Page 1

Mijn stage bij Kweekvijver Noord


Inhoudsopgave Algemene gegevens .................................................. 4 Voorwoord .................................................................. 6 Over KVN ..................................................................... 8 Kennismaking ............................................................ 9 Organogram .............................................................. 10 Kerntaak 1.1 ................................................................ 12 Kerntaak 1.2 ............................................................... 14 Kerntaak 1.3 ............................................................... 16 Kerntaak 1.4 ............................................................... 18 Kerntaak 1.5 .............................................................. 20 Kerntaak 2.1 ............................................................... 22 Kerntaak 2.2 .............................................................. 24 Kerntaak 2.3 .............................................................. 26 Kerntaak 2.4 .............................................................. 28 Kerntaak 2.5 .............................................................. 30 Week verslagen ........................................................ 31 Conclusie ................................................................... 35 Beoordelingslijsten .................................................. 36

2


3


Algemene gegevens Gegevens stagiair Voornaam:

Johan

Achternaam:

de Jager

Adres:

Wetterroas 3

Postcode/woonplaats:

9287 MT Twijzelerheide

Geboortedatum:

26-11-1996

Telefoonnummer:

06 31 9393 23

E-mail:

johandj96@gmail.com

Studierichting:

MBO 4 - Mediavormgeving

4


Gegevens school School:

ROC Friese Poort

Adres:

Leidijk 49

Postcode/plaats:

9202 TW Drachten

Telefoonnummer:

0512 - 767 700

E-mail:

drachten@rocfriesepoort.nl

Homepage:

www.rocfriesepoort.nl

BPV coördinator:

Alinda Straus

Telefoon:

06 481 378 07

Bedrijfsgegevens Naam bedrijf:

Kweekvijver Noord

Adres:

Baljéestraat 2

Postcode/plaats:

8911 AK Leeuwarden

Telefoonnummer:

058 - 234 75 78

E-mail:

info@kweekvijvernoord.nl

Homepage:

www.kweekvijvernoord.nl

Stagebegeleider:

Durk Noordmans

5


Voorwoord Toelichting Met dit verslag ga ik mijn bevindingen, werkprocessen en ervaring toelichten welke ik heb ondervonden tijdens mijn stage bij Kweekvijver Noord (oftewel KVN). Dit met behulp van afbeeldingen en schema’s.

Over mij Mijn naam is Johan de Jager. En ik ben geboren op 26 november 1996, op moment van schrijven ben ik 20 jaar oud. Op dit moment ben ik bezig met mijn studie en zit in het vierde jaar van mijn opleiding MBO Mediavormgeving niveau 4 op de ROC Friese Poort te Drachten.

6


7


Over KVN Bij KVN werken continu rond de 35 MBO en HBO studenten aan opdrachten voor echte klanten. Door de vele variatie in beroepsrichtingen onder de studenten is KVN capabel om veel verschillende mediaproducten te ontwikkelen. Zo worden er jaarlijks talloze websites, video’s, animaties, huisstijlen, games, apps en zelfs VR en AR producten voor grote en kleine opdrachtgevers gerealiseerd.

De opleidingen van waaruit studenten stage lopen bij KVN hebben allemaal een relatie met Marketing, Media, ICT of Games. Naast het feit dat een stagiair wel al affiniteit moet hebben op het gebied van het vak waarin hij/zij gaat werken binnen KVN, wordt er sterk geselecteerd op motivatie en ambitie. Binnen KVN zijn er ook zo’n tien vaste medewerkers in dienst. Zij coachen en ondersteunen de stagiairs en zorgen ervoor dat alle projecten vloeiend verlopen. Naast deze interne steun, heeft KVN ook een breed netwerk van vele tientallen externe professionals waar, indien nodig, mee samengewerkt kan worden. Daarnaast is KVN sinds januari 2017 onderdeel van de Creative Marketing Group (CMG).

8


Kennismaking De eerste stagedag Mijn eerste dag bij Kweekvijver Noord verliep zoals gepland en ik werd goed ontvangen door mijn collega’s. Zo hielpen zij mij met het opzetten en installeren van eventueel benodigde programma’s en het aanmaken van een bedrijfsmail. Daarna kon direct in een lopend poject stappen waar een aantal van mijn collega’s mee bezig waren. Deze collega’s zijn ook mijn klasgenoten, daardoor verliep de samenwerking direct perfect. Dit omdat wij al meerdere malen samen hebben gewerkt aan school opdrachten.

Werksfeer Als ik de werksfeer binnen de Kweekvijver in één woord samen zou moeten voegen, zou ik “gezellig” kiezen. Ik kwam er al snel achter dat de Kweekvijver in veel opzichten iets minder formeel is dan mijn vorige stagebedrijf. Alhoewel dit naar mijn inziens niet veel nadeligheid met zich meebrengt denk ik wel dat het één van de meest belangrijke verbeterpunten is binnen het bedrijf. Door dat de sfeer zo goed/vriendelijk is, verloopt de communicatie met collega’s wel nagenoeg vlekkeloos en is er veel assertiviteit.

9


Organogram Freek

Pelle

Directeur

Directeur

Durk

Paul

Begeleider

Begeleider

Friso

Michiel

Stefan

Gerrit Jan

Judith

Project manager

Project manager

Project manager

Project manager

Project manager

Games 3D

Webdesign Apps

Audiovisuele vormgeving

Grafische vormgeving

Marketing Social media

Eiland

Eiland

Eiland

Eiland

Eiland

10


11


Kerntaak 1.1 Beoordeelt de opdracht en bespreekt deze met de opdrachtgever

Een van mijn eerste projecten bij Kweekvijver Noord bestond uit het bedenken van een concept voor Engelsma en Wijnia, een van de grootste autodealers van noord Nederland. Aangezien deze klant van een erg hoog kaliber is, werd er besloten om vooraf, intern een aantal dingen moesten worden besproken. Zo moesten wij (de 4 stagiairs die aan het project moesten werken) een schatting maken van het aantal uren dat wij nodig hadden per onderdeel. Dit deden we doormiddel van een soort kaartenspel, hiermee kon je je stem uitbrengen. De persoon met het meest aantal uren en het minst aantal uren moesten hun keuze onderbouwen. Zo werden meningen bijgeschaaft en konden we vaak snel tot een gedeeld antwoord komen.

Een ander toepasselijk project voor deze kerntaak is het project van een museum. Dit museum heeft een erg verouderde website en wil graag een nieuwe website. Het probleem is echter dat de website gigantisch veel content heeft (500+ pagina’s). Vandaar dat ik samen met mijn stagebegeleider naar Sneek ben gegaan om deze opdracht verder te bespreken met de opdrachtgever. Hier zijn we uiteindelijk een stuk verder mee gekomen en we hebben de opdracht dan ook aangenomen.

12


13


Kerntaak 1.2 Maakt een plan van aanpak

Bij elk project wordt er een plan van aanpak gemaakt. In dit plan worden met name de onderstaande punten doorgenomen en ontleed: - De opdrachtgever en hun werkzaamheden - Een uitgebreide omschrijving van de opdracht - Taken en activiteiten die vervuld moeten worden - Een afbakening van het project, om een goede indeling te maken

Verder kan er ook een inschatting worden gemaakt van het aantal uren per persoon en per onderdeel. De voornaamste reden om een plan van aanpak te maken is om alle informatie die je hebt op een rijtje te zetten. Niet alleen voor jezelf maar ook voor collega’s die eventueel mee gaan werken aan het project.

Zo heb ik bij de Kweekvijver een plan van aanpak geschreven voor QuakeShield. En heb ik samen met een collega een plan van aanpak voor Engelsma en Wijnia geschreven. Door samen met een collega het plan te schrijven weet je zeker dat je niks mist en ben je sneller klaar.

14


Plan van aanpak Plan van aanpak QuakeShield

Plan van Aanpak - Website QuakeShield Voorwoord QuakeShield is een onderdeel van het bedrijf Oosterhof Holman. Met QuakeShield wil het bedrijf huizen verstevigen om deze bestand te maken tegen aardbevingen. Ook kan QuakeShield huizen ondersteunen die al eerder beschadigd zijn door een aardbeving. Deze versteviging wordt in de draagmuren geplaatst, waardoor de versteviging na afronding onzichtbaar is. Opdrachtgever Oosterhof Holman Projectopdracht Er is al eerder een (eenvoudige) website gebouwd door KVN voor QuakeShield. Deze website voldoet niet meer aan de eisen, vandaar dat er wens is naar een vernieuwde website. De vernieuwde website moet de aankoop van een QuakeShield dienst laagdrempelig maken. Dit met behulp van anima�es en illustra�es. Taken en ac�viteiten - Wireframe maken - One page website ontwerp maken - Illustra�es maken voor op de website (afdeling grafisch) - Geschikt Wordpress theme zoeken - Website bouwen in Wordpress - Website responsive maken

Plan van aanpak Engelsma en Wijnia

Plan van Aanpak - Website Engelsma en Wijnia Opdrachtgever Engelsma en wijnia Autodealer met ves�ging in Leeuwarden Opdrachtomschrijving Website die al bestaat moet andere structuur krijgen, huidige structuur deelt de website op in 3 delen. Dit doormiddel van 2 subdomeinen en het hoofddomein. Elk automerk moet eigen huiss�jl behouden. Extra informa�e - Techniek wordt verzorgd door ander bedrijf - Geen nieuws bij de Nissan categorie - Vanuit merkpagina mogelijkheid om terug te kunnen naar de homepage Dingen die opgeleverd moeten worden - Concept, bestaande uit wireframe en omschrijving ter ondersteuning Structuur Vergelijking (concurren�e)

A�akening project Doordat er binnen een deadline gewerkt wordt, is het goed om het project af te bakenen. Het project is opgedeeld onder de interac�eve afdeling en de grafische afdeling. De interac�eve afdeling maakt het website ontwerp en de wordpress website. Grafisch maakt de grafische elementen van de website. Door de �jdsbeperkingen i.v.m de deadline en doordat wij het project in een groep maken is een projecta�akening handig om te maken. Hierbij een beschrijving van de ac�viteiten die door mij uitgevoerd worden.

15


Kerntaak 1.3 Maakt een concept

Na dat je het plan van aanpak hebt gemaakt, kun je meestal direct beginnen met het concept van het project, indien dit een onderdeel van het project is natuurlijk. Een concept uit zich in veel gevallen in de vorm van een simpele schets van de media-uiting gepaard met een aantal aantekeningen en een omschrijving.

Bij de Kweekvijver heb ik een concept gemaakt voor Engelsma en Wijna, dit concept was voor een vernieuwde versie van hun oude website. De nieuwe versie moest overzichtelijker en persoonlijker overkomen dan de oude website. Aan de hand van het plan van aanpak ben ik begonnen met schetsen op papier en heb ik uiteindelijk de schetsen omgezet in strakke wireframes.

Bij de meeste projecten krijg je niet de kans om schetsen te maken, omdat dat niet binnen het budget valt van de opdrachtgever. Ik vond het dan ook wel fijn om voor de verandering eens analoog te werken i.p.v. digitaal.

16


Schetsen Engelsma en Wijnia

17


Kerntaak 1.4 Maakt het ontwerp

Na het uitwerken van de schetsen en het maken van een wireframe, komt het echte ontwerpen van de media-uiting (een website in dit geval).

ÉÊn van mijn favoriete ontwerp opdrachten die ik heb gekregen bij KVN is de opdracht QuakeShield. Ik kreeg eerst een mailtje aangeleverd met daarin een aantal voorbeelden die de klant leuk vond. Deze voorbeelden bestonden voornamelijk uit isometrische clip art en een aantal flat design iconen. Daarnaast kreeg ik ook een link naar de huidige website van QuakeShield om een beeld te krijgen van hun werkzaamheden.

Ten slotte kreeg ik nog een aantal punten: - De hoofkleur (oranje) moet terugkomen in het ontwerp - Het moet een simpele website worden, om de drempel voor de gebruiker zo laag mogelijk te maken. - Ik werd geadviseerd om een deel van het ontwerp uit te besteden aan de grafische afdeling van KVN, en heb dit dan ook gedaan.

18


Ontwerp QuakeShield Homepage

Niveau 2 pagina

19


Kerntaak 1.5 Presenteert het concept en/of ontwerp van de media-uiting

Engelsma en Wijnia was een van mijn belangrijkste opdrachten in veel opzichten. Maar met name het presenteren van ons concept was een belangrijk leermoment. Na het uitwerken van een concept voor een vernieuwde website voor Engelsma en Wijnia, gingen we (3 mede stagiairs en ik) bezig met het maken van een presentatie voor de klant. Met deze presentatie wilde het bedrijf graag inzicht krijgen in wat jongeren zoals wij, nou van hun huidge website vonden. Maar ook hoe wij het zelf zouden doen.

Voordat we naar de klant gingen, oefenden we de presentatie intern. Met behulp van Freek (directeur van KVN) zijn feedback hadden we al snel een aantal verbeterpunten te pakken. Nadat we deze punten glad hadden gestreken, gingen we de presentatie voorleggen aan een bedrijf dat veel samenwerkt met KVN. Ook zij hadden een aantal punten die we goed konden gebruiken. Een aantal dagen later hebben we de presentatie gegeven aan de klant, die erg positief tegenover het voorstel stond.

20


Presentatie Engelsma en Wijnia

21


Kerntaak 2.1 Bereidt de realisatie voor

Voordat je van start kunt gaan met het bouwen/ontwerpen van een website moeten er altijd een aantal dingen doorgenomen worden. Dit was helemaal het geval bij de opdracht van Running Center. Bij deze opdracht moesten er namelijk twee verschillende ontwerpen gemaakt worden voor een website van een sportwinkel.

ÉÊn van deze ontwerpen werd gemaakt door een collega en het andere ontwerp door mij. Zodat we uiteindelijk het beste ontwerp gingen gebruiken. Om te voorkomen dat we dezelfde elementen gebruikten, was het cruciaal om de realisatie van het ontwerp goed voor te bereiden door met mijn collega uit te wisselen. En zo een aantal belangrijke website elementen onder elkaar te verdelen.

Dit deden we door van te voren bruikbare website elementen op te zoeken op pinterest en awwwards. Deze elementen plaatsten we vervolgens in een groot overzicht om efficient de elementen te verdelen.

22


Ontwerpen Running Center Ontwerp van mijn collega

Mijn ontwerp

23


Kerntaak 2.2 Begeleidt uitbesteding aan derden

Bij KVN werk ik over het algemeen veel samen met mijn collega’s. Natuurlijk kom ik meer in aanraking met collega’s die een soortgelijke functie hebben. In deze samenwerkingen komt het dan ook vaak voor dat er geschoven wordt met opdrachten omdat soms blijkt dat een bepaalde opdracht bij nader inzien toch beter bij een andere werknemer terecht kan. Dit kan meerdere oorzaken hebben zoals tijd, ervaring en kennis over het project en het gewenste eindproduct.

Soms krijgen wij (de interactieve afdeling) opdrachten binnen die ook onderdelen bevatten die veel grafisch werk vereisen. Vandaar dat er soms opdrachten of gedeeltelijke opdrachten uitbesteed worden aan andere afdelingen binnen KVN.

Dit was ook het geval met QuakeShield. Toen ik deze opdracht binnen kreeg, werd ik direct geadviseerd door mijn stagebegeleider om een deel uit te besteden. Het ging in dit geval om een header afbeelding van een website, deze moest een isometrische stad bevatten. Deze opdracht heb ik dan ook uitbesteed aan Martha van de grafische afdeling (zie volgende pagina).

24


Email contact met grafische afdeling

25


Kerntaak 2.3 Maakt de media-uiting

Bij de meeste projecten is het niet nodig om codes te typen, maar bij project Stunet moest er gebruik worden gemaakt van Bootstrap. Ik vond het wel fijn om eens met een ander medium te werken dan Wordpress, met name omdat ik nog niet zoveel kennis had van Bootstrap.

De opdracht bestond uit het maken van drie verschillende interfaces voor de volgende gebruikers: - Student // De student kan via dit platform geschikte stages vinden. - Coördinator // De coördinator kan zo goed het overzicht behouden. - Ondernemer // Bedrijven kunnen zo makkelijk geschikte stagiaires vinden.

Naast het vele gebruik van html en bootstrap, heb ik uiteindelijk de opmaak gedaan met CSS. Deze moest op één lijn lopen met het huidige ontwerp van Stunet.nl. Het project duurde iets langer dan ik had gehoopt, dit doordat ik nog niet veel ervaring had met Bootstrap, maar toch ben ik erg tevreden met het uiteindelijke resultaat. Ook heb ik veel ervaring opgedaan wat betreft Bootstrap.

26


Front- en backend Stunet

27


Kerntaak 2.4 Levert de media-uiting op

Van Gorssel was een leuk project in de zin van dat ik de website vrijwel in mijn eentje mocht bouwen. Onder het bouwen van de website keek de klant af en toe mee om feedback te geven op de progressie. Een aantal feedback punten waren (quote): - Rechts bovenaan staat het verkeerde E-mail adres info@vangorssel.nl moet zijn post@vangorssel.nl - Links onderaan mag het fax nummer wel weggehaald worden - Komen de verwijzingen naar de APP er ook nog bij te staan?

Na het doorvoeren van deze (en andere) punten was de klant al snel tevreden en heb ik de website opgeleverd aan mijn stagebegeleider.

Ik vond het prettig om zelfstandig te werken en zonder input van anderen te werken aan deze site. Op deze manier word het project echt ‘van jou’. En beschouw je het ook zo. Ik zal dit project dan ook met trots in mijn portfolio zetten.

28


Screenshot

29


Kerntaak 2.5 Houdt het archief bij

Bij KVN werken we met een gedeelde digitale ruimte waarin we alle bestanden opslaan. Bestanden voor klanten, zoals grafische ontwerpen maar ook staan er veel technische dingen op zoals plugins en Wordpress thema’s. Door een centraal punt te hebben waar iedereen op het netwerk bij kan bespaar je veel heen en weer lopen en hoef je niet elk bestand te mailen. In plaats daarvan kun je simpelweg de bestanden in een mapje slepen en iedereen heeft er direct toegang tot deze bestanden.

Daarnaast wordt er ook af en toe gecommuniceerd door middel van het platform genaamd ‘Google Hangouts’, met name wanneer er code snippets of andere kleine stukjes content uitgewisseld moeten worden. Ook is het handig om aan te geven dat een kleine opdracht afgerond is zonder dat je daarvoor naar een andere kamer hoeft te lopen en dus uit je concentratie wordt gehaald. Naast dit interne archief houd ik zelf ook elke week mijn persoonlijke archief bij in mijn Google Planner maar ook in een los bestand (zie volgende pagina).

30


Documentatie (1) Week 1 - 11 t/m 15 september Werkplek ingericht; nodige accounts aangemaakt en programma’s geïnstalleerd. Aan een al bestaande Wordpress website gewerkt. Week 2 - 18 t/m 24 september Aan een al bestaande Wordpress website gewerkt en deze vervolgens afgerond. Nieuwe opdracht binnen gekregen voor het maken van een website concept voor een autobedrijf en deze doorgenomen met collega’s. Begonnen aan het onderzoek van de eerder genoemde opdracht. Week 3 - 25 t/m 29 september Verder gewerkt aan het onderzoek van het autobedrijf concept. Schetsen en wireframes gemaakt om het concept verder uit te werken. Begonnen met het maken van een presentatie. Presentatie gegeven aan een webdesign bedrijf waar de Kweekvijver mee samenwerkt. Week 4 - 2 t/m 6 oktober Presentatie gegeven aan de klant over het eerder genoemde concept voor een website. Twee verschillende ontwerpen gemaakt voor twee verschillende apps. Deze twee ontwerpen omgezet in werkende voorbeeld app. Week 5 - 9 t/m 13 oktober Ontwerp gemaakt voor een eShop app en omgezet in werkende voorbeeld app.

31


Documentatie (2) Week 6 - 16 t/m 20 oktober Begonnen met het bouwen van een admin interface in bootstrap. Collega ondersteund met het bouwen van een Wordpress website. Week 7 - 23 t/m 27 oktober Begonnen met het bouwen van een admin interface in bootstrap. Collega ondersteund met het bouwen van een Wordpress website. Verder gewerkt aan ontwerp voor eShop inclusief mock-up voor verkoop. Week 8 - 30 oktober t/m 3 november Verder gewerkt aan het bouwen van een admin interface in bootstrap. Verder gewerkt aan ontwerp voor eShop inclusief mock-up voor verkoop. Week 9 - 6 t/m 10 november Verder gewerkt aan het bouwen van een admin interface in bootstrap. Collega ondersteund met het bouwen van een Wordpress website. Verder gewerkt aan ontwerp voor eShop inclusief mock-up voor verkoop. Week 10 - 13 t/m 17 november Verder gewerkt aan het bouwen van een admin interface in bootstrap. Collega ondersteund met het bouwen van een Wordpress website. Begonnen met het ontwerpen van een Wordpress website. Week 11 - 20 t/m 24 november Eerder genoemde Wordpress website ontwerp afgemaakt. Begonnen met het bouwen van Wordpress website.

32


Documentatie (3) Week 12 - 27 november t/m 1 december Tussenbeoordeling gehad met een algemeen positieve conclusie. Ook zijn de aandachtspunten besproken. Wordpress website afgebouwd. Week 13 - 4 t/m 8 december Nieuw project gestart waarin een deel uitbesteed wordt aan de grafische afdeling binnen KVN. Verder gewerkt aan ontwerp voor eShop inclusief mock-up voor verkoop. Week 14 - 11 t/m 15 december Aan eerder genoemde project gewerkt in samenwerking met een collega van de grafische afdeling. Collega’s ondersteund bij het bouwen van een Wordpress website, hierbij ook het nodige advies gegeven wat betreft ontwerp. Week 15 - 18 t/m 22 december Op gesprek geweest bij een klant, hier is een opdracht besproken die door het gehele interactief team op wordt gepakt. Onderzoek gedaan naar HTML5 animaties en begonnen met het maken van een animatie voor een Wordpress website. Week 16 - 25 t/m 29 december Vakantie

33


Documentatie (4) Week 17 - 3 t/m 5 januari Week 18 - 8 t/m 11 januari Week 19 - 15 t/m 18 januari Week 20 - 22 t/m 25 januari -

34


Conclusie Mijn stage bij Kweekvijver Noord was niet alleen leuk maar ook zeer leerzaam zo heb ik enorm veel kennis opgedaan over de backend van Wordpress. Ook heb ik veel geleerd over het ontwerpen van een website en wat daar allemaal bij komt kijken, als je op school zit ben je gewend om input te krijgen op basis van het uiterlijk van de website, maar eenmaal in de bedrijfsleven merk je dat er zoveel meer bij komt kijken dan alleen een aantal mooie kleuren en vormen. Zo moet er ook nagedacht worden over de indeling en daarmee met name de gebruiksvriendelijkheid wat bepaalde indelingen met zich meebrengen. Daarbij komt ook nog het feit dat elke doelgroep anders is en dat een bepaald ontwerp perfect is voor een doelgroep en misschien wel totaal niet past bij een andere doelgroep.

Naast technische kennis over het vakgebied heb ik ook veel ervaring opgedaan wat betreft systematisch werken en het werken in een team waarbij ieder zijn specialiteiten heeft.

De werksfeer binnen Kweekvijver Noord is erg prettig en alhoewel er natuurlijk wel hard gewerkt moet worden, kan er af en toe zeker ook gelachen worden. Dit heeft dan ook zeker een positieve invloed op de ieders motivatie en werklust, dit terwijl het niet de werkzaamheden hindert.

35


Beoordelingslijst 1

36


Beoordelingslijst 2

37


Stageverslag - Johan  
Stageverslag - Johan  
Advertisement