Page 1

d l a b voor Wi s p r o d s k jnjew j i l e d o n u a d a

jaa

01 3

16

e

M

de B창n

rga

ng

Nr. 175

dece

r mbe

2


Jubbega & Donkerbroek Specialist op het gebied van: - Fysiotherapie - Sportfysiotherapie - Manuele therapie, - Beweegprogramma's - DiĂŤtetiek.

Bel vrijblijvend naar onze praktijk in Jubbega of Donkerbroek. Of kom gerust langs, wij staan u graag te woord! Behandeling aan huis is ook mogelijk.

Kinderen/jongeren met een beperking!! - tijdelijk verblijf - logeerhuis - dagopvang

- dagbesteding voor jongeren die buiten het werkcircuit vallen. Wij zijn op zoek naar eenvoudige werkzaamheden voor de dag besteding in de vorm van 'tafel' werkzaamheden.

Merkebuorren 90 - 9241 GH Wijnjewoude T:0516-480507 - Stichtingaetb.nl


Van de redactie Redactie "de Bân” Annie Posthumus, Weinterp 40 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 Durk van der Veen, Merkebuorren 127 Klaas Greidanus, Bremerheide 20 Klaske de Vries, Russchenreed 48 Lammert Bouma, Petersburg

tel: tel: tel: tel: tel: tel:

48 13 81 48 13 91 48 13 98 48 13 83 48 13 05 48 14 57

Een praatje bij het plaatje " Een nieuw begin nog in het oude jaar" .

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 4 januari. De Bân is ook te vinden op www.wijnjewoude.net Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon Word document en dan in lettertype arial 11, via de e-mail deban@wijnjewoude.net. Dit kan tot dinsdag 24 december 18.00 uur. Kopij die niet via e-mail gaat moet op dinsdag 24 december binnen zijn bij Klaasje van der Woude, te Nijenhuiswei 10. Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen. Klachten over de bezorging kunt u melden bij Annie Posthumus tel. 481381. Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij Klaas Greidanus greidanus@zonnet.nl. Een overvol dorpsblad ligt voor u als laatste aflevering van het jaar 2013. Met zoveel activiteiten in het dorp was het aanbod van kopij voor de Bân dit jaar weer geweldig. Daarom is het werken voor ons dorpsblad als redactie ook een plezierige bezigheid. Er is veel gebeurd en tot stand gekomen in ons dorp, dit bijna afgelopen jaar en ook voor het komende nieuwe jaar zal dit vast ook weer het geval zijn. Alle toekomstige kopij hiervoor zullen we weer met genoegen op een overzichtelijke manier inpassen in de Dorpskrant. Wij wensen u veel leesplezier en alvast prettige feestdagen op het eind van deze maand en een goede jaarwisseling.

3


Berichten van Plaatselijk Belang Ontmoetingsplek Te Plak Een klein feestje was het toen op 12 november het uitgraven van de speelveldjes startte. Na jaren van plannen maken, de financiĂŤn boven water krijgen en veel overleg, heeft de jongeren ontmoetingsplek Te Plak -met hulp van vrijwilligers- nu echt zijn plekje gekregen. Half december wordt de inrichting geplaatst en in het voorjaar zal Te Plak officieel worden geopend. Foto's staan op de website. Carbid schieten Dit jaar is het carbid schieten op oudejaarsdag uitsluitend toegestaan op het evenemententerrein van 13.00 tot 18.00 uur. Het wordt vast een gezellige boel want er is een koek-en-sopie tent met oliebollen en chocolademelk (met dank aan bakker v/d Molen en Spar) en ook deze keer zal de Stripe zorgen voor heerlijke snert! Herinrichting Merkebuorren Op 13 november was de informatiebijeenkomst over de plannen voor herinrichting van de Merkebuorren. Op de dorpssite staat een kort verslag. De aanwezigen waren op grote lijnen content met de plannen om het dorp veel aantrekkelijker te maken. Toch willen enkele buurten nog nader contact over de uitwerking van de plannen voor het plein met de muziekkoepel en ook voor het plein bij de Spar met eerste stukje Mounleane. Van het laatste stuk van Spar tot Russchenreed waren de tekeningen nog niet beschikbaar. Deze worden nog met de buurt besproken. Vervolgens zal het dan aangepaste plan opnieuw aan het dorp worden voorgelegd.

Inmiddels hebben Plaatselijk Belang van Wijnjewoude, Bakkeveen, Frieschepalen, Ureterp en Siegerswoude gezamenlijk een brief geschreven aan wethouder Kooistra waarin ze hem vragen zijn invloed aan te wenden voor spoedige heropening van het fietspad. PS. Inmiddels heeft de wethouder laten weten onze zorg te delen en binnenkort een bestuurlijk overleg met SBB te beleggen. Er wordt dus aan gewerkt.

Feestverlichting Met KrystRequest en de feestdagen in het Staatsbosbeheer sluit fietspad vooruitzicht is Wijnjewoude extra feesteDat maakte SBB op 11 november bekend. lijk verlicht. Er staat nu ook een grote Onmiddellijk barstten de verontwaardig- kerstboom op het plein voor de Swingel de reacties los. Dit mag niet gebeuren. en in de koepel is nieuwe verlichting aanEen zo belangrijk toeristisch fietspad zo gebracht. We wensen iedereen in ons maar opdoeken omdat herstel van de dorp een gezellige KrystRequest, kerststormschade teveel zou kosten. En dat ter- dagen en jaarwisseling! wijl toerisme en recreatie een speerpunt van onze gemeente is. Het bestuur.

4


14 december KrystRequest

deel 3

Overal in het dorp borrelt het van KrystRequest. En tegen de tijd dat deze Bân in je brievenbus is beland, heb je als het goed is, een uitnodigingspakket met kerstkrant en lichtje ontvangen. (Zo niet, meldt het via het contactformulier van KrystRequest op de dorpssite of bel met Leny Bouma, 481855). Het zou mooi zijn als je het welkomstlichtje tijdens de lichtjestocht brandend voor je huis wilt zetten. Zo hoort iedereen in Wijnjewoude erbij. En nu maar hopen op droog en niet te winderig weer. De werkgroep KrystRequest is enorm onder de indruk van alle positieve reacties. Een van hen zei onlangs “Wat is het hartverwarmend als je ziet hoe ongelofelijk veel vrijwilligers zich enthousiast inzetten voor KrystRequest. En dan al die bijdragen van bedrijven in en rond Wijnjewoude. Dit hadden we toch niet durven dromen. Wat een feest van saamhorigheid! Alleen daarom is het nu al geslaagd.” Je kunt de voorbereidende ontwikkelingen met leuke foto's volgen op www.wijnjewoude.net/krystrequest Hier nog enkele aanvullingen op het programma zoals het in de KrystRequestkrant staat. Voor de aanwonenden kan KrystRequest wat overlast veroorzaken. We hopen dat de parkeerwachters dit zoveel mogelijk kunnen beperken, zodat het voor iedereen een mooie ervaring wordt. Het activiteitenprogramma is vanaf 17.30 uur in Twaspan, Votum Nostrum en Swingel met daartussen een grote cateringtent. De mensen van de organisatiewerkgroep en de workshopleiders zullen goed herkenbaar zijn. De workshop koorzingen is voor jong en oud en duurt van 17.45 tot 18.30 uur. Her en der staan dozen waarin je een vrijwillige bijdrage kunt doen voor Serious Request.

De Kerst Sing-in. Behalve samenzang met muziek van Euphonia, treedt het KrystRequest Kinderkoor op met ondermeer het door Tim Douwsma geschreven lied “Oh Wijnjewoude”. Verder ook een optreden van het workshopkoor met Anna vd Heide op cajong. Ds. Joost van den Brink neemt het publiek mee in zijn korte overdenking van het thema “Gods Request”. Na afloop is er nog een lekkere kop warme chocolademelk, koffie of thee. Vervoer buurtgenoten We vragen uw aandacht voor buurtgenoten die hulp nodig hebben bij vervoer. Dvd Van KrystRequest wordt een dvd gemaakt door Media Power in Ureterp. Voor 5 euro kunt u de dvd bestellen via de intekenlijsten die op 14 december in de Swingel liggen.

5


c

Mounleane 14 9241 HA Wijnjewoude

Timmer & Klusbedrijf C. de Vries

0516-426885 06-12996376

onderhoudsbedrijfcdv@live.nl

Iets te vieren, reünie, vergadering Warm - koud buffet / BBQ / Koffietafel Gezellige zaal, privé terras

hotel Restaurant Jo kinne hjir net allinnich lekker ite, mar no ek lekker sliepe! Duerswâld 23 9241 GW Wijnjewoude

Biedt allerlei mogelijkheden. Informeer vrijblijvend. Mjumsterwei 16 9243 SK Bakkeveen tel. 0516 541493

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

In- en verkoop occasions In- en verkoop classic cars In- en verkoop USA cars APK keuringsstation Onderhoud en reparatie; alle merken Ook voor onderhoud aan uw oldtimer / klassieker

Weinterp 26 - 9241 HD - Wijnjewoude (Frl.) Tel. +31 (0)516 - 48 12 60 – www.autobedrijfjansma.nl

FB Dopheide 8c-2 9202 PB Drachten 0512 - 54 66 35 0512 - 54 67 10

6

Tel.: (0516) 54 12 15 www.destripe.nl

Weinterp 22 a 9241 HD Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 16 00


Opbrengst Serious Request De opbrengsten voor Serious Request worden tijdens KrystRequest bijgehouden op een grote thermometer in de SeriousRequest-stand in de Swingel. Zelfs nu al kun je op de dorpssite de thermometer met de actuele stand volgen. Want KrystRequest is nog niet eens begonnen en toch zijn er al mooie bijdragen binnen waaronder van de leesmarathon van Votum Nostrum en van een avondmaalscollecte. De voorlopige eindstand wordt beken gemaakt tijdens de Kerst Sing-in en na de Kinderkerstmarkt van 18 december prijkt de definitieve opbrengst op de site.

Overhandiging bij het glazen huis van 3 FM Serious Request. Hoe en wanneer we de opbrengst van KrystRequest bij het glazen huis gaan overhandigen is nog niet bekend. Nieuws daarover melden we via wijnjewoude.net/krystrequest Meer informatie over de Serious Request campagne tegen diarree, vind je op de sites van het Rode Kruis en van 3FM Serious Request. We wensen alle Wijnjewouders een heel gezellige KrystRequest met een mooie opbrengst.

Zeer geachte patiĂŤnt(e) Afgelopen week is bij mijn lieve vrouw Saskia een hersentumor gevonden. Tot mijn grote verdriet ziet het er allemaal niet zo goed uit en zal er de komende weken het een en ander aan diagnostiek en zo nodig behandeling verricht gaan worden. Dit betekent dat ik met enige regelmaat afwezig zal zijn. Ik vraag hiervoor uw begrip. In de perioden dat ik afwezig ben zal de praktijk waargenomen worden door mw. Hilly ter Veer (op de huisartsenpraktijk) of huisartsenpraktijk Bakkeveen (te Bakkeveen). De apotheek zal gewoon open blijven, u kunt gewoon uw medicatie herhalen. Bel voor vragen altijd eerst de praktijk. Ook bij spoed eerst de praktijk bellen! Verder wil ik u allen hartelijk danken voor de grote blijk van medeleven voor mijn zus, die inmiddels herstellende is van haar operatie en binnenkort zal starten met chemotherapie en radiotherapie. Met vriendelijke groet, F.Lewin, apotheekhoudend huisarts

Een minuut van verzoening is meer waard dan een levenslange vriendschap.

7


Website van Wijnjewoude De nieuwe website van Wijnjewoude is inmiddels een maand of vijf in de lucht. Iedereen kan via www.wijnjewoude.net op de hoogte blijven van gebeurtenissen en activiteiten in ons dorp. Het mooie van de nieuwe website is dat de gebruikers - verenigingen en bedrijven - zelf hun webpagina kunnen beheren, nieuwsberichten posten en evenementen op de dorpsagenda plaatsen. Na informatiebijeenkomsten voor verenigingen en bedrijven in mei en in juni is half september opnieuw een voorlichtingsbijeenkomst gehouden. Een aantal gebruikers leerden hoe zij zelf hun pagina kunnen beheren. De Werkgroep Website Wijnjewoude overweegt om over enige tijd nogmaals zo'n avond te organiseren. Het bijhouden van de informatie. De kwaliteit van een website staat of valt bij de juistheid van de vermelde informatie en de actualiteit daarvan. Daarom vragen wij om onjuiste of gewijzigde informatie aan ons te melden of zelf actueel te houden op de site. Heel nadrukkelijk vragen we dit aan bedrijven, verenigingen en vooral ook buurtverenigingen. Kijk even of de informatie voor uw bedrijf of vereniging nog klopt en vul eventueel aan met telefoonnummers en e-mailadressen. Als u niet zelf de mogelijkheid heeft om mutaties aan te brengen, meld de wijziging dan aan ons via de contact button op de site. Wij zorgen dan dat de gewenste informatie wordt vermeld.

8

Nieuwsberichten Op dit moment zijn naast twee technische beheerders van de site één redacteur en een fotograaf actief. We zoeken nog versterking van het redactieteam. Lijkt het je leuk om zelf af en toe wat te schrijven of op te treden als correspondent, meld je dan aan via de site. En als schrijven niet zo jouw ding is, maar je hebt wel een leuk nieuwtje, meld het dan ook. Dan verwerkt de redactie dit wel op de site. Beamer en laptop Toen de Werkgroep Website Wijnjewoude zo'n jaar of twee geleden is gestart met de ontwikkeling van de nieuwe site heeft Plaatselijk Belang voor de werkgroep een laptop en beamer aangeschaft. De ontwikkelfase is nu afgerond en de werkgroep gaat verder als onderhoudsclub. Plaatselijk Belang heeft besloten om - nu het ontwikkelproces is afgerond - de laptop én beamer in bruikleen te geven aan De Swingel. Huurders van vergaderruimte in de Swingel kunnen van deze extra faciliteit binnenkort gratis gebruik maken. Informeer naar de mogelijkheden bij Eric van der Wal. Werkgroep Website Wijnjewoude


Swingelnieuws We zijn er nu precies een jaar. Op 1 december 2012 werden we de nieuwe beheerders van MFC de Swingel. Er is in dat jaar heel erg veel gebeurd met als hoogtepunt de afgelopen maand november waarbij er nog nooit zoveel diversiteit aan feesten geweest is. Van sweet 16 tot sweet 60, van kinderdisco tot dance avond. Wij kunnen niet anders dan heel erg tevreden zijn met de positieve ontwikkelingen en we gaan dan ook in volle vaart door. De voorlichtingsavond over de herindeling van de Merkebuorren en Mounleane werd druk bezocht. De betrokkenheid van alle aanwezigen toont aan hoe hecht het dorp is. De intocht van sinterklaas verliep uiteraard zeer luidruchtig! Een groot compliment aan de intochtcommissie die ervoor Nog een kleine greep uit de activiteiten zorgde dat Sinterklaas precies op tijd in van de komende maand. Elke maandagde Swingel was en dat het een groot feest avond en dinsdagavond volleybal training werd voor de kinderen. van de dames en heren van volleybal vereMet Oud&Nieuw gaan we een gezellig niging DWS. De jeugd en de recreanten samenzijn organiseren. We hebben Jos trainen net zo hard als de competitie speHarteveld en Eddie Mulder uit Wijnje- lers en het plezier spat er van af. Elke donwoude bereid gevonden om het nieuwe derdagavond speelt DWS haar wedstrijjaar met gitaarmuziek in te luiden. De two den. Kom gerust eens kijken. Vanaf de triFaces worden bijgestaan door Koos bune heeft u een optimaal zicht. Keus. Deze neemt de bas en het slagwerk De trainingen van Longa gaan ook onvervoor zijn rekening. De muziek zal niet te minderd door. Met bewondering kijken wij hard staan zodat iedereen gezellig met naar de inspanningen die ze leveren! elkaar kan blijven praten. Deuren gaan Elke woensdag wordt er gedanst. 's om 00:30 open en entree is uiteraard vrij. Middags door de dames van het volksDe kinderdisco op vrijdag 13 december. dansen en 's avonds de dames van counDeze is een weekje later dan normaal, om try line dance. organisatorische redenen. De laatste Uiteraard zijn er ook weer diverse vergadisco werd druk bezocht. Daar zien we deringen. Mocht u nog een zaaltje willen een duidelijk groei. Uiteraard doen reserveren dan raden wij u aan om niet te Leendert Roffel en zijn team hun uiterste lang te wachten om deze vast te leggen. best om alle kinderen een mooie avond te bezorgen. Eric en Trientsje van der Wal Kryst Request op 14 december. Hiervoor vraagt ook de Swingel uw aandacht. Een NB. prachtig initiatief! We rekenen erop dat u De Swingel is op 7, 20 en 21 december massaal op dit evenement afkomt en mee- dicht i.v.m. besloten feesten. helpt waar u kan.

9


Afscheid nemen, iemand nog één keer in woorden zichtbaar maken... NIJ BEETS - Tine de Kleine uit Nij Beets is begin 2012 begonnen met het verzorgen van uitvaarttoespraken en de gehele diensten. 'Intussen weet ik dat hierin mijn hart en mijn kracht bij elkaar komen'. Meevoelen 'Mijn inlevingsvermogen en betrokkenheid bij de nabestaanden, het plezier in het schrijven van een persoonlijk, warm en boeiend levensverhaal en in het uitspreken daarvan, daar ligt mijn passie' vertelt Tine. 'Het vertrouwen, de compassie en de band met de achterblijvers -de weduwe, weduwnaar, kinderen, kleinkinderen- die verbondenheid ervaar ik als hartverwarmend'. Liefdevol afscheid Tine verliest zich na haar eerste bezoek aan de familie, thuis compleet in de tijd met het schrijven van de toespraak. 'En elke keer weer is het een heerlijk gevoel om tenslotte te weten: dit is 'm! Die zekerheid geeft me vertrouwen. Ik zet me met hart en ziel voor de achterblijvers in om een warm en liefdevol afscheid voor hun dierbare mee te verzorgen. Dit kan maar één keer en is het laatste wat ze nog voor hem of haar doen kunnen... Voor de naasten is het zo waardevol om met een goed gevoel op de afscheidsdienst terug te kunnen kijken.' 'Als de familie na de plechtigheid zegt dat het niet “mooier” had gekund en dat ik hun dierbare precies heb neergezet zoals hij of zij was, dat is waar het om gaat..' En dat geeft Tine enorm veel voldoening en energie.

10

Ondersteuning 'Ook als mensen zelf iets willen zeggen maar het moeilijk vinden om de juiste woorden te vinden, wil ik hen daarbij graag ondersteunen. En als iemand voor overlijden zijn of haar zaken zelf zoveel mogelijk wil regelen, kan dat aan de hand van een gesprek-bij-leven'. Bel me gerust voor een vrijblijvend (kennismakings)gesprek, ik kom graag langs. Informatie Tine de Kleine Domela Nieuwenhuisweg 43 9245 VB NIJ BEETS t (0512) 461520 | 06-43960554


75 jarig bestaan van de Middenstands vereniging. Dit is aanleiding voor ons om in het verleden van deze vereniging te duiken. De vereniging waaruit de Bân is ontstaan en nog steeds door wordt gesponsord. Uit de notulenboeken blijkt de Sinterklaas Aktie het belangrijkste onderwerp te zijn. In '58 worstelt men met de vraag; hoe krijgen wij de Sinterklaas Aktie en de prijzenpot onder de aandacht van de dorpelingen. Eén reclame krantje wat destijds werd uitgegeven is bewaard gebleven. Daarvan zijn hier enkele reclames overgenomen. 24 zaken deden mee aan de Aktie ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ook dit jaar zullen U de gezamenlijke zakenlieden van Duurswoude, Hemrik en Wijnjeterp U niet teleurstellen wat hun zaken U voor de St. Nicolaas kunnen bieden en wat reclame zij deze keer met elkander zullen maken. Er worden GRATIS bonnen geleverd en de prijzen zijn ook nu weer lang niet mis. Deze keer worden als prijzen beschikbaar gesteld: 1e prijs: Een geheel nieuw model BROMFIETS. 2e prijs: 1 GAZELLE RIJWIEL 3e prijs: 1 electr. STOFZUIGER 4e prijs: 1 extra grote zuiver wollen Aa-Be DEKEN 5e prijs: 1 zeer luxe NAAIBOX En dan nog 10 andere prijzen die er stuk voor stuk mogen zijn ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor de lange winteravonden hebben wij Ook met de Sint Nicolaas hebben wij vele ontvangen nieuwe soorten gezelschap- nuttige en waardevolle cadeaus op spelen o.a. Steeplechase, Derby-Rou- HUISHOUDELIJK en ELECTRO gebied lette, Rallye Monk Carlo, Scrabbel enz. voor U. U doet toch ook mee aan de prijsvraag in Wasmachines, Stofzuigers, Strijkijzers, onze folder. Scheerapparaten enz. verkopen wij uitTijdens de St.Nic.actie ontvangt U in het sluitend erkende merkartikelen: o.a. Warenhuis “De Oude Smidse”ook bon- Miele, Erres, Ruton, Holland Electro, nen. Philips enz. Verder grote sortering schemerlampjes en luxe artikelen Fa. Th. v. Gans& Zn. Telefoon 272 Beleefd aanbevolen U.Dijkstra Sluis Wijnjeterp Voor Sint Nicolaas Naar de bakker om speculaas P.S. Ook pepers en taai-taai Behoudens goedkeuring van B.en W. Chocolade-letters, borstplaat en fondant 5 dec. Sjoelen, Schieten, Balgooien, Alles komt bij St.Nicolaas uit de mand Knikkeren enz. 7 – 11.30uur n.m. Marsepein extra fijn Dan moet je bij BAKKER DE JONG zijn. -----------------------------------------------------Wijnjeterp tel. 226 ------------------------------------------------------

11


Bonnen voor de loterij vermeldt een advertentie. De vergunning voor de loterij moest bij de Kamer van Koophandel in Leeuwarden gehaald worden en was aan de loterijwet gebonden. De trekking moest gebeuren onder toezicht van een notaris of politie, de winnaars moesten voor de prijs tot uitkering kwam een prestatie leveren. Dit was eertijds een quiz met een jury die ook betaald werd. Wie als beste uit de bus kwam kreeg de hoofdprijs enz. De opbrengst was voor plaatselijke doeleinden. Later werd de quiz vervangen door balgooien. De hele avond vond toen plaats onder het toeziend oog van de dorpspolitie die hiermee een doos sigaren verdiende. Wanneer de zakenlui de kosten en baten rekening hadden opgemaakt ging het overschot naar één van de dorpsverenigingen. De ontvanger was van te voren vastgesteld. In de vergadering van oktober1970, merkt iemand op, dat hij meent te weten dat het overschot over 1969 nog niet aan de betreffende Sportvereniging is overgemaakt. Het bestuur antwoordt dat deze gelden gestort zijn bij de plaatselijke Boerenleenbank ten behoeve van de toekomstige sportaccommodaties (voetbalvelden). Dan krabt kassier Dijkstra zich eens achter de oren en vraagt hoe hoog het bedrag dan was. De penningmeester heeft de gegevens niet bij zich maar zal de bescheiden van huis halen. Nu blijkt dat de Sinterklaas Aktie dat jaar met een fors verlies heeft gedraaid. Helaas, een zakje zout voor de club. Het is niet de enige club die het deksel op de neus kreeg, er werd wel vaker met verlies gedraaid. Het sjoelen, schieten en balgooien, wat los stond van de loterij, is waarschijnlijk al van veel oudere datum. Het waren vroeger vooral de bakkers die zich hier mee bezighielden. Rond 1959 waren er nog 10

12

bakkers in de drie dorpen Hemrik, Wijnjeterp en Duurswoude waaruit de vereniging nu nog bestaat. Voor deze gezellige avond kon men in alle hoeken van de dorpen bij een bakker terecht. Bakker Wallinga ontruimde voor deze feestavond zijn eigen woonkamer. Je moet wat voor je klanten over hebben. Taai-taai, speculaas en pepernoten suikerbeestjes en chocolaletters behoorden zeker tot de prijzenpot. Ook bij de winkel van Van Gans en U. Dijkstra en H. Loopstra deed men aan het sjoelen schieten en balgooien. Weken van te voren werd bij Loopstra al met de voorbereiding begonnen. De voorraadschuur moest opgeruimd en met kleden afgeschermd. Dan was er plaats voor de sjoelbak die altijd door vader Haaije werd beheerd. Siem groeide op naast de ballenbak en de knecht was belast met het schieten. De sport waar je wel een goede ruimte en een buks voor moest hebben. Elke neringdoende moest voor deze avonden een vergunning van B en W hebben Overal moest inleggeld betaald worden om aan de competitie mee te doen. ƒ0.25 voor sjoelen en balgooien en iets meer voor het schieten. Het gewonnen bedrag moest in de desbetreffende zaak besteed worden. Zo kon de winkelman zijn omzet verhogen en mogelijk klanten winnen. Uit verhalen blijkt dat dit zuiver een mannen aangelegenheid was. De vrouwen bleven thuis op de kindertjes passen. Hoe Sinterklaas het precies aanlegde weet ik niet maar waarschijnlijk kwam het gewonnen goed die nacht in de sokken en klompjes van de kinderen terecht. Taaipopjes, suikerbeestjes , kleurboekjes enz. De grotere jeugd ging wel naar deze gezellige avonden toe maar zij hadden geen cent te makken. Langzamerhand met het verdwijnen van de winkels is de traditie uitgestorven. Het waren de Bazaars die deze traditie het langst doorzetten, maar ook dat ligt achter ons.


i ijnje woude - Hemr

k

W

rneme rsverenigi e d n

ng

Tot 1972 was de Goedheiligman nog nooit in Wijnjewoude en Hemrik verschenen. Scholen hier buiten gelaten. Het waren de jongemannen van de Rallyclub die aan de stamtafel in de Stripe bedachten dat ze Sinterklaas wel eens naar onze dorp konden halen. Deze drinkebroers zochten in hun gelederen een schikte Sinterklaas die ze in Jubbega vonden. 's Morgens om 6.00 uur trok Ruurd van der Woude er al op uit om deze man en zijn knechten in Wolvega de gewenste metamorfose te laten ondergaan. In vol habijt trokken ze in Hemrik met paard en wagen rond en hadden een gezellig uurtje met de kinderen in de manege. Hongerig en dorstig vertrokken ze daarna naar de Stripe om de snert te nuttigen. Zoals afgesproken volgde 's middags de rondrit met paard en rijtuig van Drenth door het dorp Wijnjewoude. In de koude loods van fouragehandel Hoekstra kwamen Sint de kinderen samen. Hier zorgden de mannen van de rallyclub er voor dat Sint weer warm werd door hem voldoende “koude thee� te geven. Toen Hoekstra vernam dat Sint niet zo goed meer uit zijn woorden kwam heeft hij zich maar over de fles tussen de strobalen ontfermd - waar de deugd en de ondeugd samenkomen -. Met een scheef oog zagen de neringdoenden het succes van de intocht aan en wilden het graag overnemen, maar de mannen van de Rallyclub gaven het niet uit handen. Er werd een deal gesloten. Financieel ging de middenstand het feest ondersteunen. De daarop volgende jaren werd de koude loods verruild voor de warme Treffer (gebouw achter bushalte) waar de kinderen op de vloer rondom Sinterklaas zaten. De mannen van de Rallyclub en hun Sinterklaas beleefden nog veel prachtige jaren. Al was er dan ook wel eens pech. Terwijl Sint en zijn Pieten op de kappers-

O

Intocht Sinterklaas en zijn tradities

stoel zaten en chauffeur Ruurd rustig wachtte werd buiten zijn nieuwe auto geramd. De hele zijkant was beschadigd. Al was Ruurd z'n humeur beneden het vriespunt met de goed gemutste Sint en Pieten ging het feest onverminderd door. De middenstand heeft de gehavende auto laten herstellen. In 1975 werden ook de muziekkorpsen gevraagd om aan de intocht mee te werken. De kinderen kregen nu vooreerst een zakje snoep van Sint en de Pieten. In 1983 nam de middenstand de organisatie van het hele gebeuren op zich. Want de mannen van de Rallyclub hadden inmiddels elders een baan of waren aan de vrouw geraakt. Door de jaren heen werd er van hoofdpersonen en locaties wel eens gewisseld maar voor de ouders en kinderen bleef het een feest. Met de terugval van het aantal ondernemers viel het de ondernemers zwaar om dit feest nog te organiseren omdat men er eigenlijk geen geld en tijd voor had. Het was niet meer haalbaar, waardoor er naar andere wegen werd gezocht. Er werd een speciale intochtcommissie samen gesteld die de organisatie heeft overgenomen. Alleen voor de sponsoring draagt de ondernemersvereniging nog een deel bij. Wij hopen dat de Sint alle stormen zal doorstaan en de Zwarte Pieten niet buiten de boot vallen om nog jarenlang ons dorp aan te zullen doen. Annie. 13


k

i

r

t

a

n

meditatieschool Tjalling Harkeswei 75 9241 HL Wijnjewoude tel./fax: 0516 - 47 16 88 e-mail: info@kirtan.nl website: www.kirtan.nl

kursussen/trainingen op het gebied van: * meditatie * yoga * massage * stresspreventie * emotioneel lichaamswerk

UITVAART VER. E.D.D.

Wijnjewoude e.o. Voor crematie en begrafenis

Uitvaartverzorging Van der Zwaag Heerenveen Tel. 0513-622 339 Inlichtingen: J. Miedema

Penningmeesteres:

G. v.d. Wier-v.d. Meulen 0516 - 48 18 80

Weversw창l 3B 9243 JL Bakkeveen Tel.: 0516 - 54 13 25

Herenweg 19 8435 WT Donkerbroek Tel.: 0516 - 49 21 28

Slotemaker de Bruineweg 2 Merkebuorren 16 9241 GG Wijnjewoude 8433 MB Haulerwijk Tel.: 0516 - 48 12 74 Tel.: 0516 - 42 12 81

Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude Inlichtingen en reserveringen bij de beheerders: door Eric en Trientsje van der Wal Tel: 0516 - 48 07 41 of 06 - 24449516

14

0516 - 48 13 05

Voorzitter:


Intocht Sinterklaas 2013 Op zaterdag 23 november jl. was het dan eindelijk zover: Sinterklaas maakte zijn opwachting in Wijnjewoude. Om 10.30 uur stond een kinder- en oudermassa de spectaculaire intocht van Sinterklaas af te wachten, Sinterklaas had immers laten weten per helikopter te zullen landen. De kinderen hadden zelfs prachtige knutselwerkjes gemaakt om Sinterklaas veilig het dorp in te kunnen loodsen. Tot duidelijk werd dat de helikopter niet bij het Wâldhûs maar in een hooiberg was geland! Gelukkig bleek dat Sint, zijn pieten én de cadeaus ongeschonden waren en kon de bonte stoet zijn weg, onder muzikale begeleiding van muziekkorps Euphonia, door het dorp richting M.F.C. de Swingel vervolgen. In De Swingel namen de Pieten plaats in het klaslokaal, voor rekenles, muziekles, en pietengym, maar dit ging niet zonder slag of stoot... Late Piet kwam te laat, Kleine piet durfde niks alleen, Spijbelpiet had geen zin in school en zat tussen de kinderen, Plaspiet onderbrak de les continu voor sanitaire pauzes, Vergeet Piet was alles vergeten, Slaappiet viel steeds in slaap en Make-up Piet had meer oog voor zichzelf dan voor de les. De enige die echt zijn best deed was Slimme Piet, stapels boeken had deze Piet door geworsteld!

Tijdens de fruitpauze (niet het favoriete onderdeel van Fruitnietpiet…), verraste Sinterklaas nog enkele kinderen met een mooi cadeau voor hun mooie bijdrage aan de kleurwedstrijd. De winnaars waren: Tjisse Douma, Kim de Boer, Damian Frieswijk, Tieme van Buiten en Jessie Pool. Hierna was er nog tijd voor Pietengym, alle kinderen dansten vol enthousiasme mee op de danspassen van de Pieten. Na alle inspanningen klonk de schoolbel en was het voor de Sint weer tijd om zijn weg te vervolgen en zich voor te bereiden om pakjesavond! Al met al kunnen we terugkijken op een geweldig geslaagd feest voor alle kinderen uit Wijnjewoude, hetgeen niet mogelijk was geweest zonder alle bijzonder gulle bijdragen van de inwoners en middenstand uit het dorp. Langs deze willen wij dan ook een ieder die hieraan heeft bijgedragen heel hartelijk bedanken en hopen uiteraard dan wij ook volgend jaar weer op jullie steun kunnen rekenen om dit geweldige kinderfeest weer mogelijk te maken! Vriendelijke groet, De Intocht Commissie Wijnjewoude Geke Meestringa, Martijn Ruis, Nienke Adema, Bregtsje Negenman, Janien Heslinga, Anna Heslinga en Wendy de Kleine

15


Een groot deel van de stroom die we nodig hebben wordt duurzaam opgewekt. Het papier dat wij gebruiken is duurzaam (FSC keurmerk).

Ina Zandberg

Schoonheidssalon Voor een mooi en verzorgd uiterlijk

Gentiaan 22 Wijnjewoude 0516-481208 www.inazandberg.nl

Voor al uw:

G. Wiegersma Wijnjewoude uw stalstoffeerder 110

SCANIA

Handelsonderneming G. Wiegersma

Tel. (0516) 48 17 86 Fax (0516) 48 10 57

Tj. Harkeswei 106 a/b 9241 HM Wijnjewoude

* Bloemstukken Weinterp 1 * Snijbloemen 9241 HB Wijnjewoude * Kamerplanten Tel.: 0516 - 48 06 68 * Bruidswerk * Grafwerk * Sfeermakers * Kado’s Snuisterijen * info@bloemenenkadohuiswilma.nl www.bloemenkadohuiswilma.nl

16


Duurzaam Wijnjewoude Als werkgroep krijgen wij zo nu en dan de vraag wat doen jullie nu eigenlijk? - We proberen de inwoners er zich bewust van te maken dat duurzaamheid loont en hopen op deze manier dat het mensen helpt om ook eens na te denken over wat kan ik nu doen om duurzamer te zijn en hoe kan ik hier financieel beter van worden. - We benadrukken nogmaals dat we niets verkopen. - Verder zijn we aan het onderzoeken wat collectief mogelijk is voor de inwoners van Wijnjewoude. - Wij als werkgroep hebben er ook over nagedacht om een duurzaamheidbeurs te gaan organiseren, maar vonden dit toch iets meer voor de plaatselijke ondernemers. - We brengen het aantal zonnepanelen in Wijnjewoude in kaart en de teller staat nu inmiddels al op 935 stuks.

1000 950

900 850

800 750

700 650

600 550

500

450

400 350

300 250

200 150

100 50

0

Tot slot wensen we u goede kerstdagen en een nog duurzamer 2014. Namens de werkroep, Frans Pool

Supermarktrondleiding Wat is gezond? Wat betekent light? Welk product is beter? Wat is glutenvrij? Wordt u ook zo verward door alle keuzes? In vernieuwde supermarkt Spar Bosch in Wijnjewoude, zal diĂŤtist Sanne de Ree een supermarktrondleiding geven, waarin ze meer toelichting zal geven op producten en productkeuze. Ze beantwoordt hier graag uw vragen en zal meer uitleg geven over de verschillende claims zoals: 'zonder toegevoegd suiker', 'light', 'glutenvrij', 'dieet' Geef u snel op - samen met uw man/vrouw, buurvrouw of vriend(in) - want vol=vol. 18 december in uw Spar om 10.30 uur. Voor maar â‚Ź3.00. Opgave en meer informatie: Telefoon: 0630375766 E-mail: info@sannederee-dietist.nl Website: www.sannederee-dietist.nl en op facebook

17


Zorgboerderij De Twa Bûken Duerswâld 9 9241 GW Wijnjewoude

”Living & Growing”

Dagbesteding Winkeltje Logeeropvang Mini-camping

0516 - 54 18 62 www.twabuken.nl

Voetverzorging Marijke Gediplomeerd pedicure Aantekening : diabetes Aantekening : reuma Ook bij u thuis Lid van Salon aan huis M.G.A. de Bruin Te Nijenhuiswei 27 9241 EA WIJNJEWOUDE Tel. mobiel: 06 29 211 470

Hendrik van der Heide 06 - 46 18 12 04 info@aforum.nl

aforum.nl

voor al uw tegelwerk: www.tegelzetbedrijfvanderveen.nl info@tegelzetbedrijfvanderveen.nl tel 06-53674098 Wijnjewoude voor een goed advies kom ik graag vrijblijvend bij u langs 18


Willedei De tiende editie van de Willedei is geweest. Als bestuur kijken we alweer vooruit naar de elfde editie op zaterdag 6 september 2014. Hoe meer bestuursleden, hoe beter we dit evenement kunnen organiseren. Wij gaan voor een leuke en gezellige dag met veel wille op de eerste zaterdag van september. Wil jij ons helpen om dit voor elkaar te krijgen? Laat je horen via info@willedei.nl of neem contact op met Grietje Rooks via 06-51070901.

Afscheid bestuurslid. Onze voorzitter Hendrik van der Heide heeft besloten om zich terug te trekken uit het bestuur van de Willedei. Het lukt hem om privéredenen niet meer om het één en ander te combineren. We willen hem bedanken voor zijn inzet en wensen hem zowel zakelijk als privé veel succes toe.

Opgave 2014 De opgaven voor de 11e Willedei in 2014 stromen alweer binnen. Zo zijn we blij met het feit dat er zich een muziekgroep uit Wijnjewoude heeft opgegeven om volgend jaar te komen spelen. De muziektalenten in het dorp zijn er dus wel, laat je horen als jij hier ook bij hoort! Wat is er nou leuker om je dorpsgenoten en andere bezoekers te vermaken met je eigen gemaakte muziek

WAW- Buurtacademie WAW- Buurtacademie wenst een ieder gezellige kerstdagen en een schitterend, maar vooral creatief, actief en informatief 2014. Maar voordat het zover is, ontmoeten we elkaar vast en zeker de 14de december tijdens de lichtjestocht, bij één van de kerstbelevingen of tijdens de activiteiten in de scholen of De Swingel, want het prachtige initiatief dat Krystrequest heet, mogen we absoluut niet missen. Lydia, Fokje en Ilse. PS. Natuurlijk komt er weer een nieuw programma op jullie mat, samen met de januariBân, maar…..we hunkeren naar bijstand!! Onze inspiratie is naar een bijna niet te overwinnen nulpunt gedaald. Help ons onze dorpsgenoten uit de bank te krijgen!!

19


voorgoed afscheid nemen, iemand nog één keer in woorden zichtbaar maken

Tine de Kleine schrijfster/spreekster levensverhaal

Domela Nieuwenhuisweg 43, NIJ BEETS tel. 0512-461520 I 06-43960554 Leaver yn it Frysk? Dat kin krekt like goed!

ijnjewoude

Tel.: 0516 - 471415

Tolleane 8 9241 WH Wijnjewoude

de jong auto’s & machines Roelof de Jong Opper Haudmare 32 9241 HR Wijnjewoude

website: www.dejongautosenmachines.nl

(0516) 48 10 17 zaak : 06 - 55 17 83 59 mobiel : e-mail : roelofdejong@freeler.nl

In- en verkoop alle merken auto's, machines en bedrijfsauto’s

Weinterp 44a * 9241 HE Wijnjewoude

Duerswâldmer Wei 6, 9243 KA Bakkeveen Tel.: 06 - 20 35 64 90 E-mail: info@schildersbedrijfwelfing.nl Website: www.schildersbedrijfwelfing.nl

20


Volleybalvereniging DWS Beste Volleyballers De Balsponsors december - Zorgboerderij De Twa Bûken uit Wijnjewoude -Bakkerij van der Molen uit Wijnjewoude Namens volleybalvereniging D.W.S. hartelijk bedankt !! Wedstrijdschema DWS: 12-12 19:15 DWS MB 1 - Wêz Handich MB 1 20:15 DWS HS 2 – SC Veenwouden HS 1 20:15 BSV DS 1 – DWS DS 1 21:15 v.v.Bakkeveen HS 1 – DWS HS 1 19-12 19:15 D.F.S. MB 1 – DWS MB 1 20:15 DWS HS 1 – D.F.S HS 2 20:15 AVIOS HS 2 – DWS HS 2 20:15 Triumphera DS 1 – DWS DS 1

de Swingel Wijnjewoude de Swingel Wijnjewoude de Boppeslach Damwald MFC de Veste de Swingel Wijnjewoude de Swingel Wijnjewoude de Boppeslach Damwald v.d. Bij-Hal

Wedstrijd data C.M.V. 7 december in de houtmoune in Buitenpost

Mededelingen 16-12 organiseren de Recreanten weer het gezellige mixvolleybaltoernooi aanvang 19:00 uur in de Swingel 17-12 Geen trainen. Trainen begint weer op 6 en 7 januari 2014 Jeugd van Bertha en Lotte begint op 9 januari 2014 Het bestuur van D.W.S wil iedereen bedanken die dit jaar wat voor de vereniging heeft betekend in wat voor zin dat ook is . Wij wensen iedereen dan ook fijne feestdagen en een gezond en sportief 2014 toe. Bestuur D.W.S.

Kraanwerk J.R. Bouma Voor alle grond- en water werken www.kraanwerkjrbouma.nl Tolleane 1 Wijnjewoude Tel. 06-11292116

aannemer - en timmerbedrijf ook voor kunststofkozijnen gevelbekleding en windveren Bremerheide 20 Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 481383

21


Dorpsfeest 2014 De voorbereidingen voor het feest in 2014 zijn in volle gang. In principe zijn alle dagen al gevuld. Het wachten is nog even op de loting van het WK voetbal (6.12.2013). Daarna kunnen we de exacte tijden en activiteiten invullen. Op de aankondiging dat we zelf de catering in de tent gaan doen hebben we alleen maar positieve reacties gehad. Diverse personen hebben zich bij ons al aangemeld om als vrijwilliger mee te draaien. Hiervoor onze hartelijke dank. Versierde wagens. Het thema is Film/Tekenfilms.Er hebben zich al 6 buurten gemeld met een thema. Wacht met het opgeven niet tot het laatste moment. Als u nu al weet welk thema u gaat doen meldt het dan op onderstaand email adres. Wij leggen het dan vast. Is er al een buurt met dat thema dan hoort u dat per omgaande van ons.

Do

rpsfeest

Voor de playbackshow op vrijdagavond is ook de eerste aanmelding al binnen. Ook hier geldt: wacht niet tot op het laatste moment. Hebt u nog vragen, opmerkingen en/of suggesties. Mail ze ons op: sdww@live.nl

Het bestuur wenst een ieder goede kerstdagen, een mooie jaarwisseling en gezond 2014 toe.

Judo examens in MFC de Swingel Alle judoka van judoschool Marco Oord, hebben in de laatste week van november examen voor een hogere gradatie gedaan. Dit wordt in de kleur van een band of slip (op de band) aangegeven. Ook de trainingsgroep van judoschool Oord, in Wijnjewoude, deed examen bij hun meester Sam. Helaas door ziekte een kleine groep, maar ze deden allemaal hun uiterste best! Deze groep traint nog maar een korte periode in het dorpshuis, op de dinsdagmiddag vanaf 16.15 uur. Een aantal van deze judoka doen op zaterdag 7 december mee aan de wedstrijden bij de onderlinge clubkampioenschappen in 'de Waring' in Drachten. 22

Ben je benieuwd hoe de training verloopt of wil je proberen of judo ook een sport voor jou is ? Kom gerust langs en train vrijblijvend een keer mee op de dinsdagmiddag ! Meer weten over de (bewegings) mogelijkheden bij judoschool oord? Kijk opwww.judoschooloord.nl


Geef de pen door. Beste dorpsgenoten, In de vorige edities van “de Ban” stonden al 5 van mijn 7 neven die in Wijnjewoude wonen. Het kon dus ook niet uitblijven dat ik eens aan de beurt kwam (dank Drewes)!! Mijn naam is Tjeerd Linstra, bij de ouderen onder ons in dit dorp een bekende naam. Mijn opa was namelijk smid hier. Ik hoop in december 21 jaar te worden en woon samen aan de Hagerank met mijn vader, zijn vriendin en mijn broertje Auke. Ik verdien ook nog een zakcentje erbij bij Frisia Food in Haulerwijk. Via, via, ben ik bij dit bedrijf beland als industrieel schoonmaker. Dit werk doe ik nu al 4 jaar en het bevalt mij tot dusver uitstekend!! Mijn schoolcarrière begon op basisschool Votum Nostrum in Wijnjewoude. Hierna ging ik door naar het VMBO in Gorredijk, hier heb ik vier jaar op school gezeten en mijn diploma handel behaald. Daarna ben ik gaan doorleren op de Friese Poort in Drachten, daar heb ik mijn diploma detailhandel gehaald. Op dit moment ben ik nog steeds druk in de weer met mijn studie MBO 4 (ondernemer/manager).

Net als velen onder ons is voetbal mijn hobby en passie. Op de zaterdagmiddagen vertoon ik mijn kunsten in het 2de elftal van ODV, onder de fantastische leiders Jelle Bergsma en Theun de Vries. Op moment van schrijven staan we bovenaan en hebben we net de wedstrijd tegen onze rivaal Waskemeer gewonnen (1-0). Daarnaast ben ik bij de meeste thuiswedstrijden van sc Heerenveen aanwezig. Dit is naast ODV toch wel de club waar mijn hartje ligt. In het weekend ben ik naast de kantine ook veel te vinden in het plaatselijke café om mijn oudste neef (Jeroen) te sponsoren of bij Eric en Trientsje in “de Swingel.” Bovenstaande is een klein kijkje in mijn leven en bij deze wil ik graag de pen doorgegeven aan Yorick Roffel. Met vriendelijke groet, Tjeerd Linstra

23


Triple Firecracker Live in de Swingel Oudejaarsnacht gaan we weer een feestje bouwen in de Swingel. Dit jaar met de speciaal voor deze avond geformeerde band “Triple Firecracker”. Triple Firecracker bestaat uit drie ervaren muzikanten, Jos Harteveld, Eddie Mulder en Koos Keus. Jos Harteveld en Eddie Mulder staan normaal als het gitaar en zang duo” Two Faces “ op het podium en worden speciaal voor deze avond versterkt door instrumentalist Koos Keus. Hij zal de bas én drumpartijen tegelijkertijd voor zijn rekening nemen. Het belooft een bijzondere nacht te worden. Vanaf 00.30 zal Triple Firecracker met muziek uit de jaren 70 tot heden het nieuwe jaar in knallen. We hopen jullie allemaal te zien Oudejaarsnacht in de Swingel. Jos Harteveld en Eddie Mulder.

Repair Café Wat is een Repair Café ? Een Repair Café is een ontmoetingsplaats zoals een dorpshuis, waar buurtbewoners naar toe kunnen gaan, en waar het mogelijk is om onder deskundige leiding in een ontspannen sfeer men zijn mee gebrachte defecte spullen kan repareren. Zodat het nodeloos weggooien van nog te repareren spullen voorkomen kan worden en men er langer plezier van kan hebben. Inmiddels zijn er in Nederland al zo'n twee honderd Repair Café 's o.a. In Drachten en Heerenveen, die allen draaien met vrijwilligers, op het gebied van elektro , elektronica , kleding en speelgoed etc. Kijk voor meer informatie www.repaircafe.nl

Het Repair Café zou dan bij toerbeurt in onze dorpshuizen gehouden kunnen worden.

Bij het dorpssteunpunt WMO in Hemrik kwam de vraag of het ook een idee zou zijn om dit ook hier op te starten. Na overleg met WAW Wijnjewoude en Timpaan denken wij dat het zeker mogelijk is, maar omdat Hemrik niet te groot is lijkt ons samenwerking met omliggende dorpen zoals Wijnjewoude en Lippenhuizen aan te bevelen.

Graag uw reactie naar: dorpssteunpunthemrik2@kpnmail.nl

24

Wij zijn dan ook erg benieuwd naar de reacties uit de dorpen !!

Telefonische informatie: 0516471906


Prikbord Bedankt Lieve mensen, Langs deze weg willen wij graag iedereen hartelijk danken voor de belangstelling, de vele kaarten en bloemen die wij mochten ontvangen ter ere van ons 50 jarig huwelijksjubileum. Allemaal heel erg bedankt, wij hebben er van genoten. Hartelijke groet, Thijs en Anje Wijngaarden. Tuinperceel beschikbaar Er is een voorbewerkt tuinperceel beschikbaar, wegens beëindiging gebruik, door omstandigheden, van een deelnemer. Voor € 17,50 kun je een heel jaar je uitleven op jouw eigen deel van VTC Boerestreek. Eerlijk, heerlijk en onbespoten, je weet wat er met je eigen groenten is gebeurd. Info en aanmelden voor een volkstuinperceel: Mariëlle Smeerdijk tel. 06-40595052. www. http://wijnjewoude.net

Oppas aangeboden Wilt u eens een avondje weg en heeft u geen betrouwbare oppas, dan ben ik de jongen die u zoekt. Mijn naam is AbeJan van der Wal en ik ben 13 jaar. Ik ben rustig en kan goed met kleine kinderen omgaan. Mijn telefoonnummer is 0516-463041.

Te huur Oud-Hollandse Spelen Keus uit 22 spelen 0516-481335 Opbrengst collecte De collecte voor het Diabetesfonds, die in de laatste week van oktober is gehouden, heeft €1.020,35 opgebracht. Collectanten en alle mensen die hieraan een bijdrage hebben gegeven, wil ik namens het Diabetesfonds, heel erg bedanken. Anneke Heslinga. Uitslag Zonnebloemloterij De trekking van de Zonnebloemloterij is op 28 oktober geweest. Op verschillende manieren kunt u er achter komen of u een prijs hebt gewonnen. Alle informatie staat achterop het lot. De trekkingslijst is te vinden op http://loterij.zonnebloem.nl Het bestuur afd. Ureterp e.o. Verkoping Rode Kruis De verkoping van het Rode Kruis in 't Wâldhûs heeft opgebracht € 301,54. De prijzen zijn gewonnen door S. Luinenberg, zij won de boodschappentas met levensmiddelen, de prijs ervan was € 20,94 en de fruitmand ging naar Hanneke Hielkema. Er zaten 527 erwten in de pot. De pop is niet geraden, zij heette Maxima. Hartelijk dank voor uw inzet. De leiding, Janke Jongsma en Froukje Pera. 23 25


De leden van de ondernemersve

Jan JAS

administratie

VOF

BOUWBEDRIJF J. POSTHUMUS

hotel

HF

Hytex F

TIMMERBEDRIJF EDWIN HOFSTEE

Restaurant

Egbert de Boer 26

wensen u fijne feestdagen


ereniging Wijnjewoude-Hemrik drukkerij www.drukkerijpool.nl

n van der Veen auto’s

www.bloemenkadohuiswilma.nl

KEUKENMONTAGE BADKAMERS

BV

AUTORIJSCHOO

Fashion B.V.

L

RL STE

SE COMP

AND

AGN

OP

ONS

Fa. KAMMINGA

Reparatiebedrijf

Groente en Fruit Snijbloemen en Vaste planten

GFH 110

ijnjewoude

Tel.: 0516 - 471415

SCANIA

Handelsonderneming G. Wiegersma

Handelsonderneming G. Wiegersma

SCHILDERSBEDRIJF WELFING

en een voorspoedig 2014

27


Ut de Skoalle klapt Kinderkerstmarkt op peuterspeelzaal en scholen. Woensdag 18 december gaan we gezamenlijk as peuterspeelzaal en de beide basisscholen Votum Nostrum en it Twaspan een grote actie organiseren in het kader van KrystRequest. In en rondom de peuterspeelzaal en de scholen wordt een prachtige kinderkerstmarkt georganiseerd. De markt start om 17.30 uur en wordt om 19.00 uur afgesloten. De ruimtes en directe omgeving worden in een mooie kerstsfeer gebracht. Er zullen allerlei leuke kerstartikelen worden verkocht (voor een deel door de kinderen zelf gemaakt); er zijn optredens, raadspelletjes en natuurlijk zijn er ook oudHollandse spelletjes te doen. Bij de optredens gaan we met “de Hoed: rond. Verder kunt u natuurlijk genieten van een hapje en een drankje, dus ook voor de innerlijke mens wordt gezorgd. Om half zeven is er een optreden van het Groot KrystRequest Kinderkoor op het

plein van de peuterspeelzaal. We hopen dat veel belangstellenden de mooie kinderkerstmarkt zullen bezoeken. En ….alle opbrengsten zijn natuurlijk voor Serious Request! Op deze wijze willen we laten zien dat we ook op deze wijze denken aan mensen in de wereld , die bepaalde hulp hard nodig hebben. De opbrengst van Serious Request gaat dit jaar naar het Rode Krijs, t.b.v. de bestrijding van diarree bij kinderen in Azië en Afrika. Op dit site van Serious Request kunt u hierover nog meer informatie vinden. De teams van de Telle, Votum Nostrum en it Twaspan

December op it Twaspan Op OBS it Twaspan is het volop december. De december periode breekt eigenlijk al aan in november, als de kinderen lampionnen maken voor Sint Maarten. Al snel komt Sinterklaas hierna. Natuurlijk staat de school geheel in het teken van de goedheiligman. De hal is versierd door een groep enthousiaste ouders en ook in de klassen is Sinterklaas volop aanwezig. Natuurlijk worden er ook speciale activiteiten voorafgaand aan de verjaardag van Sint georganiseerd. Zo is er Pietengym voor alle kinderen en een Pietencircuit, waarbij de kinderen uit groep 1 tot en met 4 werkjes maken rond het thema Sinterklaas. En na 5 december gaan we gauw over naar de kerst. Dit jaar helemaal bijzonder, nu de kerstviering in het teken staat van KrystRequest. Daarover kunt u in de Bân nog veel meer lezen. Kortom, de december maand bruist het van activiteiten in en rond de school. Jaap Munniksma 28

27


18ᵉ Dorcas voedselactie op zaterdag 9 november. De Dorcas Voedselactie in november was opnieuw een succes. Dit jaar zijn er 32 volle dozen ingezameld en mochten we € 294,18 aan giften ontvangen. Een resultaat waar we erg blij en dankbaar mee zijn. Half november zijn er 4 vrachtwagens vertrokken naar Moldavië, Hongarije en Roemenië om daar de voedselpakketten uit te delen. Landelijk heeft de actie dit jaar ruim 51.000 voedselpakketten opgeleverd. Hartelijk dank alle gulle gevers voor uw bijdrage aan de 18e voedselactie. U was in actie voor de allerarmsten. Vriendelijke groet Dorcasdepot Fam. B. Karssen tel 481758 Voorraadkist Fam. A. Zoodsma tel. 481759

Voetbalvereniging ODV. De tweede sport van de plaatselijke voetbalclub is het kaartspel schutjassen. Elke eerste vrijdagavond van de maanden oktober t/m april en als extra nog de derde vrijdagavond van de maand december wordt er gespeeld met als inzet vleesprijzen. Daarnaast is er nog een persoonlijke puntencompetitie over het hele seizoen met als inzet een wisseltrofee maar meer nog gaat het om de eer. De uitslag van de tweede speelronde van dit seizoen gespeeld op 1-11-2013 was: Eerste prijs in de winnersronde; Henk Posthumus en Jan Dijkstra. Tweede prijs; Renee Seefat en Jappie Nijholt.

Eerste prijs verliezersronde; Ruurd Posthumus en Anco van Bruggen, Tweede prijs Jan v/d Meulen en Erik Jan Posthumus. Eerste prijs poedelronde; Wiebe Bruinsma en Durk v/d Veen, Tweede Geeuwke Jongsma en Geeuwke Posthumus. Er waren 26 deelnemers. De stand na twee rondes in het puntenklassement van de eerste tien: Renee Seefat en Anco van Bruggen elk 18 punten, Kees Stalenhoef 15, Jan Dijkstra 14, Henk Posthumus 12, Berend Joustra 12, Durk v/d Veen 12, Jappie Nijholt 11, Jappie Kempenaar 10 en Geeuwke Jongsma 9 punten. De volgende speeldata zijn 6 en 20 december. Iedereen is welkom. 29


TAXI BV BEMIDDELING EN VERVOERSADVIES

Merkebuorren 72 9241 GH Wijnjewoude Tel.: (0516) 48 12 93 of 48 16 12 Mobiel: 06 - 51 33 95 55 (0516) 48 17 05 Fax:

Al meer dan veertig jaar verzorgen wij zittend ziekenvervoer. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in “W.M.O. Vervoer”. W.M.O. Is een vervoersvergoeding voor ouderen of gehandicapten die zich moeilijk verplaatsen. Mogelijk komt u hiervoor in aanmerking! Bel dan gerust, wij verzorgen alle papieren voor u!

Klein Groningen 22 9241 HS Wijnjewoude

Tel.: (0516) 491277 F ax: (0516) 491479

Internet: www.garagedevries.nl E -mail: info@garagedevries.nl

28 30

De Buorren 73 - 8408 HK Lippenhuizen Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683 Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl


Volkstuinencomplex de Boerestreek Er is niks te beleven. Er is inderdaad niet zo gek veel te beleven in deze periode van het jaar. Hier en daar zie je een tuinder een maaltje wortelen, spruitjes, prei of andere winterharde groenten halen. De boerenkool kan nu ook worden gegeten; we hebben immers vorst gehad. In de vorige Bân heb ik beloofd regelmatig iets te vertellen over vergeten groenten. Vandaag wil ik u kennis laten maken met een kruid, welke een vloek is voor elke tuinder en het liefst zo snel mogelijk vergeten wordt. Toch kan ook zevenblad erg lekker worden bereid. Pesto van Zevenblad. Zevenblad is goed tegen Jicht, wordt in Duitsland Jichtkraut genoemd. Bij dagelijks gebruik van zevenblad verlicht het de pijn van Jicht. Ook bij lichte artrose kan het de pijn verminderen. GEZOND dus! Bereidingstijd: 20-30 min. Gang: Bijgerecht Keuken: Italiaanse keuken Smaak: Pittig Techniek: Inmaken

Ingrediënten: Zevenblad, zoveel als je kunt vinden. Afgewogen evenveel geraspte kaas, oude Hollandse of Parmezaanse, wat je lekker vindt en evenveel noten. Pijnboompitten zijn lekker, maar erg duur, dus het kan ook met bijv. walnoten. Verder knoflook, als je er van houdt, gewoon veel. En voor het smeuïg maken (olijf)olie. Gebruik ook eens olijfolie en distelolie. Voorbereiding: Zevenblad wassen en van de stelen afhalen, zeker als hij niet zo jong meer is. In grove stukken snijden en in de keukenmachine zo fijn mogelijk maken. Kaas raspen, noten pellen en fijn malen. Bereidingswijze: Als het zevenblad fijn is, de gemalen noten, de kaas en de geperste knoflook toevoegen. Mengen terwijl je veel olie er door druppelt. Als je het in potjes of invriesbakjes doet, moet het onder de olie staan. In de vriezer kun je het best een tijdje bewaren. . Serveertips: Pesto kun je op verschillende manieren gebruiken, bij Italiaanse gerechten, smeer het dagelijks op je brood met bijv. kaas.

Het optimisme van een gezonde geest is onvermoeibaar.

31


Uw informatie- en contactpunt voor ontmoeting en advies: - vragen over het dorp Bezoek- en postadres MFC “De Swingel” Woensdag in de even weken van 10.00 tot 12.00 uur. Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. op nummer 06 - 12 548 683

GFH Mounleane 2-4 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 12 61 Fax: 0516 - 48 13 97

HF

- hulpmiddelen - thuiszorg - woningaanpassing - kleine klusjes

Reparatiebedrijf

l

fh.n g . ww

w

- activiteiten

Voor al uw reparatie werkzaamheden Moskouwei 4 aan; - tractoren

- landbouwmachines 9241 WJ Wijnjewoude - tuinmachines tel.: 0516 - 48 16 93 - parkmachines b.g.g. 06 - 218 75 017

Hytex Fashion B.V. Mounleane 3a 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 13 31 Fax: 0516 - 48 17 45

TIMMERBEDRIJF EDWIN HOFSTEE Voor al uw: - nieuwbouw - verbouw Wolverlei 5 - onderhoud 9241 ER Wijnjewoude - renovatie Tel.: 06 - 23 67 77 46

adres postcode tel fax e-mail website

32

Weinterp 60 9241 HE Wijnjewoude 0516 - 48 09 93 0516 - 48 08 85 info@boumaadmin.nl www.boumaadmin.nl

voor: grondwerk, mestverspreiden en slootmaaien


Voetbalclub moet creatief zijn Legertje sponsors kleedt selectie ODV ZM I Een dorpsclub draait op bescheiden financiële middelen. Toch speelt de zaterdagselectie van ODV Wijnjewoude dit seizoen stijlvol en professioneel gekleed in de competitie. Een legertje sponsors maakt het mogelijk. Op het wedstrijdtenue van ODV was nooit iets aan te merken. Enkele plaatselijke bedrijven steunen de club trouw. Dat is al jaren keurig voor elkaar. Maar we wilden de sportassen van ons eerste team graag volledig vullen. Met mooie kleding, zegt elftalleider Frederik Welfing. Een windjack, een T-shirt met trainingsbroek, een sweater en een poloshirt. Een gelikte garderobe voor twintig spelers. Alles uniform, in stijlvol ODV-blauw. Welfing: ,,Het plaatje is áf. En dat past bij onze ambitie. We hebben een hartstikke jong, talentvol team. We spelen nu in de vijfde klasse, maar we willen een stapje hoger.'' Als voetbalclub kun je niet steeds je hand ophouden bij dezelfde sponsors. Dus moet je creatief zijn: veel kleintjes maken samen ook een grote, redeneert Hedser de Boer. Zijn installatiebedrijf ondersteunt ODV al meer dan 25 jaar. De Boer vond tij-

dens een belrondje acht ondernemers bereid om samen de investering op te pakken. Taekema Timmerwerken, groothandel Wiljan, Camping De Ikeleane, Bouwbedrijf H.J. Talsma en Zonen, Installatietechniek De Boer, Taxi- en autobedrijf Van der Wal, Reparatiebedrijf Klein-Groningen, en Reklame en Beletteringsstudio De Haan trokken de portemonnee. De affiniteit met de plaatselijke voetbalclub is groot. En door het bedrag op te knippen, is het voor ons allemaal behapbaar, constateert De Boer. Verschillende sponsors hebben zelf bij ODV gevoetbald. Of hun kinderen maken er nu furore. ,,Myn soan Rinse spilet by de F-kes. Dêrom kom ik hjir gauris'', zegt Kees Talsma. Hij sponsort uit sympathie. Mar in bytsje bekendheid en goodwill is ek net wei. Met dank aan Peter Grondsma.

33


Schaakclub Bakkeveen Schaakt van september t/m april elke woensdagavond inhotel & restaurant de Stripe te Wijnjewoude, aanvang 20.00 uur. Contactpersoon: J.Bergsma, tel 0516-481007. Voor meer info: http://members.ziggo.nl/sj.terpstra Wijnjewoude – Op 13 november speelden de schakers van Sc Bakkeveen in de 2e wedstrijd van dit seizoen tegen Lemmer. De eerste wedstrijd tegen Sneek was in een overwinning voor Bakkeveen geëindigd. Lemmer, dat haar eerste competitiewedstrijd van Steenwijk had gewonnen, liep al snel tegen een ½ - 3 ½ achterstand aan en kon dat in het verdere verloop van de match niet meer goed maken. Bakkeveen won uiteindelijk comfortabel met 5 ½ - 2 ½ en gaat nu verder aan kop in de 2e klasse B van de Friese Schaakbond. Bakkeveen, dat zonder Bauke Hoogstra speelde, startte sterk. Op bord 1 bracht Milan Heller met zwart zijn tegenstander Herman van Deursen al snel in moeilijkheden. Met dame, toren en loper zette hij enkele penningen op de damevleugel neer wat zijn opponent 2 torens of de dame kostte. Na het verlies van de eerste toren gaf Van Deursen op; 1-0. Op bord 4 kon Ben de Vries met wit met een aantal van zijn stukken in de stelling van Dirk van Kolfschoten komen. Die kwam daardoor heel erg gedrongen te staan en moest daarbij constateren dat verder verdedigen geen zin had; 2-0. Op bord 7 had Dave Bosman met zwart zijn tegenstander Dick de Jong al in de eerste zetten een zwakke dubbelpion bezorgd. Toen die sneuvelde kon Dave met een voorsprong de partij uitspelen. Hij vond daarbij duidelijk betere oplossingen dan de Jong; 3-0. Op bord 2 had Dirk Müller met wit gedurende lange tijd het betere van het spel. Zijn tegenstander, Frank Frankema, verloor een pion maar wist in het toreneindspel slim een gevaarlijke promotiedreiging te verkrijgen waardoor hij, ondanks zijn materiële achterstand, zettenherhaling kon afdwingen; 3 ½ - ½. 34

De wedstrijd kwam nu in de slotfase. Op bord 8 was bij Bakkeveen Jaap Weidema in het team gekomen. Met wit startte hij zeer sterk tegen M.H. Beetsma. In het late middenspel verloor Jaap door een onnauwkeurigheid zijn voorsprong en moest zelfs met een achterstand verder. Dit leek een verloren zaak. Toen zijn tegenstander opstoomde met een loper en een pion tegen Jaap's eenzame koning gooide Jaap begrijpelijker wijze de handdoek in de ring maar zag daarbij over het hoofd dat er op dat moment met randpion en loper van-de-verkeerde-kleur een theoretische remisestand op het bord stond. Het punt kwam zo nogal fortuinlijk bij Lemmer terecht; 3 ½ - 1 ½ . Op bord 3 had Gerrit Meppelink met zwart tegen Dirk van Kolfschoten met een ijzersterke loper een gevaarlijke penning opgebouwd. Dit soort voordeel geeft Gerrit doorgaans niet meer weg en deed dat ook deze avond niet. Van Kolfschoten had in het eindspel geen fatsoenlijke zetten meer, verloor materiaal en moest de vlag strijken; 4 ½ - ½ voor Bakkeveen.


Met nog twee partijen bezig was de wedstrijdwinst voor Bakkeveen reeds binnen. Jorn Brouwer op bord 6 had met Jan Holtrop de op papier sterkste Lemster schaker getroffen. Met wit had Jorn bekwaam het initiatief genomen maar zijn tegenstander zette een stevige verdediging neer. Forceren door één van de twee partijen had verlies betekend zodat tot remise werd besloten; 5 – 2. Robin Baines was op bord 5 met zwart in een erg versnipperde stelling terecht gekomen. De pionnen sloten niet meer aan en op verschillende plekken dreigde zijn tegenstander, Maarten Breimer, door te breken. Gelukkig had deze echter eenzelfde soort zwaktes wat betekende dat ook Robin een aantal dreigingen had. Dat hield elkaar uiteindelijk mooi in evenwicht zodat ook deze interessante partij in remise eindigde; 5 ½ - 2 ½. . Op 17 december 2013 moet Sc Bakkeveen naar Leeuwarden voor de wedstrijd tegen Schaak Combinatie Leeuwarden -2.

Bakkeveen 2 speelde vrijdagavond in de 5e klasse van de FSB tegen het jeugdige Gorredijk in Beetsterzwaag. Aan bord 4 speelde Siebolt Visser met zwart tegen de enige senior van Gorredijk. Jelle de Jong was als schaakouder van Tjeerd de Jong al teamleider annex chauffeur, maar is en passant ook teamspeler geworden en hoe. Door zijn Spaanse opening die te veel druk gaf op de damevleugel van zijn opponent, kreeg de speler van Bakkeveen het al gauw spaans benauwd: 1-0. Felle strijd aan bord 3 werd geleverd door Berend Joustra. Hij nam het met wit op tegen Anneke Kootstra. Met een gelijke stand na de opening mislukte een schaakaanval van Berend. Zijn tegenstandster nam de aanval over met dame en paard. Toen de dame van Berend instond, gaf hij op: 2-0. Simke Terpstra die de zwarte stukken hanteerde aan bord 2 tegen Tjeerd de Jong, had na de opening een voordeel met loper en pion. Hij vergat echter zijn koning wat ruimte te geven. Zodoende stond die koning er niet gezellig bij en liet zich mat zetten. Met 3-0 was de wedstrijd al beslist. Bakkeveen 2 ging uiteindelijk strijdend ten onder. Douwe Galama wilde met wit de eer voor Bakkeveen redden. Er ontwikkelde zich een gelijk opgaande strijd, maar de stelling van Jelmer Kootstra werd gaandeweg beter. Toen Douwe een paard weg gaf, toonde hij karakter met veel tegengas. Het mocht echter niet meer baten; Jelmer maakte er 4-0 van. Siebolt Visser.

De zin van de dingen is dat men er zin aan geeft.

35


In de ban van de hobby De grote passie van Geert: reptielen. Met een grote herdershond in de mand naast me sprak ik met Geert van der Sluis over zijn grote passie voor reptielen. Een hond is prachtig, een koe in het weiland is ook mooi en zo zijn er nog vele andere dieren op te noemen. Maar als je werkt met reptielen, ze verzorgt, eten geeft, dan is er niets mooiers te bedenken is de mening van Geert. Geert volgde een opleiding tot dierverzorger, eerst in Heerenveen en naderhand rondde hij de opleiding af aan het Nordwin college in Leeuwarden. Bij deze opleiding moet je ook stagelopen. De eerste stage is vier jaar geleden begonnen bij Aqua Zoo in Leeuwarden, dit was drie dagen per week. Ook de tweede en derde stage konden hier worden gedaan. Vervolgens heeft Geert hier vakantiewerk gekregen en sinds september 2012 is hij oproepkracht in de functie van medewerker dierverzorger bij Aqua Zoo in Leeuwarden. Aqua Zoo zit aan de Groene Ster 2 in Leeuwarden en is zeven dagen per week geopend. Voor meer informatie zie: www.frieslandzoo.nl. Het park bestaat uit drie onderdelen: Dier en Care, Onderhoud en Service, Personeel en Service. Geert werkt bij het onderdeel Dier en Care. Daar werken circa tien medewerkers waarvan twee oproepkrachten. Ook zijn er regelmatig stagiaires. De dieren in Aqua Zoo zijn verdeeld over 5 afdelingen: vogels, zoogdieren, primaten (apen), carnivorum (vleeseters) en naturama. In het Naturama bevinden zich onder anderen de reptielen en hier ligt met name de passie van Geert. Ik stelde Geert de vraag wat het werk van dierverzorger inhoudt. Volgens hem komt het simpel gezegd neer op het verzorgen van dieren. Maar dat is veel te gemakkelijk, er komt natuurlijk veel meer bij kijken. Een werkdag begint met het voeren van de dieren. Het voer is de vorige dag al 36

klaargezet. Iedere diersoort heeft z'n eigen soort voer, een vastgestelde hoeveelheid en noem maar op. Daarna worden de verblijven schoongemaakt. De werkdag begint om 08.30 uur en om 10.00 uur gaat het park open. Dan moet alles er netjes bij liggen. Maar je moet ook in de gaten houden of er iets met een dier is of hij zich anders gedraagt en wat daar dan de reden van kan zijn. Is er iets met de gezondheid van de dieren dan komt daarvoor een gespecialiseerde dierenarts uit Leeuwarden. Een gewone antibioticaprik kan door de dierverzorgers zelf worden toegediend. Of dat ook bij slangen en andere reptielen kan heb ik niet gevraagd. Uit het enthousiaste verhaal van Geert blijkt wel dat de functie van dierverzorger heel breed is.


Hoe is die passie voor reptielen bij Geert ontstaan? Geert vertelt dat hij van jongs af aan al graag met dieren wilde werken. In eerste instantie gaf hij de voorkeur aan het werken met dolfijnen, maar hij was van mening dat dit te beperkt is. In Nederland is er maar één park en dat is het dolfinarium in Harderwijk. Daarna is de passie overgeslagen naar de reptielen zoals slangen, hagedissen, krokodillen, maar in Aqua zoo Friesland heeft Geert ook te maken met sierschildpadden, rozenkevers, Afrikaanse reuzenslakken en Australische doorntakken en de op Madagaskar reuzen dag gekko. Er zijn meer dan honderd diersoorten in Aqua Zoo: ik zal ze niet allemaal benoemen. Geert vertelt dat hij op zijn kamer in het ouderlijk huis ook twee slangen heeft. Het heeft wel enige moeite gekost om dit voor elkaar te krijgen. Heit en mem waren namelijk geen voorstanders van het in huis houden van slangen. Maar na een verzoek van dierenambulancemedewerkers die een slang hadden gevonden die opgevangen moest worden, zijn er afspraken gemaakt. Er kwam een terrarium waarvoor Geert zelf de verantwoordelijkheid moest dragen. De eerste slang was een kousenbandslang maar dat exemplaar is inmiddels overleden. Intussen heeft Geert twee Mexicaanse zwarte koningsslangen. Ze zijn niet gevaarlijk en bovendien is het terrarium goed afgesloten. Te zijner tijd zal er nog wel een keer een uitbreiding plaatsvinden. Maar misschien zal dat gebeuren als Geert het ouderlijk huis gaat verlaten.

Nieuwsgierig geworden naar andere belangstellingsgebieden dan alleen reptielen, vroeg ik Geert naar zijn hobby's. Zijn antwoord laat niets aan duidelijkheid te wensen over: andere hobby's zijn er niet. Alles draait om de passie met reptielen. Daarom werkt hij ook met veel plezier bij Aqua Zoo. Geert mag wel graag lezen maar dan gaat het hoofdzakelijk om verdieping en onderzoek van reptielen. Het laatst gelezen boek is de terrarium encyclopedie. Geert werkt nu als oproepkracht bij Aqua Zoo Friesland maar hoopt hier in de toekomst een vaste werkplek te krijgen. Hij heeft het erg naar zijn zin bij Aqua Zoo en werkt in een hecht en gezellig team. Een diep gekoesterde wens is om ooit nog eens een bezoek te brengen aan het Australian Zoo in het Australische Queensland. Wie weet wat allemaal nog mogelijk is. Het was een heel leuk gesprek met Geert met naast mij een hele lieve herdershond in de mand. Het zou mij niet verbazen dat het bezoekersaantal na het verschijnen van De Bân drastisch omhoog gaat. Mij rest na het gesprek met Geert geen andere conclusie dan dat het zeker de moeite waard is een bezoek te brengen aan Aqua Zoo. Voor meer informatie zie: www.frieslandzoo.nl.

Het bewijs van moed is niet te sterven maar te leven.

Klaske

37


Beste dorpsgenoten, Zoals velen van u al zullen weten, is dit jaar Serious Request in onze hoofdstad Leeuwarden. voor de mensen die nog niet weten wat dit inhoudt: Serious Request is een actie waar geld wordt opgehaald voor een goed doel, door middel van een aantal dj's die zichzelf een week opsluiten en niet eten. Dit is door de jaren al flink geëscaleerd, in de positieve zin natuurlijk. Dit jaar word er geld ingezameld voor de actie: Clean this shit up! Dit is voor de grote aantallen kinderen die sterven aan de gevolgen van diarree. Het mooie van dit project is dat iedereen er aan mee kan doen met een eigen bedachte actie, om zo het bedrag naar een hoog niveau te brengen. Zo willen ook wij, de leden van “Café” De Grutte Dyk, hieraan meedoen. Zoals de mannen van Serious Request een tijd opgesloten zitten in Het Glazen Huis, zo zullen wij een soortgelijke actie voeren: Het Houten Huis. Er zullen gedurende de periode van 20 tot 24 december dag en nacht leden

aanwezig zijn. Natuurlijk zal er veel gefeest worden, maar iedereen is van harte welkom om ook overdag een bakje koffie of thee te komen drinken. Dit is natuurlijk niet gratis, want alle opbrengsten gaan rechtstreek naar het goeie doel. Bovendien hebben we een leuke actie waar nog wat mee te winnen valt ook!

Er is al van alles gepland om het één grote gezellige boel te maken. Wilt u meer weten wat we doen, wat er gepland staat, wat de actie inhoudt of wat dan ook, dan kunt u contact opnemen via: degruttedyk@hotmail.com of kijk op de facebooksite: www.facebook.com/GrutteDykHoutenHuis

Soos Wijnjewoude Vrijdag 13 december is er Kerstmiddag. Deze middag wordt verzorgd door zanggroep Sola Gratia met zang en kerstverhaal. We beginnen de middag om 15.00 uur in gebouw de Driehoek. Na afloop is er een gezellige broodtafel. Geeft u zich nog even op bij het bestuur? Het wordt vast een gezellige Kerstmiddag. Een paar telefoonnummers: M. Nijboer 841464 B. Geertsma 480918 J. Nust, 481077

38

Namens het bestuur, Joke Nust


Met spoed gastgezin gezocht. De internationale, non-profit uitwisselingsorganisatie AFS is met spoed op zoek naar een lief gastgezin voor Douglas. Douglas is een 17- jarige jongen uit BraziliĂŤ, die door omstandigheden, niet langer bij zijn huidige gastgezin kan blijven. Douglas is een sportieve jongen, zijn hobby's zijn voetballen, surfen, snorkelen en wildwatervaren, maar hij gaat ook regelmatig naar de sportschool. Hoewel hij na een eerste kennismaking een beetje verlegen kan lijken, is hij prima in staat om voor zichzelf op te komen. Hierdoor is hij in de korte tijd dat hij in Nederland is, sinds eind augustus, al in de medezeggenschapraad van zijn huidige school gekomen. Hij beschikt ook over de nodige humor en wordt door zijn vrienden

als erg sociaal ervaren, iemand die je altijd om hulp kan vragen. Welk lief gastgezin wil Douglas een plekje geven om de rest van zijn uitwisselingsjaar (tot medio juli) door te brengen. Voor meer informatie afsfryslan@hotmail.com, info@afs.nl of 0512-841750.

Leesmarathon Opbrengst leesmarathon leerlingen Votum Nostrum uit Wijnjewoude bekend! Op donderdag 17 oktober heeft groep 3 t/m 8 van CBS Votum Nostrum een leesmarathon gehouden voor de actie Serious Request. De kinderen konden per kwartier worden gesponsord met een maximum van 16 kwartieren. Het was een hele bijzondere dag: overal zaten of lagen kinderen in zelf meegenomen lekkere leesstoelen of kussens. De opdracht werd zeer serieus genomen en het was die dag dan ook heel stil op school. De opbrengst overtreft onze verwachtingen met een bedrag van â‚Ź 1.885,-! Dit bedrag wordt gevoegd bij de grote dorpsactie, genoemd Kryst Request. Zaterdag 14 december en woensdag 18 december staan in het teken van deze actie. Namens de school, Maaike Herder

39


Kraanwerk J.R. Bouma Voor alle grond- en water werken www.kraanwerkjrbouma.nl Tolleane 1 Wijnjewoude Tel. 06-11292116

40

aannemer - en timmerbedrijf ook voor kunststofkozijnen gevelbekleding en windveren Bremerheide 20 Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 481383


TALANT zoekt …Meeleefgezinnen Nieuwe Meeleefgezinnen, waar een kind met een beperking meer dan welkom is. Dit betreft de hele provincie Friesland. Is dit iets voor u of kent u iemand binnen uw netwerk die dit zou willen doen??. Kinderen/jongeren met een verstandelijke beperking (en eventuele bijkomende problemen) kunnen soms om verschillende redenen niet in hun eigen gezinssituatie opgroeien. Binnen een meeleefgezin wordt zorg geboden aan een kind/jongere met een verstandelijke beperking, waarvan de verwachting is dat hij/zij het beste kan functioneren/opgroeien in een gezinssituatie. Een meeleefgezin kan op deze manier een gezin ondersteunen door het kind/jongere volledig of deeltijd bij hen te laten wonen en op te nemen in de gezinssituatie. Talant wil de kinderen/jongeren die in een meeleefgezin wonen een veilige woonplek met structuur en regelmaat bieden, waar ze zich optimaal kunnen ontwikkelen! Het uitgangspunt binnen Kind & Gezin is dat een gezinssituatie primair de 'opvoedingssituatie' is voor een kind. In nauw overleg met de ouders/voogd zorgt het meeleefgezin voor het kind/jongere. Waar mogelijk nemen de ouders delen van de zorg van hun kind weer voor hun eigen rekening. Het behouden en onderhouden (indien mogelijk) van een goede band met de ouders is hierbij een belangrijk gegeven. Het meeleefgezin wordt begeleid door een ambulante gezinsondersteuner. Deze komt regelmatig op huisbezoek bij het meeleefgezin en heeft nauw contact met een multidisciplinair team. De ambulant gezinsondersteuner onderhoudt ook contacten met de ouders en werkt vanuit het systeemgericht werken.

Wij vragen. Goede communicatieve vaardigheden; Bereidheid tot samenwerken; Reflectievermogen; Pedagogische bekwaamheid en bij voorkeur bevoegdheid (één van de meeleefouders heeft minimaal een MBO diploma op uitstroomniveau 4, bijvoorbeeld Z, SPW-VG, of hoger, bijvoorbeeld HBO-V, SPH); Inzicht in de eigen gezinsprocessen, gerelateerd aan een opname van een kind/jongere met een beperking in het gezin, en competenties om deze processen aan te gaan; Een gezinsklimaat waarin het accent ligt op het vergroten van de mogelijkheden. Wij bieden. Een overeenkomst van opdracht met Talant met een basisbedrag per maand en een aanvullende dagvergoeding afhankelijk van de leeftijd van het kind (beide bedragen zijn bruto bedragen). Informatie en aanmelding. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: mevrouw J. de Haan, teamleider gezinsondersteuning, telefoon 06 – 17 26 66 39. Uw reactie, voorzien van een uitgebreide CV, kunt u mailen naar: Ja.d.Haan@talant.nl

Zwijgen is goud wanneer je het juiste antwoord niet vindt.

41


Nederlands Bijbelgenootschap Geef uw oude Bijbel of liedboek een nieuwe kans. Wat doet u met uw oude Bijbel en liedboek? Het N.B.G. en Uitgeversgroep Jongbloed willen uw oude Bijbels en liedboeken graag hebben. Ze worden ingezameld en het papier wordt gebruikt voor het maken van nieuwe Bijbels. Het ingezamelde en gerecyclede papier willen ze graag inzetten voor een Bijbelproject. Doet u mee!! U kunt u Bijbels en liedboeken inleveren tot 31 december 2013 bij: B. Joustra Opperbuorren 12 of S. de Haan Te Nijenhuiswei 5.

Kerstwandeling Bakkeveen Op 2e kerstdag wordt in Bakkeveen weer de traditionele kerstwandeling gehouden, voor de 38ste keer. De routes lopen door de gevarieerde natuurlijke omgeving van Bakkeveen. Ook dit jaar komen alle soorten terreinen weer aan bod: heide, duinen, bos, kreupelhout en een stukje bebouwde kom. Start en finish zijn bij DĂşndelle, nabij de sportvelden. Bij redelijke weersomstandigheden zal het aantal deelnemers ongeveer 1500 bedragen: wandelaars die tijdens de feestdagen even de frisse natuur in willen trekken. Er kan gekozen worden uit 4 afstanden: 5, 7, 10 en 15 km. De start is tussen 10 en 14 uur, zodat iedereen voor donker weer binnen kan zijn. Je krijgt na inschrijving een routebeschrijving; de herinnering en een kom heerlijke snert na afloop. Onderweg is een uitgebreide "koek en zopie", deze wordt net als voorgaande jaren door "World Servants Bakkeveen" verzorgd. Er een gratis puzzelelement aan de wandeling verbonden, waarbij als hoofdprijs een luchtballonvaart over Bakkeveen kan worden gewonnen. Meer informatie: www.kerstwandeling.org of via www.bakkeveen.nl

42


Nieuws van de Zondagsschool Kerstfeest van de zondagsschool. Op de zondagsschool zijn we al weer druk aan het oefenen met de kerstliedjes, die we gaan zingen tijdens het kerstfeest. Hierbij willen wij iedereen uitnodigen om met ons het kerstfeest te vieren. Kom samen met ons luisteren naar het mooie kerstverhaal en een spannende vrije vertelling en smullen van de traktaties. Na afloop krijgen alle kinderen wat lekkers mee naar huis! Wij vieren het kerstfeest van de zondagsschool op D.V. tweede Kerstdag in de Hervormde Kerk te Weinterp, aanvang 19.00 uur Tot 2e kerstdag! De leiding.

Adventsviering Zondagmiddag 8 december om 13.45 uur is er een adventsviering in gebouw “De Driehoek�. Voorganger is Michel van Heijningen (kerkelijk werker van de Hervormde kerk). Tijdens deze dienst zullen de kinderen van de zondagsschool voor ons zingen! Na de dienst is er voor iedereen warme chocolademelk. Iedereen is van harte welkom!

43


Kerstnachtdienst in Wijnjewoude Dinsdagavond 24 december is er een kerstnachtdienst in de Hervormde kerk van Wijnjewoude. De dienst wordt gehouden in het historische kerkje van Duurswoude, Breeberchspaed 1 en begint om 22.00 uur. Voorganger is Michel van Heijningen. Muzikale medewerking wordt verleent door Euphonia. Iedereen is van harte welkom! Meer info is te vinden op de website: www.hervormdegemeentewijnjewoude.nl

Nieuws van Euphonia!! Op maandag 30 december a.s. komt Muziekvereniging Euphonia vanaf 9.30 uur bij u langs met voortreffelijke oliebollen van Bakkerij Van der Molen! Vorig jaar heeft u ons geholpen om deze actie tot een succes te maken. Wij hopen dat wij ook dit jaar weer op uw steun kunnen rekenen.

Kwaliteit staat hoog in het vaandel van onze bakker en de leden van Euphonia zorgen ervoor dat ons hele dorp kan genieten van de oliebollen van Van der Molen. U hoeft er de deur niet voor uit! 1 zak oliebollen met of zonder krenten kost 6 euro. U heeft dan 10 oliebollen van bakkerskwaliteit. Wij verkopen dit jaar geen appelflappen. Mocht u maandag 30 december niet thuis zijn en toch willen genieten van de overheerlijke oliebollen dan kunt u ze net als voorgaande jaren weer bestellen. 44

Dit kan telefonisch bij Jannie de Vries (0516–481475) of stuur een mailtje naar ria-russchen@hetnet.nl. Bestellen kan tot zaterdag 28 december. Alle bestellingen worden thuis bezorgd. Wij wensen u allemaal alvast een goede jaarwisseling! Een vriendelijke groet van Euphonia en de bakkers van Van der Molen.


Kerkdiensten

Hervormde Kerk

29 31

9.30 uur 13.45 uur 9.30 uur 13.45 uur 9.30 uur 22.00 uur 10.00 uur 9.30 uur 19.00 uur 9.30 uur 19.30 uur

Duurswoude De Driehoek Weinterp Geref. Kerk Duurswoude Duurswoude Weinterp Geref. Kerk Weinterp Weinterp Weinterp

December Ds. J.A. van den Berg, Groningen, 2e Advent Dhr. M.van Heijningen, Dorkwerd, Adventsviering Ds. H. Bakhuis, Hoogeveen, 3e Advent Ds. Postma, Dwingeloo, Gezamenlijke dienst Ds. H. Poot, Oosternieland,4e Advent Dhr. M.van Heijningen, Dorkwerd, Kerstnachtdienst Dr. W.M. Schinkelshoek, Easterwierrum, 1e Kerstdag Ds E.J. vd Brink, Ureterp, 2e Kerstdag Gezamenlijke dienst Kerstviering zondagsschool Ds. G.J. Otter, Emmeloord Dhr. M.van Heijningen, Dorkwerd, Oudejaarsdienst

1 5

10.00 uur 9.30 uur

De Driehoek Duurswoude

Januari Ds. A. Lagendijk, Onstwedde, Nieuwjaarsdienst Dhr. A. Jansen, Tiendeveen

8 15 22 24 25 26

Gereformeerde Kerk Wijnjewoude - Hemrik December 8 15 22 25 26 29 31

9.30 uur 9.30 uur 13.45 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 19.30 uur

Ds. E. A. van Gulik, Drachten, 2de Advent Ds. H. Koolhaas, Winschoten, 3de Advent Ds. I. Postma, Dwingeloo, Geref. Kerk, Gezamenlijke Dienst Ds. J. Kolk, Heerenveen, 4de Advent Ds. E. J. van den Brink, 1ste Kerstdag Ds. E. J. van den Brink, Gezamenlijke Dienst Geref. Kerk Ds. A. Elverdink, Jistrum Ds. Kolk, Heerenveen, Oudejaars Dienst Januari

1 5

10.30 uur 9.30 uur

Ds. F. de Jong, Heerenveen Ds. E.J. van den Brink

45


ANTJE VAN DEN BERG

Auteur van 'Geart Jabiks [1886-1954], dichter, natuurmens en historicus', voor meer info en/of lezingen: http://antjevandenberg.weebly.com

Voor leerproblemen en op sociaal-emotioneel gebied: praktijkkei.com Boerestreek 7 Ureterp tel. 06 20149301

Tel: 06-54272376 b.g.g. 0516-471276 info@egbertdeboer.nl www.egbertdeboer.nl Een begrip op het gebied van o.a. Opel en VW onderdelen en accessoires van 1960 tot nu. In- en verkoop/bemiddeling auto's, bedrijfsauto's, nieuwe en gebruikte auto-onderdelen.

46


Dorpsagenda December 6 Schutjassen ODV-kantine 8 Adventsviering in gebouw De Driehoek, Aanvang 13.45 uur 12 Zonnebloem: uitstapje naar Tuindorado 13 Soos kerstmiddag in gebouw de Driehoek aanvang 15.00 uur 14 KrystRequest Zie voor verschillende actieviteiten verder in de Bân 14 Kerst Sing-in om 19.30 uur in Sportzaal de Swingel 16 Mixtoernooi volleybalvereniging DWS aanvang 17.00 uur 17 Klaverjassen bij café Van der Wey 18 Supermarktrondleiding met diëtiste 10.30 uur 18 Kinderkerstmarkt in en rondom de scholen 17.30-19.00 uur 20 Schutjassen ODV-kantine 24 Kerstnachtdienst Kerk Duurswoude 22.00 uur. 26 Kerstfeest zondagschool, Herv.kerk Weinterp, 19.00 uur 26 Kerstwandeltocht Bakkeveen, start 10.00-14.00 uur 30 Oliebollenactie Euphonia Januari 2014 1 Swingel open vanaf 00.30 uur 3 Schutjassen ODV-kantine 7 Klaverjassen bij café Van der Wey 11 Winterwandeltocht VVV 5 of 10 km, Start 13.30 – 14.30 uur bij de Stripe 28 Klaverjassen bij café Van der Wey

Let op inleverdatum alle kopij voor het januarinummer. Uiterlijk op dinsdag 24 december 18.00 uur!

47


ORGANISEERT een winter wandeltocht ZATERDAG 11 JANUARI 2014 START VANAF 13.30 UUR TOT 14.30 UUR VANAF RESTAURANT DE STRIPE INLEG € 7,- volwassenen € 3,50 kinderen t/m 12 jaar Voor de wandeltocht kunt u kiezen uit een afstand van 5 km of 10 km. NA AFLOOP KUNT U HEERLIJK GENIETEN VAN EEN BORD SNERT. Meedoen is op eigen risico. Inlichtingen bij Mw. G. van Veen 0516-481432

48


Kleurplaat

Gelukkig nieuwjaar 49


Doktersdiensten Huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik apotheekhoudend Meester Geertswei 15 tel.nr.: 0516 – 481250 bij spoed: 0516 – 480808 Openingstijden: 07.30 – 17.00 uur (iedere werkdag) 7.30 - 8.00 uur: laboratorium (bloedbepalingen) 8.00 - 10.30 uur: spreekuur huisartsen - 10.45 - 11.15 uur: koffiepauze en patiëntenbespreking 11.15 - 12.30 uur: visites huisarts + verpleegkundig spreekuur - 12.30 - 13.00 uur: lunchpauze - 13.30 - 17.00 uur: spreekuur huisartsen - 13.30 - 15.30 uur: verpleegkundig spreekuur Spreekuur Hemrik (de Bining): - dinsdagmiddag 13.30 - 14.30 uur - donderdagmorgen 8.30 - 10.30 uur Avondspreekuur: - Maandagavond 18.00 - 21.00 uur (op afspraak) Tevens verpleegkundig spreekuur (op afspraak) Wrattenspreekuur iedere maandagmiddag en donderdagmiddag van 15.30 uur - 16.00 uur (op afspraak). Maken van afspraken, herhaalrecepten en uitslagen opvragen graag bellen tussen 8.00 - 10.30 uur en van 13.00 - 15.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u ook op onze website: www.lewin.praktijkinfo.nl. terecht. Ophalen van medicatie iedere dag tussen 16.00 - 17.00 uur. Oudere patiënten en patiënten die slecht ter been zijn kunnen de medicijnen en verbandmiddelen kosteloos thuis laten bezorgen. Meldt u dit a.u.b. aan onze assistente als u dit wenst. Na 17.00 uur en in het weekend wordt de spoedeisende hulp waargenomen door de Dokterswacht Friesland (0900-1127112). De Dokterswacht zit op het terrein van ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten.

50

Vertel je geheim aan de wind, maar verwijt hem dan niet dat hij het aan de bomen doorvertelt.


priu

wer

ij

win ien kryst moarnsm iel

Tiisdei 10 desimber

kjes i t s t s kry je meitsbern

krystsfearj没n

e

foar d

Fan 17.00 oant 21.00 oere Tegen inlevering van deze bon alleen op de krystsfearj没n krijgt u 15% korting op alles (exclusief kerstbomen)

Uitnodiging verkrijgbaar in de winkel en te downloaden van onze website!

Weinterp 1 9241 HB Wijnjewoude

Tel.: 0516 - 48 06 68

www.bloemenkadohuiswilma.nl

rij

be snob

De ban december 2013  
De ban december 2013  
Advertisement