Page 1

‫دليل الهاتف ‪2013 10 13‬م‬ ‫رقم المنزل‬

‫عدد‬

‫الـســــــــــــــــــم‬

‫رقم الجوال‬

‫‪.1‬‬

‫ابراهيم المشموري‬

‫‪777770212‬‬

‫ضابط التظحقيقات‬

‫‪.2‬‬

‫ابراهيم الخولني‬

‫‪770737749‬‬

‫مهندس كهرب بقـسم فني‬

‫‪.3‬‬

‫ابراهيم الرميصة‬

‫‪712252653‬‬

‫ز مصور‬

‫‪.4‬‬

‫إبراهيم المشامي)ابن اخوظحفظ ا‬ ‫المشامي‬

‫‪772079781‬‬

‫صديق من ريمه‬

‫‪.5‬‬

‫ابراهيم النهاري‬

‫‪777770233‬‬

‫ز من صنعاء‬

‫‪.6‬‬

‫ابراهيم عبد الرقيب البركاني‬

‫‪4251216‬‬

‫الصفة‬

‫تعز‬

‫‪.7‬‬

‫ابراهيم عقلن‬

‫‪711536335‬‬

‫ز من مشرعب‬

‫‪.8‬‬

‫ابراهيم علي ابراهيم‬

‫‪733827138‬‬

‫مهندس مواطير‬

‫‪.9‬‬

‫ابراهيم مظحمد ظحـسن الطويل‬

‫‪736113870‬‬

‫‪.10‬‬

‫ابراهيم ياـسين القرمشي‬

‫‪770061437‬‬

‫بالقـسم الفني‬ ‫الظحميدي‬ ‫‪711205546‬‬

‫مهندس اتصالت‬

‫‪737889487‬‬ ‫‪.11‬‬

‫ابور اوية‬

‫‪777798048‬‬

‫ز‬

‫‪.12‬‬

‫اظحمد المشول‬

‫‪771236788‬‬

‫ضابط‬

‫‪.13‬‬

‫اظحمد الصبظحي‬

‫‪770457945‬‬

‫صظحي من اب‬

‫‪.14‬‬

‫اظحمد الهدل‬

‫‪772102664‬‬

‫ز توجيه من الظحديدة‬

‫‪.15‬‬

‫اظحمد البجيري‬

‫‪733054663‬‬

‫مواطن من ابين‬

‫‪.16‬‬

‫اظحمد البرح‬

‫‪777692868‬‬

‫زميل من اب‬

‫‪.17‬‬

‫اظحمد البرظحي‬

‫‪736030058‬‬

‫عكاد العلى‬

‫‪.18‬‬

‫اظحمد البنانة‬

‫‪770910186‬‬

‫ضابط من ابين مكيراس‬

‫‪.19‬‬

‫اظحمد الجمشاري‬

‫‪772599884‬‬

‫‪.20‬‬

‫اظحمد الظحجاجي‬

‫‪771371516‬‬

‫ز بالمكافظحة‬

‫‪.21‬‬

‫اظحمد الظحـسيني‬

‫‪770363199‬‬

‫ز‬

‫‪.22‬‬

‫اظحمد الظحكيمي‬

‫‪777569314‬‬

‫ز من اب التظحقيقات‬

‫‪.23‬‬

‫اظحمد الـسعيدي‬

‫‪700671424‬‬

‫الظحملة)من ريمة‬

‫‪.24‬‬

‫اظحمد المشاوش‬

‫‪06840066‬‬

‫ز من ذمار‬

‫‪.25‬‬

‫اظحمد المشيخ‬

‫‪777241545‬‬

‫ضابط وقائد‬

‫‪ | 1‬اةةلةةصةةفةةحةةة ة‬

‫‪771318942‬‬

‫زميل ـسابق)والن مدرس‬

‫ملظحظات‬


‫دليل الهاتف ‪2013 10 13‬م‬ ‫‪.26‬‬

‫اظحمد العكادي‬

‫‪733841433‬‬

‫عكاد العلى‬

‫‪.27‬‬

‫اظحمد القليـسي‬

‫‪777200830‬‬

‫ضابط بمشئون الفراد‬

‫‪.28‬‬

‫اظحمد الكبـسي‬

‫‪777770442‬‬

‫ضابط مرتبات‬

‫‪.29‬‬

‫اظحمد الليث‬

‫‪777876179‬‬

‫ز المشارة من المظحويت‬

‫‪.30‬‬

‫اظحمد المذاب‬

‫‪777770198‬‬

‫ضابط‬

‫‪.31‬‬

‫اظحمد المزظحاني‬

‫‪770234568‬‬

‫‪.32‬‬

‫اظحمد المطري‬

‫‪777285912‬‬

‫‪.33‬‬

‫اظحمد النقيب)بوفيةالمعـسكر‬

‫‪770261394‬‬

‫‪.34‬‬

‫اظحمد الواـسعي‬

‫‪771330826‬‬

‫عكاد‬

‫‪.35‬‬

‫اظحمد اليعري‬

‫‪773729038‬‬

‫ز من الظحيمه‬

‫‪.36‬‬

‫اظحمد بقمشان‬

‫‪777067724‬‬

‫ز من ابين‬

‫‪.37‬‬

‫اظحمد ظحاتم مطير‬

‫‪777770103‬‬

‫ضابط بالتوجيه‬

‫‪.38‬‬

‫اظحمد ظحـسن اظحمد الربيع‬

‫‪733575291‬‬

‫عكاد‬

‫‪.39‬‬

‫اظحمد خبان‬

‫‪773974461‬‬

‫ز امشارة‬

‫‪.40‬‬

‫اظحمد ـسالم صالح‬

‫‪770399311‬‬

‫عكاد‬

‫‪.41‬‬

‫اظحمد ـسعيدـسليمان‬

‫‪772384074‬‬

‫البرظحه‬

‫‪.42‬‬

‫اظحمد ـسيف‬

‫‪777224865‬‬

‫‪.43‬‬

‫اظحمد مشرف‬

‫‪770541356‬‬

‫كاتب مرتبات‬

‫‪.44‬‬

‫اظحمد عبد اللة الفاتش‬

‫‪770115601‬‬

‫صهبة‬

‫‪736480114‬‬

‫ز من اب‬ ‫ضابط المالية‬

‫‪733497326‬‬

‫‪4842492‬‬

‫صاظحب من اب‬

‫ز امشارة‬

‫‪.45‬‬

‫اظحمد عبد ا قاـسم الربيع‬

‫‪733869492‬‬

‫‪773186861‬‬

‫عكاد‬

‫‪.46‬‬

‫اظحمد عبد مهيوب الظحبمشي‬

‫‪773268010‬‬

‫‪04264401‬‬

‫تعز‬

‫‪733251763‬‬ ‫‪.47‬‬

‫اظحمد عبدالظحافظ‬

‫‪777212039‬‬

‫ضابط توجيه‬

‫‪.48‬‬

‫اظحمد عبدالغني‬

‫‪771967680‬‬

‫العذير‬

‫‪.49‬‬

‫اظحمد مظحمد ـسيف‬

‫‪733022905‬‬

‫‪.50‬‬

‫اظحمد مرتع‬

‫‪777355159‬‬

‫ضابط من مراد‬

‫‪.51‬‬

‫اديب الكبوبي‬

‫‪736765099‬‬

‫الضبات‬

‫‪.52‬‬

‫اـستوديو مشمـسان‬

‫‪2614187‬‬

‫ابين جعار‬

‫‪.53‬‬

‫اـسعار الموبايل‬

‫‪770008171‬‬

‫مشركة‬

‫‪ | 2‬اةةلةةصةةفةةحةةة ة‬


‫دليل الهاتف ‪2013 10 13‬م‬ ‫‪.54‬‬

‫اـسعد قصيلة‬

‫‪771699195‬‬

‫ز‬

‫‪.55‬‬

‫امشرف الضبياني‬

‫‪771698013‬‬

‫ز من ذمار‬

‫‪.56‬‬

‫افراح العنـسي‬

‫‪773256924‬‬

‫ضابطه اعلميه‬

‫‪.57‬‬

‫اكرم الغانمي‬

‫‪770197951‬‬

‫ز من اب‬

‫‪.58‬‬

‫اكرم الكردي‬

‫‪777656129‬‬

‫ز‬

‫‪.59‬‬

‫ام اظحمد‬

‫‪734535696‬‬

‫عكاد‬

‫‪.60‬‬

‫ام جمعان‬

‫‪734368423‬‬

‫الظحميدي‬

‫‪.61‬‬

‫ام رافت‬

‫‪733634674‬‬

‫عكاد‬

‫‪.62‬‬

‫ام رظحمة‬

‫‪736388993‬‬

‫تعز‬

‫‪.63‬‬

‫ام ـسامي‬

‫‪735868762‬‬

‫تعز‬

‫‪.64‬‬

‫ام ـسعد مهيوب‬

‫‪736535837‬‬

‫الممشجب‬

‫‪.65‬‬

‫ام ـسليم‬

‫‪734678227‬‬

‫عكاد‬

‫‪.66‬‬

‫ام ـسمير‬

‫‪737827892‬‬

‫صهبه‬

‫‪.67‬‬

‫ام صلح‬

‫‪733708621‬‬

‫صهبه‬

‫‪.68‬‬

‫ام صلح‬

‫‪734625669‬‬

‫صهبه‬

‫‪.69‬‬

‫ام عفاف ‪1‬‬

‫‪770691965‬‬

‫صنعاء‬

‫‪.70‬‬

‫ام فكري‬

‫‪734124356‬‬

‫عكاد‬

‫‪.71‬‬

‫ام معتز‬

‫‪770515229‬‬

‫‪.72‬‬

‫ام مهند‬

‫‪770264250‬‬

‫صهبه‬

‫‪.73‬‬

‫ام وـسيم‬

‫‪771238537‬‬

‫تعز‬

‫‪.74‬‬

‫المن اب‬

‫‪4403553‬‬

‫‪.75‬‬

‫المن ابين‬

‫‪02604388‬‬

‫‪733848810‬‬

‫تعز‬

‫‪02602034‬‬

‫‪02604830‬‬ ‫‪.76‬‬

‫امن ابين‬

‫‪2604444‬‬

‫‪2604248‬‬

‫منمشئات ظحكوميه‬

‫‪.77‬‬

‫المن الظحديدة‬

‫‪3238456‬‬

‫‪03235976‬‬

‫منمشئات ظحكوميه‬

‫‪.78‬‬

‫المن الضالع‬

‫‪2431615‬‬

‫‪.79‬‬

‫المن القيادة‬

‫‪1260788‬‬

‫‪03235975‬‬

‫‪01274632‬‬

‫‪ | 3‬اةةلةةصةةفةةحةةة ة‬

‫منمشئات ظحكوميه‬ ‫‪1260789‬‬

‫منمشئات ظحكوميه‬


‫دليل الهاتف ‪2013 10 13‬م‬ ‫‪.80‬‬

‫المن المكل‬

‫‪325221‬‬

‫منمشئات ظحكوميه‬

‫‪.81‬‬

‫المن المهرة‬

‫‪5613324‬‬

‫منمشئات ظحكوميه‬

‫‪.82‬‬

‫المن تعز‬

‫‪04202449‬‬

‫‪04202054‬‬

‫منمشئات ظحكوميه‬

‫‪04202040‬‬ ‫‪.83‬‬

‫امن تعز‬

‫‪4215555‬‬

‫منمشئات ظحكوميه‬

‫‪.84‬‬

‫المن ظحجة‬

‫‪222333‬‬

‫منمشئات ظحكوميه‬

‫‪.85‬‬

‫المن ـسيئون‬

‫‪409805‬‬

‫منمشئات ظحكوميه‬

‫‪.86‬‬

‫المن مشبوة‬

‫‪2202300‬‬

‫منمشئات ظحكوميه‬

‫‪.87‬‬

‫المن صعدة‬

‫‪513311‬‬

‫منمشئات ظحكوميه‬

‫‪.88‬‬

‫المن عدن‬

‫‪2235502‬‬

‫‪2231945‬‬

‫منمشئات ظحكوميه‬

‫‪.89‬‬

‫المن عمران‬

‫‪07603089‬‬

‫‪07605858‬‬

‫منمشئات ظحكوميه‬

‫‪.90‬‬

‫المن لظحج‬

‫‪2505414‬‬

‫‪07602224‬‬ ‫منمشئات ظحكوميه‬

‫‪.91‬‬

‫المن مارب‬

‫‪6302606‬‬

‫‪6302215‬‬

‫منمشئات ظحكوميه‬

‫‪.92‬‬

‫المن موديةواظحور‬

‫‪2652494‬‬

‫‪2692380‬‬

‫منمشئات ظحكوميه‬

‫‪.93‬‬

‫امنة غرـسان‬

‫‪772109110‬‬

‫‪.94‬‬

‫امين‬

‫‪773637307‬‬

‫‪.95‬‬

‫امين المقطري‬

‫‪733634198‬‬

‫‪.96‬‬

‫امين البركاني‬

‫ز اعلميه‬

‫عكاد‬ ‫‪4251214‬‬

‫تعز‬

‫‪.97‬‬

‫امين الـسلفي‬

‫‪772279978‬‬

‫ز من ريمه‬

‫‪.98‬‬

‫انهار مظحمداظحمد‬

‫‪2282588‬‬

‫عدن القلوعه‬

‫‪.99‬‬

‫انور الجمالي‬

‫‪771826677‬‬

‫ز تعز صبر بلعان‬

‫‪.100‬‬

‫انور الذماري‬

‫‪777793289‬‬

‫ـسائق الظحمله‬

‫‪.101‬‬

‫انور مشعلن)مهندس عن القيادة‬

‫‪777614746‬‬

‫مهندس معماري‬

‫‪.102‬‬

‫ايمن العبيدي‬

‫‪770932545‬‬

‫ز مصور‬

‫‪.103‬‬

‫باظحاج‬

‫‪777808108‬‬

‫ابين المظحفد‬

‫‪.104‬‬

‫بادي عبدظحـسان‬

‫‪773131127‬‬

‫‪.105‬‬

‫باـسل قاـسم)الضالع‬

‫‪772134668‬‬

‫‪.106‬‬

‫باـسم مظحمدـسيف‬

‫‪777436497‬‬

‫‪ | 4‬اةةلةةصةةفةةحةةة ة‬

‫‪734203591‬‬

‫صهبه‬ ‫ز من الضالع‬

‫‪733561809‬‬

‫صهبه‬


‫دليل الهاتف ‪2013 10 13‬م‬ ‫‪.107‬‬

‫بـسام العوني‬

‫‪777962864‬‬

‫ز من اب‬

‫‪.108‬‬

‫بمشير الجرادي‬

‫‪714676330‬‬

‫ز معلم من ذمار‬

‫‪.109‬‬

‫بمشير العواضي‬

‫‪777601503‬‬

‫ز من اب‬

‫‪.110‬‬

‫بمشير دماج‬

‫‪773856333‬‬

‫ز‬

‫‪.111‬‬

‫بمشير ناجي الفتيح‬

‫‪777181961‬‬

‫عكاد‬

‫‪.112‬‬

‫البكري‬

‫‪701490661‬‬

‫الضبات‬

‫‪.113‬‬

‫بكري‬

‫‪733721721‬‬

‫ابين المـسيمير‬

‫‪.114‬‬

‫بكيل المشويع‬

‫‪777724222‬‬

‫ضابط‬

‫‪.115‬‬

‫بلل الظحمدي)خطيب‬

‫‪773232837‬‬

‫ز توجيه‬

‫‪.116‬‬

‫بندر )ممشرف ميزالضباط‬

‫‪777938483‬‬

‫ز‬

‫‪.117‬‬

‫تو_تعز)مـسامظحمدصالح جزيلن‬

‫‪777456144‬‬

‫‪.118‬‬

‫تو‪-‬اب)مـسا ‪1‬عبدالقادرالعامري‬

‫‪770018488‬‬

‫‪.119‬‬

‫تو‪-‬الما)رائدابراهي يظحىظحمزي‬

‫‪773200478‬‬

‫‪.120‬‬

‫تو‪-‬بيضاء)مل ‪2‬ـسالم اظحمدظحيدر‬

‫‪772487549‬‬

‫‪.121‬‬

‫تو‪-‬ظحجة)مـساخالداظحمدالمنزلي‬

‫‪771924943‬‬

‫‪.122‬‬

‫تو‪-‬ظحد)مـسانبيل قاـسم المعافري‬

‫‪771972635‬‬

‫‪.123‬‬

‫تو‪-‬ذمار)مظحمدعلىالجبجبي‬

‫‪777343339‬‬

‫‪.124‬‬

‫تو‪-‬ريم)نق ع الظحكيممظحمدالمظحي‬

‫‪777874607‬‬

‫‪.125‬‬

‫تو‪-‬مشبو)نق ع الرظحمن ع اللةغا‬

‫‪777203631‬‬

‫‪.126‬‬

‫تو‪-‬صع)رائدمظحمدعبداللةالنوفا‬

‫‪770214575‬‬

‫‪.127‬‬

‫تو‪-‬صنعاء)مـساعامرناصرالزودي‬

‫‪771602193‬‬

‫‪.128‬‬

‫تو‪-‬ضا)نقيب عبدظحـسن الغياث دح‬

‫‪711941993‬‬

‫‪.129‬‬

‫تو‪-‬عدن)مقدعلىعبداللةصاعقلن‬

‫‪777943582‬‬

‫‪.130‬‬

‫تو‪-‬عم)مـساعبدالفتاح راجح الح‬

‫‪77‬‬

‫‪.131‬‬

‫توفيق عبدالعظيم‬

‫‪711552520‬‬

‫‪.132‬‬

‫تو‪-‬لح)مل ‪2‬ظحـسام خاعلىم الخظر‬

‫‪770415179‬‬

‫‪.133‬‬

‫تو‪-‬مظحويت)مس ‪1‬اظحمدالهدل‬

‫‪777210664‬‬

‫‪.134‬‬

‫تو‪-‬مكل)مقدم عبداللةالعراـسي‬

‫‪777233036‬‬

‫‪.135‬‬

‫تو‪-‬مهرة)مـساعلي مظحمدالمشرعبي‬

‫‪777885390‬‬

‫‪ | 5‬اةةلةةصةةفةةحةةة ة‬

‫ز من مشمير تعز‬


‫دليل الهاتف ‪2013 10 13‬م‬ ‫‪.136‬‬

‫تو‪-‬وادـسيئو)رائدقاـسم علىغـسان‬

‫‪771539570‬‬

‫‪.137‬‬

‫ج‬

‫‪777962864‬‬

‫‪.138‬‬

‫جابر الصغير‬

‫‪771466568‬‬

‫‪.139‬‬

‫جائز قاـسم‬

‫‪733441808‬‬

‫ز‬

‫‪.140‬‬

‫جلل اظحمدـسيف‬

‫‪773434073‬‬

‫ز من المـسراخ تعز‬

‫‪.141‬‬

‫جلل رزازالمشرعبي‬

‫‪777450188‬‬

‫صاظحب من تعز مشرعب‬

‫‪.142‬‬

‫جلكـسي )مشركةتلفونا‪+‬مشركةالهادي‬

‫‪1235555‬‬

‫‪.143‬‬

‫جمال المشول‬

‫‪771338034‬‬

‫ضابط توجيه‬

‫‪.144‬‬

‫جمال ـسعدصالح العبصري‬

‫‪771506005‬‬

‫ضابط بالبظحث صنعاء‬

‫‪.145‬‬

‫جمعان مظحمد ظحـسن الطويل‬

‫‪772106612‬‬

‫‪735419571‬‬

‫‪734467566‬‬

‫‪700735437‬‬

‫‪1322338‬‬

‫‪1565555‬‬

‫ز التوجية‬

‫مشركةالهادي)ت المهام‬

‫الظحميدي‬

‫‪.146‬‬

‫جميل الثلثي‬

‫‪770510015‬‬

‫ز اعلمي الداخلية‬

‫‪.147‬‬

‫جميل الجمالي‬

‫‪771395588‬‬

‫ز تعز صبر بلعان‬

‫‪.148‬‬

‫جميل مظحمد طاهر‬

‫‪773292154‬‬

‫الضبات‬

‫‪.149‬‬

‫الجند بي‬

‫‪771634757‬‬

‫ضابط المالية‬

‫‪.150‬‬

‫ظحارث مرافق الـسقاف‬

‫‪771608095‬‬

‫‪.151‬‬

‫ظحازم مظحيا‬

‫‪777875879‬‬

‫ز تعز صبر‬

‫‪.152‬‬

‫ظحافظ الظحامشدي‬

‫‪777530438‬‬

‫ز بني ظحمشيش‬

‫‪.153‬‬

‫ظحامد المشرعبي)بناء أفران‬

‫‪770115617‬‬

‫معرفه‬

‫‪.154‬‬

‫ظحامد المشرعبي)صظحي‬

‫‪773899143‬‬

‫ز صظحي تعز مشرعب‬

‫‪.155‬‬

‫ظحـسام عبد ا اظحمد البركاني‬

‫‪771895853‬‬

‫الزريبه‬

‫‪.156‬‬

‫ظحـسن الـسعداني‬

‫‪777355071‬‬

‫ضابط‬

‫‪.157‬‬

‫ظحـسن المشريجي‬

‫‪777387127‬‬

‫ـسائق باص‬

‫‪.158‬‬

‫ظحـسين ـسالم‬

‫‪777713464‬‬

‫ابين لودر‬

‫‪.159‬‬

‫ظحـسين الرداعي‬

‫‪733311096‬‬

‫اداره افرس بظحث‬

‫‪.160‬‬

‫ظحـسين المجهز‬

‫‪777826536‬‬

‫ضابط من ابين لودر‬

‫‪.161‬‬

‫ظحـسين المطري‬

‫‪735966279‬‬

‫ز مصور‬

‫‪.162‬‬

‫ظحـسين مثرد‬

‫‪777398429‬‬

‫ز من الظحيمة‬

‫‪.163‬‬

‫ظحـسين مظحمديظحي‬

‫‪777684765‬‬

‫صديق ابين الرميله‬

‫‪ | 6‬اةةلةةصةةفةةحةةة ة‬


‫دليل الهاتف ‪2013 10 13‬م‬ ‫‪.164‬‬

‫ظحفظ ا المشامي‬

‫‪777355238‬‬

‫ز من ريمه‬

‫‪.165‬‬

‫ظحلمي ناجي عبد الفتيح‬

‫‪733228159‬‬

‫عكاد‬

‫‪.166‬‬

‫ظحمود المشرعبي‬

‫‪777200121‬‬

‫تعز مشرعب‬

‫‪.167‬‬

‫ظحميد الخولني‬

‫‪771949589‬‬

‫معلم‬

‫‪.168‬‬

‫ظحميد الريامشي‬

‫‪733839652‬‬

‫ضابط بظحث ابين‬

‫‪.169‬‬

‫ظحميد النعماني‬

‫‪771371595‬‬

‫ضابط‬

‫‪.170‬‬

‫ظحميد ـسبا‬

‫‪733523966‬‬

‫ز من صنعاء‬

‫‪.171‬‬

‫ظحميد معياد‬

‫‪777774542‬‬

‫ضابط مرتبات‬

‫‪.172‬‬

‫ظحمير بوتج‬

‫‪773862344‬‬

‫ضابط‬

‫‪.173‬‬

‫ظحمير مظحب‬

‫‪777416151‬‬

‫فنان‬

‫‪.174‬‬

‫خالد )صاظحب الباص‬

‫‪777750723‬‬

‫تعز مشمير‬

‫‪.175‬‬

‫خالد اظحمد عبد الرقيب بركا‬

‫‪770067589‬‬

‫الزريبة‬

‫‪.176‬‬

‫خالد العور‬

‫‪777843762‬‬

‫ضابط ابين المظحفد‬

‫‪.177‬‬

‫خالد الجعدبي‬

‫‪777623281‬‬

‫ز‬

‫‪.178‬‬

‫خالد المشرعبي‬

‫‪711281695‬‬

‫ز من تعز مشرعب‬

‫‪.179‬‬

‫خالد الصباظحي‬

‫‪771654900‬‬

‫‪.180‬‬

‫خالد العاقل‬

‫من اب‬

‫‪771654000‬‬

‫ضابط‬

‫‪02612285‬‬

‫ابين جعار‬

‫‪.181‬‬

‫خالد القادري‬

‫‪700126386‬‬

‫الظحملة)معةـسيارةتكـسي‬

‫‪.182‬‬

‫خالد الهتار‬

‫‪771524499‬‬

‫صظحي من اب‬

‫‪.183‬‬

‫خالد علي غالب‬

‫‪734540116‬‬

‫صهبه‬

‫‪.184‬‬

‫خالد مهدي‬

‫‪777783321‬‬

‫ز من ظحجه‬

‫‪.185‬‬

‫خلدون القرمشي‬

‫‪777420120‬‬

‫د‪/‬ممشفىالمشرطة‬

‫‪.186‬‬

‫خليل العاقل‬

‫‪735516048‬‬

‫‪.187‬‬

‫خليل العامري‬

‫‪771392708‬‬

‫مصوربالتوجية‬

‫‪.188‬‬

‫داود علىاظحمدـسيف‬

‫‪713483558‬‬

‫ز‬

‫‪.189‬‬

‫رامشد العمري)ظحجة‬

‫‪777997769‬‬

‫ز من ظحجه‬

‫‪.190‬‬

‫رامي القوـسي ظحراـسةالقوـسي‬

‫‪777726777‬‬

‫ضابط مع القوـسي‬

‫)بالتخدير‬

‫‪ | 7‬اةةلةةصةةفةةحةةة ة‬

‫‪712753885‬‬

‫عكاد‬


‫دليل الهاتف ‪2013 10 13‬م‬ ‫‪.191‬‬

‫رائد نعمان الصلوي‬

‫‪715022684‬‬

‫‪.192‬‬

‫ردفان‬

‫‪773746576‬‬

‫‪.193‬‬

‫ردفان مظحمد الصبري‬

‫‪770350528‬‬

‫عكاد‬

‫‪.194‬‬

‫رزاز المشرعبي‬

‫‪711208030‬‬

‫صديق تعزمشرعب‬

‫‪.195‬‬

‫رمشيد الـسياني)بلدالروس‬

‫‪773938783‬‬

‫ك ‪1‬بنهارد‬

‫‪.196‬‬

‫رمشيد مجلي‬

‫‪701035299‬‬

‫‪.197‬‬

‫رمشيد)صاظحب باص‬

‫‪711556150‬‬

‫‪.198‬‬

‫رضوان الفقية‬

‫‪771585242‬‬

‫‪.199‬‬

‫رمزي مهيوب البرظحي‬

‫‪735997201‬‬

‫‪.200‬‬

‫رياض علي ـسيف‬

‫‪777168870‬‬

‫‪.201‬‬

‫زبونة‬

‫‪735767578‬‬

‫‪.202‬‬

‫الزبير‬

‫‪733041430‬‬

‫صهبه‬

‫‪.203‬‬

‫زياد ـسنان‬

‫‪770748902‬‬

‫مشاووش الزنزانة‬

‫‪.204‬‬

‫زيدان ياـسين القرش‬

‫‪711154617‬‬

‫صديق تعز‬

‫‪.205‬‬

‫ـسلطان المشرعبي‬

‫‪734192780‬‬

‫ز قتل بالمظحفد‬

‫‪.206‬‬

‫ـسالم صالح‬

‫‪773208802‬‬

‫عكاد‬

‫‪.207‬‬

‫ـسام الصلوي)بناء‬

‫‪711295394‬‬

‫‪.208‬‬

‫ـسام الكلني‬

‫‪733554547‬‬

‫معرفة المظحويتي‬

‫‪.209‬‬

‫ـسامي القادري‬

‫‪771589835‬‬

‫اب‬

‫‪.210‬‬

‫ـسامي القرمشي‬

‫‪715100511‬‬

‫صديق‬

‫‪.211‬‬

‫ـسرور القرمشي‬

‫‪711592630‬‬

‫صديق‬

‫‪.212‬‬

‫ـسعد عزي‬

‫‪773204650‬‬

‫ز من ريمة‬

‫‪.213‬‬

‫ـسعد عكروت‬

‫‪2/772669445‬‬

‫ز من ذمار‬

‫‪.214‬‬

‫ـسعد علىاظحمدالـسنة)نقيب‬

‫‪772102665‬‬

‫ضابط توجيه‬

‫‪.215‬‬

‫ـسعد مهيوب‬

‫‪711515536‬‬

‫الممشجب‬

‫‪.216‬‬

‫ـسعيد اظحمدـسليمان‬

‫‪736831957‬‬

‫البرظحة‬

‫‪.217‬‬

‫ـسعيد العكاد‬

‫‪773869236‬‬

‫جبل‬ ‫ظحبمشي)الوظحدةالصظحي‬

‫‪.218‬‬

‫ـسعيد القرمشي‬

‫‪771949575‬‬

‫ضابط‬

‫‪ | 8‬اةةلةةصةةفةةحةةة ة‬

‫معرفه من الصلو‬

‫‪770199126‬‬

‫ضابط الداريين‬

‫ضابط في صنعاء‬ ‫‪735426824‬‬

‫عكاد‬ ‫صهبه‬


‫دليل الهاتف ‪2013 10 13‬م‬ ‫‪.219‬‬

‫ـسعيد بلعيد‬

‫‪770347852‬‬

‫ز من ابين‬

‫‪.220‬‬

‫ـسعيد ـسالم ظحـسن‬

‫‪4306125‬‬

‫تعز‬

‫‪.221‬‬

‫ـسلطان الـسلفي‬

‫‪777973997‬‬

‫ز من ريمه‬

‫‪.222‬‬

‫ـسلطان فرظحان‬

‫‪777895526‬‬

‫ز‬

‫‪.223‬‬

‫ـسمير النـسي)عقيد‬

‫‪77729128‬‬

‫ضابط‬

‫‪.224‬‬

‫ـسمير الطبل‬

‫‪711042975‬‬

‫عكاد‬

‫‪.225‬‬

‫ـسمير القادري‬

‫‪777503962‬‬

‫‪.226‬‬

‫ـسمير المعافا‬

‫‪736152201‬‬

‫‪.227‬‬

‫ـسمير الوجية‬

‫‪777784535‬‬

‫المشئون‬

‫‪.228‬‬

‫ـسمير نونو‬

‫‪770365954‬‬

‫ز من صنعاء بني ظحمشيش‬

‫‪.229‬‬

‫ـسميرة ظحـسن‬

‫‪734785568‬‬

‫‪.230‬‬

‫ـسنان الدوبلي‬

‫‪773248345‬‬

‫‪.231‬‬

‫ـسوق جظحانة)مظحل خاص بالـسلح‬

‫‪777696563‬‬

‫‪.232‬‬

‫ـسويد لصرافة‬

‫‪4280373‬‬

‫‪.233‬‬

‫ـسيف ظحمشاش‬

‫‪773627341‬‬

‫صهبه‬

‫‪.234‬‬

‫ـسيف مظحمدعبدا‬

‫‪773631102‬‬

‫صظحي من جبل ظحبمشي‬

‫‪.235‬‬

‫مشرف ظحمدين‬

‫‪777679697‬‬

‫الكل ئبه‬

‫‪.236‬‬

‫مشعيب عبد ا الفاتش‬

‫‪713949219‬‬

‫صهبه‬

‫‪.237‬‬

‫مشكاوي الضمان الجتماعي‬

‫‪1544012‬‬

‫‪1544011‬‬

‫‪.238‬‬

‫مشكاوي المعـسكر‬

‫‪777500999‬‬

‫‪1500999‬‬

‫‪.239‬‬

‫مشهاب منصور مظحمد ناجي‬

‫‪734784035‬‬

‫‪.240‬‬

‫مشوقي البلطة‬

‫‪770724999‬‬

‫ز من الظحديدة‬

‫‪.241‬‬

‫مشوقي المشريف‬

‫‪773346031‬‬

‫ز‬

‫‪.242‬‬

‫مشوقي العليمي‬

‫‪734627315‬‬

‫‪.243‬‬

‫مشوقي ـسالم صالح‬

‫‪770399431‬‬

‫عكاد‬

‫‪.244‬‬

‫مشوقي مغلس‬

‫‪777875829‬‬

‫ز من تعز‬

‫‪.245‬‬

‫ص )توفيق النصاري)جبل ظحبمشي‬

‫‪777199778‬‬

‫صظحيفةالوظحدة‬

‫‪.246‬‬

‫ص )مظحمدعجلن‬

‫‪770000140‬‬

‫رئيس تظحر)وهج الظحقيقة‬

‫‪734614909‬‬

‫ز صنعاء‬

‫ضابط‬

‫‪4280372‬‬

‫تعز‬

‫‪01510051‬‬

‫‪ | 9‬اةةلةةصةةفةةحةةة ة‬

‫‪2694151‬‬

‫صديق بقالة ابين موديه‬


‫دليل الهاتف ‪2013 10 13‬م‬ ‫‪.247‬‬

‫صادق اظحمدظحزام‬

‫‪733479325‬‬

‫البرظحه‬

‫‪.248‬‬

‫صادق الظحمادي‬

‫‪771692676‬‬

‫ز من تعز‬

‫‪.249‬‬

‫صادق الظحمزة‬

‫‪773571537‬‬

‫‪.250‬‬

‫صادق الرفاعي‬

‫‪777826582‬‬

‫‪.251‬‬

‫صادق المشميري‬

‫‪770501297‬‬

‫‪.252‬‬

‫صادق الطرفي‬

‫‪771957377‬‬

‫الممشجب‬

‫‪.253‬‬

‫صادق العوام‬

‫‪777656125‬‬

‫ز‬

‫‪.254‬‬

‫صادق الكامل‬

‫‪770153346‬‬

‫ز من اب‬

‫‪.255‬‬

‫صادق علي عبدا‬

‫‪772114090‬‬

‫‪.256‬‬

‫صادق ممشوق‬

‫‪770751020‬‬

‫ز‬

‫‪.257‬‬

‫صالح الخولني‬

‫‪777424574‬‬

‫ز‬

‫‪.258‬‬

‫صالح الفاطمي‬

‫‪770407428‬‬

‫ز من ذمار‬

‫‪.259‬‬

‫صالح القباطي‬

‫‪771521260‬‬

‫ز‬

‫‪.260‬‬

‫صالح الهللي‬

‫‪770895536‬‬

‫الوظحدةالصظحية‬

‫‪.261‬‬

‫صالح الوهبي‬

‫‪770320923‬‬

‫زميل‬

‫‪.262‬‬

‫صالح اليعري‬

‫‪777628313‬‬

‫ز من ذمار‬

‫‪.263‬‬

‫صالح جبران‬

‫‪777892137‬‬

‫ضابط ابين جعار‬

‫‪.264‬‬

‫صالح ـسطمم‬

‫‪771338040‬‬

‫ز من تعز‬

‫‪.265‬‬

‫صالح ضبعان‬

‫‪777770374‬‬

‫ضابط من صنعاء‬

‫‪.266‬‬

‫صدام الظحماد‬

‫‪771692676‬‬

‫ز من تعز‬

‫‪.267‬‬

‫صدام الـسدمي‬

‫‪773956680‬‬

‫ـسائق من صنعاء‬

‫‪.268‬‬

‫صدام ظحـسين اظحمد الربيع‬

‫‪714334679‬‬

‫عكاد‬

‫‪.269‬‬

‫صدام مشوارب‬

‫‪770221525‬‬

‫‪.270‬‬

‫صفوان القرمشي‬

‫‪736998825‬‬

‫معرفه‬

‫‪.271‬‬

‫صفوان ـسيف اظحمد‬

‫‪733676781‬‬

‫البرظحه‬

‫‪.272‬‬

‫صلح علىغالب‬

‫‪735965300‬‬

‫صهبه‬

‫‪.273‬‬

‫ضيف ا النمي‬

‫‪771651877‬‬

‫ضابط‬

‫‪.274‬‬

‫طارق ـسعيدالرظحيم‬

‫‪733839843‬‬

‫صهبه‬

‫‪.275‬‬

‫طاهر اظحمد الظحاج عقيل‬

‫‪777201291‬‬

‫ز من اب‬

‫‪712320814‬‬

‫‪734981300‬‬

‫‪700605275‬‬

‫‪ | 10‬اةةلةةصةةفةةحةةة ة‬

‫صظحي‬

‫ز من الظحيمه‬

‫مـساعد القائد‬


‫دليل الهاتف ‪2013 10 13‬م‬ ‫‪.276‬‬

‫طاهر الظحنمشلي‬

‫‪777309642‬‬

‫ضابط المشئون‬

‫‪.277‬‬

‫طاهر صبر‬

‫‪770381562‬‬

‫ز‬

‫‪.278‬‬

‫طة اظحمد هزاع‬

‫‪771843994‬‬

‫عكاد‬

‫‪.279‬‬

‫طة عبدا ـسيف‬

‫‪777210436‬‬

‫جبل ظحبمشي‬

‫‪.280‬‬

‫طة علي ظحس‬

‫‪733154763‬‬

‫البرظحة‬

‫‪.281‬‬

‫طة علي عبداللة)المقهاية‬

‫‪714156968‬‬

‫المقهايه‬

‫‪.282‬‬

‫طة غالب الربيع‬

‫‪733911824‬‬

‫عكاد‬

‫‪.283‬‬

‫طلل فيروز‬

‫‪712246743‬‬

‫‪.284‬‬

‫طه الكيكي‬

‫‪733576544‬‬

‫‪.285‬‬

‫عادل الجبري‬

‫‪733277496‬‬

‫‪.286‬‬

‫عادل الظحصن‬

‫‪700025027‬‬

‫ز من الظحيمه‬

‫‪.287‬‬

‫عادل الزريقي‬

‫‪733532799‬‬

‫مـساعدبالبظحث ص‬

‫‪.288‬‬

‫عادل المشرعبي‬

‫‪771211434‬‬

‫معرفةكان مشاوش‬

‫‪.289‬‬

‫عادل القديمي‬

‫‪770263341‬‬

‫ز ومظحامي‬

‫‪.290‬‬

‫عادل ظحزام)امشروح‬

‫‪777515691‬‬

‫ز المشروح‬

‫‪.291‬‬

‫عادل عفاري)مندوب المتقاعدين‬

‫‪777486007‬‬

‫مندوب المتقاعدين‬

‫‪.292‬‬

‫عادل مظحمد العزي‬

‫‪711057792‬‬

‫عكاد‬

‫‪.293‬‬

‫عادل ياـسين القرمشي‬

‫‪770799673‬‬

‫إداري بماليةالوزارة‬

‫‪.294‬‬

‫عارف الميدان‬

‫‪700458473‬‬

‫صديق من جبل ظحبمشي‬

‫‪.295‬‬

‫عارف ـسيف عبدالرقيب البركاني‬

‫‪777867001‬‬

‫الزريبه‬

‫‪.296‬‬

‫عاطف كدأش‬

‫‪733707687‬‬

‫‪.297‬‬

‫عائدة‬

‫‪713702218‬‬

‫‪.298‬‬

‫عبد اظحمد‬

‫‪711113746‬‬

‫‪.299‬‬

‫عبد اظحمدالجماعي)مقدم‬

‫‪773421001‬‬

‫‪771621171‬‬

‫‪773322340‬‬

‫ز من اب‬

‫ز من صنعاء الصافيه‬

‫ز‬ ‫‪01274786‬‬

‫ضابط‬

‫‪711509119‬‬ ‫‪.300‬‬

‫عبد اللةالنخلني‬

‫‪771881868‬‬

‫ضابط‬

‫‪.301‬‬

‫عبد الله الظحاج‬

‫‪770303394‬‬

‫زميل صنعاء‬

‫‪.302‬‬

‫عبد الباـسط ظحـسان‬

‫‪711220466‬‬

‫‪771385701‬‬ ‫‪735607856‬‬

‫‪ | 11‬اةةلةةصةةفةةحةةة ة‬

‫جبل ظحبمشي‬


‫دليل الهاتف ‪2013 10 13‬م‬ ‫‪.303‬‬

‫عبد البرح‬

‫‪777600983‬‬

‫اب‬

‫‪.304‬‬

‫عبد الجبار عبد الولي‬

‫‪736566911‬‬

‫عكاد‬

‫‪.305‬‬

‫عبد الجبارالتونه‬

‫‪712258342‬‬

‫الممشجب‬

‫‪.306‬‬

‫عبد الجبارالـسكران‬

‫‪734529489‬‬

‫الضبات‬

‫‪.307‬‬

‫عبد الجبارعبد ا البركاني‬

‫‪777977740‬‬

‫‪711912955‬‬

‫صهبه‬

‫‪.308‬‬

‫عبد الظحافظ الـسقاف‬

‫‪777121446‬‬

‫‪777766643‬‬

‫ضابط وقائد‬

‫‪.309‬‬

‫عبد الظحافظ عقلن‬

‫‪777875972‬‬

‫ز تعزصبر بلعان‬

‫‪.310‬‬

‫عبد الظحبيب‬

‫‪771393631‬‬

‫مدرـسة الوظحدة‬

‫‪.311‬‬

‫عبد الظحفيظ المبنن‬

‫‪733257576‬‬

‫‪.312‬‬

‫عبد ألظحق اظحمد عبد الواـسع‬

‫‪770563210‬‬

‫‪.313‬‬

‫عبد الظحكيم الـسياد‬

‫‪770468356‬‬

‫‪.314‬‬

‫عبد الظحكيم الصمدي‬

‫‪711399566‬‬

‫‪.315‬‬

‫عبد الظحكيم الطالبي‬

‫‪770526635‬‬

‫‪.316‬‬

‫عبد الظحكيم ‪2‬‬

‫‪773880886‬‬

‫‪.317‬‬

‫عبد الظحليم ـسيف‬

‫‪771389988‬‬

‫‪.318‬‬

‫عبد الظحميدالمشرعبي‬

‫‪771990180‬‬

‫‪.319‬‬

‫عبد الرظحمن الزمر‬

‫‪773780548‬‬

‫‪.320‬‬

‫عبد الرظحمن المجيدي‬

‫‪711068906‬‬

‫‪.321‬‬

‫عبد الرظحمن المظحويتي‬

‫‪733711181‬‬

‫ضابط‬

‫‪.322‬‬

‫عبد الرظحمن النعماني‬

‫‪770927971‬‬

‫ضابط‬

‫‪.323‬‬

‫عبد الرظحمن طربوش‬

‫‪734746125‬‬

‫الممشح‬

‫‪.324‬‬

‫عبد الرظحمن عبد الظحبمشي‬

‫‪771537625‬‬

‫‪.325‬‬

‫عبد الرظحمن مدهش‬

‫‪9.66502E+11‬‬

‫عكاد‬

‫‪.326‬‬

‫عبد الررزاق‬

‫‪770077568‬‬

‫ـسائق الظحملة‬

‫‪.327‬‬

‫عبد الرقيب نعمان البركاني‬

‫‪777942407‬‬

‫تعز‬

‫‪.328‬‬

‫عبد الـسلم‬

‫‪712237235‬‬

‫التظحقيقات‬

‫‪.329‬‬

‫عبد الـسلم العزي‬

‫‪736878109‬‬

‫عكاد‬

‫‪.330‬‬

‫عبد المشاطر‬

‫‪777823681‬‬

‫ز‬

‫‪.331‬‬

‫عبد الصرعمي‬

‫‪770108942‬‬

‫ز ذمار اوصاب‬

‫‪777685085‬‬

‫ز مصور‬ ‫عكاد‬

‫‪773329478‬‬

‫ز)بالظحديدةجبل ظحبمشي‬ ‫صهبه‬

‫بلعان صبر‬ ‫‪734312917‬‬

‫ضابط‬ ‫زميل‬

‫‪4238537‬‬

‫‪ | 12‬اةةلةةصةةفةةحةةة ة‬

‫تعز‬


‫دليل الهاتف ‪2013 10 13‬م‬ ‫‪.332‬‬

‫عبد الظهار‬

‫‪777766492‬‬

‫ضابط‬

‫‪.333‬‬

‫عبد العاقل‬

‫‪733503384‬‬

‫عكاد‬

‫‪.334‬‬

‫عبد العزيزالمشرعبي‬

‫‪773704122‬‬

‫ز من تعزمشرعب‬

‫‪.335‬‬

‫عبد العزيزالصبري‬

‫‪733398964‬‬

‫صاظحب معوق من صبر‬

‫‪.336‬‬

‫عبد العزيزعبدالغني‬

‫‪711796467‬‬

‫العذير‬

‫‪.337‬‬

‫عبد العزيزمصلح‬

‫‪777093063‬‬

‫ز امين مخزن ـسلح‬

‫‪.338‬‬

‫عبد العليم البركاني‬

‫‪777300751‬‬

‫عاقل ح ـسعوان‬

‫‪.339‬‬

‫عبد الغفار عبدا الفاتش‬

‫‪711902376‬‬

‫صهبه‬

‫‪.340‬‬

‫عبد الغفارـسيف اظحمد‬

‫‪734162184‬‬

‫البرظحة‬

‫‪.341‬‬

‫عبد الغني الـسبئي‬

‫‪770632135‬‬

‫المـسراخ‬

‫‪.342‬‬

‫عبد الغني القليصي‬

‫‪777716893‬‬

‫كاتب مرتبات‬

‫‪.343‬‬

‫عبد الفتيح‬

‫‪4224986‬‬

‫عكاد‬

‫‪.344‬‬

‫عبد القاهر‬

‫‪771319786‬‬

‫الظحرف‬

‫‪.345‬‬

‫عبد القوي م مهيوب الجمالي‬

‫‪773147220‬‬

‫زميل)صبر بلعان‬

‫‪.346‬‬

‫عبد الكريم علىـسعدالظحاج‬

‫‪773155667‬‬

‫صظحي مدني)من ريمة‬

‫‪.347‬‬

‫عبد الكريم وهيب‬

‫‪777200736‬‬

‫ضابط‬

‫‪.348‬‬

‫عبد اللة بيروت‬

‫‪777469292‬‬

‫‪.349‬‬

‫عبد اللة ـسبأ‬

‫‪777541455‬‬

‫صنعاء الظحوال‬

‫‪.350‬‬

‫عبد اللة الثوري‬

‫‪771678953‬‬

‫ز من تعز‬

‫‪.351‬‬

‫عبد اللة الجوفي‬

‫‪777498923‬‬

‫ضابط‬

‫‪.352‬‬

‫عبد اللة الظحارـسي‬

‫‪770266613‬‬

‫‪.353‬‬

‫عبد اللة الظحبمشي‬

‫‪711009451‬‬

‫‪.354‬‬

‫عبد اللة الـسلفي‬

‫‪773672187‬‬

‫ز من ريمه‬

‫‪.355‬‬

‫عبد اللة المشمـسي‬

‫‪734646781‬‬

‫مشمير‬

‫‪.356‬‬

‫عبد اللة القظحمي‬

‫‪777890703‬‬

‫ضابط‬

‫‪.357‬‬

‫عبد اللة المخلفي‬

‫‪771886095‬‬

‫معلم‬

‫‪.358‬‬

‫عبد اللة النقيب)البوفية‬

‫‪736776364‬‬

‫اب‬

‫‪.359‬‬

‫عبد اللة الوادعي)مهندس‬

‫‪711720009‬‬

‫مديرمشركةإـسهام للمقولت‬

‫‪.360‬‬

‫عبد اللة اليعري‬

‫‪777082114‬‬

‫ز من ذمار‬

‫‪1469292‬‬

‫‪ | 13‬اةةلةةصةةفةةحةةة ة‬

‫صديق‬


‫دليل الهاتف ‪2013 10 13‬م‬ ‫‪.361‬‬

‫عبد اللة عبدة الربيع‬

‫‪733003681‬‬

‫عكاد‬

‫‪.362‬‬

‫عبد اللة علىنعمان هامشم‬

‫‪777824075‬‬

‫الظحميدي‬

‫‪.363‬‬

‫عبد اللة علي الظحدى‬

‫‪700655088‬‬

‫‪735578046‬‬

‫ذمار‬

‫‪.364‬‬

‫عبد اللة غالب البرظحي‬

‫‪777530491‬‬

‫‪736068370‬‬

‫صهبة‬

‫‪.365‬‬

‫عبد اللة فرظحان الع‬

‫‪771600810‬‬

‫ز مصور‬

‫‪.366‬‬

‫عبد اللة مظحمداظحمدالظحجري‬

‫‪737555725‬‬

‫اداري بمكتب الركان‬

‫‪.367‬‬

‫عبد اللة مظحمدظحـسن الطويل‬

‫‪771803569‬‬

‫‪.368‬‬

‫عبد اللة مهيوب فارع‬

‫‪712241620‬‬

‫عرمشان‬

‫‪.369‬‬

‫عبد اللة ناجي الفتيح‬

‫‪735211659‬‬

‫عكاد‬

‫‪.370‬‬

‫عبد اللة هامشم‬

‫‪777597037‬‬

‫مكتب الركان‬

‫‪.371‬‬

‫عبد ا اظحمدعبدالرقيب‬

‫‪777916866‬‬

‫الزريبه‬

‫‪.372‬‬

‫عبد ا النتاخ‬

‫‪733055900‬‬

‫صهبه‬

‫‪.373‬‬

‫عبد ا ظحـسن الربيع‬

‫‪733115517‬‬

‫عكاد‬

‫‪.374‬‬

‫عبد ا ـسلطان‬

‫‪777484719‬‬

‫صهبه‬

‫‪.375‬‬

‫عبد ا مظحمد ـسالم الواـسع‬

‫‪777715074‬‬

‫عكاد‬

‫‪.376‬‬

‫عبد ا مظحمد ـسالم الواـسع‬

‫‪777715074‬‬

‫عكاد‬

‫‪.377‬‬

‫عبد ا مظحمد ناجي‬

‫‪777493719‬‬

‫صهبه‬

‫‪.378‬‬

‫عبد ا مدهش‬

‫‪733613695‬‬

‫عكاد‬

‫‪.379‬‬

‫عبد المجيدعبدا‬

‫‪734754478‬‬

‫ز‬

‫‪.380‬‬

‫عبد الملك الزبيدي‬

‫‪771454742‬‬

‫ز من اب‬

‫‪.381‬‬

‫عبد الملك المشرعبي‬

‫‪777895586‬‬

‫ز من تعزمشرعب‬

‫‪.382‬‬

‫عبد الملك علىاظحمدالعكادي‬

‫‪733296011‬‬

‫عكاد‬

‫‪.383‬‬

‫عبد المللك مدهش‬

‫‪734204226‬‬

‫عكاد‬

‫‪.384‬‬

‫عبد النود‬

‫‪733904235‬‬

‫صهبه‬

‫‪.385‬‬

‫عبد النور‬

‫‪777231560‬‬

‫‪.386‬‬

‫عبد الوارث علي غالب‬

‫‪736248109‬‬

‫‪.387‬‬

‫عبد الواـسع ـسعيد البركاني‬

‫‪777618944‬‬

‫‪.388‬‬

‫عبد فخرالدين‬

‫‪711855182‬‬

‫‪.389‬‬

‫عبد مظحمدالظحبمشي‬

‫‪770974844‬‬

‫‪735620377‬‬

‫الظحميدي‬

‫صهبه‬ ‫‪4244769‬‬

‫‪ | 14‬اةةلةةصةةفةةحةةة ة‬

‫تعز‬ ‫ز من ريمه‬


‫دليل الهاتف ‪2013 10 13‬م‬ ‫‪.390‬‬

‫عبد نهمشل)إتصالت بلمعـسكر‬

‫‪771608534‬‬

‫صاظحب من صنعاء‬

‫‪.391‬‬

‫عبدالـسلم الجندبي‬

‫‪777201087‬‬

‫إبن مديرالمالية‬

‫‪.392‬‬

‫عبدالقدوس الديلمي‬

‫‪777116369‬‬

‫ضابط)مديرالقـسم الفني‬

‫‪.393‬‬

‫عبدالملك الطيب‬

‫‪733336333‬‬

‫‪.394‬‬

‫عبدالملك علىاظحمد ‪2‬‬

‫‪770719159‬‬

‫جبل ظحبمشي الظحرس‬

‫‪.395‬‬

‫عبدالوهاب المؤذن‬

‫‪777200161‬‬

‫ضابط‬

‫‪.396‬‬

‫عتيق‬

‫‪773749220‬‬

‫‪.397‬‬

‫عثمان البرظحي‬

‫‪734217680‬‬

‫صهبة‬

‫‪.398‬‬

‫عدنان مظحمد ظحـسن الطويل‬

‫‪737962961‬‬

‫الظحميدي‬

‫‪.399‬‬

‫عرفات الظحطابي‬

‫‪777166933‬‬

‫ضابط‬

‫‪.400‬‬

‫عرفات الـسنيدار‬

‫‪737293278‬‬

‫عكاد‬

‫‪.401‬‬

‫عزيز البهلولي‬

‫‪736415748‬‬

‫ز صنعاء‬

‫‪.402‬‬

‫عصام الظحمودي‬

‫‪711451762‬‬

‫جبل ظحبمشي تبيمشعه‬

‫‪.403‬‬

‫عصام الدهل‬

‫‪771360481‬‬

‫الظحميدي‬

‫‪.404‬‬

‫عصام الكيلي‬

‫‪777105327‬‬

‫ضابط بمشؤون افرالوزارة‬ ‫ضابط‬

‫‪.405‬‬

‫عصام ـسيف ظحـسن‬

‫‪734143762‬‬

‫البرظحة‬

‫‪.406‬‬

‫عصام معصار‬

‫‪771852828‬‬

‫التظحقبقات‬

‫‪.407‬‬

‫عصام نعمان غالب‬

‫‪733303577‬‬

‫صهبه‬

‫‪.408‬‬

‫عفاف القباطي‬

‫‪770128353‬‬

‫ز إعلميه‬

‫‪.409‬‬

‫عفيف اظحمدظحمودالعروـسي‬

‫‪777940307‬‬

‫ز مصور‬

‫‪.410‬‬

‫علي ناجي الفتيح‬

‫‪772258030‬‬

‫‪.411‬‬

‫علي ابوعلي‬

‫‪712302731‬‬

‫العذير‬

‫‪.412‬‬

‫علي اظحمد المغبش‬

‫‪711669105‬‬

‫عكاد‬

‫‪.413‬‬

‫علي اظحمد عبدالواـسع‬

‫‪771971188‬‬

‫عكاد‬

‫‪.414‬‬

‫علي اظحمدالمقدمشي‬

‫‪777789869‬‬

‫ضابط مع الركان‬

‫‪.415‬‬

‫علي الظحنظاني‬

‫‪777770232‬‬

‫معلم‬

‫‪.416‬‬

‫علي الروـسي‬

‫‪771711290‬‬

‫ضابط التظحقيقات‬

‫‪1610226‬‬

‫ضابط‬

‫‪01612696‬‬

‫‪711664530‬‬

‫‪714186952‬‬

‫‪ | 15‬اةةلةةصةةفةةحةةة ة‬

‫مشمير‬

‫عكاد‬


‫دليل الهاتف ‪2013 10 13‬م‬ ‫‪.417‬‬

‫علي المشومي‬

‫‪777876154‬‬

‫ز من صنعاء‬

‫‪.418‬‬

‫علي العوضي‬

‫‪771399825‬‬

‫ز مظحاضرتوجيه‬

‫‪.419‬‬

‫علي الفقية‬

‫‪772191444‬‬

‫‪.420‬‬

‫علي القباطي‬

‫‪734611941‬‬

‫‪.421‬‬

‫علي اللـساني‬

‫‪777300196‬‬

‫ضابط امن ـسياـسي‬

‫‪.422‬‬

‫علي المتوكل‬

‫‪777433236‬‬

‫ز‬

‫‪.423‬‬

‫علي اليافعي‬

‫‪771912356‬‬

‫ز من اب‬

‫‪.424‬‬

‫علي ظحزام عوض‬

‫‪737152900‬‬

‫ز من صنعاء‬

‫‪.425‬‬

‫علي ـسفيان‬

‫‪733036318‬‬

‫عكاد‬

‫‪.426‬‬

‫علي عبادي‬

‫‪2344634‬‬

‫عدن المنصورة‬

‫‪.427‬‬

‫علي غالب‬

‫‪711876782‬‬

‫العذير‬

‫‪.428‬‬

‫علي فرظحان )صظحي‬

‫‪771571495‬‬

‫صظحي من ذمار‬

‫‪.429‬‬

‫علي قاـسم المهدي‬

‫‪777618993‬‬

‫ز من صنعاء‬

‫‪.430‬‬

‫علي قطيمة‬

‫‪777089583‬‬

‫ضابط بماليةالوزارة‬

‫‪.431‬‬

‫علي مهدي )ألظحملة‬

‫‪735329758‬‬

‫‪.432‬‬

‫علي هادي‬

‫‪771843699‬‬

‫ز تظحقيقات‬

‫‪.433‬‬

‫عمار الطويل‬

‫‪773417148‬‬

‫ز توجيه‬

‫‪.434‬‬

‫عمار رجب‬

‫‪771250430‬‬

‫ضابط‬

‫‪.435‬‬

‫عمار عبدالولي‬

‫‪734371725‬‬

‫عكاد‬

‫‪.436‬‬

‫عمار قاـسم ـسعيد‬

‫‪734244618‬‬

‫البرظحة‬

‫‪.437‬‬

‫عمر اظحمدالمشيخ)مظحامي‬

‫‪777774394‬‬

‫افرس‬

‫‪.438‬‬

‫عمر اظحمدعبد الرقيب‬

‫‪770268199‬‬

‫الزريبة‬

‫‪.439‬‬

‫عمر الظحضرمي‬

‫‪733340991‬‬

‫الممشجب‬

‫‪.440‬‬

‫عمر الفقية‬

‫‪714008178‬‬

‫‪.441‬‬

‫عيـسى النصاري‬

‫‪77702084‬‬

‫‪701124899‬‬

‫‪777804547‬‬

‫ز من تعز‬

‫ـسائق الظحملة‬

‫ز ومظحامي من اب‬

‫‪.442‬‬

‫عيـسى القادري‬

‫‪770528400‬‬

‫‪700381397‬‬

‫مـستجدأمين مخزن‬

‫‪.443‬‬

‫غالب الظحاج ‪1‬‬

‫‪771591467‬‬

‫‪773210942‬‬

‫جبل ظحبمشي‬

‫‪.444‬‬

‫غالب المظهري‬

‫‪714844655‬‬

‫‪712591467‬‬

‫‪ | 16‬اةةلةةصةةفةةحةةة ة‬

‫جبل ظحبمشي‬


‫دليل الهاتف ‪2013 10 13‬م‬ ‫‪.445‬‬

‫فا الصلوي‬

‫‪773287041‬‬

‫‪.446‬‬

‫فارس الظحدى‬

‫‪736712438‬‬

‫ز من صنعاء‬

‫‪.447‬‬

‫فارس عبد الرظحمن مدهش‬

‫‪733507951‬‬

‫عكاد‬

‫‪.448‬‬

‫فارس عبد الولي‬

‫‪734643282‬‬

‫عكاد‬

‫‪.449‬‬

‫فاروق اظحمد البرظحي‬

‫‪777753610‬‬

‫عكاد‬

‫‪.450‬‬

‫فاروق الضبيبي‬

‫‪770310611‬‬

‫مشئون الفراد‬

‫‪.451‬‬

‫فاروق الضبيبي ‪1‬‬

‫‪777691670‬‬

‫‪.452‬‬

‫فاهد الظحراـسي‬

‫‪773285266‬‬

‫ز صظحي‬

‫‪.453‬‬

‫فائز النويهي‬

‫‪711744850‬‬

‫المقهايه‬

‫‪.454‬‬

‫فائز ظحماد)ملزم‬

‫‪771462102‬‬

‫ضابط مع القوـسي‬

‫‪.455‬‬

‫فائز عبد اظحمد الربيع‬

‫‪711364550‬‬

‫عكاد‬

‫‪.456‬‬

‫فائق عبد الولي‬

‫‪734142325‬‬

‫‪.457‬‬

‫فتظحي اللظحجي‬

‫‪770111369‬‬

‫ز ذمار‬

‫‪.458‬‬

‫فتظحي فيروز‬

‫‪711315172‬‬

‫ز من اب‬

‫‪.459‬‬

‫فراص‬

‫‪777377244‬‬

‫مكتب القائد‬

‫‪.460‬‬

‫فرظحان علي غالب‬

‫‪735171765‬‬

‫صهبه‬

‫‪.461‬‬

‫فضل الصعيدي‬

‫‪777877871‬‬

‫ضابط‬

‫‪.462‬‬

‫فضل ـسعيد الظحبمشي‬

‫‪736635626‬‬

‫ج ظحبمشي البرظحات‬

‫‪.463‬‬

‫فضل علي مظحمدالنويهي‬

‫‪771620091‬‬

‫عكاد‬

‫‪.464‬‬

‫فكس وزير الداخلية‬

‫‪1332754‬‬

‫فكس‬

‫‪.465‬‬

‫فهد البمشيري‬

‫‪777485801‬‬

‫مشئون الفراد‬

‫‪.466‬‬

‫فهد الغوري‬

‫‪733557961‬‬

‫عكاد‬

‫‪.467‬‬

‫فهد ظحـسين الربيع‬

‫‪713731591‬‬

‫عكاد‬

‫‪.468‬‬

‫فهد عاطف‬

‫‪777089642‬‬

‫ز من الضالع‬

‫‪.469‬‬

‫فهد عبدـسيف‬

‫‪733686076‬‬

‫باب موـسى‬

‫‪.470‬‬

‫فهد مظحمداظحمد‬

‫‪734784651‬‬

‫الزريبه‬

‫‪.471‬‬

‫فهمي ناجي عبد الفتيح‬

‫‪771361458‬‬

‫عكاد‬

‫‪.472‬‬

‫فهمي ألمشول‬

‫‪777693095‬‬

‫ز‬

‫‪.473‬‬

‫فهمي عبدالجبار‬

‫‪777770343‬‬

‫ضابط‬

‫‪771992516‬‬

‫‪770517197‬‬

‫‪ | 17‬اةةلةةصةةفةةحةةة ة‬

‫مشئون الفراد‬

‫عكاد‬


‫دليل الهاتف ‪2013 10 13‬م‬ ‫‪733146622‬‬

‫ز من الظحيمه‬

‫‪.474‬‬

‫فواد البمشة‬

‫‪777127947‬‬

‫‪.475‬‬

‫فواد المشلح‬

‫‪777524975‬‬

‫معلم من اب‬

‫‪.476‬‬

‫فواد خصرف‬

‫‪777693036‬‬

‫ز‬

‫‪.477‬‬

‫فواد عبداللةالظحاج‬

‫‪771534965‬‬

‫‪733796319‬‬

‫صظحي المقهايه‬

‫‪.478‬‬

‫فواد نعمان صالح‬

‫‪771595353‬‬

‫‪733796319‬‬

‫عكاد الخدمه‬

‫‪.479‬‬

‫فواز الزرقة‬

‫‪777692878‬‬

‫ز من ظحجه‬

‫‪.480‬‬

‫فواز الـسلمي)إعلمي‬

‫‪770801829‬‬

‫ضابط‬

‫‪.481‬‬

‫فواز ـسعيدالظحبمشي‬

‫‪2605484‬‬

‫جبل ظحبش البرظحات‬

‫‪.482‬‬

‫فوزي منصور‬

‫‪713319978‬‬

‫عكاد‬

‫‪.483‬‬

‫فيصل القباطي‬

‫‪773345483‬‬

‫ز‬

‫‪.484‬‬

‫فيصل المخلفي‬

‫‪777572213‬‬

‫زك‪3‬‬

‫‪.485‬‬

‫فيصل ظحداد)مهندس‬

‫‪777715305‬‬

‫من بلدالوافي)تبيمشعة‬

‫‪.486‬‬

‫ق ـسامع‬

‫‪777622572‬‬

‫‪.487‬‬

‫ق ـسامعي‬

‫‪777622572‬‬

‫‪.488‬‬

‫قا_ابين)مظحمد‬

‫‪777808879‬‬

‫ضابط‬

‫‪.489‬‬

‫قا_المانة)مظحمدزيدعمران‬

‫‪777717686‬‬

‫ضابط‬

‫‪.490‬‬

‫قا_المكل)عبدالوهاب الوائلي‬

‫‪777123228‬‬

‫ضابط‬

‫‪.491‬‬

‫قا_تعز)ظحمودالظحارثي‬

‫‪777127611‬‬

‫ضابط‬

‫‪.492‬‬

‫قا_ظحجة)رازح القاضي‬

‫‪777720800‬‬

‫ضابط‬

‫‪.493‬‬

‫قا_ـسيئون)طلي الغريري‬

‫‪770707094‬‬

‫ضابط‬

‫‪.494‬‬

‫قا_فراب)رمشادالمصري‬

‫‪777761118‬‬

‫ضابط‬

‫‪.495‬‬

‫قا_فرالضالع)ـسعيدالريمي‬

‫‪777770029‬‬

‫ضابط‬

‫‪.496‬‬

‫قا_لظحج)قائدالورد‬

‫‪777171116‬‬

‫ضابط‬

‫‪.497‬‬

‫قا‪-‬مارب)علي تاج الدين‬

‫‪777770435‬‬

‫ضابط‬

‫‪.498‬‬

‫قائد الجرادي‬

‫‪777826577‬‬

‫ز من ريمه‬

‫‪.499‬‬

‫قائد ضيف اللة‬

‫‪777770155‬‬

‫ضابط‬

‫‪.500‬‬

‫قظحطان الوصابي‬

‫‪700898513‬‬

‫كتيبةالبنهارد‬

‫‪.501‬‬

‫قناف الظحوجري‬

‫‪773735468‬‬

‫ز‬

‫‪.502‬‬

‫ك المشغب)مـسامجاهدالـسماوي‬

‫‪771902580‬‬

‫‪ | 18‬اةةلةةصةةفةةحةةة ة‬


‫دليل الهاتف ‪2013 10 13‬م‬ ‫‪.503‬‬

‫ك أمن المو)ج‪-‬مح اظحم عبداللة‬

‫‪735259260‬‬

‫‪.504‬‬

‫ك امن الو)مـساع الولي لظحنيمشي‬

‫‪770993534‬‬

‫‪.505‬‬

‫ك امن ـسيا)ع اللةاظحمدعمرظحمزة‬

‫‪773010979‬‬

‫‪.506‬‬

‫ك ظحماية)خالدنعمان عبدإـسماعي‬

‫‪770321795‬‬

‫‪.507‬‬

‫ك ظحملة)جندىفؤادعثمان الظحوري‬

‫‪773478195‬‬

‫‪.508‬‬

‫ك مشرعبي‬

‫‪733848390‬‬

‫‪.509‬‬

‫ك مكافظحة)رائدمعين ابوظحاتم‬

‫‪777770130‬‬

‫‪.510‬‬

‫ك هندـسة)عبدعلي الـسلطان‬

‫‪771171369‬‬

‫‪.511‬‬

‫ك وظحدةالصح)مجاهداظحمدالجبري‬

‫‪777569646‬‬

‫‪.512‬‬

‫ك ‪10‬ص)مـسافراص الظحيدري‬

‫‪700459494‬‬

‫‪.513‬‬

‫ك ‪12‬ص)مـساصالح مظحمدص‬ ‫البـسارة‬

‫‪771712742‬‬

‫‪.514‬‬

‫ك ‪14‬ص)هيثم صالح مظحمدالـسياغي‬

‫‪736200364‬‬

‫‪.515‬‬

‫ك ‪16‬ص)مس_صادق مظحمدمشعيب‬

‫‪770415030‬‬

‫‪.516‬‬

‫ك ‪1‬بنها)مـسامظحمدع القوىالملصي‬

‫‪773669400‬‬

‫‪.517‬‬

‫ك ‪1‬ظحمايةامن)عبدالناصراظحمدعلى‬

‫‪772148240‬‬

‫‪.518‬‬

‫ك ‪1‬خ)مـساخطيب مظحي الدين لغيثي‬

‫‪771616326‬‬

‫‪.519‬‬

‫ك ‪1‬دفاع)مل ‪2‬يظحي ع اللةالظحمزي‬

‫‪777656945‬‬

‫‪.520‬‬

‫ك ‪1‬ص)مـساجميل مظحمدظحاتم‬

‫‪772297579‬‬

‫‪.521‬‬

‫ك ‪1‬مدرع)مـسامنصورمظحمدالواظحدي‬

‫‪777167905‬‬

‫‪.522‬‬

‫ك ‪2‬ص)مـسابمشيراظحمدـسهام‬

‫‪777435711‬‬

‫‪.523‬‬

‫ك ‪2‬مدرع)مـسايظحي اظحمدالذاهبي‬

‫‪771882553‬‬

‫‪.524‬‬

‫ك ‪3‬ظحماية)علي ظحـسن المشاعر‬

‫‪773983680‬‬

‫‪.525‬‬

‫ك ‪3‬خ)مـساعبدالظحافظ المروني‬

‫‪734166033‬‬

‫‪.526‬‬

‫ك ‪3‬ص)رائدع اللةالـسلمي‬

‫‪770518197‬‬

‫‪.527‬‬

‫ك ‪4‬خ)عزالدين علي صلح‬

‫‪711827939‬‬

‫‪.528‬‬

‫ك ‪4‬ص)مظحمدعب المشول‬

‫‪770030608‬‬

‫‪.529‬‬

‫ك ‪5‬خ)مـسامظحمدـسعديظحي الـسلفي‬

‫‪714908897‬‬

‫‪.530‬‬

‫ك ‪5‬ص)مـسامظحمداظحمدالجمالي‬

‫‪777687346‬‬

‫ضابط‬ ‫‪700218864‬‬

‫‪700371260‬‬

‫‪700898845‬‬

‫‪ | 19‬اةةلةةصةةفةةحةةة ة‬


‫دليل الهاتف ‪2013 10 13‬م‬ ‫‪.531‬‬

‫ك ‪6‬خ)مـساابراهيم ع م علىـسلبة‬

‫‪735332433‬‬

‫‪.532‬‬

‫ك ‪6‬ص)مـساعصام ظحمودالهبة‬

‫‪733112270‬‬

‫‪.533‬‬

‫ك ‪7‬خ)مـساظحامداظحمدالقهيلي‬

‫‪711095078‬‬

‫‪.534‬‬

‫ك ‪7‬ص)مـساظحمدي اظحمدالمجيدي‬

‫‪734600822‬‬

‫‪.535‬‬

‫ك ‪8‬ص)مـساتوفيق علي مظحمدالزوبة‬

‫‪77‬‬

‫‪.536‬‬

‫ك ‪9‬ص)ر ‪2‬نجيب علىصاالعبيدي‬

‫‪777770166‬‬

‫‪.537‬‬

‫كامل المشرعبي‬

‫‪733848390‬‬

‫‪.538‬‬

‫الكريمي‬

‫‪.539‬‬

‫ك‪-‬فرقة ‪35‬خ)مظحمدعلىالنمشمي‬

‫‪772288307‬‬

‫‪.540‬‬

‫كمال المشعري‬

‫‪712398911‬‬

‫ز من اب‬

‫‪.541‬‬

‫كمال عباس‬

‫‪777875844‬‬

‫ز من اب‬

‫‪.542‬‬

‫كمال منصور مظحمد ناجي‬

‫‪737451967‬‬

‫عكاد‬

‫‪.543‬‬

‫لبيب‬

‫‪770736362‬‬

‫ز من ابين‬

‫‪.544‬‬

‫لطف )البيرين‬

‫‪712606897‬‬

‫خطيب ـسمر‬

‫‪.545‬‬

‫لطف معياد‬

‫‪777770460‬‬

‫كاتب مرتبات‬

‫‪.546‬‬

‫اللوزي للتلفونات‬

‫‪1251090‬‬

‫‪.547‬‬

‫ماجد‬

‫‪777015210‬‬

‫المالية ابين‬

‫‪.548‬‬

‫مازن عبداللةالطويل‬

‫‪771689339‬‬

‫الظحميدي‬

‫‪.549‬‬

‫الماليه ابين‬

‫‪2604559‬‬

‫‪.550‬‬

‫مانع مشيظحاط‬

‫‪777536140‬‬

‫‪.551‬‬

‫مانع الظحللي‬

‫‪.552‬‬

‫ماهر الظهار‬

‫‪771060976‬‬

‫‪.553‬‬

‫مبارك دبـسان‬

‫‪777876123‬‬

‫‪.554‬‬

‫المترب لتليفونات)فيقا ‪VEGA‬‬

‫‪770811111‬‬

‫‪.555‬‬

‫متمشفى الثورة‬

‫‪700669264‬‬

‫ز بعمران‬ ‫‪8008800‬‬

‫‪2604553‬‬

‫منمشئات ظحكوميه‬ ‫ز من الجوف‬

‫‪1603653‬‬

‫زميل بالتوجية‬

‫ز من الجوف‬ ‫‪711011111‬‬ ‫‪4205444‬‬

‫منمشئه‬

‫‪.556‬‬

‫مجاهد ابوعمر‬

‫‪771821187‬‬

‫ضابط‬

‫‪.557‬‬

‫مجاهد الجبري‬

‫‪777569646‬‬

‫ز صظحي من ذمار‬

‫‪.558‬‬

‫مجاهد الجزيمي‬

‫‪714485741‬‬

‫ز‬

‫‪.559‬‬

‫مجاهد المشومي‬

‫‪711534338‬‬

‫ز من صنعاء‬

‫‪ | 20‬اةةلةةصةةفةةحةةة ة‬


‫دليل الهاتف ‪2013 10 13‬م‬ ‫‪.560‬‬

‫مجاهد العصري‬

‫‪711647071‬‬

‫‪.561‬‬

‫مجهول ‪2‬‬

‫‪734143615‬‬

‫‪.562‬‬

‫مظحفوظ اظحمدظحديد‬

‫‪735225440‬‬

‫عكاد العلى‬

‫‪.563‬‬

‫مظحفوظ المشميري‬

‫‪713236973‬‬

‫ز صظحي من تعز مشمير‬

‫‪.564‬‬

‫مظحمد )خياط الثواب‬

‫‪770255755‬‬

‫‪.565‬‬

‫مظحمد ابومشائع‬

‫‪777536051‬‬

‫ز من ذمار‬

‫‪.566‬‬

‫مظحمد اظحمد عبد الواـسعي‬

‫‪770394650‬‬

‫عكاد‬

‫‪.567‬‬

‫مظحمد اظحمد هزاع النويهي‬

‫‪734008738‬‬

‫عكاد‬

‫‪.568‬‬

‫مظحمد اظحمدالنخعي‬

‫‪777260807‬‬

‫‪.569‬‬

‫مظحمد اظحمدظحاتم مطير‬

‫‪737325341‬‬

‫ز مصور من صنعاء‬ ‫الصافيه‬

‫‪.570‬‬

‫مظحمد المشبط‬

‫‪777770209‬‬

‫ضابط‬

‫‪.571‬‬

‫مظحمد المشول‬

‫‪771875130‬‬

‫ز من صنعاء‬

‫‪.572‬‬

‫مظحمد العوش‬

‫‪712945317‬‬

‫‪.573‬‬

‫مظحمد النـسي‬

‫‪777794441‬‬

‫مديرالمشئون الدارية‬

‫‪.574‬‬

‫مظحمد البكالي‬

‫‪734686367‬‬

‫ز من‬

‫‪.575‬‬

‫مظحمد الجمالي‬

‫‪777687346‬‬

‫ز تعز بلعان صبر‬

‫‪.576‬‬

‫مظحمد الجمل‬

‫‪770375775‬‬

‫مكتب العمليات‬

‫‪.577‬‬

‫مظحمد الجمل‬

‫‪770375775‬‬

‫مكتب العمليات‬

‫‪.578‬‬

‫مظحمد الظحـسام‬

‫‪735273125‬‬

‫‪.579‬‬

‫مظحمد ألذيب‬

‫‪711225903‬‬

‫مشئون الفراد‬

‫‪.580‬‬

‫مظحمد الزيلعي‬

‫‪777110701‬‬

‫ز من ذمار‬

‫‪.581‬‬

‫مظحمد الـسبتاني‬

‫‪777838390‬‬

‫ز من اب‬

‫‪.582‬‬

‫مظحمد الـسروري‬

‫‪771064545‬‬

‫ز جبل ظحبمشي تبيمشعه‬

‫‪.583‬‬

‫مظحمد الـسلل‬

‫‪711942842‬‬

‫عكاد‬

‫‪.584‬‬

‫مظحمد الـسياغي‬

‫‪770206474‬‬

‫‪.585‬‬

‫مظحمد العتابي‬

‫‪773834857‬‬

‫ز من أب‬

‫‪.586‬‬

‫مظحمد العربي‬

‫‪770828645‬‬

‫ز‬

‫‪.587‬‬

‫مظحمد العفيري‬

‫‪777193715‬‬

‫ز‬

‫‪4260808‬‬

‫‪772170708‬‬

‫‪ | 21‬اةةلةةصةةفةةحةةة ة‬

‫مامورمن تعز‬

‫ضابط‬


‫دليل الهاتف ‪2013 10 13‬م‬ ‫‪.588‬‬

‫مظحمد الغمير‬

‫‪777355068‬‬

‫ز إمشارة‬

‫‪.589‬‬

‫مظحمد الفقية‬

‫‪773378542‬‬

‫امين مخزن المشئون‬

‫‪.590‬‬

‫مظحمد القادري)الداخليةوكيل‬

‫‪777455199‬‬

‫ضابط وكيل لمشئون التوجية‬

‫‪.591‬‬

‫مظحمد القضبة‬

‫‪772176975‬‬

‫ز مصور صنعاء‬

‫‪.592‬‬

‫مظحمد القوـسي‬

‫‪777536438‬‬

‫ز من ذمار‬

‫‪.593‬‬

‫مظحمد المبنن‬

‫‪772344364‬‬

‫ز مصور صنعاء‬

‫‪.594‬‬

‫مظحمد المخدر‬

‫‪771820575‬‬

‫ز من مودية‬

‫‪.595‬‬

‫مظحمد المطري‬

‫‪770879736‬‬

‫ز مصور)من بني مطر‬

‫‪.596‬‬

‫مظحمد النعضي‬

‫‪771819044‬‬

‫ضابط‬

‫‪.597‬‬

‫مظحمد النفيش‬

‫‪771803629‬‬

‫ز‬

‫‪.598‬‬

‫مظحمد النود‬

‫‪712261718‬‬

‫ز من عمران‬

‫‪.599‬‬

‫مظحمد ظحـسن الربيع‬

‫‪733966703‬‬

‫عكاد‬

‫‪.600‬‬

‫مظحمد ظحـسين الدغار‬

‫‪777549414‬‬

‫ز من ذمار‬

‫‪.601‬‬

‫مظحمد خنبش‬

‫‪770777277‬‬

‫ضابط من ابين‬

‫‪.602‬‬

‫مظحمد داظحش اليعري‬

‫‪772541499‬‬

‫ز من الظحيمه‬

‫‪.603‬‬

‫مظحمد ردمان الضلعي‬

‫‪773182655‬‬

‫‪.604‬‬

‫مظحمد ـسعيد الظحدى‬

‫‪777875957‬‬

‫ز من ذمار‬

‫‪.605‬‬

‫مظحمد ـسعيدالفاضلي‬

‫‪733697212‬‬

‫بلدالوافي‬

‫‪.606‬‬

‫مظحمد ـسيف)النقيع‬

‫‪711374905‬‬

‫النقيع‬

‫‪.607‬‬

‫مظحمد مشرف‬

‫‪777208300‬‬

‫نائب مديرالمالية‬

‫‪.608‬‬

‫مظحمد مشرف ‪2‬‬

‫‪771942478‬‬

‫‪.609‬‬

‫مظحمد عائض الزبيدي‬

‫‪734961436‬‬

‫ز من ابين‬

‫‪.610‬‬

‫مظحمد عبدالـسلم‬

‫‪771832659‬‬

‫ز من مشرعب‬

‫‪.611‬‬

‫مظحمد عبدالـسلم المشرعبي‬

‫‪770703757‬‬

‫ز من مشرعب‬

‫‪.612‬‬

‫مظحمد عبدالولي الظحضرمي‬

‫‪771595959‬‬

‫‪.613‬‬

‫مظحمد عبدظحـسان‬

‫‪713205836‬‬

‫صهبة‬

‫‪.614‬‬

‫مظحمد علوان الهادي‬

‫‪734631673‬‬

‫ز‬

‫‪.615‬‬

‫مظحمد علي عثمان‬

‫‪737732872‬‬

‫البرظحه‬

‫‪.616‬‬

‫مظحمد علي غالب المشرعبي‬

‫‪773388302‬‬

‫ز من الهياجم‬

‫‪1443302‬‬

‫‪2692357‬‬

‫‪711758817‬‬

‫‪ | 22‬اةةلةةصةةفةةحةةة ة‬

‫ضابط المعلومات‬

‫النمشمه مطعم مودية‬

‫الممشجب‬


‫دليل الهاتف ‪2013 10 13‬م‬ ‫‪.617‬‬

‫مظحمد علي مقيصع‬

‫‪.618‬‬

‫مظحمد علي)الكهرباء‬

‫الظحميدي‬

‫‪734715654‬‬ ‫‪4306066‬‬

‫النمشمه‬

‫‪.619‬‬

‫مظحمد غالب الربيع‬

‫‪735425398‬‬

‫عكاد‬

‫‪.620‬‬

‫مظحمد غزوان‬

‫‪770852497‬‬

‫صظحفي‬

‫‪.621‬‬

‫مظحمد غمشيم‬

‫‪770674618‬‬

‫ضابط‬

‫‪.622‬‬

‫مظحمد كدأش‬

‫‪777875883‬‬

‫ز من ريمة‬

‫‪.623‬‬

‫مظحمد مظحـسن الظحباري‬

‫‪777200106‬‬

‫ضابط‬

‫‪.624‬‬

‫مظحمد مظحمدكنداش‬

‫‪773904068‬‬

‫ز من ريمه‬

‫‪.625‬‬

‫مظحمد مرمشد ظحزام‬

‫‪777644994‬‬

‫‪.626‬‬

‫مظحمد مـسمار‬

‫‪777551280‬‬

‫ضابط‬

‫‪.627‬‬

‫مظحمد معصار‬

‫‪777200863‬‬

‫ضابط‬

‫‪.628‬‬

‫مظحمد مقبل‬

‫‪711330014‬‬

‫دكتور بمـسفى المشرطه‬

‫‪.629‬‬

‫مظحمد ملفي‬

‫‪777875966‬‬

‫ز من رازح‬

‫‪.630‬‬

‫مظحمد مهيوب البرظحي‬

‫‪736105911‬‬

‫صهبه‬

‫‪.631‬‬

‫مظحمد مهيوب الربيع‬

‫‪712686110‬‬

‫عكاد‬

‫‪.632‬‬

‫مظحمد مهيوب العكادي‬

‫‪735352332‬‬

‫عكاد العلى‬

‫‪.633‬‬

‫مظحمد ناجي ـسعيد‬

‫‪711720434‬‬

‫عكاد‬

‫‪.634‬‬

‫مظحمد نائف المشرعبي‬

‫‪777292611‬‬

‫‪.635‬‬

‫مظحمد نعمان عب المجيد‬

‫‪735237494‬‬

‫عكاد‬

‫‪.636‬‬

‫مظحمد هائل)ـسائق‬

‫‪700658924‬‬

‫المشروح‬

‫‪.637‬‬

‫مظحمدالـسياغي ‪2‬‬

‫‪771753066‬‬

‫‪.638‬‬

‫مختار البريهي‬

‫‪770808017‬‬

‫جبل ظحبمشي البظحث صنعاء‬

‫‪.639‬‬

‫مختار القباطي‬

‫‪770361081‬‬

‫ز‬

‫‪.640‬‬

‫مختار ـسيف اظحمد‬

‫‪711156260‬‬

‫‪.641‬‬

‫مختار قاـسم الفاتش‬

‫‪771128770‬‬

‫‪.642‬‬

‫مختار مظحمدقاـسم‬

‫‪777024754‬‬

‫‪.643‬‬

‫مرتضى ـسالم صالح‬

‫‪734375794‬‬

‫عكاد‬

‫‪.644‬‬

‫مروان الواـسعي‬

‫‪777740112‬‬

‫عكاد‬

‫‪773500585‬‬

‫‪4241639‬‬

‫ضابط من تعز‬

‫ضابط مشرعب‬

‫صهبه‬ ‫‪712139384‬‬

‫جبل ظحبمشي‬

‫‪700324720‬‬

‫‪ | 23‬اةةلةةصةةفةةحةةة ة‬


‫دليل الهاتف ‪2013 10 13‬م‬ ‫‪.645‬‬

‫ممشتاق مشكيب‬

‫‪773934152‬‬

‫ز‬

‫‪.646‬‬

‫مصطفى بركاني‬

‫‪771422228‬‬

‫الزريبه‬

‫‪.647‬‬

‫مصطفى ـسلطان‬

‫‪736239789‬‬

‫صهبه‬

‫‪.648‬‬

‫مصطفى الظحوباني‬

‫‪771879550‬‬

‫ز من الظحوبان‬

‫‪.649‬‬

‫مصطفى راوح‬

‫‪736067418‬‬

‫‪.650‬‬

‫مصطفى مظحمود‬

‫‪777256677‬‬

‫ز بلعان صبر‬

‫‪.651‬‬

‫مصطفى مظحمود‬

‫‪777256677‬‬

‫صبر بلعان التصالت‬

‫‪.652‬‬

‫مطلوب العكبار‬

‫‪733318670‬‬

‫عكاد‬

‫‪.653‬‬

‫مطهر الرهاوي‬

‫‪777084983‬‬

‫ز من تعز‬

‫‪.654‬‬

‫مطهر الـسراجي‬

‫‪777200427‬‬

‫ضابط قائدفرع المظحويت‬

‫‪.655‬‬

‫معاذ الصبري‬

‫‪770278356‬‬

‫معلم‬

‫‪.656‬‬

‫معاذ مالك‬

‫‪777472765‬‬

‫ـسائق الظحمله‬

‫‪700191566‬‬

‫ز‬

‫‪.657‬‬

‫معتز خالداظحمدعبدالرقيب‬

‫‪772211426‬‬

‫‪735149204‬‬

‫تعز‬

‫‪.658‬‬

‫معتز مظحمدـسيف‬

‫‪777792271‬‬

‫‪733954123‬‬

‫صهبه‬

‫‪.659‬‬

‫معصرة مشبوة‬

‫‪2673464‬‬

‫‪2604461‬‬

‫ابين‬

‫‪.660‬‬

‫معمر العليمي‬

‫‪712919870‬‬

‫خبازمطعم تعزبأبين‬

‫‪.661‬‬

‫معمر واصل‬

‫‪771369202‬‬

‫ز من اب‬

‫‪.662‬‬

‫مفيد‬

‫‪777852105‬‬

‫‪.663‬‬

‫مفيد الـسروري‬

‫‪711291719‬‬

‫‪.664‬‬

‫مكتب التدريب‬

‫‪1262589‬‬

‫‪.665‬‬

‫مكتب م التوجيه‬

‫‪1263161‬‬

‫‪.666‬‬

‫مكتب وظحدةظحمايةالمشخصيات‬

‫‪1507404‬‬

‫‪.667‬‬

‫مناع‬

‫‪777222141‬‬

‫‪.668‬‬

‫مندوب اب)مـسامظحمدعلىالمطري‬

‫‪771860319‬‬

‫‪.669‬‬

‫مندوب الما)مظحمدعلىالزبيدي‬

‫‪777887122‬‬

‫‪.670‬‬

‫مندوب الب)مـساظحـسن الغيلي‬

‫‪777770309‬‬

‫‪.671‬‬

‫مندوب الح)رائدظحـسن المشموري‬

‫‪777770138‬‬

‫‪.672‬‬

‫مندوب المك)مـساجميل الرداعي‬

‫‪777713818‬‬

‫‪733091409‬‬

‫ز صظحي جبل ظحبمشي‬ ‫تبيمشعه‬

‫ضابط المشئون‬ ‫الداريه‬

‫‪ | 24‬اةةلةةصةةفةةحةةة ة‬

‫ضابط‬

‫ضابط‬


‫دليل الهاتف ‪2013 10 13‬م‬ ‫‪.673‬‬

‫مندوب ت)مـساعبدالكريم المبار‬

‫‪777293944‬‬

‫‪.674‬‬

‫مندوب ذ)رائداـسماعيل الظحوري‬

‫‪777997849‬‬

‫‪.675‬‬

‫مندوب ر)مـساأمين العمراني‬

‫‪777379590‬‬

‫‪.676‬‬

‫مندوب ش)مـساعلي الظحرازي‬

‫‪777201150‬‬

‫‪.677‬‬

‫مندوب ص)رائدمظحمدالمذاب‬

‫‪777770198‬‬

‫‪.678‬‬

‫مندوب صنع)مـساوليدالظحزيزي‬

‫‪777522358‬‬

‫‪.679‬‬

‫مندوب ض)مـساعبدالعزيزالعبيدي‬

‫‪777875137‬‬

‫‪.680‬‬

‫مندوب عد)مـساعبدالكريم مبارك‬

‫‪777293944‬‬

‫‪.681‬‬

‫مندوب لح)رائدمظحمدعلىالزبيدي‬

‫‪777887122‬‬

‫ضابط‬

‫‪.682‬‬

‫مندوب مأ)رائدمظحمدعلىالزبيدي‬

‫‪777887122‬‬

‫ضابط‬

‫‪.683‬‬

‫مندوب مظحو)مرهب المنجمشي‬

‫‪777770387‬‬

‫‪.684‬‬

‫مندوب مهرة)مـساجميل اح رداعي‬

‫‪777713818‬‬

‫‪.685‬‬

‫مندوب واد)مـساعبدالكريم مبار‬

‫‪777293944‬‬

‫‪771211679‬‬

‫ضابط‬

‫ضابط‬

‫‪771766866‬‬

‫‪.686‬‬

‫منصور مظحمدناجي‬

‫‪733765036‬‬

‫‪770740162‬‬

‫عكاد‬

‫‪.687‬‬

‫منير عبدالملك الصبري‬

‫‪777283907‬‬

‫‪777283906‬‬

‫النمشمة ورمشةلظحام‬

‫‪.688‬‬

‫منير علي ـسيف الربيع‬

‫‪771461999‬‬

‫عكاد‬

‫‪.689‬‬

‫مهدي الريمي‬

‫‪777825607‬‬

‫ز من ريمه‬

‫‪.690‬‬

‫مهيوب البرظحي‬

‫‪773059250‬‬

‫‪734709143‬‬

‫عكاد‬

‫‪.691‬‬

‫المواصلت‬

‫‪2606060‬‬

‫‪2605777‬‬

‫منمشئه ظحكوميه‬

‫‪.692‬‬

‫موـسى ـسلطان‬

‫‪733007028‬‬

‫‪.693‬‬

‫موفق مظحمد النود‬

‫‪735253513‬‬

‫‪.694‬‬

‫ناجي الفتيح‬

‫‪02606000‬‬ ‫الممشح‬ ‫‪733812446‬‬

‫صهبه‬

‫‪4836218‬‬

‫عكاد‬

‫‪.695‬‬

‫ناصر الدريم‬

‫‪771351570‬‬

‫ضابط‬

‫‪.696‬‬

‫ناصر الهمداني‬

‫‪777770454‬‬

‫ضابط‬

‫‪.697‬‬

‫ناصر الوظحي)مهندس بمشركةإـسهام‬

‫‪770020077‬‬

‫جبل ظحبمشي‬

‫‪.698‬‬

‫نائف العمري‬

‫‪773359282‬‬

‫ز من اب‬

‫‪.699‬‬

‫نبيل الخيتي‬

‫‪777106779‬‬

‫ضابط‬

‫‪.700‬‬

‫نبيل الصبري‬

‫‪771679844‬‬

‫اخوصهرغالب البرظحي‬

‫‪ | 25‬اةةلةةصةةفةةحةةة ة‬


‫دليل الهاتف ‪2013 10 13‬م‬ ‫‪.701‬‬

‫نبيل العمري‬

‫‪777706199‬‬

‫ز من عمران‬

‫‪.702‬‬

‫نبيل اليمني‬

‫‪777620108‬‬

‫ضابط‬

‫‪.703‬‬

‫نبيل اهدل‬

‫‪773973434‬‬

‫صظحي من الظحديدة‬

‫‪.704‬‬

‫نبيل بلعيد‬

‫‪777869784‬‬

‫ز من ابين‬

‫‪.705‬‬

‫نبيل مشظب‬

‫‪777646756‬‬

‫ز‬

‫‪.706‬‬

‫نبيل قاـسم المعافري‬

‫‪771972635‬‬

‫ز من جبل ظحبمشي‬

‫‪.707‬‬

‫نبيل مظحمد ـسالم واـسعي‬

‫‪777448910‬‬

‫عكاد‬

‫‪.708‬‬

‫نجيب البظحيري‬

‫‪777812696‬‬

‫ز من المـسراخ‬

‫‪.709‬‬

‫نجيب الربيع‬

‫‪770781588‬‬

‫عكاد‬

‫‪.710‬‬

‫نجيب لنود‬

‫‪777503816‬‬

‫صهبه‬

‫‪.711‬‬

‫نصر العليي‬

‫‪770207601‬‬

‫ز من صنعاء‬

‫‪.712‬‬

‫نصر الفقية‬

‫‪777880917‬‬

‫ز من اب‬

‫‪.713‬‬

‫نصر لهبي‬

‫‪777829156‬‬

‫صظحي من اب‬

‫‪.714‬‬

‫نعمان البركاني‬

‫‪4260881‬‬

‫تعز‬

‫‪.715‬‬

‫نعمان الربيع‬

‫‪777876170‬‬

‫‪.716‬‬

‫نعمان العبـسي‬

‫‪771969590‬‬

‫صاظحب اـستوديو‬

‫‪.717‬‬

‫نعمان ظحـسان‬

‫‪734081975‬‬

‫صهبه‬

‫‪.718‬‬

‫نعمان مدهش‬

‫‪4843111‬‬

‫صهبه‬

‫‪.719‬‬

‫نعمان هزاع‬

‫‪4255070‬‬

‫تعز‬

‫‪.720‬‬

‫نقطة الضالع‬

‫‪2435840‬‬

‫‪.721‬‬

‫نقطه مشقرة‬

‫‪2605657‬‬

‫‪.722‬‬

‫نهلة‬

‫‪735564700‬‬

‫صنعاء‬

‫‪.723‬‬

‫نهلة ‪1‬‬

‫‪737849817‬‬

‫صنعاء‬

‫‪.724‬‬

‫نور الدين ابوبكر‬

‫‪735959619‬‬

‫عكاد‬

‫‪.725‬‬

‫نوري علي ماطر‬

‫‪777063499‬‬

‫ابين الظحصن‬

‫‪.726‬‬

‫هارون ظحـسن اظحمد البركاني‬

‫‪777867577‬‬

‫الزريبه‬

‫‪.727‬‬

‫هارون مظحمد اـسماعيل‬

‫‪733780607‬‬

‫الممشجب‬

‫‪.728‬‬

‫هامشم القاـسمي‬

‫‪777201155‬‬

‫المعلومات‬

‫‪737952103‬‬

‫عكاد‬

‫‪771137662‬‬

‫‪ | 26‬اةةلةةصةةفةةحةةة ة‬


‫دليل الهاتف ‪2013 10 13‬م‬ ‫‪.729‬‬

‫هالة ومريم‬

‫‪2613335‬‬

‫ابين جعار‬

‫‪.730‬‬

‫هاني الظحداد‬

‫‪777737616‬‬

‫صنعاء المظحويتي‬

‫‪.731‬‬

‫هزاع ـسعيدالظحمشاش‬

‫‪715032579‬‬

‫‪.732‬‬

‫هزاع )لودر‬

‫‪.733‬‬

‫هزاع الطالبي‬

‫‪711502467‬‬

‫‪.734‬‬

‫همشام اظحمد مظحمد‬

‫‪737081502‬‬

‫‪.735‬‬

‫هل ل ظحـسن اظحمد البركاني‬

‫‪777586488‬‬

‫الزريبه‬

‫‪.736‬‬

‫هل ل عبد ا ـسلطان‬

‫‪733134239‬‬

‫صهبه‬

‫‪.737‬‬

‫هل ل مظحمد العزي‬

‫‪712104595‬‬

‫عكاد‬

‫‪.738‬‬

‫هيثم العولقي‬

‫‪771922232‬‬

‫ز من صنعاء‬

‫‪.739‬‬

‫وازع الـسامعي‬

‫‪773256647‬‬

‫صاظحب من ـسامع مواطن‬

‫‪.740‬‬

‫الودود‬

‫‪771137662‬‬

‫‪.741‬‬

‫وديع الظحكيمي‬

‫‪777875740‬‬

‫صاظحب من الظحديدة‬

‫‪.742‬‬

‫وزير مظحمد قظحطان‬

‫‪737312330‬‬

‫عكاد‬

‫‪.743‬‬

‫وـسيم ظحنش‬

‫‪777228778‬‬

‫مهندس تليفونات‬

‫‪.744‬‬

‫وـسيم عبد الرظحمن الظحبمشي‬

‫‪777693966‬‬

‫تعز‬

‫‪.745‬‬

‫وليد الجماعي‬

‫‪771311995‬‬

‫ز من ريمه‬

‫‪.746‬‬

‫وليد المشباعي‬

‫‪733903441‬‬

‫‪.747‬‬

‫وليد المشرعبي‬

‫‪777585295‬‬

‫صظحي من مشرعب‬

‫‪.748‬‬

‫وليد العميـسي ‪2‬‬

‫‪771877617‬‬

‫ز من ذمار‬

‫‪.749‬‬

‫وليد ـسالم‬

‫‪777190829‬‬

‫ابين لودر‬

‫‪.750‬‬

‫وليد مظحمد ظحـسن‬

‫‪777460880‬‬

‫البرظحه‬

‫‪.751‬‬

‫ياـسر الزنم‬

‫‪773353142‬‬

‫ز من اب‬

‫‪.752‬‬

‫ياـسر المشلح‬

‫‪771281549‬‬

‫صظحي من اب‬

‫‪.753‬‬

‫ياـسر القاضي‬

‫‪770311447‬‬

‫صظحي من الظحميدي‬

‫‪.754‬‬

‫ياـسر مقصع‬

‫‪771575328‬‬

‫ضابط‬

‫‪.755‬‬

‫يظحي الظحمزي‬

‫‪777902702‬‬

‫ضابط‬

‫‪.756‬‬

‫يظحي الضلعي‬

‫‪777766954‬‬

‫ضابط‬

‫‪712948414‬‬ ‫‪2673207‬‬

‫ابين لودر‬ ‫صهبه‬

‫‪770020345‬‬

‫تعز‬

‫‪04237203‬‬

‫‪737760646‬‬

‫‪770050920‬‬

‫‪ | 27‬اةةلةةصةةفةةحةةة ة‬

‫ز من صنعاء‬


‫دليل الهاتف ‪2013 10 13‬م‬ ‫‪.757‬‬

‫يظحي المبنن‬

‫‪733347912‬‬

‫ز مصور‬

‫‪.758‬‬

‫يظحي مظحمدمظحمدالخالدي‬

‫‪773868882‬‬

‫ز مصور‬

‫‪.759‬‬

‫يظحيى القليصي‬

‫‪777373234‬‬

‫مشئون الفراد‬

‫‪.760‬‬

‫يظحيى النويرة‬

‫‪770419731‬‬

‫ز‬

‫‪.761‬‬

‫يعقوب اظحمد مظحمد ناجي‬

‫‪771743045‬‬

‫‪.762‬‬

‫يعقوب ظحـسين الربيع‬

‫‪712686150‬‬

‫عكاد‬

‫‪.763‬‬

‫يوـسف الظحمدي‬

‫‪777010940‬‬

‫ز من ريمه‬

‫‪.764‬‬

‫يوـسف الصهباني‬

‫‪771449844‬‬

‫ز من تعز‬

‫‪.765‬‬

‫يوـسف عبـسي‬

‫‪711393912‬‬

‫ز من الظحديدة‬

‫‪.766‬‬

‫يونس الريامشي‬

‫‪773122086‬‬

‫ز من اب‬

‫‪733953532‬‬

‫إعداد وطباعة المـساعد ‪ /‬نعمان عبد ا قاـسم مظحمد الربيع‬

‫‪ | 28‬اةةلةةصةةفةةحةةة ة‬

‫صهبه‬

دليل الهاتف 13 10 2013م  
دليل الهاتف 13 10 2013م  
Advertisement