Page 7

Metropolitas Antonijus iš Surožo / Apie klausimų ir abejonių naudą

Klausimas visada atveria naujas erdves, o abejonė priverčia mus nepatogiai jaustis ten, kur esame, priverčia permąstyti tai, kuo buvome tikri.

nės yra tas, kad klausimas visada atveria naujas erdves, o abejonė priverčia mus nepatogiai jaustis ten, kur esame, priverčia permąstyti tai, kuo buvome tikri. Pirmas dalykas, kurį noriu pabrėžti: kiekvieną kartą, kai mūsų viduje gimsta klausimas, susijęs su pasaulėžiūra, su tikėjimu, su mūsų Dievo ar savęs samprata, turime džiaugtis ir dėkoti už tai Dievui. Klausimai – tai ženklas, jog įveikėme vieną dvasinės kelionės etapą, kuriame tokių klausimų nekilo, nes buvome iki jų nepriaugę, o dabar mums atsiveria galimybė augti toliau. Abejonė yra kas kita. Tai akimirka, kai ginčijamas tikrumas to, kuo jau buvome įtikėję. Labai dažnai tikin-

Kelionė

2019 m. Nr. I (9)

tieji bijo abejonių. Kodėl? Nes mums atrodo, kad, kai suabejojame kuriuo nors teiginiu apie Dievą, save pačius, pasaulėžiūrą, kartu suabejojame pačiu Dievu ar tiesa. Tarsi abejonė būtų išdavystė, kuri paniekintų tą tvirtą tikėjimo akmenį, ant kurio stovime. Labai svarbu išmokti išmintingai, drąsiai ir kartu nuolankiai priimti klausimus, kurie sukelia abejones. Abejonė yra ne kas kita, kaip situacija, kai mums tampa sunku pasirinkti tarp dviejų (abiejų) tiesų. Neturėtume tokios situacijos bijoti. Tai natūrali autentiško gyvenimo, kurio priešingybė yra gyvenimas, slepiantis nuo savęs paties, Dievo ir pasaulio, dalis. Kai mokslininkas surenka daugybę faktų, jis bando iš jų sudėlioti vieningą, tolydžią visumą. Jei mokslininkas sąžiningas, jis nuolat kelia klausimą: ar, dėliodamas faktus, nedarau kokios nors loginės klaidos? Ar nebandau faktų „įtalpinti“ į patogias schemas? Ar nebandau ignoruoti kokių nors faktų, kad būtų išlaikyta norima tolydi visuma? Paskui mokslininkas žengia kitą žingsnį ir pradeda ieškoti naujų faktų, kurie dar nebuvo įjungti į sistemą. Visada yra rizika, kad šie faktai „susprogdins“ tai, kas atrodė harmoninga ir išbaigta. Tačiau mokslininkas puikiai suvokia: jei norime, kad sistema būtų tikrai patikima, turime nebijoti rizikuoti ir nenustoti siekti tiesos. Jei tik mokslininkas nusprendžia bet kuriomis priemonėmis ginti turimą sistemą, ignoruoti viską, kas jai prieštarauja, neišvengiamai tai baigiasi pralaimėjimu. Mes, tikintieji, turime būti ne mažiau sąžiningi, drąsūs, atviri iššūkiams ir abejonėms nei mokslininkai. Dažniausiai, kai žmogus išauga krikščioniškoje šeimoje, kai gyvena aplinkoje, kurioje stengiamasi atsiriboti nuo abejonių ir iššūkių, jis labai ilgą laiką išlieka infantilus tikėjimo srityje. Jo Dievo, tikėjimo, žmogaus, krikščioniško gyvenimo įvaizdžiai yra įdiegti dar vaikystėje. Galima būtų sakyti, kad jam pasisekė, jog nuo pat vaikystės gavo didžiulį lobį, kurio kitiems tenka labai sunkiai ir skausmingai ieškoti. Kita vertus, visą gyvenimą mes keičiamės, auga ir kinta mūsų santykiai, sutinkame vis naujus žmones, atsiduriame naujose situacijose, tenka spręsti dilemas, pranokstančias tas taisykles, kurios buvo įdiegtos vaikystėje. Todėl itin svarbu, kad niekas iš mūsų neignoruotų tų klausimų, iššūkių tikėjimui, kuriuos kelia pats gyvenimas. Yra pagunda keliauti per gyvenimą užsimerkus ir užsikimšus ausis, ignoruojant klausimus, kuriuos kiti žmonės mums kelia. Tačiau nepamirškime, kad kiekvienas klausimas, kurį mums iškelia gyvenimas – tai dovana. Kiekvieną kartą, kai susiduriame su pasaulėžiūriniu klausimu, turime savęs paklausti: ar turiu vidinę patirtį, kuri man padėtų sąžiningai atsakyti? O gal tokios patirties nėra ir tenka remtis tik kitų suformuluotais atsakymais?

6–111 psl. praleisti

5

Profile for 8diena

Kelionė 2019 Nr. I (9)  

Kiekvienus naujus metus kultūrinė žiniasklaida pradeda su abejone, netikrumu – būsime ar nebūsime, pavyks išleisti naują numerį ar ne. Taip...

Kelionė 2019 Nr. I (9)  

Kiekvienus naujus metus kultūrinė žiniasklaida pradeda su abejone, netikrumu – būsime ar nebūsime, pavyks išleisti naują numerį ar ne. Taip...

Profile for 8diena
Advertisement