Page 1

Publicitate

„Gluma” din 19 iunie sau Cine își taie creanga de sub picioare? Încă o surpriză de la instituțiile de drept. De data aceasta de-a dreptul senzațională: invalidarea alegerilor primarului general al capitalei. Personal mi se pare o „glumă” proastă…

PAG. 2 

Observatorul de Nord

Amicus Plato, sed magis amica veritas. Platon mi-e prieten, dar adevãrul e mai presus ca toate. Платон мне друг, но истина дороже.

Foto: Nanu Cristina

observatorul.md  |  SĂPTĂMÂNAL  INDEPENDENT  fondat  la  3  noiembrie  1998  |  24(941) • 22 iunie 2018  |  Preţul  4  lei

Limba Română să o scriem toți cu literă mare, ambele cuvinte!

Olga gherghelejiu, director adjunct la Liceul “Ion Creangă” din mun. Soroca

Unirea le trebuie celor care vorbesc Limba Română, adică nouă, tuturor. Dacă ar fi să-l aduc aici pe Stănescu, aș spune și eu “Limba Română este patria mea”. Avem o limbă, aceleași tradiții, același port național și cum putem să ne înrudim cu alte popoare, când noi suntem un popor?! Unii ne sperie cu jandarmii români. Da, au fost, poate, unele cazuri de acestea, dar pe cine îi băteau? Pe cei răi. Dar Stalin pe puțini i-a

La Bulboci s-au gătit plăcinte moldovenești și clătite americane. Profesoarele gimnaziului din localitate și invitatele lor de peste ocean au făcut schimb de experiență în domeniul culinar, iar la final au gustat împreună din preparatele gătite. PAG.3 

CALENDARUL SĂPTĂMÂNII Biserica ”Sfinții Martiri Brâncoveni”

ZIUA ANEXĂRII BASARABIEI DE UNIUNEA SOVIETICĂ

Stimațiœsoroceni,œConsiliulœUniriiœvăœinvităœs㜠participațiœlaœurmătoareleœactivități: *Rugăciuneœînœmemoriaœeroilor,œdepuneriœdeœfloriœlaœTroițaœ Memoriei.œBisericaœ”SfințiiœMartiriœBrâncoveni”,œoraœ16:00; *œDepuneriœdeœfloriœlaœmonumentulœluiœȘtefanœ celœMareœşiœSfânt,œoraœ16:30; *Slujbăœdeœpomenire.œDepuneriœdeœfloriœlaœmormântulœ eroilorœostaşilorœromâni.œStoicani,œoraœ17:00. Joi,

iunie 28 16:00

universitatea de vară “Constantin Stere”

Liceul “Constantin Stere”

CULTURA ROMÂNEASCĂ LA SOROCA ÎN PERIOADA ROMÂNIEI MARI

ÎnœcadrulœUniversitățiiœdeœVarăœ“ConstantinœStere”,œ edițiaœaœV-a,œvaœaveaœlocœoœmasăœrotundăœcuœparticipareaœ maiœmultorœacademicieni,œprofesoriœşiœistorici.

22

Vineri, iunie 10:00

Teatrul “Veniamin Apostol”

SPECTACOL “ȚARA MEA DE GLORII, ȚARA MEA DE DOR”

Reprezentațiaœvaœfiœprezentatăœdeœtrupaœdeœactoriœaœ TeatruluiœPoeticœ“AlexeiœMateevici”œdinœChişinău.

22

Vineri, iunie 12:00

Raionul Soroca are logo şi slogan turistic

În perioada 1 aprilie — 31 mai, a avut loc concursul „Logo-ul și sloganul turistic al raionului Soroca”, organizat de Secţia cultură și turism a Consiliului raional Soroca. Recent, în cadrul unei conferințe de presă, au fost făcute publice rezultatele concursului. Autorii lucrărilor învingătoare sunt Alexandru Ursu (logo) și Petre Popa (Slogan). PAG.2 

Curăţătoria chimică „MAX-IS” LA DISPozIţIA DuMNEAvoASTrĂ!

œœ œœ œœ œœ

vopsireaœconfecţiilorœdinœpiele;œ or. Soroca, str. Traian, 17 curăţareaœchimicăœaœconfecţiilorœdinœtextile,œpiele,œblănuri;œ (drumul spre baza spălatulœlenjeriei;œ turistică „Victoria”) curăţareaœşiœdezinfectareaœpernelorœcuœînlocuireaœplicurilor. Tel.: 02 3 02 95 95

 ULTIMA ORĂ: Serviciul militar va fi prin contract, iar Armata Națională va deveni una profesionistă...

Publicitate

Plăcinte moldovenești și clătite americane

deportat? Cred că mai mulți au suferit din cauza deportării și a foametei organizate. În cazul când se discută aprins că vorbim “limba moldovenească”, eu aș veni cu un adevăr — Creangă și Eminescu sunt ai noștri. “Moldoveneasca” este o limbă inventată, iar orice este inventat fără o logică — dispare. Eu cred că acei care se declară moldoveni ar trebui să vorbească “moldoveneasca” lor, dar nu limba rusă. Argumentul meu pentru Unire este temelia de bază a unui neam  — graiul, iar Limba Română să o scriem toți cu literă mare, ambele cuvinte. Grigore Vieru a încercat atâția ani să ne deștepte, și până la urmă nu s-a mai împlinit visul lui. Pentru mine Vieru este un ideal de Țară și de Neam. El a suferit foarte mult și noi trebuie să cunoaștem toată buchea din ceea ce a scris.


Observatorul de Nord

24(941) • 22 iunie 2018 TURISM

VICTOR CObăSNEANU SNEANU vcobasneanu@gmail.com

Încă o surpriză de la instituțiile de drept. De data aceasta senzațională: invalidarea alegerilor primarului general al capitalei. Personal mi se pare o „glumă” proastă, care va fi reparată de instituțiile ierarhic superioare. În caz contrar cineva își rupe crengile de sub propriile picioare... „Eu vreau să-l felicit pe Andrei Năstase cu această victorie și să-i doresc succes în implementarea programului pe care și l-a propus la Primărie. Eu voi rămâne alături de chișinăuieni... Vreau să-i zic domnului Năstase că-l voi aștepta zi de zi la Primărie, începând cu ora 8.00. Sper să nu întârzie. Urmează să vedem cum se vor schimba lucrurile în Chișinău în următoarea perioadă.

,

alegerilor. De altfel, Judecătoria Chișinău respinge aceste învinuiri ca fiind neîntemeiate, dar Curtea de Apel Chișinău casează hotărârea Judecătoriei Chișinău din 7 iunie și emite o nouă decizie prin care stabilește că Andrei Năstase a făcut agitaţie electorală la 3 iunie… Ion Ceban și de data aceasta demonstrează că este „mujic”, care știe să piardă și să înghită gălușca și declară, după decizia CA Chișinău: „Noi eram obligaţi să contestăm, pentru că este chiar o ilegalitate, dar nu este o ilegalitate care să influenţeze rezultatul alegerilor”. Toată lumea bună și cea nebună credea că punctele pe „i” vor fi puse luni, 18 iunie, dar n-a fost să fie, fiindcă reprezentantul PSRM a cerut recuzarea magistratului de la Judecătoria Chișinău, care urma să se expună asupra validării mandatului. Motivul invocat de socialiști a fost că judecătorul s-a aprofundat în examinarea sa și

ÎN TIMP CE ANDREI NĂSTASE NU-șI POATE EXERCITA

MANDATUL PRIMIT DE LA ChIșINĂUIENI DIN CAUZE GREU DE ÎNȚELES, POLITICA MOLDOVENEASCĂ CUNOAșTE CAZURI CÂND UNII PRIMARI CU TURTA LA fUND, IMPLICAȚI ÎN fURTUL MILIARDULUI, CU CONDAMNĂRI LA ÎNChISOARE NU DOAR SE REGĂSESC ÎN fUNCȚII, CI șI ARUNCĂ CU PRAf ÎN OChII MIILOR DE jERTfE ALE PROSTIEI OMENEșTI…

PSRM recunoaște aceste alegeri… Da, poate au fost unele nereguli, dar noi recunoaștem alegerile, în pofida tuturor lucrurilor care s-au întâmplat”. Ac e a s t ă d e c l a r a ț i e absolut fariseică (după cum s-a văzut ulterior) aparține lui Ion Ceban, socialistul care a urmat exemplul prietenilor Zinaida Greceanâi și Igor Dodon și a „trântit” alegerile primarului general al capitalei în halul pe care îi reprezintă și și-a ocupat locul în rândul perdanților de serviciu. Or, dacă s-ar organiza la Chișinău alegeri în fiecare lună, socialiștii nu ar avea nici o șansă — lumea a înțeles deja cine sunt socialiștii și acoliții lor. De altfel, eu mi-am dat seama că vorbele rostite de Ceban în noaptea de 3 iunie nu sunt altceva decât ipocrizia și obrăznicia ridicate la cele mai înalte cote. Rânjetul lui sarcastic și fața schimonosită de ură îi trădau și atunci frustrarea și disprețul nu doar față de acel în fața căruia a pierdut mai mult decât lamentabil (orice ar spune unii comentatori și analiști politici, dar diferența de aproape 13.000 de voturi este mai mult decât confortabilă), dar și față de alegătorii care nu mai doresc să trăiască în minciună și trădare. După data de 3 iunie, a venit data de 4 (5, 6, 7, 8… 19) iunie și… acei care au recunoscut rezultatele alegerilor au depus o cerere de chemare în judecată a primarului ales Andrei Năstase și a partidului pe care acesta îl reprezintă pe motiv că acesta ar fi implicat în campanie persoane străine și că s-ar fi ocupat de agitație electorală chiar în ziua

asupra fondului, lucru pe care reprezentanții PSRM îl consideră inadmisibil. Acum urmează ca un alt magistrat să se expună cu privire la validarea mandatului. Pe de altă parte, avocatul PSRM, Ilie Ceban, susţine că va aduce la cunoștinţă instanţei decizia CSJ prin care rămâne definitivă decizia Curţii de Apel din 12 iunie care stabilește că primarul ales a făcut agitaţie electorală în ziua turului II de scrutin:„Proba respectivă va fi prezentată în instanţă, dar nu este motiv pentru a nu fi validate alegerile”. O harababură greu de înțeles de juriști, dar ce să mai zici de noi, muritorii de rând. Cert este că ieri a fost ultima zi când mandatul primarului general Andrei Năstase trebuia validat, zi în care a fost luată decizia scandaloasă. Faptul că justiția moldovenească procedează selectiv și deseori face exces de zel a fost reconfirmat încă o dată. Or, în timp ce Andrei Năstase nu-și poate exercita mandatul primit de la chișinăuieni din cauze greu de înțeles, politica moldovenească cunoaște cazuri când unii primari cu turta la fund, implicați în furtul miliardului, cu condamnări la închisoare nu doar se regăsesc în funcții și aruncă cu praf în ochii miilor de jertfe ale prostiei omenești, dar mai au și tupeul să dea lecții de bună purtare… procurorilor și judecătorilor. De ce aceștia au luat apă în gură și au înghițit gălușca pentru mine rămâne o enigmă. Și încă o întrebare mă frământă: pe cine așteaptă Ion Ceban la primărie, în fiecare dimineață?

Raionul Soroca are logo şi slogan turistic

TaTiana Zabulica

ÎN PERIOADA 1 APRILIE — 31 MAI, A AVUT LOC CONCURSUL „LOGO-UL

şI SLOGANUL TURISTIC AL RAIONULUI SOROCA”, ORGANIZAT DE SECţIA CULTURĂ şI TURISM A CONSILIULUI RAIONAL SOROCA. RECENT, ÎN CADRUL UNEI CONfERINȚE DE PRESĂ, AU fOST fĂCUTE PUBLICE REZULTATELE CONCURSULUI. AUTORII LUCRĂRILOR ÎNVINGĂTOARE SUNT ALEXANDRU URSU (LOGO) șI PETRE POPA (SLOGAN).

Scopul concursului este de a identifica cea mai reușită formulă de promovare a raionului prin elaborarea logo-ului și sloganului turistic, care vor fi parte componentă a brand-ului turistic al raionului în activitatea de promovare pe plan naţional și internaţional. Aceste elemente

ar trebui să devină, în viitor, elementul distinctiv al turismului din Soroca turistică. 17 persoane au participat în concurs, unii candidați au depus dosare pentru ambele secțiuni: LOGO și SLOGAN. La secţiunea „L ogo-ul turistic al raionului Soroca” au participat 13 persoane cu 33 lucrări în total. La secţiunea “Sloganul turistic al raionului Soroca” cei 12 participanți au înaintat 81 propuneri de slogan. Din componenţa juriului fac parte: Vladimir Nicuţa — președintele juriului, vicepreședintele raionului Soroca; Stela Zabrian  — secretar al Consiliului raional Soroca; Grigore bucataru  — șeful Secţiei cultură și turism; Marina Omelcenco  — specialist, Secţia cultură și turism; Tatiana Mitrofan  — reporter, „Observatorul de Nord”; Natalia Vrancean  — director, „Ziarul Nostru”; Ion

babici — director, Centrul de Resurse pentru Tineret” DACIA”. Lucrările au fost diverse, unele foarte simpliste, altele foarte inspirate. Juriul a apreciat fiecare lucrare după un barem de la 5 la 10 puncte, iar învingătoare au ieșit lucrările care au acumulat cel mai mare punctaj. Autorii celor mai bune lucrări au primit și premii bănești. La secţiunea „Logo”, Premiul I, în sumă de 1000 lei, i-a revenit lui Ursu Alexandru (punctaj — 8,1). Premiu de încurajare, în sumă de 500 lei, i-a fost acordat lui Zaporojan Alexandru (punctaj — 7,8).

Premiu de încurajare, în sumă de 250 lei — Chiroșca Olga (punctaj — 7,6). La secţiunea „Slogan”, Premiul I, în sumă de 1000 lei, i-a fost oferit lui Petre Popa (punctaj — 8,1). Premiu de încurajare de 500 lei i-a revenit Victoriei Căldăruș (7,8 puncte). Premiu de încurajare, în sumă de 250 lei — Caretnicov Irina (7,6 puncte). L ogo-u l și sloganu l turistic ale raionului Soroca vor fi imprimate pe materialele turistice promoţionale precum: ghiduri turistice, banere, hărţi turistice, de asemenea va putea fi folosit în cazul suvenirurilor sau a cadourilor ce vor fi achiziţionate de turiști. Persoanele fizice și juridice interesate de obţinerea dreptului de utilizare a „Loguului și sloganului turistic al raionului Soroca” în baza unei cereri, vor primi dreptul de utilizare a mărcii turistice.

DEzASTRU NATURAL

Copac doborât de ploaie la Schineni. Află cum au acționat localnicii iOnela biciuc În satul Schineni, ploaia și rafalele de vânt din săptămâna trecută au doborât un copac de nuc, care a căzut peste drum și ograda vecină. Victime sau careva pagube materiale nu sunt înregistrate. În urma incidentului, proprietarii casei au apelat la Direcția Situații Excepționale Soroca, care au reacționat

îndată, venind la fața locului și înlăturând consecințele furtunii. Menționăm că, potrivit localnicilor, copacul are vârsta de 50 de ani… De asemenea, o creangă mare a căzut de pe un copac din centrul municipiului Soroca. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit, chiar dacă în imediata apropiere a crengii căzute se afla un automobil.

Foto: Ionela Biciuc

„Gluma” din 19 iunie sau Cine își taie crengile de sub picioare?

SURSA: Consiliul raional Soroca

TABLETA DE VINERI

Săptămâna precedentă a plouat zdravăn la Schineni

Articolul rezultă din proiectul „Jurnalismul cetățenesc — curaj și implicare, dorință și responsabilitate”. Acest proiect este implementat de IREX Europe în parteneriat cu Centrul Media pentru Tineri, cu suportul financiar al Uniunii Europeane. Opiniile exprimate în această publicație nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

vedeți imagini video și mai multe  fotografii pe observatorul.md

NOTIȚE DIN CONSILIUL MUNICIPAL Foto: Tatiana Mitrofan / OdN

2

Ședința a fost prezidată de consilierul Serghei Coșman.

Decizii adoptate și amânate

TaTiana M iTrOfan

pentru realizarea răstignirii. LA 14 IUNIE, A AVUT LOC Proiectul privind modifișEDINȚA EXTRAORDINARĂ carea și completarea RegulaA CONSILIULUI MUNICIPAL mentului privind constituirea Fondului de Rezervă al primăSOROCA. ALEșII LOCALI AU EXAMINAT CCA 30 riei a fost suspendat. Inițiativa DE PROIECTE DE DECIZIE. de a efectua clasificarea sumelor în funcție de cauzele UNELE AU fOST ADOPTATE, ALTELE SUSPENDATE PÂNĂ pentru care se solicită/se alocă LA O NOUĂ șEDINȚĂ. bani din acest fond nu a fost susținută. Aleșii locali au aprobat Consilierii au suspendat unele rectificări în buget, și decizia care prevedea alodup ă care au aprob at carea, din Fondul de rezervă, finanțarea lucrărilor de a sumei de 10 mii de lei biseconfecționare și instalare ricii “Sf. mare Mucenic Dimia răstignirii cu fundație la trie”, unde se dorește instamănăstirea Putna din Județul larea unui sistem de încălzire. Suceava, România, suma Pe de altă parte, aleșii locali au destinată fiind de 72 mii lei. alocat din Fondul de rezervă Totodată, Primăria Soroca 162,2 mii lei pentru reparaţia a lansat un apel public către căsuţelor aflate la tabăra de cetățeni, să doneze bani odihnă „La Dumbravă”.

Suma de 13500 lei, cât constituie cheltuielile pentru deplasarea antrenorului și a șase sportivi ai Școlii sportive din mun. Soroca la breansk, Rusia, vor fi achitate de autoritățile municipale, o decizie în acest sens a fost adoptată la aceeași ședință. În baza altei decizii adoptate, familiile Păun, Gîscă și Osadciuc din mun. Soroca vor primi Diplome de Fidelitate și indemnizaţii unice a câte 1000 de lei cu prilejul împlinirii a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Consilierii au adoptat de asemenea decizia privind constituirea Consiliului Local pentru Protecţia Drepturilor Copilului al Primăriei mun. Soroca și regulamentul de activitate al comisiei. Din comisie

fac parte doi reprezentanți ai primăriei și câte un reprezentant al Inspectoratului de Poliție, Centrului de Sănătate, Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei, al grădinițelor, Direcției Învățământ, procuraturii. Municipiul Soroca mai are doi Cetățeni de Onoare: directorul teatrului ”Veniamin Apostol”, Petre Popa și antrenorul emerit al școlii sportive, Stepan Dragan. Decizia a fost adoptată unanim. Nu pentru prima dată a fost adus în fața consilierilor proiectul cu privire la aprobarea Regulilor de întreţinere a animalelor domestice și păsărilor domestice pe teritoriul mun. Soroca. Documentul are scopul să reglementeze modalitățile de întreţinere a animalelor domestice și păsărilor domestice în teritoriul mun. Soroca, condiţiile de întreţinere a animalelor domestice și/sau păsărilor domestice și responsabilităţile deţinătorilor lor, în vederea apărării sănătăţii animale și sănătăţii publice, prevenirii modurilor necorespunzătoare și abuzive de întreţinere a animalelor domestice și păsărilor domestice pe lângă gospodării. Proiectul însă nu a fost aprobat. Acesta nu primise avizul comisiilor de specialitate. În aceeași ședință a fost aprobat programul de reparație și întreținere a drumurilor publice locale în municipiul Soroca pentru anul 2018.


Observatorul de Nord

24(941) • 22 iunie 2018

PUBLICITATE

3

TURNUL BABEL

Ştiri Declaraţii  opinii

Î

15.000 de cutii cadou oferite familiilor din Republica Moldova prin

campania “O nouă viață”

a Fundației lui Vlad Plahotniuc “Edelweiss” INSTITUTUL MAMEI șI COPILULUI DIN ChIșINĂU

folos. "La început nu-mi venea să cred, dar pe urmă mi-am A fOST PRIMA MATERNITATE venit în fire și totul a fost bine. LA CARE, ÎN URMĂ CU PESTE Suntem foarte fericiți, mult așteptați! Unul într-o mână, 2 ANI, fUNDAȚIA LUI VLAD altul în altă mână și îi legănăm, PLAhOTNIUC “EDELwEISS” LANSA CAMPANIA “O NOUĂ îi hrănim, dormim puțin, VIAȚĂ”. DE ATUNCI, MII câte o oră pe noapte dormim. DE BEBELUșI AU VENIT PE Mulțumim domnului Vlad LUME AICI șI ÎN ALTE 23 DE Plahotniuc pentru cadourile MATERNITĂȚI DIN ȚARĂ, IAR oferite pentru copii și pentru EDELwEISS I-A ÎNTÂMPINAT toată lumea!”, a spus Vasile PE TOȚI CU UN DAR DE Tulba. Mămica Tatiana este un “BUN VENIT PE LUME!”. model de tărie, a reușit să Cu multă emoție, echipa ducă o sarcină grea, dar spune Fundației a oferit cutia cadou, că o mamă poate duce multe cu numărul 15.000 din cadrul pe umerii ei, doar ca să își campaniei, familiei Tulba, din țină comorile în brațe: "A fost comuna băcioi, în care au puțin greu, însă, dacă este venit pe lume, nu unul, ci trei mult așteptat, durerea nici bebeluși. Membrii Fundației nu o simți. Dacă Domnul Edelweiss au sărbătorit ală- mi-a dat trei, mulțumim din turi de fericiții părinți acest suflet și le mulțumim tuturor moment special al vieții lor, iar celor care ne-au fost alături. pe lângă cutiile pline cu pro- Fundației Edelweiss îi mulduse de îngrijire le-au oferit ţumim din suflet și sperăm în dar și scaune auto, pentru să creștem mari, sănătoși și ca micuții Ciprian, Gabriel voinici", a declarat proasși Laura să poată călători în păta mamă de tripleți. De la siguranță. Grijile care apar un moment atât de fericit în cu trei bebeluși deodată sunt familie nu puteau lipsi nici copleșitoare, dar și bucuria bunicile, care spun ca abia este pe măsură. Tăticul așteaptă să își dădăcească cei tripleților mărturisește că încă trei nepoței. "Niciodată în se obișnuiește să se îngrijească viaţă nu m-am gândit că o să de toți în același timp și spune am trei nepoţi. Am așteptat 11 că sprijinul primit din partea ani și eu le doresc la copiii mei Edelweiss le va fi de mare și la nepoţii mei tot binele din

irca 500 de gospodări din satul băhrinești, Florești, vor avea acces la apă potabilă datorită unui sistem de apeduct cu lungimea de 23,3 km, dat în exploatare.

Î

n contextul introducerii de la 01 decembrie 2017 a regimului fără vize pentru cetăţenii României și bulgariei, Guvernul Canadei a anunţat la data de 5 iunie etățenii Republicii Mol- că cetăţenii români vor dova vor putea munci avea nevoie de un pașaport legal în bulgaria după ce electronic valabil pentru a ministrul Sănătății, Muncii continua să călătorească în și Protecției Sociale, Svetlana Canada. Cebotari, a semnat la Sofia, ost primar interimar al cu omologul său bulgar, capitalei și fostă canAcordul privind Reglementarea migrației de muncă. didată la alegerile pentru funcția de edil-șef al mbasada Republicii Chișinăului, Silvia Radu, nu Moldova în Republica exclude că ar putea să parPolonă aduce la cunoștința ticipe din nou la scrutinul persoanelor interesate că local din 2019. prestarea serviciilor conermenul de achitare a sulare este temporar sistată, jumătate din amenda până la data de 04.07.2018, din motivul absenței cola- stabilită urmează a fi majorat boratorului ambasadei, res- de la 72 de ore la trei zile ponsabil de domeniul con- lucrătoare. Modificările se sular. conțin în proiectul de modificare a Codului contravenn topul ratingului băn- ţional, adoptat în primă leccilor din RM după tură de către Legislativ. volumul creditelor elibeeful Inspectoratului de rate se află Moldova AgroPoliție din Rezina Igor indbank, cu o treime din volumul total al creditelor botea a fost repus în funcție eliberate de bănci. după ce, acum mai bine de o lună, a fost suspendat în eniturile încasate la legătură cu sechestrarea bugetul de stat de către unui tiraj de ziare a regionaServiciul Vamal, în perioada lului „Cuvântul”. 11 — 17 iunie, au constituit 425,5 milioane lei, fiind njuriile aduse chiar și perfectate per total 9 860 de într-un spațiu privat, declaraţii vamale. reparațiile în apartamente după ora 18:00, neacordarea n c e p â n d c u l u n a de prioritate legală pietofebruarie și până în pre- nilor sau cicliștilor - toate zent, Agenția de Intervenție vor fi sancționate drastic. și Plăţi pentru Agricultură a achitat producătorilor agrie parcursul anului 2017 deputații au adresat coli, solicitanți de subvenții, circa 94 milioane lei pentru în total către Guvern și un număr de 770 dosare. autoritățile administrației publice 103 întrebări și 7 asa Naţională de Asigu- interpelări, cele mai multe rări Sociale a declarant fiind din partea fracțiunii că în cinci luni ale anului PCRM. 2018 au fost acumulate

C

T

lume". "Suntem foarte fericiţi de nepoţei, căci tare greu ne-a fost fără dânșii." Lidia Cucoș este director executiv al Fundației lui Vlad Plahotniuc “Edelweiss” și omul care a trăit, s-a emoționat și s-a bucurat de fiecare pas al campaniei alături de familii. Este fericită că în doi ani campania a ajuns să ofere, odată cu aceste cutii cadou, atât de multe mâini de ajutor părinților din toată țara. "Noi astăzi am venit la Institutul Mamei și Copilului pentru a felicita familia Tulba, care sunt beneficiarii cu numărul 15.000 ai Campaniei "O nouă viață". Noi le spunem în primul rând "bun venit pe lume!". Ne dorim să-i știm în siguranță, indiferent unde vor pleca, cât de lungi vor fi distanțele. De aceea, le-am pregătit încă un cadou, câte un scaun auto pentru fiecare copilaș. Să-l pună acolo în mașină, să aibă înger păzitor indiferent unde se vor deplasa", a declarat Lidia Cucoș. Încă de la momentul lansării campaniei, personalului medical de la Institutul Mamei și Copilului i-a revenit

Foto: Nanu Cristina

Activitatea s-a desfășurat în cadrul unui acord de parteneriat între gimnaziul bulboci și o confesiune religioasă din Texas, SUA. Colaborarea durează de un an de zile și este una frumoasă, ne-a comunicat Daniela Corcimari, directoarea gimnaziului bulboci. Potrivit sursei, anterior organizația religioasă a donat gimnaziului mai multe obiecte pentru bucătăria instituției. Ca un gest de răspuns, colectivul gimnaziului a invitat partenerii de peste ocean,

etru Lucinschi, fostul președinte al Republicii Moldova, a devenit cetățean al României. Despre acest lucru informează primarul sectorului nr.1 din bucurești, Dan Tudorache pe pagina sa de facebook.

C

A

misiunea extraordinară de a da mămicilor atât vestea că au adus pe lume copii frumoși și sănătoși, dar și că vor primi un dar care le va ajuta să îi îngrijească așa cum trebuie. „Noi am început colaborarea frumoasă cu Fundația domnului Vlad Plahotniuc încă de mai mult de doi ani în urmă. Datorită acestui proiect, fiecare copilaș care se naște în instituţia noastră primește un cadou. Ne bucurăm că această campanie, care a fost lansată la instituția noastră, a ajuns în acest moment în 24 de centre perinatale din Republica Moldova”, a spus Sergiu Gladun, directorul Institutului Mamei și Copilului din Chișinău. Campania “O nouă viaţă” este derulată de Fundația lui Vlad Plahotniuc “Edelweiss” în 24 de maternităţi din ţară. Fiecare copil venit pe lume la aceste maternităţi primește în dar cutia cadou cu produse esențiale de îngrijire în primele luni de viață. Cutia conţine scutece de unică folosinţă, body-uri din bumbac, botoșei, produse cosmetice și medicale, o saltea și multe alte produse utile proaspetelor mămici.

Plăcinte moldovenești și clătite americane

 Continuare din pag.1

P

venituri în sumă de 8305,8 mil. lei, ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (19312,5 mil. lei) la nivel de 43,0%.

F

SOCIAL

TaTiana M iTrOfan

n Republica Moldova, peste 11 mii de persoane au fost diagnosticate cu HIV/SIDA începând cu 1987, când a fost înregistrat primul caz în țara noastră. Anual, 300 de persoane decedează din cauza acestei maladii.

printre care o avocată, o economistă, pedagogi și alți specialiști, la un schimb de experiență în domeniul culinar. Astfel, profesoarele din bulboci au învățat doamnele din SUA cum se prepară plăcințele moldovenești și clătitele. La rândul lor, invitatele au demonstrat cum se gătesc clătitele americane pane cake. Femeile au gătit împreună, iar la final au gustat împreună din toate bucatele gătite. Activitatea s-a desfășurat sub genericul „Deschidem inimile”.

Î

Ș

V

I

Î

P

C

(Surse: AllMoldova, Info-Prim-Neo, Interlic, noi.md)

FELICITARE, BP

La 23 iunie, marcăm Ziua profesională a funcţionarului public. Instituirea acestei sărbători este o confirmare a rolului funcţionarului public în realizarea celui mai important obiectiv — prestarea unor servicii publice de calitate în interesul cetăţenilor. Cu acest prilej, în numele Consiliului raional Soroca, adresăm tuturor angajaţilor din domeniul public cuvinte de mulţumire și profundă gratitudine pentru activitatea ce o realizaţi zi de zi. Profesionalismul, experienţa, competenţa constituie cheia succesului, pentru care meritaţi cele mai înalte aprecieri. Vă dorim mult succes în nobila activitate de funcţionar public, vă urăm sănătate, liniște sufletească și noi performanţe profesionale în tot ceea ce realizați pentru binele comunității și al societăţii în general. Să fiţi exigenţi, responsabili și onești, deopotrivă, în relaţiile cu Cetăţeanul, în serviciul căruia vă aflaţi! Să ţineţi cont de jurământul funcţionarului public prin care v-aţi obligat: "...să îndeplinesc conștiincios obligaţiile ce îmi revin”. Cu profund respect pentru toți funcționarii publici, Ghenadie Muntean, președinte al raionului Soroca


4

Observatorul de Nord

24(941) • 22 iunie 2018

MiliardoMat: CuM deCurg investigațiile? Adriana BEȚIȘOR: „Deja avem persoane identificate și la scurt timp aceste persoane vor fi trimise în instanța de judecată” fost de fapt sustrași acești bani. Două modalități tipice au fost creditarea unor companii suspecte. La capitolul creditarea companiilor suspecte, o mare parte din aceste companii aveau anumite gajuri. Gajurile erau formate din bunuri imobile, posibil și mobile, care la această etapă au intrat în posesia băncilor comerciale. Făcând o evaluare, cele trei bănci cu bunuri urmează să fie puse spre vânzare. Valoarea totală a acestora este de aproximativ 2,6 miliarde de lei... Până la această etapă, din mijloacele fixe și mobile au fost recuperat aproximativ 477 milioane de lei. Din suma totală de 13,34 miliarde de lei, sumă care este pusă pentru identificare și recuperare, 2,6 miliarde de lei sunt mijloace financiare care vor fi recupeProcurorul anticorupţie Adriana Beţişor rate din bunurile care sunt în posesia celor trei bănci comerciale. La această etapă, cele trei care sunt confidențiale. La bănci sunt puse sub supraacest moment am reușit să vegherea băncii Naționale identificăm beneficiarii finali, a Moldovei. La moment din la această etapă încercăm suma de 13,34 miliarde de lei să demarăm și acțiuni care cele 2,6 miliarde de lei care sunt efectuate și peste hotasunt puse pe sama bNM-ului rele RM, pentru identificarea și cele trei bănci comerciale am bunurilor și a persoanelor care sunt vizate. bunurile sunt rămas cu suma de 10,7 miliînregistrate pe terțe persoane, arde de lei, care este obiectivul iar toată această activitate este trasat spre eliberare. Vreau să nemijlocit scrisă în anchetă, remarc din aceste 10,7 milistrategia noastră urmează să arde, la această etapă procufie pusă în aplicare. ratura anticorupție a expediat Punctul de pornire la bNM și ca urmare a stingerii Valoarea prejudiciului cauzat în instanța de judecată cauze identificarea fraudei ban- găurii financiare formate la ca urmare a activității fraudu- penale cu identificarea benecare sunt cele două hotărâri cele trei bănci naționale. Ele, loase la cele trei bănci comer- ficiarilor finali, cauze penale de Guvern din 2014 și 2015, ulterior, au fost transfor- ciale este de 13,34 miliarde unde a fost deja investigat cu respectiv ca urmare a emiterii mate în valori imobiliare, în de lei. O să găsiți în strategie certitudine prejudiciul de 5,6 creditelor de urgență pentru sumă de 13,34 miliarde de lei. modul de descriere, cum au miliarde de lei. Sursa: agora.md

Au fost făcute public sumele de bani și numele celor care au fraudat cele trei bănci comerciale din Moldova... Procurorul anticorupţie Adriana beţișor a prezentat activitatea procuraturii anticorupție pe cauzele penale de investigare a fraudei bancare a celor trei bănci comerciale. Recent, au fost făcute public sumele de bani și numele celor implicați în furtul miliardului. "Voi prezenta o informație amplă vizavi de activitatea procuraturii anticorupție pe cauzele penale de investigare a fraudei bancare. Cele trei bănci precum banca de economii, banca socială și Unibank. Până la această etapă am depus eforturi de până la trei ani de zile pentru a ajunge la etapa de a investiga până la 90 la sută din ceea ce înseamnă această fraudă bancară. Voi prezenta numere și persoane care au fost vizate în această operațiune și care au sentință de condamnare. Un aspect important pentru a ajunge la această etapă este că au fost antrenați mai mulți procurori, mai mulți ofițeri CNA, inclusiv ofițeri de investigație și ofițeri de urmărire penală. Această schemă a fost una destul de complexă și informația referitor la desfășurarea acesteia o veți găsi publicată pe site-ul procuraturii generale. Acolo nu veți găsi date cu caracter personal, care sunt confidențiale, iar legea respectivă are ca scop protejarea acestora. Menționez că nu sunt publice nici anexele,

Sentințe de condamnare după prima instanță: 2,7 miliarde - inculpat Ilan Șor; 10 milioane - inculpat Lucinschii Chiril. Respectiv aflate pe rol în instanța de fond: 1,38 miliarde de lei - grupul Gacichevici și 485 milioane - BC Unibanc.

La etapa de urmărire penală, la moment avem alte cauze penale care se investighează suma prejudiciului de 4 miliarde de lei, deja unde avem persoane identificate și la scurt timp aceste persoane vor fi trimise în instanța de judecată. Din toată suma investigată, la moment am rămas cu 1 miliard și 60 de milioane de lei, bani care urmează să fie nemijlocit identificat cine sunt beneficiarii acestor mijloace financiare și cine au fost implicați în procesul sustragerii. O explicație la cauzele penale care au fost expediate și care cuprind suma de 5,6 miliarde de lei, remarc că la moment avem decizii definitive deja pasibile de a fi puse în executare pe următoarele cauze penale: 52 milioane de lei, este vorba de condamnații Rusu, compania Caravita și un bussines; 472 milioane de lei, condamnat fiind Filat Vladimir; 869 milioane de lei condamnat fiind Platon Veaceslav. Sentințe de condamnare după prima instanță: 2,7 miliarde - inculpat Ilan Șor; 10 milioane - inculpat Lucinschii Chiril. Respectiv aflate pe rol în instanța de fond: 1,38 miliarde de lei - grupul Gacichevici și 485 milioane - bC Unibanc. Activitatea noastră de viitor la realizarea strategiei despre care vorbim nu va fi lăsată fără o transparență. Vom comunica în continuare fiecare etapă și o vom face semestrial", a declarat Adriana beţișor.

Eduard HARUNJEN: „Pe cazul furtului miliardului au fost documentate peste 200 de persoane, atât moldoveni, cât şi cetăţeni străini, iar mai multe cauze penale au fost expediate în instanţă” trebuie să cunoască din prima sursă pașii care s-au făcut. În această strategie sunt detaliate etapele fraudării, grupurile de persoane și beneficiarii mijloacelor bănești care au fost fraudate", a declarat Eduard Harunjen. Potrivit procurorului General, pe acest caz au fost documentate peste 200 de persoane, atât moldoveni, cât și cetăţeni străini, iar mai multe cauze penale au fost expediate în instanţă. "Această fraudă bancară cuprinde o perioadă între anii 2007-2014. Este vorba despre fraudarea a trei bănci comerciale din Republica Moldova, care în consecinţă a impus intervenţia statului și alocare mijloacelor

„Această fraudă bancară cuprinde o perioadă între anii 2007-2014. Este vorba despre fraudarea a trei bănci comerciale din Republica Moldova, care în consecinţă a impus intervenţia statului și alocarea mijloacelor bugetare în proporţii de 13,34 miliarde de lei”.

bugetare în proporţii de 13,34 miliarde de lei. S-a făcut un volum mare de lucru, circa 200 de cauze penale instrumentate, majoritatea finalizate. Procurorii și ofiţerii au documentat peste 200 de persoane, atât moldoveni, cât și cetăţeni străini. Suntem la finisarea câtorva zeci de cauze penale, unele au fost deja expediate în instanţă. S-a documentat rolul fiecăruia în această schemă infracţională", a precizat Eduard Harunjen. "Am ajuns la etapa când am investigat peste 90% din ce înseamnă această fraudă. Am reușit să identificăm beneficiarii finali, încercăm să întreprindem acțiuni peste hotare pentru a găsi bunurile acestor persoane. bunurile sunt înregistrate pe terțe persoane. În strategie nu se găsesc informații confidențiale, deoarece avem ca scop să recuperăm activele fraudate, nu ne permitem să venim cu multe amănunte. Valoarea prejudiciului cauzat statului este 13,34 mil de lei. În strategie veți găsi cum au fost sustrași banii. La moment, din suma de 13,34 miliarde de lei cele 2,6 miliarde de lei care

Potrivit șefului CNA, bogdan Zumbreanu, nu se va lucra haotic, totul se va face după un plan bine determinat, iar rezultatul acțiunilor va fi mediatizat."Este un succes al întregii echipe de investigare a acestui dosar. Procesul de recuperare a bunurilor infracționale este unul complex, care constă din urmărirea bunurilor infracționale și de acumulare a probatoriului necesar, indisponibilizarea acestor bunuri, confiscarea bunurilor si repatrierea bunurilor obținute ca rezultat a săvârșirii infracțiunii. Evaluarea și valorificare bunurilor infracționale care vor fi stabilite și identificate de către angajații agenției de recuperare a bunurilor infracționale se va efectua în baza legii cu privire la agenția de recupeProcurorului General, Eduard Harunjen rare a bunurilor infracționale, codului de procedură penală sunt puse pe seama bNM- expediat în instanța de jude- și a unui regulament. Rezulului și cele trei bănci comer- cată cauze penale cu identi- tatele acestor acțiuni vor fi, ciale am rămas cu suma de ficarea beneficiarilor finali, cu siguranță, mediatizate 10,7 miliarde de lei, care este cauze penale unde a fost deja pentru ca societatea să știe obiectivul trasat spre eliberare. investigat cu certitudine pre- la ce etapă noi ne aflăm în Vreau să remarc: din aceste judiciul de 5,6 miliarde de lei", procesul de recuperare", a 10,7 miliarde, la această etapă, a declarat procurorul Adriana punctat directorul CNA, procuratura anticorupție a bețișor. bogdan Zumbreanu. Sursa: agora.md

A fost făcută publică și Strategia de recuperare a mijloacelor financiare din cele trei bănci fraudate. Potrivit procurorului General, Eduard Harunjen, cetăţenii trebuie să cunoască din prima sursă pașii care au fost făcuţi privind investigaţiile acestui furt, dar și pașii privind recuperarea banilor. "Strategia de recuperare a mijloacelor financiare din frauda bancară este un document cu multe detalii, de politici, perspective, pași care urmează să-i facem atât Procuratura, cât și alte instituţii abilitate din ţară pentru a recupera mijloacele bănești, care au fost produsul fraudei bancare. Societatea


Observatorul de Nord

24(941) • 22 iunie 2018 SCURT PE CINCI Foto: Vadim Şterbate / OdN

PROIECTE

Directorul de proiect Cristopher Kaczmarski le vorbește celor prezenți despre beneficiile programului

Și la Soroca a fost lansat Programul USAID "Comunitatea Mea” VadiM ȘTerbaTe

societății civile din raioanele Soroca, Drochia, Florești și La Soroca a avut loc pre- Dondușeni. Organizatorii au zentarea noului program vorbit despre activitățile ce al USAID "Comunitatea urmează a fi desfășurate în Mea", care va fi implementat următorii cinci ani și despre de IREX Moldova. La eve- beneficiile comunităților parniment au fost prezenți tenere. Printre cei care au luat primari și reprezentanți ai cuvântul au fost directorul Cristopher Kaczmarski, directorul de proiect "Comunitatea Mea”: Sunt trei motive pentru care merită să aplicați la acest program: proiectul "Comunitatea Mea” va avea durata de cinci ani, dar efectul va fi mai lung; vom face o legătură între investițiile planificate, îmbunătățire, suplinire și extinderea resurselor în colaborarea inter-municipală; implicarea cetățenilor în colaborarea cu autoritățile publice locale va raționaliza deciziile și vor minimiza pierderile de resurse.

de proiect Cristopher Kacz- susținute și implementarea marski, consultantul Andrei proiectelor de infrastrucCantemir, managerul de pro- tură, iar în total vor avea de iecte de infrastructură Cris- beneficiat aproximativ 100 de tian Murariu, specialistul în comunități. implicarea comunității Igor Mironiuc, consultantul finanSilvia Leșan, primărița ciar Stela Alexei, directorul adjunct de proiect Alexandru satului Schineni: Pelivan. Participanții au fost Aș vrea să fim parteneri împărțiți în trei grupuri de ai acestui proiect, mai lucru, unde au discutat despre ales că avem foarte multe îmbunătățirea calității și probleme în comună. Cea accesului la serviciile publice, mai importantă este aliimplicarea cetățenilor în promentarea cu apă potabilă cesul de guvernare locală și de calitate a localității. creșterea veniturilor locale Desigur că avem un șir de prin adoptarea unor practici alte probleme, dar proiectul de îmbunătățire a managedat ne dă speranțe că am mentului financiar. Totodată, putea oricum rezolva primarii au fost informați că măcar o problemă. în cadrul programului vor fi

SĂNĂTATE

Persoanele nevaccinate, în pericol de infectare cu rujeolă Foto: Doina Alexei / OdN

dOina alexei În luna mai au fost înregistrate 28 de cazuri de infectare cu rujeolă, 11 cazuri în municipiul Chișinău și altele 13 în raionul Drochia, la persoane nevaccinate cu vârsta între 6 luni și 37 de ani. Specialiștii de la Centrul de Sănătate Publică Soroca avertizează că, în raionul Soroca, numărul persoanelor vaccinate a scăzut în ultimii ani, iar riscul de infectare cu rujeolă crește. În acest sens, Guvernul a emis un ordin și a elaborat un plan de măsuri care prevede efectuarea unei analize a vaccinării populației, cu vaccinul ROR 1, ROR 2 și ROR 3, pentru copii de vârsta de un an, 5-6 ani și 15-16 ani. Potrivit lui Nicolae Gorcinschi, șeful Secției epidemiologia bolilor transmisibile a Centrului de Sănătate Publică Soroca, la aceste vârste copiii trebuie imunizați, aceasta fiind unica măsură de profilaxie împotriva virusului rujeolic. “Dacă sunt vaccinați, rujeola nu reprezintă un pericol pentru acești copii”, afirmă specialistul. În raionul Soroca acoperirea vaccinală este mai mică de 90%. Părinții refuză să vaccineze copiii și nu înțeleg însemnătatea acesteia. Multe

5

Cazuri de infectare s-au înregistrat în Chișinău și Drochia

refuzuri sunt înregistrate și printre populația de etnie romă din Soroca. Gorcinschi a informat că, după o vizită în Ucraina, o familie de etnie romă din raionul Drochia a manifestat simptome de infectare chiar în primele zile de la revenirea în țară. Virusul rujeolic se transmite prin intermediul aerului, prin strănut sau

tuse. Specialiștii spun că în țările limitrofe cu hotare republicii sunt înregistrate inclusiv decese, în Ucraina — 52, iar în România — 8. “Primele cazuri de infectare cu rujeolă au fost importate din aceste două țări, transmite Gorcinschi. Copiii, intrând în contact cu bolnavii de rujeolă, s-au întors în țară în stare de incubație”.

Pe parcursul ultimilor 10 ani, în Republica Moldova nu au fost înregistrate cazuri de rujeolă, aceasta pentru că, spun specialiștii, numărul persoanelor vaccinate era mai mare. La moment, numărul celor vaccinați în raionul Soroca este în continuă scădere.

SĂPTĂMÂNA BUZOIANĂ (știri, evenimente...) aflat și un buzoian, Cela Neamţu, Mihail Gavril, MILEA Vasile Pop-Negreșteanu și Valeriu Șușnea se află expuse MIHAIL în Capitală într-o expoziție ce definește acest neam: Pr. prof. dr. , de la ”tradiţia, cultura, istoria și Buzău, special pentru spiritualitatea, traduse întrObservatorul de Nord un limbaj plastic”. Este mottoul expoziţiei „Un secol de IAZUL MORII, REAMENAjAT românitate” ce a avut verniPENTRU AGREMENT sajul luni, 18 iunie, la bucușI IRIGAȚII rești, la Centrul Cultural Autoritățile buzoiene pentru UNESCO „Nicolae intenționează să refacă Iazul bălcescu” Morii, astfel încât o porțiune de câteva sute de metri să SE ÎNTREC SALVATORII În perioada 18-20 iunie devină una dintre atracțiile orașului, cu amenajări ase- 2018, Inspectoratul pentru menea unei faleze, terase și Situații de Urgență ”Neron mori de apă. Despre acest Lupașcu” al județului buzău proiect, primarul muni- a organizat faza zonală cipiului Constantin Toma a “Competiției de Desspune: ”Vizavi de Iazul carcerare și de Acordare a Morii se va contura un Primului Ajutor Calificat”, proiect frumos, astfel încât ediția 2018. La această să încercăm să regenerăm competiție au participat cele buzăul prin redescoperirea mai bune echipe de salvatori acestei ramificații naturale din cadrul inspectoratelor din râul buzău, care avea pentru situații de urgență la 1525 un număr de 12 din județele buzău, Vrancea, mori, în 1856 — vreo 47 de bucurești-Ilfov, Constanța, mori, pive de postav, darace Galați, brăila și Tulcea. În de lână, tăbăcării, mai concursul care cuprinde târziu, după 1900, topitorii două probe, respectiv „Desde cânepă. În perspectivă, carcerarea din vehicule” am discutat cu arhitecți și „Acordarea primului– cunoscuți ai țării pentru a ajutor calificat”, pompierii regândi buzăul punând în paramedici își vor dovedi valoare acest canal natural, cunoștințele, abilitățile și această ramificație naturală experiența profesională. a râului buzău, pe lângă care Cele șapte echipaje de poms-a dezvoltat orașul nostru pieri se vor întrece pentru din timpuri străvechi”. Pro- câștigarea primului loc pe iectul a fost aprobat la podium, statut care permite ultima ședință a Consiliului actul final al competiției, și Local buzău. anume în cadrul Competiției Naționale de Descarcerare și CAPACE DE CANAL CU Acordare a Primului Ajutor STEMA BUZĂULUI Calificat. Luni, 1 consilierii municipali au aprobat în ședința BANI NERAMBURSABILI ordinară a Consiliului Local PENTRU AUTOBUZE Municipal un nou model ELECTRICE șI TROLEIBUZE Un proiect de ordin pentru capacele de fontă care acoperă gurile de canal. al Ministerului Mediului, Potrivit proiectului, noile pentru aprobarea Ghidului capace de canal vor trebui de Finanţare a Programului înlocuite de societățile fur- privind îmbunătăţirea calinizoare de utilități cărora tăţii aerului prin reducerea le aparțin: gaze, telefonie, emisiilor de gaze cu efect apă-canal etc. Până atunci de seră, utilizând autovehiînsă furnizorii de utilități cule mai puţin poluante în au termen până la data de transportul public local de 1 septembrie să inventa- persoane, se află în dezbarieze și să își comande noul tere publică. Potrivit acesmodel de capac care trebuie tuia, municipiul bucurești să conțină obligatoriu stema și municipiile reședinţă municipiului buzău, dar de judeţ vor putea achiziși elemente de identificare ţiona, prin intermediul unui ale furnizorului de utilități nou program de finanţare cărora le aparține. nerambursabilă, mijloace de transport în comun mai B URSE PENTRU ELEVI puţin poluante. Scopul proDIN PARTEA P RIMĂRIEI gramului îl reprezintă îmbuBERCA nătăţirea calităţii aerului Primăria berca a oferit, și prin reducerea emisiilor de anul acesta, premii în bani gaze cu efect de seră. Obiecpentru elevii din comună cu tivul acestuia constă în dimirezultate deosebite la învăţă- nuarea emisiilor de gaze cu tură. Anul trecut, primarul efect de seră, prin punerea Ionel Dobriţa a premiat în circulaţie a autobuzelor elevii olimpici și a achi- electrice, autobuzelor elecziţionat 307 de uniforme tric hibride, autobuzelor alișcolare pentru elevii care mentate cu gaz natural comfrecventează clasele I-IV în primat și a troleibuzelor… cele patru școli din comună. Finanţarea nerambursabilă, Vineri, 15 iunie, Primăria asigurată de Autoritate, se berca a organizat o nouă fes- acordă în cuantum de până tivitate de premiere, oferind la 80% din preţul de achiburse în valoare de 400 lei ziţie al autobuzului/troleibupentru fiecare dintre cei 43 zului. Finanţarea se acordă de elevi cu rezultate școlare prin modalitate neramburbune. sabilă, ca procent din cheltuielile eligibile ale proiectului. UN SECOL DE ROMÂNITATE Contribuţia proprie a soliciÎN LIMBAj PLASTIC tantului și cheltuielile neeliLucrările unor artiști gibile vor asigurate din surse importanţi, printre care s-a financiare proprii.


Observatorul de Nord

24(941) • 22 iunie 2018

FOTBAL

„Sherifii” mai câștigă trei puncte, iar „zimbrii” mai pierd două puncte Dacă campioana en-titre mai recuperează din punctele pierdute, cea mai galonată echipă din dreapta Nistrului rămâne doar cu o victorie (!!!) în cele 11 etape disputate. Iată rezultatele tehnice ale etapei ordinare în Divizia L 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

EchipE SHERIFF MILSAMI PETROCUB-HÎNCEŞTI SPERANȚA DINAMO-AUTO SFÎNTUL GHEORGHE ZIMBRU ZARIA

Naț i o n a l ă : S H E R I F FSFÂNTUL GHEORGHE: 4-0; MILSAMI-ZAREA: 3-1; PETROCUb-SPERANȚA: 1-1; ZIMbRU-DINAMO AUTO: 2-2. Clasamentul se prezintă astfel: M 11 11 11 11 11 11 11 11

V 8 7 4 1 2 2 1 1

E 2 2 3 8 5 4 7 5

Î 1 2 4 2 4 5 3 5

Gol 27-6 14-7 17-17 6-9 10-18 9-17 12-14 8-15

pT 26 23 15 11 11 10 10 8

Etapa a 12-a, care se va desfășura pe data de 24 iunie, programează marele meci, Zimbru-Sheriff. În celelalte meciuri se întâlnesc Dinamo Auto-Petrocub, Speranța-Milsami, Zarea-Sfântul Gheorghe. (Dan AOLEI)

Floreștenii suferă a doua înfrângere și se distanțează de lider Ghinion în etapa a opta pentru fotbaliștii din Florești. Învinși acasă de formația din Ungheni, vecinii noștri au pierdut nu doar trei puncte, dar și au mărit distanța față de liderul care a câștigat un punct în deplasare: FC SÂNGEREI-CODRU: 3-3; L 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

EchipE CODRU FC FLOREŞTI VICTORIA CF UNGHENI FC SIREŢI FC SÎNGEREI GRĂNICERUL FC CAHUL-2005 SAXAN ISKRA REAL SUCCES CSF SPARTA

VICTORIA-CSF SPARTA: 4 - 2 , R E A L SU C C E S ISCRA: 3-4; SAXAN-FC GRăNICERUL: 0-1; FC FLOREȘTI-CF UNGHENI: 2-3; FC SIREȚI-FC CAHUL 2005: 2-1. După această etapă, floreștenii își păstrează locul secund în clasament: M 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

V 6 5 5 4 4 3 4 3 2 2 2 0

E 2 1 0 2 1 3 0 1 2 2 0 2

Î 0 2 3 2 3 2 4 4 3 4 6 6

Gol 25-7 19-11 19-16 15-13 17-13 16-13 9-10 10-9 5-9 10-15 14-30 12-23

pT 20 16 15 14 13 12 12 10 8 8 6 2

În etapa a 9-a, FC Florești joacă în deplasare, la Glodeni, cu grănicerii din localitate. (Dan AOLEI)

Victorie muncită, pentru soroceni Pe o ploaie mocănească, în prezența a câtorva zeci de spectatori, elevii antrenorului Marin Russu au învins, la limită, puternica formație din Rezina care, la fel ca și sorocenii, nu suferiseră nici o înfrângere... Soarta meciului a fost decisă în mitanul secund, or, după primele 45 de minute, oaspeții erau în avantaj, 2-0. De altfel, și de data aceasta L 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

EchipE CF SOROCA SPERANŢA DROCHIA FC REZINA FC EDINEȚ MAIAK CIOROPCANI INTERSPORT CF RÎŞCANI FC SPORTING NATALIEVCA CRUIZ

s-a demonstrat că scorul de 2-0 este foarte periculos și nu există siguranța că acesta îți garantează victoria: SPERANȚA-FC EDINEȚ: 3-1; SPORTING-MAIAC: 2-1; CF SORO CA-FC REZINA: 3-2; INTERSPORT-CRUIZ: 5-1. FC RÂȘCANI a stat. După patru etape, sorocenii și drochienii sunt acei care au victorii pe linie: M 4 3 3 4 4 4 3 4 3

V 4 3 2 2 2 1 1 1 0

E 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Î 0 0 1 2 2 3 2 3 3

Gol 13-4 11-2 11-5 5-6 6-8 8-8 3-8 2-8 3-13

pT 12 9 6 6 6 3 3 3 0

Mâine, 23 iunie, echipa noastră joacă în deplasare, la Camenca, cu lanterna roșie a campionatului. Logic, CF Soroca ar trebui să-și adjudece cele trei puncte puse în joc și să-și păstreze poziția de lider. (Dan AOLEI)

ÎN URMA EVENIMENTULUI

Unde va fi mutată morga din Soroca? TaTiana M iTrOfan Necesitatea de a muta morga spitalului raional a fost discutată recent în sala de ședințe a Consiliului raional. Ședința pe marginea subiectului care, de altfel, există de mai mulți ani, urma să se desfășoare în format de audieri publice, dar aceasta nu a fost pregătită corespunzător. Anunțul despre eveniment a fost publicat cu două zile mai devreme, fără alte informații despre subiectul propus pentru audieri. Așa că, precum a recunoscut vicepreședintele raionului, Iurie Todirean, data viitoare vor fi audieri, cu implicarea mai multor reprezentanți ai societății civile. Acum însă a fost o discuție publică. Informația a fost prezentată de medicul-șef al raionului, iar cei prezenți au făcut schimb de opinii la subiect. În prezent morga se află pe teritoriul spitalului raional Soroca, pe strada Testemițanu. Anterior, clădirea avea altă destinație, dar a fost adaptată pentru serviciul patologoanatomic și morga spitalului raional și serviciul morfopatologic și patologo-anatomică ce sunt prestate pentru raionul Soroca, iar de ceva timp și pentru raionul Florești. Anual, în acest edificiu, care măsoară cca 20 metri pătrați, ajung 100-120 de persoane decedate în spitalul raional

Foto: Tatiana Mitrofan / OdN

6

Soroca și 1000-1300 cadavre din raionul Soroca și Florești, pentru examinarea morfopatologică. Morga nu este dotată cu cameră frigorifică, iar numărul cadavrelor și timpul aflării lor la morgă diferă de la caz la caz, a informat Angela Rusnac, șefa Spitalului raional Soroca. Medicul-șef al raionului a solicitat celor prezenți la ședință și tuturor sorocenilor să propună variante de locație nouă pentru aceste servicii. Condițiile nu corespund cerințelor la nici un capitol și trebuie urgent de căutat alt sediu, a menționat Nicolae Gorcinschi, medic-epidemiolog la Centrului de Sănătate Publică Soroca. Totodată, domnul Gorcinschi a opinat că edificiul de pe teritoriul

fostei secții de ftiziopneumologie a spitalului raional (una dintre clădirile alăturate de Conacul Aleinicov), propus pentru a fi noua locație a morgii, de asemenea nu corespunde tuturor cerințelor, dar ar fi o variantă optimală. Nicolae Rusu este medicullegist al raionului Soroca, care efectuează și serviciile morfo-patologice pentru spitalul raional Soroca. Medicul spune că volumul de lucru este foarte mare pentru un singur specialist, iar lipsa camerei frigorifice agravează situația. În perioada sărbătorilor de Paști, în cei 20 de metri pătrați în care activează, erau nouă cadavre, a menționat medicul. Deși nu este deloc nouă, problema devine tot mai

gravă de la an la an, au căzut de acord participanții la această întrunire, nu prea mulți la număr, printre aceștia fiind reprezentanții Centrului de Sănătate Publică Soroca, angajați ai aparatului președintelui raionului Soroca, medici ai spitalului raional. În cadrul ședinței s-a stabilit că pe marginea acestui subiect vor fi desfășurate audieri publice după toate regulile, pentru a consulta opinia cetățenilor privind o locație potrivită pentru morga spitalului raional și serviciul morfo-patologic. Mai multe detalii aflați  din secvențele video  de la eveniment, pe  observatorul.md

SĂNĂTATE

Risc de infectare cu vibrionul holeric

dOina alexei

ambiant, pe data de 6 iunie, au fost colectate 3 probe de LA SOROCA NU A fOST apă din bazinele acvatice, DEPISTAT VIBRIONUL hOLERIC dintre care una a fost pozitivă NON-01 ÎN APA RÂULUI (a fost depistat V.cholerae NON 01 în apele râului NISTRU PÂNĂ LA ACEST MOMENT, POTRIVIT ANALIZELOR Nistru)”, se menționează în EfECTUATE DE SPECIALIșTII comunicat. Liliana Tofan, DE LA CENTRUL DE SĂNĂTATE șefa Secției Diagnostic de PUBLICĂ SOROCA. CU TOATE Laborator a Centrului de ACESTEA, RISC DE INfECTARE Sănătate Publică Soroca, șI DE DEZVOLTARE A ACESTOR declară că “monitorizarea în TIPURI DE BACTERII PATOGENE, ce privește starea apei râului ÎN OPINIA EXPERȚILOR, EXISTĂ. Nistru la indicatorul vibrionul holeric anul acesta a Săptămâna trecută, Cen- început la 25 mai. La moment trul municipal de Sănă- au fost colectate trei probe, și tate Publică din Chișinău, anume primele două probe la „ p e nt r u m o n i t o r i z a r e a flora patogenă și altul la vibricirculației V.cholerae și altor onul holeric, care este negabacterii patogene în mediul tivă”. Vibrionul holeric este

un microorganism patogen, care, inhalat în organism, provocă infecții intestinale. Există vibrionul clasic, din spusele specialistei, care provoacă boala numită holeră. Ultimul caz de infectare în raionul Soroca a fost înregistrat în anul 2002.“Cel mai des, în bazinele acvatice de la noi se întâlnesc vibrioni neaglutenabili, care de asemenea pot cauza infecții intestinale severe sau ușoare, în dependență de starea organismului persoanei infectate”, a mai menționat Tofan. Cu toate acestea, risc de infectare cu vibrionul holeric non-01 există, în condițiile în care Soroca nu are o stație de

JOC DE DAME

FOTBAL După două etape ale campionatului raional, rolul de lider (intermediar, probabil, fiindcă este doar începutul competiției) și l-a asumat echipa din bădiceni, cu două victorii din tot atâtea posibile, iar fotbaliștii din Visoca au pierdut două meciuri cu s c or d e ho che i : RUbLENIȚASOROCA: 0-2; CREMENCIUGVISOCA: 13-0; bă DICENI-O C O LINA: 10-2; RULTEHCOM-PRIETENIA AGRO: 2-4. Echipa STEAUA a stat. Iată cum se prezintă clasamentul după două etape:

epurare, iar apele reziduale sunt eliminate direct în râul Nistru. Astfel, se creează un mediu favorabil pentru dezvoltarea diferitor tipuri de bacterii. “Noi monitorizăm periodic starea apei râului Nistru și în caz dacă va fi depistat vibrionul holeric vom fi lua măsurile necesare și vom anunța populația”, a reiterat ea. Specialiștii recomandă ca după fiecare scăldat în apele de suprafață să fie efectuată o baie în apă curgătoare și neapărat cu săpun. În cazul în care apar simptome de infecții intestinale, persoanele sunt rugate să se adreseze la medicul de familie sau la medicul infecționist.

Un lider intermediar și un outsider incontestabil L 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

EchipE Bădiceni Rublenița Fulger Rultehcom Steaua Soroca Prietenia Agro Ocolina Visoca

În etapa cu numărul trei toate partidele par „cruciale”, dar cel mai interesant se anunță meciul de la Ocolina, unde gazdele vor primi replica fotbaliștilor de la

M 2 2 2 1 1 1 2 2 2

V 2 1 1 1 0 1 1 0 0

E 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Î 0 2 1 1 1 0 1 2 2

Gol 12-2 14-3 13-2 14-3 6-1 2-0 5-8 4-17 1-23

pT 6 3 3 3 3 3 3 0 0

Visoca. În celelalte partide se întâlnesc Fulger-Soroca, Prietenia Agro-bădiceni, Steaua-Rultehcom, iar Rublenița este liberă de joc. (Dan AOLEI)

Ada Odajiu și Maxim Repeșcu — medaliați cu bronz la campionatul Republicii Moldova La Chișinău a avut loc campionatul Republicii Moldova la Jocul de dame, competiție la care au participat sportivi din municipiile Chișinău, bender, Comrat, bălți și Soroca, orașele Drochia, Ceadâr Lunga și Strășeni. Printre senioare, locul III și medalia de bronz a fost câștigată de experimentata soroceancă Ada Odajiu. O evoluție foarte bună a avut-o și Maxim Repeșcu, elev la LT „Ion Creangă”, care, la fel, a intrat în posesia medaliei de bronz... (Tatiana MELNIC, antrenoare-profesoară la Școala Sportivă din Soroca)


Observatorul de Nord

24(941) • 22 iunie 2018

oPinii TaTiana M iTrOfan

TRADIȚIONAL, ÎN A TREIA DUMINICĂ A LUNII IUNIE, ÎN REPUBLICA MOLDOVA SE SĂRBĂTOREşTE ZIUA LUCRĂTORULUI MEDICAL șI A fARMACISTULUI. CU ACEST PRILEj AM SOLICITAT CÂTE UN MIC INTERVIU MAI MULTOR MEDICI SENIORI DIN CADRUL SPITALULUI RAIONAL, UNII DINTRE CARE, ÎN POfIDA VÂRSTEI, CONTINUĂ SĂ DĂRUIASCĂ ENERGIE șI SĂ APLICE CUNOșTINȚELE șI EXPERIENȚA DE-O VIAȚĂ PENTRU A MENȚINE SĂNĂTATEA CETĂȚENILOR. I-AM RUGAT PE CEI CARE STAU LA STRAjA SĂNĂTĂȚII LOCUITORILOR RAIONULUI SOROCA SĂ NE VORBEASCĂ DESPRE SPECIALITATEA PE CARE O PRACTICĂ DE ZECI DE ANI, PROVOCĂRILE CU CARE SE CONfRUNTĂ AZI SAU CELE DE LA ÎNCEPUTUL CARIEREI DE MEDIC.

Vera Muntean, medic obstetri cian-g ine col og, activează de 50 de ani: − Această specialitate a fost și este necesară în toate vremurile pentru femei, care au un rol important în societate: de a deveni mame, de a fi soții sănătoase, de a prelungi generațiile, omenirea. De aceea este nevoie de medici ginecologi. De când activez s-a schimbat și structura maladiilor și societate. Sunt altfel de maladii, nu sunt așa multe și periculoase. Lumea este mai conștientă și mai informată, cunoaște metodele de prevenire. Când am venit în specialitate, erau avorturile distructive, strașnice pentru sănătatea femeilor, acum sunt foarte rare. Metodele de întrerupere

sunt altfel, mai perfecționate, cu toate că trebuie să se pună accent pe prevenirea sarcinilor nedorite. Sarcinile trebuie să fie planificate, pe fon sănătos, mai avem de lucru în acest sens. Acum doar o mică parte din populație se adresează înainte de a concepe un copil, pentru a-și determina starea sănătății. La începutul carierei mele, femeile noastre lucrau din greu, mai ales la ferme, duceau totul pe burtă, deseori erau cazuri de patologie a placentei. Lipseau contraceptivele și femeile mergeau la orice ca să întrerupă o sarcină, deseori se recurgea la avorturile celea criminale, prin metode populare, care provocau șoc bacterial. Erau și multe cazuri de letalitate a femeilor. Acum nu este așa. Totodată, condițiile noastre de lucru s-au îmbunătățit, precum și legislația în domeniul sănătății. Pe vremuri nu se permitea intrarea în maternitate, copiii erau separați de mame după naștere, nu erau aplicați pe burtă și nu luau flora și imunitatea mamei. Nu erau imediat aplicați la sân, ceea ce avea efect negativ și asupra copiilor, și asupra femeilor.

Vasile Voloceai, medic chirurg, activează de 50 de ani: − Orice spital raional sau republican este puternic, dacă secția de chirurgie este la un nivel înalt, deoarece aceste intervenții ridică nivelul și autoritatea instituției medicale. Cu părere de rău, chirurgii cu practică bogată precum Maria Danileico, Gheorghe Cernețchi s-au dus la pensie. A venit tineret, care este implicat și posedă destul de bine meseria, dar trebuie timp ca să se includă și să ajungă la nivelul corespunzător. Lucrăm mult ca să ținem chirurgia la un nivel înalt cu colegii mei, doctorul Costin, șeful secției, doctorul Manchevici, urolog. Ultima vreme nu putem ține piept la volumul de lucru, care crește. Majoritatea bolnavilor sunt vârstnici, care vin tardiv la medic, cu multiple boli concomitente, din

această cauză pe unii nu-i putem ajuta. Astfel, anul acesta este în creștere activitatea chirurgicală de până la 55,5%, dar avem și letalitatea generală și postoperatorie mai mare în acest an, fapt care se simte acum, la jumătate de an. Activez de 50 de ani, am lucrat la Văleni, Cahul, ca felcer, șef de ambulatoriu, apoi am fost luat la armată, după care am lucrat ca felcer la Câșlița-Prut. Apoi am absolvit Institutul de Medicină din Donețk, Ucraina, am fost trimis la muncă în Tadjikistan, unde am lucrat patru ani, după care a urmat ordinatura clinică la baza Institutului de Medicină din Dușambe, apoi am revenit în Moldova. Aici am fost trimis să activez în funcție de șef al Secției chirurgie în Soroca, unde am lucrat până în 1987. Apoi am devenit medic de rând, ordinator, cum activez până în prezent. Prin comparație, în prezent chirurgia este mult mai înzestrată la capitolul aparataj. Avem aparate cu care putem efectua laparascopia de urgență sau programată; operații laparascopice policistectomia; operații ginecologice etc. S-a dezvoltat mult chirurgia de o zi, dacă înainte operam abcesele, carbunculele, furunculele, panaricii și pacientul era internat o săptămână, apoi în prezent după intervenție pacientul pleacă a doua zi acasă, pentru tratament ambulatoriu.

7

Gânduri și memorii cu prilejul Zilei profesionale a lucrătorului medical SĂ NE TrĂIȚI  ANI MuLȚI  ȘI FruMoȘI,  STIMAȚI  DoCTorI,  Do oCTor CTorI, ASISTENTE  ASISTENTE MEDICALE ȘI  MEDICALE ȘI FArMACIȘTI!

Angela Rusnac, directoarea Spitalului Raional Soroca “Anatolie Prisăcari”: − În cadrul instituției medicale activează 500 de angajați, dintre care 86 de medici, asistenți medicali, infirmiere și alt personal. Ne bucurăm mult că în ultimii cinci ani trei familii de tineri specialiști au fost dotați cu spațiu locativ în casa socială, dar ne întristăm că totuși asigurarea cu medici rămâne la cota de 80%, pe când la capitolul asistente medicale avem completarea de 103%, atât în serviciul spitalicesc, cât și în serviciul ambulatoriu. E îmbucurător faptul că am implementat pentru prima dată în 2017 metoda de concurs la angajarea în serviciu și angajarea pe termen determinat. Au facilitatea să vină tinerii. Avem asistente medicale tinere, ceea ce a dis la micșorarea vârstei medii la angajați. Cu părere de rău, nu vin tinerii specialiști care absolvesc universitatea de medicină. Am fost anul trecut la târgul locurilor vacante și nici un medic rezident nu a acceptat să vină în raioane, majoritatea vor să rămână în Chișinău și raioanele limitrofe capitalei, dar pentru un tânăr specialist este bine să înceapă în teritoriu, unde se face toată medicina de bază, unde avem cazuri complicate, interesante, așa medicul crește profesional.

care se angajează și activează în condiții nocive, urmărim sănătatea lor. Sunt cazuri când îi recunoaștem apți de aceste munci, unor le punem anumite condiții, în dependență de factorii de risc. În ultima vreme lucrurile s-au schimbat, a apărut o Hotărâre de Guvern care reglementează acest domeniu. La începutul activității mele la Spitalul Republican, coordonam și salonul pacienților cu boli profesionale, acolo am văzut multe efecte ciudate asupra sănătății oamenilor. Era pe timpurile când la fiecare pom turnau chimicale cu căldările,

nu erau cele necesare pentru protecția muncii sau dacă erau haine de protecție, nu erau îmbrăcate, ceea ce ducea la boli profesionale. Acum nu întâlnim așa efecte grave, deoarece s-a schimbat mentalitatea oamenilor, iar legislația a devenit mai strictă și acest domeniu este ținut la control. Am activat și la statistică, un domeniu la fel de important. De exemplu, dacă statistica arată o rată de mortalitate înaltă de o anumită maladie, atunci autoritățile trebuie să ia măsuri, să se facă studii pentru a remedia situația.

ginecolog-obstetrician și pediatru. Acolo, cu suportul ministerului de resort, am deschis spital, deoarece natalitatea era foarte mare, cca 170 de copii cu vârstă de până la un an. Am deschis spitalul într-o casă mică, cu două camere, dar aveam scopul să fie construit spital mare. În patru ani s-a construit un spital cu capacitatea de până la 50 de paturi. Condițiile de lucru erau foarte grele. Deserveam 13 sate, la început două camere de spital Pelagheia Cucereavâi, nu erau de ajuns, dar ne desșefa cabinetului control curcam. Aveam o căruță, care medical, Centrul de Sănă- ne servea ca transport, nu era tate Soroca, activează de 57 infrastructură, purtam cizme de ani: de cauciuc și ne duceam săp− Am început activi- tămânal cu căruța prin sate, să tatea în satul bădiceni, ca consultăm populația.

E greu de comparat cele spuse cu condițiile de acum, numai să vrei să lucrezi. Avem condiții, avem drumuri până la fiecare centru de sănătate din sate. Centrele de sănătate au primit mașini, iar numărul populației nu e așa mare ca pe timpuri. Acum activez în calitate de terapeut, în activitatea mea este importantă consultația pe care o ofer pacientului, dar și lucrul profilactic. Cu trecerea timpului, cultura sanitaro-igienică a pacientului a crescut, precum și condițiile igienicosanitare a populației s-au schimbat. Dar sunt factori de care oamenii nu se pot lăsa: fumatul, abuzul de alcool, factorii emoționali.

continuat activitatea în calitate de cardiolog, nu erau metodele de diagnostic și de tratament ca acum. Cândva aveam un singur aparat de electrocardiogramă, o fonocardiogramă, acum sunt ecodopler, se fac coronarografie de asemenea, iar după cercetările detaliate se fac operații, care înainte se făceau la Kiev, la Moscova, iar acum se fac la Chișinău, la Spitalul Republican. Avem cardiochirurgi foarte buni, talentați, care fac bine operații. De Ala Cucereavaia, medic- asemenea sunt centre private, cardiolog, activează de 43 de unde se fac operații la nivel ani înalt, de către specialiștii care − Cardiologia este o spe- au lucrat la Spitalul republican. cialitate care se află la un Se fac operații la vicii cardiace nivel foarte înalt în prezent. înnăscute și dobândite, la bolAcum 35 de ani, când mi-am navi cu angină pectorală, după

infarct miocardic, la vasele sangvine obturate se introduc stenduri anumite, la care noi pe vremuri doar visam. Se fac operații cu radiounde, anghioplastie — operații foarte frecvente. Întotdeauna medicii au fost bine pregătiți. Toate perfecționările pe care le-am făcut până în1992 erau în fosta Uniune Sovietică, la Centrele de cardiologie din Moscova, Kiev, Minsk, Riga, Kislovodsk. Acum avem posibilitatea să participăm la diferite congrese în țările Uniunii Europene. După posibilitate, mulți specialiști din țară fac rezidentura în țările europene și ies la un nivel mai înalt și de diagnostic, și de tratament.

− Cea mai mare importanță în viață și unica posibilitate a omului de a exista este sănătatea. Oricine ai fi, doctor, ministru, muncitor, măturător, boala ne atacă pe toți în mod egal. Dacă nu are sănătate, nici ministrul, nici marele cântăreț nu mai face nimic, e pierdut totul. La începutul carierei era foarte mare avântul. Medicina este una dintre cele mai complicate științe pe care nu toți o înțeleg. Cândva unuia dintre Larisa Arseni-Herescu, cosmonauți, care era fizician medic obstetrician-gine- de formație, i s-a îmbolnăvit colog, activează din 1971: un deget și atunci el a spus că

degetul lui este mult mai complicat decât cea mai complicată rachetă cosmică, pentru că el a văzut câte terminații nervoase, câte vase există la fiecare milimetru. Este o știință foarte complicată, care progresează și trebuie studiată continuu, constant. La început medicul este cu energie, cu mai puțină experiență, dar cu bagajul de bază de cunoștințe, iar după 47 de ani ai experiența, dar oricum trebuie să studiezi, să mergi la reciclări, să te dezvolți.

Boris Pavel, profpatolog, activează de 46 de ani: − Profpatologia se ocupă de examinarea persoanelor


8

Observatorul de Nord

24(941) • 22 iunie 2018

rural

Foto: Vadim Şterbate / OdN

Articolul este scris în cadrul concursului raional “Istoria satului meu”, organizat de Secţia Cultură şi Turism a Consiliului Raional Soroca.

Istoria satului Dubna

Vedere panoramică de pe dealul din preajma satului

NINA CHISELIȚA bibliotecară

Amplasarea geografică Satul Dubna este situat în Câmpia Sorocii, între localitățile Stoicani (la est), Vădeni și Rădulenii Vechi (la vest) și Ciripcău (la sud), este legat prin șosea cu satul Stoicani și autostrada SorocaChișinău. Regiune de platou, 325 m deasupra nivelului mării.

Repere istorice

Pripăceni. Drept dovadă că satul s-a numit și Pripiceni servește o carte de întăritură de la Vasile Lupu Vodă, emisă în 1643, pentru moșia Stoicani, în care se arată că ea se hotărnicește cu Pripiceni. La 17 septembrie 1646, același domn al Moldovei întărește mănăstirii Golia din Iași un șir de moșii din ținutul Soroca, printre care și satul Cereșnovăț, indicându-se hotarele: "drumul Alaciului, drumul ce vine de la Peripeceni și merge spre Stoicani". La 11 iunie 1742, domnul Moldovei Constantin Mavrocordat dă ”O carte de hotărât la Costandinache, vel căpitanul de Soroca și Andronache. Vartolomei biv postelnic, să meargă la satul Peripecenii, ce este al dumisale banului Aristarho, acolo la Soroca și alt sat, iarăși întreg, al dumisale banului, anume Zgura și pol sat din Ciripcău, cumpărătură de la popa Ioniță și de la alții. Și, fiind trebuință a să hotărî, să cheme față pe toți sătenii și răzeșii și pe cum să va cade cu dreptate să le hotărască și să le dei mărturie". La 15

iunie 1742, banului Aristarho i s-au dat cărți de stăpânit aceste moșii. La 1 august 1767, din porunca lui Grigore Ghica voievod și a stolnicului Leonard, ispravnic de Soroca, la solicitarea preotului Maftei din Stoicani se măsoară moșia răzeșilor din acest sat. Ei au arătat un suret de pe ispisocul de la Vasile Lupu din 1643 și hotarnicii au purces "din acest suret, din hotar de spre Pripiceni" și, tot măsurând, au ajuns "într-o costișă de deal drept ce să numește acum Dubna. Și de acolo am purces peste vale și ne-am suit în deal în Dubna Veche”. În octombrie același an, la hotărnicirea moșiei Stoicani participă și "vornicul Mihalache Perciun ot Pripiceni".

nici un supus. Cei 14 moldoveni de aici erau considerați țărani liberi. Mai trăiau în sat 2 fețe bisericești și 4 văduve. În 1774, Neculae Ruset avea gradul de ban. În sat erau 18 case locuite plus 7 pustii, 2 băjenari din Țara Leșească, 7 arnăuți și 2 văduve.

Infrastructura locală și socialeconomică

Satul Dubna are următoarele date, distanțe: până la Soroca — 25 km, până la stația calei ferate Florești — 30 km, până la Chișinău  — 153 km. Gospodării (pentru anul 1994)  — 400, populația — 986 de oameni (463 de bărbați și 523 de femei), 451 de case (cu gaz lichefiat — 349), 240 de fânDubna Veche tâni, 6 km de drumuri. Din În cadrul recensămân- mai 2003, satul își are din tului din 1772-1773, satul nou administrația publică Pripiceni, situat în ocolul locală proprie. În februarie Câmpului de Jos al ținutului 2006, populația Dubnei conSoroca, au fost înregistrați stituia 870 persoane, fondul 20 capi de familie. Propri- funciar al primăriei — 2,076 etar al moșiei era paharnicul ha, inclusiv 1,37 ha pământ Neculae Ruset, dar el nu avea arabil. În sat activează două

societăți agricole cu răspundere limitată — SRL "Visagromag" (director Vasile Sochircă) și SRL "Agroglob" (director Mihail Sochircă), 101 gospodării țărănești (de fermier), gimnaziul "Veniamin Apostol", având 10 profesori și 110 elevi, grădiniță de copii, biblioteca sătească și biblioteca școlară, căminul cultural, oficiul medicului de familie, biserica "Adormirea Maicii Domnului", proaspăt reparată, funcționează moara și oloinița. Aici sunt 130 de fântâni și 3 magazine. În prezent, populația satului este de 823 persoane. Infrastructura satului a rămas aceeași, excepție făcând Gimnaziul „Veniamin Apostol”, în prezent activează ca școală primară.

Perioada Sovietică Autoritățile sovietice au înregistrat, la 10 noiembrie 1940, în Dubna, 1410 locuitori, dintre care 1329 erau moldoveni, 27 — ruși, 24 — ucraineni, restul — de alte etnii. În 1941, și Dubna a cunoscut primul val al Sursa: prezentarea satului Dubna

Materialele colectate de arheologi în siturile "Dubna-1" și "Dubna-2", descoperite la nord-est de sat, demonstrează că aceste meleaguri erau populate încă din adâncul istoriei. Deja în secolul II d. Hr. aici au apărut două sate, populate de oameni sedentari, care cultivau pământul, creșteau

vite, practicau diferite meșteșuguri, modelau vase de argilă, produceau diferite obiecte și unelte de aramă, bronz, fier și din alte materiale, făceau comerț intens cu orașele Imperiului Roman, beneficiind de moneda romană. Satele și-au încetat existența în anul 376 în urma invaziei hunilor, fiind devastate și incendiate. Pe vetrele lor au fost atestate urme de case arse, grămezi de lut ars, diferite obiecte, mai ales vase de argilă din secolul II-IV. Aici au staționat, în câteva rânduri, cete de nomazi, veniți tocmai din stepele asiatice după pradă de război, mărturie materială în acest sens servind cele 4 movile funerare. Trei movile se află spre nord de sat, în păduricea zisă Movila lui Nagâț, alta — în Hârtop. Unele surse afirmă că satul e întemeiat în secolul XV. Poate fi. Dar nu ni se oferă și dovezi documentare. Regretatul cercetător Vladimir Nicu a scris că localitatea a fost atestată documentar cu denumirea Prideni, la 12 aprilie 1620, și că s-a mai zis Prediceni,

Probe sportive de hramul satului


Observatorul de Nord

24(941) • 22 iunie 2018

9

Andrei Sochrică

Nina Moscalu

au fost supuși represiunilor în 1949, ca membrii ai familiei unui "colaboraționist"; Zîmbrean Epifan I. (n.1893), cu soția Alexandra, fii Filip și Ferapont, fiicele Lidia, Eugenia și Valentina; Gheorghelaș Timofei A. (n.1899) a fost condamnat în 1952 la 25 de ani de detenție într-un lagăr de corecție prin muncă sub acuzația de colaboraționism.

Personalități remarcabile

Satul Dubna a dat nume de referință pentru Republica Moldova precum: Nina Moscalu, Veniamin Apostol și Andrei Sochircă. Nina Moscalu este una dintre primele tractoriste din republică. Din 1962, a condus o echipă de mecanizare complexă a cultivării culturilor de câmp, care obținea roade bogate în fiecare an. În 1971, Ninei Moscalu i s-a conferit titlul Eroul al Muncii Socialiste. În vara următoare, echipa de mecanizatori condusă de ea a recoltat în medie la hectar câte 45 centnere de grâu, 61 centnere grăunțe de porumb și 22 centnere semințe de floarea soarelui. Ea a fost decorată cu două ordine "Lenin", de două

Odaia în care a văzut lumina zilei Veniamin Apostol

ori a fost aleasă deputat în Sovietul Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești. Veniamin Apostol (15 august 1938 — 14 decembrie 2000), artist al poporului, fost rector al Institutului de Arte "G. Musicescu" din Chișinău. A absolvit Școala republicană de cultură din Soroca, Institutul de Arte "G. Musicescu" din Chișinău și Institutul de Artă Teatrală "A. Lunacearski" din Moscova, clasa de regie. A fost regizor și prim-regizor la teatrele "A. Pușkin" și "A. Cehov" din Chișinău. Din spectacolele mai reprezentative montate de el menționăm "Dincolo de ușă verde" de P. Ibraghimbekov, "Cât o fi să mai trăim" de O. Ioseliani, "Președintele", "Tata", "Pomul vieții" și "Abecedarul" de D. Matcovschi. Paralel cu munca de regizor, a activat fructuos ca profesor și rector la Institutul de Arte "G. Musicescu", a publicat studii de artă teatrală în presa periodică. S-a stins din viață în floarea vârstei, în plină muncă de creație.

Tristei Figuri" la „Mihai Eminescu". Konstantin Stanislavski spunea că pentru a reuși îți trebuie 1% de talent și 99% de muncă. Actorul Andrei Sochircă are însă o altă teorie: „Unui actor îi trebuie 50% de susținere din partea publicului și pe urmă vin și celelalte". Andrei Sochircă este și organizatorul Campionatului de bancuri, care s-a desfășurat pentru prima dată la 1 aprilie 2013. În ultimii ani, colaborează intens cu compania teatrală „Teatro di Castalia". Andrei Sochircă se declară liber profesionist și spune că este dispus să colaboreze cu orice teatru care este în măsură să-i propună un rol serios.

HRAMUL SATULUI

Casa-muzeu Veniamin Apostol Foto: Vadim Şterbate / OdN

represiunilor staliniste. A fost arestat și împușcat, fiind suspectat de spionaj, Daniel Ianevici, născut în 1912. Gheorghe T. Sochircă a fost acuzat de agitație antibolșevică și condamnat la 8 ani privațiune de libertate, iar soția sa, Ioana, copii Maria, Lidia și boris au fost deportați în regiunea Tomsk din Siberia, ca familie de "chiaburi". Măcelul mondial din 1941-1945 a făcut să moară pe front 35 de bărbați din acest sat, precum urmează: Alexei Apostol, Simion Apostol, Ștefan berezovschi, Simion brumarețchi, Ion bulat, Efim Floarea, Feodor Florea, Ion Grigor, Afanasie Gadibadi, Isidor Gadibadi, Ion Moscalu, Gheorghe Nazar, Maxim Nazar, Simion Nazar, Vasile Nazar, Zaharia Nazar, Gheorghe Ouș, Iacob Ouș, Vasile Ouș, Haralambie Pleșca, Andrei Perciun, Hariton Postolache, Grigore Revuleț, Cozma Sochircă, E f i m S o ch i rc ă , Pan f i l Sochircă, Timofei Sochircă, Simion Sochircă, Vasile Sochircă, Viclem Sochircă, Anton Todiraș, Pavel Todiraș, Feodor Ursu, Ion Ursu, Macar Ursu. La 9 mai 1975, în memoria lor a fost dezvelit un monument în centrul satului. La 17 mai 1947, este arestat agricultorul Sevastian Perciun pentru participare la organizația ilegală antisovietică "Arcașii lui Ștefan". Satul a suferit grav din cauza foametei din 1947. Autoritățile sovietice însă puțin îl ajutau. Mai mult decât atât, chiar și familiile foștilor ostași roșii, care aveau dreptul la înlesniri, erau obligate să dea postavcă (impozit alimentar). Recensământul din 1 august 1949 a înregistrat la Dubna 1197 de locuitori (1190 de moldoveni și 7 ruși), cu 213 suflete mai puțin decât până la război. În noaptea de la 5 spre 6 iulie 1949, începând cu ora 2.00, din sat au fost ridicați și exilați în Siberia: Sochircă Ioana C. — soția lui Gh. Sochircă (n.1901), cu fiicele Maria și Lidia, fiul boris; Ianevici Dumitru a. (n.1892) cu soția Feodosia, fiica Maria și fiul Feodosie; Sochircă Hartina A. (n.1900) cu fiica Maria; Todiraș Straton F. (n.1902) a fost acuzat de colaboraționism și condamnat în 1945 la 10 ani de detenție într-un lagăr de corecție prin muncă, iar soția sa Parascovia și fiul Anton

Trânta de hramul satului Foto: Vadim Şterbate / OdN

Biserica cu hramul "Adormirea Maicii Domnului"

Sursa: prezentarea satului Dubna

Foto: Vadim Şterbate / OdN

rural

Casa părintească a marelui om de creație Veniamin Apostol din satul Dubna în prezent este muzeu, care îi poartă numele, iar în fiecare an de ziua regizorului se organizează diferite manifestări culturale. Andrei Sochircă s-a născut la 13 decembrie 1959 în satul Dubna, Soroca. Marea pasiune pentru teatru a căpătat-o de mic copil, când teatrele aveau turnee prin localitățile din țară. Știa cu câteva luni înainte că va veni teatrul în sat. Atunci s-a îndrăgostit de teatru și a hotărât ca va fi actor. Este absolvent al Școlii Superioare de Teatru „boris Șciukin" din Moscova. I-a avut ca profesori pe discipolii lui Stanislavski și ai lui Vahtangov. Andrei Sochircă își începe cariera actoricească la Teatrul „Luceafărul", după care, împreună cu colegii săi de generaţie, pun bazele Teatrului „Eugene Ionesco", iar în 2005 se angajează în trupa Teatrului Naţional „Mihai Eminescu". „Teatrul ajută lumea să evadeze din

Veniamin Apostol

cotidian, să uite preț de două ore tot ceea ce-l doare. Să călătorească în spațiu și timp, să simtă mirosul pâinii coapte ca la bunica sau să alerge prin lanul de maci roșii. Asta e frumusețea inegalabilă a teatrului, care umbrește orice film, orice bestseller. Pentru că spectacolul e viu, respiră, aici, acum, pentru oameni", — spune actorul. Pe parcursul activităţii sale a primit numeroase premii. Printre cele mai importante sunt: Premiul „Cel mai bun rol masculin” pentru rolul lui Henric al IV-lea, UNITEM (2005), Premiul „Cel mai bun rol masculin" pentru rolul Poetului din spectacolul „Daţi totul la o parte, ca să văd", UNITEM (2007), Premiul „Cel mai bun rol masculin" la Festivalul „One man show", România (2005). Andrei Sochircă se face remarcat cu roluri absolut senzaţionale în „Cântăreața cheală", „Așteptându-l pe Godot", „Pescărușul". Maturitatea artistică a actorului survine odată cu „Maestrul și Margareta" și „Cavalerul

Dubna fiind un sat ce își respectă existența, locuitorii acestuia organizează anual, pe 28 august, ziua satului, denumit și HRAMUL satului. În această zi tinerii își promovează interesele și talentele, atât față de muzică, dans, cât și sport. După diferite competiții de educație fizică, cum ar fi: alergatul la viteză, sărituri în lungime și în înălțime, se organizează trânta. Aici sunt prezenți, de obicei, toți băieții. După vârstă, aceștia luptă între ei, dovedindu-și agerimea si bărbăția (categoria 8-14 ani luptă pentru cocoș; 15-20 ani — pentru iepure; 20-35 ani — pentru cârlan.) După asta urmează și partida de fotbal, echipele fiind formate din locuitorii satului Dubna și locuitorii altui sat vecin. Premiul se stabilește după înțelegerea oponenților. Partida de șah și de ridicare a greutăților presupune un premiu bănesc de la 100 la 500 lei. La sfârșitul zilei se organizează HORA SATULUI, deci cei care respectă tradițiile poporului român se duc în centrul satului și dansează alături de cei dragi.

FESTIVALUL MĂRULUI

În fiecare an satul Dubna, prin prezența SRL "Visagromag" (director Vasile Sochircă), participă la Festivalul Mărului, desfășurat în luna septembrie în orașul Soroca, care are loc cu susținerea Ministerului Agriculturii. Vă INVITăM LA NOI ÎN SAT!


10

Trimite anunțul tău la ziar: https://anunt.observatorul.md

24(941) • 22 iunie 2018

OdN PAGINI de PUBLICITATE

PLUS Informații cu privire la amplasarea publicității pe paginile OdN la tel/fax.: 023 024 073 (08:00-16:00)

Tavane extensibile.

se vinde FORTAN 40x20x20, 40x20x12,

uŞi Şi FeresTre diN LeMN.

Oferim transport. Angajăm muncitori pentru confecţionarea fortanului. T. 069270832

ОКНА и ДВЕРИ

0230-230-34, 0693-471-80 CONFECȚIONAREA scaune-

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

lor, meselor, scrâncioburilor, grătarelor și altor articole din metal; îndoirea (гибка) foliilor din oțel, orice formă și unghi. T. 068348542

DE VÎNzARE:

STIL, 1/5, солн. сторона, косметический ремонт. T. 061055575,  060687058.

Preţuri accesibile. 023060777, 060504190

APART. 1 CAMERĂ:

ЦЕНТР, 7/9, 36 м², ул. Негруцэ,  4,  газ,  отопление,  без  ремонта.  T. 069437533,  viber  +380630344090. ЦЕНТР, 2/2,  ул.  Шт.  чел  Маре,  30,  25  м²,  ремонт,  меблирована, без газа, двери  железные,  стеклопакеты,  балкон,  солнечная  сторона,  торг  уместен.  T. 068169351,  069811362.  CENTRU, 3/7, str. Independenței,  77, reparat, gaz, încălzire, mobilat. T. 023026009, 076716068. CENTRU, ap.1,5 camere, 42m², et.5/9, partea solară. Gaz, încălzire autonomă, termoizolat, geamuri termopane, debara, balcon. Mobilat,utilat. Tel. 069626734 СENTRU, ap.  cu  1,5  camere,  42m², et. 5/9, partea solară. Gaz,  încălzire autonomă, termoizolat,  geamuri termopane, debara, balcon. Mobilat, utilat. T. 069626734. ÎN DEAL, 2/5,  în  cămin,  str.  M.  Costin,  5,  mag.  Orbita,  apă,  lumină,  fără  reparație,  €14,6,  negociabil. T. 72140, după 20.00,  068270293. STIL, 5/5, preț negociabil, 6500  euro. T. 060439454. STIL, 3/5, str. Viilor, 9/1, reparat, termopane, laminat, mobilat. T. 069390019. STIL, 3/5, str. F. Budde, 11, gaz,  fără  reparație.  T. 069693076,  068433830. STIL, 3/5, gaz, încălzire, reparație,  subsol. T. 069034659, 078633988.

STIL, 5/5, 29 m², str. Viilor, 7, gaz, încălzire, fără reparație. T. 069005064. STIL, 4/5, 30 m², partea solară, de mijloc, gaz până la aragaz, €8000. T. 068206773. FOURCHETTE, 8/9,  str.  Viilor, 17/66, 34,6 m², utilități, partea  solară,  de  mijloc,  balcon  6  m, €10600, negociabil. T. 31453,  069013571. SOROCA NOUĂ, 5/5,  gaz,  încălzire,  reparație,  internet  T. 068961195. SOROCA NOUĂ, 5/5, str. Mateevici, 12, gaz, încălzire, reparație,  parțial mobilat, acoperiș reparat,  negociabil. T. 068273447. SOROCA NOUĂ, 3/3,  str.  D.  Cantemir,  14,  ap.  23,  gaz,  încălzire,  comodități,  €14000.  T. 060658006. SOROCA NOUĂ, 1/5, str. Mateevici, 20, gaz, încălzire, reparație,  subsol. T. 023025091, 94412. SOROCA NOUĂ, 3/5, în cămin,  19,3  m²,  comodități,  telefon,  internet,  reparație  cosmetică,  balcon, WC, baie, mobilat parțial,  în vecinătate liceu, teren de joacă  pt copii, grădiniță, loc pt parcare,  rutele 1, 7, €6500. T. 060156223,  068744895. SOROCA NOUĂ, 5/5, 32 m², str.  Luceafărul, 7, apart. 49, de mijloc,  gaz, încălzire, reparație, balcon.  T. 023026125, 060406418. HIDROINPEX,3/5, utilități,  de  mijloc,  balcon,  negociabil.  T. 069607527. HIDROINPEX, 1/5,  str.  Castanilor, 23/52, parțial reparat, termopane,  ușă  de  fi er,  încălzire 

Observatorul de Nord

Торты, калачи SRLœ «TESTOR»œ СОРОКАœ предлагаетœ широкийœ ассортиментœкондитерскихœизделийœдляœторжеств:œсвадеб,œднейœ рожденья,œименинœсœиндивидуальнымœоформлением.œ ! НК Атью И В а НО с печ о т Тор любог ения ж к). а р и б изо тоторт (фо

г.Сорока, ул. Траян,17. 023023586, 023031153, 079443246. Întreruperi programate S.A. „RED-Nord” pentru 25-29.06.2018 Soroca: s. Iarova, Căinarii Vechi, Floriceni (parțial).

În legătură cu executarea lucrărilor de mentenanţă în reţelele de distribuţie, se va întrerupe energia electrică: 25 iunie 2018: or. soroca, str. independenței, Şt. cel Mare – 10:00-13:00, s. soloneț, racovăț, stoicani, dubna (parțial) — 08:30-17:00. 26 iunie 2018: or. soroca, str. s. Laza, Meşteşugarilor, Ferarilor, 1 decembrie, Zamfira, chirov, Lăutarilor, str-la. V. stroiescu, Oleinicov, barbu Lăutarul, M. cebotari  — 10:00-16:00, s. Alexandru cel bun, balinți, stoicani (parțial) — 08:00-17:00. 27 iunie 2018: or. soroca, str. Viilor 3 — 11:00-12:00, or. soroca, str. Viilor 5 — 13:30-14:30, s. Vărăncău, Vădeni, cureşnița Nouă, Şolcani, soloneț (parțial) — 08:00-17:00. 28 iunie 2018: s. redi cereşnovăț, dubna (parțial) — 08:00-17:00. 29 iunie 2018: s. Alexandru cel bun, iojnița, stoicani (parțial) — 08:00-17:00. Pentru informaţie suplimentară apelaţi la tel. (0231) 532-06, (0231) 24-201, (0231) 24-019 Conducerea S.A. „RED Nord” își cere scuze pentru orice incomodități. autonomă, telefon, internet, TV  cablu,  subsol,  €7000,  negociabil.  T. 025071739,  069575309,  069327557.

APART. 2 CAMERE:

CENTRU, 5/5, 2 camere separate, vizavi de Modern, de mijloc, acoperis nou, gaz, incalzire, internet, balcon inchis, posibil mobilat, negociabil sau schimb pe apartament cu 3 odai (fara plata suplimentara) pe 1-3 et. in regiunea Soroca Noua. T. 069122281, 068711103 CENTRU, în casă la sol, str. Alexandru cel Bun, 26/3, fără reparație, beci, ieșire la strada centrală. T. +79250613127, 069232491.

CENTRU, 3/5, gaz, încălzire, fără  reparație, €17500. T. 068537951. ЦЕНТР, 5/9, Modern, середина  дома, без ремонта, недорого.  T. 023022649, 079878782.

ЦЕНТР, 2/2,  подвал,  гараж,  евроремонт, газ до плиты, печное  отопление.  T. 023026011,  069523415. URGENT! centru,  6/7,  partea  solară,  vedere  spre  cetate,  gaz,  încălzire,  reparaţie  parţială,  termopane,  mobilat.  T. 069049501, 079211284.   CENTRU, 2/2,  str.  D.  Bolintineanu,  19/3,  casă  la  sol,  euroreparație, sarai, garaj, beci.  Sau schimb pe casă + plată suplimentară,  €12000,  negociabil.  T. 023026199, 067556199. SOROCA NOUĂ, 3/5,  fără  reparație, gaz, încălzire, subsol.  T. 069254828. SOROCA NOUĂ, 4/5, 2 camere  în cămin, str. Luceafărul, 4, fără  reparație, partea solară, 36 m².  T. 078274874.

CENTRU, 5/5,  acoperiș  nou,  euroreparație nefi nisată, termopane,  camere  separate,  2  balcoane,  sau  schimb  pe  apartament  cu  2  odăi,fără  reparație,  La  Soroca Nouă+  plată  suplimentară;  apart.  cu  2  camere  la  Soroca Nouă,  4/5,  partea  solară, gaz, reparație cosmetică,  parțial mobilat, balcon. T. 29629,  068061699.

СОРОКА НОУЭ, 2/3,  39  м²,  середина дома, все удобства,  балкон,  подвал,  частичный  ремонт,  окна  и  двери  металлопласт, €10000, срочно!  T. 023027042, 068876471. 

CENTRU, 4/9, 43 m², str. Negruzzi, 4, de mijloc, reparaţie cosmetică,  gaz,  încălzire,  termopane.  T. 023027574, 060118212.

SOROCA NOUĂ, 6/9,  gaz,  încălzire. De vânzare cisternă de  25 t. T. 069083201.

CENTRU, 1/2,  gaze,  încălzire,  serai, curte. T.068500990

SOROCA NOUĂ, 3/5,  gaz,  încălzire, reparație. T. 069084229. SOROCA NOUĂ, 3/3,  str.  D.  Cantemir, 10/1, gaz, încălzire cu  sobe, subsol. T. 023024896.

SOROCA NOUĂ, 2/3,  str.  D.  Cantemir,  14,  gaz,  încălzire,  reparație, €14000. T. 069998296.  

S O R O C A N O UĂ , 4 /5,  magazinul  Prima,  partea  solară,  fără  reparație,  camere  separate, balcon stecluit,subsol,  T. 068123779, 068120855.  СОРОКА НОУЭ, 2/3, газ, стеклопакет, подвал. T. 069886661,  после 17.00. СОРОКА НОУЭ, 5/5,  газ,  отопление,  евроремонт,  стеклопакет,  меблирована,  цена договорн. T. 069461947.  SOROCA NOUĂ, 5/5, str. Luceafărul, 17, gaz, încălzire, reparație  cosmetică,  subsol,  cu  sau  fără  mobilă. T. 068397976. СОРОКА НОУЭ, 4/5, ул. Д. Кантемир, газ, отопление, ремонт, подвал. T. 068928467. SOROCA NOUĂ, 5/5, str. Mateevici,  4,  acoperiș  reparat,  nou,  din  ardezie,  reparație  nefinisată,  negociabil.  T. 068836575,  023033016. SOROCA NOUĂ, 4/5, str. Luceafărul,  9,  toate  utilităţile.  Sau  schimb pe apart. cu 2 camere la  et.  1,  negociabil.  T. 023028051,  068077898. SOROCA NOUĂ, 5/5, str. Luceafărul, 9, ap. 33, acoperiș reparat,  reparație,  termopane,  podele  calde, mobilat, tehnică casnică,  gaz, încălzire, subsol; Negociabil, posibil în rate. T. 023024446,  078182142. SOROCA NOUĂ, 3/5,  str.  Mateevici,  19,  toate  utilitățile, 


Observatorul de Nord

Подай свое объявление в газету: https://anunt.observatorul.md

MULȚUMIRE Adresăm sincere mulțumiri pentru dăruirea şi contribuția adusă la educarea multor generații de copii din grădinița ”romanița”, s. Şolcani, directoarei GrebĂNOs VALeNTiNA şi colectivului pedagogic! Primiți florile recunoştinței, stima şi respectul nostru. Vă dorim ce-i mai bun şi mai frumos, pace în suflet şi în casă. să aveți parte de bunăstare, armonie, sănătate, fericire, putere de muncă şi noi realizări pe tărâmul profesoral. Fie ca succesul, prosperitatea, atenția şi recunoştința celor dragi să Vă însoțească pe parcursul vieții. Ne închinăm până la pământ şi Vă aşternem la picioare un covor de flori dintre cele mai mirositoare. să aveți putere pentru a tine piept tuturor răutăților şi a tine piept tuturor greutăților. cu mult drag de dumneavoastră, un grup de părinți care Vă iubesc mult încălzire, euroreparație, termopane, subsol, €18000, negociabil.  T. 069668495, 069020900. SOROCA Noua, 1/3, reparatie,  gaz pîna la aragaz,  posibil variante. T. 069495079 HIDROINPEX, 5/9, str. V. Stroescu,  88,  ap.  14.  T. 023029412,  068205375. HIDROINPEX, 8/9, str. V. Stroescu,  77/1,  gaz,  fără  reparație.  T. 023047543, 069537815. HIDROINPEX, 4/5, utilități, de  mijloc, negociabil. T. 069607527. HIDROINPEX, 1/5,  все  удобства, газ и печное отопление,  балкон  6  м,  с  мебелью,  торг.  T. 21817, 060660617, 060064517. HIDROINPEX, 9/9, газ, отопление,  ремонт,  подвал,  с  капитальным  гаражом  (за  гаражом ПУЖКХ). Продаётся дом в  селе Арионешть. T. 078890111,  069419525. HIDROINPEX, 9/9, gaz, încălzire, euroreparație, încălzit, mobilat. T. 079989914. FOURCHETTE, 5/5,  крыша  шиферная,  подвал,  балкон,  газ,  стеклопакеты,  все  удобства, цена договорн. T. 28581,  069427210, 069213566. REGIUNEA Centrului  militar,  în  casă  cu  2  etaje,  50  m².  T. 068353790. STIL, 7/9, str. Popovici, 8, de mijloc, partea solară, gaz, încălzire,  subsol, negociabil. T. 023028711,  068899522. STIL, 5/5, gaz, încălzire cu sobe,  subsol  mare.  T. 023028703,  060191822. STIL, 6/9, str. N. Soltuz, 10, gaz  până  la  plită,  partea  solară,  euroreparație nefi nisată, 54 m²,  balcon, termopane. T. 076711060,  +79295952442,  +79776099235  (Rusia). STIL, 2/5,  газ,  отопление,  ремонт, меблирована, подвал.  T. 068923644, 068715312. STIL, 5/5, gaz, încălzire, mobilat, reparaţie. T. 023028 308, 069  446 573. STIL, 1/5,  str.  F.  Budde,  11/5,  gaz,  încălzire,  fără  reparaţie.  T. 069838040. НАГОРН. ЧАСТЬ, 3/5,  р-н  бывшего  завода  металлоизделий,  частичный  ремонт.  Или  меняю  на  дом  в  нагорной  части  или  продам.  T. 023023245,060659464. ÎN DEAL, 2/5, 53 m², str. Studenților, 10, ap. 20, camere separate, gaz, apă, 2 balcoane, bucătărie spațioasă. T. 023027819, 069885178. ÎN DEAL, 5/5, str. V. Stroescu, 26, regiunea Colegiului Agricol, acoperiș reparat capital, de mijloc, 47 m², spațios, luminos, camere separate, debara, încălzire, balcon 6 m, utilități, internet, telefon. Negociabil, urgent! T. 068684491. ÎN DEAL, 4/5, str. Studenților, 10,  ap. 11, gaz, încălzire, 2 balcoane,  euroreparație, camere separate,  debara,  de  mijloc,  termopane,  luminos. T. 21755, 069041335.

ÎN DEAL, 5/5, str. Levandovschi,  20,  gaz,  încălzire,  de  mijloc,  46,5  m²,  reparație  nefinisată,  balcon, acoperiș reparat capital,  ferestre  și  uși  noi,  subsol.  URGENT!  Preț  negociabil.  T. 078503648, 079136540, wiber  0079055656714.  

APART. 3 CAMERE:

CENTRU - apartament cu 3 odăi, casa este situată între cetate și piața centrală. Etajul 4 din 5, suprafața - 67 m², str. Ștefan cel Mare, 28. Odăile sunt separate, locuința este gazificată, încălzire autonomă și termopane. €26 000 T. 069412036. CENTRU, 3/5, lângă piață, fără  reparație. T. 069362479. CENTRU, în  casă  la  sol,  str.  Independenței,  71B,  ap.  2,  lângă  Serviciul  arhivă,  apă,  canalizare,  sobe,  fără  reparație, 12.000 euro, negociabil.  T. 023025302,069510142,  069513730. ЦЕНТР, 3/5, ул. Шт. чел Маре,  26,  60,8  м²,  газ,  отопление.  Заходи и живи! Тел. 069668488,  069236371. CENTRU, 2/2,  gaz  până  la  plită, garaj, beci, subsol, ieftin.  T. 069859554. CENTRU, 2/2, str. Alexandru cel Bun, 50, gaz, fără reparație, subsol, garaj, sarai. T. 068501664, 068442587, 060966687. CENTRU, str.  Şt.  cel  Mare,  37,  ap. 25, gaz, încălzire, reparaţie.  T. 023040709, 069337624. ЦЕНТР, 3/5, ул. Шт. чел Маре,  26, за магазином ”Gospodina”,  61 м², газовое отопление, середина дома. T. 069340567. FOURCHETTE, 5/5,  ул.  Виилор, 2/15, газ до плиты, недорого! T. 023023749, 068962352. STIL, 7/9,  euroreparaţie.  T. 069091298. STIL, 4/5,  str.  Viilor,  15,  fără  reparație, preț bun. T. 068977969. STIL, 9/9, str. N. Soltuz, 10, gaz,  încălzire,  reparație,  mobilat.  T. 069103928. STIL, 4/5, gaz, încălzire, mobilat,  subsol. Sau schimb pe apart. cu  1 cameră + plată suplimentară.  T. 023023916, 068505996. STIL, 6/9, str. Popovici, 8, ap. 20,  fără  reparație,  debara,  subsol.  T. 068999996. SOROCA NOUĂ, 3/5, str. D. Cantemir, 20, 76 m², gaz, încălzire, mobilat, utilat, 2 balcoane, partea solară. T. 068786265. SOROCA NOUĂ, și apart. cu 3  camere, Stil. T. 060689823. СОРОКА НОУЭ, 6/9,  газ,  отопление.  T. 023029581,  060231136. SOROCA NOUĂ, 4/5, str. A. Mateevici, 17, gaz, încălzire, euroreparație, mobilat și utilat, subsol. T. 068045612, 068212972, WhatsApp 00491755826660. SOROCA NOUĂ, 3/5, str. Mateevici, 15, 60 m², utilități, gaz până  la plită, 2 balcoane, negociabil.  T. 079017422.

Organizaţia veteranilor din raionul şi municipiul soroca îi felicită cordial cu ocazia jubileului şi zilei de naştere pe veteranii Tetelea Liudmila, Vornicean eugenia — 65 de ani, s. bădiceni; bulhac Ana, carp elena, bulhac Ghenadii, Fedico Feodora, Zabulica Nicolai — s. racovăț! Vă adresăm cele mai frumoase urări de sănătate, ani îndelungați, linişte sufletească, iar cei dragi să vă aducă mereu doar clipe fericite. La mulți ani! cu stimă şi respect, claudia ivanova, preşedintele Organizaţiei veteranilor din raionul şi municipiul soroca MULȚUMIRE Maria Luța din s. rublenița şi pacientele din salonul nr. 4 mulțumesc din suflet medicilor din secția traumatologie a spitalului raional soroca ALeXei PrOcOPii, VALeriu PeTrOVici, ALeXANdru ȚAGA, asistentei medicale superioare ANA sÂrGHii, asistentelor medicale TATiANA sTAViȚA, MiHAeLA sOrbALA, LiLiA cATAN, ANGeLA cebAN, ALiONA eLiNeȚcHi şi ANGeLA sOcHircA, personalului tehnic pentru bunătate şi înalt profesionalism. să vă dea domnul sănătate şi putere să fiți de folos celor căzuți la nevoie. Aveți toată stima şi respectul nostru! SOROCA NOUĂ, 5/5, str. Luceafărul,  fără  reparație,  urgent.  T. 068109615. СОРОКА НОУЭ, 3/5,  68,5  м²  -  общая  площадь,  газ,  без  ремонта, подвал. T. 023025211,  069856380. СОРОКА НОУЭ, 2/5,  ул.  Д.  Кантемир,  16,  61  м²,  газ  до  плиты, удобства, без ремонта,  середина дома, окна во двор,  балкон-лоджия - 6 м, кладовка.  T. 068169351, 068334010.  SOROCA NOUĂ, 2/4,  gaz,  încălzire,  termopane,  subsol.  T. 061186978. HIDROINPEX, 2/5,  partea  solară, 2 balcoane, de mijloc, gaz,  sobe, subsol mare, posibilă achitarea în rate. T. 069124117. HIDROINPEX, 3/5, газ, отопление, телефон, балкон 6 м. Или  меняю на 1-комн. T. 023026619,  068777570. HIDROINPEX, 9/9,  gaz,  fără  reparație, ieftin. T. 068422266. HIDROINPEX, 3/9,  str.  V.  Stroescu,  88/5.  T. 023021996,  069032489. HIDROINPEX,4/9, casă nouă,  utilități,  euroreparație,  balconloggia  6  m,  sticluit,negociabil.  T. 069607527. HIDROINPEX, 4/5, gaz, încălzire,  termopane,  reparație,  mobilat, utilat, subsol. T. 023026792,  068399532, 069534057. ÎN DEAL, 1/5, 63,6 m², str. Iachir,  24,  pereți  și  podea  termoizolate,  2  parcări,  subsol,  grădină.  T. 069552030. ÎN DEAL, 2/5, str. Artelelor, 33, încălzire cu electricitate, subsol, euroreparație, mobilat, utilat, izolat exterior, partea solară, balcon. T. 069381405, 060226886. ÎN DEAL, et.  2,  regiunea  retranslatorului, 72 m², luminos,  spațios, uscat, sarai 18 m², beci  18 m², garaj capital 18 m², lot de  pământ 3 ari, €25000, negociabil.  T. 069881585, 069724038.   ÎN DEAL, 2/5, Monolit, euroreparație, partea solară, 2 balcoane, beci, garaj. T. 060226886, 069381405. COLEGIUL cooperatist, 1/5, str.  Levandovschi, 20, gaz, încălzire,  debara,  subsol,  balcon,  garaj.  T. 068399532, 023026792.

APART. 4 CAMERE:

СОРОКА НОУЭ, 2/9,  отличная  планировка,  газ,  отопление, ремонт „заходи и живи”, 4  комнаты по цене 3-х! Срочно!  T. 069986308 STIL, 5/5, косметический ремонт, газ, отопление, 2 балкона, стеклопакеты, общ. площадь 79 м². T. 060213979. ЦЕНТР, в доме на земле, 104  м², около музыкальной школы,  газ,  вода,  отопление,  котёл,  2  санузла,  2  сарая,  возм.  под  офис,  магазин.  T. 079910821,  069362479. FOURCHETTE, 4/5, детсад №17,  все  удобства,  большие  кухня 

и  прихожая,  балкон  6  м,  без  ремонта, торг. T. 068942854. STIL, 3/5,  ул.  Солтуз,  6,  газ,  без  ремонта,  общ.  площадь  75,1  м²,  жилая  53,2  м²,  кухня  8,3  м²,  2  балкона.  Продаётся  гараж  котельцовый,  подвал  из  косэуцкого  камня,  24  м²;  полуподвальное помещение с  металлическими стеллажами.  T. 069848478.

CASE:

BUJĂRĂUCA, 2  case: baza Victoria, cu teren pt  livadă - 19 ari și în centru, regiunea sinagogii, gaz, apă, utilități.  Posibile variante. T. 023027182,  069574258. BUJĂRĂUCA, casă bătrânească, regiunea cafenelei „Tри шампура”, 11 ari, beci din piatră,apă, gaz alături, loc drept,foarte liniştit şi frumos. T. 068240157. BUJĂRĂUCA, casă,  regiunea  bazei turistice, nefi nisată, 9x10,  cu 2 niveluri, la mansardă, apă,  gaz pînă la ogradă, 6 ari, negociabil, str. Petrov, 5. T. 068411455,  068120713. BUJĂRĂUCA, casă cu 2 et, acareturi. Posibil schimb pe apartament. T. 069165854. BUJĂRĂUCA, casă bătrânească,  apă, WC în casă și în curte, acareturi, subsol, 6 ari, str. Testimițanu,  56, ieșire la strada centrală, negociabil. T. 023032574, 079265052,  061115513. BUJĂRĂUCA, casă, 1,5 et., str-la Parșin, 9, apă, gaz, toate utilitățile, 17 ari. T. 023025261, 068989907. БУЖЭРЭУКА, 2-х  эт.  дом,  10х10,  8  комнат,  удобства,  18  соток, большой сад, виноградник,  цена  договорн.  T. 24463,  068434354, 060609071. БУЖЭРЭУКА, дом,  ул.  Паршина,  2,  сарай,  погреб,  8  соток, деревья, виноградник.  T. 023031235. БУЖЭРЭУКА, дом,  сарай,  подвал,  вода  родниковая,  фруктовые  деревья,  9  соток.  T. 023023694, 078099987. BUJĂRĂUCA, casă,  2  niveluri, sarai, beci, acareturi, pomi,  vie,  11 ari,  apă  și  canalizare,  gaz,  încălzire.  T. 023022879,  060497783. БУЖЭРЭУКА, дом, ул. Кокорилор,  20,  газ,  отопление,  6  соток.  Возможен  обмен  на  квартиру  с  доплатой  и  участок в тов-ве Строитель-1, 10  соток. T. 023026924, 069762278,  069610314. БУ ЖЭРЭУКА, дом,  ул.  Петрова, 11, сарай, подвал, летняя кухня, 7 соток, колодец на  огороде, вода в доме, хорошие  условия для проживания. Звонить по тел. 023030497, после  20.00, 060532138, 060532095. BUJĂRĂUCA, jumătate de casă,regiunea fostei băi, intrare separată, gaz, apă. T. 023025214, 060052191, 068521522. BUJĂRĂUCA, casă, str. V. Sacară, 5, comodități,

24(941) • 22 iunie 2018

11

Nasc şi la Soroca… copii! Alţi bebeluşi au mai văzut lumina zilei în aceste zile, fericitele mămici ale nou-născuţilor soroceni sunt: Lupașco Mariana, soroca, 10 iunie, fată Mușcinschii Mădălina, Şeptelici, 11 iunie, fată Revenco Anastasia, soroca, 11 iunie, băiat Zadeanciuc Natalia, soroca, 12 iunie, băiat Moraru Cristina,Țepilova, 12 iunie, fată Zaporojan Irina, slobozia Nouă, 12 iunie, băiat Robu Maria, regina Maria, 12 iunie, fată Guțu Tatiana, soroca, 13 iunie, băiat Frunză Sabina, soroca, 13 iunie, fată Gîtlan Cristina, Pîrlița, 13 iunie, fată Romașcan Ecaterina, soroca, 13 iunie, băiat Popovici Valentina, dubna, 14 iunie, băiat Muntean Veronica, rublenița, 15 iunie, fată Ursachii Doina, rublenița, 16 iunie, fată Informaţia este oferită de Сentrul Perinatal Soroca sarai, pomi fruct., acareturi, mobilată, negociabil. T. 25325, 31012, 060588762, 069925813. BUJĂRĂUCA, casă, garaj, acareturi, beci, subsol, pomi, 10 ari.  T. 023022819, 068757120. БУЖЭРЭУКА, дом,  сарай,  погреб, гараж, газ, вода, виноградник,  деревья, 10,5 сотки.  T. 023028755, 069918125. BUJĂRĂUCA, jumătate  de  casă,  str.  Petrov,  7,  4  camere,  apă, canalizare, 3,5 ari, sarai, beci.  T. 023040156. БУЖЭРЭУКА, дом 1,5 эт., ул.  Тестемицану, 50, сарай, гараж,  погреб, хозпостройки, деревья,  5 соток. T. 079421230. БУЖЭРЭУКА, дом,  сарай,  погреб,  хозпостройки,  сад,  вода  и  канализация,  6  соток.  T. 023030908, 069079142. STIL, casă bătrânească, 0,79 ari,  gaz,  apă,  sarai,  beci,  acareturi,  fundație pt garaj. T. 069103928. CENTRU, Casă, utilități, pomi  fructiferi, Negociabil. 060630452. ЦЕНТР, дом,  ул.  Павлова,  7,  3  комнаты,  кухня,  все  удобства,  газ  до  плиты,  подвал.  T. 023026011, 069523415. ЦЕНТР, полдома, возле детсада №6, 3 комнаты, кухня, туалет, вода в доме, печное отопление, подвал, сарай, гараж. Срочно! T. 068299909, 069555223. CENTRU, jumătate  de  casă,  2  camere separate, coridor, bucătărie, beci, subsol, gaz, încălzire,  sobă din teracotă cu cazan. Loc  liniștit, aproape de piața, ogradă  mică, loc pt garaj, intrare separată,  negociabil.  T. 023026178,  060775259. CENTRU, strada Decebal, lângă  piața  centrală,  toate  utilitățile,  curte  bine  amenajată.  Posibil  pentru  ofi ciu  sau  depozit.  T. 068500990. ЦЕНТР, дом, напротив детсада  №6. T. 069457297. CENTRU, casă, strada Decebal,  18,  sarai,  beci,  apă,  canalizare,  4 ari de pământ. Posibil SCHIM  pe 1-2 camere + plată adăugătoare. T. 023024879, 068396779. CENTRU, casă cu 2 et., str. Maiacovschi, 13, 2 garaje, gaz, sarai,  acareturi, pomi, €21000, negociabil. T. 079015225, 069863767,  023026188. CENTRU, toate  comoditățile,  încălzire, mobilată, utilată, curte  bine amenajată, garaj, sarai. Sau  se dă în chirie. T. 069510062.   CENTRU, casă, str. Decebal, 26,  peste  100  m²,  curte,  necesită  reparație,  €15000,  negociabil.  T. 00393277167693 (Italia). ЦЕНТР, дом, возле синагоги,  4 комнаты, 2 кухни, газ, вода,  канализация,  3  подвала,  2  гаража,  плодовые  деревья.  Дом  на  2  входа,  можно  на  2  хозяина. T. 069574258. CENTRU, casă,  recent  renovată, 2 intrări, 3 camere, bucătărie, termopane, gresie, faianţă,  gaz,  încălzire,  canalizare,  curte  cu pavele, garaj, sarai cu comodităţi, beci, apă de izvor. Posibil 

schimb pe apart. cu 1 cameră +  plată suplimentară. T. 023026082,  068575738, 068026878. CENTRU, casă,  apă,  beci,  WC,  pomi,  vie,  9,5 ari.  URGENT!  Preţ  negociabil.  T. 023026871,  069448515. ЦЕНТР, полдома,  30  м²,  ул.  Козмеску, 3, кв. 1, 2 комнаты,  удобства,  вода,  газ,  5  соток.  T. 023023749, 068962352. CENTRU, gospodărie,  regiunea  Colegiului  ”M.  Eminescu”,  str.  Malamud,  40.  Casă  cu  1,5  et.,  construcții  auxiliare,  beci,  garaj,  23 ari  de  pământ,  toate  comoditățile.  T. 023023642,  02256 4222,  02256888 4,  069026556, 069175342. ЦЕНТР, полдома, ул. Дечебал,  9/1, 2 комнаты, кухня, коридор,  вода в доме, печное отопление,  годен для жилья. T. 023021152,  079702362. CENTRU, casă, lângă piața centrală, str. Zamfi r Arbore, 1, 160 m²,  toate  utilitățile,  euroreparație,  sarai, acareturi, pomi fruct., 12 ari,  preț  negociabil.  T. 060043322,  whatsapp 004917655060041. CENTRU, casă, regiunea catedralei, str. Comuna din Paris, 18,  negociabil. T. 24358, 068097339. НАГОРН. ЧАСТЬ, новый дом  возле трассы в сторону с. Йоржница, 15 соток, сад, все удобства, маршрут №3, 7. Цена договорн. T. 069222698. ÎN DEAL, casă, str-la Renașterii, 16, toate comoditățile, gaz la stradă, reparație, sarai, acareturi, pomi, 4 ari, negociabil. T. 29368, 068577649. ÎN DEAL, casă, str. Renașterii, 47,  apă, gaz, canalizare, garaj, sarai,  6 ari,  pomi  fruct.,  vie,  €16000.  T. 069318349, 060039000. ÎN DEAL, casă,  str.  Grădinarilor, 3, sarai, beci, fără reparație,  garaj, 6 ari, pomi. T. 023050037,  068850904. ÎN DEAL, casă cu 2 niveluri, strla Busuiocului, 10, toate utilitățile,  reparație,  camere  spațioase,  sarai,  pomi  fruct.,  negociabil.  T. 25129, 069310873, 068331496. ÎN DEAL, casă, 1,5 et., 10x12, utilităţi, gaz, sobe, parchet, geamuri schimbare, sarai, bucătărie de vară, garaj, pomi fruct., negociabil. Sau SCHIMB pe apartament cu 3 camere. T. 079954833, 069179409. ÎN DEAL, casă,  Școala  cooperatistă, str-la Bujorului, 3, toate  comoditățile.  T. 023029803,  060142479. ÎN DEAL, casă,  6  camere,  termopane,  euroreprație,  toate  utilitățile,  mobilată,  acareturi,  beci, garaj, ogradă, terasă, acareturi, 6 ari, str. Păcii, 1. Sau schimb  pe apart. cu 2-3 camere + plată  suplimentară.  T. 023024898,  069372953. ÎN DEAL, casă,  4  odăi,  Colegiul cooperatist, str. Gospodarilor, 7, beci, acareturi, gaz până la  poartă, apă în casă, 9 ari, negociabil. Urgent!!T. 060009910.


12

24(941) • 22 iunie 2018

Trimite anunțul tău la ziar: https://anunt.observatorul.md

În atenția acționarilor SA ”Concordia-Sor” În conformitate cu prevederile art. 98 al codului civil al rM şi a planului de repartizare a activelor aprobat la Adunarea generală extraordinară a acţionarilor din data de 30 martie 2018, Lichidatorul sA ”concordia-sor” informează acționarii să se prezinte la sediul societății, mun. soroca, str. Ştefan cel Mare, 24 (intrarea din spatele Farmaciei veterinare), în zilele de sâmbătă şi duminică de la orele 9-00 până la 13-00, începând cu data de 05 mai 2018, pentru a primi banii pentru acțiuni în urma lichidării sA ”concordia-sor”. Tel. de contact: 0 230 23762, GSM: 068805246 Lichidatorul SA ”Concordia-Sor” СРОЧНО! Продаются заготовки под памятники: стелы, подставки, бордюры, вазы, а также плитка в ассортименте. Все из косэуцкого камня. Т. 023026438, 069242995.

Vindem nutrii şi carne proaspătă de nutrii. Tel. 069716116.

CASE:

ÎN DEAL, casă, 9x9, sarai, beci, gaz, apă, canalizare, 3 camere, bucătărie, WC, pomi, vie, 7 ari, ruta nr. 3. T. 023028968 seara, 068039234. НАГОРН. ЧАС ТЬ, дом,  пер.  Кока,  4,  сарай,  погреб,  гараж, вода, 7 соток + 7 соток  напротив.  Или  МЕНЯЮ  НА  КВАРТИРУ. T. 069236371.     ÎN DEAL, casă, str. Constructorilor, 8, sarai, beci, mobilat, apă,  pomi, vie, 6 ari, €16000, negociabil. T. 079891025. ÎN DEAL, casă  cu  2  et.,  mansardă nefi nisată, 6 ari, negociabil. T. 023040709, 069337624. ÎN DEAL, casă,  str.  Merarilor,  13, 2 saraie, acareturi, 2 beciuri,  apă, canalizare, 4,5 ari, ruta 2/4  sau schimb pe apartament cu 2  camere +plată suplimentară,sau  3 camere.T. 068132579. ÎN DEAL, casă, str. Muncii, uzina  Monolit, comodități, sarai, garaj,  beci, 9 ari, €16000. T. 023022176,  069177526. ÎN DEAL, jumătate de casă, str.  Castanilor,  13,  acareturi,  pomi,  beci,  loc  pt  construcție,  6 ari.  T. 060560205. ÎN DEAL, casă, regiunea străzii  Renașterii, str. Colinei, 13, sarai,  fântână,  6 ari.  T. 023033023,  069382378. ÎN DEAL, casă, regiunea DOSAAF, sarai, apă, încălzire, sistem de canalizare, garaj, pomi fruct., construcții auxiliare, preț negociabil. Sau SCHIMB pe Chişinău. T. 060360585.

Se vând 3 HECTARE DE PĂDURE TÂNĂRĂ de salcâm, lângă oraș.

069194884

ÎN DEAL, 2 case, str. Crinilor, 13  și str. Crinilor, 17, sarai, beci, câte  6 ari de pământ, apă la poartă.  Ieftin, urgent! T. 069575253. ÎN DEAL, casă, str. Renașterii, sarai, beci, acareturi, pomi, vie, apă, canalizare, 4 ari, €27000, negociabil, urgent! T. 023025365, 068159597. ÎN DEAL, casă, 1,5 et., sarai, acareturi, fântână, apă, canalizare,  vie, pomi, 7 ari, str-la C. Moruzzi,  6. T. 023032084. ÎN DEAL, casă cu 1,5 et., școala cooperatistă, apeduct, canalizare, gaz, toate comoditățile, euroreparație, garaj cu subsol, 5 ari. T. 023024436, 068066989. HIDROINPEX, casă, 3 camere,  bucătărie  20  m²,  foișor,  garaj,  beci, sarai, 6 ari, pomi fruct., vie,  150 m de la stația Hidroinpex, în  vecinătate - pădure și lacul Ivancea. Sau schimb pe apart. cu 1  cameră - 2 camere, centru + plată  suplimentară. T. 023026441, după  18.00 sau 068941803. PLANUL NOU, casă, sarai, beci,  garaj, pomi, 6 ari, apă, canalizare.  T. 069689232, 069953899. КООПЕРАТИВНОЕ училище,  дом, 1,5 эт., газ, гараж, сарай,  подвал,  подсобные  помещения, печки, паровое отопление,  вода  и  канализация,  5  соток.  T. 023025324, 079143878. LA stadion, casă, str. Arcașii lui  Șt. cel Mare, 5, pomi, vie, sarai,  beci,  garaj,  acareturi,  50 ari.  T. 068571853, 068877790. LA stadion, casă, str. Z. Arbore, 8,  gaz, apă, canalizare, beci, garaj.  T. 069007077.

BIROU SERVICII DE RITUAL reGiuNeA AuTOGĂrii CONFECŢIONĂM MONUMENTE

(granit, marmură, turnate). POrTreTe ÎN PiATrĂ ş.a. Asigurăm transport. soroca, str. independenţei, 12. Tel. 069696111.

In memoriam: Artina Boțoroga

s-au scurs doi ani de la trecerea în eternitate a celei mai bune şi scumpe măicuțe, Artina boțoroga… Mama noastră a plecat, sus, la ceruri, s-a urcat Şi de-acolo ne priveşte, căci cu noi ea se mândreşte.

de copii şi de nepoți Tu nu eşti departe.

Toată viața a muncit Şi pe toți ea ne-a iubit, Noi, surori şi frățiori, Hai să-i ducem astăzi flori.

Flori la cap azi îți punem, scumpă, dragă mamă, Şi cu toți te mângâiem cu-ale noastre palme.

ca să-i facem bucurie, sufletul la noi să vie, să mai stăm cu toți în prag, să ne alinăm cu drag.

Te rugăm, dacă ne-auzi, Măiculița noastră bună, Tu prin vis să ne răspunzi, s-avem voie bună. Cu profund regret, fiica Maria, copiii, nepoții și strănepoți

Noi mereu ne strângem toți, Te avem aproape,

Numai la noi: DIAGNOSTICĂ CU BIOREZONANȚĂ MAGNETICĂ A TUTUROR ORGANELOR 1. depistarea infecțiilor, viruşilor, bacteriilor, alergenilor. 2. Testarea stării imunității organismului. 3. depistarea tuturor felurilor de paraziți la copii şi adulți. 4. Tratamente naturiste, fungoterapie, acupunctură, masaj. 5. consultații cu specialişti din centre oncologice din Kiev şi Moscova. Adresa: or. Soroca, Palatul de Cultură, et. 1. Tel.: 069179354. Primăria comunei Bulboci anunţă CONCURS repetat de ocupare a funcţiei vacante de secretar al consiliului comunal. Actele se primesc până la 12 iulie 2018, ora17:00. informaţii la telefoanele 02357534, 023057536. Primarul comunei bulboci, cojocaru iurie

de vânzare sTuPi NOi Şi FAMiLii de ALbiNe.

Р-Н стадиона,  дом,  10  соток,  спальный  район,  €20000.  T. 023022912, 079244480.

COSĂUȚI, casă,  centru,  garaj,  beci,  apă,  acareturi,  pomi,  25 ari, negociabil. T. 023061016,  067325534.

URGENT! regiunea stadionului,  apartament cu 3 camere în casă  la sol, gaz, apă, încălzire cu sobe,  WC în casă, garaj, subsol, sarai,  6 ari, fântână. Posibile variante.  T. 023023340, 068499657. ZASTÂNCA, casă, Butuc, acareturi, fântână. Posibilă achitarea în  rate. T. 067199494, 060606056. ZASTÂNCA, casă cu 2 et., ultima  oprire a rutei 2/4, sarai, beci, acareturi,  gaz,  apeduct,  fântână.  T. 069389420, 023027871, după  20.00. ZASTÂNCA, casă,  mobilată,  sarai, beci, garaj, apeduct, fântână, 8 ari de vie, pomi, posibilă  gazifi care, la 150 m de stația rutei  2/4, lângă traseu. T. 023021331,  069512009. ZASTÂNCA, casă,  regiunea  magazinului  Butuc,  gaz,  comodități,  sarai,  13 ari,  negociabil. T. 21952, 069887344.  OCOLINA, casă,  centru,  regiunea barului din deal, fântână,  beci, acareturi, pomi fruct., 10 ari  teren arabil, aproape de traseul  central, circulă rutiera, preț negociabil. T. 023044163. OCOLINA, gospodărie  cu  construcții auxiliare, beci, fântână  în  curte,  apă  centralizat,  gaze  naturale, pomi, vie, 40 ari, drumul  central, asfaltat, preț negociabil.  Urgent! T. 025222212, 079815789.  OCOLINA, casă,  sarai,  beci,  fântână,  pomi,  vie,  37 ari.  T. 079759189, 079161787. OCLANDA, casă, mobilată și utilată, acareturi, vie, pomușoare,  sarai, beci, garaj, apă și canalizare, pământ aferent. Sau schimb  pe apart. cu 1 cameră în Soroca.  T. 023031719, 069208884. CREMENCIUG, casă,  sarai,  beci,  garaj,  acareturi,  pomi,  vie,  centru,  lângă  primărie,  30 ari. T. 023031233, 061039771,  069280376.

Tel. 060790081, 068444349

COSĂUȚI, casă  cu  condiții  de  oraș, utilată și mobilată, dotată  cu  curent  electric,  apă  curentă  cu ajutorul pompei, apă caldă cu  boiler, încălzire cu sobă și  calorifere. Casa este spațioasă, zona  linistită.  Anexe: sarai, magazie,  coteț pentru păsări, pivniță. Satul  este situat  pe malul râului Nistru,  distanța  până  în  orașul  Soroca  este  de  7  km.  T. 069793380,  069708483. COSĂUȚI, casă,  6  camere,  sarai locuibil, beci, fântână, vie,  pomi,  15 ari.  Sau  schimb  pe  apart.  în  Soroca.  T. 023025893,  060004472. CUREŞNȚA Veche, casă, sarai,  beci,  garaj,  fântână,  acareturi,  pomi, vie, 25 ari. T. 023070174. RACOVĂȚ, casă,  sarai,  garaj.  T. 025923401, 068244740. RUBLENIȚA, casă nefinisată cu 1,5 et., 110 m², casele de la KCO. Apă, electricitate, termopane, 11 ari. T. 068988680, 061159234. RUBLENIȚA, casă, Planul Nou, apă, gaz, fântână, gard, 10 ari, urgent. T. 068923150, 060945375. RUBLENIȚA, casă, Planul Nou, gaz, apă, fântână, 10 ari, €19000, negociabil. T. 50519, 068923150. URGENT! Rublenița,  casă  nefi nisată cu 2 et., acoperită, 5 ari,  €8000. T. 023050780, 069856930.  RUBLENIȚA, casă, centru, regiunea punctului medical, 18 ari, negociabil. T. 068529607, 068942520.

B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare anunță pentru data de 11.07.2018, ora 11-00 desfăşurarea licitației „cu strigare” de vînzare a bunuri immobile, inclusiv imobilul care se află în r-nul soroca: – construcţiile inclusiv bunuri mobile instalate: nr. cadastrale 7801112.410.02-04 cu suprafaţa 16,1 m²; încăperi administrative inclusiv bunuri mobile instalate: nr. cadastral 780112.410.01.001 cu suprafaţa 251,4 m², nr. cadastral 7801112.260.01.057 cu suprafaţa 220,0 m²; şi teren aferent cu nr. cadastral 7801112.410 cu suprafaţă 0,0148 ha, amplasate pe adresa or. soroca, str. independenţei, 77. Garajuri cu nr. cadastral 7801112.441.01 cu suprafaţa 85,0 m² şi teren cu nr. cadastral 7801112.441 cu suprafaţa 0,015 ha, amplasate pe adresa or. soroca, str. c. Negruzzi, 2/a. Preţul iniţial — 3 030 000 lei. Licitația va avea loc la oficiul al B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. — în proces de lichidare pe adresa: mun. chişinău,str. V. Pîrcalab, 55. condiţiile pentru participare la licitaţie: 1) cerere, 2) dovadă achitării acontului în mărime de 10% din preţul iniţial, şi taxei de participare în mărime de 500 lei 3) document de identitate, extras de la c.Î.s., procura specială autentificată notarial. rechizitele bancare: Beneficiar: bc „bANcA sOciALĂ” s.A. în proces de lichidare, Codul IBAN: Md68Nb000000000035269703, Codul fiscal: 1002600035719, BIC: NbMdMd2X, Prestatorul Beneficiar: banca Naţională a Moldovei. Termenul limită pentru depunerea cererilor de participare este data de 10.07.2018, ora 16-00. Înregistrarea participanţilor se încheie cu 10 min. înainte de începutul licitaţiei. informaţii suplimentare la tel 068 88 18 18, cuznetov@socbank.md — şef al secţiei realizarea Activelor B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A.în proces de lichidare iurii cuzneţov www.bancasociala.md, vzaloge.md. beci,apeduct,  o g r a d ă  asfaltată,preț  mic,  negociabil.T  71228.

uşi, ferestre din lemn şi termopane, sticlă pt geamuri 0,90x1,25.  T. 23022803,076039736.

EGORENI, casă  cu  2  niveluri,  pe  malul  Nistrului,  garaj,  fвntвnă, gaz, apă, 18 ari, livadă.  Sau  schimb  pe  apart.  +  plată  suplimentară.  T. 023030893,  069836706.

ТЫРГУЛ-ВЕРТЮЖЕНЬ, Флорештский р-н, 2-х эт. дом, 150  м², 38 км от г. Сорока, все удобства,  газ  во  дворе,  асфальт,  виноградник,  60  орешников  плодоносящих, рядом школа,  детсад,  парк,  €16000.  Или  обмен на город. T. 068876471.

EGORENI, casă  bătrânească,  aproape  de  Nistru,  35 ari.  T. 068623265, +393270399105. ŞOLCANI, casă,  lângă  traseu, 4 odăi, mobilă, beci, 24 ari.  T. 023028990, 069970109. ŞOLCANI, casă  veche,  sarai,  beci,  fântână,  acareturi,  nucari,  pomușoare,  43,5 ari.  T. 069832800. ŞOLCANI, casă,  9x10,  24 ari,  beci, subsol, gard. T. 023028990,  069976109.

ALEXANDRU cel  Bun,  casă,  sarai,  beci,  2  garaje,  acareturi,  pomi, vie, apă, 30 de ari, €6500.  T. 079702926.

SOLONEȚ, casă,  sarai,  beci,  acareturi,  fântână,  pomi  fruct.,  vie,  cotă,  2  ha,  negociabil.  T. 023060394, 060415474.

EGORENI,2 case,lîngă  cimitirul  vechi,  25 ari,pomi  f r u c t i f e r i , n u c i , a c a r e t u r i , 

LOTOS, casă, garaj, subsol, 6 ari,  pământ  privatizat;  „LG”,  divan,  dulap cu 3 uşi şi antresol, antreu, 

colectivul profesoral al Gimnaziului stoicani este alături de colega Natalia Petric în momente de imensă durere sufletească pricinuite de trecerea la cele veşnice a tatălui VicTOr şi exprimă sincere condoleanțe familiei îndoliate. dumnezeu să-l primească în Împărăția sa. Нанашка Лидия, семья Дану из Рышкань, семья Лозинский из Португалии выражают искренние соболезнования детям, родным и близким в связи со смертью фины, тети СЛИВИНСКОЙ НИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ. Пусть земля будет ей пухом. colectivul profesoral al colegiului ”Mihai eminescu” din or. soroca îşi exprimă profundul regret la decesul fostei colege ANTONiu LudMiLA iON. suntem alături de familia îndoliată şi exprimăm sincere condoleanțe. dumnezeu s-o ierte şi s-o odihnească.

Observatorul de Nord

SPAŢII / ÎNCĂPERI:

ÎNCĂPERE pt  producere  230  m², Bujărăuca. Posibil schimb pe  apartament. T. 069165854. MAGAZIN, str. V. Stroescu, 17,  or. Soroca, regiunea Colegiului  Tehnic  Agricol,  33  m²,  urgent,  negociabil. T. 069107206.  AFACERE în or. Soroca 3 depozite, utilaj producere fortan, forme. Posibil arenda, vânzarea doar a încăperilor. €35000. T. 069777913.

colectivul Grădiniței de copii ”romanița” din s. Şolcani exprimă sincere condoleanțe colegei Maria cainarean în legătură cu decesul TATĂLui. dumnezeu să-l ierte. colectivul farmaciei iMsP cs soroca este alături de colega Melnic Galina şi exprimă sincere condoleanțe familiei, rudelor la trecerea la cele veşnice a tatălui bOrOZAN NicOLAe. dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească. colectivul iMsP cs soroca exprimă sincere condoleanțe laborantului-farmacist Melnic Galina în legătură cu decesul tatălui bOrOZAN NicOLAe. dumnezeu să-l odihnească cu drepții.

Familia Mihail şi Felicia Andronic sunt alături de familia Anatolie şi irina rotari în clipe de imensă durere sufletească la despărțirea de tatăl şi socrul PAVeL GÂscĂ. dumnezeu să-l odihnească cu drepții, iar amintirea să-i fie veşnică.

Familiile Alexei şi elena blanari, Lidia Alexei împărtăşesc durerea sufletească a familiilor Gulica iurie şi Natalia, emiliei Gucec pricinuite de trecerea la cele veşnice a mamei şi surorii LArisA GuLicA din s. slobozia-cremene. O mamă deosebită. O soție iubitoare şi o soră adorată. Transmitem sincere condoleanțe şi un gând de alinare celor rămaşi. dumnezeu s-o primească în Împărăția sa, iar amintirea să-i fie veşnică.

Maria ivanovna Vapirovscaia, Anton Trofimovici Guțu cu profundă tristețe au primit vestea despre trecerea în neființă a celei care a fost MiLA iVANOVNA ANTONiu. sincere condoleanțe familiei, rudelor, apropiaților.

colectivul profesoral al iP Liceul Teoretic ”Petru rareş” exprimă sincere condoleanțe şefei cantinei emilia Gucec în clipe de imensă durere sufletească pricinuite de trecerea în eternitate a surorii LArisA GuLicA. dumnezeu s-o ierte.


Подай свое объявление в газету: https://anunt.observatorul.md

Observatorul de Nord

EXCAVATOR Magazin  TEMELII  BECIURI Săpare la: - Adîncime de 3m; - Lăţime- 30-50 cm

069 28 22 00

 ŞANŢURI  AMENAJAREA-TERENURI  DEFRIŞAREA ŞI PLANTAREA LIVEZILOR

Продается 2-х комн. квартира, 27,7 м2, центр, ул. Индепенденцей (возле центрального рынка), 1/5, все удобства, газ, пристроенный балкон, подвал. Заходи и живи! Тел. 069668488, 069236371.

II"Noviţchii Andrei", (firmă autorizată) Acordă servicii de

REPARAŢII INTERIOARE ȘI EXTERIOARE.

060504190, 023060777 Кишинэу, ул. Мунчешть, 271A Тел.: 022507660, 069007599

Новые

ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ однофазные, трёхфазные

ПЕРЕМОТКА ЭМАЛЬ ПРОВОД

ÎNCĂPERE de  producere  și  comercială,  str.  Calea  Bălțului,  66-70, 39,5 m². T. 069958866.

LOTURI / TERENURI / SECTOARE:

ZASTÂNCA, livadă  de  nuci,  33 ari,  45  pomi  de  roadă,175  m  de  la  școală.  T. 023021331,  069512009. 7 ARI pt construcții, Planul Nou, la traseu, vizavi de Hidroinpex, str. I. Vataman, 18, cu fundație și actele perfectate complet - privatizat, apă, gaz. T. 060226886, 069381405. 3 loturi, ~20 ari la Constructorul 2, este fântână, privatizat. T.068399359. LOT de pământ, 6 ari, Planul Nou.  T. 023059276. TEREN pt construcţie, 2 ari, centru,  str.  Bolintineanu,  12a,  fundaţie  construită.  T. 023046072,  0079262628259 (Moscova). LOT pt  construcții,  7,2 ari,  Planul Nou, lângă traseu, fundație,  proiect de casă, fântână, negociabil. T. 069991479. 2 sectoare  a  câte  6 ari  pt  construcție, cartierul Stil, vizavi  de  maternitate.  T. 023023280,  069167971. 6 ARI pt construcție, la maternitate. T. 069254828. 12 ARI pt construcție, or. Soroca.  T. 069254828. 7 ARI pt constructive, Hidroinpex, cu fundație, apă, gaze, privatizat, acte în ordine, urgent! T. 069381405, 060226886. 6 ARI, loc de casă în deal, str. Renașterii, cu proiect și fundație construită. T. 068147298. 15 ARI pt  construcție  cu  fundație, s. Alexandru cel Bun, la  colț, pomi, €2000. T. 079702926. УЧАСТОК, 32  сотки,  Курешница  Веке,  речка  и  родник.  T. 023070219, 068080884. 6 ARI, Bujărăuca,  70  tufe  de  vie, 180 m³ de piatră, 6 plite din  beton, este apă și gaze, microbuzul nr. 9. T. 023029660. 15 ARI de pământ arabil în s. Egoreni, lângă traseu, posibil pt construcție. T. 069856930.

СРОЧНО! Продается 2-этажный дом, район завода Hidroinpex, все удобства, меблирован, 12 соток, €115000, торг. Т. 069784438.

Vindem încăpere pentru întreținerea animalelor, 880 m.p., acte în regulă, pe teritoriul comunei cosăuți. T. 060855136.

   

scândură ciment cenuşiu, alb ardezie fortan cărămidă produse Supraten ghips-carton ghips masă plastică expandată vată minerală lambriuri laminat saiding ţiglă metalică uşi metalice interioare în asortiment larg OSB, DVP, placaj instalaţii sanitare instalaţii electrice amestecuri uscate Knauf

Cumpăr terenuri agricole, cote în satele din apropierea or. soroca. Tel.: 060855136

Nou! DISCOUNT CARD de la 5000 lei

6 ARI, întov.  Constructorul,  fântână,  nuci.  T. 023024723,  069092423.

or.Soroca, str. Cosăuților, 11-c.

8 ARI pt construcții, s. Racovăț,  centru. T. 061199694, 069954612. 12 ARI pt  construcții,  s.  Egoreni,  Planul Nou,  preț  negociabil. T. 069357230. LOT pt construcție, 13 ari, regiunea școlii nr. 1, str. Șt. cel Mare,  86,  trasă  sistema  de  apeduct,  gaz până la vecini, lumină, acte  în regulă, privatizat, negociabil.  T. 068047637, 060165441.

GARAJE:

GARAJ capital  cu  mansardă, 6x10, Hidroinpex, subsol 6x10, acte în regulă, cu acareturi. T. 32112, 060592213. GARAJ capital cu subsol în regiunea  fabricii  Stil,  spre  Nistru.  T. 068030028. GARAJ metalic la Soroca Nouă,  10x5. T. 068140859, 060752710. GARAJ, str. Z. Arbore, regiunea  stadionului, 3 ari. T. 069688599. КАПИТАЛЬНЫЙ гараж, площадь 33,3 м², с подвалом 19,4 м²,  в районе консервного завода.  T. 023027528, 068683339. ПРОДАЕТСЯ/СДАЕТСЯ капитальный гараж в р-не бывшей  9-й  столовой.  T. 023032094,  068596919.

AUTO:

TRACTOR T-40  cu  motor  MTZ,  2  remorci.  T. 069455589, 069495117. BUS Ford Tranzit, 2001, motorină,  diesel,  6  locuri,  albastruînchis (грузовой отсек), negociabil. T. 068951195. VAZ-2104, 1994,  benzină,  culoare roșie, cutia cu 5 viteze,  acte în regulă, testarea și asigurarea până în mai 2019, 12000 lei.  T. 069977212. BUS Mercedes 208 pasаgeri cu  ruta nr. 7 Soroca. T. 069448558. GAZ-52, stare  bună.  Acte  în  ordine  (fac  procură),  €800.  T. 079520775.

Tel.: 069293043

ELECTRONICĂ:

CUMPĂR notebook-uri şi computere la piese (ieftin). T. 060272007. NETBOOK Aspire One (2900 lei). Notebok DELL (4900 lei). Telefoane mobile. T. 079707540. НОУТБУК Acer Aspire 5740G,  CPU Intel i3-2.13GHz, RAM 3GB  DDR3, videocard 512MB, screen  15,6”,  HDD  250GB,  DVD-writer,  webcamera,  Wi-Fi,  блок  питания, батарея. В отличном состоянии, сделан сервис, гарантия  - 1 год. В комплекте - сумка и  беспроводная  мышь  (новая).  Цена - 5500 леев. T. 069693671  (Viber, WhatsApp).

MOBILĂ:

servant  din  lemn  f/f,  masă  f/f,  dormitor,  f/f,  oglindă  mare,  2  paturi  și  noptiere,  fotolii  cu  măsuță,  patdivan, sofa f/f, covor persan 3x3,  f/f.  T. 023026441,  după  18.00,  068941803. PERETE Tighina 4,2x2,4, stare  bună,  3000  lei.  T. 069361646,  069208407. 2 FOTOLII extensibile, stare excelentă; covor 3x2, covor 2x1,5. T. 27571. 2 DIVANE, reparăm și cumpărăm divane vechi. T. 023023430,  069963666.

DIVERSE:

ФУ ТБ ОЛЬНЫЕ бутсы  фирмы  NIKE,  размер  42-43; новый мощный бинокль,  пр-во  Германия,  дальность  6  км,  оптика  хамелеон,  противобликовый,  ночное  и  дневное  видение,  обзор  189о.  T. 068120324. ВАГОН, 9 м длиной, поделен на 2 комнаты. T. 069122281 ДВП 2,15x1,25, placaj 4 cm; covor  pt  podea  5,5x3,0  m,  borcane 

13

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

«STROiMASTER»               

24(941) • 22 iunie 2018

de 3litri, televizor stare f.bună,  cămin  electric  pe  ulei,  cumpăr  divane vechi, reparaţia divanelor  şi  scaunelor.,pian  Belarusi  T. 023025474, 068218444. НОВЫЕ деревянные  двери  2,3х0,7 с окном 0,7х1,57 - 1000  лей; баян - 500лей детская кроватка - 1000 лей, диван - 2000  лей. T. 023024352, 069026996. DORMITOR Бельчанка,  f/f,  stare  bună;  sofa  cu  2  fotolii;  2  fotolii  extensibile;  2  mese  de  bucătărie; 6 scaune; 1 cratiță 50  litri;  țeavă  de  alumimiu-10  m;  plită  de  beton  6x1,5x0,6,  țevi  pentru poartă-10 m, mașină de  spălat automat 5 kg; 2 paturi pt  1,2, persoane; plită de gaz cu 2  ochiuri; masă pt garaj și dulap pt  instrumente,complet de mobilă  pentru copii cu 2 paturi,1 dulap,1  tumbă. T. 023024446, 078182142. SERVANT, model  german,  foarte  frumos;  masă  pt  calculator,  calculator.  T. 023022732,  069125302, 069732808. VITRINE, polițe,  tejghele  pt  magazine  de  mărfuri  industriale.  Urgent!  T. 069510062,  069287506. PIAN, cisterna  nouă  -  45  tone  pt ambalarea cimentului; profi l  metal pt construcția frigiderelor,  depozitelor,  acoperișurilor;  cisterna 30 tone pt apă; cazane din  metal pt apă; cazane din metal  pt încălzirea încăperilor, serelor;  cazan pt sauna cu boiler; aparat  de sudat de 380 kW. Prețuri rezonabile! Casă s. Volovița, lângă trasul central. T. 069708519. 2 safeuri metalice, dimensiuni:  1,1 m x 0,45 m și 1,2 m x 0,45 m.  T. 069236371. SOI de fasole care scad zahărul  în sânge. T. 060313292. 2 персидских ковра, 3x2м. Один  новый, другой б/у. T. 023027528,  068683339. ŞIFONIER cu  3  uși  și  cu  2  uși,  masă pliantă, 2 fotolii, bucătărie,  antreu, mașină de spălat, covor 

Servicii

PAZĂ

Oriunde te vei afla: la mare, la ţară sau peste hotare în siguranţă este proprietatea ta numai cu „Servicii Pază” al MAI. Cele mai moderne mijloace de semnalizare, la cele mai adecvate preţuri: 1. INSTALAREA mijloacelor de semnalizare: apartamente, obiecte, depozite, garaje, blocuri, oficii. 2. BUTON de alarmă: apartamente, magazine, gherete, diferite obiecte. 3. PAZĂ cu gardieni publici. 4. SERVICII de care puteţi beneficia: însoţirea şi protecţia oamenilor de afaceri şi a membrilor familiilor lor; escortarea mărfurilor, hârtiilor de valoare, obiectelor de preţ pe întreg teritoriul ţării; asigurarea şi menţinerea ordinii publice în cadrul manifestărilor culturale; instalarea sistemului de pază-incendiu autonomă în satele raionului.

ÎNTOTDEAUNA LA SOLICITĂRILE şI PREFERINŢELE DUMNEAVOASTRĂ

023022212, 023026030, 023022553, 024624900, 080088003, 079706493 Adresa noastră: or. Soroca, str. Vasile Alexandri, 6

executorul judecătoresc covaliciuc N., licența nr.150, în scopul executării documentului executoriu nr. 2-515/17 emis de Judecătoria soroca, anunță pentru data de 05.07.2018, ora 13.00, pe adresa: or. rîşcani, str. independenței, 38, et.1, desfăşurarea licitației publice de vânzare a bunurilor imobile — o casă de locuit, care aparțin cu drept de proprietate debitorului Glijin Natalia ion: cu nr. cadastral 7801110.107, 7801110.107.01, 7801110.107.02 situate în or. soroca, str. Artelelor, 11 — la prețul inițial de 292050 lei. Pentru participare la licitație va fi prezentată o cerere, dovada achitării acontului în mărime de 5% din prețul inițial al bunului expus la licitație pe contul bancar al executorului judecătoresc covaliciuc Natalia: c.b. MOLdMd2X354, bc ”Moldindconbank” sA filiala râşcani, c.f. 32676790, c.b. Md42ML000000002251054322, până pe data de 05.07.2018. documentele necesare vor fi prezentate cu o zi înainte de data desfăşurării licitației. informații suplimentare la executor judecătoresc covaliciuc N. la tel.: 0(256) 21693, mob. 060225584. executorul judecătoresc covaliciuc Natalia

beneficiar: Primăria com. Rublenița Obiectul: Restabilirea sistemului de iluminare stradal, com. Rublența, r-nul Soroca. cod cPV: 45315300-1 Termenul de depunere a ofertelor: 5 iulie, ora 11.00. date de contact: 023050900, 023050236, e-mail: primaria.rublenitza@gmail.com Muntean Vitalie, primarul com. Rublenița 2x3, oglindă mare, f/f, оn stare  bună. T. 023025792, 069042279. RAMĂ sticluită dublă din lemn  pentru balcon, 2 bucăți câte 3 m;  mobilă pt antreu; instalații sanitare  (сантехника);  tigaie  electrică  80x80  pentru  producere.  T. 068255055. CADĂ din  aluminiu  pt  vin,  dulap, calorifere din fontă,piese  de schimb pentru VAZ2101-09.  T. 023023848, 069811515. БРЕЗЕНТЫ, разные размеры,  на заказ, для тока и транспорта.  T. 068202220. BALOTURI de  lucernă  și  orz.  T. 023046079, 068551409. DIVAN, scaune, mese, covoare,  palasuri,  fotolii,  cazan  pe  gaze  ”Aton”, uși, geamuri, veselă pentru bucătărie, perne, saltea, cadă  de  apă,  țevi,  servant,  aragaz,  butelii.  De  vânzare  automobil  VAZ-21013. T. 079913840. CĂRUCIOR pt  copii,  bicicletă pt copii, pătuc, scrânciob,  măsuță, jucării, hăinuțe pt fetiță.  T. 069653391. MAŞINĂ de  cusut  ”Pfaff”,  industrială,  f/f,  stare  bună.  T. 069410264. СКЛАД 800 м², мойка, можно  под ремонт и покраска машин;  цистерны 10 и 30 тонн; бетономешалка б/у; труба асбестовая  3,5х0,4; столбы электрические  11-метровые, 2 листа ДСП 3х2.  T. 069222698. GRÂU și macuh. T. 068738816. POARTĂ din  metal,  gard  din  metal, scaun spate 3 locuri - Ford  Tranzit. T. 078789253. MOTOR electric 5,5kWt, 730 rot./ min și motor electric 7,5kWt, 1500  rot./min, 1000 lei. T. 079520775. PIAN Primorie, ieftin; pompă de  vid. T. 067572958, 069308321. VIOARĂ 4/4,  1300  lei.  T. 079010502. УГОЛЬНАЯ база  возле  МЧС  продает высококачественный  уголь  всех  марок  (Украина).  T. 023032086.

TELEVIZOR pt bucătărie Sirena  în  cutie,  diagonala  34,  900  lei.  T. 069714423.

ANIMALE:

PORCI de tăiat, ”de casă”, crescuți cu ingrediente naturale - porumb, orz, 30 lei/ kg. T. 069521005. CAPRE, rasa locală, montată cu  țap elvețian; ieduțe 3 luni; lapte  și brânză de capre. T. 023065596,  după 21.00.

CUMPĂR: СОВЕТСКИЕ монеты. Рубли и копейки СССР. T. 062044947 DEMONTĂM utilaje  și  cumpărăm fi er vechi și resturi de  metale  nefi eoase  (colorate),  la  preț bun; colectăm maculatură  și  resturi  de  polietilenă  și  masă  plastică.  T. 023032689,  069346412.  

CUMPĂR: MOTOCICLETE grele de marca  K-650, K-750, M-72, URAL, IRBIT,  M-61,  M-62,  M63,  M67,  IJ-49,  IJ-350, MT-9, MT-12, MT-16, cât si  piese pentru ele si documente,  piese  de  Volga  Gaz  21,  Gaz  24  cu documente, piese de schimb.  T. 025224172, 068677824.  

SCHIMB: 3-Х комн. кв-ру, Сорока Ноуэ,  4/5,  на  2-х  комн.  кв-ру,  Сорока Ноуэ, жилая площадь  33  м²,  печное  отопление,  газ  до плиты, без ремонта, застеклённый балкон, пластиковые  окна. T. 24043, 068284342. CASĂ în  s.  Zastânca  pe  apart.  cu  2-3  camere  în  or.  Soroca,  regiunile  centru,  Soroca Nouă.  T. 069005064.


14

Observatorul de Nord

24(941) • 22 iunie 2018

ÎCS ”Maritan-Sor” SRL ANGAJEAZĂ femei, bărbați: − cusătorese; − mecanic la mașinile de cusut; − lucru manual. Tel.: 0 6 9 8 4 4 2 9 1 SRL ”Magistrala Nistru” angajează șoferi, cat. B, C, D. salariu mediu lunar — 6000 lei. Adresa noastră: mun. soroca, str. Ocolirii, 2b.Tel. 023023037, 069112313, 069144432.

CHIRIE: CAMERE de locuit, condiţii hoteliere. T. 068418881 SPĂLĂTORIE auto, hotel şi bar.  Posibil  împreună  sau  separat.  T. 068418881. APARTAMENTE centru: toate  condiţiile,  utilităţi,  euroreparaţie,  zilnic  şi  pe  termen  lung.  Spaţii comerciale. T. 069267854,  079536279, 069186926. CENTRU, toate  comoditățile,  încălzire, mobilată, utilată, curte  bine  amenajată,  garaj,  sarai.  T. 069510062.   APART. cu 1 cameră, Fourchette.  T. 079908609. APART. cu 2 camere, 8/9, centru,  mobilat, utilat, euroreparație, pe  termen lung, pentru familie. Sau  vînd. T. 069972100. 2 garaje, centru. T. 069236371. APART. cu  2  camere,  Soroca Nouă,  mobilat  și  utilat,  pe  termen  lung.  T. 023027728,  068577054. 1-КОМН. квартира  в  Кишинэу,  на  длительный  срок.  T. 060049622. PRIMIM fete la gazdă, apart. în  centrul or. Soroca. T. 060529687. APART. cu  2  camere,  Soroca Nouă,  mobilat,  pe  termen lung, preferabil pt familie.  T. 069959118. APART. cu  2  camere,  Soroca Nouă,  pe  termen  lung.  T. 060837757. JUMĂTATE de casă, Bujărăuca,  str. Testemițanu, 41/2, 2 camere,  comodități, pe termen lung, pt  familie. T. 069811424. APART. cu 2 camere, Hidroinpex,  lângă oprire, 2/5, toate utilitățile,  mobilat,  pt  familie,  pe  termen  lung. T. 069807611. APART. cu  3  camere,  Soroca Nouă, str. Luceafărul, 10,  pe termen lung; se dă în chirie  spațiu comercial, 35 m², centru.  T. 023023280, 069167971.

SERVICII: CURĂŢARE umedă şi uscată a  penelor  şi  pufului  (la  alegere),  cu  dezinfectare  după  tehnologiile  sovietice.  T. 32687,  29563,  069383685. СВАР ОЧНЫЕ работы:  решетки,  ворота,  оградки.  T. 069236371. ФРАНЦУЗКИЕ натяжные  потолки. T. 068009811. MASAJ general, curativ, pentru  copii și maturi. Tratare: hernie de  disc, osteohondroză, hipertensiune, migrenă. Ierburi sau plante  medicinal  pt  tratarea  glandei  tiroide, hemoroizilor, cirozei ș.a.  T. 060137414. CONSULTAȚII psihologice  la  copii și maturi procedee efi ciente  de contact și educație. Astropsihologie. T. 068188926. MUZICĂ pt ceremonii - nunți,  cumetrii, botezuri, zile de naștere.  T. 069191378.

Angajăm tractorist pentru lucrări în livadă, în s. Ocolina. Tel. 069188666, 069897111. Fabrica de conserve ”Alfa-Nistru” ANGAJEAZĂ: − LĂCĂTUŞ-studii medii speciale − MUNCITORI SEZONIERI NECALIFICAȚI

0230 23422

SERVICII de termoizolare a caselor, arenda schele (строительные  леса), turn pt înălțimi și fațade.  T. 25726, 069341060. OFER servicii de contabilitate,  studii  superioare,  experiență  în  domeniu.  T. 023093060,  060640604.  CONSTRUIESC sobe  de  teracotă,  cămine,  șemineuri,  mangaluri grătare. T. 068104347. САНТЕХНИКА, все  виды  работ. T. 060243995. ЧИСТКА старого  паркета,  утепление стен пенопластом.  T. 023026482, 068421750.

CONSTRUCTII:

B R I G ADĂ d e  construcții:  construim  case,  acoperișuri ș.a. lucrări interioare  și exterioare. T. 069338031. REPARAȚII interioare și exterioare. Dispunem de schele (леса). Prețuri avantajoase. T. 068411543. REPARAȚII toate tipurile, inclusiv ”euro”. Experiență europeană.  Închiriem schele. T. 060786719. РЕМОНТ, все  виды  работ,  отделка, внутренняя и наружная. T. 060784553. TOATE tipurile  de  construcții  și  reparații,  interior  și  exterior.  T. 069725231. TOATE tipurile de lucrări interioare  și  exterioare  la  cheie.  T. 023025753, 060969518. ELECTRICIAN; reparații:  tencuială, ghips-carton, laminat ș.a.  T. 069310977. ACOPERIŞURI de orice complexitate, țiglă metalică, învelitoare  fl exibilă,  ardezie  la  case  cu  5  etaje. T. 069774140.

ANGAJĂM: ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ. T. 068968118, 068418881. MANICHIURISTE la  frizerie  în  partea  din  deal  a  orașului.  T. 069577195. LUCRĂTORI la ferma de păsări,  salariu  atractiv,  pachet  social,  cazare, hrană. T. 068765345. MAGAZINUL „Avangard” angajează casier, consultant-specialist pentru mărfuri de uz casnic,  vânzător consultant, hamal, șofer  cat.B,C, D,remorcă. T. 023026270,  060222261. VÎNZĂTOR piese auto, mecanici  auto, electrician, motorist, tinichigiu (рихтовщик), zugrav auto  (покращик). În salon de frumuseţe: frizeri dame-bărbaţi manichiuriste,  masor.  T. 079092653,  079536279. LUCRĂTORI în  construcţie  în  Germania,  cu  acte  UE.  T. +491625382282, Viber, WhatsApp.

ics ”cesM-uniform” ANGAJeAZĂ cusătorese calificate. salariu atractiv, munca într-un schimb, pachet social deplin, transport gratuit. Tel. 069239188, 079222412.

ANGAJĂM CUSĂTORESE, tariful ii, iii, iV. condiții de muncă avantajoase. Pachet social, alimentarea din contul întreprinderii. Regim de lucru: 8:00-16:30. salariu: 4500 -5000 — la tariful iii, 5000-5500 — la tariful iV. contacte: or. soroca, str. V. stroescu, 50 (Şcoala cooperatistă soroca). Tel. 069210908, 068301232.

Сentrul miliar teritorial Soroca anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante specialist secția mobilizare. informația privind condițiile de desfăşurare a concursului este plasată pe panoul informațional la sediul centrului militar teritorial soroca pe adresa: or. soroca, str. Testemițanu, 16. contacte: 023022890, 023094837.

Angajam muncitori necalificati la firma de producere a betonului. 060011662 MUNCITORI necalificați  (2).  T. 023024226, 069141025. EXCAVATORIST GSB,  sudor  electric. T. 069276268.   VÂNZĂTOR piese  auto,  electrician  și  lăcătuș  auto.  T. 069276268.   LUCRĂTOR în  autoservice.  Salariu  atractiv,  pachet  social.  T. 068070012. VÂNZĂTOARE cu experiență de cel puțin 1 an în magazin alimentar, regiunea Bujărăuca. T. 067128398. RESTAURANTUL ”Hotel Central” angajează barman și bucătar. T. 023026275, 069270260. РАБОТНИКИ в столярный цех. T. 069693473. VÂNZĂTOR în magazin alimentar, Soroca Nouă, salariu atractiv  + pachet social. T. 069142352. СПЕЦИАЛИСТ по обработке  камня в г. Сорока. T. 060718609. ПАРИКМАХЕР, маникюрщица, визажист - мастер коррекции  бровей  и  исправления ресниц (в центре города).  T. 069064344. ПРОДАВЕЦ и  кухрабочий.  T. 069188216. DĂDACĂ pentru copil, lucru minim pentru 1 an. T. 069046180. LUCRĂTORI la  strânsul  roadei  (brigadă).  T. 023050355,  060382466, 079756111. DERETICĂTOARE în  magazin  alimentar,  pachet  social.  T. 069218980. ŞOFERI cu cetățenie română, cat.  B, C, E, lucru în UE. T. 069952221. OPERATORI la  magazin.  T. 023026270, 060222261. CONTABIL. 060222261. C A SI E R . 060222261.

T. 023026270,  T. 023026270, 

VÂNZĂTOR-CONSULTANT. T. 023026270, 060222261. ŞOFER cu  toate  categoriile.  T. 023026270, 060222261. RESTAURANTUL ”Soroca” a n g aj e a z ă chelneri. T. 060119115.

CAUT DE LUCRU: FEMEIE, 55  ani,  posibilitate  de  îngrijire  a  bătrânilor.  T. 060272462, Svetlana.

S-A PIERDUT confirmarea privind la evidență fiscală a persoanelor fizice, care desfăşoară activitatea independentă cu nr.84170036 din 10 august 2017 pe numele POPVscHi NiNA, domiciliată în or.soroca. A o considera nevalabilă.

CITAŢII: JUDECĂTORIA Soroca, în conformitate cu art.108 CPC, solicită  prezentarea  lui  Bordian  Larisa,  domiciliată în mun. Soroca, str. A.  Mateevici, 15/50, pentru data de  10 iulie 2018, ora 11:30, la şedinţa  judiciară în calitate de pârâtă pe  cauza civilă intentată de Primăria  mun.  Soroca  către  Bordian  Larisa  privind  încasarea  impozitului pe imobil, pe adresa str.  Independenţei 62, bir.7. Judecător C. Botnaru JUDECĂTORIA Soroca, Sediul  Central,  solicită  prezenţa  lui  Pasincovschi  Ion,  domiciliat  în  mun. Soroca, str. Dialul Ţiganilor,  23A, la şedinţa judiciară care va  avea loc pe data de 09 iulie 2018,  ora 09.30, în incinta Judecătoriei  Soroca  (str.  Independenţei,  62,  bir. 8), sala 5, în calitate de pârât  în procesul civil intentat de Primăria mun. Soroca cu privire la  încasarea impozitului. Judecător  Tocaiuc Ghenadie JUDECĂTORIA Soroca, Sediul  Central,  solicită  prezenţa  lui  Preida Vasile, domiciliat în mun.  Soroca, str. S. Lazo, 2, la şedinţa  judiciară  care  va  avea  loc  pe  data de 03 iulie 2018, ora 13.30,  în incinta Judecătoriei Soroca (str.  Independenţei, 62, bir. 8), sala 5,  în calitate de pârât, în procesul  civil  intentat  de  Primăria  mun.  Soroca  cu  privire  la  încasarea  impozitului.  Judecător  Tocaiuc  Ghenadie JUDECĂTORIA Soroca (sediul  central),  în  conformitate  cu  art.108 CPC al RM, solicită prezentarea  cet.  Dorogan  Olesea, cu ultimul domiciliu s. Dărcăuţi, r. Soroca, pentru data de  04.07.2018, ora 09.00 (or. Soroca,  str.  Independenţei,  62,  sala  nr.  6) în calitate de pîrît, la procesul  civil înaintat de Dorogan Gheorghe privind desfacerea căsătoriei.  Judecător Olga Jamba JUDECĂTORIA Soroca  solicită prezenţa lui Ciumac Ruslan,  domiciliat  r.  Soroca,  s.  Cosăuţi  la şedinţa judiciară care va avea  loc pe data de 21 august 2018,  ora 11.00, în incinta Judecătoriei  Soroca (str. Independenţei 62, bir.  8,) în calitate de pîrît în procesul 

ГОРОСКОП НЕДЕЛИ ОВЕН: Творческая, активная неделя, планеты дают возможности  для самореализации, обретения популярности. Могут оказаться  удачными рискованные решения относительно работы и денег.  Хорошо пойдет предпринимательская деятельность, особенно  шоу-бизнес, организация разного рода развлечений, публичных  лекций и выступлений. Деньги может принести деятельность в  качестве консультанта и посредника. ТЕЛЕЦ: Период  позитивный  и  благоприятный  для  вашего  физического здоровья. Вы можете вести активный образ жизни,  много работать и развлекаться. Главное не перегружать чрезмерно  сердечно-сосудистую  систему,  не  допускать  длительного  переутомления  и  излишеств  в  удовольствиях,  переедания,  несильно увлекаться сладким. Качественное питание в это время  имеет особое значение, пренебрежение этим пунктом может плохо  отразиться и на вашей внешности. БЛИЗНЕЦЫ: Эти дни могут принести новые возможности  в творчестве и личной жизни, вы можете обрести популярность  и найти в жизни много удовольствий и приключений. Можете  встретить  любовь  или  порадоваться  успехам  своих  детей.  Но  надо иметь в виду, что не всегда планеты действуют гармонично и  однозначно. Иногда видимый успех может обернуться проблемами,  а проблемы позволят лучше проявить себя. РАК: Карьера в данный период времени выходит на первый  план. Вы привыкли играть по-честному, поэтому не станете строить  козни за спиной у конкурентов. Вы обладаете даром убеждения,  что также является немаловажным для продвижения по карьерной  лестнице. Во второй половине недели нужно с утроенной силой  следить  за  тем,  что  вы  говорите  —  многое  может  обернуться  против вас; возможны ошибки в расчетах и в документах — следует  внимательно их перепроверять. ЛЕВ: Отношения в браке могут быть гармоничными, если в  них поддерживается равенство; пара старается все решать по  справедливости. Если кто-то стремится занимать доминирующую  позицию,  не  слушая  возражений,  это  всегда  проблема,  часто  ведущая к конфликтам и расставанию. Избежать этого просто:  чаще прислушивайтесь к мнению второй половины. ДЕВА: Материальный  успех  возможен  только  через  собственный  труд  и  дисциплину.  В  лучших  условиях  будут  те,  чья деятельность связана с медициной, ветеринарией, сферой  обслуживания и торговлей. Посредническая и консультационная  деятельность тоже может хорошо оплачиваться, творческий труд  лучше пойдет в соавторстве. Но в середине недели результативнее  будет  работа  в  одиночестве.  В  конце  недели  возможны  материальные трудности или проблемы в работе. ВЕСЫ: Хорошее  время  для  заботы  о  здоровье,  начала  лечения, диеты, курса оздоровительной физкультуры или массажа,  использования  полезных  биодобавок  и  витаминов.  Хорошим  методом  оздоровления  являются  для  вас  солнечные  ванны,  прогулки на природе, созерцание красоты. Хотя этот период в  целом будет скорее деятельным, чем созерцательным, возможно,  придется много работать. И правильные действия помогут вам  усилить вашу работоспособность. СКОРПИОН: В  это  время  у  вас  появится  потребность  в  упорядоченной  и  размеренной  жизни,  возможно,  будут  важные дела, которые надо сделать, не отвлекаясь на разные  неожиданности. Но отвлекаться придется и, возможно, нервничать,  вступать в споры и конфликты. В лучшем положении окажутся те,  кто умеет работать, не сильно отвлекаясь на внешние раздражители,  и сохранять гармоничные отношения со своим окружением. СТРЕЛЕЦ: Вы  по  праву  считаетесь  лучшим  работником  в  вашей организации — вашей ответственности, пунктуальности и  точности нет равных. Вам сулит успех при проведении переговоров  и презентаций. Проявление инициативы в рабочих делах также  хорошо скажется на вашей карьере. Возможно, что вам предложат  занять руководящую должность. КОЗЕРОГ: Любовь и брак в это время может выйти на первое  место по значимости в вашей жизни. Это касается и одиноких  людей, которые будут сильнее нуждаться в постоянном спутнике  жизни. Для состоящих в браке людей эта неделя может оказаться  сложной, несущей всякого рода испытания, преодоление которых  может только укрепить отношения. ВОДОЛЕЙ: Хорошее  время  для  предпринимательской  деятельности, но важнее в ней будет не ваша личная активность и  работоспособность, а умение налаживать полезные связи, находить  людей, которые будут заинтересованы в сотрудничестве с вами.  Чтобы деньги шли к вам, а не от вас, уверенность в себе должна  сочетаться с внимательностью к другим и умением разрешать  любые спорные моменты мирным путем, с учетом интересов всех  участвующих сторон. РЫБЫ: He  самый  благоприятный  период  для  вашего  здоровья, в это время ослаблена энергетика и устойчивость к  заболеваниям мочеполовой системы, следует опасаться инфекции  и переохлаждения, особенно в области почек. В первой половине  недели может усилиться метеозависимость, чувствительность ко  всякого рода тонким влияниям, от фаз луны и электромагнитного  излучения до негативных эмоциональных посылов со стороны  других  людей.  Зато  позитивные  посылы,  любовь  и  дружеская  поддержка могут повлиять на вас самым лучшим образом.

civil intentat de Chiriac Aliona,  intervenient accesoriu DASPF Floreşti, către Ciumac Ruslan privind  decăderea din drepturile părinteşti. Judecător C. Botnaru JUDECĂTORIA Soroca,  Sediul  Central,  solicită  prezenţa  cet.  Rotari  Angela,  născută  la  22.03.1972,  domiciliată  în  mun.  Soroca,  str.  Tineretului, 6, la şedinţa judiciară care va  avea loc pe data de 03 iulie 2018,  ora  09.00,  în  incinta  Judecătoriei Soroca (str. Independenţei,  62, bir. 8), sala 5, în calitate de  pârât  în  procesul  civil  intentat  de Rotari Serghei privind desfacerea căsătoriei. Judecător Ghenadie Tocaiuc JUDECĂTORIA Soroca, în conformitate cu art.108 CPC, solicită  prezentarea lui Naco Eduard Feodosie, domiciliat mun. Soroca, str. 

M. Costin, 5, ap. 58, pentru data  de 04 septembrie 2018, ora 14.00,  la şedinţa judiciară în calitate de  intervenient accesoriu pe cauza  civilă intentată de SA ”Moldasig”  către SRL ”Miculic-Grup” privind  restituirea daunei, pe adresa: str.  Independenței, 62, bir. 7. Judecător C. Botnaru

MATRIMONIALE: BĂRBAT, 48 de ani, locuitor al  or.  Soroca,  dorește  cunoștință  cu doamnă/domnișoară, vârsta  30-40  ani,  cu  intenții  serioase.  T. 060505620. BĂRBAT, 52  de  ani,  fără  vicii,  locuitor  al  orașului,  dorește  căsătorie  cu  o  doamnă  suplă.  T. 079520775.


Programe Tv

24(941) • 22 iunie 2018 JURNAL TV

6., 9., 12., 15., 21. “Primele Ştiri”  (rom.) 7., 4.2 “Prima Ora” 9.2 Teleshopping 9.45 “Жить  здорово!» 1.55  «Модный  приговор» 12.2  «DA  sau  NU» 13.55, 19.55  «Пусть  говорят» 15.2  «Непутевые  заметки» 15.4, 2.5 «Хочу знать» 16.15, 2.3 «Давай  поженимся!» 17.1 «Мужское / Женское» 18., . «Primele Ştiri» (рус.) 18.2 Принципы с  Андреем Андриевским 19., 3.3 «Vorbeşte  Moldova» (rom.) 21.55 Т/с «Оттепель» .2  «Познер» 1.15 «На самом деле»

6., 12., 2.  Ora  Expertizei 7., 15., 3.  Acasă  Devreme 8.45  Pop  Corn  SHOW la Jurnal FM 1., 16.45 Teleshopping 1.15 Veranda, reluare 11.15, 2. Documentar:  Uimitoarele anotimpuri 13. Reţeta lui Traian 13.15, 23. Jurnalul săptămânii 14., .  Lampa  fermecată  la  Jurnal  FM! 17., 19.  Jurnalul  orei 17.15  Paparazzi  -  Colecţia  de  aur 18., 1.  Veranda 21.  DCI  BANKSInspectorul Banks 22. Jurnalul de noapte 5.  Ora Expertizei, reluare

MOLDOVA 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ - PRIME

JURNAL TV

6.5 Serial «Piele sălbatică» 6.5 CM. Fotbal.  Uruguay - Rusia 8.3, 22.5 Ştiri (rus.) 8.4, 23.1  Ştiri  Externe 9.1  CM.  Fotbal.  Spania  -  Maroc 1.5, 23.  CM.  Fotbal.  Revistă 11.  Rapsodia satului 11.45 O seară în familie 13., 18.5 Ştiri 13.15 Pur şi simplu 13.3 Hai la hora  mare 15.15 Proiecte de viitor 15.4 La noi în sat 16.2 Găgăuz ogea 16.5 CM. Fotbal. Danemarca  - Franţa. În repaos - Ştiri (rus.) 19.1 CM. Fotbal.  Anglia - Peru 2.5 CM. Fotbal. Islanda - Croaţia 23.35 CM. Fotbal. Nigeria - Argentina

6., 9., 12., 15., 21.  “Primele  Ştiri”  (rom.) 7., 4.2  “Prima  Ora” 9.2  Teleshopping 9.45  “Жить  здорово!» 1.55, .3 «Модный приговор» 12.2, 19., 3.3  «Vorbeşte  Moldova»  (rom.) 13.1, 21.55  Т/с  «Оттепель» 15.2 «Непутевые заметки» 15.4, 2.1 «Хочу знать» 16.15, 2.35 «Давай поженимся!» 17.1 «Мужское / Женское» 18., .1  «Primele Ştiri» (рус.) 18.2 Принципы с Андреем  Андриевским 19.55 «Пусть говорят» 1.2 «На  самом деле»

6. Jurnalul săptămânii 7., 3. Acasă  Devreme 8.45  Pop  Corn  SHOW  la  Jurnal  FM 1., 16.45 Teleshopping 1.15, 18., 1.  Veranda 12., 2., 5. Ora Expertizei 13.  Reţeta lui Traian 13.15, 23. Patrula Jurnal TV 14., .  Lampa  fermecată  la  Jurnal  FM! 15. Барышня-крестьянка 16. Documentar:  Uimitoarele anotimpuri 17., 19. Jurnalul orei 17.15, 2.  Paparazzi  -  Colecţia  de  aur 21.  DCI BANKS-Inspectorul Banks 22. Jurnalul de  noapte

ПЕРВЫЙ КАНАЛ - PRIME

JURNAL TV

6., 9., 12., 15., 21.  “Primele  Ştiri”  (rom.) 7., 4.2  “Prima  Ora” 9.2  Teleshopping 9.45  “Жить  здорово!» 1.55, .2 «Модный приговор» 12.2, 19., 3.3  «Vorbeşte Moldova» (rom.) 13.1 Т/с «Оттепель» 15.2 «Непутевые заметки» 15.4, 2. «Хочу  знать» 16.15, 2.25 «Давай поженимся!» 17.1  «Мужское  /  Женское» 18., .  «Primele  Ştiri» (рус.) 18.2 Принципы с Андреем Андриевским 19.55 «Пусть говорят» 21.55 Т/с «Садовое кольцо» 1.1 «На самом деле»

6., 17., 19. Jurnalul orei 7., 3.  Acasă Devreme 8.45 Pop Corn SHOW la Jurnal  FM 1., 16.45 Teleshopping 1.15, 18., 1.  Veranda 12., 2., 5. Ora Expertizei 13.  Reţeta lui Traian 13.15 Ora de ras, retrospectivă 14., . Lampa fermecată la Jurnal FM! 15.  Барышня-крестьянка 16. Documentar: Planeta  Albastră 17.15, 2. Paparazzi - Colecţia de aur 21. DCI BANKS-Inspectorul Banks 22. Jurnalul  de noapte 23. Ora de ras

MOLDOVA 1 6.5 Serial  «Piele sălbatică» 6.5  CM.  Fotbal.  Danemarca  -  Franţa 8.3, 22.5  Ştiri  (rus.) 8.4, 23.1 Ştiri Externe 9.1 CM. Fotbal.  Islanda - Croaţia 1.5, 23. CM. Fotbal. Revistă 11. Găgăuz ogea 11.3 În obiectiv - natura 12.  Locuinţa mea 12.3 Focus Europa 13., 18.5  Ştiri 13.15 Pur şi simplu 13.3 Spectacol 14.25 La  drum! 15.5 Cuvintele credinţei 15.5 Fii tînăr! 16.2 Russkii mir 16.5 CM. Fotbal. Mexic - Suedia.  În repaos - Ştiri (rus.) 19.1 CM. Fotbal. Coreea -  Germania 2.5 CM. Fotbal. Serbia - Brazilia 23.35  CM. Fotbal. Elveţia - Costa-Rica MOLDOVA 1 6.5 Serial «Piele sălbatică» 6.5 CM. Fotbal.  Serbia - Brazilia 8.3, 22.5 Ştiri (rus.) 8.4, 23.1  Ştiri  Externe 9.1  CM.  Fotbal.  Coreea  -  Germania 1.5, 23. CM. Fotbal. Revistă 11.  Russkii mir 11.3 “Dincolo de cifre” 12. Profi l de  savant 12.15 Program muzical 13., 18.5 Ştiri 13.15 Pur şi simplu 13.3 Crizantema de argint 15. “World  stories” 15.1  În  ritmul  dansului 15.4 Erudit cafe 16.2 Petalo romano 16.5 CM.  Fotbal. Japonia - Polonia. În repaos - Ştiri (rus.) 19.1 CM. Fotbal. Senegal - Columbia 2.5 CM.  Fotbal. Anglia - Belgia 23.35 CM. Fotbal. Panama  - Tunisia

ПЕРВЫЙ КАНАЛ - PRIME

JURNAL TV

6., 9., 12., 15., 21.  “Primele  Ştiri”  (rom.) 7., 4.2  “Prima  Ora” 9.2  Teleshopping 9.45  “Жить  здорово!» 1.55, .2  «Модный  приговор» 12.2, 19., 3.3  «Vorbeşte  Moldova»  (rom.) 13.1, 21.55  Т/с  «Садовое кольцо» 15.2  «Непутевые  заметки» 15.4, 2. «Хочу знать» 16.15, 2.25  «Давай поженимся!» 17.1 «Мужское / Женское» 18., . «Primele Ştiri» (рус.) 18.2 Принципы  с  Андреем  Андриевским 19.55  «Пусть  говорят» 1.1 «На самом деле»

6., 17., 19. Jurnalul orei 7., 2.  Acasă Devreme 8.45 Pop Corn SHOW la Jurnal  FM 1., 16.45  Teleshopping 1.15, 18., 1.  Veranda 12.  Ora  Expertizei 13.  Reţeta lui Traian 13.15 DORA Show 14., .  Lampa fermecată la Jurnal FM! 15. Барышнякрестьянка 16. Documentar: Planeta Albastră 17.15 Paparazzi - Colecţia de aur 2., 4.  Cabinetul  din  umbră 21., 5.  Cealaltă  Basarabie 22. Jurnalul de noapte 23. ORA  DE RAS - Colecţia de aur

MOLDOVA 1 6.5, 22.35 Serial «Piele sălbatică» 6.5 CM.  Fotbal. Anglia - Belgia 8.3, 17., 22. Ştiri  (rus.) 8.4, 22.1 Ştiri Externe 9.1 CM. Fotbal.  Japonia - Polonia 1.5 CM. Fotbal. Revistă 11.  Petalo romano 11.3 Moldovenii de pretutindeni 12. “Global 3000” 12.3 “Check-in” 13., 21.  Ştiri 13.15, 19.4 Pur şi simplu 13.3 Focus Europa 14. Aniversări. Constantin Rusnac 15.3 Proiecte de viitor 16. “Ring star” 17.15 Spectacol  muzical-literar 18.4 Dimensiunea diplomatică 19. Mesager 19.55 Aniversări Marcela Benea 2.4 Profi l de savant 21.2 Artelier

ПЕРВЫЙ КАНАЛ - PRIME 6., 9., 12., 15., 21.  “Primele  Ştiri”  (rom.) 7., 4.2  “Prima  Ora” 9.2  Teleshopping 9.45  “Жить  здорово!» 1.55, .1  «Модный  приговор» 12.2  «Vorbeşte  Moldova» (rom.) 13.1 Т/с «Садовое кольцо» 15.2 «Непутевые заметки» 15.4, 1. «Хочу  знать» 16.15 «Давай поженимся!» 17.1, 19.  «Мужское / Женское» 18., 23.5 «Primele Ştiri»  (рус.) 18.2 Принципы с Андреем Андриевским 19.55 «Поле чудес» 21.55 «Три аккорда» 1.25  Х/ф «Человек в красном ботинке» 2.5  Х/ф «Фобос»

JURNAL TV 6., 17., 19. Jurnalul orei 7., 15., 2.  Acasă  Devreme 8.45  Pop  Corn  SHOW  la Jurnal FM 1., 16.45 Teleshopping 1.15, 18., 1. Veranda 12., 5. Ora Expertizei 13. Reţeta lui Traian 13.15 Asfalt de Moldova 14., .  Lampa  fermecată  la  Jurnal  FM! 17.15 Paparazzi - Colecţia de aur 2., 4. 6  de minute cu Vasile Năstase 21. DORA Show 22.  Jurnalul  de  noapte 23.  Documentar:  Uimitoarele anotimpuri

Duminică, 1 iulie

Sâmbătă, 30 iunie

Miercuri, 27 iunie

ПЕРВЫЙ КАНАЛ - PRIME

Joi, 28 iunie

MOLDOVA 1 6.5 Serial “Piele sălbatică” 6.5 CM. Fotbal.  Anglia - Panama 8.3, 22.5 Ştiri (rus.) 8.4  CM.  Fotbal.  Polonia  -  Columbia 1.2, 23.  CM. Fotbal. Revistă 1.3 Povestea terapeutică 1.4 Abraziv 11. Arts 21 11.25 In memoriam  Igor Ţurcanu 13., 18.5 Ştiri 13.15 Pur şi simplu 13.3 Magazinul copiilor 14. Muzica din fi lme  cu desene animate 15.1 Desene animate “Cartea  cărţilor” 15.35  Evoluează  Emeli  Sande 16.2  Purtătorii de cultură 16.5 CM. Fotbal. Uruguay  - Rusia. În repaos - Ştiri (rus.) 19.1 CM. Fotbal.  Arabia Saudită - Egipt 2.5 CM. Fotbal. Spania  - Maroc 23.1 Ştiri Externe 23.35 CM. Fotbal. Iran  - Portugalia

Vineri, 29 iunie

Marți, 26 iunie

Luni, 25 iunie

Observatorul de Nord

MOLDOVA 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ - PRIME

JURNAL TV

6.5 «Global 3000» 6.35, 23.25 Ştiri Externe 7.  «Euromaxx» 7.3  «Basarabia» 8.  Artelier 8.3  Locuinţa  mea 9.  Spectacol 1. Magazinul copiilor 1.3 Desene animate  «Cartea cărţilor» 1.55 «Ploaia de stele» 13. Ştiri 13.15 Gala Premiilor Uniunii Scriitorilor 14.45 Arc  muzical 15.2 Art-club 15.5 La noi în sat 16.3, 23. Ştiri (rus.) 16.45, 2.45 CM. Fotbal. 1/8 fi nală 19. Mesager 19.4 «Zapovednik» 19.55 Hai la  fotbal! 23.15 CM. Fotbal. Revistă 23.5 Profi l de  savant

6., 12., 21. «Primele Ştiri» (rom.) 7., 4.2 «Prima Ora» 9. Teleshopping 9.2  «Умницы  и  умники» 1.5  «Слово  пастыря» 1.2 «Теория заговора» 11.5 «1 de moldoveni  au  zis» 12.25, 15.25  Т/с  «Громовы» 15., 18., 23.45 «Primele Ştiri» (рус.) 18.25 «Хочу  знать» 19. «Кто хочет стать миллионером?» 2., 21.45  «DA  sau  NU» 21.25  «Cronica  lui  Bogatu» 22. «Сегодня вечером» .1 Х/ф  «Пять невест» 1.5 Х/ф «Другая женщина»

6. Jurnalul orei 7., 2. Acasă Devreme 9.  KIDS  FLIX 1., 15.45  Teleshopping 1.15, 23.  Documentar:  Spion  în  natură 11., 4. Cabinetul din umbră 12., 5.  Cealaltă  Basarabie 13., 3.  Documentar:  Tribal Bootcamp 14. Бойкая кухня, LIVE 16.  DCI  BANKS-Inspectorul  Banks 19.  Jurnalul  săptămânii 2., . Dora Show 21. Ora  de Ras 22. Doctor Foster 1. Veranda

MOLDOVA 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ - PRIME

JURNAL TV

6.5 «Check-in» 6.35 Ştiri Externe 7. CM.  Fotbal 1.2, 23.15  CM.  Fotbal.  Revistă 1.3  “Tezaur” 11. Erudit cafe 11.4 La datorie! 12.  Purtătorii  de  cultură 12.3  În  obiectiv  -  natura 13. Ştiri 13.15 Discuţii 13.45 Lecturi a la carte 14. Rapsodia satului 14.45 Prezintă Orchestra  “Folclor” 16.3, 23. Ştiri (rus.) 16.45, 2.45 CM.  Fotbal. 1/8 fi nală 19. Mesager 19.55 Povestea  terapeutică 2. Hai la fotbal! 23.25 “Basarabia” 23.55 “Zapovednik”

6., 12., 21. “Primele Ştiri” (rom.) 7., 4.2 “Prima  Ora” 9. Teleshopping 9.2  “Здоровье» 1.2 “Угадай мелодию» 1.5 “DA  sau  NU” 12.25, 15.25  Т/с  “Громовы» 15., 18., .55 “Primele Ştiri” (рус.) 18.2 “Теория  заговора» 19. “Replica” 2. “1 de moldoveni au zis” 21.55 “Звезды под гипнозом» 23.4  “Что? Где? Когда?” 1.15 Музыкальная премия  «Жара» 2.45 Х/ф «Особенности национальной охоты»

6., 18. Jurnalul săptămânii 7., 14., 2.  Acasă  Devreme 9.  KIDS  FLIX 1.3, 15.45 Teleshopping 1.45, 23. Documentar:  Spion  în  natură 11.4  Să  vorbim  corect! 11.5  Leacuri pentru neamuri 12. 6 de minute cu  Vasile Năstase 13., 4. Documentar: Tribal  Bootcamp 16. Paparazzi - Colecţia de aur 17., 1. Veranda 19.  Patrula  Jurnal TV 2., . Dora Show 21., 5. Ora de Ras 22.15  Doctor Foster

Săptămânal independent de informare şi atitudine. Membru API (Asociaţia Presei Independente), afiliată WAN (Organizaţia Internaţională a Ziarelor)

ZiAr MeMbru

Redactor-şef: (0230 842 98) Victor COBĂSNEANU Redactor-coordonator: Tatiana MITROFAN Reporteri: (0230 842 97) Vadim ŞTERBATE Redactor literar: Marcela BENCHECI

Director: (0230 240 73) Elena COBĂSNEANU Contabil: Galina ZAVOROTNÂI Designer-machetator: Victor ŞEMEACOV Web-redactor, reporter: Doina ALEXEI Operator video, web-admin: Eduard PŞENICINÎI

AdresA redAcţiei: str. Independenţei, 75, or. Soroca, MD3006; tel/fax: 0230 24073; email: odn@api.md https://observatorul.md Ziarul este Înregistrat la camera Înregistrârii de stat Ministerul dezvoltării informaţionale al republicii Moldova cu numărul de identificare de stat 1003607150830

15

TV8 7.4 «Бoцaн+Попов» 8.4  «Egoist» 1.  «Sanatate la kilogram» 1.3 «Punct si de la Capat» 11.2 «Регионалы» 12.3 «С христианской точки  зрения» 13.25 «Новости» 13.5 «Autoblog» 14.25  «Sanatate  la  kilogram» 15.  «Topshop» 15.15  «Новости» 15.25 «Ждем в гости» 16. «Бизнесплан» 16.35 «Новости» 16.45 Д/с 17.5 Т/с «Дуррелс-3» 18.55 «Новости» 19. «Primetime news  ro» 19.45 «Reporter de garda» 2. «Sport 8» с  Санду Греку 21. «Primetime news ru» 21.3  «Politika»  Наталия  Морарь 22.3  «Primetime  news ro» 23. «Час Тимура Олевского» .  «Sport 8» с Санду Греку 1.5 «Politika» Наталия  Морарь 2.1 «Primetime news ru» TV8 7. «Primetime news ru» 7.3 «Politika» Наталия Морарь 8.3 «Primetime news ro» 9.5  «Час Тимура Олевского» 1.1 «Sport 8» с Санду  Греку 11.4 «Te testez» 12.3 «Археология» 13.25  «Новости» 13.5 Т/с «Дуррелс-3» 15.15 «Новости» 15.25 «Ждем в гости» 16. «Бизнес-план» 16.35  «Новости» 16.45  Д/с 17.5  Т/с  «Дуррелс-3» 18.55 «Новости» 19. «Primetime news  ro» 19.45 «Business insider» 2.3 «Autoblog» 21. «Primetime news ru» 21.3 «Politika» Наталия Морарь 22.3 «Primetime news ro» 23.  «Час Тимура Олевского» . «Business insider» .35  «Autoblog» 1.5  «Politika»  Наталия  Морарь 2.1 «Primetime news ru» TV8 7. «Primetime news ru» 7.3 «Politika» Наталия Морарь 8.3 «Primetime news ro» 9.5  «Час Тимура Олевского» 1.2 «Cutia neagra» 11.45  «Business  insider» 12.3  «Рожденные  после СССР» 13.25 «Новости» 13.5 Т/с «Дуррелс-3» 15.15 «Новости» 15.25 «Ждем в гости» 16. «Бизнес-план» 16.35 «Новости» 16.45 Д/с 17.5 Т/с «Дуррелс-3» 18.55 «Новости» 19.  «Primetime news ro» 19.45 «Altfel spus» 2.  «Регионалы» 21. «Primetime news ru» 21.3  «Politika»  Наталия  Морарь 22.3  «Primetime  news ro» 23. «Час Тимура Олевского» .  «Регионалы» .5 «Altfel spus» 1.5 «Politika»  Наталия Морарь 2.1 «Primetime news ru» TV8 7. «Primetime news ru» 7.3 «Politika» Наталия Морарь 8.3 «Primetime news ro» 9.5  «Час  Тимура  Олевского» 1.1  «Регионалы» 11.5 «Altfel spus» 11.2 «Contracultura» 12.25  «Свобода в клубах» 13.25 «Новости» 13.5 Т/с  «Дуррелс-3» 15. «Topshop» 15.15 «Новости» 15.25 «Ждем в гости» 16. «Бизнес-план» 16.35  «Новости» 16.45  Д/с 17.5  Т/с  «Дуррелс-3» 18.55  «Новости» 19.  «Primetime  news  ro» 19.45 «Бoцaн+Попов» 21. «Primetime news  ru» 21.3  «Politika»  Наталия  Морарь 22.3  «Primetime news ro» 23. «Час Тимура Олевского» . «Бoцaн+Попов» 1.5 «Politika»  Наталия Морарь 2.1 «Primetime news ru» TV8 7. «Primetime news ru» 7.3 «Politika» Наталия Морарь 8.3 «Primetime news ro» 9.5  «Час Тимура Олевского» 1.1 «Бoцaн+Попов» 11.2 «Egoist» 12.25 «Правосудие» 13.25 «Новости» 13.3 «Topshop» 13.5 Т/с «Дуррелс-3» 15. «Topshop» 15.15 «Новости» 15.25 «Ждем  в  гости» 16.  «Бизнес-план» 16.35  «Новости» 16.45  Д/с 17.5  Т/с  «Дуррелс-3» 18.55  «Новости» 19.  «Primetime  news  ro» 19.45  «Contracultura» 21. «Primetime news ru» 21.3  «Cutia neagra» 22.3 «Primetime news ro» 23.  «Час Тимура Олевского» . «Contracultura» 1.5 «Cutia neagra» 2.1 «Primetime news ru» TV8 7. «Primetime  news  ru» 7.3  «Cutia  neagra» 8.3  «Primetime  news  ro» 9.5  «Час Тимура Олевского» 1.15 «Contracultura» 11.3 «Autoblog» 12. «Ждем в гости» 12.35  «Новости» 12.4 Д/с 13.3 «Topshop» 13.5 Т/с  «Дуррелс-3» 15. «Topshop» 15.15 «Новости» 15.2 «Археология» 16.3 «Рожденные после  СССР» 17.3 «Новости» 17.35 «Sport 8» с Санду  Греку 18.35  Д/с 2.3  «Ждем  в  гости» 21.  «Бoцaн+Попов» 22.2  «Contracultura» 23.4  «Смотри  в  оба» .1  «Ждем  в  гости» .35  «Autoblog» 1. «Sport 8» с Санду Греку 1.5  «Contracultura» 2.55 «Археология» 3.4 «Рожденные после СССР» TV8 6.4 “Смотри в оба» 7.5 “Правосудие» 8.  “С христианской точки зрения» 9. “Свобода  в  клубах» 1. “Sanatate  la  kilogram” 1.3  Д/с 11.2 “Business insider” 12. “Egoist” 13.25  “Новости» 13.3 “ Topshop” 13.45 “Contracultura” 15. “Topshop” 15.15 “Новости» 15.2 “Punct şi  de la capăt” 16.1 “Новости» 16.15 “Правосудие» 17.15 “Ждем в гости» 18.2 “Новости» 18.25 Д/с 19.3 “Cutia neagra” 2.5 “Te testez” 21.3 “Big  bang theory” 22. “Egoist” 23.15 “Sanatate la  kilogram” 23.45 “Punct  şi  de  la  capăt” .35  “Бoцaн+Попов» 1.45 “Te testez” 2.15 “Cutia  neagra” P – Materiale înserate în baza acordurilor bilaterale PE – Publicitate Electorală BP – achitat din banii publici

Redacţia nu corespondează cu cititorii Materialele publicate în «OdN» nu întotdeauna corespund opiniei redacţiei. Ziarul este tipărit la Tipografia iM "edit TiparGrup" srL. «OdN» apare vineri în limbile română şi rusă. Tirajul 5717 ex. comanda nr. 615


16

Observatorul de Nord

24(941) • 22 iunie 2018 EVENIMENTE

După teorie urmează și practica

VadiM ȘTerbaTe

cum funcționează strategiile de marketing și au primit mai Recent, la S oroca s-a multe sfaturi practice referitor desfășurat un seminar pentru la elaborarea unui plan de afaactualii și viitorii prestatori ceri pentru turismul rural. În de servicii în turismul rural același timp, au învățat mai din regiunea transfrontalieră multe despre cum să-și dezSoroca și Iampol (Ucraina), volte strategia de marketing, unde au participat în special care sunt etapele și câteva specialiști în turism și furni- modele de succes în domezori de servicii turistice de la niul turismului rural la nivel noi și de peste Nistru. Tema național și internațional. Vioprincipală a fost studierea teh- rica bejan, una dintre particinicilor moderne de marketing pante, este optimistă și crede pentru promovarea turis- că aceste activități îi vor fi de mului rural transfrontalier. ajutor. “Știți, planul de marAstfel, participanții au aflat keting este pentru noi ca să mai detaliat cum se creează și știm ce vrem, cum să lucrăm și Vitalie Sochircă, expert “IDIS Viitorul” “Sunt anumite progrese, deși noi ne-am dori mai mult, ca de obicei există loc pentru mai bine. Eu aș diviza participanții în două categorii principale — o categorie care sunt permanenți, participă la activitățile noastre, se implică, îi vedem mai motivați, eu cred că aceștia vor avea succes mai rapid decât alții. Și a doua categorie - un pic mai pasivi, care încă șovăie, sunt mai indeciși și chiar dacă există dorința, nu este suficientă motivare sau din alte motive nu se implică activ”.

SĂ PUNEM MINTEA ÎN MIşCARE

Sudoku – simplu, dar... compus 3

8

9

6

7

1

4

5

2

4

6

7

5

9

2

3

8

1

1

5

6

2

7

8

9

2

9

1

7

3

4

5

5

3

8

4

2

1

6

4

3

7

1

2

6

4

8

3

5

9

9

8

3

5

6

1

REGULAMENT: Umpleţi toate pătrăţelele din grilă cu cifre de la 1 la 9, astfel încât fiecare linie (pe orizontală) şi fiecare coloană (pe verticală) să nu aibă decât o singură dată aceeaşi cifră. Această regulă se aplică şi pentru pătratele 3x3, căsuţe delimitate de liniile îngroş ate din grilă. Fiecare pătrat 3x3 trebuie să conţină toate cifrele, de la 1 la 9, fără repetiţii.

8

7

2

4

9

6

8

7

2

5

4

7

6

9

1

1

3

4

2

6

9

7

5

3

8

Rezolvareaœcorectăœaœsudocuœdinœnumarulœtrecut

9

1

7

3

5

6

4

2

8

4

5

6

8

1

2

3

7

9

3

7

5

1

8

6

2

8

6

2

4

3

7

9

2

3

8

9

1

4

5

4

5

6

7

9

2

1

7

9

3

2

6

8

4

9

4

1

8

7

5

3

5

8

9

6

2

1

7

6

1

4

3

5

9

8

1

2

7

5

4

3

6

Atenţie! Nu este vorba de un concurs, ci de un simplu antrenament al minţii.

ce vrem să facem. Turiștii singuri au să vadă și ne vor pune nota, iar dacă vor fi bucuroși vor reveni, dacă nu, își găsesc altceva. Noi o să facem totul posibil ca ei să revină. De la fiecare instruire luăm câte ceva nou, câte o idee. Aici se întâlnesc diferiți oameni și fiecare vine cu ideea lui, cu afacerea lui și de la fiecare poți lua câte ceva bun. Noi inițiem o afacere la Vădeni în agroturism, din start este o bază de agrement și odihnă, unde persoana poate să vină să se odihnească, fie la pescuit să-și petreacă timpul liber sau la un grătar”, spune Viorica bejan. Și Tatiana Karatinskaia, din raionul Iampol, crede că poate pune teoria în practică. “Această comunicare dintre noi ne ajută foarte mult și aflăm cum poate fi făcută o afacere în domeniul rural. Aici găsim noi oportunități și facem schimb de idei, pentru că eu trăiesc într-o localitate, iar într-un sat asemănător cu

aceleași condiții este alt antreprenor și noi putem afla cum deja și-a dezvoltat afacerea. Doresc să îmbinăm turismul rural cu destinațiile istorice din satul Dovjok de unde vin eu, iar oamenii care sunt interesați de istorie pot veni la noi să vadă aceste locuri”. Proi e c tu l „Tu r i s mu l rural — un pas sigur pentru sporirea cooperării transfrontaliere între raioanele Soroca și Iampol” este implementat de IDIS „Viitorul” în parteneriat cu autorităţile raionale din Soroca și Iampol și își propune dezvoltarea capacităților prestatorilor serviciilor de turism, totodată și a autorităților publice locale din aceste două zone pentru dezvoltarea turismului rural și cooperarea transfrontalieră. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul de Cooperare Teritorială Republica Moldova — Ucraina în cadrul Parteneriatului Estic (EaPTC).

Z`mbi\i, v= rog! exasperată de poznele pe care le face un puşti obraznic, alergând de colo-colo prin avion şi deranjând pasagerii, stewardesa, căreia băiatul îi fusese dat în grijă la plecare, îi şopteşte: − Poate că te-ai plictisit. Hai, nu vrei să te joci puţin pe-afară?    un avion face o rotire neaşteptată şi zboară răsturnat. stewardesa: "dragi pasageri, vă rog să vă păstraţi calmul. Pilotul îşi toarnă picăturile în nas, după care vom reveni la zborul obişnuit".    un tip care dorea să îşi vândă maşina, îşi scrie pe o hârtie numărul de telefon şi îl lipeşte pe geamul din spate al maşinii. În timp ce era în

Distracții pentru tătici și copiii

iOn brighidin

de rezistență, concursul bucătarilor, cursa de viteză Duminică, în ciuda vremii și minifotbal, unde cei ploioase, și la Soroca mari alături de cei mici a fo st marc at ă Z iu a s-au descurcat pentru a Internațională a Tatălui. ieși învingători. La final cei La evenimentul organizat mai descurcăreți tătici și de Inspectoratul de Poliție copii s-au ales cu diplome și Soroca, în parteneriat cu fanioane de la șeful InspecCentrul de Resurse pentru toratului de Poliție Soroca, Tineret DACIA și Consiliul Veaceslav Rusnac, și speciraional Soroca, s-au adunat alistul principal în problezeci de tătici însoțiți de mele tineretului și sportului feciori, fiice și soții. Tații și a Consiliului raional Soroca, copiii lor au fost supuși la Andrei Jitniuc, iar toți picii patru provocări — proba au primit înghețată.

Cum va fi vremea în raionul Soroca Sursa: www.gismeteo.md

La Soroca se învață tehnici moderne de marketing în turism

Foto: Stela Babici

Foto: Vadim Şterbate / OdN

COLABORARE

"Radioul şi TV nu vor înlocui nicicând ziarul, deoarece cu acestea nu poţi... omorî o muscă"

trafic, primeşte un telefon: − Alo, da! cine este? − Aici e poliţia, suntem în spatele dvs. Opriţi pe dreapta, pentru că nu aveţi voie să vorbiţi la telefon...    un emir arab pleacă în călătorie în canada, pentru prima oară în viaţă. când sentoarce, îl întreabă soţia: − ce te-a impresionat cel mai mult acolo? − comercianţii, spuse el, scoţându-şi schiurile.    iţic pleacă în Groelanda să vândă camere frigorifice! sentoarce plin de bani! − cum ai făcut, măi!? − Foarte simplu: le-am explicat că-n camera frigorifică sunt minus 5 grade şi afară minus 25!    Ştefan cel Mare adunase tot norodul la oaste, inclusiv ţiganii. se anunţa bătălie cruntă. Ştefan iese în faţa oştirii adunate pe câmpul de luptă: − Vitejii mei, vom lupta până la unu! − Aşa, mâncaţi-aş, că pi la unu şi ceva să pune căldura...    − Te-ai însurat sau tot singur te ocupi de gospodărie? − da. − ce da?

− da, m-am însurat şi tot singur mă ocup de gospodărie.    Nişte babe, la coadă la moaşte: − decât să stăm la coada asta, mai bine ne pupăm între noi şi plecăm acasă!    Preotul sună la uşă. dinăuntru se aude o voce cristalină: − Tu eşti, îngeraşule? − Nu, răspunse slujitorul domnului, dar lucrăm la aceeaşi firmă.

24(941)2018  

24(941)2018; Observatorul de Nord; OdN; Soroca; ziarul; газета; newspaper

24(941)2018  

24(941)2018; Observatorul de Nord; OdN; Soroca; ziarul; газета; newspaper

Advertisement