trekzak is een traditioneel instrument voor volksmuziek. Een trekzak is kleiner dan een accordeon en heeft minder knoppen. Noten lezen is niet echt nodig. De lessen worden gegeven in kleine groepjes o.l.v. een ervaren docent. De lessen worden gegeven op dinsdagavond (eens in de twee weken) in MFG de Kompenije te Jubbega. Een instrument kan gehuurd worden. Ook voor oud-leden en liefhebbers is er nog plaats in één van de groepen. De lessen beginnen in september en eindigen in april. Voor info en opgave kunt u bellen naar een van de bestuursleden. Tel: 0513463320 of 0513-465417

Gratis af te halen Ongeveer 2 kuub geel zand. Tel. 0516-481208

Henk Bouma 33


34


Pompoen verkoop Wat: Schuurverkoop pompoenen Wanneer: 13 september van 11 - 5 uur. Waar: Fam. van der Mei, Weinterp 34 De opbrengst is ten bate van Unicef.

Vacature DWS Volleybalvereniging DWS uit Wijnjewoude is per direct op zoek naar een: ENTHOUSIASTE JEUGDTRAINER M/V Trainingstijden donderdag van 16.30 uur - 18.30 uur. Het betreft twee groepen, momenteel spelende in de hogere cmv niveaus. Er staat een vergoeding tegenover. Is dit iets voor jou? Neem dan contact op met Hans Seefat; voorzitter DWS Tel. 06 -51887280 hansseefat@hotmail.com

Klaverjassen bij CafĂŠ van der Wey

Donateursactie Willedei Het is bijna weer tijd voor de Willedei. Wij zijn erg blij met de donateurs die er voor zorgen dat we dit evenement kunnen organiseren zoals u van ons gewend bent. Om organisatorische redenen moeten er nog bepaalde straten in WIjnjewoude benaderd worden om donateur te worden. Dit gaat om Petersburg, Mounleane en een gedeelte van de Merkebourren. Inwoners kunnen in week 36 iemand vanuit de Willedei verwachten.

!!!!OPROEP!!!! Willedei Wynjewâld is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Zonder nieuwe bestuursleden geen voortgang van dit populaire festival. Dit mag toch niet gebeuren? Om dit te voorkomen zijn we op zoek naar jou! Neem contact op met Anne-Lys Herder via 06-307 74 601.

30 september 21 oktober 11 november 2 december 23 december 13 januari 2015 3 februari 24 februari 17 maart 7 april

35


DWS nieuws Beste Volleybal vrienden Voor de maand september zijn de Balsponsors: - Camping de Ikeleane uit Bakkeveen - Cosmo Hondenschool uit Wijnjewoude Namens D.W.S hartelijk bedankt !! Die mooie zomervakantie is alweer voorbij. Het nieuwe seizoen is al weer begonnen, de eerste training zit er al op. En met zo'n 40 leden hebben we heerlijk gezellig gebarbecued, verzorgd door de familie Kiers op Camping de Ikeleane, super bedankt !! Na al dat eten kunnen we er weer sportief tegen aan. Met z'n allen gaan we er een mooi sportief seizoen van maken. Met in dit seizoen een dames team er bij. Wat een mooi begin voor dit seizoen. Maar er kunnen altijd nog nieuwe leden bij zoals Recreanten, heren en dames en jeugd spelers. Als je denkt dat volleybal iets voor jou is kom dan gerust bij de trainingen binnen lopen!! Trainingstijden Maandag: Recreanten 19.00 uur – 20.15 uur Dames 1 20.15 uur – 21.30 uur Dames 2 21.30 uur - 22.45 uur Dinsdag : Jeugd 19.30 uur – 20.30 uur Heren 1 20.30 uur – 22.00 uur Donderdag : C.M.V jeugd 16.30 uur – 18.30 uur Wedstrijdschema: 18-9 19.15 v.v. D.S.O MB 1 – DWS MB 1 20.15 s.v. Oerterp DS 4 – DWS DS 2 20.15 ODS DS 2 – DWS DS 1 20.15 DWS HS 1 – Grado HS 1 25-9 19.15 DWS MB 1 – DFS MB 1 20.15 DWS DS 2 – Avios DS 2 21.15 VCS HS 2 – DWS HS 1 21.15 DWS DS 1 – JMC DS 1 2-10 19.15 Avios MA 1 – DWS DS 2 20.15 DWS DS 1 – s.v. Oerterp DS 2 21.15 DWS HS 1 – RSO HS 2

MFC de Veste De Wier Sporthal Revalidatie Friesland M.F.C. de Swingel M.F.C. de Swingel M.F.C. de Swingel Surventohal M.F.C. de Swingel De Hoantserid M.F.C. de Swingel M.F.C. de Swingel

Mededeling: Competitiespeler, houdt de site van Nevobo voor de wedstrijdwijzigingen in de gaten!! Het bestuur wenst iedereen een sportief volleybal seizoen!! Het bestuur

36


Kleurplaat

37


c

Mounleane 14 9241 HA Wijnjewoude

Timmer & Klusbedrijf C. de Vries

0516-426885 06-12996376

onderhoudsbedrijfcdv@live.nl

Iets te vieren, reünie, vergadering Warm - koud buffet / BBQ / Koffietafel Gezellige zaal, privé terras

hotel Restaurant Jo kinne hjir net allinnich lekker ite, mar no ek lekker sliepe! Duerswâld 23 9241 GW Wijnjewoude

Biedt allerlei mogelijkheden. Informeer vrijblijvend. Mjumsterwei 16 9243 SK Bakkeveen tel. 0516 541493

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

Tel.: (0516) 54 12 15 www.destripe.nl

Weinterp 22 a 9241 HD Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 16 00

In- en verkoop occasions In- en verkoop classic cars In- en verkoop USA cars APK keuringsstation Onderhoud en reparatie; alle merken Ook voor onderhoud aan uw oldtimer / klassieker

Weinterp 26 - 9241 HD - Wijnjewoude (Frl.) Tel. +31 (0)516 - 48 12 60 – www.autobedrijfjansma.nl

FB Dopheide 8c-2 9202 PB Drachten 0512 - 54 66 35 0512 - 54 67 10

38

Een groot deel van de stroom die we nodig hebben wordt duurzaam opgewekt. Het papier dat wij gebruiken is duurzaam (FSC keurmerk).


Kerkdiensten Hervormde Gemeente September 7 9.30 uur 13.45 uur 14 9.30 uur 21 9.30 uur 14.00 uur 28 9.30 uur

Duurswoude Duurswoude Weinterp Duurswoude Weinterp Weinterp

dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Viering HA dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, dankzegging HA dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Startzondag Ds. H. Poot, Oosternieland dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd dhr. F. Verkade, Hoogeveen

Oktober 5 9.30 uur

Duurswoude

Kand. J.A.A. Geerts, Heiligerlee

Gereformeerde Kerk Wijnjewoude - Hemrik September 7 9.30 uur 14 21

9.30 uur 9.30 uur

28

9.30 uur

Oktober 5 9.30 uur

Heilig Avondmaal Ds. E. J. van den Brink Koffiedrinken na de dienst Dhr. J. Y. van der Wal, De Westereen Startzondag Ds. E. J. van den Brink Ds. C. W. Hoek, Bunschoten-Spakenburg

Kerk en IsraĂŤl Ds. J. de Kok, Diever Koffiedrinken na de dienst

De 'Willedei koeke' bij Bakkerij van der Molen Speciaal voor straatfestival de Willedei is de 'Willedei koeke' gelanceerd. Deze lekkere koeke is een koek waarbij je je vingers kunt aflikken. Het is een heerlijke kruidkoek gevuld met gezonde cranberries in combinatie met kaneelstukjes. Heerlijk! En voor de prijs hoef je het niet te laten. Deze unieke 'Willedei koeke' kost slechts â‚Ź 2,25 en is in alle 4 de vestigingen van Bakkerij van der Molen te koop.

39


k

i

r

t

a

n

meditatieschool Tjalling Harkeswei 75 9241 HL Wijnjewoude tel./fax: 0516 - 47 16 88 e-mail: info@kirtan.nl website: www.kirtan.nl

kursussen/trainingen op het gebied van: * meditatie * yoga * massage * stresspreventie * emotioneel lichaamswerk

UITVAART VER. E.D.D.

Wijnjewoude e.o. Voor crematie en begrafenis

Uitvaartverzorging Van der Zwaag Heerenveen Tel. 0513-622 339 Inlichtingen: J. Miedema

Penningmeesteres:

G. v.d. Wier-v.d. Meulen 0516 - 48 18 80

Weversw창l 3B 9243 JL Bakkeveen Tel.: 0516 - 54 13 25

Herenweg 19 8435 WT Donkerbroek Tel.: 0516 - 49 21 28

Slotemaker de Bruineweg 2 Merkebuorren 16 9241 GG Wijnjewoude 8433 MB Haulerwijk Tel.: 0516 - 48 12 74 Tel.: 0516 - 42 12 81

Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude Inlichtingen en reserveringen bij de beheerders: door Eric en Trientsje van der Wal Tel: 0516 - 48 07 41 of 06 - 24449516

40

0516 - 48 13 05

Voorzitter:


Dorpsagenda September 1 Beter bewegen voor ouderen om 14.15 uur 3 Rommelmarkt van 14.00 – 18.00 uur 6 Willedei aanvang 15.00 uur 8 Fitheidstesten om 19.00 uur in Mfc de Swingel 10 Lege flessenactie Euphonia vanaf 18.30 uur 11 Start handwerkgroep Wâldhûs 13 Verkoop pompoenen bij de fam. v.d. Mei 14 Kunstmarkt Speelbos Sparjeburd van 11.00 – 17.00 uur 19 Soos Wijnjewoude om 15.00 uur in de Stripe 24 Kinderpostzegelactie 30 Klaverjassen Oktober 1 Rommelmarkt van 14.00 – 18.00 uur 3 Schutjassen in de ODV kantine 21 Klaverjassen 23 Feestmiddag met de Zonnebleoem

Soos Wijnjewoude Vrijdag 19 september starten we met een etentje in de Stripe. 's Middags graag om 15.00 uur aanwezig zijn. Opgave graag voor 12 september bij het bestuur. De eerstvolgende gezellige middagen zijn in gebouw de Driehoek. Joke Nust

Beter bewegen voor ouderen Beter bewegen voor ouderen begint op maandag 1 september weer. Heeft u belangstelling kom dan eens een keer kijken. Het is in het Trefpunt 's middags om 14.15 uur. Joke Nust

Beter onvolmaakt en echt, dan gemaakt volmaakt.

41


Doktersdiensten Huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik apotheekhoudend Meester Geertswei 15 tel.nr.: 0516 – 481250 bij spoed: 0516 – 480808 Openingstijden: 07.30 – 17.00 uur (iedere werkdag) 7.30 - 8.00 uur: laboratorium (bloedbepalingen) 8.00 - 10.30 uur: spreekuur huisartsen - 10.10 - 11.00 uur: koffiepauze en patiëntenbespreking 11.15 - 12.30 uur: visites huisarts + verpleegkundig spreekuur - 12.30 - 13.00 uur: lunchpauze - 13.30 - 17.00 uur: spreekuur huisartsen - 13.30 - 15.30 uur: verpleegkundig spreekuur Spreekuur Hemrik (de Bining): - dinsdagmiddag 13.30 - 14.30 uur - donderdagmorgen 8.30 - 10.30 uur Avondspreekuur: - Maandagavond 18.00 - 21.00 uur (op afspraak) Tevens verpleegkundig spreekuur (op afspraak) Wrattenspreekuur iedere maandagmiddag en donderdagmiddag van 15.30 uur - 16.00 uur (op afspraak). Maken van afspraken, herhaalrecepten en uitslagen opvragen graag bellen tussen 8.00 - 10.30 uur en van 13.00 - 15.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u ook op onze website: www.lewin.praktijkinfo.nl. terecht. Ophalen van medicatie iedere dag tussen 16.00 - 17.00 uur. Oudere patiënten en patiënten die slecht ter been zijn kunnen de medicijnen en verbandmiddelen kosteloos thuis laten bezorgen. Meldt u dit a.u.b. aan onze assistente als u dit wenst. Na 17.00 uur en in het weekend wordt de spoedeisende hulp waargenomen door de Dokterswacht Friesland (0900-1127112). De Dokterswacht zit op het terrein van ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten.

Echte vriendschap gaat samen met de vrijheid om te vragen, te zeggen, te doen en te zijn.

42


43


Deze advertentie wordt u aangeboden door:

drukkerij 0516 - 48 15 97 www.drukkerijpool.nl 44

De ban september 2014  
De ban september 2014  
Advertisement