Page 1

Самооценување на претходните знаења за некоја содржина Што знам (Мои знаења за содржина)

Што сакам да знам (Мои прашања)

Што научив

Како можам да ги применам овие идеи во мојот живот?

Мои сознанија

Моите знаења за содржината се:

:-)

одлични

:-|

просечни

:-(

слаби

Органајзер за самооценување Што знам?

Што сакам да знам?

Како ќе научам?

Што научив?

Samoocenuvawe na sodrzina  

:-( слаби :-| просечни Што сакам да знам (Мои прашања) Мои сознанија Самооценување на претходните знаења за некоја содржина Како можам да ги...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you