Kelionė 2018 Nr. IV (8)

Page 1

Kelionė

2018 m. Nr. IV (8)

Dvasios kvėpsmas yra audra Vanago skrydis Gyvenimas bučinyje

Kur eisime laimės ieškoti? Kas yra krikščioniška lyderystė?


2% – parama neatvėrus piniginės Skirkite 2% paramą VšĮ „Aštuntoji diena“ ir prisidėsite prie jaukios, sąžiningos, gaivinančios oazės viešojoje erdvėje puoselėjimo. Jūsų parama leis išlikti www.8diena.lt ir žurnalui „Kelionė“.

Paramą galite pervesti: • Elektroniniu būdu adresu deklaravimas.vmi.lt • Užpildytą prašymo formą galite tiesiogiai įteikti savo gyvenamos vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinio skyriaus darbuotojui

Tai graži ir prasminga dovana jūsų artimiesiems.

• Voką su užpildyta prašymo forma galite išsiųsti paštu savo gyvenamosios vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui

Lietuvoje: •

„Lietuvos pašto“ skyriuose, internetu www. prenumeruok.lt arba paskambinę Lietuvos pašto informacijos tel. 8~700 55 400

Prašymo blankus (forma FR0512 2 versija) galima gauti apskričių valstybinėse mokesčių inspekcijose arba teritoriniuose jų skyriuose. •

Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą:

redakcijos el.paštu 8diena@gmail.com

internetu zurnalas.8diena.lt Prenumeratos kaina metams (už keturis numerius) – 12 € Vieno numerio prenumeratos kaina – 3 €

Gavėjo tipas (E1 laukelis formoje)

2

Gavėjo indentifi kacinis numeris-kodas

Užsienyje:

303390409 Nedelskite, prašymai priimami tik iki gegužės 1 d.

Kviečiame prenumeruoti žurnalą „Kelionė“

• •

redakcijos el.paštu 8diena@gmail.com internetu zurnalas.8diena.lt Prenumeratos kaina metams (už keturis numerius) 20 € (siuntimo kaina įskaičiuota)

Plačiau apie šį leidinį zurnalas.8diena.lt

Daugiau informacijos www.8diena.lt 8~655 04359 /8diena


Kelionė Redakcijos palydėjimas Šio numerio viršelyje – prieš tris dešimtmečius iš viešumos pasitraukusio Lietuvos fotografijos klasiko Julijaus Vaicekausko nuotrauka, daryta tais metais, kai aš gimiau. Joje įamžinta akimirka iš vaikų piešinių konkurso, vykusio kažkuriame Lietuvos mieste. Nuotraukoje manęs nėra, bet ji priminė tai, ką jau buvau pamiršęs: po penkių, gal dešimties metų su mama ir aš dalyvavau tokiame renginyje. Ant pilko miesto grindinio spalvotomis kreidelėmis piešiau… Įdomu, ką? Į kosmosą skrendančią raketą, kurioje – aš pats? Gal mašiną, kurią svajojau kada nors vairuoti? Namą kaime, su dideliu obelų sodu ir iš kamino rūkstančiais dūmais? Nežinau. Tuos piešinius seniai nuplovė lietus, suskeldėjusias plyteles pakeitė naujomis, o aš pats nebepamenu savęs ano, mažamečio, ranka vedžiojančio kreidelę… Šie metai Lietuvoje buvo kupini įvykių, kurie, persmelkę mūsų dabartį, neabejotinai taps ir ateities dalimi. Vienas jų – partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago palaikų atradimas Vilniaus Našlaičių kapinėse. Viskas čia labai simboliška: Lietuvos valstybės šimtmetis sutapo su šimtosiomis A. Ramanausko gimimo metinėmis ir būtent dabar, po ilgų dešimtmečių nežinios, vienos dramatiškiausių nepasidavusios Lietuvos asmenybių atminimas pagerbtas valstybės vadovų panteone Antakalnio kapinėse. Graži ir jaudinanti istorija, kurioje sutelpa tūkstančių Lietuvos partizanų meilės, kovos ir mirties istorijų – paniekintų, paslėptų, tačiau nepamirštamų jų gyvenimų. Tai, kad tokios istorijos nėra vien tik praeitis, paliudijo ir Lietuvoje apsilankęs vienas žymiausių šių dienų tremtinių, Tibeto dvasinis lyderis Dalai Lama XIV. Stebėtina, kad mūsų tautas skiriantys tūkstančiai kilometrų ištirpsta sugretinus žmonių patirtis – laisvės siekį, laimės troškimą, rūpestį ir atjautą. Iš arti mačiau, kaip Dalai Lamos XIV žodžiai virsta kūnu – švelniai paėmęs pleistrais apklijuotą mergaitės delną, pasidomėjo, kas nutiko, o tuomet paglostęs nusišypsojo. Ir šie gestai taip pat buvo jo mokymas, peržengiantis kultūrų, tradicijų bei ritualų ribas. Argi ne tą patį Vilniaus bei Kauno gatvėse liudijo ir popiežius Pranciškus, ne pagal planą sustodamas prie sunkiai sergančių hospiso ligonių, dėdamas ant jų rankas ir melsdamasis? Arba kūdikiui pakeldamas iškritusį čiulptuką? Simboliškais tampa šie gestai ir jo pasakytų kalbų kontekste – pagarba ir dėmesys praeičiai ir atidumas bei rūpestis ateitimi. Gal visa tai ir sutelpa toje vienoje akimirkoje, tarp didingų istorinių įvykių, spalvota kreidele piešiamoje mūsų kasdienybėje…

2018 m. Nr. IV (8) ISSN 2538-6948

Leidžia VšĮ „Aštuntoji diena“ Redaktorius

Gediminas Kajėnas Redaktoriaus pavaduotojas

kun. Kęstutis Dvareckas Viršelio nuotrauka:

Julijus Vaicekauskas „Vaikų piešinių konkursas“. 1978 Nuotraukų autoriai:

Gediminas Kajėnas, Evgenia Levin, Algimantas Lūža, Jūratė Micevičiūtė, Donatas Petrošius ir kt. Piešinių autoriai:

Vaidotas Kvašys, Andrius Zakarauskas Žurnalo maketas ir dizainas

Povilo Zaleskio Talkininkai:

Jurgita Lūžaitė-Kajėnienė, Rita ir Vaidotas Kvašiai, Dominyka Navickaitė ir kt. Kalbos redaktorė

Elena Faustina Andrulytė SF Rėmėjas

2018 m. SRTRF parama – 13 000 € Parėmė rubrikas: Atmintis, Asmenybė, Pokalbiai apie kultūrą, Aštuntoji diena Spausdino

UAB „BALTO print“

Tiražas 2300 egz. Formatas 210x280


14 4

18

40

Turinys

Popiežius Pranciškus Lietuvoje 4

Mus aplankė popiežius Pranciškus

Prisikėlimo kelionė 14

30

Atmintis Vanago skrydis Dalius Stancikas

Laisvė ir asmens klestėjimas Andrius Navickas

Laiškai įpykusiam Adomui 32

Dvasingumas post-tiesos visuomenėje

Kun. Bernardas Verbickas OP

18

Civitas

Antras laiškas. Dvasios kvėpsmas yra audra T. Elias Leyds CSJ

Sielogyda 40

Kur eisime laimės ieškoti?

44

Klysti žmogiška

Pokalbis su filosofu Alvydu Jokubaičiu


32

96

46

86

Tikėjimo vartai Asmenybė 46

„Metai kalėjime – didelė Dievo dovana“

86

Valdas Mackela

96

Sesuo Genovaitė Rita Navickaitė SF

Gamta 58

Sugrįžimai prie vandens paslapčių Henrikas Gudavičius

Pokalbiai apie kultūrą 65 79

„Kiekviena terapija – tai buvimas kartu su žmogumi“ Aldona Dapkutė

Šv. Juozapai, išmokyk būti „Nr. 2“, Arba galimas atsakymas, kas yra krikščioniška lyderystė Jūratė Micevičiūtė

Aštuntoji diena 104

Liftai į vaikystę

106

Visko yra per daug, arba Dar viena indėniška vasara

„Ištisas pasaulis man dar pilnas paslapčių…“ Julijus Vaicekauskas

Gražiausioji Saliamono giesmė: Gyvenimas bučinyje

Rimvydas Stankevičius

Donatas Petrošius

Maranata 112

Viskas Jo šlovei

Oswald Chambers


Popiežius Pranciškus Lietuvoje

Mus aplankė popiežius Pranciškus 4

Kelionė

2018 m.

Nr. I V (8)


Mus aplankė popiežius Pranciškus

Neabejoju, kad Šventojo Tėvo vizito Lietuvoje metu pasakytas kiekvienas žodis, kiekvienas gestas bus atidžiai ir įvairiapusiškai analizuojamas. Pamenu, prieš dvidešimt metų buvo rengiamos labai įdomios diskusijos, ką ir kaip pakeitė popiežiaus Jono Pauliaus II vizitas Lietuvoje. Dažnu atveju šių diskusijų metu reikštas apgailestavimas, kad mūsų širdys nebuvo itin derlinga dirva popiežiaus žodžių sėkloms. Tiesa, sutartinai buvo minimi bent du labai svarbūs Jono Pauliaus II vizito padariniai: pradėtos griauti nepasitikėjimo barikados tarp lietuviškai ir lenkiškai kalbančių Lietuvos katalikų; kitas svarbus dalykas – pirmą kartą galėjome pasijusti Visuotinės Bažnyčios dalimi. Tai buvo itin svarbu per sovietmetį izoliuotai Lietuvos Bažnyčiai. Jonas Paulius II vis kartojo, kad turime nebijoti gyventi išsitiesę. Svarbus ir kartu labai sudėtingas priesakas. Taip, mes iškovojome laisvę ir atkūrėme nepriklausomybę, apgynėme savo valstybę per kruvinus Sausio įvykius, sukūrėme Baltijos kelio stebuklą, tačiau vėliau tarsi pamiršome, kad už laisvę dera kovoti kiekvieną akimirką, ir sunkiausia grumtis ne su išorės priešais, bet su destruktyvumu, kuris glūdi mūsų viduje. Prabėgo dvidešimt penkeri metai, ir šv. Petro įpėdinis vėl apsilankė Lietuvoje. Gerokai kitoks nei Jonas Paulius II, popiežius Pranciškus atvyko į stipriai pasikeitusią Lietuvą. Pirmas dalykas, kuris krito į akis, kad garbaus amžiaus sulaukęs popiežius po skrydžio iš Italijos jautėsi pavargęs. Jis nebandė dirbtinai šypsotis, vaizduoti visada energingo antžmogio, bet atrodė kaip tėtis, kuris atvyko pas mylimus vaikus, nepaisant skaudančių kojų, nepaisant įtemptos darbotvarkės ar prisikaupusių problemų. Prieš popiežiaus vizitą buvo spėliojama, ar jis kalbės apie kraupią pedofilijos problemą, ar komentuos Popiežiaus vizito nuotraukų autorė Evgenia Levin

Kelionė

2018 m. Nr. I V (8)

6–111 psl. praleisti

5


Maranata

Viskas Jo šlovei Oswald Chambers

„(…) ar myli mane?(…) Ganyk mano avis“ (Jn 21, 16). Jėzus neliepė kitų atversti, kad jie mąstytų taip, kaip tu. Jis liepė prižiūrėti Jo avis, pasirūpinti, kad jos būtų puoselėjamos, pažindamos Jį. Krikščionišką veiklą mes laikome tarnavimu, tačiau Jėzus Kristus tarnavimu vadina tai, kas Jam esame, o ne tai, ką dėl Jo darome. Mokinystė remiasi vien tik pasišventimu Jėzui Kristui, o ne kokio konkretaus įsitikinimo ar mokymo laikymusi. „Jei kas ateina pas mane ir nelaiko neapykantoje (…), negali būti mano mokinys“ (Lk 14, 26). Šioje eilutėje Jėzus neįtikinėja ir neverčia sekti paskui Jį. Jis tiesiog sako: „Jeigu nori būti mano mokinys, privalai būti pasišventęs vien tik man.“ Dievo Dvasios paliestas žmogus staiga taria: „Dabar matau, kas yra Jėzus!“ Tai ir yra pasišventimo šaltinis. Šiandien tikėjimo doktrinas pakeičia asmeniniai įsitikinimai, štai kodėl daugybė žmonių yra pasišventę vienam ar kitam reikalui, ir tik nedaugelis – Jėzui Kristui.

Žmonės iš tiesų nori būti pasišventę ne Jėzui, o tik Jo pradėtam reikalui. Jėzus Kristus yra didelis įžeidimas išsimokslinusiems šių dienų protams, taip pat tiems, kurie nori, kad Jis būtų tik Draugas, ir nenori Jo priimti niekaip kitaip. Mūsų Viešpats pirmiausia buvo klusnus savo Tėvo valiai, o ne žmonių reikmėms – žmonių išganymas buvo natūralus Jo paklusimo savajam Tėvui padarinys. Jei būsiu pasišventęs vien tik dėl žmonijos, greitai nuvargsiu, galiausiai mano meilė susvyruos ir suklups. Tačiau jei myliu Jėzų Kristų asmeniškai ir karštai, galiu tarnauti žmonijai, net jei žmonės laikys mane kilimėliu kojoms. Mokinio gyvenimo paslaptis yra pasišventimas Jėzui Kristui, o šiam gyvenimui būdingas regimas nereikšmingumas ir romumas. Vis dėlto jis yra tarsi kviečio grūdas, kuris „krinta į žemę ir miršta“, o paskui sudygsta ir pakeičia visą kraštovaizdį (žr. Jn 12, 24). Vertė Kęstutis Pulokas

112

Kelionė

2018 m.

Nr. I V (8)


Knyga apie šiandieninį Tibetą, tibetiečių laisvės siekius ir mūsų solidarumą

Gausiai iliustruotame straipsnių rinkinyje „Tibetas: tolimas ir artimas. Laisvės byla“ supažindinama su geografiškai mums tolimu, tačiau panašia XX a. istorijos patirtimi ir atkaklia kova už laisvę artimu Tibetu.

Ar žinote, kas šiandien vyksta Tibete? Kodėl Dalai Lama XIV negali apsilankyti savo Tėvynėje, o už jo atvaizdą bei Tibeto vėliavos laikymą tibetiečiai sodinami į kalėjimą? Ką Lietuvoje esame nuveikę Tibeto labui?

Knygą rasite 8diena.lt/parduotuve bei „Pegaso“ ir „Vagos“ knygynuose


Tapkite žurnalo „Kelionė“

bendrakeleiviais

Prenumeruokite sau ir artimiesiems

Siųskite tekstus bei siūlykite temas

Visuose „Lietuvos pašto“ skyriuose

VšĮ „Aštuntoji diena“

Internetu www.prenumeruok.lt

Architektų 40-21

Lietuvos pašto informacijos

LT-04122, Vilnius

tel. 8~700 55 400

El. p. 8diena@gmail.com

El. paštu 8diena@gmail.com Internetu zurnalas.8diena.lt

Platinkite žurnalą savo mieste ar parapijoje

Paremkite žurnalo leidimą VšĮ „Aštuntoji diena“ Į.k. 303390409

Tel. 8~655 04359

PVM LT100010154417

El. paštu 8diena@gmail.com

Sąsk. nr. LT06 7044 0600 0798 4351 AB SEB bankas

Daugiau informacijos: www.8diena.lt facebook.com/8diena