Page 6

Prisikėlimo kelionė

Apie klausimų ir abejonių naudą Metropolitas Antonijus iš Surožo

Visi tikintieji – nesvarbu, ar užaugome krikščioniškoje šeimoje, ar tikėjimą atradome po bedievystės laikotarpio – susiduriame su abejonėmis ir klausimais. Pats gyvenimas kelia klausimus ir siunčia iššūkius. Ramiais istorijos laikotarpiais iššūkių būna mažiau. Dauguma tikinčiųjų paprasčiausiai perima savo tėvų tikėjimą ir pasaulėžiūrą. Tačiau mes gyvename visai kitokioje epochoje. Net ir tie, kurie turi tvirtą, sąmoningą tikėjimą, neišvengiamai susiduria su netikinčiais, ieškančiais ar priešiškais tikėjimui žmonėmis. Apaštalas Petras yra palikęs priesaką, kad kiekvienam turime atsakyti su

4

meile, turime paliudyti, kaip Geroji Naujiena keičia mano gyvenimą, ir paliudyti įtikinamai. Tikrai nepakanka kitą žmogų apiberti citatomis, kad ir iš gražiausių šaltinių prisirankiotom. Įtikinti gali tik toks atsakymas, kuris kyla iš širdies ir vidinės patirties. Net ne taip svarbu, ar ta patirtis turtinga, ar tėra jos pradmenys, atsakymas turi būti asmeniškas. Net jei patys šiuo metu neturime abejonių, iššūkiai mus pasiekia per kitus žmones. Kita vertus, neturėtume bijoti, kad mums patiems pradeda kilti naujų klausimų, kurie gimdo abejones. Skirtumas tarp klausimo ir abejo-

Kelionė

2019 m.

Nr. I (9)

Profile for 8diena

Kelionė 2019 Nr. I (9)  

Kiekvienus naujus metus kultūrinė žiniasklaida pradeda su abejone, netikrumu – būsime ar nebūsime, pavyks išleisti naują numerį ar ne. Taip...

Kelionė 2019 Nr. I (9)  

Kiekvienus naujus metus kultūrinė žiniasklaida pradeda su abejone, netikrumu – būsime ar nebūsime, pavyks išleisti naują numerį ar ne. Taip...

Profile for 8diena
Advertisement