Page 1

INVITATION TIL PA N E L -D E B AT Kære beboer i Kildeparken Jobsøgningscaféen inviterer dig hermed til panel-debat onsdag d. 17. februar 2010 klokken 18.30-20.00. Til panel-debatten taler vi blandet andet om 450 timers reglen, starthjælp, loftregler i forhold til boligsikring og enkeltydelser samt oplysninger om eventuelle nye regler og love. Fra Aalborg Kommune deltager teamleder Jeppe Sørensen fra Socialcenter Integration, teamleder Mai Olsen fra Socialcenter Øst og jobcenterleder Jette Frederiksen fra Jobcenter Integration. Panelet holder oplæg, og derefter kan du stille spørgsmål. For at sikre at alle får stillet deres spørgsmål, vil vores lokale byrådsmedlem Anna Kirsten Olesen være ordstyrer. Panel-debatten foregår i Fælleshuset Blåkildevej 67A, hvor vi vil servere kaffe, te og lidt til den søde tand. Vel mødt til en god debat med dine muligheder i fokus! De bedste hilsner fra

Jobsøgningscaféen For at sikre en plads til alle er der tilmelding ved jobvejleder Lone Steffensen: 20870110/ls@9220.dk eller jobkonsulent Hanne Mousten Madsen: 25205867/ hmm-jobcenter@aalborg.dk senest d. 15. februar 2010.

paneldebat  
paneldebat  

paneldebatinvitation