Page 1

d l a b voor Wi s p r o d s k jnjew j i l e d o n u a d a

jaa

01 4

17

e

M

de B창n

rga

ng

N r . 1 76

janu

2 i r a


Jubbega & Donkerbroek Specialist op het gebied van: - Fysiotherapie - Sportfysiotherapie - Manuele therapie, - Beweegprogramma's - DiĂŤtetiek.

Bel vrijblijvend naar onze praktijk in Jubbega of Donkerbroek. Of kom gerust langs, wij staan u graag te woord! Behandeling aan huis is ook mogelijk.

Kinderen/jongeren met een beperking!! - tijdelijk verblijf - logeerhuis - dagopvang

- dagbesteding voor jongeren die buiten het werkcircuit vallen. Wij zijn op zoek naar eenvoudige werkzaamheden voor de dag besteding in de vorm van 'tafel' werkzaamheden.

Merkebuorren 90 - 9241 GH Wijnjewoude T:0516-480507 - Stichtingaetb.nl


Van de redactie Redactie "de Bân” Annie Posthumus, Weinterp 40 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 Durk van der Veen, Merkebuorren 127 Klaas Greidanus, Bremerheide 20 Klaske de Vries, Russchenreed 48 Lammert Bouma, Petersburg 25

tel: tel: tel: tel: tel: tel:

48 13 81 48 13 91 48 13 98 48 13 83 48 13 05 48 14 57

Een praatje bij het plaatje " KrystRequest tige slagge" .

Stichting Doarpskrante de Bân. IBAN: NL64 RABO 0369 0651 82

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 1 februari. De Bân is ook te vinden op www.wijnjewoude.net Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon Word document en dan in lettertype arial 11, via de e-mail deban@wijnjewoude.net. Dit kan tot zaterdag 25 januari 18.00 uur. Kopij die niet via e-mail gaat moet op Donderdag 23 januari binnen zijn bij Klaasje van der Woude, te Nijenhuiswei 10. Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen. Klachten over de bezorging kunt u melden bij Annie Posthumus tel. 481381. Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij Klaas Greidanus greidanus@zonnet.nl. De beste wensen in het gloednieuwe jaar 2014 aan alle trouwe lezers van het dorpsblad. Met frisse moed gaan we als redactie de uitdaging weer aan om ook dit jaar de Bân weer elf keer te laten verschijnen. Wanneer de stroom van aangeboden kopij weer net zo talrijk wordt als het afgelopen jaar zal dit zeker lukken. Naast en met de samenwerking van de website www. wijnjewoude.net gaan we ervan uit dat we in een behoefte voorzien. Ooit zal de papieren versie van het dorpsblad opgeslokt worden door de moderne digitale nieuwsvoorziening, maar wat ons betreft is dat nog verre toekomst. Dertien jaar geleden, februari 2001 om precies te zijn, kwam Klaas Greidanus de redactie van de Bân versterken. Wegens verhuizing naar Beetsterzwaag moeten we afscheid nemen van Klaas als redactielid. Een hartelijk woord van dank voor zijn voortreffelijk werk als penningmeester en contactpersoon met de adverteerders van de Bân is zeker op zijn plaats.

Wij wensen de familie Greidanus veel voorspoed en geluk in hun nieuwe woonomgeving. Lammert Bouma hebben we bereid gevonden de taak van Klaas over te nemen en voort te zetten. Wij verwelkomen Lammert in de redactie en wensen hem veel succes. Vanuit de redactie wensen wij u veel leesplezier.

Na alle feestelijkheden ook de harde werkelijkheid: Deze maand zal de automatische incasso van de vrijwillige bijdrage plaatsvinden. Wie de overschrijving zelf regelt, wat wij zeer op prijs stellen, dit graag ook deze maand doen onder vermelding van adres en huisnummer. In de loop van februari 2014 komen wij bij de overige inwoners langs voor een bijdrage. De redactie. 3


Praktijk KEI, advies en begeleiding bij: * Leerproblemen * Huiswerkbegeleiding * Faalangst * Motivatieproblemen

Praktijk Kei werkt ook op Antje van den Berg, Boerestreek 7, Ureterp, locatie! tel. 06 20149301 www.praktijkkei.com Tel: 06-54272376 b.g.g. 0516-471276 info@egbertdeboer.nl www.egbertdeboer.nl Een begrip op het gebied van o.a. Opel en VW onderdelen en accessoires van 1960 tot nu. In- en verkoop/bemiddeling auto's, bedrijfsauto's, nieuwe en gebruikte auto-onderdelen.

4


Berichten van Plaatselijk Belang Het bestuur wenst alle dorpsgenoten een gezond en positief 2014! Ook dit jaar zullen wij ons weer inspannen om bij te dragen aan een plezierig woon- en leefklimaat in ons dorp. En u mag ons daarop aanspreken. Het ligt al weer even achter ons, maar toch willen wij als bestuur van deze gelegenheid gebruik maken om niet alleen de werkgroep KrystRequest, maar ook alle dorpsgenoten, bedrijven en instanties die zich voor dit uiterst succesvol kerstevenement hebben ingespannen, van harte te complimenteren en te bedanken. Met ongelofelijk veel mensen hebben we een prachtig feest van saamhorigheid ervaren. Hier willen we ook als Plaatselijk Belang in de toekomst graag op voortborduren. Dorpsspiegel We mogen terugzien op een heel goede medewerking aan de 4-jaarlijkse enquĂŞte voor de dorpsspiegel. Circa 85% van de uitgezette vragenlijsten hebben we ingevuld retour gekregen en dat toont een mooie betrokkenheid. Allen die deze keer in de steekproef zaten willen wij hartelijk bedanken voor hun medewerking. Op deze wijze krijgt de gemeente een aardig beeld van wat er in de dorpen speelt en wil zij haar beleid daarop zoveel mogelijk aanpassen. Het kan zijn dat er dit voorjaar nog een groepsgesprek met dorpsbewoners wordt gepland. In elk geval krijgt u het rapport te zijner tijd te zien.

Welfingstrjitte Inmiddels zijn (vrijwel) alle huurhuizen bewoond. Het bleek voor de meeste bewoners nog een hele klus om zo'n 'kaal' nieuwbouwhuis gezellig te maken. Er is heel wat geschuurd, geverfd en behangen etc. Nu overheerst de tevredenheid met deze prachtige levensloopbestendige woningen. Wij wensen alle bewoners veel woonplezier. En voor de nieuwelingen in Wijnjewoude: Hartelijk welkom in ons fijne dorp en we hopen dat jullie je snel thuis gaan voelen. Inmiddels vorderen de plannen van bouwbedrijf Bouma voor de 2-onder-1 kappers aan beide zijden van het nieuwbouwproject. Voor wat betreft de herinrichting van de straat, daarover wordt half januari meer duidelijk. Uiteraard houden we u op de hoogte. Het bestuur.

De man die nooit fouten maakt, maakt gewoonlijk niets.

5


KrystRequest, wat was het mooi! Het is al weer even geleden, maar wat een sfeervol feest hebben we als Wijnjewouders met elkaar beleefd! Vele honderden mensen hebben van diverse onderdelen genoten en ook bijgedragen aan het goede doel. Wat was het prachtig die stralende lichtjestocht met leuke kerstbelevingen. En alle activiteiten waaraan zoveel mensen deelnamen met ondertussen overal muziek uit eigen dorp. De verrassende flashmob en als klap op de vuurpijl en onbetwist hoogtepunt van de sing-in, het optreden van het o zo enthousiaste KrystRequest kinderkoor met hun KrystRequestlied 'Oh Wijnjewoude, dit is het moment om samen te gaan zingen en staan voor wie je bent'. De woensdag erna hebben ze tijdens de goedbezochte en supergezellige kinderkerstmarkt op de scholen en de peuterspeelzaal opnieuw opgetreden. Ook toen is afgesloten met het bedanklied aan het hele dorp voor alle hulp en geld voor het goede doel en het saamhorigheidsgevoel van KrystRequest. De totale opbrengst voor Serious Request is uitgekomen op € 6.573,80. Een prachtig resultaat! De cheque is op 20 december aangeboden bij het glazen huis in Leeuwarden. Vier leerlingen van de basisscholen mochten, zittend op wc potten, voor een video opname vertellen hoe het geld van Wijnjewoude is bijeengebracht. De video is te zien op de dorpssite en elders in deze Bân staat een verslagje van dit bijzondere avontuur geschreven door Anna van Buiten. Als werkgroep kunnen we niet anders dan dankbaar en tevreden terugkijken op een onvergetelijk dorpsbreed kerstevenement dat door bijna 200 vrijwilligers is gerealiseerd en waaraan ruim 80 bedrijven en instanties van binnen en buiten Wijnjewoude hun onmisbare bijdrage hebben geleverd. Door uw ondersteuning en positieve aanwezigheid is KrystRequest in Wijnjewoude een prachtig feest van saamhorigheid en een groot succes geworden. En, dat er soms dingen anders gaan dan je had bedoeld, ach dat hoort erbij als je iets groots organiseert. Bovenal overheerst het gevoel van verbondenheid en grote waardering voor zoveel enthousiaste inzet voor ons mooie 6

dorp en kwetsbare kinderen verder weg. Iedereen heel erg bedankt! Het is gebleken: Dit was het moment om samen te staan voor wie je bent! We wensen alle dorpsgenoten voor 2014 een oprecht gevoel van saamhorigheid! Een hartelijke groet van de werkgroep KrystRequest, Leny Bouma, Wieke Haarsma, Tjeerd de Jong, Tjitske van der Mei en Nico Viet Er wordt een dvd uitgebracht met filmbeelden van KrystRequest. Deze kost €5,- en kun je bestellen via de contactbutton op de site of een telefoontje aan Leny Bouma (481855). Ook hiervan wordt de opbrengst overgemaakt naar Serious Request. Een uitgebreid verslag en mooie foto's vind je op: www.wijnjewoude.net/krystrequest.


Leeuwarden here i come! Ik ben 20 december 2013 naar Leeuwarden geweest. We hadden namelijk een kerstmarkt met It Twaspan, de Telle en Votum Nostrum gehad voor Serious Request. Al het geld dat we hier mee opbrachten was voor dat evenement. Er was een soort quiz, er waren drie sneeuwpoppen verspreid door de scholen. Je had een briefje en je moest dan raden hoeveel bekertjes er waren gebruikt voor de poppen. Als je dat eenmaal opgeschreven en uitgerekend had hoeveel het samen was, kon je het inleveren. De dag daarna hoorden we wie mee mocht om het totale geldbedrag van Wijnjewoude naar Leeuwarden te brengen. Dat was namelijk de prijs die je winnen kon. Ik was een van de vier kinderen die mee mocht. Twee van de christelijke school en twee van de openbare school. Samen met Anna-Maria van de openbare en Marrit en Duco van de christelijke gingen we naar Leeuwarden. Ook waren er

volwassenen mee. Toen we aangekomen waren namen we de cheque van â‚Ź 6.573,80 mee naar binnen. Daar namen we een soort video op van 30 seconden. Die zou misschien op televisie komen, ook namen we een foto. We leverden de cheque in en we zagen ook de DJ's in het glazen huis! Als ik eerlijk mag zijn, het is dus serieus helemaal van glas. Beetje logisch, het heet niet voor niets het glazen huis. Maar dit alles was super!! Ik zou zo nog wel een cheque willen inleveren. Nee echt, als je daar staat met je cheque dan straal je van oor tot oor. Ik bedank iedereen die dit alles mede heeft mogelijk gemaakt! Groetjes, Anna van Buiten.

7


Zorgboerderij De Twa Bûken Duerswâld 9 9241 GW Wijnjewoude

”Living & Growing”

Dagbesteding Winkeltje Logeeropvang Mini-camping

0516 - 54 18 62 www.twabuken.nl

Voetverzorging Marijke Gediplomeerd pedicure Aantekening : diabetes Aantekening : reuma Ook bij u thuis Lid van Salon aan huis M.G.A. de Bruin Te Nijenhuiswei 27 9241 EA WIJNJEWOUDE Tel. mobiel: 06 29 211 470

Hendrik van der Heide 06 - 46 18 12 04 info@aforum.nl

aforum.nl

voor al uw tegelwerk: www.tegelzetbedrijfvanderveen.nl info@tegelzetbedrijfvanderveen.nl tel 06-53674098 Wijnjewoude voor een goed advies kom ik graag vrijblijvend bij u langs 8


Út de Skoalle klapt En nu is het vakantie ….. Na een paar drukke weken was dit het gevoel bij veel kinderen en collega's toen ze op vrijdagmiddag 20 december de deuren achter zich lieten. De laatste weken van december zijn op school altijd druk en intens, maar wat hebben we genoten! Het vervolg van KrystRequest op de zaterdag daarvoor, was voor PSZ en de scholen de Kerstmarkt, die woensdagavond 18 december werd gehouden. In de weken tussen Sinterklaas en Kerst hadden de kinderen allerlei kerstversieringen gemaakt en stukjes ingestudeerd, die op de kerstmarkt werden verkocht of opgevoerd. Woensdag 18 december gingen op de beide basisscholen en de PSZ om half zes de deuren open. De kinderen stonden al te popelen om hun creaties aan de man te brengen of te showen. Verder was er muziek, toneel, iets te eten en zelfs een modeshow. En aan klanten geen gebrek: overal was het erg druk. Dit alles zorgde ervoor dat er “in het educatiecentrum van het dorp” een hele gezellige sfeer hing, waarbij ouders van beide scholen ook bij de andere school langs kwamen en de kerstsfeer op de andere locaties konden proeven. Het lied dat door het KrystRequestkoor tegen het einde werd gezongen, verwoordde het prachtige saamhorigheidsgevoel dat er in deze dagen in Wijnjewoude heerste. Hoewel dat niet het belangrijkste is, zijn we ook heel tevreden dat we gezamenlijk € 1.849,-- hebben opgebracht voor de actie KrystRequest, waarvan de op-

brengst gaat naar het Glazen Huis in Leeuwarden. Dit samen met de opbrengt van de zaterdagavond is dit iets waar Wijnjewoude trots op mag zijn! Bij dezen willen we iedereen bedanken die heeft meegeholpen om deze actie te doen slagen. De samenwerking tussen scholen en PSZ houdt nu niet op. Ook voor 2014 zijn er activiteiten gepland waarbij we in gezamenlijkheid gaan optrekken. Maar daarover vertellen we u graag in het volgende nummer van de Bân. Voor nu: Iedereen een voorspoedig 2014! De teams van PSZ de Telle, CBS Votum Nostrum en OBS it Twaspan

We hebben de Rechten van de Mens. Wat we nodig hebben, zijn de Verantwoordelijkheden van de Mens.

9


KrystRequest actie actie van van zaterdag zaterdag 14-12-2013 14-12-2013 KrystRequest Geslaagdeactie actiewaarbij waarbijeen eenmooi mooibedrag bedragaan aangeld geldis isopgehaald. opgehaald.Het Hetdorp dorpwas wasprachtig prachtig Geslaagde verlicht,wat wateen eenklus. klus.Goede Goedeactie actievoor voorhet hetsaamhorigheidsgevoel. saamhorigheidsgevoel. verlicht, Alleen heel heel erg erg jammer jammer dat dat er er in in de de Alleen Swingel een een dienst dienst werd werd gehouden gehouden Swingel voordat het het KrystRequest KrystRequest kinderkoor kinderkoor voordat optrad. Waardoor Waardoor sommige sommige mensen mensen optrad. geconfronteerdwerden werdenmet meteen eendienst diensttertergeconfronteerd wijl ze ze aan aan het het wachten wachten waren waren op op het het wijl

optreden van van hun hun (klein)kind (klein)kind in in het het optreden KrystRequest kinderkoor. kinderkoor. Mijn Mijn inziens inziens KrystRequest schiet het het saamhorigheidsgevoel saamhorigheidsgevoel hierhierschiet door zijn zijn doel doel voorbij, voorbij, omdat omdat een een dienst dienst door nietpast pastin ineen eengezamenlijke gezamenlijkedorpsactie. dorpsactie. niet Wilco Hoekstra Hoekstra Wilco

KrystRequest samen samen kerstvieren kerstvieren KrystRequest De opzet opzet was was zo zo mooi, mooi, we we zouden zouden samen samen met met het het hele hele dorp dorp kerstfeest kerstfeest vieren. vieren. Helaas Helaas De pakte dit dit op op zaterdagavond zaterdagavond voor voor mij mij heel heel anders anders uit, uit, het het samen samen vieren vieren werd werd samen samen op op pakte `onze manier` manier` (zoals (zoals de de christenen christenen het het zien zien en en beleven). beleven). Als Als christen christen vond vond ik ik het het jamjam`onze mer dat dat mensen mensen die die niets niets met met het het geloof geloof hebben hebben (zoals (zoals mijn mijn vrouw), vrouw), op op deze deze wijze wijze er er mer toch mee mee werden werden geconfronteerd. geconfronteerd. Ik Ik hoop hoop dat dat dit dit geen geen aanleiding aanleiding zal zal zijn zijn om om niet niet weer weer toch ietssamen samente teorganiseren. organiseren. iets Frans Pool. Pool. Frans

10


Dorcas depot Wijnjewoude Al 24 jaar sorteren wij voor Dorcas. Dorcas is een internationale hulporganisatie die in 18 landen in Oost-Europa en Afrika 185 projecten ondersteunt. Dorcas helpt, geïnspireerd door Mattheüs 25, de allerarmsten in de wereld, ongeacht ras, religie, geslacht of politieke overtuiging. In 2013 zijn er weer vele goederen ingezameld · · · · · · ·

750 zakken gesorteerde kleding 32 volle dozen voedsel Giften voedselactie transportkosten Statiegeldactie Spar Willedei Giften En vele andere goederen

€ 294,18 € 57,18 € 175,00 € 50,00

Samen met uw hulp kon Dorcas dit jaar weer veel goed werk doen. Hartelijk bedankt voor de steun die u het afgelopen jaar hebt gegeven. We hopen dat u ook in 2014 weer samen met ons in actie wilt komen voor de allerarmsten!!! Wat kunt u doen? Kleding, schoenen, dekens, huishoudelijke artikelen enz. brengen bij onderstaande adressen. Ook afgedankte mobiele telefoons zijn welkom Een gezegend 2014 Met hartelijke groet Dorcasdepot Fam. B. Karssen Opper Haudmare 11 Tel. 0516-481758

Voorraadkist Fam. A. Zoodsma Merkebuorren 41 Tel. 0516-481759

Diefstal Op eerste Kerstdag is voor de tweede maal een grijze bak ontvreemd. In november reeds eerder. Deze bak is 50 x 60 cm en 50 cm diep. Deze grijze kunststof bak met zwart afsluitbaar deksel is voor Friesch Dagblad, Telegraaf en Leeuwarder Courant die 's nachts omstreeks drie à vier uur worden afgeleverd. We zouden het op prijs stellen wanneer deze bakken weer terug bezorgd worden op de Bremerheide 20. Bij voorbaat dank. Antje Bouma. 11


Uw informatie- en contactpunt voor ontmoeting en advies: - vragen over het dorp Bezoek- en postadres MFC “De Swingel” Woensdag in de even weken van 10.00 tot 12.00 uur. Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. op nummer 06 - 12 548 683

GFH Mounleane 2-4 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 12 61 Fax: 0516 - 48 13 97

HF

- hulpmiddelen - thuiszorg - woningaanpassing - kleine klusjes

Reparatiebedrijf

l

fh.n g . ww

w

- activiteiten

Voor al uw reparatie werkzaamheden Moskouwei 4 aan; - tractoren

- landbouwmachines 9241 WJ Wijnjewoude - tuinmachines tel.: 0516 - 48 16 93 - parkmachines b.g.g. 06 - 218 75 017

Hytex Fashion B.V. Mounleane 3a 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 13 31 Fax: 0516 - 48 17 45

TIMMERBEDRIJF EDWIN HOFSTEE Voor al uw: - nieuwbouw - verbouw Wolverlei 5 - onderhoud 9241 ER Wijnjewoude - renovatie Tel.: 06 - 23 67 77 46

adres postcode tel fax e-mail website

12

Weinterp 60 9241 HE Wijnjewoude 0516 - 48 09 93 0516 - 48 08 85 info@boumaadmin.nl www.boumaadmin.nl

voor: grondwerk, mestverspreiden en slootmaaien


Duersw芒ld 2 (noordkant) Het eerste huis ten oosten van de Augustinuslaan is Zorgboerderij de Twa B没ken van Ken en Janny Copeland-Rozema. Sipke Smid woonde hier lang geleden en later Jelke Rozema. Daarna een familie Dijk, nog later Willem Jongsma en daarna Douwe en Maaike Rozema-Visser met als opvolgers, in de zestiger jaren, oomzegger Hendrik en Renny Rozema- Geertsma. Zoon Geert Marten en zijn vrouw Jeannet Loopstra waren de voorlaatste bewoners. De volgende twee woningen staan op de grond van ook een voormalig klein woudboerderijtje. Hier woonde Ibele Jan Veenstra tot hij vertrok naar Amerika. Poppe Leffring kwam er toen wonen met zijn vrouw Lolke(?) welke later na de dood van haar man trouwde met Jannus Rozema, aldus Meinsma's verhaal. In 1904 is Sietse Leffring er na zijn trouwen gaan wonen. In de vijftiger jaren is het boerderijtje afgebroken en hebben Ruurd Boonstra en zijn vrouw Blijke Leffring er een nieuw huis gebouwd met een voor die tijd grote kippenmesterij er achter. Zij kwamen vanaf de autogarage aan de Mounleane en begonnen dus heel iets anders. De kippenmesterij is verleden tijd en het van oorsprong eenvoudige huis is uitgebouwd tot iets moois dat nu van het gezin Wim en Anetta van der Heide-Schievink is. Het tweede huis kon er als bedrijfswoning naast gebouwd worden in de zestiger jaren en hier woonden jarenlang Jochem en Trijntje Boonstra-Stoker. Toen zij vertrokken naar Oosterwolde is het een aantal jaren bewoond door Roelof Seubring. En sinds een paar jaar woont daar de familie Lopatka. In het volgende huis waar tegenwoordig de familie Otten woont en daarbij een bruidsboetiek exploiteert was ooit eerder ook al een winkel. Het woord boetiek moest waarschijnlijk nog uitgevonden worden en Meinsma meldt ook niet waaruit de winkelwaar bestond. Klaas en Martje Hielkema woonden er toen en ze hadden

Op de foto de boerderij in vroegere jaren met de twee Beukenbomen.

ook een timmerbedrijf. Na deze zijn Jan en Trijntje Dijkstra hier komen wonen. In 1903 is het huis afgebrand en vervolgens weer opgebouwd. Daarna trok Harm Varwijk er in maar in 1905 of 1906 kocht Bouke Boelens het huis en woonde er samen met zijn vrouw tot hun overlijden. Dochter Tjitske en haar man Sieger de Jong gingen er daarna wonen tot ook zij stierven. De familie Sjouke Akker werd vervolgens eigenaar en het huis werd door hen geheel gerenoveerd en na jaren bewoning verruild voor een huis meer in het centrum van Wijnjewoude. Nadien is het nog door een tweetal eigenaren, Piet Janssen en Nienke Haga bewoond geweest voordat de familie Otten het betrok. Oude tijden herleven zou je bijna denken met de komst van de bewoner in het huis waar we nu aan toe zijn. Bij de huizen langs als scharensliep, dat is het eerzame beroep van Bert Postma. Hij nam recent het huis over van Geesje de weduwe van Jelle Bouma die er lange tijd woonde. 13


Daarvoor waren het de ouders van Jelle, Sietse en Rika Bouma. Oorspronkelijk woonde hier de familie Harm van der Schaaf en deze hadden hier ook een slokje (borrel) te koop. Daarnaast waren de heer Van der Schaaf met zijn zoon ook vrachtrijders. Na hen woonde Wiebe Dijkstra er en later Lammert Postma. Riekele de Boer en zijn vrouw Lamkje werden de daaropvolgende bewoners. Hun zoon Bonne kocht het huis met een strook land en bouwde er een nieuw huis op. De vrijgezelle Bonne verhuurde, na de dood van zijn ouders, het grootste deel van het huis aan de familie Bouma en woonde zelf in een zijkamertje. In het eerste deel van deze historie kwamen we dezelfde Bonne al tegen bij het tweede beschreven huis dat hij liet bouwen, maar er zelf niet wilde wonen. Dan staat er het huis waar Jan en Anna Dijkstra wonen en dat ongeveer in 1935 gebouwd is voor Ids en Fokje DijkstraAtema. Het huis is altijd de uitvalsbasis geweest voor het vrachtrijders- en veevervoerbedrijf J.K. Dijkstra Duurswoude.

14

Ook het volgende huis is rond 1935 tot stand gekomen en werd bewoond door de familie Jan Piekeboer. In de zestiger jaren kocht Hendrik Brander het huis nadat Piekeboer was overleden. De naast het huis gelegen smalle strook grond waar vooraan een zandafgraving was en verder heide en sparrenbomen groeiden, kocht hij van eigenaar Tjeerd Linstra, de dorpssmid. Brander liet hierop zomerhuisjes bouwen en zo ontstond vakantiepark de Stripe. Na een ongelukkige val tijdens het snoeien van zijn fruitbomen overleed Brander en zijn weduwe Antje de Vries met hun dochter verhuisden naar de Loksleane. Na verloop van tijd en wat tijdelijke bewoning werden Johannes en Hendrikje Bouma-Tel van de eerder beschreven boerderij Tel de bewoners. Ook zij zijn inmiddels alweer opgevolgd door hun dochter Fetsje met haar man Melle Russchen. Hotel restaurant de Stripe is de volgende pleisterplaats. In de zestiger jaren opgezet door Hendrik Brander als simpele kan-


tine voor zijn gasten die de huisjes op zijn vakantiepark bezetten. De kantine groeide uit tot een café-restaurant nadat de zoon van Brander, Jan, samen met zijn vrouw Fokje v/d Veer de zaak overnam en naast het bedrijf een woning bouwden. Na de dood van Brander senior werd het vakantiepark met de zomerhuisjes verkocht. In de zeventiger jaren werd het caférestaurant eigendom van de familie Jacob Beijert – Staal die ook uitbater werden en later door hun zoon Karst en zijn vrouw werden opgevolgd. Nadat deze de horeca vaarwel zegden werd de familie Steensma de nieuwe ondernemers op deze mooie plek. Dit was niet echt succesvol en mede door het overlijden van mevrouw Steensma was hun periode hier maar enkele jaren. Na de eeuwwisseling werden dorpsgenoten Pieter en Iemkje de VriesPostma eigenaar en bloeide de zaak weer op en hoe!! Ooit zal Duurswoude wel eens een bescheiden logement hebben gehad voor de rondtrekkende marskramers maar sinds 2012 herbergt het oude (Duurswoude) een heus Hotel Restaurant de Stripe. Mooi verscholen naast de Stripe wonen nu Siebe en Trijntje Leffring- Stoker. Hier woonde vroeger Hendrik de Vries en later Klaas de Vries met Gerkje, hij had veel bijenkorven schrijft Meinsma, en vervolgens woonde er weer een Hendrik de Vries hun zoon en later de familie Siebe de Vries. Hun dochter Andriesje met haar man Sietse Leffring woonden er daarna en nu alweer de volgende generatie. Op de plek waar Hendrik en Rennie Rozema–Geertsma in de zeventiger jaren een nieuw huis bouwden en nu nog wonen stond eerder een kleiner huisje. Dit liet Klaas de Vries bouwen rondom 1900. Of dit dezelfde Klaas is met zijn Gerkje van het vorig beschreven huis vermeldt het verhaal niet. Nu wonen er Geert de Vries en zijn vrouw, aldus Meinsma. Geert

de Vries ging vroeger langs de streek met de 'lapekoer' en was kippenhouder. Het volgende huis is rond 1935 gebouwd door een Tjeerd v/d Meulen. Na de oorlogsjaren woonde hier de familie Hendrik v/d Vaart. Om de economie weer op gang te helpen na de donkere oorlogsjaren werden vrachtwagens uit het geallieerde leger ingezet. Van der Vaart probeerde hiermee een onderneming op te zetten maar om diverse redenen lukte dat niet en het gezin vertrok naar het westen van het land. Markus Popkema en zijn huisgenote Immigje woonden er later jarenlang. Popkema een markant persoon met zijn hoofd een beetje schuin was een echte Duurswoudemer die zich als bestuurder van plaatselijk belang jarenlang inzette voor het welzijn van zijn mooie dorp. Een paar 'brike ûngelokken', met voor hem zelf geen prettige ervaringen waarschijnlijk, of zeker weten, zijn herinneringen die na zoveel jaren toch verteld kunnen worden. Bezig om de binnenkant van zijn lege winteraardappelopslagplaats van een verse laag witterskalk te voorzien boog hij te ver voorover in de nauwe bergplaats en kwam klem te zitten. Buurtgenoten bevrijden hem uit zijn benarde situatie. Bij een ander geval belande hij zelfs in het ziekenhuis toen hij in plaats van een slok jenever per vergissing een slok terpentijn nam. Een gezellige afsluiting met de buurvrouwen die bij hem aan het 'húshimmeljen' waren geweest werd een klein drama. Gelukkig hield hij geen blijvend letsel over van deze misstap en de flessen zullen nadien wel wat anders zijn neergezet. Jelle Kleefstra de 'Teskmasjineman' is nu al decennialang de bewoner van dit pand. Fokke en Renske Donker-v/d Veen wonen in het voorlaatste huis aan de noordkant van de straat Duerswâld. Oorspronkelijk was dit nu moderne huis ook een klein woudboerderijtje. Rond 1880 woonde hier een R. Postma en later Jan v/d Bos met zijn vrouw Ybeltje 15


TAXI BV BEMIDDELING EN VERVOERSADVIES

Merkebuorren 72 9241 GH Wijnjewoude Tel.: (0516) 48 12 93 of 48 16 12 Mobiel: 06 - 51 33 95 55 (0516) 48 17 05 Fax:

Al meer dan veertig jaar verzorgen wij zittend ziekenvervoer. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in “W.M.O. Vervoer”. W.M.O. Is een vervoersvergoeding voor ouderen of gehandicapten die zich moeilijk verplaatsen. Mogelijk komt u hiervoor in aanmerking! Bel dan gerust, wij verzorgen alle papieren voor u!

16

De Buorren 73 - 8408 HK Lippenhuizen Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683 Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl


Nijboer, deze zijn we ook al eens tegengekomen bij het heidepad en op Ald Duerswâld. Na hen woonde er Jan de Vries met Wikje en daarna Roel Friso met zijn zonen Johannes en Harm die wat handelden in allerlei goederen en ook gevangen mollen opkocht vanwege hun mooie zwarte vel. De grondstof voor de bontjasjes. Na hen kwam Fokke Donker vanaf de Noorderheide hier wonen. Zijn zoon Roel Donker volgde hem op en zette

er, voor die tijd, een grote varkens- en kuikenmesterij op. Het laatste huis was er in de tijd van Meinsma nog niet en zal oorspronkelijk als tweede dienstwoning voor de varkens- en kuikenmesterij van de Donkers gebouwd zijn. Jeen en Alie DonkerKeuning hebben hier een autobedrijf met als specialiteit het verhuren van Campers. Durk.

75 jarige Middenstand vereniging. Deel 2 Deze keer willen we eens stil staan bij de grootste krachtsinspanningen die ondernemers leverden. We gaan terug naar het jaar 1938 als bakker Van Seijen van de Hemrikker sluis het voorstel doet om gezamenlijk als neringdoenden een tentoonstelling te organiseren. Hij krijgt 50 enthousiaste voorstanders op zijn hand. Dit is dan het begin van een samenwerking die leidt tot de vereniging van neringdoende in de drie dorpen Hemrik, Wijnjeterp en Duurswoude. De Tentoonstelling krijgt de welklinkende naam Aneto (Algemene Neringdoende Tentoonstelling). Het waren de crisisjaren, voor de ondernemers toen net als nu een moeilijke tijd, toch namen ze het financiële risico voor een tentoonstelling. Voor de inwoners was het een belevenis, drie dagen verstrooiing en feest. Ouderen hebben nog herinneringen aan dit eerste Aneto feest, dat werd gehouden op de Driehoek, op het land van Berga,

waar ook de schoolfeesten werden gehouden. Eén van de activiteiten waar de scholen bij werden betrokken, weet Wieke Veenstra nog. Alle kinderen kregen dat voorjaar een stekje van een geranium. In september werden de geraniums op de Aneto verwacht voor de beoordeling. De bloemen die in de prijzen vielen bleven tot het eind van de Aneto op de stands. “Ik wie noch mar in lyts famke en sil der grif net it measte oan dien ha, mar ik wûn de earste priis. Doe't ik mei myn moaie blom nei hûs ta moast koe ik him op de fiets net hâlde'. Dokter Berghuis zag mijn probleem en zei; 'och famke ik kom toch wol yn De Himrik en dan set ik de blom wol foar jim hûs del”. Men had in die tijd geen fietstassen zoals nu. Er werd voor de eerste Aneto een reclamekrant verspreid met het programma en een lijst van deelnemers enz. De krant 17


Wijze: toen onze mop een mopje was. Aneto lied Aneto lied ANETO, de tentoonstelling Voor groot als klein. ANETO, dezowel tentoonstelling Een elk vraagt vol belangstelling, Voor groot zowel als klein. Wat elk daar te zien zijn. Een vraagt volzal belangstelling, zang, WatNaast daar te zienmuziek, zal zijn. amusement Vindt U daar zonder Naast zang, muziek,mis amusement Wat er onze dorpen steeds Vindt Uin daar zonder mis Voor U te koop wel is. Wat er in onze dorpen steeds

Voor U te koop wel is. De stands die laten U daar zien Artikelen en best, De standsveel die laten U daar zien Hier zelf gemaakt door ambachtslien Artikelen veel en best, Of gehaald van Oost ofambachtslien West. Hier zelf gemaakt door De bakker, smid en winkelier, Of gehaald van Oost of West. De bakker, kuiper, timmerman, De smid en winkelier, Zij allen bieden met plezier De kuiper, timmerman, U daar hun waren Zij allen bieden metán plezier U daar hun waren án

O O

W

ng

plaatsen. Wijze: toen onze mop een mopje was.

rnemersverenigi nde rnemersverenigi nde

ng

k

i ijnje emr W woude - H i i je woude - Hemr Wij raden iederjndorpsgenoot Daar eensieder naardorpsgenoot toe te gaan, Wij raden Ge zegt dan: Wat ons daar bood Daar eens naar toe temen gaan, Brengt ons ook voordeel aan. Ge zegt dan: Wat men ons daar bood Gewis, hoeft niet inaan. 't land Brengt onsge ook voordeel Voor 't slagen van Uw Gewis, ge hoeft niet in plan. 't land Vraagt eerst bij eigen winkelstand Voor 't slagen van Uw plan. Of bij Uw ambachtsman. Vraagt eerst bij eigen winkelstand k

evenals de andere gegevens zijn niet meer in het van gegevens de vereniging. evenals de bezit andere zijn Toch niet moeten alle dorpen in het spier zijn meer in het bezit van de vereniging. Toch geweest voor deze Aneto. Er werd een moeten alle dorpen in het spier zijn speciaal voor liedjedeze gemaakt over Aneto, geweest Aneto. Er de werd een wat ongeveer 50 jaar over later de door een speciaal liedje gemaakt Aneto, bezoeker van een latere Aneto weer aan wat ongeveer 50 jaar later door een de commissie werd overhandigd. Het bezoeker van een latere Aneto weer aan geeft veel weer van de sfeer van toen. de commissie werd overhandigd. Het Daarom moeite om het te geeft veeldeweer vanwaard de sfeer vanhier toen. plaatsen. Daarom de moeite waard om het hier te

Of bij Uw ambachtsman. Ge brengt daarmee in eigen kring Meer welvaart en geluk Ge brengt daarmee in eigen kring Bezoekt dus de Meer welvaart ententoonstelling. geluk Het wordt zeker druk. Bezoekt dus de tentoonstelling. Naast zang, muziek, Het wordt zeker druk. amusement, Vindt Uzang, daar,muziek, 't kan niet mis, Naast amusement, Wat er in onze dorpen steeds Vindt U daar, 't kan niet mis, VoorerUin teonze koopdorpen wel is steeds Wat

Voor U te koop wel is Het hele gebeuren viel blijkbaar goed in de smaak bij de ondernemers en het Het hele gebeuren viel blijkbaar goed in publiek, want het plan was om regelmatig de smaak bij de ondernemers en het (om de vijf jaar) een tentoonstelling te houpubliek, want het plan was om regelmatig den. Maar de oorlog doorkruiste de (om de vijf jaar) een tentoonstelling teplanhounen en na de de oorlog oorlog doorkruiste kwam de moeizame den. Maar de planperiode herstel.kwam Het de zoumoeizame tot 1960 nen en navan de oorlog duren voordat men weer over een1960 tenperiode van herstel. Het zou tot toonstelling praatte duren voordat men weer over een tentoonstelling praatte Dan is Van Seijen voorzitter; de opkomst van de Dan is Van Seijen voorzitleden voor deze vergadeter; de opkomst van de ring is klein. Dit ontlokt bij leden voor deze vergadeVan Seijen deze reactie ring is klein. Dit ontlokt bij “Dan was het 22 jaar geleVan Seijen deze reactie den wel anders, ieder “Dan was het 22 jaar gelekwam opzetten. Want, het den wel anders, ieder is toch de bedoeling het kwam opzetten. Want, het publiek te laten zien wat er is toch de bedoeling het in eigen dorp alzo aan te publiek te laten zien wat er bieden is”. Er moeten in in eigen dorp alzo aan te 1960, 32 stands komen bieden is”. Er moeten in om het 32 financieel 1960, standshaalbaar komen te maken. om het financieel haalbaar te maken.

18


Een tweede optie is om liefhebbers uit omliggende dorpen mee te laten doen, daar is animo genoeg. Als dit moet gebeuren dan loopt er iets scheef, aldus de voorzitter. Je haalt de zakenman van elders met het zelfde product niet in je tent. Reitsma vraagt of de zakenlieden wel zien wat er gaat gebeuren als de zakenlui niet 'het leven er in houden' welke kant het dan opgaat en wat er van deze drie dorpen overblijft. Want binnen vijf jaar zullen er nog eens zoveel auto's op de weg zijn als nu, en dan is men in twintig minuten ook op zijn werk. Het kleine groepje voorstanders moet

heel wat werk verzetten om de overige leden mee te krijgen. In de volgende vergadering (22 leden) gaan de aanwezigen akkoord met een ANETO eind augustus begin september. De scholen kregen opnieuw geraniumstekjes. Daarover de volgende keer meer. Weet u zich nog iets van die eerste Aneto 1938 te herinneren, wie heeft die eerste krant nog? Of hebt u herinneringen aan Aneto2 van 1960. Was u toen de prijswinnaar? Of hebt u nog een foto, meldt het dan bij onze redactie. Wij horen dat heel graag om zo weer een stukje dorpsgeschiedenis compleet te maken. Annie

Volkstuinencomplex Boerestreek. Er is niks te beleven. Vorige week liep ik door ons mooie dorp en ontmoette de man met z'n hondje. We groeten elkaar met een simpel, maar ozo veelzeggend, moi en hoe is 't. Nou, zei de hondenbaas, dat zal ik je zeggen. Kijk, dat jij altijd maar schrijft over die volkstuinen en dat er nooit wat is te beleven, dat klopt van geen kanten. Enigszins geschrokken vroeg ik, hoezo dan? Kijk, zei hij: ik wil mijn tuin wat netjes houden en dus loop ik regelmatig even over de tuin. Niet dat er nou veel te doen is, maar je treft er altijd wel iemand en een praatje is al snel gemaakt. En waar heb je het dan over? Het gaat doorgaans over: hoe zullen we het volgend voorjaar de tuin aanpakken, welke bemesting gebruik jij, heb jij al zaden gedroogd etc. Maar ook wil ik wel eens wat anders verbouwen; die vergeten groenten klinken ook wel interessant. Zo ben je ook snel weer een kwartiertje verder. Het heeft best wel een sociale functie en je steekt er nog wat van op ook. Klopt, zei hij, terwijl hij de hondenpoep met z'n schepje in de bosjes liet verdwijnen. Ook een manier van bemesten, dacht ik nog. Ik heb een composthoop aangelegd, zei hij, daar ligt alle tuinafval op en over een poosje gebruik ik dat weer als bemesting. Zo vang je twee vliegen in één klap. Je zooi is weg en je

tuin is bemest. Gisteren nog de laatste rode bieten geoogst. Er zaten veel kleintjes aan, misschien heb ik ze wat te laat geplant, dus die liggen nu bovenop de composthoop. En dat vind ik nou zonde, zei ik, in een restaurant met een beetje naam betaal je er een vermogen voor en worden ze speciaal gekweekt en jij lazert ze zo maar op je plantaardige strontbult. Zonde vind ik, ik stuur wel een recept en eet asjeblieft je rode bietjes op. Verderop ging hij links af de Meester Geertswei in en ik rechtsaf op weg naar De Swingel. Moi ….moi. 19


voorgoed afscheid nemen, iemand nog één keer in woorden zichtbaar maken

Tine de Kleine schrijfster/spreekster levensverhaal

Domela Nieuwenhuisweg 43, NIJ BEETS tel. 0512-461520 I 06-43960554 Leaver yn it Frysk? Dat kin krekt like goed!

ijnjewoude

Tel.: 0516 - 471415

Tolleane 8 9241 WH Wijnjewoude

de jong auto’s & machines Roelof de Jong Opper Haudmare 32 9241 HR Wijnjewoude

website: www.dejongautosenmachines.nl

(0516) 48 10 17 zaak : 06 - 55 17 83 59 mobiel : e-mail : roelofdejong@freeler.nl

In- en verkoop alle merken auto's, machines en bedrijfsauto’s

Weinterp 44a * 9241 HE Wijnjewoude 20

Duerswâldmer Wei 6, 9243 KA Bakkeveen Tel.: 06 - 20 35 64 90 E-mail: info@schildersbedrijfwelfing.nl Website: www.schildersbedrijfwelfing.nl


Rode Rode bieten bieten met met honing honing mosterd mosterd en en uitjes. uitjes. Ingrediënten Ingrediënten rode rode bieten bieten 11 ui ui 11 eetlepel eetlepel honing honing mosterd mosterd kerriepoeder kerriepoeder naar naar smaak smaak klontje klontje boter boter voor voor het het fruiten fruiten van van de de ui ui Bereidingswijze Bereidingswijze Kook de de rode rode bietjes, bietjes, laat laat ze ze afkoelen afkoelen en en .Kook . verwijder verwijder de de schil. schil. Snij Snij de de ui ui in in stukjes, stukjes,

daarna daarna de de rode rode bieten bieten in in blokjes blokjes snijden snijden (kleine (kleine bietjes bietjes heel heel laten). laten). Smelt Smelt de de boter boter in in de de koekenpan koekenpan fruit fruit de de ui, ui, doe doe er er de de in in blokjes blokjes gesneden gesneden (of (of kleine) kleine) rode rode bieten bieten bij bij (omscheppend (omscheppend verwarmen) verwarmen) en en één één royroyale ale eetlepel eetlepel honing honing en en wat wat mosterd mosterd toetoevoegen. voegen. Kerriepoeder Kerriepoeder naar naar smaak smaak toetoevoegen, voegen, laat laat het het nog nog eventjes eventjes op op laag laag vuur vuur door door pruttelen, pruttelen, af af en en toe toe doorschepdoorscheppen pen en en klaar klaar zijn zijn de de krootjes krootjes zoals zoals opoe opoe zou zou zeggen. zeggen. Alle Alle tuinders tuinders van van VTC VTC Boerestreek Boerestreek wenwensen sen uu een een fijn, fijn, smakelijk smakelijk en en groen groen 2014. 2014.

Uitnodiging Uitnodiging Over Over aardappels aardappels en en hun hun problemen. problemen. Op Op 18 18 februari februari 2014 2014 geeft geeft Rein Rein Spoelhof, Spoelhof, aardappelveredelaar, aardappelveredelaar, uit uit St. St. Annaparochie Annaparochie op op uitnodiging uitnodiging van van VTC VTC Boerestreek, Boerestreek, een een presentatie presentatie over over aardappelziekten aardappelziekten en en het het voorkomen voorkomen ervan. ervan. U U bent bent allen allen van van harte harte welkom welkom deze deze avond. avond. Er Er zijn, zijn, behalve behalve conconsumpties, sumpties, geen geen kosten kosten aan aan deze deze avond avond verbonden. verbonden. De De presentatie presentatie begint begint om om 20.30 20.30 uur uur en en is is in in MFC MFC de de Swingel. Swingel. Ook Ook niet niet VTC-leden VTC-leden zijn zijn van van harte harte welkom. welkom.

Geef de pen door. Ten Ten eerste: eerste: Bedankt BedanktTjeerd Tjeerd Mijn Mijn naam naam is is Yorick Yorick Sven Sven Roffel, Roffel, ik ik ben ben 19 19 jaar, jaar, geboren geboren en en getogen getogen in in Wijnjewoude. Wijnjewoude. In In mijn mijn jongere jongere jaren jaren heb heb ik ik op op de de basisschool basisschool Votum Votum Nostrum Nostrum gezeten, gezeten, daarna daarna ben ben ik ik naar naar Gorredijk Gorredijk gegaan, gegaan, naar naar de de Burgemeester Burgemeester Harmsma Harmsma school. school. Daar Daar heb heb ik ik vijf vijf jaar jaar op op gezeten gezeten en en ben ben ik vertrokken vertrokken met met een een sportsport- dienstverlening dienstverlening en en veiligheidsdiploma. veiligheidsdiploma. ik Toen ben ben ik ik begonnen begonnen aan aan de de opleiding opleiding Toen veiligheid en en vakmanschap vakmanschap in in LeeuwLeeuwveiligheid arden op op de de Friese Friese poort. poort. Daar Daar ben ben ik ik na na arden een jaar jaar mee mee gestopt gestopt omdat omdat het het me me niet niet een beviel en en ben ben ik ik verder verder gegaan gegaan met met de de beviel opleiding logistiek logistiek medewerker medewerker ook ook op op de de opleiding Friese poort. poort. In In tussentijd tussentijd ben ben ik ik gaan gaan solsolFriese liciteren bij bij defensie, defensie, wat wat altijd altijd al al een een jonjonliciteren gensdroom van van me me was. was. Na Na het het afronden afronden gensdroom van de de opleiding opleiding kon kon ik ik gelijk gelijk opkomen opkomen bij bij van de Koninklijke Koninklijke Landmacht Landmacht in in Assen. Assen. Daar Daar de heb ik ik nu nu net net een een opleiding opleiding van van zeventien zeventien heb weken achter achter de de rug rug over over de de basis basis dingen dingen weken binnen en en rondom rondom defensie defensie en en over over enenbinnen

kele kele weken weken ga ga ik ik beginnen beginnen aan aan mijn mijn funcfunctie tie opleiding opleiding bij bij de de pantser pantser infanterie infanterie in in Havelte, Havelte, waar waar ik ik later later ook ook paraat paraat kom kom te te zitzitten. ten. Daar Daar word word ik ik opgeleid opgeleid tot tot schutter schutter low. low. Ook Ook voetbal voetbal ik ik nog nog bij bij het het mooie mooie clubje clubje ODV ODV in in het het eerste eerste van van de de zaterdag zaterdag op op het het middenveld. middenveld. In In mijn mijn vrije vrije tijd tijd ben ben ik ik veel veel te te vinden vinden in in het het hokje hokje bij bij de de grote grote weg, weg, met met de de jongens jongens lekker lekker bier bier drinken. drinken. Bij Bij deze deze geef geef ik ik de de pen pen door door aan aan Bareld Bareld de de Haan Haan en en wil wil ik ik jullie jullie nog nog een een gelukkig gelukkig Nieuwjaar Nieuwjaar toewensen!!! toewensen!!! Yorick Yorick Roffel Roffel 21


Volleybalvereniging DWS Beste volleyballers De Balsponsors voor Januari 2014 - Hotel Restaurant de Stripe uit Wijnjewoude - De Boer Installatietechniek uit Wijnjewoude Namens volleybalvereniging D.W.S. hartelijk bedankt !! Wedstrijdschema DWS: 9-1 19:15 DWS MB 1 – Turfst.-Drachten MB 3 20:15 DWS DS 1 – SVT DS 1 21:15 Turfst.-Drachten HS 2 – DWS HS 1 21:15 SCS HS 3 – DWS HS 2 16-1 19:15 Turfst.-Drachten MB 2 – DWS MB 1 20:15 DWS HS 2 – VCS HS 3 21:15 p.v.Phillips HS 1 – DWS HS 1 21:15 Grado DS 2 – DWS DS 1 23-1 19:15 DWS MB 1 – Grado MB 1 20:15 DWS DS 1 – ODS DS 1 21:15 DWS HS 1 – DOS kollummerzwaag HS 2 20:15 Old StarsHS 1 – DWS HS 2 30-1 19:15 Avios MB 1 – DWS MB 1 20:15 DWS HS 1 – De Roeken/DVC HS 2 21:15 v.v. DSO DS 3 – DWS DS 1

de Swingel Wijnjewoude de Swingel Wijnjewoude Sportcentrum Drachten Sportcentrum Drachten Sportcentrum Drachten de Swingel Wijnjewoude Sportcentrum Drachten De Doelstien de Swingel Wijnjewoude de Swingel Wijnjewoude de Swingel Wijnjewoude Sportcentrum Drachten Hoanserid Feanwalden de Swingel Wijnjewoude De Veste Opende

Wedstrijd data C.M.V. 11 januari 2014 in revalidatiecentrum te Beetsterzwaag Mededelingen Trainen begint weer op 6 en 7 januari 2014 Jeugd van Bertha en Lotte begint op 9 januari 2014 Bestuur D.W.S

Soos Wijnjewoude Woensdag 15 januari om 14.00 uur komen de heer en mevrouw Hoekstra ons iets vertellen over het leven op de binnenvaart. Allen van harte welkom en tot ziens in het gebouw de Driehoek in Wijnjewoude. Namens het bestuur, Joke Nust. 22


Bezoek Zonnebloem aan Tuindorado Dankzij de inzet van meer dan 30 vrijwilligers van de Zonnebloem is het uitje naar Tuindorado op donderdag 12 december 2013 bijzonder goed geslaagd. Bij aankomst in het tuincentrum stonden er rolstoelen, beschikbaar gesteld door het HMC te Burgum, gereed voor mensen die slecht ter been zijn. In het tuincentrum heerste een prettige sfeer. Het personeel had er alles aan gedaan om ons alvast in kerststemming te brengen door middel van versierde bomen, een skihut en kerstliederen als achtergrondmuziek. Voor velen bleef het niet alleen bij kijken, er werden ook flink wat kerstspullen aangeschaft. Koffiemorgen van de ZonNadat er in de koffiecorner nog even flink werd bijgepraat onder het genot van koffie nebloem in het Wâldhûs met apfelstrûdel, werden de gasten door de vrijwilligers weer naar huis gebracht. De Zonnebloem organiseert woensdag 15 januari 2014 een koffiemorgen in het Het bestuur van de Zonnebloem Wâldhûs te Wijnjewoude. afd. Ureterp e.o. Antje Berga U bent van harte uitgenodigd om onder het genot van een kopje koffie of thee even lekker bij te kletsen met uw dorpsgeZonnebloem diner noten. We maken er een gezellige morgen van Dinsdag 11 februari 2014 houdt de met een spelletje er tussendoor. Het zaalZonnebloem afd. Ureterp e.o. haar jaar- tje is open vanaf 09.00 uur en de koffie lijkse diner bij het restaurant "De Stripe", staat klaar om 09.30 uur. Duerswâld 23 te Wijnjewoude voor onze doelgroep uit Ureterp, Frieschepalen, Het gezellig samenzijn zal duren tot onSiegerswoude, Bakkeveen en Wijnje- geveer 11.30 uur. De kosten per persoon woude. zijn € 2,50. Bent u geïnteresseerd, maar is het verIedereen wordt verwacht tussen 17.30 voer een probleem, belt u dan even, weluur en 17.45 uur. De kosten € 20,- per per- licht kunnen wij het probleem voor u soon worden bij aankomst in de Stripe oplossen…. afgerekend. Hiervoor krijgt u soep - warm en koud buffet - dessert en 2 consump- Graag van te voren opgeven bij: ties, tevens wordt u door onze vrijwilligers Zwaantje vd Wal -tel.0516-481667 gehaald en weer thuis gebracht. U kunt Alie Blauwbroek -tel.0516-481307 zich opgeven tot 25 januari 2014 bij: Griet Beute, tel. 0512-301583 of bij Ietje Tot ziens in het Wâldhûs v.d.Veen tel. 0512- 301984. Tot ziens, namens het bestuur van De Zonnebloem afd. Ureterp e.o Antje Berga 23


k

i

r

t

a

n

meditatieschool Tjalling Harkeswei 75 9241 HL Wijnjewoude tel./fax: 0516 - 47 16 88 e-mail: info@kirtan.nl website: www.kirtan.nl

kursussen/trainingen op het gebied van: * meditatie * yoga * massage * stresspreventie * emotioneel lichaamswerk

UITVAART VER. E.D.D.

Wijnjewoude e.o. Voor crematie en begrafenis

Uitvaartverzorging Van der Zwaag Heerenveen Tel. 0513-622 339 Inlichtingen: J. Miedema

Penningmeesteres:

G. v.d. Wier-v.d. Meulen 0516 - 48 18 80

Weversw창l 3B 9243 JL Bakkeveen Tel.: 0516 - 54 13 25

Herenweg 19 8435 WT Donkerbroek Tel.: 0516 - 49 21 28

Slotemaker de Bruineweg 2 Merkebuorren 16 9241 GG Wijnjewoude 8433 MB Haulerwijk Tel.: 0516 - 48 12 74 Tel.: 0516 - 42 12 81

Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude Inlichtingen en reserveringen bij de beheerders: door Eric en Trientsje van der Wal Tel: 0516 - 48 07 41 of 06 - 24449516

24

0516 - 48 13 05

Voorzitter:


Beste mensen. In het December nummer van de Bân van Wijnjewoude, de Doarpsrounte Hemrik en De Harker van Lippenhuizen was het idee van een Repair Café in onze dorpen geopperd. De bedoeling was en is, afhankelijk van de animo, om hier omstreeks maart mee te starten en dat afhankelijk van het aanbod om de vier tot acht weken te herhalen. Om die start mogelijk te maken doen wij een oproep aan mensen die het leuk vinden om hun kennis en ervaring over te brengen op andere mensen, en deze daarmee te helpen bij het repareren van hun kapotte of niet meer werkende apparaten, om zich op te geven als vrijwilliger voor het Repair Café. Ook sponsoring voor aanschaf van gereedschap zal in dank aanvaard worden. Meld U aan via dorpsteunpunthemrik2@kpnmail.nl , of bel 0516471906. Namens het DSP Hemrik, Gerard Zondervan.

Schutjassen ODV. Uitslag vierde ronde schutjassen van 20 dec. Eerste prijs winnaars ronde: Henk Posthumus en Marco de Haan. Tweede prijs: Kees Stalenhoef en Anco van Bruggen. Eerste prijs verliezers ronde: Jan v/d Meulen en Douwe Oosterbaan. Tweede verliezers: Koop Koopstra en Aalzen Postma. Eerste prijs poedel ronde: Berend Joustra en Jan Posthumus. Tweede poedel: Jappie Nijholt en Jappie Kempenaar. Tussenstand eerste tien competitie: Anco van Bruggen 33 punten, Kees Stalenhoef 33, Henk Posthumus 33. Jappie Nijholt 27, Renee Seefat 25, Durk v/d Veen 24, Marco de Haan 22, Geeuwke Jongsma 20, Berend Joustra 20 en Jappie Kempenaar 19 punten. De volgende ronde is vrijdag 3 januari en 7 februari.

Als je gewoon jezelf wilt zijn dan had je dat allang moeten doen.

25


Prikbord HM Haarmode

Over het verleden

Op alle stylings producten van Goldwell €1,- korting per product

Als amateurhistoricus interesseer ik me al jaren voor het vroege verleden van onze omgeving, dit in de vorm van het verzamelen van allerlei informatie (o.a. over het ontstaan van het landschap en de bewoningsgeschiedenis). Zijn er onder de lezers van de Bân mensen die deze interesse met mij willen delen? Reacties zijn welkom!

HM Haarmode, Meester Geertswei1, Wijnjewoude 0516-850885, hmhaarmode.nl Opbrengst collecte De collecte voor het Leger des Heils heeft in Wijnjewoude € 925,93 opgebracht. Een heel mooi bedrag waar ze met de kerst weer veel mee kunnen doen. Gevers en collectanten heel veel dank ook namens het Leger des Heils.

Jan Jager Meester Geertswei 10 Tel. 0516-480703

Coördinator familie Veenstra.

Yoga en meditatie in Kirtan In januari zijn er verschillende mogelijkheden om kennis te maken met Yoga en meditatie in Kirtan. Er zijn open lessen Yoga voor beginners op maandag 6 januari van 20.00 21.15 uur en op dinsdag 7 januari van 9.00 - 10.15 uur. Op woensdag 8 januari is er van 9.00 - 10.15 uur een open les YinYoga . Bij YinYoga ligt de nadruk meer op mindfulness/meditatie, aandachtig en niet-oordelend “zien” wat er in het lichaam en geest omgaat. Bij de andere yoga lessen staan verbinding en aandacht centraal; bewuste aandacht voor je lichaam, waardoor spanningen worden losgelaten en ontspanning als vanzelf volgt. Dinsdag 21 januari is er om 20.00 uur een informatieavond over de cursus “Werkelijk gelukkig door de kracht van meditatie” met Metti Straatsma. Ook op dinsdag 21 januari is er van 11.00 - 12.00 uur een open les ChiGong. Dit is een oude Chinese geneeswijze die gericht is op het herstellen en onderhouden van de levensenergie. 26

Alle open activiteiten zijn gratis toegankelijk en u bent van harte welkom zonder enige verplichting. Op www.kirtan.nl is meer informatie te vinden. Het adres van Kirtan is: Tjalling Harkeswei 75, bij sluis Wijnjeterp, Wijnjewoude. Email: info@kirtan.nl.


Eerste Letscafé Ureterp Na de spectaculaire opening op 9 november door wethouder Wietze Kooistra is Letskring Ureterp van start gegaan. Er hebben al wat handelsactiviteiten plaatsgevonden. Om een voorbeeld te noemen: er is een tuinhekje geplaatst bij één van de deelnemers, zonder dat er ook maar een cent voor betaald is. Er is afgerekend met Letspunten. Nieuwsgierig geworden? Kom dan zaterdagmiddag 18 januari van 14.00 uur tot 16.00 uur naar de Ynrin in Ureterp. Onder het genot van een kopje koffie of thee leert u de deelnemers kennen. Tijdens deze middag ontdekt u waar u anderen mee van dienst kunt zijn en wat anderen voor u kunnen betekenen. Misschien is er iemand die u kunt inhuren als oppas voor de kinderen zodat u naar de toneeluitvoering in het dorp kunt…… We hopen op uw komst. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Neem gerust vrienden, familieleden of bekenden mee! infoletskring@online.nl Doety Weima, Lia Willems.

Winterwandeltocht Op 11 januari 2014 organiseert VVV Wijnjewoude weer een prachtige winterwandeltocht. Er kan tussen 13.30 uur en 14.30 uur worden gestart voor een wandeling van 5 km of 10 km. De start en finish is bij restaurant De Stripe in Wijnjewoude. Voor volwassenen is de inleg €7,- en voor kinderen t/m 12 jaar €3,50. Na afloop van de wandeling kunt u genieten van een heerlijk gratis bord snert in De Stripe. Een wandeling voor jong en oud. Wandel en geniet van de prachtige omgeving van Wijnjewoude misschien in winterse sferen op 11 januari 2014. Bestuur VVV Wijnjewoude

27


c

Mounleane 14 9241 HA Wijnjewoude

Timmer & Klusbedrijf C. de Vries

0516-426885 06-12996376

onderhoudsbedrijfcdv@live.nl

Iets te vieren, reünie, vergadering Warm - koud buffet / BBQ / Koffietafel Gezellige zaal, privé terras

hotel Restaurant Jo kinne hjir net allinnich lekker ite, mar no ek lekker sliepe! Duerswâld 23 9241 GW Wijnjewoude

Biedt allerlei mogelijkheden. Informeer vrijblijvend. Mjumsterwei 16 9243 SK Bakkeveen tel. 0516 541493

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

Tel.: (0516) 54 12 15 www.destripe.nl

Weinterp 22 a 9241 HD Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 16 00

In- en verkoop occasions In- en verkoop classic cars In- en verkoop USA cars APK keuringsstation Onderhoud en reparatie; alle merken Ook voor onderhoud aan uw oldtimer / klassieker

Weinterp 26 - 9241 HD - Wijnjewoude (Frl.) Tel. +31 (0)516 - 48 12 60 – www.autobedrijfjansma.nl

FB Dopheide 8c-2 9202 PB Drachten 0512 - 54 66 35 0512 - 54 67 10

28

Een groot deel van de stroom die we nodig hebben wordt duurzaam opgewekt. Het papier dat wij gebruiken is duurzaam (FSC keurmerk).


Schaakclub Bakkeveen Schaakt van september t/m april elke woensdagavond in hotel & restaurant de Stripe te Wijnjewoude, aanvang 20.00 uur. Contactpersoon: J. Bergsma, tel 0516-481007. Voor meer info: http://members.ziggo.nl/sj.terpstra Schaakclub Bakkeveen overwintert niet in het toernooi om de FSB-Cup Wijnjewoude – De schakers van Bakkeveen zijn er niet in geslaagd om in het bekertoernooi van de Friese Schaakbond te overwinteren. Op papier was de kans daarop ook niet zó groot. In het hoofdtoernooi was immers geloot tegen het eerste team van Steenwijk en dat was objectief nou net één van de zwaarste tegenstanders die in de 'pot' zat. Je weet echter maar nooit en de mensen die vooraf beweerden dat Bakkeveen kansloos zou zijn kregen toch wel ongelijk. In een zeer spannende ontmoeting was de tegenstander uit Steenwijk maar nét te sterk voor de Bakkefeansters: 1 ½ - 2 ½. In een bekerteam komen normaliter de sterkste spelers van een club uit. Dat dit nu ook zo was bleek wel uit het feit dat alle partijen behoorlijk in evenwicht waren en dat het al laat op de avond was toen de eerste beslissingen vielen. Op bord 3 had Ben de Vries met zwart tegen Marcus Pliester goed voorbereid initiatief verkregen. De diagonalen waren al snel voor hem waardoor zijn tegenstander op den duur geen goede verdedigende zetten meer tot zijn beschikking had. De punt ging hier dan ook logischerwijze naar Bakkeveen; 1-0. Op bord 4 had Jorn Brouwer met wit tegen Michiel Rensen een toren tegen twee lichte stukken gekregen. Spelen met dit soort ongelijk materiaal pakt vaak wisselend uit. Nu was Jorn's toren met name doordat er nog teveel pionnen op het bord stonden uiteindelijk geen partij voor loper en paard van de tegenstander; 1-1. Op bord 2 speelde Gerrit Meppelink met de witte stukken tegen Henk van Dijk een goede en spannende partij. Gerrit boette in het late middenspel een pion in maar had, zeker door de goede positionering van zijn stukken,

nog uitstekende tegenkansen. Beide spelers werkten met gevaarlijke penningen waarvan die van de Steenwijker het eerste werkzaam werd. Gerrit bleef in deze zeer goede partij achter met het idee ergens een remise-variant gemist te hebben; 1-2 voor Steenwijk. Om de barrage nog te bereiken (bij bekerwedstrijden worden vier snelschaakpartijen gespeeld als de wedstrijd gelijk eindigt) moest Dirk Müller aan bord 1 met zwart zijn partij tegen Auke van Urk nu winnen. Tegen van Urk, die een zeer scherpe variant van de Caro-Kann speelde, was Dirk slecht uit de startblokken gekomen. Na dame-ruil in het late middenspel hing de vlag voor Bakkeveen er weliswaar iets beter bij, maar het eindspel bleef een lastige zaak. Toen Dirk, die ook in voor hem minder verlopende partijen altijd nog gevaarlijk uit de hoek kan komen, aan het einde van de partij een kwaliteit wist te winnen gloorde er even hoop. De pionnen van de Steenwijker waren echter al zó ver opgerukt dat Dirk's twee torens de toren en paard van zijn tegenstander nét niet meer op de knieën konden krijgen. Er resteerde 29


niet meer dan remise door zettenherhaling; 1 ½ - 2 ½ voor Steenwijk. Ondanks de uitschakeling kon Bakkeveen toch met tevredenheid op deze bekerwedstrijd terugkijken. Schaakclub Bakkeveen boekt ruime overwinning op Schaakcombinatie Leeuwarden Voor de uitwedstrijd tegen Schaak Combinatie Leeuwarden reisden de schakers van Bakkeveen naar de wijk Bilgaard. Hoewel de wedstrijd moeizaam begon eindigde hij ruim in het voordeel van Bakkeveen. Met een 6-2 overwinning werd de koppositie in de 2e Klasse B van de Friese Schaakbond overtuigend geprolongeerd. De 'Liwwadders', die op de 3e plaats in de competitie stonden, maakten aanvankelijk een zeer goede indruk en de uiteindelijke uitslag was op dat moment zeker niet te voorspellen. Alleen de tegenstander van Gerrit Meppelink, Rudolf Spijkerman, had zich op bord 3 met zwart ingelaten op een aantal wilde openingszetten die Gerrit 2 pionnen voorsprong bezorgden en de koningsstelling van de Leeuwarder hadden geruïneerd. Ben de Vries was op bord 4 met zwart rond dezelfde tijd in moeilijkheden gekomen toen de sterk spelende Siep Postma een gevaarlijke koningsaanval opbouwde. Ben verloor wat ongelijk materiaal maar hield zich nog goed in de wedstrijd. De andere partijen gingen gelijk op, hoewel m.n. Milan Heller met wit op bord 1 tegen Joris Brouwer al wat positioneel voordeel begon te krijgen. De avond was al redelijk ver gevorderd toen de eerste beslissing viel. Gerrit's tegenstander kon de gaten in zijn stelling niet meer dicht krijgen toen Gerrit zijn torens in het spel bracht; 1-0 voor Bakkeveen. Daarna bracht Ben het punt binnen. Ondanks materiële achter30

stand en een open stelling bleef hij secuur spelen en wist zijn tegenstander aan de rand van het bord pardoes mat te zetten; 2-0. Op bord 7 had Jorn Brouwer met wit een goede partij op het bord tegen Roelf Oving. Hoewel Oving Jorn bij diens debuut bij Bakkeveen 2 seizoenen geleden nog duidelijk had verslagen, bleek nu dat Jorn in de tussentijd veel terrein heeft goedgemaakt. Een keurige remise was het resultaat; 2 ½ - ½ . Dirk Müller aan bord 2 was met zwart wat passief uit de opening gekomen. In het middenspel probeerde Dirk dit met alle macht te veranderen maar zijn aanval op de koningstelling van Dick Bonnema sloeg net niet door en Dirk moest (weer) berusten in een remise door zettenherhaling; 3-1 voor Bakkeveen. Jaap Weidema, in het team gekomen als vervanger van de deze avond afwezige Bauke Hoogstra, kwam met wit op bord 5 gedurende zijn partij tegen Tjalling Goedemoed steeds beter in zijn vel te zitten. Hoe hij in het eindspel, na een torenoffer, tot een niet meer te verhinderen dame-promotie kwam was werkelijk zeer fraai; 4-1. De tegenstand van LSC was nu wel gebroken: Dave Bosman (met zwart op bord 8 tegen Guido Vink) en Robin Baines (met zwart op bord 6 tegen Marinus Woudstra) hadden gelijk opgaande, lastige partijen die beide naar remise tendeerden, terwijl Milan Heller zijn positioneel voordeel had omgezet in een theoretisch gewonnen toreneindspel met een pluspion. En zo kwam het dan ook: Dave en Robin, die op dat moment optisch wat beter dan hun tegenstander leken te staan, remiseerden terwijl Milan kundig zijn eindspel won; eindstand 6-2 voor Bakkeveen. Een alleszins geslaagd uitstapje dus van de schakers van Bakkeveen, die in januari a.s. aan moeten treden tegen de enige overgebleven concurrent voor de titel , de Schaakvereniging Rijs e.o. Dirk Mûller


Viertal van Bakkeveen 2 verliest thuis van DTK 3 (De Twee Kastelen) uit Buitenpost. Bakkeveen 2 bestaat uit vier spelers. Deze spelers wisselen steeds van samenstelling, zodat iedereen de mogelijkheid geboden wordt om ook extern eens een keer te spelen. Deze keer speelden Jelle Bergsma, Leo Meerman, Sieb Hazenberg en Frits Hoogvorst hun partijtje mee. Jelle Bergsma speelde met zwart tegen Hendrik Mulder aan het eerste bord. Hoewel het in het begin helemaal gelijk op ging kreeg Jelle het steeds moeilijker toen hij zijn Dame in moest leveren tegen een toren en een paard werd voor hem de druk steeds groter en moest hij uiteindelijk de strijd opgeven. Leo Meerman speelde met wit op bord 2 tegen Jan Brouwer. Leo opende met een damegambiet; zijn tegenstander was erg gefocust op het verdedigen van een gewonnen pion, maar cre毛erde hierdoor voor zich zelf een gedrongen positie waar Leo dankbaar gebruik van wist te maken. Toen zijn pion op de a lijn zeer gevaarlijk

doorschoof moest de heer Brouwer dit uit alle macht verdedigen. Dit ging gepaard met het nodige materiaal verlies en Leo won keurig zijn partij. Sieb Hazenberg speelde met zwart op bord 3 tegen Thijs Rippen. Het ging lang gelijk op met veel druk op de koningsvleugel van Sieb toch wist deze een loper te winnen tegen een pion en zag de partij er daarna veel belovend uit. Helaas wist zijn tegenstander na een verplichte toren afruil een onverwachte mataanval op het bord te toveren en was de partij verrassend over en uit. Frits Hoogvorst speelde op bord 4 tegen Rick Weggen met wit. Frits is een schaker met soms verrassende creatieve zetten, die zijn tegenstanders soms met veel moeite weten te pareren. Ook nu was dit weer het geval, hoewel Frits materiaal verloor bleef het spannend en zag hij zelfs (hoewel ingewikkeld) een mataanval over het hoofd. Na het verlies van een paard en een toren gaf ook Frits zijn pijp aan Maarten en verloor Bakkeveen met 1-3 Dinsdag 7 januari wordt er uitgespeeld tegen de Hynste Sprong. Dirk M没ller

Kunnen we de ijzers slijpen?

31


Kraanwerk J.R. Bouma Voor alle grond- en water werken www.kraanwerkjrbouma.nl Tolleane 1 Wijnjewoude Tel. 06-11292116

Ina Zandberg

Schoonheidssalon Voor een mooi en verzorgd uiterlijk

Gentiaan 22 Wijnjewoude 0516-481208 www.inazandberg.nl

G. Wiegersma Wijnjewoude uw stalstoffeerder 110

SCANIA

Handelsonderneming G. Wiegersma

Tel. (0516) 48 17 86 Fax (0516) 48 10 57

Tj. Harkeswei 106 a/b 9241 HM Wijnjewoude

Voor al uw:

Weinterp 1 9241 HB Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 06 68

info@bloemenenkadohuiswilma.nl www.bloemenkadohuiswilma.nl

32

* Bloemstukken * Snijbloemen * Kamerplanten * Bruidswerk * Grafwerk * Sfeermakers * Kado’s * Snuisterijen


Klok onderhoud Onze klok bestaat meestal uit twee radertreinen die met enorme vertraging, de kracht van het gewicht of de veer via het anker op de slinger overbrengt . Even een rekensom. Nemen wij een 8 daagse klok met 2 meter lange ketting met een gewicht van 1 kilogram. Wanneer wij het gewicht optrekken, geven we de klok een vermogen van 200.000 gram/cm ofwel 5,4 Watt mee. Het ankerrad heeft 48 tanden en maakt 1,5 omwenteling per minuut. In 8 dagen maal 24 uur van 60 minuten maal 1,5 x 48 tanden van het ankerrad x 2 tikken geeft 1.658.880 tikken ofwel een vermogen van 0,12 gr/cm per tik. Deze kracht houdt de slinger aan de gang. Stof en uitdrogen van de olie, vooral in een warm vertrek waar de klok staat of hangt, maken dat hij steeds slechter gaat functioneren. In de staande positie blijft de olie in het lager. Maar leggen we hem voor een langere tijd neer, denk maar eens dat de klok van de muur af moet bij schoonmaak of behangen dan lekt de olie uit het lager weg. Het gevolg is de klok wil niet meer. Heeft de klok langere tijd stil gestaan, dan is er maar een oplossing. Demonteren, lagers en tappen reinigen en opnieuw van olie voorzien. In een lopende klok is de olie altijd in beweging en blijft daarom op zijn plaats. Wij vinden het vanzelfsprekend, dat wanneer een auto een duizend kilometer over zijn grote beurt heen is,

ons een bepaald schuldgevoel van slordigheid bekruipt. Een auto is buiten het geld om gemakkelijk vervangbaar. Maar denk er om: Een unieke klok wordt alleen maar unieker. Een klok kan, mits regelmatig goed gereinigd en van goede klokolie voorzien, honderden jaren mee. Mijn advies na een grote schoonmaakbeurt luidt dan ook: na 5 jaar “olie verversen� en dan na 5 jaar weer een grote beurt! www.klokhus.nl

Het is beter je met velen te vergissen dan alleen gelijk te hebben.

33


Week van Gebed 2014: 'Is Christus dan verdeeld?' Frieschepalen-Ureterp-Wijnjewoude. Van 19 tot 26 januari 2014 organiseert de Evangelische Alliantie (EA) opnieuw de Week van Gebed. Het thema is 'Is Christus dan verdeeld?'. Het thema is gebaseerd op de Bijbeltekst uit 1 Korintiërs 1: 13 waarin de oproep klinkt om eensgezind te zijn als christenen. Het thema is dit jaar aangedragen door kerken in Canada. De apostel Paulus laat zich in zijn eerste brief aan de gemeente in Korinte kritisch uit over verdeeldheid binnen de christelijke gemeenten. We staan allemaal in een zelfde relatie tot Christus. Vanuit deze relatie herkennen we ons als christenen in elkaar en zijn we één in Hem. Met het thema 'Is Christus dan verdeeld?' willen we dan ook - net als Paulus- benadrukken dat we ons als christenen moeten inzetten die eenheid ook in praktijk te brengen en uit te dragen. Christenen in Nederland komen in de Week van Gebed rondom dit thema samen voor bezinning en gebed voor elkaar, ons land en voor de nood in de wereld. Ook in Frieschepalen, Ureterp en Wijnjewoude zijn er gebedsbijeenkomsten. Ieder die mee wil bidden is hartelijk welkom. De gebedsweek is een initiatief van de Evangelische Alliantie, een landelijk samenwerkingsverband van christenen, kerken en organisaties. Zowel landelijk als lokaal is er samenwerking met de Raad van Kerken. Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij de gebedsweek betrokken. De EA biedt ondersteunende gebedsmaterialen die een handvat vormen om in deze week persoonlijk, in het gezin of als (gebeds)kring met het thema aan de slag te gaan. Voor volwassenen, jongeren en kinderen zijn er gebedsfolders met per dag een korte overdenking en gebedspunten. Vraag er naar in uw kerk. 34

De gebedssamenkomsten vinden plaats op: Maandag 20 januari GKv De Levensbron, de Feart 85 te Ureterp Dinsdag 21 januari VGKN Tolheksleane 41 te Frieschepalen. Woensdag 22 januari PKN Mounestrjitte 12 te Ureterp Donderdag 23 januari Verenigingsgebouw De Driehoek, Merkebuorren 3 te Wijnjewoude. Vrijdag 24 januari GKv 't Paed 1 te Frieschepalen


De avonden beginnen om 19.30 uur tot ongeveer 20.15 uur, na afloop is er gelegenheid een bakje koffie/thee te drinken en is er ruimte voor gesprek. Organisatoren zijn de plaatselijke kerken zoals hierboven genoemd.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.weekvangebed.nl of telefonisch contact opnemen met de plaatselijke kerk. We ontmoeten u graag op de avonden, tot dan.

Kerkdiensten Hervormde Kerk

26

9.30 uur 9.30 uur 13.45 uur 9.30 uur 13.45 uur 9.30 uur

Duurswoude Weinterp Weinterp Duurswoude Duurswoude Weinterp

Januari dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd Ds. C. Cluistra, Hoogeveen Ds. T.L.J. Bos, Twijzelerheide Dhr. T.J. Lucas IJsselmuiden dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, gezamenlijke dienst Dhr. A. Lowijs, Noordscheschut

2

9.30 uur

Duurswoude

Februari dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd, Voorber. Heilig Avondmaal

5 12 19

Gereformeerde Kerk Wijnjewoude - Hemrik

26

9.30 uur 9.30 uur 18.00 uur 9.30 uur 13.45 uur 9.30 uur

Januari Ds. E.J. van den Brink Ds. van den Brink Jongerenmeeting v/a 12 jaar Ds. J. de Kok, Diever Dhr. M van Heijningen, Dorkwerd; gez. dienst herv. kerk Ds. P. Rozenboom, Oldeboorn; voorber. Heilig Avondmaal

2 9

9.30 uur 9.30 uur

Februari Ds. E.J. van den Brink; Heilig Avondmaal Mw. R.C. de Vries-Martini, Drachten

5 12 19

35


aannemer - en timmerbedrijf ook voor kunststofkozijnen gevelbekleding en windveren Bremerheide 20 Wijnjewoude

36

Tel.: 0516 - 481383


Klok onderhoud Dorpsagenda

Onze klok bestaat meestal uit twee radertreinen die met enorme vertraging, de kracht van het gewicht of de veer via het anker op de slinger overbrengt . Even een rekensom. Januari Nemen wij een 8 daagse klok met 2 meter lange ketting met een gewicht van 1 kilo7 Klaverjassen bij café Van der Wey gram. 11 Winterwandeltocht VVV 5 of 10 km, Start 13.30 – 14.30 uur bij de Stripe Wanneer wij het gewicht optrekken, 15 Koffiemorgen van de Zonnebloem in it Wâldhûs geven we de klok een vermogen van 15 Soos Wijnjewoude in gebouw De Driehoek aanvang 14.00 uur 200.000 gram/cm ofwel 5,4 Watt mee. Het 28 Klaverjassen bij café van der Wey ankerrad heeft 48 tanden en maakt 1,5 omwenteling per minuut. In 8 dagen maal Februari 24 uur van 60 minuten maal 1,5 x 48 tan7 Schutjassen ODV kantine den van het ankerrad x 2 tikken geeft 11 Zonnebloemdiner in de Stripe 1.658.880 tikken ofwel een vermogen van 18 Klaverjassen bij café van der Wey 0,12 gr/cm per tik. Deze kracht houdt de 18 Presentatie aardappelziekten, aanvang 20.30 uur in de Swingel slinger aan de gang. Stof en uitdrogen van de olie, vooral in een warm vertrek waar de klok staat of hangt, maken dat hij steeds slechter gaat functioneren. In de 'Krystmoarnsmiel' staande positie blijftUitslag de olie in het lager. Maar leggen we hem voor een langere tijd ons een bepaald schuldgevoel van slorUit vele inzendingen is de neer, denk maar eens datwinnaar de klokvan vanhet de digheid bekruipt. Een auto is buiten het krystmoarnsmiel door: muur af moet bij gewonnen schoonmaak of behang- geld om gemakkelijk vervangbaar. en dan lekt de olie uit het lager weg. Het Maar denk er om: Een unieke klok wordt Myrthe alleen maar unieker. gevolg Roffel is de klok wil niet meer. Merkebuorren 93 Heeft de klok langere tijd stil gestaan, dan Een klok kan, mits regelmatig goed gereiWijnjewoude is er maar een oplossing. Demonteren, nigd en van goede klokolie voorzien, lagers en tappen reinigen en opnieuw van honderden jaren mee. Mijn advies na een Zij de prijs in lopende ontvangstklok mogen olieheeft voorzien. In een is de grote schoonmaakbeurt luidt dan ook: nemen van de deelnemende bedrijven; olie altijd in beweging en blijft daarom op na 5 jaar “olie verversen” en dan na 5 Bakkerij VanWij dervinden Molen, het Fa. vanzelfspreKamminga, jaar weer een grote beurt! zijn plaats. Meinsma Fietsen, Kapsalon `t Leantsje kend, dat wanneer een auto een duizend en Bloemen & Kadohuis Wilma. kilometer over zijn grote beurt heen is, www.klokhus.nl

Het is beter je met velen te vergissen dan alleen gelijk te hebben.

37


Doktersdiensten Huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik apotheekhoudend Meester Geertswei 15 tel.nr.: 0516 – 481250 bij spoed: 0516 – 480808 Openingstijden: 07.30 – 17.00 uur (iedere werkdag) 7.30 - 8.00 uur: laboratorium (bloedbepalingen) 8.00 - 10.30 uur: spreekuur huisartsen - 10.45 - 11.15 uur: koffiepauze en patiëntenbespreking 11.15 - 12.30 uur: visites huisarts + verpleegkundig spreekuur - 12.30 - 13.00 uur: lunchpauze - 13.30 - 17.00 uur: spreekuur huisartsen - 13.30 - 15.30 uur: verpleegkundig spreekuur Spreekuur Hemrik (de Bining): - dinsdagmiddag 13.30 - 14.30 uur - donderdagmorgen 8.30 - 10.30 uur Avondspreekuur: - Maandagavond 18.00 - 21.00 uur (op afspraak) Tevens verpleegkundig spreekuur (op afspraak) Wrattenspreekuur iedere maandagmiddag en donderdagmiddag van 15.30 uur - 16.00 uur (op afspraak). Maken van afspraken, herhaalrecepten en uitslagen opvragen graag bellen tussen 8.00 - 10.30 uur en van 13.00 - 15.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u ook op onze website: www.lewin.praktijkinfo.nl. terecht. Ophalen van medicatie iedere dag tussen 16.00 - 17.00 uur. Oudere patiënten en patiënten die slecht ter been zijn kunnen de medicijnen en verbandmiddelen kosteloos thuis laten bezorgen. Meldt u dit a.u.b. aan onze assistente als u dit wenst. Na 17.00 uur en in het weekend wordt de spoedeisende hulp waargenomen door de Dokterswacht Friesland (0900-1127112). De Dokterswacht zit op het terrein van ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten.

38

Velen denken deugdzaam te zijn en zijn alleen maar voorzichtig.


De ban januari 2014  
De ban januari 2014  
Advertisement