Page 1

10|02|2013

Program vir die week:

Maandag 11 Februarie Donderdag 14 Februarie 19:00 Leer en Leef Bybelskool: Andries Cilliers 10:00 Bybelbespreking: Dinsdag 12 Februarie Emmie 021 982 3354. 18:00 Gebedsgeleentheid by kerksentrum 18:30 Kooroefening 19:00 Doopkategese: Andries Cilliers 19:00 Skrifbesprekingsgroep: Woensdag 13 Februarie Andries Cilliers 10:00 Leer en Leef Bybelskool: Andries Cilliers 15:00 Huishulpklub Nuwe intrekkers en ou gemeentlede baie 19:00 ASWOENSDAG Erediens: welkom is om by die koor te kom aansluit. André Agenbag Oefentye: Donderdae om 18:30. <<<VOLGENDE SONDAG >> Sondag, 17 Februarie - NAGMAAL 09:00 Shalomdiens Johann Schutte Saal 09:00 Feesdiens Cassie Wait kerksentrum 09:00 Erediens André Agenbag Mosaïek 10:00 Erediens Bottelary-skool 18:00 Erediens Andries Cilliers LaVie

basaar

Indien u enige items het wat vir die basaar se tombolatafel/wit olifanttafel gebruik kan word, skakel gerus die kerkkantoor. Plaas jou naam op lyste invoorportaal - ons benodig jou hulp!! NUUT:: Mnr en Mej Sonstraaltjie kompetisie tydens basaar. Ouderdom kategorie 3-6 / 7-10 jaar. Opwindende pryse te wen vir die “ Sonstraaltjie “ in ons Gemeente. Inskrywings op die dag @ R20/kind!

DEUROFFERS: Bediening aan die Jode

OGGEND: Groeigoggas (3-6jariges) >> Hul verdaag na kindertyd Kleindissipels (Gr 1-3) >> Hul verdaag na kindertyd in eredienste Kleindissipels (Gr 4-7) >> Hul verdaag na erediens na klassies AAND: 18:00 * Kuiertyd 18:30 * Verwelkoming en Aanddiens 19:10 * Groeigroepe Gr 8-10 * Belydenisgroep Gr11’s & Matriekgroeigroep

Baie welkom aan alle nuwe intrekkers...Meld asb aan by die kerkkantoor!

2 Maart 2013

Ons wil graag die tafels laat kreun...as jy self nie die basaar kan bywoon of kan bak en brou nie, en graag ‘n bydrea wil maak,is jy welkom om van die volgende produkte te skenk: Koekmeel, bruismeel, olie, suiker, harde margarien, strooisuiker,versiersuiker, kondensmelk, idealmelk,jellie,vla,mariebeskuitjies, rys,”lean” bees maalvleis, blatjang,tamatiesous, ingelegte vrugte, eiers, lekkers vir kindertafel en dan natuurlik enige iets wat ons op die wit olifant tafel kan verkoop. Indien jy ander vars produkte nader aan die basaar kan skenk, kontak: Gretha 0832317488 / Elda 0219761236. Houers waarin jy produkte kan plaas sal in voorportaal wees of kan na die kerkkantoor gebring word.

vandag>>

Kategese vandag>>

Baie geluk aan almal wat verjaar!! Vandag:

Marlene Barnard, Alushka Boshoff, Kristopher Boshoff, Anita Cilliers, Nicoli Coetzee, Philip Erasmus, Jan Hanekom, Marochelle Hendrikse, Jacques La Grange, Jacques Luyt, Johan Nell, Anzél Pieters, Ester Potgieter, Paul Schäfer, Wian Spies, Elsje Stander, Alwyn Van Den Heever www.sonstraal.org.za

:: Eksodus 34: 29-­35 ::

TYD WAT PREDIKER WAAR 09:00 Erediens Carika Hanekom Mosaïek 10:00 Erediens Amanda, Hester, Hettie Bottelary-skool Don Park (koreaan)

Kategese>> OGGEND: Groeigoggas (3-6jariges) >> Hul verdaag na kindertyd Kleindissipels (Gr 1-3) >> Hul verdaag na kindertyd in eredienste Kleindissipels (Gr 4-7) >> Hul verdaag na erediens na klassies AAND: 18:00 * Kuiertyd 18:30 * Verwelkoming en Aanddiens 19:10 * Groeigroepe Gr 8-10 * Belydenisgroep Gr11’s & Matriekgroeigroep

Sonstraal

“Moses praat met God”

Seniors volgende week:

12de: Louis Van Der Walt, Marietjie Moore, Mary Ann Botha, 13de: Pieter Nienaber, Francois Hugo, Magda Bantjes, 14de: Eréne Ehlers, Petro Van Rooyen, 15de: Doreen Krumm, 16de: Elsie Van Niekerk, Nonnie Weyers, Louise Zandberg, Les Luyt, Pieter Velloen

Kerkraadslede:

11de: Kevin Bekker, 13de: Eddie Carstens, 16de: Nonnie Weyers Ons hou ‘n gesellige kuiertee saam met Amore Bekker op Sat, 23 Feb 2013 by Sonstraal Kerksaal om 09h30 vir 10:00. Tema: “Ten spyte van die pyn en verwoesting van ‘n trauma, is daar perfekte orde. Altyd.” Kaartjies @ R120 by kerkkantoor beskikbaar!


ARISTEA BRAAI>> VOORBIDDING

1Konings 19:11 en 12 “Maar in die aardbewing was die Here nie….in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar ’n fluistering in die windstilte. Toe Elia dit hoor, het hy sy gesig toegemaak.” Vader, ek weet hoe leeg so baie van my woorde is; daarom wil ek nie baie sê nie. Vergewe my dat ek so gou praat sonder om eers te wag op die insig van u Gees. Leer my, Vader, die skoonheid van stil oomblikke in u teenwoordigheid waar ek deur u liefde omvou en deur u heerlikheid omstraal word… Leer my, Here, die dissipline van stilte en van stilbly, van beheer oor my tong… Gee my vandag ‘n aanvoeling vir wanneer om te praat en wanneer om te swyg. Here, moenie dat ek my vanaand sal moet verwyt omdat ek vandag gepraat het toe ek moes stilbly of stilgebly het toe ek te bang was om te praat. Laat u Gees my hierin lei. - Rex Chapman Vandag se deurkollekte: Bediening aan die Jode... Bid asseblief vir ds Francois Wessels en me Cecilia Burger wat na Jode uitreik met die evangelie, asook vir die Messiaans-Joodse gemeente Beit Ariel in Kaapstad. Messiaanse Jode is Jode wat glo dat Jesus die Messias en Here is, dit wil sê Christen-Jode. Die Beit Ariel-gemeente het Joodse en nie-Joodse lidmate. Beit Ariel hou eredienste, vier Joodse feeste en leef hulle geloof uit vanuit die perspektief dat die Messias reeds gekom het en weer kom.

Sterkte word toegebid vir: • • • • • • • • • • • • • • • • •

Maxie de Jager, Bon Esperance 29, se dogter en broer Wilma Bezuidenhout, Bokmakieriesingel 9, se suster Mariana Malan, Allegro 28; Zoena Taylor, Parkview Heights D4 Suzette Burger, Welverdiend Aftreeoord AO3, se dogter; Marga Liebenberg, Hanepoot 45; Marjory Fourie, Gardinerstr 16, se seun Frans; Lulu Fabricius, Bon Annee 3, La Vie; Mariette Eybers, Bethaniestraat 5; Tobie de Klerk, Primulastraat 26; Lulie Smit, Koringsingel 10; Paul Kellerman, Sonstraalweg 26 Jerry Louw, Kinaboomsingel 46; Lize en Ben Vorster se dogtertjie Elri, Cabernetslot 14, Stephan&Dorothea Stander se dogtertjie, Leah Emma wat Tuberous Sclerosis het; Sannie JvRensburg,Villageslot 5; Ditsi Cloete, Horison 9, wat hidroterapie ondergaan;

Connie en Tersia van Nieuwenhuizen, High Trees 14, se 3-jarige dogtertjie Danika, vir vordering met haar gesondheidstoestand

Innige simpatie: • • • •

Riaan Carstens en familie, Greensleeves 26, wie se vader oorlede is Estelle de Nobrega en familie, Amandel 53, wie se vader oorlede is Annelise Conradie en familie, Hanepootsingel 8, wie se vader oorlede is Deon Adriaanse en familie, wie se vader oorlede is

Zithulele-Vennootskap

Ons wil graag saam beplan en bid vir ons uitreik na Zithulele. Almal wat betrokke voel of belangstel om een of ander tyd saam te gaan, is welkom by Amandelstraat 57 na die oggenderediens die 10 Feb DV.

15 FEB 2013 vanaf 17:30 Bring drinkgoed & eetgerei of wegneem KWARTHOENDER ROOSTERKOEK 2 SLAAIE&KOFFIE Kaartjies by Aristea tot 11 Feb (021 9763166) --------------------------------------------------------

BADISA KRAAIFONTEIN>>

Sonstraal Seniorgroep>>

Die jaar skop af met die gebruiklike vrugtefees! Woens,13 Feb om 10:00 by die kerk. Toegang R10/persoon. Elkeen, mans inkluis, moet asb ‘n voorskoot saambring. Daar is ‘n verrassing! Ledegeld (R50) vir die jaar kan ook reeds by die kantoor of by die vrugtefees betaal word. --------------------------------------------------------

Hulle benodig: • ‘n nuwe matjie vir die voorportaal en nuwe mat vir ontvangs. • Skoonmaakmiddels: Jik, opwasmiddel, Handy Andy, Meubel politoer en swartsakke. • Piesangs (een boks) en karamel (20 blikke) vir die Pannekoek bak. · • Die gebou kort verf, hulle benodig iemand om die dak af te spuit, enige skenkings van verf sal waardeer word, asook enige vrywilligers wat moontlik die projek kan aanpak. • Baba produkte: doeke, melk, pap en toitelware ens.

JONGWERKENDES>>

KOM VIER GOD SE OORVLOED SAAM MET ONS!>> Dinsdagaand, 12 Feb gaan die Eureson-groep (ons gemeente se skakelgroep met Eureka-gemeente in Elsiesrivier) saam die oorvloed van God se goedheid vier. Dit val saam met die sogenaamde “Vette Dinsdag,” net voor Aswoensdag. Op Aswoensdag begin die Lydenstyd, ‘n tyd waarin ‘n mens jouself opnuut aan Christus toewy en ook sy lydensweg herdenk - dikwels ook deur iets soos koffie of sjokolade of TV prys te gee tot op Paassondag. Dinsdagaand is daarom ‘n laaste feestelikheid voor Lydenstyd iets wat voluit gevier moet word! Ons nooi almal uit wat die aand saam met ons wil vier. Ons kom om 19:00 by die Sonstraal kerksentrum bymekaar en ry daarvandaan verder na Eureka se kerkgebou in Elsiesrivier.

Ons is dringend op soek na nog persone wat kan sop kook vir ons Ruyterwacht-kosprojek. Baie dankie aan elkeen wat reeds hierby inskakel. Kontak gerus die kerkkantoor as jy behulpsaam kan wees. ---------------------------------------------------------

Kom sluit aan by ons groeigroep en ervaar omgee, liefde en geestelike groei saam met nuwe vriende Skakel asb met die kerkkantoor 0219761236 --------------------------------------------------------

BEGRAFNIS-BROODJIES>>

Ons is opsoek na vrywilligers wat ons sal help om nou en dan broodjies te voorsien vir begrafnisse. Kontak asb die kerkkantoor (021 976 1236) indien u hiermee kan help hierdie jaar. --------------------------------------------------------

Ruyterwacht-kosprojek>>

MUSIEKBEDIENING>>

Almal wat graag by Mosaïek se musiekbediening betrokke wil raak is baie welkom om vir Christine Pentz te kontak: 021 979 0142 (na ure) 083 2988 410 cpentz@cybersmart.co.za ---------------------------------------------------------

VAKATURE>>

Ons soek n jong dame vir Admin werk. Moet Wiskunde en Skei-Nat As vakke gehad het Moet in Brackenfell/Durbanville area bly en eie vervoer he. Kontak ons by rv6@mweb.co.za

afk10feb2013mosaiek  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you