Page 1

d l a b v s o p o r r o W d s i k j j njew i l e d o n u a d a

jaa

0 2 t r

1

4

17

e

M

de B창n

rga

ng

Nr. 178

maa

1


Jubbega & Donkerbroek Specialist op het gebied van: - Fysiotherapie - Sportfysiotherapie - Manuele therapie, - Beweegprogramma's - DiĂŤtetiek.

Bel vrijblijvend naar onze praktijk in Jubbega of Donkerbroek. Of kom gerust langs, wij staan u graag te woord! Behandeling aan huis is ook mogelijk.

Kinderen/jongeren met een beperking!! - dagbesteding voor jongeren die buiten het werkcircuit vallen. - tijdelijk verblijf - logeerhuis - dagopvang

Wij zijn op zoek naar eenvoudige werkzaamheden voor de dag besteding in de vorm van 'tafel' werkzaamheden. Merkebuorren 90 - 9241 GH Wijnjewoude T:0516-480507 - Stichtingaetb.nl 2


Van de redactie Redactie "de Bân” Annie Posthumus, Weinterp 40 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 Durk van der Veen, Merkebuorren 127 Klaas Greidanus, Bremerheide 20 Klaske de Vries, Russchenreed 48 Lammert Bouma, Petersburg

tel: tel: tel: tel: tel: tel:

48 13 81 48 13 91 48 13 98 48 13 83 48 13 05 48 14 57

Een praatje bij het plaatje " Hij zong uit volle rood(borst)".

Stichting Doarpskrante de Bân. IBAN: NL64 RABO 0369 0651 82

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 5 april. De Bân is ook te vinden op www.wijnjewoude.net Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon Word document en dan in lettertype arial 11, via de e-mail deban@wijnjewoude.net. Dit kan tot zaterdag 29 maart 18.00 uur. Kopij die niet via e-mail gaat moet op donderdag 27 maart binnen zijn bij Klaasje van der Woude, te Nijenhuiswei 10. Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen. Klachten over de bezorging kunt u melden bij Annie Posthumus tel. 481381. Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij Klaas Greidanus greidanus@zonnet.nl.

Herinrichting Merkebuorren en Mounleane (stand van zaken februari 2014) De tijd schrijdt voort. We hadden gehoopt al eerder en concreter met u in gesprek te kunnen zijn over de plannen. Op 13 november 2013 is er een informatieavond in Mfc De Swingel geweest. Nadien is er nog met betrokkenen op locaties gesproken. Op 11 december hebben leden van de stuurgroep met het Projectbureau N381 te Donkerbroek gesproken en de op en aanmerkingen op de plannen besproken. We zijn nu in afwachting van nieuwe schetsen en op een uitnodiging van het projectbureau om deze te gaan bespreken. De volgende afspraak hierover staat inmiddels gepland voor maart. Op 11 december heeft het projectbureau ons ook meegedeeld dat er nog een nieuwsbrief van het projectbureau N381 komt, waarin komt te staan hoe men de

plannen verder wil gaan bespreken met de inwoners van Wijnjewoude en omgeving (dit geldt ook voor de andere deelgebieden). Wij hebben begrepen dat er ook voor Klein Groningen, Weinterp, Merkebuorren en Mounleane bijeenkomsten komen die door het projectbureau georganiseerd gaan worden. Het projectbureau zal u verder het hoe en waarom uitleggen, maar het komt er min of meer op neer dat men de aanbesteding zo goed mogelijk wil doen en de uitvoerders niet voor verrassingen wil plaatsen. Het kan zijn dat de nieuwsbrief van het projectbureau al eerder (voor 1 maart) bij u op de deurmat ligt. Namens de stuurgroep N381 Wijnjewoude Anne Muller

Als je denkt dat alles tegenzit, denk dan opnieuw.

3


Praktijk KEI, advies en begeleiding bij: * Leerproblemen * Huiswerkbegeleiding * Faalangst * Motivatieproblemen

Praktijk Kei werkt ook op Antje van den Berg, Boerestreek 7, Ureterp, locatie! tel. 06 20149301 www.praktijkkei.com Tel: 06-54272376 b.g.g. 0516-471276 info@egbertdeboer.nl www.egbertdeboer.nl Een begrip op het gebied van o.a. Opel en VW onderdelen en accessoires van 1960 tot nu. In- en verkoop/bemiddeling auto's, bedrijfsauto's, nieuwe en gebruikte auto-onderdelen.

4


Berichten van Plaatselijk Belang Ledenvergadering 15 april Op dinsdag 15 april wordt de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. De agenda met onder andere de namen van nieuwe kandidaat bestuursleden komt in de B창n van april. Na de pauze hopen we dan de plannen voor de locatie melkfabriek Klein Groningen te kunnen presenteren. Contributie 2014 Met plezier kunnen we melden dat onze dorpsgenoot Andries Monderman weer zodanig is opgeknapt dat hij ook dit jaar graag de contributie weer bij u ophaalt. Hij zal dat gespreid over voorjaar en zomer doen omdat er ook een reis naar Canada gepland staat. Wij zijn Andries heel dankbaar dat hij zich met zo grote betrokkenheid inzet voor het dorpsbelang. Welfingstrjitte Het gemeentelijke onderzoek naar de regenwateroverlast lijkt nog niet afgerond. Wel is de bouw van de twee 2onder-1-kappers aan weerszijden van de nieuwbouw inmiddels door bouwbedrijf Bouma ter hand genomen. Wanneer de herinrichting van de straat zal plaatsvinden is nog niet definitief, maar Plaatselijk Belang doet zijn best de druk op de ketel te houden. Verzelfstandiging Sociaal Cultureel Werk en OuderenWerk De gemeente heeft bepaald dat per 1 januari de WAW/BuurtAcademie en de ouderensoos en ouderengym niet meer vallen onder de verantwoordelijkheid van Timpaan Welzijn. Vanaf nu is het sociaal cultureel werk en ouderenwerk onder de paraplu van Plaatselijk Belang ondergebracht. Toch blijven deze activiteiten gewoon zelfstandig opereren en zult u er als 'gebruiker' dus weinig van merken. Plaatselijk Belang speelt slechts een formele rol als 'doorgeefluik' van de gemeentelijke subsidie en wellicht ook

huurcontractant voor de WAW ruimte. We stellen ons voor jaarlijks een overleg te hebben met de WAW/BA en de ouderenactiviteiten zodat eventuele knelpunten etc. besproken kunnen worden. Inhoudelijk kan men ook in de toekomst gewoon gebruik maken van ondersteuning van Timpaan Welzijn. NLdoet Bestuursleden van Plaatselijk Belang en van De Swingel zullen op zaterdag 22 maart tijdens NLdoet de handen uit de mouwen steken om de buitenkant van ons dorpshuis De Swingel een grondige schoonmaakbeurt te geven. PB op de website Nu er een prachtige nieuwe dorpssite is verschenen hebben we als bestuur gezorgd voor een actuele en informatieve pagina. Er is te lezen wat onze verantwoordelijkheden zijn en hoe we als bestuur te werk gaan. Ook vindt u een korte kennismaking met foto's van de bestuursleden. Kijk maar eens op www.wijnjewoude.net/ verenigingen/plaatselijkbelang. Fietspad Oude Bosch U heeft het wellicht al gelezen maar binnenkort zal de schade in het fietspad gerepareerd worden zodat het pad vanaf dit voorjaar voorlopig weer gebruikt kan worden. We wensen dorpsgenoten en bezoekers weer veel fietsplezier. Bestuur Plaatselijkbelang. 5


Wijma & van der Werf Live in Wijnjewoude Op zaterdag 8 maart komt het duo Wijma & van der Werf naar MFC de Swingel in Wijnjewoude. Reinout Wijma & Anno van der Werf hebben inmiddels een goede naam opgeboud in de bijna 20 jaar die ze al samen spelen in het Nederlandse popcircuit. Daarnaast hebben ze al vele malen een live optreden verzorgd op radio en tv. Het feit dat ze dit jaar ook op Oerrock staan geeft wel aan dat dit echte toppers zijn. Met hun ontzettend brede repetoire zijn zij als geen ander in staat het publiek optimaal te vermaken. Met behulp van een gitaar en een bas en uiteraard twee stemmen zullen ze alle bekende hits de revue laten passeren. Van de Beatles tot

de Stones, van Milow tot Coldplay. Kortom, het publiek verveelt zich geen moment. Tussendoor zal DJ Drewes de pauzes vullen. De show start om ongeveer 21:00 uur en zoals altijd is de toegang gratis. MFC de Swingel vind je op facebook en voor meer informatie kun je kijken op www.swingel.nl

Sanne de Ree DiĂŤtist en voedingskundige

In 2014 worden weer 3 uren dieetadvisering vergoed uit uw basispakket. Spreekuur in MFC De Swingel Maak nu een afspraak 06 - 30 37 57 66 www.sannederee-dieetst.nl info@sannederee-dieetst.nl

aannemer - en timmerbedrijf ook voor kunststofkozijnen gevelbekleding en windveren Bremerheide 20 Wijnjewoude

6

Tel.: 0516 - 481383

Merkebuorren 79 9241 GC Wijnjewoude Tel.: 06 - 428 14 729 Voor al uw:

5 jaar gratis service

vraag naar de voorwaarden.

Schilderwerk binnen en buiten Kleuradvies Wandafwerking Restauratiewerk

Massage Wellness Garden Even tijd voor uzelf. Dat kan bij ons U kunt bij ons terecht voor diverse massages. Kijk voor behandelingen, acties en prijzen op:

www.massagewellnessgarden.jimdo.com Tjalling Harkeswei 104 Wijnjewoude massagewellnessgarden@outlook.com


Ut'e skoalle klapt Wanneer u dit leest is waarschijnlijk de voorjaarsvakantie alweer achter de rug. Hoewel we de afgelopen winterperiode eigenlijk ook wel konden spreken over een voorjaarsperiode. Het was een zeer zachte en ook natte winter. Helaas hebben we dit jaar dus geen schaatswedstrijden in het dorp gehad. Wij als scholen hadden ons hier natuurlijk wel op voorbereid maar het heeft niet zo mogen zijn. We hopen dat het volgend jaar wel weer het geval zal zijn. Immers met alle kinderen van het dorp gezellig op de ijsbaan zijn, is prachtig! De periode van de kerstvakantie tot aan de voorjaarsvakantie is altijd een productieve periode in de scholen. Naast het feit dat er dan allerlei nieuwe zaken worden geleerd is het ook de periode waarin de leerlingen van de scholen diverse toetsen moeten maken. We bereiken hiermee dat we een goed beeld krijgen van de vorderingen van de leerlingen tijdens het half jaar daarvoor. Naar aanleiding van deze toetsen, maar natuurlijk ook naar aanleiding van de observaties van de leerkrachten, zijn de rapporten samengesteld. Deze zijn met alle ouders en/of verzorgers besproken en natuurlijk ook met de kinderen doorgenomen. Hierna hebben we de doelen voor het komende half jaar (tot aan de zomervakantie) opgesteld. Binnen het basisonderwijs is dit een belangrijk proces, immers we willen zo goed mogelijk aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Natuurlijk hebben we als scholen in Wijnjewoude ook goed en veel overleg met elkaar. In februari hebben we een ver-

gadering gehad met beide schoolteams. Tijdens deze vergadering zijn diverse zaken besproken die we in gezamenlijkheid hebben opgezet of waar we in gezamenlijkheid aan gaan werken. Goed om te constateren dat dit een heel positief overleg is en dat beide schoolteams open staan voor de samenwerking. We hebben tijdens dit overleg ook afgesproken dat we dit jaar, als scholen, niet gaan deelnemen aan de Koningsspelen maar ervoor kiezen om met beide scholen, tijdens het dorpsfeest, deel te nemen aan de sportdag. Het is goed dat we op deze wijze een bijdrage aan het dorpsfeest kunnen leveren en dat alle leerlingen met elkaar kunnen sporten en natuurlijk ook samen feest vieren! Rein van Veen, Votum Nostrum

Wijnjewoude schoon Wie wil meedoen Wijnjewoude schoon te maken en te houden? Himmelploech in oprichting zoekt vrijwilligers die mee willen werken om 1 x per 2 weken het dorp schoon te maken van zwerfvuil. Reageren kun u via de initiatiefnemers. Tel. 0516-481391 of 481942.

7


TAXI BV BEMIDDELING EN VERVOERSADVIES

Merkebuorren 72 9241 GH Wijnjewoude Tel.: (0516) 48 12 93 of 48 16 12 Mobiel: 06 - 51 33 95 55 (0516) 48 17 05 Fax:

Al meer dan veertig jaar verzorgen wij zittend ziekenvervoer. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in “W.M.O. Vervoer”. W.M.O. Is een vervoersvergoeding voor ouderen of gehandicapten die zich moeilijk verplaatsen. Mogelijk komt u hiervoor in aanmerking! Bel dan gerust, wij verzorgen alle papieren voor u!

8

De Buorren 73 - 8408 HK Lippenhuizen Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683 Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl


SwingelNieuws Het SwingelNieuws van februari 2014. Weer een bewogen maand in het dorpshuis. Een paar hoogtepunten; De kinderdisco werd weer druk bezocht. We proberen dat op de eerste vrijdag van de maand te plannen en dat blijkt organisatorisch nog wel eens een uitdaging. De eerstvolgende zal zijn op vrijdag 18 april. Op 8 februari was er de Jamsessie. Begeleid door Rik en Jasper Dijkstra speelden toch een behoorlijk aantal mensen mee. Erg gezellig en zeker de moeite waard! Nieuwe website van de Swingel is in de lucht. We nodigen je van harte uit om een bezoek te brengen aan www.swingel.nl Op deze pagina vind je alle informatie over de Swingel en blijf je op de hoogte van alle nieuwtjes. Uiteraard is de Swingel ook te volgen op Facebook. Dan wat er komen gaat: Op zaterdag 08 maart spelen Wijma & van der Werf in de multi. Dit duo is wereldberoemd in Friesland. Verderop in de B창n lees je veel meer over deze jongens. Vrijdag 18 april komt er een school dance feest. Er is veel vraag naar dance muziek voor de jongeren, ouder dan 12 jaar. Dat gaan we gewoon doen! Er volgt snel meer info op de site en in de volgende B창n. 26 april is ook een datum om te noteren in de agenda. Dan speelt Rock Allround in de Swingel. Met de lokale held Jos Hartevelt. Dit is muziek voor de Rock liefhebber. De activiteiten vanuit de Werkgroep Activiteiten Wijnjewoude. Al sinds jaar en dag zet de werkgroep zich in om een zeer divers aanbod aan cursussen aan te bieden. Opgave mag nu ook via info@swingel.nl.

Wat staat er de komende tijd op het programma? 11 en 18 maart een reading van een paragnoste. Hiervoor zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. Clinic boogschieten. Wie wordt de nieuwe Robin Hood van Wijnjewoude? Gitaar basiscursus. Lessen gegeven door een professional. Het freubel clubje. Hoogeschool knutselen! Eerste hulp bij kinderongelukken. En nog veel meer.. Dan nog de weekagenda: Maandag: Training Longa, met 's ochtends Peuter/ouder gym, Training volleybal, de dames van DWS. Dinsdag, Hardloopclub om 9:30 uur, Judo om 16:15 uur, training Longa, training DWS jeugd en heren Woensdag: Volksdansen 13:30 uur, training Longa, country line dancing 20:15 uur gitaarles de Multies Donderdag: Trainig Longa, training DWS, Competitie volleybal. Vrijdag: Kindertheater om 15:00 uur, Zaalvoetbal vanaf 19:00 uur Zaterdag: Training Longa

Echte vriendschap gaat samen met de vrijheid om te vragen, te zeggen, te doen en te zijn.

9


100 jarig bestaan uitvaartverenigingen in Bakkeveen, Frieschepalen/ Siegerswoude en Wijnjewoude. De begrafenisverenigingen (tegenwoordig uitvaartvereniging) zijn ontstaan uit nabuurplicht. Vroeger regelde de buurt van de overledene een begrafenis. Toen de begrafenisverenigingen zo rond 1914 werden opgericht, verdween deze plicht. Toch heeft het nog vrij lang geduurd, voordat de burenplicht helemaal verdween. Er is veel veranderd. De boerenwagen of koets heeft plaats gemaakt voor de rouwauto, maar rouwverwerking door de jaren heen blijft hetzelfde. Een uitvaartvereniging heeft geen winstkenmerk en wordt in stand gehouden door vrijwilligers, net als vroeger bij de burenplicht. Wel is er nu een uitvaartverzorger in dienst, die de familie bij staat en veel met en voor hen regelt. Werd de dood tientallen jaren geleden onbesproken en vaak weg gestopt, nu is er meer aandacht en ruimte voor verwerking met rituelen en symbolen. Een feit is, dat iedereen er vroeg of laat mee wordt

geconfronteerd. Er over nadenken is, hoewel best lastig, toch verstandig. Kom naar de uitvaartbeurs en laat je voorlichten. De beurs wordt gehouden op 8 maart in hotel-restaurant "De Stripe" van 11.00 uur tot 14.30 uur, toegang gratis!!

Uitnodiging Uitvaartbeurs te Wijnjewoude Ter ere van het 100-jarig bestaan van drie uitvaartverenigingen wordt er een uitvaartbeurs georganiseerd in Hotel-restaurant De Stripe, Duerswâld 23 te Wijnjewoude. Op 8 maart kunt u hier terecht van 11.00 uur tot 14.30 uur. Afscheid nemen van het leven of afscheid moeten nemen van iemand die u dierbaar is, is een ingrijpende gebeurtenis. Je erop voorbereiden is moeilijk, maar misschien krijgt u op deze beurs antwoorden op uw vragen en/of wensen. De volgende mensen/instanties zijn o.a. aanwezig om u hierbij te helpen: · Uitvaartondernemer · Notaris · Ambachtelijk steenhouwer/beeldhouwer · Bloemsierkunst · Hospice / thuiszorg · Natuurbegraafplaats beheerder · Drukkerij · Begraafplaatsbeheerder · Crematorium · Begrafenisverenigingen · Rouw film/fotografie We hopen u te mogen begroeten op 8 maart a.s. De beurs is gratis toegankelijk voor leden en niet leden!!! Voor inlichtingen Ruurd van der Woude tel. 0516-481391

10


Varen met de Zonnebloem Op donderdag 10 april houdt de afdeling Ureterp e.o van de Zonnebloem haar jaarlijkse boottocht. Deze dag wordt georganiseerd voor onze doelgroep uit Ureterp - Frieschepalen Siegerswoude - Wijnjewoude en Bakkeveen. Wij vertrekken deze keer vanuit Drachten voor een tocht over de Friese wateren. We maken net zoals vorig jaar gebruik van de "Jan Plezier", een rondvaartboot

voorzien van een ruime salon. Na koffie met gebak en eventueel een borrel, krijgt u een meergangen maaltijd aangeboden. Er is muziek aan boord en er gaan enkele verpleegkundigen mee. 's Middags wordt u door onze vrijwilligers voorzien van consumpties en hapjes, tevens is er een verloting met kans op leuke prijsjes. De kosten voor de gehele dag zijn € 35,- per persoon. Het vervoer vanaf uw huis regelen wij voor u. Wilt u met ons meevaren, dan kunt u zich voor 25 maart opgeven bij: I. v.d. Veen tel.0512-301984 of G. Beute tel.0512-301583

Nieuws van de Werkgroep Amnesty International Ureterp e.o. Opbrengst van de collecte De collecte voor Amnesty International 2014, die in en rondom de dorpen Bakkeveen, Ureterp, Wijnjewoude en Siegerswoude werd gehouden was wederom succesvol en heeft het volgende opgebracht: € 1.041,- (Bakkeveen: € 283,70; Ureterp: € 331,80; Wijnjewoude: € 129,85; Siegerswoude: € 295,65). Amnesty dankt iedereen van harte voor de geldelijke bijdrage. Ook bedankt Amnesty alle vrijwilligers voor hun enthousiaste inzet voor deze collecte. Langs deze weg wil de werkgroep tevens haar donateurs bedanken voor hun trouwe steun aan de werkgroep. We hebben geprobeerd alle donateurs te informeren over onze nieuwe IBAN-bankrekeningnummer. Mocht dat onverhoopt niet zijn gelukt of wilt u de werkgroep ook eens rechtstreeks steunen als donateur, dan zien we uw bijdrage graag tegemoet op: NL41 Trio 0197 7123 63 t.n.v. Amnesty International. Namens de werkgroep Amnesty International Ureterp e.o., Hendrik Jan Haanstra. 11


Uw informatie- en contactpunt voor ontmoeting en advies: - vragen over het dorp Bezoek- en postadres MFC “De Swingel” Woensdag in de even weken van 10.00 tot 12.00 uur. Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. op nummer 06 - 12 548 683

GFH Mounleane 2-4 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 12 61 Fax: 0516 - 48 13 97

HF

- hulpmiddelen - thuiszorg - woningaanpassing - kleine klusjes

Reparatiebedrijf

l

fh.n g . ww

w

- activiteiten

Voor al uw reparatie werkzaamheden Moskouwei 4 aan; - tractoren

- landbouwmachines 9241 WJ Wijnjewoude - tuinmachines tel.: 0516 - 48 16 93 - parkmachines b.g.g. 06 - 218 75 017

Hytex Fashion B.V. Mounleane 3a 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 13 31 Fax: 0516 - 48 17 45

TIMMERBEDRIJF EDWIN HOFSTEE Voor al uw: - nieuwbouw - verbouw Wolverlei 5 - onderhoud 9241 ER Wijnjewoude - renovatie Tel.: 06 - 23 67 77 46

adres postcode tel fax e-mail website

12

Weinterp 60 9241 HE Wijnjewoude 0516 - 48 09 93 0516 - 48 08 85 info@boumaadmin.nl www.boumaadmin.nl

voor: grondwerk, mestverspreiden en slootmaaien


Afrikaanse klanken in Wijnjewoude Op zaterdagavond 22 maart organiseert CMV Euphonia weer haar jaarlijkse donateursconcert in MFC De Swingel. Dit jaar heeft het concert de titel African Connection meegekregen. Euphonia onder leiding van Joeke Hoekstra neemt u deze avond mee door het afwisselende en inspirerende Afrika. The Lion King, Out of Africa en Africa van de bekende popgroep Toto zullen deze avond de revue passeren. Het jeugdorkest van Euphonia onder leiding van Petra Rodenboog zal zich deze avond natuurlijk ook weer laten horen. Wat ze deze avond voor u in petto hebben?? We weten in ieder geval dat het één groot feest zal worden. Naast Euphonia en het jeugdorkest zal de slagwerkgroep Kunst&Coo haar medewerking verlenen. De slagwerkgroep Kunst&Coo is een bijzondere samenwerking tussen de coöperatieve vereniging Kunst&Coo Oosterwolde en de muziekverenigingen Laudando Appelscha, Concordia Elsloo en Crescendo Makkinga. De slagwerkers in de groep zijn lid van de vereniging maar volgen ook de slagwerklessen via Kunst&Coo. Ze krijgen dus individuele aandacht en leren samenspelen in ensembleverband wat een stimulans is voor hun muzikale ontwikkeling.

Elk jaar komen er nieuwe leerlingen bij. Het is dan ook een zeer jeugdige groep waarbij het elke keer weer een uitdaging is om alles goed te laten klinken. Natuurlijk is het ook gezellig om samen te spelen en zijn ze reuze fanatiek. Inmiddels heeft de slagwerkgroep concerten gegeven in o.a. Oldeberkoop (Voorjaarsfair), Drachten en Buitenpost (Slagwerkdag). Ook hebben ze met verschillende verenigingen een concert verzorgd in o.a. Appelscha, Elsloo en Rottevalle. Speciaal te vermelden is de eerste plaats die ze hebben behaald op het Beat&Greet festival georganiseerd door Majestic te Heerenveen. Euphonia zal ook samen met de slagwerkgroep een Afrikaans nummer ten gehore brengen. Kortom, een avond die u zeker niet mag missen! In de pauze zal er een verloting plaatsvinden waarbij leuke prijzen te winnen zijn. Wij zien u graag op zaterdag 22 maart om 20.00 uur in De Swingel. Entree € 5,00 donateurs op vertoon van donateurkaart 2 keer gratis entree.

Een muzikale groet van de leden van Euphonia!

Volleybaltoernooi in de Skans te Gorredeijk Op 3 en 10 april wordt er in de Skans te Gorredijk weer een volleybaltoernooi georganiseerd. Je kunt je als buurt of bedrijf opgeven met een dames-heren of gemengd team. Opgave bij SV Thor via jwwj@hetnet.nl voor 20 maart. Kosten bedragen per team € 25.00 13


Workshop 'Geldzorgen… zorgen voor geld' Iedere vrijwilligersorganisatie, vereniging of stichting krijgt er steeds vaker mee te maken: te weinig geld. Daarbij krimpen subsidies en stijgen de (vaste) kosten. Contributies kun je niet onbeperkt verhogen. Kortom: de rek lijkt er soms helemaal uit. Maar plannen en activiteiten kunnen nog steeds uitgevoerd worden door het zoeken naar middelen systematisch aan te pakken. Een goede interne organisatie daarbij is zeer belangrijk. In deze workshop worden de beste kansen op een rijtje gezet: begroten 'zonder' geld, hulp van fondsen, sponsoring, nieuwe vormen van donateurschap, evenementen met garantstellingen, financiële acties en inspelen op het speerpuntenbe-

leid van overheden. Na afloop ontvangt iedere deelnemer een werkboek met checklists en stappenplannen. De workshopleider is Jan Klumper. Jan heeft zijn sporen meer dan verdiend op dit vlak. Kijk voor meer informatie op zijn website: www.bureaujanklumper.nl

De workshop wordt vier keer gegeven. U kunt kiezen uit de volgende tijden en locaties: Dinsdag 25 maart van 14.00 tot 16.30 uur: Nijland Dinsdag 25 maart van 19.30 tot 22.00 uur: Drachten Donderdag 3 april van 14.00 tot 16.30 uur: Dokkum Donderdag 3 april van 19.30 tot 22.00 uur: Franeker De kosten voor deze workshop zijn € 20,-per persoon (incl. koffie/thee en werkboek). U kunt zich aanmelden voor 17 maart via e-mailadres: workshop@partoer.nl Graag willen wij de volgende gegevens bij uw aanmelding ontvangen: Organisatienaam* Aantal personen* Naam/namen, Adres (factuur), Telefoonnummer, mailadres, Graag de 1e en 2e keus van locatie en tijd vermelden. *Indien van toepassing. De workshop wordt georganiseerd door Doarpswurk en Partoer in samenwerking met de Friese Vrijwilligerscentrales, Sport Fryslân en Keunstwurk. Neem voor meer informatie contact op met: Partoer, Els Bultsma 058-2348500 of Doarpswurk, Lysbeth Andela 0566-625010 Na deelname aan de workshop is het voor de Opsterlandse vrijwilligersorganisaties mogelijk nadere ondersteuning aan te vragen bij Timpaan Welzijn; t.kraai@timpaanwelzijn.nl

14


Volleybalvereniging DWS De Balsponsors voor maart 2014 - Meinsma Fietsen uit Wijnjewoude - Hoveniersbedrijf Mark Veenstra uit Wijnjewoude Namens volleybalvereniging D.W.S. hartelijk bedankt !! Wedstrijdschema DWS 6-3 19.15 DWS MB 1 – Wêz Handich MB 1 20.15 DWS DS 1 - s.v. Oerterp DS 3 20.15 Grado HS1 – DWS HS 2 13-3 19.15 Turfst-Drachten MB 2 – DWS MB 1 20.15 HVC DS 3 – DWS DS 1 21.15 R.S.O. HS 2 – DWS HS 2 20-3 19.15 D.F.S. MB 1 – DWS MB 1 19.15 DWS HS 2- D.F.S. HS 3 20.15 DWS HS 1 – Dovo/Hujades HS 6 27-3 19.15 DWS MB 1 – Grado MB 1 20.15 DWS HS 2 – AVIOS HS 2 21.15 DWS DS 1 – Triumphera DS 1 21.15 D.F.S HS 2 – DWS HS 1

de Swingel de Swingel De Doelstien Sportcentrum Fugelkamp Westermar Westermar de Swingel de Swingel de Swingel de Swingel de Swingel Westermar

Wijnjewoude Wijnjewoude Dokkum Drachten Harkema Burgum Burgum Wijnjewoude Wijnjewoude Wijnjewoude Wijnjewoude Wijnjewoude Burgum

Wedstrijd data C.M.V 15 maart in de surventohal in Surhuisterveen

Mededeling Dames: 14 april 2014 is er geen trainen. Recreanten hebben deze avond een toernooi. Succes!! Bestuur D.W.S

VVV Wijnjewoude

Ledenvergadering. De jaarlijkse ledenvergadering van VVV Wijnjewoude is maandag 3 maart 2014 om 20.00 uur in Café Van der Weij in Wijnjewoude.

15


Hup froulju. De r煤ten wiid iepen, de gerdinen op'e line, tekkens op it linnenrak, matrassen oer de ljedder, kleedsjes nei b没ten, de matteklopper der oer hinne en alles wjirje yn de sinne. Miskien dat men tusken twa wiete fingers noch in lestige flie fangt. En lekker sopje en bjinne. Dat jout enerzjy.

16


Nieuws dorpsfeest Wijnjewoude Nog ruim 3 maanden en dan is het weer zover. Van 18 t/m 21 juni vindt weer het dorpsfeest plaats. Het programma is al bijna klaar. Woensdag 18 juni: 's middags vrijmarkt. We zijn nog bezig om de voetbalwedstrijd AustraliĂŤ - Nederland in de tent te kunnen vertonen. Wel is zeker dat om 20.15 uur Teake v.d. Meer en Griet Wiersma een optreden voor ons gaan verzorgen. Donderdag 19 juni: Overdag, in samenwerking met de scholen en peuterspeelzaal, een sport- en speldag. 's Avonds is de eerste rondgang van de versierde wagens. Tot op moment van schrijven hebben zich al 13 buurten aangemeld. De winnaar van de wisselbokaal "It Hynder" wordt 's avonds in de tent bekend gemaakt. Muzikale omlijsting is van "De Troubabroers". Vrijdag 20 juni: is er een gezellige BINGO- ochtend in de feesttent voor de wat ouderen onder ons. Dit alles onder het genot van een kopje koffie.

Do

rpsfeest

Postbus 3 9240 AA Wijnjewoude E-mail: SDWW@LIVE.NL

Vanaf 17.00 uur is er de miniplaybackshow. Vanaf ca. 20.00 uur is de playbackshow voor de ouderen. Na de playbackshows hopen we dat we een net zo gezellig feest hebben als in 2013. Zaterdag 21 juni: 's morgens een herhaling van de optocht. 's Middags hebben we, onder leiding van Wout Zijlstra, onze eigen Highland Games. Over de opgave van teams komen we in de Bân van april terug. 's Avonds sluiten we het feest af met de band "Alice Springs".

Tijdens het feest is er weer kermis aanwezig. Opgave: (Wie het eerst komt wie het eerst maalt) voor beide playbackshows en de optocht graag mailen naar het email adres van het Dorpsfeest: sdww@live.nl. Het thema voor de optocht en ouderen playbackshow is: Film / Tekenfilms. Playbackshow voor kinderen is vrije keuze.

Geen doel is te ver, als je plezier hebt in wat je doet.

17


Zorgboerderij De Twa Bûken Duerswâld 9 9241 GW Wijnjewoude

”Living & Growing”

Dagbesteding Winkeltje Logeeropvang Mini-camping

0516 - 54 18 62 www.twabuken.nl

Voetverzorging Marijke Gediplomeerd pedicure Aantekening : diabetes Aantekening : reuma Ook bij u thuis Lid van Salon aan huis M.G.A. de Bruin Te Nijenhuiswei 27 9241 EA WIJNJEWOUDE Tel. mobiel: 06 29 211 470

Hendrik van der Heide 06 - 46 18 12 04 info@aforum.nl

aforum.nl

voor al uw tegelwerk: www.tegelzetbedrijfvanderveen.nl info@tegelzetbedrijfvanderveen.nl tel 06-53674098 Wijnjewoude voor een goed advies kom ik graag vrijblijvend bij u langs 18


Volkstuinencomplex Boerestreek. Er is niks te beleven. Afgelopen maandag heb ik de laatste prei van de tuin gehaald; er staat nu alleen nog wat boerenkool en spruitjes. De temperaturen van de laatste tijd nodigen mij alweer uit bezig te gaan op mijn veertig vierkante meter volkstuin. Het perceel ziet er best wel goed uit (denk ik). Het is redelijk schoon, er staat weinig onkruid, maar dat geldt ook voor alle andere percelen. In de hoek staat nog wat onkruid, alhoewel onkruid, het zijn brandnetels en weet je, dat die meer mogelijkheden verbergen dan alleen thee, soep, salade of brandnetelgier van te maken. Toen ik weer huiswaarts fietste, trof ik nog een paar wandelende dorpsgenoten “we lopen maar snel verder, want voor je het weet sta je in de Bân”, zei de vrouw. Nou, nee hoor, zo zijn we niet, bovendien stond ik ook op tijd, thuis werd op de prei gewacht. Lees de top tien van brandnetelmogelijkheden. En bedenk je even, voordat je ze in de container richting Gorredijk stuurt. Wat zit er in brandnetel? Inhoudsstoffen: Looistoffen; Vitaminen: A, B, C en K; Bitterstoffen; Mierenzuur (grote reiniger, bevindt zich in de brandharen); zeer rijk aan mineralen o.a. calcium, kalium (voor de vochthuishouding), magnesium, koper, silicium, ijzer; Xantophyl; Histamine (bevindt zich in de brandharen). Veel chlorofyl (ook de door de EU toegelaten kleurstof E140). Nr. 10: Warm je voeten met brandnetel. Een leuke wetenswaardigheid over de brandnetel gaat terug tot de tijd van de Romeinen. Romeinse soldaten wreven zich in de noordelijke streken in met netels als ze het koud hadden. Door de in brandnetels aanwezige inhoudsstof histamine, gaan de bloedvaten open en kregen de soldaten indertijd warme voeten. Nr 9: Brandnetel tegen reumatische klachten. Al sinds de Middeleeuwen behandelde men reumatiek als volgt: verse brandnetelplanten werden gebruikt om de betreffende lichaamsdelen mee te slaan. Door de sterke prikkeling van de huid ontstond er een zeer grote doorbloeding van de huid en van de onderliggende organen.

Nr 8: Brandnetel en nog een paar helende eigenschappen. Dodoens schreef de Brandnetel bij tal van kwalen voor, bijvoorbeeld bij een moeilijke stoelgang, zwellingen aan de huig, uitblijvende menstruatie, de beet van dolle honden, kankerachtige zweren etc. Nr 7: Brandnetel en maagdelijkheidstest. Brandnetels maken het hedendaagse inwendig onderzoek onnodig. Vroeger werd de brandnetel gebruikt om de controleren of een meisje nog maagd was. Men liet haar urineren over een bos brandnetels, als de plant verdorde, was het meisje geen maagd meer.

19


Nr 2: Brandnetel- maaltijdsoep (2 pers) voor een euro. 400 g jonge brandneteltoppen (een pan vol), 2 halfgare aardappelen, boter, 750ml liter water, 250 ml slagroom, 1 grote ui, 3 teentjes knoflook. Peper en zout en sambal badjak. Zet de brandneteltoppen onder water en was ze goed. Knip vervolgens met een schaar de stelen eraf. Smelt de boter in een steelpan en smoor de Nr 5: Brandnetelvezels als textiel. brandnetel samen met de fijngesneden ui Afgezien van het culinaire gebruik werden en knoflook gedurende 10 minuten. Voeg Brandnetelvezels tot in de 19de eeuw het water en de aardappelen toe en laat gebruikt om textiel van te maken, het zogenaamde neteldoek, dat zeer sterk en duur- alles nog 10 minuten zachtjes doorkoken. zaam is, vergelijkbaar met linnen of hen- Laat de soep een beetje afkoelen en zeef nepvezels, in Nederland gebeurde dat de soep. Je kunt de soep ook vermalen met een staafmixer of blender, totdat het vooral in Friesland. een glad geheel is. Doe alles terug in de Nr 4: Brandnetel als vervanger van een pan en breng de soep op smaak met zout en peper. Warm de soep weer op. Serveer maagdenvliesoperatie. Een goedkope; gratis maagdenvlies- de soep met eigengebakken croutons van hersteloperatie gevonden op een Marok- oud brood. Voeg eventueel wat sambal kaans forum. Als je geen geld hebt voor toe, voor een lekkere pittige verwarmeneen hersteloperatie kun je het maagden- de soep, waar je de volgende morgen op vlies als volgt simuleren: Vergezeld met het toilet ook nog van kunt genieten. een zakje kippenbloed de huwelijksnacht Dubbel besparen dus, 2 keer genieten en in. Een andere mogelijkheid en veel dat voor 1 euro! gebruikte methode in Marokko is: de vulva stimuleren met brandnetel en Nr 1: LookaLike spinazie: Gekookte tevens penetreren. Je gaat gegarandeerd brandnetels. 400 g jonge brandneteltoppen (een pan bloeden bij penetratie. vol), 750ml liter water, 250 ml slagroom, Nr 3: Brandnetelthee en bloedarmoede peper en zout en nootmuskaat. De nog jonge brandnetelbladeren 10 minuten en bloedzuivering. Een natuurlijke en goedkope lichaamsrei- koken in water, laten uitlekken, fijnhakken niging. Brandnetelthee werkt tegen en smoren in wat boter met een fijn bloedarmoede en om het bloed te zuive- gesneden ui. Slagroom toevoegen en ren. Als thee werkt dit onkruid bloedzuive- eventueel vleesbouillon. Het gerecht verrend. Vul een thee-ei met gedroogd volgens iets inkoken en kruiden met zout, brandnetelblad en laat deze trekken. peper, nootmuskaat en wat suiker. Heerlijk met honing. De brandnetel is van- Serveer dit eventueel met een omelet. wege haar hoge gehalte aan ijzer en chlo- Ook samen met aardappels als stamppot rofyl bijzonder goed voor de vorming van te bereiden. rode bloedlichaampjes. Sybold. Nr 6: Brandnetel als luizenmiddel. Bladeren en stengels geweekt in water geven een geur die uitstekend geschikt is voor de bestrijding van luizen. Brandnetels worden ook in haarwater gebruikt. Brandnetelspiritus wordt gebruikt voor behandeling van de hoofdhuid en haren tegen roos en vet haar.

20


2004 - 2014 10-jarig jubileum Bloemen & Kadohuis Wilma! 2014 is voor Bloemen & Kadohuis Wilma een bijzonder jaar, afgelopen februari is de winkel 10 jaar open en dat willen we samen met u vieren! Dit feestelijk gebeuren zal plaats vinden op vrijdag 28 maart a.s. Om 9.30 uur staan de deuren voor u open, en onder het genot van een hapje en een drankje kunt u profiteren van de leuke acties! Kom gerust een kijkje nemen in onze winkel, buiten staan de lentebakjes en de violen gepresenteerd. Binnen komt u de fleurige snijbloemenhoek met handgebonden boeketten tegen, daarna de tafels geschikt op kleur met leuke cadeautjes en snuisterijen. Achterin de kamerplantenhoek met binnen de potterie en de binderij. In de binderij worden bruidsbloemen gemaakt met bijpassende corsage`s en autobloemstukken. Voor een afscheid van een dierbare kunnen wij bloemstukken maken met een persoonlijk tintje. Met jarenlange ervaring in het bloemschikvak bent u aan het juiste adres. Bij elk seizoen worden er workshops gegeven in de ruimte boven de winkel, kijk voor de lenteworkshop op onze site www.bloemenkadohuiswilma.nl en volg ons via Facebook.

Nieuw op de weinterp 1! Ook op deze dag organiseert Jannie 4 Nails and More een feestelijke opening. Jannie start haar eigen nagelsalon bij Bloemen & kadohuis Wilma, waar ze gebruik maakt van een prachtige ruimte boven de winkel en hier diverse behandelingen kan gaan geven zoals; Acrylnagels, Gellakken, Manicure behandelingen, Paraffine behandelingen, Nagelbijt arrangement, Bruidsnagels arrangement. Vanaf april; Wimperextensions, SPM Semi permanente mascara en Mini lash lift. Op deze dag kunt u de salon van Jannie 4 nails komen bewonderen en allerlei informatie over alle behandelingen en producten krijgen. Om deze dag te vieren kunt u gebruik maken van speciale aanbiedingen. kijk ook op onze site www.jannie4nailsandmore.nl en volg mij via Facebook. Tot ziens bij: Bloemen & Kadohuis Wilma En Jannie4nailsandmore

21


Kraanwerk J.R. Bouma Voor alle grond- en water werken www.kraanwerkjrbouma.nl Tolleane 1 Wijnjewoude Tel. 06-11292116

Ina Zandberg

Schoonheidssalon Voor een mooi en verzorgd uiterlijk

Gentiaan 22 Wijnjewoude 0516-481208 www.inazandberg.nl

G. Wiegersma Wijnjewoude uw stalstoffeerder 110

SCANIA

Handelsonderneming G. Wiegersma

Tel. (0516) 48 17 86 Fax (0516) 48 10 57

Tj. Harkeswei 106 a/b 9241 HM Wijnjewoude

Voor al uw:

Weinterp 1 9241 HB Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 06 68

info@bloemenenkadohuiswilma.nl www.bloemenkadohuiswilma.nl

22

* Bloemstukken * Snijbloemen * Kamerplanten * Bruidswerk * Grafwerk * Sfeermakers * Kado’s * Snuisterijen


Een terugblik op de pilot Dorpsbudget 2013 In 2013 heeft Wijnjewoude, samen met de dorpen Gorredijk en Luxwoude, meegedaan met de pilot dorpsbudgetten van de gemeente Opsterland. Het doel van de gemeente was om dorpen meer vrijheid te geven, om met het dorpsbudget, naar eigen inzicht projecten en activiteiten te ondersteunen die de leefbaarheid in het dorp versterken en de burgerparticipatie vergroten. Door een werkgroep bestaande uit Sybout Posthuma Linthorst, Ruurd van der Woude, Henk van Straten en vanuit Plaatselijk Belang Janny Copeland en Grietje Rooks is het afgelopen jaar gewerkt met een standaardaanvraag formulier en met de vastgestelde criteria vanuit de gemeente. De binnengekomen aanvragen zijn door de werkgroep beoordeeld en daarbij zijn een aantal aanvragen meteen positief gewaardeerd. Iets lastiger was het als het in de aanvraag ging om een bedrag wat bijna volledig besteed ging worden aan eten en drinken. Met de gemeente heeft er een evaluatie plaatsgevonden en daaruit bleek dat Wijnjewoude zeer serieus en professioneel omging met het dorpsbudget. Het

eerder genoemde punt over eten en drinken is ook besproken tijdens de evaluatie. De uitkomst daarvan was dat er uiteraard een bedrag nodig kan zijn voor eten en drinken maar dat het project altijd een tastbaar resultaat moet opleveren. Deze uitkomst is teruggekoppeld naar de aanvragers. Tijdens een bijeenkomst met afgevaardigden van alle Plaatselijke Belangen uit de gemeente Opsterland hebben Janny Copeland en Grietje Rooks een presentatie gegeven over de manier waarop we in Wijnjewoude deze pilot hebben opgepakt. De gemeente kijkt positief terug op de pilot en heeft besloten om vanaf 2014 de dorpsbudgetten te gaan invoeren, in alle dorpen van de gemeente Opsterland.

Financiële verantwoording dorpsbudget 2013 Wijnjewoude: Gemeente Opsterland Willedei Krystrequest Te Plak Koepelverlichting Totaal uitgaven

€ € € € € €

over van 2013

4.140,80 350,00 750,00 2.000,00 351,14 3.451,14 -------------689,66 Namens de werkgroep dorpsbudget Wijnjewoude, Grietje Rooks

23


k

i

r

t

a

n

meditatieschool Tjalling Harkeswei 75 9241 HL Wijnjewoude tel./fax: 0516 - 47 16 88 e-mail: info@kirtan.nl website: www.kirtan.nl

kursussen/trainingen op het gebied van: * meditatie * yoga * massage * stresspreventie * emotioneel lichaamswerk

UITVAART VER. E.D.D.

Wijnjewoude e.o. Voor crematie en begrafenis

Uitvaartverzorging Van der Zwaag Heerenveen Tel. 0513-622 339 Inlichtingen: J. Miedema

Penningmeesteres:

G. v.d. Wier-v.d. Meulen 0516 - 48 18 80

Weversw창l 3B 9243 JL Bakkeveen Tel.: 0516 - 54 13 25

Herenweg 19 8435 WT Donkerbroek Tel.: 0516 - 49 21 28

Slotemaker de Bruineweg 2 Merkebuorren 16 9241 GG Wijnjewoude 8433 MB Haulerwijk Tel.: 0516 - 48 12 74 Tel.: 0516 - 42 12 81

Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude Inlichtingen en reserveringen bij de beheerders: door Eric en Trientsje van der Wal Tel: 0516 - 48 07 41 of 06 - 24449516

24

0516 - 48 13 05

Voorzitter:


Dorpsbudget 2014 Uw aanvraag voor een bijdrage kan weer worden ingediend. Wat is het dorpsbudget en op welke wijze kunt u uw aanvraag indienen. Het dorpsbudget is een jaarlijkse bijdrage van de gemeente waarmee de gemeente de dorpen vrijheid geeft om naar eigen inzicht projecten en activiteiten te ondersteunen die de leefbaarheid in het dorp versterken en de burgerparticipatie vergroten. De werkgroep dorpsbudget, bestaande uit Sybout Posthuma Linthorst, Ruurd van der Woude, Henk van Straten en vanuit Plaatselijk Belang Janny Copeland en Grietje Rooks, zullen de aanvragen beoordelen vanuit de vastgestelde criteria vanuit de gemeente en middels de richtlijnen die de werkgroep heeft opgesteld. Er wordt gewerkt met een standaard aanvraagformulier. Voor 2014 heeft Wijnjewoude een bedrag van € 4.123,20 ontvangen van de gemeente; dit bedrag is op gebouwd uit een basisbedrag van € 2.500,00 verhoogd met een bedrag van € 0,80 per inwoner. Wat moet u doen om in aanmerking te komen voor een bijdrage? U stuurt een mailtje naar pb@wijnjewoude.net en geeft te kennen dat uw vereniging/ buurt etc. graag in aanmerking wil komen voor een bijdrage uit het dorpsbudget. Vervolgens krijgt u dan

het (standaard) aanvraagformulier toegestuurd waarop in het kort moet worden omschreven voor welk project of activiteit u het geld wilt gaan besteden. Mocht u ook de subsidieverordening dorpsbudgetten Opsterland 2014 en/of de richtlijnen van de werkgroep dorpsbudget Wijnjewoude 2014 willen ontvangen dan dit ook graag vermelden. Wanneer moet de aanvraag binnen zijn? De aanvraag moet uiterlijk 15 april 2014 binnen zijn: dit kan via de mail: pb@wijnjewoude.net of per post naar Postbus 8, 9240 AA Wijnjewoude. Mocht u vragen hebben dan kunt u deze stellen via het eerder genoemde emailadres of bellen met Grietje Rooks via 0516491350. Namens de werkgroep dorpsbudget Wijnjewoude, Grietje Rooks

Op zaterdag 15 maart is het weer zover…. De jaarlijkse potgrondactie van peuterspeelzaal De Telle! We komen bij u langs! Peuterspeel De Telle

25


In het zonnetje gezet Tijdens het Zonnebloemdiner, gehouden op 11 februari in de Stripe te Wijnjewoude, zijn twee zilveren insignes opgespeld door Hans Martens, regiovoorzitter van de Zonnebloem. De gelukkigen waren Anke Posthumus en Zwaantje v. d. Wal uit Wijnjewoude. Beiden hebben zij zich al meer dan 10 jaar ingezet als vrijwilliger voor de Zonnebloem. Uit handen van onze afdelingsvoorzitter, Marian Doorgeest, ontvingen ze als blijk van waardering een oorkonde vergezeld door een bos bloemen. De beide vriendinnen stippelen al 10 jaar de route uit van de jaarlijkse Zonnebloem autotocht. Zwaantje is dan ook present met haar taxibusje. Anke is tevens bestuurslid van de plaatselijke afdeling en afgevaardigde naar regiovergaderingen. De Zonnebloem afdeling Ureterp e. o. hoopt dat de beide dames zich nog jaren in blijven zetten voor onze afdeling. Namens het bestuur, Antje Berga

26


Oorlogsverhalen 'het kamp' Voorafgaande aan 4 en 5 mei hebben wij in de Bân regelmatig oorlogsverhalen van dorpsgenoten opgetekend. Het is ook nu weer gelukt om een klein stukje geschiedenis vast te leggen. De bron is deze keer Wiebe de Groot. Het is in de laatste jaren van de oorlog en de situatie is grimmig. Waar nu het speelbos Sparjeburd ligt stond een strafkamp van de Duitsers met daarin hoofdzakelijk Nederlandse mannen en jongens. Deze gevangenen werden onder het Duitse regiem zwaar vernederd. Deze mannen moesten achter de Feart een stuk heidegrond ontginnen (nu Tjalling Harkeswei tussen nr. 84 en 83, hier lag geen weg of pad). Dagelijks marcheren de mannen met de schep van het kamp naar de Feart. Ter hoogte van De Groot was een draai gemaakt van twee balken, ongeveer 50 cm breed. Langs één kant was een leuning bevestigd met veel uitstekende bouten. Normaal zou iemand hier over kunnen lopen, maar de Duitse commandant had bedacht, dat men met twee personen naast elkaar en met een derde op de rug hierover moest. De commandant met zijn revolver stond hierbij te dreigen en te schreeuwen. Heel vaak liep de oversteek voor de mannen verkeerd af. Wanneer men met de broek achter een bout bleef steken, was men het evenwicht kwijt en vielen ze in het water. De hele dag moesten ze in hun natte plunje op het open veld aan het werk. In de omgeving zagen de bewoners dit getreiter dagelijks gebeuren. Op een dag is voor vader De Groot de maat vol. Hij spreekt de commandant aan: "Nu moet het uit zijn met dat getreiter. Het lijkt

nergens op deze mensen zo te behandelen". Die zelfde avond kwamen de gevangenen in colonne terug. Ze moesten zich opstellen voor het huis van De Groot met het gezicht vlak voor de ramen. Ze moesten spotliederen zingen en het gezin De Groot de gek aansteken. Het was een rare vertoning. De familie De Groot had medelijden met de mannen die dit moesten doen. De Groot had ze allemaal wel een sigaret willen geven als hij die gehad had. Natuurlijk moesten de gevangenen de volgende dag weer gedwongen twee aan twee met de derde op de rug over de draai. Oude Douwe Tolman die aan de overkant woonde kon zijn woede ook niet langer verkroppen. De volgende dag ging hij met de hooivork in de aanslag naar de commandant. 'Ik stek dy yn de bealch ast do net ophâldst mei dy heale wize fratsen'. Zo stonden de mannen tegenover elkaar de een met de revolver de ander met de hooivork. 'Ast do sjitst bist der wis fan dat ik dy de heafoarke yn de bealch stek'. Het was vreselijk om aan te zien maar gelukkig gebeurde er niets. Wel had de commandant zijn lesje geleerd. De mannen mochten nu normaal over de draai of soms nog eens kruipend maar daar stoorden de omwonenden zich niet aan. Wat zich dagelijks in het kamp afspeelde, daar gingen de ogen van de buurt niet over maar het laat zich raden. Annie.

27


Longa nieuws Gerry en Nynke Boonstra 5de, Wia Boonstra en Indy Dijkstra 11de Anouk van der Heide Berber en Akker Marrit Post 2de. Medaille regen bij Longa. Longa is volop in actie, niet alleen in de Swingel, maar ook in andere sporthallen, tijdens wedstrijden. Femke Russchen is 11de geworden bij de districtskampioenschappen. Zij turnt op een hoog niveau en heeft nog kans op doorstroming naar het Nederlands kampioenschap! Bij de acro wedstrijden zijn Anouk van der Tijdens de Fun wedstrijd kwamen de jongHeide, Marrit Post en Berber Akker twee ste talenten van de club in actie. De opzet maal in de prijzen gevallen (een derde en van deze wedstrijd is om de gymnasten een tweede plaats) en mogen daarom spelenderwijze kennis te laten maken met meedoen aan de Friese Kampioenwedstrijden. Zo moesten de deelnemers schappen. Voor Indy Dijkstra, Gerry, zich middels een high five voorstellen aan Nynke en Wia Boonstra is het nog even de jury. Wat vooral erg stimulerend was, spannend, zij moeten nog even afwachwas dat de gymnasten gelijk na hun ten of ze door mogen naar het FK, dit onderdeel (vloer, sprong en brug) een cijhangt af van de resultaten bij de parallel fer te zien kregen. Apetrotse gezichten lopende wedstrijd. leverde dat op! Helemaal voor Jenneke Bij de turnwedstrijden op Fries niveau zijn Post, zij haalde een 10 op sprong, waardtijdens de eerste voorrondes vier medailoor de wave door het publiek ging. les naar Wijnjewoude meegenomen. Jenneke werd eerste in haar categorie en Fenna Russchen kreeg brons omgehangmocht de gouden medaille in ontvangst en en Wia Boonstra, Kinie Veenstra en nemen. Ook de jongens van Longa DaniĂŤlle Stoker mochten zilver in ontmochten het ereschavot beklimmen: vangst nemen. Oeds Jan van der Heide en Sake Stoker kregen de bronzen medaille, Syger Swart de zilveren en Jelle Swart de gouden medaille! Kortom genoeg te doen bij Longa. Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden bij de gymnastiekvereniging, kijk dan op de site: www.longawijnjewoude.nl

28


Activiteiten in de Witte Kerk Hemrik Zondagmiddag 2 maart om 15.00 uur The Lucky Daltons Rockabilly, rauwe country, AfroAmerikaanse gospel, folk, rock-'n-roll Entree € 7,50 inclusief consumptie, t/m 12 jaar € 2,-

Zondagmiddag 23 maart om 15.00 uur Sân man en Sikke Fokale manljusgroep mei in fariearde mingeling fan stilen Entree €10,- inclusief consumptie, t/m 12 jaar € 2,-

Zaterdagavond 8 maart om 20.00 uur Michiel en Sietske en Pieter (duo en “half duo” uit Rottevalle) Pop-, rock- en luisterliedjes, Engels, Nederlands en Fries Entree € 7,50 inclusief consumptie, t/m 12 jaar € 2,-

Zondagmiddag 30 maart om 15.00 uur Barokconcert Ars Musica Celliste Anne Vos en blokfluitist Paul van der Voort spelen muziek uit de tijd van Händel en Bach, van Vivaldi en Boismortier Entree € 10,- inclusief consumptie, t/m 12 jaar € 2,-

Zondagmiddag 9 maart om 15.30 uur Verhuur: Trio Ebele met “Altyd Underweis” Fryske oersettings van lietsjes van Stef Bos Entree € 10,- inclusief consumptie, t/m 12 jaar € 2,Zondagmiddag 16 maart om 15.00 uur Hans Kwakkernaat trio “Hello Oscar” Ode aan trio Oscar Peterson Entree € 10,- inclusief consumptie, t/m 12 jaar € 2,-

Zondagmiddag 6 april Gjalt de Jong gaat niet door!!!!! Woensdagavond 9 april om 20.00 uur Filosofisch-literair café Een klacht, mogelijk een medische fout en dan? Meer informatie en reserveren via www.wittekerkhemrik.nl

Skuorre ferkeap Zaterdag 15 maart Van 9.00 uur tot 13.00 uur Weinterp 47 Opbrengst is voor World Servants Baukje de Vos en Daniëlle Blankestein

Het leven is als zeilen. Ook met tegenwind kun je vooruit gaan.

29


30


Veel belangstelling voor Zonnebloemdiner Op 11 februari vond het jaarlijkse diner plaats in de Stripe te Wijnjewoude. De opkomst was groter dan ooit tevoren. Nadat iedereen van een consumptie was voorzien, opende Marian Doorgeest de avond. Jammer dat Marian het bericht moest brengen dat Jekke de Vries uit Frieschepalen, ĂŠĂŠn van onze vrijwilligers, daags ervoor was overleden. Voor Jekke, die zich meer dan 23 jaar ingezet heeft voor de Zonnebloem, namen we een minuut van stilte in acht. Nadat het voorgerecht opgediend was, werd het woord gegeven aan onze regiovoorzitter, Hans Martens, die twee van

onze vrijwilligers, Anke Posthumus en Zwaantje v. d. Wal vereerde met een zilveren speld. Ondertussen had het personeel van de Stripe de aan weerszijden van de zaal opgestelde buffetbakken gevuld en kon men aanvallen. Het dessert werd later aan tafel geserveerd. Afgegaan op de reacties van onze gasten hebben zij een geslaagde avond gehad. Namens het bestuur van de Zonnebloem afd. Ureterp e.o., Antje Berga

Friese Christelijke Plattelandsvrouwenbond Forensische opsporing Dinsdag 13 maart komt mevrouw Margaretha Meijer-Fokker spreken over forensische opsporing. Mevrouw Meijer is forensisch inspecteur en zal ons die avond o.a. vertellen over onderzoeken op de plaats delict (plaats van het misdrijf), dna-onderzoek, drugs etc. Het belooft een heel interessante avond te worden en daarom willen we iedereen (mannen en vrouwen) uitnodigen om dit met ons mee te maken. De avond wordt gehouden in gebouw "De Driehoek" en begint om 19.30 uur. Friese Christelijke Plattelandsvrouwenbond.

31


voorgoed afscheid nemen, iemand nog één keer in woorden zichtbaar maken

Tine de Kleine schrijfster/spreekster levensverhaal

Domela Nieuwenhuisweg 43, NIJ BEETS tel. 0512-461520 I 06-43960554 Leaver yn it Frysk? Dat kin krekt like goed!

ijnjewoude

Tel.: 0516 - 471415

Tolleane 8 9241 WH Wijnjewoude

de jong auto’s & machines Roelof de Jong Opper Haudmare 32 9241 HR Wijnjewoude

website: www.dejongautosenmachines.nl

(0516) 48 10 17 zaak : 06 - 55 17 83 59 mobiel : e-mail : roelofdejong@freeler.nl

In- en verkoop alle merken auto's, machines en bedrijfsauto’s

Weinterp 44a * 9241 HE Wijnjewoude

32

Duerswâldmer Wei 6, 9243 KA Bakkeveen Tel.: 06 - 20 35 64 90 E-mail: info@schildersbedrijfwelfing.nl Website: www.schildersbedrijfwelfing.nl


Middenstand tussen 1960 - 1970

De ruilverkaveling begonnen in 1959 is gericht op schaalvergroting. De kleine stukjes land worden samen gevoegd tot grote percelen, de kleine bedrijfjes worden uitgekocht zodat anderen kunnen groeien. Oude woningen worden gesloopt en nieuwe wegen aangelegd. Voor de kleine kruidenierszaakjes en de bakkers geldt hetzelfde, het moet groter of er is geen bestaansrecht meer. Maar het inwonertal loopt terug en daarmee je klanten. Het loopt waarschijnlijk wel anders dan men gehoopt had. Noodgedwongen doen de winkeltjes de deuren dicht.

i ijnje woude - Hemr

k

W

rnemersverenigi e d n

ng

Door het middel van deze tentoonstelling kunnen de standhouders aantonen dat voor het doen van inkopen, het aanschaffen van werktuigen, het verrichten van diensten, zoals smid- schilder- en timmerwerk, elektrische apparatuur enz. men in de eigen omgeving uitstekend terecht kan. Laat ons samen tonen in staat te zijn onze dorpsgemeenschappen leefbaar te houden. De zuigkracht van de grote centra's is beangstigend. Er zijn al zoveel dorpen in Friesland waar het stil en doods is. Laten wij er samen voor zorgen dat dit later niet van onze dorpen moet worden gezegd. Het behoeft niet als samen, koper en verkoper, ambachtsman en opdrachtgever onze plicht tegenover elkaar vervullen.

O

Een periode van grote veranderingen. In de Aneto krant van 1960 kondigt de voorzitter Van Seijen het al aan. De neringdoenden zijn zich er volkomen van bewust dat er in de komende tien jaar zeer grote veranderingen in en bij onze drie dorpen zullen voltrekken. De invloed van de uitvoering van de ruilverkaveling laat zeker niet het ambacht en de neringdoende ongemoeid. Om nu de dorpsgenoten te tonen dat neringdoenden in staat zijn om hun taak in de nieuwe geheel veranderde gemeenschap te vervullen, daarvoor is in de eerste plaats deze tentoonstelling.

De Middenstandsvereniging ging van 57 leden in 1959 naar 64 leden in 1961 terug naar 28 leden in 1968. Alleen al aan de Merkebuorren zijn er 15 zaakjes verdwenen. Veel huizen waar een bedrijfje werd uitgeoefend dienen alleen nog als woning EĂŠn van de doelen van de middenstandsvereniging is: bevordering van de vooruitgang en de ontwikkeling van de dorpen en het organiseren van tentoonstellingen en winkelweken e.d. Het zal de vereniging aan kracht en moed ontbroken hebben om na vijf jaar (1965) weer een Aneto te houden. In de vergaderingen komt de noodzaak van nieuwe woningen naar voren. Het bestuur pleit bij de gemeente om nieuwbouw maar het levert niets op. De planologen en de politiek hebben besloten dat de naoorlogse opbouw zich concentreert rondom industrie in de grote steden. In Opsterland vindt huizenbouw vooral plaats in de dorpen Gorredijk en Ureterp. De dorpen Wijnjeterp, Duurswoude en Hemrik zijn daar niet bij. Het is dan ook zuur om te zien hoe men in Ureterp vanaf eind jaren '40 al nieuwe straten vol bouwt en in 1953 en 1958 al weer tentoonstellingen organiseert.

33


Terwijl hier woningen worden afgebroken en jonge mensen voor werk en wonen, vertrekken naar de grotere plaatsen. Dit beleid heeft een onnodige leegloop van onze kleine dorpen ten gevolge gehad. Het ondermijnt niet alleen de ondernemers maar ook de scholen, kerken, sporten andere verenigingen. In een hoog tempo gaat de schaalvergroting door. De zuivelfabriek "de Vooruitgang" ontkomt er ook niet aan. In 1967 sluit de melkfabriek op Klein Groningen. Werknemers van de fabriek kunnen met de melk mee naar Oosterwolde verhuizen. De tijd van de 's没pekarre' is voorbij. Zo verdwijnt er veel bedrijvigheid en zijn we, om met de woorden van de voorzitter te spreken: 'op weg om een stil en doods dorp te worden'. De ondernemers doen er alles aan om de klant als koning te behandelen. Dagelijks bezorgen de bakkers, slagers en kruideniers, ook bij de afgelegen huizen nog aan huis. Maar hoe lang nog? De overgebleven ondernemers moeten alles op alles zetten, hun zaak uitbreiden om aan de veelzijdige vraag van het publiek te voldoen. De electrozaken houden demonstraties in de winkel waarbij ze eventuele gegadigden zelfs halen en brengen. Het gaat dan

34

vooral om nieuwe huishoudelijke apparaten zoals wasmachines, centrifuges, ttelevisies, mixers en stofzuigers. Ook voor de plattelandsvrouwen werden deze nieuwe apparaten regelmatig gedemonstreerd. De mobiliteit is veel groter geworden. Zaken die eerst van de fietsen en brommers moesten bestaan zijn uitgegroeid tot garages met nieuwe of 2de hands auto's. Ook in de kruideniers branche is een hoos van nieuwe ontwikkelingen. De enkelen die zijn overgebleven verkopen allang geen losse bonen, erwten, rijst, suiker, stroop, klontjes of havermout meer. Men moet het winkeloppervlak uitbreiden en net als in de grote centra's overgaan op zelfbediening. Ondertussen blijven Plaatselijk Belang en de Ondernemers de noodzaak van nieuwbouw bij de gemeente aankaarten. Rondom in de provincie lukt het de kleine dorpen niet om verandering in dit beleid te brengen. Totdat de vereniging "De kleine dorpen" spontaan ontstaat en een zodanige grote omvang aanneemt, dat gemeenten hun beleid wel moeten bijstellen. Tussen 1970- 1976 komt langzaam de Welfingstrjitte tot stand. Hemrik moet nog vijf jaar langer wachten op nieuwbouw. Met de nieuwbouw gloort er weer toekomst voor het dorpsleven.


Cursusprogramma 2014! Zit er iets voor u bij of heeft u zelf ideeën voor een workshop of lezing? Laat het ons weten via ons mailadres (wawba@wijnjewoude.net) onder vermelding van naam, telefoonnummer en eventueel emailadres of anders bij desbetreffende contactpersoon. Kennismakings clinic boogschieten Tijdens deze clinic kunt u kennismaken met het boogschieten. In een groep van maximaal 12 deelnemers worden u de basisvaardigheden van het boogschieten geleerd. De nadruk ligt voornamelijk op het doen! Boogschieten op een ontspannen manier. Datum: Zaterdag, maart/april Tijd: 1 ½ uur, 's ochtends of 's middags Kosten: €9,50 Docent: Greetje Scholten Plaats: Boogschietbaan te Bakkeveen Contactpersoon: Fokje Meijer, tel. 0516-481479. Hardloopclub Inmiddels al gestart met drie enthousiaste deelnemers!!! Wil je er nog bij? Meld je gerust aan! Één keer in de week hardlopen met een groep onder begeleiding van Eric van der Wal. Hij is zelf fanatiek hardloper en hij zal je met behulp van een trainingsschema begeleiden. Niveau en ervaring is niet belangrijk. Sanne de Ree, diëtiste, zal een workshop over voeding geven. Data: 1 keer per week op dinsdag Tijd: 9.30-10.30 uur Kosten: € 25,- incl. drankje na afloop Docent: Eric, beheerder van de Swingel Contactpersoon: Ilse Huisman, tel. 06-52291156 Reading paragnost Diana Zuidhof Tijdens deze lezing door een paragnost mag men een foto, of bijvoorbeeld een sieraad meenemen. Op een foto mag maar 1 persoon staan, dat mag ook van een overleden persoon zijn. De aangeboden voorwerpen worden voor de paragnost neergelegd en aan de hand daarvan doet zij helderziende waarnemingen en krijgt de paragnost informatie door. Dat is voor veel mensen best emotioneel. Wanneer de informatie te privé wordt, zal de paragnost dat niet openbaar maken. In dat geval wordt dat later teruggekoppeld aan de betrokkene. De avonden zijn op zich zelf staand, maar ervaring leert dat men graag een tweede keer komt. Data: 11 maart en 18 maart Tijd: 19.30 – 21.30 uur. Kosten: €17,- per avond Contactpersoon: Fokje Meijer, tel. 0516-481479. Opgave kan alléén met vermelding van ieders naam, telefoonnummer en evt. e-mail gegevens.

35


Klank-healing-concert We maken gebruik van kristallen klankschalen en andere verfijnde instrumenten. We maken tevens gebruik van onze stemmen. Door de klanken kun je worden aangeraakt buiten het mentale veld om. Een ongesproken wijze van communicatie. Het is een ervaring die je niet in woorden uit kunt drukken. Data: Nader te bepalen Tijd: 20.00 – 21.30 uur. Docent: Ruby Polarcyk en Frank Laros Kosten: €17,- per avond Contactpersoon: Fokje Meijer, tel. 0516-481479. Massage dóór en vóór kinderen en ouders Ken je dat? Even heerlijk wrijven over de rug van je kind of dat je kind jou door je haar kroelt? Eigenlijk ben je dan aan het masseren. Lijkt het je leuk om hier iets meer mee te doen? Samen contact maken op een heel natuurlijke manier? Op deze cursusmiddag gaan we op een speelse manier masseren. Gewoon over de kleding heen. Doe lekker gemakkelijk zittende kleding aan en neem eventueel dikke sokken of sloffen mee. En voor als je het lekker vind een dikke handdoek of matje waar je op kan gaan zitten of liggen. De grond kan best koud zijn. Data: Nader te bepalen Tijd: Nader te bepalen Docent: Yvonne Kasemier Kosten: €5,Contactpersoon: Ilse Huisman, tel. 06-2291156. Eerste hulp bij kinderongelukken Door letterlijk en figuurlijk te vallen en op te staan leert een kind lopen, oftewel de wereld om zich heen te ontdekken. Op die ontdekkingstocht zal het zichzelf dikwijls in gevaar brengen. Natuurlijk zijn wij als volwassenen er verantwoordelijk voor om die ongevallen te voorkomen. Realiseer je echter dat je niet alles kunt voorkomen. Het is dus van groot belang dat je weet wat te doen bij een ongeval waar een kind bij betrokken is. Edwin zal je deze avond meenemen in de wereld van de kinderongelukken en vertellen hoe eerste hulp te verlenen. Datum: Maart Tijd: 19.00 -21.30 uur Kosten: €15,Docent: Edwin Pietersma Contactpersoon: Lydia Huisman, tel. 0516-481178.

Om nieuwe dingen in je leven toe te laten, zul je soms eerst oude dingen los moeten laten.

36


Oppoetsen en bijtanken Hoe is het met uw kennis van de (nieuwe ) verkeersregels? Geef uw verstand eens voorrang. Bijscholing in het verkeer… Een morele verplichting voor iedere verkeersdeelnemer. Stichting Bevordering Verkeerseducatie organiseert een bijeenkomst van één avond, waarop gesproken wordt over de laatste veranderingen van de verkeersregels en een diatoetsje wordt afgenomen over dagelijkse verkeerssituaties. Blijkt dat er heel wat schort aan je verkeerskennis, dan kun je voor de complete cursus (€ 30,- bij voldoende deelname) gaan. Datum: Maart Tijd: 19.30 -21.30 uur Kosten: € 5,Docent: SBV Contactpersoon: Lydia Huisman, tel. 0516-481178. Schatkistje oppimpen Kleine vakantieschatten, fotootjes van voorouders, knopen, kralen, oude muntjes….bedenk van te voren welke schatten er een plekje in gaan krijgen of maak het gewoon passend bij je interieur of in je lievelingskleur. Datum: Maandag 24 maart Tijd: 19.30 – 21.30 uur Kosten: €15,Docent: Loekie Flentge Contactpersoon: Lydia Huisman, tel. 0516-481178. Inspirerende wandeling Tijdens deze wandeling wordt er van alles verteld over het “onkruid” wat er in de bermen en het natuurgebied rondom Noardburgum groeit, waarvoor deze “onkruiden” worden gebruikt in de kruidengeneeskunde en welke verhalen er bij sommige kruiden of bomen horen. Na de wandeling volgt er een demonstratie hoe men kruidenthee kan maken. Als attentie krijgt iedere deelnemer een boekje mee waarin de geziene kruiden staan met foto's en details over het gebruik van het kruid. Beleef je omgeving eens op een andere manier en wandel met mee. Datum: Maandag 12 mei Tijd: 19:30 tot 22:00 uur. Kosten: €12,50 Docent: Tjitske Postma van de Krûdwiizer Locatie: Smidspaed 7, 9257 DX Noardburgum Contactpersoon: Ilse Huisman, tel. 0652291156

Soos Wijnjewoude Woensdag 19 maart is er weer een gezellige middag. Muziek en zang 'troch Fryslân' met accordeonmuziek, zang en verhaaltjes. 's Middags om 14.00 uur in gebouw de Driehoek. Het wordt vast gezellig. Namens het bestuur, Joke Nust. 37


Geef de pen door. Hallo lezers, Als eerste: bedankt Bareld en bij deze lach ik je niet weer uit! Mijn naam is Wouter Overzet ben 19 jaar en woon mijn hele leven al aan de Mounleane in Wijnjewoude. Ooit ben ik mijn school carrière begonnen aan de basisschool 't Twaspan, daarna ben ik vertrokken naar het Stellingwerf college in Oosterwolde. Daar heb ik de vakrichting metaal gevolgd. En na een aantal jaar daar gezeten te hebben ben ik naar het Friesland college gegaan in Leeuwarden. Daar heb ik een metaalopleiding gevolgd, en heb daar een aantal certificaten lassen behaald. Nadat ik die opleiding heb gehaald ben ik naar het AOC Friesland te Leeuwarden gegaan. Daar heb ik een loonwerkers opleiding gevolgd, in die opleiding heb ik veel stage gelopen bij verschillende bedrijven. Onder andere bij een melkveehouder en bij het voercentrum te Leeuwarden. Deze opleiding heb ik behaald en ben afgelopen zomer voor mezelf begonnen als zzp'er. Ik werk voor verschillende opdrachtgevers waar-

onder een aantal boeren, bomen-rooierij bedrijf en een onderhoudsbedrijf. De laatste maanden heb ik het aardig druk met mijn eigen bedrijf. Ik heb het nu prima naar mijn zin als zzp'er, vooral vanwege de afwisseling qua werk wat ik doe. In mijn vrije tijd ben ik met mijn hobby houtzagen bezig. Dit doe ik de laatste jaren samen met Rein Velsma. Wij verkopen veel openhaard-hout aan particulieren, en het laatste jaar ook aan bedrijven. Daarnaast ben ik in het weekend regelmatig te vinden bij de jongens in het kroegje, en daar worden dan ook de nodige biertjes gedronken. Graag wil ik de pen doorgeven aan Rein Velsma, veel succes! Wouter Overzet.

Wanneer: 5 april 2014 Tijd: 14.00 - 16.00 uur Waar: Mfc de Swingel in Wijnjewoude Wat: Tweedehands kinderkleding en speelgoed Zelf kinderkleding en/of speelgoed verkopen? Reserveer voor 29 maart een plek! Mail: sietsie@hotmail.com Bel: 0516-481195 Het gaat om de verkoop van tweedehands en/of nieuwe kinderkleding en speelgoed.De kosten bedragen â‚Ź 5,- voor een tafel/plek in Mfc de Swingel.

38


Timpaan Welzijn dringend op zoek naar vrijwilligers Nieuwkomers Sinds januari 2014 is Timpaan Welzijn actief met het begeleiden van nieuwkomers in de gemeente Opsterland. Inmiddels zijn er zes enthousiaste vrijwilligers opgeleid die de nieuwkomers helpen om zo snel mogelijk zelfstandig en zelfredzaam te worden in de Nederlandse samenleving. Wij zoeken nog steeds vrijwilligers! Ook mannen zijn van harte welkom! Een vrijwilliger begeleidt een persoon/gezin maximaal een jaar. De werkzaamheden bestaan uit: Begeleiden/coachen van nieuwkomers (uit verschillende landen) die een verblijfsstatus hebben gekregen. Dat houdt onder meer in: - wegwijs maken in de Nederlandse samenleving; - Hulp bij het invullen van formulieren; - Ondersteuning bieden bij het leggen van contacten en het opbouwen van een netwerk. Wij zoeken enthousiaste mensen die: - affiniteit hebben met de doelgroep; - houden van samenwerken en verbinden; - kunnen motiveren en inspireren; - handig zijn met administratieve zaken en internet; - gemotiveerd zijn om mee te doen aan de interne scholing en overleggen; - zich minimaal één dagdeel per week willen inzetten.

Wij bieden: - Training en scholing op maat; - Interessant en zinvol vrijwilligerswerk; - Begeleiding en ondersteuning door een beroepskracht; - Regelmatige (intervisie)bijeenkomsten met de vrijwillige begeleiders; - Vergoeding van reis- en overige onkosten. Indien u belangstelling hebt of meer informatie wenst, kunt u bellen of mailen met: W. Bonthond, tel. 06-46457547, w.bonthond@timpaanwelzijn.nl of G. Miedema, tel. 06-46073968, g.miedema@timpaanwelzijn.nl

Willedei Heb jij zaterdag 6 september al gereserveerd voor de Willedei? Het is dan namelijk tijd voor de 11e editie. Na het succes van ons jubileum van vorig jaar is het bestuur al bezig met deze editie. Plannen zijn er genoeg, maar daar informeren we u later over. Wij willen graag muzikanten uit eigen dorp of uit de omgeving horen. Oefen jij stiekem op de zolder of zit je in een muziekband? Laat ons dit weten en wie weet betreed jij één van de podia op 6 september.

39


Benefiet optreden dubbelkoor voor kansarme ouderen in Kenia Op zondagavond 2 maart is er een gezamenlijk benefiet optreden van het christelijk Ooststellingwerfs mannenkoor en het christelijk gemengd koor Looft den Heer Wijnjewoude. Het goede doel van dit optreden is de stichting School en scholing Siaya. Deze Haulerwijker stichting van de heer de Nes, zet zich in Kenia in voor de ontwikkeling en huisvesting van ca 1500 (wees) kinderen. Ook is er een boerencoรถperatie opgericht en zijn er diverse beroepsopleidingen en bijbehorende werkplaatsen gerealiseerd. Hierdoor is het project zelfvoorzienend. Nu wordt er een huis voor kansarme ouderen bijgebouwd. Een winwin situatie voor zowel de kinderen als de ouderen. De bouw is begonnen. Er is nog geld nodig voor de afbouw en inrichting.

De twee koren treden zowel apart als gezamenlijk op. Daarnaast kunt u genieten van een drietal solisten en zelf meezingen bij de regelmatige samenzang. Het chr. Ooststellingwerfs mannenkoor staat onder leiding van Albert Spa. De directie van Looft den Heer Wijnjewoude is in handen van Annejaap Soldaat. In totaal zijn ca 70 zangers betrokken. Het orgel wordt bespeeld door Jannie Oostingh. In het programma worden we met muziek en woord aangesproken om in dankbaarheid het licht van liefde uit te dragen. Er wordt een collecte gehouden ten bate van stichting School en Scholing Siaya. Zondag 2 maart in Kerkelijk Centrum de Oerdracht, Hoofdweg boven 77, Haulerwijk. Aanvang:19.30 uur. De uitvoering duurt ongeveer een uur. De entree is gratis. Er wordt een collecte gehouden voor het goede doel. Voor info zie www.schoolsiaya.nl

Een droge Maartse wind maakt de boeren goed gezind.

40


Prikbord Aangeboden

Dankbetuiging

Ik zoek gezinnen om op kinderen te passen. Het liefst op woensdagmiddag, vrijdagavond of zaterdag.

Het gemis zal blijven, maar de steun en medeleven na het overlijden van onze mem, beppe en oerbeppe

Mijn gegevens zijn: Margje Joke Hiemstra en ik ben 15 jaar Noormanstrjitte 13, 9241 GT Wijnjewoude Tel.nr.: 0516-427689 Mobiel: 06-81139711

Aaltje Jeltje Posthumus-Hoogenberg

Willedei Maak jij muziek of zit je in een muziekgroep en kom je uit Wijnjewoude of omgeving. Of weet je iemand die dit doet? Mail dit dan via info@willedei.nl. Actie maart In maart hebben wij de neus/oor trimmer voor maar € 9,- in de aanbieding! HM haarmode Wijnjewoude

heeft ons goed gedaan. Daarvoor onze hartelijke dank. Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Wijnjewoude, februari 2014 VTC boerestreek Voor maar € 17,50 kun je een heel jaar je uitleven op je eigen perceel van VTC Boerestreek. Eerlijk, heerlijk en als jij wilt echt biologische groenten en fruit. Je weet wat er met je groenten is gebeurd. Info en aanmelden voor een volkstuinperceel: Mariëlle Smeerdijk tel: 06-40595052, www.wijnjewoude.net/verenigingen.

Oude dorpsfilm Duurswoude–Wijnjeterp 1953 en 1966 op DVD. Ik heb de dorpsfilm van ons dorp op dvd gezet en mevrouw G. van der Wier- van der Meulen heeft de dvd van muziek voorzien. Omdat de video van de dorpsfilm na 60 jaar snel achteruit gaat, blijft deze op dvd nog heel leuk. Mocht er nog interesse voor zijn dan kunt u contact opnemen met: B. Dijkstra, Loksleane 8 te Wijnjewoude tel. 0516-481918

41


Schaakclub Bakkeveen Schaakt van september t/m april elke woensdagavond in hotel & restaurant de Stripe te Wijnjewoude, aanvang 20.00 uur. Contactpersoon: J.Bergsma, tel 0516-481007. Voor meer info: http://members.ziggo.nl/sj.terpstra Ook schaakvereniging Rijs gaat onderuit in Bakkeveen. Wijnjewoude - Voor de schakers van het 1e team van Bakkeveen stond als eerste opgave in het nieuwe jaar een thuiswedstrijd tegen Rijs e.o. op het programma. Beide clubs stonden aan kop in de 2e klasse B van de Friese Schaakbond en de wedstrijd was hierdoor niet zonder belang. Teamcaptain Dirk Müller had dan ook lang op de ideale opstelling zitten broeden. Bakkeveen trok uiteindelijk aan het langste einde met een duidelijke 5 ½ - 2 ½ overwinning op de Gaasterlanders. Door de 'lastminute' verhindering van Jorn Brouwer was Leo Meerman op het nippertje in het team gekomen. Op bord 8 speelde hij met de witte stukken tegen Hans Kloots een aanvallende partij met veel risico. Dat loonde zich en de punt ging verdiend naar Leo; 1-0. Rijs trok de stand bijna direct gelijk. Dave Bosman was op bord 1 met zwart tegen de sterke Herman Beks nooit echt in de partij gekomen. Beks verstoorde eerst Dave's rokade en pakte daarna een aantal zwakke pionnen van de Bakkefeanster voortvarend aan. Door wat materiaal in te leveren bleef Dave weliswaar overeind, doch veel in de melk te brokkelen had hij in deze partij niet meer; 1-1. Milan Heller had op bord 3 met zwart al snel het initiatief van Wim de Groot met een minoriteitsaanval op de koningsvleugel overgenomen. De nog ongeslagen De Groot wierp alles in de verdediging maar kon een snelle mat toch niet meer verhinderen; 2-1. Ook Jaap Weidema op bord 6 met wit gaf zijn tegenstander Henk Breimer geen kans om in de wedstrijd te komen. Weer pakte Jaap's 1.

42

b4 ! positief voor hem uit en bezorgde hij Bakkeveen de gewenste goede start; 3-1. De wedstrijd kwam nu in de beslissende fase. Ben de Vries, op bord 5 met zwart en Gerrit Meppelink met wit op bord 4, waren beide met overtuiging aan hun wedstrijden tegen, respectievelijk, Jappie Breimer en Hans Starreveld begonnen. Waar bij Ben de stelling met toenemende duur van de wedstrijd steeds meer in evenwicht raakte, wist Gerrit ongelijk materiaal te winnen en steeds meer zijn stempel op het gebeuren te drukken. Dirk Müller had in zijn partij met wit op bord 2 tegen Jan Brinkman veel geïnvesteerd in het verstoren van de rokade van de speler van Rijs. Brinkman kon zich bevrijden maar moest hierbij een zwakkere pionnenstelling met zelfs pionverlies op de koop toe nemen. Op bord 7 gaf Robin Baines met zwart zijn tegenstander Douwe Tjerkstra handen vol te doen. De speler van Bakkeveen leek op dat moment op een zekere overwinning af te stevenen.


De ontknoping van deze avond begon bij Ben. Zijn tegenstander beoordeelde de stelling als 'lastig' en bood remise aan. Na een kort beraad (de stellingen van Bakkeveen op de overige borden waren niet slecht en de overwinning lag op dat moment voor Ben zelf niet voor het oprapen) stemde hij hierin toe; 3 ½ - ½. Gerrit had inmiddels zijn kleine materiële voorsprong 'ingewisseld' voor een gelijker, maar gewonnen, eindspel. Zijn tegenstander Starreveld zag zijn verdediging steeds minder worden en moest opgeven; 4 ½ - 1 ½. De teamoverwinning was hiermee voor Bakkeveen binnen. Dirk had in zijn partij een stuk geofferd tegen 2 pionnen om de winst met dame-promotie te forceren. Zijn tegenstander bleef echter taai verdedigen en had, als hij meer bedenktijd zou hebben gehad, de remisehaven vermoedelijk nog kunnen bereiken. Nu was er voor de Rijsster geen tijd meer over en moest hij de overwinning aan Dirk laten: 5 ½ - 1 ½ . Ook Robin's partij verkeerde in de tijdnood fase. Hier had de tegenstander uit Rijs echter het betere einde, zodat de eindstand op 5 ½ - 2 ½ kwam. Door deze overwinning komen de schakers van Bakkeveen alleen aan de leiding met twee punten voorsprong op de achtervolgers uit Lemmer en Rijs. In februari, tegen het tegen degradatie vechtende Steenwijk, kan het kampioenschap en de directe 'terugpromotie' naar de 1e klasse nu definitief worden binnengehaald. Dirk Müller.

Schakers van NEO 2 te sterk voor Bakkeveen 2. Het tweede team van Bakkeveen heeft geen vaste samenstelling, alle spelers die niet ingedeeld zijn in het eerste team komen in principe in aanmerking om één of meerdere keren mee te doen. Tegen NEO uit Bergum werd geen gelukkige wedstrijd gespeeld. Miente Steensma speelde op bord 3 tegen Sybe van der Wal. Beiden kwamen ongeschonden en gelijkwaardig uit de opening, maar toen Miente erg geschrokken zijn dame weggaf was deze partij snel beslist. Fons Joormann één van onze nieuwe leden speelde tegen Marc de Jager op bord 4. Fons speelde aanvankelijk sterk en zijn stukken stonden aanmerkelijk beter dan zijn tegenstander, maar toen Fons een aftrekschaak over het hoofd zag en daardoor ook zijn dame moest verliezen ging ook deze partij verloren. Jack Zeilstra onze jongste deelnemer speelde op het tweede bord tegen Johan Broens. Jack speelde voortvarend, hij ging spontaan de aanval in zette al snel met zijn paard een vork op een toren en een dame, kwam daardoor een toren tegen een paard voor. Zijn tegenstander kreeg het niet gemakkelijk maar door stug verdedigen moest Jack uiteindelijk toch met remise genoegen nemen. Sieb Hazenberg speelde met zwart tegen Adri Raap op bord 1. Na de opening stonden de stukken van zwart behoorlijk dreigend naar de vijandelijke koningsvleugel te kijken, maar na een gecompliceerde afruil zag Sieb toch een onverwachte dreiging over het hoofd, er werd een pion verloren. Hij kon een aantal stukken niet goed ontwikkelen. Zijn tegenstander die wel alle ruimte had wist hier goed van te profiteren en ook bord 1 moest het verlies accepteren. De eindstand werd hierdoor 3½- ½ in het voordeel van het viertal uit Bergum. J. Bergsma

43


Kerkdiensten

Maart 2 9.30 uur 9 9.30 uur 13 19.30 uur 16 23 30

9.30 uur 13.45 uur 9.30 uur 9.30 uur

April 6

9.30 uur

Hervormde Kerk Duurswoude dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, 1e Lijdenszondag Weinterp Ds. H. Bakhuis, Hoogeveen, 2e Lijdenszondag Weinterp dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Biddag voor gewas en arbeid (donderdag) Duurswoude Ds. J.A.L. Duijster, Zwartsluis, 3e Lijdenszondag Duurswoude dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, gezamenlijke dienst Weinterp Dhr. F. Verkade, Hoogeveen, 4e Lijdenszondag Duurswoude dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, 5e Lijdenszondag

Weinterp

Ds. A.P.D Zijlstra, Hellendoorn, 6e Lijdenszondag

Gereformeerde Kerk Wijnjewoude - Hemrik Maart 2 9

09.30 uur 09.30 uur 14.00 uur 12 19.30 uur (woe) 16 09.30 uur 13.45 uur 23 09.30 uur 18.00 uur 30 09.30 uur

Ds. E. J. van den Brink Ds. H. Koolhaas, Winschoten Mevr. F. Wesseling / Aangepaste dienst. Ds. E. J. van den Brink / Biddag voor Gewas en Arbeid Ds. J.G. Arensman, Drachten Dhr. van Heijningen, Dorkwerd /Gez. dienst Herv. Kerk Ds. R. Maathuis, Werkendam Ds. E. J. van den Brink / Jeugdmeeting Mw. R. de Vries-Martini, Drachten

Bijdrage uit dorpsbudget 2014 Hebt u een activiteit of project wat bijdraagt aan de leefbaarheid in het dorp en/of de burgerparticipatie in het dorp vergroot? Lees elders in deze B창n waaraan uw project moet voldoen om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het dorpsbudget en op welke wijze u dit kunt aanvragen. Namens de werkgroep dorpsbudget Wijnjewoude

44


Dorpsagenda Maart 3 7 8 8 11 11 13 15 15 18 19 22 24 28 28

Ledenvergadering VVV Wijnjewoude om 20.00 uur bij Café Van der Wey Schutjassen ODV kantine. Uitvaartbeurs in Restaurant de Stripe van 11.00 - 14.30 uur Wijma en van der Werf in de Swingel vanaf 21.00 uur Klaverjassen bij café Van der Wey Reading Paragnost Diana Zuidhof 19.30 – 21.30 uur De Swingel Forensische Opsporing, M. Meijer-Fokker om 19.30 uur in de Driehoek Jaarlijkse potgrondactie van Peuterspeelzaal De Telle Muziekuitvoering Eensgezindheid 20.00 uur in de Bining Reading Paragnost Diana Zuidhof 19.30 – 21.30 uur De Swingel Soos in de Driehoek, aanvang 14.00 uur Donateursconcert CMV Euphonia om 20.00 uur in De Swingel Schatkistje oppimpen 19.30 – 21.30 uur De Swingel 10-jarig jubileum vanaf 09.30 uur Bloemen en Kadohuis Wilma Opening jannie4nailsandmore

April 1 4 5 10 14 15

Klaverjassen bij café van der Wey Schutjassen ODV kantine Tweedehands kinderkleding en speelgoed van 14.00 - 16.00 uur Swingel Varen met de Zonnebloem, vertrek vanuit Drachten Afsluitingstoernooi dames recreanten DWS Ledenvergadering Plaatselijk Belang

Muziekuitvoering “Eensgezindheid” De drumband en de muziekvereniging “Eensgezindheid” uit Hemrik houden hun jaarlijkse uitvoering op zaterdag 15 maart in “De Bining“ te Hemrik. Dit jaar is er gekozen voor het thema: “Goud van Oud”. Allerlei bekende hits zullen dan voorbij komen, zoals “Yesterday” en “Yellow Submarine” van de drumband, die o.l.v. Richard Kampstra staat. Het korps, o.l.v. Minne Bron, brengt o.a. de stukken “Words” en “Hava Nagila”. Het gastoptreden wordt verzorgd door het popkoor “Akkoord” uit Surhuizum o.l.v. Sietske Smid.

Beurtelings zullen deze drie verenigingen optreden, maar ook gezamenlijk, met o.a “Paloma Blanca” en “Rivers of Babylon”. De uitvoering begint 's avonds om 8 uur en de donateurs hebben natuurlijk weer vrije toegang.

Donder in maart, vorst in april.

45


Doktersdiensten Huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik apotheekhoudend Meester Geertswei 15 tel.nr.: 0516 – 481250 bij spoed: 0516 – 480808 Openingstijden: 07.30 – 17.00 uur (iedere werkdag) 7.30 - 8.00 uur: laboratorium (bloedbepalingen) 8.00 - 10.30 uur: spreekuur huisartsen - 10.45 - 11.15 uur: koffiepauze en patiëntenbespreking 11.15 - 12.30 uur: visites huisarts + verpleegkundig spreekuur - 12.30 - 13.00 uur: lunchpauze - 13.30 - 17.00 uur: spreekuur huisartsen - 13.30 - 15.30 uur: verpleegkundig spreekuur Spreekuur Hemrik (de Bining): - dinsdagmiddag 13.30 - 14.30 uur - donderdagmorgen 8.30 - 10.30 uur Avondspreekuur: - Maandagavond 18.00 - 21.00 uur (op afspraak) Tevens verpleegkundig spreekuur (op afspraak) Wrattenspreekuur iedere maandagmiddag en donderdagmiddag van 15.30 uur - 16.00 uur (op afspraak). Maken van afspraken, herhaalrecepten en uitslagen opvragen graag bellen tussen 8.00 - 10.30 uur en van 13.00 - 15.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u ook op onze website: www.lewin.praktijkinfo.nl. terecht. Ophalen van medicatie iedere dag tussen 16.00 - 17.00 uur. Oudere patiënten en patiënten die slecht ter been zijn kunnen de medicijnen en verbandmiddelen kosteloos thuis laten bezorgen. Meldt u dit a.u.b. aan onze assistente als u dit wenst. Na 17.00 uur en in het weekend wordt de spoedeisende hulp waargenomen door de Dokterswacht Friesland (0900-1127112). De Dokterswacht zit op het terrein van ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten.

In februari sneeuw en regen, betekenen goddelijke zegen.

46


47


48

De ban maart 2014  
De ban maart 2014  
Advertisement