Page 1

Publicitate

„Filtrul” — mărul discordiei dintre Andrei Năstase și Dorin Chirtoacă La noi orice idee frumoasă și mobilizatoare, orice acțiune de amploare și cu impact are un autor anume (adică nu este o revelație colectivă), care își apără prin toate metodele „opera” ...

PAG. 2 

Observatorul de Nord

Foto: Vadim Şterbate / OdN

observatorul.md  |  SĂPTĂMÂNAL SĂPTĂMÂNAL  INDEPENDENT  INDEPENDENT fondat  la  3  noiembrie  1998  |  26(943) • 6 iulie 2018  |  Preţul  4 

din dealul Sorocii CALENDARUL SĂPTĂMÂNII

Intrare liberă.

PAG. 5 

EVENIMENT EVENIMENT

Stadioanele din satele SloboziaVărăncău, Ocolina, Racovăț, Șolcani

CAMPIONATUL RAIONULUI SOROCA LA FOTBAL. ETAPA A V-A.

Pe Gheorghe Pleșca l-am cunoscut în timp ce mă documentam și fotografiam pentru cartea-album “De la șatră la palat”. Mai mulți rromi mi-au spus că bărbatul este ultimul care mai practică meseria de fierar în dealul Sorocii. Am fost curios să-l cunosc și m-a impresionat de la primele vorbe, spunându-mi “eu sunt nastoiașcii moldovan, dar am crescut cu ei și m-am făcut țigan”.

8

Duminică

La Mănăstirea Putna a fost sfințită Crucea unității neamului românesc, oferită în dar de soroceni

România a rămas în sufletul meu ca ceva sfânt, de rând cu bunica... firesc, fără să duci lupta de existență pentru etnie și valori naționale. Ai locul tău în societate și ești privit ca o personalitate, nu ca un simplu tovarăș. Astfel, România a rămas în sufletul meu ca ceva sfânt, de rând cu bunica și învățăturile ei, valorile și principiile Stela toma, morale pe care mi le-a altoit prin povețe, tradiții bibliotecară, satul și istorisiri. De curând, Tătărăuca Veche am avut marea surpriză România — Țara mea de din partea proiectului vis, nu de azi, nici de ieri, Novateca să fiu delegată dar tocmai din fragedă la Buzău, Focșani, Brăila copilărie. Firul istori- și alte localități într-o ilor s-a întrerupt pentru vizita de studiu. Călămine atunci când am toria mea a fost posibilă rămas fără bunei, pentru și datorită Secției Culcă ei au fost acei care tură și Turism Soroca, mi-au mărturisit cu dra- cărora le mulțumesc goste tot ce știau despre foarte mult, nu doar România. Au iubit până pentru oportunitățile la urmă această țară, de creștere în parcursul lume și limbă. Apropo, meu profesional, ci și bunica mea sau mămuca, pentru că România, Țara așa îi spuneam noi, a mea de vis, a devenit făcut carte în perioada realitate. Am văzut interbelică, "pe vremea pentru prima dată în românilor", cum zicea viață acest pământ de ea, și era printre puținii care m-am îndrăgostit care semnau în registrul enorm. M-am convins de primire a pensiei cu de faptul ca suntem un grafie latină. Vorbea cu popor, avem aceleași admirație despre acele tradiții și vorbim aceeași timpuri, nimic nu-i mai limbă. Acum deseori scump decât viața trăită vorbesc cu bunica în vertical, când știi cine gândurile mele: "Ai avut ești și de unde vii, trăiești dreptate, mămucă!"

TRADIȚII

Târgul Meşterilor Populari „La Nistru, la Mărgioară” la a șaptea ediție

Foto: Vadim Şterbate / OdN

UltimUl fierar

lei

PAG. 9 

Curăţătoria chimică „MAX-IS”

iulie 10:00

LA DISPozIţIA DuMNEAvoASTrĂ!

PAG. 5 

œœ œœ œœ œœ

vopsireaœconfecţiilorœdinœpiele;œ or. Soroca, str. Traian, 17 curăţareaœchimicăœaœconfecţiilorœdinœtextile,œpiele,œblănuri;œ (drumul spre baza spălatulœlenjeriei;œ turistică „Victoria”) curăţareaœşiœdezinfectareaœpernelorœcuœînlocuireaœplicurilor. Tel.: 02 3 02 95 95

 ULTIMA ORĂ: A fost redeschisă biblioteca stradală din parcul “Mihai Eminescu”, din banii adunați de tinerii voluntari.

Publicitate

Amicus Plato, sed magis amica veritas. Platon mi-e prieten, dar adevãrul e mai presus ca toate. Платон мне друг, но истина дороже.


Observatorul de Nord

26(943) • 6 iulie 2018 CENTENAR

„Filtrul” — mărul discordiei dintre Andrei Năstase și Dorin Chirtoacă ViCTOR COBăSNeANU ANU vcobasneanu@gmail.com

Mitingurile de amploare care au avut loc la Chișinău au fost nu doar manifestarea dezacordului exprimat de cetățeni cu privire la invalidarea votului dat de chișinăuieni la 3 iunie, dar și un nou examen pentru clasa noastră politică care, în aceste zile de restriște și de degringoladă juridică fără precedent, ar trebui să dea dovadă de mai multă maturitate politică, să se unească pentru a pune capăt dezmățului și incertitudinii. Și dacă activismul cetățenesc se prezintă la un nivel așteptat — lumea vine în număr foarte mare pe PMAN, apoi cu politicienii lucrurile stau prost. De altfel, la noi orice idee frumoasă și mobilizatoare, orice acțiune de amploare și cu impact are un autor (sau autori) anume (adică nu este o revelație colectivă), care își apără prin toate metodele „opera” și care privește cu ochi răi la acei care doresc (sincer sau nu — asta numai Dumnezeu poate să știe) să se alinieze la el (ei). Astfel s-a întâmplat și de data aceasta, iar exemplul cel mai elocvent este duelul verbal dintre Andrei Năstase și Dorin Chirtoacă, devenit viral nu doar pe rețelele de socializare. Primul a fost, se pare, ex-primarul general al capitalei, care la un post TV

,

nu fiu „la modă”. În primul rând, orice am zice noi, dar să-l etichetezi cu calificativele „așa-zis politician și individ” pe fostul primar general al Chișinăului este, cel puțin, incorect. Or, nu putem șterge cu buretele cei 10 ani aflați la cârma capitalei, cei 10 ani de chin pe care nu oricine poate să-l suporte și dacă astăzi exponenții estului, acei care ne vor în Uniunea Vamală, nu pot lua la Chișinău mai mult de 120-130.000 de voturi, este și meritul incontestabil al lui Chirtoacă. A comis, fără îndoială, și greșeli regretabile, uneori poate a trebuit să calce pe propriile principii și orgolii, dar… cine dintre politicienii noștri este fără pufușor pe botișor? Sau nu domnul Năstase a stat la tribună alături de Dodon și Usatâi, pentru „a lupta împotriva dușmanului comun” și era gata să pună batista pe țambal? Sau, poate, dușmanul astăzi este altul? În al doilea rând, „plimbatul prin popor” își are începuturile nu în anul 2015, dar mult mai înainte, iar la acest capitol Chirtoacă stă mult mai bine decât Năstase. Da, este adevărat că țara arde, de aceea locul politicienilor serioși nu este doar la tribună, dar și la masa rotundă, care se numește rotundă pentru că nu permite cuiva să se considere mai mare și mai important decât altul. Fără îndoială, nu doar Chirtoacă, dar și multă altă lume (bună, de altfel) nu va trece prin „filtrul” impus de Maia Sandu și Andrei Năs-

LA NOI ORICE IdEE FRUMOASă șI MOBILIzATOARE,

ORICE ACțIUNE dE AMPLOARE șI CU IMPACT ARE UN AUTOR ANUME (AdICă NU ESTE O REVELAțIE COLECTIVă), CARE îșI APăRă PRIN TOATE METOdELE „OPERA” șI CARE PRIVEșTE CU OChI RăI LA ACEI CARE dORESC (SINCER SAU NU — ASTA NUMAI dUMNEzEU POATE Să șTIE) Să SE ALINIEzE LA EL…

s-a arătat supărat pe organizatorii mitingului, care i-au interzis să spună câteva cuvinte la microfonul de la tribună: "Mă duc și mă apropii, poate și eu îmi iau cuvântul, de spus vreo două vorbe în faţa Primăriei, unde am lucrat 10 ani, sau în PMAN, după 10 ani de activitate. Au fugit cu microfonul în mână, puteţi vedea pe înregistrare"… Replica lui Andrei Năstase, unuia dintre organizatorii mitingului și autorii ideii despre rezistența populară, nu s-a lăsat așteptată, ba dimpotrivă, acesta a contraatacat extrem de dur, aplicându-i adversarului și câteva lovituri sub centură: "Așa-zișii politicieni care se vor pe scenă în timp ce ţara arde... Trebuie să le transmitem la acești indivizi că chemarea noastră din 7 iunie a fost foarte clară. I-am strigat de pe scenă să vină alături de noi. N-au venit. Acum ar fi bine să se plimbe ca și noi printre oameni". Dacă aș putea să-mi asum rolul de arbitru, în acest duel verbal i-aș da mai multă dreptate lui Dorin Chirtoacă, chiar dacă risc să

tase, fiindcă noi, cu toții, am fost și mai suntem victimele colaterale ale jocurilor politice, am fost și mai suntem manipulați, inclusiv de „ai noștri” politicieni, pentru care am măcinat noroiul și i-am crezut pe cuvânt, dar am fost trădați prin faptele lor. Ce să facem în acest caz? Să ne batem cu capul de pereți și să acceptăm să fim puși la stâlpul infamiei, deseori fără nici o vină, sau să ne punem cenușă pe creștet și să mergem mai departe? Se pare că Dorin Chirtoacă este dispus să meargă pe a doua cale: „O să cer mai departe să vorbesc cu ei. Este o eroare din partea lor să nu accepte, pentru că avem unioniști, nu putem să-i desconsiderăm. Haideți să ne unim forțele și să înaintăm. Noi putem să ne asumăm decizii. Noi trebuie să luăm drapelul și să ridicăm poporul. Cred că eu, alături de alți colegi, putem să discutăm cu ei. Oamenii care ne-au rămas în partid sunt cei mai devotați. Bine, îi trecem prin filtrul nostru de partid și îi mai trecem și prin filtrul lor”. Fără comentarii.

"Haiducii" din Costești în Cetatea Soroca

Foto: Vadim Şterbate / OdN

TAbLETA DE VINERI

Vadim Șterbate

CONSILIUL UNIRII SOROCA A INVITAT SOROCENII, dUMINICă, LA UN SPECTACOL dEdICAT LUI

șTEFAN CEL MARE șI SFâNT, dE LA A CăRUI MOARTE AU TRECUT îN ACEASTă SăPTăMâNă 514 ANI.

După versurile închinate marelui voievod moldovean și Țării de tinerii din Soroca, profesoara Olga Gherghelejiu

Spectatorii au cântat în unison cu "Haiducii"

a venit cu 10 curiozități despre Ștefan cel Mare, adunate de soroceanul Demir Dragnev. Apoi scena a fost “asediată” de Grupul folcloric "Haiducii" din Costești, care are și un sorocean printre

INTERVIU

ei, originar din satul Racovăț. Cântecele neamului și vorbele de duh au fost ascultate de zeci de soroceni și mai mulți preoți ai Mitropoliei Basarabiei, printre care Preasfinţitul Antonie, episcop de Bălți și

Vadim Șterbate

PE MăTUșA NAdEjdA AM îNTâLNIT-O LUNI îN CURTEA COLEgIULUI dE ARTE “NICOLAE BOTgROS”, UNdE

FACE PARTE dIN PERSONALUL AUxILIAR AL INSTITUțIEI. dESPRE EA AM AFLAT dE LA PROFESORUL dE ISTORIE MIhAI zEAMă șI FIICA ACESTUIA, MARIANA zEAMăMISChEVCA, AșA Că MI-AM PROPUS Să O CUNOSC PE CEA CARE S-A NăSCUT șI A COPILăRIT LA VREO CINCI MII dE kILOMETRI dE țARă.

Modestă și îndrăgostită de Neam

la un subcolonel ca să-i permită să nu-l ia pe tata. i-a zis − Cum s-a întâmplat ca că are trei copii și unul de sân, matale să te naști atât de cum să trăiesc acolo doar cu departe de casă? ei. Atunci el i-a permis ca tata − eu m-am născut în regi- să rămână. Alte femei strigau unea Tomsk, dar nu sunt că a mai rămas un bărbat și rusoaică, tatăl și mama au făceau scandal, dar ofițerul fost moldoveni. În 1941, au le-a spus că el va rămâne. Pe venit într-o noapte câțiva drum spre Siberia trenul soldați și cu de-a sila i-au luat nostru s-a întâlnit cu cel în pe părinții mei. Mai mare pe care erau duși bărbații, ei erau ei era maiorul Grucov, iar cu goi goluți, așa cum i-a născut el era și căpitanul Savcenco, mama. − Părinții dumneavoastră toți erau din Tiraspol, ca și ceilalți funcționari veniți erau originari din Soroca? − Da, mama mea s-a născut atunci la Soroca. Au luat familia mea și au dus-o și nici la Soroca, aveam foarte măcar nu le-au permis să ia multe rude aici, în special o plapumă. Familia mea nu din familiile Cociorva și era în lista celor care trebuiau Pascari. Pe mama o chema să fie deportați, nici nu au Claudia Pascari, iar pe tatăl fost judecați, nimic. Motivul meu Tudor Căldare, el era a fost că în ajun autoritățile născut în Popeștii de Sus. Pe au organizat la Schineni un tata îl chema Tudor, dar după miting cu comsomoliștii și ce le-au rupt documentele, activiștii partidului, iar mama sovieticii le-au făcut altele a fost implicată în organizare. și l-au scris Fiodor. Tatăl a Căpitanul Savcenco a vrut fost profesor de limbi străine, să violeze fiica unui profesor cunoștea engleza, franceza și din sat, iar mama a sărit în germana și a fost director la apărarea ei. Atunci Savcenco școala din Schineni. Bunelul i-a spus că o să-i arate unde meu de pe mamă a fost șef de iernează racii și mama a rupt gară și a lucrat în mai multe portretul lui Stalin cumpărat orașe ale Ucrainei, apoi a pe banii ei. A doua zi au venit fost alungat, fiindcă au venit și i-au deportat. eu cu fra- specialiștii sovietici. Bunelul tele ne-am născut acolo, dar a plecat la Tiraspol, unde s-a când au fost deportați părinții angajat ca inginer ameliorator aveau deja trei băieți, cel mai la o gospodărie. Mama a fost mic de 3 luni, unul de 5 ani și agronom și a trăit mai mulți cel mai mare de 7 ani. Lângă ani la Tiraspol, unde a învățat Poltava bărbații erau coborâți la Colegiul Agricol. Bunelul a din tren și despărțiți de soții. venit pe urmă la Hristici, iar Mama a pus piciorul în ușa aici juca deseori cu tatăl meu vagonului ca să nu o închidă și șah și iată așa s-au întâlnit a coborât, s-a pus în genunchi părinții mei.

Sorin Huluță, Protopopul de Soroca și Florești. Mai mulți spectatori au cântat într-un glas cu "Haiducii", evocându-l pe domnitorul Mușatin, semn că urmașii lui Ștefan nu și-au uitat marele înaintaș.

oile. Atunci nouă nu ne-au dat voie să trăim în Moldova, așa că tata și frații mai mari au căutat de lucru la Țekinovka și șase ani am trăit acolo. − De ce credeți că acum lucrurile nu merg bine? − În primul rând, oamenii trebuie să se gândească la familie, dacă te gândești la − Nouă ni se spune că am familie, te gândești și la Țară. fost eliberați de sovietici... eu așa cred. Aici este bine, − Noi am fost ocupați. Fra- fiindcă locul este bun, clima tele mai mare îmi povestea nu este rea, crește tot, nu ca că sovieticii umblau prin în Siberia. Numai că nu știu gospodării, luau boroanele cine va trăi aici, tot tineretul de la oameni și le duceau fuge, cu atitudinea pe care o la Prut. Pe malul râului le au guvernatorii noștri. Au fost puneau cu colții în sus, ca să și alte state colonii ale unor nu treacă mașinile românești imperii, așa cum este SUA, încoace. Noi nicidecum nu india, unele țări din Africa am fost eliberați, cum ni se de Sud și altele, dar toate s-au zicea, dar ocupați. Totul a fost eliberat de sub jugul cuiva și o minciună. Dar oamenii s-au au scăpat, iar acum trăiesc deprins cu Uniunea Sovietică mai bine decât cei care i-au și-i votează tot pe cei cu steaua, ocupat. Noi am scăpat de secera și ciocanul. Dar eu am Uniunea Sovietică, dar nu scris o scrisoare la Parlament trăim bine. Chiar și Rusia și le-am spus că sunt pentru este săracă, numai Moscova Unirea cu România. Noi tre- și Sankt Petersburg huzuresc, buie să ne unim, fiindcă limba dar mai mult cine? Aproape noastră aici se pierde, suntem toate țările din fosta Uniune deznaționalizați și peste câțiva Sovietică sunt sărace. ani nici pomenire nu va fi de − Pentru dumneavoastră limba română. eu nu vreau este sărbătoare de 8 mai, Unirea ca să trăiesc mai bine, ziua în care v-ați născut, nu nu-mi pasă, fiindcă m-am și 9 mai. De ce? − 9 mai pentru mine nu este deprins în sărăcie, dar îmi pasă de națiunea noastră. sărbătoare, eu mereu lucram − Cum au trăit părinții în această zi, eram în grădină dumneavoastră î n sau făceam altceva. Nu-i nimic Siberia? sfânt în această sărbătoare a − Mama a cerut ca să fie lor, pe Dumnezeu l-au lăsat agronom în acel sat unde au la o parte. Atunci când Ștefan fost duși, iar un funcționar cel Mare sau ivan Groznâi de acolo i-a spus: voi ați fost câștigau un război, construiau aduși aici pentru a fi zătriți o biserică sau o mănăstire în de pe fața pământului, dar tu cinstea biruinței. Dar la sovievrei așa profesie. Și nu i-a dat tici Dumnezeu și Maica Domde lucru. Fiindcă mama nu nului nu erau. Acum eu merg era primită acolo, ea broda de sărbători la biserica “Sfânta și făcea alte lucruri frumoase, Cuvioasa Parascheva”, unde iar fetele din sat plăteau câte slujbele sunt mai cu suflet. cinci ruble și le cumpărau. Părintele Ștefan eftodii este Apoi a fost angajată ca api- un om de cultură, interesant cultoare, era pe locul doi în la vorbă, care găsește cuvinte acea regiune. Rușii nu sunt duhovnicești pentru noi. răi, acolo, în Siberia, oamenii Cândva și eu am fost comsosimpli i-au ajutat pe ai noștri molistă și credeam în puterea în satele în care au fost duși. sovietică, dar când am citit în Deportații au fost mutați pe ziare și am aflat că svastica este urmă, fiindcă populația locală alături cu secera și ciocanul, se împăca cu basarabenii. eu mai nu am amețit. Am aflat de nu am nimic împotriva rușilor, la estonieni aceasta. Ceea ce a dar contra politicii sovietice fost nu era comunism. Comuși rusești. În anii ’60 ne-am nismul trebuia să fie fără bani, întors din Siberia, am mers la fără închisori, fără poliție, dar Popeștii de Sus, la bunica mea. închisorile erau pline, iar în eu aveam vreo 13 ani și m-am casele de nebuni erau și mulți mirat când am văzut că aici oameni sănătoși, iar asta nu tot era iarnă, dar nu mai era este comunism. Trăiau tare omăt până la gât ca acolo, ci bine acei care furau, iar restul doar unele pâlcuri și pășteau nu prea.

Nadejda Smirnov: “Noi nicidecum nu am fost eliberați, cum ni se zicea, dar ocupați. Totul a fost o minciună” Foto: Vadim Şterbate / OdN

2


Observatorul de Nord

26(943) • 6 iulie 2018

INTERVIU

FALS! Gimnaziul nr.1 nu se închide!

tatiana m itrofan

zILELE ACESTEA MAI MULTă

LUME REFLECTA ASUPRA UNEI INFORMAțII CARE PARE A FI MAI MULT zVON dECâT AdEVăR. INFORMAțIA SE REFEREA LA gIMNAzIUL „dUMITRU MATCOVSChI” dIN MUNICIPIUL SOROCA, INSTITUțIE CARE AR URMA Să FIE îNChISă. I-AM SOLICITAT UN INTERVIU dIRECTOAREI ACESTEI INSTITUțII, VIORICA FORTUNA, PENTRU A dEzMINțI SAU A CONFIRMA zVONUL.

− Gurile rele spun că gimnaziul "Dumitru Matcovschi" va fi închis. Este adevărat sau fals? − Aș menționa că anume gurile rele spun lucruri care pot fi în favoarea lor și în defavoarea celor despre care vorbesc. Nu este adevărat!!! instituția Publică Gimnaziul „D. Matcovschi” sau Gimnaziul nr.1, iar pe vremuri Școala medie incompletă nr. 3 activează mai bine de șapte decenii și va continua să activeze. Pe parcursul acestor ani de pe băncile școlii au plecat în lumea mare mulţi viitori savanţi, medici, pedagogi, ingineri, muncitori calificați, ducând faima instituţiei departe de hotarele ei. − Dvs. cum vă explicați existența acestor discuții în municipiu? Conform formulei de finanțare, bugetul școlii se formează reieșind din numărul de elevi care sunt înscriși în școală. De aici a apărut și tendința de a școlariza cât mai mulți elevi. De aici apar ți unele bârfe care, de altfel, duc lumea în eroare. Deoarece nu suntem liceu, rezultatele noastre nu le putem vedea la moment. Dar cu toate acestea, noi ne mândrim cu absolvenții noștri, care fac față cerințelor și sunt cei mai buni în liceele din oraș, cât și Colegiile Pedagogic, Agricol, de Arte, Colegiul Financiar-bancar din Chișinău etc. Colegii nu o să mă lase să spun lucruri false. Fiecare copil își dorește o copilărie cât mai fericită, fiecare elev — cunoștinţe cât mai trainice și condiţii adecvate pentru dezvoltare, iar fiecare părinte — un copil sănătos, deștept și bine instruit. Colectivul Gimnaziului în ultimii ani a pus mare accent întru realizarea acestor tendinţe ale tuturor. Au fost create condiții foarte bune

se pornesc succesele noastre. Viziunea școlii este ca elevii să obţină o bună pregătire la toate disciplinele și să se înarmeze cu înţelepciune și cunoștinţe. Colectivul profesoral al gimnaziului este alcătuit din 21 profesori, dintre care 20 sunt cu studii superioare și unul cu studii medii profesionale, 3 deţinători ai gradului didactic i și 15 profesori dețin gradul didactic ii. Menţionez cu mândrie responsabilitatea și înaltul profesionalism al colectivului profesoral, fapt ce permite implementarea cu succes a curricumului școlar. Toate disciplinele de bază sunt predate de specialiști cu experienţă și practică pedagogică. Locuri vacante la moment nu avem. − Ați p omenit mai devreme despre absolvenții gimnaziu lui și c ă vă mândriți cu ei. Îi urmăriți, cunoașteți ce succese au? − Absolvenţii de azi, ieri, mâine… ei sunt acei care ne fac să ne simţim satisfăcuţi, mulţumiţi, împliniţi. Căci Viorica Fortuna, directoarea Gimnaziului „Dumitru Matcovschi” noi, colectivul acestei școli, suntem acei care „am gustat” de activitate pentru toți: elevi, pregătită? Câți elevi, inclusiv cu fiecare generaţie „un pic” pedagogi și ceilalți angajați. în clasa întâi, sunt așteptați din bucuria succesului lor Fiecare sală de clasă dispune la 1 septembrie? și am reușit să mergem înade un televizor plasmă, laptop, − Acum în instituție au loc inte. La multe generaţii le-am materiale didactice, iar fiecare lucrări de reparație cosme- luminat calea, lăsând de fiecalculator este unit la rețeaua tică, pe care, sperăm, până la care dată o parte din sufletul internet. Toate acestea oferă mijloc de iulie să le finalizăm. nobil de pedagog, căci vine atât elevilor, cât și profesorilor Am planificat să termoizolăm un timp când faptele rămân oportunitatea de a desfășura pereții clădirii, ceea ce ar mereu în inimile celor din procesul instructiv-educativ oferi posibilitatea conservării jur. O mândrie aparte sunt destul de interesant. La fel în energiei termice, dar din lipsă absolvenții care au îmbrățișat cabinetul de chimie și biologie de finanțare anul acesta nu o diferite profesii și au dus vom realiza. Sperăm să reușim faima școlii natale în difeeste o tablă interactivă. − Cum s-a încheiat anul de anul viitor. Așteptăm surse rite colțuri ale țării, dar și financiare pentru schimbarea peste hotarele ei. Bunăoară, învățământ 2017-2018? − Anul de studii 2017- corpurilor de iluminat în Calaraș Alexandru activează 2018 aș putea spune că s-a sălile de clasă și în coridoarele la Agenția executivă a Consiîncheiat cu succes. Zic cu școlii, cât și pentru procurarea liului european din Bruxelles, succes, deoarece toții cei 28 de tablelor școlare. În acest an Zgardan Marat — medic elevi absolvenți au susținut cu de studii, conform prognozei stomatolog în Spania; Mihai succes examenele de absolvire. școlare, peste treizeci de elevi Popovschi a fost primar al Nu avem note negative, nici sunt așteptați în clasa i. Sălile orașului Soroca, ion Spătari — elevi neadmiși la examene în de clasă proaspăt pregătite își fost secretar al CR Soroca, anul ce l-am finisat. În afară așteaptă cuminți discipolii, iar igor Babără, Angela Brăguță, de aceasta, avem rezultate noi îndemnăm toți părinții Silvia Guțulenco, Victoria bune și la olimpiada raională: care locuiesc în districtul Țaran, Rodica Todirean și-au locul i la chimie, locul ii la școlar al gimnaziului să-și ales profesia de medic. Stanlimba și literatura română, aducă copiii la noi în instituție. grit Angela, Guțulenco Violocul iii la limba engleză, Avem toate condițiile pentru rica, Gasan ina au devenit mențiuni la matematică și pregătirea și educația unei pedagogi și lucrează cu succes biologie. La concursul ”La noi generații: clase spațioase, în școala natală. Acestea sunt izvoarele înțelepciunii” au blocuri sanitare în interior, doar câteva nume sonore participat trei elevi și toți cantina reparată și reutilată care au absolvit gimnaziul. În țară, dar și în afara ei sunt au fost remunerați cu locuri conform standardelor. − În ce privește cadrele încă mulți absolvenți, care premiante: două locuri ii și o mențiune. Destul de bine didactice, aveți funcții activează cu succes în diferite au susținut și evaluarea finală vacante la careva obiecte? domenii și sunt și vor rămâne picii din clasa a iV-a. − Pedagogul învaţă cât tră- mândria noastră. − Pentru anul viitor iește și trăiește cât învaţă; și de − Vă mulțumesc pentru de studii instituția este la respectarea acestui concept interviu!

ÎNVĂȚĂMÂNT

BAC 2018: primele rezultate în raionul Soroca tatiana m itrofan

bacalaureat. Din cei 14 elevi, toţi au promovat examenele. AU FOST AFIșATE Cea mai înaltă medie la exaREzULTATELE ExAMENELOR dE mene au înregistrat-o elevii BACALAUREAT, SUSțINUTE de la LT „Constantin Stere”, îN SESIUNEA dE BAză. 7,18. Din 59 de candidaţi 5 au picat examenul la câte o disAm solicitat un comen- ciplină. Prilej de bucurie au tariu Direcției Învățământ elevii și cadrele didactice de la Soroca referitor la rezultatele LT “Petru Rareș”, rata de proînregistrate de cei peste 400 movare din acest an constituie de candidați, înscriși la sesi- 92,59%. LT “ion Creangă” și unea de BAC 2018. LT Visoca, cu indicatori de “LT “Alexandr Pușkin” al promovabilitate de 75% și patrulea an consecutiv înre- 63%, se situează sub media gistrează promovabilitate înregistrată pe ţară, rata de de 100% la examenul de promovare a absolvenților

din licee este de 83,59%”, ne-a comunicat Angela Mușenco, șefa interimară a DÎ. elevii care nu sunt de acord cu notele obținute pot depune contestații în perioada 27-28 iunie, la Centrele de BAC. În perioada 16-23 iulie 2018 va fi organizată sesiunea suplimentară a examenului de Bacalaureat. Pentru participarea la sesiunea suplimentară, potrivit DÎ, rezultatele finale vor fi anunțate la începutul lunii august. Amintim că în raionul Soroca au fost formate două

Centre de BAC. Un Centru de BAC se află la Liceul Teoretic „Constantin Stere”, unde au fost înregistrați la examene 193 elevi de la instituțiile: LT „Petru Rareș”, LT „ion Creangă”, Colegiul Tehnic Agricol, Colegiul de Arte „Nicolae Botgros”. Cel de-al doilea Centru de Bac este format la Liceul Teoretic „Petru Rareș”. Aici au fost înscriși în sesiunea de bază 222 elevi de la instituțiile de învățământ: LT „Constantin Stere”, LT „Visoca”, Colegiul „Mihai eminescu”. 413 candidați s-au înscris la sesiunea de BAC din acest an în raionul Soroca. Aceștia sunt elevi care au încheiat ciclul liceal de studii sau restanțieri din anii precedenți.

3

TURNUL bAbEL

Ştiri Declaraţii  opinii

S

O

elecţionata de baschet companie din Ucraina a atacat în judecată o a Moldovei a devenit pentru a doua oară cam- companie din R.Moldova pioană europeană printre pentru că aceasta din urmă veterani. La Maribor, jucă- ar fi folosit ilegal marca torii noștri au obţinut cinci „Kvas Taras”. Litigiul a ajuns victorii. În ultimul act, trico- la CSJ. lorii s-au impus cu 56-50 în fața Germaniei. erviciul Fiscal De Stat a încasat peste 18 milimbasadorul R.Moldova arde lei, în 6 luni ale anului în Regatul Belgiei, 2018. Acest fapt denotă o Lilian Darii, a prezentat creștere cu 2,56 miliarde lei scrisorile de acreditare sau cu 16,4%, în raport cu Maiestății Sale, Regele Filip perioada similară a anului al Belgiei, într-o ceremonie precedent. desfășurată la Palatul Regal din Bruxelles. om achita cu 10% mai puțin pentru energie iroul Național de Sta- electrică. Noile tarife aprotistică informează că, la bate de agenția Națională situaţia din 1 ianuarie 2018, pentru Reglementare în fondul locativ al RMoldova energetică au intrat în a constituit 1287,3 mii locu- vigoare astăzi, 1 iulie. inţe cu o suprafaţă totală de 87265,2 mii metri pătrați. rimarul orașului Taraclia, Serghei Filipov, a gor Dodon l-a decorat pe anunțat că își dă demisia. ambasadorul Federaţiei Filipov a luat această decizia Ruse în R.Moldova, Farit după ce acum câteva zile Muhametșin, în semn de mai mulți copii din tabăra profundă gratitudine pentru „Ciaica” de la Taraclia s-au contribuția substanțială în intoxicat. dezvoltarea și consolidarea relațiilor bilaterale. ncepând cu ziua de 1 iulie, în cazuri de urgenţă vom umărul moldovenilor suna doar la numărul unic care aleg să emigreze 112. Numerele vechi, 901, din R. Moldova este în scă- 902 și 903 nu mai sunt funcdere de câțiva ani, iar în ţionale. Serviciul naţional 2017 a ajuns la un minimum unic 112 a fost lansat pe 29 istoric — 1 702 cetățeni au martie 2018. notificat autoritățile despre intenția de a emigra. n nou record pentru Republica Moldova, n anul 2018, Federația datoria externă a depășit în Rusă, care anterior premieră cifra de 7 miliarde domina comerțul exte- dolari. Prin urmare, în pririor al R. Moldova, a ajuns mele trei luni ale acestui an, pe poziția a patra în topul aceasta a crescut cu peste țărilor după destinația 230 milioane de dolari. exporturilor din R. Moldova, fiind devansată de România, genția „Moldsilva” și italia și Germania. cele 25 de instituții subordonate ei vor fi reorgaatoria externă totală nizate și vor trece în subora RM continuă să dinea Ministerului Agriculcrească și a depășit deja turii Dezvoltării Regionale și cifra de 7 miliarde de dolari. Mediului. La sfârșitul trimestrului i n acord de colaboal anului 2018, aceasta s-a rare internaţională ridicat la 7 miliarde 204,68 milioane USD, crescând de între Universitatea de Stat la începutul anului cu 230,98 de Medicină și Farmacie milioane sau cu 3,3%. „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova și eul moldovenesc, hrivna Universitatea Bicocca din ucraineană și moneda Milano, italia, a fost semnat naţională a Georgiei sunt la Chișinău. cele mai puternice valute ână la 31 iulie 2018, este naţionale din spaţiul exstopată activitatea Consovietic. De la începutul anului 2018, leul a crescut sulatului Republicii Molcu 1,57 la sută, în raport cu dova la Padova în legătură dolarul american. cu plecarea în concediu a funcționarilor consulari. l e nu l C o n s i l i u l u i a 4 iulie, în plenul ParConcurenței a decis să lamentului european amendeze compania ”Sudzucker — Moldova” pentru urma să aibă loc dezbateri că nu ar fi notificat la timp referitor la situația din RM. preluarea ”Agro  — Bara- Situația de la noi va fi aborboeni” SRL. Întreprinderea dată alături de dezbateri la trebuie să transfere în același subiect în cazul stabugetul de stat puțin peste telor Somalia și Burundi. 12 mii de lei. ncepând cu data de 3 iulie, reșterea PiB, în primul își pot ridica banii depotrimestru, cu 3,7%, față nenţii BeM născuți până în de aceeași perioadă a anului anul 1991, inclusiv pentru trecut, a fost influenţată sumele indexate aferente de dezvoltarea comerțului primei etape și deponenții interior, a industriei și teh- născuți până în anul 1941, nologiilor informaționale și inclusiv pentru sumele a comunicațiilor. Per total, indexate aferente etapei a PiB-ul a însumat 37,6 mili- doua. arde de lei.

A

B

I

N

Î

D

S

V

P

Î

U A

U

L

P

P

L

C

Î

(Surse: AllMoldova, Info-Prim-Neo, Interlic, noi.md)


4

Observatorul de Nord

26(943) • 6 iulie 2018

TINERE TALENTE

Ana-Maria HALUPNEAC: „Știam sigur: cândva voi ţine și eu propria-mi carte în mâini” SOROCA ESTE BOgATă îN TALENTE, UNELE dEjA AFIRMATE, ALTELE CARE ABIA PRINd ARIPI șI dAU MARI SPERANțE. ANA-MARIA hALUPNEAC ESTE O SOROCEANCă PASIONATă dE TOT CE E FRUMOS: MUzICă, TEATRU, POEzIE… dE CURâNd, ELEVA COLEgIULUI dE ARTE „NICOLAE BOTgROS” dIN SOROCA șI-A LANSAT PRIMA SA CARTE dE POEzII “PERLELE SUFLETULUI”. LANSAREA A AVUT LOC dEPARTE dE CASă, LA BUzăU. AM dECIS Să îNTREBăM AUTOAREA dE CE S-A îNTâMPLAT AșA șI CâNd ARE dE gâNd Să OFERE șI SOROCENILOR POEzIA SA. − Ești studentă la arte, din câte cunosc. Nu mă miră alegerea ta, te-am văzut pasionată de teatru, de literatură. Care va fi profesia ta în final? − Totul e relativ în această viaţă și nu pot afirma cu precizie că o să activez într-un domeniu sau altul, fiindcă nu știu ce oportunităţi vor apărea în drumul meu. Sunt mai multe domenii care mă atrag: filologia, filozofia, istoria, psihologia, managementul, muzica, regia și actoria. Mulţi oameni absolvesc o facultate după care se reprofilează sau activează într-un alt domeniu decât cel absolvit. Totuși, un lucru știu sigur, o să fac mereu doar ceea ce îmi place, iar pasiunile mele treptat vor deveni profesii de bază. − Crezi că o profesie care ține de creativitate, de artă poate să-ți ofere oportunități de afirmare și o remunerare pe măsură în țara noastră? Sau, poate, planifici să te afirmi în afara țării? − Ceea ce oferi oamenilor este apreciat și bine plătit dacă garantezi calitate superioară și știi cum să atragi în jurul tău succesul. Sunt actori care joacă în teatre, iar spectatorii vin să privească tot spectacolul doar ca să revadă actorul favorit. Totul e posibil și la noi în ţară, dorinţă să fie! Dar, cine știe?, până la nuntă mai e mult! Nu pot prezice viitorul și cum va fi să decurgă viaţa,

Ciugurenu, președinta Uniunii Scriitorilor europeni de Limbă Română (căreia îi mulţumesc pentru scânteie), în primăvara aceasta în Ploiești și București, de atunci am simţit că o să mă reîntorc curând. iar deoarece Consiliul Judeţean Buzău mi-a finanţat editarea cărţii, respectiv și prima lansare a fost acolo. Am avut parte de momente frumoase, am discutat cu oameni de la care am ce învăţa și, spre surprinderea mea, m-am întors nu doar cu cărţile, ci și cu un premiu bănesc pentru care de asemenea mulţumesc. Oamenii în sine atrag în jurul lor oameni de același nivel energetic și intelectual. Vreau să spun că, pe lângă momentul artistic din cadrul ședinţei Consiliului, unde am interpretat câteva piese, textul cărora îmi aparţine, am mai avut ocazia de a sta la o masă rotundă cu domnul Petre emanoil Neagu și consilierele din Aparatul președintelui, abordând în discuţie diverse Ana-Maria Halupneac și prima ei carte... teme, și vreau să menţionez că deseori opiniile noastre însă inimii mele îi place mult Munteanu Ghenadie pentru coincideau. Asta e, nu există pământul strămoșesc. asigurarea transportului. coincidenţe în viaţă, totul este − Când ai înțeles că nu − Care sunt subiectele dirijat de nivelurile superimai poți ține poezia în suflet abordate în versuri? De oare ale sufletului care ne fac și ai început a o așterne pe ce? legătură cu Dumnezeu! hârtie? − Volumul reprezintă salba − Sorocenii care ar vrea − Scriu versuri din fragedă de perle a sufletului meu. să-ți cunoască creația când copilărie, chiar de la grădiniţă Toate poeziile au ceva specific, pot avea această ocazie la născoceam pe loc câteva rime evident fapt, deoarece îmi Soroca? când venea vorba să-mi felicit − Am de gând să împușc aparţin, unele din ele se aseaeducatorii. Am păstrat poezii mănă după structură, tipul doi iepuri odată, evident că încă din clasa a 5-a, păcat că de rimă, ritm, însă fiecare o să o lansez și la Soroca, dar pe cele din clasele primare nu în parte conţine o telegramă un pic mai târziu, deoarece le găsesc. Țiu minte că prima pe care o transmit citito- vreau ca lansarea să fie și rilor. Teme des abordate sunt: proba practică la examenul la mea profesoară, doamna Vera Dubneac, mă încuraja română și Griţenco Tamara — momentul potrivit, oameni dragostea, poetul și poezia, unitatea de curs ”regia activisă scriu versuri și m-a învăţat profesoară de arta vorbirii sce- care au văzut în mine și versu- durerea poporului, religia, tăţilor publice”. Pentru lansare să învăț — o lecţie actuală pe nice. Sub îndrumarea lor am rile mele ceva mai mult decât mama, trecerea în nefiinţă. vreau să fac ceva deosebit alătot parcursul vieţii. Trecând în fost premiantă a olimpiadelor s-ar fi așteptat de la o ado- Am o durere în suflet care m-a turi de profesorii mei dragi de clasele de gimnaziu la Liceul regionale și a concursurilor cu lescentă și uite că au decis să făcut să mă renasc precum la catedra ”Regie" a Colegiului Teoretic ”Petru Rareș", am ecou naţional. strângă șurubul și să mă facă Pasărea Phoenix, aceasta se de Arte ”Nicolae Botgros" − Povestește-ne, cum a să muncesc mai mult și să-mi reflectă în versurile mele fără care mă îndrumă și mă susţin avut parte de profesori de în toate. Voi face donaţii bibliasemenea foarte buni. Orele apărut ideea unui volum de adun ”Perlele sufletului" într- să vreau. un volum de versuri. Mul− Cum s-a creat legătura ta otecilor din oraș, colegiilor și de limbă și literatura română, poezie? alături de doamna profesoară − Știam sigur că în viitorul ţumesc Consiliului Judeţean cu România, cu autoritățile liceelor, astfel doritorii vor iavorschi Maria, erau mereu o îndepărtat, cândva, voi ţine și Buzău, domnului președinte buzoiene și de ce o soro- avea ocazia să se familiarizeze delectare pentru sufletul meu eu propria-mi carte în mâini. de Consiliu Petre emanoil ceancă lansează cartea în cu creaţia mea. receptiv. Acum la Colegiul de Însă Dumnezeu a dorit ca acel Neagu pentru aportul adus la Romania? − Mulțumesc și mult Arte ”Nicolae Botgros" în acest cândva să se întâmple mult editarea și lansarea cărţii, de − Așa a fost să fie, despre succes îți doresc! − Și eu vă mulţumesc, iar domeniu au grijă de mine pro- mai repede decât aș fi putut asemenea mulţumesc Consi- R omâni a mi-am făc ut fesoarele Căldare Ala — pro- să intuiesc. În viaţa mea au liului Raional Soroca și dom- impresii pozitive încă de când cu credinţa din suflet toate se fesoară de limbă și literatură apărut oamenii potriviţi la nului președinte al raionului am fost cu doamna Diana realizează! Sursa foto — arhiva personala

tatiana m itrofan

În viaţa mea au apărut oamenii potriviţi la momentul potrivit, oameni care au văzut în mine și versurile mele ceva mai mult decât s-ar fi așteptat de la o adolescentă și uite că au decis să strângă șurubul și să mă facă să muncesc mai mult și să-mi adun ”Perlele sufletului" într-un volum de versuri.

ÎN URMA EVENIMENTULUI

La Soroca a fost comemorată Ziua Ocupației Basarabiei şi Bucovinei de Nord Foto: Vadim Şterbate / OdN

Vadim Șterbate

jOIA TRECUTă, ROMâNII dE PRETUTINdENI AU COMEMORAT zIUA dE 28 IUNIE 1940, CâNd ARMATA ROşIE INVAdA BASARABIA, BUCOVINA dE NORd şI ŢINUTUL hERŢA, dESPăRțINdU-LE dE CELELALTE PROVINCII ROMâNEșTI. Consiliul Unirii Soroca a invitat cetățenii în curtea bisericii „Sfinții Martiri Brâncoveni”, unde a fost săvârșită o rugăciune în memoria eroilor neamului românesc. Preotul iulian Damian, parohul bisericii cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din satul Alexandru cel Bun, care s-a rugat cu sorocenii, a menționat în discursul său că “nu trebuie să uităm ziua de 28 iunie, trebuie să ne-o amintim și să nu mai repetăm greșelile și să încercăm să avem demnitatea să putem să ne hotărâm singuri soarta și destinul”. Apoi cei prezenți au depus flori la Troița Memoriei, după care au mers la o slujbă de pomenire la cimitirul eroilor români de la Stoicani.

Sorocenii s-au rugat pentru eroii neamului românesc


Observatorul de Nord

26(943) • 6 iulie 2018

PORTRET Foto: Vadim Şterbate / OdN

Sursa: fb.com/ Manastirea Putna

EVENIMENT

5

Primarul de Soroca, Victor Său, alături de primarul de Suceava, Ion Lunga, la depunerea de flori

La Mănăstirea Putna a fost sfințită Crucea unității neamului românesc, oferită în dar de soroceni

Ultimul fierar din dealul Sorocii

Vadim Șterbate

PE ghEORghE PLEșCA L-AM

CUNOSCUT îN TIMP CE Mă dOCUMENTAM șI FOTOgRAFIAM PENTRU CARTEA-ALBUM “dE LA șATRă LA PALAT”. MAI MULțI RROMI MI-AU SPUS Că BăRBATUL ESTE ULTIMUL CARE MAI PRACTICă MESERIA dE FIERAR îN dEALUL SOROCII. AM FOST CURIOS Să-L CUNOSC șI M-A IMPRESIONAT dE LA PRIMELE VORBE, SPUNâNdU-MI “EU SUNT NASTOIAșCII MOLdOVAN, dAR AM CRESCUT CU EI șI M-AM FăCUT țIgAN”.

Fierarul locuiește într-o casă modestă pitită la umbra palatelor impresionante. Stă în saraiul pe care l-a moștenit de la părinții adoptivi, iar casa cu două niveluri pe care a construit-o în aceeași curte este mai mult încuiată, sau o dă în chirie altor familii. De lângă casa sa centrul orașului se vede ca-n palmă, iar această priveliște nu ar vrea să o schimbe pe nimic în lume. “eu nu știu unde m-am născut, își începe povestea nenea Gheorghe. Mama m-a dat unei familii de țigani în anii foametei, pe când eu aveam un an și jumătate. eu n-o țin minte. Nu cunosc nici când m-am născut, dar în pașaport scrie 15 septembrie 1946. Am aflat pe urmă doar că pe tata l-au luat la front, iar mama umbla cu o soră de țâță din casă în casă”.

Mormântul lui Ștefan cel Mare și Sfânt de la Mănăstirea Putna

Foto: Vadim Şterbate / OdN

Nenea Gheorghe bate fierul cât e cald...

Gheorghe Pleșca cercetează instrumentele bunelului său de la Muzeul de Istorie și Etnografie din Soroca

“Eu fac sape ca să mănânc, le duc la piață și le vând. Acum ele nu prea merg, au fost mai întrebate până la Duminica Mare. Astăzi nu mai sunt fierari în Soroca, au murit toți, numai eu am rămas aici și la Otaci mai sunt câțiva”. A fost luat de suflet de Ana și Fiodor Pleșca, care nu aveau copii. De mic a deprins meseria de fierar de la tatăl adoptiv de la bunel, care erau considerați meșteri iscusiți. Astăzi, spune cu bucurie fierarul, instrumentele bunelului său, printre care și două foale, sunt expuse la Muzeul

Sursa: fb.com/ Manastirea Putna

O delegație din Soroca, în frunte cu primarul Victor Său, a participat duminică, 1 iulie, și în următoarea zi, la sfințirea și inaugurarea Crucii unității neamului românesc, oferită în dar de soroceni, care a fost amplasată chiar la intrarea în Mănăstirea Putna. La 2 iulie a fost oficiată slujba de comemorare a voievodului Ștefan cel Mare și Sfânt, la care au fost prezente fețe bisericești din mai multe regiuni, precum Moscova și Kiev, primari și pelerini din mai multe localități și țări. De asemenea, au fost depuse flori la mormântul marelui domnitor. Pe parcursul ceremoniei au susținut o defilare memorabilă fanfarele militare din România și Republica Moldova. instalarea Crucii a avut loc cu două zile înainte de a fi sfințită, a transmis primarul în cadrul unei conferințe de presă. Crucea are patru metri înălțime, iar transportarea a fost asigurată de autoritățile sorocene. “În timpul pregătirii pentru comemorarea lui Ștefan cel Mare, am venit cu propunerea față de starețul Mănăstirii Putna de a dona o răstignire, care a fost acceptată. Apoi a avut loc o întâlnire cu meșterii populari, reprezentanții societății civile, mass-mediei, în care am adus la cunoștință propunerea și, ce e cel mai important, am fost onorați de stareț ca răstignirea oferită de cetățenii municipiului Soroca să fie instalată”, a menționat Victor Său… Lucrarea a fost realizată de doi meșteri populari de la

Cosăuți, și anume Serghei Rotari și Serghei Cojocari. “Schița crucii a fost aprobată de starețul mănăstirii și Ministerul Culturii al României, a precizat el. inscripțiile au fost oferite de stareț, care de asemenea au fost aprobate de minister”. Despre semnificația istorică a acestui gest a vorbit istoricul Nicolae Bulat. “Cetatea Soroca a fost atestată pentru prima dată documentar pe vremea domniei lui Ștefan cel Mare. Legătura dintre Soroca, Mănăstirea Putna și Cetatea de Scaun a Sucevei este, desigur, specifică. Aici s-a construit o cetate de către domnitor care s-a păstrat peste vremuri și veacuri. Datoria noastră este de a ocroti ceea ce avem. Crucea este o verigă ce leagă aceste trei localități importante”, a spus Bulat. Responsabil de proiectarea, coordonarea și instalarea lucrării a fost arhitectul-șef al municipiului, Grigore Guțu. Din spusele sale, crucea este asemănătoare cu cea de pe mormântul domnitorului. “Aceasta a fost luată drept model de bază. Pe postament sunt menționați autorii și locuitorii municipiului Soroca”. La finalul conferinței, primarul a adresat mulțumiri tuturor sorocenilor care s-au implicat și au contribuit la realizarea acestei inițiative. Costul total al lucrărilor a constituit circa 70 mii de lei. Menționăm că, la începutul acestui an, la 10 febr uar ie, municipiu l Soroca a semnat un acord de înfrățire cu municipiul Suceava.

Foto: Vadim Şterbate / OdN

doina alexei

Multe sape au "ieșit" din cuptorul improvizat.

de istorie și etnografie din Soroca. Între timp, aduce câțiva cărbuni și pornește aspiratorul. Acesta este un “foi” mai modern și suflă cât vrei fără să se chinuie, îmi explică invenția sa Gheorghe Pleșca. Când cărbunii sunt încinși, ia o sapă și o pune pe foc. Apoi o scoate cu un clește special și o tot bate cu ciocanul pe nicovală. Cioc, cioc, cioc răsună toată mahalaua. “Părinții adoptivi m-au iubit și crescut ca pe unul de al lor, zice bărbatul în timp ce se mai odihnește un pic. Familia care m-a crescut nu mi-a povestit că eu sunt luat de suflet, ca să nu fug de la dânșii. Am aflat pe la vreo douăzeci de ani de la alți țigani, care nu au vrut să-mi spună mai multe. Am întrebat acasă, iar părinții au mers la acei care mi-au zis și s-au sfădit cu ei. eu îi întrebam, dar ei nu doreau să-mi spună

nimic. Mi-au zis doar pe urmă că sunt luat de suflet de la o moldoveancă și gata. Să fi știut de la cine, eu o găseam și mă duceam la ea acasă să o văd”. A trăit cu familia la Paladea, sat din raionul Ocnița, apoi acum vreo 60 de ani au venit la Soroca. După care tot aici s-a însurat. “Femeia mea era pe jumătate moldoveancă și pe jumătate țigancă, noi am făcut casă aici, dar ea m-a lepădat. Avem patru fete și un băiat care trăiesc la Otaci”. Alte rude nu are, dar ar vrea mult să-și găsească sora adevărată, însă nu știe cum o cheamă și pe unde trăiește. Între timp își duce zilele cum poate. A improvizat un cuptoraș în ogradă și face diverse obiecte din fier, în special sape. “eu fac sape ca să mănânc, le duc la piață și le vând. Acum ele nu prea merg, au fost mai întrebate până la Duminica Mare. Astăzi nu mai sunt fierari în Soroca, au murit toți, numai eu am rămas aici și la Otaci mai sunt câțiva”. Se uită la rezerva de cărbuni care se termină și suspină mâhnit. iar trebuie să cumpere, dar nu are bani pe ce să-i ia. Dar găsește el o soluție, că nu-i prima oară când trece prin așa ceva. În final îmi spune cu un zâmbet șiret făcându-mi din ochi: “eu sunt moldovean, dar cu inimă de țigan, să știi asta”.


6

Observatorul de Nord

26(943) • 6 iulie 2018

FOTbAL

bRAVOS!

„Sheriff” și „Milsami” se distanțează în lupta pentru titlu etapă foarte liniștită pentru gazde, care au pierdut doar două puncte din cele 12 puse în joc. Doar nisporenenii au putut să smulgă două puncte la Suruceni. Altfel, tiraspolenii și orheienii s-au distanțat în lupta pentru titlu, iar „zimbrii”, după o victorie muncită, au cedat din nou, de data aceasta la Hâncești: SHeRiFF-ZAReA: 5-1, FC L 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

EchipE SHERIFF MILSAMI PETROCUB-HÎNCEŞTI SPERANȚA ZIMBRU DINAMO-AUTO SFÎNTUL GHEORGHE ZARIA

SFÂNTUL GHeORGHeSPeRANȚA: 2-2; MiLSAMi-DiNAMO-AUTO: 4-0; PeTROCUB-ZiMBRU: 2-1. După 14 etape putem afirma cu certitudine că echipele de pe primele două locuri au luat o opțiune serioasă în lupta pentru titlu, iar clasamentul în Divizia Națională se prezintă astfel: M V 14 10 14 9 14 6 14 2 14 2 14 2 14 2 14 1

E 3 3 4 9 7 6 6 6

Î 1 2 4 3 5 6 6 7

Gol 33-7 20-8 24-21 11-14 17-20 13-26 13-23 13-25

pT 33 30 22 15 13 12 12 9

Următorul meci se va disputa după o pauză de mai bine de o lună, pe data de 4 august. (Dan AOLei)

După un început bun, floreștenii sunt în cădere liberă Încă două puncte prețioase au pierdut pe teren propriu floreștenii, și nu în fața oricui, dar a lanternei roșii. Apropo, terenul de acasă al FC Florești nu mai este baza sportivă de la Cricova, dar stadionul sătesc din izvoare, care s-a dovedit a fi… cu ghinion: FC SÂNGeRei-ViCTORiA: 4-3; L 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

EchipE CODRU FC SÎNGEREI FC FLOREŞTI FC SIREŢI VICTORIA GRĂNICERUL CF UNGHENI FC CAHUL-2005 REAL SUCCES ISKRA SAXAN CSF SPARTA

ReAL SUCCeS-FC GRăNiCeRUL: 3-2; FC CAHUL 2005-iSCRA: 2-0; FC CODRU-SAXAN: 1-0; FC FLOReȘTi-CSF SPARTA: 1-1; FC SiReȚi-FC UNGHeNi: 4-1. După aceste rezultate, floreștenii au coborât pe locul iii, iar distanța de primul loc este deja una catastrofală: M V 10 8 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 4 10 4 10 4 10 2 10 2 10 1

E 2 3 2 2 0 0 2 1 0 3 2 3

Î 0 2 3 3 5 5 4 5 6 5 5 6

Gol 29-8 23-16 20-14 23-16 23-23 13-13 18-22 12-12 22-34 12-19 5-11 14-24

pT 26 18 17 17 15 15 14 13 12 9 8 6

Și în Divizia A se anunță o pauză până pe data de 11 august. (Dan AOLei)

Sorocenii câștigă, dar coboară o treaptă în clasament După eșecul usturător de la Camenca, elevii lui Marin Rusu s-au revanșat cu echipa din Sănătăuca, câștigând meciul de acasă cu scorul de 3-1. De remarcat faptul că formația din stânga Nistrului este în creștere de formă, fapt confirmat și egalul obținut în meciul cu fotbaliștii din Natalievca. Pe de altă parte, poziția de lider a fost ocupată de echipa din L 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

EchipE SPERANŢA DROCHIA CF SOROCA FC REZINA FC EDINEȚ MAIAK CIOROPCANI CF RÎŞCANI FC SPORTING NATALIEVCA CRUIZ INTERSPORT

Drochia, care nu a suferit nici o înfrângere, iar în etapa ordinară a câștigat categoric în fața echipei de pe locul trei: FC RÂȘCANi-MAiAK: 2 - 2 ; S P e R A N ȚA- F C ReZiNA: 4-0; SPORTiNGCRUiZ: 1-1, CF SOROCAiNTeRSPORT: 3-1. FC eDiNeȚ nu a jucat. Clasamentul înainte de pauza din campionat se prezintă astfel: M 5 6 5 5 6 5 6 5 5

V 5 5 3 3 2 1 1 1 1

E 0 0 0 0 1 1 1 1 0

Î 0 1 2 2 3 3 4 3 4

Gol 18-2 17-7 15-11 9-9 8-13 8-14 5-13 6-15 9-11

pT 15 15 9 9 7 4 4 4 3

În următoarea etapă, care se va juca pe data de 11 august, CF Soroca este liber. (Dan AOLei)

Abonare: 21406

Poetul Petre Popa, premiat de Uniunea Scriitorilor din Moldova tatiana m itrofan

SOROCEANUL PETRE POPA,

CEL CARE ARE gRIjă CA NOI Să FIM CâT MAI APROAPE dE ARTA CUVâNTULUI, dE TEATRU șI CULTURă îN gENERAL, A FOST PREMIAT, RECENT, PENTRU POEzIA AdRESATă COPIILOR.

PETRE POPA

s-a născut în 1958, în satul Tătărăuca Veche din raionul Soroca. Debut editorial — 1993. Printre cărţile publicate sunt: Rădăcinile aripilor, Prinţul Moștenitor, Intuiţie, Aici undeva, Dor pribeag & Asimetrii, A face rost de rost, epigrame, parodii..., Puiul ursului de circ, Ritmuri și anotimpuri, Bunica bunicului, (proză și poezii pentru copii) ș.a. De asemenea, domnul Popa este autor al versurilor a circa 150 de cântece, inclusiv pentru copii. este membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, membru al filialei din Moldova a Uniunii Scriitorilor din România, iar în anul 2000 a fost decorat cu Ordinul “Steaua României” în grad de ofiţer. Pentru activitatea sa a fost premiat la diferite concursuri și festivaluri literare: Laureat al Festivalului Naţional „eminesciana”: 1983-1989; Laureat al Festivalului Naţional de poezie de la Sighetul Marmaţiei -1990.

La 22 iunie, a avut loc Gala Premiilor Uniunii Scriitorilor din Moldova. În cadrul festivității, poetului i-a fost decernat Premiul la categoria “Literatură pentru copii”, pentru volumul “Blazonul Veșniciei”, apărut de sub tipar în 2016. Petre Popa a fost laureat la Gala Premiilor Uniunii Scriitorilor la categoria “Literatură pentru copii”. “Blazonul Veșniciei” reprezintă un buchet din proză și poezii adresate copiilor, unele dintre acestea fiind aranjate pe note, în colaborare cu alți doi soroceni talentați: compozitorul Valeriu Ceban și cantautorul Anatol Rudei. “Calea acestui premiu a fost destul de lungă. Prima carte pentru copii „Puiul ursului de circ” a apărut în anul 1999, iar cea de a zecea carte, premiată, în 2017. Din anul apariției primei cărți am colindat zeci, poate și sute de grupe, clase din instituțiile de învățământ. Acesta a fost primul juriu. Mai apoi, datorită hainei muzicale „cusute” cu talent de sorocenii Valeriu Ceban și Anatol Rudei, poezia s-a răspândit ca fluturii printre flori. O creație chiar se aseamănă cu un fluture. Ochiul omului îndrăgostit de culoare, de zbor, de frumos va admira un fluturaș, ochiul care vede lumea bicolor l-ar putea strivi chiar. Totuși, este o deosebire — fluturele împăiat rămâne fără viață în insectar, iar poezia tipărită prinde o nouă viață. Longevitatea

unei creații depinde de cantitatea de sinceritate, de talent și energie a mesajului”, menționează autorul. Nu au întârziat și aprecierile venite din partea scriitorilor Spiridon Vangheli, Vasile Romanciuc, Claudia Partole, dar și cele ale criticilor literari Tudor Paladi, ion Ciocanu, Vitalie Răileanu, Maria Gabor, Diana Vrabie. “Aceste „priviri” tot fac parte din importantul premiu, menționează poetul Petre Popa. Aș reproduce chiar un pasaj dintr-o reflecție semnată de Diana Vrabie: „P. Popa face parte din categoria scriitorilor devotați literaturii pentru copii, domeniu de care se apropie cu maximă responsabilitate, înțelegând că aici nu pot fi îngăduite jumătățile de

măsură. Copiii sunt minori, dar cartea scrisă pentru ei trebuie să întrunească condițiile majore ale măiestriei artistice, căci numai atunci își va îndeplini rolul pentru care a fost creată”. Mă bucur foarte mult, prin acest gest Uniunea Scriitorilor a adus Soroca mai aproape de Chișinău, unde fierbe altfel viața literară, tot așa cum eu promovez creația colegilor mei aici, la Soroca. Pe lângă prezența lor fizică, aproape toate numele din tagma scrisului se regăsesc în paginile mele din cele trei cărți de publicistică și eseu „Numai de bine”. Și pe această cale îmi exprim recunoștința pentru înalta apreciere și o voi răsplăti cu noi cărți, poate chiar în toamna acestui an. Să fac parte dreaptă, așezându-le alături de cele două volume „Oglinda infinitului” și „Numai de bine”, apărute în primăvara acestui an pentru adulți”. Autor ul exprimă mulțumiri autorităților locale și raionale pentru sprijin, mai cu seamă Consiliul raional a susținut editarea cărților autorului. Ulterior, opt titluri de carte semnate de Petre Popa vor ajunge în bibliotecile publice, școlare și grădinițe, în total peste 1600 de cărți.

Zi neagră în fotbalul sorocean: A DECEDAT VALERIU TAȘNIC

După o boală grea și necruțătoare a trecut la cele veșnice, prematur, un mare împătimit al sportului în general și al fotbalului în special, Valeriu Tașnic. Asociația raională de fotbal, toți acei care l-au cunoscut regretă enorm această mare pierdere și exprimă sincere condoleanțe familiei, rudelor, apropiaților, tuturor celor care l-au cunoscut și l-au apreciat pe cel care a

fost VALeRiU TAȘNiC. Dumnezeu să-l odihnească în pace și să-i fie țărâna ușoară… Cu o zi înainte de deces, Valeriu Tașnic a condus spre o nouă victorie formația sa de suflet, FC Prietenia Agro. iată și rezultatele tehnice ale etapei cu numărul 4 (vă reamintim că etapa a 3 a fost anulată pe motiv că echipa de amatori a raionului a jucat meciul final la Vadul

CLASAMENTUL LA zI SE PREzINTă ASTFEL: L EchipE 1. Soroca 2. ”Steaua” Racovăț 3. Rublenița 4. ”Prietenia Agro” Vărăncău 5. Bădiceni 6. ”RulTehCom” Şolcani 7. ”Fulger” Cremenciug 8. Visoca 9. Ocolina

M 2 2 3 3 3 2 3 3 3

V 2 2 2 2 2 1 1 0 0

E 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Î 0 0 1 1 1 1 2 3 3

Gol 13-2 10-2 16-4 17-8 13-4 9-6 14-4 1-39 6-28

pT 6 6 6 6 6 3 3 0 0

lui Vodă): SOROCA-OCOLiNA: 11-2; RUBLeNiȚAFULGeR: 2-1; PRieTeNiA AGRO-ViSO CA: 12-0; BăDiCeNi-STeAUA: 1-4. RULTeHCOM a stat. etapa a V-a va avea loc duminică, 8 iulie, și

programează următoarele partide: Prietenia AgroSoroca, Ocolina-Rublenița, Steaua-Visoca, RultehcomBădiceni. echipa Fulger este liberă. Începutul meciurilor la ora 10:00. (Dan AOLEI)

P.S. Cu părere de rău, echipa fotbaliștilor amatori din raionul Soroca a ratat șansa de a reprezenta Republica Moldova la competițiile continentale, suferind înfrângere în meciul decisiv, 2-3 cu formația de amatori din raionul Ialoveni. (D.A.)


Observatorul de Nord

26(943) • 6 iulie 2018

ÎN ATENȚIA CITITORILOR! ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ! CREMA „VERTEBRONOL” SĂNĂTATEA DUMNEAVOASTRĂ ESTE ÎN MÂINILE DUMNEAVOASTRĂ!

7

Acum zece ani, am avut un accident vascular cerebral în urma căruia mi-a paralizat piciorul drept. Au urmat doi ani grei de recuperare și, slavă Domnului, mi-am revenit, dar până în prezent mă deplasez greuamși avut am un dureri Acum zece ani, acmari de picioare. Am folosit crema în „Vercident vascular cerebral urtebronol”ma o lună demi-a zile șiparalizat am simțit căruia pici-o îmbunătățire de orulgenerală drept. Aua stării urmatmele doi ani grei de de recuperare și, dimislavă sănătate. Durerile picioare s-au Domnului, mi-am revenit, dar până în nuat, am simțit îmbunătățiri la prostată, prezent mă deplasez greu și am dar și la vedere. Sunt mulțumit de dureri crema mari„Vertebronol”. de picioare. Am folosit crema „Ver-

CREMA „VERTEBRONOL”

Această descoperire este considerată drept un triumf fără precedent al științei ucrainene. Cercetările revoluţionare privind cauzele bolilor au pregătit calea spre un nou mod de a tălmăci şi a înlătura unele boli de care suferă milioane de oameni. Această descoperire este consideratăadrept triLa crearea cremei „Vertebronol” lucratuntimp umf fără precedent al științei ucrainene. Cercetările de 20 de ani un grup de cercetători ucraineni sub revoluţionare privind cauzele bolilor au pregătit calea conducerea doctorului în ştiinţe Postoenko V.A.boli şi spre un nou mod de a tălmăci şi a înlătura unele academicianului Cijenko V.V. de care suferă milioane de oameni. Într-un timpcremei scurt crema „Vertebronol” a reușit La crearea „Vertebronol” a lucrat timp să ajute mii de oameni să facă față afecțiunilor de 20 de ani un grup de cercetători ucrainenilor. sub conducerea doctorului în ştiinţe Postoenko V.A. şi Efectul benefic al cremei „Vertebronol” se datoreacademicianului Cijenko V.V. biologic active care ază acțiunii sale asupra punctelor Într-un scurt crema „Vertebronol” a reușit răspund de timp activitatea organelor interne ale omului. să ajute mii dede oameni să facă față afecțiunilor lor. Prin absorbţia pe tegumente, crema „Vertebronol” Efectul benefic al cremei „Vertebronol” se datorenimereşte în spaţiile intercelulare, având acţiune anază acțiunii sale asupra punctelor biologic active care tioxidantă şi adaptogenă. răspund de activitatea organelor interne ale omului. Rezultatul cremei „Vertebronol” se obPrin absorbţiaacţiunii de pe tegumente, crema „Vertebronol” servă chiar din primele zile de administrare, mai cu nimereşte în spaţiile intercelulare, având acţiune anseamă în fazele acute ale bolii. Crema „Vertebronol” tioxidantă şi adaptogenă. îmbunătăţeşte funcţia reţelei care mărește Rezultatul acţiunii cremeicapilare, „Vertebronol” se obdebitulchiar venosdin și îmbunătățește cazul servă primele zile demicrocirculaţia administrare,în mai cu seamă fazele acute ale bolii. Crema bolilor în sistemului cardiovascular, cum„Vertebronol” ar fi ictusul, îmbunătăţeşte funcţiatensiunii reţelei capilare, aritmiile, dereglările arteriale.care mărește debitul venos și îmbunătățește microcirculaţia cazul Pentru persoanele meteodependente, cremaîn„Verbolilor sistemului cardiovascular, cum ar fi ictusul, tebronol” este un remediu de neînlocuit. Înlătură aritmiile, dereglările tensiunii disconfortul în articulaţii, astfelarteriale. ajutând la multiplele

afecţiuni ale aparatului locomotor (artrite, artroze, radiculopatii, osteocondroză, reumatism, nevrite, hernii ş.a.), la fel crema „Vertebronol” scade tensiunea pereţilor vasculari, îi face mai elastici şi micşorează tensiunea intracraniană. „Vertebronol” ajută la afecţiuni aleposttraumatică, aparatului locomotor artroze, restabilirea inclusiv (artrite, în urma traumeradiculopatii, osteocondroză, reumatism, nevrite, lor craniene, a accidentului cerebral, infarctului. Rehernii ş.a.), la fel crema „Vertebronol” scade tensizultate bune sunt raportateîiîn unea pereţilor vasculari, face mai elastici şi micşocazul bolilor glandei rează tensiunea intracraniană. „Vertebronol” ajută la tiroide, maladiilor restabilirea posttraumatică, inclusiv în urma traumeoftalmologice, dialor craniene, a accidentului cerebral, infarctului. Rezultate sunt raportate în betuluibune zaharat. cazul glandei Estebolilor efectivă cretiroide, maladiilor ma „Vertebronol” în oftalmologice, diadiminuarea oricăror betului zaharat. semne acute ale proEste efectivă creceselor inflamatorii ma „Vertebronol” în (gripă, IRA-infecție diminuarea oricăror respiratorie acută, semne acute ale proIVRA-infecție virală ceselor inf lamatorii respiratorie acută, sinu(gripă, IRA-infecție zită, parodontoză, otite, respiratorie acută, IVRA-infecție virală osteomielită, disbacterirespiratorie acută,cronisinuoză ş.a.), maladii zită, parodontoză, otite, ce şi în cazul recidivelor osteomielită, disbacteri(astm, bronşite, pneumooză maladii nii, ş.a.), prostatite etc.).croni-

SĂNĂTATEA DUMNEAVOASTRĂ ESTE ÎN MÂINILE DUMNEAVOASTRĂ! Toata viața am muncit în frig și soare, pe vânt și ploi. De mai mulți ani am mari probleme cu spatele și din această cauză mă dor foarte tare picioarele, am dureri mari în tot corpul, mă dorînfoarte Toata viața am muncit frig și tare mușchii. Am pe folosit „Vertebrosoare, vântcrema și ploi. De mai nol” o lunămulți de zile, l-am simțit ani iar amefectul mari probleme cu și din aceastănucauză mă după douăspatele săptămâni. Durerile sunt atât dordeplasez foarte tare picioarele, de mari, mă mai ușor, starea am gedureri în tot corpul, dor foarte nerală mari a sănătății mele s-amăîmbunătățit tare mușchii. Amprocurat folosit crema simțitor. Am mai doua„Vertebroborcănașe nol” o lună de zile, iar efectul l-am simțit de cremă „Vertebronol” ca să urmez cura după două săptămâni. Durerile nu sunt atât mai departe. Mulțumesc! de mari, mă deplasez mai ușor, starea geTUDOR 1948, nerală a sănătății mele E., s-a a.n. îmbunătățit r. Anenii Noi simțitor. Am maiDelacău, procurat doua borcănașe de cremă „Vertebronol” ca să urmez cura mai departe. Mulțumesc! AcumTUDOR cinci ani, fost1948, diagE.,am a.n. nosticată cu bronșită cronică;Noi de Delacău, r. Anenii

asemenea, am o durere chinuitoare de spate provocată de o Acum de cinci ani, ammi-a fostafectat diaghernie disc, care nosticată cu bronșită cronică; de destul de mult calitatea vieții. Din această ammari o durere chinuicauză am asemenea, dureri foarte de picioare. toare de spate provocată de o Am folosithernie cremade „Vertebronol” o lună de disc, care mi-a afectat zile și sunt foarte mulțumită. s-au destul de mult calitatea vieții.Durerile Din această diminuat, mă mai dormari picioarele atât de cauză am nu dureri foarte de picioare. tare,folosit simt cum mi„Vertebronol” se curăță bronhiile, Am crema o lunăresde pir mai ușor. Ammulțumită. să folosesc în continuare zile și sunt foarte Durerile s-au diminuat, nu mă mai dor picioarele de crema „Vertebronol” ca să întărescatât rezultare, cum mi se curăță bronhiile, restatelesimt obținute. Mulțumesc mult! pir mai ușor. Am să folosesc continuare EȚÎNIUC E.,în a.n. 1953, crema „Vertebronol” ca să întăresc rezuls. Berlinți, r. Briceni tatele obținute. Mulțumesc mult! EȚÎNIUC E., a.n. 1953,

Berlinți, r. Briceni Mi s-a s. depistat un chist la genunchi, din cauza căruia aveam dureri foarteun mari, Mi s-a depistat chistdelaasegemenea aveam dureri foarte nunchi, din cauza căruia avemaridureri de spate, ammari, fost diagnosam foarte de asemenea aveam dureriaveam foarteo ticată și cu bronșită cronică, mari de spate, am fost diagnosrespirație șuierătoare, picioarele îmi erau ticată și cuUn bronșită aveam inflamate. coleg decronică, la Spitalul onco-o respirație picioarele erau logic mi-așuierătoare, povestit despre cremaîmi „Verteinflamate. de să la Spitalul bronol” și Un am coleg hotărât o încerconcoși eu. logic mi-a povestit despre crema „VerteAm folosit crema doar să două săptămâni, bronol” și am hotărât o încerc și eu. dar chistul micșorat deja,săptămâni, nu mai am Am folosit s-a crema doar două respirația nu mă dar chistulșuierătoare, s-a micșoratpicioarele deja, nu mai am mai dor atât de tare. Sunt foarte mulțurespirația șuierătoare, picioarele nu mă mitădor de atât crema „Vertebronol”, am să mai de tare. Sunt foarte mulțumită „Vertebronol”, am să urmezde în crema continuare tratamentul. Le-am urmez în continuare recomandat crema șitratamentul. rudelor meleLe-am cărorecomandat crema și rudelor mele cărora la fel le ajută foarte bine. Mulțumesc ra la fel le ajută foarte bine. Mulțumesc mult!

mult!

ȚIMPĂU M., a.n. 1950, ȚIMPĂU M., a.n. 1950, s. Dondușeni, r. Dondușeni s. Dondușeni, r. Dondușeni

De De ceva ceva timp, timp, am am foarte foarte mari mari probleme de probleme de spate, spate, în în special special în în regiunea lombară. Fără baston nu puteam să mă pornesc nicăieri. Mă dureau foarte tare picioarele. oarele. Am Am citit citit despre despre crema„Vertebrocrema„Vertebronol” nol” și și mulțumirile mulțumirile persoanelor persoanelor care care au au folosit această cremă și folosit această cremă și am am hotărât hotărât să să oo încerc și încerc și eu. eu. Am Am folosit folosit crema„Vertebrocrema„Vertebronol” o lună de zile și m-a ajutat foarte mult. nol” o lună de zile și m-a foarte mult. Durerile nu mai sunt atâtajutat de chinuitoare, Durerile nu mai sunt atâtam de lăsat chinuitoare, mă deplasez cu ușurință, chiar și mă deplasez ușurință,mult! am lăsat chiar și bastonul. Vă cu mulțumesc bastonul. Vă mulțumesc BARBA mult! E., a.n. 1953,

BARBA E., a.n. 1953, s. Bulboaca, r. Briceni s. Bulboaca, r. Briceni

Pentru persoanele meteodependente, crema „Ver- ce şi în cazul recidivelor tebronol” este un remediu de neînlocuit. Înlătură (astm, bronşite, pneumoEFICACITATEA CREMEI «VERTEBRONOL» disconfortul în articulaţii, astfel ajutând la multiplele nii, prostatite etc.).

ÎN CAZUL FOLOSIRII CORECTE ESTE DE PESTE 90%. EFICACITATEA CREMEI «VERTEBRONOL» ÎN CAZUL FOLOSIRII CORECTE ESTE DE PESTE 90%.

Acum patru ani, am suferit un accident vascular cerebral (insult), urmaani, căruia mi-a fost Acumînpatru am suferit un afectată partea dreaptă, accident toată vascular cerebral (indurerile nu mai conteneau, am sult), în urma căruia mi-a fost ajuns să nuafectată pot facetoată practic nimicdreaptă, pentru partea că mâna dreapta a încetat mă mai asculdurerile nu maisăconteneau, am ajuns nu potsăface practic te (nu să puteam țin ceva în eanimic sau săpentru curăț, că mâna dreapta a încetat să măfoarte mai asculsă tai ceva), piciorul îl mișcam greu. te (nu puteam să țin ceva în ea sau să„Vertecurăț, După o lună de folosire a cremei să tai ceva), îl mișcam foarte greu. bronol”, măpiciorul simt mult mai bine, piciorul După lunăușor, de folosire a cremeirecăpătat „Verteîl mișcomai treptat mi-am bronol”, mă simt mult mai bine, piciorul funcțiile mâinii. foarte mulțumită de îl mișc mai ușor,Sunt treptat mi-am recăpătat rezultatul obținut. Le mulțumesc mult funcțiile mâinii. Sunt foarte mulțumită de inventatorilor! rezultatul obținut. Le mulțumesc mult SECRIERU E., a.n.1937, inventatorilor! s.SECRIERU Palanca, r.E., Ștefan-Vodă a.n.1937, s. Palanca, r. Ștefan-Vodă

Încă din anul 2007 am probleme Încă 2007 am probleme maridin cu anul glanda tiroidă, am urmari cu glanda tiroidă, am urmat mai multe tratamente, înmat maitot multe tratamente, încercam ce auzeam, dar fără cercam tot ce auzeam, dar fără prea mari rezultate, de asemeprea mari rezultate, de asemenea nea sufăr sufăr de de tensiune tensiune intracraniană, intracraniană, am am oo senzație de senzație de slăbiciune slăbiciune în în tot tot organismul, organismul, m-am săturat săturat de de atâtea atâtea pastile. pastile. Am Am citit citit în în m-am ziar despre crema „Vertebronol” și despre cum a ajutat multor persoane suferinde și am hotărât să o încerc și eu. Am folosit crema crema „Vertebronol” „Vertebronol” oo lună lună de de zile zile și și sunt sunt foarte foarte mulțumită. mulțumită. Starea Starea sănătății sănătății glandei glandei tiroide s-a îmbunătățit. Tensiunea arteriatiroide s-a îmbunătățit. Tensiunea arterială nu lă nu mai mai oscilează, oscilează, nu nu mai mai este este nevoie nevoie să să folosesc pastile pentru tensiune. Nu mai folosesc pastile pentru tensiune. Nu mai am senzația de slăbiciune. O să urmez mai am senzația de slăbiciune. urmez„Vermai departe cu încredere cura O cusăcrema departe cu Vă încredere cura mult! cu crema „Vertebronol”. mulțumesc tebronol”. Vă mulțumesc mult! GROSU G., a.n.1956, GROSU G., a.n.1956, s. Pruteni, r. Fălești s. Pruteni, r. Fălești

Domeniul în care am activat necesita din partea mea să stau permanent în picioare, ceea ce mi-a provocat, în timp, mari probleme cu venele. Nu puteam suporta nici săînlecare ating mâinile, aveamdin permanent picioarele inflamate șiîndureri Domeniul amcuactivat necesita partea mea să stau permanent piciinsuportabile, de asemenea, probleme cu oasele, nu puteam nici să-mi oare, ceea ce mi-a provocat,am în timp, marimari probleme cu venele. Nu puteam suîndoi picioarele. În anul 1989, am suferit o intervenție chirurgicală de colon și tot porta nici să le ating cu mâinile, aveam permanent picioarele inflamate și dureri atunci medicii mi-au propus o intervenție la vene, dar amcurefuzat. lungulnici anilor am insuportabile, de asemenea, amșiprobleme mari oasele,De-a nu puteam să-mi folosit maiîndoi multepicioarele. tratamente, dar fără Folosesc crema „Vertebronol” În anul 1989,prea am mari suferitrezultate. o intervenție chirurgicală de colon și tot atunci intervențiePicioarele și la vene,nu darmă ammai refuzat. De-a anilor deja demedicii trei lunimi-au și suntpropus foarte omulțumită. dor atât de lungul tare, am simțitamo folosit mai multe dar fărăcuprea mari rezultate. crema „Vertebronol” îmbunătățire și la tratamente, vene, mă deplasez ușurință, pot să-miFolosesc îndeplinesc lucrul mai ușor și deja de trei luni și sunt mulțumită. Picioarele nu mă mai dor atât tare, am simțit o mai calitativ. Sora mea foarte și-a fracturat recent mâna, i-am recomandat și eidecrema „Vertebroîmbunătățire la vene,foarte mă deplasez cu ușurință, să-mirecuperarea îndeplinesceilucrul ușor și nol” și la fel ași rămas mulțumită. Datorităpot cremei, a fostmai mult mai mai calitativ. SoraMulțumesc mea și-a fracturat recent mâna, i-am recomandat și ei crema „Vertebroușoară și rapidă. mult distribuitorilor! nol” și la fel a rămas foarte mulțumită. Datorită cremei, recuperarea ei a fost mult mai GORBATIUN M., s. Drochia, r. Drochia ușoară și rapidă. Mulțumesc mult distribuitorilor! GORBATIUN M., s. Drochia, r. Drochia

Am fost diagnosticat cu artrită (poliartrită reumatoidă). De ceva timp, mă lupt cu o fost gutădiagnosticat la articulațiile am ajuns înreumatoidă). așa o stare încât puteam Am cumâinii, artrită (poliartrită Denu ceva timp, să mămerg. lupt Aveam o durere îngrozitoare de am tălpi, mă în durea tot corpul, toate să încheiecu o gută la articulațiile mâinii, ajuns așa oefectiv stare încât nu puteam merg. Aveam o durere tălpi,mine. mă durea efectiv tot corpul, toate încheieturile, fiecare pasîngrozitoare era un chin de pentru Am aflat despre crema „Vertebronol” turile, fiecare să paso era un chin mine. despre „Vertebronol” și am hotărât încerc. Am pentru procurat doarAm un aflat borcănaș să crema văd care va fi efectul. am hotărât să o încerc.și Am procurat doar unchiar borcănaș să văd care fi efectul. Am folositșicrema două săptămâni am simțit ameliorări din primele zile.va Durerile de Am folosit crema două săptămâni ammai simțit din primele Durerile de picioare s-au diminuat, tălpile nușimă dor,ameliorări mă mișc chiar mai ușor. Am să zile. urmez cura mai picioare s-au diminuat, tălpile nu mă mai dor, mă mișc considerabil. mai ușor. AmAm să urmez cura mai departe, pentru că starea sănătății mele s-a îmbunătățit procurat crema departe, pentru că starea sănătății mele s-a îmbunătățit considerabil. Am procurat crema „Vertebronol” „Vertebronol” și și pentru pentru soția soția mea, mea, deoarece deoarece și și ea ea are are probleme probleme de de sănătate, sănătate, le le recomand recomand tuturor tuturor să să încerce încerce crema crema „Vertebronol”. „Vertebronol”. Mulțumesc Mulțumesc mult mult distribuitorilor! distribuitorilor! STEPANOV STEPANOV M., M., a.n. a.n. 1954, 1954, s. s. Molovata, Molovata, r. r. Dubăsari Dubăsari

De-a lungul anilor, am reușit să strâng un buchet întreg de boli. Mi s-a depistat hernie de disc în trei locuri. Am fost diagnosticată cu osteochondroză, artroză a coloanei coloanei vertebrale, vertebrale, de de asemenea, asemenea, am am bronșită bronșită cronică, cronică, sinuzită sinuzită (gaimorită), (gaimorită), cistită, cistită, pietre pietre la la vezica vezica biliară biliară și, și, din din această această cauză, cauză, simțeam simțeam dureri dureri permanente, permanente, simțeam o greutate în zona vezicii biliare, am probleme cu venele. simțeam o greutate în zona vezicii biliare, am probleme cu venele. Am Am folosit folosit crema „Vertebronol” două luni de zile și sunt foarte mulțumită. În primele două săptămâni, crema „Vertebronol” două luni de zile și sunt foarte mulțumită. În primele două săptămâni, am simțit că sinuzita (gaimorita) și bronșita nu mă mai deranjează. Pe parcurs a început să am simțit sinuzita (gaimorita) bronșita deranjează. a început să nu mă maicădoară spatele, hernia și practic nu nu mămă maimai deranjează, nu Pe maiparcurs simt acea greutate nu mă mai doară spatele, hernia practic nu măîmbunătățiri mai deranjează, nu mai simt acea greutate în zona vezicii biliare, de asemenea, am simțit și în cazul venelor, nu mai sunt în vezicii biliare, de asemenea, amde simțit îmbunătățiri și înșicazul venelor, mai nu mai sunt atâtzona de vizibile. Sunt foarte mulțumită rezultatele obținute voi continua departe atât de Sunt foarte mulțumită de rezultatele obținute cura cu vizibile. crema „Vertebronol”. Pe mine m-a ajutat foarte mult. și voi continua mai departe cura cu crema „Vertebronol”. Pe mine m-a ajutatC., foarte mult. Perjei, r. Ceadîr Lunga DOBREVA s. Valea

tebronol” o GURGHIȘ lună de zileI., și a.n. am simțit 1947,o îmbunătățires. generală a stării mele de Dubovca, r. Hîncești sănătate. Durerile de picioare s-au diminuat, am simțit îmbunătățiri la prostată, dar și la vedere. Sunt mulțumit de crema Am lucrat pădurar între„Vertebronol”.

aga viaţăI., și a.n. eram1947, nevoit GURGHIȘ merg prinr.ploi și prin s. să Dubovca, Hîncești

zăpadă kilometri întregi. Din această cauză au lucrat foarte pădurartare întreînceput să Am mă doară piviaţăinsuportabile și eram nevoit cioarele, amaga dureri în să mergînprin ploi și prin pulpa picioarelor, genunchi, am zăpadă kilometri întregi. încetat să mai mașina Dinconduc această cauzăpenau tru că nu mai să apăs început să măaveam doară putere foarte tare pipedalele mașinii. auzit și eu cioarele, am dureri Am insuportabile în despre crema „Vertebronol” și am pulpa picioarelor, în genunchi, am încercat-o și eu. Am folosit încetat să mai conduc mașinacrema pentru căluni nu mai aveam putere apăs două de zile și mă simtsăfoarte pedalele mașinii. Am auzit și eu bine, durerile s-au diminuat simțitor, despre „Vertebronol” și am mă mișccrema cu ușurință. Am început să încercat-o eu.mașina. Am folosit crema conduc din șinou Astăzi am douălaluni de zile și dvs. mă simt foarte venit prezentarea cu propria bine, durerile s-au diminuat simțitor, mașină să-mi mai procur o cremă mă mișc cu ușurință. Am început să „Vertebronol” ca sămașina. urmez mai deparconduc din nou Astăzi am te tratamentul, să întăresc venit la prezentarea dvs. curezultatul propria obținut. mult invenmașinăMulțumesc să-mi maifoarte procur o cremă tatorilor, dar și cadistribuitorilor cre„Vertebronol” să urmez mai deparmei„Vertebronol”. te tratamentul, să întăresc rezultatul RUSUfoarte N., a.n. obținut. Mulțumesc mult1949, inventatorilor, s. darMicleușeni, și distribuitorilor crer. Strășeni mei„Vertebronol”. RUSU N., a.n. 1949,

s. Micleușeni, Strășeni De ceva timp, măr.supără rău inima, am dureri foarte mari de oase, mă dor foarte picioaDe ceva timp, mă tare supără rău rele, amamfost de mai multe inima, dureri foarte mariori de internat spital, mătare simt foaroase, măîndor foarte picioate slăbit, nu mai să multe fac ceva, rele, amam fostputeri de mai ori sufăr de asemenea tensiune arterială. internat îndespital, mă simt foarte nu maicrema am puteri să fac ceva, Amslăbit, citit despre „Vertebronol” în sufăr tensiune arterială. ziar șide amasemenea încercat-odeși eu. Am folosit creAm citit despre crema în ma „Vertebronol” o lună„Vertebronol” de zile și mă simt ziar am încercat-o Am folosit cremultșimai bine, simt șicăeu. mi-am recăpătat ma „Vertebronol” o lunăpedelângă zile șicasă, mă simt forțele să mai fac ceva dumult mai bine, simt că mi-am recăpătat rerile de picioare nu mai sunt atât de dupuforțele să mai fac ceva pe lângă casă, ternice, mișc mult maisunt ușor,atât tensiunea rerile demă picioare nu mai de puarterialămă s-amișc normalizat, îmbunăternice, mult maisimt ușor,otensiunea tățire a întregului organism. să foloarterială s-a normalizat, simtAm o îmbunăsesc departe organism. crema „Vertebronol”. tățiremai a întregului Am să foloMulțumesc! sesc mai departe crema „Vertebronol”.

Mulțumesc! GUȚU V., a.n. 1951, GUȚU V., a.n. 1951, s. Caracușenii Vechi, r. Briceni s. Caracușenii Vechi, r. Briceni

Am lucrat la fermă mulți ani la Am lucrat la fermă mulți ani la rând. rând. În În toată toată ziua ziua mă mă trezeam trezeam la la ora ora patru patru dimineața dimineața și și mermergeam pe jos câte 10 km. geam pe jos câte 10 km. De De la la vreme au au început început să să mă mă doadoaoo vreme ră foarte tare picioarele, aveam o mâncărime insuportabilă la picioare, aveam o senzație de durere în toate oasele încât am început început să să nu nu mai mai pot pot dormi dormi noaptea, noaptea, de de asemenea asemenea am am și și probleme probleme cu cu venele. venele. Am Am folosit crema „Vertebronol” o lună de folosit crema „Vertebronol” o lună de zile. Durerile zile. Durerile de de picioare, picioare, oase oase și și mâncămâncărimile au dispărut din primele două săprimile au dispărut din primele două săptămâni. Am ajuns în sfârșit să pot dormi tămâni. Am ajuns sfârșitmulțumită să pot dormi și eu noaptea. Suntînfoarte de și eu noaptea. Sunt foarte mulțumită de crema „Vertebronol”. crema „Vertebronol”. CERCEL A., a.n. 1980,

DOBREVA C., s. Valea Perjei, r. Ceadîr Lunga

CERCEL A., a.n. 1980, s. Horești, r. Ialoveni s. Horești, r. Ialoveni

EXPOZIȚII, CONSULTĂRI PRIVIND FOLOSIREA CREMEI «VERTEBRONOL» ȘI VÂNZAREA UNEI PARTIDE LIMITATE VOR AVEA LOC ÎN URMĂTOARELE ORAȘE:

EXPOZIȚII, CONSULTĂRI PRIVIND FOLOSIREA CREMEI «VERTEBRONOL» ȘI VÂNZAREA UNEI PARTIDE LIMITATE VOR AVEA LOC ÎN URMĂTOARELE ORAȘE:

SOROCA SOROCA DROCHIA RÎȘCANI DROCHIA GLODENI RÎȘCANI

GLODENI

MIERCURI, 11 IULIE MIERCURI, 11 de IULIE de la 09:00 la 10:00 Casa cultură str. Independenței 74 09:00 la 12:00 10:00 Casa centrală de culturădestr. Independenței 74 de la 11:00 cultură 13:00 la 12:00 14:00 Casa Primăria de la 11:00 centrală de cultură de Casa de cultură (Biblioteca) de la la 15:00 13:00 la la 16:00 14:00 Primăria

CHIȘINĂU

CHIȘINĂU

SÎMBĂTĂ, 14 IULIE

SÎMBĂTĂ, de la 09:00 la 10:0014șiIULIE de la 17:00 la 18:00 Palatul feroviarilor (sala mică) bd. Decebal de la 09:00 la 10:00 și de la 17:00 la 18:00 2

Palatul feroviarilor (sala mică) bd. Decebal 2

de la 15:00 la 16:00 Casa de cultură (Biblioteca)

Aviz sanitar № 3452 din 11 decembrie 2017

Aviz sanitar № 3452 din 11 decembrie 2017

Cursul minim este de 1 lună (2 cutii). Pentru boli cronice de la 2 luni (de la 4 cutii)

Cursul minim este de 1 lună (2 cutii).

Telefon pentru prin de poștă: 022-221160, 078885488 Pentrucomenzi boli cronice la 2 luni (de la 4 cutii)

În raza orașului Chișinău funcționează serviciul de curierat. Costul unei cutii: 195 lei, pentru pensionari și invalizi 180 lei

Telefon pentru comenzi prin poștă: 022-221160, 078885488 (la comanda prin poștă și prin curier, reducerea nu se aplică)

În raza orașului Chișinău funcționează serviciul de curierat. Costul unei cutii: 195 lei, pentru pensionari și invalizi 180 lei (la comanda prin poștă și prin curier, reducerea nu se aplică)


8

Observatorul de Nord

26(943) • 6 iulie 2018

Ștefan cel Mare și Sfânt, comemorat la Soroca Autoritățile au depus flori la monumentul domnitorului din Piața Libertății

Plecăciuni în memoria voievodului

Au venit să cinstească numele marelui înaintaș și sorocenii

Foto: Doina Alexei / OdN

doina alexei

LA 2 IULIE, AU AVUT LOC

EVENIMENTE dE COMEMORARE A

514 ANI dE LA TRECEREA îN ETERNITATE A dOMNITORULUI

șTEFAN CEL MARE șI SFâNT. ACESTEA AU îNCEPUT CU

Câțiva copii, îmbrăcați în straie naționale, au dat culoare evenimentului

Fragmente din sceneta despre curajul și vitejia lui Ștefan

dEPUNERE dE FLORI LA MONUMENTUL dIN PIAțA LIBERTățII, dUPă CARE CEI PREzENțI S-AU dEPLASAT SPRE CETATE, UNdE S-A dESFășURAT SPECTACOLUL CU gENERICUL „MUMA LUI şTEFAN CEL MARE”.

Înai nte d e e voluț i a participanților, un sobor de preoți a oficiat slujba de pomenire, apoi a fost susținut un scurt spectacol în memoria domnitorului. “Ne aducem aminte de bătălia de la Podul Înalt, care a avut loc la 10 ianuarie 1475, atunci când Ștefan, alături de toți oștenii, a luat patru zile de post, cu pâine și cu apă, în

acest fel aducând mulțumire și înțelegând că victoria pe care a obținut-o nu putea să o câștige decât doar cu ajutorul lui Dumnezeu, deoarece turcii veniseră cu o oaste de 120 de mii bine instruită și Ștefan avea doar 40 de mii. Armata turcilor depășea de trei ori numărul ostașilor lui Ștefan cel Mare, însă el a reușit să obțină victorie”, a menționat în discursul său PS Antonie, episcop de Bălți. La eveniment au fost prezenți reprezentanții administrației publice locale și zeci de soroceni. Au surprins plăcut publicul prestația copiilor, sceneta cu Ștefan cel Mare și mama sa, dar și a corului „Învierea” de la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din com. Foeni, județul Timiș, România. Menționăm că 2018 a fost declarat prin decret prezidențial anul lui Ștefan cel Mare și Sfânt.

Micul spectacol a adunat zeci de curioși

După depunerea de flori, participanții au pornit în pas solemn spre cetate

Evoluarea corului „Învierea” de la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din com. Foeni, județul Timiş, România

Toți au urmărit cu viu interes ce se petrecea pe scenă

"...Moldova este a urmașilor urmașilor voștri", a încheiat discursul său Ștefan cel Mare


Observatorul de Nord

26(943) • 6 iulie 2018

TRADIȚII

9

Foto: Vadim Şterbate / OdN

Basarabence din Bădiceni și poloneze din Soroca.

Unde joacă sorocenii...

Târgul Meşterilor Populari „La Nistru, la Mărgioară” la a șaptea ediție dUMINICă, LA SOROCA S-A dESFășURAT EdIțIA A VII-A A TâRgULUI MEşTERILOR POPULARI „LA NISTRU, LA MăRgIOARă”, FIINd MARCATă TOTOdATă șI zIUA NAŢIONALă A PORTULUI POPULAR. zECI dE MEșTERI POPULARI dIN dIVERSE REgIUNI ALE REPUBLICII AU dAT CURS INVITAțIEI șI AU VENIT Să-șI ExPUNă LUCRăRILE LA TâRg. SOROCENII AU PROFITAT dE VREMEA FRUMOASă șI AU CERCETAT TARABELE, CUMPăRâNd dIVERSE OBIECTE dE ARTIzANAT, dUPă POFTă șI BUzUNAR.

Sorocenii au avut de unde alege.

Ghenadie Muntean, președintele raionului Soroca: Suntem bucuroși că avem peste 70 de meșteri populari care au dorit și au solicitat să vină să participe. Este un târg așteptat și dorit, este o tradiție frumoasă ca în preajma acestei frumoase cetăți să-l organizăm. Sper că vor merge bine și vânzările, eu vreau să cumpăr un tablou de la meșterii populari din Bălți, și am telefonat soția să aducă banii ca să mai cumpărăm niște lucruri frumoase de artizanat pentru familie.

La început colectivele artistice și-au dat întâlnire în Piața Libertății unde s-au încins în hore. Apoi Parada portului popular a pornit spre vechea fortăreață, unde a și avut loc deschiderea oficială a Târgului Meșterilor Populari „La

Nistru, la Mărgioară”. Aici meșterii populari și-au expus lucrările și așteptau vizitatorii, iar mai ales cumpărătorii. Rând pe rând, pe scenă au evoluat ansamblurile folclorice din raion: “Băcițele” din Căinarii Vechi, “Țărăncuța” din Vădeni, “Rostărița” din Bădiceni, “Țărăncuța” din Parcani, “Stejarul” din Dubna, “Țărăncuța” din Rublenița, “Frunze de dor” din Pârlița, “La izvoare” din Vărăncău, dar și solistele Oxana Dabija din partea comunității slavone, Daniela Marginean și Alexandra Cuznețova de la asociația obștească poloneză, dar și interpretul de muzică populară Gelu Carauș. Cântecele au fost condimentate cu dansurile ansamblului de dansuri populare “Vatra” din satul Racovăț. iar la final organizatorii au înmânat diplome participanților la târg.

Tradițiile la Vărăncău sunt altoite de mici.

Meșterii populari au cu ce se mândri.

Nina Manea, meșteriță populară din Căinarii Vechi: Este foarte frumos și important, fiindcă ne întâlnim cu meșterii din toată republica, facem schimb de experiență, mai vedem ce mai face lumea și mai facem și noi. Este o sărbătoare foarte frumoasă și binevenită, cu emoții bune. Nouă ne place.

Gelu Carauș a bucurat spectatorii.

Atelier de împletit în lozie prezentat de Lidia Manea și discipolii ei.

Grigore Bucătaru, șeful Secției Cultură și Turism Soroca: Eu sper că sorocenii vor fi mulțumiți de ce facem noi, Secția Cultură și Turism Soroca, împreună cu Consiliul Raional, în parteneriat cu Primăria municipiului Soroca și toți acei care ne ajută. Soroca, de rând cu cetatea, are un patrimoniu destul de vast, destul de mare, și astăzi avem prilejul de a-l promova prin intermediul celor care practică acest gen de activitate, dar și al oaspeților care vin să vadă.

Lidia Manea, meșteriță populară din Rublenița: Elevii vor avea o sursă de existență prin această activitate de împletire a fibrelor vegetale. Noi la cercul “Sălcioara” îi învățăm de toate celea, sunt deja unii care-l frecventează de doi sau trei ani și acolo confecționează cu brio diferite obiecte. Văd că lor le place. Simion Lungu, meșter popular din Vădeni: Lumea se adună, iar organizarea este super. Slavă Domnului că avem un timp frumos, dispoziție este, colective sunt, artiști sunt, meșteri avem. Am adus costume populare în set cu catrință, ie, jupoane, brobozi. Mai avem și un tânăr meșter Gheorghe Gâlcă, care face din funie niște lucruri frumoase cum ar fi sticle îmbrăcate și altele.

Atelierul de olărit.

Băieții de la "Vatra" știu rostul horelor.

Timpul frumos și muzica bună au scos sorocenii din case.


10

Trimite anunțul tău la ziar: https://anunt.observatorul.md

26(943) • 6 iulie 2018

OdN PAGINI de PUBLICITATE

PLUS Informații cu privire la amplasarea publicității pe paginile OdN la tel/fax.: 023 024 073 (08:00-16:00)

Tavane extensibile.

se vinde FORTAN 40x20x20, 40x20x12,

uŞi Şi FeresTre diN LeMN.

Oferim transport. Angajăm muncitori pentru confecţionarea fortanului. T. 069270832

UŞI ferestre, balcoane -PVC. REDUCERI avantajoase 023023034, 069347180

CONFECȚIONAREA scaune-

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

lor, meselor, scrâncioburilor, grătarelor și altor articole din metal; îndoirea (гибка) foliilor din oțel, orice formă și unghi. T. 068348542

DE VÎNZARE:

FOURCHETTE, 8/9, str. Viilor, 17/66,  34,6 m², utilități, partea solară, de mijloc, balcon 6 m, €10600, negociabil.  T. 31453, 069013571. SOROCA NOUĂ, 5/5, gaz, încălzire,  reparație, internet T. 068961195. SOROCA NOUĂ, 5/5, str. Mateevici,  12,  gaz,  încălzire,  reparație,  parțial  mobilat, acoperiș reparat, negociabil. T. 068273447. SOROCA NOUĂ, 1/5, str. Luceafărul,  7, gaze până la aragaz, fără reparație,  anexă la balcon. T. 068540033.   СОРОКА НОУЭ, 1/3, ул. Кантемир,  10, без ремонта, подвал, €6500, торг.  T. 068239252. SOROCA NOUĂ, 1/5, str. Mateevici,  20,  gaz,  încălzire,  reparație,  subsol.  T. 023025091, 94412. VÂND sau  dau  în  chirie  apart.  cu  1  cameră,  Soroca Nouă,  1/5,  toate  utilitățile, mobilat, balcon, negociabil. T. 93107, 069773806. SOROCA NOUĂ, 3/5,  în  cămin,  19,3  m²,  comodități,  telefon,  internet,  reparație  cosmetică,  balcon,  WC, baie, mobilat parțial, în vecinătate  liceu,  teren  de  joacă  pt  copii,  grădiniță, loc pt parcare, rutele 1, 7,  €6500. T. 060156223, 068744895. HIDROINPEX, 2/5, str V. Stroescu,  84/11, utilități, reparație, termopane,  luminos, spațios. T. 079176050. HIDROINPEX,3/5, utilități, de mijloc, balcon, negociabil. T. 069607527. HIDROINPEX, 1/5,  str.  Castanilor,  23/52,  parțial  reparat,  termopane,  ușă de fi er, încălzire autonomă, telefon, internet, TV cablu, subsol, €7000,  negociabil. T. 025071739, 069575309,  069327557.

Preţuri accesibile. 023060777, 060504190

APART. 1 CAMERĂ:

ЦЕНТР, 7/9,  36  м²,  ул.  Негруцэ,  4,  газ,  отопление,  без  ремонта.  T. 069437533, viber +380630344090. ЦЕНТР, 2/2, ул. Шт. чел Маре, 30, 25  м², ремонт, меблирована, без газа,  двери  железные,  стеклопакеты,  балкон,  солнечная  сторона,  торг  уместен. T. 068169351, 069811362.  CENTRU, 3/7,  str.  Independenței,  77,  reparat,  gaz,  încălzire,  mobilat.  T. 023026009, 076716068. CENTRU, 7/7, Victoriabank, 38 m²,  balcon 6 m, negociabil. T. 069663695. CENTRU, ap.1,5 camere, 42m², et.5/9, partea solară. Gaz, încălzire autonomă, termoizolat, geamuri termopane, debara, balcon. Mobilat,utilat. Tel. 069626734 СENTRU, ap. cu 1,5 camere, 42m², et.  5/9, partea solară. Gaz, încălzire autonomă, termoizolat, geamuri termopane, debara, balcon. Mobilat, utilat.  T. 069626734. ÎN DEAL, 2/5, în cămin, str. M. Costin, 5, mag. Orbita, apă, lumină, fără  reparație, €14,6, negociabil. T. 72140,  după 20.00, 068270293. STIL, 1/5, str. Popovici, 4, ap. 31, gaz,  încălzire.  Sau  schimb  pe  apart.  cu  2 camere în afara părții din deal. Se  vinde casă în s. Țaul, r-nul Dondușeni,  urgent! T. 025161957. STIL, 5/5,  preț  negociabil,  €6500.  T. 060439454. STIL, 3/9, de mijloc, partea solară, 34  m² total. T. 060582987. STIL, 3/5, str. Viilor, 9/1, reparat, termopane, laminat, mobilat. T. 069390019. STIL, 3/5,  gaz,  încălzire,  reparație,  subsol. T. 069034659, 078633988.

APART. 2 CAMERE:

CENTRU, 5/5, 2 camere separate, vizavi de Modern, de mijloc, acoperis nou, gaz, incalzire, internet, balcon inchis, posibil mobilat, negociabil sau schimb pe apartament cu 3 odai (fara plata

Observatorul de Nord

Торты, калачи SRLœ «TESTOR»œ СОРОКАœ предлагаетœ широкийœ ассортиментœкондитерскихœизделийœдляœторжеств:œсвадеб,œднейœ рожденья,œименинœсœиндивидуальнымœоформлением.œ ! НК Атью И В а НО с печ о т Тор любог ения ж к). а р и б изо тоторт (фо

г.Сорока, ул. Траян,17. 023023586, 023031153, 079443246. Întreruperi programate S.A. „RED-Nord” pentru 09-13.07.2018 Soroca:

În legătură cu executarea lucrărilor de mentenanţă în reţelele de distribuţie, se va întrerupe energia electrică: 9 iulie 2018: s. schineni, racovăţ, căinarii Vechi, Floriceni (parțial) — 08:00-17:00. 10 iulie 2018: s. racovăţ, căinarii Vechi, Floriceni (parțial) — 08:00-17:00, s. iojniţa, iarova, balinţii Noi (parțial) — 09:0014:00, s. Vărăncău (parțial) — 09:30-12:30, s. sloboziaVărăncău (parțial) — 13:30-16:30. 11 iulie 2018: or. soroca, str. Ocolirii — 09:00-14:00, s. rubleniţa, rubleniţa Nouă, Hristici, schinenii Noi, Vărăncău, racovăţ (parţial) - 08:00-17:00. 12 iulie 2018: s. Parcani, Zastînca, cremenciuc, Vărăncău, racovăţ (parțial) — 08:00-17:00. 13 iulie 2018: s. Parcani, Vărăncău, racovăţ (parțial) — 08:0017:00, s. dărcăuţi, Malcăuţi (parțial) — 10:00-14:00. Pentru informaţie suplimentară apelaţi la tel. (0231) 532-06, (0231) 24-201, (0231) 24-019 Conducerea S.A. „RED Nord” își cere scuze pentru orice incomodități. suplimentara) pe 1-3 et. in regiunea Soroca Noua. T. 069122281, 068711103 CENTRU, în casă la sol, str. Alexandru cel Bun, 26/3, fără reparație, beci, ieșire la strada centrală. T. +79250613127, 069232491. CENTRU, 3/5,  gaz,  încălzire,  fără  reparație, €17500. T. 068537951. ЦЕНТР, 5/9,  Modern,  середина  дома,  без  ремонта,  недорого.  T. 023022649, 079878782. CENTRU, 5/5,  acoperiș  nou,  euroreparație nefi nisată, termopane,  camere  separate,  2  balcoane,  sau  schimb pe apartament cu 2 odăi,fără  reparație,  La  Soroca Nouă+  plată  suplimentară; apart. cu 2 camere la  Soroca Nouă, 4/5, partea solară, gaz,  reparație cosmetică, parțial mobilat,  balcon. T. 29629, 068061699. CENTRU, 1/2, gaze, încălzire, serai,  curte. T.068500990

ЦЕНТР, 2/2, подвал, гараж, евроремонт, газ до плиты, печное отопление. T. 023026011, 069523415. URGENT! centru, 6/7, partea solară,  vedere  spre  cetate,  gaz,  încălzire,  reparaţie  parţială,  termopane,  mobilat. T. 069049501, 079211284.   CENTRU, 2/2,  str.  D.  Bolintineanu,  19/3, casă la sol, euroreparație, sarai,  garaj,  beci.  Sau  schimb  pe  casă  +  plată suplimentară, €12000, negociabil. T. 023026199, 067556199. CENTRU, 4/9, str. Negruzzi, 4, gaz,  încălzire, de mijloc, reparație cosmetică, termopane, 48,7 m². T. 023027574,  060118212. СОРОКА НОУЭ, 3/9,  лифт,  мусоропровод, помещение для сушки  белья, отопление газовое, паркет,  ремонт, пластиковые окна и двери,  балкон.  T. 023024919,  звонить  в  любое время.

SOROCA NOUĂ, 4/5, 2 camere în  cămin, str. Luceafărul, 4, fără reparație,  partea solară, 36 m². T. 078274874. СОРОКА НОУЭ, 2/3,  39  м²,  середина  дома,  все  удобства,  балкон, подвал, частичный ремонт,  окна и двери металлопласт, €10000,  срочно! T. 023027042, 068876471.  SOROCA NOUĂ, 3/5, gaz, încălzire,  reparație. T. 069084229. SOROCA NOUĂ, 6/9, gaz, încălzire.  De  vânzare  cisternă  de  25  t.  T. 069083201. SOROCA NOUĂ, 2/3,  str.  D.  Cantemir, 14, gaz, încălzire, reparație,  €14000. T. 069998296.   СОРОКА НОУЭ, 2/3, газ, стеклопакет, подвал. T. 069886661, после  17.00. СОРОКА НОУЭ, 5/5,  газ,  о т о п л е н и е,  е в р о р е м о н т,  стеклопакет,  меблирована,  цена  договорн. T. 069461947.  СОРОКА НОУЭ, 1/3, ул. Кантемир,  10, газ, котёл газовый, бойлер, подвал, €8000, торг. T. 068239252. СОРОКА НОУЭ, 4/5, ул. Д. Кантемир, газ, отопление, ремонт, подвал. T. 068928467. SOROCA NOUĂ, 5/5, str. Mateevici,  4,  acoperiș  reparat,  nou,  din  ardezie, reparație nefi nisată, negociabil.  T. 068836575, 023033016. SOROCA NOUĂ, 4/5, str. Luceafărul, 9, toate utilităţile. Sau schimb pe  apart. cu 2 camere la et. 1, negociabil.  T. 023028051, 068077898. SOROCA NOUĂ, 5/5, str. Luceafărul,  9, ap. 33, acoperiș reparat, reparație,  termopane,  podele  calde,  mobilat,  tehnică  casnică,  gaz,  încălzire, 

subsol;  Negociabil,  posibil  în  rate.  T. 023024446, 078182142. SOROCA Noua, 1/3, reparatie, gaz  pîna  la  aragaz,    posibil  variante.  T. 069495079 HIDROINPEX, 5/9, str. V. Stroescu,  88, ap. 14. T. 023029412, 068205375. HIDROINPEX, 8/9, str. V. Stroescu,  77/1, gaz, fără reparație. T. 023047543,  069537815. HIDROINPEX, 4/5, utilități, de mijloc, negociabil. T. 069607527. HIDROINPEX, 1/5, все удобства, газ  и печное отопление, балкон 6 м, с  мебелью, торг. T. 21817, 060660617,  060064517. HIDROINPEX, 9/9,  газ,  отопление,  ремонт,  подвал,  с  капитальным гаражом (за гаражом ПУЖКХ).  Продаётся дом в селе Арионешть.  T. 078890111, 069419525. HIDROINPEX, 9/9, gaz, încălzire, euroreparație, încălzit, mobilat. T. 079989914. FOURCHETTE, 5/5, крыша шиферная, подвал, балкон, газ, стеклопакеты, все удобства, цена договорн.  T. 28581, 069427210, 069213566. 2 apart. cu 2 camere, Fourchette, situate alături pe aceeași scară, 3/3, toate comoditățile, reparate, mobilate, utilate. Posibil reamenajare în apart. cu 4 camere sau vânzare separată, negociabil. T. 069887883. REGIUNEA Centrului militar, în casă  cu 2 etaje, 50 m². T. 068353790. STIL, 7/9, str. Popovici, 8, de mijloc,  partea solară, gaz, încălzire, subsol,  negociabil. T. 023028711, 068899522.


Observatorul de Nord

Подай свое объявление в газету: https://anunt.observatorul.md

Уважаемая АЛЁНА ФИЛИППОВНА ПИЛИПЕЦКАЯ! Поздравляю Вас с днём рождения! Желаю крепкого здоровья, много лет жизни и успехов в Вашем нелёгком труде. Спасибо Вам за Ваше большое сердце, за Вашу чуткость к людям, доброту и жалость. С уважением, Ерёменко Валентина STIL, 6/9, str. N. Soltuz, 10, gaz până  la plită, partea solară, euroreparație  nefi nisată,  54  m²,  balcon,  termopane.  T. 076711060,  +79295952442,  +79776099235 (Rusia). STIL, 2/5, газ, отопление, ремонт,  меблирована, подвал. T. 068923644,  068715312. STIL, 5/5, gaz, încălzire, mobilat, reparaţie. T. 023028 308, 069 446 573. STIL, 1/5,  gaz,  încălzire,  reparație  cosmetică,  subsol.  T. 023029667,  060594542. STIL, 1/5,  str.  F.  Budde,  11/5,  gaz,  încălzire, fără reparaţie. T. 069838040. БУЖЭРЭУКА, 1/2,  ул.  Тестемицану, 21, кв. 12, газ, отопление, бойлер,  стеклопакеты,  ремонт,  балкон,  сарай,  двор.  T. 023023929,  060520402. НАГОРН. ЧАСТЬ, 3/5,  р-н  бывшего  завода  металлоизделий,  частичный ремонт. Или меняю на  дом в нагорной части или продам.  T. 023023245,060659464. ÎN DEAL, 2/5, 53 m², str. Studenților, 10, ap. 20, camere separate, gaz, apă, 2 balcoane, bucătărie spațioasă. T. 023027819, 069885178. ÎN DEAL, 4/5,  str.  V.  Stroescu,  26,  utilități,  termopane,  reparație,  balcon, 44 m², negociabil. T. 069674116. ÎN DEAL, 5/5, str. V. Stroescu, 26, regiunea Colegiului Agricol, acoperiș reparat capital, de mijloc, 47 m², spațios, luminos, camere separate, debara, încălzire, balcon 6 m, utilități, internet, telefon. Negociabil, urgent! T. 068684491. ÎN DEAL, 4/5,  str.  Studenților,  10,  ap.  11,  gaz,  încălzire,  2  balcoane,  euroreparație,  camere  separate,  debara, de mijloc, termopane, luminos. T. 21755, 069041335.

Organizaţia veteranilor din raionul și municipiul soroca îi felicită cordial cu ocazia jubileului și zilei de naștere pe veteranii Mazur Tudor, Raicov Maria — s. egoreni, Cainarean Damian — soroca 4, Cârstea Andrei — soroca 5! Vă adresăm cele mai frumoase urări de sănătate, ani îndelungați, liniște sufletească, iar cei dragi să vă aducă mereu doar clipe fericite. La mulți ani! cu stimă și respect, claudia ivanova, președintele Organizaţiei veteranilor din raionul și municipiul soroca

ÎN DEAL, 5/5,  str.  Levandovschi,  20, gaz, încălzire, de mijloc, 46,5 m²,  reparație nefi nisată, balcon, acoperiș  reparat  capital,  ferestre  și  uși  noi,  subsol.  URGENT!  Preț  negociabil.  T. 078503648,  079136540,  wiber  0079055656714.   VÂND sau schimb apart. cu 2 camere,  9/9,  or.  Bender,  toate  utilitățile,  termopane, 2 logii, 56 m², reparație,  negociabil.  T. 53101,  060432088,  069812443. 

APART. 3 CAMERE:

CENTRU - apartament cu 3 odăi, casa este situată între cetate și piața centrală. Etajul 4 din 5, suprafața - 67 m², str. Ștefan cel Mare, 28. Odăile sunt separate, locuința este gazificată, încălzire autonomă și termopane. €26 000 T. 069412036. CENTRU, 3/5,  lângă  piață,  fără  reparație. T. 069362479. CENTRU, în  casă  la  sol,  str.  Independenței, 71B, ap. 2, lângă Serviciul arhivă, apă, canalizare, sobe, fără  reparație,  12.000  euro,  negociabil.  T. 023025302,069510142, 069513730. ЦЕНТР, газ, ремонт. T. 068644499. ЦЕНТР, 3/5, ул. Шт. чел Маре, 26,  60,8  м²,  газ,  отопление.  Заходи  и  живи! Тел. 069668488, 069236371. CENTRU, 2/2, gaz până la plită, garaj,  beci, subsol, ieftin. T. 069859554. CENTRU, 2/2, str. Alexandru cel Bun, 50, gaz, fără reparație, subsol, garaj, sarai. T. 068501664, 068442587, 060966687. CENTRU, str. Şt. cel Mare, 37, ap. 25,  gaz, încălzire, reparaţie. T. 023040709,  069337624.

Organizația veteranilor din s. racovăț îl felicită pe dl ION MITROFAN cu ocazia zilei de naștere! Multă-multă sănătate, bucurie, fericire de pe urma copiilor, nepoților, liniște, pace sufletească, voie bună, împlinirea tuturor dorințelor și tot binele Pământului. La mulți ani! semnează Mihail Andrieș, președintele OV racovăț ЦЕНТР, 3/5, ул. Шт. чел Маре, 26, за  магазином ”Gospodina”, 61 м², газовое  отопление,  середина  дома.  T. 069340567. FOURCHETTE, 5/5,  ул.  Виилор,  2/15,  газ  до  плиты,  недорого!  T. 023023749, 068962352. FOURCHETTE, et. 2, 64,4 m², str. Șt.  cel Mare, 113/1, ap. 4, fără reparație, 2  balcoane, €23000. T. 069102160.  STIL, restaurant Soroca, 2/9, str. Șt. cel  Mare, 113/1, ap. 4, 71 m², fără reparație.  T. 068571091. STIL, 1/9,  fără  reparație,  €16000,  negociabil. T. 069902011. STIL, 7/9, euroreparaţie. T. 069091298. STIL, 9/9,  str.  N.  Soltuz,  10,  gaz,  încălzire,  reparație,  mobilat.  T. 069103928. STIL, 6/9,  str.  Popovici,  8,  ap.  20,  fără  reparație,  debara,  subsol.  T. 068999996. SOROCA NOUĂ, 3/5, str. D. Cantemir, 20, 76 m², gaz, încălzire, mobilat, utilat, 2 balcoane, partea solară. T. 068786265. SOROCA NOUĂ, și  apart.  cu  3  camere, Stil. T. 060689823.

26(943) • 6 iulie 2018

Nasc şi la Soroca… copii! Alţi bebeluși au mai văzut lumina zilei în aceste zile, fericitele mămici ale nou-născuţilor soroceni sunt: Dumitraș Andriana, soroca, 25 iunie, fată Ceban Ina, soroca, 27 iunie, fată Ciobanu Elena, racovăț, 28 iunie, băiat Perebicovscaia Lilia, soroca, 29 iunie, băiat Donos Alina, Parcani, 29 iunie, fată Nister Ionela, rublenița, 29 iunie, fată Guțu Rodica, Niorcani, 30 iunie, băiat Informaţia este oferită de Сentrul Perinatal Soroca

soroca Nouă, 3/5, str. Mateevici, 15, 60 m², utilități, gaz până la plită, 2 balcoane, negociabil. T. 079017422. СОРОКА НОУЭ, 3/5, 68,5 м² - общая  площадь, газ, без ремонта, подвал.  T. 023025211, 069856380. СОРОКА НОУЭ, 2/5,  ул.  Д.  Кантемир, 16, 61 м², газ до плиты,  удобства,  без  ремонта,  середина  дома,  окна  во  двор,  балконлоджия - 6 м, кладовка. T. 068169351,  068334010.  SOROCA NOUĂ, 2/4, gaz, încălzire,  termopane, subsol. T. 061186978. HIDROINPEX, 2/5, partea solară, 2  balcoane, de mijloc, gaz, sobe, subsol mare, posibilă achitarea în rate.  T. 069124117. HIDROINPEX, 3/5, газ, отопление,  телефон, балкон 6 м. Или меняю на  1-комн. T. 023026619, 068777570. HIDROINPEX, 9/9,  gaz,  fără  reparație, ieftin. T. 068422266. HIDROINPEX,4/9, casă  nouă,  utilități, euroreparație, balcon-loggia  6 m, sticluit,negociabil. T. 069607527.

СОРОКА НОУЭ, 6/9, газ, отопление. T. 023029581, 060231136.

HIDROINPEX, 4/5,  gaz,  încălzire,  termopane,  reparație,  mobilat,  utilat, subsol. T. 023026792, 068399532,  069534057.

SOROCA NOUĂ, 4/5, str. A. Mateevici, 17, gaz, încălzire, euroreparație, mobilat și utilat, subsol. T. 068045612, 0 6 8 212 97 2 , WhatsApp 00491755826660.

ÎN DEAL, 2/5, str. Artelelor, 33, încălzire cu electricitate, subsol, euroreparație, mobilat, utilat, izolat exterior, partea solară, balcon. T. 069381405, 060226886.

ÎN DEAL, et.  2,  regiunea  retranslatorului,  72  m²,  luminos,  spațios, uscat, sarai 18 m², beci 18 m²,  garaj capital 18 m², lot de pământ 3 ari,  €25000,  negociabil.  T. 069881585,  069724038.   ÎN DEAL , 2/5, Monolit, euroreparație, partea solară, 2 balcoane, beci, garaj. T. 060226886, 069381405. COLEGIUL cooperatist,  1/5,  str.  Levandovschi,  20,  gaz,  încălzire,  debara,  subsol,  balcon,  garaj.  T. 068399532, 023026792.

APART. 4 CAMERE:

СОРОКА НОУЭ, 2/9,  отличная  планировка, газ, отопление, ремонт  „заходи и живи”, 4 комнаты по цене  3-х! Срочно! T. 069340907.   STIL, 3/5,  ул.  Солтуз,  6,  газ,  без  ремонта,  общ.  площадь  75,1  м²,  жилая 53,2 м², кухня 8,3 м², 2 балкона. Продаётся гараж котельцовый, подвал из косэуцкого камня,  24 м²; полуподвальное помещение  с  металлическими  стеллажами.  T. 069848478. STIL, 5/5, косметический ремонт, газ, отопление, 2 балкона, стеклопакеты, общ. площадь 79 м². T. 060213979.

Numărul moldovenilor care aleg să emigreze din Republica Moldova este în scădere Date ofi ciale! Pe vremea Guvernului Filip se înregistrează cel mai mic număr  de moldoveni care părăsesc țara, comparativ cu guvernările precedente

NUMăRUL MOLdOVENILOR

CARE ALEg Să EMIgREzE dIN REPUBLICA MOLdOVA ESTE îN SCădERE dE CâțIVA ANI, IAR îN 2017 A AjUNS LA UN MINIMUM ISTORIC — 1702 CETățENI AU NOTIFICAT AUTORITățILE dESPRE INTENțIA dE A EMIgRA.

Datele Agenției Servicii Publice (ASP) arată că 2017

este primul an de după 1995, când din R. Moldova au plecat pentru totdeauna mai puțin de 2 000 de cetățeni. Aceeași sursă anunță că, în primele șase luni din 2018, au fost înregistrate 843 de cereri din partea celor care au decis să se mute cu traiul în alte state. Cel mai mare număr de plecări a fost înregistrat

în 2000, atunci când 9 128 de cetățeni au anunțat autoritățile despre emigrare și au îndeplinit toate formalitățile prevăzute de lege. În următorii cinci, ani cifra a fost în scădere, iar din 2005 a început din nou să crească. Astfel, în 2007 cifra celor care au decis să emigreze a revenit aproape de indicatorii din 2000 — 9 005

11

oameni… În perioada 2009-2015, peste două mii de moldoveni plecau anual din țară, iar în 2016 au fost înregistrate 2 634 de notificări de emigrare. Ulterior, numărul plecărilor s-a redus. De menționat că, începând cu anul 1995, aproape 130 de mii de moldoveni au ales să plece pentru totdeauna din Republica Moldova.

STIL, 3/5, 75,1 м² (кухня 8,3 м²), 2  балкона,  без  ремонта,  капитальный гараж с подвалом. T. 069848478. ЦЕНТР, в  доме  на  земле,  104  м²,  около  музыкальной  школы,  газ,  вода, отопление, котёл, 2 санузла,  2 сарая, возм. под офис, магазин.  T. 079910821, 069362479. FOURCHETTE, 4/5, детсад №17, все  удобства, большие кухня и прихожая, балкон 6 м, без ремонта, торг.  T. 068942854.

CASE:

BUJĂRĂUCA, 2 case:  baza  Victoria,  cu  teren  pt  livadă  -  19 ari și în centru, regiunea sinagogii,  gaz, apă, utilități. Posibile variante.  T. 023027182, 069574258. BUJĂRĂUCA, casă bătrânească, regiunea cafenelei „Tри шампура”, 11 ari, beci din piatră,apă, gaz alături, loc drept,foarte liniştit şi frumos. T. 068240157.

BUJĂRĂUCA, casă, regiunea bazei  turistice, nefi nisată, 9x10, cu 2 niveluri,  la  mansardă,  apă,  gaz  pînă  la  ogradă, 6 ari, negociabil, str. Petrov,  5. T. 068411455, 068120713. BUJĂRĂUCA, casă cu 2 et, acareturi. Posibil schimb pe apartament.  T. 069165854. BUJĂRĂUCA, casă  bătrânească,  apă,  WC  în  casă  și  în  curte,  acareturi, subsol, 6 ari, str. Testimițanu, 56,  ieșire la strada centrală, negociabil.  T. 023032574, 079265052, 061115513. BUJĂRĂUCA, casă, 1,5 et., strla Parșin, 9, apă, gaz, toate utilitățile, 17 ari. T. 023025261, 068989907. БУЖЭРЭУКА, 2-х эт. дом, 10х10, 8  комнат, удобства, 18 соток, большой  сад, виноградник, цена договорн.  T. 24463, 068434354, 060609071. БУЖЭРЭУКА, дом, ул. Паршина,  2, сарай, погреб, 8 соток, деревья,  виноградник. T. 023031235. BUJĂRĂUCA, casă, 2 niveluri, sarai,  beci, acareturi, pomi, vie, 11 ari, apă și  canalizare, gaz, încălzire. T. 023022879,  060497783. БУЖЭРЭУКА, дом, ул. Кокорилор,  20, газ, отопление, 6 соток. Возможен  обмен  на  квартиру  с  доплатой и участок в тов-ве Строитель-1,  10 соток. T. 023026924, 069762278,  069610314. БУЖЭРЭУКА, дом,  ул.  Петрова,  11, сарай, подвал, летняя кухня, 7  соток, колодец на огороде, вода в  доме, хорошие условия для проживания. Звонить по тел. 023030497,  после 20.00, 060532138, 060532095. BUJĂRĂUCA, jumătate de casă,regiunea fostei băi, intrare separată, gaz, apă. T. 023025214, 060052191, 068521522. BUJĂRĂUCA, casă, str. V. Sacară, 5, comodități, sarai, pomi fruct., acareturi, mobilată, negociabil. T. 25325, 31012, 060588762, 069925813. BUJĂRĂUCA, casă,  garaj,  acareturi,  beci,  subsol,  pomi,  10 ari.  T. 023022819, 068757120. БУЖЭРЭУКА, дом, сарай, погреб,  гараж,  газ,  вода,  виноградник,  деревья,  10,5  сотки.  T. 023028755,  069918125. BUJĂRĂUCA, jumătate de casă, str.  Petrov, 7, 4 camere, apă, canalizare,  3,5 ari, sarai, beci. T. 023040156.


12

26(943) • 6 iulie 2018

СРОЧНО! Продаются заготовки под памятники: стелы, подставки, бордюры, вазы, а также плитка в ассортименте. Все из косэуцкого камня. Т. 023026438, 069242995.

Vindem nutrii și carne proaspătă de nutrii. Tel. 069716116.

CASE:

BUJĂRĂUCA, casă cu 2  niveluri, beci 6 ari. T. 060690418. BUJĂRĂUCA, casă,  str.  Tiraspol,  4/3,  liceul  ”P.  Rareș”,  145  m²,  6 ari,  toate utilitățile, 2 garaje, pomi fruct.,  încăperi  auxiliare,  canalizare,  gaz,  telefon,  încălzire  pe  gaz  și  sobe,  negociabil. T. 068770357, 060107867,  după 14.00.   BUJĂRĂUCA, casă  cu  2  et.,  str-la  Racovăț,  10x12,  euroreparație,  apă,  canalizare, gaz, încălzire, sarai locativ,  beci,  garaj,  construcții  auxiliare,  10 ari,  35  pomi  fruct.,  negociabil.  T. 068951511.  БУЖЭРЭУКА, дом 1,5 эт., ул. Тестемицану, 50, сарай, гараж, погреб,  хозпостройки,  деревья,  5  соток.  T. 079421230. БУЖЭРЭУКА, дом, сарай, погреб,  хозпостройки,  сад,  вода  и  канализация,  6  соток.  T. 023030908,  069079142.

Trimite anunțul tău la ziar: https://anunt.observatorul.md

Se vând 3 HECTARE DE PĂDURE TÂNĂRĂ de salcâm, lângă oraș.

069194884

STIL, casă bătrânească, 0,79 ari, gaz,  apă, sarai, beci, acareturi, fundație pt  garaj. T. 069103928. ЦЕНТР, дом, ул. Павлова, 7, 3 комнаты,  кухня,  все  удобства,  газ  до  плиты,  подвал.  T. 023026011,  069523415. ЦЕНТР, полдома, возле детсада №6, 3 комнаты, кухня, туалет, вода в доме, печное отопление, подвал, сарай, гараж. Срочно! T. 068299909, 069555223. CENTRU, jumătate de casă, 2 camere  separate, coridor, bucătărie, beci, subsol, gaz, încălzire, sobă din teracotă cu  cazan. Loc liniștit, aproape de piața,  ogradă  mică,  loc  pt  garaj,  intrare  separată,  negociabil.  T. 023026178,  060775259. ЦЕНТР, дом, напротив детсада №6.  T. 069457297. CENTRU, casă, strada Decebal, 18,  sarai,  beci,  apă,  canalizare,  4 ari  de  pământ. Posibil SCHIM pe 1-2 camere  + plată adăugătoare. T. 023024879,  068396779. CENTRU, casă  cu  2  et.,  str.  Maiacovschi,  13,  2  garaje,  gaz,  sarai, 

In memoriam: MARIA MÂNĂSCURTĂ

A mai sărăcit cu încă un consătean satul Parcani din câmpia sorocii. s-a mai frânt o rămurică din pomul puternic și viguros al familiei Mânăscurtă. A încetat să mai bată inima Mariei Mânăscurtă, contabil-șef la Primăria Parcani. În ciuda tuturor greutăților și obstacolelor puse în calea sa, a încercat să înfrunte durerea, i-a ținut piept până în ultimele clipe, venind la serviciu în primărie. dar moartea crâncenă și nemiloasă a răpit-o dintre cei dragi, dintre toți acei care au cunoscut-o și au apreciat-o. e greu să vorbim la trecut despre Maria Mânăscurtă. Maria a fost și va rămâne mereu în inimile frânte de durere ale noastre o soție iubitoare, o mamă și o bunică grijulie. Maria a fost cea care a știut să țină mereu acel cărbune aprins în vatră, a găsit limbă comună cu toți cei apropiați, la serviciu cu colegii, cu consătenii și cu toți cei dragi sufletului. Astăzi este deplânsă de toți consătenii, de rude și prieteni, colegi de serviciu. Maria a crescut și și-a educat copiii, nepoții, cărora le-a făcut trei nunti și cumetrii. se bucura de viață, de copii și nepoți. A luptat cu moartea crâncenă și nemiloasă, dar n-a avut putere să o învingă. Astăzi, când se mută cu traiul mai jos de rădăcina ierbii, îi spun un sincer și dureros adio. dumnezeu s-o ierte și s-o odihnească acolo, printre aștri, la loc luminat, la loc cu verdeață, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Veșnică și luminoasă fie-i amintirea. sincere condoleanțe primarului comunei Parcani în legătură cu trecerea la cele veșnice a soției Maria Mânăscurtă. Semnează Valentina Manu A plecat dintre noi MÂNĂscurTĂ MAriA, contabil-șef al Primăriei comunei Parcani, un prieten adevărat, o ființă dăruită apropiaților săi. s-a îndreptat către eternitate, lăsând în urmă tristețe și durere… Vom păstra mereu cu respect și recunoștință amintirea ei vie în inimile și sufletele noastre. dumnezeu s-o ierte și să-i primească sufletul în grădina raiului, de unde să ne vegheze pe noi, cei care am iubit-o și prețuit-o. colectivul Primăriei Parcani. Membrii consiliului local Parcani și șefii de instituții deplâng trecerea în neființă a celei care a fost MAriA MÂNĂscurTĂ, o ființă deosebită cu suflet mare. Fie ca bunul dumnezeu să aducă alinare familiei îndoliate și să le dea putere să treacă peste aceste momente. dumnezeu s-o ierte și s-o odihnească în pace. colectivul Primăriei comunei Parcani exprimă sincere condoleanțe primarului comunei Parcani, dlui cetulean serghei și rudelor la trecerea la cele veșnice a soției MAriA MÂNĂscurTĂ. dumnezeu s-o ierte și s-o odihnească. Victor și elena cobăsneanu exprimă sincere condoleanțe dlui serghei cetulean și familiei dumisale în legătură cu marea durere — moartea prematură a soției, MAriA MÂNĂscurTĂ. dumnezeu s-o odihnească. iP Gimnaziul Voloave exprimă sincere condoleanțe primarului cetulean serghei și rudelor apropiate în legătură cu decesul soției MAriA. dumnezeu s-o odihnească cu drepții. Familiile radu boldescu și Nicoleta Mereacre sunt alături de familia primarului satului Parcani serghei cetulean în aceste clipe de imensă durere sufletească pricinuită de trecerea prematură la cele veșnice a soției MAriA FOMOVNA. Veșnică să-i fie amintirea și dumnezeu s-o odihnească cu drepții.

În atenția acționarilor SA ”Concordia-Sor” În conformitate cu prevederile art. 98 al codului civil al rM și a planului de repartizare a activelor aprobat la Adunarea generală extraordinară a acţionarilor din data de 30 martie 2018, Lichidatorul sA ”concordia-sor” informează acționarii să se prezinte la sediul societății, mun. soroca, str. Ştefan cel Mare, 24 (intrarea din spatele Farmaciei veterinare), în zilele de sâmbătă și duminică de la orele 9-00 până la 13-00, începând cu data de 05 mai 2018, pentru a primi banii pentru acțiuni în urma lichidării sA ”concordia-sor”. Tel. de contact: 0 230 23762, GSM: 068805246 Lichidatorul SA ”Concordia-Sor” acareturi, pomi, €21000, negociabil.  T. 079015225, 069863767, 023026188. CENTRU, toate  comoditățile,  încălzire, mobilată, utilată, curte bine  amenajată, garaj, sarai. Sau se dă în  chirie. T. 069510062.   CENTRU, casă,  str.  Decebal,  26,  peste  100  m²,  curte,  necesită  reparație,  €15000,  negociabil.  T. 00393277167693 (Italia). CENTRU, casă,  recent  renovată,  2  intrări, 3 camere, bucătărie, termopane, gresie, faianţă, gaz, încălzire,  canalizare,  curte  cu  pavele,  garaj,  sarai cu comodităţi, beci, apă de izvor.  Posibil schimb pe apart. cu 1 cameră  + plată suplimentară. T. 023026082,  068575738, 068026878. CENTRU, casă, apă, beci, WC, pomi,  vie, 9,5 ari. URGENT! Preţ negociabil.  T. 023026871, 069448515. ЦЕНТР, полдома, 30 м², ул. Козмеску, 3, кв. 1, 2 комнаты, удобства,  вода,  газ,  5  соток.  T. 023023749,  068962352. CENTRU, gospodărie, regiunea Colegiului ”M. Eminescu”, str. Malamud,  40. Casă cu 1,5 et., construcții auxiliare,  beci,  garaj,  23 ari  de  pământ,  toate  comoditățile.  T. 023023642,  022564222, 022568884, 069026556,  069175342.

ЦЕНТР, полдома, ул. Дечебал, 9/1,  2 комнаты, кухня, коридор, вода в  доме, печное отопление, годен для  жилья. T. 023021152, 079702362. CENTRU, casă, regiunea catedralei,  str. Comuna din Paris, 18, negociabil.  T. 24358, 068097339. НАГОРН. ЧАСТЬ, новый дом возле  трассы в сторону с. Йоржница, 15  соток, сад, все удобства, маршрут  №3, 7. Цена договорн. T. 069222698. ÎN DEAL, casă, str-la Renașterii, 16, toate comoditățile, gaz la stradă, reparație, sarai, acareturi, pomi, 4 ari, negociabil. T. 29368, 068577649. ÎN DEAL, casă,  str.  Renașterii,  47,  apă, gaz, canalizare, garaj, sarai, 6 ari,  pomi fruct., vie, €16000. T. 069318349,  060039000. ÎN DEAL, casă,  str.  Grădinarilor,  3,  sarai, beci, fără reparație, garaj, 6 ari,  pomi. T. 023050037, 068850904. ÎN DEAL, casă  cu  2  niveluri,  strla  Busuiocului,  10,  toate  utilitățile,  reparație,  camere  spațioase,  sarai,  pomi  fruct.,  negociabil.  T. 25129,  069310873, 068331496. ÎN DEAL, casă, 1,5 et., 10x12, utilităţi, gaz, sobe, parchet, geamuri schimbare, sarai, bucătărie de vară, garaj, pomi

In memoriam: EFIM ION TOPOR

Zilele acestea a plecat dintre noi un Om deosebit, o personalitate care a lăsat urme adânci în istoria satului nostru, efim ion Topor din redi-cereșnovăț… efim Topor a activat în instituțiile de învățământ din raionul soroca 44 de ani, pe parcursul vieții ocupând funcțiile de profesor de istorie și științe sociale la Şcoala medie cosăuți, profesor de istorie și instructor militar la Şcoala medie Parcani, director al Şcolii medii Parcani, profesor și director adjunct la școala din satul redi-cereșnovăț, unde a activat până în anul 2015. A crescut și a educat un brav fecior pe nume dorin, dar și generații întregi de elevi, care mereu i-au purtat cinstea și onoarea și-i vor purta în continuare veșnic vie memoria. regretăm profund această pierdere irecuperabilă a familiei Topor și a întregii noastre comunități și exprimăm sincere condoleanțe tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat la justa valoare… dumnezeu să-l ierte și să-l aibă în paza sa. Stela Ceban, directoarea Şcolii din satul Redi-Cereșnovăț sergiu și Valentina bric exprimă sincere condoleanțe primarului comunei Parcani cetulean serghei, rudelor, apropiaților în legătură cu moartea soției MAriA MÂNĂscurTĂ. dumnezeu s-o odihnească. Familiile lui iacob și Anatol Mânăscurtă, railean Minodora exprimă sincere condoleanțe vărului sergiu cetulean din s. Parcani în legătură cu decesul prematur al soției MAriA. dumnezeu s-o ierte. Ala și Vitalie bulat exprimă sincere condoleanțe familiei igor și inga Mânăscurtă și primarului s. Parcani sergiu cetulean în legătură cu decesul mamei și soției MAriA MÂNĂscurTĂ. dumnezeu s-o ierte. Primarul comunei Vasilcău, colectivul primăriei sunt alături de primarul satului Parcani serghei cetulean și exprimă profundul regret la decesul prematur al soției MAriA. dumnezeu s-o ierte și s-o odihnească.

Observatorul de Nord

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Servicii

PAZĂ

Oriunde te vei afla: la mare, la ţară sau peste hotare în siguranţă este proprietatea ta numai cu „Servicii Pază” al MAI. Cele mai moderne mijloace de semnalizare, la cele mai adecvate preţuri: 1. INSTALAREA mijloacelor de semnalizare: apartamente, obiecte, depozite, garaje, blocuri, oficii. 2. BUTON de alarmă: apartamente, magazine, gherete, diferite obiecte. 3. PAZĂ cu gardieni publici. 4. SERVICII de care puteţi beneficia: însoţirea și protecţia oamenilor de afaceri și a membrilor familiilor lor; escortarea mărfurilor, hârtiilor de valoare, obiectelor de preţ pe întreg teritoriul ţării; asigurarea și menţinerea ordinii publice în cadrul manifestărilor culturale; instalarea sistemului de pază-incendiu autonomă în satele raionului.

ÎNTOTDEAUNA LA SOLICITĂRILE şI PREFERINŢELE DUMNEAVOASTRĂ

023022212, 023026030, 023022553, 024624900, 080088003, 079706493 Adresa noastră: or. Soroca, str. Vasile Alexandri, 6

fruct., negociabil. Sau SCHIMB pe apartament cu 3 camere. T. 079954833, 069179409. ÎN DEAL, casă, 6 camere, termopane,  euroreprație, toate utilitățile, mobilată,  acareturi,  beci,  garaj,  ogradă,  terasă,  acareturi,  6 ari,  str.  Păcii,  1.  Sau schimb pe apart. cu 2-3 camere  + plată suplimentară. T. 023024898,  069372953. ÎN DEAL, casă, 4 odăi, Colegiul cooperatist,  str.  Gospodarilor,  7,  beci,  acareturi,  gaz  până  la  poartă,  apă  în  casă,  9 ari,  negociabil.  Urgent!!T.  060009910. ÎN DEAL, casă, 9x9, sarai, beci, gaz, apă, canalizare, 3 camere, bucătărie, WC, pomi, vie, 7 ari, ruta nr. 3. T. 023028968 - seara, 068039234. НАГОРН. ЧАСТЬ, дом, пер. Кока, 4,  сарай, погреб, гараж, вода, 7 соток  + 7 соток напротив. Или МЕНЯЮ НА  КВАРТИРУ. T. 069236371.     ÎN DEAL, casă,  str.  Constructorilor,  8,  sarai,  beci,  mobilat,  apă,  pomi, vie, 6 ari, €16000, negociabil.  T. 079891025. ÎN DEAL, casă cu 2 et., mansardă nefi -  nisată, 6 ari, negociabil. T. 023040709,  069337624. ÎN DEAL, casă,  str.  Merarilor,  13,  2  saraie,  acareturi,  2  beciuri,  apă,  canalizare,  4,5 ari,  ruta  2/4  sau  schimb pe apartament cu 2 camere  +plată suplimentară,sau 3 camere.T.  068132579. ÎN DEAL, casă,  str.  Muncii,  uzina  Monolit,  comodități,  sarai,  garaj,  beci,  9 ari,  €16000.  T. 023022176,  069177526. ÎN DEAL, 2 case, str. Crinilor, 13 și str.  Crinilor, 17, sarai, beci, câte 6 ari de  pământ, apă la poartă. Ieftin, urgent!  T. 069575253. ÎN DEAL, casă, str. Renașterii, sarai, beci, acareturi, pomi,

vie, apă, canalizare, 4 ari, €27000, negociabil, urgent! T. 023025365, 068159597. ÎN DEAL, casă,  regiunea  străzii  Renașterii, str. Colinei, 13, sarai, fântână, 6 ari. T. 023033023, 069382378. ÎN DEAL, casă, 1,5 et., sarai, acareturi,  fântână,  apă,  canalizare,  vie,  pomi,  7 ari, str-la C. Moruzzi, 6. T. 023032084. ÎN DEAL, casă cu 1,5 et., școala cooperatistă, apeduct, canalizare, gaz, toate comoditățile, euroreparație, garaj cu subsol, 5 ari. T. 023024436, 068066989. URGENT vînd  sau  schimb,  casă  pe apartament cu o camer cu plata  suplimentară, regiunea Hidroinpex,  150 metri de la stație, cu 3 odăi, bucătăria-20  m,p,sistem  de  apeduct  și  canalizare,casa  cimentuită,beci-3  m,sarai,  grădina-6 ari,  terasa,  garaj  cimentuit.Negociabil.  Tel  26441,068941803, PLANUL NOU, casă,  sarai,  beci,  garaj,  pomi,  6 ari,  apă,  canalizare.  T. 069689232, 069953899. КООПЕРАТИВНОЕ училище,  дом, 1,5 эт., газ, гараж, сарай, подвал, подсобные помещения, печки,  паровое отопление, вода и канализация,  5  соток.  T. 023025324,  079143878. LA stadion, casă, str. Z. Arbore, 1/4, comodități, gaz. T. 068508605, +79647659533. STADION, casă cu 1,5 etaje, 2 garaje,  beci, acareturi, încălzire, apă de izvor,  vie, pomi sau schimb pe apartament  cu 2-3 camere. 068571853, 068877790.   LA STADION, casă,  str.  Z.  Arbore,  8,  gaz,  apă,  canalizare,  beci,  garaj.  T. 069007077. Р-Н  СТАДИОНА, дом,  10  соток,  спальный  район,  €20000.  T. 023022912, 079244480.

BIROU SERVICII DE RITUAL reGiuNeA AuTOGĂrii CONFECŢIONĂM MONUMENTE

(granit, marmură, turnate). POrTreTe ÎN PiATrĂ ş.a. Asigurăm transport. soroca, str. independenţei, 12. Tel. 069696111. colectivul serviciului stare civilă soroca exprimă sincere condoleanțe șefei Ludmila Matvienco în legătură cu decesul MAMei. dumnezeu s-o odihnească cu drepții. secretarii consiliilor locale din raionul soroca sunt alături de dna Ludmila Matvienco în aceste clipe de imensă durere sufletească la despărțirea de cea mai scumpă ființă — MAMA și exprimă sincere condoleanțe. dumnezeu s-o ierte.

colectivul Oficiului poștal din s. Voloave este alături de primarul serghei cetulean și familia sa îndurerată în momente de durere sufletească pricinuite de trecerea prematură din viață a soției MAriA. dumnezeu s-o ierte și s-o odihnească.

colectivul Primăriei Vasilcău este alături de fosta colegă, secretarul consiliului comunal Vasilcău Varvara solovei în aceste momente de tristețe sufletească pricinuite de decesul prematur al soțului cArP brANiŞTe și exprimă profundul regret. dumnezeu să-l aibă în paza sa.

centrul de sănătate Parcani deplânge trecerea prematură în neființă a celei care a fost MAriA MÂNĂscurTĂ și este alături de familia îndoliată. dumnezeu s-o ierte.

Familia L. Alexei exprimă sincere condoleanțe șefei Ospătăriei LT ”Petru rareș”, emilia Gucec, în legătură cu marea durere — decesul soțului ALeXANdru Gucec. dumnezeu să-l ierte.

colectivul pedagogic al Gimnaziului Vărăncău exprimă sincere condoleanțe dnei Maria Tașnic în legătură cu decesul prematur al soțului VALeriu TAŞNic. dumnezeu să-l ierte.

colectivul Primăriei redi-cereșnovăț deplânge trecerea în neființă a fostului director al gimnaziului eFiM TOPOr și exprimă sincere condoleanțe familiei îndoliate. dumnezeu să-l odihnească.

Ana bejan, Victor Mutruc, ilie Manea, Mihai Marcoci, Victor cobăsneanu deplâng trecerea prematură și subită în lumea celor drepți a lui VALeriu TAŞNic și exprimă sincere condoleanțe familiei îndoliate. dumnezeu să-l odihnească.

Fostele colege de serviciu exprimă sincere condoleanțe elenei Tutunaru și familiei dumisale în legătură cu marea durere — decesul subit al soțului VicTOr TuTuNAru. dumnezeu să-l odihnească cu drepții. semnează svetlana Vescu.


Подай свое объявление в газету: https://anunt.observatorul.md

Observatorul de Nord

069 28 22 00

    

26(943) • 6 iulie 2018

13

EXCAVATOR Magazin

TEMELII Săpare la: - Adîncime de 3m; BECIURI - Lăţime- 30-50 cm ŞANŢURI AMENAJAREA-TERENURI DEFRIŞAREA ŞI PLANTAREA LIVEZILOR

Продается 2-х комн. квартира, 27,7 м2, центр, ул. Индепенденцей (возле центрального рынка), 1/5, все удобства, газ, пристроенный балкон, подвал. Заходи и живи! Тел. 069668488, 069236371.

II"Noviţchii Andrei", (firmă autorizată) Acordă servicii de

REPARAŢII INTERIOARE ȘI EXTERIOARE.

060504190, 023060777 Кишинэу, ул. Мунчешть, 271A Тел.: 022507660, 069007599

Новые

ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ однофазные, трёхфазные

ПЕРЕМОТКА ЭМАЛЬ ПРОВОД

СРОЧНО! Продается 2-этажный дом, район завода Hidroinpex, все удобства, меблирован, 12 соток, €115000, торг. Т. 069784438.

de vânzare sTuPi NOi Şi FAMiLii de ALbiNe. Tel. 060790081, 068444349

CUMPĂR auto Universal,

în stare bună; motor pe benzină, până la 1800 cm3. T. 067505518.

AVIZ DE ADMITERE

Filiala universităţii cooperatist comerciale din Moldova, acreditată academic (în incinta Şcolii Profesionale din soroca a Moldcoop), oferă posibilitatea formării studiilor superioare de licenţă (ciclul i) la specialităţile: contabilitate, business și administrare, finanţe și bănci, servicii hoteliere, turism și agrement. Telefoane de contact: 023022019, 067124929. ZASTÂNCA, casă  cu  2  et.,  ultima  oprire a rutei 2/4, sarai, beci, acareturi,  gaz, apeduct, fântână. T. 069389420,  023027871, după 20.00. ZASTÂNCA, casă,  regiunea  magazinului Butuc, gaz, comodități,  sarai,  13 ari,  negociabil.  T. 21952,  069887344.  OCOLINA, casă,  centru,  regiunea  barului din deal, fântână, beci, acareturi, pomi fruct., 10 ari teren arabil, aproape de traseul central, circulă  rutiera, preț negociabil. T. 023044163. OCOLINA, gospodărie cu construcții  auxiliare, beci, fântână în curte, apă  centralizat, gaze naturale, pomi, vie,  40 ari, drumul central, asfaltat, preț  negociabil.  Urgent!  T. 025222212,  079815789.  OCOLINA, casă,  14 ari,  apă  centralizat,  beci,  sarai,  pomi  fruct.,  €4000,  posibilă  achitarea  în  rate.  T. 023061328, 060066544.  OCLANDA, casă, mobilată și utilată,  acareturi, vie, pomușoare, sarai, beci,  garaj, apă și canalizare, pământ aferent. Sau schimb pe apart. cu 1 cameră  în Soroca. T. 023031719, 069208884. CREMENCIUG, casă,  sarai,  beci,  garaj,  acareturi,  pomi,  vie,  centru,  lângă primărie, 30 ari. T. 023031233,  061039771, 069280376. COSĂUȚI, casă, centru, garaj, beci,  apă, acareturi, pomi, 25 ari, negociabil. T. 023061016, 067325534. КОСЭУЦЬ, дом, возле памятника,  общ.  площадь  90  м,  сарай,  два  гаража,  в  дом  подведена  вода.  T. 023061457, Ирина.  COSĂUȚI, casă,  centru,  regiunea  primăriei,  sarai,  beci,  17 ari,  cu  mobilă, telefon, pomi, vie, negociabil. T. 069065617. COSĂUȚI, casă, 6 camere, sarai locuibil,  beci,  fântână,  vie,  pomi,  15 ari.  Sau schimb pe apart. în or. Soroca.  T. 023025893, 060004472. COSĂUȚI, casă cu condiții de oraș,  utilată și mobilată, dotată cu curent  electric, apă curentă cu ajutorul pompei, apă caldă cu boiler, încălzire cu  sobă și  calorifere. Casa este spațioasă,  zona linistită.  Anexe: sarai, magazie,  coteț pentru păsări, pivniță. Satul este  situat  pe malul râului Nistru, distanța 

până în orașul Soroca este de 7 km.  T. 069793380, 069708483. CUREŞNȚA Veche, casă, sarai, beci,  garaj,  fântână,  acareturi,  pomi,  vie,  25 ari. T. 023070174. CUREŞNIȚA Veche, casă, beci, sarai, garaj, livadă, izvor de apă, 40 ari. Posibil schimb pe apartament. T. 068592093. RACOVĂȚ, casă,  sarai,  garaj.  T. 025923401, 068244740. RUBLENIȚA, casă, Planul Nou, gaz, apă, fântână, 10 ari, €19000, negociabil. T. 50519, 068923150. RUBLENIȚA, casă,  teren  aferent  10 ari, la traseul central, vizavi de brutărie, vânzător - Asociația de Economii și Împrumut Soroca. T. 023033565,  069307331, 069123113. URGENT! Rublenița, casă nefi nisată  cu  2  et.,  acoperită,  5 ari,  €8000.  T. 023050780, 069856930.  RUBLENIȚA, casă, centru, regiunea punctului medical, 18 ari, negociabil. T. 068529607, 068942520. ALEXANDRU cel  Bun,  casă,  sarai,  beci,  2  garaje,  acareturi,  pomi,  vie,  apă, 30 de ari, €6500. T. 079702926. EGORENI, casă  nouă,  15 ari,  beci,  apă, gaze; de vânzare stână cu casă,  beci,  fântână,  acareturi  pt  animale  iarnă/vară. T. 023071372, 068077544. EGORENI, 2 case, lingă cimitirul vechi,  25 ari,pomi fructiferi,nuci,acareturi,  beci,apeduct, ogradă asfaltată,preț  mic, negociabil.T 71228.

«STROiMASTER»                   

scândură ciment cenuşiu, alb ardezie fortan cărămidă produse Supraten ghips-carton ghips masă plastică expandată vată minerală lambriuri laminat saiding ţiglă metalică uşi metalice interioare în asortiment larg OSB, DVP, placaj instalaţii sanitare instalaţii electrice amestecuri uscate Knauf

Nou! DISCOUNT CARD de la 5000 lei or.Soroca, str. Cosăuților, 11-c.

Tel.: 069293043 LOTOS, casă,  garaj,  subsol,  6 ari,  pământ  privatizat;  „LG”,  divan,  dulap  cu  3  uşi  şi  antresol,  antreu,  uşi,  ferestre  din  lemn  şi  termopane,  sticlă  pt  geamuri  0,90x1,25.  T. 23022803,076039736.

6 ARI, loc de casă în deal, str. Renașterii, cu proiect și fundație construită. T. 068147298.

ТЫРГУЛ-ВЕРТЮЖЕНЬ, Флорештский р-н, 2-х эт. дом, 150 м², 38 км от  г. Сорока, все удобства, газ во дворе,  асфальт, виноградник, 60 орешников плодоносящих, рядом школа,  детсад, парк, €16000. Или обмен на  город. T. 068876471.

УЧАСТОК, 32  сотки,  Курешница  Веке, речка и родник. T. 023070219,  068080884.

SPAŢII / ÎNCĂPERI:

ÎNCĂPERE pt  producere  230  m²,  Bujărăuca. Posibil schimb pe apartament. T. 069165854. AFACERE în or. Soroca - 3 depozite, utilaj producere fortan, forme. Posibil arenda, vânzarea doar a încăperilor. €35000. T. 069777913. БАР в  центре  г.  Сорока.  Земля  приватизирована. T. 068644499.  

LOTURI / TERENURI / SECTOARE:

7 ARI pt construcții, Planul Nou, la traseu, vizavi de Hidroinpex, str. I. Vataman, 18, cu fundație și actele perfectate complet - privatizat, apă, gaz. T. 060226886, 069381405.

EGORENI, casă cu 2 niveluri, pe malul  Nistrului,  garaj,  fântână,  gaz,  apă,  18 ari, livadă. Sau schimb pe apart.  + plată suplimentară. T. 023030893,  069836706.

3 loturi, ~20 ari la Constructorul 2, este fântână, privatizat. T.068399359.

EGORENI, casă bătrânească, aproape  de  Nistru,  35 ari.  T. 068623265,  +393270399105.

TEREN pt construcţie, 2 ari, centru,  str. Bolintineanu, 12a, fundaţie construită. T. 023046072, 0079262628259  (Moscova).

ŞOLCANI, casă, lângă traseu, 4 odăi,  mobilă,  beci,  24 ari.  T. 023028990,  069970109. ŞOLCANI, casă, 9x10, 24 ari, beci, subsol, gard. T. 023028990, 069976109. SOLONEȚ, casă, sarai, beci, acareturi,  fântână, pomi fruct., vie, cotă, 2 ha,  negociabil. T. 023060394, 060415474.

LOT de  pământ,  6 ari,  Planul Nou.  T. 023059276.

LOT pt construcții, 7,2 ari, Planul Nou,  lângă traseu, fundație, proiect de casă,  fântână, negociabil. T. 069991479. 7 ARI pt constructive, Hidroinpex, cu fundație, apă, gaze, privatizat, acte în ordine, urgent! T. 069381405, 060226886.

15 ARI pt  construcție  cu  fundație,  s.  Alexandru  cel  Bun,  la  colț,  pomi,  €2000. T. 079702926.

6 ARI, Bujărăuca, 70 tufe de vie, 180  m³ de piatră, 6 plite din beton, este apă  și gaze, microbuzul nr. 9. T. 023029660. 8 ARI pt construcții, s. Racovăț, centru. T. 061199694, 069954612. 12 ARI pt  construcții,  s.  Egoreni,  Planul Nou,  preț  negociabil.  T. 069357230. LOT pt construcție, 13 ari, regiunea  școlii nr. 1, str. Șt. cel Mare, 86, trasă sistema de apeduct, gaz până la vecini,  lumină,  acte  în  regulă,  privatizat,  negociabil. T. 068047637, 060165441. TEREN pt  construcții,  6 ari,  s.  Zastânca. T. 060605443, 068977567. ТОВ-ВО Lotos  участок  со  строящимся  домом,  1-й  эт.  поднят,  с  бетонными  перекрытиями,  без  крыши,  6  соток,  возле  трассы  на  Кишинев,  с  документами.  T. 023027067, 060558481.

GARAJE:

GARAJ capital cu mansardă, 6x10, Hidroinpex, subsol 6x10,  acte în regulă, cu acareturi. T. 32112,  060592213. GARAJ capital cu subsol în regiunea  fabricii Stil, spre Nistru. T. 068030028. GARAJ metalic la Soroca Nouă, 10x5.  T. 068140859, 060752710. КАПИТАЛЬНЫЙ гараж, площадь  33,3 м², с подвалом 19,4 м², в районе  консервного завода. T. 023027528,  068683339. КАПИТАЛЬНЫЙ гараж, возле столовой №9, яма, подвал. T. 068399879,  069778817.

AUTO:

BUS Mercedes  208  pasаgeri  cu  ruta  nr.  7  Soroca.  T. 069448558.

Numai la noi: DIAGNOSTICĂ CU BIOREZONANȚĂ MAGNETICĂ A TUTUROR ORGANELOR 1. depistarea infecțiilor, virușilor, bacteriilor, alergenilor. 2. Testarea stării imunității organismului. 3. depistarea tuturor felurilor de paraziți la copii și adulți. 4. Tratamente naturiste, fungoterapie, acupunctură, masaj. 5. consultații cu specialiști din centre oncologice din Kiev și Moscova. Adresa: or. Soroca, Palatul de Cultură, et. 1. Tel.: 069179354. OPEL Vectra, 1994, 2,0, stare bună.  T. 069344858. TRACTOR IMZ-6L,  remorcă  pt  tractor,  plug,  cisternă,  cultivator.  T. 068983059.

ELECTRONICĂ:

CUMPĂR notebookuri şi computere la piese (ieftin). T. 060272007. NETBOOK Aspire One (2900 lei). Notebok DELL (4900 lei). Telefoane mobile. T. 079707540. НОУТБУК Acer Aspire 5740G, CPU  Intel  i3-2.13GHz,  RAM  3GB  DDR3,  videocard 512MB, screen 15,6”, HDD  250GB, DVD-writer, webcamera, Wi-Fi,  блок питания, батарея. В отличном  состоянии, сделан сервис, гарантия - 1 год. В комплекте - сумка и  беспроводная мышь (новая). Цена  -  5500  леев.  T. 069693671  (Viber,  WhatsApp).

MObILĂ:

2 fotolii  extensibile,  stare excelentă; covor 3x2, covor 2x1,5.  T. 27571. PERETE Tighina 4,2x2,4, stare bună,  3000 lei. T. 069361646, 069208407. НЕДОРОГО! СРОЧНО!  Кухонный  набор в хорошем состоянии, с электронными часами и радио, раскладной деревянный стол, деревянный  одностворчятый гардероб, кресла  и  журнальный  столик,  машина  стиральная  Малютка,  спальный  набор,2 тумбочки, кровать-диван,  сервант тел.26441, 068941803

DIVERSE:

ФУТБОЛЬНЫЕ бутсы  фирмы NIKE, размер 42-43; новый  мощный  бинокль,  пр-во  Германия, дальность 6 км, оптика хамелеон,  противобликовый,  ночное 

и  дневное  видение,  обзор  189о.  T. 068120324. ВАГОН, 9 м длиной, поделен на 2 комнаты. T. 069122281 ДВП 2,15x1,25, placaj 4 cm; covor pt  podea 5,5x3,0 m, borcane de 3litri,  televizor stare f.bună, cămin electric  pe ulei, cumpăr divane vechi, reparaţia divanelor şi scaunelor.,pian Belarusi T. 023025474, 068218444. SERVANT, model german, foarte frumos; masă pt calculator, calculator.  T. 023022732, 069125302, 069732808. VITRINE, polițe, tejghele pt magazine de mărfuri industriale. Urgent!  T. 069510062, 069287506. 2 safeuri metalice, dimensiuni: 1,1 m x  0,45 m și 1,2 m x 0,45 m. T. 069236371. SOI de  fasole  care  scad  zahărul  în  sânge. T. 060313292. 2 персидских  ковра,  3x2м.  Один  новый,  другой  б/у.  T. 023027528,  068683339. ŞIFONIER cu 3 uși și cu 2 uși, masă  pliantă,  2  fotolii,  bucătărie,  antreu,  mașină de spălat, covor 2x3, oglindă  mare, f/f, оn stare bună. T. 023025792,  069042279. CADĂ din  aluminiu  pt  vin,  dulap,  frigider, fotolii, calorifere din fontă,  piese de schimb pentru VAZ2101-09.  T. 023023848, 069811515, 060553891. БРЕЗЕНТЫ, разные  размеры,  на  заказ,  для  тока  и  транспорта.  T. 068202220. PIAN,DIVAN, scaune, mese, covoare,  palasuri, fotolii, cazan pe gaze ”Aton”,  uși, geamuri, veselă pentru bucătărie,  perne, saltea, cadă de apă, țevi, servant, aragaz, butelii. De vânzare automobil VAZ-21013. T. 079913840. CĂRUCIOR pt  copii,  bicicletă  pt  copii, pătuc, scrânciob, măsuță, jucării, hăinuțe pt fetiță. T. 069653391. MAŞINĂ de cusut ”Pfaff ”, industrială,  f/f, stare bună. T. 069410264.


14

Observatorul de Nord

26(943) • 6 iulie 2018

Fabrica de confecții SRL ”Aksar Company” ANGAJEAZĂ:

* Cusătorese * Călcătorese * Tehnolog * Şef de echipă (maistru) * Mecanic * Lucru manual

OFERIM:

− angajare oficială; − lucru permanent; − transport asigurat din contul companiei (pentru minim 10 persoane); − instruire profesională.

Program de lucru: luni-vineri, 8:00–17:00. Fabrica se află în încăperea fabricii SA ”Dana”, bir. 201. Tel.: 068666347, 069534561

Redacția ziarului OBSERVATORUL de NORD

ANGAJEAZĂ CAMERAMAN

EDITOR VIDEO, WEB DESIGNER. informații la tel.: 023024073, 069265309 SRL ”Magistrala Nistru” angajează șoferi, cat. B, C, D. salariu mediu lunar — 6000 lei. Adresa noastră: mun. soroca, str. Ocolirii, 2b.Tel. 023023037, 069112313, 069144432. srL ”Zipis-Group” angajează cusătorese, salariu atractiv, pachet social, orar convenabil, condiții bune de activitate. Tel. 068989911.

DIVERSE:

СКЛАД 800 м², мойка,  можно  под  ремонт  и  покраска  машин;  цистерны  10  и  30  тонн;  бетономешалка  б/у;  труба  асбестовая 3,5х0,4; столбы электрические 11-метровые, 2 листа ДСП 3х2.  T. 069222698. POARTĂ din metal, gard din metal,  scaun  spate  3  locuri  -  Ford  Tranzit.  T. 078789253. PIAN Primorie, ieftin; pompă de vid.  T. 067572958, 069308321. TELEVIZOR pt  bucătărie  Sirena  în  cutie,  diagonala  34,  900  lei.  T. 069714423. ANTRESOL cu  3  uși,  1,5  m.  T. 069773806. ЦВЕТНОЙ телевизор Sony, в хор.  состоянии. T. 023029581, 060231136. СПАЛЬНЫЙ гарнитур,  гардероб, прихожая, стол письменный,  2 ковра 4,5х2 и 3х2 (персидские),  тумба под ТВ, проволока оцинкованная диаметр 4 мм. T. 023025211,  069856380. COVOARE, 2x3, bicicletă pt maturi,  samovar, tumbă pt dormitor, calorifere din fontă, cărucior pt copii, masă  pt elevi. T. 069674116. ИНВАЛИДНАЯ коляска новая, для  взрослых. T. 023023968, 079369711. НОВЫЙ антресоль 1,80х2,20; новая  тумба с умывальником для кухни;  электроплита с двумя конфорками  новая; новая швейная электрическая машина Veritas. T. 068138027. АВИА и  ЖД  билеты  на  все  направления. T. 068644499.   ШВЕЙНАЯ машина Ягуар, Япония,  мини М²81; швейные машины Веритес Губина. T. 023027067, 060558481.

ANIMALE:

CAPRE, rasa  locală,  montată cu țap elvețian; ieduțe 3 luni;  lapte și brânză de capre. T. 023065596,  după 21.00.

Angajăm tractorist pentru lucrări în livadă, în s. Ocolina. Tel. 069188666, 069897111. Fabrica de conserve ”Alfa-Nistru” ANGAJEAZĂ: − LĂCĂTUŞ-studii medii speciale − MUNCITORI SEZONIERI NECALIFICAȚI -ŞOFERI CATEGORIA - E −VÎNZĂTOR -studii medii speciale,experiență

0230 23422

MOTOCICLETE grele  de  marca  K-650, K-750, M-72, URAL, IRBIT, M-61,  M-62, M63, M67, IJ-49, IJ-350, MT-9,  MT-12, MT-16, cât si piese pentru ele  si  documente,  piese  de  Volga  Gaz  21, Gaz 24 cu documente, piese de  schimb. T. 025224172, 068677824.   GRÂU, grăunțe,  oi,  capre,  plug,  lopată, anvelope, trapă (люк) MTZ82.  Angajăm  lucrători  la  fermă.  T. 068581385. TERENURI agricole  (cote)  în  satele  din  apropierea  or.  Soroca.  T. 060855136,  e-mail  anirccrina@ gmail.com

SCHIMb: 3-Х комн. кв-ру, Сорока Ноуэ, 4/5,  на  2-х  комн.  кв-ру,  Сорока Ноуэ,  жилая площадь 33 м², печное отопление, газ до плиты, без ремонта,  застеклённый балкон, пластиковые  окна. T. 24043, 068284342. CASĂ în s. Zastânca pe apart. cu 2-3  camere în or. Soroca, regiunile centru,  Soroca Nouă. T. 069005064.

CHIRIE: CAMERE de locuit, condiţii hoteliere.  T. 068418881 SPĂLĂTORIE auto,  hotel  şi  bar.  Posibil  împreună  sau  separat.  T. 068418881. CENTRU, toate  comoditățile,  încălzire, mobilată, utilată, curte bine  amenajată, garaj, sarai. T. 069510062.   APART. cu  1  cameră,  Fourchette.  T. 079908609. APART. cu  2  camere,  8/9,  centru,  mobilat, utilat, euroreparație, pe termen lung, pentru familie. Sau vînd.  T. 069972100. 2 garaje, centru. T. 069236371. 1-КОМН. квартира в Кишинэу, на  длительный срок. T. 060049622.

CUMPĂR:

APART. cu 2 camere, Soroca Nouă, pe  termen lung. T. 060837757.

СОВЕТСКИЕ монеты. Рубли и копейки СССР. T. 062044947

JUMĂTATE de  casă,  Bujărăuca,  str.  Testemițanu,  41/2,  2  camere,  comodități, pe termen lung, pt familie. T. 069811424.

DEMONTĂM utilaje și cumpărăm fi er  vechi și resturi de metale nefi eoase  (colorate),  la  preț  bun;  colectăm  maculatură și resturi de polietilenă  și  masă  plastică.  T. 023032689,  069346412.  

APART. cu  2  camere,  Hidroinpex,  lângă  oprire,  2/5,  toate  utilitățile,  mobilat, pt familie, pe termen lung.  T. 069807611.

ÎCS ”Maritan-Sor” SRL ANGAJEAZĂ femei, bărbați: − cusătorese; − mecanic la mașinile de cusut; − lucru manual. Tel.: 0 6 9 8 4 4 2 9 1 ics ”cesM-uniform” ANGAJeAZĂ cusătorese calificate. salariu atractiv, munca într-un schimb, pachet social deplin, transport gratuit. Tel. 069239188, 079222412.

ANGAJĂM CUSĂTORESE, tariful ii, iii, iV. condiții de muncă avantajoase. Pachet social, alimentarea din contul întreprinderii. Regim de lucru: 8:00-16:30. salariu: 4500 -5000 — la tariful iii, 5000-5500 — la tariful iV. contacte: or. soroca, str. V. stroescu, 50 (Şcoala cooperatistă soroca). Tel. 069210908, 068301232.

Angajam muncitori necalificati la firma de producere a betonului. 060011662 APART. cu 3 camere, Soroca Nouă,  str. Luceafărul, 10, pe termen lung; se  dă în chirie spațiu comercial, 35 m²,  centru. T. 023023280, 069167971. APART. cu 2 camere, centru, mobilat,  reparație,  preferabil  4  fete.  T. 069149163. SPAȚIU comercial, 38 m², pt magazin alimentar, centru (piața centrală).  T. 069149163. 2-Х комн. кв-ра в доме на земле, без  удобств, меблирована, без евроремонта. T. 069276552. 2-Х комн. кв-ра, 7/9, со всеми удобствами,  меблирована,  на  длительный срок, для двух девушек.  T. 023027067, 060558481.

SERVICII: CURĂŢARE umedă şi uscată a penelor şi pufului (la alegere), cu dezinfectare după tehnologiile sovietice.  T. 32687, 29563, 069383685.

TOATE tipurile  de  construcții  și  reparații,  interior  și  exterior.  T. 069725231. TOATE tipurile de lucrări interioare  și exterioare la cheie. T. 023025753,  060969518. CONSTRUIM acoperișuri  de  orice  complexitate,  cu  orice  material,  изготавливаем  крыши  любой  сложности, из любых материалов.  T. 069774140

ANGAJĂM: ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ. T. 068968118, 068418881. MANICHIURISTE la frizerie în partea din deal a orașului. T. 069577195. LUCRĂTORI la  ferma  de  păsări,  salariu atractiv, pachet social, cazare,  hrană. T. 068765345. LUCRĂTORI în construcţie în Germania, cu acte UE. T. +491625382282,  Viber, WhatsApp.

СВАРОЧНЫЕ работы:  решетки,  ворота, оградки. T. 069236371.

MUNCITORI necalificați  (2).  T. 023024226, 069141025.

ФРАНЦУЗКИЕ натяжные потолки.  T. 068009811.

EXCAVATORIST GSB, sudor electric.  T. 069276268.  

CONSULTAȚII psihologice la copii  și maturi procedee efi ciente de contact  și  educație.  Astropsihologie.  T. 068188926.

VÂNZĂTOR piese auto, electrician și  lăcătuș auto. T. 069276268.  

MUZICĂ pt  ceremonii  -  nunți,  cumetrii,  botezuri,  zile  de  naștere.  T. 069191378.

VÂNZĂTOARE cu experiență de cel puțin 1 an în magazin alimentar, regiunea Bujărăuca. T. 067128398.

SERVICII de termoizolare a caselor,  arenda schele (строительные леса),  turn  pt  înălțimi  și  fațade.  T. 25726,  069341060. OFER servicii de contabilitate, studii  superioare, experiență în domeniu.  T. 023093060, 060640604.  CONSTRUIESC sobe  de  teracotă,  cămine,  șemineuri,  mangaluri  grătare. T. 068104347. САНТЕХНИКА, все  виды  работ.  T. 060243995. ЧИСТКА старого паркета, утепление стен пенопластом. T. 023026482,  068421750. REPARAȚIA mobilei. Vindem mobilă.  T. 023023430, 069963666.

CONSTRUCTII:

BRIGADĂ d e  construcții:  construim  case,  acoperișuri  ș.a.  lucrări  interioare  și  exterioare. T. 069338031. REPARAȚII interioare și exterioare. Dispunem de schele (леса). Prețuri avantajoase. T. 068411543. REPARAȚII toate  tipurile,  inclusiv  ”euro”.  Experiență  europeană.  Închiriem schele. T. 060786719.

LUCRĂTOR în autoservice. Salariu  atractiv, pachet social. T. 068070012.

LUCRĂTORI la strânsul roadei (brigadă).  T. 023050355,  060382466,  079756111. DERETICĂTOARE în  magazin  alimentar, pachet social. T. 069218980. MAGAZINUL „Avangard” angajează  casier,  consultant-specialist  pentru  mărfuri de uz casnic, vânzător consultant, hamal, șofer cat.B,C, D, remorcă.  T. 023026270, 060222261.

ГОРОСКОП НЕДЕЛИ ОВЕН: Благоприятный для здоровья период, вероятно повышение жизненной энергии и физической активности за исключением случаев, когда имеются хронические болезни, они могут обостриться, но ненадолго. Могут быть проблемы со зрением, сердцем  и сосудами или общее недомогание, снижение работоспособности,  ночные кошмары.  ТЕЛЕЦ: Возрастёт сила и уверенность в себе, а также стремление к успеху и уважению, но для этого вам придется немало  трудиться и даже рисковать, совершать смелые поступки. Опасно  чрезмерное властолюбие, гордыня, следует воздержаться от того,.  БЛИЗНЕЦЫ: Первая половина недели связана с вопросами  ваших финансов, движимого имущества. Это время может быть  достаточно прибыльным, особенно при работе с зарубежными  партнерами. Управитель вашего знака в напряженном взаимодействии, поэтому есть риск и крупных потерь, не берите деньги в долг.. РАК: В первой половине недели любовь у вас ассоциируется  больше с удовольствиями, приятным времяпрепровождением,  вы можете легко знакомиться, завязывать малозначимые для вас  романы. Во второй половине многие одинокие Раки будут склоняться к созданию семьи. ЛЕВ: Придется больше внимания уделять денежным и имущественным вопросам, удовлетворению своих материальных потребностей. Только своим трудом вы можете добиться этого, могут  появиться дополнительные возможности для зарабатывания денег.  Первая половина недели удачнее для крупных покупок.  ДЕВА: Вероятен избыток жизненной энергии, но могут проявиться проблемы обмена веществ, изменчивость настроения,  повышенная ранимость. Важно сбалансировать питание и следить  за эмоционально-психическим состоянием. Полезно чаще бывать  на природе. Вероятно нарушение пищеварения, болезни могут  возникнуть от переедания.  ВЕСЫ: Это время реализации материальных и эстетических  потребностей, гармонизации личного пространства. Вы можете  проявить на практике врожденные способности и даже получить  материальную пользу от этого. Вред может принести чрезмерно  большие амбиции и властолюбие.  СКОРПИОН: Самое время обзавестись знакомствами, которые  будут полезны в дальнейших делах. Новые связи образуются в  дороге, при совершении покупок, в образовательных заведениях.  Начало недели является благоприятным периодом для деловой  активности и проявления организаторских способностей.  СТРЕЛЕЦ: В личных связях важно общение, разговоры на  разные темы. Это позволяет лучше понять друг друга, особенно  если это новые отношения. В любви в это время как никогда сильна  магия слова, поэтому не молчите о своих чувствах, рассказывайте  о себе и своих интересах, велика вероятность, что вам ответят  взаимностью и разделят ваши увлечения.  КОЗЕРОГ: Любознательность,  интерес  к  происходящему  вокруг может быть полезным и в материальном плане, особенно  если вы писатель или журналист. Может возрасти энергичность,  инициативность и предприимчивость, что поможет во многих  делах. В реализации профессиональных планов могут помочь  друзья. ВОДОЛЕЙ: Усилена подверженность заболеваниям дыхательной системы, обратите внимание и на вены ног. Ослабить здоровье  могут излишние страсти, конфликты и вредные привычки. Первая  половина недели грозит растратой сил, невралгическими болями  в руках и плечах. РЫБЫ: Большое значение в этот период приобретает общение.  У вас может появиться или усилиться потребность делиться с окружающими своими идеями и вдохновлять их на совместные дела.  Есть возможность стать лидером в своем окружении, но опасайтесь  эгоцентризма, несдержанности и импульсивности. ПРОДАВЕЦ в продовольственный  магазин, кухрабочий. T. 069188216.   CASA de  schimb  valutar  ”IutesMag” angajează casier. T. 069185373,  079707540. ŞOFER cat. D pe ruta nr. 7, or. Soroca.  T. 068093086. LUCRĂTORI, inclusiv  femei,  la  spălătoria  auto.  T. 069185352,  062121111.   BUCĂTAR și chelner cu experiență la  cafenea. T. 069185352.   BRIGADĂ de  constructori.  T. 079756111, 060181894, 060382466.

CAUT DE LUCRU: FEMEIE, 55  ani,  posibilitate  de  îngrijire  a  bătrânilor.  T. 060272462,  Svetlana.

S-A PIERDUT:

în  incinta  Judecătoriei  Soroca  (str.  Independenţei 62, bir. 11) în calitate  de pârât în procesul civil intentat de  SRL Avire Sor către Agachii Igor privind  declararea  nulităţii  contractului de vânzare-cumpărare. Judecător  Petru Cocitov. JUDECĂTORIA Soroca,  în  conformitate  cu  art.  108  CPC  al  RM,  solicită prezenţa lui Agachii Silvia, a.n.  10.08.1985, domiciliată r-nul Soroca,  s. Regina Maria, la şedinţa judiciară  care va avea loc pe data de 08 august  2018, ora 09-00 în incinta Judecătoriei Soroca (str. Independenţei 62, bir.  11) în calitate de pârât în procesul civil  intentat de SRL Alvire Sor către Agachii Silvia privind declararea nulităţii  contractului de vânzare-cumpărare.  Judecător Petru Cocitov. JUDECĂTORIA Soroca,  în  conformitate  cu  art.  108  CPC  al  RM,  solicită  prezenţa  lui  Agachii  Raisa,  a.n.  24.02.1961, domiciliată r-nul Soroca,  s. Regina Maria, la şedinţa judiciară  care va avea loc pe data de 08 august  2018, ora 09-00 în incinta Judecătoriei Soroca (str. Independenţei 62, bir.  11) în calitate de pârât în procesul civil  intentat de SRL Alvire Sor către Agachii Raisa privind declararea nulităţii  contractului de vânzare-cumpărare.  Judecător Petru Cocitov.

ŞOFER cu  toate  categoriile.  T. 023026270, 060222261.

CARNETUL de muncă AB 0227792 pe  numele Spoială Mihail, unitatea emitentă SC ”Rigovit-Com”. A-l considera  nevalabil. CONFIRMAREA privind  luarea  la  evidență fi scală a persoanelor fi zice  care desfășoară activitate independentă nr. 84170016 din 17.05.2017, eliberată lui Grigorovschii Vasile, domiciliat în s. Egoreni. НА рынке утеряны загранпаспорт  с коричневой косметичкой, на имя  Продан Анастасия. Просим вернуть  за вознаграждение. T. 023029601.

RESTAURANTUL ”Soroca” angajează chelneri. T. 060119115.

CITAŢII:

AVIZ:

JJudecătoria Soroca, în conformitatea  cu art. 108 CPC al RM, solicită prezenţa  lui Agachii Igor, a.n. 02.02.1982, domiciliat r-nul Soroca, s. Regina Maria, la  şedinţa judiciară care va avea loc pe  data  de  08  august  2018,  ora  09-00 

IVANOV Silvia din s. Șeptelici, r-nul  Soroca, a depus cerere cu privire la  solicitarea  eliberării  autorizației  de  mediu pentru folosința specială a apei  pentru piscicultură în blocul cadastral  7854102150; 7854102151.

ŞOFERI cu cetățenie română, cat. B,  C, E, lucru în UE. T. 069952221. OPERATORI 1C  la  magazin.  T. 023026270, 060222261. CO NTAB I L . 060222261.

T. 023026270, 

CASIER. T. 023026270, 060222261. VÂ N Z ĂT O R - CO N S U LTA N T. T. 023026270, 060222261.

VÂNZĂTOR în magazin alimentar, în deal, condiții avantajoase T. 068901230, 068218282. AВТОСЛЕСАРЬ, полный соцпакет, зарплата высокая. T. 069563743.

MATRIMONIALE: BĂRBAT, 52 de ani, fără vicii, locuitor al orașului, dorește căsătorie cu o  doamnă suplă. T. 079520775.


Programe Tv

26(943) • 6 iulie 2018 JURNAL TV

6., 9., 12., 15., 21. “Primele Ştiri”  (rom.) 7., 4.25 “Prima Ora” 9.2 Teleshopping 9.45 “Жить  здорово!» 1.55  «Модный  приговор» 12.2  «DA  sau  NU» 13.55, 19.55  «Пусть  говорят» 15.2  «Непутевые  заметки» 15.4 «Хочу знать» 16.15 «Давай поженимся!» 17.1, 2.5 «Мужское / Женское» 18., .  «Primele Ştiri» (рус.) 18.2 Принципы с Андреем  Андриевским 19., 3.35 «Vorbeşte Moldova»  (rom.) 21.55 Т/с «Красная королева» .2  Х/ф «День радио» 2. «На самом деле»

6., 12., 2.  Ora  Expertizei 7., 15., 3.  Acasă  Devreme 8.45  Pop  Corn  SHOW la Jurnal FM 1., 16.45 Teleshopping 1.15 Veranda, reluare 11.15, 2. Documentar:  Uimitoarele anotimpuri 13. Reţeta lui Traian 13.15, 23. Jurnalul săptămânii 14., .  Lampa  fermecată  la  Jurnal  FM! 17., 19.  Jurnalul  orei 17.15  Paparazzi  -  Colecţia  de  aur 18., 1.  Veranda 21.  DCI  BANKSInspectorul Banks 22. Jurnalul de noapte 5.  Ora Expertizei, reluare

MOLDOVA 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ - PRIME

JURNAL TV

6.5, 23.45  Serial  «Piele sălbatică» 6.5  Copiii baletului din Moldova 9., 17., 23.  Ştiri (rus.) 9.1, 23.2 Ştiri Externe 9.35 Vector  european 1.5 «Global 3000» 1.3 Proiecte de  viitor 11. Rapsodia satului 11.45 «Tezaur» 12.  O seară în familie 13. Ştiri 13.15, 19.4 Pur şi  simplu 13.3, 17.15 Concert 15. Lecturi a la carte 15.2 La noi în sat 16. La drum 16.3 Găgăuz  ogea 18.35 «World stories» 19. Mesager 19.55  Hai la fotbal! 2.45 CM. Fotbal. Semifi nală 23.1  CM. Fotbal. Revistă

6., 9., 12., 15., 21. “Primele Ştiri”  (rom.) 7., 4.2 “Prima Ora” 9.2 Teleshopping 9.45 “Жить здорово!» 1.55 «Модный приговор» 12.2, 19., 3.3 «Vorbeşte Moldova»  (rom.) 13.1, 21.55 Т/с «Красная королева» 15.2 «Непутевые заметки» 15.4 «Хочу знать» 16.15 «Давай поженимся!» 17.1, 2.3 «Мужское  /  Женское» 18., .  «Primele  Ştiri»  (рус.) 18.2  Принципы  с  Андреем  Андриевским 19.55 «Пусть говорят» .2 Х/ф «Бой с тенью»

6. Jurnalul săptămânii 7., 3. Acasă  Devreme 8.45  Pop  Corn  SHOW  la  Jurnal  FM 1., 16.45 Teleshopping 1.15, 18., 1.  Veranda 12., 2., 5. Ora Expertizei 13.  Reţeta lui Traian 13.15, 23. Patrula Jurnal TV 14., .  Lampa  fermecată  la  Jurnal  FM! 15. Барышня-крестьянка 16. Documentar:  Uimitoarele anotimpuri 17., 19. Jurnalul orei 17.15, 2.  Paparazzi  -  Colecţia  de  aur 21.  DCI BANKS-Inspectorul Banks 22. Jurnalul de  noapte

ПЕРВЫЙ КАНАЛ - PRIME

JURNAL TV

6., 9., 12., 15., 21. “Primele Ştiri”  (rom.) 7., 4.2 “Prima Ora” 9.2 Teleshopping 9.45 “Жить здорово!» 1.55 «Модный приговор» 12.2, 19., 3.3 «Vorbeşte Moldova»  (rom.) 13.1, 21.55 Т/с «Красная королева» 15.2 «Непутевые заметки» 15.4 «Хочу знать» 16.15 «Давай поженимся!» 17.1, 2.3 «Мужское  /  Женское» 18., .  «Primele  Ştiri»  (рус.) 18.2 Принципы с Андреем Андриевским 19.55 «Пусть говорят» .2 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»

6., 17., 19. Jurnalul orei 7., 3.  Acasă Devreme 8.45 Pop Corn SHOW la Jurnal  FM 1., 16.45 Teleshopping 1.15, 18., 1.  Veranda 12., 2., 5. Ora Expertizei 13.  Reţeta lui Traian 13.15 Ora de ras, retrospectivă 14., . Lampa fermecată la Jurnal FM! 15.  Барышня-крестьянка 16. Documentar: Planeta  Albastră 17.15, 2. Paparazzi - Colecţia de aur 21. DCI BANKS-Inspectorul Banks 22. Jurnalul  de noapte 23. Ora de ras

MOLDOVA 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ - PRIME

JURNAL TV

6.5, 22.35  Serial  «Piele sălbatică» 6.5  CM. Fotbal. Semifi nală 8.3 CM. Fotbal. Revistă 8.4, 17., 22. Ştiri (rus.) 8.5, 22.1 Ştiri  Externe 9.15  Mihai  Ciobanu.  Spectacol  muzical 11.15 “Dincolo de cifre” 11.45 “Artelier” 12.15  “Tezaur” 12.3 “La drum!” 13., 21. Ştiri 13.15, 19.4 Pur şi simplu 13.3 “Noroc - 5!”. Concert 16.5  Erudit  cafe 16.45  Kino 17.15  Aniversări  Vlad Pohilă 18., 19.55 Evantai folcloric 19.  Mesager 21.2 Fii tînăr! 21.5 Chişinău: ieri şi azi

6., 9., 12., 15., 21. “Primele Ştiri”  (rom.) 7., 4.2 “Prima Ora” 9.2 Teleshopping 9.45 “Жить здорово!» 1.55 «Модный приговор» 12.2, 19., 3.3 «Vorbeşte Moldova»  (rom.) 13.1, 21.55 Т/с «Красная королева» 15.2 «Непутевые заметки» 15.4 «Хочу знать» 16.15 «Давай поженимся!» 17.1, 2.2 «Мужское  /  Женское» 18., .  «Primele  Ştiri»  (рус.) 18.2 Принципы с Андреем Андриевским 19.55 «Пусть говорят» .2 Х/ф «Бой с тенью 3: Последний раунд»

6., 17., 19. Jurnalul orei 7., 2.  Acasă Devreme 8.45 Pop Corn SHOW la Jurnal  FM 1., 16.45  Teleshopping 1.15, 18., 1.  Veranda 12.  Ora  Expertizei 13.  Reţeta lui Traian 13.15 DORA Show 14., .  Lampa fermecată la Jurnal FM! 15. Барышнякрестьянка 16. Documentar: Planeta Albastră 17.15 Paparazzi - Colecţia de aur 2., 4.  Cabinetul  din  umbră 21., 5.  Cealaltă  Basarabie 22. Jurnalul de noapte 23. ORA  DE RAS - Colecţia de aur

MOLDOVA 1 6.5, 22.35  Serial  «Piele sălbatică» 6.5  Evantai folcloric 8.45, 17., 22. Ştiri (rus.) 8.55, 22.1  Ştiri  Externe 9.2  Concursul  Naţional  al  interpreţilor  instrumentişti  «Barbu  Lăutaru» 1.35 Spectacol 12.5 Proiecte de viitor 12.3 «Check-in» 13., 21. Ştiri 13.15, 19.4  Pur  şi  simplu 13.3  Spectacol  muzical 14.5  Povestea  terapeutică 14.1  Spectacol  literarmuzical 15.1 Abraziv 15.3 «Artelier» 16. Ring  star 17.15 Aniversări. Marcela Benea 18. La noi în  sat 18.4 Chişinău: ieri şi azi 19. Mesager 19.55  Nicolae Dabija-autorul cărţilor are au înger 21.2  O doză de sănătate

ПЕРВЫЙ КАНАЛ - PRIME 6., 9., 12., 15., 21.  “Primele  Ştiri” (rom.) 7., 4.2 “Prima Ora” 9.2 Teleshopping 9.45 “Жить здорово!» 1.55, 2.5  «Модный приговор» 12.2 «Vorbeşte Moldova»  (rom.) 13.1 Т/с «Красная королева» 15.2  «Непутевые заметки» 15.4 «Хочу знать» 16.15, 2.55 «Давай поженимся!» 17.1, 3.4 «Мужское / Женское» 18., 23.45 «Primele Ştiri» (рус.) 18.2 Принципы с Андреем Андриевским 19.  «Человек и закон» 2. «Поле чудес» 21.55 Х/ф  «Белая ночь, нежная ночь...» .1  Х/ф  «Мой король»

JURNAL TV 6., 17., 19. Jurnalul orei 7., 15., 2.  Acasă  Devreme 8.45  Pop  Corn  SHOW  la Jurnal FM 1., 16.45 Teleshopping 1.15, 18., 1. Veranda 12., 5. Ora Expertizei 13. Reţeta lui Traian 13.15 Asfalt de Moldova 14., .  Lampa  fermecată  la  Jurnal  FM! 17.15 Paparazzi - Colecţia de aur 2., 4. 6  de minute cu Vasile Năstase 21. DORA Show 22.  Jurnalul  de  noapte 23.  Documentar:  Uimitoarele anotimpuri

MOLDOVA 1 6.5 «Check-in» 6.35, 23.35 Ştiri Externe 7.  Veta  Ghimpu-Munteanu  la  vârsta  împlinirilor.  Spectacol  aniversar 9.5  Spectacol  pentru  copii 1. Magazinul copiilor 1.3 Desene animate “Cartea cărţilor” 11. Locuinţa mea 11.3  Film  “Oi-oi, nu turna!” 12.45 “World  stories” 13., 21. Ştiri 13.15 “Matei Vişniec. milionar în  cuvinte” 14.25 “Euromaxx” 14.5 Art-club 15.2  La noi în sat 16., 23.2 Ştiri (rus.) 16.15 Hai  la fotbal! 16.45 World Cup 2018. Fotbal. Locul 3 19. Mesager 19.4 CM. Fotbal. Revistă 19.55 O  seară în familie 21.2 “Zapovednik” 21.35 Prezintă  Orchestra “Folclor”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ - PRIME

JURNAL TV

6., 12., 21. “Primele Ştiri” (rom.) 7., 4.2 “Prima  Ora” 9. Teleshopping 9.2  “Играй,  гармонь  любимая!» 1.  “Слово  пастыря» 1.15 “Теория заговора» 11. “1 de  moldoveni au zis” 12.2, 15.2, 18.2 Т/с “Тайны Города «ЭН» 15., 18., 1.1 “Primele Ştiri”  (рус.) 2. “DA sau NU” 21.35 “Cronica lui Bogatu” 21.55 “Сегодня вечером» 1.3 Х/ф “8 новых свиданий» 2.5 Х/ф “СуперБобровы»

6. Jurnalul orei 7., 2. Acasă Devreme 9. KIDS FLIX 1., 15.45 Teleshopping 1.15, 23. Documentar: Spion în natură 11., 4.  Cabinetul din umbră 12., 5. Cealaltă Basarabie 13., 3. Documentar: Tribal Bootcamp 14.  Бойкая  кухня,  LIVE 16.  DCI  BANKSInspectorul  Banks 19.  Jurnalul  săptămânii 2., . Dora Show 21. Ora de Ras 22.  Doctor Foster 1. Veranda

MOLDOVA 1 6.5 O  doză  de  sănătate 6.35  Ştiri  Externe 7.  World  Cup 2018.  Fotbal.  Locul 3 8.4  CM. Fotbal. Revistă 8.55 “Slovenia mea” 1.  Ring star 11. Erudit cafe 11.4 La datorie 12.  Ştiinţă şi inovaţii 12.3 În obiectiv - natura 13.  Ştiri 13.15 Discuţii 13.45 Lecturi a la carte 14.  Rapsodia satului 14.45 “ Tezaur” 15.15, 23.1 Concert  de  muzică  populară 15.2 “World  stories” 15.35 Evantai folcloric 16.3 Purtătorii de cultură 17., 22.55 Ştiri (rus.) 17.15 Hai la fotbal! 17.45  CM. Fotbal-218. Finala 19.5 „Zapovednik“ 2.5  „Euromaxx“ 2.3 „Check-in“ 21. Mesager 21.55  Nicolae Dabija-autorul cărţilor are au înger

ПЕРВЫЙ КАНАЛ - PRIME

JURNAL TV

6., 12., 21. „Primele Ştiri“ (rom.) 7., 4.2 „Prima  Ora“ 9. Teleshopping 9.2  „Здоровье» 1.2 „Непутевые заметки» 11.  „DA sau NU“ 12.25 „Честное слово» 13.5, 15.25  Т/с „Лучик» 15., 18., .3 „Primele Ştiri“  (рус.) 17.1 „Кто  хочет  стать  миллионером?» 18.2 «Теория заговора» 19. «Replica» 2.  «1 de moldoveni au zis» 21.55 «Клуб Веселых  и Находчивых» .5 К ЧМ по футболу. Галаконцерт  звезд  мировой  оперы 2.35  Х/ф  «Антиганг»

6., 18. Jurnalul săptămânii 7., 14., 2.  Acasă  Devreme 9.  KIDS  FLIX 1.3, 15.45 Teleshopping 1.45, 23. Documentar:  Spion  în  natură 11.4  Să  vorbim  corect! 11.5  Leacuri pentru neamuri 12. 6 de minute cu  Vasile Năstase 13., 4. Documentar: Tribal  Bootcamp 16. Paparazzi - Colecţia de aur 17., 1. Veranda 19.  Patrula  Jurnal TV 2., . Dora Show 21., 5. Ora de Ras 22.15  Doctor Foster

Joi, 12 iulie

Miercuri, 11 iulie

MOLDOVA 1 6.5, 22.45 Serial «Piele sălbatică» 6.5, 2.45 CM. Fotbal. Semifi nală 8.3, 23.1 CM.  Fotbal.  Revistă 8.4, 17., 23.  Ştiri  (rus.) 8.5, 23.2 Ştiri Externe 9.15 Găgăuz ogea 9.45 Program muzical 1.3 În obiectiv - natura 11. «Zdob şi zdub - 2!». Concert 12.3 Focus.  Europa 13. Ştiri 13.15, 19.4 Pur şi simplu 13.3  Concert 14.5 “Arts 21” 15.15 Evoluează Nek 16.  Fii tînăr! 16.3 Russkii mir 17.15 Muzica fi lmelor  celebre 18.25 “Tezaur” 19. Mesager 19.55 Hai  la fotbal!

Vineri, 13 iulie

ПЕРВЫЙ КАНАЛ - PRIME

Sâmbătă, 14 iulie

MOLDOVA 1 6.5, 22.35  Serial  «Piele sălbatică» 6.5  Spectacol 8.45 «Tezaur” 9., 17., 22. Ştiri  (rus.) 9.1 «Check-in” 9.4 Cuvintele credinţei 1.25, 21.5 Povestea terapeutică 1.3 «Basarabia” 11. Gala Premiilor Uniunii Scriitorilor 11.55  Chişinău: ieri şi azi 12.5 Evantai folcloric 13., 21. Ştiri 13.15, 19.4 Pur şi simplu 13.3 Ploaia  de stele 15.35 Desene animate “Cartea cărţilor” 16. Magazinul copiilor 16.3, 21.2 Purtătorii  de cultură 17.15 Concert 18.45 Kino 19. Mesager 19.55 Vector european 2.25 Focus. Europa 22.1  Ştiri Externe

Duminică, 15 iulie

Marți, 10 iulie

Luni, 9 iulie

Observatorul de Nord

Săptămânal independent de informare şi atitudine. Membru API (Asociaţia Presei Independente), afiliată WAN (Organizaţia Internaţională a Ziarelor)

ZiAr MeMbru

Redactor-şef: (0230 842 98) Victor COBĂSNEANU Redactor-coordonator: Tatiana MITROFAN Reporteri: (0230 842 97) Vadim ŞTERBATE Redactor literar: Marcela BENCHECI

Director: (0230 240 73) Elena COBĂSNEANU Contabil: Galina ZAVOROTNÂI Designer-machetator: Victor ŞEMEACOV Web-redactor, reporter: Doina ALEXEI Operator video, web-admin: Eduard PŞENICINÎI

AdresA redAcţiei: str. Independenţei, 75, or. Soroca, MD3006; tel/fax: 0230 24073; email: odn@api.md https://observatorul.md Ziarul este Înregistrat la camera Înregistrârii de stat Ministerul dezvoltării informaţionale al republicii Moldova cu numărul de identificare de stat 1003607150830

15

TV8 7.4 «Бoцaн+Попов» 8.4  «Egoist» 1.  «Sanatate la kilogram» 1.3 «Punct si de la Capat» 11.2 «Регионалы» 12.3 «С христианской точки  зрения» 13.25 «Новости» 13.3 «Topshop» 13.5  «Autoblog» 14.25 «Sanatate la kilogram» 15.  «Topshop» 15.15 «Новости» 15.25 «Ждем в гости» 16. «Бизнес-план» 16.35 «Новости» 16.45 Д/с 17.5 Т/с «Доктор Фостер-1» 18.55 «Новости» 19. «Primetime news ro» 19.45 «Reporter de  garda» 2. «Sport 8» 21. «Primetime news  ru» 21.3 «Politika» 22.3 «Primetime news ro» 23. «Час Тимура Олевского» . «Sport 8» 1.5 «Politika» 2.1 «Primetime news ru» TV8 7. «Primetime  news  ru» 7.3  «Politika» 8.3 «Primetime news ro» 9.5 «Час Тимура  Олевского» 1.1  «Sport  8» 11.4  «Te  testez» 12.3  «Археология» 13.25  «Новости» 13.3  «Topshop» 13.5 Т/с «Доктор Фостер-1» 15.  «Topshop» 15.15 «Новости» 15.25 «Ждем в гости» 16. «Бизнес-план» 16.35 «Новости» 16.45 Д/с 17.5  Т/с  «Доктор Фостер-1» 18.55  «Новости» 19. «Primetime news ro» 19.45 «Business  insider» 2.3 «Autoblog» 21. «Primetime news  ru» 21.3 «Politika» 22.3 «Primetime news ro» 23. «Час Тимура Олевского» . «Business  insider» .35 «Autoblog» 1.5 «Politika» 2.1  «Primetime news ru» TV8 7. «Primetime  news  ru» 7.3  «Politika» 8.3 «Primetime news ro» 9.5 «Час Тимура  Олевского» 1.2 «Cutia neagra» 11.45 «Business  insider» 12.3 «Рожденные после СССР» 13.25  «Новости» 13.3 «Topshop» 13.5 Т/с «Доктор Фостер-1» 15. «Topshop» 15.15 «Новости» 15.25  «Ждем  в  гости» 16.  «Бизнес-план» 16.35 «Новости» 16.45 Д/с 17.5 Т/с «Доктор Фостер-2» 18.55 «Новости» 19. «Primetime  news ro» 19.45 «Altfel spus» 2. «Регионалы» 21. «Primetime news ru» 21.3 «Politika» 22.3  «Primetime news ro» 23. «Час Тимура Олевского» . «Регионалы» .5 «Altfel spus» 1.5 «Politika» 2.1 «Primetime news ru» TV8 7. «Primetime  news  ru» 7.3  «Politika» 8.3 «Primetime news ro» 9.5 «Час Тимура  Олевского» 1.1  «Регионалы» 11.5  «Altfel  spus» 11.2  «Contracultura» 12.25  «Свобода  в  клубах» 13.25 «Новости» 13.3 «Topshop» 13.5  Т/с  «Доктор Фостер-2» 15.  «Topshop» 15.15  «Новости» 15.25  «Ждем  в  гости» 16.  «Бизнес-план» 16.35 «Новости» 16.45 Д/с 17.5  Т/с «Доктор Фостер-2» 18.55 «Новости» 19.  «Primetime news ro» 19.45 «Бoцaн+Попов» 21.  «Primetime  news  ru» 21.3  «Politika» 22.3  «Primetime news ro» 23. «Час Тимура Олевского» . «Бoцaн+Попов» 1.5 «Politika» 2.1 «Primetime news ru» TV8 7. «Primetime news ru» 7.3 «Politika» 8.3  «Primetime news ro» 9.5 «Час Тимура Олевского» 1.1 «Бoцaн+Попов» 11.2 «Egoist» 12.25  «Правосудие» 13.25 «Новости» 13.3 «Topshop» 13.5 Т/с «Доктор Фостер-2» 15. «Topshop» 15.15  «Новости» 15.25  «Ждем  в  гости» 16.  «Бизнес-план» 16.35 «Новости» 16.45 Д/с 17.5  Т/с  «Доктор Фостер-2» 18.55  «Новости» 19. «Primetime news ro» 19.45 «Contracultura» 21. «Primetime news ru» 21.3 «Cutia neagra» 22.3 «Primetime news ro» 23. «Час Тимура  Олевского» . «Contracultura» 1.5 «Cutia  neagra» 2.1 «Primetime news ru» TV8 7. “Primetime news ru” 7.3 “Cutia neagra” 8.3 “Primetime news ro” 9.5 “Час Тимура  Олевского» 1.15 “Contracultura” 11.3 “Autoblog” 12. “Ждем в гости» 12.35 “Новости» 12.4  Д/с 13.3 “ Topshop” 13.5 Т/с “Доктор Фостер2» 15. “ Topshop” 15.15 “Новости» 15.2 “Археология» 16.3 “Рожденные после СССР» 17.3  “Новости» 17.35 “Sport 8” 18.35 Д/с 2.3 “Ждем  в гости» 21. “Бoцaн+Попов» 22.2 “Contracultura” 23.4 “Смотри в оба» .1 “Ждем в гости» .35 “Autoblog” 1. “Sport 8” 1.5 “Contracultura” 2.55 “Археология» 3.4 “Рожденные  после СССР» TV8 6.4 “Смотри в оба» 7.5 “Правосудие» 8.  “С христианской точки зрения» 9. “Свобода  в  клубах» 1. “Sanatate  la  kilogram” 1.3  Д/с 11.2 “Business insider” 12. “Egoist” 13.25  “Новости» 13.3 “ Topshop” 13.45 “Contracultura” 15. “Topshop” 15.15 “Новости» 15.2 “Punct şi  de la capăt” 16.1 “Новости» 16.15 “Правосудие» 17.15 “Ждем в гости» 18.2 “Новости» 18.25 Д/с 19.3 “Cutia neagra” 2.5 “Te testez” 21.3 “Big  bang theory” 22. “Egoist” 23.15 “Sanatate la  kilogram” 23.45 “Punct  şi  de  la  capăt” .35  “Бoцaн+Попов» 1.45 “Te testez” 2.15 “Cutia  neagra P – Materiale înserate în baza acordurilor bilaterale PE – Publicitate Electorală BP – achitat din banii publici

Redacţia nu corespondează cu cititorii Materialele publicate în «OdN» nu întotdeauna corespund opiniei redacţiei. Ziarul este tipărit la Tipografia iM "edit TiparGrup" srL. «OdN» apare vineri în limbile română şi rusă. Tirajul 5717 ex. comanda nr. 616


16

Observatorul de Nord

26(943) • 6 iulie 2018

Știați că...?

Spectacolul “Apus de Soare” a fost jucat în fortăreața din Soroca Cetatea Soroca a găzduit, la 3 iulie, un spectacol deosebit, jucat de trupa Teatrului “Mihai eminescu” din Botoșani. Reprezentația teatrală după drama istorică cu același nume scrisă de Barbu Ștefănescu Delavrancea a trecut Prutul pentru a fi prezentată și în acest capăt de Țară. Și oricare altă sală de spectacole și orice alt decor butaforic nu ar fi redat acea atmosferă medievală decât Cetatea Soroca. Deși citadela noastră nu a fost cetate de scaun, trăirea actorilor și replicile celui care l-a reprezentat pe Ștefan cel Mare ne-au făcut să credem că acele evenimente din timpuri demult apuse au avut loc chiar aici, în fortăreața de la marginea Țării. “eu sunt foarte mulțumită, frapată și foarte bucuroasă că la noi în oraș s-a jucat asemenea spectacol de așa gen, ne-a spus la sfârșitul reprezentației soroceanca Lilia Zagaevschi. A fost interesant să privesc, au fost alte

Foto: Vadim Şterbate / OdN

Vadim Șterbate

Spectacolul și cetatea au dus spectatorii în atmosfera Moldovei medievale

emoții decât aș fi citit drama, actorii au jucat super și am strigat la final ”Bravo!”. Alt spectator din Soroca, Vasile Popușoi, ne zice că asemenea spectacole ar fi un imbold pentru noi ca să trecem la

Petre Popa, directorul Teatrului “Veniamin Apostol” din Soroca: “În luna iulie în special, dar și în vară, toată suflarea românească își atinge memoria de niște pietre. Una din ele este “Apus de soare”, această dramă a lui Barbu Ștefănescu Delavrancea, și cealaltă, unde Ștefan cel Mare ne spunea “Moldova nu este a mea”, dar a cui? În vară neamului nostru i s-au întâmplat multe, în vară a plecat la cer Ștefan cel Mare, mai târziu în vară ne-a părăsit Mihai Eminescu, în vară neamul nostru a ajuns în Siberia, multe s-au întâmplat în vară. Pentru noi, sorocenii, în această vară s-a întâmplat o minune. A plouat săptămâni în șir, Teatrul “Mihai Eminescu” din Botoșani a anulat un șir de spectacole, la Rădăuți, Iași și-n altă parte unde ploile nu le-au îngăduit. La sosirea dânșilor de dimineață s-a făcut soare peste Soroca, pentru că în cetate urma să intre Ștefan cel Mare”.

SĂ PUNEM MINTEA ÎN MIşCARE

Sudoku – simplu, dar... compus 9

1

4

5

2

6

8

3

7

7

6

3

8

4

1

2

9

5

8

2

3

1

5

4

6

2

4

5

8

9

3

7

5

9

6

7

1

8

2

9

3

6

7

1

8

9

3

2

5

2

4

8

7

3

6

4

REGULAMENT: Umpleţi toate pătrăţelele din grilă cu cifre de la 1 la 9, astfel încât fiecare linie (pe orizontală) şi fiecare coloană (pe verticală) să nu aibă decât o singură dată aceeaşi cifră. Această regulă se aplică şi pentru pătratele 3x3, căsuţe delimitate de liniile îngroş ate din grilă. Fiecare pătrat 3x3 trebuie să conţină toate cifrele, de la 1 la 9, fără repetiţii.

7

5

1

9

1

6

3

4

5

4

1

7

6

8

2

7

9

4

9

6

1

5

2

8

3

Rezolvareaœcorectăœaœsudocuœdinœnumarulœtrecut

4

2

8

7

3

9

5

6

1

7

6

9

4

5

1

8

2

3

3

5

8

6

9

2

1

1

4

9

7

8

5

3

5

1

2

3

6

7

4

8

3

1

2

5

9

6

2

6

7

9

4

1

8

6

8

5

4

7

3

2

9

2

4

1

3

6

7

4

7

3

5

1

8

9

7

9

6

8

2

4

5

Atenţie! Nu este vorba de un concurs, ci de un simplu antrenament al minţii.

fapte demne de înaintașii noștri. “Mă bucur că au venit mulți tineri, sunt și oameni de vârstă mijlocie. Să ținem la neam, să fim împreună cu neamul nu numai prin vorbe, ci și prin fapte. Fapte demne și adevărate”. Regia artistică a spectacolului este realizată de Marius Rogojinschi, scenografia de Mihai Pastramagiu, iar coregrafia de Victoria

Bucun. În distribuție au fost actorii Marius Rogojinschi, Daniela Bucătaru, Narcisa Vornicu, Sorin Ciofu, Andreea Popovici, Cezar Amitroaei, Radu Dragoș, Răzvan Amitroaei, Florin iftode, Marius Rusu, Mihai Donțu, Bogdan Muncaciu, Alin Gheorghiu, irina Mititelu, Silvia Răileanu, Lidia Uja, Mirela Nistor și Crenola Muncaciu.

? Meduza Turritopsis Nutricula este singurul organism nemuritor de pe Pământ. ? inima balenei albastre este atât de mare încât oamenii pot înota prin arterele sale... ? Și totuși, gâtul balenei nu este mai mare decât un crenvurst. ? Fiecărei persoane din lume îi sunt repartizate 1,6 milioane de furnici, iar greutatea totală a tuturor furnicilor din lume este egală cu greutatea tuturor oamenilor de pe planetă. ? Caracatiţele au câte trei inimi. ? La origine, Feng Shui-ul era arta de a alege un loc potrivit pentru înmormântare. ? În corpul uman se găsesc de 10 ori mai multe bacterii decât celule. ? Probabilitatea ca în apa pe care o bem să existe încă o moleculă de apă care a

fost băută cândva de un dinozaur este de aproape 100%. ? Frankenstein era numele creatorului, nu al creaţiei. ? Pisicile de mare au 27.000 de papile gustative, de patru ori mai multe decât fiinţele umane. ? Bolurile în care sunt ţinuţi peștișorii aurii sunt, de fapt, cele mai nocive locuri pentru aceștia. ? Lectura în lumină slabă sau la lumina făcută de ecranul calculatorului nu are, de fapt, efecte negative asupra vederii. ? Universitatea din Oxford este mai veche decât imperiul Aztec. ? Nimeni nu a reușit vreodată să îmblânzească un elefant african. ? Pe Saturn și pe Jupiter plouă cu diamante. ? Mierea nu expiră niciodată.

Cum va fi vremea în raionul Soroca Sursa: www.gismeteo.md

CULTURĂ

Traian Apetrei, directorul teatrului “Mihai Eminescu” din Botoșani: “Care bucurie profesională poate fi mai mare pentru trupa Teatrului “Mihai Eminescu”, în această vreme în care toți suntem dezbinați de tot felul de ale politichiei, decât să ne aducem aminte de Ștefan? Artiști de-ai dumneavoastră au fost ieri și alaltăieri la Putna, ne-am întâlnit la Rădăuți, și dintr-un șir de spectacole cu acest titlu pe care le-am prezentat în ctitorii Ștefaniene, aș spune că împreună cu trupa Teatrului suntem într-un moment de vârf. Suntem aici, la capătul unei Țări pe care Ștefan a făcut-o”.

Z`mbi\i, v= rog! un angajat întârzie la serviciu, șeful său nervos țipă la el: Ar fi trebuit să fii aici la 8:30! Tipul răspunde: − de ce? ce s-a întâmplat la 8:30?    – cum ţi-ai rupt piciorul, Vasile? − La meciul de fotbal de ieri. Am făcut parte din echipă... − Te-a faultat dur vreun adversar? − Nu, am căzut de pe banca de rezerve!    Merge o babă cu bicicleta. un poliţai o întreabă: – unde mergi, babo? – La cimitir. – Şi bicicleta cine o aduce înapoi acasă?

"Radioul şi TV nu vor înlocui nicicând ziarul, deoarece cu acestea nu poţi... omorî o muscă"

   În noaptea nunții, mirele, îi spune unui amic: − Pariezi pe 5000 de lei că mireasa e virgină? Mireasa aude și intervine: − Nici nu te-ai însurat bine și deja arunci cu banii pe fereastră?!    dialog între doi comentatori sportivi: − ce părere ai despre felul în care joacă acest tânăr fotbalist? − Mărturisesc că mie, personal, îmi amintește de eminescu... − Păi, eminescu nu a jucat fotbal niciodată! − Asta am vrut să spun și eu!   

– e cea mai urâtă mireasă pe care am văzut-o la o nuntă! – este fiica mea! – A, mă scuzaţi, nu am știut că sunteţi tatăl miresei… – Nu sunt tatăl ei, sunt maică-sa!    două bunicuţe povestesc: – Mâine se însoară nepotul meu! – Felicitări! Şi de unde este mireasa? – de pe Facebook… dar nu mă întreba pe ce continent este ţara asta…    O tânără prinde buchetul cu flori la nunta colegei. se îndreaptă bucuroasă spre prietenul ei: – Ştii ce înseamnă asta? – da. câteva zile nu-ţi mai cumpăr flori.    – Vreau să divorțez, domnule avocat. − Şi care e motivul, doamnă? − Nu mi-a fost credincios. − Adică? − Adică mi-am dat seama că nu e tatăl copilului meu.

   după ce a mușcat din măr, lui Adam i-a fost rușine și s-a acoperit cu o frunză de smochin… Şi evei i-a fost rușine și s-a acoperit tot cu o frunză de smochin..., apoi s-a dus după o tufă și a probat o frunză de arțar, una de stejar și vreo trei specii de palmier...    Făt Frumos a făcut tot posibilul și i-a adus în sfârșit prințesei Luna de pe cer. s-a uitat prințesa la Lună și i-a zis lui Făt Frumos: de altă culoare nu ai găsit?!    Prima noapte de după nuntă, proaspătul mire își duce proaspăta mireasă în dormitor: − Ştii, draga mea, mă bucur că nu mi te-ai dăruit înainte de nuntă, pentru că, probabil, dacă o făceai, nu m-aș mai fi căsătorit cu tine. − Ha! Ştiam eu! Mi-am dat seama de mai demult, știam că așa sunteţi voi, bărbaţii, la câtă ţeapă mi-au tras cei din urmă!    La primărie, după câteva încercări nereușite de a oficia căsătoria, primarul se adresează tânărului mire: − Tinere, la întrebarea "sunteți de acord s-o luați în căsătorie pe domnișoara în cauză" răspundeți cu "dA", nu cu "fie ce-o fi"!

26(943)2018  

26(943)2018; Observatorul de Nord; OdN; Soroca; ziarul; газета; newspaper

26(943)2018  

26(943)2018; Observatorul de Nord; OdN; Soroca; ziarul; газета; newspaper

Advertisement