Page 1

‫أسعار شهر رمضان المبارك‬ ‫فـنـدق سـويـس أوتـيـل *****‬ ‫من‬

‫الى‬

‫مطلة مدينة‬ ‫ثالثي‬ ‫ثنائي‬

‫مطلة حرم‬ ‫ثالثي‬ ‫ثنائي‬

‫الفترة‬

‫الوجبــات‬

‫مطلة كعبة‬ ‫ثنائي‬

‫ثالثي‬

‫افطار‬

‫سحور‬

‫‪9/1‬‬

‫‪9/5‬‬

‫‪1350‬‬

‫‪1750‬‬

‫‪1450‬‬

‫‪1950‬‬

‫‪1650‬‬

‫‪2150‬‬

‫مجانا‬

‫‪250‬‬

‫‪9/5‬‬

‫‪9/20‬‬

‫‪1800‬‬

‫‪2200‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪2400‬‬

‫‪2200‬‬

‫‪2600‬‬

‫مجانا‬

‫‪9/20‬‬

‫‪9/30‬‬

‫‪25000‬‬

‫‪30000‬‬

‫‪35000‬‬

‫‪40000‬‬

‫‪40000‬‬

‫‪45000‬‬

‫مجانا‬

‫‪250‬‬ ‫مجانا‬

‫فـنـدق بولمان زمزم *****‬ ‫من‬

‫الى‬

‫مطلة مدينة‬ ‫ثالثي‬ ‫ثنائي‬

‫مطلة حرم‬ ‫ثالثي‬ ‫ثنائي‬

‫الفترة‬

‫الوجبــات‬

‫مطلة كعبة‬ ‫ثنائي‬

‫ثالثي‬

‫افطار‬

‫سحور‬

‫‪9/1‬‬

‫‪9/5‬‬

‫‪1400‬‬

‫‪1900‬‬

‫‪1650‬‬

‫‪2150‬‬

‫‪1900‬‬

‫‪2400‬‬

‫‪250‬‬

‫مجانا‬

‫‪9/5‬‬

‫‪9/20‬‬

‫‪1600‬‬

‫‪2100‬‬

‫‪1850‬‬

‫‪2350‬‬

‫‪2100‬‬

‫‪2600‬‬

‫‪250‬‬

‫مجانا‬

‫‪9/20‬‬

‫‪9/30‬‬

‫‪26000‬‬

‫‪31000‬‬

‫‪30000‬‬

‫‪35000‬‬

‫‪33000‬‬

‫‪38000‬‬

‫‪250‬‬

‫مجانا‬

‫فـنـدق مـوفنبـيـك *****‬ ‫مطلة حـرم‬

‫الفترة‬

‫الوجبــات‬

‫جـونـيـور سـويـت‬

‫من‬

‫الى‬

‫ثنائي‬

‫ثالثي‬

‫ثنائي‬

‫ثالثي‬

‫افطار‬

‫سحور‬

‫‪9/1‬‬

‫‪9/5‬‬

‫‪1500‬‬

‫‪2200‬‬

‫‪2500‬‬

‫‪3200‬‬

‫مجانا‬

‫‪250‬‬

‫‪9/5‬‬

‫‪9/20‬‬

‫‪1900‬‬

‫‪2600‬‬

‫‪3000‬‬

‫‪3700‬‬

‫مجانا‬

‫‪9/20‬‬

‫‪9/30‬‬

‫‪32000‬‬

‫‪37000‬‬

‫‪40000‬‬

‫‪50000‬‬

‫مجانا‬

‫‪250‬‬ ‫مجانا‬

‫للحجز المباشر ‪www.asfaraleman.com/onlinebooking -:‬‬

‫هاتف ‪ +966125587575 -:‬فاكس ‪:‬ـ ‪+966125546633‬‬ ‫‪www.asfaraleman.com‬‬


‫فـنـدق دار التـوحيد – انتركونتننتال *****‬ ‫من‬

‫‪9/1‬‬

‫الفترة‬ ‫الى‬

‫مطلة مدينة‬ ‫االيام‬

‫ًوسط‬ ‫‪ 9/20‬االسبوع‬ ‫نهاية‬ ‫االسبوع‬

‫الوجبــات‬

‫مطلة حرم‬

‫ثنائي‬

‫ثالثي‬

‫ثنائي‬

‫ثالثي‬

‫افطار‬

‫سحور‬

‫‪4100‬‬

‫‪5100‬‬

‫‪4600‬‬

‫_‬

‫مجانا‬

‫مجانا‬

‫‪5300‬‬

‫‪6300‬‬

‫‪5800‬‬

‫_‬

‫مجانا‬

‫مجانا‬

‫فـنـدق فـيـرمـونت _ بـرج الـسـاعـه *****‬ ‫الفترة‬

‫ثالثي‬

‫الوجبــات‬ ‫سحور‬ ‫افطار‬

‫مطلة كعبة‬

‫من‬

‫الى‬

‫مطلة مدينة‬ ‫ثالثي‬ ‫ثنائي‬

‫مطلة حرم‬ ‫ثالثي‬ ‫ثنائي‬

‫ثنائي‬

‫مجانا‬

‫‪300‬‬

‫‪9/1‬‬

‫‪9/5‬‬

‫‪1700‬‬

‫‪2200‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪2500‬‬

‫‪2300‬‬

‫‪2800‬‬

‫‪300‬‬ ‫مجانا‬

‫‪9/5‬‬

‫‪9/20‬‬

‫‪2100‬‬

‫‪2600‬‬

‫‪2400‬‬

‫‪2900‬‬

‫‪2700‬‬

‫‪3200‬‬

‫مجانا‬

‫‪9/20‬‬

‫‪9/30‬‬

‫‪32000‬‬

‫‪39000‬‬

‫‪37000‬‬

‫‪44000‬‬

‫‪42000‬‬

‫‪49000‬‬

‫مجانا‬

‫فـنـدق هـيـلـتـون لألجـنـحـة‬ ‫من‬

‫الفترة‬ ‫الى‬

‫‪9/1‬‬

‫‪9/7‬‬

‫‪9/7‬‬

‫‪9/14‬‬

‫‪9/14‬‬

‫‪9/20‬‬

‫‪9/20‬‬

‫‪9/30‬‬

‫ثنائي‬

‫جونيور سويت‬

‫جناح غرفة مع‬ ‫صالة‬

‫جناح غرفتين مع‬ ‫صالة‬

‫افطار‬

‫سحور‬

‫‬‫‪2400‬‬ ‫‬‫‪4500‬‬ ‫‬‫‪23000‬‬ ‫‬‫‪45000‬‬

‫‪2700‬‬ ‫‪2800‬‬ ‫‪5700‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪29000‬‬ ‫‪30500‬‬ ‫‪45000‬‬ ‫‪47000‬‬

‫‪4000‬‬ ‫‪4200‬‬ ‫‪9000‬‬ ‫‪9400‬‬ ‫‪41000‬‬ ‫‪43000‬‬ ‫‪73000‬‬ ‫‪77000‬‬

‫مجانا‬ ‫مجانا‬ ‫مجانا‬ ‫مجانا‬ ‫مجانا‬ ‫مجانا‬ ‫مجانا‬ ‫مجانا‬

‫‪175‬‬ ‫‪175‬‬ ‫مجانا‬ ‫مجانا‬ ‫مجانا‬ ‫مجانا‬ ‫مجانا‬ ‫مجانا‬

‫االطاللة‬

‫مدينة‬ ‫حرم‬ ‫مدينة‬ ‫حرم‬ ‫مدينة‬ ‫حرم‬ ‫مدينة‬ ‫حرم‬

‫‪1900‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪3700‬‬ ‫‪3900‬‬ ‫‪19000‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪34000‬‬ ‫‪34000‬‬

‫الوجبــات‬

‫فـنـدق هـيـلـتـون مــكــة‬ ‫مطلة مدينة‬

‫الفترة‬

‫الوجبــات‬

‫مطلة حرم‬

‫من‬

‫الى‬

‫ثنائي‬

‫ثالثي‬

‫ثنائي‬

‫ثالثي‬

‫افطار‬

‫سحور‬

‫‪9/1‬‬

‫‪9/5‬‬

‫‪2500‬‬

‫‪3250‬‬

‫‪2700‬‬

‫‪3450‬‬

‫مجانا‬

‫‪250‬‬

‫‪9/5‬‬

‫‪9/20‬‬

‫‪49000‬‬

‫‪59000‬‬

‫‪54000‬‬

‫‪64000‬‬

‫مجانا‬

‫‪250‬‬

‫للحجز المباشر ‪www.asfaraleman.com/onlinebooking -:‬‬

‫هاتف ‪ +966125587575 -:‬فاكس ‪:‬ـ ‪+966125546633‬‬ ‫‪www.asfaraleman.com‬‬


‫فـنـدق الـصـفــوة‬ ‫الفترة‬

‫الوجبـــات‬

‫ثــنـــائــــي‬

‫من‬

‫الى‬

‫داخلي‬

‫حرم جانبي‬

‫حرم مباشرة‬

‫كعبة مباشرة‬

‫افطار‬

‫سحور‬

‫‪9/1‬‬

‫‪9/5‬‬

‫‪1600‬‬

‫‪1800‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪2200‬‬

‫مجانا‬

‫‪200‬‬

‫‪9/5‬‬

‫‪9/20‬‬

‫‪1900‬‬

‫‪2100‬‬

‫‪2300‬‬

‫‪2500‬‬

‫مجانا‬

‫‪200‬‬

‫‪9/20‬‬

‫‪9/30‬‬

‫‪30000‬‬

‫‪35000‬‬

‫‪60000‬‬

‫‪80000‬‬

‫مجانا‬

‫مجانا‬

‫فـنـدق الصـفـوة رويـال اوركـيـد‬ ‫الفترة‬ ‫من‬ ‫‪9/1‬‬ ‫‪9/5‬‬ ‫‪9/20‬‬

‫الى‬ ‫‪9/5‬‬ ‫‪9/20‬‬ ‫‪9/30‬‬

‫اطالة داخلية‬ ‫ثالثي‬ ‫ثنائي‬ ‫‪1700‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪30000 28000‬‬

‫رباعي‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪33000‬‬

‫اطالة حرم جانبي‬ ‫رباعي‬ ‫ثالثي‬ ‫ثنائي‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪1700‬‬ ‫‪2400‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪38000‬‬ ‫‪35000 33000‬‬

‫الوجبــات‬ ‫سحور‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫مجانا‬

‫افطار‬ ‫مجانا‬ ‫مجانا‬ ‫مجانا‬

‫فـنـدق رويــال دار األيــمــان‬ ‫الفترة‬ ‫من‬ ‫‪9/1‬‬ ‫‪9/5‬‬ ‫‪9/20‬‬

‫الى‬ ‫‪9/5‬‬ ‫‪9/20‬‬ ‫‪9/30‬‬

‫ثنائي‬

‫ثالثي‬

‫رباعي‬

‫‪1250‬‬ ‫‪1650‬‬ ‫‪24000‬‬

‫‪1400‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪25000‬‬

‫‪1550‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪26000‬‬

‫الوجبــات‬ ‫سحور‬ ‫افطار‬ ‫‪180‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪200‬‬

‫فـنـدق دار الـغـفـران‬ ‫غــرف‬

‫الفترة‬

‫جونيور سويت‬

‫جناح عائلي‬

‫من‬

‫الى‬

‫ثنائي‬

‫افطار‬

‫سحور‬

‫‪9/1‬‬

‫‪9/5‬‬

‫‪1800‬‬

‫‪2200‬‬

‫‪2500‬‬

‫‪3100‬‬

‫‪9/5‬‬

‫‪9/20‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪2400‬‬

‫‪2700‬‬

‫‪3200‬‬

‫‪4200‬‬

‫‪9/20‬‬

‫‪9/30‬‬

‫‪30000‬‬

‫‪35000‬‬

‫‪40000‬‬

‫‪50000‬‬

‫‪60000‬‬

‫افطار‬

‫سحور‬

‫‪4000‬‬

‫مجانا‬

‫‪200‬‬

‫مجانا‬

‫‪200‬‬

‫مجانا‬

‫مجانا‬

‫من‬

‫الى‬

‫مطلة مدينة‬ ‫ثالثي‬ ‫ثنائي‬

‫فـنـدق الـمـروة روتــانــا‬ ‫مطلة كعبة‬ ‫مطلة حرم‬ ‫ثالثي‬ ‫ثنائي‬ ‫ثالثي‬ ‫ثنائي‬

‫الفترة‬

‫الوجبــات‬

‫الوجبــات‬ ‫سحور‬ ‫افطار‬

‫‪9/1‬‬

‫‪9/5‬‬

‫‪1350‬‬

‫‪1500‬‬

‫‪1650‬‬

‫‪1800‬‬

‫‪2050‬‬

‫‪2300‬‬

‫مجانا‬

‫‪250‬‬

‫‪9/5‬‬ ‫‪9/20‬‬

‫‪9/20‬‬ ‫‪9/30‬‬

‫‪1800‬‬ ‫‪30000‬‬

‫‪2000‬‬ ‫‪37000‬‬

‫‪2100‬‬ ‫‪35000‬‬

‫‪2200‬‬ ‫‪42000‬‬

‫‪2500‬‬ ‫‪40000‬‬

‫‪2800‬‬ ‫‪470000‬‬

‫مجانا‬ ‫مجانا‬

‫‪250‬‬ ‫مجانا‬

‫للحجز المباشر ‪www.asfaraleman.com/onlinebooking -:‬‬

‫هاتف ‪ +966125587575 -:‬فاكس ‪:‬ـ ‪+966125546633‬‬ ‫‪www.asfaraleman.com‬‬


‫فـنـدق إيـــالف الــمـــشـــاعـــر‬ ‫الفترة‬

‫الوجبات‬

‫ثنائي‬ ‫ثالثي‬

‫رباعي‬

‫جناح لشخصين‬

‫‪3000‬‬

‫‪2100‬‬

‫مجانا‬

‫‪37000‬‬

‫‪31000‬‬

‫مجانا‬

‫من‬

‫الى‬

‫غير‬ ‫مطلة‬

‫مطلة حرم‬

‫‪9/1‬‬

‫‪9/20‬‬

‫‪1400‬‬

‫‪1600‬‬

‫‪2200‬‬

‫‪9/20‬‬

‫‪9/30‬‬

‫‪28000‬‬

‫‪31000‬‬

‫‪33000‬‬

‫افطار‬

‫سحور‬ ‫بدون‬ ‫بدون‬

‫فـنـدق كــنـــزي‬ ‫الفترة‬ ‫من‬ ‫‪9/1‬‬ ‫‪9/20‬‬

‫الى‬ ‫‪9/20‬‬ ‫‪9/30‬‬

‫ثنائي‬

‫ثالثي‬

‫‪800‬‬ ‫‪18000‬‬

‫‪950‬‬ ‫‪20500‬‬

‫الوجبــات‬ ‫سحور‬ ‫افطار‬ ‫بدون‬ ‫بدون‬ ‫بدون‬ ‫بدون‬

‫اجــيــاد مــكــارم‬ ‫الفترة‬ ‫من‬ ‫‪9/1‬‬ ‫‪9/20‬‬

‫الى‬ ‫‪9/20‬‬ ‫‪9/30‬‬

‫ثنائي‬

‫ثالثي‬

‫‪1300‬‬ ‫‪26000‬‬

‫‪1450‬‬ ‫‪30000‬‬

‫الوجبــات‬ ‫سحور‬ ‫افطار‬ ‫مجانا‬ ‫مجانا‬ ‫بدون‬ ‫بدون‬

‫فـنـدق الــشــهــداء‬ ‫الفترة‬ ‫من‬

‫الى‬

‫‪9/1‬‬

‫‪9/20‬‬

‫‪9/20‬‬

‫‪9/30‬‬

‫ثنائي‬

‫ثالثي‬

‫رباعي‬

‫‪1150‬‬ ‫‪1250‬‬ ‫‪21600‬‬ ‫‪22400‬‬

‫‪1400‬‬ ‫‪1550‬‬ ‫‪24400‬‬ ‫‪25600‬‬

‫‪1650‬‬ ‫‪1850‬‬ ‫‪27200‬‬ ‫‪28800‬‬

‫الوجبــات‬ ‫سحور‬ ‫افطار‬ ‫مجانا‬ ‫بدون‬ ‫بدون‬ ‫مجانا‬ ‫مجانا‬ ‫بدون‬ ‫بدون‬ ‫مجانا‬

‫فـنـدق رمــادا دار الــفــائــزيــن‬ ‫الفترة‬ ‫من‬ ‫‪9/1‬‬ ‫‪9/20‬‬

‫الى‬ ‫‪9/20‬‬ ‫‪9/30‬‬

‫ثنائي‬

‫ثالثي‬

‫رباعي‬

‫‪825‬‬ ‫‪16700‬‬

‫‪925‬‬ ‫‪18700‬‬

‫‪1025‬‬ ‫‪20700‬‬

‫للحجز المباشر ‪www.asfaraleman.com/onlinebooking -:‬‬

‫هاتف ‪ +966125587575 -:‬فاكس ‪:‬ـ ‪+966125546633‬‬ ‫‪www.asfaraleman.com‬‬

‫الوجبــات‬ ‫سحور‬ ‫افطار‬ ‫‪60‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪60‬‬ ‫مجانا‬


‫ارقام التواصل‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫ابو عمر‬ ‫أيـمـــن‬ ‫ام عبدهللا‬ ‫مــروان‬ ‫عـالء سقاف‬ ‫صــبــري‬ ‫رقم خاص للواتس اب‬

‫‪+966500500595‬‬ ‫‪+966530152828‬‬ ‫‪+966530999949‬‬ ‫‪+966530999959‬‬ ‫‪+966507181000‬‬ ‫‪+966530122828‬‬ ‫‪+966590112828‬‬

‫زوروا موقعنا للتعرف على المزيد من العروض‬ ‫‪WWW.ASFARALEMAN.COM‬‬

‫الحجز المباشر‬ ‫‪WWW.ASFARALEMAN.COM/ONLINEBOOKING‬‬ ‫‪EMAIL :- ASFARALEMAN@HOTMAIL.COM‬‬

‫للحجز المباشر ‪www.asfaraleman.com/onlinebooking -:‬‬

‫هاتف ‪ +966125587575 -:‬فاكس ‪:‬ـ ‪+966125546633‬‬ ‫‪www.asfaraleman.com‬‬

Ramdan prices  
Ramdan prices  
Advertisement