Page 1

Handboek voor de Financieel Adviseur kiezen voor abonnementen


COLOFON Een uitgave van: HypotheekCompany B.V. Lasondersingel 105 7514 BN Enschede Titel: Mijn Financiële Spiegel Auteur: Christian Dijkhof Eindredactie: Helping People Grafische vormgeving: Karen Bakhuis Bestellingen: HypotheekCompany B.V. Tel. (053) 480 24 00 Of e-mail naar marketing@hypotheekcompany.nl Of surf naar www.mijnfinancielespiegel.nl Eerste druk, oktober 2013 Copyright 2013 © HypotheekCompany B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op een andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de copyrighthouder. Bovengenoemde partijen verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, evenwel kunnen zij op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie. Bovengenoemde partijen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die zijn gebaseerd op bedoelde informatie.


KIJKT U WEL EENS IN DE SPIEGEL?


5 VOORWOORD Kijkt u wel eens in de spiegel? En dan bedoel ik écht in de spiegel kijken. Niet of uw haar wel goed zit, niet of er iets tussen uw tanden zit, maar écht in de spiegel kijken. Wie bent u eigenlijk als ondernemer? Als adviseur? Waar liggen uw sterke punten? Kent u uw beperkingen? En levert u uw klanten wel de uitstekende dienstverlening waar ze recht op hebben? Veel ondernemers en adviseurs kijken liever niet in de spiegel. Zéker niet in deze tijden. Het spiegelbeeld dat ze zien is vaak nogal confronterend. Aanpassen aan de nieuwe realiteit in onze branche is moeilijk. Erg moeilijk. Het ontbreekt vaak niet aan de wil, maar aan het vermogen. Soms ontbreekt het vermogen om jezelf of je organisatie snel genoeg aan te passen, soms ontbreekt het vermogen in de letterlijke, financiële, zin van het woord. Daarom is het goed om elkaar te helpen. Daarom helpt HypotheekCompany graag ondernemers, adviseurs en consumenten. Daar draait het voor ons allemaal om. HypotheekCompany HELPING PEOPLE

Helping People


INHOUD 9

Inleiding

10

Hoofdstuk 1: Waarom wel of geen abonnementen aanbieden? 11 Je eigen motivatie als fundament 131 Andere tijden, andere spelregels

14

Hoofdstuk 2: Vormgeving en inhoud 15 Geen producten, maar klanten 17 Authenticiteit; mensen kopen niet wat je doet, maar waarom je het doet 18 Adviseren en intensief aandacht geven 21 De cirkel is rond! 23 Wel verandering, geen vernieuwing

27

Hoofdstuk 3: Hoe helpt HypotheekCompany mij? 30 Hét visitekaartje van Mijn Financiële Spiegel

33

Hoofdstuk 4: Structuur en prijzen 34 Student Spiegel 35 Single Spiegel 37 Gezin Spiegel 38 55+ Spiegel 39 Pensionado Spiegel 40 Mijn Financiële Spiegel Services

46

Meer weten?

7


INLEIDING


9 De snelheid waarmee alles verandert. De hoeveelheid van die veranderingen. Dat vergt een rotsvast geloof in de toekomst! Vaak kost het moeite, energie en doorzettingsvermogen om tussen de bedreigingen door de kansen te zien. Maar wie goed kijkt ziet altijd wat. Ook het goede. Daarom is HypotheekCompany zo’n anderhalf jaar bezig geweest om een concept voor abonnementen te ontwikkelen. Niet alleen voor hypotheken, niet voor verzekeringen, maar voor klanten. Voor ondernemers die geloven in de toekomst en daar met plezier hun bedrijfsmodel op inrichten. Want zoals bekend; resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Openstaan voor veranderingen en de juiste keuzes maken geven wél een grotere kans van slagen. In dit e-book geven wij onze visie over abonnementen. Het is geen boek met absolute waarheden of in beton gegoten wijsheden. Wij geven slechts onze kijk op deze veranderingen in ons vakgebied. In de hoop dat enkelen er de inspiratie uithalen om voor hen relevante keuzes te maken én stappen te zetten. “Niets duurt voort, behalve verandering”- Heraclitus


KLIK HIER EN LEES HET HELE E-BOOK


Handboek kiezen voor abonnementen mijn financiële spiegel verkort  

Verkorte versie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you