Kelionė 2019 Nr. I (9)

Page 1

Kelionė

2019 m. Nr. I (9)

Mūsų gyvenimas – tai sielos gyvenimas Agapės dovanos

Apie klausimų ir abejonių naudą Nutylima tema.

Diagnozė: vėžys

Tylos apreiškimas


2% – parama neatvėrus piniginės Skirkite 2% paramą VšĮ „Aštuntoji diena“ ir prisidėsite prie jaukios, sąžiningos, gaivinančios oazės viešojoje erdvėje puoselėjimo. Jūsų parama leis išlikti www.8diena.lt ir žurnalui „Kelionė“.

Paramą galite pervesti: • Elektroniniu būdu adresu deklaravimas.vmi.lt • Užpildytą prašymo formą galite tiesiogiai įteikti savo gyvenamos vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinio skyriaus darbuotojui

Tai graži ir prasminga dovana jūsų artimiesiems.

• Voką su užpildyta prašymo forma galite išsiųsti paštu savo gyvenamosios vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui

Lietuvoje: •

„Lietuvos pašto“ skyriuose, internetu www. prenumeruok.lt arba paskambinę Lietuvos pašto informacijos tel. 8~700 55 400

Prašymo blankus (forma FR0512 2 versija) galima gauti apskričių valstybinėse mokesčių inspekcijose arba teritoriniuose jų skyriuose. •

Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą:

redakcijos el.paštu 8diena@gmail.com

internetu zurnalas.8diena.lt Prenumeratos kaina metams (už keturis numerius) – 12 € Vieno numerio prenumeratos kaina – 3 €

Gavėjo tipas (E1 laukelis formoje)

2

Gavėjo indentifi kacinis numeris-kodas

Užsienyje:

303390409 Nedelskite, prašymai priimami tik iki gegužės 1 d.

Kviečiame prenumeruoti žurnalą „Kelionė“

• •

redakcijos el.paštu 8diena@gmail.com internetu zurnalas.8diena.lt Prenumeratos kaina metams (už keturis numerius) 20 € (siuntimo kaina įskaičiuota)

Plačiau apie šį leidinį zurnalas.8diena.lt

Daugiau informacijos www.8diena.lt 8~655 04359 /8diena


Kelionė Redakcijos palydėjimas Kiekvienus naujus metus kultūrinė žiniasklaida pradeda su abejone, netikrumu – būsime ar nebūsime, pavyks išleisti naują numerį ar ne. Taip nutinka, visų pirma, todėl, kad išgyvename daugiausia dėl fondų paramos. Ar šiais metais ekspertams (pa) tiks mūsų projektas, ar surinksime tinkamą balą vertinimų lentelėje – iki rezultatų paskelbimo visuomet lieka nežinia. Viena vertus, tai gerai – padeda išlaikyti sveiką protą ir kaskart primena, kad viskas yra laikina, o tavo paties pastangos daryti nebūtinai duos norimų rezultatų. Ši būsena artima barono Miunhauzeno savęs už plaukų iškėlimo iš pelkės nuotykiui. Turi būti nuolatinėje parengtyje, šokinėti aukščiau bambos, stengtis būti pastebėtas, įvertintas. Taip – tai skatina žiūrėti ir mąstyti kūrybiškai. Peržengti save. O kartu – pasiduoti, pralaimėti, pripažinti savo nežinojimą. Ir laukti tinkamo meto. Jei skaitote šias eilutes, vadinasi, žurnalas pasirodė, ir galime Jus pasveikinti su dar viena laiminga pradžia ar, tiksliau, Kelionės tęsiniu… Taip, kelionmaišis ant pečių, ir mes vėl kviečiame Jus leistis į Kelią. Ir šiemet tikimės išleisti keturis žurnalo numerius, vildamiesi, kad šie tekstai, pokalbiai, istorijos ir mintys kažkam yra reikalingi. Šiame žurnalo numeryje netrūks dramatiškų gyvenimų patirčių ir subtilių kasdienybės atradimų, akistatos su netikėtais iššūkiais ir abejonėmis bei tikėjime atrasto džiaugsmo, ėjimo nepramintais takais ir įsiklausymo į tylą. Kaip yra sakęs šviesios atminties poetas ir filmininkas Jonas Mekas, „gražiausi momentai mūsų gyvenimuose dažniausiai yra labai subtilūs ir nepastebimi“. Kaip ta pauzė tarp paskutinio ir pirmojo žurnalo numerio… Džiaugiamės, kad esate bendrakeleiviai – kažkas gal jau ne vienus metus, kažkam tai – pirmi žingsniai drauge su šiuo žurnalu. Ačiū, kad skaitote ir dalinatės tekstais. Ačiū, kad prenumeruojate ir dovanojate žurnalą kitiems. Ačiū, kad rūpinatės, jog šis žurnalas pasiektų daugiau žmonių. Ačiū, kad remiate mus. Ačiū, kad išdrįstate parašyti ir patys, reaguodami į žurnalo turinį, dalindamiesi savo mintimis, išgyvenimais ar tekstais. Palaimintos Kelionės verčiant šio numerio puslapius. Palaimintos kasdienybės mažuose gyvenimo nuotykiuose.

2019 m. Nr. I (9) ISSN 2538-6948

Leidžia VšĮ „Aštuntoji diena“ Redaktorius

Gediminas Kajėnas Redaktoriaus pavaduotojas

kun. Kęstutis Dvareckas Nuotraukų autoriai:

Algimantas Aleksandravičius, Gediminas Kajėnas, Evgenia Levin, Dominyka Navickaitė ir kt. Piešinių autoriai:

Vaidotas Kvašys, Edvardas Racevičius, Rima Sadauskienė, Andrius Zakarauskas Žurnalo maketas ir dizainas

Povilo Zaleskio Talkininkai:

Jurgita Lūžaitė-Kajėnienė, Rita ir Vaidotas Kvašiai, Dominyka Navickaitė ir kt. Kalbos redaktorė

Elena Faustina Andrulytė SF Rėmėjas

2019 m. SRTRF parama – 20 000 € Parėmė rubrikas: Asmenybė, Atmintis, Civitas, Pokalbiai apie kultūrą, Gamta, Aštuntoji diena Spausdino

UAB „BALTO print“

Tiražas 2300 egz. Formatas 210x280


21 4

86

64

Turinys Sielogyda 34

Prisikėlimo kelionė 4

Apie klausimų ir abejonių naudą

9

Alkis Neišsemiamo

Metropolitas Antonijus iš Surožo Kun. Bernardas Verbickas OP

Asmenybė 10

„Savo kovas privalai pasirinkti pats“

21

Būti kunigu

Regina Narušienė

Pokalbis su kun. Vytautu Mazirsku

Nutylima tema.

Diagnozė: vėžys 26

Žinia. I pasakojimas Rima Sadauskienė

Duriamasis-šaunamasis ginklas – ironija Jūratė Micevičiūtė

In memoriam 40

Jonas Mekas – kasdienybės poetas

Tikėjimo vartai 42

Gražiausioji Saliamono giesmė: „Imk mane su savimi!“ Valdas Mackela

Šeima 50

Agapės dovanos

52

Melagingi tėvų autoritetai ir tikrosios pagarbos pamatai

56

Agresyvūs vaikai – kenčiantys vaikai?

Julija Lapina


100

10

40

26

Gamta 60

Septynios kartos į priekį

64

Eiti – tai atsiliepti į gamtos kvietimą

86

Civitas „Niekada nemanykite, kad jūsų pasaulis negali sugriūti“ Stanislawas Aronsonas

Sveikas, gyvenime 98

Sušaudytos ir nukankintos Lietuvos vyriausybės Pokalbis su istorike Ramune Driaučiūnaite

Portretas 82

Pedro Arrupe SJ – Kristaus sekėjas, pažymėtas Hirosimos ženklu

Kelias į Gyvenimą. Pirmas žingsnis Kun. Kęstutis Dvareckas

Laiškai įpykusiam Adomui 100

Atmintis 70

„Naivusis menas yra pilnas gyvybės“ Nijolė Dirvianskytė

Giedrė Steikūnaitė

Henry David Thoreau

68

Pokalbiai apie kultūrą

Trečias laiškas. Mūsų gyvenimas – tai sielos gyvenimas T. Elias Leyds CSJ

Aštuntoji diena 108

Siaubas skelbia paliaubas, antroji dalis Donatas Petrošius

Maranata 112

Tylos apreiškimas Stephen Freeman


Prisikėlimo kelionė

Apie klausimų ir abejonių naudą Metropolitas Antonijus iš Surožo

Visi tikintieji – nesvarbu, ar užaugome krikščioniškoje šeimoje, ar tikėjimą atradome po bedievystės laikotarpio – susiduriame su abejonėmis ir klausimais. Pats gyvenimas kelia klausimus ir siunčia iššūkius. Ramiais istorijos laikotarpiais iššūkių būna mažiau. Dauguma tikinčiųjų paprasčiausiai perima savo tėvų tikėjimą ir pasaulėžiūrą. Tačiau mes gyvename visai kitokioje epochoje. Net ir tie, kurie turi tvirtą, sąmoningą tikėjimą, neišvengiamai susiduria su netikinčiais, ieškančiais ar priešiškais tikėjimui žmonėmis. Apaštalas Petras yra palikęs priesaką, kad kiekvienam turime atsakyti su

4

meile, turime paliudyti, kaip Geroji Naujiena keičia mano gyvenimą, ir paliudyti įtikinamai. Tikrai nepakanka kitą žmogų apiberti citatomis, kad ir iš gražiausių šaltinių prisirankiotom. Įtikinti gali tik toks atsakymas, kuris kyla iš širdies ir vidinės patirties. Net ne taip svarbu, ar ta patirtis turtinga, ar tėra jos pradmenys, atsakymas turi būti asmeniškas. Net jei patys šiuo metu neturime abejonių, iššūkiai mus pasiekia per kitus žmones. Kita vertus, neturėtume bijoti, kad mums patiems pradeda kilti naujų klausimų, kurie gimdo abejones. Skirtumas tarp klausimo ir abejo-

Kelionė

2019 m.

Nr. I (9)


Metropolitas Antonijus iš Surožo / Apie klausimų ir abejonių naudą

Klausimas visada atveria naujas erdves, o abejonė priverčia mus nepatogiai jaustis ten, kur esame, priverčia permąstyti tai, kuo buvome tikri.

nės yra tas, kad klausimas visada atveria naujas erdves, o abejonė priverčia mus nepatogiai jaustis ten, kur esame, priverčia permąstyti tai, kuo buvome tikri. Pirmas dalykas, kurį noriu pabrėžti: kiekvieną kartą, kai mūsų viduje gimsta klausimas, susijęs su pasaulėžiūra, su tikėjimu, su mūsų Dievo ar savęs samprata, turime džiaugtis ir dėkoti už tai Dievui. Klausimai – tai ženklas, jog įveikėme vieną dvasinės kelionės etapą, kuriame tokių klausimų nekilo, nes buvome iki jų nepriaugę, o dabar mums atsiveria galimybė augti toliau. Abejonė yra kas kita. Tai akimirka, kai ginčijamas tikrumas to, kuo jau buvome įtikėję. Labai dažnai tikin-

Kelionė

2019 m. Nr. I (9)

tieji bijo abejonių. Kodėl? Nes mums atrodo, kad, kai suabejojame kuriuo nors teiginiu apie Dievą, save pačius, pasaulėžiūrą, kartu suabejojame pačiu Dievu ar tiesa. Tarsi abejonė būtų išdavystė, kuri paniekintų tą tvirtą tikėjimo akmenį, ant kurio stovime. Labai svarbu išmokti išmintingai, drąsiai ir kartu nuolankiai priimti klausimus, kurie sukelia abejones. Abejonė yra ne kas kita, kaip situacija, kai mums tampa sunku pasirinkti tarp dviejų (abiejų) tiesų. Neturėtume tokios situacijos bijoti. Tai natūrali autentiško gyvenimo, kurio priešingybė yra gyvenimas, slepiantis nuo savęs paties, Dievo ir pasaulio, dalis. Kai mokslininkas surenka daugybę faktų, jis bando iš jų sudėlioti vieningą, tolydžią visumą. Jei mokslininkas sąžiningas, jis nuolat kelia klausimą: ar, dėliodamas faktus, nedarau kokios nors loginės klaidos? Ar nebandau faktų „įtalpinti“ į patogias schemas? Ar nebandau ignoruoti kokių nors faktų, kad būtų išlaikyta norima tolydi visuma? Paskui mokslininkas žengia kitą žingsnį ir pradeda ieškoti naujų faktų, kurie dar nebuvo įjungti į sistemą. Visada yra rizika, kad šie faktai „susprogdins“ tai, kas atrodė harmoninga ir išbaigta. Tačiau mokslininkas puikiai suvokia: jei norime, kad sistema būtų tikrai patikima, turime nebijoti rizikuoti ir nenustoti siekti tiesos. Jei tik mokslininkas nusprendžia bet kuriomis priemonėmis ginti turimą sistemą, ignoruoti viską, kas jai prieštarauja, neišvengiamai tai baigiasi pralaimėjimu. Mes, tikintieji, turime būti ne mažiau sąžiningi, drąsūs, atviri iššūkiams ir abejonėms nei mokslininkai. Dažniausiai, kai žmogus išauga krikščioniškoje šeimoje, kai gyvena aplinkoje, kurioje stengiamasi atsiriboti nuo abejonių ir iššūkių, jis labai ilgą laiką išlieka infantilus tikėjimo srityje. Jo Dievo, tikėjimo, žmogaus, krikščioniško gyvenimo įvaizdžiai yra įdiegti dar vaikystėje. Galima būtų sakyti, kad jam pasisekė, jog nuo pat vaikystės gavo didžiulį lobį, kurio kitiems tenka labai sunkiai ir skausmingai ieškoti. Kita vertus, visą gyvenimą mes keičiamės, auga ir kinta mūsų santykiai, sutinkame vis naujus žmones, atsiduriame naujose situacijose, tenka spręsti dilemas, pranokstančias tas taisykles, kurios buvo įdiegtos vaikystėje. Todėl itin svarbu, kad niekas iš mūsų neignoruotų tų klausimų, iššūkių tikėjimui, kuriuos kelia pats gyvenimas. Yra pagunda keliauti per gyvenimą užsimerkus ir užsikimšus ausis, ignoruojant klausimus, kuriuos kiti žmonės mums kelia. Tačiau nepamirškime, kad kiekvienas klausimas, kurį mums iškelia gyvenimas – tai dovana. Kiekvieną kartą, kai susiduriame su pasaulėžiūriniu klausimu, turime savęs paklausti: ar turiu vidinę patirtį, kuri man padėtų sąžiningai atsakyti? O gal tokios patirties nėra ir tenka remtis tik kitų suformuluotais atsakymais?

6–111 psl. praleisti

5


Maranata

Tylos apreiškimas Stephen Freeman

Triukšmas. Pasaulio garsai paprastai yra daugiau nei vien triukšmas. Tačiau šiandien nebelieka to, ką drįstume atidėti į šalį, nuo ko galėtume atsitraukti. Dėl mūsų dėmesio vyksta įnirtinga kova, kuri mus apkurtina. „Daryk tai. Pirk šią prekę. Skaityk tai. Šitą būtina prisiminti. Šitai svarbu žinoti.“ Pasaulis, regis, nuolat balansuoja ant apokaliptinės katastrofos ribos, ir mes įsitempę baiminamės ką nors pražiopsoti, nes, esą, mūsų dėmesingumas gali kaip nors paveikti atslenkančią katastrofą. Tai triukšmas. Pasaulis iš tiesų yra ties apokalipsės riba, tačiau šitai visai kas kita nei tai, ko šiandien bijome. Pasaulio istorija turi vektorių, tačiau jis nėra mūsų pasirinkimas. Apokalipsė – tai tyla. Graikiškas žodis „apokalipsė“ reiškia „apreiškimą“, t. y. regima tampa tai, kas iki tol buvo paslėpta. Krikščionybė – nuo pradžios iki pabaigos – savo prigimtimi yra apokaliptinė. Ji apreiškia tai, kas paslėpta. Labai dažnai svarbiausi dalykai, vykstantys pasaulyje, lieka nepastebėti net ir tų, šalia kurių tai vyksta: Kūdikio gimimas Palestinos kaimelyje, keliaujančio Pamokslininko egzekucija – praktiškai be žiūrovų, tuščias kapas. Jėzus Kristus neįsitenka žmogiškuose lūkesčiuose. Pats Jo gyvenimas yra Apreiškimas. Prisikėlimo rytą kelios moterys pajuto, kad svarbiausia dabar nupirkti smilkalų ir miros ir pasirūpinti mylimo Draugo kūnu. Tai joms atrodė taip svarbu, kad anksti

ryte ėmėsi įgyvendinti šį sumanymą. Palestinoje tai buvo pirmoji savaitės diena ir veikiausiai dar ne visi pardavėjai buvo išsidėlioję savo prekes. Kažkuris ankstyvas prekeivis veikiausiai labai apsidžiaugė gedinčių moterų vizitu, nes jų dėka neblogai uždirbo. Skausmas, gedėjimas paverčia mus idealiais pirkėjais. Miestas budo, giedojo gaidžiai, bet niekas net nenumanė, kokia ši diena išskirtinė. Kape buvo tylu. Nes jame nieko nebuvo, neskaitant vieno ar dviejų angelų. Ir būtent šioje tyloje nuaidėjo žodžiai, kurie išsprogdino visą kūrinijos triukšmą: „Jis prisikėlė. Jo čia nėra.“ Po šių žodžių moterys, regis, apsigaubė tyla. Visas triukšmas, kuriame dar visai neseniai jos gyveno, neteko jokios prasmės. Pasaulis joms tapo nuostabia tyla. Svarbu tą akimirką atrodė tik apsireiškusi Tiesa. Apsireiškusi kaip tyla, įveikianti bet kokį triukšmą. Niekas pasauly je nuo to laiko nepasikeitė. Nesiliaujantis prekyviečių triukšmas lydi mus visur, taip pat skardžiai aidi katastrofų pranašautojų balsai, perspėjantys, kad apokalipsė mūsų laukia jau už kito posūkio. Tačiau visas tas triukšmas kybo tikrosios Apokalipsės tyloje. Nes Tylos Viešpats tyliai nužengė į pasaulį ir pirmieji Jo žodžiai skamba iki šiol: „Ramybė jums.“ Kad juos išgirstume, kad mums apsireikštų Tiesa, tereikia tik vieno – Tylos. Parengė Dominyka Navickaitė

112

Kelionė

2019 m.

Nr. I (9)Tapkite žurnalo „Kelionė“

bendrakeleiviais

Prenumeruokite sau ir artimiesiems

Siųskite tekstus bei siūlykite temas

Visuose „Lietuvos pašto“ skyriuose

VšĮ „Aštuntoji diena“

Internetu www.prenumeruok.lt

Architektų 40-21

Lietuvos pašto informacijos

LT-04122, Vilnius

tel. 8~700 55 400

El. p. 8diena@gmail.com

El. paštu 8diena@gmail.com Internetu zurnalas.8diena.lt

Platinkite žurnalą savo mieste ar parapijoje

Paremkite žurnalo leidimą VšĮ „Aštuntoji diena“ Į.k. 303390409

Tel. 8~655 04359

PVM LT100010154417

El. paštu 8diena@gmail.com

Sąsk. nr. LT06 7044 0600 0798 4351 AB SEB bankas

Daugiau informacijos: www.8diena.lt facebook.com/8diena