Page 9

Út de Skoalle klapt En nu is het vakantie ….. Na een paar drukke weken was dit het gevoel bij veel kinderen en collega's toen ze op vrijdagmiddag 20 december de deuren achter zich lieten. De laatste weken van december zijn op school altijd druk en intens, maar wat hebben we genoten! Het vervolg van KrystRequest op de zaterdag daarvoor, was voor PSZ en de scholen de Kerstmarkt, die woensdagavond 18 december werd gehouden. In de weken tussen Sinterklaas en Kerst hadden de kinderen allerlei kerstversieringen gemaakt en stukjes ingestudeerd, die op de kerstmarkt werden verkocht of opgevoerd. Woensdag 18 december gingen op de beide basisscholen en de PSZ om half zes de deuren open. De kinderen stonden al te popelen om hun creaties aan de man te brengen of te showen. Verder was er muziek, toneel, iets te eten en zelfs een modeshow. En aan klanten geen gebrek: overal was het erg druk. Dit alles zorgde ervoor dat er “in het educatiecentrum van het dorp” een hele gezellige sfeer hing, waarbij ouders van beide scholen ook bij de andere school langs kwamen en de kerstsfeer op de andere locaties konden proeven. Het lied dat door het KrystRequestkoor tegen het einde werd gezongen, verwoordde het prachtige saamhorigheidsgevoel dat er in deze dagen in Wijnjewoude heerste. Hoewel dat niet het belangrijkste is, zijn we ook heel tevreden dat we gezamenlijk € 1.849,-- hebben opgebracht voor de actie KrystRequest, waarvan de op-

brengst gaat naar het Glazen Huis in Leeuwarden. Dit samen met de opbrengt van de zaterdagavond is dit iets waar Wijnjewoude trots op mag zijn! Bij dezen willen we iedereen bedanken die heeft meegeholpen om deze actie te doen slagen. De samenwerking tussen scholen en PSZ houdt nu niet op. Ook voor 2014 zijn er activiteiten gepland waarbij we in gezamenlijkheid gaan optrekken. Maar daarover vertellen we u graag in het volgende nummer van de Bân. Voor nu: Iedereen een voorspoedig 2014! De teams van PSZ de Telle, CBS Votum Nostrum en OBS it Twaspan

We hebben de Rechten van de Mens. Wat we nodig hebben, zijn de Verantwoordelijkheden van de Mens.

9

De ban januari 2014  
De ban januari 2014  
Advertisement