Kelionė 2017 Nr. II

Page 1

Kelionė

2017 m. Nr. II

Atsinaujinimo pavidalai • Slėpynės su Dievu • 7 patarimai tėvams • Šviesa tunelio gale…


Kviečiame prenumeruoti žurnalą „Kelionė“ Tai graži ir prasminga dovana jūsų artimiesiems. Lietuvoje: • „Lietuvos pašto“ skyriuose, internetu www.prenumeruok. lt arba paskambinę Lietuvos pašto informacijos tel. 8~700 55 400 • redakcijos el.paštu 8diena@gmail.com • internetu zurnalas.8diena.lt Prenumeratos kaina metams (už keturis numerius) – 11 € Vieno numerio prenumeratos kaina – 2,75 €

Užsienyje:

Prisidėkite prie žurnalo „Kelionė“ gyvavimo ir paremkite jo leidimą

• redakcijos el.paštu 8diena@gmail.com

Daug kas pasikeistų, jei turėtume drąsos labiau prisidėti prie to, kuo žavimės ir branginame.

• internetu zurnalas.8diena.lt Prenumeratos kaina metams (už keturis numerius) 18 € (siuntimo kaina įskaičiuota)

VšĮ „Aštuntoji diena“ Į. k. 303390409 Sąsk. nr. LT06 7044 0600 0798 4351 AB SEB bankas Pavedimo paskirtyje nurodykite PARAMA

Plačiau apie šį leidinį zurnalas.8diena.lt

Daugiau informacijos www.8diena.lt 8~655 04359 /8diena


Kelionė Redaktoriaus palydėjimas Svarbiausias šio žurnalo motyvas – atsinaujinimas. Į jį bandome žvelgti iš skirtingų kampų, nebandydami primesti Jums savo vizijos. Paradoksalu, bet, jei norime išlikti autentiški, turime vėl ir vėl ryžtis atsinaujinimui, savojo kelionmaišio peržiūrėjimui. Tikrasis atsinaujinimas – tai savęs ieškojimo kelionė, drumzlių, rūdžių nuvalymas. Tam reikia drąsos ir, paprastai, kokio nors postūmio. Pavyzdžiui, netikėto susitikimo su labai įdomiu žmogumi, geros knygos, tikro pokalbio su bičiuliu ar su savo vaiku/tėvais. Šiemet sukanka 5OO metų, kai vienuolis Martynas Liuteris paragino Katalikų Bažnyčią atsinaujinti, ir 50 metų, kai Katalikų Bažnyčioje pradėjo skleistis atsinaujinimas Šventojoje Dvasioje. Labai skirtingos sukaktys, bet kiekviena jų gali mums suteikti stiprybės čia ir dabar, priimant svarbiausius sprendimus. Liuteris nenorėjo kurti naujos Bažnyčios. Tiek jo temperamentas, tiek tuometinio pontifiko reakcija į šią iniciatyvą tapo skaudaus skilimo priežastimi. Tačiau Viešpats net ir didžiausias krizes sugeba paversti dovanomis ir pamokomis. Dabartinis evangelikų liuteronų ir katalikų bendravimas praturtina abi šias krikščioniškas bendruomenes, o skilimo atmintis padeda ravėti puikybės piktžoles. Šiemet Katalikų Bažnyčia Lietuvoje švenčia svarbų įvykį – vyskupo kankinio Teofiliaus Matulionio oficialų pripažinimą palaimintuoju. Dar viena proga mokytis iš tikro Kristaus sekėjo ir, neduok Dieve, kad viskas apsiribotų tik formalia išorinių pagarbos ženklų raiška. Palaimintieji J. Matulaitis ir T. Matulionis puikiai papildo vienas kitą, tačiau nepamirškime, kad savąjį Kryžiaus kelią turėsime nueiti savo kojomis ir kliautis galėsime ne kažkieno nuopelnais, bet tik Gailestingojo Viešpaties malone. Baigdamas noriu pacituoti sociologą Zygmuntą Baumaną, kuris nebuvo krikščionis, bet pastaraisiais metais kartojo, kad jam didžiausias moralinis autoritetas yra popiežius Pranciškus. Baumanas teigia, kad šiandien mes esame atsidūrę tamsiame tunelyje ir jaučiamės sutrikę ar net apleisti, bet tunelio gale tikrai yra šviesa, ir mus gali išgelbėti drąsa išeiti iš savo komforto zonos, tarpusavio bendrystė ir viltis, kad net sunkiausi išbandymai turi prasmę. Dėkui, kad keliaujate kartu su mumis, iki kitų susitikimų Kelyje.

2017 m. Nr. II ISSN 2538-6948

Leidžia VšĮ „Aštuntoji diena“ Redaktorius

Andrius Navickas Viršelyje

Andriaus Zakarausko tapybos darbas Nuotraukų autoriai:

Evgenia Levin, Ignas Stanys ir kt. Žurnalo maketas ir dizainas

Povilo Zaleskio Talkininkai:

Gediminas Kajėnas, Jurgita Lūžaitė-Kajėnienė ir kt. Kalbos redaktorė

Elena Faustina Andrulytė SF Rėmėjas

2017 m. SRTRF parama – 20 000 € Parėmė rubrikas: Asmenybė, Aštuntoji diena, Civitas, Pokalbiai apie kultūrą, Portretai, Sielogyda, Tema. Spausdino

UAB „BALTO print“

Tiražas 2300 egz. Formatas 210x280


100 10

24

108

Turinys Portretai Prisikėlimo kelionė 4

Apie kasdienę atsinaujinimo duoną

6

Apie meilę Dievui, artimui ir sau

8

Ar tikėjimas gali būti toksiškas?

Kun. Kęstutis Dvareckas

Kun. Bernardas Verbickas OP

„Kova už laisvę niekada nesibaigia, ji tik keičia formas“ Albinas Kentra

Per kryžių į žvaigždes. Palaimintasis Teofilius Matulionis Roma Zajančkauskienė

Civitas 30

Einame ilgu tuneliu, bet jo gale tikrai yra šviesa Zygmuntas Baumanas

Theresa Noble

Asmenybė 10

24

32

Liūdni seksualinės revoliucijos rezultatai. Santuoka su savimi John Howart

Sielogyda 36

Slėpynės su Dievu

Pokalbis su dvasininku Andrejumi Lorgusu


6

Šeima 42 46

Diagnozė: ūmus žaidimų nepakankamumas

42

36

52

Tema. Atsinaujinimo pavidalai

Peter Gray

84

Nuo skilimo prie naujos bendrystės

7 patarimai, kaip nenutolti nuo savo vaiko

90

Šv. popiežius Jonas XXIII ir Bažnyčios atsinaujinimas

Martyno Liuterio tezės

Andrius Navickas

Pokalbiai apie kultūrą 52

„Pasaulis veriasi iš tavo paties pasaulio centro“ Vladas Braziūnas

64

„Kūryba – tai vaikščiojimas skustuvo ašmenimis“

100

Pokalbis su dr. Valdu Mackela

Atmintis 106

Artūras Šlipavičius-Šlipas

Aštuntoji diena 76

Apylankos ir tiesmukos

81

Gyvenimas ir knygos

Gyvenimas pagal... Jurgą Ivanauskaitę

Dialogo erdvė 108

Donatas Petrošius

Dominyka Navickaitė

Atsinaujinimas Šventojoje Dvasioje ir tai, apie ką paprastai nekalbama

Kelyje į Tiesą Sūfijų išmintis

Maranata 112

Saulės nutviekstas takas Simeonas Atonietis


Prisikėlimo kelionė

Apie kasdienę atsinaujinimo duoną Kun. Kęstutis Dvareckas

4

Kelionė

2 017 m .

Nr. II


Kun. Kęstutis Dvareckas / Apie kasdienę atsinaujinimo duoną

Stebina, trikdo, gal kiek neramina, kai pareigingai į mano gyvenimą įžengiančios šventės ir iškilmės – Velykos, Kalėdos, šventųjų minėjimai – nuteka it nuo žąsies vanduo, nesudrėkindamos nei skruostų, nei širdies. Gąsdina, kad Dievo ir žmonių kalbėjimas taip dažnai atsitrenkia į mano gynybos šarvus. Viena vertus – trokštu artumo, bendrystės, šventės, kita vertus – regis, pats nuo jos bėgu, užuot diena iš dienos į ją ėjęs. Visos didžiosios iškilmės sudygsta ir išsiskleidžia laike, istorijoje, kasdienybės pastangose daryti tai, kam kviečia Dievas. Adventas, gavėnia, devyndieniai – visi tie pasiruošimo laikotarpiai atkakliai liudija, kad be atsivėrimo Jam, kad be įsi/nusižeminimo, be realybės pri/išpažinimo, be ėjimo paskui ar link Jo nepatirsiu šventės gaivos, artumo džiaugsmo, tikrumo svorio. Dažnas kelią į nuovargį ir nusivylimą pradedame augindami besočius lūkesčius. Tikimės staigių ir neskausmingų pokyčių. „Nuo Velykų, nuo Kalėdų, nuo pirmadienio, nuo sausio 1-osios prasidės naujas gyvenimas…“ – šis įmantrus melas neretai randa atgarsį mūsų mintyse ir veiksmuose. Ignoruodami kelionę su visais jos vargais ir atradimo džiaugsmais, mes tikimės pasiekti grandiozinių tikslų. Nurimus šventiniam šurmuliui dažnas visgi turim skausmingai pripažinti – nieko naujo… Bet ar tikrai? Viskas arba nieko – viskas gerai arba viskas blogai, galiu viską arba nieko – tai dar vienas įtampų šaltinis. Niekuomet nėra taip, kad nieko negaliu, ar viskas blogai. Jautrumo pustoniams stygius, nepastabumas daigeliams, prasiskverbusiems pro įšalą, verčia mus negailestingai sutrypti Dievo dosniai dovanojamų galimybių daigus. Gebėjimas džiaugtis mažais dalykais, gebėjimas daryti

mažus darbus – tiek, kiek galim, bet ištikimai – kelias į įsišaknijusių švenčių patirtis, kurioms nebaisios jokios šalnos ar vėtros. Turbūt neįmanoma nepastebėti, kad šventės atkakliai beldžiasi į mūsų gyvenimus – ne kartą, du – o ištikimai, kasmet, kas mėnesį, kasdien. Švęsti Susitaikinimą, Eucharistiją, Prisikėlimą, Kalėdas, gimtadienius tiek Žemei, tiek Dangui. Niekuomet ne per vėlu. Kol gyvi – niekas neprarasta negrįžtamai, nesugriauta nebeatstatomai… Dievas niekuomet nenuleidžia rankų, nenustoja mylėjęs atkaklia, kovojančia, ugdančia Meile. Ech, jei tik Jam pavyktų kasdien atkovoti bent po milimetrą mano širdies… Dievui negali nepavykti – Jam nėra negalimų dalykų – nuo Jo meilės niekas negali atskirti, nei mirtis, nei gyvenimas, nei dabartis, nei ateitis, nei galybės – niekas Jam nesutrukdys – tik aš pats… tik manieji NE… Sutikti, leisti, prašyti, atiduoti vis daugiau savęs Jam – kol pavyks atsiduoti visiškai… kasdien, vis iš naujo, vis drąsiau… sutikti… prašyti… nebevaržyti… pasitikėti… Beje, nuovargio neišvengsime. Tik jis gali būti „skanus“ ir „geras“, arba „sunkus“ ir „blogas“. Išvargina ne tik kryptingas ėjimas paskui, tikslo link, bet ir nieko neveikimas. Kartais elgiamės daugiau nei naiviai – gyvenam ne Kelionėje, kad ir krisdami, bet atkakliai einantys į Velykų rytą, o lyg stotelėje, kurioje pamaldžiai trypčiodami vietoje laukiam patys nežinia ko. Niekas mūsų nenuveš – Jėzus mums dovanoja bendrakeleivius ir pats tampa mūsų Keliu į Tėvo glėbį – teks eiti… Tik-ėjimas… Sekant Jėzumi, regis, nepakeliamos naštos tampa lengvomis, o varginanti rutina pakvimpa kasdienine duona…

6–111 psl. praleisti Kelionė

2 017 m . N r. I I

5


Maranata

Saulės nutviekstas takas

Simeonas Atonietis

Koks įgūdis yra visų rečiausias? Įgūdis duoti. Koks įgūdis yra visų geriausias? Įgūdis atleisti. Koks įgūdis yra visų sunkiausias? Įgūdis tylėti. Koks įgūdis yra visų svarbiausias? Įgūdis klausti. Koks įgūdis yra visų reikalingiausias? Įgūdis klausytis. Koks įprotis yra visų nemaloniausias? Puikybė. Koks įprotis yra visų kenksmingiausias? Plepumas. Koks žmogus yra visų stipriausias? Gebantis pažinti Tiesą. Koks žmogus yra visų silpniausias? Tikintis vien savo jėgomis. Koks žmogus yra visų išmintingiausias? Klausantis savo širdies. Koks žmogus yra visų vargingiausias? Labiau už viską mylintis pinigus. Kokia priklausomybė yra visų pavojingiausia? Priklausomybė nuo savo kūno. Koks žmogus yra arčiausiai Dievo? Gailestingas. Kaip atsispirti bėdai? Džiaugsmu. Kaip atsispirti kančiai? Kantrybe. Koks yra sveikos dvasios požymis? Tikėjimas. Koks yra sergančios dvasios požymis? Neviltis. Koks yra neteisingo poelgio požymis? Irzlumas. Koks yra teisingo poelgio požymis? Ramybė. Koks žmogus gyvas būdamas yra tarsi miręs? Abejingas. Koks žmogus niekados nemirs? Mylintis kitus. Vertė Gediminas Kajėnas

112

Kelionė

2 017 m .

Nr. IITapkite žurnalo „Kelionė“ bendrakeleiviais

Prenumeruokite sau ir artimiesiems

Siųskite tekstus bei siūlykite temas

Visuose „Lietuvos pašto“ skyriuose

VšĮ „Aštuntoji diena“

Internetu www.prenumeruok.lt

Architektų 40-21

Lietuvos pašto informacijos

LT-04122, Vilnius

tel. 8~700 55 400

El. p. 8diena@gmail.com

El. paštu 8diena@gmail.com Internetu zurnalas.8diena.lt

Platinkite žurnalą savo mieste ar parapijoje

Paremkite žurnalo leidimą VšĮ „Aštuntoji diena“ Į.k. 303390409

Tel. 8~655 04359

PVM LT100010154417

El. paštu 8diena@gmail.com

Sąsk. nr. LT06 7044 0600 0798 4351 AB SEB bankas

Daugiau informacijos: www.8diena.lt Facebook.com/8diena