Page 1

AKADEMI

THE MISSION VOLYM 5 - FEBRUARI 2014

Gävle24, Hack-A-Thon. Presskonferens hos Preps. Future Postion X, Therese Öhman.

ETT NYTT VERKTYG FÖR GÄVLE 1


Innehåll #5 februari 2014: Intervjuer:

Prepsare i fokus:

Månadens hjältar:

04 - Publikator, vi skapar jobb åt Gävles ungdomar. 06 - Prepsare på Publikator. 14 - Therese Öhman, FPX. 16 - Prepsare i praktik, en uppföljning på våra praktikplatser.

06 - Seriestripp av Cecilia Löf. 10 - Ett projekt tillsammans med Arbetsförmedlingen. 22 - Illustrationer av Sara Israelsson och Linda Lithén.

23 - Företag som hjälpt oss prepsare att komma ut i någon sorts arbete eller praktik.

Nöje: Artiklar: 08 - Presskonferens hos Rapatac Preps. 18 - Gävle24, ett thon av möjligheter.

AKADEMI

THE MISSION VOLYM 5 - FEBRUARI 2014

Medarbeta re: Intervjuer:

Serie & teckning:

Fotografer: *

Pehr Torgeir Max Åkesson

Cecilia Löf Fredrik Ämting Linda Lithén

Robin Selles Timmy Jonsson Simon Andrén

Grafisk profil:

Fotoredigerare:

Timmy Jonsson Petter Andersson

Timmy Jonsson

Skribenter:

ETT NYTT VERKTYG FÖR GÄVLE

2

07 - Bland kossor och katter - Krönika. 20 - Att segla på grumligt vatten Krönika.

Hanna Andersson Christian Öman Timmy Jonsson Sofie Persson Christoffer Nyström Simon Lindström

* Omslags-och krönikabild: Elina Backeby

Vad vi står för:

Vi jobbar med att reducera arbetslösheten bland ungdomar och ger dem hjälp på vägen ut i arbetslivet.


Foto: Timmy Jonsson

En introduktion. Rapatac Preps Akademi är ett nytänkande koncept i samarbete med Arbetsförmedlingen där man istället för att ställa den traditionella frågan ”Vad kan du?” frågar ”Vad vill du?”. Tanken är att individen som kommer till Rapatac Preps Akademi ska få en chans att ställa sig utanför det som Gävle kommit att kalla arbetslösheten och istället tänka fritt på vad hen vill uppnå med sitt arbetsliv. Därför läggs stor vikt på självständigt arbete från individen med fokus på att nå sitt personliga mål och hur den ska ta sig dit, samt på nätverksbyggande med olika företag, organisationer och människor för att få ut individens kunskaper på marknaden.

Rapatac är idag en väletablerad organisation för barn i Gävle, men med Preps Akademi tar vi vårt första steg in i en enorm förändring som kommer göra Gävle till nummer ett i kampen mot arbetslöshet i Sverige. Projektet Preps Akademi började i april med tolv ungdomar – idag är vi nästan fem gånger så många, som alla håller till i våra nyrenoverade lokaler som vi själva tagit från idé till verklighet på Teknikparken. Vår verksamhet består utav allt från snickare och skribenter till entreprenörer och filmmakare med många flera och alla är redo till hundra procent att realisera sina drömmar och nå sina mål. 3


Publikator, vi skapar jobb åt Gävles ungdomar.

Arbetslösheten är skyhög i Gävle, ändå finns det företag som inte hittar personal. Rapatac Preps kom i kontakt med Publikator, som upplevt just det problemet, och har idag ett nära samarbete där ungdomar från Preps får en möjlighet att ta sig ut i arbetslvet. Men vilka är personerna bakom Publikator och vad kan de erbjuda Gävle? Vi besökte dem och fick träffa Ulrika Weiåker (VD / delägare) och Kajsa Pålsson (platschef). Hur går samarbetet med Rapatac Preps Akademi? K – Vi har ett jättebra samarbete på gång! Då vi hade svårt att hitta rätt personal kom vi i kontakt med Moussa och Rapatac Preps. Efter det första mötet med Moussa har vi i snabb takt kunnat anställa flera duktiga medarbetare. Samarbetet inleddes med att Moussa kom hit på ett företagsbesök med ca 10 ungdomar så vi fick presentera Publikator och vår verksamhet. Nu är det andra omgången av ”Prepsare” som är här nu och de har fått fyra veckors utbildning. Verksamheten är uppdelad i distribution och tillverkning och just nu är det framför allt i vår produktionsprocess som vi söker ung personal. Arbetsuppgifterna som kommunikatör innebär att, via personliga telefonintervjuer med olika befattningshavare inom näringslivet, dokumentera aktuell marknadsinformation till våra databaser. Vilka arbetsuppgifter har ni? K – Jag har det övergripande ansvaret för vår produktionsenhet där våra kommunikatörer jobbar. Jag har jobbat inom branschen sedan 1993, så det är några års erfarenhet jag har med mig i bagaget. U – Jag har jobbat med marknadskommunikation och försäljning sedan 1994 och i min nuvarande roll fokuserar jag förutom på produktutveckling, min tid på att skapa en så utvecklande miljö som möjligt för det viktigaste vi har – vår personal! Vad är Publikator och hur började det? U – Det hela började med en telefon och en telefonkatalog 1987, då vår ägare var ute var ute och åkte i Stockholm, såg en vepa där det stod ”lokal uthyres”. Han fick en idé om att han via personliga intervjuer med lokalbehovsansvariga skulle presentera en lista på potentiella kunder till den lediga lokalen. Han fick börja med att bläddra igenom lokalkatalogen för att identifiera företag inom ett specifikt område, för att sedan ringa runt och ställa frågor om lokalbehovet. 4

Informationsinhämtning via telefon är fortfarande grunden till allt vi gör idag men produktportföljen har så klart utvecklats mycket sedan dess. Under 2013 utförde vi ungefär 50 000 personliga intervjuer med olika befattningshavare i de nordiska länderna. Vi intervjuar allt från produktionschefer, tekniska chefer, ekonomiansvariga o.s.v. till VD i företagen. Med kunskap om marknaden kan vi hjälpa våra kunder att fokusera på rätt målgrupper som verkligen är viktiga för dem, för att sedan systematiskt jobba sig utåt för att nå en bredare marknad. Positioner inom yrket, hur såg det ut där? K – Det började som ett extrajobb under skoltiden. När jag hade slutat gymnasiet så började jag arbeta med detta. Jag hade tänkt studera vidare men jag tyckte det var så ofantligt roligt och utvecklande att arbeta inom den här branschen så jag blev kvar. På 90-talet slog datortekniken igenom ordentligt och jag var nog bland de första som satt och höll på med mail och ringde upp kunder via modem. Jag avancerade inom företaget och var ganska ung när jag fick mitt första chefsjobb. Sedan dessa har jag jobbat med det mesta inom företaget. I dagsläget jobbar jag mycket med kampanjer och grafisk produktion på uppdrag av våra kunder. Vad är det bästa med jobbet? U – Att arbeta med marknadsföring är väldigt variationsrikt. Är det någonting man kan vara säker på så är det att marknaden ständigt ändrar sig, och det måste vi också göra. Det är ett väldigt utmanande uppdrag, men jag tycker att det är roligt när det är svårt. K – Jag instämmer verkligen. Det är det jag försöker förmedla när jag träffar ny potentiell arbetskraft, och förklarar vad det här arbetet innebär. Jag brukar berätta min historia om vad jag har upplevt. Det står aldrig still och man lär sig någonting nytt hela tiden. Det blir aldrig tråkigt när man jobbar med marknadsföring. U – Allra roligast är det när kunder berättar hur de lyckats bättre tack vare hjälpen de har fått av oss och våra tjänster, det händer faktist ofta.


T.v. Ulrika Weiåker, VD/delägare & t.h. Kajsa Pålsson, platschef. Foto: Simon Andrén

Hur kommer det sig att ni började samarbeta med Rapatac Preps?

Vad tycker du att ett företag kan göra åt ungdomsarbetslösheten?

K – Det var tack vare Lotta Pettersson på Svenskt näringsliv. Vi träffades under ett möte med henne och allianspolitikerna i Gävle där vi diskuterade arbetsmarknadsläget.

U – Ett företag kan göra mycket. Med rätt upplägg och villkor så finns stora möjligheter. Vi genomför årligen ungefär 6 000 intervjuer med personalansvariga inom olika marknadssegment, och inom vissa branscher uppger upp till 50 % personalansvariga att de har behov att anställa ytterligare personal. I debatten talar man ofta om att arbetskraftsbristen mestadels omfattar personer med högskoleutbildning, men det stämmer bara delvis överrens med vår statistik.

U – Vi är ett företag som växer väldigt snabbt och har attraktiva anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter för vår personal. Trots detta hittade vi inte ”kanalerna” till ungdomarna vi vill anställa. Vi använde de traditionella kontaktytorna som Arbetsförmedlingen, annonsering och radioreklam. När vi efter en hel del bra tips från Lotta ändrade våra arbetssätt hittade vi nya vägar som har fungerat bra för oss. Kontakten med Rapatac Preps är en ny kanal, men vi har även jobbat mycket med Ung Företagsamhet. Vad tycker ni om Rapatac Preps hittills? U – Vi är jättepositiva och har etablerat en väldigt effektiv rekryteringsmodell då Rapatac´s personal genomför den första gallringen. De har de presenterat och gett information om vad arbetet som kommunikatör innebär. Det har besparat väldigt mycket arbete då vi tidigare ibland fick intervjua upp till 20 personer för att hitta en kandidat. Eftersom vårt rekryteringsbehov är stort innebär samarbetet en stor tidsbesparing för oss. Vi märker att ungdomarna från Rapatac Preps har en högre motivation till att arbeta. Vad är det för egenskaper ni söker hos anställda och vad vill ni att de ska lyfta fram? U – Man ska ju vara intresserad av att lära sig nya saker, för här måste man lära sig något nytt varje dag. Om du t ex ska jobba med ett projekt mot maskinindustrin och skall tala med en teknisk chef om olika komponenter får du givetvis en kort utbildning inom området, men du måste själv ha ett intresse för att lära dig mer i syfte att bli en duktig kommunikatör.

Vad tycker ni att er insats gör för tillväxten? U – Vi räknar med att anställa ytterligare 100 personer fram till 2017. Självklart inte bara ungdomar, men eftersom det idag finns gott om tillgänglig arbetskraft i den målgruppen så arbetar vi inriktat mot dem. För närvarande upplever vi dock att många ungdomar behöver en längre startsträcka för att komma in i arbetslivet, därför är samarbetet så lyckat med Rapatac Preps. Vi erbjuder en individuellt anpassad introduktion. Tidigare tillämpade vi bara ett par dagars introduktion men upptäckte att många ungdomar blev stressade. För 10 år sedan fungerade det bra, men samhället har förändrats sedan dess, och det har det blivit svårare att jobba med den modellen. Vad är ditt tips till de som är arbetslösa? K – Framför allt att tro på sig själva. Jag märker att mycket handlar om att bygga upp sitt självförtroende och stärka sin självbild. Därför lägger vi mycket fokus och resurser på att arbeta med det under introduktionen. Vi är jättestolta över att så mycket som 50 % av deltagarna gått vidare till en anställning hos oss och vi rekommenderar verkligen andra arbetsgivare att inleda ett samarbete med Rapatac Preps.

Prepsare på Publikator.

5


Prepsare på Publikator

Martin Wiberg Hur ser en arbetsdag ut på Publikator? – Jag brukar komma till jobbet strax före åtta, dricka en kopp kaffe och prata lite med arbetskamraterna. Sedan börjar arbetet med att söka de personer som ingår i målgruppen i det aktuella projektet. Oftast är det enklare att få tag på folk på förmiddagen och då flyger tiden fram. Det är en bra arbetsplats, jag trivs här. Vad är den största utmaningen? – Det är viktigt att man förstår kundernas behov och syftet med frågorna vi ställer. I vissa projekt ställer vi frågor som rör avancerad teknik och innehåller många tekniska termer. Om det dyker upp frågor man inte direkt kan svara på får man träna sig på att söka efter informationen. Tycker du att det är ett krävande jobb? – Det är utmaningen som är moroten! Varje gång jag lyckas skapa möjlighet att tala med en ny person kan jag lära mig något. Alla vet något som du inte vet. Känner du att du har utvecklats som person? – Jag har lärt mig väldigt mycket om olika branscher som jag inte hade en aning om förut. Det är stimulerade och lärorikt att få möjlighet att prata med ledande personer i näringslivet. Hur ser din framtid ut? – Anställningen ger mig fler möjligheter. En stabil inkomst ger mig möjlighet att förverkliga andra drömmar som t ex resa.

6

Emma Westbom

Tobias Hillman

Vad är den största utmaningen? – Oavsett vilka frågor man ställer är det viktigt att förstå hur den man talar med uppfattar dig. Mycket handlar om att lyssna och lära av andra som har längre erfarenhet av arbetet än jag.

Hur ser en arbetsdag ut på Publikator? – Det är mycket telefonsamtal, mycket pratande och en hel del skoj.

Utmaningen handlar om att vara duktig på att kommunicera så man får försöka lära sig lite mer ”smooth talk”

Tycker du att det är ett krävande jobb? – Nej det är det inte. Det enda som är krävande är att du måste ha rätt inställning.

Har tiden på Rapatac Preps hjälp dig? – Ja, genom att skapa kontakten med Publikator. De har gjort allt vad de kunnat för att jag ska komma ut på arbetsmarknaden och få ett jobb. Jag ska fortsätta mina studier till hösten och nu har jag möjlighet att arbeta fram till dess.

Vad är den största utmaningen? – Det är att du måste kunna ta kritiken du får på telefon och inte säga någonting tillbaka.

Känner du att du har utvecklats som person under din tid här? – Absolut, jag har blivit duktig på att kommunicera över telefon. Jag klarar av att genomföra saker som jag kanske tvekade inför tidigare. Det är en utmaning att lära sig tala med människor på rätt sätt. Vad är ditt tips till andra på Rapatac Preps som funderar över att söka till Publikator? – Gör det! Men en inkomst har jag möjligheter att göra fler roliga saker på mig fritid. Dessutom vet jag att det är en bra merit att ha på min CV efter det att jag avslutat mina studier.

Hur länge har du varit här? – Det måste vara ca två månader.

Har din tid på Rapatac Preps hjälpt dig? – Ja det har den gjort. De hjälpte ju mig att hitta jobbet framför allt. Det har ju varit den största delen men också att jag fick komma ut och träffa en massa människor och jobba med Moussa där, som är väldigt duktig. Jag var med i marknadsföringsguppen och då fick jag träffa många företag och fick på så vis kontakter. Känner du att du har utvecklats som person under din tid här? – Ja, jag vågar prata mer. Om man är tyst i sina kompiskretsar så tar man för sig mer och pratar efter det här. Hur ser du på framtiden idag? – Nu ser den väldigt god ut. Jag håller på att leta lägenhet nu och det kan jag göra tack vare att jag har det här jobbet.


Bland kossor & katter. I

ngen har väl missat hur angorakaninerna plågas i Kina för sin päls? Svårt att missa, men lätt att bara slå bort det också. Jag slog bort det direkt, vågade inte alls kolla på videon, eftersom att jag vet att om jag skulle göra det så skulle jag skrika rätt ut och leta upp ett direktflyg dit. Okej, kanske inte riktigt så, men jag skulle bli för berörd och om jag ska vara ärlig - Jag orkar inte bli det. Jag har alltid varit en djurälskare, haft alla möjliga olika djur sedan jag föddes, som så många andra. 2008 gick jag med i Djurens Rätt och Djurskyddet, blev även vegetarian. Lärde mig om hur djur behandlas i samhället, skrev långa uppsatser om köttindustrin (som för övrigt inte uppskattades ett dugg, trots att allt var fakta) och försökte någonstans kämpa för djurens rätt i samhället. Det är faktiskt inte så lätt. Folk spyr nästan galla på dig om du inte äter kött och är med i Djurens Rätt. Varför? Jo, för att folk anser att jag då kränker deras livsval att äta kött. Det är inte sant. Jag kan faktiskt berätta att jag inte känner en enda som är vegetarian till 100 %, alla jag känner och älskar äter kött på ett eller annat sätt. Ser jag ner på dem för deras val? Nej, inte ett dugg. Att äta kött har och kommer alltid vara en del av människans liv, och detta är inget jag påstår att jag vill förändra. Det jag dock vill förändra är HUR köttet går från ko till mat.

möjligheten att vara med vid slakt. Se att kossan de en dag skulle äta faktiskt fick leva ett bra liv innan slakten. Det känns rättvist. Då får du som konsument se exakt vart ditt kött kommer ifrån och det bästa - Kossan slipper lida hela sitt liv tills den ska slaktas. På det här sättet skulle jag kunna börja äta kossor igen, även om det just nu känns långt borta. Köttindustrin idag är inte så vacker, tyvärr. Djuren får väldigt sällan leva ett bra och respektfullt liv, utan istället fullt med lidande - Men det vet ni redan, ni har hört det förut. Jag har faktiskt börjat uppskatta jakt mer och mer på senare år, just för att där blir det nästan så naturligt som det går. Även om det självklart finns jägare som inte följer regler, osv, men tanken bakom jakt är väldigt naturlig. Djuret lever hela sitt liv i sin miljö - Helt fri, tills ett annat rovdjur kommer och dödar det. Djur äter varandra, det vet ni också, och ingen kommer någonsin försöka tvinga ett lejon att börja äta grönt. Så min tro baseras inte på att vi människor ska sluta äta kött, bara att kunna lära oss respektera att köttet vi äter har en gång varit levande varelser. Det är ingen produkt, utan individer som känner saker - Precis som vi. Det är vi som har makten att göra livet lättare, eller sämre för dem.

På det här sät tet skulle jag kunna börja äta kossor igen, även om det just nu känns långt borta.

Jag läste nyligen om en familj som köpte kossor på en gård, där dom sedan fick komma och hälsa på - Se hur dom levde och

När jag skaffade mina katter för drygt ett halvår sedan så började jag fundera mycket över deras kost. Vad ska en katt egentligen

äta? Vad mår den bäst av? Jag lärde mig faktiskt att katter till exempel inte kan vara vegetarianer, dom kan inte - Dom måste ha kött helt enkelt, annars överlever dem inte. Min hund däremot, han vill inte vara vegetarian. Han fullständigt hatar grönsaker, om dom inte är inlindade med kött. Han äter inte ens mina pizzarester, eftersom att dom är köttfria. Därför skulle jag heller aldrig tänka tanken på att tvinga honom att äta veggohundmat (Ja, det finns), eftersom att han inte skulle må bra utav det. Det är lite av min livsfilosofi - Gör det du mår bra utav. Det gäller även att äta det du mår bra av. Just nu mår jag inte bra av att äta kossor, men min hund och mina katter klarar sig inte utan det. Då är det så, vi är alla olika och vi kan inte dra alla under samma streck. Livet är så pass enkelt. Glöm inte det.

Jag heter Sofie och är 23 år gammal. Jag bor i en tvåa i Andersberg med min sambo och två kat ter. På veckorna är jag här på Rapatac Preps Akademi och på helgerna jobbar jag som bartender. På den lilla fritid jag har så tränar jag, träffar vänner och familj, fotograferar och försöker skriva två böcker. Krönikan finns även på vår podcast s02e01. rapatacpreps.se/rapatac-radio/ 7


94% Närvarande Tove Elvelid

Nicklas Bornegrim

Annelie Storm

Gävle Kommun, MP

Förvaltningschef, Näringsliv och arbetsmarknad Bankchef, Swedbank

Linda Förare Swedbank

Agne Lindberg Swedbank

Charlotte Humling

Arbetsförmedlingschef

Anna-Karin Heinsworth Arbetsförmedlingen

8

Gävle Kommun, M

Roger Persson

Per-Åke Fredriksson

Maj-Britt Johansson

Studerar på Högskolan i Gävle

Jari Ristiniemi

Moussa N´Diaye

Therese Metz

Pontus Holdo

Professor, Högskolan i Gävle

Gävle Kommun, FP

Region Gävleborg

Lili André

Ulrika Weiåker

Marita Engström

Ulf Karlsson

Kenneth Holmström

Tina Sjödin

Gävle Kommun, KD Gävle Kommun, V

Älvkarleby Kommun

Emil Carlsson

Rektor, Högskolan i Gävle

Publikator

Coompanion Manpower

Grundare Rapatac Rapatac Preps

Christian Öman

Företagsansvarig Rapatac Preps


Presskonferens hos Rapatac Preps. Klockan 12:00 samlades alla gäster i restaurangen nedanför Rapatac Preps Akademi för att äta lunch. Senast alla personer träffades tillsammans var den 5 juni på slottet i Gävle och då pratades det om vad man behöver göra för arbetslösa ungdomar i Gävle. Samtidigt som mötet hölls passade Rapatac Preps på att visa de resultat man levererat under 2013, samt hur man ser på framtiden. Hälsar alla välkomna. När sällskapet kom upp till Preps lokaler så började Moussa med att hälsa alla välkomna. Kort därefter tog Linda Förare (Swedbank) ordet och sammanfattade vad som hade hänt sedan senaste mötet. Vilka resultat Swedbank och deras satsning "Unga Jobb" hade nått upp till. Hon pratade om hur viktigt det är med praktik för Gävles ungdomar och vikten av att vara ute på en arbetsplats för en person som söker arbete. Linda talade även om hur stor betydelse det faktiskt kan ha att en arbetsgivare lyfter upp sin praktikant och bemärker det arbete den gör, för att personen som praktiserar ska känna att man gör nytta.

Moussa visar Rapatac Preps resultat. Efter Linda Förare tog Moussa ordet igen, denna gång pratade han om vad Rapatac Preps Akademi åstadkommit under 2013. Resultatet var att 131 personer har gått igenom systemet Rapatac Preps, 78 personer har tagit sig vidare till jobb, studier eller praktik, vilket betyder att mer än 60% av de som kommit till Rapatac Preps har hittat en konkret sysselsättning. Det man måste ha i åtanke när man ser siffrorna är att det fortfarande är 42 personer inskriven i projektet och att de behandlas. Räknar man med personer som både är inskriven och de som tagit sig vidare så är det hela 94%. Moussa sa även att: – Alla som är inskrivna idag ska vi skicka ut på en konkret aktivitet innan deras tid är ute. Vi kommer att skicka ut mer och mer ungdomar och kommer det tio in så ska tio gå ut. Resultatet togs emot av applåder och folket var rörande överens om att Rapatac Preps genomfört ett enormt arbete.

Ser ljust på framtiden.

tillsammans ska utveckla ett program som deltagare i Rapatac Preps ska få ta del utav. Deltagare som har högskolebehörighet ska dessutom få högskolepoäng efter genomförd utbildning. – Jag tror att det är ett sätt att integrera ungdomar in i högskolan, det får inte verka skrämmande utan istället vill vi uppmuntra ungdomar att studera, säger Moussa N´Diaye.

Prepsarna får själva berätta om deras tid på Rapatac Preps Akademi. Christian Öman börjar med att berätta om vad som har hänt sedan senast sällskapet träffades, att han då var deltagare och hade en vision framåt. Tillsammans med Moussa så utvecklades han och fick ständigt nya ansvarområden och mer och mer utmaningar. Det ledde honom till en anställning inom Rapatac Preps. Emil Carlsson pratade om hur han såg på Rapatac första dagen: – Jag visste innan jag kom till Rapatac att jag ville bli lärare, jag tänkte att: jag kan väl ge det en dag men det är inget som kommer påverka mig. Jag kunde inte haft mer fel! Genom Rapatac fick jag utöva precis det en lärare gör, jag fick ta hand om nya människor, kontrollera arbeten och se till så att projekt och uppgifter genomfördes som de skulle. Så nu i efterhand kan jag inte se en bättre förberedelse än Rapatac Preps, säger Emil Carlsson som studerar till historia och religionslärare på Högskolan. Pontus Holdo fick också tala om hur han påverkats av sin tid på Rapatac Preps, att han fick möjligheten att träffa en affärskompanjon, att han nu har möjligheten att starta upp ett eget företag tillsammans med den personen och har via Preps fått den hjälp han behöver för att göra detta verkligt.

Praktik, Jobb, Gävles Utmaningar och målbild 2014. Christian Öman pratade om vikten av att ta emot en praktikant. Därefter kom Ulrika Weiåker upp och berättade om hennes företag Publikator och hennes erfarenheter av ungdomar i arbetslivet. Moussa pratade om Gävles utmaningar, vilka svårigheter vi haft under 2013 och vad vi ska förbättra inför 2014. Charlotte Humling (Arbetsförmedlingschef) pratade om målbilden inför 2014. Att få ut 500 personer på praktik innan nästa år. Mötet avslutades med diskussioner runt bordet och efter stannade många kvar för att prata om den inspiration mötet givit.

Rapatac Preps ser ljust på framtiden eftersom det finns väldigt många spännande projekt som är på gång. Dels så inleds ett samarbete med Högskolan i Gävle, där Rapatac Preps och HiG 9


›› Deltagarprojekt.

Ett projekt i samarbete med

Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen sökte ett nytt innovativt sätt att nå ut till deras ungdomar på, de bokade då ett möte med Rapatac Preps Akademi. Vi besökte dem och de förklarade att de ville ha hjälp med att förändra informationsmaterialet till ungdomarna som går på deras informations-och uppstartsträffar. Med en kort serie var målet att framföra hur pass viktigt det är att närvara vid möten och kallelser. Det är viktigt att deltagarna förstår att mötena är obligatoriska och att strunta i dem har negativa konsekvenser som kan leda till att man skrivs ut och förlorar sin ersättning. De ville även uppdatera bildspelen så att de tilltalar ungdomarna på ett mer välkomnande och positivt sätt. Vi fick även i uppgift att se över textmaterialet och avgöra vad som var relevant och inte. Vi använde oss av många bilder, formspråket blev enkelt och färgerna som användes var de som finns i Arbetsförmedlingens logotyp. Vi gjorde även om deras aktivitetsfolder som delas ut under träffarna. Förändringen skedde främst i layouten så den gick i samma stil som bildspelen och tillförde logotyper och en mer relevant text. Handledarna vill ha möjlighet att själva uppdatera foldern eftersom aktiviteterna ständigt ändras. Vi möttes vid flera tillfällen för att få feedback på vårt arbete vilket ledde till ett bra resultat som båda parter blev nöjda med. Arbetet ledde till goda referenser och ett starkare samarbete. 10

Bildspelsmanus: 1. Axel är tjugo år och arbetssökande. Han bestämmer sig för att skriva in sig på Arbetsförmedlingen för att få tillgång till “jobbgarantin för ungdomar” och aktivitetsstöd via försäkringskassan. 2. När du är inskriven i ungdomsgarantin så kommer du att få kallelser till uppföljning på Arbetsförmedlingen. Axel tenderar att inte gå på sina uppföljningar, han tycker inte det känns speciellt viktigt. 3. På Arbetsförmedlingen sitter Börje och fäller en tår. Han hade flera inbokade möten idag, men ingen kom. Ringer du inte och anmäler förhinder när du har en kallelse som du inte kan närvara vid så slösar du både på förmedlarnas tid och även för de andra arbetssökande som väntar på handledning. 4. Det är ju alltid trevligt med lite extra pengar i fickan. Aktivitetsstöd är pengar du kan få om du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Om du inte uppfyller villkoren för a-kassa och har fyllt 25 år får du 223 kronor per dag i aktivitetsstöd om du deltar i ett program på heltid. 5. Om du inte närvarar på din aktivitet / kompletterande aktör eller inte dyker upp på dina kallelser på Arbetsförmedlingen så riskerar du att ditt beslut återkallas, och därmed även ditt aktivitetsstöd. 6. Du får då inte heller tillgång till aktiviteterna som jobbgarantin erbjuder, t.ex. praktik, jobbcoach, arbetsmarknadsutbildning, lärlingsplats eller Rapatac Preps Akademi. 7. Blir du utskriven från programmet så väntar 45 karensdagar innan du kan bli inskriven igen. 8. Efter att Axel blivit inskriven igen så har han blivit noggrann med att gå på sina inbokade möten och följa sin handlingplan.


11


Vad är en Prepsare ? Rapatac Preps Akademi strävar efter att konstant ha hängivna deltagare som vi kan skicka ut som kvalitetssäkrad arbetskraft. Vi har valt att kalla detta för “Prepsare”. För att bli Prepsare så kräver vi att deltagaren kommer i tid, tar sina uppgifter på allvar och visar engagemang och viljan att ta åt sig av den hjälp vi erbjuder. På så sätt kan vi på Rapatac Preps Akademi stå bakom deltagaren vid en praktikplats eller ett jobb.

som ett någonting man förtjänar. Precis är t de , ium eg vil pri ett är re gengäld hjälper Att vara en Prepsa på Rapatac Preps Akademi. I on siti po sin n ma r na tjä för förtroende så vårt kontaktnät och låter hen av l de ta b, ob k/j kti pra a jud rje vi deltagaren med att erb och bilder, en hemsida som va ial ter ma llt ne sio ffe pro d me synas på vår hemsida givare. dag besöks av potentiella arbets

Du hittar Prepsarna på vår hemsida! www.rapatacpreps.se/profiler

KVA LI

RAD ÄK

PREPSARE Kvalitetssäkrad

KVALITETS S 12

D

TSSÄK LITE RA VA

SÄKRAD ● TS K E T


BESÖK OSS PÅ RAPATACPREPS.SE

AKADEMI 13


Intervju med Therese Öhman från Future Position X. Foto: Robin Selles

Berätta lite om FPX och vad ni gör?

Hur kan ett projekt på FPX se ut?

– FPX är ett kluster/nätverk där vi samlar företag inom området GIS - Geografiska informations system, som ska samarbeta för att kunna göra bättre affärer och skapa tillväxt genom nya företag och nya arbetstillfällen.

– Vem som skapar projekten är väldigt blandat, det startar alltid med en idé. Det är både kunder, medarbetare utifrån eller internt som kommer med projektidéer. Ett exempel är Hack-A-Thon som vi kom på ihop med Rapatac Preps. Utifrån en sådan idé så ser vi över vad ett sådant projekt skulle kosta, vad det skulle kräva och vad det skulle kunna leda till. Kan det bli nya jobb eller ett nytt företag av det här? Så analyserar vi det och sen avgör vi om vi ska köra i gång det eller ej. Vi plockar in de resurser vi behöver och det är här t.ex. Rapatac Preps skulle kunna komma in med resurser i projekt, som en projektledare eller en koordinator som inför Hack-AThon. Sen samlar man de här personerna och så startar man projektet. Man skapar sedan den här produkten eller tjänsten, startar ett bolag och får ut den på marknaden. Då vi satsat tid och pengar i detta så är det bra om det bidrar till tillväxten i samhället.

Det är GIS som är vår spetskompetens i klustret och vi ser också att det är vår spetskompetens i regionen. Det är över 2000 människor i Gävleregionen som arbetar med just GIS. Förutom Lantmäteriet som har flera hundra anställda, så har vi även folk inom vissa företag och organisationer som dagligen arbetar med detta. Gävle kommun har även fått pris för att vara den ledande GIS-kommunen. GIS är information som man kan lägga på en karta, information som har en position och det kallas för lager. Om du tar en karta och lägger lager på lager så får du information som kan visa vart bilarna åker, vart träden står, vart närmaste sjukhus finns o.s.v. Det kan man bygga tjänster på genom att stoppa in informationen i en dator. Skillnaden mellan Gävle kommun och andra stora städer och kommuner i världen är att tex en stor stad i Kina med 10 miljoner invånare har ungefär 200 GIS-lager som de jobbar med för att stadsplanera. Gävle kommun har 1400 GIS-lager vilket de är enormt duktiga att arbeta med.

Hur många anställda är ni? – Vi är 10 stycken just nu, men vi jobbar mycket i projekt vilket gör att vi har resurser i form av personal från till exempel Landstinget. Gävle kommun gör på exakt samma sätt så vi kan vara upp mot 15 personer med den typen av resurser också. 14

Vad har ni för projekt på gång just nu? – Just nu har vi den här stora satsningen på 10 år som heter Geo Life Region, vi ska jobba med hälsa och teknik. Det innebär att vi kommer jobba med att sätta upp ett forskningsinstitut så vi får hit forskare, vi har ett stort nätverk av forskare utomlands som vill komma hit och är intresserade av precis det här vi vill jobba med. Sen vill vi få hit kapital så att vi kan få någon som investerar i våra bolag som redan finns eller de som ska finnas i framtiden. Vi har Kinesiska investerare ihop med svenska som sätter upp en fond dels i Kina och dels här för att förbereda de företagen här för att göra sig redo för den Kinesiska marknaden.

Hur tror du att arbetsmarknaden i Gävle ser ut om 5 år? – Vi tror att det ser mycket bättre ut än idag. Eftersom vi skapar 100 nya arbetstillfällen per år så har vi i alla fall skapat 500 nya jobb vilket gör att vi har hämtat hem lite av det som försvann när Eriksson la ned. Vårt mål är att skapa 7 företag per år vilket betyder att ett gäng nya företag anställer och växer. Det ger alltid ringar på vattnet så vi hoppas på en stor förändring.

Hur ser det ut med praktikplatser hos er just nu? – Just nu så är det ju de här vakanserna som blir efter Conny och Fredrik som det definitivt finns möjlighet att fylla upp med två stycken hela tiden. Det viktigaste för oss är att det finns något vettigt att göra, tex delta aktivt i något projekt.

Vad vet ni om det vi gör på Rapatac Preps och vad tycker ni? – Jag tycker att det är helt fantastiskt. Jag är jätteinspirerad av att komma hit och se dels var Moussa når med allt och det system som byggs upp och att det verkligen fungerar. Jag har ju inte varit här så mycket men jag kan känna skillnaden ändå snabbt när det kommit in en grupp nya personer och en vecka senare när de landat och börjat delta. Först är det väl lite mer laid back men sen är det väldigt uppstyrt och alla tar det på största allvar.

››


FPX Therese Berätta lite om ert samarbete med Rapatac Preps. Hur tycker ni att det har fungerat? – Det har fungerat jättebra och vi har större planer än att bara stanna vid praktikplatser. Vi vill försöka vidareutveckla Moussa´s system till någonting större. Göra någon form av tunnel till folk som kommer på praktik hos oss, att det är folk som är sugen på att starta företag och med hjälp av Movexum få ta det ett steg längre. Det blir som en förlängning av Preps i ett större system.

Vilka utmaningar finns i er bransch? – Vi har enorma utmaningar eftersom vi måste förändra en hel mentalitet hos människor. Folk som tycker att det

fortfarande ska ha kvar samma spår och jobba på samma sätt. Det här måste vi ju börja med att förändra redan på skolnivå och då pratar vi kanske redan i högstadiet. Vi har fastnat lite på högskolan men jag tror vi måste backa ännu mer för att få folk att förstå vad som finns. Då pratar vi inte bara om eleverna utan även lärarna och hela den strukturen måste förstå att det finns andra inriktningar nu som är viktiga för framtiden. Om man förstod hur mycket ett exportjobb genererar i tillväxt så förstår man att alla de här företagen som exporterar något tar in nya skattepengar till systemet. En exportjobbare kan försörja 5 personer som tex en frisör eller en landstingsanställd. Då blir det samma effekt när en exportfabrik som Eriksson med 1500 personer försvinner, 5000 andra jobb försvinner då. Det är vår stora utmaning, att få folk att förstå vad det är vi måste satsa på. 15


Uppföljning av praktikplatser!

Fredrik Lingsäter Hur har praktiken på FPX fungerat? Finns det något du skulle vilja förbättra eller förändra? – Jag tycker att praktiken fungerat bra och det är inget jag vill förbättra eller förändra här.

Prepsare i praktik Rapatac Preps Akademi är väldigt mån om en värdefull praktik. Både för företag och för våra praktikanter. Därför gör vi uppföljningar på våra deltagare som är ute på praktik för att få en bra bild från både företaget och praktikanten hur det går och att uppgifterna är meningsfulla och följs. Rapatac Preps står för kvalité och det är väldigt viktigt att vi bibehåller den, därför är dessa uppföljningar en självklarhet för oss.

Future Position X, Teknikparken Gävle Foto: Robin Selles Ramirent, Näringen Gävle Foto: Robin Selles

16

Varför ville du praktisera här? – Det var relevant då jag har utbildning inom detta område och ett stort intresse för just design, layout och webb. Känner du att din tid på Rapatac Preps Akademi har påverkat dig inför din praktik? – Ja det anser jag, de hjälpte mig även att få kontakt med FPX vilket ledde till min praktik. Hur känner du att du utvecklats utav din praktik? – Jag har fått större kunskaper i flera nya program och samtidigt arbetat i de jag redan kunde. Hur ser du på framtiden hos FPX? Finns det några jobbmöjligheter? – Nej, jag tror inte det finns några möjligheter till jobb för mig. Finns det något du känner att du kunde göra annorlunda? – Nej, det anser jag inte.

Handledare: Therese Öhman Hur har praktiken fungerat? – Fredrik har varit med Emelie Hildebrand (kommunikationsansavarig på FPX) men han har levererat hela vägen. Han har varit väldig lugn och försiktig samtidigt som han jobbar bra och självständigt.

Kommunikationsansvarig: Emelie Hildebrand Vilka egenskaper har Fredrik visat upp? – Fredrik har arbetat mycket självständigt och kommit med egna idéer. Han är lugn, trygg och säker samtidigt som han jobbar bra. Anser du att Fredrik är anställningsbar? – Absolut! Han är väldigt duktig på att hålla tider, han är arbetsvillig och ambitiös.


Mattias Lundgren

Conny Stiernborg

Vad tycker du om din praktikplats? – Jag trivs väldigt bra. Det är ganska fysiskt arbete och kan vara lite ansträngande men det var väldigt nyttigt för mig att vara på Rapatac Preps innan, eftersom jag fick in rutiner där.

Hur har praktiken fungerat? – Praktiken har fungerat bra.

Vad har du fått göra på din praktik? – Det är väldigt olika - skruva lite, målat en container, plockat osv. Jag finns där jag behövs.

Vilka arbetsuppgifter har du haft? – Jag har arrangerat ett Hack-a-thon, ett programeringsevent på Gasklockorna. Jag har även varit allt i allo.

Vad har du för framtidsplaner? – Jag trivs väldigt bra här och jag vet att det kommer vara en bra referens för mig i framtiden om jag vill söka jobb. Men jag skulle bli väldigt glad om jag skulle få ett erbjudande här efteråt, men jag vet att det är ganska tidigt att säga idag.

Har din tid på Rapatac Preps påverkat dig inför din praktik? – Ja det skulle jag vilja säga, jag har blivit mer öppen och aktiv. Jag har lärt mig att vara mer utåtriktad och fått en bättre förståelse hur ett kontor fungerar.

Handledare: Patrik Wallerström Hur har Mattias tid varit här? – Det har varit bra, han har inte varit här så länge men han har kommit i tid och gör sina uppgifter väldigt snabbt. Det är svårt att sätta honom i jobb då det går undan. Vilka uppgifter har han haft? – Han har plockat i ordning saker och varit med när vi förbereder. Sedan har han organiserat upp lite olika delar på lagret. Just nu monterar han ihop en sågbänk.

Varför ville du praktisera här? – Jag hamnade här av en ren tillfällighet vilket visade sig vara otroligt givande.

Har du uvecklats på din praktikplats? – Jag har fått ett större socialt nätverk och lärt mig att uttrycka mig bättre. Jag har även fått modet att ringa till företag jag aldrig pratat med. Hur ser du på framtiden med din praktik? – Bra, antar jag. Det är inte helt klart än, men de ser bra ut tror jag . Finns det något du vill ändra på din praktik? – Nej inget speciellt, en bättre dator kanske. Finns det något du känner att du kunde göra annorlunda? – Nej inget jag kan tänka ut på rak arm.

Handledare: Therese Öhman Hur har praktiken fungerat? – Conny har jobbat med mig och det har gått jätte bra, han har jobbat fram en bra plan och haft mycket ansvar angående marknadsföringen kring evenemanget Hack-a-thon. Han har varit självgående och tagit eget ansvar. Anser du Conny vara anställningsbar? – Conny är absolut anställningsbar! Hur känner du att kontaken med Rapatac Preps varit innan och under praktiken? – Den har varit mycket bra. Finns det någonting som skulle kunna förbättras? – Det har varit för kort tid med våra praktikanter. Det skulle behövt lite mer tid än 3 månader. Har det varit någon skillnad att ha en praktikant från Rapatac Preps till skillnad från tidigare praktikanter? – Preps praktikanter är mycket mer hungriga och seriösa. Andra praktikanter kan verka lite mer oansvariga. Varför tog du emot en praktikant? – Därför att vi ser möjligheterna att öka tillväxten i Gävle och motivera människor att starta nya företag och projekt. Vi tycker att Rapatac Preps levererar seriösa praktikanter och valde därför att ge dem en chans. 17


Gävle24,

ett thon av möjligheter. Den 28 februari så öppnar Gävle24 portarna på Gasklockorna för deras första event. Men vad är egentligen Gävle24? Vilka ligger bakom och vad kommer Hack-A-Thon att erbjuda? Vi har intervjuat Christian Öman, en av grundarna till Gävle24. Vad är Gävle24 och vad kom idéen ifrån? – Det hela startade som ett projekt tillsammans med FPX. Moussa hade ett möte där vi ville nå ut till ungdomar som är “kodade på ett annat sätt”, eftersom det finns många som har rutiner där man jobbar på natten och är vaken på dagen. Future Position X hade också idéer för att starta ett Hack-A-Thon och tillsammans kom vi överens om att det skulle vara ett väldigt inspirerande och roligt event. Det var jag och Conny Stiernborg och fick chansen att tillsammans med Future Position X skapa Gävles Hack-A-Thon och vi hade täta möten för att planera allting. Relativt snart märkte vi att det även kan finnas andra intressen för liknande event och därför valde vi att starta Gävle24. Det är tänkt att vara ett eventbolag som ska leva kvar efter Hack-A-Thon och anordna olika event, tex. BoostChambers.

Hur har ni arbetat? – Som jag nämde innan så började det med att vi hade ett möte med FPX och sen fick jag och Conny Stiernborg möjligheten att fortsätta projektet. Sen har vi tillsammans med Therese Öhman (FPX) och Victor (FPX) haft regelbundna möten där vi bollat idéer. Det började med att vi tänkte “Vad vill vi ha?” och “Hur ska det se ut?” och sen sökte vi efter profiler i Gävle som var intresserad av att medverka i detta event. Vi kom överens om att Gasklockorna var en väldigt bra lokal att vara i, eftersom det är så fina miljöer och en väldigt vacker bild av Gävle. När vi diskuterade namnet, Gävle24, så ville vi ha något som anknyter till platsen och på ett sätt berättar vad vi tänker göra. Därefter sökte vi samarbete med Gävle Kommun för att få stöd och hjälp för att 18

Gasklockorna, Brynäs Foto: Elina Backeby

genomföra vissa delar. Rapatac Preps har varit väldigt delaktiga också, eftersom vi har så mycket kompetenser och detta är verkligen en chans för ungdomarna att få synas så har tex. Olle Norström som gjorde hemsidan, Sara Israelsson och Linda Lithén gjorde reklamfilmen som spelas på stortorget och Cecilia Löf och Timmy Jonsson designade affischer och flyers. Timmy var också väldigt delaktig som arrangör för att se till så allt de grafiska stämde och allt blev klart.

Vad kommer att hända den 28 februari? – Vi öppnar dörrarna kl 10:00, eftersom många säkert vill installera sig i lokalerna först. Vi kommer ha Moussa N´Diaye och Johan P Bång som håller varsit inspirerande tal innan vi startar programmeringen kl 13:00. Därefter är det hårt arbete som gäller. Vi har även fått Coca-Cola som sponsrar med dryck och vi har jobbat fram ett avtal med pizzerior som kommer erbjuda gratis utkörning och mat till väldigt förmånliga priser. Allt för tillängligheten!

Det är själva starten, men vad händer den 01 mars, på lördagen? – Då är det presentation och vinstutdelning! Alla lag kommer få presentera sina idéer och produkter och juryn kommer bedöma vilken som har den bästa idé/produkten. Därefter kommer vi ha en prisutdelning och VIP-inbjudna företag kommer få företräde att träffa personerna efteråt. Vi kommer dessutom ha stor mediabevakning under hela presentation/vinstudelningsdelen.


19


››

Jag räds dig ej, våg! Låt mig visa vad jag går för innan du kapsejsar mig! ‹‹

Södra Våsen, Edsbyn i Hälsingland Koordinater 61.475859, 15.695139 Foto: Elina Backeby 20


Att segla på grumligt vatten.

- En krönika av Christoffer Nyström och Simon Lindström Alla har vi lättat ankar utan att undersöka båtens skick. Lämnat den trygga hamnen och styrt mot osäkerheten. Det är så vi växer. Frodas. Varför finns då de dagar vi inte ens närmar oss skutan, utan hellre gömmer oss under trygghetens täcke? Gemene man har drömmar, men där under täcket blir inte drömmen verklighet. Det är visserligen tryggt där. Du dröjer dig kvar. Vi förstår dig. Vi har varit där. Havet lockar, men vågor i form av hetska chefer med krav om minst tio år på sjön skrämmer och hindrar dig från att närma dig ön där du kan finna dina drömmars jobb. Orimligt med tanke på att du just fått åldern inne i skepnad av en båt. En båt som skulle ta dig till platser, till jobb, till framtid. Den betyder ingenting då dina ovana sjöben inte varit på däck särskilt många gånger och darrar av dåligt självförtroende. “Jag räds dig ej, våg! Låt mig visa vad jag går för innan du kapsejsar mig!”, skriker du från fören, med ditt innehållslösa CV hårt i hand. Vågen visar ingen hänsyn till dina få meriter och stjälper dig. Mörker. Tystnad. Du spolas upp på din hemtrakts strand. Nu lockar inte ha-

vet längre, “var är min filt?”. Än en gång barrikaderad under täcket. Du återgår till din fantasi, där vågorna är dina fränder och framtiden är din att fastställa. Där kan inget stoppa dig, bara du själv. Är det inte just då en insikt dyker upp likt en delfin ur klara vatten? Även i verkliga livet, är det inte du som bestämmer? Vem var det som styrde skutan? Det var du som var kaptenen. Sent ska syndaren vakna, men nu ska seglen hissas ännu en gång. Du ger dig av, fast besluten om att ett nej i detta fall inte är ett nej. Vågen är feg; låter inte vem som helst äntra ön. Fegheten är också vågens akilleshäl och efter stormiga förhandlingar tar du dig förbi detta till synes omöjliga hinder och tar dina första stapplande steg på ön där kistan med guld infinner sig. Vägen dit är lång, men låt inte stormigt hav och omkullkastande arbetsgivare skrämma dig. Uppsköljningen på stranden är en god sak, ty du icke drunkar, utan får ännu en möjlighet att besegra havet. För hellre segla på grumligt vatten än aldrig lämna trygg filt.   21


Prepsare i fokus.

Sara Israelsson Född: 1991 Intressen: Illustrera och hitta på/skriva historier, vara kreativ, umgås med vänner. Gjort tidigare: Studerat serie-och bildberättarprogrammet på Högskolan i Gävle. Framtidsplaner: Arbeta som frilansare samt släppa en egen serie.

22

Linda Lithén Född: 1991 Intressen: Historia och mytologi, läsa, spela spel och hålla på i köket. Gjort tidigare: Studerat på Högskolan i Skövde, medverkat i produktionen av Build´n´Break, samt illustrationer till privatpersoner av deras egna karaktärer. Framtidsplaner: Hoppas kunna börja frilansa som illustratör, eller hitta en fast anställning inom yrket.


Månadens hjältar.

SÖDER

Vad är månadens hjältar? Månadens hjältar är företag som har gett oss extra mycket kärlek och omtanke denna månad, företag som har hjälpt oss på Rapatac Preps Akademi att komma ut på någon form av praktik eller arbete. För oss på Rapatac Preps Akademi betyder det väldigt mycket att komma ut i arbetslivet och få erfarenhet och bidra med något till samhället.

23


Nobelv채gen 2, 802 67 G채vle Telefonnummer: 026-12 44 40 E-post: info@rapatacpreps.se Hemsida: www.rapatacpreps.se

facebook.com/rapatacpreps twitter.com/rapatacpreps

AKADEMI 24

youtube.com/rapatacpreps instagram.com/rapatacpreps

Vol.

5 Feb. 2014

The Mission volym 5 - Rapatac Preps Akademi  
The Mission volym 5 - Rapatac Preps Akademi  

Volym 5 av Rapatac Preps Akademi´s magasin The Mission. Rapatac Preps Akademi är ett nytänkande koncept i samarbete med Arbetsförmedlingen d...

Advertisement