Kelionė 2017 Nr. III

Page 1

Kelionė

2017 m. Nr. III

Išpažinti šviesą • Bažnyčia – ne vien ligoninė • Meilės vergai • Julius Sasnauskas. Pasikliauti Poezija • C. S. Lewisas ir tikėjimo gyvenimas


Kviečiame prenumeruoti žurnalą „Kelionė“ Tai graži ir prasminga dovana jūsų artimiesiems. Lietuvoje: • „Lietuvos pašto“ skyriuose, internetu www.prenumeruok. lt arba paskambinę Lietuvos pašto informacijos tel. 8~700 55 400 • redakcijos el.paštu 8diena@gmail.com • internetu zurnalas.8diena.lt Prenumeratos kaina metams (už keturis numerius) – 11 € Vieno numerio prenumeratos kaina – 2,75 €

Užsienyje:

Prisidėkite prie žurnalo „Kelionė“ gyvavimo ir paremkite jo leidimą

• redakcijos el.paštu 8diena@gmail.com

Daug kas pasikeistų, jei turėtume drąsos labiau prisidėti prie to, kuo žavimės ir branginame.

• internetu zurnalas.8diena.lt Prenumeratos kaina metams (už keturis numerius) 18 € (siuntimo kaina įskaičiuota)

VšĮ „Aštuntoji diena“ Į. k. 303390409 Sąsk. nr. LT06 7044 0600 0798 4351 AB SEB bankas Pavedimo paskirtyje nurodykite PARAMA

Plačiau apie šį leidinį zurnalas.8diena.lt

Daugiau informacijos www.8diena.lt 8diena@gmail.com 8~655 04359 /8diena


Kelionė Laiškas skaitytojams Kreipiuosi į Jus jau ne kaip šio žurnalo redaktorius, bet kaip žmogus, kuriam labai rūpi, kad santalka, kurią puoselėja žurnalas „Kelionė“, išliktų ir stiprėtų. Gyvename pasaulyje, kuriame labai daug tvorų ir tarpeklių, skeveldrų ir nepasitikėjimo. Todėl labai svarbu branginti ir rūpintis tuo, kas tikra ir svarbu. Viliuosi, kad puikiai tai suprantate ir esate ne vien šio leidinio skaitytojai, bet ir tikri ambasadoriai, apie jį pasakojantys kitiems, besirūpinantys, kad žurnalo skaitymo malonumą pajustų kuo daugiau žmonių. Viliuosi, jog tai, kad mano gyvenimo kelionė verčia nutolti nuo žurnalo leidybos, bus netgi naudinga permaina „Kelionei“. Gediminas Kajėnas, kuris perima į rankas kapitono tiltelį, yra tas žmogus, kuris ir seniau buvo pagrindinis žurnalo kūrėjas. Nauja formalios atsakomybės našta jam tikrai neturėtų būti sunki. Tuo labiau, kad Gediminas visada galės atsiremti tiek į kunigo Kęstučio Dvarecko, tiek į dailininko Vaidoto Kvašio, tiek į šeimos temų puoselėtojos Jurgitos Lūžaitės-Kajėnienės pečius. Labai džiaugiuosi, jog Ispanijoje gyvenanti rašytoja ir vertėja Jūratė Micevičiūtė pažadėjo daugiau prisidėti prie žurnalo, svarbia talkininke tapo Dominyka Navickaitė. Neabejoju, kad idėjų ir vertingų tekstų pasiūlysime ir mes – skaitytojai. Svarbiausia, kad visi turėtume drąsos ir išminties nepamesti mums skirto kelio, nepasiklystume. Labai simboliška, kad naujasis „Kelionės“ etapas pradedamas apsisprendimo, pasirinkimo tema. Mes kiekvieną dieną esame priversti rinktis, priimti svarbius sprendimus. Tad išlikime budrūs. Kita vertus, taip pat niekada nepamirškime, kad, nors ir jaustumėmės beviltiškai pasiklydę, visada yra Tas, kuris mūsų ieško. Tereikia leistis būti surastam. Baigdamas noriu prisipažinti, kad jau dabar žinau, jog labai pasiilgsiu redaktoriaus darbo. Tačiau tikrai nesigraužiu, kad šis mano gyvenimo etapas baigėsi, labai džiaugiuosi ir dėkoju Viešpačiui, kad jis buvo. Bendrakeleivis

2017 m. Nr. III ISSN 2538-6948

Leidžia VšĮ „Aštuntoji diena“ Redaktorius

Gediminas Kajėnas Redaktoriaus pavaduotojas

kun. Kęstutis Dvareckas Viršelyje

Dominykos Navickaitės nuotrauka Nuotraukų autoriai:

Algimantas Aleksandravičius, Evgenia Levin ir kt. Žurnalo maketas ir dizainas

Povilo Zaleskio Talkininkai:

Jurgita Lūžaitė-Kajėnienė, Dominyka Navickaitė ir kt. Kalbos redaktorė

Elena Faustina Andrulytė SF Rėmėjas

2017 m. SRTRF parama – 20 000 € Parėmė rubrikas: Sielogyda, Šeima, Pokalbiai apie kultūrą, Aštuntoji diena. Spausdino

UAB „BALTO print“

Tiražas 2300 egz. Formatas 210x280


6 4

82

33

Turinys Prisikėlimo kelionė 4

Dvasinis augimas ir pasitikėjimas

6

Apie mūsų širdies sodą ir piktžoles

10

Katalikiškoji atvertis

Aleksandras Tkačenka

Kun. Kęstutis Dvareckas

Kun. Bernardas Verbickas OP

Asmenybė 13

„Būti krikščionimi – tai sekti Kristumi, o ne triuškinti kitus savuoju teisuoliškumu“

Pokalbis su liuteronų kunigu Arvydu Malinausku

22

Dievo sukurtas pasaulis yra gražus Pokalbis su kunigu Egidijumi Kazlausku

Fotoistorija 33

Išpažinti šviesą

Algimanto Aleksandravičiaus Lietuva

Sielogyda 42

Kaip būti laimingesniam

44

Bažnyčia – ne vien ligoninė

48

Apie savivertę (arba jos nebuvimą)

Adam J. Kurt

Pokalbis su dvasininku Andrejumi Lorgusu

Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF


54

50

Šeima 50

„Paversk savo namus dangiška buveine“

Apie vieną šv. Jono Auksaburnio mintį

54 56

Meilės vergai Ugdymas pasibaigia, tėvai lieka

Pokalbiai apie kultūrą 63

Pasikliauti Poezija

73

„Didžiausias kino stebuklas įvyksta žiūrint filmą“

Julius Sasnauskas

Danielius Kokanauskis

Aštuntoji diena 82

Apie šlovę

Leszek Kołakowski

93

108

Atmintis 86

Dialogo žmogus – Leonidas Donskis

Tikėjimo vartai 88

C. S. Lewisas ir tikėjimo gyvenimas

93

Šlovės svoris

102

Cikadų simfonija „Tamsiosios nakties“ šviesai

Alister McGrath C. S. Lewisas

Dalia Bukontienė

Maranata 108

Ps 51

112

Penkiu pirštu malda

Vaidotas Kvašys Popiežius Pranciškus


Prisikėlimo kelionė

Dvasinis augimas ir pasitikėjimas

Evgenios Levin nuotrauka

Aleksandras Tkačenka

4

Kelionė

2 017 m .

Nr. III


Aleksandras Tkačenka / Dvasinis augimasir pasitikėjimas

Šiandien yra toks populiarus pasitikėjimo komandoje lovoje ir nuogąstauja, ar nepasiųs jam Dievas slogos ar skatinimo pratimas. Žmogus užlipa ant stalo ar kėdės, migrenos dvasiniam augimui. susideda rankas ant krūtinės ir krenta nugara žemyn. Jis „Ir nė vienas gundomas tenesako: „Aš esu Dievo žino, kad jam už nugaros yra komandos nariai, kurie bū- gundomas.“ Dievas negali būti gundomas į pikta ir pats tinai jį pagaus. Nepaisant to, vis vien nėra paprasta tam nieko negundo. Kiekvienas yra gundomas, savo geismo ryžtis, nes krenti ir nematai tų, kas tave išgelbės, gali tik pagrobtas ir suviliotas“ (Jok 1, 13–14). Šie apaštalo Jokūbo pasitikėti, kad jie yra. žodžiai paprastai ir suprantamai paaiškina, kodėl mus Žmogaus santykyje su Dievu nemažai panašumų į šį užgriūva nelaimės, ir tai, kiek Dievas su tuo susijęs. Jis pratimą. „Tikėjimas laiduoja mums tai, ko viliamės, įrodo nė kiek su tuo nesusijęs, Dievas nieko negundo. Na, o tikrovę, kurios nematome“ (Žyd 11, 1) – teigia apaštalas geismu šiuo atveju vadinami visi žmogaus širdies judePaulius. Iš teologinių knygų žinai, kad Dievas myli tave siai nuodėmės link. Tiesa, būna situacijų, kai žmogaus stipriau nei bet kuris tau artimas žmogus, tačiau vis vien kančios nėra jo nuodėmingo gyvenimo padariniai. Visi bijai, kad vietoj rūpestingų ir stiprių rankų tavęs laukia mes sąveikaujame tarpusavyje, mūsų likimai persipynę ir žiaurus smūgis į grindis, skausmas ir traumos. todėl neretai žmogui tenka nukentėti ir nuo kito nuodėNeretai mes bijome dvasinio augimo, nes šiuo metu mės padarinių. Kartais mūsų nuodėmių ir mus ištikusių gyvename ramų, harmoningą gyvenimą, kurio nenorime nelaimių ryšys akivaizdus, tačiau dažniausiai visi sąryšiai prarasti, baiminamės Dievo įsikišimo, Jo „operacijos“. kur kas sudėtingesni ir atsekti jų praktiškai neįmanoma. Dvasinis augimas dažnai įsivaizduojamas kaip perėjimas per kančią ir netektis. Tačiau tokioje baimėje esama keisto prasminio kūlversčio. Mes nesusimąstome, kad būtent ramybė, harmonija mūsų gyvenime ir yra Dievo dovana. Na, o tai, ko bijome – išbandymai, kančia, netektys – didžiąja dalimi yra dėsningi mūsų nuodėmių padariniai. Tačiau ir juos Dievas įleidžia į mūsų gyvenimus ne kaip kokį Labai svarbu atsiminti ir tai, kad Viešpats Jėzus ne nors karminį srautą, bet tik tiek, kiek reikia mūsų pačių tik paprasčiausiai gina mus nuo kančių. Visus žmogaus naudai – kaip karčius, bet būtinus vaistus. nuodėmių padarinius Jis prisiėmė sau, priimdamas kanBažnyčia vadina Dievą kantriu ir gailestingu, nes kinystę ir mirtį ant kryžiaus. Kai krikščionys kalba apie „Jis elgiasi su mumis ne pagal mūsų nuodėmių dydį nei dalyvavimą kryžiaus kančioje, čia nėra kalbama apie kokį atmoka mums pagal mūsų kaltes“ (Ps 111, 10). Būtent nors dvasinį tobulėjimą, mes paprasčiausiai prisiimame taip Dievas dalyvauja žmogaus likime. Jis mus užden- bent jau nedidelę dalį viso skausmo ir kančių, kuriuos sugia nuo sprogusių nuodėmės minų, ant kurių užlipame kėlė mūsų pačių nuodėmingas elgesys. Veikiausiai tikrai kasdien, skeveldrų. komfortiška būtų visą gyvenimą slėptis už Viešpaties Dvasinio gyvenimo dėsniai tokie pat realūs kaip Kryžiaus. Tačiau tai nesąžininga, net matuojant žmogaus ir biologiniai, cheminiai ar bet kurie kiti. Jei nušoksi masteliu. Mes išduodame, o padarinius patiria Dievas. Jis nuo aukštai esančio balkono – susilaužysi koją, jei suteikia mums galimybę imti savo kryžių ir sekti paskui Jį. įkiši ranką į ugnį – nudegsi. Užmigsi girtas šaltyje – Atkreipkite dėmesį, Jis ragina imti savo, o ne kieno nors gausi inkstų uždegimą. Lygiai taip pat būna, kai pa- kito kryžių. Ir tik tiek, kiek turime jėgų jį nešti. Tuo pat žeidžiame dvasinio gyvenimo dėsnius. Kitų žmonių metu Jis visada yra šalia ir prireikus yra pasiryžęs padėti smerkimas, pavydas, melas, puikybė, abejingumas kitų kiekvienam. nelaimėms – visa tai ir daugelis kitų mūsų nuodėmių Minėtame komandos stiprinimo žaidime tu turi jau seniai būtų mus pražudę, jei ne Dievo įsikišimas, kristi nugara į kolegas, pasitikėdamas, kad jie ten yra ir apsaugantis nuo mirtinų padarinių. Na, ta nedidelė tave pagaus. Tereikia pasiryžti ir padaryti tai. Kai ištinka dalis padarinių, kuriems Jis leidžia visgi mus pasiekti, bet kokia nelaimė, mes taip pat galime pasitikėti Dievu. vadinama išbandymais. Kai bijome, kad Dievas mums Žengdami į jo išbandymą, įveikdami nežinomybės baimę, siųs išbandymą, primename žmogų, kuris išgėrė sieros mes staiga pajuntame, kaip rūpestingai Jis mus saugo rūgšties stiklinę, užkando keliais šaukštais žiurkių pačiose sunkiausiose gyvenimo akimirkose. Tai yra krikšnuodų, bet vis vien, padedant Dievui, išliko gyvas, guli čionio gyvenimas tikėjimu.

Neretai bijome dvasinio augimo, nes šiuo metu gyvename ramų, harmoningą gyvenimą, kurio nenorime prarasti.

6–111 psl. praleisti Kelionė

2 017 m . N r. I I I

Parengė Dominyka Navickaitė

5


Maranata

Penkiu pirštu malda Popiežius Pranciškus Melstis labai paprasta. O ar bandei maldoje pasitelkti penkis rankos pirštus? Siūlau tokią seką.

Nykštys. Jis arčiausiai Tavęs, todėl pirmiausia melskis už tuos, kurie šalia, už tuos, kurie Tau brangūs. Smilius. Šiuo pirštu rodome. Tegu jis Tau primena pasimelsti už tuos, kurie rūpinasi kitais, kurie gydo ir moko. Jiems labai reikia paramos ir išminties. Didysis pirštas. Jis primena mūsų lyderius. Melskis už šalies vadovus, už tuos, kuriems tenka didžiausia atsakomybės našta. Mūsų lyderiams ypač reikia Dievo vedimo.

Marijos Zaleskytės piešinys

Bevardis pirštas. Bet kuris fortepijono mokytojas pasakys, kad tai silpniausias mūsų pirštas. Jis turi paskatinti melstis už silpniausius, visus tuos, kuriuos kamuoja ligos ar vargai. Niekada nebus per daug už juos melstis, nes Dievas yra vienintelis jų prieglobstis ir paguoda. Taip pat maldoje prisimink šeimas, kad jose netrūktų meilės, tarpusavio pagarbos ir kantrybės. Mažylis. Mažiausias pirštas. Būtent toks ir aš esu prieš Dievo didybę. Kai jau būsi pasimeldęs už kitus, melskis už save, už tai, kad Dievas saugotų nuo puikybės ir padėtų Tau atskirti tikrus poreikius nuo įnorių. Parengė Dominyka Navickaitė

112

Kelionė

2 017 m .

Nr. IIITapkite žurnalo „Kelionė“ bendrakeleiviais

Prenumeruokite sau ir artimiesiems

Siųskite tekstus bei siūlykite temas

Visuose „Lietuvos pašto“ skyriuose

VšĮ „Aštuntoji diena“

Internetu www.prenumeruok.lt

Architektų 40-21

Lietuvos pašto informacijos

LT-04122, Vilnius

tel. 8~700 55 400

El. p. 8diena@gmail.com

El. paštu 8diena@gmail.com Internetu zurnalas.8diena.lt

Platinkite žurnalą savo mieste ar parapijoje

Paremkite žurnalo leidimą VšĮ „Aštuntoji diena“ Į.k. 303390409

Tel. 8~655 04359

PVM LT100010154417

El. paštu 8diena@gmail.com

Sąsk. nr. LT06 7044 0600 0798 4351 AB SEB bankas

Daugiau informacijos: www.8diena.lt Facebook.com/8diena