Kelionė 2018 Nr. III (7)

Page 1

Kelionė

2018 m. Nr. III (7)

Popiežiaus

Pranciškaus

gairės krikščionims Nutylima tema.

Kodėl mirtis? Knygos – tarsi inkarai Peizažo gimimas

Laiškai įpykusiam Adomui


Kviečiame prenumeruoti žurnalą „Kelionė“ Tai graži ir prasminga dovana jūsų artimiesiems. Lietuvoje: • „Lietuvos pašto“ skyriuose, internetu www.prenumeruok.lt arba paskambinę Lietuvos pašto informacijos tel. 8~700 55 400 • redakcijos el.paštu 8diena@gmail.com • internetu zurnalas.8diena.lt Prenumeratos kaina metams (už keturis numerius) – 12 € Vieno numerio prenumeratos kaina – 3 €

Užsienyje: • redakcijos el.paštu 8diena@gmail.com

Prisidėkite prie žurnalo „Kelionė“ gyvavimo ir paremkite jo leidimą

• internetu zurnalas.8diena.lt

Daug kas pasikeistų, jei turėtume drąsos labiau prisidėti prie to, kuo žavimės ir branginame.

Prenumeratos kaina metams (už keturis numerius) 20 € (siuntimo kaina įskaičiuota)

VšĮ „Aštuntoji diena“ Į. k. 303390409 Sąsk. nr. LT06 7044 0600 0798 4351 AB SEB bankas Pavedimo paskirtyje nurodykite PARAMA

Plačiau apie šį leidinį zurnalas.8diena.lt

Daugiau informacijos www.8diena.lt 8diena@gmail.com 8~655 04359 /8diena


Kelionė 2018 m. Nr. III (7)

Redakcijos palydėjimas Bendrystės pagimdyti esame kviečiami išbūti vaisingame santykyje su Dievu ir žmonėmis. Mūsų širdys, akys, mintys, gyvenimai skleidžiasi, pakvimpa dieviškumu ne izoliacijos narve, o susitikimuose, ruošiančiuose mus amžinajam Susitikimui. Ištikimi, auginantys susitikimai su Dievu, ir labai panašūs į juos – susitikimai su Jo dovanotais žmonėmis. Susitikimai su Dievu visuomet kreipia į akistatą su žmogumi, o susitikimai su žmonėmis ruošia Susitikimui su Juo. Turbūt įstabiausias rudenį laukiantis susitikimas – su Popiežiumi Pranciškumi. Popiežiaus vizitas mūsų kraštui ypatingai svarbus dėl daugelio priežasčių, bet svarbiausia – Jo nešama Dievo artumo žinia ir patirtis kiekvienam sutrikusiam, pasimetusiam, stokojančiam. Tai, kad Popiežius Dievo vedamas švęsti susitikimus, o ypač Eucharistinį susitikimą po Lietuvos dangumi, man yra ne tik dėmesingumo ar pagarbos mūsų protėviams, išsaugojusiems žmogiškumą ir tikėjimą išraiška, bet ir padrąsinimas mums, šiandienos tikintiesiems – Dievas yra, Jis myli, trokšta išvesti mus iš visų nesusikalbėjimo ir ateities baimių akligatvių – į giluminę vidinę ramybę, saugumą, taiką. Į laisvę būti savimi, išlikti nesunaikinamai mylimais Visagalio vaikais. Žurnalo puslapiuose susitiksime ne tik su Popiežiaus Pranciškaus mintimis – čia gausu susitikimų su įvairių teologų ir kūrėjų tekstais bei darbais – tegul jie padeda mums tapti vis labiau atvirais susitikimų su Dievu, vienas kitu ir autentiškais pačiais savimi gaivai.

ISSN 2538-6948

Leidžia VšĮ „Aštuntoji diena“ Redaktorius

Gediminas Kajėnas Redaktoriaus pavaduotojas

kun. Kęstutis Dvareckas Nuotraukų autoriai:

Arūnas Baltėnas, broliai Černiauskai, Gediminas Kajėnas, Evgenia Levin, Algimantas Lūža ir kt. Piešinių autoriai:

Sieger Köder, Vaidotas Kvašys Žurnalo maketas ir dizainas

Povilo Zaleskio Talkininkai:

Jurgita Lūžaitė-Kajėnienė, Rita ir Vaidotas Kvašiai ir kt. Kalbos redaktorė

Elena Faustina Andrulytė SF Rėmėjas

2018 m. SRTRF parama – 13 000 € Parėmė rubrikas: Nutylima tema, Civitas, Šeima, Pokalbiai apie kultūrą, Gamta, Aštuntoji diena. Spausdino

UAB „BALTO print“

Tiražas 2300 egz. Formatas 210x280


14 10

24

30

Turinys Prisikėlimo kelionė 4

Popiežius Pranciškus ir jo gairės krikščionims Andrius Navickas

10

Valgymas prie bendro stalo ir Jėzaus sugrįžimas

Br. Jonas Chrizostomas Švita CSJ

Asmenybė 14

„Pašaukimas pildosi kiekvieną dieną“

Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

Nutylima tema. Kodėl mirtis?

Civitas 30

„Knygos – tarsi inkarai“ Amina Marix Evans

Laiškai įpykusiam Adomui 36

Pirmas laiškas. Štai tavo pyktis T. Elias Leyds CSJ

Sielogyda 42

Atsipalaiduokite – jūs neprivalote patikti visiems

24

Mirtis – kelias tikslo link Brian Grogan SJ

44

Apie ribas Dieve

28

Mirties mirtis – tai gyvenimo mirtis

46

Kaip nepavėluoti gyventi?

Pascal Bruckner

Ses. Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF Dominyka Navickaitė


104

68

36

4

Šeima 48

„Jie gyveno ilgai ir laimingai…“ – pasaka ar tikrovė?

53

Užslėptas vaikų stresas

Tikėjimo vartai 90

Valdas Mackela

Pokalbiai apie kultūrą 56

Peizažo gimimas

68

„Ir puodai moka džiaugtis…“

Stanislovas Žvirgždas

78

Aštuntoji diena 98

Vytautas Valiušis

Europa Pasaulio tvarkai prieštaraujančių keistenybių rinkinys – Europa

86

Kasdienio gyvenimo šventumas Maurice Zundel

Žirklės ir plyta: du būdai išsivaduoti iš įvaizdžių Donatas Petrošius

Gamta 104

Jūratė Micevičiūtė

Portretas

Gražiausioji Saliamono giesmė: Tebučiuoja

Susitiksim Viešučių sengirėje Henrikas Gudavičius

Maranata 112

Lėtas kelias greitais laikais Stephen Freeman


Prisikėlimo kelionė

Popiežius Pranciškus ir jo gairės krikščionims Andrius Navickas

4

Kelionė

2018 m.

Nr. III (7)


Andrius Navickas / Popiežius Pranciškus ir jo gairės krikščionims

2018 m. rugsėjį į Lietuvą atvyksta popiežius Pranciškus. Tai – tik antrasis Šventojo Tėvo vizitas į mūsų valstybę per visą Bažnyčios istoriją. Tiesa, tik popiežius Jonas Paulius II pradėjo naują apaštalinių kelionių į įvairias pasaulio valstybes praktiką. Pirmiausiai, tam atsirado techninių galimybių – ištobulėjo susisiekimo priemonės. Antra, lenkas popiežius norėjo pabrėžti Bažnyčios visuotinumą bei puikiai suprato, jog popiežiaus vizitas tampa svarbiu padrąsinimu katalikams šiuolaikiniame pasaulyje, kuriame garsiai skelbiama „gyvenimo be Dievo“ programa. Jonas Paulius II Lietuvą aplankė 1993 m. Be kita ko, tai buvo labai svarbus patvirtinimas, kad ne tik materialioje plotmėje, bet ir dvasinėje, įveikėme dešimtmečius trukusią izoliaciją. Jonas Paulius II ne kartą sakė, jog Lietuvai jo širdyje tenka labai svarbi vieta. Popiežiai Benediktas X V I ir Pranciškus po pasaulį keliauja kur kas mažiau nei jų šventasis pirmtakas. Todėl žinia, kad argentinietis popiežius aplankys Baltijos valstybes ir dvi dienas praleis kartu su Lietuvos tikinčiaisiais, buvo net kiek netikėta. Popiežiaus apsilankymas nėra mandagumo ar apdovanojimas už kokius nors nuopelnus gestas. Pranciškus vyksta pirmiausia ten, kur tiki, jog galės sustiprinti, išjudinti žmones. Net neabejoju, kad Šventasis Tėvas Lietuvoje nebus tik mandagus turistas, išsakantis formalius komplimentus. Atvyksta Ganytojas, kuris ne žodžiais, bet veiksmais įrodė, kad jam svarbi net ir paklydusi avis, net ir kažkur dulkėse besivoliojanti drachma. Kaip derėtų pasiruošti popiežiaus vizitui? Pirmiausia norime dar kartą priminti, koks žmogus pas mus atvyksta, ir bendrais bruožais pristatyti, kokias gaires, skirtas kiekvienam krikščioniui, galima atpažinti iš popiežiaus Pranciškaus žodžių ir veiksmų.

italas, gerai pažįstantis Kurijos vidinį gyvenimą ir galintis priimti ryžtingus institucinių reformų veiksmus; arba popiežiumi išrenkamas santykinai jaunas, daug vidinės energijos turintis kardinolas iš sparčiai augančių Afrikos ar Azijos bažnyčių, viliantis, kad jis suteiks naują postūmį evangelizacijai. Įtakingi katalikiški leidiniai skelbė savo spėjimus, tvirtino, kad remiasi konfidencialia informacija apie bendras kardinolų nuotaikas – šįsyk prieš prasidedant konklavai kardinolai nemažai laiko skyrė įvairioms tarpusavio diskusijoms. Tačiau Šventoji Dvasia, regis, ir vėl pergudravo visus.

Nėra kito būdo augti ir įaugti į dieviškąjį džiaugsmą, kaip tik nuolat atiduoti save kitiems.

Šventosios Dvasios paradoksai Naujo popiežiaus rinkimai labai dažnai baigiasi netikėtai. Regis, turėtume įprasti, kad tie kandidatai, kurie atvyksta į kardinolų konklavą kaip favoritai, retai būna išrenkami popiežiais. Iš dalies išimtimi galima vadinti Benedikto XVI išrinkimą. Tačiau ir šiuo atveju tenka pripažinti, kad nedaug kas įsivaizdavo, jog ištikimas popiežiaus Jono Pauliaus II bičiulis kardinolas Josephas Ratzingeris sugebės būti toks iškilus ir autoritetingas popiežius. Atsistatydinus Benediktui XVI, būta labai daug spėlionių, kuriam pontifikui bus patikėta gydyti pedofilijos skandalų paliktas skaudžias žaizdas, taip pat malšinti vis stiprėjančias vidines įtampas Romos kurijoje. Labiausiai tikėtinos atrodė dvi strategijos: popiežiumi paskiriamas

Kelionė

2018 m. Nr. III (7)

2013 m. kovo 13 d. virš Siksto koplyčios Vatikane pasirodę balti dūmai visam pasauliui paskelbė žinią – turime naują popiežių. Milijonų viso pasaulio žmonių žvilgsniai nukrypo į balkoną, kuriame netrukus turėjo pasirodyti naujasis Kristaus vietininkas. Paskelbus, kuris kardinolas tapo popiežiumi ir kokį vardą pasirinko, absoliuti dauguma stebėtojų nuščiuvo ir net nebandė nuslėpti sutrikimo. Argentinietis Jorge Bergoglio, kuriam tuomet jau buvo 76-eri? Jėzuitas, kuris drįso pasirinkti Pranciškaus vardą? Na, jei konklava būtų kelis kartus ilgesnė, būtų galima spėti, kad kardinolai paprasčiausiai pervargo ir nebesuprato, ką daro. Ar tai dar vienas Šventosios Dvasios pokštas? Netrukus išvydome skaidrią ir šiltą naujojo popiežiaus šypseną ir išgirdome prašymą už jį pasimelsti. Tikėjimo kelionė su popiežiumi Pranciškumi prasidėjo kiek neįprastai, bet kartu ir labai viltingai. Popiežius jau pirmąją akimirką priminė, kad esame bendrakeleiviai vilties, tikėjimo ir meilės kelionėje. Netrukus jis pasidalino ir gairėmis, padedančiomis išlikti Kelyje net ir šiame komplikuotame pasaulyje, kur tiek šunkelių, akligatvių ir smegduobių. Jei reikėtų į vieną sakinį sutraukti žinią, kurią popiežius Pranciškus atkakliai bando perteikti kiekvienam iš mūsų, rinkčiausi teiginį, kad krikščionybė visada buvo, yra ir tegali būti artimo meilės praktika, o ne teorija. Beje, verta atkreipti dėmesį, kad nė vienas popiežiaus Pranciškaus kritikas – o jų tikrai pakanka – nėra pareiškęs, kad popiežius elgiasi ne kaip uolus Kristaus sekėjas. Dažniausiai kritikuojamas kuris nors popiežiaus išsakytas teiginys ir aiškinamasi, ar jis atitinka Magisteriumo dogmų lobyną, ar ne.

6–111 psl. praleisti

5


Maranata

Lėtas kelias greitais laikais Stephen Freeman

Daugumai tikinčiųjų malonė – tai Dievo įsakymų pagrindas, kuriame atsispindi Viešpaties gailestingumas, kai mums atleidžiamos nuodėmės. Pati savaime malonė yra staigi ir neatšaukiama. Ji puikiai dera su Išgelbėjimu. Tačiau dauguma mūsų esame įsitikinę, kad kelias į Išgelbėjimą – ilgas ir trunkantis visą gyvenimą. Šiame kelyje turime būti atsargūs ir kantrūs. Ir, žinoma, atminti, kad tai yra lėtas kelias. Siluano Atoniečio knygoje „Apie maldą“ yra užrašyti tokie šio šventojo žodžiai: „Kartais atrodo, kad malda pernelyg lėta, ilgu laukti jos rezultatų – o juk gyvenimas toks trumpas. Todėl nuoširdžiai šaukiamės: „Paskubėk pas mane!“ Tačiau Jis ne visada atsako iš karto. Kaip vaisiai ant medžių, mūsų sielos yra paliekamos prieš kaitrią saulę – kęsti šaltą vėją, leipti nuo sausros ar skęsti lietuje. Bet jei mes liksime Jo kelyje, viskas baigsis gerai.“ Kadangi gyvename greito vartojimo ir greito maisto laikais, siekiame, kad malonė mums būtų teikiama konvejeriu – lygiai taip pat greitai. Kai kuriose krikščionių traktuotėse malonė tampa tokia pat „greita“, kaip skubus praėjimas pro šoninę koplyčią.

Tačiau aš manau, kad malonė kiekvieną iš mūsų veikia labai asmeniškai ir palengva. Ir nors stebuklų išties pasitaiko, tačiau jais galime tik stebėtis, o ne tikėtis, kad jie staiga pakeis ir mūsų gyvenimus. Kūdikiai iki tam tikro amžiaus privalo būti prižiūrimi suaugusiųjų (geriausia – mamos ir tėčio). Reikia 9 mėnesių, kad moters įsčiose užgimęs vaisius taptų kūdikiu, o net ir 13 metų paauglio dar negalime vadinti savarankiška asmenybe. Mes netampame suaugę akimirksniu. Malonė taip pat neveikia akimirksniu (bent jau ne taip, kad pastebėtume ją šiame dvasinio augimo etape). Turime atsiminti, kad brandai reikia ne vienų metų. Lygiai tas pats tinka ir kalbant apie gyvenimą su Dievu. Mane ramina tai, kad teologai, skirtingai nei fizikai, savo darbų aukštumų nepasiekia iki tada, kol neateina laikas „išeiti iš darbo“. Aš laukiu šios brandos! Tačiau kiekvienam iš mūsų dera „sulėtinti“ savo lūkesčius ir pagreitinti veržimąsi į maldą. Melskis daugiau, bet pasitikėk Dievu. Šią kantrybės pamoką Dievas mums siunčia ne kaip kančią; taip Jis sugrąžina mus į mūsų pačių žmogiškumo kelią. Parengė Jurgita Lūžaitė-Kajėnienė

112

Kelionė

2018 m.

Nr. III (7)


Knyga apie šiandieninį Tibetą, tibetiečių laisvės siekius ir mūsų solidarumą.

Gausiai iliustruotame straipsnių rinkinyje „Tibetas: tolimas ir artimas. Laisvės byla“ supažindinama su geografiškai mums tolimu, tačiau panašia XX a. istorijos patirtimi ir atkaklia kova už laisvę artimu Tibetu.

Ar žinote, kas šiandien vyksta Tibete? Kodėl Dalai Lama XIV negali apsilankyti savo Tėvynėje, o už jo atvaizdą bei Tibeto vėliavos laikymą tibetiečiai sodinami į kalėjimą? Ką Lietuvoje esame nuveikę Tibeto labui?

Knygą rasite 8diena.lt/parduotuve bei „Pegaso“ knygynuose


Tapkite žurnalo „Kelionė“

bendrakeleiviais

Prenumeruokite sau ir artimiesiems

Siųskite tekstus bei siūlykite temas

Visuose „Lietuvos pašto“ skyriuose

VšĮ „Aštuntoji diena“

Internetu www.prenumeruok.lt

Architektų 40-21

Lietuvos pašto informacijos

LT-04122, Vilnius

tel. 8~700 55 400

El. p. 8diena@gmail.com

El. paštu 8diena@gmail.com Internetu zurnalas.8diena.lt

Platinkite žurnalą savo mieste ar parapijoje

Paremkite žurnalo leidimą VšĮ „Aštuntoji diena“ Į.k. 303390409

Tel. 8~655 04359

PVM LT100010154417

El. paštu 8diena@gmail.com

Sąsk. nr. LT06 7044 0600 0798 4351 AB SEB bankas

Daugiau informacijos: www.8diena.lt facebook.com/8diena