Page 14

Daarvoor waren het de ouders van Jelle, Sietse en Rika Bouma. Oorspronkelijk woonde hier de familie Harm van der Schaaf en deze hadden hier ook een slokje (borrel) te koop. Daarnaast waren de heer Van der Schaaf met zijn zoon ook vrachtrijders. Na hen woonde Wiebe Dijkstra er en later Lammert Postma. Riekele de Boer en zijn vrouw Lamkje werden de daaropvolgende bewoners. Hun zoon Bonne kocht het huis met een strook land en bouwde er een nieuw huis op. De vrijgezelle Bonne verhuurde, na de dood van zijn ouders, het grootste deel van het huis aan de familie Bouma en woonde zelf in een zijkamertje. In het eerste deel van deze historie kwamen we dezelfde Bonne al tegen bij het tweede beschreven huis dat hij liet bouwen, maar er zelf niet wilde wonen. Dan staat er het huis waar Jan en Anna Dijkstra wonen en dat ongeveer in 1935 gebouwd is voor Ids en Fokje DijkstraAtema. Het huis is altijd de uitvalsbasis geweest voor het vrachtrijders- en veevervoerbedrijf J.K. Dijkstra Duurswoude.

14

Ook het volgende huis is rond 1935 tot stand gekomen en werd bewoond door de familie Jan Piekeboer. In de zestiger jaren kocht Hendrik Brander het huis nadat Piekeboer was overleden. De naast het huis gelegen smalle strook grond waar vooraan een zandafgraving was en verder heide en sparrenbomen groeiden, kocht hij van eigenaar Tjeerd Linstra, de dorpssmid. Brander liet hierop zomerhuisjes bouwen en zo ontstond vakantiepark de Stripe. Na een ongelukkige val tijdens het snoeien van zijn fruitbomen overleed Brander en zijn weduwe Antje de Vries met hun dochter verhuisden naar de Loksleane. Na verloop van tijd en wat tijdelijke bewoning werden Johannes en Hendrikje Bouma-Tel van de eerder beschreven boerderij Tel de bewoners. Ook zij zijn inmiddels alweer opgevolgd door hun dochter Fetsje met haar man Melle Russchen. Hotel restaurant de Stripe is de volgende pleisterplaats. In de zestiger jaren opgezet door Hendrik Brander als simpele kan-

De ban januari 2014  
De ban januari 2014  
Advertisement