Page 1

de Nord

Observatorul Amicus Plato, sed magis amica veritas. Platon mi-e prieten, dar adevãrul e mai presus ca toate. Платон мне друг, но истина дороже.

http://odn.info.md

INTERVIUL NOSTRU

|

SĂPTĂMÂNAL INDEPENDENT fondat la 3 noiembrie 1998

|

CATACLISME

Boris Ivasi: „Sunt sorocean din talpă şi mă doare inima pentru acest oraş” Motive pentru a realiza un interviu cu liderul liberalilor soroceni au fost, cel puţin, două: unu – chiar zilele acestea Partidul Liberal a fuzionat cu Mișcarea Acţiunea Europeană, iar părerea despre acest eveniment a unui membru marcant al partidului din teritoriu îi interesează... PAG.3

11(592) • 18 martie 2011

SRL “Testor” Soroca vă propune un asortiment larg de patiserie: • Rulade • Prăjituri • Torte • Colaci pentru diferite ceremonii: nunţi, zile de naştere,, cu ornare individuală.

Sorocenii aflaţi în Ţara Soarelui Răsare nu au avut de suferit în urma

Apocalipsei

or. Soroca, str. Traian, 17. T: 23586, 31153,079443246.

INTERVIU

Elena Bodnarenco: „În PCRM nu există grupuri de interese, acestea există doar în imaginaţia unor analişti politici” Până a începe efectiv runda de întrebări-răspunsuri vreau să fac o precizare: acest interviu „s-a născut”, din motive obiective sau subiective, mai greu ca altele, or a trebuit să treacă ceva ani ca „părţile beligerante” să înţeleagă că, pe de-o parte, nu-i „Observatorul de Nord” chiar atât de negru cum îl desenează unii și că, pe de altă parte, nu trebuie ignorat un deputat care are „în spate” o bună parte din alegători. PAG.6-7

Bilete de avion

de la SANAIR service STR.11

Firma “Lefrucom” COMERCIALIZEAZĂ FRUCTE USCATE:

Cutremurul și tsunami-ul care au lovit acum o săptămână largul coastelor de nord-est ale Japoniei au zguduit o lume întreagă. Oamenii de pe întreaga planetă au urmărit cu ochii plini de groază imaginile șocante transmise la televizor sau plasate pe internet. Dar ce au zis inimile părinţilor soroceni, care au copii în Japonia? PAG.4

Uşi şi ferestre din PVC „Silan-Vest”

mere, vişine, cireşe. T. 29595, 069262519. Curăţătoria chimică „MAX-IS” la dispoziţia dumneavoastră! - curăţarea chimică a confecţiilor din textile, piele, blănuri; - vopsirea confecţiilor din piele; - spălatul lenjeriei; - curăţarea şi dezinfectarea pernelor cu înlocuirea plicurilor. Adresa: or. Soroca, str. Traian, 17 (drumul spre baza turistică „Victoria”). T. 29595.

ie n\

G

10

a

ni

R GA

Adresa noastră: or. Soroca, str. Cosăuţilor, 10. Т. 24003, 069270794.

Termopane LOW-e Calitate verificatã pe parcursul anilor Măsurarea, transportarea şi montarea – gratuit.

Adresa noastră: or. Soroca, str. Petrov, 6 (lângă grădiniţa nr. 13). Tel. 94599, 92990, 069393056.

LAMINAT German Crono Original

Mecanisme de elită:

termopan

MĂSURĂRI, LIVRARE GRATUITE

Uşi din aluminiu a ar

de la producător

profil cu 4 camere furnitură de elită fonoizolare termoizolare

FERESTRE «Idila-Sor» {I U{I DIN METALOPLASTIC

Credit

FABRICA DE GEAMURI

AN

ŢI

0 1 E

I N A

KMG Profil 3- 6 camere

FERESTRE ŞI UŞI DIN METALO PLASTIC Termopane LOW-e

SOROCA, str. Independenţei, 75; теl.: (0230) 33793, 33794, 33795, gsm.: 069669066

Complexul comercial "Modern"

propune un sortiment bogat de

calculatoare or. Soroca, str. Ştefan cel Mare, 33a. Tel. 24232

INDICI DE ABONARE:

varianta ROM – 21406 varianta RUS – 21407 Preţul de abonare: 1 lună – 10lei, 3 luni – 30lei, 6 luni – 60lei.

FA R M AC I E “Diaskorida” str. Negruzzi, 4

8-19

(230) 2-41-62

TAXI service 20-555 


2

Observatorul de Nord

11(592) • 18 martie 2011

ŞTIRI

LA PRIMĂRIA ORAŞULUI

TABLETA DE VINERI

De la Cerlina la Rudi

Fuziunile de ultimă oră: unde se termină interesul personal şi unde începe interesul naţional?

RACOVĂŢ

Reparaţia grădiniţei continuă De câteva luni se desfășoară lucrările de reparaţie capitală a grădiniţei din satul Racovăţ. O bună parte a lucrărilor a fost deja efectuată, cum ar fi: lucrări de reparaţie a interiorului, instalarea unui sistem de încălzire modern, construcţia unei fântâni pe teritoriul grădiniţei, care aprovizionează instituţia cu apă, construcţia veceurilor în interiorul grădiniţei, reparaţia sistemului de canalizare și altele. Acestea au constituit prima etapă a proiectului, a comunicat primarul localităţii, Ion Ciubotaru. Reparaţia grădiniţei a fost posibilă în cadrul unui proiect finanţat de FISM, dar pentru că suma grantului și contribuţiile comunităţii din Racovăţ n-au fost suficiente pentru a efectua toate lucrările necesare, Consiliul raional a alocat 230 mii de lei. După cum ne-a spus domnul Ciubotaru, acești bani sunt destinaţi pentru schimbarea a 34 de uși, reparaţia bucătăriei și modernizarea sistemului de electricitate din grădiniţă. Actualmente autorităţile locale au anunţat un concurs de desfășurare a acestor lucrări și sunt în așteptarea ofertelor. Tatiana MITROFAN

ŞEPTELICI

Reparaţii cu propriile puteri „Nu sunt suficienţi bani”, această frază de mai mult timp nu mai miră pe nimeni. În pofida crizei financiare, autorităţile din satul Șeptelici au hotărât să aducă în ordine starea căminului cultural, loc care găzduiește cele mai importante evenimente cultural-artistice din fiecare localitate și care deseori este lăsat în voia sorţii. În casa de cultură Șeptelici, asemeni multor localităţi, de mulţi ani n-au călcat meșteri și nu s-au făcut reparaţii esenţiale, lucru care nu mai putea fi amânat. De câţiva ani la rând, din bugetul local sunt alocate sume nu prea mari pentru efectuarea diferitor lucrări de renovare a localului. Anul acesta Primăria și-a pus drept scop să repare podeaua în întregul local. Întreaga suprafaţă măsoară 420 metri pătraţi și va fi pardosită cu gresie, în acest scop vor fi cheltuiţi 70 mii de lei din bugetul local, ne-a comunicat secretarul Consiliului local, Valentina Curoșu. Tatiana MITROFAN

A fost semnat un Memorandum de colaborare Primarul Victor Său a semnat un Memorandum de colaborare dintre Comisia pentru Dezvoltarea Relaţiilor Economice Internaţionale și Primăria or. Soroca Comisia pentru Dezvoltarea Relaţiilor Economice Internaţionale a efectuat un studiu complex cu privire la activitatea întreprinderilor din businessul mic și mare în ţările Uniunii Europene, inclusiv Italia, dar și în ţările fostei URSS, depistând un șir întreg de probleme. Modelul businessului european contemporan se construiește în baza întreprinderilor mici și mijlocii, care continuă să manifeste interes faţă de dezvoltarea relaţiilor de colaborare între ţările Europei Centrale și de Vest, ţările fostei URSS. Întreprinderile mici și mijlocii nu deţin resurse administrative, financiare și alte resurse ale companiilor transnaţionale. Iată de ce structurile de stat, alături de cele nestatale și necomerciale, susţin și stimulează procesele de instituire a relaţiilor de lungă durată, deoarece businessul mic și mijlociu sunt forţa motrice a dezvoltării economice a oricărei regiuni. Comisia pentru Dezvoltarea Relaţiilor Economice Internaţionale a fost fondată din iniţiativa antreprenorilor italieni în calitate de organ reprezentativ care va coordona procesul de realizare a Programului „Business Gate”. Programul dat este rezultatul eforturilor intelectuale, organizatorice și financiare ale companiilor particulare și antreprenorilor italieni, destinată stimulării cooperării eficiente economice și finan-

Mult stimate primar VICTOR SĂU! La acest început de primăvară, când anii s-au încins într-o horă frumoasă, Vă aducem în dar cele mai cordiale felicitări cu prilejul zilei de naștere. Să aveţi parte de multă căldură în suflet și în casă, bucurie în inimă, multă sănătate și putere de muncă. Apreciem înalt efortul, rezistenţa, străduinţa și oportunismul de care daţi dovadă în soluţionarea problemelor, tezaurul sufletesc pe care reușiţi să-l îmbinaţi cu activitatea cotidiană și dorinţa de a schimba lucrurile spre bine. Fie ca viaţa să Vă bucure cu realizări frumoase, împlinire sufletească, liniște, pace și prosperitate! Să aveţi noroc de oameni buni în cale, iar prietenii să fie mereu alături! La mulţi ani! Cu consideraţie, colectivul Primăriei orașului Soroca ciare între întreprinderile mici și mijlocii în spaţiul euroasiatic. Programul „Business Gate,” prin seriozitatea și amploarea abordării problemei date, a atras atenţia instituţiilor statale. Una din ele este Ambasada Italiei în R. Moldova, care oficial susţine Comisia pentru Dezvoltarea Relaţiilor Economice Internaţionale în realizarea programului dat. Comisia pentru Dezvoltarea Relaţiilor Economice Internaţionale în scopul realizării Programului „Business Gate” a creat un mecanism de soluţionare a problemelor prin crearea business-platformei „Complexul Multifuncţional de Comerţ și Industrie”, care va avea în calitate de rezidenţi întreprinderile italiene din diferite domenii economice, care au posibilităţi de instituire a relaţiilor investiţionale cu potenţialii parteneri străini. Deoarece statutul de rezident nu presupune investiţii în Complex, programul prevede realizarea, la etapa iniţială, a operaţiilor comerciale reciproc-convenabile. Pașii practici întreprinși în comun pentru soluţionarea problemelor vor da posibilitatea de a institui încrederea reciprocă și

a stabili în viitor relaţii strânse investiţionale. Soroca este un partener potenţial atractiv pentru întreprinderile italiene, reieșind din așa particularităţi de dezvoltare economică ca ramura alimentară, cea a construcţiei, industria ușoară, producerea ceramicii, energetică, complexul agroindustrial. Colaborarea întreprinderilor italiene cu cele din or. Soroca în cadrul Complexului va permite depășirea mai multor obstacole: îndepărtarea geografică de Uniunea Europeană, regimul de vize, dar și încrederea reţinută faţă de partenerii străini. La prima etapă, Asociaţia va publica pe gratis datele despre potenţialul economic și necesităţile investiţionale ale or. Soroca în bucletele informaţionale pentru structurile comerciale și de stat ale Italiei, alături de simbolurile orașului. În același context, sâmbătă, 12.03.2011, primarul or. Soroca, Victor Său, a semnat un Memorandum de colaborare dintre Comisia pentru Dezvoltarea Relaţiilor Economice Internaţionale și Primăria or. Soroca – fapt care, în speranţa noastră, va duce la o colaborare fructuoasă.

“CIRCULAŢIE ÎNVĂŢĂM, ACCIDENTE EVITĂM” ZASTÂNCA

Problema electricităţii – aproape rezolvată Supraîncărcarea reţelei electrice le dădea bătăi de cap locuitorilor unui cartier din Zastânca. Oamenii se jeluiau de tensiunea slabă a luminii care le crea diverse incomodităţi. Cauza era conectarea unui număr mare de case la același transformator, fapt care a dus la supraîncărcarea reţelei, ne-au comunicat autorităţile locale, care ne-au mai spus că pentru a soluţiona problema va fi instalat încă un transformator la care vor fi conectate 60 de case. Actualmente se întocmește proiectul lucrărilor de instalare a transformatorului. Totodată, pentru a evita situaţii riscante legate de electricitate, autorităţile au aprobat un proiect de reconstrucţie a liniilor electrice într-un alt cartier al satului, care include și schimbarea mai multor piloni pentru electricitate, beneficiarii proiectului sunt circa 40 de gospodării. Tatiana MITROFAN

De la începutul anului, 301 ACCIDENTE RUTIERE, 32 DE PERSOANE DECEDATE, 376 DE PERSOANE TRAUMATIZATE Analiza frecvenţei accidentelor rutiere înregistrate în anul 2011 denotă faptul că traumatismul rutier se menţine încă la un nivel foarte înalt. De la începutul anului, pe teritoriul ţării au fost înregistrate 301 accidente rutiere (cu 11% mai mult decât în perioada respectivă a anului precedent), soldate cu decesul a 32 de persoane (cu 6% mai puţin decât în perioada respectivă a anului precedent) și 376 traumatizate (cu 2% mai puţin decât în perioada respectivă a anului 2010). Pe teritoriul raionului Soroca au fost înregistrate, respectiv, 24 accidente rutiere (cu 8% mai puţin) soldate cu 2 persoane decedate (la nivel cu anul trecut) și cu 10 persoane

traumatizate (cu 42% mai mult). Ministerul Afacerilor Interne al R. Moldova pledează pentru constituirea unui sistem de învăţământ și educaţie adaptat la o societate în continuă schimbare în contextul actual, ce impune redimensionarea și fundamentarea unei educaţii rutiere adecvate, precum și îmbunătăţirea activităţii de educare rutieră în rândul celei mai vulnerabile categorii de participanţi la trafic – copiii, conștientizând că schimbarea situaţiei rutiere existente se poate produce doar în cazul unei conlucrări dintre factorii cu atribuţii în acest domeniu, aplicând noi forme și metode de activitate la educaţia ruti-

eră și propagare a exigenţelor Regulamentului Circulaţiei Rutiere, cât și sprijinul societăţii civile în realizarea obiectivelor propuse în condiţii de eficienţă sporită a educaţiei rutiere. Reieșind din cele menţionate, MAI al Republicii Moldova, în perioada 14-20 martie 2011, desfășoară săptămânalul republican al tinerilor agenţi de circulaţie cu genericul “Circulaţie învăţăm, accidente evităm”, care are drept scop impulsionarea activităţilor de profilaxie și educaţie rutieră a tinerei generaţii, sporirea nivelului de disciplină a participanţilor la trafic, în deosebi, în rândurile minorilor. Serviciul Poliţiei Rutiere a CPR Soroca

VICTOR COBĂSNEANU Dacă cineva credea că la început de primăvară „joacă hormonii” doar în vâna motanilor „de martie”, apoi realităţile din politica moldovenească au răsturnat acest mit. Ultimele mariaje dintre unele partide care încă mai ieri nu se înghiţeau, chiar dacă făceau parte dintr-o alianţă sau afișau doctrine gemene, ne demonstrează o dată în plus că, în politică, ca și în altă sferă de îndeletnicire, nici o dată să nu spui niciodată. Ce-i drept, nu sunt tentat să fiu la fel de euforic ca acei care au calificat aceste fuziuni drept „istorice” și „așteptate cu sufletul la gură” de publicul larg, or așa și nu m-am dezmeticit încă unde se termină interesul personal și de grup și unde își are începutul interesul cu adevărat naţional. Nu știu de ce continuu să nu cred în sinceritatea unor politicieni și în dorinţa lor de a pune pe altarul naţiunii experienţa, cunoștinţele și bruma de adepţi (nu de alta, dar ne dăm bine seama că unul este numărul membrilor de partid de-iure și altul este numărul celor care votează formaţiunea de-facto), care le-au mai rămas după ultimele alegeri pierdute de-a dreptul fără drept la apel. Făcând abstracţie de dedesubturile pasagere în astfel de metamorfoze, dar și de fanfaronadele iminente, pe de o parte, și de comentariile cinice și acide, pe de altă parte, sunt convins că întrebarea întrebărilor care bântuie astăzi în societate este: dar cine a avut de câștigat de pe urma acestor fuzionări? Cine va încleia oalele sparte în ultimele scrutine și cine va împăca, pardon, varza cu capra? Aș vrea să sper, sincer, că principalul câștigător va fi electoratul, dar nu cred că lucrurile sunt chiar atât de simple. Nu de alta, dar într-un fel se văd aceste mariaje de la înălţimea politicienilor de la Chișinău, care nu o dată ne-au dat „pe spate” cu viraje incredibile, și cu totul stau lucrurile la temeliile partidelor, în organizaţiile din provincie, unde se face o politică poate mai simplistă, dar și mai onestă. Probabil, nu peste tot, dar în multe localităţi din republică, nu fără îndemnul liderilor de la centru, s-au ars niște poduri și s-au deschis niște răni care mai sângerează până astăzi, s-au bătut cap de cap fraţi și surori și s-a lustruit până la refuz „axioma” conform căreia „cine nu este cu noi, acela este împotriva noastră”. Și dacă în cazul romanticilor și idealiștilor din Partidul Liberal și Mișcarea Acţiunea Europeană, care, în linii mari, au mai făcut ceva ordine pe partea dreaptă a terenului politic, nu s-a mers chiar atât de departe și s-a mai lăsat ceva loc pentru „buna ziua”, în cazul pragmaticilor din Partidul Liberal Democrat și sta-

taliștilor din Alianţa Moldova Noastră lucrurile sunt ceva mai complicate – va trebui de dat bine din coate pentru a tocmi ceea ce s-a stricat pe parcursul ultimelor luni, or fenomene gen trecerea aproape in-corpore a unor organizaţii raionale de la un partid la altul sau destăinuirea că este mai ușor să te întâlnești cu Papa de la Roma decât cu primul ministru pot fi uitate, dar nu pot fi iertate cu ușurinţă. Pe de altă parte, mai logică mi s-ar fi părut o fuziune a AMN cu Partidul Democrat, fiindcă ca și perspective de politică externă și viziune asupra statalităţii aceste două formaţiuni sunt pe aceeași lungime de undă (ce-i drept, și într-un partid, și în altul există – existau? – și grupuri cu gândire sută la sută de dreapta), dar una este logica și altul poate fi interesul personal sau de grup. Mai cu seamă că în politica contemporană moldovenească au mai fost înregistrate astfel de antecedente și matrapazlâcurile de acest gen nu mai pot mira pe nimeni. De altfel, faptul că Vlad Filat și Serafim Urechean au închis ochii la unele „neînţelegeri” își are explicaţia – după fuziune primul ar putea avea un adept cu ceva pondere în promovarea ideii unei coaliţii largi, care ar include și opoziţia, pentru a clarifica lucrurile cu această „fata morgana”, care este alegerea președintelui cu „votul tehnic”, iar al doilea ar fi scăpat partidul, fie și sub altă abreviatură, de o alunecare în hăul anonimatului. Nu de alta, dar într-o eventuală fuziune a AMN cu PD acest lucru, cunoscând care sunt relaţiile dintre PD și PCRM și care sunt șansele lui Marian Lupu de a deveni președinte, ar fi fost practic imposibil. Despre „Moldova Unită” (MU) care, chipurile, și-ar dori o apropiere de democraţi este prematur să vorbim, iar jonglarea cu cifre de ordinul miilor nu este altceva decât o tentativă de a impresiona publicul. Nu am uitat încă rezultatul obţinut de această formaţiune la scrutinul din noiembrie și nu cred că acele 0,4 la sută obţinute de MU ar putea fi cireașa de pe tortul vreunui partid. Una peste alta, mișcările de forţe din ultimele zile nu par să fi limpezit cu totul apa tulbure a politicii moldovenești. Dacă în cazul PL-MAE lucrurile par să fie clarificate, cu excepţia unor mici-mari contre care, sunt convins, vor apărea în organizaţiile teritoriale – cineva va trebui să cedeze sau chiar să calce pe propriul orgoliu, apoi în celelalte cazuri este degrabă, în opinia mea, să spunem că înţelegerile au fost bătute în cuie. Un cuvânt spus la fierbinţeală, un gest necugetat, o părere mai aparte, o promisiune neonorată, un ghiont venit dintr-o parte sau, de ce nu?, o altă decizie a congresului AMN ar putea întoarce totul cu fundul în sus. S-ar putea însă să nu am dreptate, dar, vorba ceea – cine s-a fript cu laptele suflă și în apă rece...


Observatorul de Nord

11(592) • 18 martie 2011

3

TURNUL BABEL

Boris Ivasi: „Sunt sorocean din talpă şi mă doare inima pentru acest oraş”

Ştiri Declaraţii Opinii M

Motive pentru a realiza un interviu cu liderul liberalilor soroceni au fost, cel puţin, două: unu – chiar zilele acestea Partidul Liberal a fuzionat cu Mișcarea Acţiunea Europeană, iar părerea despre acest eveniment a unui membru marcant al partidului din teritoriu îi interesează, sunt convins, pe mai mulţi cititori, cărora nu le este străin fenomenul politic, și doi – domnul Boris Ivasi este consilier orășenesc și a venit momentul pentru a face o analiză a activităţii în acești aproape patru ani, pentru a vorbi despre succese și despre problemele care nu și-au găsit rezolvare. - Domnule Ivasi, cum priviţi Dvs. ca lider al organizaţiei Soroca a Partidului Liberal fuzionarea cu Mișcarea Acţiunea Europeană? - Voi răspunde prin cunoscutul proverb: „Unde-i unul nu-i putere, unde-s doi puterea

A fost un mandat foarte greu, fiindcă am avut multe de recuperat și de schimbat modul de gândire a aleșilor poporului. Spre deosebire de alţi colegi din consiliu, eu am activat în strictă conformitate cu prevederile Programului PL din 2007, care prevede, printre altele, respectarea cu stricteţe a Legii nr.436 privind administraţia publică locală.

crește”. Salut această fuzionare și sunt convins că astfel gândesc și colegii mei din teritoriu, or orice fuzionare, orice unire este benefică. Nu s-a întâmplat nimic altceva decât consolidarea dreptei și acest lucru va ușura misiunea alegătorilor pentru a face alegerea cea corectă. Această fuzionare va face ca oamenii să aleagă nu omul, care ar veni și i-ar ferici, dar doctrina politică, care îi reprezintă cel mai bine. Pe de altă parte, aceasta nu înseamnă că eu sunt împotriva existenţei mai multor partide. - Se zvonește că nu toţi membrii de partid, fie de la PL, fie de la MAE, au „înghiţit” această fuzionare… - Păi, aceasta și este democraţie adevărată – fiecare om are punctul său de vedere și acesta trebuie luat în consideraţie. Fiţi de acord, noi nu suntem o gloată, dar oameni cu opinii bine conturate. Pe de altă parte, această unire nu a fost forţată, iar drept argument servește semnarea Acordului dintre partide. Aceasta înseamnă că s-a găsit un numitor comun, o idee care ne unește, dar nu ne desparte. Probabil, au existat și persoane care și-au făcut griji că nu vor mai deţine o funcţie sau alta, că vor trebui să se conformeze unor noi reguli de convieţuire politică. Un lucru este cert – Mișcarea Acţiunea Europeană, conform Acordului semnat de domnii Mihai Ghimpu și Veaceslav Untilă, va dispărea ca formaţiune politică. - Sunteţi un consilier foarte activ și neordinar prin acţiuni. Putem chiar afirma că aţi fost autor al unor iniţiative și idei „marca Ivasi”. Spuneţi, cum caracterizaţi activitatea consiliului, care este pe ultima sută de metri, cum vi s-a părut mandatul? - A fost un mandat foarte greu, fiindcă am avut multe de recuperat și de schimbat modul de gândire a aleșilor poporului. Spre deosebire de alţi colegi din consiliu, eu am activat în strictă conformitate cu prevederile Programului PL din 2007, care prevede, printre altele, respectarea cu stricteţe a Legii nr.436 privind administraţia publică locală. Cu părere de rău, mai mulţi candidaţi la funcţia de primar, bunăoară, în campania preelectorală au făcut promisiuni – voi construi, voi repara, voi face transparenţă, voi ajuta pe cutare sau cutare… – care nu ţineau de dorinţa sau de sacrificiul persoanei, dar de elementara îndeplinire a funcţiilor de serviciu. Aceasta ne vorbește despre nivelul slab de pregătire a candidaţilor la înalte funcţii la nivel local… În ceea ce privește consiliul orășenesc, vreau să zic că este unul slab – poate ceva mai bun decât precedentul, dar foarte departe de ceea ce trebuie să fie. Îmi pare rău, dar multe decizii au fost luate în interes personal sau de grup. Cunoștinţele unor consilieri lasă de dorit și acest lucru nu le-a permis să îndreptăţească așteptările alegătorilor. Nu toţi aleșii poporului au fost disciplinaţi, unii dintre ei și-au permis să lipsească de la ședinţele în plen sau de la ședinţele comisiilor de specialitate. Nu mă refer la acei care au lipsit motivat, dar la acei care n-au putut să-și planifice activităţile astfel încât să reprezinte la ședinţele CO interesele alegătorilor. Ar fi bine ca

Foto: Vadim Şterbate

INTERVIUL NOSTRU

electoratul să tragă concluziile de rigoare și pe viitor să fie mai principial când va lua cunoștinţă de listele electorale ca, în consecinţă, să facă alegerea concretă. - Cu ce succese se poate mândri astăzi, la săptămâni numărate până la expirarea mandatului, personal consilierul Boris Ivasi? - În calitatea mea de consilier am îndeplinit cu stricteţe cerinţele legii, am încercat și sper că am reușit să schimb un pic atitudinea colegilor când era vorba de chestiuni foarte importante pentru oraș și locuitorii lui. Bunăoară, foarte mult timp despre Codul funciar se discuta în termeni abstracţi și aproximativi, inclusiv nu exista elementar o hartă care ne-ar fi putut ajuta să intrăm în esenţa lucrurilor, să luăm decizii reale și corecte. La insistenţa mea a fost procurat utilajul necesar, au fost perfectate listele familiilor tinere care au dreptul să beneficieze de un lot de pământ pentru construcţia casei. Ce-i drept, după trecerea anilor, laurii și i-au asumat alţii, dar aceasta contează mai puţin.

Am activat, pe parcursul acestor ani, în mai multe comisii de specialitate, care au luat decizii importante pentru oraș. Dacă insistaţi, aș putea face un raport special la această temă, dar există pericolul că acest lucru va fi catalogat ca un piar în ajunul alegerilor locale. Până la urmă, eu pot să spun multe, dar principalul arbitru trebuie să fie oamenii, care ne-au încredinţat mandatul. - Aveţi regrete că, pe timpul mandatului, nu aţi reușit să rezolvaţi o problemă sau altă? - Fără îndoială, există astfel de regrete și este normal să fie așa. De exemplu, de mai multă vreme am impresia că cineva metodic distruge orașul. Când zic aceasta, nu am în vedere doar faptul că în trecut la Soroca exista un Institut Invăţătoresc și alte instituţii de învăţământ sau că lucrau mai multe întreprinderi industriale, dar și toate „mărunţișurile” care ne fac viaţa grea și ne fac de rușine în faţa oaspeţilor. Regret că orașul Soroca nu mai este atractiv și că oamenii părăsesc cu miile aceste meleaguri. Lumea trebuie să știe că,

din cauza activităţii insuficiente a administraţiei publice locale, are de suferit bugetul, nu vin investitorii, scade numărul populaţiei și, din această cauză, următorul Consiliu raional va fi constituit nu din 35 de consilieri, dar din 33. În această ordine de idei ar trebui să fie molipsitor exemplul orașului Cahul, care a făcut în ultima vreme un mare pas înainte… Regret că nu am îndeplinit un punct foarte important din Programul nostru, care prevedea reîntoarcerea statutului de municipiu Sorocii. Regret că nu a fost deschisă la Soroca o filială a unei Universităţi sau că nu am readus la Soroca o unitate de carabinieri, care ar fi asigurat ordinea publică. Regret că nu a fost construită staţia de epurare și astăzi, din cauza poluării Nistrului, suntem în pragul unui război ecologic cu Ucraina. Cel mai mult însă regret că nu s-a schimbat, în acești ani, nivelul de cultură generală a cetăţenilor, iar exemplul teatrului, care a fost deschis cu atâta greu la Soroca și care duce lipsă acută de spectatori mă scutește de orice comentarii. - De altfel, nu este totul pierdut – este de-ajuns să participaţi la alegerile locale din vară, să câștigaţi încrederea cetăţenilor și să continuaţi lucrurile frumoase începute în timpul acestui mandat… - Sunt sorocean din talpă și mă doare inima pentru acest oraș. Plus la aceasta, sunt președintele organizaţiei locale a unui partid care are programe de perspectivă, care a venit în marea politică nu pentru un an-doi. Bineînţeles, vom participa la alegerile locale și vom continua lucrurile bune și frumoase, dar… De unii singuri ne va fi greu să realizăm visele frumoase, de aceea vom avea nevoie de susţinerea oamenilor. Astăzi, cu părere de rău, foarte multă lume este pasivă, iar lenevia a pus stăpânire pe mulţi dintre noi. Aș vrea să știu mai mulţi oameni cu demnitate, oameni care știu și pot să-și apere drepturile, cum este stipulat și în Constituţie. Vreau ca oamenii să manifeste mai multă iniţiativă, să nu aștepte că va veni cineva și le va rezolva problemele. Vreau să-i știu pe moldoveni așa cum au fost cândva – harnici și vrednici, buni la inimă și săritori la nevoie. Dacă ne vom întoarce la aceste calităţi incontestabile, ne va fi mai ușor să rezolvăm chiar și cele mai dificile probleme. - Mulţumesc pentru interviu. Consemnare Victor COBĂSNEANU

APROPO

MAE nu mai e! E PL! Duminica trecută a avut loc congresul V extraordinar (și ultimul!) al Mișcării Acţiunea Europeană, la care s-a decis fuzionarea MAE cu Partidul Liberal. Astfel, de acum înainte această formaţiune politică va merge sub denumirea, sigla și drapelul Partidului Liberal. În raportul prezentat la congres s-au făcut totalurile activităţii MAE pe parcursul anilor, printre altele menţionându-se îndeosebi munca depusă de organizaţia Soroca a partidului și, în speţă, de

președinţii Ana Bejan și Iurie Tănase. Pe de altă parte, presupunerile scepticilor conform cărora membrii fostului MAE vor fi marginalizaţi s-au spart aidoma balonului de săpun, or domnii Veaceslav Untilă și Anatol Petrencu au devenit vicepreședinţi ai Partidului Liberal, iar soroceanul nostru Iurie Tănase este membru al Consiliului Naţional al PL… Solicitat de reporterul „OdN”, domnul Tănase ne-a relatat că „…Și la nivel naţional, și la nivel local suntem condamnaţi

să ne înţelegem între noi și să punem în capul mesei performanţele și rezultatele finale ale activităţii noastre. Vom discuta, vom munci împreună pentru a obţine rezultate meritorii la alegerile locale din acest an. Apropo, mi-a plăcut declaraţia liderului nostru, Mihai Ghimpu, care a accentuat faptul că trebuie să ne înţelegem, deoarece, dacă se va întâmpla altfel, cineva se poate pomeni, într-o zi, în avara partidului. Sunt convins că la Soroca lucrurile vor decurge în albia normală, iar rezultatele alegerilor ne vor demonstra că decizia de fuzionare a fost una fericită”.

ihai Magdei, viceministru al Sănătăţii, susţine că pentru Republica Moldova nu există în prezent un risc radiologic ca urmare a stării de urgenţă survenite în Japonia. Asta pentru că distanţa dintre ţări depășește 8500 km, iar direcţia preponderentă a vântului în acea regiune este spre Oceanul Pacific. Declaraţiile în acest sens au fost făcute, ieri, 14 martie, în cadrul ședinţei extraordinare a Comisiei naţionale de sănătate publică prezidată de viceprim-ministrul Mihai Moldovanu.

N

umărul populaţiei Moldovei se reduce, comunică Biroul Naţional de Statistică, indicând faptul că la 1 ianuarie 2011 în RM se numărau circa 3560,4 mii de persoane, ceea ce este cu 2,35 mii persoane mai puţin comparativ cu anul precedent. La momentul specificat populaţia urbană a republicii constituie 1481,7 mii de persoane, rurală – 2078,7 mii persoane. Populaţia municipiului Chișinău reunește 789,5 mii persoane, municipiului Bălţi – 148,9 mii persoane, UTA Găgăuzia – 160,7 mii persoane. Cel mai populat raion al ţării este Orhei – 129,9 mii persoane, cel mai puţin populat – Basarabeasca – 29,2 mii persoane.

A

cademia de Știinţe a Moldovei ar putea institui un premiu rușinos, asemeni „Zmeurii de aur”, acordată anual de Academia Americană de Film, pentru cea mai proastă realizare a anului. O propunere în acest sens a lansat academicianul Eugen Doga, compozitor, în cadrul ședinţei Asambleei Academiei de Știinţe a Moldovei. Eugen Doga a spus că acest premiu, „Bumerang”, ar putea fi acordat atât savanţilor, cât și persoanelor din afara mediului academic, inclusiv politicieni sau diplomaţi, „care au „strălucit” pe parcursul anului.

Î

n perioada anilor 20052009, au fost înregistrate 475 de persoane cu venituri anuale de peste 1 mil. lei, însă numai 12 din ele au fost prezente în lista milionarilor în toţi acești 5 ani. Potrivit acelorași date, 14 persoane s-au regăsit în această listă pe parcursul a patru ani, 16 figurează pe parcurs de trei ani, 54 pe parcurs de doi ani, iar restul, 379 de persoane, au beneficiat de venituri mai mari de 1 mil. lei într-un singur an. În perioada anilor 2005-2007, numărul milionarilor a crescut considerabil de la 58 în 2005 la 170 în 2007. În 2008, creșterea numărului persoanelor cu venituri de peste 1 mil. a fost mai lentă, de la 170 la 186, iar în 2009 se atestă o scădere a acestora, numărul lor fiind de 142 faţă de 170 în 2007. Deși 91 de persoane au dispărut cu totul din listă, printre cei 142 de milionari, înregistraţi în 2009, 91 au fost noi apăruţi. (Surse: DECA-press, Reporter.MD, Info-Prim-Neo, Interlic, Mediafax)


4

Observatorul de Nord

11(592) • 18 martie 2011

EFECTELE MIGRAŢIEI

ACTUAL

„Zece şcoli cu elevi ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate”

Unde-s plopii? Tatiana Zabulica

Foto: Vadim Şterbate

Expres-interviu cu Vladimir Nicuţa, vicepreşedintele raionului Soroca Tatiana Zabulica Fenomenul migraţiei nu este unul nou pentru locuitorii Republicii Moldova, dar efectele acestuia le simţim tot mai des: familii destrămate, părinţi abandonaţi de copii, copii lăsaţi singuri acasă, în grija bunicilor sau, mai rău, în grija terţelor persoane. Printre sutele de istorii fericite, soarta unor copii deseori este departe de cea pe care le-o doresc părinţii plecând la muncă în alte ţări. Un caz cutremurător care a avut loc în raionul Soroca acum o lună a determinat autorităţile raionale să întreprindă măsuri care ar împiedica repetarea acestei istorii. Este vorba despre un copil de doar un an și șase luni, lăsat în grija rudelor, care a decedat în urma unei bătăi, fiind bănuită de aplicarea loviturilor chiar ruda copilului. I-am solicitat un interviu vicepreședintelui raionului, domnului Vladimir Nicuţa, pentru a afla ce măsuri s-au luat pentru a fi evitate asemenea cazuri. - Care a fost reacţia autorităţilor raionale după tragicul eveniment? - Moartea acestui copil ne-a întristat în primul rând și ne-a alarmat absolut pe toţi. Din păcate, s-a întâmplat ceea ce noi intuiam. Cazul a fost examinat la Consiliul raional pentru protecţia copilului, inclusiv cu participarea rudelor în grija cărora rămăsese copilul iniţial. Au mai participat primarul localităţii, asistentul social din localitate, dar și specialiști de

la Direcţia asistenţă socială și protecţie a familiei. În cadrul ședinţei au ieșit la iveală mai multe probleme. S-a constatat că îngrijirea copiilor străini în schimbul unor transferuri de bani pentru unii cetăţeni este o sursă de existenţă. Alt aspect este că acești îngrijitori colaborează foarte bine cu autorităţile locale doar după ce se întâmplă o nenorocire, post-factum, or, la etapa iniţială, a identificării copiilor ce stau în îngrijirea străinilor sau rudelor, deci a copiilor

în situaţie de risc, oamenii nu conlucrează. Autorităţile sunt la curent cu situaţia copiilor de vârstă școlară și preșcolară, prin intermediul pedagogilor știm în ce familii se află. În urma acestui caz, ne-am dat seama că am scăpat din vizor copiii de vârstă mică de până la 5 ani. - Ce măsuri au luat autorităţile pentru a fi evitate cazurile similare? - La seminarul organizat cu primarii localităţilor din raion am discutat din nou acest

subiect și am decis, de comun acord, să formăm, în fiecare localitate, echipe în componenţa cărora vor fi antrenaţi pedagogi, asistenţi sociali, medicul de familie, poliţistul de sector și un lucrător din cadrul primăriei. Sarcina echipei este de a scoate la iveală toţi copiii care au rămas fără îngrijire părintească, indiferent de vârstă, pentru a avea un tablou real al acestor copii din teritoriul fiecărei localităţi. Cred că cel mai greu va fi de a efectua această activitate în oraș, în sate deja lucrul e în toi. Este important aportul societăţii civile, deci ar fi binevenit ca fiecare om să spună, să semnaleze dacă știe un caz grav sau are niște bănuieli referitor la copiii mici lăsaţi în familii străine. În acest scop a fost redeschis TELEFONUL DE ÎNCREDERE 93024, la DASFP și deja sunt semnalate cazuri când copiii se află în situaţii de risc. Asta ne dă posibilitatea să controlăm situaţia, să facem investigaţii și să nu admitem o nenorocire asemeni celei din satul Voloviţa, să nu admitem nici un fel de abuz asupra copiilor. - Care este situaţia actuală în raionul Soroca la capitolul copii rămași fără îngrijirea părinţilor? - Starea de lucruri rămâne foarte îngrijorătoare, pentru că numărul persoanelor plecate peste hotare este foarte mare, precum și cel al copiilor rămași acasă fără unul sau ambii părinţi. În anul 2007, numărul acestor copii era de circa 3800, dintre care 2000 fără un părinte, iar 1800 fără ambii părinţi, aflându-se în îngrijirea terţelor persoane. Ultimele date sunt mai bune, dar oricum alarmante, cifra este de 2800 de copii, dintre care 1000 de copii de vârstă școlară în raion sunt îngrijiţi temporar de terţe persoane.

- E ca și cum elevii a două licee ar rămâne fără grija părinţilor… - Da, numărul acesta poate fi comparat cu numărul de elevi din liceele Racovăţ și Vasilcău, dar dacă îl comparăm cu școlile din sate, atunci avem zece școli cu elevi ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate. E îngrijorător. Raionul nostru este unul dintre puţinele în care există un consiliu raional pentru protecţia copilului, dar, din păcate, motivaţia membrilor este slabă, această activitate e bazată mai mult pe voluntariat și uneori reușim să ne implicăm în problemele unor copii și să le soluţionăm, alteori nu, astfel încât în unele cazuri apelăm la organele de drept cu care conlucrăm destul de bine. - Apropo, cu unele excepţii, părinţii care părăsesc ţara nu sunt obligaţi să declare unde și în ce condiţii rămân copiii lor? - Da. Și la ședinţă a parvenit o propunere bună, sper să fie auzită și de legiuitorii noștri, propunerea constă în următoarele: părinţii care pleacă din ţară să ofere informaţii autorităţilor despre faptul unde și cu cine rămân copiii. Actualmente legea prevede acest moment doar pentru persoanele care pleacă la muncă în străinătate în baza unui contract de angajare oficial, dar numărul cazurilor de acest fel e foarte mic, din câte cunosc, circa 50-60 de cazuri pe republică sau mai puţin de un procent din cei plecaţi în alte ţări. - Când urmează să aflăm câţi copii de pe teritoriul raionului Soroca au rămas fără îngrijirea părinţilor? - Pentru crearea echipelor respective și identificarea acestor cazuri este preconizată perioada de o lună de zile. - Domnule Nicuţa, vă mulţumesc pentru interviu.

răului au declanșat această ofensivă a distrugerii.”

Și acuma stau de-a gata cu toate la pachet: alimente, apă, îmbrăcăminte. Un sentiment de groază și teamă îl avem și noi aici, și ei acolo. Pe lângă faptul că Japonia se zguduie în toată ziua, mai este și pericolul iradierii de la staţia atomo-electrică de la Fukushima. Le-am zis să lase și Diplomă, și tot și să vină acasă. Dar deocamdată nu pot veni nici pe apă, nici cu avionul, căci aeroporturile din preajma orașului lor au fost distruse. Mă rog zi și noapte Domnului să-i dea putere poporului japonez să se ridice din ruine, să-i apere pe toţi cei rămași în viaţă și pe copiii mei.” „Dar dvs. cum aţi primit vestea despre cutremurul și tsunami-ul devastator?”, am întrebat-o. Mi-a răspuns: „Am avut același șoc ca în 2007, când a explodat casa de la Soroca Nouă, unde locuia fiică-mea Rodica.”

60 de copaci de plop piramidal au fost tăiaţi în diferite cartiere ale orașului Soroca. Nu este vorba de o tăiere ilicită, ci de o acţiune avizată de autorităţile orășenești pe motiv că aceștia erau bătrâni și riscau să cadă în timpul furtunilor sau a vântului puternic. Plopii, majoritatea dintre care au fost sădiţi încă prin 1960, prezentau un pericol pentru trecători și clădirile din apropiere, de aceea a fost luată decizia de a-i tăia, a explicat șeful Secţiei orășenești înverzire și amenajare, Alexei Patrașcu. Copacii de șase decenii au fost tăiaţi în baza deciziei primarului Victor Său, semnată la 15 februarie, care prevede inventarierea și defrișarea plopilor și altor specii de copaci cu starea fitosanitară nesatisfăcătoare din intravilanul orașului. Scopul acestei decizii este de a evita pagubele care pot fi provocate de căderea copacilor bătrâni. Sorocenii sunt nemulţumiţi de aceste defrișări, dar vestea despre sădirea unor alţi copaci le potolește supărarea. Potrivit autorităţilor, spaţiile verzi ale orașului Soroca nu vor avea de suferit, or în locul arborilor defrișaţi vor fi sădiţi alţii, în cadrul bilunarului de înverzire a plaiului natal. „În aceleași locuri vom sădi copăcei de tei, aceștia sunt și estetici, și mai plăcuţi”, a opinat Alexei Patrașcu. Cât privește lemnul obţinut din copacii tăiaţi, acesta măsoară 60 metri cubi, și este păstrat la depozitul Secţiei amenajare și înverzire. Lemnul va fi repartizat în perioada rece a anului oamenilor nevoiași, câte 2 metri cubi.

ACTUAL

Sorocenii şi apocalipsa japoneză Nina Neculce Cutremurul și tsunami-ul care au lovit acum o săptămână largul coastelor de nord-est ale Japoniei au zguduit o lume întreagă. Oamenii de pe întreaga planetă au urmărit cu ochii plini de groază imaginile șocante transmise la televizor sau plasate pe internet. Dar ce au zis inimile părinţilor soroceni, care au copii în Japonia? Când am aflat despre tragedie, întâi și-ntâi m-am gândit la două mame de la noi. E vorba de Maria Alexei din Hristici, al cărui fecior Petrică și nora Natalia se află în Japonia, și de Eugenia Melnic din Soroca, mama Olgăi, eroina poveștii adevărate „Dragoste la prima vedere în Japonia”, publicată anul trecut în „OdN”. CLĂDIREA A ÎNCEPUT SĂ SE MIȘTE CA O BARCĂ. Sâmbătă doamna Eugenia nu a răspuns apelului meu telefonic. Duminică, cu vocea sugrumată

de emoţie, mi-a relatat: „Nu pot să vă redau starea care mă mai ţine încordată. Vă daţi seama prin ce treceam vineri, în perioada când reţeaua de telefonie nu a fost accesibilă! Abia spre seară am primit mesajul „Nu vă faceţi griji. Suntem cu toţii vii și nevătămaţi.” Iar peste câteva ore am putut deja vorbi cu Olguţa, care mi-a povestit: „În momentul când a început cutremurul eram cu Lio la medic. (Lio este unul din feciorii Olguţei – n.n.). S-a stins lumina. Clădirea a început să se miște ca o barcă. Nu știam ce să fac; să ies în stradă, unde vizavi se află o clădire cu multe etaje, sau să stau pe loc. Acele două minute cât a ţinut cutremurul au fost groaznice și au durat parcă o veșnicie. Când zguduirile s-au domolit, cu gândul la Dumnezeu, l-am luat pe Lio de mânuţă și am pornit încetișor spre casă, unde ne aștepta tăticul. Casa n-a avut de suferit. Doar icoanele și câteva tablouri au zburat de pe pereţi. Chiar dacă s-ar părea că japonezii sunt obișnuiţi cu cutremurele și nu se sperie așa de ușor, de data asta și Iohei

(soţul Olguţei – n.n.) era speriat.” Doamna Eugenia mi-a povestit că blocul în care locuiește Olguţa cu familia sa e adaptat cutremurelor și n-a aruncat nicio crăpătură. De fapt, și orașul Yokohama e departe de nord-estul Japoniei. În toate aceste zile, ori de câte ori vorbește cu fiica, doamna Eugenia rămâne mirată de calmul din vocea ei: „Iată că a deprins de la ei și această calitate. Eu mă mir de felul extraordinar prin care japonezii știu să traverseze tragedia. Și ei s-au speriat de acest cutremur, numai că știu să primească cu înţelegere lucrurile. Ei sunt mai educaţi, mai civilizaţi și mai puţin egoiști. Nu fug ca nebunii să se calce în picioare, nu se pun pe răcnit, așa cum am face-o noi în asemenea situaţie”, a mai spus Eugenia Melnic adăugând: „Am stat în 2008 aproape trei luni în Japonia. Am văzut frumuseţea coastelor de nordest. Și acum mă întreb: „De ce, Doamne, toate câte le-a făurit acest popor cu demnitate se întorc spre momentul de început? Nu poate fi aici mânia ta, Doamne! Mai degrabă forţele

TOATĂ LUMEA A SIMŢIT CUM SE MIȘCĂ PĂMÂNTUL SUB PICIOARE. Cu cealaltă mamă, Maria Alexei din Hristici, am vorbit luni dimineaţă. Era la fel de îngrijorată ca în prima zi. Mi-a spus că atunci când nora a câștigat o bursă în Japonia erau cu toţii foarte entuziasmaţi. Ideea de a învăţa într-o ţară ca Japonia le-a dat aripi ambilor soţi, chiar dacă Petrică mergea acolo să muncească. Oftând, doamna Maria povestește: „În aceste zile studiile Nataliei s-au încheiat și, pe 25 martie, urma să li se înmâneze Diplomele. Nora era gata să mai muncească vreo trei luni ca să mai adune niște bani, apoi să se întoarcă acasă cu totul. Cutremurul a găsit-o la cămin, iar pe Petrică la lucru. În orașul lor cutremurul a fost mai puternic decât la Tokio sau Yokohama, căci e situat mai la nord. Toată lumea a simţit cum se mișcă pământul sub picioare. Căminul în care locuiau e tot numai fisuri. Toate s-au întors cu picioarele în sus prin camere. În noaptea spre sâmbătă nu au închis un ochi, au stat în stradă.

MUNCĂ, MUNCĂ ȘI IAR MUNCĂ. Vă reamintim, stimaţi cititori, că acest cutremur cu magnitudinea de 9 grade pe scara Richter, care a generat un val de tsunami până la 10 metri înălţime, s-a declanșat vineri, 11 martie. Puterea seismului e

aceeași ca și a cutremurului de la 26 decembrie 2004 din largul insulei indoneziene Sumatra. Este cel mai puternic cutremur care a lovit arhipelagul nipon în ultimii 140 de ani. Numărul morţilor ar putea ajunge până la 10 mii. Prima estimare a pagubelor produse de dezastru se cifrează la 34,6 miliarde de dolari. Privim cu ochii înlăcrimaţi spre Japonia – ţara samurailor, a politeţei și a demnităţii. Ţara care trece acum prin cea mai gravă criză din ultimii 65 de ani. Dar să nu uităm, Japonia mai e percepută și ca o ţară a muncii întinsă uneori până la absurd. Cum credeţi că a ajuns Japonia a doua economie din lume ca putere, când după cel de-al II-lea război mondial era la pământ? Muncă, muncă și iar muncă. Au muncit o generaţie întreagă de oameni de dimineaţă până seara ca să clădească această ţară fenomenală. Vor munci și acum, fără îndoială, sacrificându-se în numele ţării lor. Iar pe noi acest nefericit eveniment ar trebui să ne lumineze și poate ne va lumina în privinţa a ceea ce este omul pe pământ și viaţa în ansamblu în Univers. Și să nu uităm că iubirea acoperă totul, iar Dumnezeu este iubire.


Observatorul de Nord

11(592) • 18 martie 2011

LUME, SORO LUME

Foto: media1.ro

În aşteptarea minunii NINA NECULCE Afară plouă mărunt. Gabriela doarme. Se aude doar respiraţia ei ușoară și ceasornicul de pe perete. Silvia își mângâie fetiţa cu privirea, apoi se dă la fereastră și lasă gândurile să călătorească până târziu după miezul nopţii. S-a lungit în pat abia la al doilea cântat al cocoșilor, dar nu a mai putut adormi. Gânduri, gânduri, gânduri… „De ce oare lucrurile în viaţa mea se întâmplă întotdeauna altfel decât mă aștept? De ce trebuia s-o înfrunt acum, în vacanţă, pe cea de-a doua soţie a tatălui meu, care mi-a spus că nu mai am loc în casa părintească? De ce tata, pe care îl iubesc atât de mult, n-a intervenit când aceasta a aruncat cu ștergarul în mine? De ce această femeie străină s-a făcut stăpână pe toată averea agonisită de părinţii mei, a vândut casa bunicii și a scris o parte din marea noastră gospodărie pe numele unui fecior de-al ei?” Una peste alta, mușcă dureros și clipa despărţirii. I se strânge inima când se gândește că peste o zi trebuie să plece din nou în Israel, iar Gabi rămâne pe mâini străine fără o vorbă de mângâiere, fără o vizită la școală din partea tatălui și a bunicilor.

Părinţii au trăit în înţelegere Când am rugat-o să-mi vorbească despre familia în care a crescut, Silvia a început: „A fost o familie de oameni de treabă. Părinţii, oameni cinstiţi și harnici, și-au durat cea mai frumoasă și mai amenajată gospodărie din satul nostru, situat în preajma Hânceștilor. Mama, Dumnezeu s-o ierte, era impecabil de curată. În casă și în curte totul strălucea, până și în pivniţă era așternut covor și perdele la intrare. Pe tata nu-l vedeam nici-

BRAVOS

că nimic nu mai e de nădăjduit în vindecarea bolii, Silvia crede într-o minune. Crede în puterea milostivirii Domnului. Frecventează mănăstiri și biserici și se roagă neîncetat. Muncește cu pumnii strânși, cu o voinţă de fier de acum trei ani pentru a aduna bani ca să-și poată cumpăra un colţ al ei, unde să stea cu Gabriela.

A plâns pe mormântul mamei

odată șezând. Cât am fost mică, el mi-a purtat de grijă. Îmi călca hăinuţele, îmi împletea cosiţele, mă petrecea la școală, îmi controla temele pentru acasă. Mama avea serviciu la raion. Pleca dimineaţa devreme și se întorcea seara târziu. Trăiau în înţelegere. Nu s-au certat niciodată în prezenţa mea. „Discuţiile aprinse” le lăsau pe când eu adormeam. Ţin minte, odată m-au trezit vorbele lor tăioase. M-am ridicat din pat și m-am uitat prin ușa întredeschisă de la dormitor. Mama plângea. A doua zi totul s-a petrecut ca și când peste noapte nu s-ar fi întâmplat nimic, erau amândoi veseli și senini. Am fost unicul lor copil, dar n-am avut copilărie. Niciodată n-am avut timp de joacă. Nu am fost niciodată la mare sau în vreo excursie. Mereu îmi dădeau de lucru: la vie, în livadă sau la îngrijirea păsărilor și animalelor de pe lângă casă.”

Măritiş cu probleme Avea 18 ani când mama s-a îmbolnăvit grav. Teama și neliniștea chinuitoare că într-o zi mama se va stinge îi măcinau sufletul. Dar moartea vine nepoftită. Și a venit tocmai când mama de 40 de ani spunea că se simte foarte bine, iar Silvia credea că s-ar putea să se îndrepte și să trăiască. Grea și dureroasă a fost

despărţirea. Sufereau cumplit amândoi – și ea, și tatăl. Tocmai atunci soarta i l-a scos în cale pe Vicu, un băiat chipeș dintr-un sat din raionul Leova. Nu avea cine s-o ajute să-și aleagă cărarea, să vadă adevărul. Când băiatul i-a cerut mâna, a crezut că, măritându-se cu el, se va dezlipi de acel destin cenușiu de acasă. Vicu însemna în imaginaţia ei adăpostul luminos, liniștea și o prietenie caldă. „Te-ai îndrăgostit de el?”, am întrebat-o. „Nu. Mi se părea în acele clipe grele că sunt o povară și pentru tata și vroiam să fug cât mai repede din casa noastră tristă. Am plecat în satul lui Vicu. Părinţii lui ne-au dat casa. Credeam că voi avea o casă luminoasă, cu înţelegere. Dar n-a fost să fie.” Marea dezamăgire a venit repede. Frumoasă ca o zână, Silvia stârnea admiraţia multor bărbaţi. Din gelozie mare, Vicu a prins a o bate ba pentru că primarul s-a uitat cu înţelesuri la ea, ba că agronomul a luat-o în mașină, ba că un consilier a ţinut-o prea mult de vorbă etc. Și asta încă nu era totul. La câteva luni după nuntă Vicu s-a mai înfrăţit și cu paharul. Iar atunci când venea aghesmuit acasă, tăbăra cu pumnii asupra soţiei și lovea fără cruţare oriunde nimerea. Mereu agitată, mereu în stare de nervozitate și neliniște, peste un an Silvia a născut o fetiţă cu deficienţe

Cupa Ucrainei de Vest a fost câştigată de sorocenii Ilie Prodan şi Avital Gherşman! În orașul Ivano-Francovsk a avut loc campionatul Ucrainei de Vest la dansurile sportive, la care au participat tinerii dansatori soroceni Ilie Prodan și Avital Gherșman. Despre acești talentaţi copilași de nouă ani, componenţi ai Clubului de dans „Maximim” din Bălţi și discipoli ai distinșilor antrenori Iulia și Maxim Chiricenco, „Observatorul de Nord” a scris în repetate rânduri – cititorii noștri știu despre succesele obţinute de ei la concursurile „Soare, bucurie, frumuseţe” din Bulgaria și „Cupa Regiunii de Sud” de la Odesa, precum și la multiplele concursuri și campionate naţionale. De data aceasta „lupta” a fost extrem de aprigă, dar, până la urmă, Ilie și Avital au fost recunoscuţi cei mai buni și, ca răsplată, au intrat în posesia Cupei. Să mai menţionăm și faptul că, în pofida vârstei fragede, tinerii campioni sunt elevi exemplari în clasa a IV-a a Liceului Teoretic „A. S. Pușkin”, studiază aprofundat limba engleză și de trei ore în săptămână merg la Bălţi pentru a învăţa până la urmă „alfabetul dansului sportiv”. Bravos! Dan AOLEI

mentale. Soţul nu a devenit mai bun și mai îngăduitor nici după aceasta. Drama propriului copil nu l-a îmblânzit, ci dimpotrivă, l-a făcut și mai nesimţit și mai agresiv. Îl înfuria tot ce spunea, tot ce făcea Silvia. Iar biata de ea încerca în fel și chip să-l aducă pe drumul cel bun. N-a fost cu putinţă. Când Gabriela a împlinit 7 ani, a realizat că Vicu n-o să o înţeleagă niciodată și au divorţat.

În Israel Avea 26 de ani. Și-a zis că nu-i târziu să-ţi găsești rostul vieţii și împlinirea adevărată. Visul din copilărie – să ajungă în patria marilor profeţi prin care Dumnezeu a descoperit taina mântuirii neamului omenesc și a conservat pe pământ speranţa izbăvirii și bucuria nemuririi – i s-a părut cea mai bună provocare. A dat-o pe Gabriela la școala specială din Leova, înţelegându-se cu niște oameni foarte de treabă din acest orășel ca să o ia în familie în zilele de odihnă și în vacanţe (contra plată, bineînţeles), și a plecat în baza unui contract de muncă în Israel. Primul lucru pe care l-a făcut când a ajuns în Ţară Sfântă, a mers la Mormântul Domnului și s-a rugat cu lacrimi fierbinţi pentru sănătatea copilului său și a tuturor copiilor care suferă. Chiar dacă medicii i-au zis

În nopţile când nu poate dormi acolo, departe de ţară, îi vin foarte des în minte imagini din copilărie. Încearcă să se concentreze pe amintirile frumoase. Cele mai vii sunt legate de anii când tata îi spăla părul și-i împletea cosiţele. De câte ori se vedea alături de el îmbrăţișându-l! Venea în vacanţa din aceste zile acasă cu gând să meargă să-și ia fiica de la Leova ca să mai stea împreună cu ea în casă părintească. „Trăiam cu năzuinţa că sunt așteptată și dorită acasă, că voi regăsi-o așa cum am lăsat-o. Însă jalea și durerea m-au cuprins de cum i-am pășit pragul. Aproape toate lucrurile din casă au fost vândute, pereţii acoperiţi cu tapete, iar mama vitregă mi-a spus că nu mai am loc în casă. A aruncat cu un ștergar în mine, strigându-mi să mă car. Tata, la fel ca în povestea „Fata babei și fata moșneagului”, a tăcut mâlc. Am ieșit înghiţindu-mi lacrimile. La cimitir am căzut cu faţa în jos pe mormântul mamei și am plâns cu amar. După ce mi-am deschis sufletul fostei profesoare de română, m-am întors la Leova, unde am închiriat o cameră și acolo am stat cu Gabi toată vacanţa. E atât de frumoasă fetiţa mea! Mi-e tare greu să mă despart de ea, dar peste o zi trebuie să plec. Mai am doi ani și voi reveni acasă. Eu am decis deja în mintea mea că trebuie să fiu fericită. De la familia de unguri în care lucrez am învăţat să am răbdare, să aștept mai puţin de la alţii, să trăiesc modest și să dăruiesc cât mai mult.” „Dar cu fostul soţ te-ai întâlnit?”, am mai întrebat-o. „Nu mi-am dorit acest lucru. Mi-a spus gazda Gabrielei că e tare jalnic. A rămas aproape fără toţi dinţii din gură la 32 de ani și nu se mai trezește din beţie. O să mă rog la Mormântul Sfânt și pentru iertarea păcatelor lui.”

5

FLASH

ştiri pe scurt  O companie petrolieră a afișat, luni, noi preţuri la carburanţi: benzina cu cifra octanică 95 se vindea cu 15 lei 75 de bani litrul, cel mai mare preţ înregistrat în Moldova. Motorina s-a scumpit până la 14 lei și 75 de bani per litru.  Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova recomandă tuturor cetăţenilor RM să evite călătoriile în Japonia, în legătură cu calamităţile naturale provocate de cutremurul din data de 11 martie.  Judecătorii, procurorii, militarii și funcţionarii publici nu se vor mai pensiona la 45 sau 50 de ani, potrivit unui proiect de lege, aprobat de Guvern. Vârsta lor de pensionare va fi majorată treptat, cu 6 luni anual, până la nivelul vârstei standard de pensionare – 57 de ani pentru femei și 62 de ani pentru bărbaţi.  Guvernul Republicii Moldova a aprobat proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2011, care prevede venituri în valoare de 19,1 miliarde de lei și cheltuieli de 20,4 miliarde de lei.  La 13 martie, s-a stins din viaţă interpretul de muzica populară Vlad Gheorghelaș, în vârsta de 61 de ani. Artistul a fost răpus de cancer la oase.  Între 12 și 13 martie în Chișinău a avut loc expoziţia internaţională de câini „Mărţișor-2011” la care au participat peste 150 de rase de câini, inclusiv și din cele mai rare din peste 12 ţări.  Patru bărbaţi din Costești au fost reţinuţi în momentul în care încercau să comercializeze 26 tone de spirt, fără acte de provenienţă. Pentru „achiziţionarea, păstrarea, transportul spre comercializare și comercializarea ilegală a valorilor materiale”, potrivit Codului contravenţional, ei riscă amendă de până la 2000 lei și confiscarea mărfii.  În capitală activează un centru de terapie duhovnicească, deschis de un preot care organizează ședinţe particulare cu pacienţii și le recomandă rugăciuni și spovedanii pentru a scăpa de diferite vicii. Preotul însă nu ignoră importanţa terapiilor medicale.  Directorul unei școli auto din capitală a fost reţinut în timp ce primea mită, acesta a fost gata să-i ofere permis de conducere „fără greutăţi suplimentare” unui solicitant, pentru 250 de euro.  Doi tinerii au fost reţinuţi la Chișinău în timp ce încercau să transmită 30 000 de dolari falși pentru ca ei să fie puși în circulaţie pe piaţa internă a Moldovei. În total la suspecţi s-au depistaţi 50 000 de dolari falși. Pentru asta riscă privaţiune de libertate pe un termen de la 10 până la 20 de ani.


6

Observatorul de Nord

11(592) • 18 martie 2011

FLASH

INTERVIU

Elena Bodnarenco: „În PCRM acestea există doar în imaginaţia

ştiri pe scurt  În anul 2010, piaţa serviciilor de telefonie fixă a cedat în faţa celei de telefonie mobilă. Numărul abonaţilor a crescut, faţă de 2009, cu 22,42 mii (1,97%) și a ajuns la 1 mil. 161 mii, iar volumul vânzărilor serviciilor de telefonie fixă a scăzut cu 0,66% și a însumat 1 miliarde 915 mil. lei.  Va fi redus de două ori preţul pentru perfectarea și eliberarea pașaportului biometric în regim de urgenţă (6 ore) – de la 2980 de lei la 1420 de lei (reducere cu 53%). Perfectarea în 24 de ore va costa 1260 de lei în schimbul a 2130 de lei (reducere cu 40%).  Camera de Comerţ și Industrie a Republicii Moldova, în colaborare cu organizaţia Senior Experten Service (SES) din Germania, au lansat un program de susţinere a business-ului din R. Moldova, prin delegarea experţilor germani de înaltă calificare, la companiile autohtone, pentru consultarea acestora.  Un boschetar moldovean a fost ars de viu de un locatar la scara blocului unde locuia la Moscova, scrie presa rusă.  Un tânăr în vârstă de 19 ani, student la Institutul Auto și Drumuri din Moscova, a decedat după ce a fost înjunghiat de un bărbat beat în timpul unei încăierări în capitala rusă, a avut de suferit și un moscovit.  Doi bărbaţi, cetăţeni turci, au fot reţinuţi la intrarea în ţară, în seara zilei de 9 martie, pe aeroportul din Capitală, asupra lor fiind descoperite acte de identitate falsificate.  Un puternic cutremur, cu magnitudinea de 8,9 pe scara Richter, a zguduit, cu puţin timp în urmă, coasta de nord-est a Japoniei. Autorităţile au emis alertă de tsunami. Valurile ar putea ajunge la șase metri.  79 de miliardari din lume provin din Moscova. Capitala Rusiei a revenit pe primul loc în topul orașelor cu cei mai mulţi miliardari. Anul trecut, capitala miliardarilor a fost New-York.  Trupele NATO l-au ucis din greșeală pe vărul președintelui afgan. Khan se afla în locuinţa sa din districtul Dand, când trupele speciale ale Forţei internaţionale și asistenţă l-au împușcat mortal, fără a se cunoaște momentan împrejurările.  37 de oameni au fost uciși și 40 răniţi într-un atentat sinucigaș în nord-vestul Pakistanului. Potrivit presei străine, atacul s-a produs în timpul unei înmormântări.  Președintele Curţii Constituţionale, 6 membri ai Guvernului și 75 de deputaţi n-au publicat declaraţiile de venit și proprietate, deși termenul a expirat încă la 3 martie.

Până a începe efectiv runda de întrebări-răspunsuri vreau să fac o precizare: acest interviu „s-a născut”, din motive obiective sau subiective, mai greu ca altele, or a trebuit să treacă ceva ani ca „părţile beligerante” să înţeleagă că, pe de-o parte, nu-i „Observatorul de Nord” chiar atât de negru cum îl desenează unii și că, pe de altă parte, nu trebuie ignorat un deputat care are „în spate” o bună parte din alegători. Fără îndoială, din mai multe puncte de vedere, inclusiv ca formă și conţinut (cum ar spune un politician de pe malul Bâcului), opiniile redactorului și oaspetelui de astăzi sunt diferite, iar în unele cazuri diametral opuse, dar aceasta nu înseamnă neapărat un lucru negativ – bine a zis cine a zis că lumea este frumoasă fiindcă este diferită. Nu știu cât de mare a fost aportul nostru la „înfrumuseţarea” acestei lumi (pe alocuri – vorba altui politician de la Chișinău) nebune, dar nu aceasta contează – important este că cititorul poate afla răspunsul la mai multe întrebări din prima sursă, dar nu din auzite. Pe de altă parte, doamna deputat, care a cochetat un timp cu ziaristica și care a recunoscut cât de grea este pâinea de ziarist astăzi, a promis că va utiliza mai des tribuna care se numește „Observatorul de Nord”. - Doamnă Bodnarenco, chiar dacă intuiesc răspunsul Dvs., aș vrea să știu cum apreciaţi eficacitatea muncii actualului legislativ? - Negativ, și aceasta nu înseamnă că sunt răutăcioasă sau că este vorba de o reglare de conturi. Din toate punctele de vedere – și cantitativ, și calitativ – activitatea actualului legislativ lasă de dorit. Cu părere de rău, Parlamentul s-a transformat dintr-o instituţie legislativă într-o scenă plină de spectacole de prost gust. Cititorii Dvs. sunt martorii a ceea ce se întâmplă la Chișinău, de aceea eu voi aduce doar câteva exemple, care justifică aprecierea mea negativă, or chiar și parlamentul de legislatura a XVI (2001-2005) a fost mai productiv decât actualul. Ca să nu zic de anii 2005-2009, când parlamentul a adoptat nu mai puţin de patru Coduri și circa 3500 – 4000 de acte legislative, a adoptat nu mai puţin de 227 de legi, care au adus legislaţia moldovenească în concordanţă cu cea europeană. Pentru

Fracţiunea PCRM a elaborat și a prezentat Parlamentului spre examinare zece iniţiative sociale care vizează multitudinea de probleme cu care se confruntă astăzi societatea, inclusiv majorarea pensiilor, salariilor, indemnizaţiilor, politicile de tineret și multe altele.

comparaţie: actualul legislativ a adoptat doar două astfel de acte legislative, care însă nu fac parte dintr-un program special de colaborare cu Uniunea Europeană, iar în anul 2010 în legislativ au venit circa 3000 de acte legislative, care au fost „puse la păstrare”. Sau, la ziua de astăzi (7 martie – V.C.), în Parlament n-au parvenit încă Proiectul Legii Bugetului pe anul 2010, Proiectul Legii asigurărilor sociale de stat și Proiectul Legii asigurărilor obligatorii în medicină. Oare aceștia nu sunt niște indici importanţi, care caracterizează activitatea parlamentului? - Omul simplu, alegătorul, percepe parlamentul, ca pe un tot întreg, ca pe o familie în care toţi membrii ei trebuie să-și împartă nu numai succesele, dar și eșecurile. Consideraţi că opoziţia nu poartă nici o vină în ceea ce s-a întâmplat anul trecut și ceea ce se întâmplă astăzi? - Dacă aveţi în vedere „boicotul” din anul trecut, apoi alegătorii știu deja că deputaţii din fracţiunea PCRM nu au fost prezenţi de-facto la ședinţele în plen ale legislativului, dar aceasta nu înseamnă că noi i-am uitat pe acei care ne-au acordat încrederea. Relaţia noastră cu alegătorul nu a fost întreruptă nici pentru o zi. Pe de altă parte, parlamentul de legislatura trecută a avut toate posibilităţile, inclusiv și din punctul de vedere a cvorumului, să fie lucrativ și cine este vinovat că aceste posibilităţi nu au fost materializate? Să ne aducem aminte de câte ori n-au avut loc ședinţele parlamentului, fiindcă, vedeţi Dvs., președintele legislativului nu era în ţară. Pentru ce atunci mai existau și trei vicepreședinţi? În ceea ce privește activitatea actualei componenţe a legislativului, noi, cei din PCRM, nu purtăm nici o vină că deputaţii din Alianţa pentru Integrare Europeană-2 (AIE-2) ignorează iniţiativele noastre. De exemplu, fracţiunea PCRM a elaborat și a prezentat parlamentului spre examinare zece iniţiative sociale care vizează multitudinea de probleme cu care se confruntă astăzi societatea, inclusiv majorarea pensiilor, salariilor, indemnizaţiilor, politicile de tineret și multe altele. - Apropo, până în prezent în prezidiul parlamentului unul dintre fotolii este liber. Va înainta sau nu va înainta și fracţiunea PCRM o persoană care va ocupa această înaltă funcţie? - Dacă e să ţinem cont de niște norme, dar și de logica ele-

Elena BODNARENCO s-a născut în orașul Soroca. După absolvirea Școlii medii nr. 2, actualmente LT „A. S. Pușkin”, și-a continuat studiile, prin corespondenţă, la Colegiul (Tehnicumul) de construcţie a mașinilor din Harkov (Ucraina) și la Academia de Administrare Publică de pe lângă președintele Republicii Moldova. Pe parcursul anilor a lucrat la Uzina de utilaj tehnologic din Soroca, începând cu funcţia de pictor și terminând cu cea de ajutor al directorului pentru munca cu tineretul, dar și în cadrul Comitetului Central al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM). Deputat în parlamentul Republicii Moldova de legislaturile XVI, XVII și XVIII. Fiind deputat în parlament, a fost membru al Comisiei permanente pe problemele ecologiei și schimbărilor climaterice, membru al Comisiei administrării publice și dezvoltării regionale și membru al Comisiei pe problemele drepturilor omului și minorităţilor naţionale. Din 2001 este prim-secretar al CR Soroca al PCRM. mentară, cele patru partide care au primit votul electoratului ar trebui să găsească cea mai efectivă și cea mai echitabilă formă de gestionare a ţării. Ce se întâmplă însă în realitate? PCRM este ignorat pe faţă, iar o participare a noastră la conducerea ţării într-o formulă neechitabilă ar însemna ca și noi să purtăm responsabilitate, la fel și în mod egal cu alţii, de ceea ce are loc în ţară. Evident, atâta timp cât colegii din AIE-2 nu au nevoie de opinia noastră când este vorba de niște chestiuni cruciale pentru Republica Moldova, noi nu putem ocupa

funcţia de vicespicher. Aceasta este o poziţie principială și, cum se zice în astfel de cazuri, nu există variante. Cu atât mai mult că spicherul are doi locţiitori, ceea ce permite parlamentului să activeze normal. - „Epopeea” cu nedorinţa comuniștilor de a-l alege pe Marian Lupu în funcţia de președinte al ţării riscă să intre în istorie ca un exemplu cras de „reglare de conturi pe spatele interesului naţional”. De ce se întâmplă toate acestea, cum se face că Marian Lupu din frunte să fie retrogradat, de foștii săi colegi de partid, în outsideri politici? De altfel, cam așa s-a procedat și cu doamna Angela Rusnac, care într-un timp foarte scurt s-a transformat dintr-o persoană ce candida la funcţia de deputat în parlament întrun candidat la un loc pe banca acuzaţilor. - Mi se pare deplasată afirmaţia cum că figura lui Marian Lupu ar putea fi pusă pe același cântar cu interesul naţional. Pentru a nu fi ridicoli, trebuie să păstrăm proporţiile. În ceea ce-l privește pe candidatul Alianţei la funcţia de președinte, vreau să zic că domnul Lupu este productul PCRM, formaţiunea care l-a susţinut și l-a promovat mereu la importante funcţii în stat. Începând cu liderul partidului și terminând cu comuniștii de rând, toţi i-am acordat un mare credit de încredere și dacă Domnia sa nu a putut face faţă situaţiei nu are decât să se supere pe sine însuși. Trebuie să recunoaștem că în anul 2005 noi am ales în funcţia de președinte al Parlamentului „mâţa în sac”, crezând sincer că o persoană tânără, energică, bine instruită, cunoscătoare de limbi străine va face faţă lucrurilor. Au trecut însă anii și am văzut că domnul Lupu nu se deosebește cu nimic de un deputat de rând și că nu merită, că nu este încă timpul să

pretindă la ceva mai mare. Repet, echipa noastră l-a ridicat pe domnul Lupu la funcţii de conducere și tot echipa a decis că acesta nu merită să ocupe primul fotoliu din stat. Și dacă toţi cei 125 de membri ai Comitetului Central au decis că Marian Lupu nu merită să fie înaintat la înalta funcţie, înseamnă că nu este cazul să ne cramponăm numai de această candidatură. - Unii analiști afirmă că toată problema constă în faptul că așa și nu a fost creată coaliţia de centru-stânga și, implicit, miroase a răzbunare. - Din câte cunosc eu, în cadrul negocierilor pentru crearea coaliţiei de centru-stânga nu s-au vehiculat nume, inclusiv nu s-a vorbit că Marian Lupu va fi candidatul eventualei alianţe la funcţia de președinte. În opinia mea, Marian Lupu nici nu merită să ocupe vreo funcţie importantă în stat. În ceea ce privește „cazul Angela Rusnac”, trebuie să repet și de data aceasta că întotdeauna am preţuit această doamnă pentru calităţile ei manageriale și am depus eforturi pentru a o promova. Doamna Rusnac a intrat, benevol, în partid, în anul 2002, fiind promovată și susţinută de PCRM, iar în 2005 deja se regăsea pe lista candidaţilor de deputaţi în parlamentul Republicii Moldova. Ceea ce s-a întâmplat în anul 2007, când doamna Rusnac a decis să voteze contrar deciziei partidului și să treacă în altă „barcă”, nu are nimic comun cu problemele profesionale care au apărut ulterior. Unicul lucru pe care l-au făcut atunci comuniștii soroceni a constat în excluderea doamnei Rusnac din partid, iar decizia de a verifica activitatea Spitalului raional Soroca nu a aparţinut deputatului Elena Bodnarenco sau altcuiva din partid – acest lucru a fost prerogativa ministerului de resort și a Centrului de Combatere a Corupţiei și a Crimelor Organizate, care a primit mai multe plângeri din teritoriu cu privire la implementarea medicinii prin asigurare. Sincer vorbind, aproape la toate întâlnirile cu alegătorii cetăţenii vorbeau despre deficienţele din medicină și nu puteai să te prefaci că afară este soare când plouă cu găleata. Printre altele, știu că mi s-a încriminat și păcatul că aș avea ceva de împărţit cu colectivul spitalului și că din cauza mea această instituţie a fost trecută din categoria celor mai bune în cele mai codașe. Nimic mai fals, fiindcă mereu au stimat această breaslă și sunt recunoscătoare celor care stau la straja sănătăţii oamenilor. Ba mai mult, aș vrea să cred că și doamna Rusnac analizează astăzi pasul făcut atunci, când și-a dat votul pentru alegerea domnului Martâniuc la funcţia de președinte al raionului. Nu de alta, dar în ultimii trei ani și jumătate s-au întâmplat mai multe metamorfoze și deja actualul conducător al raionului nu este satisfăcut de activitatea Spitalului raional, iar controalele activităţii instituţiei nu s-au lăsat așteptate. - Pentru a depăși criza politică și pentru a materializa dorinţa tuturor forţelor politice de a nu mai ajunge la următoarele alegeri parlamentare anticipate se vehiculează mai multe scenarii. În acest context se înscriu și consultările, să le


Observatorul de Nord

11(592) • 18 martie 2011

7

CREDINŢĂ

nu există grupuri de interese, unor analişti politici” zic așa, care au avut loc dintre liderii PLDM și PCRM. Despre ce este vorba? - Nu au dreptate acei care s-au grăbit să trâmbiţeze că este vorba de o eventuală coaliţie dintre PCRM și PLDM. Acest lucru este imposibil măcar și din simplul că PLDM este deja membru al unei coaliţii, dar să nu uităm și faptul că acest partid a fost cel mai vehement în criticele aduse PCRM. Consultările au un singur scop: rezolvarea tehnică a unei probleme – alegerea șefului statului. Aceasta înseamnă că numărul de mandate ale celor două partide permite alegerea șefului statului și nimic mai mult. Noi nici măcar nu pretindem că viitoarea candidatură la președinţie să vină din partea PCRM, dar dorim ca această să nu fie afiliată vreunui partid. - Văzând că politicienii s-au înglodat de-a binelea în alegerea președintelui, „diplomaţii din popor” au decis să propună candidaturi care ar putea stârni interesul celor care decid. Să zicem, una dintre candidaturile poporului ar fi doamna Natalia Gherman, viceministru de externe, – ce ziceţi? - Zic că este o persoană foarte destoinică și chiar foarte indicată, mai cu seamă că domnia sa este un specialist notoriu în materie de integrare europeană. Știu că se mai vehiculează și alte nume – Victor Pușcaș, Gheorghe Duca, Ion Sturza – oameni la fel de destoinici. Să știţi că chiar mă bucură activismul societăţii civile, fiindcă aceasta ne demonstrează că oamenilor le pasă de soarta ţării. În această ordine de idei chiar nu înţeleg poziţia domnului Marian Lupu, care privește

Nu au dreptate acei care s-au grăbit să trâmbiţeze că este vorba de o eventuală coaliţie dintre PCRM și PLDM. Acest lucru este imposibil măcar și din simplul că PLDM este deja membru al unei coaliţii, dar să nu uităm și faptul că acest partid a fost cel mai vehement în criticele aduse PCRM.

sceptic la opiniile oamenilor, deși cândva chiar el a fost autorul ideii de conlucrare a guvernării cu societatea civilă. - Cât adevăr există în zvonurile conform cărora în sânul PCRM există grupuri de interese, iar unii membri mai tineri „dau activ din coate” pentru a fi mai aproape de președintele Voronin? - În partidul nostru nu există grupuri de interese sau de alt fel, acestea există doar în imaginaţia unor analiști politici. Avem o echipă foarte unită și nu vom da satisfacţie celor care și-ar dori să ne vadă dezbinaţi și încolţiţi unul împotriva altuia. Partidul este în continuă creștere și transformare, iar faptul că majoritatea celor care vin astăzi în partid sunt tineri ne dă speranţe pentru viitor. - Cu toate acestea, prea mare este ruptura dintre aripa tânără – reformatoare și cea conservatoare. Nu întâmplător PCRM nu are, din cauza vârstei, un candidat care ar putea să-i fie rival domnului Vlad Filat, de exemplu. - Avem în partid mai multe persoane demne de încrederea oamenilor și cu forţe destule de a ţine piept oricărei concurenţe. Despre acestea vom vorbi la momentul oportun. - Iar eu credeam că voi fi primul care va afla numele succesorului președintelui Voronin la cârma partidului. Ce ziceţi? - Zic că în PCRM nu s-a pus niciodată în discuţie chestiunea cu privire la succesor. Domnul Voronin este și rămâne liderul nostru agreat la toate nivelurile și nu se pune problema schimbării președintelui. Până la urmă, aceasta este o chestiune internă de partid și nu înseamnă că domnul Voronin nu se gândește la un succesor care ar cârmui la fel de bine partidul căruia i-a pus temeliile. - Despre limbajul mai puţin ortodox al unor politicieni, inclusiv al liderului PCRM, se povestesc deja bancuri. Nu vi se pare că etichetări gen „bulbuc, bolnav psihic, contrabandist, bandit…” nu înseamnă doar o răbufnire nervoasă, dar și o ardere de eventuale poduri? - Vreau să cred că mai mult este vorba de un joc în faţa publicului sau de o încercare cine este mai rezistent. Bineînţeles, consider că politicienii trebuie să fie mai toleranţi, dar… sunt și ei oameni, cu plusurile și minusurile lor. De altfel, nu numai liderul nostru mai scapă câte o vorbă pipărată, dar și alţi politicieni aruncă în domnul Voronin suliţe nu mai puţin otrăvite. - Raionul Soroca are astăzi în parlament doi deputaţi, dar nu se prea vede să conlucraţi în comun pentru a rezolva problemele noastre. Ba mai mult, la una din ședinţele legislativului am auzit că nu v-aţi încumetat măcar să vă rostiţi numele, limitându-vă la etichetarea „deputatul de la Soroca”. Cum să înţelegem această atitudine? - Cu părere de rău, multor deputaţi din actualul parlament le lipsește experienţa, inclusiv și experienţa de exprimare. Domnul Cimbriciuc nu mi-a zis atunci pe nume pe motiv, probabil, că dacă în ședinţa legislativului răsună numele unui deputat, acesta are voie la replică, iar o adresare abstractă nu permite acest lucru. Atunci eu am fost

Un document care ilustrează eficacitatea lucrului Parlamentului

nevoită să-i răspund colegului cu aceeași monedă. În această ordine de idei, chiar îmi amintesc cu plăcere de legislaturile trecute când am avut colegi ca Ion Guţu sau Alexandru Oleinic, care făceau delimitarea dintre relaţiile politice și cele personale și care nu-și permiteau atacurile în adresa colegilor deputaţi. - Dacă v-aș ruga să caracterizaţi situaţia social-economică din republică nu cred că aș auzi altceva decât critici și trimiteri la perioada când la putere era partidul pe care îl reprezentaţi, de aceea vă întreb altceva – există ceva plusuri în activitatea acestui guvern sau totul trebuie desenat doar în culori sumbre? - Până a răspunde la întrebare vreau că afirm un adevăr – niciodată în parlament PCRM nu a avut o fracţiune atât de puternică și omogenă ca în această legislatură. Nu întâmplător fracţiunea noastră are patru grupuri bine definite – politic, social, economic și juridic – și aceasta ne permite să activăm la un nivel profesionist foarte înalt. Mai ţin să menţionez și faptul că toate comparaţiile dintre anii 2001, când PCRM a preluat guvernarea, și 2009, când la putere a venit AIE, trebuie să fie obiective, or nu putem pune pe același cântar situaţia din ţară atunci și acum. Nu voi vorbi despre starea de lucruri la nivel naţional, dar voi spune că domnul Mihail Popovschi a luat primăria cu datorii până în barbă și a predat-o cu un sold bancar

de peste 2.000.000 lei. În ceea ce privește activitatea actualului guvern, trebuie să recunoaștem că s-au făcut și multe lucruri bune. De exemplu, o notă mare merită activitatea vicepremierului, ministrului de externe Iurie Leancă, care a condus și conduce bine corabia noastră spre integrarea europeană, dar să nu uităm că începuturile acestui proces au fost puse de partidul nostru. La fel merită să fie menţionată activitatea ministrului Alexandru Tănase. De altfel, PLDM este unicul partid de la guvernare care promovează o politică de cadre responsabilă și chibzuită. - Și ultima întrebare. Se zvonește că Elena Bodnarenco își va înainta candidatura fie la primăria Soroca, fie la funcţia de președinte al raionului. - Locul Elenei Bodnarenco va fi decis de Comitetul raional de partid. Astăzi pot doar să vă spun că numele meu va fi inclus în listele candidaţilor în deputaţi și în raion, și în oraș. Dacă ar depinde doar de mine, aș alege orașul – aici m-am născut, aici trăiește familia mea, aici a fost înmormântat tatăl meu, aici s-ar vedea cel mai bine rezultatele muncii mele. Acum doar un lucru îl știu cu certitudine – viitorul meu va fi legat de ţinutul Sorocii. În cei șase ani de lucru la Chișinău niciodată nu m-am gândit să-mi schimb domiciliul. - Mulţumesc pentru interviu. Consemnare Victor COBĂSNEANU

Ştii ce am auzit…? PREOT PROF. SORIN HULUŢĂ paroh al bisericii „Sfinţii Martiri Brâncoveni”, Soroca Așa încep multe discuţii ale noastre! La colţ de stradă, la birou, în pauza de masă sau de cafea, în penumbră sau lumină, în piaţă sau pe drum, este prezent unul din păcatele cele mai mari ale omenirii, bârfa. Se spune că bârfa omoară trei dintr-o lovitură, cel care bârfește, cel care ascultă și cel despre care se bârfește. Iată, în rândurile următoare, două pilde despre un păcat prea puţin conștientizat și prea mult întâlnit. Se spune că într-un sat, o bătrână era rău clevetitoare. Știa asta. Hotărăște bătrânica să meargă la preot să spovedească păcatul. - Părinte, mă omoară clevetirea asta, nu știu ce să mă fac, dacă aud ceva despre cineva, fără a cerceta adevărul, mă reped să înfloresc și să transmit mai departe astfel că, nu după mult timp, află tot satul… Îmi dai canon mare, părinte?… - Nu, femeie, nu-ţi dau canon. Dar o să te rog să iei sacul acesta de scaieţi și să-i plantezi la tine-n grădină. - O, ce bine, părinte!… asta-i ușor de făcut. Peste un timp, părintele se întâlnește cu femeia pe drum. - Femeie, o să te rog să-mi aduci rodul sacului cu scaieţi pe care ţi l-am dat să-l semeni în grădină. - Aaa, păi nu pot părinte, că sacul s-a transformat într-o pădure de scaieţi, iar vântul a dus seminţele și prin grădinile oamenilor și a ajuns și pe câmp și ar însemna o muncă peste puterile omenești de-a aduna tot rodul sacului ce mi l-ai dat! - Păi vezi, femeie? Așa este și cu clevetirea. Cineva spune o vorbă care se rostogolește, bulgărele se face tot mai mare, rănește multe suflete în drumul lui și nimeni niciodată nu-l mai poate opri. Fă bine dară, și nu mai asculta cuvintele clevetitoare ale “sufletelor murmurânde” și nici tu însăţi să nu mai scornești ceva despre aproapele. De multe ori ne aflăm în rolul bătrânei, negândindune nici măcar o clipă cât rău facem în jurul nostru, răspândind otrava cuvintelor clevetitoare. Ba mai mult, ni se pare că suntem absolut îndreptăţiţi să facem acest lucru că… doar cunoaștem atât de bine persoana în cauză… și avem și libertatea cuvântului… că de,… trăim în democraţie! Uităm însă de partea crudă a lucrurilor: călcarea intimităţii celui bârfit și atacul la persoana sa. Și până la urmă, cine și ce ne dă dreptul de a «discuta» viaţa și faptele unei persoane? Oare acest lucru nu este până la urmă o dovadă de lipsă de dragoste creștinească faţă de aproapele nostru? Bârfim aproape orice și pe oricine! Copilul prietenului, soţia colegului, vecinul vecinei, chiar și câinele vecinului din colţul străzii poartă vina că latră cam mult și mănâncă mâncare specială pentru câini… Și exemplele pot continua cu cele mai stupide și de necrezut subiecte. O pildă a lui Socrate în ceea ce privește bârfa ar putea fi o bună cale de îndreptare a noastră. Într-o zi, marele filozof s-a întâlnit întâmplător cu o cunoștinţă care alerga spre el agitat

și care i-a spus: - Socrate, știi ce-am auzit tocmai acum, despre unul dintre studenţii tăi? - Stai o clipă, îi replică Socrate. Înainte sa-mi spui, aș vrea să treci printr-un mic test. Se numește “Testul celor Trei.” - Trei? - Așa este, a continuat Socrate. Înainte să-mi vorbești despre studentul meu, să stăm puţin și să testăm ce ai de gând să-mi spui. Primul test este cel al Adevărului. Ești absolut sigur că ceea ce vrei să-mi spui este adevărat? - Nu, spuse omul. De fapt, doar am auzit despre el. - E-n regulă, zise Socrate. Așadar, în realitate, tu nu știi dacă este adevărat sau nu. Acum să încercăm testul al doilea, testul Binelui. Ceea ce vrei sa-mi spui despre studentul meu este ceva de bine? - Nu, dimpotrivă… - Deci, a continuat Socrate, vrei să-mi spui ceva rău despre el, cu toate că nu ești sigur că este adevărat? Omul a dat din umeri, puţin stânjenit. Socrate a continuat. - Totuși mai poţi trece testul, pentru că există a treia probă – filtrul Folosinţei. Ceea ce vrei să-mi spui despre studentul meu îmi este de folos? - Nu, nu chiar… - Ei bine, a conchis Socrate, dacă ceea ce vrei să-mi spui nu este nici Adevărat, nici de Bine, nici măcar de Folos, atunci de ce să-mi mai spui? Dacă ar mai trăi Socrate, ar fi trist să vadă că «Testul celor Trei» e doar… istorie. Ar trebui să nu uităm niciodată cuvintele din Sfânta Scriptură: «Din prisosinţa inimii grăiește gura. Omul cel bun din comoara inimii sale scoate cele bune, și omul cel rău, iarăși din comoara cea rea, scoate cele rele… și cele rele se manifestă întâi prin gând și al doilea prin cuvânt.» De ce e un păcat bârfa sau clevetirea vedem tot din cuvintele Sfintei Scripturi: - Pe cel pe care îl vorbesc de rău, nu îl vorbesc din dragoste, ci din sentimentul opus acesteia; - Procedând astfel, din ură și ranchiună, sunt un ucigaș de suflete (Întâia epistolă a Sf. Ioan cap. 3.versetele 14-15); - Sunt egoist și nemilos, atâta timp cât nu îmi pasă că omul va auzi și va suferi (Sfânta Evanghelie după Matei cap.5.versetul 7); - Nu sunt temător de Dumnezeu și cu inima curată (Sfânta Evanghelie după Matei cap. 5. versetul 8); - Subestimez Cuvântul lui Dumnezeu, care îmi cere ca atunci când mă întâlnesc cu cineva să iniţiez și să întreţin o părtășie sănătoasă si demnă de un creștin (Epistola către Efeseni cap. 5.versetul 19). Ar fi foarte multe de scris cu privire la acest păcat, dar vorbele părintelui Ilie Cleopa referitoare la paza gurii cred că sunt edificatoare și au puterea de a clarifica multe în privinţa acestui flagel numit bârfă: «Cine-și păzește limba sa are mare liniște sufletească. Limba [ca și celelalte lucruri] este făcută de Dumnezeu să vorbească numai cele bune și cele spre slavoslovia [preamărirea] lui Dumnezeu și cele de trebuinţă. Că nu ne-a făcut Dumnezeu să fim muţi. Te-a întrebat cineva, ţi-a cerut un lucru, ţi-a cerut un sfat, trebuie să vorbești, cu soţia, cu copiii de asemenea (…) însă când vin cele rele, oprește-te!!!»


8

Observatorul de Nord

11(592) • 18 martie 2011

Foto: Tatiana Zabulica

LA O CEAŞCĂ DE CAFEA CU… VICTOR GOLUB, CETĂŢEAN AL ORAŞULUI SOROCA

„Privesc la Soroca de azi printre lacrimi” (Continuare din numărul trecut) - Așa cum spuneam în numărul trecut, faceţi parte din generaţia hărăzită într-un anumit timp să se bucure de Soroca ca de un oraș dintre cele mai frumoase. Vi se ridică nodul în gât acum când spuneţi „Soroca – oraș al studenţilor”? - Bineînţeles. Cred că nu sunt unicul care îmi amintesc cu drag de acest nume cu care se mândrea Soroca, adică numele de „oraș al studenţilor”. Haideţi să analizăm ce am avut în domeniu și ce am pierdut. O să fac enumerarea în ordine cronologică fără a specifica anii: Institutul de învăţători transferat în Bălţi, Școala de șoferi (școală profesională de doi ani, unde se studia și repararea autovehiculelor), Școala republicană de mecanici de cinema, Colegiul de Medicină, Școala profesional-tehnică nr.39, Școala pro-

Dacă în fruntea orașului ar fi stat oameni pe care i-ar fi durut soarta orașului, nu ar fi permis distrugerea fabricii de bere, de exemplu, care ar fi adus venituri considerabile.

fesional-tehnică nr.98. La acestea mai adăugăm pierderea valorii de odinioară a Colegiului Tehnic Agricol – cea mai veche instituţie de învăţământ de specialitate din republică. Apropo, Institutul Agricol din Chișinău a fost creat prin contopirea Institutului Agricol din Tiraspol cu două facultăţi formate în baza Liceului Tehnic Agricol din Soroca. Și când ne mai gândim și ce faimă avea pe timpuri Colegiul de Arte! Nici Colegiul Pedagogic nu mai este cel ce a fost. În anii ’60 era cea mai puternică instituţie de profil din Moldova. - Ca un preambul la întrebarea ce va să vină, o să vă servesc un citat din cartea lui Nicolae Bulat „Judeţul Soroca, file de istorie”: „În perioada interbelică pe strada Regina Maria se afla un teatru cu cinematograf. La începutul anilor ’70 clădirea încă exista.” Haideţi să le spunem cititorilor unde s-a aflat această clădire? - Clădirea a avut nenorocul să se afle printre cele câteva case distruse de bombardamentele din cel de-al II-lea război mondial și se afla pe locul unde acum stă clădirea „MoldovaAgroindbanc”. Într-adevăr, la începutul sec. XX în Soroca a existat un teatru profesionist cu sediu permanent. După ce clădirea a fost distrusă de război, pe ruinele ei s-a construit cinematograful de vară, care într-adevăr, la începutul anilor ’70, încă exista, dar apoi a fost dărâmat și pe acest loc s-a construit clădirea băncii de care am pomenit. - Ce șanse am fi avut, domnule Victor Golub, dacă n-ar fi fost șters teatrul din viaţa Sorocii!

- Ce să zic? Pierderea teatrului ne-a făcut mult mai săraci spiritual și în același timp a jucat și un rol nefast în activitatea Colegiului de Arte, care avea o bună catedră de regie. Acuma s-a încercat să se facă acest Teatru „Veniamin Apostol” cu actorii de la „Mihai Eminescu” din Chișinău, dar nu-i ceea ce trebuie să fie. De ce să aduci actorii unui teatru din altă parte, când am fi putut să-i creștem aici pe ai noștri? - De fapt, regizorul Iurie Babii avea trupa deja bine închegată la începutul anilor ’90. O trupă, care ar fi făcut faţă unui teatru profesionist, căci a obţinut locuri premiante la multe festivaluri din ţară și de peste hotare. Maestrul Druţă a pus atunci problema redeschiderii teatrului profesionist în Soroca, dar, din păcate, autorităţile locale s-au făcut a nu-l auzi. - Cu regret, edilii orașului deja ani în șir nu pot evalua situaţia și nu-i interesează soarta urbei. Dacă în fruntea orașului ar fi stat oameni pe care i-ar fi durut soarta orașului, nu ar fi permis distrugerea fabricii de bere, de exemplu, care ar fi adus venituri considerabile. Puţini cunosc, probabil, că a existat și un proiect pentru lărgirea fabricii de bere, care urma să aibă o capacitate de 1 mil. decalitri pe an. Construcţia deja începuse, dar, până la urmă, conducerea orașului s-a dezis de banii deja alocaţi. Păcat! Păcat, că au fost cheltuiţi bani pentru demolări și despăgubiri. - În contextul acesta putem vorbi și despre aspectul arhitectural al orașului? - Of, Doamne, Doamne! Aici cred că nu ne-ar ajunge câteva ziare ca să le cuprindem pe toate. Îmi amintesc foarte des de spusele unui fost edil al orașului, tov. Zaharov, care, „oricât de comunist era”, zicea atunci când se construia microraionul Soroca Nouă: „Cât de mult trebuie să urăști acest oraș ca să-l construiești în halul în care se construiește Soroca Nouă!” Se referea la aspectul arhitectural. Acum putem zice la fel, referindu-ne la mulţimea de buticuri, magazine, care s-au construit în spaţiile verzi. Credeţi că nu erau alte spaţii? Erau, bineînţeles, dar cui îi pasă că aceste construcţii strică aspectul orașului? Sau pe cine l-a durut cu ani în urmă, când a demolat o bună parte din clădirile vechi din centru, înălţând în locul lor haotic niște blocuri cu o arhitectură neestetică de tip sovietic? Dacă analizăm centrul istoric al urbei din ceea ce a mai rămas, observăm că el nu are clădiri mari, dar sunt așezate într-o ordine strictă, care formează linii drepte, iar cartierele prezintă dreptunghiuri comensurabile cu mărimea acestui spaţiu mărginit de Nistru și de Deal. Atât doar că acele case vechi, care s-au mai păstrat și sunt în ordinea lor firească, acuma-s îngropate cam cu un metru în pământ. Pentru că s-au tot pus straturi de pietriș, prundiș, s-au presat cu tăvălugul, apoi s-a turnat asfalt și de la o reparaţie capitală la alta tot ansamblul de case devenea îngropat cu 30-40 cm. - Când am vizitat Soroca pentru prima dată străzile erau pavate. - Da. Așa era. Tot carosabilul din spaţiul vechi al orașului era pavat în întregime. Trotuarele nu lipseau nici pe cele mai mici străduţe, iar pe străzile mari trotuarele erau despărţite de carosabil de niște benzi nepavate în care creșteau arborii. Peluzele (gazoanele) erau împrejmuite cu niște gărduleţe cam de 30-40 cm înălţime, plantate cu iarbă și flori bine îngrijite. Orașul avea și o sistemă bine chibzuită de canale triunghiulare pavate, care

SCRISOARE LA REDACŢIE formau un ansamblu de colectare și evacuare a apelor de pe străzi, care după ploi sau topirea zăpezilor se scurgeau în Nistru. În unele locuri s-au mai păstrat asemenea scurgeri, numai că ele au fost umplute cu gunoaie. Dar ce verde și frumos era orașul, împodobit cu arbori și arbuști din flora autohtonă! Plopi piramidali, tei, salcâmi albi, arţari, trandafiri, liliac, mirt. Puteţi să vă imaginaţi ce parfum domina în perioada de înflorire! Și de la un primar la altul s-au tot tăiat din acei copaci frumoși. Chiar nu demult au fost defrișaţi plopii piramidali din preajma stadionului. Aș vrea să aflu dacă toţi cei implicaţi în „brava acţiune”, luaţi împreună, au plantat vreun copac în oraș sau chiar în genere în viaţa lor? Cui i-au încurcat acești plopi cu valoare peisagistică? Oare chiar niciunul din cei care au pus la cale măcelul nu știa că plopul mai bine decât alţi copaci reţine praful, purifică aerul și solul de metale grele? Să nu știe ei că plopul mai este și un bun absorbant al sunetelor puternice?

Foarte puţini își mai amintesc că o parte a orașului se alimenta cu apă din apeductul vechi, care-și avea originea în acel sistem. Când acesta a fost abandonat și captajele au rămas necurăţate, apa care se aduna, ce avea să facă? - Să știţi că l-am întrebat pe domnul primar din porunca cui s-au tăiat plopii și dumnealui mi-a spus că acești copaci erau deja bătrâni și prezentau pericol în caz de vânturi puternice. Adică s-a făcut tăierea pentru a evita situaţiile care s-au produs nu demult în capitală. În locul lor vor fi sădiţi alţi copăcei, mi-a spus domnul Victor Său, precizând că se vor găuri aceste trunchiuri în care vor fi plantaţi copăceii tineri. - Dar priviţi atent trunchiurile copacilor doborâţi și o să observaţi că doar câţiva erau afectaţi, în rest toţi au fost destul de puternici, sănătoși. De ce trebuiau să fie tăiaţi așa, cu nemiluita? Cât trebuie să așteptăm ca să vedem un copac mare? - Câte nu le facem noi pe negândite! Dar revenind la aspectul arhitectural al orașului de altă dată, trebuie să specificăm că multe clădiri frumoase au fost distruse și de alunecările de teren. - Da, s-au distrus într-adevăr. Putem aminti aici ansamblul de clădiri al Școlii pedagogice, frumoasa clădire a miliţiei. Și aceasta s-a întâmplat tot din vina celor aflaţi la conducere. S-a distrus reţeaua de captare și acumulare a apei și evacuarea ei. Foarte puţini își mai amintesc că o parte a orașului se alimenta cu apă din apeductul vechi, careși avea originea în acel sistem. Când acesta a fost abandonat și captajele au rămas necurăţate, apa care se aduna, ce avea să facă? Spăla de pe stânca acope-

rită cu pădure toată vegetaţia și pământul adunat și-l mâna la vale. În anii ’80 cineva din cei responsabili, pentru a-și camufla incompetenţa faţă de șefi și subalterni, a botezat fenomenul apărut drept vulcan noroios. Natura aducea pământul la vale după cele mai simple legi fizice, iar aceștia încărcau acest pământ și-l transportau înapoi în deal. În anii ’20 ai sec. XX orașul s-a mai confruntat cu această problemă, când a început construcţia serpentinei a doua de legătură a părţii din deal cu centrul și era aceasta de la policlinică între clădirea Prefecturii și a miliţiei. Pe atunci edilii urbei au apelat la serviciile docţilor. Un arhitect belgian a realizat proiectul din care orașul a primit duble foloase. În anii ’70-80 s-a recurs la serviciile semidocţilor, dar în loc de foloase, orașul a suportat pagube duble. Pe lângă banii aruncaţi pe vânt, furaţi și casele distruse, problema nici nu a fost rezolvată. Acum traversăm o perioadă uscată cu precipitaţii aproape de normă, dar când va veni o perioadă cu multe ploi, dealul va începe din nou să vină la vale, pentru că nu s-a făcut nimic pentru reconstrucţia reţelei de captare și acumulare a apei. Și dacă stăm strâmb și judecăm drept, apoi observăm că majoritatea neregulilor în orașul nostru provin nu din lipsa de bani, dar din incompetenţa celor aflaţi la conducere și din faptul că nu iubesc acest oraș. - Știu că aveţi multe exemple prin care vreţi să ne demonstraţi că cei de la cârma orașului nu iubesc Soroca. Aţi vrut să vă referiţi și la problema maidanezilor, și cea a situaţiei spitalului din Soroca, care, după cum mi-aţi spus înainte de începerea dialogului, în anii ’60 se numea Spitalul Republican Soroca, și la privatizarea spaţiilor de pe trotuare cu sumedenia de scăriţe și praguri apărute direct pe trotuar, și gunoiul în care ne înecăm și încă multe altele. Dar la o ceașcă de cafea nu poţi cuprinde necuprinsul. - Și totuși daţi-mi voie să amintesc de sumedenia de scăriţe fără acoperișuri apărute direct pe trotuar, care tare mai schimonosesc aspectul clădirilor și al orașului în ansamblu. Mulţi ar putea să-mi reproșeze: „Dar cum să intrăm în aceste localuri?” Foarte simplu. La fel cum au făcut-o sorocenii cu zeci și, poate, sute de ani în urmă. Accesul din stradă la toate clădirile se face în interiorul așezământului, așa cum s-a păstrat la sediul PLDM și Serviciul arhivă. Dar ce mai la deal la vale, când chiar și-n faţa sediului Comisariatului Raional de Poliţie prin mijlocul trotuarului, și așa destul de îngust, a fost ridicat un zidișor de toată frumuseţea. Nu pot să nu amintesc de monumentul prostiei urbanistice – casa ridicată pe gazonul cu flori din preajma fostei fabrici de vin (str. V. Stroescu, vizavi de Colegiul Agricol). Șirul ar putea continua, dar mă opresc aici. - Altă dată, la o altă ceașcă de cafea, vom aborda și celelalte aspecte care vă dor. Acum v-aș întreba ce am putea schimba în această lume a Sorocii, care-și trăiește paradigmatic clipa? - Multe. Dar ar trebui ca cei care își asumă conducerea orașului să mai privească și în trecutul Sorocii și să și-l asume cinstit și curajos. Principalul e să iubească acest oraș, acest colţ de rai dăruit de Dumnezeu, cu un landșaft impresionant cu apă curgătoare. - Domnule Victor Golub, vă mulţumesc pentru interviu și pentru posibilitatea de a vă redescoperi. Nina NECULCE

Mi-am pierdut atestatul Sunt Ana Prisăcaru din satul Cureșniţa Nouă. De un an de zile nu pot rezolva o problemă. Am pierdut atestatul de absolvire a școlii de 8 clase din satul natal. Pentru că școala din sat nu mai funcţionează, m-am adresat la școala din satul Șolcani, responsabilii mi-au zis că actele sunt la arhiva din Soroca. Atunci m-am adresat la Direcţia de învăţământ, unde mi s-a comunicat că arhiva a fost arsă. Rog să-mi spuneţi unde să mă adresez pentru a-mi restabili documentul? DIN PARTEA REDACŢIEI: Am solicitat un răspuns șefului Direcţiei generale învăţământ Soroca, Ghenadie Donos, care ne-a spus că există posibilitatea de a găsi soluţia problemei dumneavoastră. Pentru aceasta urmează ca dumneavoastră să vă prezentaţi la direcţie (care se află în incinta Consiliului raional) și să vă adresaţi cu o cerere oficială în care să expuneţi problema. Pregătit de Tatiana MITROFAN

FLASH

ştiri pe scurt  Un cetăţean al Republicii Moldova a încercat să scoată din Ucraina nouă monede antice, el a fost reţinut la postul vamal Cuciurgan, de agenţii Serviciului de Securitate al Ucrainei împreună cu lucrătorii vamali.  China va avea o nouă bază foarte modernă pentru construirea de rachete și vrea să trimită oameni pe Lună până în 2020.  Vânzarea de ghiocei, brândușe sau alte plante vernale se pedepsește. Potrivit Codului Contravenţional, vânzarea de flori incluse în Cartea Roșie vor fi sancţionate cu o amendă cuprinsă între 50 și 100 de unităţi administrative, ceea ce constituie de la 1000 la 2000 de lei.  Omor și suicid la Moscova. Un bărbat gelos, originar din R. Moldova, și-a împușcat soţia în timp ce ea se plimba în curtea unui bloc cu doi copii , a căror dădacă era, , iar apoi s-a sinucis pentru că nevastăsa l-a prăsit și n-a vrut să se întoarcă la el.  Un avocat-stagiar din Dondușeni a fost reţinut de ofiţerii Centrului anticorupţie, fiind bănuit de trafic de influenţă, acesta ar fi pretins de la persoana care l-a denunţat 1000 de euro, susţinând că poate determina un judecător să adopte o sentinţă mai blândă pe o cauză penală.  Un diplomat străin este acuzat ca a abuzat sexual un băiat din Republica Moldova. Este vorba de fostul consilier european al ministrului moldovean al Economiei, cetăţean grec, care nu mai activează la minister si a părăsit Moldova.


Observatorul de Nord

11(592) • 18 martie 2011 Foto: ziar.jurnal.md

INTERVIU ACTUAL

Modernizarea activităţii Poliţiei Rutiere în contextul reformelor derulate de MAI În dialog cu Sergiu ARMAŞU, şeful Direcţiei Poliţiei Rutiere, MAI - Domnule Armașu, din ce perspectivă sunt derulate reformele în domeniul securităţii circulaţiei rutiere? - Procesul de integrare europeană spre care aspirăm presupune în primul rând transformări interne pe ţară, inclusiv la capitolul circulaţie rutieră, pentru a reuși să ne facem vizibili extern într-un format pozitiv. Din această perspectivă, o prioritate pentru MAI este implementarea reformei poliţiei rutiere. Ca finalitate, reforma trebuie să se soldeze cu consolidarea unei poliţii rutiere transparente, orientată spre societate, cu condiţii reale de antrenare a autorităţilor

publice locale și societăţii civile în activitatea de menţinere a ordinii publice și securităţii circulaţiei rutiere. - Care sunt priorităţile actuale de activitate? - Priorităţile de activitate ale Direcţiei Poliţiei Rutiere sunt determinate conform Programului de activitate al Guvernului și Concepţiei de reformare a MAI. Pentru buna asigurare a securităţii circulaţiei rutiere, trebuie obligatoriu să consolidăm unele segmente, precum: pregătirea candidaţilor pentru obţinerea dreptului de a conduce unităţi de transport; perfecţionarea sistemului de evaluare a activi-

tăţii colaboratorilor prin prisma percepţiei din partea comunităţi; extinderea măsurilor de profilaxie a circumstanţelor de risc sporit la trafic etc. - Ce ne puteţi comunica la capitolul pregătirea conducătorilor auto? - Actualmente acest segment nu este suficient de clar reglementat, nu este asigurat un control corespunzător al procesului. Mai multe soluţii pentru redresarea situaţiei la acest capitol vor fi propuse spre implementare în sistemul de instruire și examinare a conducătorilor auto, elaborarea programelor de studii, autorizarea școlilor etc.

- Reformele derulate vizează și componenta comunicare. Ne daţi unele detalii la acest subiect? - Cea mai bună cale pentru îmbunătăţirea activităţii poliţiei rutiere este prin îmbunătăţirea dialogului și intensificarea contactelor pozitive cu participanţii la trafic. Prin urmare, avem misiunea de a crea oportunităţi pentru un dialog constructiv cu societatea civilă și, în acest sens, vom utiliza mai multe formule de colaborare: consultări și audieri publice, sondaje de opinie, grupuri de lucru comune, campanii tematice comune etc. Un instrument de comunicare relevant aș

menţiona pagina web oficială a Direcţiei Poliţiei Rutiere, (www. pr.gov.md.), prin intermediul căreia pot fi aflate răspunsuri la întrebări frecvente. I-aș încuraja pe toţi să se expună și să vină cu soluţii de ameliorare a situaţiei accidentare în comunităţile noastre. Implicarea activă a fiecăruia dintre noi poate să determine protejarea vieţilor celor apropiaţi. - Ce părere aveţi despre datele statistice privind moldovenii, băuturile alcoolice și impactul asupra circulaţiei rutiere? - Raportul lansat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, potrivit căruia Moldova deţine locul fruntaș pe această dimensiune, poate fi totuși un avertisment pentru societatea noastră, în deosebi dacă luăm în calcul consecinţele nefaste ale consumului de alcool în rândurile eventualilor participanţi la traficul rutier. Datele enunţate categoric sunt în detrimentul siguranţei circulaţiei rutiere. Trebuie să ne mobilizăm toţi eforturile pentru a depăși provocarea dată. - Cum vedeţi implicarea APL în asigurarea securităţii circulaţiei rutiere? - Atât autorităţile publice

9

centrale, cât și autorităţile locale de nivelul I și II exercită atribuţii concrete în domeniul asigurării ordinii publice și securităţii circulaţiei rutiere. În acest sens, Direcţia Poliţiei Rutiere își propune să valorifice posibilităţile de colaborare cu APL în domeniul securităţii circulaţiei rutiere, să contribuim la activizarea consiliilor locale pe segmentul nostru de activitate, să promovăm implicarea mai inspirată a primarilor, președinţilor de raioane, consilierilor locali în crearea unui mediu sigur pentru participanţii în circulaţia rutieră. Ne propunem a constitui parteneriate eficiente cu autorităţile locale pentru a acorda servicii de asigurare a securităţii circulaţiei rutiere de mai bună calitate la nivel local. - În final, spuneţi-ne niște caracteristici-cheie ale unui serviciu poliţienesc rutier spre care aspiraţi? - Poliţia rutieră să răspundă necesităţilor participanţilor la trafic; să fie receptivă la îngrijorările cetăţenilor; să poarte răspundere pentru activităţile întreprinse, să ne bucure printrun comportament corect. Consemnare Doina URECHE

SPORT

Triatloniştii de la „Heracles” şi-au confirmat clasa

Oleg Gresev – campionul Rusiei printre veterani! În orașul Sankt-Petersburg a avut loc campionatul deschis al Rusiei la triatlonforţă printre veterani. Printre cele câteva sute de sportivi din mai multe ţări care s-au întrecut în 12 categorii de greutate s-a numărat și soroceanul, antrenorul emerit al Republicii Moldova Oleg Gresev – de altfel, unicul

reprezentant al RM, datorită sprijinului acordat de omul de afaceri Ghenadie Comendant. Până la urmă, n-a contat numărul de participanţi, dar calitatea lor, or pământeanul nostru a câștigat medalia de aur la categoria până la 100 kg într-o competiţie aprigă cu alţi 28 de sportivi din Rusia, Georgia, Ucraina, Armenia, Belarus și alte ţări cu tradiţie. Felicitări!

Sorocenii – medaliaţi cu argint şi bronz la campionatele naţionale Dan Aolei La Chișinău, în incinta Academiei de Educaţie fizică și sport, s-a desfășurat Campionatul Republicii Moldova la judo printre cadeţi și tineret, la care au participat 235 de sportivi din diferite localităţi ale republicii. Discipolii antrenorului emerit Ștefan Dragan din Soroca au avut o evoluţie meritorie și doar nenorocul nu le-a permis câtorva luptători să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Iată rezultatele tehnice obţinute de judocanii soroceni la cea mai importantă competiţie

de rang naţional: printre cadeţi Andrian Boico (50 kg) a ocupat locul II, Corina Tătărescu (48 kg) – locul III, Constantin Lozinschi (55 kg) – locul V, Ghenadie Boico (50 kg) – locul V și Alexandru Mironov (66 kg) – locul VII, iar printre tineri Dorel Scoarţă (81 kg) și Mircea Taran (90 kg) – locul II, Maria Vatamaniuc (63 kg) – locul III, Mihai Marchitan (73 kg) – locul V. Trofim Popescu (81 kg) și Inga Boico (57 kg) – locul VII. Chiar dacă ai noștri nu au devenit campioni, munca antrenorului Ștefan Dragan și a discipolilor lui merită cea mai mare notă.

În perioada 12-13 martie, în capitală a avut loc campionatul Republicii Moldova la triatlonforţă, la care au participat cei mai puternici sportivi din diferite localităţi ale ţării. Cum și era de așteptat, și-au confirmat încă o dată înalta clasă discipolii clubului „Heracles” (conducător – antrenorul emerit Oleg Gresev), dar și cei din clubul „Atlant” (conducător – Roman Bolgar)… Astfel, în competiţiile juniorilor și tinerilor în cele opt categorii de greutate sorocenii au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de cinci ori. În categoria de greutate 56 kg titlul de campion i-a revenit debutantului unor astfel de competiţii Sergiu Procopii („Heracles”). Categoria de 60 kg a fost dominată, în lipsa maestrului în sport de clasă internaţională Vladimir Prepeliţă, de sorocenii Ion Pogorevici și Mihail Garmaliuc (ambii „Heracles”). Până la urmă învingător a devenit Garmaliuc, căruia nu i-a ajuns foarte puţin pentru a ajunge la titlul de maestru în sport. Și în categoria de greutate 67,5 kg medaliile de aur au revenit discipolilor clubului „Heracles”, Victor Șveţ și Dumitru

De la stânga la dreapta: Serghei Jurat, Sergiu Procopi, Tudor Moraru, Ion Pogorevici, Dumitru Păun, Mihai Garmaliuc, Oleg Gresev.

Păun. Proaspătul campion mondial Tudor Moraru (75 kg) a stabilit un nou record european și a intrat în posesia medaliei dew aur. În categoria 82,5 kg campion a devenit soroceanul Serghei Jurat („Heracles”), iar locul secund i-a revenit lui Vitalie Vozicov („Atlant”), chiar dacă a debutat la o competiţie de așa rang… Printre seniori, în categoria 125 kg, nu a avut rivali Vitalie Grosu

(„Atlant”), care a obţinut cel mai bun rezultat din toţi participanţii. În categoria de greutate 90 kg locul II a fost ocupat de Vladimir Cotoman („Heracles”), iar în categoria de 60 kg locul secund i-a revenit lui Veaceslav Topciu (ambii „Heracles”). Locul II a fost ocupat și de alţi doi discipoli ai clubului „Heracles” Victor Șveţ (67,5 kg) și Ion Pogorevici (60 kg). În clasamentul pe echipe,

sportivii de la „Heracles” au ocupat locul I printre juniori și locul II printre juniori. Participanţii la competiţii și antrenorii lor mulţumesc Consiliului raional, personal președintelui raionului Soroca, Mircea Martâniuc, și specialistului pe problemele tineretului și sportului Andrei Jitniuc pentru sprijinul acordat și pentru grija care o poartă sportivilor de performanţă.

Opt soroceni au ieşit în marea finală Jocurilor juniorilor Foto: Tatiana Zabulica

Dan Aolei

Dan Aolei

Tatiana Mitrofan La 10 martie în orașul Soroca s-au desfășurat Jocurile zonale din Republica Moldova la lupte libere. Ediţia 2011 a fost găzduită de Liceul Teoretic „Petru Rareș”, unde s-au adunat 98 de participanţi din raioanele Soroca, Dondușeni, Drochia, Ocniţa, Edineţ, Fălești, Florești, Rezina, Șoldănești, Glodeni. Competiţiile au fost deschise în mod festiv prin onorarea Drapelului de stat și a Imnului naţional. Au participat la eveniment și autorităţile raionale în persoana vicepreședintelui raionului, Vladimir Nicuţa, și specialistului pe probleme de tineret și sport în cadrul Consiliului raional, domnul Andrei

Jitniuc. Printre oaspeţii importanţi a fost și reprezentantul Ministerului Tineretului și Sportului, Aurel Plămădeală, campion mondial la lupte printre veterani. Domnul Plămădeală

a menţionat că evenimentul a fost bine pregătit și desfășurat, a mulţumit organizatorilor, dar și Consiliului raional pentru faptul că la Soroca este bine susţinut domeniul sportului.

Competiţiile s-au desfășurat la 10 categorii de greutate, iar cei care s-au plasat pe locurile I, II și III la toate categoriile de greutate vor participa la finala Jocurilor juniorilor care va avea loc la 1 și 2 aprilie curent în capitală. Dintre cei 10 soroceni care și-au încercat puterile, opt au ieșit în marea finală: Ion Ivanov (categoria 32 kg), Anatol Steţchi (categoria 35 kg), Vlad Procopi (categoria 38 kg), Maxim Cetulean (categoria 42 kg), Vladimir Stanco (categoria 59 kg), Alexandru Mironov (categoria 66 kg), Marin Proţic (categoria 73 kg), Gheorghe Ceban (categoria 85 kg)... Jocurile zonale din Republica Moldova la lupte libere se desfășoară o dată la doi ani și de mai mult timp sunt organizate în orașul Soroca.


10

Observatorul de Nord

11(592) • 18 martie 2011

LUMINA VERBULUI MATERN

ÎN URMA EVENIMENTULUI

Timp al perpetuei deveniri

„Iubirea – ram cu rouă sfântă…”

Motto: „Limpezesc de o mie de ori cuvântul până când zăresc în el mărgăritarul.” Grigore Vieru “Prin iarba verde de acasă / Cu lanţul de rouă la glezne” poetul Grigore Vieru a pornit în cea mai lungă călătorie pe care a făcut-o vreodată în viaţa sa, călătoria fără întoarcere, lăsându-ne drept moștenire un nume scris pe-o carte și exemplul strălucitor al unei vieţi trăite în zbucium până la ardere în numele identităţii de neam, de limbă și de ţară. Călător veșnic acum printre stele, Grigore Vieru, “poetul cu trăsături de efigie”, urmărește de acolo, din eternitate, cum încolţește sămânţa luminii și adevărului atât de asiduu cultivată de el în spiritele june. Un omagiu adus Marelui Poet a constituit Concursul Internaţional de Limba și Literatura română desfășurat în cadrul Școlii Viitorilor Olimpici – 2011 la Liceul Academiei de Știinţe a Moldovei în perioada 7-10 martie 2011. La deschiderea festivă a Școlii Viitorilor Olimpici – 2011 au fost prezenţi oaspeţi de onoare: Mihai Cimpoi, academician; V. Bahnari, doctor habilitat; Iulian Filip, poet, Președintele Academiei Duminicale pentru Copii și Părinţi “2 ore + 3 iezi”; Eugenia Ioniţă, Inspectoratul Școlar din judeţul Călărași, România, care au asistat la un spectacol de poezie viereană în interpretarea excepţională a elevilor Liceului Academiei de Știinţe, moderator Tamara

Cristei, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar. Programul acestor zile a fost încărcat de diverse activităţi desfășurate sub tematica: Strategii metodologico-didactice de formare a elevului performant la Limba și Literatura română. Studiul personalităţii și operei lui Grigore Vieru. În acest sens, atât elevii, cât și profesorii însoţitori au activat în ateliere, training-uri, dezbateri ce le-au oferit posibilitatea manifestării plenare a personalităţii, constituind un exerciţiu recapitulativ înainte de concursul propriu-zis. De o adevărată revelaţie au avut parte cei prezenţi la această activitate desfășurată sub egida slovei vierene. Tineri dotaţi din

Moldova, Ucraina, România, dornici de a ascende spre Templul Cunoașterii, au demonstrat abilităţi și competenţe de interpretare a operei lui Grigore Vieru. Spiritul competitiv s-a simţit chiar de la început. De remarcat este și faptul că elevii s-au confruntat cu subiecte de complexitate majoră, adevărate probe pentru olimpici, ceea ce le-a generat emoţii tari… De emoţii deosebite au avut parte și elevii Liceului Teoretic „C. Stere” din Soroca, care au demonstrat performanţe, învrednicindu-se de victorie: Medalie de argint și Premiul II – Muntean Victoria, cl. a IX-a F; Medalie de bronz și Premiul III – Afanaș Natalia, cl. a IX-a F; Medalie de bronz și Premiul

III – Zeamă Cristina, cl. a XII-a A (profesori de limba și literatura română Pârliţan-Teleatnic Maria și Bucătaru Angela). Consider că astfel de competiţii sunt oportune pentru formarea spiritului competitiv al tinerilor, pentru ascenderea acestora pe treptele propriei deveniri. Sper că Școala Viitorilor Olimpici va deveni centru de consolidare a potenţialului creativ și inventiv al tinerilor studioși din Republica Moldova și în acest sens aș vrea să aduc mulţumiri dlui Ion Eftodi, președintele Comitetului Organizatoric al Școlii Viitorilor Olimpici – 2011; dlui Valeriu Baltag, președintele Juriului Internaţional al Concursului de Limba și Literatura Româna „Grigore

Vieru”, dnei Tamara Cristei, președintele Comitetului Coordonator pentru susţinerea și promovarea tinerilor talente. Elevilor celor care s-au aflat într-un spaţiu de dincolo de rostire, într-un timp al perpetuei deveniri, numită simplu – limba româna, le urez: fie-vă această clipă apă vie întru deplina dăinuire, peste timp, a dragostei noastre pentru tot ce înseamnă bucuria de a da suflet cuvântului și înaltelor sale puteri de a înnobila fiinţa! Fiţi bineveniţi în lumina solară a speranţei, a cuvântului sacru, românesc. Maria Pârliţan-Teleatnic, profesor de limba şi literatura română, LT „C. Stere”, or. Soroca

- acesta a fost genericul shawului intelectual, dedicat Zilei îndrăgostiţilor și care a avut loc pe data 25 februarie în sala de lectura a Liceului Teoretic „P.Rares”. Aici și-au dat întâlnire admiratorii cuvântului artistic, împătimiţi de cultura și delicateţea liricii de dragoste a lui Grigore Vieru. Îndrumaţi de moderatoarea festivităţii, T. Nicic, concurenţii Alexandra și Vadim, Cristina și Roman au impresionat publicul cu dedicaţii închinate marelui sentiment – Dragostea, l-au omagiat prin recitaluri și cântece pe poetul Grigore Vieru. În sala decorată pe potriva festivităţii n-au lipsit nici vestitorii primăverii – ghioceii. În atmosfera caldă, vocile artiștilor emanau o deosebită intensitate sufletească. Solemn și sobru, liceenii au evocat chipul poetului, năzuinţele și zbuciumul firii. Versurile marelui poet au fost rostite cu pasiune deosebită, plină de dor și nostalgie. Pe feţele tuturor se citea o deosebită revelaţie. Dorul și amintirea reflectau iubirea. Începătorii în arta poetica și-au manifestat sentimentele prin verbul artistic, culegând aplauze și admiraţia publicului. Cea mai mare satisfacţie au avut-o învingătorii Alexandra și Vadim, deși juriului i-a fost greu să decidă, or ambele echipe s-au prezentat la nivel înalt. În armonia serii veghea convingerea că naţiunea trăiește, crede și iubește. Ala Cobanu, şefa bibliotecii LT „P.Rares”

ACTUAL

Distribuirea echitabilă a riscurilor şi veniturilor – garanţia conlucrării între agrarieni şi agenţii prelucrători În preajma semănatului din primăvara curentă cel mai mare producător de uleiuri vegetale din Moldova – Combinatul de extragere a uleiului “Floarea Soarelui” SA din Bălţi – a organizat un seminar anual, devenit deja tradiţional, pentru gospodăriilepartenere și producătorii agricoli care cultivă floarea-soarelui, soia și rapiţă. La seminar au participat peste 250 de conducători de întreprinderi mari agrare, cu care “Floarea Soarelui” SA întreţine relaţii reciproc avantajoase. La seminar, de asemenea, au participat și reprezentanţi ai firmei “Syngenta” – unul dintre cei mai mari producători de seminţe din lume, ai cărui hibrizi se bucură de o mare popularitate în Moldova și cu care “Floarea Soarelui” SA întreţine relaţii de colaborare de mai mult timp. Unul dintre specialiștii în domeniul agronomiei, Mihail Vronschih, membru-corespondent al Academiei de Știinţe din Moldova, președintele Asociaţiei producătorilor agricoli din or. Bălţi, a salutat colaborarea de acest gen dintre agenţii prelucrători și agrarieni. Dumnealui a menţionat că în condiţiile actuale de schimbări globale ale climei și sporirii simţitoare a necesităţilor mondiale în produse alimentare, agricultura modernă nu poate exista cu succes în afara noilor tehnologii. Tehnologii, care vor putea asigura o stabilitate a roadelor

înalte în diverse condiţii meteorologice și în alte condiţii de risc. În ultimii ani secetele frecvente și îndelungate se succed cu inundaţii puternice, în astfel de situaţii producătorii agricoli trebuie să reducă considerabil riscurile ce depind de natură. După cum afirmă Mihail Vronschih, un rezultat binemeritat al producerii agricole îl asigură, în primul rând, seminţele de o calitate înaltă și just selectate, dar și măsurile de protecţie și hrănire suplimentară a plantelor. În acest context este foarte important că în Moldova exista o astfel de întreprindere de prelucrare, de mari proporţii, cu o bază financiară solida, cum este “Floarea Soarelui” SA, și care, în cel mai responsabil moment al anului – în perioada lucrărilor agricole de primăvară, creditează întreprinderile agricole cu resurse și materiale de producţie. Conform opiniei lui Anatolie Orlovschi, director general “Floarea Soarelui” SA, în ultimii zece ani, conlucrarea dintre producătorii agricoli și Combinatul de extragere a uleiului din Bălţi înregistrează deja rezultate perceptibile. În această perioadă s-a ameliorat cultura ramurii de bază, a agriculturii, iar în procesul de producere a materiei prime oleaginoase apare stabilitate, consecutivitate, crește și profitul gospodăriilor agricole. Totodată, de stabilitate și pronosticare a businessului au nevoie și agenţii de prelucrare. Acest fapt poate

deveni realitate graţie încheierii contractelor de viitor. Numai în astfel de cazuri ei pot fi siguri că își vor putea realiza producţia la preţuri fixe, după anumite perioade de timp. În prezent situaţia pe piaţa uleiurilor vegetale este extrem de instabilă. Deși materia primă oleaginoasă costă scump, preţul la produsul final alternează: când crește, când coboară într-o succesiune imprevizibilă. Acest fapt nu permite aplicarea modelelor anterioare pe termen lung de colaborare comercială reciprocă între prelucrătorii de materie primă și producători.

Cu toate acestea, Combinatul de extragere a uleiului din Bălţi are nevoie de posibile garanţii minimale ale venitului și rentabilităţii ramurii. In același timp, întreprinderea este foarte interesată în menţinerea relaţiilor stabile pe termen lung cu agrarienii, ca ei să asigure ramura cu o cantitate suficientă de materie primă. La rândul său, producătorul agricol trebuie să fie sigur că va primi un preţ echitabil pentru roada crescută. În această situaţie complicată administraţia “Floarea Soarelui” SA, luând în consideraţie dina-

mica permanent flotantă a pieţei mondiale, unde întreprinderea exportă peste 85% din producţia sa, încearcă să găsească un model optimal de colaborare cu agrarienii și propune condiţii noi de creditare tehnică a producătorilor agricoli. Ca și anterior, “Floarea Soarelui” SA avansează întreprinderile agricole în trei direcţii. Prima: creditarea tehnică cu seminţe hibrid de floarea-soarelui de la Compania “Syngenta” la un preţ stabil de 1750 lei pentru o unitate de însămânţare. Doi: creditarea tehnică a gospodăriilor cu seminţe de soia, sortul “Aura”, selecţie locală, la preţul de 9000 de lei pentru o tonă. Trei: alocarea mijloacelor financiare producătorilor agricoli ce pot fi distribuite la procurarea motorinei, a pesticidelor și îngrășămintelor pentru campania semănatului de primăvară. O inovaţie este schema calculelor pentru creditarea tehnică. Anterior specialiștii combinatului prognozau preţul de achiziţionare pentru materia primă, orientându-se la conjunctura de preţuri, mai mult sau mai puţin stabilă, propusă de pieţele externe de desfacere. Reieșind din aceste pronosticuri, ei determinau proporţiile/coeficienţii, care erau puși în practică toată perioada de achiziţionare a materiei prime la calcularea producţiei agricole pentru creditele tehnice. În schimb acum, când preţurile sunt instabile, persistă probabilitatea apariţiei

reclamaţiilor reciproce între parteneri. Pentru a evita astfel de situaţii negative, “Floarea Soarelui” SA propune gospodăriilor agricole un model nou de calculare a producţiei agricole pentru creditele tehnice: preţul de achiziţie la materia primă la momentul livrării, minus 12% (care pot fi considerate drept cotă procentuală de creditare). Astfel, achitând creditul tehnic, în continuare întreprinderea realizează combinatului producţia la preţuri de achiziţie curente. Mai mult ca atât, producătorul agricol este liber să-și aleagă partenerii comerciali, el are dreptul să-și realizeze restul materiei prime oleaginoase atât Combinatul de extragere a uleiului din Bălţi, cât și altor agenţi sau exportatori. Aceste condiţii ale contractului sunt prielnice pentru agrarieni. Ba mai mult chiar, un astfel de sistem de colaborare cu întreprinderea de prelucrare le va permite să conteze pe distribuirea echitabilă a potenţialelor situaţii de risc și a efectului economic de la realizarea producţiei gata. Creditarea tehnică cu seminţe va continua toată luna martie. Întreprinderea planifică ca în această perioadă să satisfacă pe deplin cu seminţe toate ofertele producătorilor agricoli, iar din aprilie combinatul preconizează să aloce mijloace financiare pentru desfășurarea lucrărilor agricole de câmp.


Publicitate

Colectivele SRL „Navisor” și ÎM „Rompetrol” îl felicită pe dl VICTOR SĂU cu Ziua de naștere! Vă felicităm cordial cu prilejul aniversării, urându-vă sănătate, voie bună, bucurie și oameni buni în preajmă. Fie ca orice efort să fie remunerat cu o realizare, iar orice eveniment să fie unul ce aduce succes. Prosperare, fericire, apreciere și stimă din partea colegilor, iar dragostea celor dragi să vă dea putere pentru cucerirea unor noi înălţimi. La mulţi ani!

Consiliul veteranilor al raionului Soroca o felicită pe veteranul muncii LIDIA PAVLOV cu ocazia Zilei de naștere! Ne face deosebită plăcere să vă transmitem, cu prilejul acestei aniversări, urări călduroase de sănătate, de viaţă lungă, fericire, bucuraţi-vă de respectul celor din jur și de liniște sufletească! Multe zile senine cu bucurii alături de cei dragi. La mulţi ani!

Pentru dl PETRU ZOLOTARIOV cu ocazia jubileului de 60 de ani din partea soţiei, fiicei Carolina, feciorilor Sergiu și Petru, nurorii Sabina, nepoţeilor Daniela, Octavian, Adălina! Îţi dorim din toată inima multă sănătate, fericire și tot binele din lume, putere de muncă și noi realizări în aspiraţiile profesionale și personale. Să ai parte numai de zile senine și însorite! La mulţi ani!

Pentru PETRICĂ ZOLOTARIOV cu ocazia împlinirii a 25 de ani cu mult drag din partea părinţilor, fratelui Sergiu, cumnatei Sabina, surorii Carolina, nepoţeilor Daniela, Octavian și Adălina! Îţi dorim ca anii ce-i împlinești astăzi să-ţi aducă strălucirea și frumuseţea stelelor, înţelepciunea și puterea zeilor, dorinţa de a iubi și de a accepta să fii iubit și tot ce are lumea asta mai bun în ea! Mulţi ani fericiţi! Colegii de partid îl felicită pe profesorul Colegiului de Arte EMIL GUŢU cu ocazia Zilei de naștere! În această zi de sărbătoare, vă urăm să reușiţi să-i simţiţi plinătatea în sânul familiei, alături de prieteni și de rude. Realizări și succese în cariera profesională! Fie ca viaţa să vă bucure și să fie aidoma unei primăveri cu multă căldură și lumină. Sănătate, fericire, noroc și mulţi ani plini de realizări, succese și clipe frumoase! Pentru dna ELENA CAZAC din s. Logovoe cu ocazia Zilei de naștere din partea familiei Mânzat din Regina Maria! Îţi dorim multă sănătate, oameni buni în preajmă, bunul Dumnezeu să te păzească de cele rele și îngerul păzitor să-ţi dăinuiască asupra casei! La mulţi ani! Pentru dna ELENA CAZAC sincere urări de bine cu ocazia Zilei de naștere din partea familiei Stepaniuc din s. Regina Maria! Să ai parte de încă o primăvară frumoasă și de încă multe altele și mai frumoase. Fie ca soarele să-ţi zâmbească de fiecare dată și să îţi încălzească sufletul cu fericire și bucurie. La mulţi ani!

Bilete de avion acum si la Soroca, de la SANAIR service, preţurile direct de la companie, fără adaos comercial în orice colţ al lumii, rapid, confortabil şşi în siguranţă. Telefon de contact (230)94220. Biletele le puteţi procura în or.Soroca, str. Stefan cel Mare, 11 “A”.

11

11(592) • 18 martie 2011

Nasc şi la Soroca… copii! Alţi bebeluși au mai văzut lumina zilei în aceste zile, fericitele mămici ale nou-născuţilor soroceni sunt: Virginia Leșan, Soloneţ, 7 martie, băiat Cristina Răileanu, Soroca, 7 martie, fată Victoria Vlad, Visoca, 8 martie, fată Galina Istrati, Racovăţ, 9 martie, fată Diana Șalaru, Soroca, 9 martie, băiat Tatiana Zadzica, Soroca, 9 martie, fată Valeria Ungureanu, Visoca, 9 martie, băiat Sorina Cobâlaș, Șolcani, 10 martie, băiat Alina Nedelciuc, Baxani, 10 martie, fată Galina Bulhac, Racovăţ, 12 martie, băiat Zinaida Lazăr, Zastânca, 12 martie, băiat Natalia Revenco, Soroca, 13 martie, băiat Natalia Straton, Căinarii Vechi, 13 martie, fată Natalia Craveţ, Soroca,13 martie, băiat Informaţia ne-a fost oferită de Secţia maternitate, Spitalul raional Soroca.

INSTALÃM ANTENE-SATELIT

Pre\ accesibil

ÎN ATENŢIA CITITORILOR!

Graficul zilelor de audienţă în primăriile din raionul Soroca cu deputatul în Parlamentul Republica Moldova Alexandru Cimbriciuc Nr. Organizaţia primară Ziua Ora 1. Rudi 14.03.2011 09-10 2. Tătărăuca Nouă 14.03.2011 11-12 3. Visoca 21.03.2011 09-10 4. Iarova 21.03.2011 11-12 5. Oclanda 28.03.2011 09-10 6. Cremenciug 28.03.2011 11-12 7. Dărcăuti 04.04.2011 09-10 8. Bădiceni 04.04.2011 11-12 9. Holoşniţa 11.04.2011 09-10 10. Şeptelici 11.04.2011 11-12 11. Şolcani 18.04.2011 09-10 12. Rubleniţa 18.04.2011 11-12 13. Cosăuţi 25.04.2011 09-10 14. Egoreni 25.04.2011 11-12 15. Trifăuţi 02.05.2011 09-10 16. Vasilcău 02.05.2011 11-12 17. Voloviţa 09.05.2011 09-10 18. Ocolina 09.05.2011 11-12 19. Hristici 16.05.2011 09-10 20. Pârliţa 16.05.2011 11-12 21. Băxani 23.05.2011 09-10 22. Schineni 23.05.2011 11-12 23. Bulboci 30.05.2011 09-10 24. Vădeni 30.05.2011 11-12 P.S. În fiecare zi de luni, deputatul Alexandru Cimbriciuc, în perioada 14.00-16.00, primeşte cetăţenii în audienţă în incinta sediului PLDM (or. Soroca, strada Independenţei, 54) Info „OdN” СОЗДАЙТЕ УЮТ • ЖАЛЮЗИ: горизонтальные и вертикальные • ШТОРЫ, В ВАШЕМ ДОМЕ! Замеры, • КАРНИЗЫ, Тел.: 2-52-57, дизайн, • РИМСКИЕ ШТОРЫ, 3-26-85, установка • РОЛЕТЫ 069118572

FORTAN mare - 7 lei, mic - 5 lei. UŞI ŞI FERESTRE DIN LEMN. Preţ avantajos! Т. (230)21414, 22374069270832 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

ÎS „Servicii Pază” Vă oferă: Oriunde te vei afla: la mare, la ţară sau peste hotare în siguranţă este proprietatea ta numai cu „Servicii Pază” al MAI. Cele mai moderne mijloace de semnalizare, la cele mai adecvate preţuri: 1. Instalarea mijloacelor de semnalizare: apartamente, obiecte, depozite, garaje, blocuri, oficii. 2. Buton de alarmă: apartamente, magazine, gherete, diferite obiecte. 3. Pază cu gardieni publici. 4. Servicii de care puteţi beneficia: însoţirea şi protecţia oamenilor de afaceri şi a membrilor familiilor lor; escortarea mărfurilor, hârtiilor de valoare, obiectelor de preţ pe întreg teritoriul ţării; asigurarea şi menţinerea ordinii publice în cadrul manifestărilor culturale; instalarea sistemului de pază-incendiu autonomă în satele raionului. Adresa noastră: or. Soroca, str. Vasile Alexandri, 6. ÎNTOTDEAUNA LA SOLICITĂRILE ŞI PREFERINŢELE DUMNEAVOASTRĂ.

Tel. 22212, 26030, 23610, 23710, 22553

PROGRAMARE, REPARAŢIE

CALITATE

Ò. 21696, 069039451.

Muzică pentru nunţi, zile de naştere, cumetrii. Foto, video, moderator. Tel. 21414, 069270832

MATE RIALE DE CONS TRUC ŢIE

Adresa: or.Soroca, str.Testemiţeanu, 3

Д

Р ВЕ

И

de la 450 lei

е вы е Душ ины каб de la 1200 lei

(0230)2-30-99

металлочерепица

Observatorul de Nord

на любой вкус и цвет


12

11(592) • 18 martie 2011

Publicitate

Observatorul de Nord

Informa\ii cu privire la amplasarea publicit=\ii pe paginile OdN la tel.: 240-73 (800-1600) SE VINDE: APARTAMENTE, 1 CAMERĂ:  Stil, 5/5, gaz, termopane, partea solară. T. 25308, 069344209.  Stil, 1/5, str. Popovici, 4, fără reparaţie. Negociabil. T. 068294026, 060178660.  Stil, 9/9, str. Șt. cel Mare, 18 m², totală 34,4 m². T. 29629.cf  Stil, 1/5, gaz, fără reparaţie. T. 23611, 068935928.  Soroca Nouă, gaz, mobilă. T. 24183.  Soroca Nouă, 4/5, stare f. bună, sau schimb pe apart. cu 3 camere la Soroca Nouă, de dorit et. I. T. 068394808.  Soroca Nouă, 3/5, gaz, reparaţie. T. 28478, 069457532.  Soroca Nouă, et. 1, gaz, reparaţie cosmetică, partea solară. T. 31941, 068961195,068545949  Soroca Nouă, încălzire, balcon, partea solară. Sau schimb pe apart. cu 2 camere. T. 068030022, 068102341.  Soroca Nouă, 2/5, str. Mateevici, 15. T. (0258)24551.  Soroca Nouă, urgent, 4/4, str. Mateevici, 1, fără reparaţie, necesită reparaţie capitală, gaz, termopane, ușă metalică la intrare. T. 94822.  Soroca Nouă, 1/5, 16 m², balcon, fără gaz, €9000. T. 27320, 067176141.  Soroca Nouă, 4/5, str. D. Cantemir, 19, gaz, 28,4 m². T. 29666, 067236081.  în deal, 5/5, str. V. Stroescu, 84, gaz, apă. T. 24488, 067184427.  Hidroinpex, 2/5, gaz, încălzire. T. 069628280. APARTAMENTE, 2 CAMERE:  Centru, 7/9, Modern, gaz, partea solară, parţial reparaţie. T.26901, 069444063.  Centru, 6/9, Modern, euroreparaţie, parţial mobilat. T.068069585.  Centru, 1/2, reparaţie, garaj, sarai. T.24849, 060061727.  Сentru, reg. colegiului pedagogic, în casă la sol, subsol, sarai. T. 30759.  Сentru, 2/2, reparaţie, gaz, termopane. T. 23932, 069601126.  Centru, 4/9, cu reparaţie; cu 3 odăi la SN, 5/5, fără reparaţie. T.060118212  Centru, 5/7, gaz, apă, partea solară. T. 43663, 078229575.  Centru, 4/5, gaz până la aragaz. T. 26623.  centru, 4/5, str. Șt. cel Mare, 18/9, gaz. T. 069157361.  Centru, în casă la sol, loc bun pt afaceri, urgent. T. 24686, 060492170.  Centru, 5/7, încălzire, euroreparaţie. T. 29625, după 16.00, 060178181.  Soroca Nouă, 1/5, str. D. Cantemir, gaz, posibilă construcţie aferentă, €15200, negociabil. T. 068551409.  Stil, 1/5, str. Viilor, 1, gaz, încălzire. T. 31671, 069323074.  Stil, 5/5, gaz. T. 069382281.  Stil, 4/9, posibil SCHIMB. T. 069012230.  Stil, 1/5, gaz, reparaţie. T. 069222676.  Stil, 1/5, gaz, fără reparaţie. T. 027121261, Ocniţa, 068509034.  Stil, 1/5, gaz, încălzire. T. 33767.  Stil, 2/9, str. Soltuz, 2, gaz, încălzire, balcon acoperit. T. 079370552.  Stil, 5/5, gaz, fără reparaţie, str. Șt. cel Mare, 119/4. T. 060113092, 068411888.  Soroca Nouă, 1/2. T. 069012230, 27378.  Soroca Nouă, 4/5, str. Mateevici, 18/13, reparaţie capitală, încălzire. T. 27586, 060117126.  Soroca Nouă, 1/5, str. D. Cantemir, 32, partea solară, la mijloc, gaz, euroreparaţie. Т. 29231.  Soroca Nouă, 1/5, str. D. Cantemir, 18/39, gaz, încălzire, reparaţie. T. 23910, 069003336.  Soroca Nouă, 5/5, acoperișul reparat capital, încălzire. T. 22779, 069794513.  Soroca Nouă, 4/5, str. Mateevici, 11/14, gaz, încălzire, termopane, partea solară. T. 31947.  Soroca Nouă, 1/5, str. D. Cantemir, gaz, posibilă construcţie aferentă, €15200, negociabil. T.

068551409.  Soroca Nouă, 1/5, str. Luceafărul, 10, gaz, încălzire, pereţii termoizolaţi, bucătărie și dormitor lărgite, reparaţie. T.33850, după 18.00, 069239266.  Soroca Nouă, 5/5, str. Luceafărul, camere separate, 49,7 m², partea solară, de mijloc, gaz, reparaţie. T. 29658, 068160485.  Bujărăuca, în casă la sol, str. G. Năstase, apă, sobe, garaj, beci, sarai. T. 31717, 067294505.  în deal, 1/5, gaz, reparaţie. T. 32782, 069822092.  în deal, Hidroinpex, 2/5, str. V. Stroescu, 84/9, fără reparaţie sau schimb pe apart. similar în raioanele Centru sau Stil. T. 28913, 069214237.  în deal, 5/5, gaz, fără reparaţie. T. 069596400.  în deal, 2/5, mai jos de Colegiul cooperatist. T. 32675, 068030429.  în deal, 9/9, str. V. Stroescu, 88, 50 m². T. 068651817.  în deal, în căminul Colegiului Tehnic Agricol, et. 3, privatizat, 36 m². T. 069556534.  în deal, str. Levandovschi, 20/15, partea solară, camere separate, subsol. T. 23254, 26783.  Ruslanovca, în casă cu 2 etaje. T. 023627170, 060382267.  Soroca Nouă, 3/3, str. Cantemir, reparaţie, €10.000, urgent. T. 060433962. APARTAMENTE, 3 CAMERE:  Centru, lângă Oficiul cadastral, gaz, încălzire, garaj, sarai, subsol, balcon mare. T. 23460.  Centru, 1/5, gaz, utilităţi. T. 068955813.  Centru, 5/5, vizavi de Cetate. T. 24184, 24075, 068868665.  Centru, 1/2, încălzire, sarai, beci, garaj. T. 069464123.  Centru, 3/5, gaz, euroreperaţie, termopane, uși noi, partea solară. T. 069919897.  Stil, 2/9, str. Soltuz, 10, gaz, încălzire, mobilat. T. 069448330.  Stil, 4/5, str. Viilor, gaz, încălzire, reparaţie. T. 28971, 26325, 079069177.  Stil, str. Viilor, 9/9, gaz, termopane, fără reparaţie. T. 25332, 068805836.  Stil, 8/9, gaz, podea încălzită, termopane, euroreparaţie. T. 069794749.  Stil, 4/9, str. Viilor, 17/13, gaz, 2 balcoane, lojă, 2 coridoare. T. 32687, 29563, 069383685.  Soroca Nouă, str. D. Cantemir, 3/5, fără reparaţie, gaz. T. 23117, 31938, după 18.00, 069580647.  Soroca Nouă, 5/5, str. Luceafărul, 5, 63 m², gaz, încălzire, reparaţie. T. 27187, 069431433.  Soroca Nouă, 1/5, str. Luceafărul, 2/38, balcon, posibile anexe sau schimb pe apart. cu 2 camere + plată suplimentară. T. 93008.  Soroca Nouă, 2/5, gaz, reparaţie, parţial mobilat. T. 30991, 069031411.  Soroca Nouă, 5/5, acoperiș de ardezie, gaz, încălzire. T. 27937, 060481299.  Soroca Nouă, 1/5, str. D. Cantemir, 25, Stomatologia, 2 balcoane, gaz, camere separate. Sau schimb pe 2 apart. cu o cameră sau 1 apart. cu o cameră + plată suplimentară. T. 29511, 25061, 079457461.  Soroca Nouă, 4/5, str. Mateevici, 14, 67 m². T. 32094, 068596919.  Soroca Nouă, 5/5, str. D. Cantemir, 32, utilităţi, reparaţie. T. 28308, 069446573.  Soroca Nouă, 3/5, de mijloc, gaz, camere mari, 2 balcoane, urgent! T. 069491777.  Soroca Nouă, 7/9, Stomatologia, 69,6 m², partea solară, gaz, încălzire, reparaţie. T. 22460, 069968551.  Soroca Nouă, 1/5, str. D. Cantemir, 16/53, gaz, subsol, fără reparaţie. Sau schimb pe 2+1. T. 068540240.  Soroca Nouă, 1/5, Stomatologia, str. Luceafărul, 22, gaz, posibilă anexă. T. 22405, 069564478.  Soroca Nouă, 6/9, Stomatologia, str. Șt. cel Mare, 136, încălzire, lucrează liftul. T. 22405, 069564478.

 în deal, 5/5, lângă Telecentru, gaz, apă. T. 32081, 068956705.  în deal, 5/5, str. Studenţilor, 10, gaz, urgent. T.21743, 50181.  regi. Stadionului, în casă la sol, 68 m², utilităţi, subsol 100 m², 3 ari (titlu), str. Fundac,. Т. 22912.  Hidroinpex, 9/9, apă, gaze. T.068141765  Hidroinpex, 8/9, încălzire, balcon mare, fără reparaţie, garaj capital. T. 24845, 079506896.  regi. Direcţiei de exploatare a drumurilor, 2/2, garaj, subsol, partea solară, apă, gaz, balcon mare. T. 068307989.  în deal, 1/2, str. Calea Bălţului, 96, 80 m², gaz, utilităţi, euroreparaţie, garaj, beci, subsol, construcţie auxiliară 30 m², 2 ari. T. 21789, după 18.00, 069239272.  Soroca Nouă, 3/5, str. Mateevici, 11, gaz, 2 balcoane, de mijloc. Sau schimb pe apart. cu 1 cameră. T. 060039837. APARTAMENTE, 4 CAMERE:  Centru, 3/5, 2 balcoane, reparaţie, mobilat, electrocasnice, €56.000, negociabil. T. 069212456. CASE:  Bujărăuca, casă, 6 camere, gaz, apă, fântână, 10 ari, pomi, vie. T. 28755.  Bujărăuca, jumătate de casă, str. Traian, 19, baza Victoria, 2 camere, bucătărie, coridor, gaz, încălzire, garaj, beci, 6 ari, acareturi. T. 24714.  Bujărăuca, casă în 2 niveluri, acareturi. T. 069165854.  Bujărăuca, lângă Comisariatul Militar, str.V. Secară,16. Sau SCHIMB pe apartament cu 2-3 odăi, fără reparaţie. T.30868, 068789018  Bujărăuca, casă, str. Xenopol, 19, apeduct, canalizare, gaz, sarai, 5,4 ari. T. 079451044.  Bujărăuca, casă, 7 ari, apă, acareturi, €12.000. T. 22550, 22860, 069906005.  Bujărăuca, casă, str. Testemiţanu, 47, sarai, două beciuri, 7 ari. Т. 29658, 068160485.  Bujărăuca, casă, 20 ari. T. 079551670, 079683512.  centru, jumătate de casă, sarai, grădină mică, gaz până la aragaz. Т. 31750, 069042975.  centru, casă, str. Munteniei, 17, 4odăi, gaz, încălzire, apă, fântână, canalizare, beci, sarai. Т. 22667, 068333748.  centru, str. Zubcu-Codreanu, 31/2, 3 camere, bucătărie, 2 saraie, garaj. Т. 25414, între 15.0021.00, 068143320.  centru, urgent, ieftin, casă, str. Leningradului, 13, lângă piaţă, apă, gaz în apropiere, telefon. T. 25554, 069256780.  centru, casă, Colegiul Pedagogic, str. V. Alexandri, 27, 60 m², utilităţi, subsol, sarai. T. 32094, 068596919.  centru, casă, 5 ari, subsol, sarai. Sau schimb pe apart. cu 2 camere + plată suplim. Т. 24879, după 17.00.  centru, casă, lângă Colegiul de Arte, cu teren pt dezvoltarea unei afaceri și ieșire la strada principală. T. 069725243, 069203538.  centru, casă, str. Malamud, 46, 12 ari, gaz, apă, canalizare. T. 067176553.  centru, casă, 5 camere, 2 intrări separate, posibil pt 2 stăpâni, 2 beciuri, garaj, sarai. T. 30652, 068177823.  centru, casă, 7 camere, lângă Sinagogă, str. R. Colker, 26, toate utilităţile, bucătărie de vară, garaj și casă în reg. fostei fabrici de bere, 15 ari, grădină-rai, gaz, toate utilităţile. T. 26376, 069972100.  centru, jumătate de casă și casă, garaj, subsol, 5,5 ari. T. 26145, 068487994.  Hidroinpex, casă, lângă lacul Ivancenco, 270 m², 6 odăi, 2 bucătării, 2 grupuri sanitare, 3 antreuri, 2 balcoane, beci 16 m², 2 cazangerii, apă, încălzire cu apă și aburi, garaj, livadă, grădină, 30 ari, 40 nuci. posibilă vânzarea a unei jumătăţi de casă. T. 21618.  Hidroinpex, casă, str-la Grădi-

narilor, 6, gaz, apă, sarai, beci, 9 ari. T. 26946.  Hidroinpex, casă, 6 ari, garaj, sarai, apă, gaz. T. 079079799.  Hidroinpex, str. Gospodarilor, 72. Т. 28062, 069755563.  Hidroinpex, jumătate de casă str. Garajelor, 7, sarai, garaj, beci, gaz. T. 26357, 069401556.  Hidroinpex, casă, garaj, sarai sau schimb pe casă în întov. „Lotos” și „Constructorul” + plată suplimentară. T. 068434499.  Hidroinpex, casă. Sau SCHIMB pe apartament, nu mai sus de et.3 plus plată adăugătoare. T.32275, până la 13.00 sau 22142, după 13.00  Planul Nou, casă, 1,5 niveluri, str. Toporașilor, 5, beci, garaj. T. 24696, 069951465.  Planul Nou, casă, str. Poienilor, 34, la traseu, un etaj, 11x12, apă, canalizare, gazoductul lângă poartă, utilităţi, garaj, beci. T. 069282052.  În deal, casă, cu 3 nivele, sunt uși și ferestre, posib. de conectare la gazoduct, apeduct și canalizare, str. Nedovschi, 72. T. 24386, după 17.00, 079570332.  Planul Nou, casă în 2 nivele, str. Dumbrăvilor, 2, 10,8x11,2m, 12 ari, sarai, beci, apă. T. 32082, 069549835.  în deal, 2 case, str. Romaniţei, 2, o casă locuibilă veche și una nouă nefinisată, fundament pt garaj, 9 ari. T. 25658, 079237847.  în deal, lângă KSO, garaj, sarai, bucătărie de vară, fântână proprie, apă în casă, utilităţi. Alături – oprirea rutelor 3, 7, magazine, gaz, preţ negociabil. T. 93171, după 17.00, 069547580.  În deal, casă, reg. școlii coperatiste, „la cheie”, garaj, sarai, beci, 16ari. T. 068101068.  în deal, casă, „Monolit”, stare bună, fântână, 5 ari, acareturi sau schimb pe apart. cu 2-3 camere + plată suplimentară. T. 29016, 068042410.  în deal, jumătate de casă, str. Caișiloir, 8, sarai, subsol, fântână, 2 ari. T. 33085, 069746102.  în deal, Telecentru, str. Dimineţii, 12, casă, sarai, beci, acareturi, pomi fructiferi, vie, 4 ari de pământ, apeduct și canalizare. T. 25365, 060119685.  în deal, Societatea orbilor, sarai cu 2 camere, apă, gaz în curte, garaj, 6 ari sau schimb. T. 069916670.  în deal, casă, Liceul „I. Creangă”, str. Aluniș,34, termopane, cablu TV, apă, gazoduct lângă casă. Posibil SCHIMB pe apartament sau auto. T.068330117  în deal, casă, str. Trandafirilor, 3, 4 camere, coridor, bucătărie, subsol, gard metalic, poartă, curte asfaltată, vie, apeduct, gaz, 7 ari, al treilea drum mai jos de la magazinul-bar de pe str. Renașterii. T. 26536, 21747, 022586139, 069479434, 069473672.  În deal, casă cu 2 niveluri, reg. barului „Alisa”, 6 ari, gaz, apă, canalizare, acareturi. T. 22550, 22860, 069906005.  În deal, casă, reg. Școlii cooperatiste, subsol, sarai, apă. T. 28657, 069467557.  intrarea în oraș, str. Independenţei, 21, vie, copaci. Т. 21858, 069305395.  gara auto, jumătate de casă, sau numai lotul de pământ. T. 068234147.  Întovărășirea „Lotos”, casă, 4 camere, mansardă, beci, fântână, garaj, 6 ari. T. 26246, 24149, 069021249.  Întovărășirea. „Lotos”, casă, 15 ari, fântână, 2 beciuri, 2 saraie. T. 23932, 069601126.  întovărășirea „Constructorul-2”, casă în construcţie, fără acoperiș, 6 ari. T. 31594, după 20.00, 068114094.  or. Rezina casă, gaz, apă, sarai, garaj, beci, vie, pomi fructiferi, 11 ari. T. 069112732.  Rubleniţa, casă, lângă stadion, sarai mare, 20 ari, fântână, subsol, pomi, gaz, asfalt până la poartă. T. 50451, 068096529.  Rubleniţa, casă nouă, 1,5 niveluri, mobilată, fântână, acareturi, 30 ari. Preţ negociabil. T.

23050206, 068351038.  Slobozia-Cremene, casă, Centru, sarai, beci, apă; casă în Centrul s. Racovăţ. T. 23187,067343690.  Zastânca, casă, 30 ari, preţ negociabil. T. 32995.  Zastânca, casă, 2 saraie, baie, fântână proprie, apă în casă, garaj, beci, vie, pomi fructiferi, € 20.000. T. 94540, după 17.00, 069222698.  Zastânca, casă, 10 ari, reparaţie capitală, preţ negociabil. T. 069377558.  Zastânca, casă, ultima oprire a rutei 4/2, 8 ari, beci, vie, pomi fructiferi. Т. 21426, după 18.00, 068483090, 069857071.  Căinarii Vechi, casă, sarai, fântână, apă în casă, telefon, mobilată, 60 ari. T. 75489.  Voloviţa, casă, lângă școală, garaj, fântână, 30 ari. T. 46027, 069135296.  Egoreni, casă, sarai, garaj, acareturi, apeduct, loc pitoresc. T. 71406.  Egoreni, casă, garaj, beci, sarai, 30 ari. T. 33448, 060136196. Ţekinovca, Ucraina, casă, centru sau schimb pe Soroca și casă în 2 niveluri, întovărășirea „Stroiteli”. T. 94780, 063631222.  Ţekinovka, Ucraina, urgent, ieftin, casă, str. Lenin, 163, aproape de podul plutitor, sarai, subsol nou, 35 ari lângă casă. T. 31568, 069737292.  Bădiceni, gospodărie. T. 32076, 23454, 060123166.  Cureșniţa Nouă, casă, apă în casă, baie, loc pt iaz, casă în Cureșniţa Veche. T. 92998, 25019, 069125966.  Ocolina, casă, centru, 12 ari, 2 saraie, garaj, beci, fântână, zid de piatră, gard de fier. T. 51049  Ocolina, casă în 2 niveluri, 45 ari, garaj, subsol, sarai, pomi fructiferi, preţ negociabil. T. 27753, 069080804.  Inundeni, casă, sarai, beci, apă, 50 ari, telefon. T. 46504, 068714205.  Tătărăuca Veche, casă, sarai, beci, garaj, fântână, acareturi, vie, 40 ari. Sau schimb pe spaţiu locativ în Soroca. Т. 22978.  Ţepilova, casă, acareturi, garaj, 32 ari. T. 069382281.  Cosăuţi, casă. T. 61345, 069711542. MAGAZINE / SPAŢII / ÎNCĂPERI:  spaţiu 72 m². Posibil pentru oficiu sau spaţiu comercial, teren aferent 216 m² (strada Creangă,17). Preţ negociabil. Sau dăm în arendă. T. 069546856.  pachet de acte pt SRL, cu impozitele achitate. T. 069212456.  încăpere de producere, spaţiu pt depozit în r-l Soroca, sector 0,83 ha, depozit 570 m, oficiu, gater, fermă, DCU, secţie de producere a ambalajului, reţea electrică trifazată 70 KW. Posibilitate de conectare la apeduct și gaz. Urgent! T. 069079786.  încăpere pt producere, 200 m², acareturi. T. 069165854.  încăpere în centru, garaj capital. T. 069092280, 069723316. LOTURI / TERENURI / SECTOARE:  0,23 ha, Bujărăuca, pt construcţia casei. Т. 069952734.  lot de pământ, Zastânca, lângă brigada de tractoare, 0,12 ha. T. 72158, 069908651.  lot, 10 ari, Zastânca, ultima oprire a rutei 2/4, lîngă pădure. T. 24835, între 17.00-20.00.  lot, 20 ari, casă de locuit, 45 m², fântână, gaz, €105.000, regi. Lvov, Ucraina. T. 00380980405201, 00380964686787.  teren pt construcţie, îngrădit, 6 ari, Planul Nou. T. 25058, 068880506.  teren, 12 ari în s. Egoreni. T. 068030022, 068102391.  55 ari lângă iarmaroc, 80 m de la drumul central (4 locuri de casă). T. 068483503.  teren, 6 ari, fântână, Constructorul-2, lângă traseul s. Zastânca. T. 24849, 060061727.  teren cu casă, vie, pomi fruct.,

întovărășirea Constructorul-1. Т. 068483266.  teren 6 ari, întovărășirea Constructorul-1, urgent. Т. 92918, 069340410.  teren agricol, 1,6 ha în s. Voloviţa. T. 46149, 068244579.  teren de construcţie, 12 ari, str. Ocolirii, Planul Nou. T. 069290667. GARAJE:  Stil, garaj metalic. T. 069012230.  garaj capital, Stil, str. Automobiliștilor, ospătăria nr. 9, subsol, poate fi folosit ca depozit. T. 068699329, 079620278.  garaj capital, reg. fostei ospătării nr. 9, subsol, preţ negociabil. T. 068112185.  garaj la Soroca Nouă, str. Mateevici, 29/5, 65,5 m², subsol 31,9 m². T. 069739999.  garaj, subsol, groapă tehnică, teritoriu păzit. T. 31028, 069766359. AUTO:  Dacia Pikap. T. 22375, 22270.  Opel-Astra, 1994, gaz/benzină. T. 50424, 068416702.  Opel Astra, 2002-2003, 1,2, stare f. bună, culoare albastră. T. 27555, 069221219.  Peugeot-405, stare bună, $1500, urgent. T. 33021, 069613598.  VAZ-21099, 1994, stare bună. T. 45564, 069452858.  VAZ-2107, 1994, VAZ-2105, 1984, stare f. bună. T. 31941, 068961195, 068545949.  VAZ-21063, 1988. T. 068080648.  VAZ-2109, 1,5i, 1999, stare f. bună. T. 50345, 069615439.  VAZ-2109, 1990. T. 20013, 068428373.  VAZ-2109, sistem de alarmă, închidere centralizată. T. 068962250.  VAZ-2110, 2001; Opel Cadet, 1991, 1,6; VAZ 2106, 1989. T. 30917, 068549380.  GAZ-53 autobasculantă, gazbenzină, după reparaţie capitală. T.21414, 069270832  GAZ-3102, 1994, culoare albă. T. 31422, 069930778.  LANDROVER, 2002. Sau SCHIMB pe auto plus plată adăugătoare. T.060156157.  Tractor MTZ, plug, cultivator, semănătoare, stropitoare, VR3,0, VUC-3,0, moara DCU-2, piese de schimb. T.068946596  autocar – 2t Skoda, model BVH-15225, 1990, benzină/gaz, 56.000 lei, urgent! T. 28096, 069703442.  Renault Megane, 2002, 1,9 TDi, culoare albă, Hatchbank. T. 069558665.  Renault Kangoo, 2001, 1,9, diesel, camion. T. 57635, 078011273.  Citroen Berlingo, 1999, 1,9. T. 067141367.  Avia-31, marfă, 1988, 3 tone, furgon izotermic, posibile variante; macara, bare, stare bună; tahograf, 12 Vt. T. 50165, 060477409.  Mercedes Vito 113, 1998, marfă-pasageri, ieftin. T. 068266644.  Mercedes 410, 1992, 6+1, stare bună, cauciucuri noi. T. 069880595.  Mercedes Sprinter 313, 2005, bază lungă, fără „cosmetică”. T. 22996, 068483503.  Fiat Uno, 2001, stare bună, €2000. T. 060318411.  VW Golf-3, 1994, stare bună. T. 069084151.  Dawoo Lanos, 2000, 1,4 stare bună, urgent. T. 060005193.  Școda Fabia, 1,2, 2006, €4200. T. 060155561.  remorcă de tractor, cauciucuri pt remorcă de tractor, cauciucuri pt GAZ-51 și GAZ-53. T. 25019, 069129966.  Ford Escort, 1991, 1,4, benzină, stare bună, €1500. T. 069855198.  Bus Ford Tranzit mixt, 5 locuri, 2,5, stare bună. Preţ negociabil. Sau schimb pe auto + plată suplimentară, urgent! T. 060433962.  GAZ-53, autobasculantă. T. 023073507.


Observatorul de Nord CALCULATOARE / FOTO / VIDEO / TV / TELEFOANE:  Notebook: HP Compaq: hdd160, video-256, ddr2Gb (3200 lei). T. 079707540.  Ноутбук TOSHIBA A305: процессор Intel® Core2 Duo 2.0ГГц, память 3ГБ DDR2, диск 250ГБ, дисплей 15.4, видео Intel 4500MHD, динамики Harman/Kardon, DVD±RW/CDRW, вебкамера и микрофон, 9-элементная батарея (до 4-х часов) и т.д. Windows 7. Новый, в упаковке. Цена $800. В подарок –мышь Logitech, стоимостью $45. Тел. 069693671.  set aparatură pt. nunţi 2 kWt; set tobe electronice; aparat foto „Olimpus”, cameră video IVC. T. 23309, 069005221.  computer AMO, 2,6 GHz; 160 Gb HDD; 166 RAM; video cartă 512 Mb (32 bit); 3000 lei. T. 069432027.  aparat foto digital Canon Ph SX 20 iS, Japonia, profesionist, TTL, 12,4 MP, foto+HD video, nou în ambalaj. T. 069212123.  calculatoare Pentium IV, monitoare noi și f/f. T. 24445, 069185352.  computer (2,7 GH2 AMD; 320 Gb HDD; 1 Gb RAM) + monitor LG + maus, claviatura, 4300 lei. Procesor (AMD 2,6 GHz; 160 Gb HDD; 1 Gb RAM; videocarta 512 Mb), 2700 lei. Instalez Windows. T. 069432027. ROCHII DE MIREASĂ:  rochie de mireasă, stare bună. T. 26357, 069401556.  rochie de mireasă, în stare perfectă. Т. 23473, 068005139. MOBILĂ:  colţ de bucătărie nou; set mobilă perete pt copii, poartă pe roţi. T. 24531, 067324533. DIVERSE:  ieftin! ușă nouă din lemn 1,95x60, tablă zincată 2,5x1,2. T. 24132.  MAGT-Vest (moara Malamud) vinde zahăr, nutreţuri

combinate, orz, grâu, făină, crupe de porumb la preţul producătorului. T. 93825.  pătuc pt copii, nou; cărucior pt copii, f/f. T. 24118,069369655.  nutrii mature și tinere, de la 2 luni. T. 069111548.  pătuc pt copii, cărucior iarnă/ vară. T. 25992, 069773849.  ţevi din asbest, diametru 200, pt fântâni. T. 078360275, 078386680.  4 ferestre din lemn, f/f, sticluite, 140x150, ieftin. T. 067121638.  4 ferestre din lemn 1,4x1,25; 3 uși 2,25x1,3, f/f. T. 32070.  puieţi de nuc. T. 30057.  puieţi de nuc. T. 46066, 068270159.  mașini de cusut, overlock, motoare, incubator. T. 069435504, 079315624.  stelaje comerciale pt magazin, cântare, vitrine frigorifice, aparat de producere a fortanului. T. 25019, 069125966.  varză murată, 300 kg, preţ convenabil. T. 25019, 069125966. CUMPĂR:  MAGT-Vest (moara Malamud) achiziţionează grîu în cantităţi nelimitate. T. 93825.  carne de porc, de vită, de iepure și de oaie. Preţ negociabil. T. 26741, 069349174.  lot pt construcţia casei în oraș sau în satele limitrofe. T. 26478, 079242544.  spaliere pt vie f/f. T. 30655, 068621155.  motorină. T. 078318033.  centrifugă de scurgere a mierii. T. 068222983. SCHIMB:  apart. cu 3 camere, Stil, 8/9, pe malul Nistrului, pe casă sau apart. cu 2 camere + plată suplimentară. Așteptăm diverse variante. T. 31298, 069213566. ÎNCHIRIERI: OFERTE:  încăperi mari producere, în partea din deal, vis-a-vis de Cimitirul evreiesc. T.21414, după 20.00, 069270832.

Concurs prin Cererea Ofertelor de Preţ Autoritatea contractantă: Primăria or. Soroca. Telefon de contact tel: 2-21-76 Obiectul achiziţiei: RĂSAD DE FLORI Locul obţinerii condiţiilor concursului: or. Soroca, str. Ștefan cel Mare, 5, bir. 416 Termenul de depunere a ofertelor: 21 martie 2011, ora 09.30 Termenul de desfăşurare a concursului: 21 martie 2011, ora 10.00

Publicitate  primim la gazdă fete. T.30182, 068575438.  spaţiu comercial cu încălzire și reparaţie, centru. T. 24445, 069185352.  încăpere mare de producere, în partea din deal, vizavi de Planul Nou, ruta nr. 3. T. 069222698. CERERI:  apart. cu 1 sau 2 camere, Stil sau Soroca Nouă, mobilat, cu gaz și apă. T. 30403, 068458404. SERVICII:  reparaţii interior și exterior, toate tipurile de lucrări, preţuri convenabile. T. 40125, 069412539.  ieftin! foto și filmări video profesioniste. Muzică, tamada. T. 069212123.  Instalarea Softului pentru PC, Windows, Antivirus. Т.068746236.  muzică pt petreceri, saxofon, preţ accesibil, calitate. T. 069138093, 068550508.  reparaţii interioare și exterioare, instalare ghips-carton, poduri suspendate, încălzire, tehnică sanitară, calitate garantată, posibile deplasări în sate. T. 29562, 26649, 078317947, 078317904.  toate tipurile de reparaţii în apartamente, oficii și case. T. 069098651.  toate tipurile de reparaţii în apartamente, oficii și case. T. 069734737.  reparaţia mobilei, inclusiv divanelor, fotoliilor, scaunelor, taburetelor. Cumpărăm divane vechi, 50-200 lei. T. 27929, 079624450.  Întreprinderea acordă servicii de evidenţă contabilă: prelucrarea documentelor primare; întocmirea rapoartelor financiare și dărilor de seamă fiscale. Distribuire soft licenţiat 1C: întreprindere- 8.2, de la distribuitor oficial. T. 068531224.  consultaţii pt obţinerea cetăţeniei Federaţiei Ruse. Creăm baza de date pt angajarea legală în FR. T. 94780, 069631222

GARDURI. COPERTINE. PORŢI. GRATII.

de la punctul de frontieră Cosăuţi-Iampol activează zilnic între orele 7.00-18.00. T. 068418881, 61030.

Instalăm automatizare pentru porţi, bariere stradale, uși la intrare și de garaj AUTOMATIZATE. T. 079323048, 060407733.

Т.: 069691410

Reparaţia •demaroarelor, •generatoarelor, • sudarea tobelor de eşapament.

Electrician auto

Se vinde casă nouă, în 2 niveluri, finisată, euroreparaţie, utilităţi, garaj, beci, Stil, str. F. Budde, 12. Posibile variante. T. 069163087.

BIROU SERVICII DE RITUAL regiunea autogării CONFECŢIONĂM MONUMENTE (granit, marmură, turnate). PORTRETE ÎN PIATRĂ ş.a. Asigurăm transport. Soroca, str. Independenţei, 12. Tel. 92942, 23949. Colectivul pedagogic al Gimnaziului Stoicani este alături de dna Cioca Uliana în aceste clipe grele pricinuite de decesul MAMEI și exprimă sincere condoleanţe întregii familii. Dumnezeu să o odihnească în pace.

 brigadă de constructori efectuează orice tip de lucrări interior și exterior. T. 93603, 079710056, 079761277.  vindem nisip, cotileţ, piatră. Oferim servicii de transport – MAZ, KAMAZ, ZIL-131. T. 25195, 069141495.  muzică pentru ceremonii. T.069191378, 078263717, 079117631  curăţirea cazanelor cu gaze, vindem cazane, instalăm sisteme de încălzire, posibil deplasări în sate.T. 29562, 26649, 078317947, 078317904.  сurăţarea pernelor și a pufului, umedă și uscată, cu dezinfectare. T.32687, 069383685.  reparaţia divanelor vechi, fotoliilor, scaunelor în oraș și raion. T. 23034, 068742825.  toate tipurile de reparaţii interioare și exterioare ale caselor și apartamentelor în oraș și raion. T. 069576318, Mihail.  acord consultaţii la pregătirea setului de documente pt primirea cetăţeniei române. T. 068708000.  reparaţia mașinilor de spălat la domiciliu. T. 069026682.  toate tipurile de reparaţii interioare și exterioare. Calitate, garanţie. T. 29003, 068577632.  deservirea tehnicii și reparaţia calculatoarelor. Atelierul este amplasat în incinta magazinului „Bujărăuca”. T. 068166341.  curăţarea parchetului vechi, instalarea gips-cartonului, lambriurilor, termoizolarea pereţilor cu masă plastică spongioasă. T. 26482.  reparaţii, toate tipurile de lucrări, calitate, garanţie. T. 069261906.  filmări video, montare, DVD. T. 26357, 069331090. ANGAJĂM:  chelner, barman. T. 069110703, 069133473.  muncitori simpli, lăcătuș în Se vinde casă vizavi de Colegiul Cooperatist, 2 niveluri, cărămidă, 11 ari, utilităţi. Posibilă achitarea în rate. T. 23078, 069171266.

Servicii T: 24783, 069264353, 069457547

PODUL PLUTITOR

11(592) • 18 martie 2011

BAIE CU LEMNE. Curăţenie și confort. T. 93248, 68418881.

ICS „Maritan-Sor” SRL angajează MANAGER în compartimente economicofinanciare şi servicii de administraţie cu posedarea limbilor italiană şi română. Informaţii la tel. 0230 33693. Firma „Soro-Meteor” angajează ŞEF SECŢIE VÂNZĂRI. Cerinţe: studii superioare, preferabil economice, cunoaşterea limbilor română şi rusă, operare la calculator. Salariul – în acord. Propriul automobil ar constitui un privilegiu. T. 26190, 22452. Colectivul Primăriei Zastânca deplânge trecerea prematură în nefiinţă a șefului Serviciului relaţii funciare și cadastru al Consiliului raional VICTOR BALTA și exprimă sincere condoleanţe familiei decedatului și rudelor apropiate. Fie-i ţărâna ușoară și veșnică amintirea. Dumnezeu să-l odihnească în pace.

13

secţia de vulcanizare și de reparaţie a automobilelor. T. 46470, 069708519.  barman cu vîrsta între 25-40 ani. T. 069038132.  doi mecanizatori și un agronom cu experienţă. T. 22785, 069108554.  staţia peco «Bemol» Voloviţa angajează casieră. Т. 079773911.  salon frumuseţe angajează frizer universal, manichiurist, pedichiurist, cosmetolog. T. 069448330.  frizeri și manichiuriste în frizerie din centrul orașului. T. 30120, 069248095.  Frizeria „Jasmin” angajează frizeri pt bărbaţi și dame, manichiuriste, masor. Experienţa prezintă un avantaj! T. 069530626. CAUT DE LUCRU:  contabil-șef cu experienţă, cu oficiu propriu. Т. 23932, 069601126.  șofer, toate categoriile, B, C, D, E, experienţă. T. 069224486.  dădacă. T. 068206790. MATRIMONIALE:  Bărbat, 65 de ani, face cunoștinţă cu o doamnă de 62-68 de ani, care ar accepta să locuiască la ţară. Adresa: Rusnac Anatolie Mihai, s. Șofrâncani, r-nul Edineţ.  Doamnă, 61 ani, fără obligaţii, singuratică dorește cunoștinţă cu un bărbat de 55-65 ani, activ, cu casă în Soroca sau satele din preajmă. Să nu mă deranjeze persoanele care fac abuz de alcool. T.060477405  bărbat, 50 de ani, 160 cm, locuitor de la sat, asigurat material, dorește să facă cunoștinţă cu doamnă, 45-55 de ani, fără angajamente. T. 93344. CITAŢII:  Judecătoria Soroca solicită prezenţa cet. Cojocari Ion Ale-

xandru, dom. în s. Cosăuţi, la ședinţa de judecată, care va avea loc pe data de 11.04.2011, ora 10.00, în localul Judecătoriei Soroca, bir. 17, pe cauza privind încasarea pensiei de întreţinere. Judecător Gh. Liulca.  Judecătoria Soroca invită cet. Patrașcu Ala Victor, a. n. 03.04.1976, cu ultimul domiciliu în or. Soroca, str. Viilor, 19, ap. 13, în calitate de pârâtă în cauza civilă la cererea lui Patrașcu Ion Ștefan despre desfacerea căsătoriei. Ședinţa de judecată va aloc la data de 11 aprilie 2011 ora 13-00, în biroul 13 al Judecătoriei Soroca, str. Independenţei, 62. Judecătorul V. Belous.  Judecătoria Soroca invită cet. Grosu Serghei Vilen, a.n. 31.03.1987, domiciliat în or. Soroca, str. Pantelimon Halippa, 3/3, în calitate de pârât în cauza civilă la cererea lui Pîrlii Jan Vasilii despre încasarea prejudiciului material, a datoriei și a penalităţilor. Prezenţa obligatorie. Ședinţa de judecată va avea loc la data de 11 aprilie 2011, ora 14-00, în biroul 13 al Judecătoriei Soroca, str. Independenţei, 62. Judecătorul V. Belous.  Judecătoria Soroca invită cet. Repedi Oleg Ion, a. n. 08.02.1984, cu ultimul domiciliu în or. Soroca, str. Popovici, 4, ap. 34, în calitate de pârât în cauza civilă la cererea lui Repeșco Maria Constantin despre încasarea pensiei alimentare. Ședinţa de judecată va avea loc la data de 30 martie 2011, ora 14-00, în biroul 13 al Judecătoriei Soroca, str. Independenţei, 62. Judecătorul V. Belous.

Se vinde casă în deal, 2 niveluri, cărămidă, 14 ari, gaz, apeduct. Posibilă achitarea în rate. Sau SCHIMB pe apartament în Chişinău. T. 23078, 069171266.

Se vinde magazin cu utilaj, 300 m², reparaţie capitală, str. V. Stroescu, vizavi de Hidroinpex. T. 23078, 069171266.

Concurs prin Cererea Ofertelor de Preţ Autoritatea contractantă: Primăria or. Soroca. Telefon de contact tel: 2-21-76 Obiectul achiziţiei: LEGUME Locul obţinerii condiţiilor concursului: or. Soroca, str. Ștefan cel Mare, 5, bir. 416 Termenul de depunere a ofertelor: 22 martie 2011, ora 09.30 Termenul de desfăşurare a concursului: 22 martie 2011, ora 10.00

Baza angro SRL “Cherest-Val”” comercializează:         

scândură ciment cenuşiu, alb ardezie fortan cărămidă produse Supraten ghips-carton ghips masă plastică expandată  vată minerală  lambriuri

      

laminat saiding ţiglă metalică OSB, DVP, placaj instalaţii sanitare instalaţii electrice amestecuri uscate Knauf  uşi metalice interioare în asortiment larg

Oferim reduceri de preţ cumpărătorilor angro! Т. 26765, 069293043. Sincere condoleanţe pentru profesoara Silvia Rotaru în legătură cu decesul tragic al FRATELUI din partea colectivului pedagogic al Gimnaziului nr. 1 Soroca. Fie-i ţărâna ușoară și veșnică memoria.

Colectivul Primăriei Egoreni exprimă sincere condoleanţe primarului Victor Mutruc în legătură cu decesul celei care a fost MARIA RAILEAN. Dumnezeu s-o aibă în pază.

Familia Mateiciuc din Bălţi exprimă sincere condoleanţe familiei dlui Vladimir Zabrian în legătură cu trecerea în nefiinţă a MAMEI. Dumnezeu s-o odihnească cu drepţii.

Colectivul pedagogic al Gimnaziului nr. 1 Soroca este alături de șefa ospătăriei, Vera Muntean, în aceste clipe grele pricinuite de moartea subită a FRATELUI. Veșnica lui pomenire.

Colectivul SA „Locuinţa” din Soroca exprimă sincere condoleanţe familiei dlui Vladimir Zabrian în legătură cu pierderea grea – decesul MAMEI. Veșnica ei pomenire.

Familia Ăidelman din Germania împărtășește marea durere a familiei dlui Vladimir Zabrian în legătură pierderea irecuperabilă – decesul MAMEI. Să-i fie ţărâna ușoară.

Colectivul Secţiei fizioterapie a Spitalului raional Soroca exprimă sincere condoleanţe colegei Argentina Roșca în legătură cu decesul mamei CLAUDIA. Dumnezeu s-o ierte și s-o odihnească în pace.

Familia Revenco din Chișinău este alături de dl Vladimir Zabrian în legătură cu decesul MAMEI și exprimă sincere condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu s-o ierte și s-o odihnească.

Colectivul ÎM „Direcţia de apeducte și canalizare Soroca” exprimă sincere condoleanţe dlui Roșca Valeriu în legătură cu decesul SOACREI. Dumnezeu s-o odihnească cu drepţii.

Primăria, Consiliul local Dubna exprimă sincere condoleanţe familiei Galina Baltă în legătură cu pierderea prematură a soţului și tatălui VICTOR. Veșnica lui pomenire.


14

Programe TV

11(592) • 18 martie 2011

HOROSCOPUL SĂPTĂMÂNII Berbec: Ar trebui sa ai mai mult noroc la bani decat ca de obicei. La locul de munca lasa-ti mandria deoparte si fii mai supus. Evita toate conflictele juridice si incearca sa nu intri in conflict cu niciun fel de persoane. In dragoste vei avea impresia ca nimeni nu te intelege sau ca nimanui nu-i pasa de tine. Incearca sa fii mai flexibil cu ceilalti, pentru ca tu insuti esti departe de a fi perfect. Taur: Vei avea sansa sa cunosti pe cineva de care te vei indragosti foarte repede, dar probabil ca aceasta idila nu va fi de durata, insa iti poate oferi o imensa placere. Profita de aceasta ocazie imediat, fara sa mai stai pe ganduri. Acum este momentul sa faci unele investitii financiare, pentru ca flerul tau, ajutat de puterea ta de decizie potrivita, iti promite satisfactii destul de mari. Probabil ca te vei confrunta cu cateva mici probleme casnice, provocate de neglijenta ta. Gemeni: Brusc iti vei pierde gustul pentru aventuri amoroase subrede, ba chiar vei simti o nevoie irezistibila pentru casatorie sau cel putin pentru o relatie stabila. Castiguri neasteptate, dar sosite la timp, iti vor permite sa faci anumite lucrurl la care visezi de multa vreme. Nu te mandri cu ceea ce este inca un proiect simplu. Rezistenta ta fizica va fi diminuata, imbraca-te mai bine si evita medicamentele. Rac: Finantele tale vor fi mai solide si vei fi destul de perspicace pentru a obtine venituri substantiale. Cu toatea acestea, ai grija sa nu devii indiferent, pentru ca orice imprudenta si orice neglijenta te poate costa foarte mult. Daca ai o relatie de cuplu formata de mult timp va veti consolida increderea reciproca, iar daca esti singur, fara partener, probabil ca iti vei cunoaste sufletul pereche. In general, vei avea o saptamana dinamica, in care vei avea de rezolvat destule probeme. Leu: Vei fi mai degraba inclinat spre meditatie si spre a nutri cu perseverenta ganduri gresite despre anturajul tau. Revino repede cu picioarele pe pamant si incearca sa ramai asa. In activitatea profesionala, incapatanarea si intransigenta ta vor enerva multe persoane, lucru ce nu va fi in interesul tau, asa ca ti-ar fi de folos o atitudine mult mai flexibila. Este posibil ca starea ta de neliniste sa creasca, dar cu toate aceste nu te ingrijora foarte mult, iti va trece destul de repede. In orice caz, umorul se va dovedi cel mai bun remediu posibil. Fecioara: Fereste-te de hotarari luate in pripa, planuri prost concepute si risipa. Acorda-ti mai mult timp inainte de a-ti asuma angajamente importante sau realizarea unor operatiuni financiare care implica mari sume de bani. Vei face tot ce-ti sta in putere sa raspunzi asteptarilor celor care te iubesc sau depind de tine, dar te vei confrunta cu o alegere intre responsabilitatile profesionale si obligatiile de familie. Adopta o atitudine curajoasa. Balanta: Daca activitatea profesionala este independenta sau comerciala te poti astepta la tot felul de oportunitati norocoase. Fii mai circumspect daca vrei sa-ti pastrezi prietenii si nu vrei sa-i dezamagesti. Ramai moderat in discutii, actioneaza cu curaj si vorbeste mai putin, acesta ar trebui sa fie motto-ul tau pentru a-ti indeplini obiectivele. Vei depune toate eforturile pentru a crea o atmosfera plina de intelegere in relatiile cu cei dragi. Scorpion: Vei incepe sa te bucuri de o stare materiala mai buna, multumita unor venituri obtinute pe neasteptate. Te poti astepta la momente amoroase pline de extaz, dar cu conditia sa ai un comportament delicat, corect si intelegator. Influentele astrale vor actiona in mod negativ in relatiile cu fratii, surorile si verii tai. In ansamblu, starea sanatatii tale va fi foarte buna, dar trebuie sa fii mai atent la regimul alimentar. Sagetator: Moralul tau va fi mult mai bun decat in ultima perioada. Chiar daca vei avea unele probleme, vei reactiona pozitiv si nu vei dramatiza lucrurile. Din punct de vedere profesional, o recompensa financiara sau onorifica pluteste in aer. In consecinta, intensifica-ti ti arati autoritatea si competenta. In ansamblu, vei avea o stare fizica buna, o rezistenta nervoasa excelenta si energie debordanta, de aceea profita de aceasta situatie si practica din nou sportul eforturile. Acum este momentul cel mai indicat sa iei decizii, sa-preferat si reconstruieste-ti tonusul. Capricorn: Acum este momentul propice pentru a-ti rotunji conturile si a te lansa in noi strategii financiare. Pe plan material poti avea numeroase satisfactii, dar din punct de vedere sentimental poti avea unele deceptii. Proiectul tau de casatorie va fi zadarnicit de evenimente, multe dintre ele fiind necontrolabile. Cu toate acestea, fericirea sentimentala va fi proportionala cu eforturile tale. Acorda mai multa atentie starii tale de sanatate. Varsator: In cazul in care ambitiile tale nu sunt prea departe de lucruri concrete si rezonabile, atunci poti obtine multe succese si iti poti asigura un viitor confortabil. Vei experimenta o innoire a pasiunii pentru persoana cu care iti imparti viata, de aceea ar trebui sa plecati in week-end-ul care vine intr-o excursie, ca doi indragostiti si sa va amintiti perioada fericita din luna de miere. Anumite produse alimentare favorite nu iti dau nicio satisfactie, de aceea vei avea o impresie neplacuta ca tot timpul se schimba ceva in jurul tau si numai in rau. Pesti: Pentru moment un mare succes profesional pare mai degraba improbabil, de aceea ar fi bine sa adopti o atitudine discreta. Fii foarte atent daca trebuie sa pleci intr-o excursie sau calatorie. Daca practici vreun sport, nu incerca sa exagerezi lucrurile pentru ca rezultatul ar fi dezastruos. Te vei bucura de armonie in viata de familie. Ai grija de nervii tai si inceteaza sa te mai plangi daca vei continua sa traiesti intr-un mod dezordonat.

Observatorul de Nord

Luni 21.03.11

Marţi 22.03.11

Miercuri 23.03.11

MOLDOVA 1

MOLDOVA 1

MOLDOVA 1

6.00 Documentar. De ce să mergi, dacă poţi înainte cu căruciorul. 7.00, 8.00, 9.00 ŞTIRI. 7.10, 8.15 Bună dimineaţa! 9.10 Serial. UN PREOT PRINTRE NOI (Italia). 10.45 Documentar. Palatele Parisului. 11.00 Reporter de gardă. 11.20 Vector european. 12.00 Documentar. 25 de zile în Europa. 13.00 ŞTIRI. 13.10 Bună dimineaţa! (reluare). 14.50 Actorul, regizorul şi filosoful Dan Puric despre Omul frumos, Cine sîntem, Spiritul răsăritean. Înregistrare de la Teatrul Naţional Mihai Eminescu. 16.00 Respiro. Program muzical. 16.15 Erudit-cafe. 17.00 ŞTIRI. 17.15 Respiro. Program muzical. 17.35 Magazinele UEFA. 18.00 Unda Bugiacului. 18.30 Documentar. Surprinzătoarea lume a animalelor. 18.40 Povestea de seară. 19.00 MESAGER (rus.). 19.40, 2.30 Moldova în direct. 20.40 Linişte, poporul vorbeşte! 21.00, 2.00, 4.00 MESAGER. 21.40 Cum să cîştigi bani cu Moldindconbank. Noutăţi bancare. 21.50, 3.30 Săptămîna sportivă. 22.25 Miniserial. LEGĂTURI INVIZIBILE (Italia). 0.00 ŞTIRI. 0.10 Respiro. 0.25 Documentar. Arte marţiale chineze. Templul Shaolin-si. 1.00 Programul zilei. Calendar. 1.05 Moldova: aici şi acum. Ştiri. 1.15 Evantai folcloric. 1.55 Descoperă Moldova. 4.30 Focus TV. 5.00 La curţile dorului. 5.15 Baştina. Magazin agricol. 5.45 Music Mania.

6.00 Documentar. Europa şi Cernobîlul. 7.00, 8.00, 9.00 ŞTIRI. 7.10, 8.15 Bună dimineaţa! 9.10 Documentar. Jurnale de călătorie. 10.05 Respiro. Program muzical. 10.30 Accente economice. 11.00 Moldova în direct. 12.00 Magazinele UEFA. 12.30 Documentar. Global 3000. 13.00 ŞTIRI. 13.10 Bună dimineaţa! (reluare). 14.50 Actorul, regizorul şi filosoful Dan Puric despre Omul frumos, Cine sîntem, Spiritul răsăritean. Înregistrare de la Teatrul Naţional Mihai Eminescu. 15.50 Săptămîna sportivă. 16.20 La noi în sat. 17.00 ŞTIRI. 17.15 Evantai folcloric. 18.00 Gagauz ogea. 18.30 Documentar. Surprinzătoarea lume a animalelor. 18.40 Povestea de seară. 19.00 MESAGER (rus.). 19.40, 3.00 Moldova în direct. 20.40 Linişte, poporul vorbeşte! 21.00, 2.00, 4.00 MESAGER. 21.40 Silvia Grigore. Anotimpul dragostei. Spectacol muzical. 23.30 ŞTIRI. 23.40 Documentar. Album de familie. 0.35 Medalion muzical. Anastasia Lazariuc. 1.00 Programul zilei. Calendar. 1.05 Moldova: aici şi acum. Ştiri. 1.15 Abraziv. 1.45 Descoperă Moldova. 2.30 Dor. Program muzical. 4.30 O seară în familie. 5.30 Music Mania.

6.00 Documentar. Album de familie. 7.00, 8.00, 9.00 ŞTIRI. 7.10, 8.15 Bună dimineaţa! 9.10 Documentar. 25 de zile în Europa. 10.10 Respiro. Program muzical. 10.30 Ghidul sănătăţii tale. 11.00 Moldova în direct. 12.00 Baştina. Magazin agricol. 12.30 Gagauz ogea. 13.00 ŞTIRI. 13.10 Bună dimineaţa! (reluare). 14.50 Videoteca copiilor. 15.05 Magazinul copiilor. 15.35 Mai în glumă, mai în serios. 16.30 Handbal. Campionatul RM. Olimpus - PCU. Transmisiune în direct. În pauză: ŞTIRI. 17.40 Medalion muzical. Anastasia Lazariuc. 18.00 Russkii mir. 18.30 Documentar. Cum e vremea?. 18.40 Povestea de seară. 19.00 MESAGER (rus.). 19.40, 3.00 Moldova în direct. 20.40 Linişte, poporul vorbeşte! 21.00, 2.00, 4.00 MESAGER. 21.40 Doar iubirea ne mai ţine. Spectacol muzical. Partea 1. 23.05 ŞTIRI. 23.25 Documentar. Fluviul Yangtze. 1.00 Programul zilei. Calendar. 1.05 Moldova: aici şi acum. Ştiri. 1.15 Erudit-cafe. Concurs de inteligenţă. 2.30 Natura în obiectiv. 4.30 Actorul, regizorul şi filosoful Dan Puric. Partea 1. 5.40 Moment poetic. Nicolae Popa. 5.50 Calendarul zilei. Horoscop.

TV7-NTV

03.55 НТВ утром 07.00 Суд присяжных 08.05 Главная дорога 08.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 09.00 Сегодня 09.25 Обзор. ЧП. Обзор 09.55 Вокруг света 10.00 До суда 10.50 Телешопинг 11.05 Т/с Таксистка-4 12.00 Сегодня 12.35 Телешопинг 12.55 Т/с Платина 13.45 Т/с Платина 14.30 Вокруг света 14.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 15.00 Сегодня 15.35 Телешопинг 15.55 Т/с Улицы разбитых фонарей-8 16.40 Т/с Улицы разбитых фонарей-9 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 18.00 Сotidian (rom) 18.30 Т/с Погоня за тенью 19.25 Т/с Погоня за тенью 20.30 Сегодня в Молдове 21.00 Сегодня 21.35 Честный понедельник 22.30 Сotidian (rom) 23.00 Сегодня 23.20 Т/с Терминал 00.05 Т/с Терминал 00.55 Футбольная ночь 01.20 Сotidian (rom) 01.50 Т/с Детектив Раш-7 02.35 Суд присяжных 03.25 Сotidian (rom) PERVÎI CANAL

05.00 Доброе утро 09.00 Новости 09.05 Доброе утро 09.35 Контрольная закупка 10.00 Жить здорово! 11.00 ЖКХ 12.00 Новости 12.20 Модный приговор 13.20 Детективы 14.00 Другие новости 14.25 Понять. Простить 15.00 Новости 15.20 Хочу знать 16.00 Т/с Обручальное кольцо 16.50 Федеральный судья 18.00 Новости 18.15 След 19.00 Давай поженимся! 19.50 Жди меня 21.00 Время 21.30 Т/с Возмездие 22.25 Василий Сталин. Сын за отца 23.20 Новости 23.40 На ночь глядя 00.30 Х/ф Голливудские менты 02.25 Х/ф Большой толстый лгун 03.45 Хочу знать 04.10 Давай поженимся! NIT-DIGEST

06.30 Барышня и кулинар 07.05 Веселый подъем 07.30 Life story 08.00 Х/ф Найденыш 10.05 Д/с В поисках приключений 11.05 Т/с Черная богиня (rom титры) 12.10 TV-market 12.20 Т/с Черная богиня (rom титры) 13.00 Т/с Военная разведка (rom титры) 15.00 Барышня и кулинар 15.55 TV-market 16.00 Т/с Волчица (rom титры) 18.00 Curier (rom) 18.05 Т/с Сага, или однажды… (rom титры) 20.00 Curier (рус.) 20.25 Новости бизнеса 20.35 Т/с Военная разведка (rom титры) 21.30 Curier (rom) 21.55 Новости бизнеса (rom) 22.05 Т/с Военная разведка (rom титры) 23.00 Д/ф Наколдуйте мне жизнь! 00.00 Curier (rom) 00.25 Новости бизнеса (rom) 00.30 Т/с Черная богиня (rom титры) 02.00 Curier (rom) 02.25 Новости бизнеса (rom) 02.30 Реальные истории 03.00 Д/с В поисках приключений 03.40 Curier (rom) 04.05 Новости бизнеса (rom) 04.10 Леонид Млечин представляет… 04.50 Т/с Волчица (rom титры) 06.10 М/ф 1+1

06:05 Зачарований хлопчик 06:55 Сніданок з 1+1 07:00 ТСН 07:10 Сніданок з 1+1 07:50 Сніданок з 1+1 08:00 ТСН 08:05 Сніданок з 1+1 09:00 ТСН 09:10 Сніданок з 1+1 09:25 Смакуємо 10:00 Племіннички в Єгипті 11:30 Анатомія слави 12:25 Велике перевтілення 13:10 Нестримні 15:00 Ванечка 17:00 ТСН 17:15 Шість кадрів 17:45 Випадковий попутник 19:30 ТСН 20:10 Зірка+Зірка -2 22:10 Інтерни 22:35 Маргоша 4 23:35 ТСН 00:00 Злочини пристрасті 01:55 Випадковий попутник 03:25 Тв - шоп 05:25 Руда.

TV7-NTV

TV7-NTV

03.55 НТВ утром 06.35 Суд присяжных 07.30 Сегодня в Молдове 08.00 Обзор. Чрезвычайное происшествие 08.30 Сotidian (rom) 09.00 Сегодня 09.25 ЧП. Расследование 09.50 Вокруг света 10.00 До суда 10.50 Телешопинг 11.05 Т/с Таксистка-4 12.00 Сегодня 12.35 Телешопинг 12.55 Т/с Платина 13.45 Т/с Платина 14.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 15.00 Сегодня 15.35 Телешопинг 15.50 Т/с Улицы разбитых фонарей-9 16.45 Т/с Улицы разбитых фонарей-9 17.40 Обзор. Чрезвычайное происшествие 18.00 Сotidian (rom) 18.30 Т/с Погоня за тенью 19.25 Т/с Погоня за тенью 20.15 Обзор. Чрезвычайное происшествие 20.30 Сегодня в Молдове 21.05 Logica puterii 22.30 Сotidian (rom) 23.00 Сегодня 23.25 Т/с Терминал 00.10 Т/с Терминал 00.55 Главная дорога 01.20 Сotidian (rom) 01.50 Т/с Детектив Раш-7 02.35 Суд присяжных 03.25 Сotidian (rom)

03.55 НТВ утром 06.35 Суд присяжных 07.30 Сегодня в Молдове 08.00 Обзор. Чрезвычайное происшествие 08.30 Сotidian (rom) 09.00 Сегодня 09.25 Внимание: розыск! 09.50 Вокруг света 09.55 До суда 10.50 Телешопинг 11.05 Т/с Таксистка-4 12.00 Сегодня 12.35 Телешопинг 12.55 Т/с Платина 13.45 Т/с Платина 14.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 15.00 Сегодня 15.35 Телешопинг 15.50 Logica puterii 17.10 Т/с Улицы разбитых фонарей-9 18.00 Сotidian (rom) 18.30 Т/с Мент в законе-2 19.25 Т/с Мент в законе-2 20.15 Обзор. Чрезвычайное происшествие 20.30 Сегодня в Молдове 21.00 Сегодня 21.35 Д/ф Русские сенсации 22.30 Сotidian (rom) 23.00 Сегодня 23.20 Т/с Терминал 00.05 Т/с Терминал 00.50 Обзор. Чрезвычайное происшествие 01.05 Сotidian (rom) 01.35 Т/с Детектив Раш-7 02.15 Суд присяжных 03.05 Безумный день 03.25 Сotidian (rom)

PERVÎI CANAL

05.00 Доброе утро 09.00 Новости 09.05 Доброе утро 09.35 Контрольная закупка 10.00 Жить здорово! 11.00 ЖКХ 12.00 Новости 12.20 Модный приговор 13.20 Детективы 14.00 Другие новости 14.25 Понять. Простить 15.00 Новости 15.20 Хочу знать 16.00 Т/с Обручальное кольцо 16.50 Федеральный судья 18.00 Новости 18.15 След 19.00 Давай поженимся! 19.50 Пусть говорят 21.00 Время 21.30 Т/с Возмездие 22.25 Свидетели 23.20 Новости 23.40 На ночь глядя 00.30 Х/ф Легенды осени 02.40 Х/ф Фиктивный брак 03.45 Хочу знать 04.10 Давай поженимся! NIT-DIGEST

06.30 Curier (rom) 06.55 Новости бизнеса 07.05 Веселый подъем 07.30 Curier (рус.) 07.55 Новости бизнеса 08.00 Т/с Сага, или однажды… (rom/titre) 10.00 Д/с В поисках приключений 11.00 Т/с Черная богиня (rom/titre) 11.55 TV-market 12.05 Т/с Черная богиня (rom/titre) 13.00 Т/с Военная разведка (rom/titre) 15.00 Д/ф Наколдуйте мне жизнь! 15.55 TV-market 16.00 Т/с Волчица (rom/titre) 18.00 Curier (rom) 18.05 Т/с Сага, или однажды… (rom/titre) 20.00 Curier (рус.) 20.25 Новости бизнеса 20.35 Импакт (рус.) 21.30 Curier (rom) 21.55 Новости бизнеса (rom) 22.05 Т/с Военная разведка (rom/titre) 23.00 Д/ф Глухари. Доказательства вины 00.00 Curier (rom) 00.25 Новости бизнеса (rom) 00.30 Т/с Черная богиня (rom/titre) 02.00 Curier (rom) 02.25 Новости бизнеса (rom) 02.30 Реальные истории 03.00 Д/с В поисках приключений 03.40 Curier (rom) 04.05 Новости бизнеса (rom) 04.10 Леонид Млечин представляет… 04.50 Т/с Волчица (rom/titre) 06.10 М/ф 1+1

06:05 Служба розшуку дітей 06:10 Тільки кохання 06:55 Сніданок з 1+1 07:00 ТСН 07:10 Сніданок з 1+1 07:50 Сніданок з 1+1 08:00 ТСН 08:05 Сніданок з 1+1 09:00 ТСН 09:10 Сніданок з 1+1 10:00 Сімейні драми 10:55 Не бреши мені 11:55 Тільки кохання 12:45 Маргоша 4 13:40 Ведмежий кут 14:35 Сусідські війни 15:20 Шалена баба 17:00 ТСН 17:15 Шість кадрів 17:55 Сімейні драми 18:45 Не бреши мені 19:30 ТСН 20:10 Міняю жінку - 3 21:30 Інтерни 22:05 Інтерни 22:30 Маргоша 4 23:30 ТСН 23:55 Ванечка 01:50 Тв - шоп 03:50 Руда 05:20 Ведмежий кут.

PERVÎI CANAL

05.00 Доброе утро 09.00 Новости 09.05 Доброе утро 09.35 Контрольная закупка 10.00 Жить здорово! 11.00 ЖКХ 12.00 Новости 12.20 Модный приговор 13.20 Детективы 14.00 Другие новости 14.25 Понять. Простить 15.00 Новости 15.20 Хочу знать 16.00 Т/с Обручальное кольцо 16.50 Федеральный судья 18.00 Новости 18.15 След 19.00 Давай поженимся! 19.50 Пусть говорят 21.00 Время 21.30 Т/с Возмездие 22.25 Среда обитания. Базарный день 23.20 Новости 23.40 Белый воротничок 00.45 Х/ф Успех 02.00 Х/ф Особое мнение 04.30 Хочу знать NIT-DIGEST

06.30 Curier (rom) 06.55 Новости бизнеса 07.05 Веселый подъем 07.30 Curier (рус.) 07.55 Новости бизнеса 08.00 Т/с Сага, или однажды… (rom/titre) 10.00 Д/с В поисках приключений 11.00 Т/с Черная богиня (rom/titre) 13.00 Импакт (рус.) 14.05 Т/с Военная разведка (rom/titre) 15.00 Доказательства вины 15.55 TV-market 16.00 Т/с Волчица (rom/titre) 18.00 Curier (rom) 18.05 Т/с Сага, или однажды… (rom/titre) 20.00 Curier (рус.) 20.25 Новости бизнеса 20.35 Т/с Военная разведка (rom/titre) 21.30 Curier (rom) 21.55 Новости бизнеса (rom) 22.05 Т/с Военная разведка (rom/titre) 23.00 Блеск и нищета советских манекенщиц 00.00 Curier (rom) 00.25 Новости бизнеса (rom) 00.30 Т/с Черная богиня (rom/titre) 02.00 Curier (rom) 02.25 Новости бизнеса (rom) 02.30 Реальные истории 03.00 Д/с В поисках приключений 03.40 Curier (rom) 04.05 Новости бизнеса (rom) 04.10 Леонид Млечин представляет… 04.50 Т/с Волчица (rom/titre) 06.10 М/ф 1+1

06:05 Служба розшуку дітей 06:10 Тільки кохання 06:55 Сніданок з 1+1 07:00 ТСН 07:10 Сніданок з 1+1 07:50 Сніданок з 1+1 08:00 ТСН 08:05 Сніданок з 1+1 09:00 ТСН 09:10 Сніданок з 1+1 10:00 Сімейні драми 10:55 Не бреши мені 11:55 Тільки кохання 12:45 Маргоша 4 13:45 Ведмежий кут 14:45 Шість кадрів 15:15 Ваша зупинка, мадам 17:00 ТСН 17:15 Шість кадрів 17:55 Сімейні драми 18:45 Не бреши мені 19:30 ТСН 20:10 Шоу на 2 мільйони 21:05 Інтерни 21:45 Інтерни 22:10 Інтерни 22:35 Маргоша 4 23:35 ТСН 00:00 Шалена баба 01:30 ТСН 01:45 Тв - шоп 03:45 Руда 05:20 Ведмежий кут.


Programe TV

Observatorul de Nord

11(592) • 18 martie 2011

15

Joi 24.03.11

Vineri 25.03.11

Sâmbătă 26.03.11

Duminică 27.03.11

MOLDOVA 1

MOLDOVA 1

MOLDOVA 1

MOLDOVA 1

6.00 Documentar. Scrisoare către un tînăr cineast. 7.00, 8.00, 9.00 ŞTIRI. 7.10, 8.15 Bună dimineaţa! 9.10 Documentar. 25 de zile în Europa. 10.10 Respiro. Program muzical. 10.30 Natura în obiectiv. 11.00 Moldova în direct. 12.00 La datorie. 12.20 Documentar. Cum e vremea?. 12.30 Russkii mir. 13.00 ŞTIRI. 13.10 Bună dimineaţa! (reluare). 14.50 S.Rahmaninov. Concert pentru pian şi orchestră. 15.25 Documentar. Jurnale de călătorie. 16.15 Fii tînăr! 17.00 ŞTIRI. 17.15 Medalion muzical. Viorel Mahu. 17.30 Documentar. Veşmintele lumii. 18.00, 1.15 Vector european. 18.40 Povestea de seară. 19.00 MESAGER (rus.). 19.40, 2.30 Moldova în direct. 20.40 Linişte, poporul vorbeşte! 20.45 Super loto 5 din 35. 21.00, 2.00, 4.00 MESAGER. 21.40 Cum să cîştigi bani cu Moldindconbank. Noutăţi bancare. 21.50 Reporter de gardă. 22.15 Doar iubirea ne mai ţine. Spectacol muzical. Partea 2. 23.45 ŞTIRI. 0.00 Documentar. Mai aproape de China. Xinjant. 1.00 Programul zilei. Calendar. 1.05 Moldova: aici şi acum. Ştiri. 1.55 Moment poetic. 3.30 La datorie. 4.30 Actorul, regizorul şi filosoful Dan Puric. Partea 2. 5.30 La curţile dorului.

6.00 Documentar. Veşmintele lumii. 7.00, 8.00, 9.00 ŞTIRI. 7.10, 8.15 Bună dimineaţa! 9.10 Film. DĂNILĂ PREPELEAC (Studioul Buciumul, 1995). 10.20 Documentar. Cum e vremea? 10.30 ARTelier. 11.00 Moldova în direct. 12.00 Casa mea. 12.30 Studio Art plus (rus.) 13.00 ŞTIRI. 13.10 Bună dimineaţa! (reluare). 14.50 Documentar. Arts 21. 15.20 Portrete în timp. Mihai Caftanat, artist al poporului. 15.50 Vedete la bis! 17.00 ŞTIRI. 17.15 Documentar. Drumeţii. 17.45 Respiro. 18.00 Accente economice. 18.30 Documentar. Cum e vremea?. 18.40 Povestea de seară. 19.00 MESAGER (rus.). 19.40, 2.30 Bună seara! Talkshow. 20.40 Linişte, poporul vorbeşte! 21.00, 2.00, 4.00 MESAGER. 21.40 Cum să cîştigi bani cu Moldindconbank. Noutăţi bancare. 21.50, 1.15 Fii tînăr! 22.40 Crizantema de argint. Gala laureaţilor. 23.50 ŞTIRI. 0.00 Documentar. Scrisoare către un tînăr cineast. 1.00 Programul zilei. Calendar. 1.05 Moldova: aici şi acum. Ştiri. 4.30 Respiro. Ştefan Petrache. 5.00 Ştiinţă şi inovare. 5.30 Music Mania.

TV7-NTV

03.55 НТВ утром 06.35 Суд присяжных 07.30 Сегодня в Молдове 08.00 Обзор. Чрезвычайное происшествие 08.30 Сotidian (rom) 09.00 Сегодня 09.25 Спасатели 09.55 Музыкальные истории 10.00 До суда 10.50 Телешопинг 11.05 Развод по-русски 12.00 Сегодня 12.35 Телешопинг 12.55 Суд присяжных: главное дело 14.20 Вокруг света 14.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 15.00 Сегодня 15.35 Телешопинг 15.55 Т/с Улицы разбитых фонарей-9 16.40 Т/с Улицы разбитых фонарей-9 17.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие 18.00 Сotidian (rom) 18.30 ЧП. Расследование 18.55 Музыкальный ринг НТВ 20.15 Обзор. Чрезвычайное происшествие 20.30 Сегодня в Молдове 21.05 Открытая студия 22.30 Сotidian (rom) 23.00 Сегодня 00.25 Т/с Терминал 01.10 Т/с Терминал 01.55 Обзор. Чрезвычайное происшествие 02.05 Сotidian (rom) 02.35 Женский взгляд Людмила Нильская 03.15 Х/ф Дураки умирают по пятницам

6.00 Documentar. Album de familie. 7.00 Respiro. 7.20 Film. VĂLEU, VĂLEU, NU TURNA (TelefilmChişinău, 1991). 8.40 Respiro. Program muzical. 9.00 Desene animate. Micul vampir. 9.25 Film în desen animat. Sandocan. 9.50 Documentar. Surprinzătoarea lume a animalelor. 10.00 Magazinul copiilor. 10.30 Natura în obiectiv. 11.00 Ştiinţă şi inovare. 11.30 Dor. 12.00 Bună seara! Talk-show (reluare). 13.00 ŞTIRI. 13.10 Handbal. Campionatul RM. ULIM - ALECSIS. Transmisiune în direct. În pauză: Respiro. Program muzical. 14.00 Documentar. Euromaxx. 14.30 Studio Art plus (rus.) 15.00 La mulţi ani! Dedicaţii muzicale. 15.30 Ion Luca Caragiale. Năpasta. Spectacol al Teatrului Municipal Satiricus. 16.55 O carte pentru tine. 17.00 ŞTIRI. 17.15 Templul muzicii. 17.55 Erudit-cafe. 18.40 Povestea de seară. 19.00 MESAGER (rus.) 19.35 O seară în familie. 21.00, 2.00, 4.00 MESAGER. 21.40 Cum să cîştigi bani cu Moldindconbank. Noutăţi bancare. 21.50, 2.30 Crizantema de argint. Gala recitalurilor. 23.00 ŞTIRI. 23.10 Miniserial. LEGĂTURI INVIZIBILE (Italia). 0.45 Legendele muzicii. 1.00 Programul zilei. Calendar. 1.05 Moldova: aici şi acum. Ştiri. 1.15 Descoperă Moldova. 1.30 Picături de Dor. 4.30 Mai în glumă, mai în serios. 5.30 La obiect. 5.40 Music Mania.

6.00 Documentar. Jurnale de călătorie. 7.00 Medalion muzical. Viorel Mahu. 7.10 Documentar. Ochiul de sticlă. 7.40 O seară în familie. 9.00 Documentar. Palatele Parisului. 9.35 Film în desen animat. Sandocan. 10.00 Ring Star. Concurs muzical. 11.10 La datorie. 11.30 Moldovenii de pretutindeni. 12.00 Respiro. 12.20 Evantai folcloric. 13.00 ŞTIRI. 13.10 Mai în glumă, mai în serios cu Gheorghe Urschi. 14.00 Baştina. Magazin agricol. 14.30 Portrete în timp. De Ziua Mondială a Teatrului. 15.00 La mulţi ani! Dedicaţii muzicale. 15.30, 0.40 Cinemateca universală. 15.45 Vedete la bis. 17.00 ŞTIRI. 17.10 Cultura azi. 18.00 MESAGER (rus.) 18.40 Povestea de seară. 19.00, 2.20 Premieră! Concert susţinut de Orchestra Simfonică Naţională a Companiei Teleradio-Moldova şi Orchestra Naţională Radio Bucureşti. Dirijor - Gheorghe Mustea. Transmisiune din Studioul Mihail Jora, Radio Rom`nia. 21.00, 2.00 MESAGER. 21.35 Focus TV. 22.25 Serial. UN PREOT PRINTRE NOI (Italia). 0.00 ŞTIRI. 0.10 Documentar. Cultura ceaiului în munţii Wnyishan. 1.00 Programul zilei. Calendar. 1.05 Moldova: aici şi acum. Ştiri. 1.25 Descoperă Moldova. 1.45 La curţile dorului. 4.25 Film. MOARA. 5.30 Music Mania

03.55 НТВ утром 06.35 Суд присяжных 07.30 Сегодня в Молдове 08.00 Обзор. Чрезвычайное происшествие 08.30 Сotidian (rom) 09.00 Сегодня 09.25 В зоне особого риска 09.55 Музыкальные истории 10.00 До суда 10.50 Телешопинг 11.05 Т/сТаксистка-4 12.00 Сегодня 12.35 Телешопинг 12.55 Т/сПлатина 13.45 Т/ сПлатина 14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 14.45 Телешопинг 15.00 Сегодня 15.35 Т/сУлицы разбитых фонарей-9 16.25 Т/ сУлицы разбитых фонарей-9 17.10 Т/сУлицы разбитых фонарей-9 18.00 Сotidian (rom) 18.30 Т/сМент в законе-2 19.30 Т/сМент в законе-2 20.30 Сегодня в Молдове 21.00 Сегодня 21.35 И снова здравствуйте! (титры) 22.30 Сotidian (rom) 23.00 Сегодня 23.25 Т/сТерминал 00.15 Т/ сТерминал 01.05 Сotidian (rom) 01.30 Т/сДетектив Раш-7 02.15 Суд присяжных 03.05 Безумный день 03.25 Сotidian (rom) PERVÎI CANAL

05.00 Доброе утро 09.00 Новости 09.05 Доброе утро 09.35 Контрольная закупка 10.00 Жить здорово! 11.00 ЖКХ 12.00 Новости 12.20 Модный приговор 13.20 Детективы 14.00 Другие новости 14.25 Понять. Простить 15.00 Новости 15.20 Хочу знать 16.00 Т/с Обручальное кольцо 16.50 Федеральный судья 18.00 Новости 18.15 След 19.00 Давай поженимся! 19.50 Пусть говорят 21.00 Время 21.30 Т/с Возмездие 22.25 Человек и закон 23.20 Новости 23.40 Судите сами 00.30 Х/ф Домовой 02.20 Х/ф Залив Аламо 03.55 Давай поженимся! NIT-DIGEST

06.30 Curier (rom) 06.55 Новости бизнеса 07.05 Веселый подъем 07.30 Curier (рус.) 07.55 Новости бизнеса 08.00 Т/сСага, или однажды… (rom/ titre) 10.00 Д/сВ поисках приключений 11.00 Т/сЧерная богиня (rom/titre) 11.55 TV-market 12.05 Т/сЧерная богиня (rom/titre) 13.00 Т/сВоенная разведка (rom/titre) 15.00 Блеск и нищета советских манекенщиц 15.55 TV-market 16.00 Т/ сВолчица (rom/titre) 18.00 Curier (rom) 18.05 Т/ сСага, или однажды… (rom/titre) 20.00 Curier (рус.) 20.25 Новости бизнеса 20.35 Impact (rom) 21.30 Curier (rom) 21.55 Новости бизнеса (rom) 22.05 Т/сВоенная разведка (rom/titre) 23.00 Д/ фЕгор и его команда 00.00 Curier (rom) 00.25 Новости бизнеса (rom) 00.30 Т/сЧерная богиня (rom/titre) 02.00 Curier (rom) 02.25 Новости бизнеса (rom) 02.30 Реальные истории 03.00 Д/сВ поисках приключений 03.40 Curier (rom) 04.05 Новости бизнеса (rom) 04.10 Леонид Млечин представляет… 04.50 Т/сВолчица (rom/titre) 06.10 М/ф

TV7-NTV

PERVÎI CANAL

05.00 Доброе утро 09.00 Новости 09.05 Доброе утро 09.35 Контрольная закупка 10.00 Жить здорово! 11.00 ЖКХ 12.00 Новости 12.20 Модный приговор 13.20 Детективы 14.00 Другие новости 14.25 Понять. Простить 15.00 Новости 15.20 Хочу знать 16.00 Т/с Обручальное кольцо 16.50 Федеральный судья 18.00 Новости 18.15 Поле чудес 19.05 Давай поженимся! 19.55 Пусть говорят 21.00 Время 21.30 Клуб Веселых и Находчивых 23.30 Х/ф Сумасшедшая помощь 02.35 Х/ф Вся королевская рать 04.35 Хочу знать 05.00 Жди меня NIT-DIGEST

1+1

06.30 Curier (rom) 06.55 Новости бизнеса 07.05 Веселый подъем 07.30 Curier (рус.) 07.55 Новости бизнеса 08.00 Т/с Сага, или однажды… (rom/ titre) 10.00 Д/с В поисках приключений 11.00 Т/с Черная богиня (rom/titre) 11.55 TV-market 13.00 Impact (rom) 14.05 Т/с Военная разведка (rom/titre) 15.00 Д/ф Егор и его команда 15.55 TV-market 16.00 Т/с Волчица (rom/titre) 18.00 Curier (rom) 18.05 Т/с Сага, или однажды… (rom/titre) 20.00 Curier (рус.) 20.25 Новости бизнеса 20.35 Т/с Военная разведка (rom/titre) 21.30 Curier (rom) 21.55 Новости бизнеса (rom) 22.05 Т/с Военная разведка (rom/titre) 23.00 Доказательствавины 00.00 Curier (rom) 00.25 Новости бизнеса (rom) 00.30 Т/с Черная богиня (rom/titre) 02.00 Curier (rom) 02.25 Новости бизнеса (rom) 02.30 Реальные истории 03.00 Д/с В поисках приключений 03.40 Curier (rom) 04.05 Новости бизнеса (rom) 04.10 Леонид Млечин представляет… 04.50 Т/с Волчица (rom/titre) 06.10 М/ф

06:05 Служба розшуку дітей 06:10 Тільки кохання 06:55 Сніданок з 1+1 07:00 ТСН 07:10 Сніданок з 1+1 07:50 Сніданок з 1+1 08:00 ТСН 08:05 Сніданок з 1+1 09:00 ТСН 09:10 Сніданок з 1+1 10:00 Сімейні драми 10:55 Не бреши мені 11:55 Тільки кохання 12:50 Маргоша 4 13:50 Ведмежий кут 14:45 Розкішне життя 15:40 Шість кадрів 15:55 Шоу на 2 мільйони 17:00 ТСН 17:15 Шість кадрів 17:55 Сімейні драми 18:45 Не бреши мені 19:30 ТСН 20:00 СуперНяня 20:50 Інтерни 21:30 Інтерни 21:55 Інтерни 22:20 Маргоша 4 23:20 ТСН 23:45 Ваша зупинка, мадам 01:25 ТСН 01:40 Тв - шоп 03:40 Руда 05:10 Ведмежий кут.

06:05 Служба розшуку дітей 06:10 Тільки кохання 06:55 Сніданок з 1+1 07:00 ТСН 07:10 Сніданок з 1+1 07:50 Сніданок з 1+1 08:00 ТСН 08:05 Сніданок з 1+1 09:00 ТСН 09:10 Сніданок з 1+1 10:00 Сімейні драми 10:50 Не бреши мені 11:50 Тільки кохання 12:45 Маргоша 4 13:45 Ведмежий кут 14:40 Гроші 15:35 Без мандата і без гламуру 17:00 ТСН 17:15 Шість кадрів 17:55 Сімейні драми 18:45 Не бреши мені 19:30 ТСН 20:00 Україна. Історія катастроф 20:50 Центуріон 22:40 Чорна смерть 00:25 Роздратований 02:10 Тв - шоп 04:10 Руда 05:40 Ведмежий кут.

Săptămânal independent de informare şi atitudine. Membru API (Asociaţia Presei Independente), afiliată WAN (Organizaţia Internaţională a Ziarelor)

1+1

Director: Redactor-şef: Elena COBĂSNEANU Victor COBĂSNEANU Contabil: Galina ZAVOROTNÂI Redactor-coordonator: Agent abonare: Tatiana ZABULICA Vladimir TCACIC Redactor literar: Web-redactor: Marcela BENCHECI Dmitri ŞEMEACOV Redactor tehnic, designer: Victor ŞEMEACOV Reporteri: Nina NECULCE

TV7-NTV

TV7-NTV

04.45 Т/с Холм одного дерева-6 05.25 Т/с Холм одного дерева-6 06.05 М/ф Баба-яга против 06.30 Смотр 07.00 Сегодня 07.20 Вокруг света 07.30 Сегодня в Молдове 08.00 Живут же люди! 08.30 Сotidian (rom) 09.00 Сегодня 09.20 Телешопинг 09.35 Главная дорога 10.05 Кулинарный поединок 10.55 Квартирный вопрос 11.45 Телешопинг 12.00 Сегодня 12.25 Телешопинг 12.40 Вокруг света 12.55 Таинственная Россия: Челябинская область. Гости из подземелья? 13.40 Открытая студия 15.00 Сегодня 15.20 Телешопинг 15.35 Развод по-русски 16.25 Очная ставка 17.20 Вокруг света 17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 18.00 Сегодня 18.30 Профессия - репортер 19.00 Программа максимум 20.00 Д/ф Русские сенсации 21.00 Последнее слово 22.05 Нереальная политика 22.35 Х/ф Невероятный Халк 00.25 Ты не поверишь! 01.10 Суд присяжных 02.00 Переход на летнее время! 03.00 Таинственная Россия: Челябинская область. Гости из подземелья? 03.50 Развод по-русски

04.50 Т/с Холм одного дерева-6 05.30 Т/с Холм одного дерева-6 06.10 М/ф Боцман и попугай 07.00 Сегодня 07.20 Внимание: розыск! 07.50 Музыкальные истории 07.55 Их нравы 08.30 Профессия - репортер 09.00 Сегодня 09.20 Телешопинг 09.35 Первая передача 10.00 Пир на весь мир 11.00 Дачный ответ 12.00 Сегодня 12.25 Телешопинг 12.35 Вокруг света 12.40 Т/с Семин 13.30 Т/с Семин 14.15 Своя игра 15.00 Сегодня 15.20 Телешопинг 15.35 История всероссийского обмана. Выход есть! 16.25 И снова здравствуйте! 17.20 Вокруг света 17.25 Обзор. ЧП. Обзор 18.00 Сегодня 19.00 Чистосердечное признание 19.45 Центральное телевидение 21.00 Т/с Глухарь 21.55 Т/с Глухарь 22.40 Т/с Глухарь 23.35 Авиаторы 00.05 В зоне особого риска 00.30 Х/ф Долина смерти 01.50 История всероссийского обмана. Выход есть! 02.40 Ты не поверишь! 03.15 Безумный день 03.25 Первая передача

PERVÎI CANAL

PERVÎI CANAL

06.00 Новости 06.10 Клара Лучко. Поздняя любовь 07.00 Х/ф Хроника ночи 08.25 Играй, гармонь любимая! 09.00 Умницы и умники 09.45 Слово пастыря 10.00 Новости 10.15 Смак 10.50 Вкус жизни 12.00 Новости 12.15 Среда обитания. Расплата за связь 13.10 Алексей Булдаков. Ну вы, блин, даете! 14.05 Х/ф Особенности национальной охоты в зимний период 15.20 Ефим Шифрин. Человек-костюм 16.20 Х/ф Деньги для дочери 18.05 Т/с Общая терапия 19.50 Фабрика звезд. Возвращение 21.00 Время 21.15 Фабрика звезд. Возвращение 22.25 Прожекторперисхилтон 23.00 Х/ф Обет молчания 00.35 Х/ф Внеземной 02.35 Х/ф Непридуманная история 04.05 Х/ф К Черному морю 05.15 Поле чудес

06.00 Новости 06.10 Гении и злодеи 06.35 Х/ф Високосный год 08.10 Смак 08.40 Армейский магазин 09.20 Здоровье 10.00 Новости 10.15 Непутевые заметки 10.30 Пока все дома 11.20 Фазенда 12.00 Новости 12.15 Роковая роль Александра Фатюшина 13.05 Х/ф Лекарство против страха 14.40 Свидетели 15.30 Т/с Брежнев 19.05 Жестокие игры. Новый сезон 21.00 Воскресное Время 22.00 Большая разница 23.00 Шоу ни бе ни ме нехило 23.25 Познер 00.25 Х/ф Братья Блюз 2000 02.30 Х/ф Неотправленное письмо 04.05 Пока все дома

NIT-DIGEST

07.00 Музыкальная история 07.30 Curier (rom) 07.55 Новости бизнеса 08.05 Х/ф Месть блондинки 09.50 Сто вопросов взрослому 10.50 М/ф Гора самоцветов 12.00 Т/с Танец горностая (rom/ titre) 16.30 Т/с Форсаж Да Винчи (rom/titre) 18.30 Содружество за неделю 19.00 Микроэкономика 19.50 Смех с доставкой на дом 21.00 Х/ф Игра в прятки (rom/titre) 23.00 Постскриптум 00.10 Х/ф Месть блондинки 01.40 Микроэкономика 02.20 Т/с Танец горностая (rom/titre) 05.40 Х/ф Игра в прятки (rom/titre) 1+1

06:30 Казка про царя Салтана 07:25 Справжні лікарі - 2 08:15 Світське життя 09:05 Хто там? 10:00 Шість кадрів 10:40 Велике перевтілення 11:25 Анатомія слави 12:20 Мій зможе 13:50 СуперНяня 15:00 Сусідські війни 15:55 Без обличчя 18:30 Гроші 19:30 ТСН 20:00 Проїзний квиток 23:30 Зірка+Зірка -2 01:45 Чорна смерть 04:00 Роздратований 04:50 Тв – шоп. Adresa redacţiei: str. Independenţei, 75, or. Soroca, 3000; tel/fax: 2-40-73; mail: odn@api.md Ziarul este Înregistrat la Camera Înregistrârii de Stat Ministerul Dezvoltării Informaţionale al Republicii Moldova cu numărul de identificare de stat 1003607150830

NIT-DIGEST

07.00 Музыкальная история 07.30 АБВГДейка 08.00 Х/ф Между ангелом и бесом (rom/titre) 10.15 Наши любимые животные 10.45 Барышня и кулинар 11.15 М/ф Гора самоцветов 12.50 Временно доступен 14.00 Х/ф Танцуй, танцуй (rom/titre) 16.50 Постскриптум 18.00 Х/ф Как найти идеал (rom/titre) 20.00 Life story 20.40 Х/ф Девушка, которая играла с огнем (rom/ titre) 23.15 В центре событий 00.15 Х/ф Между ангелом и бесом (rom/titre) 02.00 Life story 02.35 Х/ф Как найти идеал (rom/titre) 04.05 Х/ф Танцуй, танцуй (rom/titre) 1+1

06:50 Шайбу, шайбу 07:10 Повернення в Гаю 08:40 Чебурашка 09:05 Лото-Забава 10:00 Ремонт+ 10:50 Смакуємо 11:25 Розкішне життя 12:20 Міняю жінку 3 13:45 Шість кадрів 15:00 Проїзний квиток 18:30 Особиста справа 19:30 Тсн- тиждень 20:10 Мій зможе 21:30 Велика різниця 22:45 Світське життя 23:40 Тсн- тиждень 00:25 Страсті Христові 02:40 Тв - шоп 04:40 Ремонт+ 05:15 Руда. P - Materiale înserate în baza acordurilor bilaterale PE - Publicitate Electorală PP - Publicitate Politică

Redacţia nu corespondează cu cititorii Materialele publicate în «OdN» nu întotdeauna corespund opiniei redacţiei. Ziarul este tipărit la Tipografia Prag-3. «OdN» apare vineri în limbile română şi rusă Tirajul 7215 ex.


16

Divertisment

11(592) • 18 martie 2011

Sfaturi utile • Sticlele și borcanele nu vor crăpa atunci când turnaţi în ele lichide fierbinţi, dacă așezaţi sub ele lame de cuţit. • Paharele puse unul întraltul care s-au înţepenit, nu trebuiesc forţate, pentru a nu se crapă, mai simplu turnaţi in paharul din interior apa rece, iar paharul din exterior așezati-l într-un vas cu apă caldă (nu fierbinte). • Sarea de bucătărie (un vârf de cuţit) și o lingură de oţet puse în apă de spălare împiedică decolorarea puloverelor de lână. • Bulionul rămas în cutie se păstrează mai bine dacă este transferat într-un pahar, acoperind bulionul cu un strat subţire de ulei. • Dacă aveţi umezeală în dulapul din bucătărie, puneţi în el un bulgare mic de var nestins. • Un vas cu zahăr ars, fierbinte, pus în frigiderul scos din priză și dezgheţat, absoarbe orice miros. • Produsele lactate nu se păstrează la lumină, deoarece aceasta favorizează distrugerea vitaminei B2. • Pentru că peștele să se poată curăti mult mai ușor de solzi, se ţine înainte timp de 10 minute într-un vas cu apă călduţă. • Mâncărurile nu se reîncălzesc direct la foc, ci pe un vas cu abur, căci altfel pierd din substanţele nutritive, mai ales vitaminele. • Materiile prime ce folosesc la prepararea unei prăjituri, trebuiesc aduse în bucătărie cu 2 ore înainte. • Ceapa poate fi comparată cu antibioticele prin conţinutul sau în substanţe distrugătoare de microbi. • Focul care este pe cale sa se stingă se reaprinde dacă aruncaţi în el un pumn se sare de bucătărie. • Petele de vin roșu se scot cu vin alb. Cu vin roșu se curaţă obiectele din aramă. • Când bateţi carnea, blatul de lemn trebuie udat înainte. • Drojdia se păstrează bine presată într-un vas și acoperită cu puţin ulei. • Faina și mălaiul se ţin într-un loc uscat. • Verdeţurile uscate se păstrează în săculeţe de pânza. • Ceapa, cartofii și usturoiul se conservă într-un loc uscat și la o temperatura potrivită.

Observatorul de Nord

UTIL

ZÂMBIŢI ÎMPREUNĂ CU EPIGRAMISTUL AURELIU LOZANU

9 sfaturi pentru o curăţenie rapidă

Credinţă

Ţineţi toate materialele la un loc

înaintaţi vă va scuti de mult timp pierdut.

Este important sa aveţi acces rapid si ușor la tot ce aveţi nevoie pentru curăţenie. Atunci când este timpul sa faceţi curăţenie, vă dispare tot cheful dacă trebuie să căutaţi prin toată casa detergenţii, periile sau mănușile.

Nu folosiţi substanţe de curăţat în exces

Muzica va poate ajuta foarte mult atunci când faceţi curăţenie. Alegeţi melodii energice si care va fac sa va simţiţi bine. Muzica vă poate ajuta sa va mișcaţi mai repede si va da senzaţia că va distraţi.

De sus până jos

Începeţi cu camera care vă displace cel mai mult Camera în care va face cel mai puţin plăcere sa faceţi curat este cea cu care ar trebui sa începeţi. Astfel evitaţi să percepeţi ca pe o corvoada curăţenia în casa. Cu cat scăpaţi mai repede de camera care nu va place, cu atât mai repede ajungeţi acolo unde va face plăcere să faceţi curăţenie.

Nu curăţaţi doar pentru a curăţa Poate suna ciudat, dar nu va irosiţi timpul cu obiecte care

Începeţi cu partea de sus a obiectelor pe care le curăţaţi. Astfel evitaţi să curgă detergentul sau să se depună praf pe suprafaţa proaspăt curăţată. nu au nevoie sa fie curăţate. Nu curăţaţi dacă nu e cazul. Ocupaţivă de ce este cu adevărat important și restul lăsaţi-le în pace.

Curăţaţi pe măsură ce înaintaţi Acolo unde vedeţi deranj sau mizerie curăţaţi. Poate fi foarte simplu daca va obișnuiţi. De exemplu, duceţi hainele în dulap si nu le lăsaţi pe scaun, mai ales daca veţi face curat si in dulap. Daca faceţi curat pe măsură ce

Z`mbi\i, v= rog! - Când conduceţi prin ceaţă, ce-ar trebui să folosiţi? - Mașina…  - Care este diferenţa dintre lumina roșie a semaforului și lumina galbenă a semaforului? - Culoarea.  - Cine are prioritate la o intersecţie în cruce, când patru mașini ajung în același timp? - Mașina cea mai mare, cu număr de înmatriculare personalizat și geamuri fumurii.  Abia s-a deschis barul și apare un bărbat slab, neras, cu o figură mahmură și hainele mototolite, și se adresează barmanului: - Spune-mi, te rog, m-ai văzut astă-noapte pe aici? - Bineînţeles.

Curiozitate

Acesta e un obicei comun atunci când încercam sa curăţam cât mai bine casa noastră. Substanţele de curăţat în exces pot distruge suprafeţele, pot lasă reziduuri care atrag praful si mizeria ca un magnet. In același timp veţi realiza că nu curaţă instantaneu. Lăsaţi-le să acţioneze câteva minute și apoi, în loc sa frecaţi câteva minute, nu veţi face decât sa ștergeţi și să clătiţi.

Daţi drumul la muzică

De la uscat la ud Mai întâi ștergeţi praful, ștergeţi suprafeţele. Apoi începeţi cu spălatul podelelor sau a suprafeţelor care necesită acest fel de curăţare. Astfel nu veţi împrăștia mizerie sau lasă dare urate pe podea.

6

1

8

3

5

9

1

3

9

2

5

7

4

6

8

5

6

8

9

3

4

7

1

2

9

7

1

5

2

3

6

8

4

6

8

3

7

4

1

9

2

5

4

2

5

8

6

9

1

3

7

7

9

2

3

8

6

5

4

1

8

1

6

4

7

5

2

9

3

3

5

4

1

9

2

8

7

6

Autor pictură: Victor Zagaevschi

A intrat alba în sat – * Serafima stă la sfat. Soarele încet apune Ea ceva mai are-a spune…

Chef de vorbă În zilele de sărbătoare Mi-aburc păcatele în spate Și-o iau spre schit, în grabă mare, Ca să vorbesc pe săturare…

Unui cap de familie plin de noroc ca broasca de păr Toma-i dornic de iubire, Liniște și fericire. Soaţa lui – de ruj, pomadă, Aur (cât mai mult) și… sfadă.

Clarviziune - Plaiul nostru-o-să-nflorească, Dă Ion cu biciu-n iapă, - Când în ţara Românească Mafia vor trage-o-n… ţeapă.

Astfel le veţi găsi ușor data viitoare când faceţi curat.

* A intrat alba în sat – s-a luminat de zi; s-a făcut ziuă.

 Doi studenţi sunt în metrou. Vine la ei un cerșetor și cere bani. Primul refuză, al doilea scoate câteva bancnote și le oferă cerșetorului, care mulţumește și pleacă. Primul student zice: - Ai înnebunit? De ce i-ai dat atâţia bani? Știi că o să-i dea pe alcool și ţigări! La care al doilea replică: - Adevărat. Dar noi pe ce îi dădeam?  - De ce un rege poate fi încoronat la opt ani, dar nu se poate căsători decât după ce a împlinit șaisprezece? - Păi nu-ţi dai seama? Una e să conduci o ţară, alta o femeie!  Înainte de culcare un copil îi spune mamei sale: - Mămico, nu pot să dorm!

Sudoku – simplu, dar... compus REGULAMENT: Umpleţi toate pătrăţelele din grilă cu cifre de la 1 la 9, astfel încât fiecare linie (pe orizontală) şi fiecare coloană (pe verticală) să nu aibă decât o singură dată aceeaşi cifră. Această regulă se aplică şi pentru pătratele 3x3, căsuţe delimitate de liniile îngroş ate din grilă. Fiecare pătrat 3x3 trebuie să conţină toate cifrele, de la 1 la 9, fără repetiţii.

Atenţie! Nu este vorba de un concurs, ci de un simplu antrenament al minţii. Rezolvarea corectă a sudocu din numarul trecut.

7

Aureliu Lozanu

Pălăvrăgeală

Puneţi obiectele de curăţat la locul lor

SĂ PUNEM MINTEA ÎN MIŞCARE

4

- Ce-ai văzut, Ană, la băi? - Familiști, ajunși „flăcăi”, Grăsuleni sau slabi ca acul, Căutând noaptea pe dracul.

"Radioul nu va înlocui nicicând ziarul, deoarece cu acesta nu poţi... omorî o muscă"

- Și am consumat de vreun milion? - Cam așa ceva. Omul răsuflă ușurat: - Bine, gata, m-am liniștit. Credeam că i-am pierdut…  - De ce arunci monede în canal, omule? - Am scăpat o monedă înăuntru. - Atunci de ce mai arunci și altele? - Doar nu-s tâmpit să cobor în canal pentru o singură monedă…  - Știi că Popescu a venit iar la mine să-l împrumut cu 100 lei? – Și ce i-ai spus? – Să-și caute unul mai prost ca mine. – Și ce ţi-a răspuns? – Că se duce la tine…

2

Vânzători, soţii Bârzoi Credincioși sunt amândoi: Domnul crede-n sticla plină, Doamna-n carne și slănină.

2

9

6

1

7

5

3

4

8

7

1

3

8

6

4

9

2

5

8

4

5

9

2

3

6

7

1

1

5

7

4

8

6

2

9

3

3

6

8

2

5

9

4

1

7

4

2

9

3

1

7

5

8

6

5

3

4

7

9

1

8

6

2

6

7

2

5

4

8

1

3

9

9

8

1

6

3

2

7

5

4

Spune-mi, te rog, o poveste! - E trecut de 1 noaptea. Lasă ca vine tăticul imediat și când o sa-l întreb pe unde-a fost, să vezi ce poveste ne spune el!  - Domnule doctor, vă rog să mă ajutaţi în legătură cu soţul meu… - Dar ce anume îl supără? - Nu-l supără nimic deosebit, dar îi plac ciorapii de damă… - Bine, doamnă, dar asta nu e ceva deosebit… sunt mulţi cărora le plac… - Da, dar lui îi plac ciorapii de damă… - V-am mai spus, doamnă, că nu e nimic… Și mie îmi plac… - Simpli sau cu muștar?  O tânără în tren are dureri de dinţi, un tânăr de lângă ea îi spune:

- Dacă o să vă sărut o să vă treacă imediat durerea. Un bătrânel din compartiment: - Tratamentul dumitale e bun și la hemoroizi?  Care este flora României? - 22 de milioane de lăcrămioare, un ochiul boului și o mătrăgună.  Care e diferenţa dintre o blondă și un tren de marfa?… - În tren bagi marfă scoţi marfă… - În blonda, bagi marfă si scoţi pasageri!  - Mă întreb ce o să te faci când vei fi mare, când acum, în clasa a doua, tu nu știi să numeri decât pâna la 10? - Arbitru de box.


de Nord

Observatorul Amicus Plato, sed magis amica veritas. Platon mi-e prieten, dar adevãrul e mai presus ca toate. Платон мне друг, но истина дороже.

http://odn.info.md

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

|

НЕЗАВИСИМЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК основан 3 ноября 1998 года

КАТАКЛИЗМЫ

Борис Ивась: «Я коренной сорочанин, и у меня болит сердце за этот город» Поводов для интервью с лидером сорокских либералов было, по крайней мере, два: первое – на днях Либеральная партия объединилась с Движением «Европейское действие», а мнение выдающегося члена партии из территории в связи с этим событием, я убежден, интересует многих небезразличных к политике. СТР.3

|

11(592) • 18 марта 2011

SRL «TESTOR» СОРОКА предлагает широкий ассортимент кондитерских изделий:

Сорочане, находящиеся в Стране Восходящего Солнца, не пострадали в результате

• • • •

Апокалипсиса

Рулеты Пирожные Торты Калачи

Для торжеств: свадеб, дней рожденья, именин с индивидуальным оформлением.

г.Сорока, ул.Траян,17. Т.23586, 31153, 079443246.

ИНТЕРВЬЮ

Елена Боднаренко: «В ПКРМ нет группировок, они существуют только в воображении некоторых политологов» Перед началом раунда вопросов и ответов, я хочу сделать одно уточнение: это интервью «родилось», в силу объективных или субъективных причин, труднее, чем другие – должно было пройти несколько лет, чтобы «противоборствующие стороны» поняли... СТР.6-7

Авиабилеты от SANAIR service

СТР.11

Фирма “Lefrucom””

Землетрясение и цунами, которые обрушились на прошлой неделе на северо-восточное побережье Японии, потрясли весь мир. Люди наблюдали с полными ужаса глазами шокирующие кадры, передаваемые по телевидению или размещенные в Интернете. А что чувствовали сердца сорокских родителей, чьи дети находятся в Японии? СТР.4

Окна и двери из металлопласта „Silan-Vest”

РЕАЛИЗУЕТ СУХОФРУКТЫ:: яблоки, вишню, черешню. T. 29595, 069262519.

Химчистка „MAX-IS” к вашим услугам: - химчистка изделий из текстиля, кожи, меха; - крашение изделий из кожи; - профессиональная стирка белья; - чистка и дезинфекция подушек с заменой наперников. Адрес: г. Сорока, ул. Траян, 17 (в сторону турбазы „Victoria”). T. 29595.

4-камерный профиль элитная фурнитура шумоизоляция теплоизоляция

Наш адрес: г. Сорока, ул. Косэуцилор, 10. Т. 24003, 069270794.

Îêíà è äâåðè èç ìåòàëëîïëàñòà

«Idila-Sor»

Äâåðè èç àëþìèíèÿ ия нт

ет л 0

а

р Га

1

Стеклопакеты LOW-e

(ýíåðãîñáåðåãàþùèå)

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ Замеры, доставка и установка - бесплатно!

Íàø àäðåñ: ã. Ñîðîêà, óë. Ïåòðîâà, 6 (âîçëå ä/ñ 13). Òåë. 94599, 92990; 69393056.

окна от производителя Mecanisme de elită:

termopan

Т Н РА А Г

ЗАМЕРЫ, ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

Кредит

ФАБРИКА ОКОН

10 Я И

Немецкий ЛАМИНАТ Crono Original

Т Е Л ОКНА И ДВЕРИ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТА

Энергосберигающие стеклопакеты LOW-e

KMG Профиля 3-6 каменрные системы

СОРОКА, ул. Индепенденцей, 75; тел.: (0230) 33793, 33794, 33795, моб.: 069669066

Коммерческий центр „Модерн”

предлагает широкий ассортимент

компьютеров г. Сорока, ул. Штефан чел Маре, 33a. Тел. 24232

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:

Вариант РОM – 21406 Вариант РУС – 21407 Подписная цена: 1 мес. – 10 lei, 3 мес. – 30 lei, 6 мес. – 60 lei.

АПТЕКА

"Диаскорида" ул. Негруци, 4

8-19

(230) 2-41-62

TAXI service 20-555 


2

11(592) • 18 марта 2011

НОВОСТИ

Observatorul de Nord

В ПРИМЭРИИ ГОРОДА

ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ

Последние слияния в политике –

От Черлины до Рудь РАКОВЭЦ

Ремонт детского сада продолжается Несколько месяцев продолжается ремонт в детском саде села Раковэц. Большая часть работ уже выполнена, например: внутренний ремонт, установлена современная система отопления, построен колодец во дворе детского сада, обустроены туалеты в помещении садика, отремонтирована канализационная система. Все это составляет первый этап проекта, сообщил примар, г-н Ион Чуботару. Ремонт детского сада стал возможным благодаря проекту, финансируемому ФСИМ, а поскольку размер гранта и вклад сообщества с. Раковэц не были достаточными для выполнения всех необходимых работ, районный Совет выделил еще 230 тысяч леев. Как рассказал г-н Чуботару, эти средства направлены на ремонт кухни, замену 34 дверей и модернизацию системы снабжения электроэнергией в детском саду. В настоящее время местные власти объявили конкурс на закупку этих работ и ждут предложений.

ШЕПТЕЛИЧ

Ремонт своими силами «Не хватает средств» – эти слова уже давно никого не ввергают в удивление, но, несмотря на финансовый кризис, власти села Шептелич решили привести в порядок свой очаг культуры, где проводятся самые важные культурные мероприятия села. Так как сельские дома культуры зачастую брошены на произвол судьбы, и здесь давно не ступала нога строителя-ремонтника, капитальный ремонт уже нельзя было откладывать. В последние годы местный бюджет выделял незначительные суммы, на которые можно было проводить лишь элементарные работы. В нынешнем году примэрия поставила перед собой цель отремонтировать целиком пол во всем здании. Общая площадь составляет 420 м2, весь пол будет вымощен керамической плиткой, и на это будет потрачено 70 тысяч леев из местного бюджета, уведомила нас секретарь местного Совета, Валентина Курошу.

ЗАСТЫНКА

Проблема электричества почти решена Перегрузка электрических сетей доставляла головную боль жителям части села Застынка. Люди жаловались на низкое напряжение в сети, которое создавало различные неудобства. Причиной было большое количество домов, подключенных к одному трансформатору, что вызывало перегрузку сети, уведомили нас местные власти, сообщив также, что для решения проблемы будет установлен еще один трансформатор, к которому будут подключены 60 домов. В настоящее время разрабатывается проект работ по установке трансформатора. В то же время, чтобы избежать рискованных ситуаций, связанных с электричеством, власти утвердили проект реконструкции линий электропередачи в другом районе села, который включает в себя замену ряда электрических столбов, данным проектом воспользуются 40 домохозяйств. Татьяна МИТРОФАН

где заканчивается личный и начинается национальный интерес?

Подписан Меморандум о сотрудничестве Примар Виктор Сэу подписал Меморандум о сотрудничестве между Комиссией по Развитию Международных Экономических Отношений и примэрией г. Сорока Комиссия по Развитию Международных Экономических Отношений (КРМЭО) провела всеобъемлющее исследование по поводу деятельности малых и крупных предприятий в странах ЕС, включая Италию, но и в странах бывшего СССР, выявив ряд проблем. Модель современного европейского бизнеса построена на малых и средних предприятиях, которые продолжают проявлять интерес к развитию отношений сотрудничества между странами Центральной и Западной Европы, странами бывшего СССР. МСП не располагают административными ресурсами, финансовыми и другими ресурсами транснациональных компаний. Именно поэтому государственные структуры, наряду с неправительственными и некоммерческими, поддерживают и стимулируют процессы установления долгосрочных отношений, потому что малый и средний бизнес является движущей силой экономического развития любого региона. Комиссия по Развитию Международных Экономических Отношений была основана по инициативе итальянских предпринимателей, в качестве представительного органа для координации осуществления Программы «Business Gate». Эта программа является результатом интеллектуальных, организационных и финансовых усилий частных компаний и итальянских предпринимателей и

Многоуважаемый примар Виктор Сэу! В начале весны, когда годы закружились в красивом хороводе, мы приносим Вам в дар самые сердечные поздравления по случаю дня рождения! Пусть всегда будут наполнены теплом Ваше сердце и Ваш дом, крепкого Вам здоровья, удач, жизненной энергии! Мы высоко ценим Ваши усилия, выносливость, трудолюбие и оппортунизм, который Вы проявляете при решении проблем, духовность и стремление изменить мир к лучшему. Пусть жизнь порадует Вас высокими достижениями, душевным удовлетворением, спокойствием и процветанием! Пусть на Вашем пути встретятся лишь хорошие люди, а друзья всегда будут рядом! С Днем Рождения! С уважением, коллектив примэрии города Сорока направлена на повышение экономической эффективности и финансового сотрудничества между малыми и средними предприятиями евразийского пространства. Программа «Business Gate», серьезностью и масштабами подхода к данной проблеме, привлекла внимание государственных учреждений. Одним из них является Посольство Италии в Республике Молдова, которое официально поддерживает Комиссию по Развитию Международных Экономических Отношений в осуществлении Программы «Business Gate». В целях реализации данной программы, КРМЭО создала механизм решения проблем путем создания Бизнес-платформы «Многофункциональный Торговопромышленный Комплекс», которая будет иметь в качестве резидентов итальянские предприятия из различных сфер экономики, имеющие возможности для установления отношений с потенциальными зарубежными инвестиционными партнерами. Поскольку статус резидента не предполагает инвестиций в Комплекс, программа предусматривает осуществление, на начальном этапе, взаимовыгодных бизнес-операций. Практические шаги, предпринятые для решения общих

проблем, позволят установить взаимное доверие и тесные инвестиционные отношения в будущем. Сорока является привлекательным потенциальным партнером для итальянских компаний, учитывая такие особенности экономического развития, как пищевая промышленность, строительство, легкая промышленность, производство керамики, энергетика, агропромышленный комплекс. Сотрудничество с итальянскими предприятиями в рамках Комплекса позволит преодолеть ряд препятствий: географическая отдаленность от ЕС, визовый режим, но и сдержанное доверие иностранных партнеров. На начальном этапе Ассоциация опубликует бесплатно данные о экономическом потенциале и инвестиционных потребностях города Сорока в информационных буклетах для коммерческих и государственных структур Италии, рядом с символами города. В этом же контексте, в субботу, 12 марта 2011 г., примар г.Сорока Виктор Сэу подписал Меморандум о сотрудничестве между Комиссией по Развитию Международных Экономических Отношений и примэрией города Сорока – который, надеемся, приведет к плодотворному сотрудничеству.

«ПДД ИЗУЧАЕМ, ДТП ИЗБЕГАЕМ»

С начала года: 301 ДТП, 32 погибших, 376 травмированных Частотный анализ дорожнотранспортных происшествий, зарегистрированных в течение 2011 года, показывает, что дорожный травматизм все еще остается на очень высоком уровне. С начала года в стране было выявлено 301 ДТП (на 11% больше, чем за аналогичный период предыдущего года), которые привели к гибели 32 лиц (на 6% больше, чем в предыдущем году) и к 376 травмированных (на 2% меньше, чем в соответствующем периоде 2010 г.). На территории Сорокского района зарегистрировано 24 ДТП (на 8% меньше), в результате которых 2 человека погибли (на прошлогоднем уровне) и 10 получили травмы (на 42% больше). Министер-

ство внутренних дел Республики Молдова призывает к созданию системы образования и воспитания, адаптированного к постоянным изменениям общества в современных условиях, требующего фундаментального и адекватного изучения правил дорожного движения, а также улучшение воспитательной работы среди наиболее уязвимых групп участников дорожного движения – детей, осознавая, что изменение существующей дорожной ситуации может произойти только в случае сотрудничества между факторами, ответственными за данную область, применения новых форм и методов работы в сфере образования и пропаганды требований Правил

Дорожного Движения, как и поддержки со стороны гражданского общества в достижении целей в плане повышения эффективности дорожного воспитания. Исходя из вышеизложенного, МВД Республики Молдова проводит в период 14.03.2011 – 20.03.2011 г. неделю юных агентов дорожного движения под девизом «ПДД изучаем, ДТП избегаем», направленную на усиление просветительской деятельности среди молодого поколения, повышение уровня дисциплины среди участников дорожного движения, особенно среди несовершеннолетних. Служба Дорожной Полиции РКП Сорока

ВИКТОР КОБЭСНЯНУ Если до сих пор мы думали, что по весне гормоны играют только у «мартовских котов», то происходящее ныне в молдавской политике развеяло сей миф. Последние слияния партий, которые еще недавно «нежно не любили друг друга», хотя и состояли в одном альянсе и придерживались похожих доктрин, показывают, что в политике, как и в другой сфере человеческой деятельности, никогда не говори «никогда». Правда, я не согласен с теми, кто поспешил назвать происходящее «историческими событиями», ибо так и не понял, где заканчивается личный и начинается национальный интерес. Не знаю почему, но что-то не верится в принципиальность и бескорыстие отдельных политиков и в их желание поставить на алтарь государства свой опыт и знания, а также некое количество членов своих партий (не секрет, что зачастую число членов партий и число проголосовавших за ее идеалы - это две разные вещи). Абстрагируясь от разного рода метаморфоз, имеющих место в подобных случаях, а также от восторженных заявлений, в одних случаях, и от циничных высказываний, в других, уверен, что главный вопрос, на который хочется узнать ответ, это – а кто выиграл от этих объединений? Кто склеит разбитые в последнее время горшки? Честно говоря, хочется думать, что в выигрыше окажется народ Молдовы, но не могу и не хочу спешить с выводами. Ведь, с высокой колокольни кишиневских политиков, которые не раз удивляли нас своими «выходками», ситуация видится иначе, чем в провинции, где делается более простая, но зато более честная политика. Возможно, не везде, но в отдельных населенных пунктах, не без стараний лидеров из центра, были сожжены мосты, открылись раны, кровоточащие до сих пор, доведены до абсурда «аксиомы» типа «кто не с нами, тот против нас». И если в случае с романтиками и идеалистами из Либеральной Партии и Движения «Европейское Действие» все обстоит логично – Гимпу и Унтилэ навели небольшой

порядок на правом крыле молдавской политики, то этого не скажешь о прагматиках из ЛДПМ и государственниках из АНМ – нужно будет много работать для того, чтобы вернуть в нормальное русло то, что сломано в последнее время. Согласитесь, такие «феномены» как переход целых районных организаций из одной партии в другую и признание того, что легче встретиться с Папой Римским, чем с премьером, бесследно не проходят. Как говорится, забыть можно, а вот простить… С другой стороны, логичнее было бы, чтобы АНМ объединился с Демократической Партией, хотя бы потому, что их идеология очень близка, но логика – это одно, а интерес – совсем другое. Впрочем, то, что Влад Филат и Серафим Урекян закрыли глаза на некоторые «расхождения во взглядах», имеет свое объяснение: первый, после слияния, получит союзника в деле продвижения идеи по созданию широкой коалиции, дабы решить вопрос с этой «fata morgana», т. е., с избранием президента, а второй спасет партию или то, что от нее останется. Зная, каковы отношения между ДП и ПКРМ, можно смело прогнозировать, что в одной команде с Лупу г-ну Урекяну ничего бы не светило. Что касается «Единой Молдовы», которая якобы желает объединиться с демократами, пока ничего не ясно, а жонглирование тысячами своих членов - не более чем игра на публику, и вряд ли ее 0,4%, полученные на последних выборах, кого-то осчастливят. И еще. Происходящее за последнее время движение в молдавской политике не прояснило ситуацию до конца. Если слияние ЛП и ДЕД (МАЕ) более-менее ясно, за исключением недоразумений, которые наверняка возникнут в первичных организациях, то с другими слияниями не все так просто. Одно сказанное невпопад слово, один недружелюбный взгляд, отдельное мнение, невыполненное обещание, ложечка дегтя извне или, почему бы и нет?, неожиданное решение внеочередного съезда АНМ смогут перевернуть все с ног на голову. А может, я не прав, и все будет хорошо, и мой скептицизм связан с народной мудростью, которая гласит, что «обжегшись на горячем молоке, дуешь и на холодную воду».

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС! Редакция газеты „Observatorul de Nord” объявляет конкурс на замещение вакантных должностей РЕПОРТЕРА И АГЕНТА ПО РЕКЛАМЕ. Требования к кандидатам: Высшее образование, знание румынского языка, навыки работы с физическими и юридическими лицами. Опыт в работе является приоритетом. Справки по тел.: 0230-24073, 069194884, 069265309, e-mail: odn@api.md


11(592) • 18 марта 2011

Observatorul de Nord

3

TURNUL BABEL

Борис Ивась: «Я коренной сорочанин, и у меня болит сердце за этот город»

Ştiri Declaraţii Opinii Ч

Поводов для реализации интервью с лидером сорокских либералов было, по крайней мере, два: первое – на днях Либеральная партия объединилась с Движением «Европейское действие», а мнение выдающегося члена партии из территории в связи с этим событием, я убежден, интересует многих небезразличных к политике. И второе – г-н Борис Ивась является городским советником, и настало время провести анализ деятельности за эти почти четыре года, чтобы поговорить об успехах и нерешенных проблемах. - Г-н Ивась, как Вы, в качестве лидера, а также Сорокская организация Либеральной Партии, относитесь к слиянию с Движением «Европейское Действие»? - Отвечу словами известной пословицы: «В единстве – сила, в единодушии – успех”. Я приветствую это слияние и убежден, что также думают и мои коллеги на местах, ибо любое объединение, любое сплочение благоприятно. Ничего другого не произошло кроме как укрепление правых сил, и это облегчит задачу избирателям сделать правильный выбор. Это обусловит избирателя голосовать не за человека, который придет и сделает его счастливым, а за политическую доктрину, которая лучше всего его представляет. С другой стороны, это не означает, что я против многопартийности. - Ходят слухи, что не все члены партий, как ЛП, так и ДЕД (МАЕ), «проглотили» это слияние…

Это был очень трудный мандат, потому что приходилось наверстывать многое из упущенного, изменить образ мышления народных избранников. В отличие от других коллег по совету, я действовал в строгом соответствии с положениями Закона № 436 о местном публичном управлении.

- Так в том и состоит настоящая демократия – у каждого человека своя точка зрения, и с ней нужно считаться. Согласитесь, мы не толпа, а люди с отчетливыми взглядами. С другой стороны, это слияние не было принудительным, а аргументом является подписанное Соглашение. Это означает, что найден общий знаменатель, который объединяет, а не разделяет нас. Возможно, были и обеспокоенные тем, что больше не будут занимать ту или иную должность, что необходимо будет подстраиваться под новые правила политического сосуществования. Одно бесспорно – Движение «Европейское Действие», в соответствии с Соглашением, подписанным г-дами М. Гимпу и В.Унтилэ, как политическая партия, исчезнет. - Вы очень активный советник и неординарный в своих действиях. Можно даже утверждать, что Вы были автором инициатив и идей «марки Ивась». Скажите, как Вы оцениваете деятельность совета, у которого срок полномочий подходит к концу? - Это был очень трудный мандат, потому что приходилось наверстывать многое из упущенного, изменить образ мышления народных избранников. В отличие от других коллег по совету, я действовал в строгом соответствии с положениями Закона № 436 о местном публичном управлении. К сожалению, многие кандидаты на пост примара, например, в предвыборной кампании давали обещания подобного содержания: я построю, я отремонтирую, я помогу тому или иному, и т.д., что, в принципе, не предполагают его жертвенность, а выполнение элементарных служебных обязанностей. Это доказывает низкий уровень подготовки кандидатов на руководящие должности в местных органах власти. Что касается городского совета, хочу сказать, что он довольно слабый – может быть, чуточку лучше, чем предыдущий, но очень далек от совершенного. Сожалею, но многие решения были приняты из личных или групповых интересов. Ограниченные знания некоторых советников не позволили им оправдать ожидания избирателей. Не все народные избранники были дисциплинированными, некоторые из них позволяли себе пропускать пленарные заседания или комиссий по специальности. Я не имею в виду тех, кто имел обоснованные причины, но тех, кто не в состоянии планировать свою деятельность таким образом, чтобы представлять интересы избирателей на заседаниях ГС. Избиратели должны сделать необходимые выводы, и в будущем быть принципиальнее при ознакомлении со списками кандидатов и, следовательно, сделать сознательный выбор. - Какими успехами может гордиться сегодня, за считанные недели до окончания мандата, лично советник Борис Ивась? - В качестве советника, я неукоснительно соблюдал требования закона, я пытался,

Foto: Vadim Şterbate

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

и надеюсь, что мне удалось несколько изменить отношение коллег, когда речь шла о важных вопросах для города и его жителей. Например, очень долго о Земельном кодексе обсуждалось в абстрактных и приблизительных категориях, не было даже элементарной карты, которая могла бы помочь нам войти в суть дел и принимать реальные и правильные решения. По моему настоянию, было приобретено необходимое оборудование, были составлены списки молодых семей, имеющих право на получение земельного участка под строительство дома. Правда, потом заслуги присвоили себе другие, но это не так уж и важно. Я работал в эти годы в нескольких комиссиях по специальности, которые разработали важные решения для города. Если Вы настаиваете, я могу сделать специальный доклад на эту тему, но есть риск, что это будет восприниматься как реклама в канун местных выборов. Я могу ска-

зать больше, но в роли судьи должны выступить граждане, которые доверили нам мандат. - Сожалеете, что за время мандата Вам не удалось решить ту или иную проблему? - Безусловно, подобные сожаления есть, и это нормально. Например, в течение долгого времени создалось впечатление, что кто-то методично уничтожает город. Когда я говорю это, я не имею в виду только то, что когда-то в Сорока существовал педагогический институт и другие учебные заведения или промышленные предприятия, но и все «мелочи», которые усложняют нам жизнь и позорят перед гостями. Я сожалею, что город Сорока больше не является привлекательным и что тысячи людей покидают эти места. Люди должны знать, что из-за недостаточной активности местного публичного управления страдает бюджет, не приходят инвесторы, число населения уменьшается, и, сле-

довательно, следующий районный совет будет состоять не из 35 советников, а из 33. В этом контексте должен быть заразительным пример г. Кахул, который за последнее время сделал большой шаг вперед. Я сожалею, что не выполнил очень важный пункт нашей программы, предусматривающий возвращение городу Сорока статуса муниципия. Я сожалею, что не был открыт в Сорока филиал университета, что не удалось вернуть часть карабинеров, которые обеспечили бы общественный порядок. Я сожалею, что не была построена станция очистки сточных вод, и сегодня, в связи с загрязнением Днестра, мы находимся на грани экологической войны с Украиной. Но больше всего сожалею, что за эти годы не изменился общекультурный уровень граждан, а пример недавно открытого театра, который испытывает острую нехватку зрителей, избавляет меня от каких-либо комментариев. - Однако, не все потеряно – достаточно принять участие в местных выборах летом, завоевать общественное доверие и продолжить начатые за время текущего мандата хорошие дела… - Я коренной сорочанин, и у меня болит сердце за этот город. Кроме того, являюсь лидером местной организации партии, которая имеет перспективные программы, которая пришла в большую политику не на год или два. Безусловно, мы примем участие в местных выборах и продолжим хорошие дела, но… В одиночку трудно осуществлять красивые мечты, поэтому нам нужна поддержка граждан. Сегодня, к сожалению, многие люди являются пассивными, а лень захватила многих из нас. Хочется видеть больше людей с достоинством, людей, знающих и умеющих защищать свои права, как это предусмотрено в Конституции. Хочется, чтобы люди проявляли больше инициативы, а не ждали, что кто-то придет и будет решать их проблемы. Хочется увидеть молдаван, какими они были когда-то – трудолюбивыми и достойными, добродушными и отзывчивыми. Если мы вернемся к этим неоспоримым качествам, будет легче решать даже самые сложные проблемы. - Спасибо за интервью. Записал Виктор КОБЭСНЯНУ

КСТАТИ

MAE больше нет! В минувшее воскресенье состоялся внеочередной V съезд (и последний!) Движения «Европейское Действие», который постановил слияние с Либеральной Партией. Отныне эта политическая партия будет идти под названием, эмблемой и флагом Либеральной Партии. В докладе, представленном на съезде, были подведены итоги деятельности МАЕ на протяжении лет. Среди прочих, была отмечена работа Сорокской партийной организации и, в

частности, ее председателей Анны Бежан и Юрия Тэнасе. С другой стороны, предположения скептиков, что бывшие члены МАЕ будут маргинализированы, лопнули как мыльный пузырь, ибо г-да Вячеслав Унтилэ и Анатол Петренку стали вице-председателями Либеральной Партии, а сорочанин Юрий Тэнасе является членом Национального Совета ЛП… На вопрос корреспондента «OdN» г-н Тэнасе ответил, что «…и на национальном, и на местном уровнях мы

обречены найти общий язык и ставить во главу угла конечный результат нашей деятельности. Мы будем обсуждать, мы будем работать вместе для достижения значимых результатов на местных выборах в этом году. Кстати, мне понравилось заявление нашего лидера Михая Гимпу, который подчеркнул, что мы должны ладить друг с другом, иначе, в один прекрасный день, кто-то может оказаться вне партии. Я убежден, что в Сорока дела сложатся нормально, а результаты предстоящих выборов докажут, что решение о слиянии было правильным».

исленность населения Молдовы сокращается, сообщает Национальное бюро статистики, указывая, что на 1 января 2011 года в РМ насчитывалось 3560,4 тысячи человек, что на 2,35 тысячи человек меньше, чем годом ранее. На указанный момент городское население республики составляет 1481,7 тысячи человек, сельское – 2078,7 тысячи человек. Население муниципия Кишинев достигает 789,5 тысячи человек, муниципия Бельцы – 148,9 тысячи человек, АТО Гагаузия – 160,7 тысячи человек. Самым населенным районом страны является Оргеевский – 125,9 тысячи человек, наименее населенным – Басарабяскский – 29,2 тысячи человек.

С

тоимость услуг на изготовление биометрических паспортов в Молдове снизилась с понедельника, говорится в сообщении пресс-службы Министерства информационных технологий и коммуникации. Согласно источнику, изготовление биометрического паспорта за 1 месяц для взрослого гражданина РМ будет стоить 760 леев, для ребенка с 7 до 12 лет – 600 леев, а для ребенка до 7 лет – 430 леев. Стоимость документов снижена на 10-50%, в зависимости от сроков выдачи. Дороже всего обойдется паспорт для взрослого человека, изготовленный за 6 часов – 1420 леев.

И

нфляция в Молдове в феврале 2011 г. составила 1,2%, а с начала года – 2,3%. Как сообщили агентству InfoMarket в Национальном бюро статистики, инфляция за последние 12 месяцев (с февраля 2010 г. по февраль 2011 г.) составила 5,5%. По данным ведомства, в частности, продовольственные товары в феврале этого года подорожали на 1,1%, непродовольственные – на 0,2%, а тарифы на услуги, оказываемые населению, выросли на 2,6%. Больше всего среди продовольственных товаров в феврале с.г. подорожали: картофель – на 14%, виноград – на 13%, свежие овощи – на 4,3%.

В

Молдове акцизы на алкоголь и сигареты вырастут на 50%. В этом году, как и в 2010-м, сохраняются две ставки налогов на доходы физических лиц – 7 процентов и 18 процентов, в зависимости от объема доходов. Кроме того, сохраняется тот же уровень личного освобождения и освобождения за иждивенцев. В 2011 году сохранится нулевая ставка налогообложения реинвестируемой прибыли экономических агентов. Такие положения включены в проект Закона о налоговой политике на 2011 год, утвержденный правительством на заседании в субботу, 12 марта. (Surse: DECA-press, Reporter.MD, Info-Prim-Neo, Interlic, Mediafax)


4

11(592) • 18 марта 2011

Observatorul de Nord

ПОСЛЕДСТВИЯ МИГРАЦИИ

АКТУАЛЬНО

«Десять школ с учащимися, чьи родители за границей»

Где тополя?

работников, врача, полицейского и сотрудника примэрии. Задача группы состоит в выявлении всех детей, оставшихся без попечения родителей, независимо от возраста, чтобы иметь реальную картину этих детей в каждом населенном пункте. Я думаю, сложнее будет провести эту работу в городе, в селах деятельность уже идет полным ходом. Очень важен и вклад гражданского общества, и было бы хорошо, если бы граждане сообщали о каждом известном им случае, или сомнении в отношении маленьких детей, оставленных на попечение в чужих семьях. С этой целью был открыт «телефон доверия» 93024, и в УСОЗС уже поступили сообщения о детях, находящихся в ситуациях риска. Это дает нам возможность контролировать ситуацию, проводить исследования и не допускать беды, подобной той, что произошла в с. Воловица, избегать любого жестокого обращения с детьми. - Как обстоят в районе на сегодняшний день дела по поводу детей, оставшихся без попечения родителей? - Ситуация остается весьма тревожной, поскольку число людей, уехавших за границу, довольно высокое, как и количество детей, оставшихся дома без одного или обоих родителей. В 2007 году число таких детей было около 3800, из которых 2000 без одного, и 1800 без обоих родителей, находящихся на попечении третьих лиц. Последние данные несколько утешительнее, но все равно тревожные, цифра составляет 2800 детей, из которых 1000 школьников, о которых временно заботятся третьи лица. - Это как бы учащиеся двух лицеев остались бы без попечения родителей…

- Да, это число соизмеримо с числом учащихся лицеев Василкэу и Раковэц, но если сравнивать со сельскими школами, то будет целых десять школ с учащимися, чьи родители работают за границей. Это озабочивает. Наш район является одним из немногих, где существует районный совет по защите прав ребенка, но, к сожалению, мотивация членов слабая, эта деятельность основана больше на волонтерстве, и иногда нам удается вмешаться и решить проблемы некоторых детей, а иногда нет, так что в некоторых случаях прибегаем к правоохранительным органам, с которыми успешно сотрудничаем. - Кстати, родители, покидая страну, не обязаны заявлять, где и в каких условиях остаются их дети… - Верно. И в рамках заседания поступило хорошее предложение, которое, я надеюсь, будет услышано и нашими законодателями, состоящее в следующем: родители, намеревающиеся покинуть страну, должны предоставить информацию властям о том, где и с кем остаются их дети. В настоящее время закон предусматривает это только для граждан, которые уезжают за границу на основании официального трудового договора, но число таких случаев очень мало, порядка 50-60 случаев по стране, или менее одного процента из всех уехавших в другие страны. - Когда мы узнаем, сколько детей из Сорокского района остались без попечения родителей? - Для создания рабочих групп и выявления подобных случаев предусмотрен месяц. - Спасибо за интервью, г-н Никуца.

60 пирамидальных тополей вырублены в различных микрорайонах города Сорока. Речь не идет о незаконной рубке, а об авторизированной городскими властями акции, по причине, что они были старые и представляли угрозу падения во время грозы или сильного ветра. Тополя, большинство из которых были посажены в 60-х годах, представляли опасность для прохожих и близлежащих зданий, поэтому было принято решение вырубить их, пояснил начальник городского отдела по озеленению и благоустройству, Алексей Патрашку. Вырубка шестидесятилетних деревьев была осуществлена в соответствии с распоряжением примара Виктора Сэу от 15 февраля, предусматривающем инвентаризацию и рубку тополей и других видов деревьев на территории города. Целью этого решения является предупреждение ущерба, который может быть вызван падением старых деревьев. Сорочане недовольны данной мерой, но извещение о посадке молодых деревьев поубавило их гнев. По мнению властей, зеленые насаждения города не пострадают, ибо вместо вырубленных деревьев будут посажены другие в рамках двухмесячника по озеленению родного края. «На их место мы посадим липы, они эстетичнее и приятнее», прокомментировал г-н Патрашку. Что касается древесины, полученной из срубленных деревьев, в количестве 60м3, то она будет храниться на складе отдела по озеленению и благоустройству, и будет распределена в холодное время года нуждающимся, по 2м3 дров на каждого. Татьяна ЗАБУЛИКА

шительное вторжение». Все чувствовали, как движется земля под ногами. Со второй матерью, Марией Алексей из Христич, я поговорила в понедельник утром. Она была такой же обеспокоенной, как в первый день. Она сказала, что когда дочь выиграла стипендию в Японию, все были очень рады. Идея учиться в Японии окрылила обоих супругов, даже если Петр отправился туда, чтобы работать. Вздыхая, г-жа Мария рассказывает: «В эти дни учеба Наталии закончилась, и 25 марта должна была получить диплом. Невестка намеревалась поработать еще месяца три, собрать немного денег, а затем вернуться домой насовсем. Землетрясение застала ее в общежитии, а Петра на работе. В их городе землетрясение было сильнее, чем в Токио или Иокогаме, он расположен севернее. Все почувствовали, как земля двигалась под ногами. Общежитие, в котором они жили, все в трещинах. В комнатах все было перевернуто верх ногами. В ночь на субботу они глаз не сомкнули, стояли на улице. И теперь находятся в полной готовности: в пакеты сложены продукты,

вода, одежда. Чувство страха испытываем и мы здесь, и они там. Помимо того, что Японию трясет каждый день, существует и опасность излучения от атомной электростанции в Фукусиме. Я им сказала, чтобы оставили и диплом, и все, и вернулись домой. Но пока что не могут добраться ни по воде, ни самолетом, так как аэропорты города были уничтожены. День и ночь я молюсь Богу дать силы японскому народу подняться из руин, защитить всех оставшихся в живых и моих детей». «Ну а Вы, как восприняли известие о землетрясении и разрушительном цунами?» – спросила я. Она ответила: «У нас был такой же шок, как в 2007 году, когда взорвался дом в Сорока, в котором жила моя дочь Родика». Работа, работа, и еще раз работа. Напоминаем вам, дорогие читатели, что это землетрясение магнитудой 9 баллов по шкале Рихтера, которое вызвало цунами высотой до 10 метров, произошло в пятницу, 11 марта. Мощность землетрясения такая же, как и землетрясения, произошедшего 26 декабря 2004 г. у берегов индонезийского острова Суматра. Это самое мощное земле-

трясение, обрушившееся на Японский архипелаг в последние 140 лет. Число погибших может достигать 10 тыс. По предварительным оценкам, причиненный катаклизмом ущерб составляет около 34,6 миллиардов долларов. Со слезами на глазах смотрим на Японию, страну самураев, вежливости и достоинства, страну, которая сейчас проходит через самый тяжелый кризис за последние 65 лет. Но не забывайте, Япония воспринимается и как страна работы, иногда растягиваемой до абсурда. Как вы думаете, как удалось Японии занять второе место в мировой экономике, когда после Второй мировой войны вся была в руинах? Работа, работа, и еще раз работа. Трудилось целое поколение людей с утра до вечера, чтобы построить эту удивительную страну. Будут, несомненно, и теперь трудиться, принося себя в жертву своей стране. А нас это печальное событие должно просветить и, возможно, мы поймем, что есть человек на Земле и жизнь во Вселенной в целом. И не забывайте, что любовь все покрывает, а Бог есть любовь.

Фото: Вадим Штербате

Экспресс-интервью с Владимиром Никуца, вице-председателем Сорокского района Татьяна Забулика Явление миграции не является чем-то новым для жителей Республики Молдова, но его последствия проявляются все чаще: разрушенные семьи, родители, брошенные детьми, дети, оставшиеся дома одни, на попечение родителей или, еще хуже, третьих лиц. Среди сотен счастливых историй, судьбы детей часто далеки от того, что им желают родители, провожая на работу в другие страны. Чудовищный случай, который произошел месяц назад в Сорокском районе, обусловил принятие районными властями мер для недопущения повторения подобной истории. Речь о полуторагодовалом ребенке, находящегося на попечении родственников, и умершем от побоев, в которых подозревается родственник ребенка. Мы попросили интервью у вице-председателя района, г-на Владимира Никуцa, чтобы узнать, какие меры предпринимаются во избежание аналогичных случаев. - Как отреагировали районные власти на трагическое событие? - Смерть этого ребенка огорчила и встревожила абсолютно всех. К сожалению то, что мы предполагали, произошло. Случай был рассмотрен районным советом по защите прав ребенка, в том числе с участием родственников, на попечение которых ребенок был оставлен. Также присутствовали примар коммуны, местные социальные работники и специалисты из Управления по социальному обеспечению и защите семьи. В ходе обсуждений было выявлено несколько проблем. Было установлено, что уход за чужими детьми за вознаграждение, для некоторых граждан

является источником средств к существованию. Другим аспектом является то, что эти воспитатели тесно сотрудничают с местными органами власти только после того, как случается какое-то несчастье, постфактум, ибо на начальном этапе выявления детей, находящихся на попечении родственников или чужих людей, то есть детей в ситуациях риска, они не сотрудничают. Власти осведомлены о положении детей школьного и дошкольного

возраста учителями, мы знаем, в каких семьях они находятся. После этого случая, мы поняли, что из нашего поля зрения выпали маленькие дети, в возрасте до 5 лет. - Какие меры предпринимают власти для предупреждения подобных случаев? - На семинаре с примарами обсудили этот вопрос еще раз и решили, по взаимному соглашению, создать в каждом населенном пункте группы в составе учителей, социальных

АКТУАЛЬНО

Сорочане и японский апокалипсис Нина Некулче Землетрясение и цунами, которые обрушились на прошлой неделе на северо-восточное побережье Японии, потрясли весь мир. Люди наблюдали с полными ужаса глазами шокирующие кадры, передаваемые по телевидению или размещенные в Интернете. А что чувствовали сердца сорокских родителей, чьи дети находятся в Японии? Когда я услышала о трагедии, сразу же вспомнила о двух матерях: о Марии Алексей из Христич, чей сын Петр и невестка Наталья находятся в Японии, и о Евгении Мельник из Сорока, матери Ольги, героини житейской истории «Любовь с первого взгляда в Японии», опубликованной в прошлом году в «OdN». Здание качалось, как лодка. В субботу г-жа Евгения не ответила на мой телефонный звонок. В воскресенье, сдавленным от волнения голосом, сообщила: «Я не могу передавать мое напряженное состояние. Можете себе пред-

ставить, через что я проходила в пятницу, когда телефонная связь была недоступной! Только вечером получила сообщение: «Не волнуйтесь. Мы все живы и невредимы». А через несколько часов мне уже удалось поговорить с Ольгой, которая рассказала: «Когда началось землетрясение, я была у врача с Лио (одним из сыновей Ольги – прим. Н.Н.). Отключилось электричество. Здание начало качать, как лодку. Я не знала, что делать: выйти на улицу, где через дорогу стоит многоэтажное здание, или оставаться на месте. Те две минуты, сколько длилось землетрясение, были ужасными и бесконечно долгими. Когда перестало трясти, с мыслью о Боге, я взяла Лио за ручку и медленно направилась домой, где нас ждал папа. Дом не пострадал. Только иконы и несколько картин упали со стен. Хотя и казалось, что японцы привыкли к землетрясениям, и не так просто их напугать, на этот раз и Йохей (муж Ольги – Н. Н.) был напуган». Г-жа Евгения сказала мне, что дом, где

живет со своей семьей Ольга, сейсмоустойчив и не пострадал. На самом деле город Иокогама расположен далеко от северовостока Японии. Во все эти дни, каждый раз, когда говорит с дочерью, г-жа Евгения не перестает удивляться спокойствию в ее голосе: «Вот, переняла у них и это качество. Я удивляюсь, как поразительно японцы воспринимают трагедию. И они испугались этого землетрясения, только умеют смотреть реально на вещи. Они более воспитаны, более цивилизованны, и менее эгоистичны. Не бегут, как сумасшедшие, растаптывая друг друга, не орут как сумасшедшие, как поступаем мы в подобных ситуациях», добавила г-жа Евгения Мельник. «Я провела почти три месяца в 2008 году в Японии. Я видела красоту северо-восточного побережья. И теперь я задаюсь вопросом: почему, Господи, все, что создала эта достойная нация, возвращается к исходной точке? Это не может быть Твоим гневом, Господи! Скорее всего, злые силы вызвали это разру-


11(592) • 18 марта 2011

Observatorul de Nord

FLASH

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

Ожидание чуда НИНА НЕКУЛЧЕ На улице моросит мелкий дождь. Габриэла спит. Слышно лишь ее легкое дыхание и тиканье часов на стене. Сильвия гладит взглядом дочку, затем подходит к окну, пуская свои мысли в путешествие до после полуночи. В постель легла после пения вторых петухов, но заснуть так и не удалось. Мысли, мысли, мысли… «Почему все всегда происходит в моей жизни не так, как я ожидаю? Почему опять пришлось противостоять второй жене моего отца, которая заявила мне, что для меня нет больше места в родительском доме? Почему мой отец, которого я так люблю, не заступился за меня, когда она бросила в меня полотенцем? Почему эта чужая женщина стала хозяйкой всего состояния, заработанного моими родителями, продала бабушкин дом и записала большую часть нашего хозяйства на своего сына?» Больно сдавливает грудь и миг расставания. Сердце сжимается при мысли, что через день должна вернуться в Израиль, а Габи остается в чужих руках без ласкового слова из уст отца или дедушки.

Родители жили в согласии Когда я попросила ее рассказать мне о своей семье, Сильвия начала: «Это была добропорядочная семья. Родители, честные и трудолюбивые, возвели самое красивое и обустроенное хозяйство в родном селе, расположенном недалеко от Хынчешть. Мать, Царствие ей небесное, была отменной хозяйкой. В доме и во дворе все блестело, даже погреб был застелен ковром, а на входе висели шторы. Отца никогда не видела сидя-

щим сложа руки. Когда я была маленькой, за мной ухаживал он. Гладил мне одежду, заплетал косички, провожал в школу, проверял домашние задания. Мама имела службу в районе. Она уходила рано утром, и возвращалась поздно вечером. Они жили в согласии. Никогда в моем присутствии не ссорились. «Горячие разговоры» откладывались, пока я не засну. Помню, как-то меня разбудили их резкие слова. Я встала с кровати, заглянула в спальню через приоткрытую дверь. Мать плакала. На следующий день они вели себя так, как будто ночью ничего плохого не произошло, оба были веселые и безмятежные. Я была их единственным ребенком, но детства была лишена. Никогда не имела времени, чтобы играться. Никогда не была на море или в путешествии. Постоянно мне поручалась работа по хозяйству: в саду, винограднике, ухаживать за животными или птицами».

Проблемное замужество Ей было 18 лет, когда мать тяжело заболела. Страх и мучительная тревога, что мать может умереть, раздирали ей душу. Но смерть приходит незванной. И пришла, когда 40-летняя мать утверждала, что она чувствует себя хорошо, и Сильвия надеялась, что она может выздороветь и жить. Прощание было тяжелым и мучительным. Оба жутко страдали – и она, и отец. Именно тогда судьба свела ее с Вику, статного парня из села в Леовском районе. Ее некому было поддержать в выборе пути, в понимании истины. Когда парень попросил ее руки, посчитала, что, выйдя за него, избавится от унылой депрессии, воцарившейся в родительском доме. Вику представлял в ее воображении светлый, уютный приют, спокойствие и теплую дружбу. «Ты влюбилась в него?», спросила я. «Нет. Мне казалось, в те трудные моменты, что являюсь бременем для отца, и я хотела убежать как можно скорее из

5

новости коротко  Стоимость оформления биометрических паспортов снизилось более чем на 50%. Так, паспорта, оформленные за 6 часов, обойдутся молдавским гражданам в сумму 1420 леев, то есть на 53% меньше, чем раньше (2980 леев), за 24 часа – в 1260 леев, вместо 2130 (на 40% меньше).

нашего печального дома. Я переехала жить в село Вику. Его родители дали нам дом. Надеялась, у меня будет светлый, спокойный очаг. Но не суждено было». Вскоре наступило большое разочарование. Красивая, как фея, Сильвия вызывала восхищение многих мужчин. От жгучей ревности, Вику начал избивать ее по разным причинам: то примар не так на нее посмотрел, то агроном подвез ее на автомобиле, то советник слишком долго с ней говорил, и т.п. Но и это было еще не все. Спустя несколько месяцев после свадьбы, Вику подружился с «зеленым змием». И когда он хмельной приходил домой, то набрасывался на жену с кулаками и бил беспощадно. Постоянно в состоянии напряжения и беспокойства, через год Сильвия родила девочку с психическими расстройствами. Муж не стал лучше и терпимее и после этого. Драма собственного ребенка не приручила его, а наоборот, сделала более черствым и агрессивным. Его раздражало все, что Сильвия говорила, все, что она делала. А она, бедная, со всех сил пыталась наставить его на правильный путь. Не удалось. Когда Габриэле исполнилось 7 лет, она поняла, что Вику ее никогда не поймет, и подала на развод.

В Израиле Ей исполнилось 26 лет. Подумала, что еще не поздно найти смысл жизни и устроить

БРАВО

Кубок Западной Украины выиграли сорочане Илья Продан и Авиталь Гершман! В городе Ивано-Франковск состоялся чемпионат Западной Украины по спортивным танцам, в котором приняли участие юные сорокские танцоры Илья Продан и Авиталь Гершман. Об этих талантливых девятилетних детях, членах танцевального клуба «Maximim» из Бэлць и воспитанниках выдающихся тренеров Юлии и Максима Кириченко, «Observatorul de Nord» неоднократно писал – нашим читателям известно об их успехах в конкурсах «Солнце, радость, красота» в Болгарии и «Кубок Южного Региона» в Одессе, как и на многих национальных соревнованиях и чемпионатах. На этот раз «борьба» была крайне ожесточенной, но, в конечном счете, Илья и Авиталь были признаны лучшими и, в награду, завладели Кубком. Отметим, что, несмотря на юный возраст, чемпионы являются образцовыми учениками четвертого класса Теоретического Лицея «А.С. Пушкин», углубленно изучают английский и три раза в неделю ездят в Бэлць, чтобы освоить «азбуку спортивного танца». Браво! Дан Аолей

свою судьбу. Детская мечта – добраться до родины великих пророков, через которых Бог открыл тайну спасения человечества и сохранил на Земле надежду и радость бессмертия, показалась ей лучшим решением. Устроила Габриэлу в специальную школу в Леова, договорившись с хорошими людьми, чтобы по выходным и праздникам забирали ее к себе в семью (не бесплатно, конечно), и отправилась работать по контракту в Израиль. Первое, что она сделала, когда прибыла на Святую Землю, пошла к могиле Христа и помолилась за здоровье своего ребенка и всех страдающих детей. Хотя врачи сказали, что надежды на излечение нет никакой, Сильвия продолжает верить в чудо. Верит в силу милости Господа. Посещает монастыри и церкви, и молится непрестанно. Работает, сжимая кулаки, с железной волей уже три года, чтобы собрать деньги и купить уголок, где они с Габриэлой могли бы жить.

Плакала над могилой матери По ночам, когда она не может заснуть вдали от родины, очень часто вспоминает свое детство. Пытается сосредоточиться на красивых воспоминаниях. Самые трогательные – это когда отец мыл ей волосы и заплетал косички. Сколько раз она видит себя рядом с ним в обнимку! Из этих воспоминаний она шла

в отпуск, собираясь взять свою дочь из Леова и побыть с ней вместе в родительском доме. «Я жила надеждой, что меня ждут, что я там желанна, что найду родительский дом таким же, каким и оставила. Но скорбь и боль нахлынули на меня, как я переступила порог дома. Почти все в доме было продано, стены были покрыты обоями, и мачеха заявила мне, больше нет для меня места в доме. Она бросила в меня полотенцем, крича, чтобы я убиралась. Отец, как в сказке о Золушке, стоял и молчал. Я ушла, глотая слезы. На кладбище, я упала лицом вниз на могилу матери и горько заплакала. После того как излила душу моей бывшей учительнице румынского языка, я вернулась в Леова, где сняла комнату и жила там с Габи в течение всего отпуска. Моя дочь такая красивая! Мне очень тяжело оставлять ее, но через день должна уехать. Через два года я вернусь домой. Я уже решила для себя, что должна быть счастливой. У венгерской семьи, в которой я работаю, научилась терпению, ждать меньше от других, жить скромно и дарить как можно больше». «Но ты встретилась со своим бывшим мужем?» – спросила я. «Я никогда не хотела этого. Люди, у которых я оставила Габриэлу, сказали мне, что он очень жалок. Остался почти без зубов в 32 года и почти не высыхает от пьянства. Я буду молиться у Гроба Господня за прощение его грехов».

 Торгово-промышленная Палата Республики Молдова, в сотрудничестве с организацией Senior Experten Service (SES) из Германии, приступила к реализации программы по поддержке бизнеса в Молдове, направив немецких высококвалифицированных экспертов в отечественные компании для оказания консультаций.  Молдавского бомжа облил спиртом и поджег заживо в Москве житель дома, в подъезде которого тот нашел приют.  19-летний гражданин РМ, студент Московского автомобильно-дорожного института был убит в Москве. Он скончался в больнице в результате ножевого ранения в грудь, нанесенного пьяным мужчиной в потасовке. Пострадал и студент россиянин.  Двое мужчин, граждан Турции, были арестованы при въезде в страну вечером 9 марта в аэропорту столицы за обнаружение у них фальшивых документов, удостоверяющих личность.  79 миллиардеров живут в Москве. Поэтому российская столица заняла первое место в мире по числу проживающих в ней долларовых миллиардеров. На втором месте — Нью-Йорк с 58 миллиардерами.  Войска НАТО убили по ошибке двоюродного брата афганского президента. Яр Мохаммад Хан погиб в ходе вытеснения талибов иностранными военными в деревню Карз, он был убит у себя дома из огнестрельного оружия.  37 человек были убиты и 40 ранены в результате теракта на северо-западе Пакистана. По данным зарубежных СМИ, нападение произошло во время похорон.  Председатель Конституционного Суда, 6 членов Правительства РМ и 75 депутатов не опубликовали декларации о доходах и имуществе, хотя срок истек 3 марта.  Гражданин Республики Молдова попытался вывезти из Украины девять старинных монет, он был задержан на таможенном посту Кучурган агентами Службы безопасности Украины совместно с таможенниками.  Китай планирует отправить людей на Луну к 2020 году, намереваясь создать сверхсовременную новую ракетостроительную базу.


6

11(592) • 18 марта 2011

FLASH

новости коротко  Одна нефтяная компания выставила в понедельник новые цены на топливо: литр бензина А-95 продавался за 15,75 лея, а литр дизтоплива – за 14,75 лея. Это самая высокая цена, зарегистрированная в Молдове.  Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова рекомендует гражданам РМ воздержаться от поездок в Японию, в связи со стихийными бедствиями, вызванными землетрясением 11 марта.  Судьи, прокуроры, военные и публичные служащие не будут выходить на пенсию в 45 или 50 лет, согласно законопроекту, одобренному Правительством. Их пенсионный возраст будет постепенно увеличиваться на 6 месяцев в год до стандартного – 57 лет для женщин и 62 года для мужчин.  Правительство Республики Молдова утвердило проект Закона о государственном бюджете на 2011 год, который предусматривает доходы в размере 19,1 млрд. леев, и расходы – 20,4 млрд. леев.  12 – 13 марта в Кишинэу состоялась международная выставка собак «Мэрцишор-2011», в которой приняли участие более 150 пород собак, в том числе редчайших, из более чем 12 стран.  В столице действует центр духовной терапии, открытый священником, который проводит закрытые заседания с пациентами и рекомендует им молитвы и покаяние вместо лекарств для избавления от различных зависимостей. Однако священник не игнорирует и важность медицинского лечения.  Директор одной из автошкол в столице был задержан при получении взятки за оказание помощи в получении прав на вождение «без дополнительных трудностей», за плату в 250 евро.  Двое молодых людей задержаны в Кишинэу при попытке пустить в оборот на внутреннем рынке Молдовы 30 тыс. фальшивых американских долларов. Всего у подозреваемых нашли 50 тыс. долларов. За это им грозит от 10 до 20 лет тюремного заключения.  В 2010 году рынок фиксированной телефонной связи уступил перед мобильной. Количество абонентов увеличилось, по сравнению с 2009 годом, на 22,42 (1,97%) и достиг 1 млн. 161 тыс., а объем продаж фиксированной телефонии снизился на 0,66% и составил 1 млрд. 915 млн. леев.

Observatorul de Nord

ИНТЕРВЬЮ

Елена Боднаренко: «В ПКРМ нет только в воображении

Перед началом раунда вопросов и ответов, я хочу сделать одно уточнение: это интервью «родилось», в силу объективных или субъективных причин, труднее, чем другие – должно было пройти несколько лет, чтобы «противоборствующие стороны» поняли, что, с одной стороны, «Observatorul de Nord» не такой уж черный, как некоторые его малюют, и, с другой стороны, не следует игнорировать депутата, который имеет за собой значительную часть избирателей. Несомненно, во многих отношениях, в том числе, формы и содержания (как сказал бы политик с берега Быка), мнения редактора и сегодняшнего гостя различные, а иногда и диаметрально противоположные, но это даже совсем неплохо, имея в виду, что мир прекрасен, потому что разный. Не знаю, насколько велик был наш вклад в «облагораживание» этого (местами – словами другого политика из Кишинэу) сумасшедшего мира, но не это имеет значение – главное, что читатель может найти ответы на некоторые вопросы из первых уст, а не по слухам. С другой стороны, госпожа депутат, которая «заигрывала» одно время с журналистикой, призналась, что нелегок хлеб журналиста сегодня, и обещала, что воспользуется чаще трибуной с названием «Observatorul de Nord». - Госпожа Боднаренко, хотя и предугадываю Ваш ответ, скажите, как оцениваете эффективность работы нынешнего Парламента? - Отрицательно, и это не означает, что я зловредная или речь идет о сведении счетов. Во всех аспектах – и количественно, и качественно – деятельность законодательного органа нынешнего созыва оставляет желать лучшего. К сожалению, Парламент превратился из законодательного органа в сцену дешевых представлений. Ваши читатели являются свидетелями того, что происходит в Кишинэу, так что я приведу лишь несколько примеров, чтобы оправдать свою отрицательную оценку, ибо даже Парламент XVI созыва (2001-2005 гг.) был более продуктивным, чем нынешний. Не говоря о 2005-2009 годах, когда Парламент принял не менее четырех Кодексов и около 3500-4000 законодательных актов и не менее 227 законов, которые привели молдавское законодательство в соответствии с европейским. Для сравнения: текущий Парламент принял только два таких акта, которые, однако, не являются частью специальной программы сотрудничества с Европейским Союзом, а в 2010 году поступило около 3000 законодательных инициатив, которые были сданы «на хранение». Или, на сегодняшний день (7 марта – В.К.) в Парламент еще не поступили Проект Закона о Бюджете на 2010 год, Законопроект о государственном

Мы не несем никакой вины, что коллеги из Альянса за Европейскую Интеграцию-2 игнорируют наши инициативы. Например, фракция ПКРМ разработала и представила на рассмотрение Парламенту 10 социальных инициатив, касающихся ряда насущных проблем, в том числе повышения пенсий, зарплат, пособий, молодежной политики, и еще много других.

социальном страховании и Проект Закона об обязательном медицинском страховании. Разве это не убедительные показатели, характеризующие работу Парламента? - Простой человек, избиратель воспринимает парламент как единое целое, как семью, в которой все ее члены должны разделять не только успехи, но и неудачи. Считаете, что оппозиция не несет никакой вины за то, что произошло в прошлом году и что происходит сегодня? - Если имеете в виду прошлогодний «бойкот», то избирателям известно, что депутаты фракции ПКРМ не присутствовали де-факто на пленарных заседаниях Парламента, но это не означает, что мы забыли о тех, кто оказал нам доверие. Наши отношения с избирателем не прерывалась ни на один день. С другой стороны, парламент предыдущего созыва имел все возможности, в том числе с точки зрения кворума, быть действенным, и кто виноват, что эти возможности не были материализованы? Вспомним, сколько раз отменялись заседания Парламента, потому что, видите ли, Председатель Парламента отсутствовал в стране. Для чего же тогда существуют три вице-председателя? Что же касается нынешнего состава законодательного органа, мы, члены ПКРМ, не несем никакой вины, что коллеги из Альянса за Европейскую Интеграцию-2 (АЕИ-2) игнорируют наши инициативы. Например, фракция ПКРМ разработала и представила на рассмотрение Парламенту 10 социальных инициатив, касающихся ряда насущных проблем, в том числе повышения пенсий, зарплат, пособий, молодежной политики и еще много других. - Кстати, до сих пор одно из кресел в президиуме Парламента свободно. Выдвинет или нет ПКРМ своего представителя на эту высокую должность? - Если учесть некоторые правила, но и элементарную логику, те четыре партии, получившие голоса избирателей, должны найти наиболее эффективную и наиболее справедливую форму управления страной. Как же происходит на самом деле? ПКРМ открыто игнорируется, а наше участие в управлении страной в несправедливой формуле означало бы нести ответственность, наравне с остальными, за происходящее в стране. Очевидно, до тех пор, пока коллеги из АЕИ не нуждаются в нашем мнении, когда

Родилась в городе Сорока. После окончания Средней школы №2 «А.С. Пушкин» продолжила учебу на заочном отделении Харьковского Машиностроительного техникума (Украина) и Академии Публичного Управления при Президенте Республики Молдова. На протяжении лет работала на Заводе технологического оборудования в г.Сорока, начиная с должности художника и до помощника директора по работе с молодежью, но и в Центральном Комитете Партии Коммунистов Республики Молдова (ПКРМ). Депутат Парламента Республики Молдова XVI, XVII и XVIII созывов. Будучи депутатом Парламента, являлась членом Постоянной комиссии по проблемам экологии и изменения климата, членом Комиссии по публичному управлению и региональному развитию, членом Комиссии по правам человека и вопросам прав национальных меньшинств. С 2001 г. - первый секретарь Сорокского РК ПКРМ. речь идет о важных вопросах для Республики Молдова, мы не можем занимать должность вице-спикера. Это принципиальная позиция и, как говорят в таких случаях, без вариантов. Тем более, что спикер имеет двух заместителей, которые позволяют Парламенту нормально работать. - «Эпопея» с нежеланием коммунистов избрать Мариана Лупу на должность президента страны, вероятно, войдет в историю как грубый пример «сведения счетов за счет национальных интересов». Почему подобное происходит, и как получается, что Мариан Лупу из лидеров отнесен его быв-

шими коллегами по партии в политические аутсайдеры? Хотя, мы помним, что также поступили и с госпожой Анжелой Руснак, которая в очень короткое время превратилась из кандидата в депутаты в Парламент в кандидата на место на скамье подсудимых… - Мне кажется преувеличением полагать, что фигура Мариана Лупу сопоставима с национальным интересом. Чтобы не быть смешными, давайте соблюдать пропорции. Что же касается кандидата Альянса на пост президента, я хочу сказать, что господин Лупу является продуктом ПКРМ – партии, которая всегда поддерживала и продвигала его на важные государственные посты. Начиная с лидера партии и заканчивая рядовыми коммунистами, мы все оказали ему большой кредит доверия, и если он не смог справиться с ситуацией, то пусть обижается на самого себя. Мы должны признать, что в 2005 году мы избрали спикером Парламента «кота в мешке», искренне полагая, что молодой, энергичный, хорошо образованный человек, со знанием иностранных языков в состоянии справиться с возложенной на него ответственностью. Но прошли годы, и мы увидели, что господин Лупу ничем не отличается от рядового депутата, и пока что не заслуживает чего-то большего. Повторяю, наша команда подняла господина Лупу на руководящие позиции, и также команда решила, что он не заслуживает занять первое кресло в государстве. И если все 125 членов ЦК решили, что Мариан Лупу не достоин высокой должности, это означает, что не следует зацикливаться лишь на его кандидатуре. - Некоторые аналитики утверждают, что вся проблема в том, что не удалось создать левоцентристскую коалицию, и, следовательно,

попахивает местью… - Насколько я знаю, в рамках переговоров о создании левоцентристской коалиции не назывались имена, в том числе не говорилось, что кандидатом потенциальной коалиции на пост президента будет Мариан Лупу. На мой взгляд, Мариан Лупу не заслуживает того, чтобы занимать какую-либо важную функцию в государстве… Что же касается случая с Анжелой Руснак, должна повторить и на этот раз, что я всегда ценила главного врача районной больницы за ее управленческие качества и содействовала ее продвижению. Госпожа Руснак вступила добровольно в партию в 2002 г., ПКРМ оказала ей поддержку, а в 2005 г. она уже была включена в список кандидатов в депутаты в Парламент Республики Молдова. То, что произошло в 2007 г., когда госпожа Руснак решила голосовать наперекор решению партии и перейти в другую «лодку», не имеет ничего общего со служебными проблемами, которые возникли раньше. Единственное, что сделали тогда сорокские коммунисты, это исключили госпожу Руснак из партии, а решение проверить деятельность Сорокской районной больницы не принадлежало депутату Елене Боднаренко или другому члену партии – это прерогатива соответствующего министерства и Центра по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, которые получили несколько жалоб из территории по поводу внедрения страховой медицины. Честно говоря, почти на всех встречах с избирателями говорилось о недостатках в медицине, и нельзя было делать вид, что светит солнце, когда дождь льет как из ведра. Среди прочего, я знаю, что мне вменили грех, будто у меня какие-то счета с персоналом больницы, и что из-за меня это учреждение из категории лучших была переведена в отстающие. Это не так, потому что я всегда уважала людей в белых халатах, и я благодарна тем, кто стоит на страже здоровья людей. Более того, хотелось бы верить, что и госпожа Руснак сегодня пересматривает сделанный тогда шаг, когда она голосовала за избрание господина Мартынюка на должность председателя района. Ведь, согласитесь, за последние три с половиной года произошло немало метаморфоз, и нынешний руководитель района уже не удовлетворен работой районной больницы, а проверки деятельности учреждения не заставили себя ждать. - Для преодоления политического кризиса и реализации стремления всех политических сил не доводить дело до следующих досрочных парламентских выборов, предполагается несколько сценариев. В этот контекст вписываются и так называемые консультации между лидерами ЛДПМ и ПКРМ. В чем они состоят? - Не правы те, кто поторопился протрубить, что речь о возможной коалиции между ЛДПМ и ПКРМ. Это просто невозможно, хотя и по той причине, что ЛДПМ уже является членом одной коалиции,


11(592) • 18 марта 2011

Observatorul de Nord

группировок, они существуют некоторых политологов» но давайте не будем забывать, что эта партия была наиболее яростным критиком ПКРМ. Консультации имеют лишь одну цель: техническое решение одной проблемы – президентских выборов. Это означает, что количество мандатов этих двух партий позволяет избрать президента, и ничего более. Мы даже не претендуем, чтобы кандидатура исходила от ПКРМ, но хотим, чтобы она не принадлежала какой-либо политической партии. - Видя, что политики решительно застряли на избрании президента, «дипломаты из народа» решили предлагать кандидатов, которые могли бы вызвать интерес у тех, кто принимает решения. Например, одна из кандидатур от народа была бы госпожа Наталья Герман, вице-министр иностранных дел – что скажете? - Скажу, что это очень достойная и даже очень подходящая кандидатура, тем более, что госпожа Герман является большим специалистом в воросах европейской интеграции. Я знаю, что на слуху и другие имена – Виктор Пушкаш, Георге Дука, Ион Стурза – люди также достойные. Знаете, меня очень радует активность гражданского общества, потому что оно доказывает, что людям небезразлична судьба страны. В этом контексте, с другой стороны, не понимаю позицию господина Мариана Лупу, который скептически относится к мнению народа, хотя он сам когда-то был автором идеи о сотрудничестве власти с гражданским обществом. - Насколько верны слухи о том, что внутри ПКРМ существуют группировки, а некоторые молодые члены партии «активно двигают локтями», чтобы быть ближе к председателю Воронину? - В нашей партии нет групп по интересам или каких-то иных, они существуют только в воображении политологов. У нас очень дружная команда, и мы не дадим удовлетворение тем, кто желает нашего разоб-

Не правы те, кто поторопился протрубить, что идет речь о возможной коалиции между ЛДПМ и ПКРМ. Это просто невозможно, хотя и по той причине, что ЛДПМ уже является членом одной коалиции, но давайте не будем забывать, что эта партия была наиболее яростным критиком ПКРМ. Консультации имеют лишь одну цель: техническое решение одной проблемы – президентских выборов.

щения и натравливает нас друг на друга. Партия постоянно растет и реформируется, и тот факт, что большинство людей, которые приходят сегодня в партию, молодые, дает нам надежду на будущее. - И вместе с тем, слишком большой разрыв между молодым крылом – реформаторским – и консервативным. И не случайно ПКРМ, из-за возраста, не имеет кандидата, который смог бы быть соперником, господину Филату, например… - В нашей партии есть много людей, достойных доверия народа и способных выдерживать любую конкуренцию. Мы скажем о них в нужное время. - А я думал, что буду первым, кто узнает имя преемника председателя Воронина у руля партии. Что скажете? - Скажу, что ПКРМ никогда не ставила вопрос о преемнике. Господин Воронин есть и остается нашим лидером, пользующимся авторитетом и уважением на всех уровнях, и не ставится вопрос о смене председателя. В конце концов, это является внутренним делом партии, и это не означает, что господин Воронин не думает о преемнике, который будет управлять так же успешно партией, основу которой он заложил. - О языке, менее ортодоксальном, некоторых политиков, в том числе лидера ПКРМ, уже сложены анекдоты. Не кажется ли Вам, что навешивание таких ярлыков как «теленок, психически больной, контрабандист, бандит…» является результатом не только нервного срыва, но и сжиганием вероятных мостов? - Я думаю, это больше игра на публику или испытание друг друга на прочность. Безусловно, политики должны быть более терпимыми, но… они тоже люди, со своими плюсами и минусами. Впрочем, не только наш лидер иногда роняет острое словцо, но и другие политики бросают в господина Воронина не менее отравленные копья. - Сорокский район сейчас имеет двух депутатов в парламенте, но не очень-то заметно ваше сотрудничество в решении наших проблем. Более того, на одном из заседаний парламента, я слышал, вы даже не решились назвать друг друга по имени, ограничиваясь выражением «депутат от Сорока». Как понять подобное отношение? - К сожалению, многим депутатам текущего парламента не хватает опыта, в том числе опыта высказываться. Господин Чимбричук не произнес тогда мое имя, возможно, потому что, если на заседании законодательного органа называется имя депутата, то он имеет право на реплику, а абстрактное обращение не позволяет делать этого. Тогда я вынуждена была ответить ему той же монетой. В этом контексте я вспоминаю с удовольствием о прошлых созывах, когда моими коллегами были депутаты-сорочане Александр Олейник и Ион Гуцу, которые делали различие между поли-

Документ, доказывающий эффективность деятельности Парламента.

7

NO COMMENT

Рейтинг лучших городов мира за 2011 год: победитель – Ванкувер Авторитетная аналитическая компания Economist Intelligence Unit опубликовала рейтинг лучших для проживания городов мира за 2011 год. Первое место уже пятый год подряд занял канадский Ванкувер… Качество жизни в 140 городах различных стран эксперты компании оценивали по 30 параметрам, среди которых безопасность, социальная стабильность, здравоохранение, образование, развитость инфраструктуры, доступность товаров и услуг, состояние окружающей среды и разнообразие культурной жизни. На второй позиции рейтинга – австралийский город Мельбурн. Первую тройку замыкает столица Австрии – Вена, ставшая единственным городом Европы, пробившимся в пятерку. В первую пятерку также вошли еще два канадских города – Торонто (4-е

место) и Калгари (5-е). Шестое место заняла столица Финляндии – Хельсинки. Далее следуют три австралийских города: Сидней, Перт и Аделаида. Таким образом в первую десятку вошли сразу 4 австралийских города. Замыкает первую десятку новозеландский Окленд… Самый высокий результат для городов США продемонстрировал Питтсбург, занявший 29 место. Лос-Анджелес оказался на 44 строке в списке, а Нью-Йорк – на 56. Лондон занял 53 место, Париж – 16. Лучшим для проживания городом Азии названа столица Японии Осака (12 место). Нижнюю строчку списка занимает столица Зимбабве – Хараре. Какую строчку занимает российская столица, не уточняется. Но точно известно, что Москва не вошла в десятку лучших по комфорту городов.

ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ

Новости Декларации Мнения В П

тическими и личными отношениями и не позволяли себе нападения на коллег. - Если попрошу дать характеристику социальноэкономической ситуации в республике, не думаю, что услышу что-то иное, кроме критики и ссылок на период, когда у власти была партия, которую Вы представляете, поэтому спрошу другое – есть какие-то плюсы в работе нынешнего правительства, или все окрашено лишь в темных тонах? - Прежде чем ответить на вопрос, я выскажу одну истину – никогда в парламенте у ПКРМ не было такой сильной и однородной фракции, как в текущем созыве. Не случайно наша фракция имеет четыре четко определенные группы – политическую, социальную, экономическую и правовую, и это позволяет нам работать на очень высоком профессиональном уровне. Я хотела бы отметить тот факт, что сравнения между 2001 годом, когда ПКРМ пришла к власти, и 2009 годом, когда власть переняла АЕИ, должны быть объективными, ибо нельзя ставить на одни и те же весы тогдашнюю и сегодняшнюю ситуацию в стране. Я не буду говорить о ситуации на национальном уровне, но скажу, что господин Михаил Поповский принял примэрию с долгами по горло, а отдал с банковским сальдо в более чем 2.000.000 леев… Что касается деятельности теку-

щего правительства, должны признать, что сделано и много хороших вещей. Например, заслуживает высокую оценку деятельность вице-премьера, министра иностранных дел Юрия Лянкэ, который уверенно вел и ведет наш корабль к европейской интеграции, но не будем забывать, что начало этого процесса принадлежит нашей партии. Также можно отметить и работу министра Александра Тэнасе. Кстати, ЛДПМ является единственной правящей партией, которая проводит ответственную и разумную кадровую политику. - И последний вопрос. Ходят слухи, что Елена Боднаренко будет выдвигать свою кандидатуру на должность примара г. Сорока или председателя района… - Место Елены Боднаренко будет определять райком партии, сегодня я могу только сказать Вам, что мое имя будет включено в списки кандидатов в советники и района, и города. Если бы зависело лично от меня, я бы выбрала город – здесь я родилась, здесь живет моя семья, здесь похоронен мой отец, здесь лучше всего будут видны результаты моей работы. Теперь я знаю точно лишь одно – мое будущее будет связано с Сорокским краем. За шесть лет работы в Кишинэу я никогда не думала менять местожительство. - Спасибо за интервью. Записал Виктор КОБЭСНЯНУ

2005-2009 годы было зарегистрировано 475 человек, годовые доходы которых превысили 1 миллион леев, однако только 12 из них присутствовали в списке миллионеров в течение всех этих пяти лет. Согласно той же информации, 14 человек оказывались в этом списке четырежды, 16 фигурировали в нем трижды, 54 – дважды, а остальные 379 человек попадали в список миллионеров только один раз за пять лет. В 20052007 число миллионеров значительно выросло – с 58 в 2005 году до 170 в 2007 году. В 2008 году рост числа граждан, доходы которых превышали 1 миллион леев, замедлился, их число выросло лишь со 170 до 186 человек, а в 2009 году и вовсе произошло уменьшение до 142 человек. Хотя 91 человек так больше и не появился в этом списке, среди 142 официально зарегистрированных в 2009 году миллионеров 91 были „новичками”.

С

удьи, прокуроры, военные и госслужащие больше не будут выходить на пенсию в привилегированном режиме – в 45 или 50 лет. Это предусматривает законопроект, одобренный правительством в субботу, 12 марта. Mинистр труда, социальной защиты и семьи Валентина Булига отметила, что для этой категории граждан возрастной ценз выхода на пенсию будет постепенно увеличиваться на шесть месяцев в год до достижения стандартного возраста выхода на пенсию – 57 лет для женщин и 62 года для мужчин. По словам министра, поправка необходима для обеспечения принципа социальной справедливости.

равительство приняло решение об увеличении средней пенсии по стране до 900 леев. Об этом сообщила министр социальной защиты и семьи Валентина Булига. По её словам, с 1 апреля 2011 года, правительство намерено провести ежегодную индексацию пенсионных выплат. Её размер составит 7,8 процентов, а „для некоторых категорий – 7,4 процента”. „Рост индикаторов потребления составил в этом году 7,4 процента, заработных плат – 8,2 процента и по действующей формуле, рост индексаций составит 7,8 процента”, – заявила министр социальной защиты и семьи, отметив, однако, что получателями такой пенсии станут не все граждане, имеющими на это право. „Часть из них получит индексацию пенсии на уровне 7,4 процента, так как это предусматривает закон”, – добавила Валентина Булига.

Д

оходы Молдовы от приватизации госсобственности в 2011 г. запланированы на уровне 280 млн. леев ($23,3 млн.) Эти показатели заложены в проект Закона о госбюджете на 2011 г., который одобрило правительство 12 марта. Предусмотрено, что все доходы от продажи и приватизации госимущества в этом году будут направлены на покрытие дефицита госбюджета, который в 2011 г. составит 1 млрд. 266,9 млн. леев ($105,6 млн.). Как заявил ранее гендиректор Агентства публичной собственности при Минэкономики Молдовы Тудор Копач, правительство ожидает получить от приватизации в этом году гораздо большую сумму в сравнении с той, что была заложена в бюджет.

(Surse: DECA-press, Reporter.MD, Info-Prim-Neo, Interlic, Mediafax)


8

11(592) • 18 марта 2011

Observatorul de Nord

Фото: Татьяна Забулика

ЗА ЧАШКОЙ КОФЕ С ВИКТОРОМ ГОЛУБ, ГРАЖДАНИНОМ ГОРОДА СОРОКА

«Я смотрю на Сорока сегодня сквозь слезы” (Окончание. Начало в №10) - Как я утверждала в предыдущем выпуске, Вы принадлежите к поколению, которому суждено было насладиться какое-то время городом Сорока во всем его блеске. Не подступает ли сегодня к горлу ком, говоря «Сорока-город студентов»? - Безусловно. Думаю, я не единственный, кто с нежностью вспоминает это имя, которым Сорока гордилась, т. е. «город студентов». Давайте посмотрим, что у нас было и что мы потеряли. Перечислю в хронологическом порядке, не указывая годы: Учительский институт, переведенный в Бэлць, Автошкола (профессиональнотехническое училище, где изучали и ремонт автомобилей), Республиканское училище киномехаников, Медицинский колледж, ПТУ №39, ПТУ №98. К этим добавим и потерю былого значения Аграрно-технического колледжа – старейшего сельскохозяйственного учебного заведения в стране. Кстати, Аграрный институт в Кишинэу был создан в результате слияния Тираспольского сельскохозяйственного института с двумя факультетами аграрного лицея в городе Сорока. А давайте вспомним, какая слава была когда-то у Колледжа искусств! И Педагогический колледж больше не прежний. В 60-х это было самое мощное профильное учреждение в Молдове. - В качестве преамбулы к следующему вопросу

приведу цитату из книги Николая Булат «Сорокский уезд, страницы истории»: «До войны на улице Режина Мария находился театр с кинотеатром. В начале '70-х это здание еще существовало.» Расскажите читателям, где стояло это здание? - Здание имело несчастье быть одним из немногих домов, разрушенных в результате бомбардировок во время второй мировой войны, и находилось на месте, где сейчас стоит здание «Moldova Agroindbanc». Действительно, в начале XX века в Сорока существовал профессиональный театр. После того как здание было разрушено войной, на его развалинах был построен летний кинотеатр, который в начале 70-х все еще существовал, но затем был разобран, и на том месте было построено здание банка. - Каких мы шансов лишились, г-н Виктор Голуб, с исчезновением из жизни Сорока театра! - Что я могу сказать? Потеря театра сделала нас намного беднее духовно, и в то же время сыграла отрицательную роль для деятельности Колледжа искусств, где была хорошая режиссерская кафедра. Теперь вроде создан этот театр «Веаниамин Апостол», с актерами из столичного театра «Михай Еминеску», но это совсем не то. Зачем приводить актеров из другого театра, если можно взращивать своих, на месте? - На самом деле, режиссер Юрий Бабий имел хорошо

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

сплоченную труппу уже в начале 90-х, которая удостоилась множеством наград на различных фестивалях в стране и за рубежом, и могла бы стать основой профессионального театра. Маэстро Друцэ еще тогда поднял вопрос об открытии профессионального театра в Сорока, но, к сожалению, местные власти не услышали его. - К сожалению, градоначальники уже в течение многих лет не могут оценить ситуацию и не заинтересованы в судьбе города. Если бы городом руководили люди, у которых болит душа за этот город, они не позволили бы, например, уничтожить пивоваренный завод, приносящий существенные прибыли. Немногие, наверное, знают, что существовал проект расширения пивоваренного завода до мощности в 1 млн. декалитров в год. Даже строительство было начато, но в итоге власти города отказались от уже выделенных денег. Жаль! Жаль, что деньги были потрачены на снос и возмещение ущерба. - В этом контексте мы можем поговорить об архитектурном облике города? - О, Господи, Господи! Тут не хватит несколько газет, чтобы охватить все. Я часто вспоминаю слова бывшего примара города, тов. Захарова, который, насколько коммунистом бы ни был, говорил о строительстве микрорайона Новые Сороки: «Как сильно нужно ненавидеть этот город, чтобы строить его так халтурно, как строится Новые Сороки!» Имел в виду архитектурный облик. Теперь мы можем сказать то же самое, ссылаясь на многочисленные бутики, магазины, которые были построены в зеленых зонах. Думаете, что не было других мест? Были, конечно, но кого это волнует, что здания портят облик города? Или у кого болела душа, когда разрушались старые дома в центре города, и хаотически возводились на их месте уродливые здания в стиле советской архитектуры? Если мы посмотрим на исторический центр города, что от него осталось, то увидим, что там нет больших зданий, но они расположены в строгом порядке, образуя прямые линии, а микрорайоны – прямоугольники, граничащие с Днестром и Цыганской Горой. Единственное, что сохранившиеся старые дома,

Как сильно нужно ненавидеть этот город, чтобы строить его так халтурно, как строится Новые Сороки!

которые остаются в своем обычном порядке, теперь закопаны в землю. Из-за того, что укладывались слои гравия, гальки, укатывалось катком, заливалось асфальтом, и, при каждом капитальном ремонте дорог, их уровень поднимался на 30-40 см. - Когда я впервые посетила г. Сорока, улицы были вымощены. - Да, так и было. Все дороги в районе старого города были вымощены. Тротуары не отсутствовали даже на самых маленьких улочках, а на центральных улицах проезжая часть была разделена от тротуаров полосами, где росли деревья. Газоны, покрытые травой и цветами, были огорожены забором высотой около 30-40 см. Город был оснащен треугольными каналами, по которым стекала вода после дождей или таяния снега. В некоторых местах подобные стоки сохранились, только они завалены мусором. Но каким зеленым и красивым был город, разукрашенный деревьями и кустарниками местной флоры! Пирамидальные тополя, липы, белые акации, клены, сирень, розы, мирт. Можете себе представить, какой аромат был в пору цветения! И от одного примара к другому, все вырубались эти красивые деревья. Совсем недавно был очищен от пирамидальных тополей район стадиона. Хочется знать, если все те, кто участвовал в этой «похвальной акции», вместе взятые, посадили хотя бы одно дерево в городе, или даже за всю свою жизнь? Кому мешали эти тополя пейзажного значения? Неужели никто из тех, кто задумал эту бойню, не знал, что тополь лучше других деревьев очищает воздух и почву от тяжелых металлов? Разве они не знают, что тополь является хорошим поглотителем шума? - Вы знаете, я спросила г-на примара, почему были вырублены тополя, и он сказал мне, что эти деревья были уже старые и представляли опасность во время сильных ветров. То есть, их вырубили во избежание случаев, произошедших недавно в столице. На их месте будут посажены другие деревья, сказал г-н Виктор Сэу, уточнив, что в стволах просверлят отверстия, в которых будут высажены молодые деревья. - Но посмотрите внимательно на стволы поваленных деревьев, и Вы заметите, что лишь несколько их них поврежденные, остальные были довольно сильными, здоровыми. Почему их так безжалостно уничтожили? Сколько нужно ждать, пока вырастет дерево? - Сколько мы совершаем непродуманного! Но, возвращаясь к былому архитектурному облику города, должны признать, что многие красивые здания были разрушены и оползнями. - Да, Вы правы. Напомню здесь архитектурный ансамбль педагогической школы, красивое здание милиции. А произошло это по вине тогдашних властей. Была уничтожена водосточная система. Очень немногие помнят, что часть города снабжалась водой из старого акведука, который происходил из той системы. Когда он был заброшен, куда было деться сточным водам? Они разлились и смыли с утеса, покрытого лесом, всю растительность вместе с почвой в долину. В 80-х годах кто-то из ответственных лиц, чтобы

скрыть свою некомпетентность, взял и окрестил этот феномен «грязевым вулканом». Эта земля сползала в долину по простым физическим законам, а они грузили ее и перевозили обратно на холм. В 20-е годы XX-го столетия город столкнулся с той же проблемой, когда началось строительство второго серпантина на холме возле поликлиники, между зданиями Префектуры и милиции. В то время власти города прибегли к услугам специалиста. Бельгийский архитектор разработал проект, из которого город получил двойную выгоду. В 1970-1980 годы был использованы услуги полуспециалистов, но вместо преимущества, город понес двойные убытки. Помимо брошенных на ветер и разворованных денег, разрушенных зданий, проблема даже не была решена. Теперь проходим через сухой период с осадками, близкими к норме, но если наступит дождливый период, холм начнет спускаться снова, потому что ничего не было сделано для реконструкции водосточной системы. И, если судить честно, то заметим, что большинство нарушений в нашем городе происходят не из-за отсутствия денег, а из-за некомпетентности тех, кто у власти, и потому что они не любят этот город. - Я знаю, у Вас есть много примеров, доказывающих, что находящиеся у руля города не любят Сорока. Вы также хотели коснуться и проблемы бродячих собак, и ситуации больницы, которая, как Вы говорили перед нашим диалогом, в 60-е годы называлась Сорокской Республиканской больницей, и о множестве лестниц и порогов, возникающих прямо на тротуарах, и о завалившем нас мусоре, и о многом другом. Но за одной чашкой кофе нельзя обнять необъятное. - Но все же позвольте мне напомнить о множестве лесенок и ступенек, возникших прямо на тротуаре, которые портят облик зданий, и города в целом. Некоторые могут возразить мне: «А как же попасть в эти здания?» Да очень просто, как и десятки, а может и сотни лет назад. Входы во все здания были со двора, как сохранились у зданий, где расположены штаб ЛДПМ и архивная служба. Ну а что же тогда говорить, если прямо перед зданием Комиссариата полиции, посередине тротуара возник великолепный заборчик. Не говоря уже о памятнике урбанистической глупости – доме, возведенном на газоне возле бывшего винного завода (ул. В. Строеску, напротив Аграрного колледжа). Список можно продолжить, но я остановлюсь здесь. - В другой раз, еще за одной чашкой кофе, обсудим и другие вопросы, которые волнуют Вас. Теперь я хотела бы спросить, что мы можем изменить в нынешней парадигматической жизни Сорока? - Многое. Но необходимо, чтобы те, кто берет на себя роль лидера города, заглянули и в прошлое Сорока, исполняя его с честью и мужеством. Главное, любить этот город, этот удивительно красивый райский уголок, данный нам Богом. - Г-н Виктор Голуб, благодарю вас за интервью и возможность заново узнать Вас. Нина НЕКУЛЧЕ

Я потеряла аттестат Меня зовут Анна Присэкару из Курешница Ноуэ. Целый год не могу решить одну проблему. Я потеряла свой аттестат об окончании 8 классов в родном селе. Так как школа в моем селе была закрыта, я обратилась в школу в с. Шолкань, там мне сообщили, что документы находятся в архиве в Сорока. Тогда я обратилась в районное Управление образования, где мне сказали, что архив был сожжен. Пожалуйста, скажите мне, как я могу восстановить документ? От редакции Мы обратились за ответом к начальнику районного Управления образования, г-ну Геннадию Донос, который сообщил нам, что решение Вашей проблемы можно найти. Для этого, Вам следует прийти в Управление (которое находится в здании районного совета) с изложенной в официальном заявлении проблемой. Подготовила Татьяна МИТРОФАН

FLASH

новости коротко  Торговля подснежниками, шафраном и другими весенними растениями наказуемо. Согласно Кодексу о правонарушениях, лица, собирающие и продающие цветы, включенные в Красную книгу, штрафуются на 50-100 условных единиц, что составляет от 1000 до 2000 леев.  Японию недавно потрясла серия мощных землетрясений магнитудой 8,9 балла по шкале Рихтера. Власти по системе оповещения сообщают об угрозе цунами. Волны могут достичь высоты в шесть метров.  13 марта, в возрасте 61 года, скончался исполнитель народных песен Влад Георгелаш. Артиста сразил рак костей.  Четверо мужчин из Костешть были задержаны при попытке продать 26 тонн спирта без документов происхождения. За «приобретение, хранение, перевозку для реализации и реализацию товаров без доказательств их происхождения», в соответствии с Кодексом о правонарушениях, им грозит штраф в размере до 2000 леев с конфискацией товара.  «Однополые браки никогда не будут легализованы в Молдове», заявил министр юстиции Александр Тэнасе, в ходе телепрограммы. Министр также утверждает, что РМ нуждается в Законе о дискриминации, чтобы защитить своих граждан, но и потому, что это одно из условий Плана действий по либерализации визового режима с ЕС.


11(592) • 18 марта 2011

Observatorul de Nord Фото: ziar.jurnal.md

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Модернизация деятельности дорожной полиции в контексте реформ, проводимых МВД Диалог с Сергеем Армашу, начальником Управления Дорожной Полиции МВД - Господин Армашу, из какой перспективы осуществляются реформы в области дорожной безопасности? - Процесс европейской интеграции, к которому мы стремимся, предполагает, прежде всего, внутренние преобразования в стране, в том числе в области дорожного движения, чтобы сделать себя внешне видимыми в позитивном формате. С этой перспективы, приоритетом для МВД является реформа дорожной полиции. Как цель, реформа должна привести к транспарентной дорожной полиции, ориентированной на общество, с реальными условиями

для привлечения местных органов власти и гражданского общества к обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения. - И какие нынешние приоритеты деятельности? - Приоритеты деятельности дорожной полиции определены в соответствии с Программой Деятельности Правительства и Концепцией реформирования МВД. Для обеспечения безопасности дорожного движения необходима, в обязательном порядке, консолидация некоторых сегментов, таких, как подготовка кандидатов на получение прав управления

транспортными единицами; улучшение системы оценки деятельности сотрудников с точки зрения восприятия сообществом; расширение мер по предупреждению повышенного риска на трафике и т.д. - Что Вы можете сообщить в связи с обучением водителей? - В настоящее время этот сегмент не регламентирован достаточно четко, не обеспечен соответствующий контроль над процессом. Ряд решений по урегулированию ситуации в данной области будет предложен к реализации в системе подготовки и экзаменации водителей, разработки

учебных программ, лицензирования автошкол и др. - Проводимые реформы охватывают и раздел общения. Дадите некоторые детали по этому поводу? - Лучшим способом для усовершенствования работы дорожной полиции является улучшение диалога и расширение положительных контактов с участниками дорожного движения. Таким образом, наша миссия состоит в создании возможностей для конструктивного диалога с гражданским обществом, и с этой целью, мы будем практиковать различные формы сотрудничества: публичные слушания и консультации,

опросы, совместные рабочие группы, совместные тематические кампании и т.д. Целесообразным средством связи я бы отметил официальный сайт дорожной полиции (www.pr.gov.md.), где можно найти ответы на часто задаваемые вопросы. Я призываю всех высказаться и предлагать решения для улучшения аварийной ситуации в наших сообществах. Активное участие каждого из нас может защитить жизни наших близких. - Что Вы думаете по поводу статистических данных о молдаванах, алкогольных напитках и их влияние на дорожное движение? - Доклад, опубликованный Всемирной Организацией Здравоохранения, согласно которому Молдова занимает ведущее место в данной области, можно считать предупреждением для нашего общества. В частности, если рассматривать негативные последствия потребления алкоголя среди потенциальных участников дорожного движения, данные, безусловно, во вред безопасности движения. Мы должны мобилизовать все усилия на преодоление этого вызова.

9

- Каким Вы видите участие МПУ в обеспечении безопасности дорожного движения? - Как и органы центральной власти, местные публичные органы выполняют конкретные задачи в области обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения. В связи с этим, Управление Дорожной Полиции намеревается освоить возможности сотрудничества с МПУ в области безопасности дорожного движения, привлечения примаров, председателей районов, местных советников к более активной деятельности по созданию безопасной среды для участников дорожного движения на местном уровне. - И, в финале, назовите некоторые ключевые характеристики службы дорожной полиции, к которым Вы стремитесь? - Дорожная полиция должна удовлетворять потребности участников дорожного движения; быть восприимчивой к проблемам граждан; нести ответственность за свою деятельность; радовать пристойным поведением. Записала Дойна УРЕКЕ

СПОРТ

Олег Гресев – чемпион России среди ветеранов! конце концов, не количество участников имеет значение, а их качество, ибо наш земляк выиграл золотую медаль в весовой категории до 100 кг в жесткой конкуренции с 28 другими спортсменами из России, Грузии, Украины, Армении, Беларуси, и других стран с традициями. Поздравляем! Дан АОЛЕЙ

Сорочане – обладатели серебряных и бронзовых медалей национального чемпионата В Кишинэу, в здании Академии физического воспитания и спорта состоялся Чемпионат Республики Молдова по дзюдо среди кадетов и молодежи, в котором приняли участие 235 спортсменов из различных регионов республики. Ученики заслуженного тренера из Сорока Штефана Драган выступили достойно, и лишь неудача помешала некоторым спортсменам взойти на высшую ступень пьедестала. Вот технические результаты сорокских дзюдоистов на самых важных национальных соревнованиях: среди кадетов – Андриян

Бойко (50 кг) занял II место, Корина Тэтэреску (48 кг) – III место, Константин Лозински (55 кг) – V место, Геннадий Бойко (50 кг) – V место, и Александр Миронов (66 кг) – VII место; а среди молодежи Дорел Скоарцэ (81 кг) и Мирча Таран (90 кг) – II место, Мария Ватаманюк (63 кг) – III место, Михай Маркитан (73 кг) – V место. Трофим Попеску (81 кг) и Инга Бойко (57 кг) – VII место. Даже если наши не стали чемпионами, усилия тренера Штефана Драган и его учеников заслуживают самую высокую оценку. Дан АОЛЕЙ

12-13 марта в столице Республики Молдова состоялся чемпионат по силовому троеборью, в котором приняли участие сильнейшие спортсмены из разных регионов страны. Как и ожидалось, подтвердили свой высокий класс и воспитанники клуба «Heracles» (руководитель – заслуженный тренер Олег Гресев), но и клуба «Atlant» (руководитель Роман Болгар)… Таким образом, в соревнованиях среди юношей и молодежи в восьми весовых категориях, сорочане поднялись на высшую ступень пьедестала пять раз. В весовой категории 56 кг титул чемпиона завоевал новичок подобных соревнований, Сергей Прокопий («Heracles»). В категории 60 кг, в отсутствие мастера спорта мирового класса, Владимира Препелицэ, выделялись сорочане Ион Погоревич и Михаил Гармалюк (оба «Heracles»). В итоге, победителем стал Гармалюк, которому чуть-чуть не хватило, чтобы достичь звания мастера спорта. И в весовой категории 67,5 кг золотые медали достались воспитанникам клуба «Heracles» Виктору Швец и Дмитрию Пэун. Новоиспе-

Слева направо: Сергей Журат, Сергей Прокопий, Тудор Морару, Ион Погоревич, Думитру Пэун, Михай Гармалюк, Олег Гресев ченный чемпион мира Тудор Морару (75 кг) установил новый европейский рекорд и завоевал золотую медаль. В категории 82,5 кг чемпионом стал сорочанин Сергей Журат («Heracles»), а второе место досталось Виталию Возикову («Atlant»), хотя он и дебютировал в соревновании такого уровня… Среди взрослых в категории 125 кг практически

не было конкурентов у Виталия Гросу («Atlant»), который получил лучший результат. В весовой категории 90 кг II место занял Владимир Котоман («Heracles»), а в категории до 60 кг II место занял Вячеслав Топчиу («Heracles»). Вторые места заняли и еще двое воспитанников клуба «Heracles» Виктор Швец и Ион Погоревич. В командном зачете спор-

тсмены из «Heracles» заняли I место среди юношей и II место среди юниоров. Участники конкурса и их тренеры выражают благодарность районному Совету, лично председателю Мирче Мартынюк и специалисту по делам молодежи и спорта Андрею Житнюк за их поддержку и заботу, которую они оказывают спортсменам. Дан АОЛЕЙ

Восемь сорочан вышли в большой финал Юношеских игр 10 марта в г. Сорока проводились зональные Игры Республики Молдова по вольной борьбе. Выпуск 2011 года состоялся в лицее «Петру Рареш», который собрал 98 участников из районов Сорока, Дондушень, Дрокия, Окница, Единец, Фэлешть, Флорешть, Резина, Шолдэнешть, Глодень. Соревнования были открыты торжественно чествованием государственного флага и национального гимна. В событии приняли участие районные органы власти, представленные вице-председателем района, Владимиром Никуца, и специалистом по делам молодежи и спорта районного совета, Андреем Житнюк. Среди важных гостей был и

Фото: Татьяна Забулика

В Санкт-Петербурге состоялся открытый чемпионат России по триатлону среди ветеранов. Среди нескольких сотен спортсменов из разных стран, которые соревновались в 12 весовых категориях, числился и сорочанин, заслуженный тренер Республики Молдова Олег Гресев (кстати, единственный представитель РМ), благодаря поддержке предпринимателя Геннадия Комендант. В

Триатлонисты из «Heracles» подтвердили свой уровень

представитель Министерства по делам молодежи и спорта, Аурел Плэмэдялэ, чемпион по вольной борьбе среди ветеранов. Г-н Плэмэдялэ отметил, что мероприятие было хорошо

подготовлено и проведено, за что он поблагодарил организаторов, но и районный совет за поддержку, оказываемую сорокскому спорту. Соревнования проходили

в 10 весовых категориях, а те, кто завоевал I, II и III места во всех весовых категориях, примут участие в финале Юношеских игр, которые состоятся 1 и 2 апреля в столице. Из 10 участников сорочан, восемь вошли в большой финал: Ион Иванов (категория 32 кг), Анатолий Стецкий (35 кг), Влад Прокопий (38 кг), Максим Четулян (42 кг) Владимир Станко (59 кг), Александр Миронов (66 кг), Марин Процик (73 кг), Георгий Чебан (85 кг). Зональные игры по вольной борьбе на территории Республики Молдова проходят каждые два года, и уже на протяжении длительного времени – в Сорока. Татьяна МИТРОФАН


10

11(592) • 18 марта 2011

Observatorul de Nord

ВОТ ТАК

Справедливое распределение рисков и доходов – залог успешного сотрудничества между аграриями и переработчиками В преддверии весенней посевной крупнейший производитель растительных масел в Молдове – Бельцкий масложировой комбинат «Floarea Soarelui» SA – провёл традиционный ежегодный семинар для партнёрских хозяйств и сельхозпроизводителей, которые выращивают подсолнечник, сою и рапс. В семинаре приняло участие более 250 руководителей крупных аграрных предприятий, с которыми «Floarea Soarelui» SA поддерживает взаимовыгодные деловые отношения. На семинаре также присутствовали представители фирмы «Syngenta» – одного из крупнейших мировых производителей семян, чьи гибриды пользуются наибольшим спросом в Молдове и с которым «Floarea Soarelui» SA поддерживает давние связи – а так же специалисты в сфере агрономии. Один из них, Михаил Вронских, член-корреспондент Академии Наук Молдовы, председатель Бельцкой ассоциации сельхозпроизводителей, поприветствовал такую форму сотрудничества между переработчиками и аграриями как одну из самых прогрессивных. Он отметил, что в нынешних условиях глобальных климатических изменений и резкого роста мирового спроса на продовольствие, современное сельское хозяйство не может успешно существовать без новых тех-

нологий. Таких технологий, которые смогут обеспечить стабильно высокий урожай при любых климатических и других рисках. В последние годы частые и длительные засухи чередуются с сильными наводнениями, в этой сложной ситуации сельхозпроизводителям необходимо свести к минимуму риски, связанные с погодой. Как утверждает Михаил Вронских, достойный результат сельхозпроизводства обеспечивают, в первую очередь, правильно подобранные высококачественные семена, а также средства защиты и подкормки растений. В этой связи очень важно, что в Молдове есть такое крупное перерабатывающее предприятие с весьма солидной финан-

совой базой, как АО «Floarea Soarelui», которое кредитует сельхозпредприятия производственными ресурсами и материалами в самый важный момент года – в период весенних полевых работ. По мнению Анатолия Орловского, генерального директора «Floarea Soarelui», сотрудничество между сельхозпроизводителями производителями и Бельцким комбинатом в течение последнего десятилетия уже даёт ощутимый результат. Выросла культура земледелия, в производстве масличного сырья появляется стабильность, следовательно, увеличивается и доход агрохозяйств. Переработчику тоже необходима стабильность и прогнозируемость бизнеса.

Она возможна при заключении фьючерсных контрактов. Только в этом случае они могут быть уверены, что реализуют свою продукцию по определённой цене, через определённый период времени. Есть надежда, что так будет в дальнейшем. Но сейчас ситуация на рынке растительных масел крайне нестабильна. И, хотя масличное сырьё теперь стоит дорого, цена на конечную продукцию то поднимается, то снижается в непредсказуемой последовательности. Это не позволяет применять прежние долгосрочные модели коммерческого взаимодействия между переработчиком сырья и его производителями. Тем не менее, Бельцкому масложировому комбинату необходимы минимально возможные гарантии доходности и рентабельности производства. В то же время, предприятие крайне заинтересовано в сохранении стабильных долгосрочных отношений с аграрниками, чтобы они обеспечивали его достаточным количеством сырья. В свою очередь сельхозпроизводитель должен быть уверен, что получает справедливую цену за выращенный урожай. В этой сложной ситуации руководство «Floarea Soarelui», принимая во внимание постоянно меняющуюся динамику мирового рынка, на который предприятие экспортирует более 85% своей продукции,

пытается найти оптимальную модель сотрудничества с аграрниками и предлагает новое условие технического кредитования сельхозпроизводителей производителей. Как и прежде «Floarea Soarelui» авансирует сельскохозяйственные предприятия по трём направлениям. Первое – техническое кредитование семенами гибридов подсолнечника от компании «Syngenta» по фиксированной цене 1750 леев за одну посевную единицу. Второе – техническое кредитование хозяйств семенами сои сорта «Аура» местной селекции по цене 9 тыс. леев за тонну. Третье – выделение сельхозпроизводителям денежных средств, которые могут быть направлены на закупку дизельного топлива, пестицидов и удобрений к весенней посевной кампании. Новшеством является схема расчётов за техническое кредитование. Раньше специалисты комбината прогнозировали закупочную цену на сырьё, ориентируясь на более-менее стабильную ценовую конъюнктуру внешних рынков сбыта. Исходя из этих прогнозов, они определяли пропорции/коэффициенты, которые применялись весь период заготовки сырья при расчетах сельхозпродукцией за технические кредиты. Однако сейчас, когда цены нестабильны, велика вероят-

ность возникновения взаимных претензий у партнёров. Чтобы избежать таких негативных ситуаций, «Floarea Soarelui» предлагает агрохозяйствам новую модель расчёта сельхозпродукцией за технические кредиты: закупочная цена комбината на сырье в момент поставки продукции, минус 12% (которые можно считать процентной ставкой кредитования). При этом, рассчитавшись техническим кредитом, предприятие в дальнейшем реализует продукцию комбинату по его текущим закупочным ценам. Более того, сельхозпроизводитель свободен в выборе торговых партнеров, он вправе продавать остатки масличного сырья как бельцкому предприятиюпереработчику, так и, к примеру, другим заводами или экспортерам. Это удобные для аграриев условия контракта. При этом такая система сотрудничества с переработчиком позволит им рассчитывать на справедливое распределение потенциальных рисков и экономического эффекта от продажи готовой продукции. Техническое кредитование семенами будет продолжаться весь март. За этот период предприятие рассчитывает полностью обеспечить все заявки сельхозпроизводителей семенами, а с апреля предприятие планирует выделять и денежные средства на проведение весенних полевых работ.

ЧЕМ БОГ ПОСЛАЛ

Батюшка из Молдовы собрал миллион евро для храма На добровольные пожертвования православных прихожан Мельбурна батюшка из молдавского села восстановил старинный храм НРАВСТВЕННЫЙ ТЕСТ. Скажите, как бы большинство использовало 1 миллион евро, которым доверили распорядиться обеспеченные жители далекой Австралии? Вопрос риторический. Но отец Андрей на добровольные пожертвования прихожан Мельбурна восстановил старинный храм в Трушенах. Отец Андрей – человек мудрый, но далеко не старец. Просто забота о большой семье – четверо детей и матушка – научила его быть неравнодушным и к судьбам тех, кто окружает, верует и слышит от него слово Божие. Он, по его словам, служит Господу, значит, и его творению земному – человеку. В общем, думается, далеко не все наши сограждане распорядились бы такой огромной подаренной суммой так, как этот молодой священник. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЗАРЯД. Познакомиться с ним удалось два года назад на открытии и освящении мемориальной доски воинуинтернационалисту Иону Лазуру. 20-летний паренек ушел из родного села и не вернулся. Отслужив в Афганистане почти весь срок срочной службы, полег в бою, исполняя приказ, будучи верен присяге. То, какими словами при освящении доски отец Андрей объяснял события 20-летней давности сегодняшним сельским молдавским школьникам, которые знают о таком государстве, как СССР, его истории лишь понаслышке, заслуживает глубочайшего

уважения. Через призыв к героическим поступкам ради родины и воинского долга священник создал при исполнении своего пастырского долга энергетический заряд мощной силы. Дети – не менее сотни, да и взрослые – бывшие солдаты, учителя, другие селяне слушали отца Андрея не просто внимательно, а проникновенно. Таких глаз я не видел давно… В О С С ТА Н О В Л Е Н И Е ХРАМА. К слову, энергетика духовности образуется везде, где бывает батюшка. Любопытно, но факт, когда отец Андрей шесть лет назад решился возводить новый храм, то под место для его строительства выбрал стены старой церкви. И немудрено – Божья обитель в Трушенах старше города Кишинева и любого из его храмов. Сельской церкви больше 500 лет. Она помнит еще времена татаро-монгольского нашествия… Ее древние стены – свидетели благих и страшных событий – и стали главным образующим залом для отправления служб. Многим сложно объяснить энергетику в храмах, но движение воздуха внутри его при плотно закрытых дверях – это и есть созидание той силы духа у прихожан и священников, которая и создает феномен «намоленного места». Причем двери храма новомодные – стеклопакеты, такие можно открыть, лишь применив усилие, а захлопываются они крепко. Так что нет здесь никого лукавства – в зале

с куполом высотой в 34 метра, открыты проникновению мощного потока солнечных лучей, колеблется воздух. Он как бы обволакивает прихожан, ласкает их лица и руки, приобщая к возвышенному. ПРИХОЖАНЕ. На одной из самых длительных служб – перед Великим постом, главный зал храма на глазах прихожан как будто бы разрастался. В воссозданной церкви поместилось до 1000 человек. И это были не только прихожане – жители села. За оградой стояло несколько престижных машин – за благословением к отцу Андрею приезжают и преуспевающие жители столицы. МИЛЛИОН ЕВРО. Как он достался батюшке из Трушен? Оказывается, молодой священник почти год проработал в далеком Мельбурне, одном из крупнейших мегаполисов Австралии. Отец Андрей объясняет: “На пятимиллионный приморский промышленноразвитый центр приходится три православных прихода. А жителей там, что исповедуют православие, – великое множество. На службе не протолкнуться. Это и русские, и украинцы, и румыны, и болгары. Как правило, потомки давно покинувших свою историческую родину эмигрантов. Народ большей частью не бедный, веру они почитают и готовы на нее жертвовать”. ПО ЛИЧНОЙ РЕКОМЕНДАЦИИ. В Австралию батюшка попал по личной рекомендации ныне Его Святейшества патриарха Московского и

всея Руси Кирилла, в то время работавшего председателем Отдела внешних церковных сношений (с августа 2000 года – Отдел внешних церковных связей). К россиянам обратились представители православных приходов Австралии с просьбой найти молодого, активного клирика, владеющего тремя языками – английским, русским и молдавским. Нашли отца Андрея. Он служил в приходе города Григориополя. Сын советского военнослужащего, батюшка помотался с родителями по дальним гарнизонам, да и сам послужил отечеству. Прошел армейскую службу в Псковском полку специального назначения Минобороны СССР. Его уход из мирской жизни – проблема деликатная. Главное в другом – он выбрал стезю служения Богу. И справляется с бременем забот простого сельского священника достаточно успешно. ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПРИХОЖАН. Как собрался миллион евро? “Это добровольные пожертвования прихожан Мельбурна, – поясняет отец Андрей. – Потихоньку я направлял эти средства на специальный счет в одном из коммерческих банков Молдовы, потому как понимал – вернусь домой рано или поздно. А по возвращении – начну строить храм. Место в Трушенах я выбрал давно”. Батюшка с энтузиазмом рассказывает о том, что уже сделано. Немало! На имеющиеся и привлеченные средства

выполнены основные работы. Возведено главное здание церкви и множество помещений, прилегающих к нему. Отец Андрей хочет открыть не просто обновленный храм, но обитель, куда могли бы приходить не только сельские прихожане на службы по обряду, но и приезжать гости, где можно было бы приютить страждущих. Есть место для библиотеки, клироса для хора и для трапезной. ЗАЛ С ПОДОГРЕВОМ И КОМПЬЮТЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. По словам отца Андрея, уже сейчас, наблюдая, как многие приводят на службу маленьких детей, он сделал обширный по периметру пол с подогревом. Колоколами храма управляет не по старинке – звонарь, а компьютер. В подземном помещении храма священник устроил усыпальницу. В ней будут хоронить тех, кто принес церкви в Трушенах максимальную пользу. Первой нашла там вечный покой женщина, подарившая семье священника дом, когда он только вернулся из-за границы. ПРОЙДЯ ЛИШЬ ЧАСТЬ ПУТИ. Отец Андрей признается: “Конечно, мне нужна помощь. Я в своих заботах о храме остановился, пройдя лишь часть пути. Представьте, что кроме перечисленного, я скупил в округе храма все дома (церковь стоит на возвышенности), чтобы ее стратегическое над селом положение было явно и отчетливо. Это нужно хотя бы для того,

чтобы малиновый звон колоколов разносился как можно дальше. Современная физика доказала, что именно этот звук лечит. Конечно, мне и приходу нужна поддержка. Но она может быть не только материальной… Возьмем и стройматериалы, и дерево, и бетон. К слову, бетона мы залили в основание храма при различных работах уже несколько тысяч кубометров. Так что храм простоит еще 500 лет”, – уверен священник. Что движет отче…? Казалось бы, ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Он – пастырь, и в столь непростое время объединяет своих прихожан и других верующих, опираясь на православные традиции. Но многие ли из нас смогли бы преодолеть искушение и не обогатиться в одиночку свалившимся в руки даром? Поделиться им со всем миром? Важно еще и то, что отец Андрей делает это искренне, естественно, понимая и осознавая свою миссию, но никак не исходя только из своей личной веры. Быть верующим в его понимании, значит быть любящим, а не фанатиком православия, суть которого зачастую надуманна, агрессивна и нетерпима к другим вероисповеданиям. На этом фоне мечты батюшки о возрождении храма не кажутся несбыточными. У отца Андрея все получится… А желающие ему помочь могут найти его в маленьком селе недалеко от Кишинева. ИА Новости-Молдова


11(592) • 18 марта 2011

Реклама

Observatorul de Nord

Совет ветеранов Сорокского района поздравляет ветерана труда ПАВЛОВУ ЛИДИЮ ГРИГОРЬЕВНУ с Днем рождения! Адресуем Вам самые искренние поздравления! Низкий поклон Вам! Пусть в Вашей душе царит вечная весна, а сердце всегда согреет любовь окружающих. Оставайтесь нашей опорой и надеждой. Председатель Лариса Гайдук Жена, дочь Каролина, сыновья Сержиу и Петру, невестка Сабина, внучки Даниела, Октавиан и Адэлина поздравляют ПЕТРУ ЗОЛОТАРЕВА с 60-летним юбилеем! Мы скажем честно, без сомненья,/ Твоих достоинств нам не перечесть,/ В твой праздник, в день рожденья,/ Желаем быть таким, какой ты есть:/ Друзьям – хорошим другом,/ Для мамы – любящим супругом/ Для нас заботливым отцом,/ А на работе – молодцом! ПЕТРИКЭ ЗОЛОТАРЕВА поздравляют с 25-летним юбилеем родители, брат Сержиу, кумната Сабина, сестра Каролина, племянники Даниела, Октавиан и Адэлина! Любимый наш, в твой день рожденья/ Хотим от сердца пожелать/ Идти уверенно по жизни/ И никогда не унывать!/ Желаем мы от всей души/ Над головою неба голубого,/ Улыбок, радости, любви/ И счастья самого большого! Коллеги по партии поздравляют преподавателя Колледжа искусств ЕМИЛА ГУЦУ с Днем рождения! Пусть радость и счастье, Любовь и участье – всегда освещают Ваш путь. Пусть умчатся подальше невзгоды, И поменьше обидных потерь В жизни – только “хорошей погоды”, Рядом – только надежных друзей.

Семья Мынзат из Режина Мария поздравляет ЕЛЕНУ КАЗАК из с. Луговое с Днем рождения! Пусть в этот день весенний лучами Вам улыбнутся люди и цветы, И пусть всегда идут по жизни с Вами Любовь, здоровье, счастье и мечты. Семья Степанюк из Режина Мария поздравляет ЕЛЕНУ КАЗАК с Днем рождения! Пусть Ваша жизнь счастливой будет, Удача к Вам дорогу не забудет, Пусть радость и добро, надежду и веселье, Вам принесет в подарок День Рожденье!

Теперь авиабилеты от SANAIR service можно купить и в Сорока, цены от компании, без коммерческой надбавки, в любом направлении мира,

комфортабельно, к ко м быстро, надежно. Телефон: (230)94220.

Билеты продаются по ул. Шт. чел Маре, 11 “A”.

“Аист” принес еще детей На прошлой неделе радость пришла в дом следующих сорочан: Вирджиния Лешан, Солонец, 7 марта, мальчик Кристина Рэйляну, Сорока, 7 марта, девочка Виктория Влад, Висока, 8 марта, девочка Галина Истрати, Раковэц, 9 марта, девочка Диана Шалару, Сорока, 9 марта, мальчик Татьяна Задзика, Сорока, 9 марта, девочка Валерия Унгуряну, Висока, 9 марта, мальчик Сорина Кобылаш, Шолкань, 10 марта, мальчик Алина Недельчук, Баксань, 10 марта, девочка Галина Булхак, Раковэц, 12 марта, мальчик Зинаида Лазэр, Застынка, 12 марта, мальчик Наталья Ревенко, Сорока, 13 марта, мальчик Наталья Стратон, Кэинарий Векь,13 марта, девочка Наталья Кравец, Сорока, 13 марта, мальчик Информация была предоставлена родильным отделением районной больницы, г. Сорока.

Óñòàíàâëèâàåì ñïóòíèêîâûå àíòåííû

Êà÷åñòâåííî Íåäîðîãî!

ÎN ATENŢIA CITITORILOR!

Graficul zilelor de audienţă în primăriile din raionul Soroca cu deputatul în Parlamentul Republica Moldova Alexandru Cimbriciuc Nr. Organizaţia primară Ziua Ora 1. Rudi 14.03.2011 09-10 2. Tătărăuca Nouă 14.03.2011 11-12 3. Visoca 21.03.2011 09-10 4. Iarova 21.03.2011 11-12 5. Oclanda 28.03.2011 09-10 6. Cremenciug 28.03.2011 11-12 7. Dărcăuti 04.04.2011 09-10 8. Bădiceni 04.04.2011 11-12 9. Holoşniţa 11.04.2011 09-10 10. Şeptelici 11.04.2011 11-12 11. Şolcani 18.04.2011 09-10 12. Rubleniţa 18.04.2011 11-12 13. Cosăuţi 25.04.2011 09-10 14. Egoreni 25.04.2011 11-12 15. Trifăuţi 02.05.2011 09-10 16. Vasilcău 02.05.2011 11-12 17. Voloviţa 09.05.2011 09-10 18. Ocolina 09.05.2011 11-12 19. Hristici 16.05.2011 09-10 20. Pârliţa 16.05.2011 11-12 21. Băxani 23.05.2011 09-10 22. Schineni 23.05.2011 11-12 23. Bulboci 30.05.2011 09-10 24. Vădeni 30.05.2011 11-12 P.S. În fiecare zi de luni, deputatul Alexandru Cimbriciuc, în perioada 14.00-16.00, primeşte cetăţenii în audienţă în incinta sediului PLDM (or. Soroca, strada Independenţei, 54) Info „OdN” СОЗДАЙТЕ УЮТ • ЖАЛЮЗИ: горизонтальные и вертикальные • ШТОРЫ, В ВАШЕМ ДОМЕ! Замеры, • КАРНИЗЫ, Тел.: 2-52-57, дизайн, • РИМСКИЕ ШТОРЫ, 3-26-85, установка • РОЛЕТЫ 069118572

ФОРТАН маленький - 5 леев, большой - 7 леев. ОКНА, ДВЕРИ ИЗ ДЕРЕВА. Доступные цены! Т. (230)21414, 22374, 069270832 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

ÎS „Servicii Pază” Vă oferă: Oriunde te vei afla: la mare, la ţară sau peste hotare în siguranţă este proprietatea ta numai cu „Servicii Pază” al MAI. Cele mai moderne mijloace de semnalizare, la cele mai adecvate preţuri: 1. Instalarea mijloacelor de semnalizare: apartamente, obiecte, depozite, garaje, blocuri, oficii. 2. Buton de alarmă: apartamente, magazine, gherete, diferite obiecte. 3. Pază cu gardieni publici. 4. Servicii de care puteţi beneficia: însoţirea şi protecţia oamenilor de afaceri şi a membrilor familiilor lor; escortarea mărfurilor, hârtiilor de valoare, obiectelor de preţ pe întreg teritoriul ţării; asigurarea şi menţinerea ordinii publice în cadrul manifestărilor culturale; instalarea sistemului de pază-incendiu autonomă în satele raionului. Adresa noastră: or. Soroca, str. Vasile Alexandri, 6. ÎNTOTDEAUNA LA SOLICITĂRILE ŞI PREFERINŢELE DUMNEAVOASTRĂ.

Tel. 22212, 26030, 23610, 23710, 22553

ПРОГРАММИРОВАНИЕ, РЕМОНТ

Ò. 21696, 069039451.

Музыка для свадеб, кумэтрий, дней рожденья. Фото, видео, тамада. Т.21414, 069270832.

СТРО ИТЕЛ ЬНЫЕ МАТЕ РИАЛ Ы

Адрес: г.Сорока, ул.Тестемицяну, 3

Д

Р ВЕ

И

от 450 леев

е вы е Душ ины каб от 1200 леев

(0230)2-30-99

металлочерепица

Коллективы ООО „Navisor” и СП „Rompetrol” поздравляют ВИКТОРА СЭУ с Днем рождения! Желаем здоровья, жить не старея, Побольше Вам радости, счастья, любви, Поменьше печали, А беды чтоб к Вам никогда не стучали, Не грусти никогда, И с таким настроением прожить лет до ста.

11

на любой вкус и цвет


12

11(592) • 18 марта 2011

Реклама

Observatorul de Nord

Ñïðàâêè ïî ðàçìåùåíèþ ðåêëàìû íà ñòðàíèöàõ «OdN» ïî òåë.: 240-73 (800-1600) ПРОДАЕТСЯ: 1-КОМН. КВАРТИРЫ:  нагорн. часть, 5/5, ул. В. Строеску, 84, газ, вода. T. 24488, 067184427.  Сорока Ноуэ, 1 эт., газ, косметич. ремонт, солн. сторона. T. 31941, 068961195, 068545949.  Сорока Ноуэ, 3/5, газ, ремонт. T. 28478, 069457532.  Сорока Ноуэ, отопление, балкон, солн. сторона. Или меняю на 2-комн. кв-ру. T. 068030022, 068102341.  Сорока Ноуэ, 2/5, ул. Матеевич, 15. T. (0258)24551.  Сорока Ноуэ, 4/5, очень хор. сост., или меняю на 3-комн. квру. Сорока Ноуэ, желательно первый этаж. T. 068394808.  Сорока Ноуэ, срочно, 4/4, ул. Матеевич, 1, без ремонта, нужен капитальный ремонт, газ, стеклопакеты, металлическая входная дверь. T. 94822.  Сорока Ноуэ, 1/5, 16 м², балкон, нет газа, €9000. T. 27320, 067176141.  Сорока Ноуэ, 4/5, ул. Д. Кантемир, 19, газ, 28,4 м². T. 29666, 067236081.  Сорока Ноуэ, газ, мебель. T. 24183.  Stil, 1/5, газ, без ремонта. T. 23611, 068935928.  Stil, 5/5, газ, стеклопакеты, солн. сторона. T. 25308, 069344209.  Stil, 1/5, ул. Попович, 4, без ремонта.Торг. T. 068294026, 060178660.  Stil, 9/9, ул. Шт. чел Маре, 18 м², общая 34,4 м². T. 29629.  Hidroinpex, 2/5, газ, отопление. T. 069628280. 2-КОМН. КВАРТИРЫ:  нагорн. часть, 1/5, газ, ремонт. T. 32782, 069822092.  нагорн. часть, 5/5, газ, без ремонта. T. 069596400.  нагорн. часть, 9/9, ул. В. Строеску, 88, 50 м². T. 068651817.  нагорн. часть, в общежитии агротехнического колледжа, 3-й эт., приватизированная, 36 м². T. 069556534.  нагорн. часть, ул. Левандовского, 20/15, солн. стор., комнаты раздельные, подвал. T. 23254, 26783.  нагорн. часть, 2/5, ниже Кооперативного колледжа. T. 32675, 068030429.  Hidroinpex, 2/5, ул. В. Строеску, 84/9, без ремонта или меняю на идентичную кв-ру в районах Центр или Stil. T. 28913, 069214237.  Сорока Ноуэ, 1/2. T. 069012230, 27378.  Сорока Ноуэ, 4/5, ул. Матеевич, 18/13, солн. сторона, капремонт, отопление. T. 27586, 060117126.  Сорока Ноуэ, 1/5, ул. Д. Кантемир,32, солн. сторона, середина, газ, евроремонт. Т. 29231.  Сорока Ноуэ, 5/5, капитальный ремонт крыши, отопление. T. 22779, 069794513.  Сорока Ноуэ, 5/5, ул. Лучафэрул, 49,7м², комн. разд., солн. сторона, середина, газ, ремонт. Т.29658,068160485.  Сорока Ноуэ, 1/5, ул. Д. Кантемир, 18/39, газ, отопление, ремонт. T. 23910, 069003336.  Сорока Ноуэ, 1/5, ул. Д. Кантемир, газ, возможна пристройка, €15200, договорн. T. 068551409.  Сорока Ноуэ, 4/5, ул. Матеевич, 11/14, газ, отопление, стеклопакеты, солн. стор. T. 31947.  Сорока Ноуэ, 1/5, ул. Лучафэрул, 10, газ, отопление, стены утеплены пенопластом, кухня и коридор расширены, ремонт. T.33850, după 18.00, 069239266.  Сорока Ноуэ, 3/3, ул. Кантемир, ремонт, €10.000, срочно. T. 060433962.  Stil, 1/5, газ, ремонт. T. 069222676.  Stil, 5/5, газ, без ремонта, ул. Шт. чел Маре, 119/4. T. 060113092, 068411888.  Stil, 4/9, возможен обмен. T. 069012230.  Stil, 1/5, газ, без ремонта. T. 027121261, Окница, 068509034.  Stil, 1/5, газ, отопление. T. 33767.  Stil, 2/9, ул. Солтуз, 2, газ,, застекленный балкон. T.

079370552.  Stil, 1/5, ул. Виилор, 1, газ, отопление. T. 31671, 069323074.  Stil, 5/5, газ. T. 069382281.  Центр, 1/2, ремонт, гараж, сарай. T. 24849, 060061727.  центр, 7/9, Modern, газ, солн. стор., частично ремонт. T.26901, 069444063.  центр, 6/9, Modern, евроремонт, частично меблированная. T.068069585.  центр, 2/2, ремонт, газ, стеклопакеты. T. 23932, 069601126.  центр, р-н педучилища, в доме на земле, подвал, сарай. T. 30759.  центр, 4/5,, газ до плиты. T. 26623.  центр Centru, 5/7, отопление, евроремонт. T. 29625, после 16.00, 060178181.  центр, 5/7, газ, вода, солн. сторона. T. 43663, 078229575.  центр, 4/9, с ремонтом и 3-х комн. на НС, без ремонта, 5/5. Т. 060118212  центр, в доме на земле, хорошее место для открытия бизнеса, срочно. T. 24686, 060492170.  Бужэрэука, в доме на земле, ул. Г. Нэстасе, вода, печн. отопление, гараж, погреб, сарай. T. 31717, 067294505.  центр, 4/5, ул. Шт. чел Маре, 18/9, газ. T. 069157361.  Руслановка, в 2-эт. доме. T. 023627170, 060382267. 3-КОМН. КВАРТИРЫ:  нагорн. часть, 5/5, ул. Студенцилор, 10, газ, срочно. T.21743, 50181.  нагорн. часть, 5/5, возле Телецентра, газ, вода. T. 32081, 068956705.  Сорока Ноуэ, 2/5, газ, ремонт, частично меблирована. T. 30991, 069031411.  Сорока Ноуэ, 1/5, ул. Д. Кантемир, 25, Стоматология, 2 балкона, газ, комнаты раздельные. Или меняю на 2 1-комн. квры или 1 1-комн. + доплата. T. 29511, 25061, 079457461.  Сорока Ноуэ, 3/5, середина дома, газ, большие комнаты, 2 балкона, срочно! T. 069491777.  Сорока Ноуэ, 4/5, ул. Матеевич, 14, 67 м². T. 32094, 068596919.  Сорока Ноуэ, ул. Д. Кантемир, 3/5, без ремонта, газ. T. 23117, 31938, после 18.00, 069580647.  Сорока Ноуэ, 5/5, шиферная крыша, газ, отопление. T. 27937, 060481299.  Сорока Ноуэ, 1/5, стоматология, ул. Лучафэрул, 22, газ, возможна пристройка. T. 22405, 069564478.  Сорока Ноуэ, 6/9, стоматология, ул. Шт. чел Маре, 136, отопление, работает лифт. T. 22405, 069564478.  Сорока Ноуэ, 5/5, ул. Лучафэрул, 5, 63 м², газ, отопление, ремонт. T. 27187, 069431433.  Сорока Ноуэ, 5/5, ул. Д. Кантемир, 32, газ, отопление, ремонт. T. 28308, 069446573.  Сорока Ноуэ, 7/9, стоматология, 69,6 м², солн. стор, газ, отопление, ремонт. T. 22460, 069968551.  Сорока Ноуэ, 1/5, ул. Д. Кантемир, 16/53, газ, подвал, без ремонта. Или меняю на 2+1. T. 068540240.  Сорока Ноуэ, 1/5, ул. Лучафэрул, 2/38, балкон, возм. пристройки или меняю на 2-х комн. кв-ру + доплата. T. 93008.  Stil, 8/9, газ, теплый пол, стеклопакеты, евроремонт. T. 069794749.  Stil, 4/5, ул. Виилор, газ, отопление, ремонт. T. 28971, 26325, 079069177.  Stil, 4/9, ул. Виилор, 17/13, газ, 2 балкона, лоджия, 2 коридора. T. 32687, 29563, 069383685.  Stil, ул. Виилор, 9/9, газ, стеклопакеты, без ремонта. T. 25332, 068805836.  Stil, 2/9, ул. Солтуз, 10, газ, отопление, меблиров. T. 069448330.  Центр, 3/5, gaz, евроремонт, стеклопакеты, новые двери, солн. стор. T. 069919897.  Центр, возле БТИ, газ, авт. отопл., гараж, сарай, подвал, большой балкон. Т.23460.  Центр, 1/5, газ, удобства. T.

068955813.  Центр, 1/2, отопление, сарай, погреб, гараж. T. 069464123.  Центр, 5/5, напртив крепости. T. 24184, 24075, 068868665.  р-н Стадиона в капитальном доме на земле, 68 м², все удобства, подвал 100 м², земля 3 сотки (титул), ул. тупиковая. Т. 22912.  Хидроинпекс, 8/9, вода, газ. Т.068141765  Hidroinpex, 8/9, отопление, большой балкон, без ремонта, капитальный гараж. T. 24845, 079506896.  район ДЭУ, 2/2, гараж, подвал, солн. стор, газ, вода, большой балкон. T. 068307989.  нагорн. часть, 1/2, ул. Каля Бэлцулуй, 96, 80 м², газ, удобства, евроремонт, гараж, погреб, подвал, пристройка 30 м², 2 сотки. T. 21789, после 18.00, 069239272.  Сорока Ноуэ, 3/5, ул. Матеевич, 11, газ, 2 балкона, середина. Или меняю на 1-комн. кв-ру. T. 060039837. 4-КОМН. КВАРТИРЫ:  центр, 3/5, 2 балкона, ремонт, меблированная, электробытовая техника, €56.000, цена договорн. T. 069212456. ДОМА:  нагорная часть, дом, 3 уровня, есть окна и двери, возм. подкл. к газу, водопроводу и канализ. (Недовский, 72). Т.: 24386, после 17.00., 079570332  нагорная часть, дом, р-н коопучилища, “под ключ”, сарай, погреб, 16 соток. Т.068101068.  нагорн. часть, Общество слепых, 2-комн. сарай, вода, газ во дворе, гараж, 6 соток или меняю. T. 069916670.  нагорн. часть, дом, „Monolit”, хор. сост., колодец, 5 соток, хозпостройки. Или меняю на 2-3ком. кв-ру + доплата. T. 29016, 068042410.  нагорн. часть, 2-эт. дом, р-н бара „Alisa”, 6 соток, газ, вода, канализация, хозпостройки. T. 22550, 22860, 069906005.  нагорн. часть, дом, район коопучилища, подвал, сарай, вода. T. 28657, 069467557.  нагорн. часть, полдома, ул. Каишилор, 8, сарай, подвал, колодец, 2 сотки. T. 33085, 069746102.  нагорн. часть, дом, ул. Трандафирилор, 3 (третья дорога вниз от магазина-бара по ул. Ренаштерий), 4 комнаты, коридор, кухня, подвал, желез. забор, ворота, асфальт. двор, водопровод (колонка), газ, 7 соток, виноград возле дома. T. 26536, 21747, 022586139, 069479434, 069473672.  нагорн. часть, телецентр, ул. Диминеций, 12, дом, сарай, погреб, хозпостройки, фруктовые деревья, виноград, 4 соток, водопровод, канализация. T. 25365, 060119685.  нагорн. часть, дом, лицей „I. Creangă”, ул.Алуниш, 34, стеклопакет, каб.ТВ, вода, рядом газопровод. Возможен ОБМЕН на квартиру или авто. Т.068330117.  нагорн. часть, 2 дома, ул. Романицей, 2, один дом старый, но жилой, а другой недостроенный, фундамент под гараж, 9 соток. T. 25658, 079237847.  нагорн. часть, возле КСО, гараж, сарай, летняя кухня, автономный колодец, вода в доме, удобства. Рядом – остановка маршр. №3, 7, магазины, газ, цена договорн. T. 93171, после 17.00, 069547580.  Hidroinpex, дом, 6 соток, гараж, сарай, вода, газ. T. 079079799.  Hidroinpex, дом, возле озера Иванченко, 270 м², 6 комн., 2кухни, 2 ванны с санузлом, 3прихожие, 2 балкона на 2-ом эт., подвал 16 м², 2 кочегарки, вода, паровое и печное отопл., гараж, сад, огород, 30 соток, 40 орехов. Возможно продажа полдома. Т.21618.  Hidroinpex, дом, гараж, сарай или меняю на дом в тов-ве. „Lotos” и „Constructorul” + доплата. T. 068434499.  Hidroinpex, ул. Господарилор, 72. Т. 28062, 069755563.

 Hidroinpex, дом, пер. Грэдинарилор, 6, газ, вода, сарай, погреб, 9 соток. T. 26946.  Hidroinpex, дом. Или МЕНЯЮ на квартиру, не выше 3 эт.п доплата. Т.32275 до 13.00 или 22142, после 13.00  Новый план, 2-эт. дом, ул. Думбрэвилор, 2, 10,8x11,2м, 12 соток, сарай, погреб, вода. T. 32082, 069549835.  Бужэрэука, 2-эт. дом, хозпостройки. T. 069165854.  Бужэрэука, дом, 7 соток, вода, хозпостройки, €12.000. T. 22550, 22860, 069906005.  Бужэрэука, дом, 6 комнат, газ, вода, колодец, 10 соток, деревья, виноград. T. 28755.  Бужэрэука, полдома, ул. Траян, 19, база Виктория, 2 комнаты, кухня, коридор, газ, отопление, гараж, погреб, 6 соток, пристройки. T. 24714.  Бужэрэука, дом, ул. Ксенопол, 19, водопровод, канализация, газ, сарай, 5,4 соток. T. 079451044.  Бужэрэука, дом, ул.Василе Секарэ, 16, возле военкомата. Или МЕНЯЮ на 2-3 квартиру, без ремонта. Т.30868, 068789018  Бужэрэука, дом, ул. Тестемицану, 47, сарай, два погреба, 7 соток. Т. 29658, 068160485.  центр, полдома, сарай, небольшой огород, газ до плиты. Т. 31750, 069042975.  центр, дом, 5 комнат, 2 отдельн. входа, возм. для 2 хозяев, 2 погреба, гараж, сарай. T. 30652, 068177823.  центр, дом, ул. Мунтенией 17, 4 комн., газ, отопление, вода, колодец, канализация, погреб, сарай. Т. 22667, 068333748.  центр, ул. Зубку-Кодряну, 31/2, 3 комнаты, кухня, 2 сарай, гараж. Т. 25414, с 15.00 до 21.00, 068143320.  центр, дом, Педагогический колледж, ул. В. Александри, 27, 60 м², удобства, подвал, сарай. T. 32094, 068596919.  центр, дом, 5 соток, подвал, сарай. Или меняю на 2-х ком. кв-ру с доплатой. Т. 24879, после 17.00.  центр, дом, возле Колледжа искусств, участок для открытия бизнеса, выход на центральную улицу. T. 069725243, 069203538.  центр, срочно, недорого, дом, ул. Ленинградская, 13, возле рынка, вода, газ поблизости, телефон. T. 25554, 069256780.  центр, дом, ул. Маламуд, 46, 12 соток, газ, вода, канализация. T. 067176553.  центр, дом, 7 комнат, р-н Синагоги, ул. Р. Колкер, 26, все удобства, летняя кухня, гараж и дом в р-не бывшего пивзавода, 15 соток, райский уголок, газ, все удобства. T. 26376, 069972100.  въезд в город, ул. Индепенденцей, 21, виноградник, деревья. Т. 21858, 069305395.  автостанция, полдома, или только земельный участок. T. 068234147.  Застынка, дом, последняя остановка маршрутки 4/2, 8 соток, погреб, фруктовые деревья, виноград. Т. 21426, после 18.00, 068483090, 069857071.  Застынка, дом, 30 соток, цена договорн. T. 32995.  Застынка, дом, 2 сарая, баня, автономный колодец, вода в доме, гараж, погреб, виноград, фрукт. деревья, € 20.000. T. 94540, после 17.00, 069222698.  Застынка, дом, 10 соток, капремонт, цена договорн. T. 069377558.  Рубленица, дом, возле стадиона, большой сарай, 20 соток, колодец, подвал, деревья, газ, асфальт до ворот. T. 50451, 068096529.  Рубленица, новый дом, 1,5 эт., меблирован., колодец, хозпостройки, 30 соток. Цена договорн. T. 23050206, 068351038.  Слобозия-Кремене, дом, Центр, сарай, погреб, вода; дом в Центре с. Раковэц. T. 23187,067343690.  Резина, дом, центр, газ, вода, сарай, гараж, погреб, виноградник, фр.дер., 11 соток. Т.069112732.

 тов-во „ Lotos ”, дом, 4 комнаты, мансарда, погреб, колодец, гараж, 6 соток. T. 26246, 24149, 069021249.  тов-во „Lotos”, дом, 15 соток, колодец, 2 погреба, 2 сарая. T. 23932, 069601126.  Кэинарий Векь, дом, сарай, колодец, вода в доме, телефон, меблированный. 60 соток. T. 75489.  Воловица, дом, возле школы, гараж, колодец, 30 соток. T. 46027, 069135296.  Егорень, дом, сарай, гараж, хозпостройки, водопровод, живописное место. T. 71406.  Егорень, дом, гараж, сарай, погреб, 30 соток. T. 33448, 060136196.  Цекиновка, Украина, дом, центр или меняю на Сорока и 2-эт. дом в тов-ве „Строитель”. T. 94780, 063631222.  Цекиновка, Украина, срочно, недорого, дом, ул. Ленина, 163, недалеко от парома, сарай, новый подвал, 35 соток возле дома. T. 31568, 069737292.  Бэдичень, хозяйство. T. 32076, 23454, 060123166.  Курешница Ноуэ, дом, вода в доме, баня, место под пруд, дом в Курешница Веке. T. 92998, 25019, 069125966.  Околина, дом, центр села, 12 соток, два сарая, гараж, колодец, погреб, железный забор. Т.51049  Околина, 2-эт. дом, 45 соток, гараж, подвал, сарай, фрукт. деревья, цена договорн. T. 27753, 069080804.  Инундень, дом, сарай, погреб, вода, 50 соток, телефон. T. 46504, 068714205.  Тэтэрэука Веке, дом, сарай, погреб, гараж, колодец, хозпостройки, виноград, 40 соток. Или меняю на жилплощадь в Сорока. Т. 22978.  Цепилова, дом, хозпостройки, гараж, 32 сотки. T. 069382281.  Новый план, 1-эт. дом, ул. Поенилор, 34, у трассы, 11x12, вода, канализация, газопровод возле ворот, удобства, гараж, погреб. T. 069282052.  Новый план, дом, 1,5 эт., ул. Топорашилор, 5, погреб, гараж. T. 24696, 069951465.  центр, полдома и дом, гараж, подвал, 5,5 сотки. T. 26145, 068487994.  Бужэрэука, дом, 20 соток. T. 079551670, 079683512.  Косэуць, дом. T. 61345, 069711542.  товарищество „Конструкторул-2”, строящийся дом, без крыши, 6 соток. T. 31594, после 20.00, 068114094.  Hidroinpex, полдома, ул. Гаражелор, 7, сарай, гараж, погреб, газ. T. 26357, 069401556. МАГАЗИНЫ / ПОМЕЩЕНИЯ:  72 м², п/офис или торг.площ., земельный участок-216 м², приватиз., ул. Крянгэ,17, цена договорн. Или сдам в аренду. Т.069546856.  пакет документов для ООО, налоги оплачены. T. 069212456.  производственное помещение, 200 м², хозпостройки. T. 069165854.  Срочно продается производственно-складское помещение в Сорокском районе. Участок 0,83 га, подвал, складские помещение – 570 м, офисное здание, пилорама, ДКУ, ферма, цех по производству тары. Электросеть 3 фазная – 70 KW,есть возможность подключения к водопроводу и газу. Тел. 069079786.  помещение в центре, капитальный гараж. T. 069092280, 069723316. УЧАСТКИ:  0,23 га, Бужэрэука, для стр-ва дома. Т. 069952734.  земельный участок, Застынка, возле тракторной бригады, 0,12 га. T. 72158, 069908651.  участок, 10 соток, Застынка, последняя остановка маршрута 2/4, возле леса. T. 24835, с 17.00 до 20.00.  земельный участок, 12 соток в Егорень. T. 068030022, 068102391.  участок, 20 соток, жи-

лой дом, 45 м², колодец, газ, €105.000, Львовская обл., Украина. T. 00380980405201, 00380964686787.  участок под стр-во, 6 соток, забор, Новый план. T. 25058, 068880506.  55 соток земли возле ярмарки, 80 м от центральной дороги (4 участка для стр-ва дома). T. 068483503.  участок с домом, виноградник, фрукт. деревья, в товариществе Конструкторул-1. Т. 068483266.  участок, 6 соток, колодец, Конструкторул-2, возле трассы с. Застынка. T. 24849, 060061727.  участок, 6 соток, Конструкторул-1, срочно. Т. 92918, 069340410.  сельхозугодье 1,6 га в Воловица. T. 46149, 068244579.  участок для строительства, 12 сотки, ул. Околирий, Новый план. T. 069290667. ГАРАЖИ:  Стил, метал. гараж. T. 069012230.  гараж, подвал, смотровая яма, охраняемая территория. T. 31028, 069766359.  капитальный гараж, р-н бывшей столовой №9, подвал, цена договорн. T. 068112185.  гараж, Сорока Ноуэ, ул. Матеевич, 29/5, 65,5 м², подвал 31,9 м². T. 069739999.  капитальный гараж, Stil, ул. Аутомобилиштилор, столовая № 9, подвал, подходит под склад. T. 068699329, 079620278. АВТО:  Dacia Pikap. Т.22375, 22270.  Opel-Astra, 1994г., газ/бензин. T. 50424, 068416702.  Opel Astra, 2002-2003, 1,2, очень хор. сост., синий. T. 27555, 069221219.  Renault Megane, 2002, 1,9 TDi, белый, Hatchbank. T. 069558665.  Renault Kangoo, 2001, 1,9, дизель, грузовик. T. 57635, 078011273.  Peugeot-405, хор. сост., срочно, $1500. T. 33021, 069613598.  VAZ-2107, 1994г., VAZ-2105, 1984г., очень хор. сост. T. 31941, 068961195, 068545949.  VAZ-21099, 1994, хор. сост. T. 45564, 069452858.  VAZ-21063, 1988. T. 068080648.  VAZ-2109, 1,5i, 1999, очень хор. сост. T. 50345, 069615439.  VAZ-2109, 1990. T. 20013, 068428373.  VAZ-2110, 2001; Opel Cadet, 1991, 1,6; VAZ 2106, 1989. T. 30917, 068549380. автосигнализа VAZ-2109, ция, центральный замок. T. 068962250.  ГАЗ-53, самосвал, газ-бензин, после кап.ремонта. Т.21414, 069270832.  LANDROVER, 2002. Или МЕНЯЮ на ато плюс доплата. Т.060156157.  трактор МТЗ, плуг, культиватор, сеялка, VR-3,0, VUC-3,0, мельницу DCU-2, запасные части. T.068946596.  автокар 2т Skoda, модель BVH-15225, 1990г., газ/бензин, 56.000 леев, срочно. T.28096, 069703442.  Avia-31, грузовой, 1988г., 3 тонны, фургон изотермический, возм. варианты; козловой кран, балка, хор. сост.; тахограф, 12 вольт, на одного водителя. T. 50165, 060477409.  Mercedes Vito 113, 1998г., грузо-пассажирский, недорого. T. 068266644.  Mercedes 410, 1992, 6+1, хор. сост., новые покрышки. T. 069880595.  Mercedes Sprinter 313, 2005, длинная база, без „косметики”. T. 22996, 068483503.  Fiat Uno, 2001г., хор. сост., €2000. T. 060318411.  GAZ-3102, 1994, белый. T. 31422, 069930778.  Citroen Berlingo, 1999, 1,9. T. 067141367.  VW Golf-3, 1994, хор. сост. T. 069084151.  Dawoo Lanos, 2000, 1,4 хор. сост., срочно. T. 060005193.  Şcoda Fabia, 1,2, 2006, €4200. T. 060155561.  тракторный прицеп, покрыш-


Observatorul de Nord ки для колес тракторного прицепа, покрышки для ГАЗ-51 и ГАЗ-53. T. 25019, 069129966.  Ford Escort, 1991, 1,4, бензин, хор. сост., €1500. T. 069855198.  Bus Ford Tranzit, грузопассажирский, 5 мест, 2,5, хор. сост. Цена договорн. Или меняю на авто + доплата, срочно! T. 060433962.  GAZ-53, самосвал. T. 023073507. КОМПЬЮТЕРЫ, ФОТО, ВИДЕО, АУДИО, ТЕЛЕФОНЫ:  Notebook HP Compaq: hdd160, video-256, ddr2Gb (3200 леев). T. 079707540.  Ноутбук TOSHIBA A305: процессор Intel® Core2 Duo 2.0ГГц, память 3ГБ DDR2, диск 250ГБ, дисплей 15.4”, видео Intel 4500MHD динамики Harman/ Kardon, DVD±RW/CD-RW, вебкамера и микрофон, 9-элементная батарея (до 4-х часов) и т.д. Windows 7. Новый, в упаковке. Цена $800. В подарок –мышь Logitech, стоимостью $45. Тел. 069693671.  компьютер (системник) – AMO, 2,6 GHz; 160 Gb HDD; 166 RAM; видеокарта 512 Mb (32 bit); 3000 леев. T. 069432027.  комплект аппаратуры для свадеб, 2 kWt; комплект электробарабанов; фотоаппарат „Olimpus”, видеокамера IVC. T. 23309, 069005221.  цифровой фотоаппарат Canon Ph SX 20 iS, Япония, профессионал, TTL, 12,4 MП, фото+HD видео, новый, в упаковке. T. 069212123.  компьютеры Pentium IV, мониторы новые и б/у. T. 24445, 069185352.  компьютер (2,7 GH2 AMD; 320 Gb HDD; 1 Gb RAM) + монитор LG + мышка, клавиатура, 4300 леев. Башня (AMD 2,6 GHz; 160 Gb HDD; 1 Gb RAM; видеокарта 512 Mb), 2700 леев. Устанавливю Windows. T. 069432027. МЕБЕЛЬ:  угол для кухни; детская стенка, ворота на роликах. T. 24531, 067324533.

СВАДЕБНЫЕ ПЛАТЬЯ:  свадебное платье, хор. сост. T. 26357, 069401556.  свадебное платье в отличном сост. Т. 23473, 068005139. РАЗНОЕ:  MAGT-Vest (мельница Маламуда) продает сахар, комбикорма, ячмень, пшеница, мука, кукурузную крупу по цене производителя. T. 93825.  НЕДОРОГО! новая деревянная дверь 1,95/60, 4 листа оцинкованной жести. 2,5х1,2. Т.24132.  нутрии взрослые и молодняк, от 2-х месяцев и старше. T. 069111548.  детская кроватка, детская коляска, зима-лето. T. 25992, 069773849.  детская кровать, новая; детская коляска, б/у. T. 4118,069369655.  асбестовые трубы, диаметр – 200, для колодцев. T. 078360275, 078386680.  4. деревянн. окна 1,4x1,25; 3 двери 2,25x1,3, б/у. T. 32070.  4 деревянн. окна, б/у, застеклен., 140x150, недорого. T. 067121638.  саженцы орехов. T. 30057.  саженцы орехов. T. 46066, 068270159.  швейные машины, оверлок, двигатели, инкубатор. T. 069435504, 079315624.  стеллажи для магазина, весы, витрины-холодильники, аппарат по производству фортана. T. 25019, 069125966.  квашеная капуста, 300 кг, выгодная цена. T. 25019, 069125966. АРЕНДА: CДАЕТСЯ:  большие производственные помещения, наг. часть, напротив еврейского кладбища. Т.21414, после 20.00, 069270832.  принимаем на квартиру девушек. Т.30182,068575438.  торговое помещение в центре, отопление, ремонт, в центре. T. 24445, 069185352.  большое производствен-

Concurs prin Cererea Ofertelor de Preţ Autoritatea contractantă: Primăria or. Soroca. Telefon de contact tel: 2-21-76 Obiectul achiziţiei: RĂSAD DE FLORI Locul obţinerii condiţiilor concursului: or. Soroca, str. Ștefan cel Mare, 5, bir. 416 Termenul de depunere a ofertelor: 21 martie 2011, ora 09.30 Termenul de desfăşurare a concursului: 21 martie 2011, ora 10.00

ное помещение, наг. часть, напротив Нового плана, бывший ПРОТ, маршр. №3. T. 069222698. СНИМУ:  1 или 2-комн. кв-ру в микрорайонах Stil или Сорока Ноуэ, меблиров., газ и вода. T. 30403, 068458404. КУПЛЮ:  MAGT-Vest (мельница Маламуда) закупает пшеницу в неограниченном количестве. T. 93825.  участок под стр-во дома в городе или в соседних селах. T. 26478, 079242544.  мясо свиное, говяжье, баранину, мясо кролика. Цена договорная. T. 26741, 069349174.  шпалеры для винограда б/у. T. 30655, 068621155.  солярку. T. 078318033.  медогонку. T. 068222983. МЕНЯЮ:  3-комн. кв-ру, Stil, 8/9, на берегу Днестра, на дом или 2-комн. кв-ру + доплата. Рассмотрим разные варианты. T. 31298, 069213566. УСЛУГИ:  ремонт – все виды внутренних и наружных работ, доступные цены. T. 40125, 069412539.  недорого! Видео-фото. Цифровая видеосьемка (ЗССD). Перевод видеозаписей на DVD диск. Музыка, тамада. Т.069212123.  установка программ для PC, Windows, Antivirus. Т.068746236.  ремонт мебели: диванов, кресел, стульев, табуреток. Покупаем старые диваны, 50-200 леев. T. 27929, 079624450.  ремонт – внутренние и наружные работы, гипсокартон, натяжные потолки, отопление, расписные потолки, сантехнические работы, качество гарантировано, возможен выезд в села. T. 29562, 26649, 078317947, 078317904.  все виды ремонта в квартирах, домах, офисах. T. 069098651.  все виды ремонта в квартирах, домах, офисах. T. 069734737.

РЕШЕТКИ. ОГРАДЫ. ЗАБОРЫ. КОЗЫРЬКИ. ВОРОТА.

T: 24783, 069264353, 069457547

ПАРОМ на пограничном пункте Косэуць-Ямполь работает ежедневно в период с 7.00 до 18.00. Т. 068418881, 61030.

Устанавливаем автоматику для АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ворот, уличных шлагбаумов, входных и гаражных дверей. T. 079323048, 060407733.

Т.: 069691410

Ремонт • стартеров, • генераторов, • сварка глушителей

Автоэлектрик

11(592) • 18 марта 2011

Реклама  чистка газовых котлов, установка газового отопления, заказ и доставка котлов, возможен выезд в села. Т.29562, 26649, 078317947, 078317904.  чистка подушек, сухая и влажная с пропаркой и дезинфекцией перьев, на выбор. T.32687, 069383685.  стройбригада выполняет все виды строительных работ, внутренние и наружные. T. 93603, 079710056, 079761277.  Предприятие оказывает бухгалтерские услуги: обработка первичных документов, составление финансовых и налоговых отчетов. Лицензированный софт 1С: Предприятие- 8.2 от дистрибьютора. Т.068531224.  продаем песок, котелец, камень. Предоставляем транспорт – МАЗ, КАМАЗ, ЗИЛ-131. T. 25195, 069141495.  музыка для торжеств, саксофон, цена доступная, качество. T. 069138093, 068550508.  консультации по гражданству РФ в программе переселения в Россию; формируем базу данных для дальнейшей перспективы легального трудоустройства в РФ. T. 94780, 069631222.  музыка для различных церемоний. Т.069191378, 078263717, 079117631  ремонт старых диванов, кресел, стульев в городе и районе. T. 23034, 068742825.  ремонт – все виды внутренних и наружных работ в домах, квартирах в городе и районе. T. 069576318, Михаил.  даю консультации по подготовке пакета документов для получения румынского гражданства. T. 068708000.  ремонт стиральных машин на дому. T. 069026682.  все виды ремонта – внутренние и наружные работы. Качество, гарантия. T. 29003, 068577632. Продается 2-этажный котельцовый дом в нагорной части, 14 соток, газ, водопровод. Возможна оплата в рассрочку. Или меняю на квартиру в Кишинэу. T. 23078, 069171266.

Услуги:

БАНЯ

НА ДРОВАХ. Чистота и комфорт. T. 93248, 068418881

ICS „Maritan-Sor” ООО принимает на работу МЕНЕДЖЕРА по административным и финансово-экономическим проблемам. Требования: знание румынского и итальянского языков. Информации по тел. 0230 33693. Фирма „Soro-Meteor” приглашает на работу

НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА СБЫТА. Продается новый 2-эт. законченный дом, евроремонт, удобства, гараж, погреб, микрорайон «Stil», ул. Ф. Будде, 12. Возм. варианты. T. 069163087.

БЮРО РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

Требования: высшее образование, желательно экономическое, знание русского и румынского языков, владение компьютером. Зарплата – по договоренности. Желательно наличие собственного автомобиля. T. 26190, 22452.

район автовокзала

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ (гранит, мрамор, крошка), портретов на камне, овалов и их монтаж, транспорт. Сорока, ул. Индепенденцей, 12. Тел. 92942, 23949.

Педагогический коллектив гимназии с. Стойкань выражает искренние соболезнования Ульяне Чока в связи с кончиной МАТЕРИ. Царствие ей небесное.

Коллектив примэрии Застынка с глубокой скорбью воспринял весть о безвременной кончине начальника службы земельных отношений и кадастра Сорокского районного совета ВИКТОРА БАЛТЭ и выражает искренние соболезнования семье и близким. Вечная ему память. Да упокоит его Господь в Царствии Своем.

13

 обслуживание и ремонт компьютеров. Мастерская расположена в магазине „Bujărăuca”. T. 068166341.  чистка старого паркета, установка гипсо-картона, вагонки, утепление стен пенопластом. T. 26482.  ремонт, все виды работ, качество, гарантия. T. 069261906.  видеосъемки, монтаж, DVD. T. 26357, 069331090. ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:  официант, бармен. T. 069110703, 069133473.  рядовые рабочие, слесарь в цехе вулканизации и по ремонту разных марок автомобилей. T. 46470, 069708519.  бармен, возраст 25-40 лет. Т.069038132.  два механизатора и опытный агроном. T. 22785, 069108554.  парикмахеры и маникюристки в парикмахерскую в центре города. T. 30120, 069248095.  элитный салон красоты приглашает парикмахера – универсальный мастер, мастера маникюр, педикюр, наращивание, косметолога. T. 069448330.  заправка «Bemol» Воловица принимает на работу кассира. Т. 079773911.  Парикмахерская „Jasmin” приглашает парикмахеров универсалов, маникюристок, массажиста. Наличие опыта является преимуществом! T. 069530626. ИЩУ РАБОТУ:  опытный главный бухгалтер, имеется свой офис. Т. 23932, 069601126.  опытный водитель всех категорий, B, C, D, E. T. 069224486.  няня. T. 068206790. ЗНАКОМСТВА:  Мужчина, 65 лет, знакомится с женщиной 62-68 лет, согласной жить в сельской местности. Адрес: Руснак Анатолий Михай,

с. Шофрынкань, Единецкий район.  мужчина, 50 лет, 160 чм, житель села, материально обеспеченный, желает познакомиться с женщиной 45-55 лет, без обязательств. T. 93344.  Женщина, 61 год, одинокая, без обязательств познакомится с мужчиной 55-65 лет, с активной жизненной позицией, не пьющим, имеющем жилье в городе или близлежащих селах. Национальность значения не имеет. Т.060477405 ИЗВЕЩЕНИЯ:  Сорокский суд вызывает Кожокарь Иона Александровича, прож. в с. Косэуць Сорокского района, на судебное заседание о взимании алиментов, которое состоится 11.04.2011г., в 10.00, каб. 17. Судья Г. Люлька.  Сорокский суд вызывает Патрашку Аллу Викторовну, 03.04.1976 г.р., прож. в г. Сорока, ул. Виилор, 19/13, на судебное заседание о расторжении брака, которое состоится 11.04.2011г., в 13.00, каб. 13. Судья В. Белоус.  Сорокский суд вызывает Гросу Сергея Вилен, 31.03.1987 г.р., прож. в г. Сорока, ул. П. Халипа, 3/3, на судебное заседание о взимании материального ущерба, долга и пени, которое состоится 11.04.2011г., в 14.00, каб. 13. Судья Г. Белоус.  Сорокский суд вызывает Репеди Олега Ивановича, 08.02.1984 г.р., прож. в г. Сорока, ул. Попович, 4/34, на судебное заседание о взимании алиментов, которое состоится 30.03.2011г., в 14.00, каб. 13. Судья Г. Белоус.

Продается 2-этажный котельцовый дом в нагорной части, напротив кооперативного колледжа, 11 соток, все удобства. Возможна оплата в рассрочку. T. 23078, 069171266.

Продается магазин с оборудованием, 300 м², капитальный ремонт, ул. В. Строеску, напротив Hidroinpex. T. 23078, 069171266.

Concurs prin Cererea Ofertelor de Preţ Autoritatea contractantă: Primăria or. Soroca. Telefon de contact tel: 2-21-76 Obiectul achiziţiei: LEGUME Locul obţinerii condiţiilor concursului: or. Soroca, str. Ștefan cel Mare, 5, bir. 416 Termenul de depunere a ofertelor: 22 martie 2011, ora 09.30 Termenul de desfăşurare a concursului:22 martie 2011, ora 10.00

Оптовая база СТРОЙМАТЕРИАЛОВ “Cherest-Val” SRL  доска, обрез., необрез.  цемент, серый, белый  шифер  фортан  кирпич  продукция “supraten”  гипсокартон  гипс  пенопласт  минвата  вагонка, дерев.

       

пластик ламинат сайдинг металлочерепица OSB, ДВП, фанера сантехника электрика сухие смеси Knauf двери железн. межкомнатн. (большой ассортимент)

Оптовикам – скидки! Т. 26765, 069293043. Педагогический коллектив гимназии № 1 г. Сорока выражает искренние соболезнования учительнице Сильвии Ротару в связи с трагической смертью БРАТА. Пусть земля ему будет пухом.

Коллектив примэрии Егорень выражает искренние соболезнования примару Виктору Мутрук в связи со смертью МАРИИ РАИЛЯН. Пусть земля будет ей пухом.

Семья Матейчук из Бэлць выражает искренние соболезнования семье Владимира Забриян в связи с уходом в мир иной МАТЕРИ. Да упокоит ее Господь в Царствии Своем.

Педагогический коллектив гимназии № 1 г. Сорока выражает искренние соболезнования заведующей столовой Вере Мунтян в связи с безвременной кончиной БРАТА. Царствие ему небесное.

Коллектив AО „Locuinţa” из Сорока выражает соболезнования семье Владимира Забриян в связи с невосполнимой утратой – кончиной МАТЕРИ. Царствие ей небесное.

Семья Эйдельман из Германии разделяет боль невосполнимой утраты семьи Владимира Забриян в связи с кончиной МАТЕРИ. Вечная ей память.

Коллектив физиотерапевтического отделения Сорокской районной больницы выражает искренние соболезнования коллеге Аржентине Рошка в связи со смертью МАТЕРИ. Да упокоит ее Господь в Царствии Своем.

Семья Ревенко из Кишинэу разделяет боль утраты и выражает соболезнования семье Владимира Забриян в связи со смертью МАТЕРИ. Вечная ей память.

Коллектив МП „Direcţia de apeducte şi canalizare Soroca” выражает искренние соболезнования господину Рошка Валерию в связи со смертью ТЕЩИ. Царствие ей небесное.

Примэрия, местный совет Дубна выражают искренние соболезнования семье Галины Балта в связи с безвременной кончиной отца и мужа ВИКТОРА. Царствие ему небесное.


14

Программа ТВ

11(592) • 18 марта 2011

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ Овен (21.03-20.04). Чтобы не попасть впросак, приготовьтесь к повышенной мобильности решений и, возможно, пренебрежению собственными, зачастую корыстными интересами. А вот отстаивание позиции кого-то из представителей знака Дев, неожиданно может принести дивиденды. В любовных делах верховодит настроение. Старайтесь больше двигаться, совершайте пешие прогулки, начните делать зарядку. Телец (20.04-20.05). Время, когда смело можно доверять первому впечатлению, особенно в личных делах. А вот на кого не стоит возлагать надежд и посвящать в свои планы, так это Раков. Если вы планируете развиваться на нынешнем месте работы, то пересмотрите тактику. Если же минусов в вашей деятельности больше, чем плюсов, то конец марта отличный момент для перемены места или даже рода деятельности. Близнецы (21.05-20.06). Магическое обаяние приковывает к вам взгляды значимых особ и способствует пополнению финансовой копилки. А вот в круге общения возможна брешь. Впрочем, вам по силам удержать в своей жизни дорогих людей, стоит лишь перестать быть излишне эгоистичным. Будьте особенно осторожны к информации, предоставленной Стрельцами. Она может не соответствовать истине. Рак (21.06-22.07). Фортуна благоволит тем, кто придерживается активной позиции и во всём старается найти позитивное начало. Не давайте напрасных обещаний, особенно тем, от кого зависит ваше благосостояние, а также представителям знака зодиака Скорпион. Возросшая сексуальность разнообразит личную жизнь и преподнесёт множество незабываемых моментов. Не самый лучший период для диет и голоданий. Лев (23.07-22.08). Астропрогноз этой недели подтвердит, что последовательность действий и умение отвечать за собственные слова лежат в основе репутации. Не пренебрегайте этой истиной и тогда вы не потеряете, а приобретёте. Не исключено, что придётся услышать много нового и зачастую неприятного, особенно от представителей знака Близнецы. Предстоят крупные, но весьма долгожданные траты. Дева (23.08-22.09). Персональный гороскоп выводит на первый план партнёрские отношения - будь то профессия, семья или хобби. Только при поддержке союзников вы сможете реализовать собственные планы и выйти на качественно лучший уровень жизни. Отличный период для объединения семьи посредством выезда на пикник или выхода в свет. Если вам предстоит дальняя поездка, то лучшего попутчика, чем Телец не найти. Весы (23.09-22.10). Прежде чем браться за новое дело, тщательно разберитесь в мотивациях и нюансах организации. Есть риск ввязаться в сомнительные авантюры, которые принесут головную боль. Что касается любви, то здесь голова будет кружиться исключительно от счастья, особенно если ваш партнер родился под знаком Овен. Небольшие подарки друзьям, преподнесённые без повода, способны творить чудеса. Скорпион (23.10-21.11). Астрологический фон накалит вас рутинностью работы и монотонной круговертью, которыми, однако, нельзя пренебрегать. Если сумеете не выпустить ситуацию из-под контроля, реагируя своевременно, то есть все шансы на значительное финансовое обогащение. Хороший период для принятия гостей и демонстрации хлебосольности, которая особенно поразит Львов. Звёзды рекомендуют пройти курс массажа. Стрелец (22.11-21.12). На этой неделе ваш интеллект способен завоевать сердца самых неподкупных представителей социума - детей. В отношениях с ними у вас полная гармония. А вот во взаимодействии с коллегами дела обстоят сложнее. Постарайтесь относиться к их прихотям философски и не принимать близко к сердцу. Звёзды предсказывают появление на горизонте зазнобы - присмотритесь к Водолеям. Козерог (22.12-19.01). Вероятно повторение ситуаций, уже случавшихся с вами. Постарайтесь извлечь пользу из дежавю, и не будьте столь предсказуемы в линии поведения. Укрепление материальных редутов будет возможным за счёт участия в делах Рыб. Поскольку вы нынче восприимчивы к воспалительным процессам, не пренебрегайте профилактикой здоровья, а также позвольте себе проснуться без будильника. Водолей (20.01-18.02). Будьте активны и одновременно высоко ответственны. Используйте присущую вам чувственность, но при этом не идите на поводу эмоций. Живите в ритме влюблённости, но не злоупотребляйте розовыми очками. Вероятно интересное предложение о профессиональном сотрудничестве от Весов. Выходные проведите за городом, подальше от шума и суеты. Рыбы (19.02-20.03). Нынешний период не совместим с необоснованными поступками и необдуманными словами. Ваш персональный девиз - «терпение и труд всё перетрут!». На личном фронте возможно развитие сразу нескольких сюжетов. Если окажетесь в тупиковой ситуации, то помощи ищите у Козерогов. Будучи нацеленными на покупку, вы точно не прогадаете, если сделаете ставку на качество.

Observatorul de Nord

Понедельник 21.03.11

Вторник 22.03.11

Среда 23.03.11

MOLDOVA 1

MOLDOVA 1

MOLDOVA 1

6.00 Documentar. De ce să mergi, dacă poţi înainte cu căruciorul. 7.00, 8.00, 9.00 ŞTIRI. 7.10, 8.15 Bună dimineaţa! 9.10 Serial. UN PREOT PRINTRE NOI (Italia). 10.45 Documentar. Palatele Parisului. 11.00 Reporter de gardă. 11.20 Vector european. 12.00 Documentar. 25 de zile în Europa. 13.00 ŞTIRI. 13.10 Bună dimineaţa! (reluare). 14.50 Actorul, regizorul şi filosoful Dan Puric despre Omul frumos, Cine sîntem, Spiritul răsăritean. Înregistrare de la Teatrul Naţional Mihai Eminescu. 16.00 Respiro. Program muzical. 16.15 Erudit-cafe. 17.00 ŞTIRI. 17.15 Respiro. Program muzical. 17.35 Magazinele UEFA. 18.00 Unda Bugiacului. 18.30 Documentar. Surprinzătoarea lume a animalelor. 18.40 Povestea de seară. 19.00 MESAGER (rus.). 19.40, 2.30 Moldova în direct. 20.40 Linişte, poporul vorbeşte! 21.00, 2.00, 4.00 MESAGER. 21.40 Cum să cîştigi bani cu Moldindconbank. Noutăţi bancare. 21.50, 3.30 Săptămîna sportivă. 22.25 Miniserial. LEGĂTURI INVIZIBILE (Italia). 0.00 ŞTIRI. 0.10 Respiro. 0.25 Documentar. Arte marţiale chineze. Templul Shaolin-si. 1.00 Programul zilei. Calendar. 1.05 Moldova: aici şi acum. Ştiri. 1.15 Evantai folcloric. 1.55 Descoperă Moldova. 4.30 Focus TV. 5.00 La curţile dorului. 5.15 Baştina. Magazin agricol. 5.45 Music Mania.

6.00 Documentar. Europa şi Cernobîlul. 7.00, 8.00, 9.00 ŞTIRI. 7.10, 8.15 Bună dimineaţa! 9.10 Documentar. Jurnale de călătorie. 10.05 Respiro. Program muzical. 10.30 Accente economice. 11.00 Moldova în direct. 12.00 Magazinele UEFA. 12.30 Documentar. Global 3000. 13.00 ŞTIRI. 13.10 Bună dimineaţa! (reluare). 14.50 Actorul, regizorul şi filosoful Dan Puric despre Omul frumos, Cine sîntem, Spiritul răsăritean. Înregistrare de la Teatrul Naţional Mihai Eminescu. 15.50 Săptămîna sportivă. 16.20 La noi în sat. 17.00 ŞTIRI. 17.15 Evantai folcloric. 18.00 Gagauz ogea. 18.30 Documentar. Surprinzătoarea lume a animalelor. 18.40 Povestea de seară. 19.00 MESAGER (rus.). 19.40, 3.00 Moldova în direct. 20.40 Linişte, poporul vorbeşte! 21.00, 2.00, 4.00 MESAGER. 21.40 Silvia Grigore. Anotimpul dragostei. Spectacol muzical. 23.30 ŞTIRI. 23.40 Documentar. Album de familie. 0.35 Medalion muzical. Anastasia Lazariuc. 1.00 Programul zilei. Calendar. 1.05 Moldova: aici şi acum. Ştiri. 1.15 Abraziv. 1.45 Descoperă Moldova. 2.30 Dor. Program muzical. 4.30 O seară în familie. 5.30 Music Mania.

6.00 Documentar. Album de familie. 7.00, 8.00, 9.00 ŞTIRI. 7.10, 8.15 Bună dimineaţa! 9.10 Documentar. 25 de zile în Europa. 10.10 Respiro. Program muzical. 10.30 Ghidul sănătăţii tale. 11.00 Moldova în direct. 12.00 Baştina. Magazin agricol. 12.30 Gagauz ogea. 13.00 ŞTIRI. 13.10 Bună dimineaţa! (reluare). 14.50 Videoteca copiilor. 15.05 Magazinul copiilor. 15.35 Mai în glumă, mai în serios. 16.30 Handbal. Campionatul RM. Olimpus - PCU. Transmisiune în direct. În pauză: ŞTIRI. 17.40 Medalion muzical. Anastasia Lazariuc. 18.00 Russkii mir. 18.30 Documentar. Cum e vremea?. 18.40 Povestea de seară. 19.00 MESAGER (rus.). 19.40, 3.00 Moldova în direct. 20.40 Linişte, poporul vorbeşte! 21.00, 2.00, 4.00 MESAGER. 21.40 Doar iubirea ne mai ţine. Spectacol muzical. Partea 1. 23.05 ŞTIRI. 23.25 Documentar. Fluviul Yangtze. 1.00 Programul zilei. Calendar. 1.05 Moldova: aici şi acum. Ştiri. 1.15 Erudit-cafe. Concurs de inteligenţă. 2.30 Natura în obiectiv. 4.30 Actorul, regizorul şi filosoful Dan Puric. Partea 1. 5.40 Moment poetic. Nicolae Popa. 5.50 Calendarul zilei. Horoscop.

TV7-NTV

03.55 НТВ утром 07.00 Суд присяжных 08.05 Главная дорога 08.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 09.00 Сегодня 09.25 Обзор. ЧП. Обзор 09.55 Вокруг света 10.00 До суда 10.50 Телешопинг 11.05 Т/с Таксистка-4 12.00 Сегодня 12.35 Телешопинг 12.55 Т/с Платина 13.45 Т/с Платина 14.30 Вокруг света 14.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 15.00 Сегодня 15.35 Телешопинг 15.55 Т/с Улицы разбитых фонарей-8 16.40 Т/с Улицы разбитых фонарей-9 17.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 18.00 Сotidian (rom) 18.30 Т/с Погоня за тенью 19.25 Т/с Погоня за тенью 20.30 Сегодня в Молдове 21.00 Сегодня 21.35 Честный понедельник 22.30 Сotidian (rom) 23.00 Сегодня 23.20 Т/с Терминал 00.05 Т/с Терминал 00.55 Футбольная ночь 01.20 Сotidian (rom) 01.50 Т/с Детектив Раш-7 02.35 Суд присяжных 03.25 Сotidian (rom) PERVÎI CANAL

05.00 Доброе утро 09.00 Новости 09.05 Доброе утро 09.35 Контрольная закупка 10.00 Жить здорово! 11.00 ЖКХ 12.00 Новости 12.20 Модный приговор 13.20 Детективы 14.00 Другие новости 14.25 Понять. Простить 15.00 Новости 15.20 Хочу знать 16.00 Т/с Обручальное кольцо 16.50 Федеральный судья 18.00 Новости 18.15 След 19.00 Давай поженимся! 19.50 Жди меня 21.00 Время 21.30 Т/с Возмездие 22.25 Василий Сталин. Сын за отца 23.20 Новости 23.40 На ночь глядя 00.30 Х/ф Голливудские менты 02.25 Х/ф Большой толстый лгун 03.45 Хочу знать 04.10 Давай поженимся! NIT-DIGEST

06.30 Барышня и кулинар 07.05 Веселый подъем 07.30 Life story 08.00 Х/ф Найденыш 10.05 Д/с В поисках приключений 11.05 Т/с Черная богиня (rom титры) 12.10 TV-market 12.20 Т/с Черная богиня (rom титры) 13.00 Т/с Военная разведка (rom титры) 15.00 Барышня и кулинар 15.55 TV-market 16.00 Т/с Волчица (rom титры) 18.00 Curier (rom) 18.05 Т/с Сага, или однажды… (rom титры) 20.00 Curier (рус.) 20.25 Новости бизнеса 20.35 Т/с Военная разведка (rom титры) 21.30 Curier (rom) 21.55 Новости бизнеса (rom) 22.05 Т/с Военная разведка (rom титры) 23.00 Д/ф Наколдуйте мне жизнь! 00.00 Curier (rom) 00.25 Новости бизнеса (rom) 00.30 Т/с Черная богиня (rom титры) 02.00 Curier (rom) 02.25 Новости бизнеса (rom) 02.30 Реальные истории 03.00 Д/с В поисках приключений 03.40 Curier (rom) 04.05 Новости бизнеса (rom) 04.10 Леонид Млечин представляет… 04.50 Т/с Волчица (rom титры) 06.10 М/ф 1+1

06:05 Зачарований хлопчик 06:55 Сніданок з 1+1 07:00 ТСН 07:10 Сніданок з 1+1 07:50 Сніданок з 1+1 08:00 ТСН 08:05 Сніданок з 1+1 09:00 ТСН 09:10 Сніданок з 1+1 09:25 Смакуємо 10:00 Племіннички в Єгипті 11:30 Анатомія слави 12:25 Велике перевтілення 13:10 Нестримні 15:00 Ванечка 17:00 ТСН 17:15 Шість кадрів 17:45 Випадковий попутник 19:30 ТСН 20:10 Зірка+Зірка -2 22:10 Інтерни 22:35 Маргоша 4 23:35 ТСН 00:00 Злочини пристрасті 01:55 Випадковий попутник 03:25 Тв - шоп 05:25 Руда.

TV7-NTV

TV7-NTV

03.55 НТВ утром 06.35 Суд присяжных 07.30 Сегодня в Молдове 08.00 Обзор. Чрезвычайное происшествие 08.30 Сotidian (rom) 09.00 Сегодня 09.25 ЧП. Расследование 09.50 Вокруг света 10.00 До суда 10.50 Телешопинг 11.05 Т/с Таксистка-4 12.00 Сегодня 12.35 Телешопинг 12.55 Т/с Платина 13.45 Т/с Платина 14.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 15.00 Сегодня 15.35 Телешопинг 15.50 Т/с Улицы разбитых фонарей-9 16.45 Т/с Улицы разбитых фонарей-9 17.40 Обзор. Чрезвычайное происшествие 18.00 Сotidian (rom) 18.30 Т/с Погоня за тенью 19.25 Т/с Погоня за тенью 20.15 Обзор. Чрезвычайное происшествие 20.30 Сегодня в Молдове 21.05 Logica puterii 22.30 Сotidian (rom) 23.00 Сегодня 23.25 Т/с Терминал 00.10 Т/с Терминал 00.55 Главная дорога 01.20 Сotidian (rom) 01.50 Т/с Детектив Раш-7 02.35 Суд присяжных 03.25 Сotidian (rom)

03.55 НТВ утром 06.35 Суд присяжных 07.30 Сегодня в Молдове 08.00 Обзор. Чрезвычайное происшествие 08.30 Сotidian (rom) 09.00 Сегодня 09.25 Внимание: розыск! 09.50 Вокруг света 09.55 До суда 10.50 Телешопинг 11.05 Т/с Таксистка-4 12.00 Сегодня 12.35 Телешопинг 12.55 Т/с Платина 13.45 Т/с Платина 14.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 15.00 Сегодня 15.35 Телешопинг 15.50 Logica puterii 17.10 Т/с Улицы разбитых фонарей-9 18.00 Сotidian (rom) 18.30 Т/с Мент в законе-2 19.25 Т/с Мент в законе-2 20.15 Обзор. Чрезвычайное происшествие 20.30 Сегодня в Молдове 21.00 Сегодня 21.35 Д/ф Русские сенсации 22.30 Сotidian (rom) 23.00 Сегодня 23.20 Т/с Терминал 00.05 Т/с Терминал 00.50 Обзор. Чрезвычайное происшествие 01.05 Сotidian (rom) 01.35 Т/с Детектив Раш-7 02.15 Суд присяжных 03.05 Безумный день 03.25 Сotidian (rom)

PERVÎI CANAL

05.00 Доброе утро 09.00 Новости 09.05 Доброе утро 09.35 Контрольная закупка 10.00 Жить здорово! 11.00 ЖКХ 12.00 Новости 12.20 Модный приговор 13.20 Детективы 14.00 Другие новости 14.25 Понять. Простить 15.00 Новости 15.20 Хочу знать 16.00 Т/с Обручальное кольцо 16.50 Федеральный судья 18.00 Новости 18.15 След 19.00 Давай поженимся! 19.50 Пусть говорят 21.00 Время 21.30 Т/с Возмездие 22.25 Свидетели 23.20 Новости 23.40 На ночь глядя 00.30 Х/ф Легенды осени 02.40 Х/ф Фиктивный брак 03.45 Хочу знать 04.10 Давай поженимся! NIT-DIGEST

06.30 Curier (rom) 06.55 Новости бизнеса 07.05 Веселый подъем 07.30 Curier (рус.) 07.55 Новости бизнеса 08.00 Т/с Сага, или однажды… (rom/titre) 10.00 Д/с В поисках приключений 11.00 Т/с Черная богиня (rom/titre) 11.55 TV-market 12.05 Т/с Черная богиня (rom/titre) 13.00 Т/с Военная разведка (rom/titre) 15.00 Д/ф Наколдуйте мне жизнь! 15.55 TV-market 16.00 Т/с Волчица (rom/titre) 18.00 Curier (rom) 18.05 Т/с Сага, или однажды… (rom/titre) 20.00 Curier (рус.) 20.25 Новости бизнеса 20.35 Импакт (рус.) 21.30 Curier (rom) 21.55 Новости бизнеса (rom) 22.05 Т/с Военная разведка (rom/titre) 23.00 Д/ф Глухари. Доказательства вины 00.00 Curier (rom) 00.25 Новости бизнеса (rom) 00.30 Т/с Черная богиня (rom/titre) 02.00 Curier (rom) 02.25 Новости бизнеса (rom) 02.30 Реальные истории 03.00 Д/с В поисках приключений 03.40 Curier (rom) 04.05 Новости бизнеса (rom) 04.10 Леонид Млечин представляет… 04.50 Т/с Волчица (rom/titre) 06.10 М/ф 1+1

06:05 Служба розшуку дітей 06:10 Тільки кохання 06:55 Сніданок з 1+1 07:00 ТСН 07:10 Сніданок з 1+1 07:50 Сніданок з 1+1 08:00 ТСН 08:05 Сніданок з 1+1 09:00 ТСН 09:10 Сніданок з 1+1 10:00 Сімейні драми 10:55 Не бреши мені 11:55 Тільки кохання 12:45 Маргоша 4 13:40 Ведмежий кут 14:35 Сусідські війни 15:20 Шалена баба 17:00 ТСН 17:15 Шість кадрів 17:55 Сімейні драми 18:45 Не бреши мені 19:30 ТСН 20:10 Міняю жінку - 3 21:30 Інтерни 22:05 Інтерни 22:30 Маргоша 4 23:30 ТСН 23:55 Ванечка 01:50 Тв - шоп 03:50 Руда 05:20 Ведмежий кут.

PERVÎI CANAL

05.00 Доброе утро 09.00 Новости 09.05 Доброе утро 09.35 Контрольная закупка 10.00 Жить здорово! 11.00 ЖКХ 12.00 Новости 12.20 Модный приговор 13.20 Детективы 14.00 Другие новости 14.25 Понять. Простить 15.00 Новости 15.20 Хочу знать 16.00 Т/с Обручальное кольцо 16.50 Федеральный судья 18.00 Новости 18.15 След 19.00 Давай поженимся! 19.50 Пусть говорят 21.00 Время 21.30 Т/с Возмездие 22.25 Среда обитания. Базарный день 23.20 Новости 23.40 Белый воротничок 00.45 Х/ф Успех 02.00 Х/ф Особое мнение 04.30 Хочу знать NIT-DIGEST

06.30 Curier (rom) 06.55 Новости бизнеса 07.05 Веселый подъем 07.30 Curier (рус.) 07.55 Новости бизнеса 08.00 Т/с Сага, или однажды… (rom/titre) 10.00 Д/с В поисках приключений 11.00 Т/с Черная богиня (rom/titre) 13.00 Импакт (рус.) 14.05 Т/с Военная разведка (rom/titre) 15.00 Доказательства вины 15.55 TV-market 16.00 Т/с Волчица (rom/titre) 18.00 Curier (rom) 18.05 Т/с Сага, или однажды… (rom/titre) 20.00 Curier (рус.) 20.25 Новости бизнеса 20.35 Т/с Военная разведка (rom/titre) 21.30 Curier (rom) 21.55 Новости бизнеса (rom) 22.05 Т/с Военная разведка (rom/titre) 23.00 Блеск и нищета советских манекенщиц 00.00 Curier (rom) 00.25 Новости бизнеса (rom) 00.30 Т/с Черная богиня (rom/titre) 02.00 Curier (rom) 02.25 Новости бизнеса (rom) 02.30 Реальные истории 03.00 Д/с В поисках приключений 03.40 Curier (rom) 04.05 Новости бизнеса (rom) 04.10 Леонид Млечин представляет… 04.50 Т/с Волчица (rom/titre) 06.10 М/ф 1+1

06:05 Служба розшуку дітей 06:10 Тільки кохання 06:55 Сніданок з 1+1 07:00 ТСН 07:10 Сніданок з 1+1 07:50 Сніданок з 1+1 08:00 ТСН 08:05 Сніданок з 1+1 09:00 ТСН 09:10 Сніданок з 1+1 10:00 Сімейні драми 10:55 Не бреши мені 11:55 Тільки кохання 12:45 Маргоша 4 13:45 Ведмежий кут 14:45 Шість кадрів 15:15 Ваша зупинка, мадам 17:00 ТСН 17:15 Шість кадрів 17:55 Сімейні драми 18:45 Не бреши мені 19:30 ТСН 20:10 Шоу на 2 мільйони 21:05 Інтерни 21:45 Інтерни 22:10 Інтерни 22:35 Маргоша 4 23:35 ТСН 00:00 Шалена баба 01:30 ТСН 01:45 Тв - шоп 03:45 Руда 05:20 Ведмежий кут.


11(592) • 18 марта 2011

Программа ТВ

Observatorul de Nord

15

Четверг 24.03.11

Пятница 25.03.11

Суббота 26.03.11

Воскресенье 27.03.11

MOLDOVA 1

MOLDOVA 1

MOLDOVA 1

MOLDOVA 1

6.00 Documentar. Scrisoare către un tînăr cineast. 7.00, 8.00, 9.00 ŞTIRI. 7.10, 8.15 Bună dimineaţa! 9.10 Documentar. 25 de zile în Europa. 10.10 Respiro. Program muzical. 10.30 Natura în obiectiv. 11.00 Moldova în direct. 12.00 La datorie. 12.20 Documentar. Cum e vremea?. 12.30 Russkii mir. 13.00 ŞTIRI. 13.10 Bună dimineaţa! (reluare). 14.50 S.Rahmaninov. Concert pentru pian şi orchestră. 15.25 Documentar. Jurnale de călătorie. 16.15 Fii tînăr! 17.00 ŞTIRI. 17.15 Medalion muzical. Viorel Mahu. 17.30 Documentar. Veşmintele lumii. 18.00, 1.15 Vector european. 18.40 Povestea de seară. 19.00 MESAGER (rus.). 19.40, 2.30 Moldova în direct. 20.40 Linişte, poporul vorbeşte! 20.45 Super loto 5 din 35. 21.00, 2.00, 4.00 MESAGER. 21.40 Cum să cîştigi bani cu Moldindconbank. Noutăţi bancare. 21.50 Reporter de gardă. 22.15 Doar iubirea ne mai ţine. Spectacol muzical. Partea 2. 23.45 ŞTIRI. 0.00 Documentar. Mai aproape de China. Xinjant. 1.00 Programul zilei. Calendar. 1.05 Moldova: aici şi acum. Ştiri. 1.55 Moment poetic. 3.30 La datorie. 4.30 Actorul, regizorul şi filosoful Dan Puric. Partea 2. 5.30 La curţile dorului.

6.00 Documentar. Veşmintele lumii. 7.00, 8.00, 9.00 ŞTIRI. 7.10, 8.15 Bună dimineaţa! 9.10 Film. DĂNILĂ PREPELEAC (Studioul Buciumul, 1995). 10.20 Documentar. Cum e vremea? 10.30 ARTelier. 11.00 Moldova în direct. 12.00 Casa mea. 12.30 Studio Art plus (rus.) 13.00 ŞTIRI. 13.10 Bună dimineaţa! (reluare). 14.50 Documentar. Arts 21. 15.20 Portrete în timp. Mihai Caftanat, artist al poporului. 15.50 Vedete la bis! 17.00 ŞTIRI. 17.15 Documentar. Drumeţii. 17.45 Respiro. 18.00 Accente economice. 18.30 Documentar. Cum e vremea?. 18.40 Povestea de seară. 19.00 MESAGER (rus.). 19.40, 2.30 Bună seara! Talkshow. 20.40 Linişte, poporul vorbeşte! 21.00, 2.00, 4.00 MESAGER. 21.40 Cum să cîştigi bani cu Moldindconbank. Noutăţi bancare. 21.50, 1.15 Fii tînăr! 22.40 Crizantema de argint. Gala laureaţilor. 23.50 ŞTIRI. 0.00 Documentar. Scrisoare către un tînăr cineast. 1.00 Programul zilei. Calendar. 1.05 Moldova: aici şi acum. Ştiri. 4.30 Respiro. Ştefan Petrache. 5.00 Ştiinţă şi inovare. 5.30 Music Mania.

TV7-NTV

03.55 НТВ утром 06.35 Суд присяжных 07.30 Сегодня в Молдове 08.00 Обзор. Чрезвычайное происшествие 08.30 Сotidian (rom) 09.00 Сегодня 09.25 Спасатели 09.55 Музыкальные истории 10.00 До суда 10.50 Телешопинг 11.05 Развод по-русски 12.00 Сегодня 12.35 Телешопинг 12.55 Суд присяжных: главное дело 14.20 Вокруг света 14.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие 15.00 Сегодня 15.35 Телешопинг 15.55 Т/с Улицы разбитых фонарей-9 16.40 Т/с Улицы разбитых фонарей-9 17.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие 18.00 Сotidian (rom) 18.30 ЧП. Расследование 18.55 Музыкальный ринг НТВ 20.15 Обзор. Чрезвычайное происшествие 20.30 Сегодня в Молдове 21.05 Открытая студия 22.30 Сotidian (rom) 23.00 Сегодня 00.25 Т/с Терминал 01.10 Т/с Терминал 01.55 Обзор. Чрезвычайное происшествие 02.05 Сotidian (rom) 02.35 Женский взгляд Людмила Нильская 03.15 Х/ф Дураки умирают по пятницам

6.00 Documentar. Album de familie. 7.00 Respiro. 7.20 Film. VĂLEU, VĂLEU, NU TURNA (TelefilmChişinău, 1991). 8.40 Respiro. Program muzical. 9.00 Desene animate. Micul vampir. 9.25 Film în desen animat. Sandocan. 9.50 Documentar. Surprinzătoarea lume a animalelor. 10.00 Magazinul copiilor. 10.30 Natura în obiectiv. 11.00 Ştiinţă şi inovare. 11.30 Dor. 12.00 Bună seara! Talk-show (reluare). 13.00 ŞTIRI. 13.10 Handbal. Campionatul RM. ULIM - ALECSIS. Transmisiune în direct. În pauză: Respiro. Program muzical. 14.00 Documentar. Euromaxx. 14.30 Studio Art plus (rus.) 15.00 La mulţi ani! Dedicaţii muzicale. 15.30 Ion Luca Caragiale. Năpasta. Spectacol al Teatrului Municipal Satiricus. 16.55 O carte pentru tine. 17.00 ŞTIRI. 17.15 Templul muzicii. 17.55 Erudit-cafe. 18.40 Povestea de seară. 19.00 MESAGER (rus.) 19.35 O seară în familie. 21.00, 2.00, 4.00 MESAGER. 21.40 Cum să cîştigi bani cu Moldindconbank. Noutăţi bancare. 21.50, 2.30 Crizantema de argint. Gala recitalurilor. 23.00 ŞTIRI. 23.10 Miniserial. LEGĂTURI INVIZIBILE (Italia). 0.45 Legendele muzicii. 1.00 Programul zilei. Calendar. 1.05 Moldova: aici şi acum. Ştiri. 1.15 Descoperă Moldova. 1.30 Picături de Dor. 4.30 Mai în glumă, mai în serios. 5.30 La obiect. 5.40 Music Mania.

6.00 Documentar. Jurnale de călătorie. 7.00 Medalion muzical. Viorel Mahu. 7.10 Documentar. Ochiul de sticlă. 7.40 O seară în familie. 9.00 Documentar. Palatele Parisului. 9.35 Film în desen animat. Sandocan. 10.00 Ring Star. Concurs muzical. 11.10 La datorie. 11.30 Moldovenii de pretutindeni. 12.00 Respiro. 12.20 Evantai folcloric. 13.00 ŞTIRI. 13.10 Mai în glumă, mai în serios cu Gheorghe Urschi. 14.00 Baştina. Magazin agricol. 14.30 Portrete în timp. De Ziua Mondială a Teatrului. 15.00 La mulţi ani! Dedicaţii muzicale. 15.30, 0.40 Cinemateca universală. 15.45 Vedete la bis. 17.00 ŞTIRI. 17.10 Cultura azi. 18.00 MESAGER (rus.) 18.40 Povestea de seară. 19.00, 2.20 Premieră! Concert susţinut de Orchestra Simfonică Naţională a Companiei Teleradio-Moldova şi Orchestra Naţională Radio Bucureşti. Dirijor - Gheorghe Mustea. Transmisiune din Studioul Mihail Jora, Radio Rom`nia. 21.00, 2.00 MESAGER. 21.35 Focus TV. 22.25 Serial. UN PREOT PRINTRE NOI (Italia). 0.00 ŞTIRI. 0.10 Documentar. Cultura ceaiului în munţii Wnyishan. 1.00 Programul zilei. Calendar. 1.05 Moldova: aici şi acum. Ştiri. 1.25 Descoperă Moldova. 1.45 La curţile dorului. 4.25 Film. MOARA. 5.30 Music Mania

03.55 НТВ утром 06.35 Суд присяжных 07.30 Сегодня в Молдове 08.00 Обзор. Чрезвычайное происшествие 08.30 Сotidian (rom) 09.00 Сегодня 09.25 В зоне особого риска 09.55 Музыкальные истории 10.00 До суда 10.50 Телешопинг 11.05 Т/сТаксистка-4 12.00 Сегодня 12.35 Телешопинг 12.55 Т/сПлатина 13.45 Т/ сПлатина 14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 14.45 Телешопинг 15.00 Сегодня 15.35 Т/сУлицы разбитых фонарей-9 16.25 Т/ сУлицы разбитых фонарей-9 17.10 Т/сУлицы разбитых фонарей-9 18.00 Сotidian (rom) 18.30 Т/сМент в законе-2 19.30 Т/сМент в законе-2 20.30 Сегодня в Молдове 21.00 Сегодня 21.35 И снова здравствуйте! (титры) 22.30 Сotidian (rom) 23.00 Сегодня 23.25 Т/сТерминал 00.15 Т/ сТерминал 01.05 Сotidian (rom) 01.30 Т/сДетектив Раш-7 02.15 Суд присяжных 03.05 Безумный день 03.25 Сotidian (rom) PERVÎI CANAL

05.00 Доброе утро 09.00 Новости 09.05 Доброе утро 09.35 Контрольная закупка 10.00 Жить здорово! 11.00 ЖКХ 12.00 Новости 12.20 Модный приговор 13.20 Детективы 14.00 Другие новости 14.25 Понять. Простить 15.00 Новости 15.20 Хочу знать 16.00 Т/с Обручальное кольцо 16.50 Федеральный судья 18.00 Новости 18.15 След 19.00 Давай поженимся! 19.50 Пусть говорят 21.00 Время 21.30 Т/с Возмездие 22.25 Человек и закон 23.20 Новости 23.40 Судите сами 00.30 Х/ф Домовой 02.20 Х/ф Залив Аламо 03.55 Давай поженимся! NIT-DIGEST

06.30 Curier (rom) 06.55 Новости бизнеса 07.05 Веселый подъем 07.30 Curier (рус.) 07.55 Новости бизнеса 08.00 Т/сСага, или однажды… (rom/ titre) 10.00 Д/сВ поисках приключений 11.00 Т/сЧерная богиня (rom/titre) 11.55 TV-market 12.05 Т/сЧерная богиня (rom/titre) 13.00 Т/сВоенная разведка (rom/titre) 15.00 Блеск и нищета советских манекенщиц 15.55 TV-market 16.00 Т/ сВолчица (rom/titre) 18.00 Curier (rom) 18.05 Т/ сСага, или однажды… (rom/titre) 20.00 Curier (рус.) 20.25 Новости бизнеса 20.35 Impact (rom) 21.30 Curier (rom) 21.55 Новости бизнеса (rom) 22.05 Т/сВоенная разведка (rom/titre) 23.00 Д/ фЕгор и его команда 00.00 Curier (rom) 00.25 Новости бизнеса (rom) 00.30 Т/сЧерная богиня (rom/titre) 02.00 Curier (rom) 02.25 Новости бизнеса (rom) 02.30 Реальные истории 03.00 Д/сВ поисках приключений 03.40 Curier (rom) 04.05 Новости бизнеса (rom) 04.10 Леонид Млечин представляет… 04.50 Т/сВолчица (rom/titre) 06.10 М/ф

TV7-NTV

PERVÎI CANAL

05.00 Доброе утро 09.00 Новости 09.05 Доброе утро 09.35 Контрольная закупка 10.00 Жить здорово! 11.00 ЖКХ 12.00 Новости 12.20 Модный приговор 13.20 Детективы 14.00 Другие новости 14.25 Понять. Простить 15.00 Новости 15.20 Хочу знать 16.00 Т/с Обручальное кольцо 16.50 Федеральный судья 18.00 Новости 18.15 Поле чудес 19.05 Давай поженимся! 19.55 Пусть говорят 21.00 Время 21.30 Клуб Веселых и Находчивых 23.30 Х/ф Сумасшедшая помощь 02.35 Х/ф Вся королевская рать 04.35 Хочу знать 05.00 Жди меня NIT-DIGEST

1+1

06.30 Curier (rom) 06.55 Новости бизнеса 07.05 Веселый подъем 07.30 Curier (рус.) 07.55 Новости бизнеса 08.00 Т/с Сага, или однажды… (rom/ titre) 10.00 Д/с В поисках приключений 11.00 Т/с Черная богиня (rom/titre) 11.55 TV-market 13.00 Impact (rom) 14.05 Т/с Военная разведка (rom/titre) 15.00 Д/ф Егор и его команда 15.55 TV-market 16.00 Т/с Волчица (rom/titre) 18.00 Curier (rom) 18.05 Т/с Сага, или однажды… (rom/titre) 20.00 Curier (рус.) 20.25 Новости бизнеса 20.35 Т/с Военная разведка (rom/titre) 21.30 Curier (rom) 21.55 Новости бизнеса (rom) 22.05 Т/с Военная разведка (rom/titre) 23.00 Доказательствавины 00.00 Curier (rom) 00.25 Новости бизнеса (rom) 00.30 Т/с Черная богиня (rom/titre) 02.00 Curier (rom) 02.25 Новости бизнеса (rom) 02.30 Реальные истории 03.00 Д/с В поисках приключений 03.40 Curier (rom) 04.05 Новости бизнеса (rom) 04.10 Леонид Млечин представляет… 04.50 Т/с Волчица (rom/titre) 06.10 М/ф

06:05 Служба розшуку дітей 06:10 Тільки кохання 06:55 Сніданок з 1+1 07:00 ТСН 07:10 Сніданок з 1+1 07:50 Сніданок з 1+1 08:00 ТСН 08:05 Сніданок з 1+1 09:00 ТСН 09:10 Сніданок з 1+1 10:00 Сімейні драми 10:55 Не бреши мені 11:55 Тільки кохання 12:50 Маргоша 4 13:50 Ведмежий кут 14:45 Розкішне життя 15:40 Шість кадрів 15:55 Шоу на 2 мільйони 17:00 ТСН 17:15 Шість кадрів 17:55 Сімейні драми 18:45 Не бреши мені 19:30 ТСН 20:00 СуперНяня 20:50 Інтерни 21:30 Інтерни 21:55 Інтерни 22:20 Маргоша 4 23:20 ТСН 23:45 Ваша зупинка, мадам 01:25 ТСН 01:40 Тв - шоп 03:40 Руда 05:10 Ведмежий кут.

06:05 Служба розшуку дітей 06:10 Тільки кохання 06:55 Сніданок з 1+1 07:00 ТСН 07:10 Сніданок з 1+1 07:50 Сніданок з 1+1 08:00 ТСН 08:05 Сніданок з 1+1 09:00 ТСН 09:10 Сніданок з 1+1 10:00 Сімейні драми 10:50 Не бреши мені 11:50 Тільки кохання 12:45 Маргоша 4 13:45 Ведмежий кут 14:40 Гроші 15:35 Без мандата і без гламуру 17:00 ТСН 17:15 Шість кадрів 17:55 Сімейні драми 18:45 Не бреши мені 19:30 ТСН 20:00 Україна. Історія катастроф 20:50 Центуріон 22:40 Чорна смерть 00:25 Роздратований 02:10 Тв - шоп 04:10 Руда 05:40 Ведмежий кут.

Săptămânal independent de informare şi atitudine. Membru API (Asociaţia Presei Independente), afiliată WAN (Organizaţia Internaţională a Ziarelor)

1+1

TV7-NTV

TV7-NTV

04.45 Т/с Холм одного дерева-6 05.25 Т/с Холм одного дерева-6 06.05 М/ф Баба-яга против 06.30 Смотр 07.00 Сегодня 07.20 Вокруг света 07.30 Сегодня в Молдове 08.00 Живут же люди! 08.30 Сotidian (rom) 09.00 Сегодня 09.20 Телешопинг 09.35 Главная дорога 10.05 Кулинарный поединок 10.55 Квартирный вопрос 11.45 Телешопинг 12.00 Сегодня 12.25 Телешопинг 12.40 Вокруг света 12.55 Таинственная Россия: Челябинская область. Гости из подземелья? 13.40 Открытая студия 15.00 Сегодня 15.20 Телешопинг 15.35 Развод по-русски 16.25 Очная ставка 17.20 Вокруг света 17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 18.00 Сегодня 18.30 Профессия - репортер 19.00 Программа максимум 20.00 Д/ф Русские сенсации 21.00 Последнее слово 22.05 Нереальная политика 22.35 Х/ф Невероятный Халк 00.25 Ты не поверишь! 01.10 Суд присяжных 02.00 Переход на летнее время! 03.00 Таинственная Россия: Челябинская область. Гости из подземелья? 03.50 Развод по-русски

04.50 Т/с Холм одного дерева-6 05.30 Т/с Холм одного дерева-6 06.10 М/ф Боцман и попугай 07.00 Сегодня 07.20 Внимание: розыск! 07.50 Музыкальные истории 07.55 Их нравы 08.30 Профессия - репортер 09.00 Сегодня 09.20 Телешопинг 09.35 Первая передача 10.00 Пир на весь мир 11.00 Дачный ответ 12.00 Сегодня 12.25 Телешопинг 12.35 Вокруг света 12.40 Т/с Семин 13.30 Т/с Семин 14.15 Своя игра 15.00 Сегодня 15.20 Телешопинг 15.35 История всероссийского обмана. Выход есть! 16.25 И снова здравствуйте! 17.20 Вокруг света 17.25 Обзор. ЧП. Обзор 18.00 Сегодня 19.00 Чистосердечное признание 19.45 Центральное телевидение 21.00 Т/с Глухарь 21.55 Т/с Глухарь 22.40 Т/с Глухарь 23.35 Авиаторы 00.05 В зоне особого риска 00.30 Х/ф Долина смерти 01.50 История всероссийского обмана. Выход есть! 02.40 Ты не поверишь! 03.15 Безумный день 03.25 Первая передача

PERVÎI CANAL

PERVÎI CANAL

06.00 Новости 06.10 Клара Лучко. Поздняя любовь 07.00 Х/ф Хроника ночи 08.25 Играй, гармонь любимая! 09.00 Умницы и умники 09.45 Слово пастыря 10.00 Новости 10.15 Смак 10.50 Вкус жизни 12.00 Новости 12.15 Среда обитания. Расплата за связь 13.10 Алексей Булдаков. Ну вы, блин, даете! 14.05 Х/ф Особенности национальной охоты в зимний период 15.20 Ефим Шифрин. Человек-костюм 16.20 Х/ф Деньги для дочери 18.05 Т/с Общая терапия 19.50 Фабрика звезд. Возвращение 21.00 Время 21.15 Фабрика звезд. Возвращение 22.25 Прожекторперисхилтон 23.00 Х/ф Обет молчания 00.35 Х/ф Внеземной 02.35 Х/ф Непридуманная история 04.05 Х/ф К Черному морю 05.15 Поле чудес

06.00 Новости 06.10 Гении и злодеи 06.35 Х/ф Високосный год 08.10 Смак 08.40 Армейский магазин 09.20 Здоровье 10.00 Новости 10.15 Непутевые заметки 10.30 Пока все дома 11.20 Фазенда 12.00 Новости 12.15 Роковая роль Александра Фатюшина 13.05 Х/ф Лекарство против страха 14.40 Свидетели 15.30 Т/с Брежнев 19.05 Жестокие игры. Новый сезон 21.00 Воскресное Время 22.00 Большая разница 23.00 Шоу ни бе ни ме нехило 23.25 Познер 00.25 Х/ф Братья Блюз 2000 02.30 Х/ф Неотправленное письмо 04.05 Пока все дома

NIT-DIGEST

07.00 Музыкальная история 07.30 Curier (rom) 07.55 Новости бизнеса 08.05 Х/ф Месть блондинки 09.50 Сто вопросов взрослому 10.50 М/ф Гора самоцветов 12.00 Т/с Танец горностая (rom/ titre) 16.30 Т/с Форсаж Да Винчи (rom/titre) 18.30 Содружество за неделю 19.00 Микроэкономика 19.50 Смех с доставкой на дом 21.00 Х/ф Игра в прятки (rom/titre) 23.00 Постскриптум 00.10 Х/ф Месть блондинки 01.40 Микроэкономика 02.20 Т/с Танец горностая (rom/titre) 05.40 Х/ф Игра в прятки (rom/titre) 1+1

06:30 Казка про царя Салтана 07:25 Справжні лікарі - 2 08:15 Світське життя 09:05 Хто там? 10:00 Шість кадрів 10:40 Велике перевтілення 11:25 Анатомія слави 12:20 Мій зможе 13:50 СуперНяня 15:00 Сусідські війни 15:55 Без обличчя 18:30 Гроші 19:30 ТСН 20:00 Проїзний квиток 23:30 Зірка+Зірка -2 01:45 Чорна смерть 04:00 Роздратований 04:50 Тв – шоп.

Директор: Главный редактор: Елена КОБЭСНЯНУ Виктор КОБЭСНЯНУ Бухгалтер: Редактор-координатор: Галина ЗАВОРОТНЫЙ Татьяна ЗАБУЛИКА Агент по подписке: Литературный редактор: Владимир ТКАЧИК Марчела БЕНКЕЧ Технический редактор, дизайнер: Веб-редактор: Виктор ШЕМЯКОВ Дмитрий ШЕМЯКОВ Репортер: Нина НЕКУЛЧЕ

Адрес редакции: ул. Индепенденцей, 75, г.Сорока, 3000; тел/факс: 24073; mail: odn@api.md Газета зарегистрирована в Государственной Регистрационной Палате Министерства Информационного Развития Республики Молдова Регистрационный номер 1003607150830

NIT-DIGEST

07.00 Музыкальная история 07.30 АБВГДейка 08.00 Х/ф Между ангелом и бесом (rom/titre) 10.15 Наши любимые животные 10.45 Барышня и кулинар 11.15 М/ф Гора самоцветов 12.50 Временно доступен 14.00 Х/ф Танцуй, танцуй (rom/titre) 16.50 Постскриптум 18.00 Х/ф Как найти идеал (rom/titre) 20.00 Life story 20.40 Х/ф Девушка, которая играла с огнем (rom/ titre) 23.15 В центре событий 00.15 Х/ф Между ангелом и бесом (rom/titre) 02.00 Life story 02.35 Х/ф Как найти идеал (rom/titre) 04.05 Х/ф Танцуй, танцуй (rom/titre) 1+1

06:50 Шайбу, шайбу 07:10 Повернення в Гаю 08:40 Чебурашка 09:05 Лото-Забава 10:00 Ремонт+ 10:50 Смакуємо 11:25 Розкішне життя 12:20 Міняю жінку 3 13:45 Шість кадрів 15:00 Проїзний квиток 18:30 Особиста справа 19:30 Тсн- тиждень 20:10 Мій зможе 21:30 Велика різниця 22:45 Світське життя 23:40 Тсн- тиждень 00:25 Страсті Христові 02:40 Тв - шоп 04:40 Ремонт+ 05:15 Руда. P - Реклама PE - Предвыборная реклама PP - Политическая реклама

Редакция не ведет переписок с читателями Материалы, опубликованные в “OdN”, не всегда совпадают с мнением редакции. Газета печатается в типографии Prag-3. «OdN» выходит по пятницам, на русском и румынском языках. Тираж 7215.


16

11(592) • 18 марта 2011

Observatorul de Nord

Советы для выпечки

ДОМОВОДСТВО

ПОПРОБУЙТЕ САМИ

Если в бисквитное тесто добавить крахмал, то оно становится более рассыпчатым. Если в готовое тесто необходимо добавить соду, то ее следует развести водой и добавить в тесто. Если в пресное тесто добавить ложку коньяка, то изделия из него будут рассыпчатыми и воздушными. Если сахар слипся, пропустить его через сито. Если в тесте мало сахара, то изделие получается бледным. Если сахара в избытке, то тесто меньше поднимается, а середина остается непропеченной. Если вам нужен белок, то его можно извлечь из яйца, проткнув его толстой иглой с двух сторон. Желток при этом останется в скорлупе. Если вы собираетесь добавить в тесто изюм, то после того как его вымыли тщательно просушите, иначе при выпечке вокруг него образуются пустоты. Если домашнее печенье немного подгорело, нужно дать ему остыть, а потом провести несколько раз мелкой теркой и посыпать сверху сахаром. Если замешанное на дрожжах тесто плохо подходит, то его нужно подогреть до 30-35°С. Если это не поможет, то нужно добавить свежих дрожжей. Если подсолнечное или оливковое масло стало мутным и с неприятным запахом, необходимо добавить ложку поваренной соли на литр. Через несколько дней отстоявшееся масло можно слить. Если творог оказался сырым, то его можно подсушить, завернув в марлю и подвесив или положив под груз. Желтки от яиц можно сохранить, положив их в банку с водой и поставив банку в холодильник. Желтки с сахаром легче растираются слегка подогретыми. Избыток соды в тесте придает изделиям темноватый цвет, неприятный цвет и привкус, при недостатке плохо разрыхляется. Изделия из теста смазать сначала маслом, а затем посыпать сахаром, в противном случае сахар быстро растворится и впитается в масло. Использовать слегка смягченное, а не полностью растопленное сливочное масло, чтобы его легче взбить. Использовать ту муку, которая указана в рецепте, не заменять непросеянной белую, так как результат будет другой.

Статистика домоводства

Постные оладьи с яблоками

- Суммарный вес всей посуды, перемываемой в течение года, – 5 тонн. - Переходы от стола к мойке – 1500 километров. (А Вы расстраивались, что у Вас кухня маленькая). - В семье из 4 человек ежегодно приходится мыть 18 тысяч ножей, ложек и вилок, 13 тысяч тарелок, 8 тысяч чашек и столько же блюдец. - Стирка и глажка белья занимает в год 200 часов. - Мытье полов – 70 часов. - Чистка и сохранение одежды – 250 часов. Знающие люди утверждают, что: - Стирка белья приравнивается к работе тракториста. - Глажка белья – к работе каменщика. - Мытье окон – к полному рабочему дню водителя грузовика. - Один час заботы о собственных детях – к половине матча регбиста.

• • • • • • • • • • •

- Усилия, затрачиваемые домохозяйкой на работу по дому в течение дня, забирают у нее энергию, равную энергии футболиста, сыгравшего два футбольных матча, или велосипедиста, в гонке на 80 километров. - Общие затраты времени

на ведение домашнего хозяйства в среднем на одного работающего за неделю составляют мужчин: 10-12 часов, женщин: 28-32 часов. - Приготовление пищи занимает в неделю у женщин 10-12 часов, у мужчин – 1-1,5. domovodstvo.com

Ïÿòíè÷íàÿ óëûáíèñüêà! Женщина: - С мужем мы развелись год назад, но он регулярно приходит ворошить увядшие угли нашей любви. И надо сказать, у него это неплохо получается.  В доме, где живёт чеканщик Петров, его знает каждый. И не потому что своими работами он завоевал весь мир, а потому что своей работой он задолбал весь дом.

400 г муки 1 ст. воды 25 г дрожжей (мокрых) 1 ст. л. сахара 1 ст. л. соли 100 г растительного масла для теста 200 г растительного масла для жарки 5 яблок лимон 100 г рома корица и ванилин

Сделать жидкою опару с 200 г муки, воды, дрожжей чайной ложки сахара. Поставить в теплое место. Когда поднимется, добавить раст. масло, сахар и соль, всыпать остальную муку и хорошо вымешать. Если тесто будет густое, добавить еще воды (тесто должо стекать с ложки) и поставить подходить в теплое место. Яблоки очистить, вырезать серединку, натереть лимо-

ном, нарезать кружочками, сложить в миску, сбрызнуть ромом, посыпать сахаром и оставить до выпекания. Когда тесто поднимется, разжарить на сковородке раст. масло, опустить яблоки в тесто, размешать и выпекать оладьи, наливая тесто на сковородку ложкой. В каждой оладье должен быть кружочек яблока. Выпекать с двух сторон. На тарелку положить салфетку и выкладывать на нее оладьи, чтоб стек лишний жир. Можно жарить оладьи и с изюмом.

"Радио никогда не заменит газету, потому что им нельзя прихлопнуть муху"

 - Привет, у меня жена на 18-й неделе. - А моя - на 12-й. Ты кого больше хочешь, мальчика или девочку? - Мальчика. - А почему? В е р то л е т хоч у радиоуправляемый.  Жена говорит мужу-алкоголику:

- Как ты достал. Каждый вечер пьяный, денег домой не приносишь. Ты сходил бы на кладбище, посмотрел, сколько там людей твоего возраста умерло от водки. На следующий день он ушел с утра и вернулся под вечер пьяный. - И где ты был? - Обошел все кладбище, читал надписи на ленточках венков: ОТ ТЕЩИ, ОТ ЖЕНЫ,

ПОШЕВЕЛИ МОЗГАМИ

ОТ СОСЕДЕЙ, ОТ ДРУЗЕЙ... ОТ ВОДКИ НИКТО НЕ УМЕР!  - Купил хваленую германскую соковыжималку, а она сломалась. - А много сока вы выжали? - Да чуть-чуть яблочного и апельсинового, а уже на березовом она накрылась ...  Вопрос: “А вы знаете, чем принципиально отличается женское общежитие от мужского?” Ответ: “В женском посуду моют после еды, а в мужском перед едой.”  - Вы не думаете, что в кино сейчас слишком много секса и насилия? - Не знаю, я в кино смотрю на экран, а не на то, что творится в зале.  - Сына! Ты, шо, действительно с соседкой из 28-ой квартиры встречаешься? - Да папа! А ты шо, против? - Да ну ты шо, сынок! Встречайся на здоровье! Я ведь в твои годы с ней тоже встречался!  - Почему добрая фея из сказки устроила все таким образом, что Золушке при-

шлось покинуть дворец в полночь? - Фея была опытной женщиной и прекрасно понимала: если Золушка не исчезнет поздно вечером, принц сбежит рано утром!  Сидит мужик в ресторане, курит. С соседнего столика к нему обращается дама: - Извините, не могли бы вы перестать курить. Ваша сигарета меня очень раздражает. Мужик, затягиваясь: - Меня она вообще убивает…  Папа спрашивает Вовочку: - Ну как твои дела в школе? - Плохо. Учитель всё время спрашивает и спрашивает. Наверное, сам ничего не знает. Сын фермера пишет домой после месяца службы в армии: - Папа, здесь не жизнь, а праздник: просыпаемся в 7 утра, и я сплю на два часа больше, чем дома!  - Дорогой, ну и где ты был? - Да начальник меня на работе задержал. - А-а-а. Ну а чего тогда от тебя так пивом-то несет? - Так вот этим и держал. 

НАРОДНЫЕ ПРЕМУДРОСТИ

2

4

7

6

1

8

3

5

9

СУДОКУ oт

1

3

9

2

5

7

4

6

8

"Observatorul de Nord"

5

6

8

9

3

4

7

1

2

9

7

1

5

2

3

6

8

4

6

8

3

7

4

1

9

2

5

4

2

5

8

6

9

1

3

7

9

2

3

8

6

5

4

1

8

1

6

4

7

5

2

9

3

3

5

4

1

9

2

8

7

6

Внимание! Это не конкурс, а разминка для ума. Ответы на судоку прошлого номера

7

ПРАВИЛА ИГРЫ довольно просты. Вам следует заполнить пустые клетки цифрами от 1 до 9, но так, чтобы в любой из строчек, по горизонтали и вертикали, и в каждом из девяти блоков отделенных жирными линиями, не было двух одинаковых цифр! Мы уверены, что особых проблем не возникнет.

2

9

6

1

7

5

3

4

8

7

1

3

8

6

4

9

2

5

8

4

5

9

2

3

6

7

1

1

5

7

4

8

6

2

9

3

3

6

8

2

5

9

4

1

7

4

2

9

3

1

7

5

8

6

5

3

4

7

9

1

8

6

2

6

7

2

5

4

8

1

3

9

9

8

1

6

3

2

7

5

4

• Последние брюки продать, лишь бы стать богатым. • Умный ест, чтобы жить, дурак живет, чтобы есть. • Может быть, яйца намного умнее кур, но они быстро протухают. • Умный – не всегда знающий. • Не страшно сделать умного своим врагом, страшно сделать своим другом дурака. • Умный ум прячет, глупый свою глупость выставляет. • Когда недодумывают головой, докладывают из кармана. • Глупый выдает себя, когда шутит. • Ум человеку – что крылья птице. • Иногда самая большая мудрость – не говорить глупостей. • Нужда шлифует ум. • Глупец, решивший повеситься, хватается за нож. • Деньги не требуют мудро-

• • • •

• • • • • • •

сти, но мудрость требует денег. Дурака похвалишь, он и радуется. Все жалуются на отсутствие денег, а на отсутствие ума – никто. Не спрашивай у умного, а спрашивай у знающего. Для того чтобы быть везучим, не надо иметь ума, но для того, чтобы быть умным, надо быть везучим. Если не хочешь, то это еще хуже, чем не можешь. Чем больше надеялся, тем больше разочаровался. От добрых пожеланий не разбогатеешь. Когда Бог хочет разбить человеку сердце, Он дает ему больше ума. Слабый бьет первым. Злость – оружие слабых. Кто с медведем делится медом, тому меньшая доля достается.

odn_11(592)_2011  
odn_11(592)_2011  

Observatorul de Nord, 11(592) • 18 martie 2011

Advertisement