Page 1

INNSTIKK:http://hitachi.webon.net/mediabank/store/7573/Side-1-FORSIDE.pdf|id=7573|sourcepage=1


INNSTIKK:http://hitachi.webon.net/mediabank/store/7647/Side-2-FIRMAPRESENTASJON.pdf|id=7647|sourcepage=1

Hitachi Power Tools Norway AS er en av Norges ledende leverandører til jernvare-, byggevare-, elektro- og VVS-bransjen innen områder som elektroverktøy, tilbehør, bensindrevne skog- og hagemaskiner, spikring, håndverktøy og festemidler. Våre produkter blir distribuert gjennom Norges ledende forhandlere, og er tilgjengelig over hele Norge. Produktspekteret er beregnet på den profesjonelle bruker, og kvalitetsnivået er tilsvarende. Vi er sikker på at du blir fornøyd dersom du velger et produkt fra oss. Hitachi Power Tools Norway AS er del av det verdensomspennende Hitachikonsernet, og er et datterselskap av Hitachi Koki Ltd. Hitachi Power Tools Norway Gruppen består av, i tillegg til Hitachi Power Tools Norway AS, også av datterselskap i Sverige, Danmark, Finland og Polen. Total omsetning i gruppen var i 2014 ca 552 mill NOK. Vi har 142 dyktige medarbeidere i Norden, hvorav 62 er ansatt i Norge. Gjennom utnyttelse av rasjonelle IT- og logistikkløsninger samt effektiv markedsføring i alle ledd er Hitachi Power Tools Norway AS en utmerket samarbeidspartner både for kunder og leverandører.

Meget sentral beliggenhet. Vi holder til i moderne lokaler på Kjeller, ca. 20 km fra Oslo sentrum og 30 km fra Gardermoen. Her disponerer vi 6400 m² grunnflate med kontorer, serviceavdeling og ferdigvarelager, som fungerer som sentrallager for det skandinaviske markedet.

For mer informasjon om selskapet og våre produkter: www.hitachi-powertools.no.

SALGSAPPARAT (REGIONSINNDELING) Nils A. Breivik Distrikt: Nordmøre / Trøndelagsfylkene / Nordland sør for Saltfjellet Mobil: (+47) 99 24 56 74 E-post: nils.breivik@hitachi-powertools.no

Willy Karlsbakk Distrikt: Sogn og Fjordane / Sunnmøre / Romsdal Mobil: (+47) 90 99 01 52 E-post: willy.karlsbakk@hitachi-powertools.no

Håkon Bøylestad Distrikt: Agderfylkene Mobil: (+47) 90 27 03 64 E-post: hakon.boylestad@hitachi-powertools.no

Svein G. Sangolt Distrikt: Rogaland / deler av Hordaland og Vest-Agder Mobil: (+47) 95 82 92 17 E-post: svein.sangolt@hitachi-powertools.no

Nils Espen Eriksen Distrikt: Oslo / Follo / Østfold Mobil: (+47) 91 64 38 78 E-post: nils.espen.eriksen@hitachi-powertools.no

Viggo Simarud Distrikt: Oslo (nord og vest) / Mjøsa (vest) / Buskerud (nord) Mobil: (+47) 91 39 16 61 E-post: viggo.simarud@hitachi-powertools.no

Inge E. Grande Distrikt: Nordmøre / Trøndelagsfylkene / Nordland sør for Saltfjellet Mobil: (+47) 91 84 82 11 E-post: inge.grande@hitachi-powertools.no

Tor Erik F. Stensland Distrikt: Telemark / deler av Vestfold Mobil: (+47) 40 40 13 00 E-post: tor.erik.stensland@hitachi-powertools.no

Dag Hansen Distrikt: Hordaland Mobil: (+47) 94 83 21 20 E-post: dag.hansen@hitachi-powertools.no

Atle Aas Distrikt: Oslo / Akershus / Oppland / Gudbrandsdalen Mobil: (+47) 99 32 45 32 E-post: atle.aas@hitachi-powertools.no

Ole-Jørgen Hillestad Distrikt: Buskerud / Oslo / Akershus / Østfold Mobil: (+47) 90 91 42 90 E-post: ole-jorgen.hillestad@hitachi-powertools.no

Dag Aasheim Distrikt: Akershus (nord) / Hedmark Mobil: (+47) 91 70 24 45 E-post: dag.aasheim@hitachi-powertools.no

Joel Johnsen Distrikt: Nordland nord for Saltfjellet / Troms / Finnmark Mobil: (+47) 48 89 87 09 E-post: joel.johnsen@hitachi-powertools.no

“Vi er på veien for deg”


INNSTIKK:http://hitachi.webon.net/mediabank/store/7575/Side-3-GARANTI.pdf|id=7575|sourcepage=1

GARANTI Som følge av Hitachis gjennomprøvde kvalitet gir vi nå 36 måneders garanti fra kjøpsdato på material- og/eller produksjonsfeil. Hitachis primære fokus på fornøyde kunder forplikter. I Hitachis verktøyprogram forekommer ingen kompromisser! Samtlige maskiner er konstruert for å tåle stor belastning i et profesjonelt miljø...år etter år. Eventuelle feil og mangler repareres kostnadsfritt - forutsatt at feilen ikke er å betrakte som normal slitasje eller skyldes feilaktig bruk. Garantien opphører ved bruk av uoriginale deler. All service eller reparasjon av Hitachiverktøy skal skje hos autoriserte serviceverksteder eller på vår egen maskinsupport på Kjeller.

Garantibestemmelser og reklamasjonsrett Reklamasjonsrett omfatter material- og/eller produksjonsfeil. Hitachi Power Tools Norway AS gir tre (3) års garanti på alt av elektrisk verktøy, også batterier og ladere, kjøpt etter 01.05.2012. Verktøy kjøpt før 01.05.2012, eller via internasjonale distribusjonskanaler har to (2) års garanti. Håndverktøy har livstidsgaranti. Eier plikter å dokumentere kjøpsdato, slik at reklamasjon har hjemmel i to (2) eller tre (3) år. NYHET! Vi gir fra 01.01.2015 også tre (3) års garanti på alt luftdrevet spikerverktøy.

Reklamasjonsretten bortfaller ved: • Indikasjon på manglende vedlikehold, misbruk eller ukyndig behandling • Overbelastning som skyldes bruk av feil verktøy/for liten modell for arbeidet som utføres • Bruk av uoriginale reservedeler • Bruk av tilleggsutstyr som ikke er godkjent av Hitachi, hvor skaden oppsto som direkte følge av dette • Forsøk på reparasjon, eller reparasjon utført av uautorisert servicepersonell • Mangel på dokumentasjon av kjøpsdato Hitachi elektroverktøy har meget grundig kvalitetskontroll gjennom hele produksjonsprosessen. Kun komponenter av høyeste kvalitet benyttes. Samtlige maskiner gjennomgår en sluttkontroll før de forlater fabrikken.


INNSTIKK:http://hitachi.webon.net/mediabank/store/7576/Side-4-HELSE-MILJO-OG-SIKKERHET.pdf|id=7576|sourcepage=1

MILJØ I FOKUS HVA ER ET ØKOPRODUKT? Vi utvikler våre produkter basert på prinsippet om å minimere miljøpåvirkningen i alle ledd for hele produktets levetid. Gjennom strenge krav til alt fra valg av materialkomponenter, produksjonsprosess, reell bruk, mulighet for demontering og gjenbruk til ansvarsfull avfallshåndtering har vi forpliktet oss til kontinuerlig tilpasning i takt med at ny teknologi og kunnskap presenteres.

MILJØSERTIFISERING Hitachi beskytter miljøet - og miljøklassifiserer sine verktøy! Alle Hitachis elektroverktøy er RoHS-WEEE godkjent i henhold til EPTAs gjeldende direktiv om forbud mot bruk av kvikksølv, kadmium, bly og brennbare væsker PBB samt PBDE. Dette gjelder alle elektriske maskiner som slippes på markedet etter 01.07.2006. Reservedeler for maskiner som allerede er markedet er fjernet fra direktivet.

Produkter som tilfredsstiller strenge miljøkriterier er merket med økosymbol:

Samtlige av Hitachis fabrikker er miljøsertifiserte ihht. ISO-9001/14001. Produktene produseres etter et miljøledningssystem for å kunne miljøklassifiseres, noe som betyr at ressursene under produksjon minimeres.

MILJØSTRATEGI • Selskapets produkter/tjenester leveres med minimal miljøpåvirkning • Minimere avfall gjennom kildesortering og materialgjenvinning • Unngå bruk av ikke gjenforedlede ressurser • Aktiv påvirkning av partnere for en miljøvennlig produkthåndtering

For mer informasjon: www.epta.eu

MILJØ I FOKUS - ENERGIEFFEKTIVITET FRA PRODUKSJON TIL AVFALLSHÅNDTERING Materialkomponenter

Produksjon

Utvinning Demontering

Bruk

Ansvarsfull avfallshåndtering

Gjenbruk Gjenvinning

HELSE OG SIKKERHET Helse og sikkerhet. Hitachi ser på sikkerhet og helse som en helhet og sørger for at vårt verktøy møter de krav som stilles på arbeidsplassene. Hitachi besitter over 90 års erfaring og ekspertise innen forskning og utvikling av elektromekaniske produkter, og med den til enhver tid nyeste teknologi sørger vi for at arbeidet kan utføres på den sikreste og mest effektive måten. Det forekommer ingen kompromisser når det gjelder sikkerhet.

“Vi løser problemet fremfor å komme med alternativer” Vårt fokus er kontinuerlig rettet mot den profesjonelle brukers strenge krav til kvalitet, sikkerhet, ergonomi, brukervennlighet, design og miljø ned til minste detalj.

Riktig verktøy. Valg av verktøy kan være helt avgjørende for din helse og sikkerhet. Ytelsesmessig tilnærmet identiske maskiner kan ha dramatisk ulikt sikkerhetsnivå. Det kan være lurt å sette seg litt inn i dette før valg av ditt neste elektroverktøy. Til tross for den rivende utviklingen på elektroverktøy de siste årene er prinsippet for utvikling av verktøy og utstyr fortsatt det samme; “nemlig å kunne utføre mer arbeid på kortere tid og med mindre anstrengelser” ...med helsen i behold Hitachi kan i dag blant annet tilby markedets bredeste verktøysortiment med avansert vibrasjonsteknologi og lave lyd- /vibrasjonsnivåer. For mer informasjon: www.lowvibration.com Her kan du lese mer om blant annet: • Hva er vibrasjoner • Forskrifter • Ansvar • Tiltaks- og grenseverdier • Spesielt utsatte yrker og bransjer • Hva gjør Hitachi for å redusere vibrasjonsskader


INNSTIKK:http://hitachi.webon.net/mediabank/store/7577/Side-5-GENERELLE-SIKKERHETSFORSKRIFTER.pdf|id=7577|sourcepage=1

GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER VED BRUK AV ELEKTROVERKTØY Sikkerhetsforskriftene må følges for å unngå fare for personskade, brann, elektrisk støt og skade på omgivelser. Les gjennom hele bruksanvisningen før maskinen brukes første gang. Kontakt produsenten hvis det er noe du er usikker på i forbindelse med tilkobling og drift av maskinen. Bruk alltid jordfeilbryter!

Hold arbeidsområdet rent og ryddig • Arbeidsplasser fulle av rot kan medføre uhell og personskader • Fjern omkringliggende verktøy etc. før maskinen startes Vær oppmerksom på forholdene i miljøet du jobber i • Unngå bruk av elektriske verktøy og instrumenter i fuktige eller våte omgivelser • Bruk alltid jordet kontakt • Sørg for at arbeidsplassen er utstyrt med tilstrekkelig belysning • Bruk ikke elektriske verktøy i nærheten av brennbare væsker eller gasser • Ved utendørs bruk må kun kabel/skjøteledning som er godkjent, merket og beregnet for dette benyttes Hold uvedkommende unna • Alle uvedkommende må holdes på sikker avstand • La ikke uvedkommende berøre maskiner eller strømledninger Oppbevar verktøy på en sikker måte • Verktøy som ikke er i bruk må oppbevares på tørr og barnesikker plass. Lås inn verktøyet hvis dette er mulig. Bruk riktig verktøy - på riktig måte • Bruk ikke en liten maskin på arbeid som er ment for en større og kraftigere maskin. Dette medfører overbelastning og sikkerhetsrisiko. • Maskinen må kun brukes med den hensikt den er konstruert for • Anvend ikke unødvendig kraft eller overbelast maskinen. Maskinen arbeider bedre og sikrere med den kraft og hastighet den er ment for. • Riktig bruk er en forutsetning for at maskinen skal fungere Kle deg riktig • Ikke bruk løstsittende klær og smykker. De kan sette seg fast i bevegelige deler • Langt hår bør beskyttes på egnet måte • Ved arbeid utendørs anbefales hansker og sklisikre sko Bruk personlig verneutstyr • Bruk alltid vernebriller og hørselvern • Bruk stramme hansker ved arbeid med skarpe gjenstander • Bruk egnet verneutstyr for ulike arbeider (eksempelvis: vernesko, ansikts-/støvmaske, hjelm etc.) Vær forsiktig med strømkabelen • Ikke trekk i strømkabelen for å løsne støpslet • Ikke la strømkabelen komme i kontakt med varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler • Løft aldri maskinen i strømkabelen Fest arbeidsemnet • Spenn fast arbeidsstykket med klemmer, skrutvinger eller andre innretninger slik at du har begge hender fri for manøvrering av maskinen Sørg for riktig arbeidsstilling • Pass på at du alltid står støtt og har god balanse for å unngå skader på rygg, nakke, skuldre og armer

Unngå utilsiktet start • Bær aldri elektroverktøy med fingeren på bryteren når maskinen er tilkoplet strømnett • Sørg for at maskinen er slått av før du kopler til støpslet Kople fra strømkabelen • Trekk alltid ut støpselet når maskinen ikke er i bruk. Dette gjelder også ved service, vedlikehold eller bytte av tilbehør Vær på vakt • Vær oppmerksom, se hva du gjør og bruk sunn fornuft • Arbeid ikke når du er sliten og trett eller er påvirket av alkohol eller narkotiske stoffer Kontroller defekte deler • Kontroller enheten nøye før bruk. Er noen av delene skadet må du vurdere om det fremdeles er trygt å bruke maskinen, og om funksjonen fungerer 100% som tiltenkt. • Pass på at bevegelige deler er i riktig posisjon, slik at de ikke kommer i kontakt med andre deler eller har andre begrensninger som kan påvirke verktøyets funksjon. • Defekte deler, strømledninger eller påmontert sikkerhetsutstyr etc. må repareres eller byttes av autorisert serviceverksted, med mindre annet er oppgitt i brukerhåndboken. Bruk kun godkjente deler • Bruk kun originale reservedeler ved vedlikehold og reparasjoner. • Bruk av uoriginale deler og tilbehør kan medføre stor risiko for skade på personer og eiendeler Vedlikehold • Følg retningslinjer ved skifte av deler. Smøring bør påføres etter gitte intervaller og/eller ved behov. • Kontroller og rengjør verktøyet etter bruk. Hold håndtak og gripeflater rene, tørre og fri for olje og fett • Kontroller strømkabel og skjøteledninger jevnlig og bytt disse ved skade Beskytt deg mot elektrisk støt • Unngå berøring og kroppskontakt med jordede overflater som vannrør, komfyrer, varmeovner, kjøleskap etc. Riktig spenning • Før verktøyet koples til strømnettet må du påse at spenningen oppgitt på maskinskiltet tilsvarer spenningen på strømnettet • Tilkopling av verktøy til større spenning enn beregnet kan medføre alvorlig personskade • Tilkopling av verktøy til lavere spenning enn beregnet kan medføre skader på maskinens motor Maskinskilt: • Maskinskiltet angir i tillegg til serienummer bestående av 6 siffer, hvorav de to første sifrene angir produksjonsmåned og år, også informasjon om produsent, typebetegnelse, spenning og kapasitet.

MERK: Hitachi Power Tools Norway AS forbeholder seg retten til å endre produktspesifikasjoner, standardutstyr, deler etc. uten forvarsel


INNSTIKK:http://hitachi.webon.net/mediabank/store/7648/Side-6-STIKKORDSREGISTER.pdf|id=7648|sourcepage=1

STIKKORDREGISTER Arbeidslampe.......................... 36 Arbeidstelt...............................229 Asfaltkutter............................... 146-147 Avrundingsfres........................ 202 Bajonettsag............................. 28, 74 Bajonettsagblader................... 176, 188-200 Batteri...................................... 40-41 Batteridrill................................ 13-16 Batterilader.............................. 40-41 Batterimaskiner...................... 10-41 Betongbor................................ 138-144 Betongkutter............................ 101 Betongpusser.......................... 102 Betongsag............................... 101 Betongsliper............................. 102 Bits.......................................... 108-112 Bitsboks...................................112-113 Bitssett..................................... 112-113 Bor- /meiselhammer................. 25, 52-55 Borhammer.............................. 24, 50-51 Borhammerfett......................... 228 Borkrone.................................. 148 Bormaskin................................ 44-47 Borsett..................................... 129, 131, 137, 144 Borskrutrekker......................... 13-16 Brekkhammer........................... 58 Båndsliper................................86 Chuck...................................... 116 Chuckadapter.......................... 117, 149 Chucknøkkel............................ 117 Deltasliper................................ 82 Diamant slipekopp.................. 220 Diamantblader......................... 216-219 Diamantbor.............................. 137 Dykksagblader........................ 160-167 Eksentersliper.......................... 84 Elektriske maskiner............... 42-106 Falsfres.................................... 203 Fasfres..................................... 204 Fjellbor.....................................144 Flate trebor............................... 130 Flatmeisel................................ 146-147 Flisbor...................................... 137 Forlengerverktøy...................... 149 Forstnerbor.............................. 127 Fresestål.................................. 201-205 Fresestålsett............................ 205 Fugeskjær................................ 169 Gjengestagkutter..................... 35 Gjennombruddsbor................. 148 Gjærsag................................... 68-69 Gradfres..................................205 Hammerbor.............................. 138-144 Himlingsstativ........................... 55 Hjulbørste................................ 214 Hulkilfres.................................. 204 Hulkilmeisel.............................. 146 Hullsag.................................... 118-121 Hullsag kjølesett...................... 121 Hullsagsett............................... 122-123 Høvel....................................... 31, 76 Høvelblad................................ 77 Håndoverfres...........................79 Håndsirkelsag......................... 26, 63-65 Håndstøvsuger........................ 34 Håndtverkertelt........................ 229

Installasjonsbor........................ 132 Installasjonsbor m/hull............. 132 Kantfres................................... 204 Kapp- /gjærsag....................... 68-69 Kappeblad............................... 221-223, 216-219 Kappemaskin.......................... 100 Kappeskiver............................. 100, 221-223 Kappsag.................................. 68-69 Kjeglebørste............................ 215 Kjølesett................................... 121 Kombihammer......................... 25, 52-55 Kombilader..............................40-41 Koppbørste..............................213 Kraftpipeverktøy....................... 150-155 Kvartstaffres............................. 205 Lykt.......................................... 36-37 Magnethylse............................ 115 Maskinkofferter........................ 226 Meiselhammer......................... 56-57 Meisler..................................... 145-147 Metallbor.................................. 134-137 Metallsaks................................ 104 Multibor....................................137 Multimaskin.............................. 32, 62 Multiverktøy.............................. 33 Murbor..................................... 133 Muttertrekker............................ 22-23, 60-61 Mørtelfjerner............................. 168 Nibbler..................................... 105 Notfres..................................... 202 Nøkkelchuck............................ 116 Oppbevaring........................... 226 Oscillerende Multiverktøy........ 32, 62 Overfres................................... 79 Penselbørste............................ 214 Piggemaskin............................ 56-58 Pipesett....................................153 Pipeverktøy.............................. 150-155 Plansliper................................. 82-83 Platesaks................................. 104 Platetygger.............................. 105 Polerhette................................ 87 Polermaskin............................. 87 Profilfres................................... 203 Pussemaskin........................... 82-84, 86-89 Pussepapir............................... 206-209 Radialsag................................ 68-69 Radio....................................... 38 Rensekniv................................169 Rettsliper..................................88-89 Rundbørste.............................. 212 Rundsagblad........................... 171 Sagbord.................................. 71 Segmentkniv............................ 170 Segmentsagblad..................... 162, 166-170 Selvspent chuck...................... 116 Senkefres................................. 205 Sirkelsag..................................26, 63-65 Sirkelsagblader........................ 173-175 Skivebørste.............................. 214 Skrape..................................... 169 Skrueautomat.......................... 43 Skrumaskin.............................. 10-20, 42-49 Skrutrekker............................... 10-11, 42-43 Slagbormaskin.........................17, 48-49

Slagdrill.................................... 17, 48-49 Slagskrutrekker........................ 18-20 Slagtrekker............................... 18-20 Slipebørster.............................. 211-215 Slipebånd................................ 210 Slipekopper.............................. 220 Slipemaskin............................. 82-84, 86 Slipepapir................................. 206-210 Sliperondell.............................. 209 Slipeskiver................................ 221, 224 Smøremidler............................. 228 Snekkerkasse.......................... 226 Spademeisel............................ 146-147 Spissmeisel............................. 146-147 Stampepinne........................... 147 Stamper................................... 147 Stikksag................................... 27, 72 Stikksagblader......................... 176-187 Styreskinne.............................. 66 Støvsuger................................. 34 Stålsaks................................... 104 Tigersag.................................. 28, 74 Tilbehør.................................. 107-229 Tilbehør Betongsliper............... 102-103 Tilbehør Bits............................. 114-115 Tilbehør Bor/Meisler................. 148-149 Tilbehør Borhammer................ 55 Tilbehør Chuck........................ 117 Tilbehør Gjengestagkutter....... 35 Tilbehør Hullsag...................... 124-125 Tilbehør Høvel......................... 76-77 Tilbehør Kapp- /gjærsag......... 70-71 Tilbehør Kappemaskin............ 100 Tilbehør Kombihammer........... 55 Tilbehør Lykt............................ 37 Tilbehør Maskinkofferter.......... 227 Tilbehør Multimaskin............... 156-171 Tilbehør Multiverktøy................ 33 Tilbehør Oscillerende.............. 156-171 Tilbehør Overfres..................... 80-81 Tilbehør Platemaskiner............ 104-105 Tilbehør Platesaks................... 104 Tilbehør Platetygger................ 105 Tilbehør Polermaskin............... 87 Tilbehør Rettsliper.................... 89 Tilbehør Sagbord..................... 71 Tilbehør Sirkelsag.................... 66-67 Tilbehør Skrutrekker................. 43 Tilbehør Slipemaskin............... 85 Tilbehør Vinkelsliper................. 99 Titanbor.................................... 137 Tool Only................................. 39 Tralle........................................ 227 Trebor....................................... 127-131 Trillebag................................... 226 Tørrkappeblader...................... 216-219 Tørrkappemaskin..................... 100-101 Universalkoffert........................ 226 Universalspray......................... 228 Universalfett............................. 228 Varmluftpistol........................... 106 Verktøybag.............................. 226 Verktøykasse........................... 226 Vinkelbormaskin...................... 44 Vinkelborskrutrekker................ 16 Vinkelkutter.............................. 30, 90-98 Vinkelslagskrutrekker............... 18 Vinkelsliper............................... 30, 90-98 Vippesag................................. 27, 72 V-notfres.................................. 205


INNSTIKK:http://hitachi.webon.net/mediabank/store/7579/Side-7-MODELLOVERSIKT.pdf|id=7579|sourcepage=1

MODELLOVERSIKT C 6BU2.................................... 63 C 6SS.......................................63 C 7BU2.................................... 64 C 7SS.......................................64 C 7ST.......................................65 C 8FSE.....................................68 C 8FSHE..................................68 C 9U2......................................65 C 10FSH..................................69 C 12LSH..................................69 C 18DBL..................................26 C 18DSL..................................26 CC 14SF...................................100 CE 16SA..................................104 CJ 18DSL................................27 CJ 90VST.................................72 CJ 110MVA..............................72 CL 18DSL................................35 CM 12Y....................................101 CN 16SA..................................105 CR 13V2..................................74 CR 13VBY................................74 CR 10DL.................................. 28 CR 18DSL................................28 CV 18DBL................................32 CV 350V...................................62 D 6SH......................................44 D 10VF.....................................45 D 10YB....................................44 D 13......................................... 46 D 13VB3..................................47 D 13VF.....................................45 D 13VG.................................... 46 DB 3DL2..................................10 DB 10DL.................................. 10 DH 18DSL................................24 DH 24PD3...............................50 DH 24PG.................................51 DH 26PB..................................51 DH 26PC..................................52 DH 28PCY................................53 DH 28PD..................................52 DH 28PMY................................53 DH 30PC2................................54 DH 36DAL...............................25 DH 40MEY............................... 54 DH 52MEY...............................55 DM 20V....................................49 DN 18DSL................................16 DS 10DAL................................13 DS 18DBEL..............................15 DS 18DBL................................15 DS 18DJL................................13 DS 18DSDL.............................14 DS 18DSL................................14 DV 16VSS................................48 DV 18DJL................................17 DV 18DSDL.............................17 DV 18V.....................................48 DV 20VB2................................49 G 13SB3..................................92, 93 G 13SB3-BE............................102 G 13SD.................................... 90 G 13SE2..................................91 G 13SN.................................... 91 G 13SR3..................................90 G 13SW....................................92 G 13VA....................................93 G 15VA....................................95 G 15YC2.................................. 94 G 15YF.....................................94

G 18DBVL................................30 G 18DSL..................................30 G 18SCY..................................96 G 18ST.....................................95 G 23MRU.................................97 G 23SR....................................97 G 23ST.....................................96 G 23UDY..................................98 GP 2S2....................................88 GP 3V.......................................88 GP 5V.......................................89 GP 10DL..................................33 H 25PV.....................................56 H 45MRY..................................56 H 60MR....................................57 H 60MRV..................................57 H 65SB2..................................58 H 90SG....................................58 M 12V2....................................79 M 8V2......................................79 P 18DSL...................................31 P 20SF......................................76 R 18DSL..................................34 RH 600T...................................106 RH 650V...................................106 SB 8V2.....................................86 SB 10V2...................................86 SP 18VA...................................87 SV 12SG..................................82 SV 12SH..................................82 SV 12V.....................................83 SV 13YA...................................84 UB 18DDL...............................36 UB 18DEL................................36 UB 18DGL............................... 36 UB 18DJL................................37 UR 18DSAL.............................38 UR 18DSDL.............................38 W 4YD......................................43 W 6V4......................................42 W 6VA4....................................42 WF 18DSL................................11 WH 7DL...................................18 WH 10DCL...............................18 WH 10DL.................................19 WH 18DBAL2..........................20 WH 18DBDL............................19 WH 18DBEL.............................20 WR 14VE..................................60 WR 16SE..................................60 WR 18DBAL2...........................23 WR 18DBDL............................22 WR 18DSHL.............................22 WR 22SE..................................61 WR 25SE.................................61


INNSTIKK:http://hitachi.webon.net/mediabank/store/7580/Side-8-PIKTOGRAMOVERSIKT.pdf|id=7580|sourcepage=1

PIKTOGRAMOVERSIKT - SYMBOLFORKLARING


INNSTIKK:http://hitachi.webon.net/mediabank/store/7581/Side-9-KAPITTELFORSIDE---ELEKTROVERKTOY.pdf|id=7581|sourcepage=1


SKRUTREKKER (BATTERI)

HITACHI

Skrutrekker 3,6V DB 3DL2 Varenr: 60010608 / NOBB-nr: 43491783 / GTIN-nr.: 4966376185863 • Meget lett og kompakt • Lav byggehøyde (kun 44 - 135 mm) • Ergonomisk gummibelagt grep • Høy- og lavgir • Automatisk spindellås • Overbelastningsbeskyttelse (HPS - Hitachi Protection System) • Innebygget LED-lys • Konverteres enkelt fra rett til pistolform • Lavt lyd- og vibrasjonsnivå BRUKSOMRÅDE • Tiltrekning og fjerning av treskruer, maskinskruer etc. • Boring i stål og aluminium

LEVERES MED: 2 stk. 1,5Ah Li-ion batterier, batterilader, bits og maskinkoffert

TEKNISKE DATA Batteri / lader Batterifeste Ladetid Verktøyfeste Kapasitet i tre/stål/aluminium Kapasitet maskinskrue/treskrue Momentinnstillinger Hastighet ubelastet (Lavgir)

EBM 315 / UC 3SFL Kassett 30 min 1/4" innv. sekskant -/2/2 mm 5 / 3,5 x 20 mm 21 +1 200 /min

Hastighet ubelastet (Høygir) Maks moment Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt inkl. batteri

600 /min 5 Nm <2,5 57,0 68,0 210 / 268 x 45 mm 0,4 kg

Skrutrekker 10,8V DB 10DL Varenr: 60010604 / NOBB-nr: 31098650 / GTIN-nr.: 4966376161065 • Meget lett og kompakt • Ergonomisk gummibelagt grep • Trinnløs høyre- /venstregange med konstant kraft • Automatisk spindellås • Innebygget LED-lys • Batteriindikator som lyser ved batterispenning BRUKSOMRÅDE • Tiltrekning og fjerning av treskruer, maskinskruer etc. • Boring i tre

LEVERES MED: 2 stk. 1,5Ah Li-ion batterier, batterilader, bits og maskinkoffert

TEKNISKE DATA Batteri / lader Batterifeste Ladetid Verktøyfeste Kapasitet i tre/stål/aluminium Kapasitet maskinskrue/treskrue Momentinnstillinger Hastighet ubelastet

10

BCL 1015 / UC 10SFL Kassett 40 min 1/4" innv. sekskant 18/-/- mm 6 / 6 x 38 mm 21 +1 0 - 400 /min

Maks moment Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt inkl. batteri

10 Nm <2,5 70,0 81,0 147 x 197 mm 0,8 kg

Hitachi Power Tools Norway AS


SKRUTREKKER (BATTERI)

HITACHI Skrutrekker m/skrueautomat 18V WF 18DSL Varenr: 60010624 / NOBB-nr: 49656066 / GTIN-nr.: 4966376235872 • • • • • • • • • • • •

Velbalansert og kraftig skrueautomat med høy kapasitet Avtagbar automatenhet for enkelt bytte av bits Automatisk frembringermekanisme Funksjonell og innovativ design Ergonomisk gummibelagt grep (D-håndtak) Høyre- /venstregange Meget effektivt og stillegående clutchsystem med lave lyd- og vibrasjonsverdier Overbelastningsbeskyttelse (HPS - Hitachi Protection System) Batteriindikator i to trinn som viser gjenværende strømforskyning Påmontert beltekrok og håndleddsrem Ideell for båndede gips- /kombiskruer opp til 41 mm lengde Leveres i praktisk "Click & Go" stablekoffert for fleksibel oppbevaring og enkel transport BRUKSOMRÅDE • Tiltrekning av båndede skruer i gips og ulike trematerialer

LEVERES MED: 2 stk 5,0Ah Li-ion slide batterier, batterilader m/luftkjøling, bits og maskinkoffert TEKNISKE DATA Batteri / lader Batterifeste Ladetid Verktøyfeste Kapasitet i tre Kapasitet i gips Kapasitet selvborende skrue

BSL 1850 / UC 18YRSL Slide 75 min 1/4" innv. sekskant 4,0 mm (25 - 41 mm) 4,0 mm (25 - 41 mm) 4,0 mm

Hitachi Power Tools Norway AS

Hastighet ubelastet Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt inkl. batteri

4.200 /min <2,5 80,0 91,0 379 x 193 mm 2,1 kg

11


INNSTIKK:http://hitachi.webon.net/mediabank/store/7582/Side-12-TEKNOLOGI---LI-ION.pdf|id=7582|sourcepage=1

LITHIUM BATTERITEKNOLOGI - MARKEDETS BREDESTE VERKTØYSORTIMENT

ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV - UTEN TUNGMETALLER


BORSKRUTREKKER (BATTERI)

HITACHI Borskrutrekker 10,8V DS 10DAL Varenr: 60010345 / NOBB-nr: 48501906 / GTIN-nr.: 4966376239313 • • • • • • • • •

Markedets sterkeste maskin i sin klasse! Meget kompakt, velbalansert og lett Ergonomisk gummibelagt grep (kun 130 mm grepsomkrets) Selvspent hurtigchuck med spindellås for enkelt verktøyskifte Høy- og lavgir Trinnløs høyre- /venstregange med konstant kraft Elektronisk "Feed Back" kraftkontroll Integrert LED-lys Leveres i praktisk "Click & Go" stablekoffert for fleksibel oppbevaring og enkel transport BRUKSOMRÅDE • Tiltrekning og fjerning av treskruer, maskinskruer etc. • Boring i tre, stål og aluminium etc.

LEVERES MED: 2 stk. 3,0Ah Li-ion batterier, batterilader og maskinkoffert

TEKNISKE DATA Batteri / lader Batterifeste Ladetid Chuckkapasitet Spindelgjenge Kapasitet i tre/stål/aluminium Kapasitet maskinskrue/treskrue Momentinnstillinger Hastighet ubelastet (Lavgir)

BCL 1030M / UC 10SL2 Slide 60 min 0,8 - 10 mm 3/8" x 24 UNF 29/10/12 mm 6 / 5,8 x 45 mm 21 +1 0 - 350 /min

Hastighet ubelastet (Høygir) Maks moment Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt inkl. batteri

0 - 1.300 /min 36 Nm 4,5 68,0 79,0 170 x 210 mm 1,2 kg

Borskrutrekker 18V DS 18DJL Varenr: 60010346 / NOBB-nr: 49234201 / GTIN-nr.: 4966376236275 • Prisgunstig maskin med kraftig motor og høyt moment • Kompakt og velbalansert • Ergonomisk gummibelagt grep • Slide batterifeste som gir vesentlig redusert grepsomkrets • Selvspent hurtigchuck med spindellås for enkelt verktøyskifte • Høy- og lavgir • Trinnløs høyre- /venstregange • Elektronisk "Feed Back" kraftkontroll • Elektrisk brems • Overbelastningsbeskyttelse (HPS - Hitachi Protection System) • Påmontert bitsholder med plass til ekstra bits BRUKSOMRÅDE • Tiltrekning og fjerning av treskruer, maskinskruer etc. • Boring i tre, stål og aluminium etc.

LEVERES MED: 2 stk 2,5Ah Li-ion slide batterier, batterilader m/luftkjøling og maskinkoffert TEKNISKE DATA Batteri / lader Batterifeste Ladetid Chuckkapasitet Spindelgjenge Kapasitet i tre/stål/aluminium Kapasitet maskinskrue/treskrue Momentinnstillinger Hastighet ubelastet (Lavgir)

BSL 1825 / UC 18YKSL Slide 75 min 1,5 - 13 mm 1/2" x 20 UNF 38/13/13 mm 6 / 6,8 x 50 mm 22 0 - 450 /min

Hastighet ubelastet (Høygir) Maks moment Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt inkl. batteri

0 - 1.250 /min 53 Nm 4,5 86,0 97,0 213 x 228 mm 1,7 kg

Finnes også med 1,5Ah batterier. Varenr.: 60010344 / NOBB-nr.: 48379096 / GTIN-nr.: 4966376236336

Hitachi Power Tools Norway AS

13


BORSKRUTREKKER (BATTERI)

HITACHI

Borskrutrekker 18V DS 18DSL Varenr: 60010339 / NOBB-nr: 48150665 / GTIN-nr.: 4966376242740 • Kompakt, velbalansert og lett • Ergonomisk gummibelagt grep • Slide batterifeste som gir vesentlig redusert grepsomkrets • Selvspent hurtigchuck med spindellås for enkelt verktøyskifte • Høy- og lavgir • Trinnløs høyre- /venstregange med konstant kraft • Elektronisk "Feed Back" kraftkontroll • Elektrisk brems • Overbelastningsbeskyttelse (HPS - Hitachi Protection System) • Integrert LED-lys med vidvinkel lyskilde • Batteriindikator i tre trinn som viser gjenværende strømforsyning • Påmontert beltekrok og håndleddsrem BRUKSOMRÅDE • Tiltrekning og fjerning av treskruer, maskinskruer etc. • Boring i tre, stål og aluminium etc.

LEVERES MED: 2 stk 5,0Ah Li-ion slide batterier, kombilader (12V/230V) m/ luftkjøling, bits og maskinkoffert TEKNISKE DATA Batteri / lader Batterifeste Ladetid Chuckkapasitet Spindelgjenge Kapasitet i tre/stål/aluminium Kapasitet maskinskrue/treskrue Momentinnstillinger Hastighet ubelastet (Lavgir)

BSL 1850 / UC 18YML2 Slide 75/200 min 1,5 - 13 mm 1/2" x 20 UNF 50/13/16 mm 6 / 8,0 x 75 mm 22 +1 0 - 400 /min

Hastighet ubelastet (Høygir) Maks moment Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt inkl. batteri

0 - 1.400 /min 45 Nm <2,5 74,0 85,0 199 x 242 mm 1,8 kg

Finnes også med 2,5Ah batterier. Varenr.: 60010349 / NOBB-nr.: 49125020 / GTIN-nr.: 4966376228584

Borskrutrekker 18V DS 18DSDL Varenr: 60010347 / NOBB-nr: 48889680 / GTIN-nr.: 4966376238927 • • • • • • • • • • • • • •

Markedets kraftigste maskin i sin klasse! Ergonomisk gummibelagt grep Slide batterifeste som gir vesentlig redusert grepsomkrets Selvspent hurtigchuck med spindellås for enkelt verktøyskifte Høy- og lavgir Trinnløs høyre- /venstregange med konstant kraft Elektronisk "Feed Back" kraftkontroll Elektrisk motorbrems Girhus i aluminium Overbelastningsbeskyttelse (HPS - Hitachi Protection System) Integrert LED-lys Batteriindikator i tre trinn som viser gjenværende strømforsyning Påmontert beltekrok og håndleddsrem Leveres i praktisk "Click & Go" stablekoffert for fleksibel oppbevaring og enkel transport BRUKSOMRÅDE • Tiltrekning og fjerning av skruer i ulike materialer • Boring i tre, stål og aluminium etc. LEVERES MED: 2 stk 5,0Ah Li-ion slide batterier, kombilader (12V/230V) m/ luftkjøling, bits, sidehåndtak og maskinkoffert TEKNISKE DATA Batteri / lader Batterifeste Ladetid Chuckkapasitet Spindelgjenge Kapasitet i tre/stål/aluminium Kapasitet maskinskrue/treskrue Momentinnstillinger Hastighet ubelastet (Lavgir)

14

BSL 1850 / UC 18YML2 Slide 75/200 min 1,5 - 13 mm 1/2" x 20 UNF 65/13/16 mm 6 / 8,0 x 100 mm 22 +1 0 - 350 /min

Hastighet ubelastet (Høygir) Maks moment Maks moment (mykt/hardt underlag) Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt inkl. batteri

0 - 1.600 /min 92 Nm 46/92 Nm <2,5 73,0 84,0 236 x 251 mm 2,1 kg

Hitachi Power Tools Norway AS


BORSKRUTREKKER (BATTERI)

HITACHI Borskrutrekker 18V DS 18DBL Varenr: 60010338 / NOBB-nr: 47380317 / GTIN-nr.: 4966376242672 • Børsteløs motor (gir 30% lenger driftstid mellom hver lading) • Kompakt, velbalansert og lett • Ergonomisk gummibelagt grep • Slide batterifeste som gir vesentlig redusert grepsomkrets • Selvspent hurtigchuck med spindellås for enkelt verktøyskifte • Høy- og lavgir • Trinnløs høyre- /venstregange med konstant kraft • Elektronisk "Feed Back" kraftkontroll • Elektrisk brems • Overbelastningsbeskyttelse (HPS - Hitachi Protection System) • Integrert LED-lys • Batteriindikator i tre trinn som viser gjenværende strømforsyning • Påmontert beltekrok og håndleddsrem BRUKSOMRÅDE • Tiltrekning og fjerning av skruer i ulike materialer • Boring i tre, stål og aluminium etc.

LEVERES MED: 2 stk 5,0Ah Li-ion slide batterier, kombilader (12V/230V) m/ luftkjøling, bits, sidehåndtak og maskinkoffert TEKNISKE DATA Batteri / lader Batterifeste Ladetid Chuckkapasitet Spindelgjenge Kapasitet i tre/stål/aluminium Kapasitet maskinskrue/treskrue Momentinnstillinger Hastighet ubelastet (Lavgir)

BSL 1850 / UC 18YML2 Slide 75/200 min 1,5 - 13 mm 1/2" x 20 UNF 65/13/13 mm 6 / 8,0 x 100 mm 22 +1 0 - 200, 300, 350, 400 /min

Hastighet ubelastet (Høygir) Maks moment Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt inkl. batteri

0 - 1.000, 1.300, 1.500, 1.800 /min 67 Nm 7,0 90,0 101,0 206 x 248 mm 2,0 kg

Borskrutrekker 18V DS 18DBEL Varenr: 60010348 / NOBB-nr: 49111315 / GTIN-nr.: 4966376249244 • • • • • • • • • • • • •

Børsteløs motor (gir 30% lenger driftstid mellom hver lading) Kompakt, velbalansert og lett Ergonomisk gummibelagt grep Slide batterifeste som gir vesentlig redusert grepsomkrets Selvspent hurtigchuck med spindellås for enkelt verktøyskifte Høy- og lavgir Trinnløs høyre- /venstregange med konstant kraft Elektronisk "Feed Back" kraftkontroll Elektrisk brems Overbelastningsbeskyttelse (HPS - Hitachi Protection System) Integrert LED-lys med vidvinkel lyskilde Påmontert beltekrok Leveres i praktisk "Click & Go" stablekoffert for fleksibel oppbevaring og enkel transport BRUKSOMRÅDE • Tiltrekning og fjerning av skruer i ulike materialer • Boring i tre, stål og aluminium etc. LEVERES MED: 2 stk 5,0Ah Li-ion slide batterier, kombilader (12V/230V) m/ luftkjøling og maskinkoffert TEKNISKE DATA Batteri / lader Batterifeste Ladetid Chuckkapasitet Spindelgjenge Kapasitet i tre/stål/aluminium Kapasitet maskinskrue/treskrue Momentinnstillinger Hastighet ubelastet (Lavgir)

BSL 1850 / UC 18YML2 Slide 75 / 200 min 1,5 - 13 mm 1/2" x 20 UNF 38/13/16 mm 6 / 8,0 x 75 mm 22 +1 0 - 400 /min

Hitachi Power Tools Norway AS

Hastighet ubelastet (Høygir) Maks moment Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt inkl. batteri

0 - 1.500 /min 50 Nm <2,5 76,0 87,0 202 x 249 mm 1,9 kg

15


BORSKRUTREKKER (BATTERI)

HITACHI

Vinkelborskrutrekker 18V DN 18DSL Varenr: 60010350 / NOBB-nr: 49078014 / GTIN-nr.: 4966376233427 •

Laveste byggehøyde i sin klasse (kun 88 mm) gjør maskinen ideell for bruk på utilgjengelige steder! • Ergonomisk gummibelagt grep • Slide batterifeste som gir vesentlig redusert grepsomkrets • Selvspent hurtigchuck med spindellås for enkelt verktøyskifte • Trinnløs høyre- /venstregange med konstant kraft • Elektronisk "Feed Back" kraftkontroll • Elektrisk brems • Overbelastningsbeskyttelse (HPS - Hitachi Protection System) • Integrert LED-lys • Utstyrt med batteriindikator som viser gjenværende strømforsyning • Påmontert beltekrok BRUKSOMRÅDE • Tiltrekning og fjerning av treskruer, maskinskruer etc. • Boring i tre, stål og aluminium etc.

LEVERES MED: 2 stk 5,0Ah Li-ion slide batterier, batterilader m/luftkjøling, bits, sidehåndtak og maskinkoffert TEKNISKE DATA Batteri / lader Batterifeste Ladetid Chuckkapasitet Spindelgjenge Kapasitet i tre/stål Momentinnstillinger Hastighet ubelastet

16

BSL 1850 / UC 18YFSL Slide 75 min 0,8 - 10 mm 3/8" x 24 UNF 28/10 mm 0 - 1.800 /min

Maks moment Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt inkl. batteri

12 Nm <2,5 74,0 85,0 326 x 113 mm 1,9 kg

Hitachi Power Tools Norway AS


SLAGBORMASKIN (BATTERI)

HITACHI Slagbormaskin 18V DV 18DJL Varenr: 60010728 / NOBB-nr: / GTIN-nr.: 4966376237050 • Meget kompakt konstruksjon • Ergonomisk gummibelagt grep • Slide batterifeste som gir vesentlig redusert grepsomkrets • Selvspent hurtigchuck med spindellås for enkelt verktøyskifte • Høy- og lavgir • Trinnløs høyre- /venstregange med konstant kraft • Elektronisk "Feed Back" kraftkontroll • Utkoplingsbart slag for boring i tre, stål, keramikk etc. • Elektrisk brems • Overbelastningsbeskyttelse (HPS - Hitachi Protection System) • Integrert LED-lys • Påmontert beltekrok BRUKSOMRÅDE • Tiltrekning og fjerning av skruer i ulike materialer • Boring med slagfunksjon i mur og betong • Boring uten slagfunksjon i tre, stål, aluminium, keramikk etc.

LEVERES MED: 2 stk 2,5Ah Li-ion slide batterier, batterilader, bits, sidehåndtak og maskinkoffert TEKNISKE DATA Batteri / lader Batterifeste Ladetid Chuckkapasitet Spindelgjenge Kapasitet i tre/stål/aluminium/betong Kapasitet maskinskrue/treskrue Momentinnstillinger Hastighet ubelastet (Lavgir) Hastighet ubelastet (Høygir)

BSL 1825 / UC 18YKSL Slide 75 min 2,0 - 13 mm 1/2" x 20 UNF 38/13/16/13 mm 6 / 8 x 75 mm 22 +1 0 - 350 /min 0 - 1.400 /min

Slagtall ubelastet (Lavgir) Slagtall ubelastet (Høygir) Maks moment Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt inkl. batteri

0 - 4.900 /min 0 - 19.600 /min 55 Nm 11,1 85,0 96,0 220 x 228 mm 1,7 kg

Finnes også med 1,5Ah batterier. Varenr.: 60010729 / NOBB-nr.: 49419561 / GTIN-nr.: 4966376237043

Slagbormaskin 18V DV 18DSDL Varenr: 60010726 / NOBB-nr: 48116558 / GTIN-nr.: 4966376238996 • Markedets kraftigste maskin i sin klasse! • Ergonomisk gummibelagt grep • Slide batterifeste som gir vesentlig redusert grepsomkrets • Selvspent hurtigchuck med spindellås for enkelt verktøyskifte • Høy- og lavgir • Trinnløs høyre- /venstregange med konstant kraft • Elektronisk "Feed Back" kraftkontroll • Utkoplingsbart slag for boring i tre, stål, aluminium, keramikk etc. • Elektrisk motorbrems • Overbelastningsbeskyttelse (HPS - Hitachi Protection System) • Integrert LED-lys • Batteriindikator i tre trinn som viser gjenværende strømforsyning • Påmontert beltekrok og håndleddsrem BRUKSOMRÅDE • Tiltrekning og fjerning av skruer i ulike materialer • Boring med slagfunksjon i mur og betong • Boring uten slagfunksjon i tre, stål, aluminium, keramikk etc. LEVERES MED: 2 stk 5,0Ah Li-ion slide batterier, kombilader (12V/230V) m/ luftkjøling, bits, sidehåndtak og maskinkoffert TEKNISKE DATA Batteri / lader Batterifeste Ladetid Chuckkapasitet Spindelgjenge Kapasitet i tre/stål/aluminium/betong Kapasitet maskinskrue/treskrue Momentinnstillinger Hastighet ubelastet (Lavgir) Hastighet ubelastet (Høygir)

BSL 1850 / UC 18YRSL Slide 75 min 1,5 - 13 mm 1/2" x 20 UNF 65/13/16/16 mm 6 / 8,0 x 100 mm 22 +1 0 - 400 /min 0 - 1.800 /min

Hitachi Power Tools Norway AS

Slagtall ubelastet (Lavgir) Slagtall ubelastet (Høygir) Maks moment Maks moment (mykt/hardt underlag) Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt inkl. batteri

0 - 6.000 /min 0 - 27.000 /min 92 Nm 43/92 Nm 12,3 81,0 92,0 236 x 258 mm 2,2 kg

17


SLAGSKRUTREKKER (BATTERI)

HITACHI

Slagskrutrekker 7,2V WH 7DL Varenr: 60010851 / NOBB-nr: 46910341 / GTIN-nr.: 4966376143511 • Høyest tiltrekningsmoment i sin klasse! • Meget velbalansert med sentrert gravitasjonspunkt • Lav byggehøyde (kun 44 - 166 mm) • Ergonomisk gummibelagt grep • Trinnløs variabel hastighetsbryter • Automatisk spindellås • Overbelastningsbeskyttelse (HPS - Hitachi Protection System) • Utstyrt med låsefunksjon for bruk som manuell skrutrekker • Innebygget LED-lys • Konverteres enkelt fra rett til pistolform • Lavt lyd- og vibrasjonsnivå BRUKSOMRÅDE • Tiltrekning og fjerning av skruer, bolter etc. i ulike materialer på lite tilgjengelige steder

LEVERES MED: 2 stk. 1,5Ah Li-ion batterier, batterilader og maskinkoffert

TEKNISKE DATA Batteri / lader Batterifeste Ladetid Verktøyfeste Kapasitet standardbolt Kapasitet spesialbolt Skruekapasitet Hastighet ubelastet

BCL 715 / UC 7SL Kassett 30 min 1/4" innv. sekskant M3 - M8 M3 - M6 3 - 8 mm 0 - 2.400 /min

Slagtall ubelastet Maks moment Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt inkl. batteri

0 - 3.000 /min 25 Nm 7,1 84,0 95,0 211 / 282 x 48 mm 0,58 kg

Vinkelslagskrutrekker 10,8V WH 10DCL Varenr: 60010821 / NOBB-nr: 40903452 / GTIN-nr.: 4966376166107 •

Lav byggehøyde (kun 53 mm) gjør maskinen ideell for bruk på utilgjengelige steder • Meget lett og kompakt • Ergonomisk gummibelagt grep • Ingen vribelastning på hånd eller underarm ved fastkjøring • Trinnløs høyre- /venstregange med konstant kraft • Elektronisk "Feed Back" kraftkontroll • Konstant hastighet • Elektrisk brems • Utstyrt med batteriindikator og integrert LED-lys BRUKSOMRÅDE • Tiltrekning og fjerning av skruer, bolter etc. i ulike materialer på lite tilgjengelige steder

LEVERES MED: 1 stk. 1,5Ah Li-ion batteri, batterilader, bits og maskinkoffert

TEKNISKE DATA Batteri / lader Batterifeste Ladetid Verktøyfeste Kapasitet standardbolt Kapasitet spesialbolt Skruekapasitet Hastighet ubelastet

18

BCL 1015 / UC 10SFL Kassett 40 min 1/4" innv. sekskant M4 - M10 M4 - M8 4 - 8 mm 0 - 2.100 /min

Slagtall ubelastet Maks moment Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt inkl. batteri

0 - 3.000 /min 30 Nm 12,3 92,0 103,0 280 x 90 mm 1,0 kg

Hitachi Power Tools Norway AS


SLAGSKRUTREKKER (BATTERI)

HITACHI Slagskrutrekker 10,8V WH 10DL Varenr: 60010822 / NOBB-nr: 40903460 / GTIN-nr.: 4966376161393 • Meget lett og kompakt • Ergonomisk gummibelagt grep • Ingen vribelastning på hånd eller underarm ved fastkjøring • Trinnløs høyre- /venstregange med konstant kraft • Elektronisk "Feed Back" kraftkontroll • Konstant hastighet • Elektrisk brems • Utstyrt med batteriindikator og integrert LED-lys • Påmontert håndleddsrem BRUKSOMRÅDE • Tiltrekning og fjerning av skruer, bolter etc. i ulike materialer

LEVERES MED: 2 stk. 1,5Ah Li-ion batterier, batterilader, bits og maskinkoffert

TEKNISKE DATA Batteri / lader Batterifeste Ladetid Verktøyfeste Kapasitet standardbolt Kapasitet spesialbolt Skruekapasitet Hastighet ubelastet

BCL 1015 / UC 10SFL Kassett 40 min 1/4" innv. sekskant M5 - M12 M5 - M10 4 - 8 mm 0 - 2.300 /min

Slagtall ubelastet Maks moment Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt inkl. batteri

0 - 3.000 /min 105 Nm 8,1 87,0 98,0 139 x 205 mm 0,9 kg

Slagskrutrekker 18V WH 18DBDL Varenr: 60010852 / NOBB-nr: 47380302 / GTIN-nr.: 4966376241484 • Børsteløs motor (gir 30% lenger driftstid mellom hver lading) • Kompakt, velbalansert og lett • Ergonomisk gummibelagt grep • Slide batterifeste som gir vesentlig redusert grepsomkrets • Ingen vribelastning på hånd eller underarm ved fastkjøring • Trinnløs høyre- /venstregange med konstant kraft • Elektronisk "Feed Back" kraftkontroll • Fire konstante hastigheter • Elektrisk brems • Overbelastningsbeskyttelse (HPS - Hitachi Protection System) • Integrert LED-lys • Batteriindikator i tre trinn som viser gjenværende strømforsyning • Påmontert beltekrok og håndleddsrem • Gummiert front for minimal slitasje på arbeidsmaterialet BRUKSOMRÅDE • Tiltrekning og fjerning av skruer, bolter etc. i ulike materialer

LEVERES MED: 2 stk 5,0Ah Li-ion slide batterier, kombilader m/luftkjøling (12V/ 230V) og maskinkoffert TEKNISKE DATA Batteri / lader Batterifeste Ladetid Verktøyfeste Kapasitet standardbolt Kapasitet spesialbolt Skruekapasitet Hastighet ubelastet

BSL 1850 / UC 18YML2 Slide 75/200 min 1/4" innv. sekskant M6 - M14 M6 - M12 4 - 10 mm 0 - 900, 1.400, 2.000, 2.600 /min

Hitachi Power Tools Norway AS

Slagtall ubelastet Maks moment Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt inkl. batteri

0 - 3.200 /min 165 Nm 15,1 91,0 102,0 155 x 243 mm 1,7 kg

19


SLAGSKRUTREKKER (BATTERI)

HITACHI

Slagskrutrekker 18V WH 18DBEL Varenr: 60010853 / NOBB-nr: 48235475 / GTIN-nr.: 4966376226528 • • • • • • • • •

Børsteløs motor (gir 30% lenger driftstid mellom hver lading) Kompakt, velbalansert og lett Ergonomisk gummibelagt grep Slide batterifeste som gir vesentlig redusert grepsomkrets Ingen vribelastning på hånd eller underarm ved fastkjøring Trinnløs høyre- /venstregange med konstant kraft Elektronisk "Feed Back" kraftkontroll Elektrisk brems Utstyrt med ACS (Active Control System) for raskere iskruing og høyere arbeidseffektivitet • Overbelastningsbeskyttelse (HPS - Hitachi Protection System) • Integrert LED-lys • Påmontert beltekrok og håndleddsrem BRUKSOMRÅDE • Tiltrekning og fjerning av skruer, bolter etc. i ulike materialer

LEVERES MED: 2 stk 4,0Ah Li-ion slide batterier, batterilader m/luftkjøling og maskinkoffert TEKNISKE DATA Batteri / lader Batterifeste Ladetid Verktøyfeste Kapasitet standardbolt Kapasitet spesialbolt Skruekapasitet Hastighet ubelastet

BSL 1840 / UC 18YFSL Slide 60 min 1/4" innv. sekskant M5 - M14 M5 - M12 4 - 8 mm 0 - 2.900 /min

Slagtall ubelastet Maks moment Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt inkl. batteri

0 - 3.200 /min 165 Nm 11,2 90,0 101,0 142 x 238 mm 1,6 kg

Slagskrutrekker 18V WH 18DBAL2 Varenr: 60010850 / NOBB-nr: 46169200 / GTIN-nr.: 4966376213269 • IP-klasse 56 (beskyttelse mot påvirkning av støv og fukt) • Børsteløs motor (gir 30% lenger driftstid mellom hver lading) • Kompakt, velbalansert og lett • Ergonomisk gummibelagt grep • Slide batterifeste som gir vesentlig redusert grepsomkrets • Ingen vribelastning på hånd eller underarm ved fastkjøring • Trinnløs høyre- /venstregange med konstant kraft • Elektronisk "Feed Back" kraftkontroll • Fire konstante hastigheter • Elektrisk brems • Overbelastningsbeskyttelse (HPS - Hitachi Protection System) • Integrert LED-lys • Batteriindikator i tre trinn som viser gjenværende strømforsyning • Påmontert beltekrok og håndleddsrem • Gummiert front for minimal slitasje på arbeidsmaterialet BRUKSOMRÅDE • Tiltrekning og fjerning av skruer, bolter etc. i ulike materialer

LEVERES MED: 2 stk 4,0Ah Li-ion slide batterier, kombilader m/luftkjøling (12V/ 230V) og maskinkoffert TEKNISKE DATA Batteri / lader Batterifeste Ladetid Verktøyfeste Kapasitet standardbolt Kapasitet spesialbolt Skruekapasitet Hastighet ubelastet

20

BSL 1840 / UC 18YML2 Slide 60/160 min 1/4" innv. sekskant M5 - M14 M5 - M12 4 - 10 mm 0 - 900, 1.500, 2.200, 2.900 /min

Slagtall ubelastet Maks moment Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt inkl. batteri

0 - 3.200 /min 160 Nm 10,6 72,0 91,0 138 x 238 mm 1,5 kg

Hitachi Power Tools Norway AS


INNSTIKK:http://hitachi.webon.net/mediabank/store/7583/Side-21-TEKNOLOGI---BORSTELOS.pdf|id=7583|sourcepage=1

BØRSTELØS MOTORTEKNOLOGI - MARKEDETS BREDESTE VERKTØYSORTIMENT

FORSKJELLEN LIGGER I TEKNOLOGIEN


MUTTERTREKKER (BATTERI)

HITACHI

Muttertrekker 18V WR 18DBDL Varenr: 60010537 / NOBB-nr: 47404140 / GTIN-nr.: 4966376241583 • Børsteløs motor (gir 30% lenger driftstid mellom hver lading) • Kompakt, velbalansert og lett • Ergonomisk gummibelagt grep • Slide batterifeste som gir vesentlig redusert grepsomkrets • Ingen vribelastning på hånd eller underarm ved fastkjøring • Trinnløs høyre- /venstregange med konstant kraft • Elektronisk "Feed Back" kraftkontroll • Fire konstante hastigheter • Elektrisk brems • Overbelastningsbeskyttelse (HPS - Hitachi Protection System) • Integrert LED-lys • Batteriindikator i tre trinn som viser gjenværende strømforsyning • Påmontert beltekrok og håndleddsrem • Gummiert front for minimal slitasje på arbeidsmaterialet BRUKSOMRÅDE • Tiltrekning og fjerning av bolter og muttere i ulike materialer • Service og vedlikehold av maskiner og kjøretøy

LEVERES MED: 2 stk 5,0Ah Li-ion slide batterier, kombilader (12V/230V) m/ luftkjøling og maskinkoffert TEKNISKE DATA Batteri / lader Batterifeste Ladetid Verktøyfeste Kapasitet standardbolt Kapasitet spesialbolt Hastighet ubelastet Slagtall ubelastet

BSL 1850 / UC 18YML2 Slide 75/200 min 1/2" firkant M10 - M18 M8 - M14 0 - 900, 1.400, 2.000, 2.600 /min 0 - 3.200 /min

Maks moment (hardt underlag) Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt inkl. batteri

250 Nm 17,1 95,0 106,0 168 x 243 mm 1,7 kg

Muttertrekker 18V WR 18DSHL Varenr: 60010538 / NOBB-nr: 49546397 / GTIN-nr.: 4966376241835 • • • • • • • • • • •

Meget sterk maskin i tungvektssegmentet med maks moment på hele 480 Nm! Ergonomisk gummibelagt grep Slide batterifeste som gir vesentlig redusert grepsomkrets Stor, lett tilgjengelig vippebryter Ingen vribelastning på hånd eller underarm ved fastkjøring Høyre- /venstregange med konstant kraft Elektronisk "Feed Back" kraftkontroll Konstant hastighet Overbelastningsbeskyttelse (HPS - Hitachi Protection System) Utstyrt med batteriindikator Leveres i praktisk "Click & Go" stablekoffert for fleksibel oppbevaring og enkel transport BRUKSOMRÅDE • Tiltrekning og fjerning av bolter og muttere i ulike materialer • Service og vedlikehold av større kjøretøy og maskiner

LEVERES MED: 2 stk 5,0Ah Li-ion slide batterier, kombilader (12V/230V) m/ luftkjøling og maskinkoffert TEKNISKE DATA Batteri / lader Batterifeste Ladetid Verktøyfeste Kapasitet standardbolt Kapasitet spesialbolt Hastighet ubelastet Slagtall ubelastet

22

BSL 1850 / UC 18YML2 Slide 75/200 min 1/2" firkant M12 - M22 M12 - M16 1.500 /min 2.000 /min

Maks moment (hardt underlag) Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt inkl. batteri

480 Nm 12,0 94,0 105,0 263 x 295 mm 3,4 kg

Hitachi Power Tools Norway AS


MUTTERTREKKER (BATTERI)

HITACHI Muttertrekker 18V WR 18DBAL2 Varenr: 60010536 / NOBB-nr: 46169226 / GTIN-nr.: 4966376213542 • IP-klasse 56 (beskyttelse mot påvirkning av støv og fukt) • Børsteløs motor (gir 30% lenger driftstid mellom hver lading) • Kompakt, velbalansert og lett • Ergonomisk gummibelagt grep • Slide batterifeste som gir vesentlig redusert grepsomkrets • Ingen vribelastning på hånd eller underarm ved fastkjøring • Trinnløs høyre- /venstregange med konstant kraft • Elektronisk "Feed Back" kraftkontroll • Fire konstante hastigheter • Elektrisk brems • Overbelastningsbeskyttelse (HPS - Hitachi Protection System) • Integrert LED-lys • Batteriindikator i tre trinn som viser gjenværende strømforsyning • Påmontert beltekrok og håndleddsrem • Gummiert front for minimal slitasje på arbeidsmaterialet BRUKSOMRÅDE • Tiltrekning og fjerning av bolter og muttere i ulike materialer • Service og vedlikehold av maskiner og kjøretøy

LEVERES MED: 2 stk 4,0Ah Li-ion slide batterier, kombilader m/luftkjøling (12V/ 230V) og maskinkoffert TEKNISKE DATA Batteri / lader Batterifeste Ladetid Verktøyfeste Kapasitet standardbolt Kapasitet spesialbolt Hastighet ubelastet Slagtall ubelastet

BSL 1840 / UC 18YML2 Slide 60/160 min 1/2" firkant M6 - M16 M6 - M12 0 - 900, 1.500, 2.200, 2.900 /min 0 - 3.200 /min

Hitachi Power Tools Norway AS

Maks moment (hardt underlag) Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt inkl. batteri

165 Nm 8,6 72,0 91,0 145 x 238 mm 1,5 kg

23


BORHAMMER (BATTERI)

HITACHI

Borhammer 18V DH 18DSL Varenr: 60010129 / NOBB-nr: 48235456 / GTIN-nr.: 4966376243532 • • • • • • • • •

Kompakt, velbalansert og sterk Ergonomisk gummibelagt grep Slide batterifeste som gir vesentlig redusert grepsomkrets Trinnløs høyre- /venstregange med konstant kraft Elektronisk "Feed Back" kraftkontroll Elektrisk brems Utkoplingsbart slag for boring i tre, stål, keramikk etc. Overbelastningsbeskyttelse (HPS - Hitachi Protection System) "Save Mode" funksjonsbryter som halverer hastigheten for å unngå brudd på bor med små dimensjoner etc. • Integrert LED-lys med vidvinkel lyskilde • Batteriindikator i tre trinn som viser gjenværende strømforsyning • Påmontert håndleddsrem BRUKSOMRÅDE • Boring uten slagfunksjon i tre, stål, aluminium og keramikk etc. • Boring med slagfunksjon i harde materialer som betong og ulike steinmaterialer etc.

LEVERES MED: 2 stk 5,0Ah Li-ion slide batterier, kombilader (12V/230V) m/ luftkjøling, dybdestopper, sidehåndtak og maskinkoffert TEKNISKE DATA Batteri / lader Batterifeste Ladetid Verktøyfeste Kapasitet i tre/stål/betong Hastighet ubelastet Slagtall ubelastet

24

BSL 1850 / UC 18YML2 Slide 75/200 min SDS-plus 18/13/16 mm 0 - 750, 1.500 /min 0 - 3.100, 6.200 /min

Slagenergi Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt inkl. batteri

1,4 Joule 10,8 86,0 97,0 276 x 263 mm 2,2 kg

Hitachi Power Tools Norway AS


KOMBIHAMMER (BATTERI)

HITACHI Kombihammer 36V DH 36DAL Varenr: 60010115 / NOBB-nr: 30738694 / GTIN-nr.: 4966376153282 • • • • • • • • • • •

Høyeste bor- og meiselhastighet i sin klasse! Ergonomisk gummibelagt grep Utstyrt med slide batterifeste Rask og enkel innfesting av bor og meisler Trinnløs høyre- /venstregange med konstant kraft Elektronisk "Feed Back" kraftkontroll Elektrisk brems "3-Mode Function" (Borer, hamrer og meisler) Utkoplingsbart slag for boring i tre, stål, keramikk etc. Overbelastningsbeskyttelse (HPS - Hitachi Protection System) "Save Mode" funksjonsbryter som halverer hastigheten for å unngå brudd på bor med små dimensjoner etc. • Borer opp til 30% flere hull pr. lading enn tilsvarende modeller BRUKSOMRÅDE • Boring uten slag i ulike tre- og stålmaterialer • Boring med slag i betong og ulike steinmaterialer • Lettere meiselarbeid i betong og ulike steinmaterialer • Sporgraving og kanting

LEVERES MED: 2 stk. 2,6Ah Li-ion slide batterier, batterilader, dybdestopper, sidehåndtak og maskinkoffert TEKNISKE DATA Batteri / lader Batterifeste Ladetid Verktøyfeste Kapasitet i tre/stål/betong Hastighet ubelastet Slagtall ubelastet Slagenergi

BSL 3626 / UC 36YRL Slide 80 min SDS-plus 30/13/26 mm 0 - 550, 1.100 /min 0 - 2.250, 4.500 /min 2,8 Joule

Hitachi Power Tools Norway AS

Utkoplingsbart slag/rotasjon Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt inkl. batteri

Ja/Ja 18,6 92,0 103,0 322 x 214 mm 4,0 kg

25


SIRKELSAG (BATTERI)

HITACHI

Sirkelsag 18V C 18DSL Varenr: 60010910 / NOBB-nr: 48345693 / GTIN-nr.: 4966376244089 • Velbalansert sirkelsag med høy sagekapasitet • Ergonomisk gummibelagt grep • Slide batterifeste som gir vesentlig redusert grepsomkrets • Spindellås for enklere bladbytte • Elektrisk motorbrems for sikrere bruk • Integrert sikkerhetsbryter • Støpt stålbord • Magnesiumbelagt sikkerhetsdeksel • Enkel justering av gjæringsvinkel • Integrert lampe som lyser opp skjæreområdet • Overbelastningsbeskyttelse (HPS - Hitachi Protection System) • Batteriindikator i tre trinn som viser gjenværende strømforsyning BRUKSOMRÅDE • Kapping og skråskjæring i ulike materialer

LEVERES MED: 2 stk 5,0Ah Li-ion slide batterier, kombilader (12V/230V) m/ luftkjøling, sirkelsagblad (24T), nøkkel, parallellanlegg og maskinkoffert TEKNISKE DATA Batteri / lader Batterifeste Ladetid Bladdiameter Hulldiameter Kuttedybde v/90° Kuttedybde v/45° Maks gjæringsvinkel

BSL 1850 / UC 18YML2 Slide 75/200 min 165 mm 30 mm 57 mm 40 mm 0 - 45°

Hastighet ubelastet Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt inkl. batteri

3.400 /min <2,5 92,0 103,0 351 x 202 mm 3,2 kg

Sirkelsag 18V C 18DBL Varenr: 60010911 / NOBB-nr: 48376326 / GTIN-nr.: 4966376235247 • • • • • •

Meget kompakt og lett sirkelsag Børsteløs motor (gir 30% lenger driftstid mellom hver lading) Ergonomisk gummibelagt grep Slide batterifeste som gir vesentlig redusert grepsomkrets Spindellås for enklere bladbytte Elektronisk konstant hastighetskontroll med to hastighetsinnstillinger (”Powermodus” og “Silent-modus”) • “Silent-modus” gir opp til 40% lenger driftstid mellom hver lading • Utstyrt med mykstart (startstrømbegrensning) • Elektrisk motorbrems for sikrere bruk • Integrert sikkerhetsbryter • Robust aluminiumsbord og sikkerhetsdeksel • Enkel justering av gjæringsvinkel • Integrert lampe som lyser opp skjæreområdet • Overbelastningsbeskyttelse (HPS - Hitachi Protection System) • Batteriindikator i tre trinn som viser gjenværende strømforsyning BRUKSOMRÅDE • Kapping og skråskjæring i ulike materialer LEVERES MED: 2 stk 5,0Ah Li-ion slide batterier, batterilader m/luftkjøling, sirkelsagblad (24T), nøkkel og maskinkoffert TEKNISKE DATA Batteri / lader Batterifeste Ladetid Bladdiameter Hulldiameter Kuttedybde v/90° Kuttedybde v/45° Maks gjæringsvinkel

26

BSL 1850 / UC 18YFSL Slide 75 min 125 mm 20 mm 47 mm 30 mm 0 - 45°

Hastighet ubelastet Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt inkl. batteri

5.000 /min (3.000 /min i stillemodus) <2,5 79,0 90,0 280 x 237 mm 2,5 kg

Hitachi Power Tools Norway AS


STIKKSAG (BATTERI)

HITACHI Stikksag 18V CJ 18DSL Varenr: 60011112 / NOBB-nr: 48269215 / GTIN-nr.: 4966376235841 • Sterk motor og høy kuttekapasitet • Ergonomisk gummibelagt grep • Enkelt, raskt og verktøyfritt bladbytte (universal bladinnfesting) • Elektronisk variabel hastighetsregulering • Motorbrems for sikrere bruk • Praktisk låsebryter for å unngå utilsiktet start • Transparent sikkerhetsdeksel • 4 pendelinnstillinger • Støpt aluminiumsbord • Integrert LED-lys som lyser opp skjæreområdet • Overbelastningsbeskyttelse (HPS - Hitachi Protection System) • Meget effektiv sponblåser BRUKSOMRÅDE • Skjæring av ulike typer materialer som tre, stål, aluminium, plast, rustfritt stål og tynne, bløte bygningsmaterialer etc. • Formskjæring og utskjæring i ulike materialer

LEVERES MED: 2 stk 5,0Ah Li-ion slide batterier, kombilader (12V/230V) m/ luftkjøling, stikksagblad, splintguide, sikkerhetsdeksel, nøkkel og maskinkoffert TEKNISKE DATA Batteri / lader Batterifeste Ladetid Kapasitet i tre/stål Maks gjæringsvinkel Minste kutteradius Slagtall ubelastet Slaglengde

BSL 1850 / UC 18YML2 Slide 75/200 min 135/10 mm 0 - 45° (høyre/venstre) 25 mm 0 - 2.400 /min 26 mm

Hitachi Power Tools Norway AS

Hurtigfeste for blad Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt inkl. batteri

Ja 8,0 84,0 95,0 277 x 213 mm 2,4 kg

27


BAJONETTSAG (BATTERI)

HITACHI

Bajonettsag 10,8V CR 10DL Varenr: 60011007 / NOBB-nr: 40999278 / GTIN-nr.: 4966376167104 •

Lav byggehøyde (kun 70 mm) gjør maskinen ideell for bruk på utilgjengelige steder • Meget lett og kompakt • Ergonomisk gummibelagt grep • Enkelt, raskt og verktøyfritt bladbytte (universal bladinnfesting) • Trinnløs variabel hastighet • Elektronisk hastighetsregulering • Elektrisk motorbrems for sikrere bruk • Praktisk låsebryter for å unngå utilsiktet start • Integrert LED-lys • Batteriindikator som lyser ved lav batterispenning BRUKSOMRÅDE • Skjæring av ulike typer materialer som tre, stål, aluminium og plast etc. • Skjæring av stålrør og profiler • Diverse grovarbeider som utskjæring av dører og vinduer

LEVERES MED: 2 stk. 1,5Ah Li-ion batterier, batterilader, bajonettsagblad og maskinkoffert TEKNISKE DATA Batteri / lader Batterifeste Ladetid Kapasitet i tre/stål Kapasitet i stålrør Slagtall ubelastet Slaglengde Hurtigfeste for blad

BCL 1015 / UC 10SFL Kassett 40 min 50/4 mm 25 mm 0 - 2.700 /min 13 mm Ja

Vendbart blad Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt inkl. batteri

180° 8,7 78,0 89,0 197 x 349 mm 1,2 kg

Bajonettsag 18V CR 18DSL Varenr: 60011014 / NOBB-nr: 49102200 / GTIN-nr.: 4966376242382 • • • • • • • • • • •

Kompakt og velbalansert med ergonomisk gummibelagt grep Sterk motor og høy sagekapasitet Trinnløs variabel hastighet Elektronisk hastighetsregulering Enkelt, raskt og verktøyfritt bladbytte (universal bladinnfesting) 180° vendbart blad Elektrisk motorbrems for sikrere bruk Kompakt funksjonsvelger Overbelastningsbeskyttelse (HPS - Hitachi Protection System) Batteriindikator i tre trinn som viser gjenværende strømforsyning Leveres i praktisk "Click & Go" stablekoffert for fleksibel oppbevaring og enkel transport BRUKSOMRÅDE • Skjæring av ulike typer materialer som tre, stål, aluminium og plast etc. • Kapping av stålrør og profiler • Diverse grovarbeider som utskjæring av dører og vinduer LEVERES MED: 2 stk. 5,0Ah Li-ion slide batterier, batterilader m/luftkjøling, bajonettsagblad, nøkkel og maskinkoffert TEKNISKE DATA Batteri / lader Batterifeste Ladetid Kapasitet i tre/stål Kapasitet i stålrør Slagtall ubelastet Slaglengde Hurtigfeste for blad

28

BSL 1850 / UC 18YRSL Slide 75 min 90/10 mm 90 mm 0 - 2.100 /min 28 mm Ja

Vendbart blad Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt inkl. batteri

180° 13,0 82,0 93,0 434 x 221 mm 3,4 kg

Hitachi Power Tools Norway AS


INNSTIKK:http://hitachi.webon.net/mediabank/store/7584/Side-29-TEKNOLOGI---HPS.pdf|id=7584|sourcepage=1

HPS - HITACHI PROTECTION SYSTEM


VINKELSLIPER (BATTERI)

HITACHI

Vinkelsliper 18V G 18DSL Varenr: 60016013 / NOBB-nr: 48330478 / GTIN-nr.: 4966376233892 • Kompakt, velbalansert og lett • Ergonomisk gummibelagt grep (grepsomkrets kun 182 mm) • Spindellås for enkelt skivebytte • Justerbart skivedeksel • Lavt girhus for optimal tilgjengelighet • Sideplassert skyvebryter • Mulighet for bruk av sidehåndtak i to ulike posisjoner • Overbelastningsbeskyttelse (HPS - Hitachi Protection System) • Batteriindikator i tre trinn som viser gjenværende strømforsyning BRUKSOMRÅDE • Kapping, skjæring og sliping i ulike metaller, stål- og steinmaterialer • Fjerning av støp og fug etc. • Overflatebehandling i ulike metaller, stål- og steinmaterialer

LEVERES MED: 2 stk 5,0Ah Li-ion slide batterier, batterilader m/luftkjøling, slipeskive, sidehåndtak, hakenøkkel og maskinkoffert TEKNISKE DATA Batteri / lader Batterifeste Ladetid Skivediameter Hulldiameter Spindelgjenge Maks moment Hastighet ubelastet

BSL 1850 / UC 18YRSL Slide 75 min 115 mm (4,5") 22,2 mm M14 (x2) 1,06 Nm 9.100 /min

Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Grepsomkrets Dimensjon (L x H) Vekt inkl. batteri

5,0 81,0 92,0 182 mm 296 x 129 mm 1,8 kg

Vinkelsliper 18V G 18DBVL Varenr: 60016014 / NOBB-nr: 49433913 / GTIN-nr.: 4966376243334 • • • • • • •

Kompakt, velbalansert og lett med klassens høyeste moment Børsteløs motor (gir 30% lenger driftstid mellom hver lading) Ergonomisk gummibelagt grep (grepsomkrets kun 185 mm) Vibrasjonsdempet sidehåndtak (reduserer vibrasjon med opp til 50%) Spindellås for enkelt skivebytte Justerbart skivedeksel Trinnløs variabel hastighet i 6 trinn for materialtilpasset arbeid og raskt arbeidsforløp • Lav byggehøyde for optimal tilgjengelighet ved både kutting og sliping • Sideplassert skyvebryter • Mulighet for bruk av sidehåndtak i to ulike posisjoner • Overbelastningsbeskyttelse (HPS - Hitachi Protection System) • Batteriindikator som viser gjenværende strømforsyning • For både høyre- og venstrehendte brukere • Meget vedlikeholdsvennlig med utskiftbart mikrofilter BRUKSOMRÅDE • Kapping, skjæring og sliping i ulike metaller, stål- og steinmaterialer • Fjerning av støp og fug etc. • Overflatebehandling i ulike metaller, stål- og steinmaterialer

TEKNISKE DATA Batteri / lader Batterifeste Ladetid Skivediameter Hulldiameter Spindelgjenge Maks moment Hastighet ubelastet

30

BSL 1850 / UC 18YML2 Slide 75/200 min 125 mm 22,2 mm M14 2,0 Nm 4.700 - 9.000 /min

LEVERES MED: 2 stk 5,0Ah Li-ion slide batterier, kombilader (12V/230V) m/ luftkjøling, slipeskive, sidehåndtak, hakenøkkel og maskinkoffert

Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Grepsomkrets Dimensjon (L x H) Vekt inkl. batteri

8,3 77,0 88,0 185 mm 326 x 126 mm 2,4 kg

Hitachi Power Tools Norway AS


HØVEL (BATTERI)

HITACHI Høvel 18V P 18DSL Varenr: 60012050 / NOBB-nr: 48455695 / GTIN-nr.: 4966376229406 • Brukervennlig og funksjonell høvel • Meget robust konstruksjon • Ergonomisk gummibelagt grep • Elektronisk "“Feed Back"” kraftkontroll • Kan brukes med både HM, TC og HSS høvelblader • Enkelt og raskt bytte av blad • Enkel justering av spon- og falsedybde • Støpt aluminiumsbord • Overbelastningsbeskyttelse (HPS - Hitachi Protection System) • Batteriindikator som viser gjenværende strømforsyning • Mulighet for påmontering av støvavsug og støvpose BRUKSOMRÅDE • Høvling og planering av ulike typer tre og paneler

LEVERES MED: 2 stk 5,0Ah Li-ion slide batterier, batterilader m/luftkjøling, høvelblad (HM), parallellanlegg, innstillingsmal, nøkkel og maskinkoffert TEKNISKE DATA Batteri / lader Batterifeste Ladetid Kuttebredde Maks kuttedybde (spontykkelse) Falsedybde Hastighet ubelastet

BSL 1850 / UC 18YFSL Slide 75 min 82 mm 2 mm 9 mm 16.000 /min

Hitachi Power Tools Norway AS

Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x B x H) Vekt inkl. batteri

<2,5 84,0 95,0 332 x 166 x 160 mm 3,3 kg

31


MULTIMASKIN (BATTERI)

HITACHI

Multimaskin 18V CV 18DBL Varenr: 60014001 / NOBB-nr: / GTIN-nr.: • • • • • • • •

Meget fleksibelt og funksjonelt multiverktøy med mange bruksområder Børsteløs motor (gir 30% lenger driftstid mellom hver lading) Ergonomisk gummibelagt og sklisikkert grep Slide batterifeste som gir vesentlig redusert grepsomkrets Lav byggehøyde for optimal tilgjengelighet ved både kutting og sliping Trinnløs variabel hastighet for materialtilpasset arbeid og raskt arbeidsforløp Elektronisk konstant hastighetskontroll, også under belastning Lavt lyd- og vibrasjonsnivå med automatisk utvekslingsmodus (ATM) som reduserer turtall ved ubelastet kjøring • Verktøyfeste med høy momentoverføring (kompatibelt med andre merker) • Enkelt, raskt og verktøyfritt bytte av alle typer verktøy • Topplassert skyvebryter (for både høyre og venstrehåndsbrukere) • Utstyrt med mykstart (startstrømbegrensning) • Overbelastningsbeskyttelse (HPS - Hitachi Protection System) • Integrert LED-lys • Batteriindikator som viser gjenværende strømforsyning • Stort utvalg tilbehør tilgjengelig for de fleste arbeidsoppgaver (selges separat) • Leveres i praktisk "Click & Go" stablekoffert for fleksibel oppbevaring og enkel transport BRUKSOMRÅDE • Tilpasning, kutting, pussing, sliping, polering og fresing i de fleste typer materialer med høy presisjon og super finish • Ideell for bruk til interiørarbeider, reparasjon og vedlikehold • Vedlikehold av bil, båt og karosseri • Verksted og modellbygging TEKNISKE DATA Batteri / lader Batterifeste Ladetid Verktøyfeste Pendelhastighet ubelastet Pendelvinkel

32

BSL 1850 / UC 18YFSL Slide 75 min Kompatibelt med andre merker 6.000 - 20.000 (15.000) /min 3,2° (1,6° H/V)

LEVERES MED: 2 stk 5,0Ah Li-ion slide batterier, batterilader m/luftkjøling, tilbehørssett og maskinkoffert

Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt inkl. batteri

10,5 81,0 92,0 307 x 122 mm 2,0 kg

Hitachi Power Tools Norway AS


MULTIVERKTØY (BATTERI)

HITACHI Multiverktøy 10,8V GP 10DL Varenr: 60016011 / NOBB-nr: 42687854 / GTIN-nr.: 4966376181063 • Meget funksjonelt multiverktøy med mange bruksområder • Ergonomisk gummibelagt grep • Lav byggehøyde for optimal tilgjengelighet (kun 48 mm) • Automatisk spindellås • Variabel hastighetskontroll for optimal hastighetstilpasning for hvert arbeidsemne • Innebygget LED-lys • Meget høy slipehastighet • Lavt lyd- og vibrasjonsnivå • Leveres med stor utstyrspakke (40 deler) BRUKSOMRÅDE • Kutting, pussing, sliping, polering og fresing i alle typer materialer med høy presisjon og super finish

LEVERES MED: 1 stk. 1,5Ah Li-ion batteri, batterilader, tilbehørsett (40 deler) og maskinkoffert TEKNISKE DATA Batteri / lader Batterifeste Ladetid Verktøyfeste (spennhylse) Hastighet ubelastet Vibrasjonsnivå m/s² (3D)

BCL 1015 / UC 10SFL Kassett 40 min 3,2 mm 5.000 - 35.000 /min <2,5

Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt inkl. batteri

62,0 73,0 208 x 90 mm 0,46 kg

TILBEHØRSETT 220 DELER • •

Allsidig og innholdsrikt tilbehørsett som dekker de fleste arbeidsoppgaver Leveres i praktisk oppbevaringsboks med transparent lokk

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

66753948

43839093

8717574023015

Antall deler

220

Passer til

GP 10DL

TILBEHØRSETT 389 DELER • •

Meget allsidig og innholdsrikt tilbehørsett som dekker de fleste arbeidsoppgaver Leveres i praktisk oppbevaringsboks med transparente skuffer og lokk

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

66753949

43839104

8717574023039

Hitachi Power Tools Norway AS

Antall deler

389

Passer til

GP 10DL

33


HÅNDSTØVSUGER (BATTERI)

HITACHI

Håndstøvsuger 18V R 18DSL (Kun maskin) Varenr: 60018993 / NOBB-nr: 46666525 / GTIN-nr.: 4966376169627 • Meget plasseffektiv håndstøvsuger med høy sugeeffekt • Praktisk, lett og støysvak • Ergonomisk grep • Kan brukes som både våt- og tørrsuger • Transparent støvbeholder m/enkel tømming • Utstyrt med børster på munnstykket for å unngå skader på underlaget • Antistatisk konstruksjon • Gir opp til 40 min. effektiv driftstid pr. lading (4,0Ah) • Meget enkel rengjøring av filter • Ideell for bruk i hjemmet, bilen, båten, campingvognen eller på arbeidsplassen • Leveres uten batterier og batterilader BRUKSOMRÅDE • Oppsuging av støv og mindre fragmenter • Oppsuging av spon fra ulike materialer etc. • Oppsuging av væske

LEVERES MED: Børstemunnstykke, fugemunnstykke og naldyse Leveres som kun maskin uten batterier og batterilader TEKNISKE DATA Batterifeste Driftstid pr. lading Beholdervolum Dimensjon (L x H)

34

Slide ca. 40 min (4,0Ah) 670 ml 430 x 134 mm (m/batteri)

Vekt u/batteri Vekt inkl. batteri

0,85 kg 1,5 kg

Hitachi Power Tools Norway AS


GJENGESTAGKUTTER (BATTERI)

HITACHI Gjengestagkutter 18V CL 18DSL Varenr: 60012004 / NOBB-nr: 47148973 / GTIN-nr.: 4966376218745 • Kompakt og funksjonell design • Høy kuttekapasitet uten gnister og flising • Meget raske kutt • Parallellanslag for seriekutt • Utskiftbare kutterskjær (enkel manuell operasjon) • Utstyrt med opphengsbøyle • Meget støysvak med lavt lyd- og vibrasjonsnivå BRUKSOMRÅDE • Kutting av gjengestål i ulike kvaliteter

LEVERES MED: 2 stk. 4,0Ah Li-ion slide batterier, batterilader, kutterskjær, gjengetrimmer (M8), nøkkel og maskinkoffert TEKNISKE DATA Batteri / lader Batterifeste Ladetid Kuttekapasitet Hastighet ubelastet Kuttehastighet Antall kutt pr. lading

BSL 1840 / UC 18YRSL Slide 60 min M6, M8 og M10 30 /min ca. 2,3 sek (M10) ca. 700 (M10)

Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt inkl. batteri

<2,5 74,0 85,0 194 x 283 mm 3,2 kg

GJENGETRIMMER

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Dimensjon

Passer til

60120070

26267039

4966375215165

M6

CL10D2 / CL14DSL / CL18DSL

60120071

26267021

4966375215172

M8

CL10D2 / CL14DSL / CL18DSL

60120069

26267013

4966375215189

M10

CL10D2 / CL14DSL / CL18DSL

GTIN-nr.:

Dimensjon

KUTTERSKJÆR

Varenr.:

NOBB-nr.:

Antall /F-pak

Passer til

60120110

26267005

4966375215110

M6

2

CL10D2 / CL14DSL / CL18DSL

60120111

26266999

4966375215127

M8

2

CL10D2 / CL14DSL / CL18DSL

60120109

26266981

4966375215134

M10

2

CL10D2 / CL14DSL / CL18DSL

Hitachi Power Tools Norway AS

35


LYKT (BATTERI)

HITACHI

LYKT UB 18DEL • • • • • • • • •

Lyssterk, hendig og lett Står støtt på plant underlag LED-lys som gir kraftig og jevn lysspredning Justerbart hode (110°) i 5 trinn "Slide" batterifeste Batteriindikator som lyser ved lav batterispenning Utstyrt med bærestropp Kan brukes med både 14,4V og 18V batterier Batteri og lader selges separat

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Batterikompatibilitet

Brukstid pr. lading

Dimensjon (L x B x H)

Vekt u/batteri

60010409

46546220

4966376223565

14,4V / 18V

14,4V: 12,5 timer / 18V: 18 timer

85 x 82 x 274 mm

0,35 kg

LANTERNE (LYKT) UB 18DDL • • • • • • • • • •

Hendig og praktisk lyslanterne som står støtt på plant underlag Slide batterifeste 15% sterkere LED-lys enn tidligere modeller Utstyrt med en alternativ LED lyskilde med mindre energiforbruk Kopler automatisk om til den alternative LED-lyskilden ved lav batterispenning Batteriindikator 180° lysspredning Vridbart håndtak (180°) som også kan brukes som oppheng Kan brukes med både 14,4V og 18V batterier Batteri og lader selges separat

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Batterikompatibilitet

Brukstid pr. lading

Dimensjon (L x B x H)

Vekt u/batteri

60010410

46546235

4966376223640

14,4V / 18V

14,4V: 7 timer / 18V: 9 timer

95 x 96 x 305 mm

0,50 kg

ARBEIDSLAMPE UB 18DGL • • • • • • • • • •

Lyssterk, brukervennlig og funksjonell arbeidslampe (lysstyrke opp til 250 Lx) Står støtt på plant underlag LED-lys med kraftig lysspredning i to moduser: Høy og lav Justerbart hode i 17 trinn Base/beskyttelsesbøyle med integrerte opphengspunkter for høy fleksibilitet i henhold til plassering Mulighet for montering på stativ/tripod Minimal varmeutvikling med 36 stk. 5W LED pærer "Slide" batterifeste Kan brukes med både 14,4V og 18V batterier Batteri og lader selges separat

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Batterikompatibilitet

Brukstid pr. lading

Dimensjon (L x B x H)

Vekt u/batteri

60010411

47198056

4966376227389

14,4V / 18V

14,4V: <10 timer / 18V: <14 timer

198 x 256 x 252 mm

0,74 kg

36

Hitachi Power Tools Norway AS


LYKT (BATTERI)

HITACHI ARBEIDSLYKT UB 18DJL • • • • • • • • • •

Lyssterk, hendig og lett (lysstyrke opp til 110 Lx) Står støtt på plant underlag LED-lys med kraftig lysspredning i to funksjoner: lykt og arbeidslys Arbeidslys i tre moduser: Høy (12 LED), Medium (6 LED) og Lav (3 LED) Justerbart hode (270°) i 7 trinn (høyre/venstre) Justerbart hode (180°) i 5 trinn (opp/ned) "Slide" batterifeste Utstyrt med bærestropp og krok Kan brukes med både 14,4V og 18V batterier Batteri og lader selges separat

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Batterikompatibilitet

Brukstid pr. lading

Dimensjon (L x B x H)

Vekt u/batteri

60010412

48235460

4966376231591

14,4V / 18V

14,4V: <49 timer / 18V: <51 timer

205 x 78 x 108 mm

0,30 kg

LYSPÆRESETT

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

60120112

25456096

7034354706380

Antall /F-pak

2

Passer til

UB2D

66314424

47192346

4966375261520

2

UB3D / UB12D

66330267

42725457

4966375699248

2

UB10DL

60280028

25053109

4966375296386

2

UB18D / UB18DAL

TILBEHØR LANTERNE

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Produkttype

Passer til

60120696

28812410

7034354707585

Lysrør 9W

UB12DL / UB18DL / UB18DSL / UB18DDL

60120698

28812436

7034354707608

Hette for lysrør

UB12DL / UB18DL / UB18DSL / UB18DDL

60120697

28812428

7034354707592

Kuppeldeksel

UB12DL / UB18DL / UB18DSL / UB18DDL

Hitachi Power Tools Norway AS

37


RADIO

HITACHI

Radio 14,4V - 18V UR 18DSAL Varenr: 60015005 / NOBB-nr: 49047577 / GTIN-nr.: 4966376246885 • Brukervennlig og allsidig radio med mange funksjoner og god lyd • Meget robust konstruksjon som beskytter mot fall og hard bruk • Integrert bassrefleks • Mulighet for tilkopling av mobillader, og bærbare musikkenheter via USB • Både AM og FM radiofrekvens med høy mottakersensitivitet • Utstyrt med praktisk sidejusterbart oppbevaringspanel for telefon/mediespiller • LCD-display med klokke • Alarmfunksjon • Kompatibel for batterier med Li-ion slide innfesting med voltstyrke 14,4V - 18V • Drives med batteri eller medfølgende AC strømadapter • Kompakt og lett transportabel med bærehåndtak og solid veltebøyle i ett • IPX4 klassifisert som gir beskyttelse mot vannsprut og 5 minutter med regn • Ideell for bruk på byggeplassen! BRUKSOMRÅDE • Avspilling av AM/FM radiofrekvens • Avspilling av bærbare musikkenheter via USB • Lading av mobiltelefon LEVERES MED: 2 stk. AA batterier og AC strømadapter (Leveres uten Hitachi batteri og lader) TEKNISKE DATA Strømkilde Batterifeste Voltstyrke Celleteknologi Frekvens (FM) Frekvens (AM) Digitale radiosignaler (DAB+) Bluetooth

Batteri / AC strømadapter Slide 14,4V - 18V Li-ion 87,5 - 108 MHz (S/N: 43,0>) 522 - 1.629 kHz (S/N: 38,5>) Nei Nei

Fjernkontroll Høyttaler Lydeffekt Lydkvalitet Tilkopling Dimensjon (L x B x H) Vekt u/batteri

Nei 2 x 90 mm / 3,5" 2 x 7W >76,4 dB 3,5 mm AUX / USB 366 x 303 x 261 mm 3,4 kg

Radio 14,4V - 18V UR 18DSDL Varenr: 60015006 / NOBB-nr: 49047581 / GTIN-nr.: 4966376246854 • Brukervennlig og allsidig radio med mange funksjoner og god lyd • Meget robust konstruksjon med gummiputer som beskytter mot fall og hard bruk • Integrert bassrefleks • Mulighet for tilkopling av mobillader, og bærbare musikkenheter via USB • Bluetooth for trådløs avspilling av musikk • Digitale radiosignaler med DAB+ • Både AM og FM radiofrekvens med høy mottakersensitivitet • Utstyrt med praktisk sidejusterbart oppbevaringspanel for telefon/mediespiller • LCD-display med bakgrunnsbelysning og klokke • Alarmfunksjon • Kompatibel for batterier med Li-ion slide innfesting med voltstyrke 14,4V - 18V • Drives med batteri eller medfølgende AC strømadapter • Kompakt og lett transportabel med bærehåndtak og solid veltebøyle i ett • IPX4 klassifisert som gir beskyttelse mot vannsprut og 5 minutter med regn • Ideell for bruk på byggeplassen! BRUKSOMRÅDE • Avspilling av AM/FM radiofrekvens • Avspilling av digitale radiosignaler via DAB+ • Avspilling av bærbare musikkenheter via USB eller Bluetooth • Lading av mobiltelefon TEKNISKE DATA Strømkilde Batterifeste Voltstyrke Celleteknologi Frekvens (FM) Frekvens (AM) Digitale radiosignaler (DAB+) Bluetooth

38

Batteri / AC strømadapter Slide 14,4V - 18V Li-ion 87,5 - 108 MHz (S/N: 43,0>) 522 - 1.629 kHz (S/N: 38,5>) Ja Ja

LEVERES MED: 2 stk. AA batterier og AC strømadapter (Leveres uten Hitachi batteri og lader)

Fjernkontroll Høyttaler Lydeffekt Lydkvalitet Tilkopling Dimensjon (L x B x H) Vekt u/batteri

Nei 2 x 90 mm / 3,5" 2 x 7W >83,6 dB 3,5 mm AUX / USB 405 x 312 x 265 mm 4,0 kg

Hitachi Power Tools Norway AS


INNSTIKK:http://hitachi.webon.net/mediabank/store/7585/Side-39-TOOL-ONLY-SORTIMENT.pdf|id=7585|sourcepage=1


BATTERIER

HITACHI

BATTERIER

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Typebetegnelse

Voltstyrke

Ampere

Celleteknologi

Batterifeste

60020100

30536890

4966375647355

EBM 315

3,6V

1,5Ah

Li-ion

Kassett

60020451

42441064

4966375713234

BCL 1015

10,8V

1,5Ah

Li-ion

Kassett

60020452

49036865

4966375870975

BCL 1030M

10,8V

3,0Ah

Li-ion

Kassett

60020509

28811842

4966375138365

EB 1226HL

12V

2,6Ah

NiMH

Kassett

60020503

23630494

4966375126010

EB 1230H

12V

3,0Ah

NiMH

Kassett

60020510

30391759

4966375640608

EB 1233X

12V

3,3Ah

Super NiMH

Kassett

60020610

31097637

4966375663980

BCL 1415

14,4V

1,5Ah

Li-ion

Kassett

60020661

42607055

4966375699583

BSL 1415X

14,4V

1,5Ah

Li-ion

Slide

60020613

45490945

4966375896777

BSL 1420

14,4V

2,0Ah

Li-ion

Slide

60020609

30715080

4966375653585

BCL 1430

14,4V

3,0Ah

Li-ion

Kassett

60020611

41133737

4966375683919

BSL 1430

14,4V

3,0Ah

Li-ion

Slide

60020606

30332654

4966375640615

EB 1433X

14,4V

3,3Ah

Super NiMH

Kassett

4966375896821

BCL 1440

14,4V

4,0Ah

Li-ion

Kassett Slide

60020615 60020614

45482042

4966375896784

BSL 1440

14,4V

4,0Ah

Li-ion

60020616

48740122

4549115038806

BSL 1450

14,4V

5,0Ah

Li-ion

Slide

60020658

31097629

4966375664000

BCL 1815

18V

1,5Ah

Li-ion

Kassett

60020660

42607040

4966375699576

BSL 1815X

18V

1,5Ah

Li-ion

Slide

60020662

45490934

4966375896791

BSL 1820

18V

2,0Ah

Li-ion

Slide

60020651

25053737

4966375129578

EB 1830H

18V

3,0Ah

NiMH

Kassett

60020659

41757217

4966375696490

BSL 1830

18V

3,0Ah

Li-ion

Slide

60020655

30374185

4966375640622

EB 1833X

18V

3,3Ah

Super NiMH

Kassett

4966375896845

BCL 1840

18V

4,0Ah

Li-ion

Kassett Slide

60020664 60020663

45482057

4966375896807

BSL 1840

18V

4,0Ah

Li-ion

60020665

47271696

4549115038844

BSL 1850

18V

5,0Ah

Li-ion

Slide

60020702

25053752

4966375127475

EB 2430H

24V

3,0Ah

NiMH

Kassett

60020705

30374193

4966375640639

EB 2433X

24V

3,3Ah

Super NiMH

Slide

60020801

31098635

4966375666608

BSL 2530

25,2V

3,0Ah

Li-ion

Slide

60020902

47165383

4549115018600

BSL 3620

36V

2,0Ah

Li-ion

Slide

60020901

31098627

4966375666639

BSL 3626

36V

2,6Ah

Li-ion

Slide

BATTERILADERE

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Typebetegnelse

For voltstyrke

For celleteknologi

For batterifeste

Luftkjølingssystem

60030115

41521808

4966376162277

UC 3SML

3,6V

Li-ion

Kassett

Nei

60030351

48495716

4966376238798

UC 10SL2

10,8V

Li-ion

Kassett

Nei

60030608

41032608

4966376162949

UC 18YGL2

7,2V - 18V

NiCd / NiMH / Li-ion

Kassett

Nei

60030550

30374284

4966376147755

UC 18YRL

7,2V - 18V

NiCd / NiMH / Li-ion

Kassett

Ja

60030552

42687612

4966376191314

UC 18YML2

14,4V - 18V

Li-ion

Slide

Ja

60030555

49018616

4966376235414

UC 18YKSL

14,4V - 18V

Li-ion

Slide

Nei

60030610

47564943

4966376209989

UC 36YRSL

14,4V - 36V

Li-ion

Slide

Ja

40

Hitachi Power Tools Norway AS


INNSTIKK:http://hitachi.webon.net/mediabank/store/7586/Side-41-BATTERIER---LADETID.pdf|id=7586|sourcepage=1

BATTERIER / LADETID TABELL - LADETID Volt

Modell

Ampere

UC 3SML

UC 10SL2

UC 18YGL2

UC 18YRL

UC 18YML2

UC 36YRSL

3,6V

EBM 315

1,5Ah

60 min / 60 min

-

-

-

-

-

10,8V

BCL 1015

1,5Ah

-

30 min

-

-

-

-

10,8V

BCL 1030M

3,0Ah

-

60 min

-

-

-

-

12V

BCH 1220

2,0Ah

-

-

60 min

30 min

-

-

12V

EB 1226HL

2,6Ah

-

-

80 min

40 min

-

-

12V

EB 1230H

3,0Ah

-

-

90 min

45 min

-

-

12V

EB 1233X

3,3Ah

-

-

90 min

50 min

-

-

14,4V

BCL 1415

1,5Ah

-

-

40 min

20 min

-

-

14,4V

BSL 1415X

1,5Ah

-

-

-

-

22 min / 60 min

30 min

14,4V

BSL 1420

2,0Ah

-

-

-

-

30 min / 80 min

40 min

14,4V

BCL 1430

3,0Ah

-

-

90 min

45 min

-

-

14,4V

BSL 1430

3,0Ah

-

-

-

-

45 min / 120 min

60 min

14,4V

EB 1433X

3,3Ah

-

-

90 min

50 min

-

-

14,4V

BCL 1440

4,0Ah

-

-

120 min

60 min

-

-

14,4V

BSL 1440

4,0Ah

-

-

-

-

60 min / 160 min

80 min

14,4V

BSL 1450

5,0Ah

-

-

-

-

75 min / 200 min

95 min

18V

BCL 1815

1,5Ah

-

-

40 min

20 min

-

-

18V

BSL 1815X

1,5Ah

-

-

-

-

22 min / 60 min

30 min

18V

BSL 1820

2,0Ah

-

-

-

-

30 min / 80 min

40 min

18V

EB 1830H

3,0Ah

-

-

90 min

45 min

-

-

18V

BSL 1830

3,0Ah

-

-

-

-

45 min / 120 min

60 min

18V

EB 1833X

3,3Ah

-

-

90 min

50 min

-

-

18V

BSL 1840

4,0Ah

-

-

-

-

60 min / 160 min

80 min

18V

BCL 1840

4,0Ah

-

-

120 min

60 min

-

-

18V

BSL 1850

5,0Ah

-

-

-

-

75 min / 200 min

95 min

24V

EB 2430H

3,0Ah

-

-

-

-

-

-

24V

EB 2433X

3,3Ah

-

-

-

-

-

-

25,2V

BSL 2530

3,0Ah

-

-

-

-

-

60 min

36V

BSL 3620

2,0Ah

-

-

-

-

-

60 min

36V

BSL 3626

2,6Ah

-

-

-

-

-

80 min

LAD BATTERIET! HVOR SOM HELST - NÅR SOM HELST En rask, effektiv og fleksibel kombilader med 12V strømuttak for bil/båt og 230V for normalt strømuttak. Leveres som standard tilbehør til en rekke modeller. Kombilader UC 18YML2 Integrert kjølevifte som forhindrer temperaturstigning under lading gir gevinst i økt batterilevetid. Laderen er utstyrt med spenningsovervåkning som muliggjør at batteriet lader i ulike steg gir beskyttelse mot overlading. UC 18YML2 passer alle Hitachis 14,4V og 18V batterier med slide batterifeste. Som alle elektroverktøy fra Hitachi har også denne laderen tre (3) års garanti.


SKRUTREKKER

HITACHI

Skrutrekker 620W W 6V4 Varenr: 60102409 / NOBB-nr: 28165439 / GTIN-nr.: 4966376123711 • Kraftig motor med høyt dreiemoment • Ergonomisk gummibelagt grep • Høyre- /venstregange • Stor, lett tilgjengelig bryter med trinnløs variabel hastighetsregulering • Girhus i aluminium • Avtagbar dybdejustering for enkelt bytte av bits • Gummiert maskinkropp for minimal slitasje på arbeidsmaterialet • Mulighet for påmontering av skrueautomat for båndede skruer (selges separat) • Påmontert beltekrok • Lang rekkevidde med hele 7,5 meter gummikabel BRUKSOMRÅDE • Tiltrekning og fjerning av skruer i gips og ulike trematerialer

LEVERES MED: Magnetisk bitsholder, dybdestopper og bits

TEKNISKE DATA Effekt Verktøyfeste Kapasitet i tre Kapasitet i gips Kapasitet selvborende skrue Hastighet ubelastet

620W 1/4" innv. sekskant 6,0 mm (25 - 42 mm) 6,0 mm (25 - 42 mm) 6,0 mm 0 - 4.500 /min

Maks moment Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

9 Nm <2,5 85,0 294 x 175 mm 1,4 kg

Skrutrekker 620W W 6VA4 Varenr: 60102410 / NOBB-nr: 28177111 / GTIN-nr.: 4966376123896 • Kraftig motor med høyt dreiemoment • Ergonomisk gummibelagt grep • Høyre- /venstregange • Stor, lett tilgjengelig bryter med trinnløs variabel hastighetsregulering • Girhus i aluminium • Avtagbar dybdejustering for enkelt bytte av bits • Gummiert maskinkropp for minimal slitasje på arbeidsmaterialet • Påmontert beltekrok • Lang rekkevidde med hele 7,5 meter gummikabel BRUKSOMRÅDE • Tiltrekning og fjerning av skruer i gips og ulike trematerialer

LEVERES MED: Magnetisk bitsholder, dybdestopper og bits

TEKNISKE DATA Effekt Verktøyfeste Kapasitet i tre Kapasitet i gips Kapasitet selvborende skrue Hastighet ubelastet

42

620W 1/4" innv. sekskant 6,0 mm (25 - 75 mm) 6,0 mm (25 - 75 mm) 6,0 mm 0 - 3.000 /min

Maks moment Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

12 Nm <2,5 85,0 294 x 175 mm 1,4 kg

Hitachi Power Tools Norway AS


SKRUTREKKER

HITACHI Skrutrekker m/skrueautomat 470W W 4YD Varenr: 60102302 / NOBB-nr: 28814309 / GTIN-nr.: 4966376144662 • Velbalansert skrueautomat med høy kapasitet • Avtagbar automatenhet • Automatisk frembringermekanisme (kan reverseres manuelt) • Funksjonell og innovativ design • Kraftig motor med høyt dreiemoment • Ergonomisk gummibelagt grep (D-håndtak) • Trinnløs variabel hastighetsregulering • Stillegående clutchsystem med meget lave lyd- og vibrasjonsverdier • Justerbar beltekrok (5 trinn) • Ideell for båndede gips- /kombiskruer BRUKSOMRÅDE • Tiltrekning av skruer og båndede skruer i gips og ulike trematerialer

LEVERES MED: Bits, dybdeanslag og maskinkoffert

TEKNISKE DATA Effekt Verktøyfeste Kapasitet i tre Kapasitet i gips Kapasitet selvborende skrue Hastighet ubelastet Maks moment

470W 1/4" innv. sekskant 4,0 mm (25 - 41 mm) 4,0 mm (25 - 41 mm) 4,0 mm 0 - 4.700 /min 10 Nm

Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

<2,5 82,0 93,0 335 x 198 mm 1,7 kg

SKRUEAUTOMAT • • •

Komplett avtagbar automatenhet Automatisk frembringermekanisme (kan reverseres manuelt) Ideell for båndede skruer

BRUKSOMRÅDE: • Tiltrekning av skruer og båndede skruer i gips og ulike trematerialer

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Dimensjon (L x B x H)

Passer til

60120740

31098379

4966375671787

220 x 51 x 112 mm

W4YD/WF14DSL/WF18DSL

BITS •

Bits av høykvalitets krom vanadium stål

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Innfesting

Sportype

Betegnelse

Lengde

Antall /F-pak

60120727

30738793

8717574001204

1/4" innv. sekskant

Phillips

PH2

136,4 mm

2

W4YD

60120729

30738769

8717574001211

1/4" innv. sekskant

Pozidrive

PZ2

136,4 mm

2

W4YD

Hitachi Power Tools Norway AS

Passer til

43


BORMASKIN

HITACHI

Vinkelbormaskin 500W D 10YB Varenr: 60100408 / NOBB-nr: 23596455 / GTIN-nr.: 4966376099665 • •

Kompakt, velbalansert og lett Lav byggehøyde (kun 74 mm) gjør maskinen ideell for bruk på utilgjengelige steder • Ergonomisk grep (kun 184 mm grepsomkrets) • Utstyrt med nøkkelchuck • Høyre- /venstregange • Elektronisk "Feed Back" kraftkontroll • Stor, lett tilgjengelig glidebryter • Trinnløs variabel hastighetsregulering • Girhus i aluminum • Utstyrt med sidehåndtak BRUKSOMRÅDE • Tiltrekning og fjerning av skruer i gips og ulike trematerialer

LEVERES MED: Chucknøkkel, dybdestopper og sidehåndtak

TEKNISKE DATA Effekt Chuckkapasitet Spindelgjenge Kapasitet i tre/stål Hastighet ubelastet Maks moment

500W 0,8 - 10 mm 3/8" x 24 UNF 22/10 mm 500 - 2.300 /min 12 Nm

Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

<2,5 78,0 290 x 83 mm 1,5 kg

Bormaskin 240W D 6SH Varenr: 60100406 / NOBB-nr: 23585300 / GTIN-nr.: 4966376074235 • Kompakt, hendig og lett bormaskin • Utstyrt med nøkkelchuck • Høy borhastighet • Mulighet for både høyre- og venstremontering av dybdestopper • Påmontert beltekrok • Ideell for popnagleboring BRUKSOMRÅDE • Tiltrekning og fjerning av skruer i gips og ulike trematerialer • Popnagleboring

LEVERES MED: Chucknøkkel

TEKNISKE DATA Effekt Chuckkapasitet Spindelgjenge Kapasitet i tre/stål Hastighet ubelastet Maks moment

44

240W 0,5 - 6,5 mm 1/4" x 28 UNF 9/6,5 mm 4.500 /min 3,6 Nm

Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

<2,5 76,0 206 x 62 mm 0,9 kg

Hitachi Power Tools Norway AS


BORMASKIN

HITACHI Bormaskin 710W D 10VF Varenr: 60100410 / NOBB-nr: 25053653 / GTIN-nr.: 4966376103232 • • • • • • • •

Brukervennlig og robust maskinkonstruksjon Kraftig motor med høyt dreiemoment Gummibelagt grep Selvspent hurtigchuck Høyre- /venstregange Trinnløs variabel hastighetsregulering Mulighet for ettermontering av sidehåndtak (selges separat) Meget anvendelig maskin med mange bruksområder (kan også brukes til hullsaging i tre) BRUKSOMRÅDE • Tiltrekning og fjerning av skruer (også selvborende) i gips og ulike trematerialer • Montering av gips mot stålrammer

LEVERES MED: Maskinkoffert

TEKNISKE DATA Effekt Chuckkapasitet Spindelgjenge Kapasitet i tre/stål Kapasitet hullsag i tre Hastighet ubelastet

710W 0,8 - 10 mm 3/8" x 24 UNF 25/10 mm 29 mm 0 - 3.000 /min

Maks moment Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

17 Nm <2,5 84,0 265 x 185 mm 1,8 kg

Bormaskin 710W D 13VF Varenr: 60100412 / NOBB-nr: 25053679 / GTIN-nr.: 4966376103140 • • • • • • • •

Brukervennlig og robust maskinkonstruksjon Kraftig motor med høyt dreiemoment Ergonomisk gummibelagt grep Selvspent hurtigchuck Høyre- /venstregange Trinnløs variabel hastighetsregulering Utstyrt med sidehåndtak Meget anvendelig maskin med mange bruksområder (kan også brukes til hullsaging i tre/stål) BRUKSOMRÅDE • Tiltrekning og fjerning av skruer (også selvborende) i gips og ulike trematerialer • Montering av gips mot stålrammer

LEVERES MED: Sidehåndtak og maskinkoffert

TEKNISKE DATA Effekt Chuckkapasitet Spindelgjenge Kapasitet i tre/stål Kapasitet hullsag i tre/stål Hastighet ubelastet

710W 1,5 - 13 mm 1/2" x 20 UNF 32/13 mm 102/51 mm 0 - 850 /min

Hitachi Power Tools Norway AS

Maks moment Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

50 Nm <2,5 84,0 290 x 185 mm 2,0 kg

45


BORMASKIN

HITACHI

Bormaskin 710W D 13VG Varenr: 60100413 / NOBB-nr: 25053687 / GTIN-nr.: 4966376103072 • • • • • • • •

Brukervennlig og robust maskinkonstruksjon Meget høyt dreiemoment grunnet maskinens lave turtall Ergonomisk gummibelagt grep Selvspent hurtigchuck Høyre- /venstregange Trinnløs variabel hastighetsregulering Utstyrt med sidehåndtak Meget anvendelig maskin med mange bruksområder (ideell for hullsaging i tre/ stål og montering av karmskruer) BRUKSOMRÅDE • Tiltrekning og fjerning av skruer (også selvborende) i gips og ulike trematerialer • Montering av karmskruer

LEVERES MED: Sidehåndtak, håndtaksforlenger og maskinkoffert

TEKNISKE DATA Effekt Chuckkapasitet Spindelgjenge Kapasitet i tre/stål Kapasitet hullsag i tre/stål Hastighet ubelastet

710W 1,5 - 13 mm 1/2" x 20 UNF 38/13 mm 114/70 mm 0 - 600 /min

Maks moment Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

78 Nm <2,5 84,0 290 x 185 mm 2,0 kg

Bormaskin 720W D 13 Varenr: 60100403 / NOBB-nr: 23585359 / GTIN-nr.: 4966376099856 • • • • • • •

Kraftig motor og meget høyt dreiemoment grunnet maskinens lave turtall Brukervennlig D-håndtak Utstyrt med nøkkelchuck Høyre- /venstregange Girhus i aluminium Utstyrt med sidehåndtak med mulighet for plassering i tre ulike posisjoner Meget anvendelig maskin med mange bruksområder (ideell for hullsaging, tyngre boring og blanding av tyktflytende masser) BRUKSOMRÅDE • Tiltrekning og fjerning av skruer i ulike trematerialer • Hullsaging og tyngre boring • Blanding av tyktflytende masser v/bruk av visp (selges separat)

LEVERES MED: Chucknøkkel og sidehåndtak

TEKNISKE DATA Effekt Chuckkapasitet Spindelgjenge Kapasitet i tre/stål Kapasitet hullsag i tre Hastighet ubelastet Maks moment

46

720W 1,5 - 13 mm 1/2" x 20 UNF 40/13 mm 120 mm 550 /min 55 Nm

Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

<2,5 86,0 97,0 378 x 380 mm 3,0 kg

Hitachi Power Tools Norway AS


BORMASKIN

HITACHI Bormaskin 790W D 13VB3 Varenr: 60100417 / NOBB-nr: 28812261 / GTIN-nr.: 4966376130351 • Meget kompakt og velbalansert bormaskin • Kraftig motor og høyt dreiemoment • Ergonomisk gummibelagt grep • Selvspent hurtigchuck • Høy borhastighet • Høy- og lavgir • Høyre- /venstregange • Trinnløs elektronisk hastighetsregulering • Praktisk slureclutchfunksjon • Girhus i aluminium • Utstyrt med sidehåndtak • Lavt lyd- og vibrasjonsnivå BRUKSOMRÅDE • Tiltrekning og fjerning av skruer (også selvborende) i gips og ulike trematerialer • Montering med staps etc.

LEVERES MED: Dybdestopper og sidehåndtak

TEKNISKE DATA Effekt Chuckkapasitet Spindelgjenge Kapasitet i tre/stål Hastighet ubelastet (Lavgir) Hastighet ubelastet (Høygir)

790W 1,5 - 13 mm 1/2" x 20 UNF 40/13 mm 0 - 600, 1.000 /min 0 - 1.800, 3.000 /min

Hitachi Power Tools Norway AS

Maks moment Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

54 Nm 4,8 80,0 339 x 196 mm 2,0 kg

47


SLAGBORMASKIN

HITACHI

Slagbormaskin 600W DV 16VSS Varenr: 60102516 / NOBB-nr: 41819994 / GTIN-nr.: 4966376169030 • Meget hendig og funksjonell slagbormaskin • Selvspent hurtigchuck • Kompakt og lettbetjent funksjonsvelger • Høyre- /venstregange • Variabel hastighet • Høy borhastighet • Utkoplingsbart slag for boring i tre, stål, keramikk etc. • Lettmontert dybdestopper BRUKSOMRÅDE • Boring med slagfunksjon i harde materialer som betong, fliser og ulike steinmaterialer etc • Boring uten slagfunksjon i tre, stål, aluminium etc.

LEVERES MED: Dybdestopper, sidehåndtak og maskinkoffert

TEKNISKE DATA Effekt Chuckkapasitet Spindelgjenge Kapasitet i tre/stål/betong Hastighet ubelastet Slagtall ubelastet Maks moment

600W 1,5 - 13 mm 5/8" x 16 UNF 25/13/16 mm 0 - 2.900 /min 29.000 /min 13 Nm

Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

19,9 92,0 102,0 270 x 181 mm 1,5 kg

Slagbormaskin 690W DV 18V Varenr: 60102511 / NOBB-nr: 28812279 / GTIN-nr.: 4966376134786 • Hendig og funksjonell slagbormaskin • Ergonomisk gummibelagt grep • Selvspent hurtigchuck • Kompakt og lettbetjent funksjonsvelger • Høy- og lavgir • Høyre- /venstregange • Trinnløs variabel hastighetsregulering • Girhus i aluminium • Utkoplingsbart slag for boring i tre, stål, keramikk etc. • Lettmontert dybdestopper BRUKSOMRÅDE • Boring med slagfunksjon i harde materialer som betong, fliser og ulike steinmaterialer etc • Boring uten slagfunksjon i tre, stål, aluminium etc.

LEVERES MED: Dybdestopper, sidehåndtak og maskinkoffert

TEKNISKE DATA Effekt Chuckkapasitet Spindelgjenge Kapasitet i tre/stål/betong (Lavgir) Kapasitet i tre/stål/betong (Høygir) Hastighet ubelastet (Lavgir) Hastighet ubelastet (Høygir) Slagtall ubelastet (Lavgir) Slagtall ubelastet (Høygir)

48

690W 1,5 - 13 mm 1/2" x 20 UNF 40/13/18 mm 25/8/13 mm 0 - 1.000 /min 0 - 3.000 /min 0 - 13.000 /min 0 - 39.000 /min

Maks moment (Lavgir) Maks moment (Høygir) Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

53 Nm 19 Nm 16,0 99,0 110,0 333 x 198 mm 2,0 kg

Hitachi Power Tools Norway AS


SLAGBORMASKIN

HITACHI Slagbormaskin 790W DV 20VB2 Varenr: 60102510 / NOBB-nr: 27387182 / GTIN-nr.: 4966376122776 • Funksjonell slagbormaskin med høy kapasitet • Ergonomisk gummibelagt grep • Selvspent hurtigchuck • Kompakt og lettbetjent funksjonsvelger • Høy- og lavgir • Høyre- /venstregange • Trinnløs variabel hastighetsregulering • Praktisk slureclutchfunksjon • Girhus i aluminium • Utkoplingsbart slag for boring i tre, stål, keramikk etc. • Lettmontert dybdestopper BRUKSOMRÅDE • Boring med slagfunksjon i harde materialer som betong, fliser og ulike steinmaterialer etc • Boring uten slagfunksjon i tre, stål, aluminium etc.

LEVERES MED: Dybdestopper, sidehåndtak og maskinkoffert

TEKNISKE DATA Effekt Chuckkapasitet Spindelgjenge Kapasitet i tre/stål/betong (Lavgir) Kapasitet i tre/stål/betong (Høygir) Hastighet ubelastet (Lavgir) Hastighet ubelastet (Høygir) Slagtall ubelastet (Lavgir) Slagtall ubelastet (Høygir)

790W 1,5 - 13 mm 1/2" x 20 UNF 40/13/20 mm 25/8/13 mm 0 - 1.000 /min 0 - 3.000 /min 0 - 8.000 /min 0 - 26.000 /min

Maks moment (Lavgir) Maks moment (Høygir) Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

54 Nm 19 Nm 27,8 99,0 110,0 333 x 198 mm 2,2 kg

Slagbormaskin 790W UVP DM 20V Varenr: 60102512 / NOBB-nr: 28828564 / GTIN-nr.: 4966376141296 • Avansert UVP antivibrasjonsteknologi (User Vibration Protection) • Laveste vibrasjonsverdier i sin klasse! • Ergonomisk gummibelagt grep • Selvspent hurtigchuck • Kompakt og lettbetjent funksjonsvelger • Høy- og lavgir • Høyre- /venstregange • Trinnløs variabel hastighetsregulering • Praktisk slureclutchfunksjon • Girhus i aluminium • Utkoplingsbart slag for boring i tre, stål, keramikk etc. • Lettmontert dybdestopper BRUKSOMRÅDE • Boring med slagfunksjon i harde materialer som betong, fliser og ulike steinmaterialer etc • Boring uten slagfunksjon i tre, stål, aluminium etc. LEVERES MED: Dybdestopper, sidehåndtak og maskinkoffert

TEKNISKE DATA Effekt Chuckkapasitet Spindelgjenge Kapasitet i tre/stål/betong (Lavgir) Kapasitet i tre/stål/betong (Høygir) Hastighet ubelastet (Lavgir) Hastighet ubelastet (Høygir) Slagtall ubelastet (Lavgir) Slagtall ubelastet (Høygir)

790W 1,5 - 13 mm 1/2" x 20 UNF 40/13/20 mm 25/8/13 mm 0 - 1.000 /min 0 - 3.000 /min 0 - 9.000 /min 0 - 27.000 /min

Hitachi Power Tools Norway AS

Maks moment (Lavgir) Maks moment (Høygir) Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

50 Nm 21 Nm 8,7 96,0 107,0 390 x 195 mm 2,5 kg

49


BORHAMMER

HITACHI

Borhammer 800W DH 24PD3 m/integrert støvavsug Varenr: 60100513 / NOBB-nr: 28828531 / GTIN-nr.: 4966376131730 • Kompakt, funksjonell og sterk borhammer med høy slagenergi • Leveres med komplett integrert støvavsug • Høyeste borhastighet i sin klasse! • Ergonomisk gummibelagt grep • Enkelt verktøyskifte • Kompakt funksjonsvelger • Høyre- /venstregange • Trinnløs variabel hastighetsregulering • Elektronisk styring • Utstyrt med sikkerhetskopling • Utkoplingsbart slag for boring i tre, stål, keramikk etc. • Lettmontert dybdestopper BRUKSOMRÅDE • Boring med slagfunksjon i harde materialer som betong, fliser og ulike steinmaterialer etc • Boring uten slagfunksjon i tre, stål, aluminium etc. LEVERES MED: Dybdestopper, sidehåndtak, komplett integrert støvavsug og maskinkoffert TEKNISKE DATA Effekt Verktøyfeste Kapasitet i tre/stål/betong Kapasitet kjernebor Hastighet ubelastet Slagtall ubelastet Slagenergi

800W SDS-plus 32/13/24 mm 50 mm 0 - 1.050 /min 0 - 4.600 /min 3,2 Joule

Utkoplingsbart slag/rotasjon Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

Ja/Nei 7,1 93,0 104,0 408 x 198 mm 2,8 kg

STØVAVSUG

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Produkttype

Passer til

60120354

25014895

4966375174127

Støvavsug (komplett)

DH24PD3

60120232

25014804

4966375174141

Avsugsslange

DH24PD3

STØVPOSE • •

Papirpose: Engangspose i forsterket papirmateriale Stoffpose: Solid og slitesterk stoffpose som kan tømmes manuelt og vaskes i maskin for gjenbruk

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Materiale

Antall /F-pak

Passer til

60120370

25015165

4966375173908

Stoff

1

DH24PD3

60300003

25015082

7340014820496

Papir

10

DH24PD3

50

Hitachi Power Tools Norway AS


BORHAMMER

HITACHI Borhammer 730W DH 24PG Varenr: 60100520 / NOBB-nr: 46961721 / GTIN-nr.: 4966376216253 • Kompakt og funksjonell borhammer • Ergonomisk gummibelagt grep • Enkelt verktøyskifte • Høyre- /venstregange • Trinnløs variabel hastighetsregulering med konstant kraft • Utstyrt med sikkerhetskopling • Trykkjusteringsmekanisme for optimal stabilitet under arbeid • Tomgangskjøringsmekanisme med lavere lyd- og vibrasjonsnivå • Praktisk sentreringsfunksjon • Utkoplingsbart slag for boring i tre, stål, keramikk etc. • Lettmontert dybdestopper BRUKSOMRÅDE • Boring med slagfunksjon i harde materialer som betong, fliser og ulike steinmaterialer etc • Boring uten slagfunksjon i tre, stål, aluminium etc.

LEVERES MED: Dybdestopper, sidehåndtak og maskinkoffert

TEKNISKE DATA Effekt Verktøyfeste Kapasitet i tre/stål/betong Hastighet ubelastet Slagtall ubelastet Slagenergi Utkoplingsbart slag/rotasjon

730W SDS-plus 32/13/24 mm 0 - 1.050 /min 0 - 3.950 /min 3,2 Joule Ja/Nei

Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

15,2 89,0 102,0 367 x 202 mm 2,7 kg

Borhammer 830W DH 26PB Varenr: 60100523 / NOBB-nr: 48307306 / GTIN-nr.: 4966376234301 • Kompakt, funksjonell og sterk borhammer med høy slagenergi • Høyeste borhastighet i sin klasse! • Ergonomisk gummibelagt grep • Enkelt verktøyskifte • Kompakt funksjonsvelger • Høyre- /venstregange • Trinnløs variabel hastighetsregulering med konstant kraft • Utstyrt med sikkerhetskopling • Praktisk sentreringsfunksjon • Utkoplingsbart slag for boring i tre, stål, keramikk etc. • Lettmontert dybdestopper • Lavt lyd- og vibrasjonsnivå BRUKSOMRÅDE • Boring med slagfunksjon i harde materialer som betong, fliser og ulike steinmaterialer etc • Boring uten slagfunksjon i tre, stål, aluminium etc. LEVERES MED: Dybdestopper, sidehåndtak, smørefett og maskinkoffert

TEKNISKE DATA Effekt Verktøyfeste Kapasitet i tre/stål/betong Kapasitet kjernebor Hastighet ubelastet Slagtall ubelastet Slagenergi

830W SDS-plus 32/13/26 mm 50 mm 0 - 1.100 /min 0 - 4.300 /min 3,2 Joule

Hitachi Power Tools Norway AS

Utkoplingsbart slag/rotasjon Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

Ja/Nei 16,0 93,0 106,0 367 x 201 mm 2,8 kg

51


KOMBIHAMMER

HITACHI

Kombihammer 830W DH 26PC Varenr: 60100524 / NOBB-nr: 48307314 / GTIN-nr.: 4966376234356 • • • • • • • • • • • • • • •

Kompakt, funksjonell og sterk kombihammer med høy slagenergi Høyeste borhastighet i sin klasse! Multifunksjonell (Borer, hamrer og meisler) Ergonomisk gummibelagt grep Enkelt verktøyskifte Kompakt funksjonsvelger Høyre- /venstregange Trinnløs variabel hastighetsregulering med konstant kraft Utstyrt med sikkerhetskopling Praktisk sentreringsfunksjon Utkoplingsbart slag for boring i tre, stål, keramikk etc. Utkoplingsbar rotasjon for lettere meiselarbeid Lettmontert dybdestopper Lavt lyd- og vibrasjonsnivå Leveres i praktisk "Click & Go" stablekoffert for fleksibel oppbevaring og enkel transport BRUKSOMRÅDE • Boring med slagfunksjon i harde materialer som betong, fliser og ulike steinmaterialer etc • Boring uten slagfunksjon i tre, stål, aluminium etc. • Lettere meiselarbeid i betong, fliser og ulike steinmaterialer med rotasjonsstopp TEKNISKE DATA Effekt Verktøyfeste Kapasitet i betong Kapasitet i tre/stål Kapasitet kjernebor Hastighet ubelastet Slagtall ubelastet Slagenergi

830W SDS-plus 26 mm 32/13 mm 50 mm 0 - 1.100 /min 0 - 4.300 /min 3,2Joule

LEVERES MED: Dybdestopper, sidehåndtak, smørefett og maskinkoffert

Utkoplingsbart slag/rotasjon Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

Ja/Ja 16,0 (boring) / 13,2 (meisling) 93,0 106,0 367 x 201 mm 2,8 kg

Kombihammer 720W DH 28PD m/integrert støvavsug Varenr: 60101315 / NOBB-nr: 41732074 / GTIN-nr.: 4966376169894 • Klassens mest kompakte kombihammer • Kraftig motor med høy slagenergi • Komplett integrert støvavsug med markedets beste støvekstraksjonsverdier • Enkel demontering av støvavsug for rengjøring etc. • Innovativ og futuristisk design • Multifunksjonell (Borer, hamrer og meisler) • Ergonomisk gummibelagt D-håndtak • Høyre- /venstregange • Trinnløs variabel hastighetsregulering • Utstyrt med sikkerhetskopling • Utkoplingsbart slag for boring i tre, stål, keramikk etc. • Utkoplingsbar rotasjon for lettere meiselarbeid • Lettmontert dybdestopper og sidehåndtak BRUKSOMRÅDE • Boring med slagfunksjon i harde materialer som betong, fliser og ulike steinmaterialer etc • Boring uten slagfunksjon i tre, stål, aluminium etc. • Lettere meiselarbeid i betong, fliser og ulike steinmaterialer med rotasjonsstopp

LEVERES MED: Dybdestopper, sidehåndtak, komplett integrert støvavsug, lokk og maskinkoffert TEKNISKE DATA Effekt Verktøyfeste Kapasitet i betong Kapasitet i tre/stål Kapasitet kjernebor Hastighet ubelastet Slagtall ubelastet Slagenergi

52

720W SDS-plus 26 mm 32/13 mm 50 mm 0 - 1.050 /min 0 - 4.000 /min 3,2 Joule

Utkoplingsbart slag/rotasjon Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

Ja/Ja 19,8 (boring) / 13,6 (meisling) 89,0 100,0 367 x 201 mm 2,8 kg

Hitachi Power Tools Norway AS


KOMBIHAMMER

HITACHI Kombihammer 850W UVP DH 28PCY Varenr: 60100525 / NOBB-nr: 48307325 / GTIN-nr.: 4966376234417 • • • • • • • • • • • • • •

Kraftig og kompakt kombihammer Avansert UVP antivibrasjonsteknologi (User Vibration Protection) Laveste lyd- og vibrasjonsverdier i sin klasse! Multifunksjonell (Borer, hamrer og meisler) Høyre- /venstregange Enkelt verktøyskifte Trinnløs variabel hastighetsregulering med konstant kraft Utstyrt med sikkerhetskopling Utkoplingsbart slag for boring i tre, stål, keramikk etc. Utkoplingsbar rotasjon for meiselarbeid Justerbar meiselvinkel (12 faste posisjoner) Praktisk sentreringsfunksjon Lettmontert dybdestopper og sidehåndtak Leveres i praktisk "Click & Go" stablekoffert for fleksibel oppbevaring og enkel transport BRUKSOMRÅDE • Boring med slagfunksjon i harde materialer som betong, fliser og ulike steinmaterialer etc. • Boring uten slagfunksjon i tre, stål, aluminium etc. • Meiselarbeid i betong, fliser og ulike steinmaterialer med rotasjonsstopp LEVERES MED: Dybdestopper, sidehåndtak, smørefett og maskinkoffert TEKNISKE DATA Effekt Verktøyfeste Kapasitet i betong Kapasitet i tre/stål Kapasitet kjernebor Hastighet ubelastet Slagtall ubelastet Slagenergi

850W SDS-plus 28 mm 32/13 mm 50 mm 0 - 1.100 /min 0 - 4.300 /min 3,2 Joule

Utkoplingsbart slag/rotasjon Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

Ja/Ja 12,5 (boring) / 9,2 (meisling) 93,0 106,0 367 x 201 mm 2,9 kg

Kombihammer 850W UVP DH 28PMY m/utskiftbart verktøyskifte Varenr: 60100526 / NOBB-nr: 48389842 / GTIN-nr.: 4966376235087 •

Kraftig og kompakt kombihammer med utskiftbart verktøyfeste fra SDS-plus til hurtigchuck • Enkelt verktøyskifte med "2-action Quick Release Chuck" • Avansert UVP antivibrasjonsteknologi (User Vibration Protection) • Laveste lyd- og vibrasjonsverdier i sin klasse! • Multifunksjonell (Borer, hamrer og meisler) • Høyre- /venstregange • Enkelt verktøyskifte • Trinnløs variabel hastighetsregulering med konstant kraft • Utstyrt med sikkerhetskopling • Utkoplingsbart slag for boring i tre, stål, keramikk etc. • Utkoplingsbar rotasjon for meiselarbeid • Justerbar meiselvinkel (12 faste posisjoner) • Lettmontert dybdestopper og sidehåndtak BRUKSOMRÅDE • Boring med slagfunksjon i harde materialer som betong, fliser og ulike steinmaterialer etc. • Boring uten slagfunksjon i tre, stål, aluminium etc. • Meiselarbeid i betong, fliser og ulike steinmaterialer med rotasjonsstopp

LEVERES MED: 13 mm utskiftbar hurtigchuck, adapter SDS-plus, dybdestopper, sidehåndtak, smørefett og maskinkoffert TEKNISKE DATA Effekt Verktøyfeste Kapasitet i tre/stål/betong Kapasitet kjernebor Hastighet ubelastet Slagtall ubelastet Slagenergi

850W SDS-plus 32/13/28 mm 50 mm 0 - 1.100 /min 0 - 4.300 /min 3,4 Joule

Hitachi Power Tools Norway AS

Utkoplingsbart slag/rotasjon Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

Ja/Ja 11,5 91,0 102,0 400/437 x 201 mm 3,2 kg

53


KOMBIHAMMER

HITACHI

Kombihammer 850W DH 30PC2 Varenr: 60101310 / NOBB-nr: 30157341 / GTIN-nr.: 4966376140992 • Kraftig, velbalansert og lett kombihammer • Multifunksjonell (Borer, hamrer og meisler) • Ergonomisk gummibelagt grep • Enkelt verktøyskifte • Trinnløs variabel hastighetsregulering med konstant kraft • Utstyrt med sikkerhetskopling • Utkoplingsbart slag for boring i tre, stål, keramikk etc. • Utkoplingsbar rotasjon for lettere meiselarbeid • Lettmontert dybdestopper • Lavt lyd- og vibrasjonsnivå BRUKSOMRÅDE • Boring med slagfunksjon i harde materialer som betong, fliser og ulike steinmaterialer etc • Boring uten slagfunksjon i tre, stål, aluminium etc. • Meiselarbeid i betong, fliser og ulike steinmaterialer med rotasjonsstopp

LEVERES MED: Dybdestopper, sidehåndtak, smørefett og maskinkoffert

TEKNISKE DATA Effekt Verktøyfeste Kapasitet i betong Kapasitet i tre/stål Kapasitet kjernebor Hastighet ubelastet Slagtall ubelastet Slagenergi

850W SDS-plus 30 mm 32/13 mm 90 mm 0 - 850 /min 0 - 3.700 /min 5,4 Joule

Utkoplingsbart slag/rotasjon Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

Ja / Ja 19,8 89,0 100,0 355 x 277 mm 4,3 kg

Kombihammer 1.150W UVP DH 40MEY Varenr: 60101317 / NOBB-nr: 49102215 / GTIN-nr.: 4966376239504 • Kraftig kombihammer med høy avvirkning og klassen raskeste borhastighet • Avansert UVP antivibrasjonsteknologi (User Vibration Protection) • Laveste lyd- og vibrasjonsverdier i sin klasse! • Vedlikeholdsfri børsteløs motor • Innovativ og funksjonell design • Meget robust og solid aluminiumskropp (AHB) • Stort vibrasjonsdempet D-håndtak (reduserer vibrasjon med opp til 50%) • Meget enkelt «One Click» verktøyskifte • Variabel hastighetsregulering med konstant kraft • Elektronisk konstant hastighetskontroll • Utstyrt med sikkerhetskopling • Utkoplingsbar rotasjon for meiselarbeid • Justerbar meiselvinkel (12 faste posisjoner) med sentreringsfunksjon • Lettmontert dybdestopper og sidehåndtak BRUKSOMRÅDE • Boring med slagfunksjon i harde materialer som betong, fliser og ulike steinmaterialer etc • Meiselarbeid i betong, fliser og ulike steinmaterialer med rotasjonsstopp

LEVERES MED: Dybdestopper, sidehåndtak, smørefett og maskinkoffert TEKNISKE DATA Effekt Verktøyfeste Kapasitet i betong Kapasitet i tre/stål Kapasitet kjernebor Hastighet ubelastet Slagtall ubelastet Slagenergi

54

1.150W SDS-max 40 mm 36/13 mm 105 mm 250 - 500 /min 1.430 - 2.850 /min 11,0 Joule

Utkoplingsbart slag/rotasjon Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

Ja/Ja 8,0 (boring) / 7,3 (meisling) 99,0 110,0 477 x 242 mm 7,5 kg

Hitachi Power Tools Norway AS


KOMBIHAMMER

HITACHI Kombihammer 1.500W UVP DH 52MEY Varenr: 60101318 / NOBB-nr: 49661246 / GTIN-nr.: 4966376249848 • Kraftig kombihammer med høy avvirkning og klassen raskeste borhastighet • Avansert UVP antivibrasjonsteknologi (User Vibration Protection) • Laveste lyd- og vibrasjonsverdier i sin klasse! • Vedlikeholdsfri børsteløs motor • Innovativ og funksjonell design • Meget robust og solid aluminiumskropp (AHB) • Stort vibrasjonsdempet D-håndtak (reduserer vibrasjon med opp til 50%) • Meget enkelt «One Click» verktøyskifte • Variabel hastighetsregulering med konstant kraft • Elektronisk konstant hastighetskontroll • Utstyrt med sikkerhetskopling • Utkoplingsbar rotasjon for meiselarbeid • Justerbar meiselvinkel (12 faste posisjoner) med sentreringsfunksjon • Lettmontert dybdestopper og sidehåndtak BRUKSOMRÅDE • Boring med slagfunksjon i harde materialer som betong, fliser og ulike • steinmaterialer etc • Meiselarbeid i betong, fliser og ulike steinmaterialer med rotasjonsstopp

LEVERES MED: Dybdestopper, sidehåndtak, smørefett og maskinkoffert TEKNISKE DATA Effekt Verktøyfeste Kapasitet i betong Kapasitet i tre/stål Kapasitet kjernebor Hastighet ubelastet Slagtall ubelastet Slagenergi

1.500W SDS-max 52 mm 40/16 mm 160 mm 100 - 280 /min 1.000 - 2.400 /min 22,0 Joule

Utkoplingsbart slag/rotasjon Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

Ja/Ja 9,8 (boring) / 9,7 (meisling) 102,0 113,0 585 x 263 mm 11,5 kg

STØVBESKYTTELSE

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Produkttype

60120375

25015215

4966375202288

Støvsamler

De fleste borhammere og kombihammere

4966375503576

Støvmansjett

De fleste borhammere og kombihammere

60120363

Passer til

66330228

42543824

4966375700319

Støvkassett

DH28PD

66331730

42543832

4966375832249

Viftedeksel

DH28PD

HIMLINGSSTATIV • • • • •

Himlingsstativ for enkel og belastningsfri boring i tak/himling Påmontert manuell løftemekanisme for minimale påkjennelser for nakke og skuldre Enkel manuell utløsermekanisme for elektroverktøy Meget solid og funksjonell konstruksjon Passer de fleste bor- og meiselhammere i 2 kg. klassen

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Bordybde

Lengde

60210005

25599846

7034354704607

Maks 150 mm

Maks 340 cm

Hitachi Power Tools Norway AS

55


MEISELHAMMER

HITACHI

Meiselhammer 500W H 25PV Varenr: 60101406 / NOBB-nr: 28811503 / GTIN-nr.: 4966376117895 • Kompakt, velbalansert og lett elektropneumatisk meiselhammer • Ergonomisk gummibelagt D-håndtak med stor, låsbar bryter • Enkelt verktøyskifte • Meget driftsikker slagmekanisme • Variabel hastighetsregulering/slagtall • Justerbar meiselvinkel (8 faste posisjoner) • For mindre meiselarbeider • Vinner av iF Design Award 2005 BRUKSOMRÅDE • Mindre meiselarbeider som fjerning av fliser, støp, fug etc.

LEVERES MED: Maskinkoffert

TEKNISKE DATA Effekt Verktøyfeste Slagtall ubelastet Slagenergi Vibrasjonsnivå m/s² (3D)

500W SDS-plus 0 - 3.200 /min 0 - 4,0 Joule 9,7

Lydtrykksnivå dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

80,0 320 x 195 mm 3,2 kg

Meiselhammer 950W UVP H 45MRY Varenr: 60101409 / NOBB-nr: 30522072 / GTIN-nr.: 4966376149094 • Sterk elektropneumatisk meiselhammer med høy slagenergi • Avansert UVP antivibrasjonsteknologi (User Vibration Protection) • Laveste lyd- og vibrasjonsverdier i sin klasse! • Stort vibrasjonsdempet D-håndtak (reduserer vibrasjon med opp til 50%) • Enkelt verktøyskifte • Meget driftsikker slagmekanisme • Justerbar meiselvinkel (12 faste posisjoner) • For mindre og mellomstore meiselarbeider BRUKSOMRÅDE • Mindre og mellomstore meiselarbeider som fjerning av fliser, støp og pigging i betong og ulike steinmaterialer

LEVERES MED: Spissmeisel, sidehåndtak og maskinkoffert

TEKNISKE DATA Effekt Verktøyfeste Slagtall ubelastet Slagenergi Vibrasjonsnivå m/s² (3D)

56

950W SDS-max 3.000 /min 12,7 Joule 7,2

Lydtrykksnivå dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

83,0 475 x 230 mm 5,9 kg

Hitachi Power Tools Norway AS


MEISELHAMMER

HITACHI Meiselhammer 1.350W H 60MR Varenr: 60101408 / NOBB-nr: 28812873 / GTIN-nr.: 4966376126644 • Meget kraftig meiselhammer med høy slagenergi • Ergonomisk vibrasjonsdempet D-håndtak (reduserer vibrasjon med opp til 50%) • Enkelt verktøyskifte • Patentert støtabsorberende meiselfeste • Meget driftsikker slagmekanisme • Dobbeltisolert aluminiumshus • Justerbar meiselvinkel (12 faste posisjoner) • For mellomstore og tyngre meiselarbeider BRUKSOMRÅDE • Mellomstore og tyngre meiselarbeider som pigging i betong og ulike steinmaterialer

LEVERES MED: Spissmeisel, sidehåndtak, nøkkel og maskinkoffert

TEKNISKE DATA Effekt Verktøyfeste Slagtall ubelastet Slagenergi Vibrasjonsnivå m/s² (3D)

1.350W SDS-max 1.650 /min 26,0 Joule 16,9

Lydtrykksnivå dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

83,0 576 x 290 mm 10,5 kg

Meiselhammer 1.350W H 60MRV Varenr: 60101407 / NOBB-nr: 28812006 / GTIN-nr.: 4966376126767 • Meget kraftig meiselhammer med høy slagenergi • Ergonomisk vibrasjonsdempet D-håndtak (reduserer vibrasjon med opp til 50%) • Enkelt verktøyskifte • Variabel hastighetsregulering • Elektronisk konstant hastighetskontroll • Patentert støtabsorberende meiselfeste • Meget driftsikker slagmekanisme • Dobbeltisolert aluminiumshus • Justerbar meiselvinkel (12 faste posisjoner) • For mellomstore og tyngre meiselarbeider BRUKSOMRÅDE • Mellomstore og tyngre meiselarbeider som pigging i betong og ulike steinmaterialer

LEVERES MED: Spissmeisel, sidehåndtak, nøkkel og maskinkoffert

TEKNISKE DATA Effekt Verktøyfeste Slagtall ubelastet Slagenergi Vibrasjonsnivå m/s² (3D)

1.350W SDS-max 930 - 1.650 /min 7,6 - 26,0 Joule 16,9

Hitachi Power Tools Norway AS

Lydtrykksnivå dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

83,0 576 x 290 mm 10,5 kg

57


BREKKHAMMER

HITACHI

Brekkhammer 1.340W H 65SB2 Varenr: 60100707 / NOBB-nr: 28812691 / GTIN-nr.: 4966376124596 • Høyest slagenergi i sin klasse! • Ergonomisk vibrasjonsdempet D-håndtak (reduserer vibrasjon med opp til 50%) • Innovativ og funksjonell design • Enkelt verktøyskifte • Meget driftsikker slagmekanisme • Dobbeltisolert aluminiumshus • 360° vridbart sidehåndtak • For tyngre meiselarbeider i blant annet betong og asfalt • Vinner av iF Design Award 2006 BRUKSOMRÅDE • Tyngre meiselarbeider i blant annet betong og asfalt etc.

LEVERES MED: Spissmeisel, 360° vridbart sidehåndtak, nøkler (M4/M8) og maskinkoffert TEKNISKE DATA Effekt Verktøyfeste Slagtall ubelastet Slagenergi Vibrasjonsnivå m/s² (3D)

1.340W 30 mm sekskant 1.400 /min 42,0 Joule 19,9

Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

92,0 103,0 726 x 246 mm 16,5 kg

Brekkhammer 2.000W UVP H 90SG Varenr: 60100709 / NOBB-nr: 48725626 / GTIN-nr.: 4966376232857 • • •

Meget kraftig brekkhammer med klassens høyeste slagenergi/avvirkning Avansert UVP antivibrasjonsteknologi (User Vibration Protection) Vibrasjonsabsorberende håndtak og nyutviklet vibrasjonsdempende mekanisme gir laveste lyd- og vibrasjonsverdier i sin klasse! • Verktøyfeste for tre typer meisler (med eller uten krage, samt tilsvarende meisler for luftverktøy) • Enkelt verktøyskifte • Meget driftsikker slagmekanisme • Dobbeltisolert aluminiumshus • Forlenget levetid med maskinkomponenter av meget høy kvalitet • Innovativ og funksjonell design BRUKSOMRÅDE • Tyngre og krevende meiselarbeider i blant annet gulv, fundament, betong, asfalt og veier etc.

LEVERES MED: Nøkler

TEKNISKE DATA Effekt Verktøyfeste Slagtall ubelastet Slagenergi Vibrasjonsnivå m/s² (3D)

58

2.000W 28 mm sekskant 1.000 /min 70,0 Joule 7,7

Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

108,0 860 x 625 mm 32,0 kg

Hitachi Power Tools Norway AS


MUTTERTREKKER

HITACHI

Muttertrekker 370W WR 14VE Varenr: 60101507 / NOBB-nr: 49054978 / GTIN-nr.: 4966376242030 • • • • •

Verdens letteste og mest kompakte muttertrekker i sin klasse! Innovativ og funksjonell design med ergonomisk gummibelagt grep Høy slageffekt Elektronisk bryter med redusert trykkmotstand Myk start og brems for minimal vribelastning på hånd eller underarm ved fastkjøring • Vedlikeholdsfri børsteløs motor for lenger serviceintervaller og lang levetid • Høyre- /venstregange og variabel hastighetsregulering med konstant kraft • Justerbart slagtall og tiltrekningsmoment i fire trinn for varierte arbeidsoppgaver • Gummiert front for minimal slitasje på arbeidsmaterialet BRUKSOMRÅDE • Tiltrekning og fjerning av bolter og muttere i ulike materialer

LEVERES MED: Krok og maskinkoffert

TEKNISKE DATA Effekt Verktøyfeste Kapasitet standardbolt Kapasitet spesialbolt Hastighet ubelastet Slagtall ubelastet Maks moment (hardt underlag)

370W 1/2" firkant M10 - M18 M8 - M14 0 - 1.400, 1.600, 1.800, 2.100 /min 0 - 1.500, 1.900, 2.300, 2.700 /min 0 - 150, 170, 200, 250 Nm

Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

13,2 111,0 98,0 210 x 230 mm 2,0 kg

Muttertrekker 370W WR 16SE Varenr: 60101506 / NOBB-nr: 49015006 / GTIN-nr.: 4966376242061 • • • • •

Verdens letteste og mest kompakte muttertrekker i sin klasse! Innovativ og funksjonell design med ergonomisk gummibelagt grep Høy slageffekt Elektronisk vippestrømbryter Myk start og brems for minimal vribelastning på hånd eller underarm ved fastkjøring • Vedlikeholdsfri børsteløs motor for lenger serviceintervaller og lang levetid • Høyre- /venstregange og variabel hastighetsregulering med konstant kraft • Justerbart slagtall og tiltrekningsmoment i fire trinn for varierte arbeidsoppgaver • Gummiert front for minimal slitasje på arbeidsmaterialet BRUKSOMRÅDE • Tiltrekning og fjerning av bolter og muttere i ulike materialer

LEVERES MED: Krok og maskinkoffert

TEKNISKE DATA Effekt Verktøyfeste Kapasitet standardbolt Kapasitet spesialbolt Hastighet ubelastet Slagtall ubelastet Maks moment (hardt underlag)

60

370W 1/2" firkant M12 - M22 M12 - M16 1.100, 1.300, 1.400, 1.600 /min 1.300, 1.500, 1.700, 1.900 /min 200, 250, 300, 360 Nm

Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

17,0 109,0 96,0 228 x 260 mm 2,5 kg

Hitachi Power Tools Norway AS


MUTTERTREKKER

HITACHI Muttertrekker 800W WR 22SE Varenr: 60101508 / NOBB-nr: 49101825 / GTIN-nr.: 4966376246441 • Kompakt muttertrekker med høy slageffekt • Funksjonell design med ergonomisk gummibelagt grep • Elektronisk vippestrømbryter med redusert trykkmotstand • Myk start for minimal vribelastning på hånd eller underarm ved fastkjøring • Vedlikeholdsfri børsteløs motor for lenger serviceintervaller og lang levetid • Høyre- /venstregange og variabel hastighetsregulering med konstant kraft • Justerbart slagtall og tiltrekningsmoment i fire trinn for varierte arbeidsoppgaver • Meget robust og solid aluminiumskropp (AHB) • Gummiert front for minimal slitasje på arbeidsmaterialet BRUKSOMRÅDE • Tiltrekning og fjerning av bolter og muttere i ulike materialer

TEKNISKE DATA Effekt Verktøyfeste Kapasitet standardbolt Kapasitet spesialbolt Hastighet ubelastet Slagtall ubelastet Maks moment (hardt underlag)

800W 3/4" firkant M14 - M24 M16 - M22 1.400 /min 2.000 /min 610 Nm

Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

15,2 95,0 106,0 279 x 4,6 kg

Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

15,2 97,0 108,0 337 x 7,7 kg

Muttertrekker 900W WR 25SE Varenr: 60101509 / NOBB-nr: 49101833 / GTIN-nr.: 4966376246656 • Kompakt muttertrekker med meget høy slageffekt for krevende jobber • Funksjonell design med ergonomisk gummibelagt grep • Elektronisk vippestrømbryter med redusert trykkmotstand • Myk start for minimal vribelastning på hånd eller underarm ved fastkjøring • Vedlikeholdsfri børsteløs motor for lenger serviceintervaller og lang levetid • Høyre- /venstregange og variabel hastighetsregulering med konstant kraft • Justerbart slagtall og tiltrekningsmoment i fire trinn for varierte arbeidsoppgaver • Meget robust og solid aluminiumskropp (AHB) • Gummiert front for minimal slitasje på arbeidsmaterialet BRUKSOMRÅDE • Tiltrekning og fjerning av bolter og muttere i ulike materialer

TEKNISKE DATA Effekt Verktøyfeste Kapasitet standardbolt Kapasitet spesialbolt Hastighet ubelastet Slagtall ubelastet Maks moment (hardt underlag)

900W 1" firkant M22 - M30 M22 - M24 1.100 /min 1.500 /min 1.000 Nm

Hitachi Power Tools Norway AS

61


MULTIMASKIN

HITACHI

Multimaskin 350W CV 350V Varenr: 60105001 / NOBB-nr: 49420632 / GTIN-nr.: 4966376247486 •

Meget fleksibelt og funksjonelt multiverktøy med mange bruksområder og klassens sterkeste motor • Ergonomisk gummibelagt og sklisikkert grep • Lav byggehøyde for optimal tilgjengelighet ved både kutting og sliping • Trinnløs variabel hastighet for materialtilpasset arbeid og raskt arbeidsforløp • Elektronisk konstant hastighetskontroll, også under belastning • Lavt lyd- og vibrasjonsnivå med automatisk utvekslingsmodus (ATM) som reduserer turtall ved ubelastet kjøring • Verktøyfeste med høy momentoverføring (kompatibelt med andre merker) • Enkelt, raskt og verktøyfritt bytte av alle typer verktøy • Topplassert skyvebryter (for både høyre og venstrehåndsbrukere) • Utstyrt med mykstart (startstrømbegrensning) • Stort utvalg tilbehør tilgjengelig for de fleste arbeidsoppgaver (selges separat) • Leveres i praktisk "Click & Go" stablekoffert for fleksibel oppbevaring og enkel transport BRUKSOMRÅDE • Tilpasning, kutting, pussing, sliping, polering og fresing i de fleste typer materialer med høy presisjon og super finish • Ideell for bruk til interiørarbeider, reparasjon og vedlikehold • Vedlikehold av bil, båt og karosseri • Verksted og modellbygging TEKNISKE DATA Effekt Verktøyfeste Pendelhastighet ubelastet Pendelvinkel Vibrasjonsnivå m/s² (3D)

62

350W Kompatibelt med andre merker 6.000 ~ 20.000 (15.000) /min 3,2° (1,6° H/V) 10,7

LEVERES MED: Tilbehørssett og maskinkoffert

Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

77,0 88,0 280 x 96 mm 1,5 kg

Hitachi Power Tools Norway AS


SIRKELSAG

HITACHI Sirkelsag 1.050W C 6SS Varenr: 60102218 / NOBB-nr: 41737882 / GTIN-nr.: 4966376240166 • Prisgunstig sirkelsag med høy kuttekapasitet • Grepsvennlig håndtak • Spindellås for enklere bladbytte • Påmontert sikkerhetsbryter • Solid aluminiumsbord • Utstyrt med sikkerhetsdeksel • Enkel justering av gjæringsvinkel • Funksjonelt og effektivt bakovervendt sponutslipp BRUKSOMRÅDE • Kapping og skråskjæring i ulike materialer

LEVERES MED: Sirkelsagblad, parallellanlegg og nøkkel

TEKNISKE DATA Effekt Bladdiameter Hulldiameter Kuttedybde v/90° Kuttedybde v/45° Maks gjæringsvinkel Hastighet ubelastet

1.050W 165 mm 30 mm 0 - 57 mm 0 - 38 mm 0 - 45° 5.500 /min

Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

<2,5 95,0 106,0 276 x 174 mm 3,2 kg

Sirkelsag 1.100W C 6BU2 Varenr: 60102208 / NOBB-nr: 28812774 / GTIN-nr.: 4966376130481 • Velbalansert og sterk sirkelsag med høy kuttekapasitet • Ergonomisk gummibelagt grep • Innovativ og funksjonell design • Spindellås for enklere bladbytte • Elektronisk motorbrems for sikrere bruk • Integrert sikkerhetsbryter • Påmontert spaltekniv • Solid teflonbelagt sagbord i magnesium • Utstyrt med sikkerhetsdeksel • Enkel justering av kuttedybde og gjæringsvinkel • Justerbar bladindikator • Lavt lyd- og vibrasjonsnivå • Meget effektiv blåsefunksjon for fjerning av spon etc. • Kan utstyres med adapter for sponavsug (selges separat) BRUKSOMRÅDE • Kapping og skråskjæring i ulike materialer LEVERES MED: Sirkelsagblad, parallellanlegg og nøkkel

TEKNISKE DATA Effekt Bladdiameter Hulldiameter Kuttedybde v/90° Kuttedybde v/45° Maks gjæringsvinkel Hastighet ubelastet

1.100W 165 mm 30 mm 0 - 54 mm 0 - 39 mm 0 - 45° 5.500 /min

Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

<2,5 85,0 96,0 293 x 240 mm 3,5 kg

Kan også leveres med praktisk "Click & Go" stablekoffert. Varenr.: 60102224 / NOBB-nr.: 48889714 / GTIN-nr.: 4966376238187

Hitachi Power Tools Norway AS

63


SIRKELSAG

HITACHI

Sirkelsag 1.050W C 7SS Varenr: 60102219 / NOBB-nr: 41737897 / GTIN-nr.: 4966376172962 • Prisgunstig sirkelsag med høy kuttekapasitet • Grepsvennlig håndtak • Spindellås for enklere bladbytte • Påmontert sikkerhetsbryter • Solid aluminiumsbord • Utstyrt med sikkerhetsdeksel • Enkel justering av gjæringsvinkel • Funksjonelt og effektivt bakovervendt sponutslipp BRUKSOMRÅDE • Kapping og skråskjæring i ulike materialer

LEVERES MED: Sirkelsagblad, parallellanlegg og nøkkel

TEKNISKE DATA Effekt Bladdiameter Hulldiameter Kuttedybde v/90° Kuttedybde v/45° Maks gjæringsvinkel Hastighet ubelastet

1.050W 190 mm 30 mm 0 - 68 mm 0 - 46 mm 0 - 45° 5.500 /min

Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

5,9 95,0 106,0 291 x 174 mm 3,4 kg

Sirkelsag 1.200W C 7BU2 Varenr: 60102223 / NOBB-nr: 48889332 / GTIN-nr.: 4966376236510 • • • • • • • • • • • • • • •

Velbalansert og sterk sirkelsag med høy kuttekapasitet Ergonomisk gummibelagt grep Innovativ og funksjonell design Spindellås for enklere bladbytte Elektronisk motorbrems for sikrere bruk Integrert sikkerhetsbryter Påmontert spaltekniv Solid teflonbelagt sagbord i magnesium Utstyrt med sikkerhetsdeksel Enkel justering av kuttedybde og gjæringsvinkel Justerbar bladindikator Lavt lyd- og vibrasjonsnivå Meget effektiv blåsefunksjon for fjerning av spon etc. Kan utstyres med adapter for sponavsug (selges separat) Leveres i praktisk "Click & Go" stablekoffert for fleksibel oppbevaring og enkel transport BRUKSOMRÅDE • Kapping og skråskjæring i ulike materialer LEVERES MED: Sirkelsagblad, parallellanlegg, sponavsugsadapter, nøkkel og maskinkoffert TEKNISKE DATA Effekt Bladdiameter Hulldiameter Kuttedybde v/90° Kuttedybde v/45° Maks gjæringsvinkel Hastighet ubelastet

64

1.200W 190 mm 30 mm 0 - 66 mm 0 - 48 mm 0 - 45° 5.500 /min

Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

4,2 86,0 97,0 296 x 250 mm 4,0 kg

Hitachi Power Tools Norway AS


SIRKELSAG

HITACHI Sirkelsag 1.710W C 7ST Varenr: 60102222 / NOBB-nr: 44816062 / GTIN-nr.: 4966376193646 • Prisgunstig sirkelsag med høy kuttekapasitet og meget funksjonell design • Ergonomisk gummibelagt grep • Spindellås for enklere bladbytte • Integrert sikkerhetsbryter • Solid sagbord i stål • Utstyrt med sikkerhetsdeksel • Enkel justering av kuttedybde og gjæringsvinkel • Effektiv blåsefunksjon for fjerning av spon etc. • Adapter for sponavsug BRUKSOMRÅDE • Kapping og skråskjæring i ulike materialer

LEVERES MED: sirkelsagblad, parallellanlegg, nøkkel og maskinkoffert

TEKNISKE DATA Effekt Bladdiameter Hulldiameter Kuttedybde v/90° Kuttedybde v/45° Maks gjæringsvinkel Hastighet ubelastet

1.710W 185 mm 30 mm 62 mm 47 mm 0 - 45° 6.000 /min

Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

4,0 90,0 101,0 302 x 240 mm 4,3 kg

Sirkelsag 2.000W C 9U2 Varenr: 60102212 / NOBB-nr: 28813558 / GTIN-nr.: 4966376133994 • Kraftig sirkelsag med meget høy kuttekapasitet • Ergonomisk gummibelagt grep • Innovativ og funksjonell design • Spindellås for enklere bladbytte • Integrert sikkerhetsbryter • Påmontert spaltekniv • Solid sagbord i magnesium • Utstyrt med sikkerhetsdeksel • Enkel justering av kuttedybde og gjæringsvinkel • Justerbar bladindikator • Lavest lyd- og vibrasjonsnivå i sin klasse • Meget effektiv blåsefunksjon for fjerning av spon etc. • Adapter for sponavsug BRUKSOMRÅDE • Kapping og skråskjæring i ulike materialer

LEVERES MED: sirkelsagblad, parallellanlegg, støvsamler og nøkkel

TEKNISKE DATA Effekt Bladdiameter Hulldiameter Kuttedybde v/90° Kuttedybde v/45° Maks gjæringsvinkel Hastighet ubelastet

2.000W 235 mm 30 mm 0 - 86 mm 0 - 65 mm 0 - 45° 5.000 /min

Hitachi Power Tools Norway AS

Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

<2,5 99,0 110,0 397 x 291 mm 6,8 kg

65


SIRKELSAG

HITACHI

SPONAVSUGSADAPTER

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Passer til

66324580

48150703

4966375621348

C18DL/C18DSL

66329063

48775054

4966375679929

C18DBL

60120323

25014846

4966375180319

C6SS/C7SS/C6MFA/C7MFA

66997247

42567136

4966375579076

C6BUY/C7BUY

60120712

28828572

4966375628361

C6BU2/C7BU2/C9U2/C9BU2

66333842

47427452

4966375884378

C7ST

60120322

25014838

4966375255031

C13U

PARALLELLANLEGG

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Passer til

60120145

25522277

4966375178651

C18DL/C18DSL/C6SS/C7SS/C6BU2/ C7BU2/C6BUY/C7BUY/CD7SA

60120148

25522301

4966375186366

C9U2/C9BU2

60120198

25599739

4966375355830

C13U

STYRESKINNE

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Lengde

Materiale

Passer til

66711231

49101814

8717574043747

800 mm

Aluminium (Teflonbelagt)

C6BU2/C6BUY/C7BU2/C7BUY

66711232

48905443

8717574043754

1.400 mm

Aluminium (Teflonbelagt)

C6BU2/C6BUY/C7BU2/C7BUY

Passer kun ved bruk av styreskinneadapter

66

Hitachi Power Tools Norway AS


SIRKELSAG

HITACHI GUMMILIST FOR STYRESKINNE

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Lengde

Materiale

Passer til

66710198

44232258

8717574020199

800 mm

Gummi

Styreskinne

SKRUTVINGE FOR STYRESKINNE •

Holder styreskinnen stødig på plass i situasjoner gummilisten ikke gir godt nok grep

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Passer til

66711237

49101882

8717574043693

Styreskinne

SAMMENFØYNINGSADAPTER FOR STYRESKINNE • •

Muliggjør skjøting av flere styreskinner i serie for enklere og mer effektiv saging Gir meget solid og stabil skjøt

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Materiale

Passer til

66744202

41556705

8717472818720

Stål

Styreskinne

ADAPTER FOR STYRESKINNE •

Styreskinneadapter må benyttes ved bruk av styreskinne

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Passer til

66317848

41556713

4966375288862

C6BU2/C7BU2

Hitachi Power Tools Norway AS

67


KAPP- /GJÆRSAG

HITACHI

Kapp- /gjærsag 1.050W C 8FSE Varenr: 60100913 / NOBB-nr: 48236224 / GTIN-nr.: 4966376206360 • Brukervennlig og lett transportabel kapp- /gjærsag • Mykstart (startstrømbegrensning) • Spindellås for enklere bladbytte • Kulelagret radialføring • Elektrisk brems • Lett avlesbare måleskalaer • Rask vinkelinnstilling med faste posisjoner (0°/15°/22,5°/30°/45°) • Påmontert spaltekniv • Enkel justering av kuttedybde • Kraftig, transparent sikkerhetsdeksel • Meget effektiv støvsamler BRUKSOMRÅDE • Kapping og skråskjæring i materialer som aluminium og ulike trematerialer etc.

LEVERES MED: Sirkelsagblad, støvpose, skrustikke og nøkkel

TEKNISKE DATA Effekt Bladdiameter Hulldiameter Svingplate Maks gjæringsvinkel Hastighet ubelastet Maks kap. tverrsnitt v/90° (H x B) Maks kap. tverrsnitt v/45° (H x B) Maks kap. gjærsnitt v/45° (H x B)

1.050W 216 mm (8") 30 mm 0 - 57° (høyre) / 0 - 45° (venstre) 0 - 5° (høyre) / 0 - 48° (venstre) 4.100 /min 70 x 312 mm 70 x 220 mm 45 x 312 mm

Maks kap. kombisnitt v/45° V (H x B) Maks kap. kombisnitt v/45° H (H x B) Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x B x H) Vekt

45 x 220 mm 45 x 220 mm <2,5 96,0 105,0 790 x 555 x 485 mm 14,0 kg

Kapp- /gjærsag 1.050W C 8FSHE Varenr: 60100914 / NOBB-nr: 48307333 / GTIN-nr.: 4966376206377 • Brukervennlig og lett transportabel kapp- /gjærsag • Mykstart (startstrømbegrensning) • Spindellås for enklere bladbytte • Lasermarkør med enkel manuell kalibrering for enkel og presis saging • Utstyrt med fleksibel lampe for belysning av skjæreområdet • Kulelagret radialføring • Elektrisk brems • Lett avlesbare måleskalaer • Rask vinkelinnstilling med faste posisjoner (0°/15°/22,5°/30°/45°) • Påmontert spaltekniv • Enkel justering av kuttedybde • Kraftig, transparent sikkerhetsdeksel • Meget effektiv støvsamler BRUKSOMRÅDE • Kapping og skråskjæring i materialer som aluminium og ulike trematerialer etc.

LEVERES MED: Sirkelsagblad, støvpose, skrustikke og nøkkel

TEKNISKE DATA Effekt Bladdiameter Hulldiameter Svingplate Maks gjæringsvinkel Hastighet ubelastet Maks kap. tverrsnitt v/90° (H x B) Maks kap. tverrsnitt v/45° (H x B) Maks kap. gjærsnitt v/45° (H x B)

68

1.050W 216 mm (8") 30 mm 0 - 57° (høyre) / 0 - 45° (venstre) 0 - 5° (høyre) / 0 - 48° (venstre) 4.100 /min 70 x 312 mm 70 x 220 mm 45 x 312 mm

Maks kap. kombisnitt v/45° V (H x B) Maks kap. kombisnitt v/45° H (H x B) Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x B x H) Vekt

45 x 220 mm 45 x 220 mm <2,5 96,0 105,0 790 x 555 x 485 mm 14,5 kg

Hitachi Power Tools Norway AS


KAPP- /GJÆRSAG

HITACHI Kapp- /gjærsag 1.090W C 10FSH Varenr: 60100906 / NOBB-nr: 27209964 / GTIN-nr.: 4966376118014 • Brukervennlig kapp- /gjærsag med høy kuttekapasitet • Spindellås for enklere bladbytte • Elektronisk konstant hastighetskontroll for rene og nøyaktige kutt • Utstyrt med mykstart (startstrømbegrensning) og overbelastningsbeskyttelse • Lasermarkør med enkel manuell kalibrering for enkel og presis saging • Kulelagret radialføring • Elektrisk brems • Lett avlesbare måleskalaer • Rask vinkelinnstilling med faste posisjoner (0°/15°/22,5°/30°/45°) • Påmontert spaltekniv • Enkel justering av kuttedybde • Lavt lyd- og vibrasjonsnivå • Kraftig transparent sikkerhetsdeksel BRUKSOMRÅDE • Kapping og skråskjæring i materialer som aluminium og ulike trematerialer etc.

LEVERES MED: Sirkelsagblad, støvpose, skrustikke og nøkkel

TEKNISKE DATA Effekt Bladdiameter Hulldiameter Svingplate Maks gjæringsvinkel Hastighet ubelastet Maks kap. tverrsnitt v/90° (H x B) Maks kap. tverrsnitt v/45° (H x B) Maks kap. gjærsnitt v/45° (H x B)

1.090W 255 mm (10") 30 mm 0 - 57° (høyre) / 0 - 45° (venstre) 0 - 45° (høyre) / 0 - 45° (venstre) 3.800 /min 85 x 312 mm 85 x 218 mm 55 x 305 mm

Maks kap. kombisnitt v/45° V (H x B) Maks kap. kombisnitt v/45° H (H x B) Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x B x H) Vekt

55 x 218 mm 30 x 218 mm <2,5 93,0 106,0 1.050 x 520 x 615 mm 19,5 kg

Kapp- /gjærsag 1.520W C 12LSH Varenr: 60100908 / NOBB-nr: 30773964 / GTIN-nr.: 4966376141449 • Avansert kapp- /gjærsag med høy kuttekapasitet • Vibrasjonsdempet gummibelagt grep (reduserer vibrasjon med opp til 50%) • Spindellås for enklere bladbytte • Overbelastningsbeskyttelse • Lasermarkør med enkel manuell kalibrering for enkel og presis saging • Kulelagret radialføring • Elektrisk brems • Digitalt display med nøyaktig informasjon om kapp- og gjæringsvinkel • Enkel og presis skrufunksjon for optimal finjustering av kapp- og gjæringsvinkel • Rask vinkelinnstilling med faste posisjoner (0°/15°/22,5°/30°/45°) • Påmontert spaltekniv • Enkel justering av kuttedybde • Justerbar materialstøtte • Lavt lyd- og vibrasjonsnivå BRUKSOMRÅDE • Kapping og skråskjæring i materialer som aluminium og ulike trematerialer etc. LEVERES MED: Sirkelsagblad, støvpose, skrustikke og nøkkel

TEKNISKE DATA Effekt Bladdiameter Hulldiameter Svingplate Maks gjæringsvinkel Hastighet ubelastet Maks kap. tverrsnitt v/90° (H x B) Maks kap. tverrsnitt v/45° (H x B) Maks kap. gjærsnitt v/45° (H x B)

1.520W 305 mm (12") 30 mm 0 - 57° (høyre) / 0 - 45° (venstre) 0 - 45° (høyre) / 0 - 45° (venstre) 3.800 /min 107 x 312 mm 107 x 220 mm 70 x 312 mm

Hitachi Power Tools Norway AS

Maks kap. kombisnitt v/45° V (H x B) Maks kap. kombisnitt v/45° H (H x B) Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x B x H) Vekt

70 x 220 mm 45 x 220 mm <2,5 92,0 105,0 930 x 595 x 710 mm 30,0 kg

69


KAPP- /GJÆRSAG

HITACHI

STØVAVSUG

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Produkttype

Passer til

60120369

25015157

4902530120110

Støvpose m/klemme

C8FSE/C8FSHE/C10FSH/C12LSH

60120376

25015223

4966375214717

Støvavsug m/klemme

C8FSE/C8FSHE/C10FSH/C12LSH

SKRUTVINGE

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Passer til

60280027

24499345

4966375235279

C10FCA

60120677

27259308

4966375316176

C10FSH

66324378

48152580

4966375619185

C12LSH

SIDESTØTTE/VELTESIKRING

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Passer til

60120768

41510744

4966375621683

C8FSE/C8FSHE/C10FSH/C12LSH

70

Hitachi Power Tools Norway AS


KAPP- /GJÆRSAG

HITACHI SAGBORD • • • • • • •

Meget anvendelig og stabilt sagbord Passer de fleste kapp- og gjærsager Funksjonelt design og høy kapasitet Integrerte forlengere for justerbar lengde Kulelagrede rulleføringer Sammenleggbart og lett transportabelt (kan trilles på rulleføringene) Kan utstyres med ekstra festebraketter og sidestøtte (selges separat)

BRUKSOMRÅDE: • Passer de fleste kapp- og gjærsager for saging av lengre arbeidsmaterialer i riktig arbeidshøyde LEVERES MED: • Rulleføringer, festebraketter og tverrstag i stål Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Typebetegnelse

Lengde utslått

Høyde

Dimensjon sammenslått

Maks belastning

Vekt

83010051

30375224

7034354708438

010

180 - 375 cm

92 cm

180 x 28 x 25 cm

180 kg

18,0 kg

83010060

47543398

7034354711483

010A

120 - 294 cm

88 cm

120 x 28 x 25 cm

180 kg

14,0 kg

83010050

30389654

7034354708421

015

141 - 290 cm

90 cm

141 x 29 x 23 cm

150 kg

21,5 kg

FESTEBRAKETT

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Produkttype

Lengde

For bruk til

Passer til

83010053

31224637

7034354709053

Festebrakett

42 cm

Sagbord 015

C8FSE* / C8FSHE* / C10FSH / C12LSH

83010052

31224629

7034354709046

Festebrakett

42 cm

Sagbord 010

C8FSE* / C8FSHE* / C10FSH / C12LSH

83010054

41186693

7034354709114

Stålbrakett/tverrstag

Sagbord 015 / 010

C8FSE / C8FSHE

* = Benyttes sammen med tverrstag (varenr: 83010054)

RULLEFØRING

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Bredde

For bruk til

Antall i forpakning

83010057

43655477

7034354620525

25 cm

Sagbord 010

1

83010058

43655496

7034354620532

40 cm

Sagbord 010

2*

* = Leveres komplett i sett A2 stk.

Hitachi Power Tools Norway AS

71


STIKKSAG

HITACHI

Stikksag 705W CJ 90VST Varenr: 60102619 / NOBB-nr: 43655341 / GTIN-nr.: 4966376184835 • Brukervennlig og prisgunstig stikksag med funksjonell design • Topplassert håndtak med gummibelagt grep • Enkelt, raskt og verktøyfritt bladbytte (universal bladinnfesting) • Elektronisk hastighetsregulering (5 trinn) med konstant kraft • 4 pendelinnstillinger • Støpt aluminumsbord • Lavt lyd- og vibrasjonsnivå BRUKSOMRÅDE • Skjæring av ulike typer materialer som tre, stål, aluminium, plast, rustfritt stål og tynne, bløte bygningsmaterialer etc. • Formskjæring og utskjæring i ulike materialer

LEVERES MED: Stikksagblad, nøkkel og maskinkoffert

TEKNISKE DATA Effekt Kapasitet i tre/stål/aluminium Maks gjæringsvinkel Minste kutteradius Slagtall ubelastet Slaglengde Pendelfunksjon

705W 90/8/16 mm 0 - 45° høyre/venstre 25 mm 850 - 3.000 /min 20 mm Ja

Hurtigfeste for blad Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

Ja 9,0 85,0 96,0 228 x 202 mm 2,2 kg

Stikksag 720W CJ 110MVA Varenr: 60102612 / NOBB-nr: 28814150 / GTIN-nr.: 4966376121984 • Kompakt og velbalansert stikksag med sterk motor og høy kuttekapasitet • Ergonomisk gummibelagt grep • Innovativ og funksjonell design • Enkelt, raskt og verktøyfritt bladbytte (universal bladinnfesting) • Elektronisk hastighetsregulering (5 trinn) med konstant kraft • 4 pendelinnstillinger • Integrert LED-lys • Støpt aluminumsbord • Utstyrt med sikkerhetsdeksel (splintvern) • Lavt lyd- og vibrasjonsnivå • Meget effektiv blåsefunksjon for fjerning av spon etc. BRUKSOMRÅDE • Skjæring av ulike typer materialer som tre, stål, aluminium, plast, rustfritt stål og tynne, bløte bygningsmaterialer etc. • Formskjæring og utskjæring i ulike materialer

LEVERES MED: Stikksagblad, beskyttelsesdeksel, splintvern, støvavsugsadapter, nøkkel og maskinkoffert TEKNISKE DATA Effekt Kapasitet i tre/stål/aluminium Maks gjæringsvinkel Minste kutteradius Slagtall ubelastet Slaglengde Pendelfunksjon

72

720W 110/10/20 mm 0 - 45° høyre/venstre 25 mm 850 - 3.000 /min 26 mm Ja

Hurtigfeste for blad Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

Ja 11,6 86,0 97,0 264 x 195 mm 2,2 kg

Hitachi Power Tools Norway AS


INNSTIKK:http://hitachi.webon.net/mediabank/store/7588/Side-73-MILJOBILDE-STIKKSAG.pdf|id=7588|sourcepage=1


BAJONETTSAG

HITACHI

Bajonettsag 1.010W CR 13V2 Varenr: 60102617 / NOBB-nr: 41742241 / GTIN-nr.: 4966376174331 • Lett og kompakt bajonettsag med sterk motor og høy kuttekapasitet • Ergonomisk grep • D-håndtak med lett tilgjengelig bryter • Gummibelagt front for optimal stabilitet og minimal friksjon • Støv- og vannavvisende konstruksjon • Enkelt, raskt og verktøyfritt bladbytte (universal bladinnfesting) • Trinnløs variabel hastighetsregulering for presis saging i ulike materialer • 180° vendbart blad for lettere retningsbestemt saging • Justerbar støttefot BRUKSOMRÅDE • Skjæring av ulike typer materialer som tre, stål, aluminium og plast etc. • Skjæring av stålrør og profiler • Diverse grovarbeider som utskjæring av dører og vinduer etc. • Ideell for lettere rivningsarbeider

LEVERES MED: Bajonettsagblad, nøkkel og maskinkoffert

TEKNISKE DATA Effekt Kapasitet i tre/stål Kapasitet i stålrør Slagtall ubelastet Slaglengde Pendelfunksjon Hurtigfeste for blad

1.010W 300/19 mm 130 mm 0 - 2.800 /min 29 mm Nei Ja

Vendbart blad Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

Ja (180°) 21,1 91,0 102,0 435 x 165 mm 3,2 kg

Bajonettsag 1.150W UVP CR 13VBY Varenr: 60102616 / NOBB-nr: 30654370 / GTIN-nr.: 4966376151073 • • • • • • • • •

Kompakt bajonettsag med sterk motor og høy kuttekapasitet Avansert UVP antivibrasjonsteknologi (User Vibration Protection) Laveste lyd- og vibrasjonsverdier i sin klasse! Vibrasjonsdempet D-håndtak (reduserer vibrasjon med opp til 50%) Gummibelagt front for optimal stabilitet og minimal friksjon Støv- og vannavvisende konstruksjon Enkelt, raskt og verktøyfritt bladbytte (universal bladinnfesting) Variabel hastighetsregulering (5 trinn) for presis saging i ulike materialer Utstyrt med utkoplingsbar sving- /pendelfunksjon som gir klassens høyeste kuttehastighet • 180° vendbart blad for lettere retningsbestemt saging • 45 mm støttefot med enkel og verktøyfri justering (3 trinn) BRUKSOMRÅDE • Skjæring av ulike typer materialer som tre, stål, aluminium og plast etc. • Skjæring av stålrør og profiler • Diverse grovarbeider som utskjæring av dører og vinduer etc. • Ideell for lettere rivningsarbeider LEVERES MED: Bajonettsagblad og maskinkoffert

TEKNISKE DATA Effekt Kapasitet i tre/stål Kapasitet i stålrør Slagtall ubelastet Slaglengde Pendelfunksjon Hurtigfeste for blad

74

1.150W 300/19 mm 130 mm 0 - 3.000 /min 32 mm Ja Ja

Vendbart blad Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

Ja (180°) 7,5 93,0 104,0 465 x 167 mm 4,4 kg

Hitachi Power Tools Norway AS


INNSTIKK:http://hitachi.webon.net/mediabank/store/7589/Side-75-TEKNOLOGI---UVP.pdf|id=7589|sourcepage=1

MARKEDETS LAVESTE LYD- OG VIBRASJONSVERDIER

Hva er hånd- og armvibrasjoner? Definisjon: “Vibrasjon som overføres fra maskin til hånd og arm”. Vibrasjoner er bevegelse i tre retninger (3D) i forhold til hviletilstand. Alt som har en motor gir vibrasjoner. Ulike maskiner gir ulike vibrasjoner og grenseverdier. De mest kjente følgene av vibrasjonseksponering er skade på blodkar, nerver, muskler og ledd. Symptomer kan være “hvite fingre” (Raynauds fenomen), smerter, nedsatt kraft og vansker med koordinering av bevegelse. Hva gjør Hitachi for å redusere risikoen for vibrasjonsskader? Hitachi har utviklet en serie lavtvibrerende elektroverktøy med teknologi vi har kalt UVP. UVP-enheten består av en patentert vibrasjonsdemende mekanisme i verktøyet som gir deg lengre arbeidsintervaller pr. arbeidsdag, ihht. ny EU-lovgivning, uten å gå på kompromiss mot ytelse/prestasjon. Snarere tvert i mot! Den nye serien med lavtvibrerende verktøy har faktisk bedre avvirkning enn sine forgjengere.

Vibrasjonskalkulator og brukervennlig informasjon om vibrasjonspåvirkning på brukere av elektroverktøy: www.lowvibration.com


HØVEL

HITACHI

Høvel 580W P 20SF Varenr: 60101005 / NOBB-nr: 46049704 / GTIN-nr.: 4966376204434 • Brukervennlig, funksjonell og prisgunstig høvel med robust konstruksjon • Ergonomisk gummibelagt grep • Kan brukes med både HM, TC og HSS høvelblader • Enkelt og raskt bytte av blad • Enkel justering av spon- og falsedybde • Mulighet for påmontering av støvavsug og støvpose BRUKSOMRÅDE • Høvling og planering av ulike typer tre og paneler

LEVERES MED: Høvelblad (HM), parallellanlegg, innstillingsmal og nøkkel

TEKNISKE DATA Effekt Kuttebredde Maks kuttedybde (spontykkelse) Falsedybde Hastighet ubelastet Vibrasjonsnivå m/s² (3D)

620W 82 mm 1,5 mm 9 mm 17.000 /min <2,5

Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

89,0 100,0 296 x 165 mm 2,5 kg

STØVAVSUG

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Produkttype

Passer til

66334502

46608482

4966375898610

Sponavsugsadapter

P20SF/P20ST

66322955

46608478

4966375328087

Støvpose

P20SF/P20ST

60120320

25014812

4966375479901

Støvpose

P20SA2/F30A

PARALLELLANLEGG

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Passer til

60120153

25599747

4966375479352

P20SA2/P20SF/P20ST

76

Hitachi Power Tools Norway AS


HØVEL

HITACHI HØVELBLAD

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Bladutførelse

Lengde

Materiale

60120093

24938953

4966375100720

Enkel egg

82 mm

HSS

Antall /F-pak

2

Passer til

P18DSL/P20SA2/P20SF/P20ST

66750478

31098072

8717472818881

Enkel egg

92 mm

HM

2

F30A

KNIVHOLDERSETT •

Leveres komplett med vendbare knivblader utstyrt med dobbel egg

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Bladutførelse

Lengde

Materiale

66750477

31098064

8717472818874

Dobbel egg (vendbart)

92 mm

HM

Antall /F-pak

2

F30A

Passer til

66750472

31098031

8717472818836

Dobbel egg (vendbart)

82 mm

HM

2

P18DSL/P20SA2/P20SF/P20ST

HØVELKNIV •

Vendbart knivblad utstyrt med dobbel egg

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Bladutførelse

Lengde

Materiale

66750476

42888580

8717472818867

Dobbel egg (vendbart)

92 mm

HM

66750475

31098056

8717472818850

Dobbel egg (vendbart)

92 mm

66750471

42888576

8717472818829

Dobbel egg (vendbart)

82 mm

66750470

31098023

8717472818812

Dobbel egg (vendbart)

82 mm

Hitachi Power Tools Norway AS

Antall /F-pak

Passer til

10

F30A

HM

2

F30A

HM

10

P18DSL/P20SA2/P20SF/P20ST

HM

2

P18DSL/P20SA2/P20SF/P20ST

77


INNSTIKK:http://hitachi.webon.net/mediabank/store/7646/Side-78-IF-DESIGN-AWARD.pdf|id=7646|sourcepage=1


OVERFRES

HITACHI Overfres 1.150W M 8V2 Varenr: 60101705 / NOBB-nr: 48889453 / GTIN-nr.: 4966376236558 • • • • • • • • • • • • •

Funksjonell overfres med høy arbeidseffekt Grep spesielt utviklet for optimal kontroll og stabilitet under bruk Elektronisk variabel hastighetsregulering (6 trinn) Konstant hastighetskontroll Lett tilgjengelig bryter Elektronisk "Feed Back" kraftkontroll Mykstart (startstrømbegrensning) Spindellås for enkelt skifte av fresestål Ny forbedret clutchfunksjon 3-trinns dybdeanslag med faste innstillingsmuligheter Styrepinner beskyttet av gummibelger Kan utstyres med sponavsugsadapter (selges separat) Leveres i praktisk "Click & Go" stablekoffert for fleksibel oppbevaring og enkel transport BRUKSOMRÅDE • Trebearbeiding, sporfresing og kantfresing LEVERES MED: Fresemal, parallellanlegg, vingebolter, nøkkel og maskinkoffert

TEKNISKE DATA Effekt Spennhylse (verktøyfeste) Maks fresedybde Spindelgjenge Hastighet ubelastet Vibrasjonsnivå m/s² (3D)

1.150W 8 mm 60 mm M14 11.000 - 25.000 /min 4,7

Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Høyde Vekt

79,0 90,0 232 - 292 mm 3,6 kg

Overfres 2.000W M 12V2 Varenr: 60101703 / NOBB-nr: 28828903 / GTIN-nr.: 4966376135455 • Funksjonell overfres med høy arbeidseffekt • Grep spesielt utviklet for optimal kontroll og stabilitet under bruk • Elektronisk variabel hastighetsregulering (6 trinn) • Konstant hastighetskontroll • Lett tilgjengelig bryter • Elektronisk "Feed Back" kraftkontroll • Mykstart (startstrømbegrensning) • Spindellås for enkelt skifte av fresestål • Ny forbedret clutchfunksjon • 3-trinns dybdeanslag med faste innstillingsmuligheter • Styrepinner beskyttet av gummibelger • Utstyrt med støvavleder som effektivt fjerner spon og flis fra arbeidsmaterialet • Kan utstyres med sponavsugsadapter (selges separat) BRUKSOMRÅDE • Trebearbeiding, sporfresing og kantfresing

LEVERES MED: 8 mm spennhylse, fresemal, freseadapter, sentreringsverktøy, støvavleder, parallellanlegg, vingebolter, nøkkel og maskinkoffert TEKNISKE DATA Effekt Spennhylse (verktøyfeste) Maks fresedybde Spindelgjenge Hastighet ubelastet Vibrasjonsnivå m/s² (3D)

2.000W 12 mm 65 mm M14 8.000 - 22.000 /min 6,4

Hitachi Power Tools Norway AS

Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Høyde Vekt

83,0 96,0 255 - 320 mm 6,3 kg

79


OVERFRES

HITACHI

SPENNHYLSE

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Dimensjon

Passer til

60120317

25015934

4966375174820

8 mm

M8V

60120728

30600944

4966375635116

8 mm

M8V2/M12V2

60120312

25015900

4966375172406

12 mm

M12V

4966375635109

12 mm

M12V2

60120732 60120306

25015876

4966375174837

1/4"

M8V

60120737

30849475

4966375331063

1/4"

M8V2/M12V2

60120300

25522129

4966375172413

1/2"

M12V

4966375332220

1/2"

M12V2

60120733

OVERGANG

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Dimensjon

Overgang til

Passer til

60120316

25015926

4966375503859

8 mm

6 mm

M8V/M8V2

60120315

25015918

4966375503873

8 mm

1/4"

M8V

60120310

25015884

4966375474944

12 mm

6 mm

M12V

60120311

25015892

4966375474951

12 mm

8 mm

M12V

60120305

25015868

4966375474661

1/2"

8 mm

M12V/M12V2

60120303

25015843

4966375475569

1/2"

10 mm

M12V/M12V2

60120304

25015850

4966375475538

1/2"

3/8"

M12V/M12V2

STYRING (KOPIFLENS)

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Dimensjon

Passer til

60120339

25521915

4966375115861

18 mm

M8V/M8V2/M12V/M12V2

60120340

25521923

4966375115878

20 mm

M12V/M12V2

60120341

25521931

4966375182665

24 mm

M8V/M8V2/M12V/M12V2

60120342

25521949

4966375115885

27 mm

M12V/M12V2

60120343

25521956

4966375115892

30 mm

M12V/M12V2

80

Hitachi Power Tools Norway AS


OVERFRES

HITACHI PARALLELLANLEGG

Varenr.:

NOBB-nr.:

60120011

GTIN-nr.:

Passer til

4966375475422

M12V

60120151

25599770

4966375474937

M8V2/M12V2

60120152

25599788

4966375503842

M8V (m/føring)

KANTFRESINGSFØRER

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Passer til

60120096

25522236

4966375474906

M8V2/M12V/M12V2

60120097

25522244

4966375503927

M8V

MATESKRUEENHET

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Passer til

60120120

25522251

4966375503910

M8V

GTIN-nr.:

Passer til

4966375292692

M8V/M8V2/M12V

JUSTERSKRUE

Varenr.:

60120398

NOBB-nr.:

Hitachi Power Tools Norway AS

81


PLANSLIPER

HITACHI

Plansliper 200W SV 12SG Varenr: 60101804 / NOBB-nr: 28142719 / GTIN-nr.: 4966376120437 • Kompakt og brukervennlig plansliper med borrelåsfeste • Gummibelagt etthåndsgrep med frontplassert bryter • Slipesåle med 6 hull • Meget effektivt støvavsug • Best støvsamler i sin klasse • For bruk med både borrelåspapir og papir med klypefeste • Ideell for finere slipearbeider BRUKSOMRÅDE • Pussing, sliping og polering av tre- og metalloverflater

LEVERES MED: Slipepapir og støvpose

TEKNISKE DATA Effekt Dimensjon slipesåle Dimensjon slipepapir Hastighet ubelastet Svingninger Vibrasjonsradius

200W 110 x 100 mm 114 x 104 mm (114 x 140 mm u/borrelås) 14.000 /min 28.000 /min 1,5 mm

Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Dimensjon (L x B x H) Vekt

<2,5 83,0 130 x 110 x 137 mm 1,1 kg

Plansliper 200W SV 12SH Varenr: 60101805 / NOBB-nr: 28812493 / GTIN-nr.: 4966376129904 • Kompakt og brukervennlig plansliper med borrelåsfeste • "Delta" design med vinklet frontsåle for optimal tilgjengelighet i hjørner • Gummibelagt etthåndsgrep med frontplassert bryter • Slipesåle med 6 hull • Meget effektivt støvavsug • Best støvsamler i sin klasse • For bruk med borrelåspapir • Ideell for finere slipearbeider BRUKSOMRÅDE • Pussing, sliping og polering av tre- og metalloverflater • Pussing og sliping i hjørner

LEVERES MED: Slipepapir og støvpose

TEKNISKE DATA Effekt Dimensjon slipesåle Dimensjon slipepapir Hastighet ubelastet Svingninger Vibrasjonsradius

82

200W 110 x 100 mm / 96 x 96 x 96 mm 114 x 104 mm / 94 x 94 x 94 mm 14.000 /min 28.000 /min 1,5 mm

Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Dimensjon (L x B x H) Vekt

<2,5 83,0 194 x 110 x 137 mm 1,1 kg

Hitachi Power Tools Norway AS


PLANSLIPER

HITACHI Plansliper 300W SV 12V Varenr: 60101802 / NOBB-nr: 23596745 / GTIN-nr.: 4966376052295 • Sterk og brukervennlig plansliper med høy avvirkning • Ergonomisk tohåndsgrep for maksimal kraft • Elektronisk variabel hastighetskontroll (5 trinn) • Praktisk låsebryter for lengre arbeidsintervaller • Tre slipeflater • Slipesåle med 10 hull • Meget effektivt støvavsug • For bruk med klypepapir • Ideell for fine og mellomstore slipearbeider BRUKSOMRÅDE • Pussing, sliping og polering av tre- og metalloverflater

LEVERES MED: Slipepapir og støvpose

TEKNISKE DATA Effekt Dimensjon slipesåle Dimensjon slipepapir Hastighet ubelastet Svingninger Vibrasjonsradius

300W 114 x 228 mm 115 x 280 mm 4.000 - 10.000 /min 8.000 - 20.000 /min 2,4 mm

Hitachi Power Tools Norway AS

Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Dimensjon (L x B x H) Vekt

2,9 73,4 296 x 122 x 187 mm 2,8 kg

83


PLANSLIPER

HITACHI

Eksentersliper 230W SV 13YA Varenr: 60101806 / NOBB-nr: 28813103 / GTIN-nr.: 4966376128303 • • • • • • • •

Kompakt og brukervennlig eksentersliper med borrelåsfeste Beste pusse- og slipeeffekt i sin klasse Eksenterbevegelse ("Random Orbital Action") Gummibelagt etthåndsgrep med frontplassert bryter Elektronisk variabel hastighetskontroll (6 trinn) med konstant kraft Slipesåle med 8 hull Meget effektivt støvavsug Praktisk "Pad Control System" (kontrollert oppstartshastighet forhindrer utilsiktet resultat) • For bruk med borrelåspapir • Ideell for finere slipearbeider BRUKSOMRÅDE • Pussing, sliping og polering av trematerialer

LEVERES MED: Slipepapir, støvpose og maskinkoffert

TEKNISKE DATA Effekt Dimensjon slipesåle Dimensjon slipepapir Rotasjonshastighet ubelastet Vibrasjonsradius

84

230W Ø 125 mm (5") Ø 125 mm (5") 7.000 - 12.000 /min 3,2 mm

Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Dimensjon (L x B x H) Vekt

8,0 79,0 156 x 125 x 145 mm 1,4 kg

Hitachi Power Tools Norway AS


PLANSLIPER

HITACHI SLIPESÅLER

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Dimensjon

Festeanordning

Passer til

60120296

25522087

4966375551515

100 x 110 mm

Klype

SV12SA

60120297

25522095

4966375130826

100 x 110 mm

Borrelås

SV12SA

60120298

25522103

4966375229469

100 x 110 mm

Klype

SV12SF/SV12SG/SV12SH

60120720

30176960

4966375229476

100 x 110 mm

Borrelås

SV12SF/SV12SG/SV12SH

60120295

25522079

4966375164470

114 x 228 mm

Klype

SV12V

60120294

25522061

4966375102014

114 x 228 mm

Borrelås

SV12V

60120072

25522004

4966375164487

114 x 228 mm

Klype

SV12SE

60120726

42597974

4966375604006

94 x 94 x 94 mm

Borrelås

SV12SH

60120739

31097462

8717574033403

Ø 125 mm

Borrelås

SV13YA

HULLMAL

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Dimensjon

Passer til

60120084

25522020

4966375173199

114 x 228 mm

SV12V

60120083

25522012

4966375229452

100 x 110 mm

SV12SF/SV12SG/SV12SH

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Produkttype

Passer til

4966375102038

Støvavsug

SV12V

60120716

30250757

4966375229445

Støvpose

SV12SF/SV12SG/SV12SH/SV13YA

60120374

25015207

4966375165149

Støvpose

SV12V

60120372

25015181

4966375467748

Støvpose

SB8V2/SB10V2

STØVAVSUG

Varenr.:

60120360

Hitachi Power Tools Norway AS

85


BÅNDSLIPER

HITACHI

Båndsliper 1.020W SB 8V2 Varenr: 60100804 / NOBB-nr: 30773956 / GTIN-nr.: 4966376152292 • Meget kraftig og kompakt båndsliper • Ergonomisk gummibelagt tohåndsgrep med stor, lett tilgjengelig bryter • Elektronisk variabel hastighetskontroll (5 trinn) med konstant kraft • Praktisk låsebryter for lengre arbeidsintervaller • Venstreplassert støvpose for lettere tilgjengelighet ved sliping i hjørner etc. • Meget effektivt støvavsug • Transparent sikkerhetsdeksel • Enkelt bytte av slipebånd BRUKSOMRÅDE • Pussing, sliping og polering av trematerialer • Polering av ulike flater belagt med trevirke • Pussing og sliping av ulike metallflater • Fjerning av rust, gammel maling etc. • Overflatepussing av betong, skifer og ulike steinmaterialer

LEVERES MED: Slipebånd og støvpose

TEKNISKE DATA Effekt Dimensjon slipebånd Båndhastighet ubelastet Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A)

1.020W 76 x 533 mm 250 - 450 m/min <2,5 90,0

Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

101,0 318 x 171 mm 4,3 kg

Båndsliper 1.020W SB 10V2 Varenr: 60100805 / NOBB-nr: 31097553 / GTIN-nr.: 4966376152438 • Meget kraftig og kompakt båndsliper • Ergonomisk gummibelagt tohåndsgrep med stor, lett tilgjengelig bryter • Elektronisk variabel hastighetskontroll (5 trinn) med konstant kraft • Praktisk låsebryter for lengre arbeidsintervaller • Venstreplassert støvpose for lettere tilgjengelighet ved sliping i hjørner etc. • Meget effektivt støvavsug • Transparent sikkerhetsdeksel • Enkelt bytte av slipebånd BRUKSOMRÅDE • Pussing, sliping og polering av trematerialer • Polering av ulike flater belagt med trevirke • Pussing og sliping av ulike metallflater • Fjerning av rust, gammel maling etc. • Overflatepussing av betong, skifer og ulike steinmaterialer

LEVERES MED: Slipebånd og støvpose

TEKNISKE DATA Effekt Dimensjon slipebånd Båndhastighet ubelastet Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A)

86

1.020W 100 x 610 mm 240 - 420 m/min <2,5 88,0

Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

99,0 363 x 189 mm 5,2 kg

Hitachi Power Tools Norway AS


POLER- /SLIPEMASKIN

HITACHI Poler- /slipemaskin 1.250W SP 18VA Varenr: 60102003 / NOBB-nr: 25787037 / GTIN-nr.: 4966376107087 • Meget funksjonell og velbalansert poler- /slipemaskin • Kraftig D-håndtak for maksimal kontroll og stabilitet under bruk • Elektronisk variabel hastighetsregulering (6 trinn) • Konstant hastighetskontroll for optimalt resultat ved sliping og polering • Mykstart (startstrømbegrensning) • Overbelastningsbeskyttelse • Spindellås for enkelt bladbytte • Lavt lyd- og vibrasjonsnivå BRUKSOMRÅDE • Pussing og sliping av trematerialer og metallflater • Fjerning av rust, gammel maling etc. • Overflatesliping og mattsliping av trematerialer før maling • Pussing og polering av lakkerte metallflater som f. eks. på biler, båter, hvitevarer etc.

LEVERES MED: Gummirondell, polerhete (ull), slipeskive, sidehåndtak og hakenøkkel TEKNISKE DATA Effekt Skivediameter Spindelgjenge Hastighet ubelastet

1.250W 180 mm (7") M14 0 - 600, 1.100, 1.700, 2.300, 2.900, 3.400 /min 0 - 1.100 /min

Hastighet for polering

Hastighet for sliping Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

0 - 3.400 /min <3,5 84,0 415 x 126 mm 2,8 kg

POLÈRHETTE

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Dimensjon

Materiale

Festeanordning

Passer til

66753822

48380935

8717574042535

Ø180 mm

Ull

Knyting

SP18VA

GUMMIRONDELL

GTIN-nr.:

Dimensjon

Passer til

60120076

Varenr.:

NOBB-nr.:

4966375468653

Ø180 mm

SP18VA

60120074

4966375531395

Ø150 mm

SAY-150A

Hitachi Power Tools Norway AS

87


RETTSLIPER

HITACHI

Rettsliper 520W GP 2S2 Varenr: 60102105 / NOBB-nr: 42897472 / GTIN-nr.: 4966376178193 • Meget kompakt og lettholdt (kun 220 mm grepsomkrets) • Forbedret funksjonell design med ergonomisk gummibelagt grep • Lav byggehøyde for optimal tilgjengelighet (kun 75/35 mm) • Lang hals for ekstra godt grep • Høy slipehastighet • Lavt lyd- og vibrasjonsnivå BRUKSOMRÅDE • Polering og sluttbearbeiding av sveiseskjøter etc. i ulike stålmaterialer og metaller • Polering av gjengeskjær, verktøy og andre smådeler • Innvendig sliping av verktøy og maskindeler

LEVERES MED: Nøkkel

TEKNISKE DATA Effekt Verktøyfeste (spennhylse) Kapasitet slipestål Hastighet ubelastet Vibrasjonsnivå m/s² (3D)

520W 3, 6 og 8 mm Ø 25 mm 25.000 /min 2,6

Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

83,0 89,0 359 x 79 mm 1,7 kg

Rettsliper 760W GP 3V Varenr: 60102106 / NOBB-nr: 44855300 / GTIN-nr.: 4966376196517 • Meget kompakt og lettholdt elektronisk rettsliper • Funksjonell design • Ergonomisk grep (kun 200 mm grepsomkrets) • Trinnløs variabel hastighet • Elektronisk konstant hastighetskontroll • Mykstart (startstrømbegrensning) • Topplassert skyvebryter (for både høyre og venstrehåndsbrukere) • Lav byggehøyde og lang hals for optimal tilgjengelighet (kun 79/35 mm) • Høy slipehastighet • Lavt lyd- og vibrasjonsnivå • Leveres med sidehåndtak BRUKSOMRÅDE • Polering og sluttbearbeiding av sveiseskjøter etc. i ulike stålmaterialer og metaller • Polering av gjengeskjær, verktøy og andre smådeler • Innvendig sliping av verktøy og maskindeler LEVERES MED: 6 mm spennhylse, nøkler og sidehåndtak

TEKNISKE DATA Effekt Verktøyfeste (spennhylse) Kapasitet slipestål Hastighet ubelastet Vibrasjonsnivå m/s² (3D)

88

760W 6 mm (eller 1/4") Ø 25 mm 7.000 - 29.000 /min 4,0

Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

83,0 94,0 406 x 79 mm 1,8 kg

Hitachi Power Tools Norway AS


RETTSLIPER

HITACHI Rettsliper 760W GP 5V Varenr: 60102107 / NOBB-nr: 44855315 / GTIN-nr.: 4966376196753 • Meget kompakt og lettholdt elektronisk rettsliper • Ergonomisk grep (kun 200 mm grepsomkrets) • Trinnløs variabel hastighet • Elektronisk konstant hastighetskontroll • Mykstart (startstrømbegrensning) • Topplassert skyvebryter (for både høyre og venstrehåndsbrukere) • Lav byggehøyde og lang hals for optimal tilgjengelighet (kun 79/35 mm) • Høy slipehastighet • Lavt lyd- og vibrasjonsnivå • Leveres med sidehåndtak BRUKSOMRÅDE • Polering og sluttbearbeiding av sveiseskjøter etc. i ulike stålmaterialer og metaller • Polering av gjengeskjær, verktøy og andre smådeler • Innvendig sliping av verktøy og maskindeler

LEVERES MED: 6 mm spennhylse, nøkler og sidehåndtak

TEKNISKE DATA Effekt Verktøyfeste (spennhylse) Kapasitet slipestål Hastighet ubelastet Vibrasjonsnivå m/s² (3D)

760W 6 mm (eller 1/4") Ø 50 mm 2.000 - 8.300 /min 4,0

Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

83,0 94,0 406 x 79 mm 1,9 kg

SPENNHYLSER

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Dimensjon

Passer til

60280023

25051988

4966375442424

3 mm

GP2/GP2S2/GP3V/GP5V

60110020

25051954

7034354700166

8 mm

GP2/GP2S2

66333936

46377043

4966375886297

6 mm

GP3V/GP5V

66331477

46444160

4966375721482

8 mm

GP3V/GP5V

60110019

25015959

7034354700173

6 mm

X100

Hitachi Power Tools Norway AS

89


VINKELSLIPER

HITACHI

Vinkelsliper 600W G 13STA Varenr: 60102744 / NOBB-nr: 49509823 / GTIN-nr.: 4966376247943 • Prisgunstig vinkelsliper med høy avvirkning • Ergonomisk vinklet sidehåndtak (kun 197 mm grepsomkrets) • Best overbelastningsbeskyttelse i sin klasse • Utstyrt med nyutviklet viftesystem for effektiv kjøling av motor • Enkel justering av deksel • Spindellås for enkelt skivebytte • For både høyre- og venstrehendte brukere BRUKSOMRÅDE • Skjæring og sliping i ulike metaller, stål- og steinmaterialer • Fjerning av støp og fug etc. • Overflatebehandling i ulike metaller, stål- og steinmaterialer

LEVERES MED: Sidehåndtak og hakenøkkel

TEKNISKE DATA Effekt Skivediameter Hulldiameter Spindelgjenge Hastighet ubelastet Vibrasjonsnivå m/s² (3D)

600W 125 mm (5") 22,2 mm M14 11.500 /min 7,9

Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

88,0 99,0 254 x 63 mm 1,8 kg

Vinkelsliper 730W G 13SR4 Varenr: 60102745 / NOBB-nr: 49546658 / GTIN-nr.: 4966376248339 • Meget lett og kompakt vinkelsliper • Ergonomisk grep med vinklet sidehåndtak (kun 197 mm grepsomkrets) • Best overbelastningsbeskyttelse i sin klasse • Enkel justering av deksel • Lavt girhus • Spindellås for enkelt skivebytte • For både høyre- og venstrehendte brukere • "Power Plus" motor med høy effekt og lavt lyd- og vibrasjonsnivå BRUKSOMRÅDE • Skjæring og sliping i ulike metaller, stål- og steinmaterialer • Fjerning av støp og fug etc. • Overflatebehandling i ulike metaller, stål- og steinmaterialer

LEVERES MED: Sidehåndtak og hakenøkkel

TEKNISKE DATA Effekt Skivediameter Hulldiameter Spindelgjenge Hastighet ubelastet Vibrasjonsnivå m/s² (3D)

90

730W 125 mm (5") 22,2 mm M14 10.000 /min 7,9

Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

88,0 99,0 258 x 63 mm 1,8 kg

Hitachi Power Tools Norway AS


VINKELSLIPER

HITACHI Vinkelsliper 800W G 13SD Varenr: 60102703 / NOBB-nr: 23596802 / GTIN-nr.: 4966376102624 • Meget lett og kompakt vinkelsliper • Ergonomisk vinklet sidehåndtak • Overbelastningsbeskyttelse • Enkel justering av deksel • Spindellås for enkelt skivebytte • Epoxybelagt viklinger for beskyttelse mot slipestøv • For både høyre- og venstrehendte brukere • Lavt lyd- og vibrasjonsnivå BRUKSOMRÅDE • Skjæring og sliping i ulike metaller, stål- og steinmaterialer • Fjerning av støp og fug etc. • Overflatebehandling i ulike metaller, stål- og steinmaterialer

LEVERES MED: Slipeskive, sidehåndtak og hakenøkkel

TEKNISKE DATA Effekt Skivediameter Hulldiameter Spindelgjenge Hastighet ubelastet Vibrasjonsnivå m/s² (3D)

800W 125 mm (5") 22,2 mm M14 10.000 /min 6,1

Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

85,0 98,0 250 x 63 mm 1,6 kg

Vinkelsliper 840W G 13SN Varenr: 60102785 / NOBB-nr: 44132915 / GTIN-nr.: 4966376248384 • Meget lett og kompakt vinkelsliper • Ergonomisk vinklet sidehåndtak • Best overbelastningsbeskyttelse i sin klasse • Enkel justering av deksel • Spindellås for enkelt skivebytte • Epoxybelagt viklinger for beskyttelse mot slipestøv • For både høyre- og venstrehendte brukere • Lavt lyd- og vibrasjonsnivå BRUKSOMRÅDE • Skjæring og sliping i ulike metaller, stål- og steinmaterialer • Fjerning av støp og fug etc. • Overflatebehandling i ulike metaller, stål- og steinmaterialer

LEVERES MED: Slipeskive, sidehåndtak og hakenøkkel

TEKNISKE DATA Effekt Skivediameter Hulldiameter Spindelgjenge Hastighet ubelastet Vibrasjonsnivå m/s² (3D)

840W 125 mm 22,2 mm M14 10.000 /min 9,3

Hitachi Power Tools Norway AS

Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

84,0 95,0 259 x 70 mm 1,6 kg

91


VINKELSLIPER

HITACHI

Vinkelsliper 1.200W G 13SE2 Varenr: 60102777 / NOBB-nr: 25810805 / GTIN-nr.: 4966376112982 • Brukervennlig og funksjonell vinkelsliper med kraftig motor • Ergonomisk vinklet sidehåndtak • Overbelastningsbeskyttelse • Enkel verktøyfri justering av deksel • Lavt girhus • Spindellås for enkelt skivebytte • Epoxybelagt viklinger for beskyttelse mot slipestøv • Støvtette lager • For både høyre- og venstrehendte brukere • Lavt lyd- og vibrasjonsnivå BRUKSOMRÅDE • Skjæring og sliping i ulike metaller, stål- og steinmaterialer • Fjerning av støp og fug etc. • Overflatebehandling i ulike metaller, stål- og steinmaterialer

LEVERES MED: Slipeskive, skivedeksel, sidehåndtak og hakenøkkel

TEKNISKE DATA Effekt Skivediameter Hulldiameter Spindelgjenge Hastighet ubelastet Vibrasjonsnivå m/s² (3D)

1.200W 125 mm (5") 22,2 mm M14 11.000 /min 5,5

Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

84,0 95,0 321 x 70 mm 1,9 kg

Vinkelsliper 1.200W G 13SW Varenr: 60102787 / NOBB-nr: 48224052 / GTIN-nr.: 4966376230471 • Markedets mest kompakte vinkelsliper i sin klasse • Ergonomisk grep • Vibrasjonsdempet, gummibelagt sidehåndtak (reduserer vibrasjon med ±50%) • Overbelastningsbeskyttelse • Enkel justering av deksel • Lavt girhus • Spindellås for enkelt skivebytte • Epoxybelagt viklinger for beskyttelse mot slipestøv • Støvtette lager • For både høyre- og venstrehendte brukere • Lavt lyd- og vibrasjonsnivå BRUKSOMRÅDE • Skjæring og sliping i ulike metaller, stål- og steinmaterialer • Fjerning av støp og fug etc. • Overflatebehandling i ulike metaller, stål- og steinmaterialer

LEVERES MED: slipeskive, skivedeksel, vibrasjonsdempet sidehåndtak og hakenøkkel TEKNISKE DATA Effekt Skivediameter Hulldiameter Spindelgjenge Hastighet ubelastet Vibrasjonsnivå m/s² (3D)

92

1.200W 125 mm (5") 22,2 mm M14 12.000 /min 8,1

Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

91,0 102,0 277 x 66 mm 2,3 kg

Hitachi Power Tools Norway AS


VINKELSLIPER

HITACHI Vinkelsliper 1.300W G 13SB3 Varenr: 60102781 / NOBB-nr: 28828549 / GTIN-nr.: 4966376146949 • Meget kraftig vinkelsliper med høy effekt • Ergonomisk grep • Vibrasjonsdempet, gummibelagt sidehåndtak (reduserer vibrasjon med ±50%) • Overbelastningsbeskyttelse • Enkel verktøyfri justering av deksel • Lavt girhus • Spindellås for enkelt skivebytte • Epoxybelagt viklinger for beskyttelse mot slipestøv • Støvtette lager • For både høyre- og venstrehendte brukere BRUKSOMRÅDE • Skjæring og sliping i ulike metaller, stål- og steinmaterialer • Fjerning av støp og fug etc. • Overflatebehandling i ulike metaller, stål- og steinmaterialer

LEVERES MED: slipeskive, vibrasjonsdempet sidehåndtak og hakenøkkel

TEKNISKE DATA Effekt Skivediameter Hulldiameter Spindelgjenge Hastighet ubelastet Vibrasjonsnivå m/s² (3D)

1.300W 125 mm (5") 22,2 mm M14 11.000 /min 4,3

Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

85,0 96,0 283 x 70 mm 1,9 kg

Vinkelsliper 1.500W G 13VA Varenr: 60102734 / NOBB-nr: 41740141 / GTIN-nr.: 4966376169191 • Meget kraftig elektronisk vinkelsliper • Vibrasjonsdempet, gummibelagt sidehåndtak (reduserer vibrasjon med ±50%) • Variabel hastighet • Elektronisk konstant hastighetskontroll • Utstyrt med nullspenningsbryter og mykstart (startstrømbegrensning) • Overbelastningsbeskyttelse • Elektronisk rekylvern • Enkel verktøyfri justering av deksel • Lavt girhus • Spindellås for enkelt skivebytte • Epoxybelagt viklinger med beskyttelsestape for beskyttelse mot slipestøv • Støvtette lager • For både høyre- og venstrehendte brukere BRUKSOMRÅDE • Skjæring og sliping i ulike metaller, stål- og steinmaterialer • Fjerning av støp og fug etc. • Overflatebehandling i ulike metaller, stål- og steinmaterialer LEVERES MED: Slipeskive, vibrasjonsdempet sidehåndtak og hakenøkkel

TEKNISKE DATA Effekt Skivediameter Hulldiameter Spindelgjenge Hastighet ubelastet Vibrasjonsnivå m/s² (3D)

1.500W 125 mm (5") 22,2 mm M14 2.800 - 10.500 /min 6,0

Hitachi Power Tools Norway AS

Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

86,0 97,0 297 x 70 mm 2,0 kg

93


VINKELSLIPER

HITACHI

Vinkelsliper 1.500W G 15YC2 Varenr: 60102741 / NOBB-nr: 45598976 / GTIN-nr.: 4966376203260 • Meget kraftig elektronisk vinkelsliper • Kompakt utførelse med kun 220 mm grepsomkrets • Ergonomisk vinklet sidehåndtak • Elektronisk konstant hastighetskontroll • Mykstart (startstrømbegrensning) • Overbelastningsbeskyttelse • Rekylbeskyttelse • Enkel verktøyfri justering av deksel • Lavt girhus • Spindellås for enkelt skivebytte • Epoxybelagt viklinger med beskyttelsestape for beskyttelse mot slipestøv • Støvtette lager • For både høyre- og venstrehendte brukere BRUKSOMRÅDE • Kapping, skjæring og sliping i ulike metaller, stål- og steinmaterialer • Fjerning av støp og fug etc. • Overflatebehandling i ulike metaller, stål- og steinmaterialer LEVERES MED: slipeskive, hurtigbrikke, sidehåndtak og hakenøkkel

TEKNISKE DATA Effekt Skivediameter Hulldiameter Spindelgjenge Hastighet ubelastet Vibrasjonsnivå m/s² (3D)

1.500W 150 mm (6") 22,2 mm M14 9.000 /min 5,0

Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

89,0 100,0 321 x 70 mm 2,0 kg

Vinkelsliper 1.500W G 15YF Varenr: 60102736 / NOBB-nr: / GTIN-nr.: 4966376169436 • Meget kraftig elektronisk vinkelsliper • Vibrasjonsdempet, gummibelagt sidehåndtak (reduserer vibrasjon med ±50%) • Elektronisk konstant hastighetskontroll • Utstyrt med nullspenningsbryter og mykstart (startstrømbegrensning) • Overbelastningsbeskyttelse • Elektronisk rekylvern • Enkel verktøyfri justering av deksel • Lavt girhus • Spindellås for enkelt skivebytte • Epoxybelagt viklinger med beskyttelsestape for beskyttelse mot slipestøv • Støvtette lager • For både høyre- og venstrehendte brukere BRUKSOMRÅDE • Skjæring og sliping i ulike metaller, stål- og steinmaterialer • Fjerning av støp og fug etc. • Overflatebehandling i ulike metaller, stål- og steinmaterialer LEVERES MED: Slipeskive, vibrasjonsdempet sidehåndtak og hakenøkkel

TEKNISKE DATA Effekt Skivediameter Hulldiameter Spindelgjenge Hastighet ubelastet Vibrasjonsnivå m/s² (3D)

94

1.500W 150 mm (6") 22,2 mm M14 9.000 /min 6,0

Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

86,0 97,0 297 x 70 mm 2,0 kg

Hitachi Power Tools Norway AS


VINKELSLIPER

HITACHI Vinkelsliper 1.500W G 15VA Varenr: 60102788 / NOBB-nr: 48495682 / GTIN-nr.: 4966376169382 • Meget kraftig elektronisk vinkelsliper • Vibrasjonsdempet, gummibelagt sidehåndtak (reduserer vibrasjon med ±50%) • Variabel hastighet • Elektronisk konstant hastighetskontroll • Utstyrt med nullspenningsbryter og mykstart (startstrømbegrensning) • Overbelastningsbeskyttelse • Elektronisk rekylvern • Enkel verktøyfri justering av deksel • Lavt girhus • Spindellås for enkelt skivebytte • Epoxybelagt viklinger med beskyttelsestape for beskyttelse mot slipestøv • Støvtette lager • For både høyre- og venstrehendte brukere BRUKSOMRÅDE • Skjæring og sliping i ulike metaller, stål- og steinmaterialer • Fjerning av støp og fug etc. • Overflatebehandling i ulike metaller, stål- og steinmaterialer

LEVERES MED: Slipeskive, vibrasjonsdempet sidehåndtak og hakenøkkel

TEKNISKE DATA Effekt Skivediameter Hulldiameter Spindelgjenge Hastighet ubelastet Vibrasjonsnivå m/s² (3D)

1.500W 150 mm (6") 22,2 mm M14 2.300 - 9.000 /min 6,0

Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

86,0 97,0 298 x 70 mm 2,0 kg

Vinkelsliper 2.000W G 18ST Varenr: 60102742 / NOBB-nr: 49036854 / GTIN-nr.: 4966376240401 • Kompakt og prisgunstig vinkelsliper • Ergonomisk vinklet sidehåndtak • Best overbelastningsbeskyttelse i sin klasse • Enkel justering av deksel • Spindellås for enkelt skivebytte • Halvert statorspole for effektiv kjøling av motor • Nyutviklet labyrintstruktur som beskytter mot støv og fremmedlegemer • For både høyre- og venstrehendte brukere BRUKSOMRÅDE • Skjæring og sliping i ulike metaller, stål- og steinmaterialer • Fjerning av støp og fug etc. • Overflatebehandling i ulike metaller, stål- og steinmaterialer

LEVERES MED: sidehåndtak og hakenøkkel

TEKNISKE DATA Effekt Skivediameter Hulldiameter Spindelgjenge Hastighet ubelastet Vibrasjonsnivå m/s² (3D)

2.000W 180 mm (7") 22,2 mm M14 8.500 /min 6,3

Hitachi Power Tools Norway AS

Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

87,0 98,0 469 x 83 mm 4,8 kg

95


VINKELSLIPER

HITACHI

Vinkelsliper 2.400W UVP G 18SCY Varenr: 60102728 / NOBB-nr: 30600886 / GTIN-nr.: 4966376149599 • Funksjonell, brukervennlig og lett vinkelsliper • Avansert UVP antivibrasjonsteknologi (User Vibration Protection) • Innovativ og futuristisk design • Vibrasjonsdempet, gummibelagt sidehåndtak (reduserer vibrasjon med ±50%) • Gummibelagt maskinkropp • 10 - 30% bedre overbelastningsresistens enn sammenliknbare modeller • Enkel verktøyfri justering av deksel • Spindellås for enkelt skivebytte • Epoxybelagte viklinger for beskyttelse mot slipestøv • For både høyre- og venstrehendte brukere • Laveste lyd- og vibrasjonsverdier i sin klasse! BRUKSOMRÅDE • Skjæring og sliping i ulike metaller, stål- og steinmaterialer • Fjerning av støp og fug etc. • Overflatebehandling i ulike metaller, stål- og steinmaterialer

LEVERES MED: vibrasjonsdempet sidehåndtak og hakenøkkel

TEKNISKE DATA Effekt Skivediameter Hulldiameter Spindelgjenge Hastighet ubelastet Vibrasjonsnivå m/s² (3D)

2.400W 180 mm (7") 22,2 mm M14 8.500 /min 6,2

Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

89,0 100,0 500 x 83 mm 5,1 kg

Vinkelsliper 2.000W G 23ST Varenr: 60102743 / NOBB-nr: 48905432 / GTIN-nr.: 4966376240586 • Kompakt og prisgunstig vinkelsliper • Ergonomisk vinklet sidehåndtak • Best overbelastningsbeskyttelse i sin klasse • Enkel justering av deksel • Spindellås for enkelt skivebytte • Halvert statorspole for effektiv kjøling av motor • Nyutviklet labyrintstruktur som beskytter mot støv og fremmedlegemer • For både høyre- og venstrehendte brukere BRUKSOMRÅDE • Skjæring og sliping i ulike metaller, stål- og steinmaterialer • Fjerning av støp og fug etc. • Overflatebehandling i ulike metaller, stål- og steinmaterialer

LEVERES MED: sidehåndtak og hakenøkkel

TEKNISKE DATA Effekt Skivediameter Hulldiameter Spindelgjenge Hastighet ubelastet Vibrasjonsnivå m/s² (3D)

96

2.000W 230 mm (9") 22,2 mm M14 6.600 /min 6,3

Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

87,0 98,0 469 x 83 mm 5,0 kg

Hitachi Power Tools Norway AS


VINKELSLIPER

HITACHI Vinkelsliper 2.000W G 23SR Varenr: 60102725 / NOBB-nr: 28828978 / GTIN-nr.: 4966376146109 • • • • •

Meget velbalansert vinkelsliper Ergonomisk vinklet sidehåndtak Utstyrt med sikkerhetsbryter og overbelastningsbeskyttelse Enkel verktøyfri justering av deksel Støtsikkert, dobbeltisolert aluminiumshus (3 ganger mer varmeresistent enn støpte plasthus) • Spindellås for enkelt skivebytte • Epoxybelagt viklinger med beskyttelsestape for beskyttelse mot slipestøv • For både høyre- og venstrehendte brukere BRUKSOMRÅDE • Skjæring og sliping i ulike metaller, stål- og steinmaterialer • Fjerning av støp og fug etc. • Overflatebehandling i ulike metaller, stål- og steinmaterialer

LEVERES MED: sidehåndtak og hakenøkkel

TEKNISKE DATA Effekt Skivediameter Hulldiameter Spindelgjenge Hastighet ubelastet Vibrasjonsnivå m/s² (3D)

2.000W 230 mm (9") 22,2 mm M14 6.600 /min <2,5

Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

90,0 101,0 463 x 83 mm 4,3 kg

Vinkelsliper 2.500W G 23MRU Varenr: 60102722 / NOBB-nr: 27209469 / GTIN-nr.: 4966376116751 • • • • • •

Meget kraftig vinkelsliper Vibrasjonsdempet, gummibelagt sidehåndtak (reduserer vibrasjon med ±50%) Gummibelagt grep Mykstart (startstrømbegrensning) Enkel verktøyfri justering av deksel Støtsikkert, dobbeltisolert aluminiumshus (3 ganger mer varmeresistent enn støpte plasthus) • Spindellås for enkelt skivebytte • Epoxybelagt viklinger med beskyttelsestape for beskyttelse mot slipestøv • For både høyre- og venstrehendte brukere BRUKSOMRÅDE • Skjæring og sliping i ulike metaller, stål- og steinmaterialer • Fjerning av støp og fug etc. • Overflatebehandling i ulike metaller, stål- og steinmaterialer

LEVERES MED: vibrasjonsdempet sidehåndtak og hakenøkkel

TEKNISKE DATA Effekt Skivediameter Hulldiameter Spindelgjenge Hastighet ubelastet Vibrasjonsnivå m/s² (3D)

2.500W 230 mm (9") 22,2 mm M14 6.600 /min 7,1

Hitachi Power Tools Norway AS

Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

89,0 100,0 492 x 83 mm 5,4 kg

97


VINKELSLIPER

HITACHI

Vinkelsliper 2.600W UVP G 23UDY Varenr: 60102786 / NOBB-nr: 47148920 / GTIN-nr.: 4966376221448 • Funksjonell og brukervennlig vinkelsliper for den profesjonelle bruker • Avansert UVP antivibrasjonsteknologi (User Vibration Protection) • Vibrasjonsdempet, gummibelagt sidehåndtak (reduserer vibrasjon med ±50%) • Gummibelagt maskinkropp • Utstyrt med nullspenningsbryter og mykstart (startstrømbegrensning) • 10 - 30% bedre overbelastningsresistens enn sammenliknbare modeller • Enkel verktøyfri justering av deksel • Spindellås for enkelt skivebytte • Epoxybelagte viklinger for beskyttelse mot slipestøv • For både høyre- og venstrehendte brukere • Laveste lyd- og vibrasjonsverdier i sin klasse! BRUKSOMRÅDE • Skjæring og sliping i ulike metaller, stål- og steinmaterialer • Fjerning av støp og fug etc. • Overflatebehandling i ulike metaller, stål- og steinmaterialer

LEVERES MED: Vibrasjonsdempet sidehåndtak og hakenøkkel

TEKNISKE DATA Effekt Skivediameter Hulldiameter Spindelgjenge Hastighet ubelastet Vibrasjonsnivå m/s² (3D)

98

2.600W 230 mm (9") 22,2 mm M14 6.600 /min 4,5

Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

89,0 100,0 500 x 87 mm 6,6 kg

Hitachi Power Tools Norway AS


VINKELSLIPER

HITACHI HURTIGBRIKKE

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

For skivediameter

60110006

25052945

7034354700043

Ø115 - Ø150 mm

60110007

25052952

7034354700036

Ø180 - Ø230 mm

FLENSSKIVE

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

For skivediameter

60110002

25052929

7034354700067

Ø115 - Ø150 mm

60110003

25052937

7034354700074

Ø180 - Ø230 mm

SKIVEMUTTER

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

For skivediameter

60110017

25052994

7034354700180

Ø125 mm

60110016

25786138

7034354700081

Ø150 - Ø230 mm

HAKENØKKEL

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

For skivediameter

60110005

25174160

7034354700128

Ø115 - Ø125 mm

60110004

25174152

7034354700098

Ø150 - Ø230 mm

Hitachi Power Tools Norway AS

99


KAPPEMASKIN

HITACHI

Kappemaskin 2.000W CC 14SF Varenr: 60101103 / NOBB-nr: 28814135 / GTIN-nr.: 4966376135929 • Lett transportabel tørrkappemaskin med høy kuttekapasitet og kraftig motor • Gummibelagt D-håndtak • Solid dobbeltisolert aluminiumshus • Utstyrt med sikkerhetsbryter for å unngå utilsiktet start • Spindellås for enkelt skivebytte • Lett avlesbare måleskalaer • Rask og enkel vinkelinnstilling • 2 faste innstillinger for maks kapasitet • Kraftig deksel for effektiv gnistbeskyttelse • Påmontert tvinge for enkel fastspenning av arbeidsmaterialet BRUKSOMRÅDE • Kutting av ulike metall- og stålmaterialer som rør, stenger, formede stålelementer og kledningsplater etc.

LEVERES MED: kappeskive og nøkkel

TEKNISKE DATA Effekt Skivediameter Hulldiameter Svingplate Maks kapasitet i stålrør v/90°/45° Maks kapasitet i firkantrør v/90°/45° Maks kapasitet i stålprofiler v/90°/45° Hastighet ubelastet

2.000W 355 mm (14") 25,4 mm 0 - 45° (høyre) / 0 - 45° (venstre) Ø100 mm 130 x 100 mm 195 x 85 mm / 106 x 100 mm 3.800 /min

Skivens periferihastighet Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

80 m/sek 6,6 97,0 109,0 633 x 367 mm 16,5 kg

KAPPESKIVE

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Skivediameter

Hulldiameter

Bruksområde

Passer til

60120098

25521808

8717472814920

Ø355 mm

25,4 mm

Stål

CC14SF

100

Hitachi Power Tools Norway AS


BETONGKUTTER

HITACHI Betongkutter 2.400W CM 12Y u/blad Varenr: 60100201 / NOBB-nr: 24202152 / GTIN-nr.: 4966376144785 • •

Meget sterk betongkutter for krevende jobber Stort gummibelagt D-håndtak og påmontert bøylehåndtak for optimalt arbeidsgrep • Mykstart (startstrømbegrensning) • Overbelastningsbeskyttelse • Spindellås for enkelt skivebytte • Justerbart skivedeksel • Utstyrt med adapter for tilkopling til støvsuger • Lavt lyd- og vibrasjonsnivå • Leveres uten diamantblad BRUKSOMRÅDE • Kutting og rissing i betong og ulike steinmaterialer • Kutting av stål

LEVERES MED: avsugsadapter og nøkler

TEKNISKE DATA Effekt Skivediameter Hulldiameter Maks skjæredybde pr. kutt Sugebehov Utsugsadapter Hastighet ubelastet

2.400W 305 mm (12") 22,2 mm 0 - 100 mm 250 m_/h Ø35 mm 5.000 /min

Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

7,5 93,0 106,0 633 x 394 mm 11,5 kg

Betongkutter 2.400W CM 12Y m/blad Varenr: 60100202 / NOBB-nr: 24202160 / GTIN-nr.: 7034354730019 • •

Meget sterk betongkutter for krevende jobber Stort gummibelagt D-håndtak og påmontert bøylehåndtak for optimalt arbeidsgrep • Mykstart (startstrømbegrensning) • Overbelastningsbeskyttelse • Spindellås for enkelt skivebytte • Justerbart skivedeksel • Utstyrt med adapter for tilkopling til støvsuger • Lavt lyd- og vibrasjonsnivå • Leveres med diamantskive for kapping av ulike steinmaterialer BRUKSOMRÅDE • Kutting og rissing i betong og ulike steinmaterialer • Kutting av stål

LEVERES MED: diamantskive, avsugsadapter og nøkler

TEKNISKE DATA Effekt Skivediameter Hulldiameter Maks skjæredybde pr. kutt Sugebehov Utsugsadapter Hastighet ubelastet

2.400W 305 mm (12") 22,2 mm 0 - 100 mm 250 m³/h Ø35 mm 5.000 /min

Hitachi Power Tools Norway AS

Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

7,5 93,0 106,0 633 x 394 mm 12,0 kg

101


BETONGSLIPER

HITACHI

Betongsliper 1.300W G 13SB3-BE Varenr: 60100305 / NOBB-nr: 45503863 / GTIN-nr.: 7034354614319 • • • • • • • • • •

Spesialmaskin for sliping av betong, stein, tegl, marmor, klinker etc. Kan brukes som både betongsliper og som konvensjonell vinkelsliper (G 13SB3) Påmontert bøylehåndtak for optimalt arbeidsgrep Overbelastningsbeskyttelse Enkel verktøyfri justering av deksel Spindellås for enkelt skivebytte Epoxybelagte viklinger for beskyttelse mot slipestøv Støvtette lager For både høyre- og venstrehendte brukere Diamant slipekopp og komplett støvavsug med avtagbar front for slipearbeider mot rette flater medfølger • Leveres med vibrasjonsdempet, gummibelagt sidehåndtak (reduserer vibrasjon med opp til 50%) BRUKSOMRÅDE • Sliping av betong og ulike steinmaterialer som naturstein, tegl, marmor, klinker etc. • Skjæring/kutting i ulike metaller, stål- og steinmaterialer • Fjerning av støp og fug etc. • Overflatebehandling i ulike metaller, stål- og steinmaterialer

TEKNISKE DATA Effekt Skivediameter Hulldiameter Slangediameter Spindelgjenge Hastighet ubelastet

1.300W Ø125 mm (5") 22,2 mm Ø 38 mm M14 11.000 /min

LEVERES MED: diamant slipekopp, komplett støvavsug, bøylehåndtak, vibrasjonsdempet sidehåndtak, avsugsadapter, slange, nøkler og stålkasse

Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x B x H) Vekt

4,3 85,0 96,0 334 x 187 mm (m/støvavsug) 2,3 kg (m/støvavsug)

SLANGE

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Produkttype

Lengde

Dimensjon

60250017

25015066

7320179516670

Slange

0,5 m

Ø38 mm

4966375249016

Slangeklemme

60120233

Passer til

G13SB3-BE G13SB3-BE

STØVAVSUG

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Produkttype

For skivediameter

Passer til

60120780

45290454

8714388007620

Støvavsug (slipekopp)

Ø125 mm

G13SB3-BE

60120779

45290435

8714388007576

Støvavsug (diamantblad/kappeskiver)

Ø125 mm

G13SE2/G13SB3/G13VA/G13YC2/G15YC2

102

Hitachi Power Tools Norway AS


BETONGSLIPER

HITACHI BØRSTE

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Produkttype

For skivediameter

Passer til

60120781

45956464

7034354615675

Børste (for slipekopp)

Ø125 mm

G13SB3-BE

BØYLEHÅNDTAK

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Produkttype

Passer til

60250009

45294340

7034354614173

Bøylehåndtak

G13SB3-BE/G15YCG

Hitachi Power Tools Norway AS

103


PLATESAKS

HITACHI

Platesaks 400W CE 16SA Varenr: 60101902 / NOBB-nr: 27149657 / GTIN-nr.: 4966376117765 • Kompakt, smidig og lett platesaks • Komfortabelt smalt grep • Høy klippehastighet • Raske og rene kutt • HM-kniver med 8 kutteflater • Enkelt bytte av kutteverktøy • Utstyrt med sikkerhetsdeksel som hindrer kontakt mellom hånd og avkapp BRUKSOMRÅDE • Plateskjæring av metaller og ulike stålmaterialer som stål, rustfritt stål,messing, kobber, aluminium og blikk etc. • Skjæring av lær og fiberplater

LEVERES MED: bladsett, tykkelsesguide og sekskantnøkkel

TEKNISKE DATA Effekt Kapasitet i stål Kapasitet i rustfritt stål Kapasitet i aluminium Minste kutteradius Slagtall ubelastet Klippehastighet

400W 1,6 mm (400 Nm /mm²) 1,2 mm (600 Nm /mm²) 2,3 mm (200 Nm /mm²) 25 mm 4.700 /min 6,8 m /min

Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

7,2 79,0 90,0 258 x 146 mm 1,7 kg

TILBEHØR PLATESAKS

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Produkttype

Passer til

60110009

25052978

7034354700203

Kniv (fast)

CE16SA

60110008

25052960

7034354700197

Kniv (bevegelig)

CE16SA

104

Hitachi Power Tools Norway AS


PLATETYGGER (NIBBLER)

HITACHI Platetygger (Nibbler) 400W CN 16SA Varenr: 60101602 / NOBB-nr: 27149640 / GTIN-nr.: 4966376117840 • Kompakt, smidig og lett platetygger for grad- og vridningsfri skjæring av plater • Komfortabelt smalt grep • Høy klippehastighet • Raske og rene kutt • Vridbart hode med 3 faste innstillinger (0°, 90° høyre og 90° venstre) • Enkelt bytte av kutteverktøy BRUKSOMRÅDE • Plateskjæring av metaller og ulike stålmaterialer som stål, rustfritt stål,messing, kobber, aluminium og blikk etc. • Skjæring av lær og fiberplater

LEVERES MED: sekskantnøkler

TEKNISKE DATA Effekt Kapasitet i stål Kapasitet i rustfritt stål Kapasitet i aluminium Minste kutteradius Kuttebredde Slagtall ubelastet

400W 1,6 mm (400 Nm /mm²) 1,2 mm (600 Nm /mm²) 2,3 mm (200 Nm /mm²) 40 mm 5 mm 2.300 /min

Klippehastighet Vibrasjonsnivå m/s² (3D) Lydtrykksnivå dB (A) Lydeffekt dB (A) Dimensjon (L x H) Vekt

1,7 m /min 7,2 79,0 90,0 250 x 176 mm 1,6 kg

TILBEHØR PLATETYGGER (NIBBLER)

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Produkttype

Passer til

60110001

25052911

7034354700234

Anslag

CN16SA

60110021

25053000

7034354700210

Stempel

CN16SA

60110010

25052986

7034354700227

Matrise

CN16SA

Hitachi Power Tools Norway AS

105


VARMLUFTPISTOL

HITACHI

Varmluftpistol 2000W RH 600T Varenr: 60100001 / NOBB-nr: 46630432 / GTIN-nr.: 4966376223046 •

Brukervennlig og funksjonell varmluftpistol med kraftig varmeelement og høy arbeidstemperatur • Ergonomisk gummibelagt grep • Lett tilgjengelig to-trinns vippebryter (2 luftstrømhastigheter) • To temperaturinnstillinger • Kaldluftfunksjon for hurtig nedkjøling • Beskyttelse mot overoppheting • Utstyrt med opphengsbøyle • Meget vedlikeholdsvennlig • Stor utstyrspakke medfølger BRUKSOMRÅDE • Støvfri fjerning av lim, lakk, malingsrester og selvklebende folie etc. • Hurtigtørking av sparkel, maling og lakk etc. • Tining • Krymping av plast • Reparasjonssveising av teltduker etc. LEVERES MED: tilbehørssett i 5 deler og maskinkoffert

TEKNISKE DATA Effekt Luftforbruk (I) Luftforbruk (II) Temperatur (I) Temperatur (II) Digitalt display

2.000W 250 l/min 500 l/min 450°C 600°C Nei

Kaldluftfunksjon Dimensjon munnstykke Dimensjon (L x B x H) Vekt

Ja (50°C) Ø 34,5 mm 245 x 83 x 250 mm 0,57 kg

Varmluftpistol 2000W RH 650V Varenr: 60100002 / NOBB-nr: 46630443 / GTIN-nr.: 4966376223282 •

Brukervennlig og funksjonell varmluftpistol med kraftig varmeelement og høy arbeidstemperatur • Ergonomisk gummibelagt grep • Trinnløs luftstrømhastighet og temperaturinnstilling • Digitalt LCD temperaturdisplay • Konstant varmestyring med beskyttelse mot overoppheting • Meget vedlikeholdsvennlig • Stor utstyrspakke medfølger BRUKSOMRÅDE • Støvfri fjerning av lim, lakk, malingsrester og selvklebende folie etc. • Hurtigtørking av sparkel, maling og lakk etc. • Tining • Krymping av plast • Reparasjonssveising av teltduker etc.

LEVERES MED: tilbehørssett i 5 deler og maskinkoffert

TEKNISKE DATA Effekt Luftforbruk (I) Luftforbruk (II) Temperatur (I) Temperatur (II) Digitalt display

106

2.000W 250 - 500 l/min 250 - 500 l/min 50°C 50 - 650°C Ja

Kaldluftfunksjon Dimensjon munnstykke Dimensjon (L x B x H) Vekt

Nei Ø 34,5 mm 245 x 85 x 254 mm 0,79 kg

Hitachi Power Tools Norway AS


INNSTIKK:http://hitachi.webon.net/mediabank/store/7591/Side-107-KAPITTELFORSIDE---TILBEHOR.pdf|id=7591|sourcepage=1


INNSTIKK:http://hitachi.webon.net/mediabank/store/7592/Side-108-BITS.pdf|id=7592|sourcepage=1

HITACHI BITS Vårt sortiment av bits er meget omfattende. Vi kan tilby det korrekte bits for alle bruksområder og alle vanlige skruespor. Av de mest brukte bitstypene har vi utviklet spesielle sett hvorav samtlige leveres i praktisk forpakning.

Komplett sortiment Hitachi tilbyr et tilnærmet komplett bitssortiment spesielt utviklet for ekstremt lang levetid. For å kunne gi deg som kunde en solid kvalitetsgaranti har vi forpliktet oss til at følgende tre produksjonstrinn er overholdt: • Bruk av best mulig stålkvalitet • Valg av den optimale hardhet for hver enkelt bitstype • Produksjonsprosessen kontrolleres mot A DIN / ISO 9001 sertifisert kvalitetssikringssystem, for endelig godkjenning av hvert enkelt bits

En ekstra hard overflate Avhengig av bits og bruken av disse, bruker Hitachi to forskjellige produksjonsprosesser: • Etter at bitset er skåret til basisform, blir den slipt til ønsket type • Bitset blir komplett ferdigfrest Etter produksjon herdes bitset. Målet med herdingen er ikke en hardest mulig overflate. Viktigere enn en hard overflate er kombinasjonen mellom optimal seighet og hardhet. Et bits som er for hardt kan lett splintre og sprekke ved hard bruk, i likhet med at et for mykt bits vil bli deformert og redusert etter kort tids bruk grunnet slitasje. Unikt for Hitachi Hitachi har utviklet en ny serie bits, “Impact”, spesielt beregnet for bruk med slående verktøy. Konstant bruk av slag setter strenge krav til produktet for den profesjonelle bruker. Lang tids forskning og utvikling har vist at det optimale bits som utsettes for slag har en lengde på 35 mm og har den korrekte herding. En annen fordel er at maskiner og tilbehør som er tilpasset hverandre gir det beste sluttresultatet.

DE VANLIGSTE SKRUESPORENE Spor - Bits for sporskruer

Torx m/hull (T) - Bits for Torxskruer

Sporskruer er fortsatt mye brukt til tross for at den enkle konstruksjonen ikke gir den optimale kraftoverføring

Samme egenskaper som konvensjonelt Torxspor, men er i tillegg utstyrt med en senterforhøyning for ytterligere forbedret inngrep og kraftoverføring

Phillips (PH) - Bits for stjerneskruer

Sekskant - Bits for innvendige sekskantskruer

Phillips er verdens mest brukte sportype. Stjernedrift var revolusjonerende da det kom på markedet grunnet sin gode kraftoverføring

Sekskantsporet med metrisk gjenge er lette å plassere i skruehodet. Lite behov for trykkraft gir mindre belastning for brukeren ved manuell skruing

Pozidrive® (PZ) - Bits for stjerneskruer

Robertson (R) - Bits for innvendige firkantskruer

Pozidrive er en videreutvikling av Phillips spor. Fire ekstra vinger sikrer jevn kraftoverføring og høyere moment

Firkantsporet med metrisk gjenge er lite utbredt, men brukes fortsatt på diverse linseskruer etc.

Torx (T) - Bits for Torxskruer Torxsporet sikrer overføring av dreiemomentet uten aksial presskraft. Sporet har en rundfortannet sekskantutførelse for maksimalt inngrep og optimal kraftoverføring

Merk: Alle våre 25 mm bits er beregnet for bruk med bitsholder


BITS BITS PHILLIPS (PH) •

Bits av høykvalitets krom vanadium stål

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Innfesting

Sportype

Betegnelse

Lengde

Antall /F-pak

66752252

41972772

8717472810014

1/4" innv. sekskant

Phillips

PH1

25 mm

3

66752253

41972783

8717472810021

1/4" innv. sekskant

Phillips

PH2

25 mm

3

66752259

41972817

8717472810083

1/4" innv. sekskant

Phillips

PH2 (redusert)

25 mm

3

66752257

41972802

8717472810069

1/4" innv. sekskant

Phillips

PH2

25 mm

25

66752254

41972798

8717472810038

1/4" innv. sekskant

Phillips

PH3

25 mm

3

66752263

42725461

8717472810120

1/4" innv. sekskant

Phillips

PH1

50 mm

3

66752264

41972836

8717472810137

1/4" innv. sekskant

Phillips

PH2

50 mm

3

66752265

42725476

8717472810144

1/4" innv. sekskant

Phillips

PH3

50 mm

3

66000004

45563658

7034354613527

1/4" innv. sekskant

Phillips

PH2

100 mm

3

66752267

41972855

8717472810168

1/4" innv. sekskant

Phillips

PH2

152 mm

2

Antall /F-pak

BITS POZIDRIVE (PZ) •

Bits av høykvalitets krom vanadium stål

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Innfesting

Sportype

Betegnelse

Lengde

66752272

41972866

8717472810199

1/4" innv. sekskant

Pozidrive

PZ1

25 mm

66752273

41972874

8717472810205

1/4" innv. sekskant

Pozidrive

PZ2

25 mm

3

66752277

41972893

8717472810243

1/4" innv. sekskant

Pozidrive

PZ2

25 mm

25

66752274

41972885

8717472810212

1/4" innv. sekskant

Pozidrive

PZ3

25 mm

3

66752285

42725480

8717472810328

1/4" innv. sekskant

Pozidrive

PZ1

50 mm

3

66752286

41972904

8717472810335

1/4" innv. sekskant

Pozidrive

PZ2

50 mm

3

66752287

42725495

8717472810342

1/4" innv. sekskant

Pozidrive

PZ3

50 mm

3

66000005

45563662

7034354613534

1/4" innv. sekskant

Pozidrive

PZ2

100 mm

3

66752289

41972923

8717472810366

1/4" innv. sekskant

Pozidrive

PZ2

152 mm

2

Hitachi Power Tools Norway AS

3

109


BITS BITS TORX (T) •

Bits av høykvalitets krom vanadium stål

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Innfesting

Sportype

Betegnelse

Lengde

Antall /F-pak

66752304

42013474

8717472810465

1/4" innv. sekskant

Torx

T7

25 mm

3

66752305

42013561

8717472810472

1/4" innv. sekskant

Torx

T8

25 mm

3

66752331

42749772

8717472810670

1/4" innv. sekskant

Torx

T8 m/hull

25 mm

3

66752306

42013576

8717472810489

1/4" innv. sekskant

Torx

T9

25 mm

3

66752307

42013595

8717472810496

1/4" innv. sekskant

Torx

T10

25 mm

3

66752332

42749938

8717472810687

1/4" innv. sekskant

Torx

T10 m/hull

25 mm

3

66752308

42013606

8717472810502

1/4" innv. sekskant

Torx

T15

25 mm

3

66752333

42749942

8717472810694

1/4" innv. sekskant

Torx

T15 m/hull

25 mm

3

66752309

42013625

8717472810519

1/4" innv. sekskant

Torx

T20

25 mm

3

66752243

42013803

8717574000481

1/4" innv. sekskant

Torx

T20

25 mm

25

66752334

42749957

8717472810700

1/4" innv. sekskant

Torx

T20 m/hull

25 mm

3

66752310

42026384

8717472810526

1/4" innv. sekskant

Torx

T25

25 mm

3

66752244

42013837

8717574000498

1/4" innv. sekskant

Torx

T25

25 mm

25

66752335

42749961

8717472810717

1/4" innv. sekskant

Torx

T25 m/hull

25 mm

3

66752311

42026392

8717472810533

1/4" innv. sekskant

Torx

T27

25 mm

3

66752336

42749980

8717472810724

1/4" innv. sekskant

Torx

T27 m/hull

25 mm

3

66752312

42026403

8717472810540

1/4" innv. sekskant

Torx

T30

25 mm

3

66752337

42750006

8717472810731

1/4" innv. sekskant

Torx

T30 m/hull

25 mm

3

66752313

42026441

8717472810557

1/4" innv. sekskant

Torx

T40

25 mm

3

66752338

42750014

8717472810748

1/4" innv. sekskant

Torx

T40 m/hull

25 mm

3

66752318

42026562

8717472810601

1/4" innv. sekskant

Torx

T10

50 mm

3

66752319

42027103

8717472810618

1/4" innv. sekskant

Torx

T15

50 mm

3

66752320

42027277

8717472810625

1/4" innv. sekskant

Torx

T20

50 mm

3

66752321

42027300

8717472810632

1/4" innv. sekskant

Torx

T25

50 mm

3

66752322

42749726

8717472810649

1/4" innv. sekskant

Torx

T27

50 mm

3

66752323

42027334

8717472810656

1/4" innv. sekskant

Torx

T30

50 mm

3

66752324

42749745

8717472810663

1/4" innv. sekskant

Torx

T40

50 mm

3

66000006

45563677

7034354614012

1/4" innv. sekskant

Torx

T15

100 mm

3

66000001

45563624

7034354613497

1/4" innv. sekskant

Torx

T15

100 mm

3

66000002

45563632

7034354613503

1/4" innv. sekskant

Torx

T25

100 mm

3

66000003

45563643

7034354613510

1/4" innv. sekskant

Torx

T30

100 mm

3

110

Hitachi Power Tools Norway AS


BITS BITS RETT SPOR •

Bits av høykvalitets krom vanadium stål

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Innfesting

Sportype

Størrelse

Lengde

Antall /F-pak

66752291

42725506

8717472810380

1/4" innv. sekskant

Rett spor

4,0 x 0,5 mm

25 mm

3

66752292

42725514

8717472810397

1/4" innv. sekskant

Rett spor

4,5 x 0,6 mm

25 mm

3

66752293

42725525

8717472810403

1/4" innv. sekskant

Rett spor

5,5 x 0,8 mm

25 mm

3

66752294

42725533

8717472810410

1/4" innv. sekskant

Rett spor

6,0 x 1,0 mm

25 mm

3

66752295

42725544

8717472810427

1/4" innv. sekskant

Rett spor

6,5 x 1,2 mm

25 mm

3

BITS SEKSKANT (H) •

Bits av høykvalitets krom vanadium stål

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Innfesting

Sportype

Lengde

66752347

42029725

8717472810816

1/4" innv. sekskant

Sekskant

25 mm

Antall /F-pak

3

66752346

42029706

8717472810809

1/4" innv. sekskant

Sekskant

25 mm

3

66752345

42027383

8717472810793

1/4" innv. sekskant

Sekskant

25 mm

3

66752344

42027364

8717472810786

1/4" innv. sekskant

Sekskant

25 mm

3

BITS ROBERTSON (R) •

Bits av høykvalitets krom vanadium stål

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Innfesting

Sportype

Betegnelse

Lengde

66752367

42030183

8717472810977

1/4" innv. sekskant

Robertson

R2 (firkant)

25 mm

3

66752366

42030062

8717472810960

1/4" innv. sekskant

Robertson

R1 (firkant)

25 mm

3

Hitachi Power Tools Norway AS

Antall /F-pak

111


BITS BITS IMPACT • • •

Bits av herdet molybden stål Meget robuste bits konstruert for høy påkjenning Ideell for bruk med slående verktøy

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Innfesting

Sportype

Betegnelse

Lengde

Antall /F-pak

66752298

31098189

8717472816221

1/4" innv. sekskant

Phillips

PH2

35 mm

3

66752299

31098197

8717472816238

1/4" innv. sekskant

Phillips

PH3

35 mm

3

66752283

31098205

8717472810304

1/4" innv. sekskant

Pozidrive

PZ2

35 mm

3

66752284

31098213

8717472810311

1/4" innv. sekskant

Pozidrive

PZ3

35 mm

3

66752314

31098221

8717472810564

1/4" innv. sekskant

Torx

T25

35 mm

3

66752315

31098239

8717472810571

1/4" innv. sekskant

Torx

T30

35 mm

3

66752316

31098247

8717472810588

1/4" innv. sekskant

Torx

T40

35 mm

3

66752317

31098254

8717472810595

1/4" innv. sekskant

Torx

T45

35 mm

1

BITSSETT IMPACT • • • • •

Kompakt og hendig torsjonsbitssett Fleksibelt torsjonsområde sprer belastningen over et større område som resulterer i opp til 15 ganger levetid sammenliknet med konvensjonelle bits Inneholder de mest brukte bitsdimensjoner Påmontert belteklips Transparent lokk

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Lengde

60120784

48495697

7034354711612

1/4" sekskant

30 mm

Antall deler

29

BITSKLIPS • •

Praktisk bitssett med påmontert nøkkelring Inneholder de mest brukte bitsdimensjoner

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Lengde

60120774

42442400

7034354709879

1/4" sekskant

50 mm

112

Antall deler

10

Hitachi Power Tools Norway AS


BITSSETT BITSSETT • • • • •

Kompakt og hendig bitssett Inneholder de mest brukte bitsdimensjoner Påmontert belteklips Transparent lokk Vannavstøtende konstruksjon

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Lengde

60120778

45214604

7034354614036

1/4" sekskant

25 mm

Antall deler

31

BITSSETT TORX • • • •

Kompakt og hendig bitssett med Torx spor Innholdet er tilpasset de mest brukte bitsdimensjoner Påmontert belteklips Transparent lokk

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Lengde

60120785

48661245

7034354711629

1/4" sekskant

25 mm

Antall deler

31

BITSSETT • •

Praktisk bitssett med 100 mm bits Inneholder de mest brukte bitsdimensjoner

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Lengde

Antall deler

66000050

46139592

7034354614203

1/4" sekskant

100 mm

19

BITS- /BORSETT • • • • •

Meget innholdsrikt bits- /borsett med mange bruksområder Inneholder de fleste bitsdimensjoner Fleksibel forlenger for optimal tilgjengelighet Skrutrekkerhåndtak med vendebryter Leveres i koffert av solid slagfast plast

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

60120771

41764637

7034354709251

1/4" sekskant

Hitachi Power Tools Norway AS

Antall deler

112

113


TILBEHØR BITS MAGNETISK BITSHOLDER UNIVERSAL

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Innfesting

Lengde

66752394

42030255

8717472811134

1/4" sekskant

1/4" innv. sekskant

60 mm

60120115

25456112

8717472811103

1/4" sekskant

1/4" innv. sekskant

75 mm

66752392

42030217

8717472811110

1/4" sekskant

1/4" innv. sekskant

150 mm

66752393

42030240

8717472811127

1/4" sekskant

1/4" innv. sekskant

200 mm

MAGNETISK BITSHOLDER M/DYBDESTOPPER

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Innfesting

Lengde

66752390

42030202

8717574009996

1/4" sekskant

1/4" innv. sekskant

60 mm

MAGNETISK BITSHOLDER M/HURTIGCHUCK

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Innfesting

Lengde

66752396

42030293

8717472811158

1/4" sekskant

1/4" innv. sekskant

60 mm

114

Hitachi Power Tools Norway AS


TILBEHØR BITS MAGNETISK BITSHOLDER SDS-PLUS

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Innfesting

Lengde

66752395

42030656

8717472811141

SDS-plus*

1/4" innv. sekskant

75 mm

* Sørg for at evt. slagfunksjon er avslått før bruk

MAGNETHYLSE •

Hylse av høykvalitets krom vanadium stål

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Dimensjon

Lengde

66752352

42029752

8717472810830

1/4" sekskant

6 mm

45 mm

66752353

42029782

8717472810847

1/4" sekskant

7 mm

45 mm

66752354

42029797

8717472810854

1/4" sekskant

8 mm

45 mm

66752356

42029816

8717472810878

1/4" sekskant

10 mm

45 mm

66752357

42029820

8717472810885

1/4" sekskant

11 mm

45 mm

66752358

42030032

8717472810892

1/4" sekskant

12 mm

45 mm

66752359

42030043

8717472810908

1/4" sekskant

13 mm

45 mm

60120116

25445909

8717472810939

1/4" sekskant

1/4"

45 mm

60120119

25445933

8717472810953

1/4" sekskant

5/16"

45 mm

60120118

25445925

8717472810946

1/4" sekskant

3/8"

45 mm

60120755

31098353

4966375115793

1/4" sekskant

8 mm (5/16")

65 mm

60120734

30850226

4966375545125

1/4" sekskant

10 mm

65 mm

HYLSE M/KULE OG FJÆR • •

Hylse av høykvalitets krom vanadium stål For bruk på rustfrie skruer med sekskanthode

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Dimensjon

Lengde

66750555

42029846

8717472817471

1/4" sekskant

8 mm

45 mm

Hitachi Power Tools Norway AS

115


CHUCK SELVSPENT CHUCK •

Selvspent kvalitetschuck med enkel skrutilspenning som gjør verktøyskifte enklere enn noen gang

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Typebetegnelse

Chuckkapasitet

Verktøytange

66752078

41066234

8717472814043

Röhm

1,0 - 10 mm

3/8" x 24 UNF

66321870

28814432

4966375134893

Röhm

1,0 - 10 mm

3/8" x 24 UNF

66752062

41066093

8717472813886

Röhm

1,0 - 10 mm

1/2" x 20 UNF

66752063

41066184

8717472813893

Röhm

1,5 - 13 mm

1/2" x 20 UNF

66752064

41508235

8717472813909

Röhm

1,5 - 13 mm

1/2" x 20 UNF

Boring med slag (<800W)

66752065

28811701

8717472813916

Röhm (Stål)

1,5 - 13 mm

1/2" x 20 UNF

Boring med slag (<800W)

66752067

28812915

8717472813930

Röhm (Stål)

1,5 - 13 mm

1/2" x 20 UNF

Boring med slag (>800W)

66752068

41066192

8717472813947

Röhm Supra (Stål)

1,0 - 13 mm

1/2" x 20 UNF

Boring med slag (<800W)

Impact

66326271

41545427

4966375652953

66326516

44047833

4966375650201

Bruksområde

Passer til

Boring med slag

DN12DY

1,5 - 13 mm

Boring med slag (utskiftbar)

DH24PM/DH28PMY

SDS-plus

Boring med slag (utskiftbar)

DH24PM/DH28PMY

SELVSPENT CHUCK M/ADAPTER • •

Selvspent kvalitetschuck med enkel skrutilspenning som gjør verktøyskifte enklere enn noen gang Leveres komplett med chuckadapter

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Typebetegnelse

Chuckkapasitet

Verktøytange

66752083

40903718

8717472814029

Röhm

1,0 - 10 mm

1/4" sekskant - 3/8" x 24 UNF

Bruksområde

66752099

41146747

8717472818645

Röhm

1,5 - 13 mm

SDS-plus - 1/2" x 20 UNF

Boring med slag (<800W)

66711099

47413236

8717574023657

1,5 - 13 mm

SDS-plus - 1/2" x 20 UNF

Boring med slag (<800W)

NØKKELCHUCK •

Kvalitetschucker med nøkkeltilspenning

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Typebetegnelse

Chuckkapasitet

Verktøytange

66752058

41066069

8717472813848

Röhm

1,5 - 13 mm

1/2" x 20 UNF

66752072

41066218

8717472814012

Röhm

1,0 - 10 mm

3/8" x 24 UNF

66318835

31098411

4966375296720

1,0 - 10 mm

3/8" x 24 UNF

D10YB

66314679

31098395

4966375263340

0,5 - 6 mm

3/8" x 24 UNF

D6SH

116

Passer til

Hitachi Power Tools Norway AS


TILBEHØR CHUCK CHUCKNØKKEL

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Typebetegnelse

For chuckkapasitet

66752051

41858717

8717472813770

Röhm

10 mm

66319070

43793434

4966375298304

66752052

41858702

8717472813787

Röhm

66930119

43793445

4966375115816

6,5G

66930515

43793453

4966375124382

10G

66930733

43793472

4966375124405

13G

10 mm

Passer til

D10YB

13 mm D13

CHUCKADAPTER

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Overgang til

60300001

25014747

7034354700012

SDS-plus

1/2" x 20 UNF

Hitachi Power Tools Norway AS

117


INNSTIKK:http://hitachi.webon.net/mediabank/store/7593/Side-118-HULLSAGER.pdf|id=7593|sourcepage=1

HITACHI HULLSAGER Hitachis profesjonelle hullsagsortiment setter en ny standard innen brukervennlighet, effektivitet og sikkerhet. Kun stål av høyeste kvalitet blir brukt, noe som resulterer i et sortiment hullsager med ekstrem styrke og holdbarhet. Sortimentet består av et bredt utvalg hullsager i ulike dimensjoner i tillegg til spesielt sammensatte hullsagsett. I tillegg får du selvsagt alt av nødvendig tilbehør.

Hullsager Bi-metall Hullsagene er produsert av laserslipt HSS Bi-metall med koboltlegering. Samtlige hullsager er utstyrt med variabel/progressiv tannavstand som sikrer en raskere og finere finish enn ved vanlig tanning, uavhengig av hvilket materiale det sages i. Tennene er produsert i lasersveiset og varmeherdet stål av høy kvalitet for store påkjenninger. Med M3 tannspisser beholdes skjæreegenskapene og sikrer lang levetid. Ekstra tykk og forsterket bunnplate (4,75 mm) på alle dimensjoner opp til 76 mm sørger for stabilitet uten bruk av tilbehør. 44,5 mm kuttedybde på alle hullsager. Hullsager HM/TC Hullsagene er produsert av HSS carbidstål, også kalt HM/TC, for optimalt resultat og lang levetid i slipende materialer. Den unike tanngeometrien sørger for meget raske, rene og flisfrie kutt. Tennene er lasersveiset og varmeherdet med tinnloddet overflate for ekstreme påkjenninger. Hullsagene er fremstilt med en meget dyptliggende sponutfresing som sikrer optimal fjerning av sagspon. Hullsager Diamant Hullsagene er produsert av herdet kvalitetsstål med C4 lodding og diamantkorning av meget høy kvalitet. Hullsagene har perforert gods for enkel fjerning av restmaterialer. Merk: Ved vannkjøling må ikke elektriske maskiner benyttes. Bruk batterimaskin.

EKSTREM STYRKE OG HOLDBARHET

Advarsel Kun til bruk ved vanlig borfunksjon. Sørg for at slagfunksjon er avslått før bruk. I forpakningene finner du tabelloversikt over anbefalt turtall for bruk i forskjellige materialer.

Sortiment Vårt nyeste tilskudd er Hitachi Quick Power Lock System, spesielt utviklet for hurtig verktøyskifte og frigjøring av restmateriale ved et enkelt trykk. Vi anbefaler å anskaffe et adapter for hvert av dine mest brukte hullsagdimensjoner for permanent montering. Tidsbesparende og kostnadseffektivt!

Monter hullsagholderen til egnet verktøy

Monter hullsagadapteret på hullsagen og fest denne til hullsagholderen med et “klikk”

Vri hullsagadapteret en kvart omdreining for å løsne hullsagen fra hullsagholderen


HULLSAG HULLSAG BI-METALL • • • • • •

Meget funksjonell hullsag med mange bruksområder Produsert av laserslipt HSS Bi-metall med koboltlegering Utstyrt med variabel/progressiv tannavstand som sikrer en raskere og finere finish enn ved vanlig tanning Tennene er produsert i lasersveiset og varmeherdet stål M3 tannspisser for optimale skjæreegenskapene og lang levetid Forsterket bunnplate (4,75 mm) sørger for stabilitet uten bruk av tilbehør

BRUKSOMRÅDE: • Trematerialer som massivt trevirke etc. • Rustfritt stål (også syrefast), støpejern, konstruksjonsstål etc. • Legert og ulegert aluminium samt kobber • Gips, PVC og ulike plastmaterialer Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Dimensjon

Kuttedybde

60310102

24901456

7034354710028

16 mm

44,5 mm (1 ¾")

60310103

24901464

7034354710035

17 mm (PG 9)

44,5 mm (1 ¾")

60310104

24901472

7034354710042

19 mm (PG 11)

44,5 mm (1 ¾")

60310105

24901480

7034354710059

20 mm

44,5 mm (1 ¾")

60310106

24901498

7034354710066

21 mm (PG 13,5)

44,5 mm (1 ¾")

60310107

24901506

7034354710073

22 mm

44,5 mm (1 ¾")

60310108

24901514

7034354710080

24 mm (PG 16)

44,5 mm (1 ¾")

60310109

24901522

7034354710097

25 mm

44,5 mm (1 ¾")

60310110

24901530

7034354710103

27 mm

44,5 mm (1 ¾")

60310111

24901548

7034354710110

29 mm (PG 21)

44,5 mm (1 ¾")

60310112

24901555

7034354710127

30 mm

44,5 mm (1 ¾")

60310113

24901563

7034354710134

32 mm (Signallampe)

44,5 mm (1 ¾")

60310115

24901589

7034354710158

35 mm

44,5 mm (1 ¾")

60310117

24901613

7034354710172

38 mm (PG 29)

44,5 mm (1 ¾")

60310118

24901621

7034354710189

40 mm

44,5 mm (1 ¾")

60310119

24901639

7034354710196

41 mm

44,5 mm (1 ¾")

60310121

24901654

7034354710219

44 mm

44,5 mm (1 ¾")

60310122

24901662

7034354710226

46 mm

44,5 mm (1 ¾")

60310123

24901670

7034354710233

48 mm (PG 36)

44,5 mm (1 ¾")

60310124

24901688

7034354710240

51 mm (Veggboks)

44,5 mm (1 ¾")

60310126

24901704

7034354710264

54 mm

44,5 mm (1 ¾")

60310127

24901712

7034354710271

57 mm

44,5 mm (1 ¾")

60310129

24917502

7034354710295

60 mm (PG 48)

44,5 mm (1 ¾")

60310130

24917510

7034354710301

64 mm

44,5 mm (1 ¾")

60310131

24917528

7034354710318

65 mm

44,5 mm (1 ¾")

60310132

24917536

7034354710325

67 mm

44,5 mm (1 ¾")

60310133

24917544

7034354710332

70 mm

44,5 mm (1 ¾")

60310134

24917551

7034354710349

73 mm (Veggboks)

44,5 mm (1 ¾")

60310135

24917569

7034354710356

76 mm (Veggboks)

44,5 mm (1 ¾")

60310136

24917577

7034354710363

79 mm

44,5 mm (1 ¾")

60310137

24917585

7034354710370

83 mm (Takboks)

44,5 mm (1 ¾")

60310138

24917593

7034354710387

86 mm

44,5 mm (1 ¾")

60310139

24917601

7034354710394

89 mm

44,5 mm (1 ¾")

60310140

24917619

7034354710400

92 mm

44,5 mm (1 ¾")

60310141

24917627

7034354710417

95 mm

44,5 mm (1 ¾")

60310142

24917635

7034354710424

98 mm

44,5 mm (1 ¾")

60310143

24917643

7034354710431

102 mm

44,5 mm (1 ¾")

60310144

24917650

7034354710448

105 mm

44,5 mm (1 ¾")

60310145

24917668

7034354710455

108 mm

44,5 mm (1 ¾")

60310146

24917676

7034354710462

111 mm

44,5 mm (1 ¾")

60310147

24917684

7034354710479

114 mm

44,5 mm (1 ¾")

60310148

24917692

7034354710486

121 mm

44,5 mm (1 ¾")

60310149

24917700

7034354710493

127 mm

44,5 mm (1 ¾")

60310150

24917718

7034354710509

140 mm

44,5 mm (1 ¾")

60310151

24917726

7034354710516

146 mm

44,5 mm (1 ¾")

Hitachi Power Tools Norway AS

119


HULLSAG Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Dimensjon

Kuttedybde

60310152

24917734

7034354710523

152 mm

44,5 mm (1 ¾")

60310162

45710866

7034354614043

162 mm

44,5 mm (1 ¾")

60310178

31097363

7034354708919

175 mm

44,5 mm (1 ¾")

60310179

31097454

7034354708926

215 mm

44,5 mm (1 ¾")

Merk: Kun til bruk ved vanlig borfunksjon! Sørg for at slagfunksjon er avslått før bruk

HULLSAG HM/TC • • • • • •

Meget funksjonell hullsag med mange bruksområder Produsert av HSS carbidstål, også kalt HM/TC (Tungsten Carbide), for optimalt resultat og lang levetid Den unike tanngeometrien sørger for meget raske, rene og flisfrie kutt Tennene er lasersveiset og varmeherdet med tinnloddet overflate for økt toleranse ved ekstreme påkjenninger Ekstra tykk og forsterket bunnplate sørger for stabilitet uten bruk av tilbehør Meget dyptliggende sponutfresing som sikrer optimal fjerning av sagspon

BRUKSOMRÅDE: • Kryssfinèr, MDF og sponplater etc. • Gips, PVC og ulike plastmaterialer • Lettbetong, Leca, tegl og fliser (opp til rissebestandighet 6) Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Dimensjon

Kuttedybde

66754201

31097645

8717574002706

16 mm

65 mm (2 ½")

66754202

31097652

8717574002713

19 mm (PG 11)

65 mm (2 ½")

66754203

31097660

8717574002720

20 mm

65 mm (2 ½")

66754204

31097679

8717574002737

22 mm

65 mm (2 ½")

66754205

31097686

8717574002744

25 mm

65 mm (2 ½")

66754206

31097694

8717574002751

27 mm

65 mm (2 ½")

66754207

31097702

8717574002768

29 mm (PG 11)

65 mm (2 ½")

66754208

31097710

8717574002775

32 mm (Signallampe)

65 mm (2 ½")

66754209

31097728

8717574002782

35 mm

65 mm (2 ½")

66754210

31097736

8717574002799

38 mm (PG 29)

65 mm (2 ½")

66754211

31097744

8717574002805

40 mm

65 mm (2 ½")

66754212

31097751

8717574002812

44 mm

65 mm (2 ½")

66754213

31097769

8717574002829

50 mm

65 mm (2 ½")

66754214

31097777

8717574002836

51 mm (Veggboks)

65 mm (2 ½")

66754215

31097785

8717574002843

54 mm

65 mm (2 ½")

66754216

31097793

8717574002850

57 mm

65 mm (2 ½")

66754217

31097801

8717574002867

60 mm (PG 48)

65 mm (2 ½")

66754218

31097819

8717574002874

63 mm

65 mm (2 ½")

66754219

31097827

8717574002881

64 mm

65 mm (2 ½")

66754220

31097835

8717574002898

65 mm

65 mm (2 ½")

66754221

31097843

8717574002904

67 mm

65 mm (2 ½")

66754222

31097850

8717574002911

68 mm

65 mm (2 ½")

66754223

31097868

8717574002928

71 mm

65 mm (2 ½")

66754224

31097876

8717574002935

73 mm (Veggboks)

65 mm (2 ½")

66754225

31097884

8717574002942

76 mm (Veggboks)

65 mm (2 ½")

66754226

31097892

8717574002959

79 mm

65 mm (2 ½")

66754227

31097900

8717574002966

80 mm

65 mm (2 ½")

66754228

31097918

8717574002973

82 mm

65 mm (2 ½")

66754229

31097926

8717574002980

92 mm

65 mm (2 ½")

66754230

31097934

8717574002997

102 mm

65 mm (2 ½")

66754231

31097942

8717574003000

105 mm

65 mm (2 ½")

66754232

31097959

8717574003017

111 mm

65 mm (2 ½")

66754233

31097967

8717574003024

125 mm

65 mm (2 ½")

66754234

31097975

8717574003031

133 mm

65 mm (2 ½")

66754235

31097983

8717574003048

152 mm

65 mm (2 ½")

Merk: Kun til bruk ved vanlig borfunksjon! Sørg for at slagfunksjon er avslått før bruk

120

Hitachi Power Tools Norway AS


HULLSAG HULLSAG DIAMANT FLIS OG STEIN • • • • •

Hullsag m/diamantkorning av meget høy kvalitet for bruk på flis, tegl, marmor etc. Produsert av herdet stål med C4 lodding for optimal styrke og holdbarhet Perforert gods for enkel fjerning av restmateriale sørger for mer effektiv boring Enkel sentrering Praktisk og brukervennlig vannkjølingssystem selges separat

BRUKSOMRÅDE: • Harde steinmaterialer som flis, keramikk, tegl, marmor etc.

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Dimensjon

Kuttedybde

66780701

43728073

8717574019964

10 mm (rund)

5 mm

25 mm (1")

66780702

43728084

8717574019971

10 mm (rund)

6 mm

25 mm (1")

66780703

43728092

8717574019988

10 mm (rund)

7 mm

25 mm (1")

66780704

43728103

8717574019995

10 mm (rund)

8 mm

25 mm (1")

66780705

43728118

8717574020007

10 mm (rund)

10 mm

25 mm (1")

66780706

43728122

8717574020014

10 mm (rund)

12 mm

25 mm (1")

66780707

43728137

8717574020021

10 mm (rund)

15 mm

25 mm (1")

66780708

43728141

8717574020038

10 mm (rund)

20 mm

25 mm (1")

66780709

43728156

8717574020045

10 mm (rund)

25 mm

25 mm (1")

66780710

43728160

8717574020052

10 mm (rund)

30 mm

25 mm (1")

66780711

43728186

8717574020069

10 mm (rund)

35 mm

25 mm (1")

Advarsel! Ved vannkjøling må ikke elektriske maskiner benyttes. Bruk batteriverktøy! Kun til bruk med vanlig borfunksjon! Sørg for at slagfunksjon er avslått før bruk

VANNKJØLINGSSYSTEM • • • •

Effektivt vannkjølingssystem for diamant hullsager Utstyrt med sugekopper for optimal plasseringsvennlighet Meget enkel i bruk (tydelig illustrert instruksjon) Utstyrt med visuell oversikt for enklere sentrering

BRUKSOMRÅDE: • Kjølesystem for bruk ved hullsaging i ulike steinmaterialer

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Festeanordning

Dimensjon (L x B)

Passer til

66780715

43728194

8717574020083

Sugekopper

152 x 58 mm

Hullsag Diamant

Advarsel! Ved vannkjøling må ikke elektriske maskiner benyttes. Bruk batteriverktøy!

Hitachi Power Tools Norway AS

121


HULLSAGSETT HULLSAGSETT "SNEKKER" • • • •

Meget funksjonelt hullsagsett med mange bruksområder 5 spesielt utvalgte hullsagdimensjoner beregnet på snekkeren Variabel/progressiv tannavstand for raskere kutt og finere finish Leveres i praktisk koffert av slagfast plast

LEVERES MED: • 1 stk. hullsagholder • 5 stk. hullsager (51/57/76/86/114 mm)

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Materiale

Kuttedybde

60311003

25786740

7034354703143

Bi-metall

44,5 mm (1 ¾")

Antall deler

6

Dimensjoner

51 - 114 mm

Bruksområde: Trematerialer som massivt trevirke etc. Rustfritt stål (også syrefast), støpejern, konstruksjonsstål etc. Legert og ulegert aluminium. Kobber. Gips, PVC og ulike plastmaterialer

HULLSAGSETT "RØRLEGGER" • • • •

Meget funksjonelt hullsagsett med mange bruksområder 6 spesielt utvalgte hullsagdimensjoner beregnet på rørleggeren Variabel/progressiv tannavstand for raskere kutt og finere finish Leveres i praktisk koffert av slagfast plast

LEVERES MED: • 1 stk. hullsagholder • 1 stk. forlenger (305 mm) • 6 stk. hullsager (32/54/64/79/92/114 mm) Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Materiale

Kuttedybde

60311004

25786757

7034354703150

Bi-metall

44,5 mm (1 ¾")

Antall deler

8

Dimensjoner

32 - 114 mm

Bruksområde: Trematerialer som massivt trevirke etc. Rustfritt stål (også syrefast), støpejern, konstruksjonsstål etc. Legert og ulegert aluminium. Kobber. Gips, PVC og ulike plastmaterialer

HULLSAGSETT "INDUSTRI" • • • •

Meget funksjonelt hullsagsett med mange bruksområder 15 spesielt utvalgte hullsagdimensjoner beregnet på industriell bruk Variabel/progressiv tannavstand for raskere kutt og finere finish Leveres i praktisk koffert av slagfast plast

LEVERES MED: • 2 stk. hullsagholdere • 1 stk. senterbor • 15 stk. hullsager (19/22/29/35/38/44/51/57/64/76/83/92/95/105/114 mm) Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Materiale

Kuttedybde

60311001

25786724

7034354703129

Bi-metall

44,5 mm (1 ¾")

Antall deler

18

Dimensjoner

19 - 114 mm

Bruksområde: Trematerialer som massivt trevirke etc. Rustfritt stål (også syrefast), støpejern, konstruksjonsstål etc. Legert og ulegert aluminium. Kobber. Gips, PVC og ulike plastmaterialer

122

Hitachi Power Tools Norway AS


HULLSAGSETT HULLSAGSETT "ELEKTRIKER" • • • •

Meget funksjonelt hullsagsett med mange bruksområder 15 spesielt utvalgte hullsagdimensjoner beregnet på elektrikeren Variabel/progressiv tannavstand for raskere kutt og finere finish Leveres i praktisk koffert av slagfast plast

LEVERES MED: • 2 stk. hullsagholdere • 1 stk. forlenger (305 mm) • 1 stk. senterbor • 15 stk. hullsager (16/19/21/24/25/29/32/37/40/48/51/54/60/76/86 mm) Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Materiale

Kuttedybde

60311005

25786765

7034354703167

Bi-metall

44,5 mm (1 ¾")

Antall deler

19

Dimensjoner

16 - 86 mm

Bruksområde: Trematerialer som massivt trevirke etc. Rustfritt stål (også syrefast), støpejern, konstruksjonsstål etc. Legert og ulegert aluminium. Kobber. Gips, PVC og ulike plastmaterialer

HULLSAGSETT "VENTILASJON" • • • •

Meget funksjonelt hullsagsett med mange bruksområder 6 spesielt utvalgte hullsagdimensjoner beregnet på ventilasjonsmontøren Variabel/progressiv tannavstand for raskere kutt og finere finish Leveres i solid aluminiumskoffert

LEVERES MED: • 1 stk. hullsagholder • 2 stk. senterbor • 6 stk. hullsager (57/86/111/140/175/215 mm) Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Materiale

Kuttedybde

60311006

28812402

7034354707547

Bi-metall

44,5 mm (1 ¾")

Antall deler

9

Dimensjoner

57 - 215 mm

Bruksområde: Trematerialer som massivt trevirke etc. Rustfritt stål (også syrefast), støpejern, konstruksjonsstål etc. Legert og ulegert aluminium. Kobber. Gips, PVC og ulike plastmaterialer

Hitachi Power Tools Norway AS

123


TILBEHØR HULLSAG HULLSAGHOLDER

Varenr.:

NOBB-nr.:

66752184 66752189

45876982

Verktøytange

Passer hullsagdimensjon

Passer til

8717154656978

GTIN-nr.:

Typebetegnelse

SDS-plus

14 - 30 mm

Hullsager BiM

8717154657029

SDS-plus

31 - 152 mm

Hullsager BiM

60310208

24917817

7034354710615

9006

11 mm sekskant

14 - 30 mm

Hullsager BiM

60310209

24917825

7034354710646

9002

11 mm sekskant

31 - 152 mm

Hullsager BiM

66754243

31097991

8717574003079

11 mm sekskant

14 - 30 mm

Hullsager HM/TC

66754244

31098007

8717574003086

11 mm sekskant

31 - 152 mm

Hullsager HM/TC

Merk: Kun til bruk ved vanlig borfunksjon! Sørg for at slagfunksjon er avslått før bruk

SENTERBOR

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Typebetegnelse

Lengde

Passer til

60310202

24917759

7034354710677

9083

83 mm

9006/9002

60310201

24917742

7034354710684

9084

104 mm

9006/9002

66754245

31098015

8717574003093

90 mm

Hullsagholder HM/TC

FORLENGER

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Typebetegnelse

Verktøytange

Lengde

Passer til

60310203

24917767

7034354710691

9091

11 mm sekskant

305 mm

9006/9002

124

Hitachi Power Tools Norway AS


TILBEHØR HULLSAG HULLSAGHOLDER QUICK POWER LOCK SYSTEM • •

Praktisk, brukervennlig og tidseffektivt "Quick Power Lock" holdersystem Meget enkelt bytte av hullsag med klikksystem for frigjøring av hullsagadapter

LEVERES MED: • Senterbor og utdriverpinne

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Settet består av

66752165

41960883

8717154659115

11 mm sekskant

Hullsagholder, senterbor og utdriverpinne

Merk: Kun til bruk ved vanlig borfunksjon! Sørg for at slagfunksjon er avslått før bruk

HULLSAGADAPTER QUICK POWER LOCK SYSTEM • • • •

Hullsagadapter for enkel montering direkte på hullsagen Utstyrt med klikksystem for frigjøring av hullsagadapter etter bruk Bytte av hullsager har aldri vært enklere Tidsbesparende og kostnadseffektivt

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Passer hullsagdimensjon

Passer til

66752164

47211897

8717574030549

31 - 152 mm

Hullsagholder "Quick Power"

66752163

47211246

8717574030532

14 - 30 mm

Hullsagholder "Quick Power"

Tips: Gå til anskaffelse av flere hullsagadaptere for permanent montering i dine mest brukte hullsagdimensjoner

SENTERBOR QUICK POWER LOCK SYSTEM •

Utstyrt med borspiss for enklere sentrering

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Lengde

66752169

41960974

8717472817617

100 mm

UTDRIVER QUICK POWER LOCK SYSTEM

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Lengde

66752168

41960955

8717154659146

90 mm

Hitachi Power Tools Norway AS

125


FORSTNERBOR FORSTNERBOR • • •

Rask og effektiv boring av hull i myke og harde trematerialer, samt byggematerialer som gipsplater etc. Utstyrt med presisjonsslipt selvskruende borspiss for høyere borhastighet enn konvensjonelle bor Optimalisert skjærgeometri for rene og flisfrie kutt

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Bordimensjon

Total lengde

60305012

47853706

7034354711452

1/4" sekskant

18 mm

130 mm

1

60305013

47853714

7034354711469

1/4" sekskant

22 mm

130 mm

1

60305001

46910878

7034354618751

1/4" sekskant

25 mm

130 mm

1

60305002

46910882

7034354618768

1/4" sekskant

29 mm

130 mm

1

60305003

46910897

7034354618775

1/4" sekskant

32 mm

130 mm

1

60305004

46910901

7034354618782

1/4" sekskant

35 mm

130 mm

1

60305005

46910920

7034354618799

1/4" sekskant

38 mm

130 mm

1

60305006

46910946

7034354618805

1/4" sekskant

44 mm

130 mm

1

60305007

46910954

7034354618812

1/4" sekskant

51 mm

130 mm

1

60305008

46910965

7034354618829

1/4" sekskant

54 mm

130 mm

1

60305009

46910973

7034354710790

1/4" sekskant

57 mm

130 mm

1

60305010

46910984

7034354710806

1/4" sekskant

65 mm

130 mm

1

60305015

48495701

7034354711742

1/4" sekskant

73 mm

130 mm

1

60305011

46911003

7034354710813

1/4" sekskant

76 mm

130 mm

1

1/4" sekskant

86 mm

130 mm

1

60305014

Minste salgsantall

BORFORLENGER •

For bruk med forstnerbor

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Lengde

Minste salgsantall

60305025

46911018

7034354710820

300 mm

1

Hitachi Power Tools Norway AS

127


TREBOR M/BORSPISS TREBOR M/BORSPISS • • • •

Trebor i herdet høykvalitets stål Utstyrt med selvsentrerende gjenget borspiss for enklere sentrering og minimal slitasje på underlaget Presisjonsslipt spiral for dimensjonsstabil boring og optimal transport av spon/flis Unik spiralgeometri for høy borhastighet

BRUKSOMRÅDE: • Boring i både harde og myke trematerialer uten bruk av slag Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Bordimensjon

Total lengde

411254

11208113

7034354112549

8,6 mm (sekskant)

4 mm

200 mm

1

411255

11208121

7034354112556

8,6 mm (sekskant)

5 mm

200 mm

1

411256

11208139

7034354112563

8,6 mm (sekskant)

6 mm

200 mm

1

411257

11208147

7034354112570

8,6 mm (sekskant)

7 mm

200 mm

1

411258

11208154

7034354112587

8,6 mm (sekskant)

8 mm

200 mm

1

411259

11208162

7034354112594

8,6 mm (sekskant)

9 mm

200 mm

1

411260

11208170

7034354112600

8,6 mm (sekskant)

10 mm

200 mm

1

411261

11208188

7034354112617

8,6 mm (sekskant)

11 mm

200 mm

1

411262

11208196

7034354112624

8,6 mm (sekskant)

12 mm

200 mm

1

411263

11208204

7034354112631

8,6 mm (sekskant)

13 mm

200 mm

1

411264

11208212

7034354112648

8,6 mm (sekskant)

14 mm

200 mm

1

411265

11208220

7034354112655

8,6 mm (sekskant)

15 mm

200 mm

1

411266

11208238

7034354112662

8,6 mm (sekskant)

16 mm

200 mm

1

411267

11208246

7034354112679

8,6 mm (sekskant)

17 mm

200 mm

1

411268

11208253

7034354112686

8,6 mm (sekskant)

18 mm

200 mm

1

411270

11208279

7034354112709

8,6 mm (sekskant)

20 mm

200 mm

1

411271

11208287

7034354112716

8,6 mm (sekskant)

21 mm

200 mm

1

411272

11208295

7034354112723

8,6 mm (sekskant)

22 mm

200 mm

1

411274

11208311

7034354112747

8,6 mm (sekskant)

24 mm

200 mm

1

411276

11208329

7034354112761

8,6 mm (sekskant)

26 mm

200 mm

1

411278

11208337

7034354112785

8,6 mm (sekskant)

28 mm

200 mm

1

411280

11208345

7034354112808

8,6 mm (sekskant)

30 mm

200 mm

1

411282

11208352

7034354112822

8,6 mm (sekskant)

32 mm

200 mm

1

411284

11208360

7034354112846

8,6 mm (sekskant)

34 mm

200 mm

1

411286

11208378

7034354112860

8,6 mm (sekskant)

36 mm

200 mm

1

411350

11208386

7034354113508

6,5 mm (sekskant)

8 mm

450 mm

1

411352

11208402

7034354113522

8,0 mm (sekskant)

10 mm

450 mm

1

411353

11208410

7034354113539

9,0 mm (sekskant)

11 mm

450 mm

1

411354

11208428

7034354113546

9,5 mm (sekskant)

12 mm

450 mm

1

411355

11208436

7034354113553

10,5 mm (sekskant)

13 mm

450 mm

1

411356

11208444

7034354113560

11,5 mm (sekskant)

14 mm

450 mm

1

411357

11208451

7034354113577

11,5 mm (sekskant)

15 mm

450 mm

1

411358

11208469

7034354113584

11,5 mm (sekskant)

16 mm

450 mm

1

411359

11208477

7034354113591

11,5 mm (sekskant)

17 mm

450 mm

1

411360

11208485

7034354113607

11,5 mm (sekskant)

18 mm

450 mm

1

411362

11208501

7034354113621

11,5 mm (sekskant)

20 mm

450 mm

1

411363

11208519

7034354113638

11,5 mm (sekskant)

21 mm

450 mm

1

411364

11208527

7034354113645

11,5 mm (sekskant)

22 mm

450 mm

1

411365

11208535

7034354113652

11,5 mm (sekskant)

23 mm

450 mm

1

411366

11208543

7034354113669

11,5 mm (sekskant)

24 mm

450 mm

1

411367

11208550

7034354113676

11,5 mm (sekskant)

25 mm

450 mm

1

411368

11208568

7034354113683

11,5 mm (sekskant)

26 mm

450 mm

1

411370

11208584

7034354113706

11,5 mm (sekskant)

28 mm

450 mm

1

411372

11208600

7034354113720

11,5 mm (sekskant)

30 mm

450 mm

1

411374

11208626

7034354113744

11,5 mm (sekskant)

32 mm

450 mm

1

411376

11208642

7034354113768

11,5 mm (sekskant)

34 mm

450 mm

1

411377

11208659

7034354113775

11,5 mm (sekskant)

35 mm

450 mm

1

411378

11208667

7034354113782

11,5 mm (sekskant)

36 mm

450 mm

1

128

Minste salgsantall

Hitachi Power Tools Norway AS


TREBOR M/CV-SPIRAL TREBOR M/CV-SPIRAL • • •

Trebor i herdet høykvalitets stål Utstyrt med selvsentrerende gjenget borspiss for enklere sentrering og minimal slitasje på underlaget Presisjonsslipt spiral for dimensjonsstabil boring

BRUKSOMRÅDE: • Boring i både harde og myke trematerialer uten bruk av slag

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Bordimensjon

Total lengde

Arbeidslengde

66781901

46626962

8717574029697

3 mm (rund)

3 mm

61 mm

32 mm

Minste salgsantall

1

66781902

46626977

8717574029703

4 mm (rund)

4 mm

75 mm

45 mm

1

66781903

46817752

8717574029710

5 mm (rund)

5 mm

86 mm

50 mm

1

66781904

46626981

8717574029727

6 mm (rund)

6 mm

92 mm

55 mm

1

66781906

46817763

8717574029741

8 mm (rund)

8 mm

117 mm

75 mm

1

66781908

46626996

8717574029765

10 mm (rund)

10 mm

133 mm

85 mm

1

66781910

47167937

8717574029789

10 mm (rund)

12 mm

150 mm

95 mm

1

66781911

46627000

8717574029796

10 mm (rund)

13 mm

150 mm

95 mm

1

Dimensjoner over 10 mm har redusert verktøytange

TREBORSETT M/CV-SPIRAL • • •

Praktisk treborsett i herdet høykvalitets stål Utstyrt med selvsentrerende gjenget borspiss for enklere sentrering og minimal slitasje på underlaget Presisjonsslipt spiral for dimensjonsstabil boring

BRUKSOMRÅDE: • Boring i både harde og myke trematerialer uten bruk av slag

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Bordimensjon

66781982

49260884

8717574030143

Rund

3 - 10 mm

Antall deler

8

Settet inneholder: 8 stk. bor (3/4/5/6/7/8/9/10 mm)

Hitachi Power Tools Norway AS

129


FLATE TREBOR FLATE TREBOR • • •

Flate trebor i herdet høykvalitets stål Utstyrt med borspiss for enklere sentrering og minimal slitasje på underlaget Presisjonsslipte støtteskjær for dimensjonsstabil boring

BRUKSOMRÅDE: • Boring i både harde og myke trematerialer uten bruk av slag

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Bordimensjon

Total lengde

Minste salgsantall

66781701

46054642

8717574027006

1/4" sekskant

6 mm

150 mm

1

66781702

46054657

8717574027013

1/4" sekskant

8 mm

150 mm

1

66781703

46054661

8717574027020

1/4" sekskant

10 mm

150 mm

1

66781704

46054676

8717574027037

1/4" sekskant

12 mm

150 mm

1

8717574027044

66781705

46054695

66781706

46054706

66781708

46054725

8717574027075

1/4" sekskant

13 mm

150 mm

1

1/4" sekskant

14 mm

150 mm

1

1/4" sekskant

16 mm

150 mm

1

66781710

46054752

8717574027099

1/4" sekskant

18 mm

150 mm

1

66781712

46055584

8717574027112

1/4" sekskant

20 mm

150 mm

1

66781713

46055592

8717574027129

1/4" sekskant

22 mm

150 mm

1

66781714

46055603

8717574027136

1/4" sekskant

24 mm

150 mm

1

66781715

46055637

8717574027143

1/4" sekskant

25 mm

150 mm

1

66781718

46055686

8717574027174

1/4" sekskant

30 mm

150 mm

1

66781721

46346353

8717574027204

1/4" sekskant

35 mm

150 mm

1

66781724

46346372

8717574027235

1/4" sekskant

40 mm

150 mm

1

66781731

46346398

8717574027242

1/4" sekskant

6 mm

400 mm

1

66781732

46346402

8717574027259

1/4" sekskant

8 mm

400 mm

1

66781733

46346417

8717574027266

1/4" sekskant

10 mm

400 mm

1

66781734

46346436

8717574027273

1/4" sekskant

12 mm

400 mm

1

66781735

46346440

8717574027280

1/4" sekskant

13 mm

400 mm

1

66781736

46346455

8717574027297

1/4" sekskant

14 mm

400 mm

1

66781738

46346466

8717574027310

1/4" sekskant

16 mm

400 mm

1

66781740

46346474

8717574027334

1/4" sekskant

18 mm

400 mm

1

66781742

46346485

8717574027358

1/4" sekskant

20 mm

400 mm

1

66781743

46346493

8717574027365

1/4" sekskant

22 mm

400 mm

1

66781744

46346504

8717574027372

1/4" sekskant

24 mm

400 mm

1

66781745

46346512

8717574027389

1/4" sekskant

25 mm

400 mm

1

66781748

46346523

8717574027419

1/4" sekskant

30 mm

400 mm

1

66781751

46346538

8717574027440

1/4" sekskant

35 mm

400 mm

1

66781754

46346542

8717574027471

1/4" sekskant

40 mm

400 mm

1

BORFORLENGER •

For bruk med flate trebor

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Lengde

Minste salgsantall

66781790

46061362

8717574027723

300 mm

1

130

Hitachi Power Tools Norway AS


FLATE TREBOR TREBORSETT FLATE TREBOR • • •

Praktisk treborsett i herdet høykvalitets stål Utstyrt med borspiss for enklere sentrering og minimal slitasje på underlaget Presisjonsslipte støtteskjær for dimensjonsstabil boring

BRUKSOMRÅDE: • Boring i både harde og myke trematerialer uten bruk av slag

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Bordimensjon

66781793

49260846

8717574027754

1/4" sekskant

14 - 24 mm

Total lengde

Antall deler

150 mm

6

Total lengde

Antall deler

150 mm

13

Settet inneholder: 6 stk. bor (14/16/18/20/22/24 mm)

TREBORSETT FLATE TREBOR • • •

Praktisk treborsett i herdet høykvalitets stål Utstyrt med borspiss for enklere sentrering og minimal slitasje på underlaget Presisjonsslipte støtteskjær for dimensjonsstabil boring

BRUKSOMRÅDE: • Boring i både harde og myke trematerialer uten bruk av slag

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Bordimensjon

66781795

49260865

8717574027778

1/4" sekskant

6 - 25 mm

Settet inneholder: 13 stk. bor (6/8/10/12/13/14/16/17/18/19/20/22/25 mm)

Hitachi Power Tools Norway AS

131


INSTALLASJONSBOR INSTALLASJONSBOR • • • •

HSS installsjonsbor i herdet høykvalitets stål Utstyrt med borspiss for enklere sentrering og minimal slitasje på underlaget Ekstra lang tange gjør boret ideelt for gjennomboring Forsenket sylindrisk endetange

BRUKSOMRÅDE: • Gjennomboring av vegger og tak etc. • Boring i trematerialer, stål og ulike metaller Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Bordimensjon

Total lengde

Minste salgsantall

Antall /F-pak

411184

11480324

7034354111849

10 mm

14 mm

400 mm

1

1

411185

11480332

7034354111856

10 mm

16 mm

400 mm

1

1

411189

21182241

7034354111894

13 mm

18 mm

400 mm

1

1

411186

11480340

7034354111863

13 mm

20 mm

400 mm

1

1

411187

21182225

7034354111870

13 mm

22 mm

400 mm

1

1

411188

21182233

7034354111887

13 mm

26 mm

400 mm

1

1

INSTALLASJONSBOR M/HULL • • • • •

HSS installsjonsbor i herdet høykvalitets stål Utstyrt med borspiss for enklere sentrering og minimal slitasje på underlaget Ekstra lang tange gjør boret ideelt for gjennomboring Forsenket sylindrisk endetange Utstyrt med hull for kabeltrekking

BRUKSOMRÅDE: • Gjennomboring av vegger og tak etc. • Boring i trematerialer, stål og ulike metaller • Kabeltrekking Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Bordimensjon

Total lengde

Minste salgsantall

Antall /F-pak

411401

21794409

7034354114017

6 mm

6 mm

400 mm

1

1

411402

21794417

7034354114024

6 mm

8 mm

400 mm

1

1

411403

21794425

7034354114031

7 mm

10 mm

400 mm

1

1

411404

21794433

7034354114048

10 mm

12 mm

400 mm

1

1

411412

21794441

7034354114123

6 mm

6 mm

600 mm

1

1

411413

21794458

7034354114130

6 mm

8 mm

600 mm

1

1

411414

21794466

7034354114147

7 mm

10 mm

600 mm

1

1

411415

21794474

7034354114154

10 mm

12 mm

600 mm

1

1

132

Hitachi Power Tools Norway AS


MURBOR MURBOR • • • • •

Bruddfast spiralbor med suverene torsjonsegenskaper Utstyrt med borspiss for enklere sentrering og minimal slitasje på underlaget Avansert borgeometri optimalisert for høy borhastighet, fine hull og lang levetid Gode spontransportegenskaper Godkjent for standard DIN 8039

BRUKSOMRÅDE: • Boring i ulike steinmaterialer som mur, Leca, tegl etc. Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Bordimensjon

Total lengde

Arbeidslengde

66780851

44667923

8717574021707

3,0 mm

3,0 mm

70 mm

40 mm

Minste salgsantall

1

Antall /F-pak

1

66780852

44667938

8717574021714

4,0 mm

4,0 mm

85 mm

50 mm

1

1

66780853

44667942

8717574021721

5,0 mm

5,0 mm

85 mm

50 mm

1

1

66780855

44667957

8717574021745

5,5 mm

5,5 mm

85 mm

50 mm

1

1

66780856

44667961

8717574021752

5,5 mm

5,5 mm

150 mm

90 mm

1

1

66780857

44667976

8717574021769

6,0 mm

6,0 mm

100 mm

60 mm

1

1

66780858

44667980

8717574021776

6,0 mm

6,0 mm

150 mm

90 mm

1

1

66780862

48151532

8717574021813

6,5 mm

6,5 mm

100 mm

60 mm

1

1

66780863

48151543

8717574021820

6,5 mm

6,5 mm

150 mm

90 mm

1

1

66780864

44667995

8717574021837

7,0 mm

7,0 mm

100 mm

60 mm

1

1

66780866

44668025

8717574021851

8,0 mm

8,0 mm

120 mm

80 mm

1

1

66780867

44668044

8717574021868

8,0 mm

8,0 mm

200 mm

150 mm

1

1

66780871

44668052

8717574021905

10,0 mm

10,0 mm

120 mm

80 mm

1

1

66780872

44668078

8717574021912

10,0 mm

10,0 mm

200 mm

150 mm

1

1

66780875

44668082

8717574021943

12,0 mm

12,0 mm

150 mm

90 mm

1

1

66780876

44668097

8717574021950

12,0 mm

12,0 mm

200 mm

150 mm

1

1

Hitachi Power Tools Norway AS

133


INNSTIKK:http://hitachi.webon.net/mediabank/store/7595/Side-134-METALLBOR.pdf|id=7595|sourcepage=1

HITACHI METALLBOR For å kunne imøtekomme den profesjonelle brukers høye krav til kvalitet, blir alle våre metallbor produsert av kun de beste råvarer under en kontinuerlig kontrollert og godkjent produksjonsprosess i henhold til standard DIN 338.

Avansert borgeometri Våre bor er optimalisert for høy borhastighet, fine hull og lang levetid. Borene blir regelmessig testet under meget strenge forhold for å sikre kvalitet og funksjonalitet. Tester og målinger viser at Hitachis metallbor er blant de mest effektive på markedet. Våre bor gjennomgår en spesiell herdeprosess hvor tangen får en bløtere herding for meget solid innfesting i maskinens chuck. Tangediameter tilsvarer bordiameter på samtlige bor med rund tange, men vi tilbyr også et komplett sortiment med 1/4” sekskant verktøytange. Borspiralen har en meget solid kjernetykkelse og utpreget hardhet for å minske bruddrisikoen på små bordimensjoner. Torsjonsegenskapene reduserer også bruddrisikoen selv om boret går ustøtt mot materialet. Spiralvinkelen er konstruert for best mulig transport av metallspon.

AVANSERT BORGEOMETRI

Borspiss effektiviserer borprosessen Borene er utstyrt med slipt borspiss som samsvarer med DIN 1412. Forboring eller slag med sentreringsspiss er ikke lenger nødvendig. Den forenklede boringen korter ned bortiden, forlenger borets levetid og resulterer i omkostningsreduksjon på hele borprosessen.


METALLBOR METALLBOR DIN338 RUND TANGE • • • •

HSS metallbor i herdet høykvalitetsstål Bruddfast og oksidinnsatt borspiral med suverene torsjonsegenskaper Optimalisert borgeometri for høy borhastighet, effektiv transport av spon, fine hull og lang levetid Utstyrt med borspiss for enklere sentrering og minimal slitasje på underlaget

BRUKSOMRÅDE: • Boring i stål, hardt kunststoff og ulike metaller Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Bordimensjon

Total lengde

Arbeidslengde

Minste salgsantall

Antall /F-pak

66780201

43685403

8717574004632

1,00 mm

1,00 mm

34 mm

12 mm

1

2

66780202

43685418

8717574004649

1,50 mm

1,50 mm

40 mm

18 mm

1

2

66780203

43685422

8717574004656

2,00 mm

2,00 mm

49 mm

24 mm

1

2

66780204

43685437

8717574004663

2,20 mm

2,20 mm

53 mm

27 mm

1

2

66780205

43685441

8717574004670

2,25 mm

2,25 mm

53 mm

27 mm

1

2

66780206

43685456

8717574004687

2,50 mm

2,50 mm

57 mm

30 mm

1

2

66780207

43685460

8717574004694

2,60 mm

2,60 mm

57 mm

30 mm

1

2

66780208

43685475

8717574004700

2,75 mm

2,75 mm

61 mm

33 mm

1

1

66780209

43685486

8717574004717

2,80 mm

2,80 mm

61 mm

33 mm

1

1

66780210

43685494

8717574004724

3,00 mm

3,00 mm

61 mm

33 mm

1

1

66780211

43685505

8717574004731

3,20 mm

3,20 mm

65 mm

36 mm

1

1

66780212

43685513

8717574004748

3,25 mm

3,25 mm

65 mm

36 mm

1

1 10

66780288

49262360

8717574005424

3,25 mm

3,25 mm

65 mm

36 mm

1

66780213

43685524

8717574004755

3,30 mm

3,30 mm

65 mm

36 mm

1

1

66780214

43685532

8717574004762

3,50 mm

3,50 mm

70 mm

39 mm

1

1

66780215

43685543

8717574004779

3,75 mm

3,75 mm

70 mm

39 mm

1

1

66780216

43685558

8717574004786

3,80 mm

3,80 mm

75 mm

43 mm

1

1

66780217

43685562

8717574004793

4,00 mm

4,00 mm

75 mm

43 mm

1

1

66780218

43685577

8717574004809

4,10 mm

4,10 mm

75 mm

43 mm

1

1

66780219

43685581

8717574004816

4,20 mm

4,20 mm

75 mm

43 mm

1

1

66780220

43685596

8717574004823

4,25 mm

4,25 mm

75 mm

43 mm

1

1

66780221

43685600

8717574004830

4,30 mm

4,30 mm

75 mm

43 mm

1

1

66780222

43685615

8717574004847

4,50 mm

4,50 mm

80 mm

47 mm

1

1

66780223

43685626

8717574004854

4,75 mm

4,75 mm

80 mm

47 mm

1

1

66780224

43685634

8717574004861

4,80 mm

4,80 mm

86 mm

52 mm

1

1

66780225

43685645

8717574004878

5,00 mm

5,00 mm

86 mm

52 mm

1

1

66780226

43685653

8717574004885

5,10 mm

5,10 mm

86 mm

52 mm

1

1

66780227

43685664

8717574004892

5,20 mm

5,20 mm

86 mm

52 mm

1

1

66780228

43685672

8717574004908

5,25 mm

5,25 mm

86 mm

52 mm

1

1

66780229

43685683

8717574004915

5,50 mm

5,50 mm

93 mm

57 mm

1

1

66780230

43685698

8717574004922

5,75 mm

5,75 mm

93 mm

57 mm

1

1

66780231

43685702

8717574004939

5,80 mm

5,80 mm

93 mm

57 mm

1

1

66780232

43685717

8717574004946

6,00 mm

6,00 mm

93 mm

57 mm

1

1

66780233

43685721

8717574004953

6,20 mm

6,20 mm

101 mm

63 mm

1

1

66780234

43685736

8717574004960

6,25 mm

6,25 mm

101 mm

63 mm

1

1

66780235

43685740

8717574004977

6,50 mm

6,50 mm

101 mm

63 mm

1

1

66780236

43685755

8717574004984

6,75 mm

6,75 mm

109 mm

69 mm

1

1

66780237

43685766

8717574004991

6,80 mm

6,80 mm

109 mm

69 mm

1

1

66780238

43685774

8717574005004

7,00 mm

7,00 mm

109 mm

69 mm

1

1

66780239

43685785

8717574005011

7,50 mm

7,50 mm

109 mm

69 mm

1

1

66780240

43685793

8717574005028

7,80 mm

7,80 mm

117 mm

75 mm

1

1

66780241

43685804

8717574005035

8,00 mm

8,00 mm

117 mm

75 mm

1

1

66780242

43685812

8717574005042

8,50 mm

8,50 mm

117 mm

75 mm

1

1

66780243

43685823

8717574005059

9,00 mm

9,00 mm

125 mm

81 mm

1

1

66780244

43685838

8717574005066

9,50 mm

9,50 mm

125 mm

81 mm

1

1

66780245

43685842

8717574005073

10,00 mm

10,00 mm

133 mm

87 mm

1

1

66780246

43685857

8717574005080

10,20 mm

10,20 mm

133 mm

87 mm

1

1

66780247

43685861

8717574005097

10,50 mm

10,50 mm

133 mm

87 mm

1

1

Hitachi Power Tools Norway AS

135


METALLBOR Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Bordimensjon

Total lengde

Arbeidslengde

Minste salgsantall

Antall /F-pak

66780248

43685876

8717574005103

11,00 mm

11,00 mm

142 mm

94 mm

1

1

66780249

43685880

8717574005110

11,50 mm

11,50 mm

142 mm

94 mm

1

1

66780250

43685895

8717574005127

12,00 mm

12,00 mm

151 mm

101 mm

1

1

66780251

43685906

8717574005134

12,50 mm

12,50 mm

151 mm

101 mm

1

1

66780252

43685914

8717574005141

13,00 mm

13,00 mm

151 mm

101 mm

1

1

METALLBOR DIN338 REDUSERT TANGE • • • • •

HSS metallbor i herdet høykvalitetsstål Bruddfast og oksidinnsatt borspiral med suverene torsjonsegenskaper Optimalisert borgeometri for høy borhastighet, effektiv transport av spon, fine hull og lang levetid Utstyrt med borspiss for enklere sentrering og minimal slitasje på underlaget Dimensjonsredusert verktøytange for bruk i 13 mm chuck

BRUKSOMRÅDE: • Boring i stål, hardt kunststoff og ulike metaller Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Bordimensjon

Total lengde

Arbeidslengde

Minste salgsantall

Antall /F-pak

66780420

43685925

8717574006667

13,5 mm

13,5 mm

160 mm

108 mm

1

1

66780421

43685933

8717574006674

14,0 mm

14,0 mm

160 mm

108 mm

1

1

66780422

43685944

8717574006681

14,5 mm

14,5 mm

169 mm

114 mm

1

1

66780423

43685952

8717574006698

15,0 mm

15,0 mm

169 mm

114 mm

1

1

66780424

43685963

8717574006704

15,5 mm

15,5 mm

178 mm

120 mm

1

1

66780425

43685978

8717574006711

16,0 mm

16,0 mm

178 mm

120 mm

1

1

66780426

43685982

8717574006728

16,5 mm

16,5 mm

184 mm

125 mm

1

1

66780427

43685997

8717574006735

17,0 mm

17,0 mm

184 mm

125 mm

1

1

66780428

43686001

8717574006742

17,5 mm

17,5 mm

191 mm

130 mm

1

1

66780429

43686016

8717574006759

18,0 mm

18,0 mm

191 mm

130 mm

1

1

66780430

43686020

8717574006766

18,5 mm

18,5 mm

198 mm

135 mm

1

1

66780431

43686035

8717574006773

19,0 mm

19,0 mm

198 mm

135 mm

1

1

66780432

43686046

8717574006780

19,5 mm

19,5 mm

205 mm

140 mm

1

1

66780433

43686054

8717574006797

20,0 mm

20,0 mm

205 mm

140 mm

1

1

Total lengde

Arbeidslengde

Minste salgsantall

Antall /F-pak

METALLBOR DIN338 SEKSKANT TANGE • • • •

HSS metallbor i herdet høykvalitetsstål Bruddfast og oksidinnsatt borspiral med suverene torsjonsegenskaper Optimalisert borgeometri for høy borhastighet, effektiv transport av spon, fine hull og lang levetid Utstyrt med borspiss for enklere sentrering og minimal slitasje på underlaget

BRUKSOMRÅDE: • Boring i stål, hardt kunststoff og ulike metaller

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Bordimensjon

66780441

43686065

8717574006803

1/4" sekskant

3,0 mm

76 mm

33 mm

1

1

66780442

43686073

8717574006810

1/4" sekskant

3,2 mm

80 mm

36 mm

1

1

66780443

43686084

8717574006827

1/4" sekskant

4,0 mm

90 mm

43 mm

1

1

66780444

43686092

8717574006834

1/4" sekskant

4,2 mm

90 mm

43 mm

1

1

66780445

43686103

8717574006841

1/4" sekskant

5,0 mm

101 mm

52 mm

1

1

66780446

43686118

8717574006858

1/4" sekskant

6,0 mm

108 mm

57 mm

1

1

66780447

43686122

8717574006865

1/4" sekskant

8,0 mm

117 mm

75 mm

1

1

66780448

43686137

8717574006872

1/4" sekskant

10,0 mm

133 mm

87 mm

1

1

66780449

43686141

8717574006889

1/4" sekskant

12,0 mm

151 mm

101 mm

1

1

66780450

43686156

8717574006896

1/4" sekskant

13,0 mm

151 mm

101 mm

1

1

136

Hitachi Power Tools Norway AS


METALLBORSETT METALLBORSETT • • • • • •

Praktisk HSS metallborsett i herdet høykvalitetsstål Settet inneholder et utvalg av de aller mest brukte dimensjoner Bruddfast og oksidinnsatt borspiral med suverene torsjonsegenskaper Optimalisert borgeometri for høy borhastighet, effektiv transport av spon, fine hull og lang levetid Utstyrt med borspiss for enklere sentrering og minimal slitasje på underlaget Leveres i boks av slagfast plast

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

60120773

41849602

7034354709343

Antall deler

19

Bordimensjon

Minste salgsantall

1 - 10 mm

1

MULTIBOR • •

Universalbor av høy kvalitet for boring i ulike materialer uten slagfunksjon Titanbelagt borspiss

BRUKSOMRÅDE: • Boring i tre-, plast- og aluminiumsmaterialer • Boring i tegl, fliser og keramikk etc. • Boring i glass (vannavkjøling kreves)

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Bordimensjon

Total lengde

Minste salgsantall

66000076

48889517

7034354711773

1/4" sekskant

4 mm

70 mm

1

66000077

48889536

7034354711780

1/4" sekskant

5 mm

71 mm

1

66000078

48889566

7034354711797

1/4" sekskant

6 mm

76 mm

1

66000079

48889585

7034354711803

1/4" sekskant

8 mm

82 mm

1

66000080

48889593

7034354711810

1/4" sekskant

10 mm

82 mm

1

OBS! Vannavkjøling kreves ved boring i glass

MULTIBORSETT • •

Universalbor av høy kvalitet for boring i ulike materialer uten slagfunksjon Titanbelagt borspiss

BRUKSOMRÅDE: • Boring i tre-, plast- og aluminiumsmaterialer • Boring i tegl, fliser og keramikk etc. • Boring i glass (vannavkjøling kreves)

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

66000075

47225920

7034354711292

1/4" sekskant

Antall deler

5

Bordimensjon

4 - 10 mm

Minste salgsantall

1

OBS! Vannavkjøling kreves ved boring i glass

Hitachi Power Tools Norway AS

137


INNSTIKK:http://hitachi.webon.net/mediabank/store/7596/Side-138-HAMMERBOR.pdf|id=7596|sourcepage=1

HITACHI HAMMERBOR Suksess basert på tysk kvalitet. Hitachis hammerbor blir utviklet og produsert av markedets mest moderne maskiner med robotteknologi. Den datastyrte prosessen møter de absolutt strengeste krav til produktenes effektivitet og levetid. Den spesielle varmeherdingen og overflatebehandlingen reduserer slitasje og forbedrer borets resistens mot bøyningspåvirkning. Kontinuerlig forskning og utvikling garanterer at vi møter markedets stadig økende krav til kvalitet.

Verktøytange Våre bor er tilgjengelige med de to mest brukte verktøytanger på markedet, SDS-plus og SDS-max. Det første SDS-systemet (Special Direct System) ble lansert i 1976 og ble raskt markedsledende. SDS-plus er beregnet for bruk på mindre borhammere, mens SDS-max er beregnet for litt større borhammere. Begge systemer er bygget på en ny standard hvor forbruker vil profittere med en lavere kostpris pr. boret hull basert på lengre levetid, bedre ytelse og raskere boring. Brukerstyrt sortiment Hitachi er i stand til å levere et unikt sortiment av høy kvalitet. Alle som bearbeider betong- og steinmaterialer ønsker det beste utstyr for forenkling av sitt arbeid. Vårt brede sortiment hammerbor og tilbehør gjør “umulige” arbeidsoppgaver mulig. I tillegg til hammerbor kan Hitachi tilby blant annet gjennombruddsbor, borkroner m/tilbehør, forlengere og adaptere/overganger for hurtig verktøyskifte mellom ulike verktøytanger.

FOKUS PÅ EFFEKTIVITET OG LEVETID

% 150

Borets levetid

Borhastighet

Borkostnad pr. hull

Zentro Standard

Zentro Standard

Zentro Standard

125 100 75 50 25 0

Zentro Plus (SDS-plus) Vårt nyeste tilskudd i borsortimentet er Zentro Plus, en ny teknologi som kombinerer intelligent og innovativ borgeometri med kompromissløs kvalitet Borene er utstyrt med 4 HM-skjær, noe som tidligere kun var å finne på bor med SDS-max tange. Praktiske tester utført på brukers premisser under ekstreme forhold, bekrefter at Hitachis SDS-plus bor setter standard hva effektivitet og ytelse angår. Zentro Max (SDS-max) Zentro-teknologien har blitt utviklet over flere år, og er fortsatt i kontinuerlig utvikling for å kunne møte den profesjonelle brukers høyeste tekniske krav. Dette gir våre brukere over hele verden en forsikring om at de har tilgjengelige bor av høyeste kvalitet. Den unike kjernen demper vibrasjon/friksjon og lydnivå samtidig med økt, kraftoverføring fra maskin til borspiss, noe som resulterer i vesentlig høyere borhastighet. I tillegg økes borets levetid med opp til 20%.


HAMMERBOR V-PLUS HAMMERBOR V-PLUS • • • • • • • •

• • •

Hammerbor med SDS-plus verktøytange for rask og enkel boring Varmeherdet og overflatebehandlet for lenger levetid Utstyrt med to skjær og dobbel spiral for optimal stabilitet og bedre kutteevne i eksempelvis armeringsstål (armert betong) 12% høyere borhastighet enn konvensjonelle SDS-plus bor med to skjær Nyutviklet konisk spiralkonstruksjon med 35% tykkere ytterskjær for mindre slitasje og forbedret resistens mot bøyningspåvirkning ved fastkjøring Nydesignet sentreringsspiss med myk overgang til ytterskjær for rask og enkel sentrering Dynamisk meiselformet sentreringsspiss av forsterket carbide som bryter raskt gjennom materialet og leder borestøv hurtig ut i borspiralen Hardmetallskjær utstyrt med 3 “power breakers” som gir kraftoverføring til en mindre overflate av borematerialet for dannelse av microbrudd som igjen fører til merkbart høyere borhastighet og økt presisjon Smal spiralegg i front for meget effektiv transport av borstøv og minimal friksjon Bred spiralegg nærmere verktøytangen for optimal kraftoverføring og mindre risiko for brudd Passer alle verktøy med SDS-plus verktøyfeste

BRUKSOMRÅDE: • Boring i betong, mur, granitt, naturstein og andre steinmaterialer etc. • Boring i klinker, fliser og marmor etc. Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Bordimensjon

Total lengde

Arbeidslengde

66782401

48967285

8717574045116

SDS-plus

4,0 mm

110 mm

50 mm

Antall skjær

2

66782402

48958473

8717574045123

SDS-plus

4,0 mm

160 mm

100 mm

2

66782403

48967463

8717574045130

SDS-plus

4,8 mm

160 mm

100 mm

2

66782404

48967478

8717574045147

SDS-plus

5,0 mm

110 mm

50 mm

2

66782405

48967482

8717574045154

SDS-plus

5,0 mm

140 mm

80 mm

2

66782406

48923416

8717574045161

SDS-plus

5,0 mm

160 mm

100 mm

2

66782407

48967497

8717574045178

SDS-plus

5,0 mm

210 mm

150 mm

2

66782409

48967501

8717574045192

SDS-plus

5,0 mm

310 mm

250 mm

2

66782410

48967516

8717574045208

SDS-plus

5,5 mm

110 mm

50 mm

2

66782411

48923420

8717574045215

SDS-plus

5,5 mm

160 mm

100 mm

2

66782412

48967520

8717574045222

SDS-plus

5,5 mm

210 mm

150 mm

2

66782413

48967535

8717574045239

SDS-plus

5,5 mm

260 mm

200 mm

2

66782415

48967546

8717574045253

SDS-plus

6,0 mm

110 mm

50 mm

2

66782416

48923435

8717574045260

SDS-plus

6,0 mm

160 mm

100 mm

2

66782417

48923446

8717574045277

SDS-plus

6,0 mm

210 mm

150 mm

2

66782419

48967554

8717574045291

SDS-plus

6,0 mm

310 mm

250 mm

2

66782421

48967565

8717574045314

SDS-plus

6,0 mm

460 mm

400 mm

2

66782422

48967573

8717574045321

SDS-plus

6,5 mm

110 mm

50 mm

2

66782423

48967584

8717574045338

SDS-plus

6,5 mm

160 mm

100 mm

2

66782424

48967592

8717574045345

SDS-plus

6,5 mm

210 mm

150 mm

2

66782426

48967603

8717574045369

SDS-plus

6,5 mm

310 mm

250 mm

2

66782429

48967618

8717574045390

SDS-plus

7,0 mm

110 mm

50 mm

2

66782430

48967622

8717574045406

SDS-plus

7,0 mm

160 mm

100 mm

2

66782432

48967637

8717574045420

SDS-plus

8,0 mm

110 mm

50 mm

2

66782433

48923454

8717574045437

SDS-plus

8,0 mm

160 mm

100 mm

2

66782434

48923465

8717574045444

SDS-plus

8,0 mm

210 mm

150 mm

2

66782435

48923473

8717574045451

SDS-plus

8,0 mm

260 mm

200 mm

2

66782436

48967743

8717574045468

SDS-plus

8,0 mm

310 mm

250 mm

2

66782437

48967777

8717574045475

SDS-plus

8,0 mm

400 mm

340 mm

2

66782438

48967853

8717574045482

SDS-plus

8,0 mm

460 mm

400 mm

2

66782442

48968246

8717574045529

SDS-plus

9,0 mm

210 mm

150 mm

2

66782444

48968284

8717574045543

SDS-plus

10,0 mm

110 mm

50 mm

2

66782445

48923484

8717574045550

SDS-plus

10,0 mm

160 mm

100 mm

2

66782446

48968640

8717574045567

SDS-plus

10,0 mm

210 mm

150 mm

2

66782447

48923492

8717574045574

SDS-plus

10,0 mm

260 mm

200 mm

2

66782448

48968655

8717574045581

SDS-plus

10,0 mm

310 mm

250 mm

2

66782449

48968666

8717574045598

SDS-plus

10,0 mm

350 mm

300 mm

2

66782450

48968704

8717574045604

SDS-plus

10,0 mm

450 mm

400 mm

2

Hitachi Power Tools Norway AS

139


HAMMERBOR V-PLUS Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Bordimensjon

Total lengde

Arbeidslengde

66782451

48968712

8717574045611

SDS-plus

10,0 mm

600 mm

550 mm

Antall skjær

2

66782453

48968757

8717574045635

SDS-plus

10,0 mm

1.000 mm

950 mm

2

66782458

48923503

8717574045680

SDS-plus

12,0 mm

160 mm

100 mm

2

66782459

48969283

8717574045697

SDS-plus

12,0 mm

210 mm

150 mm

2

66782460

48923541

8717574045703

SDS-plus

12,0 mm

260 mm

200 mm

2

66782463

48923556

8717574045734

SDS-plus

12,0 mm

450 mm

400 mm

2

66782464

48969298

8717574045741

SDS-plus

12,0 mm

600 mm

550 mm

2

66782466

48969302

8717574045765

SDS-plus

12,0 mm

1.000 mm

950 mm

2

66782468

48969317

8717574045789

SDS-plus

13,0 mm

210 mm

150 mm

2

66782469

48969321

8717574045796

SDS-plus

13,0 mm

260 mm

200 mm

2

66782471

48969336

8717574045819

SDS-plus

14,0 mm

160 mm

100 mm

2

66782472

48923560

8717574045826

SDS-plus

14,0 mm

210 mm

150 mm

2

66782473

48969366

8717574045833

SDS-plus

14,0 mm

260 mm

200 mm

2

66782474

48969385

8717574045840

SDS-plus

14,0 mm

310 mm

250 mm

2

66782475

48969412

8717574045857

SDS-plus

14,0 mm

450 mm

400 mm

2

66782476

48969438

8717574045864

SDS-plus

14,0 mm

600 mm

550 mm

2

66782479

48969442

8717574045895

SDS-plus

15,0 mm

160 mm

100 mm

2

66782481

48969457

8717574045918

SDS-plus

15,0 mm

260 mm

200 mm

2

66782482

48969461

8717574045925

SDS-plus

15,0 mm

450 mm

450 mm

2

66782483

48969476

8717574045932

SDS-plus

16,0 mm

160 mm

100 mm

2

66782484

48969480

8717574045949

SDS-plus

16,0 mm

210 mm

150 mm

2

66782486

48923575

8717574045963

SDS-plus

16,0 mm

310 mm

260 mm

2

66782487

48969495

8717574045970

SDS-plus

16,0 mm

450 mm

400 mm

2

66782488

48969506

8717574045987

SDS-plus

16,0 mm

600 mm

550 mm

2

66782490

48969544

8717574046007

SDS-plus

16,0 mm

1.000 mm

950 mm

2

66782491

48969552

8717574046014

SDS-plus

17,0 mm

210 mm

150 mm

2

66782492

48969578

8717574046021

SDS-plus

18,0 mm

200 mm

150 mm

2

66782494

48969582

8717574046045

SDS-plus

18,0 mm

300 mm

250 mm

2

66782495

48969597

8717574046052

SDS-plus

18,0 mm

450 mm

400 mm

2

66782496

48969601

8717574046069

SDS-plus

18,0 mm

600 mm

550 mm

2

66782497

48969616

8717574046076

SDS-plus

18,0 mm

1.000 mm

950 mm

2

66782500

48969620

8717574046106

SDS-plus

20,0 mm

200 mm

150 mm

2

66782502

48969635

8717574046120

SDS-plus

20,0 mm

300 mm

250 mm

2

66782503

48969646

8717574046137

SDS-plus

20,0 mm

450 mm

400 mm

2

66782504

48969654

8717574046144

SDS-plus

20,0 mm

600 mm

550 mm

2

66782505

48969673

8717574046151

SDS-plus

20,0 mm

1.000 mm

950 mm

2

66782506

48969684

8717574046168

SDS-plus

22,0 mm

250 mm

200 mm

2

66782508

48969692

8717574046182

SDS-plus

22,0 mm

450 mm

400 mm

2

66782510

48969703

8717574046205

SDS-plus

22,0 mm

1.000 mm

950 mm

2

66782513

48969718

8717574046236

SDS-plus

24,0 mm

250 mm

200 mm

2

66782515

48969722

8717574046250

SDS-plus

24,0 mm

450 mm

400 mm

2

66782516

48969737

8717574046267

SDS-plus

25,0 mm

250 mm

200 mm

2

66782518

48969741

8717574046281

SDS-plus

25,0 mm

450 mm

400 mm

2

66782519

48969756

8717574046298

SDS-plus

25,0 mm

600 mm

550 mm

2

66782522

48969760

8717574046328

SDS-plus

26,0 mm

450 mm

400 mm

2

140

Hitachi Power Tools Norway AS


HAMMERBOR ZENTRO PLUS HAMMERBOR ZENTRO PLUS • • • • • • •

Hammerbor med SDS-plus verktøytange for rask og enkel boring Zentro Plus er utstyrt med fire skjær for optimal stabilitet og bedre kutteevne i eksempelvis armeringsstål (armert betong) Varmeherdet og overflatebehandlet for mindre slitasje, lenger levetid og forbedret resistens mot bøyningspåvirkning Patentert konisk KVS spiralkonstruksjon for effektiv transport av borstøv, minimal friksjon og optimal kraftoverføring Hardmetallskjær med sentreringsspiss av forsterket carbide for enkel sentrering og presisjonsboring Dynamisk meiselformet borspiss som bryter raskt gjennom materialet og leder borestøv hurtig ut i borspiralen Passer alle verktøy med SDS-plus verktøyfeste

BRUKSOMRÅDE: • Boring i betong, mur, granitt, naturstein og andre steinmaterialer etc. • Boring i klinker, fliser og marmor etc. Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Bordimensjon

Total lengde

Arbeidslengde

60331301

41333154

7034354611370

SDS-plus

5,0 mm

110 mm

50 mm

Antall skjær

4

60331302

41333162

7034354611387

SDS-plus

5,0 mm

160 mm

100 mm

4

60331303

41333170

7034354611394

SDS-plus

5,5 mm

110 mm

50 mm

4

60331304

41333188

7034354611400

SDS-plus

5,5 mm

160 mm

100 mm

4

60331305

41333261

7034354611417

SDS-plus

6,0 mm

110 mm

50 mm

4

60331306

41339805

7034354611424

SDS-plus

6,0 mm

160 mm

100 mm

4

60331307

41339813

7034354611431

SDS-plus

6,0 mm

210 mm

150 mm

4

60331308

41368036

7034354611448

SDS-plus

6,0 mm

260 mm

200 mm

4

60331309

41368044

7034354611455

SDS-plus

6,0 mm

310 mm

250 mm

4

60331310

41368069

7034354611462

SDS-plus

6,5 mm

160 mm

100 mm

4

60331311

41368077

7034354611479

SDS-plus

6,5 mm

210 mm

150 mm

4

60331312

41368085

7034354611486

SDS-plus

6,5 mm

260 mm

200 mm

4

60331313

41368093

7034354611493

SDS-plus

6,5 mm

310 mm

250 mm

4

60331314

41368218

7034354611509

SDS-plus

7,0 mm

110 mm

50 mm

4

60331315

41368234

7034354611516

SDS-plus

7,0 mm

160 mm

100 mm

4

60331316

41388687

7034354611523

SDS-plus

8,0 mm

110 mm

50 mm

4

60331317

41388695

7034354611530

SDS-plus

8,0 mm

160 mm

100 mm

4

60331318

41388729

7034354611547

SDS-plus

8,0 mm

210 mm

150 mm

4

60331319

41388737

7034354611554

SDS-plus

8,0 mm

260 mm

200 mm

4

60331336

42756556

7034354620006

SDS-plus

8,0 mm

310 mm

250 mm

4

60331337

42756817

7034354620013

SDS-plus

8,0 mm

460 mm

400 mm

4

60331320

41388745

7034354611561

SDS-plus

10,0 mm

110 mm

50 mm

4

60331321

41388752

7034354611578

SDS-plus

10,0 mm

160 mm

100 mm

4

60331322

41388760

7034354611585

SDS-plus

10,0 mm

210 mm

150 mm

4

60331323

41388778

7034354611592

SDS-plus

10,0 mm

260 mm

200 mm

4

60331324

41388893

7034354611608

SDS-plus

10,0 mm

310 mm

250 mm

4

60331325

41388901

7034354611615

SDS-plus

10,0 mm

450 mm

400 mm

4

60331338

42756821

7034354620020

SDS-plus

10,0 mm

600 mm

550 mm

4

60331339

42756836

7034354620037

SDS-plus

10,0 mm

1.000 mm

950 mm

4

60331326

41388927

7034354611622

SDS-plus

12,0 mm

160 mm

100 mm

4

60331327

41388935

7034354611639

SDS-plus

12,0 mm

210 mm

150 mm

4

60331328

41388943

7034354611646

SDS-plus

12,0 mm

260 mm

200 mm

4

60331329

41388950

7034354611653

SDS-plus

12,0 mm

310 mm

250 mm

4

60331330

41388968

7034354611660

SDS-plus

12,0 mm

450 mm

400 mm

4

60331340

42756840

7034354620044

SDS-plus

12,0 mm

600 mm

550 mm

4

60331341

42756855

7034354620051

SDS-plus

12,0 mm

1.000 mm

950 mm

4

60331331

41388976

7034354611677

SDS-plus

14,0 mm

160 mm

100 mm

4

60331332

41388984

7034354611684

SDS-plus

14,0 mm

210 mm

150 mm

4

60331333

41388992

7034354611691

SDS-plus

14,0 mm

260 mm

200 mm

4

60331334

41389024

7034354611707

SDS-plus

14,0 mm

310 mm

250 mm

4

60331335

41389040

7034354611714

SDS-plus

14,0 mm

450 mm

400 mm

4

60331342

42756866

7034354620068

SDS-plus

14,0 mm

600 mm

550 mm

4

Hitachi Power Tools Norway AS

141


HAMMERBOR SDS-MAX Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Bordimensjon

Total lengde

Arbeidslengde

60331343

42756874

7034354620075

SDS-plus

14,0 mm

1.000 mm

950 mm

Antall skjær

4

60331344

42756885

7034354620082

SDS-plus

15,0 mm

160 mm

100 mm

4

60331345

42756893

7034354620099

SDS-plus

15,0 mm

210 mm

150 mm

4

60331346

42756904

7034354620105

SDS-plus

15,0 mm

260 mm

200 mm

4

60331347

42756912

7034354620112

SDS-plus

15,0 mm

450 mm

400 mm

4

60331348

42756923

7034354620129

SDS-plus

16,0 mm

160 mm

100 mm

4

60331349

42756938

7034354620136

SDS-plus

16,0 mm

210 mm

150 mm

4

60331350

42756942

7034354620143

SDS-plus

16,0 mm

260 mm

200 mm

4

60331351

42756957

7034354620150

SDS-plus

16,0 mm

310 mm

250 mm

4

60331352

42756961

7034354620167

SDS-plus

16,0 mm

450 mm

400 mm

4

60331353

42756976

7034354620174

SDS-plus

16,0 mm

600 mm

550 mm

4

60331354

42756980

7034354620181

SDS-plus

16,0 mm

1.000 mm

950 mm

4

60331355

44722084

7034354612742

SDS-plus

18,0 mm

250 mm

200 mm

4

60331356

44722137

7034354612759

SDS-plus

18,0 mm

450 mm

400 mm

4

60331357

44722224

7034354612766

SDS-plus

20,0 mm

250 mm

200 mm

4

60331358

44722296

7034354612773

SDS-plus

20,0 mm

450 mm

400 mm

4

60331359

44722364

7034354612780

SDS-plus

22,0 mm

250 mm

200 mm

4

60331360

44722402

7034354612797

SDS-plus

22,0 mm

450 mm

400 mm

4

60331361

44722440

7034354612803

SDS-plus

24,0 mm

250 mm

200 mm

4

60331362

44722474

7034354612810

SDS-plus

24,0 mm

450 mm

400 mm

4

60331363

44722561

7034354612827

SDS-plus

25,0 mm

250 mm

200 mm

4

60331364

44722606

7034354612834

SDS-plus

25,0 mm

450 mm

400 mm

4

60331365

44722625

7034354612841

SDS-plus

28,0 mm

250 mm

200 mm

4

60331366

44722633

7034354612858

SDS-plus

28,0 mm

450 mm

400 mm

4

60331367

44722765

7034354612865

SDS-plus

30,0 mm

450 mm

400 mm

4

60331368

44722784

7034354612872

SDS-plus

32,0 mm

450 mm

400 mm

4

HAMMERBOR SDS-MAX • • • • • • •

Hammerbor med SDS-max verktøytange for rask og enkel boring Alle dimensjoner over 16 mm er utstyrt med fire skjær for optimal stabilitet og bedre kutteevne i eksempelvis armeringsstål (armert betong) Varmeherdet og overflatebehandlet for mindre slitasje, lenger levetid og forbedret resistens mot bøyningspåvirkning Patentert konisk KVS spiralkonstruksjon for effektiv transport av borstøv, minimal friksjon og optimal kraftoverføring Hardmetallskjær med sentreringsspiss av forsterket carbide for enkel sentrering og presisjonsboring Dynamisk meiselformet borspiss som bryter raskt gjennom materialet og leder borestøv hurtig ut i borspiralen Passer alle verktøy med SDS-max verktøyfeste

BRUKSOMRÅDE: • Boring i betong, mur, granitt, naturstein og andre steinmaterialer etc. • Boring i klinker, fliser og marmor etc. Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Bordimensjon

Total lengde

Arbeidslengde

60330301

24647273

7034354616016

SDS-max

12,0 mm

340 mm

200 mm

2

60330302

24647281

7034354616023

SDS-max

12,0 mm

540 mm

400 mm

2

60330303

24647299

7034354616030

SDS-max

12,0 mm

690 mm

550 mm

2

60330304

24820847

7034354616047

SDS-max

14,0 mm

340 mm

200 mm

2

60330305

24820854

7034354616054

SDS-max

14,0 mm

540 mm

400 mm

2

60330306

24820862

7034354616061

SDS-max

15,0 mm

340 mm

200 mm

2

60330401

24820870

7034354616078

SDS-max

15,0 mm

540 mm

400 mm

2

142

Antall skjær

Hitachi Power Tools Norway AS


HAMMERBOR ZENTRO MAX HAMMERBOR ZENTRO MAX • • • • • • •

Hammerbor med SDS-max verktøytange for rask og enkel boring Zentro Max er utstyrt med fire skjær for optimal stabilitet og bedre kutteevne i eksempelvis armeringsstål (armert betong) Varmeherdet og overflatebehandlet for mindre slitasje, lenger levetid og forbedret resistens mot bøyningspåvirkning Patentert konisk KVS spiralkonstruksjon for effektiv transport av borstøv, minimal friksjon og optimal kraftoverføring Hardmetallskjær med sentreringsspiss av forsterket carbide for enkel sentrering og presisjonsboring Dynamisk meiselformet borspiss som bryter raskt gjennom materialet og leder borestøv hurtig ut i borspiralen Passer alle verktøy med SDS-max verktøyfeste

BRUKSOMRÅDE: • Boring i betong (også armert), mur, granitt, naturstein og andre steinmaterialer • Boring i klinker, fliser og marmor etc. Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Bordimensjon

Total lengde

Arbeidslengde

60330340

45152062

7034354613541

SDS-max

16,0 mm

340 mm

200 mm

Antall skjær

4

60330341

45152077

7034354613558

SDS-max

16,0 mm

540 mm

400 mm

4

60330342

45152081

7034354613565

SDS-max

16,0 mm

740 mm

600 mm

4

60330343

45152096

7034354613572

SDS-max

16,0 mm

940 mm

800 mm

4

60330344

45152100

7034354613589

SDS-max

16,0 mm

1.320 mm

1.180 mm

4

60330345

45152115

7034354613596

SDS-max

18,0 mm

340 mm

200 mm

4

60330346

45152126

7034354613602

SDS-max

18,0 mm

540 mm

400 mm

4

60330347

45152134

7034354613619

SDS-max

18,0 mm

940 mm

800 mm

4

60330348

45152145

7034354613626

SDS-max

20,0 mm

320 mm

200 mm

4

60330349

45152153

7034354613633

SDS-max

20,0 mm

520 mm

400 mm

4

60330350

45152164

7034354613640

SDS-max

20,0 mm

920 mm

800 mm

4

60330351

45152172

7034354613657

SDS-max

20,0 mm

1.320 mm

1.180 mm

4

60330352

45152183

7034354613664

SDS-max

22,0 mm

320 mm

200 mm

4

60330353

45152198

7034354613671

SDS-max

22,0 mm

520 mm

400 mm

4

60330354

45152202

7034354613688

SDS-max

22,0 mm

920 mm

800 mm

4

60330355

45152217

7034354613695

SDS-max

22,0 mm

1.320 mm

1.180 mm

4

60330356

45152236

7034354613701

SDS-max

24,0 mm

320 mm

200 mm

4

60330357

45152240

7034354613718

SDS-max

24,0 mm

520 mm

400 mm

4

60330358

45152255

7034354613725

SDS-max

25,0 mm

320 mm

200 mm

4

60330359

45152266

7034354613732

SDS-max

25,0 mm

520 mm

400 mm

4

60330360

45152274

7034354613749

SDS-max

25,0 mm

920 mm

800 mm

4

60330361

45152293

7034354613756

SDS-max

25,0 mm

1.320 mm

1.180 mm

4

60330362

45152304

7034354613763

SDS-max

28,0 mm

370 mm

250 mm

4

60330363

45152312

7034354613770

SDS-max

28,0 mm

570 mm

450 mm

4

60330364

45152323

7034354613787

SDS-max

28,0 mm

670 mm

550 mm

4

60330365

45152361

7034354613794

SDS-max

28,0 mm

920 mm

800 mm

4

60330366

45152380

7034354613800

SDS-max

28,0 mm

1.320 mm

1.180 mm

4

60330367

45152425

7034354613817

SDS-max

30,0 mm

370 mm

250 mm

4

60330368

45152444

7034354613824

SDS-max

30,0 mm

570 mm

450 mm

4

60330369

45152452

7034354613831

SDS-max

30,0 mm

920 mm

800 mm

4

60330370

45152463

7034354613848

SDS-max

32,0 mm

370 mm

250 mm

4

60330371

45152482

7034354613855

SDS-max

32,0 mm

570 mm

450 mm

4

60330372

45152516

7034354613862

SDS-max

32,0 mm

920 mm

800 mm

4

60330373

45152554

7034354613879

SDS-max

32,0 mm

1.320 mm

1.180 mm

4

60330374

45152565

7034354613886

SDS-max

35,0 mm

370 mm

250 mm

4

60330375

45152573

7034354613893

SDS-max

35,0 mm

570 mm

450 mm

4

60330376

45152584

7034354613909

SDS-max

35,0 mm

670 mm

550 mm

4

60330377

45152603

7034354613916

SDS-max

35,0 mm

920 mm

800 mm

4

60330378

45152618

7034354613923

SDS-max

38,0 mm

370 mm

250 mm

4

60330379

45152622

7034354613930

SDS-max

38,0 mm

570 mm

450 mm

4

60330380

45152637

7034354613947

SDS-max

40,0 mm

370 mm

250 mm

4

60330381

45152641

7034354613954

SDS-max

40,0 mm

570 mm

450 mm

4

Hitachi Power Tools Norway AS

143


FJELLBOR Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Bordimensjon

Total lengde

Arbeidslengde

60330382

45152656

7034354613961

SDS-max

40,0 mm

920 mm

800 mm

Antall skjær

4

60330383

45152660

7034354613978

SDS-max

45,0 mm

570 mm

450 mm

4

60330384

45152675

7034354613985

SDS-max

52,0 mm

570 mm

450 mm

4

FJELLBOR ZENTRO MAX • • • • • • •

Hammerbor med SDS-max verktøytange spesielt beregnet for bruk i steinmaterialer og metallegeringer Zentro Max er utstyrt med fire skjær for optimal stabilitet og bedre kutteevne i eksempelvis armeringsstål (armert betong) Varmeherdet og overflatebehandlet for mindre slitasje, lenger levetid og forbedret resistens mot bøyningspåvirkning Patentert konisk KVS spiralkonstruksjon for effektiv transport av borstøv, minimal friksjon og optimal kraftoverføring Hardmetallskjær med sentreringsspiss av forsterket carbide for enkel sentrering og presisjonsboring Dynamisk meiselformet borspiss som bryter raskt gjennom materialet og leder borestøv hurtig ut i borspiralen Passer alle verktøy med SDS-max verktøyfeste

BRUKSOMRÅDE: • Boring i fjell, granitt, naturstein og andre steinmaterialer etc. • Boring i edle metaller og ulike metallegeringer Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Bordimensjon

Total lengde

Arbeidslengde

60330850

46533563

7034354617945

SDS-max

28,0 mm

670 mm

550 mm

Antall skjær

4

60330855

46533578

7034354617952

SDS-max

32,0 mm

570 mm

450 mm

4

HAMMERBORPAKKE ZENTRO PLUS • •

Praktisk hammerborsett med SDS-plus verktøytange Passer alle verktøy med SDS-plus verktøyfeste

BRUKSOMRÅDE: • Boring i betong, mur, granitt, naturstein og andre steinmaterialer etc. • Boring i klinker, fliser og marmor etc.

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

60331395

42416776

7034354709770

Zentro Plus

Antall deler

5

Bordimensjon

5 / 5,5 / 6 / 8 / 10 mm

Antall skjær

4

HAMMERBORPAKKE PROMO PACK • • •

Praktisk hammerborsett med SDS-plus verktøytange Passer alle verktøy med SDS-plus verktøyfeste Leveres med selvspent kvalitetschuck fra Röhm og chuckadapter (SDS-plus)

BRUKSOMRÅDE: • Boring i betong, mur, granitt, naturstein og andre steinmaterialer etc. • Boring i klinker, fliser og marmor etc.

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

60330041

28813152

8717472816580

SDS-plus

144

Antall deler

5

Bordimensjon

5 / 6 / 8 mm

Antall skjær

2

Hitachi Power Tools Norway AS


INNSTIKK:http://hitachi.webon.net/mediabank/store/7597/Side-145-MEISLER.pdf|id=7597|sourcepage=1

HITACHI MEISLER Bredt sortiment – Høy kvalitet. Hitachis meisler er produsert under strenge krav til kvalitet. Den optimale skjærgeometrien kommer med løfter om lang levetid og effektivt arbeid, uansett jobb som skal utføres. Vi har verktøyet for de fleste bruksområder. Alt fra fjerning av murpuss til pigging av støp utføres enkelt og profesjonelt med meisler fra Hitachi. Et bredt spekter av ulike dimensjoner og verktøytanger gjør vårt sortiment med verktøy for bearbeiding av betong tilnærmet komplett.

10

14

24.5

59.5

SDS-max

18

62 58

66

28 - 6kt

138

28

85

30 - 6kt

110

24 152

31.8

12

O46

32 - 6kt

55

30

45

21 26

Slitasjereduksjon Den spesielle varmeherdingen og overflatebehandlingen reduserer slitasje og forbedrer meislenes resistens mot ytre påvirkning. Den forsterkede kjernen reduserer vibrasjon/friksjon og øker kraftoverføringen fra maskin til meiselspiss.

SDS-plus

32

Verktøytange Våre meisler er tilgjengelige med fem ulike verktøytanger, hvorav SDS-plus og SDS-max er de mest brukte. SDS-plus er beregnet for bruk på mindre meiselhammere, mens SDS-max er beregnet for litt større maskiner. I tillegg til de nevnte SDS-systemene har vi også meisler med tre ulike sekskanttanger (28,5 mm, 30 mm og 32 mm).


MEISLER MEISEL SDS-PLUS • • •

Varmeherdet og overflatebehandlet for mindre slitasje, lenger levetid og forbedret resistens mot ytre påkjenninger Forsterket kjerne for minimal friksjon og optimal kraftoverføring Passer alle verktøy med SDS-plus verktøyfeste og meiselfunksjon med rotasjonsstopp

BRUKSOMRÅDE: • Meisling og pigging i betong, mur, granitt, naturstein og andre steinmaterialer

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Produkttype

Verktøytange

Dimensjon

Lengde

60180086

25015736

7034354701330

Spissmeisel

SDS-plus

60180074

25015447

7034354701217

Flatmeisel

SDS-plus

20 mm

250 mm

60180075

25015454

7034354701224

Flatmeisel

SDS-plus

40 mm

250 mm

60180068

25015439

7034354701156

Flatmeisel (Bøyd)

SDS-plus

40 mm

250 mm

60180076

25015512

7034354701231

Hulkilmeisel

SDS-plus

22 mm

250 mm

Dimensjon

Lengde

250 mm

MEISEL SDS-MAX • • •

Varmeherdet og overflatebehandlet for mindre slitasje, lenger levetid og forbedret resistens mot ytre påkjenninger Forsterket kjerne for minimal friksjon og optimal kraftoverføring Passer alle verktøy med SDS-max verktøyfeste og meiselfunksjon med rotasjonsstopp

BRUKSOMRÅDE: • Meisling og pigging i betong, mur, granitt, naturstein og andre steinmaterialer

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Produkttype

Verktøytange

60180083

25015744

7034354701309

Spissmeisel

SDS-max

280 mm

60180085

25015751

7034354701323

Spissmeisel

SDS-max

400 mm

60180084

25015785

7034354701316

Spissmeisel

SDS-max

60180071

25015462

7034354701187

Flatmeisel

SDS-max

25 mm

280 mm

60180072

25015470

7034354701194

Flatmeisel

SDS-max

25 mm

400 mm

60180073

25015504

7034354701200

Flatmeisel

SDS-max

25 mm

600 mm

66751005

47306923

8717154652765

Flatmeisel (Bøyd)

SDS-max

50 mm

300 mm

60180066

25015413

7034354701132

Asfaltkutter

SDS-max

50 mm

400 mm

60180067

25015421

7034354701149

Asfaltkutter

SDS-max

73 mm

300 mm

60180077

25015520

7034354701248

Hulkilmeisel

SDS-max

33 mm

300 mm

60180041

25015694

8717154652789

Spademeisel

SDS-max

110 mm

400 mm

60180080

25015702

7034354701279

Spademeisel

SDS-max

135 mm

550 mm

146

600 mm

Hitachi Power Tools Norway AS


MEISLER MEISEL 28 MM 6-KT • • • •

Varmeherdet og overflatebehandlet for mindre slitasje, lenger levetid og forbedret resistens mot ytre påkjenninger Forsterket kjerne for minimal friksjon og optimal kraftoverføring Passer alle verktøy med 28 mm (sekskant) verktøyfeste og meiselfunksjon med rotasjonsstopp Passer følgende maskiner: H65SD/H65SD2/H70SD/H90SE

BRUKSOMRÅDE: • Meisling og pigging i betong, mur, granitt, naturstein og andre steinmaterialer Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Produkttype

Verktøytange

60180081

25015777

7034354701286

Spissmeisel

28 mm (sekskant)

Dimensjon

Lengde

60180069

25015496

7034354701163

Flatmeisel

28 mm (sekskant)

33 mm

500 mm

60180064

25015538

7034354701118

60180078

25015710

7034354701255

Asfaltkutter

28 mm (sekskant)

75 mm

500 mm

Spademeisel

28 mm (sekskant)

110 mm

500 mm

500 mm

MEISEL 30 MM 6-KT • • • •

Varmeherdet og overflatebehandlet for mindre slitasje, lenger levetid og forbedret resistens mot ytre påkjenninger Forsterket kjerne for minimal friksjon og optimal kraftoverføring Passer alle verktøy med 30 mm (sekskant) verktøyfeste og meiselfunksjon med rotasjonsstopp Passer følgende maskiner: H65SB/H65SB2/H65SC/H70SA

BRUKSOMRÅDE: • Meisling og pigging i betong, mur, granitt, naturstein og andre steinmaterialer Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Produkttype

Verktøytange

60180082

25015769

7034354701293

Spissmeisel

30 mm (sekskant)

60180070

25015488

7034354701170

Flatmeisel

30 mm (sekskant)

30 mm

410 mm

60180065

25015405

7034354701125

Asfaltkutter

30 mm (sekskant)

75 mm

410 mm

60180091

25422239

4966375128540

Spademeisel

30 mm (sekskant)

115 mm

380 mm

60180079

25015728

7034354701262

Spademeisel

30 mm (sekskant)

135 mm

550 mm

60180060

25015793

4966375108337

Stamper

30 mm (sekskant)

Ø200 mm

8717574002430

Stampepinne

For stamper (60180060)

66751546

Dimensjon

Lengde

410 mm

400 mm

MEISEL 32 MM 6-KT • • • •

Varmeherdet og overflatebehandlet for mindre slitasje, lenger levetid og forbedret resistens mot ytre påkjenninger Forsterket kjerne for minimal friksjon og optimal kraftoverføring Passer alle verktøy med 28 mm (sekskant) verktøyfeste og meiselfunksjon med rotasjonsstopp Passer følgende maskiner: H90SA og H90SC

BRUKSOMRÅDE: • Meisling og pigging i betong, mur, granitt, naturstein og andre steinmaterialer Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Produkttype

Verktøytange

60180049

25015611

8717472818584

Spissmeisel

32 mm (sekskant) m/krage

60180022

25015397

8717472818591

Flatmeisel

32 mm (sekskant) m/krage

33 mm

520 mm

60180007

25015314

8717472818607

Asfaltkutter

32 mm (sekskant) m/krage

75 mm

520 mm

60180039

25015686

4966375566717

Spademeisel

32 mm (sekskant) m/krage

115 mm

546 mm

Hitachi Power Tools Norway AS

Dimensjon

Lengde

520 mm

147


BORKRONE BORKRONE • • • • •

Borkrone for bruk med borkroneholder (selges separat) Nyutviklet konstruksjon med ca. 30% høyere avvirkning Varmeherdet og overflatebehandlet for mindre slitasje, lenger levetid og forbedret resistens mot ytre påvirkning Assymetrisk plassering av hardmetallstifter for bedret evne til gjennomtrengning av eksempelvis armeringsstål Utvendig spiral for effektiv transport av borestøv som begrenser friksjon

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøyfeste

Dimensjon

Arbeidslengde

60331101

25811324

7034354618362

Konisk

Ø40 mm

100 mm

60331102

25811332

7034354618379

Konisk

Ø50 mm

100 mm

60331103

25811340

7034354618386

Konisk

Ø65 mm

100 mm

60331104

25811357

7034354618393

Konisk

Ø80 mm

100 mm

60331105

25811365

7034354618409

Konisk

Ø90 mm

100 mm

60331106

25811373

7034354618416

Konisk

Ø100 mm

100 mm

60331107

25811381

7034354618423

Konisk

Ø125 mm

100 mm

TILBEHØR BORKRONE •

For bruk med borkrone

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Produkttype

Verktøytange

Lengde

Passer til

60331201

25811399

7034354618430

Borkroneholder

SDS-max

1.450 mm

Alle verktøy med SDS-max verktøyfeste

60331202

25811407

7034354618447

Senterbor

60331203

25811415

7034354618454

Utdriver

120 mm

GJENNOMBRUDDSBOR • • • • • •

Gjennombruddsbor med SDS-max verktøytange for rask og enkel boring (også i armert betong) Varmeherdet og overflatebehandlet for mindre slitasje, lenger levetid og forbedret resistens mot bøyningspåvirkning Senterskjær av carbideforsterket hardmetall Assymetrisk plassering av hardmetallstifter Dynamisk meiselformet borspiss som bryter raskt gjennom materialet og leder borestøv hurtig ut i borspiralen Passer alle verktøy med SDS-max verktøyfeste

BRUKSOMRÅDE: • Boring i mur, betong og ulike steinmaterialer Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Dimensjon

Lengde

60331001

24897100

7034354618225

SDS-max

Ø45 mm

550 mm

60331002

24897118

7034354618232

SDS-max

Ø55 mm

550 mm

60331003

24897126

7034354618249

SDS-max

Ø65 mm

550 mm

60331004

24897134

7034354618256

SDS-max

Ø80 mm

550 mm

148

Hitachi Power Tools Norway AS


BOR- /MEISELADAPTER BOR- /MEISELADAPTER

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Overgang til

Passer til

60330905

24900771

7034354619123

SDS-max

SDS-plus

Maskiner med SDS-max verktøytange

60330904

24900763

7034354619031

13 mm - 6 kant

SDS-plus (chuck)

Maskiner med 13/6KT verktøytange

60330906

24900789

7034354619024

Spline

SDS-plus

Maskiner med Spline verktøytange

60330903

24900755

7034354619116

Spline

SDS-max

Maskiner med Spline verktøytange

FORLENGER

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Lengde

60330909

31097587

8717472817990

SDS-max

320 mm

60330910

31097595

8717472818003

SDS-max

750 mm

60330911

31097603

8717472818010

SDS-max

1100 mm

FORLENGERADAPTER • • • • • • • •

Patentert "DreConnect" teknologi Meget funksjonelt og brukervennlig forlengeradapter Meget enkel i bruk (to-klikksfunksjon) Kan kombineres med adapter/overgang fra alle verktøytanger til SDS-max Ingen tap av energioverføring i adapterleddet Ingen svake konstruksjonspunkter hvor brudd kan oppstå Mulighet for seriekopling av forlengere Passer alle verktøy med SDS-max verktøyfeste

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Overgang til

Lengde

60330907

31097611

8717472818102

SDS-max

SDS-max

190 mm

Hitachi Power Tools Norway AS

149


INNSTIKK:http://hitachi.webon.net/mediabank/store/7598/Side-150-KRAFTPIPEVERKTOY.pdf|id=7598|sourcepage=1

HITACHI KRAFTPIPEVERKTØY Våre kraftpiper er produsert med fokus på brukervennlighet og lang levetid. Hitachis tilbehørsprogram dekker et meget bredt spekter av kraftpiper og tilbehør. Foretrekker man et komplett kraftpipesett, så finnes dette også naturligvis i vårt sortiment. Settet består av 10 ulike basispiper fra 12 – 24 mm levert i solid eske, slik at du alltid har riktig verktøy tilgjengelig.

Fokus på detaljer Den koniske fordypningen sørger for enkel plassering på bolt eller mutter, mens inngrepet med avrundede hjørner sikrer optimal kraftoverføring og minimal slitasje. Det spesielt utformede firkant-verktøyfestet forenkler plassering og verktøyskifte, samt reduserer slitasje på maskinens verktøyholder. Pipene er meget godt egnet for både systemer med pinne/O-ring og til kuleforbindelse på verktøyfestet.

Fleksible leddpiper Tidligere nærmest utilgjengelige steder som i trange motorrom, hjørner og beskyttede muttere kan lett nås med våre nye fleksible leddpiper. Pipene er utstyrt med et langt 1/4" sekskantfeste som kan tiltes opp til 15° rundt sin egen akse, eller brukes som en lang, rett pipe.

Produksjonsprosess Produksjonsmaterialet er fremstilt av Cr-Mo, en meget solid legering bestående av krom og Molybden. Kraftpipene utsettes for store påkjenninger og materialvalget er nøye utvalgt for våre krav til lang levetid. Stålkvalitet og herding under produksjonsprosessen utgjør det viktigste grunnlaget for vårt brede sortiment med kvalitetspiper. Alle produsert for å møte krav og overenstemmelser mot standardene DIN 3121 og DIN 3129.

PRODUSERT FOR Å VARE...OG VARE...OG VARE...


KRAFTPIPE KRAFTPIPE IMPACT • • • • • •

Kvalitetspipe i herdet krom molybden stål Meget solid legering konstruert for høy påkjenning Oppfyller kravene for standard DIN 3129 og DIN3121 Spesielt utformet for enklere verktøyskifte med minimal slitasje Konisk fordypning for enklere plassering på bolt/mutter "PowerDrive" innfatning (avrundede tenner) for optimal kraftoverføring og minimal slitasje på bolt/mutter

BRUKSOMRÅDE: • Tiltrekning og fjerning av bolter og muttere i ulike materialer Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøyfeste

Innfatning

Pipedimensjon

Lengde

Materiale

66751801

28814523

8717154654516

1/2" firkant

Sekskant

8 mm

38 mm

Cr-Mo

1

66751802

28814531

8717154654523

1/2" firkant

Sekskant

10 mm

38 mm

Cr-Mo

1

66751803

28814549

8717154654530

1/2" firkant

Sekskant

11 mm

38 mm

Cr-Mo

1

66751804

28814556

8717154654547

1/2" firkant

Sekskant

12 mm

38 mm

Cr-Mo

1

66751805

28814564

8717154654554

1/2" firkant

Sekskant

13 mm

38 mm

Cr-Mo

1

66751806

28814572

8717154654561

1/2" firkant

Sekskant

14 mm

38 mm

Cr-Mo

1

66751807

28814580

8717154654578

1/2" firkant

Sekskant

15 mm

38 mm

Cr-Mo

1

66751808

28814598

8717154654585

1/2" firkant

Sekskant

16 mm

38 mm

Cr-Mo

1

66751809

28814606

8717154654592

1/2" firkant

Sekskant

17 mm

38 mm

Cr-Mo

1

66751810

28814614

8717154654608

1/2" firkant

Sekskant

18 mm

38 mm

Cr-Mo

1

66751811

28814622

8717154654615

1/2" firkant

Sekskant

19 mm

38 mm

Cr-Mo

1

66751812

28814630

8717154654622

1/2" firkant

Sekskant

20 mm

38 mm

Cr-Mo

1

66751813

28814648

8717154654639

1/2" firkant

Sekskant

21 mm

38 mm

Cr-Mo

1

66751814

28814655

8717154654646

1/2" firkant

Sekskant

22 mm

38 mm

Cr-Mo

1

66751815

28814663

8717154654653

1/2" firkant

Sekskant

23 mm

38 mm

Cr-Mo

1

66751816

28814671

8717154654660

1/2" firkant

Sekskant

24 mm

38 mm

Cr-Mo

1

66751817

28814689

8717154654677

1/2" firkant

Sekskant

25 mm

38 mm

Cr-Mo

1

66751818

28814697

8717154654684

1/2" firkant

Sekskant

26 mm

38 mm

Cr-Mo

1

66751819

28814705

8717154654691

1/2" firkant

Sekskant

27 mm

38 mm

Cr-Mo

1

66751820

28814713

8717154654707

1/2" firkant

Sekskant

28 mm

38 mm

Cr-Mo

1

66751821

28814721

8717154654714

1/2" firkant

Sekskant

29 mm

38 mm

Cr-Mo

1

66751822

28814739

8717154654721

1/2" firkant

Sekskant

30 mm

38 mm

Cr-Mo

1

66751823

28814747

8717154654738

1/2" firkant

Sekskant

32 mm

38 mm

Cr-Mo

1

66751914

8717154655636

3/4" firkant

Sekskant

32 mm

57 mm

Cr-Mo

1

66751915

8717154655643

3/4" firkant

Sekskant

33 mm

57 mm

Cr-Mo

1

66751916

8717154655650

3/4" firkant

Sekskant

34 mm

57 mm

Cr-Mo

1

66751917

8717154655667

3/4" firkant

Sekskant

36 mm

57 mm

Cr-Mo

1

66751919

8717154655681

3/4" firkant

Sekskant

41 mm

57 mm

Cr-Mo

1

66751920

8717154655698

3/4" firkant

Sekskant

46 mm

57 mm

Cr-Mo

1

Hitachi Power Tools Norway AS

Minste salgsantall

151


KRAFTPIPE KRAFTPIPE LANG IMPACT • • • • • • •

Kvalitetspipe i herdet krom molybden stål Meget solid legering konstruert for høy påkjenning Oppfyller kravene for standard DIN 3129 og DIN3121 Spesielt utformet for enklere verktøyskifte med minimal slitasje Konisk fordypning for enklere plassering på bolt/mutter "PowerDrive" innfatning (avrundede tenner) for optimal kraftoverføring og minimal slitasje på bolt/mutter Lang utførelse for lettere arbeid på utilgjengelige steder

BRUKSOMRÅDE: • Tiltrekning og fjerning av bolter og muttere i ulike materialer Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøyfeste

Innfatning

Pipedimensjon

Lengde

Materiale

66751825

28814754

8717154655261

1/2" firkant

Sekskant

8 mm

85 mm

Cr-Mo

1

66751826

28814762

8717154655278

1/2" firkant

Sekskant

10 mm

85 mm

Cr-Mo

1

66751827

28814770

8717154655285

1/2" firkant

Sekskant

11 mm

85 mm

Cr-Mo

1

66751828

28814788

8717154655292

1/2" firkant

Sekskant

12 mm

85 mm

Cr-Mo

1

66751829

28814796

8717154655308

1/2" firkant

Sekskant

13 mm

85 mm

Cr-Mo

1

66751830

28814804

8717154655315

1/2" firkant

Sekskant

14 mm

85 mm

Cr-Mo

1

66751831

28814812

8717154655322

1/2" firkant

Sekskant

15 mm

85 mm

Cr-Mo

1

66751832

28814820

8717154655339

1/2" firkant

Sekskant

16 mm

85 mm

Cr-Mo

1

66751833

30310833

8717154655346

1/2" firkant

Sekskant

17 mm

85 mm

Cr-Mo

1

66751834

28814838

8717154655353

1/2" firkant

Sekskant

18 mm

85 mm

Cr-Mo

1

66751835

28814846

8717154655360

1/2" firkant

Sekskant

19 mm

85 mm

Cr-Mo

1

66751836

28814853

8717154655377

1/2" firkant

Sekskant

20 mm

85 mm

Cr-Mo

1

66751837

28814861

8717154655384

1/2" firkant

Sekskant

21 mm

85 mm

Cr-Mo

1

66751838

28814879

8717154655391

1/2" firkant

Sekskant

22 mm

85 mm

Cr-Mo

1

66751839

28814887

8717154655407

1/2" firkant

Sekskant

23 mm

85 mm

Cr-Mo

1

66751840

28814895

8717154655414

1/2" firkant

Sekskant

24 mm

85 mm

Cr-Mo

1

66751842

28828242

8717154655438

1/2" firkant

Sekskant

26 mm

85 mm

Cr-Mo

1

66751843

28828259

8717154655445

1/2" firkant

Sekskant

27 mm

85 mm

Cr-Mo

1

66751846

28828267

8717154655476

1/2" firkant

Sekskant

30 mm

85 mm

Cr-Mo

1

66751847

28828275

8717154655483

1/2" firkant

Sekskant

32 mm

85 mm

Cr-Mo

1

152

Minste salgsantall

Hitachi Power Tools Norway AS


KRAFTPIPE KRAFTPIPE FLEKSIBEL IMPACT • • • • • • • •

Kvalitetspipe i herdet krom molybden stål Meget solid legering konstruert for høy påkjenning Oppfyller kravene for standard DIN 3129 og DIN3121 Spesielt utformet for enklere verktøyskifte med minimal slitasje Konisk fordypning for enklere plassering på bolt/mutter "PowerDrive" innfatning (avrundede tenner) for optimal kraftoverføring og minimal slitasje på bolt/mutter Utstyrt med fleksibelt ledd for lettere arbeid på utilgjengelige steder Kan tiltes opp til 15° rundt sin egen akse eller brukes som en lang rett pipe (112 mm)

BRUKSOMRÅDE: • Tiltrekning og fjerning av bolter og muttere i ulike materialer Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøyfeste

Innfatning

Pipedimensjon

Lengde

Materiale

Minste salgsantall

66750331

48062034

8717574029284

1/4" sekskant

Sekskant

8 mm

112 mm

Cr-Mo

1

66750332

48062045

8717574029291

1/4" sekskant

Sekskant

10 mm

112 mm

Cr-Mo

1

66750333

48062053

8717574029307

1/4" sekskant

Sekskant

12 mm

112 mm

Cr-Mo

1

66750334

48062072

8717574029314

1/4" sekskant

Sekskant

13 mm

112 mm

Cr-Mo

1

66750335

48062083

8717574029321

1/4" sekskant

Sekskant

14 mm

112 mm

Cr-Mo

1

66750336

48062098

8717574029338

1/4" sekskant

Sekskant

15 mm

112 mm

Cr-Mo

1

66750337

48062102

8717574029345

1/4" sekskant

Sekskant

16 mm

112 mm

Cr-Mo

1

66750338

48062117

8717574029352

1/4" sekskant

Sekskant

17 mm

112 mm

Cr-Mo

1

66750339

48062121

8717574029369

1/4" sekskant

Sekskant

18 mm

112 mm

Cr-Mo

1

66750340

48062136

8717574029376

1/4" sekskant

Sekskant

19 mm

112 mm

Cr-Mo

1

66750341

48062140

8717574029383

1/4" sekskant

Sekskant

20 mm

112 mm

Cr-Mo

1

66750342

48062155

8717574029390

1/4" sekskant

Sekskant

21 mm

112 mm

Cr-Mo

1

66750343

48062166

8717574029406

1/4" sekskant

Sekskant

22 mm

112 mm

Cr-Mo

1

KRAFTPIPESETT IMPACT • • •

Meget brukervennlig kvalitetspipesett i herdet krom molybden stål Inneholder de mest brukte pipedimensjoner Oppfyller kravene for standard DIN 3129 og DIN3121

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøyfeste

Innfatning

Pipedimensjon

Materiale

66751879

28828523

8717154655056

1/2" firkant

Sekskant

10 - 24 mm

Cr-Mo

Hitachi Power Tools Norway AS

Antall deler

Minste salgsantall

10

1

153


TILBEHØR PIPEVERKTØY KRAFTPIPEADAPTER • • •

Kraftpipeadapter i herdet krom molybden stål Meget solid legering konstruert for høy påkjenning Oppfyller kravene for standard DIN 3129 og DIN3121

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøyfeste

Overgang til

Lengde

Materiale

Minste salgsantall

66751875

28828473

8717154655018

1/2" firkant

1/4" sekskant m/magnet

38 mm

Cr-Mo

1

66751874

28828465

8717154655001

1/2" firkant

1/4" sekskant m/kule

38 mm

Cr-Mo

1

66751878

28828481

8717154655049

1/2" firkant

3/8" firkant

36 mm

Cr-Mo

1

66751872

28828440

8717154654981

1/2" firkant

1/2" firkant

50 mm

Cr-Mo

1

66751947

43808414

8717154655964

3/4" firkant

1/2" firkant

58 mm

Cr-Mo

1

UNIVERSALLEDD • • •

Universal i herdet krom molybden stål Meget solid legering konstruert for høy påkjenning Oppfyller kravene for standard DIN 3129 og DIN3121

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøyfeste

Lengde

Materiale

66751873

28828457

8717154654998

1/2" firkant

65 mm

Cr-Mo

Minste salgsantall

1

FORLENGER • • •

Forlenger i herdet krom molybden stål Meget solid legering konstruert for høy påkjenning Oppfyller kravene for standard DIN 3129 og DIN3121

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøyfeste

Lengde

Materiale

66751869

28828416

8717154654950

1/2" firkant

50 mm

Cr-Mo

1

66751870

28828424

8717154654967

1/2" firkant

125 mm

Cr-Mo

1

66751871

28828432

8717154654974

1/2" firkant

250 mm

Cr-Mo

1

154

Minste salgsantall

Hitachi Power Tools Norway AS


TILBEHØR PIPEVERKTØY RING- /PINNESETT

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Dimensjon ring

Dimensjon pinne

Passer til

Antall /F-pak

66751876

28828507

8717154655025

Ø19 mm

3 x 20 mm

1/2" kraftpiper opp til 14 mm

3 stk. av hver

1

66751877

28828515

8717154655032

Ø24 mm

3 x 25 mm

1/2" kraftpiper fra 14 mm

3 stk. av hver

1

66751948

43808433

8717154655971

Ø36 mm

4 x 35 mm

3/4" kraftpiper

3 stk. av hver

1

Hitachi Power Tools Norway AS

Minste salgsantall

155


INNSTIKK:http://hitachi.webon.net/mediabank/store/7599/Side-156-MULTIVERKTOY.pdf|id=7599|sourcepage=1

HITACHI OSCILLERENDE MULTIVERKTØY Med verktøy for både saging, skraping, kutting, pussing, rasping, sliping og polering gjør Hitachi det mulig å utnytte ditt multiverktøy til det fulle. Blant et stort utvalg størrelser kan vi tilby det optimale bladet for tilnærmet alle arbeidsoppgaver. Velg tanning og/eller overflatebehandling basert på kuttemateriale og ønsket sluttresultat samt krav til finish.

Flatt eller nedsenket senter Bruk av et offset/nedsenket bladsenter gjør det mulig å kutte i flukt med underlaget, noe som er spesielt gunstig ved tilpasningsarbeider. Fleksibel montering Takket være det nye 12 punkts innfestingssystemet, OIS (Oscillating Interface System), passer delene alle profesjonelle multiverktøymaskiner på markedet. Innfestingen gjør det også mulig å reposisjonere bladet i trinn av 30 grader.

Enkel dykkutting Den smale bladutforminger samt mulighet for montering av blad i ulike posisjoner, gjør det mulig å komme til på steder som tidligere virket helt utilgjengelige. Med mulighet for presise og komplekse kutt uten behov for demontering/flytting av arbeidsstykket gir vesentlig økt produktivitet.

MAKSIMAL UTNYTTELSE MED MINIMALE ANSTRENGELSER


INNSTIKK:http://hitachi.webon.net/mediabank/store/7600/Side-157-MULTIVERKTOY---PIKTOGRAMOVERSIKT.pdf|id=7600|sourcepage=1


INNSTIKK:http://hitachi.webon.net/mediabank/store/7640/Side-158-HURTIGGUIDE---OSCILLERENDE-MULTIVERKTOY.pdf|id=7640|sourcepage=1

Bredde

Kuttedybde

Tykkelse

Tannavstand

TPI

Materiale

10 mm 20 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 65 mm 65 mm Ø85 mm

30 mm 30 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 32 mm 40 mm 21 mm

0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm

1,4 mm 1,4 mm 1,4 mm 1,4 mm 1,8 mm 1,8 mm 1,8 mm 1,8 mm 1,4 mm

18 18 18 18 14 14 14 14 18

HCS HCS HCS HCS BiM BiM HCS BiM HCS

METALL MM10PB MM20PB MM32PB

10 mm 20 mm 32 mm

20 mm 20 mm 30 mm

0,7 mm 0,7 mm 0,7 mm

1,3 mm 1,3 mm 1,3 mm

20 20 20

BiM BiM BiM

RUSTFRI MI20P MI32P

20 mm 32 mm

30 mm 40 mm

1,0 mm 1,0 mm

1,1 mm 1,1 mm

24 24

HM/TC HM/TC

28 mm 32 mm 65 mm Ø85 mm Ø100 mm

50 mm 50 mm 40 mm 21 mm 27 mm

0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,9 mm 0,9 mm

1,4 mm 1,4 mm 1,8 mm 1,4 mm 1,7 mm

18 18 14 18 15

BiM BiM BiM BiM BiM

SLIPENDE MA20PH 20 mm MA32PH 32 mm MA65SH Ø65 mm MA85SH Ø85 mm MA85SHT Ø85 mm MA85SD Ø85 mm MA78DH 78 x 78 x 78 mm MA70DHX Ø70 mm

20 mm 30 mm 11 mm 21 mm 21 mm 21 mm 13 mm

2,0 mm 2,0 mm 1,5 mm 2,0 mm 3,0 mm 1,8 mm 2,0 mm

Korning 50 Korning 50 Korning 50 Korning 30 Korning 20 Diamantkorning 40 Korning 30 Korning 40

HM/TC HM/TC HM/TC HM/TC HM/TC Diamond HM/TC HM/TC

MULTI MU28PK MU28PKS MU52PKR MU52PK MU100SK MU100SKS MU65SBF MU85SBF MU65CF MU85CF

50 mm 50 mm 26 mm 38 mm 27 mm 27 mm 13 mm 20 mm 13 mm 20 mm

1,0 mm 1,0 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,7 mm 0,7 mm 0,9 mm 0,9 mm 0,9 mm 0,9 mm

Flatt blad Bølgeslipt blad Flatt blad (fast) Flatt blad (fleksibelt) Flatt blad Bølgeslipt blad 22 1,2 mm 17 1,5 mm 22 1,2 mm 17 1,5 mm

HCS HCS HCS HCS BiM BiM BiM TIN BiM TIN BiM TIN BiM TIN

TRE MW10P MW20P MW32P MW32PC MW32PB MW32PBC MW65P MW65PB MW85S

UNIVERSAL MD28PB MD32PBC MD65PB MD85SB MD100SB

28 mm 28 mm 52 mm 52 mm Ø100 mm Ø100 mm Ø65 mm Ø85 mm Ø65 mm Ø85 mm

Metall

Laminater

Sandwichmaterialer

Tre m/spiker

Hardt trevirke

Trevirke

Egnet Meget godt egnet

Myke treplater

OSCILLERENDE TILBEHØRSORTIMENT HURTIGGUIDE


Stålstendere

Ikke-jernholdige metaller

Rustfritt stål / RVS

Herdet stål

Kunststoff / Plast / Epoxy

Glassfiber

Kutting av keramiske fliser

Sliping

>2,2 >2,2 >1,6 >2,5 >4,0 >2,0

>2,2

Fjerning av fug

Fyllinger

Rød murstein / Poroton

Tepper

Isolasjonsmaterialer

Lær / Hud / Skinn

Gummi

Forseglinger / Akryl / Silikon

Myke restematerialer

Harde restematerialer

Presisjonskutting


TILBEHØR MULTIMASKIN DYKKSAGBLAD (TRE) BRUKSOMRÅDE: • Dykkutt i mykt trevirke • Utsparing i møbelemner • Detaljert tilpasningsarbeid i trevirke

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Typebetegnelse

Dimensjon

Tykkelse

Tannavstand

TPI*

Antall /F-pak

66782131

49066674

8717574035483

MW10P

10 x 30 mm

0,6 mm

1,4 mm

18

1

DYKKSAGBLAD (TRE) BRUKSOMRÅDE: • Dykkutt i mykt trevirke • Utsparing i møbelemner • Jevne delkapp i trevirke (eksempel: plugger og tapper)

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Typebetegnelse

Dimensjon

Tykkelse

Tannavstand

TPI*

Antall /F-pak

66782132

49066685

8717574035490

MW20P

20 x 30 mm

0,6 mm

1,4 mm

18

1

DYKKSAGBLAD (TRE) BRUKSOMRÅDE: • Dykkutt i mykt trevirke • Utsparing i møbelemner • Jevne delkapp i trevirke (eksempel: plugger og tapper)

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Typebetegnelse

Dimensjon

Tykkelse

Tannavstand

TPI*

Antall /F-pak

66782133

49066693

8717574035506

MW32P

32 x 40 mm

0,6 mm

1,4 mm

18

1

66782211

49077155

8717574042887

MW32P

32 x 40 mm

0,6 mm

1,4 mm

18

5

160

Hitachi Power Tools Norway AS


TILBEHØR MULTIMASKIN DYKKSAGBLAD (TRE) BRUKSOMRÅDE: • Nøyaktige nedsenkingskutt i mykt trevirke • Utsparinger i møbelemner • Velegnet for presisjonsarbeider

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Typebetegnelse

Dimensjon

Tykkelse

Tannavstand

TPI*

Antall /F-pak

66782134

49066704

8717574035513

MW32PC

32 x 40 mm

0,6 mm

1,4 mm

18

1

DYKKSAGBLAD (TRE) BRUKSOMRÅDE: • Dykkutt i overflatebehandlede platematerialer eller hardt trevirke • Utsparing i møbelemner • Jevne delkapp i trevirke (eksempel: plugger og tapper)

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Typebetegnelse

Dimensjon

Tykkelse

Tannavstand

TPI*

Antall /F-pak

66782135

49066712

8717574035520

MW32PB

32 x 40 mm

0,6 mm

1,8 mm

14

1

66782212

49077185

8717574042894

MW32PB

32 x 40 mm

0,6 mm

1,8 mm

14

5

DYKKSAGBLAD (TRE) BRUKSOMRÅDE: • Nøyaktige nedsenkingskutt i overflatebehandlede platematerialer eller hardt trevirke • Utsparinger i møbelemner • Velegnet for presisjonsarbeider

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Typebetegnelse

Dimensjon

Tykkelse

Tannavstand

TPI*

Antall /F-pak

66782136

49066723

8717574035537

MW32PBC

32 x 40 mm

0,6 mm

1,8 mm

14

1

Hitachi Power Tools Norway AS

161


TILBEHØR MULTIMASKIN DYKKSAGBLAD (TRE) BRUKSOMRÅDE: • Dykkutt i mykt trevirke • Utsparing i møbelemner • Jevne delkapp i trevirke (eksempel: plugger og tapper)

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Typebetegnelse

Dimensjon

Tykkelse

Tannavstand

TPI*

Antall /F-pak

66782137

49066757

8717574035544

MW65P

65 x 32 mm

0,6 mm

1,4 mm

18

1

Typebetegnelse

Dimensjon

Tykkelse

Tannavstand

TPI*

Antall /F-pak

MW65PB

65 x 40 mm

0,6 mm

1,8 mm

14

1

Tykkelse

Tannavstand

TPI*

Antall /F-pak

0,6 mm

1,4 mm

18

1

DYKKSAGBLAD (TRE) BRUKSOMRÅDE: • Dykkutt i overflatebehandlede platematerialer eller hardt trevirke • Utsparing i møbelemner • Jevne delkapp i trevirke (eksempel: plugger og tapper)

Varenr.:

NOBB-nr.:

66782138

49067022

GTIN-nr.:

SEGMENTSAGBLAD (TRE) BRUKSOMRÅDE: • Dykkutt i massivt trevirke • Jevne kapp i trevirke (eksempel: utstikkende tresammenføyningstapper) • Kapp av rørmaterialer i kunststoff (PVC)

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Typebetegnelse

Dimensjon

66782139

49067340

8717574035780

MW85S

Ø85 mm

162

Hitachi Power Tools Norway AS


TILBEHØR MULTIMASKIN DYKKSAGBLAD (METALL) BRUKSOMRÅDE: • Jevne kapp av spiker og stifter • Detaljert tilpasningsarbeid i ikke-jernholdige profiler • Dykkutt i gipsplater

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Typebetegnelse

Dimensjon

Tykkelse

Tannavstand

TPI*

Antall /F-pak

66782111

49066598

8717574035407

MM10PB

10 x 20 mm

0,7 mm

1,3 mm

20

1

DYKKSAGBLAD (METALL) BRUKSOMRÅDE: • Jevne kapp av spiker, stifter og kobberrør • Dykkutt i gipsplater

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Typebetegnelse

Dimensjon

Tykkelse

Tannavstand

TPI*

Antall /F-pak

66782201

49067934

8717574042856

MM20PB

20 x 20 mm

0,7 mm

1,3 mm

20

5

66782112

49066602

8717574035414

MM20PB

20 x 20 mm

0,7 mm

1,3 mm

20

1

DYKKSAGBLAD (METALL) BRUKSOMRÅDE: • Jevne kapp av spiker, stifter og kobberrør • Dykkutt i gipsplater

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Typebetegnelse

Dimensjon

Tykkelse

Tannavstand

TPI*

Antall /F-pak

66782202

49077117

8717574042863

MM32PB

32 x 30 mm

0,7 mm

1,3 mm

20

5

66782113

49066617

8717574035421

MM32PB

32 x 30 mm

0,7 mm

1,3 mm

20

1

Hitachi Power Tools Norway AS

163


TILBEHØR MULTIMASKIN DYKKSAGBLAD (RUSTFRI) BRUKSOMRÅDE: • Kapping av herdede skruer, spiker og stifter • Kutting av rustfritt stål • Dykkutt i svært slipende materialer som glassfiber etc.

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Typebetegnelse

Dimensjon

Tykkelse

Tannavstand

TPI*

Antall /F-pak

DYKKSAGBLAD (RUSTFRI) BRUKSOMRÅDE: • Kapping av herdede skruer, spiker og stifter • Kutting av rustfritt stål • Dykkutt i svært slipende materialer som glassfiber etc.

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Typebetegnelse

Dimensjon

Tykkelse

Tannavstand

TPI*

Antall /F-pak

66782102

49066583

8717574035391

MI32P

32 x 40 mm

1,0 mm

1,1 mm

24

1

164

Hitachi Power Tools Norway AS


TILBEHØR MULTIMASKIN DYKKSAGBLAD (UNIVERSAL) BRUKSOMRÅDE: • Dype dykkutt i trevirke, slipende trematerialer og kunststoff (PVC) • Kapping av ikke-jernholdige rør og profiler • Kapping av uherdede spiker, skruer og stålprofiler

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Typebetegnelse

Dimensjon

Tykkelse

Tannavstand

TPI*

Antall /F-pak

66782206

49077136

8717574042870

MD28PB

28 x 50 mm

0,6 mm

1,4 mm

18

5

66782121

49066621

8717574035438

MD28PB

28 x 50 mm

0,6 mm

1,4 mm

18

1

DYKKSAGBLAD (UNIVERSAL) BRUKSOMRÅDE: • Nøyaktige nedsenkningskutt i tre og metall (eksempel: aluminiumsforsterket parkett/ laminat) • Kapping av ikke-jernholdige rør og profiler • Kapping av uherdede spiker, skruer og stålprofiler • Velegnet for presisjonsarbeider

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Typebetegnelse

Dimensjon

Tykkelse

Tannavstand

TPI*

Antall /F-pak

66782122

49066636

8717574035445

MD32PBC

32 x 50 mm

0,6 mm

1,4 mm

18

1

DYKKSAGBLAD (UNIVERSAL) BRUKSOMRÅDE: • Kutting i trevirke med spiker og skruer • Kapping av mykt trevirke, hardt trevirke, finérplater og kunststoffbelagte plater direkte mot gulv • Dykkutt i overflatebehandlede platematerialer

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Typebetegnelse

Dimensjon

Tykkelse

Tannavstand

TPI*

Antall /F-pak

66782123

49066640

8717574035452

MD65PB

65 x 40 mm

0,6 mm

1,8 mm

14

1

Hitachi Power Tools Norway AS

165


TILBEHØR MULTIMASKIN SEGMENTSAGBLAD (UNIVERSAL) BRUKSOMRÅDE: • Kapping av mykt trevirke, hardt trevirke, finérplater og kunststoffbelagte plater direkte mot gulv • Utskjæring og tilpasning i parkett/laminat • Kapping av små profillister i aluminium etc.

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Typebetegnelse

Dimensjon

66782124

49066655

8717574035469

MD85SB

Ø85 mm

Tykkelse

Tannavstand

TPI*

Antall /F-pak

0,9 mm

1,4 mm

18

1

Tykkelse

Tannavstand

TPI*

Antall /F-pak

0,9 mm

1,7 mm

15

1

SEGMENTSAGBLAD (UNIVERSAL) BRUKSOMRÅDE: • Kapping av mykt trevirke, hardt trevirke, finérplater og kunststoffbelagte plater direkte mot gulv • Utskjæring og tilpasning i parkett/laminat • Kapping av små profillister i aluminium etc.

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Typebetegnelse

Dimensjon

66782125

49066666

8717574035476

MD100SB

Ø100 mm

166

Hitachi Power Tools Norway AS


TILBEHØR MULTIMASKIN DYKKSAGBLAD (SLIPENDE) BRUKSOMRÅDE: • Nedsenkningskutt i svært slipende materialer som glassfiber etc. • Rasping, filing og sliping • Meget godt egnet til fjerning av mørtel på utilgjengelige steder

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Typebetegnelse

Dimensjon

Tykkelse

Tannavstand

TPI*

Antall /F-pak

66782151

49067374

8717574035568

MA20PH

20 x 20 mm

2,0 mm

Korning K50

-

1

DYKKSAGBLAD (SLIPENDE) BRUKSOMRÅDE: • Nedsenkningskutt i svært slipende materialer som glassfiber etc. • Rasping, filing og sliping • Meget godt egnet til fjerning av mørtel på utilgjengelige steder

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Typebetegnelse

Dimensjon

Tykkelse

Tannavstand

TPI*

Antall /F-pak

66782152

49067393

8717574035575

MA32PH

32 x 30 mm

2,0 mm

Korning K50

-

1

Tykkelse

Tannavstand

TPI*

Antall /F-pak

1,5 mm

Korning K50

-

1

Tykkelse

Tannavstand

TPI*

Antall /F-pak

2,0 mm

Korning K30

-

1

SEGMENTSAGBLAD (SLIPENDE) BRUKSOMRÅDE: • Utfresing av smale flisefuger • Utsparinger i epoxy/GFK • Notfresing i lettbetong • Sporfresing for kabler og rør i murpuss

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Typebetegnelse

Dimensjon

66782153

49067412

8717574035582

MA65SH

Ø65 mm

SEGMENTSAGBLAD (SLIPENDE) BRUKSOMRÅDE: • Utfresing av flisefuger • Mindre utsnitt i myke veggfliser • Sporfresing for kabler og rør i murpuss, betong og lettbetong

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Typebetegnelse

Dimensjon

66782154

49067423

8717574035599

MA85SH

Ø85 mm

Hitachi Power Tools Norway AS

167


TILBEHØR MULTIMASKIN SEGMENTSAGBLAD (SLIPENDE) BRUKSOMRÅDE: • Utfresing av brede flisefuger • Notfresing i lettbetong for kabler og rør i murpuss • Mindre utsnitt i myke veggfliser

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Typebetegnelse

Dimensjon

66782155

49067442

8717574035605

MA85SHT

Ø85 mm

Tykkelse

Tannavstand

TPI*

Antall /F-pak

3,0 mm

Korning K20

-

1

Tykkelse

Tannavstand

TPI*

Antall /F-pak

1,8 mm

Korning K40

-

1

SEGMENTSAGBLAD (SLIPENDE) BRUKSOMRÅDE: • Mindre utsnitt i myke veggfliser • Utsparinger i epoxy/GFK • Utfresing av flisefuger

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Typebetegnelse

Dimensjon

66782156

49067461

8717574035612

MA85SD

Ø85 mm

SLIPESÅLE (SLIPENDE) BRUKSOMRÅDE: • Fjerning av mørtel eller fliselim etc. • Fjerning av teppelimrester fra mineralunderlag • Rasping av treverk for grove tilpasningsarbeider

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Typebetegnelse

Dimensjon

66782157

49067480

8717574035629

MA78DH

78 x 78 x 78 mm

Tykkelse

Tannavstand

TPI*

Antall /F-pak

-

Korning K30

-

1

MØRTELFJERNER (SLIPENDE) BRUKSOMRÅDE: • Utfresing av flisefuger • Fjerning av mørtel eller fliselim etc. • Fjerning av hjørnefuger med hardmetallspissen (slipe- /raspetunge)

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Typebetegnelse

Dimensjon

66782158

49067495

8717574035636

MA70DHX

Ø70 mm

168

Tykkelse

Tannavstand

TPI*

Antall /F-pak

2,0 mm

Korning K40

-

1

Hitachi Power Tools Norway AS


TILBEHØR MULTIMASKIN FUGESKJÆR (MULTI) BRUKSOMRÅDE: • Skjæring av myke ekspansjonsfuger, vinduskitt og tetningsmasse • Skjæring av isoleringsmaterialer

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Typebetegnelse

Dimensjon

Tykkelse

Antall /F-pak

66782171

49067506

8717574035643

MU28PK

28 x 50 mm

1,0 mm

1

FUGESKJÆR / SAKS (MULTI) •

Bølgeslipt blad

BRUKSOMRÅDE: • Skjæring av myke ekspansjonsfuger, vinduskitt og tetningsmasse • Skjæring av isoleringsmaterialer • Velegnet for presisjonsarbeider

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Typebetegnelse

Dimensjon

Tykkelse

Antall /F-pak

66782172

49067525

8717574035650

MU28PKS

28 x 50 mm

1,0 mm

1

SKRAPE / RENSEKNIV (MULTI) BRUKSOMRÅDE: • Fjerning av mørtel, flislim og betongrester • Fjerning av harde og sprø limrester

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Typebetegnelse

Dimensjon

Tykkelse

Antall /F-pak

66782173

49067533

8717574035667

MU52PKR

52 x 26 mm

0,8 mm

1

SKRAPE / RENSEKNIV (MULTI) •

Fleksibelt blad

BRUKSOMRÅDE: • Fjerning av myke limrester og silikonfuger • Fjerning av maling- og lakkrester

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Typebetegnelse

Dimensjon

Tykkelse

Antall /F-pak

66782174

49067544

8717574035674

MU52PK

52 x 38 mm

0,4 mm

1

Hitachi Power Tools Norway AS

169


TILBEHØR MULTIMASKIN SEGMENTKNIV (MULTI) BRUKSOMRÅDE: • Skjæring av linoleum, tepper og gummimatter

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Typebetegnelse

Dimensjon

66782175

49067563

8717574035681

MU100SK

Ø100 mm

Tykkelse

Antall /F-pak

0,7 mm

1

Tykkelse

Antall /F-pak

0,7 mm

1

SEGMENTKNIV (MULTI) •

Bølgeslipt blad

BRUKSOMRÅDE: • Jevne kapp av utstikkende isoleringsmateriale • Tilpasning av isoleringsplater • Skjæring av myke materialer som papp, tepper, gummi og lær etc. • Velegnet for presisjonsarbeider

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Typebetegnelse

Dimensjon

66782176

49067578

8717574035698

MU100SKS

Ø100 mm

SEGMENTSAGBLAD (MULTI) BRUKSOMRÅDE: • Utsparing i epoksy/GFK • Kutting av stålplater <1 mm (eksempel: karosseriplater) • Fjerning av vinduskitt etc.

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Typebetegnelse

Dimensjon

66782177

49067582

8717574035704

MU65SBF

Ø65 mm

Tykkelse

Tannavstand

TPI*

Antall /F-pak

0,9 mm

1,2 mm

22

1

Tykkelse

Tannavstand

TPI*

Antall /F-pak

0,9 mm

1,5 mm

17

1

SEGMENTSAGBLAD (MULTI) BRUKSOMRÅDE: • Utsparing i epoksy/GFK • Dykkutt i gipsplater og sementbundne fiberplater • Kapping av profillister i aluminium etc.

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Typebetegnelse

Dimensjon

66782178

49067601

8717574035711

MU85SBF

Ø85 mm

170

Hitachi Power Tools Norway AS


TILBEHØR MULTIMASKIN RUNDSAGBLAD (MULTI) •

Titanbelagt blad som gir 30% lenger levetid

BRUKSOMRÅDE: • Utsparing i epoksy/GFK • Kutting av stålplater <1 mm (eksempel: karosseriplater) • Fjerning av vinduskitt etc.

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Typebetegnelse

Dimensjon

66782179

49067881

8717574035728

MU65CF

Ø65 mm

Tykkelse

Tannavstand

TPI*

Antall /F-pak

0,9 mm

1,2 mm

22

1

Tykkelse

Tannavstand

TPI*

Antall /F-pak

0,9 mm

1,5 mm

17

1

RUNDSAGBLAD (MULTI) •

Titanbelagt blad som gir 30% lenger levetid

BRUKSOMRÅDE: • Kutting av trevirke med spiker • Utsparing i epoksy/GFK • Kapping av profillister i aluminium etc.

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Typebetegnelse

Dimensjon

66782180

49067915

8717574035735

MU85CF

Ø85 mm

SLIPESÅLE M/BORRELÅS • •

Slipesåle med praktisk mikroborrelås Raskt og enkelt skifte av slipepapir

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Typebetegnelse

Dimensjon

66782191

49067926

8717574035742

MU93D

93 x 93 x 93 mm

Hitachi Power Tools Norway AS

Antall /F-pak

1

171


INNSTIKK:http://hitachi.webon.net/mediabank/store/7602/Side-173-SIRKELSAGBLADER.pdf|id=7602|sourcepage=1


SIRKELSAGBLAD SIRKELSAGBLAD • • • • • • • •

Velbalansert sirkelsagblad av herdet korrosjonsbestandig stål Laserslipt gods med 100% plan overflate uten kast for nøyaktige kutt Bladet er innsatt med 3OC-belegg for optimal beskyttelse mot rust Slipt aksehull for optimal spindeltilpasning Laserskårne ekspansjonsspor for reduksjon av varmgang og ekspansjon i bladet Unikt designede laserspor for minimal bladvibrasjon og rene, støyfrie presisjonskutt Titaniumforsterkede carbidtenner med mikrokorning for lenger slipeintervaller Loddet skjæreflate med legeringsmikstur bestående av sølv, kobber og nikkel for ekstra styrke og økt levetid

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Bladdiameter

Hulldiameter

Bladtykkelse

Antall tenner

Tannsliping

Passer til

60354999

49053858

7034354712473

125 mm

20 mm

1,2 mm

24

ATB

C18DBL

60354998

49085820

7034354712602

125 mm *****

20 mm

1,2 mm

40

ATB

C18DBL

60355000

48636798

7034354711841

125 mm

20 mm

1,6 mm

24

ATB

C18DBL

130 mm

16 mm

1,2 mm

24

ATB

60355028 60350053

24203283

7034354701606

152 mm

20 mm

2,2 mm

24

ATB

60350054

24203291

7034354701613

152 mm

20 mm

2,2 mm

40

ATB

60350055

24203309

7034354701620

160 mm

20 mm

2,2 mm

24

ATB

60350056

24203317

7034354701637

160 mm

20 mm

2,2 mm

40

ATB

60350106

31231913

8717472813145

165 mm

30 mm

1,2 mm

18

ATB

C18DSL / C6SS / C6BU2

60350107

31231921

8717472813152

165 mm

30 mm

1,2 mm

36

ATB

C18DSL / C6SS / C6BU2

60355001

42151794

7034354709381

165 mm

30 mm

1,6 mm

24

ATB

C18DSL / C6SS / C6BU2

60355005

42151983

7034354709428

165 mm

20 mm

2,0 mm

16

ATB

C6BUY

60355006

42152017

7034354709435

165 mm

20 mm

2,0 mm

24

ATB

C6BUY

60355007

42152040

7034354709442

165 mm

20 mm

2,0 mm

40

ATB

C6BUY

60355002

42151813

7034354709398

165 mm

30 mm

2,0 mm

16

ATB

C18DSL / C6SS / C6BU2

60355003

42151843

7034354709404

165 mm

30 mm

2,0 mm

24

ATB

C18DSL / C6SS / C6BU2

60355004

42151934

7034354709411

165 mm

30 mm

2,0 mm

40

ATB

C18DSL / C6SS / C6BU2

170 mm

16 mm

1,5 mm

24

ATB

60355029 60355030

170 mm

16 mm

1,5 mm

40

ATB

66752431

45385086

8717472813251

185 mm

30 mm

2,6 mm

18

ATB

66752432

45385105

8717472813268

185 mm

30 mm

2,6 mm

36

ATB

C7U / C7BU

66752434

41849458

8717574011951

185 mm****

20 mm

1,6 mm

48

TCG

CD7SA

66752435

41849481

8717574011968

CD7SA

185 mm*****

20 mm

1,6 mm

48

TCG

60355031

190 mm

16 mm

1,5 mm

24

ATB

60355032

190 mm

16 mm

1,5 mm

40

ATB

C7U / C7BU

60355011

42152157

7034354709480

190 mm

20 mm

2,0 mm

18

ATB

C7BUY

60355012

42152354

7034354709497

190 mm

20 mm

2,0 mm

24

ATB

C7BUY

60355013

42152392

7034354709503

190 mm

20 mm

2,0 mm

40

ATB

C7BUY

60355008

42152074

7034354709459

190 mm

30 mm

2,0 mm

18

ATB

C7SS / C7BU2

60355009

42152104

7034354709466

190 mm

30 mm

2,0 mm

24

ATB

C7SS / C7BU2

60355010

42152112

7034354709473

190 mm

30 mm

2,0 mm

40

ATB

C7SS / C7BU2

60350067

24205510

7034354701743

210 mm

30 mm

2,4 mm

30

ATB

C8U

60350068

24216376

7034354701750

210 mm

30 mm

2,4 mm

50

ATB

C8U

60355014

42152437

7034354709510

216 mm

30 mm

2,3 mm

24

ATB

C8FSE / C8FSHE

60355015

42152456

7034354709527

216 mm

30 mm

2,3 mm

48

ATB

C8FSE / C8FSHE

60355016

42152460

7034354709534

216 mm

30 mm

2,3 mm

60

ATB

C8FSE / C8FSHE

60350071

24216418

7034354701781

216 mm */**

30 mm

2,8 mm

60

TCG

C8FSE / C8FSHE

60355017

42152494

7034354709541

235 mm

30 mm

2,1 mm

20

ATB

C9U / C9U2

60350084

24918047

7034354702399

235 mm ***

30 mm

2,6 mm

18

ATB

C9U / C9U2

60355018

42152505

7034354709558

254 mm

30 mm

2,3 mm

40

ATB

C10FSH / MS305 / TS10 / KS70

60355019

42152543

7034354709565

254 mm

30 mm

2,3 mm

60

ATB

C10FSH / MS305 / TS10 / KS70

60350078

24216525

7034354701859

254 mm */**

30 mm

2,6 mm

80

TCG

C10FSH / MS305 / TS10 / KS70

60355020

42152558

7034354709572

305 mm

30 mm

2,3 mm

60

ATB

C12LSH

60350103

31098783

8717472819789

305 mm *

30 mm

2,8 mm

96

TCG

C12LSH

60355021

42152581

7034354709589

335 mm

25,4 mm

3,0 mm

40

ATB

C13U

* Kapping av aluminiumsmaterialer / ** Negativ tanning / *** Spesialblad for lafting / **** Kapping av stålrør, stålplater og metaller / ***** Kapping av stål og rustfrie materialer

174

Hitachi Power Tools Norway AS


SIRKELSAGBLAD SIRKELSAGBLADPAKKE â&#x20AC;˘

Praktisk sirkelsagbladsett i aluminiumskoffert

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Bladdiameter

Hulldiameter

Antall tenner

Passer til

60350092

27186360

7034354706014

3

165 mm

30 mm

14 / 24 / 40

C18DSL / C6SS / C6BU2

60350093

27186378

7034354706021

3

185 mm

30 mm

14 / 24 / 40

C8U

60350098

28813210

7034354707813

3

190 mm

30 mm

24 / 48 / 60

C7SS / C7BU2

60350094

27186386

7034354706038

3

216 mm

30 mm

24 / 48 / 60

C8FSE / C8FSHE

60350095

27186394

7034354706045

3

254 mm

30 mm

24 / 48 / 60

C10FSH

60355022

42154454

7034354709596

3

165 mm

20 mm

16 / 24 / 40

C6BUY

60355023

42154465

7034354709602

3

190 mm

20 mm

16 / 24 / 40

C7BUY

60355024

46911037

7034354617921

10

165 mm

30 mm

24

C18DSL / C6SS / C6BU2

60355025

46911041

7034354617938

10

165 mm

30 mm

40

C18DSL / C6SS / C6BU2

60355026

46911056

7034354710837

10

216 mm

30 mm

24

C8FSE / C8FSHE

60355027

46911075

7034354710844

10

216 mm

30 mm

48

C8FSE / C8FSHE

Hitachi Power Tools Norway AS

Antall deler

175


INNSTIKK:http://hitachi.webon.net/mediabank/store/7603/Side-176-STIKK--OG-BAJONETTSAGBLADER.pdf|id=7603|sourcepage=1


INNSTIKK:http://hitachi.webon.net/mediabank/store/7604/Side-177-STIKK--OG-BAJONETTSAGBLADER---PIKTOGRAMOVERSIKT.pdf|id=7604|sourcepage=1

PIKTOGRAMOVERSIKT - SYMBOLFORKLARING


INNSTIKK:http://hitachi.webon.net/mediabank/store/7642/Side-178-HURTIGGUIDE---STIKKSAGBLADER.pdf|id=7642|sourcepage=1

Total lengde

Tannet lengde

Bredde

Tykkelse

Tannavstand

TPI

Materiale

TRE JW10C

76,6 mm

54,0 mm

4,7 mm

1,25 mm

1,4 mm

18

HCS

JW30

91,5 mm

65,0 mm

7,5 mm

1,00 mm

Progressiv

11-14

HCS

JPW30

116,5 mm

90,0 mm

9,2 mm

1,50 mm

Progressiv

8-12

HCS

JW10R

100,4 mm

75,0 mm

7,2 mm

1,50 mm

2,5 mm

10

HCS

JW10

100,4 mm

75,0 mm

7,2 mm

1,50 mm

2,5 mm

10

HCS

JW20

100,4 mm

75,0 mm

9,5 mm

1,25 mm

3,0 mm

8

HCS

JW40

100,4 mm

75,0 mm

7,2 mm

1,25 mm

Progressiv

5-8

HCS

JW50

100,4 mm

75,0 mm

6,0 mm

1,25 mm

Progressiv

5-8

HCS

JW40L

132,0 mm

107,0 mm

7,2 mm

1,70 mm

4,3 mm

6

HCS

JW11

100,4 mm

75,0 mm

7,2 mm

1,50 mm

Progressiv

5-8

HCS

JW60

116,5 mm

90,0 mm

7,2 mm

1,50 mm

3,0 mm

8

HCS

JW10F

100,4 mm

74,0 mm

7,5 mm

1,25 mm

1,7 mm

15

BiM

JM10

91,5 mm

65,0 mm

7,5 mm

1,00 mm

Progressiv

17-24

HSS

JM10B

91,5 mm

65,0 mm

7,5 mm

1,00 mm

Progressiv

17-24

BiM

JM40

132,0 mm

105,0 mm

9,5 mm

1,00 mm

1,0 mm

24

HSS

JPM20

100,4 mm

75,0 mm

8,6 mm

1,00 mm

Progressiv

10-20

HSS

JM11

91,5 mm

65,0 mm

7,5 mm

1,00 mm

Progressiv

11-14

HSS

JM11B

91,5 mm

65,0 mm

7,5 mm

1,00 mm

Progressiv

11-14

BiM

JM41

132,0 mm

105,0 mm

7,5 mm

1,30 mm

1,8 mm

14

HSS

JM41B

132,0 mm

105,0 mm

7,5 mm

1,00 mm

1,8 mm

14

BiM

JM20

100,4 mm

75,0 mm

7,5 mm

1,00 mm

3,0 mm

8

HSS

82,6 mm

56,0 mm

9,3 mm

1,00 mm

1,4 mm

18

HM/TC

132,0 mm

105,0 mm

10,0 mm

1,30 mm

Progressiv

5-10

BiM

JC20

82,6 mm

56,0 mm

8,0 mm

0,80 mm

Korning 50

HM/TC

JC10

82,6 mm

56,0 mm

8,0 mm

0,80 mm

Korning 30

HM/TC

JA10

100,4 mm

75,0 mm

8,2 mm

1,30 mm

METALL

RUSTFRI JM18I

UNIVERSAL JPU10

SPESIAL

4,3 mm

6

HM/TC

Kryssfiner

Laminert trevirke

Tre m/spiker

Egnet Meget godt egnet

Konstruksjonsvirke

Tre- og møbelplater

STIKKSAGBLADSORTIMENT HURTIGGUIDE


Spon- og fiberplater / MDF

Metallplater

Metall (rør & profiler)

Blikkplater

Aluminium

Rustfritt stĂĽl / RVS

Hullplater

Pleksiglass

Kunststoff / Plast / Epoxy

Sandwichmaterialer

Lettbetong / Siporex

Gipsplater

Keramiske fliser

Sementfiberplater

Fine, rette snitt

Grove, rette snitt

Fine kurvsnitt


STIKKSAGBLAD STIKKSAGBLAD (TRE) JW10C •

Tilsvarer Bosch T101AO

BRUKSOMRÅDE: • Mykt trevirke • Kryssfinèr: 1,5 - 15 mm • Overflatebehandlet platemateriale: 1,5 - 15 mm • Spesielt godt egnet til kurvsnitt

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Tannsliping

Total lengde

Tannet lengde

Bredde

Tykkelse

Tannavstand

TPI*

Antall /F-pak

66750036

28811107

8717154659153

Frivinkel / Slipt

76,6 mm

54,0 mm

4,7 mm

1,25 mm

1,4 mm

18

5

STIKKSAGBLAD (TRE) JW30 •

Tilsvarer Bosch T119B

BRUKSOMRÅDE: • Mykt trevirke • Kryssfinèr, sponplater, møbel- og fiberplater: 2 - 15 mm

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Tannsliping

Total lengde

Tannet lengde

Bredde

Tykkelse

Tannavstand

TPI*

Antall /F-pak

66750042

30310635

8717472816122

Bølget / Frest

91,5 mm

65,0 mm

7,5 mm

1,0 mm

Progressiv

11 - 14

5

STIKKSAGBLAD (TRE) JPW30 •

Tilsvarer Bosch T234X

BRUKSOMRÅDE: • Mykt trevirke • Sponplater, møbel- og fiberplater: 3 - 65 mm • Konstruksjonsvirke: <65 mm

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Tannsliping

Total lengde

Tannet lengde

Bredde

Tykkelse

Tannavstand

TPI*

Antall /F-pak

66750029

28811032

8717154653915

Frivinkel / Slipt

116,5 mm

90,0 mm

9,2 mm

1,5 mm

Progressiv

8 - 12

5

STIKKSAGBLAD (TRE) JW10R •

Tilsvarer Bosch T101BR

BRUKSOMRÅDE: • Mykt trevirke • Sponplater, møbel- og fiberplater: 3 - 30 mm • Overflatebehandlet platemateriale

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Tannsliping

Total lengde

Tannet lengde

Bredde

Tykkelse

Tannavstand

TPI*

Antall /F-pak

66750019

28810976

8717154653885

Frivinkel / Slipt

100,4 mm

75,0 mm

7,2 mm

1,5 mm

2,5 mm

10

5

180

Hitachi Power Tools Norway AS


STIKKSAGBLAD STIKKSAGBLAD (TRE) JW10 •

Tilsvarer Bosch T101B

BRUKSOMRÅDE: • Mykt trevirke • Sponplater, møbel- og fiberplater: 3 - 30 mm • Kunststoffmaterialer: <65 mm

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Tannsliping

Total lengde

Tannet lengde

Bredde

Tykkelse

Tannavstand

TPI*

Antall /F-pak

66750044

28812881

8717472816160

Frivinkel / Slipt

100,4 mm

75,0 mm

7,2 mm

1,5 mm

2,5 mm

10

5

STIKKSAGBLAD (TRE) JW20 •

Tilsvarer Bosch T111C

BRUKSOMRÅDE: • Mykt trevirke • Sponplater, møbel- og fiberplater: 4 - 50 mm

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Tannsliping

Total lengde

Tannet lengde

Bredde

Tykkelse

Tannavstand

TPI*

Antall /F-pak

66750021

28810992

8717154653830

Vigget / Frest

100,4 mm

75,0 mm

9,5 mm

1,25 mm

3,0 mm

8

5

STIKKSAGBLAD (TRE) JW40 •

Tilsvarer Bosch T144D

BRUKSOMRÅDE: • Mykt trevirke • Sponplater, møbel- og fiberplater: 5 - 50 mm

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Tannsliping

Total lengde

Tannet lengde

Bredde

Tykkelse

Tannavstand

TPI*

Antall /F-pak

66750043

28812816

8717472816146

Vigget / Slipt

100,4 mm

75,0 mm

7,2 mm

1,25 mm

Progressiv

5-8

5

STIKKSAGBLAD (TRE) JW50 •

Tilsvarer Bosch T244D

BRUKSOMRÅDE: • Mykt trevirke • Sponplater, møbel- og fiberplater: 5 - 50 mm • Spesielt godt egnet for kurvsnitt

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Tannsliping

Total lengde

Tannet lengde

Bredde

Tykkelse

Tannavstand

TPI*

Antall /F-pak

66750046

28814184

8717472816207

Vigget / Slipt

100,4 mm

75,0 mm

6,0 mm

1,25 mm

Progressiv

5-8

5

Hitachi Power Tools Norway AS

181


STIKKSAGBLAD STIKKSAGBLAD (TRE) JW40L •

Tilsvarer Bosch T344DP

BRUKSOMRÅDE: • Tykt konstruksjonsvirke • Sponplater, møbel- og fiberplater: 5 - 100 mm

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Tannsliping

Total lengde

Tannet lengde

Bredde

Tykkelse

Tannavstand

TPI*

Antall /F-pak

66750028

28811024

8717154653861

Vigget / Slipt

132,0 mm

107,0 mm

7,2 mm

1,7 mm

4,3 mm

6

5

STIKKSAGBLAD (TRE) JW11 •

Tilsvarer Bosch T101D

BRUKSOMRÅDE: • Mykt trevirke • Sponplater, møbel- og fiberplater: 10 - 45 mm

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Tannsliping

Total lengde

Tannet lengde

Bredde

Tykkelse

Tannavstand

TPI*

Antall /F-pak

66750045

28812303

8717472816184

Frivinkel / Slipt

100,4 mm

75,0 mm

7,2 mm

1,5 mm

Progressiv

5-8

5

STIKKSAGBLAD (TRE) JW60 •

Tilsvarer Bosch T301CD

BRUKSOMRÅDE: • Mykt trevirke • Sponplater, møbel- og fiberplater: 10 - 65 mm

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Tannsliping

Total lengde

Tannet lengde

Bredde

Tykkelse

Tannavstand

TPI*

Antall /F-pak

66750027

28811016

8717154653908

Frivinkel / Slipt

116,5 mm

90,0 mm

7,2 mm

1,5 mm

3,0 mm

8

5

STIKKSAGBLAD (TRE) JW10F •

Tilsvarer Bosch T101AIF

BRUKSOMRÅDE: • Hardt trevirke • Laminater: <30 mm • Overflatebehandlet platemateriale/HPL: 2 - 30 mm • Kunststoffmaterialer: <65 mm

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Tannsliping

Total lengde

Tannet lengde

Bredde

Tykkelse

Tannavstand

TPI*

Antall /F-pak

66750037

28811115

8717154659160

Frivinkel / Slipt

100,4 mm

74,0 mm

7,5 mm

1,25 mm

1,7 mm

15

5

182

Hitachi Power Tools Norway AS


STIKKSAGBLAD STIKKSAGBLAD (METALL) JM10 •

Tilsvarer Bosch T118A

BRUKSOMRÅDE: • Tynne plater: 1 - 3 mm

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Tannsliping

Total lengde

Tannet lengde

Bredde

Tykkelse

Tannavstand

TPI*

Antall /F-pak

66750038

28813483

8717472816047

Bølget / Frest

91,5 mm

65,0 mm

7,5 mm

1,0 mm

Progressiv

17 - 24

5

STIKKSAGBLAD (METALL) JM10B •

Tilsvarer Bosch T118AF

BRUKSOMRÅDE: • Tynne stålplater: 1 - 3 mm • Hullplater: <3 mm

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Tannsliping

Total lengde

Tannet lengde

Bredde

Tykkelse

Tannavstand

TPI*

Antall /F-pak

66750039

28812980

8717472816061

Bølget / Frest

91,5 mm

65,0 mm

7,5 mm

1,0 mm

Progressiv

17 - 24

5

STIKKSAGBLAD (METALL) JM40 •

Tilsvarer Bosch T318A

BRUKSOMRÅDE: • Tynne plater: 1 - 3 mm • Rør og profiler: <Ø65 mm • Aluminium: <65 mm

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Tannsliping

Total lengde

Tannet lengde

Bredde

Tykkelse

Tannavstand

TPI*

Antall /F-pak

66750014

28810943

8717154653984

Bølget / Frest

132,0 mm

105,0 mm

9,5 mm

1,0 mm

1,0 mm

24

5

STIKKSAGBLAD (METALL) JPM20 •

Tilsvarer Bosch T123XF

BRUKSOMRÅDE: • Tynne til tykke plater: 1,5 - 10 mm • Rør og profiler: <Ø30 mm • Aluminium: <30 mm

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Tannsliping

Total lengde

Tannet lengde

Bredde

Tykkelse

Tannavstand

TPI*

Antall /F-pak

66750033

28811073

8717154654028

Vigget / Frest

100,4 mm

75,0 mm

8,6 mm

1,0 mm

Progressiv

10 - 20

5

Hitachi Power Tools Norway AS

183


STIKKSAGBLAD STIKKSAGBLAD (METALL) JM11 •

Tilsvarer Bosch T118B

BRUKSOMRÅDE: • Middels tynne plater: 2,5 - 6 mm

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Tannsliping

Total lengde

Tannet lengde

Bredde

Tykkelse

Tannavstand

TPI*

Antall /F-pak

66750040

28812824

8717472816085

Bølget / Frest

91,5 mm

65,0 mm

7,5 mm

1,0 mm

Progressiv

11 - 14

5

STIKKSAGBLAD (METALL) JM11B •

Tilsvarer Bosch T118BF

BRUKSOMRÅDE: • Middels sterke stålplater: 2,5 - 6 mm • Hullplater: <6 mm

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Tannsliping

Total lengde

Tannet lengde

Bredde

Tykkelse

Tannavstand

TPI*

Antall /F-pak

66750041

28810927

8717472816108

Bølget / Frest

91,5 mm

65,0 mm

7,5 mm

1,0 mm

Progressiv

11 - 14

5

STIKKSAGBLAD (METALL) JM41 •

Tilsvarer Bosch T318B

BRUKSOMRÅDE: • Middels tynne plater: 2,5 - 6 mm • Rør og profiler: <Ø65 mm • Aluminium: <65 mm • Spesielt godt egnet for nøyaktige vinkelkutt

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Tannsliping

Total lengde

Tannet lengde

Bredde

Tykkelse

Tannavstand

TPI*

Antall /F-pak

66750015

28810950

8717154653991

Bølget / Frest

132,0 mm

105,0 mm

7,5 mm

1,3 mm

1,8 mm

14

5

STIKKSAGBLAD (METALL) JM41B •

Tilsvarer Bosch T318BF

BRUKSOMRÅDE: • Middels tykke stålplater: 2,5 - 6 mm • Hullplater: <6 mm • Rør og åpne profiler: <Ø65 mm • Aluminium: <65 mm • Sandwichmaterialer: <65 mm • GFK/epoxy: <65 mm Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Tannsliping

Total lengde

Tannet lengde

Bredde

Tykkelse

Tannavstand

TPI*

Antall /F-pak

66750032

28811065

8717154654011

Vigget / Frest

132,0 mm

105,0 mm

7,5 mm

1,0 mm

1,8 mm

14

5

184

Hitachi Power Tools Norway AS


STIKKSAGBLAD STIKKSAGBLAD (METALL) JM20 •

Tilsvarer Bosch T127D

BRUKSOMRÅDE: • Tynne til tykke plater: 3 - 15 mm • Rør og profiler: <Ø30 mm • Aluminium: <65 mm • Sandwichmaterialer: <65 mm • GFK/epoxy: <65 mm

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Tannsliping

Total lengde

Tannet lengde

Bredde

Tykkelse

Tannavstand

TPI*

Antall /F-pak

66750012

28810935

8717154654004

Vigget / Frest

100,4 mm

75,0 mm

7,5 mm

1,0 mm

3,0 mm

8

5

STIKKSAGBLAD (RUSTFRI) JM18I • •

Hardmetallbelagt (list) Tilsvarer Bosch T118EHM

BRUKSOMRÅDE: • Middels tykke plater av rustfritt stål/Inox: 2 - 5 mm

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Tannsliping

Total lengde

Tannet lengde

Bredde

Tykkelse

Tannavstand

TPI*

Antall /F-pak

66750011

42806256

8717472818119

Belagt / Slipt

82,6 mm

56,0 mm

9,3 mm

1,0 mm

1,4 mm

18

2

STIKKSAGBLAD (UNIVERSAL) JPU10 •

Tilsvarer Bosch T345XF

BRUKSOMRÅDE: • Konstruksjonsvirke med spiker: <65 mm • Trematerialer: 3 - 10 mm • Stålplater: 3 - 10 mm • Rør og profiler: <Ø10 mm • Aluminium: 3 - 10 mm • Kunststoff, GFK/epoxy: <10 mm

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Tannsliping

Total lengde

Tannet lengde

Bredde

Tykkelse

Tannavstand

TPI*

Antall /F-pak

66750031

28811057

8717154653939

Vigget / Frest

132,0 mm

105,0 mm

10,0 mm

1,3 mm

Progressiv

5 - 10

5

Hitachi Power Tools Norway AS

185


STIKKSAGBLAD STIKKSAGBLAD (SPESIAL) JC20 • •

Hardmetallbelagt Tilsvarer Bosch T150RIFF

BRUKSOMRÅDE: • Myke, keramiske fliser: 5 - 10 mm • Støpejern: <Ø10 mm

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Tannsliping

66750048

28811099

8717472817945

Carbidebelagt (fin)

Total lengde

Tannet lengde

Bredde

Tykkelse

Tannavstand

Antall /F-pak

82,6 mm

56,0 mm

8,0 mm

0,8 mm

Korning K50

2

STIKKSAGBLAD (SPESIAL) JC10 • •

Hardmetallbelagt Tilsvarer Bosch T130RIFF

BRUKSOMRÅDE: • Myke, keramiske fliser: 5 - 15 mm • Støpejern: <Ø15 mm

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Tannsliping

66750047

31098387

8717472817938

Carbidebelagt (grov)

Total lengde

Tannet lengde

Bredde

Tykkelse

Tannavstand

Antall /F-pak

82,6 mm

56,0 mm

8,0 mm

0,8 mm

Korning K30

2

STIKKSAGBLAD (SPESIAL) JA10 •

Tilsvarer Bosch T141HM

BRUKSOMRÅDE: • Gipsplater: 5 - 50 mm • Sementfiberplater: 5 - 50 mm • GFK/epoxy: 5 - 20 mm • Spesielt godt egnet for bruk i gips

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Tannsliping

Total længde

Tandet længde

Bredde

Tykkelse

Tandafstand

TPI*

Antall /F-pak

66750030

28811040

8717154653922

Belagt / Vigget

100,4 mm

75,0 mm

8,2 mm

1,3 mm

4,3 mm

6

2

186

Hitachi Power Tools Norway AS


STIKKSAGBLADPAKKE STIKKSAGBLADSETT • • •

Assortert stikksagbladsett i 10 deler Innholdsrikt sett for de fleste bruksområder Leveres i praktisk plastkassett for enkel og ryddig oppbevaring

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

66750049

28811123

8717154659177

Antall deler

10

Settet inneholder: JW10C / JW10R / JW10 (x2) / JW20 (x2) / JW40 (x2) / JM10 (x2)

Hitachi Power Tools Norway AS

187


INNSTIKK:http://hitachi.webon.net/mediabank/store/7644/Side-188-HURTIGGUIDE---BAJONETTSAGBLADER.pdf|id=7644|sourcepage=1

Total lengde Tannet lengde TRE RW10 RW70 RPW80 RW60 RW30

TPI

Materiale

6 6 6 - 10 3 5

HCS HCS HCS HCS HCS

24 1,0 mm 14 1,8 mm 24 1,0 mm 18 1,4 mm 14 1,8 mm 14 1,8 mm 8 - 14 Progressiv 14 1,8 mm 18 1,4 mm 2,5 - 3,0 mm 8 - 10 1,8 - 2,6 mm 10 - 14 2,5 - 3,0 mm 8 - 10

BiM BiM BiM BiM BiM BiM BiM BiM BiM BiM BiM BiM

Bredde

Tykkelse Tannavstand 4,3 mm 4,3 mm Progressiv 8,5 mm 5,0 mm

150,0 mm 305,0 mm 200,0 mm 225,0 mm 240,0 mm

128,5 mm 283,5 mm 178,5 mm 203,5 mm 218,5 mm

19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm

1,25 mm 1,25 mm 1,25 mm 1,25 mm 1,50 mm

METALL RM30B RM31B RM34B RM42B RM36B RM11B RPM30B RM43B RM35B RM44B RM50B RM37B

150 mm 150 mm 150 mm 225 mm 150 mm 100 mm 150 mm 225 mm 150 mm 225 mm 200 mm 150 mm

128,5 mm 128,5 mm 128,5 mm 203,5 mm 128,5 mm 78,5 mm 128,5 mm 203,5 mm 128,5 mm 203,5 mm 178,5 mm 128,5 mm

16 mm 16 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 22 mm 19 mm 22 mm

0,90 mm 0,90 mm 0,90 mm 0,90 mm 0,90 mm 0,90 mm 0,90 mm 0,90 mm 0,90 mm 1,60 mm 1,25 mm 1,60 mm

RUSTFRI RCM30B RCM40B RCM50B RS10

150 mm 200 mm 250 mm 115 mm

128,5 mm 178,5 mm 228,5 mm 93,5 mm

19 mm 19 mm 19 mm 19 mm

0,90 mm 0,90 mm 0,90 mm 1,25 mm

UNIVERSAL RD30B RD70B RPD40B RD40B RD50B RD32B RW50B RD31B

150 mm 305 mm 200 mm 225 mm 225 mm 150 mm 305 mm 150 mm

128,5 mm 283,5 mm 178,5 mm 203,5 mm 203,5 mm 128,5 mm 283,5 mm 128,5 mm

19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 22 mm 19 mm 19 mm 19 mm

0,90 mm 0,90 mm 1,25 mm 1,60 mm 1,60 mm 1,25 mm 1,25 mm 1,25 mm

SPESIAL RW20 RC10 RS20 RS70 RS80

150 mm 225 mm 150 mm 305 mm 400 mm

128,5 mm 203,5 mm 128,5 mm 283,5 mm 378,5 mm

19 mm 19 mm 19 mm 22 mm 22 mm

1,00 mm 1,25 mm 1,25 mm 1,50 mm 1,50 mm

Korning 30 6 4,3 mm 3 8,5 mm 2 12,7 mm

HAS HM/TC HM/TC HM/TC HM/TC

STEIN RB50 RB70 RB90

240 mm 305 mm 457 mm

193,5 mm 283,5 mm 432,2 mm

22 mm 50 mm 50 mm

1,50 mm 1,50 mm 1,50 mm

12,7 mm 12,7 mm 12,7 mm

2 2 2

HM/TC HM/TC HM/TC

1,8 mm 1,8 mm 1,8 mm 1,4 mm

14 14 14 18

1,8 - 2,6 mm 10 - 14 1,8 - 2,6 mm 10 - 14 6 - 12 Progressiv 10 4,3 mm 6 4,3 mm 6 4,3 mm 6 4,3 mm 6 4,3 mm

4,3 mm

6

BiM BiM BiM HM/TC

BiM BiM BiM BiM BiM BiM BiM BiM

Sandwichmaterialer

Sponplater / MDF

Kryssfinèr

Finèrplater / Multiplex

Laminert trevirke

Egnet Meget godt egnet

Tre m/spiker

Massivt tre Konstruksjonsvirke

BAJONETTSAGBLADSORTIMENT HURTIGGUIDE


Levende trevirke Fyringsved Metall

Metallplater

Metallprofiler

Metallrør

Ikke-jernholdige metaller

Rustfritt stål / RVS

Aluminium

Støpejern

Kunststoff / Plast / Epoxy

Glassfiber

PVC / Plastmaterialer

Gipsplater

Murstein

Kalkstein

Rød murstein / Poroton

Lettbetong

Keramiske fliser

Sementfiberplater


BAJONETTSAGBLAD BAJONETTSAGBLAD (TRE) RW10 •

Tilsvarer Bosch S644D

BRUKSOMRÅDE: • Konstruksjonsvirke: <100 mm • Trevegg: <100 mm • Kryssfinèr: <100 mm • Kunststoff: <100 mm • Spon- og MDF plater: 6 - 60 mm • Spesielt godt egnet for nedsenkingskutt Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Tannsliping

Total lengde

Tannet lengde

Bredde

Tykkelse

Tannavstand

66752030

28811339

5017658054038

Vigget / Slipt

150 mm

128,5 mm

19 mm

1,25 mm

4,3 mm

TPI*

Antall i forpakning

6

5

TPI*

Antall i forpakning

6

5

BAJONETTSAGBLAD (TRE) RW70 •

Tilsvarer Bosch S1344D

BRUKSOMRÅDE: • Konstruksjonsvirke: 10 - 250 mm • Trevegg: <250 mm • Kryssfinèr: <150 mm • Kunststoff: <150 mm • Sponplater: 10 - 100 mm

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Tannsliping

Total lengde

Tannet lengde

Bredde

Tykkelse

Tannavstand

66752031

42847261

5017658054182

Vigget / Slipt

305 mm

283,5 mm

19 mm

1,25 mm

4,3 mm

BAJONETTSAGBLAD (TRE) RPW80 •

Tilsvarer Bosch S2345X

BRUKSOMRÅDE: • Konstruksjonsvirke: <150 mm • Trevegg: <150 mm • Kryssfinèr: <150 mm • Kunststoff: <150 mm • Spon- og MDF plater: 6 - 60 mm • Spesielt godt egnet for arbeider med krav til fine og rette kutt Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Tannsliping

Total lengde

Tannet lengde

Bredde

Tykkelse

Tannavstand

TPI*

Antall i forpakning

66752033

28811354

5017658057626

Vigget / Slipt

200 mm

178,5 mm

19 mm

1,25 mm

Progressiv

6 - 10

5

TPI*

Antall i forpakning

3

5

BAJONETTSAGBLAD (TRE) RW60 •

Tilsvarer Bosch S1111K

BRUKSOMRÅDE: • Grovt trevirke uten spiker: <175 mm • Beskjæring av levende trevirke: <Ø175 mm • Spesielt godt egnet for fyringsved <Ø175 mm

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Tannsliping

Total lengde

Tannet lengde

Bredde

Tykkelse

Tannavstand

66752029

28811321

5017658054175

Vigget / Frest

225 mm

203,5 mm

19 mm

1,25 mm

8,5 mm

190

Hitachi Power Tools Norway AS


BAJONETTSAGBLAD BAJONETTSAGBLAD (TRE) RW30 •

Tilsvarer Bosch S1531L

BRUKSOMRÅDE: • Grovt trevirke uten spiker: <190 mm • Beskjæring av levende trevirke: <Ø190 mm • Spesielt godt egnet for fyringsved <Ø190 mm

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Tannsliping

Total lengde

Tannet lengde

Bredde

Tykkelse

Tannavstand

TPI*

Antall i forpakning

66752032

28811347

5017658054052

Vigget / Slipt

240 mm

218,5 mm

19 mm

1,50 mm

5,0 mm

5

5

Total lengde

Tannet lengde

Bredde

Tykkelse

Tannavstand

TPI*

Antall i forpakning

TPI*

Antall i forpakning

14

5

TPI*

Antall i forpakning

24

5

BAJONETTSAGBLAD (METALL) RM30B •

Tilsvarer Bosch S918AF

BRUKSOMRÅDE: • Tynne plater: 1 - 3 mm • Fine, lukkede rør og profiler: <Ø100 mm

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Tannsliping

BAJONETTSAGBLAD (METALL) RM31B •

Tilsvarer Bosch S918BF

BRUKSOMRÅDE: • Tynne til middels tykke plater: 2 - 8 mm • Lukkede rør og profiler: <Ø100 mm

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Tannsliping

Total lengde

Tannet lengde

Bredde

Tykkelse

Tannavstand

66752009

31098692

8717574003666

Vigget / Frest

150 mm

128,5 mm

16 mm

0,90 mm

1,8 mm

BAJONETTSAGBLAD (METALL) RM34B •

Tilsvarer Bosch S922AF

BRUKSOMRÅDE: • Tynne plater: 0,7 - 3 mm • Fine rør og profiler: <Ø100 mm • Spesielt godt egnet for arbeider med krav til fine og rette kutt

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Tannsliping

Total lengde

Tannet lengde

Bredde

Tykkelse

Tannavstand

66752012

28811156

5017658057466

Bølget / Frest

150 mm

128,5 mm

19 mm

0,90 mm

1,0 mm

Hitachi Power Tools Norway AS

191


BAJONETTSAGBLAD BAJONETTSAGBLAD (METALL) RM42B •

Tilsvarer Bosch S1122EF

BRUKSOMRÅDE: • Tynne plater: 1,5 - 4 mm • Rør og profiler: <Ø175 mm • Spesielt godt egnet for fleksible kantkutt

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Tannsliping

Total lengde

Tannet lengde

Bredde

Tykkelse

Tannavstand

66752014

28811172

5017658057480

Vigget / Frest

225 mm

203,5 mm

19 mm

0,90 mm

1,4 mm

TPI*

Antall i forpakning

18

5

TPI*

Antall i forpakning

14

5

TPI*

Antall i forpakning

14

5

BAJONETTSAGBLAD (METALL) RM36B •

Tilsvarer Bosch S922BF

BRUKSOMRÅDE: • Tynne til tykke plater: 3 - 8 mm • Massive rør og profiler: <Ø100 mm

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Tannsliping

Total lengde

Tannet lengde

Bredde

Tykkelse

Tannavstand

66752016

28811198

5017658057503

Vigget / Frest

150 mm

128,5 mm

19 mm

0,90 mm

1,8 mm

BAJONETTSAGBLAD (METALL) RM11B •

Tilsvarer Bosch S422BF

BRUKSOMRÅDE: • Tynne til middels tykke plater: 1,5 - 6 mm • Ideell for bruk i kompaktsager • Spesielt godt egnet for kurvsnitt

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Tannsliping

Total lengde

Tannet lengde

Bredde

Tykkelse

Tannavstand

66752015

28811180

5017658057497

Vigget / Frest

100 mm

78,5 mm

19 mm

0,90 mm

1,8 mm

192

Hitachi Power Tools Norway AS


BAJONETTSAGBLAD BAJONETTSAGBLAD (METALL) RPM30B •

Tilsvarer Bosch S123XF

BRUKSOMRÅDE: • Tynne til tykke plater: 1 - 8 mm • Profiler: <Ø100 mm

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Tannsliping

Total lengde

Tannet lengde

Bredde

Tykkelse

Tannavstand

TPI*

Antall i forpakning

66752018

28811214

5017658057527

Vigget / Frest

150 mm

128,5 mm

19 mm

0,90 mm

Progressiv

8 - 14

5

TPI*

Antall i forpakning

14

5

TPI*

Antall i forpakning

18

5

BAJONETTSAGBLAD (METALL) RM43B •

Tilsvarer Bosch S1122BF

BRUKSOMRÅDE: • Tynne til tykke plater: 3 - 8 mm • Massive rør og profiler: <Ø175 mm • Spesielt godt egnet for raske og fleksible kantkutt

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Tannsliping

Total lengde

Tannet lengde

Bredde

Tykkelse

Tannavstand

66752017

28811206

5017658057510

Vigget / Frest

225 mm

203,5 mm

19 mm

0,90 mm

1,8 mm

BAJONETTSAGBLAD (METALL) RM35B •

Tilsvarer Bosch S922EF

BRUKSOMRÅDE: • Tynne plater: 1,5 - 4 mm • Rør og profiler: <Ø100 mm

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Tannsliping

Total lengde

Tannet lengde

Bredde

Tykkelse

Tannavstand

66752013

28811164

5017658057473

Vigget / Frest

150 mm

128,5 mm

19 mm

0,90 mm

1,4 mm

Hitachi Power Tools Norway AS

193


BAJONETTSAGBLAD BAJONETTSAGBLAD (METALL) RM44B •

Tilsvarer Bosch S1120CF

BRUKSOMRÅDE: • Middels tykke til tykke plater: 4 -12 mm • Massive rør og profiler: <Ø175 mm • Ideell for rørkuttingsapparater • Spesielt godt egnet for rivningsarbeider uten spesielle krav til finish

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Tannsliping

Total lengde

Tannet lengde

Bredde

Tykkelse

Tannavstand

TPI*

Antall i forpakning

66752021

28811248

5017658057558

Vigget / Frest

225 mm

203,5 mm

22 mm

1,60 mm

2,5 - 3,0 mm

8 - 10

3

BAJONETTSAGBLAD (METALL) RM50B •

Tilsvarer Bosch S1025VF

BRUKSOMRÅDE: • Middels tykke til tykke plater: 2 - 10 mm • Tynne og tykke rør og profiler: <Ø150 mm • Spesielt godt egnet for rivningsarbeider

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Tannsliping

Total lengde

Tannet lengde

Bredde

Tykkelse

Tannavstand

66752019

28811222

5017658057534

Vigget / Frest

200 mm

178,5 mm

19 mm

1,25 mm

1,8 - 2,6 mm

TPI*

Antall i forpakning

10 - 14

5

BAJONETTSAGBLAD (METALL) RM37B •

Tilsvarer Bosch S920CF

BRUKSOMRÅDE: • Middels tykke til tykke plater: 4 - 12 mm • Massive rør og profiler: <Ø100 mm • Ideell til rørkuttingsapparater • Spesielt godt egnet for rivningsarbeider uten spesielle krav til finish

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Tannsliping

Total lengde

Tannet lengde

Bredde

Tykkelse

Tannavstand

TPI*

Antall i forpakning

66752020

28811230

5017658057541

Vigget / Frest

150 mm

128,5 mm

22 mm

1,60 mm

2,5 - 3,0 mm

8 - 10

3

194

Hitachi Power Tools Norway AS


BAJONETTSAGBLAD BAJONETTSAGBLAD (RUSTFRI) RCM30B

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Tannsliping

Total lengde

Tannet lengde

Bredde

Tykkelse

Tannavstand

66752043

31097496

8717574003505

Vigget / Slipt

150 mm

128,5 mm

19 mm

0,90 mm

1,8 mm

TPI*

Antall i forpakning

14

3

TPI*

Antall i forpakning

14

3

TPI*

Antall i forpakning

14

3

TPI*

Antall i forpakning

18

2

BAJONETTSAGBLAD (RUSTFRI) RCM40B

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Tannsliping

Total lengde

Tannet lengde

Bredde

Tykkelse

Tannavstand

66752044

31097504

8717574003512

Vigget / Slipt

200 mm

178,5 mm

19 mm

0,90 mm

1,8 mm

BAJONETTSAGBLAD (RUSTFRI) RCM50B

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Tannsliping

Total lengde

Tannet lengde

Bredde

Tykkelse

Tannavstand

66752045

31097512

8717574003529

Vigget / Slipt

250 mm

228,5 mm

19 mm

0,90 mm

1,8 mm

BAJONETTSAGBLAD (RUSTFRI) RS10 • •

Hardmetallbelagt (list) Tilsvarer Bosch S518EHM

BRUKSOMRÅDE: • Inox plater: 2 - 4 mm • Inox profiler: <Ø50 mm • GFK/epoxy: <50 mm • Spesielt godt egnet for bruk i kompaktsager

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Tannsliping

Total lengde

Tannet lengde

Bredde

Tykkelse

Tannavstand

66752035

28811370

5017658057633

Vigget / Slipt

115 mm

93,5 mm

19 mm

1,25 mm

1,4 mm

Hitachi Power Tools Norway AS

195


BAJONETTSAGBLAD BAJONETTSAGBLAD (UNIVERSAL) RD30B •

Tilsvarer Bosch S922VF

BRUKSOMRÅDE: • Trevirke med spiker/metall: <100 mm • Metallplater, rør og aluminiumsprofiler: 3 - 10 mm • GFK/epoxy: <100 mm

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Tannsliping

Total lengde

Tannet lengde

Bredde

Tykkelse

Tannavstand

66752022

28811255

5017658057565

Vigget / Frest

150 mm

128,5 mm

19 mm

0,90 mm

1,8 - 2,6 mm

TPI*

Antall i forpakning

10 - 14

5

BAJONETTSAGBLAD (UNIVERSAL) RD70B •

Tilsvarer Bosch S1222VF

BRUKSOMRÅDE: • Trevirke med spiker/metall: <250 mm • Metallplater og aluminiumsprofiler: 3 - 10 mm • GFK/epoxy: <250 mm • Spesielt godt egnet for fleksible kantkutt

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Tannsliping

Total lengde

Tannet lengde

Bredde

Tykkelse

Tannavstand

66752023

28811263

5017658057572

Vigget / Frest

305 mm

283,5 mm

19 mm

0,90 mm

1,8 - 2,6 mm

TPI*

Antall i forpakning

10 - 14

5

BAJONETTSAGBLAD (UNIVERSAL) RPD40B •

Tilsvarer Bosch S3456XF

BRUKSOMRÅDE: • Trevirke med spiker/metall: <150 mm • Sponplater: <150 mm • Metallplater og aluminiumsprofiler: 3 - 18 mm • GFK/epoxy: <150 mm

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Tannsliping

Total lengde

Tannet lengde

Bredde

Tykkelse

Tannavstand

TPI*

Antall i forpakning

66752024

28811271

5017658057589

Vigget / Frest

200 mm

178,5 mm

19 mm

1,25 mm

Progressiv

6 - 12

5

BAJONETTSAGBLAD (UNIVERSAL) RPD40B •

Tilsvarer Bosch S3456XF

BRUKSOMRÅDE: • Trevirke med spiker/metall: <150 mm • Sponplater: <150 mm • Metallplater og aluminiumsprofiler: 3 - 18 mm • GFK/epoxy: <150 mm

Varenr.:

66752006

196

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Tannsliping

Total lengde

Tannet lengde

Bredde

Tykkelse

Tannavstand

TPI*

Antall i forpakning

8717574035063

Vigget / Frest

200 mm

178,5 mm

19 mm

1,25 mm

Progressiv

6 - 12

200

Hitachi Power Tools Norway AS


BAJONETTSAGBLAD BAJONETTSAGBLAD (UNIVERSAL) RD40B •

Tilsvarer Bosch S1122HF

BRUKSOMRÅDE: • Trevirke med spiker/metall: <175 mm • Metallplater, rør og aluminiumsprofiler: 3 - 12 mm • Reparasjon av paller • Spesielt godt egnet for fleksible kantkutt

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Tannsliping

Total lengde

Tannet lengde

Bredde

Tykkelse

Tannavstand

66752005

48511078

8717574000443

Vigget / Frest

225 mm

203,5 mm

19 mm

1,60 mm

4,3 mm

TPI*

Antall i forpakning

10

200

TPI*

Antall i forpakning

6

3

TPI*

Antall i forpakning

6

5

TPI*

Antall i forpakning

6

5

BAJONETTSAGBLAD (UNIVERSAL) RD50B •

Tilsvarer Bosch S1110DF

BRUKSOMRÅDE: • Trevirke med spiker/metall: <175 mm • Sponplater: <175 mm • GFK/epoxy: 8 - 50 mm

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Tannsliping

Total lengde

Tannet lengde

Bredde

Tykkelse

Tannavstand

66752028

28811313

5017658057619

Vigget / Frest

225 mm

203,5 mm

22 mm

1,60 mm

4,3 mm

BAJONETTSAGBLAD (UNIVERSAL) RD32B •

Tilsvarer Bosch S711DF

BRUKSOMRÅDE: • Trevirke med spiker/metall: <100 mm • Sponplater: <100 mm • GFK/epoxy: <50 mm • Spesielt godt egnet for kurvsnitt

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Tannsliping

Total lengde

Tannet lengde

Bredde

Tykkelse

Tannavstand

66752026

28811297

5017658057602

Vigget / Frest

150 mm

128,5 mm

19 mm

1,25 mm

4,3 mm

BAJONETTSAGBLAD (UNIVERSAL) RW50B •

Tilsvarer Bosch S1411DF

BRUKSOMRÅDE: • Trevirke med spiker/metall: <250 mm • Sponplater: <250 mm • GFK/epoxy: <60 mm

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Tannsliping

Total lengde

Tannet lengde

Bredde

Tykkelse

Tannavstand

66752027

28811305

5017658054076

Vigget / Frest

305 mm

283,5 mm

19 mm

1,25 mm

4,3 mm

Hitachi Power Tools Norway AS

197


BAJONETTSAGBLAD BAJONETTSAGBLAD (UNIVERSAL) RD31B •

Tilsvarer Bosch S611DF

BRUKSOMRÅDE: • Trevirke med spiker/metall: <100 mm • Sponplater: <100 mm • Kunststoffprofiler: <100 mm • GFK/epoxy: <50 mm • Ideell for bruk i vindusrammer med både tre og metall • Spesielt godt egnet for nedsenkingskutt (dykkutt) Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Tannsliping

Total lengde

Tannet lengde

Bredde

Tykkelse

Tannavstand

66752025

28811289

5017658057596

Vigget / Frest

150 mm

128,5 mm

19 mm

1,25 mm

4,3 mm

TPI*

Antall i forpakning

6

5

TPI*

Antall i forpakning

6

5

BAJONETTSAGBLAD (SPESIAL) RW20 •

Tilsvarer Bosch S828D

BRUKSOMRÅDE: • Gipsplater: 8 - 100 mm • Spesielt godt egnet for bruk i gips og fibersement

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Tannsliping

Total lengde

Tannet lengde

Bredde

Tykkelse

Tannavstand

66752034

28811362

5017658054045

Vigget / Frest

150 mm

128,5 mm

19 mm

1,00 mm

4,3 mm

BAJONETTSAGBLAD (SPESIAL) RC10 •

Tilsvarer Bosch S1130RIFF

BRUKSOMRÅDE: • Støpejern: <Ø175 mm • Rød tegl: <175 mm • GFK/epoxy: <175 mm

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Tannsliping

Total lengde

Tannet lengde

Bredde

Tykkelse

Tannavstand

66752039

28811412

5017658057671

Carbide belagt

225 mm

203,5 mm

19 mm

1,25 mm

Korning K30

Antall i forpakning

2

BAJONETTSAGBLAD (SPESIAL) RS20 •

Tilsvarer Bosch S641HM

BRUKSOMRÅDE: • Lettbetong og fibersement: <100 mm • Rød murstein: <100 mm • GFK/epoxy: <100 mm • Spesielt godt egnet for slipende materialer

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Tannsliping

Total lengde

Tannet lengde

Bredde

Tykkelse

Tannavstand

66752036

28811388

5017658057640

Vigget / Slipt

150 mm

128,5 mm

19 mm

1,25 mm

4,3 mm

198

TPI*

Antall i forpakning

6

2

Hitachi Power Tools Norway AS


BAJONETTSAGBLAD BAJONETTSAGBLAD (SPESIAL) RS70 •

Tilsvarer Bosch S1241HM

BRUKSOMRÅDE: • Lettbetong og fibersement: <250 mm • Rød murstein: <250 mm • GFK/epoxy: <150 mm • Spesielt godt egnet for slipende materialer

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Tannsliping

Total lengde

Tannet lengde

Bredde

Tykkelse

Tannavstand

66752037

28811396

5017658057657

Vigget / Slipt

305 mm

283,5 mm

22 mm

1,50 mm

8,5 mm

TPI*

Antall i forpakning

3

2

TPI*

Antall i forpakning

2

2

TPI*

Antall i forpakning

3

1

BAJONETTSAGBLAD (SPESIAL) RS80 •

Tilsvarer Bosch S2041HM

BRUKSOMRÅDE: • Lettbetong og fibersement: <350 mm • Rød murstein: <350 mm • GFK/epoxy: <150 mm • Spesielt godt egnet for slipende materialer

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Tannsliping

Total lengde

Tannet lengde

Bredde

Tykkelse

Tannavstand

66752038

28811404

5017658057664

Vigget / Slipt

400 mm

378,5 mm

22 mm

1,50 mm

12,7 mm

BAJONETTSAGBLAD (SPESIAL) KJØTTSAGBLAD BRUKSOMRÅDE: • Ideell for partering og oppstykking av kjøtt og slaktemateriale

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Tannsliping

Total lengde

Tannet lengde

Bredde

Tykkelse

Tannavstand

60370066

25053117

7391639003009

Bølget / Frest

400 mm

378,5 mm

25 mm

1,40 mm

8,5 mm

BAJONETTSAGBLAD (STEIN) RB50 •

Tilsvarer Bosch S1543HM

BRUKSOMRÅDE: • Små komponenter med materialtykkelse <150 mm • Ideell for bruk i slipende materialer som Poroton, fibersement, lettbetong, rød tegl etc.

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Total lengde

Tannet lengde

Bredde

Tykkelse

Tannavstand

66752040

31097520

8717574000122

240 mm

193,5 mm

22 mm

1,50 mm

12,7 mm

Hitachi Power Tools Norway AS

TPI*

Antall i forpakning

2

1

199


BAJONETTSAGBLAD BAJONETTSAGBLAD (STEIN) RB70 •

Tilsvarer Bosch S1243HM

BRUKSOMRÅDE: • Middels store komponenter med materialtykkelse <215 mm • Ideell for bruk i slipende materialer som Poroton, fibersement, lettbetong, rød tegl etc.

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Total lengde

Tannet lengde

Bredde

Tykkelse

Tannavstand

66752041

31097538

8717574000146

305 mm

283,5 mm

50 mm

1,50 mm

12,7 mm

TPI*

Antall i forpakning

2

1

TPI*

Antall i forpakning

2

1

BAJONETTSAGBLAD (STEIN) RB90 •

Tilsvarer Bosch S2243HM

BRUKSOMRÅDE: • Store komponenter med materialtykkelse <365 mm • Ideell for bruk i slipende materialer som Poroton, fibersement, lettbetong, rød tegl etc.

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Total lengde

Tannet lengde

Bredde

Tykkelse

Tannavstand

66752042

31097546

8717574000160

457 mm

432,2 mm

50 mm

1,50 mm

12,7 mm

BAJONETTSAGBLADSETT • • •

Assortert bajonettsagbladsett i 12 deler Innholdsrikt sett for de fleste bruksområder Leveres i praktisk og slitesterk nylonmappe med plastlommer for enkel og ryddig oppbevaring

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

66752049

31232010

8717574004557

Antall deler

12

Settet inneholder: RW10 / RPW80 (x2) / RM42B / RM36B / RPM30B (x2) / RM43B / RM50B / RPD40B (x2)

200

Hitachi Power Tools Norway AS


INNSTIKK:http://hitachi.webon.net/mediabank/store/7605/Side-201-FRESESTAAL.pdf|id=7605|sourcepage=1

HITACHI FRESESTÅL Et velbalansert produktsortiment. Vårt sortiment består av de mest brukte fresestålene med 8 mm verktøytange. Produksjonen foregår i de mest moderne fasiliteter med CNC-maskiner og med så minimal menneskelig påvirkning som mulig. Dette for å sikre høyeste kvalitet.

Kuttegeometri Mange års forskning og utvikling har resultert i en banebrytende skjærgeometri som gir mange bruksområder og finish av meget høy kvalitet i de fleste arbeidsemner.

PERFEKSJONERT SKJÆRGEOMETRI


FRESESTÅL NOT- /GROVFRES •

Anvendelig fresestål med herdede hardmetallskjær (HM)

BRUKSOMRÅDE: • Notfresing, universalfresing og falsing i harde materialer som massivt tre, sponplater, MDF og hard plast etc.

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Dimensjon (D x B)

Total lengde (L)

66754051

43433055

8717574013504

8 mm (rund)

Antal skær

2

3 x 11 mm

51 mm

66754052

43433066

8717574013511

8 mm (rund)

2

4 x 11 mm

51 mm

66754053

43433074

8717574013528

8 mm (rund)

2

5 x 11 mm

51 mm

66754054

43433085

8717574013535

8 mm (rund)

2

6 x 19 mm

57 mm

66754055

43433093

8717574013542

8 mm (rund)

2

6 x 25 mm

63 mm

66754056

43433104

8717574013559

8 mm (rund)

2

8 x 19 mm

57 mm

66754057

43433112

8717574013566

8 mm (rund)

2

8 x 25 mm

63 mm

66754058

43433123

8717574013573

8 mm (rund)

2

8 x 25 mm

80 mm

66754059

43433138

8717574013580

8 mm (rund)

2

10 x 19 mm

51 mm

66754060

43433142

8717574013597

8 mm (rund)

2

10 x 32 mm

64 mm

66754061

43433157

8717574013603

8 mm (rund)

2

10 x 32 mm

80 mm

66754062

43433161

8717574013610

8 mm (rund)

2

12 x 19 mm

51 mm

66754063

43433176

8717574013627

8 mm (rund)

2

12 x 32 mm

63 mm

66754064

43433180

8717574013634

8 mm (rund)

2

12 x 32 mm

90 mm

66754065

43433195

8717574013641

8 mm (rund)

2

14 x 19 mm

51 mm

66754066

43433206

8717574013658

8 mm (rund)

2

14 x 19 mm

70 mm

66754067

43433214

8717574013665

8 mm (rund)

2

15 x 19 mm

51 mm

66754068

43433225

8717574013672

8 mm (rund)

2

16 x 25 mm

57 mm

66754069

43433233

8717574013689

8 mm (rund)

2

16 x 25 mm

85 mm

66754070

43433244

8717574013696

8 mm (rund)

2

18 x 19 mm

51 mm

66754071

43433252

8717574013702

8 mm (rund)

2

18 x 19 mm

70 mm

66754072

43433263

8717574013719

8 mm (rund)

2

20 x 19 mm

51 mm

66754073

43433278

8717574013726

8 mm (rund)

2

20 x 19 mm

71 mm

66754074

43433282

8717574013733

8 mm (rund)

2

22 x 19 mm

51 mm

66754075

43433297

8717574013740

8 mm (rund)

2

25 x 19 mm

51 mm

AVRUNDINGSFRES M/STYRELAGER • •

Anvendelig fresestål med herdede hardmetallskjær (HM) Utstyrt med styrelager for enklere manøvrering og optimalt resultat

BRUKSOMRÅDE: • Avrunding av kanter i harde materialer som massivt tre etc.

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Dimensjon (D x B)

Total lengde (L)

Radius (R)

66754101

43433301

8717574013948

8 mm (rund)

15,9 x 7,9 mm

46 mm

1,6 mm

66754102

43433316

8717574013955

8 mm (rund)

19,1 x 9,5 mm

49 mm

3,2 mm

66754103

43433320

8717574013962

8 mm (rund)

22,2 x 12,7 mm

49 mm

4,8 mm

66754104

43433335

8717574013979

8 mm (rund)

25,4 x 12,7 mm

49 mm

6,3 mm

66754105

43433346

8717574013986

8 mm (rund)

28,6 x 12,7 mm

49 mm

7,9 mm

66754106

43433354

8717574013993

8 mm (rund)

31,8 x 15,9 mm

52 mm

9,5 mm

66754107

43433365

8717574014006

8 mm (rund)

38,1 x 19,1 mm

55 mm

12,7 mm

66754108

43433373

8717574014013

8 mm (rund)

44,5 x 22,2 mm

61 mm

15,9 mm

202

Hitachi Power Tools Norway AS


FRESESTÅL PROFILFRES •

Anvendelig fresestål med herdede hardmetallskjær (HM)

BRUKSOMRÅDE: • Fresing av profiler og generell dekorfresing i harde materialer som massivt tre, sponplater, MDF og hard plast etc.

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Dimensjon (D x B)

Total lengde (L)

Radius (R)

66754090

43433384

8717574013849

8 mm (rund)

12,7 x 9,5 mm

50 mm

2,0 mm

PROFILFRES M/STYRELAGER 2 TRINN • •

Anvendelig fresestål med herdede hardmetallskjær (HM) Utstyrt med styrelager for enklere manøvrering og optimalt resultat

BRUKSOMRÅDE: • Fresing av profiler og generell dekorfresing i harde materialer som massivt tre, sponplater, MDF og hard plast etc. Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Dimensjon (D x B)

Total lengde (L)

Radius (R)

66754114

43433392

8717574014075

8 mm (rund)

34,9 x 13,5 mm

52 mm

4,8 mm

PROFILFRES M/STYRELAGER ROMERSK BUE • •

Anvendelig fresestål med herdede hardmetallskjær (HM) Utstyrt med styrelager for enklere manøvrering og optimalt resultat

BRUKSOMRÅDE: • Fresing av profiler i harde materialer som massivt tre, sponplater, MDF og hard plast etc. Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Dimensjon (D x B)

Total lengde (L)

Radius (R)

66754096

43433403

8717574013900

8 mm (rund)

25,4 x 15,9 mm

52 mm

4,0 mm

66754097

43433418

8717574013917

8 mm (rund)

34,9 x 22,2 mm

57 mm

6,3 mm

FALSFRES M/STYRELAGER • •

Anvendelig fresestål med herdede hardmetallskjær (HM) Utstyrt med styrelager for enklere manøvrering og optimalt resultat

BRUKSOMRÅDE: • Falsfresing i forbindelse med møbelproduksjon og rammekonstruksjoner i harde materialer som massivt tre, sponplater og MDF etc.

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Dimensjon (D x B)

Total lengde (L)

66754098

43433422

8717574013924

8 mm (rund)

31,7 x 12,7 mm

50 mm

66754099

43433437

8717574013931

8 mm (rund)

35,0 x 13,0 mm

55 mm

Hitachi Power Tools Norway AS

203


FRESESTÅL KANTFRES M/STYRELAGER • •

Anvendelig fresestål med herdede hardmetallskjær (HM) Utstyrt med styrelager for enklere manøvrering og optimalt resultat

BRUKSOMRÅDE: • Kantfresing av laminater og harde materialer som massivt tre og bjelker etc. • Ideell for tilpasning av innredninger og møbelproduksjon etc.

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Dimensjon (D x B)

Total lengde (L)

Vinkling (A)

66754109

43433456

8717574014020

8 mm (rund)

Antall skjær

2

12,7 x 25,4 mm

63 mm

90°

66754110

43433460

8717574014037

8 mm (rund)

2

16,0 x 15,9 mm

50 mm

90°

Dimensjon (D x B)

Total lengde (L)

Vinkling (A)

23,8 x 9,5 mm

47 mm

22°

FASFRES M/STYRELAGER • •

Anvendelig fresestål med herdede hardmetallskjær (HM) Utstyrt med styrelager for enklere manøvrering og optimalt resultat

BRUKSOMRÅDE: • Hjørne- og fasfresing på både rette og buede vinkler i harde materialer som massivt tre, sponplater og MDF etc.

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

66754111

43433475

8717574014044

8 mm (rund)

Antall skjær

3

66754112

43433486

8717574014051

8 mm (rund)

3

36,5 x 9,5 mm

47 mm

45°

66754113

43433441

8717574014068

8 mm (rund)

2

31,8 x 12,7 mm

50 mm

45°

HULKILFRES •

Anvendelig fresestål med herdede hardmetallskjær (HM)

BRUKSOMRÅDE: • Fresing av kantprofiler, kabelspor, renner og dekorstruktur etc.

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Dimensjon (D x B)

Total lengde (L)

Radius (R)

66754081

43433494

8717574013757

8 mm (rund)

6,3 x 4,8 mm

44 mm

3,2 mm

66754082

43433505

8717574013764

8 mm (rund)

9,5 x 6,3 mm

38 mm

4,8 mm

66754083

43433513

8717574013771

8 mm (rund)

12,7 x 7,9 mm

38 mm

6,3 mm

HULKILFRES M/STYRELAGER • •

Anvendelig fresestål med herdede hardmetallskjær (HM) Utstyrt med styrelager for enklere manøvrering og optimalt resultat

BRUKSOMRÅDE: • Fresing av kantprofiler, kabelspor, renner og dekorstruktur etc.

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Dimensjon (D x B)

Total lengde (L)

Radius (R)

66754084

43433524

8717574013788

8 mm (rund)

22,2 x 14,3 mm

52 mm

6,3 mm

66754085

43433532

8717574013795

8 mm (rund)

25,4 x 14,3 mm

52 mm

7,9 mm

66754086

43433543

8717574013801

8 mm (rund)

28,6 x 14,3 mm

52 mm

9,5 mm

204

Hitachi Power Tools Norway AS


FRESESTÅL V-NOTFRES •

Anvendelig fresestål med herdede hardmetallskjær (HM)

BRUKSOMRÅDE: • Fresing av dekormønster i harde materialer som massivt tre etc. • Skriftfresing

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Dimensjon (D x B)

Total lengde (L)

Vinkling (A)

66754088

43433562

8717574013825

8 mm (rund)

12,7 x 12,7 mm

44 mm

90°

66754087

43433558

8717574013818

8 mm (rund)

12,7 x 16,0 mm

47 mm

60°

SENK- /GRADFRES •

Anvendelig fresestål med herdede hardmetallskjær (HM)

BRUKSOMRÅDE: • Fresing av gradlister og sammenføyningsspor i møbelproduksjon og rammeverk etc.

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Dimensjon (D x B)

Total lengde (L)

Vinkling (A)

66754089

43433589

8717574013832

8 mm (rund)

12,7 x 12,7 mm

49 mm

104°

KVARTSTAFFRES M/STYRELAGER • •

Anvendelig fresestål med herdede hardmetallskjær (HM) Utstyrt med styrelager for enklere manøvrering og optimalt resultat

BRUKSOMRÅDE: • Dekorfresing av møbler og innredning i harde materialer som massivt tre, sponplater og MDF etc.

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Dimensjon (D x B)

Total lengde (L)

Radius (R)

66754091

43433581

8717574013856

8 mm (rund)

22,2 x 12,7 mm

49 mm

4,8 mm

66754092

43433596

8717574013863

8 mm (rund)

25,4 x 12,7 mm

49 mm

6,3 mm

66754093

43433600

8717574013870

8 mm (rund)

28,6 x 12,7 mm

49 mm

7,9 mm

66754094

43433615

8717574013887

8 mm (rund)

31,8 x 15,9 mm

52 mm

9,5 mm

66754095

43433626

8717574013894

8 mm (rund)

38,1 x 19,1 mm

55 mm

12,7 mm

FRESESTÅLSETT •

Innholdsrikt fresestålsett bestående av 12 stk. fresestål i praktisk aluminiumskoffert

BRUKSOMRÅDE: • Fresing i harde materialer som massivt tre, finèr og hard plast etc.

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

60340035

27186402

7034354706052

8 mm (rund)

Hitachi Power Tools Norway AS

Antall deler

12

205


SLIPEPAPIR SLIPEPAPIR 94 X 94 X 94 MM • • • •

Meget slitesterkt slipepapir "Delta-utførelse" (ideell for bruk i hjørner) Utstyrt med praktisk borrelåsfeste for enklere papirbytte Perforert med hull for effektivt støvavsug

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Dimensjon

Korning

Antall /F-pak

Passer til

66753401

28813749

8717472811509

94 x 94 x 94 mm

K40

10

SV12SH / CV18DBL / CV350V

66753402

28813756

8717472811516

94 x 94 x 94 mm

K60

10

SV12SH / CV18DBL / CV350V

66753403

28813764

8717472811523

94 x 94 x 94 mm

K80

10

SV12SH / CV18DBL / CV350V

66753404

28813772

8717472811530

94 x 94 x 94 mm

K100

10

SV12SH / CV18DBL / CV350V

66753405

28813780

8717472811547

94 x 94 x 94 mm

K120

10

SV12SH / CV18DBL / CV350V

66753406

28813798

8717472811554

94 x 94 x 94 mm

K150

10

SV12SH / CV18DBL / CV350V

66753407

28813806

8717472811561

94 x 94 x 94 mm

K180

10

SV12SH / CV18DBL / CV350V

66753408

28813814

8717472811578

94 x 94 x 94 mm

K240

10

SV12SH / CV18DBL / CV350V

66753409

28813822

8717472811585

94 x 94 x 94 mm

K320

10

SV12SH / CV18DBL / CV350V

SLIPEPAPIR 93 X 230 MM • • •

Meget slitesterkt slipepapir Kun for maskiner med klypefeste Perforert med hull for effektivt støvavsug

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Dimensjon

Korning

66753031

43909278

8717154659498

93 x 230 mm

K40

10

FS10SA

66753032

43909282

8717154659504

93 x 230 mm

K60

10

FS10SA

66753033

43909297

8717154659511

93 x 230 mm

K80

10

FS10SA

66753034

43909301

8717154659528

93 x 230 mm

K100

10

FS10SA

66753035

43909316

8717154659535

93 x 230 mm

K120

10

FS10SA

66753036

43909320

8717154659542

93 x 230 mm

K150

10

FS10SA

66753037

43909335

8717154659559

93 x 230 mm

K180

10

FS10SA

66753038

43909346

8717154659566

93 x 230 mm

K240

10

FS10SA

206

Antall /F-pak

Passer til

Hitachi Power Tools Norway AS


SLIPEPAPIR SLIPEPAPIR 114 X 104 MM • • •

Meget slitesterkt slipepapir Utstyrt med praktisk borrelåsfeste for enklere papirbytte Perforert med hull for effektivt støvavsug

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Dimensjon

Korning

Antall /F-pak

Passer til

66753041

28249019

8717154659573

114 x 104 mm

K40

10

SV12SG / SV12SH

66753042

28249209

8717154659580

114 x 104 mm

K60

10

SV12SG / SV12SH

66753043

28249217

8717154659597

114 x 104 mm

K80

10

SV12SG / SV12SH

66753044

28249225

8717154659603

114 x 104 mm

K100

10

SV12SG / SV12SH

66753045

28249233

8717154659610

114 x 104 mm

K120

10

SV12SG / SV12SH

66753046

28272342

8717154659627

114 x 104 mm

K150

10

SV12SG / SV12SH

66753047

28272359

8717154659634

114 x 104 mm

K180

10

SV12SG / SV12SH

66753048

28272367

8717154659641

114 x 104 mm

K240

10

SV12SG / SV12SH

66753049

28272375

8717154659658

114 x 104 mm

K320

10

SV12SG / SV12SH

SLIPEPAPIR 114 X 140 MM • • •

Meget slitesterkt slipepapir Kun for maskiner med klypefeste Perforert med hull for effektivt støvavsug

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Dimensjon

Korning

66753051

28272383

8717154659665

114 x 140 mm

K40

10

SV12SF / SV12SG / SV12SH

66753052

28272391

8717154659672

114 x 140 mm

K60

10

SV12SF / SV12SG / SV12SH

66753053

28272409

8717154659689

114 x 140 mm

K80

10

SV12SF / SV12SG / SV12SH

66753054

28304749

8717154659696

114 x 140 mm

K100

10

SV12SF / SV12SG / SV12SH

66753055

28324523

8717154659702

114 x 140 mm

K120

10

SV12SF / SV12SG / SV12SH

66753056

28327278

8717154659719

114 x 140 mm

K150

10

SV12SF / SV12SG / SV12SH

66753057

28327286

8717154659726

114 x 140 mm

K180

10

SV12SF / SV12SG / SV12SH

66753058

28327294

8717154659733

114 x 140 mm

K240

10

SV12SF / SV12SG / SV12SH

66753059

28327302

8717154659740

114 x 140 mm

K320

10

SV12SF / SV12SG / SV12SH

Hitachi Power Tools Norway AS

Antall /F-pak

Passer til

207


SLIPEPAPIR SLIPEPAPIR 115 X 280 MM • • •

Meget slitesterkt slipepapir Kun for maskiner med klypefeste Perforert med hull for effektivt støvavsug

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Dimensjon

Korning

66753071

28327310

8717154659849

115 x 280 mm

K40

Antall /F-pak

10

Passer til

SV12V

66753072

28327328

8717154659856

115 x 280 mm

K60

10

SV12V

66753073

28327336

8717154659863

115 x 280 mm

K80

10

SV12V

66753074

28327344

8717154659870

115 x 280 mm

K100

10

SV12V

66753075

28327351

8717154659887

115 x 280 mm

K120

10

SV12V

66753076

28327369

8717154659894

115 x 280 mm

K150

10

SV12V

66753077

28327377

8717154659900

115 x 280 mm

K180

10

SV12V

66753078

28327385

8717154659917

115 x 280 mm

K240

10

SV12V

66753079

28327393

8717154659924

115 x 280 mm

K320

10

SV12V

SLIPEPAPIRSETT • • • •

Praktisk og innholdsrikt slipepapirsett for modell SV 12SH Meget slitesterk papir Utstyrt med praktisk borrelåsfeste for enklere papirbytte Perforert med hull for effektivt støvavsug

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Dimensjon

Korning

66753450

28813731

8717472818133

114 x 104 mm / 94 x 94 x 94 mm

K60 / K80 / K120

208

Antall i forpakning

45

Passer til

SV 12SH

Hitachi Power Tools Norway AS


SLIPEPAPIR SLIPERONDELL Ø125 MM • • •

Meget slitesterk sliperondell Utstyrt med praktisk borrelåsfeste for enklere papirbytte Perforert med hull for effektivt støvavsug

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Dimensjon

Korning

Antall /F-pak

Passer til

66753101

28813830

8717154659931

Ø125 mm

K40

10

SV13YA

66753102

28813848

8717154659948

Ø125 mm

K60

10

SV13YA

66753103

28813855

8717154659955

Ø125 mm

K80

10

SV13YA

66753104

28813863

8717154659962

Ø125 mm

K100

10

SV13YA

66753105

28813871

8717154659979

Ø125 mm

K120

10

SV13YA

66753106

28813889

8717154659986

Ø125 mm

K150

10

SV13YA

66753107

28813897

8717154659993

Ø125 mm

K180

10

SV13YA

66753108

28813905

8717472811172

Ø125 mm

K240

10

SV13YA

66753109

28813913

8717472811189

Ø125 mm

K320

10

SV13YA

66753110

28813921

8717472811196

Ø125 mm

K400

10

SV13YA

SLIPERONDELL Ø150 MM • • •

Meget slitesterk sliperondell Utstyrt med praktisk borrelåsfeste for enklere papirbytte Perforert med hull for effektivt støvavsug

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Dimensjon

Korning

Antall /F-pak

Passer til

66753111

43909354

8717472811202

Ø150 mm

K40

10

SAY-150A

66753112

43909365

8717472811219

Ø150 mm

K60

10

SAY-150A

66753113

43909392

8717472811226

Ø150 mm

K80

10

SAY-150A

66753114

43909403

8717472811233

Ø150 mm

K100

10

SAY-150A

66753115

43909418

8717472811240

Ø150 mm

K120

10

SAY-150A

66753116

43909422

8717472811257

Ø150 mm

K150

10

SAY-150A

66753117

43909437

8717472811264

Ø150 mm

K180

10

SAY-150A

66753118

43909441

8717472811271

Ø150 mm

K240

10

SAY-150A

66753119

43909486

8717472811288

Ø150 mm

K320

10

SAY-150A

Hitachi Power Tools Norway AS

209


SLIPEBÅND SLIPEBÅND 76 X 533 MM • •

Meget slitesterkt slipebånd Sveiset skjøt

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Dimensjon

Korning

66753241

28327401

8717472811974

76 x 533 mm

K40

Antall /F-pak

5

Passer til

SB8V2

66753242

28327419

8717472811981

76 x 533 mm

K60

5

SB8V2

66753243

28327427

8717472811998

76 x 533 mm

K80

5

SB8V2

66753244

28327435

8717472812001

76 x 533 mm

K100

5

SB8V2

66753245

28327443

8717472812018

76 x 533 mm

K120

5

SB8V2

SLIPEBÅND 100 X 610 MM • •

Meget slitesterkt slipebånd Sveiset skjøt

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Dimensjon

Korning

66753261

28327450

8717472812070

100 x 610 mm

K40

5

SB10V2

66753262

28327468

8717472812087

100 x 610 mm

K60

5

SB10V2

66753263

28327476

8717472812094

100 x 610 mm

K80

5

SB10V2

66753264

28327484

8717472812100

100 x 610 mm

K100

5

SB10V2

66753265

28327492

8717472812117

100 x 610 mm

K120

5

SB10V2

210

Antall /F-pak

Passer til

Hitachi Power Tools Norway AS


INNSTIKK:http://hitachi.webon.net/mediabank/store/7606/Side-211-SLIPEBORSTER.pdf|id=7606|sourcepage=1


SLIPEBØRSTER RUNDBØRSTE (STÅL) •

Velegnet for hastigheter opp til 15.000/ min

BRUKSOMRÅDE: • Effektiv rengjøring og fjerning av lakk, maling, rust etc. • Matting av blanke flater

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Dimensjon

Tråddimensjon

Trådmateriale

66751327

44823266

8717154657357

6 mm (rund)

Ø50 mm

0,2 mm

Stål (krympet bølgetråd)

RUNDBØRSTE (STÅL) •

Velegnet for hastigheter opp til 20.000 /min

BRUKSOMRÅDE: • Børsting med høy periferihastighet • Tøff rengjøring og fjerning av lakk, maling, rust etc.

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Dimensjon

Tråddimensjon

Trådmateriale

66751326

44823255

8717154657340

6 mm (rund)

Ø75 mm

0,5 mm

Stål (spunnet tråd)

RUNDBØRSTE (STÅL) BRUKSOMRÅDE: • Effektiv rengjøring og fjerning av lakk, maling, rust etc. • Matting av blanke flater

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Dimensjon

Tråddimensjon

Trådmateriale

66751319

43715026

8717154657272

1/4" sekskant

Ø50 mm

0,3 mm

Stål (krympet bølgetråd)

66751320

43715034

8717154657289

1/4" sekskant

Ø75 mm

0,3 mm

Stål (krympet bølgetråd)

66751321

43715045

8717154657296

1/4" sekskant

Ø100 mm

0,3 mm

Stål (krympet bølgetråd)

RUNDBØRSTE (NYLON) • •

Effektiv avvirkning med kontinuerlig frigjøring av slipekorn Fleksibelt materiale for optimale konturslipende egenskaper

BRUKSOMRÅDE: • Fjerning av lakk, malingsrester og lett rust på tre og metall • Lett sliping av sveisefuger • Rengjøring av legeringer og ikke-jernholdige metaller

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Dimensjon

Tråddimensjon

Korning

Trådmateriale

66751328

43715053

8717154657364

1/4" sekskant

Ø75 mm

Grov (rød)

K80

Nylon

66751329

43715064

1/4" sekskant

Ø75 mm

Fin (blå)

K180

Nylon

212

Hitachi Power Tools Norway AS


SLIPEBØRSTER KOPPBØRSTE (STÅL) BRUKSOMRÅDE: • Effektiv rengjøring og fjerning av lakk, maling, rust etc. • Matting av blanke flater

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Dimensjon

Tråddimensjon

Trådmateriale

66751322

43715072

8717154657302

1/4" sekskant

Ø50 mm

0,3 mm

Stål (krympet bølgetråd)

66751323

43715083

8717154657319

1/4" sekskant

Ø75 mm

0,3 mm

Stål (krympet bølgetråd)

KOPPBØRSTE (NYLON) • •

Effektiv avvirkning med kontinuerlig frigjøring av slipekorn Fleksibelt materiale for optimale konturslipende egenskaper

BRUKSOMRÅDE: • Rengjøring, matting og strukturering av tre, aluminium, kobber, messing, plast, stål og rustfritt stål

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Dimensjon

Tråddimensjon

Korning

Trådmateriale

66751330

43715098

8717154657388

1/4" sekskant

Ø75 mm

Grov (rød)

K80

Nylon

66751331

43715102

8717154657395

1/4" sekskant

Ø75 mm

Fin (blå)

K180

Nylon

KOPPBØRSTE (STÅL) BRUKSOMRÅDE: • Børsting med høy periferihastighet • Tøff rengjøring og fjerning av lakk, maling, rust etc.

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Dimensjon

Tråddimensjon

Trådmateriale

66751346

47227021

8717574000542

M14*

Ø65 mm

0,35 mm

Stål (spunnet tråd)

66751306

47227233

8717154657142

M14*

Ø65 mm

0,50 mm

Stål (spunnet tråd)

66751307

47227244

8717154657159

M14**

Ø80 mm

0,50 mm

Stål (spunnet tråd)

* For bruk med Ø115 mm vinkelsliper / ** For bruk med Ø150 mm vinkelsliper

KOPPBØRSTE (STÅL) BRUKSOMRÅDE: • Børsting med høy periferihastighet • Effektiv rengjøring og fjerning av lakk, maling, rust etc. • Matting av blanke flater • For bruk med 150 mm vinkelsliper

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Dimensjon

Tråddimensjon

Trådmateriale

66751312

47227252

8717154657203

M14

Ø75 mm

0,3 mm

Stål (krympet bølgetråd)

Hitachi Power Tools Norway AS

213


SLIPEBØRSTER PENSELBØRSTE (STÅL) BRUKSOMRÅDE: • Børsting med høy periferihastighet • Tøff rengjøring og fjerning av lakk, maling, rust etc.

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Dimensjon

Tråddimensjon

Trådmateriale

66751340

43715117

8717472818898

6 mm (rund)*

Ø20 mm

0,26 mm

Stål (spunnet tråd)

66751342

43715121

8717472818911

6 mm (rund)**

Ø30 mm

0,26 mm

Stål (spunnet tråd)

* Velegnet for hastigheter opp til 22.000 /min / ** Velegnet for hastigheter opp til 20.000 /min

PENSELBØRSTE (STÅL) BRUKSOMRÅDE: • Effektiv rengjøring og fjerning av lakk, maling, rust etc. • Matting av blanke flater

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Dimensjon

Tråddimensjon

Trådmateriale

66751324

44823236

8717154657326

1/4" sekskant

Ø25 mm

0,3 mm

Stål (krympet bølgetråd)

SKIVEBØRSTE (MESSING) • •

Korrosjonsbestandig messingbelegg Ideell for bruk på trange og utilgjengelig steder

BRUKSOMRÅDE: • Rengjøring, matting og strukturering av tre, aluminium, kobber, messing, plast, stål og rustfritt stål

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Dimensjon

Tråddimensjon

Trådmateriale

66751325

44823240

8717154657333

6 mm (rund)

Ø 100 mm

0,3 mm

Messingbelagt

HJULBØRSTE STÅL •

Herdet tråd for tøffe slipejobber

BRUKSOMRÅDE: • Børsting med høy periferihastighet • Tøff rengjøring og fjerning av lakk, maling, rust etc.

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Hulldiameter

Dimensjon

Tråddimensjon

Trådmateriale

66751301

47226692

8717154657098

22,2 mm*

Ø115 mm (4,5")

0,5 mm

Stål (spunnet tråd)

66751302

47226703

8717154657104

22,2 mm**

Ø125 mm (5")

0,5 mm

Stål (spunnet tråd)

* For bruk med Ø115 mm vinkelsliper / ** For bruk med Ø125 mm vinkelsliper

214

Hitachi Power Tools Norway AS


SLIPEBØRSTER KJEGLEBØRSTE (STÅL) • •

Herdet tråd for tøffe slipejobber Vinklet tråd for effektiv rengjøring på trange og utilgjengelige steder

BRUKSOMRÅDE: • Børsting med høy periferihastighet • Tøff rengjøring og fjerning av lakk, maling, rust etc.

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Dimensjon

Tråddimensjon

Trådmateriale

66751317

47227278

8717154657258

M14

Ø100 mm

0,5 mm

Stål (spunnet tråd)

KJEGLEBØRSTE (STÅL) •

Vinklet tråd for effektiv rengjøring på trange og utilgjengelige steder

BRUKSOMRÅDE: • Børsting med høy periferihastighet • Effektiv rengjøring og fjerning av lakk, maling, rust etc. • Matting av blanke flater

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Verktøytange

Dimensjon

Tråddimensjon

Trådmateriale

66751318

47227297

8717154657265

M14

Ø100 mm

0,3 mm

Stål (krympet bølgetråd)

Hitachi Power Tools Norway AS

215


INNSTIKK:http://hitachi.webon.net/mediabank/store/7607/Side-216-DIAMANTBLADER.pdf|id=7607|sourcepage=1

HITACHI DIAMANTBLADER Brukervennlig kvalitet. Vårt brede sortiment dekker de aller fleste behov, men med overordnet fokus på bygg- og anleggssektoren. Bladene er tydelig merket med nødvendig informasjon om bruksområder, rotasjonsretning og annen teknisk informasjon for å sikre at bladet monteres og brukes på riktig måte. Informasjonen er trykket både på blad og forpakning. Hitachis diamantblader passer like godt til større betongarbeidende maskiner som til vinkelsliper.

Segmentene Under produksjonsprosessen blir en spesiell sammensetning av diamantkorn og kobolt (bindingen) presset ved meget høye temperaturer og under stort trykk for å forme et solid metallsegment som holder diamantene. Segmentene blir deretter sintrert eller lasersveiset til skivens kjerne. Lasersveisede segmenter er ekstremt sterke og er beregnet for meget hard bruk. Skivens kjerne Hitachis diamantblader har en kjerne av høykvalitets carbonstål. Dette reduserer kjernens reaksjon på ekstreme temperaturer, bedrer kvalitet på kuttene og forlenger bladets levetid betraktelig. Bladene er utstyrt med senkesnitt i kjernen for optimale kjølingsegenskaper. Senkesnittene sikrer fri sirkulering av luft eller vann mellom segmentene under kutting og forenkler dermed fjerningen av partikler.

Binding (Forbindelsessjikt) Type binding som brukes avhenger av hvilket bruk skiven er beregnet for. Den innovative lasersveisemetoden sikrer jevnere spredning av diamantkornene i bindingen. Rask kapping av harde materialer sliter på sikt ned diamantene. Hitachis diamantblader er utstyrt med et noe mykere bindemiddel som sikrer regelmessig tilførsel av nye diamantkorn for lengre levetid på bladet. For kapping av mykere materialer vil en hardere legering holde diamantene inntakt og på plass til de er nedslitt og bladet må byttes.

Segmentene

Bindingen

Skivens kjerne

PROFESJONELL KVALITET


DIAMANTBLAD DIAMANTBLAD STANDARD • • • •

Hitachi "Standard" er et rimelig allroundblad med mange bruksområder Herdet og varmebestandig binding bestående av diamantkorn og kobolt Kjerne av høykvalitets karbonstål Utstyrt med senkesnitt for optimale kjøleegenskaper uten bruk av vann

BRUKSOMRÅDE: • Kapping av betong (med og uten armering), lettbetong, Leca og betongheller etc. • Kapping av ulike bergarter, naturstein etc.

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Bladdiameter

Hulldiameter

Kuttebredde

Segmenthøyde

60320101

24939175

7034354720010

Ø115 mm (4,5")

22,2 mm

2,0 mm

7 mm

60320102

24939183

7034354720027

Ø125 mm (5")

22,2 mm

2,0 mm

7 mm

60320103

24939191

7034354720232

Ø150 mm (6")

22,2 mm

2,8 mm

8 mm

60320104

24939209

7034354720034

Ø180 mm (7")

22,2 mm

2,8 mm

8 mm

60320105

24939217

7034354720041

Ø230 mm (9")

22,2 mm

2,8 mm

8 mm

DIAMANTBLAD LONG LIFE • • • • •

Hitachi "Long Life" er et profesjonelt allroundblad for kapping av harde materialer Innovativ segmentdesign for høyere ytelse og lenger levetid Herdet og varmebestandig binding bestående av diamantkorn og kobolt Kjerne av høykvalitets karbonstål Utstyrt med senkesnitt for optimale kjøleegenskaper uten bruk av vann

BRUKSOMRÅDE: • Kapping av alle harde materialer som betongmaterialer (med og uten armering), skifer, ildfast stein, granitt, naturstein og ulike bergarter etc. • Kapping av spennbetong, murstein, tegl og fliser etc. Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Bladdiameter

Hulldiameter

Kuttebredde

Segmenthøyde

60320310

28810489

7034354706861

Ø115 mm (4,5")

22,2 mm

2,6 mm

7 mm

60320311

28810497

7034354706878

Ø125 mm (5")

22,2 mm

2,6 mm

7 mm

60320314

28810778

7034354707158

Ø150 mm (6")

22,2 mm

2,6 mm

8 mm

60320312

28810505

7034354706885

Ø180 mm (7")

22,2 mm

2,8 mm

8 mm

60320313

28810513

7034354706892

Ø230 mm (9")

22,2 mm

3,0 mm

8 mm

DIAMANTBLAD LASER • • • • •

Hitachi "Laser" er et profesjonelt lasersveiset blad med mange bruksområder Ekstremt sterke lasersveisede segmenter beregnet for tøffe påkjenninger Herdet og varmebestandig binding bestående av diamantkorn og kobolt Kjerne av høykvalitets karbonstål Utstyrt med senkesnitt for optimale kjøleegenskaper uten bruk av vann

BRUKSOMRÅDE: • Kapping av betong (med og uten armering), lettbetong, Leca og betongheller etc. • Kapping av murstein, tegl, fliser, takstein, naturstein og ulike bergarter etc. Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Bladdiameter

Hulldiameter

Kuttebredde

Segmenthøyde

60320301

24939100

7034354720133

Ø115 mm (4,5")

22,2 mm

2,0 mm

7 mm

60320302

24939118

7034354720089

Ø125 mm (5")

22,2 mm

2,2 mm

7 mm

60320303

24939126

7034354720096

Ø180 mm (7")

22,2 mm

2,6 mm

8 mm

60320304

24939134

7034354720102

Ø230 mm (9")

22,2 mm

2,7 mm

8 mm

60320305

24939142

7034354720119

Ø305 mm (12")

22,2 mm

2,7 mm

8 mm

5706671001487

Ø355 mm (14")

25,4 mm (1")

3,0 mm

9 mm

60320306

Hitachi Power Tools Norway AS

217


DIAMANTBLAD DIAMANTBLAD FLIS • • • •

Profesjonelt blad beregnet for kapping av tegl og fliser Herdet og varmebestandig binding bestående av diamantkorn og kobolt Kjerne av høykvalitets karbonstål Utstyrt med senkesnitt for optimale kjøleegenskaper uten bruk av vann

BRUKSOMRÅDE: • Kapping av tegl og fliser etc.

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Bladdiameter

Hulldiameter

Kuttebredde

Segmenthøyde

66752887

41623562

8717574002003

Ø125 mm (5")

22,2 mm

1,5 mm

5 mm

DIAMANTBLAD BETONG • • • • • •

Profesjonelt lasersveiset blad med mange bruksområder Ekstremt sterke lasersveisede segmenter beregnet for tøffe påkjenninger Herdet og varmebestandig binding bestående av diamantkorn og kobolt Kjerne av høykvalitets karbonstål Utstyrt med senkesnitt for optimale kjøleegenskaper For bruk med bensindrevne kappemaskiner

BRUKSOMRÅDE: • Kapping av betong (med og uten armering), lettbetong, Leca og betongheller etc. • Kapping av granitt, murstein, tegl, naturstein og ulike bergarter etc. Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Bladdiameter

Kuttebredde

Hulldiameter

Segmenthøyde

Passer til

66773009

49083065

4549115056350

Ø300 mm (12")

<3,5 mm

25,4 mm (1")

10,0 mm

CM 75EAP

66773011

49083084

4549115056374

Ø350 mm (14")

<4,0 mm

25,4 mm (1")

10,0 mm

CM 75EBP

66773010

49083073

4549115056367

Ø350 mm (14")

<4,0 mm

20 mm

10,0 mm

CM 75EBP

DIAMANTBLAD ASFALT • • • • • •

Profesjonelt lasersveiset blad med mange bruksområder Ekstremt sterke lasersveisede segmenter beregnet for tøffe påkjenninger Herdet og varmebestandig binding bestående av diamantkorn og kobolt Kjerne av høykvalitets karbonstål Utstyrt med senkesnitt for optimale kjøleegenskaper For bruk med bensindrevne kappemaskiner

BRUKSOMRÅDE: • Ideell for kuttting i asfalt og asfaltbaserte materialer • Kapping av mykere materialer som kalkstein, sandstein, poroton og lettbetong etc. Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Bladdiameter

Kuttebredde

Hulldiameter

Segmenthøyde

Passer til

66773017

49083092

4549115056435

Ø350 mm (14")

<4,0 mm

25,4 mm (1")

10,0 mm

CM 75EBP

218

Hitachi Power Tools Norway AS


DIAMANTBLAD DIAMANTBLAD STD ASFALT • • • • • • •

Profesjonelt lasersveiset blad med mange bruksområder Ekstremt sterke lasersveisede segmenter beregnet for tøffe påkjenninger Herdet og varmebestandig binding bestående av diamantkorn og kobolt Kjerne av høykvalitets karbonstål Utstyrt med senkesnitt for optimale kjøleegenskaper Vinklede segmenter for beskyttelse mot underskjæring For bruk med bensindrevne kappemaskiner

BRUKSOMRÅDE: • Ideell for kuttting i asfalt og asfaltbaserte materialer • Kapping av mykere materialer som kalkstein, sandstein, poroton og lettbetong etc. Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Bladdiameter

Kuttebredde

Hulldiameter

Segmenthøyde

Passer til

66773019

49083103

4549115056459

Ø300 mm (12")

<3,5 mm

25,4 mm (1")

10,0 mm

CM 75EAP

66773021

49083137

4549115056473

Ø350 mm (14")

<4,0 mm

25,4 mm (1")

10,0 mm

CM 75EBP

66773020

49083118

4549115056466

Ø350 mm (14")

<4,0 mm

20 mm

10,0 mm

CM 75EBP

DIAMANTBLAD UNIVERSAL • • • • • •

Profesjonelt lasersveiset blad med mange bruksområder Ekstremt sterke lasersveisede segmenter beregnet for tøffe påkjenninger Herdet og varmebestandig binding bestående av diamantkorn og kobolt Kjerne av høykvalitets karbonstål Utstyrt med senkesnitt for optimale kjøleegenskaper For bruk med bensindrevne kappemaskiner

BRUKSOMRÅDE: • Kapping av betong (uten armering), lettbetong, Leca og betongheller etc. • Kapping av harde materialer som skifer, ildfast stein, granitt og ulike bergarter etc. • Kapping av spennbetong, murstein, tegl og fliser etc. Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Bladdiameter

Kuttebredde

Hulldiameter

Segmenthøyde

Passer til

66773001

49083160

4549115056275

Ø300 mm (12")

<3,5 mm

25,4 mm (1")

11,5 mm

CM 75EAP

66773003

49083054

4549115056299

Ø350 mm (14")

<4,0 mm

25,4 mm (1")

11,5 mm

CM 75EBP

66773002

49083186

4549115056282

Ø350 mm (14")

<4,0 mm

20 mm

11,5 mm

CM 75EBP

DIAMANTBLADPAKKE LONG LIFE • • • • • •

Hitachi "Long Life" er et profesjonelt allroundblad for kapping av harde materialer Innovativ segmentdesign for høyere ytelse og lenger levetid Herdet og varmebestandig binding bestående av diamantkorn og kobolt Kjerne av høykvalitets karbonstål Utstyrt med senkesnitt for optimale kjøleegenskaper uten bruk av vann (tørrkappeblad) Leveres i praktisk aluminiumskoffert

BRUKSOMRÅDE: • Kapping av alle harde materialer som betongmaterialer (med og uten armering), skifer, ildfast stein, granitt, naturstein og ulike bergarter etc. • Kapping av spennbetong, murstein, tegl og fliser etc. Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Bladdiameter

Hulldiameter

Kuttebredde

Segmenthøyde

60320030

28814481

7034354708063

3

Ø125 mm (5")

22,2 mm

2,6 mm

7 mm

60320031

28814499

7034354708070

2

Ø180 mm (7")

22,2 mm

2,8 mm

8 mm

60320032

28814507

7034354708087

2

Ø230 mm (9")

22,2 mm

3,0 mm

8 mm

Hitachi Power Tools Norway AS

Antall blader

219


DIAMANT SLIPEKOPP SLIPEKOPP SPIRAL • • • •

Diamant slipekopp av meget høy kvalitet for profesjonell bruk Vifteformet segmentfordeling med fremragende slipeegenskaper og effektiv transport av slipestøv Høy diamantkonsentrasjon for optimal effektivitet og avvirkning Meget solid konstruksjon for krevende slipejobber

BRUKSOMRÅDE: • Sliping av betong, steinmaterialer og epoxy • Fremragende slipeegenskaper på betong og epoxy Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Bladdiameter

Hulldiameter

Passer til

60160001

24939258

7034354720126

Ø115 mm (4,5")

22,2 mm

G13SB3-BE/G15YCG

SLIPEKOPP TYPHOON • • • •

Diamant slipekopp av meget høy kvalitet for profesjonell bruk Store kjølehull for gode kjøleegenskaper og effektiv transport av slipestøv Høy diamantkonsentrasjon for optimal effektivitet og avvirkning Meget solid konstruksjon for krevende slipejobber

BRUKSOMRÅDE: • Sliping av betong, steinmaterialer og epoxy • Meget raske slipeegenskaper på stein- og betongmaterialer

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Bladdiameter

Hulldiameter

Passer til

60160004

41303140

7034354709152

Ø115 mm (4,5")

22,2 mm

G13SB3-BE/G15YCG

60160005

46296558

7034354617709

Ø125 mm (5")

22,2 mm

G13SB3-BE/G15YCG

SLIPEKOPP DOBLE SEGMENTER • • • •

Prisgunstig diamant slipekopp av høy kvalitet Utstyrt med doble segmenter Høy diamantkonsentrasjon for optimal effektivitet og avvirkning Solid konstruksjon for krevende slipejobber

BRUKSOMRÅDE: • Sliping av betong, steinmaterialer og epoxy • Fremragende slipeegenskaper på umalt betong

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Bladdiameter

Hulldiameter

Passer til

66752876

41604125

8717574001945

Ø115 mm (4,5")

22,2 mm

G13SB3-BE/G15YCG

220

Hitachi Power Tools Norway AS


INNSTIKK:http://hitachi.webon.net/mediabank/store/7608/Side-221-KAPPE--OG-SLIPESKIVER.pdf|id=7608|sourcepage=1

HITACHI KAPPE- OG SLIPESKIVER Kvalitet og sikkerhet har førsteprioritet hos Hitachi. Lang erfaring, moderne teknologi og grundig kvalitetssikring er egenskaper vi vet forbruker setter høyt. Produksjonsprosessen møter kvalitetsstandard ISO 9001, EN 12 413 og VBG 49. Skivene er tydelig merket med nødvendig informasjon om bruksområder og annen teknisk informasjon for å sikre at bladet monteres og brukes på riktig måte. Skivene passer like godt til noe større betongarbeidende maskiner som til vinkelsliper.

Et enklere valg Vårt utvalg av armerte kapp- og slipeskiver består i all hovedsak av tre ulike produktkategorier. For å gjøre det så enkelt som mulig for forbrukeren har vi fargekodet de ulike kategoriene/bruksområdene.

METALL STÅL OG JERN

RUSTFRITT STÅL OG INOX

STEIN STEINMATERIALER OG BETONG

ARMERT KVALITET

Blå etikett Indikerer at skiven er beregnet for bruk i stål og harde metaller.

Gul etikett Forteller at skiven er beregnert for bruk i rustfritt stål, Inox og andre ikke-jernholdige metaller.

Grønn etikett For skiver som brukes i ulike steinmaterialer.


KAPPESKIVE KAPPESKIVE STÅL STÅL OG HARDE METALLER • • • •

Allsidig og solid kappeskive for bruk i stål og harde metaller Fiberarmering av høy kvalitet Maks periferihastighet: 80 m /sek Produksjonsprosessen møter kvalitetsstandard ISO 9001, EN 12 413 og VBG 49 samt gjeldende DIN standard

BRUKSOMRÅDE: • Kapping av av tynne materialer som rør og profiler etc. • Kapping av kullstål etc. • Kapping av stål og andre harde metaller Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Skivediameter

Hulldiameter

Tykkelse

79403203

46179098

7034354617501

Ø115 mm (4,5")

22,2 mm

1,0 mm

Minste salgsantall

10

79403303

43776997

7034354620310

Ø125 mm (5")

22,2 mm

1,0 mm

10

79403313

43777001

7034354620327

Ø125 mm (5")

22,2 mm

1,6 mm

10

79403513

43777046

7034354620334

Ø180 mm (7")

22,2 mm

1,6 mm

10

79401223

43777054

7034354620273

Ø115 mm (4,5")

22,2 mm

2,0 mm

10

79401323

43777092

7034354620280

Ø125 mm (5")

22,2 mm

2,0 mm

10

79401513

43777122

7034354620297

Ø180 mm (7")

22,2 mm

2,0 mm

10

79401613

43777141

7034354620303

Ø230 mm (9")

22,2 mm

2,0 mm

10

79400323

43777156

7034354620242

Ø125 mm (5")

22,2 mm

2,5 mm

10

79400533

43777160

7034354620259

Ø180 mm (7")

22,2 mm

2,5 mm

10

79400633

43777175

7034354620266

Ø230 mm (9")

22,2 mm

2,5 mm

10

Kapping av tynne materialer som rør og profiler etc. Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Skivediameter

Hulldiameter

Tykkelse

79401223

43777054

7034354620273

Ø115 mm (4,5")

22,2 mm

2,0 mm

Minste salgsantall

10

79401323

43777092

7034354620280

Ø125 mm (5")

22,2 mm

2,0 mm

10

79401513

43777122

7034354620297

Ø180 mm (7")

22,2 mm

2,0 mm

10

79401613

43777141

7034354620303

Ø230 mm (9")

22,2 mm

2,0 mm

10

GTIN-nr.:

Skivediameter

Hulldiameter

Tykkelse

Kapping av kullstål etc. Varenr.:

NOBB-nr.:

Minste salgsantall

79400323

43777156

7034354620242

Ø125 mm (5")

22,2 mm

2,5 mm

10

79400533

43777160

7034354620259

Ø180 mm (7")

22,2 mm

2,5 mm

10

79400633

43777175

7034354620266

Ø230 mm (9")

22,2 mm

2,5 mm

10

Kapping av stål og andre harde metaller

KAPPESKIVE INOX RUSTFRITT STÅL • • •

Allsidig og solid kappeskive for bruk i rustfritt stål og ikke-jernholdige produkter Fiberarmering av høy kvalitet Produksjonsprosessen møter kvalitetsstandard ISO 9001, EN 12 413 og VBG 49 og gjeldende DIN standard

BRUKSOMRÅDE: • Kapping av inox (jern og svovelfritt), rustfritt stål, syrefast stål, støpegods og ikkejernholdige metaller som stålvaiere, profiler og rør av rustfritt stål • Kapping av rustfrie stålmaterialer som AISI 316 etc. Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Skivediameter

Hulldiameter

Tykkelse

79404303

43777644

7034354620341

Ø125 mm (5")

22,2 mm

1,6 mm

Minste salgsantall

10

79404323

43777652

7034354620358

Ø125 mm (5")

22,2 mm

2,0 mm

10

79404513

43777663

7034354620365

Ø180 mm (7")

22,2 mm

2,0 mm

10

79404613

43777678

7034354620372

Ø230 mm (9")

22,2 mm

2,0 mm

10

222

Hitachi Power Tools Norway AS


KAPPESKIVE KAPPESKIVE STEIN STEINMATERIALER • • •

Allsidig og solid kappeskive for bruk i betong, Leca og ulike steinmaterialer Fiberarmering av høy kvalitet Produksjonsprosessen møter kvalitetsstandard ISO 9001, EN 12 413 og VBG 49 og gjeldende DIN standard

BRUKSOMRÅDE: • Kapping av betong, lettbetong og Leca etc. • Kapping av murstein, tegl og fliser • Kapping av naturstein, mineraler og ulike steinmaterialer Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Skivediameter

Hulldiameter

Tykkelse

79406233

43777682

7034354620389

Ø115 mm (4,5")

22,2 mm

2,5 mm

Minste salgsantall

10

79406333

43777697

7034354620396

Ø125 mm (5")

22,2 mm

2,5 mm

10

79406533

43777701

7034354620402

Ø180 mm (7")

22,2 mm

2,5 mm

10

79406633

43777720

7034354620419

Ø230 mm (9")

22,2 mm

2,5 mm

10

Hitachi Power Tools Norway AS

223


SLIPESKIVE SLIPESKIVE NEDSENKET NAV • • • •

Allsidig og solid slipeskive for bruk med lavt trykk i stål og harde metaller Nedsenket nav Fiberarmering av høy kvalitet Produksjonsprosessen møter kvalitetsstandard ISO 9001, EN 12 413 og VBG 49 samt gjeldende DIN standard

BRUKSOMRÅDE: • Sliping med lavt trykk på stål, kullstål og harde metaller

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Skivediameter

Hulldiameter

Tykkelse

Minste salgsantall

79432283

43777754

7034354620426

Ø115 mm (4,5")

22,2 mm

6,0 mm

5

79432383

43777765

7034354620433

Ø125 mm (5")

22,2 mm

6,0 mm

5

79432583

43777773

7034354620440

Ø180 mm (7")

22,2 mm

6,0 mm

5

79432683

43777784

7034354620457

Ø230 mm (9")

22,2 mm

6,0 mm

5

Maks periferihastighet: 80 m /sek

SLIPESKIVE FLAP DISC BUET • • • •

Allsidig og solid slipeskive med buet (konisk) utforming for sliping av ulike materialer Støtterondell med forsterket glassfiberarmering Lamell rondell Produksjonsprosessen møter kvalitetsstandard ISO 9001, EN 12 413 og VBG 49 og gjeldende DIN standard

BRUKSOMRÅDE: • Krevende slipeoperasjoner som kantsliping, fjerning av sveiseskjøter og slagg etc. • Rengjøring, matting og generell overflatebehandling • Sliping av ulike materialer (spesielt godt egnet for rustfritt stål, karbonstål og jernholdige materialer) Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Skivediameter

Hulldiameter

Korning

Minste salgsantall

79457243

43777803

7034354620464

Ø115 mm (4,5")

79457263

43777818

7034354620471

Ø115 mm (4,5")

22,2 mm

K40

10

22,2 mm

K60

79457343

43777822

7034354620488

10

Ø125 mm (5")

22,2 mm

K40

79457363

43777837

10

7034354620495

Ø125 mm (5")

22,2 mm

K60

79457383

43777841

10

7034354620501

Ø125 mm (5")

22,2 mm

K80

10

Korning

Minste salgsantall

K40

10

SLIPESKIVE FLAP DISC FLAT • • • •

Allsidig og solid slipeskive med flat utforming for sliping av ulike materialer Støtterondell med forsterket glassfiberarmering Lamell rondell Produksjonsprosessen møter kvalitetsstandard ISO 9001, EN 12 413 og VBG 49 og gjeldende DIN standard

BRUKSOMRÅDE: • Krevende slipeoperasjoner som kantsliping, fjerning av sveiseskjøter og slagg etc. • Rengjøring, matting og generell overflatebehandling • Sliping av ulike materialer (spesielt godt egnet for rustfritt stål, karbonstål og jernholdige materialer) Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Skivediameter

Hulldiameter

79447343

43777860

7034354620563

Ø125 mm (5")

22,2 mm

224

Hitachi Power Tools Norway AS


OPPBEVARING MASKINKOFFERT STÅL • • • •

Solid universal verktøykasse i lakkert stål Kraftig bærehåndtak Låsebeslag av metall Skumplastinnsats i bunn for skånsom oppbevaring av alle typer elektroverktøy og tilbehør

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Materiale

Dimensjon (L x B x H)

60130008

42886582

7034354720003

Stål

495 x 255 x 222 mm

60130007

41973593

7034354709350

Stål

581 x 297 x 266 mm

TRILLEBAG •

Flott verktøybag utstyrt med hjul, bæresele, trappeskinne og teleskophåndtak for sikker og komfortabel transport

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Materiale

Volum

Passer til

60120000

46203144

7034354617570

Nylon

42 liter

De fleste verktøy

SNEKKERKASSE • • • •

Solid snekkerkasse med praktisk rominndeling Robuste stålbeslag beskytter mot støt og slitasje Låsebeslag i metall Passer de fleste verktøy og tilbehør

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Materiale

Dimensjon (L x B x H)

Passer til

60230005

25445867

7034354612407

Tre

720 x 375 x 335 mm

De fleste verktøy

Leveres uten verktøy

MASKINKOFFERT HIT-SYSTEM CASE • • • • •

Nytt praktisk oppbevaringssystem fra Hitachi Ergonomisk transport fra A til B Justerbare klips for enkel stablefunksjon av flere kasser Kan utstyres med maskintrau for din Hitachimaskin (selges separat) Kompatibelt med de fleste oppbevaringssystemer på markedet

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Typebetegnelse

Materiale

Dimensjon (L x B x H)

60120787

49368654

4549115077560

HSC1

Plast

295 x 395 x 105 mm

60120788

49368665

4549115077577

HSC2

Plast

295 x 395 x 158 mm

60120789

49368673

4549115077584

HSC3

Plast

295 x 395 x 210 mm

60120790

49368684

4549115077591

HSC4

Plast

295 x 395 x 315 mm

For maskintilpassede trau/innlegg, sjekk ut vår hjemmeside: www.hitachi-powertools.no

226

Hitachi Power Tools Norway AS


OPPBEVARING TRALLE HIT-SYSTEM CASE • • • • • • •

Lett og praktisk tralle med mange bruksområder Spesielt beregnet for Hitachi stablekasser (HIT-System Case) Solid konstruksjon (aluminum/stål) med lasteplate av aluminum Store svertefrie hjul som kommer seg frem på de fleste underlag Utstyrt med lastestrikk for sikring av gods Meget enkel montering med kun to håndgrep Plassbesparende og svært enkel å legge sammen

BRUKSOMRÅDE: • Transport av verktøykofferter, reisekofferter, flyttegods etc. • Ideell for transport av Hitachi stablekasser (HIT-System Case) Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Dimensjon fotplate

Maks belastning

Hjuldimensjon

Total høyde utslått

Dimensjon sammenslått

Vekt

60120786

48496000

7034354711896

320 x 480 mm

125 kg

Ø170 mm

1.090 mm

64 x 488 x 765 mm

5,2 kg

Hitachi Power Tools Norway AS

227


SMØREMIDLER BORHAMMERFETT

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Volum

60120078

25445941

4966375124375

30 gr

60120079

25452590

4966375124368

70 gr

60270001

25053018

7034354700890

500 gr

UNIVERSALFETT PRO-LONG

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Volum

60270002

24499238

7036525104001

400 gr

UNIVERSALSPRAY PRO-LONG

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Volum

60270004

21106406

7034358397102

200 ml

228

Hitachi Power Tools Norway AS


ARBEIDSTELT ARBEIDSTELT • • • • • • • • •

Redningen ved behov for en tørr arbeidsplass utendørs Like praktisk i dårlig vær som i stekende sol Meget enkel montering Rikelig med plass for de fleste arbeidsoppgaver (hele 9 m²) Enkel transport med påmonterte hjul og solide hemper Produsert i solid og værbestandig PVC Kan monteres enten med åpning på alle fire sider, eller med veggduker Leveres med 2 stk. veggduker Løse veggduker kan kjøpes separat

LEVERES MED: • Takduk, 2 stk. sidevegger og transportbag Varenr.:

NOBB-nr.:

60120776

44717445

GTIN-nr.:

Maks inngang-

Maks utvendig

Dimensjon (L x Dimensjon sammenslått (L x

shøyde

takhøyde

B)

B x H)

195 cm

320 cm

300 x 300 cm (9 m²)

170 x 35 x 35 cm

Vekt

ca. 35 kg (inkl. bag og sidevegger)

TOPPDUK ARBEIDSTELT

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Dimensjon (L x B)

60120777

44815782

7034354612735

300 x 300 cm (9 m²)

SIDEVEGG ARBEIDSTELT

Varenr.:

NOBB-nr.:

GTIN-nr.:

Dimensjon (L x H)

60120782

45970744

7034354615682

300 x 195 cm

Hitachi Power Tools Norway AS

229


INNSTIKK:http://hitachi.webon.net/mediabank/store/7610/Side-230-WEB.pdf|id=7610|sourcepage=1

www.hitachi-powertools.no På våre nye hjemmesider finner du til en hver tid oppdatert informasjon om våre produkter og spennende nyheter. Her kan du laste ned høyoppløste bilder i ønsket format, enten du skal lage en egen trykksak eller laste opp til egne hjemmesider. Du kan lese mer om alt fra vår tradisjonsrike historie til nyeste teknologi, garantibestemmelser og annen praktisk informasjon. Her finner du nærmeste serviceverksted eller kontaktinformasjon på vår selger i akkurat ditt distrikt. Vi håper å kunne gi deg en brukervennlig nettopplevelse uansett hvilke behov som dukker opp.


INNSTIKK:http://hitachi.webon.net/mediabank/store/7654/Side-239-SALGS--OG-LEVERINGSBETINGELSER.pdf|id=7654|sourcepage=1

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER LEVERINGSBETINGELSER • Ordre med netto ordreverdi over kr. 7.000,- leveres fraktfritt kjøpers lager. • Ordre med ordreverdi under kr. 1.000,- medfører et småordretillegg pålydende kr. 75,-. • Restleveranser leveres fraktfritt, men vil fortrinnsvis bli vedpakket andre hovedordrer. • Hitachi Power Tools Norway AS velger distributør for forsendelse. PRISER • Leveringsdagens priser gjelder. LEVERINGSANSVAR • Hitachi Power Tools Norway AS er ikke ansvarlig for ekstra kostnader som måtte oppstå grunnet sen levering. BETALINGSBETINGELSER • 30 dager netto. • Etter forfall beregnes 12% rente p.a. DISTRIBUSJONSTID Følgende leveringstider gjelder: Vanlige ordre* Ordremottak innen kl. 11.00 dag 0, sendes normalt dag 0. Henteordre* Ekspederes i løpet av en halvtime. Hasteordre** Sendes samme dag, dersom ordremottak innen kl. 14.30. Kunde betaler frakt. (Maks 5 linjer / 30 kg.) * Dersom andre distribusjonstider ikke er avtalt med Hitachi Power Tools Norway AS ** Distribusjonstid følger av kundens beliggenhet i forhold til speditørs transportplan RETURER All vareretur skal forhåndsgodkjennes av Hitachi Power Tools Norway AS, på bakgrunn av skriftlig ordregrunnlag. Ønske om retur skal meldes til Kundeservice eller registreres via webshop. Det skal genereres ett returordreskjema, som må vedheftes vare returen. Uten returordreskjema vil varene bli sendt tilbake, og kreditering avslått. Følgende regler gjelder: Transportskade

Full kredit ytes. Hitachi Power Tools Norway AS betaler returfrakt. Hitachi Power Tools Norway AS’ speditør skal benyttes. Skal meldes innen 8 dager.

Feilleveranse

Full kredit ytes. Hitachi Power Tools Norway AS betaler returfrakt. Hitachi Power Tools Norway AS’ speditør skal benyttes. Skal meldes innen 8 dager.

Andre årsaker

Varene krediteres med maksimalt 80% av faktureringsverdi. Returfrakt betales av kunde. Varene skal leveres i ubrutt og uskadet originalemballasje. Oppfylles ikke nevnte krav gis det ingen kreditering. Ønske om retur skal meldes innen 8 dager.

• Hitachi Power Tools Norway AS’ speditør skal brukes. Eventuelle merkostnader ved bruk av annen speditør faktureres kunde. • Varer til service og reparasjon skal minimum være merket med opplysninger om avsenders kontaktinformasjon, rekvisisjonsnummer, kjøpskvittering ved garantikrav og feilbeskrivelse. Ved mangelfull merking vil Hitachi Power Tools Norway AS beholde varen i 4 uker, før de kastes. Kunde betaler fraktomkostninger. • Ved retur av motoriserte skog- og hageprodukter - se egne transportregler for dette på våre hjemmesider. GARANTI Hitachi Power Tools Norway AS gir tre (3) års garanti på alt av elektrisk verktøy, også batterier og ladere, kjøpt etter 01.05.2012 gjennom Hitachi Power Tools Norway AS’ sine salgs- og distribusjonskanaler. Verktøy kjøpt før 01.05.2012 eller via internasjonale distribusjonskanaler har to (2) års garanti. Håndverktøy har livstidsgaranti. Luftdrevet spikerverktøy har tre (3) års garanti. Eier plikter å dokumentere kjøpsdato, slik at reklamasjon har hjemmel i to (2) eller tre (3) år. For øvrig henvises det til reglene i kjøpsloven § 30 - 40. MANGEL VED VAREN – RETTING – OMLEVERING Reglene i kjøpslovens § 30 - 40 gjelder. SKAFFEVARER • Det er ikke bytterett på skaffevarer. • Bestilte skaffevarer kan ikke avbestilles etter at disse er viderebestilt fra Hitachi Power Tools Norway AS. SALGSPANT Hitachi Power Tools Norway AS har salgspant i de avsendte varer inntil disse er fullt betalt, i den utstrekning slikt eiendomsforhold er gyldig etter gjeldene rett.

Gjeldende fra 1. juni 2015 Vi tar forbehold om endringer


INNSTIKK:http://hitachi.webon.net/mediabank/store/7612/Side-240-BAKSIDE.pdf|id=7612|sourcepage=1

Hitachi elektroverktøy & tilbehør produktkatalog 2015  
Hitachi elektroverktøy & tilbehør produktkatalog 2015