Page 1

d l a b v s o p o r r o W d s i k jnjew j i l e oud nd a a

jaa

0 2 ber o t Ok

15

18

e

M

de B창n

rga

ng

Nr. 195


Jubbega & Donkerbroek Specialist op het gebied van: - Fysiotherapie - Sportfysiotherapie - Manuele therapie, - Beweegprogramma's - DiĂŤtetiek.

Bel vrijblijvend naar onze praktijk in Jubbega of Donkerbroek. Of kom gerust langs, wij staan u graag te woord! Behandeling aan huis is ook mogelijk.

Kinderen/jongeren met een beperking!! - tijdelijk verblijf - logeerhuis - dagopvang

- dagbesteding voor jongeren die buiten het werkcircuit vallen. Wij zijn op zoek naar eenvoudige werkzaamheden voor de dag besteding in de vorm van 'tafel' werkzaamheden.

Merkebuorren 90 - 9241 GH Wijnjewoude T:0516-480507 - Stichtingaetb.nl


Nieuws van Euphonia Willedei Wat was het weer een feest, mede dankzij de jeugd van Jong Euphonia, zij verzorgden het openingslied en mochten later ook nog optreden. Het is dan geweldig om te zien hoe Euphonia groeiend is met zoveel jeugd! Ook stonden we er met een stand, waar we koffie, thee en cake verkochten. Ook De volgende Bân verschijnt op zaterdag 3 november. activiteiten als wie blaast de langste noot, hoeveel noten zitten er in de pot, enz. De De Bân is ookhebben te vinden www.wijnjewoude.net prijswinnaars deop prijzen reeds ontvangen. Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Flessenactie Bij voorkeur als rtf hadden bestandwij of onze als een gewoon word document dan in alle lettertype Op 17 september flessenactie. Helaas hebbenenwe niet straten arial 11, via email deban@wijnjewoude.net. Dit kan tot zaterdag 31 oktober 18.00 kunnen bezoeken, het werd eerder donker dan we hadden gedacht. Al met al uur. Kopij wat niet via e-mail gaat moet op donderdag 29 oktober binnen zijn bij hebben we toch nog heel wat flessen opgehaald en giften ontvangen, hiervoor onze Klaasje van der Woude, te Nijenhuiswei 10. Te laat binnen gekomen kopij kunnen hartelijke dank. wij helaas niet meer plaatsen. Klachten de bezorging kunt te u melden Data vanover optredens om alvast noterenbij: Annie Posthumus tel. 0516-481381 18 december 2015: Adventsconcert Voor vragen en Donateursconcert of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij: 12 maart 2016: Lammert Bouma: e-mail: lbouma@online.nl

En… op 30 december komen we weer langs met overheerlijke oliebollen!

Rommelmarkten: De laatste rommelmarkt van dit seizoen wordt georganiseerd op woensdag 7 oktober. Dit is van 14.00 – 18.00 uur en zoals altijd op en bij het evenemententerrein aan de Te Nijenhuiswei. Het terrein gaat om 13.00 uur open voor de standhouders. Reserveren is niet nodig. Je kunt op de rommelmarkt staan voor € 3,50 per staanplaats. Winterwandeltocht Het volgende evenement is de Winterwandeltocht. Deze wordt altijd georganiseerd op de tweede zaterdag in het nieuwe jaar. Voor 2016 is dit op 9 januari. Is er al een agenda of kalender gekocht voor het nieuwe jaar, vergeet dan niet deze tocht hier op te vermelden. Het is een wandeltocht voor het gehele gezin en de afstanden zijn 5 en 10 km. Nadere informatie over starttijden en startplaats wordt vermeld in een volgende Bân.

1


c

Mounleane 14 9241 HA Wijnjewoude 0516-426885 06-12996376

Timmer & Klusbedrijf C. de Vries

onderhoudsbedrijfcdv@live.nl

Iets te vieren, reünie, vergadering Warm - koud buffet / BBQ / Koffietafel Gezellige zaal, privé terras

hotel Restaurant Jo kinne hjir net allinnich lekker ite, mar no ek lekker sliepe! Duerswâld 23 9241 GW Wijnjewoude

Biedt allerlei mogelijkheden. Informeer vrijblijvend. Mjumsterwei 16 9243 SK Bakkeveen tel. 0516 541493

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

Tel.: (0516) 54 12 15 www.destripe.nl

Weinterp 22 a 9241 HD Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 16 00

In- en verkoop occasions In- en verkoop classic cars In- en verkoop USA cars APK keuringsstation Onderhoud en reparatie; alle merken Ook voor onderhoud aan uw oldtimer / klassieker

Weinterp 26 - 9241 HD - Wijnjewoude (Frl.) Tel. +31 (0)516 - 48 12 60 – www.autobedrijfjansma.nl

drukkerij RB Partner in Belastingzaken

Dopheide 8c-2 9202 PB Drachten 0512 - 54 66 35 0512 - 54 67 10

2

berichten@veningabelastingadvies.nl

0516 - 48 15 97 www.drukkerijpool.nl In 2014 waren we energieneutraal! Het papier dat wij gebruiken is duurzaam (FSC keurmerk).


Terugblik Willedei 2015 Het was een groot succes, mooi gevarieerd en wat een top muziekprogramma! Knap voor een klein dorp als Wijnjewoude om zo’n straatfestival neer te zetten. Helaas kon u de nieuwe muziekkoepel op de Willedei nog niet bewonderen, maar direct daarna begon toch de realisatie en inmiddels krijg je een aardige indruk van hoe het zal worden. Gelukkig kon Plaatselijk Belang met een stand voor buurtwinkel Kamminga, de reflecterende huisnummers laten zien en vertellen over de plannen voor Wijnjewoude Energie Neutraal. Reflecterende huisnummers afhalen 20 oktober Maar liefst 123 adressen hebben een reflecterend huisnummer besteld. U kunt het door u bestelde bordje tegen betaling afhalen op dinsdag 20 oktober tussen 17.30 en 20.00 uur in de Swingel. Bent u niet in de gelegenheid, vraag dan een buurtgenoot. Na 20 oktober zijn de overgebleven bestellingen tegen betaling af te halen bij Janny Copeland (De Twa Bûken) Duerswâld 9. Tel 0516-541862 janny.copeland@gmail.com Buurtbus Door inzet van het dorpssteunpunt zijn er drie vrijwillige chauffeurs en een administratieve kracht voor de buurtbus geworven. Zo neemt Wijnjewoude zijn verantwoordelijkheid bij het in stand houden van deze belangrijke voorziening voor met name ouderen. Petje af!

Samenwerking scholen Voor de zomervakantie was het de bedoeling om een verkennend onderzoek te starten naar bestuurlijke samenwerking tussen de beide basisscholen. Bij nader inzien blijkt het op dit moment, bestuurlijk gezien, eigenlijk nog wat te vroeg voor een dergelijk onderzoek. De scholen zelf blijven echter de samenwerking zoeken en uitbouwen waar dat maar mogelijk is. Plaatselijk Belang zal deze inhoudelijke samenwerking blijven stimuleren en ondersteunen. U kunt het proces volgen via de rubriek Ut’e skoalle klapt. Contributie Plaatselijk Belang via incasso Met ingang van 2016 zal de contributie voor de vereniging niet meer worden afgehaald maar via een automatische incasso worden geïncasseerd. In het voorjaar kunt u een machtigingsformulier verwachten en brengen we u verder op de hoogte van de nieuwe werkwijze. Wijnjewoude Energie Neutraal Op de Willedei heeft de initiatiefgroep WEN veel positieve reacties gehad op de plannen. Maar liefst 60 mensen hebben zich toen als aspirant lid van de WEN energie coöperatie ingeschreven. Verderop in de rubriek ‘WEN stap voor stap’ en op de achterpagina leest u over de inspirerende activiteiten van oktober. ‘WEN, je krijgt er energie van!’

3


Nieuws van De Telle Peutergroep Vanaf 1 augustus is de peutergroep De Telle overgenomen door Kinderopvang Esther. Op 17 augustus is de peutergroep gestart, het gaat op dezelfde basis verder zoals het was. Geke Groenewold blijft het vertrouwde gezicht als leidster. Op vier ochtenden in de week zijn de peuters van Wijnjewoude en Hemrik aan het spelen en ontdekken in hun eigen peuterzaal. Als er nog peuters zijn die hier ook gebruik van willen maken kunnen ze gerust een keer langs komen om te kijken. BSO Na de herfstvakantie is er ook de mogelijkheid om gebruik te maken van de BSO. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen is er ’s middags na school opvang voor de kinderen van 4-12 jaar. De BSO is in De Telle en onder begeleiding van een pedagogisch medewerker. Er zijn elke dag leuke activiteiten om aan mee te doen. En voldoende ruimte en aanbod om lekker te spelen zowel binnen als buiten. Tevens is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de sportactiviteiten in De Swingel. Belangstelling of aanmelden bel of mail met Kinderopvang Esther: Mail: kinderopvangesther@outlook.com of bel: 06-30283189

Dag van de Mantelzorg op 9 november 2015 "Laat je zien" "Marktkramen, workshops en nog meer...." Op maandag 9 november van 15.00 - 18.00 uur wordt in Opsterland aandacht besteed aan de "Dag van de Mantelzorg". Het thema van de Dag van de Mantelzorg 2015 is "Laat je zien!". Het staat voor de persoon achter de mantelzorger, dat u gezien mag worden in deze specifieke rol die u vervult, dat u daarvoor erkenning krijgt en dat de omgeving u als mantelzorger waardeert. "De omgeving", dat zijn andere familieleden, vrienden, maar ook de gemeente of het gebiedsteam. U kunt hen om steun en hulp vragen als dat nodig is. U mag er zijn, dus laat uzelf zien. Om u als mantelzorger in het zonnetje te zetten organiseert het Mantelzorgsteunpunt, wegens groot succes van vorig jaar, wederom een gezellige markt in dorpshuis de Buorskip te Beetsterzwaag. Nieuw zijn activiteiten die begeleid worden door leerlingen van de Burgemeester Harmsmaschool te Gorredijk. Ook nieuw zijn de diverse workshops waar u aan mee kunt doen. Bent u zelf mantelzorger of kent u er één in uw omgeving? Meldt u dan aan bij Timpaan Welzijn via email van y.suiveer@timpaanwelzijn.nl, telefoon 06-25000644 of bezoek de website van Mantelzorg Opsterland. Alle bij het mantelzorgsteunpunt bekende Mantelzorgers zullen een persoonlijke uitnodiging voor de Dag van de Mantelzorg ontvangen. 4


GRIEPVACCINATIE Zoals elk jaar is het in het najaar tijd voor de ‘griepprik’. Waarom geeft uw huisarts jaarlijks een griepprik? Doel van de griepprik is om de ‘echte’ griep (influenza) bij vatbare mensen te voorkomen. Elk jaar verandert het influenza virus een beetje en de samenstelling van het griepvaccin wordt hierop aangepast. U komt in aanmerking voor de griepprik indien u(w): ⁃ 60 jaar of ouder bent ⁃ lijdt aan een hart- of vaatziekte ⁃ lijdt aan een longziekte ⁃ lijdt aan suikerziekte ⁃ nierpatiënt bent ⁃ afweer is verlaagd door een bepaalde ziekte of bepaalde soorten medicatie Hierbij worden patiënten die in aanmerking komen uitgenodigd om op de huisartsenpraktijk langs te komen voor de vaccinatie op: dinsdag 3 november tussen 17.00 uur – 19.00 uur Op deze avond graag melden aan de balie i.v.m. registratie. U ontvangt een persoonlijke uitnodiging indien u in aanmerking komt voor de griepvaccinatie. Bij twijfel of vragen kunt u gerust met onze huisarts(en) of onze assistentes overleggen.

5


Lichtjesavond Op zaterdagavond 31 oktober wordt om 19.00 uur een lichtjesavond gehouden op de begraafplaats te Duurswoude. Deze bijeenkomst is bedoeld om dierbare overledenen te gedenken en een lichtje te plaatsen op hun graf. Ter nagedachtenis van de overledenen die elders begraven of verstrooid zijn, kan men zijn gedenklichtje plaatsen in het grote hart van lichtjes dat op de begraafplaats is gevormd. De grafkaarsen worden ter plaatse verstrekt. Voorafgaand wordt een toepasselijk verhaal verteld en kan worden geluisterd naar zang en muziek van dorpsgenoten. Na het plaatsen van de kaarsen (ca 19.30 uur) is iedereen uitgenodigd voor koffie/thee of chocolademelk. Is er behoefte aan een gesprek? De kerk is open. Vanuit het dorp en de kerk zijn hier mensen aanwezig waar u uw verhaal even kwijt kunt. De begraafplaats is sfeervol verlicht met kaarsjes en fakkels. Toch kan het goed zijn een zaklamp mee te nemen om het graf van uw dierbare te vinden. We verzoeken u zo mogelijk per fiets

naar de begraafplaats te komen. Als blijkt dat de lichtjesavond gewaardeerd wordt, zal deze volgend jaar op de begraafplaats aan de Weinterp worden gehouden. Tenslotte vragen we uw lege conservenpotjes ook de komende weken bij de Spar in de daarvoor bestemde krat te zetten. Hoe meer er zijn hoe sfeervoller de begraafplaats. Deze lichtjesavond wordt georganiseerd door Uitvaartvereniging Eert de Doden en gesteund door Plaatselijk Belang, Stichting Begraafplaatsen en de Hervormde gemeente.

Kindertheater Gniffel in de herfstvakantie “on tour” in Friesland! Vorig jaar in de herfstvakantie speelde Theater Gniffel voor het eerst in Friesland. En wat was dat een succes! Daarom maakt Theater Gniffel op donderdag 22 en vrijdag 23 oktober wederom de oversteek naar deze mooie provincie. Ze gaan hun nieuwste stuk: “ Gniffels spannende strijd “ spelen in Wijnjewoude, Surhuisterveen, Makkum en in Harlingen. In dit verhaal wordt Gniffel uitgedaagd mee te doen aan een wedstrijd, georganiseerd door de koning van de wereld. Zij moet het opnemen tegen Valselina, van wie ze denkt dat het een vriendin is….. De naïeve Gniffel laat zich helemaal inpakken door de gemene Valselina, wat leidt tot absurde, hilarische situaties. Maar dan is daar de sullige lakei van Valselina. Hij speelt een cruciale rol in de wedstrijd, maar voor wie dat goed uitpakt??? Dit leuke , interactieve verhaal spelen ze in 6

Friesland voor het eerst op donderdagochtend om 10.30 uur in “de Swingel” in WIJNJEWOUDE, waarna ze s ’middags om 14.30 uur de kinderen gaan vermaken in “it Vleckehus” in SURHUISTERVEEN. Op vrijdag 23 oktober spelen ze om 10.30 uur net als vorig jaar in “MFC


Maggenheim” in MAKKUM . En ze sluiten hun Friesland-tour om 14.30 uur af in “het Muziekgebouw” in HARLINGEN (Hoogstraat 55). De leuke, interactieve voorstelling is geschikt voor kinderen van 3 tot ongeveer 9 jaar en hun ouders/ verzorgers. Wilt u een leuk uitje met uw (klein)kinderen in de herfstvakantie, of zocht u toevallig nog naar een ideetje voor het verjaardagsfeestje? Kom dan

gezellig kijken!Meer informatie over de voorstelling is te vinden op: www.theatergniffel.nl Omdat de voorstellingen van Gniffel heel interactief zijn, is het max. bezoekersaantal 100 personen. Daarom gelieve te reserveren via: theatergniffel@quicknet.nl of via 0619505135. (vol is vol!) De entree is €6,- p.p.

Sinterklaas nieuws December lijkt nog zo ver weg, maar de Intochtcommissie van Wijnjewoude is al weer druk bezig een prachtig Sinterklaasfeest voor haar jeugdige dorpsgenoten te organiseren. Om het prachtige feest van vorig jaar te kunnen evenaren, doen wij ook dit jaar graag weer een beroep op jullie gulle giften. Want het is dankzij de financiële steun van de dorpsbewoners en ondernemers dat het ons ieder jaar weer lukt een prachtig kinderfeest te organiseren. Een prachtige traditie die wij uiteraard graag voort zetten. En daarom hierbij een oproep aan een ieder die het Sinterklaasfeest een warm hart toedraagt: In de periode van 17 tot 31 oktober, komt iemand van uw buurtvereniging bij u langs om u te vragen voor een vrijwillige bijdrage ten behoeve van het organiseren van het Sinterklaasfeest in Wijnjewoude. Wij danken jullie allen alvast hartelijk voor uw bijdrage. Wij zullen ons best doen er weer een fantastisch feest van te maken dit jaar! De Intochtcommissie Wijnjewoude

7


k

i

r

t

a

n

meditatieschool Tjalling Harkeswei 75 9241 HL Wijnjewoude tel./fax: 0516 - 47 16 88 e-mail: info@kirtan.nl website: www.kirtan.nl

kursussen/trainingen op het gebied van: * meditatie * yoga * massage * stresspreventie * emotioneel lichaamswerk

UITVAART VER. E.D.D.

Wijnjewoude e.o. Voor crematie en begrafenis

Uitvaartverzorging Van der Zwaag Heerenveen Tel. 0513-622 339 Inlichtingen: J. Miedema

Penningmeesteres:

G. v.d. Wier-v.d. Meulen 0516 - 48 18 80

Herenweg 19 Weversw창l 3B Merkebuorren 16 9243 JL Bakkeveen 9241 GG Wijnjewoude 8435 WT Donkerbroek Tel.: 0516 - 49 21 28 Tel.: 0516 - 54 13 25 Tel.: 0516 - 48 12 74 Slotemaker de Bruineweg 2 8433 MB Haulerwijk Tel.: 0516 - 42 12 81

Weibuorren 63B 9247 AZ Ureterp Tel.: 0512 - 35 43 98

Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude Inlichtingen en reserveringen bij de beheerders: door Eric en Trientsje van der Wal Tel: 0516 - 48 07 41 of 06 - 24449516

8

0516 - 48 13 05

Voorzitter:


Wijnjewoude energie Neutraal Uit de startblokken! Het tromgeroffel kan beginnen. Op donderdagavond 15 oktober start de WEN energiecoöperatie en gaan we als dorpsgenoten SAMEN werken aan het doel: Wijnjewoude Energie Neutraal in 2025. Zorg dat je erbij bent want dit wordt een uiterst informatieve en inspirerende avond met veel interactie. Met elkaar kijken we naar de mogelijkheden van besparing en opwekking van energie en vooral ook naar hoe we SAMEN ons doel zouden willen en kunnen bereiken. Deze avond start om 19.30 uur en is boeiend voor jong en grijs, bewoners, bedrijven en agrariërs met kleine en grote beurzen, huiseigenaren en huurders. Kortom voor iedereen die:  lagere energielasten wil met hoger wooncomfort en zich afvraagt welke subsidiemogelijkheden er zijn  wil werken aan een schone toekomst voor onze kinderen  samen met het dorp zelfvoorzienend wil zijn in energiebehoefte en  onafhankelijk van vervuilende energieproductie in binnen- en buitenland en commerciële partijen. Heus niet ieder adres kan zelf energieneutraal worden. Maar als we als dorpsgemeenschap gezamenlijk ons doel bereiken, heeft wel elk huishouden/bedrijf daar profijt van. WEN coöperatie Door lid te worden bepaal jij mee hoe we gezamenlijk energieneutraal gaan worden. Gaan we collectief zonnepanelen inkopen? Gaan we onderzoeken of ons eigen rioolslip biogas kan opleveren? Hoe zorgen we ervoor dat huurwoningen energievriendelijk worden? De leden van de coöperatie bepalen het gezamenlijk en inspireren elkaar. Daarom is het ook zo belangrijk om meningen uit diverse generaties te horen. De coöperatie vormt de verbinding tussen allen die zich voor het WEN doel willen inzetten. Via de coöperatie kan straks ieder die dat wil investeren in energieopwekking door bijvoorbeeld eigenaar te worden van

enkele zonnepanelen op het dak van een bedrijf of openbaar gebouw. Of je nu weinig te besteden hebt of veel, jouw panelen leveren jouw opbrengst. Vooralsnog is lidmaatschap van de coöperatie kosteloos. Over toekomstige lidmaatschapskosten beslissen de leden samen. Als je nog geen lid bent, kun je ter vergadering lid worden. Kijken hoe het kan! Op zaterdag 10 oktober ben je tussen 10 en 16 uur van harte welkom bij een zestal enthousiaste dorpsgenoten die in hun huis en/of bedrijf al heel veel hebben gedaan aan besparing, opwekking en zelfs opslag van energie. Deze koplopers tonen graag hun installaties en vertellen je met 9


passie over hun maatregelen en de effecten die zij daarmee hebben bereikt. Hieronder een korte introductie van de deelnemers van de open

huizen route ‘Kijken hoe het kan’ op 10 oktober. Voor de adressen zie de achterpagina van deze Ban.

Donderdag 15 oktober om 19.30 uur WEN Informatie- en inspiratiebijeenkomst in de Swingel Zaterdag 10 oktober van 10 tot 16 uur Open huizenroute ‘Kijken hoe het kan!’

WEN, je krijgt er energie van! Deelnemers Open huizenroute ‘Kijken hoe het kan!’ Mts. Veenstra Sinds juni 2013 zijn wij overgegaan op zonnepanelen. Ons energieverbruik was ongeveer 50.000 Kw per jaar. We zijn nu voor 90% zelfvoorzienend. We maken gebruik van een voorkoeler. De melk wordt gekoeld door grondwater. De melk stroomt geleidelijk door de voorkoeler en komt daardoor koeler in de melktank. Het toerental van de pomp blijft laag. Hierdoor maakt de tankkoeling veel minder uren. Op de vacuümpomp van de melkinstallatie hebben we een frequentie-regelaar. Deze regelaar zorgt voor een constanter en lager pomptoerental waardoor het energie verbruik sterk daalt.

een warmte wisselaar, als back-up hebben we een kleine cv-ketel. Ons gasverbruik is hierdoor gedaald tot ongeveer 300m3 per jaar. Op het dak van de schuur hebben we 10 zonnepanelen geïnstalleerd. Met deze zonnepanelen hebben we het stroom verbruik uit het net gereduceerd tot nul. En leveren we gemiddeld elk jaar stroom terug aan het net. Ons streven is om in de toekomst het overschot aan elektriciteit te kunnen opslaan in accu’s, en met de teveel geproduceerde het voorraadvat van de CV te verwarmen. Zodat we in de toekomst geen elektriciteit en gasaansluiting meer nodig hebben

Familie Akker Vier jaar geleden hebben we onze cvketel vervangen voor een zonneboiler. Het systeem bestaat uit een voorraadvat van 1000 liter water waaruit de CV installatie wordt gevoed. Dit voorraadvat wordt verwarmd door 5 zonnecollectoren op het dak, en in de woonkamer staat een houtkachel met

Drukkerij Pool Het tapwater (voor warm water uit de kraan, voor de douche, vaatwasser en de wasmachine) wordt door middel van een zonnecollector verwarmd. Mocht de boiler niet genoeg warmwater hebben dan wordt het water elektrisch verwarmd.

10


De verwarming van het huis en de drukkerij wordt verwarmd d.m.v. van een groot voorraadvat (1.200 liter) met warmwater. Bij zonnig weer wordt het water op temperatuur gehouden d.m.v. heatpipes. Mocht het water kouder worden dan 42 graden, dan zorgt de warmtepomp ervoor dat het voorraadvat op temperatuur blijft. De warmtepomp haalt zijn warmte uit de aardaccu, deze wordt bij zonnig weer verwarmd door het sunflexscherm. De benodigde stroom wordt opgewekt d.m.v. zonnepanelen. We hebben geen gasaansluiting meer en zijn zelfvoorzienend. Familie Laanstra Vorig jaar zijn we begonnen met het isoleren van onze woning (bouwjaar rond 1900). De muren zijn van isolerende bolletjes voorzien en de hele kap van de oude woning is bekleedt met dikke isolerende platen waarna er nieuwe dakpannen opgelegd zijn. De vloer is gedeeltelijk geïsoleerd en we zijn begonnen met het aanleggen van vloerverwarming in het oude deel van de woning. De nieuwe huiskamer achter de woning had dit al. De aardaccu is inmiddels ingegraven maar moet nog aangesloten worden en in bewerking zijn nog de warmtepomp, heatpipes en twee boilers.

Eind 2015 hopen we het gas af te kunnen laten sluiten. Na alle besparingsmaatregelen zal er nog worden gekeken naar het verbruik van de elektriciteit om hier nog de nodige voorzieningen in te treffen. Hotel Restaurant De Stripe In 2012 heeft Hotel Restaurantbedrijf De Stripe in Wijnjewoude geïnvesteerd in twee Zonnecollectorsystemen. Er is gekozen voor het Direct Flow principe met volledig vacuüm. Dit zorgt voor een zeer hoog rendement en kan industrieel worden toegepast in procestechniek. De installatie voor het Hotelbedrijf voorziet in de levering van warm water voor de badkamers. In het restaurantbedrijf wordt het hete water gebruikt voor de keuken. In beide gevallen werken de installaties ter ondersteuning van de bestaande CVinstallatie. Hierdoor wordt enorm energiekosten bespaard. Tijdens de open dag is Gerrit Venema aanwezig om u te voorzien van informatie. Hij legt u graag de verschillen uit van de verschillende systemen die in de markt te koop zijn, zoals. Vlakke Zonnecollectoren, het “Sydney” thermosfles (heatpipe) principe en het volledig vacuümbuizensysteem (Heatpipe & Direct Flow) van S-Power.

11


Kraanwerk J.R. Bouma Voor alle grond- en water werken www.kraanwerkjrbouma.nl Tolleane 1 Wijnjewoude Tel. 06-11292116

Rinse Taekema Tel.: 06 - 46 03 84 42 Tolleane 26 - 9241 WH Wijnjewoude

E-mail: info@taekemabouw.nl Website: taekemabouw.nl

Ina Zandberg

Schoonheidssalon Voor een mooi en verzorgd uiterlijk

Gentiaan 22 Wijnjewoude 0516-481208 www.inazandberg.nl

G. Wiegersma Wijnjewoude uw stalstoffeerder 110

SCANIA

Handelsonderneming G. Wiegersma

Tel. (0516) 48 17 86 Fax (0516) 48 10 57

Tj. Harkeswei 106 a/b 9241 HM Wijnjewoude

Voor al uw:

Weinterp 1 9241 HB Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 06 68

info@bloemenenkadohuiswilma.nl www.bloemenkadohuiswilma.nl

12

* Bloemstukken * Snijbloemen * Kamerplanten * Bruidswerk * Grafwerk * Sfeermakers * Kado’s * Snuisterijen


Wie weet wat dit is. Weet u nog dat ik deze vraag een paar maand geleden heb gesteld? Wel, ik heb het geweten. Veel telefoontjes, mailtjes en mensen die me onderweg aanschoten met de oplossing. Er zijn veel oplossingen geopperd en ik acht ze allemaal tot een mogelijkheid. Hierbij een opsomming van de oplossingen.

Ik heb ze een beetje samengevoegd, omdat ze erg overeen kwamen.  Het is een buis van een verkeersbord, welke is afgeflext en niet verder is verwijderd.  Het is een buis, welke onder de weg door is gespoten om andere leidingen onder de weg door te trekken. Of een buis om water voor vee uit een sloot te pompen aan de andere kant van de weg. Bij de werkzaamheden is hij mogelijk op een ander obstakel gestoten en daardoor uit koers geraakt. Iemand wist te vertellen, dat haar vader, die toen bij Popke Blauw, de plaatselijke smederij werkte, dit heeft veroorzaakt. Hijzelf wist zich dit, bij navraag, niet te herinneren.  Bij het controleren van de kwaliteit van het asfalt worden er gaten geboord, het uitgeboorde deel gaat vervolgens naar het laboratorium om daar te worden beoordeeld. De gaten worden gewoonlijk opgevuld met asfalt. Het wil echter wel gebeuren dat de boor “vastslaat” en met geen mogelijkheid meer los gewrikt kan worden. Met een flex wordt hij dan afgezaagd om vervolgens met een voorhamer omgeslagen te worden. Bij het opbrengen van een volgende asfaltlaag verdwijnt hij uit het zicht. Dergelijke “gaten” zie je ook bij Ald Duerswâld 12 in de straat.

Bij de verantwoordelijk gemeentelijke ambtenaar was de vraag inmiddels, door een meedenkende mede-dorpsgenoot, ook al gesteld. De ambtenaar had ook geen idee, maar wist precies wat er bedoeld werd en waar de situatie zich voordeed. De buis wordt niet verwijderd en het maakt de ambtenaar ook niets uit waarom de stalen buis uit het asfalt steekt.

Soos 55+ Wijnjewoude Woensdag 21 oktober is er een bingomiddag in gebouw de Driehoek, aanvang 14.00 uur. Dat wordt weer heel erg gezellig. Namens het bestuur Joke Nust.

13


Nieuws ‘Uitvaartvereniging Eert de Doden’ Lichtjesavond Uitvaartvereniging Eert de Doden organiseert op zaterdagavond 31 oktober a.s. een lichtjesavond op de begraafplaats Duurswoude. Aanvang: 19:00 uur. De bedoeling van deze avond is, dat nabestaanden een lichtje kunnen plaatsen op het graf van hun overleden dierbaren. Deze avond wordt gesteund door Plaatselijk Belang, de Hervormde Gemeente en de Stichting Begraafplaatsen. Nadere bijzonderheden over deze avond kunt u elders in deze Bân lezen. Contributie De contributie wordt met ingang van 1 januari 2016 verhoogd naar € 17,50 voor een alleenstaande en € 35,00

voor een gezin. Kinderen zijn tot 18 jaar gratis als één van de ouders lid is, u moet ze echter wel zelf doorgeven voor in het ledenbestand. De reden voor deze verhoging is de lage rentestand en het in stand houden van de ledenkorting. Wijzigingen Wilt u adreswijzigingen, emailadres of veranderingen in de gezinssituatie doorgeven aan onze penningmeester, mevrouw G. van der Wier - van der Meulen, tel: 0516-481880 of mailen naar: eertdedoden@uitvaartverenigingenops terland.nl Bestuur uitvaartvereniging E.D.D.

Bingo HVC Op zaterdag 10 oktober 2015 organiseert HVC (Hemriker Volleybal Club) voor de tweede keer een gezellige Bingo. We gaan deze avond acht standaard rondes spelen, waarbij mooie prijzen kunnen worden gewonnen o.a. suikerspinmachine, cupcakemaker, contactgrill, keukenmachine, vleesprijzen etc. en er wordt 1 SUPER RONDE gespeeld met cadeaubonnen twv €25,- bij de plaatselijke ondernemers en als super hoofdprijs een tablet van 10inch twv €189 van PC Hemrik! Hierbij is iedereen van harte welkom! Dus pak vast uw stiften en pennen en noteer in uw agenda: - Zaterdag 10 oktober 2015 - De Bining* te Hemrik - Kosten 8 rondes zijn €10, - Losse kaartjes voor de superronde €2,50 - De bingo start om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur is de zaal open - Tussendoor 2 pauzes Wij hopen dat het een gezellige avond gaat worden en dat velen van u met mooie prijzen naar huis gaan. Des te meer zielen des te meer vreugd, dus kom allen! Het bestuur HVC * De Bining is het dorpshuis, Engbert Pierswei 4, te Hemrik. Helaas is er geen pin mogelijkheid aanwezig. 14


SCHAAKCLUB BAKKEVEEN

Schaakt van september t/m april elke woensdagavond in hotel & restaurant de Stripe te Wijnjewoude, aanvang 20.00 uur

Schaakclub Bakkeveen is weer begonnen met de interne competitie Woensdag 9 september pakten de schakers hun passie weer op in hun prachtige schaakaccommodatie van hotel restaurant de Stripe. Behalve de interne competitie op de woensdagavond wordt er meegedaan door drie teams aan de externe competitie en aan het bekertoernooi van de Friese Schaak Bond. Het eerste team speelt in de eerste klasse B, het tweede team dat vorig jaar promoveerde doet mee in de derde klasse A en het derde team gaat de vierde klasse verrassen. Het niveau van de schakers varieert. Er zijn sterke clubschakers (Ook twee schakers met een hoge rating die alleen extern spelen) goede clubschakers en gewone schakers. Iedereen komt aan zijn trekken. Van half zeven tot half acht wordt er les gegeven aan volwassenen en jeugdleden. Iedereen is behalve voor deze lessen ook van harte welkom op de clubavond. Schaken is een uitstekende sport om de o zo belangrijke hersenen scherp te houden. Kom eens langs! Van harte welkom.

Vrouwenmeeting Bakkeveen Op 14 oktober is er weer een vrouwenmeeting Bakkeveen. Ontmoeting, vertrouwelijk en bemoedigend voor een ieder die wil. Samen ontdekken hoe God ons als vrouw bedoeld heeft. Deze ochtend zal Ytsje Minnema komen om te spreken over de kracht van het Gebed. Ze is vorig seizoen al eens bij ons geweest en hier waren velen enthousiast over. U bent van harte welkom in de Plaza Herberg, Foarwurkerwei 11 te Bakkeveen. Inloop is vanaf 9:30, wij beginnen om 9:45. Voor de kleintjes is er een speelhoekje. Er is collecte voor de onkosten. Mocht u nu niet kunnen komen dan nodigen wij u uit voor 11 november. Sylvia Robbemont zal met ons een zangworkshop komen doen. Thema: Mag ik voor jou zingen? Wij verwachten een spetterende ochtend, een keer iets anders dan anders! Voor meer informatie en opgave: http://www.uniteinchrist.nl/vrouwenmeeting.html

15


Zorgboerderij De Twa Bûken Duerswâld 9 9241 GW Wijnjewoude

”Living & Growing”

Dagbesteding Winkeltje Logeeropvang Mini-camping

0516 - 54 18 62 www.twabuken.nl

Nu ook cadeaubonnen verkrijgbaar

Hendrik van der Heide 06 - 46 18 12 04 info@aforum.nl

aforum.nl

voor al uw tegelwerk: www.tegelzetbedrijfvanderveen.nl info@tegelzetbedrijfvanderveen.nl tel 06-53674098 Wijnjewoude voor een goed advies kom ik graag vrijblijvend bij u langs 16


Nationale Bijbelzondag Zondag 25 oktober 2015. Eén dag in het jaar bijzondere aandacht voor het vertalen en verspreiden van de Bijbel. Dat is Nationale Bijbelzondag op 25 oktober. De tekst die op deze bijbelzondag centraal staat is: Marcus 10:13-16, 'Jezus laat de kinderen bij zich komen’. Niet alleen met bijbelzondag richten we ons op het toegankelijk maken van de Bijbel voor nieuwe generaties. De Samenleesbijbel die in september is verschenen is een ander voorbeeld: de tekst van de Bijbel in gewone taal, aangevuld met vragen, spelletjes, liedjes,enz. Ook introduceren we in oktober het bijbelblad ’Alef’ voor

kinderen. Op 24 oktober organiseren wij het Bijbelfestival voor gezinnen. Het Bijbelgenootschap wil woorden van waarde doorgeven aan de nieuwe generatie!! Werkgroep N.B.G. Wijnjewoude Voorzitter B. Joustra Secr. Jannie Grootenhuis Sieger de Haan Korrie de Jong Annie Karssen Bijbelwerk zinvol!!

Winkelen met de Zonnebloem in Drachten Op donderdagmiddag 19 november 2015 gaan we weer winkelen in Drachten. Onze vrijwilligers halen u graag van huis en zorgen dat u om 13.30 uur aanwezig bent op het parkeerterrein achter de Lawei. Bij de Groene Kruiswinkel tegenover de Lawei, staat voor wie het nodig heeft een rolstoel klaar. U kunt zelf beslissen waar u wilt winkelen, maar voor koffie/thee met wat lekkers wordt u in de Hema verwacht. Om ongeveer 16.30 uur gaan we weer huiswaarts. De kosten zijn € 6,- per persoon incl. vervoer en 2 koffie/thee met gebak. Opgave kan tot 26 oktober bij Wilma Miedema, tel.0512-303677 of Meta Falkena, tel. 0512-302172. Hebt u een rolstoel nodig, graag even melden. Namens het bestuur van de Zonnebloem afd. Ureterp e.o., Antje Berga 17


Nieuwe muziekseizoen van Ars Musica van start Het nieuwe muziekseizoen van Ars Musica is begonnen. De individuele muzieklessen zijn weer van start gegaan en de leden van de diverse ensembles maken nieuwsgierig kennis met de muziek die ze dit seizoen gaan spelen. Ars Musica verzorgt muzieklessen voor jong en oud voor een breed scala aan muziekinstrumenten. Op diverse plaatsen in Opsterland en Heerenveen kunnen mensen terecht voor lessen voor koper, saxofoon, slagwerk, zang, viool, blokfluit, dwarsfluit, piano en harp. In de lessen is veel aandacht voor plezier in muziek, techniek en kennis over speelwijzen en muziekstijlen. Voor mensen die op zoek zijn naar een muziekensemble dat bij hen past, is dit de tijd om in te stromen. De muziekstukken zijn nog nieuw voor alle spelers, dus aansluiten en ‘meegroeien’ in speelwijze en techniek zijn nu het gemakkelijkst. Aan het begin van het seizoen zijn er dan ook regelmatig mensen die langskomen bij een repetitie, luisteren en soms even meespelen, de sfeer van het ensemble proeven en de muziek die gespeeld gaat worden bekijken. Vaak zijn ze enthousiast over wat ze horen en zien en sluiten zich bij een ensemble aan. Dat kan, want bij veel groepen is nog ruimte voor nieuwe spelers. De meeste samenspelgroepen van Ars Musica houden zich bezig met barok- of renaissance-muziek. Maar er is ook

18

het huisorkest, waarin muziek uit alle tijden en stijlen wordt gespeeld. En voor mensen die zich liever toeleggen op de lichte muziek, start er dit seizoen een heel nieuw ensemble voor blazers en strijkers. Ensembles van Ars Musica zijn bedoeld voor volwassenen die hun plezier in muziek met anderen willen delen. Het gaat hierbij vooral om het samen muziek maken en ontdekken hoe een muziekstuk is bedoeld, zonder de druk van een verplichte uitvoering op het eind. De groepen staan allemaal onder leiding van een professionele en ervaren muziekdocent. Bij Ars Musica wordt niet alleen muziek gemaakt, maar ook gezongen. De dames van Vrouwenkoor Femmes Vocales geven regelmatig een concert en hebben al van zich laten horen op de zonovergoten ‘Dag van het landgoed’ in en om huize Olterterp. Ook bij dit koor, waar gezelligheid en stevig werken aan een mooie uitvoering van liederen hand in hand gaan, is nog plek voor nieuwe leden. Meer informatie over lessen ensembles is te vinden op www.arsmusica.nu

en


Geef de pen door Bedankt voor de pen Anna. Mijn naam is Mattie Stoker. In 1987 ben ik geboren op de Russchenreed 17. Daarna zijn we iets verderop gaan wonen op nr 35. Op deze straat heb ik tot mijn 12e jaar gewoond. Daarna zijn we verhuisd naar de Noormanstrjitte waar ik ook met veel plezier heb gewoond. In die tijd ging ik naar het vmbo in Waskemeer. Na het vmbo heb ik 1 jaar detailhandel gestudeerd waarbij ik een stageplek zocht. Zo kwam ik bij shoeby fashion in Oosterwolde terecht. Daar heb ik 10 jaar met heel veel plezier gewerkt. Eerst vier jaar in Oosterwolde en daarna in de andere vestiging in Drachten. In die periode werd mijn ouders gevraagd of ze beheerders wilden worden van gebouw de Driehoek. En dat zijn ze dus ook gaan doen en zijn we daar gaan wonen. Daar heb ik maar drie maanden gewoond want daarna ging ik weer terug naar het huis van mijn ouders op de Noormanstrjitte wat toen te koop stond. In 2009 is onze oudste zoon Dylano geboren. Na drie jaar daar gewoond te hebben zijn we naar de Hagerank verhuisd waar

onze jongste zoon Desley in 2012 werd geboren. Eind 2013 ben ik samen met mijn twee kanjers Dylano en Desley verhuisd naar de Welfingstrjitte waar we nu met heel veel plezier wonen. In juni 2014 stopte mijn werk bij de shoeby fashion helaas en zat ik zonder werk. Maar niet voor lang want na vier weken kon ik weer aan de slag bij de Houtbrox aan het nieuwe Raadhuisplein te Drachten. Hier werk ik inmiddels alweer iets meer dan een jaar met heel veel plezier, drie dagen per week. Mijn werk kon ik natuurlijk nooit doen zonder dat mijn ouders zo veel voor mij en de jongens klaar staan. Dus bij deze "bedankt heit en mem!". Ik wil nu graag de pen doorgeven aan Jeanette de Jong.

Computercafé Wijnjewoude Het eerstvolgende computercafé zal op de dinsdagavond plaatsvinden: 13 oktober van 19.00 - 21.00 uur in het MFC De Swingel, lokaal boven. Kosten: € 5,-- incl. koffie/thee. Graag tot ziens en noteer deze datum in uw agenda! U kunt bij ons gebruik maken van de vaste computers of WiFi voor uw eigen laptop/tablet. Ook zonder computerproblemen bent u van harte welkom. De koffie/thee staat klaar ! Vragen? Bel Fokje Meijer: 0516-481479 of Arne de Waard: 06-15183446. 19


Hartekreet Pinksterfeest Wijnjewoude In mei van dit jaar hebben we een prachtig Pinksterfeest mogen organiseren in Wijnjewoude met als thema ‘Open je hart’. Ruim 3.300 gasten hebben genoten van een afwisselend programma van muziek, zang, sport en spel rond dit thema waarbij de opbouw van het thema tot uiting kwam: Open je hart naar jezelf, wie je mag zijn in Christus, open je hart naar elkaar en naar God, die door Jezus Christus zich geopenbaard heeft. Helaas hebben we tijdens de evaluatie geconstateerd dat we dit jaar afsluiten met een groot tekort aan bestuursleden en een financieel tekort van € 2.200,-. Op 22 november organiseren we een benefietconcert. Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd!!! We hopen daarmee het tekort aan te vullen. We kunnen uw hulp ook goed gebruiken, bijvoorbeeld door uw gebed of een financiële bijdrage. Ons IBAN-nummer is NL56 RABO 0363 9702 07. De doelstelling van Stichting Pinksterfeest Wijnjewoude is de zendingsopdracht die Jezus zijn discipelen gaf: Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ‘Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ (Mattheüs 28:19 en 20). Komt deze zendingsopdracht binnen in jouw hart en heb je capaciteiten als voorzitter, penningmeester of secretaris of ken je iemand die daar geschikt voor is, dan horen we dat graag. Nieuwe bestuursleden zijn dringend noodzakelijk voor het organiseren van een eventueel volgend Pinksterfeest. Daniela Donker namens het bestuur van Stichting Pinksterfeest Wijnjewoude Ik ben bereikbaar op tel.nr. 06-1179 5777 en per e-mail danieladonker@live.nl.

20


Spetterend optreden Jelle B. op 12de Willedei Redelijk weer, prachtige optredens, activiteiten voor jong en oud in een gezellig Wijnjewoude waren de ingrediĂŤnten voor een mooie 12de Willedei met veel Wille. Prachtig dat de Willedei dit jaar door de kinderen van de basisscholen, het jeugdkorps van Euphonia en het popkoor Just4Fun werd geopend met het zingen van het Willedei liet. Daarna was het mogelijk om op 5 verschillende podia te luisteren naar optredens van onder andere Gurbe Douwstra, Vanner, Blowing Away, Inez Timmer, Dubel Twa, en HiJack. Optredens van Longa, luchtacrobatiek van Van der Lei showproductions en dansgroep Suave lieten de bezoekers genieten van een gevarieerd aanbod show en acrobatiek. Het springkussen voor de kinderen werd veel bezocht en de stormbaan voor de wat oudere kinderen was ook zeer geliefd. Het tweede deel van het optreden van Die Twa en Jelle B. in De Swingel was een zeer groot succes. Op de gezellige markt/braderie kon men kennismaken met bedrijven die hun waar presenteerden, vertelden standhouders wat ze doen om geld in te zamelen voor goede doelen en de VVV was weer aanwezig met sjoelbakken. De prijs op de sjoelbak tot 12 jaar is gewonnen door Else Veenstra en de

hoogste score voor de grote sjoelbak was dit jaar voor Pope Stoker. Prijzen verloting: De eerste prijs, een prachtig windlicht aangeboden door bloemenhuis Wilma is gewonnen door de familie Van der Lei. De tweede prijs, een Fries pakket aangeboden door Spar Bosch is gewonnen door Henk Janssen. De derde prijs, twee mooie wandborden aangeboden door Wiljan ging naar mevrouw G. van der Schaaf. Prijswinnaars gefeliciteerd. De hulp van alle vrijwilligers, sponsors en donateurs heeft het weer mogelijk gemaakt deze Willedei te organiseren. Heel erg bedankt. Nog even nagenieten van de Willedei 2015: ga dan naar www.willedei.nl of naar www.facebook.com/willedei voor prachtige foto’s.

21


woensdag

de jong auto’s & machines Roelof de Jong Opper Haudmare 32 9241 HR Wijnjewoude

website: www.dejongautosenmachines.nl

(0516) 48 10 17 zaak : 06 - 55 17 83 59 mobiel : e-mail : roelofdejong@freeler.nl

In- en verkoop alle merken auto's, machines en bedrijfsauto’s

Weinterp 44a * 9241 HE Wijnjewoude

22


Uitslag Willedei prijsvraag! Op de Willedei kon men raden op de volgende vraag: Hoe lang staat de bolchrysant op de kwekerij? (van stek tot raap klaar). Het goede antwoord was 120 dagen. Froukje Wagenaar uit Ureterp had het goede antwoord en zij heeft het kadopakket in ontvangst genomen. Bloemen & Kadohuis Wilma

M2 tuintje op het schoolplein van obs it Twaspan Op maandag 14 september heeft het hoveniersbedrijf Snoek samen met Margot Witlox en een aantal leerlingen het tuintje geplaatst op het schoolplein. Snoek heeft de palen in de grond gezet, het zand uitgegraven en de tuingrond erin gedaan. Vervolgens hebben een aantal leerlingen geholpen met de planten. Het ziet er prachtig uit. En de leerlingen vinden het interessant. In november komt Margot Witlox wederom op it Twaspan om samen met de leerlingen bloembollen te planten. Ook heeft een leerling zelf nog een fles met plantjes meegenomen voor het tuintje. Bijzonder hoe we dit met elkaar bespreken en hoe kleine dingen een grote betrokkenheid geven. Onze dank aan de tuinvereniging Groei & Bloei en Margot Witlox voor haar hulp. Team obs it Twaspan

Oudijzer actie Net als vorig jaar houdt de oudercommissie van Votum Nostrum weer een oudijzer actie. Dit jaar kunt u uw oud ijzer brengen naar de Opperbuorren 3 bij de familie Pool. Ook elektrische apparaten van groot tot klein zijn van harte welkom. Graag geen koelkasten of vriezers. Ook kunt u uw oude accu’s in de container kwijt. De container zal naast de boerderij staan op vrijdag 22 oktober vanaf 9 uur t/m zaterdag 23 oktober tot 12 uur. De opbrengst zal o.a. ten goede komen aan het onderhouden en eventueel vernieuwen van de speeltoestellen op het schoolplein die natuurlijk voor elk kind in het dorp toegankelijk zijn. Hebt u een grote hoeveelheid of kunt u het niet brengen kunt u contact opnemen met ons via mailadres t.swart@hetnet.nl. De oudercommissie van Votum Nostrum

23


Line Dance voor Beginners en Gevorderden Dansen is een leuke manier om sportief en gezond bezig te zijn. Het is goed voor je motoriek en muzikale ontwikkeling. Line Dance is de manier om zonder partner lekker te bewegen en te dansen op country- en hedendaagse muziek. Wat mag je verwachten, allereerst gezelligheid, we maken van iedere les een feestje met humor en onderlinge interactie, gezellig en sociaal bezig zijn staan voorop. De stappen van de dans worden op een rustige manier uitgelegd en herhaaldelijk geoefend zodat er een dans ontstaat die later op muziek kan worden gedanst. We dansen iedere woensdagavond in MFC de Swingel. Lijkt het je wat om dit in de wintermaanden uit te proberen voor maar € 5,- per avond geef je dan op bij Magda Landman 0516-481673 of pmlandman@ziggo.nl Of kom langs in de Swingel, boven in het achterste lokaal op woensdag 7 of 14 oktober van 20:00 – 21:00 uur voor beginners 21:00 – 22:00 uur voor gevorderden

Klokkenstoel Vrijdag 18 september zijn de klokken weer opgehangen in de klokkenstoel. De klokluiders zijn of gaan bezig om te kijken of ze deze klokken weer in het oude ritme kunnen krijgen. Het kan zijn dat er nog kleine, bijna niet zichtbare, aanpassingen gaan plaatsvinden. De oude luidassen liggen op het podium in de kerk. Ze blijven hier een tijdje liggen zodat een ieder kan zien wat er mis mee was. Tijdens de open dagen van de kerk te Duurswoude is er nog een gift van € 50,00 voor herstel van de klokkenstoel binnen gekomen.

24


Dorpsfeest 2016 Het feest in 2016 is van 15 t/m 18 juni 2016. Noteer alvast deze datum in uw agenda. Zoals al eerder vermeld hebben we in 2016 weer versierde wagens. Hierbij nogmaals de reden om dit in 2016 te doen en niet in 2017. 1) In 2016 wordt voor de 20e keer het dorpsfeest gehouden 2) In 2017 ( het normale jaar van de versierde wagens) is er een grote activiteit enkele weken voor het dorpsfeest. Deze activiteit wordt georganiseerd door plaatselijk belang. Hierover wordt u t.z.t. door plaatselijk belang geïnformeerd. Attentie: op 7 oktober hebben wij weer vergadering. Dan willen we het thema voor de versierde wagens vaststellen. Hebt u ideeën, suggesties andere vragen en/of opmerkingen mail ons op: SDWW@LIVE.NL Over de verdere invulling van het programma komen wij t.z.t., via De Bân, op terug. Vacature ( Herhalingsoproep) Alle bestuursleden van het dorpsfeest blijven tot en met het feest van 2016 zitten. Daarna is het de bedoeling dat er elk jaar wisselingen plaats gaan vinden. Ondanks dat de verhoudingen onderling zeer goed zijn en wij een zeer mooie en hechte groep hebben is het bestuur van mening dat er toch wel doorstroming moet zijn. Nieuwe mensen geven vaak nieuwe ideeën en hebben vaak weer andere inzichten. Zijn er mensen die zeggen van hé dat lijkt mij wat schroom niet en neem contact met ons op. Vaak horen we dat je als bestuurslid het feest “mist”. Wij kunnen je vertellen dat een feest van de andere kant meemaken minstens zo niet mooier is. Specifieke kennis is niet noodzakelijk. Wat je mee moet brengen is enthousiasme, creativiteit, humor en rondom het feest wat vrije tijd. Voor de functie van penningmeester, welke ook wordt gezocht, is daarnaast, kennis van geldzaken nodig.

25


Uw informatie- en contactpunt voor ontmoeting en advies: - vragen over het dorp Bezoek- en postadres MFC “De Swingel” Woensdag in de even weken van 10.00 tot 12.00 uur. Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. op nummer 06 - 12 548 683

GFH Mounleane 2-4 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 12 61 Fax: 0516 - 48 13 97

HF

- activiteiten - hulpmiddelen - thuiszorg - woningaanpassing - kleine klusjes

Reparatiebedrijf

l

fh.n g . ww

w

Voor al uw reparatie werkzaamheden Moskouwei 4 aan; - tractoren

- landbouwmachines 9241 WJ Wijnjewoude - tuinmachines tel.: 0516 - 48 16 93 - parkmachines b.g.g. 06 - 218 75 017

Hytex Fashion B.V. Mounleane 3a 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 13 31 Fax: 0516 - 48 17 45

TIMMERBEDRIJF EDWIN HOFSTEE Voor al uw: - nieuwbouw - verbouw Wolverlei 5 - onderhoud 9241 ER Wijnjewoude - renovatie Tel.: 06 - 23 67 77 46

adres postcode tel fax e-mail website

26

Weinterp 60 9241 HE Wijnjewoude 0516 - 48 09 93 0516 - 48 08 85 info@boumaadmin.nl www.boumaadmin.nl

voor: grondwerk, mestverspreiden en slootmaaien


Voorname viervoeters uit Wijnjewoude Deze keer was Prinsjesdag de aanleiding om Herrie en Grietje van Veen eens te interviewen. Want al 12 jaar lopen er paarden van hun mee in de Cavalerie EreEscorte op Prinsjesdag. Het idee om het Friese paard zo te promoten ontstond bij het 125-jarig bestaan van de Koninklijke Vereniging ‘Het Friesch Paarden Stamboek’. Toen men van de Stichting Cavelerie Ere-Escorte het groene licht kreeg moesten er makke paarden gevonden worden. De heer de Putter uit Oldeberkoop was met deze opdracht belast. Zo vertelt Van Veen: hij had de tip gekregen om eens bij ons te kijken. Paarden die hiervoor in aanmerking komen moeten gewend zijn om op straat te lopen en vertrouwd zijn tussen het publiek. Volgens Grietje konden de paarden aan deze eisen voldoen, maar ze moesten thuis in de bak nog wel de eerste test ondergaan. Daarvoor kwam de man terug met zijn zoontje. Het paard werd door hem bereden met de complete uitrusting, het vaandel en de sabel. Terwijl het kind in de bak met de paraplu stond te wapperen en men lawaai maakte bleven de paarden rustig. Voor de eerste proef waren ze geslaagd. Toen de paarden alle testen goed doorlopen hadden kon de aanmelding van start gaan. Dat er iemand anders op het paard zou rijden was ook geen probleem. Hier rijden er ook vier verschillende mensen op de paarden zo vertelt Grietje, daar zijn ze wel aan gewend. Dat hun paarden zo rustig blijven is een kwestie van vertrouwen zegt Herrie. Thuis wordt er ook wel geoefend door eens met een stok op een emmer te slaan of de radio aan te zetten. Ook lukt het mij om met het paard langs een vuurkorf te rijden. Iets wat de meeste paarden niet willen. Grietje heeft alle brieven, krantenknipsels en foto’s in een map bewaard. Tot 2010 werd de officiële brief van de Stichting Cavalerie Ere –

Escorte nog gericht aan De Weledelgeboren Heer en Vrouwe. Tegenwoordig kan het met de heer en mevrouw af. Bij elk paard wat voor de Koninklijke rit op Prinsjesdag wordt afgestaan krijgt de eigenaar een bronzen stalplaat. Bij de familie Van Veen hangen er al drie in de gang. Voor Erita, zes jaar trouwe dienst, Wendy heeft tien keer meegelopen en Richtsje vier keer. Erita loopt nu niet meer mee. Er hangen foto’s van het ringsteken, paarden voor de trouwkoets en de arrenslee. Ook bij de Flaeijelfeesten lopen twee paarden mee maar dan voor de tonsjeswein van de organisatie. Misschien wat minder koninklijk maar de stank is er wel af. Genoeg bewijs dat deze paarden regelmatig op de weg en tussen het publiek komen. In de officiële brief worden alle tijden en activiteiten duidelijk aangegeven. Tachtig geselecteerde paarden WPNers en Friezen van particulieren verspreid over het hele land worden op de woensdag voor Prinsjesdag opgehaald en verzameld in een grote loods op de Waalsdorpers vlakte. Vereisten zijn een goede conditie een goed beslag en de nodige papieren (het paardenpaspoort) en het eigen zadel. De paarden zijn gechipt wat het wel iets makkelijker maakt om de ene 27


zwarte van de ander te onderscheiden en na afloop weer bij de juiste eigenaar af te leveren. Ook hun gastberijders verblijven hier een kleine week, om paard en ruiter aan elkaar te laten wennen, het dier op en top te verzorgen, poetsen en te trainen. De paarden krijgen allemaal de zelfde mooie hoofdstellen met dubbele bitten. Om het perfecte plaatje te krijgen moeten de kolbakken van de ruiters allemaal op de zelfde hoogte zijn. Voor de meeste ruiters is het ook een jaarlijks terugkerende rijtoer Zo ontstaat er een band tussen de berijders en de particuliere paarden eigenaren, wat Herrie en Grietje de reĂźnie noemen. Voor ruiter kan men zich ook aanmelden, volgens Herrie is het een bont gezelschap van onderwijzers, notarissen, makelaars, jonkheren, baronnen, enz. Op de zondag is er de generale repetitie door Den Haag. Dit is het moment wat wij niet willen missen. Dan wordt met de paarden, muziekkorpsen en lege koetsen het parcours afgelegd wat altijd veel bezoekers trekt.

28

Dit is een ontspannen sfeer waarin nog wel eens een groet gewisseld wordt tussen de berijders en het publiek. Het is dan ook fijn om je dorpsgenoot Gooitzen Stoker bij de bereden politie te ontdekken. Dan roepen we even aan elkaar. Op dinsdag is dit groeten volstrekt verboden. Voor de eigenaren is het altijd mooi om te zien hoe hun paarden het doen. Op maandag is de stress test op het strand. Het lijkt Wendy en dochter Richtsje niets uit te maken of de rook nu rood of geel is, weg waait of zoals dit jaar erg blijft hangen. Er geweerschoten klinken of honderden kinderen joelen. Soms spat er wel eens een paard uit de formatie . Dan is het afgelopen en mag het paard de volgende dag niet meelopen. In de groep van 80 paarden die samen trainen zitten altijd 16 reserve die op dinsdag niet mee lopen. In het groepje van acht friezen zijn twee reserve paarden aanwezig�. De Stichting Cavalerie Ere-Escorte zet deze paarden ook in bij trouwerijen van het Koninklijk Huis en bij begrafenissen. Zo hebben onze paarden ook meegelopen in de


begrafenis stoet van Prins Bernhard. Een misverstand dat onze paarden voor de Gouden Koets lopen moet maar eens uit de wereld geholpen worden, dat zijn de Friese paarden uit de Koninklijke stallen. Ook worden wij er niet rijk van, alle paarden worden belangeloos ter beschikking gesteld. Op mijn vraag of ze hun eigen paard in de stoet herkennen, vertelt Herrie dat hun friezen de zwartste zijn die er tussen lopen, en dat hij ze aan de bouw en de manier van lopen wel herkent.

Medibelconsulting persoonlijke begeleiding en ondersteuning

Voor de ouderen om zelfstandig thuis te blijven wonen, met een beetje extra gezelligheid. Wilt u wandelen, of hulp voor een bezoek aan het ziekenhuis? Kijk voor meer mogelijkheden op mijn website. Of bel. T. 0516 471147 of M. 06-15095597 E. medibelconsulting@gmail.com W. medibelconsulting.nl B没tewei 59, Wijnjewoude

De Buorren 73 - 8408 HK Lippenhuizen Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683 Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

Nadat de paarden de statige rijtoer op Prinsjesdag volbracht hebben krijgen ze hun verzorging en daarna vijf uur volledige rust, voordat ze weer op transport gaan naar alle windstreken. Nachts om 0.30 uur kwamen Wendy en Richtsje met de vrachtauto weer thuis. Herrie en Grietje mogen terecht trots zijn op hun paarden. Aan Herrie is de taak om ze dagelijks goed te verzorgen zodat ze nog jaren in de Koninklijke stoet mee kunnen. Annie

s

Schoonheidssalon 06 - 29 28 59 20 Tolleane 1 9241 WH Wijnjewoude

ijnjewoude

Tel.: 0516 - 471415 Tolleane 8 9241 WH Wijnjewoude 29


Nieuws van Euphonia Willedei Wat was het weer een feest, mede dankzij de jeugd van Jong Euphonia, zij verzorgden het openingslied en mochten later ook nog optreden. Het is dan geweldig om te zien hoe Euphonia groeiend is met zoveel jeugd! Ook stonden we er met een stand, waar we koffie, thee en cake verkochten. Ook activiteiten als wie blaast de langste noot, hoeveel noten zitten er in de pot, enz. De prijswinnaars hebben de prijzen reeds ontvangen. Flessenactie Op 17 september hadden wij onze flessenactie. Helaas hebben we niet alle straten kunnen bezoeken, het werd eerder donker dan we hadden gedacht. Al met al hebben we toch nog heel wat flessen opgehaald en giften ontvangen, hiervoor onze hartelijke dank. Data van optredens om alvast te noteren 18 december 2015: Adventsconcert 12 maart 2016: Donateursconcert En… op 30 december komen we weer langs met overheerlijke oliebollen!

Tupperware Sinds september ben ik gestart als demonstratrice van Tupperware. Om u kennis met mij en Tupperware te laten maken, organiseer ik eens per maand een kookstudio bij mij thuis. Ik hoop u vanaf 19:30 uur te mogen begroeten om samen lekkere recepten te maken, zodat u de producten van Tupperware (weer) leert Rommelmarkten: kennen. Op deze avonden is er steeds een nieuwe actiefolder actief en worden de De laatste rommelmarkt van dit seizoen wordt georganiseerd op woensdag 7 producten die in deze folder staan besproken. oktober. Dit is van 14.00 – 18.00 uur en zoals altijd op en bij het evenemententerrein aan Te Nijenhuiswei. Het kookstudio terrein gaat om 13.00 openuw vooreerste de standhouders. en u uur heeft cadeau al Ook de proberen we iedere Reserveren is niet nodig. Je kunt op de rommelmarkt staan voor € 3,50 per verdiend: een keukenhulp van Tuppereen ‘nieuw’ product uit van Tupperstaanplaats. ware. Wilt u ieder half jaar de nieuwe ware. U bent op zo’n avond tot niets catalogus van Tupperware ontvangen, verplicht! Winterwandeltocht laat dit dan weten via De kookstudio’s voor dit jaar gaan Het volgende evenement is de Winterwandeltocht. Deze wordt altijd georganiseerd onderstaande gegevens. plaatsvinden op 7 oktober, 4 november op de tweede zaterdag in het nieuwe jaar. Voor 2016 is dit op 9 januari. Is er al een en 2 december. Zet deze datums in uw agenda of kalender gekocht voor het nieuwe jaar, vergeet dan niet deze tocht hier “The Tupperware Lady” Marjan agenda! Het is ook mogelijk om thuis op te vermelden. Het is een wandeltocht voor het gehele gezin en de afstanden zijn Merkebuorren 43 een kookstudio of party te organiseren. 5 en 10 km. Nadere informatie over starttijden en startplaats wordt vermeld in een 9241GB Wijnjewoude Hier kunt u als gastvrouw ontzettend volgende Bân. mamaloe74@gmail.com mooie cadeaus mee verdienen. Maak 06-37742043 snel een afspraak in de maand oktober 30


Prikbord Te huur Stalling voor auto, boot of vouwwagen. Voor inlichtingen: Tel. 0516 – 471242 Gezocht; Voor onze tuin zoeken we iemand die het leuk vindt om regelmatig onze tuin te onderhouden. Tijden en vergoeding in overleg. Interesse? Neem dan contact op met familie Malewicz; 0516480 820. Gevonden: Er is een groen met blauwe antilekbeker op peuteropvang De Telle blijven staan tijdens de Willedei. De beker is daar af te halen op maandag-, woensdag-, donderdag- of vrijdagochtend.

Wie heeft mijn sleutelbos gevonden? Er hangt een zwart wit hondje aan, verloren op 18 september eind van de middag. Heeft u het gevonden dan graag contact opnemen met de redactie van de Bân. HM Haarmode is van zaterdag 17 t/m 24 oktober a.s. gesloten (herfstvakantie). Om teleurstellingen te voorkomen is het verstandig vroegtijdig uw afspraak te maken, dit kan via het telefoonnummer: 0516-850885 of online via www.1kapper.nl Mettie HM Haarmode

Kledingactie Vanaf donderdag 29 oktober tot donderdag 5 november staat bij het schoolplein van it Twaspan een kledingcontainer. Heeft u de opruimkriebels en heeft u overbodige kleding en/of schoeisel? Dan kunt u die in een gesloten zak deponeren in de kledingcontainer. De opbrengst van deze inzamelactie is gedeeltelijk voor het Lilianefonds en gedeeltelijk voor obs it Twaspan. Het Lilianefonds steunt hulp in ontwikkelingslanden. U helpt met uw bijdrage uiteindelijke twee goede doelen. De kledingcontainer is open op schooldagen van 8.00 uur tot 16.00 uur. Indien nodig kunt u de kledingzakken in de hal van school neerzetten. Alvast onze hartelijke dank. Team obs it Twaspan

31


32


Uit de groene jas gegroeid Sinds de vijftiger jaren zijn de ontwikkelingen in de landbouw razendsnel gegaan: mechanisatie, schaalvergroting en specialisatie. Belangrijk waren de introductie van de ligboxenstal, de melktank en de veranderingen in de ruwvoerwinning. Op veel agrarische erven staat de oorspronkelijke boerderij er nog, maar is deze nauwelijks nog van betekenis voor de bedrijfsvoering. Het zijn de nieuwe gebouwen, schuren en ruwvoeropslag die nu het grootste deel van het erf beslaan, dat daarvoor naar achteren werd uitgebreid. Stond een boerderij met ‘status’ vroeger vaak fors in de bomen, tegenwoordig zijn ze uit hun groene jas gegroeid. Dat levert meestal een praktisch en ruim achtererf op, maar met een stenig en kaal aanzien en een gebrek aan beschutting voor mens en dier. Het is ook lastig. Want de nieuwe erfbeplanting van vandaag moet over een aantal jaren misschien weer wijken voor een staluitbreiding of extra sleufsilo.

In het project ‘Groene Dorpen - Wijnjewoude’ kunnen boeren over de streep getrokken worden om toch met nieuwe erfbeplanting aan de slag te gaan. Erfbeplanting die als een ‘mantel’ het achtererf omzoomt. Met open en gesloten delen, daar waar uitzicht of juist beschutting verlangd wordt. In alle gevallen wordt de boerderij beter ingepast in het landschap, omdat de lange lijnen en grote vlakken van de bedrijfsgebouwen gebroken worden. In het Bestemmingsplan Buitengebied heeft ieder agrarisch bedrijf de beschikking over een ‘bouwvlak’ van 1,5 ha, dat in bepaalde gevallen zelfs vergroot kan worden naar 2 ha. Ruimte genoeg voor erfbeplanting dus. Door de randen van het ‘bouwvlak’ op te zoeken, wordt de bedrijfsontwikkeling het minst gehinderd. Als er verder boom- en struiksoorten geplant worden die in de streek thuishoren (inheems) kan de erfbeplanting met weinig onderhoud uit. En zo vinden boeren, buitenlui, ambtenaren en recreanten elkaar in een verzorgd landschap. Bent u boer en geïnteresseerd geraakt, meldt u dan aan voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden van subsidie op erfbeplanting. Gerard Wezenberg 0592-340872 www.stekenstreek.nl / Groene Dorpen

33


Van der Veen onroerend goed b.v. biedt aan: - Verhuur grote hal, beschikbaar vanaf 01-01-2015 - Aan de Tolleane te Wijnjewoude - Hal bestaat uit 2 delen. - Met kantoor ruimtes en toiletten. - Kan per gedeelte verhuurd worden. - Verkoop per gedeelte bespreekbaar. Voor interesse en/of vragen kunt u contact opnemen met de onderstaande nummers:

Van der Veen onroerend goed b.v. 06 55 77 43 31 of 06 46 03 84 67 Sanne de Ree DiĂŤtist en voedingskundige

In 2014 worden weer 3 uren dieetadvisering vergoed uit uw basispakket. Spreekuur in MFC De Swingel Maak nu een afspraak 06 - 30 37 57 66 www.sannederee-dietist.nl info@sannederee-dietist.nl

Merkebuorren 79 9241 GC Wijnjewoude Tel.: 06 - 428 14 729 Voor al uw:

5 jaar gratis service

vraag naar de voorwaarden.

Schilderwerk binnen en buiten Kleuradvies Wandafwerking Restauratiewerk

Massage Wellness Garden Even tijd voor uzelf. Dat kan bij ons U kunt bij ons terecht voor diverse massages. Kijk voor behandelingen, acties en prijzen op:

www.massagewellnessgarden.jimdo.com Tjalling Harkeswei 104 Wijnjewoude massagewellnessgarden@outlook.com

34


Ut de skoalle klapt Op het moment van schrijven is het schooljaar zes weken oud. En dus draaien we zes weken lang met het continurooster. De ervaringen met de nieuwe schooltijden worden gedurende het schooljaar besproken op beide basisscholen en uitgewisseld tussen beide teams. 2 x per schooljaar wordt er een gezamenlijk teamoverleg georganiseerd, waarinDorpsagenda gesproken wordt over gezamenlijke activiteiten en de bevindingen van het continurooster. Uiteraard spelen de bevindingen van de leerlingen, Oktober ouders én de mening van MR / bestuur hierin een rol.

3 Letscafé de Ynrin Ureterp Onder leiding van juf Greethilda 4 Zangen muziekavond, Herv. Kerk Wijnjewoude, 19.30 uur hebben de teams het lied voor 7 Kookstudio Merkebuorren 43,de 19.30 uur Willedei geoefend. Op deze 7 Rommelmarkt van 14.00 – wijze 18.00 uur op het evenemententerrein konden de leerkrachten de leerlingen 7 Line dance de Swingel het liedFilmavond aanleren.Amnesty, Dit resulteerde in Mjûmsterwei 16, Bakkeveen 19.45 uur 9 Dúnhoeke, en 8 hebben supergoed hun best een enthousiaste groep leerlingen, die 10 Open huizen route WEN 10.00 – 16.00 uur gedaan en er zijn vele bestellingen deelnamen aan hetin de koor op het 13 Computercafé Swingel, 19.00 uur geplaatst. Onze hartelijke dank hierpodium.Klaverjassen, Eigenlijk best welv.d spannend, 14 Café Weij voor. maar wel goed gedaan! Tevens 14 Lineheel Dance de Swingel was het een spannende dag voor de MFC de Wier, 13.30 tot 16.00 uur 15 Feestmiddag van de Zonnebloem leerlingen van groep 3/4 van it uur Van 7 oktober t/m 16 oktober wordt er 21 Bingo 55+ in de Driehoek,obs 14.00 op beide basisscholen aandacht Twaspan, want actie, hun juf Charlotte 22-23 Oudijzer inleveren bij ging Fam. Poolbesteed aan de Kinderboekenweek. op zaterdag 5 september trouwen met 24 Muziekavond met Two Faces, Café v.d. HetWeij thema van 2015 is `Raar, maar haar Pelle. Ook hiervoor werd een lied 25 Nationale Bijbelzondag waar!` De werkgroep Kinderboekenaangeleerd en verschillende feestelijke 29-4 Kledingactie, ‘t Twaspan week (bestaande uit leerkrachten van activiteiten bedacht. Naast het 31 Lichtjesavond beide basisscholen) hebben nageprachtige bruidspaar stonden deze dacht over een gezamenlijke activiteit middag vele ‘prinsjes’ en prinsesjes’ November tijdens de Kinderboekenweek. Wie, die genoten van deze 3 Griepvaccinatie tussen heuglijke 17.00 – 19.00 wat, uur Huisartsenpraktijk waar en wanneerWijnjewoude blijft nog even feestdag. 4 Kookstudio Merkebuorren 43, 19.30 uur geheim. Doch ik kan u alvast 4 Klaverjassen, Café v.d. Weij verklappen dat dit tijdens de afsluiting HopelijkSchutjassen heeft u eind ook20.00 uur 6 indeseptember ODV kantine zal zijn. een mooi product Stichting 19 Winkelen met de van Zonnebloem in Drachten, 13.30 uur Kinderpostzegels besteld bij één 25 Klaverjassen, Café v.d. Weij van Namens de teams van de kinderen. De leerlingen van groep 7 Votum Nostrum en it Twaspan

Zang- en muziekavond zondag 4 oktober Christelijke Muziekvereniging ”De Bazuin” uit Ureterp o.l.v. Hendrik de Boer Organist: Hendrik Jan Kiers Soliste: Baukje Albada-Krikke Plaats: Hervormde Kerk, Tsjerkereed 2, Wijnjewoude Aanvang: 19:30 uur Na afloop is er koffie en thee

35


Volleybalvereniging DWS Beste Volleybal vrienden, Voor de maand september 2015 zijn de balsponsors: - Camping de Ikeleane uit Bakkeveen - Veneboer uit Drachten Namens D.W.S hartelijk bedankt! Het nieuwe seizoen is alweer begonnen en de trainingen zijn inmiddels weer een maand aan de gang. Ook hebben we nog een heerlijke en gezellige barbecue gehad. Met z’n allen gaan we er weer een mooi sportief seizoen van maken! Ook zin om te komen volleyballen? Er kunnen altijd nog nieuwe leden bij zoals recreanten, heren en dames en jeugdspelers. Als je denkt dat volleybal iets voor jou is kom dan gerust bij de trainingen binnen lopen. Trainingstijden Maandag: Recreanten Dames 1&2 Dames 3 Dinsdag : Jeugd Heren 1 Donderdag: C.M.V jeugd

19:00 uur – 20:00 uur 20:00 uur – 21:15 uur 21:15 uur - 22:30 uur 19:30 uur – 20:30 uur 20:30 uur – 22:00 uur 16:30 uur – 17:30 uur

Wedstrijdschema: 8-10 20:15 D.W.S. DS 1 – S.V.T. DS1 19:15 D.W.S. DS 2 – Grado DS 2 20:15 V.C.S. DS 4 – D.W.S. DS 3 20:15 V.C.S. HS 2 – D.W.S. HS 1 19:15 v.v. D.S.O. MB1 – D.W.S. MB 1 29-10 20:15 D.W.S. DS 1 – SC Veenwouden DS 1 19:15 D.W.S. DS 2 – SC Veenwouden DS 2 19:15 J.M.C. DS 2 – D.W.S. 3 20:15 v.v. Bakkeveen HS 1 – D.W.S. HS1 19:15 Turfst.-Drachten MB 2 – D.W.S. MB 1

M.F.C. de Swingel M.F.C. de Swingel Surventohal Surventohal MFC De Veste M.F.C. de Swingel M.F.C. de Swingel De Holten De Holten Sportcentrum Drachten

Mededeling: Competitiespeler, houdt de site van Nevobo voor de wedstrijdwijzigingen in de gaten! Het bestuur wenst iedereen een sportief volleybalseizoen. Het bestuur

36


Tel: 06-54272376 b.g.g. 0516-471276 info@egbertdeboer.nl Meester Geertswei 21 9241 GJ Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 05 58 Mobiel: 06 - 46 21 75 40

www.mfveenstra.nl

www.egbertdeboer.nl Een begrip op het gebied van o.a. Opel en VW onderdelen en accessoires van 1960 tot nu. In- en verkoop/bemiddeling auto's, bedrijfsauto's, nieuwe en gebruikte auto-onderdelen.

37


Dorpsagenda Oktober 3 Letscafé de Ynrin Ureterp 4 Zang- en muziekavond, Herv. Kerk Wijnjewoude, 19.30 uur 7 Kookstudio Merkebuorren 43, 19.30 uur 7 Rommelmarkt van 14.00 – 18.00 uur op het evenemententerrein 7 Line dance de Swingel 9 Filmavond Amnesty, Dúnhoeke, Mjûmsterwei 16, Bakkeveen 19.45 uur 10 Open huizen route WEN 10.00 – 16.00 uur 13 Computercafé in de Swingel, 19.00 uur 14 Klaverjassen, Café v.d Weij 14 Line Dance de Swingel 15 Feestmiddag van de Zonnebloem MFC de Wier, 13.30 tot 16.00 uur 21 Bingo 55+ in de Driehoek, 14.00 uur 22-23 Oudijzer actie, inleveren bij Fam. Pool 24 Muziekavond met Two Faces, Café v.d. Weij 25 Nationale Bijbelzondag 29-4 Kledingactie, ‘t Twaspan 31 Lichtjesavond November 3 Griepvaccinatie tussen 17.00 – 19.00 uur Huisartsenpraktijk Wijnjewoude 4 Kookstudio Merkebuorren 43, 19.30 uur 4 Klaverjassen, Café v.d. Weij 6 Schutjassen inde ODV kantine 20.00 uur 19 Winkelen met de Zonnebloem in Drachten, 13.30 uur 25 Klaverjassen, Café v.d. Weij

Zang- en muziekavond zondag 4 oktober Christelijke Muziekvereniging ”De Bazuin” uit Ureterp o.l.v. Hendrik de Boer Organist: Hendrik Jan Kiers Soliste: Baukje Albada-Krikke Plaats: Hervormde Kerk, Tsjerkereed 2, Wijnjewoude Aanvang: 19:30 uur Na afloop is er koffie en thee

38


Kerkdiensten Hervormde Gemeente Oktober 4 9.30 uur 11 9.30 uur 13.45 uur 18 9.30 uur 25 9.30 uur 13.45 uur

Weinterp Duurswoude Duurswoude Weinterp Duurswoude Duurswoude

Ds. A.A.A. Prosman, Nijkerk Ds. N. Noorlander, Onstwedde Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd Dhr A. Lowijs, Noordscheschut Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd Ds. J.H. Dekkers, Wierden

November 1 9.30 uur

Weinterp

Kand. J.A.A. Geerts, Heiligerlee

Geref. Kerk Wijnjewoude – Hemrik Oktober 4 9.30 uur

11 9.30 uur 18 11.00 uur 9.30 uur November 1 9.30 uur 4 19.30 uur 8 10.30 uur

Israëlzondag Dhr. P. den Hollander, Leeuwarden m.m.v It Ljochtbeaken Koffiedrinken na de dienst Dhr. J.Y. van der Wal, De Westereen Ds. P.W. Hulshof, Jubbega, Vierdienst m.m.v. Soon Return Koffiedrinken vanaf 10.30 uur Ds. H.J. de Groot, Burgum Zendingszondag Dhr. K. van Velzen Koffiedrinken na de dienst Dankdag Ds. E.J. van den Brink Ds. E. van Beesten, Ommen, Schooldienst

39


40


HM Haarmode Wijnjewoude

Openingstijden: Ma. 13:00 – 17:30 Di. 8:30 – 12:00 13:00 – 17:30 Wo. 13:00 – 20:00 Do. 8:30 – 12:00 13:00 - 17:30 Vr. 8:30 – 12:00 13:00 - 17:30 Za. 8:30 – 12:00

Een afspraak maken doet u telefonische: 0516-850885 of online: hmhaarmode.nl


Wijnjewoude Energie Neutraal

Donderdag 15 oktober 19.30 uur in MFC de Swingel.

WEN informatieen inspiratiebijeenkomst Oprichting coĂśperatie Energiescan en persoonlijk besparingsadvies Subsidiemogelijkheden?!?! Hoe gaan we samen energie opwekken

Zaterdag 10 oktober van 10.00 - 16.00 uur

Kijken hoe het kan! Bij: Familie Akker, Mounleane 13 Familie Laanstra, Merkebuorren 68 Hotel Restaurant De Stripe, Duerswâld 23 Installatiebedrijf De Boer, Tolleane 8 Veehouderij Veenstra, Weinterp 55 Drukkerij Pool, Opper Haudmare 2 Hier kunt u zien wat er allemaal al is gedaan aan besparingen. Hoe energie wordt opgewekt en opgeslagen. Zowel bedrijfs- als particuliere oplossingen.

De ban oktober 2015  
De ban oktober 2015  
Advertisement